Sony | HDR-TG1E | Sony HDR-TG1E Használati útmutató

3-288-520-33(1)
A kamera
használata
9
Az első lépések
16
Digitális HD videokamera
A Handycam
kézikönyve
HDR-TG1E/TG3E
Felvétel/
25
lejátszás
Szerkesztés
50
Az adathordozó
kihasználása
64
A kamera testre szabása
68
Hibaelhárítás
90
További
102
információk
Gyors
114
áttekintés
© 2008 Sony Corporation
A kamera használatba vétele előtt ezt
olvassa el
Mielőtt használatba venné a készüléket,
kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
kézikönyvet és tegye el, hogy a jövőben
bármikor fellapozhassa.
„Memory Stick PRO Duo”/„Memory Stick
PRO-HG Duo”
(A kamerában ekkora méretű kártya
használható.)
Megjegyzések a kamera
használatával kapcsolatban
„A Handycam kézikönyve” (ez a
könyv)
„Memory Stick”
(Ez nem használható a kamerában.)
Ez a kézikönyv a kamera használatát és
kezelését ismerteti. Olvassa el „A
kamera használati útmutatója” című
kézikönyvet is (külön kötet).
A kamerával rögzített képek
kezelése számítógépen
Olvassa el a mellékelt CD-ROM-on
található „PMB Guide” című
kézikönyvet.
A kamerában használható
„Memory Stick” memóriakártyatípusok
• Mozgókép rögzítéséhez a következő
jelzéssel ellátott 1 GB vagy nagyobb
tárkapacitású „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya használatát
javasoljuk:
–
(„Memory Stick
PRO Duo”)*
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya használható, akár van rajta
Mark2 jelzés, akár nincs.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyák felvételi idejére
vonatkozóan olvassa el a 11. oldalt.
2
• A kézikönyvben a „Memory Stick
PRO Duo” és a „Memory Stick PROHG Duo” memóriakártyákra
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyaként hivatkozunk.
• Kizárólag a fent említett
memóriakártya-típusok használhatók.
• „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya csak „Memory Stick
PRO”-kompatibilis készülékben
használható.
• Ne ragasszon címkét a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyára és a
Memory Stick Duo illesztőkeretre.
• Ha „Memory Stick PRO”
memóriakártya befogadására
kialakított készülékben használ
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát, a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát tegye bele
egy Memory Stick Duo illesztőkeretbe.
A kamera használata
• A kamerát ne tartsa, ne szállítsa az
alábbi részeinél fogva:
LCD képernyő
Akkumulátor/
Memory Stick Duo
memóriakártya
fedlapja
• A kamera nem porálló, nem cseppálló,
nem vízálló. Lásd: „A kamera
kezelése” (109. oldal).
• Amikor világít vagy villog a
(Mozgókép)/
(Állókép)
üzemmódkijelző (22. oldal), a
működésjelző (23. oldal), vagy a
QUICK ON kijelző (17. oldal), ne
tegye az alábbiakat.
Ha nem elég óvatos, megsérülhet az
adathordozó, elveszhetnek a rögzített
képek, vagy más probléma adódhat.
– ne vegye ki a kamerából a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát,
– ne távolítsa el se az akkumulátort, se a
hálózati tápegységet,
– ne engedje, hogy a kamerát ütés,
rázkódás érje.
• Ha olyankor csukja be az LCD táblát,
amikor a kamera az USB kábellel
másik készülékhez csatlakozik,
elveszhetnek a felvett képek.
• Amikor a kamerát kábellel egy másik
készülékhez csatlakoztatja, győződjék
meg arról, hogy a kábelt a megfelelő
állásban dugta-e be. Ha a dugót
beerőlteti az aljzatba, tönkremegy az
aljzat, és a kamera rendellenesen fog
működni.
• Amikor a Handycam Station
illesztőállványból kihúzza a hálózati
tápegységet, a Handycam Station
illesztőállványt is, az egyenáramú
csatlakozódugót is fogja.
• Amikor ráteszi a Handycam Station
illesztőállványra, illetve amikor leveszi
róla, ne feledje el kikapcsolni a
kamerát.
Megjegyzések a
menüelemekkel, az LCD táblával
és az objektívvel kapcsolatban
• A szürkén megjelenő menüelemek az
adott felvételi, illetve lejátszási
körülmények között nem
használhatók.
• Az LCD képernyő rendkívül fejlett
gyártástechnológiával készült, így a
ténylegesen működő képpontok
aránya több mint 99,99%. Ennek
ellenére előfordulhat, hogy
folyamatosan apró fekete pontok és/
vagy színes (fehér, piros, kék vagy
zöld) fénypontok jelennek meg az
LCD képernyőn. Ezek a pontok a
gyártási folyamat szokásos velejárói, és
semmilyen módon nem befolyásolják a
felvételt.
Fekete pont
Fehér, piros, kék
vagy zöld pont
• Működési hibát okozhat, ha az LCD
képernyőt vagy a lencsét hosszú időre
közvetlen napsugárzásnak teszi ki.
3
• Soha ne filmezze közvetlenül a napot,
mert ezzel a kamera meghibásodását
idézheti elő. A napról csak sötétebb
fényviszonyok mellett, például
naplementekor készítsen felvételt.
A nyelv megváltoztatása
• A használatot a képernyőre a helyi
nyelveken kiírt szöveg segíti. Ha
szükséges, a kamera használatba vétele
előtt változtassa meg a képernyőre
kerülő szövegek nyelvét (23. oldal).
Felvételkészítés
• A felvétel megkezdése előtt próbálja
ki, hogy a készülék gond nélkül rögzítie a képet és a hangot.
• A gyártó még abban az esetben sem
vállal felelősséget a felvétel
elvesztéséből eredő kárért, ha a
felvétel, illetve lejátszás a kamera, az
adathordozók stb. meghibásodása vagy
hibás működése miatt meghiúsul.
• A televízióadások színrendszere
országonként/térségenként változik.
Ha az ezzel a kamerával készült
felvételt televíziókészüléken szeretné
megnézni, akkor PAL rendszerű
televíziókészüléket kell használnia.
• A televízió-műsorokat, a filmeket, a
videokazettákat és az egyéb
információhordozókat gyakran szerzői
jogok védik. Az ilyen anyagok
illetéktelen másolása a szerzői jog
védelméről szóló törvénybe ütközhet.
4
Ha nem tud felvételt készíteni/
lejátszani, formázzon a
[HORDOZÓ FORMÁZ] funkcióval
• Ha sokszor vesz fel és töröl képeket,
akkor az adathordozón az adatok
töredezetten helyezkedhetnek el. Nem
lehet menteni, felvenni. Ilyenkor
először mentse a képeket valamilyen
külső adathordozóra, majd hajtsa
végre a [HORDOZÓ FORMÁZ]
műveletet (66. oldal).
Töredezettség 1 Kislexikon (120. oldal)
A felvett képek lejátszása más
készülékeken
• A kamera a HD (high definition)
képminőségű képeket MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile formátumban
rögzíti. Ezért a kamerával HD (high
definition) képminőséggel készített
képeket nem lehet a következő
készülékeken lejátszani:
– olyan más, az AVCHD formátumot
kezelni képes készülékeken, amelyek
nem kompatibilisek a High Profile
rendszerrel,
– az AVCHD formátumot kezelni nem
tudó készülékeken.
Mentse az összes felvételt
• A képadatok elvesztésének
megelőzése érdekében az összes felvett
képet mentse külső adathordozóra.
Javasoljuk, hogy a képadatokat
számítógép stb. segítségével lemezre
(például DVD-R-re) mentse
(49. oldal). A képadatokat
videomagnóval és DVD/HDDfelvevővel is mentheti (58. oldal).
• A képadatokat ajánlatos a
felvételkészítés után rendszeresen
menteni.
Megjegyzések ezzel a
kézikönyvvel kapcsolatban
• Az ebben a kézikönyvben
szemléltetési célra használt képek
digitális fényképezőgéppel készültek
az LCD képernyőről, így nem
feltétlenül egyeznek meg a valóságban
látható képernyőképekkel.
• A kamerának és tartozékainak formája
és műszaki adatai előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
A Carl Zeiss objektívről
A kamerában tökéletes képet alkotó
Carl Zeiss lencse található, amely a
német Carl Zeiss cég és a Sony
Corporation közös fejlesztésének
eredménye. A videokameráknál
használt MTF mértékrendszert követi,
miközben a Carl Zeiss lencséktől
megszokott kiváló képminőséget
biztosítja.
MTF= Modulation Transfer Function.
Az érték azt mutatja, hogy a tárgyról
mennyi fény jut a lencsébe.
5
Tartalomjegyzék
A kamera használatba vétele előtt ezt
olvassa el .................................... 2
Példák a fényképezés tárgyára megoldásokkal ............................... 8
A kamera használata
Az egyes tevékenységek sorrendje
........................................................ 9
„
HOME” és „
OPTION”
- A kétfajta menü előnyei .......... 13
Lejátszás ...................................... 35
Jelenet megkeresése
helymeghatározással
(Filmtekercs-index) ........................... 38
Jelenet megkeresése arckép alapján
(Arcindex) ........................................ 38
A kívánt kép megkeresése dátum alapján
(Dátum-mutató) ............................... 39
Zoomolás lejátszás közben .............. 40
Állóképek sorozatának lejátszása
(Diabemutató) .................................. 40
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken ................... 41
Képek mentése ............................ 49
Az első lépések
Szerkesztés
1. lépés: A mellékelt tartozékok
ellenőrzése ............................... 16
2. lépés: Az akkumulátor
feltöltése ................................... 17
3. lépés: A készülék bekapcsolása és
az LCD tábla beállítása ............. 20
4. lépés: A dátum és az idő
beállítása .................................. 22
A nyelv megváltoztatása ................... 23
5. lépés: A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya behelyezése ..... 23
(EGYÉB) kategória .................. 50
Képek törlése ............................... 51
Állókép kiemelése mozgóképből
(HDR-TG1E) .............................. 53
Mozgókép szétosztása ................ 54
Lejátszási lista készítése .............. 55
Másolás más készülékre .............. 58
A rögzített képek kinyomtatása
(PictBridge rendszerű nyomtatón)
................................................... 61
Felvétel/lejátszás
Felvétel és lejátszás könnyűszerrel
(Easy Handycam üzemmód) ..... 25
Felvétel készítése ......................... 29
Zoomolás ........................................ 32
Életszerűbb hangfelvétel (5,1 csatornás
térhatású hangfelvétel) ..................... 32
A felvétel gyors megkezdése
(QUICK ON) .................................... 33
Kiváló minőségű állóképek rögzítése
mozgókép felvétele közben
(Dual Rec) ....................................... 33
Felvételkészítés tükör
üzemmódban .................................. 33
Gyors mozgás lassított felvétele
(F.LASS.FELV.) ................................ 34
6
Az adathordozó
kihasználása
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
kategória ................................... 64
A képminőség beállítása .............. 64
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya adatainak
megjelenítése ............................ 65
Az összes kép törlése
(Formázás) ................................ 66
A képkezelő fájl javítása ............... 67
A kamera testre szabása
Mire használható a
HOME MENU
menü
(BEÁLLÍTÁSOK)
kategóriája? .............................. 68
A HOME MENU használata ............. 68
A
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória
elemei ............................................ 69
VIDEÓBEÁLL. ............................... 70
(Mozgóképek felvételére vonatkozó
elemek)
FÉNYKÉPBEÁLL. ......................... 74
(Állóképek felvételére vonatkozó elemek)
MEGTEK.BEÁLL. .......................... 76
(A megjelenítés testre szabására
vonatkozó elemek)
HANG/KÉP-BEÁLL. ...................... 77
(A hangjelzés és a képernyő beállításával
kapcsolatos elemek)
KIMENETI BEÁLL. ........................ 78
(Más készülékhez való csatlakoztatással
kapcsolatos elemek)
ÓRA/
NYELV ÁL. ...................... 79
További információk
Ha a kamerát külföldön
használja .................................102
Fájl- és mappaszerkezet a „Memory
Stick PRO Duo”
memóriakártyán ......................104
Karbantartás és biztonsági
előírások ..................................106
Az AVCHD formátum ..................... 106
A „Memory Stick” memóriakártya .... 106
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor ........ 108
Az x.v.Color szabvány ................... 109
A kamera kezelése ........................ 109
Gyors áttekintés
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése ........................114
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések .................................118
Kislexikon ...................................120
Tárgymutató ...............................121
(Az óra és a nyelv beállítására vonatkozó
elemek)
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK ...................... 80
(Egyéb beállításokra vonatkozó elemek)
Funkciók bekapcsolása az
OPTION MENU menüből ..... 81
Az OPTION MENU használata .......... 81
Az OPTION MENU felvételre vonatkozó
elemei ............................................ 82
Az OPTION MENU megtekintésre
vonatkozó elemei ............................ 83
Az
OPTION MENU menüben
beállítható funkciók ................... 84
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ................................. 90
Figyelmeztető szimbólumok és
üzenetek ................................... 98
7
Példák a fényképezés tárgyára megoldásokkal
A golfütés
kielemzése
B F.LASS.FELV. ......................34
Állókép
rögzítése
mozgókép
felvétele
közben
B Dual Rec ..............................33
Közelkép
virágról
B PORTRÉ ..............................86
B FÓKUSZ ..............................84
B KÖZELKÉP ..........................84
Fókuszálás a
kép bal oldalán
lévő kutyára
B FÓKUSZ ..............................84
B FIX FÓKUSZ ........................84
8
Jó kép
készítése
sípályán vagy
tengerparton
B TENGERPART..................... 86
B HÓ....................................... 86
Gyermek a
színpadon
reflektorfényben
B REFLEKTOR ....................... 86
Tűzijáték a
maga teljes
pompájában
B TŰZIJÁTÉK ......................... 86
B FÓKUSZ.............................. 84
Gyenge fénynél
alvó gyermek
B COLOR SLOW SHTR.......... 87
A kamera használata
Az egyes tevékenységek
sorrendje
B Tegye meg az előkészületeket (16. oldal).
A kamera használata
• Azt, hogy a kamerában milyen „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyák használhatók, a
2. oldal ismerteti.
• Amikor kinyitja az LCD táblát, bekapcsol a kamera (20. oldal).
B Készítsen felvételt a kamerával (29. oldal).
x HD (high definition) képminőségű felvétel
készítése
• A kamera kompatibilis az AVCHD formátumú „1920 × 1080/50i”
felbontású szabvánnyal (106. oldal), amely részletgazdag,
gyönyörű képek készítését teszi lehetővé.
x A QUICK ON (gyors bekapcsolás) funkció
használata az LCD tábla kinyitásával/becsukásával (33. oldal)
• Amikor készenléti állapotban vagy felvételkészítéskor becsukja az LCD táblát, a kamera
alvó (energiatakarékos) üzemmódba vált át. Amikor kinyitja az LCD táblát, a felvétel szinte
azonnal elkezdhető.
b Megjegyzés
• A gyári alapbeállítás [HD SP], ami „1440 × 1080/50i” felbontású AVCHD formátumot
jelent (70. oldal).
• SD (standard definition) képminőséggel is készíthető felvétel (64. oldal).
• Az „AVCHD 1080i formátum” a kézikönyvben mindenhol „AVCHD” rövidítéssel
szerepel, kivéve ott, ahol részletesebb magyarázatot kíván.
B Játssza le a képeket a kamerával.
x Megtekintés a kamera LCD képernyőjén (35. oldal)
x Megtekintés HD televízión (43. oldal)
Évezze a részletgazdag, kiváló minőségű, gyönyörű HD
(high definition) videókat.
z Ötlet
• A televízió és a kamera csatlakoztatásához a képernyőn megjelenő [TV-CSATL.SEGÉDL.]
nyújt segítséget (42. oldal).
• A képek SD (standard definition) képminőségű televíziókészüléken is lejátszhatók.
9
B Játssza le a képeket egy, az AVCHD
formátumot kezelni tudó készülék Memory
Stick memóriakártya-olvasó egységéről.
A „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára mentett
képek AVCHD formátumot kezelni tudó készülékkel,
például PLAYSTATION®3*1-nel vagy VAIO*2-val is
lejátszhatók, ha a memóriakártyát bedugja e készülék
Memory Stick memóriakártya-olvasójába.
Előfordulhat, hogy egyes országokban/térségekben a PLAYSTATION®3 nincs
forgalomban.
*2
A művelet olyan VAIO gépeken hajtható végre, amelyek 2006 januárja után kerültek
forgalomba, és amelyek teljesítik a mellékelt program (a Picture Motion Browser) operációs
rendszerre vonatkozó követelményeit.
• Ne feledkezzék meg a PLAYSTATION®3 folyamatos frissítéséről, hogy a
PLAYSTATION®3 rendszerszoftverének mindig a legfrissebb verzióját használhassa.
• Az AVCHD formátumot kezelni tudó készüléktől függően előfordulhat, hogy a képeket
nem lehet közvetlenül a Memory Stick memóriakártya-olvasóról lejátszani.
*1
B Mentse a felvett képeket.
x Másolás más készülékre (58. oldal)
Az átmásolt kép képminősége (HD (high definition)/SD
(standard definition)) a csatlakoztatott készüléktől függ. A
részleteket lásd az 58. oldalon.
x Szerkesztés számítógépen (49. oldal)
A képek HD (high definition) képminőségben beolvashatók a számítógépre,
illetve lemezre menthetők. Olvassa el a „PMB Guide” kézikönyvet is.
B Törölje ki a képeket.
Ha megtelt a „Memory Stick PRO Duo” memóriakártya,
új képek nem rögzíthetők. Törölje le a számítógépre vagy
lemezre mentett adatokat a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyáról. Ha kitörli a máshova már mentett
képeket, akkor a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán így felszabaduló helyre újabb képeket
vehet fel.
x A kijelölt képek törlése (51. oldal)
x Minden kép törlése ([HORDOZÓ FORMÁZ], 66. oldal)
10
Mozgóképek várható felvételi ideje
Hozzávetőleges felvételi idő percekben (minimális felvételi idő percekben)
A „Memory Stick PRO
Duo” kapacitása
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
AVCHD formátumú HD (high definition) képminőség
AVC HD 16M (FH)
(legjobb minőségű)*
6 (6)
10 (10)
25 (25)
55 (55)
110 (110)
AVC HD 9M (HQ)
(kiváló minőségű)**
10 (9)
25 (20)
55 (40)
115 (80)
230 (160)
AVC HD 7M (SP)
(szokásos minőségű)**
15 (10)
30 (20)
65 (45)
140 (100)
280 (200)
AVC HD 5M (LP)
(hosszan játszó)**
20 (15)
40 (35)
85 (70)
180 (145)
355 (290)
A kamera használata
A felvételi idő a „Memory Stick PRO Duo” memóriakártya kapacitásától és a felvételi
módtól függ (70. oldal).
* A mozgóképeket a kamera AVCHD 1920 × 1080/50i formátumban rögzíti.
**A mozgóképeket a kamera AVCHD 1440 × 1080/50i formátumban rögzíti.
A „Memory Stick PRO
Duo” kapacitása
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
MPEG2 formátumú SD (standard definition) képminőség
SD 9M (HQ)
(kiváló minőségű)
10 (10)
25 (25)
55 (50)
115 (100)
230 (205)
SD 6M (SP)
(szokásos minőségű)
20 (10)
40 (25)
80 (50)
170 (100)
340 (205)
SD 3M (LP)
(hosszan játszó)
35 (25)
80 (50)
160 (105)
325 (215)
655 (435)
• A Sony Corporation által gyártott „Memory Stick PRO Duo” memóriakártya használata esetén.
z Ötlet
• A táblázatban szereplő 16M és hasonló számok az átlagos átviteli sebességet jelzik. Az M az Mbps
rövidítése.
• A felvehető állóképek számáról a 75. oldalon találhat adatokat.
• HD (high definition) minőségben és SD (standard definition) képminőségben legfeljebb 3 999,
illetve 9 999 jelenetet tartalmazó mozgóképfelvétel rögzíthető.
11
A kamera VBR (Variable Bit Rate) kódolást alkalmaz, hogy a képminőséget a jelenetnek
megfelelően automatikusan beállítsa. Ennek eredményeképp a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára nem minden körülmények között fér ugyanolyan hosszú felvétel.
A gyors mozgást és összetett képeket tartalmazó mozgóképeket a kamera nagyobb átviteli
sebességgel rögzíti, aminek következtében az adathordozóra ráférő felvétel hossza csökken.
12
„ HOME” és „ OPTION”
- A kétfajta menü előnyei
„ HOME MENU” - a kamerával végzett műveletek
kiindulópontja
A kamera használata
(HELP)
Az elem leírását jeleníti meg (14. oldal)
Kategória
B A HOME MENU kategóriái és elemei
(FELVÉTELKÉSZÍTÉS)
kategória
Elem
Elem
Oldal
VIDEÓ*
30
FÉNYKÉP*
30
F.LASS.FELV.
34
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
kategória
Elem
Oldal
NYOMTATÁS
61
USB CSATL.
60
TV-CSATL.SEGÉDL.*
42
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
kategória
Elem
/
Oldal
Oldal
BEÁLL.*
64
HORDOZÓ ADATAI
65
35
HORDOZÓ FORMÁZ*
66
INDEX*
38
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
67
INDEX*
38
VISUAL INDEX*
LEJÁTSZÁSI LISTA
56
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória*
A kamera testre szabása (68. oldal).
(EGYÉB) kategória
Elem
TÖRLÉS*
Oldal
51
FOTÓRÖGZÍTÉS**
53
SZER
54
LEJÁT.LIST.SZERK.
55
* Ezek az elemek Easy Handycam
üzemmódban is beállíthatók (25. oldal). A
(BEÁLLÍTÁSOK) kategóriában
használható elemekről a 69. oldalon
olvashat.
**A HDR-TG1E típus esetén.
13
A HOME MENU használata
1 Az LCD táblát kinyitva kapcsolja
4 Érintse meg a kívánt elemet.
Példa: [SZER]
be a kamerát.
5 A további műveletekhez kövesse
a képernyőn megjelenő
útmutatást.
2 Érintse meg a
(HOME)
gombot.
A HOME MENU képernyő
eltüntetése
Érintse meg a
gombot.
B Ha többet szeretne megtudni a
HOME MENU egyes elemeinek
funkciójáról – HELP (Súgó)
1 Érintse meg a
(HOME)
gombot.
Ekkor megjelenik a HOME MENU.
(HOME)
3 Érintse meg a kívánt kategóriát.
Példa:
14
(EGYÉB) kategória
2 Érintse meg a
(HELP (Súgó))
gombot.
A
(HELP (Súgó)) gomb alja
narancssárgává válik.
Az OPTION MENU
használata
3 Érintse meg azt az elemet,
A kamera használata
Felvétel és lejátszás közben csak meg
kell érintenie a képernyőt, és máris
megjelennek az éppen használható
funkciók. Így könnyen végrehajthatók a
különféle beállítások. Részletek a
81. oldalon találhatók.
amelyről többet kíván megtudni.
(OPTION)
Amikor megérint egy elemet, leírása
megjelenik a képernyőn.
A kijelölt elem érvényre juttatásához
érintse meg az [IGEN] gombot; ha
nem kívánja érvényre juttatni, a
[NEM] gombot érintse meg.
A HELP (Súgó) kikapcsolása
A 2. lépésben érintse meg ismét a
(HELP (Súgó)) gombot.
15
Az első lépések
1. lépés: A mellékelt tartozékok
ellenőrzése
Győződjék meg arról, hogy az alábbi
tartozékok benne vannak a kamera
dobozában.
A zárójelben álló szám azt jelzi, hogy az
illető tartozékból hány darabnak kell a
csomagban lennie.
A/V átjátszókábel (1) (43. és 58. oldal)
USB kábel (hosszú) (1)
USB kábel (rövid) (1) (60. és 61. oldal)
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya,
4 GB-os (1) (23. oldal)
Hálózati tápegység (1) (17. oldal)
Speciális USB csatlakozóillesztő (1)/
USB adapter fedél (1) (116. oldal)
A Speciális USB csatlakozóillesztő és az USB
adapter fedél előzetesen a (rövid) USB
kábelhez van csatlakoztatva.
Tápkábel (1) (17. oldal)
Akkumulátor (1) (17. és 108. oldal)
NP-FH50
Handycam Station (1) (17. és 117. oldal)
21 érintkezős illesztő (47. oldal)
Csak azon típusok esetén, amelyeknek alján
megtalálható a
jelzés.
Komponens A/V kábel (1) (43. oldal)
Csuklópánt (1) (116. oldal)
CD-ROM „Handycam Application
Software” (1)
– Picture Motion Browser (program)
– PMB Guide
– A Handycam kézikönyve (ez a kézikönyv)
„A kamera használati útmutatója” (1)
16
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
POWER gomb
QUICK ON kijelző
Akkumulátor
Az első lépések
/CHG töltésjelző
Tápkábel
DC IN egyenáramú
bemenet aljzat Egyenáramú
csatlakozódugó
Hálózati tápegység
Miután betette a kamerába,
feltöltheti az NP-FH50 típusú
„InfoLITHIUM” akkumulátort
(108. oldal).
b Megjegyzés
• A kamerához kizárólag NP-FH50 típusú
„InfoLITHIUM” akkumulátor használható.
1 A hálózati tápegységet
csatlakoztassa a Handycam
Station illesztőállvány DC IN
aljzatához.
Ügyeljen arra, hogy az egyenáramú
csatlakozódugón a v jel felfelé
nézzen.
2 Csatlakoztassa a tápkábelt a
A fali
csatlakozóaljzathoz
4 Tegye be az akkumulátort.
1 Nyissa ki az akkumulátor/Memory
Stick Duo memóriakártya fedlapját.
2 Teljesen, kattanásig tolja be az
akkumulátort.
3 Csukja be az akkumulátor/Memory
Stick Duo memóriakártya fedlapját.
5 A fenti ábrán látható módon tegye
a kamerát a Handycam Station
illesztőállványra, és teljesen
nyomja bele a Handycam Station
illesztőállványba.
Ekkor felgyullad a /CHG
töltésjelző, és megkezdődik a töltés.
Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött, kialszik a /CHG
töltésjelző.
hálózati tápegységhez és a fali
csatlakozóaljzathoz.
3 Ügyeljen arra, hogy az LCD tábla
be legyen csukva.
17
b Megjegyzés
• Amikor villog a QUICK ON kijelző, az
akkumulátort nem lehet feltölteni. Amikor
villog a QUICK ON kijelző, a POWER
gombot megnyomva kapcsolja ki a kamerát.
Az akkumulátor töltésének megkezdése
előtt győződjék meg arról, hogy nem villog a
QUICK ON kijelző.
• Amikor a Handycam Station
illesztőállványra teszi a kamerát, csukja be a
DC IN aljzat védőfedelét.
• Amikor a DC IN aljzatból kihúzza a hálózati
tápegységet, a Handycam Station
illesztőállványt is, az egyenáramú
csatlakozódugót is fogja.
Az akkumulátor feltöltése csak a
hálózati tápegység segítségével
Kapcsolja ki a kamerát, csukja be az
LCD táblát, majd a hálózati tápegységet
csatlakoztassa a kamera DC IN
aljzatához.
DC IN egyenáramú
bemenet aljzat
Nyissa ki a
csatlakozóaljzatok
védőfedelét
A kamera kivétele a Handycam
Station illesztőállványból
Csukja be az LCD táblát, majd vegye ki
a kamerát a Handycam Station
illesztőállványból úgy, hogy közben a
kamerát is, a Handycam Station
illesztőállványt is fogja.
Egyenáramú
csatlakozódugó
A v jel alul legyen
b Megjegyzés
• Amikor a DC IN aljzatból kihúzza a hálózati
tápegységet, a kamerát is, az egyenáramú
csatlakozódugót is fogja.
Az akkumulátor kivétele
Kapcsolja ki a kamerát, és nyissa ki az
akkumulátor/Memory Stick Duo
memóriakártya fedlapját.
Tolja el az akkumulátorkioldó gombot.
Vigyázzon, nehogy leejtse az
akkumulátort.
Akkumulátorkioldó
gomb
18
b Megjegyzés
Kisvártatva mintegy 7 másodpercre az
akkumulátor adataival együtt
megjelenik a hozzávetőleges felvételi
idő. Ha akkor nyomja meg a
DISP/BATT INFO gombot, amikor a
képernyőn az akkumulátor adatai
láthatók, akkor ezeket akár
20 másodpercig is megjelenítheti.
A még felhasználható energia
(hozzávetőleg)
Az első lépések
• Ügyeljen arra, hogy amikor eltávolítja az
akkumulátort vagy a hálózati tápegységet,
ne világítson a
(Mozgókép) kijelző/
(Állókép) kijelző (22. oldal)/
működésjelző (23. oldal)/QUICK ON
kijelző.
• Hosszabb tárolás előtt teljesen merítse le az
akkumulátort (a részleteket lásd a
109. oldalon).
Hálózati áramforrás használata
A készülékeket ugyanúgy csatlakoztassa
egymáshoz, mint amikor az
akkumulátort tölti. Ilyenkor nem fogy az
akkumulátor energiája.
Az akkumulátor
energiaszintjének ellenőrzése
(Battery Info)
Miután kinyitotta az LCD táblát, a
POWER gombot megnyomva kapcsolja
ki a kamerát, majd nyomja meg a
DISP/BATT INFO gombot.
Felvételi kapacitás (hozzávetőleg)
Az akkumulátor üzemideje
Töltési idő:
Hozzávetőlegesen ennyi perc alatt
töltődik fel teljesen egy teljesen lemerült
akkumulátor.
Felvételi/lejátszási idő:
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
A „HD” jelentése high definition
képminőség, az „SD” jelentése standard
definition képminőség.
(Mértékegység: perc)
HD
Töltési idő
SD
135
Felvételi idő*1*2
Folyamatos
felvételi idő
Szokásos felvételi
idő*3
Lejátszási idő*
2
100
120
50
60
135
145
[FELV.MÓD]: SP
*2 Ha be van kapcsolva az LCD
háttérvilágítása.
*3 A szokásos felvételi idő azt mutatja, hogy
mennyi ideig készíthet felvételt, ha gyakorta
indítja el/állítja le a felvételt, ha gyakorta
zoomol, illetve ha gyakorta kapcsolja a
készüléket ki/be.
*1
19
Az akkumulátorról
• Ügyeljen arra, hogy amikor eltávolítja az
akkumulátort, a kamera legyen kikapcsolva,
és ne világítson a
(Mozgókép) kijelző/
(Állókép) kijelző (22. oldal)/
működésjelző (23. oldal)/QUICK ON
kijelző.
• A /CHG töltésjelző töltés közben és az
alábbi esetekben villog, és pontatlan
információk jelennek meg az akkumulátor
állapotáról (Battery Info) (19. oldal):
– ha az akkumulátort nem megfelelően
helyezte be,
– ha az akkumulátor sérült,
– ha az akkumulátor elhasználódott (ez csak
az adatok kijelzését (Battery Info) érinti).
• Ha a hálózati tápegység a kamera vagy a
Handycam Station illesztőállvány DC IN
aljzatához csatlakozik, akkor az
akkumulátor még abban az esetben sem
látja el árammal a kamerát, ha a tápkábel
nem csatlakozik a fali konnektorhoz.
A töltési/felvételi/lejátszási időről
• Az időértékeket 25 °C-on mértük (javasolt
hőmérséklettartomány: 10 °C–30 °C).
• Hidegben a felvételi és lejátszási idő
lerövidül.
• A felvételi és lejátszási idő a kamera
használati körülményeinek függvényében
lerövidülhet.
A hálózati tápegységről
• A hálózati tápegységet egy közeli fali
csatlakozóaljzatba dugja. Ha a kamera
használata során valamilyen meghibásodást
észlel, a hálózati tápegységet azonnal húzza
ki a fali csatlakozóaljzatból.
• A hálózati tápegységet ne tegye szűk helyre,
például fal és bútor közé.
• Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja
rövidre sem a hálózati tápegység
egyenáramú dugójának, sem pedig az
akkumulátornak a pólusait. Ellenkező
esetben a kamera meghibásodhat.
• Ha a hálózati tápegység a fali
csatlakozóaljzathoz csatlakozik, a kamera
még akkor is feszültség alatt áll, ha
kikapcsolja.
20
3. lépés:
A készülék
bekapcsolása és
az LCD tábla
beállítása
Amikor kinyitja az LCD táblát,
bekapcsol a kamera.
a
kamerához
képest
90 fokra
legfeljebb
270 fokra
DISP/BATT INFO
1 Nyissa ki az LCD táblát.
A kamera bekapcsolódik.
Ha akkor kívánja bekapcsolni a
kamerát, amikor nyitva van az LCD
tábla, csukja be és nyissa ki újból,
vagy nyomja meg a POWER
gombot, amikor nyitva van az LCD
tábla.
2 Állítsa be az LCD táblát.
Forgassa el az LCD táblát úgy,
ahogyan azt a felvétel, illetve a
lejátszás megkívánja.
Nyomja le és tartsa lenyomva pár
másodpercig a DISP/BATT INFO
gombot, amíg meg nem jelenik a
szimbólum.
Ezzel a lehetőséggel akkor célszerű élni,
ha a kamerát világos helyen használja,
vagy ha takarékoskodni kíván az
akkumulátor energiájával. Ez a beállítás
nincs hatással a felvett képre. Az LCD
háttérvilágításának bekapcsolásához
nyomja le és tartsa lenyomva pár
másodpercig a DISP/BATT INFO
gombot, amíg el nem tűnik a
szimbólum.
z Ötlet
• Ha az LCD táblát 180 fokkal elfordítja,
akkor vissza tudja csukni a kamerához úgy,
hogy az LCD képernyő kifelé néz. Ez
lejátszáskor praktikus lehet.
• Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[HANG/KÉP-BEÁLL.] t [LCDFÉNYERŐ] (77. oldal), majd állítsa be az
LCD képernyő fényerősségét.
• A DISP/BATT INFO gomb egyes
megnyomásaira ez az információ
megjelenik, illetve eltűnik (megjelenik y
eltűnik).
Az első lépések
Az LCD képernyő
háttérvilágításának
kikapcsolása, hogy az
akkumulátor tovább üzemképes
maradjon
• Amikor bekapcsolja a készüléket, a
lencsevédő automatikusan kinyílik. És
becsukódik, amikor a lejátszó képernyőt
választja, illetve amikor a készüléket
kikapcsolja.
• A gyári beállítás szerint az
energiatakarékosság érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol, ha kb. 5 percig
nem használja ([AUTO.KIKAPCS],
81. oldal).
A készülék kikapcsolása
Felvételkészenléti/felvételi
üzemmódban csukja be az LCD táblát,
majd nyomja meg a POWER gombot.
Máskor csukja be az LCD táblát, vagy
nyomja meg a POWER gombot.
b Megjegyzés
• Ha a kamerát hozzávetőleg 3 hónapig
nem használja, előfordulhat, hogy a dátumot
és az időt a készülék „elfelejti”, mert a
kamera beépített újratölthető eleme
lemerül. Ilyen esetben töltse fel a beépített
újratölthető elemet, majd ismét állítsa be a
dátumot és az időt (112. oldal).
• Bekapcsolás után a kamerának pár
másodpercre van szüksége ahhoz, hogy
felvételre kész állapotba kerüljön. Ez alatt
az idő alatt a kamera nem használható.
21
4. lépés: A dátum és az idő beállítása
Amikor első ízben használja a kamerát,
állítsa be a dátumot és az időt. Amíg
nem állítja be a dátumot és az időt, az
[ÓRABEÁLLÍTÁS] képernyő mindig
megjelenik, amikor bekapcsolja a
kamerát, vagy megváltoztatja a
(Mozgókép)/
(Állókép)
választókapcsoló helyzetét.
Lencsevédő
3 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [ÓRA/
NYELV ÁL.] t
[ÓRABEÁLLÍTÁS].
Megjelenik az [ÓRABEÁLLÍTÁS]
képernyő.
4A
/
gombok segítségével
jelölje ki a kívánt földrajzi helyet,
majd érintse meg a [TOVÁBB]
gombot.
Érintse meg az
LCD képernyőn
található
gombot.
(Mozgókép)/
(Állókép) választókapcsoló
5 Állítsa be a [NYÁRI IDŐ] értékét,
majd érintse meg a [TOVÁBB]
gombot.
6A
/
gombok segítségével
állítsa be az [É] évet.
1 Az LCD táblát kinyitva kapcsolja
be a kamerát.
2A
(Mozgókép)/
(Állókép)
választókapcsolót a nyíl
irányában többször eltolva
gyújtsa fel a megfelelő kijelzőt.
(Mozgókép): Mozgóképek
felvétele
(Állókép): Állóképek, fényképek
rögzítése
Ha első alkalommal kapcsolja be a
kamerát, folytassa a 4. lépéssel.
22
7A
/
gombok segítségével
válassza ki a [H] elemet, majd a
/
gombokkal állítsa be a
hónapot.
8 Ugyanígy állítsa be az [N] napot,
az órát és a percet, majd érintse
meg a [TOVÁBB] gombot.
9 Győződjék meg arról, hogy az óra
Ekkor elindul az óra.
2037-ig bármilyen évszám
megadható.
Azt, hogy a kamerában milyen
„Memory Stick” memóriakártyák
használhatók, a 2. oldal ismerteti.
z Ötlet
• A mozgóképek felvételi idejére és a
rögzíthető állóképek számára vonatkozólag
lásd a következő oldalakat:
– mozgókép (11. oldal)
– állókép (75. oldal)
Az első lépések
a pontos időt mutatja, majd
érintse meg az
gombot.
5. lépés:
A „Memory Stick
PRO Duo”
memóriakártya
behelyezése
z Ötlet
• Bár felvételkészítéskor nem látszik a dátum
és az idő, a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára mindkettő automatikusan
rákerül, és lejátszáskor megjeleníthető
([ADATKÓD], 76. oldal).
• Az „Időeltolódás” témával kapcsolatban
lapozzon a 103. oldalra.
• Ha az érintőképernyő gombjai nem
működnek megfelelően, állítsa be az
érintőképernyőt (KALIBRÁLÁS,
111. oldal).
1 Tegye be a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát.
1 Nyissa ki az akkumulátor/Memory
Stick Duo memóriakártya fedlapját.
2 Teljesen, kattanásig tolja be a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
3 Csukja be az akkumulátor/Memory
Stick Duo memóriakártya fedlapját.
A nyelv megváltoztatása
Beállítható, hogy a képernyőn az
üzenetek milyen nyelven jelenjenek
meg. A képernyőn megjelenő üzenetek
nyelvének kiválasztásához érintse meg
(HOME) t
rendre a következőket:
(BEÁLLÍTÁSOK) t [ÓRA/
NYELV ÁL.] t [
NYELV BEÁLL.]
(80. oldal).
Működésjelző
23
2 Nyissa ki az LCD
táblát, és gyújtsa fel
a
(Mozgókép)
kijelzőt.
Ha új „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát dug be, megjelenik
az [Új képkezelő fájl készítése.]
képernyő.
3 Érintse meg az [IGEN] elemet.
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya kivétele
Nyissa ki az akkumulátor/Memory Stick
Duo fedlapját, és óvatosan nyomja meg
egyszer befelé a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát.
b Megjegyzés
• Amikor világít vagy villog a
(Mozgókép)/
(Állókép)
üzemmódkijelző (22. oldal), a működésjelző
vagy a QUICK ON kijelző (17. oldal), ne
tegye az alábbiakat.
Ha nem elég óvatos, megsérülhet az
adathordozó, elveszhetnek a rögzített
képek, vagy más probléma adódhat.
– ne vegye ki a kamerából a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát,
– ne vegye ki az akkumulátort, ne válassza le
a hálózati tápegységet,
– ne rázza és ne üsse hozzá a kamerát
semmihez.
• Felvételkészítés közben ne nyissa ki az
akkumulátor/Memory Stick Duo
memóriakártya fedlapját.
24
• Ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát rossz állásban erőlteti be,
akkor megsérülhet a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya, a Memory Stick Duo
memóriakártya-nyílás, és megsérülhetnek a
képadatok is.
• Ha a 3. lépésben megjelenik a [Nem sikerült
új képkezelő fájlt készíteni. Előfordulhat,
hogy nincs elegendő üres hely.] üzenet,
formázza meg a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát (66. oldal). Ne feledje, hogy
a formázás miden adatot töröl a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyáról.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya behelyezésekor, illetve
kivételekor ügyeljen arra, nehogy kiugorjék
és leessék a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya.
z Ötlet
• Állóképek képkezelő fájl létrehozása nélkül
is rögzíthetők.
Felvétel/lejátszás
Felvétel és lejátszás könnyűszerrel
(Easy Handycam üzemmód)
Easy Handycam üzemmódban csaknem minden beállítást automatikusan állít be a
készülék, így Önnek a felvételhez vagy lejátszáshoz nem kell az aprólékos
beállításokkal foglalkoznia. A jobb olvashatóság érdekében a képernyőn a szöveg
nagyobb betűkkel írva jelenik meg.
1 Nyissa ki az LCD
táblát, és így gyújtsa
fel a
(Mozgókép)
kijelzőt.
2 Nyomja meg az EASY gombot E.
Ekkor az LCD képernyőn
megjelenik az
szimbólum.
Állókép felvétele
1 Nyissa ki az LCD táblát.
Felvétel/lejátszás
Mozgóképek felvétele
2A
(Mozgókép)/
(Állókép)
választókapcsolót F a
nyíl irányában többször
eltolva gyújtsa fel az
(Állókép) kijelzőt.
3 Nyomja meg az EASY gombot E.
Ekkor az LCD képernyőn
megjelenik az
szimbólum.
3 A felvétel megkezdéséhez nyomja
meg a START/STOP gombot C.*
4 A PHOTO gombot D kissé
lenyomva állítsa be a fókuszt A
(hangjelzés hallható), majd
nyomja le teljesen a gombot B
(zárhang hallható).
[KÉSZ] b [FELV.]
A felvétel leállításához nyomja meg
ismét a START/STOP gombot.
Villog b Folyamatosan
világít
* A [FELV.MÓD] értéke [HD SP] vagy [SD SP] lesz (70. oldal).
25
b Megjegyzés
• Ha felvételkészítés közben becsukja az LCD táblát, leáll a felvétel.
z Ötlet
• Easy Handycam üzemmódban a kamera keretet jelenít meg a felismert arcok körül
([ARCFELISMERÉS], 73. oldal).
A rögzített mozgó- és állóképek lejátszása
1 Az LCD táblát kinyitva kapcsolja be a kamerát.
2 Érintse meg a
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) gombot B.
Az LCD képernyőn megjelenik a VISUAL INDEX áttekintő képernyő (a mintaképek megjelenítése eltarthat egy ideig).
A legutóbb lejátszott/felvett kép mellett jelenik meg a lapon (állókép esetén: B)
HOME MENU
Előző 6 kép
Dátum szerint keres
meg képeket
(39. oldal)
Következő 6 kép
Visszatér a felvételi
képernyőre
1
: Átvált a Filmtekercs-index áttekintő képernyőre.
2
: Átvált az Arcindex áttekintő képernyőre.
3
: Mozgóképeket jelenít meg HD (high definition) képminőségben.*
4
: Állóképet jelenít meg.
* Ha a [
/
BEÁLL.] menüben (64. oldal) SD (standard definition) képminőségű
mozgóképet választ ki, akkor az
szimbólum jelenik meg.
26
3 Kezdje meg a lejátszást.
Mozgókép:
Érintse meg a
vagy az
fület, majd pedig a lejátszandó mozgóképet.
Érintésre vált a Lejátszás és a Szünet között
Vissza (a VISUAL
INDEX áttekintő
képernyőre)
A mozgókép eleje/
előző mozgókép
Következő mozgókép
Vissza/Előre
* Az [ADATKÓD] értéke [DÁTUM/IDŐ], és nem módosítható (76. oldal).
z Ötlet
• Ha a kiválasztott mozgóképpel kezdődő lejátszás során elérkezünk az utolsó mozgóképhez, a
képernyőn ismét a VISUAL INDEX áttekintő képernyő jelenik meg.
• Ha szünetben megnyomja a
/
gombot, lelassíthatja a lejátszás ütemét.
• A hangerő beállításához érintse meg rendre a következőket:
(HOME) A t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [HANGBEÁLLÍTÁS] t [HANGERŐ], majd használja a
/
gombokat.
/
BEÁLL.]
• Ha lejátszáshoz meg kívánja változtatni a mozgókép képminőségét, akkor a [
menüpontban válassza ki a kívánt képminőséget (64. oldal).
Állókép:
Érintse meg az
Felvétel/lejátszás
A felvétel dátuma/
időpontja*
Állj (átvált a
VISUAL INDEX
áttekintő
képernyőre)
fület, majd pedig a lejátszandó állóképet.
Diabemutató (40. oldal)
Vissza (a VISUAL
INDEX áttekintő
képernyőre)
Átvált a VISUAL
INDEX áttekintő
képernyőre
A felvétel dátuma/
időpontja*
Előző/Következő
* Az [ADATKÓD] értéke [DÁTUM/IDŐ], és nem módosítható (76. oldal).
b Megjegyzés
• Ha lejátszás közben, illetve akkor csukja be az LCD táblát, amikor az áttekintő képernyő látható,
a kamera kikapcsolódik.
27
Kilépés az Easy Handycam
üzemmódból
Nyomja meg újra az EASY gombot E.
Ekkor az LCD képernyőről eltűnik az
szimbólum.
A menü használata Easy
Handycam üzemmódban
A módosítható menüelemek
megjelenítéséhez érintse meg a
(HOME) A gombot (13. és 68.
oldal).
b Megjegyzés
• A legtöbb menüelem automatikusan gyári
alapértelmezett beállítását veszi fel. Egyes
menüelemek értéke nem módosítható. A
részleteket lásd a 90. oldal on.
• Az
(OPTION) MENU nem használható.
• Ha effektusokkal kívánja színesíteni a
felvételeket, vagy ha módosítani szeretné a
beállításokat, lépjen ki az Easy Handycam
üzemmódból.
Az Easy Handycam
üzemmódban nem használható
funkciók
Egyes funkciók nem használhatók Easy
Handycam üzemmódban, mert azokat
hatását a készülék automatikusan állítja
be (90. oldal).
28
Felvétel készítése
Lencsevédő
A készülék bekapcsolásakor automatikusan kinyílik.
START/STOP B
(Mozgókép) kijelző
(Állókép) kijelző
(Mozgókép)/
(Állókép)
választókapcsoló C
PHOTO D
Felvétel/lejátszás
(HOME)
A
b Megjegyzés
• Ha a felvétel befejezése után is ég vagy villog a működésjelző, az azt jelenti, hogy a kamera még
mindig adatokat ír a „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára. Óvja a kamerát az ütéstől,
rázkódástól, és ne vegye ki se az akkumulátort, se a hálózati tápegységet.
• Ha egy mozgóképfájl mérete meghaladná a 2 GB-ot, a felvétel automatikusan egy új
mozgóképfájlban folytatódik.
• Ha felvételkészítés közben becsukja az LCD táblát, leáll a felvétel.
z Ötlet
• Azt, hogy a kamerában milyen típusú „Memory Stick” memóriakártyák használhatók, a 2. oldal
ismerteti.
• A felvételi időt és a fennmaradó kapacitást a következőket megnyomva ellenőrizheti le:
(HOME) A t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE) t [HORDOZÓ ADATAI]
(65. oldal).
• A gyári alapbeállítás szerint a készülék a mozgóképeket HD (high definition) képminőségben
rögzíti (64. oldal).
• A felvételi időre és a rögzíthető képek számára vonatkozólag lásd a 11. és a 75. oldalt.
• Mozgóképfelvétel közben is rögzíthet állóképet: ehhez nyomja meg a PHOTO gombot D ([Dual
Rec], 33. oldal).
• A felismert arc körül keret látható, és a kamera automatikusan optimalizálja a felismert arcképet
([ARCFELISMERÉS], 73. oldal).
• Amikor mozgóképfelvétel közben a kamera felismer egy arcot, villog az
szimbólum, és az arc
tárolásra kerül az arcmutatóban. Lejátszáskor arckép alapján is megkeresheti a kívánt jeleneteket
([Arcindex], 38. oldal).
• Rögzített mozgóképekből is kiemelhetők állóképek (HDR-TG1E) (53. oldal).
• Ha másik felvételi módra kíván átváltani, akkor érintse meg a következőket:
(HOME) A t
(FELVÉTELKÉSZÍTÉS) t [VIDEÓ] vagy [FÉNYKÉP].
29
Mozgóképek felvétele
1 Nyissa ki az LCD táblát, és így
gyújtsa fel a
kijelzőt.
Állóképek felvétele
1 Nyissa ki az LCD táblát.
(Mozgókép)
2 Nyomja meg a START/STOP
gombot B.
2A
(Mozgókép)/
(Állókép)
választókapcsolót C a nyíl
irányában többször eltolva
gyújtsa fel az
(Állókép)
kijelzőt.
3 A PHOTO gombot D kissé
[KÉSZ] t[FELV.]
lenyomva állítsa be a fókuszt A
(hangjelzés hallható), majd
nyomja le teljesen B (zárhang
hallható).
A felvétel leállításához ismét nyomja
meg a START/STOP gombot B.
Villog bFolyamatosan
világít
A
szimbólum mellett megjelenik
a
szimbólum. A kép rögzítése
akkor fejeződik be, amikor a
képernyőről eltűnik a
szimbólum.
30
„Fehér, kör alakú foltok” állóképeken
Ezt az objektív közelében szálló részecskék (por, pollen, stb.) okozzák.
A fényképezőgép vakuja kiemeli őket, melyek így fehér, kör alakú foltokként
jelennek meg.
Tárgy
A levegőben
lévő részecskék
(por, pollen stb.)
Felvétel/lejátszás
A „fehér, kör alakú foltok” kiküszöbölése érdekében világítsa meg a helyiséget,
és a fotóalanyról vaku nélkül készítsen felvételt.
31
Zoomolás
A motoros zoom gombjával a képek
akár 10-szeresükre is felnagyíthatók.
Életszerűbb hangfelvétel
(5,1 csatornás térhatású
hangfelvétel)
A beépített mikrofonnal Dolby Digital
5.1ch térhatású hang rögzíthető. Így ha a
mozgóképet 5,1 csatornás térhatású hang
lejátszásra alkalmas készülékkel játssza
le, az eredeti hangzásvilágot élvezheti.
Beépített mikrofon
Távolabbi, több
mindent tartalmazó
kép: (Széles látószög)
Dolby Digital 5.1 Creator 5,1 csatornás
térhatású hang 1 Kislexikon (120. oldal)
b Megjegyzés
Közeli kép: (Telefotó)
Ha a motoros zoom gombját kicsit
mozdítja el, a zoomolás kis sebességgel
történik. Ha gyorsabban kíván
zoomolni, mozdítsa el jobban.
b Megjegyzés
• Ujját tartsa a motoros zoom gombján. Ha
leveszi ujját a motoros zoom gombjáról, a
motoros zoom működésének hangja is
rákerülhet a felvételre.
• Ahhoz, hogy széles látószögű állásban éles
képet kaphasson, a kamera és a felvétel
tárgya közötti minimális távolság kb. 1 cm,
telefotó állásban ez a távolság kb. 80 cm.
z Ötlet
• Ha mozgókép felvételekor 10-szeresnél
nagyobb zoomolást szeretne elérni,
használja a [DIGIT.ZOOM] funkciót
(71. oldal).
32
• Amikor a felvételt a kamerával játssza le, az
5,1 csatornás hang 2 csatornás hangként szólal
meg.
• A HD (high definition) képminőség esetén
rögzített 5,1 csatornás térhatású hang
lejátszásához 5,1 csatornás térhatású hang
lejátszásra képes AVCHD formátumú
készülékre van szükség.
• Ha a kamera csatlakoztatásához HDMI
kábelt (nem mellékelt tartozék) használ,
akkor a HD (high definition) képminőségű
mozgóképek automatikusan 5,1 csatornás
hanggal szólalnak meg.
Az SD (standard definition) képminőségű
mozgóképek hangja 2 csatornás hangként
szólal meg.
z Ötlet
• A felvételre kerülő hang fajtája a következő
lehet: [5.1ch TÉRHATÁSÚ] (
) vagy
[2ch SZTEREÓ] (
)
([HANGZÁSMÓD], 70. oldal).
A felvétel gyors
megkezdése (QUICK ON)
QUICK ON
kijelző
b Megjegyzés
• Addig ne vegye ki a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát, amíg teljesen be nem
fejeződik a mozgókép felvétele és az
állóképek „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára történő írása.
• Dual Rec üzemmódban a vaku nem
használható.
•A
szimbólum akkor is megjelenhet,
amikor nincs elegendő üres hely a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyán, illetve
amikor folyamatosan rögzít állóképeket. Ha
megjelent a
szimbólum, nem lehet
állóképet rögzíteni.
Amikor becsukja az LCD táblát, a
kamera nem kikapcsolódik, hanem alvó
(energiatakarékos) üzemmódba vált át.
Alvó üzemmódban a QUICK ON
kijelző állandóan villog. Amikor
legközelebb felvételt kíván készíteni,
újra nyissa ki az LCD táblát. Ekkor a
kamera hozzávetőleg 1 másodperc alatt
felvételkészenléti üzemmódba tér vissza.
• Amikor a
(Mozgókép) kijelző világít, az
állóképek mérete [
2,3M] (16:9-es
szélesvásznú) vagy [1,7M] (4:3-as) lesz.
• Felvételkészenléti üzemmódban ugyanúgy
lehet állóképeket rögzíteni, mint akkor,
amikor az
(Állókép) kijelző világít.
Ekkor a vaku is használható.
Felvétel/lejátszás
z Ötlet
Felvételkészítés tükör
üzemmódban
z Ötlet
• Alvó üzemmódban a kamera körülbelül
feleannyit fogyaszt, mint normál felvétel
esetén.
• A kamera automatikusan kikapcsol, ha alvó
üzemmódban egy bizonyos ideig nem
használja. Beállítható, hogy a kamera alvó
üzemmódban mennyi idő múlva kapcsoljon
ki automatikusan ([GYORS BE
KÉSZENL], 81. oldal).
• Ha akkor csukja be az LCD táblát, amikor a
[F.LASS.FELV.] funkcióval (34. oldal)
készít felvételt, a kamera nem alvó
üzemmódba kerül, hanem kikapcsolódik.
Kiváló minőségű állóképek
rögzítése mozgókép
felvétele közben (Dual Rec)
Ha megnyomja a PHOTO gombot,
mozgókép felvétele közben is kiváló
minőségű állóképet rögzíthet.
A kamerához viszonyítva 90 fokra
nyissa ki az LCD táblát (1), majd
fordítsa el a lencse felé 270 fokkal (2).
z Ötlet
• Ekkor az LCD képernyőn a tárgy tükörképe
látszik, de a rögzített kép normál állású lesz.
• Ha tükör üzemmódban készít felvételt,
akkor a felismert arcok körül nem jelenik
meg keret (73. oldal).
33
Gyors mozgás lassított
felvétele (F.LASS.FELV.)
Az olyan gyorsan mozgó tárgyakról és
gyors történésekről, amelyeket a
szokásos felvételi beállításokkal nem
lehet rögzíteni, mintegy 3 másodpercig
folyamatos lassított felvétel készíthető.
Ezt a funkciót gyors mozgás, például
golfütés, teniszütés felvételekor célszerű
használni.
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(FELVÉTELKÉSZÍTÉS) t
[F.LASS.FELV.].
A beállítások megváltoztatása
Érintse meg az
(OPTION) t
fület, majd válassza ki a módosítani
kívánt beállítást.
• [IDŐZÍTÉS]
A START/STOP gomb megnyomása
után válassza ki a felvétel
kezdőpontját. A gyári beállítás [3mp
TOVÁBB].
[3mp TOVÁBB]
[3mp ELŐBB]
2 Nyomja meg a START/STOP gombot.
A kamera egy (kb.) 3 másodperces
mozgóképet 12 másodperces lassított
mozgóképként rögzít.A felvétel akkor ér véget, amikor a
képernyőről eltűnik a [Felvétel···]
üzenet.
• [HANGFELVÉTEL]
Ha a lassított mozgóképre hangot
(például beszélgetést) is rögzíteni
kíván, a [BE] (
) elemet válassza (a
gyári beállítás [KI]). A kamera az alatt
a kb. 12 másodperc alatt, amíg a 2
lépésben a [Felvétel···] üzenet látható,
rögzíti a hangot is.
b Megjegyzés
A folyamatos lassított felvétel
leállításához érintse meg a
gombot.
34
• A (kb.) 3 másodperces mozgókép felvétele
alatt hang nem rögzíthető.
• A [F.LASS.FELV.] képminősége nem olyan
jó, mint a normál felvételé.
• Easy Handycam üzemmódban nem
használható a [F.LASS.FELV.] funkció.
Lépjen ki az Easy Handycam üzemmódból.
Felvétel/lejátszás
Lejátszás
Lencsevédő
Bezáródik, amikor megjelenik az INDEX képernyő.
A motoros zoom gombja C
(HOME) A
Felvétel/lejátszás
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE)
B
b Megjegyzés
• Ha lejátszás közben, illetve akkor csukja be az LCD táblát, amikor az áttekintő képernyő látható,
a kamera kikapcsolódik.
1 Az LCD táblát kinyitva kapcsolja be a kamerát.
2 Érintse meg a
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) gombot B.
Az LCD képernyőn megjelenik a VISUAL INDEX áttekintő képernyő (a mintaképek megjelenítése eltarthat egy ideig).
A legutóbb lejátszott/felvett képpel együtt jelenik meg a lapon
(állókép esetén: B)
HOME MENU
Előző 6 kép
Képeket választ ki
dátumuk alapján
(39. oldal)
Következő 6 kép
Visszatér a felvételi
képernyőre
(OPTION)
35
1
: Átvált a Filmtekercs-index áttekintő képernyőre (38. oldal).
2
: Átvált az Arcindex áttekintő képernyőre (38. oldal).
3
: Mozgóképeket jelenít meg HD (high definition) képminőségben.*
4
: Állóképet jelenít meg.
* Ha a [
/
BEÁLL.] menüben (64. oldal) SD (standard definition) képminőségű
mozgóképet választ ki, akkor az
szimbólum jelenik meg.
z Ötlet
• A VISUAL INDEX képernyőn megjelenő képek száma a motoros zoom gombjával C
módosítható: 6 y 12. E szám rögzítéséhez érintse meg rendre a következőket:
(HOME) A
t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [MEGTEK.BEÁLL.] t [
MEGJELENÍT] (76. oldal).
3 Kezdje meg a lejátszást.
Mozgókép lejátszása
Érintse meg a
mozgóképet.
vagy az
fület, és válassza ki a lejátszandó
Érintésre vált a Lejátszás és a Szünet között
Vissza (a VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre)
A jelenet eleje/előző jelenet
Következő jelenet
Állj (átvált a VISUAL
INDEX áttekintő
képernyőre)
(OPTION)
Vissza/Előre
z Ötlet
• Ha a kiválasztott mozgóképpel kezdődő lejátszás során elérkezünk az utolsó mozgóképhez, a
képernyőn ismét a VISUAL INDEX áttekintő képernyő jelenik meg.
• Ha a mozgóképet lassítva kívánja lejátszani, lejátszási szünetben érintse meg a
/
gombot.
•A
/
gomb egy megérintése a vissza/előrecsévélés sebességét kb. 5-szörösére növeli,
2 megérintése kb. 10-szeresére, 3 megérintése kb. 30-szorosára, 4 megérintése pedig kb.
60-szorosára növeli.
36
Állóképek megtekintése
Érintse meg az
fület, és válassza ki a lejátszandó állóképet.
Vissza (a VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre)
Diabemutató (40. oldal)
Átvált a VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre
(OPTION)
Előző/Következő
Érintse meg rendre a következőket:
(OPTION) t
a
/
gombbal állítsa be a hangerőt.
fül t [HANGERŐ], majd
z Ötlet
• Ha másik lejátszási módra kíván átváltani, akkor érintse meg a következőket:
t
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) t [VISUAL INDEX].
(HOME) A
Felvétel/lejátszás
A hangerő beállítása
37
Jelenet megkeresése
helymeghatározással
(Filmtekercs-index)
A mozgóképek időszakokra oszthatók,
és az áttekintő képernyőn az egyes
időszakok első jelenete jelenik meg. A
mozgókép a kijelölt minta-képtől
kezdve játszható le.
1 Kapcsolja be a kamerát, és
érintse meg a
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) gombot.
Megjelenik a VISUAL INDEX
áttekintő képernyő.
2 Érintse meg a
(Filmtekercs-
index) gombot.
Visszatér a VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre
z Ötlet
• A [Filmtekercs-index] képernyő
megjelenítéséhez érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) t
[
INDEX].
Jelenet megkeresése
arckép alapján (Arcindex)
Az áttekintő képernyő arcképekként
megjeleníti a mozgóképfelvétel során
felismert arcokat. A mozgókép a kijelölt
arcképtől kezdve játszható le.
1 Kapcsolja be a kamerát, és
érintse meg a
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) gombot.
Megjelenik a VISUAL INDEX
áttekintő képernyő.
2 Érintse meg az
(Arcindex)
gombot.
Visszatér a VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre
Azt az időközt állítja be, amely alapján
a rendszer létrehozza a mozgókép
jeleneteinek minta-képét.
3A
/
gombok segítségével
válassza ki a kívánt mozgóképet.
4A
/
gombokkal keresse meg
a kívánt jelenetet, majd érintse
meg a lejátszandó jelenetet.
Ekkor a kijelölt jelenettől elkezdődik
a lejátszás.
38
3A
/
gombok segítségével
válassza ki a kívánt mozgóképet.
4 Érintse meg a
/
gombokat,
majd a jelenet lejátszásához
érintse meg a kívánt arcképet.
A lejátszás a kiválasztott arcképet
tartalmazó jelenet elejétől kezdődik.
b Megjegyzés
• A felvételi körülményektől függően
előfordulhat, hogy a készülék nem ismer fel
egyes arcokat.
Példa: Szemüveges, kalapos vagy nem a
kamera felé forduló emberek esetén.
• Ha az [
INDEX] képernyőről kíván majd
lejátszani, akkor a felvétel megkezdése előtt
az [
INDEX BEÁLL.] értékét állítsa
[BE]-re (ez a gyári alapbeállítás) (74. oldal).
Ügyeljen arra, hogy felvételkészítés közben
villogjon az
szimbólum, és a kamera a
felismert arcokat az [Arcindex]
arcmutatóban tárolja.
3 Érintse meg a képernyőn
megjelenő dátumot.
Ekkor a képernyőn megjelenik a
mozgóképek felvételi dátumának
listája.
Visszatér a VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre
• Az [Arcindex] képernyő megjelenítéséhez
érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) t [
INDEX].
A kívánt kép megkeresése
dátum alapján (Dátummutató)
Dátuma alapján hatékonyan
megkeresheti a kívánt mozgóképet.
4A
/
gombok segítségével
jelölje ki a kívánt mozgókép
dátumát, majd érintse meg az
gombot.
Felvétel/lejátszás
z Ötlet
Ekkor a VISUAL INDEX
képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített
mozgóképek.
b Megjegyzés
• Állóképek esetén nem használható a
Dátum-mutató funkció.
z Ötlet
1 Kapcsolja be a kamerát, és
• A 3–4. lépésekben leírtakat követve a
[Filmtekercs-index]/[Arcindex] képernyőn is
használhatja a Dátum-mutató funkciót.
érintse meg a
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) gombot.
Megjelenik a VISUAL INDEX
áttekintő képernyő.
2 Érintse meg a
vagy az
fület.
39
Zoomolás lejátszás közben
Az állóképet eredeti méretének
1,1–5-szörösére lehet felnagyítani.
A nagyítás a motoros zoom gombjával
állítható be.
1 Játssza le azt az állóképet, amelyet
nagyítani kíván.
2 A T (telefotó) segítségével nagyítsa
fel az állóképet.
A képernyőn keret jelenik meg.
3 Érintse meg a képernyőnek azt a
részét, amelyet a megjelent keret
közepére kíván helyezni.
4 A W (széles látószög)/T (telefotó)
segítségével állítsa be a nagyítás
mértékét.
Kilépéshez érintse meg a
40
gombot.
Állóképek sorozatának
lejátszása (Diabemutató)
Az állóképeket lejátszó képernyőn
érintse meg a
gombot.
A kijelölt állóképpel kezdve elindul a
diabemutató.
A diabemutató leállításához érintse meg
a
gombot.
Az újraindításhoz ismét érintse meg a
gombot.
b Megjegyzés
• Diabemutató lejátszása közben nem
használható a lejátszási zoom funkció.
z Ötlet
• A diabemutatót úgy is lejátszhatja, hogy
rendre megérinti a következőket:
(OPTION) t
fül t
[DIAVETÍTÉS] a VISUAL INDEX
képernyőn.
• Ha folyamatos diabemutatóra van szüksége,
rendre a következőket érintse meg:
(OPTION) t
fül t
[DIAVETÍTÉS BEÁLL.]. A gyári beállítás
[BE] (folyamatos lejátszás).
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken
A készülékek csatlakoztatásának módja
és a televízió képernyőjén látható kép
minősége a csatlakoztatott televízió
típusától és a használt csatlakozóktól
függően eltérő lehet.
Áramforrásként a mellékelt hálózati
tápegységet használja (17. oldal).
Olvassa el a csatlakoztatott készülék
használati útmutatóját is.
b Megjegyzés
Nyissa ki a
csatlakozóaljzatok
védőfedelét.
A/V
távcsatlakozó
Az egyes tevékenységek
sorrendje
Az LCD képernyőn megjelenő
[TV-CSATL.SEGÉDL.] képernyő
utasításait követve könnyűszerrel
csatlakoztathatja egymáshoz a kamerát
és a televíziókészüléket.
A televízión a bemenetet irányítsa
arra az aljzatra, amelyet a
kamerához csatlakoztatott.
Hívja segítségül a televíziókészülék
használati útmutatóját.
r
A [TV-CSATL.SEGÉDL.] utasításait
követve csatlakoztassa a kamerát
és a televíziókészüléket.
r
A létrehozott csatlakoztatásnak
megfelelően állítsa be a kamera
kimenetét (43. és 44. oldal).
Nyissa ki a
csatlakozóaljzatok
védőfedelét.
Felvétel/lejátszás
• Ha a képeket x.v.Color rendszerű
televíziókészüléken kívánja majd lejátszani,
felvételkészítéskor az [X.V.COLOR]
értékét állítsa [BE]-re (71. oldal).
Előfordulhat, hogy lejátszáskor a televízión
is be kell állítani bizonyos dolgokat. A
részletek a televízió használati
útmutatójában találhatók.
Handycam
Station
b Megjegyzés
• A kamera és a Handycam Station
illesztőállvány A/V távcsatlakozó, illetve
A/V OUT aljzattal rendelkezik (115. és 117.
oldal). Az A/V átjátszókábelt, illetve a
komponens A/V kábelt vagy a Handycam
Station illesztőállványba, vagy a kamerába
dugja be.
41
A legmegfelelőbb
csatlakoztatási mód
kiválasztása –
[TV-CSATL.SEGÉDL.]
A kamera tanácsokkal segíti, hogy
megtalálja a kamera és a
televíziókészülék csatlakoztatásának
legelőnyösebb módját.
1 Kapcsolja be a kamerát, és
érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[TV-CSATL.SEGÉDL.].
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
a
/
gombot megérintve
lapozzon.
2 Érintse meg a képernyőn
megjelenő kérdésre adandó
választ.
Eközben a megfelelő módon
csatlakoztassa a kamerát és a
televíziókészüléket.
42
Csatlakoztatás HD (high definition) televízióhoz
A HD (high definition) képminőséggel rögzített képeket a televízión HD (high
definition) képminőségben nézheti. Az SD (standard definition) képminőséggel
rögzített képeket a televízión SD (standard definition) képminőségben nézheti.
Felvétel/lejátszás
t (43. oldal)
t (44. oldal)
: Jeláramlás iránya
Típus
Kamera
Kábel
Televízió
Komponens A/V kábel (mellékelve)
(Zöld) Y
(Kék) PB/CB
Beállítás a HOME MENU
menüből
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [KIMENETI
BEÁLL.] t
[KOMPONENS] t
[1080i/576i] (79. oldal)
(Piros) PR/CR
(Fehér)
(Piros)
• Ha csak a komponens videokábel van bedugva, akkor hang nem hallható. Ha a hangot is hallani
szeretné a televízióból, akkor a fehér és a piros dugót is dugja be.
43
: Jeláramlás iránya
Típus
Kamera
Kábel
Televízió
Beállítás a HOME MENU
menüből
HDMI kábel (nem mellékelt tartozék)
• HDMI emblémával rendelkező HDMI kábelt használjon.
• A kamera számára egyik oldalán mini HDMI csatlakozódugóval, másik oldalán a televízió
csatlakoztatásához megfelelő csatlakozódugóval rendelkező kábelt használjon.
• Ha a képek szerzői jogi védelmet biztosító jeleket tartalmaznak, a kamera nem továbbítja őket a
HDMI OUT aljzaton át.
• Ezzel a csatlakoztatással egyes televíziókészülékek nem megfelelően működnek (például nincs
hang vagy kép).
• Ne kösse össze a kamera HDMI OUT aljzatát és a külső eszköz HDMI OUT aljzatát a HDMI
kábellel, mert a kamera meghibásodhat.
• Ha a csatlakoztatott készülék tudja kezelni az 5,1 csatornás térhatású hangot, akkor a HD (high
definition) képminőséggel készített mozgóképek hangja automatikusan 5,1 csatornás térhatású
hangként szólal meg. Az SD (standard definition) képminőséggel felvett mozgóképek hangja
2 csatornás hangként szólal meg.
Csatlakoztatás nem HD (nem high definition) 16:9-es (széles
képernyős) vagy 4:3-as televízióhoz
A HD (high definition) képminőséggel rögzített képeket a televízión – átalakítás után
– SD (standard definition) képminőségben nézheti. Az SD (standard definition)
képminőséggel rögzített képeket a televízión SD (standard definition) képminőségben
nézheti.
t (45. oldal)
44
t (45. oldal)
t (46. oldal)
A szélesség-magasság arány beállítása a csatlakoztatott televíziónak
megfelelően (16:9/4:3)
A televízió-képernyő méretarányának megfelelően állítsa be a [TV TÍPUSA] értékét
[16:9]-re vagy [4:3]-ra (78. oldal).
b Megjegyzés
• Ha az SD (standard definition) képminőséggel felveendő mozgóképet majd olyan 4:3-as
televízión kívánja lejátszani, amely nem tudja kezelni a 16:9-es jeleket, akkor a kép felvételekor a
kamerán érintse meg a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[VIDEÓBEÁLL.] t [SZÉLESVÁSZNÚ] t [4:3] (71. oldal).
: Jeláramlás iránya
Típus
Kamera
Kábel
Televízió
(Zöld) Y
(Kék) PB/CB
(Piros) PR/CR
(Fehér)
(Piros)
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [KIMENETI
BEÁLL.] t
[KOMPONENS] t
[576i] (79. oldal)
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [KIMENETI
BEÁLL.] t [TV
TÍPUSA] t [16:9]/
[4:3]* (78. oldal)
Felvétel/lejátszás
Komponens A/V kábel (mellékelve)
Beállítás a HOME MENU
menüből
• Ha csak a komponens videokábel van bedugva, akkor hang nem hallható. Ha a hangot is hallani
szeretné a televízióból, akkor a fehér és a piros dugót is dugja be.
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [KIMENETI
BEÁLL.] t [TV
TÍPUSA] t [16:9]/
[4:3]* (78. oldal)
S VIDEO csatlakozóval
rendelkező A/V
átjátszókábel (nem
mellékelt tartozék)
(Fehér)
(Piros)
(Sárga)
• Ha csak az S VIDEO csatlakozódugó (S VIDEO csatorna) van bedugva, akkor hang nem hagyja
el a készüléket. Ha a hangot is hallani szeretné a televízióból, akkor a fehér és piros dugót is dugja
be a televíziókészülék audiobemenetébe.
• Ez a csatlakoztatási mód nagyobb felbontású képeket eredményez, mint az A/V átjátszókábellel
történő csatlakoztatás (
csatlakoztatási mód).
45
: Jeláramlás iránya
Típus
Kamera
Kábel
Televízió
A/V átjátszókábel (mellékelve)
(Sárga)
(Fehér)
(Piros)
Beállítás a HOME MENU
menüből
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [KIMENETI
BEÁLL.] t [TV
TÍPUSA] t [16:9]/
[4:3]* (78. oldal)
* A televíziónak megfelelően állítsa be a [TV TÍPUSA] értékét.
Csatlakoztatás televízióhoz videomagnón keresztül
A kamerát az A/V átjátszókábellel csatlakoztassa a videomagnó LINE IN
bemenetéhez. A videomagnón válassza ki a LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 stb.)
bemenetet.
46
Ha a televízió monó
hangrendszerű (ha a
televíziókészüléken csak
egyetlen audiobemenet
található)
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel
sárga dugóját a televízió vagy a
videomagnó videobemenetéhez, a fehér
(bal csatorna) vagy a piros (jobb
csatorna) dugót pedig csatlakoztassa a
televízió vagy a videomagnó
audiobemenetéhez.
Használja a kamerához mellékelt
21 érintkezős illesztőt (csak azon
típusok esetén, amelyeknek alján
megtalálható a
jel). Az illesztő csak
kimenő jelek továbbítására szolgál.
b Megjegyzés
A kamera „PhotoTV HD”-kompatibilis.
A „PhotoTV HD” lehetővé teszi a
finom mintázatok és színek
részletgazdag, fényképszerű ábrázolását.
Ha a kamerát HDMI kábellel* vagy
komponens A/V kábellel** Sony
gyártmányú PhotoTV HD-kompatibilis
készülékhez csatlakoztatja, a
lélegzetelállító, teljes HD minőségű
fényképek egész új világa tárul szeme
elé.
* A fényképek megjelenítésekor a televízió
automatikusan átvált a megfelelő
üzemmódra.
**A televíziókészüléket megfelelően be kell
állítani. A részletek a PhotoTV HDkompatibilis televízió használati
útmutatójában találhatók.
Felvétel/lejátszás
Ha a televíziókészülék/
videomagnó 21 érintkezős
aljzattal (EUROCONNECTOR)
rendelkezik
Megjegyzések a „PhotoTV HD”
szabvánnyal kapcsolatban
A „BRAVIA” Sync
használata
A lejátszás a televízió távirányítójával is
végrehajtható, ha a kamerát HDMI
kábellel egy „BRAVIA” Sync rendszerű
televíziókészülékhez csatlakoztatja.
• Ha a kamerából a képek az A/V
átjátszókábelen át jutnak el a másik
készülékhez, a kimenő képek képminősége
SD (standard definition) lesz.
z Ötlet
• Ha a képek átvitele érdekében a kamerát és
a televíziót egyszerre többfajta kábellel is
összeköti, akkor a televízió bemeneteinek
elsőbbségi sorrendje a következő lesz:
HDMI t komponens video t S VIDEO
t video.
• A HDMI (High Definition Multimedia
Interface) olyan interfész, amelyen át mind
audio-, mind videojelek továbbíthatók. A
HDMI OUT aljzaton át kiváló minőségű
képek és digitális audiojelek hagyják el a
kamerát.
HDMI kábel
1 HDMI kábellel (nem mellékelt
tartozék) csatlakoztassa a
kamerát és a „BRAVIA” Sync
rendszerű televíziókészüléket.
47
2 Kapcsolja be a kamerát.
A televízión automatikusan a
megfelelő bemenet válik aktívvá, és a
kamera képe megjelenik a televízió
képernyőjén.
3 Használja a televízió
távirányítóját.
A következő műveleteket hajthatja
végre:
–a SYNC MENU gombot megnyomva
megjelenítheti a
(HOME) menü
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
kategóriáját,
–a televízió távirányítójának fel/le/balra/
jobbra gombját megnyomva
megjeleníthet egy INDEX-képernyőt,
például a VISUAL INDEX képernyőt,
és lejátszhatja a kívánt mozgó- és
állóképeket.
b Megjegyzés
• A kamera beállításához érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] t [HDMIVEZÉRLÉS] t [BE] (ez a gyári
alapbeállítás).
• Állítsa be a televíziókészüléket is. A
részletek a televízió használati
útmutatójában találhatók.
z Ötlet
• Ha kikapcsolja a televíziót, automatikusan
kikapcsolódik a kamera is.
48
Képek mentése
A felvett képeket a kamera „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára rögzíti. A
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya korlátozott kapacitása miatt a képadatokat
valamilyen külső adathordozóra (például DVD-R-re) vagy számítógépre kell menteni.
A kamerával rögzített képeket az alábbi eljárással mentheti más adathordozóra.
Képek mentése számítógép segítségével
A „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára felvett képeket a mellékelt CD-ROMon található „Picture Motion Browser” programmal mentheti.
HDR-TG1E esetén
Arra is lehetőség van, hogy a számítógépről HD (high definition) képminőségű
mozgóképet szükség esetén visszaírjon a kamerára. A részleteket lásd a „PMB Guide”
című kézikönyvben.
A kamerára rögzített képeket könnyűszerrel lemezre írhatja.
Képek mentése számítógépre
A kamerával felvett képeket a számítógép merevlemezére
mentheti.
Felvétel/lejátszás
Lemez készítése egyetlen érintéssel (One Touch
Disc Burn)
Lemez készítése a kiválasztott képekből
A számítógépre beolvasott képeket lemezre írhatja.
Lapozza fel a mellékelt, „A kamera használati útmutatója”
című kézikönyvet.
Képek mentése, ha a kamera más készülékhez csatlakozik
Csatlakoztatás az A/V átjátszókábellel
SD (standard definition) képminőségű mozgóképek másolhatók
át.
Csatlakoztatás az USB kábellel
HD (high definition) és SD (standard definition) képminőségű
mozgóképek másolhatók át.
Lásd az 58. oldalt.
49
Szerkesztés
(EGYÉB) kategória
Az ebbe a kategóriába tartozó
funkciókkal szerkeszthetők a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyán lévő
képek. Továbbá a kamera más
készülékhez csatlakoztatva is
használható.
USB CSATL.
USB kábellel a kamera számítógéphez
stb. csatlakoztatható. A számítógép
csatlakoztatásával kapcsolatban lásd „A
kamera használati útmutatója” című
kézikönyvet.
TV-CSATL.SEGÉDL.
A kamera segít a csatlakoztatandó
eszköznek leginkább megfelelő
csatlakoztatási mód kiválasztásában
(42. oldal).
(EGYÉB) kategória
b Megjegyzés
• Ha képek szerkesztése közben, illetve akkor
csukja be az LCD táblát, amikor a kamera az
USB kábellel más készülékhez csatlakozik, a
kamera kikapcsolódik.
Elemek
TÖRLÉS
Törölhetők a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyán lévő képek
(51. oldal).
FOTÓRÖGZÍTÉS (HDR-TG1E)
A rögzített mozgókép egy kiválasztott
képkockája állóképként menthető
(53. oldal).
SZER
Módosíthatók a képek (54. oldal).
LEJÁT.LIST.SZERK.
Lejátszási lista készíthető és
szerkeszthető (55. oldal).
NYOMTATÁS
Az állóképek a csatlakoztatott
PictBridge rendszerű nyomtatón
kinyomtathatók (61. oldal).
50
Képek törlése
A számítógéppel törölhetők a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyán lévő
képek.
2 Érintse meg a [
TÖRLÉS]
elemet.
b Megjegyzés
z Ötlet
• Egyszerre legfeljebb 100 kép jelölhető ki.
• A képek a lejátszás képernyőjén az
(OPTION) MENU segítségével
törölhetők ki.
• Ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyáról le kívánja törölni az összes
képet, és vissza kívánja nyerni az adathordozó
teljes felvételi kapacitását, akkor formázza
meg az adathordozót (66. oldal).
Mozgóképek törlése
Ha növelni kívánja a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyán lévő üres
helyet, töröljön le képadatokat.
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán lévő szabad helyet a
[HORDOZÓ ADATAI] segítségével
ellenőrizheti (65. oldal).
A művelet megkezdése előtt válassza ki
a kitörlendő mozgókép képminőségét
(64. oldal).
3 Érintse meg a [
az [
TÖRLÉS] vagy
TÖRLÉS] elemet.
4 Érintse meg a kitörlendő
mozgóképet.
A kijelölt mozgóképet a szimbólum
jelöli.
A mozgókép kijelölésének
jóváhagyása érdekében érintse meg és
tartsa megérintve a mozgóképet az
LCD képernyőn.
A
gombot megérintve térjen
vissza az előző képernyőhöz.
Szerkesztés
• A kitörölt képek többé nem állíthatók vissza.
• Képek törlése közben ne vegye ki az
akkumulátort, ne húzza ki a kamerából a
hálózati tápegységet, és ne vegye ki a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát,
mert tönkremehet az adathordozó.
• Ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán lévő egyes képeket másik
készüléken látott el törlés elleni védelemmel,
a kamerával nem tudja letörölni ezeket a
képeket.
• A fontos adatokat ne felejtse el külső
adathordozóra menteni (49. oldal).
• A kamerában lévő „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyáról ne próbáljon meg
számítógép segítségével fájlokat törölni.
5 Érintse meg rendre a
következőket:
.
t [IGEN] t
Az összes mozgókép egyidejű
kitörlése
A 3. lépésben a következő elemeket
érintse meg: [
MIND TÖRLÉSE]/
[
MIND TÖRLÉSE] t [IGEN] t
[IGEN] t
.
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
[TÖRLÉS].
(EGYÉB) t
51
Adott napon rögzített
mozgóképek egyidejű kitörlése
1 A 3. lépésben a [
TÖRLÉS
dát.sz.]/[
TÖRLÉS dát.sz.]
elemet érintse meg.
4 Érintse meg a kitörlendő
állóképet.
A kijelölt állóképet a
jelöli.
2 A / gombok segítségével jelölje
ki a kívánt mozgókép dátumát, majd
érintse meg az
gombot.
Ekkor a képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített
mozgóképek.
A mozgókép kijelölésének
jóváhagyása érdekében érintse meg a
mozgóképet az LCD képernyőn. A
gombot megérintve térjen vissza
az előző képernyőhöz.
szimbólum
Az állókép kijelölésének
jóváhagyása érdekében érintse meg
és tartsa megérintve az állóképet az
LCD képernyőn. A
gombot
megérintve térjen vissza az előző
képernyőhöz.
5 Érintse meg rendre a
következőket:
.
t [IGEN] t
3 Érintse meg rendre a következőket:
t [IGEN] t
.
b Megjegyzés
• Ha a kitörölt mozgókép rajta van egy
lejátszási listán (55. oldal), akkor onnan is
törlődik.
Állóképek törlése
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
[TÖRLÉS].
2 Érintse meg az [
(EGYÉB) t
TÖRLÉS]
elemet.
3 Érintse meg az [
elemet.
52
TÖRLÉS]
Az összes állókép egyidejű
kitörlése
A 3. lépésben a következőket érintse
meg: [
MIND TÖRLÉSE] t
[IGEN] t [IGEN] t
.
Állókép kiemelése mozgóképből
(HDR-TG1E)
A rögzített mozgókép egy kiválasztott
képkockája állóképként menthető. A
művelet megkezdése előtt válassza ki
annak a mozgóképnek a képminőségét,
amelyből állóképeket kíván kiemelni
(64. oldal).
1 Érintse meg rendre a
Az állókép-kiemelés folytatása
Érintse meg a
gombot, majd hajtsa
végre a 3–4. lépéseket.
Ha egy másik mozgóképből kíván
állóképet kiemelni, érintse meg a
gombot, majd hajtsa végre a 2–4.
lépéseket.
Az állókép-kiemelés befejezése
következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t [FOTÓRÖGZÍTÉS].
Érintse meg rendre a következőket:
t
.
Megjelenik a [FOTÓRÖGZÍTÉS]
képernyő.
b Megjegyzés
2 Érintse meg azt a mozgóképet,
Megkezdődik a kijelölt mozgókép
lejátszása.
3 Amikor odaér, ahonnan a képet
állóképként ki kívánja emelni,
érintse meg a
gombot.
A kamera felfüggeszti a mozgókép
lejátszását.
4 Érintse meg az
Szerkesztés
amelyből állóképet kíván
kiemelni.
• A képméret a mozgókép képminőségének
függvényében a következő:
–[
2,1M] HD (high definition)
képminőséggel
–[
0,2M] 16:9-es (szélesvásznú) kép
esetén SD (standard definition)
képminőséggel
– [VGA(0,3M)] 4:3-as kép esetén SD
(standard definition) képminőséggel
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán elegendő üres helynek kell
lenni.
• A kiemelt állóképek felvételi dátuma és
időpontja megegyezik a mozgókép felvételi
dátumával és időpontjával.
• Ha az a mozgókép, amelyből az állóképeket
kiemeli nem rendelkezik adatkóddal, akkor
az állóképek felvételi dátuma és időpontja
az a dátum, illetve időpont lesz, amikor a
mozgóképből létrehozza az egyes
állóképeket.
gombot.
A kiemelés befejeztekor a kamera
visszatér a lejátszási szünet állapotba,
és a képernyő ennek megfelelően
változik meg.
53
Mozgókép szétosztása
A művelet megkezdése előtt válassza ki
a szétosztandó mozgókép képminőségét
(64. oldal).
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
[SZER].
(EGYÉB) t
2 Érintse meg a [SZÉTOSZTÁS]
elemet.
3 Érintse meg a szétosztandó
mozgóképet.
Megkezdődik a kijelölt mozgókép
lejátszása.
4 Ott, ahol a mozgóképet
jelenetekre kívánja szétosztani,
érintse meg a
gombot.
A kamera felfüggeszti a mozgókép
lejátszását.
Miután a
gombbal kijelölte az
osztópont, pontosíthatja annak helyét.
Vissza a kijelölt mozgókép elejére.
A
gomb egy-egy megnyomására
egymást váltja a lejátszás és a
lejátszási szünet.
5 Érintse meg rendre a
következőket:
.
54
t [IGEN] t
b Megjegyzés
• A szétosztott mozgóképek többé nem
állíthatók vissza.
• Mozgóképek szétosztása közben ne vegye ki
az akkumulátort, ne húzza ki a kamerából a
hálózati tápegységet, és ne vegye ki a
kamerából a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát, mert megsérülhet a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya.
• Ha a szétosztja az eredeti mozgóképet, a
lejátszási listán lévő példánya is szétosztásra
kerül.
• Kis eltérés fordulhat elő a tényleges
osztópont és a között a pont között, amikor
Ön megérintette a
gombot, mivel a
kamera fél másodperces egységekben jelöli
ki az osztópont helyét.
Lejátszási lista készítése
A lejátszási lista a kijelölt mozgóképek
kis minta-képeiből álló lista.
Az eredeti mozgóképek akkor sem
módosulnak, ha a lejátszási listán
szereplőket szerkeszti, törli.
A művelet megkezdése előtt válassza ki
annak a mozgóképnek a képminőségét,
amelyet fel kíván venni egy lejátszási
listára, vagy amelyet lejátszási listán
módosítani, illetve lejátszani kíván
(64. oldal).
b Megjegyzés
• A HD (high definition) és az SD (standard
definition) képminőségű képek külön
lejátszási listára kerülnek.
4 Érintse meg rendre a
következőket:
.
t [IGEN] t
Adott napon rögzített
mozgóképek egyidejű
hozzáadása
1 A 2. lépésben a [
HOZZÁAD
d.sz.]/[
HOZZÁAD d.sz.] elemet
érintse meg.
Ekkor a képernyőn megjelenik a
mozgóképek felvételi dátumának
listája.
Szerkesztés
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[LEJÁT.LIST.SZERK.].
2 Érintse meg a [
vagy az [
elemet.
HOZZÁADÁS]
HOZZÁADÁS]
3 Érintse meg a lejátszási listára
felveendő mozgóképet.
A kijelölt mozgóképet a szimbólum
jelöli.
A mozgókép kijelölésének
jóváhagyása érdekében érintse meg és
tartsa megérintve a mozgóképet az
LCD képernyőn.
A
gombot megérintve térjen
vissza az előző képernyőhöz.
2 A / gombok segítségével jelölje
ki a kívánt mozgókép dátumát.
3 Miközben a kijelölt dátum kiemelve
látható a képernyőn, érintse meg az
gombot.
Ekkor a képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített
mozgóképek.
A mozgókép kijelölésének
jóváhagyása érdekében érintse meg a
képet az LCD képernyőn. A
gombot megérintve térjen vissza az
előző képernyőhöz.
4 Érintse meg rendre a következőket:
t [IGEN] t
.
b Megjegyzés
• Lejátszási lista szerkesztése közben ne vegye
le az akkumulátort, ne húzza ki a kamerából
a hálózati tápegységet, és ne vegye ki a
kamerából a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát, mert megsérülhet a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya.
55
• Állóképek nem vehetők fel a lejátszási
listára.
• Olyan lejátszási listát nem lehet készíteni,
amely HD (high definition) és SD (standard
definition) képminőségű képeket is
tartalmaz.
z Ötlet
• Ha az INDEX áttekintő képernyőn kíván
felvenni egy mozgóképet a lejátszási listára,
érintse meg az
(OPTION) gombot.
• A mellékelt programmal a lejátszási lista
változatlan formában lemezre másolható.
• Egy lejátszási listára legfeljebb 999 HD
(high definition) képminőségű, illetve
legfeljebb 99 SD (standard definition)
képminőségű mozgókép vehető fel.
Lejátszási lista lejátszása
2 Érintse meg a lejátszandó
mozgóképet.
A lejátszási lista elemeit – a
kiválasztottól kezdve az utolsóig – a
kamera lejátssza, majd ismét a
lejátszási lista képernyője jelenik
meg.
A felesleges mozgóképek
levétele a lejátszási listáról
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[LEJÁT.LIST.SZERK.].
A művelet megkezdése előtt válassza ki
annak a mozgóképnek a képminőségét,
amelyet fel kíván venni egy lejátszási
listára, vagy amelyet lejátszási listán
módosítani, illetve lejátszani kíván
(64. oldal).
2 Érintse meg a [
KIVÉTEL]/
[
KIVÉTEL] elemet.
Ha az összes képet el kívánja
távolítani a lejátszási listáról, akkor a
következőket érintse meg:
[
KIVESZ MIND]/[
KIVESZ
MIND] t [IGEN] t [IGEN] t
.
1 Érintse meg a következőket:
3 Jelölje ki a lejátszási listáról
kitörlendő mozgóképet.
(HOME) t
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) t
[LEJÁTSZÁSI LISTA].
Megjelenik a lejátszási lista
képernyője.
A kijelölt mozgóképet a
szimbólum jelöli.
A mozgókép kijelölésének
jóváhagyása érdekében érintse meg
és tartsa megérintve a mozgóképet az
LCD képernyőn.
A
gombot megérintve térjen
vissza az előző képernyőhöz.
4 Érintse meg rendre a következőket:
t [IGEN] t
.
56
z Ötlet
z Ötlet
• Az eredeti jelenetek akkor is változatlanok
maradnak, ha a lejátszási listáról kitörli őket.
• Ha több mozgóképet jelölt ki, akkor azok a
lejátszási listán elfoglalt helyük
sorrendjében kerülnek áthelyezésre.
Az elemek sorrendjének
módosítása a lejátszási listában
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[LEJÁT.LIST.SZERK.].
2 Érintse meg a
[
ÁTHELYEZÉS]/
[
ÁTHELYEZÉS] elemet.
3 Jelölje ki az áthelyezendő
mozgóképet.
Szerkesztés
A kijelölt mozgóképet a
szimbólum jelöli.
A mozgókép kijelölésének
jóváhagyása érdekében érintse meg
és tartsa megérintve a mozgóképet az
LCD képernyőn.
A
gombot megérintve térjen
vissza az előző képernyőhöz.
4 Érintse meg az
gombot.
5A
/
gombokkal válassza ki,
hova kerüljön az áthelyezendő elem.
Új helyet jelző vonal
6 Érintse meg rendre a következőket:
t [IGEN] t
.
57
Másolás más készülékre
Csatlakoztatás az A/V átjátszókábellel
A kamerával lejátszott képek más felvevő készülékre, így például videomagnóra és
DVD/HDD-felvevőre is átmásolhatók. A készülékeket valamelyik alábbi módon
csatlakoztassa egymáshoz.
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel a hálózati feszültségről
üzemeltesse (17. oldal). Olvassa el a csatlakoztatott készülékek használati útmutatóját
is.
b Megjegyzés
• A HD (high definition) képminőséggel rögzített képek másolata SD (standard definition)
képminőségű lesz.
• HD (high definition) képminőséggel rögzített mozgóképek másolásához telepítse a számítógépre
a (mellékelt) programot, majd másolja át a képeket a számítógépre.
• Mivel a másolás analóg adatátvitellel történik, romolhat a kép minősége.
(Sárga)
IN
IN
(Fehér)
S VIDEO
VIDEO
(Piros)
(Sárga)
AUDIO
S VIDEO aljzattal rendelkező készülék
: Kép-/jeláramlás iránya
A A/V átjátszókábel (mellékelve)
A kamera és a Handycam Station
illesztőállvány A/V távcsatlakozó,
illetve A/V OUT aljzattal
rendelkezik (115. és 117. oldal). Az
A/V átjátszókábelt szükség szerint
vagy a Handycam Station
illesztőállványba, vagy a kamerába
dugja be.
B S VIDEO csatlakozóval
rendelkező A/V átjátszókábel
(nem mellékelt tartozék)
Ha egy S VIDEO csatlakozóval
rendelkező A/V átjátszókábel (nem
58
Videomagnó vagy
DVD/HDD-felvevő
(Fehér)
VIDEO
(Piros)
AUDIO
S VIDEO aljzattal nem
rendelkező készülék
mellékelt tartozék) segítségével az
S VIDEO aljzaton át csatlakozik egy
másik készülékhez, akkor jobb
minőségű képet kap, mintha A/V
átjátszókábelt használna. Az
S VIDEO csatlakozóval rendelkező
A/V átjátszókábel (nem mellékelt
tartozék) fehér és piros (bal/jobb
oldali hang) dugóját, valamint az
S VIDEO dugót (S VIDEO
csatorna) csatlakoztassa. A sárga
dugót nem kell bedugni. Ha csak az
S VIDEO dugót csatlakoztatja, hang
nem távozik a készülékből.
b Megjegyzés
1 Kapcsolja be a kamerát, és
válassza ki az átmásolandó képek
képminőségét (64. oldal).
4 A kamerát a (mellékelt) A/V
átjátszókábellel 1 vagy egy
S VIDEO csatlakozóval
rendelkező A/V átjátszókábellel
2 (nem mellékelt tartozék)
csatlakoztassa a felvevő
készülékhez (videomagnóhoz
vagy DVD/HDD-felvevőhöz).
A kamerát a felvevő készülék
bemenetéhez csatlakoztassa.
5 A kamerán indítsa el a lejátszást,
a felvevő készüléken pedig a
felvételt.
További részletek a felvevő készülék
használati útmutatójában találhatók.
6 Amikor befejeződik a másolás,
Szerkesztés
• HDMI kábellel csatlakoztatott felvevő
készülékre nem lehet képeket átmásolni.
• Ha a csatlakoztatott készülék képernyőjéről
el kívánja tüntetni a képernyőn megjelenő
kijelzéseket (például a számlálót), akkor
érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[KIMENETI BEÁLL.] t
[MEGJEL.HELYE] t [LCD TÁBLA] (ez
a gyári beállítás) a HOME MENU
képernyőn (79. oldal). Ha rögzíteni szeretné
a dátumot, az időt és a kamera beállításait,
akkor jelenítse meg őket a képernyőn
(76. oldal).
• Ha a kamerát monó készülékhez
csatlakoztatja, az A/V átjátszókábel sárga
dugóját dugja a készülék videobemenetébe,
a piros (jobb hangsáv) vagy a fehér (bal
hangsáv) dugóját pedig dugja az
audiobemenetébe.
állítsa le a kamerát és a felvevő
készüléket.
2 Érintse meg a
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) gombot.
A megjelenítő eszköznek
megfelelően állítsa be a [TV TÍPUSA]
értékét (78. oldal).
3 A felvevő készülékbe tegye be azt
az adathordozót, amelyre a képek
majd rákerülnek.
Ha a felvevő készüléken kiválasztható
a jelforrás, állítsa be úgy, hogy fogadja
a kameráról érkező jeleket.
59
Csatlakoztatás az USB
kábellel
Ha a képminőség romlása nélkül kíván
képeket átmásolni, akkor a kamerát
USB kábellel csatlakoztassa mozgóképátmásolásra alkalmas DVD-íróhoz stb.
A kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel a hálózati feszültségről
üzemeltesse (17. oldal). Olvassa el a
csatlakoztatott készülék használati
útmutatóját is.
2 A mellékelt USB kábellel kösse
össze a Handycam Station
illesztőállvány (USB) aljzatát
vagy a Speciális USB
csatlakozóillesztőt a DVD-íróval
stb. (117. oldal).
Ekkor a képernyőn megjelenik az
[USB-S KIVÁL.] elem.
3 Érintse meg az [
USB CSATL.]
elemet.
4 A csatlakoztatott készüléken
kezdje meg a felvételt.
b Megjegyzés
• Ha a kamera más készülékhez csatlakozik,
ne kísérelje meg az alábbi műveleteket:
– ne csukja be az LCD táblát,
– ne nyomja meg a POWER gombot.
1 A kamerát tegye a Handycam
Station illesztőállványra, vagy
csatlakoztassa hozzá
megfelelően a Speciális USB
csatlakozóillesztőt, majd
kapcsolja be a kamerát.
60
A részleteket a csatlakoztatott
készülék használati útmutatója
ismerteti.
5 A másolás befejeztekor érintse
meg a következőket: [VÉG] t
[IGEN], majd húzza ki az USB
kábelt.
A rögzített képek
kinyomtatása
Figyelem!
z Ötlet
• Ha nem jelenik meg az [USB-S KIVÁL.]
képernyő, érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t [USB
CSATL.].
(PictBridge rendszerű
nyomtatón)
Egy PictBridge rendszerű nyomtató
segítségével az állóképeket úgy is
kinyomtathatja, hogy a kamerát nem
csatlakoztatja számítógéphez.
A kamerához csatlakoztassa a hálózati
tápegységet, hogy a fali aljzatból kapja
az áramot (17. oldal). Kapcsolja be a
nyomtatót.
Tegye be a kamerába a kinyomtatni
kívánt állóképeket tartalmazó „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát.
1 A kamerát tegye a Handycam
Station illesztőállványra, vagy
csatlakoztassa hozzá
megfelelően a Speciális USB
csatlakozóillesztőt, majd
kapcsolja be a kamerát.
Szerkesztés
Ez a kamera AVCHD formátumban
rögzíti a HD (high definition)
felvételeket. A mellékelt számítógépes
program segítségével a HD (high
definition) felvételek DVD lemezre
másolhatók. Az AVCHD formátumú
felvételt tartalmazó DVD lemezt
azonban nem szabad DVD-lejátszó,
DVD-felvevő készülékbe tenni, mert
előfordulhat, hogy a DVD-lejátszó/
felvevő készülék nem tudja kiadni a
lemezt, és az is megtörténhet, hogy
figyelmeztetés nélkül letörli annak
tartalmát. Az AVCHD formátumú
felvételt tartalmazó DVD lemezek Bluray Disc™ lejátszó/felvevő készülékkel
vagy egyéb, kompatibilis készülékkel
játszhatók le.
2 Az USB kábel segítségével kösse
össze a Handycam Station
illesztőállvány (USB) aljzatát
vagy a Speciális USB
csatlakozóillesztőt a nyomtatóval
(117. oldal).
Ekkor a képernyőn automatikusan
megjelenik az [USB-S KIVÁL.]
elem.
61
3 Érintse meg a [NYOMTATÁS]
elemet.
Amikor létrejön a kapcsolat,
képernyőn megjelenik a
(PictBridge kapcsolat)
szimbólum.
[DÁTUM/IDŐ]: Válassza a
[DÁTUM], a [NAP&IDŐ] vagy a
[KI] (nem nyomtatódik ki a dátum/
idő) értéket.
[MÉRET]: Válassza ki a
papírméretet.
Ha nem változtatja meg a beállított
értékeket, folytassa a 6. lépéssel.
6 Érintse meg rendre a
következőket: [VHAJT] t [IGEN]
t
.
A képernyőn kiválaszthat egy
állóképet.
4 Érintse meg a kinyomtatandó
állóképet.
Ismét megjelenik a képkiválasztó
képernyő.
A nyomtatás befejezése
A 3. lépésben a képkiválasztó
képernyőn érintse meg a
gombot.
b Megjegyzés
A kijelölt állóképet a
jelöli.
szimbólum
Az állókép kijelölésének
jóváhagyása érdekében érintse meg
és tartsa megérintve az állóképet az
LCD képernyőn.
A
gombot megérintve térjen
vissza az előző képernyőhöz.
5 Érintse meg az
(OPTION)
elemet, állítsa be az alábbi
értékeket, majd érintse meg az
gombot.
[PÉLDÁNYSZÁM]: Állítsa be a
kinyomtatandó állókép
példányszámát. Példányszámként
legfeljebb 20 adható meg.
62
• Ha a használt nyomtató nem PictBridgekompatibilis, a nyomtatás sikere nem
garantálható.
• Olvassa el a használt nyomtató használati
útmutatóját is.
• Ha a képernyőn a
szimbólum látható, ne
próbálkozzék az alábbi műveletekkel, mert
nem kívánt működést eredményezhetnek:
– ne csukja be az LCD táblát,
– ne nyomja meg a POWER gombot,
– ne használja a
(Mozgókép)/
(Állókép) választókapcsolót,
– ne távolítsa el a kamerát a Handycam
Station illesztőállványból, ne válassza le a
Speciális USB csatlakozóillesztőről,
– ne húzza ki az USB kábelt se a kamerából,
se a Handycam Station illesztőállványból,
se a Speciális USB csatlakozóillesztőből,
se a nyomtatóból.
• Ha a nyomtató megáll, húzza ki az USB
kábelt, kapcsolja ki, majd újra be a
nyomtatót, és kezdje elölről a műveletet.
• Csak olyan papírméret választható, amelyet
a nyomtató használni tud.
• Egyes nyomtatótípusok esetén előfordulhat,
hogy a képek felső, alsó, jobb vagy bal oldali
széle nyomtatáskor lemarad. Ha 16:9-es
(szélesvásznú) üzemmódban rögzített
állóképet nyomtat, előfordulhat, hogy a kép
jobb és bal szélén széles sávnyi nem kerül rá
a nyomatra.
• Egyes nyomtatókon a dátum nem
nyomtatható ki. Bővebb információ a
nyomtató használati útmutatójában
található.
• Előfordulhat, hogy az alább felsorolt
állóképek nem nyomtathatók ki:
– számítógéppel szerkesztett állóképek,
– más készülékkel felvett állóképek,
– 4 MB-nál nagyobb méretű állóképfájlok,
– 3 680 × 2 760-asnál nagyobb felbontású
állóképfájlok.
• A PictBridge a Camera & Imaging Products
Association (CIPA) által kialakított ipari
szabvány. Célja az, hogy a nyomtató és a
képkészítő készülék közvetlen
csatlakoztatásával számítógép nélkül is
lehetőséget adjon digitális videokamerával
és digitális fényképezőgéppel készített
állóképek kinyomtatására, függetlenül a
képkészítő készüléktől és annak gyártójától.
• Az állóképek az állókép-lejátszás
képernyőjén az
(OPTION) MENU
segítségével nyomtathatók ki.
Szerkesztés
z Ötlet
63
Az adathordozó kihasználása
(ADATHORDOZÓ
KEZELÉSE) kategória
A képminőség
beállítása
E kategória segítségével a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártya
különféle célokra használható.
A kamera felvételi/lejátszási/
szerkesztési műveleteihez kiválasztható
a képminőség.
A gyári alapbeállítás szerint a
képminőség HD (high definition).
z Ötlet
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
kategória
Elemek
/
BEÁLL.
1 Érintse meg rendre a
Kiválasztható a mozgóképek
képminősége (64. oldal).
következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t[
/
BEÁLL.].
HORDOZÓ ADATAI
Ekkor megjelenik a képminőségbeállító képernyő.
Megjeleníthetők a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya adatai, így például
a felvételi idő (65. oldal).
HORDOZÓ FORMÁZ
Megformázható a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya, és felvételek
számára visszanyerhető az üres hely
(66. oldal).
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
Kijavíthatók a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya képkezelő adatai
(67. oldal).
64
• Felvétel/lejátszás/szerkesztési művelet
mindig csak az éppen kiválasztott
képminőségben lehetséges. Ha másik
képminőséggel kíván dolgozni, válassza ki
újra a megfelelő képminőséget.
2 Érintse meg a kívánt
képminőséget.
A
HD (high definition)
képminőséget, az
SD (standard
definition) képminőséget jelöl.
3 Érintse meg rendre a
következőket: [IGEN] t
A képminőség megváltozott.
.
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya adatainak megjelenítése
Megjeleníthető, mennyi felvétel
készíthető még a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyára az egyes
[FELV.MÓD] felvételi módok esetén
(70. oldal), valamint hogy mekkora az
adathordozó foglalt és üres része.
b Megjegyzés
• Easy Handycam üzemmódban nem
jeleníthetők meg a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya adatai. Lépjen ki az
Easy Handycam üzemmódból (25. oldal).
1 Gyújtsa fel a
(Mozgókép)
kijelzőt.
b Megjegyzés
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya kapacitásának számításánál
1 MB = 1 048 576 bájt. Az 1 MB-nál kisebb
törtrész nem jelenik meg a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártya kapacitásának
kiírásakor. A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya teljes kiírt mérete annak
ellenére kisebb valamelyest az alább
feltüntetett méreteknél, hogy a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyának mind a
szabad, mint a használt terület mérete
megjelenik.
• Mivel a memóriakártya tartalmaz egy
fájlkezelő területet is, a foglalt lemezterület
még a [HORDOZÓ FORMÁZ] művelet
végrehajtása után sem lesz 0 MB (66. oldal).
2 Érintse meg rendre a
Megjelenik, hogy az egyes felvételi
módokban még milyen hosszú
felvétel készíthető.
z Ötlet
• Ha meg kívánja jeleníteni az adathordozón
lévő üres helyet stb., érintse meg a képernyő
jobb alsó sarkában található
gombot.
Az adathordozó kihasználása
következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [HORDOZÓ ADATAI].
Az adatok eltüntetése a
képernyőről
Érintse meg a
gombot.
65
Az összes kép törlése (Formázás)
A formázással letörölheti az összes
képet, hogy így visszanyerje a felvételek
számára a helyet.
A fontos képek elvesztésének elkerülése
érdekében formázás előtt mentse őket.
A művelet során a kamerát a mellékelt
hálózati tápegységgel a hálózati
feszültségről üzemeltesse (17. oldal).
1 Tegye be a kamerába a
formázandó „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát.
2 Kapcsolja be a kamerát.
3 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [HORDOZÓ FORMÁZ].
4 Érintse meg rendre a
következőket: [IGEN] t [IGEN].
5 Amikor megjelenik a [Kész.]
üzenet, érintse meg az
gombot.
66
b Megjegyzés
• Amíg világít a működésjelző, ne vegye ki a
kamerából a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
• Még azok az állóképek is törlődnek,
amelyeket más készülékkel látott el véletlen
törlés elleni védelemmel.
• Amikor a képernyőn a [Folyamatban...]
üzenet látható, ne kísérelje meg az
alábbiakat:
– ne csukja be az LCD táblát,
– ne használja a
(Mozgókép)/
(Állókép) választókapcsolót,
– ne vegye ki a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
• A [HORDOZÓ FORMÁZ] művelet alatt
ne húzza ki a hálózati tápegységet.
A képkezelő fájl javítása
Ez a funkció ellenőrzi a képkezelő
adatokat és a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyán lévő
mozgóképek/állóképek konzisztenciáját,
és kijavít minden fellelt inkonzisztenciát.
b Megjegyzés
• A művelet közben óvja a kamerát az ütéstől,
rázkódástól, és ne húzza ki a hálózati
tápegységet, ne vegye ki az akkumulátort, és
ne vegye ki a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát a kamerából.
1 Érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [KÉPKEZ.FÁJL JAV.].
A kamera ellenőrzi a képkezelő fájlt.
Ha az ellenőrzés nem derített fel
inkonzisztenciát, akkor az
gombot megérintve lépjen ki a
képkezelő fájlt ellenőrző funkcióból.
Az adathordozó kihasználása
2 Érintse meg az [IGEN] elemet.
3 Érintse meg az [IGEN] elemet.
4 Amikor megjelenik a [Kész.]
üzenet, érintse meg az
gombot.
67
A kamera testre szabása
Mire használható a
HOME MENU
menü
(BEÁLLÍTÁSOK) kategóriája?
Tetszés szerint módosíthatja a felvételi
funkciókat és a különféle beállításokat.
A HOME MENU használata
3 Érintse meg a kívánt elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
a / gombot megérintve
lapozzon.
1 Az LCD táblát kinyitva kapcsolja
be a kamerát, majd érintse meg a
(HOME) gombot.
(HOME)
4 Érintse meg a kívánt elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
a / gombot megérintve
lapozzon.
5 Módosítsa a beállítást, majd
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória
2 Érintse meg a
(BEÁLLÍTÁSOK) gombot.
68
érintse meg az
gombot.
HANG/KÉP-BEÁLL.** (77. oldal)
A
(BEÁLLÍTÁSOK)
kategória elemei
VIDEÓBEÁLL. (70. oldal)
Elem
Oldal
HANGERŐ*
77
HANGJELZÉS*
77
LCD-FÉNYERŐ
77
Elem
Oldal
FELV.MÓD
70
LCD-HÁTTÉR
78
HANGZÁSMÓD
70
LCD SZÍNE
78
SZÉLESVÁSZNÚ
71
DIGIT.ZOOM
71
STEADYSHOT
71
Elem
Oldal
AUT.KIS ZÁRSEB.
71
TV TÍPUSA
78
X.V.COLOR
71
MEGJEL.HELYE
79
VEZETŐKERET
72
KOMPONENS
79
ZEBRA
72
MARAD.BEÁLL.
72
KIMENETI BEÁLL. (78. oldal)
ÓRA/
NYELV ÁL. (79. oldal)
72
Elem
Oldal
VAKUS MÓD*
73
ÓRABEÁLLÍTÁS*
22
VAKUFÉNY
73
ZÓNABEÁLL.
79
PIROS SZEM
73
NYÁRI IDŐ
79
ARCFELISMERÉS
73
INDEX BEÁLL.*
74
NYELV BEÁLL.*
80
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK (80. oldal)
FÉNYKÉPBEÁLL. (74. oldal)
Elem
Oldal
DEMÓ MÓD
80
74
KALIBRÁLÁS
111
FÁJLSZÁM
75
AUTO.KIKAPCS
81
VEZETŐKERET
72
GYORS BE KÉSZENL
81
ZEBRA
72
HDMI-VEZÉRLÉS
81
VAKUS MÓD*
73
VAKUFÉNY
73
PIROS SZEM
73
ARCFELISMERÉS
73
Elem
KÉPMÉRET*
Oldal
A kamera testre szabása
DÁTUMFELIRAT
* Ezek az elemek Easy Handycam
üzemmódban is beállíthatók (25. oldal).
**Easy Handycam üzemmódban a menü neve
[HANGBEÁLLÍTÁS].
MEGTEK.BEÁLL. (76. oldal)
Elem
Oldal
ADATKÓD
76
MEGJELENÍT
76
69
VIDEÓBEÁLL.
(Mozgóképek felvételére vonatkozó
elemek)
x SD (standard definition)
képminőség
SD HQ (
)
Kiváló minőségű kép készül.
(SD 9M (HQ)).
B SD SP (
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
/ gombot megérintve lapozzon.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 68. oldal
(OPTION MENU) t 81. oldal
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
FELV.MÓD (Felvételi
mód)
Mozgókép felvételéhez kiválaszthatja a
felvételi képminőséget.
x HD (high definition)
képminőség
HD FH (
)
A legjobb minőségű kép készül.
(AVC HD 16M (FH))
HD HQ (
)
Kiváló minőségű kép készül.
(AVC HD 9M (HQ))
B HD SP (
)
Szokásos minőségű kép készül.
(AVC HD 7M (SP))
HD LP (
)
Megnövekszik a felvételi idő (hosszan
játszó).
(AVC HD 5M (LP))
70
)
Szokásos minőségű kép készül.
(SD 6M (SP)).
SD LP (
)
Megnövekszik a felvételi idő (hosszan
játszó).
(SD 3M (LP))
b Megjegyzés
• Ha LP módban készít felvételt, akkor
előfordulhat, hogy a mozgóképek rosszabb
minőségűek lesznek, illetve hogy
lejátszáskor a gyorsan mozgó tárgyak
darabosnak tűnnek.
z Ötlet
• Az egyes felvételi módokban várható
felvételi időt a 11. oldal mutatja.
HANGZÁSMÓD
Megváltoztatható a felvett hang
formátuma.
B 5.1ch TÉRHATÁSÚ (
)
5,1 csatornás térhatású hangfelvétel
készül.
2ch SZTEREÓ (
)
Kétcsatornás sztereó hangfelvétel
készül.
b Megjegyzés
•A
szimbólum az aktuális beállítástól
függetlenül megjelenik, ha ilyen beállítással
készült felvételt játszik le, a
[F.LASS.FELV.] menü
[HANGFELVÉTEL] elemét [KI] értékre
állítva.
SZÉLESVÁSZNÚ
SD (standard definition) képminőségű
képek felvételkor a szélesség-magasság
arány a csatlakoztatott televíziónak
megfelelően állítható be. Olvassa el a
televíziókészülék használati útmutatóját
is.
B 16:9 SZÉLES
Úgy rögzíti a képeket, hogy azok a 16:9es (széles képernyős) televízió teljes
képernyőjét kitöltsék.
4:3 (
)
Úgy rögzíti a képeket, hogy azok a 4:3as televízió teljes képernyőjét kitöltsék.
b Megjegyzés
• A [TV TÍPUSA]-t a lejátszás céljából
csatlakoztatott televíziónak megfelelően
állítsa be (78. oldal).
Felvételkor használhat 10-szeresnél
nagyobb nagyítási mértéket is – akár a
maximálist is használhatja. Ne feledje,
hogy a digitális zoomolás
eredményeképp romlik a kép minősége.
Optikailag legfeljebb 10-szeresre, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
120-szorosra lehet zoomolni.
STEADYSHOT
Kompenzálhatja a kamera
bemozdulását (a gyári beállítás [BE]
(bekapcsolva)). Ha állványt (nem
melléklet tartozék) használ, a
[STEADYSHOT] értékét állítsa [KI]
( )-re (kapcsolja ki a funkciót), hogy
természetes képet kapjon.
AUT.KIS ZÁRSEB.
(Automatikus kis
zársebesség)
Ha sötétben készít felvételt, a
zársebesség automatikusan 1/25
másodpercre csökken (a gyári beállítás
[BE]).
X.V.COLOR
Szélesebb színtartomány rögzítéséhez
felvételkor kapcsolja [BE] ezt a
funkciót. Így élethűbbek lesznek a
virágok pompázatos színei és a tenger
türkizkékje.
b Megjegyzés
A digitális zoom tartománya a
vonaltól jobbra található. A
zoomolási tartomány akkor jelenik
meg, amikor használni kezdi a
zoom gombot.
B KI
Optikailag legfeljebb 10-szeresre lehet
zoomolni.
20 ×
A kamera testre szabása
DIGIT.ZOOM
(Digitális zoom)
120 ×
• Az [X.V.COLOR] értékéül csak akkor
válassza a [BE]-t, ha a felvételt x.v.Color
rendszerű televízión fogja lejátszani.
• Ha az olyan mozgóképeket, amelyek
felvételekor ez a funkció [BE] volt
kapcsolva, egy nem x.v.Color rendszerű
televízión játssza le, akkor előfordulhat,
hogy a kép nem lesz színhelyes.
• Az [X.V.COLOR] nem állítható [BE]
értékre a következő esetekben:
– SD (standard definition) képminőséggel
készülő felvétel közben,
– mozgókép felvétele közben.
Optikailag legfeljebb 10-szeresre, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
20-szorosra lehet zoomolni.
71
VEZETŐKERET
Megnézhet egy képkockát, és a
[VEZETŐKERET] értékét [BE]-re
állítva ellenőrizheti, hogy a tárgyak a
képen vízszintesek, függőlegesek-e.
A keret nem kerül rá a felvételre. A
keretet a DISP/BATT INFO gombot
megnyomva tüntetheti el a képernyőről.
(A gyári beállítás [KI].)
z Ötlet
• Ha a felvétel tárgya a vezetőkeret
szálkeresztjénél van, a kép kiegyensúlyozott
lesz.
ZEBRA
Ott, ahol a fényerő előre beállított
mértékű, a képernyőn ferde csíkok
jelennek meg.
A fényerő beállításakor használható. Ha
megváltoztatja a gyári beállítást,
megjelenik a
szimbólum. A csíkok
nem kerülnek rá a felvételre.
B KI
B BE
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya hátralévő műsorideje
mindig látható.
AUTO.
Bizonyos, például az alábbi
helyzetekben mintegy 8 másodpercre
megjeleníti, mennyi mozgókép fér még
az adathordozóra.
– Amikor a kamera világító
(Mozgókép) kijelző esetén
felismeri a szabad „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártya-területet.
– Amikor világító
(Mozgókép)
kijelző esetén a DISP/BATT INFO
gombot megnyomva bekapcsolja a
kijelzések megjelenítését a képernyőn.
– Amikor a HOME MENU menüben
bekapcsolja a mozgóképfelvevő
üzemmódot.
A csíkok nem jelennek meg.
b Megjegyzés
70
• Ha már csak kevesebb, mint 5 percnyi
mozgókép vehető fel, a kijelzés
folyamatosan látható a képernyőn.
A csíkok kb. 70 IRE
képernyőfényerőnél jelennek meg.
100
A csíkok kb. 100 IRE vagy nagyobb
képernyőfényerőnél jelennek meg.
b Megjegyzés
• Ahol a képernyő fényerőssége eléri vagy
meghaladja a 100 IRE értéket, a felvétel
valószínűleg túlexponált lesz.
z Ötlet
• Az IRE a kép fényességének
mértékegysége.
72
MARAD.BEÁLL.
(Hátralévő műsoridő
kijelzésének
beállítása)
DÁTUMFELIRAT
Ha [BE]-kapcsolja (ez a gyári beállítás),
akkor a kamerával készített felvételek
lejátszásakor a dátumfeliratot
megjeleníteni képes készülékeken
megjeleníthető a felvétel dátuma és
időpontja. Olvassa el a megjelenítő
készülék használati útmutatóját is.
b Megjegyzés
• A HD (high definition) képminőséggel
készített felvételek csak az AVCHD
formátumot kezelni képes készülékeken
játszhatók le.
• SD (standard definition) képminőség esetén
nem kapcsolható be a [DÁTUMFELIRAT].
VAKUS MÓD
Ezt a funkciót akkor használhatja, ha
állóképfelvételnél a beépített vakut
használja.
B AUTO.
Ha nem elegendő a környezeti
megvilágítás, a vaku automatikusan
működésbe lép.
BE (
)
A környezeti fényviszonyoktól
függetlenül a vaku mindig működik.
KI (
)
Vaku használata nélkül készül a
felvétel.
PIROS SZEM (Piros
szem kiküszöbölése)
Ezt a funkciót akkor használhatja, ha az
állóképek rögzítéséhez a beépített vakut
használja.
Ha a [PIROS SZEM] értékéül a [BE]-t
választja, majd a [VAKUS MÓD]-ot
[AUTO.]-ra vagy [BE]-re állítja,
megjelenik a
szimbólum. Ha a
felvételkészítéshez tartozó villanás előtt
villan a vaku, elkerülhető a piros szem.
b Megjegyzés
• Az eltérő egyéni reakciók és más
körülmények következtében előfordulhat,
hogy a piros szemet kiküszöbölő funkció
nem a kívánt eredményt adja.
b Megjegyzés
ARCFELISMERÉS
Felismeri az arcot, és automatikusan
beállítja a fókuszt, a színt és az
expozíciót. Továbbá optimalizálja az
arcképet.
B BE (
)
Felismeri és bekeretezi az arcot.
Automatikusan optimalizálja a
felismert arcot.
Arcfelismerő keret
VAKUFÉNY
A kamera testre szabása
• Ha vakuval készít felvételt, javasoljuk, hogy
a felvétel tárgya a kamerától hozzávetőleg
0,3–1,5 m távolságra legyen.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hatása romlik, ha a lámpa poros vagy
a hőtől elszíneződött.
• Miközben a vaku töltődik, a /CHG
töltésjelző villog; a töltés végén pedig
folyamatosan világít.
• Ha világos helyen, például egy ellenfényben
álló tárgyról készít felvételt vakuval, a vaku
nem biztos, hogy hatásos lesz.
Ezt a funkciót akkor használhatja, ha a
beépített vakut használja.
ERŐSEBB(
)
A vaku fényét erősebbre állítja.
Arcfelismerő szimbólum
B NORMÁL( )
GYENGÉBB(
)
A vaku fényét gyengébbre állítja.
BE[KERET NÉLKÜL] (
)
Felismeri az arcot, de nem keretezi be.
Automatikusan optimalizálja a
felismert arcot.
KI
Nem használja az
[ARCFELISMERÉS] funkciót.
73
FÉNYKÉPBEÁLL.
(Állóképek felvételére vonatkozó
elemek)
b Megjegyzés
• A felvételi körülményektől függően
előfordulhat, hogy a készülék nem ismer fel
egyes arcokat.
• A felvételi körülményektől függően
előfordulhat, hogy az [ARCFELISMERÉS]
funkció nem tökéletesen működik. Ilyenkor
az [ARCFELISMERÉS]-t állítsa [KI]-re
(kapcsolja ki a funkciót).
INDEX BEÁLL.
(Arcindex beállítása)
A gyári beállítás [BE], így a kamera
automatikusan megkísérli felismerni az
arcokat, és megjeleníti őket az
[Arcindex] áttekintő képernyőn
(38. oldal).
Arc-ikonok és jelentésük
: Ha a beállítás [BE] (be van
kapcsolva az arcfelismerés), akkor
megjelenik ez az ikon.
: Amikor a kamera felismer egy
arcot, ez az ikon villog. És
abbahagyja a villogást, amikor az
arcot a kamera már tárolta az
[Arcindex] arcmutatóban.
:Ez az ikon akkor jelenik meg,
amikor az arc nem tárolható az
[Arcindex] arcmutatóban.*
* Az egy-egy mozgóképben felismerhető
arcok száma korlátozott.
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
/ gombot megérintve lapozzon.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 68. oldal
(OPTION MENU) t 81. oldal
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
KÉPMÉRET
B 4,0M (
)
Éles (2 304 × 1 728 felbontású) állókép
készül.
3,0M (
)
A kamera éles, 16:9 (szélesvásznú)
szélesség-magasság arányú
(2 304 × 1 296 felbontású) állóképet
rögzít.
1,9M (
)
Több, viszonylag éles (1 600 × 1 200
felbontású) állókép készül.
VGA(0,3M) (
)
A lehető legtöbb (640 × 480 felbontású)
állókép készül.
b Megjegyzés
• A beállított képméret addig marad
érvényben, amíg világít az
(Állókép)
kijelző.
74
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya kapacitása és a
felvehető állóképek száma
(Mértékegység: képek
darabszáma)*
Amikor világít az
kijelző:
(Állókép)
4,0M
2304 × 1728
FÁJLSZÁM (Fájlok
számozása)
B FOLYTATVA
A fájlok sorszámozása akkor is
folytatólagosan folyamatos lesz, ha
kicseréli a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát. Amikor azonban
létrehoz egy új mappát, vagy másik
felvételi mappát ad meg, a sorszámozás
elölről kezdődik.
ELÖLRŐL
1 GB
475
2 GB
970
4 GB
1900
8 GB
3850
16 GB
7700
b Megjegyzés
• A Sony Corporation által gyártott „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártya használata
esetén. A felvehető állóképek száma a
felvételi körülményeknek és a használt
„Memory Stick” memóriakártya típusának
függvényében változhat.
• Az állóképek jelzett felbontását a Sony
ClearVid CMOS érzékelő és képfeldolgozó
rendszerének (a BIONZ rendszernek)
egyedülálló képponttömbje biztosítja.
z Ötlet
• Állóképek rögzítéséhez 1 GB-nál kisebb
kapacitású „Memory Stick Duo”
memóriakártya is használható.
VEZETŐKERET
Lásd a 72. oldalon.
ZEBRA
Lásd a 72. oldalon.
VAKUS MÓD
Lásd a 73. oldalon.
VAKUFÉNY
Lásd a 73. oldalon.
A kamera testre szabása
* A felvehető állóképek feltüntetett száma a
kamerával készíthető legnagyobb
képméretű képekre vonatkozik. A még
ténylegesen felvehető állóképek száma
felvétel közben leolvasható az LCD
képernyőről (118. oldal).
A fájlokhoz növekvő számokat rendel,
az adott felvételi „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyán található
legnagyobb számú fájl számától kezdve.
PIROS SZEM (Piros
szem kiküszöbölése)
Lásd a 73. oldalon.
ARCFELISMERÉS
Lásd a 73. oldalon.
75
MEGTEK.BEÁLL.
(A megjelenítés testre szabására
vonatkozó elemek)
KAMERAADATOK
Mozgókép
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
/ gombot megérintve lapozzon.
Állókép
A beállítás módja
(HOME MENU) t 68. oldal
(OPTION MENU) t 81. oldal
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
ADATKÓD
Lejátszáskor megjeleníti a felvétel
készítésekor automatikusan rögzített
adatokat (adatkód).
B KI
Az adatkód nem jelenik meg.
C SteadyShot kikapcsolva
D Fényerő
E Fehéregyensúly
F Jelerősítés
G Zársebesség
H Zárnyílás
I Expozíció
DÁTUM/IDŐ
z Ötlet
Megjeleníti a dátumot és az időt.
• Vakuval készített felvételnél megjelenik a
szimbólum.
• Ha a kamerát televízióhoz csatlakoztatja, az
adatkód megjelenik a televízió-képernyőn.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya állapotától függően vonalak
[--:--:--] is megjelenhetnek.
KAMERAADATOK (alább)
Megjeleníti a kamera beállításait.
DÁTUM/IDŐ
MEGJELENÍT
A Dátum
B Idő
Kiválaszthatja, hogy a VISUAL INDEX
képernyőn egyszerre hány minta-kép
jelenjék meg.
Minta-kép 1 Kislexikon (120. oldal)
B ZOOMKAPCS.
A minta-képek számát (6 vagy 12) a
kamera motoros zoom gombjával
változtathatja meg.
76
HANG/KÉPBEÁLL.
6KÉP
6 minta-kép jelenik meg.
(A hangjelzés és a képernyő
beállításával kapcsolatos elemek)
12KÉP
12 minta-kép jelenik meg.
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
/ gombot megérintve lapozzon.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 68. oldal
(OPTION MENU) t 81. oldal
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
HANGERŐ
HANGJELZÉS
B BE
Dallam szól, amikor elindítja/leállítja a
felvételt, illetve amikor használja az
érintőképernyőt.
KI
A kamera testre szabása
A hangerő beállításához érintse meg a
/
gombot (37. oldal).
Kikapcsolja a dallamot.
LCD-FÉNYERŐ
A
/
gombokkal beállítható az
LCD képernyő fényereje.
1A
/
gombok segítségével
állítsa be a fényerőt.
2 Érintse meg az
gombot.
z Ötlet
• Ez a beállítás semmilyen hatással sincs a
rögzített képre.
77
KIMENETI BEÁLL.
LCD-HÁTTÉR (Az
LCD képernyő
háttérvilágításának
fényereje)
(Más készülékhez való
csatlakoztatással kapcsolatos
elemek)
Az LCD képernyő háttérvilágításának
erőssége megváltoztatható.
B NORMÁL
Szokásos, normál fényerő.
FÉNYERŐ
Az LCD képernyő fényesebbé válik.
A beállítás módja
b Megjegyzés
• Ha a kamera külső áramforráshoz
csatlakozik, automatikusan a [FÉNYERŐ]
beállítás érvényesül.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást használja,
felvételkor az akkumulátor kicsit
gyorsabban lemerül.
• Ha az LCD táblát úgy nyitja ki 180 fokra,
hogy a képernyő kifelé néz, és az LCD táblát
visszahajtja a kamerához, ez a beállítás
automatikusan a [NORMÁL] értéket veszi
fel.
z Ötlet
• Ez a beállítás semmilyen hatással sincs a
rögzített képre.
(HOME MENU) t 68. oldal
(OPTION MENU) t 81. oldal
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
TV TÍPUSA
A csatlakoztatott televíziótól függően
előfordulhat, hogy a jelet a kép
lejátszása előtt át kell alakítani. A
felvett kép úgy jelenik meg a képernyőn,
amint azt a következő ábrák mutatják.
B 16:9
Akkor válassza, ha a képeket 16:9-es
(széles képernyős) televízión kívánja
megnézni.
LCD SZÍNE
A
/
gombokkal beállítható az
LCD képernyő színe.
Fakó színek
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
/ gombot megérintve lapozzon.
16:9-es
(szélesvásznú) kép
4:3-as kép
Élénk színek
z Ötlet
• Ez a beállítás semmilyen hatással sincs a
rögzített képre.
4:3
Akkor válassza, ha a képeket 4:3-as,
közönséges televízión kívánja
megnézni.
16:9-es
(szélesvásznú) kép
78
4:3-as kép
ÓRA/ NYELV ÁL.
(Az óra és a nyelv beállítására
vonatkozó elemek)
b Megjegyzés
• A HD (high definition) képminőséggel
felvett képek szélesség-magasság aránya
16:9.
MEGJEL.HELYE
(Megjelenítés helye)
B LCD TÁBLA
Az LCD képernyőn kijelzőket jelenít
meg (például az időkódot).
VID-KI/TÁBLA
Az LCD képernyőn és a televízió
képernyőjén megjeleníti a különböző
adatokat (például az időkódot).
b Megjegyzés
• A [MEGJEL.HELYE] értéke a [HDMIVEZÉRLÉS] beállításának függvényében
megváltozhat (81. oldal).
A [KOMPONENS]-t akkor válassza, ha
a kamerát a televízióhoz a komponens
bemeneten át csatlakoztatja.
576i
Akkor válassza, ha a kamerát a
televízióhoz a komponens bemeneten
át csatlakoztatja.
B 1080i/576i
Akkor válassza, ha a kamerát olyan,
komponens bemenettel rendelkező
televízióhoz csatlakoztatja, amely meg
tudja jeleníteni az 1080i jeleket.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 68. oldal
(OPTION MENU) t 81. oldal
ÓRABEÁLLÍTÁS
Lásd a 22. oldalon.
ZÓNABEÁLL.
(Zónabeállítás)
Az időeltolódást az óra leállítása nélkül
is beállíthatja.
Ha a kamerát másik időzónában
használja, a / gombok segítségével
állítsa be, melyik zónában van.
Olvassa el az időeltolódásról szóló
fejezetet a 103. oldalon.
NYÁRI IDŐ
A kamera testre szabása
KOMPONENS
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
/ gombot megérintve lapozzon.
Ezt a beállítást az óra leállítása nélkül is
módosíthatja.
Ha [BE]-re állítja, 1 órával előbbre áll az
óra.
79
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK
(Egyéb beállításokra vonatkozó
elemek)
NYELV BEÁLL.
(Nyelv beállítása)
Kiválasztható, hogy az LCD képernyőn
milyen nyelven jelenjenek meg az
üzenetek.
z Ötlet
• Ha az Ön anyanyelve nem található meg a
listán, akkor választhatja az egyszerűsített
angol [ENG[SIMP]] nyelvet.
Érintse meg az 1, majd a 2 gombot.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn, a
/ gombot megérintve lapozzon.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 68. oldal
(OPTION MENU) t 81. oldal
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
DEMÓ MÓD
A gyári beállítás [BE], így ha felgyújtja a
(Mozgókép) kijelzőt, körülbelül 10
perc elteltével megnézheti a bemutatót.
z Ötlet
• A bemutató bizonyos, például az alábbi
esetekben abbamarad:
– ha megnyomja a START/STOP vagy a
PHOTO gombot,
– ha a bemutató során megérinti a
képernyőt (a bemutató kb. 10 perc múlva
újra elindul),
– ha felgyújtja az
(Állókép) kijelzőt.
KALIBRÁLÁS
Lásd a 111. oldalon.
80
AUTO.KIKAPCS
(Automatikus
kikapcsolás)
B 5 perc
Ha legalább kb. 5 percig nem használja
a kamerát, az automatikusan kikapcsol.
SOHA
A kamera nem kapcsol ki
automatikusan.
b Megjegyzés
• Amikor a kamerát rákapcsolja az
elektromos hálózatra, az
[AUTO.KIKAPCS] értéke automatikusan
[SOHA] lesz.
GYORS BE
KÉSZENL
(Készenlét gyors
bekapcsolásra)
Funkciók
bekapcsolása az
OPTION MENU
menüből
Az
OPTION MENU menü
ugyanúgy jelenik meg, mint a
számítógépen az egér jobb oldali
gombjával való kattintáskor a helyi
menü.
Megjelennek a különféle használható
funkciók.
Az OPTION MENU
használata
1 Amikor használja a kamerát,
érintse meg a képernyőn az
(OPTION) gombot.
b Megjegyzés
(OPTION)
• Alvó üzemmódban nem működik az
[AUTO.KIKAPCS] funkció.
z Ötlet
A kamera testre szabása
Beállítható, hogy a kamera alvó
üzemmódban mennyi idő múlva
kapcsoljon ki (33. oldal); a lehetséges
értékek: [KI], [5 perc] (ez a gyári
alapbeállítás), [10 perc] és [15 perc].
• Ha a [KI] értéket választja, akkor nem
használja a QUICK ON funkciót, és így
takarékoskodhat az akkumulátor
energiájával.
HDMI-VEZÉRLÉS
(Vezérlés HDMI
csatlakoztatással)
Fül
A gyári beállítás [BE], így a lejátszás a
televízió távirányítójával is
végrehajtható, ha a kamerát HDMI
kábellel egy „BRAVIA” Sync rendszerű
televíziókészülékhez csatlakoztatja
(47. oldal).
81
2 Érintse meg a kívánt elemet.
Ha nem találja a kívánt elemet,
másik fület megérintve lapozzon.
Az OPTION MENU
felvételre vonatkozó elemei
Elem
*
Oldal
fül
FÓKUSZ
–
84
FIX FÓKUSZ
–
84
KÖZELKÉP
–
84
EXPOZÍCIÓ
–
85
FÉNYMÉRŐ
–
85
JELENET
–
85
FEHÉREGYENS.
–
87
COLOR SLOW SHTR
–
87
ÚSZTATÁS
–
88
b Megjegyzés
D.EFFEKTUS
–
88
• A képernyőn megjelenő fülek és elemek a
kamera aktuális felvételi/lejátszási
állapotától függnek.
• Egyes elemek fül nélkül jelennek meg.
• Easy Handycam üzemmódban nem
használható az
OPTION MENU.
KÉPEFFEKTUS
–
88
FELV.MÓD
a
70
BEÉP.ZOOM-MIKR.
–
88
MIKR.JELSZ.
–
88
a
74
ÖNKIOLDÓ
–
89
VAKUS MÓD
a
73
IDŐZÍTÉS
–
34
HANGFELVÉTEL
–
34
Ha sehol sem találja a kívánt elemet,
akkor az adott helyzetben az illető
funkció nem használható.
3 Módosítsa a beállítást, majd
érintse meg az
gombot.
fül
fül
KÉPMÉRET
* A HOME MENU menüben is
megtalálható elemek.
82
Az OPTION MENU
megtekintésre vonatkozó
elemei
Elem
*
** A HOME MENU menüben más néven
szereplő elemek.
Oldal
fül
TÖRLÉS
a
51
TÖRLÉS dát.szer.
a
52
TÖRLI MIND
a
51
SZÉTOSZTÁS
a
54
KIVESZ MIND
a
56
ÁTHELYEZÉS
a
57
fül
-- (a fül az aktuális helyzettől függ/
nincs fül)
a
55
a
55
HOZZÁAD d.sz.**
a
55
HOZZÁAD d.sz.**
a
55
NYOMTATÁS
a
61
DIAVETÍTÉS
–
40
HANGERŐ
a
77
ADATKÓD
a
76
DIAVETÍTÉS BEÁLL.
–
40
HOZZÁADÁS
a
55
HOZZÁADÁS
a
55
HOZZÁAD d.sz.
a
55
HOZZÁAD d.sz.
a
55
PÉLDÁNYSZÁM
–
61
DÁTUM/IDŐ
–
61
MÉRET
–
61
KIVÉTEL
a
56
A kamera testre szabása
HOZZÁADÁS**
HOZZÁADÁS**
* A HOME MENU menüben is
megtalálható elemek.
83
Az OPTION MENU menüben
beállítható funkciók
Az alábbiakban azokat az elemeket
ismertetjük, amelyeket kizárólag az
OPTION MENU menüben lehet
beállítani.
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
FÓKUSZ
A fókuszt kézzel lehet beállítani. Akkor
is választhatja ezt a lehetőséget, ha egy
adott tárgyra kíván fókuszálni.
1 Érintse meg a [KÉZI] elemet.
Megjelenik a 9 szimbólum.
2A
(fókuszálás közeli tárgyra)/
(fókuszálás távoli tárgyra) gombok
segítségével állítsa élesre a képet. Ha a
fókusz közelebbre már nem állítható,
megjelenik a
szimbólum, ha pedig a
fókusz távolabbra már nem állítható,
megjelenik a
szimbólum.
3 Érintse meg az
gombot.
A fókusz automatikus beállításához az
1 lépésben érintse meg rendre a
következőket: [AUTO.]t
.
b Megjegyzés
• Ahhoz, hogy széles látószögű állásban éles
képet kaphasson, a kamera és a felvétel
tárgya közötti minimális távolság kb. 1 cm,
telefotó állásban ez a távolság kb. 80 cm.
z Ötlet
• A fókuszt egyszerűbben is beállíthatja: tolja
a motoros zoom gombját a T (telefotó) jel
felé, majd pedig a gombot a W (széles
látószög) jel felé tolva állítsa be a felvételhez
a ráközelítés (zoom) mértékét. Ha közeli
tárgyról kíván felvételt készíteni, a motoros
zoom gombját tolja a W (széles látószög)
jelhez, majd állítsa be a fókuszt.
• A fókusztávolság (az a távolság, amelynél a
tárgy képe éles, amikor sötétben nehéz
beállítani a fókuszt) pár másodpercre
megjelenik a képernyőn a következő
esetekben:
84
– amikor a fókuszálás módját
automatikusról kézire váltja,
– amikor a fókuszt kézzel állítja be.
FIX FÓKUSZ
Megadható, hogy melyik, nem a
képernyő közepére eső tárgyra kerüljön
a fókusz.
1 Érintse meg a képernyőn látható
tárgyat.
Megjelenik a 9 szimbólum.
2 Érintse meg a [VÉG] elemet.
A fókusz automatikus beállításához az
1 lépésben érintse meg rendre a
következőket: [AUTO]t[VÉG].
b Megjegyzés
• Ha a [FIX FÓKUSZ] funkciót választja, a
[FÓKUSZ] értéke automatikusan [KÉZI]
lesz.
KÖZELKÉP
Ez a beállítás akkor hasznos, ha kicsi
dolgokról, például virágokról,
rovarokról készít felvételt. Ilyenkor
elhomályosíthatja a hátteret, hogy
jobban kiemelje a lefényképezett
tárgyat.
Ha a [KÖZELKÉP] értékét [BE] ( )re állítja, akkor a zoom gomb (32. oldal)
automatikusan a lehető legnagyobb
mértékben kitér a T (telefotó) jel felé, és
így közeli, akár mindössze 36 cm-re lévő
tárgyakról készíthet felvételt.
A kikapcsoláshoz érintse meg a [KI]
elemet, vagy zoomoljon a széles látószög
(W jel) felé.
b Megjegyzés
• Amikor távoli tárgyról készít felvételt, nehéz
lehet, és sokáig tarthat a fókuszbeállítás.
• Ha az automatikus fókuszbeállítás
használata problémát okoz, állítsa be a
fókuszt kézzel ([FÓKUSZ], 84. oldal).
EXPOZÍCIÓ
A kép fényerejét kézzel állíthatja be. Ha
a felvétel tárgya túl világos vagy túl
sötét, akkor kézzel állítsa be a fényerőt.
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, az 1 lépésben
érintse meg rendre a következőket:
[AUTO.] t
.
Lehetőség van arra, hogy az expozíciót
beállítsa egy kiválasztott tárgyra, és az
így beállított értéket rögzítse, hogy az
illető tárgy még akkor is megfelelő
megvilágításban kerüljön rá a felvételre,
ha közte és a háttere között erős
kontraszt lenne (erre például a
színpadon reflektorfényben álló személy
filmezése esetén lehet szükség).
1 A képernyőn érintse meg azt a pontot,
amelyhez beállítani és rögzíteni kívánja
az expozíciót.
Ekkor megjelenik a
beállítósáv.
2 Érintse meg a [VÉG] elemet.
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, az 1 lépésben
érintse meg rendre a következőket:
[AUTO] t [VÉG].
b Megjegyzés
A kamera testre szabása
1 Érintse meg a [KÉZI] elemet.
Ekkor megjelenik a
beállítósáv.
2A
/
gombok segítségével
állítsa be az expozíciót.
3 Érintse meg az
gombot.
FÉNYMÉRŐ
(Rugalmas pontszerű
fénymérő)
• Ha a [FÉNYMÉRŐ] funkciót választja, az
[EXPOZÍCIÓ] értéke automatikusan
[KÉZI] lesz.
JELENET
Különböző helyzetekben hatékonyan
készíthet felvételeket.
B AUTO.
Akkor válassza, ha a [JELENET]
funkció igénybe vétele nélkül kíván
automatikusan és hatékonyan felvételt
készíteni.
85
ÉJSZAKAI* (
)
PORTRÉ (Lágy portré) (
Akkor válassza, ha a lágy háttérből ki
kívánja emelni a tárgyat (például egy
embert vagy egy virágot).
ÉJSZAKAI PORTRÉ (
REFLEKTOR** (
)
)
Akkor válassza, ha éjszaka egy
előtérben álló tárgyról (személyről)
készít felvételt.
Akkor válassza, ha erős fényben meg
kívánja akadályozni, hogy az emberek
arca nagyon fehér legyen.
GYERTYA ( )
TENGERPART** (
Akkor válassza, ha meg kívánja őrizni a
gyertyafényes megvilágítás lágy
hangulatát.
Akkor válassza, ha az óceán vagy egy tó
vízének élénk kék színét szeretné
megörökíteni.
NAPKELTE&NYUGT.* (
HÓ** (
)
)
)
Akkor válassza, ha olyan pillanatok
hangulatát kívánja megörökíteni, mint
a napnyugta vagy a napkelte.
Akkor válassza, ha fehér tájról éles
felvételt kíván készíteni.
TŰZIJÁTÉK* (
* Csak távoli tárgyakra fókuszál.
** Közeli tárgyakra nem fókuszál.
)
Akkor válassza, ha látványos felvételt
kíván készíteni a tűzijátékról.
TÁJKÉP* (
)
Akkor válassza, ha távoli tárgyakról
kíván éles képet készíteni. Ezzel a
beállítással azt is eléri, hogy a kamera
nem fókuszál a közte és a felvétel
tárgya között elhelyezkedő üvegre,
dróthálóra.
86
)
Akkor válassza, ha gyenge
megvilágításnál meg kívánja őrizni a
távoli környezet sötétedő hangulatát.
b Megjegyzés
• Hiába választja az [ÉJSZAKAI PORTRÉ]
beállítást akkor, amikor az
(Állókép)
kijelző világít, a beállítás [AUTO.]-ra vált,
amint felgyullad a
(Mozgókép) kijelző.
• Ha a [JELENET]-et választja, kikapcsol a
[FEHÉREGYENS.].
FEHÉREGYENS.
(Fehéregyensúly)
A színegyensúly a felvétel helyéhez
igazítható.
B AUTO.
A fehéregyensúlyt a kamera
automatikusan állítja be.
KÜLTÉRI (
)
A fehéregyensúlyt a következő felvételi
körülményeknek megfelelően állítja be
a kamera:
– épületen kívül, szabadban
– éjszaka, neonreklám és tűzijáték
– napkelte és napnyugta
– fénycsöves megvilágítás nappal
BELTÉRI (n)
A fehéregyensúlyt a következő felvételi
körülményeknek megfelelően állítja be
a kamera:
EGYRE (
)
A kamera a fehéregyensúlyt a
környezeti fényviszonyoknak
megfelelően állítja be.
1 Érintse meg az [EGYRE] elemet.
2 Válasszon ki egy olyan fehér tárgyat,
például egy papírlapot, amely
ugyanolyan megvilágítást kap, mint
amilyen megvilágítás majd a
felveendő tárgyat éri, és álljon rá
úgy, hogy kitöltse a képernyőt.
3 Érintse meg az [
] elemet.
Gyorsan villogni kezd az
szimbólum. Amikor a kamera
beállította és memóriájában tárolta
a fehéregyensúlyt, a szimbólum
villogása abbamarad.
• Ha a megvilágítást fehér vagy hideg fehér
fényű fénycső adja, akkor a
[FEHÉREGYENS.] értékét állítsa
[AUTO.]-ra, vagy az [EGYRE]-ben állítsa
be a színeket.
• Amikor az [EGYRE] elemet választja, egy
fehér tárgyra álljon rá a kamerával
mindaddig, amíg az
szimbólum gyorsan
villog.
• Ha az [EGYRE] nem állítható be, az
szimbólum lassan villog.
• Ha az [EGYRE] elemet választotta, és az
szimbólum még az
gomb
megérintése után is villog, a
[FEHÉREGYENS.] értékét állítsa
[AUTO.]-ra.
• Ha beállítja a [FEHÉREGYENS.] értékét,
akkor a [JELENET] üzemmód értéke
[AUTO.] lesz.
z Ötlet
• Ha az [AUTO.] volt kiválasztva, amikor
akkumulátort cserélt, vagy amikor a
kamerát épületből a szabadba (vagy a
szabadból egy épületbe) vitte, akkor a jobb
színbeállítás érdekében válassza ki az
[AUTO.] elemet, és mintegy 10
másodpercre fordítsa a kamerát egy közeli
fehér tárgyra.
• Ha az [EGYRE] funkcióval állította be a
fehéregyensúlyt, és most megváltoztatja a
[JELENET] beállítását, vagy a kamerát
épületből a szabadba (vagy a szabadból egy
épületbe) viszi, akkor a fehéregyensúly
újbóli beállításához meg kell ismételnie az
[EGYRE] eljárást.
A kamera testre szabása
– épületen belül
– összejöveteleken, stúdióban, ahol a
fényviszonyok gyorsan változnak
– stúdiók videólámpáival, nátriumgőzlámpával, illetve fénylő színes
reflektorszerű lámpákkal történő
megvilágítás esetén
b Megjegyzés
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Ha a [COLOR SLOW SHTR] értéke
[BE], akkor megjelenik a
szimbólum, még sötét helyen is
élénkebb színeket kap a felvétel.
Kilépéshez érintse meg a [KI] gombot.
b Megjegyzés
• Ha az automatikus fókuszbeállítás
használata problémát okoz, állítsa be a
fókuszt kézzel ([FÓKUSZ], 84. oldal).
87
• A kamera zársebessége a fényerőtől függően
változik, aminek következtében
előfordulhat, hogy a kép mozgása lelassul.
ÚSZTATÁS
Az egymást követő jelenetek
átmenetére a következő effektusok
alkalmazhatók.
1 Válassza ki a kívánt effektust a [KÉSZ]
üzemmódban (beúsztatáshoz), illetőleg
a [FELV.] üzemmódban
(kiúsztatáshoz), majd érintse meg az
gombot.
2 Nyomja meg a START/STOP gombot.
Az úsztatás effektus kijelzője
abbahagyja a villogást, és az úsztatás
befejeztekor eltűnik a képernyőről.
Ha a művelet végrehajtása előtt kívánja
érvényteleníteni az úsztatást, az 1
lépésben érintse meg a [KI] elemet.
A START/STOP gomb megnyomására
a beállítás érvényét veszti.
Kiúsztatás
Beúsztatás
FEHÉRBŐL
FEKETÉBŐL
D.EFFEKTUS
(Digitális effektus)
Amikor a [RÉGI FILM] elemet
választja, a képernyőn megjelenik a
szimbólum, és a felvétel olyan lesz, mint
a régi filmek.
A [D.EFFEKTUS] üzemmódból való
kilépéshez érintse meg a [KI] gombot.
88
KÉPEFFEKTUS
Felvétel során speciális effektusokkal
módosíthatók a képek. Megjelenik a
szimbólum.
B KI
Nem használja a [KÉPEFFEKTUS]
beállítást.
SZÉPIA
A felvétel szépia (barnás) tónusban
jelenik meg.
FF (fekete-fehér)
A kép fekete-fehérben jelenik meg.
PASZTELL
A kép lágy, pasztell színekre vált.
BEÉP.ZOOM-MIKR.
(Beépített zoomoló
mikrofon)
Ha a [BEÉP.ZOOM-MIKR.] értékét
[BE] (
)-re állítja, akkor a motoros
zoom gombjával irányított hangú
mozgókép rögzíthető (a gyári
alapbeállítás [KI]).
MIKR.JELSZ.
(Mikrofon jelszintje)
A hang rögzítéséhez beállíthatja a
mikrofon jelszintjét.
A [GYENGE] beállítást akkor válassza,
ha izgalmas, erőteljes hangzást kíván
elérni, például koncertteremben stb.
B NORMÁL
Környezeti hangokat rögzít, ugyanazon
a hangerőn.
GYENGE (
)
A környezet hangjait valósághűen
rögzíti. Ez a beállítás nem alkalmas
beszélgetések rögzítésére.
ÖNKIOLDÓ
Ha az [ÖNKIOLDÓ] értéke [BE],
megjelenik az
szimbólum.
A visszaszámlálás elindításához nyomja
meg a PHOTO gombot. Hozzávetőleg
10 másodperc múlva egy állóképet
készít a kamera.
Ha mégsem kíván felvételt készíteni,
érintse meg az [ALAP] gombot.
Az önkioldó kikapcsolásához válassza a
[KI] elemet.
A kamera testre szabása
89
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során
valamilyen probléma merül fel, az alábbi
táblázat alapján hárítsa el. Ha a
probléma továbbra is fennáll, iktassa ki
az áramforrást, és forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
• Általános műveletek/Easy Handycam
üzemmód..............................................90
• Akkumulátor/Áramforrás..................91
• LCD képernyő.....................................92
• „Memory Stick PRO Duo”................92
• Felvétel készítése ................................92
• Képek lejátszása ..................................94
• Képek szerkesztése számítógépen ....95
• Megtekintés televízión .......................95
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya lejátszása más
készüléken............................................96
• Másolás/Csatlakoztatás más
készülékhez..........................................96
• Együtt nem használható funkciók.....96
Általános műveletek/Easy
Handycam üzemmód
A kamera nem kapcsol be.
• Tegyen be a kamerába egy feltöltött
akkumulátort (17. oldal).
• A hálózati tápegység dugója kijött a fali
csatlakozóaljzatból. Dugja be a
csatlakozóaljzatba (17. oldal).
• Tegye a kamerát a Handycam Station
illesztőállványra úgy, hogy szilárdan
álljon (17. oldal).
A kamera nem működik, pedig be
van kapcsolva.
• Bekapcsolás után a kamerának pár
másodpercre van szüksége ahhoz, hogy
felvételre kész állapotba kerüljön. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
90
• Húzza ki a hálózati tápegység
csatlakozódugóját a fali
csatlakozóaljzatból, ill. vegye ki az
akkumulátort, majd körülbelül 1 perc
múlva csatlakoztassa újra. Ha a
funkciók még mindig nem működnek,
akkor egy hegyes tárggyal nyomja meg a
RESET gombot (114. oldal). (Ha
megnyomja a RESET gombot, akkor
minden beállítás, beleértve az óra
beállítását is, gyári értékét veszi fel.)
Nem működnek a gombok.
• Easy Handycam üzemmódban
(25. oldal) nem használhatók a
következő gombok/funkciók:
– lejátszási zoom (40. oldal)
– az LCD háttérvilágításának ki- és
bekapcsolása (úgy, hogy lenyomja és
pár másodpercig nyomva tartja a DISP/
BATT INFO gombot) (21. oldal)
Nem jelenik meg az
(OPTION).
• Easy Handycam üzemmódban nem
használható az OPTION MENU.
Megváltoztak a menübeállítások.
• Easy Handycam üzemmódban csaknem
minden menüelem automatikusan
gyárilag beállított értékét veszi fel.
• Easy Handycam üzemmódban egyes
menüelemek értéke a következőképp
rögzített.
– [FELV.MÓD]: [HD SP]/[SD SP]
– [ADATKÓD]: [DÁTUM/IDŐ]
• A következő menüelemek ismét
gyárilag beállított értéküket veszik fel,
ha a kamera több mint 12 órán át ki van
kapcsolva.
– [VAKUS MÓD]
– [FÓKUSZ]
– [FIX FÓKUSZ]
– [EXPOZÍCIÓ]
– [FÉNYMÉRŐ]
– [JELENET]
– [FEHÉREGYENS.]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [BEÉP.ZOOM-MIKR.]
– [MIKR.JELSZ.]
Hiába nyomja meg az EASY gombot,
a menübeállítások nem váltanak
automatikusan gyári értékükre.
A kamera melegszik.
• Ez akkor fordulhat elő, ha már sokáig
volt bekapcsolva a készülék. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Akkumulátor/Áramforrás
A kamera váratlanul kikapcsol.
• Ha körülbelül 5 percig nem használja a
kamerát, az automatikusan kikapcsol
(AUTO.KIKAPCS). Módosítsa az
[AUTO.KIKAPCS] beállítását
(81. oldal), vagy ismét kapcsolja be a
kamerát, vagy használja a hálózati
tápegységet.
• Amikor alvó üzemmódban eltelik a
[GYORS BE KÉSZENL]-ben beállított
idő, a kamera automatikusan kikapcsol
(81. oldal). Kapcsolja be a újra kamerát.
• Töltse fel az akkumulátort (17. oldal).
• Kapcsolja ki a kamerát (17. oldal).
• Az akkumulátor nem jól van a
kamerában. Igazítsa meg (17. oldal).
• Csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt
a fali csatlakozóaljzathoz.
• Befejeződött az akkumulátor feltöltése
(17. oldal).
• Tegye a kamerát a Handycam Station
illesztőállványra úgy, hogy szilárdan
álljon (17. oldal).
A /CHG töltésjelző az akkumulátor
töltésekor villog.
• Az akkumulátor nem jól van a
kamerában. Igazítsa meg (17. oldal). Ha
ez nem oldja meg a problémát, húzza ki
a hálózati tápegységet a fali
csatlakozóaljzatból, és vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Sony
márkakereskedővel. Lehet, hogy az
akkumulátor sérült.
Az akkumulátor energiaszintjét
mutató kijelzés nem pontosan
mutatja a hátralévő időt.
• Túl hideg vagy túl meleg van. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
• Az akkumulátor nincs eléggé feltöltve.
Ismét töltse fel teljesen az
akkumulátort. Ha ez nem oldja meg a
problémát, cserélje ki az akkumulátort
egy újra (17. oldal).
• A használat körülményeinek
függvényében előfordulhat, hogy a
kijelzőn látható idő nem egyezik meg
azzal az idővel, amennyit a készülék az
akkumulátorral annak feltöltése nélkül
még ténylegesen működni képes.
Hibaelhárítás
• A következő menüelemek Easy
Handycam üzemmódban is megtartják
az Easy Handycam üzemmód előtt
beállított értéküket.
/
BEÁLL.]
–[
– [HANGZÁSMÓD]
– [SZÉLESVÁSZNÚ]
– [X.V.COLOR]
– [DÁTUMFELIRAT]
– [VAKUS MÓD]
–[
INDEX BEÁLL.]
–[
KÉPMÉRET]
– [FÁJLSZÁM]
–[
MEGJELENÍT]
– [HANGERŐ]
– [HANGJELZÉS]
– [TV TÍPUSA]
– [KOMPONENS]
– [ÓRABEÁLLÍTÁS]
– [ZÓNABEÁLL.]
– [NYÁRI IDŐ]
–[
NYELV BEÁLL.]
– [DEMÓ MÓD]
– [HDMI-VEZÉRLÉS]
A /CHG töltésjelző az akkumulátor
töltésekor nem világít.
91
Az akkumulátor gyorsan lemerül.
• Túl hideg vagy túl meleg van. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
• Ismét töltse fel teljesen az
akkumulátort. Ha ez nem oldja meg a
problémát, cserélje ki az akkumulátort
egy újra (17. oldal).
LCD képernyő
Egyes menüelemek szürkék.
• Az adott felvételi/lejátszási
körülmények között nem használhatók
a szürkén megjelenő menüelemek.
• Bizonyos funkciók egyszerre nem
használhatók (96. oldal).
Az érintőképernyőn nem jelennek
meg a gombok.
• Finoman érintse meg az LCD
képernyőt.
• Nyomja meg a DISP/BATT INFO
gombot (20. oldal).
Az érintőképernyőn megjelenő
gombok nem megfelelően
működnek, illetve egyáltalán nem
működnek.
• Állítsa be az érintőképernyőt
([KALIBRÁLÁS], 111. oldal).
„Memory Stick PRO Duo”
Amikor „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát használ, nem
működnek a különféle funkciók.
• Ha számítógépen formázott „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát
használ, formázza meg újra a kamerával
(66. oldal).
92
Nem lehet törölni a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyáról a
képeket, illetve nem lehet
megformázni a memóriakártyát.
• Egyszerre legfeljebb 100 kép törölhető.
• Más készülékkel védettnek nyilvánított
képek nem törölhetők.
Az adatfájl neve helytelen vagy
villog.
• A fájl sérült.
• A kamera nem tudja kezelni az adott
fájlformátumot (106. oldal).
Felvétel készítése
Tekintse meg a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyára vonatkozó részt
is (92. oldal).
Hiába nyomja meg a START/STOP
vagy a PHOTO gombot, a kamera
nem fesz fel mozgó-, illetve
állóképet.
• Megjelenik a lejátszó képernyő. A
(Mozgókép)/
(Állókép)
választókapcsolót eltolva gyújtsa fel a
(Mozgókép) kijelzőt vagy az
(Állókép) kijelzőt (30. oldal).
• Alvó üzemmódban nem lehet felvételt
készíteni. Nyissa ki az LCD táblát
(33. oldal).
• A kamera az imént felvett képet menti a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára. Eközben nem
készíthető újabb felvétel.
• Megtelt a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya. Használjon új
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát, vagy formázza meg a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát (66. oldal). Vagy
törölje a felesleges képeket (51. oldal).
• A mozgóképjelenetek vagy az állóképek
darabszáma meghaladja a kamera
kapacitását (11. oldal). Törölje a
felesleges képeket (51. oldal).
• Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki a
kamerát, és kb. 1 órán át hagyja hűvös
helyen (110. oldal).
Nem lehet állóképet rögzíteni.
• Nem lehet állóképet rögzíteni, ha a
következők valamelyikét használja:
– [F.LASS.FELV.]
– [ÚSZTATÁS]
– [D.EFFEKTUS]
– [KÉPEFFEKTUS]
A működésjelző a felvétel befejezése
után is világít.
• A kamera az imént felvett jelenetet
menti a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára.
Megváltozott a felvétel látószöge.
Nem működik a vaku.
• Vakuval nem készíthető felvétel, ha
mozgókép felvétele közben készít
állóképet.
• A beépített vaku akkor sem működik a
következő funkciókkal együtt, ha az
automatikus vakut vagy a
funkciót (a
piros szem automatikus kiküszöbölését)
állítja be:
– [ÉJSZAKAI], [GYERTYA],
[NAPKELTE&NYUGT.],
[TŰZIJÁTÉK], [TÁJKÉP],
[REFLEKTOR], [TENGERPART]
vagy [HÓ] a [JELENET]-ben
– [KÉZI] az [EXPOZÍCIÓ]-ban
– [FÉNYMÉRŐ]
• A felvételi körülményektől függően
előfordulhat, hogy lerövidül a felvételi
idő (például gyorsan mozgó tárgy stb.
felvételekor) (11. és 72. oldal).
Időeltérés van a START/STOP gomb
megnyomása és a felvétel
ténylegesen elindulása/leállása
között.
• A kamerán egy kis időeltérés
előfordulhat a START/STOP gomb
megnyomása és a mozgókép-felvétel
ténylegesen elindulása/leállása között.
A jelenség nem utal meghibásodásra.
Nem lehet megváltoztatni a (16:9
(szélesvásznú)/4:3) szélességmagasság arányt.
• A HD (high definition) képminőséggel
felvett mozgóképek szélesség-magasság
aránya 16:9 (szélesvásznú).
Nem működik az automatikus
fókuszbeállítás.
Hibaelhárítás
• A kamera állapotától függően úgy
tűnhet, hogy megváltozott a felvétel
látószöge. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A mozgókép tényleges felvételi ideje
rövidebb a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya várható felvételi
kapacitásánál.
• Állítsa a [FÓKUSZ] értékét [AUTO.]ra (84. oldal).
• A felvételi körülmények nem
megfelelőek a fókusz automatikus
beállításához. Kézzel állítsa be a fókuszt
(84. oldal).
Nem működik a [STEADYSHOT]
funkció.
• Állítsa a [STEADYSHOT] értékét
[BE]-re (71. oldal).
• Nem biztos, hogy a [STEADYSHOT]
funkció erős rázkódást is kompenzálni
tud.
93
Az objektív előtt gyorsan elhaladó
tárgyak szálkásak.
• Ez a fókuszsík jelenség. A jelenség nem
utal meghibásodásra. Abból
következően, ahogyan a képalkotó
eszköz (a CMOS érzékelő) a képjeleket
beolvassa, a felvételi körülményektől
függően előfordulhat, hogy az objektív
előtt gyorsan elhaladót tárgyak
szálkásnak tűnnek.
Nem állítható be az [LCD-HÁTTÉR]
értéke.
• Nem állítható be az [LCD-HÁTTÉR]
értéke, ha:
– ha az LCD táblát visszahajtotta a
kamerához úgy, hogy az LCD
képernyő kifelé néz,
– ha a kamerát a hálózati tápegység látja
el árammal.
Képek lejátszása
A képernyőn apró fehér, piros, kék
és zöld pontok jelennek meg.
• A pontok akkor jelennek meg, amikor
[COLOR SLOW SHTR] üzemmódban
készít felvételt. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A képernyőn a kép sötét, és a
felvétel tárgya nem jelenik meg a
képernyőn.
• A háttérvilágítás bekapcsolásához
nyomja le és pár másodpercig tartsa
lenyomva a DISP/BATT INFO gombot
(21. oldal).
A képen vízszintes csíkok jelennek
meg.
• Ez akkor fordul elő, ha fénycső,
nátriumgőz- vagy higanygőz-lámpa alatt
készít felvételt. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Televízió-képernyő vagy
számítógép-képernyő filmezésekor
vízszintes fekete sávok jelennek
meg.
• Állítsa a [STEADYSHOT] értékét
[KI]-re (71. oldal).
A [COLOR SLOW SHTR] nem
működik megfelelően.
• Előfordulhat, hogy a [COLOR SLOW
SHTR] funkció teljes sötétségben nem
működik tökéletesen.
94
Nincs meg a lejátszandó kép.
• A következőket megérintve válassza ki
a lejátszandó kép képminőségét:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE) t
[
/
BEÁLL.] (64. oldal).
A képek nem lejátszhatók le.
• Számítógéppel átnevezett mappákat és
fájlokat, továbbá számítógéppel
feldolgozott képeket a kamera nem tud
lejátszani. (Állókép esetén ilyenkor az
illető fájl neve villog.) A jelenség nem
utal meghibásodásra (107. oldal).
• Előfordulhat, hogy más készüléken
készített felvételt ezzel a kamerával nem
lehet lejátszani. A jelenség nem utal
meghibásodásra (107. oldal).
A VISUAL INDEX képernyőn egy
képen a „
” jel látható.
• Más készülékkel felvett, számítógéppel
szerkesztett stb. állóképeken
megjelenhet.
• Kihúzta a hálózati tápegységet vagy
kivette az akkumulátort, miközben
felvétel után a működésjelző még
világított. Ilyenkor megsérülhetnek a
képadatok, és megjelenhet a
szimbólum.
A VISUAL INDEX képernyőn egy
képen a „
” jel látható.
• Hajtsa végre a [KÉPKEZ.FÁJL JAV.]
funkciót (67. oldal). Ha ennek hatására
sem tűnik el, törölje ki a
jellel
megjelölt képet (51. oldal).
Képek szerkesztése
számítógépen
Nem lehet szerkeszteni.
• A kép állapota miatt nem lehetséges a
szerkesztés.
Lejátszáskor nincs hang, vagy csak
nagyon halk hang hallható.
Nem lehet képet felvenni a lejátszási
listára.
• Növelje a hangerőt (37. oldal).
• Ha felvételkor a [MIKR.JELSZ.]
(88. oldal) értékét [GYENGE]-re
állította, előfordulhat, hogy a hang alig
lesz hallható.
• [F.LASS.FELV.] használata esetén a
[HANGFELVÉTEL] értékét állítsa
[BE]-re (34. oldal).
• Megtelt a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya.
• Egy lejátszási listára legfeljebb 999 HD
(high definition) képminőségű, illetve
legfeljebb 99 SD (standard definition)
képminőségű kép vehető fel. Törölje a
felesleges képeket a lejátszási listáról
(56. oldal).
• Állóképek nem vehetők fel a lejátszási
listára.
Ha a felvételt számítógépen vagy
más készüléken játssza le, a bal és
jobb oldali hang kiegyenlítetlenül,
indokolatlanul eltérő hangerővel
szólal meg.
• Túl rövid mozgóképet nem lehet
szétosztani.
• Másik készüléken védelemmel ellátott
mozgóképet nem lehet szétosztani.
Mozgóképből nem lehet állóképet
kiemelni (HDR-TG1E).
Hibaelhárítás
• Ilyesmi akkor fordul elő, amikor a
rögzített 5,1 csatornás (5,1ch) hangot
számítógép vagy más készülék
2 csatornás (2ch, normál sztereó)
hanggá alakítja át (32. oldal). A jelenség
nem utal meghibásodásra.
• Ha 2 csatornás sztereó készüléken
játssza le a felvételt, módosítsa a
hangátalakítás típusát (a „lekeverés”
típusát). A részletek a lejátszó készülék
használati útmutatójában találhatók.
• Ha a mellékelt „Picture Motion
Browser” programmal készít lemezt, a
hangot alakítsa 2 csatornássá.
• Hang rögzítésekor a
[HANGZÁSMÓD] értékét állítsa [2ch
SZTEREÓ]-ra (70. oldal).
Nem lehet szétosztani a
mozgóképet.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán nincs hely állókép
rögzítéséhez.
Megtekintés televízión
A televízión nem látszik a kép, vagy
nem hallatszik a hang.
• Ha komponens A/V kábelt használ, a
[KOMPONENS] értékét a
csatlakoztatott készüléknek
megfelelően állítsa be (79. oldal).
• Ha komponens videodugót használ,
bizonyosodjék meg arról, hogy az A/V
átjátszókábel piros és fehér dugóját is
bedugta (43. és 45. oldal).
95
• Ha a képek szerzői jogi védelmet
biztosító jeleket tartalmaznak, a kamera
nem továbbítja őket a HDMI OUT
aljzaton át.
• Ha S VIDEO csatlakozódugót használ,
bizonyosodjék meg arról, hogy az A/V
átjátszókábel piros és fehér dugóját is
bedugta (45. oldal).
Együtt nem használható
funkciók
A következő lista olyan példákat sorol
fel, amelyekben együtt nem használható
funkciók és menüelemek szerepelnek.
Nem használható
A kép eltorzulva jelenik meg a 4:3-as
televízión.
[JELENET]
[COLOR SLOW
SHTR],
[ÚSZTATÁS],
[RÉGI FILM],
[KÖZELKÉP]
[EGYRE] a
[FEHÉREGYENS.]
-ban
[F.LASS.FELV.]
[FIX FÓKUSZ]
[JELENET]
[COLOR SLOW
SHTR]
• Ez akkor következik be, amikor 16:9-es
(szélesvásznú) módban felvett képet néz
egy 4:3-as televízión. A jelenség nem
utal meghibásodásra.
[ÚSZTATÁS],
[D.EFFEKTUS],
[JELENET]
[ÚSZTATÁS]
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya lejátszása
más készüléken
[COLOR SLOW
SHTR],
[D.EFFEKTUS],
[GYERTYA],
[TŰZIJÁTÉK]
[D.EFFEKTUS]
[COLOR SLOW
SHTR],
[ÚSZTATÁS],
[JELENET],
[KÉPEFFEKTUS]
• Ez akkor következik be, amikor 16:9-es
(szélesvásznú) módban felvett képet néz
egy 4:3-as televízión. Megfelelően állítsa
be a [TV TÍPUSA] értékét (78. oldal),
és úgy játssza le a képet.
A 4:3-as televízió képernyőjének alsó
és felső szélén fekete sáv jelenik
meg.
A készülék nem játssza le vagy nem
olvassa el a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát.
• HD (high definition) képminőségű
képek csak az AVCHD formátumot
kezelni képes készülékeken játszhatók
le.
Másolás/Csatlakoztatás
más készülékhez
Nem lehet rendesen másolni.
• Ha HDMI átjátszókábelt használ, nem
lehet képeket másolni.
• Nem jól érintkezik az A/V
átjátszókábel. Győződjék meg arról,
hogy megfelelően be van dugva a másik
készülék bemenetébe (58. oldal).
96
A következő
beállítás miatt
[KÉPEFFEKTUS]
[RÉGI FILM]
[STEADYSHOT]
[F.LASS.FELV.]
[KÖZELKÉP]
[JELENET]
[AUT.KIS
ZÁRSEB.]
[F.LASS.FELV.],
[D.EFFEKTUS],
[JELENET],
[COLOR SLOW
SHTR],
[ÚSZTATÁS]
[SZÉLESVÁSZNÚ] [RÉGI FILM]
Nem használható
A következő
beállítás miatt
[MIKR.JELSZ.]
[BEÉP.ZOOMMIKR.]
[MEGJEL.HELYE]
[HDMIVEZÉRLÉS]
Hibaelhárítás
[ARCFELISMERÉS] [F.LASS.FELV.],
[FÓKUSZ], [FIX
FÓKUSZ],
[EXPOZÍCIÓ],
[FÉNYMÉRŐ],
[COLOR SLOW
SHTR],
[D.EFFEKTUS],
[KÉPEFFEKTUS],
[FEHÉREGYENS.],
[DIGIT.ZOOM],
[ÉJSZAKAI]/
[ÉJSZAKAI
PORTRÉ]/
[GYERTYA]/
[NAPKELTE&
NYUGT.]/
[TŰZIJÁTÉK]/
[TÁJKÉP]/
[REFLEKTOR]/
[TENGERPART]/
[HÓ] a
[JELENET]-ben
97
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető
szimbólumok
Ha az LCD képernyőn üzenetek,
szimbólumok jelennek meg, ellenőrizze
az alábbiakat.
Egyes hibákat Ön is el tud hárítani. Ha a
probléma többszöri elhárítási kísérlet
ellenére is fennáll, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz
vagy Sony márkaszervizhez.
C:04:00
C:(vagy E:) ss:ss (Öndiagnózis
kijelzője)
C:04:ss
• Az akkumulátor nem NP-FH50
típusú „InfoLITHIUM”
akkumulátor. Használjon NP-FH50
típusú „InfoLITHIUM”
akkumulátort (108. oldal).
• Megfelelően csatlakoztassa a
hálózati tápegységet a Handycam
Station illesztőállvány, illetve a
kamera DC IN aljzatába (17. oldal).
C:13:ss / C:32:ss
• Távolítsa el az áramforrást.
Csatlakoztassa ismét, és próbálja
meg újra használni a kamerát.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• A kamerának olyan hibája van,
amelyet nem lehet házilag orvosolni.
Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony
márkaszervizhez. Közölje velük az
„E” betűvel kezdődő 5 jegyű kódot.
98
101-0001 (Fájlokra vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha lassan villog
• A fájl sérült.
• A fájl nem olvasható.
E (Az akkumulátor energiaszintjére
utaló figyelmeztetés)
Ha lassan villog
• Az akkumulátor csaknem lemerült.
• A működési feltételek, a környezet
és az akkumulátor állapotának
függvényében előfordulhat, hogy az
E figyelmeztető szimbólum már
akkor villogni kezd, amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje még
mintegy 20 perc működést tesz
lehetővé.
(Magas hőmérsékletre utaló
figyelmeztető szimbólum)
Ha lassan villog
• A kamera egyre melegszik.
Kapcsolja ki a kamerát, és egy
darabig hagyja hűvös helyen.
Ha gyorsan villog*
• A kamera felforrósodott. Kapcsolja
ki a kamerát, és egy darabig hagyja
hűvös helyen.
(„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha lassan villog
• Fogytán a képek felvételére
használható üres hely. Azt, hogy a
kamerában milyen típusú „Memory
Stick” memóriakártyák
használhatók, a 2. oldal ismerteti.
• Nincs „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya a kamerában
(23. oldal).
Ha gyorsan villog
• Nincs elég üres hely a képek
rögzítéséhez. Törölje ki a felesleges
képeket, vagy – miután a képeket
másik adathordozóra mentette –
formázza meg a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát (49., 51.
és 66. oldal).
• A képkezelő fájl sérült (67. oldal).
(A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára formázására
vonatkozó figyelmeztető
szimbólum)*
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya sérült.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya nincs megfelelően
megformázva (66. és 106. oldal).
(Inkompatibilis „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyára
vonatkozó figyelmeztető
szimbólum)*
- (A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára írásvédettségére
figyelmeztető szimbólum)*
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyához való hozzáférést
másik készüléken korlátozták.
(A vakura vonatkozó figyelmeztető
szimbólum)
Ha gyorsan villog*
• Valami probléma van a vakuval.
• Nem elegendő a fény, így a kamera
könnyen bemozdul. Használjon
vakut.
• A kamera nem áll szilárdan, így
könnyen bemozdul. Két kézzel
mozdulatlanul tartsa a kamerát, és
így filmezzen. A kamera
bemozdulására figyelmeztető
szimbólum azonban nem tűnik el.
(Az állóképek felvételére
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)
• Megtelt a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya.
• Feldolgozás közben nem lehet
állóképet rögzíteni. Várjon
türelemmel egy kis ideig, aztán
készítsen felvételt.
* Amikor a képernyőn a figyelmeztető jelek,
szimbólumok megjelennek, dallam hallható
(77. oldal).
A figyelmeztető üzenetek
ismertetése
Ha a képernyőn üzenetek jelennek meg,
kövesse utasításaikat.
Hibaelhárítás
• Nem megfelelő „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártya van a
kamerában (106. oldal).
(A kamera bemozdulására
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)
x „Memory Stick PRO Duo”
Vegye ki, majd ismét tegye be a
Memory Stick-et.
• Néhányszor vegye ki és tegye be a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát. A „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártya akkor is
sérült lehet, ha villog a kijelző.
Próbáljon ki egy másik „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát.
99
Ez a Memory Stick nincs
megfelelően formázva.
• Ellenőrizze a formátumot, majd ha
kell, formázza meg a kamerával a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát (66. és 106. oldal).
A Memory Stick-en több mappa nem
hozható létre.
• 999MSDCF után több mappát már
nem lehet létrehozni. A kamerával
mappa nem törölhető és nem
hozható létre.
• Formázza meg a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát
(66. oldal), vagy törölje a felesleges
mappákat számítógép segítségével.
Előfordulhat,hogy erre a Memory
Stick-re nem lehet mozgóképet
rögzíteni, róla nem lehet
mozgóképet lejátszani.
• Javasolt fajta „Memory Stick”
memóriakártyát használjon
(2. oldal).
Előfordulhat,hogy erre a Memory
Stick-re nem lehet rendesen
állóképet rögzíteni, róla nem lehet
állóképet rendesen lejátszani.
• Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony
márkaszervizhez.
A képkezelő fájl sérült. Készít újat?
Sérültek a HD-videó-kezelő adatok.
Készít új adatokat?
• A képkezelő fájl sérült. Amikor
megérinti az [IGEN] gombot,
létrejön egy új képkezelő fájl. A
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára korábban felvett
képeket nem lehet lejátszani (a
képfájlok nem sérültek). Ha az új
képkezelő adatok létrehozása után
végrehajtja a [KÉPKEZ.FÁJL
JAV.] műveletet, akkor
előfordulhat, hogy le tudja játszani a
régebben felvett képeket. Ha a hiba
továbbra is fennáll, a mellékelt
programmal másolja át a képeket.
A képkezelő fájl inkonzisztens.
Kijavítja a képkezelő fájlt?
A képkezelő fájl sérült. Kijavítja a
képkezelő fájlt?
A képkezelő fájl inkonzisztens. HD
videók nem vehetők fel,nem
játszhatók le. Kijavítja a képkezelő
fájlt?
• Sérült a képkezelő fájl, és nem lehet
mozgóképet rögzíteni. Az [IGEN]
elemet megérintve hajtsa végre a
javítást.
• „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára rögzíthetők
állóképek.
Adat-visszaállítás.
Írás közben ne vegye ki a Memory
Stick kártyát, mert megsérülhetnek
az adatok.
• Vegye ki, majd tegye be ismét a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát, és kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
100
• Ha az adatok írása nem sikerült
tökéletesen, a kamera
automatikusan megkísérli
visszaállítani az adatokat.
Az adatok nem állíthatók helyre.
• Mivel az adatok írása a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyára
sikertelen volt, a kamera
megkísérelte helyreállítani az
adatokat, de nem járt sikerrel.
Lehet, hogy a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyára nem lehet
felvenni, rajta képeket nem lehet
szerkeszteni.
x PictBridge rendszerű
nyomtató
Nem csatlakozik PictBridge
nyomtatóhoz.
• Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót,
aztán húzza ki, majd ismét dugja be
a (mellékelt) USB kábelt.
Nem lehet nyomtatni. Ellenőrizze a
nyomtatót.
x Egyéb
Más már nem választható ki.
Hibaelhárítás
• Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót,
aztán húzza ki, majd ismét dugja be
a (mellékelt) USB kábelt.
• Egyszerre csak legfeljebb 100 kép
jelölhető ki a következő esetekben:
– képek törlésekor,
– HD (high definition) mozgóképek
lejátszási listájának
szerkesztésekor,
– állóképek nyomtatásakor.
Védett adat.
• Olyan adatot próbált meg kitörölni,
amelyet más készüléken láttak el
védelemmel. Az adat védelmét azon
a készüléken oldja fel, amelyiken
beállította.
101
További információk
Ha a kamerát külföldön használja
Áramellátás
Televíziós színrendszerek
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységgel a kamerát bármely olyan
országban vagy térségben használhatja,
ahol a váltakozó áramú hálózat
feszültsége 100 V és 240 V közé esik,
frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
Ez a kamera PAL színrendszerű
készülék. Ha a felvételt televíziókészüléken kívánja megtekinteni, akkor
annak AUDIO/VIDEO bemenettel
rendelkező PAL rendszerű televíziókészüléknek kell lennie.
HD (high definition)
képminőséggel felvett képek
megtekintése
Azokban az országokban/térségekben,
ahol támogatják a 1080/50i formátumot,
a HD (high definition) képminőséggel
felvett képeket ugyanilyen minőségben
meg lehet nézni. Ehhez PAL
színrendszerű, 1080/50i-kompatibilis,
komponens és AUDIO/VIDEO vagy
HDMI bemenettel rendelkező
televízióra (vagy monitorra) van
szükség. A készülékeket egy A/V
átjátszókábellel vagy egy HDMI
átjátszókábellel (nem mellékelt
tartozék) kell összekötni.
Rendszer
PAL
102
Ausztrália, Ausztria,
Belgium, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia, HongKong, Kína, Kuvait,
Lengyelország,
Magyarország, Malaysia,
Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szingapúr,
Szlovák Köztársaság,
Thaiföld, Új-Zéland stb.
PAL - M Brazília
PAL - N
SD (standard definition)
képminőséggel felvett képek
megtekintése
Az SD (standard definition)
képminőséggel felvett képek
megtekintéséhez PAL színrendszerű,
AUDIO/VIDEO bemenettel
rendelkező televízióra van szükség. És
A/V átjátszókábellel kell összekötni a
készülékeket.
Hol használják
Argentína, Paraguay,
Uruguay
NTSC
Bahamák, Bolívia, Chile,
Ecuador, Fülöp-szigetek,
Guyana, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó,
Peru, Surinam, Tajvan, USA,
Venezuela stb.
SECAM
Bulgária, Franciaország,
Guiana, Irak, Irán, Monaco,
Oroszország, Ukrajna stb.
A helyi idő beállítása
Az órán nagyon egyszerűen beállítható a helyi idő, ha megadja az adott helyre
érvényes időeltolódást. Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [ÓRA/ NYELV ÁL.] t [ZÓNABEÁLL.] és [NYÁRI
IDŐ] (79. oldal).
Időeltolódás
Időzónaeltolódások
A beállítás értéke
Időzónaeltolódások
GMT
Lisszabon, London
+11:00
Solomon-szk.
+01:00
Berlin, Párizs
+12:00
Fidzsi-szk., Wellington
+02:00
Helsinki, Kairó, Isztanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moszkva, Nairobi
–11:00
Samoa
+03:30
Teherán
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaszka
+04:30
Kabul
–08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karacsi, Iszlámábád
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Kalkutta, Új-Delhi
–06:00
Chicago, Mexicováros
+06:00
Almati, Dakka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St.John’s
+08:00
Hong Kong, Szingapúr, Peking
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Szöul, Tokió
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azori-szk., Cape Verde-sz.
+10:00
Melbourne, Sydney
A beállítás értéke
További információk
103
Fájl- és mappaszerkezet a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyán
A fájl- és mappaszerkezetet az alábbi ábra mutatja. Amikor a kamerára képeket rögzít,
illetve onnan képeket játszik le, általában nem szükséges, hogy tudatában legyen a fájlés mappaszerkezetnek. Ha a kamerát a számítógéphez csatlakoztatva kívánja
megnézni az álló- és mozgóképeket, akkor olvassa el a mellékelt CD-ROM-on
található „PMB Guide” kézikönyvet.
A Képkezelő fájlok
Ha kitörli ezeket a fájlokat, nem fog
tudni képeket helyesen felvenni/
lejátszani. Ezek a fájlok rejtettek, és
rendszerint nem jelennek meg.
B A HD-videókezelő adatok
mappája
Ez a mappa a HD (high definition)
képminőségű mozgóképek felvételi
adatait tartalmazza. Számítógépről
ne kísérelje meg ezt a mappát
megnyitni, tartalmát elérni. Ha
megpróbálja, akkor előfordulhat,
hogy megsérülnek a képadatok, vagy
nem lehet lejátszani a képfájlokat.
C SD mozgóképfájlok (MPEG2
fájlok)
E fájlok kiterjesztése „.MPG”.
Maximális méretük 2 GB. Ha egy fájl
nagyobb lenne 2 GB-nál, új fájl
keletkezik.
A fájl azonosítószáma
automatikusan növekszik. Amikor
egy fájl száma meghaladná a 9999-et,
egy új mappa keletkezik, és oda
kerülnek az új mozgóképfájlok.
A mappák neve így változik:
[101PNV01] t [102PNV01]
104
D Állóképfájlok (JPEG fájlok)
E fájlok kiterjesztése „.JPG”. A fájl
azonosítószáma automatikusan
növekszik. Amikor egy fájl száma
meghaladná a 9999-et, egy új mappa
keletkezik, és oda kerülnek az új
képfájlok.
A mappák neve így változik:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
• Ha a következőket választja:
(HOME)
t
(EGYÉB) t [USB CSATL.] t
[
USB CSATL.], akkor USB kapcsolat
segítségével a számítógépről is el tudja érni a
kamerában lévő „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
• A számítógépről ne módosítsa a kamerában
lévő „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán található fájlokat és
mappákat, mert tönkremehetnek a
képfájlok, vagy nem lehet őket lejátszani.
• A Sony nem vállal semminemű felelősséget
annak következményeiért, ha a kamerában
lévő „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán található adatokat a
számítógépről kezeli.
• A képfájlok törléséhez kövesse az
51. oldalon leírt lépéseket. A kamerában
lévő „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyáról képfájlt ne töröljön
közvetlenül a számítógéppel.
• Számítógéppel ne formázza meg a
kamerában lévő „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát. Ha így tesz, előfordulhat,
hogy a kamera nem megfelelően fog
működni.
• A kamerában lévő „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyáról képfájlt ne
másoljon közvetlenül a számítógéppel. A
Sony nem vállal felelősséget az ilyen
műveletek eredményéért.
További információk
105
Karbantartás és biztonsági előírások
Az AVCHD formátum
Mit takar az AVCHD formátum
elnevezés?
Az AVCHD formátum egy olyan HD
(high definition) digitális videokamera
formátum, amelynek segítségével mind
az 1080i specifikációnak*1, mind a 720p
specifikációnak*2 megfelelő HD (high
definition) jel rögzíthető, tároláskor
hatékony adattömörítő kódolási eljárást
alkalmazva. A videoadatokat az
MPEG-4 AVC/H.264 formátumnak
megfelelően, az audioadatokat pedig a
Dolby Digital vagy a Linear PCM
rendszerrel tömöríti.
Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a
képeket hatékonyabban tudja
tömöríteni, mint a hagyományos
képtömörítő algoritmusok. Az MPEG-4
AVC/H.264 formátum segítségével a
digitális videokamerával felvett HD
(high definition) videojelek 8 cm-es
DVD-re, a beépített merevlemezre,
flash memóriakártyára, „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyára stb.
rögzíthetők.
Felvétel és lejátszás a kamerával
Az AVCHD formátumnak
köszönhetően ez a kamera az alább
említett HD (high definition)
képminőséggel készít felvételeket.
A HD (high definition) képminőségű
felvételkészítés mellett a kamera arra is
képes, hogy SD (standard definition)
jeleket a hagyományos MPEG2
formátumban rögzítsen.
Videojel*3:
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i,
1440 × 1080/50i
Audiojel:
Dolby Digital 5,1/2 ch
Felvételi adathordozó:
„Memory Stick PRO Duo”
106
*1: 1080i specifikáció
Olyan HD (high definition) specifikáció,
amely 1 080 tényleges letapogató sort és
váltósoros rendszert használ.
*2: 720p specifikáció
Olyan HD (high definition) specifikáció,
amely 720 tényleges letapogató sort és haladó
rendszert használ.
*3: A fent említettektől eltérő AVCHD
formátumban felvett adatokat ezzel a
kamerával nem lehet lejátszani.
A „Memory Stick”
memóriakártya
A „Memory Stick” memóriakártya kicsi,
nagy kapacitású, hordozható IC
adathordozó.
Kizárólag „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használhat a
kamerában, amely körülbelül
feleakkora, mint a normál méretű
„Memory Stick” memóriakártya.
Nem garantáljuk azonban, hogy a
kamerában mindenfajta „Memory Stick
Duo” memóriakártya kifogástalanul
működik.
„Memory Stick”
memóriakártya-típusok
Felvétel/
lejátszás
„Memory Stick Duo”
(„MagicGate”-tel)
-
„Memory Stick PRO Duo”
a
„Memory Stick PRO-HG
Duo”
a*
* Ez a termék nem támogatja a 8 bites
párhuzamos adatátvitelt, de támogatja a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyák esetén is használatos 4
biteset.
• Ez a kamera nem tud „MagicGate”
technológiát használó adatot felvenni,
lejátszani. A „MagicGate” egy olyan
szerzőijog-védő eljárás, amely a felvétel és a
jeltovábbítás során titkosítást alkalmaz.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát ne használja és ne tárolja az
alábbi helyeken:
– igen magas hőmérsékletű helyen, például
nyáron a szabadban parkoló autóban;
– közvetlen napsugárzásnak kitett helyen;
– nagyon párás vagy korrodáló gázokat
tartalmazó helyen.
x A Memory Stick Duo illesztőkeret
• Ha „Memory Stick” memóriakártyák
befogadására kialakított készülékbe kíván
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát
használni, a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát feltétlenül tegye bele egy
Memory Stick Duo illesztőkeretbe.
• Ügyeljen arra, hogy amikor a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát beteszi
egy Memory Stick Duo illesztőkeretbe, a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
a megfelelő helyzetben álljon, és úgy tolja be
teljesen a keretbe, hogy elkerülje a hibás
működést. Hasonlóan: ha rossz állásban
erőlteti bele a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát a Memory Stick Duo
illesztőkeretbe, tönkremehet a
memóriakártya.
• „Memory Stick” memóriakártya
használatára kialakított készülékbe ne
tegyen be olyan Memory Stick Duo
illesztőkeretet, amelyben nincs „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártya. Ellenkező
esetben hibásan működhet, tönkremehet a
készülék.
x A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyáról
• Ezzel a kamerával legfeljebb 16 GB-os
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
használható.
További információk
• Nem biztos, hogy egy számítógéppel
(Windows OS/Mac OS operációs rendszer
alatt) megformázott „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát a kamera probléma
nélkül használni tud.
• Az írás/olvasás sebessége a „Memory Stick
PRO Duo” és „Memory Stick PRO Duo”kompatibilis termékek éppen használt
kombinációjának függvényében más és más
lehet.
• A következő esetekben megsérülhetnek
vagy elveszhetnek az adatok (az adatokért
nem jár kártérítés):
– ha akkor veszi ki a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát, kapcsolja ki a
kamerát, amikor a kamera képfájlokat ír a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára, illetve amikor onnan
képfájlokat olvas (amikor a működésjelző
világít vagy villog);
– ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát mágnes vagy mágneses
tér közelében használja.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról a
számítógép merevlemezére készítsen
biztonsági másolatot.
• Amikor a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya felirat számára fenntartott
helyére ír, ne nyomja rá a tollat, ceruzát.
• Ne ragasszon címkét a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyára és a Memory Stick
Duo illesztőkeretre.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát mindig a tokjába szállítsa és
tárolja.
• Ne érintse meg az érintkezőket, és ügyeljen
arra, hogy fém tárgy se érjen hozzájuk.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát ne hajlítsa meg, ne ejtse le
és kímélje az erőteljes behatásoktól.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát ne szedje szét, ne alakítsa
át.
• Ügyeljen arra, hogy a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya ne legyen nedves.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát kisgyerekektől elzárva
tárolja. Előfordulhat, hogy a kisgyerek
lenyeli a memóriakártyát.
• A Memory Stick Duo memóriakártyák
befogadására szolgáló nyílásba kizárólag
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát
helyezzen be. Ellenkező esetben hiba
jelentkezhet.
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
• Az ezzel a kamerával a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyára rögzített képfájlok
megfelelnek a JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association) által kialakított „Design rule
for Camera File system” egyetemes
szabványnak.
107
• A kamera nem tud lejátszani olyan
állóképeket, amelyeket olyan eszközzel
(DCR-TRV900E vagy DSC-D700/D770)
készítettek, amely nem illeszkedik ezen
univerzális szabványhoz. (Ezek a típusok
egyes térségekben nincsenek forgalomban.)
• Ha egy másik készülékben használt
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát
nem tud a kamerában használni, formázza
meg ezzel a kamerával (66. oldal). Ne
feledje, hogy a formázás miden adatot töröl
a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyáról.
• Előfordulhat, hogy a képeket a kamera nem
tudja lejátszani:
– ha a lejátszandó képadatokat
számítógépen módosította,
– ha a lejátszandó képet más eszközzel
készítette.
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor
A kamera kizárólag NP-FH50 típusú
„InfoLITHIUM” akkumulátorral
működik.
A H sorozatú „InfoLITHIUM”
akkumulátorokon az
jelzés
látható.
Mit takar az „InfoLITHIUM” név?
Az „InfoLITHIUM” név lítiumion
akkumulátort jelöl, amely a működési
feltételekkel kapcsolatos információkat
továbbítja a kamera és a külön
megvásárolható hálózati tápegység/töltő
között.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor a
kamera működési feltételeinek
függvényében kiszámítja az energiafelvételt, és percekben kifejezve kijelzi,
hogy az akkumulátorral a kamera még
mennyi ideig képes működni.
108
A HDR-TG1E/TG3E készülékhez
mellékelt NP-FH50 típusú akkumulátor
„ActiFORCE” rendszerű. Az
„ActiFORCE” egy új generációs
áramellátó rendszer. Összehasonlítva a
jelenlegi P sorozatú „InfoLITHIUM”
akkumulátorokkal, javult az
akkumulátor kapacitása, a gyorstöltés és
az energiaszintet kiszámító eljárások
sebessége és pontossága.
Az akkumulátor töltése
• A kamera használata előtt feltétlenül töltse
fel az akkumulátort.
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 °C és
30 °C közötti hőmérsékleten töltse egészen
addig, amíg a /CHG töltésjelző ki nem
alszik. Más hőmérsékleten előfordulhat,
hogy az akkumulátor feltöltése kisebb
hatásfokkal történik.
Hogyan használható ki az
akkumulátor?
• Az akkumulátor teljesítőképessége 10 °C
hőmérséklet alatt csökken, és használni is
csak rövidebb ideig lehet. Ilyen
körülmények között az akkumulátor
használhatóságának meghosszabbítása
érdekében tegye az alábbiakat.
– Az akkumulátort tartsa a zsebében, hogy
teste melegével melegen tartsa, és a
kamerába csak közvetlenül a felvétel
megkezdése előtt tegye be.
• Ha gyakran használja az LCD képernyőt,
játszik le felvételt, csévél előre vagy vissza,
az akkumulátor gyorsabban lemerül.
• Amikor nem készít vele felvételt, és nem is
játszik le rajta semmit, ne feledje el
kikapcsolni a kamerát. Az akkumulátor
energiája akkor is fogy, amikor a kamera
felvételkészenléti vagy szünet üzemmódban
van.
• Legyen kéznél a tervezett felvételi idő
kétszereséhez vagy háromszorosához
elegendő tartalékakkumulátor, és a
tényleges felvétel megkezdése előtt
készítsen próbafelvételeket.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az
akkumulátor nem vízálló.
Az akkumulátor
energiaszintjének kijelzése
• Ha a kamera kikapcsol, pedig az
akkumulátor energiaszintjét mutató kijelzés
szerint az akkumulátornak még
működtetnie kellene a kamerát, töltse fel
újra teljesen az akkumulátort. Ekkor az
akkumulátor energiaszintjét a készülék
helyesen fogja mutatni. Ne feledje azonban,
hogy ha az akkumulátort hosszú időn át
magas hőmérsékleten használta, ha egy ideig
teljesen feltöltött állapotban hagyta, vagy ha
rendszeresen használja, akkor előfordulhat,
hogy az akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés továbbra sem a helyes értéket
mutatja. Az akkumulátor energiaszintjét
csak tájékoztató értéknek tekintse.
• Az üzemi körülményektől és a
hőmérséklettől függően előfordulhat, hogy
az E szimbólum, amely azt jelzi, hogy az
akkumulátor már majdnem lemerült, néha
akkor is villogni kezd, amikor az
akkumulátor által biztosított üzemidő még
5–10 perc.
Az akkumulátor tárolása
Az akkumulátor élettartama
• Az idő előrehaladtával és az ismételt
használat következtében csökken az
akkumulátor kapacitása. Ha az egy-egy
feltöltéssel biztosítható használati idő
jelentősen lerövidül, valószínűleg elérkezett
annak az ideje, hogy az akkumulátort egy
újra cserélje.
Az x.v.Color szabvány
• Az x.v.Color a Sony által ajánlott xvYCC
szabvány közismertebb kifejezése, és a Sony
védjegye.
• Az xvYCC a mozgóképek színterére
vonatkozó nemzetközi szabvány. Ez a
szabvány szélesebb színspektrummal
dolgozik, mint a jelenleg használt átviteli
szabványok.
A kamera kezelése
Használat és gondozás
• A kamerát és tartozékait ne használja és ne
tárolja az alábbi helyeken:
– Rendkívül meleg, rendkívül hideg,
rendkívül párás helyen. Soha ne hagyja
őket olyan helyen, ahol a hőmérséklet
60 °C fölé emelkedhet, például tűző napon
parkoló gépkocsiban, hősugárzó mellett,
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. A
nagy meleg hatására meghibásodhatnak,
deformálódhatnak.
– Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen helyen a
kamera meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok és sugárzás
közelében. Ilyen helyen előfordulhat,
hogy a felvétel nem lesz élvezhető.
– AM vevőkészülékek és
videoberendezések közelében. Ezek zajt
okozhatnak.
– Homokos tengerparton, poros helyen. Ha
homok vagy por kerül a kamerába, az
meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
– Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD képernyőt vagy a lencsét közvetlen
napsugárzás érheti. Ez tönkreteheti az
LCD képernyő belső szerkezetét.
• A kamerát 6,8 V/7,2 V-os (akkumulátor)
vagy 8,4 V-os (hálózati tápegység)
egyenáramú feszültségről üzemeltesse.
• Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez
az ebben az útmutatóban javasolt
tartozékokat használja.
További információk
• Ha az akkumulátort hosszú időn át nem
használja, évente egyszer töltse fel teljesen
és merítse le a kamerával, hogy ezzel
fenntartsa az akkumulátor
működőképességét. Tároláshoz vegye le az
akkumulátort a kameráról, és tegye száraz,
hűvös helyre.
• Ha az akkumulátort a kamerával teljesen le
kívánja meríteni, akkor érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] t
[AUTO.KIKAPCS] t [SOHA], és hagyja a
kamerát kinyitott LCD táblával
felvételkészenléti üzemmódban egészen
addig, amíg ki nem kapcsol (81. oldal).
• Az akkumulátor élettartamát a tárolási, az
üzemi és a környezeti körülmények
határozzák meg.
109
• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen
vizes (ne érje pl. eső, tengervíz). Ha a
kamera vizes lesz, meghibásodhat.
Esetenként az ilyen meghibásodás nem is
javítható.
• Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a
kamerát, és a további üzemeltetés előtt
nézesse meg egy Sony márkakereskedővel.
• Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje
szét, ne alakítsa át, ügyeljen arra, hogy ne
érje erős fizikai hatás: ne kalapálja, ne ejtse
le, ne lépjen rá. Különösen a lencse épségére
ügyeljen.
• Amikor nem használja a kamerát, kapcsolja
ki.
• Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. A képen zaj
jelenhet meg.
• Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a dugót
fogja meg, soha ne magát a kábelt.
• Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
• Ha folyik az elem:
– keresse fel a helyi Sony márkaszervizt,
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot,
– ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
x Ha a kamerát sokáig nem
használja
• Rendszeresen kapcsolja be, és kb. 3 percen
át használja – játsszék le vagy vegyen fel
valamit.
• Tárolás előtt teljesen merítse le az
akkumulátort.
Páralecsapódás
Ha a kamerát hideg helyről közvetlenül
meleg helyre viszi, pára csapódhat le a
kamera belsejében. Ez működési hibát
okozhat.
x Ha páralecsapódás történt
Bekapcsolás nélkül hagyja a kamerát kb.
1 órán át, hogy kiszáradjon.
110
x Megjegyzés a páralecsapódással
kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
kamerát hideg helyről meleg helyre viszi
(vagy fordítva), illetve ha a kamerát
párás helyen használja, például:
• ha a kamerát síterepről fűtött helyiségbe
viszi,
• ha a kamerát légkondicionált gépkocsiból
vagy helyiségből a szabadba, meleg levegőre
viszi ki,
• ha a kamerát zivatar vagy zápor után
használja,
• ha a kamerát meleg, párás helyen használja.
x A páralecsapódás megelőzése
Amikor a kamerát hideg helyről meleg
helyre viszi, tegye a kamerát műanyag
tasakba, és ügyeljen arra, hogy a tasak
tökéletesen zárva legyen. A tasakot csak
akkor bontsa ki, ha a tasakon belüli
hőmérséklet már elérte a környező
légtér hőmérsékletét (ez körülbelül 1
óra).
LCD képernyő
• Ügyeljen arra, hogy az LCD képernyőt ne
érje erős nyomás, mert tönkremehet.
• Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn „utófénylés”,
„képvisszamaradás” jelenhet meg. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• A kamera működése közben az LCD
képernyő háta felmelegedhet. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
x Az LCD képernyő tisztítása
Ha az LCD képernyő poros vagy
ujjlenyomatok vannak rajta, akkor puha
ruhával tisztítsa meg. Ha az LCD
Cleaning Kit tisztítókészletet (nem
mellékelt tartozék) használja, a benne
található tisztító folyadékot ne vigye fel
közvetlenül az LCD képernyőre.
Nedvesítse meg vele a tisztítópapírt, és
azzal tisztítsa a képernyőt.
x Az érintőképernyő beállítása
(KALIBRÁLÁS)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő
gombjai nem megfelelően működnek.
Ilyen esetben hajtsa végre az alábbiakat.
Javasoljuk, hogy a művelet során a
kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel a hálózati feszültségről
üzemeltesse.
1 Kapcsolja be a kamerát.
2 Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] t
[KALIBRÁLÁS].
A készülék házának
karbantartása
• Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves
puha ruhával törölje meg, majd száraz puha
ruhával törölje szárazra.
• A felület állapotának megóvása érdekében
tartsa szem előtt az alábbiakat:
– ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott
ruhát, impregnálószert, rovarirtót,
naptejet,
– ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett,
– ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
Az objektív gondozása és
tárolása
Ha nem jó helyen érintette meg a
képernyőt, ismételje meg a kalibrálási
eljárást.
b Megjegyzés
• Kalibráláshoz ne használjon helyes tárgyat,
mert tönkreteheti az LCD képernyőt.
• Ha az LCD képernyő el van forgatva vagy
vissza van hajtva úgy, hogy kifelé néz, akkor
nem kalibrálható.
További információk
3 Egy tárggyal, például egy „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártya
sarkával 3-szor érintse meg a képernyőn
megjelenő „×” szimbólumot.
A kilépéshez érintse meg a [MÉGSE]
gombot.
• Törölje tisztára a lencse felületét puha
ruhával a következő esetekben:
– ha a lencse felületén ujjlenyomatok
vannak,
– nagyon meleg vagy nagy páratartalmú
helyen,
– ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó levegő
éri (például tengerparton).
• Az objektívet jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen
tárolja.
• A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy
havonta egyszer kapcsolja be, és használja
egy kicsit.
111
A beépített újratölthető elem
töltése
Védjegyek
A kamerában beépített, újratölthető
elem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat,
ha a kamerát kikapcsolja. A beépített
újratölthető elem mindig töltődik,
amikor a kamera a hálózati tápegységgel
a fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik,
illetve amikor a kamerán rajta van az
akkumulátor. Az újratölthető elem
körülbelül 3 hónap alatt merül le
teljesen, ha időközben a kamerát
egyáltalán nem használja. A kamera
használatba vétele előtt töltse fel a
beépített újratölthető elemet.
A kamera működését azonban nem
befolyásolja, hogy az újratölthető elem
fel van-e töltve, lemerült elemmel
csupán a felvétel idejét nem lehet
rögzíteni.
a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
• Az „AVCHD” és az „AVCHD” embléma a
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. és a
Sony Corporation védjegye.
• A „Memory Stick”, a „
”, a „Memory
Stick Duo”, a „
”, a
„Memory Stick PRO Duo”, a
„
”, a „Memory Stick
PRO-HG Duo”, a
„
”, a „MagicGate”, a
„
”, a „MagicGate
Memory Stick” és a „MagicGate Memory
Stick Duo” a Sony Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye.
• Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• Az „x.v.Colour” a Sony Corporation
védjegye.
• A „BIONZ” a Sony Corporation védjegye.
• A „BRAVIA” a Sony Corporation
védjegye.
• A „VAIO” a Sony Corporation védjegye.
• A „PLAYSTATION” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
• A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
• A HDMI, a HDMI embléma és a HighDefinition Multimedia Interface a HDMI
Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A Microsoft, a Windows és a Windows
Media a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
• Az Intel, az Intel Core és a Pentium az Intel
Corporation vagy leányvállalatainak
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
• Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe
Acrobat az Adobe Systems Incorporated
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
x Feltöltés
A kamerára csatlakoztassa a hálózati
tápegységet (amelyet bedugott a fali
csatlakozóaljzatba), kapcsolja ki, és
legalább 24 órán át hagyja így a
kamerát.
112
• A „Handycam” és a
Minden más említett terméknév
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye. Sem a ™, sem az „®” jel nem
szerepel ebben a kézikönyvben.
Felhasználással kapcsolatos
megjegyzések
AZ OTTHONI SZEMÉLYES
HASZNÁLATTÓL ELTÉRŐ MPEG-2
SZABVÁNY SZERINTI VIDEÓ
TÖMÖRÍTÉS VAGY A CSOMAGOLT
MÉDIA BÁRMILYEN MÁS
FELHASZNÁLÁSA KIFEJEZETTEN
TILTOTT, AZ MPEG-2
SZABVÁNYCSOMAG
HASZNÁLATÁHOZ A MEGFELELŐ
ENGEDÉLY AZ MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206 CÍMEN
SZEREZHETŐ BE.
A GNU GPL/LGPL programról
A kamerában a GNU General Public License
licenccel (a továbbiakban „GPL”), illetve a
GNU Lesser General Public License licenccel
(a továbbiakban „LGPL”) rendelkező
programok találhatók.
A mellékelt GPL/LGPL licencek alapján és
előírásainak megfelelően Önnek jogában áll e
programok forráskódját elolvasni, módosítani,
és terjeszteni.
A forráskód az interneten található. A
következő címről (URL) tölthető le. A
forráskód letöltésekor a kamera típusának a
DCR-DVD810 lehetőséget válassza.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Kérjük, a forráskóddal kapcsolatban ne
hozzánk forduljon.
Olvassa el a CD-ROM „License” mappájában
található „license2.pdf” licencszerződést. Itt a
„GPL” és az „LGPL” program (angol nyelvű)
licencszerződése található.
A PDF fájlok elolvasásához az Adobe Reader
programra van szükség. Ha nincs telepítve a
számítógépre, akkor töltse le az Adobe
Systems honlapjáról:
http://www.adobe.com/
További információk
AZ AVC SZABADALOMPORTFOLIÓ
LICENCE ALAPJÁN EZT A TERMÉKET
A VÁSÁRLÓ SZEMÉLYES, NEM
KERESKEDELMI CÉLLAL A
KÖVETKEZŐKRE HASZNÁLHATJA
(i) AZ AVC SZABVÁNY SZERINT
VIDEÓT KÓDOLHAT („AVC-VIDEÓ”)
ÉS/VAGY
(ii) DEKÓDOLHAT OLYAN AVCVIDEÓT, AMELYET EGY SZEMÉLYES,
NEM KERESKEDELMI CÉLÚ
TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ
VÁSÁRLÓ KÓDOLT BE ÉS/VAGY
AMELYET AVC-VIDEÓK
FORGALMAZÁSÁRA FELJOGOSÍTOTT
VIDEOKÉSZÍTŐTŐL,
-FORGALMAZÓTÓL SZERZETT BE.
A HASZNÁLATI JOG NEM
VONATKOZIK ÉS NEM
TERJESZTHETŐ KI SEMMILYEN
MÁSFAJTA HASZNÁLATRA.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ MPEG
LA, L.L.C. CÉGTŐL SZEREZHETŐK BE.
LÁSD: <HTTP://MPEGLA.COM>
A kamerában megtalálható a „C Library”, az
„Expat”, a „zlib” és a „libjpeg” program.
Ezeket a programokat szerzői joguk
tulajdonosaitól licenceljük. E programok
szerzőijog-tulajdonosainak kérésére
közölnünk kell az alábbiakat. Kérjük, olvassa
el a következő szakaszokat.
Olvassa el a CD-ROM „License” mappájában
található „license1.pdf” licencszerződést. Itt a
„C Library”, az „Expat”, a „zlib” és a
„libjpeg” program (angol nyelvű)
licencszerződése található.
113
Gyors áttekintés
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
Zárójelben ( ) a megfelelő oldalszám áll.
A QUICK ON kijelző (33)
B
/CHG töltésjelző (17)
C LCD képernyő/érintőképernyő (20)
D DISP/BATT INFO gomb (19, 21)
E EASY gomb (25)
F
(Mozgókép)/
(Állókép)
üzemmódkijelző (22)
G
(Mozgókép)/
(Állókép)
választókapcsoló (22)
H START/STOP gomb (30)
I A motoros zoom gombja (32, 40)
J RESET gomb
Az összes állítható értéket –
beleértve a dátumot és az időt is –
alaphelyzetbe állítja.
114
A PHOTO gomb (30)
A Vaku (73)
B A Memory Stick Duo
memóriakártya helye (23)
B Objektív (Carl Zeiss Lens) (5)
C Működésjelző (23)
D Akkumulátor (17)
E Beépített mikrofon (32)
C Hangszóró
A lejátszott hangok a hangszóróból
jönnek. A hangerő beállítására
vonatkozóan lásd a 37. oldalt.
F POWER gomb (20)
G HDMI OUT aljzat (41)
H DC IN aljzat (17)
I A/V távcsatlakozó (41)
Gyors áttekintés
115
A A csuklópánt rögzítési helye
Ide erősítse a csuklópántot, és kezét
dugja át a hurkon, hogy így
megakadályozza a kamera
leejtéséből keletkező károkat.
USB kábel
B Állványfoglalat
Egy állványcsavarral rögzítse az
állványt az állványfoglalathoz (az
állvány és a csavar nem mellékelt
tartozék; a csavar legfeljebb 5,5 mm
hosszú lehet).
C Interfészcsatlakozó
A kamera és a Handycam Station
illesztőállvány vagy a Speciális USB
csatlakozóillesztő csatlakoztatására
szolgál.
Ha a kamerába bedugja a Speciális
USB csatlakozóillesztőt, akkor a
kamerához úgy is csatlakoztatni
tudja az USB kábelt, hogy a kamerát
nem teszi bele a Handycam Station
illesztőállványba.
Speciális USB
csatlakozóillesztő
(HDR-TG3E
esetén csak
kimenet)
A Speciális USB
csatlakozóillesztő/USB adapter
fedél
• Attól függően, hol és mikor használja a
kamerát, a Speciális USB
csatlakozóillesztőbe vagy a hosszú, vagy a
rövid kábelt dugja be.
• Ha táskában stb. szállítja, az USB kábelre
tegye rá az USB csatlakozó-kupakot.
• Vigyázzon, nehogy az illesztőt vagy a kábelt
erős behatás érje, és ne akassza fel az
illesztőt a kábelnél fogva. Ha nem elég
óvatos, tönkremehetnek.
Speciális USB
csatlakozóillesztő
USB kábel
USB adapter fedél
116
Handycam Station
A
(DISC BURN) gomb (49)
B Interfészcsatlakozó
Ha a kamerát a Handycam Station
illesztőállványba teszi, akkor ide
csatlakozik a kamera
interfészcsatlakozója.
C DC IN aljzat (17)
D A/V OUT aljzat (41)
E
(USB) aljzat (60, 61)
HDR-TG3E esetén csak kimenet
Gyors áttekintés
117
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések
Mozgókép felvétele
A HOME gomb (14)
B A még felhasználható energia
(hozzávetőleg) (19)
C A felvétel állapota ([KÉSZ]
(készenlét) vagy [FELV.] (felvétel))
D Felvételi minőség (HD/SD) (64) és
felvételi mód (FH/HQ/SP/LP) (70)
E Adathordozó
F Számláló (óra/perc/másodperc)
Állókép felvétele
G A még felvehető mozgókép hossza
H OPTION gomb (15)
I ARCFELISMERÉS (73)
J KÉPEK MEGTEKINTÉSE gomb
(35)
K Arcindex beállítása (74)
L 5,1 csatornás térhatású hangfelvétel
(32)
M Képméret (74)
Mozgóképek megtekintése
N A még rögzíthető állóképek
hozzávetőleges száma és az
adathordozó/Állókép felvételekor
O Felvételi mappa
P Vissza gomb
Q Lejátszási mód
R Az éppen lejátszott mozgókép
száma/A rögzített összes mozgókép
darabszáma
Állóképek megtekintése
S Előző/Következő gomb (36)
T Képkezelő gombok (36)
U Az éppen lejátszott állókép száma/A
rögzített összes állókép darabszáma
V Lejátszási mappa
W Diabemutató gomb (40)
X Adatfájl neve
Y VISUAL INDEX gomb (35)
118
Jobb oldalon felül
Módosításra utaló
kijelzések
Szimbólum
A következő szimbólumok felvétel/
lejátszás alatt jelennek meg, mutatva a
kamera érvényes beállításait.
Bal oldalon felül
Középen
Jelentése
Úsztatás (88)
Az LCD
háttérvilágítása
kikapcsolva (21)
Jobb oldalon
felül
Alul
Szimbólum
Jelentése
Képeffektus (88)
Digitális effektus (88)
Kézi fókuszbeállítás
(84)
9
Alul
Bal oldalon felül
Szimbólum
JELENET (85)
Jelentése
HANGZÁSMÓD (70)
n
Fehéregyensúly (87)
Önkioldóval készített
felvétel (89)
SteadyShot kikapcsolva
(71)
Vaku (73), PIROS
SZEM (73)
FÉNYMÉRŐ (85)/
EXPOZÍCIÓ (85)
MIKR.JELSZ. kicsi
(88)
Közelkép (84)
SZÉLESVÁSZNÚ
(71)
X.V.COLOR (71)
Zebra (72)
ARCFELISMERÉS
(73)
Középen
z Ötlet
Szimbólum
Jelentése
KÉPMÉRET (74)
Folyamatos
diabemutató (40)
Color Slow Shutter (87)
A kamerához
PictBridge nyomtató
csatlakozik (61)
E
Figyelmeztetés (98)
• Az itt feltüntetett szimbólumok és helyük
csak hozzávetőleges, eltérnek a valódi
képernyőn láthatótól.
Gyors áttekintés
Arcindex (74)
BEÉP.ZOOM-MIKR.
(88)
Adatkód felvételkor
A felvétel dátuma és időpontja
automatikusan rákerül a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyára. A felvétel
során ezek az adatok nem jelennek meg.
Lejátszás közben azonban adatkódként
az [ADATKÓD] funkcióval
megnézhetők (76. oldal).
119
Kislexikon
x 5,1 csatornás térhatású hang
x MPEG-4 AVC/H.264
Olyan rendszer, amely 6 hangszórón át
szólaltatja meg a hangot: 3 elsőn (bal oldali,
jobb oldali és középső) és 2 hátsón (bal oldali
és jobb oldali), továbbá egy alul áteresztő
szűrővel rendelkező mélysugárzón, a 0,1-es
csatornán, amely a 120 Hz-nél nem nagyobb
frekvenciájú hangokat szólaltatja meg.
A legújabb képkódoló formátum, amelyet két
nemzetközi szabványügyi szervezet, az ISOIEC és az ITU-T közösen szabványosított
2003-ban. A hagyományos MPEG2
formátummal összehasonlítva az MPEG-4
AVC/H.264 több mint kétszer olyan
hatékony. A kamera az MPEG-4 AVC/H.264
formátumot használja a HD (high definition)
mozgóképek kódolására.
x AVCHD formátum
Olyan HD (high definition) digitális
videokamera-formátum, amellyel a HD (high
definition) jelek MPEG-4 AVC/H.264
formátumban rögzíthetők.
A Dolby Laboratories Inc. által kidolgozott
hangkódoló (tömörítő) eljárás.
Az adathordozónak az az állapota, amikor a
rajta lévő fájlok az adathordozón szétszórt
kisebb darabokból állnak. Ilyenkor
előfordulhat, hogy a képeket nem lehet
tökéletesen menteni. Ez a probléma az
adathordozó formázásával [HORDOZÓ
FORMÁZ] oldható meg (66. oldal).
x Dolby Digital 5.1 Creator
x VBR
A Dolby Laboratories Inc. által kidolgozott
olyan hangtömörítő eljárás, amely hatékonyan
tömöríti a hangot, és megőrzi a hang kiváló
minőségét. A hang kiváló minőségét
megőrizve hatékonyan tömöríti a hangot, és
5,1 csatornás térhatású hang létrehozására is
képes.
A VBR a Variable Bit Rate (változó átviteli
sebesség) rövidítése, amely az a felvételi
formátum, amikor az éppen felvett jelenet
függvényében automatikusan változik az
átviteli sebesség (azaz az adott időtartam alatt
felvett adatok mennyisége). Gyors mozgást
megörökítő mozgókép esetén sok helyre van
szükség a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán ahhoz, hogy a kép éles
legyen, aminek következtében lerövidül a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
felvételi ideje.
x Dolby Digital
x JPEG
A JPEG a Joint Photographic Experts Group
rövidítése, amely egy állókép-adatok
tömörítésére vonatkozó szabvány. A kamera
az állóképeket JPEG formátumban rögzíti.
x Minta-kép
Kis méretű kép, amely arra szolgál, hogy
egyszerre sok képet lehessen megnézni. A
[VISUAL INDEX]/[
INDEX]/
[
INDEX] áttekintő képernyőkön mintaképek láthatók.
x MPEG
Az MPEG a Moving Picture Experts Group
rövidítése, amely egy, a mozgóképek és a hang
tömörítésére vonatkozó szabványcsoport.
MPEG1 és MPEG2 formátum létezik. A
kamera az SD (standard definition)
képminőségű mozgóképeket MPEG2
formátumban rögzíti.
120
x Töredezettség
Tárgymutató
Számok
B
1080i/576i .............................79
BEÁLLÍTÁSOK ............... 68
16:9 .......................................78
BEÁLLÍTÁSOK kategória
.............................................. 68
21 érintkezős illesztő ..........47
Dual Rec..............................33
4:3 .........................................78
BEÉP.ZOOM-MIKR.
(Beépített zoomoló
mikrofon) ............................ 88
5,1 csatornás térhatású
hangfelvétel .........................32
Beépített újratölthető elem
............................................ 112
5.1ch TÉRHATÁSÚ .........70
BELTÉRI ........................... 87
2ch SZTEREÓ ...................70
576i .......................................79
A
Biztonsági másolat
..............Lásd: képek mentése
„BRAVIA” Sync ............... 47
A/V átjátszókábel...16, 46, 58
E
Easy Handycam üzemmód
..............................................25
EGYÉB kategória..............50
EGYRE...............................87
Energiaszint
akkumulátor ................19
Eredeti .................................55
EXPOZÍCIÓ ......................85
É
A/V OUT aljzat ..................41
C
ÉJSZAKAI .........................86
A/V távcsatlakozó ..............41
CD-ROM ............................ 16
ÉJSZAKAI PORTRÉ ......86
ADATHORDOZÓ
KEZELÉSE kategória ......64
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter) ... 87, 96
F
ADATKÓD................76, 119
Csatlakoztatás
F.LASS.FELV. ...................34
Akkumulátor ......................17
4:3-as TV...................... 44
Fali csatlakozóaljzat ...........17
Akkumulátor energiaszintje
..............................................19
DVD/HDD-felvevő.... 58
Fájl .....................................104
HD TV ......................... 43
Akkumulátor feltöltése .....17
Nyomtató..................... 61
FÁJLSZÁM (Fájlok
számozása) ..........................75
Alvó üzemmód ...................33
ARCFELISMERÉS ....73, 97
Széles képernyős TV
...................................... 44
Arcindex ..............................38
USB-s készülék ........... 60
FEHÉREGYENS.
(Fehéregyensúly)..........87, 96
AUT.KIS ZÁRSEB.
(Automatikus kis
zársebesség) ..................71, 96
Videomagnó................ 58
FEKETÉBŐL ....................88
Csuklópánt........................ 116
FELV.MÓD........................70
AVCHD formátum
....................................106, 120
Á
Felvehető képek száma .....75
D
Felvétel ..........................25, 29
D.EFFEKTUS (Digitális
effektus) ........................ 88, 96
Felvételi formátum...........106
DÁTUM/IDŐ ............ 76, 119
Felvételi képminőség .........11
DÁTUMFELIRAT........... 72
FÉNYKÉPBEÁLL. ..........74
Dátum-mutató.................... 39
FÉNYMÉRŐ (Rugalmas
pontszerű fénymérő)..........85
Felvételi idő ........................19
Állóképfájlok.............104
DC IN (Egyenáramú
bemenet) aljzat................... 17
Felvételkészítés ...........30
DEMÓ MÓD ..................... 80
FH ........................................70
Figyelmeztető szimbólumok
..............................................98
Állókép
KÉPMÉRET ...............74
Diabemutató....................... 40
Állvány ..............................116
DIAVETÍTÉS BEÁLL. ... 40
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK ......80
DIGIT.ZOOM ................... 71
Áttekintő képernyőt
megjelenítő gomb .............118
Dolby Digital 5.1 Creator
.............................................. 32
Gyors áttekintés
AUTO.KIKAPCS
(Automatikus kikapcsolás)
..............................................81
FEHÉRBŐL.......................88
FF (Fekete-fehér)...............88
Figyelmeztető üzenetek
..............................................99
Filmtekercs-index...............38
121
FIX FÓKUSZ...............84, 96
HQ....................................... 70
LCD tábla ...........................20
LCD SZÍNE ................ 78
FOTÓRÖGZÍTÉS ............53
FÓKUSZ.......................84, 93
G
GYERTYA ........................86
GYORS BE KÉSZENL
(Készenlét gyors
bekapcsolásra) ....................81
I
LCD-HÁTTÉR .......... 78
Ikon ............ Lásd: képernyőn
megjelenő szimbólumok
LCD-FÉNYERŐ............... 77
INDEX BEÁLL. (Arcindex
beállítása) ........................... 74
Lejátszás ........................26, 35
„InfoLITHIUM”
akkumulátor ..................... 108
Lejátszási lista..................... 55
LCD-HÁTTÉR..................78
Lejátszási idő ......................19
Lejátszási zoom ..................40
H
Handycam Station..............17
J
HANG/KÉP-BEÁLL. ......77
JELENET..................... 85, 96
HANGERŐ........................77
JPEG ......................... 104, 120
Hangerőszabályzás.............37
HANGJELZÉS..................77
LP......................................... 70
M
Mappa................................104
K
MARAD.BEÁLL.
(Mozgókép) ........................ 72
HANGZÁSMÓD ..............70
KALIBRÁLÁS ............... 111
Hálózati tápegység .......16, 17
Kamera tartása................... 29
MEGJEL.HELYE
(Megjelenítés helye) ....79, 97
HD (high definition)
képminőség ...........................9
KAMERAADATOK....... 76
MEGJELENÍT ..................76
Karbantartás..................... 106
MEGTEK.BEÁLL. .......... 76
HD TV.................................43
KÉPEFFEKTUS ......... 88, 96
„Memory Stick” ...........2, 106
HD/SD BEÁLL. ................64
HDMI kábel .......................44
Képek megtekintése
televízión............................. 41
Memory Stick Duo
illesztőkeret...................2, 107
HDMI-VEZÉRLÉS ..........81
Képek mentése .................. 49
HELP...................................14
Képernyőn megjelenő
szimbólumok .................... 118
„Memory Stick PRO Duo”
........................................2, 106
HOME MENU.............13, 68
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK
.......................................80
KÉPKEZ.FÁJL JAV. ...... 67
Képkezelő fájlok.............. 104
„Memory Stick PRO-HG
Duo” ..............................2, 106
BEÁLLÍTÁSOK
kategória ......................68
KÉPMÉRET...................... 74
MIKR.JELSZ. (Mikrofon
jelszintje) .......................88, 97
Képminőség........................ 64
Minta-kép..........................120
FÉNYKÉPBEÁLL. ...74
Képminőség beállítási
lehetőségei.......................... 64
Mozgókép
KIMENETI BEÁLL. ....... 78
Felvételi képminőség
....................................... 11
KOMPONENS .................. 79
Felvételi mód............... 70
MEGTEK.BEÁLL. ...76
Komponens A/V kábel
................................. 16, 43, 45
MPEG ...............................120
ÓRA/NYELV ÁL. .....79
KÖZELKÉP ................ 84, 96
MPEG2 .............................104
VIDEÓBEÁLL. .........70
Külföldön.......................... 102
MPEG-4 AVC/H.264 ......120
HORDOZÓ ADATAI.....65
KÜLTÉRI .......................... 87
Műveleteknél hallható
hangjelzés
........... Lásd: HANGJELZÉS
HANG/KÉP-BEÁLL.
.......................................77
KIMENETI BEÁLL.
.......................................78
HORDOZÓ FORMÁZ ...66
HOZZÁAD d.sz. ...............55
L
HÓ .......................................86
LCD képernyő ................... 20
LCD SZÍNE....................... 78
122
LCD-FÉNYERŐ ....... 77
Időeltolódás...................... 103
Felvételkészítés ...........29
N
NAPKELTE&NYUGT. ...86
Speciális USB
csatlakozóillesztő
................................ 16, 60, 116
NYÁRI IDŐ.......................79
STEADYSHOT........... 71, 96
NYELV BEÁLL. ...............80
Szerkesztés.......................... 50
Nyomtatás ...........................61
Széles képernyős TV ......... 44
O
Széles látószög.................... 32
Ü
Üres hely
„Memory Stick PRO
Duo” .............................65
V
Vaku.....................................93
OPTION MENU................81
SZÉLESVÁSZNÚ
(Szélesség-magasság arány
beállítása)...................... 71, 96
Ó
SZÉPIA .............................. 88
VBR .............................12, 120
SZÉTOSZTÁS .................. 54
VEZETŐKERET..............72
Szimbólum ........................ 119
VIDEÓBEÁLL. ................70
ÓRA/NYELV ÁL. ............79
ÓRABEÁLLÍTÁS ............22
Ö
Öndiagnózis kijelzője.........98
ÖNKIOLDÓ ......................89
VAKUFÉNY......................73
VAKUS MÓD....................73
VISUAL INDEX .........26, 35
T
TÁJKÉP ............................. 86
X
Tápkábel ............................. 16
X.V.COLOR...............71, 109
Telefotó............................... 32
P
PAL....................................102
PASZTELL ........................88
Páralecsapódás..................110
„PhotoTV HD” ..................47
PictBridge ............................61
PIROS SZEM .....................73
Televíziós színrendszerek
............................................ 102
Teljes feltöltés .................... 19
TENGERPART ................ 86
R
REFLEKTOR ....................86
RESET ..............................114
RÉGI FILM ........................88
S
S VIDEO kábel ............45, 58
SD (standard definition)
képminőség ...........................9
SP..........................................70
Zoomolás.............................32
ZÓNABEÁLL. ..................79
Töredezettség ................... 120
TÖRLÉS............................. 51
Állókép ........................ 52
MIND TÖRLÉSE...... 51
TÖRLÉS dát.sz. ......... 52
Tükör üzemmód................. 33
TŰZIJÁTÉK ..................... 86
TV TÍPUSA ....................... 78
TV-CSATL.SEGÉDL. ..... 42
Gyors áttekintés
QUICK ON.........................33
ZEBRA ...............................72
Töltési idő ........................... 19
PORTRÉ (Lágy portré) ....86
Q
Z
U
USB adapter fedél ..... 16, 116
USB CSATL. ................... 104
USB kábel........................... 16
USB-S KIVÁL. ............ 60, 61
Ú
ÚSZTATÁS ................. 88, 96
123
E termékkel kapcsolatos további információk
és válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising