Sony | DCR-HC27E | Sony DCR-HC27E Használati útmutató

2-894-989-62(1)
Digitális videokamera
A kamera használati útmutatója
Ismerkedés
8
Felvétel/
18
Lejátszás
A menü használata
30
Másolás/Szerkesztés
46
Hibaelhárítás
53
További információk
63
DCR-HC27E/HC28E
© 2006 Sony Corporation
Először ezt olvassa el!
A termék használatba vétele előtt
olvassa át alaposan a használati
utasítást, és őrizze meg azt, hogy a
jövőben bármikor fellapozhassa.
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú
akkumulátort/elemet használja.
Ellenkező esetben tűz vagy sérülés
keletkezhet.
EURÓPAI VÁSÁRLÓINK
FIGYELMÉBE
FIGYELEM!
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses terek
zavarhatják a kamera kép- és hangminőségét.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, illetve
húzza ki, majd ismét csatlakoztassa az
adatátviteli (i.LINK stb.) kábelt.
2
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és egyéb
európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Használattal kapcsolatos
megjegyzések
A kamerával használható
kazetta típusok
• A DV jelölésű mini kazetták
.A
kamera nem tud Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező
kazettát használni (64. old.).
A kamera használata
• A kamerát ne tartsa az alábbi részeinél
fogva:
Kereső
Akkumulátor
• Az LCD képernyő és a kereső
rendkívül fejlett gyártástechnológiával
készült, így a ténylegesen működő
képpontok aránya több mint 99,99%.
Ennek ellenére előfordulhat, hogy
folyamatosan apró fekete pontok és/
vagy színes (fehér, piros, kék vagy
zöld) fénypontok jelennek meg az
LCD képernyőn és a keresőben. Ezek
a pontok a gyártási folyamat szokásos
velejárói, és semmilyen módon nem
befolyásolják a felvételt.
LCD kijelző
• A kamera nem por-, csepp-, és vízálló.
Lásd „Karbantartás és biztonsági
előírások” (68. old.).
• Amikor a kamerát egy másik
készülékhez i.LINK kábel segítségével
csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy
megfelelő állásban, erőltetés nélkül
dugja be a kamerába a
csatlakozódugót, hogy ne sérüljenek
meg az érintkezők, és megelőzze a
kamera hibás működését.
A menüelemekről, az LCD
panelről, a keresőről és a
lencséről
• A szürkén megjelenő menüelemek az
adott felvételi, illetve lejátszási
körülmények között nem
használhatók.
Fekete pont
Fehér, piros, kék
vagy zöld pont
• Működési hibát okozhat, ha az LCD
képernyőt, a keresőt vagy a lencsét
hosszú időre közvetlen
napsugárzásnak teszi ki.
• Ne filmezze a Napot. Ez a kamera
meghibásodáshoz vezethet. A napról
csak sötétebb fényviszonyok mellett,
például naplementekor készítsen
felvételt.
Felvételkészítés
• A felvétel megkezdése előtt próbálja
ki, hogy a készülék gond nélkül rögzítie a képet és a hangot.
• A gyártó még abban az esetben sem
vállal felelősséget a felvétel
elvesztéséből eredő kárért, ha a
felvétel, illetve lejátszás a kamera, az
információhordozók/tárolók stb.
meghibásodása vagy hibás működése
miatt meghiúsul.
Folytatás ,
3
Először ezt olvassa el! (folytatás)
• A tévéadások színrendszere
országonként/térségenként változik.
Ha az ezzel a kamerával készült
felvételt tévékészüléken szeretné
megnézni, akkor PAL rendszerű
tévékészüléket kell használnia.
• A televízió-programokat, a filmeket, a
videokazettákat és az egyéb
információhordozókat gyakran szerzői
jogok védik. Az ilyen anyagok
illetéktelen másolása a szerzői jog
védelméről szóló törvénybe ütközhet.
Erről a kézikönyvről
• Az LCD képernyőről és a keresőről a
kézikönyvben szereplő képek digitális
fényképezőgéppel készültek, így
előfordulhat, hogy nem pontosan
egyeznek meg azzal, amit Ön a
valóságban lát.
• A használatot a képernyőre a helyi
nyelveken kiírt szöveg segíti. Ha
szükséges, használat előtt változtassa
meg a kamera képernyőjének nyelvét
(14. old.).
• Ebben a kézikönyvben az ábrák a
DCR-HC28E típust mutatják. A
modell neve a kamera alján olvasható.
• A kivitel és a felvevő média és a
tartozékok műszaki adatainak
figyelmeztetés nélküli változtatásának
jogát fenntartjuk.
A Carl Zeiss lencséről
A kamerában tökéletes képet alkotó
Carl Zeiss optika található, amely a
német Carl Zeiss cég és a Sony
Corporation közös fejlesztésének
eredménye. A videokamera az MTF*
mértékrendszer követi, és a Carl Zeiss
optikától megszokott kiváló
képminőséget nyújtja.
* Az MTF jelentése Modulation Transfer
Function. Az érték azt mutatja, hogy a
tárgyról mennyi fény jut a lencsébe.
4
Tartalomjegyzék
Először ezt olvassa el! ..............................................................................2
Ismerkedés
1. lépés: A mellékelt tartozékok ellenőrzése ............................................8
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése ..........................................................9
3. lépés: A kamera bekapcsolása és szilárd tartása ..............................12
4. lépés: Az LCD panel és a kereső beállítása .......................................13
5. lépés: Az érintőképernyő használata .................................................14
A nyelv megváltoztatása .................................................................................. 14
A képernyőn megjelenő kijelzők értelmezése (SEGÉDLET) ................................ 14
6. lépés: A dátum és az idő beállítása ....................................................16
7. lépés: Kazetta behelyezése ................................................................17
Felvétel/Lejátszás
Könnyű Felvétel/Lejátszás (Easy Handycam) ........................................18
Felvétel ...................................................................................................20
Lejátszás ................................................................................................21
Felvétel/lejátszás közben használható funkciók, stb. ............................22
Felvétel
Zoomolás
Felvétel sötét helyeken (NightShot plus)
Az expozíció beállítása ellenfényben álló tárgyak esetén (BACK LIGHT)
Fókuszálás nem a középpontban lévő tárgyra (SPOT FOCUS)
Az expozíció rögzítése a kiválasztott tárgyhoz (Rugalmas fénymérő)
Felvételkészítés tükör üzemmódban
Állvány használata
A vállszíj használata
Lejátszás
A képek visszajátszása speciális effektekkel (Képeffektus)
Felvétel/Lejátszás
Az akkumulátor állapotának ellenőrzése (Akkumulátor állapota)
A műveleteknél hallható hangjelzés kikapcsolása (HANGJELZÉS)
A különféle értékek alaphelyzetbe állítása (RESET)
További alkatrészek és funkciók
A lejátszás/felvétel alatt látható kijelzők .................................................24
Kezdőpont keresése ..............................................................................26
A legutóbb készített felvétel utolsó jelenetének megkeresése (END SEARCH) .... 26
Kézi keresés (EDIT SEARCH) .......................................................................... 26
Ekkor vegye el ujját a gombról. A legutóbb felvett jelenetek visszanézése
(Visszajátszás) ...................................................................................... 27
Folytatás ,
5
A felvétel lejátszása televíziókészüléken ................................................ 28
A menü használata
A menüelemek használata .................................................... 30
Kezelőgombok ....................................................................................... 32
Menü elemek ......................................................................................... 37
KÉZI BEÁLL menü ......................................................................... 38
– AE PROGRAM/KÉPEFFEKT., stb.
KAM.BEÁLL. menü ........................................................................ 40
– DIGIT.ZOOM/SZÉL.VÁSZN/STEADYSHOT, stb.
LEJ.BEÁLL./
VID.BEÁLL. menü .............................................. 41
– HANGKEVERŐ
LCD/KER.ÁL menü ........................................................................ 42
– LCD-HÁT.VL/LCD SZÍNE/KER.H.VIL., stb
KAZ.BEÁLL. menü ......................................................................... 43
– FELV.MÓD/HANGMÓD/HÁTRALÉV
BEÁLL.MENÜ menü ...................................................................... 44
– ÓRABEÁLL./LANGUAGE, stb.
EGYEBEK menü ............................................................................ 44
– VILÁGIDŐ/HANGJELZÉS, stb.
Másolás/Szerkesztés
Másolás VCR/DVD készülékre, stb. ....................................................... 46
Felvétel készítése VCR stb. eszközről (DCR-HC28E) ............................ 48
Hang hozzáadása kazettán lévő felvételhez .......................................... 49
Külső eszközök csatlakoztatására kialakított aljzatok ........................... 52
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .......................................................................................... 53
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek .............................................. 60
6
További információk
A kamera használata külföldön ..............................................................63
Használható kazetták .............................................................................64
Az „InfoLITHIUM” akkumulátorról ..........................................................65
Az i.LINK .................................................................................................66
Karbantartás és biztonsági előírások .....................................................68
Műszaki adatok ......................................................................................71
Tárgymutató ...........................................................................................74
7
Ismerkedés
1. lépés: A mellékelt tartozékok
ellenőrzése
Győződjék meg arról, hogy az alábbi
tartozékok benne vannak a kamera
dobozában.
A zárójelben álló szám azt jelzi, hogy az
illető tartozékból hány darabnak kell a
csomagban lennie.
Újratölthető akkumulátor NP-FP30 (1) (9,
65. old.)
Hálózati tápegység (1) (9. old.)
A kamera használati útmutatója (ez a
kézikönyv) (1)
Hálózati kábel (1) (9. old.)
A/V csatlakozó kábel (1) (28, 46. old.)
Lencsevédő (1) (12, 20. old.)
• A lencsevédő felszerelése
A lencsevédőt, a szíj segítségével az alábbi
ábrán látható módon rögzítse a fogantyú
fémrészéhez.
8
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
Töltse fel a (P sorozatú/H sorozatú)
(65. old.) „InfoLITHIUM”
akkumulátort, miután felhelyezte a
kamerára.
2 Tolja a POWER kapcsolót felfelé,
OFF(CHG) helyzetbe. (Ez az
alaphelyzet.)
POWER kapcsoló
Ismerkedés
DC IN
csatlakozó
DC dugó
3 A hálózati tápegységet
csatlakoztassa a kamera DC IN
aljzatához.
A fali csatlakozó
aljzatba
Hálózati tápegység
Hálózati kábel
1 Az akkumulátor érintkezőit
igazítsa a kamerához 1, majd
kattanásig csúsztassa az
akkumulátort a nyíl irányába 2.
DC IN csatlakozó
A v jelzés az LCD felé
mutasson.
4 Csatlakoztassa a tápkábelt az AC
adapterhez és a fali
csatlakozóaljzathoz.
CHG (töltés) lámpa
2
1
Ekkor felgyullad a CHG (töltés)
kijelző, és megkezdődik a töltés.
Folytatás ,
9
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése (folytatás)
5 Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött , kialszik a CHG
(töltés) kijelző. Húzza ki az AC
adaptert a DC IN aljzatból.
Amikor a DC IN aljzatból kihúzza a
hálózati tápegységet, a kamerát is, az
egyenáramú csatlakozódugót is
fogja.
Az akkumulátor tárolása
Ha hosszabb ideig kívánja tárolni az
akkumulátort, tárolás előtt teljesen
merítse le (66. old.).
Töltési idő
Hozzávetőlegesen ennyi idő alatt (perc)
alatt töltődik fel teljesen egy teljesen
lemerült akkumulátor.
Akkumulátor
Külső áramforrás használata
A kamerát a fali csatlakozóaljzatba
csatlakoztatva is használhatja úgy, ha a
kamerát ugyanúgy csatlakoztatja, mint
az akkumulátor töltése esetén. Ekkor
nem fogyasztja az akkumulátort.
Az akkumulátor kivétele
1 Tolja a POWER kapcsolót OFF
(CHG) helyzetbe. Egyik kezével
tartsa nyomva V BATT
(akkumulátor) gombot.
2 A másik kezével a nyíl irányába
távolítsa el az akkumulátort.
POWER kapcsoló
1
2
V BATT (akkumulátor)
kioldó gomb
115
NP-FP50
125
NP-FP71
170
NP-FP90
220
NP-FH50
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Felvételi idő
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
Akkumulátor
Jellemző
Folyamatos
felvételi
felvételi idő
idő*
NP-FP30
(tartozék)
110
55
NP-FP50
135
65
160
80
NP-FP71
330
165
395
195
NP-FP90
500
250
580
290
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
10
Töltési idő
NP-FP30
(tartozék)
95
45
155
75
180
90
330
165
395
195
760
380
890
445
A töltési/felvételi/lejátszási időről
• 25 °C esetén mért érték. (Javasolt
hőmérséklettartomány: 10 °C és 30 °C
között.)
• Hidegben a felvételi és lejátszási idő
rövidebb lehet.
• A felvételi és lejátszási idő a kamera
használati körülményeinek függvényében
rövidebb lehet.
Lejátszási idő
Az AC adapterről
• A hálózati tápegységet csatlakoztassa egy
közeli fali csatlakozóaljzatba. Ha a kamera
használata során meghibásodást észlel,
azonnal húzza ki a hálózati tápegységet a fali
csatlakozóaljzatból.
• A hálózati csatlakozóaljzatot ne helyezze el
szűk helyen, például a fal és egy bútordarab
között.
• Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja
rövidre sem az AC adapter egyenáramú
dugójának, sem pedig az akkumulátornak a
pólusait, mert az meghibásodáshoz vezethet.
A fentiek be nem tartása a kamera hibás
működéséhez vezethetnek.
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
Akkumulátor
Nyitott LCD Zárt LCD
panel
panel
esetén
esetén
NP-FP30
(tartozék)
105
135
NP-FP50
150
190
NP-FP71
370
465
NP-FP90
550
705
NP-FH50
170
220
NP-FH70
370
465
NP-FH100
845
1065
Ismerkedés
• Az időket az alábbi körülmények között
mértük:
Felső érték: Felvétel az LCD képernyővel.
Alsó érték: Felvétel keresővel, zárt LCD
panel mellett.
* A jellemző felvételi idő azt mutatja, hogy
mennyi ideig készíthet felvételt, ha gyakran
indítja el/állítja le a felvételt, ha gyakran
zoomol, illetve ha gyakran kapcsolja a
készüléket ki/be.
FIGYELEM!
• Ha a hálózati tápegység a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is
feszültség alatt áll, ha kikapcsolja.
Az akkumulátorról
• Az akkumulátor töltésének megkezdése
előtt tolja a POWER kapcsolót OFF(CHG)
helyzetbe.
• A CHG (töltés) kijelző töltés közben villog,
vagy az akkumulátor állapotát (23. old.) nem
mutatja pontosan a kamera a következő
esetekben:
– az akkumulátort nem megfelelően
helyezte be,
– az akkumulátor sérült,
– az akkumulátor elhasználódott. (Csak a
Battery Info képernyőn.)
• Ha a hálózati tápegység a kamera DC IN
aljzatához csatlakozik, akkor az
akkumulátor még abban az esetben sem
látja el árammal a kamerát, ha a hálózati
tápegység nem csatlakozik a fali
konnektorhoz.
11
3. lépés: A kamera bekapcsolása és
szilárd tartása
Felvételkészítéshez, illetve lejátszáshoz
addig tolja a POWER kapcsolót, amíg
fel nem gyullad a kívánt üzemmódnak
megfelelő kijelző.
Amikor a kamerát első alkalommal
kapcsolja be, a [ÓRABEÁLL.]
képernyő jelenik meg (16. old.).
POWER kapcsoló
PLAY/EDIT: Felvételek lejátszása,
szerkesztése.
• Ha beállította a dátumot és az időt
([ÓRABEÁLL.], 16. old.), a kamera
következő bekapcsolásánál, az LCD
panelen néhány másodpercre megjelenik
az aktuális dátum és a pontos idő.
Lencsevédő
3 A kamera helyes tartása.
4 A megfelelő fogás érdekében
1 A lencsevédő oldalain található
szorítsa meg a rögzítőpántot.
gombok megnyomásával vegye le
a lencsevédőt a kameráról.
4
1
2
3
2 A POWER kapcsolót addig tolja a
nyíl irányába, amíg fel nem
gyullad a megfelelő kijelző.
Ha a POWER
kapcsoló
OFF(CHG) állásban
van, tolja lefelé,
miközben lenyomva
tartja a zöld gombot.
A felgyulladó kijelzők:
CAMERA: Felvételkészítés kazettára.
12
A készülék kikapcsolása
1 Tolja a POWER kapcsolót OFF
(CHG) helyzetbe.
2 Helyezze vissza a lencsevédőt.
• A gyári beállítás szerint az
energiatakarékosság érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol, ha kb. 5 percig
nem használja ([AUTO.KIKAP], 44. old.).
4. lépés: Az LCD panel és a kereső
beállítása
Az LCD panel
A kereső
Az LCD panelt hajtsa ki úgy, hogy az a
kamerával 90 fokos szöget zárjon be
(1), majd forgassa el úgy, ahogy azt a
felvétel, illetve a lejátszás megkívánja
(2).
Ha az akkumulátor lemerülését el
szeretné kerülni vagy ha az LCD
panelen látható kép minősége rossz, a
keresőn is nézheti a képeket.
Kereső
Ismerkedés
180 fok
(legfeljebb)
2
1
90 fok
(legfeljebb)
90 fokban a
kamerától
• Ha az LCD panelt a lencse felé 180 fokkal
elfordítja, akkor vissza tudja csukni az LCD
panelt a kamerához úgy, hogy az LCD
képernyő kifelé néz. Ez lejátszáskor
praktikus lehet.
• Az LCD képernyő fényerejének
beállításához lásd [LCD-FÉNY] (35,
36. old.).
A kereső
élességbeállító gombja
Addig mozgassa, amíg a
kép éles nem lesz.
• A kereső háttérvilágításának fényereje a
(LCD/KER.ÁL) - [KER.H.VIL.]
(42. old.) kiválasztásával állítható be.
• A keresőnél a [ÚSZTATÁS] és a
[EXPOZÍCIÓ] lehetőségeket állíthatja be
(33. old.).
13
5. lépés: Az érintőképernyő használata
Az érintőképernyő segítségével
lejátszhatja a felvett képeket (21. old.),
vagy módosíthatja a beállításokat
(30. old.).
Kezével támassza meg az LCD panel
hátsó részét. A képernyőn látható
gombokat csak ez után érintse meg.
DISP/BATT INFO gomb
A nyelv megváltoztatása
Beállítható, hogy a képernyőn az
üzenetek milyen nyelven jelenjenek
meg. A képernyő nyelvét a [
LANGUAGE] pontban választhatja ki
a
(BEÁLL.MENÜ) alatt (30,
44. old.).
A képernyőn megjelenő
kijelzők értelmezése
(SEGÉDLET)
A képernyőn megjelenő kijelzők
(25. old.) jelentése könnyen
megállapítható.
Érintse meg az LCD képernyőt
• Ha az érintőpanelen a gombok nem
működnek megfelelően, a kijelzőt a
(KALIBRÁLÁS) (70. old.) gombokkal
állíthatja be.
• Pontok és sorok jelenhetnek meg az LCD
képernyőn, de ez nem jelent hibás
működést. Ezek a pontok nem kerülnek
rögzítésre.
1 Érintse meg az
gombot.
– :– – :– –
60p
1.OLD
2.OLD
FIX
FÓKSZ
FÓ–
KUSZ
FÉNY–
MÉRŐ
SEGÉD
LET
MENU
ÚSZ–
TATÁS
VÉG–
KERES
EXPO–
ZÍCIÓ
2 Érintse meg a [SEGÉDLET]
elemet.
A képernyőn megjelenő kijelzők
elrejtése
A DISP/BATT INFO gomb
megnyomásával lehet a képernyőn
megjelenő kijelzőket (időkódot stb.)
megjeleníteni, illetve elrejteni.
Vá l a s s z é r t e l m . t e r ü l e t e t
SEGÉDLET
VÉGE
A szimbólumok különböző
beállításoknál eltérőek lehetnek.
14
3 Érintse meg az értelmezni kívánt
kijelzőt tartalmazó területet.
SEGÉDLET
VÉGE
1/2
FÓKUSZ:
KÉZI
AE PROGRAM:
REFLEKTOR
KÉPEFFEKT.:
SZÉPIA
.OLD
RET.
Ekkor a képernyőn megjelenik a
kijelzők jelentésének listája. Ha nem
találja az ellenőrizni kívánt kijelzőt,
érintse meg a [r.OLD]/[R.OLD]
területeket.
Ismerkedés
.OLD
Amikor megérinti a [
RET.]
gombot, a képernyő a területkijelölő
képernyőhöz tér vissza.
A művelet befejezése
Érintse meg a [VÉGE] elemet.
15
6. lépés: A dátum és az idő beállítása
Amikor első ízben használja a kamerát,
állítsa be a dátumot és az időt. Amíg
nem állítja be a dátumot és az időt, a
[ÓRABEÁLL.] képernyő mindig
megjelenik, amikor bekapcsolja a
kamerát vagy megváltoztatja a POWER
kapcsoló helyzetét.
• Ha a kamerát hozzávetőleg 3 hónapig nem
használja, előfordulhat, hogy a dátumot és
az időt a készülék „elfelejti”, mert a kamera
beépített újratölthető eleme lemerül. Ilyen
esetben töltse fel a beépített újratölthető
elemet, majd ismét állítsa be a dátumot és az
időt (70. old.).
3 Válassza az [ÓRABEÁLL.], majd a
/
lehetőséget, és
érintse meg a [VHAJT] gombot.
ÓRABEÁLL.
É
H
2007 1
N
Ó
1
P
0 : 00
OK
4A
/
gombok
segítségével jelölje ki az [É] (év)
elemet, majd érintse meg az
gombot.
2079-ig bármilyen évszámot
megadhat.
ÓRABEÁLL.
POWER kapcsoló
Ha most első alkalommal állítja be az
órát, folytassa a 4. lépéssel.
1 Érintse meg az
t [MENU]
gombot.
KÉPEFFEKT.
AUTO.ZÁRS.
VHAJT
Ó
1
P
0 : 00
OK
5 Állítsa be a [H] (hónap) értékét, és
RET.
2 Válassza a
(BEÁLL.MENÜ),
majd a
/
lehetőséget,
és érintse meg a [VHAJT] gombot.
BEÁLL.MENÜ
--:--:--
LANGUAGE
DEMÓ MÓD
VHAJT
16
N
érintse meg az
gombot,
majd ismételje meg a műveletet
az [N] (nap), az [Ó] (óra) és a [P]
(perc) értékének beállításához.
Ekkor elindul az óra.
KÉZI BEÁLL
AE PROGRAM
ÓRABEÁLL.
É
H
2007 1
RET.
• A dátum és az idő felvétel közben nem
jelenik meg, de a kazettára mindkettő
automatikusan rákerül, és lejátszáskor
megjeleníthető (lásd az [ADAT KÓD]
funkciót a 35. oldalon (Easy Handycam
üzemmódban csak a [DÁTUM/IDŐ]
állítható be)).
7. lépés: Kazetta behelyezése
Csak mini DV
kazetta
használható (64. old.).
• A felvételi idő a [FELV.MÓD]
függvényében változhat (43. old.).
1 A nyíl irányába tolja el és tartsa
ablaka felfelé nézzen, majd a
kazettatartót nyomja meg a
jelzésnél.
Finoman nyomja meg a
kazetta hátuljának
közepét.
Ablak
Ismerkedés
ott az
OPEN/EJECT gombot,
és nyissa ki a kazettatartó
fedelét.
2 Tegyen be egy kazettát úgy, hogy
OPEN/EJECT gomb
Kazettatartó
Fedél
Ekkor a kazettatartó automatikusan
kijön és kinyílik.
A kazettatartó automatikusan
visszacsúszik a helyére.
• Visszacsúszás közben ne erőltesse a
kazettatartó becsukódását a
{DO NOT PUSH} jelölés nyomásával. Ez
hibás működéshez vezethet.
3 Csukja be a fedelet.
A kazetta kivétele
A kazetta kivételéhez ismételje meg az
1. lépésben ismertetett műveleteket.
17
Felvétel/Lejátszás
Könnyű Felvétel/Lejátszás (Easy
Handycam)
A Easy Handycam üzemmódban a kamera
legtöbb beállítása automatikusan az
optimális értékekre áll be, amely
megszabadítja önt a bonyolult beállítástól.
A képernyőn látható betűk mérete nagyobb
lesz a könnyebb láthatóság érdekében.
Vegye le a lencsevédőt (12. old.).
A
B
D
C
Felvétel
1 A POWER kapcsolót A addig tolja a nyíl irányába, amíg fel nem gyullad a
CAMERA kijelző.
Ha a POWER kapcsoló A OFF(CHG)
állásban van, tolja lefelé, miközben
lenyomva tartja a zöld gombot.
2 Nyomja meg az EASY C gombot.
EASY
megjelenik a kijelzőn D.
3 Nyomja meg a REC START/STOP B gombot a felvétel megkezdéséhez.*
A kijelzőn (A) a [KÉSZ] jelzés [FELV.]
jelzésre változik. A felvétel leállításához
ismét nyomja meg a B gombot.
60p
FELV. 0:00:00
A
FN
* A mozgóképeket a kamera a kazettára SP (normál lejátszás) módban rögzíti.
18
Lejátszás
A POWER kapcsolót A addig tolja a nyíl irányába, amíg fel nem gyullad a
PLAY/EDIT kijelző. A képernyőn érintse meg a D gombot az alábbiak szerint.
Ha a POWER kapcsoló
OFF(CHG) állásban
van, tolja lefelé,
miközben lenyomva
tartja a zöld gombot.
A lejátszás megkezdéséhez
érintse meg a
, majd a
gombot.
A
C
B
x Az Easy Handycam üzemmód törlése
Ismételten nyomja meg a C gombot. Az
eltűnik a képernyőről D.
Felvétel/Lejátszás
A Állj
B Amikor megérinti, a Lejátszás/
Szünet váltják egymást.
C Visszacsévélés/Előrecsévélés
x Az Easy Handycam üzemmód beállítások
Érintse meg az
és a [MENU] gombot a menü beállítások megjelenítéséhez. A
beállítás részleteit lásd a 30. oldalon.
• Majdnem az összes beállítás automatikusan visszatér az alapértelmezett értékre (37. old.).
• Ha effekteket, vagy egyéb beállításokat szeretne módosítani, törölnie kell az Easy Handycam
üzemmódot. Majdnem az összes beállítás visszaáll az előző értékre.
x Az Easy Handycam használata közben nem elérhető
gombok
Easy Handycam üzemmódban nem használható a BACK LIGHT gomb (22. oldal). Ha
olyan műveletet kísérel meg végrehajtani, amely Easy Handycam üzemmódban nem
használható, az [Easy Handycam üzemmódban nem használható.] üzenet jelenik meg.
19
Felvétel
Lencsevédő
A lencsevédő oldalain található gombok megnyomásával vegye le
a lencsevédőt a kameráról
POWER kapcsoló
REC START/
STOP gomb
1 A POWER kapcsolót addig tolja a nyíl irányába, amíg fel nem gyullad a
CAMERA kijelző.
Ha a POWER kapcsoló OFF(CHG)
állásban van, tolja lefelé, miközben
lenyomva tartja a zöld gombot.
2 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a REC START/STOP gombot.
60p
A kijelzőn (A) a [KÉSZ] jelzés [FELV.]
jelzésre változik.
Mozgókép felvételének leállítása
Nyomja meg ismét a REC START/STOP gombot.
20
FELV.
60p
A
Lejátszás
1 A POWER kapcsolót addig tolja a nyíl irányába, amíg ki
nem gyullad a PLAY/EDIT kijelző.
2 Kezdje meg a lejátszást.
Érintse meg a
gombot a szalag visszacsévéléséhez, majd érintse meg a
gombot a lejátszás megkezdéséhez.
C
B
A Állj
B Amikor megérinti, a Lejátszás/Szünet váltják egymást.
• Ha 3 percnél hosszabb szünet esetén a lejátszás automatikusan leáll.
Felvétel/Lejátszás
A
C Visszacsévélés/Előrecsévélés
A hangerő beállítása
A hangerő beállításához érintse meg az
gombokat, majd a
/
gombot.
t [1.OLD] t [HANG-ERŐ]
Egy jelenet megkeresése lejátszás közben
Lejátszás közben érintse meg és tartsa megérintve a
/
gombok valamelyikét
(Picture Search), illetve előre- vagy visszacsévélés közben érintse meg és tartsa
megérintve a
/
gombok valamelyikét (Skip Scan).
• Megtekintés közben a kamera különféle üzemmódokban tudja lejátszani a mozgóképfelvételt
([MÁS SEBES], 36. old.).
21
Felvétel/lejátszás közben használható
funkciók, stb.
2
1
3
Közeli nézet: (Telefotó)
5
4
6
7
qa
q;
Széles látószög: (Széles látószög)
9
• Széles látószögű felvétel készítésekor a
kamerának és a felvétel tárgyának legalább
kb. 1 cm-re, telefotó készítésekor pedig
legalább kb. 80 cm-re kell lennie egymástól,
hogy a kép éles legyen.
• Ha azt szeretné, hogy a zoomolás mértéke
nagyobb legyen, mint 20×, állítsa be a
[DIGIT.ZOOM] (40. old.) lehetőséget.
• Tartsa biztosan az úját a zoom gombon. Ha
az úját leveszi a zoom gombról, az esetleg
belehallatszik a felvételbe.
• Ha a motoros zoom gombja a T (Telefotó)
oldalon áll, akkor előfordulhat, hogy a
[STEADYSHOT] funkció a kép
elmosódottságát nem csökkenti a kívánt
mértékben.
Felvétel sötét helyeken
(NightShot plus) ...................... 2
8
A NIGHTSHOT PLUS kapcsolót 2
állítsa ON (be) helyzetbe. (
Ekkor a
képernyőn megjelenik az O szimbólum
és a [„NIGHTSHOT PLUS”] üzenet.)
qs
Felvétel
Zoomolás................................. 1
Ha a motoros zoom gombját 1 csak
kismértékben mozdítja el, a zoomolás
kis sebességgel történik. Ha gyorsabb
zoomolást kíván, mozdítsa el jobban.
• A NightShot plus funkció infravörös fényt
használ. Ezért ügyeljen arra, hogy ujjával
vagy más tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót 3. Ha fel van szerelve,
távolítsa el a konverziós lencsét (külön
megvásárolható).
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ], 32. old.).
• Világos környezetben ne használja ezeket a
funkciókat. A fentiek be nem tartása a
kamera hibás működéséhez vezethetnek.
Az expozíció beállítása
ellenfényben álló tárgyak esetén
(BACK LIGHT).......................... 6
Ellenfényben álló tárgyak esetén az
expozíció beállításához nyomja meg a
22
BACK LIGHT 6 gombot – ekkor
megjelenik a . szimbólum. Az
ellenfényt kompenzáló funkció
kikapcsolásához ismét nyomja meg a
BACK LIGHT gombot.
Fókuszálás nem a középpontban
lévő tárgyra (SPOT FOCUS) ... 0
Lásd [FIX FÓKSZ] a 32. oldalon.
Az expozíció rögzítése a
kiválasztott tárgyhoz (Rugalmas
fénymérő) ................................. 0
Felvételkészítés tükör
üzemmódban........................... qa
A kamerához viszonyítva 90 fokra
nyissa ki az LCD panelt qa (1), majd
fordítsa el a lencse felé 180 fokkal (2).
Az akkumulátor állapotának
ellenőrzése (Akkumulátor
állapota) ................................... 7
A POWER kapcsolót állítsa OFF
(CHG) helyzetbe, majd nyomja meg a
DISP/BATT INFO 7 gombot. Ekkor
mintegy 7 másodpercre megjelennek az
akkumulátorra vonatkozó adatok. Ha a
DISP/BATT INFO gombot az
akkumulátor információk megjelenítése
közben még egyszer megnyomja, az
információk még 20 másodpercig
láthatók lesznek.
A még felhasználható energia (hozzávetőleg)
BATTERY INFO
AKKU.ENERGIASZINTJE
0%
50%
100%
HÁTRALÉVŐ FELV.IDŐ
LCD KÉPER. : 86 p
KERESŐ
: 99 p
Felvétel/Lejátszás
Lásd [FÉNYMÉRŐ] a 32. oldalon.
Felvétel/Lejátszás
Felvételi kapacitás (hozzávetőleg)
2
1
A műveleteknél hallható
hangjelzés kikapcsolása
(HANGJELZÉS) ........................ 0
Lásd [HANGJELZÉS] a 44. oldalon.
• Ekkor az LCD képernyőn a tárgy tükörképe
látszik, de a rögzített kép normál állású lesz.
Állvány használata .................. qs
Egy állványcsavarral rögzítse az állványt
az állványfoglalathoz qs (az állvány
külön megvásárolható: a csavar
legfeljebb 5,5 mm hosszú lehet).
A különféle értékek alaphelyzetbe
állítása (RESET)........................ 8
Az összes állítható érték – beleértve a
dátumot és az időt is – alaphelyzetbe
állításához nyomja meg a RESET 8
gombot.
További alkatrészek és funkciók
A vállszíj használata................ 5
A vállszíjat (opcionális) az arra
kialakított helyre 5 akassza be.
Lejátszás
D Beépített sztereó mikrofon
I Hangszóró
A hangok a hangszóróból jönnek.
• A hangerő beállítását lásd a 21. oldalon.
A képek visszajátszása speciális
effektekkel (Képeffektus) ....... 0
Lásd [KÉPEFFEKT.] a 38. oldalon.
23
A lejátszás/felvétel alatt látható kijelzők
Felvétel
1
60p
Megtekintés
2
3
4
5
1
2
FELV.
4
60p
60p
6
A A még felhasználható energia
(hozzávetőleg)
B Felvételi üzemmód (SP vagy LP) (43)
C A felvétel állapota ([KÉSZ] vagy
[FELV.] (felvétel))
D Felvétel: Szalag számláló (óra: perc:
másodperc)
Lejátszás: Időkód (óra: perc:
másodperc: képkocka)
E A kazetta kapacitása (a felvétel
hozzávetőleges hossza) (43)
F Funkció gomb (30)
Adatkód felvétel közben
A kamera felvétel közben
automatikusan rögzíti a dátumot, az időt
és a kamera beállításait. Ezek
felvételkor nem jelennek meg a
képernyőn, de lejátszáskor
[ADAT KÓD] adatkódként
megtekintetők (35. old.).
24
7
60p
8
6
G A szalagtovábbítás kijelzője
H Videó kezelő gombok (21)
5
( ) referencia oldal.
Felvétel közben a kijelzők nem kerülnek rögzítésre.
Alul
Módosításra utaló
kijelzések
Kijelzés
Jelentése
Rugalmas fénymérő
(32)/Kézi expozíció (34)
Az LCD képernyőn megjelenő
kijelzések jelentéséről a [SEGÉDLET]
(14. old.) ad információt.
9
• Néhány kijelző használat közben nem
látható [SEGÉDLET].
Kézi fókuszbeállítás
(32)
.
Ellenfény kompenzálás
(22)
Bal oldalon felül
Jobb oldalon felül
AE PROGRAM (38)
KÉSZ
60p
0:00:00
60p
Képeffekt (38)
Szélesvásznú üzemmód
kiválasztva (40)
/
SZERK
+
Alul
FN
SteadyShot ki (40)
Panel ki (33)
Középen
/
Bal oldalon felül
Kijelzés
SZERK
+
SZERKKERES (41)
Felvétel/Lejátszás
Fehéregyensúly (34)
n
Jelentése
HANGMÓD (43)
Jobb oldalon felül
Kijelzés
Jelentése
DV bemenet (48)
Középen
Kijelzés
Jelentése
NightShot plus (22)
%Z
Figyelmeztetés (60)
25
Kezdőpont keresése
A CAMERA kijelzőnek világítania kell
(20. old.).
A legutóbb készített felvétel
utolsó jelenetének
megkeresése (END
SEARCH)
Kézi keresés
(EDIT SEARCH)
A következő felvétel megkezdéséhez a
felvétel elejét úgy is megkeresheti, hogy
közben a képet a képernyőn nézi.
Keresés közben a hang nem hallható.
Az [VÉG KERES] (END SEARCH)
csak addig működik, amíg ki nem veszi a
kazettát a kamerából.
1 Érintse meg a
Érintse meg a
t [1.OLD],
majd a [VÉG KERES] gombot.
2 Válassza a
60p
1.OLD
t [1.OLD]
t [MENU] gombot.
(KAM.BEÁLL.),
majd a
/
lehetőséget,
és érintse meg a [VHAJT]gombot.
0:00:00
2.OLD
FIX
FÓKSZ
FÓ–
KUSZ
FÉNY–
MÉRŐ
SEGÉD
LET
MENU
ÚSZ–
TATÁS
VÉG–
KERES
EXPO–
ZÍCIÓ
3 Válassza a [SZERKKERES], majd
a
/
lehetőséget, és
érintse meg a [VHAJT]gombot.
A művelet törléséhez itt érintse meg újra.
A kamera lejátssza a legutóbb
rögzített jelenet utolsó, mintegy 5
másodpercnyi részét, majd amikor
eléri a felvétel legvégét, készenléti
üzemmódba vált át.
• Az [VÉG KERES] funkció nem működik
tökéletesen, ha a kazettára készített
felvételek között üres szalagrészek is
találhatók.
• Ez a művelet akkor is elérhető, ha a
POWER kapcsoló PLAY/EDIT állásban
van.
26
4 Válassza a [BE], majd a
/
lehetőséget, és érintse meg
a [VHAJT] t
gombot.
KÉSZ
60p
SZERK
5 Ujját addig tartsa a
0:00:00
FN
(vissza)
vagy az
(előre) gombon,
amíg el nem éri azt a pontot, ahol
a felvételt kezdeni kívánja.
Ekkor vegye el ujját a
gombról. A legutóbb felvett
jelenetek visszanézése
(Visszajátszás)
A kamera lejátssza a felvételnek
közvetlenül a leállítás előtt rögzített
néhány másodpercét.
1 Érintse meg a
t [1.OLD]
t [MENU] gombot.
(KAM.BEÁLL.),
majd a
/
lehetőséget,
és érintse meg a [VHAJT]
gombot.
Felvétel/Lejátszás
2 Válassza a
3 Válassza a [SZERKKERES], majd
a
/
lehetőséget, és
érintse meg a [VHAJT] gombot.
4 Válassza a [BE], majd a
/
lehetőséget, és érintse meg
a [VHAJT] t
gombot.
KÉSZ
60p
SZERK
5 Érintse meg a
0:00:00
FN
gombot.
A kamera lejátssza a legutóbb
rögzített jelenet utolsó néhány
másodpercét. Ez után a kamera
készenléti állapotba vált át.
27
A felvétel lejátszása televíziókészüléken
A kamerát a TV bemeneti csatlakozójához vagy a videomagnóhoz a A/V csatlakozó
kábellel (1) vagy az A/V S VIDEO csatlakozó kábellel csatlakoztathatja (2). A
művelet során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel üzemeltesse (9. old.).
Olvassa el a csatlakoztatott készülékek használati útmutatóját is.
1
A/V OUT
A/V OUT aljzat
(Sárga)
(Fehér)
(Piros)
Videó vagy TV
: Jel áramlásának iránya
A A/V kábel (tarozék)
B S VIDEO csatlakozóval
rendelkező A/V kábel (külön
megvásárolható)
Ha az S VIDEO aljzathoz egy S VIDEO
csatlakozóval rendelkező A/V segítségével
csatlakoztatja a kamerát egy másik
készülékhez, valósághűbb képet kap,
mintha a mellékelt A/V kábelt használná.
Csatlakoztassa az A/V kábel fehér és piros
dugóját (bal/jobb hangcsatorna) és S
VIDEO dugóját (S VIDEO csatorna).
Ilyenkor a sárga (hagyományos videó)
dugót nem kell használni. Ha csak az S
VIDEO dugót csatlakoztatja, hang nem
távozik a készülékből.
• A TV képernyőjén a [MEGJ.HELYE] és
[VID-KI/LCD] beállítással az időkódot is
megjelenítheti (45. old.).
28
2
Ha a kamerát videomagnón
keresztül csatlakoztatja a TVhez
A kamerát a videomagnó LINE IN
vonali bemenetéhez csatlakoztassa. A
videomagnón válassza ki a LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2, stb.) bemenetet,
ha a készülék rendelkezik bemenetválasztási lehetőséggel.
Ha a televízió monó
hangrendszerű (ha a
televíziókészüléken csak
egyetlen audio-bemenet
található)
Csatlakoztassa az A/V kábel sárga
dugóját a tévé vagy a videomagnó videobemenetéhez, a fehér (bal csatorna)
vagy a piros (jobb csatorna) dugót pedig
csatlakoztassa a tévé vagy a videomagnó
audio-bemenetéhez.
Ha a tévékészülék/videomagnó
21 pólusú aljzattal
(EUROCONNECTOR)
rendelkezik
A felvételek megtekintéséhez 21
érintkezős illesztővel (nem mellékelt
tartozék) csatlakoztassa a kamerát a
televíziókészülékhez. Az illesztő csak
kimenő jelek továbbítására szolgál.
Felvétel/Lejátszás
TV/VCR
29
A menü használata
A menüelemek használata
A további oldalakon felsorolt menüelemeket az alábbi útmutatásoknak megfelelően
kell használni.
1 A POWER kapcsolót addig tolja a nyíl irányába, amíg fel
nem gyullad a megfelelő kijelző.
CAMERA kijelző: kazettára történő felvétel beállításai
PLAY/EDIT kijelző: megjelenítésre/szerkesztésre vonatkozó
beállítások
2 Az LCD képernyőt megérintve válasszon ki egy menüelemet.
A ki nem választható elemek halványak.
x Az 1.OLD/2.OLD/3.OLD lapon található kezelőgombok használata
A gomb elemekkel kapcsolatos további információkat lásd a 32. oldalon oldalon.
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a kívánt lapot.
3 Érintse meg a kívánt gombot.
4 Jelölje ki a kívánt beállítást, majd érintse meg a
t
• Bizonyos beállítások esetében nem kell megnyomni a
(bezár) gombot.
gombot.
x A menüelemek használata
Ezekkel az elemekkel kapcsolatos további információkat lásd a 38. oldalon oldalon.
1
2
KÉZI BEÁLL
KÉPEFFEKT.
3
KAZ.BEÁLL.
FELV.MÓD
HÁTRALÉV
VHAJT
RET.
4
KAZ.BEÁLL.
FELV.MÓD
HÁTRALÉV
VHAJT
RET.
KAZ.BEÁLL.
FELV.MÓD
HÁTRALÉV
SP
LP
VHAJT
RET.
LP
VHAJT
RET.
1 Érintse meg a
t [MENU] gombot a [1.OLD] oldalon.
Ekkor a képernyőn megjelenik a menürendszer.
2 Jelölje ki a kívánt menüt.
A
/
gombok segítségével jelöljön ki egy menüelemet, majd érintse meg az
[VHAJT] gombot. (A 3 és 4 lépésben az eljárás megegyezik a 2 lépéssel.)
3 Jelölje ki a kívánt elemet.
4 Módosítsa az elemet.
Amikor végzett a beállításokkal, a menürendszer eltüntetéséhez érintse meg a
(Bezár) gombot.
A[
RET.] gomb minden érintésével az előző képernyőkre léphet.
30
x A menüelemek használata Easy Handycam üzemmódban
60p
KÉSZ 0:00:00
FN
1 Érintse meg a
gombot.
2 Jelölje ki a kívánt menüt.
Érintse meg a [MENU] gombot, majd válassza ki a kívánt menüt.
3 Változtassa meg az elem beállítását.
Amikor végzett a beállításokkal, a menürendszer eltüntetéséhez érintse meg a
(Bezár) gombot.
A[
RET.] gomb minden érintésével az előző képernyőkre léphet.
• Az Easy Handycam üzemmód törlésével a menü elemeket a megszokott módon
használhatja.
A menü használata
31
Kezelőgombok
Az elérhető kezelőgombok az
üzemmódjelző és a kijelző helyzetétől
függően változhatnak (OLD).
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A Easy Handycam üzemmódban
elérhető lehetőségeket a „*” jelzi.
A gombok használatának részleteit
lásd a 30. oldalon.
Amikor a CAMERA
jelzőfény kigyullad
[1.OLD]
FIX FÓKSZ
Megadható, hogy melyik, nem a
képernyő közepére eső tárgyra kerüljön
a fókusz.
60p
FIX FÓKUSZ
KÉSZ
0:00:00
Itt érintse meg
AUTO
OK
Érintse meg a keretben azt a pontot,
ahová a fókuszt szeretné állítani.
Ekkor megjelenik a 9 szimbólum.
A fókusz automatikus beállításához
érintse meg a [
AUTO] vagy állítsa
be a [FÓKUSZ] lehetőséget.
[
AUTO].
• Ha a [FIX FÓKSZ] funkciót választja, a
[FÓKUSZ] értéke automatikusan [KÉZI]
lesz.
• Ha a kamera több, mint 12 órán át ki van
kapcsolva, a beállítások visszaállnak a [
AUTO] értékre.
32
FÓKUSZ
A fókuszt kézzel lehet beállítani. Ezt a
lehetőséget akkor is választhatja, ha egy
adott tárgyra kíván fókuszálni.
1 Érintse meg a [KÉZI] elemet.
Ekkor megjelenik a 9 szimbólum.
2A
(fókuszálás közeli tárgyra)/
(fókuszálás távoli tárgyra) gombok
segítségével állítsa élesre a képet. Ha a
fókusz közelebbre már nem állítható,
megjelenik a
szimbólum, ha pedig a
fókusz távolabbra már nem állítható,
megjelenik a
szimbólum.
A fókusz automatikus beállításához az
1 lépésben érintse meg a [
AUTO]
gombot.
• A fókuszt egyszerűbben is beállíthatja: tolja
a motoros zoom gombját a T (telefotó) jel
felé, majd pedig a gombot a W (széles
látószög) jel felé tolva állítsa be a felvételhez
a ráközelítés (zoom) mértékét. Közeli kép
készítéséhez tolja a motoros zoom gombját a
W (széles látószög) jel felé, majd ez után
állítsa be a fókuszt.
• Széles látószögű felvétel készítésekor a
kamerának és a felvétel tárgyának legalább
kb. 1 cm-re, telefotó készítésekor pedig
legalább kb. 80 cm-re kell lennie egymástól,
hogy a kép éles legyen.
• Ha a kamera több, mint 12 órán át ki van
kapcsolva, a beállítások visszaállnak a [
AUTO] értékre.
FÉNYMÉRŐ (Rugalmas
fénymérő)
Lehetőség van arra, hogy az expozíciót
beállítsa egy kiválasztott tárgyra, és az
így beállított értéket rögzítse, hogy az
illető tárgy még akkor is megfelelő
megvilágításban kerüljön rá a felvételre,
ha közte és a háttere között erős
kontraszt lenne (erre például a
színpadon reflektorfényben álló személy
filmezése esetén lehet szükség).
60p
FÉNYMÉRŐ
KÉSZ
0:00:00
Ha a művelet megkezdése előtt szeretné
törölni az [ÚSZTATÁS] effektet, az 1.
lépésben érintse meg a [
KI] gombot.
• Ha egyszer megnyomja a REC START/
STOP gombot, a beállítás törlődik.
Itt érintse meg
KÉSZ
AUTO
OK
A képernyőn érintse meg azt a pontot,
amelyhez beállítani és rögzíteni kívánja
az expozíciót.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
• Ha a [FÉNYMÉRŐ] funkciót választja, a
[EXPOZÍCIÓ] értéke automatikusan
[KÉZI] lesz.
• Ha a kamera több, mint 12 órán át ki van
kapcsolva, a beállítások visszaállnak a [
AUTO] értékre.
SEGÉDLET (Display guide)*
Lásd 14. oldalon.
MENU*
Lásd 37. oldalon.
ÚSZTATÁS
Azt a felvételt, amelyet a kamera éppen
rögzít, a következő effektusokkal
színesítheti.
1 A kívánt effekt kiválasztásához
készenléti üzemmódban (beúsztatáshoz)
vagy felvétel üzemmódban
(kiúsztatáshoz) válassza ki, majd érintse
meg a
t
gombot.
2 Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
Az úsztatás effektus kijelzője
abbahagyja a villogást, és az úsztatás
befejeztekor eltűnik a képernyőről.
FELV.
Beúsztatás
FEHÉR
FEKETE
MOZ. ÚSZT.
FF SZÍN.
Beúsztatásnál a fekete-fehér kép
fokozatosan színesbe megy át.
Kiúsztatásnál a színes kép fokozatosan
fekete-fehérbe megy át.
A menü használata
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, érintse meg a
[
AUTO] vagy az [EXPOZÍCIÓ]
lehetőséget állítsa [
AUTO] értékre.
Kiúsztatás
A kereső használata
Az [EXPOZÍCIÓ] és a [ÚSZTATÁS]
értéke akkor is beállítható, ha a keresőt
használja, az LCD táblát pedig 180
fokkal elforgatja és képernyőjével kifelé
visszahajtja a kamerához.
1 A CAMERA kijelzőnek világítania kell.
2 Hajtsa vissza az LCD táblát úgy, hogy a
képernyő kifelé nézzen.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
3 Érintse meg a
gombot.
4 Érintse meg a
gombot.
Ezzel kikapcsolta az LCD képernyőt.
5 Miközben a kereső kijelzőjét nézi,
érintse meg az LCD képernyőt.
Ekkor megjelenik az [EXPOZÍCIÓ]
stb. elem.
Folytatás ,
33
Kezelőgombok (folytatás)
6 Érintse meg azt a gombot, amelyhez
tartozó értéket be kívánja állítani.
[EXPOZÍCIÓ]: Értékét állítsa be a
/
gombok segítségével, majd
érintse meg a
gombot.
[ÚSZTATÁS]: A kívánt effekt
kiválasztásához ismételten érintse meg.
: Bekapcsol az LCD képernyő
háttérvilágítása.
A gombok elrejtéséhez érintse meg a
gombot.
[2.OLD]
FEHÉR EGYNS
(Fehéregyensúly)
A színegyensúly a felvétel helyének
fényviszonyaihoz igazítható.
B
AUTO
A fehéregyensúlyt a kamera
automatikusan állítja be.
KÜLTÉRI (
VÉG KERES (END SEARCH)
– Kültéri
– Éjszakai táj, neon feliratok és tűzijáték
– Napfelkelte és naplemente
– Nappali fluoreszcens világításnál
Lásd 26. oldalon.
EXPOZÍCIÓ
A kép fényerejét kézzel állíthatja be. A
fényerőt akkor állítsa be így, ha a tárgy
sokkal világosabb vagy sokkal sötétebb,
mint a háttér.
60p
KÉSZ
0:00:00
OK
AUTO
1
)
A színegyensúly a felvétel helyének
fényviszonyaihoz igazítható:
KÉZI
EXPOZÍCIÓ
2
1 Érintse meg a [KÉZI] elemet.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
2 Állítsa be az expozíciót a
/
gombok segítségével.
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, érintse meg
rendre a következőket: [
AUTO].
• Az [EXPOZÍCIÓ] és a [ÚSZTATÁS]
értéke akkor is beállítható, ha a keresőt
használja, az LCD táblát pedig 180 fokkal
elforgatja és képernyőjével kifelé
visszahajtja a kamerához (33. old.).
• Ha a kamera több, mint 12 órán át ki van
kapcsolva, a beállítások visszaállnak a [
AUTO] értékre.
BELTÉRI (n)
A színegyensúly a felvétel helyének
fényviszonyaihoz igazítható:
– Beltéri
– Party képek vagy olyan helyek, ahol a
fényviszonyok gyakran változnak
– Stúdióban videó világítás, vagy nátrium
illetve inaszcendenshez hasonló színes
világítás esetén
EGYRE (
)
A kamera a fehéregyensúlyt a
környezeti fényviszonyoknak
megfelelően állítja be.
1 Érintse meg a [EGYRE] elemet.
2 Válasszon ki egy olyan fehér tárgyat,
például egy papírlapot, amely
ugyanolyan megvilágítást kap, mint
amilyen megvilágítás majd a
felveendő tárgyat éri, és álljon rá
úgy, hogy kitöltse a képernyőt.
3 Érintse meg a
gombot.
Gyorsan villogni kezd a
szimbólum. Amikor a kamera
beállította és memóriájában tárolta
a fehéregyensúlyt, a szimbólum
villogása abbamarad.
•Ügyeljen arra, hogy mikor gyorsan
villog a
szimbólum, a kamera ne
rázkódjék.
34
•Ha a fehéregyensúlyt nem lehet
beállítani, a
szimbólum lassan
villog.
•Ha a
szimbólum akkor sem
hagyja abba a villogást, amikor
megérinti az
gombot, a
[FEHÉR EGYNS] értékét állítsa [
AUTO]-ra.
HANGERŐ* (Hangerő)
Lásd 21. oldalon.
VÉG KERES (END SEARCH)
Lásd 26. oldalon.
SEGÉD LET (Display guide)*
Lásd 14. oldalon.
[2.OLD]
ADAT KÓD*
A lejátszás során automatikusan
rögzített információkat (adatkódot)
jeleníti meg.
B
KI
Az adatkód nem jelenik meg.
DÁTUM/IDŐ
Megjeleníti a dátumot és az időt.
A menü használata
• Ha [
AUTO] állásban akkumulátort
cserélt, vagy az [EXPOZÍCIÓ] beállítása
után a kamerát épületből a szabadba (vagy a
szabadból egy épületbe) vitte, a jobb
színbeállítás érdekében válassza ki az [
AUTO] funkciót, és mintegy 10
másodpercre fordítsa a kamerát egy közeli
fehér tárgyra.
• Ha megváltoztatja a [AE PROGRAM]
beállítását, akkor ismét hajtsa végre a
[EGYRE] eljárást, illetve vigye ki a kamerát
az épületből, vagy vigye be az épületbe.
• Ha a megvilágítást fehér vagy hideg fehér
fényű fénycső adja, akkor a [FEHÉR
EGYNS] értékét állítsa [
AUTO] vagy
[EGYRE] értékre.
• Ha a kamera több, mint 12 órán át ki van
kapcsolva, a beállítások visszaállnak a [
AUTO] értékre.
KAM. ADAT (lent)
LCD FÉNYE (LCD fényerő)
Megjeleníti a kamera beállításait.
Az LCD képernyő háttérvilágításának
erőssége állítható. Ez a művelet nincs
hatással a felvett képre.
60p
0:00:00:00
1
2
AUTO
A
/
gombok segítségével
állítsa be a fényerőt.
6
Amikor a PLAY/EDIT
jelzőfény kigyullad
A videokezelő gombokat (
/
/
) minden OLDALON
használhatja.
[1.OLD]
MENU*
Lásd 37. oldalon.
3
100 AWB
F1. 8
9dB
FN
/
5
4
A A SteadyShot képstabilizátor
kikapcsolva
B Expozíció
C Fehéregyensúly
D Jelerősítés
E Zársebesség
F Zárnyílás
• A [DÁTUM/IDŐ] kijelzés esetén a dátum
és az idő a képernyőnek ugyanazon a
területén jelenik meg. Ha felvételkor az óra
nem volt beállítva, akkor a [-- -- ----] és a [--:-:--] jelsorozat jelenik meg.
Folytatás ,
35
Kezelőgombok (folytatás)
• A Easy Handycam üzemmódban csak a
[DÁTUM/IDŐ] állítható be.
LCD FÉNYE (LCD fényerő)
Az LCD képernyő háttérvilágításának
erőssége állítható. Ez a művelet nincs
hatással a felvett képre.
A
/
gombok segítségével
állítsa be a fényerőt.
[3.OLD]
MÁS SEBES
(változó sebességű lejátszás)
Megtekintés közben a kamera különféle
üzemmódokban tudja lejátszani a
mozgóképfelvételt.
1 Lejátszás közben érintse meg a
következő gombokat.
Művelet
a lejátszás
irányának
megváltoztatása*
lassított
lejátszás**
Ezt a gombot érintse
meg
(képkocka)
[yLASSÚ]
Az irány
megváltoztatásához:
(képkocka) t
[yLASSÚ]
kétszeres
(kétszeres
sebességű
sebesség)
lejátszás
Az irány
(duplasebesség) megváltoztatásához:
(képkocka) t
(kétszeres
sebesség)
képkockánkénti
(képkocka), a
lejátszás
lejátszás szünetében
Az irány
megváltoztatásához:
(képkocka),
lejátszás közben
36
* A képernyő közepén, alján és tetején
vízszintes vonalak jelenhetnek meg. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
**A DV aljzaton át (i.LINK)
továbbított képek lassítva csak
szaggatottan játszhatók le.
2 Érintse meg a [
elemet.
RET.] t
Ha a normál lejátszási módba kíván
visszatérni, érintse meg kétszer a
(lejátszás/szünet) gombot (a
képkockánkénti lejátszásból való
visszatéréshez egyszer érintse meg a
gombot).
• A felvett hang nem hallható. Előfordulhat,
hogy az előzőleg lejátszott kép mozaikszerű
maradványai láthatók.
HANGFELV. (Hang másolás)
Lásd 50. oldalon.
VEZ. FELV. (Felvétel
vezérlés) (DCR-HC28E)
Lásd 48. oldalon.
Menü elemek
• A használható menüelemek (z) a kijelző állapotának függvényében változnak.
• Easy Handycam üzemmódban az alábbi értékek automatikusan beállításra kerülnek (18. old.).
CAMERA
PLAY/EDIT
Easy Handycam
z
z
z
–
z
–
AUTO.
KI
BE
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
KI
4:3
BE
KI
BE
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
NORM.FÉNY
–
NORM.FÉNY
–
z
z
z
z
–
z
–
z
SP
SP
12BIT
AUTO.
z
z
z
z
z
–
z
z
BE
z
z
z
z
z
z
z
z
–*
z
5 perc
LCD
KÉZI BEÁLL menü (38. old.)
AE PROGRAM
KÉPEFFEKT.
AUTO.ZÁRS.
KAM.BEÁLL. menü (40. old.)
DIGIT.ZOOM
SZÉL.VÁSZN
STEADYSHOT
SZERKKERES
ÉJI FÉNY
LEJ.BEÁLL. (DCR-HC27E)/
VID.BEÁLL. (DCR-HC28E) menü (41. old.)
LCD-HÁT.VL
LCD SZÍNE
KER.H.VIL.
SZÉLESEN
KAZ.BEÁLL. menü (43. old.)
FELV.MÓD (DCR-HC27E)
FELV.MÓD (DCR-HC28E)
HANGMÓD
HÁTRALÉV
A menü használata
HANGKEVERŐ
LCD/KER.ÁL menü (42. old.)
BEÁLL.MENÜ menü (44. old.)
ÓRABEÁLL.
LANGUAGE
DEMÓ MÓD
EGYEBEK menü (44. old.)
VILÁGIDŐ
HANGJELZÉS
AUTO.KIKAP
MEGJ.HELYE
* Ezt az értékeket az Easy Handycam üzemmód előtt lehet beállítani.
37
KÉZI BEÁLL menü
– AE PROGRAM/KÉPEFFEKT., stb.
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 30. oldalt.
VÍZPART&SÍ*(
)
Akkor válassza, ha meg kívánja
akadályozni, hogy az erős, közvetlen
vagy visszaverődő fényben – például
nyár közepén a vízparton vagy télen
sípályán – filmezett személyek arca
sötétnek látsszék.
AE PROGRAM
A PROGRAM AE funkció segítségével
különféle körülmények között is
hatékonyan készíthet felvételeket.
ALKONYHOLD**(
B AUTO.
Akkor válassza, ha a [AE PROGRAM]
funkció igénybe vétele nélkül kíván
automatikusan felvételt készíteni.
B REFLEKTOR*(
)
Akkor válassza, ha meg kívánja őrizni
egyes speciális helyzetek (például
naplemente, éjszakai környezet,
tűzijáték) hangulatát.
)
Akkor válassza, ha erős fényben meg
kívánja akadályozni, hogy az emberek
arca nagyon fehér legyen.
TÁJKÉP**(
PORTRÉ (Lágy portré) (
)
Akkor válassza, ha a lágy héttérből ki
kívánja emelni a tárgyat (például egy
embert vagy egy virágot).
SPORT* (Sport) (
)
Akkor válassza, ha gyorsan mozgó
tárgyak filmezésénél minimalizálni
kívánja a beremegést.
)
Akkor válassza, ha távoli tárgyakról
kíván éles képet készíteni. Ezzel a
beállítással azt is eléri, hogy a kamera
nem fókuszál a közte és a felvétel
tárgya között elhelyezkedő üvegre,
dróthálóra.
• Az egy csillaggal (*) jelölt elemek esetén
csak közeli tárgyakra lehet fókuszálni. A
két csillaggal (**) jelzett elemek esetén
távolabbi tárgyak is élesen behozhatók.
• Ha a kamera több, mint 12 órán át ki van
kapcsolva, a beállítások visszaállnak a
[AUTO.] értékre.
KÉPEFFEKT. (Kép effekt)
Felvétel és lejátszás során is speciális
effektusokkal módosíthatók a
felvételek. Ekkor megjelenik a
szimbólum.
38
B KI
Nem használja a [KÉPEFFEKT.]
beállítást.
NEG.KÉP
A szín és a fényerő negatívjába fordul.
SZÉPIA
A felvétel szépia (barnás) tónusban
jelenik meg.
• A DCR-HC28E típusnál:
Kívülről érkező képekre nem alkalmazhatók
effektusok.
AUTO.ZÁRS. (Automatikus
zársebesség)
Ha [BE] állásba kapcsolja (ez a gyári
beállítás), akkor világos környezetben
történő felvételkészítéskor a zár
sebességét automatikusan az
elektronikus zársebesség-állító
funkcióval szabályozza.
FF
A kép fekete-fehérben jelenik meg.
A kép nagyon kontrasztosan,
szemléltető ábraként jelenik meg.
A menü használata
ILLUSZTR.
PASZTELL*
A kép lágy, pasztell színekre vált.
MOZAIK*
A kép mozaikszerűvé válik.
* Csak felvételkor használható.
• Effektek használatával szerkesztett képeket
másik VCR/DVD készülékre stb. is
rögzítheti (46. old.).
• A DV kimeneten át (i.LINK) nem
továbbíthatók digitális effektust tartalmazó
képek.
39
KAM.BEÁLL. menü
– DIGIT.ZOOM/SZÉL.VÁSZN/
STEADYSHOT, stb.
SZÉL.VÁSZN (Szélesvásznú)
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 30. oldalt.
DIGIT.ZOOM (Digitális zoom)
Ha kazettára készít felvételt, használhat
20-szorosnál (alapbeállítás) nagyobb
nagyítási mértéket is. Ne feledje, hogy
digitális zoom használata esetén romlik
a kép minősége.
A kép olyan szélesség-magasság
aránnyal rögzíthető, amely illeszkedik
ahhoz a képernyőhöz, amelyen majd
lejátssza.
További részleteket a TV készülék
használati útmutatójában találhat.
B 4:3
Szokásos beállítás (a felvétel úgy
készül, hogy 4:3-as televíziókészüléken
torzításmentesen le lehessen játszani).
16:9SZÉLES (
)
A felvétel úgy készül, hogy 16:9-es
televíziókészüléken teljes képernyős
üzemmódban le lehessen játszani.
Kép az LCD képernyőn/keresőn,
[16:9SZÉLES] kijelölésekor.
A digitális zoom tartománya a vonaltól
jobbra található. A zoomolási
tartomány akkor jelenik meg, amikor
használni kezdi a zoom gombot.
B KI
Kép egy 16:9-es képarányú
TV képernyőjén*.
Kép egy normál képernyőjű
tévén**
Optikailag legfeljebb 20-szorosra lehet
zoomolni.
40 ×
Optikailag legfeljebb 20-szorosra, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
40-szeresre lehet zoomolni.
800 ×
Optikailag legfeljebb 20-szorosra, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
800-szorosra lehet zoomolni.
* A széles képernyőjű tévé teljes
üzemmódjában (full mode) a kép betölti a
teljes képernyőt.
** A kép 4:3 üzemmódban látszik. Ha
szélesvásznú üzemmódban (wide mode)
játssza le, akkor a kép olyan lesz, mint az
LCD képernyőn, illetve a keresőben.
STEADYSHOT
A készülék képes a kameraremegés
automatikus korrekciójára
[STEADYSHOT] képstabilizátor
igénybe vételével is készíthet (a gyári
beállítás [BE] – be van kapcsolva). Ha
(külön megvásárolható) állványt vagy
(külön megvásárolható) konverziós
lencsét használ, kapcsolja ki ([KI] érték)
40
a [STEADYSHOT] funkciót, és a kép
természetes lesz ( ).
SZERKKERES
B KI
Az LCD képernyőn nem jelenik meg a
vagy
.
BE
Az LCD képernyőn
és
jelenik meg, valamint aktiválódik az
EDIT SEARCH és a Rec review
funkció (26. old.).
LEJ.BEÁLL./
VID.BEÁLL.
menü
– HANGKEVERŐ
A LEJ.BEÁLL. menü a DCR-HC27E,
a VID.BEÁLL. menü a DCR-HC28E
típusokon látható.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 30. oldalt.
HANGKEVERŐ
Lásd 50. oldalon.
ÉJI FÉNY (NightShot Light)
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más
tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót (22. old.).
• Ha fel van szerelve, távolítsa el a konverziós
lencsét (külön megvásárolható).
• Az [ÉJI FÉNY] funkcióval legfeljebb 3 m
távolságra lévő tárgyakról készíthet
felvételt. Ha sötétben lévő tárgyakat filmez
(például éjszakai jelenetet rögzít vagy
holdvilágnál filmez), állítsa az [ÉJI FÉNY]
értékét [KI] értékre. Így a képen mélyebb
színeket kap.
A menü használata
A NightShot plus (22. old.) funkció
használatakor élesebb képet kap, ha az
[ÉJI FÉNY] funkció értékét [BE]- ra
állítja (ez a gyári beállítás), amely
(láthatatlan) infravörös fényt bocsát ki.
41
LCD/KER.ÁL menü
– LCD-HÁT.VL/LCD SZÍNE/
KER.H.VIL., stb
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 30. oldalt.
LCD-HÁT.VL (LCD
háttérvilágítás)
Az LCD képernyő háttérvilágításának
erőssége megváltoztatható. Ez a
művelet nincs hatással a felvett képre.
B NORM.FÉNY
Szokásos, normál fényerő.
FÉNYERŐ
Az LCD képernyő fényesebbé válik.
• Ha a kamera külső áramforráshoz
csatlakozik, automatikusan a [FÉNYERŐ]
beállítás érvényesül.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást választja, az
akkumulátor üzemideje felvételkor enyhén
csökken.
LCD SZÍNE
A
/
gombokkal beállítható
az LCD képernyő színe. Ez a művelet
nincs hatással a felvett képre.
KER.H.VIL. (Kereső
háttérvilágítás)
Beállítható a kereső háttérvilágításának
erőssége. Ez a művelet nincs hatással a
felvett képre.
B NORM.FÉNY
Szokásos, normál fényerő.
FÉNYERŐ
A kereső képernyője fényesebbé válik.
• Ha a kamera külső áramforráshoz
csatlakozik, automatikusan a [FÉNYERŐ]
beállítás érvényesül.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást választja, az
akkumulátor üzemideje felvételkor enyhén
csökken.
SZÉLESEN (Szélesvásznú)
A [SZÉL.VÁSZN] lehetőség
[16:9SZÉLES] értékre állításával
meghatározhatja, hogy a 16:9 képarányú
kép megjelenjen a keresőben és az LCD
kijelzőn. Ez a művelet nincs hatással a
felvett képre.
B KERETEZÉS
Szokásos beállítás (szokásos
megjelenítés)
KESKENYÍT
Fakó színek
42
Élénk színek
Függőlegesen megnyújtja a képet, ha
16:9 képaránynál az alsó és felső fekete
sáv nem kívánatos.
KAZ.BEÁLL. menü
– FELV.MÓD/HANGMÓD/HÁTRALÉV
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 30. oldalt.
FELV.MÓD (Felvétel
üzemmód)
HÁTRALÉV
B AUTO.
Bizonyos, például az alábbi
helyzetekben mintegy 8 másodpercre
megjeleníti, mennyi felvétel fér még a
kazettára, illetve mennyi ideig tart még
a hátralévő szalagrész lejátszása.
LP (LP)
BE
Az SP üzemmódban rendelkezésre álló
felvételi időt másfélszeresére növeli
(Long Play – Hosszan játszás).
A hátralévő műsoridő mindig látható.
B SP (SP)
• Ha LP módban készített felvételt más
kamerán vagy videomagnón játszik le, akkor
mozaikszerű zaj fordulhat elő, illetve a hang
szakadozott lehet.
• Ha ugyanarra a kazettára SP és LP módban
is készít felvételt, akkor lejátszáskor
eltorzulhat a kép, illetve nem biztos, hogy a
jelenetek között a kamera helyesen rögzíti
az időkódot.
A menü használata
A kazettára SP (normál lejátszás)
módban készül felvétel.
• Ha kazetta van a kamerában, és a
POWER kapcsolót PLAY/EDIT vagy
CAMERA állásba tolja.
• Amikor megérinti a
(lejátszás/
szünet) gombot.
HANGMÓD
B 12BIT
A kamera 12 bites hangot (2 sztereó
hang) rögzít.
16BIT (
)
A kamera 16 bites hangot (1 sztereó
hang kiváló minőségben) rögzít.
43
BEÁLL.MENÜ
menü
EGYEBEK
menü
– ÓRABEÁLL./LANGUAGE, stb.
– VILÁGIDŐ/HANGJELZÉS, stb.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 30. oldalt.
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 30. oldalt.
ÓRABEÁLL.
Lásd 16. oldalon.
LANGUAGE
Kiválasztható, hogy az LCD képernyőn
milyen nyelven jelenjenek meg az
üzenetek.
• Ha az Ön anyanyelve nem található meg a
listán, akkor választhatja az egyszerűsített
angol [ENG [SIMP]] nyelvet.
VILÁGIDŐ
Az időeltolódást a
/
gombok segítségével állítsa be; az óra
ennek megfelelően a megváltozott időt
mutatja.
Ha időeltolódásként 0-t ad meg, az óra
ismét az eredeti időt mutatja.
HANGJELZÉS
B BE
DEMÓ MÓD
A gyári beállítás [BE], így mintegy 10
perccel azután, hogy a kamerából a
kazettát és kivette, és a POWER kapcsolót
lefelé tolva kigyújtotta a CAMERA
lámpát, megtekintheti a bemutatót.
• A bemutató bizonyos, például az alábbi
esetekben abbamarad:
– Ha a bemutató közben megérinti a
képernyőt. (10 perc múlva a bemutató
újrakezdődik.)
– Ha kazettát helyez be.
– Ha a POWER kapcsoló nem CAMERA
helyzetben áll.
Dallam szól, amikor elindítja/leállítja a
felvételt, illetve amikor használja az
érintőképernyőt.
KI
Kikapcsolja a dallamot.
AUTO.KIKAP (Automatikus
kikapcsolás)
B 5 perc
Ha legalább kb. 5 percig nem használja
a kamerát, az automatikusan kikapcsol.
SOHA
A kamera nem kapcsol ki
automatikusan.
• Ha a kamerát a hálózatról üzemelteti, az
[AUTO.KIKAP] értéke automatikusan
[SOHA] lesz.
44
MEGJ.HELYE (Megjelenítés
helye)
B LCD
Akkor válassza, ha az LCD képernyőn
és a keresőben látni szeretné a
megjeleníthető adatokat (például az
időkódot).
VID-KI/LCD
Akkor válassza, ha a tévé képernyőjén,
az LCD képernyőn és a keresőben látni
szeretné a megjeleníthető adatokat
(például az időkódot).
A menü használata
45
Másolás/Szerkesztés
Másolás VCR/DVD készülékre, stb.
Lehetőség van arra, hogy a kamerán lejátszott képet másik felvevő készülékre (például
videomagnóra/DVD, stb.) átmásolja.
A kamerát az A/V kábellel (1), az A/V S VIDEO kábellel (2), vagy az i.LINK
kábellel (3) csatlakoztathatja a VCR/DVD stb. készülékhez.
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel üzemeltesse (9. old.).
Olvassa el a csatlakoztatott készülékek használati útmutatóját is.
1
A/V OUT
AUDIO/VIDEO
aljzatok
A/V OUT aljzat
(Sárga)
(Fehér)
(Piros)
VCR/DVD
készülék
Az i.LINK
aljzatba
2
DV
A DV vagy DV OUT
csatlakozó felé (i.LINK)
3
: Jel áramlásának iránya
A A/V kábel (tartozék)
B S VIDEO csatlakozóval
rendelkező A/V kábel (külön
megvásárolható)
Ha az S VIDEO aljzathoz egy S VIDEO
csatlakozóval rendelkező A/V segítségével
csatlakoztatja a kamerát egy másik
készülékhez, valósághűbb képet kap,
mintha a mellékelt A/V kábelt használná.
Csatlakoztassa az A/V kábel fehér és piros
dugóját (bal/jobb hangcsatorna) és S
VIDEO dugóját (S VIDEO csatorna).
Ilyenkor a sárga (hagyományos videó)
dugót nem kell használni. Ha csak az S
VIDEO dugót csatlakoztatja, hang nem
távozik a készülékből.
46
C i.LINK kábel (külön
megvásárolható)
A kamerát i.LINK kábellel csatlakoztassa
a másik i.LINK alzattal ellátott
készülékhez. Így kiváló minőségű képet és
hangot kap, mert a videó- és audiojeleket
a készülékek digitális formában
továbbítják. Ne feledje, hogy a képet és a
hangot külön-külön nem lehet rögzíteni,
lejátszani.
• Ha a kamerát monó készülékhez
csatlakoztatja, az A/V kábel sárga dugóját
dugja a videomagnó vagy a televízió
videoaljzatába, a piros (jobb hangsáv) vagy a
fehér (bal hangsáv) dugóját pedig dugja az
audioaljzatba.
• Ha egy készüléket a kamerához a A/V
kábellel csatlakoztat, akkor a
[MEGJ.HELYE] lehetőséget állítsa [LCD]
értékre (alapértelmezett beállítás) (45. old.).
5 Amikor befejeződik a másolás,
állítsa le a kamerát és a VCR/DVD
készüléket.
1 A kamerát készítse elő
lejátszásra.
Tegye be a felvételt tartalmazó
kazettát.
A POWER kapcsolót tolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2 A VCR/DVD készüléket készítse
elő felvételre.
Ha a felvevő készüléken
kiválasztható a jelforrás, állítsa be
úgy, hogy fogadja a kameráról
érkező jeleket (például video1,
video2).
Másolás/Szerkesztés
Amikor videomagnóra másol, tegyen
be egy kazettát, amelyre a felvétel
majd rákerül.
Amikor DVD felvevőre másol,
tegyen be egy DVD lemezt, amelyre
a felvétel majd rákerül.
• Ha az A/V kábel használatakor rögzíteni
kívánja a felvételen a felvétel dátumát és
időpontját, valamint a kamera beállításait,
akkor jelenítse meg azokat a képernyőn (35,
45. old.).
• Az alábbiak nem továbbíthatók a DV
csatlakozón keresztül (i.LINK):
– Kijelzések
– A [KÉPEFFEKT.] effektel szerkesztett
képek (38. old.)
• Ha i.LINK kábelt használ és a
videomagnóra való átjátszás közben
szünetre állítja a kamerán a lejátszást, a
felvett kép egyenetlen lesz.
• Ha i.LINK kábelt használ, az adatkódok
(dátum/idő/kamera beállítás adatok) a
készüléktől illetve az alkalmazástól függően
esetleg nem fognak megjelenni vagy
rögzítésre kerülni.
3 A VCR/DVD készüléket felvevő
készülékként csatlakoztassa a
kamerához.
A kamerát csatlakoztassa a VCR
vagy DVD készülék bemeneti
aljzataihoz.
4 Indítsa el a kamerán a lejátszást,
a VCR/DVD készüléken pedig a
felvételt.
További részletek a felvevő készülék
használati útmutatójában találhatók.
47
Felvétel készítése VCR stb. eszközről
(DCR-HC28E)
Ha (külön megvásárolható) i.LINK kábelt használ, akkor kazettára rögzítheti a
videomagnóról stb. származó filmet.
Előzőleg a felvételhez tegyen kazettát a kamerába.
A (külön megvásárolható) i.LINK kábellel a kamerát videomagnóhoz stb. vagy más
i.LINK rendszerű készülékhez csatlakoztathatja.
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel üzemeltesse (9. old.).
Olvassa el a csatlakoztatott készülékek használati útmutatóját is.
• Nem rögzíthet képeket a kamerára olyan VCR stb. készülékről, amely nem rendelkezik
i.LINK csatlakozóval.
• Nem rögzíthet külön csak hangot vagy képet.
• A kamera csak PAL jelforrástól érkező jeleket tud rögzíteni. Például Francia videó/adás
(SECAM) nem rögzíthető megfelelően. A televíziós színrendszerekről bővebben a 63. oldalon
oldalon olvashat.
Az i.LINK aljzatba
DV
Az DV csatlakozóhoz
(i.LINK)
: Jel áramlásának iránya
1 Csatlakoztassa a VCR készüléket
a kamerához i.LINK kábellel.
• Ha a kamerát i.LINK kábellel
csatlakoztatja másik eszközhöz,
megjelenik a
szimbólum.
(Előfordulhat, hogy ez a szimbólum a
csatlakoztatott eszköz képernyőjén is
megjelenik.)
2 Tegyen be egy kazettát a
videomagnóba.
48
AV készülék
i.LINK
kimenettel
i.LINK kábel (külön megvásárolható)
3 A POWER kapcsolót tolva
válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot.
4 A kamerát állítsa be felvételi
szünet állapotra.
Érintse meg a
t [3.OLD] t
[VEZ. FELV.] t [FELV. SZÜNT]
gombot.
5 Indítsa el a kazettát a VCR
készülékben.
Ekkor a csatlakoztatott készüléken
lejátszott kép megjelenik a kamera
LCD képernyőjén.
Hang hozzáadása
kazettán lévő
felvételhez
12 bites hangot tartalmazó kazettáról
(43. old.) az újabb hanganyag
felvételekor nem törlődik le az eredeti
hang.
Beépített
sztereó mikrofon
6 Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahol el
kívánja kezdeni a felvételt, érintse
meg a [FELV. INDUL] gombot.
7 Állítsa le a felvételt.
Érintse meg
a (állj) vagy
[FELV. SZÜNT] elemet.
elemet.
RET.] t
• További hanganyag nem rögzíthető,
– ha a kazettára eredetileg 16 bites hangot
(43. old.) rögzítettek,
– ha a kazettára LP üzemmódban
rögzítettek felvételt,
– ha a kamerához i.LINK kábel csatlakozik,
– ha a kazettára 4CH MIC üzemmódban
rögzítettek felvételt,
– üres szalagrészen,
– ha a felvételt a kameráétól eltérő
színrendszerben rögzítették (63. old.),
– ha a kazetta írásvédő kapcsolója nem
engedi a kazetta tartalmának módosítását
(SAVE állás) (64. old.).
– ha egyes részek HDV formátumban
kerültek rögzítésre.
• Hang felvételekor a képet a kamera nem
továbbítja az A/V OUT aljzaton keresztül.
Ilyenkor a képet az LCD képernyőn vagy a
keresőben nézze.
Folytatás ,
Másolás/Szerkesztés
8 Érintse meg a [
Hanganyagot rögzíthet a beépített
mikrofonnal.
49
Hang hozzáadása kazettán lévő felvételhez (folytatás)
Hang rögzítése
5 Amikor le kívánja állítani a
Előbb tegyen be egy felvételt tartalmazó
kazettát a kamerába.
felvételt, érintse meg az
gombot.
1 A POWER kapcsolót tolva
Ha további jelenetekhez is hangot
szeretne hozzáadni, akkor a 2. lépés
megismétlésével válassza ki a kívánt
jelenetet, majd érintse meg az
[HANGFELV.] elemet.
válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot.
2 A lejátszás elindításához érintse
meg a
(lejátszás/szünet)
gombot, majd annál a jelentnél,
ahonnan a hangfelvételt meg
kívánja kezdeni, érintse meg
ismét.
3 Érintse meg a
t [3.OLD]
t [HANGFELV.] t [HANGFELV.]
gombot.
Ekkor megjelenik a
60p
HANGFELV.
X szimbólum.
0:00:00:00
RET.
HANG–
FELV.
4 Érintse meg a
(lejátszás)
gombot, és ezzel egyidejűleg
indítsa el a felvenni kívánt
hanganyag lejátszását.
szimbólum látható a képernyőn és
a kazetta lejátszásakor a kamera az
új hanganyagot a sztereó 2 (ST2)
hangsávra rögzíti.
6 Érintse meg a [
(állj)
RET.] t
elemet.
• Csak ezen a kamerán felvett kazettára lehet
utólag is hangot rögzíteni. Ha más kamerán
(akár egy másik DCR-HC27E/HC28E
típusú kamerán) felvett kazettára rögzít
utólag hangot, romolhat a hang minősége.
A felvett hang ellenőrzése
1 Játssza le azt a kazettát, amelyre a
hangot rögzítette (21. old.).
2 Érintse meg a
t [1.OLD] t
[MENU] gombot.
3 Válassza a
(LEJ.BEÁLL.)
lehetőséget a DCR-HC27E, vagy
(VID.BEÁLL.) lehetőséget a
DCR-HC28E típusnál, majd érintse
meg a
/
gombokat a
[HANGKEVERŐ] kiválasztásához,
majd érintse meg a [VHAJT] gombot.
VID.BEÁLL.
HANGKEVERŐ
SZT1
SZT2
VHAJT
RET.
4A
/
gombok segítségével
állítsa be az eredeti hang (SZT1) és az
utólag felvett hang (SZT2) arányát,
majd érintse meg az [VHAJT] gombot.
• A gyári beállítás szerint a kimeneten az
eredeti hang (SZT1) hallható.
50
• 12 órával a kamera kikapcsolása után, a
hangsávok aránya ismét a gyárilag beállított
értéket veszi fel.
Másolás/Szerkesztés
51
Külső eszközök csatlakoztatására
kialakított aljzatok
Nyissa ki az aljzatok fedelét.
A A DCR-HC27E típusoknál:
DV OUT csatlakozó (i.LINK)
(46. old.)
A DCR-HC28E típusnál:
DV csatlakozó (i.LINK)
(46, 48. old.)
B A/V (audio/videó) kimeneti
csatlakozó (28, 46. old.)
C DC IN csatlakozó (9. old.)
1
2
3
52
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során valamilyen probléma merül fel, az alábbi táblázat
alapján hárítsa el. Ha a probléma továbbra is fennáll, iktassa ki az áramforrást, és
forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
Általános műveletek/Easy Handycam
A kamera nem kapcsol be.
• Tegyen rá a kamerára egy feltöltött akkumulátort (9. old.).
• Az AC adaptert dugja a fali csatlakozóaljzatba (9. old.).
A kamera nem működik, pedig be van kapcsolva.
• Húzza ki az AC adapter csatlakozódugóját a fali csatlakozóaljzatból, ill. vegye le az
akkumulátort, majd körülbelül 1 perc múlva csatlakoztassa újra.
• Ha a funkciók továbbra sem működnek, nyomja meg a RESET gombot (23. old.) egy
hegyes tárgy segítségével. (Ha megnyomja a RESET gombot, valamennyi beállítás a
gyárilag beállított értéket veszi fel.)
Nem működnek a gombok.
• Easy Handycam üzemmódban nem minden gomb működik (19. old.).
Easy Handycam üzemmódban a beállítások megváltoznak.
[DEMÓ MÓD] nem indul el.
• A bemutató nem tekinthető meg, ha a NightShot plus kapcsoló ON helyzetben áll
(22. old.).
• Vegye ki a kazettát a kamerából (17. old.).
Hibaelhárítás
• Easy Handycam üzemmódban a képernyőn meg nem jelenő funkciók gyári
beállításukat veszik fel. Amikor azonban kilép az Easy Handycam üzemmódból, ismét
a legutóbb beállított értékeik jutnak érvényre (18, 37. old.).
A kamera felmelegszik.
• Ez akkor fordulhat elő, ha a készülék sokáig volt bekapcsolva. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Akkumulátor/Áramforrás
A kamera váratlanul kikapcsol.
• Ha körülbelül 5 percig nem használja a kamerát, az automatikusan kikapcsol
(AUTO.KIKAP). Módosítsa az [AUTO.KIKAP] (44. old.) beállítását, vagy ismét
kapcsolja be a kamerát (12. old.), vagy használja az AC adaptert.
• Töltse fel az akkumulátort (9. old.).
A CHG töltésjelző az akkumulátor töltésekor nem világít.
• Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe (9. old.).
• Igazítsa meg az akkumulátort a kamerán (9. old.).
• Csatlakoztassa a hálózati kábelt megfelelően a fali csatlakozóaljzathoz (9. old.).
• Befejeződött az akkumulátor feltöltése (10. old.).
Folytatás ,
53
Hibaelhárítás (folytatás)
A CHG töltésjelző az akkumulátor töltésekor villog.
• Igazítsa meg az akkumulátort a kamerán (9. old.). Ha ez nem oldja meg a problémát,
húzza ki az AC adaptert a fali csatlakozóaljzatból, és vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi Sony márkakereskedővel. Az akkumulátor elhasználódott.
A kamera gyakran kikapcsol, pedig az akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés szerint az akkumulátornak még működtetnie kellene a kamerát.
• Meghibásodott az akkumulátor energiaszintjét mutató kijelző, vagy nem töltötte elég
sokáig az akkumulátort. A kijelző ismét a helyes értéket fogja mutatni, ha teljesen
feltölti az akkumulátort (9. old.).
Az akkumulátor energiaszintjét mutató kijelzés nem pontosan mutatja a
hátralévő időt.
• Túl hideg vagy túl meleg van, vagy nem töltötte elég sokáig az akkumulátort. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• Ismét töltse fel teljesen az akkumulátort. Ha a probléma továbbra is fennáll, az
akkumulátor elhasználódhatott. Cserélje ki az akkumulátort egy újra (9, 65. old.).
• A kijelzett idő bizonyos körülmények között, esetleg nem a pontos időt mutatja.
Például, ha kinyitja vagy bezárja az LCD táblát, a készüléknek mintegy 1 percre van
szüksége ahhoz, hogy az akkumulátor energiaszintjének megfelelő időértéket
megjelenítse.
Az akkumulátor gyorsan lemerül.
• Túl hideg vagy túl meleg van, vagy nem töltötte elég sokáig az akkumulátort. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• Ismét töltse fel teljesen az akkumulátort. Ha a probléma továbbra is fennáll, az
akkumulátor elhasználódhatott. Cserélje ki az akkumulátort egy újra (9, 65. old.).
Hiba lép fel, amikor a kamerát a hálózati tápegységhez csatlakoztatja.
• Kapcsolja ki a kamerát, és húzza ki a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzatból.
Aztán ismét dugja be.
LCD képernyő/kereső
Hullámzó hatás látható az LCD képernyőn, ha hozzáér.
• A jelenség nem utal meghibásodásra. Az LCD képernyőt ne nyomja meg erősen!
Az LCD képernyőn vagy a keresőben ismeretlen kép jelenik meg.
• A kamera [DEMÓ MÓD] üzemmódban van (44. old.). A [DEMÓ MÓD]
kikapcsolásához érintse meg az LCD képernyőt vagy tegyen be egy kazettát.
A képernyőn ismeretlen szimbólum jelenik meg.
• Hibajelzés vagy üzenet jelenik meg a képernyőn (60. old.).
A kép az LCD képernyőn marad.
• Ez akkor fordul elő, ha anélkül, hogy előbb kikapcsolta volna a készüléket, kihúzza az
AC adapter tápkábelét a fali csatlakozóaljzatból, illetve a kameráról leveszi az
akkumulátort. A jelenség nem utal meghibásodásra.
54
Az érintőképernyőn nem jelennek meg a gombok.
• Finoman érintse meg az LCD képernyőt.
• Nyomja meg a kamera DISP/BATT INFO gombját (14. oldal).
Az érintőképernyőn megjelenő gombok nem megfelelően működnek, illetve
egyáltalán nem működnek.
• Állítsa be a képernyőt ([KALIBRÁLÁS]) (70. old.).
A keresőben a kép nem éles.
• A kereső élességbeállító gombjának segítségével állítsa élesre a képet (13. old.).
A keresőből eltűnt a kép.
• Zárja be az LCD panelt. Ha nyitva van az LCD panel, a keresőben nem látszik a kép
(13. old.).
Sorban pontok jelennek meg az LCD képernyőn.
• A jelenség nem utal meghibásodásra. Ezek a pontok nem kerülnek rögzítésre.
Kazetta
A kazettát nem adja ki a kazettatartó.
Hibaelhárítás
• Ellenőrizze, megfelelően csatlakozik-e az áramforrás (akkumulátor, hálózati
tápegység) (9. old.).
• Vegye le az akkumulátort a kameráról, majd tegye vissza (10. old.).
• Tegyen rá a kamerára egy feltöltött akkumulátort (9. old.).
• Páralecsapódás történt a kamera belsejében (68. old.).
Cassette Memory kazettamemóriával rendelkező kazetta használata esetén
nem jelenik meg a Cassette Memory kijelző és a cím.
• Ez a kamera nem támogatja a Cassette Memory kazettamemóriát, így a kijelzések sem
jelennek meg.
A kazettán hátralévő idő nem jelenik meg.
• Ha a kazettán hátralévő időt mindig látni szeretné, a [
állítsa [BE] értékre (43. old.).
HÁTRALÉV] értékét
A kazetta zajosabb gyors előre- vagy visszacsévélés alatt.
• Ha AC adaptert használ, a gyors előre- és visszacsévélés nagyobb sebességen történik
(az akkumulátoros működéssel összehasonlítva), és ez okozza a zajt. A jelenség nem
utal meghibásodásra.
Felvétel
Lásd még „A kép beállítása felvétel közben” (56. old.).
Folytatás ,
55
Hibaelhárítás (folytatás)
A kazettában a szalag nem indul el, amikor megnyomja a REC START/STOP
gombot.
• A POWER kapcsolót tolva gyújtsa ki a CAMERA kijelzőt (20. old.).
• A kazettában a szalag a végére ért. Csévélje vissza, vagy tegyen be egy másik kazettát.
• Az írásvédő kapcsolót tolja REC állásba, vagy tegyen be egy új kazettát (64. old.).
• Páralecsapódás miatt a szalag hozzátapadt a fejhez vagy a görgőhöz. Vegye ki a
kazettát, várjon legalább 1 órát, és tegye vissza (68. old.).
A kazettán az utolsó felvétel és a rákövetkező jelenet között nem sikerül
folyamatos átmenetet elérni.
• Hajtsa végre a END SEARCH műveletet (26. old.).
• Ne vegye ki a kazettát. (Ekkor a felvétel szünet nélkül folytatódik még abban az
esetben is, ha kikapcsolja a kamerát.)
• Ugyanarra a kazettára ne készítsen SP és LP módban is felvételt.
• LP módban lehetőség szerint egyben készítsen felvételt.
[VÉG KERES] nem működik.
• A felvétel befejezés után ne vegye ki a kazettát a kamerából (26. old.).
• A kazetta nem tartalmaz felvételt.
[VÉG KERES] nem működik megfelelően.
• A kazetta közepén üres szalagrész található. A jelenség nem utal meghibásodásra.
A kép beállítása felvétel közben
Lásd még „Menü” (58. old.).
Nem működik az automatikus fókuszbeállítás.
• Állítsa a [FÓKUSZ] lehetőséget[
AUTO] állásba (32. old.).
• A felvételi körülmények nem alkalmasak a fókusz automatikus beállításához. Kézzel
állítsa be a fókuszt (32. old.).
Nem működik a [STEADYSHOT] képstabilizáló funkció.
• Állítsa a [STEADYSHOT] funkciót [BE] állásba (40. old.).
Nem működik a BACK LIGHT funkció.
• Az alábbi beállításoknál a BACK LIGHT funkció törlődik.
– Az [EXPOZÍCIÓ] lehetőség [KÉZI] értékénél
– [FÉNYMÉRŐ]
• Easy Handycam üzemmódban nem működik a BACK LIGHT funkció (19. old.).
Amikor sötétben gyertyafényt vagy villanyfényt filmez, függőleges csík jelenik
meg.
• Ilyesmi akkor fordul elő, amikor a tárgy és a háttér fényessége nagymértékben eltér
egymástól. A jelenség nem utal meghibásodásra.
56
Ha fényes tárgyról készít felvételt, függőleges sáv jelenik meg.
• Ez az elmosódás. A jelenség nem utal meghibásodásra.
A kép színei nem valósághűek.
• Kapcsolja ki a NightShot plus funkciót (22. old.).
A kép túl világos, a felvétel tárgya pedig nem jelenik meg a képernyőn.
• Kapcsolja ki a NightShot plus funkciót (22. old.), vagy törölje a BACK LIGHT
funkciót (22. old.).
Villog a kép, vagy vibrálnak a színek.
• Ez akkor fordul elő, ha fénycső, nátriumgőz- vagy higanygőz-lámpa alatt készít
felvételt [PORTRÉ] vagy [SPORT] üzemmódban. A jelenség nem utal
meghibásodásra. Ilyenkor kapcsolja ki a [AE PROGRAM] funkciót (38. old.).
Tévéképernyő vagy számítógép-képernyő filmezésekor vízszintes fekete sávok
jelennek meg.
• Állítsa a [STEADYSHOT] funkciót [KI] állásba (40. old.).
Lejátszás
• A POWER kapcsolót tolva válassza ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
• Csévélje vissza a szalagot (21. old.).
A képen vízszintes csíkok jelennek meg. Nem jelenik meg kép, vagy a
megjelenő kép életlen.
Hibaelhárítás
A kazettát nem lehet lejátszani.
• A fejet tisztítsa meg (külön megvásárolható) tisztítókazettával (69. old.).
Nincs hang, vagy csak nagyon halk hang hallható.
• Növelje a hangerőt (21. old.).
• Az [HANGKEVERŐ] beállító csúszkáját tolja a [SZT2] (további hang) oldaltól
messzebb, egészen addig, amíg a hangzás megfelelő nem lesz (50. old.).
• Ha S VIDEO csatlakozódugót használ, bizonyosodjék meg arról, hogy az A/V kábel
piros és fehér dugója is csatlakoztatva van-e (28. old.).
Szakadozott a hang.
• A fejet tisztítsa meg (külön megvásárolható) tisztítókazettával (69. old.).
„---” látható a képernyőn.
• Amikor a most lejátszott felvételt rögzítették, nem volt beállítva a dátum és az idő.
• A kamera üres szalagrészt játszik le.
• Ha a kazettában a szalag zajos vagy sérült, az adatkód nem olvasható le róla.
A kép zajos, zavaros, a képernyőn pedig a
szimbólum jelenik meg.
• A felvételt a kameráétól eltérő színrendszerben rögzítették (PAL). A jelenség nem
utal meghibásodásra (63. old.).
Folytatás ,
57
Hibaelhárítás (folytatás)
látható a képernyőn.
• A lejátszani kívánt kazettát egy másik készüléken 4-csatornás mikrofonnal (4CH MIC
REC) rögzítették. Ez a kamera nem tudja kezelni a 4-csatornás mikrofonnal készített
felvételeket.
Menü
Egyes menüelemek szürkék.
• Az adott felvételi/lejátszási körülmények között nem használhatók a szürkén
megjelenő menüelemek.
Nem használható az [FIX FÓKSZ] funkció.
• A [FIX FÓKSZ] nem használható együtt a [AE PROGRAM] beállítással.
Nem használható az [FÉNYMÉRŐ] funkció.
• A [FÉNYMÉRŐ] nem használható együtt a NightShot plus beállítással.
• Ha a [AE PROGRAM], [FÉNYMÉRŐ] funkciót választja, az értéke automatikusan
[ AUTO] lesz.
Nem használható az [EXPO-ZÍCIÓ] funkció.
• A [EXPOZÍCIÓ] nem használható együtt a NightShot plus beállítással.
• Ha a [AE PROGRAM], [EXPOZÍCIÓ] funkciót választja, az értéke automatikusan
[
AUTO] lesz.
Nem használható az [FEHÉR EGYNS] funkció.
• A [FEHÉR EGYNS] nem használható együtt a NightShot plus beállítással.
Nem használható az [AE PROGRAM] funkció.
• A [AE PROGRAM] nem használható együtt a NightShot plus beállítással.
Másolás/Szerkesztés/Csatlakoztatás más készülékekhez
A csatlakoztatott készülék kijelzőjén időkód és más adat jelenik meg.
• Ha A/V kábellel csatlakoztatta a kamerát a másik eszközhöz, állítsa a
[MEGJ.HELYE] lehetőséget [LCD] értékre (45. old.).
Az A/V kábellel nem lehet megfelelően másolni.
• Az A/V kábel nem megfelelően csatlakozik. Ahhoz, hogy képet tudjon másolni a
kameráról egy másik készülékre, az A/V kábelt csatlakoztatni kell a másik készülék
bemenetébe (46. old.).
A felvételre utólag rögzített új hang nem hallható.
• Az [HANGKEVERŐ] beállító csúszkáját tolja a [SZT1] (eredeti hang) oldaltól
messzebb, egészen addig, amíg a hangzás megfelelő nem lesz (50. old.).
A csatlakoztatott készülékről származó képek nem megfelelően jelennek meg.
• A bemenő jel nem PAL rendszerű (63. old.).
58
Csatlakoztatás számítógéphez
A számítógép nem ismeri fel a kamerát.
• Húzza ki a kábelt a számítógépből is, a kamerából is, majd ismét dugja be
mindkettőbe úgy, hogy az érintkezés tökéletes legyen.
• A kábelt húzza ki a számítógépből és a kamerából, indítsa újra a számítógépet, majd
ismét csatlakoztassa megfelelően a számítógépet és a kamerát.
A számítógépen nem jelenik meg a kamerában látható videó.
• Húzza ki a kábelt a számítógépből, kapcsolja be a kamerát, majd ismét dugja be a
kábelt.
A számítógépen nem látható a kazettára készített felvétel.
• Húzza ki a kábelt a számítógépből, majd ismét dugja be.
Hibaelhárítás
59
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető
szimbólumok
Ha az LCD képernyőn vagy a keresőben
jelzések, szimbólumok jelennek meg,
ellenőrizze az alábbiakat.
Egyes hibák házilag is orvosolhatók. Ha
a probléma többszöri elhárítási kísérlet
ellenére is fennáll, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz
vagy Sony márkaszervizhez.
C:(vagy E:) ss:ss (Öndiagnózis
kijelzője)
C:04:ss
• Az akkumulátor nem
„InfoLITHIUM” akkumulátor.
Használjon „InfoLITHIUM”
akkumulátort (65. old.).
• Csatlakoztassa biztosan az AC
adapter DC dugóját a kamera DC
IN aljzatába (9. old.).
E:61:ss / E:62:ss
• Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony szakszervizhez.
Közölje velük az „E” betűvel
kezdődő 5 jegyű kódot.
E (Az akkumulátor energiaszintjére
utaló figyelmeztetés)
• Az akkumulátor csaknem lemerült.
• A működési feltételek, a környezet
és az akkumulátor állapotának
függvényében előfordulhat, hogy az
E figyelmeztető szimbólum már
akkor villogni kezd, amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje még
5–10 perc működést tesz lehetővé.
% (Figyelmeztetés a
páralecsapódásra)*
• Vegye ki a kazettát, kapcsolja ki a
kamerát, és kb. 1 órán keresztül
hagyja nyitva a kazettatartó tetejét
(68. old.).
C:21:ss
• Páralecsapódás történt. Vegye ki a
kazettát, várjon legalább 1 órát, és
tegye vissza (68. old.).
C:22:ss
• A fejet tisztítsa meg (külön
megvásárolható) tisztítókazettával
(69. old.).
C:31:ss / C:32:ss
• A fent leírtaktól eltérő hibajelenség
fordult elő. Vegye ki a kazettát,
helyezze be újra, majd ismét
próbálja meg használni a kamerát.
Páralecsapódás esetén ne hajtsa
végre ezt a műveletet (68. old.).
• Távolítsa el az áramforrást.
Csatlakoztassa ismét, és próbálja
meg újra használni a kamerát.
• Cserélje ki a kazettát. Nyomja meg a
RESET gombot (23. old.), és
próbálja meg újra használni a
kamerát.
60
Q (A kazettára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha lassan villog:
• A kazettára már csak 5 percnél
rövidebb felvétel fér.
• Nincs kazetta a kamerában. *
• A kazetta írásvédő kapcsolója nem
engedi a kazetta tartalmának
módosítását (64. old.).*
Ha gyorsan villog:
• A kazettában a szalag a végére ért.*
Z (A kazetta kivételére figyelmeztető
szimbólum)*
Ha lassan villog:
• A kazetta írásvédő kapcsolója nem
engedi a kazetta tartalmának
módosítását (64. old.).
Ha gyorsan villog:
• Páralecsapódás történt (68. old.).
• Az öndiagnózis kijelző kódja látható
(60. old.).
* Amikor a képernyőn a figyelmeztető jelek,
szimbólumok megjelennek, dallam hallható
(44. old.).
A figyelmeztető üzenetek
ismertetése
Ha a képernyőn üzenetek jelennek meg,
kövesse az alábbi utasításokat.
Z Vegye ki, majd ismét tegye be a
kazettát. (17. old.)
• (Vegye ki, majd ismét tegye be a
kazettát.) Ellenőrizze, sérült-e a
kazetta.
QZ A kazetta írásvédett. Nézze
meg a fület. (64. old.)
Q A kazettában a szalag a végére
ért. (17, 21. old.)
• (A kazettában a szalag a végére ért.)
Csévélje vissza a szalagot.
x Egyéb
Használjon „InfoLITHIUM”
akkumulátort. (65. old.)
Szerzőijog-védelem miatt nem
vehető fel. (64. old.)
Az akkumulátor lemerülőben van.
Hang nem vehető hozzá. Húzza ki az
i.LINK kábelt. (49. old.)
• Cserélje ki a kazettát (9, 65. old.).
Az akkumulátor régi. Cserélje ki egy
újra. (65. old.)
Nem SP módú felvétel. Hang nem
vehető hozzá. (49. old.)
Z Iktassa ki, majd csatlakoztassa
újra az áramforrást. (9. old.)
Nem 12-bit-es hangfelvétel. Hang
nem vehető hozzá. (49. old.)
Használjon új hál. tápegységet, vagy
dugja be újra. (9. old.)
Üres szalagrészhez hang nem
vehető hozzá. (49. old.)
x Páralecsapódás
Hang nem vehető hozzá. (49. old.)
%Z Páralecsapódás történt. Vegye
ki a kazettát. (68. old.)
% Páralecsapódás történt.
Kapcsolja ki 1 órára. (68. old.)
x Kazetta/szalag
Hibaelhárítás
x Akkumulátor/Feszültség
• Más készülékkel készített
kazettához nem lehet hangot
hozzáadni a 4CH MIC REC
segítségével.
x Piszkos a videofej. Használjon
tisztítókazettát. (69. old.)
Nem indítható az Easy Handycam
funkció. (18, 53. old.)
Q Tegyen be egy kazettát. (17. old.)
Folytatás ,
61
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek (folytatás)
Nem állítható le az Easy Handycam
funkció. (18, 53. old.)
Easy Handycam üzemmódban nem
használható. (19. old.)
HDV formátumú kazetta. Nem lehet
lejátszani.
• Ezzel a kamerával nem lehet az
ilyen formátumú kazettákat
lejátszani. A felvételt azzal a
készülékkel játssza le, amellyel
készítette.
HDV fromátumú kazetta. Hang nem
vehető hozzá.
• HDV formátumú felvételt
tartalmazó szalagrészre ezzel a
kamerával utólag nem lehet hangot
rögzíteni (49. old.).
62
További információk
A kamera használata külföldön
Áramellátás
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységgel a kamerát bármely olyan
országban vagy térségben használhatja,
ahol a váltakozó áramú hálózat
feszültsége 100 V és 240 V közé esik,
frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
Az óra egyszerű beállítása az
időkülönbség alapján
Az órán nagyon egyszerűen beállítható
a helyi idő. Adja meg a [VILÁGIDŐ]
értékét az
(EGYEBEK) menüben,
és állítsa be az időeltolódást (44 old.).
Televíziós színrendszerek
Ez a kamera PAL színrendszerű
készülék, ezért a felvétel csak AUDIO/
VIDEO bemenettel rendelkező PAL
rendszerű tévékészüléken tekinthető
meg.
Hol használják
PAL
Ausztrália, Ausztria,
Belgium, Kína, Cseh
Köztársaság, Dánia,
Finnország, Németország,
Hollandia, Hongkong,
Magyarország, Olaszország,
Kuvait, Malajzia, Új-Zéland,
Norvégia, Lengyelország,
Portugália, Szingapúr stb.
Szlovák Köztársaság,
Spanyolország, Svájc,
Svédország, Thaiföld,
Egyesült Királyság, stb.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguay,
Uruguay.
SECAM
Bulgária, Franciaország,
Guyana, Irak, Irán, Monaco,
Oroszország, Ukrajna, stb.
NTSC
Bahamák, Bolívia, Kanada,
Közép-Amerika, Chile,
Kolumbia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japán, Korea,
Mexikó, Peru, Surinam,
Tajvan, Fülöp-szigetek,
U.S.A., Venezuela, stb.
További információk
Rendszer
63
Használható kazetták
Csak mini DV kazetta használható.
jelzéssel ellátott kazettát
használjon.
A kamera nem tud Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező kazettát
használni.
Hogyan lehet elérni, hogy a
kazettára ne kerüljön üres rész a
felvételek közé?
A felvétel folytatása előtt az END
SEARCH (26 old.) gomb megérintésével
álljon rá a már rögzített felvételrész
legvégére az alábbi esetekben:
• ha lejátszotta a kazettát,
• ha az EDIT SEARCH lehetőséget
használta.
Szerzői jogot védő jel
x Lejátszás
Ha az ezzel a kamerával lejátszott
kazetta szerzői jogot védő jelet
tartalmaz, akkor a kamerával ezt a
felvételt nem lehet egy másik, a
kamerához csatlakoztatott
videokamerára másolni.
x A DCR-HC28E típusnál:
Felvétel
A kamerával nem lehet olyan szoftvert
felvenni, amely a szoftver szerzői
jogának védelme céljából szerzői jogot
védő vezérlőjeleket tartalmaz. Ha ilyen
szoftvert kísérel meg felvenni, az LCD
képernyőn, illetve a keresőben a
[Szerzőijog-védelem miatt nem vehető
fel.] üzenet jelenik meg. A kamera
felvétel közben nem rögzít szerzői jogot
védő vezérlőjeleket a kazettára.
Használattal kapcsolatos
megjegyzések
x Ha a kamerát sokáig nem használja
Vegye ki belőle a kazettát, és tárolja
megfelelően.
x A véletlen törlés megelőzése
érdekében
A kazetta írásvédő fülét tolja el a
SAVE jelzés felé.
REC: A kazettára felvétel
rögzíthető.
SAVE: A kazettára nem
rögzíthető felvétel
(írásvédett).
REC
SAVE
x A kazetta felcímkézése
Azért, hogy megelőzze a kamera
esetleges hibás működését, a kazettára
címkét csak a következő ábrán megjelölt
helyre tegyen.
A szélére és élére
ne ragasszon
címkét.
A címke helye
x A kazetta használatát követően
A kép és a hang torzulásának
megelőzése érdekében csévélje vissza a
szalagot a kazetta elejére. Ezután a
kazettát tegye a tokjába, és felállítva
tárolja.
x Az aranyozott érintkezők
tisztítása
A kazetta aranyozott érintkezőjét
minden 10. kazettakivételt követően
tisztítsa meg vattapálcikával.
Ha a kazetta aranyozott érintkezői
piszkosak vagy porosak, a kamera nem
tudja pontosan kijelezni a hátralévő
műsoridőt.
Aranyozott érintkező
64
Az „InfoLITHIUM” akkumulátorról
Ez a készülék kompatibilis a (P sorozat/
H sorozat) „InfoLITHIUM”
akkumulátorral.
A kamera kizárólag „InfoLITHIUM”
akkumulátorral működik.
A P sorozatú „InfoLITHIUM”
akkumulátorokon a
jelzés
látható.
A H sorozatú „InfoLITHIUM”
akkumulátorokon a
jelzés
látható.
Mit takar az „InfoLITHIUM” név?
Az akkumulátor töltése
• A kamera használata előtt feltétlenül töltse
fel az akkumulátort.
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 °C és
30 °C közötti hőmérsékleten töltse egészen
addig, amíg a CHG töltésjelző ki nem alszik.
Más hőmérsékleten előfordulhat, hogy az
akkumulátor feltöltése kisebb hatásfokkal
történik.
• Ha a kamerához csatlakoztatott AC
adapterrel tölti az akkumulátort, a töltés
befejezése után húzza ki a dugót a kamera
DC IN aljzatából, vagy távolítsa el az
akkumulátort.
Hogyan használható ki az
akkumulátor?
• Az akkumulátor teljesítőképessége 10 °C
hőmérséklet alatt csökken, és használni is
csak rövidebb ideig lehet. Ilyen
körülmények között az akkumulátor
használhatóságának meghosszabbítása
érdekében tegye az alábbiakat.
Az akkumulátor
energiaszintjének kijelzése
• Ha a kamera kikapcsol, pedig az
akkumulátor energiaszintjét mutató kijelzés
szerint az akkumulátornak még
működtetnie kellene a kamerát, töltse fel
újra teljesen az akkumulátort. A
rendelkezésre álló akkumulátor teljesítmény
megfelelően lesz megjelenítve. Ne feledje
azonban, hogy ha az akkumulátort hosszú
időn át magas hőmérsékleten használta, ha
egy ideig teljesen feltöltött állapotban
hagyta, vagy ha rendszeresen használja,
akkor előfordulhat, hogy az akkumulátor
energiaszintjét mutató kijelzés továbbra sem
a helyes értéket mutatja. A megjelenített
rendelkezésre álló akkumulátor teljesítmény
csak hozzávetőleges érték.
• Az üzemi körülményektől, a hőmérséklettől
és a környezettől függően előfordulhat, hogy
a E szimbólum, amely azt jelzi, hogy az
akkumulátor már majdnem lemerült, néha
akkor is villogni kezd, ha az akkumulátor
által biztosított üzemidő még 5–10 perc.
Folytatás ,
További információk
Az „InfoLITHIUM” név lítium-ion
akkumulátort jelöl, amely a működési
feltételekkel kapcsolatos információkat
továbbítja a kamera és a külön
megvásárolható hálózati tápegység/töltő
között.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor a
kamera működési feltételeinek
függvényében kiszámítja az energiafelvételt, és percekben kifejezve kijelzi,
hogy az akkumulátorral a kamera még
mennyi ideig képes működni.
– Az akkumulátort tartsa a zsebében, hogy
teste melegével melegen tartsa, és a
kamerába csak közvetlenül a felvétel
megkezdése előtt tegye be.
– Nagy kapacitású akkumulátort használjon:
NP-FP71/FP90/FH70/FH100 (külön
megvásárolható).
• Ha gyakran használja az LCD képernyőt,
játszik le felvételt, csévéli a szalagot előre
vagy vissza, az akkumulátor gyorsabban
lemerül.
Nagy kapacitású akkumulátort használjon:
NP-FP71/FP90/FH70/FH100 (külön
megvásárolható).
• Amikor a kamerával nem készít vagy játszik
le felvételt, ne feledje a POWER kapcsolót
OFF(CHG) helyzetbe állítani. Az
akkumulátor energiája akkor is fogy, amikor
a kamera készenléti vagy szünet
üzemmódban van.
• Legyen kéznél a tervezett felvételi idő
kétszereséhez vagy háromszorosához
elegendő tartalékakkumulátor, és a
tényleges felvétel megkezdése előtt
készítsen próbafelvételeket.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az
akkumulátor nem vízálló.
65
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátorról (folytatás)
Az i.LINK
Az akkumulátor tárolása
A készüléken található DV aljzat
i.LINK-kompatibilis DV aljzat. Az
alábbiakban ismertetjük az i.LINK
szabványt és jellemzőit.
• Ha az akkumulátort hosszú időn át nem
használja, töltse fel teljesen, és évente
egyszer tegye fel a kamerára és használja egy
kicsit, hogy ezzel fenntartsa az akkumulátor
működőképességét. Tároláshoz vegye le az
akkumulátort a kameráról, és tegye száraz,
hűvös helyre.
• Az akkumulátort úgy tudja a kamerával
teljesen lemeríteni, hogy az
(EGYEBEK) menüben az [AUTO.KIKAP]
lehetőséget [SOHA] értékre állítja, és a
kamerát a kazettás felvétel készenléti
állapotában hagyja mindaddig, amíg az
magától ki nem kapcsol (44 old.).
Az akkumulátor élettartama
• Az akkumulátor kapacitása a rendszeres
használat alatt idővel lecsökken. Ha
jelentősen lerövidül az akkumulátor által
biztosított üzemidő, akkor az akkumulátor
valószínűleg élettartamának vége felé jár,
vásároljon új akkumulátort.
• Az egyes akkumulátorok élettartama a
tárolási és működtetési feltételek, illetve a
környezet függvényében egymástól eltérő
lehet.
Mi az i.LINK?
Az i.LINK olyan digitális soros
interfész, amely két, i.LINK
csatlakozóaljzattal rendelkező készülék
között digitális videó-, digitális audio- és
egyéb adatok kétirányú továbbítására
szolgál. Az i.LINK kábelen át más
készülékek vezérelhetők is.
Az i.LINK-kompatibilis készülékek
csatlakoztatásához elegendő egyetlen
i.LINK kábel. A lehetséges
alkalmazások között említhetjük a
különböző digitális AV készülékekkel
végzett műveleteket és adatátviteli
tranzakciókat.
Ha láncba fűzve 2 vagy több i.LINKkompatibilis készüléket csatlakoztatunk,
akkor a többi berendezésen is
végezhetők műveletek. Meg kell
azonban jegyeznünk, hogy a
csatlakoztatandó készülék jellemzőinek
és műszaki adatainak függvényében a
működési mód eltérő lehet.
• Rendszerint csak egyetlen készüléket lehet
az i.LINK kábellel a kamerához
csatlakoztatni. Ha a kamerát olyan i.LINKkompatibilis készülékhez csatlakoztatja,
amely legalább két DV aljzattal is
rendelkezik, olvassa el az illető készülék
használati útmutatóját.
• Az i.LINK kifejezést a Sony javasolta az
IEEE 1394-es adatszállító vezeték köznapi
megnevezésére, és mint védjegyet számos
cég elfogadta.
• Az IEEE 1394 nemzetközi szabvány,
amelyet az Institute of Electrical and
Electronics Engineers (az amerikai
székhelyű Villamosmérnökök Egyesülete)
hagyott jóvá.
66
Az i.LINK sebessége
Az i.LINK maximális jelátviteli
sebessége a készülékek függvényében
változhat. Háromféle jelátviteli sebesség
használatos:
S100 (kb. 100Mbps*)
S200 (kb. 200Mbps)
S400 (kb. 400Mbps)
Az egyes készülékek használati
útmutatójának „Műszaki adatok”
fejezete megadja a jelátviteli sebességet.
Egyes készülékeken ezt az i.LINK
csatlakozóaljzat közelében is feltüntetik.
Ha különböző jelátviteli sebességű
készülékeket csatlakoztat egymáshoz, a
tényleges jelátviteli sebesség időnként
eltérhet a feltüntetett értéktől.
DV eszközökkel. A részleteket, a
biztonsági előírásokat és a használható
szoftvereket illetően olvassa el a
csatlakoztatandó készülék használati
útmutatóját.
• Ha ezt a készüléket egy másik, i.LINK
aljzattal rendelkező készülékhez
csatlakoztatja egy i.LINK kábel segítségével,
az i.LINK kábel bedugása (vagy kihúzása)
előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a
tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból.
A szükséges i.LINK kábel
Használjon Sony i.LINK 4–4 pólusú
kábelt (DV másoláshoz).
* Mi a Mbps?
A kamera i.LINK funkciói
Ha többet szeretne megtudni arról,
hogyan lehet másolatot készíteni úgy,
hogy a kamerát egy másik DV aljzattal
rendelkező videokészülékhez
csatlakoztatja, olvassa el a 46. oldalon,
48.
A kamerát nemcsak videokészülékhez,
hanem más Sony gyártmányú i.LINK
(DV interfész) csatlakozóval rendelkező
készülékhez (például VAIO sorozatú
személyi számítógéphez) is
csatlakoztathatja.
Egyes i.LINK-kompatibilis eszközök,
így például a digitális televíziók, a DVD, MICROMV- vagy HDV-felvevők/
lejátszók nem használhatók DV
eszközökkel. Mielőtt más készülékhez
csatlakozna, bizonyosodjék meg arról,
hogy az illető eszköz kompatibilis-e a
További információk
A Mbps a „megabits per second”
kifejezés rövidítése, és az egy másodperc
alatt küldhető vagy vehető
adatmennyiséget adja meg. A 100 Mbps
kifejezés például azt jelenti, hogy egy
másodperc alatt 100 megabitnyi adat
küldésére van lehetőség.
67
Karbantartás és biztonsági előírások
Használat és gondozás
• A kamerát és tartozékait ne használja és ne
tárolja az alábbi helyeken.
– Ahol nagy melegnek vagy nagy hidegnek
vannak kitéve. Soha ne hagyja őket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 60 °C fölé
emelkedhet, például tűző napon parkoló
gépkocsiban, hősugárzó mellett vagy
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. A
nagy meleg hatására meghibásodhatnak,
deformálódhatnak.
– Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen helyen a
kamera meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok és sugárzás
közelében. Ilyen helyen előfordulhat,
hogy a felvétel nem lesz élvezhető.
– AM vevőkészülékek és
videoberendezések közelében. Ezek zajt
okozhatnak.
– Homokos tengerparton, poros helyen. Ha
homok vagy por kerül a kamerába, az
meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
– Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD képernyőt, a keresőt és a lencsét
közvetlen napsugárzás érheti. A közvetlen
napsugárzás tönkreteheti a kereső belsejét
és az LCD képernyőt.
– Nagyon párás helyen.
• A kamerát 6,8 V/7,2 V-os (akkumulátor)
vagy 8,4 V-os (hálózati tápegység)
egyenárammal üzemeltesse.
• Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez
használja az ebben az útmutatóban javasolt
tartozékokat.
• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen
vizes (ne érje pl. eső, tengervíz). Ha a
kamera vizes lesz, meghibásodhat.
Esetenként az ilyen meghibásodás nem is
javítható.
• Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a
kamerát, és a további üzemeltetés előtt
nézesse meg egy Sony márkakereskedővel.
• Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje
szét, ne alakítsa át, ügyeljen, hogy ne érje
erős fizikai ráhatás: ne kalapálja, ne ejtse le,
ne lépjen rá. A lencsével különösen
óvatosan bánjon.
68
• Amikor nem használja a kamerát, a
POWER kapcsolót állítsa OFF(CHG)
helyzetbe.
• Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. A képen zaj
jelenhet meg.
• Amikor kihúzza a hálózati kábelt, mindig a
dugót fogja meg, soha ne magát a kábelt.
• Ügyeljen a hálózati kábel épségére; ne
tegyen rá nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
• Ha folyik az elem,
– keresse fel a hivatalos helyi Sony
márkaszervizt,
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot,
– ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
x Ha a kamerát sokáig nem
használja
• Időnként kapcsolja be és kb. 3 percig
üzemeltesse, pl. játsszon le egy kazettát.
• Tárolás előtt teljesen merítse le az
akkumulátort.
Páralecsapódás
Ha a kamerát hideg helyről közvetlenül
meleg helyre viszi, a kamera belsejében,
a szalag felszínén vagy a lencsén pára
csapódhat le. Ilyenkor előfordulhat,
hogy a szalag a fejre tapad és megsérül,
vagy a készülék nem megfelelően
működik. Ha a kamera belsejében
páralecsapódás tapasztalható,
megjelenik a [%Z Páralecsapódás
történt. Vegye ki a kazettát.] vagy [%
Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki 1
órára.] szimbólum. Ha a pára a lencsére
csapódik le, ilyen üzenet nem jelenik
meg.
x Ha páralecsapódás történt
A kazettakidobás kivételével egyik
funkció sem működik. Vegye ki a
kazettát, kapcsolja ki a kamerát, és kb. 1
órán keresztül hagyja nyitva a
kazettatartó tetejét. A kamerát akkor
lehet ismét használni:
• ha bekapcsoláskor nem jelenik meg a
figyelmeztető üzenet.
• A % vagy Z nem villog, a kazetta
behelyezése, vagy a szalagvezérlő gombok
érintése esetén.
Amikor a páralecsapódás még csak
elkezdődik, a kamera ezt nem mindig
érzékeli. Ilyen esetben néha előfordul,
hogy a kazettatartó tetejének kinyitása
után a kazetta 10 másodpercig még nem
jön elő. A jelenség nem utal
meghibásodásra. Ne csukja vissza a
kazettatartó fedelét, amíg elő nem jön a
kazetta.
• ha a kamerát síterepről fűtött helyiségbe
viszi,
• ha a kamerát légkondicionált gépkocsiból
vagy helyiségből a szabadba, meleg levegőre
viszi ki,
• ha a kamerát zivatar vagy zápor után
használja,
• ha a kamerát meleg, párás helyen használja.
x A páralecsapódás megelőzése
Amikor a kamerát hideg helyről meleg
helyre viszi, tegye a kamerát műanyag
tasakba, és ügyeljen arra, hogy a tasak
tökéletesen zárva legyen. A tasakot csak
akkor bontsa ki, ha a tasakon belüli
hőmérséklet már elérte a környező
légtér hőmérsékletét (ez körülbelül egy
óra).
• Ha a videofej beszennyeződik, a kamerával
nem lehet rendesen felvenni, illetve
lejátszáskor a kép vagy a hang torz lesz.
• Az alábbi esetekben 10 másodpercig tisztítsa
a videofejeket (külön megvásárolható) Sony
DVM-12CLD tisztítókazettával:
– ha lejátszáskor a képen mozaikszerű zaj
látható vagy ha a képernyők kék,
– ha a lejátszott kép nem mozdul,
– ha nem jelenik meg a kép vagy ki-kihagy a
hang,
– [x
Piszkos a videofej. Használjon
tisztítókazettát.] jelenik meg a képernyőn
felvétel/lejátszás alatt.
• A hosszú használat során a videofej elkopik.
Ha nem éles a kép és ezen a tisztítókazetta
(külön megvásárolható) sem segít, akkor
előfordulhat, hogy a videofej elhasználódott.
A videofej cseréjéhez lépjen kapcsolatba a
Sony márkakereskedővel, illetve a
legközelebbi Sony márkaszervizzel.
LCD képernyő
• Ügyeljen arra, hogy az LCD képernyőt ne
érje erős nyomás, mert tönkremehet.
• Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn „utófénylés”,
„képvisszamaradás” jelenhet meg. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• A kamera működése közben az LCD
képernyő háta felmelegedhet. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
További információk
x Megjegyzés a páralecsapódással
kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
kamerát hideg helyről meleg helyre viszi
(vagy fordítva), illetve ha a kamerát
párás helyen használja, például:
Videofej
x Az LCD képernyő tisztítása
Ha az LCD képernyő poros vagy
ujjlenyomatok vannak rajta, akkor puha
ruhával tisztítsa meg. Ha a (külön
megvásárolható) LCD Cleaning Kit
tisztítókészletet használja, a benne
található tisztító folyadékot ne vigye fel
közvetlenül az LCD képernyőre.
Nedvesítse meg vele a tisztítópapírt, és
azzal tisztítsa a képernyőt.
Folytatás ,
69
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
x Az LCD képernyő beállítása
(KALIBRÁLÁS)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő
gombjai nem megfelelően működnek.
Ilyen esetben hajtsa végre az alábbiakat.
Javasoljuk, hogy a művelet során a
kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel üzemeltesse.
1 Tolja a POWER kapcsolót OFF(CHG)
helyzetbe.
2 A kamerából vegye ki a kazettát, majd a
hálózati tápegység kábelét kivéve
húzzon ki belőle minden kábelt.
3 Tartsa lenyomva a kamera DISP/BATT
INFO gombját, és közben a POWER
kapcsolóval válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot. Ezután nyomja le a DISP/
BATT INFO gombot, és tartsa
lenyomva kb. 5 másodpercig.
4 „Memory Stick” vagy hasonló
memóriakártya sarkával érintse meg a
képernyőn megjelenő „×” szimbólumot.
KALIBRÁLÁS
Ekkor a „×” szimbólum elmozdul. Ha
nem jó helyen érintette meg a
képernyőt, a 4 lépéstől kezdve ismételje
meg az eljárást.
• Ha el van forgatva, akkor nem lehet
beállítani az LCD képernyőt.
A készülék házának
karbantartása
• Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves
puha ruhával törölje meg, majd száraz puha
ruhával törölje szárazra.
• A felület állapotának megóvása érdekében
tartsa szem előtt az alábbiakat:
– ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott
ruhát, impregnálószer, rovarirtót,
70
– ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett,
– ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
A lencse gondozása és tárolása
• Törölje tisztára a lencse felületét tiszta
ruhával a következő esetekben:
– ha a lencse felületén ujjlenyomatok
vannak,
– nagyon meleg vagy nagy páratartalmú
helyen,
– ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó levegő
éri (például tengerparton).
• Tárolja a lencsét jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen.
• A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy
havonta egyszer kapcsolja be és használja
egy kicsit.
A beépített újratölthető elem
töltése
A kamerában beépített, újratölthető
elem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat,
ha a POWER kapcsolót OFF(CHG)
állásba tolja. A beépített újratölthető
elem mindig töltődik, amikor az AC
adapter be van dugva a fali csatlakozóba,
és az akkumulátor csatlakoztatva van a
kamerához. Az újratölthető elem
körülbelül 3 hónap alatt merül le
teljesen, ha időközben a kamerát, és az
AC adaptert sem használja. A kamerát a
beépített újratölthető elem feltöltése
után használja.
A kamera működését azonban nem
befolyásolja, hogy az újratölthető elem
fel van-e töltve, lemerült elemmel
csupán a felvétel idejét nem lehet
rögzíteni.
Műszaki adatok
x Feltöltés
A kamerára csatlakoztassa a mellékelt
hálózati tápegységet (amelyet bedugott
a fali csatlakozóaljzatba), a POWER
kapcsolót tolja OFF(CHG) helyzetbe, és
legalább 24 órán át hagyja így a
kamerát.
Rendszer
Folytatás ,
További információk
Képfelvevő rendszer
2 forgó fej, helikális
pásztázórendszer
Hangfelvevő rendszer
Forgó fejes, PCM rendszerű
Kvantálás: 12 bites (mintavételi
frekvencia: 32 kHz, sztereó 1,
sztereó 2), 16 bites (mintavételi
frekvencia: 48 kHz, sztereó)
Videojel
PAL színrendszer, CCIR
szabványok
Használható kazetták
jelzéssel ellátott mini DV
kazetta
Szalagsebesség
SP: kb. 18,81 mm/s
LP: kb. 12,56 mm/s
Felvételi/lejátszási idő
SP: 60 perc (DVM60-as kazetta
esetén)
LP: 90 perc (DVM60-as kazetta
esetén)
Előre-/visszacsévélés ideje
Kb. 2 perc 40 másodperc (DVM60
kazetta és újratölthető akkumulátor
használatával)
Kb. 1 perc 45 másodperc (DVM60
kazetta és AC adapter
használatával)
Kereső
Elektromos kereső (színes)
Képalkotó
3,0 mm-es (1/6 típusú) CCD (Charge
Coupled Device – töltéscsatolt
eszköz)
Összesen: kb. 800 000 képpont
Effektív (mozgókép): kb. 400 000
képpont
71
Műszaki adatok (folytatás)
Lencse
Carl Zeiss Vario-Tessar
20 × (optikai), 800 × (digitális)
Gyújtótávolság
f=2,3 ~ 46 mm
35 mm-es fényképezőgépegyenérték
CAMERA üzemmódban:
44 ~ 880 mm
F1,8 ~ 3,1
Szűrő átmérője: 25 mm
Színhőmérséklet
[AUTO], [EGYRE], [BELTÉRI]
(3 200 K), [KÜLTÉRI] (5 800 K)
Minimális megvilágítás
5 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (a NightShot plus funkció
használatánál)
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
Audio/videokimenet
10 pólusú csatlakozó
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
aszimmetrikus
Fényerősség: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
aszimmetrikus
Színesség-jel: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm),
aszimmetrikus
Audiojel: 327 mV (47 kΩ (kiloohm)
terhelési impedanciánál), Kimeneti
impedancia kisebb, mint 2,2 kΩ
(kiloohm)
DV bemenet/kimenet (DCR-HC28E)
i.LINK csatlakozó (IEEE1394, 4
pólusú csatlakozó, S100)
DV kimenet (DCR-HC27E)
i.LINK csatlakozó (IEEE1394, 4
pólusú csatlakozó, S100)
72
LCD képernyő
Kép
6,2 cm (2,5” képátló)
Képpontok száma
123 200 (560 × 220)
Általános jellemzők
Tápfeszültség
DC 6,8 V/7,2 V (akkumulátor)
DC 8,4 V (AC adapter)
Átlagos teljesítményfelvétel
Kamera-felvételi üzemmódban a
kereső használatával 1,8 W
Kamera-felvételi üzemmódban az
LCD képernyő használatával 2,1 W
Üzemi hőmérséklet
0 °C és 40 °C között
Tárolási hőmérséklet
–20 °C és +60 °C között
Méretek (kb.)
65 × 79 × 113 mm (szél./mag./mély.)
(a kiálló, kihúzható részekkel
együtt)
65 × 79 × 113 mm (szél./mag./mély.)
(a kiálló, kihúzható részekkel és
a felerősített mellékelt NP-FP30
akkumulátorral együtt)
Tömeg (kb.)
360 g a fő egység
420 g az NP-FP30 újratölthető
akkumulátorral és a DVM60
kazettával.
Mellékelt tartozékok
Lásd 8. oldalon.
AC adapter (AC-L25A/L25B)
Tápfeszültség
AC 100 V–240 V váltakozó áram,
50/60 Hz
Áramfelvétel
0,35–0,18 A
Teljesítményfelvétel
18 W
Kimeneti feszültség
DC 8,4 V egyenáram*
Üzemi hőmérséklet
0 °C és 40 °C között
Tárolási hőmérséklet
–20 °C és +60 °C között
Méretek (kb.)
56 × 31 × 100 mm (szél./mag./mély.)
a kiálló részek nélkül
Tömeg (kb.)
190 g tápkábel nélkül
* További adatok az AC adapterre
ragasztott címkén találhatók.
Védjegyek
• Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• Az i.LINK és a a Sony Corporation
védjegyei.
•
is védjegy.
• A „Handycam” és a
a Sony
Corporation védjegyei.
• A Microsoft, a Windows és a Windows
Media a U. S. Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az U.S. és
más országokban.
Minden más említett terméknév
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye. Sem a ™ , sem az „®” jel nem
szerepel ebben a kézikönyvben.
Újratölthető akkumulátor
(NP-FP30)
További információk
Maximális kimeneti feszültség
DC 8,4 V egyenáram
Kimeneti feszültség
DC 7,2 V egyenáram
Kapacitás
3,6 Wh (500 mAh)
Méretek (kb.)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm
(szél./mag./mély.)
Tömeg (kb.)
40 g
Üzemi hőmérséklet
0 °C és 40 °C között
Típus
Lítium-Ion
A gyártó fenntartja a jogot, hogy a típus külső
megjelenését és műszaki paramétereit
előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.
Eltérések az egyes típusok
között
DCR-HC
27E
28E
DV Csatlakozó
OUT
IN/OUT
73
Tárgymutató
Számok
12BIT...................................43
16BIT...................................43
16:9 SZÉLES ......................40
21 pólusú aljzat ...................29
4:3 .........................................40
A
A beépített újratölthető elem
..............................................70
A dátum és az idő beállítása.
..............................................16
A/V OUT aljzat ........... 28, 46
É
Á
ÉJI FÉNY (Éjszakai fény)
.............................................. 41
Állvány................................ 23
Érintőképernyő ..................14
B
F
BACK LIGHT............. 22, 56
Fali csatlakozó aljzat............ 9
BEÁLL.MENÜ menü ...... 44
Fedél ....................................17
Beépített sztereó mikrofon
............................................. 23
FEHÉR ............................... 33
BELTÉRI........................... 34
FEKETE .............................33
A kamera tartása................12
C
A kazetta kapacitása..........24
CHG töltésjelző ................... 9
Felvételi idő ........................ 10
A kereső élességbeállító
gombja .................................13
Címke .................................. 64
FELV.MÓD
(felvétel üzemmód)............ 43
ADAT KÓD.................24, 35
TV .......................... 28, 48
AE PROGRAM ..........38, 58
VCR ................. 28, 46, 48
Felvétel ................................ 20
Csatlakozás
Akkumulátor
A még felhasználható
energia ..........................24
Akkumulátor .................9
Akkumulátor állapota
.......................................23
FF ......................................... 39
FF SZÍN. .............................33
DÁTUM/IDŐ........ 16, 24, 35
Figyelmeztető szimbólumok
.............................................. 60
DC dugó................................ 9
Figyelmeztető üzenetek ....61
DC IN csatlakozó ................ 9
Film
DEMÓ MÓD............... 44, 53
Lejátszási idő ...............11
DIGIT.ZOOM
(Digitális zoom) ................. 40
Aljzat ...................................52
DISP/BATT INFO gomb
....................................... 14, 23
ALKONYHOLD...............38
DV aljzat................. 46, 48, 52
AUTO.KIKAP
(automatikus kikapcsolás)
..............................................44
E
AUTO.ZÁRS.
(Automatikus zársebesség)
..............................................39
EASY gomb ....................... 18
Az akkumulátor feltöltése
................................................9
A beépített újratölthető
elem ..............................70
FÉNYMÉRŐ (Rugalmas
fénymérő)......................32, 58
D
Felvételi idő .................10
Töltési idő ....................10
FELV.MÓD (felvétel
üzemmód)....................43
FIX FÓKSZ..................32, 58
FN (Funkció) gomb .....24, 30
FÓKUSZ.......................32, 56
H
HANGERŐ (Hangerő) ....21
Easy Handycam ........... 18, 31
HANGFELV.
(hang hozzáadása).............. 50
EGYEBEK menü.............. 44
HANGJELZÉS ................. 44
EGYRE .............................. 34
HANGKEVERŐ .............. 50
EXPOZÍCIÓ ............... 34, 58
HANGMÓD ......................43
Hangszóró ...........................23
Akkumulátor .................9
Hálózati kábel ......................9
Az expozíció beállítása
ellenfényben..................22, 56
Hálózati tápegység ...............9
A/V kábel......................28, 46
74
FEHÉR EGYNS
(Fehéregyensúly) .........34, 58
HÁTRALÉV ..................... 43
I
Kijelzők ............................... 24
Időkód..................................24
Ikon ............... Lásd kijelzések
ILLUSZTR. ........................39
„InfoLITHIUM”
akkumulátor........................65
KÉZI BEÁLL menü
.......................................38
Külföldi használat .............. 63
KÜLTÉRI .......................... 34
LCD/KER.ÁL menü
.......................................42
L
LEJ.BEÁLL. menü ....41
Menü elemek...............37
LANGUAGE .................... 44
VID.BEÁLL. menü....41
Infravörös érzékelő/jeladó
..............................................22
Lassú lejátszás .................... 36
Inicializálás (Reset)............23
Ismerkedés ............................8
LCD FÉNYE
(LCD fényerő) ............. 35, 36
i.LINK..................................66
LCD képernyő ................... 13
Működtetés megerősítő
hangjelzés
............Lásd HANGJELZÉS
i.LINK kábel .................46, 48
LCD kijelző ........................ 13
Műszaki adatok ..................71
LCD..................................... 45
MOZAIK ............................39
MOZ. ÚSZT. ......................33
LCD SZÍNE ....................... 42
Í
Írásvédő fül .........................64
LCD-HÁT.VL
(LCD háttérvilágítás) ........ 42
LCD/KER.ÁL menü......... 42
K
Lejátszás.............................. 21
KALIBRÁLÁS ..................70
KAM. ADAT .....................35
Kazettatartó ........................17
KAZ.BEÁLL. menü..........43
Kereső..................................13
Háttérvilágítás .............42
KERETEZÉS.....................42
KER.H.VIL.
(Kereső háttérvilágítás) .....42
KESKENYÍT......................42
Kezdőpont keresése ...........26
Kezelőgomb ........................30
KÉPEFFEKT. (Kép effekt)
..............................................38
képkockánkénti lejátszás
..............................................36
Kétszeres sebességű lejátszás
..............................................36
KÉZI BEÁLL menü..........38
NIGHTSHOT PLUS
kapcsoló...............................22
Kétszeres sebesség...... 36
NTSC ...................................63
Lejátszás visszafelé ............ 36
O
OPEN/EJECT gomb .........17
Lejátszási idő ...................... 11
LEJ.BEÁLL. menü ........... 41
Ó
Lencsevédő ............... 8, 12, 18
ÓRABEÁLL......................16
LP (hosszan játszó) ............ 43
Ö
M
Öndiagnózis kijelző............60
MÁS SEBES (Változó
sebességű lejátszás)............ 36
Másolás ......................... 46, 49
MEGJ.HELYE
(Megjelenítés helye) .......... 45
További információk
Írásvédő fül ..................64
NightShot plus ....................22
Képkocka..................... 36
Visszafelé..................... 36
Karbantartás .......................68
Behelyezés/Kiadás ......17
NEG.KÉP ...........................39
Lassú ............................ 36
KAM.BEÁLL. menü.........40
Kazetta...........................17, 64
N
P
PAL................................57, 63
PASZTELL ........................39
Menü ................................... 30
Páralecsapódás ...................68
A menü használata ..... 30
Picture Search.....................21
BEÁLL.MENÜ.......... 44
PORTRÉ (lágy portré) .....38
EGYEBEK menü....... 44
POWER kapcsoló ..........9, 12
KAM.BEÁLL. menü
...................................... 40
KAZ.BEÁLL. menü
...................................... 43
Kijelzések ............................25
Folytatás ,
75
R
T
REC START/STOP gomb
........................................18, 20
TÁJKÉP ............................. 38
REFLEKTOR....................38
RESET gomb .....................23
Televíziós színrendszerek
............................................. 63
Rögzítőpánt ........................12
Teljes töltés ........................ 10
Z
Rugalmas fénymérő
................Lásd FÉNYMÉRŐ
Töltési idő........................... 10
Zoom ................................... 22
Tölthető akkumulátor
................ Lásd Akkumulátor
Zoom gomb ........................ 22
S
SEGÉD LET (Segéd let)
..............................................14
Telefotó............................... 22
VID.BEÁLL. menü...........41
VILÁGIDŐ........................ 44
Visszajátszás ....................... 27
VÍZPART&SÍ....................38
Tuzijáték ............................. 38
Tükör üzemmód ................ 23
TV.................................. 28, 48
Skip Scan .............................21
SP (normál lejátszás) .........43
Ú
SPORT (sport) ...................38
ÚSZTATÁS....................... 33
STEADYSHOT...........40, 56
S VIDEO aljzat ............28, 46
V
S VIDEO kábel ............28, 46
Vállszíj................................. 23
Szalag számláló...................24
V BATT (akkumulátor)
kioldó gomb........................ 10
Szalag.................Lásd kazetta
SZERKKERES............26, 41
SZÉLESEN (Szélesvásznú)
..............................................42
SZÉL.VÁSZN
(Szélesvásznú) ....................40
SZÉPIA...............................39
VEZ. FELV.
(Felvétel vezérlés) ............. 48
Védjegy ............................... 73
VÉG KERES
(END SEARCH) ........ 26, 56
Videofej .............................. 69
Videó kezelő gombok ....... 24
VID-KI/LCD ..................... 45
http://www.sony.net/
Printed in Japan
HU
Széles látószög ....................22
Download PDF

advertising