Sony | DCR-HC17E | Sony DCR-HC17E Használati útmutató

2-586-507-63 (1)
Digitális videokamera
A kamera használati
útmutatója
DCR-HC17E/HC19E/
HC21E/HC22E
© 2005 Sony Corporation
Ismerkedés
8
Felvétel/ 18
Lejátszás
A menü használata
32
Másolás/Szerkesztés
47
Számítógép használata
53
Hibaelhárítás
63
További információ
79
Először ezt olvassa el!
A termék használatba vétele előtt
olvassa át alaposan a használati
utasítást, és őrizze meg azt, hogy
a jövőben bármikor fellapozhassa.
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében ne tegye ki
a készüléket csapadék, nedvesség
hatásának.
EURÓPAI VÁSÁRLÓINK
FIGYELMÉBE
FIGYELEM!
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses terek
zavarhatják a kamera kép- és hangminőségét.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást,
vagy húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Kapcsolódó tartozékok: távirányító
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Használattal kapcsolatos
megjegyzések
A kamerához két használati útmutató
tartozik.
– „Használati útmutató” (jelen kézikönyv)
– „Első lépések” útmutató (First
Step Guide) a mellékelt szoftver
használatáról (a CD-ROM-on
található)
A kamerával használható adathordozók
jelölésű mini DV kazetta
(Cassette Memory kazettamemóriával
rendelkező mini DV kazetta nem
használható) (80. oldal).
A kamera használata
• A kamerát ne tartsa az alábbi részeinél
fogva:
Kereső
LCD panel
Akkumulátor
• Mielőtt a kamerát egy másik
készülékhez csatlakoztatná USB vagy
i.LINK kábellel, győződjön meg arról,
hogy a kábelt a megfelelő állásban
dugta-e be. Ha a csatlakozódugót
erőszakkal nem a megfelelő állásban
dugja be, akkor megsérülhetnek
az érintkezők, illetve előfordulhat,
hogy a kamera sem megfelelően fog
működni.
A menüelemekről, az LCD panelről,
a keresőről és a lencséről
• A szürkén megjelenő menüelemek
az adott felvételi, illetve lejátszási
körülmények között nem
használhatók.
• Az LCD képernyő és a kereső
rendkívül fejlett precíziós gyártástechnológiával készült, így
a ténylegesen működő képpontok
aránya több, mint 99,99%. Ennek
ellenére előfordulhat, hogy folyamatos
apró fekete pontok és/vagy világos
(fehér, piros, kék vagy zöld)
fénypontok jelennek meg az LCD
képernyőn és a keresőben. Ezek
a pontok a gyártási folyamat szokásos
velejárói, és semmilyen módon nem
befolyásolják a felvételt.
• Ha az LCD képernyőt, a keresőt
vagy a lencsét hosszú ideig közvetlen
napsugárzásnak teszi ki, az
meghibásodáshoz vezethet.
• Ne filmezze a Napot. Ez a kamera
meghibásodáshoz vezethet. A Napról
csak sötétebb fényviszonyok mellett,
például naplementekor készítsen
felvételt.
Felvételkészítés
• A felvétel megkezdése előtt próbálja
ki, hogy a készülék gond nélkül
rögzíti-e a képet és a hangot.
• A gyártó még abban az esetben
sem vállal felelősséget a felvétel
elvesztéséből eredő kárért, ha
a felvétel, illetve lejátszás a kamera, az
adattárolók stb. hibás működése miatt
hiúsul meg.
• A televíziós színrendszerek
országonként/térségenként eltérőek.
Ha az ezzel a kamerával készült
felvételt tévékészüléken szeretné
megnézni, akkor PAL rendszerű
tévékészüléket kell használnia.
• A televízió-programokat, filmeket,
videokazettákat és az egyéb anyagokat
általában szerzői jogok védik. Az
ilyen anyagok illetéktelen másolása
a szerzői jog védelméről szóló
törvénybe ütközhet.
Megjegyzések e kézikönyvvel
kapcsolatban
• Az LCD képernyőről és a keresőről
a kézikönyvben szereplő illusztrációk
digitális fényképezőgéppel készültek,
így előfordulhat, hogy nem egyeznek
meg a valós kinézettel.
• A használatot a képernyőre a helyi
nyelveken kiírt szöveg segíti. Ha
szükséges, változtassa meg a képernyő
nyelvét a kamera használatba vétele
előtt (45. oldal).
• Ebben a kézikönyvben az ábrák
a DCR-HC22E típust mutatják.
A Carl Zeiss optika
A kamerában tökéletes képet alkotó
Carl Zeiss optika található, amely
a német Carl Zeiss cég és a Sony
Corporation közös fejlesztésének
eredménye. A videokamera az MTF*
mértékrendszer követi, és a Carl
Zeiss optikától megszokott kiváló
képminőséget nyújtja.
* MTF: Modulation Transfer Function. Az
érték azt mutatja, hogy a tárgyról mennyi
fény jut a lencsébe.
3
4
Tartalomjegyzék
Ismerkedés
1. lépés: A mellékelt tartozékok ellenőrzése .............................................8
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése ...........................................................9
3. lépés: A kamera bekapcsolása és szilárd tartása .............................. 13
4. lépés: Az LCD panel és a kereső beállítása ........................................ 14
5. lépés: Az érintőképernyő használata .................................................. 15
A nyelv megváltoztatása ................................................................................15
A képernyőn megjelenő kijelzők értelmezése (Kijelzőértelmező) ...................15
6. lépés: A dátum és az idő beállítása..................................................... 16
7. lépés: Kazetta behelyezése ................................................................ 17
Felvétel/Lejátszás
Felvétel/lejátszás könnyűszerrel (Easy Handycam)................................. 18
Felvétel ....................................................................................................20
Lejátszás .................................................................................................21
Felvételkor/lejátszáskor stb. használt funkciók .......................................22
Felvételkészítés
Zoomolás
Felvételkészítés sötét helyeken (NightShot plus)
Az expozíció beállítása ellenfényben álló tárgyak esetén
Fókuszálás nem középpontban lévő tárgyra (SPOT FOCUS)
Az expozíció rögzítése a kiválasztott tárgyhoz (Rugalmas fénymérő)
Felvételkészítés tükör üzemmódban
Állvány használata
Lejátszás
Képek lejátszása hozzáadott speciális effektusokkal
Felvétel/Lejátszás
Az akkumulátor állapotának ellenőrzése (Akkumulátor állapota)
A műveletek közben hallható hangjelzés kikapcsolása
Az értékek alaphelyzetbe állítása
További alkatrészek és funkciók
Felvétel/lejátszás közben látható kijelzések ............................................24
Felvétel elejének megkeresése ...............................................................26
A legutóbb készített felvétel utolsó jelenetének megkeresése
(END SEARCH) ..............................................................................................26
Kézi keresés (EDIT SEARCH) .........................................................................26
A legutóbb felvett jelenetek visszanézése (Visszajátszás) .............................27
Folytatás 
5
Távirányító (DCR-HC19E/HC21E/HC22E) ..............................................27
A kívánt jelenet gyors megkeresése (Null-pont megjegyzése).......................28
Jelenet megkeresése a felvétel dátuma alapján (Dátum keresése) ...............28
Állókép keresése (Fényképkeresés) ...............................................................29
Állóképek lejátszása egymás után (Fényképpásztázás).................................29
A felvétel lejátszása televíziókészüléken .................................................30
A menü használata
A menüelemek használata .....................................................32
Kezelőgombok ........................................................................................33
Menüpontok ............................................................................................38
MANUAL SET menü ........................................................................40
– PROGRAM AE/P EFFECT stb.
CAMERA SET menü ........................................................................42
– D ZOOM/WIDE SEL/STEADYSHOT stb.
PLAYER SET/
VCR SET menü ..................................................43
– HiFi SOUND/AUDIO MIX
LCD/VF SET menü...........................................................................44
– LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L. stb
TAPE SET menü ..............................................................................45
– REC MODE/AUDIO MODE/REMAIN
SETUP MENU menü ........................................................................45
– CLOCK SET/USB STREAM/LANGUAGE stb.
OTHERS menü ................................................................................46
– WORLD TIME/BEEP stb.
Másolás/Szerkesztés
A kamera csatlakoztatása videomagnóhoz, televíziókészülékhez ..........47
Másolás más felvevő készülékre.............................................................48
Felvétel készítése videomagnóról (DCR-HC21E/HC22E) .......................49
Hang hozzáadása kazettán lévő felvételhez ...........................................50
Külső eszközök csatlakoztatására kialakított aljzatok ............................52
Számítógép használata
A számítógépen található „Első lépések” útmutató
(First Step Guide) megtekintése előtt ............................................53
A szoftver és az „Első lépések” útmutató (First Step Guide)
telepítése a számítógépre .............................................................55
6
Az „Első lépések” útmutató (First Step Guide) megtekintése .................59
DVD készítése (a Közvetlen „Click to DVD” funkció) ..............................60
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ...........................................................................................63
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek ............................................... 76
További információ
Ha a kamerát külföldön használja ...........................................................79
Használható kazettatípusok ....................................................................80
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor ...............................................................81
Az i.LINK csatlakoztatása .......................................................................82
Karbantartás és biztonsági előírások ......................................................84
A rögzítőpánt használata csuklópántként ...............................................88
A vállszíj rögzítése (DCR-HC19E/HC21E/HC22E) ..................................88
Műszaki adatok .......................................................................................89
Tárgymutató.............................................................................................91
7
1. lépés: A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Győződjék meg arról, hogy az alábbi
tartozékok benne vannak a kamera
dobozában.
A zárójelben álló szám azt jelzi, hogy
az illető tartozékból hány darabnak kell
a csomagban lennie.
USB-kábel (1) (53. oldal)
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
• Az USB-kábel nem tartozéka a DCR-HC17E
típusnak. Ha szükséges, vásároljon egy USB
2.0 kábelt („A” típustól a „B-mini” típusig.).
Javasoljuk a Sony termékek használatát.
Hálózati tápegység (1) (9. oldal)
Vállszíj (1) (88. oldal)
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Tápkábel (1) (9. oldal)
NP-FP30 típusú akkumulátor (1)
(9, 81. oldal)
„Picture Package Ver.1.5” CD-ROM (1)
(53. oldal)
Handycam Station illesztőállvány (1)
(9. oldal)
(DCR-HC22E)
21 érintkezős illesztő (1) (31. oldal)
(DCR-HC22E)
Csak azon típusok esetében, amelyeknek az
alján megtalálható a
jelzés.
Tartozékaljzat fedele (1)
A kamerához rögzítve.
Használati útmutató (jelen kézikönyv) (1)
Távirányító (1) (27. oldal)
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Egy lítium gombelem már eredetileg is benne
van.
A/V (audio/video) átjátszókábel (1)
(30, 47. oldal)
8
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
Töltse fel a (P sorozatú) „InfoLITHIUM”
akkumulátort (81. oldal), miután
felhelyezte a kamerára.
1 Csúsztassa az akkumulátort
a nyíl irányába kattanásig.
DCR-HC22E esetében:
Ismerkedés
POWER
kapcsoló
Egyenáramú
csatlakozódugó
Handycam
Station
DC IN
aljzat
Fali
csatlakozóaljzathoz
Hálózati
tápegység
DCR-HC17E/HC19E/HC21E esetén:
POWER kapcsoló
2 Tolja a POWER kapcsolót felfelé,
OFF (CHG) helyzetbe. (Ez az
alaphelyzet.)
3 A hálózati tápegységet
csatlakoztassa a DCR-HC22E
típusú Handycam Station
illesztőállványának DC IN
aljzatához, DCR-HC17E/HC19E/
HC21E típus esetén pedig
a kamera DC IN aljzatához.
DCR-HC22E esetében:
DC IN aljzat
Egyenáramú
csatlakozódugó
A  jelzés
felfelé
mutasson
DC IN aljzat
Fali
Hálózati tápegység
csatlakozóaljzathoz
Folytatás 
9
DCR-HC17E/HC19E/HC21E esetén:
CHG töltésjelző
DC IN aljzat
A  jelzés lefelé
mutasson
4 DCR-HC22E esetén:
Csatlakoztassa a tápkábelt
a hálózati tápegységhez és a fali
csatlakozóaljzatba. Teljesen
betolva helyezze fel megfelelően
a kamerát a Sony Handycam
illesztőállványra.
CHG töltésjelző
Ekkor világítani kezd a CHG (töltés)
jelzőfény, és megkezdődik a töltés.
5 Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött, kialszik a CHG
(töltés) jelzőfény. Húzza ki
a hálózati tápegységet a kamera
DC IN aljzatából.
DCR-HC22E esetében:
Húzza ki a hálózati tápegységet
a kamera DC IN aljzatából úgy, hogy
közben fogja a Handycam Station
illesztőállványt és az egyenáramú
csatlakozódugót.
Az akkumulátor kivétele
Ekkor világítani kezd a CHG (töltés)
jelzőfény, és megkezdődik a töltés.
• Miután felhelyezte a kamerát
a Handycam Station illesztőállványra,
zárja le a DC IN aljzat fedelét.
DCR-HC17E/HC19E/HC21E
esetén:
Csatlakoztassa a tápkábelt
a hálózati tápegységhez és a fali
csatlakozóaljzatba.
10
Kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja
meg a PUSH gombot, és távolítsa el az
akkumulátort.
POWER
PUSH gomb kapcsoló
Az akkumulátor tárolása
Ha hosszabb ideig kívánja tárolni az
akkumulátort, tárolás előtt teljesen
merítse le (82. oldal).
DCR-HC22E esetében:
Az akkumulátor töltése csak a hálózati
tápegység segítségével
DCR-HC17E/HC19E/HC21E esetén:
Külső áramforrás használata
Ismerkedés
Kapcsolja ki a készüléket, majd
csatlakoztassa a hálózati tápegységet
a kamera DC IN aljzatába.
• A kamera működtetését
áramforrásról, például fali
csatlakozóaljzatról, az ábra szemlélteti.
Ekkor nem fogy az akkumulátor
energiája.
A kamerát a fali csatlakozóaljzatba
csatlakoztatva is használhatja
úgy, hogy létrehozza ugyanazokat
a csatlakozásokat, mint az akkumulátor
töltése esetén. Ekkor nem fogy az
akkumulátor energiája.
Töltési idő
DC IN
aljzat
A  jelzés lefelé
mutasson
Fali
csatlakozóaljzathoz
Hálózati tápegység
DCR-HC22E esetében:
A kamera eltávolítása a Handycam
Station illesztőállványról
Kapcsolja ki a készüléket, távolítsa
el a kamerát a Handycam Station
illesztőállványról úgy, hogy közben
fogja a kamerát és a Handycam Station
illesztőállványt is.
Hozzávetőlegesen ennyi perc alatt
töltődik fel teljesen egy teljesen
lemerült akkumulátor.
Akkumulátor
Töltési idő
NP-FP30
(mellékelve)
115
NP-FP50
125
NP-FP70
155
NP-FP90
220
Felvételi idő
Hozzávetőleges időtartam percben
megadva, teljesen feltöltött
akkumulátor használata esetén.
Folyamatos
felvételi idő
Szokásos
felvételi
idő*
NP-FP30
(mellékelve)
80
105
40
50
NP-FP50
115
150
55
75
Akkumulátor
Folytatás 
11
Akkumulátor
Folyamatos
felvételi idő
Szokásos
felvételi
idő*
NP-FP70
240
310
120
155
NP-FP90
435
550
215
275
• Az alábbi esetekben mért értékek:
Felső érték: Felvétel az LCD képernyővel.
Alsó érték: Felvétel keresővel zárt LCD
panel mellett.
* Szokásos felvételi idő, amikor többször
indítja el vagy állítja le a felvételt, többször
kapcsolja a készüléket ki vagy be, illetve
amikor többször zoomol.
Lejátszási idő
Hozzávetőleges időtartam percben
megadva, teljesen feltöltött
akkumulátor használata esetén.
Nyitott LCD
panel esetén
Zárt LCD
panel esetén
95
120
NP-FP50
135
170
NP-FP70
280
350
NP-FP90
500
620
Akkumulátor
NP-FP30
(mellékelve)
Az akkumulátorról
• Az akkumulátor töltésének megkezdése
előtt tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
• Töltés közben világít a CHG (töltés) kijelző,
vagy pontatlan adatok jelennek meg az
akkumulátor állapotáról (23. oldal) az
alábbi esetekben.
– Az akkumulátort nem megfelelően
helyezte be,
– az akkumulátor sérült,
– az akkumulátor teljesen lemerült. (Csak
az akkumulátor állapotkijelzését érinti.)
12
• Ha a hálózati tápegység a kamera vagy
a DCR-HC22E típusú Handycam Station
illesztőállvány DC IN aljzatához csatlakozik,
akkor az akkumulátor még abban az
esetben sem látja el árammal a kamerát, ha
a hálózati tápegység nem csatlakozik a fali
csatlakozóaljzatba.
A töltési/felvételi/lejátszási időről
• Hidegben a felvételi és lejátszási idő
lerövidül.
• A felvételi és lejátszási idő a kamera
használati körülményeinek függvényében
lerövidülhet.
• 25 °C esetén mért érték. (Javasolt
hőmérséklettartomány: 10 – 30 °C.)
A hálózati tápegységről
• A hálózati tápegységet csatlakoztassa egy
közeli fali csatlakozóaljzatba. Ha a kamera
használata során meghibásodást észlel,
azonnal húzza ki a hálózati tápegységet
a fali csatlakozóaljzatból.
• A hálózati csatlakozóaljzatot ne helyezze el
szűk helyen, például a fal és egy bútordarab
között.
• Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne
zárja rövidre sem a hálózati tápegység
egyenáramú dugójának, sem pedig az
akkumulátornak a pólusait. Ellenkező
esetben a kamera meghibásodhat.
FIGYELEM!
• Ha a hálózati tápegység a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is
feszültség alatt áll, ha kikapcsolja.
3. lépés: A kamera bekapcsolása és szilárd tartása
Felvételkészítéshez, illetve lejátszáshoz
addig tolja a POWER kapcsolót,
amíg világítani nem kezd a kívánt
üzemmódnak megfelelő kijelző.
Amikor a kamerát első alkalommal
kapcsolja be, az CLOCK SET képernyő
jelenik meg (16. oldal).
LENS COVER kapcsoló
A felgyulladó jelzőfények:
CAMERA: Felvételkészítés kazettára.
PLAY/EDIT: Felvételek lejátszása,
szerkesztése.
• Amikor a POWER kapcsoló segítségével
bekapcsolja a CAMERA jelzőfényt,
a képernyőn kb. 5 másodpercre megjelenik
a napi dátum és a pontos idő.
a rögzítőpánton.
Ismerkedés
3 Dugja át a csuklóját
POWER kapcsoló
1 A LENS COVER kapcsolót tolja
OPEN helyzetbe.
2 A POWER kapcsolót tolja
A rögzítőpánt hossza beállítható.
4 Fogja meg a kamerát az ábrán
látható módon.
mindaddig a nyíl irányába, amíg
a megfelelő jelzőfény világítani
nem kezd.
Ha a POWER kapcsoló OFF (CHG)
állásban van, tolja lefelé, miközben
lenyomva tartja a zöld gombot.
A készülék kikapcsolása
 Tolja a POWER kapcsolót felfelé, OFF
(CHG) helyzetbe.
 A LENS COVER (lencsevédő)
kapcsolót tolja CLOSE helyzetbe.
• A gyári beállítás szerint az
energiatakarékosság érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol, ha kb. 5 percig
nem használja. ([A.SHUT OFF], 46. oldal.)
13
4. lépés: Az LCD panel és a kereső beállítása
A kereső
Az LCD panel
Az LCD panelt hajtsa ki úgy, hogy az
a kamerával 90 fokos szöget zárjon be
(), majd forgassa el úgy, ahogyan azt
a felvétel, illetve a lejátszás megkívánja
().
Ha az akkumulátor lemerülésének
elkerülése érdekében vagy más ok miatt
becsukja az LCD panelt, a keresőn át
nézheti a képet.
Kereső
legfeljebb 180
fokra
2
1
legfeljebb 90 fokra
a kamerához
képest 90 fokra
• Ügyeljen arra, hogy az LCD panel
kinyitásakor vagy állásának, szögének
beállításakor nehogy megnyomja az LCD
képernyő keretén található gombokat.
• Ha az LCD panelt a lencse felé 180 fokkal
elfordítja, akkor vissza tudja csukni az
LCD panelt a kamerához úgy, hogy az
LCD képernyő kifelé néz. Ez lejátszáskor
praktikus lehet. Ha a POWER kapcsolót
elmozdítja a CAMERA helyzetből, az LCD
kijelzőn megjelenik a
szimbólum.
• Ha az LCD panelt a lencse felé 180 fokkal
elfordítja, megjelenik a kép a keresőben.
• Lásd [LCD BRT] (36. oldal) az LCD
képernyő fényerejének beállításáról.
14
A kereső élességbeállító gombja
Addig mozgassa, amíg a kép éles nem lesz.
• A kereső háttérvilágításának fényereje
a
[LCD/VF SET] - [LCD B.L.]
kiválasztásával állítható be (44. oldal).
5. lépés: Az érintőképernyő használata
Az érintőképernyő segítségével
lejátszhatja a felvett képeket (21. oldal),
vagy módosíthatja a beállításokat
(32. oldal).
DISP/BATT INFO gomb
A képernyőn megjelenő kijelzők
jelentése könnyen megállapítható.
1 Érintse meg a
60min
gombot.
STBY
0:00:00
PAGE1
PAGE2
SPOT
FOCUS
FOCUS
SPOT
METER
DISP
GUIDE
MENU
FADER
END
SCH
EXPO–
SURE
Ismerkedés
Kezével támassza meg az LCD
panel hátulját. A képernyőn látható
gombokat csak ez után érintse meg.
A képernyőn megjelenő kijelzők
értelmezése (Kijelzőértelmező)
2 Érintse meg a [DISP GUIDE]
gombot.
Érintse meg az LCD képernyő keretén
található gombot.
• Az LCD képernyőn látható gombok
megnyomása esetén is a fenti módon járjon
el.
• Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő
használata közben ne nyomja meg az LCD
képernyő keretén található gombokat.
Select area for guide.
END
DISP GUIDE
A kijelzés az egyes beállításoktól
függően változhat.
3 Érintse meg az értelmezni kívánt
kijelzőt tartalmazó területet.
DISP GUIDE
A képernyőn megjelenő kijelzők
elrejtése
A DISP/BATT INFO gomb
megnyomásával lehet a képernyőn
megjelenő kijelzőket (időkódot stb.)
megjeleníteni, illetve elrejteni.
A nyelv megváltoztatása
Beállítható, hogy a képernyőn az
üzenetek milyen nyelven jelenjenek
meg. A képernyő nyelvét
a [ LANGUAGE] pont alatt
választhatja ki a
(SETUP MENU)
alatt (32., 45. oldal).
STBY
END
1/3
EXPOSURE:
MANUAL
FOCUS:
MANUAL(NEAR)
BACK LIGHT:
ON
PAGE
PAGE
RET.
Ekkor a kijelzőn megjelenik az adott
terület levő kijelzők jelentésének
listája. Ha nem találja az értelmezni
kijelzőt, váltson képernyőt
a [PAGE ]/[PAGE ] megérintésével.
Amikor megérinti a [ RET]
gombot, a képernyő a területkijelölő
állapotba tér vissza.
A művelet befejezése
Érintse meg az [END] elemet.
15
6. lépés: A dátum és az idő beállítása
Amikor első ízben használja a kamerát,
állítsa be a dátumot és az időt. Amíg
nem állítja be a dátumot és az időt,
a CLOCK SET képernyő mindig
megjelenik, amikor bekapcsolja
a kamerát.
• Ha a kamerát hozzávetőleg 3 hónapig
nem használja, előfordulhat, hogy a dátumot
és az időt a készülék „elfelejti”, mert
a kamera beépített újratölthető eleme
lemerül. Ilyen esetben töltse fel a beépített
újratölthető elemet, majd állítsa be ismét
a dátumot és az időt (86. oldal).
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
--:--:--
RET.
EXEC
3 Jelölje ki a [CLOCK SET] elemet
a
/
segítségével, majd
érintse meg az [EXEC] gombot.
CLOCK SET
Y
M
2005 1
D
1
H
M
0 : 00
OK
4 Állítsa be az [Y] (év) értékét
POWER kapcsoló
Ha most első alkalommal állítja be az
órát, folytassa a 4. lépéssel.
a
/
segítségével, majd
érintse meg a
gombot.
2079-ig bármilyen évszámot
megadhat.
CLOCK SET
1 Érintse meg a
[MENU]
elemet.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
AUTO SHTR
EXEC
2 Jelölje ki a
D
1
H
M
0 : 00
OK
5 Állítsa be a [M] (hónap), a [D]
RET.
SETUP MENU
elemet a
/
segítségével,
majd érintse meg az [EXEC]
gombot.
16
Y
M
2005 1
(nap), az [H] (óra) és a [M] (perc)
értékét, majd érintse meg
a
gombot.
Ekkor elindul az óra.
7. lépés: Kazetta behelyezése
Csak mini DV
(80. oldal).
kazettát használjon
• A felvételi idő a [REC MODE] függvénye
3 Csukja be a fedelet.
(45. oldal).
A kazetta kivétele
1 Tolja el az OPEN/EJECT
OPEN/EJECT
gomb
Fedél
Ismerkedés
gombot, és nyissa ki
a kazettatartó fedelét.
Hajtsa végre a kazetta behelyezéséhez
szükséges lépéseket.
Ekkor a kazettatartó automatikusan
kijön és kinyílik.
2 Tegyen be egy kazettát úgy,
hogy ablaka felfelé nézzen, majd
nyomja meg a kazettatartót
a
jelzésnél.
Ablakos oldal
Finoman nyomja meg középen
a kazetta hátsó odalát.
Ekkor a kazettatartó automatikusan
visszatér a helyére. Soha ne nyomja
be erőszakkal a kazettatartót.
Ellenkező esetben a kamera
meghibásodhat.
17
Felvétel/lejátszás könnyűszerrel
(Easy Handycam)
Az Easy Handycam üzemmód a kamera legtöbb
paraméterét automatikusan beállítja, így Önnek
nem kell a részletes beállításokkal foglalkoznia.
Mivel csak az alapfunkciók használhatók, és
a jobb olvashatóság érdekében a képernyőn
a szövegek nagyobb betűvel írva jelennek meg,
még azok is könnyen tudják használni a kamerát,
akik első alkalommal próbálkoznak vele.
D
Hajtsa végre az 1–7. lépésben leírt eljárást
(8–17. oldal), mielőtt használni kezdené a kamerát.
A lencsevédő kinyitása.
B
A
C
Felvétel könnyűszerrel
1 A POWER  kapcsolót tolja lefelé a nyíl irányába, amíg a CAMERA
jelzőfény világítani nem kezd.
Ha a POWER  kapcsoló OFF
(CHG) állásban van, tolja lefelé,
miközben lenyomva tartja a zöld
gombot.
2 Nyomja meg az EASY  gombot.
Ekkor az EASY
jelzőfény kéken
világítani kezd.
Megjelenik az üzenet.
Easy Handycam
operation
ON
3 Kezdje meg a felvételt.
Nyomja meg a REC START/STOP 
(vagy a ) gombot.
A kijelzés () megváltozik [STBY]
(készenlétről) [REC] (felvételre).
A felvétel leállításához ismét nyomja
meg a  (vagy a ) gombot.
A képet SP üzemmódban rögzítették
(45. oldal).
18
60min
REC 0:00:00
A
FN
Lejátszás könnyűszerrel
1 A POWER kapcsolót  tolja a nyíl irányába,
amíg ki a PLAY/EDIT jelzőfény világítani nem kezd.
2 Nyomja meg az EASY  gombot.
Megjelenik az üzenet.
Easy Handycam
operation
ON
Felvétel/Lejátszás
Ekkor az EASY
jelzőfény kéken
világítani kezd.
3 Kezdje meg a lejátszást.
A lejátszás megkezdéséhez érintse meg a
A
C
, majd a
gombot.
 Állj
 Amikor megérinti, a Lejátszás/Szünet
váltják egymást
B
 Visszacsévélés/Előrecsévélés
Az Easy Handycam üzemmód kikapcsolása
Nyomja meg ismét az EASY  gombot.
Ekkor kialszik az EASY jelzőfény, és minden paraméter a korábbi értékre áll vissza.
• Ha Easy Handycam üzemmódban megérinti az
és a MENU gombot, a képernyőn csak
az elérhető funkciók jelennek meg, a nem látható funkciók pedig visszatérnek alaphelyzetbe
(33., 38. oldal).
• Lejátszás közben az alábbi funkciók használhatók:
– A felvétel lejátszása televíziókészüléken (30. oldal).
– Másolás más felvevőkészülékre (48. oldal).
• Easy Handycam üzemmódban nem használhatók a következő gombok:
– BACK LIGHT
– PHOTO
• Easy Handycam üzemmódban nem használható műveletek használatára tett kísérletnél az
[Invalid during Easy Handycam operation] üzenet jelenik meg.
19
Felvétel
LENS COVER
A LENS COVER kapcsolót
tolja OPEN helyzetbe.
PHOTO gomb
POWER kapcsoló
REC START/
STOP  gomb
REC START/
STOP  gomb
1 A POWER kapcsolót tolja lefelé a nyíl irányába, amíg a CAMERA jelzőfény
világítani nem kezd.
Ha a POWER kapcsoló OFF (CHG) állásban
van, tolja lefelé, miközben lenyomva tartja a zöld
gombot.
2 Kezdje meg a felvételt.
Mozgókép
Állókép
Nyomja meg a REC START/STOP
 (vagy ) gombot.
A kép megtekintéséhez kissé
nyomja le a PHOTO () gombot,
majd nyomja le teljesen ().
A
Megjelenik a kijelzés
Zár kattanás
CAPTURE
A kijelzés () megváltozik [STBY]
(készenlétről) [REC] (felvételre).
A
B
Ekkor hallatszik a zár hangja,
a kamera pedig 7 másodpercig
hanggal együtt rögzíti az állóképet.
Mozgókép felvételének leállítása
Nyomja meg ismét a REC START/
STOP gombot.
20
• Amikor nem működik a fényképfelvevő
funkció, a képernyőn a
szimbólum
látható.
Lejátszás
1 A POWER kapcsolót tolja a nyíl irányába
mindaddig, amíg a PLAY/EDIT kijelző
világítani nem kezd.
2 Kezdje meg a lejátszást.
A lejátszás megkezdéséhez érintse meg a
, majd a
gombot.
Felvétel/Lejátszás
A
C
B
 Állj
 Amikor megérinti, a Lejátszás/Szünet váltják egymást
 Visszacsévélés/Előrecsévélés
• Ha a készülék több mint 3 percig szünet üzemmódban van, a lejátszás automatikusan leáll.
A hangerő beállítása
Érintse meg az
[PAGE1][VOL] gombokat, majd a
a hangerő beállításához.
/
gombokat
Jelenet megkeresése lejátszás közben
Érintse meg és tartsa megérintve a
/
gombok egyikét lejátszás közben
(képkeresés), vagy érintse meg és tartsa megérintve a
/
gombok egyikét
előre- vagy visszacsévélés közben (pásztázás).
• Lejátszásra különféle üzemmódokban van lehetősége ([V SPD PLAY] 37. oldal).
21
Felvételkor/lejátszáskor stb. használt funkciók
• Széles látószögű felvétel készítésekor
a kamerának és a felvétel tárgyának
legalább 1 cm-re, telefotó készítésekor pedig
legalább 80 cm-re kell lennie egymástól
ahhoz, hogy a kép éles legyen.
• A [D ZOOM] funkcióval 20-szorosnál
nagyobb zoomolás érhető el (42. oldal).
1
2
3
5
6
7
4
qa
qs
8
9
0
Felvételkészítés sötét helyeken
(NightShot plus) .................................... 
A NIGHTSHOT PLUS kapcsolót 
állítsa ON helyzetbe. (Megjelenik a
szimbólum és a [„NIGHTSHOT
PLUS”] felirat.)
• A NightShot plus funkció infravörös fényt
használ. Ezért ügyeljen arra, hogy ujjával
vagy más tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót .
• Állítsa be kézzel a fókuszt ([FOCUS],
33. oldal), ha az automatikus fókuszálás
használata problémát okoz.
• Az említett funkciókat ne használja világos
helyeken. Ellenkező esetben a kamera
meghibásodhat.
Az expozíció beállítása ellenfényben álló
tárgyak esetén ..................................... 
qd
Felvételkészítés
Zoomolás ........................................,
Ha a motoros zoom gombját  kicsit
elmozdítja, a zoomolás kis sebességgel
történik. Ha gyorsabb zoomolást
szeretne, mozdítsa el jobban.
Széles látószögű kép: (Széles látószög)
Ellenfényben álló tárgyak esetén
az expozíció beállításához nyomja
meg a BACK LIGHT  gombot
a  megjelenítéséhez. Az ellenfényt
kompenzáló funkció kikapcsolásához
ismét nyomja meg a BACK LIGHT
gombot.
Fókuszálás nem középpontban lévő
tárgyra (SPOT FOCUS) ......................... 
A [SPOT FOCUS] funkciót lásd
a 33. oldalon.
Az expozíció rögzítése a kiválasztott
tárgyhoz (Rugalmas fénymérő) ........... 
A [SPOT METER] funkciót lásd
a 33. oldalon.
Közeli kép: (Telefotó)
• Az LCD panelen levő zoomgombokat is
használhatja (). Ezekkel a gombokkal
nem módosítható a zoomolás sebessége.
22
Felvételkészítés tükör üzemmódban.. 
Nyissa ki az LCD panelt 
a kamerához viszonyítva 90 fokra
(), majd fordítsa el a tárgy () felé
180 fokkal.
A műveletek közben hallható hangjelzés
kikapcsolása ......................................... 
2
1
Lásd a [BEEP] funkciót a 46. oldalon.
Az értékek alaphelyzetbe állítása ....... 
Az összes érték – beleértve a dátumot
és az időt is – alaphelyzetbe állításához
nyomja meg a RESET  gombot.
• Ekkor az LCD képernyőn a tárgy tükörképe
látszik, de a rögzített kép normál állású lesz.
Állvány használata ................................ 

• A hangerő beállítására vonatkozóan lásd
a 21. oldalt.

REC jelzőfény
Felvételkor a REC jelzőfény pirosan
világít (46. oldal).

Infravörös érzékelő (DCR-HC19E/
HC21E/HC22E)
A kamera működtetéséhez fordítsa
a távirányítót (27. oldal) a kamera
infravörös érzékelője felé.

Beépített sztereó mikrofon
Lejátszás
Képek lejátszása hozzáadott speciális
effektusokkal ........................................ 
Lásd [P EFFECT] a 40. oldalon.
Hangszóró
A hangok a hangszóróból jönnek.
Felvétel/Lejátszás
Rögzítse az állványt egy
állványcsavarral (az állvány külön
megvásárolható: a csavar legfeljebb
5,5 mm hosszú lehet) az
állványfoglalathoz .
További alkatrészek és funkciók
Felvétel/Lejátszás
Az akkumulátor állapotának ellenőrzése
(Akkumulátor állapota)......................... 
A POWER kapcsolót tolja felfelé OFF
(CHG) helyzetbe, majd nyomja meg
a DISP/BATT INFO  gombot. Ekkor
mintegy 7 másodpercre megjelennek az
akkumulátorra vonatkozó adatok. Ha
a gombot lenyomva tartja, az adatok
kb. 20 másodpercig láthatók.
A még felhasználható energia (hozzávetőleg)
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN : 64 min
VIEWFINDER : 84 min
Felvételi kapacitás (hozzávetőleg)
23
Felvétel/lejátszás közben látható kijelzések
Megtekintés
Felvételkészítés
1
2
3
4
5
6
 A még felhasználható energia
(hozzávetőleg)
 Felvételi mód ( vagy ) (45)
 A felvétel állapota ([STBY] vagy
[REC] (felvétel))
 Időkód (óra: perc: másodperc:
képkocka)/Számláló (óra: perc:
másodperc)/Fényképkészítés
kazettára (20)
 A kazetta kapacitása (a felvétel
hozzávetőleges hossza) (45)
 Funkciógomb (32)
Adatkód lejátszáskor
A kamera automatikusan rögzíti
a dátumot, az időt és a kamera
beállításait. Ezek felvételkor nem
jelennek meg az LCD táblán
vagy a keresőben, de lejátszáskor
megtekintetők [DATA CODE]
formájában (36. oldal).
24
1
2
8
7
4
5
6
 A szalagtovábbítás jelzőfénye
 Szalagkezelő gombok (19, 21)
A zárójelben () a vonatkozó oldalszám áll.
A képernyőn látható kijelzések nem kerülnek rá a felvételre.
Módosításra utaló kijelzések
Ha megváltoztatja a beállítást
felvételkészítés vagy lejátszás közben,
a következő kijelzés jelenik meg.
Bal oldalon
felül
Jobb oldalon
felül
Alul
Kijelzés
Jelentése
Rugalmas fényerőmérő
(33)/ Kézi expozíció (34)

Kézi fókuszbeállítás (33)

Ellenfény (22)
PROGRAM AE (40)
60min
STBY
0:00:00
60min
Képeffektus (40)

Alul
+
Képarány kiválasztása
(42)
FN
Középen
Bal oldalon felül
Kijelzés
Kikapcsolt SteadyShot
képstabilizátor (42)
Panel off üzenet (34)
Jelentése
AUDIO MODE (45)
FLASH MODE (41)/
FLASH LVL (41)
Felvétel/Lejátszás
EDIT
/
Fehéregyensúly (35)
• A [DISP GUIDE] (15. oldal) az LCD
képernyőn megjelenő kijelzések jelentéséről
ad információt.
Jobb oldalon felül
Kijelzés
Jelentése
DV bemenet (49)
Null-pont megjegyzése
(28)
Középen
Kijelzés
Jelentése
Önkioldóval készített
felvétel (35)
NightShot plus (22)

Figyelmeztetés (76)
25
Felvétel elejének megkeresése
A CAMERA jelzőfénynek világítania
kell.
A legutóbb készített felvétel
utolsó jelenetének megkeresése
(END SEARCH)
Ha a felvétel elkészítése után a kazettát
kiveszi a kamerából, az [END SCH]
(END SEARCH) funkció nem
működik.
Érintse meg a
 [PAGE1],
majd az [END SCH] gombot.
60min
Kézi keresés (EDIT SEARCH)
A következő felvétel megkezdéséhez
a felvétel elejét úgy is megkeresheti,
hogy közben a képet a képernyőn nézi.
Keresés közben a hang nem hallható.
1 Érintse meg a
 [PAGE1]
 [MENU] gombokat.
2 Jelölje ki a
(CAMERA SET)
elemet a
/
segítségével,
majd érintse meg az [EXEC]
gombot.
0:00:00
PAGE1
PAGE2
SPOT
FOCUS
FOCUS
SPOT
METER
DISP
GUIDE
MENU
FADER
END
SCH
EXPO–
SURE
3 Jelölje ki az [EDITSEARCH]
A művelet megszakításához itt érintse
meg.
A kamera lejátssza a legutóbb
rögzített jelenet utolsó, mintegy
5 másodpercnyi részét, majd amikor
eléri a felvétel legvégét, készenléti
üzemmódba vált át.
• Az [END SCH] funkció nem működik
megfelelően, ha a kazettára készített
felvételek között üres szalagrész is
található.
• Amikor világít a PLAY/EDIT jelzőfény,
az adott művelet elvégezhető.
elemet a
/
segítségével,
majd érintse meg az [EXEC]
gombot.
4A
/
segítségével jelölje
ki az [ON] elemet, majd érintse
meg az [EXEC] 
gombot.
60min
EDIT
STBY
0:00:00
FN
5 Addig tartsa az ujját a
(vissza)/
(előre) gombon,
amíg el nem éri azt a pontot, ahol
a felvételt kezdeni kívánja. Ekkor
vegye le ujját a gombról.
26
A legutóbb felvett jelenetek
visszanézése (Visszajátszás)
A kamera lejátssza a felvételnek
közvetlenül a leállítás előtt rögzített
néhány másodpercnyi részét.
Távirányító
(DCR-HC19E/HC21E/
HC22E)
A távirányító használata előtt távolítsa
el a szigetelőlapot.
Szigetelőlap
1 Érintse meg a
 [PAGE1]
 [MENU] gombokat.
6
2 Jelölje ki a
3 Jelölje ki az [EDITSEARCH]
elemet a
/
segítségével,
majd érintse meg az [EXEC]
gombot.
4A
/
segítségével jelölje
ki az [ON] elemet, majd érintse
meg az [EXEC] 
gombot.
5 Érintse meg a
60min
EDIT
gombot.
STBY
0:00:00
FN
A kamera lejátssza a legutóbb rögzített
jelenet utolsó néhány másodpercnyi
részét. Ez után a kamera készenléti
állapotba vált át.
1
7
2
8
3
Felvétel/Lejátszás
(CAMERA SET)
elemet a
/
segítségével,
majd érintse meg az [EXEC]
gombot.
4
5
9
 PHOTO* gomb (20. oldal).
Amikor megnyomja ezt a gombot,
a képernyőn éppen látható képet
a kamera állóképként rögzíti.
 SEARCH M.*
  *
 Szalagkezelő gombok
(Visszacsévélés, Lejátszás,
Előrecsévélés, Szünet, Állj, Lassított
lejátszás) (19., 21. oldal).
 ZERO SET MEMORY*
 Jeladó
 REC START/STOP (18., 20. oldal).
 Motoros zoom (22. oldal).
 DISPLAY (15. oldal).
A képernyőn megjelenő kijelzők
elrejtéséhez ezt a gombot kell megnyomnia.
Folytatás 
27
* Ezek a gombok Easy Handycam
üzemmódban nem használhatók.
• A kamera működtetéséhez fordítsa
a távirányító infravörös jeladóját a kamera
infravörös érzékelője felé (23. oldal).
• Az elemcserét lásd a 87. oldalon.
A kívánt jelenet gyors megkeresése
(Null-pont megjegyzése)
1 Lejátszás közben nyomja meg
a ZERO SET MEMORY  gombot
annál a pontnál, amelyre később
rá kíván állni.
Ekkor a számláló lenullázódik
„0:00:00” és a képernyőn megjelenik
a
szimbólum.
60min
0:00:00
• A számláló és az időkód között előfordulhat
néhány másodperces eltérés.
• Ha a kazettán az egyes felvételek között
üres szalagrészek is találhatók, a nullpontot megjegyző funkció nem működik
tökéletesen.
A művelet megszakítása
Ismét nyomja meg a ZERO SET
MEMORY  gombot.
Jelenet megkeresése a felvétel
dátuma alapján (Dátum keresése)
Megkereshető a felvételnek az a pontja,
ahol a felvétel dátuma megváltozott.
1 A POWER kapcsolót tolja lefelé
mindaddig, amíg a PLAY/EDIT
jelzőfény világítani nem kezd.
2 A SEARCH M.  gomb
FN
Ha nem látható a számláló, nyomja
meg a DISPLAY  gombot.
2 A lejátszás leállításához nyomja
meg a STOP  gombot.
3 Nyomja meg a REW  gombot.
Amikor a számláló eléri a „0:00:00”
állást, a szalag automatikusan
megáll.
segítségével válassza ki a [DATE
SEARCH] elemet.
3 Az (előző)/(következő) 
gombok segítségével válasszon
felvételi dátumot.
A  vagy  gomb
megnyomásakor a kamera megkeresi
a szalag jelenlegi állásához
viszonyított előző vagy következő
dátumot.
60min
0:00:00:00
30min
DATE -01
SEARCH
4 Nyomja meg a PLAY  gombot.
A lejátszás a felvétel „0:00:00”
számlálóállással megjelölt pontjánál
kezdődik.
A művelet megszakítása
Nyomja meg a STOP  gombot.
28
• A dátumkereső funkció nem működik
tökéletesen, ha a kazettára készített
felvételek között üres szalagrész is található.
Állókép keresése (Fényképkeresés)
A kamera automatikusan, a felvétel
dátumától függetlenül megkeresi az
állóképet.
1 A POWER kapcsolót tolja lefelé
mindaddig, amíg a PLAY/EDIT
jelzőfény világítani nem kezd.
3 Nyomja meg az (előző)/
(következő)  gombok egyikét.
A művelet megszakítása
Nyomja meg a STOP  gombot.
• A fényképpásztázás funkció nem működik
megfelelően, ha a kazettára készített
felvételek között üres szalagrész található.
2 A SEARCH M.  gomb
3 Az (előző)/(következő) 
gombok segítségével válasszon
fényképet.
A  vagy  gomb megnyomásakor a kamera megkeresi a szalag
jelenlegi állásához viszonyított előző
vagy következő állóképet.
Felvétel/Lejátszás
segítségével válassza ki
a [PHOTO SEARCH] elemet.
A művelet megszakítása
Nyomja meg a STOP  gombot.
• A fényképkeresés funkció nem működik
megfelelően, ha a kazettára készített
felvételek között üres szalagrész is található.
Állóképek lejátszása egymás után
(Fényképpásztázás)
Lehetőség van arra is, hogy a kamera az
állóképeket egymás után automatikusan
kikeresse, majd az egyes képeket
5 másodpercig megjelenítse.
1 A POWER kapcsolót tolja lefelé
mindaddig, amíg a PLAY/EDIT
jelzőfény világítani nem kezd.
2 A SEARCH M.  gomb
segítségével válassza ki
a [PHOTO SCAN] elemet.
29
A felvétel lejátszása televíziókészüléken
Az alábbi ábrán feltüntetett bármelyik csatlakoztatási lehetőséget választhatja.
A művelethez csatlakoztassa a kamerát a mellékelt hálózati tápegység segítségével
a fali csatlakozóaljzathoz (9. oldal). Olvassa el a csatlakoztatott készülékek használati
útmutatóját is.
A/V OUT aljzat
1
(Sárga)
(Fehér) (Piros)
IN
Videomagnó vagy
TV
: Jeláramlás iránya
 A/V átjátszókábel (tartozék)
Csatlakoztassa az átjátszókábelt a másik
készülék bemenetébe.
 S VIDEO csatlakozóval rendelkező
A/V átjátszókábel (külön
megvásárolható)
30
Ha az S VIDEO aljzaton kereszül
a (külön megvásárolható) S VIDEO
csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel segítségével csatlakoztatja
a kamerát egy másik készülékhez,
valósághűbb képet kap, mint
a tartozékként kapott A/V kábel
csatlakoztatásával.
Csatlakoztassa a (külön megvásárolható)
A/V átjátszókábel fehér és piros
dugóját (bal és jobb hangcsatorna),
valamint S VIDEO csatlakozódugóját
(S VIDEO csatorna). Ebben az esetben
a sárga (standard videó) dugót nem kell
csatlakoztatni. Csupán az S VIDEO
2
csatlakozás használatával a hang nem jut
át a másik készülékbe.
Ha a televíziókészülék videomagnóhoz
csatlakozik
A kamerát a videomagnó LINE IN
vonali bemenetéhez csatlakoztassa.
A videomagnón válassza ki a LINE
bemenetet.
Ha a televízió monó hangrendszerű
(ha a televíziókészüléken csak egyetlen
audiobemenet található)
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel
sárga dugóját a tévé vagy a videomagnó
videobemenetéhez, a fehér (bal
csatorna) vagy a piros (jobb csatorna)
dugót pedig csatlakoztassa a tévé vagy
a videomagnó audiobemenetéhez.
Ha a televíziókészülék/videomagnó
21 érintkezős illesztővel
(EUROCONNECTOR) rendelkezik
A 21 érintkezős illesztővel
csatlakoztathatja a kamerát
a televíziókészülékhez, és megtekintheti
a felvételeket. A csak kimenő jeleket
továbbító illesztő a
jelzésű
(a készülék alján látható) DCR-HC22E
típus tartozéka, a DCR-HC17E/HC19E/
HC21E típusok nem tartalmazzák.
• DCR-HC22E esetében:
Az A/V átjátszókábelt a kamera
A/V OUT aljzatába is csatlakoztathatja
(52. oldal), de semmiképpen se
csatlakoztassa az A/V átjátszókábeleket
a kamerába és a Handycam Station
illesztőállványba egyidejűleg. Ez ugyanis
a kép torzulását eredményezheti.
• Ha a [DISP OUT] értéket [V OUT/LCD]-re
állítja, az időkódot a televízió képernyőjén
is megjelenítheti (46. oldal).
Felvétel/Lejátszás
TV/
videomagnó
31
A menüelemek használata
A következő oldalakon felsorolt elemeket az alábbi útmutatásoknak megfelelően kell
használni.
1 A POWER kapcsolót tolja lefelé, míg a kívánt üzemmódnak megfelelő
kijelző nem világít.
[CAMERA] kijelző: kazettára történő felvétel beállításai
[PLAY/EDIT] kijelző: megjelenítésre/szerkesztésre vonatkozó
beállítások
2 Az LCD képernyőt megérintve válassza ki az adott elemet.
A nem kiválasztható elemek szürkén jelennek meg.
 A PAGE1/PAGE2/PAGE3 lapon levő kezelőgombok használata
A gombelemekkel kapcsolatos további információkat lásd a 33. oldalon.
 Érintse meg a
gombot.
 Érintse meg a kívánt oldalt.
 Érintse meg a kívánt gombot.
 Jelölje ki a kívánt beállítást, majd érintse meg az

(Bezárás) gombot.
• Bizonyos beállítások esetében nem kell megnyomni az
gombot.
 A menüelemek használata
Az elemek részleteit lásd a 40. oldalon.


MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
AUTO SHTR
EXEC

OTHERS
WORLD TIME
BEEP
A.SHUT OFF
COMMANDER
DISP OUT
REC LAMP
STBY
RET.
 Érintse meg a PAGE1
STBY
EXEC
0 HR
RET.

OTHERS
WORLD TIME
BEEP
A.SHUT OFF
COMMANDER
DISP OUT
REC LAMP
STBY
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
A.SHUT OFF
COMMANDER
DISP OUT
REC LAMP
ON
OFF
EXEC
RET.
STBY
OFF
EXEC
RET.
 [MENU] gombját.
Ekkor a képernyőn megjelenik a menürendszer.
 Jelölje ki a kívánt menüt.
A
/
gombok segítségével jelölje ki az adott elemet, majd érintse meg az
[EXEC] gombot. (A  és a  lépésben az eljárás megegyezik a  lépés alattival.)
 Jelölje ki a kívánt elemet.
 Módosítsa az elemet.
Amikor végzett a beállításokkal, érintse meg a
(Bezárás) gombot
a menürendszer elrejtéséhez.
A [ RET.] gomb megérintésével az előző képernyőre léphet.
32
Kezelőgombok
Az elérhető kezelőgombok a lámpa és
a kijelző helyzetétől függően változnak
(PAGE).
A gyárilag beállított értékeket  jelzi.
A zárójelben található szimbólum
akkor jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
Az Easy Handycam módban
használható funkciók*-gal jelölve.
Lásd a 32 oldalon a gombok
használatának részleteit.
Amikor a CAMERA jelzőfény
megjelenik
[PAGE1]
STBY
0:00:00
Érintse
meg itt.
AUTO
A fókusz automatikus állításához
érintse meg az [ AUTO] gombot.
• A fókuszt egyszerűbben is beállíthatja: tolja
a motoros zoom gombját a T (telefotó)
jel felé, majd pedig a gombot a W (széles
látószög) jel felé tolva állítsa be a felvételhez
a ráközelítés (zoom) mértékét. Közeli kép
készítéséhez tolja a motoros zoom gombját
a W (széles látószög) jel felé, majd ez után
állítsa be a fókuszt.
SPOT METER (Rugalmas fénymérő)
Megadható, hogy melyik, nem
a képernyő közepére eső tárgyra
kerüljön a fókusz.
60min
SPOT FOCUS
hosszan tartó érintésével (közeli
tárgyra fókuszálva)/
(távoli tárgyra
fókuszálva) válassza ki a megfelelő
fókuszt. jelenik meg, ha a fókusz
közelebbre már nem állítható, ha pedig
a fókusz távolabbra már nem állítható,
a szimbólum jelenik meg.
OK
Érintse meg a keretben azt a pontot,
ahová a fókuszt szeretné helyezni.
Ekkor megjelenik a  szimbólum.
A fókusz automatikus állításához
érintse meg az [ AUTO] feliratot, vagy
állítsa be a [FOCUS]-t [ AUTO]-ra.
• Ha a [SPOT FOCUS] funkciót választja,
a [FOCUS] értéke automatikusan
[MANUAL] lesz.
FOCUS
A fókuszt kézzel lehet beállítani. Ezt
a lehetőséget akkor válassza, ha egy
adott tárgyra kíván fókuszálni.
Lehetőség van arra is, hogy az
expozíciót beállítsa egy kiválasztott
tárgyra és az így beállított értéket
rögzítse, hogy az illető tárgy még akkor
is megfelelő megvilágításban kerüljön rá
a felvételre, ha közte és a háttere között
erős kontraszt lenne (erre például
a színpadon reflektorfényben álló
személy filmezése esetén lehet szükség).
60min
SPOT METER
STBY
A menü használata
SPOT FOCUS
 A
0:00:00
Érintse
meg itt.
AUTO
OK
A képernyőn érintse meg azt a pontot,
amelyhez beállítani és rögzíteni kívánja
az expozíciót.
A jelzősáv megjelenik.
Az automatikus expozícióhoz
az [ AUTO] megérintésével
vagy az [EXPOSURE]
[ AUTO]-ra állításával térhet vissza.
• Ha a [SPOT METER] funkciót választja,
az [EXPOSURE] értéke automatikusan
[MANUAL] (kézi) lesz.
 Érintse meg a [MANUAL] gombot.
Ekkor megjelenik a  szimbólum.
Folytatás 
33
DISP GUIDE (Display guide)*
Lásd a 15. oldalon.
MENU*
Lásd a 38. oldalon.
FADER
Azt a felvételt, amelyet a kamera éppen
rögzít, a következő effektusokkal
színesítheti.
 Érintse meg a kívánt effektust.
 Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
Az úsztatás effektus kijelzője
abbahagyja a villogást, és az úsztatás
befejeztekor eltűnik a képernyőről.
A művelet megszakításához érintse meg
az [ OFF] gombot.
Kiúsztatás
WHITE FADER
BLACK FADER
Beúsztatás
MONOTONE FADER
Beúsztatásnál a fekete-fehér kép
fokozatosan színesbe megy át.
Kiúsztatásnál a színes kép fokozatosan
fekete-fehérbe megy át.
• Az [EXPOSURE] és az [FADER] akkor
is beállítható, ha a keresőt használja, az
LCD kijelzőt pedig 180 fokkal elforgatja
és képrernyőjével kifelé visszahajtja
a kamerához.
1 A CAMERA jelzőlámpának kell
világítania.
2 Hajtsa vissza az LCD kijelzőt úgy, hogy
a képernyő kifelé nézzen.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
3 Érintse meg az
gombot.
4 Érintse meg az
gombot.
Ezzel kikapcsolta az LCD képernyőt.
5 Miközben a kereső kijelzőjét nézi, érintse
meg az LCD képernyőt.
Ekkor megjelenik az [EXPOSURE] stb.
elem.
6 Érintse meg azt a gombot, amelyhez
a hozzátartozó értéket be kívánja állítani.
[EXPOSURE] : Állítsa a
és
gombokkal, majd érintse meg az
gombot.
[FADER] : A kivánt effektus kiválasztásához
ismételten érintse meg.
: Bekapcsol az LCD képernyő
háttérvilágítása.
A gombok elrejtéséhez érintse meg az
gombot.
END SCH (END SEARCH)
Lásd a 26. oldalon.
MOSAIC FADER
EXPOSURE
A kép fényerejét kézzel állíthatja be.
Ha például napos időben épületen belül
készít felvételt, akkor megelőzheti, hogy
az ablak mellett álló emberek arcára
az ellenfényből származó árnyékok
vetüljenek. Ehhez nem kell mást tennie,
minthogy az expozíciót a terem falára
állítja be, és ezt az értéket rögzíti.
34
60min
STBY
1
• Ügyeljen arra, hogy mikor gyorsan
0:00:00
OK
AUTO
MANU–
AL
EXPOSURE
2
 Érintse meg a [MANUAL] gombot.
A jelzősáv megjelenik.
 Állítsa be az expozíciót a
gombok segítségével.
/
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozícióbeállításhoz, érintse meg az
[ AUTO] gombot.
[PAGE2]
A fehéregyensúlyt a kamera
automatikusan állítja be.
OUTDOOR (
)
A fehéregyensúly beállítása kültéri,
napsütéses felvételnek megfelelően
történik meg.
INDOOR ()
• Ha [ AUTO] állásban akkumulátort
cserélt, vagy rögzített expozíció esetén
a kamerát beltérből a szabadba vitte,
a jobb színbeállítás érdekében állítsa be
ismét az [ AUTO] módot, és mintegy
10 másodpercre fordítsa a kamerát egy
közeli fehér tárgyra.
• Ha megváltoztatja a [PROGRAM AE]
beállítását, akkor ismét hajtsa végre
a [ONE PUSH] eljárást, vagy vigye ki
a kamerát az épületből, vagy vigye be az
épületbe.
• Ha a megvilágítást fehér vagy hideg fehér
fényű fénycső adja, akkor a [WHT BAL]
értékét állítsa [ AUTO]-ra vagy
[ONE PUSH]-ra.
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap
áramot sem a hálózati tápegységből, sem az
akkumulátorból, akkor ismét az [ AUTO]
beállítás lép érvénybe.
SELF TIMER
A kamera a fehéregyensúlyt meleg
fehér fényű fénycsővel elérhető
fényviszonyoknak megfelelően állítja be.
Az önkioldó használata esetén a felvétel
kb 10 másodperc elteltével kezdődik meg.
ONE PUSH (
 Érintse meg a
)
A kamera a fehéregyensúlyt
a környezeti fényviszonyoknak
megfelelően állítja be.
 Érintse meg a [ONE PUSH] gombot.
 Válasszon ki egy fehér tárgyat,
például egy papírlapot, álljon rá
úgy, hogy kitöltse a képernyőt,
ugyanolyan megvilágítási viszonyok
között, mint amilyet a felveendő
tárgy fog kapni.
 Érintse meg a
gombot.
A
szimbólum gyorsan
kezd villogni. Amikor a kamera
beállította és memóriájában tárolta
a fehéregyensúlyt, a szimbólum
villogása abbamarad.
A menü használata
WHT BAL (Fehéregyensúly)
A színegyensúly a felvétel helyének
fényviszonyaihoz igazítható.
 AUTO
villog a
szimbólum, a kamera ne
rázkódjék.
• Ha a
fehéregyensúlyt nem lehet
beállítani, a szimbólum lassan villog.
• Ha a
szimbólum akkor sem
hagyja abba a villogást, amikor
megérinti az
gombot,
a [WHT BAL] értékét állítsa [
AUTO]-ra.
 [PAGE2] 
[SELF TIMER] gombot.
Ekkor megjelenik a szimbólum.
 Érintse meg a
gombot.
 Mozgókép felvételéhez a REC START/
STOP gombot, állókép felvételéhez
a PHOTO gombot nyomja meg.
Mozgókép felvétele közben
a visszaszámlálás megszakításához nyomja
meg a REC START/STOP gombot.
Az önkioldó törléséhez ismételje meg
az  lépést.
• DCR-HC19E/HC21E/HC22E esetén:
Az önkioldó funkció a távvezérlővel is
használható (27. oldal).
Folytatás 
35
LCD BRT (LCD fényerő)
60min
0:00:00:00
1
Az LCD képernyő háttérvilágításának
erőssége állítható. Ez a művelet nincs
hatással a felvett képre.
2
AUTO
A
/
gombok segítségével
állítsa be a fényerőt.
Ha a PLAY/EDIT jelzőfény világít
Használhatja a videókezelő gombokat
(
/
/
/
) minden
OLDALON.
[PAGE1]
MENU*
Lásd a 38. oldalon.
VOL* (Hangerő)
Lásd a 21. oldalon.
A [VOLUME] kijelzés Easy Handycam
üzemmódban használva jelenik meg.
END SCH (End search)
Lásd a 26. oldalon.
DISP GUIDE (Display guide)*
Lásd a 15. oldalon.
[PAGE2]
DATA CODE*
A felvétel során automatikusan rögzített
adatokat (adatkód) jeleníti meg.

OFF
Az adatkód nem jelenik meg.
DATE/TIME
Megjeleníti a dátumot és az időt.
CAM DATA (lásd alább)
Megjeleníti a kamera beállításait.
36
3
100 AWB
F1. 8
9dB
FN
6
5
4
 SteadyShot kikapcsolva
 Expozíció
 Fehéregyensúly
 Jelerősítés
 Zársebesség
 Zárnyílás
• A DATE/TIME kijelzés esetén a dátum és
az idő a képernyőnek ugyanazon a területén
jelenik meg. Ha felvételkor az óra nem volt
beállítva, akkor a [-- -- ----] és a [--:--:--]
jelsorozat jelenik meg.
LCD BRT (LCD fényesség)
Az LCD képernyő háttérvilágításának
erőssége állítható. Ez a művelet nincs
hatással a felvett képre.
A
/
gombok segítségével
állítsa be a fényerőt.
BURN DVD
Ha a kamera Sony VAIO sorozatú
személyi számítógéphez csatlakozik,
akkor a kazettára rögzített felvétel
egyszerűen DVD-re másolható
(közvetlen „Click to DVD” parancs).
(60. oldal)
BURN VCD
Ha a kamera személyi számítógéphez
csatlakozik, akkor a kazettára rögzített
felvétel egyszerűen egy írható CD-re
másolható (közvetlen video-CD-írás).
Részletekért olvassa el a mellékelt
CD-ROM-on található „Első lépések”
útmutatót (First Step Guide).
[PAGE3]
V SPD PLAY
(változó sebességű lejátszás)
Megtekintés közben a kamera különféle
üzemmódokban tudja lejátszani
a mozgóképfelvételt.
 Lejátszás közben érintse meg
a következő gombokat.
Művelet
a lejátszás
irányának
megváltoztatása*
• A felvett hang nem hallható. Előfordulhat,
hogy az előzőleg lejátszott kép mozaikszerű
maradványai láthatók.
A DUB CTRL (Hang másolás)
Lásd a 50. oldalon.
REC CTRL (Felvétel vezérlése)
Lásd a 49. oldalon.
Ezt a gombot érintse meg
(képkocka)
[ SLOW]
Visszafelé:
(képkocka) 
[ SLOW]
kétszeres
sebességű
lejátszás
(kétszeres
sebességű)
Visszafelé:
(képkocka) 
(kétszeres
sebességű)
A menü használata
lassított
lejátszás**
képkockánkénti
(képkocka),
lejátszás
a lejátszás
szünetében
Az irány
megváltoztatásához:
(képkocka),
lejátszás közben
* A képernyő tetején, alján, vagy
a közepén vízszintes vonalak
jelenhetnek meg. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
* * A DV aljzaton át továbbított képek
lassítva csak szaggatottan játszhatók le.
 Érintse meg a [
.
RET] gombot 
Ha a normál lejátszási módba kíván
visszatérni, érintse meg kétszer
a
(Lejátszás/Szünet) gombot
(a képkockánkénti lejátszásból való
visszatéréshez egyszer érintse meg
a gombot).
37
Menüpontok
Kijelző állása:
CAMERA
PLAY/EDIT
PROGRAM AE

×
P EFFECT


FLASH MODE

FLASH LVL

AUTO SHTR

×
×
×
MANUAL SET menü (40)
CAMERA SET menü (42)
D ZOOM

WIDE SEL

STEADYSHOT

EDITSEARCH

N.S.LIGHT

×
×
×
×
×
PLAYER SET (DCR-HC17E/HC19E)/
VCR SET menü (DCR-HC21E/HC22E) (43)
×
×

LCD B.L.


LCD COLOR


VF B.L.


WIDE DISP


HiFi SOUND
AUDIO MIX

LCD/VF SET menü (44)
TAPE SET menü (45)
REC MODE (DCR-HC17E/HC19E)

×
REC MODE (DCR-HC21E/HC22E)


AUDIO MODE

×


CLOCK SET*


USB STREAM





×
REMAIN
MENU SET menü (45)
LANGUAGE*
DEMO MODE
38
A használható menüelemek () a kijelző állapotának függvényében változnak.
* Ezek a funkciók Easy Handycam üzemmódban használhatók.
Kijelző állása:
CAMERA
PLAY/EDIT
WORLD TIME


BEEP*


A.SHUT OFF


COMMANDER (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)


DISP OUT


REC LAMP

×
OTHERS menü (46)
A menü használata
39
MANUAL SET menü
– PROGRAM AE/P EFFECT stb.
Az alapértelmezett értékeket  jelzi.
A zárójelben található szimbólum
akkor jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 32.
PROGRAM AE
A PROGRAM AE funkció segítségével
különféle körülmények között is
hatékonyan készíthet felvételeket.
 AUTO
BEACH&SKI* ( )
Ha ezt választja, megakadályozhatja,
hogy erős közvetlen vagy visszaverődő
fényviszonyok esetén – például nyár
közepén a vízparton, vagy sípályán –
filmezett személyek arca sötétnek
látsszék.
SUNSETMOON* * (
)
Akkor válassza, ha a [PROGRAM AE]
funkció igénybe vétele nélkül kíván
automatikusan felvételt készíteni.
SPOTLIGHT*( )
Akkor válassza, ha meg kívánja őrizni
egyes speciális helyzetek (például
naplemente, éjszakai környezet,
tűzijáték) hangulatát.
Akkor válassza, ha meg kívánja
akadályozni, hogy az emberek
arca nagyon fehér legyen erős
fényviszonyok esetén.
PORTRAIT (lágy portré) (
)
Akkor válassza, ha a lágy háttérből ki
szeretné emelni a tárgyat (például egy
embert vagy egy virágot).
SPORTS* (sport) ( )
LANDSCAPE* * (
)
Akkor válassza, ha távoli tárgyakról
kíván éles képet készíteni. Ezzel
a beállítással azt is eléri, hogy a kamera
nem fókuszál a közte és a felvétel
tárgya között elhelyezkedő üvegre,
dróthálóra.
• Az egy csillaggal (*) jelölt elemek esetén
csak közlei tárgyakra lehet fókuszálni.
A két csillaggal (* *) jelzett elemek esetén
távolabbi tárgyak is élesen behozhatók.
P EFFECT (képeffektus)
Akkor válassza, ha gyorsan mozgó
tárgyak filmezénésél minimalizálni
kívánja a beremegést.
Felvétel és lejátszás során is speciális
effektusokkal módosíthatók
a felvételek. Ekkor megjelenik
a
szimbólum.
 OFF
A [P EFFECT] kikapcsolva.
40
NEG.ART
FLASH MODE
Ne feledje, hogy ezek a beállítások csak
támogatott vakukkal működnek.
 ON
A szín és a fényerő negatívjába fordul.
Mindig villant.
SEPIA
AUTO
A felvétel szépia (barnás) tónusban
jelenik meg.
B&W
A kép fekete-fehérben jelenik meg.
SOLARIZE
Automatikusan villant.
FLASH LVL (Vaku erőssége)
Ne feledje, hogy ezek a beállítások csak
támogatott vakukkal működnek.
HIGH
A vaku fényét erősebbre állítja.
A kép nagyon kontrasztosan,
szemléltető ábraként jelenik meg.
PASTEL
A kép lágy, pasztell színekre vált.*
MOSAIC
A kép mozaikszerűvé válik.*
LOW
A vaku fényét gyengébbre állítja.
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap
áramot sem a hálózati tápegységből, sem
az akkumulátorból, ez a funkció ismét
a [NORMAL] értéket veszi fel.
A menü használata
 NORMAL
AUTO SHTR (Automatikus
zársebesség)
Ha ON állásba kapcsolja (ez az
alapérték), akkor világos környezetben
történő felvételkészítéskor a zár
sebességét automatikusan az
elektronikus zársebesség-állító funkció
szabályozza.
* Lejátszás közben nem alkalmazható.
• DCR-HC21E/HC22E:
Kívülről érkező képekre nem
alkalmazhatók effektusok. Hasonlóan:
a DV kimeneten át nem továbbíthatók
képeffektust tartalmazó képek.
• Effektek használatával szerkesztett képeket
másik szalagra rögzíthet (48. oldal).
41
CAMERA SET menü
– D ZOOM/WIDE SEL/STEADYSHOT stb.
Az alapértelmezett értékeket  jelzi.
A zárójelben található szimbólum
akkor jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 32.
D ZOOM (Digitális zoom)
Felvétel készítése során 20-szorosnál
(alapérték) nagyobb nagyítási mértéket
is alkalmazhat, akár a maximálisat is
választhatja. Ne feledje, hogy a digitális
zoomolás eredményeképp romlik a kép
minősége.
 4:3
Szokásos beállítás (a felvétel úgy
készül, hogy 4:3-as televíziókészüléken
torzításmentesen le lehessen játszani).
16:9 WIDE (
)
A 16:9 képarányú, széles képernyőjű
tévéken teljes képernyős módban
megjeleníthető képek felvételéhez.
Kép az LCD képernyőn/keresőn,
[16:9 WIDE (
)] kijelölésekor.
Kép egy 16:9-es széles képernyőjű
tévé képernyőjén*
Kép egy normál képernyőjű
tévén**
A digitális zoom tartománya a vonaltól
jobbra található. A zoomolási tartomány
akkor jelenik meg, amikor használni kezdi
a zoom gombot.
 OFF
Optikailag legfeljebb 20-szorosra lehet
zoomolni.
40 ×
Optikailag legfeljebb 20-szorosra, ezen
felül digitálisan pedig legfeljebb
40-szeresre lehet zoomolni.
640 × (DCR-HC17E)
Optikailag legfeljebb 20-szorosra, ezen
felül digitálisan pedig legfeljebb
640-szeresre lehet zoomolni.
800 × (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Optikailag legfeljebb 20-szorosra, ezen
felül digitálisan pedig legfeljebb
800-szorosra lehet zoomolni.
WIDE SEL (Képarány választása)
A megjelenítésre használt képernyőnek
képarányainak megfelelő képet vehet fel.
42
* A széles képernyőjű tévé teljes képernyős
üzemmódjában a kép betölti a teljes
képernyőt.
* * A kép 4:3 módban látszik. Ha szélesvásznú
üzemmód van érvényben, akkor a kép
olyan lesz, mint az LCD képernyőn, illetve
a keresőben.
STEADYSHOT
Ezzel a beállítással a kamera remegését
ellensúlyozhatja (az alapbeállítás [ON]).
Ha (külön megvásárolható) állványt
vagy (külön megvásárolható) konverziós
lencsét használ, kapcsolja [OFF]
a [STEADYSHOT] funkciót ( ).
EDITSEARCH
 OFF
Az LCD képernyőn nem jelenik meg
/ – vagy +.
ON
Az LCD képernyőn
/ – és +
jelenik meg, valamint aktiválódik
az EDIT SEARCH (keresés
szerkesztéshez) és a Rec review
(visszajátszás) funkció (26. oldal).
N.S.LIGHT (NightShot világítás)
A NightShot plus funkció használatakor
(22. oldal) élesebb képet kap az
[N.S.NIGHT] funkció értékét [ON]ra állítja (ez a gyári beállítás). Ekkor
a kamera (láthatatlan) infravörös fényt
bocsát ki.
– HiFi SOUND/AUDIO MIX
A PLAYER SET (Lejátszó beállítása)
menü a DCR-HC17E/HC19E, a VCR
SET (VCR beállítás) menü pedig
a DCR-HC21E/HC22E készüléknél
található meg.
Az alapértelmezett értékeket  jelzi.
A zárójelben található szimbólum
akkor jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 32.
Hifi SOUND
Kiválasztható, hogy egy másik
készülékkel rögzített hangot két
hangsávként vagy sztereó hangként
játsszék le.
 STEREO
Lejátssza a fő és a mellék hangsávot
(vagy a sztereó hangot).
A menü használata
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más
tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót.
• A [N.S.LIGHT] fényforrás segítségével
legfeljebb körülbelül 3 méteres távolságig
filmezhet. Ha sötétben lévő tárgyakat
filmez, például éjszakai jelenetet rögzít vagy
holdvilágnál filmez, állítsa az [N.S. LIGHT]
értékét [OFF]-ra. Így a képen mélyebb
színeket kap.
PLAYER SET/
VCR SET menü
1
A fő hangsávot, illetve a bal hangsávot
játssza le.
2
A mellék hangsávot, illetve a jobb
hangsávot játssza le.
• A kamera kéthangsávos kazettát is le
tud játszani, ilyenfajta felvételt készíteni
azonban nem lehet vele.
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap
áramot sem a hálózati tápegységből, sem az
akkumulátorból, akkor ismét a [STEREO]
beállítás lép érvénybe.
AUDIO MIX
Lásd az 51. oldalon.
43
LCD/VF SET menü
– LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L. stb
Az alapértelmezett értékeket  jelzi.
A zárójelben található szimbólum
akkor jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 32.
LCD B.L. (LCD háttérvilágítása)
Az LCD képernyő háttérvilágításának
erőssége megváltoztatható.
 BRT NORMAL
Szokásos, normál fényerő.
BRIGHT
Az LCD képernyő fényesebbé válik.
• Ha a kamera külső áramforráshoz
csatlakozik, automatikusan a [BRIGHT]
beállítás érvényesül.
• Ha a [BRIGHT] beállítást választja,
az akkumulátor üzemideje felvételkor
körülbelül 10 százalékkal csökken.
LCD COLOR
A
/
gombokkal beállítható
az LCD képernyő színe. Ez a művelet
nincs hatással a felvett képre.
Fakó színek
Élénk színek
VF B.L. (kereső fényereje)
Beállítható a kereső háttérvilágításának
erőssége.
 BRT NORMAL
Szokásos, normál fényerő.
BRIGHT
A kereső képernyője fényesebbé válik.
44
• Ha a kamera külső áramforráshoz
csatlakozik, automatikusan a [BRIGHT]
beállítás érvényesül.
• Ha a [BRIGHT] beállítást választja,
az akkumulátor üzemideje felvételkor
körülbelül 10 százalékkal csökken.
WIDE DISP (képarány kijelzés)
A [WIDE SEL] (képarány választása)
alatt [16:9 WIDE ( )] beállítással
kiválasztható, hogyan jelenjenek meg
a 16:9-es képek a keresőben és az LCD
képernyőn.
 LETTER BOX
Szokásos beállítás (szokásos
megjelenítés).
SQUEEZE
Ha egy 16:9-es kép esetén felül és alul
fekete csík jelennék meg, függőlegesen
megnyújtja a képet.
TAPE SET menü
SETUP MENU menü
– REC MODE/AUDIO MODE/REMAIN
– CLOCK SET/USB STREAM/LANGUAGE stb.
Az alapértelmezett értékeket  jelzi.
A zárójelben található szimbólum
akkor jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 32.
A gyárilag beállított értékeket  jelzi.
A zárójelben található szimbólum
akkor jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 32.
REC MODE (felvételi mód)
 SP ()
A kazettára SP (normál lejátszás)
módban készül felvétel.
LP ()
Az SP üzemmódban rendelkezésre álló
felvételi időt másfélszeresére növeli
(Long Play – Hosszan játszás).
AUDIO MODE
 12BIT
A kamera 12 bites hangot (2 sztereó
hang) rögzít.
16BIT (
)
A kamera 16 bites hangot (1 sztereó
hang kiváló minőségben) rögzít.
REMAIN
 AUTO
Bizonyos, például az alábbi
helyzetekben mintegy 8 másodpercre
megjeleníti, mennyi felvétel fér még
a kazettára, illetve mennyi igeig tart
még a hátralévő szalagrész lejátszása.
• Ha kazetta van a kamerában, és
a POWER kapcsolót PLAY/EDIT vagy
CAMERA állásba tolja.
• Amikor megérinti a
(lejátszás/
szünet) gombot.
ON
A hátralévő műsoridő mindig látható.
USB STREAM
Ha USB kábelt használ, akkor
a kamera képernyőjén megjelenő
képet a számítógépen is nézheti (USB
Streaming). Lásd az 59. oldalon.
LANGUAGE (nyelv)
Kiválasztható, hogy az LCD képernyőn
milyen nyelven jelenjenek meg az
üzenetek.
A következő nyelvek állnak
rendelkezésre: angol, egyszerűsített
angol, hagyományos kínai,
egyszerűsített kínai, francia, spanyol,
portugál, német, holland, olasz, görög,
orosz, arab és perzsa.
A menü használata
• Egy 60 perces kazettára SP módban mintegy
510, LP módban pedig mintegy 765 kép
vehető fel.
• Ha LP módban készített felvételt más
kamerán vagy videomagnón játszik le, akkor
mozaikszerű zaj fordulhat elő, illetve a hang
szakadozott lehet.
• Ha ugyanarra a kazettára SP és LP módban is
készít felvételt, akkor lejátszáskor eltorzulhat
a kép, illetve nem biztos, hogy a jelenetek
között a kamera helyesen rögzíti az időkódot.
CLOCK SET
Lásd a 16. oldalon.
• Ha az Ön anyanyelve nem található meg
a listán, akkor választhatja az egyszerűsített
angol [ENG[SIMP]] nyelvet.
DEMO MODE
A gyári beállítás [ON] (be van
kapcsolva), így mintegy 10 perccel
azután, hogy a kamerából kivette
a kazettát, és a POWER kapcsolót
lefelé tolva felgyújtotta a CAMERA
kijelzőt, elindul a bemutató.
• A bemutató bizonyos, például az alábbi
esetekben abbamarad:
– Ha a bemutató közben megérinti
a képrenyőt. (10 perc múlva a bemutató
újrakezdődik.)
– Ha betesz egy kazettát a kamerába.
– Ha a POWER kapcsolót elmozdítja
a CAMERA helyzetből.
– Ha a NIGHTSHOT PLUS kapcsoló ON
helyzetben áll,
45
OTHERS menü
– WORLD TIME/BEEP stb.
A gyárilag beállított értékeket  jelzi.
A zárójelben található szimbólum
akkor jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 32.
WORLD TIME
Az időeltolódást a
/
gombok
segítségével állítsa be; az óra ennek
megfelelően a megváltozott időt mutatja.
Ha időeltolódásként 0-t ad meg, az óra
ismét az eredeti időt mutatja.
BEEP
 ON
Dallam szól, amikor elindítja/leállítja
a felvételt, illetve amikor használja az
érintőképernyőt.
OFF
Kikapcsolja a dallamot.
A.SHUT OFF (automatikus
kikapcsolás)
 5 min
Ha legalább kb. 5 percig nem használja
a kamerát, az automatikusan kikapcsol.
NEVER
A kamera nem kapcsol ki
automatikusan.
• Amikor a kamerát rákapcsolja az
elektromos hálózatra, az [A.SHUT OFF]
értéke automatikusan [NEVER] lesz.
COMMANDER
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
A gyári beállítás [ON], így használható
a távirányító (27. oldal).
• Állítsa [OFF] értékre, nehogy a kamera
egy másik videomagnó távirányítója által
küldött parancsot észlelhessen.
46
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap
áramot sem a hálózati tápegységből, sem
az akkumulátorból, akkor ismét az [ON]
beállítás lép érvénybe.
DISP OUT (Megjelenítés helye)
 LCD
A megjeleníthető adatok, például az
időkód, a képernyőn és a keresőben
látszanak.
V-OUT/LCD
A megjeleníthető adatok, például
az időkód, a TV képernyőn, az LCD
kijelzőn és a keresőben látszanak.
REC LAMP (felvételjelző)
Ha az [OFF] értéket választja,
felvételkor nem fog felgyulladni
a felvételjelző. (A gyári beállítás [ON].)
A kamera csatlakoztatása videomagnóhoz,
televíziókészülékhez
Az alábbi ábrán feltüntetett bármelyik csatlakoztatási lehetőséget választhatja.
A művelethez csatlakoztassa a kamerát a mellékelt hálózati tápegység segítségével
a fali csatlakozóaljzathoz (9. oldal). Olvassa el a csatlakoztatott készülékek használati
útmutatóját is.
A/V OUT aljzat
(Sárga)
1
(Fehér)
(Piros)
2
DV aljzat
az i.LINK
i.LINK rendszerű
(IEEE1394) aljzathoz
készülék
Másolás/Szerkesztés
Videomagnó
vagy TV
3
: Jeláramlás iránya
* DCR-HC21E/HC22E esetében:
 A/V átjátszókábel (tartozék)
 S VIDEO csatlakozóval rendelkező
A/V átjátszókábel (külön
megvásárolható)
Ha az S VIDEO aljzaton kereszül
a (külön megvásárolható) S VIDEO
csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel segítségével csatlakoztatja
a kamerát egy másik készülékhez,
valósághűbb DV formátumú képet
kap, mint a tartozékként kapott A/V
csatlakoztatás esetén.
Csatlakoztassa a (külön megvásárolható)
A/V átjátszókábel fehér és piros dugóját
(bal/jobb hangcsatorna), valamint
S VIDEO csatlakozódugóját (S VIDEO
csatorna). Ebben az esetben a sárga
(standard videó) dugót nem kell
csatlakoztatni. Csupán az S VIDEO dugó
használatával a hang nem jut át a másik
készülékbe.
Folytatás 
47
Másolás más felvevő
készülékre
 i.LINK kábel (külön
megvásárolható)
A kamerát i.LINK kábellel csatlakoztassa
a másik készülékhez. Így kiváló minőségű
képet kap, mert a video- és audiojeleket
a készülékek digitális formában
továbbítják.
Ne feledje, hogy a képet és a hangot különkülön nem lehet rögzíteni, lejátszani.
• DCR-HC17E/HC19E esetén:
A kamera DV aljzata csupán
kimenetként való használatra szolgál.
A kamera nem tud adatokat fogadni
a csatlakoztatott eszköztől.
• DCR-HC21E/HC22E esetében:
A kamera DV aljzata csupán be- és
kimenetként való használatra szolgál.
Ha a televízió monó hangrendszerű
(ha a televíziókészüléken csak egyetlen
audiobemenet található)
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel
sárga dugóját a tévé vagy a videomagnó
videobemenetéhez, a fehér (bal
csatorna) vagy a piros (jobb csatorna)
dugót pedig csatlakoztassa a tévé vagy
a videomagnó audiobemenetéhez.
• Ha egy készüléket a kamerához
a (mellékelt) A/V átjátszókábellel
csatlakoztat, akkor a [DISP OUT] értékét
állítsa [LCD]-re (46. oldal) hogy így
megakadályozza, hogy a képenyőn több kép
keverve jelenjék meg.
• DCR-HC22E esetében:
Az A/V átjátszókábelt a kamera A/V OUT
aljzatába is csatlakoztathatja (52. oldal),
de semmiképpen se csatlakoztassa az
A/V átjátszókábeleket a kamerába és
a Handycam Station illesztőállványba
egyidejűleg. Ez ugyanis a kép torzulását
eredményezheti.
Lehetőség van arra, hogy a kamerán
lejátszott képet másik felvevő készülékre
(például videomagnóra) átmásolja.
1 A videomagnót felvevő
készülékként csatlakoztassa
a kamerához.
A csatlakoztatás részletei
a 47. oldalon találhatók.
• A/V átjátszókábel használatakor azt
a másik készülék bemenetéhez kell
csatlakoztatni.
2 A videomagnót készítse elő
felvételre.
Amikor videomagnóra másol, tegyen
be egy kazettát, amelyre a felvétel
majd rákerül.
Amikor DVD-felvevőre másol,
tegyen be egy DVD-t, amelyre
a felvétel majd rákerül.
Ha a felvevő készüléken
kiválasztható a jelforrás, állítsa
be úgy, hogy fogadja a kameráról
érkező jeleket.
3 A kamerát készítse elő
lejátszásra.
Tegye be a felvételt tartalmazó
kazettát.
A POWER kapcsolót lefelé
tolva válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot.
4 A kamerán indítsa el a lejátszást,
a videomagnón pedig a felvételt.
További részletek a felvevő készülék
használati útmutatójában találhatók.
48
5 Amikor befejeződik a másolás,
állítsa le a kamerát és
a videomagnót.
A kamerával videomagnón lejátszott
felvételek is rögzíthetők kazettára.
Előzőleg a felvételhez tegyen kazettát
a kamerába.
1 A videomagnót csatlakoztassa
a kamerához.
A csatlakoztatáshoz használjon
i.LINK kábelt.
A csatlakoztatás részletei
a 47. oldalon találhatók.
• Ha a kamerát más eszközhöz i.LINK
kábellel csatlakoztatja, megjelenik
a
szimbólum.
2 A POWER kapcsolót lefelé
tolva válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot.
3 A kamerát állítsa be felvételi
szünet állapotra.
Érintse meg a
 [PAGE3] 
[REC CTRL]  [REC PAUSE]
elemeket.
Másolás/Szerkesztés
• Ha egy készüléket a kamerához a (mellékelt)
A/V átjátszókábellel csatlakoztat, akkor
a [DISP OUT] értékét állítsa [LCD]-re
(46. oldal) hogy így megakadályozza, hogy
a képenyőn több kép keverve jelenjék meg.
• Ha A/V átjátszókábel használatakor
rögzíteni kívánja a felvételen a felvétel
dátumát és időpontját, valamint a kamera
beállításait, akkor jelenítse meg azokat
a képernyőn (36. oldal).
• A DV aljzaton át nem továbbíthatók az
alábbi adatok:
– más kamerával felvett feliratok
– kijelzések
– [P EFFECT]
• Ha i.LINK átjátszókábelt használ és
a videomagnóra való átjátszás közben
szünetre állítja a kamerán a lejátszást,
a felvett kép egyenetlen lesz.
Felvétel készítése
videomagnóról
(DCR-HC21E/HC22E)
4 Kezdje el lejátszani
a videomagnóban lévő kazettát.
Ekkor a csatlakoztatott készüléken
lejátszott kép megjelenik a kamera
LCD képernyőjén.
5 Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahol el
kívánja kezdeni a felvételt, érintse
meg a [REC START] gombot.
6 Érintse meg az
7 Érintse meg a [
(állj) elemet.
RET.] gombot 
.
49
Hang hozzáadása
kazettán lévő felvételhez
12 bites hangot tartalmazó kazettáról
(45. oldal) az újabb hanganyag
felvételekor nem törlődik le az eredeti
hang.
Beépített mikrofon
1 A POWER kapcsolót lefelé
tolva válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot.
2 A lejtászás elindításához érintse
meg a
(lejátszás/szünet)
gombot, majd annál a jelentnél,
ahonnan a hangfelvételt meg
kívánja kezdeni, érintse meg ismét.
3 Érintse meg a
Hanganyagot rögzíthet a beépített
mikrofonnal.
• További hanganyag nem rögzíthető:
– Ha a kazettára eredetileg 16 bites hangot
rögzítettek (45. oldal).
– Ha a kazettára LP üzemmódban
rögzítettek felvételt.
– Ha a felvétel a kazettára 4ch mic
mikrofonnal készült (4CH MIC REC).
– Ha a felvételt a kameráétól eltérő
színrendszerben rögzítették.
– Ha a kamerához i.LINK kábel csatlakozik.
– Üres szalagrészen.
– Ha a kazetta írásvédő kapcsolója nem
engedi a kazetta tartalmának módosítását
(SAVE állás).
• Hang felvételekor a képet a kamera nem
továbbítja az A/V OUT aljzaton keresztül.
Ilyenkor a képet az LCD képernyőn vagy
a keresőben nézze.
• DCR-HC22E esetében:
Semmiképpen se csatlakoztassa az
A/V átjátszókábeleket a kamerába és
a Handycam Station illesztőállványba
egyidejűleg. Ez ugyanis a hang torzulását
eredményezheti.
Hang rögzítése
Előbb tegyen be egy felvételt tartalmazó
kazettát a kamerába.
50
 [PAGE3]
[A DUB CTRL]  [AUDIO DUB]
elemeket.

Ekkor megjelenik a
60min
A DUB CTRL
 szimbólum.
0:00:00:00
RET.
AUDIO
DUB
4 Érintse meg a
(play)
(lejátszás) gombot, és ezzel
egyidejűleg indítsa el a felvenni
kívánt hanganyag lejátszását.
A kazetta lejátszásakor a kamera
az új hanganyagot a sztereó 2
(ST2) hangsávra rögzíti, miközben
a képernyőn a szimbólum látható.
5 Amikor le kívánja állítani
a felvételt, érintse meg az
(állj) gombot.
Ha további jelenetekhez is hangot
szeretne hozzáadni, akkor a 2. lépés
megismétlésével válassza ki az
illető jelenetet, majd érintse meg az
[AUDIO DUB] elemet.
6 Érintse meg a [

RET.] gombot
.
• DCR-HC19E/HC21E/HC22E esetén:
Előre is megadható, hogy a hanghozzáadás
hol érjen véget: nyomja meg a távirányító
ZERO SET MEMORY gombját annál
a jelenetnél, amelynél a lejátszáskor a hang
hozzáadását be kívánja fejezni. A 2–4.
lépések befejeztével a felvétel a kijelölt
jelenetnél automatikusan abbamarad.
• Csak ezen a kamerán felvett kazettára lehet
utólag is hangot rögzíteni. Ha más kamerán
(akár egy másik (DCR-HC17E/HC19E/
HC21E/HC22E) típusú kamerán) felvett
kazettára rögzít utólag hangot, romlik
a hang minősége.
 Játssza le azt a kazettát, amelyre
a hangot rögzítette (21. oldal).
 [PAGE1] 
[MENU] gombokat.
 Válassza ki a
(PLAYER SET)
menüt a DCR-HC17E/HC19E, vagy
a
(VCR SET) menüt a DCRHC21E/HC22E készüléknél, majd
érintse meg a
/
gombot az
[AUDIO MIX] kijelöléséhez, végül
érintse meg az [EXEC] gombot.
 Érintse meg az
VCR SET
HiFi SOUND
AUDIO MIX
ST1
ST2
EXEC
RET.
Másolás/Szerkesztés
A felvett hang ellenőrzése
 A
/
gombok segítségével
állítsa be az eredeti hang (ST1) és az
utólag felvett hang (ST2) arányát, majd
érintse meg az [EXEC] gombot.
• A gyári beállítás szerint a kimeneten az
eredeti hang (ST1) hallható.
• Mintegy 5 perccel azután, hogy a kameráról
lekapcsolt minden áramforrást, a hangsávok
aránya ismét a gyárilag beállított értéket
veszi fel.
51
Külső eszközök csatlakoztatására kialakított aljzatok
Kamera
 Tartozékfoglalat
1
• Amikor valamilyen tartozékot kíván
csatlakoztatni az aljzathoz, vegye le az
aljzat fedelét.
• A tartozékaljzat a ráhelyezett
tartozékok szilárd rögzítését biztosító
szerkezettel van ellátva. A tartozékot
csatlakoztatásához nyomja le és tolja
ütközésig, majd húzza meg a csavart.
A tartozék levételéhez lazítsa meg
a csavart, majd nyomja le és húzza ki
a tartozékot.
DCR-HC17E/
HC19E/HC21E
2
3
 (USB) aljzat (53. oldal)
 DCR-HC17E/HC19E esetén:
DV OUT aljzat (47, 60. oldal)
4
DCR-HC21E/HC22E esetében:
DV aljzat (47, 60. oldal)
5
 A/V (audio/video) OUT aljzat
(30, 47. oldal)

Alul
6
LANC aljzat (kék)
• A LANC vezérlőaljzat segítségével
vezérelni tudja a videoberendezéshez
csatlakoztatott másik videoberendezés
és az egyéb perifériák szalagmozgatását.
 DCR-HC22E esetében:
Aljzat csatlakozó
7
 (USB) ON/OFF kapcsoló
Handycam Station illesztőállvány
(DCR-HC22E)
• Állítsa ON helyzetbe az USB bemenet
használatához.
6
4
7
3
2
8
52
 DC IN aljzat (9. oldal).
A számítógépen található „Első lépések” útmutató
(First Step Guide) megtekintése előtt
Ha a mellékelt CD-ről egy Windows
operációs rendszerrel működő
számítógépre telepíti a Picture Package
programot, akkor - a számítógépet
és a kamerát összekötve – számos új
funkció válik elérhetővé. Ezeket az
alábbiakban ismertetjük.
A csatlakoztatás részleteit az „Első
lépések” útmutatóban (First Step
Guide) találja meg.
A mintaképekre kattintva megtekintheti
a kameráról átmásolt felvételeket. Az
álló- és mozgóképek a dátumuknak
megfelelő mappákban találhatók.
Zenés videó/diabemutató készítése
A számítógépre mentett
videofelvételekből és állóképekből
válogatva egyszerűen készíthet saját
rövid videót vagy diabemutatót hanggal
vagy képi stílusokkal kiegészítve.
Automatikus zenésvideó-készítés
A kazettára rögzített nyersanyagból
elkészítheti zenével és effektusokkal
színesített saját videóit.
Kazetta másolása video-CD-re
Egy kazetta teljes tartalmából
video-CD lemezt készíthet, biztonsági
másolatként.
Képek mentése írható CD-re
A számítógépre átmásolt képeket
CD-re is ráírhatja.
Video-CD készítése
Számítógép használata
• A használható programok és lehetőségek
nem azonosak Macintosh és Windows
operációs rendszer esetén. A részleteket
a CD-ROM-on található „Első lépések”
útmutató (First Step Guide) 6. fejezete
ismerteti. Az „Első lépések” (First Step
Guide) útmutatóról a következő fejezetben
lesz szó.
• A kamera és a számítógép kétféleképp
köthető össze.
– USB kábel
Ha így csatlakoztatja a készülékeket,
akkor kazettára rögzített képanyagot és
hangot tud a számítógépre átmásolni.
Az USB-kábel nem tartozéka a DCRHC17E típusnak. Ha szükséges,
vásároljon egy USB 2.0 kábelt
(„A” típustól a „B-mini” típusig.).
Javasoljuk a Sony termékek használatát.
– i.LINK kábel
Ha így csatlakoztatja a készüléket, akkor
képanyagot és hangot tud kazettáról
másolni. A képadatok átvitele tisztább,
mint USB kábellel.
Videók és állóképek megtekintése
a számítógépen
Összeállíthat olyan video-CD lemezt,
amelyen menüvel vezérelhető
a videók és diabemutatók lejátszása.
Az ImageMixer VCD2 képes nagy
felbontású állóképek kezelésére.
Az USB Streaming videoátvitel
Megtekintheti a számítógépen
a kamerával éppen lejátszott felvételt
vagy a kamera által éppen látott képet.
Folytatás 
53
Videoátjátszás
Egy kazetta teljes tartalmát
a számítógépre importálhatja.
• A (mellékelt) CD-ROM az alábbi
programokat tartalmazza.
– USB illesztőprogram
– „Első lépések” útmutató (First Step Guide)
– ImageMixer VCD2
– Picture Package Ver.1.5
Az „Első lépések” útmutató
(First Step Guide)
Az „Első lépések” útmutató (First
Step Guide) a számítógép képernyőjén
olvasható kézikönyv.
Az „Első lépések” útmutató (First
Step Guide) az alapvető fogásokat,
műveleteket ismerteti, kezdve a kamera
és a számítógép összekötésével,
érintve a szükséges beállításokat,
és nagy vonalakban áttekintve azt,
hogy a (mellékelt) CD-n található
programokat hogyan kell első
alkalommal elindítani, használatba
venni. Miután telepítette a CD-ROM
programjait, elolvasta „A programok
és az „Első lépések” útmutató (First
Step Guide) telepítése” című fejezetet
(55. oldal) nyissa meg az „Első lépések”
útmutatót (First Step Guide) és kövesse
az utasításokat.
A programok súgó/segítség
funkciója
A Help (Súgó/Segítség) kézikönyv
minden program minden funkcióját
ismerteti. Miután áttanulmányozta a az
„Első lépések” útmutatót (First Step
Guide), az egyes műveletek részleteit
a Help (súgó/segítség) képernyőn
megtekinthető kézikönyvben olvassa
el. A Help kézikönyv megjelenítéséhez
kattintson a képernyőn a [?] jelre.
54
Rendszerkövetelmények
 Windows esetén
A Picture Package használatakor
Operációs rendszer: Microsoft
Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition vagy
Windows XP Professional megléte
szükséges.
Ha a fent említett operációs
rendszerek nem szabványos módon
vannak telepítve, vagy frissítet
verziók, nem biztos, hogy minden
művelet sikeres lesz.
Windows 98 rendszeren az USB
Streaming videoátvitel nem működik.
Windows 98 és Windows 98SE
rendszeren a DV jelátvétel nem
működik.
Processzor: Intel Pentum III 500 MHz
vagy gyorsabb (legalább 800 MHz-es
ajánlott) (Az ImageMixer VCD2
használatához Intel Pentium III
800 MHz vagy gyorsabb ajánlott)
Program: DirectX 9.0c vagy újabb
(A termék működése a DirectX
technológián alapul. A gépre
telepíteni kell a DirextX programot.)
Windows Media Player 7.0 vagy újabb
Macromedia Flash Player 6.0 vagy
újabb
Hang: 16 bites sztereó hangkártya és
sztereó hangsugárzók
Memória: legalább 64 MB
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
szabad merevlemez-terület:
legalább 500 MB Javasolt szabad
merevlemez-terület: legalább 6 GB
(a szerkesztendő képfájl méretétől
függően)
Videokártya: 4 MB VRAM; felbontás:
legalább 800 × 600; színek: Hi color
(16 bit, 65 000 szín), támogatnia
kell a DirectDraw technológiát
(Ha a felbontás nem haladja meg
a 800 × 600-at, vagy ha a színek száma
nem haladja meg a 256-ot, a termék
nem működik megfelelően.)
Egyéb: szabványos USB port, DV aljzat
(IEEE1394, i.LINK) (i.LINK kábellel
történő csatlakoztatáshoz),
CD-meghajtó (video-CD készítéséhez
CD-író egységre van szükség.
A használható (kompatibilis)
meghajtókról információt
a következő címen (URL) találhat:
http://www.ppackage.com/)
 Macintosh esetén
• Ha a kamerát egy Macintosh-hoz USB
kábellel csatlakoztatja, akkor a kazettára
rögzített képeket nem tudja a számítógépre
másolni. A kazettára rögzített felvételek
másolásához a kamerát és a számítógépet
i.LINK kábellel kösse össze, és
a másoláshoz használja az operációs
rendszer megfelelő funkcióit.
Mielőtt a kamerát és a számítógépet
összekötné, telepítenie kell a mellékelt
CD-ROM-ról a programokat és egyéb
anyagokat. Sikeres telepítés után újabb
telepítésre már nem lesz szükség.
A használandó program a számítógép
operációs rendszerétől függ.
Windows operációs rendszer: Picture
Package (benne: ImageMixer VCD2)
Macintosh számítógép: ImageMixer
VCD2
A szoftver részletes leírását az „Első
lépések” útmutató (First Step Guide)
tartalmazza.
Telepítés Windows operációs
rendszer esetén
Windows 2000/Windows XP esetén
a telepítéshez rendszergazdai
(Administrators) jogokkal jelentkezzék be.
1 Most még ne legyen
csatlakoztatva a kamera és
a számítógép. Ellenőrizze.
Számítógép használata
ImageMixer VCD2 használata esetén
Operációs rendszer: Mac OS X
(v10.1.5 vagy újabb)
Processzor: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, PowerMac G3/G4/G5
series
Memória: legalább 128 MB
Merevlemez: A telepítéshez legalább
250 MB memória szükséges
Javasolt szabad merevlemez-terület:
legalább 4 GB (a szerkesztendő
képfájl méretétől függően)
Videokártya: Legalább 1 024 × 768-as
felbontás, 32 000 szín (A termék nem
működik megfelelően, ha a felbontás
kisebb 1 024 × 768-nál, illetve ha
a színmélység kisebb, mint 256 szín.)
Program: QuickTime 4 vagy újabb
verzió (QuickTime 5 javasolt)
Egyéb: CD-egység
A szoftver és az „Első
lépések” útmutató (First
Step Guide) telepítése
a számítógépre
2 Kapcsolja be a számítógépet.
A program telepítése előtt
a számítógépen zárjon be minden
futó programot.
3 A CD-ROM-ot tegye be
a számítógép CD-meghajtójába.
Ekkor megjelenik a telepítőképernyő.
Folytatás 
55
Ha nem jelenik meg a képernyő
 Kattintson duplán a [My Computer]
(Sajátgép) ikonra.
 Kattintson duplán
a [PICTUREPACKAGE]
(CD-meghajtó) elemre.*
6 Kattintson a [Next] (Tovább)
gombra.
* A meghajtók betűjele (pl. (E:))
a különböző számítógépek esetében
eltérhet.
4 Kattintson az [Install] (Telepít)
gombra.
7 Olvassa el a [License Agreement]
(Licencszerződés) szövegét, jelölje
be az [I accept the terms of the
license agreement] (Elfogadom
a licencszerződés feltételeit)
választókapcsolót, majd kattintson
a [Next] (Tovább) gombra.
A számítógép operációs rendszerétől
függően megjelenhet egy üzenet
arról, hogy az „Első lépések”
útmutató (First Step Guide) nem
telepíthető automatikusan az
InstallShield Wizard varázslóval.
Ebben az esetben másolja kézzel az
„Első lépések” útmutatót (First Step
Guide) a számítógépre az üzenet
útmutatásai szerint.
5 Jelölje ki a telepítendő
alkalmazás nyelvét, majd
kattintson a [Next] (Tovább)
gombra.
56
8 Adja meg, a gépen hova kerüljön
a program, majd kattintson
a [Next] (Tovább) gombra.
9 Kattintson a [Ready to Install
the Program] (A program már
telepíthető) párbeszédpanel
[Install] (Telepítés) gombjára.
Megkezdődik a Picture Package
telepítése.
10 Jelölje ki a telepítendő az „Első
lépések” útmutató (First Step
Guide) nyelvét, majd kattintson
a [Next] (Tovább) gombra.
11 Kattintson a [Next] (Tovább)
gombra az „Első lépések”
útmutató (First Step Guide)
telepítéséhez.
gombra, majd a képernyőn
megjelenő utasításokat követve
telepítse az ImageMixer VCD2
alkalmazást.
13 Ha megjelenik az [Installing
Microsoft (R) DirectX(R)]
(A Microsoft (R) DirectX(R)
telepítése) képernyő, az alábbi
lépéseket követve telepítse
a DirectX 9.0c programot. Ha nem
jelenik meg, folytassa a 14. lépéssel.
 Olvassa el a [License Agreement]
(Licencszerződés) szövegét, majd
kattintson a [Next] (Tovább) gombra.
Számítógép használata
Számítógéptől függően előfordulhat,
hogy ez a képernyő nem jelenik meg.
Ilyen esetben folytassa a 12. lépéssel.
12 Kattintson a [Next] (Tovább)
 Kattintson a [Next] (Tovább) gombra.
 Kattintson a [Finish] (Kész) gombra.
Folytatás 
57
14 Jelölje be a [Yes, I want to restart
my computer now.] (Igen, most
újraindítom a számítógépet.)
választókapcsolót, majd kattintson
a [Finish] (Kész) gombra.
2 Kapcsolja be a számítógépet.
A program telepítése előtt
a számítógépen zárjon be minden
futó programot.
3 A CD-ROM-ot tegye be
a számítógép CD-meghajtójába.
4 Kattintson kétszer a CD-ROM
ikonra.
Ekkor a számítókép kikapcsol,
majd automatikusan ismét
elindul (újraindítás). Az Asztalon
megjelenik a [Picture Package
Menu] (a Picture Package menüje)
és a [Picture Package destination
Folder] (a Picture Package
célmappája) parancsikon (továbbá
a kézikönyv parancsikonja, ha az
„Első lépések” útmutatót (First Step
Guide) a 11–12. pontban telepítette).
5 A [FirstStepGuide] mappában
található kívánt nyelvű
[FirstSetupGuide.pdf] állományt
másolja át a számítógépre.
6 Ez után telepítse az ImageMixer
VCD2 programot.
7 A CD-ROM [MAC] mappájában
található [IMXINST.SIT] állományt
másolja egy tetszés szerinti
mappába.
8 Abban a mappában, ahova
15 A CD-ROM-ot vegye ki
a számítógép CD-meghajtójából.
• Ha kérdése merül fel a Picture Package
programmal kapcsolatban, kérjen
segítséget az 59. oldalon felsorolt címeken,
telefonszámokon.
Telepítés Macintosh számítógépre
1 Most még ne legyen
58
csatlakoztatva a kamera és
a számítógép. Ellenőrizze.
átmásolta, duplázzon a [IMXINST.
SIT] ikonján.
9 Duplázzon a kibontott
[ImageMixerVCD2_Install]
program ikonján.
10 Amikor megjelenik a felhasználóbejelentkező képernyő, adja meg
nevét és jelszavát.
Megkezdődik az ImageMixer VCD2
telepítése.
• Az ImageMixer VCD2 használatának
részleteit a program online Segítője (Help)
tartalmazza.
Az „Első lépések”
útmutató (First Step
Guide) megtekintése
Az „Első lépések” útmutató (First
Step Guide) megjelenítése
Indítás Macintosh számítógépen
Kattintson duplán
a „FirstStepGuide.pdf” állományra.
Indítás Windows operációs rendszer
esetén
Javasoljuk, hogy a megtekintéshez
a Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0
vagy újabb verzióját használja.
Az Asztalon kattintson duplán a
ikonra.
• Ha az „Első lépések” útmutatót HTML
formátumban, automatikus telepítés nélkül
szeretné megtekinteni, akkor másolja
a CD-ROM [Első lépések útmutató (First
Step Guide)] mappájából a kívánt nyelvű
mappát a számítógépre, majd kattintson
kétszer az „index.html” állományra.
• Tanulmányozza a „FirstStepGuide.pdf”-et
az alábbi esetekben:
– az „Első lépések” útmutató (First Step
Guide) nyomtatásakor,
– ha az „Első lépések” útmutató (First
Step Guide) a böngésző beállításai miatt
a javasolt környezetben sem jelenik meg
megfelelően,
– ha az az „Első lépések” útmutató (First
Step Guide) HTML változatának
telepítése nem megy végbe
automatikusan.
Kérdések a programmal
kapcsolatban
Pixela User Support Center (Pixela
Ügyfélszolgálat)
A Pixela honlapja
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Észak-Amerika (Los Angeles) – telefon:
+1-213-341-0163
– Európa (Egyesült Királyság) – telefon:
+44-1489-564-764
– Ázsia (Fülöp-szigetek) – telefon:
+63-2-438-0090
Számítógép használata
A következőképp is eljárhat: válassza
rendre: [Start] – [Programs] (Windows
XP esetén [All Programs]) – [Picture
Package], és [„Első lépések” útmutató
(First Step Guide)], majd indítsa el
a [„Első lépések” útmutató (First Step
Guide)] elemet.
A PDF állomány olvasásához
szükség van az Adobe Reader
programra. Ha nincs telepítve
a számítógépre, akkor töltse le az
Adobe Systems honlapjáról:
http://www.adobe.com/
Szerzői jogok
A CD-ről, az internetről és más
forrásból származó zeneművek,
hangfelvételek és egyéb harmadik
féltől származó zenei alkotások
(a továbbiakban „zenei alkotások”)
szerzői szerzői joggal rendelkeznek,
amely szerzői jogokat az egyes
országok/régiók szerzői jogra
vonatkozó, illetve más vonatkozó
hatályos törvényei védenek. Hacsak
a vonatkozó jogszabályok ezt
kifejezetten nem engedélyezik, az
Folytatás 
59
illetékes szerzők engedélye vagy
jóváhagyása nélkül semmilyen
zenei alkotás nem használható fel
(felhasználásnak minősül mindennemű
másolás, módosítás, reprodukálás,
feltöltés, továbbítás, széles körben való
elérhetővé tétel, átjátszás, terjesztés,
kölcsönzés, lízingelés, eladás és
kiadás). A Sony Corporation Picture
Package programjának felhasználói
licencszerződése sem közvetlenül,
sem közvetve, sem semmilyen más
módon nem ad Önnek sem licencet,
sem használati jogot semminemű zenei
alkotásra.
DVD készítése
(a Közvetlen „Click to
DVD” funkció)
Ha a kamerát olyan Sony VAIO
sorozatú számítógéphez* csatlakoztatja
(külön megvásárolható) i.LINK kábellel,
amely támogatja a „Click to DVD”
funkciót, akkor DVD-ket is készíthet.
A kamerából a felvétel automatikusan
átmásolódik a számítógépre, amely azt
automatikusan DVD-re írja.
Az alábbi eljárás azt ismerteti, hogy
kazettára készített felvételből hogyan
lehet DVD-t készíteni. A rendszerköv
etelményeket és működési feltételeket
a következő internetes címeken
olvashatja el:
– Európa
http://www.vaio-link.com/
– USA
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag/
– Csendes-óceáni térség
http://www.css.ap.sony.com/
– Korea
http://scs.sony.co.kr/
– Tajvan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Kína
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thaiföld
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latin-Amerika
http://vaio-online.sony.com/
i.LINK
kábel (külön
megvásárolható)
az i.LINK (IEEE1394)
aljzathoz
a
60
DV aljzathoz
• Ez a művelet csak i.LINK kábellel
hajtható végre. USB kábel nem
használható.
* Ne feledje, hogy DVD-író meghajtóval
rendelkező Sony VAIO számítógépre
van szükség. Az is elengedhetetlen,
hogy gépére telepítve legyen a Sony
eredeti „Click to DVD Ver.1.2” vagy
újabb verziójú alkalmazása.
Ha első alkalommal használja a Direct
Access to „Click to DVD” funkciót
 Kapcsolja be a számítógépet.
 Kattintson a [Start] gombra, majd az
[All Programs] (Minden program)
menüre.
 A felsorolt programok közül válassza
ki a [Click to DVD]-t, majd kattintson
a [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] elemre.
Ekkor elindul a [Click to DVD
Automatic Mode Launcher] (A Click
to DVD automatikus indítása)
alkalmazás.
• Ha egyszer elindította a [Click to
DVD Automatic Mode Launcher]
alkalmazást, az ettől kezdve
a számítógép bekapcsolásakor mindig
automatikusan el fog indulni.
• A [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] alkalmazás Windows XP
esetén minden felhasználó számára
külön indítandó.
Lépjen ki minden olyan
alkalmazásból, amely i.LINK kábellel
csatlakoztatott készüléket tud kezelni.
2 Csatlakoztassa a kamera
áramforrását, majd a POWER
kapcsolót lefelé tolva válassza ki
a PLAY/EDIT üzemmódot.
Áramforrásként használja
a mellékelt hálózati tápegységet,
mivel egy DVD elkészítése több
óráig is eltarthat.
3 Tegyen be egy felvételt
tartalmazó kazettát a kamerába.
4 A kamerát és a számítógépet
kösse össze a (külön
megvásárolható) i.LINK kábellel
(52., 60. oldal).
• Amikor a kamerát és a számítógépet
csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy
a csatlakozókat a megfelelő állásban
dugja be a készülékekbe. Ha
a csatlakozót rossz állásban erőlteti bele
az aljzatba, tönkremehet, és a kamera
hibás működését idézheti elő.
• A részleteket az „Első lépések”
útmutatóban (First Step Guide) találja
meg.
5 Érintse meg a
 [BURN DVD] 
Számítógép használata
Ha csatlakoztatja a kamerát és
a számítógépet, akkor a Direct Access
to „Click to DVD” funkció segítségével
egyszerűen másolhat át felvételeket
kazettáról DVD-re. A Direct Access
to „Click to DVD” funkció használata
előtt az alábbi lépések végrehajtásával
indítsa el a „Click to DVD Automatic
Mode Launcher” (A Click to DVD
funkció automatikus indítása)
alkalmazást.
1 Kapcsolja be a számítógépet.
 [PAGE2]
elemeket.
Elindul a „Click to DVD”, és
a számítógép képernyőjén utasítások
jelennek meg.
Folytatás 
61
6 Tegyen be egy írható DVD-t
a számítógép DVD-író
meghajtójába.
7 A kamera képernyőjén érintse
meg az [EXEC] gombot.
Ekkor az íróegység automatikusan
kiadja a megírt lemezt. Ha ugyanazt
a tartalmat még egy DVD-re rá
kívánja írni, érintse meg az [EXEC]
gombot.
Ekkor az íróegység újabb lemezt
kér. Tegyen be egy új írható DVD-t
a meghajtóba, majd ismételje meg
a 7. és a 8. lépést.
0:00:00:00
60min
BURN DVD
START
CREATE DVD?
A művelet megszakítása
CANCEL
EXEC
A számítógépen végbemenő
művelet a kamera LCD képernyőjén
követhető nyomon.
CAPTURING: A kazettára rögzített
kép számítógépre történő másolása
van folyamatban.
CONVERTING: A kép MPEG2
formátumba történő átalakítása van
folyamatban.
WRITING: A kép DVD-re történő
írása van folyamatban.
• Ha olyan DVD-RW/+RW lemezt
használ, amely már tartalmaz adatokat,
akkor a kamera LCD képernyőjén
megjelenik a [This is a recorded disc.
Delete and overwrite?] (Nem üres
a lemez. Törli és felülírja?) üzenet.
Amikor megérinti az [EXEC] gombot,
a korábban rögzített adatok törlődnek,
és a számítógép az új adatokat írja fel
a lemezre.
8 A DVD-készítés befejezéséhez
érintse meg az [
END] gombot.
60min
0:00:00:00
BURN DVD
COMPLETED
Create another
copy?
Disctray
opens.
EXEC
62
END
A kamera LCD képernyőjén érintse
meg a [CANCEL] gombot.
• Miután a kamera LCD képernyőjén
megjelent a [Finalizing DVD.] (A DVD
lezárása) üzenet, a művelet már nem
szakítható meg.
• Ne húzza ki az i.LINK kábelt, és ne
állítsa más helyzetbe a kamera POWER
kapcsolóját, amíg a teljes képanyag át nem
másolódott a számítógépre.
• Amikor a képernyőn megjelenik
a [CONVERTING] vagy a [WRITING]
elem, a képek átmásolása már befejeződött.
Ilyenkor a számítógép akkor is elkészíti
a DVD-t, ha kihúzza az i.LINK kábelt vagy
ha kikapcsolja a kamerát.
• Az alábbi esetekben megszakad a képanyag
átmásolása, a DVD pedig azt a képanyagot
fogja tartalmazni, amely a megszakítás
pillanatáig a számítógépre átmásolódott.
A DVD pedig azt a képanyagot fogja
tartalmazni, amely a megszakítás
pillanatáig a számítógépre átmásolódott.
A részleteket a „Click to DVD Automatic
Mode Launcher” alkalmazás súgója (Help)
tartalmazza.
– Ha a kazettán legalább 10 másodpercnyi
üres szalagrész található.
– Ha a kazettán későbbi dátumú felvétel
szerepel korábbi dátumú előtt.
– Ha ugyanazon a kazettán normál és
szélesvásznú felvételek is találhatók.
• A következő esetekben a kamera
kezelőszervei nem működnek:
– kazetta lejátszásakor,
– amikor a számítógépen elindult a „Click
to DVD” művelet.
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során valamilyen probléma merül fel, az alábbi táblázat
alapján hárítsa el. Ha a probléma továbbra is fennáll, távolítsa el az áramforrást,
és forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
Általános műveletek/Easy Handycam
A kamera nem kapcsol be.
• Az akkumulátor lemerült, lemerülőben van, vagy nincs a kamerában.
• Tegyen feltöltött akkumulátort a kamerára.
• A hálózati tápegység segítségével csatlakoztassa a kamerát a fali csatlakozóaljzatba
(9. oldal).
• DCR-HC22E esetében:
Helyezze fel megfelelően a kamerát a Sony Handycam illesztőállványra (9. oldal).
A kamera nem működik, pedig be van kapcsolva.
• Húzza ki a hálózati tápegység csatlakozódugóját a fali csatlakozóaljzatból, vagy vegye
le az akkumulátort, majd körülbelül 1 perc múlva csatlakoztassa újra. Ha a funkciók
továbbra sem működnek, nyomja meg a RESET gombot (23. oldal) egy hegyes tárgy
segítségével. (Ha megnyomja a RESET gombot, valamennyi beállítás, így az óra is,
a gyárilag beállított értéket veszi fel.)
Az Easy Handycam üzemmód nem kapcsolható be.
Easy Handycam üzemmódban a beállítások megváltoznak.
• Easy Handycam üzemmódban a képernyőn nem látható funkciók a gyári beállítást
veszik fel. Amikor azonban kilép az Easy Handycam üzemmódból, ismét visszaállnak
az előzőleg beállított értékekre.
Hibaelhárítás
• Felvétel közben, illetve amikor a kamera USB-kábellel másik készülékhez
csatlakozik, az Easy Handycam üzemmód nem kapcsolható be.
A [DEMO MODE] nem indul el.
• A bemutató nem tekinthető meg, ha a NIGHTSHOT PLUS kapcsoló ON helyzetben
áll.
• Vegye ki a kazettát a kamerából (17. oldal).
A kamera felmelegszik.
• Ez akkor fordulhat elő, ha a készülék sokáig volt bekapcsolva. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Folytatás 
63
Akkumulátor/Áramforrás
A kamera váratlanul kikapcsol.
• Ha körülbelül 5 percig nem használja a kamerát,
az automatikusan kikapcsol (A.SHUT OFF). Módosítsa az [A.SHUT OFF]
beállítását (46. oldal), kapcsolja be ismét a kamerát, vagy használja a hálózati
tápegységet.
• Töltse fel az akkumulátort (9. oldal).
A CHG töltésjelző az akkumulátor töltésekor nem világít.
• Tolja a POWER kapcsolót felfelé, OFF (CHG) helyzetbe (9. oldal).
• Igazítsa meg az akkumulátort a kamerán (9. oldal).
• Nem érkezik áram a fali csatlakozóaljzatból (9. oldal).
• DCR-HC22E esetében:
Helyezze fel megfelelően a kamerát a Sony Handycam illesztőállványra (9. oldal).
• Befejeződött az akkumulátor feltöltése (9. oldal).
A CHG töltésjelző az akkumulátor töltésekor villog.
• Igazítsa meg az akkumulátort a kamerán. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza
ki a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzatból, és forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz. Lehet, hogy az akkumulátor sérült.
A kamera gyakran kikapcsol, pedig az akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelző szerint az akkumulátornak még működtetnie kellene a kamerát.
• Meghibásodott az akkumulátor energiaszintjét mutató kijelző, vagy nem töltötte elég
sokáig az akkumulátort. A kijelző ismét a helyes értéket fogja mutatni, ha teljesen
feltölti az akkumulátort (9. oldal).
Az akkumulátor energiaszintjét mutató kijelzés nem pontosan mutatja
a hátralévő időt.
• Túl hideg vagy túl meleg van, vagy nem töltötte elég sokáig az akkumulátort.
A jelenség nem utal meghibásodásra.
• Töltse fel teljesen az akkumulátort. Ha ez nem oldja meg a problémát, cserélje ki az
akkumulátort egy újra. Lehet, hogy az akkumulátor sérült (9., 81. oldal).
• A használat körülményeitől függően előfordulhat, hogy a kijelzőn látható idő
nem egyezik meg azzal az idővel, amennyit a készülék az akkumulátorral annak
feltöltése nélkül még ténylegesen működni képes. Miután kinyitja vagy bezárja az
LCD panelt, a készüléknek kb. 1 percre van szüksége ahhoz, hogy az akkumulátor
energiaszintjének megfelelő időértéket megjelenítse.
Az akkumulátor gyorsan lemerül.
64
• A környezet hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony, illetve nem töltötte elég
sokáig az akkumulátort. A jelenség nem utal meghibásodásra.
• Töltse fel teljesen az akkumulátort. Ha ez nem oldja meg a problémát, cserélje ki az
akkumulátort egy újra. Lehet, hogy az akkumulátor sérült (9., 81. oldal).
Hiba lép fel, amikor a kamerát a hálózati tápegységhez csatlakoztatja.
• Kapcsolja ki a kamerát, és húzza ki a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzatból.
Aztán ismét csatlakoztassa.
LCD képernyő/kereső
Érintéskor elmosódott minta jelenik meg az LCD képernyőn.
• A jelenség nem utal meghibásodásra. Ne érintse meg erőteljesen az LCD képernyőt!
Ismeretlen kép jelenik meg az LCD képernyőn, illetve a keresőben.
• A kamera [DEMO MODE] üzemmódban van (45. oldal). A [DEMO MODE]
kikapcsolásához érintse meg az LCD képernyőt vagy tegyen be egy kazettát.
A képernyőn ismeretlen szimbólum jelenik meg.
• Nézze meg a szimbólumok listáját (76. oldal).
A kép az LCD képernyőn marad.
• Ez akkor fordul elő, ha kihúzza a hálózati tápegység tápkábelét a fali
csatlakozóaljzatból vagy leveszi az akkumulátort a kameráról anélkül, hogy előbb
kikapcsolta volna a készüléket. A jelenség nem utal meghibásodásra.
• Finoman érintse meg az LCD képernyőt.
• Nyomja meg a kamera DISP/BATT INFO gombját (vagy DCR-HC19E/HC21E/
HC22E típusú kamerák esetén a mellékelt távirányító DISPLAY gombját)
(15. oldal).
Hibaelhárítás
Az érintőképernyőn nem jelennek meg a gombok.
Az érintőképernyőn megjelenő gombok nem megfelelően működnek, vagy
egyáltalán nem működnek.
• Állítsa be a képernyőt ([CALIBRATION]) (86. oldal).
A keresőben a kép nem éles.
• A kereső élességbeállító gombjának segítségével állítsa élesre a képet (14. oldal).
A keresőből eltűnt a kép.
• Zárja be az LCD panelt. Ha nyitva van az LCD panel, a keresőben nem látszik a kép
(14. oldal).
Folytatás 
65
Kazetta
A kazettatartó nem adja ki a kazettát.
• Ellenőrizze, az áramforrás (akkumulátor vagy hálózati tápegység) megfelelően
csatlakozását (9. oldal).
• Vegye le az akkumulátort a kameráról, majd tegye vissza (10. oldal).
• Tegyen feltöltött akkumulátort a kamerára (9. oldal).
A kazetta nem vehető ki, pedig a kazettatartó fedele nyitva van.
• A kamerában pára kezd lecsapódni (84. oldal).
Cassette Memory kazettamemóriával rendelkező kazetta használatakor nem
jelenik meg a Cassette Memory kijelzés vagy felirat.
• A kamera nem támogatja a Cassette Memory kazettamemóriát, ezért a kijelzés nem
látható.
A kazettán hátralévő idő nem jelenik meg.
• Ha a szalagon hátralévő időt mindig látni szeretné, állítsa a [
[ON] állásba (45. oldal).
REMAIN] elemet
Felvétel
Lásd még „A kép beállítása felvétel közben” (67. oldal).
A kazettában a szalag nem indul el, amikor megnyomja a REC START/STOP
gombot.
• A POWER kapcsolót tolja lefelé mindaddig, amíg a CAMERA jelzőfény világítani
nem kezd (18., 20. oldal).
• A kazettában a szalag a végére ért. Csévélje vissza, vagy tegyen be másik kazettát.
• Az írásvédő fület tolja REC állásba, vagy tegyen be új kazettát (80. oldal).
• Páralecsapódás miatt a szalag hozzátapadt a fejhez vagy a görgőhöz. Vegye ki
a kazettát, várjon legalább 1 órát, majd tegye vissza (84. oldal).
A kazettára felvett utolsó felvétel nem csatlakozik zavaró jelek nélkül
a következőhöz.
• Ügyeljen az alábbiakra.
– Hajtsa végre END SEARCH műveletet (26. oldal).
– Ne vegye ki a kazettát. (Ekkor a felvétel szünet nélkül folytatódik még abban az
esetben is, ha kikapcsolja a kamerát.)
– Ugyanarra a kazettára ne készítsen SP és LP módban is felvételt.
– LP módban lehetőség szerint megszakítás nélkül készítsen felvételt.
Állókép rögzítésekor nem hallatszik a zárhang
• Állítsa a [BEEP] funkciót [ON] állásba (46. oldal).
66
A (külön megvásárolható) külső vaku nem működik.
• A vaku nincs bekapcsolva, vagy nem megfelelően van rátéve a kamerára.
• Több vakut csatlakoztatott a készülékhez. Csak egyetlen külső vaku csatlakoztatható.
Nem működik az [END SCH] funkció.
• A felvétel befejezés után kivette a kazettát a kamerából (26. oldal).
• A kazetta új, vagy nem tartalmaz felvételt.
Nem működik megfelelően az [END SCH] funkció.
• A kazetta elején vagy közepén üres szalagrész található. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A kép beállítása felvétel közben
Lásd még „Menü” (69. oldal).
Nem működik az automatikus fókuszbeállítás.
• Állítsa a [FOCUS] gombot [ AUTO] állásba (33. oldal).
• A felvételi körülmények nem alkalmasak a fókusz automatikus beállításához. Állítsa
be kézzel a fókuszt (33. oldal).
Hibaelhárítás
Nem működik a [STEADYSHOT] funkció.
• Állítsa a [STEADYSHOT] funkciót [ON] állásba (42. oldal).
Nem működik az BACK LIGHT funkció.
• A BACK LIGHT funkció kikapcsol, ha az [EXPOSURE] elem beállítása
[MANUAL] (34. oldal), vagy a [SPOT METER] elemet választja (33. oldal).
• Easy Handycam üzemmódban nem működik a BACK LIGHT funkció.
Amikor sötétben gyertyafényt vagy villanyfényt filmez, függőleges csík jelenik
meg.
• Ilyesmi akkor fordul elő, amikor a tárgy és a háttér fényessége nagy mértékben eltér
egymástól. A jelenség nem utal meghibásodásra.
Ha fényes tárgyról készít felvételt, függőleges sáv jelenik meg.
• Ez az elmosódás. A jelenség nem utal meghibásodásra.
A kép színei nem valósághűek.
• Kapcsolja ki a NightShot plus funkciót (22. oldal).
Folytatás 
67
A kép túl világos, a felvétel tárgya pedig nem jelenik meg a képernyőn.
• Kapcsolja ki a NightShot plus funkciót (22. oldal).
• Kapcsolja ki a BACK LIGHT funkciót (22. oldal).
Villog a kép, vagy vibrálnak a színek.
• Ez akkor fordul elő, ha fénycső, nátriumgőz- vagy higanygőz-lámpa alatt készít
felvételt [PORTRAIT] vagy [SPORTS] üzemmódban. Ilyenkor kapcsolja ki
a [PROGRAM AE] funkciót (40. oldal).
Tévéképernyő vagy számítógép-képernyő filmezésekor vízszintes fekete
sávok jelennek meg.
• Állítsa a [STEADYSHOT] funkciót [OFF] állásba (42. oldal).
Lejátszás
A kazetta nem játszható le.
• A POWER kapcsolót lefelé tolva válassza ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
• Csévélje vissza a szalagot (21. oldal).
A képen vízszintes csíkok jelennek meg. Nem jelenik meg kép, vagy
a megjelenő kép életlen.
• Tisztítsa meg a fejet a (külön megvásárolható) tisztítókazettával (85. oldal).
Nincs hang, vagy nagyon halk hang hallható.
• Állítsa a [HiFi SOUND] értékét [STEREO]-ra (43. oldal).
• Növelje a hangerőt (21. oldal).
• Állítsa az [AUDIO MIX] értéket egyre távolabb az [ST2] értéktől, amíg a hang
megfelelően hallható nem lesz (51. oldal).
• Ha S VIDEO csatlakozódugót használ, bizonyosodjék meg arról, hogy az A/V
átjátszókábel piros és fehér dugója is csatlakoztatva van-e (30. oldal).
Szakadozott a hang.
• Tisztítsa meg a fejet a (külön megvásárolható) tisztítókazettával (85. oldal).
„---” látható a képernyőn.
• Amikor a most lejátszott felvételt rögzítették, nem volt beállítva a dátum és az idő.
• A kamera üres szalagrészt játszik le.
• Ha a szalag zajos vagy sérült, az adatkód nem olvasható le róla.
A kép zajos, a képernyőn pedig megjelenik a
szimbólum.
• A felvételt a kameráétól (PAL) eltérő televíziós színrendszerben rögzítették.
A jelenség nem utal meghibásodásra (79. oldal).
68
látható a képernyőn.
• A lejátszott kazettára a felvétel 4ch mic mikrofonnal készült (4CH MIC. REC).
Kamerája nem kompatibilis a 4ch mic mikrofonnal készült felvétellel.
Nem megfelelően működik a dátum szerinti keresés. DCR-HC19E/HC21E/
HC22E
• Ha az adott naphoz 2 percnél rövidebb idejű felvétel tartozik, előfordulhat, hogy
a kamera nem pontosan talál rá arra a pontra, ahol a dátum vált.
• A kazetta elején vagy közepén üres szalagrész található. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Távirányító (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Nem működik a mellékelt távirányító.
• Állítsa a [COMMANDER] funkciót [ON] állásba (46. oldal).
• Távolítson el minden akadályt a kamera infravörös érzékelője és a távirányító közül.
• Ne irányítsa a készülék infravörös érzékelőjét erős fényforrás, például közvetlen
napfény vagy a mennyezetvilágítás felé. Ez a távirányító hibás működését okozhatja.
• Tegyen be új elemet. Tegyen be elemet az elemtartóba, ügyelve a helyes (jelzett)
+/– polaritásra. (87. oldal).
• Kapcsolja a távirányítót VTR 2-től eltérő üzemmódba, vagy takarja le fekete
papírlappal a videomagnó infravörös érzékelőjét.
Hibaelhárítás
A mellékelt távirányító használata egy másik videomagnó hibás működését
okozza.
Menü
A menüelemek szürkén jelennek meg.
• A szürkén megjelenő menüelemek az aktuális felvételi vagy lejátszási helyzetben nem
választhatók ki.
Nem használható a [SPOT METER] funkció.
• A [SPOT METER] funkció nem használható együtt a NightShot plus funkcióval.
• Ha a [PROGRAM AE] funkciót választja, a [SPOT METER] értéke automatikusan
[ AUTO] lesz.
Nem használható az [EXPOSURE] funkció.
• Az [EXPOSURE] funkció nem használható együtt a NightShot plus funkcióval.
Folytatás 
69
Nem használható a [WHT BAL] funkció.
• A [WHT BAL] funkció nem használható együtt a NightShot plus funkcióval.
Nem használható a [SPOT FOCUS] funkció.
• A [SPOT FOCUS] funkció nem használható együtt a [PROGRAM AE] funkcióval.
Nem használható a [PROGRAM AE] funkció.
• A [PROGRAM AE] funkció nem használható, ha a NIGHTSHOT PLUS kapcsoló
ON állapotban van.
Másolás/szerkesztés/csatlakoztatás más készülékekhez
A kamera által küldött kép nem jelenik meg a kamerához csatlakoztatott
készüléken.
• Zárja le a kamera DC IN aljzatának fedelét, majd teljesen betolva helyezze fel
stabilan és csatlakoztassa a kamerát a Sony Handycam illesztőállványra (10. oldal).
A csatlakoztatott készülék kijelzőjén az időkód és más adatok is megjelennek.
• Ha A/V átjátszókábellel csatlakoztatta a kamerát a másik eszközhöz, állítsa a [DISP
OUT] értékét [LCD]-re (46. oldal).
Az A/V átjátszókábel használata mellett nem működik megfelelően a másolás
funkció.
• Állítsa a [DISP OUT] értéket [LCD]-re (46. oldal).
• Nem megfelelő az A/V átjátszókábel csatlakoztatása. Ahhoz, hogy képet tudjon
másolni a kameráról egy másik készülékre, az A/V átjátszókábelt csatlakoztatni kell
a másik készülék bemenetébe.
A felvételre utólag rögzített új hang nem hallható.
• Állítsa az [AUDIO MIX] értékét egyre távolabb az [ST1] értéktől, amíg a hang
megfelelően nem hallható (51. oldal).
A csatlakoztatott készülékről származó képek nem megfelelően jelennek meg.
(DCR-HC21E/HC22E)
• A bemenő jel nem PAL rendszerű.
A kép torz vagy sötét. (DCR-HC22E)
• Az A/V átjátszókábelek mind a kamerához, mind pedig a Handycam Station
illesztőállványhoz csatlakoztatva vannak. Távolítsa el az egyik A/V átjátszókábelt.
70
Csatlakoztatás számítógéphez
A számítógép nem ismeri fel a kamerát.
• Húzza ki a kábelt a számítógépből és a kamerából is, majd ismét csatlakoztassa úgy,
hogy az érintkezés megfelelő legyen.
• DCR-HC22E esetében:
Állítsa a Handycam Station illesztőállványon levő (USB) ON/OFF kapcsolót ON
állásba.
• DCR-HC22E esetében:
Csatlakoztassa megfelelően a Handycam Station illesztőállványt a kamerához.
• A számítógépről válasszon le minden USB-kábellel csatlakoztatott eszközt, kivéve
a billentyűzetet, az egeret és a kamerát.
• Húzza ki a kábelt a számítógépből és a kamerából, indítsa újra a számítógépet, majd
csatlakoztassa azokat ismét megfelelően.
Hibaüzenet jelenik meg, amikor a mellékelt CD-ROM-ot behelyezi
a számítógépbe.
• A számítógép videokártyáját a következőképpen állítsa be:
– Windows: felbontás: legalább 800 × 600; színek száma: legalább High Color
(16 bites, 65 000 szín)
– Macintosh: legalább 1 024 x 768 felbontás, legalább 32 000 szín
A számítógépen nem jelenik meg a kamerában látható kép.
Hibaelhárítás
• Húzza ki a kábelt a számítógépből, kapcsolja be a kamerát, majd ismét csatlakoztassa
a kábelt.
• A POWER kapcsolót tolja lefelé mindaddig, amíg a CAMERA jelzőfény világítani
nem kezd, majd állítsa az [USB STREAM] menüpont értékét [ON] értékre
(45. oldal). (Csak abban az esetben, ha USB-kábellel csatlakozik a Windows
operációs rendszert futtató számítógéphez)
A számítógépen nem látható a kazettára készített felvétel.
• Húzza ki a kábelt a számítógépből, majd ismét csatlakoztassa.
• A POWER kapcsolót tolja lefelé mindaddig, amíg a PLAY/EDIT jelzőfény világítani
nem kezd, majd állítsa az [USB STREAM] menüpont értékét [ON] értékre
(45. oldal). (Csak abban az esetben, ha USB-kábellel csatlakozik a Windows
operációs rendszert futtató számítógéphez)
USB-kábel használatakor nem jelenik meg a kép a Windows operációs
rendszert futtató számítógép képernyőjén.
• Az USB-illesztőprogram regisztrációja nem megfelelő, mert a számítógépet és
a kamerát az USB-illesztőprogram telepítésének befejezése előtt kötötte össze.
Az USB-illesztőprogram helyes telepítését az alábbi lépések ismertetik.
Folytatás 
71
 Windows 98/Windows 98SE/Windows Me esetén
Ha számítógép segítségével másolja át vagy játssza le a kazettára rögzített képeket,
Windows 98 esetén nem garantálható, hogy a művelet sikeres lesz.
1 Ellenőrizze, hogy a kamera és a számítógép csatlakoztatva van-e.
2 A jobb egérgombbal kattintson a [My Computer] (Sajátgép) menüelemre, majd
válassza ki a [Properties] (Tulajdonságok) elemet.
Ekkor megjelenik a [System Properties] (Rendszertulajdonságok) párbeszédpanel.
3 Kattintson a [Device Manager] (Eszközkezelő) lapra.
4 Ha az alábbi eszközök már telepítve vannak, akkor a jobb egérgombbal kattintson
rájuk, majd a [Remove] (Eltávolítás) elemet kiválasztva törölje azokat.
Kazettára rögzített kép másolásához és megtekintéséhez
– [USB Audio Device] (USB audioeszköz) a [Sound, video and game controllers]
(Hang-, video- és játékvezérlők) mappában
– [USB Device] (USB eszköz) az [Other devices] (Egyéb eszközök) mappában
– [USB Composite Device] a [Universal Serial Bus Controller] (Universal Serial
Bus vezérlők) mappában
5 A megjelenő [Confirm Device Removal] (Eszköz eltávolításának jóváhagyása)
képernyőn kattintson az [OK] gombra.
6 Kapcsolja ki a kamerát, húzza ki az USB-kábelt, majd indítsa újra a számítógépet.
7 A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a számítógép CD-meghajtójába.
8 Az alábbi lépéseket követve telepítse újra az USB illesztőprogramot.
1 Kattintson duplán a [My Computer] (Sajátgép) ikonra.
2 Kattintson a jobb egérgombbal a [PICTUREPACKAGE] (CD-meghajtó)
elemre.*
* A meghajtók betűjele (pl. (E:)) a különböző számítógépek esetében eltérhet.
3 Kattintson az [Open] (Megnyitás) gombra.
4 Kattintson duplán a [Driver] (Illesztőprogram) elemre.
5 Kattintson duplán a [Setup.exe] programra.
• Ha az [USB Audio Device], az [USB Device] és az [USB Composite Device]
eszközön kívül mást is kitöröl, az zavart okozhat a számítógép működésében.
 Windows 2000 esetén
Jelentkezzen be rendszergazdai (Administrator) jogosultságokkal.
1 Ellenőrizze, hogy a kamera és a számítógép csatlakoztatva van-e.
2 A jobb egérgombbal kattintson a [My Computer] (Sajátgép) menüelemre, majd
válassza ki a [Properties] (Tulajdonságok) elemet.
Ekkor megjelenik a [System Properties] (Rendszertulajdonságok) párbeszédpanel.
3 Kattintson a [Hardware] (Hardver) lap  [Device Manager] (Eszközkezelő) 
[View] (Nézet)  [Devices by type] (Eszközök típus szerint) parancsára.
4 Ha az alábbi eszközök már telepítve vannak, akkor az egér jobb oldali gombjával
kattintson rájuk, majd az [Uninstall] (Eltávolítás) elemet kiválasztva törölje őket.
72
5
6
7
8
Kazettára rögzített kép másolásához és megtekintéséhez
– [USB Composite Device] a [Universal Serial Bus Controller] (Universal Serial
Bus vezérlők) mappában
– [USB Audio Device] (USB audioeszköz) a [Sound, video and game controller]
(Hang-, video- és játékvezérlő) mappában
– [Composite USB Device] (USB eszköz) az [Other devices] (Egyéb eszközök)
mappában
A megjelenő [Confirm Device Removal] (Eszköz eltávolításának jóváhagyása)
képernyőn kattintson az [OK] gombra.
Kapcsolja ki a kamerát, húzza ki az USB-kábelt, majd indítsa újra a számítógépet.
A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a CD-meghajtóba.
Az alábbi lépéseket követve telepítse újra az USB illesztőprogramot.
1 Kattintson duplán a [My Computer] (Sajátgép) ikonra.
2 Kattintson a jobb egérgombbal a [PICTUREPACKAGE] (CD-meghajtó)
elemre.*
* A meghajtók betűjele (pl. (E:)) a különböző számítógépek esetében eltérhet.
3 Kattintson az [Open] (Megnyitás) gombra.
4 Kattintson duplán a [Driver] (Illesztőprogram) elemre.
5 Kattintson duplán a [Setup.exe] programra.
• Ha az [USB Composite Device], az [USB Audio Device] és a [Composite
USB Device] eszközön kívül mást is kitöröl, az zavart okozhat a számítógép
működésében.
Jelentkezzen be rendszergazdai (Administrator) jogosultságokkal.
1 Ellenőrizze, hogy a kamera és a számítógép csatlakoztatva van-e.
2 Kattintson a [Start] menüre.
3 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [My Computer] (Sajátgép)
menüelemre, majd válassza ki a [Properties] (Tulajdonságok) elemet.
Ekkor megjelenik a [System Properties] (Rendszertulajdonságok) párbeszédpanel.
3 Kattintással válassza ki a [Hardware] (Hardver) lapon a  [Device Manager]
(Eszközkezelő)  [View] (Nézet)  [Devices by type] (Eszközök típus szerint)
parancsot.
5 Ha az alábbi eszközök már telepítve vannak, akkor az egér jobb oldali gombjával
kattintson rájuk, majd az [Uninstall] (Eltávolítás) elemet kiválasztva törölje őket.
Kazettára rögzített kép másolásához és megtekintéséhez
– [USB Composite Device] a [Universal Serial Bus Controller] (Universal Serial
Bus vezérlők) mappában
– [USB Audio Device] (USB audioeszköz) a [Sound, video and game controller]
(Hang-, video- és játékvezérlő) mappában
– [USB Device] (USB eszköz) az [Other devices] (Egyéb eszközök) mappában
6 A megjelenő [Confirm Device Removal] (Eszköz eltávolításának jóváhagyása)
képernyőn kattintson az [OK] gombra.
7 Kapcsolja ki a kamerát, húzza ki az USB-kábelt, majd indítsa újra a számítógépet.
Folytatás 
Hibaelhárítás
 Windows XP esetén
73
8 A mellékelt CD-ROM-ot tegye be számítógépe CD-meghajtójába.
9 Az alábbi lépéseket követve telepítse újra az USB illesztőprogramot.
1 Kattintson duplán a [My Computer] (Sajátgép) ikonra.
2 Kattintson a jobb egérgombbal a [PICTUREPACKAGE] (CD-meghajtó)
elemre.*
* A meghajtók betűjele (pl. (E:)) a különböző számítógépek esetében eltérhet.
3 Kattintson az [Open] (Megnyitás) gombra.
4 Kattintson duplán a [Driver] (Illesztőprogram) elemre.
5 Kattintson duplán a [Setup.exe] programra.
• Ha az [USB Composite Device], az [USB Audio Device] és az [USB Device]
eszközön kívül mást is kitöröl, az zavart okozhat a számítógép működésében.
Ha a kamera és a Windows operációs rendszert futtató számítógép
USB-kábellel csatlakozik egymáshoz, a hang nem hallható.
• Módosítsa a számítógépes környezet beállításait az alábbiak szerint:
1 Válassza ki a következőket: [Start]  [Programs] (Programok) ([All Programs]
(Minden program) Windows XP esetén  [Picture Package]  [Handycam Tools]
 [USB Streaming Tool].
2 Válasszon ki egy másik eszközt a [Select audio device] (Másik audioeszköz
kiválasztása) képernyőn.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, kattintson a [Next] (Tovább), végül
a [Done] (Kész) gombra.
• Windows 98 esetén nem hallható hang.
USB videoátvitel közben a kép egyenetlen.
• Módosítsa a beállításokat az alábbiak szerint:
1 Válassza ki a következőket: [Start]  [Programs] (Programok) ([All Programs]
(Minden program) Windows XP esetén  [Picture Package]  [Handycam Tools]
 [USB Streaming Tool].
2 A [Select video quality] (Képminőség beállítása) párbeszédpanelen tolja
a csúszkát a (–) jel irányába.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, kattintson a [Next] (Tovább), végül
a [Done] (Kész) gombra.
Nem megfelelően működik a Picture Package alkalmazás.
• Zárja be a Picture Package alkalmazást, majd indítsa újra a számítógépet.
A Picture Package alkalmazás használata során hibaüzenet jelenik meg.
• Először zárja be a Picture Package alkalmazást, majd a kamera POWER kapcsolóját
eltolva válasszon másik üzemmódot.
74
A számítógép nem ismeri fel a CD-R meghajtót, vagy nem sikerül az adatírás
a CD-R meghajtóra a Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup vagy
VCD Maker alkalmazás segítségével.
• A használható (kompatibilis) meghajtókról a következő címen (URL) talál
információt:
http://www.ppackage.com/
Az „Első lépések” útmutató (First Step Guide) nem megfelelően jelenik meg.
• Hajtsa végre az alábbiakat, és tanulmányozza az „Első lépések” útmutatót (First Step
Guide) (FirstStepGuide.pdf).
1 A mellékelt CD-ROM-ot tegye be számítógépe CD-meghajtójába.
2 Kattintson duplán a [My Computer] (Sajátgép) ikonra.
3 Kattintson a jobb egérgombbal a [PICTUREPACKAGE] (CD-meghajtó)
elemre.*
* A meghajtók betűjele (pl. (E:)) a különböző számítógépek esetében eltérhet.
4 Kattintson az [Explorer] ikonra.
5 Kattintson duplán a [FirstStepGuide] elemre.
6 Kattintson duplán a kívánt nyelvnek megfelelő mappára.
7 Kattintson duplán a „FirstStepGuide.pdf” állományra.
Hibaelhárítás
75
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek
vagy a hivatalos helyi Sony
márkaszervizhez. Közölje velük az
„E” betűvel kezdődő 5 jegyű kódot.
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető szimbólumok
Ha a képernyőn vagy a keresőben
jelzések, szimbólumok jelennek meg,
ellenőrizze az alábbiakat.
Egyes problémákat Ön is megoldhat.
Ha a probléma többszöri elhárítási
kísérlet ellenére is fennáll,
forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
Sony márkaszervizhez.
C:(vagy E:) : (Öndiagnózis
kijelzője)
C:04:
• Az akkumulátor nem
„InfoLITHIUM” akkumulátor.
Használjon „InfoLITHIUM”
akkumulátort (81. oldal).
C:21:
• Páralecsapódás történt. Vegye ki
a kazettát, várjon legalább 1 órát,
majd tegye vissza (84. oldal).
C:22:
• Tisztítsa meg a fejet (külön
megvásárolható) tisztítókazettával
(85. oldal).
C:31: / C:32:
• A fent leírtaktól eltérő hibajelenség
fordult elő. Vegye ki a kazettát,
helyezze be újra, majd ismét
próbálja meg használni a kamerát.
Ha pára kezd lecsapódni
a kamerában, ne próbálkozzék ezzel
az eljárással (84. oldal).
• Távolítsa el az áramforrást.
Csatlakoztassa ismét, és próbálja
meg újra használni a kamerát.
• Cserélje ki a kazettát. Nyomja
meg a RESET gombot (23. oldal),
majd próbálja meg ismét használni
a kamerát.
E:61: / E:62:
76
• Forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz
(Az akkumulátor energiaszintjére
utaló figyelmeztetés)
•
•
Az akkumulátor csaknem lemerült.
A működési feltételek, a környezet,
illetve az akkumulátor állapotának
függvényében előfordulhat, hogy
a  figyelmeztető szimbólum már
akkor villog, amikor a kamera még
5–10 percig működőképes.
(Figyelmeztetés
a páralecsapódásra)*
• Vegye ki a kazettát, távolítsa el az
áramforrást, és a kamerát hagyja
nyitott kazettatartóval körülbelül
1 órán át (84. oldal).
(A kazettára vonatkozó
figyelmeztető szimbólumok)
Ha lassan villog:
• A kazettára már csak 5 percnél
rövidebb felvétel fér.
• Nincs kazetta a kamerában.*
• A kazetta írásvédő kapcsolója
nem engedi a kazetta tartalmának
módosítását (80. oldal).*
Ha gyorsan villog:
• A szalag a végére ért.*
(A kazetta kivételére figyelmeztető
szimbólum)*
Ha lassan villog:
• A kazetta írásvédő kapcsolója
nem engedi a kazetta tartalmának
módosítását (80. oldal).
Ha gyorsan villog:
• Páralecsapódás történt (84. oldal).
• Az öndiagnózis kijelző kódja látható
(76. oldal).
(A külső vakura vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha lassan villog:
• Feltöltés alatt
Moisture condensation. Turn off
for 1H. (Páralecsapódás történt.
Kapcsolja ki 1 órára.) (84. oldal)
Ha gyorsan villog:
 Kazetta/Szalag
• Az öndiagnózis kijelző kódja látható
(76. oldal).*
• Valami probléma van a vakuval.
Insert a cassette. (Tegyen be egy
kazettát.) (17. oldal)
* Amikor a képernyőn megjelennek
a figyelmeztető jelek, dallam hallható
(46. oldal).
Figyelmeztető üzenetek leírása
Ha a képernyőn üzenetek jelennek meg,
tegye a következőket:
Reinsert the cassette. (Vegye ki,
majd ismét tegye be a kazettát.)
• Ellenőrizze, nem sérült-e a kazetta.
The tape is locked - check the
tab. (A kazetta írásvédett – nézze
meg az írásvédő kapcsolóját.)
(80. oldal)
 Akkumulátor
Battery level is low. (Az akkumulátor
töltöttségi szintje alacsony.)
• Elemcsere (9., 81. oldal)
Old battery. Use a new one.
(Az akkumulátor régi. Cserélje újra.)
(81. oldal)
Re-attach the power source.
(Csatlakoztassa ismét az
áramforrást.) (9. oldal)
 Páralecsapódás
Moisture condensation. Eject the
cassette. (Páralecsapódás történt.
Vegye ki a kazettát.) (84. oldal)
The tape has reached the end.
(A kazettában a szalag a végére ért.)
• Csévélje vissza vagy cserélje ki
a kazettát.
 Vaku
Hibaelhárítás
Use the “InfoLITHIUM” battery
pack. (Használjon „InfoLITHIUM”
akkumulátort.) (81. oldal)
Charging… Cannot record still
images. (Töltés… Állókép nem
készíthető.)
• Akkor kísérelt meg állóképet
rögzíteni, amikor a (külön
megvásárolható) vaku éppen
töltődött.
 Egyéb
Cannot record due to copyright
protection. (Szerzőijog-védelem
miatt nem készíthető felvétel.)
(80. oldal)
Folytatás 
77
Cannot add audio. (Utólagos
hangfelvétel nem készíthető.) (50. oldal)
Cannot add audio. Disconnect the
i.LINK cable. (Utólagos hangfelvétel
nem készíthető. Húzza ki az i.LINK
kábelt.) (50. oldal)
Not recorded in SP mode. Cannot
add audio. (A felvétel nem SP
módban készült. Hang utólag nem
adható hozzá.) (50. oldal)
Not recorded in 12-bit audio. Cannot
add audio. (A felvétel nem 12 bites
hanggal készült. Hang utólag nem
adható hozzá.) (50. oldal)
Cannot add audio on the blank
portion of a tape. (Hang utólag
nem adható hozzá a szalag üres
részéhez.) (50. oldal)
 Dirty video head. Use a cleaning
cassette. (Piszkos a videofej.
Tisztítsa meg tisztítókazettával.)
(85. oldal)
Cannot start Easy Handycam /
Cannot cancel Easy Handycam. (Az
Easy Handycam nem indítható el /
Az Easy Handycam nem állítható le.)
(63. oldal)
Cannot start Easy Handycam with
USB connected. (Az Easy Handycam
nem indítható el, ha az USB-kábel
csatlakoztatva van.)
78
• Amíg be az USB-kábel
csatlakoztatva van, az Easy
Handycam funkció nem indítható
el. Először húzza ki a kamerából az
USB-kábelt.
USB invalid during Easy Handycam.
(Az USB-kábel nem csatlakoztatható
Easy Handycam üzemmódban.)
•
Easy Handycam üzemmódban nem
csatlakoztatható USB-kábel. Érintse
meg a
gombot.
HDV recorded tape. Cannot
playback. HDV kazetta. Nem
lejátszható.
•
Ezzel a kamerával nem lehet
az ilyen formátumú kazettákat
lejátszani. A felvételt azon
a készüléken játssza le, amellyel
készítette.
HDV recorded tape. Cannot add
audio. (HDV kazetta. Hang utólag
nem adható hozzá.)
•
A kamera nem teszi lehetővé,
hogy HDV formátumban rögzített
szalagrészhez hangot adjon hozzá.
Disconnect one AV cable. (Távolítsa
el az egyik A/V kábelt.)
• Az A/V átjátszókábelek
mind a kamerához, mind
pedig a Handycam Station
illesztőállványhoz csatlakoztatva
vannak. Távolítsa el az egyiket.
• Ha az A/V átjátszókábelt csak
a kamerához csatlakoztatta,
a kamera nem megfelelően
helyezkedik el a Handycam Station
illesztőállványon. Helyezze fel
megfelelően a Handycam Station
illesztőállványt.
Ha a kamerát külföldön
használja
Áramellátás
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységgel a kamerát bármely olyan
országban vagy térségben használhatja,
ahol a váltakozó áramú hálózat
feszültsége 100 V és 240 V közé esik,
frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
Televíziós színrendszerek
Az óra egyszerű beállítása az
időkülönbség alapján
Az órán nagyon egyszerűen beállítható
a helyi idő, ha megadja az adott helyre
érvényes időeltolódást. Válassza ki
a [WORLD TIME] elemet az
(OTHERS) menüben, majd állítsa be az
időeltolódást (46. oldal).
Ez a kamera PAL színrendszerű
készülék. A felvétel csak AUDIO/
VIDEO bemenettel rendelkező
PAL rendszerű tévékészüléken (lásd
a következő listát) tekinthető meg.
Hol használják
NTSC
Bahamák, Bolívia, Chile,
Ecuador, Fülöp-szigetek,
Guyana, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó,
Peru, Suriname, Tajvan, USA,
Venezuela stb.
PAL
Ausztrália, Ausztria,
Belgium, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia,
Hongkong, Kína, Kuvait,
Lengyelország, Magyarország,
Malajzia, Németország,
Norvégia, Olaszország,
Portugália, Spanyolország,
Svájc, Svédország, Szingapúr,
Szlovák Köztársaság,
Thaiföld, Új-Zéland stb.
További információ
Rendszer
PAL – M Brazília
PAL – N
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulgária, Franciaország,
Guyana, Irak, Irán, Monaco,
Oroszország, Ukrajna stb.
79
Használható
kazettatípusok
Csak mini DV kazetta használható.
jelzéssel ellátott kazettát
használjon.
védjegy.
A kamera nem tud Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező kazettát
használni.
Hogyan lehet elérni, hogy a kazettára ne
kerüljön üres rész a felvételek közé?
Álljon rá a már rögzített felvételrész
legvégére a END SEARCH
segítségével (26. oldal) a felvétel
folytatása előtt, a következő esetekben:
• ha lejátszotta a kazettát,
• ha az EDIT SEARCH funkciót
használta.
Szerzőijog-védelem jele
 Lejátszás
Ha az ezzel a kamerával lejátszott
kazetta szerzői jogot védő jelet
tartalmaz, akkor a kamerával ezt
a felvételt nem lehet egy másik,
a kamerához csatlakoztatott
videokamerára másolni.
 DCR-HC21E/HC22E esetében:
Felvétel
A kamerával nem lehet olyan szoftvert
felvenni, amely a szoftver szerzői
jogának védelme céljából szerzői jogot
védő vezérlőjeleket tartalmaz. Ha
ilyen szoftvert kísérel meg felvenni, az
LCD képernyőn, illetve a keresőben
a [Cannot record due to copyright
protection.] üzenet jelenik meg.
A kamera felvétel közben nem rögzít
szerzői jogot védő vezérlőjeleket
a kazettára.
 A véletlen törlés megelőzése érdekében
A kazetta írásvédő kapcsolóját tolja el
a SAVE jelzés felé.
REC: A kazettára
felvétel rögzíthető.
SAVE: A kazettára
nem rögzíthető felvétel
(írásvédett).
REC
SAVE
 A kazetta felcímkézése
Azért, hogy megelőzze a kamera
esetleges hibás működését, a kazettára
címkét csak a következő ábrán
megjelölt helyre tegyen.
A kazetta szélére
és élére ne
ragasszon címkét.
A címke helye
 A kazetta használatát követően
A kép és a hang torzulásának
megelőzése érdekében csévélje vissza
a szalagot a kazetta elejére. Ezután
a kazettát tegye a tokjába, és felállítva
tárolja.
 Az aranyozott érintkező tisztítása
A kazetta aranyozott érintkezőjét
minden 10. kazettakivételt követően
tisztítsa meg vattapálcikával.
Ha a kazetta aranyozott érintkezői
piszkosak vagy porosak, a kamera
nem tudja pontosan kiírni a hátralévő
műsoridőt.
A használattal kapcsolatos
megjegyzések
 Ha a kamerát sokáig nem használja
Vegye ki belőle a kazettát, és tárolja
megfelelően.
80
Aranyozott érintkező
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor
Ez a készülék kompatibilis
a (P sorozatú) „InfoLITHIUM”
akkumulátorral.
A kamera kizárólag „InfoLITHIUM”
akkumulátorral működik.
A P sorozatú „InfoLITHIUM”
akkumulátorokon a
jelzés
látható.
Mit takar az „InfoLITHIUM” név?
Az akkumulátor töltése
• A kamera használata előtt feltétlenül töltse
fel az akkumulátort.
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 °C és
30 °C hőmérsékleten töltse egészen addig,
amíg a CHG töltésjelző ki nem kapcsol.
Más hőmérsékleten előfordulhat, hogy az
akkumulátor feltöltése kisebb hatásfokkal
történik.
• A töltés befejezése után húzza ki a kábelt
a kamera DC IN aljzatából, távolítsa el
az akkumulátort, és vegye le a kamerát
a DCR-HC22E típushoz mellékelt
Handycam Station illesztőállványról.
• Az akkumulátor teljesítőképessége 10 °C
és az alatti hőmérséklet esetében csökken,
és használni is csak rövidebb ideig lehet.
Ilyen körülmények között az akkumulátor
használhatóságának meghosszabbítása
érdekében tegye az alábbiakat.
– Az akkumulátort tartsa a zsebében, hogy
teste melegével melegen tartsa, és csak
közvetlenül a felvétel megkezdése előtt
tegye be a kamerába.
– Nagy kapacitású akkumulátort
használjon: NP-FP50/FP70/FP90 (külön
megvásárolható).
• Ha gyakran használja az LCD képernyőt,
játszik le felvételt, csévéli a szalagot előre
vagy vissza, az akkumulátor gyorsabban
lemerül. Javasoljuk, hogy nagy kapacitású
akkumulátort használjon: NP-FP50/FP70/
FP90 (külön megvásárolható).
• Amikor a kamerával nem készít vagy
játszik le felvételt, ne feledje a POWER
kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe állítani.
Az akkumulátor energiája akkor is fogy,
amikor a kamera készenléti vagy szünet
üzemmódban van.
• Legyen kéznél a tervezett felvételi idő
kétszereséhez vagy háromszorosához
elegendő tartalékakkumulátor, és
a tényleges felvétel megkezdése előtt
készítsen próbafelvételeket.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az
akkumulátor nem vízálló.
Az akkumulátor energiaszintjének
kijelzése
• Ha a kamera kikapcsol, pedig az
akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés szerint az akkumulátornak még
működtetnie kellene a kamerát, töltse fel
újra teljesen az akkumulátort. Ezután a
kijelzés ismét a pontos értéket mutatja. Ne
feledje azonban, hogy ha az akkumulátort
hosszú időn át magas hőmérsékleten
használta, ha egy ideig teljesen feltöltött
állapotban hagyta, vagy ha rendszeresen
használja, akkor előfordulhat, hogy az
akkumulátor energiaszintjét mutató kijelzés
továbbra sem a helyes értéket mutatja.
A kijelző által mutatott értéket tekintse
a maximális üzemidő hozzávetőleges
értékének.
Folytatás 
További információ
Az „InfoLITHIUM” név lítium-ion
akkumulátort jelöl, amely a működési
feltételekkel kapcsolatos információkat
továbbítja a kamera és a külön
megvásárolható hálózati tápegység,
illetve töltő között.
A „InfoLITHIUM” akkumulátor
a kamera működési feltételeinek
függvényében kiszámítja az
energiafelvételt, és percekben kifejezve
kijelzi, hogy az akkumulátorral
a kamera még mennyi ideig képes
működni.
A (külön megvásárolható) hálózati
tápegység, illetve töltő esetén az
akkumulátor energiaszintjének
megfelelő hátralévő működési idő és
a még hátralévő töltési idő jelenik meg.
Hogyan használható ki az akkumulátor?
81
Az i.LINK
csatlakoztatása
• Az üzemi körülményektől, a hőmérséklettől
és a környezettől függően előfordulhat,
hogy az  szimbólum, amely azt jelzi, hogy
az akkumulátor már majdnem lemerült,
időnként akkor is villogni kezd, ha az
akkumulátor által biztosított üzemidő még
5–10 perc.
Az akkumulátor tárolása
• Ha az akkumulátort hosszú időn át
nem használja, töltse fel teljesen, és
évente egyszer tegye fel a kamerára és
használja egy kicsit, hogy ezzel fenntartsa
az akkumulátor működőképességét.
Tároláshoz vegye le az akkumulátort
a kameráról, és tegye száraz, hűvös helyre.
• Az akkumulátort úgy tudja a kamerával
teljesen lemeríteni, hogy az [A.SHUT
OFF] értéket [NEVER]-re állítja az
(OTHERS) menüben, és a kamerát
a kazettás felvétel készenléti állapotában
hagyja mindaddig, amíg az magától ki nem
kapcsol (46. oldal).
Az akkumulátor élettartama
• Az akkumulátor nem örökéletű. Az idő
múlásával és a használattal arányosan
az akkumulátor kapacitása fokozatosan
csökken. Ha jelentősen lerövidül az
akkumulátor által biztosított üzemidő,
akkor az akkumulátor valószínűleg
élettartamának vége felé jár. Vásároljon új
akkumulátort.
• Az egyes akkumulátorok élettartama
a tárolási és működtetési feltételek, illetve
a környezet függvényében egymástól eltérő
lehet.
A készüléken található DV aljzat
i.LINK-kompatibilis DV aljzat. Az
alábbiakban ismertetjük az i.LINK
szabványt és jellemzőit.
Mit takar az „i.LINK” elnevezés?
Az i.LINK olyan digitális soros
interfész, amely két, i.LINK
csatlakozóaljzattal rendelkező készülék
között digitális video-, digitális audio- és
egyéb adatok kétirányú továbbítására
szolgál. Az i.LINK kábelen át más
készülékek vezérelhetők is.
Az i.LINK-kompatibilis készülékek
csatlakoztatásához elegendő
egyetlen i.LINK kábel. A lehetséges
alkalmazások között említhetjük
a különböző digitális AV készülékekkel
végzett műveleteket és adatátviteli
tranzakciókat.
Ha láncba fűzve 2 vagy több i.LINKkompatibilis készüléket csatlakoztatunk
a kamerához, akkor nemcsak a kamera
és a hozzá közvetlenül csatlakoztatott
készülék között végezhetők
műveletek és adatátviteli tranzakciók,
hanem a közvetlenül a kamerához
csatlakoztatott készüléken keresztül
a többi berendezéssel is.
Meg kell azonban jegyeznünk,
hogy a csatlakoztatandó készülék
jellemzőinek és műszaki adatainak
függvényében a működési mód
eltérő lehet. Az is előfordulhat, hogy
bizonyos csatlakoztatott készülékeken
a műveletek és adatátviteli tranzakciók
nem valósíthatók meg.
• Rendszerint csak egyetlen készüléket
lehet az i.LINK kábellel a kamerához
csatlakoztatni. Ha a kamerát olyan i.LINKkompatibilis készülékhez csatlakoztatja,
amely legalább két DV aljzattal is
rendelkezik, olvassa el az illető készülék
használati útmutatóját.
• Az i.LINK kifejezést a Sony javasolta az
IEEE 1394-es adatszállító vezeték köznapi
megnevezésére, és mint védjegyet számos
cég elfogadta.
82
• Az IEEE 1394 nemzetközi szabvány,
amelyet az Institute of Electrical and
Electronics Engineers (az amerikai
székhelyű Villamosmérnökök Egyesülete)
hagyott jóvá.
Az i.LINK jelátviteli sebessége
Az i.LINK maximális jelátviteli
sebessége a készülékek függvényében
változik. Háromféle jelátviteli sebesség
használatos:
S100 (kb. 100Mbps*)
S200 (kb. 200Mbps)
S400 (kb. 400Mbps)
Az egyes készülékek használati
útmutatójának „Műszaki adatok”
fejezete megadja a jelátviteli sebességet.
Egyes készülékeken ezt az i.LINK
csatlakozóaljzat közelében is feltüntetik.
Ha a készüléken (mint például ezen
a kamerán is) a maximális jelátviteli
sebességet nem tüntetik fel, akkor az
„S100” érték vonatkozik rá.
Ha különböző jelátviteli sebességű
készülékeket csatlakoztat egymáshoz,
a tényleges jelátviteli sebesség időnként
eltérhet a feltüntetett értéktől.
Az Mbps a „megabits per second”
kifejezés rövidítése, és az egy
másodperc alatt küldhető vagy vehető
adatmennyiséget adja meg. A 100 Mbps
kifejezés például azt jelenti, hogy egy
másodperc alatt 100 megabitnyi adat
küldésére van lehetőség.
A szükséges i.LINK kábel
Használjon Sony i.LINK 4–4 pólusú
kábelt (DV másoláshoz).
További információ
* Mit takar az „Mbps” rövidítés?
Mielőtt a kamerát számítógéphez
csatlakoztatná, győződjék meg arról,
hogy a kamera által támogatott
alkalmazás már telepítve van
a számítógépen.
Egyes i.LINK-kompatibilis
videoeszközök, így például a digitális
televíziók, a DVD-, MICROMVés HDV-felvevők/lejátszók nem
használhatók DV-eszközökkel.
Mielőtt más készülékhez csatlakozna,
bizonyosodjék meg arról, hogy
az illető eszköz kompatibilis-e
a DV-eszközökkel. A részleteket,
a biztonsági előírásokat és a használható
szoftvereket illetően olvassa el
a csatlakoztatott készülék használati
útmutatóját.
A kamera i.LINK funkciói
Ha többet szeretne megtudni arról,
hogyan lehet másolatot készíteni
úgy, hogy a kamerát egy másik DV
aljzattal rendelkező videokészülékhez
csatlakoztatja, olvassa el a 48. oldalt.
A kamerát nemcsak videokészülékhez,
hanem más Sony gyártmányú
i.LINK (DV interfész) csatlakozóval
rendelkező készülékhez (például VAIO
sorozatú személyi számítógéphez) is
csatlakoztathatja.
83
Karbantartás és
biztonsági előírások
Használat és gondozás
• A kamerát és tartozékait ne használja és ne
tárolja az alábbi helyeken.
– Ahol nagy melegnek vagy nagy hidegnek
vannak kitéve. Soha ne hagyja őket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 60 °C
fölé emelkedhet, például közvetlen
napsugárzásnak kitett helyen, hősugárzó
mellett vagy tűző napon parkoló
gépkocsiban. A nagy meleg hatására
meghibásodhatnak, deformálódhatnak.
– Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen helyen
a kamera meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok vagy sugárzás
közelében. Ilyen helyen előfordulhat,
hogy a felvétel nem lesz élvezhető.
– AM vevőkészülékek és
videoberendezések közelében. Ezek zajt
okozhatnak.
– Homokos tengerparton vagy poros
helyen. Ha homok vagy por kerül
a kamerába, az meghibásodhat.
Esetenként az ilyen meghibásodás nem is
javítható.
– Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD képernyőt, a keresőt vagy a lencsét
közvetlen napsugárzás érheti. A közvetlen
napsugárzás tönkreteheti a kereső belsejét
és az LCD képernyőt.
– Nagyon párás helyen.
• A kamerát 7,2 V-os (akkumulátor) vagy
8,4 V-os (hálózati tápegység) egyenárammal
üzemeltesse.
• Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez
használja az ebben az útmutatóban javasolt
tartozékokat.
• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen
vizes (ne érje pl. eső, tengervíz). Ha
a kamera vizes lesz, meghibásodhat.
Esetenként az ilyen meghibásodás nem is
javítható.
• Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa
a kamerát, és a további üzemeltetés előtt
nézesse meg egy Sony márkakereskedővel.
• Óvatosan kezelje a készüléket, ne szedje
szét, ne alakítsa át, és óvja a durva fizikai
hatásoktól, például ütéstől, leeséstől vagy
rálépéstől. Különösen a lencse épségére
ügyeljen.
84
• Amikor nem használja a kamerát,
a POWER kapcsolót állítsa OFF (CHG)
helyzetbe.
• Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. A képen zaj
jelenhet meg.
• Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a dugót
fogja meg, soha ne magát a kábelt.
• Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
• A DCR-HC19E/HC21E/HC22E típusokhoz
mellékelt távirányítót és a gombelemet
tartsa a gyerekektől elzárva. Ha a gyerek
az elemet véletlenül lenyeli, azonnal vigye
orvoshoz.
• Ha folyik az elem
– keresse fel a hivatalos helyi Sony
márkaszervizt,
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot,
– ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
 Ha a kamerát sokáig nem használja
• Időnként kapcsolja be és kb. 3 percig
üzemeltesse, pl. játsszon le egy kazettát.
• Tárolás előtt teljesen merítse le az
akkumulátort.
Páralecsapódás
Ha a kamerát hideg helyről közvetlenül
meleg helyre viszi, a kamera
belsejében, a szalag felszínén vagy
a lencsén pára csapódhat le. Ilyenkor
előfordulhat, hogy a szalag a fejre
tapad és megsérül, vagy a készülék
nem megfelelően működik. Ha
a kamera belsejében páralecsapódás
tapasztalható, megjelenik a [
Moisture condensation. Eject the
cassette.] (Páralecsapódás történt.
Vegye ki a kazettát.) vagy a [ Moisture
condensation. Turn off for 1H.]
(Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki
1 órára.) felirat. Ha a pára a lencsére
csapódik le, ilyen üzenet nem jelenik
meg.
 Ha páralecsapódás történt
A kazettakidobás kivételével egyik
funkció sem működik. Vegye ki
a kazettát, kapcsolja ki a kamerát,
és kb. 1 órán keresztül hagyja nyitva
a kazettatartó tetejét. A kamerát akkor
lehet ismét használni, ha bekapcsoláskor
nem jelenik meg sem a , sem pedig
a  szimbólum.
Amikor a páralecsapódás még csak
elkezdődik, a kamera ezt nem mindig
érzékeli. Ilyen esetben néha előfordul,
hogy a kazettatartó tetejének kinyitása
után a kazetta 10 másodpercig még
nem jön elő. A jelenség nem utal
meghibásodásra. Ne csukja vissza
a kazettatartó fedelét, amíg elő nem jön
a kazetta.
 Megjegyzés a páralecsapódással
kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő,
ha a kamerát hideg helyről meleg
helyre viszi (vagy fordítva), illetve
ha a kamerát párás helyen használja,
például:
 A páralecsapódás megelőzése
Amikor a kamerát hideg helyről meleg
helyre viszi, tegye a kamerát műanyag
tasakba és ügyeljen arra, hogy a tasak
tökéletesen zárva legyen. A tasakot csak
akkor bontsa ki, ha a tasakon belüli
hőmérséklet már elérte a környező
légtér hőmérsékletét (ez körülbelül egy
óra).
Videofej
• Ha a videofej beszennyeződik, a kamerával
nem lehet rendesen felvenni, illetve
lejátszáskor a kép vagy a hang torz lesz.
– ha a lejátszott kép nem mozdul,
– ha nem jelenik meg a lejátszott kép vagy
kihagy a hang,
– ha a [Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] (Piszkos a videofej. Tisztítsa
meg tisztítókazettával.) üzenet jelenik
meg a felvételkor,
– ha a [Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] (Piszkos a videofej. Tisztítsa
meg tisztítókazettával.) üzenet jelenik
meg a lejátszáskor.
• A hosszú használat során a videofej elkopik.
Ha nem éles a kép és ezen a tisztítókazetta
sem segít, akkor előfordulhat, hogy
a videofej elhasználódott. A videofej
cseréjéhez lépjen kapcsolatba a Sony
márkakereskedővel, illetve a hivatalos Sony
márkaszervizzel.
LCD képernyő
• Ügyeljen arra, hogy az LCD képernyőt ne
érje erős nyomás, mert tönkremehet.
• Ha a kamerát hidegben használja,
az LCD képernyőn „utófénylés”,
„képvisszamaradás” jelenhet meg.
A jelenség nem utal meghibásodásra.
• A kamera működése közben az LCD
képernyő háta felmelegedhet. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
További információ
• ha a kamerát síterepről fűtött helyiségbe
viszi,
• ha a kamerát légkondicionált gépkocsiból
vagy helyiségből a szabadba, meleg levegőre
viszi ki,
• ha a kamerát zivatar vagy zápor után
használja,
• ha a kamerát meleg, párás helyen használja.
• Az alábbi esetekben 10 másodpercig tisztítsa
a videofejeket (külön megvásárolható) Sony
DVM-12CLD tisztítókazettával:
– ha lejátszáskor a képen mozaikszerű zaj
látható, vagy a képernyő kék színű,
 Az LCD képernyő tisztítása
Ha az LCD képernyő poros vagy
ujjlenyomatok vannak rajta, puha
tisztítókendővel tisztítsa meg. Ha
a (külön megvásárolható) LCD
Cleaning Kit tisztítókészletet használja,
a benne található tisztítófolyadékot
ne vigye fel közvetlenül az LCD
képernyőre. Nedvesítse meg vele
a tisztítópapírt, és azzal tisztítsa
a képernyőt.
Folytatás 
85
 Az LCD képernyő beállítása (BEÁLLÍTÁS)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő
gombjai nem megfelelően működnek.
Ilyen esetben hajtsa végre az
alábbiakat. Javasoljuk, hogy a művelet
során a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel üzemeltesse.
 Tolja a POWER kapcsolót felfelé, OFF
(CHG) helyzetbe.
 Vegye ki a kazettát a kamerából,
távolítson el a hálózati tápegység
kivételével valamennyi kábelt
a kamerából vagy a DCR-HC22E
típushoz mellékelt Handycam Station
illesztőállványból.
 Tartsa lenyomva a DSPL/BATT
INFO gombot, és közben a POWER
kapcsolóval válassza ki a PLAY/
EDIT üzemmódot, majd nyomja le
a DSPL/BATT INFO gombot, és tartsa
lenyomva kb. 5 másodpercig.
 A „Memory Stick” vagy hasonló
memóriakártya sarkával érintse
meg a képernyőn megjelenő „×”
szimbólumot.
– ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott
ruhát, impregnálószert, rovarirtót,
– ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett,
– ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
A lencse gondozása és tárolása
• Törölje tisztára a lencse felületét tiszta
ruhával a következő esetekben:
– ha a lencse felületén ujjlenyomatok
vannak,
– nagyon meleg vagy nagy páratartalmú
helyen,
– ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó levegő
éri (például tengerparton).
• Tárolja a lencsét jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen.
• A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy
havonta egyszer kapcsolja be és használja
egy kicsit.
A beépített újratölthető elem töltése
Ekkor a „×” szimbólum elmozdul.
Ha nem jó helyen érintette meg
a képernyőt, a  lépéstől kezdve
ismételje meg az eljárást.
• Ha el van forgatva, akkor nem lehet
beállítani az LCD képernyőt.
A készülék házának karbantartása
• Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves
puha ruhával törölje meg, majd száraz puha
ruhával törölje szárazra.
• A felület állapotának megóvása érdekében
tartsa szem előtt az alábbiakat:
86
A kamerában beépített, újratölthető
elem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat,
ha a POWER kapcsolót OFF (CHG)
állásba tolja. A beépített újratölthető
elem mindig töltődik, amikor használja
a kamerát, de ha nem használja
a kamerát, az elem fokozatosan lemerül.
Az újratölthető elem körülbelül 3 hónap
alatt merül le teljesen, ha időközben
a kamerát egyáltalán nem használja.
A kamera működését azonban nem
befolyásolja, hogy az újratölthető elem
fel van-e töltve, lemerült elemmel
csupán a felvétel idejét nem lehet
rögzíteni.
 Feltöltés
A kamerára csatlakoztassa a mellékelt
hálózati tápegységet (amelyet bedugott
a fali csatlakozóaljzatba), a POWER
kapcsolót tolja OFF (CHG) helyzetbe,
és legalább 24 órán át hagyja így
a kamerát.
A távirányító elemének cseréje
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
 Tartsa lenyomva a fület, körmét
illessze bele a vágásba, és húzza ki az
elemtartót.
 Tegyen be egy új elemet úgy, hogy
a + vége felfelé nézzen.
 Kattanásig tolja vissza az elemtartót
a távirányítóba.
Fül
Figyelem!
Ha helytelenül teszi be az elemet, az
felrobbanhat. Az elemet csak azonos
típusú vagy a gyártó által javasolt
helyettesítő elemre cserélje.
Az elhasznált elemeket a gyártó
útmutatásainak megfelelően dobja ki.
További információ
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelően bánik vele, az
elem felrobbanhat. Ne töltse, ne szedje
szét és ne dobja tűzbe!
• A távirányító egy lítium gombelemmel
(CR2025) működik. Csak CR2025 típusú
elemet használjon.
• Ha lemerülőben van a lítium elem,
a távirányító hatótávolsága lerövidül, sőt
az is előfordulhat, hogy a távirányító nem
megfelelően működik. Ilyen esetben az
elemet cserélje ki egy Sony CR2025 típusú
lítium elemre. Ha másfajta elemet használ,
az tüzet vagy robbanást okozhat.
87
A rögzítőpánt
használata
csuklópántként
A vállszíj rögzítése
(DCR-HC19E/HC21E/
HC22E)
A kamera szállításakor praktikus.
A vállszíjat a számára kialakított lyukba
kell befűzni.
1 Oldja ki a kéztámasz ()
tépőzáras rögzítését, és a pántot
húzza ki a gyűrűből ().
Kéztámasz
2 Tolja el a kéztámaszt jobbra
(), amennyire csak lehet, majd
a pánt végét visszahajtva rögzítse
a tépőzárral ().
2
1
3 A rögzítőpántot használja
csuklópántként, az ábrán látható
módon.
88
Műszaki adatok
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
Rendszer
Képfelvevő
rendszer
Hangfelvevő
rendszer
Videojel
Használható
kazetta
2 forgófej, helikális
pásztázórendszer
Forgó fejes, PCM rendszerű
Kvantálás: 12 bites
(mintavételi frekvencia:
32 kHz, sztereó 1, sztereó
2), 16 bites (mintavételi
frekvencia: 48 kHz, sztereó)
PAL szín, CCIR szabványok
*1
A sötétben nem látható tárgyakat
infravörös megvilágítással veheti fel.
10 pólusú csatlakozó
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω,
aszimmetrikus
Luminancia-jel: 1 Vp-p,
75 Ω, aszimmetrikus
Krominancia-jel: 0,3 Vp-p,
75 Ω, aszimmetrikus
Audiojel: 327 mV (47 kΩ-nál
nagyobb kimeneti
impedancia esetén), kevesebb
mint 2, 2 kΩ kimeneti
impedancia
mini-B
USB aljzat
(DCR-HC17E/
HC19E/
HC21E)
LANC aljzat
Kis méretű sztereó mini
aljzat (o 2,5 mm)
DV bemenet/
4 pólusú csatlakozó
kimenet
(DCR-HC21E)
DV kimenet
4 pólusú csatlakozó
(DCR-HC17E/
HC19E)
LCD képernyő
Kép
Képpontok
száma
6,2 cm (2,5” képátló)
123 200 (560 ×220)
Általános jellemzők
Tápfeszültség
Átlagos
teljesítményfelvétel
Üzemi
hőmérséklet
Tárolási
hőmérséklet
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
7,2 V egyenáram
(akkumulátorról)
8,4 V egyenáram (hálózati
tápegységről)
Kamerafelvételi
üzemmódban az 1,9 W-os
kereső használatával
Kamerafelvételi
üzemmódban a 2,4 Wos LCD képernyő
használatával
0 °C - 40 °C
További információ
A rányomtatott
jelzéssel ellátott mini DV
kazetta
Szalagsebesség SP: kb. 18,81 mm/s
LP: kb. 12,56 mm/s
Felvételi/
SP: 60 perc
lejátszási idő
LP: 90 perc
(DVM60 kazetta
használatával)
ElőreKb. 2 perc 40 másodperc
/visszacsévélés (DVM60 kazetta
ideje
használatával)
Kereső
Elektromos kereső (feketefehér)
Képalkotó
3,0 mm-es (1/6 típusú) CCD
(Charge Coupled Device
– töltéscsatolt eszköz)
Összesen: Kb. 800 000
képpont
Effektív (mozgókép):
Kb. 400 000 képpont
Lencse
Carl Zeiss Vario-Tessar
Kombinált, motoros
zoommal ellátott lencse
Szűrő átmérője: 25 mm
20 × (optikai), 640 ×
(digitális,DCR-HC17E),
800 × (digitális, DCRHC19E/HC21E/HC22E)
F=1,8 - 3,1
f=2, 3 - 46 mm
35 mm-es fényképezőgépegyenérték
CAMERA üzemmódban:
44 - 880 mm
Színhőmérséklet [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 °K),
[OUTDOOR] (5 800 °K)
Minimális
5 lx (lux) (F 1, 8) 0 lx (lux)
megvilágítás
(NightShot plus funkció
során)*1
Audio/video
kimenet
-20 °C és + 60 °C
54,7 × 90,0 × 111,7 mm
(szé/ma/mé)
400 g tartozékok nélkül:
460 g az NP-FP30
akkumulátorral és DVM60
kazettával együtt.
Folytatás 
89
Mellékelt
tartozékok
Lásd a 8. oldalon.
DCRA-C122 (DCR-HC22E) Handycam
Station illesztőállvány
Audio/video
kimenet
USB aljzat
DV bemenet
/kimenet
10 pólusú csatlakozó
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω,
aszimmetrikus
Luminancia-jel: 1 Vp-p,
75 Ω, aszimmetrikus
Krominancia-jel: 0,3 Vp-p,
75 Ω, aszimmetrikus
Audiojel: 327 mV (47 kΩnál nagyobb kimeneti
impedancia esetén),
kevesebb mint 2, 2 kΩ
kimeneti impedancia
mini-B
4 pólusú csatlakozó
AC-L25A/L25B hálózati tápegység
Tápfeszültség
Áramfelvétel
Teljesítményfelvétel
Kimeneti
feszültség
Üzemi
hőmérséklet
Tárolási
hőmérséklet
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
*2
100-240 V váltakozó áram,
50/60 Hz
0,35-0,18 A
18 W
8,4 V egyenáram*2
0 °C - 40 °C
-20 °C és + 60 °C
56 × 31 × 100 mm (szé/ma/
mé) ha nincsenek kihúzva/
kihajtva részek
190 g tápkábel nélkül
Lásd a hálózati adapter címkéjén
feltüntetett további adatokat.
Akkumulátor (NP-FP30)
Maximális
kimeneti
feszültség
Kimeneti
feszültség
Kapacitás
Méretek (kb.)
90
8,4 V egyenáram
7,2 V egyenáram
3,6 Wh (500 mAh)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm
(szé/ma/mé)
Tömeg (kb.)
Üzemi
hőmérséklet
Típus
40 g
0 °C - 40 °C
Lítiumion
A gyártó fenntartja a jogot, hogy
a típus külső megjelenését és műszaki
paramétereit előzetes bejelentés nélkül
megváltoztassa.
Eltérések az egyes típusok között
DCR-HC
DV aljzat
Infravörös érzékelő
Handycam Station
17E
19E
DCR-HC
DV aljzat
Infravörös érzékelő
Handycam Station
21E
22E
OUT
—
—
IN/OUT

—
 Rendelkezik vele
— Nem rendelkezik vele
OUT

—
IN/OUT


Tárgymutató
Számok
C
É
21 érintkezős illesztő ......... 31
CAM DATA ....................... 36
Érintőképernyő .................. 15
CAMERA SET menü ....... 42
A
CD-ROM ............................ 53
F
A kamera tartása ............... 13
CHG töltésjelző ................. 10
FADER ............................... 34
A/V átjátszókábel ... 30, 47, 52
Címke .................................. 80
Fali csatlakozóaljzat ............. 9
Akkumulátor
CLOCK SET ...................... 16
Fedél .................................... 17
Akkumulátor ................ 9
COMMANDER ................ 46
Felvétel eleje ...................... 26
Akkumulátor adatai ... 23
Csatlakoztatás
Akkumulátor
energiaszintje .............. 23
Számítógép .................. 53
Felvétel elejének
megkeresése ....................... 26
TV........................... 30, 47
Felvételi idő ........................ 11
Akkumulátor
energiaszintje................ 24, 81
Csuklópánt ......................... 88
Felvételi kapacitás ....... 24, 45
Akkumulátor töltése ........... 9
D
Akkumulátor ................ 9
Beépített újratölthető
elem .............................. 86
Alaphelyzet (Reset) .......... 23
Aljzat ................................... 52
AUDIO MIX ..................... 50
AUDIO MODE ................ 45
A.SHUT OFF (automatikus
kikapcsolás) ........................ 46
A DUB CTRL
(hang hozzáadása) ............. 37
Á
Állvány ................................ 23
B
D ZOOM
(digitális zoom) .................. 42
DATA CODE
(adatkód) ............................ 36
DATE/TIME ...................... 36
Dátum és idő beállítása ..... 16
Dátum szerinti keresés ...... 28
DC csatlakozó ...................... 9
DC IN aljzat ......................... 9
DEMO MODE .................. 45
DISP GUIDE.
(kijelző útmutatója) ........... 15
Fényképkeresés .................. 29
Fényképkészítés
kazettára ............................. 20
Fényképpásztázás .............. 29
Figyelmeztető
szimbólumok ...................... 76
Figyelmeztető üzenetek .... 76
FLASH LVL
(vaku erőssége) .................. 41
FLASH MODE ................. 41
FN (Funkció) gomb ..... 24, 32
FOCUS ......................... 33, 67
Fordított irányú lejátszás... 37
DISP OUT
(megjelenítés helye) .......... 46
Fő hangsáv .......................... 43
DISP/BATT INFO
gomb ...............................15, 23
H
DV aljzat ..................48, 52, 60
Handycam Station ............... 9
Hangerő .............................. 21
B&W ................................... 41
E
Hangszóró ........................... 23
BACK LIGHT ............ 22, 67
EASY gomb ....................... 18
BEACH&SKI .................... 40
Easy Handycam ................. 18
Hifi SOUND....................... 43
Beállítás .............................. 86
EDIT SEARCH .......... 26, 42
BEEP .................................. 46
Első lépések útmutató
(First Step Guide) ........ 53, 59
Beépített mikrofon ............ 23
BLACK FADER ............... 34
BURN DVD....................... 36
BURN VCD ....................... 36
END SCH
(END search) ..................... 26
További információ
AUTO SHTR (automatikus
zársebesség) ........................ 41
Felvételkészítés .................. 20
Hálózati tápegység............... 8
I
INDOOR ............................ 35
i.LINK ................................. 82
Időkód ................................. 24
EXPOSURE ................ 34, 69
Expozíció rögzítése ............ 22
Folytatás 
91
Ikon ..............Lásd Kijelzések
megjelenítése
LCD COLOR .................... 44
MOSAIC FADER ............. 34
„InfoLITHIUM”
akkumulátor ....................... 81
LCD képernyő ................... 15
Mozgókép
LCD képernyő
háttérvilágítása ..............14, 36
REC MODE
(felvételi mód) ............ 45
LCD panel .......................... 14
Műszaki adatok .................. 89
LCD B.L.
(LCD ellenfény) ......... 44
Műveletekkor hallható
hangjelzés ...........Lásd BEEP
LCD BRT
(LCD fényessége)....... 36
Műveleteknélhallható
hangjelzés ...........Lásd BEEP
Infravörös érzékelő............ 23
Infravörös
érzékelő/jeladó ................... 22
Ismerkedés.................8, 55, 59
Í
LCD COLOR ............. 44
Írásvédő kapcsoló .............. 80
LCD/VF SET menü .......... 44
N
Lejátszás.............................. 21
NEG.ART........................... 41
Fordított irányú ........... 37
NightShot plus.................... 22
Képkocka ..................... 37
NIGHTSHOT PLUS
kapcsoló .............................. 22
J
Jeladó .................................. 27
SLOW .......................... 37
K
Karbantartás....................... 84
Kazetta ........................... 17, 80
Betevés/kivétel............ 17
Kereső ................................. 14
Fényerő ........................ 44
Kereső élességbeállító
gombja................................. 14
Lejátszási idő ...................... 12
LENCSEVÉDŐ ................ 20
Lítium elem ........................ 87
LP (hosszan játszó) ............ 45
M
MANUAL SET menü ....... 40
Képkeresés.......................... 21
Másolás ............................... 48
Képkockánkénti lejátszás.... 37
Mellék hangsáv .................. 43
Kétszeres sebességű
lejátszás ............................... 37
Menü ................................... 32
Kéztámasz ........................... 88
CAMERA SET
menü ............................ 42
A menü használata ..... 32
LCD/VF SET menü ... 44
Külföldön ............................ 79
MANUAL SET
menü ............................ 40
L
Menüelemek ............... 38
LANC aljzat ....................... 52
LANDSCAPE.................... 40
LANGUAGE ..................... 45
Lassított lejátszás ............... 37
LCD B.L.
(LCD ellenfény) ................ 44
LCD BRT
(LCD fényessége) .............. 36
N.S.LIGHT (NightShot
Light fényforrás) ................ 43
NTSC............................. 68, 79
Null-pont megjegyzése ...... 28
O
ONE PUSH ........................ 35
Macintosh ..................... 55, 58
Kezelőgomb ........................ 32
Kijelzőn látható
szimbólumok ...................... 24
92
Kétszeres sebesség ...... 37
OTHERS menü .......... 46
PLAYER SET menü ... 43
SETUP MENU
menü ............................ 45
TAPE SET menü ........ 45
VCR SET menü .......... 43
MONOTONE FADER .... 34
MOSAIC ............................ 41
OPEN/EJECT gomb ......... 17
OTHERS menü ................. 46
OUTDOOR ....................... 35
Ö
Öndiagnózis kijelzője ........ 76
P
P EFFECT
(képeffektus) ...................... 40
PAL ..................................... 79
PASTEL .............................. 41
Páralecsapódás ................... 84
Pásztázás ............................. 21
PHOTO gomb .................... 20
Picture Package .................. 55
Pixela User Support Center
(Pixela Ügyfélszolgálat) .... 59
PLAYER SET menü ......... 43
PORTRAIT (lágy portré) .. 40
POWER kapcsoló ............. 13
PROGRAM AE .......... 40, 70
PUSH gomb ....................... 10
R
T
Z
TAPE SET menü ............... 45
ZERO SET MEMORY
gomb .................................... 27
Tartozékaljzat ..................... 52
Tápkábel.......................... 8, 10
Távirányító .......................... 27
REC CTRL
(felvétel vezérlése)............. 49
Telefotó ............................... 22
REC LAMP
(felvételjelző lámpa).......... 46
Televíziós színrendszerek ... 79
Teljes feltöltés ..................... 10
REC START/STOP .......... 20
Tükör üzemmód ................. 22
REMAIN ............................ 45
TV .................................. 30, 47
Töltési idő ........................... 11
RESET gomb ..................... 23
U
Rögzítőpánt ........................ 88
USB aljzat ........................... 52
S
SELF TIMER .................... 35
USB STREAM .................. 45
USB videoátvitel ............... 45
V
SETUP MENU menü ....... 45
SOLARIZE ........................ 41
V SPD PLAY (változó
sebességű lejátszás) ........... 37
SP (Normál lejátszás) ........ 45
Vállszíj ................................. 88
SPORTS (sport) ................. 40
VCR SET menü ................. 43
SPOT FOCUS .............. 33, 70
Védjegy................................ 94
SPOT METER
(Rugalmas fénymérés) ...... 69
VF B.L.
(kereső fényereje) .............. 44
SPOT METER
(Rugalmas fénymérő)........ 33
Videofej............................... 85
Visszajátszás ....................... 27
SPOTLIGHT ..................... 40
STEREO ............................ 43
SUNSETMOON................ 40
Súgó ..................................... 54
Szalag ............... Lásd Kazetta
Szalagkezelő gombok ........ 21
Számítógép ......................... 55
Számláló .............................. 24
Széles látószög.................... 22
Szigetelőlap ........................ 27
További információ
SEPIA ................................. 41
STEADYSHOT ........... 42, 67
Zoomolás ............................ 22
Telepítés .............................. 55
REC MODE
(felvételi mód).................... 45
Rendszerkövetelmények... 54
Zoomgomb ......................... 22
W
WHITE FADER ............... 34
WHT BAL
(Fehéregyensúly) ......... 35, 70
WIDE DISP
(szélesvásznú) ..................... 44
WIDE SEL
(képarány kiválasztása) ..... 42
Windows ....................... 54, 55
WORLD TIME ................. 46
Szoftver ............................... 55
93
Védjegyek
• Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• Az i.LINK és az a Sony Corporation
védjegye.
• A Picture Package a Sony Corporation
védjegye.
•
védjegy.
• A Microsoft, a Windows és a Windows
Media a U. S. Microsoft Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az
Egyesült Államokban és más országokban.
• Az iMac, az iBook, a Macintosh, a Mac
OS, a PowerBook és a PowerMac az Apple
Computer, Inc. védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
• Az eMac az Apple Computer, Inc. védjegye.
• Az Adobe, az Adobe logó, valamint
az Adobe Acrobat az Adobe Systems
Incorporated bejegyzett védjegyei vagy
védjegyei az Egyesült Államok, illetve más
országok területén.
94
• A QuickTime és a QuickTime embléma az
Apple Computer, Inc. védjegyei.
• A Roxio a Roxio, Inc. bejegyzett védjegye.
• A Toast a Roxio, Inc. védjegye.
• A Windows Media Player a Microsoft
Corporation védjegye.
• A Macromedia és a Macromedia Flash
Player a Macromedia, Inc. névjegyei
vagy bejegyzett névjegyei az Egyesült
Államokban és más országokban.
• A Pentium az Intel Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye.
Minden más említett terméknév
a tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye. A továbbiakban sem a „TM”, sem
pedig az „®” jel nem szerepel a kézikönyvben.
100%-ban újrahasznosított
papírra, illékony szerves
vegyületektől mentes, növényi
olaj alapú tintával nyomtatva.
Printed in Japan
Download PDF

advertising