Sony | DCR-HC37E | Sony DCR-HC37E Használati útmutató

2-319-525-61(1)
Digitális videokamera
Ismerkedés
A kamera használati útmutatója
DCR-HC37E/HC38E/
HC45E
© 2007 Sony Corporation
7
Felvétel/
16
Lejátszás
A menü használata
27
Másolás/Szerkesztés
43
Számítógép használata
48
Hibaelhárítás
52
További információk
60
Gyors segédlet
72
Először ezt olvassa el
A termék használatba vétele előtt
olvassa át alaposan a használati
utasítást, és őrizze meg azt, hogy a
jövőben bármikor fellapozhassa.
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú
akkumulátort/elemet használja.
Ellenkező esetben tűz vagy sérülés
keletkezhet.
EURÓPAI VÁSÁRLÓINK
FIGYELMÉBE
FIGYELEM!
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses terek
zavarhatják a kamera kép- és hangminőségét.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
2
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és egyéb
európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Kapcsolódó tartozékok: távkapcsoló
(DCR-HC45E)
Használattal kapcsolatos
megjegyzések
A kamerához kétféle használati
útmutató tartozik
– „A kamera használati útmutatója” (Ez
az útmutató)
– „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” a kamera számítógéphez
csatlakoztatásáról és a mellékelt
szoftver használatáról (megtalálható a
mellékelt CD-ROM lemezen)
A kamerával használható
kazettatípus
• A DV jelölésű mini kazetták
.A
kamera nem kompatibilis a Cassette
Memory funkcióval (61. oldal).
A kamera használata
• A kamerát ne tartsa az alábbi részeinél
fogva:
Kereső
Akkumulátor
LCD kijelző
• A kamera nem por-, csepp-, és vízálló.
Lásd „Használat és gondozás”
(64. oldal).
• Mielőtt a kamerát egy másik
eszközhöz csatlakoztatná USB vagy
i.LINK kábellel, győződjön meg arról,
hogy a csatlakozót a megfelelő
állásban, nem erőltetve dugta be, hogy
elkerülhesse a csatlakozó sérülését
illetve a kamera hibás működését.
• A DCR-HC45E esetében:
Ha a kamerát a Handycam Station
állomásra helyezve használja, a hang és
a kép kivezetéséhez az A/V kábelt
csatlakoztassa a Handycam Station
állomás A/V OUT csatlakozójához.
• A DCR-HC45E esetében:
Húzza ki az AC adaptert a Handycam
Station állomásból, de közben fogja a
Handycam Station állomást és a DC
dugót is.
• A DCR-HC45E esetében:
Győződjön meg arról, hogy a POWER
kapcsoló OFF(CHG) állásban van,
amikor csatlakoztatja a Handycam
Station állomáshoz vagy leválasztja a
kamerát.
A menüelemekről, az LCD
panelről, a keresőről és a
lencséről
• A szürkén megjelenő menüelemek az
adott felvételi, illetve lejátszási
körülmények között nem
használhatók.
• Az LCD képernyő és a kereső
rendkívül fejlett gyártástechnológiával
készült, így a ténylegesen működő
képpontok aránya több mint 99,99%.
Ennek ellenére előfordulhat, hogy
folyamatosan apró fekete pontok és/
vagy színes (fehér, piros, kék vagy
zöld) fénypontok jelennek meg az
LCD képernyőn és a keresőben. Ezek
a pontok a gyártási folyamat szokásos
velejárói, és semmilyen módon nem
befolyásolják a felvételt.
Fekete pont
Fehér, piros, kék vagy
zöld pont
• Működési hibát okozhat, ha az LCD
képernyőt, a keresőt vagy a lencsét
hosszú időre közvetlen
napsugárzásnak teszi ki.
Folytatás ,
3
Először ezt olvassa el (folytatás)
• Ne filmezze a Napot. Ez a kamera
meghibásodáshoz vezethet. A napról
csak sötétebb fényviszonyok mellett,
például naplementekor készítsen
felvételt.
• A kivitel és a felvevő média és a
tartozékok műszaki adatainak
figyelmeztetés nélküli változtatásának
jogát fenntartjuk.
A Carl Zeiss lencséről
A nyelv beállításáról
• A használatot a képernyőre kiírt helyi
nyelvű szöveg segíti. Ha szükséges,
használat előtt változtassa meg a
kamera képernyőjének nyelvét
(13. oldal).
Felvételkészítés
• A felvétel megkezdése előtt próbálja
ki, hogy a készülék gond nélkül rögzítie a képet és a hangot.
• A gyártó még abban az esetben sem
vállal felelősséget a felvétel
elvesztéséből eredő kárért, ha a
felvétel, illetve lejátszás a kamera, az
információhordozók, stb.
meghibásodása vagy hibás működése
miatt meghiúsul.
• A tévéadások színrendszere
országonként/térségenként változik.
Ha az ezzel a kamerával készült
felvételt tévékészüléken szeretné
megnézni, akkor PAL rendszerű
tévékészüléket kell használnia.
• A televízió-programokat, a filmeket, a
videokazettákat és az egyéb
információhordozókat gyakran szerzői
jogok védik. Az ilyen anyagok
illetéktelen másolása a szerzői jog
védelméről szóló törvénybe ütközhet.
Erről a kézikönyvről
• Az LCD képernyőről és a keresőről a
kézikönyvben szereplő képek digitális
fényképezőgéppel készültek, így
előfordulhat, hogy nem pontosan
egyeznek meg azzal, amit Ön a
valóságban lát.
• Ebben a kézikönyvben az ábrák a
DCR-HC38E típust mutatják. A
modell neve a kamera alján olvasható.
4
A kamerában tökéletes képet alkotó
Carl Zeiss optika található, amely a
német Carl Zeiss cég és a Sony
Corporation közös fejlesztésének
eredménye. A videokamera az MTF*
mértékegységrendszert követi, és a Carl
Zeiss optikától megszokott kiváló
képminőséget nyújtja.
* Az MTF jelentése Modulation Transfer
Function. Az érték azt mutatja, hogy a
tárgyról mennyi fény jut a lencsébe.
Tartalomjegyzék
Először ezt olvassa el ..................... 2
Ismerkedés
1. lépés: A mellékelt tartozékok
ellenőrzése .................................... 7
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
.......................................................8
3. lépés: A kamera bekapcsolása és a
dátum és idő beállítása ............... 12
A nyelv megváltoztatása ................ 13
4. lépés: Beállítások a felvétel előtt
..................................................... 14
5. lépés: Kazetta behelyezése ...... 15
A menü használata
A menüelemek használata ... 27
Kezelőgombok ..............................28
Menü elemek ................................35
KÉZI BEÁLL menü ................36
– KÉPEFFEKT.
KAM.BEÁLL. menü ...............37
– DIGIT.ZOOM/SZÉL.VÁSZN/
STEADYSHOT, stb.
LEJ.BEÁLL./
VID.BEÁLL.
menü ...........................................38
– HANGKEVERŐ
LCD/KER.ÁL menü ...............39
– LCD-HÁT.VL/LCD SZÍNE/KER.H.VIL.,
stb
KAZ.BEÁLL. menü ................40
– FELV.MÓD/HANGMÓD/HÁTRALÉV
Felvétel/Lejátszás
BEÁLL.MENÜ menü .............41
– USBÁTVITEL/LANGUAGE, stb.
Könnyű Felvétel/Lejátszás (Easy
Handycam) ................................. 16
Felvétel ......................................... 18
Zoom ........................................... 19
Felvétel sötét helyeken (NightShot plus)
................................................... 19
Az expozíció beállítása ellenfényben álló
tárgyak esetén ............................ 20
Felvétel tükör üzemmódban ........... 20
Lejátszás ...................................... 21
A kézikönyv funkcióinak használata
(MŰVEL.SEGÉD) ......................... 22
Kezdőpont keresése ..................... 23
A legutóbb készített felvétel utolsó
jelenetének megkeresése (END
SEARCH) ................................... 23
Kézi keresés (EDIT SEARCH) ......... 23
A legutóbb felvett jelenetek
visszanézése (Visszajátszás) ........ 24
A felvétel lejátszása
televíziókészüléken ..................... 25
EGYEBEK menü ...................41
– VILÁGIDŐ, stb.
Másolás/Szerkesztés
Másolás VCR vagy DVD/HDD
felvevőkre ....................................43
Felvétel készítése TV vagy VCR
eszközről, stb. (DCR-HC38E) .....46
Számítógép használata
Mit tehet egy Windows
számítógéppel ............................48
A „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” és szoftver telepítése
.....................................................49
„First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” megtekintése ............51
Folytatás ,
5
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ................................ 52
Figyelmeztető szimbólumok és
üzenetek ..................................... 58
További információk
A kamera használata külföldön .... 60
Karbantartás és biztonsági előírások
.................................................... 61
Használható kazetták ..................... 61
Az „InfoLITHIUM” akkumulátorról ..... 62
Az i.LINK ....................................... 63
A kamera használata ..................... 64
Műszaki adatok ............................ 69
Gyors segédlet
Részek és vezérlők azonosítása
.................................................... 72
A lejátszás/felvétel alatt látható
kijelzők ....................................... 76
Tárgymutató ................................. 78
6
Ismerkedés
1. lépés: A mellékelt tartozékok
ellenőrzése
Győződjék meg arról, hogy az alábbi
tartozékok benne vannak a kamera
dobozában.
A zárójelben álló szám azt jelzi, hogy az
illető tartozékból hány darabnak kell a
csomagban lennie.
• A USB kábel a DCR-HC37E/HC38E
modelleknél nem tartozék. Ha
szükséges, vásároljon egy USB 2.0
kábelt (A típusú / B típusú mini.-t).
Javasoljuk a Sony termékek
használatát.
Ismerkedés
AC adapter (1) (8. oldal)
USB kábel (1)
(DCR-HC45E) (73, 75. oldal)
Újratölthető akkumulátor NP-FH30 (1)
(8, 62. oldal)
Hálózati kábel (1) (8. oldal)
Handycam Station (1)
(DCR-HC45E) (8, 75. oldal)
CD-ROM „Handycam Application
Software” (1) (48. oldal)
21-tűs adapter (1) (DCR-HC45E) (26. oldal)
A kamera használati útmutatója (Ez az
útmutató) (1)
Távvezérlő (1)
(DCR-HC45E) (75. oldal)
A lítium gombelem benne van.
A/V csatlakozó kábel (1) (25, 43. oldal)
7
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
2
1
2
3
1
A v jelzés lefelé
mutasson
Akkumulátor
POWER
kapcsoló
DC IN csatlakozó
4
A fali csatlakozóaljzatba
AC adapter
Hálózati kábel
A (H sorozatú) (62. oldal)
„InfoLITHIUM” akkumulátort azután
töltheti fel, miután összekötötte a
kamerával.
b Megjegyzés
• A kamerára nem csatolhat bármilyen
„InfoLITHIUM” akkumulátort, csakis Hsorozatút.
3 A DCR-HC37E/HC38E esetében
Csatlakoztassa az AC adaptert a
kamera DC IN aljzatába.
A DCR-HC45E esetében
Csatlakoztassa az AC adaptert a
Handycam Station DC IN
aljzatába.
DC IN csatlakozó
1 Az akkumulátor érintkezőit
igazítsa a kamerához 1, majd
kattanásig csúsztassa az
akkumulátort a nyíl irányába 2.
2 Tolja a POWER kapcsolót felfelé,
OFF(CHG) helyzetbe. (Ez az
alaphelyzet.)
8
A v jelzés felfelé mutasson
4 A DCR-HC37E/HC38E esetében
Csatlakoztassa a tápkábelt az AC
adapterhez és a fali
csatlakozóaljzathoz.
CHG (töltés) lámpa
5 Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött, kialszik a CHG
(töltés) kijelző. Húzza ki az AC
adaptert a DC IN aljzatból.
Ismerkedés
A DCR-HC45E esetében:
Húzza ki az AC adaptert a DC IN
aljzatból úgy, hogy közben a
Handycam Station állomást és a DC
dugót is fogja.
b Megjegyzés
• A DCR-HC45E esetében:
Amikor a kamerát behelyezi a Handycam
Station-be, csukja le a DC IN aljzat fedelét.
Ekkor felgyullad a CHG (töltés)
kijelző, és megkezdődik a töltés.
A DCR-HC45E esetében:
Csatlakoztassa a tápkábelt az AC
adapterhez és a fali
csatlakozóaljzathoz. A kamerát
teljes felületével helyezze rá a
Handycam Station állomásra.
A DCR-HC45E esetében:
Az akkumulátor feltöltése az AC
adapter segítségével
Tolja a POWER kapcsolót OFF(CHG)
helyzetbe. Ezután csatlakoztassa az AC
adaptert közvetlenül a kamera DC IN
aljzatába.
POWER kapcsoló
CHG (töltés) lámpa
DC IN csatlakozó
DC dugó
z Tippek
Ekkor felgyullad a CHG (töltés)
kijelző, és megkezdődik a töltés.
• A kamerát az ábra szerint csatlakoztatott
áramforrásról, például a hálózatról is
üzemeltetheti. Ekkor nem fogyasztja az
akkumulátort.
Folytatás ,
9
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése (folytatás)
A DCR-HC45E esetében:
A kamera eltávolítása a
Handycam Station állomásról
Kapcsolja ki, majd vegye le a kamerát a
Handycam Station állomásról úgy, hogy
közben a Handycam Station állomást és
a kamerát is fogja.
Az akkumulátor tárolása
Ha hosszabb ideig kívánja tárolni az
akkumulátort, tárolás előtt teljesen
merítse le (63. oldal).
Az akkumulátor állapotának
ellenőrzése (Akkumulátor
állapota)
A POWER kapcsolót állítsa OFF
(CHG) helyzetbe, majd nyomja meg a
DISP/BATT INFO gombot.
A DCR-HC37E/HC38E esetében:
Külső áramforrás használata
A kamerát a fali csatlakozóaljzatba
csatlakoztatva is használhatja úgy, ha a
kamerát ugyanúgy csatlakoztatja, mint
az akkumulátor töltése esetén. Ekkor
nem fogyasztja az akkumulátort.
Rövid időn belül, kb. 7 másodpercre,
megjelenik a hozzávetőleges felvevési
idő és információ az akkumulátorról. Ha
a DISP/BATT INFO gombot az
akkumulátor információk megjelenítése
közben még egyszer megnyomja, az
információk még 20 másodpercig
láthatók lesznek.
Az akkumulátor kivétele
A még felhasználható
energia (hozzávetőleg)
1 Kapcsolja ki, majd nyomja meg a
PUSH gombot.
BATTERY INFO
2 A nyíl irányába távolítsa el az
akkumulátort.
AKKU.ENERGIASZINTJE
0%
50%
100%
POWER kapcsoló
HÁTRALÉVŐ FELV.IDŐ
LCD KÉPER. : 85 p
KERESŐ
: 99 p
Felvételi kapacitás (hozzávetőleg)
1
Az LCD képernyőn ellenőrizheti az
akkumulátor maradék töltését.
2
Kijelzés
Állapot
Fennmaradó elégséges
áram
PUSH
10
Kijelzés
Állapot
b Megjegyzés
Az akkumulátor
lemerülőben, a felvétel/
visszajátszás hamarosan
leáll.
• Az időket az alábbi körülmények között
mértük:
Felső érték: Felvétel az LCD képernyővel.
Alsó érték: Felvétel keresővel, zárt LCD
panel mellett.
Töltési idő
Hozzávetőlegesen ennyi idő alatt (perc)
alatt töltődik fel teljesen egy teljesen
lemerült akkumulátor.
Akkumulátor
Töltési idő
NP-FH30
(mellékelt
tartozék)
115
NP-FH50
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Felvételi idő
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
Akkumulátor
Folyamatos Jellemző
felvételi idő felvételi
idő*
NP-FH30
(mellékelt
tartozék)
95
45
110
55
NP-FH50
155
75
180
90
NP-FH70
330
165
395
195
NP-FH100
760
380
890
445
Lejátszási idő
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
Akkumulátor
Nyitott LCD Zárt LCD
panel
panel
esetén
esetén
NP-FH30
(mellékelt
tartozék)
105
135
NP-FH50
170
220
NP-FH70
370
465
NP-FH100
845
1065
Ismerkedés
Cserélje ki az akkumulátort
egy teljesen feltöltöttel,
vagy töltse fel az
akkumulátort.
Az akkumulátorról
• Az akkumulátor töltésének megkezdése
előtt tolja a POWER kapcsolót OFF(CHG)
helyzetbe.
• A CHG (töltés) kijelző töltés közben villog,
vagy az akkumulátor állapotát (10. oldal)
nem mutatja pontosan a kamera a
következő esetekben:
– az akkumulátort nem megfelelően
helyezte be,
– az akkumulátor sérült,
– az akkumulátor elhasználódott (csak
Akkumulátor információk számára).
• Amíg a hálózati adapter a kamera, vagy a
DCR-HC45E típushoz mellékelt Handycam
Station állomás DC IN aljzatához
csatlakozik, az akkumulátor még abban az
esetben sem látja el árammal a kamerát, ha a
hálózati kábel nem csatlakozik a fali
konnektorhoz.
* A jellemző felvételi idő azt mutatja, hogy
mennyi ideig készíthet felvételt, ha gyakran
indítja el/állítja le a felvételt, ha gyakran
zoomol, illetve ha gyakran kapcsolja a
készüléket ki/be.
Folytatás ,
11
2. lépés: Az akkumulátor
feltöltése (folytatás)
A töltési/felvételi/lejátszási időről
• 25 °C esetén mért érték (Javasolt
hőmérséklettartomány: 10 °C és 30 °C
között.)
• Hidegben a felvételi és lejátszási idő
rövidebb lehet.
• A felvételi és lejátszási idő a kamera
használati körülményeinek függvényében
rövidebb lehet.
Az AC adapterről
• AC adaptert csatlakoztassa egy közeli fali
csatlakozóaljzatba. Ha a kamera használata
során meghibásodást észlel, azonnal húzza ki
AC adaptert a fali csatlakozóaljzatból.
• A hálózati csatlakozóaljzatot ne helyezze el
szűk helyen, például a fal és egy bútordarab
között.
• Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja
rövidre sem az AC adapter egyenáramú
dugójának, sem pedig az akkumulátornak a
pólusait, mert az meghibásodáshoz vezethet.
A fentiek be nem tartása a kamera hibás
működéséhez vezethet.
• Ha az AC adapter a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is
feszültség alatt áll, ha kikapcsolja.
3. lépés: A kamera
bekapcsolása és a
dátum és idő
beállítása
Amikor első ízben használja a kamerát,
állítsa be a dátumot és az időt. Ha nem
állítja be a dátumot és az időt, az
[ÓRABEÁLL.] képernyő mindig
megjelenik, amikor bekapcsolja a
kamerát vagy megváltoztatja a POWER
kapcsoló helyzetét.
Érintse meg a gombot
az LCD képernyőn.
POWER kapcsoló
1 A zöld gombot lenyomva tartva a
POWER kapcsolót addig tolja a
nyíl irányába, amíg fel nem
gyullad a megfelelő lámpa.
CAMERA: Felvételkészítés
kazettára.
PLAY/EDIT: Felvételek lejátszása,
szerkesztése.
A [ÓRABEÁLL.] képernyő jelenik
meg.
ÓRABEÁLL.
É
H
2007 1
N
Ó
1
P
0 : 00
OK
12
2A
/
gombok
segítségével állítsa be az [É]
(évet), majd érintse meg a
gombot.
2079-ig bármilyen évszámot
megadhat.
nyomja meg a
gombot a
[N] (nap), valamint az [Ó] (óra) és
a [P] (perc) értékéhez.
Beállítható, hogy a képernyőn az
üzenetek milyen nyelven jelenjenek
meg. Érintse meg a
t [MENU]
t
(BEÁLL.MENÜ) t
[
LANGUAGE] gombot, majd
válassza ki a kívánt nyelvet.
Ismerkedés
3 Állítsa be a [H] (hónapot), majd
A nyelv megváltoztatása
Ekkor elindul az óra.
A készülék kikapcsolása
Tolja a POWER kapcsolót OFF(CHG)
helyzetbe.
A dátum és az idő visszaállítása
Beállíthatja a kívánt dátumot és időt a
t [2.OLD] t [ÓRABEÁLL.]
(27. oldal) gomb megérintésével.
b Megjegyzés
• Ha a kamerát hozzávetőleg 3 hónapig nem
használja, előfordulhat, hogy a dátumot és
az időt a készülék elfelejti, mert a kamera
beépített újratölthető eleme lemerül. Ilyen
esetben töltse fel a beépített újratölthető
elemet, majd ismét állítsa be a dátumot és az
időt (68. oldal).
• A gyári beállítás szerint az
energiatakarékosság érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol, ha kb. 5 percig
nem használja ([AUTO.KIKAP], 41. oldal).
z Tippek
• Az idő és a dátum felvétel közben nem
jelenik meg, de a kazettán automatikusan
rögzülnek, és a visszajátszáskor
megjeleníthetők (lásd [ADATKÓD] a 32.
oldalon (Az Easy Handycam művelet alatt
csak [DÁTUM/IDŐ] állítható be)).
• Ha az érintőpanelen a gombok nem
működnek megfelelően, a (KALIBRÁLÁS)
gombokkal állíthatja be (66. oldal).
13
4. lépés: Beállítások a felvétel előtt
A lencsevédő kinyitása
Csúsztassa el a LENS COVER
kapcsolóját az OPEN irányába.
• Az LCD képernyő fényerejének
beállításához lásd [LCD FÉNYE] (32. oldal).
• A DISP/BATT INFO gomb megnyomásával
lehet a képernyőn megjelenő kijelzőket (pl.
akkumulátor információk) megjeleníteni,
illetve elrejteni.
A kereső
Felvétel után állítsa a LENS COVER
kapcsolóját a CLOSE irányába, hogy
lezárja a lencsevédőt.
Ha az akkumulátor lemerülését el
szeretné kerülni vagy ha az LCD
panelen látható kép minősége rossz, a
keresőn is nézheti a képeket.
Kereső
Az LCD panel
Az LCD panelt hajtsa ki úgy, hogy az a
kamerával 90 fokos szöget zárjon be
(1), majd forgassa el úgy, ahogy azt a
felvétel, illetve a lejátszás megkívánja
(2).
DISP/BATT INFO gomb
180 fok
(legfeljebb)
A kereső
élességbeállító gombja
Addig mozgassa, amíg a
kép éles nem lesz.
2
z Tippek
1
90 fok
(legfeljebb)
90 fokban a
kamerától
b Megjegyzés
• Ügyeljen arra, nehogy az LCD panel
kinyitásakor vagy állásának, szögének
beállításakor megnyomja az LCD panel
keretén található gombokat.
z Tippek
• Ha az LCD panelt a lencse felé 180 fokkal
elfordítja, akkor vissza tudja csukni az LCD
panelt a kamerához úgy, hogy az LCD
képernyő kifelé néz. Ez lejátszáskor
praktikus lehet.
• A kereső háttérvilágításának fényereje a
(LCD/KER.ÁL) - [KER.H.VIL.]
(39. oldal) kiválasztásával állítható be.
A rögzítőpánt
Húzza meg a rögzítőpántot, és tartsa
helyesen a kamerát.
4
1
2
3
14
5. lépés: Kazetta behelyezése
Csak mini DV
kazetta
használható (61. oldal).
1 A nyíl irányába tolja el és tartsa
ott az
OPEN/EJECT gombot,
és nyissa ki a kazettatartó
fedelét.
b Megjegyzés
• Visszacsúszás közben ne erőltesse a
kazettatartó becsukódását a
{DO NOT PUSH} jelölés nyomásával. Ez
hibás működéshez vezethet.
3 Csukja be a fedelet.
A kazetta kivétele
A kazetta kivételéhez ismételje meg az
1. lépésben ismertetett műveleteket.
Ismerkedés
OPEN/EJECT gomb
z Tippek
Fedél
• A felvételi idő a [FELV.MÓD] (40. oldal)
függvényében változhat.
Ekkor a kazettatartó automatikusan
kijön és kinyílik.
2 Tegyen be egy kazettát úgy, hogy
ablaka felfelé nézzen, majd a
kazettatartót nyomja meg a
jelzésnél.
Finoman nyomja meg a
kazetta hátuljának közepét.
Ablak
Kazettatartó
A kazettatartó automatikusan
visszacsúszik a helyére.
15
Felvétel/Lejátszás
Könnyű Felvétel/Lejátszás (Easy
Handycam)
Easy Handycam üzemmódban a kamera legtöbb beállítása automatikusan az optimális
értékekre áll be, amely megszabadítja Önt a bonyolult beállítástól. A képernyőn
látható betűk mérete nagyobb lesz a könnyebb láthatóság érdekében.
Nyissa ki a lencsevédőt (14. oldal)
A
B
E
D
C
Felvétel
1 A POWER kapcsolót A addig tolja a nyíl irányába, amíg fel nem gyullad a
CAMERA kijelző.
Ha a POWER kapcsoló A OFF(CHG)
állásban van, tolja lefelé, miközben
lenyomva tartja a zöld gombot.
2 Nyomja meg az EASY C gombot.
EASY
megjelenik a kijelzőn D.
3 Nyomja meg a REC START/STOP B (vagy E) gombot a felvétel
megkezdéséhez.*
A kijelzőn (A) a [KÉSZ] jelzés [FELV.]
jelzésre változik. A felvétel leállításához
nyomja meg ismét a REC START/STOP
gombot.
* Easy Handycam üzemmódban csak SP módban vehet fel.
16
60p
FELV. 0:00:00
A
SEG.
FN
Lejátszás
A POWER kapcsolót A addig tolja a nyíl irányába, amíg fel nem gyullad a
PLAY/EDIT kijelző. A képernyőn érintse meg a D gombot az alábbiak szerint.
Ha a POWER kapcsoló
OFF(CHG) állásban
van, tolja lefelé,
miközben lenyomva
tartja a zöld gombot.
A lejátszás megkezdéséhez
érintse meg a
, majd a
gombot.
A
SEG.
D
C
Felvétel/Lejátszás
B
A SEG. (22. oldal)
B Állj
C Amikor megérinti, a Lejátszás/
Szünet váltják egymást
D Visszacsévélés/Előrecsévélés
x Az Easy Handycam üzemmód törlése
Ismételten nyomja meg az EASY C gombot. Az
eltűnik a képernyőről D.
x Easy Handycam üzemmód beállítások
Érintse meg a
a gombot a menü beállítások megjelenítéséhez. A beállítás
részleteit lásd a 27. oldalon.
• Majdnem minden beállítás értékét automatikusan visszaállítja az alapértelmezett értékekre
(35. oldal).
• Ha effekteket, vagy egyéb beállításokat szeretne módosítani, törölnie kell az Easy Handycam
üzemmódot.
x Nem hozzáférhető gomb Easy Handycam üzemmódban
Easy Handycam művelet közben a BACK LIGHT gomb (20. oldal) nem hozzáférhető.
[Easy Handycam üzemmódban nem használható.] üzenet jelenik meg, ha egy
megkísérelt művelet nem elérhető Easy Handycam módban.
17
Felvétel
Nyissa ki a lencsevédőt (14. oldal).
POWER kapcsoló
REC START/STOP A
gomb
REC START/STOP B gomb
A POWER kapcsolót addig tolja a nyíl irányába, amíg fel nem
gyullad a CAMERA kijelző.
Ha a POWER kapcsoló OFF(CHG) állásban van,
tolja lefelé, miközben lenyomva tartja a zöld gombot.
Nyomja meg a REC START/STOP A (vagy a B) gombot.
60p
KÉSZ
60p
FELV.
60p
SEG.
[KÉSZ]
60p
SEG.
[FELV.]
A felvétel leállításához nyomja meg ismét a REC START/STOP gombot.
18
Zoom
A képeket az eredeti negyvenszeresére
nagyíthatja a motoros zoom gombjával
vagy az LCD képernyő keretén
található zoom gombokkal.
• Széles látószögű felvétel készítésekor a
kamerának és a felvétel tárgyának legalább
kb. 1 cm-re, telefotó készítésekor pedig
legalább kb. 80 cm-re kell lennie egymástól,
hogy a kép éles legyen.
z Tippek
• Ha azt szeretné, hogy a zoomolás mértéke
nagyobb legyen, mint 40×, állítsa be a
[DIGIT.ZOOM] (37. oldal) lehetőséget.
Felvétel sötét helyeken
(NightShot plus)
Felvétel/Lejátszás
Szélesebb látószög:
(Széles látószög)
Közeli nézet: (Telefotó)
Lassú zoomhoz a motoros zoom
gombját csak kismértékben mozdítsa el.
Ha gyorsabb zoomolást kíván, mozdítsa
el jobban.
b Megjegyzés
• [STEADYSHOT] nem csökkenti a kép
elmosódottságát a kívántnak megfelelően,
ha a motoros zoom gombja a T (Telefotó)
oldalra van állítva.
• Tartsa biztosan az úját a zoom gombon. Ha
az úját leveszi a zoom gombról, az esetleg
belehallatszik a felvételbe.
• Az LCD képernyő keretén található
zoomoló gombokkal nem lehet a zoomolás
sebességét befolyásolni.
Infravörös port
A NIGHTSHOT PLUS kapcsolót állítsa
ON helyzetbe. (ekkor a képernyőn
megjelenik a
szimbólum és a
[„NIGHTSHOT PLUS”] üzenet.)
b Megjegyzés
• A NightShot plus funkció infravörös fényt
használ. Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy
más tárggyal ne takarja el az infravörös
portot. Távolítsa el a konverziós lencsét
(nem mellékelt tartozék), ha az fel van
szerelve.
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ], 28. oldal).
• Világos környezetben ne használja a
NightShot plus funkciót. A fentiek be nem
tartása a kamera hibás működéséhez
vezethetnek.
Folytatás ,
19
Felvétel (folytatás)
Az expozíció beállítása
ellenfényben álló tárgyak
esetén
Ellenfényben álló tárgyak esetén az
expozíció beállításához nyomja meg a
BACK LIGHT gombot – a .
megjelenítéséhez. Az ellenfényt
kompenzáló funkció kikapcsolásához
ismét nyomja meg a BACK LIGHT
gombot.
Felvétel tükör
üzemmódban
A kamerához viszonyítva 90 fokra
nyissa ki az LCD panelt (1), majd
fordítsa el a lencse felé 180 fokkal (2).
z Tippek
• Ekkor az LCD képernyőn a tárgy tükörképe
látszik, de a rögzített kép normál állású lesz.
20
Lejátszás
A POWER kapcsolót addig tolja a nyíl irányába, amíg ki nem
gyullad a PLAY/EDIT kijelző.
Ha a POWER kapcsoló OFF(CHG) állásban van, tolja
lefelé, miközben lenyomva tartja a zöld gombot.
Kezdje meg a lejátszást.
Amikor megérinti a gombot, a Lejátszás/Szünet* kapcsolódik be
SEG.
Állj
Felvétel/Lejátszás
Érintse meg a
gombot a szalag visszacsévéléséhez, majd érintse meg a
gombot a lejátszás megkezdéséhez.
Visszacsévélés/Előrecsévélés
* 3 percnél hosszabb szünet esetén a lejátszás automatikusan leáll.
A hangerő beállítása
A hangerő beállításához érintse meg az
gombokat, majd a
/
gombot.
t [1.OLD] t [HANGERŐ]
Egy jelenet megkeresése lejátszás közben
Lejátszás közben érintse meg és tartsa megérintve a
/
gombok valamelyikét
(Képkeresés), az előre- vagy visszacsévélés közben érintse meg és tartsa megérintve a
/
gombok valamelyikét (Léptetéses keresés).
z Tippek
• Különféle üzemmódokban tudja lejátszani a mozgóképfelvételt ([MÁS SEBES], 33. oldal).
21
A kézikönyv funkcióinak használata
(MŰVEL.SEGÉD)
Könnyen kiválaszthatja a kívánt
beállítási képernyőket a kézikönyv
funkcióinak használatával
(MŰVEL.SEGÉD).
60p
KÉSZ
60p
Nem hozzáférhető beállítások
Easy Handycam üzemmódban
Easy Handycam üzemmódban néhány
elem nem hozzáférhető. Ha a
megkísérelt beállítás nem hozzáférhető,
de kívánatos, érintse meg a [BEÁLL]
gombot a képernyős utasításokhoz.
Kövesse az utasításokat az Easy
Handycam üzemmód felfüggesztéséhez,
és válassza ki a beállítást.
SEG.
z Tippek
A kamerának két kézikönyvi funkciója
van, amint az alább látható.
FELV.SEGÉD: A felvétellel
kapcsolatos beállítási
képernyőt jeleníti meg.
SEGÉDLET:
Lehetővé teszi az LCD
képernyőn megjelenő
kijelzők jelentésének
ellenőrzését.
Részletekért lásd a
77. oldalon.
1 Érintse meg a [SEG.] gombot.
2 Jelölje ki a kívánt elemet.
pl. éjszakai tájak felvétele
Érintse meg a [FELV.SEGÉD]
t [JELENET] t [r .OLD]/
[R .OLD] gombot [Az éjszakai
hangulat megőrzése]
megjelenítéséhez.
3 Érintse meg a [BEÁLL] gombot.
A kívánt képernyő megjelenik.
Szabályozza céljának megfelelően a
beállításokat.
22
• Ha [BEÁLL] nem jelenik meg a 3. lépésben,
kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Kezdőpont keresése
A CAMERA kijelzőnek világítania kell
(18. oldal).
A legutóbb készített felvétel
utolsó jelenetének
megkeresése
(END SEARCH)
Kézi keresés
(EDIT SEARCH)
A következő felvétel megkezdéséhez a
felvétel elejét úgy is megkeresheti, hogy
közben a képet a képernyőn nézi.
Keresés közben a hang nem hallható.
[VÉG-KERES] (END SEARCH) csak
addig működik, amíg ki nem veszi a
kazettát a kamerából.
1 Érintse meg a
Érintse meg az
t [1.OLD]
gombot, majd a [VÉG-KERES]
gombot.
2 Válassza a
(KAM.BEÁLL.)
lehetőséget a
/
lehetőséggel, és érintse meg a
[VHAJT] gombot.
0:00:00
2.OLD
FIX
FÓKSZ
FÓ–
KUSZ
FÉNY–
MÉRŐ
SEGÉD
LET
MENU
JELE–
NET
VÉG–
KERES
EXPO–
ZÍCIÓ
A művelet törléséhez itt érintse meg újra.
A kamera lejátssza a legutóbb
rögzített jelenet utolsó, mintegy 5
másodpercnyi részét, majd amikor
eléri a felvétel legvégét, készenléti
üzemmódba vált át.
3 Válassza a [SZERKKERES]
Felvétel/Lejátszás
60p
1.OLD
t [1.OLD]
t [MENU] gombot.
lehetőséget
/
lehetőséggel, és érintse meg a
[VHAJT] gombot.
4 Válassza a [BE] lehetőséget
/
lehetőséggel, és
érintse meg a [VHAJT] t
gombot.
60p
KÉSZ
0:00:00
b Megjegyzés
• [VÉG-KERES] funkció nem működik
tökéletesen, ha a kazettára készített
felvételek között üres szalagrészek is
találhatók.
SZERK
SEG.
FN
z Tippek
• Ez a művelet akkor is elérhető, ha a
POWER kapcsoló PLAY/EDIT állásban
van.
5 Érintse meg és tartsa lenyomva a
gombot (vissza)/
(előre), és engedje el ott, ahol a
felvételt meg akarja kezdeni.
Folytatás ,
23
Kezdőpont keresése (folytatás)
A legutóbb felvett jelenetek
visszanézése
(Visszajátszás)
A kamera lejátssza a felvételnek
közvetlenül a leállítás előtt rögzített
néhány másodpercét.
1 Érintse meg a
t [1.OLD]
t [MENU] gombot.
2 Válassza a
(KAM.BEÁLL.)
lehetőséget a
/
lehetőséggel, és érintse meg a
[VHAJT] gombot.
3 Válassza a [SZERKKERES]
lehetőséget
/
lehetőséggel, és érintse meg a
[VHAJT] gombot.
4 Válassza a [BE] lehetőséget
/
lehetőséggel, és
érintse meg a [VHAJT] t
gombot.
60p
KÉSZ
SZERK
5 Érintse meg a
SEG.
0:00:00
FN
gombot.
A kamera lejátssza a legutóbb
rögzített jelenet utolsó néhány
másodpercét. Ez után a kamera
készenléti állapotba vált át.
24
A felvétel lejátszása televíziókészüléken
A kamerát a TV bemeneti csatlakozójához vagy a videomagnóhoz a A/V csatlakozó
kábellel (1) vagy az A/V S VIDEO csatlakozó kábellel (2) csatlakoztathatja. A
művelet során a kamerát a mellékelt AC adapterrel üzemeltesse (8. oldal). Olvassa el a
csatlakoztatott készülékek használati útmutatóját is.
DCR-HC37E/HC38E:
S VIDEO aljzat
nélküli készülék
Készülék
S VIDEO aljzattal
(Fekete)
Felvétel/Lejátszás
(Sárga)
(Fehér)
1
(Fehér)
(Piros)
A/V OUT aljzat
(Piros)
(Sárga)
A/V OUT
: Jel áramlásának iránya
2
Videó vagy TV
DCR-HC45E:
S VIDEO aljzat
nélküli készülék
Készülék
S VIDEO aljzattal
(Fekete)
(Sárga)
(Fehér)
1
(Fehér)
(Piros)
A/V OUT aljzat
(Piros)
(Sárga)
A/V OUT
: Jel áramlásának iránya
2
Videó vagy TV
Folytatás ,
25
A felvétel lejátszása televíziókészüléken (folytatás)
A A/V csatlakozó kábel (mellékelt
tartozék)
A DCR-HC45E esetében:
A Handycam Station állomáson és a
kamerán is megtalálhatók az A/V OUT
aljzatok (74, 75. oldal). Az A/V csatlakozó
kábelt a Handycam Station állomáshoz és
a kamerához is csatlakozathatja.
B A/V S VIDEO csatlakozóval
rendelkező kábel (nem mellékelt
tartozék)
Ha az S VIDEO aljzattal A/V S VIDEO
csatlakozóval rendelkező segítségével
csatlakoztatja a kamerát egy másik
készülékhez, életszerűbb képet kap,
mintha a mellékelt A/V kábelt használná.
Csatlakoztassa az A/V kábel fehér és piros
dugóját (bal/jobb hangcsatorna) és S
VIDEO dugóját (S VIDEO csatorna).
Ilyenkor a sárga (hagyományos videó)
dugót nem kell használni. Ha csak az S
VIDEO dugót csatlakoztatja, hang nem
távozik a készülékből.
b Megjegyzés
• A DCR-HC45E esetében:
A A/V kábelt ne csatlakoztassa a kamerába
és a Handycam Station állomásba
egyidejűleg, mert ez a kép torzulását
eredményezheti.
z Tippek
• A TV képernyőjén a [MEGJ.HELYE] és
[VID-KI/LCD] beállítással az időkódot is
megjelenítheti (42. oldal).
Ha a kamerát videomagnón
keresztül csatlakoztatja a TVhez
A kamerát a videomagnó LINE IN
vonali bemenetéhez csatlakoztassa. A
videomagnón válassza ki a LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2, stb.) bemenetet,
ha a készülék rendelkezik bemenetválasztási lehetőséggel.
26
Ha a televízió monó
hangrendszerű (ha a
televíziókészüléken csak
egyetlen audio-bemenet
található)
Csatlakoztassa az A/V kábel sárga
dugóját a tévé vagy a videomagnó videobemenetéhez, a fehér (bal csatorna)
vagy a piros (jobb csatorna) dugót pedig
csatlakoztassa a tévé vagy a videomagnó
audio-bemenetéhez.
Ha a tévékészülék/videomagnó
21-pólusú aljzattal
(EUROCONNECTOR)
rendelkezik
A felvételek megtekintéséhez 21
érintkezős illesztővel csatlakoztassa a
kamerát a televíziókészülékhez. Az
illesztő csak kimenő jelek továbbítására
szolgál. A csak kimenő jeleket továbbító
adapter a DCR-HC45E típus tartozéka,
a DCR-HC37E/HC38E típusok nem
tartalmazzák.
TV/VCR
A menü használata
A menüelemek használata
1 A POWER kapcsolót addig tolja a nyíl irányába, amíg fel
nem gyullad a megfelelő kijelző.
CAMERA kijelző: kazettára történő felvétel beállításai
PLAY/EDIT kijelző: megtekintésre/szerkesztésre vonatkozó
beállítások
2 Az LCD képernyőt megérintve válasszon ki egy menüelemet.
A ki nem választható elemek halványak.
x A üzemmód gombok
használata 1.OLD/2.OLD/
3.OLD
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a kívánt lapot.
3 Érintse meg a kívánt gombot.
4 Jelölje ki a kívánt beállítást, majd
érintse meg a
t
(Bezár) gombot.
b Megjegyzés
• Bizonyos beállítások esetében nem kell
megnyomni a
gombot.
x A menüelemek használata
Ezekkel az elemekkel kapcsolatos
további információkat lásd a
35. oldalon.
1 Érintse meg a
t [MENU]
gombot itt: [1.OLD].
Ekkor a képernyőn megjelenik a
menürendszer.
A menü használata
A gomb elemekkel kapcsolatos
további információkat lásd a
28. oldalon.
2 Jelölje ki a kívánt menüt.
A
/
gombok
segítségével jelöljön ki egy elemet,
majd érintse meg az [VHAJT]
gombot. (A 3 és 4 lépésben az
eljárás megegyezik a 2 lépéssel.)
3 Jelölje ki a kívánt elemet.
4 Módosítsa az elemet.
Amikor végzett a beállításokkal, a
menürendszer eltüntetéséhez érintse
meg a
(Bezár) gombot.
A[
RET.] gomb minden
érintésével az előző képernyőkre
léphet.
x A menüelemek használata
Easy Handycam
üzemmódban
1 Érintse meg a
gombot.
2 Válassza ki a kívánt gombot.
3 Változtassa meg az elem beállítását.
Amikor végzett a beállításokkal,
érintse meg a
(Bezár)
gombot.
b Megjegyzés
• Az Easy Handycam üzemmód törlésével
a menü elemeket a megszokott módon
használhatja.
27
Kezelőgombok
Az elérhető kezelőgombok az lámpa és
a kijelző helyzetétől függően
változhatnak (OLD).
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A Easy Handycam üzemmódban
elérhető lehetőségeket a „*” jelzi.
A gombok használatának részleteit
lásd a 27. oldalon.
Amikor a CAMERA
jelzőfény kigyullad
[1.OLD]
FIX FÓKSZ
Kiválaszthatja, hogy melyik, nem a
képernyő közepére eső tárgyra kerüljön
a fókusz.
FÓKUSZ
A fókuszt kézzel lehet beállítani. Ezt a
lehetőséget akkor is választhatja, ha egy
adott tárgyra kíván fókuszálni.
1 Érintse meg a [KÉZI] gombot.
Ekkor megjelenik a 9 szimbólum.
2A
(fókuszálás közeli tárgyra)/
(fókuszálás távoli tárgyra) gombok
segítségével állítsa élesre a képet. Ha a
fókusz közelebbre már nem állítható,
megjelenik a
szimbólum, ha pedig a
fókusz távolabbra már nem állítható,
megjelenik a
szimbólum.
A fókusz automatikus beállításához az
1 lépésben érintse meg a [AUTO.]
gombot.
b Megjegyzés
60p
FIX FÓKUSZ
KÉSZ
0:00:00
Itt érintse meg
AUTO.
VÉGE
Érintse meg a keretben azt a pontot,
ahová a fókuszt szeretné állítani.
Ekkor megjelenik a 9 szimbólum.
A fókusz automatikus beállításához
érintse meg a [AUTO.] gombot, vagy
állítsa be a [FÓKUSZ] [AUTO.]
lehetőséget.
b Megjegyzés
• Ha beállítása [FIX FÓKSZ], akkor a
[FÓKUSZ] beállítása automatikusan
[KÉZI] lesz.
28
• Széles látószögű felvétel készítésekor a
kamerának és a felvétel tárgyának legalább
kb. 1 cm-re, telefotó készítésekor pedig
legalább kb. 80 cm-re kell lennie egymástól,
hogy a kép éles legyen.
z Tippek
• A fókuszt egyszerűbben is beállíthatja: tolja
a motoros zoom gombját a T (telefotó) jel
felé, majd pedig a gombot a W (széles
látószög) jel felé tolva állítsa be a felvételhez
a ráközelítés mértékét. Közeli kép
készítéséhez tolja a motoros zoom gombját a
W (széles látószög) jel felé, majd ez után
állítsa be a fókuszt.
B AUTO.
FÉNYMÉRŐ
(Rugalmas fénymérő)
Lehetőség van arra, hogy az expozíciót
beállítsa egy kiválasztott tárgyra, és az
így beállított értéket rögzítse, hogy az
illető tárgy még akkor is megfelelő
megvilágításban kerüljön rá a felvételre,
ha közte és a háttere között erős
kontraszt lenne (erre például a
színpadon reflektorfényben álló személy
filmezése esetén lehet szükség).
60p
FÉNYMÉRŐ
KÉSZ
0:00:00
Itt érintse meg
VÉGE
ÉJSZAKAI* (
)
Akkor válassza ki, ha meg akarja őrizni
a távoli környezet alkonyi jeleneteiben
a sötétedés hangulatát.
NAPK. NYUGT* (Napkelte &
Napnyugta) ( )
Akkor válassza, ha meg kívánja őrizni a
naplementék vagy napfelkelték
hangulatát.
A képernyőn érintse meg azt a pontot,
amelyhez beállítani és rögzíteni kívánja
az expozíciót.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
TÁJKÉP* (
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, érintse meg a
[AUTO.] gombot, vagy az
[EXPOZÍCIÓ] lehetőséget állítsa
[AUTO.] értékre.
Akkor válassza, ha távoli tárgyakról
kíván éles képet készíteni. Ezzel a
beállítással azt is eléri, hogy a kamera
nem fókuszál a közte és a felvétel
tárgya között elhelyezkedő üvegre,
dróthálóra.
)
A menü használata
AUTO.
Akkor válassza, ha a [JELENET]
funkció igénybe vétele nélkül kíván
automatikusan felvételt készíteni.
b Megjegyzés
• Ha beállítása [FÉNYMÉRŐ], akkor a
[EXPOZÍCIÓ] beállítása automatikusan
[KÉZI] lesz.
PORTRÉ (Lágy portré) (
SEGÉDLET (Segédlet)*
Lásd a 77. oldalon.
)
Akkor válassza, ha a lágy héttérből ki
kívánja emelni a tárgyat (például egy
embert vagy egy virágot).
MENU
Lásd a 35. oldalon.
JELENET
A SCENE SEL. funkció segítségével
különféle körülmények között is
hatékonyan készíthet felvételeket.
Folytatás ,
29
Kezelőgombok (folytatás)
REFLEKTOR** (
)
Akkor válassza, ha erős fényben meg
kívánja akadályozni, hogy az emberek
arca nagyon fehér legyen.
EXPOZÍCIÓ
A kép fényerejét kézzel állíthatja be.
Állítson a fényerőn, ha a tárgy túl
világos vagy túl sötét.
60p
KÉSZ
0:00:00
OK
SPORT** (Sport) (
)
Akkor válassza, ha gyorsan mozgó
tárgyak filmezésénél minimalizálni
kívánja a beremegést.
KÉZI
AUTO.
1
EXPOZÍCIÓ
2
1 Érintse meg a [KÉZI] gombot.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
2 Állítsa be az expozíciót a
/
gombok segítségével.
HÓ** (
)
Akkor válassza ki, amikor nagyon
fényes, fehér körülmények között
filmez, például sípályán; másképp a
képek túl sötétek lesznek.
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, érintse meg a
[AUTO.] gombot.
[2.OLD]
ÚSZTATÁS
TENGR PART** (
)
Akkor válassza, ha meg kívánja
akadályozni, hogy az erős, közvetlen
vagy visszaverődő fényben – például
nyár közepén a vízparton – filmezett
személyek arca sötétnek látsszék.
* Csak távolabbi tárgyakra fókuszoló
beállítás.
** A közeli tárgyakra nem fókuszoló
beállítás.
VÉG-KERES (END SEARCH)
Lásd a 23. oldalon.
30
Azt a felvételt, amelyet a kamera éppen
rögzít, a következő effektusokkal
színesítheti.
1 A kívánt effekt kiválasztásához
készenléti üzemmódban
(beúsztatáshoz) vagy felvétel
üzemmódban (kiúsztatáshoz) válassza
ki, majd érintse meg a
t
gombot.
2 Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
Az úsztatás effektus kijelzője
abbahagyja a villogást, és az úsztatás
befejeztekor eltűnik a képernyőről.
Ha a művelet megkezdése előtt szeretné
törölni az [ÚSZTATÁS] effektet,
érintse meg a [KI] gombot az 1
lépésben.
Ha egyszer megnyomja a REC START/
STOP gombot, a beállítás törlődik.
KÉSZ
FELV.
Kiúsztatás
Beúsztatás
EGYRE (
FEHÉR
FEKETE
MOZ. ÚSZT.
FEHÉR EGYNS
(Fehéregyensúly)
A színegyensúly a felvétel helyének
fényviszonyaihoz igazítható.
B AUTO.
A színegyensúlyt a kamera
automatikusan állítja be.
)
A színegyensúly a felvétel helyének
fényviszonyaihoz igazítható:
– Kültéri
– Éjszakai táj, neon feliratok és tűzijáték
– Napfelkelte és naplemente
– Nappali fluoreszcens világításnál
BELTÉRI (n)
A színegyensúly a felvétel helyének
fényviszonyaihoz igazítható:
– Beltéri
– Parti képek vagy olyan helyek, ahol a
fényviszonyok gyakran változnak
)
A kamera a fehéregyensúlyt a
környezeti fényviszonyoknak
megfelelően állítja be.
1 Érintse meg a [EGYRE] gombot.
2 Válasszon ki egy olyan fehér tárgyat,
például egy papírlapot, amely
ugyanolyan megvilágítást kap, mint
amilyen megvilágítás majd a
felveendő tárgyat éri, és álljon rá
úgy, hogy kitöltse a képernyőt.
3 Érintse meg a
gombot.
Gyorsan villogni kezd a
szimbólum. Amikor a kamera
beállította és memóriájában tárolta
a fehéregyensúlyt, a szimbólum
villogása abbamarad.
b Megjegyzés
• Ha a megvilágítást fehér vagy hideg fehér
fényű fénycső adja, akkor a [FEHÉR
EGYNS] értékét állítsa [AUTO.] vagy
[EGYRE] értékre.
• Ha a [EGYRE] lehetőséget választja, a
fehér tárgyat tartsa az objektív elé, amíg a
gyorsan villog.
•A
szimbólum lassan villog, ha a
[EGYRE] beállítása nem sikerült.
• Amikor a [EGYRE] beállítást választotta ki,
és ha a
szimbólum a
gomb
megérintése után is villog, állítsa a [FEHÉR
EGYNS] értéket a [AUTO.] értékre.
A menü használata
FF-SZÍN.
Beúsztatásnál a fekete-fehér kép
fokozatosan színesbe megy át.
Kiúsztatásnál a színes kép fokozatosan
fekete-fehérbe megy át.
KÜLTÉRI (
– Stúdióban videó világítás, vagy nátrium
illetve inkaszcendenshez hasonló színes
világítás esetén
z Tippek
• Ha [AUTO.] állásban akkumulátort cserélt,
vagy a [EXPOZÍCIÓ] esetén a kamerát
épületből a szabadva vitte (vagy fordítva),
válassza a [AUTO.] beállítást, és a jobb
színbeállítás érdekében mintegy 10
másodpercre fordítsa a kamerát egy közeli
fehér tárgyra.
• Amikor a színegyensúlyt [EGYRE] értékre
állította, ha megváltoztatja a [JELENET]
beállítását, vigye ki a kamerát az épületből,
vagy vigye be az épületbe, és ismét hajtsa
végre a [EGYRE] eljárást, hogy visszaállítsa
a színegyensúlyt.
Folytatás ,
31
Kezelőgombok (folytatás)
HANGJELZÉS*
B BE
Hangjelzés szól, amikor elindítja/
leállítja a felvételt, illetve amikor
használja az érintőképernyőt.
KI
Felfüggeszti a hangjelzést és a
zárhangot.
[2.OLD]
ADATKÓD*
A lejátszás során automatikusan
rögzített információkat (adatkódot)
jeleníti meg.
B KI
Az adatkód nem jelenik meg.
KAM. ADAT (alább)
ÓRABEÁLL.*
Lásd a 12. oldalon.
LCD FÉNYE (LCD fényerő)
Az LCD képernyő háttérvilágításának
erőssége állítható. Ez a művelet nincs
hatással a felvett képre.
Megjeleníti a kamera beállításait.
DÁTUM/IDŐ
Megjeleníti a dátumot és az időt.
60p
1
2
A videókezelő gombokat (
/
/
/
) minden OLD használhatja.
[1.OLD]
MENU
Lásd a 35. oldalon.
HANGERŐ* (Hangerő)
AUTO
SEG.
6
Lásd a 77. oldalon.
32
4
b Megjegyzés
• A [DÁTUM/IDŐ] kijelzés esetén a dátum
és az idő a képernyőnek ugyanazon a
területén jelenik meg. Ha felvételkor az óra
nem volt beállítva, akkor a [-- -- ----] és a
[--:--:--] jelsorozat jelenik meg.
• A Easy Handycam üzemmódban csak a
[DÁTUM/IDŐ] állítható be.
HANGJELZÉS*
Lásd a 32. oldalon.
Lásd a 23. oldalon.
SEGÉDLET (Segédlet)*
5
A SteadyShot ki
B Expozíció
C Fehéregyensúly
D Jelerősítés
E Zársebesség
F Zárnyílás
Lásd a 21. oldalon.
VÉG-KERES (END SEARCH)
3
100 AWB
F1, 8 9dB
FN
A
/
gombok segítségével
állítsa be a fényerőt.
Amikor a PLAY/EDIT
jelzőfény kigyullad
0:00:00:00
ÓRABEÁLL.
Lásd a 12. oldalon.
[3.OLD]
MÁS SEBES
(változó sebességű lejátszás)
Megtekintés közben a kamera különféle
üzemmódokban tudja lejátszani a
mozgóképfelvételt.
1 Lejátszás közben érintse meg a
következő gombokat.
Ehhez
a lejátszás
irányának
megváltoztatása*
Ha a normál lejátszási módba kíván
visszatérni, érintse meg kétszer a
(lejátszás/szünet) gombot
(a képkockánkénti lejátszásból való
visszatéréshez egyszer érintse meg a
gombot).
b Megjegyzés
• A felvett hang nem hallható. Előfordulhat,
hogy az előzőleg lejátszott kép mozaikszerű
maradványai láthatók.
Érintse meg
(képkocka)
[yLASSÚ]
Az irány
megváltoztatásához:
(képkocka) t
[yLASSÚ]
kétszeres
sebességű
lejátszás (dupla
sebesség)
(kétszeres
sebesség)
Az irány
megváltoztatásához:
(képkocka) t
(kétszeres
sebesség)
képkockánkénti
lejátszás
(képkocka), a
lejátszás szünetében.
Az irány
megváltoztatásához:
(képkocka),
lejátszás közben.
* A képernyő közepén, alján és tetején
vízszintes vonalak jelenhetnek meg. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
**A DV aljzaton át (i.LINK)
továbbított képek lassítva csak
szaggatottan játszhatók le.
2 Érintse meg a [
RET.]
t
gombot.
A belső sztereó mikrofon használatával
(72. oldal) 12 bites hangot tartalmazó
kazettáról (40. oldal) az újabb
hanganyag felvételekor nem törlődik le
az eredeti hang.
b Megjegyzés
• További hanganyag nem rögzíthető:
– ha a kazettára eredetileg 16 bites hangot
(40. oldal) rögzítettek,
– ha a kazettára LP üzemmódban
rögzítettek felvételt,
– ha a kamerához i.LINK kábel csatlakozik,
– ha a kazettára 4CH MIC üzemmódban
rögzítettek felvételt más kamerákon.
– üres szalagrészen,
– ha a felvételt a kameráétól eltérő
színrendszerben rögzítették (60. oldal),
– ha a kazetta írásvédő kapcsolója nem
engedi a kazetta tartalmának módosítását
(SAVE állás) (61. oldal),
– ha egyes részek HDV formátumban
kerültek rögzítésre.
• Hang felvételekor a képet a kamera nem
továbbítja az A/V OUT aljzaton keresztül.
Ilyenkor a képet az LCD képernyőn vagy a
keresőben nézze.
• Csak ezen a kamerán felvett kazettára lehet
utólag is hangot rögzíteni. Ha más kamerán
(akár egy másik DCR-HC37E/HC38E/
HC45E típusú kamerán) felvett kazettára
rögzít utólag hangot, romolhat a hang
minősége.
Folytatás ,
A menü használata
lassított
lejátszás**
HANGFELV. (Hang
hozzáadása)
33
Kezelőgombok (folytatás)
Hang rögzítése
Előbb tegyen be egy felvételt tartalmazó
kazettát a kamerába.
1 A POWER kapcsolót tolva válassza ki a
PLAY/EDIT üzemmódot.
2 A lejátszás elindításához érintse meg a
(lejátszás/szünet) gombot, majd
annál a jelentnél, ahonnan a
hangfelvételt meg kívánja kezdeni,
érintse meg ismét.
3 Érintse meg a
t [3.OLD]
t [HANGFELV.]
t [HANGFELV.] gombot.
Ekkor megjelenik a
60p
HANGFELV.
X szimbólum.
0:00:00:00
RET.
3 Válassza ki a
(LEJ.BEÁLL.)
opciót a DCR-HC37E/HC45E számára,
vagy a
(VID.BEÁLL.) opciót a
DCR-HC38E számára, majd érintse
meg a
/
gombot a
[HANGKEVERŐ] kiválasztásához,
majd érintse meg a [VHAJT] gombot.
VID.BEÁLL.
HANGKEVERŐ
SZT1
SZT2
VHAJT
RET.
4A
/
gombok segítségével
állítsa be az eredeti hang (SZT1) és az
utólag felvett hang (SZT2) arányát,
majd érintse meg az [VHAJT] gombot.
b Megjegyzés
HANG–
FELV.
4 Érintse meg a
(Lejátszás) gombot.
A kamera a hanganyag rögzítését a
beépített mikrofonnal kezdi.
szimbólum látható a képernyőn és a
kazetta lejátszásakor a kamera az új
hanganyagot a sztereó 2 (SZT2)
hangsávra rögzíti.
5 Amikor le kívánja állítani a felvételt,
érintse meg az
(állj) gombot.
Ha további jelenetekhez is hangot
szeretne hozzáadni, akkor a 2 lépés
megismétlésével válassza ki a kívánt
jelenetet, majd érintse meg az
[HANGFELV.] elemet.
6 Érintse meg a [
RET.]
t
gombot.
A felvett hang ellenőrzése
1 Játssza le azt a kazettát, amelyre a
hangot rögzítette (21. oldal).
2 Érintse meg a
t [1.OLD]
t [MENU] gombot.
34
• A gyári beállítás szerint a kimeneten az
eredeti hang (SZT1) hallható.
VEZ. FELV. (Felvétel
vezérlés) (DCR-HC38E)
Lásd a 46. oldalon.
LCD FÉNYE (LCD fényerő)
Lásd a 32. oldalon.
Menü elemek
• A használható menüelemek (z) a kijelző állapotának függvényében változnak.
• A Easy Handycam üzemmódban az alábbi beállításokat automatikusan alkalmazza (16. oldal).
CAMERA
PLAY/EDIT Easy Handycam
KÉZI BEÁLL menü (36. oldal)
z
z
DIGIT.ZOOM
z
–
KI
SZÉL.VÁSZN
z
–
4:3
BE
KÉPEFFEKT.
KI
KAM.BEÁLL. menü (37. oldal)
STEADYSHOT
z
–
SZERKKERES
z
–
KI
ÉJI FÉNY
z
–
BE
–
z
–
LCD-HÁT.VL
z
z
NORM.FÉNY
LCD SZÍNE
z
z
–
KER.H.VIL.
z
z
NORM.FÉNY
SZÉLESEN
z
z
–
SP
LEJ.BEÁLL. (DCR-HC37E/HC45E)/
VID.BEÁLL. (DCR-HC38E) menü (38. oldal)
HANGKEVERŐ
KAZ.BEÁLL. menü (40. oldal)
FELV.MÓD (DCR-HC37E/HC45E)
z
–
FELV.MÓD (DCR-HC38E)
z
z
SP
HANGMÓD
z
–
12BIT
z
z
AUTO.
KI
HÁTRALÉV
A menü használata
LCD/KER.ÁL menü (39. oldal)
BEÁLL.MENÜ menü (41. oldal)
USBÁTVITEL
LANGUAGE
DEMÓ MÓD
z
z
z
z
z
z
–
BE
EGYEBEK menü (41. oldal)
VILÁGIDŐ
z
z
–*
AUTO.KIKAP
z
z
5 perc
TÁVIR. (DCR-HC45E)
z
z
BE
MEGJ.HELYE
z
z
LCD
* Az Easy Handycam üzemmód előtt beállított értéket az Easy Handycam üzemmód közben nem
érvényesíti.
35
KÉZI BEÁLL menü
– KÉPEFFEKT.
A gyárilag beállított értéket B jelzi.
A zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 27. oldalon.
oldalt.
MOZAIK*
A kép mozaikszerűvé válik.
* Csak felvételkor használható.
KÉPEFFEKT. (Képeffektus)
Felvétel és lejátszás során is speciális
effektusokkal módosíthatók a
felvételek. Ekkor megjelenik a
szimbólum.
B KI
Nem használja a [KÉPEFFEKT.]
beállítást.
NEG.KÉP
A szín és a fényerő negatívjába fordul.
SZÉPIA
A felvétel szépia (barnás) tónusban
jelenik meg.
FF
A kép fekete-fehérben jelenik meg.
ILLUSZTR.
A kép nagyon kontrasztosan,
szemléltető ábraként jelenik meg.
PASZTELL*
A kép lágy, pasztell színekre vált.
36
b Megjegyzés
• A DV felületen át (i.LINK) nem
továbbíthatók hozzáadott effektust
tartalmazó képek. Csak az eredeti képek
továbbíthatók.
• A DCR-HC38E esetében:
Kívülről érkező képekre nem alkalmazhatók
effektusok.
z Tippek
• Effektek használatával szerkesztett képeket
másik VCR/DVD készülékre stb. is
rögzítheti (43. oldal).
KAM.BEÁLL. menü
– DIGIT.ZOOM/SZÉL.VÁSZN/STEADYSHOT, stb.
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 27. oldalon.
oldalt.
DIGIT.ZOOM (Digitális zoom)
Ha kazettára készít felvételt, használhat
40-szeresnél (alapbeállítás) nagyobb
nagyítási mértéket is. Ne feledje, hogy
digitális zoom használata esetén romlik
a kép minősége.
SZÉL.VÁSZN (Szélesvásznú
kiválasztás)
A kép olyan szélesség-magasság
aránnyal rögzíthető, amely illeszkedik
ahhoz a képernyőhöz, amelyen majd
lejátssza.
További részleteket a TV készülék
használati útmutatójában találhat.
B 4:3
Szokásos beállítás (a felvétel úgy
készül, hogy 4:3 képarányú
televíziókészüléken torzításmentesen le
lehessen játszani).
16:9SZÉLES (
)
A digitális zoom tartománya a vonaltól
jobbra található. A zoomolási
tartomány akkor jelenik meg, amikor
használni kezdi a zoom gombot.
Kép az LCD képernyőn/keresőn,
[16:9SZÉLES] kijelölésekor.
Kép egy 16:9 képarányú TV
képernyőjén*
A menü használata
A felvétel úgy készül, hogy 16:9
képarányú televíziókészüléken teljes
képernyős üzemmódban le lehessen
játszani.
B KI
Optikailag legfeljebb 40-szeresre lehet
zoomolni.
80 ×
Optikailag legfeljebb 40-szeresre, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
80-szorosra lehet zoomolni.
2000 ×
Optikailag legfeljebb 40-szeresre, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
2 000-szeresre lehet zoomolni.
Kép egy normál képernyőjű
tévén**
* A széles képernyőjű tévé teljes
üzemmódjában a kép betölti a teljes
képernyőt.
** A kép 4:3 üzemmódban látszik. Ha
szélesvásznú üzemmódban játssza le, akkor
a kép olyan lesz, mint az LCD képernyőn,
illetve a keresőben.
Folytatás ,
37
KAM.BEÁLL. menü
(folytatás)
STEADYSHOT
A készülék képes a kameraremegés
automatikus korrekciójára (a gyári
beállítás [BE]-re van kapcsolva). Ha
állványt (nem mellékelt tartozék) vagy
konverziós lencsét (nem mellékelt
tartozék) használ, állítsa a
[STEADYSHOT] funkciót az ([KI]
értékre ( ), és a kép természetes lesz.
SZERKKERES
B KI
Az LCD képernyőn nem jelenik meg a
vagy
.
BE
Az LCD képernyőn
és
jelenik meg, valamint aktiválódik
az EDIT SEARCH és a Felv.
áttekintése funkció (23. oldal).
ÉJI FÉNY (NightShot Fény)
A NightShot plus (19. oldal) funkció
használatakor élesebb képet kap, ha a
[ÉJI FÉNY] funkció értékét [BE]- ra
állítja (ez a gyári beállítás), amely
(láthatatlan) infravörös fényt bocsát ki.
b Megjegyzés
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más
tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót (72. oldal).
• Ha fel van szerelve, távolítsa el a konverziós
lencsét (nem mellékelt tartozék).
• Az [ÉJI FÉNY] funkcióval legfeljebb 3 m
távolságra lévő tárgyakról készíthet
felvételt.
z Tippek
• Ha sötétben lévő tárgyakat filmez, például
éjszakai jelenetet rögzít vagy holdvilágnál
filmez, állítsa az [ÉJI FÉNY] értékét [KI]
értékre. Így a képen mélyebb színeket kap.
38
LEJ.BEÁLL./
VID.BEÁLL.
menü
– HANGKEVERŐ
A LEJ.BEÁLL. menü a DCR-HC37E/
HC45E, a VID.BEÁLL. menü pedig a
DCR-HC38E számára van.
HANGKEVERŐ
Lásd a 34. oldalon.
LCD/KER.ÁL menü
– LCD-HÁT.VL/LCD SZÍNE/KER.H.VIL., stb
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 27. oldalon.
oldalt.
LCD-HÁT.VL (LCD
háttérvilágítás)
Az LCD képernyő háttérvilágításának
erőssége megváltoztatható. Ez a
művelet nincs hatással a felvett képre.
B NORM.FÉNY
Szokásos, normál fényerő.
FÉNYERŐ
Az LCD képernyő fényesebbé válik.
b Megjegyzés
• Ha a kamera külső áramforráshoz
csatlakozik, automatikusan a [FÉNYERŐ]
beállítás érvényesül.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást választja, az
akkumulátor üzemideje felvételkor enyhén
csökken.
SZÉLESEN (Szélesvásznú
megjelenítés)
B KERETEZÉS
b Megjegyzés
• Ha a kamera külső áramforráshoz
csatlakozik, automatikusan a [FÉNYERŐ]
beállítás érvényesül.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást választja, az
akkumulátor üzemideje felvételkor enyhén
csökken.
Szokásos beállítás (szokásos
megjelenítés)
KESKENYÍT
Függőlegesen megnyújtja a képet, ha
16:9 képaránynál az alsó és felső fekete
sáv nem kívánatos.
A menü használata
A [SZÉL.VÁSZN] lehetőség
[16:9SZÉLES] értékre állításával
meghatározhatja, hogy a 16:9 képarányú
kép megjelenjen a keresőben és az LCD
kijelzőn. Ez a művelet nincs hatással a
felvett képre.
LCD SZÍNE
A
/
gombokkal beállítható
az LCD képernyő színe. Ez a művelet
nincs hatással a felvett képre.
Fakó színek
Élénk színek
KER.H.VIL. (Kereső
háttérvilágítás)
Beállítható a kereső háttérvilágításának
erőssége. Ez a művelet nincs hatással a
felvett képre.
B NORM.FÉNY
Szokásos, normál fényerő.
FÉNYERŐ
A kereső képernyője fényesebbé válik.
39
KAZ.BEÁLL. menü
– FELV.MÓD/HANGMÓD/HÁTRALÉV
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 27. oldalon.
oldalt.
FELV.MÓD (Felvétel mód)
B AUTO.
Bizonyos, például az alábbi
helyzetekben mintegy 8 másodpercre
megjeleníti, mennyi felvétel fér még a
kazettára, illetve mennyi ideig tart még
a hátralévő szalagrész lejátszása.
A kazettára SP (normál lejátszás)
módban készül felvétel.
• Ha kazetta van a kamerában, és a
POWER kapcsolót PLAY/EDIT vagy
CAMERA állásba tolja.
• Amikor megérinti a
(lejátszás/
szünet) gombot.
LP (LP)
BE
Az SP üzemmódban rendelkezésre álló
felvételi időt másfélszeresére növeli
(Long Play – Hosszan játszás).
A hátralévő műsoridő mindig látható.
B SP (SP)
b Megjegyzés
• Ha LP módban készített felvételt más
kamerán vagy videomagnón játssza le, a
képek mozaikszerűen jelenhetnek meg,
illetve a hang szakadozott lehet.
• Ha ugyanarra a kazettára SP és LP módban
is készít felvételt, akkor lejátszáskor
eltorzulhat a kép, illetve nem biztos, hogy a
jelenetek között a kamera helyesen rögzíti
az időkódot.
HANGMÓD
B 12BIT
A kamera 12 bites hangot (2 sztereó
hang) rögzít.
16BIT (
)
A kamera 16 bites hangot (1 sztereó
hang kiváló minőségben) rögzít.
40
HÁTRALÉV
BEÁLL.MENÜ
menü
EGYEBEK
menü
– USBÁTVITEL/LANGUAGE, stb.
– VILÁGIDŐ, stb.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 27. oldalon.
oldalt.
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 27. oldalon.
oldalt.
USBÁTVITEL
Ha USB kábelt használ, akkor a kamera
képernyőjén megjelenő képet a
számítógépen is nézheti (USB
adatátvitel). Részletekért lásd a
mellékelt CD-ROM lemezen található
„First Step Guide („Első lépések”
útmutató)”-t (51. oldal).
Kiválasztható, hogy az LCD képernyőn
milyen nyelven jelenjenek meg az
üzenetek.
• Ha az Ön anyanyelve nem található meg a
listán, akkor választhatja az egyszerűsített
angol [ENG[SIMP]] nyelvet.
DEMÓ MÓD
A gyári beállítás [BE], így mintegy
10 perccel azután, hogy a kamerából a
kazettát és kivette, és a POWER
kapcsolót lefelé tolva kigyújtotta a
CAMERA lámpát, megtekintheti a
bemutatót.
z Tippek
• A bemutató bizonyos, például az alábbi
esetekben abbamarad:
– Ha a bemutató közben megérinti a
képernyőt. (10 perc múlva a bemutató
újrakezdődik.)
– Ha kazettát helyez be.
– Ha a POWER kapcsoló nem CAMERA
helyzetben áll.
Az időeltolódást a
/
gombok segítségével állítsa be; az óra
ennek megfelelően a megváltozott időt
mutatja.
Ha időeltolódásként 0-t ad meg, az óra
ismét az eredeti időt mutatja.
AUTO.KIKAP (Automatikus
kikapcsolás)
B 5 perc
Ha legalább kb. 5 percig nem használja
a kamerát, az automatikusan kikapcsol.
SOHA
A kamera nem kapcsol ki
automatikusan.
A menü használata
LANGUAGE
VILÁGIDŐ
b Megjegyzés
• Ha a kamerát a hálózatról üzemelteti, az
[AUTO.KIKAP] értéke automatikusan
[SOHA] lesz.
TÁVIR. (DCR-HC45E)
A gyári beállítás [BE], így használható a
távirányító (75. oldal).
z Tippek
• Állítsa [KI] értékre, nehogy a kamera egy
másik videomagnó távirányítója által
küldött parancsot észlelhessen.
Folytatás ,
41
EGYEBEK menü (folytatás)
MEGJ.HELYE (Megjelenítési
helye)
B LCD
Akkor válassza, ha az LCD képernyőn
és a keresőben látni szeretné a
megjeleníthető adatokat (például az
időkódot).
VID-KI/LCD
Akkor válassza, ha a tévé képernyőjén,
az LCD képernyőn és a keresőben látni
szeretné a megjeleníthető adatokat
(például az időkódot).
42
Másolás/Szerkesztés
Másolás VCR vagy DVD/HDD felvevőkre
Lehetőség van arra, hogy a kamerán lejátszott képet másik felvevő készülékre (például
videomagnóra vagyDVD/HDD felvevőkre, stb.) másolja.
A kamerát az A/V kábellel (1), az A/V S VIDEO kábellel (2), vagy az i.LINK
kábellel (3) csatlakoztathatja a VCR vagy DVD/HDD felvevőhöz.
A művelet során a kamerát a mellékelt AC adapterrel üzemeltesse (8. oldal). Olvassa
el a csatlakoztatott készülékek használati útmutatóját is.
DCR-HC37E/HC38E:
S VIDEO aljzat
nélküli készülék
Készülék
S VIDEO aljzattal
(Fekete)
(Sárga)
Másolás/Szerkesztés
(Fehér)
1
(Fehér)
A/V OUT aljzat
(Piros)
(Piros)
(Sárga)
A/V OUT
2
DV
3
Az DV vagy
DV OUT Felület (i.LINK)
VCR vagy DVD/HDD
Az i.LINK aljzatba felvevők
: Jel áramlásának iránya
Folytatás ,
43
Másolás VCR vagy DVD/HDD felvevőkre (folytatás)
DCR-HC45E:
S VIDEO aljzat
nélküli készülék
Készülék
S VIDEO aljzattal
(Fekete)
(Sárga)
1
(Fehér)
(Fehér)
A/V OUT aljzat
(Piros)
(Piros)
(Sárga)
A/V OUT
2
DV OUT
Ehhez: DV OUT
Felület (i.LINK)
3
Az i.LINK aljzatba
VCR vagy DVD/HDD
felvevők
: Jel áramlásának iránya
A A/V csatlakozó kábel (mellékelt
tartozék)
A DCR-HC45E esetében:
A Handycam Station állomáson és a
kamerán is megtalálhatók az A/V OUT
aljzatok (74, 75. oldalon). Az A/V
csatlakozó kábelt a Handycam Station
állomáshoz és a kamerához is
csatlakozathatja.
B A/V S VIDEO csatlakozóval
rendelkező kábel (nem mellékelt
tartozék)
Ha az S VIDEO aljzattal A/V S VIDEO
csatlakozóval rendelkező segítségével
csatlakoztatja a kamerát egy másik
készülékhez, életszerűbb képet kap,
mintha a mellékelt A/V kábelt használná.
Csatlakoztassa az A/V kábel fehér és piros
dugóját (bal/jobb hangcsatorna) és S
VIDEO dugóját (S VIDEO csatorna).
Ilyenkor a sárga (hagyományos videó)
44
dugót nem kell használni. Ha csak az S
VIDEO dugót csatlakoztatja, hang nem
távozik a készülékből.
C i.LINK kábel (nem mellékelt
tartozék)
A kamerát i.LINK kábellel csatlakoztassa
a másik i.LINK alzattal ellátott
készülékhez. Így kiváló minőségű képet és
hangot kap, mert a videó- és audiojeleket
a készülékek digitális formában
továbbítják. Ne feledje, hogy a képet és a
hangot külön-külön nem lehet rögzíteni,
lejátszani.
b Megjegyzés
• Ha a kamerát mono készülékhez
csatlakoztatja, az A/V kábel sárga dugóját
dugja a videomagnó vagy a televízió
videoaljzatába, a piros (jobb hangsáv) vagy a
fehér (bal hangsáv) dugóját pedig dugja a
készülék audioaljzatába.
• Ha egy készüléket a kamerához a A/V
kábellel csatlakoztat, akkor a
[MEGJ.HELYE] lehetőséget állítsa [LCD]
értékre (alapértelmezett beállítás)
(42. oldal).
1 A kamerát készítse elő
lejátszásra.
Tegye be a felvételt tartalmazó
kazettát.
A POWER kapcsolót tolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2 Helyezze be a hordozót a
felvevőbe.
3 A kamerát A/V kábellel 1
(mellékelt tartozék), A/V S VIDEO
kábellel 2, vagy i.LINK kábellel
3 (nem mellékelt tartozékok)
csatlakoztathatja a VCR vagy
DVD/HDD felvevőhöz.
állítsa le a kamerát és a
felvevőkészüléket.
b Megjegyzés
• Ha az A/V kábel használatakor rögzíteni
kívánja a felvételen a felvétel dátumát és
időpontját, valamint a kamera beállításait,
akkor jelenítse meg azokat a képernyőn
(32. oldal).
• Az alábbiak nem továbbíthatók a DV
csatlakozón keresztül (i.LINK):
– Kijelzések
– A [KÉPEFFEKT.] effektussal szerkesztett
képek (36. oldal)
• Ha i.LINK kábelt használ és a
videomagnóra való átjátszás közben
szünetre állítja a kamerán a lejátszást, a
felvett kép egyenetlen lesz.
• Ha i.LINK kábelt használ, az adatkódok
(dátum/idő/kamera beállítás adatok) a
készüléktől illetve az alkalmazástól függően
esetleg nem fognak megjelenni vagy
rögzítésre kerülni.
Másolás/Szerkesztés
Ha a felvevő készüléken
kiválasztható a jelforrás, állítsa be
úgy, hogy fogadja a kameráról
érkező jeleket (például video1,
video2).
5 Amikor befejeződik a másolás,
A kamerát csatlakoztassa a
felvevőkészülék bemeneti
aljzataihoz.
4 Indítsa el a kamerán a lejátszást,
a felvevőkészüléken pedig a
felvételt.
További részletek a felvevő készülék
használati útmutatójában találhatók.
45
Felvétel készítése TV vagy VCR
eszközről, stb. (DCR-HC38E)
Képeket vehet fel TV vagy VCR eszközről, stb. kazettára egy i.LINK kábellel (nem
mellékelt tartozék).
Előzőleg a felvételhez tegyen kazettát a kamerába.
A TV, VCR vagy i.LINK-kompatibilis készüléket i.LINK kábellel (nem mellékelt
tartozék) csatlakoztassa a kamerához.
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel üzemeltesse (8. oldal).
Olvassa el a csatlakoztatott készülékek használati útmutatóját is.
b Megjegyzés
• Nem rögzíthet képeket a kamerára olyan TV vagy VCR készülékről, amely nem
rendelkezik i.LINKcsatlakozóval.
• Nem rögzíthet külön csak hangot vagy képet.
• A kamera csak PAL jelforrástól érkező jeleket tud rögzíteni. Például Francia videó/adás
(SECAM) nem rögzíthető megfelelően. A televíziós színrendszerekről bővebben a 60. oldalon
olvashat.
DV
Az i.LINK aljzatba
Az DV csatlakozóhoz
(i.LINK)
: Jel áramlásának iránya
Ha egy i.LINK kábel használatával a
kamerát másik eszközhöz csatlakoztatja,
kiváló minőségű képet és hangot kap,
mert a videó- és audiojeleket a
készülékek digitális formában
továbbítják. Ne feledje, hogy a képet és
a hangot külön-külön nem lehet
rögzíteni, lejátszani.
1 Csatlakoztassa a TV vagy VCR
készüléket a kamerához i.LINK
kábellel.
46
TV vagy VCR
készülékek
i.LINK
i.LINK kábel (nem mellékelt tartozék)
2 Ha VCR készülékről készít
felvételt, tegyen bele egy
kazettát.
3 A POWER kapcsolót tolva
válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot.
4 A kamerát állítsa be felvételi
szünet állapotra.
Érintse meg a
t [3.OLD]
t [VEZ. FELV.] t [FELV.
SZÜNT] gombot.
5 Ha VCR készülékről rögzít
képeket:
Indítsa el a VCR készülék
kazettáját.
Ha TV készülékről rögzít képeket:
Válassza ki a TV programot.
Ekkor a csatlakoztatott készüléken
lejátszott kép megjelenik a kamera
LCD képernyőjén.
el kívánja kezdeni a felvételt,
érintse meg a [FELV. INDUL]
gombot.
7 Állítsa le a felvételt.
Másolás/Szerkesztés
6 Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahol
Érintse meg az
(Állj) vagy
[FELV. SZÜNT] elemet.
8 Érintse meg a [
RET.] t
gombot.
b Megjegyzés
• Ha a kamerát i.LINK kábellel csatlakoztatja
másik eszközhöz, megjelenik a
szimbólum. (Előfordulhat, hogy ez a
szimbólum a csatlakoztatott eszköz
képernyőjén is megjelenik.)
47
Számítógép használata
Mit tehet egy Windows számítógéppel
Ha a mellékelt CD-ROM lemezről egy
Windows operációs rendszerrel működő
számítógépre telepíti a „Picture Motion
Browser” programot, akkor számos új
funkció válik elérhetővé.
b Megjegyzés
• A mellékelt szoftvert „Picture Motion
Browser” nem telepítheti Macintosh
számítógépre.
Fő funkciók
x A kamerával felvett filmek
importálása/megtekintése
A filmeket a felvétel dátuma és
időpontja alapján rendezheti, és a
filmeket miniatűrként is láthatja.
Ezeket a miniatűröket fel tudja
nagyítani, és vetítésként lejátszani.
x A számítógépre importált
filmek szerkesztése
A számítógépre importált filmeket
szerkesztheti is.
x Filmek exportálása
számítógépről a kamerára
A kameráról számítógépre importált
filmeket vissza tudja exportálni a
kamerára.
48
Az „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)”
A „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” a számítógépen használható
kézikönyv.
Ez az kézikönyv az alapvető
műveleteket ismerteti, kezdve a kamera
és a számítógép összekötésével, érintve
a szükséges beállításokat, és nagy
vonalakban áttekintve azt, hogy a
CD-ROM lemezen található „Picture
Motion Browser” programot (mellékelt
tartozék) hogyan kell első alkalommal
elindítani, használatba venni.
A „„First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” telepítése” (49. oldal)-ra
hivatkozva indítsa el a „First Step Guide
(„Első lépések” útmutató)” programot,
majd kövesse az útmutatásokat.
A programok súgó
funkciója
A Help (Súgó) minden
szoftveralkalmazás minden funkcióját
ismerteti. Miután áttanulmányozta a
„First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” kézikönyvet, az egyes
műveletek részleteit a Help (Súgó)
kézikönyvben olvashatja el.
A Help kézikönyv megjelenítéséhez
kattintson a képernyőn a [?] jelre.
Rendszerkövetelmények
„Picture Motion Browser”
használata esetén
OPERÁCIÓS RENDSZER: Microsoft
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition,
Windows XP Professional vagy
Windows XP Media Center Edition
Hagyományos telepítés szükséges.
Ha a fent említett operációs
rendszerek frissített verziók vagy
multiboot környezetben működnek,
nem biztos, hogy minden művelet
sikeres lesz.
CPU: Intel Pentium III 800 MHz vagy
gyorsabb
Alkalmazás: DirectX 9.0c vagy újabb
(A termék működése a DirectX
technológián alapul. A gépre
telepíteni kell a DirectX programot.)
A „First Step Guide
(„Első lépések”
útmutató)” és
szoftver telepítése
A Windows számítógépre telepítenie
kell a mellékelt „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)” és szoftvert,
mielõtt a kamerát és a számítógépet
összekötné. A telepítés csak az első
alkalommal szükséges.
A telepítésre szánt tartalmak és
folyamatok az operációs rendszertől
függően eltérhetnek.
„First Step Guide („Első
lépések” útmutató)”
telepítése
1 Győződjön meg arról, hogy a
Hangrendszer: Direct Sound
kompatibilis hangkártya
Memória: 256 MB vagy több
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
merevlemez-terület: körülbelül
350 MB
Megjelenítés: DirectX 7 vagy újabb
kompatibilis videokártya, minimum
1 024 × 768 pontos, High Color
(16 bites szín)
Egyebek: USB port (Standardként
kell megadni), DV Felület
(IEEE1394, i.LINK) (i.LINK
kábellel történő csatlakoztatáshoz)
lemezmeghajtó (A „Picture Motion
Browser” telepítésére CD-ROM
egységre van szükség.)
2 Kapcsolja be a számítógépet.
• Jelentkezzen be rendszergazdai jogokkal
(Administrator) a telepítéshez.
• A program telepítése előtt a
számítógépen zárjon be minden futó
programot.
Számítógép használata
kamera ne legyen csatlakoztatva
a számítógéphez.
3 A mellékelt CD-ROM lemezt tegye
be a számítógép CDmeghajtójába.
Ekkor megjelenik a telepítő
képernyője.
b Megjegyzés
• Nem mindenik ajánlott környezetben
garantáltak a műveletek.
Például más nyitott vagy háttérben futó
alkalmazások korlátozhatják a termék
teljesítményét.
Folytatás ,
49
A „First Step Guide („Első lépések” útmutató)” és szoftver
telepítése (folytatás)
Ha nem jelenik meg a képernyő
1 Kattintson a [Start] gombra, majd a
[My Computer] ikonra. (A Windows
2000-hez kattintson kétszer a [My
Computer] ikonra.)
2 Kattintson duplán a
[SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (lemezmeghajtó)
elemre.*
* A meghajtó betűjele (pl. (E:))
minden számítógépen más lehet.
4 Kattintson a [FirstStepGuide]
gombra.
5 A legördülő menüből válassza ki a
kívánt nyelvet és a kamera
modellnevét.
Az „Adobe Reader” szoftver
telepítéséhez a PDF fájl
megjelenítéséhez
A 6. lépésben kattintson a [Adobe(R)
Reader(R)] ikonra.
A szoftver telepítése
1 Végezze el az 1. és 3.
lépéseket: „„First Step Guide
(„Első lépések” útmutató)”
telepítése” (49. oldal).
2 Kattintson a [Install] gombra.
3 Jelölje ki a telepítendő
alkalmazás nyelvét, majd
kattintson a [Next] gombra.
4 Válassza ki az országot/régiót,
6 Kattintson a
[FirstStepGuide(HTML)] gombra.
A telepítés elkezdődik.
Amikor a [Save is complete] üzenet
megjelenik, kattintson az [OK]
gombra a telepítés befejezéséhez.
A „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)” PDF
formátumban való
megtekintéséhez
A 6. lépésben kattintson a
[FirstStepGuide(PDF)] ikonra.
50
majd kattintson a [Next] gombra.
5 Olvassa el [License Agreement]et, egyetértése esetén válassza ki
az [I accept the terms of the
license agreement] opciót, majd
kattintson az [Next] ikonra.
6 A szoftver telepítéséhez kövesse
a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A számítógéptől függően szükséges
lehet egy harmadik fél szoftverének
telepítése (lásd lentebb). Ha
megjelenik a telepítési képernyő,
kövesse az utasításokat a szükséges
szoftver telepítéséhez.
x Microsoft DirectX 9.0c
Filmek lejátszásához szoftver
szükséges
Ha a telepítés befejezéséhez
szükséges, indítsa újra a
számítógépet.
A [ ] (Picture Motion Browser)hez hasonló parancsikonok jelennek
meg az asztalon.
„First Step Guide
(„Első lépések”
útmutató)”
megtekintése
A „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” számítógépen való
megtekintéséhez a Microsoft Internet
Explorer Ver.6.0 vagy újabb verzióját
ajánljuk.
Az asztalon kattintson duplán a
parancsikonra a „First Step Guide
(„Első lépések” útmutató)”
megtekintéséhez.
z Tippek
7 A CD-ROM lemezt vegye ki a
számítógép CD-meghajtójából.
• Amint regisztrál a honlapon,
biztonságos és hasznos vásárlói
támogatást kap.
http://www.sony.net/registration/di/
Számítógép használata
A szoftver telepítése után a
vásárló regisztrációs
honlapjának parancsikonja
jelenik meg az asztalon.
• Az indítás a [Start] t [Programs] ([All
Programs] kiválasztásával is történhet
aWindows XP) t [Sony Picture Utility]
t [FirstStepGuide] t esetében. A kamera
mappája t „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)” HTML-ben.
• Ha a „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” kézikönyvet HTML
formátumban telepítés nélkül kívánja
olvasni a számítógépen, másolja át a kívánt
nyelvnek megfelelő mappát a
[FirstStepGuide] mappából a CD-ROM-ra,
majd kattintson duplán az [Index.html]
fájlra.
• Az alábbi esetekben nézze meg a „First Step
Guide („Első lépések” útmutató)” PDF
formátumát:
– A „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” kívánt témakörök
nyomtatásához
– Amikor a „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)” még a javasolt
beállítások mellett sem jelenik meg
helyesen a böngészőben.
– Amikor a „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)” HTML verzióját nem
lehet telepíteni.
51
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során
valamilyen probléma merül fel, az alábbi
táblázat alapján hárítsa el. Ha a
probléma továbbra is fennáll, iktassa ki
az áramforrást, és forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
• Általános műveletek/Easy Handycam/
Távirányító.......................................... 52
• Akkumulátorok/Áramforrások........ 53
• LCD képernyő/kereső ....................... 53
• Kazettatípusok ................................... 54
• Felvétel ................................................ 54
• Lejátszás .............................................. 56
• Másolás/Szerkesztés/Csatlakoztatás
más készülékekhez............................. 56
• Csatlakoztatás számítógéphez .......... 57
• Együtt nem használható funkciók
.............................................................. 57
Általános műveletek/Easy
Handycam/Távirányító
A kamera nem kapcsol be.
• Tegyen rá a kamerára egy feltöltött
akkumulátort (8. oldal).
• Az AC adaptert dugja a fali
csatlakozóaljzatba (8. oldal).
• A DCR-HC45E esetében:
Helyezze fel megfelelően a kamerát a
Handycam Station állomásra (9. oldal).
A kamera nem működik, pedig be
van kapcsolva.
• Húzza ki az AC adapter
csatlakozódugóját a fali
csatlakozóaljzatból, ill. vegye le az
akkumulátort, majd körülbelül 1 perc
múlva csatlakoztassa újra.
• Ha a funkciók továbbra sem működnek,
nyomja meg a RESET gombot
(73. oldal) egy hegyes tárgy segítségével.
(Ha megnyomja a RESET gombot,
valamennyi beállítás a gyárilag beállított
értéket veszi fel.)
52
Nem működnek a gombok.
• Easy Handycam üzemmódban nem
minden gomb működik (17. oldal).
Easy Handycam üzemmódban a
beállítások megváltoznak.
• Easy Handycam üzemmódban a
képernyőn meg nem jelenő funkciók
gyári beállításukat veszik fel
(16, 35. oldal).
A menüelem beállítások váratlanul
megváltoztak.
• Ha a POWER kapcsolót OFF(CHG)
állásba helyezi 12 óránál tovább, az
alábbi beállítások automatikusan
visszatérnek a gyári beállításokra.
– BACK LIGHT
– [FIX FÓKSZ]
– [FÓKUSZ]
– [FÉNYMÉRŐ]
– [JELENET]
– [EXPOZÍCIÓ]
– [FEHÉR EGYNS]
– [HANGKEVERŐ]
A kamera felmelegszik.
• Ez akkor fordulhat elő, ha a készülék
sokáig volt bekapcsolva. A jelenség nem
utal meghibásodásra.
Nem működik a mellékelt távirányító
(DCR-HC45E).
• Állítsa a [TÁVIR.]-t a [BE] (41. oldal)
állásba.
• A kamera infravörös érzékelője és a
távirányító közül távolítson el minden
akadályt.
• Ne irányítsa a készülék infravörös
érzékelőjét erős fényforrás, például
közvetlen napfény vagy a
mennyezetvilágítás felé, mert ez a
távkapcsoló hibás működését okozhatja.
• Tegyen be új elemet az elemtartóba,
ügyelve a helyes +/– polaritásra.
(68. oldal).
Amikor a mellékelt távirányítót
használja, helytelenül működik egy
másik videomagnó (DCR-HC45E).
• Kapcsolja a távirányítót VTR 2-től
eltérő üzemmódba.
• Takarja le fekete papírlappal a
videomagnó infravörös érzékelőjét.
Akkumulátorok/
Áramforrások
A kamera váratlanul kikapcsol.
A CHG töltésjelző az akkumulátor
töltésekor nem világít.
• Tolja a POWER kapcsolót OFF(CHG)
helyzetbe (8. oldal).
• Igazítsa meg az akkumulátort a kamerán
(8. oldal).
• Csatlakoztassa a hálózati kábelt
megfelelően a fali csatlakozóaljzathoz
(8. oldal).
• Befejeződött az akkumulátor feltöltése
(9. oldal).
• A DCR-HC45E esetében:
Helyezze fel megfelelően a kamerát a
Handycam Station állomásra (9. oldal).
• Igazítsa meg az akkumulátort a kamerán
(8. oldal). Ha ez nem oldja meg a
problémát, húzza ki az AC adaptert a
fali csatlakozóaljzatból, és vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Sony
márkakereskedővel. Az akkumulátor
elhasználódott.
Az akkumulátor energiaszintjét
mutató kijelzés nem pontosan
mutatja a hátralévő időt.
• Túl hideg vagy túl meleg van, vagy nem
töltötte elég sokáig az akkumulátort. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• Ismét töltse fel teljesen az
akkumulátort. Ha a probléma továbbra
is fennáll, az akkumulátor
elhasználódhatott. Cserélje ki az
akkumulátort egy újra (8, 62. oldal).
• A kijelzett idő bizonyos körülmények
között, esetleg nem a pontos időt
mutatja. Például, ha kinyitja vagy
bezárja az LCD panel, a készüléknek
mintegy 1 percre van szüksége ahhoz,
hogy az akkumulátor energiaszintjének
megfelelő időértéket megjelenítse.
Az akkumulátor gyorsan lemerül.
Hibaelhárítás
• Ha körülbelül 5 percig nem használja a
kamerát, az automatikusan kikapcsol
(AUTO.KIKAP). Módosítsa az
[AUTO.KIKAP] (41. oldal) beállítását,
vagy ismét kapcsolja be a kamerát
(12. oldal), vagy használja a AC
adaptert.
• Töltse fel az akkumulátort (8. oldal).
• Az akkumulátor teljesen vagy majdnem
lemerült.
A CHG töltésjelző az akkumulátor
töltésekor villog.
• Túl hideg vagy túl meleg van, vagy nem
töltötte elég sokáig az akkumulátort. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• Ismét töltse fel teljesen az
akkumulátort. Ha a probléma továbbra
is fennáll, az akkumulátor
elhasználódhatott. Cserélje ki az
akkumulátort egy újra (8, 62. oldal).
LCD képernyő/kereső
Hullámzó hatás látható az LCD
képernyőn, ha hozzáér.
• A jelenség nem utal meghibásodásra.
Az LCD képernyőt ne nyomja meg
erősen!
Folytatás ,
53
Hibaelhárítás (folytatás)
Az érintőképernyőn nem jelennek
meg a gombok.
• Finoman érintse meg az LCD
képernyőt.
• Nyomja meg a kamera DISP/BATT
INFO gombját (vagy DCR-HC45E
típusú kamerák esetén a mellékelt
távirányító DISPLAY gombját)
(73, 75. oldal).
Az érintőképernyőn megjelenő
gombok nem megfelelően
működnek, illetve egyáltalán nem
működnek.
• Állítsa be az érintőképernyőt a
([KALIBRÁLÁS]) (66. oldal) gombok
segítségével.
Kazettatípusok
A kazettát nem adja ki a
kazettatartó.
• Ellenőrizze, megfelelően csatlakozik-e
az áramforrás (akkumulátor, AC
adapter) (8. oldal).
• Páralecsapódás történt a kamera
belsejében (65. oldal).
Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező
kazetta használata esetén nem
jelenik meg a Cassette Memory
kijelző és a cím.
• Ez a kamera nem támogatja a Cassette
Memory kazettamemóriát, így a
kijelzések sem jelennek meg.
Egyes menüelemek szürkék.
• Az adott felvételi/lejátszási
körülmények között nem használhatók
a szürkén megjelenő menüelemek.
A keresőben a kép nem éles.
• A kereső élességbeállító gombjának
segítségével állítsa élesre a képet
(14. oldal).
A keresőből eltűnt a kép.
• Zárja be az LCD panelt. Ha nyitva van
az LCD panel, a keresőben nem látszik
a kép (14. oldal).
Sorban pontok jelennek meg az LCD
képernyőn.
• A jelenség nem utal meghibásodásra.
Ezek a pontok nem kerülnek rögzítésre.
A kazettán hátralévő idő nem jelenik
meg.
• Ha a kazettán hátralévő időt (40. oldal)
mindig látni szeretné, a
[
HÁTRALÉV] értékét állítsa [BE]
értékre.
A kazetta zajosabb gyors előre- vagy
visszacsévélés alatt.
• Ha AC adaptert használ, a gyors előreés visszacsévélés nagyobb sebességen
történik (az akkumulátoros működéssel
összehasonlítva), és ez okozza a zajt. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
Felvétel
A kazettában a szalag nem indul el,
amikor megnyomja a REC START/
STOP gombot.
• A POWER kapcsolót tolva gyújtsa ki a
CAMERA kijelzőt (18. oldal).
• A kazettában a szalag a végére ért.
Csévélje vissza, vagy tegyen be egy
másik kazettát.
54
• Az írásvédő kapcsolót tolja REC
állásba, vagy tegyen be egy új kazettát
(61. oldal).
• Páralecsapódás miatt a szalag
hozzátapadt a fejhez vagy a görgőhöz.
Vegye ki a kazettát, várjon legalább
1 órát, és tegye vissza (65. oldal).
A kazettán az utolsó felvétel és a
rákövetkező jelenet között nem
sikerül folyamatos átmenetet elérni.
• Hajtsa végre a [VÉG-KERES]
(23. oldal) műveletet.
• Ne vegye ki a kazettát. (Ekkor a felvétel
szünet nélkül folytatódik még abban az
esetben is, ha kikapcsolja a kamerát.)
• Ugyanarra a kazettára ne készítsen SP
és LP módban is felvételt.
• LP módban lehetőség szerint egyben
készítsen felvételt.
[VÉG-KERES] nem működik.
Nem működik az automatikus
fókuszbeállítás.
• Állítsa a [FÓKUSZ]-t a [AUTO.]
(28. oldal) állásba.
• A felvételi körülmények nem
alkalmasak a fókusz automatikus
beállításához. Kézzel állítsa be a fókuszt
(28. oldal).
[STEADYSHOT] nem működik.
• Állítsa a [STEADYSHOT]-t a [BE]
(38. oldal) állásba.
• Az alábbi beállításoknál a BACK
LIGHT funkció törlődik.
– [KÉZI] [EXPOZÍCIÓ]
– [FÉNYMÉRŐ]
• Easy Handycam üzemmódban nem
működik a BACK LIGHT funkció
(17. oldal).
Amikor sötétben gyertyafényt vagy
villanyfényt filmez, függőleges csík
jelenik meg.
• Ilyesmi akkor fordul elő, amikor a tárgy
és a háttér fényessége nagymértékben
eltér egymástól. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Ha fényes tárgyról készít felvételt,
függőleges sáv jelenik meg.
• Ez az elmosódás. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A kép színei nem valósághűek.
• Kapcsolja ki a NightShot plus funkciót
(19. oldal).
A kép túl világos, a felvétel tárgya
pedig nem jelenik meg a képernyőn.
Hibaelhárítás
• A felvétel befejezés után ne vegye ki a
kazettát a kamerából (23. oldal).
• A kazetta nem tartalmaz felvételt.
• A kazetta közepén üres szalagrész
található. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Nem működik a BACK LIGHT
funkció.
• Kapcsolja ki a NightShot plus funkciót
(19. oldal), vagy törölje a BACK
LIGHT funkciót (20. oldal).
Nemkívánatos villódzás.
• Ez az anomális akkor fordulhat elő, ha
fénycső, nátriumgőz- vagy higanygőzlámpa alatt készít felvételt [PORTRÉ]
vagy [SPORT] üzemmódban. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Folytatás ,
55
Hibaelhárítás (folytatás)
Tévéképernyő vagy számítógépképernyő filmezésekor vízszintes
fekete sávok jelennek meg.
• Állítsa a [STEADYSHOT]-t a [KI]
(38. oldal) állásba.
[Lehet, hogy zárva van a lencsevédő.
Ellenőrizze.] jelenik meg a
képernyőn, amikor a lencsevédő
nyitva van.
• Nincs elég fény vagy a lencsét az ujja
vagy más tárgy eltakarja.
Lejátszás
Nem lehet kazettát lejátszani.
• A POWER kapcsolót ismételten
tologatva kapcsolja be a PLAY/EDIT
lámpát (21. oldal).
• Csévélje vissza a szalagot (21. oldal).
A képen vízszintes csíkok jelennek
meg. Nem jelenik meg kép, vagy a
megjelenő kép életlen.
• A fejet tisztítsa meg (nem mellékelt
tartozék) tisztítókazettával (66. oldal).
Nincs hang, vagy csak nagyon halk
hang hallható.
• Növelje a hangerőt (21. oldal).
• Állítsa be [HANGKEVERŐ] értékét,
amíg tisztán (34. oldal) hallja a hangot.
• Ha S VIDEO csatlakozódugót használ,
bizonyosodjék meg arról, hogy az A/V
kábel piros és fehér dugója is
csatlakoztatva van-e (25. oldal).
Szakadozott a hang.
• A fejet tisztítsa meg (nem mellékelt
tartozék) tisztítókazettával (66. oldal).
56
„---” látható a képernyőn.
• Amikor a most lejátszott felvételt
rögzítették, nem volt beállítva a dátum
és az idő.
• A kamera üres szalagrészt játszik le.
• Ha a kazettában a szalag zajos vagy
sérült, az adatkód nem olvasható le róla.
A kép zajos, zavaros, a képernyőn
pedig a
szimbólum jelenik meg.
• A felvételt a kameráétól eltérő
színrendszerben rögzítették (PAL). A
jelenség nem utal meghibásodásra
(60. oldal).
látható a képernyőn.
• A lejátszani kívánt kazettát egy másik
készüléken 4-csatornás mikrofonnal
(4CH MIC REC) rögzítették. Ez a
kamera nem tudja kezelni a 4-csatornás
mikrofonnal készített felvételeket.
Másolás/Szerkesztés/
Csatlakoztatás más
készülékekhez
A csatlakoztatott készüléken nem
jelennek meg a kamerából érkező
képek. (DCR-HC45E)
• Amikor a kamerát a Handycam Station
állomásra helyezi, zárja le a kamera DC
IN aljzatának fedelét, majd teljesen
betolva helyezze fel stabilan és
csatlakoztassa a kamerát a Handycam
Station állomásra (9. oldal).
A csatlakoztatott készülék kijelzőjén
időkód és más adat jelenik meg.
• Állítsa a [MEGJ.HELYE]-t a [LCD]
állásba úgy, hogy közben egy A/V
kábellel (42. oldal) van csatlakoztatva.
Az A/V kábellel nem lehet
megfelelően másolni.
• Az A/V kábel nem megfelelően
csatlakozik. Ahhoz, hogy képet tudjon
másolni a kameráról egy másik
készülékre, az A/V kábelt csatlakoztatni
kell a másik készülék bemenetébe
(43. oldal).
A felvételre utólag rögzített új hang
nem hallható.
• Állítsa be [HANGKEVERŐ] értékét,
amíg tisztán (34. oldal) hallja a hangot.
A csatlakoztatott készülékről
származó képek nem megfelelően
jelennek meg.
• A bemenő jel nem PAL rendszerű
(60. oldal).
A kép zavaros vagy sötét, vagy a
hang torz. (DCR-HC45E)
Csatlakoztatás
számítógéphez
A mellékelt szoftvert „Picture Motion
Browser,” nem telepítheti Macintosh
számítógépre.
• A „Picture Motion Browser” szoftvert
csak Windows számítógépre telepítheti.
Együtt nem használható
funkciók
A funkcióktól függően nem biztos, hogy
együtt használhatja őket. Az alábbi lista
néhány olyan példafunkciót mutat be,
amelyeket nem lehet egyszerre
használni.
Nem
hozzáférhető
Ha ez a funkció be van
állítva
BACK LIGHT [FÉNYMÉRŐ],
[EXPOZÍCIÓ]
[FIX FÓKSZ]
[JELENET]
[FÉNYMÉRŐ] NightShot plus
[JELENET]
NightShot plus
[EXPOZÍCIÓ]
NightShot plus
[FEHÉR
EGYNS]
NightShot plus
Hibaelhárítás
• Az A/V kábelek mind a kamerához,
mind pedig a Handycam Station
állomáshoz csatlakoztatva vannak.
Húzza ki az egyik A/V kábelt.
• A kábelt húzza ki a számítógépből és a
kamerából, indítsa újra a számítógépet,
majd ismét csatlakoztassa megfelelően a
számítógépet és a kamerát.
A számítógép nem ismeri fel a
kamerát.
• „Picture Motion Browser” (49. oldal)
telepítése.
• A csatlakoztatás után néhány pillanatig
nem biztos, hogy a számítógép felismeri
a kamerát. Várjon egy ideig.
• A DCR-HC45E esetében:
Helyezze fel megfelelően a kamerát a
Handycam Station állomásra (9. oldal).
• A számítógép (USB) csatlakozójáról
válasszon le minden USB kábellel
csatlakoztatott eszközt, kivéve a
billentyűzetet, az egeret és a kamerát.
57
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető
szimbólumok
Ha az LCD képernyőn vagy a keresőben
jelzések, szimbólumok jelennek meg,
ellenőrizze az alábbiakat.
Egyes hibák házilag is orvosolhatók. Ha
a probléma többszöri elhárítási kísérlet
ellenére is fennáll, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz
vagy Sony márkaszervizhez.
C:(vagy E:) ss:ss (Öndiagnózis
kijelzője)
C:04:ss
• Az akkumulátor nem
„InfoLITHIUM” akkumulátor (H
sorozat). Használjon
„InfoLITHIUM” akkumulátort (H
sorozat) (62. oldal).
• Csatlakoztassa biztosan az AC
adapter DC dugóját a kamera DC
IN aljzatába (8. oldal).
C:21:ss
• Páralecsapódás történt. Vegye ki a
kazettát, várjon legalább 1 órát, és
tegye vissza (65. oldal).
C:22:ss
• A fejet tisztítsa meg (nem mellékelt
tartozék) tisztítókazettával
(66. oldal).
C:31:ss / C:32:ss
• A fent leírtaktól eltérő hibajelenség
fordult elő. Vegye ki a kazettát,
helyezze be újra, majd ismét
próbálja meg használni a kamerát.
Páralecsapódás esetén ne hajtsa
végre ezt a műveletet (65. oldal).
• Távolítsa el az áramforrást.
Csatlakoztassa ismét, és próbálja
meg újra használni a kamerát.
58
• Cserélje ki a kazettát. Nyomja meg a
RESET gombot (73. oldal), és
próbálja meg újra használni a
kamerát.
E:61:ss / E:62:ss
• Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony szakszervizhez.
Közölje velük az „E” betűvel
kezdődő 5 jegyű kódot.
E (Az akkumulátor energiaszintjére
utaló figyelmeztetés)
• Az akkumulátor csaknem lemerült.
• A működési feltételek, a környezet
és az akkumulátor állapotának
függvényében előfordulhat, hogy az
E figyelmeztető szimbólum már
akkor villogni kezd, amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje még
5–10 perc működést tesz lehetővé.
% (Figyelmeztetés a
páralecsapódásra)*
• Vegye ki a kazettát, kapcsolja ki a
kamerát, és kb. 1 órán keresztül
hagyja nyitva a kazettatartó tetejét
(65. oldal).
Q (A kazettára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha lassan villog:
• A kazettára már csak 5 percnél
rövidebb felvétel fér.
• Nincs kazetta a kamerában.*
• A kazetta írásvédő kapcsolója nem
engedi a kazetta tartalmának
módosítását (61. oldal).*
Ha gyorsan villog:
• A kazettában a szalag a végére ért.*
Z (A kazetta kivételére figyelmeztető
szimbólum)*
Ha lassan villog:
• A kazetta írásvédő kapcsolója nem
engedi a kazetta tartalmának
módosítását (61. oldal).
Ha gyorsan villog:
• Páralecsapódás történt (65. oldal).
• Az öndiagnózis kijelző kódja látható
(58. oldal).
* Amikor a képernyőn a figyelmeztető jelek,
szimbólumok megjelennek, dallam hallható
(32. oldal).
A figyelmeztető üzenetek
példái
Ha a képernyőn üzenetek jelennek meg,
kövesse az alábbi utasításokat.
% Páralecsapódás történt.
Kapcsolja ki 1 órára. (65. oldal)
Z Vegye ki, majd ismét tegye be a
kazettát. (15. oldal)
Hibaelhárítás
%Z Páralecsapódás történt. Vegye
ki a kazettát. (65. oldal)
• Ellenőrizze, hogy sérült-e a kazetta.
QZ A kazetta írásvédett. Nézze
meg a fület. (61. oldal)
59
További információk
A kamera használata külföldön
Áramellátás
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységgel a kamerát bármely olyan
országban vagy térségben használhatja,
ahol a váltakozó áramú hálózat
feszültsége 100 V és 240 V közé esik,
frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
Televíziós színrendszerek
Ez a kamera PAL színrendszerű
készülék, ezért a felvétel csak AUDIO/
VIDEO bemenettel rendelkező PAL
rendszerű tévékészüléken tekinthető
meg.
60
Rendszer
Hol használják
PAL
Ausztrália, Ausztria,
Belgium, Kína, Cseh
Köztársaság, Dánia,
Finnország, Németország,
Hollandia, Hong kong,
Magyarország, Olaszország,
Kuvait, Malajzia,
Új-Zéland, Norvégia,
Lengyelország, Portugália,
Szingapúr,
Szlovák Köztársaság,
Spanyolország, Svájc,
Svédország, Thaiföld,
Egyesült Királyság, stb.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguay,
Uruguay.
SECAM
Bulgária, Franciaország,
Guyana, Irak, Irán, Monaco,
Oroszország, Ukrajna, stb.
NTSC
Bahamák, Bolívia, Kanada,
Közép-Amerika, Chile,
Kolumbia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japán, Korea,
Mexikó, Peru, Suriname,
Tajvan,
Fülöp-szigetek, U.S.A.,
Venezuela, stb.
Az óra egyszerű beállítása az
időkülönbség alapján
Egyszerűen beállíthatja az órát a helyi
időre külföldön is, ha beírja az időbeli
eltérést a lakhelye és a tartózkodási
helye között. Válassza ki [VILÁGIDŐ]
funkciót a
(EGYEBEK) pontban,
majd állítsa be az időbeli eltérést
(41. oldal).
Karbantartás és biztonsági előírások
Használható kazetták
Használattal kapcsolatos
megjegyzések
Csak mini DV kazetta használható.
jelzéssel ellátott kazettát
használjon.
A kamera nem kompatibilis a Cassette
Memory funkcióval.
x Ha a kamerát sokáig nem
használja
Vegye ki belőle a kazettát, és tárolja
megfelelően.
Hogyan lehet elérni, hogy a
kazettára ne kerüljön üres rész a
felvételek közé?
x A véletlen törlés megelőzése
érdekében
A kazetta írásvédő fülét tolja el a SAVE
jelzés felé.
A felvétel folytatása előtt az END
SEARCH (23. oldal) gomb
megérintésével álljon rá a már rögzített
felvételrész legvégére az alábbi
esetekben:
• ha lejátszotta a kazettát,
• ha az EDIT SEARCH lehetőséget
használta.
Szerzői jogot védő jel
x A DCR-HC38E esetében:
Felvétel
A kamerával nem lehet olyan szoftvert
felvenni, amely a szoftver szerzői
jogának védelme céljából szerzői jogot
védő vezérlőjeleket tartalmaz.
[Szerzőijog-védelem miatt nem vehető
fel.] üzenet jelenik meg az LCD
képernyőn, illetve a keresőben, ha ilyen
szoftvert kísérel meg felvenni. A kamera
felvétel közben nem rögzít szerzői jogot
védő vezérlőjeleket a kazettára.
REC
SAVE
x A kazetta felcímkézése
Azért, hogy megelőzze a kamera
esetleges hibás működését, a kazettára
címkét csak a következő ábrán megjelölt
helyre tegyen.
A szélére és élére
ne ragasszon
címkét.
A címke helye
x A kazetta használatát követően
A kép és a hang torzulásának
megelőzése érdekében csévélje vissza a
szalagot a kazetta elejére. Ezután a
kazettát tegye a tokjába, és felállítva
tárolja.
További információk
x Lejátszás
Ha az ezzel a kamerával lejátszott
kazetta szerzői jogot védő jelet
tartalmaz, akkor a kamerával ezt a
felvételt nem lehet egy másik, a
kamerához csatlakoztatott
videokamerára másolni.
REC: A kazettára
felvétel rögzíthető.
SAVE: A kazettára nem
rögzíthető felvétel
(írásvédett).
x Az aranyozott érintkezők
tisztítása
A kazetta aranyozott érintkezőjét
minden 10. kazettakivételt követően
tisztítsa meg vattapálcikával.
Folytatás ,
61
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
Ha a kazetta aranyozott érintkezői
piszkosak vagy porosak, a kamera nem
tudja pontosan kijelezni a hátralévő
műsoridőt.
• Ha a kamerához csatlakoztatott AC
adapterrel tölti az akkumulátort, a töltés
befejezése után húzza ki a dugót a kamera
DC IN aljzatából, vagy távolítsa el az
akkumulátort.
Hogyan használható ki az
akkumulátor?
Aranyozott érintkező
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátorról
Ez a készülék kompatibilis a (H sorozat)
„InfoLITHIUM” akkumulátorral.
A kamera kizárólag „InfoLITHIUM”
akkumulátorral működik.
A H sorozatú „InfoLITHIUM”
akkumulátorokon a
jelzés
látható.
Mit az „InfoLITHIUM”
akkumulátor?
Az „InfoLITHIUM” név lítium-ion
akkumulátort jelöl, amely a működési
feltételekkel kapcsolatos információkat
továbbítja a kamera és a külön
megvásárolható hálózati tápegység/töltő
között.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor a
kamera működési feltételeinek
függvényében kiszámítja az energiafelvételt, és percekben kifejezve kijelzi,
hogy az akkumulátorral a kamera még
mennyi ideig képes működni.
Az akkumulátor töltése
• A kamera használata előtt feltétlenül töltse
fel az akkumulátort.
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 °C és
30 °C közötti hőmérsékleten töltse egészen
addig, amíg a CHG töltésjelző ki nem alszik.
Más hőmérsékleten előfordulhat, hogy az
akkumulátor feltöltése kisebb hatásfokkal
történik.
62
• Az akkumulátor teljesítőképessége 10 °C
hőmérséklet alatt csökken, és használni is
csak rövidebb ideig lehet. Ilyen
körülmények között az akkumulátor
használhatóságának meghosszabbítása
érdekében tegye az alábbiakat.
– Az akkumulátort tartsa a zsebében, hogy
teste melegével melegen tartsa, és a
kamerába csak közvetlenül a felvétel
megkezdése előtt tegye be.
– Nagy kapacitású akkumulátort használjon:
NP-FH70/FH100 (nem mellékelt
tartozék).
• Ha gyakran használja az LCD képernyőt,
játszik le felvételt, csévéli a szalagot előre
vagy vissza, az akkumulátor gyorsabban
lemerül.
Nagy kapacitású akkumulátort használatát
ajánljuk: NP-FH70/FH100 (nem mellékelt
tartozék).
• Amikor a kamerával nem készít vagy játszik
le felvételt, ne feledje a POWER kapcsolót
OFF(CHG) helyzetbe állítani. Az
akkumulátor energiája akkor is fogy, amikor
a kamera készenléti vagy szünet
üzemmódban van.
• Legyen kéznél a tervezett felvételi idő
kétszereséhez vagy háromszorosához
elegendő tartalékakkumulátor, és a
tényleges felvétel megkezdése előtt
készítsen próbafelvételeket.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az
akkumulátor nem vízálló.
Az akkumulátor
energiaszintjének kijelzése
• Ha a kamera kikapcsol, pedig az
akkumulátor energiaszintjét mutató kijelzés
szerint az akkumulátornak még
működtetnie kellene a kamerát, töltse fel
újra teljesen az akkumulátort. A
rendelkezésre álló akkumulátor teljesítmény
megfelelően lesz megjelenítve. Ne feledje
azonban, hogy ha az akkumulátort hosszú
időn át magas hőmérsékleten használta, ha
egy ideig teljesen feltöltött állapotban
hagyta, vagy ha rendszeresen használja,
akkor előfordulhat, hogy az akkumulátor
energiaszintjét mutató kijelzés továbbra sem
a helyes értéket mutatja. A megjelenített
rendelkezésre álló akkumulátor teljesítmény
csak hozzávetőleges érték.
• Az üzemi körülményektől, a hőmérséklettől
és a környezettől függően előfordulhat, hogy
a E szimbólum, amely azt jelzi, hogy az
akkumulátor már majdnem lemerült, néha
akkor is villogni kezd, ha az akkumulátor
által biztosított üzemidő még 5–10 perc.
Az akkumulátor tárolása
Az akkumulátor élettartama
• Az akkumulátor kapacitása a rendszeres
használat alatt idővel lecsökken. Ha
jelentősen lerövidül az akkumulátor által
biztosított üzemidő, akkor az akkumulátor
valószínűleg élettartamának vége felé jár,
vásároljon új akkumulátort.
• Az egyes akkumulátorok élettartama a
tárolási és működtetési feltételek, illetve a
környezet függvényében egymástól eltérő
lehet.
A készüléken található DV felület
i.LINK-kompatibilis DV felület. Az
alábbiakban ismertetjük az i.LINK
szabványt és jellemzőit.
Mi az i.LINK?
Az i.LINK olyan digitális soros
interfész, amely két, i.LINK
csatlakozóaljzattal rendelkező készülék
között digitális videó-, digitális audio- és
egyéb adatok kétirányú továbbítására
szolgál. Az i.LINK kábelen át más
készülékek vezérelhetők is.
Az i.LINK-kompatibilis készülékek
csatlakoztatásához elegendő egyetlen
i.LINK kábel. A lehetséges
alkalmazások között említhetjük a
különböző digitális AV készülékekkel
végzett műveleteket és adatátviteli
tranzakciókat.
Ha láncba fűzve 2 vagy több i.LINKkompatibilis készüléket csatlakoztatunk,
akkor a többi berendezésen is
végezhetők műveletek. Meg kell
azonban jegyeznünk, hogy a
csatlakoztatandó készülék jellemzőinek
és műszaki adatainak függvényében a
működési mód eltérő lehet.
• Rendszerint csak egyetlen készüléket lehet
az i.LINK kábellel a kamerához
csatlakoztatni. Ha a kamerát olyan i.LINKkompatibilis készülékhez csatlakoztatja,
amely legalább két DV aljzattal is
rendelkezik, olvassa el az illető készülék
használati útmutatóját.
• Az i.LINK kifejezést a Sony javasolta az
IEEE 1394-es adatszállító vezeték köznapi
megnevezésére, és mint védjegyet számos
cég elfogadta.
• Az IEEE 1394 nemzetközi szabvány,
amelyet az Institute of Electrical and
Electronics Engineers (az amerikai
székhelyű Villamosmérnökök Egyesülete)
hagyott jóvá.
Folytatás ,
További információk
• Ha az akkumulátort hosszú időn át nem
használja, töltse fel teljesen, és évente
egyszer tegye fel a kamerára és használja egy
kicsit, hogy ezzel fenntartsa az akkumulátor
működőképességét. Tároláshoz vegye le az
akkumulátort a kameráról, és tegye száraz,
hűvös helyre.
• Az akkumulátort úgy tudja a kamerával
teljesen lemeríteni, hogy az
(EGYEBEK) menüben az [AUTO.KIKAP]
lehetőséget [SOHA] értékre állítja, és a
kamerát a kazettás felvétel készenléti
állapotában hagyja mindaddig, amíg az
magától ki nem kapcsol (41. oldal).
Az i.LINK
63
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
Az i.LINK sebessége
Az i.LINK maximális jelátviteli
sebessége a készülék függvényében
változhat. Háromféle jelátviteli sebesség
használatos:
S100 (kb. 100Mbps*)
S200 (kb. 200Mbps)
S400 (kb. 400Mbps)
Az egyes készülékek használati
útmutatójának „Műszaki adatok”
fejezete megadja a jelátviteli sebességet.
Egyes készülékeken ezt az i.LINK
csatlakozóaljzat közelében is feltüntetik.
Ha különböző jelátviteli sebességű
készülékeket csatlakoztat egymáshoz, a
tényleges jelátviteli sebesség időnként
eltérhet a feltüntetett értéktől.
* Mi a Mbps?
A Mbps a „megabits per second”
(megabit/másodperc) kifejezés
rövidítése, és az egy másodperc alatt
küldhető vagy vehető adatmennyiséget
fejezi ki. A 100 Mbps kifejezés például
azt jelenti, hogy egy másodperc alatt
100 megabitnyi adat küldésére van
lehetőség.
A kamera i.LINK funkciói
Ha többet szeretne megtudni arról,
hogyan lehet másolatot készíteni úgy,
hogy a kamerát egy másik DV aljzattal
rendelkező videokészülékhez
csatlakoztatja, olvassa el a 43. oldalon,
46.
A kamerát nemcsak videokészülékhez,
hanem más Sony gyártmányú i.LINK
(DV interfész) csatlakozóval rendelkező
készülékhez (például VAIO sorozatú
személyi számítógéphez) is
csatlakoztathatja.
64
Egyes i.LINK-kompatibilis eszközök,
így például a digitális televíziók, a
DVD-, MICROMV- vagy HDVfelvevők/lejátszók nem használhatók
DV eszközökkel. Mielőtt más
készülékhez csatlakozna, bizonyosodjék
meg arról, hogy az illető eszköz
kompatibilis-e a DV eszközökkel. A
részleteket, a biztonsági előírásokat és a
használható szoftvereket illetően
olvassa el a csatlakoztatandó készülék
használati útmutatóját.
b Megjegyzés
• Amikor a kamerát egy másik i.LINKkompatibilis eszközhöz csatlakoztatja, ne
felejtse el kikapcsolni az eszközt, és mielőtt a
i.LINK kábelt csatlakoztatná vagy kihúzná,
vegye ki a fali konnektorból a hálózati
adaptert.
A szükséges i.LINK kábel
Használjon Sony i.LINK 4–4 pólusú
kábelt (DV másoláshoz).
A kamera használata
Használat és gondozás
• A kamerát és tartozékait ne használja és ne
tárolja az alábbi helyeken.
– Ahol nagy melegnek, hidegnek vagy
nedvességnek vannak kitéve. Soha ne
hagyja őket olyan helyen, ahol a
hőmérséklet 60 °C fölé emelkedhet,
például tűző napon parkoló gépkocsiban,
hősugárzó mellett vagy közvetlen
napsugárzásnak kitett helyen. A nagy
meleg hatására meghibásodhatnak,
deformálódhatnak.
– Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen helyen a
kamera meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok és sugárzás
közelében. Ilyen helyen előfordulhat,
hogy a felvétel nem lesz élvezhető.
– AM vevőkészülékek és
videoberendezések közelében. Ezek zajt
okozhatnak.
– ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
x Ha a kamerát sokáig nem
használja
• Időnként kapcsolja be és kb. 3 percig
üzemeltesse, pl. játsszon le egy kazettát.
• Tárolás előtt teljesen merítse le az
akkumulátort.
Páralecsapódás
Ha a kamerát hideg helyről közvetlenül
meleg helyre viszi, a kamera belsejében,
a szalag felszínén vagy a lencsén pára
csapódhat le. Ilyenkor előfordulhat,
hogy a szalag a fejre tapad és megsérül,
vagy a készülék nem megfelelően
működik. Ha a kamera belsejében
páralecsapódás tapasztalható,
megjelenik a [%Z Páralecsapódás
történt. Vegye ki a kazettát.] vagy [%
Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki 1
órára.] üzenet. Ha a pára a lencsére
csapódik le, ilyen üzenet nem jelenik
meg.
x Ha páralecsapódás történt
A kazettakidobás kivételével egyik
funkció sem működik. Vegye ki a
kazettát, kapcsolja ki a kamerát, és kb. 1
órán keresztül hagyja nyitva a
kazettatartó tetejét. A kamerát akkor
lehet ismét használni:
• Ha bekapcsoláskor nem jelenik meg a
figyelmeztető üzenet.
• A % vagy Z nem villog, a kazetta
behelyezése, vagy a szalagvezérlő gombok
érintése esetén.
További információk
– Homokos tengerparton, poros helyen. Ha
homok vagy por kerül a kamerába, az
meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
– Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD képernyőt, a keresőt és a lencsét
közvetlen napsugárzás érheti. A közvetlen
napsugárzás tönkreteheti a kereső belsejét
és az LCD képernyőt.
• A kamerát DC 6,8 V/7,2 V (akkumulátor)
vagy DC 8,4 V (AC adapter) feszültségről
üzemeltesse.
• Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez
használja az ebben az útmutatóban javasolt
tartozékokat.
• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen
vizes (ne érje pl. eső, tengervíz). Ha a
kamera vizes lesz, meghibásodhat.
Esetenként az ilyen meghibásodás nem is
javítható.
• Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a
kamerát, és a további üzemeltetés előtt
nézesse meg egy Sony márkakereskedővel.
• Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje
szét, ne alakítsa át, ügyeljen, hogy ne érje
erős fizikai ráhatás: ne kalapálja, ne ejtse le,
ne lépjen rá. A lencsével különösen
óvatosan bánjon.
• Amikor nem használja a kamerát, a
POWER kapcsolót állítsa OFF(CHG)
helyzetbe.
• Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. A képen zaj
jelenhet meg.
• Amikor kihúzza a hálózati kábelt, mindig a
dugót fogja meg, soha ne magát a kábelt.
• Ügyeljen a hálózati kábel épségére; ne
tegyen rá nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
• A DCR-HC45E típusokhoz mellékelt
távirányítót és a gombelemet tartsa a
gyerekektől elzárva. Ha a gyerek az elemet
véletlenül lenyeli, azonnal forduljon
orvoshoz.
• Ha folyik az elem,
– keresse fel a hivatalos helyi Sony
márkaszervizt,
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot,
Amikor a páralecsapódás még csak
elkezdődik, a kamera ezt nem mindig
érzékeli. Ilyen esetben néha előfordul,
hogy a kazettatartó tetejének kinyitása
után a kazetta 10 másodpercig még nem
jön elő. A jelenség nem utal
meghibásodásra. Ne csukja vissza a
kazettatartó fedelét, amíg elő nem jön a
kazetta.
Folytatás ,
65
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
x Megjegyzés a páralecsapódással
kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
kamerát hideg helyről meleg helyre viszi
(vagy fordítva), illetve ha a kamerát
párás helyen használja, például:
• ha a kamerát síterepről fűtött helyiségbe
viszi,
• ha a kamerát légkondicionált gépkocsiból
vagy helyiségből a szabadba, meleg levegőre
viszi ki,
• ha a kamerát zivatar vagy zápor után
használja,
• ha a kamerát meleg, párás helyen használja.
x A páralecsapódás megelőzése
Amikor a kamerát hideg helyről meleg
helyre viszi, tegye a kamerát műanyag
tasakba, és ügyeljen arra, hogy a tasak
tökéletesen zárva legyen. A tasakot csak
akkor bontsa ki, ha a tasakon belüli
hőmérséklet már elérte a környező
légtér hőmérsékletét (ez körülbelül egy
óra).
Videofej
• Ha a videofej beszennyeződik, a kamerával
nem lehet rendesen felvenni, illetve
lejátszáskor a kép vagy a hang torz lesz.
• Az alábbi esetekben 10 másodpercig tisztítsa
a videofejeket (nem mellékelt tartozék)
Sony DVM-12CLD tisztítókazettával:
– ha lejátszáskor a képen mozaikszerű zaj
látható vagy ha a képernyők kék,
– ha a lejátszott kép nem mozdul,
– ha nem jelenik meg a kép vagy ki-kihagy a
hang,
– [x
Piszkos a videofej. Használjon
tisztítókazettát.] jelenik meg a képernyőn
felvétel/lejátszás alatt.
66
• A hosszú használat során a videofej elkopik.
Ha nem éles a kép és ezen a tisztítókazetta
(nem mellékelt tartozék) sem segít, akkor
előfordulhat, hogy a videofej elhasználódott.
A videofej cseréjéhez lépjen kapcsolatba a
Sony márkakereskedővel, illetve a
legközelebbi Sony márkaszervizzel.
LCD képernyő
• Ügyeljen arra, hogy az LCD képernyőt ne
érje erős nyomás, mert tönkremehet.
• Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn „utófénylés”,
„képvisszamaradás” jelenhet meg. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• A kamera működése közben az LCD
képernyő háta felmelegedhet. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
x Az LCD képernyő tisztítása
Ha az LCD képernyő poros vagy
ujjlenyomatok vannak rajta, akkor puha
ruhával tisztítsa meg. Ha az LCD
Cleaning Kit tisztítókészletet használja
(nem mellékelt tartozék), a benne
található tisztító folyadékot ne vigye fel
közvetlenül az LCD képernyőre.
Nedvesítse meg vele a tisztítópapírt, és
azzal tisztítsa a képernyőt.
x Az érintőképernyő beállítása
(KALIBRÁLÁS)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő
gombjai nem megfelelően működnek.
Ilyen esetben hajtsa végre az alábbiakat.
Javasoljuk, hogy a művelet során a
kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel üzemeltesse.
1 Kapcsolja ki a készüléket, tartsa
lenyomva a kamera DISP/BATT INFO
gombját, és közben a POWER
kapcsolóval válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot. Ezután nyomja le a DISP/
BATT INFO gombot, és tartsa
lenyomva kb. 5 másodpercig.
2 „Memory Stick” vagy hasonló
memóriakártya sarkával érintse meg a
képernyőn megjelenő „×” szimbólumot.
A por eltávolítása a kereső
belsejéből
1 Húzza ki a keresőt.
KALIBRÁLÁS
Ekkor a „×” szimbólum elmozdul. Ha
nem jó helyen érintette meg a
képernyőt, a 2 lépéstől kezdve ismételje
meg az eljárást.
2 Nyomja be és tartsa benyomva az
oldalon lévő fület egy vékony hegyű
eszközzel (pl. egy golyóstollal), és az
irányzékelem eltávolításához húzza
azt a nyíl irányába.
Fül
• Ha el van forgatva, akkor nem lehet
beállítani az LCD képernyőt.
A készülék házának
karbantartása
3 Távolítsa el a port az
irányzékelemről egy egy
lencsetisztító ecsettel vagy más
eszközzel.
A lencse gondozása és tárolása
• Törölje tisztára a lencse felületét tiszta
ruhával a következő esetekben:
– ha a lencse felületén ujjlenyomatok
vannak,
– nagyon meleg vagy nagy páratartalmú
helyen,
– ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó levegő
éri (például tengerparton).
• Tárolja a lencsét jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen.
• A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy
havonta egyszer kapcsolja be és használja
egy kicsit.
4 Nyomja be a keresőt a kamera
belsejébe.
További információk
• Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves
puha ruhával törölje meg, majd száraz puha
ruhával törölje szárazra.
• A felület állapotának megóvása érdekében
tartsa szem előtt az alábbiakat:
– ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott
ruhát, impregnálószer, rovarirtót,
– ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett,
– ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
5 Távolítsa el a port a belső területről,
ahova az irányzékelem volt
csatlakoztatva egy lencsetisztító
ecsettel vagy más eszközzel.
Folytatás ,
67
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
A kamera működését azonban nem
befolyásolja, hogy az újratölthető elem
fel van-e töltve, lemerült elemmel
csupán a felvétel idejét nem lehet
rögzíteni.
6 Csatlakoztassa az irányzékelemet a
keresőhöz úgy, hogy addig húzza,
amíg bekattan.
x Feltöltés
A kamerára csatlakoztassa a mellékelt
hálózati tápegységet (amelyet bedugott
a fali csatlakozóaljzatba), a POWER
kapcsolót tolja OFF(CHG) helyzetbe, és
legalább 24 órán át hagyja így a
kamerát.
A távirányító elemének cseréje
(DCR-HC45E)
1 Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze
bele a vágásba, és húzza ki az
elemtartót.
2 Tegyen be egy új elemet úgy, hogy
a + vége felfelé nézzen.
3 Kattanásig tolja vissza az elemtartót a
távirányítóba.
b Megjegyzés
• Az irányzékelem precíziós rész. Ne szedje
szét.
• Ne érintse meg az irányzékelem lencséjét.
A beépített újratölthető elem
töltése
A kamerában beépített, újratölthető
elem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat,
ha a POWER kapcsolót OFF(CHG)
állásba tolja. A beépített újratölthető
elem mindig töltődik, amikor az AC
adapter be van dugva a fali
csatlakozóba, és az akkumulátor
csatlakoztatva van a kamerához. Az
újratölthető elem körülbelül 3 hónap
alatt merül le teljesen, ha időközben a
kamerát, és az AC adaptert sem
használja. A kamerát a beépített
újratölthető elem feltöltése után
használja.
68
Fül
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelően bánik vele, az
elem felrobbanhat. Ne töltse, ne szedje
szét és ne dobja tűzbe!
• Ha lemerülőben van a lítiumelem, a
távirányító hatótávolsága lerövidül, sőt az is
előfordulhat, hogy a távirányító nem
megfelelően működik. Ilyen esetben az
elemet cserélje ki egy Sony CR2025 típusú
lítium elemre. Ha másfajta elemet használ,
az tüzet vagy robbanást okozhat.
Műszaki adatok
Rendszer
Gyújtótávolság
f=1,9 ~ 76 mm
35 mm-es fényképezőgépegyenérték
CAMERA üzemmódban:
36 ~ 1 440 mm
F1,8 ~ 4,1
Szűrő átmérője: 30 mm
Színhőmérséklet
[AUTO.], [EGYRE], [BELTÉRI]
(3 200 K), [KÜLTÉRI] (5 800 K)
Minimális megvilágítás
5 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (a NightShot plus funkció
használatánál)
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
Audio/videokimenet
10 pólusú csatlakozó
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Fényerősség: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Színesség-jel: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Audiojel: 327 mV (47 kΩ (kiloohm)
terhelési impedanciánál), Kimeneti
impedancia kisebb, mint 2,2 kΩ
(kiloohm)
USB aljzat (DCR-HC37E/HC38E)
mini-B
DV bemenet/kimenet (DCR-HC38E)
i.LINK csatlakozó (IEEE
1394, 4 pólusú csatlakozó, S100)
DV kimenet (DCR-HC37E)
i.LINK csatlakozó (IEEE
1394, 4 pólusú csatlakozó, S100)
További információk
Képfelvevő rendszer
2 forgó fej, helikális
pásztázórendszer
Hangfelvevő rendszer
Forgó fejes, PCM rendszerű
Kvantálás: 12 bites (mintavételi
frekvencia: 32 kHz, sztereó 1,
sztereó 2), 16 bites (mintavételi
frekvencia: 48 kHz, sztereó)
Videojel
PAL színrendszer, CCIR
szabványok
Használható kazetták
jelzéssel ellátott mini DV
kazetta
Szalagsebesség
SP: kb. 18,81 mm/s
LP: kb. 12,56 mm/s
Felvételi/lejátszási idő
SP: 60 perc (DVM60-as kazetta
esetén)
LP: 90 perc (DVM60-as kazetta
esetén)
Előre-/visszacsévélés ideje
Kb. 2 perc 40 másodperc (DVM60
kazetta és újratölthető akkumulátor
használatával)
Kb. 1 perc 45 másodperc (DVM60
kazetta és az AC adapterre
használatával)
Kereső
Elektromos kereső (színes)
Képalkotó
3,0 mm-es (1/6 típusú) CCD (Charge
Coupled Device – töltéscsatolt
eszköz)
Összesen: kb. 800 000 képpont
Effektív (mozgókép):
kb. 400 000 képpont
Lencse
Carl Zeiss Vario-Tessar
40 × (optikai), 2 000 × (digitális)
LCD képernyő
Kép
6,2 cm (2,5 képátló)
Képpontok száma
123 200 (560 × 220)
Folytatás ,
69
Műszaki adatok (folytatás)
Általános jellemzők
Tápfeszültség
DC 6,8 V/7,2 V (akkumulátor)
DC 8,4 V (AC adapter)
Átlagos teljesítményfelvétel
Kamera-felvételi üzemmódban a
kereső használatával 1,8 W
Kamera-felvételi üzemmódban az
LCD képernyő használatával 2,1 W
Üzemi hőmérséklet
0 °C és 40 °C között
Tárolási hőmérséklet
–20 °C és +60 °C között
Méretek (kb.)
63 × 85 × 114 mm (szél./mag./mély.)
a kiálló részekkel együtt
63 × 85 × 115 mm (szél./mag./mély.)
a kiálló részekkel együtt, a csatolt
NP-FH30 mellékelt akkumulátorral
Tömeg (kb.)
390 g a fő egység
450 g az NP-FH30 újratölthető
akkumulátorral és a DVM60
kazettával.
Mellékelt tartozékok
Lásd 7. oldalon.
Handycam Station DCRA-C156
Kimeneti csatlakozók
(DCR-HC45E)
Audio/videokimenet
10 pólusú csatlakozó
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Fényerősség: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Színesség-jel: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Audiojel: 327 mV (47 kΩ (kiloohm)
terhelési impedanciánál), Kimeneti
impedancia kisebb, mint 2,2 kΩ
(kiloohm)
70
USB aljzat
mini-B
DV kimenet
i.LINK csatlakozó (IEEE
1394, 4 pólusú csatlakozó, S100)
AC adapter AC-L200/L200B
Tápfeszültség
AC 100 – 240 V váltakozó áram,
50/60 Hz
Áramfelvétel
0,35 – 0,18 A
Teljesítményfelvétel
18 W
Kimeneti feszültség
DC 8,4 V*
Üzemi hőmérséklet
0 °C és 40 °C között
Tárolási hőmérséklet
–20 °C és +60 °C között
Méretek (kb.)
48 × 29 × 81 mm (szél./mag./mély.) a
kiálló részek nélkül
Tömeg (kb.)
170 g tápkábel nélkül
* További adatok a az AC adapterre
ragasztott címkén találhatók.
Újratölthető akkumulátor
(NP-FH30)
Maximális kimeneti feszültség
DC 8,4 V egyenáram
Kimeneti feszültség
DC 7,2 V egyenáram
Kapacitás
3,6 Wh (500 mAh)
Méretek (kb.)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (szél./mag./
mély.)
Tömeg (kb.)
40 g
Üzemi hőmérséklet
0 °C és 40 °C között
Védjegyek
Típus
Lítium-Ion
A gyártó fenntartja a jogot, hogy a típus külső
megjelenését és műszaki paramétereit
előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.
Eltérések az egyes típusok
között
DCR-HC
37E
DV Csatlakozó
OUT
Infravörös
érzékelő
–
Handycam Station
–
DCR-HC
38E
45E
DV Csatlakozó
IN/
OUT
OUT
Infravörös
érzékelő
–
z
Handycam Station
–
z
• A „Handycam” és a
a
Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
• A „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• Az i.LINK és a a Sony Corporation
védjegyei.
•
is védjegy.
• A Microsoft, a Windows és a Windows
Media a U. S. Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban.
• Macintosh az Apple Computer, Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
• A Pentium az Intel Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye.
• Az Adobe és az Adobe reader az Adobe
Systems Incorporated bejegyzett védjegyei
vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/
vagy más országokban.
Minden más említett terméknév
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye. Sem a ™, sem az „®” jel nem
szerepel ebben a kézikönyvben.
z Tartalmazza
– Nem tartalmazza
További információk
71
Gyors segédlet
Részek és vezérlők azonosítása
A ( )-ben lévő számok a hivatkozási oldalak.
A NIGHTSHOT PLUS kapcsoló (19)
B Power zoom gomb (19)
C
OPEN/EJECT gomb (15)
D Kapcsok a vállszíj számára
Vállszíj csatolása (nem mellékelt
tartozék).
E Rögzítőpánt (14)
F Lencse (Carl Zeiss Lens) (4)
G LENS COVER kapcsoló (14)
H A DCR-HC45E esetében:
Infravörös érzékelő
A kamera működtetéséhez a
távkapcsolót (75) fordítsa a kamera
infravörös érzékelője felé.
I Beépített sztereó mikrofon (33)
J Infravörös port (19)
72
A DISP/BATT INFO gomb (10, 14)
B EASY gomb (16)
C RESET gomb
Az összes állítható értéket –
beleértve a dátumot és az időt is –
alaphelyzetbe állítja.
D LCD képernyő/érintőképernyő
(14, 76)
Gyors segédlet
E Zoom gombok (19)
F REC START/STOP gomb (16, 18)
G Hangszóró
A hangok a hangszóróból jönnek. A
hangerő beállítását lásd a 21. oldalon.
H BATT (akkumulátor kioldás) PUSH
gomb (10)
I CHG (töltés) lámpa (8)
J A DCR-HC37E/HC38E esetében:
(USB) aljzat
K BACK LIGHT gomb (20)
Folytatás ,
73
Részek és vezérlők azonosítása (folytatás)
A POWER kapcsoló (12)
B Kereső (14)
C Irányzék (67)
D A kereső élességbeállító gombja (14)
E A DCR-HC37E esetében:
DV OUT felület (43)
A DCR-HC38E esetében:
DV felület (43, 46)
F DC IN csatlakozó (8)
G A/V OUT aljzat (25, 43)
H CAMERA, PLAY/EDIT lámpa (12)
I REC START/STOP gomb (16, 18)
J Állványfoglalat
Állvány hozzáadása (nem mellékelt
tartozék: a csavar hossza 5,5 mm-nél
kevesebb kell legyen) az
állványfoglalathoz egy állványcsavar
használatával.
K A DCR-HC45E esetében:
Interfész csatlakozó
74
A DCR-HC45E esetében:
Handycam Station
1
A Interfész csatlakozó
B
(USB) aljzat
C
DV OUT felület (44)
D DC IN csatlakozó (8)
E A/V OUT aljzat (25, 44)
2
3
4
5
A DCR-HC45E esetében:
Távirányító
A Jeladó
1
B REC START/STOP gomb (16, 18)
C Power zoom gombok (19)
2
D Szalagvezérlő (Visszacsévélés,
Lejátszás, Előrecsévélés, Szünet,
Állj, Lassított lejátszás) gombok
(17, 21)
3
5
b Megjegyzés
Szigetelő lap
• A távirányító használatba vétele előtt
távolítsa el a szigetelő lapot.
• A kamera működtetéséhez a távkapcsolót
(72. oldal) fordítsa a kamera infravörös
érzékelője felé.
• Az elemcserét lásd a 68. oldalon.
Gyors segédlet
E DISPLAY gomb (14)
A képernyő kijelzések
eltüntetéséhez ezt a gombot nyomja
meg.
4
75
A lejátszás/felvétel alatt látható kijelzők
Felvétel
1
Módosításra utaló
kijelzések
2
3
4
5
FELV.
60p
60p
Az LCD képernyőn megjelenő
kijelzések jelentéséről a [SEGÉDLET]
(77. oldal) ad információt.
b Megjegyzés
• Néhány kijelző használat közben nem
látható [SEGÉDLET].
SEG.
7
Jobb oldalon
felül
Bal oldalon felül
6
A A még felhasználható energia
(hozzávetőleg)
60p
KÉSZ
0:00:00
60p
B Felvételi üzemmód (SP vagy LP) (40)
C A felvétel állapota ([KÉSZ]
(készenlét) vagy [FELV.] (felvétel))
D Felvétel: Szalagszámláló (óra: perc:
másodperc)
Lejátszás: Időkód (óra: perc:
másodperc: képkocka)
E A kazetta kapacitása (a felvétel
hozzávetőleges hossza) (40)
/
SZERK
+
SEG.
Alul
FN
Középen
Bal oldalon felül
Kijelzés
F Funkciógomb (27)
Jelentése
HANGMÓD (40)
G Segédlet gomb (22)
Jobb oldalon felül
Megtekintés
Kijelzés
Jelentése
DV bemenet (46)
1
2
8
4
5
Középen
60p
60p
Kijelzés
Jelentése
NightShot plus (19)
7
%Z
SEG.
Figyelmeztetés (58)
Alul
9
6
H A szalagtovábbítás kijelzője
Kijelzés
Rugalmas fénymérő
(29)/Kézi expozíció (30)
I Videókezelő gombok (21)
9
76
Jelentése
Kézi fókuszbeállítás
(28)
Kijelzés
Jelentése
.
Ellenfény kompenzálás
(20)
JELENET (29)
Képeffekt (36)
A művelet befejezéséhez érintse meg a
[VÉGE] gombot.
Fehéregyensúly (31)
n
Szélesvásznú üzemmód
kiválasztva (37)
SteadyShot ki (38)
/
2 Érintse meg az értelmezni kívánt
kijelzőt tartalmazó területet.
Ekkor a képernyőn megjelenik a
kijelzők jelentésének listája. Ha nem
találja az ellenőrizni kívánt kijelzőt,
érintse meg a [r .OLD]/[R .OLD]
területeket a váltáshoz.
SZERK
+
z Tippek
•A
t [SEGÉDLET] gomb
érintésével is elvégezheti a műveletet.
SZERKKERES (38)
Adatkód felvétel közben
A kamera felvétel közben
automatikusan rögzíti a dátumot, az időt
és a kamera beállításait. Ezek
felvételkor nem jelennek meg a
képernyőn, de lejátszáskor
[ADATKÓD] adatkódként
megtekintetők (32. oldal).
Az LCD képernyőn megjelenő kijelzők
jelentése könnyen megállapítható.
1 Érintse meg a [SEG.] t [SEGÉDLET]
gombot.
60p
Gyors segédlet
A képernyőn megjelenő
kijelzők értelmezése
(SEGÉDLET)
KÉSZ
60p
SEG.
77
Tárgymutató
Számok
É
12BIT...................................40
16BIT...................................40
ÉJI FÉNY (NightShot Fény)
............................................. 38
16:9SZÉLES .......................37
ÉJSZAKAI ........................ 29
21 pólusú aljzat ...................26
4:3 .........................................37
ADATKÓD..................32, 77
Akkumulátor ..................8, 62
AUTO.KIKAP
(Automatikus kikapcsolás)
..............................................41
A/V csatlakozó kábel...26, 44
Á
Í
Írásvédő fül .........................61
J
FEHÉR EGYNS
(Fehéregyensúly) ............... 31
JELENET ...........................29
FEKETE............................. 31
K
Felvétel ................... 16, 18, 54
KALIBRÁLÁS..................66
Felvételi idő........................ 11
KAM. ADAT ..................... 32
FELV.MÓD (Felvétel mód)
............................................. 40
KAM.BEÁLL. menü ........ 37
FÉNYMÉRŐ ................Lásd
Rugalmas fénymérő
Kazetta tisztítása ................ 66
Kazetta ..........................15, 61
FF......................................... 36
KAZ.BEÁLL. menü .........40
FFSZÍN............................... 31
KERETEZÉS ....................39
B
Figyelmeztető szimbólumok
............................................. 58
KER.H.VIL. (Kereső
háttérvilágítás)....................39
BACK LIGHT .............20, 55
Figyelmeztető üzenetek .... 59
KESKENYÍT ..................... 39
BEÁLL.MENÜ menü.......41
FIX FÓKSZ ....................... 28
Kezdőpont keresése...........23
BELTÉRI ...........................31
FÓKUSZ ...................... 28, 55
Kezelőgombok ................... 27
C
H
CD-ROM ............................48
Handycam Station ......... 8, 75
Képkockánkénti lejátszás
.............................................. 33
HANGERŐ (Hangerő).... 21
KÉZI BEÁLL menü .........36
DÁTUM/IDŐ ........13, 32, 77
HANGFELV. (Hang
hozzáadása) ........................ 34
Kijelzők ............................... 76
DEMÓ MÓD .....................41
HANGJELZÉS ................. 32
DIGIT.ZOOM (Digitális
zoom)...................................37
HANGKEVERŐ.............. 34
Állvány ................................74
D
E
Easy Handycam............16, 27
HANGMÓD...................... 40
Hálózati tápegység .............. 8
HÁTRALÉV ..................... 40
HÓ....................................... 30
EGYEBEK menü ..............41
KÉPEFFEKT.
(Képeffektus) ..................... 36
Külföldi használat .............. 60
KÜLTÉRI...........................31
L
LANGUAGE..................... 41
LCD ..................................... 42
LCD FÉNYE (LCD
fényerő) ............................... 32
EGYRE...............................31
I
„Első lépések” útmutató
........................................48, 51
Időkód................................. 76
LCD SZÍNE ....................... 39
ILLUSZTR. ....................... 36
LCD-HÁT.VL (LCD
háttérvilágítás)....................39
EXPOZÍCIÓ ......................30
„InfoLITHIUM ”
akkumulátor ....................... 62
Ismerkedés ........................... 7
78
i.LINK kábel.................44, 46
F
FEHÉR............................... 31
A
i.LINK ................................. 63
LCD képernyő....................14
LCD/KER.ÁL menü .........39
Lejátszás .................. 17, 21, 56
Lejátszás visszafelé.............33
SP (normál lejátszás) ......... 40
Lejátszási idő.......................11
SPORT (sport) ................... 30
LEJ.BEÁLL. menü............38
STEADYSHOT........... 38, 55
LP (hosszan játszó) ............40
Szalagszámláló ................... 76
Z
Zoom ...................................19
Számítógép ......................... 48
M
SZERKKERES ........... 23, 38
MÁS SEBES (Változó
sebességű lejátszás) ............33
SZÉLESEN (Szélesvásznú
megjelenítés) ...................... 39
Másolás ................................43
MEGJ.HELYE
(Megjelenítési helye) .........42
SZÉL.VÁSZN
(Szélesvásznú kiválasztás)
.............................................. 37
Menü ..............................27, 35
SZÉPIA .............................. 36
MOZAIK ............................36
MOZ. ÚSZT. ......................31
T
Műszaki adatok...................69
TÁJKÉP ............................. 29
MŰVEL.SEGÉD...............22
Távirányító ................... 41, 75
TÁVIR. ............................... 41
N
Telepít ................................. 49
NAPK. NYUGT (Napkelte
& Napnyugta) .....................29
Televíziós színrendszerek
.............................................. 60
NEG.KÉP ...........................36
TENGR PART .................. 30
NightShot plus ....................19
Töltési idő ........................... 11
NTSC ...................................60
Tükör üzemmód................. 20
TV ........................................ 25
Ó
ÓRABEÁLL. .....................12
U
PAL................................56, 60
Ú
PASZTELL ........................36
ÚSZTATÁS ....................... 30
Páralecsapódás....................65
Picture Motion Browser ....48
V
PORTRÉ (Lágy portré) ....29
VEZ. FELV. (Felvétel
vezérlés) .............................. 46
R
VÉGKERES (END
SEARCH) .................... 23, 55
REFLEKTOR ....................30
VID-KI/LCD...................... 42
Rugalmas fénymérő ...........29
VID.BEÁLL. menü .......... 38
S
Gyors segédlet
USBÁTVITEL .................. 41
P
VILÁGIDŐ ....................... 41
Visszajátszás ....................... 24
S VIDEO kábel ............26, 44
SEGÉDLET .......................77
79
HU
http://www.sony.net/
Printed in Japan
Download PDF