Sony | HDR-AX2000E | Sony HDR-AX2000E AX2000 professzionális Handycam® Használati útmutató

E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\010COV.fm
_4163320111.book Page 1 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
4-163-320-11(1)
Digitális HD kamkorder
Kezelési útmutató
HDR-AX2000E
Kezdeti lépések
11
Felvétel,
21
lejátszás
Szerkesztés
52
A menü használata
61
Csatlakoztatás
számítógéphez
77
Hibaelhárítás
79
További információk
91
Gyors áttekintés 105
© 2009 Sony Corporation
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\020REG.fm
_4163320111.book Page 2 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Egyszerûsített útmutató
Mielőtt használatba venné a készüléket,
kérjük, szíveskedjen elolvasni a kezelési
útmutatót, és őrizze meg a későbbi
használat érdekében.
A felvételek kezelése a számítógépen
Lásd a mellékelt CD-ROM
„tartalomkezelőben” lévő „Súgót”.
FIGYELEM!
Tűzveszély és áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség
hatásának.
A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet,
például napsugárzás, tűz vagy egyéb hatásának.
FIGYELEM!
Csak az előírt típusú
csereakkumulátort használja.
Ellenkező esetben személyi sérülés
vagy tűz keletkezhet.
• Tartsa távol az akkumulátort kisgyermekektől.
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Kizárólag azonos típusú vagy a Sony által
ajánlott akkumulátorra cserélje.
• A használt akkumulátorokat az útmutatóban
ismertetett módon azonnal távolítsa el.
Hálózati tápegység
• A tápegységet a hálózati aljzat közelében
javasolt használni. Ha hálózati üzem közben
üzemzavar fordul elő, azonnal húzza ki a
csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
• Ne működtesse a hálózati tápegységet szűk
térben, például a fal és a bútor között.
• A kamkorder kikapcsolt állapotában is
feszültség alatt van, amíg a hálózati tápegységen
keresztül csatlakoztatva van a hálózati aljzathoz.
Az európai vásárlók figyelmébe
VIGYÁZAT
A bizonyos frekvenciáknál fellépő
elektromágneses mezők e kamkorder kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
Az ezen a terméken elvégzett vizsgálatok alapján
megállapították, hogy a készülék megfelel az
EMC Direktívák 3 méternél rövidebb
csatlakozóvezetékek használatára vonatkozó
határértékeinek.
Akkumulátor
Az akkumulátor nem megfelelő kezelés esetén
felrobbanhat, tüzet, sőt, kémiai égést okozhat.
Ügyeljen az alábbi figyelmeztetésekre.
• Ne szerelje szét.
• Ne törje össze és ne tegye ki az akkumulátort
ütésnek vagy erőhatásnak, például kalapácsütés,
leejtés vagy rálépés.
• Ne zárja rövidre és ügyeljen, hogy semmi ne
kerüljön kapcsolatba az akkumulátor
csatlakozóival.
• Ne tegye ki 60°C feletti magas hőmérsékletnek,
például közvetlen napsütésnek egy napon
parkoló járműben.
• Ne égesse el vagy dobja tűzbe.
• Ne használjon sérült vagy szivárgó lítium ion
akkumulátort.
• Az akkumulátort eredeti Sony
akkumulátortöltővel vagy az akkumulátor
töltésére alkalmas eszközzel töltse.
2
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\020REG.fm
_4163320111.book Page 3 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Megjegyzés
Ha az adatátviteli folyamatot statikus
elektromosság vagy elektromágneses tér
megszakítja, indítsa újra a szoftvert, vagy húzza ki
és dugja vissza az adatvezetéket (USB stb.).
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív
hulladékgyûjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
fenti előírás a következő tartozékra is vonatkozik:
vezeték nélküli távvezérlő.
A kimerült elemek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és egyéb
európai országok
szelektív hulladékgyûjtési
rendszereiben)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán
arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt
van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több,
mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólomot
tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében
a készülék hasznos élettartamának végén adja le
azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt. Az
elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért vegye fel a
kapcsolatot a helyi hatósággal, a szemétszállító
vállalattal vagy a vásárlás helyével.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
3
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\020REG.fm
_4163320111.book Page 4 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Egyszerûsített útmutató (folytatás)
Megjegyzések a használatról
A kamkorderben használható
memóriakártya típusok
A videokamrában használhat „Memory
Stick PRO Duo” adathordozót, „Memory
Stick PRO-HG Duo” adathordozót, SD
memóriakártyát és SDHC memóriakártyát.
Nem használhat MultiMedia Card
memóriakártyát.
• Ebben az útmutatóban a „Memory Stick
PRO Duo” adathordozó és a „Memory
Stick PRO-HG Duo” adathordozó
elnevezése egyaránt „Memory Stick PRO
Duo”.
• A memóriakártyák felvételi idejét lásd a
91. oldalon.
• A videokamrával 32 GB méretig
tesztelték a memóriakártyák működését.
A videokamerával használható
„Memory Stick PRO Duo”
adathordozó típusok
• Az alábbi jelölésekkel ellátott 1 GB vagy
nagyobb méretű „Memory Stick PRO
Duo” adathordozó alkalmazása javasolt:
–
(„Memory Stick
PRO Duo” adathordozó)*
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo” adathordozó)
* A Mark2 jelzéssel ellátott és nem ellátott
egyaránt használható.
4
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\020REG.fm
_4163320111.book Page 5 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
„Memory Stick PRO Duo” adathordozó,
„Memory Stick PRO-HG Duo” adathordozó
(ezt használhatja ebben a kamkorderben.)
„Memory Stick” adathordozó
(ezt nem használhatja ebben a
kamkorderben.)
A kamkorder szakszerû használata
• Ne emelje fel a készüléket a következő
részeknél fogva.
Lencse árnyékoló
LCD-képernyő
b Megjegyzések
• „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát csak
a „Memory Stick PRO” formátummal
kompatibilis készülékekben használhat.
• Ne ragasszon címkét vagy hasonló dolgot a
„Memory Stick PRO Duo” kártyára vagy a
„Memory Stick Duo” adapterre.
• Ha a „Memory Stick PRO Duo” kártyát egy
„Memory Stick” kompatibilis készülékekben
kívánja használni, helyezze a „Memory Stick
PRO Duo” kártyát egy „Memory Stick Duo”
adapterbe.
Beépített
mikrofon
Mikrofon (külön
megvásárolható)
vagy mikrofon tartó
Kereső
b Megjegyzések
• A kamkorder nem porálló, cseppálló vagy
vízálló. Lásd „A kamkorder kezelése” szakaszt
(98. oldal).
• A kamkorderhez vezetékek csatlakoztatásakor a
csatlakozókat megfelelő módon illessze be. A
csatlakozó beerőltetése a kamkorder
csatlakozóaljzataiba károsíthatják azokat vagy a
kamkorder meghibásodását okozhatják.
A menüpontok, az LCD-képernyõ, a
keresõ és a lencse
• Az adott felvételi vagy lejátszási
szituációban nem használható
menüpontok kiszürkítve jelennek meg a
menüképernyőn.
• Az LCD-képernyő és a kereső rendkívül
korszerű gyártástechnológiával készült, a
hatékony képpontok aránya nagyobb mint
99,99%. Esetenként azonban fekete
pontok és/vagy világos fénypontok (fehér,
piros, kék vagy zöld) jelenhetnek meg az
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
5
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\020REG.fm
_4163320111.book Page 6 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Egyszerûsített útmutató (folytatás)
LCD-képernyőn és/vagy a keresőben.
Ezek a pontok a gyártási folyamat
természetes velejárói, és a felvétel
minőségét nem befolyásolják.
Fekete pont
Fehér, piros, kék vagy zöld
pont
Ne tegye ki a kamkorder keresõjét
vagy az LCD-képernyõt hosszabb ideig
napsütésnek vagy erõs fényforrásnak.
• Az erős fényforrások, különösen a nap,
fénye összegyűjtődik a keresőn vagy a
lencsén, ami károsíthatja a kamkorder
belső alkatrészeit. Ne tárolja a kamkorder
közvetlen napsütésnek vagy erős fénynek
kitett helyen. Védje az eszközt azzal, hogy
mindig bezárja a lencsevédőt vagy
visszateszi a táskájába, amikor nem
használja.
A kamkorder és az akkumulátor
hõmérséklete
• A kamkorder védőfunkcióval rendelkezik,
amely lehetetlenné teszi a felvételt vagy
lejátszást, ha a kamkorder vagy az
akkumulátor hőmérséklete kívül esik a
biztonságos működési tartományon.
Ilyen esetben egy üzenet jelenik meg az
LCD-képernyőn vagy a keresőben (88.
oldal).
vissza. A memóriakártya formázása előtt
mentse el a fontos adatokat a
memóriakártyáról másik adathordozóra,
például számítógépre.
• Mielőtt megkezdi a felvétel rögzítését,
ellenőrizze a felvételi funkciót, hogy
megállapítsa, a kép és a hang felvétele
problémamentes-e.
• A felvételek vagy a felvétel lehetőség
elvesztéséért nem nyújtunk
kompenzációt, akkor sem, ha a felvétel
vagy lejátszás elmaradása a készülék, az
adathordozó stb. hibájából következik be,
és akkor sem, ha a kép vagy a hang a
kamkorder képességi korlátai miatt torzul.
• A tv-színrendszerek országonként
eltérőek lehetnek. Ha a kamkorderrel
rögzített felvételt tv-készüléken szeretné
megnézni, akkor PAL rendszerű tvkészüléket kell használnia.
• A tv-műsorok, mozgóképek,
videokazetták és egyéb videoanyagok
szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Az
ilyen műsorok engedély nélküli másolása
törvénybe ütközik.
• A képfeldolgozó eszköz (CMOS
érzékelő) kép jeleket kiolvasó eljárása
miatt a következő jelenség történhet.
– A felvételen gyorsan mozgó tárgyak a
felvétreli körülményektől függően eltorzulva
jelenhetnek meg. (Ez a jelenség magas
mozgási felbontású kijelzőkön jelentkezhet.)
– Gerjesztési elven működő fényforrás mellett
történő felvételkor a képernyőn vízszintes
sávok jelenhetnek meg. A jelenség a
zársebesség beállításával csökkenthető (28.
oldal).
– A képernyőn megjelenő képek vakuval
megvilágíva vízszintesen megosztottnak
tűnnek. Ez a jelenség lassúbb zársebességgel
csökkenthető.
Felvétel
Videók lejátszása
• A memóriakártyát a megbízható
működéséhez ajánlott megformázni az
első használat megkezdésekor. A
formázáskor minden, a memóriakártyán
tárolt adat törlődik, és nem állítható
• A kamkorder az MPEG-4 AVC/H.264
High Profile rendszerrel kompatibilis a
nagyfelbontású (HD) képek felvételéhez.
Ezért, az alábbi készülékeken nem
6
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\020REG.fm
_4163320111.book Page 7 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
játszhatók le a kamkorderrel készített
nagyfelbontású (HD) felvételek.
– Másik AVCHD formátummal kompatibilis
eszközök, melyek nem kompatibilisek a High
Profile formátummal.
– Az AVCHD formátummal nem kompatibilis
eszközök.
• Elképzelhető, hogy az ezzel a
kamkorderrel készített mozgóképek csak
ezen a kamkorderen játszhatók le
megfelelően. Az is elképzelhető, hogy
másik eszközökkel készült felvételek ezen
a kamkorderen nem játszhatók le
megfelelően.
HD (nagyfelbontású) minõségben
felvett lemezek
vagy számítógépre, majd formázza meg a
memóriakártyát (58. oldal).
Hulladékkezelés, szállítás
• Elképzelhető, hogy a memóriakártyáról a
kamkorderrel vagy számítógéppel törölve
sem tűnteti el véglegesen az adatokat. A
memóriakártya vagy a kamkorder
szállításakor ajánlott az adatok teljes
törlése a kereskedelmi forgalomban
kapható törlő szoftverrel, az adatok
visszanyerésének lehetetlenné tételéhez.
A memóriakártya hulladékként
eltávolításakor javasoljuk, hogy törje
össze a memóriakártyát.
A kamkorder mûködése
• Ez a kamkorder a nagyfelbontású
felvételeket AVCHD formátumban készíti
el. Az AVCHD felvételt tartalmazó DVDadathordozót nem ajánlott a hagyományos
DVD-lejátszókba, felvevőkbe behelyezni,
mert előfordulhat, hogy a készülék nem
adja ki a lemezt, és figyelmeztetés nélkül
törli annak tartalmát.
• A kamkordert a SEL/PUSH EXEC
tárcsával, B/b gombokkal (18. oldal), a V/
v/B/b/EXEC gombokkal (61. oldal) és az
érintőképernyővel vezérelheti. Azonban,
az érintőképernyővel egyes beállítások,
például a menüpontok, nem érhetők el.
Készítsen biztonsági mentést az
összes felvételrõl
• Az útmutató ábráin az LCD-képernyőn és
a keresőben illusztrációs célból
megjelenített képek digitális
fényképezőgéppel készültek, ezért eltérők
lehetnek.
• A kezelő eljárások illusztrációin a
képernyőmenü valamelyik ország nyelvén
látható. Szükség esetén a kamkorder
használatának megkezdésekor módosítsa
a képernyőmenü nyelvét (19. oldal).
• A kamkorder és a tartozékok formaterve
és műszaki adatai előzetes bejelentés
nélkül módosulhatnak.
• A felvételek elvesztésének megelőzése
érdekében rendszeresen készítsen
biztonsági mentést a felvételekről külső
adathordozóra. Javasoljuk, hogy a
felvételeket mentse számítógépre a
mellékelt alkalmazás használatával.
Ha a felvétel vagy lejátszás nem
megfelelõ, formázza az adathordozót
a [MEDIA FORMAT] menüponttal
Az útmutatóról
• Ha hosszú időn keresztül készít és töröl
felvételeket a memóriakártyán, a
memóriakártyán tárolt fájlok töredezettek
lehetnek. Ennek eredményeképp
elképzelhető, hogy a felvétel készítés
vagy elmentés nem működik megfelelően.
Ilyen esetben mentse le a felvételeket
külső adathordozóra, például lemezre
7
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\010BOOKTOC.fm
_4163320111.book Page 8 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Tartalomjegyzék
Egyszerűsített útmutató ............................................................................ 2
Kezdeti lépések
1. lépés: a mellékelt tartozékok ellenőrzése ........................................... 11
2. lépés: a lencsevédővel ellátott lencse árnyékoló felszerelése............ 12
3. lépés: az akkumulátor töltése ............................................................. 13
4. lépés: a készülék bekapcsolása és a kamkorder megfelelő tartása ... 15
5. lépés: az LCD-képernyő és a kereső beállítása ................................. 16
6. lépés: a dátum és az idő beállítása..................................................... 18
A nyelv módosítása ............................................................................. 19
7. lépés: memóriakártya behelyezése .................................................... 19
Felvétel, lejátszás
Felvétel ................................................................................................... 21
A felvételi formátum kiválasztása ........................................................ 24
A kamkorder felvételi beállításainak módosítása.................................... 25
A zoom beállítása ................................................................................ 25
Az élesség kézi beállítása ................................................................... 26
A kép fényerejének beállítása ............................................................. 27
Beállítás természetes színekhez (fehéregyensúly) ............................. 29
A képminőség testre szabása (kép profil) ........................................... 31
Hangbeállítás....................................................................................... 35
Felvétel a SMOOTH SLOW REC funkcióval ....................................... 37
Funkciók hozzárendelése az ASSIGN gombokhoz ................................ 39
Lejátszás................................................................................................. 41
Fényképek megjelenítése.................................................................... 43
A kamkorder beállításainak módosítása, ellenőrzése............................. 45
A képernyő módosítása....................................................................... 45
A felvételi adatok megjelenítése (adatkód).......................................... 45
A beállítások megjelenítése a kamkorderben
(állapot ellenőrzés) .............................................................................. 46
Egy monitor vagy tv-készülék csatlakoztatása ....................................... 47
8
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\010BOOKTOC.fm
_4163320111.book Page 9 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Szerkesztés
A MODE menü kezelése .........................................................................52
A felvételek védelme (védelem) .............................................................53
A mozgóképek lejátszási listájának használata ......................................54
Lejátszási lista létrehozása ................................................................. 54
Lejátszási lista lejátszása.................................................................... 54
Állóképek készítése egy mozgóképből ...................................................55
Mozgóképek felosztása...........................................................................56
Mozgóképek és fényképek törlése ..........................................................57
A memóriakártya formázása ...................................................................58
A memóriakártyán tárolt adatok védelme a visszanyerés ellen ..............59
A kép adatbázis fájl javítása....................................................................60
A menü használata
A menü kezelése ...................................................................61
Menüpontok.............................................................................................63
(CAMERA SET) menü ....................................................................65
A kamkorder beállításai a felvételi körülményekhez (GAIN SET,
BACK LIGHT, STEADYSHOT stb.)
(REC/OUT SET) menü ....................................................................69
Felvételi beállítások, bemeneti és kimeneti beállítások (REC FORMAT,
VIDEO OUT stb.)
(AUDIO SET) menü .........................................................................71
A hangfelvétel beállításai (AUDIO LIMIT, XLR SET stb.)
(DISPLAY SET) menü .....................................................................73
A kijelző és a kereső megjelenítési beállításai (MARKER, VF BACKLIGHT,
DISPLAY OUTPUT stb.)
(OTHERS) menü ...............................................................................76
Beállítások felvétel közben és egyéb alapbeállítások (AREA SET,
BEEP stb.)
Csatlakoztatás számítógéphez
Felvételek elmentése számítógéppel ......................................................77
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
9
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\010BOOKTOC.fm
_4163320111.book Page 10 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Tartalomjegyzék (folytatás)
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás........................................................................................... 79
Figyelmeztető jelzések és üzenetek ....................................................... 88
További információk
Mozgóképek felvételi ideje...................................................................... 91
A kamkorder használata külföldön.......................................................... 93
A memóriakártya fájl és mappaszerkezete ............................................. 94
Karbantartás és óvintézkedések............................................................. 95
Az AVCHD formátumról....................................................................... 95
A „Memory Stick” adathordozóról ........................................................ 95
Az „InfoLITHIUM” akkumulátorról ........................................................ 96
Az x.v.Color ......................................................................................... 97
A kamkorder kezeléséről ..................................................................... 98
Minőségtanúsítás.................................................................................. 101
Gyors áttekintés
A kamkorder részegységei és kezelőszervei........................................ 105
Vezeték nélküli távvezérlő ................................................................. 109
A képernyőkijelzések ............................................................................ 110
Tárgymutató.......................................................................................... 111
10
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\030GET.fm
_4163320111.book Page 11 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Kezdeti lépések
1. lépés: a mellékelt tartozékok ellenõrzése
A kamkorder kicsomagolásakor
ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékok
megtalálhatók-e a dobozban.
A zárójelben szereplő szám a mellékelt
tételek számát jelzi.
• A memóriakártya külön megvásárolható. A
kamkorderben használható memóriakártyák
típusát lásd a 4. és a 95. oldalon.
Újratölthető akkumulátor (NP-F570) (1 db)
(13., 96. oldal)
Lencse árnyékoló lencsevédővel (1 db)
(12. oldal)
Hálózati vezeték (1 db) (13. oldal)
Vezeték nélküli távvezérlő (RMT-845)
(1db) (109. oldal)
Kezdeti lépések
Hálózati tápegység (AC-L100C) (1 db) (13.
oldal)
Nagy szemkagyló (1 db) (17. oldal)
A lencse árnyékoló gyárilag felszerelt.
CD-ROM „Tartalomkezelő szoftver” (1 db)
Kezelési útmutató (1 db)
A lítium gombelemet behelyeztük a távvezérlőbe.
Komponens videovezeték (1 db) (47. oldal)
AV csatlakozóvezeték (1 db) (47. oldal)
USB-vezeték (1 db) (77. oldal)
11
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\030GET.fm
_4163320111.book Page 12 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
2. lépés: a lencsevédõvel ellátott lencse
árnyékoló felszerelése
lencsevédő zárásához pedig CLOSE (zárva)
helyzetbe.
PUSH (lencse árnyékoló kioldó) gomb
Illessze a lencse árnyékoló jelzéseit
a kamkorderen lévő jelzésekhez,
majd forgassa a lencse árnyékolót a
nyíl 2 irányába a rögzítéshez.
A lencsevédõvel ellátott lencse
árnyékoló eltávolítása
Forgassa a lencse árnyékolót az ábrán lévő
nyíllal 2 ellentétes irányba a PUSH
(lencse árnyékoló kioldó) gomb
megnyomása közben.
z Hasznos tanácsok
• 72 mm-es PL szűrő vagy MC védő
felszerelésekor távolítsa el a lencsevédővel
ellátott lencse árnyékolót.
A lencsevédõvel ellátott lencse
árnyékoló zárjának nyitása és zárása
A lencsevédő nyitásához mozgassa a
lencsevédő kart OPEN (nyitva) helyzetbe, a
12
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\030GET.fm
_4163320111.book Page 13 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
3. lépés: az akkumulátor töltése
Az „InfoLITHIUM” akkumulátort (Lsorozat) feltöltheti a mellékelt
hálózati tápegységgel.
1 Nyomja az akkumulátort a
kamkorder hátuljához, majd
csúsztassa lefelé.
b Megjegyzések
• Csak „InfoLITHIUM” akkumulátor (L-sorozat)
(96. oldal) használható.
Kezdeti lépések
DC csatlakozó- DC IN aljzat
dugasz
2 A DC csatlakozódugaszon lévő B
jelzéssel kifelé csatlakoztassa a
DC csatlakozódugaszt a
kamkorder DC IN aljzatához.
Hálózati vezeték
Hálózati
tápegység
A hálózati aljzathoz
B jelzés
3 Csatlakoztassa a hálózati
vezetéket a hálózati
tápegységhez.
4 Csatlakoztassa a hálózati
vezetéket a hálózati aljzathoz.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
13
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\030GET.fm
_4163320111.book Page 14 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
3. lépés: az akkumulátor töltése (folytatás)
5 Állítsa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) helyzetbe.
A CHG kijelző világít és a töltés
megkezdődik.
Az akkumulátor eltávolítása
Csúsztassa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) helyzetbe. Nyomja meg a BATT
RELEASE (akkumulátor kioldó) gombot és
vegye ki az akkumulátort.
BATT RELEASE
(akkumulátor kioldó) gomb
Az akkumulátor tárolása
Az akkumulátor feltöltése után
A CHG kijelző kikapcsol, amikor az
akkumulátor teljesen feltöltődött. Válassza
le a hálózati tápegységet a DC IN aljzatról.
z Hasznos tanácsok
• Az akkumulátor élettartamát ellenőrizheti az
akkumulátor állapotellenőrzés funkcióval (46.
oldal).
Ha hosszabb ideig nem használja az
akkumulátort, merítse ki azt a tárolás előtt.
Az akkumulátor tárolásának részleteit lásd
a 97. oldalon.
Töltési idõ
Körülbelüli időtartam percekben megadva,
a kimerült akkumulátor teljes feltöltéséhez.
Akkumulátor
Töltési idõ
NP-F570 (tartozék)
260
NP-F770
370
NP-F970
485
b Megjegyzések
• Az NP-F330 akkumulátor nem használható
ezzel a kamkorderrel.
Az akkumulátorról
• Az akkumulátor töltése előtt csúsztassa a
POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe.
• A CHG kijelző töltés közben villog, és az
akkumulátor információ (46. oldal) nem pontos
értékeket közöl a következő esetekben.
– Az akkumulátor nincs megfelelően
csatlakoztatva.
– Az akkumulátor megsérült.
14
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\030GET.fm
_4163320111.book Page 15 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Felvételhez vagy lejátszáshoz állítsa a
POWER kapcsolót ON helyzetbe.
A kamkorder első használatakor megjelenik
a [CLOCK SET] (órabeállítás) képernyő
(18. oldal).
Kezdeti lépések
– Az akkumulátor végleg kimerült.
– Az akkumulátor túlságosan hideg.
Vegye ki az akkumulátort és tegye meleg
helyre.
– Az akkumulátor túlságosan meleg.
Vegye ki az akkumulátort és tegye hűvös
helyre.
• Amíg a hálózati tápegység csatlakoztatva van a
DC IN aljzathoz, a készülék nem használja az
akkumulátor energiáját, még akkor sem, ha a
hálózati csatlakozóvezeték nincs csatlakoztatva
a hálózati aljzathoz.
4. lépés: a készülék
bekapcsolása és a
kamkorder megfelelõ
tartása
A töltési időről
• A töltés 25°C-os kamkorderrel történt. Az
ajánlott töltési hőmérséklet: 10–30°C.
Külsõ áramforrás használata
A hálózati tápegységet is használhatja a
tápellátás biztosítására. A hálózati
tápegység használatakor az akkumulátor
nem veszít a töltöttségéből, akkor sem, ha
fel van szerelve a kamkorderre.
Csatlakoztassa a kamkordert, ahogy
a „3. lépés: az akkumulátor töltése”
(13. oldal) szakaszban látható.
POWER kapcsoló
1 Csúsztassa a POWER kapcsolót
ON helyzetbe a zöld gomb
nyomva tartása közben.
Tartsa nyomva a
zöld gombot.
A hálózati tápegységről
• Ügyeljen arra, hogy semmilyen fémtárgy ne
érinthesse meg a hálózati tápegység DC
dugaszát vagy az akkumulátorcsatlakozót.
Üzemzavar keletkezhet.
b Megjegyzések
• A dátum és az idő néhány másodpercre
megjelenik az LCD-képernyőn a kamkorder
bekapcsolásakor, ha már beállította a dátumot és
az időt a [CLOCK SET] (órabeállítás)
funkcióval (18. oldal).
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
15
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\030GET.fm
_4163320111.book Page 16 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
4. lépés: a készülék bekapcsolása
és a kamkorder megfelelõ tartása
(folytatás)
2 Tartsa megfelelően a kamkordert.
5. lépés: az LCDképernyõ és a keresõ
beállítása
LCD-képernyõ
Nyissa ki az LCD-képernyőt 180°-ra (1),
majd forgassa a felvételhez és lejátszáshoz
legjobb szögbe (2).
1 Nyissa ki 180°-ra
2 90°
(legnagyobb)
3 Keressen biztos fogást, majd
2 180°
(legnagyobb)
húzza meg a kéztámaszt.
DISPLAY gomb
z Hasznos tanácsok
• A képek az LCD-képernyőn tükrözve jelennek
meg, de normál képként kerülnek felvételre.
Az LCD háttérvilágításának
kikapcsolása a hosszabb akkumulátor
élettartam érdekében
A készülék kikapcsolása
Csúsztassa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) helyzetbe.
b Megjegyzések
• Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a
képernyőn, kövesse az utasításokat (89. oldal).
Tartsa nyomva a DISPLAY gombot néhány
másodpercre, amíg a
megjelenik.
Ez a beállítás praktikus, ha a kamkordert erős
fényben használja vagy takarékoskodni kíván
az akkumulátor energiájával. A beállítás nem
befolyásolja a felvételt. Az LCD
háttérvilágítás visszakapcsolásához tartsa
nyomva a DISPLAY gombot néhány
másodpercig, amíg a
eltűnik.
Az LCD háttérvilágítást a kamkorder be- és
kikapcsolásávál is bekapcsolhatja.
z Hasznos tanácsok
• Az [LCD BRIGHT] menüponttal beállíthatja az
LCD-képernyő fényerejét (74. oldal).
16
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\030GET.fm
_4163320111.book Page 17 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Keresõ
A képet a keresőben is megjelenítheti, az
akkumulátor élettartamának növeléséhez
vagy, ha a kép az LCD-képernyőn nem
tiszta.
• Ne távolítsa el az előre felszerelt szemkagylót.
Nagy szemkagyló
(tartozék)
A kinyúló
részével felfelé.
Kezdeti lépések
Kereső élességbeállító kar
Mozgassa, amíg a kép
éles lesz.
b Megjegyzések
b Megjegyzések
• A látótávolság módosításakor először csillogó
színek jelenhetnek meg a keresőben. Ez a
jelenség nem utal meghibásodásra. A csillogó
színek nem kerülnek felvételre a
memóriakártyán.
z Hasznos tanácsok
• Beállíthatja a kereső háttérvilágításának
fényerejét a [VF BACKLIGHT] menüpontban
(75. oldal).
• A képek megjelenítéséhez az LCD-kijelzőn és a
keresőben válassza a [VF POWERMODE]
menüpont [ON] beállítását (75. oldal).
Ha a kép rosszul látható a keresõben
Ha fényes körülmények között a kép nem
látható tisztán a keresőben, használja a
mellékelt nagy szemkagylót. A nagy
szemkagyló felszereléséhez kissé nyújtsa
meg és illessze a keresőn lévő szemkagyló
horonyba. A nagy szemkagylót balra vagy
jobbra fordítva egyaránt felszerelheti.
17
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\030GET.fm
_4163320111.book Page 18 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
6. lépés: a dátum és az idõ beállítása
A kamkorder első használatakor állítsa be a
dátumot és az időt. Minden alkalommal,
amikor a kamkordert bekapcsolja a
[CLOCK SET] képernyő jelenik meg, amíg
a dátumot és az időt be nem állítja.
2 Válassza ki az
(OTHERS)
opciót a SEL/PUSH EXEC
tárcsával, majd nyomja meg a
tárcsát.
z Hasznos tanácsok
• Ha a kamerát hozzávetőleg 3 hónapig nem
használja, előfordulhat, hogy a dátum és az idő
törlődik a készülék memóriájából, mert a
kamkorder beépített újratölthető eleme lemerül.
Ilyen esetben töltse fel az újratölthető elemet,
majd ismét állítsa be a dátumot és az időt (99.
oldal).
3 Válassza ki a [CLOCK SET] opciót
a SEL/PUSH EXEC tárcsa
forgatásával, majd nyomja meg a
tárcsát.
4 Válassza ki a területet a SEL/
SEL/PUSH
EXEC tárcsa
MENU
gomb
PUSH EXEC tárcsa forgatásával,
majd nyomja meg a tárcsát.
Ugorjon a 4. lépésre, ha első alkalommal
állítja be az órát.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
5 Állítsa be a [SUMMERTIME], [Y]
(év), [M] (hónap), [D] (nap), óra és
perc opciókat a SEL/PUSH EXEC
tárcsa forgatásával, majd nyomja
meg a tárcsát.
18
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\030GET.fm
_4163320111.book Page 19 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
7. lépés: memóriakártya behelyezése
1 Nyissa ki a fedelet a nyíl irányában.
Az óra működni kezd.
z Hasznos tanácsok
• A dátum és az idő önműködően felvételre kerül
a kiválasztott memóriakártyára, és lejátszáskor
megjeleníthető (DATA CODE gomb, 45. oldal).
A nyelv beállítása
Beállítható, hogy a képernyőn az üzenetek
milyen nyelven jelenjenek meg.
Nyomja meg a MENU gombot és válassza
ki az
(OTHERS) opciót a SEL/PUSH
EXEC tárcsával. Válassza ki a képernyő
nyelvét a [LANGUAGE] menüpontban (76.
oldal).
Kezdeti lépések
• Az óra 1 órával előreállításához válassza a
[SUMMERTIME] opció [ON] beállítását.
• Bármilyen évet beállíthat 2037-ig.
2 Fordítsa a memóriakártya bemetszett oldalát az alábbi ábrán
látható helyzetbe, és illessze be
kattanásig a memóriakártyát.
„A” memóriakártya aljzat és a
hozzáférés jelző lámpája.
„B” memóriakártya aljzat és a
hozzáférés jelző lámpája.
Először a bemetszett sarkát
illessze be, lefelé fordítva.
b Megjegyzések
• Ha rossz irányban helyezi be a
memóriakártyát az aljzatba, a
memóriakártya, a memóriakártya aljzat
vagy a képek adatai megsérülhetnek.
• Készenlét módban új memóriakártya
behelyezésekor megjelenik a [Create a new
Image Database File.] képernyő. Kövesse a
képernyő utasításait és érintse meg a [YES]
gombot.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
19
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\030GET.fm
_4163320111.book Page 20 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
7. lépés: memóriakártya behelyezése (folytatás)
A memóriakártya eltávolítása
b Megjegyzések
Enyhén nyomja be egyszer a
memóriakártyát.
• Csak az az aljzat választható ki, amelybe
memóriakártyát helyezett.
• A memóriakártyára mozgókép felvétel közben
nem válthat az aljzatok között, akkor sem, ha
megnyomja a memóriakártya aljzatok A vagy B
gombját.
b Megjegyzések
• Amíg a memóriaműködés jelző pirosan világít
vagy villog, a kamkorder adatokat olvas vagy ír.
Ez idő alatt ne rázza vagy ütögesse a
kamkordert, ne kapcsolja ki azt, ne vegye ki a
memóriakártyát és ne válassza le az
akkumulátort. Ellenkező esetben a képadatok
sérülhetnek.
• Ha a 2. lépésben a [Failed to create a new Image
Database File. It may be possible that there is
not enough free space.] (Az új kép adatbázis fájl
létrehozása sikertelen. Elképzelhető, hogy nincs
elég szabad hely.) üzenet jelenik meg, formázza
meg a memóriakártyát (58. oldal).
• A memóriakártya behelyezésekor vagy
kivételekor ügyeljen, hogy a memóriakártya ne
lökődjön ki és essen le.
z Hasznos tanácsok
• Ha csak egy aljzatba van memóriakártya
behelyezve, önműködően a memóriakártyát
tartalmazó aljzat kerül kiválasztásra.
• Ha a memóriakártya felvétel közben megtelik, a
kamkorder önműködően a másik aljzatban lévő
memóriakártyára folytatja a felvételt
(Átkapcsolásos felvétel, 22. oldal).
A felvételre használni kívánt
memóriakártya aljzat kiválasztása
Nyomja meg a memóriakártya aljzaton az
A vagy B gombot, attól függően, hogy
melyik aljzatba helyezett memóriakártyára
kíván felvételt készíteni. A kiválasztott
aljzat jelzőlámpája zölden világít.
Az „A” memóriakártya aljzat gombja
A „B” memóriakártya aljzat gombja
20
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 21 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Felvétel, lejátszás
Felvétel
Fogantyú felvétel gombja
Felvételjelző lámpa
Felvételjelző lámpa
Lencse árnyékoló
POWER kapcsoló
Felvétel gomb
• Ez a kamkorder nagyfelbontású (HD) és szabványos felbontású (SD) képminőségű felvétel készítésére
alkalmas. A gyári beállítás a nagyfelbontás (HD) ([REC FORMAT], 24. oldal).
b Megjegyzések
Felvétel, lejátszás
A kamkorder memóriakártyákra készít mozgókép felvételt. Mozgókép felvétel készítéséhez
hajtsa végre az alábbi lépéseket.
• Amikor a hozzáférésjelző lámpa pirosan villog, a kamkorder adatokat ír a memóriakártyára. Ne rázza
vagy üsse meg a kamkordert és ne válassza le az akkumulátort vagy a hálózati tápegységet.
• A mozgóképek felvételi idejét lásd a 91. oldalon.
• A kamkorder körülbelül 13 órás folyamatos mozgókép felvétel készítésre alkalmas.
• Ha egy mozgókép fájlmérete felvételkészítés közben meghaladja a 2 GB-ot, a kamkorder kettéosztja a
fájlt és önműködően új fájlt kezd.
• A menübeállítások, a PICTURE PROFILE beállításai és az AUTO/MANUAL kapcsolóval elvégzett
beállítások tárolódnak a kamkorderen a POWER kapcsoló OFF (ki) helyzetbe kapcsolásakor. A
hozzáférésjelző lámpa világít a beállítások tárolásakor. Ha a kikapcsolás előtt eltávolítja az akkumulátort
vagy a hálózati tápegységet, a beállítások visszaállhatnak az alapértelmezett értékekre.
1 Nyissa ki a lencse árnyékoló zárát.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
21
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 22 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Felvétel (folytatás)
2 Csúsztassa a POWER kapcsolót ON (be) helyzetbe a zöld gombot
megnyomva.
Tartsa nyomva a zöld
gombot.
3 Nyomja meg a felvétel gombot vagy a fogantyú felvétel gombját.
[STBY] t [REC]
Felvétel közben világít a felvételjelző lámpa.
A mozgókép felvétel leállításához nyomja meg ismét a felvétel gombot vagy a fogantyú
felvétel gombját.
z Hasznos tanácsok
• Nagyfelbontású felvétel (HD) esetén a képarány állandó 16:9. Szabványos felbontású felvétel (SD) esetén
WIDE REC], 69. oldal).
átválthat 4:3 képarányra ([
• Módosíthatja a felvétel közben megjelenő képernyőt (45. oldal).
• A képernyőn felvétel közben megjelenő jelzések a 110. oldalon láthatók.
• Beállítható, hogy a felvételjelző lámpa ne kapcsoljon be ([REC LAMP], 76. oldal).
• Alacsony felvételi szög esetén a fogantyú felvételi gombjának használata kényelmesebb. Oldja a HOLD
kart a fogantyú felvétel gombjának engedélyezéséhez. Hasznos lehet, ha az LCD-képernyőt felfelé állítja,
vagy kifordítás után bezárja, vagy felemeli a keresőt az alacsony szögben készített felvétel során.
• Fényképeket készíthet a felvett mozgóképekből (55. oldal).
A felvétel folytatása a másik memóriakártyán (Átkapcsolásos felvétel)
Helyezzen egy-egy memóriakártyát az A és B aljzatokba, hogy a kamkorder átválthasson az A
(vagy B) memóriakártyára, amikor a másikon elfogy a hely, és önműködően folytassa a
felvételt a másik memóriakártyán.
22
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 23 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Helyezzen be egy felvételre alkalmas memóriakártyát.
Kevés hely
Kezdés
Befejezés
REC: felvétel
Kevés hely
• Ne vegye ki az éppen felvételre használt memóriakártyát. Csak azt a memóriakártyát cserélje, amelyik
aljzat jelzőlámpája ki van kapcsolva.
• Felvétel közben nem válthat aljzatot, akkor sem, ha megnyomja a memóriakártya aljzat A vagy B
gombját.
• Ha a memóriakártyán hátralévő idő kevesebb, mint 1 perc, és a másik aljzatban van felvételre alkalmas
memóriakártya, a kamkorder képernyőjén megjelenik a [
] vagy [
] jelzés. A
memóriakártya átváltása után a jelzés eltűnik.
• Ha olyan memóriakártyán kezdi meg a felvételt, amelyen a hátralévő idő kevesebb, mint egy perc, akkor
elképzelhető, hogy a kamkorder nem képes az átkapcsolásra. Az átkapcsolás sikertelenségének
elkerüléséhez ellenőrizze, hogy a memóriakártyán több, mint egy perc álljon rendelkezésre a felvétel
megkezdésekor.
• Az átkapcsolással felvett mozgóképek megszakadásmentes lejátszása ezzel a kamkorderrel nem
lehetséges.
• Az átkapcsolással felvett mozgóképeket összefűzheti a mellékelt alkalmazás szoftverrel (csak Windows
esetén).
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
Felvétel, lejátszás
b Megjegyzések
23
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 24 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Felvétel (folytatás)
A felvételi formátum kiválasztása
Kiválaszthatja a felvételi formátumot (bitsűrűség, képminőség, képméret, képkocka sűrűség,
letapogatási rendszer). Alapértelmezett értékként a [
] van kiválasztva.
A beállítás módosítása
Nyomja meg a MENU gombot t válassza ki a
opciót a SEL/PUSH EXEC tárcsával.
Beállítás
(REC/OUT SET) t [REC FORMAT]
Leírás
• Bitsűrűség
FX: legnagyobb: 24 Mbps
FH: kb. 17 Mbps (átlagos)
HQ: kb. 9 Mbps (átlagos)
LP: kb. 5 Mbps (átlagos)
• Képminőség
HD: nagyfelbontású képminőség
SD: szabványos felbontású képminőség
• Képméret
FX: 1920 × 1080
FH: 1920 × 1080
HQ: HD felvétel 1440 × 1080
SD felvétel 720 × 576
LP: 1440 × 1080
• Képkocka sűrűség
25 vagy 50
• Letapogatási rendszer
i: sorváltásos
p: progresszív
pSCAN: progresszív letapogatási rendszerű kép felvétele sorváltásos
jellel (50i).
Beállítások
Például a [
] kiválasztása esetén a mozgóképek a következő formátumban kerül
felvételre.
• HD: nagyfelbontású képminőség. Az SD a szabványos felbontású képminőség.
• 1080: valós letapogatási sorok száma
• 50: képkocka sűrűség
• i: letapogatási rendszer
• FX: felvételi mód
b Megjegyzések
• A progresszív letapogatási rendszer esetén a felvételi mód állandó FX vagy FH.
24
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 25 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A kamkorder felvételi beállításainak
módosítása
A zoom beállítása
A fogantyú zoom használata
1 Állítsa a fogantyú zoom kapcsolót B
VAR vagy FIX helyzetbe.
z Hasznos tanácsok
• Ha a fogantyú zoom kapcsolót B VAR
helyzetbe állítja, változó sebességgel
közelíthet vagy távolíthat.
• Ha a fogantyú zoom kapcsolót B FIX
helyzetbe állítja, a [HANDLE ZOOM] (67.
oldal) menüpontban beállított állandó
sebességgel közelíthet vagy távolíthat.
A motoros zoom kapcsoló használata
A zoom lassúbb működtetéséhez mozgassa
a motoros zoom kapcsolót D lassan.
Gyorsabb zoom eléréshez mozgassa
gyorsabban.
Távoli nézet: (széles látószög)
b Megjegyzések
• A fogantyú zoom kar A nem használható, ha a
fogantyú zoom kapcsoló B beállítása OFF.
• A motoros zoom kapcsoló D zoom sebessége
nem állítható be a fogantyú zoom kapcsolóval
B.
Felvétel, lejátszás
2 A közelítéshez vagy távolításhoz
használja a fogantyú zoom kart A.
A zoom gyûrû használata
A zoom gyűrű C forgatásával a kívánt
sebességgel közelíthet vagy távolíthat.
Finombeállításra is lehetősége van.
b Megjegyzések
Közeli nézet: (telefotó)
z Hasznos tanácsok
• A zoom gyűrűt C mérsékelt sebességgel
forgassa. Ha túl gyorsan forgatja, a zoom
sebessége elmaradhat a zoom gyűrű forgási
sebességétől, vagy a zoom működésének hangja
is felvételre kerülhet.
• Széles látószögű felvétel készítésekor a
kamerának és a felvétel tárgyának legalább 1
cm-re, telefotó készítésekor pedig legalább kb.
80 cm-re kell lennie egymástól azért, hogy éles
kép készüljön.
• Egyes zoom helyzetekben elképzelhető, hogy az
élesség nem állítható be, ha a tárgy 80 cm-nél
közelebb van a kamkorderhez.
• Tartsa az ujját a motoros zoom kapcsolón D.
Ha az ujját hirtelen leveszi a kapcsolóról D, a
motoros zoom kapcsoló D működésének
hangját felveheti a kamkorder.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
25
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 26 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A kamkorder felvételi beállításainak módosítása (folytatás)
A fókusz kézi beállítása
Amikor a fókusz nem állítható
távolabbra, a 9 jelzés átvált a
jelzésre. Amikor a fókusz nem állítható
közelebbre, a 9 jelzés átvált a
jelzésre.
z Hasznos tanácsok
Kézi fókusz beállítás esetén
• Könnyebb a fókusz beállítása a zoom funkció
használatával. Mozgassa a motoros zoom
kapcsolót a T (telefotó) irányba, állítsa be a
fókuszt, majd állítsa a zoom-ot a W (széles
látószög) irányba a felvételhez.
• Ha közeli felvételt kíván készíteni a tárgyról,
mozgassa a motoros zoom kapcsolót W (széles
látószög) irányba a kép teljes kinagyításához,
majd állítsa be a fókuszt.
Visszaváltás az önmûködõ beállításra
Beállíthatja kézzel a fókuszt a különböző
felvételi körülményekhez.
Az alábbi esetekben használja ezt a
funkciót.
– Esőcseppekkel teli ablak mögötti tárgy.
– Vízszintes csíkok felvételekor.
– A tárgy és a háttér között alacsony kontraszttal
rendelkező tárgy esetén.
– Ha a háttérben lévő tárgyra kíván fókuszálni.
– Állandó tárgy állványról történő felvételekor.
1 Felvétel vagy készenlét módban
állítsa a FOCUS kapcsolót B
MAN helyzetbe.
Megjelenik a 9 jelzés.
2 Forgassa a fókusz gyűrűt A a
Állítsa a FOCUS kapcsolót B AUTO
helyzetbe.
A 9 jelzés eltűnik és visszakapcsol az
önműködő fókusz beállítás.
Az önmûködõ fókuszbeállítás
ideiglenes használata
(Gombnyomásos önmûködõ fókusz)
A tárgy felvételekor tartsa nyomva a PUSH
AUTO gombot C.
Amikor elengedi a gombot, a beállítás
visszaáll a kézi fókusz beállításra.
Használja ezt a funkciót a fókusz egyik
tárgyról másikra állításához. A jelenetek
egyenletesen változnak.
z Hasznos tanácsok
• A fókusztávolság információ (sötétben, amikor
nehézkes a fókusz beállítása) körülbelül 3
másodpercre megjelenik az alábbi esetekben.
(Konverziós lencse (külön megvásárolható)
használatakor elképzelhető, hogy nem
megfelelően jelenik meg.)
– Ha a FOCUS kapcsolót B MAN helyzetbe
állítja és az 9 megjelenik a képernyőn.
– Amikor a fókusz gyűrűt forgatja, az 9
látható a képernyőn.
fókusz beállításához.
26
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 27 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A kiterjesztett fókusz használata
(Kiterjesztett fókusz)
A kép fényerejének beállítása
Az [EXPANDED FOCUS] funkció az
ASSIGN 7 gombhoz (39. oldal) van
hozzárendelve.
Nyomja meg az ASSIGN 7 gombot.
Megjelenik az [EXPANDED FOCUS]
felirat a képernyő közepén és a képernyő
körülbelül 2-szeresére nagyítódik. A fókusz
beállítása kézi fókusz esetén egyszerűbb. A
gomb ismételt megnyomásakor a képernyő
visszatér az eredeti méretre.
Felvétel, lejátszás
b Megjegyzések
• A felvételen a kép nem lesz kinagyítva, akkor
sem, ha a képernyőn ki van nagyítva.
z Hasznos tanácsok
• Kiválaszthatja kiterjesztett kép típusát
([EXPANDED FOCUS TYPE], 74. oldal).
Fókuszálás távoli tárgyra (Végtelen
fókusz)
Csúsztassa a FOCUS kapcsolót B
INFINITY helyzetbe és tartsa ott.
A képernyőn megjelenik a
jelzés.
A kézi fókusz üzemmódba visszatéréshez
engedje fel a FOCUS kapcsolót B. Ez a
funkció lehetővé teszi a fókusz távoli
tárgyakra állítását, akkor is, ha a fókusz
önműködően közeli tárgyra van állítva.
b Megjegyzések
• Ez a funkció kizárólag a kézi fókusz
használatakor elérhető. Az önműködő fókusz
használata közben nem elérhető.
Beállíthatja a kép fényerejét az írisz, az
erősítés vagy a zársebesség beállításával,
vagy az ND szűrőre B érkező fény
mennyiségének csökkentésével.
b Megjegyzések
• Az ellenfény és a pontfény funkció nem
használható az írisz, erősítés és zársebesség kézi
beállítása esetén.
• Az [AE SHIFT] átmenetileg nem hatásos az
írisz, az erősítés és a zársebesség
mindegyikének kézi beállításakor.
Az írisz beállítása
Beállíthatja kézzel az íriszt a lencsére jutó
fény mennyiségének beállításához. Az írisz
beállításával módosíthatja vagy zárhatja
(
) a lencse fényrekeszét, amely az
F1,6 és F11 közötti F értékkel van
kifejezve. A fény mennyisége növekszik a
fényrekesz nyitásával (csökkenő F). A fény
mennyisége csökken a fényrekesz zárásával
(növekvő F érték). A pillanatnyi F érték
megjelenik a képernyőn.
1 Felvétel vagy készenlét módban állítsa
az AUTO/MANUAL kapcsolót H
MANUAL helyzetbe.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
27
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 28 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A kamkorder felvételi beállításainak módosítása (folytatás)
2 Az írisz önműködő beállításakor
nyomja meg az IRIS gombot E.
Az írisz érték melletti
eltűnik, vagy
az írisz érték megjelenik a képernyőn.
Az erősítés érték melletti
jelzés
eltűnik, vagy a képernyőn megjelenik az
erősítés értéke.
3 Végezze el az írisz beállítását az írisz
gyűrűvel A.
Ha az [PUSH AUTO IRIS] opciót rendeli
hozzá az egyik ASSIGN gombhoz, önműködően beállíthatja az íriszt az ASSIGN
gomb nyomva tartásával. Az ASSIGN
gomb részleteit lásd a 39. oldalon.
3 Állítsa az erősítés kapcsolót F H, M
vagy L helyzetbe. A kiválasztott
erősítés kapcsoló helyzethez tartozó
erősítés érték megjelenik a képernyőn.
Beállíthatja az erősítés értékét az
erősítés kapcsoló minden helyzetére a
(CAMERA SET) menü [GAIN
SET] menüpontjában (65. oldal).
z Hasznos tanácsok
Az erõsítés önmûködõ beállítása
• Az F érték közeledik az F3,4 értékhez, ahogy a
zoom helyzete változik a széles látószögtől a
telefotó irányába, akkor is, ha nyitja a
fényrekeszt az F érték F3,4-nél alacsonyabbra,
például F1,6-ra állításával.
• A fókusz tartományt, a fényrekesz egy fontos
jellemzőjét, térmélységnek nevezik. A
térmélység sekélyedik a fényrekesz nyitásával,
és mélyül a fényrekesz zárásával. A fényrekesz
kreatív alkalmazásával elérheti a kívánt
fényképezési hatást.
• Ezzel elmosódott vagy éles háttért hozhat létre.
Nyomja meg a GAIN gombot C vagy
állítsa az AUTO/MANUAL kapcsolót H
AUTO helyzetbe.
Az erősítés érték eltűnik, vagy az erősítés
érték mellett megjelenik a
jelzés.
Az írisz önmûködõ beállítása
z Hasznos tanácsok
Nyomja meg az IRIS gombot E, vagy
állítsa be az AUTO/MANUAL kapcsolót
H AUTO helyzetbe.
Az írisz érték eltűnik, vagy a
jelenik
meg az írisz érték mellett.
• Nagyfelbontású képminőségű (HD)
mozgóképek felvételekor az erősítés beállítása
[–6dB] és adatkóddal történő lejátszásukkor az
erősítés érték helyén [– – –] jelenik meg.
b Megjegyzések
Kézzel beállíthatja és rögzítheti a zársebességet. A zársebesség beállításával úgy készíthet
felvételt mozgó tárgyról, mintha állna, vagy
kihangsúlyozhatja a mozgás sebességét.
• Az AUTO/MANUAL kapcsoló H AUTO
helyzetbe állításakor az egyéb kézzel beállított
elemek (erősítés, zársebesség, fehéregyensúly)
szintén önműködőre váltanak.
Az erõsítés beállítása
b Megjegyzések
• Az AUTO/MANUAL kapcsoló H AUTO
helyzetbe állításakor egyéb kézzel beállított
elemek (írisz, zársebesség, fehéregyensúly)
szintén önműködőre váltanak.
A zársebesség beállítása
1 Felvétel közben vagy készenlétben
állítsa az AUTO/MANUAL kapcsolót
H MANUAL helyzetbe.
Beállíthatja kézzel az erősítést, ha nem
akarja használni az AGC (önműködő
erősítés szabályozás) opciót.
2 Nyomja meg a SHUTTER SPEED
gombot D, amíg a zársebesség érték
kijelölésre kerül.
1 Felvétel vagy készenlét közben állítsa
az AUTO/MANUAL kapcsolót H
MANUAL helyzetbe.
3 Állítsa be a képernyőn a zársebességet a
SEL/PUSH EXEC tárcsa G forgatásával.
A zársebességet az 1/3 másodperctől 1/
10 000 másodperc tartományban
állíthatja be.
2 Az erősítés önműködő beállításakor
nyomja meg a GAIN gombot C.
28
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 29 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A képernyőn megjelenik a zársebesség
beállítás nevezője. Ha a zársebesség
beállítása 1/100 másodperc, a
képernyőn [100] jelenik meg. Minél
nagyobb a képernyőn látható érték,
annál gyorsabb a zársebesség.
4 Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC
tárcsát G a zársebesség rögzítéséhez.
A zársebesség újra beállításához hajtsa
végre a 2–4 lépéseket.
z Hasznos tanácsok
A zársebesség önmûködõ beállítása
Nyomja meg kétszer a SHUTTER SPEED
gombot D, vagy állítsa az AUTO/
MANUAL kapcsolót H AUTO helyzetbe.
A zársebesség érték eltűnik, vagy
a
zársebesség érték mellett jelenik meg.
b Megjegyzések
• Ha felvétel közben vált ND szűrőt B, a kép és a
hang torzulhat.
• Az írisz kézi beállításakor az ND szűrő ikon
nem villog, akkor sem, ha a fény mennyiségét
be kellene állítani az ND szűrővel.
• Ha a kamkorder nem érzékeli az ND szűrő
villog a képernyőn.
helyzetét (OFF/1/2/3), a
Ellenőrizze az ND szűrő megfelelő beállítását.
z Hasznos tanácsok
• Fényes tárgy felvételekor fényelhajlás
jelentkezhet, ha tovább zárja a fényrekeszt,
amely elmosódott fókuszt eredményezhet (ez a
videokamerákra jellemző jelenség). Az ND
szűrő B elnyomja ezt a jelenséget és jobb
felvételi minőséget eredményez.
Felvétel, lejátszás
• Alacsony zársebesség esetén az önműködő
fókusz használata nehézkes. Javasolt a kézi
fókusz használata, állványra helyezett
kamkorderrel.
• Gerjesztési elven működő fényforrás, nátrium
vagy higanygőz-lámpák megvilágítása melletti
használat esetén a kép villoghat, színeltérés
jelentkezhet, vagy vízszintes sávokként képzaj
jelenhet meg. A zársebesség beállításával
javíthatja a helyzetet.
villog,
önműködő beállításakor a
állítsa az ND szűrűt 3-ra.
Az ND szűrő jelzés abbahagyja a villogást
és a képernyőn marad.
Ha az
villog, állítsa az ND szűrőt
OFF (ki) helyzetbe. Az ND szűrő ikon
eltűnik a képernyőről.
A természetes színek beállítása
(fehéregyensúly)
b Megjegyzések
• Az AUTO/MANUAL kapcsoló H AUTO
helyzetbe állításakor az egyéb kézzel beállított
elemek (írisz, erősítés, fehéregyensúly) szintén
önműködőre váltanak.
A fény mennyiségének beállítása
(ND szûrõ)
Tiszta felvételt készíthet a tárgyról ND
szűrő B használatával, ha a felvételi
környezet túlságosan világos.
Az 1, 2 és 3 ND szűrők körülbelül 1/4, 1/
16, illetve 1/64 részére csökkentik a fényt.
Ha az írisz önműködő beállításakor a
villog, állítsa az ND szűrűt 1-re. Ha az írisz
önműködő beállításakor a
villog,
állítsa az ND szűrűt 2-re. Ha az írisz
Beállíthatja és rögzítheti a fehéregyensúlyt
a felvételi környezet megvilágítási
körülményeinek megfelelően.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
29
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 30 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A kamkorder felvételi beállításainak módosítása (folytatás)
Tárolhatja a fehéregyensúly értékeket az A
memóriában (
A), illetve a B (
B)
memóriában. A beállítások még
kikapcsolás után is megmaradnak,
fehéregyensúly ismételt beállításáig.
A PRESET, [OUTDOOR] vagy [INDOOR]
kerül kiválasztásra, attól függően, hogy
korábban melyiket állította be a
(CAMERA SET) menü [WB PRESET]
menüpontjában.
1 Felvétel közben vagy készenlét-
ben állítsa az AUTO/MANUAL
kapcsolót D MANUAL helyzetbe.
Jelzés
Felvételi körülmények
• Neonreklám vagy
tűzijáték felvétele.
Kültér
([OUTDOOR]) • Naplemente vagy
napkelte felvétele,
felvétel közvetlenül
naplemente vagy
napkelte után vagy
előtt.
• Nappali színű
gerjesztési elven
működő fényforrások
esetén.
n
Beltér
([INDOOR])
2 Nyomja meg a WHT BAL gombot A.
3 Állítsa a fehéregyensúly memória
• Változó megvilágítás
esetén, például
táncterem.
• Erős megvilágítás
mellett, például
fényképész stúdió.
• Nátrium vagy
higanygőz-lámpás
megvilágítás.
kapcsolót B a PRESET/A/B
helyzetek egyikébe.
Az A vagy B opciót válassza az A vagy
B memóriában tárolt fehéregyensúly
beállításokkal történő felvételhez.
Jelzés
Felvételi körülmények
A
(A memória)
B
(B memória)
• A különböző fényforrásokhoz beállított fehéregyensúly értékek
tárolhatók az A és a B
memóriákban.
Kövesse „A beállított
fehéregyensúly
elmentése az A vagy B
memóriákban” szakasz
lépéseit (30. oldal).
A beállított fehéregyensúly érték
elmentése az A vagy B memóriában
1 Állítsa be a fehéregyensúly memória
kapcsolót A (
A) vagy B (
B)
helyzetbe „A természetes színek
beállítása (fehéregyensúly)” szakasz 3.
lépésében.
2 Jelenítsen meg a teljes képernyőn fehér
tárgyat, például fehér papírt, a tárggyal
azonos megvilágításban.
3 Nyomja meg a
nyomógombot C
(egyszer).
Az
A vagy
B gyorsan villogni
kezd. A fehéregyensúly beállításának
befejezésekor világítani kezd és a
beállított érték tárolásra kerül az
A
vagy
B memóriában.
b Megjegyzések
• Ha a fehéregyensúly beállítás értékének elérése
A vagy
B gyors
sikertelen, az
villogásról lassú villogásra vált. Állítsa be
megközelítőleg a tárgyat és állítsa be a
30
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 31 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
zársebességet önműködőre vagy 1/50 körülire,
majd próbálja újra végrehajtani a
fehéregyensúly beállítást.
• A fehéregyensúly beállítása a felvételi
körülményektől függően hosszabb időt vehet
igénybe. Ha a beállítás befejezése előtt más
műveletet kíván végezni, állítsa a
fehéregyensúly memória kapcsolót B másik
állásba a fehéregyensúly beállítás
szüneteltetéséhez.
A fehéregyensúly önmûködõ
beállítása
b Megjegyzések
•A
(CAMERA SET) menü [x.v.Color]
menüpontjának [ON] beállításakor a kép profil
kikapcsol.
Képprofil száma
Felvételi körülmények
PP1
Saját beállítást rendelhet
hozzá.
PP2
Saját beállítást rendelhet
hozzá.
PP3
Emberek felvételéhez
megfelelő beállítás.
PP4
Filmszerű képek
felvételéhez megfelelő
beállítás.
PP5
Naplemente felvételéhez
megfelelő beállítás.
PP6
Fekete-fehér felvételekhez
megfelelő beállítás.
b Megjegyzések
• Az AUTO/MANUAL kapcsoló D AUTO
helyzetbe állításakor az egyéb kézzel beállított
elemek (írisz, erősítés és zársebesség) szintén
önműködőre váltanak.
A képminõség testre szabása
(kép profil)
Felvétel, lejátszás
Nyomja meg a WHT BAL gombot A vagy
állítsa az AUTO/MANUAL kapcsolót D
AUTO helyzetbe.
a képminőséget a képet a tv-képernyőn
vagy a monitoron figyelve.
A képminőség beállítások az eltérő felvételi
körülményekhez alapértelmezett
beállításként a [PP1]–[PP6] memóriákban
van tárolva.
1 Készenlét módban nyomja meg a
PICTURE PROFILE gombot B.
2 Válasszon ki egy kép profil
számot a SEL/PUSH EXEC
tárcsával A.
A kiválasztott kép profil beállításaival
készíthet felvételt.
Testreszabhatja a képminőséget a kép profil
menüpontok, például [GAMMA] és
[DETAIL] beállításával.
Csatlakoztassa a kamkordert tvkészülékhez vagy monitorhoz, és állítsa be
3 Válassza ki az [OK] opciót a SEL/
PUSH EXEC tárcsával A.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
31
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 32 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A kamkorder felvételi beállításainak módosítása (folytatás)
A kép profil kikapcsolása felvétel
közben
Válassza ki az [OFF] opciót a 2. lépésben a
SEL/PUSH EXEC tárcsával A.
A kép profil módosítása
Módosíthatja a [PP1]–[PP6] memóriákban
tárolt beállításokat.
1 Nyomja meg a PICTURE PROFILE
gombot B.
2 Válassza ki a PICTURE PROFILE
számot a SEL/PUSH EXEC tárcsával
A.
3 Válassza ki a [SETTING] opciót a SEL/
PUSH EXEC tárcsával A.
4 Válassza ki a beállítandó elemet a SEL/
PUSH EXEC tárcsával A.
5 Állítsa be a képminőséget a SEL/PUSH
EXEC tárcsával A.
6 További elemek beállításához ismételje
a 4 és 5 lépéseket.
7 Válassza ki a [
RETURN] opciót a
SEL/PUSH EXEC tárcsával A.
8 Válassza ki az [OK] opciót a SEL/
PUSH EXEC tárcsával A.
Megjelenik a kép profil jelzése.
32
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 33 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
GAMMA
Gamma görbe kiválasztása.
Menüpont
Leírás és beállítások
[STANDARD]
Szabványos gamma görbe.
[CINEMATONE1]
1. gamma görbe a filmes kamerás felvételek színárnyalatához.
[CINEMATONE2]
2. gamma görbe a filmes kamerás felvételek színárnyalatához.
COLOR MODE
A színek típusának és szintjének beállítása.
Leírás és beállítások
[TYPE]
A színek típusának kiválasztása.
[STANDARD]
: szabványos színek.
[CINEMATONE1] : filmes kamerás felvétel szerű színek, a
[GAMMA] [CINEMATONE1] beállításához.
[CINEMATONE2] : filmes kamerás felvétel szerű színek, a
[GAMMA] [CINEMATONE2] beállításához.
[LEVEL]
A szín szint beállítása, ha a [TYPE] beállítása nem [STANDARD].
1 (a [STANDARD] beállításhoz közeli)–8 (a kiválasztott típus
színbeállítása).
Felvétel, lejátszás
Menüpont
COLOR LEVEL
A szín szint beállítása.
Menüpont
Leírás és beállítások
–7 (világos)–+7 (sötét), –8: fekete-fehér
COLOR PHASE
A szín fázis beállítása.
Menüpont
Leírás és beállítások
–7 (zöldes)–+7 (pirosas)
WB SHIFT
A fehéregyensúly eltolás beállítása.
Menüpont
Leírás és beállítások
[LB[COLOR TEMP]]
A színhőmérséklet eltolás értékének beállítása.
–9 (kékes)–+9 (pirosas)
[CC[MG/GR]]
A színeltolás értékének beállítása.
–9 (zöldes)–+9 (rózsaszínes)
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
33
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 34 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A kamkorder felvételi beállításainak módosítása (folytatás)
DETAIL
A részletesség beállítása.
Menüpont
Leírás és beállítások
A részletességi szint beállítása.
–7–+7
SKINTONE DETAIL
A bőr színárnyalat részletességének beállítása a ráncok csökkentéséhez.
Menüpont
Leírás és beállítások
[ON/OFF]
A bőr színárnyalatú területek részletességének elnyomása a ráncok
csökkentéséhez. A funkció használatához válassza az [ON] opciót.
Egyéb területeket is kiválaszthat.
[LEVEL]
A beállítási szint kiválasztása.
1 (a részletesség kisebb mértékű módosítása)–8 (a részletesség nagyobb
mértékű módosítása)
[COLOR SEL]
A színelemek kiválasztása a részletesség beállításához.
[PHASE]
: a szín fázis beállítása.
0 (lila) t 32 (piros) t 64 (sárga) t 96 (zöld)
t 127 (kék).
[RANGE]
: a színtartomány beállítása.
0 (nincs szín), 1 (keskeny: egy szín beállítása)–31
(széles: több szín kiválasztása hasonló
színfázisban és telítettségben).
A [RANGE] opció 0 beállítása esetén nincs
részletesség beállítás.
[SATURATION] : a színtelítettség beállítása.
0 (világos szín kiválasztása)–31 (mély szín
kiválasztása)
COPY
Az egyik kép profilból beállításainak átmásolása egy másik kép profil szám alá.
RESET
A kép profil beállítások visszaállítása az alapértelmezett beállításokra.
34
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 35 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A kép profil beállítás másolása egy
másik kép profil szám alá
Hangbeállítás
A gombok elhelyezkedését lásd a 31.
oldalon.
1 Nyomja meg a PICTURE PROFILE
gombot B.
2 Válassza ki az átmásolni kívánt kép
profil számát a SEL/PUSH EXEC
tárcsával A.
3 Válassza ki a [SETTING] t [COPY]
opciót a SEL/PUSH EXEC tárcsával
A.
Felvétel, lejátszás
4 Válassza ki annak a kép profilnak a
számára, amelyre másolni kíván, a SEL/
PUSH EXEC tárcsával A.
5 Válassza ki a [YES] opciót a SEL/
PUSH EXEC tárcsával A.
6 Válassza ki a [ RETURN] t [OK]
opciót a SEL/PUSH EXEC tárcsával
A.
A kép profil beállítások alaphelyzetbe
állítása
Alaphelyzetbe állíthatja az egyes kép profil
számokhoz tartozó kép profil beállításait.
Egyszerre nem állíthatja alaphelyzetbe az
összes kép profilt.
A gombok elhelyezkedését lásd a 31.
oldalon.
1 Nyomja meg a PICTURE PROFILE
gombot B.
2 Válassza ki az alaphelyzetbe állítani
kívánt kép profil számát a SEL/PUSH
EXEC tárcsával A.
Csatorna beállítás
1 Válassza ki a bemeneti forrást a CH1
(INT MIC, INPUT1) kapcsolóval C és
a CH2 (INT MIC, INPUT1, INPUT2)
kapcsolóval D.
A felvételi csatornákat lásd az alábbi
táblázatban.
3 Válassza ki a [SETTING] t [RESET]
t [YES] t [
RETURN] t [OK]
opciót a SEL/PUSH EXEC tárcsával
A.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
35
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 36 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A kamkorder felvételi beállításainak módosítása (folytatás)
Ha a CH1 kapcsoló beállítása INT
MIC
CH2 kapcsoló
Bemeneti csatorna és forrás
helyzet
INT MIC
INPUT1
INPUT2
Beépített mikrofon (bal)
CH1
Beépített mikrofon (jobb)
CH2*
Beépített mikrofon (mono)
CH1
XLR INPUT1
CH2**
Beépített mikrofon (mono)
CH1
XLR INPUT2
CH2**
Ha a CH1 kapcsoló beállítása INPUT1
CH2 kapcsoló
Bemeneti csatorna és forrás
helyzet
INT MIC
INPUT1
XLR INPUT1
CH1
Beépített mikrofon (mono)
CH2**
XLR INPUT1
CH1
b Megjegyzések
• Felvétel közben ne működtesse az INPUT1,
INPUT2 kapcsolókat, hogy megelőzze a zaj
felvételét.
• Ha a 48 V tápellátást támogató eszközt
csatlakoztat az INPUT1 vagy INPUT2
aljzathoz, állítsa be az INPUT1, INPUT2
kapcsolókat MIC állásba az eszköz
csatlakoztatása előtt. Ha leválasztja az eszközt,
először állítsa be az INPUT1, INPUT2
kapcsolót MIC helyzetbe, majd válassza le.
• Ha 48 V tápellátást nem támogató mikrofont
csatlakoztat az INPUT1 vagy INPUT2
aljzathoz, állítsa be az INPUT1, INPUT2
kapcsolót MIC állásba. Ha az INPUT1, INPUT2
kapcsolót MIC+48V állásba állítva használja
megsérülhet, vagy a felvett hang torzulhat.
A hangerõ beállítása
CH2**
INPUT2
MIC+48V:hangbemenet a 48 V
tápellátást támogató
eszközről.
Ha mikrofont csatlakoztat az INPUT2
aljzathoz, állítsa be az INPUT2
kapcsolót a mikrofonhoz megfelelő
helyzetbe.
XLR INPUT1
CH1
XLR INPUT2
CH2**
* A 2. csatorna felvételi szintje szinkronizálva
van az 1. csatornával, ha csak a beépített
mikrofon van használatban. A 2. csatorna
felvételi szintjét a CH1 (AUDIO LEVEL)
tárcsa és a CH1 (AUTO/MAN) kapcsoló
vezérli.
**Külön-külön állíthatja be az 1. és a 2. csatorna
felvételi szintjét.
2 Állítsa be az INPUT1 kapcsolót B az
INPUT1 aljzathoz A csatlakoztatott
mikrofonnak megfelelő helyzetbe.
LINE: hangbemenet audioeszközről
MIC: hangbemenet külső mikrofonról,
amely nem támogatja a 48 V
tápellátást.
Beállíthatja egy külső mikrofon vagy az
INPUT1, INPUT2 aljzatokhoz
csatlakoztatott mikrofon hangerejét.
z Hasznos tanácsok
• A CH1 (INT MIC, INPUT1) és a CH2 (INT
MIC, INPUT1, INPUT2) kapcsolókkal
kapcsolatban lásd a 35. oldalt.
1 Állítsa a beállítandó csatorna AUTO/
MAN (CH1/CH2) kapcsolóját E MAN
helyzetbe.
A képernyőn megjelenik a
jelzés.
2 Forgassa az AUDIO LEVEL tárcsát F
a hangerő beállításához felvétel közben
vagy készenlétben.
36
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 37 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Visszatérés az önmûködõ beállításhoz
Állítsa a kézzel beállított csatorna AUTO/
MAN (CH1/CH2) kapcsolóját E AUTO
helyzetbe.
z Hasznos tanácsok
• Egyéb hangbeállítások ellenőrzéséhez nyomja
meg a STATUS CHECK gombot G.
• A további beállításokat lásd az
(AUDIO
SET) menüben (71. oldal).
A fejhallgató hangjának beállítása
4 Nyomja meg a felvétel gombot.
Egy körülbelül 6 másodperces felvétel
kinyújtásra kerül körülbelül 24
másodpercre, és lassítva kerül
felvételre.
A felvétel akkor ér véget, amikor a
[Recording...] eltűnik a képernyőről.
A [SMOOTH SLOW REC] üzemmódból
kilépéshez nyomja meg a MODE gombot.
Nyomja meg a MENU gombot és válassza
ki a módosítani kívánt beállításokat.
A fejhallgató kimenetét a CH1 vagy CH2
csatornák közül választhatja ki.
A hanggal kapcsolatban lásd a STEREO
MIX menü [HEADPHONE OUT]
menüpontját (71. oldal).
Felvétel a SMOOTH SLOW REC
funkcióval
Az egyenletesen mozgó lassítással
felvehetők a gyorsan mozgó tárgyak és
cselekmények, melyek általános felvételi
körülmények közt nem vehetők fel.
Ez a funkció hasznos gyors mozgások,
például az ütés felvételéhez golfban vagy
teniszben.
1 Nyomja meg a MODE gombot.
2 Az LCD-képernyőn válassza ki a
[CAMERA] t [SMOOTH SLOW
REC] opciót.
3 Válassza ki a képminőséget.
x
REC MODE
Kiválaszthatja az egyenletes lassított
felvétel felvételi módját az [1080/50i FX],
[1080/50i FH], [1080/50i HQ] vagy [1080/
50i LP] közül.
Felvétel, lejátszás
A beállítás módosítása
x TIMING
Kiválaszthatja a felvétel indítását a felvétel
gomb (vagy a fogantyú felvétel gombjának)
megnyomásához képest.
[6sec AFTER]*
[6sec BEFORE]
* Az alapértelmezett beállítás [6sec AFTER].
b Megjegyzések
• A hangot nem rögzíti a kamkorder.
• A zársebesség önműködően az 1/215 másodperc
beállításra vált a [SMOOTH SLOW REC]
megkezdésekor. (Nem állíthat be 1/215
másodpercnél lassúbb zársebességet.)
• A felvételi idő a felvételi körülményektől
függően rövidebb lehet.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
37
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 38 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A kamkorder felvételi beállításainak módosítása (folytatás)
• A képminőség alacsonyabb, mint hagyományos
felvétel esetén.
• A kamkorder nem készít memóriakártyák
közötti átkapcsolásos felvételt a [SMOOTH
SLOW REC] használatakor. Ha nem elég a hely
a memóriakártyán, a kamkorder csak a
rendelkezésre álló helynek megfelelő
hosszúságú felvételt készít.
• A [SMOOTH SLOW REC] funkcióval készített
felvétel hosszúsága a lassított felvételre
átalakítás után nem azonos a felvétel valós
készítési idejével.
• A [SMOOTH SLOW REC] funkció
használatakor a progresszív felvétel nem
alkalmazható. A progresszív beállítás
önműködően sorváltásosra vált.
• A szabványos felvételi képminőség (SD) akkor
sem változik, ha átváltja a felvételi módot a
REC MODE] beállítással.
[
38
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 39 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Funkciók hozzárendelése az ASSIGN gombokhoz
Egyes funkciók hozzárendelhetők az
ASSIGN gombokhoz. Az 1–7 ASSIGN
gombok mindegyikéhez hozzárendelhet
egy egyedi funkciót.
ASSIGN 4–6
gombok
ASSIGN 1–3
gombok
Az ASSIGN gombokhoz
hozzárendelhető funkciók
A zárójelben látható, hogy a funkciók
alapértelmezett érték szerint melyik
gombhoz vannak hozzárendelve.
Felvétel, lejátszás
• EXPANDED FOCUS (27. oldal) (ASSIGN 7
gomb)
• PUSH AUTO IRIS (27. oldal)
• IRIS RING ROTATE (65. oldal)
• AE SHIFT (66. oldal) (ASSIGN 5 gomb)
• BACK LIGHT (66. oldal)
• SPOTLIGHT (66. oldal)
• STEADYSHOT (67. oldal)
• D.EXTENDER (68. oldal)
• FADER (68. oldal)
• COLOR BAR (68. oldal)
• ZEBRA (73. oldal) (ASSIGN 4 gomb)
• PEAKING (73. oldal)
• MARKER (73. oldal)
• REC LAMP (76. oldal)
• VISUAL INDEX (41. oldal) (ASSIGN 6 gomb)
• MODE (52. oldal)
ASSIGN 7,
EXPANDED
FOCUS gomb
1 Nyomja meg a MENU gombot B.
2 Válassza ki az
(OTHERS) t
[ASSIGN BUTTON] opciót a SEL/
PUSH EXEC tárcsával A.
3 Válassza ki az ASSIGN gombot
SEL/PUSH EXEC tárcsával A,
amelyhez a funkciót hozzá kívánja
rendelni.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
39
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 40 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A kamkorder felvételi beállításainak módosítása (folytatás)
• Ha nincs funkció rendelve az ASSIGN
gombhoz, a [--------] jelenik meg.
4 Válassza ki a hozzárendelni
kívánt funkciót a SEL/PUSH EXEC
tárcsával A.
5 Válassza ki az [OK] opciót a SEL/
PUSH EXEC tárcsával A.
6 Válassza ki a [
RETURN] opciót
a SEL/PUSH EXEC tárcsával A.
7 Nyomja meg a MENU gombot B a
menüképernyő elrejtéséhez.
40
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 41 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Lejátszás
VISUAL INDEX gomb
DISPLAY gomb
MODE gomb
ASSIGN 6, VISUAL INDEX gomb
VOLUME gomb
Felvétel, lejátszás
Az alábbiak szerint játszhat le mozgóképeket:
1 Tolja a POWER kapcsolót ON helyzetbe.
Tartsa nyomva a zöld
gombot.
2 Nyomja meg a VISUAL INDEX gombot.
Néhány másodperc múlva megjelenik a VISUAL INDEX képernyő.
Felvételi
adathordozó
Lejátszási mód
Előző
Indexkép
(mozgókép)
Következő
A jelenleg
mozgókép adatai
(42. oldal)
A VISUAL INDEX képernyőt a MODE gomb megnyomásával, majd a képernyőn a
[PLAY] t [VISUAL INDEX] megérintésével is megjelenítheti.
Be- vagy kikapcsolhatja a dátum kijelzést az indexképeken a DISPLAY gomb
megnyomásával.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
41
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 42 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Lejátszás (folytatás)
3 Mozgóképek lejátszása.
1 Érintse meg a lejátszani kívánt felvételi adathordozót.
: A memóriakártya
: B memóriakártya
2 Érintse meg a lejátszási módot és válassza ki a mozgóképek kívánt képminőségét.
Lejátszási mód
: nagyfelbontású képminőség (HD)
: szabványos felbontású képminőség (SD)
3 Érintse meg kétszer a lejátszani kívánt mozgóképek indexképét.
Az első érintéskor megjelenik a mozgóképek információja a képernyő alsó részén.
A A felvétel megkezdésének dátuma és ideje
B Felbontás
C Képkocka sebesség
D Felvételi mód
E Időtartam
F A felvétel megkezdésének időkódja
Az időkód nem jelenik meg megfelelően, ha időkód nélküli memóriakártya vagy a
kamkorder által nem támogatott időkóddal ellátott memóriakártya lejátszásakor.
• Az utoljára lejátszott vagy felvett mozgókép mellett a i jelenik meg. Ha megérinti a i
jelzéssel ellátott mozgóképet, az előző időponttól folytathatja a lejátszást.
42
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 43 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A kamkorder megkezdi a kiválasztott mozgókép lejátszását.
Előző
Állj
Gyorsan vissza
Következő
Gyorsan előre
Szünet, lejátszás
• Elképzelhető, hogy másik kamerával felvett mozgóképek nem játszhatók le.
z Hasznos tanácsok
• Amikor a kiválasztott mozgóképek lejátszása eléri az utolsó mozgóképeket, a képernyő visszatér a
VISUAL INDEX képernyőre.
• Érintse meg a
/
gombot szünet közben a mozgóképek lassított lejátszásához.
• Lejátszás közben a
/
ismételt megérintésékor a mozgóképek lejátszása körülbelül 5-szörös
t kb. 10-szeres t kb. 30-szoros t kb. 60-szoros sebességgel történik.
• A VISUAL INDEX képernyőn egyszerre több mozgóképek lejátszását lehetővé csökkentett méretű képek
elnevezése „indexkép”.
• A lejátszást a kamkorder PREV/PLAY/NEXT/STOP/PAUSE/SCAN/SLOW gombjaival vezérelheti.
Felvétel, lejátszás
b Megjegyzések
A hangerõ beállítása
Állítsa be a hangerőt a VOLUME gombokkal.
VIsszatérés a felvételi módhoz
Nyomja meg a VISUAL INDEX gombot.
Fényképek megjelenítése
A kamkorderrel felvett mozgóképekből fényképeket készíthet (55. oldal).
Fényképek megtekintése.
1 Érintse meg a megtekinteni kívánt felvételi adathordozót.
: A memóriakártya
: B memóriakártya
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
43
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 44 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Lejátszás (folytatás)
2 Érintse meg a lejátszási módot, majd válassza ki a
(fénykép) opciót.
Lejátszási mód
3 Érintse meg kétszer a megtekinteni kívánt fénykép indexképét.
Az első érintéskor megjelennek a fénykép információi a képernyő alsó részén.
A Felvételi dátum és idő
B Felbontás
C Képméret
D Lejátszási mappa
E Lejátszási mappa vége
Azt jelzi, hogy ez a lejátszási mappa első vagy utolsó oldala. 1 lejátszási mappa esetén nem
jelenik meg.
• A B jelzés jelenik meg a legutoljára megjelenített fényképnél.
A kamkorder megjeleníti a kiválasztott fényképet.
Következő
VISUAL INDEX
Előző
44
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 45 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A kamkorder beállításainak ellenõrzése vagy
módosítása
A felvételi adatok megjelenítése
(adatkód)
Lejátszáskor megjelenítheti a felvétel
közben önműködően tárolt információkat,
például dátum, idő és kamera adatok.
Nyomja meg a DATA CODE gombot
A lejátszás vagy szünet közben.
A képernyõ átváltása
Be- és kikapcsolhatja az időkód és egyéb
információk megjelenítését a képernyőn.
Nyomja meg a DISPLAY gombot B.
A képernyő kijelzések bekapcsolnak
(megjelennek) és kikapcsolnak (eltűnnek).
Felvételi módban a képernyő a gomb
minden megnyomásakor a következők
szerint változik: „részletes megjelenítés t
egyszerű megjelenítés t nincs
megjelenítés”.
Felvétel, lejátszás
A képernyő a gomb minden
megnyomásakor a következők szerint
változik: „dátum és idő megjelenítés t
kamera adatok megjelenítése t nincs
megjelenítés”.
A STEADYSHOT
B Expozíció
Önműködően beállított írisszel,
erősítéssel vagy zársebességgel felvett
mozgókép lejátszása közben a
jelenik meg. Kézzel beállított írisszel,
erősítéssel vagy zársebességgel felvett
mozgókép lejátszása közben a
jelenik meg.
C Írisz
Kézzel a legnagyobb értékre állított
írisszel felvett mozgókép lejátszásakor
az írisz érték megjelenítési területén a
jelenik meg.
D Erősítés
z Hasznos tanácsok
• Megjelenítheti a képernyő kijelzéseket tvkészüléken történő lejátszáskor. Válassza ki a
[DISPLAY OUTPUT] menüpont [ALL
OUTPUT] beállítását (75. oldal).
E Zársebesség
F Fehéregyensúly
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
45
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 46 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A kamkorder beállításainak ellenõrzése vagy módosítása (folytatás)
b Megjegyzések
• Fényképek esetén az expozíció beállító érték
(EV), zársebesség, írisz és vaku be- vagy
kikapcsolási állapota jelenik meg.
• A memóriakártya másik eszközön lejátszásakor
elképzelhető, hogy a fényképezőgép adatok nem
megfelelően jelennek meg. Ellenőrizze a
megfelelő fényképezőgép adatokat a
kamkorderen.
A kamkorder beállításainak
megjelenítése (állapot
ellenõrzés)
Ellenőrizheti a következő elemek
beállítását.
• Hangbeállítások, például mikrofon
hangerő szint (71. oldal).
• Kimeneti jel beállítások ([VIDEO OUT]
stb.) (70. oldal).
• Az ASSIGN gombokhoz hozzárendelt
funkciók (39. oldal).
• Fényképezőgép beállítások (65. oldal).
• Memóriakártya információk.
Ellenőrizheti a becsült felhasznált és a
szabad helyet.
1 Nyomja meg a STATUS CHECK
gombot C.
2 Forgassa a SEL/PUSH EXEC
tárcsát D, amíg a kívánt kijelzés
megjelenik a képernyőn.
AUDIO t OUTPUT t ASSIGN t
CAMERA t MEDIA INFO t
BATTERY INFO.
A beállított elemek a kamkorder
beállításainak megfelelően jelennek
meg, ha be van kapcsolva.
A kijelzés elrejtése
Nyomja meg a STATUS CHECK gombot
C.
• Akkumulátor információ.
Ellenőrizheti a felszerelt akkumulátor
hátralévő tárterületét.
46
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 47 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Monitor vagy tv-készülék csatlakoztatása
A lejátszott kép minősége a monitor vagy tv-készülék típusától és a csatlakoztatáshoz
alkalmazott csatlakozóaljzattól függ.
Hálózati tápellátás biztosításához használja a mellékelt hálózati tápegységet (15. oldal).
Lásd még a csatlakoztatni kívánt eszköz kezelési útmutatóit is.
A kamkorderen lévõ csatlakozóaljzatok
Nyissa ki a csatlakozó fedelet és csatlakoztassa a vezetéket.
Felvétel, lejátszás
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
47
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 48 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Monitor vagy tv-készülék csatlakoztatása (folytatás)
Csatlakoztatás nagyfelbontású tv-készülékhez
A nagyfelbontású képminőséggel (HD) rendelkező mozgóképek
nagyfelbontású képminőségben (HD) kerülnek lejátszásra.
A szabványos képminőségű (SD) mozgóképek szabványos
felbontású képminőségben (SD) kerülnek lejátszásra.
COMPONENT IN VIDEO
HDMI IN
AUDIO
: Jeláramlás iránya
Típus
Kamkorder
Vezeték
Tv-készülék
Menü beállítás
(REC/OUT SET)
menü t
[VIDEO OUT] t
COMPONENT
[COMPONENT
IN
OUTPUT] t
(fehér)
[1080i/576i]
AUDIO
(alapértelmezett) (70.
(piros)
oldal).
AV csatlakozóvezeték (tartozék)
Komponens videovezeték
(tartozék)
(zöld) Y
(kék) PB/CB
VIDEO
(piros) PR/CR
b Megjegyzések
• Ha csak a komponens videó csatlakozódugaszokat csatlakoztatja, nem lesz hangkimenet. Csatlakoztassa a
fehér és piros csatlakozódugaszokat a hangkimenet biztosításához.
48
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 49 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
: Jeláramlás iránya
Típus
Kamkorder
Vezeték
Tv-készülék
HDMI IN
HDMI-vezeték (külön megvásárolható)
Menü beállítás
(REC/OUT SET)
menü t
[VIDEO OUT] t
[HDMI OUTPUT] t
[AUTO] (alapértelmezett)
(70. oldal).
b Megjegyzések
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
Felvétel, lejátszás
• HDMI jelzéssel ellátott HDMI-vezetéket használjon.
• A kamkorder HDMI OUT aljzatából a képek nem kerülnek továbbításra, ha a mozgókép másolásvédelmi
jeleket tartalmaz.
• Elképzelhető, hogy a tv-készülék nem működik megfelelően (például nincs hang vagy kép).
• Ne csatlakoztassa a kamkorder HDMI OUT aljzatát és a külső eszköz HDMI OUT csatlakozóját a HDMI
vezetékkel, mert üzemzavart okozhat.
• Ez a kamkorder nem kompatibilis a „BRAVIA” sync funkcióval.
49
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 50 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Monitor vagy tv-készülék csatlakoztatása (folytatás)
Csatlakoztatás 16:9 (szélesképernyõs) vagy 4:3 képarányú tv-készülékhez
A nagyfelbontású képminőséggel (HD) rendelkező
mozgóképek szabványos felbontású képminőségben (SD)
kerülnek lejátszásra.
A szabványos képminőségű (SD) mozgóképek szabványos
felbontású képminőségben (SD) kerülnek lejátszásra.
COMPONENT IN VIDEO
VIDEO/AUDIO
AUDIO
A képarány beállítása a csatlakoztatott tv-készüléknek megfelelõen (16:9, 4:3)
Válassza ki a
(REC/OUT SET) t [VIDEO OUT] t [TV TYPE] beállítást, hogy a
képarány megfeleljen a tv-készülékének (70. oldal).
z Hasznos tanácsok
• Ha a tv-készüléke mono (ha a tv-készülék csak egy hang bemeneti csatlakozóval rendelkezik),
csatlakoztassa az AV csatlakozóvezeték (tartozék) sárga dugaszát a videobemenethez, majd a piros (jobb
csatorna) vagy a fehér (bal csatorna) dugaszt az audiobemenethez a tv-készüléken, vagy a videomagnón.
Ha a hangot mono üzemmódban kívánja lejátszani, használjon egy arra alkalmas csatlakozóvezetéket.
: Jeláramlás iránya
Típus
Kamkorder
Vezeték
Tv-készülék
Menü beállítás
(REC/OUT SET)
menü t
[VIDEO OUT] t
COMPONENT [COMPONENT
IN
OUTPUT] t
(fehér)
[576i] (70. oldal).
AUDIO
(piros)
[VIDEO OUT] t
[TV TYPE] t
[16:9], [4:3]* (70. oldal).
(zöld) Y
AV csatlakozóvezeték (tartozék)
Komponens videovezeték
(tartozék)
(kék) PB/CB
VIDEO
(piros) PR/CR
b Megjegyzések
• Ha csak a komponens videó csatlakozódugaszokat csatlakoztatja, nem lesz hangkimenet. Csatlakoztassa a
fehér és piros csatlakozódugaszokat a hangkimenet biztosításához.
50
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\040BAS.fm
_4163320111.book Page 51 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
: Jeláramlás iránya
Típus
Kamkorder
Vezeték
Tv-készülék
Menü beállítás
(Egyéb csatlakozókat nem
kell csatlakoztatni.)
AV csatlakozóvezeték (tartozék)
(sárga)
(fehér)
(piros)
(REC/OUT SET)
VIDEO menü t
[VIDEO OUT] t
AUDIO [TV TYPE] t
[16:9], [4:3]* (p. 70).
* Módosítsa a beállítást a csatlakoztatott tv-készüléknek megfelelően.
Válassza ki csatlakoztatási eljárást a [VIDEO OUT] (70. oldal) menüpontban a videomagnó
bemeneti csatlakozójának megfelelően. Csatlakoztassa a kamkordert a videomagnó LINE IN
bemenetéhez. Állítsa be a videomagnó bemenetválasztóját a LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 stb.)
beállításra.
b Megjegyzések
Felvétel, lejátszás
A tv-készülék videomagnón keresztül csatlakoztatása esetén
• AV csatlakozóvezeték használatakor a kép szabványos képminőségben (SD) kerül továbbításra.
• Ha a [REC FORMAT] képkocka sűrűsége 25p, a képet a lecsökkentő rendszer átalakítja sorváltásos
jelekre a kimenet továbbításához.
z Hasznos tanácsok
• A jel felbontása a [VIDEO OUT] beállításától függ. A részleteket lásd a 70.oldalon.
• Ha egynél több vezetékkel csatlakoztatja a kamkordert a tv-készülékhez a kép továbbításához, a tvkészülék bemeneti csatlakozóinak elsőbbségi sorrendje a következő:
HDMI t komponens video t video.
• A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) egy olyan csatolófelület, mely egyetlen vezetéken
keresztül továbbítja a kép- és hangjeleket. A HDMI kimenet nagyfelbontású képet és digitális hangot
továbbít.
Ha a tv-készülék, videomagnó 21 érintkezõs csatlakozóaljzattal
(EUROCONNECTOR) rendelkezik
Használjon egy 21 érintkezős (kereskedelemben kapható) átalakítót a csatlakoztatáshoz.
Tv-készülék, videomagnó
51
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\050EDIT.fm
_4163320111.book Page 52 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Szerkesztés
A MODE menü kezelése
Szerkesztheti a felvett felvételeket,
formattálhatja a memóriakártyát stb.
4 Érintse meg a kívánt menüpontot.
Példa: [DELETE]
MODE gomb
POWER kapcsoló
5 A képernyőn megjelenő
utasításokat követve végezze el a
szükséges beállítást.
MODE gomb
A MODE menüképernyõ kikapcsolása
1 A POWER kapcsolót kapcsolja
ON állásba.
Érintse meg a
gombot vagy nyomja
meg a MODE gombot.
Visszatérés az elõzõ kijelzéshez
Érintse meg a
gombot.
2 Nyomja meg a MODE gombot.
3 Érintse meg a kívánt kategóriát.
Példa: [EDIT] kategória
52
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\050EDIT.fm
_4163320111.book Page 53 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A felvételek védelme (védelem)
A mozgóképek és fényképek véletlen törlés
elleni védelme.
z Hasznos tanácsok
• A VISUAL INDEX vagy a lejátszási képernyőn
a MENU gomb megnyomásával szintén
megvédheti a mozgóképeket és fényképeket.
1 Nyomja meg a MODE gombot.
2 Érintse meg az [EDIT] t
5 Érintse meg az
t [YES] t
gombokat.
A mozgókép- és fényképvédelem
visszavonása
Érintse meg a 4. lépésben, a - jelzéssel
megjelölt mozgóképet vagy fényképet.
A - jelzés eltűnik.
[PROTECT] kategóriát.
Szerkesztés
3 A mozgókép védelemhez, érintse
meg a [MOVIE PROTECT] gombot
t válassza ki a kívánt
memóriakártyát és a
képminőséget.
A fénykép védelemhez, érintse meg a
[PHOTO PROTECT] gombot t
válassza ki a kívánt memóriakártyát.
4 Érintse meg a védeni kívánt
mozgóképet vagy fényképet.
A kiválasztott képen megjelenik a jelzés.
z Hasznos tanácsok
• Az előnézethez tartsa megérintve a képet.
gombot, ha vissza kíván
Érintse meg a
térni az előző képernyőre.
• Legfeljebb 100 képet jelölhet ki egyszerre.
53
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\050EDIT.fm
_4163320111.book Page 54 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A mozgóképek lejátszási listájának használata
A lejátszási lista az eredeti felvételekből
összeállított mozgóképek listája,
indexképek formájában.
A lejátszási lista elemeinek módosítása vagy
törlése az eredeti felvételeket nem érinti.
Lejátszási lista létrehozása
b Megjegyzések
• A nagyfelbontású (HD) és a normál felbontású
(SD) mozgóképek külön lejátszási listába kerülnek.
1 Nyomja meg a MODE gombot.
2 Érintse meg az [EDIT] t
[PLAYLIST EDIT] t [ADD]
gombokat t válassza ki a kívánt
memóriakártyát és képminőséget.
3 Érintse meg a lejátszási listához
hozzáadni kívánt mozgóképet.
A kiválasztott mozgóképen megjelenik
a
jelzés.
vagy ne vegye ki a mozgóképeket tartalmazó
memóriakártyát. Ellenkező esetben a
memóriakártya megsérülhet.
• Fényképeket nem lehet hozzáadni a lejátszási
listához.
z Hasznos tanácsok
• Nagyfelbontású (HD) felvételi minőségből
legfeljebb 999, vagy normál felbontású (SD)
felvételi minőségből 99 mozgóképet adhat a
lejátszási listához.
• A VISUAL INDEX, a lejátszási vagy a
lejátszási lista képernyőn a MENU gomb
megnyomásával szintén hozzáadhat
mozgóképeket a lejátszási listához.
Lejátszási lista lejátszása
1 Nyomja meg a MODE gombot.
2 Érintse meg a [PLAY] t [PLAYLIST]
gombokat t válassza ki a kívánt
memóriakártyát és képminőséget.
A lejátszási listához hozzáadott
mozgóképek megjelennek.
3 Érintse meg a lejátszani kívánt
mozgóképet.
z Hasznos tanácsok
A kamkorder a kiválasztott mozgóképtől kezdve lejátssza a listán szereplő
mozgóképeket, majd visszatér a
lejátszási lista képernyőre.
• Az előnézethez tartsa megérintve a képet.
Érintse meg a
gombot, ha vissza kíván
térni az előző képernyőre.
4 Érintse meg az
t [YES] t
gombokat.
b Megjegyzések
• Működés közben ne vegye le a kameráról az
akkumulátort, ne húzza ki a hálózati tápegységet
A felesleges mozgóképek törlése a
lejátszási listáról
1 Nyomja meg a MODE gombot.
2 Érintse meg az [EDIT] t [PLAYLIST
EDIT] t [ERASE] gombokat t válassza
ki a kívánt memóriakártyát és képminőséget.
• Ha az összes mozgóképet szeretné törölni a
lejátszási listáról, érintse meg az [EDIT] t
[PLAYLIST EDIT] t [ERASE ALL]
54
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\050EDIT.fm
_4163320111.book Page 55 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Fényképek készítése
egy mozgóképbõl
gombokat t válassza ki a kívánt
memóriakártyát és képminőséget.
3 Érintse meg a listából törölni kívánt
mozgóképet.
A kiválasztott mozgóképen megjelenik
a
jelzés.
z Hasznos tanácsok
• Az előnézethez tartsa megérintve a képet.
gombot, ha vissza kíván
Érintse meg a
térni az előző képernyőre.
4 Érintse meg az
gombokat.
t [YES] t
z Hasznos tanácsok
A sorrend módosítása a lejátszási
listán belül
1 Nyomja meg a MODE gombot.
2 Érintse meg az [EDIT] t [PLAYLIST
EDIT] t [MOVE] gombokat t válassza
ki a kívánt memóriakártyát és képminőséget.
3 Érintse meg a mozgatni kívánt mozgóképet.
A kiválasztott mozgóképen megjelenik
a
jelzés.
z Hasznos tanácsok
1 Nyomja meg a MODE gombot.
2 Érintse meg az [EDIT] t [PHOTO
CAPTURE] gombokat t válassza
ki a kívánt memóriakártyát és
képminőséget.
3 Érintse meg a rögzíteni kívánt
mozgóképet.
Megkezdődik a kiválasztott mozgókép
lejátszása.
4 Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahol
Szerkesztés
• Ha a mozgóképet töröli a lejátszási listából, az
eredeti mozgókép megmarad.
• A lejátszási lista vagy a lejátszási lista lejátszás
képernyőjén a MENU gomb megnyomásával
szintén törölheti a mozgóképeket.
A rögzített mozgóképen kiválasztott képet
elmentheti fényképként.
képet szeretne készíteni, érintse
meg a
gombot.
A lejátszás szünet üzemmódba kapcsol.
A
gomb többszöri megnyomásakor a lejátszás és a szünet üzemmód
felváltva kapcsol be.
Miután kiválasztotta a pontot a
gombbal, finomabb beállításhoz használja a
és
gombokat.
• Az előnézethez tartsa megérintve a képet.
Érintse meg a
gombot, ha vissza kíván
térni az előző képernyőre.
4 Érintse meg az
gombot.
5 A B/b gombokkal válassza ki a célt.
6 Érintse meg az
gombokat.
t [YES] t
Visszatér a kiválasztott mozgókép elejére
z Hasznos tanácsok
• Ha több mozgóképet választott ki, a
mozgóképek a lejátszási listában elfoglalt
sorrendjüknek megfelelően helyeződnek át.
• A lejátszási képernyőn a MENU gomb
megnyomásával szintén módosíthatja a
mozgóképek sorrendjét.
5 Érintse meg az
gombot.
Az elkészített fénykép a mozgókép
számára kiválasztott memóriakártyára
lesz elmentve. Az állókép elkészítése
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
55
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\050EDIT.fm
_4163320111.book Page 56 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Fényképek készítése egy
mozgóképbõl (folytatás)
Mozgóképek felosztása
Egy adott pontnál szétválaszthatja a
mozgóképet.
után, a képernyő visszatér szünet
üzemmódba.
• Az állókép készítés folytatásához érintse
meg a
gombot, majd ismételje meg az
lépéseket a 4. lépéstől.
• Ha egy másik mozgóképből szeretne
fényképet készíteni, érintse meg a
gombot, majd ismételje meg a lépéseket a 3.
lépétől. Ha megváltoztatja a memóriakártyát
és a mozgókép minőségét, kezdje újra az
eljárást az elejéről.
6 Érintse meg a
t
gombokat.
b Megjegyzések
• A képméret a felvételi minőségtől függő,
állandó érték:
– [2.1M] nagyfelbontású képminőség (HD)
esetén.
– [0.2M] 16:9 (szélesképernyős) képarányú,
normál felbontású képminőség (SD) esetén.
– [VGA (0.3M)] 4:3 képarányú, normál
felbontású képminőség (SD) esetén.
• A fényképek mentésének céljára szolgáló
memóriakártyának elegendő szabad hellyel kell
rendelkeznie.
• Az elkészített fénykép felvételi dátuma és ideje
megegyezik a mozgókép felvételi dátumával és
idejével.
• Ha a mozgókép, amiről fényképet készített, nem
rendelkezik adatkóddal, a fénykép dátuma és
ideje a kép elkészítésének dátuma és ideje lesz.
1 Nyomja meg a MODE gombot.
2 Érintse meg az [EDIT] t [DIVIDE]
gombokat t válassza ki a kívánt
memóriakártyát és képminőséget.
3 Érintse meg a szétválasztani
kívánt mozgóképet.
Megkezdődik a kiválasztott mozgókép
lejátszása.
4 Érintse meg a
gombot annál
a pontnál, ahol a mozgóképet
szeretné szétválasztani.
A lejátszás szünet üzemmódba kapcsol.
A
gomb többszöri megnyomásakor a lejátszás és a szünet üzemmód
felváltva kapcsol be.
Miután kiválasztotta a pontot a
gombbal, finomabb beállításhoz használja a
és
gombokat.
Visszatér a kiválasztott mozgókép elejére
5 Érintse meg az
t [YES] t
gombokat.
56
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\050EDIT.fm
_4163320111.book Page 57 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Mozgóképek és
fényképek törlése
b Megjegyzések
• A szétválasztott mozgóképet többé nem lehet
visszaállítani az eredeti állapotba.
• Működés közben ne vegye le a kameráról az
akkumulátort, ne húzza ki a hálózati tápegységet
vagy ne vegye ki a mozgóképeket tartalmazó
memóriakártyát. Ellenkező esetben a
memóriakártya megsérülhet.
• Mivel a kamkorder kb. fél másodperces
pontossággal képes a szétválasztási helyzet
beállítására, csekély eltérés lehet a
gombbal kiválasztott és a tényleges
szétválasztási helyzet között.
• Ha szétválasztja az eredeti mozgóképet, a
lejátszási listához hozzáadott mozgókép is szét
lesz választva.
z Hasznos tanácsok
b Megjegyzések
• Ha egy felvételt töröl, azt többé már nem
állíthatja vissza.
• Működés közben ne vegye le a kameráról az
akkumulátort, ne húzza ki a hálózati tápegységet
vagy ne vegye ki a mozgóképeket tartalmazó
memóriakártyát. Ellenkező esetben a
memóriakártya megsérülhet.
• A védelemmel ellátott mozgóképeket és fényképeket
nem törölheti. Mielőtt megpróbálná törlésüket, oldja
fel a mozgóképek és fényképek védelmét (53. oldal).
• Ha az eredeti mozgóképet törli, a lejátszási
listára (54. oldal) felvett mozgókép is törlődik.
• A fontos mozgóképeket és fényképeket előre
mentse le (77. oldal).
z Hasznos tanácsok
• Legfeljebb 100 képet jelölhet ki egyszerre.
• A memóriakártyára rögzített összes felvétel
törléséhez és a memóriakártya teljes
rendelkezésre álló helyének visszaállításához,
formázza a memóriakártyát (58. oldal).
Szerkesztés
• A mozgókép VISUAL INDEX vagy lejátszási
képernyőjén a MENU gomb megnyomásával
szintén szétválaszthat mozgóképet.
Ha mozgóképeket és fényképeket töröl a
memóriakártyáról, az adathordozón helyet
szabadíthat fel.
1 Nyomja meg a MODE gombot.
2 Érintse meg az [EDIT] t
[DELETE] gombokat.
3 A mozgóképek törléséhez érintse
meg a [MOVIE DELETE] gombot
t válassza ki a kívánt
memóriakártyát és képminőséget.
A fényképek törléséhez érintse meg a
[PHOTO DELETE] gombot t
válassza ki a kívánt memóriakártyát.
4 Érintse meg a törölni kívánt
mozgóképet vagy fényképet.
A kiválasztott felvételen megjelenik a
jelzés.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
57
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\050EDIT.fm
_4163320111.book Page 58 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Mozgóképek és fényképek törlése
(folytatás)
A memóriakártya
formázása
A formázás törli memóriakártyán lévő
összes adatot és visszaállítja a
rendelkezésre álló szabad helyet.
b Megjegyzések
z Hasznos tanácsok
• Az előnézethez tartsa megérintve a képet.
gombot, ha vissza kíván
Érintse meg a
térni az előző képernyőre.
5 Érintse meg az
t [YES] t
gombokat.
• Csatlakoztassa a kamkordert a hálózati aljzathoz
a hálózati tápegységen keresztül, így
megelőzheti az akkumulátor formázás közbeni
lemerülését.
• A fontos felvételek elvesztésének elkerülése
érdekében, a memóriakártya formázása előtt
mentse le őket (77. oldal).
• A védelemmel ellátott mozgóképek és
fényképek szintén törlődnek.
1 Nyomja meg a MODE gombot.
2 Érintse meg a [MANAGE MEDIA]
t [MEDIA FORMAT] gombokat.
Az összes mozgókép vagy fénykép
törlése egylépésben
A 3. lépésben érintse meg a [MOVIE
DELETE ALL] gombot t válassza ki a
kívánt memóriakártyát és képminőséget t
érintse meg a [YES] t [YES] t
gombokat.
• Az összes fénykép egyidejű törléséhez érintse
meg a [PHOTO DELETE ALL] gombot t
válassza ki a kívánt memóriakártyát t érintse
gombokat.
meg a [YES] t [YES] t
b Megjegyzések
• A védelemmel ellátott mozgóképek és
fényképek nem törlődnek a memóriakártyáról.
z Hasznos tanácsok
• A mozgókép és fénykép VISUAL INDEX vagy
lejátszási képernyőjén a MENU gomb
megnyomásával szintén törölheti a felvételeket.
3 Érintse meg a formázni kívánt
memóriakártyát.
4 Érintse meg a [YES] t [YES] t
gombokat.
b Megjegyzések
• Amíg az [Executing...] kijelzés látható, ne
használja a kamkorder gombjait, ne húzza ki a
hálózati tápegységet vagy ne távolítsa el a
memóriakártyát (a memóriakártya formázása
közben a memóriaműködés jelző világít vagy
villog).
58
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\050EDIT.fm
_4163320111.book Page 59 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A memóriakártyán tárolt adatok védelme a
visszanyerés ellen
A memóriakártyára használhatatlan adat
lesz felírva, így az eredeti adat
visszanyerése nehezebbé válik. Még a
memóriakártya formázása után is maradhat
adat a kártyán, ezért, ha a memóriakártyát
kidobja vagy eladja, javasoljuk, hogy
végezze el a [
MEDIA EMPTY],
[
MEDIA EMPTY] műveletet.
Megjelenik az adathordozó üres
képernyő.
STOP gomb
b Megjegyzések
1 Csatlakoztassa a kamkorder
hálózati tápegységét külső
hálózati áramforráshoz (15. oldal).
2 A POWER kapcsolóval
kapcsoljon ON üzemmódba.
7 Érintse meg a [YES] t [YES] t
gombokat.
Szerkesztés
• Ha végrehajtja ezt a műveletet, az összes tárolt
adat törlődik. A fontos felvételek elvesztésének
elkerülése érdekében, a művelet előtt mentse le
őket (77. oldal).
• Ha a hálózati tápegységet nem csatlakoztatja a
hálózati aljzathoz, nem tudja végrehajtani ezt a
műveletet.
• A hálózati tápegységen kívül minden más
vezetéket húzzon ki a kamkorderből. Ne húzza
ki a hálózati tápegységet a művelet közben.
• A művelet közben óvja a kamkordert a
rázkódástól és ütéstől.
b Megjegyzések
• A formázás, a kártya tárterülettől függően
néhány perctől, akár néhány óráig is eltarthat.
Ellenőrizheti a szükséges időt az LCDképernyőn.
• Ha az [Executing...] kijelzés közben leállítja a
műveletet, amikor a memóriakártyát következő
alkalommal használja, fejezze be a műveletet a
[MEDIA FORMAT] vagy a törlés
végrehajtásával.
3 Nyomja meg a MODE gombot.
4 Érintse meg a [MANAGE MEDIA]
t [MEDIA FORMAT] gombokat.
5 Érintse meg a formázni kívánt
memóriakártyát.
Megjelenik a formázási képernyő.
6 Tartsa nyomva legalább 3
másodpercig a STOP gombot.
59
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\050EDIT.fm
_4163320111.book Page 60 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A kép adatbázis fájl
javítása
Ez a funkció ellenőrzi a kezelési
információt és a mozgóképek állandóságát
a memóriakártyán, és kijavítja a talált
ellentmondásokat.
b Megjegyzések
• Csatlakoztassa a kamkordert a hálózati aljzathoz
a hálózati tápegységen keresztül, így
megelőzheti az akkumulátor művelet közbeni
lemerülését.
1 Nyomja meg a MODE gombot.
2 Érintse meg a [MANAGE MEDIA]
t [REPAIR IMAGE DB FILE]
gombokat.
3 Érintse meg azt a memóriakártyát,
amelyiken szeretné megvizsgálni
a kép adatbázis fájlt.
4 Érintse meg a [YES] gombot.
A fáljkezelés ellenőrzés elkezdődik.
Érintse meg az
gombot és lépjen ki
a fájlkezelés ellenőrzésből, ha nem talált
ellentmondást.
5 Érintse meg a [YES] gombot.
A [Completed.] felirat megjelenése
után, érintse meg az
gombot.
b Megjegyzések
• Ha a [Repairing the Image Database File]
kijelzés közben leállítja a műveletet, amikor a
memóriakártyát következő alkalommal
használja, fejezze be a fent leírt műveletet.
60
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\060MEN.fm
_4163320111.book Page 61 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A menü használata
A menü kezelése
A képernyőmenün keresztül számos
paramétert megváltoztathat vagy részletes
beállítást végezhet..
MENU gomb
V/v/B/b, EXEC gombok
3 Forgassa a SEL/PUSH EXEC
vezérlőtárcsát amíg a kívánt
menüikon kiemelve nem látható,
majd nyomja meg a tárcsát a
menü kiválasztásához.
CAMERA SET (65. oldal)
REC/OUT SET (69. oldal)
AUDIO SET (71. oldal)
POWER kapcsoló
DISPLAY SET (73. oldal)
OTHERS (76. oldal)
SEL/PUSH EXEC
Vezérlőtárcsa, B/b
gombok
MENU gomb
vezérlőtárcsát amíg a kívánt
menüpont kiemelve nem látható,
majd nyomja meg a tárcsát a
menüpont kiválasztásához.
A menü használata
4 Forgassa a SEL/PUSH EXEC
z Hasznos tanácsok
• A menüpontokat a B/b gombokkal is kiválaszthatja.
1 A POWER kapcsolóval
kapcsoljon ON üzemmódba.
2 Nyomja meg a MENU gombot.
A menüképernyő megjelenik.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
61
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\060MEN.fm
_4163320111.book Page 62 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A menü kezelése (folytatás)
5 Forgassa a SEL/PUSH EXEC
vezérlőtárcsát amíg a kívánt
beállítás kiemelve nem látható,
majd nyomja meg a tárcsát a
beállítás jóváhagyásához.
6 A menüképernyő elrejtéséhez
nyomja meg a MENU gombot.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőre, válassza ki a
[
RETURN] gombot.
b Megjegyzések
• A rendelkezésre álló menüpontok a kamkorder
felvételhez vagy lejátszáshoz kapcsolódó
állapotától függenek.
62
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\060MEN.fm
_4163320111.book Page 63 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Menüpontok
z: azok a funkciók, amik visszaállnak az alapértelmezett
beállításokra, ha átkapcsolja a formátumot, a MODE gombbal
beállítja a funkciót, vagy kikapcsolja a kamkordert.
: az ASSIGN gombokhoz hozzárendelhető funkciók.
(CAMERA SET) menü
(65. oldal)
(DISPLAY SET) menü
(73. oldal)
z
z
z
(REC/OUT SET) menü
(69. oldal)
ZEBRA
PEAKING
MARKER
EXPANDED FOCUS
TYPE
CAMERA DATA
DISPLAY
AUDIO LEVEL
DISPLAY
LCD BRIGHT
LCD COLOR
LCD BACKLIGHT
LEVEL
VF BACKLIGHT
VF POWERMODE
REMAINING
DISPLAY OUTPUT
A menü használata
GAIN SET
AGC LIMIT
MINUS AGC
IRIS RING ROTATE
WB PRESET
AWB SENS
AE SHIFT
AE RESPONSE
AUTO IRIS LIMIT
FLICKER REDUCE
BACK LIGHT
SPOTLIGHT
STEADYSHOT
AF ASSIST
HANDLE ZOOM
D.EXTENDER
FADER
x.v.Color
COLOR BAR
(AUDIO SET) menü (71. oldal)
AUDIO LIMIT
HEADPHONE OUT
INT MIC SET
XLR SET
REC FORMAT
WIDE REC
VIDEO OUT
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
63
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\060MEN.fm
_4163320111.book Page 64 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Menüpontok (folytatás)
(OTHERS) menü (76. oldal)
ASSIGN BUTTON
CLOCK SET
AREA SET
SUMMERTIME
LANGUAGE
BEEP
REC LAMP
REMOTE CONTROL
CALIBRATION
(SMOOTH SLOW REC)
menü (37. oldal)
REC MODE
TIMING
(EDIT) menü (53., 54., 56., 57.
oldalak)
PROTECT
ADD TO PLAYLIST
DIVIDE
DELETE
DELETE ALL
(PLAYLIST EDIT) menü
(54. oldal)
ADD
MOVE
ERASE
ERASE ALL
64
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\060MEN.fm
_4163320111.book Page 65 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
(CAMERA SET)
menü
A kamkorder beállításai a felvételi
körülményekhez (GAIN SET, BACK LIGHT,
STEADYSHOT stb.)
Az alapértelmezett beállítást a B jelöli.
A zárójelben található szimbólumok az
adott elemek kiválasztásakor jelennek meg.
A menüpontok kiválasztásának
módját lásd a 61. oldalon.
Nyomja meg a MENU gombot t
válassza ki a
(CAMERA SET) menüt
a SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával.
GAIN SET
1 Válassza ki a [H], [M] vagy [L] elemet a
SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával.
2 Állítsa be a jelerősítés értékét a SEL/
PUSH EXEC vezérlőtárcsával, majd
nyomja meg a tárcsát.
Az érték kiválasztása –6 dB és 21 dB
között, 3 dB-es lépésekkel történhet.
Minél nagyobb az érték, annál
magasabb a jelerősítés.
3 Válassza ki az [OK] gombot a SEL/
PUSH EXEC vezérlőtárcsával.
4 A menüképernyő elrejtéséhez nyomja
meg a MENU gombot.
AGC LIMIT
Kiválaszthatja az önműködő jelerősítés vezérlés
(AGC) felső határát a következő lehetőségekből: [OFF] (21 dB, az alapértelmezett beállítás),
[18dB], [15dB], [12dB], [9dB], [6dB], [3dB] és
[0dB].
b Megjegyzések
• Ha kézzel állítja a jelerősítést, az [AGC LIMIT]
hatása nem érvényesül.
Ha ezt a funkciót [ON] állásba állítja, az önműködő jelerősítés vezérlés tartomány kiterjeszthető negatív irányba. Különösen világos
környezetben, a negatív jelerősítés vezérlés
jobb jelerősítés beállítást tesz lehetővé és
biztosítja a zajmentes felvételt. A kamkorder
dinamikatartománya nem csökken, ha a
[MINUS AGC] funkciót [ON] állásba állítja.
B ON
Szükség esetén engedélyezi a negatív
jelerősítés vezérlést (akár –3 dB-ig) az
önműködő jelerősítés vezérlés közben.
OFF
Kikapcsolja a negatív jelerősítés vezérlést
az önműködő jelerősítés vezérlés közben.
IRIS RING ROTATE
Kiválaszthatja az íriszgyűrű működési irányát.
B NORMAL
A felvétel sötétítése az íriszgyűrű jobbra
forgatásával.
OPPOSITE
A menü használata
Beállíthatja a jelerősítés értékek a GAIN
kapcsoló H, M és L helyzetének megfelelően.
A [H], [M] és [L] alapértelmezett beállításai
18 dB, 9 dB illetve 0 dB.
MINUS AGC
A felvétel sötétítése az íriszgyűrű balra
forgatásával.
z Hasznos tanácsok
• Ezt a funkciót hozzárendelheti egy ASSIGN
gombhoz (39. oldal).
WB PRESET
Előre beállíthatja a fehéregyensúlyt. A
részleteket lásd a 29. oldalon.
AWB SENS
Beállíthatja az önműködő fehéregyensúly
működését vörös (pl. izzólámpa vagy gyertya)
vagy kék fényforrás (pl. külső árnyék) esetén.
B INTELLIGENT
A fehéregyensúly önműködő beállítása,
így a felvételek a fényforrásnak
megfelelően természetesnek tűnnek.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
65
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\060MEN.fm
_4163320111.book Page 66 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Nyomja meg a MENU gombot t válassza ki a
EXEC vezérlőtárcsával.
(CAMERA SET) menüt a SEL/PUSH
HIGH
A fehéregyensúly önműködő állítása, a
piros vagy kék színhatás csökkentésével.
AUTO IRIS LIMIT
LOW
Kiválaszthatja az önműködő beállítás
legmagasabb íriszértékét a következők közül:
[F11], [F9.6], [F8], [F6.8], [F5.6], [F4.8] és
[F4]. Az alapértelmezett beállítás: [F11].
A fehéregyensúly önműködő állítása, piros
vagy kék színhatás emelésével.
b Megjegyzések
MIDDLE
b Megjegyzések
• Ez a funkció kézi íriszállítás közben nem
hatásos.
• Ez az opció csak a fehéregyensúly önműködő
beállításakor hatásos.
• Az [AWB SENS] nem hatásos tiszta égbolt
vagy napsütés esetén.
FLICKER REDUCE
B ON
Villogás csökkentése. Bizonyos
fényforrások (pl. fénycső) esetén a
képernyőn villogása csökken.
AE SHIFT
x ON/OFF
Be- vagy kikapcsolhatja a funkciót. Ha
kiválasztja az [ON] lehetőséget, az
felirat és a kiválasztott érték megjelenik a
képernyőn.
x LEVEL
Beállíthat egy egyensúlyértéket, az
önműködő expozíció beállítás érték [–7]
(sötétebb)–[0] (normál)–[+7] (világosabb)
értékek közötti szabályozásához a SEL/
PUSH EXEC vezérlőtárcsa segítségével.
Az alapértelmezett beállítás: [0].
OFF
A villogás csökkentés kikapcsolása.
b Megjegyzések
• Egyes fényforrásoknál a villogás nem
csökkenthető.
.
BACK LIGHT
A funkció [ON] (.) állásba állításával
javíthatja az ellenfényt. Az alapértelmezett
beállítás: [OFF].
b Megjegyzések
b Megjegyzések
• Ez a funkció az írisz, zársebesség és jelerősítés
kézi állításakor nem működik.
• A [BACK LIGHT] beállítása [OFF] lesz, ha a
[SPOTLIGHT] beállítása [ON].
• A [BACK LIGHT] beállítása [OFF] lesz, ha az
írisz, erősítés és zársebesség beállítása egyaránt
kézi.
z Hasznos tanácsok
• Az [ON/OFF] működtetéséhez hozzárendelhet
egy ASSIGN gombot (39. oldal).
AE RESPONSE
Kiválaszthatja azt a sebességet, amelynél az
expozíció állítás önműködően követi a
tárgy fényerejének változását. A sebességet
a következő lehetőségek közül választhatja
ki: [FAST], [MIDDLE] és [SLOW]. Az
alapértelmezett beállítás: [FAST].
z Hasznos tanácsok
• Ezt a funkciót hozzárendelheti egy ASSIGN
gombhoz (39. oldal).
SPOTLIGHT
A funkció [ON] ( ) állásba állításával
megakadályozhatja a túlexpozíciót, ha erős
megvilágításban (pl. színpadi) készít
felvételt. Például, megakadályozhatja, hogy
a személy arca túlexponált legyen. Az
alapértelmezett beállítás: [OFF].
66
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\060MEN.fm
_4163320111.book Page 67 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
b Megjegyzések
• A [SPOTLIGHT] funkció [OFF] beállításra kapcsol,
ha a [BACK LIGHT] funkciót [ON] állásba állítja.
• A [SPOTLIGHT] funkció [OFF] beállításra kapcsol
az írisz, jelerősítés és zársebesség kézi állítása esetén.
z Hasznos tanácsok
• Ezt a funkciót hozzárendelheti egy ASSIGN
gombhoz (39. oldal).
x ACTIVE STEADYSHOT TYPE
Kiválaszthatja az erős kamkorder-rázkódás
csökkentés típusát különböző felvételi
helyzetek esetén.
B STANDARD
Még jelentősebben csökkenti a kamkorder
rázkódását, séta vagy körbefordulás
közben.
WIDE CONVERSION
STEADYSHOT
x SET
B STEADYSHOT
Bekapcsolhatja a kamkorder-rázkódás
csökkentő beállítást.
ACTIVE STEADYSHOT (
)
Ez a pont (külön megvásárolható)
nagylátószögű előtétlencsékhez
használható [ACTIVE STEADYSHOT]
üzemmódban. Különösen a Sony
nagylátószögű előtétlencsékkel hatásos.
b Megjegyzések
• [ACTIVE STEADYSHOT] beállításnál a
képmező kissé a telefotó oldalra tolódik, és a
felbontás is romolhat valamelyest.
OFF
z Hasznos tanácsok
Válassza ki az [OFF] (
) lehetőséget,
ha (külön megvásárolható) állványt használ
a természetes hatású képek készítéséhez.
• A [SET] működtetéséhez hozzárendelhet egy
ASSIGN gombot (39. oldal).
x STEADYSHOT TYPE
Kiválaszthatja a kamkorder-rázkódás csökkentés
típusát különböző felvételi helyzetekhez.
HARD
Jelentősen csökkenti a kamkorder
rázkódását.
Ez a beállítás nem alkalmas olyan
felvételek rögíztésére, ahol úsztatás vagy
dőlés technikákat használ.
AF ASSIST
A funkció [ON] állásba állításával
önműködő fókusz beállítás esetén, a
fókuszgyűrű segítségével átmenetileg
kézzel állíthatja a fókuszt. Az
alapértelmezett beállítás: [OFF].
A menü használata
A kamkorder-rázkódás csökkentés még
hatékonyabban használhatja.
b Megjegyzések
• Ez a funkció csak a FOCUS kapcsoló AUTO
állásában működik (26. oldal).
B STANDARD
Normál kamkorder-rázkódás csökkentés.
SOFT
Mérsékelten csökkenti a kamkorder
rázkódását. A felvételen megmarad némi
bizonytalanság, ami olyanná teszi a
mozgóképet amilyen valójában.
HANDLE ZOOM
Kiválaszthatja a zoom kapcsoló FIX
helyzetének zoomolási sebességét, [1]
(lassú) értéktől [8] (gyors) értékig. Az
alapértelmezett beállítás: [3].
WIDE CONVERSION
Ez a pont (külön megvásárolható)
nagylátószögű előtétlencsékhez
használható. Különösen a Sony
nagylátószögű előtétlencsékkel hatásos.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
67
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\060MEN.fm
_4163320111.book Page 68 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Nyomja meg a MENU gombot t válassza ki a
EXEC vezérlőtárcsával.
b Megjegyzések
D.EXTENDER
A funkció [ON] (
) állásba
állításával a megjelenített kép másfélszer
nagyobb lesz. A képminőség csökken, mert
a kép digitálisan készül. Ez a funkció
elősegíti a távoli tárgyakra (pl.
vadmadarak) való fókuszálást. Az
alapértelmezett beállítás: [OFF].
b Megjegyzések
• A funkció visszatér az alapértelmezett
beállításra, ha átkapcsolja a formátumot, a
MODE gombbal beállítja a funkciót, vagy
kikapcsolja a kamkordert.
z Hasznos tanácsok
• Ezt a funkciót hozzárendelheti egy ASSIGN
gombhoz (39. oldal).
FADER
Képhatásokkal láthatja el a jelenetek
közötti átmeneteket.
1 Válassza ki a [WHITE FADER] vagy [BLACK
FADER] beállítást, készenléti állapotban a kiválasztott képhatás beúsztatásához, vagy felvétel
közben a kiválaszott képhatás kiúsztatásához.
2 Nyomja meg a felvétel gombot.
Az úsztatás jelző villogása megszűnik, majd a
jelző kialszik, amikor az úsztatás befejeződött.
A funkció idő előtti kikapcsolásához válassza
ki az [OFF] beállítást az 1 lépésben.
A felvétel gomb minden megnyomásakor, a
beállítás törlődik.
Kiúsztatás
WHITE FADER
BLACK FADER
(CAMERA SET) menüt a SEL/PUSH
Beúsztatás
• A funkció önműködően felveszi az [OFF]
(alapértelmezett beállítás) beállítást, ha
átkapcsolja a formátumot, a MODE gombbal
beállítja a funkciót, vagy kikapcsolja a
kamkordert.
• Ezt a funkciót nem állíthatja be, ha a maradék
felvételi idő a memóriakártyán 1 percnél
kevesebb.
z Hasznos tanácsok
• Ezt a funkciót hozzárendelheti egy ASSIGN
gombhoz (39. oldal).
x.v.Color
A funkció [ON] (
) állásba
állításával nagyobb színtartománnyal
készíthet felvételt. A kamkorder képes
visszaadni a virágok és a gyönyörű kékeszöld trópusi óceán élethű és élénk színét.
Az alapértelmezett beállítás: [OFF].
b Megjegyzések
• Ha a fenti funkció bekapcsolt [ON] állapotában
készített felvételt nem x.v.Color-kompatibilis
tv-készüléken játssza le, a színhűség nem
minden esetben lesz megfelelő.
• Az alábbi esetekben az [x.v.Color] nem állítható
be:
– Normál felbontású képminőség (SD)
kiválasztása esetén.
– Mozgóképek felvétele közben.
• Ha az [x.v.Color] funkciót [ON] beállításra
állítja, a képprofil kikapcsol.
COLOR BAR
x ON/OFF
Az [ON] kiválasztása esetén, megjelenítheti
a színskálákat a képernyőn, vagy rögzítheti
a skálákat a memóriakártyára. Ez a funkció
lehetővé teszi a színek beállítását, amikor a
kamkorderrel felvett mozgóképet nézi egy
tv-készüléken vagy monitoron. Az
alapértelmezett beállítás: [OFF].
b Megjegyzések
• A funkció önműködően felveszi az [OFF]
beállítást, ha kikapcsolja a kamkordert.
68
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\060MEN.fm
_4163320111.book Page 69 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
(REC/OUT SET)
menü
• Felvétel, kiterjesztett fókusz működés vagy
beállított képátmenet esetén a beállítást nem
változtathatja meg.
x TYPE
A színskála típusának kiválasztása.
TYPE 1
Felvételi beállítások, bemeneti és
kimeneti beállítások (REC FORMAT, VIDEO
OUT stb.)
Az alapértelmezett beállítást a B jelöli.
A zárójelben található szimbólumok az
adott elemek kiválasztásakor jelennek meg.
A menüpontok kiválasztásának
módját lásd a 61. oldalon.
Nyomja meg a MENU gombot t
válassza ki a
(REC/OUT SET) menüt
a SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával.
REC FORMAT
Lásd a 24. oldalon.
WIDE REC
A mozgóképeket olyan képarányban
rögzítheti, amely megegyezik a
csatlakoztatni kívánt tv-készülékével.
Olvassa el a tv-készülék kezelési
útmutatóját is.
B ON
TYPE 3
A menü használata
TYPE 2
Mozgóképek rögzítése 16:9
(szélesképernyős) tv-készülék teljes
képernyőjén megjeleníthető képarányban.
OFF (
)
Mozgóképek rögzítése 4:3
(szélesképernyős) tv-készülék teljes
képernyőjén megjeleníthető képarányban.
TYPE 4 (TYPE 3 fényerejének 75%-a)
z Hasznos tanácsok
• Az [ON/OFF] működtetéséhez hozzárendelhet
egy ASSIGN gombot (39. oldal).
b Megjegyzések
• Válassza ki a [TV TYPE] menüpontban a tvkészüléknek megfelelő beállítást.
• Ha nagyfelbontású képminőségben (HD) veszi
fel a mozgóképeket, a képarány 16:9-es
méretben lesz rögzítve, és a 4:3-as arány nem
választható.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
69
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\060MEN.fm
_4163320111.book Page 70 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Nyomja meg a MENU gombot t válassza ki a
EXEC vezérlőtárcsával.
(REC/OUT SET) menüt a SEL/PUSH
b Megjegyzések
VIDEO OUT
x HDMI OUTPUT
Kiválaszthatja a HDMI OUT aljzat
kimeneti jelének felbontását.
B AUTO
• Ha a [
WIDE REC] funkció [ON]
beállításával felvett normál felbontású (SD)
mozgóképet játszik le, a felvétel függőleges
irányban normálisan, de vízszintes irányban
összenyomva jelenhet meg, a tv-készüléktől
függően.
720p/576i
1080i/576i
576p
576i
x COMPONENT OUTPUT
Kiválaszthatja a COMPONENT OUT aljzat
kimeneti jelének felbontását.
720p/576i
B 1080i/576i
576i
x TV TYPE
A felvett műsor lejátszásakor előfordulhat,
hogy – a tv-készülék típusának függvényében
– át kell alakítani a jeleket. A felvett műsor
lejátszása az alábbiak szerint történik.
B 16:9
Ezt válassza, ha a felvételt 16:9
(szélesképernyős) tv-készüléken fogja
lejátszani.
16:9 formátumú
4:3 formátumú
felvételek
felvételek
4:3
Ezt válassza, ha a felvételt 4:3 képarányú
tv-készüléken fogja lejátszani.
16:9 formátumú
felvételek
4:3 formátumú
felvételek
70
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\060MEN.fm
_4163320111.book Page 71 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
(AUDIO SET) menü
A hangfelvétel beállításai (AUDIO LIMIT,
XLR SET stb.)
megjelenik az állapotképernyőn.
Az alapértelmezett beállítást a B jelöli.
A zárójelben található szimbólumok az
adott elemek kiválasztásakor jelennek meg.
A menüpontok kiválasztásának
módját lásd a 61. oldalon.
Nyomja meg a MENU gombot t
válassza ki az
(AUDIO SET) menüt a
SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával.
x INT MIC WIND
OFF
A szélzaj csökkentés kikapcsolása.
B ON
A szélzaj csökkentés bekapcsolása.
megjelenik az állapotképernyőn.
XLR SET
AUDIO LIMIT
Beállíthatja a vágási zaj csökkentő funkciót
a CH1/CH2 csatornákra.
B OFF
A funkció kikapcsolása.
ON
b Megjegyzések
• Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az AUTO/
MAN (CH1/CH2) beállítása MAN.
B SEPARATE
Egyenként alkalmazza az AGC-t a CH1/
CH2 csatornákra. A CH1/CH2 csatornák
hangbemenetei különálló hangként lesznek
felvéve.
LINKED (
HEADPHONE OUT
Beállíthatja a hangkimenetet fejhallgatóra,
ha a HEADPHONE MONITOR kapcsoló
STEREO MIX állásban van.
B STEREO
)
A CH1 AGC-jét a CH2-jével
összekapcsolva alkalmazza. A CH1/CH2
csatornák hangbemenetei egységes
hangként (pl. sztereó hang) lesznek
felvéve. A megjelenik az
állapotképernyőn.
Sztereó hangtovábbítás.
b Megjegyzések
MONO
• Ez a funkció akkor elérhető, ha a CH1 és CH2
kapcsolók AUTO beállításon vannak, és az
INPUT1 és INPUT2 kapcsoló is MIC
beállításon vagy mindkettő LINE beállításon
van (35. oldal).
Mono hangtovábbítás.
INT MIC SET
x INT MIC SENS
Beállíthatja a belső mikrofon felvételi
érzékenységét.
B NORMAL
A professzionális felvételek esetén
használt érzékenység.
HIGH
Az általános felvételek esetén használt
érzékenység.
A menü használata
A funkció bekapcsolása.
x XLR AGC LINK
Kiválaszthatja a CH1 és CH2 csatornák
összekapcsolt vagy különálló AGC
(önműködő jelerősítés-vezérlés) funkcióját,
(külön megvásárolható) külső mikrofon
használata esetén.
x AUDIO MANUAL GAIN
Kiválaszthatja a CH1 és CH2 csatornák
összekapcsolt vagy különálló audiojelszint
vezérlését, (külön megvásárolható) külső
mikrofon használata esetén.
B SEPARATE
Egyenként vezérli a CH1 és CH2
audiojelszintjét. A CH1 és CH2 csatornák
hangbemenetei különálló hangként lesznek
felvéve.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
71
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\060MEN.fm
_4163320111.book Page 72 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Nyomja meg a MENU gombot t válassza ki az
EXEC vezérlőtárcsával.
LINKED (
)
A CH1 audiojelszintjét a CH2-jével
összekapcsolva vezérli. A CH1 és CH2
csatornák hangbemenetei egységes
hangként (pl. sztereó hang) lesznek
felvéve. M megjelenik az
állapotképernyőn.
b Megjegyzések
• Ez a funkció akkor elérhető, ha a CH1 és CH2
kapcsolók MAN beállításon vannak, és az
INPUT1 és INPUT2 kapcsoló is MIC
beállításon vagy mindkettő LINE beállításon
van (35. oldal).
• A [LINKED] kiválasztásakor, a hangerőt a CH1
AUDIO LEVEL vezérlőtárcsájával állíthatja
(35. oldal).
x INPUT1 TRIM
Az INPUT1 bemeneti jelszintjét állíthatja.
A következő értékek közül választhat:
[–18dB], [–12dB], [–6dB], [0dB], [+6dB]
és [+12dB]. Az alapértelmezett beállítás:
[0dB].
(AUDIO SET) menüt a SEL/PUSH
• A (külön megvásárolható) mikrofon esetén,
állítsa az INPUT TRIM beállítást [0dB] értékre.
• Az INPUT TRIM funkció a külső mikrofonról
érkező bemeneti jelszintet állítja. Ha nagy
érzékenységű mikrofont használ vagy hangos
felvételt készít, állítsa ezt az értéket negatívra.
Ha kevésbé érzékeny mikrofont használ vagy
csendes felvételt készít, állítsa ezt az értéket
pozitívra.
• Ha hangos felvételt készít, a hang, a bemeneti
ponton vagy a felvételi ponton, torzíthat. Ha a
bemeneti ponton torzít, állítsa a hangot az
INPUT TRIM funkció segítségével. Ha a
felvételi ponton torzít, kézzel halkítsa le a
hangerőt.
• Ha az INPUT TRIM értéket túlságosan negatív
irányba állítja, a mikrofon hangerő túl alacsony
lesz, gyenge jel/zaj arányt eredményezve.
• A tényleges felvétel előtt, ellenőrizze az
[AUDIO SET] funkció hatását, az alkalmazott
mikrofonnak vagy a felvételi oldal
hangzásképének megfelelően.
b Megjegyzések
• A beállítás nem hatásos, ha az INPUT1
kapcsolót LINE állásba állítja.
x INPUT1 WIND
B OFF
A szélzaj csökkentés kikapcsolása.
ON
A szélzaj csökkentés bekapcsolása.
megjelenik az állapotképernyőn.
b Megjegyzések
• A beállítás nem hatásos, ha az INPUT1
kapcsolót LINE állásba állítja.
x INPUT2 TRIM
x INPUT2 WIND
Az INPUT2 az INPUT1-hez hasonlóan
állítható be.
z Hasznos tanácsok
• A –48 dBu a kamkorderben 0 dB értékként van
beállítva.
72
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\060MEN.fm
_4163320111.book Page 73 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
(DISPLAY SET)
menü
A kijelzõ és a keresõ megjelenítési
beállításai (MARKER, VF BACKLIGHT,
DISPLAY OUTPUT stb.)
Az alapértelmezett beállítást a B jelöli.
A zárójelben található szimbólumok az
adott elemek kiválasztásakor jelennek meg.
A menüpontok kiválasztásának
módját lásd a 61. oldalon.
Nyomja meg a MENU gombot t
válassza ki a
(DISPLAY SET) menüt a
SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával.
ZEBRA
Megjelenítheti a zebra mintázatot a fényerő
beállítás segítéséhez.
x LEVEL
A fényerő értéket 70 és 100 között vagy
100+ felett állíthatja. Az alapértelmezett
beállítás: [70].
z Hasznos tanácsok
• A zebra mintázat a képernyőn lévő kép egy
részlete felett megjelenő csíkos minta, ha a
részlet fényereje nagyobb, mint az előre
beállított érték.
• Az [ON/OFF] működtetéséhez hozzárendelhet
egy ASSIGN gombot (39. oldal).
PEAKING
x ON/OFF
Az [ON] kiválasztásával
megjelenik és egy kiemelt körvonalú képet
jeleníthet meg a képernyőn. Ez a funkció
segíti a fókusz beállítását. Az
alapértelmezett beállítás: [OFF].
x LEVEL
Kiválaszthatja a kiemelés érzékenységét a
következők közül: [HIGH], [MIDDLE] és
[LOW]. Az alapértelmezett beállítás:
[MIDDLE].
b Megjegyzések
• A kiemelt körvonalakat a kamkorder nem veszi
fel a memóriakártyára.
z Hasznos tanácsok
• Ezt a funkciót a kiterjesztett fókusz funkcióval
együtt használva még könnyebben fókuszálhat
(27. oldal).
• Az [ON/OFF] működtetéséhez hozzárendelhet
egy ASSIGN gombot (39. oldal).
MARKER
x ON/OFF
Az [ON] kiválasztásával jelzőket jeleníthet
meg. Az alapértelmezett beállítás: [OFF]. A
jelzőket a kamkorder nem veszi fel a
memóriakártyára.
A menü használata
x ON/OFF
Az [ON] kiválasztásával
és a fényerő
szintje megjelenik a képernyőn. A zebra
mintázatot a kamkorder nem veszi fel. Az
alapértelmezett beállítás: [OFF].
x COLOR
Kiválaszthatja a kiemelés színét a
következők közül: [WHITE], [RED] és
[YELLOW]. Az alapértelmezett beállítás:
[WHITE].
x CENTER
Az [ON] kiválasztásával egy jelzőt
jeleníthet meg a képernyő közepén. Az
alapértelmezett beállítás: [ON].
x GUIDEFRAME
Az [ON] kiválasztásával keret jelzőket
jeleníthet meg, ami segít a tárgy függőleges
és vízszintes helyzetének ellenőrzésében.
Az alapértelmezett beállítás: [OFF].
b Megjegyzések
• Ha a [MARKER] funkció [ON] beállításon van,
csak az időkód kerül továbbításra a külső
eszközre a külső kimeneti aljzaton keresztül,
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
73
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\060MEN.fm
_4163320111.book Page 74 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Nyomja meg a MENU gombot t válassza ki a
EXEC vezérlőtárcsával.
még a [DISPLAY OUTPUT] funkció [ALL
OUTPUT] beállítása esetén is.
• Az alábbi körülmények között nem jelenítheti
meg a jelzőket:
– [EXPANDED FOCUS]
– [SMOOTH SLOW REC] közben
– Ha megjelenik a pontos idő bekapcsolás után
• Jelzőt csak az LCD-képernyőn és keresőn
jeleníthet meg. Külső eszközön nem jelennek
meg a jelzők.
z Hasznos tanácsok
• Az összes jelző típust megjelenítheti egyszerre.
• A kiegyensúlyozott kompozíció érdekében a
témát a segédkeret irányzékával „célozza” be.
• Az [ON/OFF] működtetéséhez hozzárendelhet
egy ASSIGN gombot (39. oldal).
(DISPLAY SET) menüt a SEL/PUSH
z Hasznos tanácsok
• A beállítások a kézi beállítás közben jelennek
meg a képernyőn, a funkció beállításától
függetlenül.
•
jelzi, hogy a beállítások önműködően
beállított értékek.
• A kijelzett beállítások különböznek a DATA
CODE gomb megnyomásakor kijelzett
beállításoktól (45. oldal).
AUDIO LEVEL DISPLAY
A funkció [ON] állásba állításával
megjelenítheti az audiokivezérlés jelzőt a
képernyőn. Az alapértelmezett beállítás:
[ON].
EXPANDED FOCUS TYPE
A kiterjesztett fókusz kijelzés típusának
beállítása.
B TYPE 1
A képek egyszerű növelése.
Audiokivezérlés jelző
TYPE 2
A képek növelése és fekete-fehérben
mutatása.
CAMERA DATA DISPLAY
A funkció [ON] állásba állításával
folyamatosan megjelenítheti az írisz,
jelerősítés és a zársebesség beállításokat a
képernyőn. Az alapértelmezett beállítás:
[OFF].
LCD BRIGHT
Beállíthatja az LCD-képernyő fényerejét.
Az LCD-képernyő fényerejének változásai
nincsenek hatással a felvétel fényerejére.
z Hasznos tanácsok
• Az LCD háttérvilágítást is kikapcsolhatja (16.
oldal).
LCD COLOR
Beállíthatja az LCD-képernyő színét. Az
LCD színének változása nincs hatással a
felvétel színére.
Íriszérték
Zársebesség érték
Jelerősítés érték
LCD BACKLIGHT LEVEL
Beállíthatja az LCD-képernyő
háttérvilágításának szintjét.
74
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\060MEN.fm
_4163320111.book Page 75 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
B NORMAL
Normál fényerő.
BRIGHT
Az LCD-képernyő fényerejének növelése.
b Megjegyzések
• Ha a kamkordert hálózati áramról üzemelteti,
önműködően a [BRIGHT] beállítás kapcsol be.
• Ha a [BRIGHT] opciót választja, az
akkumulátor tárterület valamivel rövidebb lesz
felvétel közben.
VF BACKLIGHT
Beállíthatja a kereső fényerejét.
B NORMAL
Normál fényerő.
BRIGHT
b Megjegyzések
A mozgókép maradék felvételi idejének
állandó kijelzése.
DISPLAY OUTPUT
Kiválaszthatja a kijelző információk (pl.
időkód) helyét.
B LCD PANEL
Az információ megjelenítése az LCDképernyőn és a keresőn.
ALL OUTPUT
Az információ megjelenítése az LCDképernyőn, a keresőn, a HDMI kimeneten,
a komponens kimeneten és a
videokimeneten.
b Megjegyzések
• Ha a [MARKER] beállítás [ON] és a jelző
megjelenik a képernyőn, csak az időkód kerül
továbbításra.
• Ha a kamkordert hálózati áramról üzemelteti,
önműködően a [BRIGHT] beállítás kapcsol be.
• Ha a [BRIGHT] opciót választja, az
akkumulátor tárterület valamivel rövidebb lesz
felvétel közben.
A menü használata
A kereső fényerejének növelése.
B ON
VF POWERMODE
B AUTO
A kereső bekapcsolása az LCD-képernyő
bezárásakor vagy tükör üzemmódban való
felvételkészítéskor.
ON
A kereső állandó bekapcsolása.
REMAINING
AUTO
A mozgókép maradék felvételi idejének
kijelzése, a mozgóképfelvételi üzemmódba
való újbóli belépéskor vagy a [SMOOTH
SLOW REC] módba kapcsoláskor. Ha a
maradék felvételi idő 5 perc vagy annál
több, a kijelzés 8 másodperc után
kikapcsol.
75
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\060MEN.fm
_4163320111.book Page 76 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
(OTHERS) menü
Beállítások felvétel közben és egyéb
alapbeállítások (AREA SET, BEEP stb.)
BEEP
Az alapértelmezett beállítást a B jelöli.
A zárójelben található szimbólumok az
adott elemek kiválasztásakor jelennek meg.
A menüpontok kiválasztásának
módját lásd a 61. oldalon.
Nyomja meg a MENU gombot t
válassza ki az
(OTHERS) menüt a
SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával.
OFF
A dallam kikapcsolása.
B ON
Bekapcsolja a dallamot a felvétel
indításakor és leállításakor, vagy
figyelmeztető jelzésekkor stb.
REC LAMP (felvétel lámpa)
ASSIGN BUTTON
Lásd a 39. oldalon.
CLOCK SET
Lásd a 18. oldalon.
A funkció [OFF] állásba állításával
kikapcsolhatja a kamkorder felvételi
lámpáját. Az alapértelmezett beállítás:
[ON].
z Hasznos tanácsok
• Ezt a funkciót hozzárendelheti egy ASSIGN
gombhoz (39. oldal).
AREA SET
Az óra leállítása nélkül beállíthatja az
időeltérést. Ha külföldön használja a
kamkordert, beállíthatja a helyi időt.
SUMMERTIME
Ezt a beállítást az óra megállítása nélkül
elvégezheti. Válassza az [ON] opciót, ha az
órát egy órával előre kívánja állítani.
B OFF
Nem állítja be a nyári időszámítást.
ON
A nyári időszámítás beállítása.
REMOTE CONTROL
A funkció [ON] állásba állításával a
mellékelt távvezérlő használata
engedélyezett (109. oldal). Az
alapértelmezett beállítás: [ON].
z Hasznos tanácsok
• Ha szeretné megakadályozni, hogy a kamkorder
érzékelje egy másik távvezérlő parancsait,
válassza az [OFF] beállítást.
CALIBRATION
Lásd a 99. oldalon.
LANGUAGE
Kiválaszthatja az LCD-képernyőmenü
nyelvét.
z Hasznos tanácsok
• Ha az Ön anyanyelve nem található meg a
listában, választhatja az egyszerűsített angolt
[ENG[SIMP]].
76
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\070DUB.fm
_4163320111.book Page 77 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Csatlakoztatás számítógéphez
Képek mentése számítógépre
A számítógép elõkészítése (Windows)
Merevlemez
A „tartalomkezelő szoftverrel” a következő
műveleteket végezheti el.
• Képek áttöltése számítógépre.
• Az áttöltött képek megtekintése.
Mozgóképek számítógéppel mentéséhez
először telepítse a szoftvert a mellékelt
„tartalomkezelő szoftver” CD-ROM
lemezről.
A képek szerkesztéséhez vagy lemezek
létrehozásához használjon
kereskedelemben kapható szoftvert.
A telepítéshez szükséges lemezterület:
Körülbelül 100 MB
Kizárólag az NTFS vagy exFAT
fájlrendszerek használhatók videofelvételek
áttöltéséhez vagy a megtekintéshez
regisztrálásukhoz.
1. lépés: a számítógépes rendszer
ellenõrzése
Operációsrendszer*1
Microsoft Windows XP SP3*2, Windows
Vista SP2*3, Windows 7
Processzor
– Mozgóképek áttöltése a számítógépre.
– Szabványos felbontású képminőség (SD)
feldolgozása
Memória
Windows XP esetén: 512 MB vagy több
(1 GB vagy több ajánlott.) Azonban 256 MB
vagy több elegendő a szabványos felbontású
képminőségű (SD) mozgóképek
felbontásához.
Windows Vista, Windows 7 esetén: 1 GB
vagy több
Legalább 1024 × 768 képpont
Egyebek
USB-csatlakozó (szabványos, nagysebességű
USB (USB 2.0 kompatibilis) szükséges) (a
telepítéshez CD-ROM meghajtó szükséges).
*1 Szabványos telepítés szükséges. Frissített
operációsrendszer vagy több telepített
operációsrendszer esetén a működés nem
garantált.
2
* A 64 bites változat és a Starter (változat) nem
támogatott.
*3 A Starter (változat) nem támogatott.
b Megjegyzések
• Nem garantált a működés minden számítógépes
környezettel.
• A mellékelt „tartalomkezelő szoftver” nem
támogatja a Macintosh számítógépeket.
2. lépés: a mellékelt „tartalomkezelõ
szoftver” telepítése
A „tartalomkezelő szoftvert” a kamkorder
számítógéphez csatlakoztatása előtt
telepítse.
Csatlakoztatás számítógéphez
Használjon Intel Core 2 Duo 2,20 GHz vagy
gyorsabb processzort a nagyfelbontású
képminőséggel rendelkező (HD)
videofelvételek lejátszásához FX módban.
Elképzelhető, hogy nem FX módban felvett
nagyfelbontású képminőségű (HD) felvételek
lassúbb processzorral nem játszhatók le.
A videokártya teljesítményétől függően
elképzelhető, hogy az FX mód
alkalmazásával felvett nagyfelbontású
képminőségű (HD) videok lejátszása a
fentebb ajánlottól lassúbb processzorral is
lehetséges.
A következő műveletekhez Intel Pentium III
1GHz vagy gyorsabb processzor szükséges.
Kijelzõ
1 Ellenőrizze, hogy a kamkorder ne
legyen csatlakoztatva a számítógéphez.
2 Kapcsolja be a számítógépet.
• Jelentkezzen be rendszergazdaként a
számítógépre.
• Zárjon be minden futó alkalmazást a
számítógépen a szoftver telepítése előtt.
3 Helyezze a mellékelt „tartalomkezelő
szoftver” CD-ROM lemezt a
számítógép meghajtójába.
Megjelenik a telepítés képernyő.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
77
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\070DUB.fm
_4163320111.book Page 78 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Képek mentése számítógépre (folytatás)
• Ha a képernyő nem jelenik meg, kattintson a
[Start] t [Computer] (Windows XP esetén
[My Computer]) opcióra, majd kattintson
kétszer a [SONYCMU(E:)] (CD-ROM)
opcióra.
4 Válassza ki a telepítendő alkalmazás
nyelvét, majd kattintson az [OK]
gombra.
qa Kattintson a [Next] gombra.
qs A szoftver telepítéséhez kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
• Szükség esetén indítsa újra a számítógépet a
telepítés befejezéséhez.
A telepítés befejezésekor megjelenik az
alábbi ikon, a 8. választásának
megfelelően.
5 A telepítés varázsló megjelenésekor
kattintson a [Next] gombra.
6 Fogadja el a licensszerződést, és ha
elfogadja a felhasználási feltételeket,
kattintson a [Next] gombra.
7 Válassza ki az alkalmazás telepítéséhez
a meghajtót vagy mappát, majd
kattintson a [Next] gombra.
qd Vegye ki a CD-ROM lemezt a
számítógépből.
8 Válassza ki az asztali gyorsindítás ikon
létrehozása opciót, majd kattintson a
[Next] gombra.
A kamkorder leválasztása a
számítógéprõl
9 Kapcsolja be a kamkordert, majd
csatlakoztassa a kamkordert a
számítógéphez a mellékelt USBvezetékkel.
1 Kattintson a
ikonra a számítógép
asztalának jobb alsó részén t [Safely
remove USB Mass Storage DeviceDrive].
2 Érintse meg az [END] t [YES] opciót
a kamkorder képernyőjén.
3 Válassza le az USB-vezetéket.
A kamkorder képernyőjén önműködően
megjelenik az [USB SELECT] opció.
0 Érintse meg a [
] vagy [
a kamkorder képernyőjén.
] gombot
• Ha az [USB SELECT] képernyő nem
jelenik meg, nyomja meg a MODE gombot,
majd érintse meg a [MANAGE MEDIA] t
[USB CONNECT] opciót.
78
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\080TBS.fm
_4163320111.book Page 79 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamkorder használata során bármilyen probléma merül fel, kövesse az alábbi
folyamatábrát.
1 Ellenőrizze a kamkordert a 79–87. oldalak alapján.
2 Válassza le a tápellátást, majd csatlakoztassa újra 1 perc múlva, és kapcsolja be a
kamkordert.
3 Nyomja meg a RESET gombot (108. oldal) egy hegyes tárggyal, majd kapcsolja be a
kamkordert. Ez a művelet alaphelyzetbe állítja a dátumot, időt és a területi beállításokat.
4 Vegye fel a kapcsolatot a Sony márkakereskedővel vagy a helyi Sony szakszervizzel.
• Tápellátás, LCD-képernyő, vezeték nélküli távvezérlő···79. oldal
• Memóriakártya···81. oldal
• Felvétel···82. oldal
• Lejátszás···85. oldal
• Csatlakoztatás tv-készülékhez···86. oldal
• Másolás, szerkesztés, csatlakoztatás egyéb eszközökhöz···87. oldal
• Csatlakoztatás számítógéphez···87. oldal
A készülék nem kapcsol be vagy váratlanul kikapcsol.
• Helyezzen feltöltött akkumulátort a kamkorderre (13. oldal).
• Használja a mellékelt hálózati tápegységet a hálózati aljzathoz csatlakoztatáshoz (13. oldal).
Hibaelhárítás
Tápellátás, LCD-képernyõ, vezeték nélküli távvezérlõ
Bekapcsolás után a kamkorder nem működik.
• Húzza ki a hálózati tápegységet a hálózati aljzatból vagy vegye le az akkumulátort, majd
csatlakoztassa újra körülbelül 1 perc múlva.
• Nyomja meg a RESET gombot (108. oldal) egy hegyes tárggyal.
A kamkorder felmelegszik.
• A jelenség oka az, hogy a készülék régóta bekapcsolt állapotban van. Nem hibajelenség.
A CHG kijelző nem világít az akkumulátor töltése közben.
•
•
•
•
Állítsa a kamkorder POWER kapcsolóját OFF (CHG) állásba (13. oldal).
Szerelje fel megfelelően az akkumulátort (13. oldal).
Csatlakoztassa megfelelően a hálózati csatlakozódugaszt a hálózati aljzathoz.
Az akkumulátor töltése befejeződött (13. oldal).
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
79
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\080TBS.fm
_4163320111.book Page 80 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Hibaelhárítás (folytatás)
A CHG kijelző villog az akkumulátor töltésekor.
• Szerelje fel megfelelően az akkumulátort (13. oldal). Ha a CHG kijelző továbbra is villog, az
akkumulátor megsérülhetett. Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt és vegye fel a kapcsolatot
a Sony márkakereskedéssel.
• Ha az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony, elképzelhető, hogy az nem
tölthető fel. Ilyenkor a CHG kijelző lassan villog.
A hátralévő akkumulátor idő kijelzés nem a megfelelő időt jelzi.
• A környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony, vagy az akkumulátor nincs
megfelelően feltöltve. Ez a jelenség nem utal meghibásodásra.
• Töltse fel teljesen az akkumulátort. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki az
akkumulátort egy újra (13., 96. oldal).
• A kamkorder működtetési környezetének függvényében előfordulhat, hogy a kijelzés nem
pontos. Amikor kinyitja vagy bezárja az LCD-képernyőt, a pontos tárterület érték 1 perc
eltelte után jelenik meg.
Az akkumulátor gyorsan kimerül.
• A környezeti hőmérséklet túl alacsony, vagy az akkumulátor nem volt teljesen feltöltve. Ez
nem hibajelenség.
• Töltse fel teljesen az akkumulátort. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki az
akkumulátort egy újra (13., 96. oldal).
A kép nem tűnik el az LCD-képernyőről.
• Ez akkor fordul elő, ha kikapcsolás nélkül kihúzza a hálózati tápegységet vagy leveszi az
akkumulátort a készülékről. Nem hibajelenség.
A keresőben látható kép életlen.
• Használja a kereső élességbeállító kart a kereső beállításához (17. oldal).
Eltűnt a kép a keresőből.
• Ha a [VF POWERMODE] menüpont [AUTO] beállítását választja a kereső háttérvilágítása
kikapcsol marad, ha az LCD-képernyő nyitva van (75. oldal).
A mellékelt vezeték nélküli távvezérlő nem működik.
• Válassza a [REMOTE CONTROL] menüpont [ON] beállítását (76. oldal).
• Távolítson el minden akadályt a vezeték nélküli távvezérlő és a távvezérlés érzékelője közül.
• Ne irányítsa a készülék távvezérlés érzékelőjét erős fényforrás, például közvetlen napfény
vagy a mennyezeti lámpa felé. Ellenkező esetben a vezeték nélküli távvezérlő működésében
üzemzavar keletkezhet.
• Helyezzen be egy új elemet. Helyezze az elemet az elemtartóba, ügyelve az elemtartóban
feltüntetett megfelelő +/– polaritásra (109. oldal).
80
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\080TBS.fm
_4163320111.book Page 81 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Egy másik videokészülék is reagál a mellékelt vezeték nélküli távvezérlő
utasításaira.
• Válasszon a DVD2 üzemmódtól eltérő távvezérlő üzemmódot a videokészülék számára.
• Takarja le a videokészülék érzékelőjét egy fekete papírdarabbal.
Ha egy eszköz van csatlakoztatva a REMOTE aljzathoz, a kamkorder vagy az
eszköz nem működik megfelelően.
• Elképzelhető, hogy bizonyos műveletekre, például a zoom használatára, a csatlakoztatott
eszköz lassan reagál.
Memóriakártya
A hátralévő mozgókép kijelző nem jelenik meg.
• Válassza a [
REMAINING] menüpont [ON] beállítását a hátralévő mozgókép kijelzés
folyamatos megjelenítéséhez (75. oldal).
A kamkorder nem működik a behelyezett memóriakártyával.
• A memóriakártya számítógépen volt megformázva. Formázza meg a kamkorderrel (58.
oldal).
Az adatfájl neve nem megfelelően jelenik meg vagy villog.
A felvételi adathordozó kijelzése villog.
• A memóriakártyával valamilyen hiba történt. Javítsa a kép adatbázis fájlt (60. oldal).
Hibaelhárítás
• A fájl megsérült.
• Használjon a kamkorder által támogatott fájlformátumot (94. oldal).
A memóriakártyán lévő képek nem törölhetők le.
• Nem választhat ki 100-nál több törlendő képet a szerkesztés képernyőn.
• A képek védettek. Oldja fel a védelmet (53. oldal).
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
81
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\080TBS.fm
_4163320111.book Page 82 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Hibaelhárítás (folytatás)
Felvétel
A felvétel nem kezdődik meg a felvétel gomb megnyomásakor.
• Megjelenik a lejátszás képernyő. Fejezze be a lejátszási műveletet (41. oldal).
• Nincs szabad hely a memóriakártyán. Cserélje újra a memóriakártyát, töröljön felesleges
képeket (57. oldal) vagy formázza meg a memóriakártyát (58. oldal).
• A mozgókép jelenetek teljes száma meghaladja a kamkorder által felvehetőt (92. oldal).
Töröljön felesleges képeket (57. oldal).
• A kamkorder hőmérséklete nagyon magas. Kapcsolja ki a kamkordert és hűvös helyen hagyja
lehűlni.
• A kamkorder hőmérséklete nagyon alacsony. Kapcsolja ki a kamkordert és helyezze egy
időre meleg helyre.
• Valamilyen hiba történt a memóriakártyával. Javítsa meg a kép adatbázis fájlt (60. oldal).
A fogantyú zoom nem működik.
• Állítsa a fogantyú zoom kapcsolót FIX vagy VAR állásba (25. oldal).
A hozzáférésjelző lámpa a felvétel befejezése után is világít.
• A kamkorder az utoljára felvett jelenetet rögzíti a memóriakártyára.
A képtér eltérően néz ki.
• A képtér eltérően nézhet ki a kamkorder állapotától függően. Ez a jelenség nem
meghibásodás.
A mozgóképek tényleges felvételi ideje rövidebb lett, mint a megközelítőleg
lehetséges felvételi idő volt (a lemezen).
• A felvételi körülményektől függően a felvételre rendelkezésre álló idő rövidebb lehet,
például gyorsan mozgó tárgy felvételekor stb. (91. oldal).
A kamkorder nem tárolja a beállítások módosításait.
• Egyes menüpontok visszaállnak az alapértelmezett beállításokra a tápellátás kikapcsolásakor
(63. oldal).
• Az LCD háttérvilágítás beállítása és az EXPANDED FOCUS beállítás nem tárolódik.
• Leválasztotta a tápellátást, amikor a POWER kapcsoló ON állásban volt. Az akkumulátor
levételekor vagy a hálózati tápegység kikapcsolásakor állítsa a POWER kapcsolót OFF
állásba és ellenőrizze, hogy a hozzáférésjelző lámpa kikapcsoljon.
Időbeli eltérés van a felvétel gomb megnyomásakor és a felvétel tényleges
megkezdési vagy leállítási ideje között.
• Lehet némi időeltérés a felvétel gomb megnyomásának ideje, és a mozgóképfelvétel
indításának, leállításának tényleges ideje között. Nem hibajelenség.
82
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\080TBS.fm
_4163320111.book Page 83 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A képarány (16:9 (szélesképernyős), 4:3) nem módosítható.
• A nagyfelbontású képminőségű (HD) mozgóképek képaránya 16:9 (szélesképernyős).
Az önműködő fókusz nem működik.
• Állítsa a FOCUS kapcsolót AUTO helyzetbe az önműködő fókusz működésének
engedélyezéséhez (26. oldal).
• Állítsa be kézzel a fókuszt, ha az önműködő fókusz nem működik megfelelően (26. oldal).
A [This function is currently not available.] (ez a funkció jelenleg nem elérhető)
üzenet jelenik meg a MODE menü valamelyik funkciójának kiválasztásakor.
• Próbálja újra a MODE menü összes jelenleg kiválasztott műveletének befejezése után.
A menüpontok szürkében jelennek meg vagy nem működnek.
• A szürkében megjelenő menüpontok nem választhatók ki a pillanatnyi felvételi vagy
lejátszási helyzetben.
• Van néhány funkció, melyek egyszerre nem használhatók. A következő listán láthatók az
együtt nem használható funkció és menüpont kombinációk.
Helyzet
[BACK LIGHT],
[SPOTLIGHT], az [AE
SHIFT] [ON/OFF]
beállítása
Az írisz, erősítés és zársebesség mindegyike kézi beállítású.
[FADER]
A kamkorder nem tud felvételt készíteni.
A memóriakártyán kevesebb, mint 1 perc a hátralévő tárterület.
A [COLOR BAR] beállítása [ON].
[ZEBRA], [PEAKING],
[CAMERA DATA
DISPLAY]
A [COLOR BAR] beállítása [ON].
Hibaelhárítás
Nem használható
A [MARKER] [ON/OFF] Az [EXPANDED FOCUS] beállítása [ON].
A dátum és az idő megjelenítése a készülék bekapcsolásakor.
beállítása
[LCD BACKLIGHT
LEVEL],
[VF BACKLIGHT]
Hálózati tápellátás használatakor.
[AREA SET],
[SUMMERTIME]
A dátum és az idő nincs beállítva.
[COLOR BAR]
Mozgóképfelvétel folyamatban.
A [FADER] van kiválasztva.
Az [EXPANDED FOCUS] beállítása [ON].
Az írisz, az erősítés, a zársebesség vagy a fehéregyensúly nem állítható be
kézzel.
• Állítsa be az AUTO/MANUAL kapcsolót MANUAL helyzetbe.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
83
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\080TBS.fm
_4163320111.book Page 84 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Hibaelhárítás (folytatás)
Kicsiny fehér, piros, kék vagy zöld pontok jelennek meg a képernyőn.
• Ez a jelenség lassú záridő esetén jelenik meg (28. oldal). A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A keresőkeretben elhaladó tárgyak ferdén jelenhetnek meg.
• Ennek oka az ún. redőnyzár hatás. Nem hibajelenség. A képalkotó eszköz (CMOS érzékelő)
kiolvasási jellemzői miatt előfordulhat, hogy a célzókeretben elhaladó, nagysebességű
tárgyak ferdén jelennek meg (bizonyos felvételi körülmények között).
Az LCD-képernyő túl fényes és a tárgy nem látható.
• Válassza a [BACK LIGHT] menüpont [OFF] beállítását.
Az LCD-képernyő túl sötét, és a tárgy nem látható.
• Tartsa nyomva rövid ideig a DISPLAY gombot a háttérvilágítás bekapcsolásához (16. oldal).
Vízszintes csíkok jelennek meg a felvételen.
• Akkor fordul elő, ha fénycső, nátriumgőz vagy higanygőz lámpa alatt készít felvételt. A
jelenség nem utal meghibásodásra. A jelenség javítható a zársebesség módosításával (28.
oldal).
A kép vízszintesen felosztva jelenik meg.
• Akkor fordul elő, ha vakuval világítja meg a tárgyat. A zársebesség lehető leglassúbbra
beállításával a jelenség megelőzhető (28. oldal).
Fekete sávok jelennek meg tv-képernyő vagy számítógép képernyő
felvételekor.
• A jelenség a zársebesség beállításával javítható (28. oldal).
A finom részletek villognak, az átlós vonalak csipkézettek.
• Állítsa a [DETAIL] opciót a negatív oldalra (34. oldal).
Az időkód nem sorrendben kerül felvételre.
• A [REC FORMAT] beállításainak módosításakor elképzelhető, hogy az időkód nem sorban
kerül felvételre.
84
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\080TBS.fm
_4163320111.book Page 85 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Lejátszás
Lásd még a „Memóriakártya” szakaszt (81. oldal).
A kívánt képek nem találhatók meg. A képek lejátszása nem lehetséges.
• Válassza ki a memóriakártyát és a lejátszani kívánt kép képminőségét a VISUAL INDEX
képernyőn (41. oldal).
• A számítógéppel módosított képeket, illetve azokat, melyeknél a fájlnevet, mappanevet
számítógéppel módosították, nem minden esetben lehet lejátszani. (Fényképek
megtekintésekor villog a fájlnév.) Nem hibajelenség (96. oldal).
• Elképzelhető, hogy egyéb adathordozókra felvett képek nem jeleníthetők meg vagy nem
megfelelő méretben jelennek meg. Nem hibajelenség.
Az adatfájl neve nem megfelelően jelenik meg vagy villog.
• A fájl megsérült.
• A kamkorder nem támogatja a fájlformátumot (94. oldal).
• Csak a fájlnév jelenik meg, ha a mappaszerkezet nem felel meg az univerzális szabványnak.
Nincs hang vagy csak halkan hallható.
• Növelje a hangerőt (43. oldal).
• A [SMOOTH SLOW REC] funkcióval felvett mozgóképeknek nincs hangja.
• A memóriakártyára felvétel készítésekor a dátum és az idő nem volt beállítva a készüléken.
• A sávok jelennek meg a [SMOOTH SLOW REC] vagy a [COLOR BAR] menüpont [ON]
beállításával készített mozgókép felvételek kamera adatai számára.
• Sávok jelennek meg a [PHOTO CAPTURE] opcióval készített fényképek expozíciós beállító
értékei és vaku információk számára.
Az LCD-képernyőn a
Hibaelhárítás
A képernyőn a „– – –” jelenik meg.
jelenik meg.
• 5.1-csatornás térhangzással felvett mozgóképek lejátszásakor jelenik meg. Az 5.1-csatornás
térhangzás lekeverésre kerül 2-csatornás sztereó hangzásra a kamkorderen lejátszásra.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
85
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\080TBS.fm
_4163320111.book Page 86 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Hibaelhárítás (folytatás)
Csatlakoztatás a tv-készülékhez
Sem a kép, sem a hang nem kerül lejátszásra a komponens videovezetékkel
csatlakoztatott tv-készüléken.
• Állítsa be a [VIDEO OUT] opciót a csatlakoztatott eszköz követelményeinek megfelelően
(70. oldal).
• Ha a komponens videovezetéket használja, csatlakoztassa az AV-vezeték piros és fehér
dugaszát is (47. oldal).
Sem a kép sem a hang nem játszható le a HDMI-vezetékkel csatlakoztatott tvkészüléken.
• Ha a felvétel másolásvédelmi jeleket is tartalmaznak, a kép nem jelenik meg a HDMI OUT
aljzaton.
• A HDMI OUT aljzaton keresztül nem szólal meg a teszthang, ha az USB aljzat csatlakoztatva
van.
Sem a kép sem a hang nem kerül lejátszásra a HDMI-vezetékkel csatlakoztatott
tv-készüléken, kivetítőn vagy AV-erősítőn.
• Ha nem látja a képet vagy nem hallja a hangot a HDMI-vezetékkel csatlakoztatott tvkészüléken, kivetítőn vagy AV-erősítőn, próbálja leválasztani, majd újracsatlakoztatni a
HDMI-vezetéket vagy kapcsolja be ismét a kamkordert.
A kép torzítva jelenik meg a 4:3 képarányú tv-készüléken.
• 16:9 (szélesképernyős) üzemmódban készített felvételek 4:3 képarányú tv-készüléken történő
lejátszásakor ez történik. Válassza ki a [REC/OUT SET] t [VIDEO OUT] t [TV TYPE]
t megfelelő lekonvertálási típust (70. oldal).
Fekete terület jelenik meg a 4:3 képarányú tv-képernyő tetején és alján.
• Ez történik 16:9 (szélesképernyős) módban készített felvételek 4:3 képarányú tv-készüléken
történő lejátszásakor. A jelenség nem meghibásodás.
86
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\080TBS.fm
_4163320111.book Page 87 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Másolás, szerkesztés, csatlakoztatás külsõ eszközökhöz
Az időkód és egyéb információk megjelennek a csatlakoztatott eszköz
képernyőjén.
• Állítsa be a [DISPLAY OUTPUT] menüpont [LCD PANEL] beállítását A/V
csatlakozóvezetékkel történő csatlakoztatáskor (75. oldal).
A másolás nem hajtható végre megfelelően az AV csatlakozóvezeték
használatával.
• Az AV csatlakozóvezetéket nem megfelelően csatlakoztatta. Ellenőrizze, hogy az AVvezetéket a külső készülék bemeneti aljzatához csatlakoztatta a kamkorderről átmásoláshoz.
A felvétel után nem adható hang a memóriakártyára.
• A kamkorderen történő felvétel után nem adható hang a memóriakártyához.
A másolás nem végezhető el megfelelően a HDMI-vezeték használatával.
• Nem másolhat mozgóképeket a HDMI-vezetékkel.
Csatlakoztatás számítógéphez
A számítógép nem ismeri fel a kamkordert.
A mozgóképek nem tekinthetők meg vagy másolhatók át számítógépre.
• Húzza ki a vezetéket a számítógépről, majd csatlakoztassa újra.
• Telepítenie kell a mellékelt „tartalomkezelő szoftvert” a mozgóképek kamkorderről
számítógépre másolásához (77. oldal).
Hibaelhárítás
• Húzza ki a vezetéket a számítógépből, majd csatlakoztassa ismét megfelelően.
• Húzza ki a vezetéket a számítógépből, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa a
számítógépet megfelelően a kamkorderhez.
A számítógép lefagy.
• Húzza ki a vezetéket a számítógépből és a kamkorderből. Indítsa újra a számítógépet és
csatlakoztassa a számítógépet és a kamkordert a lépéseket megfelelő sorrendben követve (77.
oldal).
87
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\090TBS2.fm
_4163320111.book Page 88 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Figyelmeztetõ jelzések és üzenetek
Öndiagnózis képernyõ,
figyelmeztetõ jelzések
Ha hiba történik, figyelmeztető jelzés
jelenik meg az LCD-képernyőn vagy a
keresőben.
Egyes problémákat Ön is meg tud oldani.
Ha a probléma több próbálkozás után is
fennáll, keresse fel a vásárlás helyét, vagy a
márkaszervizt.
C:04:ss
• Nem „InfoLITHIUM” akkumulátort
használ. Használjon „InfoLITHIUM”
akkumulátort (96. oldal).
• Csatlakoztassa megfelelően a hálózati
tápegység DC csatalkozódugaszát a
kamkorder DC IN aljzatához (15.
oldal).
C:06:ss
• Az akkumulátor túlmelegedett. Cserélje
az akkumulátort vagy vegye ki és tegye
hűvös helyre.
C:13:ss
• Távolítsa el a „Memory Stick PRO
Duo” adathordozót. Helyezze vissza,
majd próbálja újra használni a kamerát.
C:32:ss
• Válassza le az áramforrást. Az
áramforrás visszahelyezése után
működtesse a kamkordert.
E:20:ss, E:61:ss, E:62:ss,
E:92:ss, E:94:ss
• Próbálja végrehajtani a 79. oldal 2–4
lépéseit.
E (akkumulátor figyelmeztetés)
• Az akkumulátor csaknem teljesen
kimerült.
• A külső körülmények függvényében
előfordulhat, hogy a E jelző már
akkor is villog, amikor még 5–10 perc a
maradék tárterület.
(az akkumulátor
hőmérsékletére vonatkozó
figyelmeztető jelzés)
• Az akkumulátor túl meleg. Cserélje az
akkumulátort, vagy távolítsa el és
helyezze hűvös helyre.
(a memóriakártyákra
vonatkozó figyelmeztető jelzés)
Lassan villog
• Hamarosan elfogy a felvételek
készítésére szolgáló szabad hely. A
kamkorderrel használható memóriakártya típusokat lásd a 4. oldalon.
• Nincs memóriakártya behelyezve (19.
oldal).
Gyorsan villog
• Nincs elég szabad hely felvételek
készítéséhez. Törölje a felesleges
felvételeket (57. oldal), vagy formázza
a memóriakártyát (58. oldal) miután
lemásolta a felvételeket egy másik
adathordozóra (77. oldal).
• A kép adatbázis fájl megsérült (60. oldal).
(a memóriakártya
formázására vonatkozó
figyelmeztető jelzés)
• A memóriakártya megsérült.
• A memóriakártya nem megfelelően van
megformázva (58. oldal).
(nem kompatibilis
memóriakártyára vonatkozó
figyelmeztető jelzés)
• Nem kompatibilis memóriakártyát
helyezett be (4. oldal).
88
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\090TBS2.fm
_4163320111.book Page 89 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
- (a memóriakártya
írásvédelmére vonatkozó
figyelmeztető jelzés)
• A memóriakártyához a hozzáférést
külső eszközzel letiltották.
* Ha a [BEEP] beállítása [ON] (76. oldal), dallam
hallható, amikor a figyelmeztető jelző
megjelenik a képernyőn.
Figyelmeztetõ üzenetek
Ha az alábbi üzenetek egyike megjelenik a
képernyőn, kövesse az utasításokat.
Memóriakártya
Data error.
Buffer overflow
• A kamkorder adathordozójára történő
adat írás sikertelen. Használjon a
kamkorderhez ajánlott memóriakártyát
(4. oldal).
There is no Image Database File.
Movies cannot be recorded or
played. Create a new file?
• Nincs kép adatbázis fájl. Érintse meg a
[YES] opciót az új kép adatbázis fájl
létrehozásához.
HD movie management information
is damaged. Create new
information?
• A nagyfelbontású képminőségű (HD)
mozgóképek kezelési információja
megsérült. Érintse meg a [YES] opciót
új kezelési információ létrehozásához.
There is no HD movie management
information. Create new
information?
• Mivel nem áll rendelkezésre kezelési
információ a nagyfelbontású
képminőségű (HD) mozgóképekhez, a
kamkorder nem veszi fel vagy játssza le
a mozgóképeket. Érintse meg a [YES]
opciót a kezelési információ
létrehozásához. Ezután képes lesz
lejátszani vagy felvenni nagyfelbontású
képminőségű (HD) mozgóképeket.
• Szabványos képminőségű (SD) mozgókép felvételek készítése lehetséges.
Inconsistencies found in Image
Database File. Cannot record or play
HD movies. Do you want to repair the
Image Database File?
Hibaelhárítás
• Hiba történt a memóriakártya olvasása
vagy írása közben. Ha az üzenet több
próbálkozás után is látható,
elképzelhető, hogy a memóriakártya
megsérült. Próbálja másik
memóriakártyával.
A memóriakártyára korábban felvett
mozgóképek nem játszhatók le a
kamkorderen (a képfájlok nem
sérültek). Ha végrehajtja a [REPAIR
IMAGE DB FILE] műveletet az új
kezelési információ létrehozása után,
elképzelhető, hogy lehetséges lesz a
korábban készített felvételek lejátszása.
Ha nem működik, másolja át a fájlokat
a számítógépre a mellékelt szoftverrel.
The Image Database File is
damaged. Movies cannot be
recorded or played. Do you want to
repair the Image Database File?
Inconsistencies found in Image
Database File. Movies cannot be
recorded or played. Do you want to
repair the Image Database File?
• Mivel a kép adatbázis fájl megsérült,
vagy ellentmondásos, a kamkorder nem
tud mozgóképeket felvenni. Érintse
meg a [YES] gombot a kép adatbázis
fájl létrehozásához.
Recovering data.
• A kamkorder önműködően
megpróbálja visszanyerni az adatokat,
ha az adatok írása sikertelen volt.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
89
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\090TBS2.fm
_4163320111.book Page 90 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Figyelmeztetõ jelzések és üzenetek (folytatás)
Cannot recover data.
• Az adatok írása a kamkorder
adathordozójára sikertelen volt. A
kamkorder megkísérelte az adatok
visszaállítását, de az sikertelen volt.
Reinsert memory card A.
Reinsert memory card B.
• Illessze be újra néhányszor a
memóriakártyát. Ha akkor is
megjelenik az üzenet, elképzelhető,
hogy a memóriakártya megsérült.
Próbálja másik memóriakártyával.
A format error has occurred in
memory card A.
A format error has occurred in
memory card B.
• Ellenőrizze a formátumot, majd
szükség esetén formázza meg a
memóriakártyát a kamkorderrel (58.
oldal).
Memory card B has been pulled out
during writing. Data could be
corrupted.
• Illessze be újra a memóriakártyát és
kövesse az LCD-képernyőn megjelenő
üzenetek utasításait.
Egyebek
No further selection is possible.
• Az alábbi műveletekhez legfeljebb 100
képet jelölhet ki egyszerre:
– mozgóképek, fényképek törlése,
– mozgóképek, fényképek védelme
vagy a védelem feloldása,
– a lejátszási lista szerkesztése.
Data protected.
• Védett adatokat próbált törölni. Oldja
fel az adat védelmét.
Memory card A may not record or
play movies normally.
Memory card B may not record or
play movies normally.
• A kamkorderhez ajánlott
memóriakártyát használjon (4. oldal).
Memory card A may not record or
play normally.
Memory card B may not record or
play normally.
• A kamkorderhez ajánlott
memóriakártyát használjon (4. oldal).
Memory card A has been pulled out
during writing. Data could be
corrupted.
90
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\100ADD.fm
_4163320111.book Page 91 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
További információk
Mozgóképek felvételi ideje
Lejátszási idõ
A becsült felvételi és lejátszási
idõ az egyes akkumulátor
típusokkal
Megközelítő lejátszási idő teljesen feltöltött
akkumulátor használata esetén.
(mértékegység: perc)
A „HD” a nagyfelbontású, az „SD” a
normál felbontású képminőséget jelenti.
Akkumulátor
LCD-képernyõ nyitva*
Képminõség
HD
SD
Felvételi idõ
NP-F570
230
280
Megközelítő lejátszási idő teljesen feltöltött
akkumulátor használata esetén.
NP-F770
470
570
NP-F970
705
860
(mértékegység: perc)
Akkumulátor
Folyamatos
felvételi idõ
Jellemzõ
felvételi idõ
Képminõség
HD
SD
HD
SD
NP-F570
130
130
150
150
80
80
85
85
NP-F770
290
290
320
320
170
170
185
185
NP-F970
430
430
480
480
245
245
285
285
b Megjegyzések
Mozgóképek becsült felvételi
ideje
x Nagyfelbontású képminõség (HD)
(mértékegység: perc)
AVCHD
24 M
(FX)
AVCHD
17 M
(FH)
AVCHD
9M
(HQ)
AVCHD
5M
(LP)
1 GB
5
(5)
6
(6)
10
(9)
20
(15)
2 GB
10
(10)
10
(10)
25
(15)
40
(35)
4 GB
20
(20)
25
(25)
50
(40)
90
(75)
8 GB
45
(45)
55
(55)
105
(80)
185
(155)
16 GB
90
(90)
115
(115)
215
(165)
375
(315)
32 GB
180
(180)
235
(235)
435
(335)
750
(630)
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
További információk
• Felső érték: az LCD háttérvilágítás bekapcsolva
Alsó érték: felvétel a kereső használatával.
• Felvételi formátum
HD képminőség: FX
SD képminőség: HQ
• Jellemző felvétel idő a felvétel többszöri
elindítása, megállítása, zoomolás stb. esetén.
• Az időértékek mérése 25°C-os környezeti
hőmérsékleten történt (10–30°C ajánlott).
• A felvételi és lejátszási idő rövidebb lehet,
amennyiben a készüléket alacsonyabb
környezeti hőmérsékletben használja.
• A kamkorder üzemeltetési körülményeinek
függvényében a felvételi és lejátszási idő
rövidebb lehet.
* Az LCD háttérvilágítás bekapcsolva
91
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\100ADD.fm
_4163320111.book Page 92 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Mozgóképek felvételi ideje (folytatás)
x Normál képminõség (SD)
(mértékegység: perc)
SD 9 M (HQ)
1 GB
10 (10)
2 GB
25 (25)
4 GB
55 (50)
8 GB
115 (105)
16 GB
235 (210)
32 GB
475 (425)
b Megjegyzések
• A felvételi idő a felvétel és a tárgy
körülményeitől függően eltérő lehet, [REC
FORMAT] (24. oldal).
• A zárójelben lévő szám a legkisebb felvételi idő.
z Hasznos tanácsok
• Összesen 3999 jelenetből álló mozgókép
felvételt készíthet nagyfelbontású
képminőséggel (HD), és összesen 9999
jelenetből állót normál felbontású
képminőséggel (SD).
• A mozgókép leghosszabb felvételi ideje
körülbelül 13 óra.
• Ez a kamkorder VBR (változó bitsűrűségű)
formátumot alkalmaz azért, hogy a
képminőséget önműködően a felvett jelenet
információtartalmához lehessen igazítani. Ez a
technológia eltéréseket okoz az adathordozóra
vonatkozó leghosszabb felvételi időben. A
gyorsan mozgó és összetett jelenetek
felvételéhez nagyobb bitsűrűségre van szükség,
ami a teljes felvételi időt csökkenti.
• A bitsűrűség (mozgókép + hang stb.), a
képpontok száma és a képarány az egyes
mozgókép felvételi módokban az alábbi.
– Nagyfelbontású képminőség (HD)
FX: legnagyobb. 24 Mbps 1920 × 1080/16:9
FH: kb. 17 Mbps (átlagos) 1920 × 1080/16:9
HQ: kb. 9 Mbps (átlagos) 1440 × 1080/16:9
LP: kb. 5 Mbps (átlagos) 1440 × 1080/16:9
– Normál felbontású képminőség (SD)
HQ: kb. 9 Mbps (átlagos) 720 × 576/16:9, 4:3
• A fényképek képpontjainak száma és képaránya
(mozgóképekből készített fényképek.)
1920 × 1080 képpont/16:9
640 × 360 képpont/16:9
640 × 480 képpont/4:3
92
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\100ADD.fm
_4163320111.book Page 93 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A kamkorder használata külföldön
Energiaellátás
A mellékelt tápegységgel bármely
országban működtetheti készülékét 100 V
és 240 V (50/60 Hz) közötti hálózati
váltóáramról.
Színrendszer
Ausztrália, Ausztria, Belgium,
Cseh Köztársaság, Dánia,
Finnország, Hollandia, HongKong, Kína, Kuvait,
Lengyelország, Magyarország,
Malaysia, Nagy-Britannia,
Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szingapúr, Szlovák
Köztársaság, Thaiföld, ÚjZéland stb.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguay, Uruguay.
SECAM
Bulgária, Franciaország,
Guiana, Irak, Irán, Monaco,
Oroszország, Ukrajna stb.
NTSC
Bahama-szigetek, Bolívia,
Chile, Equador, Fülöp-szigetek,
Jamaica, Japán, Kanada,
Kolumbia, Korea, KözépAmerika, Mexikó, Peru,
Surinam, Tajvan, USA,
Venezuela stb.
Nagyfelbontású képminõségû (HD)
mozgóképek megtekintése
Azokban az országokban, régiókban, ahol
az 1080/50i rendszer elérhető, a
nagyfelbontású (HD) minőségben felvett
jelenetek az eredeti felvételi minőségben
játszhatók le.
Olyan PAL rendszerű és 1080/50ikompatibilis tv-készülékre (vagy
monitorra) van szüksége, mely komponens
videó és AUDIO/VIDEO bemenettel
rendelkezik. A (tartozék) komponens
video- vagy a (külön megvásárolható)
HDMI-vezetéket kell csatlakoztatni.
Normál felbontású képminõségû (SD)
mozgóképek megtekintése
A tv-színrendszerekrõl
Ez a kamkorder PAL színrendszerű, ezért
olyan PAL rendszerű tv-készüléket kell
használnia, amely AUDIO/VIDEO
bemenettel is rendelkezik.
Az óra egyszerû beállítása az
idõeltolódáshoz
Ha külföldön van, egyszerűen beállíthatja
az órát a helyi időre az időeltolódás
beállításával. Válassza ki az [AREA SET]
opciót, majd állítsa be az időeltolódást (76.
oldal).
További információk
Az normál felbontású (SD) minőségben
felvett jelenetek lejátszásához olyan PALrendszerű tv-készülékre van szüksége, mely
AUDIO/VIDEO bemenettel rendelkezik. A
csatlakozáshoz AV-vezetéket kell
használni.
Használat helye
PAL
93
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\100ADD.fm
_4163320111.book Page 94 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A memóriakártya fájl- és mappaszerkezete
A fájl- és mappaszerkezet az alábbi ábrán látható. Általában nem szükséges ellenőrizni a fájlés mappaszerkezetet a kamkorderre mozgóképek és fényképek felvételekor és lejátszásakor.
* „Memory Stick PRO Duo” adathordozó
**SD memóriakártya, SDHC memóriakártya
meghaladja a 9999-et, másik mappa jön
létre az új képfájlok tárolásához.
A Kép kezelőfájlok
A fájlok törlése esetén nem tud
megfelelően felvételeket készíteni vagy
lejátszani. A fájlok alapértelmezett érték
szerint rejtett fájlok, ezért általában nem
jelennek meg.
A mappanév a következők szerint
növekszik: [101MSDCF] t
[102MSDCF].
B HD mozgókép kezelési információ
mappa
Ez a mappa tartalmazza a
nagyfelbontású képminőségű (HD)
mozgóképeket. Ne próbálja megnyitni
vagy számítógépről elérni ezt a mappát,
mert a fájlok megsérülhetnek vagy
megakadályozhatja a fájlok lejátszását.
C SD mozgóképfájlok (MPEG-2 fájlok)
Az ilyen fájlok kiterjesztése „.MPG”. A
legnagyobb méret 2 GB. Ha egy fájl
mérete meghaladja a 2 GB-ot, a fájl
felosztásra kerül.
A fájlok számozása önműködő. Ha a
fájlok száma eléri a 9999-et, második
mappa jön létre az új mozgóképfájlok
felvételéhez. A mappanév a következők
szerint növekszik: [101PNV01] t
[102PNV01].
• Ha a MODE gomb megnyomása után
kiválasztja a [MANAGE MEDIA] t [USB
]/[
] opciót,
CONNECT] t [
hozzáférhet a memóriakártyához a
számítógépről, USB csatlakozással.
• Ne módosítsa a kamkorderen lévő fájlokat vagy
mappákat a számítógépről. A képfájlok
megsérülhetnek, vagy a lejátszásuk lehetetlenné
válhat.
• A működés nem garantált a fenti művelet
végrehajtásakor.
• Képfájlok törlésekor kövesse az 57. oldal
lépéseit. Ne törölje a kamkorderen lévő
képfájlokat közvetlenül a számítógépről.
• Ne formázza meg a memóriakártyát
számítógéppel, mert elképzelhető, hogy a
kamkorder nem működne megfelelően.
• Ne másoljon át fájlokat a memóriakártyára a
számítógépről. A működés nem garantált.
• Használja a mellékelt „tartalomkezelő szoftver”
alkalmazást az adatok memóriakártyáról
számítógépre másolásához.
D Fényképfájlok (JPEG fájlok)
Az ilyen fájlok kiterjesztése „.JPG”. A
fájlok számozása önműködően
növekszik. Ha a fájlok száma
94
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\100ADD.fm
_4163320111.book Page 95 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Karbantartás és óvintézkedések
Az AVCHD formátumról
Mit kell tudni az AVCHD-formátumról?
Az AVCHD egy nagyfelbontású (HD) jelek
felvételére alkalmas digitális videokamera
formátum hatékony adattömörítő és kódoló
eljárással. A videoadatok tömörítése az
MPEG-4 AVC/H.264 formátum szerint, a
hangtömörítés a Dolby Digital vagy a
lineáris PCM rendszer szerint történik.
Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a
hagyományos eljárásokhoz képest nagyobb
hatékonysággal képes a képadatok
tömörítésére.
• Mivel az AVCHD formátum adat tömörítési
rendszert használ, elképzelhető, hogy a képek
torzulnak olyan jelenetek esetén, ahol a kép, a
felvételi szög vagy a fényerő nagy mértékben
változik. Ez a jelenség nem meghibásodás.
Felvétel és lejátszás a kamkorderrel
Videojel*: MPEG-4 AVC/H.264,
1920 ×1080/50i, 1440 × 1080/50i
Audiojel: Dolby Digital, 2-csatornás
Felvételi adathordozó: memóriakártya
* A fentiektől eltérő AVCHD formátumban
felvett adatok nem játszhatók le a kamkorderrel.
• 1080i szabvány
Nagyfelbontású szabvány, mely 1080 soros
effektív letapogatást és sorváltásos
képmegjelenítő rendszert alkalmaz.
A „Memory Stick” egy kompakt, hordozható adathordozó, nagy tároló tárterülettel.
A kamkorderrel kizárólag „Memory Stick
Duo” adathordozót használhat, amely
körülbelül fele akkora méretű, mint a
hagyományos „Memory Stick” adathordozó.
Nem garantált a kamkorder működése az
összes „Memory Stick Duo” adathordozóval.
Felvétel,
lejátszás
„Memory Stick” típusok
„Memory Stick Duo” adathordozó
_
„Memory Stick PRO Duo”
adathordozó
„Memory Stick PRO-HG Duo”
adathordozó
a
(MagicGatek kompatibilis)
a*
* Ez a készülék nem támogatja 8 bites
párhuzamos adatátvitelt, de támogatja a 4 bites
párhuzamos adatátvitelt, a „Memory Stick PRO
Duo” adathordozóval azonos módon.
• Ez a készülék nem tud felvételt készíteni vagy lejátszani a „MagicGate” technológia használatával.
A „MagicGate” egy titkosító algoritmust
alkalmazó másolásvédelmi technológia, mely az
adatokat kódolva rögzíti és továbbítja.
• Nem biztos, hogy a számítógéppel (Windows,
Mac OS operációsrendszer alatt) megformázott
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyákat ez
a kamkorder használni tudja.
• Az írás, olvasás sebessége a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya és a „Memory Stick PRO
Duo” kompatibilis termékek éppen használt
kombinációjának függvényében eltérő lehet.
• Az alábbi esetekben a felvett képek
megsérülhetnek A megsérült adatokért nem
vállalunk felelősséget.
– Ha akkor veszi ki a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát, kapcsolja ki a kamerát,
illetve veszi le az akkumulátort, amikor a
kamkorder képfájlokat ír a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyára (míg az
ACCESS lámpa világít, vagy villog).
– Ha a „Memory Stick PRO Duo” kártyát mágnes vagy mágneses tér közelében használja.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen
biztonsági másolatot a számítógép
merevlemezén.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
További információk
Az AVCHD formátum alkalmazásával a
kamkorder nagyfelbontású képminőségű
(HD) felvételeket készít. A nagyfelbontású
képminőség (HD) mellett a kamkorder
alkalmas normál felbontású (SD) jelek
felvételére hagyományos, MPEG-2
formátumban.
A „Memory Stick” kártyáról
95
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\100ADD.fm
_4163320111.book Page 96 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Karbantartás és óvintézkedések (folytatás)
• Ha a „Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
megjegyzés címkéjére ír, ne nyomja rá erősen a
tollat, ceruzát.
• Ne ragasszon címkét vagy hasonló dolgot a
„Memory Stick PRO Duo” kártyára vagy a
„Memory Stick Duo” adapterre.
• Az adatok védelme érdekében a „Memory Stick
PRO Duo” kártyát a mellékelt tokban tárolja és
hordozza.
• A memóriakártya érintkezőit soha ne érintse
meg kézzel vagy fémtárggyal.
• A „Memory Stick PRO Duo” kártyát nem
szabad hajlítani, ütögetni vagy leejteni.
• A „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát
ne szedje szét, és ne alakítsa át.
• Óvja a „Memory Stick PRO Duo” kártyát a víztől.
• A „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát kisgyerekektől elzárva tárolja. Fennáll a veszélye,
hogy a kisgyerek lenyeli a memóriakártyát.
• A „Memory Stick Duo” kártyanyílásba
kizárólag „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát helyezzen be. Ha nem ezt teszi,
a memóriakártya megsérülhet.
• Ne tárolja vagy használja a „Memory Stick PRO
Duo” kártyát az alábbi körülmények között:
– Magas hőmérsékletű helyek, például a napon
parkoló jármű belseje.
– Közvetlen napfénynek kitett helyek.
– Rendkívül párás vagy korrodáló gázokat
tartalmazó helyen.
x A „Memory Stick Duo” adapter
• Ha a „Memory Stick PRO Duo” kártyát egy
„Memory Stick” kompatibilis készülékekben kívánja használni, helyezze a „Memory Stick PRO
Duo” kártyát egy „Memory Stick Duo” adapterbe.
• Ellenőrizze, hogy a „Memory Stick PRO Duo”
kártyát megfelelő helyzetben illesztette-e be,
illetve ütközésig betolta-e a „Memory Stick
Duo” adapterbe. A nem megfelelő behelyezés
üzemzavart okozhat.
• A „Memory Stick Duo” adapterbe helyezett
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
„Memory Stick” memóriakártyával kompatibilis
eszközben használatakor ellenőrizze, hogy a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát
megfelelő irányban helyezze be a „Memory Stick”
memóriakártyával kompatibilis eszközbe. A nem
megfelelő használat az eszköz sérülését okozhatja.
• Ne helyezzen „Memory Stick Duo” adaptert
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya bele
helyezése nélkül a „Memory Stick”
memóriakártyával kompatibilis eszközbe, mert
a készülék meghibásodását okozhatja.
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásához
• Az ezzel a kamkorderrel a „Memory Stick PRO
Duo” kártyára felvett képfájlok megfelelnek a
JEITA (Japán Elektronikai és
Információtechnológiai Szövetség) által
létrehozott, a kamkorder fájlrendszerek
kialakítására vonatkozó általános
szabványelőírásoknak.
• Ezzel a kamkorderrel nem lehet lejátszani azokat a
képfájlokat, melyeket a fenti általános szabványnak
nem megfelelő készülékkel (DCR-TRV900E vagy
DSC-D700, DSC-D770) vettek fel (bizonyos
országokban ezek a modellek nem elérhetőek).
• Ha a „Memory Stick PRO Duo” kártyát egy
másik készülékben használta, és ezután ezzel a
kamkorderrel nem sikerült működtetnie,
formattálja meg a memóriakártyát a 60. oldalon
leírt eljárás szerint. Ne feledje, hogy a
formattáláskor minden információ törlődik a
„Memory Stick PRO Duo” kártyáról.
• Előfordulhat, hogy nem tudja lejátszani a
képeket kamkorderével a következő esetekben:
– Ha számítógéppel módosított képeket játszik le.
– Ha egy másik eszközzel felvett képeket játszik le.
Néhány szó az „InfoLITHIUM”
akkumulátorról
Ez a készülék az (L-sorozatú) „InfoLITHIUM”
akkumulátorral kompatibilis.
A kamkorder kizárólag „InfoLITHIUM”
akkumulátorral működik.
Az L-sorozatú „InfoLITHIUM” akkumulátorokon
a jelzés látható.
Mit takar az „InfoLITHIUM” név?
Az „InfoLITHIUM” egy olyan
akkumulátor típus, amely a mellékelt
hálózati tápegységgel adatátvitelre képes,
és közölni tudja a pillanatnyi üzemi
állapotot.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor a kamkorder működési feltételeinek függvényében
kiszámítja az energiafelvételt, és percekben
96
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\100ADD.fm
_4163320111.book Page 97 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
kifejezve kijelzi, hogy az akkumulátorral a
kamkorder még mennyi ideig képes működni.
Hálózati tápegység használata esetén
megjelenik a maradék akkumulátor
tárterület és a feltöltési idő.
Az akkumulátor feltöltése
• Az akkumulátort közvetlenül a kamkorder
használatba vétele előtt javasolt feltölteni.
• Az akkumulátort 10°C és 30°C közötti
hőmérsékleten kell feltölteni. A feltöltést addig
kell folytatni, amíg a hálózati tápegység
töltésjelzője ki nem alszik. A megadott
tartományon kívüli feltöltési hőmérséklet a
töltés hatékonyságát csökkenti.
Az akkumulátor leghatékonyabb
kihasználása
A maradék kapacitás kijelzésrõl
Az akkumulátor szakszerû tárolása
• Ha az akkumulátort hosszú ideig nem használja,
a működőképesség fenntartása érdekében évente
legalább egyszer teljesen töltse fel, és használja
kamkorderében. Vegye le az akkumulátort a
készülékről, és tárolja száraz, hűvös helyen.
• Ha az akkumulátort szeretné kisütni a
kamkorderben, hagyja a kamkordert felvételi
készenléti üzemmódban mindaddig, míg ki nem
kapcsol (15. oldal).
Az akkumulátor élettartama
• Az akkumulátor kapacitása a használat
gyakoriságával arányosan csökken. Ha a két
feltöltés közötti hasznos üzemidő jelentősen
lecsökken, az akkumulátort valószínűleg ki kell
cserélni egy újra.
• Az akkumulátor várható élettartama az
üzemeltetési és tárolási körülményektől is függ.
About x.v.Color
További információk
• Az akkumulátor teljesítménye 10°C-nál
alacsonyabb környezeti hőmérsékleten
jelentősen csökken. Ezért hideg helyen az
akkumulátor rövidebb ideig képes működtetni a
kamkordert. Az akkumulátor kapacitásának
növelése érdekében az alábbiakat javasoljuk:
– Helyezze az akkumulátort a zsebébe, hogy
megfelelően felmelegedhessen. Csak
közvetlenül a felvételkészítés megkezdése
előtt helyezze a kamkorderbe.
– Használjon nagy kapacitású akkumulátort:
NP-F770, NP-F970 (külön megvásárolható).
• Az LCD-képernyő, a lejátszás, a gyorskeresés
gyakori használata az akkumulátor gyorsabb
kimerüléséhez vezet.
Javasoljuk, hogy használjon nagy kapacitású
akkumulátort: NP-F770, NP-F970 (külön
megvásárolható).
• A felvételek elkészítése vagy lejátszása után ne
feledje el a POWER kapcsolót OFF állásba
kapcsolni. A kamkorder készenléti, illetve
szünet üzemmódban is fogyaszt némi energiát.
• Mindig legyen kéznél annyi tartalék
akkumulátor, amennyi a tervezett felvételhez
szükségesnél legalább 2–3-szor hosszabb
kapacitást biztosít. Első lépésként javasoljuk
egy próbafelvétel elkészítését.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az akkumulátor
nem vízálló.
még elegendő teljesítmény szintet jelez.
Ilyenkor töltse fel teljesen az akkumulátort és
ellenőrizze, hogy a kapacitásjelzés pontos-e.
Megjegyezzük azonban, hogy a maradék
kapacitás nem lesz teljesen pontos, ha az
akkumulátort hosszú ideig meleg helyen
használta, ha teljesen feltöltött állapotban
tárolta, vagy ha gyakran működtette vele a
kamkordert. Éppen ezért a maradék
akkumulátor kapacitás kijelzést tájékoztató
jellegű információnak kell tekinteni.
• Az akkumulátor kimerülésére figyelmeztető E
szimbólum esetenként – főleg a használat
módjától és a pillanatnyi hőmérséklettől
függően – akkor is villog, ha a maradék
kapacitás még 5–10 perc.
• Az x.v.Color egy a Sony által javasolt,
könnyebben elsajátítható kifejezés a
xvYCC szabvány leírására, és egyben a
Sony védjegye is.
• Az xvYCC egy nemzetközi szabvány a
videoszíntér definiálására. Ez a szabvány
szélesebb színtartomány kifejezésére
képes, mint a jelenlegi sugárzási
szabvány.
• Előfordulhat, hogy a kamkorder kikapcsol,
pedig a maradék akkumulátor kapacitásjelző
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
97
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\100ADD.fm
_4163320111.book Page 98 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Karbantartás és óvintézkedések (folytatás)
A kamkorder gondozása
A kamkorder üzemeltetése és
gondozása
• Ne használja, vagy tárolja a kamkordert és a
tartozékokat a következő körülmények között.
– Bárhol, ahol a hőmérséklet túl alacsony vagy
magas, és nagy a páratartalom. Ne hagyja
60°C fölötti hőmérsékleten, például közvetlen
napfényben, fűtőtestek közelében, vagy napon
parkoló járműben. A kamkorder
meghibásodhat, vagy alakváltozást
szenvedhet.
– Erős mágneses mezőnek, vagy mechanikus
rázkódásnak kitéve. A kamkorder
meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok vagy sugárzás közelében.
A kamkorder esetleg nem fog tudni megfelelő
felvételt készíteni.
– AM-rádióvevők és videoberendezés
közelében. Zaj keletkezhet.
– Homokos parton, vagy bárhol, ahol por van. Ha
homok vagy por kerül a kamkorderbe, akkor
meghibásodhat. Néha ez a hiba nem javítható.
– Ablakok közelében, vagy kültéren, ahol az
LCD-képernyő, a kereső vagy a lencse
közvetlen napfénynek van kitéve. Az LCDképernyő vagy a kereső meghibásodhat.
– Párás helyen.
• A kamkordert kizárólag 7,2 V-os (akkumulátor)
vagy 8,4 V-os (hálózati tápegység)
egyenáramról üzemeltesse.
• Csak az ebben az útmutatóban felsorolt
tartozékokat használja az energiaellátás
(váltóáram vagy egyenáram) biztosításához.
• Óvja a készüléket a nedvességtől, például esőtől
vagy tengervíztől. Ha a kamkordert nedvesség
éri, meghibásodhat. A meghibásodás esetenként
nem javítható.
• Ha bármilyen szilárd anyag, vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, áramtalanítsa a
kamkordert, és forduljon a Sony
márkaszervizhez.
• Óvja a készüléket a durva mechanikai hatásoktól,
ütésektől, rázkódástól, ne szerelje szét, ne alakítsa
át, ne ütögesse és ne lépjen rá. Különös figyelmet
fordítson a lencse épségének megóvására.
• Ne használjon alakváltozást szenvedett vagy
sérült akkumulátort.
• Ha a kamkordert hosszabb ideig nem használja,
állítsa a POWER kapcsolót OFF állásba.
• A kamkordert ne csomagolja, vagy burkolja be
– pl. egy törölközőbe – felvételkészítés közben,
mert túlmelegedhet.
• Amikor kihúzza a hálózati vezetéket, mindig a
dugót fogja meg, ne a vezetéket.
• Ügyeljen a hálózati vezeték épségére, pl. ne
tegyen rá nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
• A vezeték nélküli távvezérlőt és a gombelemet
gyermekek elől elzárva tárolja. Ha a gyermek az
elemet véletlenül lenyeli, azonnal forduljon
orvoshoz.
• Ha az elemből szivárog az elektrolit:
– keresse fel a helyi Sony szervizközpontot,
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
elektrolitot,
– ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
x Ha a kamerát hosszabb ideig nem
használja
• Időnként kapcsolja be, és hagyja körülbelül 3
percig működni felvétel vagy lejátszás
üzemmódban.
• Tárolás előtt merítse ki teljesen az akkumulátort.
Páralecsapódás
Ha a kamkordert hideg helyről egy meleg
helyre viszi, a kamkorderben pára
csapódhat le, ami a készülék hibás
működését okozhatja.
x Ha páralecsapódás fordult elõ
Kapcsolja ki a kamkordert és hagyja kiszáradni
kb. egy órán keresztül.
x Megjegyzés a páralecsapódással
kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, amikor a
kamkordert egy hideg helyről egy meleg helyre
viszi (vagy fordítva), illetve ha a kamkordert
erősen párás környezetben használja, például:
• ha a kamkordert egy síterepről egy fűtött
szobába viszi,
• ha egy forró nyári napon a kamkordert egy
légkondicionált járműből kiviszi a szabadba,
• ha a kamkordert egy zápor vagy zivatar után
használja,
• ha a kamkordert meleg, párás helyen használja.
98
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\100ADD.fm
_4163320111.book Page 99 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
x Hogyan akadályozhatjuk meg a
páralecsapódást?
Ha a kamkordert hideg helyről meleg helyre viszi,
helyezze műanyag tasakba, és biztonságosan zárja
le azt. A tasakot csak akkor bontsa ki, amikor a
tasakon belüli hőmérséklet elérte a környező
légtér hőmérsékletét (kb. 1 óra).
LCD-képernyõ
• Ne nyomja meg erősen az LCD-képernyőt, mert
a képernyő megsérülhet.
• Ha hideg helyen használja kamkorderét,
szellemkép jelenhet meg az LCD-képernyőn. Ez
nem hibajelenség.
• A kamkorder használatakor, az LCD-képernyő
hátoldala felmelegedhet. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
x Az LCD-képernyõ tisztítása
Ha az LCD-képernyőt ujjlenyomat vagy por
szennyezi, a tisztításhoz használjon puha textíliát.
Ha külön megvásárolható LCD-tisztítókészletet
használ, ne juttassa a tisztítófolyadékot
közvetlenül az LCD-képernyőre. Enyhén
nedvesítse meg a papírtörlőt a tisztítófolyadékkal.
Az érintõképernyõ beállítása
(CALIBRATION)
1 Kapcsolja be a kamkordert.
2 Nyomja meg a MENU gombot t
válassza ki az
(OTHERS) t
[CALIBRATION] opciót a SEL/PUSH
EXEC tárcsával.
b Megjegyzések
• Ne használjon túl hegyes eszközt az LCDképernyő beállításához. A képernyő felülete
megsérülhet.
A burkolat tisztítása
• Ha a készülék beszennyeződik, egy vízzel
megnedvesített puha ruhával törölje le a
készülék burkolatát, majd törölje szárazra.
• A burkolat épségének megőrzése érdekében
tartsa be az alábbi előírásokat:
– Kerülje az oldószerek alkalmazását, mint
például hígító, benzin, alkohol, és ne
használjon vegyszeres törlőkendőt,
rovarriasztót vagy rovarirtót.
– Ne nyúljon a kamkorderhez, ha keze a fenti
anyagokkal szennyezett.
– Ne hagyja, hogy a készülék burkolata hosszú
időn keresztül gumival, vagy más műanyag
tárggyal érintkezzen.
A lencse gondozása és tárolása
• Egy puha ruhával tisztítsa meg a lencsét az
alábbi esetekben:
– Ha a lencsén ujjlenyomatok láthatók.
– Forró vagy párás környezetben.
– Olyan helyen, ahol a lencse sós levegővel
érintkezhet, pl. tengerparton.
• Tárolja jól szellőző, kevés szennyeződésnek és
pornak kitett helyen.
• A lencse alakváltozásának megelőzése
érdekében rendszeresen hajtsa végre a fentebb
leírt műveletet. A kamkorder legjobb
állapotának folyamatos fenntartása érdekében
javasoljuk, hogy havonta legalább egyszer
kapcsolja be és működtesse a kamkordert.
További információk
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő
gombjai nem megfelelően működnek. Ilyen
esetben hajtsa végre az alábbiakat. A
művelet alatt ajánlatos a kamerát a
mellékelt hálózati tápegységgel a hálózati
aljzathoz csatlakoztatni.
• Ha nem a megfelelő részen érintette meg a
képernyőt, kezdje elölről a műveletet.
• Érintse meg a [CANCEL] gombot a
kalibrálás megszakításához.
A beépített gombakkumulátor
feltöltése
3 Érintse meg háromszor a „×” jelet a
képernyőn egy vékony hegyű eszközzel
(pl. egy memóriakártya sarkával).
A kamkorder gyárilag beépített
gombakkumulátorral is rendelkezik, amely
a POWER kapcsoló OFF állásba
kapcsolása után is megőrzi a dátumot, az
időt és egyéb beállításokat. A beépített
akkumulátor addig töltődik, ameddig a
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
99
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\100ADD.fm
_4163320111.book Page 100 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Karbantartás és óvintézkedések (folytatás)
kamkorder a hálózati tápegységen keresztül
a hálózati aljzathoz csatlakozik, illetve
amíg az akkumulátor a kamkorderen van.
Ha a kamkordert kb. 3 hónapig nem
használja, illetve a hálózati tápegység vagy
az akkumulátor nincs a készülékhez
csatlakoztatva, az akkumulátor teljesen
kimerül.
A kamkorder normális működését az
akkumulátor állapota nem befolyásolja, de
a dátumot nem tudja rögzíteni.
2 Fúvassa ki a port a
szemkagylóból és a keresőből.
x Jelentés
Csatlakoztassa a kamkordert a hálózati
aljzathoz a hálózati tápegységen keresztül
és hagyja kikapcsolt állapotban (POWER
kapcsoló OFF állásban) legalább 24 óráig.
A keresõ belsejének portalanítása
1 Távolítsa el a kereső
szemkagylóját.
Csúsztassa le a kereső kioldó kart és
tartsa az (1) helyzetben, majd emelje
fel a kereső szemkagylóját, ahogy az
ábrán a nyíl jelzi (2).
100
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\100ADD.fm
_4163320111.book Page 101 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a HDRAX2000E típusú készülék a 2/1984. (III.
10.) számú BkM-IpM. együttes rendeletben
előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
Rendszer
beállítása [STEADYSHOT] vagy [OFF].
Kimeneti csatlakozók
VIDEO OUT aljzat
Érintkezős csatlakozó
1 Vp-p, 75 Ω aszimmetrikus, negatív
szinkron
AUDIO OUT aljzatok
Érintkezős csatlakozó
–10 dBu (47 kΩ terhelő
impedanciánál), Kimeneti impedancia
kisebb, mint 2,2 kΩ
(0 dBu = 0,775 Vrms)
COMPONENT OUT aljzat
Mini-D érintkező
Y: 1 Vp-p, 75 Ω
PB/PR, CB/CR: 0,7 Vp-p, 75 Ω
HDMI OUT aljzat
HDMI csatlakozó
i (fejhallgató) aljzat
Sztereó minijack (Ø 3,5 mm)
További információk
Videojel
PAL színrendszer, CCIR szabványok
HDTV 1080/50i
Képfelvevő rendszer
HD képminőség: MPEG-4 AVC/H.264
AVCHD
SD képminőség: MPEG-2 PS
Hangfelvevő rendszer
Dolby Digital 2 cs. (48 kHz, 16-bit)
Dolby Digital Stereo Creator
alkalmazása
Fényképfelvevő rendszer
DCF Ver. 2.0
Exif Ver. 2.21
Alap MPF
Felvételi adathordozó (mozgóképek,
fényképek)
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya
SD memóriakártya, SDHC
memóriakártya (4., 6., 10. osztály)
Kereső
Elektronikus kereső (színes)
Kép: 1,1 cm (0,45 típus, 16:9 képarány)
Képpontok teljes száma:
1 226 880 (kb. 852 × 3 [RGB] × 480)
Képalkotó eszköz
6,0 mm (1/3 típus) 3CMOS érzékelő
Bruttó: kb. 1 120 000 képpont
Effektív (mozgókép, 16:9):
Kb. 1 040 000 képpont*
Effektív (mozgókép, 4:3):
Kb. 780 000 képpont*
Lencse
G lencse
20× (optikai), kb. 30× (digitális, ha a
[D.EXTENDER] beállítása [ON])
Fókusztávolság
f=4,1–82,0 mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték*:
29,5–590 mm (16:9),
36,1–722 mm (4:3)
F1,6–3,4
Szűrőátmérő: 72 mm
Színhőmérséklet
[AUTO]
(egy megnyomás) A/B
[INDOOR] (3200K)
[OUTDOOR] (5800K)
Legkisebb megvilágítás
1,5 lx (lux) (állandó zársebesség 1/25,
önműködő erősítés, önműködő írisz)
(F 1.6)
* Ha a [STEADYSHOT] menüben a [SET]
Kimeneti csatlakozók
INPUT1/INPUT2 aljzatok
XLR 3 érintkezős, aljzat,
MIC: –48 dBu: 3 kΩ
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
101
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\100ADD.fm
_4163320111.book Page 102 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Minõségtanúsítás (folytatás)
(A –60 dBu és –30 dBu közötti
tartományban változtatható, 6 dBu
lépésekkel, a INPUT TRIM funkcióval)
LINE: +4 dBu: 10 kΩ
(0 dBu = 0,775 Vrms)
Be- és kimeneti csatlakozók
USB aljzat
mini-B
Távvezérlő aljzat
Sztereó mini-minijack (Ø 2,5 mm)
LCD-képernyõ
Kép
8,0 cm (3,2 hüvelyk, 16:9 képarány)
Képpontok száma
921 600 (1920 × 480)
Általános
Energiaellátási követelmények
7,2 V, egyenáram (akkumulátor)
8,4 V, egyenáram (hálózati tápegység)
Átlagos teljesítményfelvétel
Felvételkészítés közben a keresővel,
normál fényerőnél:
HD felvétel 6,6 W
SD felvétel 5,9 W
Felvételkészítés közben az LCDképernyővel, normál fényerőnél:
HD felvétel 6,6 W
SD felvétel 5,9 W
Üzemi hőmérséklet
0–40°C
Tárolási hőmérséklet
–20–60°C
Méretek (kb.):
173 × 193 × 393 mm (szé × ma × mé)
a kinyúló részekkel
Tömeg (kb.):
2,1 kg lencsevédős lencseárnyékolóval
2,3 kg akkumulátorral (NP-F570),
lencsevédős lencseárnyékolóval
AC-L100C hálózati tápegység
Energiaellátási követelmények
100–240 V, 50/60 Hz-es váltóáram
Áramfelvétel
0,35–0,18 A
Teljesítményfelvétel
18 W
Kimenő feszültség
8,4 V*, egyenáram
Üzemi hőmérséklet
0–40°C
Tárolási hőmérséklet
–20–60°C
Méretek (kb.):
48 × 29 × 81 mm (szé × ma × mé)
a kinyúló részek nélkül
Tömeg (kb.):
170 g hálózati csatlakozóvezeték nélkül
* További műszaki adatok a hálózati tápegység
adattábláján olvashatók.
NP-F570 újratölthetõ akkumulátor
Legnagyobb kimenő feszültség
8,4 V, egyenáram
Kimenő feszültség
7,2 V, egyenáram
Legnagyobb töltőfeszültség
8,4 V, egyenáram
Legnagyobb töltőáram
3,0 A
Tárterület
Jellemző: 15,8 Wh (2200 mAh)
Legkisebb: 15,0 Wh (2100 mAh)
Típus
Li-ion
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
• A Dolby Laboratories engedélye alapján
gyártva.
102
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\100ADD.fm
_4163320111.book Page 103 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Védjegyek
• A „Handycam” és a
logo a Sony
Corporation bejegyzett védjegyei.
• Az „AVCHD” és az „AVCHD” logo a
Panasonic Corporation és a Sony Corporation
védjegye.
• A MultiMedia Card a MultiMediaCard
Association védjegye.
Bármely más, az ebben az útmutatóban előforduló
márkanév a jogtulajdonos védjegye vagy
bejegyzett védjegye. A továbbiakban a ™ és az ®
szimbólumokat nem jelezzük minden
előfordulásukkor.
E KÉSZÜLÉK BÁRMELY OLYAN
FELHASZNÁLÁSA, MELY NEM
SZEMÉLYES CÉLÚ, ÉS ÉRINTI A
VIDEOKÓDOLÁSRA SZOLGÁLÓ MPEG-2
KÉPTÖMÖRÍTÉSI SZABVÁNYT,
KIFEJEZETTEN TÖRVÉNYBE ÜTKÖZŐ,
AMENNYIBEN AZ MPEG-2 PORTFOLIOBAN
SZEREPLŐ SZABADALMI ENGEDÉLY NEM
ÁLL RENDELKEZÉSRE, MELY ENGEDÉLY
BESZEREZHETŐ AZ ALÁBBI CÍMEN: MPEG
LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
EZT A TERMÉKET AZ AVC PATENT
PORTFOLIO ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN
SZEMÉLYES ÉS NEM ÜZLETI JELLEGŰ
FELHASZNÁLÁSRA ENGEDÉLYEZTÜK, AZ
ALÁBBI CÉLOKRA:
(i) AZ AVC SZABVÁNY SZERINTI
VIDEOFELVÉTELEK („AVC VIDEO”)
KÓDOLÁSÁRA ÉS/VAGY
(ii) OLYAN AVC VIDEOFELVÉTELEK
DEKÓDOLÁSÁRA, MELYEKET A
FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ÉS
NEM ÜZLETI CÉLLAL KÓDOLT, ÉS/VAGY
AMELYEK OLYAN VIDEOFORGALMAZÓTÓL SZÁRMAZNAK, MELY ÉRVÉNYES
ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK AVC
VIDEOFELVÉTELEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ.
AZ ENGEDÉLY SEMMILYEN MÁS CÉLÚ
FELHASZNÁLÁSRA NEM TERJED KI ÉS
NEM ÉRTELMEZHETŐ EKKÉPPEN.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ALÁBBI
CÍMEN SZEREZHETŐK BE: MPEG LA, L.L.C.
További információk
• A „Memory Stick ”, „
”, „Memory Stick
Duo”, „
”, „Memory Stick
PRO Duo”, „
”,
„Memory Stick PRO-HG Duo”
”, „MagicGate”,
„
„
”, „MagicGate Memory
Stick” és „MagicGate Memory Stick Duo” a
Sony Corporation védjegyei.
• Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
•A
a Sony Corporation védjegye.
• Az „x.v.Colour” a Sony Corporation védjegye.
• A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegyei.
• A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a
Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy egyéb
országokban.
• A Macintosh és a Mac operációsrendszer az
Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy egyéb országokban.
• A HDMI, a HDMI-logo és a High-Definition
Multimedia Interface kifejezés a HDMI
szerződés LLC védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• Az Intel, Intel Core és Pentium az Intel
Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és egyéb országokban.
• Az Adobe, az Adobe logo és az Adobe Acrobat
az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban.
• Az SDHC logo védjegy.
Megjegyzés a végfelhasználó
szerzõdéshez
Ez a kamkorder a „C Library”, „Expat”, „zlib” és
„libjpeg” szoftvereket alkalmazza. Ezeket a
szoftvereket a megfelelő jogtulajdonos
engedélyével építettük be. Az említett szoftverek
szerzői jog szerinti tulajdonosainak kérése alapján
közölnünk kell a következőket. Kérjük, olvassa el
a következő részeket.
Olvassa el a CD-ROM-on lévő „license1.pdf”
fájlt, mely a „License” mappában található. Angol
nyelven olvashatja el a „C Library”, „Expat”,
„zlib” és „libjpeg” szoftverekre vonatkozó
szerződési információkat.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
103
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\100ADD.fm
_4163320111.book Page 104 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Minõségtanúsítás (folytatás)
A GNU GPL, LGPL engedélyezésrõl
Ebben a kamkorderben olyan beépített szoftverek
találhatók, melyek felhasználására az alábbi GNU
(General Public License) (a továbbiakban „GPL”)
vagy GNU Lesser General Public License (a
továbbiakban „LGPL”) engedély vonatkozik.
Ebben az szerepel, hogy az említett szoftverek
forráskódja a mellékelt GPL, LGPL feltételei
szerint használható, módosítható és terjeszthető.
A forráskód az interneten érhető el. Töltse le az
alábbi honlapról. A forráskód letöltésekor
válassza a HDR-AX2000 modellt.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Kérjük, ne keressen fel bennünket a forráskód
tartalmával kapcsolatban.
Olvassa el a „Content Management Utility” CDROM-on lévő „license2.pdf” fájlt, mely a
„License” mappában található. Angol nyelven
olvashatja el a „GPL” és az „LGPL” szoftverekre
vonatkozó licenc információkat.
A PDF fájlok megnyitásához Adobe Reader
szükséges. Ha nincs telepítve a számítógépre,
töltse le az Adobe Systems honlapról:
http://www.adobe.com/
104
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\110QUI.fm
_4163320111.book Page 105 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Gyors áttekintés
Részegységek és kezelõszervek elhelyezkedése
Bővebb információkért lapozzon a zárójelben lévő oldalakra.
A VIDEO OUT aljzat, AUDIO OUT
aljzatok (47)
B COMPONENT OUT aljzat (47)
C HDMI OUT aljzat (47)
D USB aljzat (77)
E CHG (töltés) jelző (13)
F DC IN aljzat (13)
G Fül a vállszíjhoz (107)
S REMOTE aljzat
A REMOTE aljzaton keresztül
vezérelheti a lejátszást a csatlakoztatott
videoeszközökön és perifériákon.
T Kéztámasz (15)
U POWER kapcsoló (15)
V Felvétel gomb (21)
W ASSIGN 7, EXPANDED FOCUS
gomb (39)
Gyors áttekintés
H Fogantyú zoom karja (25)
I Fogantyú felvétel gombja (21)
J Mikrofon tartó
K Tartozéksaru
L Mikrofon rögzítőcsavar
M INPUT1 aljzat (35)
N INPUT2 aljzat (35)
O Vezetékrögzítő
A mikrofon-, vagy egyéb vezetékek
rögzítéséhez.
P INPUT2 kapcsoló (35)
Q INPUT1 kapcsoló (35)
R Zoom kar (25)
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
105
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\110QUI.fm
_4163320111.book Page 106 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A kezelõszervek és részegységek elhelyezkedése (folytatás)
A Lencse (12)
B Lencseárnyékoló lencsevédővel (12)
C Belső mikrofon (35)
* A könnyű beazonosíthatóság érdekében a
ASSIGN 5, AE SHIFT gombon és a ASSIGN 2
gombon tapintópont található.
D Előlapi felvételjelző (76)
A lámpa villog, ha az akkumulátor
közel áll a lemerüléshez, vagy ha a
mamóriakártya kezd betelni.
E Távvezérlés érzékelő (76)
F ASSIGN 4, ZEBRA gomb (39)
G ASSIGN 5, AE SHIFT gomb* (39)
H ASSIGN 6, VISUAL INDEX gomb
(39)
I CH1 (INT MIC, INPUT1) kapcsoló
(35)
J AUTO, MAN (CH1) kapcsoló (36)
K AUDIO LEVEL(CH1) szabályozó (36)
L AUDIO LEVEL(CH2) szabályozó (36)
M AUTO/MAN (CH2) kapcsoló (36)
N CH2 (INT MIC, INPUT1, INPUT2)
kapcsoló (35)
O ASSIGN 1, 2*, 3 gombok (39)
P PUSH AUTO gomb (26)
Q FOCUS kapcsoló (26)
R ND szűrő (29)
106
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\110QUI.fm
_4163320111.book Page 107 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A Fül a vállszíjhoz
Vállszíj befûzése
B Fókuszáló gyűrű (26)
Rögzítse a (külön megvásárolható)
vállszíjat az erre szolgáló fülhöz.
C Lencsevédő fogantyú (12)
D Zoom gyűrű (25)
E Írisz gyűrű (27)
F GAIN gomb (28)
G WHT BAL gomb* (29)
H SHUTTER SPEED gomb (28)
I AUTO, MANUAL kapcsoló (27)
Gyors áttekintés
J i (fejhallgató) aljzat
Sztereó minijack fejhallgatóhoz.
K BATT RELEASE gomb (14)
L Akkumulátor (13)
M B memóriakártya aljzat, kiválasztó
gomb, hozzáférés kijelző (19)
N A memóriakártya aljzat, kiválasztó
gomb, hozzáférés kijelző (19)
O
Nyomógomb (30)
P Fehér egyensúly memória gomb (29)
Q Jelerősítés kapcsoló (28)
R IRIS gomb (27)
* A könnyű beazonosíthatóság érdekében a WHT
BAL gombon tapintópont található.
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
107
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\110QUI.fm
_4163320111.book Page 108 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
A kezelõszervek és részegységek elhelyezkedése (folytatás)
A RESET gomb
Ha megnyomja a RESET gombot, akkor
a kép profil kivételével valamennyi
beállítás, köztük a dátum és az idő is, a
gyárilag beállított értéket veszi fel.
P MODE gomb (52)
B VISUAL INDEX gomb (41)
S VOLUME gombok* (41)
C Lejátszás vezérlőgombok (PREV,
PLAY*, NEXT, STOP, PAUSE,
SCAN, SLOW) (41)
T STATUS CHECK gomb (46)
D DATA CODE gomb (45)
E DISPLAY gomb (45)
F LCD-kijelző, érintőképernyő (16)
G Fogantyú zoom kapcsolója (25)
H Kereső (17)
Q MENU gomb** (18, 61)
R SEL/PUSH EXEC dial, B/b gombok
(18, 61)
U MODE gomb (52)
V V/v/B/b, EXEC gombok (61)
W MENU gomb* (18, 61)
* A VOLUME+ gomb, a MENU gomb, és a
PLAY gomb könnyű beazonosíthatóság
érdekében tapintóponttal van ellátva.
**A MENU gomb könnyű beazonosíthatóság
érdekében tapintósávval van ellátva.
I Nagy szemkagyló (17)
J Kereső élesség-beállító kar (17)
K Kereső kioldó kar (100)
L HEADPHONE MONITOR kapcsoló
(37)
M Hátsó felvételjelző (76)
A lámpa villog, ha az akkumulátor
közel áll a lemerüléshez, vagy ha a
mamóriakártya kezd betelni.
N STATUS CHECK gomb (46)
O PICTURE PROFILE gomb* (31)
108
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\110QUI.fm
_4163320111.book Page 109 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Vezeték nélküli távvezérlõ
A távvezérlő használatba vétele előtt
távolítsa el a szigetelőlapot.
Szigetelőlap
b Megjegyzések
• A kamkorder működtetéséhez a távvezérlőt
fordítsa a kamkorder infravörös érzékelője felé.
• Ne irányítsa a készülék távvezérlés érzékelőjét
erős fényforrás, például közvetlen napfény vagy
a mennyezeti lámpa felé. Ellenkező esetben a
távvezérlő működésében üzemzavar
keletkezhet.
• A kamkordert a mellékelt vezeték nélküli
távvezérlővel működteti, előfordulhat, hogy az
egyéb videoeszközöket is működtetni fogja.
Ebben az esetben válasszon a DVD 2
üzemmódtól eltérő távvezérlő üzemmódot a
videoeszköz számára, vagy takarja le a
videoeszköz érzékelőjét egy fekete
papírdarabbal.
Az elem cseréje a távvezérlõben
1 A tartón lévő fület benyomva a körmével
húzza ki az elemtartót.
2 Helyezzen egy új elemet a tartóba úgy,
hogy a + oldal fölfelé nézzen.
3 Ütközésig tolja vissza a távvezérlőbe az
elemtartót.
A DATA CODE gomb (45)
C SCAN, SLOW gombok (41)
D . > (PREV/NEXT) gombok (41)
E PLAY gomb (41)
F STOP gomb (41)
G DISPLAY gomb (45)
H Jeladó
I START/STOP gomb (21)
FIGYELEM!
Az elem a szakszerűtlen kezelés
következtében felrobbanhat. Ne töltse fel,
ne szerelje szét és ne dobja tűzbe.
• Ha a lítium gombelem kezd kimerülni, a
távvezérlő hatótávolsága csökken, vagy
működése bizonytalanná válik. Ilyenkor
helyezzen be új Sony CR2025 lítium
gombelemet. Más típusú elem használata tüzet
vagy robbanást idézhet elő.
Gyors áttekintés
B TC RESET gomb
Ez a gomb nem használható ezen a
kamkorderen.
Fül
J Motoros zoom vezérlőgombok (25)
K PAUSE gomb (41)
L MODE gomb (52)
M b/B/v/V, ENTER gombok
109
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\110QUI.fm
_4163320111.book Page 110 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Képernyõkijelzések
Alsó
Középső
Bal felső
Jobb felső
Kijelzés
Jelentés
PEAKING (73)
ZEBRA (73)
STEADYSHOT (67)
D.EXTENDER (68)
x.v.Color (68)
Alsó
9
Kézi fókusz (26)
Bal felsõ
~
Kijelzés
Jelentés
t 60min
Maradék akkumulátor
kapacitás
REC FORMAT (24)
WIDE REC (69)
ND szűrő (29)
Kép profil (31)
.
BACK LIGHT (66)
SPOTLIGHT (66)
Írisz (27)
9dB
Jelerősítés (28)
50
Zársebesség (28)
Kézi hangerő szabályozás
(36)
Középsõ
Kijelzés
AE SHIFT (66)
Önműködő beállítás (74)
Jelentés
Memóriakártya
Átkapcsolásos felvétel
(22)
STBY REC
Felvételi állapot (21)
E
Figyelmeztetés (88)
N
Lejátszás jelző (41)
Jobb felsõ
Kijelzés
Jelentés
0min
Becsült maradék
felvételi idő
n
B
A
Fehéregyensúly (29)
z Hasznos tanácsok
• A jelzők máshogy is kinézhetnek, vagy máshol
jelenhetnek meg.
Adatkód kijelzés felvétel közben
A felvétel dátuma, időpontja és körülménye
önműködően lesz rögzítve a
memóriakártyára. Felvételkor ezek nem
láthatók. Ugyanakkor a DATA CODE
gomb megnyomásával ellenőrizheti ezeket
(45. oldal).
Felvételi, lejátszási
adathordozó
00:00:00:00
Időkód
(óra:perc:másodperc:
képkocka)
LCD háttérvilágítás
kikapcsolva (16)
WHITE FADER
BLACK FADER
FADER (68)
110
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\010BOOKIX.fm
_4163320111.book Page 111 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Tárgymutató
A, Á
C, Cs
F
A kamkorder használata
külföldön...............................93
CALIBRATION................... 99
FADER ...........................68, 83
Fehéregyensúly.....................29
A kamkorder tartása..............16
CAMERA DATA
DISPLAY....................... 74, 83
A menü használata..........52, 61
CAMERA SET menü........... 65
Fehéregyensúly memória
kapcsoló ................................30
ACTIVE STEADYSHOT ....67
CENTER .............................. 73
Fejhallgató aljzat ................107
AE RESPONSE ....................66
Felvétel gomb .......................21
AE SHIFT.......................66, 83
CH1 (INT MIC, INPUT1)
kapcsoló ............................... 35
AE SHIFT, ASSIGN 5
gomb .....................................39
CH2 (INT MIC, INPUT1,
INPUT2) kapcsoló ............... 35
Felvételi formátum ...............24
AF ASSIST...........................67
CLOCK SET ........................ 18
AGC LIMIT..........................65
COLOR BAR ................. 68, 83
Akkumlátor ...........................13
COLOR LEVEL .................. 33
Akkumulátor információ ......46
COLOR MODE ................... 33
Állapot ellenőrzés .................46
COLOR PHASE .................. 33
Állókép .................................55
COPY ................................... 34
AREA SET .....................76, 83
Csatlakozás
ASSIGN gombok..................39
Számítógéphez .............. 77
Átkapcsolásos felvétel ..........22
Tv-készülékhez ............. 47
AUDIO LEVEL DISPLAY..74
Csatlakozóvezeték................ 15
AUDIO LEVEL (CH1, CH2)
szabályzó...............................36
Csatorna beállítások ............. 35
AUDIO LIMIT .....................71
Felvétel .................................21
Felvételjelző .........................21
Figyelmeztető jelzések .........88
Figyelmeztető üzenetek ........89
FLICKER REDUCE ............66
Fogantyú felvételi gombja ....21
Fogantyú zoom .....................25
Fogantyú zoom karja ............25
Fogantyú zoom kapcsolója ...25
Fókusz...................................26
Fókusz gyűrű ........................26
FOCUS kapcsoló ..................26
Fül a vállszíjhoz..................107
G
AUDIO MANUAL GAIN....71
D
AUDIO SET menü ...............71
DATA CODE gomb............. 45
AUTO IRIS LIMIT...............66
Dátum és idő ................ 19, 110
AUTO, MAN (CH1, CH2)
kapcsoló ................................36
DELETE............................... 57
AUTO, MANUAL kapcsoló 27
DISPLAY gomb............. 16, 45
AWB SENS ..........................65
DISPLAY OUTPUT ............ 75
B
DISPLAY SET menü........... 73
H
DIVIDE ................................ 56
BACK LIGHT ................66, 83
HANDLE ZOOM .................67
D.EXTENDER..................... 68
Hangerő ................................43
E
Hálózati tápegység................13
EXPANDED FOCUS .......... 27
HD (nagyfelbontású) tvkészülék ................................48
BEEP ....................................76
Beépített újratölthető elem....99
Belső mikrofon .....................71
Beltér ....................................30
BLACK FADER...................68
EXPANDED FOCUS TYPE
.............................................. 74
EXPANDED FOCUS,
ASSIGN 7 gomb .................. 39
GAIN SET ............................65
GAMMA ..............................33
GUIDEFRAME ....................73
Gombnyomásos önműködő
fókusz ...................................26
Gyors áttekintés
BATT RELEASE
(akkumulátor kioldó) gomb ..14
DETAIL ............................... 34
GAIN gomb ..........................28
Hálózati vezeték ...................13
HEADPHONE OUT ............71
Hibaelhárítás.........................79
Hozzáférés kijelző ................19
Folytatódik ,
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
111
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\010BOOKIX.fm
_4163320111.book Page 112 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
Tárgymutató (folytatás)
I, Í
INDOOR ..............................30
„InfoLITHIUM” akkumulátor
..............................................96
LCD BACKLIGHT
LEVEL.......................... 74, 83
NTSC.................................... 93
Nyomógomb.........................30
LCD BRIGHT...................... 74
LCD COLOR ....................... 74
O, Ö
INPUT1 ................................35
LCD-kijelző ......................... 16
OTHERS menü .................... 76
INPUT1 kapcsoló .................35
Lejátszás............................... 41
OUTDOOR ..........................30
INPUT1 TRIM .....................72
Lencse .................................. 99
OUTPUT SELECT .............. 70
INPUT1 WIND ....................72
Lencsevédő kar .................... 12
Öndiagnózis képernyő..........88
INPUT2 ................................35
Lítium gombelem............... 109
INPUT2 kapcsoló .................35
M
P
MANAGE MEDIA.............. 58
PAL ...................................... 93
MARKER ...................... 73, 83
Páralecsapódás ..................... 98
MEDIA FORMAT............... 58
PEAKING ...................... 73, 83
Memóriakártya....................... 4
PHOTO CAPTURE ............. 55
Behelyezés, kivétel ....... 19
PICTURE PROFILE
gomb..................................... 31
INPUT2 TRIM .....................72
INPUT2 WIND ....................72
INT MIC SENS ....................71
INT MIC SET.......................71
INT MIC WIND ...................71
IRIS ......................................27
IRIS gomb ............................27
Memóriakártya meghajtó ..... 19
„Memory Stick Duo”
adathordozó meghajtó fedél. 19
PLAYLIST ........................... 54
„Memory Stick”
adathordozó...................... 5, 95
POWER kapcsoló.................15
Jeladó..................................109
„Memory Stick PRO Duo”
adathordozó.......................... 95
PUSH AUTO gomb ............. 26
Jelerősítés .............................28
Menü .................................... 61
Jelerősítés kapcsoló ..............28
AUDIO SET menü ....... 71
Írisz gyűrű.............................27
IRIS RING ROTATE ...........65
J
K
CAMERA SET menü ... 65
DISPLAY SET menü ... 73
PLAYLIST EDIT.................54
PROTECT ............................ 53
PUSH (lencsefedél eltávolító)
gomb..................................... 12
R
Kereső...................................17
MODE menü ................ 52
REC CH SELECT
kapcsoló................................35
Kereső élesség-beállító kar...17
OTHERS menü............. 76
REC FORMAT .................... 24
Kereső kioldó kar ...............100
REC, OUT SET menü .. 69
REC LAMP ..........................76
Képernyőkijelzések ............110
MENU gomb.................. 18, 61
REC SET .............................. 69
Képfájl ..................................60
Menüpontok ......................... 63
REC, OUT SET menü ..........69
Kép profil .............................31
MIC 48 V ............................. 36
REMAINING .......................75
Kéztámasz ............................16
Minőségtanúsítás ............... 101
REMOTE CONTROL..........76
Kiterjesztett fókusz...............27
MINUS AGC ....................... 65
REPAIR IMAGE DB FILE.. 60
Külső áramforrás ..................15
MODE gomb........................ 52
RESET..................................34
Kültér....................................30
MODE menü........................ 52
RESET gomb......................108
L
N, Ny
LANGUAGE........................76
Nagy szemkagyló................. 17
LCD ellenfény ......................16
Nagylátószög ....................... 25
ND szűrő .............................. 29
112
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\010BOOKIX.fm
_4163320111.book Page 113 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
S, Sz
W
SD WIDE REC .....................69
WB PRESET........................ 65
SEL, PUSH EXEC
tárcsa ...............................18, 61
WB SHIFT ........................... 33
SHUTTER SPEED gomb .....28
WHT BAL gomb ................. 29
WHITE FADER................... 68
SKINTONE DETAIL...........34
SMOOTH SLOW REC ........37
X
SPOTLIGHT ..................66, 83
XLR AGC LINK.................. 71
STATUS CHECK gomb ......46
XLR SET.............................. 71
STEADYSHOT ....................67
x.v.Color............................... 68
SUMMERTIME .............76, 83
Szigetelőlap ........................109
Z
T
Zársebesség .......................... 28
Távvezérlés érzékelő ..........106
ZEBRA, ASSIGN 4 gomb ... 39
Telefotó.................................25
Zoom .................................... 25
Töltés jelző ...........................13
Zoom kar .............................. 25
Töltési idő .............................14
Zoom gyűrű.......................... 25
Tv-készülék...........................47
ZOOM kapcsoló................... 25
ZEBRA........................... 73, 83
Tv-színrendszerek.................93
TV TYPE ..............................70
U
USB SELECT.......................78
Gyors áttekintés
V
Vállszíj................................107
Védjegy...............................103
Végtelen fókusz ....................27
Vezeték nélküli
távvezérlő............................109
VF BACKLIGHT ...........75, 83
VF POWERMODE ..............75
VIDEO OUT.........................70
VISUAL INDEX gomb ........41
VISUAL INDEX,
ASSIGN 6 gomb...................39
VOLUME gombok ...............43
113
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\010BOOKIX.fm
_4163320111.book Page 114 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\010BOOKIX.fm
_4163320111.book Page 115 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\HDR-AX2000E\02 vegleg\010BCOV.fm
_4163320111.book Page 116 Friday, February 26, 2010 7:05 PM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
E termékkel kapcsolatos további információk és
válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
http://www.sony.net/
Printed in Czech Republic (EU)
HDR-AX2000E
4-163-320-11(1)
Download PDF

advertising