Sony | DCR-PC110E | Sony DCR-PC110E Használati útmutató

Digital
Video Camera
Recorder
Digitális videókamera
HU
Kezelési útmutató
Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük szíveskedjen
elolvasni a kezelési útmutatót a szakszerű használat érdekében.
Cyfrowa kamera wideo
PL
Instrukcja obsługi
Przed rozpocz ęciem eksploatacji kamery prosimy o dokładne
zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz o pozostawienie jej do
wykorzystania w przyszłości.
TM
SERIES
DCR-PC110E
©2000, Sony Corporation
001-001 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
1
2.10.2000, 8:53
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Magyarul
Polski
Tisztelt Vásárló!
Gratulujemy!
Köszönjük, hogy Sony digitális Handycam
kamkordert vásárolt. Ezzel a digitális Handycam
kamkorderrel az élet legszebb pillanatait csodálatos
képminőségben és kiváló hanggal örökítheti meg.
Az Ön digitális Handycam kamkordere számos
korszerű szolgáltatással rendelkezik, használata
mégis egyszerűen elsajátítható. Hamarosan képes
lesz olyan felvételeket készíteni, melyeket hosszú
éveken át élvezni fog.
Gratulujemy zakupu kamery Sony Digital
Handycam. Umożliwia ona rejestrację cennych
chwil życia przy zachowaniu doskonałej jakości
obrazu i dźwięku. Państwa kamera posiada wiele
wyrafinowanych funkcji, a równocześnie jest
bardzo łatwa w obsłudze. Wkrótce nauczą się
Państwo kręcić domowe filmy, które będą
dawały radość przez wiele lat.
FIGYELMEZTETÉS
Tűzveszély és áramütés elkerülése érdekében
ne tegye ki a készüléket csapadék vagy
nedvesség hatásának.
A készülék burkolatát ne távolítsa el, mert ez
áramütést okozhat. A javítást bízza szakemberre!
FIGYELEM
A bizonyos frekvenciáknál fellépő
elektromágneses mezők e digitális kamkorder
képminőségét befolyásolhatják.
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz
ani wilgoć.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie zdejmować obudowy.
Naprawy powierzać tylko odpowiednio wykwalifikowanym osobom.
UWAGA
Na obraz i dźwięk z kamery mogą wpływać pola
magnetyczne o określonej częstotliwości.
2
002-011 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
2
2.10.2000, 8:53
DCR-PC110E GB/PL
Magyarul
Tartalomjegyzék
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ................ 5
Gyors útmutató ......................... 6
Mielőtt hozzákezdene
Az útmutató használata ................................ 10
1. lépés: Az áramforrás előkészítése ............ 12
Az akkumulátor felszerelése
a kamkorderre ................................... 12
Az akkumulátor feltöltése ...................... 13
Csatlakoztatás a hálózathoz .................. 16
2. lépés: A kazetta behelyezése ..................... 17
Felvételkészítés – alapműveletek
Felvételkészítés ............................................... 18
Ellenfény kompenzálás (BACK LIGHT) . 25
Felvételkészítés sötétben
(NightShot/Super NightShot) ........ 26
Önkioldós felvételkészítés ...................... 28
END SEARCH .......................................... 29
Lejátszás – alapműveletek
A felvett műsor lejátszása ............................. 30
A műsor megnézése a tv képernyőn ............ 36
Speciális felvételi funkciók
Felvételkészítés fénykép üzemmódban ....... 40
A fehéregyensúly kézi beállítása .................. 46
Felvételkészítés szélesvásznú
üzemmódban ........................................... 48
Az úsztatási funkció használata ................... 49
Speciális effektusok használata
– Képeffektusok ....................................... 51
Speciális effektusok használata
– Digitális effektusok .............................. 52
A PROGRAM AE üzemmódok használata . 55
Az expozíció kézi beállítása .......................... 58
Kézi fókuszbeállítás ....................................... 59
Speciális lejátszási funkciók
A képeffektusok használata
lejátszás közben ....................................... 61
A digitális effektusok használata
lejátszás közben ....................................... 62
A felvett képek nagyítása – PB ZOOM ........ 64
Visszatérés a kazetta egy
megadott pontjára ................................... 66
Műsorkeresés a feliratozás alapján
– felirat keresés ........................................ 67
Keresés a dátum alapján – dátum keresés .. 68
Fényképek keresése – fénykép keresés/
fénykép bemutató .................................... 70
Vágás
Kazettamásolás ............................................... 73
A kívánt jelenetek átmásolása
– Digitális programozott vágás ............. 77
Analóg video készülék és számítógép
használata – Jel átalakítási funkció ....... 89
002-011 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
3
Video vagy tv műsorok felvétele .................. 91
Jelenet beszúrása egy videomagnóról
– beszúró vágás ........................................ 95
Utóhangosítás .................................................. 98
Feliratozás ...................................................... 102
Egyéni felirat készítése ................................. 106
A kazetta elnevezése .................................... 108
A kamkorder beállításainak
módosítása
A MENU beállítások módosítása ............... 110
A dátum és az idő beállítása ....................... 125
Műveletek a memóriakártyával
A memóriakártya használata – bevezetés . 127
Felvételkészítés a memóriakártyára
– Memóriafelvétel .................................. 138
Állókép felvétele mini DV kazettáról
állókép formájában ................................ 147
Mozgókép felvétele a memóriakártyára
– MPEG felvétel ..................................... 150
Képek felvétele mini DV kazettáról
mozgókép formájában .......................... 152
A memóriakártyán tárolt állókép rávetítése
a mozgóképre – MEMORY MIX .......... 156
Állóképek másolása mini DV kazettáról
– fénykép mentés ................................... 159
Egy állókép bemutatása
– memória lejátszás ............................... 161
Mozgóképek lejátszása – MPEG bemutató 165
Képek megtekintése személyi
számítógép használatával .................... 167
A memóriakártyára felvett képek
átmásolása mini DV kazettára ............. 175
A memóriakártyára felvett képek nagyítása
– Memória PB ZOOM ........................... 177
Az állóképek folyamatos lejátszása
– SLIDE SHOW ...................................... 179
A véletlen törlés megakadályozása
– Kép védelem ........................................ 181
A képek törlése .............................................. 183
A nyomtatandó képek kijelölése
– PRINT MARK ..................................... 186
További információk
Használható kazetta-fajták és lejátszási
üzemmódok ............................................ 188
Az i.LINK rendszer ...................................... 191
Hibaelhárítás ................................................. 193
Az öndiagnózis képernyő ............................ 199
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek ........ 200
A kamkorder használata külföldön ........... 211
Karbantartás és gondozás ............................ 212
Minőségtanúsítás .......................................... 217
Gyors áttekintés
A kezelőszervek elhelyezkedése ................ 221
A funkciók gyors áttekintése ....................... 232
Index ............................................................... 234
2.10.2000, 8:53
DCR-PC110E GB/PL
3
A mellékelt tartozékok Sprawdzanie dostarellenőrzése
czonego wyposażenia
A kamkorder kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy
az alábbi tartozékok megtalálhatók-e a dobozban:
Sprawdź, czy razem z kamerą dostarczono następujące wyposażenie:
3
2
4
5
6
7
8
9
q;
qa
Mielőtt hozzákezdene / Czynności wstępne
1
qs
1 Távvezérlő (1 db) (228. o.)
1 Bezprzewodowy pilot (1 szt.) (str. 228)
2 AC-L10A/L10B/L10C hálózati tápegység
(1), hálózati vezeték (1) (13. o.)
2 Zasilacz sieciowy AC-L10A/L10B/L10C
(1 szt.), przewód zasilający (1 szt.) (str. 13)
3 R6 (AA méretű) elemek a távvezérlőhöz
(2) (229. o.)
4 NP-FM50 akkumulátor (1) (12,13. o.)
5 A/V csatlakozó kábel (1) (36,73. o.)
3 Baterie R6 do pilota (2 szt.) (str. 229)
4 Akumulator NP-FM50 (1 szt.) (str. 12, 13)
5 Przewód połączeniowy A/V (1 szt.)
(str. 36, 73)
6 Objektív-védő (1) (18. o.)
6 Pokrywka na obiektyw (1 szt.) (str. 18)
7 USB kábel (1) (169. o.)
7 Przewód USB (1 szt.) (str. 169)
8 Memóriakártya (1) (127. o.)
8 Karta „Memory Stick” (1 szt.) (str. 127)
9 CD-ROM (SPVD-002 USB kezelőprogram)
(1) (169. o.)
9 CD-ROM (sterownik programowy USB
SPVD-002) (1 szt.) (str. 169)
q; Lencsevédő ernyő (1) (22. o.)
q; Osłona obiektywu (1 szt.) (str. 22)
qa 21 pólusú csatlakozó dugó (1) (37. o.)
qa 21-nożowa przejściówka (1 szt.) (str. 37)
qs Akkumulátor-csatlakozó fedele (1) (12. o.)
qs Osłona styków akumulatora (1 szt.)
(str. 12)
002-011 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
5
2.10.2000, 8:53
DCR-PC110E GB/PL
5
Magyarul
Gyors útmutató
Ebben a fejezetben bemutatjuk Önnek
a kamkorder alapfunkcióit. A részletesebb
információkat a zárójellel "( )" megjelölt
oldalakon találhatja meg. Az ábra szerint hajtsa
ki a markolatot, mely a kamkorder stabil
megtartását segíti.
Markolat
A hálózati kábel csatlakoztatása
(16. o.)
Az akkumulátort akkor használja, ha szabad téren filmez (12. o.).
Nyissa ki a DC IN
aljzat fedelét.
Gyors útmutató
Hálózati tápegység
(tartozék)
Csatlakoztatásnál a dugó v
jelölése felfelé legyen.
A kazetta behelyezése
1 Tolja az OPEN/Z
(17. o.)
2 A kazetta hátulsó
EJECT kapcsolót a nyíl
irányába és nyissa ki
a fedelet.
élének közepét
megnyomva helyezzen
be egy kazettát
a kazettatartóba úgy,
hogy a kazetta-ablak
kifelé nézzen.
3A
jelzésnél
megnyomva
a kazettafészket, zárja
be azt. Miután
a kazettafészek
visszasüllyedt, zárja
be kattanásig
a kazettatartót.
6
002-011 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
6
2.10.2000, 8:53
DCR-PC110E GB/PL
Felvételkészítés
(18. o.)
1 Vegye le az objektív-védőt.
2 A kis zöld gombot
nyomva tartva tolja
a POWER kapcsolót
CAMERA állásba.
Kereső
Ha az LCD képernyő
zárva van, használja
a keresőt, a szemét
szorosan a nézőkéhez
illesztve.
POWER
K
VCR
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
3 Az OPEN gombbal nyissa
ki az LCD képernyőt.
A kép megjelenik az LCD
képernyőn.
4 Nyomja meg a START/STOP
gombot. A felvétel elkezdődik.
A felvétel leállításához nyomja meg
újból a START/STOP gombot.
POWER
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
POWER
VCR
(30. o.)
K
LOC
2 Csévélje vissza a szalagot a m
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
nyomva tartva tolja
a POWER kapcsolót
VCR állásba.
K
Gyors útmutató
VCR
A lejátszás ellenőrzése az LCD képernyőn
1 A kis zöld gombot
LOC
gombbal.
REW
3 Indítsa el a lejátszást a N gombbal.
PLAY
MEGJEGYZÉS
A kamkordert soha ne szállítsa
a keresőnél, az LCD képernyőnél,
a vakunál vagy az akkumulátornál
fogva.
7
002-011 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
7
2.10.2000, 8:53
DCR-PC110E GB/PL
— Czynności wstępne —
— Mielőtt hozzákezdene —
Az útmutató használata
A szövegben nyomtatott nagybetűvel szedtük
a készülék kezelőszerveire, illetve azok
beállítására vonatkozó hivatkozásokat.
pl.: "Állítsa a POWER kapcsolót CAMERA
pozícióba."
Az utasítás végrehajtását a készülék
sípjelzésekkel erősíti meg.
Megjegyzés a kazettamemória
használatához
Ez a kamkorder a DV jelformátumot alkalmazza.
Ebben a kamkorderben csak mini DV kazettákat
szabad használni. Javasoljuk, hogy
kazettamemóriával rendelkező kazettát
használjon.
Az alábbi funkciók működése attól függ, hogy
a kazetta rendelkezik-e kazettamemóriával vagy
sem:
– Műsorvég keresés (29,35. oldal)
– Dátum keresés (68. oldal)
– Fénykép keresés (70. oldal)
Az alábbi funkciók csak akkor működnek, ha
a kazetta rendelkezik kazettamemóriával:
– Felirat keresés (67. oldal)
– Feliratozás (102. oldal)
– Egyéni felirat készítése (106. oldal)
– A kazetta elnevezése (108. oldal)
A részleteket lásd a 188. oldalon.
Ezt a jelölést azon fejezetek elején
találhatja meg, amelyekben a csak
a kazettamemóriával használható
funkciókat ismertetjük.
A kazettamemóriával rendelkező kazettákat a
(kazettamemória) jelölés jelzi.
Néhány szó a színrendszerekről
A színrendszerek országonként és tv
készülékenként eltérőek lehetnek. Ha
a kamkorderrel rögzített felvételt tv készüléken
szeretné megnézni, akkor PAL rendszerű tv
készüléket kell használnia.
Posługiwanie się
instrukcją
Nazwy przycisków i ustawień kamery są pisane
wielkimi literami, na przykład „Przestaw
przełącznik POWER w położenie CAMERA”.
Wykonanie poszczególnych operacji jest potwierdzane sygnałami dźwiękowymi.
Uwaga o pamięci kasety
Kamera wykorzystuje format zapisu DV. Można
w niej używać tylko kaset DV mini. Zalecamy
.
użycie kaset wyposażonych w pamięć
Od tego, czy kaseta jest wyposażona w pamięć,
zależy działanie następujących funkcji:
– wyszukiwanie końca nagrania (str. 29, 35),
– wyszukiwanie dat (str. 68),
– wyszukiwanie fotografii (str. 70).
Następujące funkcje działają tylko wówczas, gdy
kaseta jest wyposażona w pamięć:
– wyszukiwanie tytułów (str. 67),
– nakładanie tytułu (str. 102),
– tworzenie własnych tytułów (str. 106),
– nadawanie nazwy kasecie (str. 108).
Szczegóły podano na stronie 188.
Pokazany obok znak pojawia się na
początku opisu tych funkcji, które działają
tylko wtedy, gdy kaseta jest wyposażona
w pamięć.
Kasety wyposażone w pamięć noszą oznaczenie
.
Uwaga dotycząca systemów
telewizji kolorowej
W różnych krajach wykorzystuje się różne systemy telewizji kolorowej. Odtwarzanie nagrań
z kamery możliwe jest na telewizorze pracującym
w systemie PAL.
10
002-011 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
10
2.10.2000, 8:53
DCR-PC110E GB/PL
Az útmutató használata
Posługiwanie się instrukcją
A szerzői jogok védelme
O prawach autorskich
A kamkorder gondozása
• Az LCD képernyő és a kereső korszerű
gyártástechnológiával készült. Esetenként
azonban fekete pontok vagy világos
fénypontok (piros, kék vagy zöld) jelenhetnek
meg az LCD képernyőn és a keresőben.
Ezeket a pontokat a kamkorder nem veszi fel
a kazettára. Effektív képpontok: több mint
99,99%.
• Óvja kamkorderét nedvességtől és víztől.
Különösen érvényes ez az eső és a sós tengervíz
behatolására. A kamkorderbe kerülő víz
gyakran olyan súlyos károsodást okozhat,
amely nem javítható [a].
• Soha ne hagyja a kamkordert olyan helyen, ahol
a hőmérséklet 60*C fölé emelkedhet (pl. tűző
napon parkoló gépkocsi, vagy közvetlen
napsugárzásnak kitett helyek) [b].
• Soha ne tegye le úgy a kamkordert, hogy
a kereső vagy az LCD képernyő a nap felé néz.
A kereső vagy az LCD képernyő belső
alkatrészei károsodhatnak [c].
[a]
[b]
A gyártó nem vállal felelősséget a felvétel
elmaradása miatti kárért, ha a felvétel vagy
a lejátszás nem a kamkorder, a kazetta, stb.
meghibásodása miatt nem indul el.
Programy telewizyjne, filmy, kasety wideo i filmy
mogą być chronione prawami autorskimi. Nagrywanie takich materiałów bez zezwolenia może
stanowić naruszenie przepisów regulujących
ochronę praw autorskich.
Środki ostrożności
•Do wykonania ekranu LCD i wizjera użyto
precyzyjnych technologii. Jednakże mogą się
na nich na stałe pojawiać czarne lub kolorowe (czerwone, zielone, niebieskie i białe)
punkty. Powstają one w procesie produkcyjnym i w żaden sposób nie wpływają na nagrywany obraz. Wskaźnik efektywnych punktów wynosi co najmniej 99,99%.
•Nie pozwól, aby kamera zmokła, chroń ją przed
deszczem i wodą morską. Zmoczenie kamery
może być przyczyną uszkodzenia, którego
czasem nie można usunąć [a].
•Nigdy nie zostawiaj kamery w temperaturze
powyżej 60°C, na przykład w silnie nasłonecznionym miejscu lub w samochodzie zaparkowanym w słońcu [b].
•Nie kładź kamery w taki sposób, by wizjer lub
ekran LCD były skierowane w stronę słońca.
Grozi to uszkodzeniem ekranu LCD lub
wnętrza wizjera [c].
Mielőtt hozzákezdene / Czynności wstępne
A televíziós műsorok, filmek, videókazetták és
egyéb videó anyagok szerzői jogvédelem alatt
állhatnak. Az ilyen műsorok engedély nélküli
másolása törvénybe ütközik.
[c]
Jeśli wskutek uszkodzenia kamery, kasety
wideo itp. nie uda się dokonać nagrania albo
odtwarzania, nie ma możliwości uzyskania
z tego tytułu odszkodowania.
11
002-011 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
11
2.10.2000, 8:53
DCR-PC110E GB/PL
1. lépés: Az áramforrás
előkészítése
Az akkumulátor felszerelése
a kamkorderre
Ha épületen kívül filmez, a kamkordert
akkumulátorról működtesse.
(1) Tolja a BATTERY RELEASE kapcsolót a nyíllal
jelzett irányba 1, és vegye le az akkumulátor
csatlakozó fedelet 2.
(2) Helyezze az akkumulátort a kamkorderbe az
ábra szerint.
1
Krok 1 Przygotowanie
źródła zasilania
Instalacja akumulatora
Jeśli kamera ma być używana poza
pomieszczeniami, zainstaluj akumulator.
(1) Przesuwając przełącznik BATTERY RELEASE
w kierunku wskazywanym przez strzałkę 1,
zsuń osłonę styków akumulatora w kierunku
wskazywanym przez strzałkę 2.
(2) Wsuń akumulator w kierunku wskazywanym
przez strzałkę.
2
2
1
Az akkumulátor eltávolítása
Odłączanie akumulatora
Az akkumulátort ugyanúgy kell leválasztani,
mint az akkumulátor csatlakozó fedelet.
Akumulator odłącza się od kamery tak samo, jak
osłonę styków akumulatora.
Megjegyzés az akkumulátor csatlakozó
fedélhez
A kamkorder akkumulátor csatlakozójának
védelme érdekében az akkumulátor eltávolítása
után illessze a készülékre az akkumulátor
csatlakozó fedelet.
Uwaga dotycząca osłony styków akumulatora
Dla zapewnienia ochrony styków akumulatora,
po odłączeniu akumulatora zainstaluj osłonę.
12
012-017 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
12
2.10.2000, 8:53
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
1. lépés:
Az áramforrás
előkészítése
Krok 1 Przygotowanie źródła
zasilania
Az akkumulátor feltöltése
Ładowanie akumulatora
Zanim zainstalujesz akumulator w kamerze,
naładuj go.
Kamera może być zasilana tylko z akumulatora
„InfoLITHIUM” (seria M).
(1) Otwórz osłonę gniazda DC IN i podłącz do
niego zasilacz sieciowy dostarczony z kamerą.
Znak v na wtyku ma być zwrócony do góry.
(2) Podłącz przewód zasilający do zasilacza
sieciowego.
(3) Włącz przewód zasilający do sieci.
(4) Przestaw przełącznik POWER w położenie
OFF (CHG). Zapali się lampka CHARGE
(pomarańczowa) Rozpocznie się ładowanie.
Kiedy lampka CHARGE zgaśnie, zakończone jest
normalne ładowanie. Aby zakończyć cykl
pełnego ładowania, pozostaw akumulator na
mniej więcej godzinę od zakończenia normalnego
ładowania. Akumulator po cyklu pełnego
ładowania pozwala na filmowanie dłużej niż
zwykle.
4
POWER
Mielőtt hozzákezdene / Czynności wstępne
A kamkorder használatba vétele előtt fel kell
tölteni a mellékelt akkumulátort.
A kamkorder csak "InfoLITHIUM" típusú
(M sorozat) akkumulátorral működik.
(1) Nyissa ki a DC IN csatlakozó fedelét és
csatlakoztassa a mellékelt hálózati
tápegységet a DC IN aljzathoz úgy, hogy a v
jelzés felfelé nézzen.
(2) Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati
tápegységhez.
(3) Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a fali
konnektorhoz.
(4) Állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG)
állásba. A CHARGE jelző (narancssárga)
világít, és a töltés elkezdődik.
Ha a CHARGE jelző kialszik a normál feltöltés
befejeződött. A teljes feltöltéshez, amely az
akkumulátor hosszabb használatát teszi lehetővé,
a CHARGE jelző kialvását követően hagyja az
akkumulátort további kb. egy óráig töltődni.
K
VCR
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
CHARGE jelző/
Lampka CHARGE
1
2
Feltöltés után
Po naładowaniu akumulatora
Húzza ki a hálózati vezetéket a DC IN aljzatból
és a kamkorderből.
Odłącz zasilacz sieciowy od gniazda DC IN
kamery.
13
012-017 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
13
2.10.2000, 8:53
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
1. lépés:
Az áramforrás
előkészítése
Krok 1 Przygotowanie źródła
zasilania
Megjegyzés
• Ügyeljen arra, hogy semmilyen fémtárgy ne
érinthesse meg a csatlakozó egység fém részeit,
mert rövidzárlat léphet fel, amely a hálózati
tápegységet károsítja.
• Tartsa mindig szárazon az akkumulátort.
• Ha az akkumulátort hosszú ideig nem kívánja
használni, töltse fel, majd süsse ki teljesen. Az
akkumulátort hűvös, száraz helyen tárolja.
Uwagi
• Nie dopuść do zetknięcia się metalowych
przedmiotów z wtykiem zasilacza sieciowego.
Grozi to zwarciem i uszkodzeniem zasilacza.
• Nie zamocz akumulatora.
• Jeśli akumulator nie będzie używany przez
dłuższy czas, naładuj go w cyklu pełnego
ładowania, po czym używaj go aż do pełnego
wyładowania. Przechowuj akumulator
w chłodnym miejscu.
Az akkumulátor feltöltési ideje
Czas ładowania
Akkumulátor/
Teljes feltöltés (normál feltöltés)/
Akumulator
Ładowanie pełne (ładowanie normalne)
NP-FM50 (mellékelve)/(dostarczony)
150 (90)
NP-FM70
240 (180)
NP-FM90
330 (270)
NP-FM91
360 (300)
Kimerült akkumulátor feltöltése percekben
megadva.
Przybliżony czas ładowania (w minutach)
pustego akumulatora.
Felvételi idő
Czas nagrywania
Akkumulátor/
Akumulator
Felvétel a kereső
használatával/
Felvétel az LCD
képernyő használatával/
Nagrywanie
z użyciem wizjera
Nagrywanie z użyciem
ekranu LCD
Folyamatos*/
Jellemző**/
Folyamatos*/
Jellemző**/
Ciągłe*
Typowe**
Ciągłe*
Typowe**
140 (125)
80 (75)
120 (105)
70 (60)
NP-FM70
295 (265)
175 (155)
250 (225)
150 (135)
NP-FM90
450 (400)
270 (240)
380 (340)
225 (200)
NP-FM91
520 (465)
310 (275)
445 (400)
265 (240)
NP-FM50 (mellékelve)/
(dostarczony)
Megközelítő felvételi idő percekben megadva,
teljesen feltöltött akkumulátor használata esetén.
Zárójelben "( )" szerepelnek a normál feltöltéssel
elérhető kapacitás értékek.
* Megközelítő érték, 25°C-on történő
felvételkészítés esetén. Hideg környezetben az
akkumulátor kapacitása csökken.
** Megközelítő érték percekben megadva,
a felvétel többszöri elindítása/megállítása,
zoomolás és a kamkorder ki- és bekapcsolása
esetén. Az aktuális kapacitás ennél kevesebb is
lehet.
Przybliżony czas pracy (w minutach) przy
korzystaniu z akumulatora po cyklu pełnego
ładowania
W nawiasie podano czas dla akumulatora po
cyklu normalnego ładowania.
* Przybliżony czas ciągłego nagrywania
w temperaturze 25°C. Jeśli kamera jest
używana w zimnym miejscu, trwałość
akumulatora będzie mniejsza.
** Przybliżony czas pracy przy wielokrotnym
rozpoczynaniu / kończeniu nagrywania,
korzystaniu z funkcji zbliżenia i włączaniu /
wyłączaniu zasilania. Faktyczna trwałość
akumulatora może się okazać mniejsza.
14
012-017 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
14
2.10.2000, 8:53
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
1. lépés:
Az áramforrás
előkészítése
Krok 1 Przygotowanie źródła
zasilania
Lejátszási idő
Czas odtwarzania
Lejátszás bezárt
LCD képernyővel/
Czas odtwarzania przy
zamkniętym ekranie LCD
145 (130)
180 (160)
NP-FM70
305 (270)
370 (330)
NP-FM90
460 (410)
560 (505)
NP-FM91
535 (480)
645 (580)
Akumulator
NP-FM50 (mellékelve)
(dostarczony)
Megközelítő lejátszási idő percekben megadva,
teljesen feltöltött akkumulátor használata esetén.
Zárójelben "( )" szerepelnek a normál feltöltéssel
elérhető kapacitás értékek. Hideg környezetben
az akkumulátor kapacitása csökken.
Mi takar az "InfoLITHIUM" név?
Az InfoLITHIUM jelölés olyan lítium ion
akkumulátorokat jelöl, amelyek a kompatibilis
videóberendezésekkel képesek közölni az
akkumulátor energiafelhasználását. Ez a készülék
kompatíbilis az "InfoLITHIUM"
akkumulátorokkal (M sorozat). Ez a kamkorder
kizárólag "InfoLITHIUM" akkumulátorral
üzemeltethető. Az "InfoLITHIUM"
akkumulátorokon feltüntették a
jelzést.
Az "InfoLITHIUM" a Sony Corporation hivatalos
védjegye.
TM
SERIES
Ha a kamkorder kikapcsol, pedig a maradék
akkumulátor kapacitás jelző még elegendő
teljesítmény szintet jelez.
Töltse fel teljesen az akkumulátort és ellenőrizze,
hogy a kapacitás jelzés pontos-e.
Przybliżony czas pracy (w minutach) przy
korzystaniu z akumulatora po cyklu pełnego
ładowania
W nawiasie podano czas dla akumulatora po
cyklu normalnego ładowania.
Jeśli kamera jest używana w zimnym miejscu,
trwałość akumulatora będzie mniejsza.
Mielőtt hozzákezdene / Czynności wstępne
Lejátszás az
LCD képernyőn/
Czas odtwarzania
na ekranie LCD
Akkumulátor/
Co to jest „InfoLITHIUM”?
„InfoLITHIUM” jest akumulatorem z jonami
litowymi, który potrafi wymieniać dane
o poborze energii ze współpracującymi z nim
urządzeniami elektronicznymi. Kamera
współpracuje z akumulatorami „InfoLITHIUM”
(z serii M). Do jej zasilania można używać
wyłącznie akumulatorów „InfoLITHIUM”.
Akumulatory „InfoLITHIUM” (z serii M) noszą
.
oznaczenie
„InfoLITHIUM” jest znakiem towarowym Sony
Corporation.
TM
SERIES
Jeśli zasilanie wyłącza się, chociaż wskaźnik
pozostałego czasu pracy informuje, że
akumulator może pracować jeszcze przez
pewien czas
Naładuj akumulator w cyklu pełnego ładowania.
Zostanie wówczas wyświetlony właściwy
pozostały czas pracy.
15
012-017 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
15
2.10.2000, 8:53
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
1. lépés:
Az áramforrás
előkészítése
Csatlakoztatás a hálózathoz
Ha a kamkordert hosszú ideig kívánja
működtetni, javasoljuk, hogy a mellékelt hálózati
tápegységgel üzemeltesse.
(1) A fedelet enyhén előrehúzva nyissa ki a DC
IN aljzat fedelét. Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamkorder DC IN aljzatához
úgy, hogy a v jelzés felfelé nézzen.
(2) Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati
tápegységhez.
(3) Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a fali
konnektorhoz.
1
Podłączanie do sieci
Jeśli kamera ma pracować przez dłuższy czas,
zalecamy jej zasilanie z sieci przez zasilacz
sieciowy.
(1) Otwórz osłonę gniazda DC IN, nieznacznie
wyciągając pokrywę. Podłącz do gniazda
zasilacz sieciowy dostarczony z kamerą. Znak
v na wtyku ma być zwrócony do góry.
(2) Podłącz przewód zasilający do zasilacza
sieciowego.
(3) Włącz przewód zasilający do sieci.
2,3
FIGYELEM
A készülék kikapcsolt állapotban is feszültség alatt
áll mindaddig, amíg a hálózati tápegység hálózati
vezetékét ki nem húzza a fali konnektorból.
16
Krok 1 Przygotowanie źródła
zasilania
OSTRZEŻENIE
Urządzenie nie jest odłączone od zasilania
napięciem zmiennym (sieci), jeśli pozostaje
włączone do gniazdka sieciowego, nawet wtedy,
gdy samo urządzenie zostało wyłączone.
Megjegyzések
• A kamkorder akkor is a hálózati tápegységről
üzemel, ha az akkumulátort rajta hagyja
a kamkorderen.
• Ha a kamkordert a hálózati tápegységgel
üzemelteti (a DC IN aljzaton keresztül),
a kamkorderen lévő akkumulátort nem használja
a készülék, mert a hálózati üzem elsőbbséggel
rendelkezik az akkumulátoros üzemmel
szemben.
Uwagi
• Kamera może być zasilana przez zasilacz nawet
wtedy, gdy jest w niej zainstalowany
akumulator.
• Gniazdo DC IN ma charakter priorytetowy.
Oznacza to, że kamera nie może być zasilana
z akumulatora, gdy do gniazda DC IN jest
podłączony przewód zasilacza, nawet jeśli
przewód zasilający jest wyłączony z sieci.
Üzemeltetés gépkocsi akkumulátorral
Használjon egy Sony DC adapter/töltőt (nem
tartozék).
Zasilanie z akumulatora samochodowego
Użyj zasilacza na prąd stały / ładowarki Sony
(brak w wyposażeniu).
012-017 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
16
2.10.2000, 8:53
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Krok 2 Wkładanie
kasety
(1) Csatlakoztassa az áramforrást.
(2) Tolja a kamkorder OPEN/ZEJECT
kapcsolóját a nyíl irányába, és hajtsa fel
a kazettatartó fedelét. A kazettafészek
automatikusan felemelkedik és kinyílik.
(3) A kazetta hátuljának közepét megnyomva
tolja a kazettát a kazettatartóba.
A kazettát ütközésig tolja be a kazettatartóba
úgy, hogy a kazetta-ablak kifelé nézzen.
jelzésnél megnyomva a kazettafészket,
(4) A
zárja be azt.
A kazettafészek automatikusan visszasüllyed.
(5) Miután a kazettafészek visszasüllyedt
a helyére, zárja le kattanásig a kazettatartó
fedelét.
(1) Zainstaluj źródło zasilania.
(2) Przesuń suwak OPEN/ZEJECT w kierunku
wskazywanym przez strzałkę i otwórz
pokrywkę.
Kieszeń kasety automatycznie uniesie się
i otworzy.
(3) Wsuń kasetę, naciskając na środku jej tylną
część.
Wsuń kasetę głęboko, nie przekrzywiając jej.
Okienko ma być zwrócone na zewnątrz.
(4) Zamknij kieszeń kasety. W tym celu naciśnij
. Kieszeń kasety
na niej znak
automatycznie się opuści.
(5) Kiedy kieszeń kasety do końca się opuści,
zamknij pokrywkę. Usłyszysz cichy trzask.
2
3, 4
OPEN/ZEJECT
5
Mielőtt hozzákezdene / Czynności wstępne
2. lépés: A kazetta
behelyezése
4
3
A kazetta kivétele
Wyjmowanie kasety
Kövesse a fenti eljárást, és a 3. lépésben vegye ki
a kazettát.
Powtórz opisaną powyżej procedurę. Wykonując
czynność 3, wyjmij kasetę.
Megjegyzések
• Soha ne nyomja le erővel a kazettafészket. Ha
ezt teszi, a kamkorder megsérülhet.
jelzésnél
• Ha a kazettafészket nem a
nyomja meg, előfordulhat, hogy a kazettafészek
bezárása nem lehetséges.
Uwagi
•Nie pchaj w dół kieszeni kasety. Grozi to
uszkodzeniem kamery.
•Pokrywy kasety nie będzie można zamknąć,
jeśli naciśniesz jakąkolwiek jej część poza
.
przyciskiem
Ha kazettamemóriával rendelkező mini DV
kazettát használ
A kazettamemória maximális kihasználása
érdekében olvassa el az erről szóló fejezetet
(188. oldal).
Jeśli używasz kasety DV mini wyposażonej
w pamięć
Zapoznaj się z informacjami o pamięci kasety.
Pozwoli to na jej właściwe wykorzystanie (str. 188).
A véletlen törlés megakadályozása
A kazetta tetején lévő kapcsolóval zárja le
a törlésvédő nyílást úgy, hogy a piros jelölés
legyen látható.
Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu
Przesuń języczek ochrony przed zapisem w taki
sposób, aby pokazał się czerwony znak.
17
012-017 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
17
2.10.2000, 8:53
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
— Felvételkészítés – alapműveletek —
— Nagrywanie – czynności podstawowe —
Felvételkészítés
Nagrywanie obrazu
Ez a kamkorder automatikusan beállítja Önnek
a fókuszt.
(1) Vegye le az objektív védő kupakot és húzza
lefelé a rögzítő zsinórt.
(2) Csatlakoztassa a tápfeszültség-forrást és
helyezzen be egy kazettát. Bővebb
információkért lapozzon az "1. lépés" és
a "2. lépés" című fejezethez (12-17. oldal).
(3) Hajtsa le a markolatot.
Tartsa szilárdan a kamkordert, ahogyan az
ábrán látható.
(4) Miközben nyomva tartja a kis zöld gombot,
tolja a POWER kapcsolót CAMERA állásba.
A kamkorder készenléti üzemmódba kapcsol.
(5) Az OPEN gombbal nyissa ki az LCD
képernyőt.
(6) Nyomja meg a START/STOP gombot.
A felvétel elkezdődik. A "REC" jelzés
megjelenik az LCD képernyőn. A felvétel
visszajelző világítani kezd a készülék elején.
A felvétel leállításához nyomja meg újból
a START/STOP gombot.
Kamera automatycznie nastawia ostrość.
(1) Ściskając występy z obu stron, zdejmij
przykrywkę obiektywu. Pociągnij za sznurek,
aby ją umocować.
(2) Zainstaluj źródło zasilania. Więcej informacji
znajdziesz w podrozdziałach „Krok 1”
i „Krok 2” (str. 12 do 17).
(3) Wyciągnij uchwyt.
Pewnie trzymaj kamerę, jak pokazano na
ilustracji.
(4) Naciskając mały, zielony przycisk, przestaw
przełącznik POWER w położenie CAMERA.
Kamera przełączy się w tryb czuwania.
(5) Naciskając przycisk OPEN, otwórz panel
LCD.
(6) Naciśnij przycisk START/STOP. Kamera
rozpocznie nagrywanie. Pojawi się wskaźnik
„REC". Zapali się lampka nagrywania,
znajdująca się z przodu kamery. Aby
zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij
przycisk START/STOP.
4
1
LOCK
POWER
K
VCR
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
Mikrofon/
Mikrofon
5
Felvétel jelző/
Lampka nagrywania
2
3
6
POWER
K
VCR
LOC
40min
REC 0:00:01
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
18
018-029 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
18
2.10.2000, 8:53
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Felvételkészítés
Nagrywanie obrazu
Megjegyzések
• Húzza szorosra a kéztámaszt.
• Felvétel közben ne takarja el a beépített
mikrofont.
Uwagi
•Starannie zamocuj pasek na nadgarstek.
•W czasie nagrywania nie dotykaj
wbudowanego mikrofonu.
Megjegyzés a LOCK kapcsolóhoz
Ha a LOCK kapcsolót balra tolja, a POWER
kapcsolót nem lehet véletlenül MEMORY
pozícióba állítani. Az alapbeállítás szerint
a LOCK kapcsoló jobb oldali pozícióban áll.
Zajmentes átmenetek biztosítása
Ha nem veszi ki a kazettát a kamkorderből,
a különböző jelenetek közötti átmenet zajmentes
marad (még akkor is, ha a kamkordert kikapcsolja).
Ügyeljen azonban az alábbiakra:
– Ugyanazon a kazettán ne keverje az SP és LP
felvételeket.
– Ha felvételkészítés közben kicseréli az
akkumulátort, állítsa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) állásba.
– Ha kazettamemóriával rendelkező kazettát
használ, az END SEARCH funkció (29. oldal)
alkalmazásával a jelenetek közötti átmenetek
akkor is zajmentesek maradnak, ha kiveszi
a kazettát a kamkorderből.
Ha a kamkordert több mint öt percig készenléti
üzemmódban hagyja (behelyezett kazettával)
A kamkorder automatikusan kikapcsol. Ezzel az
akkumulátor kimerülését és a szalag kopását
előzheti meg. Ha szeretne visszakapcsolni
készenléti üzemmódba, állítsa a POWER
kapcsolót OFF (CHG), majd CAMERA pozícióba.
Ha ugyanazon kazettára SP és LP üzemmódban
is készít felvételt, illetve ha LP üzemmódban
vesz fel
A jelentek közötti átmenet nem lesz zajmentes.
Lejátszás közben a kép torzulhat vagy az időkód
felírása helytelen lehet a jelentek között.
A dátum és az idő felvétele
Felvételkészítés közben a dátum és az idő nem
látható, de ezeket az adatokat a kamkorder
automatikusan felveszi a szalagra. Lejátszás
közben a távvezérlő DATA CODE gombjának
megnyomásával ellenőrizheti a felvételi dátumot.
018-029 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
19
Uwaga o trybie nagrywania
Kamera nagrywa i odtwarza w trybie SP
(standardowym) oraz LP (wydłużonym).
W systemie menu wybierz tryb SP lub LP. W trybie
LP można nagrywać 1,5 raza dłużej niż w trybie SP.
Jeśli nagrywasz taśmę w trybie LP, zalecamy
odtwarzanie tej taśmy w tej samej kamerze.
Uwaga o przełączniku LOCK
Jeśli przestawisz przełącznik LOCK na lewo,
niemożliwe staje się przypadkowe przestawienie
przełącznika POWER w położenie MEMORY.
Standardowo przełącznik LOCK jest przestawiony
na prawo.
Zapewnianie płynności przejścia między
scenami
Przejście między ostatnią nagraną sceną
a następną sceną będzie płynne nawet po
wyłączeniu zasilania, o ile z kamery nie zostanie
wyjęta kaseta.
Należy jednak pamiętać o tym, by:
– nie dokonywać na jednej taśmie nagrań w trybie
SP i w trybie LP,
– na czas wymiany akumulatora przestawić
przełącznik POWER w położenie OFF (CHG).
Jeśli jednak używasz kasety wyposażonej
w pamięć, płynność przejść między scenami
można zapewnić nawet po wyjęciu kasety,
używając funkcji END SEARCH (str. 29).
Felvételkészítés – alapműveletek / Nagrywanie – czynności podstawowe
Megjegyzés a felvételi üzemmódhoz
A kamkorderrel SP (normál) és LP (hosszanjátszó)
üzemmódban készíthet és játszhat le felvételeket.
A SP vagy LP üzemmódot a menüben állíthatja be.
LP üzemmódban 1,5-szer hosszabb felvételt lehet
készíteni, mint SP üzemmódban.
Javasoljuk, hogy az ezzel a kamkorderrel LP
üzemmódban felvett műsort csak ezen
a kamkorderen játssza le.
Jeśli zostawisz kamerę w trybie czuwania na
ponad 5 minut
Kamera automatycznie wyłączy się. Zapobiega to
zużywaniu się akumulatora i taśmy. W celu
powrotu do trybu czuwania przestaw
przełącznik POWER w położenie OFF (CHG),
a następnie z powrotem w położenie CAMERA.
Jeśli na jednej taśmie dokonujesz nagrań
w trybie SP i LP
Między scenami w odtwarzanym obrazie mogą
występować zniekształcenia. Możliwy jest także
niewłaściwy zapis kodów czasu.
Data i godzina nagrania
Podczas nagrywania nie pojawia się data ani
godzina nagrania. Jednakże są one automatycznie
rejestrowane na taśmie. W celu wyświetlenia daty
i godziny nagrania, podczas odtwarzania naciśnij
przycisk DATA CODE na pilocie.
2.10.2000, 8:53
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
19
Felvételkészítés
Nagrywanie obrazu
Felvétel után
Po nagrywaniu
(1) Állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG)
állásba.
(2) Zárja be az LCD képernyőt.
(3) Hajtsa vissza a kéztámaszt az eredeti pozícióba.
(4) Vegye ki a kazettát.
(5) Vegye le az akkumulátort.
(6) Helyezze fel a csatlakozó fedelét.
Az LCD képernyő beállítása
(1) Przestaw przełącznik POWER w położenie
OFF (CHG).
(2) Zamknij panel LCD.
(3) Przełóż uchwyt w pierwotne położenie.
(4) Wyjmij kasetę.
(5) Odłącz akumulator.
(6) Załóż osłonę styków akumulatora.
Regulowanie ekranu LCD
Az LCD képernyő a kereső irányában 90°-kal,
a másik irányba 180°-kal fordítható el.
Ha az LCD képernyőt átfordítja úgy, hogy
a képernyő előre nézzen, akkor az LCD
képernyőn és a keresőben megjelenik
szimbólum (tükör üzemmód).
a
Panel LCD można obrócić o mniej więcej 90 stopni
na stronę wizjera i o mniej więcej 180 stopni na
stronę obiektywu.
Jeśli przekręcisz panel LCD w taki sposób, że jest on
zwrócony w drugą stronę, na ekranie LCD
(tryb lustra).
i w wizjerze pojawia się wskaźnik
180°
90°
Bezáráskor forgassa el függőlegesen az LCD
képernyőt, majd hajtsa a kamkorderhez.
Kiedy zamykasz panel LCD, obróć go do pionu
(usłyszysz trzask), po czym dociśnij ekran do
korpusu kamery.
20
018-029 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
20
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Nagrywanie obrazu
Megjegyzés
Ha az LCD képernyőt használja (a tükör
üzemmód kivételével), a kereső automatikusan
kikapcsol.
Uwaga
Kiedy korzystasz z ekranu LCD, wizjer
automatycznie się wyłącza (z wyjątkiem trybu
lustra).
Ha az LCD képernyőt a szabadban, erős
napsütésben használja
Egyes esetekben nehezen kivehető az LCD
képernyőn megjelenő kép. Ilyenkor javasolt
a kereső használata.
Jeśli używasz ekranu LCD poza
pomieszczeniami, w bezpośrednim oświetleniu
słonecznym
Obraz na ekranie LCD może być słabo widoczny.
W takim przypadku zalecamy korzystanie
z wizjera.
Az LCD képernyő szögének beállítása közben
Ellenőrizze, hogy kinyitotta-e teljesen (90°-ig)
a LCD képernyőt.
A kép tükör üzemmódban
Az LCD képernyőn látható kép tükörkép.
A kazettára azonban az eredeti orientációnak
megfelelően veszi fel a készülék a képet.
Tükör üzemmódban történő filmezés közben
A távvezérlő ZERO SET MEMORY funkciója nem
működik.
Kijelzések tükör üzemmódban
Készenléti üzemmódban a Xz és a REC jelzés,
felvételkészítés közben a z jelzés jelenik meg.
A többi jelzés tükörképként (fordítva), vagy
egyáltalán nem jelenik meg.
Ha felvétel közben az LCD képernyő nyitva van
Az akkumulátor felvételi kapacitása valamivel
rövidebb lesz, mint bezárt LCD képernyővel.
LCD háttérvilágítás
Beállíthatja a háttérvilágítás fényerejét. Válassza
ki az LCD B.L. funkciót a menüben (110. oldal).
Ha módosítja az LCD képernyő vagy az LCD
háttérvilágítás fényerejét
A felvételt ez nem befolyásolja.
Kiedy regulujesz kąt obrotu panelu LCD
Upewnij się, że panel tworzy z korpusem kamery
kąt 90 stopni.
Obraz w trybie lustra
Na ekranie LCD jest widoczny obraz
w lustrzanym odbiciu, ale kamera nagrywa
normalny obraz.
Podczas nagrywania w trybie lustra
Nie można korzystać z przycisku ZERO SET
MEMORY na pilocie.
Wskaźnik w trybie lustra
W trybie czuwania pojawia się wskaźnik Xz,
a podczas nagrywania – wskaźnik z. Inne
wskaźniki pojawiają się w lustrzanym odbiciu
albo nie pojawiają się wcale.
Podczas nagrywania z otwartym panelem LCD
Czas nagrywania skraca się nieco w porównaniu
z nagrywaniem przy zamkniętym panelu LCD.
Felvételkészítés – alapműveletek / Nagrywanie – czynności podstawowe
Felvételkészítés
Podświetlenie ekranu LCD
Można regulować jasność podświetlenia.
W systemie menu wybierz ustawienie LCD B.L.
(str. 110).
Jeśli wyregulujesz intensywność podświetlenia
ekranu LCD lub jasność ekranu LCD
Nie wpłynie to na nagrywany obraz.
21
018-029 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
21
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Felvételkészítés
Nagrywanie obrazu
A kereső beállítása
Ha bezárt LCD képernyővel készít felvételt,
a jelenetet a keresőben figyelheti. Ha a keresőben
nem láthatók élesen a kijelzések, állítsa be
a keresőben látott kép élességét.
Jeśli filmujesz przy zamkniętym panelu LCD, do
sprawdzania obrazu używaj wizjera. Dopasuj
soczewkę wizjera do własnego wzroku, tak aby
ostro widzieć wskaźniki.
Mozgassa az élesség beállító kart.
Poruszaj dźwignią regulacji soczewki wizjera.
A lencsevédő ernyő felszerelése
Erős fényben, a kép részletgazdagságának
fokozása érdekében javasoljuk a lencsevédő
ernyő használatát. A lencsevédő kupakot
a lencsevédő ernyő felszerelése után is felteheti
az objektívre.
Megjegyzések
• Ha a távvezérlő működése bizonytalanná válik,
vegye le az ernyőt, mert ilyenkor a lencsevédő
ernyő eltakarja az infravörös érzékelőt.
• Az ernyőre nem lehet szűrőt vagy egyéb
tartozékot szerelni.
22
Regulowanie wizjera
Ha szűrőt (nem tartozék) használ
A kép négy sarkát (az LCD képernyőn vagy
a keresőben) a lencsevédő ernyő
elhomályosíthatja.
018-029 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
22
Zakładanie dostarczonej osłony
obiektywu
Dla zapewnienia wysokiej jakości obrazu
nagrywanego w silnym świetle zalecamy
założenie osłony obiektywu. Użycie osłony nie
koliduje z zakładaniem przykrywki obiektywu.
Uwagi
• Jeśli korzystasz z osłony obiektywu i pilota,
pilot może nie działać właściwie, ponieważ
osłona blokuje docierające z niego promienie
podczerwone. W takim przypadku należy zdjąć
z kamery osłonę obiektywu.
• Na osłonie obiektywu nie można zamocować
filtrów ani innych przedmiotów.
Jeśli używasz filtra (brak w wyposażeniu)
W rogach ekranu LCD lub wizjera może się
pojawić cień osłony obiektywu.
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Felvételkészítés
Nagrywanie obrazu
Zoomolás
Użycie funkcji zbliżenia
Delikatnie przesuń dźwignię zbliżenia, jeśli
ogniskowa ma się zmieniać powoli. Przesuń ją
mocniej, aby ogniskowa zmieniała się szybciej.
Aby nagrania sprawiały bardziej profesjonalne
wrażenie, unikaj częstych zmian zbliżenia.
Strona „T”: teleobiektyw (przedmioty wydają
się być bliżej)
Strona „W”: obiektyw szerokokątny (przedmioty
wydają się być oddalone)
W
T
W
W
T
T
A 10×-esnél nagyobb zoomolásról
A 10×-esnél nagyobb mértékű zoomolás digitális
úton történik, ha a menüben kiválasztotta
a D ZOOM funkció 20× vagy 40× beállítását.
Alapértelmezés szerint a D ZOOM funkció ki van
kapcsolva (OFF)(110. oldal).
Aby uzyskać zbliżenie większe niż 10×
Zbliżenie większe niż 10× jest wykonywane
cyfrowo, jeśli dla parametru D ZOOM w systemie
menu jest wybrane ustawienie 20× lub 40×.
Funkcja zbliżenia cyfrowego jest standardowo
wyłączona. (str. 110)
W
Felvételkészítés – alapműveletek / Nagrywanie – czynności podstawowe
Ha a zoom gombot gyengén nyomja meg,
a zoomolás kis sebességgel történik, ha erősebben,
akkor gyorsabban zoomol a kamkorder.
Ne használja túl gyakran a zoomot, ha
professzionális hatású felvételre törekszik.
"T" oldal: telefotó üzemmód (a tárgyak
közelítése)
"W" oldal: nagylátószögű felvételi üzemmód
(a tárgyak távolodása)
T
A vonaltól jobbra eső tartomány a digitális
zoomot jelöli. A digitális zoom skála csak
akkor jelenik meg, ha kiválasztotta
a D ZOOM funkció 20× vagy 40× beállítását./
Na prawo od paska znajduje się strefa
zbliżenia cyfrowego.
Pojawia się ona po wybraniu dla parametru
D ZOOM ustawienia 20× lub 40×.
23
018-029 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
23
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Felvételkészítés
Nagrywanie obrazu
Ha egy tárgyat közelről filmez
Ha teljes közelítésnél a tárgy életlen, nyomja meg
a "W" gombot mindaddig, míg a kép éles nem
lesz. Telefotó üzemmódban a lencsétől minimum
80 cm-re, nagylátószögű üzemmódban pedig
a lencsétől minimum 1 cm-re lévő tárgyak lesznek
élesek.
Filmowanie obiektu w zbliżeniu
Jeśli nie można uzyskać ostrości przy
nastawionym maksymalnym zbliżeniu, należy
przesunąć dźwignię zbliżenia w stronę „W”
i zaczekać, aż obraz stanie się ostry. Filmować
można obiekty oddalone o co najmniej 80 cm od
powierzchni obiektywu (dla teleobiektywu) lub
o 1 cm (dla obiektywu szerokokątnego).
Megjegyzések a digitális zoomhoz
• A 10×-esnél nagyobb mértékű zoomolás
digitális úton történik.
• A "T" oldal felé haladva a képminőség
fokozatosan gyengül.
• A digitális zoom nem használható, ha a POWER
kapcsolót MEMORY pozícióba kapcsolta.
Felvételi üzemmódban
megjelenő kijelzések
Uwagi o zbliżeniu cyfrowym
• Zbliżenie cyfrowe włącza się, gdy poziom
zbliżenia przekracza 10ι.
• W miarę zbliżania się do strony „T” pogarsza
się jakość obrazu.
• Funkcji zbliżenia cyfrowego nie można użyć,
gdy przełącznik POWER znajduje się
w położeniu MEMORY.
Wskaźniki wyświetlane
w trybie nagrywania
A kijelzéseket a kamkorder nem veszi fel
Wskaźniki nie są nagrywane na taśmie.
a szalagra.
Maradék akkumulátor kapacitás/
Wskaźnik pozostałego czasu pracy akumulatora
Kazettamemória jelzés/Wskaźnik pamięci kasety
Ez a jelzés megjelenik, ha kazettamemóriával rendelkező kazettát használ./
Pojawia się, jeśli używana kaseta jest wyposażona w pamięć.
Felvételi üzemmód jelző/Wskaźnik trybu nagrywania
STBY/REC jelző/Wskaźnik STBY/REC
40min
4
7
2000
REC
Időkód/szalagszámláló/Wskaźnik kodu czasu / licznika taśmy
0:00:01
45min
Hátralévő szalaghossz jelző/Wskaźnik pozostałej taśmy
A kazetta behelyezése és a lejátszás vagy felvétel megkezdése
után néhány másodperccel jelenik meg./
Pojawia się w chwilę po włożeniu kasety i rozpoczęciu
nagrywania lub odtwarzania.
12 : 05 : 56
Idő kijelzés/Wskaźnik godziny
Öt másodperccel a kamkorder bekapcsolása után az idő kijelzés
megjelenik./Godzina jest wyświetlana przez mniej więcej 5 sekund
od chwili włączenia zasilania.
Dátum kijelzés/Wskaźnik daty
Öt másodperccel a kamkorder bekapcsolása után a dátum kijelzés
megjelenik./Data jest wyświetlana przez mniej więcej 5 sekund od
chwili włączenia zasilania.
24
018-029 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
24
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Nagrywanie obrazu
Megjegyzés a maradék kapacitás kijelzéshez
felvételkészítés közben
A maradék akkumulátor kapacitás értéke
a megközelítőleg rendelkezésre álló felvételi időt
jelzi. Bizonyos felvételi körülmények között
a maradék kapacitás kijelzés bizonytalanná
válhat. Ha az LCD képernyőt becsukja, majd
ismét kinyitja, a helyes akkumulátor kapacitás
érték mintegy 1 perc elteltével jelenik meg.
Wskazanie pozostałego czasu pracy
akumulatora
Wskaźnik pozostałego czasu pracy akumulatora
informuje z grubsza o czasie, przez który można
jeszcze nagrywać. W zależności od warunków
nagrywania, wskazanie może być niewłaściwe.
Kiedy zamkniesz panel LCD i otworzysz go na
nowo, właściwy pozostały czas pracy pojawi się
po mniej więcej minucie.
Időkód
Az időkód a felvételi időt "0:00:00" (óra:perc:
másodperc) formában (CAMERA üzemmódban),
illetve a lejátszási időt "0:00:00:00"
(óra:perc:másodperc:kép) formában (VCR
üzemmódban) jelzi ki. Az időkódot nem lehet
újraírni.
Kody czasu
Kod czasu wskazuje czas nagrywania lub
odtwarzania: godziny:minuty:sekundy w trybie
CAMERA oraz godziny:minuty:sekundy:klatki
w trybie VCR. Niemożliwy jest ponowny zapis
samych kodów czasu.
A hátralévő szalaghossz kijelzés
A kazetta típusától függően előfordulhat, hogy
a hátralévő szalaghossz kijelzés nem pontos.
Ellenfény kompenzálás
(BACK LIGHT)
Ha olyan tárgyat filmez, mely erős ellenfényben
áll, illetve ha a tárgy megvilágítása hátulról
történik, használja az ellenfény funkciót.
CAMERA vagy MEMORY üzemmódban nyomja
meg a BACK LIGHT gombot.
Az ellenfény kompenzálás szimbóluma .
megjelenik az LCD képernyőn vagy a keresőben.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg újból
a BACK LIGHT gombot.
Wskaźnik pozostałej taśmy
W przypadku niektórych taśm wyświetlane
wskazanie może nie być dokładne.
Filmowanie pod światło
– BACK LIGHT
Jeśli filmujesz przedmiot, za którym znajduje się
źródło światła, albo przedmiot na jasnym tle, użyj
funkcji filmowania pod światło.
W trybie CAMERA lub MEMORY naciśnij
przycisk BACK LIGHT.
Na ekranie LCD lub w wizjerze pojawia się
wskaźnik ..
Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk BACK LIGHT.
Felvételkészítés – alapműveletek / Nagrywanie – czynności podstawowe
Felvételkészítés
BACK LIGHT
Ha az ellenfény kompenzáció bekapcsolása
után megnyomja az EXPOSURE gombot
Az ellenfény kompenzálási funkció kikapcsol.
Jeśli przy włączonej funkcji filmowania pod
światło naciśniesz przycisk EXPOSURE
Funkcja filmowania pod światło wyłączy się.
25
018-029 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
25
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Felvételkészítés
Nagrywanie obrazu
Felvételkészítés sötétben
(NightShot/Super NightShot)
Filmowanie w ciemności
– NightShot / Super NightShot
A NightShot funkció használatával sötét
környezetben is készíthet felvételt. Ezzel
a funkcióval kielégítő minőségben végezhet pl.
éjszakai állatmegfigyeléseket.
Funkcja NightShot służy do filmowania
w ciemnych miejscach. Korzystając z niej, można
na przykład w zadowalający sposób nagrywać
środowisko nocnego życia zwierząt.
CAMERA vagy MEMORY üzemmódban állítsa
a NIGHTSHOT kapcsolót ON pozícióba.
szimbólum és a "NIGHTSHOT" kijelzés
A
villog a keresőben vagy a LCD képernyőn.
A NightShot funkció kikapcsolásához állítsa
a NIGHTSHOT kapcsolót OFF pozícióba.
Kiedy kamera pracuje w trybie CAMERA lub
MEMORY, przestaw przełącznik NIGHTSHOT
w położenie ON.
Na ekranie LCD lub w wizjerze zaczną migać
i „NIGHTSHOT”. W celu
wskaźniki
wyłączenia funkcji NightShot przestaw
przełącznik NIGHTSHOT w położenie OFF.
SUPER NIGHTSHOT
NIGHTSHOT
OFF
ON
NightShot fénykibocsátó/
Emiter NightShot
A Super NightShot funkció
használata
A Super NightShot funkcióval a tárgyak akár
16-szor világosabbak lehetnek a felvételen, mint
NightShot üzemmódban.
(1) CAMERA üzemmódban állítsa a NIGHTSHOT
szimbólum és
kapcsolót ON pozícióba. A
a "NIGHTSHOT" kijelzés villog a keresőben
vagy az LCD képernyőn.
(2) Nyomja meg a SUPER NIGHTSHOT gombot.
és a "SUPER NIGHTSHOT" kijelzés
A
villog a keresőben vagy az LCD képernyőn.
A Super NightShot funkció kikapcsolásához
nyomja meg újból a SUPER NIGHTSHOT
gombot.
A NightShot Light funkció használata
A NightShot Light funkcióval az éjszakai jelenet
tisztább lesz. A funkció bekapcsolásához válassza
ki a menüben az N.S.LIGHT funkció ON
beállítását (110. o.).
Użycie funkcji Super NightShot
Tryb Super NightShot sprawia, że przedmioty
stają się do 16 razy jaśniejsze, niż przy
nagrywaniu w trybie NightShot.
(1) W trybie CAMERA przestaw przełącznik
NIGHTSHOT w położenie ON. Na ekranie
LCD lub w wizjerze zaczną migać wskaźniki
i „NIGHTSHOT”.
(2) Naciśnij przycisk SUPER NIGHTSHOT. Na
ekranie LCD lub w wizjerze zacznie migać
i napis „SUPER NIGHTSHOT”.
wskaźnik
Aby wyłączyć tryb Super NightShot,
ponownie naciśnij przycisk SUPER
NIGHTSHOT.
Korzystanie z emitera NightShot
Obraz będzie jaśniejszy przy włączonym
emiterze NightShot. W celu włączenia go,
w systemie menu wybierz dla parametru
N.S.LIGHT ustawienie ON (str. 110).
26
018-029 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
26
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Nagrywanie obrazu
Megjegyzések
• Ne használja a NightShot funkciót erős
megvilágításnál (pl. szabadtéren, napsütésben).
Ilyenkor a kamkorder működése rendellenes lehet.
• Ha normális fényviszonyoknál történő
felvételkészítés közben a NIGHTSHOT
kapcsolót ON állásban hagyja, a felvétel színei
természetellenesek lehetnek.
• Ha az éjszakai üzemmódban történő
felvételkészítés közben az automatikus fókusz
bizonytalanul működik, alkalmazzon kézi
vezérlésű fókuszbeállítást.
• A NightShot funkció használata közben ne
takarja el a fénykibocsátó lámpát.
• Ha a NightShot Light funkciót használja, vegye
le a lencsevédő ernyőt. A lencsevédő ernyő
eltakarhatja az infravörös fénykibocsátó
egységet.
Uwagi
•Nie używać funkcji NightShot w jasnych
miejscach (na przykład poza pomieszczeniami
w ciągu dnia). Grozi to uszkodzeniem kamery.
•Jeśli w czasie normalnego nagrania przełącznik
NIGHTSHOT znajduje się w położeniu ON,
obraz może zostać nagrany z niewłaściwymi
albo nienaturalnymi barwami.
•Jeśli przy włączonej funkcji NightShot trudno
jest uzyskać automatyczne nastawienie ostrości,
należy ręcznie nastawić ostrość.
•Podczas pracy funkcji NightShot nie należy
zakrywać emitera NightShot.
A NightShot funkció használata közben az
alábbi funkciók nem működnek
– Expozíció beállítás
– PROGRAM AE
– Fehéregyensúly
Ha a Super NightShot funkció használja
A zársebesség a jelenet megvilágításának
függvényében automatikusan változik. A kép
mozgása lelassul.
A Super NightShot funkció használata közben
az alábbi funkciók nem működnek
– Úsztatás
– Digitális effektusok
– PROGRAM AE
– Expozíció
– Fehéregyensúly
– Felvétel vakuval
MEMORY üzemmódban
A Super NightShot funkció nem működik.
Podczas pracy funkcji NightShot nie można
używać następujących funkcji:
– ekspozycji,
– PROGRAM AE,
– balansu bieli.
Podczas pracy funkcji Super NightShot
Prędkość migawki jest nastawiana
automatycznie, zależnie od jasności. Poruszający
się obraz może być spowolniony.
Podczas pracy funkcji Super NightShot nie
można używać następujących funkcji:
– wygaszania i wprowadzania obrazu,
– efektów cyfrowych,
– PROGRAM AE,
– ekspozycji,
– balansu bieli,
– lampy błyskowej.
Felvételkészítés – alapműveletek / Nagrywanie – czynności podstawowe
Felvételkészítés
W trybie MEMORY
Nie można użyć funkcji Super NightShot.
Emiter NightShot
Emiter NightShot wysyła niewidoczne promienie
podczerwone. Maksymalny zasięg filmowania
z użyciem emitera NightShot wynosi około 3 m.
A NightShot Light funkcióról
Az éjszakai felvételhez használt infravörös
sugarak láthatatlanok. Ez a funkció azonban csak
akkor működik kielégítően, ha a felvétel tárgya
nincs messzebb 3 m-nél.
27
018-029 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
27
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Felvételkészítés
Nagrywanie obrazu
Önkioldós felvételkészítés
Az önkioldó használatával is készíthet felvételt.
Ez a funkció akkor előnyös, ha saját magáról
szeretne felvételt készíteni.
(önkioldó) gombot
(1) Nyomja meg a
készenléti üzemmódban. A
(önkioldó)
jelzés megjelenik az LCD képernyőn vagy
a keresőben.
(2) Nyomja meg a START/STOP gombot.
A kamkorder egy hangjelzés kíséretében
megkezdi a visszaszámlálást 10-től.
A visszaszámlálás utolsó két másodpercében
a hangjelzés felgyorsul, majd a beállított
időtartam letelte után a felvétel
automatikusan megkezdődik.
Nagrywanie z użyciem
samowyzwalacza
Filmowanie z użyciem samowyzwalacza
automatycznie rozpoczyna się po 10 sekundach.
Ten tryb przydaje się, gdy użytkownik kamery
filmuje sam siebie. Można także użyć pilota
(samo(1) W trybie czuwania naciśnij przycisk
wyzwalacza). Na ekranie LCD lub w wizjerze
(samowyzwalacza).
pojawi się wskaźnik
(2) Naciśnij przycisk START/STOP.
Samowyzwalacz rozpocznie odliczanie
10 sekund, sygnalizując to dźwiękami. Przez
ostatnie 2 sekundy dźwięki powtarzają się
częściej, po czym automatycznie rozpoczyna
się nagrywanie.
1
(önkioldó)/
(samowyzwalacz)
POWER
K
LOC
VCR
2
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
Az önkioldós felvétel leállítása
Nyomja meg újból a START/STOP gombot.
A kényelem érdekében használhatja a távvezérlőt
is.
28
START/STOP
Aby zakończyć nagrywanie z użyciem
samowyzwalacza
Naciśnij przycisk START/STOP.
Wygodniej jest użyć pilota.
Ha állóképet vesz fel az önkioldó
használatával
Aby za pomocą samowyzwalacza
zarejestrować nieruchomy obraz
A 2. lépésben nyomja meg a PHOTO gombot.
(44. o.)
Wykonując czynność 2, naciśnij przycisk PHOTO
(str. 44)
Az önkioldó üzemmód kikapcsolása
Aby zrezygnować z nagrywania
z użyciem samowyzwalacza
Készenléti üzemmódban nyomja meg a
(önkioldó) gombot, és ellenőrizze, hogy a
jelzés eltűnik-e az LCD képernyőről vagy
a keresőből.
Kiedy kamera pozostaje w trybie czuwania,
(samowyzwalacza), tak aby
naciśnij przycisk
z ekranu LCD lub z wizjera zniknął wskaźnik .
Megjegyzés
Az önkioldó felvételkészítési funkció
automatikusan kikapcsol, ha:
– Az önkioldós felvétel véget ér.
– A POWER kapcsolót OFF (CHG) vagy VCR
pozícióba állítja.
Uwaga
Tryb samowyzwalacza wyłącza się automatycznie:
– po zakończeniu nagrywania z użyciem
samowyzwalacza,
– po przestawieniu przełącznika POWER
w położenie OFF (CHG) lub VCR.
Önkioldós felvétel memóriakártyára
Az önkioldó használatával a memóriakártyára is
felveheti az állóképeket (145. o.).
Rejestracja za pomocą samowyzwalacza
obrazów w karcie pamięci
Samowyzwalacz pozwala także na rejestrację
obrazu w karcie „Memory Stick” (str. 145).
018-029 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
28
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Felvételkészítés
Nagrywanie obrazu
END SEARCH
Felvételkészítés után ezzel a gombbal
megkeresheti a legutolsó felvétel végét.
Po nagraniu można odszukać koniec nagranej
części taśmy.
W trybie czuwania naciśnij przycisk END
SEARCH.
Kamera odtworzy ostatnich 5 sekund nagrania na
taśmie, po czym powróci do trybu czuwania.
Możesz kontrolować dźwięk w głośniku lub
w słuchawkach.
END
SEARCH
A keresés kikapcsolása
Aby przerwać wyszukiwanie
Nyomja meg újból az END SEARCH gombot.
Ponownie naciśnij przycisk END SEARCH.
Ha kazettamemória nélküli kazettát használ
A felvételvég keresési funkció nem működik, ha
a kazettát egyszer kiveszi a kamkorderből, vagy
egy újabb felvételt készít rá. Ha azonban
kazettamemóriával rendelkező kazettát használ,
a felvételvég keresési funkció akkor is működik,
ha a kazettát egyszer kiveszi a kamkorderből.
Ha a jelenetek között üres részeket hagyott
a kazettán, a felvételvég keresési funkció nem
működik megfelelően (188. oldal).
Jeśli używasz kasety niewyposażonej w pamięć
Funkcja wyszukiwania końca nagrania nie będzie
działała, kiedy wyjmiesz nagraną kasetę. Jeśli
używasz kasety z pamięcią, odszukanie końca
nagrania jest możliwe nawet po wyjęciu kasety
i jej ponownym włożeniu.
Jeśli pomiędzy nagraniami na taśmie występują
przerwy, funkcja wyszukiwania końca nagrania
może nie działać właściwie (str. 188).
Felvételkészítés – alapműveletek / Nagrywanie – czynności podstawowe
Készenléti üzemmódban nyomja meg az END
SEARCH gombot. Az utoljára felvett jelenetet öt
másodpercig lejátssza a kamkorder, majd állj
üzemmódba kapcsol. A műsor hangját
fejhallgatóval vagy a beépített hangszórón
keresztül hallhatja.
Wyszukiwanie końca nagrania
(END SEARCH)
29
018-029 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
29
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
— Lejátszás – alapműveletek —
— Odtwarzanie – czynności podstawowe —
A felvett műsor lejátszása
Odtwarzanie taśmy
A lejátszott műsort az LCD képernyőn vagy
a keresőben nézheti meg. Ha az LCD képernyőt
bezárja, a lejátszást a keresőben figyelheti.
A különböző lejátszási funkciókat a kamkorderhez
mellékelt távvezérlővel is működtetheti.
(1) Csatlakoztassa az áramforrást, és helyezze
a kamkorderbe a lejátszani kívánt kazettát.
(2) A kis zöld gombot megnyomva állítsa
a kamkorder POWER kapcsolóját VCR
pozícióba.
(3) Az OPEN gombbal nyissa ki az LCD
képernyőt.
(4) Csévélje vissza a szalagot a m gombbal.
(5) Nyomja meg a N gombot a lejátszás
elindításához.
(6) A VOLUME gombokkal állítsa be a hangerőt.
Odtwarzany obraz można oglądać na ekranie
LCD. Jeśli zamkniesz panel LCD, obraz pojawi
się w wizjerze. Do sterowania odtwarzaniem
można użyć pilota dostarczonego z kamerą.
(1) Zainstaluj źródło zasilania i włóż nagraną
taśmę.
(2) Naciskając mały, zielony przycisk, przestaw
przełącznik POWER w położenie VCR.
(3) Naciskając przycisk OPEN, otwórz panel
LCD.
(4) Naciśnij przycisk m, aby przewinąć taśmę
do tyłu.
(5) Naciśnij przycisk N, aby włączyć
odtwarzanie.
(6) W celu wyregulowania głośności naciskaj
jeden z pary przycisków VOLUME.
5
POWER
PLAY
K
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
REW
2
VCR
4
6
3
VOLUME
1
A lejátszás leállítása
Aby zakończyć odtwarzanie
Nyomja meg a x gombot.
Naciśnij przycisk x.
30
030-039 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
30
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Odtwarzanie taśmy
Ha az LCD képernyőn nézi a műsort
Ha átfordítja az LCD képernyőt, kifelé néző
képernyővel visszazárhatja azt a kamkorderhez.
Kiedy kontrolujesz obraz na ekranie LCD
Możesz obrócić panel LCD o 180° i przyłożyć go
do korpusu kamery, tak że ekran LCD będzie
zwrócony na zewnątrz.
Ha a kamkordert hosszú ideig bekapcsolva
hagyja
A kamkorder felmelegszik. Ez nem hibajelenség.
Jeśli zasilanie będzie włączone przez dłuższy
czas
Kamera nagrzeje się. Nie oznacza to uszkodzenia
Amikor az LCD képernyőt kinyitja/bezárja
Az LCD képernyő mindig függőlegesen álljon.
Kiedy otwierasz albo zamykasz panel LCD
Upewnij się, że jest on ustawiony pionowo.
Lejátszás – alapműveletek / Odtwarzanie – czynności podstawowe
A felvett műsor lejátszása
31
030-039 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
31
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A felvett műsor lejátszása
Odtwarzanie taśmy
A képernyő kijelzések
beállítása
Wyświetlanie wskaźników
na ekranie
Nyomja meg a DISPLAY gombot a kamkorderen,
vagy a kamkorderhez mellékelt távvezérlőn.
Az információk az LCD képernyőn megjelennek.
Az információk eltüntetéséhez nyomja meg újból
a DISPLAY gombot.
Naciśnij przycisk DISPLAY na kamerze lub na
dostarczonym z nią pilocie. Na ekranie LCD
pojawią się wskaźniki. Aby ukryć wskaźniki,
ponownie naciśnij przycisk DISPLAY.
DISPLAY
Az adatkód funkció
Użycie funkcji kodów danych
Ez a kamkorder a képen és a hangon kívül
automatikusan a szalagra rögzíti a felvételi
adatokat (a felvételi dátum/idő, és egyéb
beállítások)(Adatkód funkció). Ezt a funkciót csak
a mellékelt távvezérlővel működtetheti.
Kamera automatycznie rejestruje na taśmie nie
tylko obraz, ale też dane o nagraniu (datę /
godzinę lub różne ustawienia wybrane w czasie
nagrywania) (kody danych). Do wykonania
opisanych tu czynności użyj pilota.
Lejátszás közben nyomja meg a DATA CODE
gombot a távvezérlőn.
Az alábbi kijelzések jelennek meg:
dátum/idő t különböző felvételi beállítások
(képstabilizátor, expozíció, fehéregyensúly,
jelerősítés, zársebesség, zárnyílás) t nincs
kijelzés.
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk DATA
CODE na pilocie.
Zawartość wyświetlacza zmienia się następująco:
data / godzina t różne ustawienia (SteadyShot,
balans bieli, wzmocnienie, prędkość migawki,
wartość przysłony) t brak wskazania
Dátum/idő/
Data / godzina
Különböző beállítások/
Różne ustawienia
4 7 2000
12 : 05 : 56
[a] Képstabilizátor kikapcsolva jelzés
[b] Expozíciós üzemmód jelzés
[c] Fehéregyensúly
[d] Jelerősítés jelző
[e] Zársebesség jelző
[f] Zárnyílás jelző
32
A felvételi adatok kijelzésének kikapcsolása
A DATA CODE menüben válassza ki a DATE
beállítást (110. o.).
Az alábbi kijelzés jelenik meg:
dátum/idő y nincs kijelzés.
030-039 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
32
AUTO
50 AWB
9dB
F1.8
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[a] Wskaźnik wyłączenia funkcji
SteadyShot
[b] Wskaźnik trybu ekspozycji
[c] Balans bieli
[d] Wskaźnik wzmocnienia
[e] Wskaźnik prędkości migawki
[f] Wartość przysłony
Jeśli nie chcesz wyświetlać danych o nagraniu
W systemie menu wybierz dla parametru DATA
CODE ustawienie DATE (str. 110).
Wyświetlacz zmienia się wówczas następująco:
data / godzina y brak wskazania
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A felvett műsor lejátszása
Odtwarzanie taśmy
Felvételi adatok
A felvételi adatok a kamkorderre vonatkozó
állapot-információkat jelentik, felvételkészítés
közben. Felvételkészítés közben ezek az
információk nem láthatók.
Dane o nagraniu
Dane o nagraniu to informacje dotyczące stanu
kamery z chwili nagrywania. Podczas
nagrywania dane te nie pojawiają się.
Az adatkódról
Ha a kamkordert egy tv készülékhez
csatlakoztatja, az adatkód információk a tv
készüléken is megjelennek.
Jeśli używasz funkcji kodów danych,
w następujących przypadkach mogą się
pojawić kreski (-- -- --):
– odtwarzany jest nie nagrany fragment taśmy,
– taśma jest nieczytelna ze względu na
zniszczenie lub zakłócenia,
– taśma została nagrana w kamerze bez
wyregulowanej daty i godziny.
Kody danych
Jeśli podłączysz kamerę do telewizora, kody
danych pojawią się na ekranie.
Lejátszás – alapműveletek / Odtwarzanie – czynności podstawowe
Az alábbi esetekben az adatkód információk
helyett vonalak (-- : -- : --) jelennek meg:
– A szalag üres részének lejátszása közben.
– Sérülés vagy zaj miatt olvashatatlanná vált
szalag lejátszása közben.
– Olyan kazetta lejátszásánál, amelyet egy olyan
kamkorderrel vettek fel, amelyiken nem volt
beállítva az idő és a dátum.
33
030-039 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
33
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A felvett műsor lejátszása
Lejátszási üzemmódok
A magnó gombok bekapcsolásához állítsa
a POWER kapcsolót VCR pozícióba.
A kép fagyasztása (pillanat állj)
Nyomja meg a X. gombot lejátszás közben.
A lejátszást a X vagy a N gomb megnyomásával
folytathatja.
Gyors előrecsévélés
Állj üzemmódban nyomja meg a M gombot.
A lejátszás elindításához nyomja meg a N gombot.
Odtwarzanie taśmy
Różne tryby odtwarzania
Aby korzystać z przycisków sterowania
odtwarzaniem, przestaw przełącznik POWER
w położenie VCR.
Aby wyświetlić nieruchomy obraz
(pauza w odtwarzaniu)
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk X. W celu
wznowienia odtwarzania naciśnij przycisk X lub
N.
Aby przewinąć taśmę do przodu
Gyors hátracsévélés
Állj üzemmódban nyomja meg a m gombot.
A lejátszás elindításához nyomja meg a N gombot.
A lejátszás irányának
megváltoztatása
Lejátszás közben nyomja meg a
gombot
a távvezérlőn. Normál lejátszásra a N gombbal
kapcsolhat vissza.
A kívánt részlet megkeresése
(képkeresés)
Lejátszás közben tartsa lenyomva a m vagy M
gombot. A lejátszás a lenyomott gomb
elengedésekor folytatódik.
A műsor ellenőrzése gyorscsévélés
közben (pásztázás)
Gyorscsévélés közben nyomja meg a m (hátra)
vagy M (előre) gombot. Ha a lenyomott gombot
elengedi, a gyorscsévélés folytatódik.
Lassított lejátszás (lassítás)
Nyomja meg a távvezérlő y gombját lejátszás
közben. Ha a lassított lejátszást az ellenkező
irányba szeretné elindítani, nyomja meg a
gombot, majd a y gombot a távvezérlőn.
Normál lejátszásra a N gombbal kapcsolhat
vissza.
Naciśnij przycisk M przy zatrzymanym
odtwarzaniu. Aby wznowić normalne
odtwarzanie, naciśnij przycisk N.
Aby przewinąć taśmę do tyłu
Naciśnij przycisk m przy zatrzymanym
odtwarzaniu. Aby wznowić normalne
odtwarzanie, naciśnij przycisk N.
Aby zmienić kierunek odtwarzania
W celu zmiany kierunku odtwarzania, podczas
na pilocie. Aby
odtwarzania naciśnij przycisk
wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij
przycisk N.
Aby odszukać scenę, kontrolując
obraz (wyszukiwanie obrazu)
Podczas odtwarzania przytrzymaj wciśnięty
przycisk m lub M. Puść przycisk w celu
wznowienia normalnego odtwarzania.
Aby kontrolować szybko zmieniający
się obraz podczas przewijania taśmy
(wyszukiwanie skokowe)
Przytrzymaj wciśnięty przycisk m podczas
przewijania do tyłu lub przycisk M podczas
przewijania do przodu. W celu wznowienia
przewijania do tyłu lub do przodu puść przycisk.
Aby oglądać obraz w zwolnionym
tempie
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk y na
pilocie. Aby odtwarzać w zwolnionym tempie do
tyłu, naciśnij na pilocie przycisk , a następnie
y na pilocie. Aby wznowić normalne
odtwarzanie, naciśnij przycisk N.
34
030-039 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
34
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A felvett műsor lejátszása
Odtwarzanie taśmy
Lejátszás kétszeres sebességgel
Aby oglądać obraz z podwójną
prędkością
Lejátszás közben nyomja meg a ×2 gombot
a távvezérlőn. A kétszeres sebességű, hátrafelé
történő lejátszáshoz nyomja meg a
gombot,
majd a ×2 gombot a távvezérlőn. Normál
lejátszásra a N gombbal kapcsolhat vissza.
Lejátszás képenként
Visszatérés az utolsó felvett
jelenethez (END SEARCH)
Nyomja meg az END SEARCH gombot állj
üzemmódban. Az utoljára felvett jelenetet öt
másodpercig lejátssza a kamkorder, majd állj
üzemmódba kapcsol.
Változó sebességű lejátszás közben
• A műsor hangja nem hallható.
• A korábban felvett jelenet mozaikos zajként
jelenhet meg a lejátszás közben.
Ha a pillanat állj üzemmód öt percnél tovább tart
A készülék automatikusan visszakapcsol állj
üzemmódba. A lejátszás elindításához nyomja
meg a N gombot.
Lassított lejátszás
A lassított lejátszás tökéletes minőségben
élvezhető a kamkorderen, a lassított műsor
azonban a DV IN/OUT aljzaton nem jelenik meg.
Fordított irányú lejátszásnál
Vízszintes csíkok jelenhetnek meg a kép közepén,
vagy a tetején és az alján. Ez nem hibajelenség.
Aby oglądać obraz klatka po klatce
W trybie pauzy w odtwarzaniu naciskaj przycisk
C na pilocie. Jeśli chcesz odtwarzać obraz
klatka po klatce do tyłu, naciskaj przycisk c.
Aby wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij
przycisk N.
Aby odszukać ostatnią nagraną
scenę (END SEARCH)
Naciśnij przycisk END SEARCH przy
zatrzymanym odtwarzaniu. Kamera odtworzy
ostatnich 5 sekund nagrania na taśmie i zatrzyma
się.
W różnych trybach odtwarzania
•dźwięk jest wyciszony,
•poprzednie nagranie może się pojawić
w postaci mozaiki.
Jeśli tryb pauzy w odtwarzaniu pozostanie
włączony na ponad 5 minut
Kamera automatycznie się zatrzyma. W celu
wznowienia odtwarzania naciśnij przycisk N.
Lejátszás – alapműveletek / Odtwarzanie – czynności podstawowe
Lejátszási pillanat állj üzemmódban nyomja meg
a C gombot a távvezérlőn. Ha hátrafelé kívánja
képenként lejátszani a felvételt, nyomja meg
a c gombot. Normál lejátszásra a N gombbal
kapcsolhat vissza.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk ×2 na
pilocie. Jeśli odtwarzanie ma się odbywać do
tyłu, naciśnij na pilocie przycisk , a następnie
×2. Aby wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij
przycisk N.
Odtwarzanie w zwolnionym tempie
Kamera umożliwia płynne odtwarzanie taśmy
w zwolnionym tempie; funkcja ta nie działa
jednak, jeśli sygnał jest reprodukowany przez
gniazdo DV IN/OUT.
Jeśli odtwarzasz taśmę do tyłu
Na środku albo u góry i u dołu ekranu mogą się
pojawiać poziome zakłócenia. Nie oznacza to
usterki.
35
030-039 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
35
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A műsor megnézése
a tv képernyőn
Oglądanie nagrania
na ekranie telewizora
Ha a lejátszott műsort a tv képernyőn kívánja
nézni, csatlakoztassa a kamkordert a tv
készülékhez vagy a videómagnóhoz
a kamkorderhez mellékelt A/V csatlakozó
vezetékkel. A lejátszási funkciókat ugyanúgy
használhatja, mintha az LCD képernyőn nézné
a műsort. Tv képernyőn történő lejátszás közben
javasolt a hálózati tápegységgel működtetni
a kamkordert (16. o.). Olvassa el a tv készülék
vagy a videómagnó használati utasítását is.
Jeśli chcesz oglądać odtwarzany obraz na ekranie
telewizora, podłącz kamerę do telewizora lub
magnetowidu, wykorzystując dostarczony z nią
przewód połączeniowy A/V. Przyciski
sterowania odtwarzaniem działają dokładnie tak
samo, jak przy kontrolowaniu odtwarzanego
obrazu na ekranie LCD. Jeśli wyświetlanie
obrazu odbywa się na ekranie telewizora,
zalecamy zasilanie kamery przez zasilacz
sieciowy (str. 16). Zapoznaj się z instrukcją
obsługi telewizora lub magnetowidu.
Nyissa ki a csatlakozóaljzatok védőfedelét. Az
A/V kábel segítségével csatlakoztassa
a kamkordert a tv készülékhez. Állítsa a tv
készülék TV/VCR kapcsolóját VCR pozícióba.
Otwórz osłonę gniazd. Podłącz kamerę do
telewizora, wykorzystując przewód
połączeniowy A/V. Następnie wybierz
w telewizorze sygnał wejściowy z magnetowidu.
S VIDEO
Sárga/Żółty
IN
Fehér/
Biały
AUDIO/VIDEO
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
: Jeláramlás iránya/ Przepływ sygnału
Ha a tv készüléket egy
videómagnóhoz csatlakoztatta
Csatlakoztassa a kamkordert a mellékelt A/V
kábel segítségével a videómagnó LINE IN
bemenetéhez. Válassza ki a videómagnón a LINE
bemenetet.
Piros/
Czerwony
Jeśli do telewizora jest już
podłączony magnetowid
Wykorzystując przewód połączeniowy A/V
dostarczony z kamerą, podłącz kamerę do
wejścia LINE IN magnetowidu. Wybierz
w magnetowidzie wejście sygnału LINE.
36
030-039 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
36
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A műsor megnézése a tv
képernyőn
Ha a tv készülék vagy
videómagnó mono hangú
Ha a videómagnó/tv készülék
21 pólusú bemenő aljzattal
(EUROCONNECTOR) rendelkezik
Használja a 21 pólusú csatlakozó dugót.
Jeśli posiadasz monofoniczny
telewizor lub magnetowid
Podłącz żółty wtyk przewodu połączeniowego
A/V do gniazda wejścia wizji, a wtyk biały lub
czerwony do wejścia fonii w telewizorze lub
magnetowidzie. Jeśli podłączysz biały wtyk,
słychać będzie dźwięk lewego kanału. Po
podłączeniu czerwonego wtyku słychać będzie
dźwięk prawego kanału.
Jeśli telewizor / magnetowid
jest wyposażony w 21-nożowe
złącze (EUROZŁĄCZE)
Użyj 21-nożowej przejściówki dostarczonej
z kamerą.
TV
Ha a tv készülék S video aljzattal rendelkezik
A jobb képminőség érdekében a csatlakoztatáshoz
használjon egy S-videó csatlakozó kábelt (nem
tartozék). Ha a kamkordert az S-videó kábellel
csatlakoztatja, az A/V kábel sárga csatlakozó
dugóját nem kell csatlakoztatni. Csatlakoztassa az
S video csatlakozó kábel (nem tartozék) egyik
végét a kamkorder, a másik végét pedig a tv
készülék S video aljzatához.
Ez a csatlakoztatási módszer jobb minőségű DV
képet biztosít.
Jeśli telewizor jest wyposażony w gniazdo
S video
W celu uzyskania wyższej jakości obrazu, do
podłączenia użyj przewodu S video (brak
w wyposażeniu). W takim przypadku nie trzeba
podłączać żółtego wtyku (wizji) przewodu
połączeniowego A/V.
Podłącz przewód S video (brak w wyposażeniu)
do gniazd S video kamery oraz telewizora.
Takie połączenie zapewnia wyższą jakość obrazu
w formacie DV.
A kijelzések megjelenítése a tv képernyőn
Válassza ki a DISPLAY funkció V-OUT/LCD
beállítását a menüben (110. oldal).
Ezután nyomja meg a DISPLAY gombot
a kamkorderen. A képernyő kijelzések
kikapcsolásához nyomja meg újból a DISPLAY
gombot a kamkorderen.
Aby wyświetlić na telewizorze wskaźniki
ekranowe
W systemie menu wybierz dla parametru
DISPLAY ustawienie „V-OUT/LCD” (str. 110).
Następnie naciśnij przycisk DISPLAY na
kamerze. W celu wyłączenia wskaźników
ekranowych ponownie naciśnij przycisk
DISPLAY na kamerze.
Lejátszás – alapműveletek / Odtwarzanie – czynności podstawowe
Csatlakoztassa az A/V kábel sárga csatlakozó
dugóját tv készülék vagy a videomagnó
videóbemenetéhez, a fehér vagy a piros
csatlakozó dugót pedig az audio bemenethez. Ha
a fehér (L) csatlakozó dugót csatlakoztatja a bal,
ha a piros (R) csatlakozó dugót csatlakoztatja
a jobb csatorna műsorát hallhatja.
Oglądanie nagrania na ekranie
telewizora
37
030-039 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
37
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A műsor megnézése a tv
képernyőn
Oglądanie nagrania na ekranie
telewizora
A vezeték nélküli AV infravörös
érzékelő használata
Korzystanie z bezprzewodowego
odbiornika A/V na podczerwień
Ha egy vezeték nélküli AV infravörös érzékelőt
(nem tartozék) csatlakoztat a tv készülékhez vagy
a videomagnóhoz, a kamkorder műsorát a tv
készüléken nézheti. A részleteket lásd a vezeték
nélküli AV infravörös érzékelő használati
utasításában.
Jeśli do telewizora lub magnetowidu podłączysz
bezprzewodowy odbiornik A/V na podczerwień
(brak w wyposażeniu), możesz bez trudu oglądać
obraz na ekranie telewizora. Szczegóły podano
w instrukcji obsługi bezprzewodowego
odbiornika A/V na podczerwień.
SUPER LASER LINK
Super Laser link jeladó/
Nadajnik Super Laser Link
Használat előtt
Csatlakoztassa az áramforrást- például a hálózati
adaptert- a kamkorderhez, és helyezze be
a kazettát.
(1) A tv készülék és a vezeték nélküli AV
infravörös érzékelő csatlakoztatása után
kapcsolja a vezeték nélküli AV infravörös
érzékelő POWER kapcsolóját ON állásba.
(2) Kapcsolja be a tv készüléket és állítsa a TV/
VCR kapcsolót a tv-n VCR állásba.
(3) Kapcsolja a POWER kapcsolót VCR állásba.
(4) Nyomja meg a SUPER LASER LINK gombot.
A SUPER LASER LINK gomb jelzője világít.
(5) Nyomja meg a N gombot a kamkorderen
a lejátszás megkezdéséhez.
(6) Fordítsa a LASER LINK jeladót a vezeték
nélküli AV infravörös érzékelő irányába.
Mozgassa a kamkordert és az AV infravörös
érzékelőt mindaddig, míg a képminőség
megfelelő nem lesz.
Na początku
Podłącz do kamery źródło zasilania, na przykład
zasilacz sieciowy, i włóż do niej nagraną taśmę.
(1) Połączywszy telewizor z bezprzewodowym
odbiornikiem A/V na podczerwień, przestaw
przełącznik POWER na odbiorniku A/V
w położenie ON.
(2) Włącz telewizor i wybierz w nim wejście
sygnału z magnetowidu.
(3) Przestaw przełącznik POWER w położenie
VCR.
(4) Naciśnij przycisk SUPER LASER LINK. Zapali
się lampka SUPER LASER LINK.
(5) W celu rozpoczęcia odtwarzania naciśnij
przycisk N na kamerze.
(6) Skieruj nadajnik Super Laser Link na
bezprzewodowy odbiornik A/V na
podczerwień. Dla uzyskania czystego obrazu,
ustaw odpowiednio odbiornik A/V.
38
030-039 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
38
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A műsor megnézése a tv
képernyőn
A Super laser link funkció
kikapcsolása
Nyomja meg a SUPER LASER LINK gombot.
A SUPER LASER LINK gomb jelzője kialszik.
Ha a lézeres jelátviteli funkciót bekapcsolta
(a SUPE LASER LINK gomb jelzője világít)
• A kamkorder teljesítményfelvétele
megnövekszik. Ha ezt a funkciót nem használja,
kapcsolja ki az SUPER LASER LINK gombbal.
• Ha a lencsevédő ernyőt felszerelte, az ernyő a kamkorder és az IR érzékelő pozíciójának
függvényében - árnyékolhatja az infravörös
sugarakat.
A
jel a Sony Corporation védjegye.
Aby wyłączyć funkcję Super Laser
Link
Ponownie naciśnij przycisk SUPER LASER LINK.
Zgaśnie lampka na przycisku.
Po wyłączeniu zasilania
Funkcja Super Laser Link automatycznie się
wyłączy.
Kiedy jest włączona funkcja Super Laser Link
(pali się wskaźnik na przycisku SUPER LASER
LINK)
•Kamera zużywa energię. Kiedy nie korzystasz
z funkcji Super Laser Link, naciśnij przycisk
SUPER LASER LINK, aby ją wyłączyć.
•Jeśli na kamerę jest założona osłona obiektywu,
to w pewnych kombinacjach wzajemnego
położenia kamery i odbiornika podczerwieni
osłona może blokować promienie podczerwone.
W takim przypadku należy zdjąć osłonę
jest znakiem towarowym Sony Corporation.
Lejátszás – alapműveletek / Odtwarzanie – czynności podstawowe
Ha kikapcsolja a kamkordert
A Super laser link csatlakoztatási rendszer
automatikusan kikapcsol.
Oglądanie nagrania na ekranie
telewizora
39
030-039 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
39
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
— Speciális felvételi funkciók —
— Nagrywanie – czynności dodatkowe —
Felvételkészítés
fénykép üzemmódban
Nagrywanie na taśmę
nieruchomego obrazu
A kamkorder fényképhez hasonló állókép
felvételére is képes. Ez az üzemmód akkor
hasznos, ha fényképszerűen kívánja a képet
nézni, illetve ha videóprinterrel (nem tartozék)
szeretné kinyomtatni azt.
Egy 60 perces kazettára maximum 510 állókép
vehető fel SP üzemmódban, illetve 765 kép
rögzíthető LP üzemmódban.
Az alábbiakban részletezett műveleten kívül
a kamkorder egy memóriakártyára is képes
állóképet rögzíteni (lásd a 138. oldalon).
(1) Készenléti üzemmódban tartsa enyhén
lenyomva a PHOTO gombot mindaddig, míg
egy állókép meg nem jelenik.
A CAPTURE jelzés megjelenik. A felvétel még
nem kezdődik el.
Ha egy másik állóképet szeretne kiválasztani,
engedje el a PHOTO gombot, keresse ki
a kívánt képet, majd tartsa ismét enyhén
lenyomva a PHOTO gombot.
(2) Nyomja meg erősebben a PHOTO gombot.
A kamkorder hét másodpercig rögzíti
a keresőben vagy az LCD képernyőn látható
állóképet. A képpel együtt a hangot is felveszi
hét másodpercig a készülék.
A felvétel befejezéséig a filmezett kép látható
az LCD képernyőn vagy a keresőben.
Możesz nagrać nieruchomy obraz, wyglądający
jak fotografia albo rysunek. Ten tryb przydaje się,
gdy drukujesz obraz na drukarce wideo (brak
w wyposażeniu).
Na taśmie, która w trybie SP umożliwia
nagrywanie przez 60 minut, można zarejestrować
około 510 obrazów w trybie SP i około 765 obrazów
w trybie LP.
Poza opisaną tutaj funkcją, kamera umożliwia
rejestrowanie nieruchomych obrazów w karcie
pamięci „Memory Stick” (str. 138).
(1) W trybie czuwania przytrzymaj lekko
wciśnięty przycisk PHOTO, aż pojawi się
nieruchomy obraz.
Pojawi się wskaźnik CAPTURE. Nagrywanie
jeszcze się nie rozpoczyna.
Aby zmienić nieruchomy obraz, puść przycisk
PHOTO, wybierz inne ujęcie, po czym
ponownie lekko naciśnij przycisk PHOTO.
(2) Głębiej wciśnij przycisk PHOTO.
Nieruchomy obraz z ekranu LCD lub wizjera
jest nagrywany przez mniej więcej siedem
sekund. W czasie tych siedmiu sekund jest też
nagrywany dźwięk.
Do chwili zakończenia nagrywania,
w wizjerze lub na ekranie LCD widać
nieruchomy obraz.
1
PHO
2
PHO
TO
TO
CAPTURE
•••••••
40
040-054 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
40
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Nagrywanie na taśmę
nieruchomego obrazu
Megjegyzések
• Fénykép üzemmódban az üzemmód és funkció
beállítások nem módosíthatók.
• Fénykép üzemmódban történő felvételkészítés
közben ne mozgassa a kamkordert. A kép
remeghet.
• A PHOTO funkció nem működik:
– amíg a képúsztatási funkciót használja
– amíg a digitális képeffektusokat használja
Uwagi
•W czasie nagrywania na taśmę nieruchomego
obrazu nie można zmieniać trybów ani
ustawień.
•Podczas nagrywania nieruchomego obrazu nie
potrząsaj kamerą. W obrazie mogą bowiem
wystąpić zakłócenia.
•Przycisk PHOTO nie działa:
– podczas pracy funkcji wygaszania
i wprowadzania obrazu,
– podczas pracy funkcji efektów cyfrowych.
Ha mozgóképet rögzít a fénykép felvételi
funkcióval
A felvett műsor fluktuálhat, ha azt egy másik
berendezéssel játssza le.
Megjegyzés a távvezérlő használatához
Nyomja meg a távvezérlő PHOTO gombját.
A kamkorder azonnal megkezdi az LCD
képernyőn vagy a keresőben látható állókép
felvételét.
Ha normál (CAMERA) felvételkészítés közben
szeretne fénykép felvételi üzemmódba
kapcsolni
A PHOTO gomb enyhe megnyomásával nem
lehet a képet ellenőrizni. Nyomja meg erősen
a PHOTO gombot. A kamkorder hét másodpercig
rögzíti az állóképet, majd visszakapcsol
készenléti üzemmódba. Másik képet ilyenkor
nem lehet kiválasztani.
Tiszta és villogásmentes képek felvétele
Javasoljuk, hogy memóriakártyára készítse el
a felvételt.
Jeśli używając tej funkcji zaczniesz rejestrować
poruszający się obraz
W czasie odtwarzania nieruchomego obrazu
w innym urządzeniu mogą wystąpić zakłócenia.
Aby nagrać na taśmę nieruchomy obraz przy
użyciu pilota
Naciśnij przycisk PHOTO na pilocie. Kamera
natychmiast rozpocznie nagrywanie obrazu
widocznego na ekranie LCD lub w wizjerze.
Aby nagrać na taśmę nieruchomy obraz
w czasie normalnego nagrywania w trybie
CAMERA
Nie można lekko nacisnąć przycisku PHOTO, aby
sprawdzić ujęcie na ekranie LCD lub w wizjerze.
Głęboko wciśnij przycisk PHOTO. Przez mniej
więcej siedem sekund będzie rejestrowany
nieruchomy obraz, po czym kamera powróci do
trybu czuwania.
Aby rejestrować wyraźne i mniej
zniekształcone obrazy
Zalecamy rejestrację z użyciem kart pamięci
„Memory Stick”.
Speciális felvételi funkciók / Nagrywanie – czynności dodatkowe
Felvételkészítés fénykép
üzemmódban
41
040-054 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
41
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Felvételkészítés fénykép
üzemmódban
Nagrywanie na taśmę
nieruchomego obrazu
Felvétel a vaku használatával
Az alapbeállítás AUTO (nincs kijelzés). Ebben az
üzemmódban a vaku automatikusan villan, ha
a megvilágítás csökken. A vaku üzemmód
módosításához nyomja meg a (vaku) gombot
ismételten mindaddig, míg a vaku üzemmód
kijelzése meg nem jelenik az LCD képernyőn
vagy a keresőben.
Nagrywanie obrazów z użyciem
lampy błyskowej
Lampa błyskowa wysuwa się automatycznie.
Standardowo jest wybrany automatyczny tryb jej
pracy (brak wskazania). Aby zmienić tryb pracy
lampy, naciskaj przycisk (lampy błyskowej), aż
na ekranie LCD lub w wizjerze pojawi się
wskaźnik żądanego trybu.
(vaku)/
(lampa
błyskowa)
A (vaku) gomb ismételt megnyomásakor
a kijelzések az alábbi sorrendben jelennek meg:
(nincs kijelzés) t
(nincs kijelzés)
t
t
t
vörös-szem effektus csökkentése:
A vaku a felvétel előtt villan, a vörös-szem
effektus csökkentése érdekében
állandó:
A vaku a megvilágítási szinttől függetlenül,
mindig villan
vaku kikapcsolva:
A vaku nem villan.
A vaku fényerejének beállítása automatikusan,
a fényérzékelő ablak információi alapján történik.
A vaku fényerejét azonban a menüben (FLASH
LVL) is beállíthatja (110. oldal). A FLASH LVL
megfelelő értékének kiválasztásához készítsen
néhány próbafelvételt.
42
Megjegyzések
• Konverziós objektív (nem tartozék)
használatakor a vaku fénye gátolt lehet, vagy
árnyék jelenhet meg.
• A beépített vaku és a külső villanófény (nem
tartozék) egyszerre nem használható.
(automatikus vörös-szem effektus
•A
csökkentési) funkció hatása gyengülhet
a fényképezett személytől és a távolságtól
függően, vagy akkor, ha a fényképezett személy
nem látja az elővillanást, illetve egyéb
körülmények között.
040-054 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
42
Po każdym naciśnięciu przycisku (lampy
błyskowej) wskaźniki zmieniają się następująco:
(brak wskazania) t
wskazania)
t
t
t (brak
Automatyczna redukcja efektu
czerwonych oczu:
W celu osłabienia efektu czerwonych oczu,
lampa błyskowa błyska przed nagrywaniem.
Wymuszona praca lampy:
Lampa błyska bez względu na jasność
otoczenia.
Bez lampy:
Lampa nie włącza się.
Właściwa jasność lampy jest nastawiana przy
pomocy fotokomórki. Do nastawienia żądanej
jasności można też użyć parametru FLASH LVL
w systemie menu (str. 110). Aby znaleźć
właściwe ustawienie tego paramtru, zarejestruj
kilka próbnych obrazów.
Uwagi
• Dodatkowy obiektyw (brak w wyposażeniu)
może zasłaniać światło z lampy albo pojawiać
się w obrazie w postaci cienia.
• Nie można równocześnie używać zewnętrznej
lampy błyskowej (brak w wyposażniu)
i wbudowanej lampy.
• Tryb (redukcji efektu czerwonych oczu)
może nie dawać żądanych efektów zależnie od
cech osobniczych, odległości od lampy itp.
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Nagrywanie na taśmę
nieruchomego obrazu
• A vaku hatása nem minden esetben érezhető, ha
állandó vaku üzemmódban fényképez egy
világos helyen.
• Ha a vaku használatával filmez, a felvett hang
minősége gyengébb lehet.
• A vaku használatakor a fényképezés
előkészületi ideje hosszabb. Ennek oka az, hogy
a vaku kinyitása után a kamkorder megkezdi
a vaku kisütéséhez szükséges feltöltést.
A vaku kinyitása után takarja el az objektívet és
nyomja meg enyhén a PHOTO gombot, így
a kamkorder azonnal megkezdi a feltöltést.
• Ha az automatikus fókusszal nehéz élesre
állítani a képet - pl. sötétben -, használja
a fókusztávolság kijelzést (60. oldal) a kézi
fókuszbeállítás megkönnyítéséhez.
•Efekt użycia lampy błyskowej może być słabo
widoczny, jeśli filmowanie odbywa się
w jasnym miejscu.
•Użycie lampy błyskowej może niekorzystnie
wpływać na czystość rejestrowanego dźwięku.
•Użycie lampy błyskowej wydłuża czas
przygotowania kamery do rejestracji obrazu.
Przyczyną jest ładowanie lampy po jej wysunięciu.
Zmniejsz jasność, zasłaniając blok obiektywu,
a kiedy wysunie się lampa błyskowa, lekko
naciśnij przycisk PHOTO, aby rozpocząć
ładowanie.
•Jeśli kamera nie nastawia automatycznie
ostrośści, gdyż nagrywanie odbywa się na
przykład po ciemku, wykorzystaj informacje
z dalmierza i ręcznie nastaw ostrość (str. 60).
Ha a vaku használatával filmez
A beépített vaku hatótávolsága rövidebb, ha
a felvételt memóriakártyára készíti el.
Jeśli filmujesz obraz z użyciem lampy
błyskowej
Zasięg filmowania z użyciem lampy błyskowej
jest mniejszy niż wówczas, gdy rejestracja
odbywa się w karcie „Memory Stick”.
Ha a vakuval felvett műsort másik készülékkel
játssza le
A kép villoghat.
Ha az áramforrás leválasztása után 5 percig
nem nyúl a készülékhez
A kamkorder visszakapcsol a gyári beállításra
(automatikus üzemmód).
Az alábbi funkciók használata közben a vaku
nem működik
– Gyertyafény PROGRAM AE üzemmód
– Super NightShot
– Digitális effektus
– Úsztatás
– Felvételkészítés
Az alábbi funkciók működése közben a vaku
nem villan (ha az automatikus vagy a (vörösszem effektus csökkentési) üzemmódot
választotta ki)
– Expozíció
– NightShot
– Reflektorfény PROGRAM AE üzemmód
– Napnyugta és holdfény PROGRAM AE
üzemmód
– Tájkép PROGRAM AE üzemmód
Ha olyan külső vakut (nem tartozék) használ,
amelyen nincs vörös-szem effektus csökkentési
funkció
A vörös-szem effektus csökkentési üzemmód
nem választható ki.
040-054 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
43
Jeśli obraz zarejestrowany z użyciem lampy
błyskowej jest odtwarzany w innej kamerze
Obraz może migać.
Jeśli po odłączeniu źródła zasilania
pozostawisz kamerę na co najmniej 5 minut
Zostanie przywrócone standardowe ustawienie
(tryb automatyczny).
Użycie lampy błyskowej jest niemożliwe, gdy
są włączone następujące funkcje:
– tryb PROGRAM AE dla słabego oświetlenia,
– funkcja Super NightShot,
– efekty cyfrowe,
– wygaszanie i wprowadzanie obrazu,
– nagrywanie.
Speciális felvételi funkciók / Nagrywanie – czynności dodatkowe
Felvételkészítés fénykép
üzemmódban
Jeśli są włączone wymienione pod spodem funkcje,
lampa błyskowa nie zadziała pomimo wybrania
trybu automatycznego lub (automatycznej
redukcji efektu czerwonych oczu):
– ekspozycja,
– NightShot,
– tryb reflektorów (PROGRAM AE),
– tryb „zmierzch i księżyc” (PROGRAM AE),
– tryb krajobrazu (PROGRAM AE).
Jeśli używasz zewnętrznej lampy błyskowej
(brak w wyposażeniu) bez funkcji automatycznej
redukcji efektu czerwonych oczu
Nie można wybrać trybu automatycznej redukcji
efektu czerwonych oczu.
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
43
Felvételkészítés fénykép
üzemmódban
Nagrywanie na taśmę
nieruchomego obrazu
Önkioldós fénykép felvétel
Nagrywanie z użyciem
samowyzwalacza
Az állóképeket az önkioldó használatával is
felveheti. Ezzel a funkció akkor lehet különösen
hasznos, ha saját magáról kíván képet készíteni.
(önkioldó) gombot. A
(1) Nyomja meg a
(önkioldó) jelzés megjelenik az LCD
képernyőn vagy a keresőben.
(2) Nyomja meg erősen a PHOTO gombot.
A kamkorder egy hangjelzés kíséretében
megkezdi a visszaszámlálást 10-től.
A visszaszámlálás utolsó két másodpercében
a hangjelzés felgyorsul, majd a beállított
időtartam letelte után a felvétel
automatikusan megkezdődik.
1
2
Do zarejestrowania na taśmie nieruchomego
obrazu można użyć samowyzwalacza. Ten tryb
przydaje się do filmowania samego siebie. Do
wykonania tej czynności można użyć pilota.
(1) W trybie czuwania naciśnij przycisk
(samowyzwalacza). Na ekranie LCD lub
w wizjerze pojawi się wskaźnik
(samowyzwalacza).
(2) Głęboko wciśnij przycisk PHOTO.
Samowyzwalacz rozpocznie odliczanie
10 sekund, sygnalizując to dźwiękami. Przez
ostatnie 2 sekundy dźwięki powtarzają się
częściej, po czym automatycznie rozpoczyna
się nagrywanie.
TO
PHO
PHOTO
Az önkioldó üzemmód kikapcsolása
44
Aby zrezygnować z nagrywania
z użyciem samowyzwalacza
Készenléti üzemmódban nyomja meg a
(önkioldó) gombot, és ellenőrizze, hogy a
jelzés eltűnik-e az LCD képernyőről vagy
a keresőből. Az önkioldós fénykép felvételi
üzemmódot a távvezérlővel nem lehet
kikapcsolni.
Kiedy kamera pozostaje w trybie czuwania,
(samowyzwalacza), tak aby
naciśnij przycisk
z ekranu LCD lub z wizjera zniknął wskaźnik .
Samowyzwalacza nie można wyłączyć pilotem.
Megjegyzés
Az önkioldó felvételkészítési funkció
automatikusan kikapcsol, ha:
– Az önkioldós felvétel véget ér.
– A POWER kapcsolót OFF (CHG) vagy VCR
pozícióba állítja.
Uwaga
Tryb samowyzwalacza wyłącza się
automatycznie:
– po zakończeniu nagrywania z użyciem
samowyzwalacza,
– po przestawieniu przełącznika POWER
w położenie OFF (CHG) lub VCR.
040-054 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
44
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Felvételkészítés fénykép
üzemmódban
Nagrywanie na taśmę
nieruchomego obrazu
Az állókép kinyomtatása
Drukowanie nieruchomego
obrazu
Używając drukarki wideo (brak w wyposażeniu),
można wydrukować nieruchomy obraz. Do
podłączenia drukarki użyj przewodu
połączeniowego A/V dostarczonego z kamerą.
Podłącz przewód połączeniowy A/V do gniazda
AUDIO/VIDEO i włącz żółty wtyk przewodu do
gniazda wejścia wizji w drukarce. Zapoznaj się
też z instrukcją obsługi drukarki wideo.
Videoprinter/
Drukarka wideou
LINE IN
VIDEO S VIDEO
S VIDEO
AUDIO/VIDEO
: Jeláramlás iránya/Przepływ sygnału
Ha a videoprinteren van S video bemenet
Használjon egy S video csatlakozó kábelt (nem
tartozék). A kábelt csatlakoztassa az S VIDEO
aljzathoz és a videoprinter S video bemenetéhez.
Speciális felvételi funkciók / Nagrywanie – czynności dodatkowe
Egy külön megvásárolható videóprinterrel az
állóképet kinyomtathatja. Csatlakoztassa
a videóprintert a mellékelt A/V csatlakozó
kábellel.
A kábel egyik végét csatlakoztassa a kamkorder
AUDIO/VIDEO aljzatához, a másik végét (sárga
csatlakozó dugó) pedig a videóprinter videó
bemenetéhez. Olvassa el a videóprinter
használati útmutatóját is.
Jeśli drukarka wideo jest wyposażona
w wejście S video
Aby uzyskać wyższą jakość, użyj przewodu
połączeniowego S video (brak w wyposażeniu).
Podłącz go do gniazda S VIDEO oraz do wejścia
S video drukarki wideo.
45
040-054 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
45
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A fehéregyensúly kézi
beállítása
Ręczna regulacja
balansu bieli
A fehéregyensúlyt kézi vezérléssel is beállíthatja.
A fehéregyensúly beállításával a fehér tárgyak
fehérek maradnak, és sokkal természetesebb
színegyensúlyt kapunk. Normális körülmények
között a fehéregyensúly beállítása automatikusan
történik.
Balans bieli można nastawiać ręcznie. Taka
regulacja sprawia, że białe przedmioty są na
filmie białe, i pozwala na uzyskanie bardziej
naturalnej równowagi barw. Normalnie regulacja
balansu bieli odbywa się automatycznie.
CAMERA vagy MEMORY üzemmódban válassza
ki a kívánt fehéregyensúly (WHT BAL) beállítást
menüben (110. oldal).
a
n INDOOR (beltéri):
• Gyorsan változó fényviszonyoknál történő
felvételkészítés
• Túl világos helyen - pl. fényképészeti
műteremben - történő fényképezéskor
• Nátrium vagy higanygőz lámpák alatt történő
fényképezéskor
(OUTDOOR) (kültéri):
• Naplemente utáni, vagy a napfelkelte előtti
időszakban készített felvételeknél, neonfények
vagy tűzijáték rögzítésénél
• Fluoreszcens megvilágításnál történő
felvételkészítésnél.
Kiedy przełącznik POWER znajduje się
w położeniu CAMERA lub MEMORY, wybierz
w systemie
żądany tryb balansu bieli z grupy
menu (str. 110).
n (INDOOR (w pomieszczeniach)):
• warunki oświetlenia szybko się zmieniają,
• zbyt jasne miejsce, na przykład studio
fotograficzne,
• pod lampami sodowymi lub rtęciowymi.
(OUTDOOR (poza pomieszczeniami)):
• nagrywanie zmierzchu, wschodu słońca, tuż po
zmierzchu, tuż przed wschodem słońca,
filmowanie neonów lub ogni sztucznych,
• filmowanie pod lampą jarzeniową służącą do
porównywania barw.
HOLD (blokada):
Rejestracja jednobarwnej sceny lub tła.
HOLD :
Egyszínű tárgy vagy háttér felvételéhez.
MENU
Visszakapcsolás automatikus
fehéregyensúly beállítási
üzemmódba
Válassza ki a WHT BAL funkció AUTO
beállítását a menüben.
Aby przywrócić tryb automatycznej
regulacji balansu bieli
W systemie menu wybierz dla parametru WHT
BAL ustawienie AUTO.
46
040-054 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
46
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A fehéregyensúly kézi beállítása
Ręczna regulacja balansu bieli
Ha stúdió világosító berendezésekkel
megvilágított tárgyat filmez
Javasoljuk a n fehéregyensúly üzemmód
használatát.
Jeśli filmowanie odbywa się w studiu
z oświetleniem telewizyjnym
Zalecamy nagrywanie w trybie dla pomieszczeń n.
Jeśli filmowanie odbywa się w oświetleniu
jarzeniowym
Użyj trybu automatycznej regulacji balansu bieli
albo trybu blokady (HOLD).
W trybie dla pomieszczeń n kamera może nie
zapewniać właściwego balansu bieli.
Automatikus üzemmódban
Miután a POWER kapcsolót CAMERA pozícióba
kapcsolta, irányítsa a kamkordert egy fehér
falfelület felé kb. 10 másodpercig a pontosabb
beállítás érdekében, ha:
– Kicseréli az akkumulátort.
– Ha az épületből kimegy a szabadba (vagy
fordítva).
W trybie automatycznej regulacji balansu bieli
Po przestawieniu przełącznika POWER
w położenie CAMERA skieruj kamerę na biały
przedmiot na mniej więcej 10 sekund. Pozwoli to
na uzyskanie dokładniejszej regulacji:
– po wymianie akumulatora,
– po przeniesieniu kamery z pomieszczenia na
otwartą przestrzeń lub na odwrót.
Rögzített (HOLD) üzemmódban
Válassza ki az AUTO beállítást, majd kapcsoljon
vissza HOLD beállításra, ha:
– Egy másik PROGRAM AE üzemmódot
választott ki.
– Ha az épületből kimegy a szabadba (vagy
fordítva).
W trybie blokady balansu bieli
W następujących sytuacjach wybierz tryb
regulacji balansu bieli AUTO, a po kilku
sekundach z powrotem tryb HOLD:
– po zmianie trybu PROGRAM AE,
– po przeniesieniu kamery z pomieszczenia na
otwartą przestrzeń lub na odwrót.
Speciális felvételi funkciók / Nagrywanie – czynności dodatkowe
Ha fluoreszcens fényforrás közelében filmez
Használja az automatikus fehéregyensúly
beállítást, vagy a rögzített üzemmódot. A beltéri
n fehéregyensúly üzemmód ilyen esetben nem
ad kielégítő eredményt.
47
040-054 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
47
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Felvételkészítés
szélesvásznú üzemmódban
Użycie trybu
panoramicznego
Ha a felvételt 16:9 képarányú üzemmódban is
működő tv készüléken (16:9 WIDE) fogja
megnézni, használja ezt a funkciót.
Az LCD képernyő vagy a kereső alsó és felső
szélén - 16:9 WIDE felvételi üzemmódban keskeny fekete csík jelenik meg [a]. Lejátszás
közben a normál tv képernyőn [b] vagy a széles
képkivágású tv készüléken [c] megjelenő kép
vízszintesen összenyomott lesz . Ha a széles
képernyős tv készüléket "full" üzemmódba
kapcsolja, a képeket normál méretarányokkal
nézheti meg [d].
Możesz nagrywać panoramiczny obraz 16:9,
przeznaczony do odtworzenia na
panoramicznym telewizorze 16:9 (16:9 WIDE).
Podczas nagrywania w trybie 16:9 WIDE, na
ekranie pojawiają się czarne pasy [a]. Obraz
odtwarzany na normalnym telewizorze [b] lub
na telewizorze panoramicznym [c] będzie
zwężony w poziomie. Po przełączeniu telewizora
panoramicznego w tryb full będzie można
oglądać normalny obraz [d].
[b]
[a]
16:9WIDE
[c]
Készenléti üzemmódban válassza ki a 16:9WIDE
menüben (110. o.).
funkció "ON" beállítását a
[d]
W trybie czuwania wybierz w systemie menu
ustawienie ON dla parametru 16:9WIDE z grupy
(str. 110).
MENU
A szélesvásznú üzemmód
kikapcsolása
Válassza ki a 16:9WIDE menü OFF beállítását
a menüben (110. o.).
Szélesvásznú üzemmódban
A régi film (OLD MOVIE) effektus nem működik.
48
Felvétel közben
A szélesvásznú üzemmód nem kapcsolható ki
vagy be. Ha szeretné kikapcsolni a szélesvásznú
üzemmódot, kapcsolja a kamkordert készenléti
üzemmódba, majd válassza ki a 16:9WIDE
funkció OFF beállítását a menüben.
040-054 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
48
Aby wyłączyć tryb panoramiczny
W systemie menu wybierz dla parametru
16:9WIDE ustawienie OFF.
W trybie panoramicznym
Nie można wybrać efektu OLD MOVIE.
Podczas nagrywania
Nie można włączyć ani wyłączyć trybu
panoramicznego. Jeśli chcesz wyłączyć tryb
panoramiczny, przełącz kamerę w tryb czuwania
i w systemie menu wybierz dla parametru
16:9WIDE ustawienie OFF.
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Az úsztatási funkció
használata
Wygaszanie
i wprowadzanie obrazu
A kép ki- és beúsztatásával felvételeinek
professzionális jelleget kölcsönözhet.
Aby nadać nagraniu bardziej profesjonalny
wygląd, możesz wprowadzić lub wygasić obraz.
[a]
STBY
REC
FADER
WIPE*
DOT*
(véletlen
pontok)/
(losowe punkty)
[b]
STBY
REC
MONOTONE
Beúsztatásnál a fekete-fehér kép fokozatosan
színesbe megy át.
Kiúsztatásnál a színes kép fokozatosan feketefehérbe megy át.
MONOTONE
Podczas wprowadzania, obraz zmienia się
stopniowo z czarno-białego w kolorowy.
Podczas wygaszania kolorowy obraz staje się
stopniowo czarno-biały.
* Csak beúsztatás
* Tylko wprowadzanie
Speciális felvételi funkciók / Nagrywanie – czynności dodatkowe
OVERLAP*
49
040-054 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
49
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Az úsztatási funkció használata
(1) Beúsztatás [a]
Készenléti üzemmódban nyomja meg
a FADER gombot, míg a kívánt úsztatási
kijelzés villogni nem kezd.
Kiúsztatás [b]
Felvételkészítés közben nyomja meg a FADER
gombot, míg a kívánt úsztatási kijelzés
villogni nem kezd.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek meg:
FADER t MONOTONE t OVERLAP t
WIPE t DOT
Az utoljára kiválasztott úsztatási üzemmód
jelenik meg először.
(2) Nyomja meg a START/STOP gombot. Az
úsztatás kijelzés villog.
Az úsztatás befejezése után a kamkorder
automatikusan visszakapcsol normál
üzemmódba.
Wygaszanie i wprowadzanie
obrazu
(1) Jeśli chcesz wprowadzić obraz [a]
W trybie czuwania naciskaj przycisk FADER, aż
pojawi się wskaźnik żądanego trybu wygaszania.
Jeśli chcesz wygasić obraz [b]
Podczas nagrywania naciskaj przycisk FADER,
aż zacznie migać wskaźnik żądanego trybu
wygaszania.
Wskaźniki zmieniają się następująco:
FADER t MONOTONE t OVERLAP t
WIPE t DOT
Jako pierwszy zostanie wyświetlony wskaźnik
ostatnio używanego trybu wygaszania lub
wprowadzania.
(2) Naciśnij przycisk START/STOP. Wskaźnik
trybu wprowadzania / wygaszania obrazu
przestanie migać.
Po zakończeniu wygaszania lub wprowadzania
kamera automatycznie powraca do normalnego
trybu.
1
FADER
FADER
A be- és kiúsztatási funkció
kikapcsolása
Aby wyłączyć funkcję wygaszania /
wprowadzania obrazu
A START/STOP gomb megnyomása előtt nyomja
meg a FADER gombot mindaddig, míg az
úsztatás jelzés el nem tűnik.
Przed wprowadzeniem / wygaszeniem obrazu:
przed naciśnięciem przycisku START/STOP,
naciskaj przycisk FADER, aż zniknie wskaźnik.
Megjegyzés
Ki- vagy beúsztatás közben az alábbi funkciók nem
működnek. Ehhez hasonlóan, az alábbi funkciók
használata közben az úsztatási funkció nem működik.
– Digitális képeffektusok
– A gyertyafény PROGRAM AE üzemmód (csak az
OVERLAP, WIPE vagy DOT úsztatási funkció)
– Super NightShot
– Fénykép felvétel
Uwaga
Podczas pracy funkcji wygaszania /
wprowadzania obrazu nie działają wymienione
poniżej funkcje. Podobnie, nie można wygaszać /
wprowadzać obrazu podczas pracy
wymienionych tu funkcji:
– efekty cyfrowe,
– tryb PROGRAM AE dla słabego oświetlenia
(dotyczy tylko funkcji OVERLAP, WIDE i DOT),
– Super NightShot,
– nagrywanie na taśmę nieruchomego obrazu.
Ha megjelenik az OVERLAP, WIPE vagy DOT
jelzés
A kamkorder automatikusan a szalagon lévő
képet memorizálja. A kép memorizálása közben
a megfelelő jelző gyorsan villog, és a lejátszott
műsor megjelenik. A szalag állapotától függően
a kép felvételi minősége változó lehet.
50
MEMORY üzemmódban
Az úsztatási funkció nem működik.
040-054 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
50
Kiedy wybierzesz tryb OVERLAP, WIPE lub DOT
Kamera zapisuje obraz na taśmie. Podczas zapisu
szybko miga wskaźnik, a z ekranu LCD lub
wizjera znika obraz. W zależności od stanu
taśmy, nagrany obraz może być niewyraźny.
W trybie MEMORY
Funkcja wygaszania i wprowadzania obrazu nie
działa.
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Speciális effektusok
használata
– Képeffektusok
Korzystanie z efektów
specjalnych
– efekty w obrazie
A képeffektusok segítségével a televízióban
látható speciális látványokat hozhat létre.
Możesz cyfrowo przetwarzać obraz w celu
uzyskania specjalnych efektów, takich jak na
filmach lub w telewizji.
[a]
[b]
[c]
(1) CAMERA üzemmódban válassza ki a P EFFECT
menüben. (110. o.)
menüpontot a
(2) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával válassza ki
a kívánt képeffektust a menüben.
NEG. ART [a] : Obraz jest wyświetlany
w negatywie.
SEPIA :
Obraz jest wyświetlany
w odcieniach sepii.
B&W :
Obraz jest czarno-biały.
SOLARIZE [b] : Zwiększa się natężenie oświetlenia,
a obraz wygląda jak ilustracja.
SLIM [c] :
Obraz ulega wydłużeniu
w pionie.
STRETCH [d] : Obraz ulega wydłużeniu
w poziomie.
PASTEL [e] :
Zwiększa się kontrast w obrazie,
który przypomina film
animowany.
MOSAIC [f] : Obraz zmienia się w mozaikę.
[d]
[e]
[f]
(1) W trybie CAMERA wybierz w systemie menu
(str. 110).
wariant P EFFECT z grupy
(2) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż żądany
tryb efektów w obrazie.
MA N U A L S E T
P RO G R A M A E
P EF F EC T
WH T B A L
A UT O S HT R
RE T UR N
MENU
Speciális felvételi funkciók / Nagrywanie – czynności dodatkowe
NEG. ART [a] : A kép színeit felcseréli a készülék
(negatív film effektus).
SEPIA :
Egyszínű (szépia) felvétel.
B&W :
A kép monokrómban(feketefehér) látható.
SOLARIZE [b] : A fényintenzitás magasabb, így
kép olyanná válik, mint egy
illusztráció.
SLIM [c] :
A kép függőlegesen megnyúlik.
STRETCH [d] : A kép vízszintesen megnyúlik.
PASTEL [e] :
A kontraszt kiemelésével a kép
grafika jelleget kap.
MOSAIC [f] : Mozaik-képes felvétel.
OF F
N E G. A R T
SEP I A
B&W
S OL A R I Z E
SL I M
S T RE T C H
PAST E L
MO S A I C
[ ME N U ] : E N D
A képeffektus funkció kikapcsolása
W celu wyłączenia funkcji efektów w obrazie
Válassza ki a P EFFECT funkció OFF beállítását
a menüben.
W systemie menu wybierz dla parametru
P EFFECT ustawienie OFF.
A képeffektus funkció használata közben
A DIGITAL EFFECT gombbal kiválasztható régi
film (OLD MOVIE) képeffektus nem használható.
Kiedy jest włączona funkcja efektu w obrazie
Przyciskiem DIGITAL EFFECT nie można wybrać
efektu cyfrowego OLD MOVIE.
Ha kikapcsolja a kamkordert
A kamkorder visszakapcsol normál
Po wyłączeniu zasilania
Efekty w obrazie automatycznie się wyłączają.
040-054 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
51
2.10.2000, 8:54
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
51
Speciális effektusok
használata
– Digitális effektusok
Korzystanie z efektów
specjalnych
– efekty cyfrowe
Az alábbi funkciókkal számos vizuális effektussal
gazdagíthatja a felvételt. A hang felvétele normál
üzemmódban történik.
Użycie różnych funkcji cyfrowych pozwala na
dodanie do obrazu specjalnych efektów. Dźwięk
jest nagrywany normalnie.
STILL
Felvehet egy állóképet, amelyet majd
a mozgóképre rávetíthet.
STILL
Można nagrywać nieruchomy obraz, nakładając
go na obraz ruchomy.
FLASH (FLASH MOTION)
Meghatározott (állandó) időközönként felvehet
egy állóképet.
FLASH (FLASH MOTION)
Można w stałych odstępach czasu nagrywać
nieruchome obrazy.
LUMI. (LUMINANCEKEY)
Az állókép világos részét kitöltheti mozgóképpel.
LUMI. (LUMINANCEKEY)
Można zastępować jaśniejsze fragmenty
nieruchomego obrazu ruchomym obrazem.
TRAIL
Felvehet egy nyitóképet, amely nyomot hagy
maga után a képen.
SLOW SHTR (SLOW SHUTTER)
Lelassíthatja a zársebességet. Kis zársebesség
alkalmazásával sötét környezetben is megfelelő
fényerejűek lesznek a felvételen a tárgyak.
A képtisztaság azonban csökkenhet.
OLD MOVIE
A felvételt a régi mozifilmekhez hasonló
látvánnyal veszi fel a kamkorder. A kamkorder
automatikusan szélesvásznú üzemmódba
kapcsol (ON), bekapcsolja a SEPIA effektust és
beállítja a megfelelő zársebességet.
TRAIL
Można nagrywać obraz w taki sposób, że widać
na nim pozostający obraz szczątkowy.
SLOW SHTR (SLOW SHUTTER)
Można zmniejszyć prędkość migawki.
Umożliwia to zwiększenie jasności obrazu
w ciemnych miejscach.
OLD MOVIE
Można sprawić, że obraz będzie wyglądał jak
stary film. W kamerze automatycznie włącza się
tryb panoramiczny, efekt w obrazie SEPIA oraz
właściwa prędkość migawki.
Állókép/
Nieruchomy obraz
Mozgókép/
Ruchomy obraz
Állókép/
Nieruchomy obraz
Mozgókép/
Ruchomy obraz
STILL
LUMI.
52
040-054 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
52
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Korzystanie z efektów specjalnych
– efekty cyfrowe
(1) CAMERA üzemmódban nyomja meg
a DIGITAL EFFECT gombot. A digitális
effektus kijelzés megjelenik.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
a kívánt digitális effektust.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek meg:
STILL y FLASH y LUMI. y TRAIL y
SLOW SHTR y OLD MOVIE
(3) Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
A kijelzés világít és a beállítási skála megjelenik.
STILL és LUMI. üzemmódban a kamkorder
a memóriában tárolja az állóképet.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsával állítsa be az
effektust.
(1) W trybie CAMERA naciśnij przycisk DIGITAL
EFFECT. Pojawi się wskaźnik efektu
cyfrowego
(2) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż żądany
efekt cyfrowy.
Wskaźniki zmieniają się następująco:
STILL y FLASH y LUMI. y TRAIL y
SLOW SHTR y OLD MOVIE
(3) Naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC. Zapali się
wskaźnik i pojawią się kreski. W trybach
STILL i LUMI. nieruchomy obraz jest
umieszczany w pamięci.
(4) Wyreguluj efekt pokrętłem SEL/PUSH EXEC.
A kiválasztható beállítások
STILL
Proporcje między ruchomym
a nieruchomym obrazem
Regulowane parametry
STILL
A rávetíteni kívánt állókép
erőssége.
FLASH
Częstość rejestracji obrazu
FLASH
A felvételi időköz hossza.
LUMI.
LUMI.
A képernyőterület fényereje,
ahová a mozgóképet beszúrja.
TRAIL
Az időtartam hossza, ameddig
a nyitókép látható.
Schemat barw fragmentów
nieruchomego obrazu, które mają
być zastąpione przez ruchomy
obraz
TRAIL
Zársebesség. Minél nagyobb
a kiválasztott számérték, annál
nagyobb a zársebesség.
Szybkość zanikania
szczątkowego obrazu
SLOW SHTR
Prędkość migawki. Im większa
liczba, tym wolniejsza migawka.
Beállítás nem szükséges.
OLD MOVIE
Regulacja jest zbędna
SLOW SHTR
OLD MOVIE
Minél nagyobb a kijelzett vonalak száma a skálán,
annál erősebb az effektus hatása. A beállító skála
az alábbi üzemmódokban jelenik meg: STIIL,
FLASH, LUMI és TRAIL.
1
Im więcej kresek widać na ekranie, tym silniejszy
jest efekt cyfrowy. Kreski pojawiają się
w następujących trybach: STILL, FLASH, LUMI.
i TRAIL.
2
LUMI.
3
LUMI.
Speciális felvételi funkciók / Nagrywanie – czynności dodatkowe
Speciális effektusok használata
– Digitális effektusok
DIGITAL
EFFECT
4
53
040-054 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
53
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Speciális effektusok használata
– Digitális effektusok
Korzystanie z efektów specjalnych
– efekty cyfrowe
A digitális képeffektus kikapcsolása
W celu wyłączenia efektu cyfrowego
Nyomja meg a DIGITAL EFFECT gombot.
Naciśnij przycisk DIGITAL EFFECT.
Megjegyzések
• A digitális effektusok használata közben az
alábbi funkciók nem működnek:
– Képúsztatás
– Gyertyafény PROGRAM AE üzemmód
– Fénykép felvétel
– Super NightShot
• A SLOW SHTR effektus használata közben az
alábbi funkció nem működik:
– PROGRAM AE
• A régi film (OLD MOVIE) effektus használata
közben az alábbi funkciók nem működnek:
– Szélesvásznú felvétel
– Képeffektusok
– PROGRAM AE
Uwagi
• Po włączeniu efektu cyfrowego nie działają
następujące funkcje:
– wygaszanie i wprowadzanie obrazu,
– tryb PROGRAM AE dla słabego oświetlenia,
– nagrywanie na taśmę nieruchomego obrazu,
– Super NightShot.
• W trybie wolnej migawki nie działa następująca
funkcja:
– PROGRAM AE.
• W trybie starego filmu nie działają następujące
funkcje:
– tryb panoramiczny,
– efekty w obrazie,
– PROGRAM AE.
Ha kikapcsolja a kamkordert
A digitális effektus automatikusan kikapcsol.
Po wyłączeniu zasilania
Efekt cyfrowy automatycznie się wyłącza.
Ha kis zársebességű üzemmódban filmez
Az automatikus fókusz működése bizonytalanná
válhat. Használjon kézi fókuszbeállítást, és
filmezzen állványról.
Podczas nagrywania w trybie wolnej migawki
System automatycznego nastawiania ostrości
może nie działać skutecznie. Nastaw ostrość
ręcznie, korzystając ze statywu.
Zársebesség
Prędkość migawki
Zársebesség beállítás száma
SLOW SHTR 1
SLOW SHTR 2
SLOW SHTR 3
SLOW SHTR 4
Zársebesség
1/25
1/12
1/6
1/3
Liczba oznaczająca prędkość Prędkość migawki
SLOW SHTR 1
1/25
SLOW SHTR 2
1/12
SLOW SHTR 3
1/6
SLOW SHTR 4
1/3
54
040-054 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
54
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A PROGRAM AE
üzemmódok használata
Użycie funkcji
PROGRAM AE
A gyárilag beállított PROGRAM AE
(programozott expozíció) üzemmódok közül
kiválaszthatja az alábbi filmezési
körülményeknek legjobban megfelelőt.
Można wybierać tryby PROGRAM AE
(automatycznej ekspozycji) odpowiadające
specyficznym warunkom filmowania.
Reflektorfény üzemmód
Az erős fényben (pl. színházban) álló személyek
filmezéséhez ajánlott, mert így a filmezett
személy arca nem lesz túl sötét.
Sport üzemmód
Gyorsan mozgó tárgyak (pl. tenisz vagy golf
labda) felvételéhez.
Tengerparti vagy havas táj üzemmód
A nyári tengerparton, vagy a havas lejtőn erős
vagy tükröződő fényben álló tárgy vagy arc
filmezéséhez. Az arc az erős háttérfény ellenére
sem marad sötét.
Napnyugta vagy holdfény üzemmód
Sötét környezetben történő filmezéshez, pl.
naplemente, tűzijáték, neonfény vagy egyéb
éjszakai jelenet felvételéhez.
Tájkép üzemmód
Távoli tárgyak - pl. hegyek -, illetve akadály
(pl. üveg vagy háló) mögött lévő tárgyak
filmezéséhez. A kamkorder ebben az
üzemmódban nem az üvegre vagy a hálóra,
hanem a kívánt tárgyra fókuszál.
Gyertyafény üzemmód
Sötét helyen lévő tárgyak filmezéséhez. A tárgy
világosan látszik a felvételen.
Tryb miękkiego portretu
Ten tryb eksponuje pierwszy plan i tworzy
miękkie tło. Nadaje się do filmowania osób
i kwiatów.
Tryb lekcji WF
Ten tryb do minimum zmniejsza drgania
szybko poruszających się przedmiotów, na
przykład w czasie gry w tenisa lub w golfa.
Tryb „plaża i narty”
Ten tryb chroni twarze osób przed
nadmiernym ściemnieniem, gdy filmowanie
odbywa się w silnym świetle bezpośrednim lub
odbitym, na przykład na plaży w lecie lub na
stoku narciarskim.
Tryb „zmierzch i księżyc”
Ten tryb pozwala na zachowanie atmosfery
przy filmowaniu zachodu słońca, widoków
nocnych, pokazów ogni sztucznych oraz
neonów.
Tryb krajobrazu
Ten tryb służy do filmowania odległych
obiektów, takich jak góry, i zapobiega
nastawianiu przez kamerę ostrości na szkło
lub siatkę, gdy filmowanie odbywa się zza
szyby lub siatki.
Speciális felvételi funkciók / Nagrywanie – czynności dodatkowe
Lágy portré üzemmód
A filmezett személynek vagy tárgynak (pl. virág)
lágy hátteret biztosít és hűen reprodukálja a bőr
színét.
Tryb reflektorów
Ten tryb chroni twarze osób przed
nadmiernym rozjaśnieniem przy filmowaniu
silnie oświetlonej sceny, na przykład w teatrze.
Tryb dla słabego oświetlenia
Ten tryb powoduje rozjaśnienie obrazu przy
niedostatecznym oświetleniu.
55
055-060 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
55
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A PROGRAM AE üzemmódok
használata
Użycie funkcji PROGRAM AE
(1) CAMERA vagy MEMORY üzemmódban
válassza ki a PROGRAM AE funkciót a
menüben (110. o.).
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
a kívánt üzemmódot.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek meg:
y
y y
y
y
y
(1)W trybie CAMERA lub MEMORY wybierz
w systemie menu parametr
z grupy
PROGRAM AE (str. 110).
(2)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wybierz
żądany tryb PROGRAM AE.
Wskaźniki zmieniają się następująco:
y
y y
y
y
y
MENU
A PROGRAM AE üzemmód
kikapcsolása
Válassza ki a PROGRAM AE funkció AUTO
beállítását a menüben.
Megjegyzések
• Reflektorfény, sport, tengerparti és havas táj
üzemmódban telefotó nem készíthető. Ez azért
van mert a kamkorder a képet automatikusan
a közepestől a végtelenig terjedő távolság
tartományban állítja élesre.
• Napnyugta vagy holdfény, illetve tájkép
üzemmódban a kamkorder csak távoli
tárgyakra fókuszál.
• A PROGRAM AE üzemmódok használata
közben az alábbi funkciók nem működnek:
– Kis zársebesség
– Régi film
• Gyertyafény üzemmódban az alábbi funkciók
nem működnek:
– Digitális képeffektusok
– Overlap
– Wipe
– Dot
– Felvétel vakuval
• Ha a NIGHTSHOT üzemmód ON beállítását
kiválasztotta, a PROGRAM AE funkció nem
működik. (A kijelzés villog.)
• Ha memória üzemmódban filmez,
a gyertyafény és a sport beállítás nem
használható. (A kijelzés villog.)
Aby wyłączyć funkcję PROGRAM AE
W systemie menu wybierz dla parametru
PROGRAM AE ustawienie AUTO.
Uwagi
• W trybach reflektorów, lekcji WF i „plaża
i narty” nie można filmować z bliska. Ostrość
kamery jest bowiem nastawiona tylko na
średnio i bardzo oddalone przedmioty.
• W trybach „zmierzch i księżyc” oraz
krajobrazu ostrość kamery jest nastawiona
tylko na odległe przedmioty.
• Po włączeniu trybu PROGRAM AE nie
działają następujące funkcje:
– wolna migawka,
– stary film.
• W trybie dla słabego oświetlenia nie działają
następujące funkcje:
– efekty cyfrowe,
– OVERLAP,
– WIPE,
– DOT,
– nagrywanie z użyciem lampy błyskowej.
• Kiedy przełącznik NIGHTSHOT znajduje się
w położeniu ON, funkcja PROGRAM AE nie
działa (miga wskaźnik).
• Podczas rejestracji obrazu w trybie MEMORY
nie działa tryb dla słabego oświetlenia (miga
wskaźnik).
56
055-060 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
56
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A PROGRAM AE üzemmódok
használata
Ha a WHT BAL funkció AUTO beállítását
kiválasztja a menüben
A fehéregyensúly beállítást akkor is elvégzi
a kamkorder, ha korábban kiválasztott egy
PROGRAM AE üzemmódot.
Użycie funkcji PROGRAM AE
Jeśli dla parametru WHT BAL w systemie
menu jest wybrane ustawienie AUTO
Regulacja balansu bieli odbywa się nawet po
wybraniu funkcji PROGRAM AE.
Kiedy jest nastawiony jeden z trybów
PROGRAM AE
Można regulować ekspozycję.
Neoncső, fénycső, nátriumgőz vagy higanygőz
lámpás megvilágításnál történő filmezés
közben
Villódzás vagy színváltozás fordulhat elő az
alábbi programozott üzemmódok használata
közben. Ilyenkor kapcsolja ki a PROGRAM AE
funkciót.
– Lágy portré üzemmód
– Sport üzemmód
Jeśli nagrywanie odbywa się w oświetleniu
lampami jarzeniowymi, sodowymi lub
rtęciowymi
W wymienionych niżej trybach może
występować migotanie obrazu lub zmiany
barw. W takim przypadku należy wyłączyć
funkcję PROGRAM AE:
– tryb miękkiego portretu,
– tryb lekcji WF.
Speciális felvételi funkciók / Nagrywanie – czynności dodatkowe
Ha bekapcsolta a PRGRAM AE üzemmódot
Az expozíció továbbra is szabadon beállítható.
57
055-060 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
57
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Az expozíció kézi
beállítása
Ręczna regulacja
ekspozycji
Az expozíciót kézi vezérléssel is beállíthatja. Az
alábbi filmezési körülmények között javasolt az
expozíciót kézzel beállítani.
– A háttér túl világos (háttérfény).
– A tárgy világos, a háttér pedig sötét.
– Élethű felvételeket kíván készíteni sötétben
(pl. éjszakai látkép).
Można ręcznie wyregulować i zablokować
ekspozycję. Należy to robić w następujących
przypadkach:
– filmowania obiektu pod światło,
– gdy jasny obiekt znajduje się na ciemnym tle,
– gdy ważne jest wierne oddanie ciemności
(np. widoku nocnego).
(1) CAMERA vagy MEMORY üzemmódban
nyomja meg az EXPOSURE gombot.
Az expozíció kijelzése megjelenik.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsával állítsa be
a kívánt megvilágítást.
(1)W trybie CAMERA lub MEMORY naciśnij
przycisk EXPOSURE. Pojawi się wskaźnik
ekspozycji.
(2)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wyreguluj
jasność.
1
EXPOSURE
2
Az automatikus üzemmód
bekapcsolása
Aby powrócić do trybu
automatycznej regulacji ekspozycji
Nyomja meg az EXPOSURE gombot.
Ponownie naciśnij przycisk EXPOSURE.
Megjegyzés
Ha az expozíciót kézi vezérléssel állítja be, az
ellenfény funkció nem működik.
Uwaga
Jeśli ręcznie regulujesz ekspozycję, nie działa
funkcja filmowania pod światło.
Ha átkapcsol egy másik PROGRAM AE
üzemmódba, vagy a NIGHTSHOT kapcsolót ON
pozícióba állítja
A kamkorder visszakapcsol automatikus
expozíció beállítási üzemmódba.
Jeśli zmienisz tryb PROGRAM AE albo
przestawisz przełącznik NIGHTSHOT
w położenie ON
Kamera powraca do trybu automatycznej
regulacji ekspozycji.
58
055-060 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
58
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Kézi fókuszbeállítás
Ręczna regulacja
ostrości
Ręczna regulacja ostrości pozwala na
uzyskanie lepszych wyników w następujących
przypadkach:
•Tryb automatycznej regulacji ostrości nie
działa podczas filmowania:
– przedmiotów przez szybę pokrytą kroplami
wody,
– poziomych pasów,
– przedmiotów słabo kontrastujących z tłem,
takich jak ściany i niebo.
•Jeśli chcesz przenieść ostrość z pierwszego
planu na tło.
•Podczas filmowania ze statywu
nieruchomego przedmiotu.
(1) CAMERA vagy MEMORY üzemmódban
nyomja meg enyhén a FOCUS gombot. A 9
szimbólum megjelenik.
(2) A fókuszáló gyűrű forgatásával állítsa élesre
a képet.
(1)W trybie CAMERA lub MEMORY lekko
naciśnij przycisk FOCUS. Pojawi się
wskaźnik 9.
(2)Nastaw ostrość, obracając pierścień
regulacji ostrości.
1
FOCUS
(INFINITY)
Speciális felvételi funkciók / Nagrywanie – czynności dodatkowe
Az alábbi esetekben ajánlatos kézi fókuszbeállítást
végezni a tisztább felvétel érdekében.
•Az automatikus fókusz nem működik
megfelelően:
– Ha egy vizes ablak mögött lévő tárgyat filmez
– Vízszintes csíkozottság esetében
– A tárgy gyenge kontraszttal rendelkezik, és
a háttér egy fal, az égbolt, stb.
•Ha az előtérben álló tárgy helyett a háttérben
lévő tárgyra kíván fókuszálni.
• Ha egy álló tárgyat állványról filmez
2
Az automatikus fókusz bekapcsolása
Nyomja meg enyhén a FOCUS gombot a kijelzés
kikapcsolásához.
Aby przywrócić tryb automatycznej
regulacji ostrości
Lekko naciśnij przycisk FOCUS, aby wyłączyć
wskaźnik.
Távoli tárgyak filmezésekor
Ha a FOCUS kapcsolót erősebben megnyomja,
a kamkorder végtelenre állítja be a fókuszt és a
kijelzés megjelenik. Ha elengedi a FOCUS
kapcsolót, a kamkorder visszakapcsol kézi fókusz
üzemmódba. Ezt a beállítást akkor javasolt
használni, ha a kamkorder egy közeli tárgyra
fókuszál, de Ön egy távoli tárgyat szeretne élesre
állítani.
Aby filmować odległe obiekty
Kiedy głęboko wciśniesz przycisk FOCUS,
obiektyw zostanie nastawiony na
.
nieskończoność i pojawi się wskaźnik
Kiedy puścisz przełącznik FOCUS, kamera
powróci do trybu ręcznej regulacji ostrości.
Używaj tego trybu, gdy kamera nastawia
ostrość na bliskie
59
055-060 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
59
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Kézi fókuszbeállítás
Ręczna regulacja ostrości
A fókusz pontos beállítása
Állítsa be a fókuszt teljes közelítésnél ("T"), majd
a felvételt nagylátószöggel ("W") készítse el.
A fókusz beállítása így egyszerűbb.
Aby precyzyjnie nastawić ostrość
Przed wyregulowaniem ostrości nastaw silne
zbliżenie (strona „T”), a następnie filmuj po
nastawieniu żądanego zbliżenia.
Ha egy tárgy közvetlen közelében filmez
Állítsa be a fókuszt nagylátószögű ("W")
üzemmódban.
Jeśli filmujesz przedmiot z bliska
Reguluj ostrość po nastawieniu maksymalnej
szerokości obiektywu (strona „W”).
A 9 kijelzés helyett az alábbi jelzések
jelenhetnek meg:
szimbólum, ha egy távoli tárgyra fókuszál.
szimbólum, ha a tárgy túl közel van.
Mogą się pojawiać następujące wskaźniki:
przy filmowaniu odległego obiektu,
jeśli obiekt znajduje się za blisko, aby
można było nastawić na niego ostrość.
Az alábbi esetekben a fókusztávolság a 9
1,2 m kijelzés formájában jelenik meg az LCD
képernyőn vagy a keresőben (3 másodpercig)
– Ha a fókuszbeállítási üzemmódot
automatikusról kézire kapcsolja.
– Ha elforgatja a fókuszáló gyűrűt.
W następujących przypadkach w wizjerze
lub na ekranie LCD na mniej więcej
3 sekundy pojawia się informacja o ostrości,
przyjmująca postać 9 1.2 m:
– po przełączeniu trybu regulacji ostrości
z automatycznego na ręczny,
– po obrócenia pierścienia regulacji ostrości.
Fókusztávolság információ
– Ha a tárgy élesre állítása nehézségekbe ütközik
- pl. sötétben - ez az információ segíti
a fókuszálást. Ezt az értéket durva
megközelítésként javasolt használni a fókusz
beállításakor.
– Ha a kamkorderre konverziós objektívet szerelt,
a fókusztávolság információ nem lesz pontos.
– Ha a fókusztávolság 50 méter vagy ennél több,
a fókusztávolság a 9 50 m kijelzés formájában
jelenik meg.
Informacje o ostrości (ogniskowej)
– Informacje te ułatwiają nastawienie ostrości,
gdy jest to utrudnione, na przykład
z powodu nagrywania w ciemności. Traktuj
wyświetlane informacje jako przybliżone
wskazanie i starannie nastaw ostrość.
– Jeśli na kamerze jest zainstalowany
dodatkowy obiektyw, nie można uzyskać
właściwych informacji.
– Jeśli ogniskowa wynosi od 50m do,
informacja o ostrości przyjmuje postać 9
50 m.
60
055-060 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
60
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
— Speciális lejátszási funkciók —
— Odtwarzanie – czynności dodatkowe —
A képeffektusok használata
lejátszás közben
Odtwarzanie
z efektami w obrazie
Lejátszás közben a jelenetek hatását fokozhatja
a különböző képeffektusokkal. Az alábbi
képeffektusokat használhatja: NEG.ART, SEPIA,
B&W és SOLARIZE.
(1) Lejátszás közben vagy pillanat állj
üzemmódban válassza ki a kívánt
menüben (110. o.).
képeffektust a
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
a kívánt effektust.
A képeffektusok leírását lásd az 51. oldalon.
Podczas odtwarzania można przetwarzać
scenę, wykorzystując jedną z funkcji efektu
w obrazie: NEG.ART, SEPIA, B&W
i SOLARIZE.
2
MA N U A L S E T
P E F F ECT
RE T URN
OF F
N EG. A R T
SEP I A
B &W
SO L A R I Z E
MENU
[ ME N U ] : E N D
A képeffektus funkció kikapcsolása
Válassza ki a P EFFECT funkció OFF beállítását
a menüben.
Megjegyzések
• A képeffektus funkció működése közben külső
műsorforrásról nem játszható be műsor.
• A képeffektus használatával lejátszott műsort
a kamkorderhez csatlakoztatott videomagnóval
veheti fel egy videókazettára.
A képeffektussal lejátszott műsor
A képeffektussal lejátszott műsor nem jelenik
meg a DV IN/OUT aljzaton.
Ha a POWER kapcsolót OFF (CHG) pozícióba
kapcsolja vagy leállítja a lejátszást
A képeffektus automatikusan kikapcsol.
Aby wyłączyć funkcję efektów
w obrazie
W systemie menu wybierz dla parametru
P EFFECT ustawienie OFF.
Uwagi
•Korzystając z funkcji efektów w obrazie nie
można przetwarzać zewnętrznych sygnałów
wejściowych.
•Jeśli chcesz nagrać obraz przetworzony przez
funkcję efektu w obrazie, skorzystaj
z magnetowidu, a kamery użyj jako
urządzenia odtwarzającego.
Speciális lejátszási funkciók / Odtwarzanie – czynności dodatkowe
(1)Podczas odtwarzania lub w trybie pauzy
wybierz żądany efekt z grupy
w systemie menu (str. 110)
(2)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wybierz
żądany tryb.
Szczegółowe informacje o każdym
z efektów podano na stronie 51.
Obraz przetworzony przez funkcję efektu
w obrazie
Obrazy przetworzone przez funkcję efektu
w obrazie nie są reprodukowane przez gniazdo
DV IN/OUT.
Jeśli przestawisz przełącznik POWER
w położenie OFF (CHG) lub zakończysz
odtwarzanie
Funkcja efektu w obrazie automatycznie się
wyłączy.
61
061-072 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
61
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A digitális effektusok
használata lejátszás közben
Odtwarzanie
z efektami cyfrowymi
Lejátszás közben a jelenetek hatását fokozhatja
a különböző digitális képeffektusokkal. Az alábbi
digitális effektusokat használhatja: STILL,
FLASH, LUMI és TRAIL.
(1) Lejátszás közben vagy pillanat állj
üzemmódban nyomja meg a DIGITAL
EFFECT gombot és forgassa a SEL/PUSH
EXEC tárcsát mindaddig, míg a kívánt
képeffektus kijelzése villogni nem kezd.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek meg:
STILL y FLASH y LUMI. y TRAIL
(2) Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
A digitális effektus kijelzés világít és
a beállítási skála megjelenik. Az állókép
rávetítési (STILL) vagy a háttérkitöltési
(LUMI) funkció esetében a kamkorder állókép
formájában tárolja a memóriájában a SEL/
PUSH EXEC tárcsa megnyomásakor látott
képet.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával állítsa
be a képeffektust.
A funkciók részletes leírását lásd az 52.
oldalon.
Podczas odtwarzania można przetwarzać
scenę, wykorzystując jedną z funkcji efektu
cyfrowego: STILL, FLASH, LUMI. lub TRAIL.
(1)Podczas odtwarzania lub w trybie pauzy
w odtwarzaniu naciśnij przycisk DIGITAL
EFFECT i obracaj pokrętło SEL/PUSH
EXEC, aż zacznie migać wskaźnik
żądanego efektu cyfrowego. Wskaźniki
zmieniają się następująco:
STILL y FLASH y LUMI. y TRAIL
(2)Naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC.
Zapali się wskaźnik efektu cyfrowego
i pojawią się kreski. W trybach STILL
i LUMI. w pamięci jest umieszczany obraz
widoczny w chwili naciśnięcia pokrętła
SEL/PUSH EXEC.
(3)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wyreguluj
poziom efektu.
Szczegóły dotyczące efektów cyfrowych
podano na stronie 52.
2
1
STILL
DIGITAL
EFFECT
3
STILL
A digitális képeffektus kikapcsolása
Nyomja meg a DIGITAL EFFECT gombot.
Aby wyłączyć funkcję efektu
cyfrowego
Naciśnij przycisk DIGITAL EFFECT.
62
061-072 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
62
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A digitális effektusok használata
lejátszás közben
Odtwarzanie z efektami
cyfrowymi
Megjegyzések
• A digitális képeffektus funkció működése
közben külső műsorforrásról nem játszható be
műsor.
• A digitális képeffektus használatával lejátszott
műsort a kamkorderhez csatlakoztatott
videomagnóval felveheti egy videókazettára.
Uwagi
•Korzystając z funkcji efektów cyfrowych nie
można przetwarzać zewnętrznych sygnałów
wejściowych.
•Jeśli chcesz nagrać obraz przetworzony przez
funkcję efektu cyfrowego, skorzystaj
z magnetowidu, a kamery użyj jako
urządzenia odtwarzającego.
Ha a POWER kapcsolót OFF (CHG) pozícióba
kapcsolja vagy leállítja a lejátszást
A digitális képeffektus automatikusan kikapcsol.
Obraz przetworzony przez funkcję efektu
cyfrowego
•Obrazy przetworzone przez funkcję efektu
cyfrowego nie są reprodukowane przez
gniazdo DV IN/OUT.
•Jeśli obraz jest przetwarzany przez funkcję
efektu cyfrowego, nie można użyć funkcji
PB ZOOM.
Jeśli przestawisz przełącznik POWER
w położenie OFF (CHG) lub zakończysz
odtwarzanie
Funkcja efektu cyfrowego automatycznie się
wyłączy.
Speciális lejátszási funkciók / Odtwarzanie – czynności dodatkowe
A digitális képeffektussal lejátszott műsor
• A digitális képeffektussal lejátszott műsor nem
jelenik meg a DV IN/OUT aljzaton.
• A digitális effektusokkal feldolgozott képeket
a PB ZOOM funkcióval nem lehet nagyítani.
63
061-072 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
63
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A felvett képek
nagyítása
– PB ZOOM
Powiększanie obrazu
nagranego na taśmę
– PB ZOOM
A kazettára felvett álló- és mozgóképeket
kinagyíthatja. A kinagyított képeket átmásolhatja
egy másik kazettára vagy memóriakártyára. Az
itt leírt műveleteken kívül a memóriakártyára
felvett állóképek nagyítására is lehetőség nyílik.
(1) Lejátszás közben vagy pillanat állj
üzemmódban nyomja meg a kamkorder
PB ZOOM gombját. A nagyított kép, illetve
a R r jelzés megjelenik az LCD képernyőn
vagy a keresőben.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával
mozgassa a nagyított képet, majd nyomja meg
a tárcsát.
R : A kép lefelé mozog.
r : A kép felfelé mozog.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával
mozgassa a nagyított képet, majd nyomja meg
a tárcsát.
t : A kép balra mozog.
(Forgassa a tárcsát felfelé.)
T : A kép jobbra mozog.
(Forgassa a tárcsát lefelé.)
Można powiększać obrazy nagrane na taśmę.
Powiększone obrazy można kopiować na
taśmę albo do karty pamięci „Memory Stick”.
Kamera pozwala też na powiększanie
nieruchomych obrazów zapisanych w kartach
pamięci „Memory Stick”.
(1)Podczas odtwarzania lub w trybie pauzy
naciśnij przycisk PB ZOOM na kamerze.
Obraz zostanie powiększony, a na ekranie
LCD lub w wizjerze pojawią się symbole
R r.
(2)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC przemieszczaj
powiększony obraz, po czym naciśnij
pokrętło.
R : obraz przemieszcza się do dołu.
r : obraz przemieszcza się do góry.
(3)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC przemieszczaj
powiększony obraz, po czym naciśnij
pokrętło.
t : Obraz przemieszcza się w lewo.
(Obracaj pokrętło ku górze.)
T : Obraz przemieszcza się w prawo.
(Obracaj pokrętło ku dołowi.)
2
1
MPEG
PB ZOOM
PB
ZOOM
[EXEC] : T t
3
PB ZOOM
[EXEC] : r R
A PB ZOOM funkció kikapcsolása
Aby wyłączyć funkcję PB ZOOM
Nyomja meg újból a PB ZOOM gombot.
Naciśnij przycisk PB ZOOM.
64
061-072 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
64
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A felvett képek nagyítása
– PB ZOOM
Powiększanie obrazu nagranego
na taśmę – PB ZOOM
Megjegyzések
• A PB ZOOM funkció működése közben külső
műsorforrásról nem játszható be műsor.
• A PB ZOOM funkcióval feldolgozott képeket
nem lehet felvenni ezzel a kamkorderrel.
A PB ZOOM funkcióval feldolgozott képeket
a kamkorderhez csatlakoztatott videomagnóval
veheti fel egy videókazettára.
Uwaga
•Korzystając z funkcji PB ZOOM nie można
przetwarzać zewnętrznych sygnałów
wejściowych.
•Do nagrania obrazu przetworzonego przez
funkcję PB ZOOM nie można użyć kamery.
Jeśli chcesz nagrać taki obraz, skorzystaj
z magnetowidu, a kamery użyj jako
urządzenia odtwarzającego.
A PB ZOOM funkcióval lejátszott műsor
A PB ZOOM funkcióval lejátszott műsor nem
jelenik meg a DV IN/OUT aljzaton.
Funkcja PB ZOOM wyłącza się
automatycznie w następujących
przypadkach:
– po przestawieniu przełącznika POWER
w położenie OFF (CHG),
– po zakończeniu odtwarzania,
– po wyświetleniu ustawień w menu,
– po wyświetleniu tytułu.
Obraz w trybie PB ZOOM
Obraz przetworzony przez funkcję PB ZOOM
nie jest reprodukowany przez gniazdo DV IN/
OUT.
Speciális lejátszási funkciók / Odtwarzanie – czynności dodatkowe
Az alábbi műveletek végrehajtásakor
a PB ZOOM funkció automatikusan
kikapcsol:
– Ha a POWER kapcsolót OFF (CHG) állásba
kapcsolja.
– Leállítja a lejátszást.
– Bekapcsolja a menüt.
– Bekapcsol egy feliratot.
65
061-072 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
65
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Visszatérés a kazetta
egy megadott
pontjára
Szybkie wyszkiwanie sceny
z użyciem funkcji pamięci
punktu zerowania
A kamkorder gyorscsévéléssel automatikusan
megkeresi a "0:00:00" szalagszámláló állásnál
lévő jelenetet. Ehhez a funkcióhoz a távvezérlőt
kell használnia.
(1) Lejátszás közben nyomja meg a DISPLAY
gombot.
(2) A később megkeresni kívánt részletnél nyomja
meg a ZERO SET MEMORY gombot.
A szalagszámláló ekkor a "0:00:00" értékre áll
vissza és a ZERO SET MEMORY kijelzés villog.
(3) A lejátszás kikapcsolásához nyomja meg a x
gombot.
(4) Nyomja meg m gombot a zérópont
megkereséséhez A zérópont közelében
a keresés automatikusan leáll. A ZERO SET
MEMORY kijelzés eltűnik, és megjelenik az
időkód.
(5) Nyomja meg a N gombot. A lejátszás
megkezdődik.
Kamera może automatycznie przewinąć taśmę
do miejsca, w którym licznik zmienia się na
„0:00:00”, i zatrzymać się. Do wykonania tej
operacji użyj pilota.
(1)W trybie odtwarzania naciśnij przycisk
DISPLAY.
(2)W miejscu, które chcesz później odszukać,
naciśnij przycisk ZERO SET MEMORY.
Licznik taśmy wskaże „0:00:00” i zacznie
migać wskaźnik ZERO SET MEMORY.
(3)Kiedy chcesz zakończyć odtwarzanie,
naciśnij przycisk x.
(4)Naciśnij przycisk m, aby przewinąć taśmę
do miejsca wyzerowania licznika. Taśma
automatycznie zatrzyma się w pobliżu
miejsca wyzerowania. Zniknie wskaźnik
ZERO SET MEMORY i pojawią się kody
czasu.
(5)Naciśnij przycisk N. Rozpocznie się
odtwarzanie.
DISPLAY
m
ZERO SET MEMORY
N
x
66
Megjegyzések
• Ha a visszacsévélés megkezdése előtt újból
megnyomja a ZERO SET MEMORY gombot,
a zérópont memória funkció kikapcsol.
• Az aktuális időhöz képest néhány másodperces
eltérés előfordulhat.
Uwagi
• Jeśli przed cofnięciem taśmy naciśniesz
przycisk ZERO SET MEMORY, funkcja
pamięci punktu zerowania wyłączy się.
• Może wystąpić kilkusekundowa różnica
w stosunku do kodów czasu.
Ha a felvételek között üres (műsor nélküli)
részek vannak
A zérópont keresési funkció nem működik megfelelően.
Jeśli między nagraniami na taśmie występują
przerwy
Funkcja pamięci punktu zerowania może nie
działać właściwie.
A ZERO SET MEMORY funkció felvételi
készenléti üzemmódban is működik
Ha a korábban felvett műsor egy bizonyos
szakaszát szeretné felülmásolni egy új felvétellel,
nyomja meg a ZERO SET MEMORY gombot
a felülmásolni kívánt jelenet végpontjában. Csévélje
vissza a szalagot a felülmásolandó szakasz elejére,
és indítsa el a felvételt. A felvételkészítés
automatikus kikapcsol, amikor a szalagszámláló
eléri a zéró állást. A kamkorder visszakapcsol
felvételi készenléti üzemmódba.
061-072 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
66
Funkcja pamięci punktu zerowania działa
także w trybie czuwania
Jeśli wstawiasz scenę w środku nagranej
taśmy, naciśnij przycisk ZERO SET MEMORY
w miejscu, w którym chcesz zakończyć
wstawianie. Przewiń taśmę do punktu
początkowego wstawianej sceny i zacznij
nagrywanie. Nagrywanie automatycznie
zakończy się w miejscu wyzerowania licznika,
a kamera powróci do trybu czuwania.
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Műsorkeresés
a feliratozás alapján
– felirat keresés
Ha kazettamemóriával rendelkező
kazettát használ, az LCD képernyőn
megjelenő feliratok alapján is kereshet
(felirat keresés). Ez a funkció csak
a távvezérlővel működtethető.
3
4
Jeśli używasz kasety wyposażonej
w pamięć, możesz odnajdywać zapisane
na niej tytuły (wyszukiwanie tytułów).
Do wykonania tej czynności użyj pilota.
(1) Przestaw przełącznik POWER w położenie
VCR.
(2) W systemie menu wybierz dla parametru
ustawienie ON
CM SEARCH z grupy
(str. 110). Ustawienie to jest wybrane
fabrycznie.
(3)Naciskaj przycisk SEARCH MODE na pilocie,
aż pojawi się wskaźnik TITLE SEARCH.
Wskaźniki zmieniają się następująco:
TITLE SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN
(4) Przyciskiem . lub > na pilocie wskaż
tytuł, który ma być odszukany.
Kamera automatycznie rozpocznie
odtwarzanie sceny noszącej wskazany
tytuł.
T I T L E S E ARCH
SEARCH
MODE
1
2
3
4
5
6
HE L L O !
CONGRA T U L A T I ONS !
HA P P Y NEW Y E AR !
PRE S EN T
GOOD MORN I NG
WEDD I NG
T I T L E S E ARCH
.
>
3
4
5
6
7
8
HA P P Y NEW Y E AR !
PRE S EN T
GOOD MORN I NG
WEDD I NG
N I GH T
BASEBA L L
MENU
A keresés kikapcsolása
Aby przerwać wyszukiwanie
Nyomja meg a x gombot.
Naciśnij przycisk x.
Ha kazettamemória nélküli kazettát használ
A feliratozási és a felirat keresési funkció nem
működik.
Jeśli używasz kasety niewyposażonej w pamięć
Nie możesz wyszukiwać ani nakładać tytułów.
kijelzésről
A
kijelzésben az aktuális pozíciót
• A sáv a
jelzi a szalagon.
kijelzésben a keresési
• A jelzés a
pozíciót jelzi.
Ha a jelenetek között üres (műsor nélküli) rész van
A felirat szerinti keresés pontatlanná válhat.
Ha feliratozni szeretné a műsort
Lapozzon a 102. oldalra.
061-072 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
67
Speciális lejátszási funkciók / Odtwarzanie – czynności dodatkowe
(1) Állítsa a POWER kapcsolót VCR pozícióba.
menü CM SEARCH
(2) Válassza ki a
funkciójának ON beállítását (110. oldal).
A gyári beállítás ON.
(3) A távvezérlő SEARCH MODE gombjának
ismételt megnyomásával válassza ki a TITLE
SEARCH kijelzést.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek meg:
TITLE SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN
(4) A . vagy a > gombbal válassza ki
a kívánt feliratot.
A kamkorder automatikusan megkezdi az
adott felirattal ellátott jelenet lejátszását.
Wyszukiwanie
tytułów
Elementy znaku
•Kreska w znaku
oznacza obecne
miejsce na taśmie.
w znaku
wskazuje
•Symbol
miejsce, które ma być odszukane.
Jeśli między nagraniami na taśmie występują
przerwy
Funkcja wyszukiwania tytułów może nie działać
właściwie.
67
Nakładanie tytułu
Patrz strona 102.
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Keresés a dátum alapján Wyszukiwanie według
– dátum keresés
dat
Az automatikusan szalagra rögzített dátumkód
használatával dátum szerint is kereshet
a felvételek között. A kamkorder ott kezdi el
a lejátszást, ahol a felvételi dátum változik
(dátumkeresés). A kényelmes keresés érdekében
használjon kazettamemóriával ellátott kazettát.
Ehhez a funkcióhoz a távvezérlőt kell használni.
Ezzel a funkcióval ellenőrizheti vagy megkeresheti
a különböző időpontokban felvett jeleneteket.
Dátum keresés a kazettamemória
használatával
Ez a funkció csak kazettamemóriával rendelkező
kazetta lejátszása közben használható.
(1) Állítsa a POWER kapcsolót VCR pozícióba.
menü CM SEARCH
(2) Válassza ki a
funkciójának ON beállítását (110. oldal).
A gyári beállítás ON.
(3) A távvezérlő SEARCH MODE gombjának
ismételt megnyomásával válassza ki a DATE
SEARCH kijelzést.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek meg:
TITLE SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN
(4) A . vagy a > gombbal válassza ki
a kívánt dátumot.
A kamkorder automatikusan megkezdi
a keresett időpontban felvett jelenet
lejátszását.
3
Można automatycznie odszukać miejsce,
w którym zmienia się data nagrania,
i rozpocząć od niego odtwarzanie
(wyszukiwanie według dat). Wygodniej jest
przy tym używać kasety z pamięcią. Do
wykonania opisanych tu czynności użyj pilota.
Funkcja ta służy do sprawdzania, gdzie
zmienia się data nagrania, oraz do montażu
taśmy na początku nagrań dokonanych
w poszczególnych dniach.
Wyszukiwanie według dat
z użyciem pamięci kasety
Funkcji tej można użyć tylko wówczas, gdy
kaseta jest wyposażona w pamięć.
(1) Przestaw przełącznik POWER w położenie
VCR.
(2) W systemie menu wybierz dla parametru
ustawienie ON
CM SEARCH z grupy
(str. 110). Ustawienie to jest wybrane
fabrycznie.
(3)Naciskaj przycisk SEARCH MODE na
pilocie, aż pojawi się wskaźnik DATE
SEARCH.
Wskaźniki zmieniają się następująco:
TITLE SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN
(4) Przyciskiem . lub > na pilocie wskaż
datę, która ma być odszukana.
Kamera automatycznie rozpocznie
odtwarzanie pierwszego nagrania
dokonanego we wskazanym dniu.
DA T E S E ARCH
SEARCH
MODE
1
2
3
4
5
6
5 / 9 / 00
6 / 9 / 00
24 / 12 / 00
1 / 1 / 01
11 / 2 / 01
29 / 4 / 01
4
DA T E S E ARCH
1
2
3
4
5
6
5 / 9 / 00
6 / 9 / 00
24 / 12 / 00
1 / 1 / 01
11 / 2 / 01
29 / 4 / 01
MENU
A keresés kikapcsolása
Aby przerwać wyszukiwanie
Nyomja meg a x gombot.
Naciśnij przycisk x.
68
061-072 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
68
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Wyszukiwanie według dat
Megjegyzés
Ha a napi felvétel két percnél rövidebb,
a kamkorder nem minden esetben találja meg
pontosan a kezdő- és végpontot.
Uwaga
Jeśli dokonane w jednym dniu nagranie trwa
mniej niż dwie minuty, kamera może nie
odszukiwać właściwie miejsca zmiany daty.
kijelzésről
A
kijelzésben az aktuális pozíciót
• A sáv a
jelzi a szalagon.
kijelzésben a keresési
• A jelzés a
pozíciót jelzi.
Elementy znaku
•Kreska w znaku
oznacza obecne
miejsce na taśmie.
w znaku
wskazuje
•Symbol
miejsce, które ma być odszukane.
Ha a jelenetek között üres (műsor nélküli) rész
van
A dátum keresés pontatlanná válhat.
Jeśli między nagraniami na taśmie występują
przerwy
Funkcja wyszukiwania według dat może nie
działać właściwie.
Kazettamemória
A kazettamemóriában maximum hat felvételi
dátum tárolható. Ha hét vagy több dátum között
kíván keresni, olvassa el a "Dátumkeresés
a kazettamemória használata nélkül" című
(alábbi) fejezetet.
Dátum keresés a kazettamemória
használata nélkül
(1) Állítsa a POWER kapcsolót VCR pozícióba.
menü CM SEARCH
(2) Válassza ki a
funkciójának OFF beállítását (110. oldal). Ha
kazettamemória nélküli kazettát használ, ezt
a lépést hagyja ki.
(3) A távvezérlő SEARCH MODE gombjának
ismételt megnyomásával válassza ki a DATE
SEARCH kijelzést.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek meg:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN
(4) A jelenleg kiválasztott dátumnál korábbi
jeleneteket a . gombbal, a későbbi
időpontban felvett jeleneteket a > gombbal
választhatja ki. A kamkorder automatikusan
lejátszásra kapcsol, amikor a felvételi dátumot
kiválasztotta. A . vagy a > gomb
minden egyes megnyomásakor a kamkorder
az előző vagy a következő dátumra ugrik.
A keresés kikapcsolása
Pamięć kasety
W pamięci kasety mieszczą się dane o sześciu
datach nagrania. Jeśli chcesz wyszukiwać
żądaną datę wśród siedmiu lub większej
liczby dat, zapoznaj się z następnym punktem
„Wyszukiwanie według dat bez użycia
pamięci kasety”.
Wyszukiwanie według dat
bez użycia pamięci kasety
(1) Przestaw przełącznik POWER w położenie
VCR.
(2) W systemie menu wybierz dla parametru
ustawienie OFF
CM SEARCH z grupy
(str. 110).
(3)Naciskaj przycisk SEARCH MODE na
pilocie, aż pojawi się wskaźnik DATE
SEARCH.
Wskaźniki zmieniają się następująco:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN
(4) Naciśnij przycisk . na pilocie, aby
odszukać poprzednią datę, lub przycisk
> na pilocie w celu odszukania następnej
daty. Kamera automatycznie rozpocznie
odtwarzanie w miejscu zmiany dat. Po
każdorazowym naciśnięciu przycisku .
lub > kamera wyszukuje poprzednią lub
następną datę.
Speciális lejátszási funkciók / Odtwarzanie – czynności dodatkowe
Keresés a dátum alapján
– dátum keresés
Nyomja meg a x gombot.
Aby przerwać wyszukiwanie
Naciśnij przycisk x.
69
061-072 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
69
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Fényképek keresése
– fénykép keresés/
fénykép bemutató
A DV kazettára fénykép üzemmódban felvett
jelenetek között is kereshet (fénykép keresés).
A fénykép üzemmódban felvett állóképeket
egymás után automatikusan is megjelenítheti
(mindegyiket 5 másodpercig),
a kazettamemóriától függetlenül (fénykép
bemutató). Ez a funkció csak a távvezérlővel
működtethető.
Ezzel a funkcióval az állóképeket ellenőrizheti.
Fénykép keresés
a kazettamemória használatával
Ez a funkció csak a kazettamemóriával
rendelkező kazetták lejátszásakor használható.
(1) Állítsa a POWER kapcsolót VCR pozícióba.
menü CM SEARCH
(2) Válassza ki a
funkciójának ON beállítását (110. oldal).
A gyári beállítás ON.
(3) A távvezérlő SEARCH MODE gombjának
ismételt megnyomásával válassza ki
a PHOTO SEARCH kijelzést.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek meg:
TITLE SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN
(4) A . vagy a > gombbal válassza ki
a kívánt fényképet. A kamkorder
automatikusan megkezdi a kiválasztott
fénykép lejátszását.
3
4
Wyszukiwanie /
przeglądanie fotografii
Istnieje możliwość wyszukiwania
nieruchomych obrazów nagranych na kasetę
DV mini (wyszukiwanie fotografii).
Można też wyszukiwać kolejne nieruchome
obrazy i wyświetlać każdy z nich na pięć
sekund. Nie jest do tego potrzebna pamięć
kasety (przeglądanie fotografii). Do
wykonania opisanych tu czynności użyj pilota.
Funkcja ta służy do sprawdzania
i przetwarzania nieruchomych obrazów.
Wyszukiwanie fotografii
z użyciem pamięci kasety
Funkcji tej można użyć tylko wówczas, gdy
kaseta jest wyposażona w pamięć (str. 171).
(1) Przestaw przełącznik POWER w położenie
VCR.
(2) W systemie menu wybierz dla parametru
ustawienie ON
CM SEARCH z grupy
(str. 110). Ustawienie to jest wybrane
fabrycznie.
(3)Naciskaj przycisk SEARCH MODE na
pilocie, aż pojawi się wskaźnik PHOTO
SEARCH.
Wskaźniki zmieniają się następująco:
TITLE SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN
(4)Przyciskiem . lub > na pilocie wskaż
datę żądanego nagrania. Kamera
automatycznie odtworzy fotografię
oznaczoną wybraną datą.
PHOTO S E ARCH
SEARCH
MODE
1
2
3
4
5
6
5 / 9 / 00
6 / 9 / 00
24 / 12 / 00
1 / 1 / 01
11 / 2 / 01
29 / 4 / 01
17 : 30
8 : 50
10 : 30
23 : 25
16 : 11
13 : 45
PHOTO S E ARCH
.
>
1
2
3
4
5
6
5 / 9 / 00
6 / 9 / 00
24 / 12 / 00
1 / 1 / 01
11 / 2 / 01
29 / 4 / 01
17 : 30
8 : 50
10 : 30
23 : 25
16 : 11
13 : 45
MENU
70
A keresés kikapcsolása
Nyomja meg a x gombot.
061-072 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
Aby przerwać wyszukiwanie
Naciśnij przycisk x.
70
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Fényképek keresése – fénykép
keresés/fénykép bemutató
Wyszukiwanie / przeglądanie
fotografii
A
kijelzésről
kijelzésben az aktuális pozíciót
• A sáv a
jelzi a szalagon.
kijelzésben a keresési
• A jelzés a
pozíciót jelzi.
Elementy znaku
•Kreska w znaku
oznacza obecne
miejsce na taśmie.
w znaku
wskazuje
•Symbol
miejsce, które ma być odszukane.
Ha a jelenetek között üres (műsor nélküli) rész
van
A fénykép keresés pontatlanná válhat.
Jeśli między nagraniami na taśmie występują
przerwy
Funkcja wyszukiwania fotografii może nie
działać właściwie.
Fénykép keresés a kazettamemória
használata nélkül
(1) Állítsa a POWER kapcsolót VCR pozícióba.
menü CM SEARCH
(2) Válassza ki a
funkciójának OFF beállítását (110. oldal).
(3) A távvezérlő SEARCH MODE gombjának
ismételt megnyomásával válassza ki
a PHOTO SEARCH kijelzést.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek meg:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN
(4) A kívánt fényképet a . vagy a >
gombbal választhatja ki. A . vagy a >
gomb minden egyes megnyomásakor
a kamkorder az előző vagy a következő
fényképre ugrik.
A kamkorder automatikusan lejátssza
a fényképet.
A keresés kikapcsolása
Nyomja meg a x gombot.
Liczba fotografii, które można odszukać
z użyciem pamięci kasety
Maksymalna liczba wynosi 12 fotografii.
Większą liczbę można jednak odszukać za
pomocą funkcji przeglądania fotografii.
Wyszukiwanie fotografii
bez użycia pamięci kasety
(1) Przestaw przełącznik POWER w położenie
VCR.
(2) W systemie menu wybierz dla parametru
ustawienie OFF
CM SEARCH z grupy
(str. 110).
(3)Naciskaj przycisk SEARCH MODE na
pilocie, aż pojawi się wskaźnik PHOTO
SEARCH.
Wskaźniki zmieniają się następująco:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN
(4) Przyciskiem . lub > na pilocie
wybierz fotografię, która ma być
odtworzona. Po każdorazowym naciśnięciu
przycisku . lub > kamera wyszukuje
poprzednią lub następną fotografię.
Kamera automatycznie zacznie
odtwarzanie fotografii.
Speciális lejátszási funkciók / Odtwarzanie – czynności dodatkowe
A kazettamemória használatával kereshető
fényképek maximális száma
Maximum 12 fényképet kereshet. A fénykép
bemutató funkcióval azonban 13 vagy több
fényképet is kereshet.
Aby przerwać wyszukiwanie
Naciśnij przycisk x.
71
061-072 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
71
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Fényképek keresése – fénykép
keresés/fénykép bemutató
Fényképek bemutatása
(1)Állítsa a POWER kapcsolót VCR pozícióba.
(2) A távvezérlő SEARCH MODE gombjának
ismételt megnyomásával válassza ki
a PHOTO SCAN kijelzést.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek meg:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN
(3) Nyomja meg a . vagy a > gombot.
Mindegyik fénykép öt másodpercre
megjelenik.
Wyszukiwanie / przeglądanie
fotografii
Przeglądanie fotografii
(1) Przestaw przełącznik POWER w położenie
VCR.
(2) Naciskaj przycisk SEARCH MODE na
pilocie, aż pojawi się wskaźnik PHOTO
SCAN.
Wskaźniki zmieniają się następująco:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN
(3)
Naciśnij przycisk . lub > na
pilocie.
Każda fotografia będzie odtwarzana przez
mniej więcej pięć sekund.
2
SEARCH
MODE
PHOTO 0 0
SCAN
3
POWER
VCR
1
K
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
A bemutató kikapcsolása
Aby przerwać wyszukiwanie
Nyomja meg a x gombot.
Naciśnij przycisk x.
72
061-072 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
72
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
— Montaż —
Kazettamásolás
Kopiowanie taśmy
Az A/V csatlakozó vezeték
használatával
Korzystanie z przewodu
połączeniowego A/V
Csatlakoztassa a kamkordert a videomagnóhoz
a mellékelt A/V csatlakozó vezetékkel.
(1) Helyezze a videomagnóba az üres (vagy
a szerkesztendő) kazettát, majd helyezze be
a műsoros kazettát a kamkorderbe.
(2) Válassza ki a videomagnón a LINE bemenetet.
További információkért olvassa el
a videomagnó használati utasítását.
(3) Állítsa a kamkorder POWER kapcsolóját VCR
pozícióba.
(4) Indítsa el a lejátszást a kamkorderen.
(5) Indítsa el a felvételt a videomagnón. További
információkért olvassa el a videomagnó
használati utasítását.
Podłącz kamerę do magnetowidu,
wykorzystując dostarczony z nią przewód
połączeniowy A/V.
(1)Włóż do magnetowidu czystą kasetę (lub
kasetę, której zawartość chcesz zastąpić),
a do kamery włóż nagraną kasetę.
(2)Przygotuj magnetowid do nagrywania
i wybierz w nim sygnał z wejścia LINE.
Dalsze informacje znajdziesz w instrukcji
obsługi magnetowidu.
(3)Przestaw przełącznik POWER w położenie
VCR.
(4)Włącz odtwarzanie w kamerze.
(5)Włącz nagrywanie w magnetowidzie.
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji
obsługi magnetowidu.
Vágás / Montaż
— Vágás —
IN
S VIDEO
AUDIO/VIDEO
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
: Jeláramlás iránya/Przepływ sygnału
Ha a másolást befejezte
Po zakończeniu kopiowania taśmy
Nyomja meg a x gombot a kamkorderen és
a videomagnón.
Naciśnij przycisk x na kamerze i na
magnetowidzie.
73
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
73
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Kazettamásolás
Kopiowanie taśmy
Másolás előtt
Válassza ki a DISPLAY funkció LCD beállítását
a menüben. (A gyári beállítás LCD.)
Przed kopiowaniem
W systemie menu wybierz dla parametru
DISPLAY ustawienie LCD. (Jest to ustawienie
standardowe.)
Kapcsolja ki a képernyő kijelzéseket
Ha a képernyő kijelzések láthatók a képernyőn,
az alábbi gombokkal kapcsolja ki azokat, mert
a videomagnó felveszi őket a szalagra:
– DISPLAY gomb
– DATA CODE gomb a távvezérlőn
– SEARCH MODE gomb a távvezérlőn
A másoláshoz olyan videomagnót használjon,
amely az alábbi rendszerek valamelyikével
kompatibilis
8 mm,
Hi8,
VHS,
S-VHS,
VHSC,
S-VHSC, Betamax,
mini
DV vagy Digital8
DV,
Ha a videomagnó mono hangú
A videó aljzatokhoz a sárga, a hangfrekvenciás
aljzatokhoz pedig a fehér vagy a piros csatlakozó
dugót kell csatlakoztatni a tv készüléken vagy
a videomagnón. Ha a fehér csatlakozó dugót
csatlakoztatja, a bal csatorna műsorát hallhatja.
Ha a piros csatlakozó dugót csatlakoztatja, a jobb
csatorna műsorát hallhatja.
Ha a videomagnón van S videó csatlakozó
A jobb képminőség érdekében a csatlakoztatást
egy S video kábellel (nem tartozék) hajtsa végre.
Ha ezt a csatlakoztatási módot alkalmazza, az
A/V csatlakozó vezeték sárga (kép) csatlakozó
dugóját nem szükséges csatlakoztatni.
Csatlakoztassa az S video csatlakozó kábel (nem
tartozék) egyik végét a kamkorder, a másik végét
pedig a videomagnó S video aljzatához.
Ez a csatlakoztatás jobb minőségű DV képet
biztosít.
Zadbaj, aby na ekranie nie były wyświetlane
wskaźniki
Jeśli są wyświetlane pewne wskaźniki, wyłącz
je wymienionymi niżej przyciskami, tak aby nie
skopiować ich na nową taśmę:
– przyciskiem DISPLAY,
– przyciskiem DATA CODE na pilocie,
– przyciskiem SEARCH MODE na pilocie.
Do nagrywania można użyć magnetowidu,
który pracuje w jednym z następujących
systemów:
8 žž,
Hi8,
VHS,
S-VHS,
VHSC,
S-VHSC,
Betamax,
DV
DV,
Digital8
mini,
Jeśli posiadasz monofoniczny magnetowid
Podłącz żółty wtyk przewodu połączeniowego
A/V do gniazda wejścia wizji, a biały lub
czerwony wtyk do gniazda wejścia fonii
magnetowidu. Jeśli podłączysz biały wtyk, to
nagrywany będzie lewy kanał dźwięku. Po
podłączeniu czerwonego wtyku nagrywany
będzie prawy kanał dźwięku.
Jeśli magnetowid jest wyposażony
w gniazdo S video
W celu uzyskania wyższej jakości obrazu
podłącz przewód S video (brak
w wyposażeniu).
Jeśli korzystasz z przewodu połączeniowego
S video, nie musisz podłączać żółtego wtyku
(wizji) przewodu połączeniowego A/V.
Podłącz przewód S video (brak
w wyposażeniu) do gniazd S video kamery
i magnetowidu.
Ten sposób połączenia zapewnia wyższą
jakość obrazu w formacie DV.
74
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
74
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Kopiowanie taśmy
Az i.LINK kábel használata
(DV csatlakozó vezeték)
Korzystanie z przewodu i.LINK
(przewodu połączeniowego DV)
Csatlakoztassa a kamkorder ?? DV IN/OUT aljzatát
a DV berendezés DV IN aljzatához egy i.LINK
kábellel (DV csatlakozó vezetékkel) (nem tartozék).
A digitális-digitális csatlakoztatás esetében a kép- és
a hangjelek digitális úton továbbítódnak, így kiváló
minőségű vágást tesznek lehetővé. A feliratokat,
képernyő kijelzéseket, a kazettamemória tartalmát
vagy a memóriakártya index-képernyőjének
feliratait nem lehet felvenni a kazettára.
Ha a videomagnón van bemenetválasztó, kapcsolja
DV bemeneti állásba.
(1) Helyezzen a videomagnóba egy üres kazettát
(vagy azt, amelyikre másolni kíván), majd
helyezze be a műsoros kazettát a kamkorderbe.
(2) Készítse elő a felvételt a videomagnón.
Válassza ki a videomagnón a LINE bemenetet.
További információkért olvassa el
a videomagnó használati utasítását.
(3) Állítsa a kamkorder POWER kapcsolóját VCR
pozícióba.
(4) Indítsa el a lejátszást a kamkorderen.
(5) Indítsa el a felvételt a videomagnón. Olvassa
el a videomagnó használati utasítását.
Podłącz przewód i.LINK (przewód
połączeniowy DV, brak w wyposażeniu) do
gniazda DV IN/OUT oraz do gniazda DV IN
urządzenia DV. Przy takim połączeniu
sygnały wideo i audio są transmitowane
w postaci cyfrowej i zapewniają wyższą jakość
montażu. Nie jest możliwe kopiowanie
tytułów, wskaźników z ekranu, zawartości
pamięci kasety ani liter z ekranu indeksowego
karty „Memory Stick”.
Jeśli magnetowid posiada przełącznik wyboru
wejścia, wybierz nim położenie DV.
(1)Włóż do magnetowidu czystą kasetę (lub
kasetę, której zawartość chcesz zastąpić),
a do kamery włóż nagraną kasetę.
(2)Przygotuj magnetowid do nagrywania
i wybierz w nim sygnał z wejścia DV.
Dalsze informacje znajdziesz w instrukcji
obsługi magnetowidu.
(3)Przestaw przełącznik POWER w położenie
VCR.
(4)Włącz odtwarzanie w kamerze.
(5)Włącz nagrywanie w magnetowidzie.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi
magnetowidu.
DV
DV IN/OUT
(nem tartozék)/
(brak
w wyposażeniu)
S VIDEO
Vágás / Montaż
Kazettamásolás
LANC
DV IN
: Jeláramlás iránya/Przepływ sygnału
Ha a másolást befejezte
Po zakończeniu kopiowania taśmy
Nyomja meg a x gombot a kamkorderen és a DV
berendezésen.
Naciśnij przycisk x na kamerze
i podłączonym urządzeniu DV.
75
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
75
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Kazettamásolás
Kopiowanie taśmy
Az i.LINK kábellel (DV csatlakozó vezetékkel)
csak egy videomagnót csatlakoztathat.
Az i.LINK rendszerről bővebben a 191. oldalon
olvashat.
Korzystając z przewodu i.LINK (przewodu
połączeniowego DV) można podłączyć tylko
jeden magnetowid.
Więcej informacji o łączu i.LINK podano na
stronie 191.
Digitális vágás közben az alábbi funkciók nem
működnek:
– Képeffektusok
– Digitális effektusok
– PB ZOOM
Ha a befagyasztott képet veszi fel a DV IN/OUT
aljzaton keresztül
A felvett kép gyengébb minőségű lesz. Ha ezt
a képet egy másik videokészüléken játssza le,
a kép remeghet.
Podczas cyfrowego kopiowania nie działają
następujące funkcje:
– efekty w obrazie,
– efekty cyfrowe,
– PB ZOOM.
Jeśli przez gniazdo DV IN/OUT nagrywasz
obraz widoczny w czasie pauzy
w odtwarzaniu
W nagranym obrazie pojawiają się zakłócenia.
Jeśli odtworzysz obraz na innym urządzeniu
wideo, może on drgać.
76
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
76
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A kívánt jelenetek
átmásolása – Digitális
programozott vágás
Kopiowanie tylko wybranych scen – Cyfrowy montaż programu
A videókazettára felvenni kívánt jelenetekről
másolatot készíthet (programozás) anélkül, hogy
a videomagnót használná.
A jeleneteket képkocka pontossággal jelölheti ki.
Maximum 20 jelenetet jelölhet ki.
Można skopiować na taśmę wybrane sceny, nie
zajmując się sterowaniem magnetowidem.
Sceny wybiera się z dokładnością do klatki.
Można wybrać do 20 scen.
Felesleges jelenet/
Zbędna scena
Felesleges jelenet/
Zbędna scena
A digitális programozott vágás
végrehajtása előtt
Przed użyciem funkcji cyfrowego
montażu programu
1. lépés A videomagnó csatlakoztatása. (77. o.)
2. lépés A videomagnó előkészítése. (78, 83. o.)
3. lépés A videomagnó szinkronizálása. (84. o.)
Ha a kiválasztott jelenetek másolását ugyanazzal
a videomagnóval végzi, a 2-es és a 3-as lépést
kihagyhatja.
Krok 1 Podłączanie magnetowidu (str. 77)
Krok 2 Przygotowanie magnetowidu do
współpracy (str. 78, 83)
Krok 3 Synchronizacja z magnetowidem
(str. 84)
Jeśli przy ponownym kopiowaniu używasz
tego samego magnetowidu, możesz pominąć
kroki 2 i 3.
A digitális programozott vágási
funkció használata
1. művelet
2. művelet
A program összeállítása. (86. o.)
A digitális programozott vágás
végrehajtása (kazetta másolás).
(88. o.)
1. lépés: A videomagnó
csatlakoztatása
A csatlakoztatáshoz A/V vagy i.LINK kábelt
(DV csatlakozó vezeték) egyaránt használhat.
Ha az A/V vezetéket használja, csatlakoztassa
a kamkordert a videomagnóhoz a 73. oldalon
leírtak szerint. Ha az i.LINK kábelt (DV
csatlakozó vezetéket) használja, csatlakoztassa
a kamkordert a videomagnóhoz a 75. oldalon
leírtak szerint.
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
77
Vágás / Montaż
A sorrend módosítása/Zmiana kolejności
Użycie funkcji cyfrowego montażu
programu
Operacja 1 Przygotowanie programu (str. 86)
Operacja 2 Wykonywanie cyfrowego montażu
programu (kopiowanie taśmy)
(str. 88)
Krok 1: Podłączanie
magnetowidu
Do połączenia można użyć przewodu
połączeniowego A/V lub przewodu i.LINK
(przewodu połączeniowego DV).
Jeśli używasz przewodu połączeniowego A/V,
połącz urządzenia w sposób pokazany na
ilustracji ze strony 73. Jeśli używasz
przewodu i.LINK (przewodu połączeniowego
DV), wykonaj połączenia w sposób pokazany
na stronie 75.
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
77
A kívánt jelenetek átmásolása
– Digitális programozott vágás
Kopiowanie tylko wybranych scen
– Cyfrowy montaż programu
2. lépés: A videomagnó
előkészítése az A/V csatlakozó
vezetékes működtetésre
Krok 2: Przygotowanie
magnetowidu do współpracy
przez przewód połączeniowy A/V
A videomagnó használatával történő vágás során
az infravörös vezérlőjeleket a videomagnó
távvezérlés érzékelőjéhez kell eljuttatni. Ha A/V
csatlakozó vezetéket használ, kövesse az (1) ~ (4)
lépéseket a vezérlőjelek pontos beállításához.
Jeśli montaż ma się odbywać przy użyciu
magnetowidu, do jego czujnika zdalnego
sterowania muszą być wysyłane sterujące
promienie podczerwone.
Jeśli używasz przewodu połączeniowego A/V,
wykonaj opisane tu czynności (1)~(4), aby
zapewnić wysyłanie właściwych sygnałów
sterujących.
(1) Az IR SETUP kód beállítása
1 Állítsa a kamkorder POWER kapcsolóját VCR
pozícióba.
2 Kapcsolja be a csatlakoztatott videomagnót,
majd válassza ki a LINE bemenetet.
Ha egy videókamerát csatlakoztatott, állítsa
a POWER kapcsolóját VCR/VTR pozícióba.
3 Nyomja meg a MENU gombot a menü
bekapcsolásához.
4 A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa
ikont, majd
forgatásával válassza ki az
nyomja meg a tárcsát.
5 A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki az EDIT SET funkciót,
majd nyomja meg a tárcsát.
6 A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki a CONTROL
funkciót, majd nyomja meg a tárcsát.
7 A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki az IR funkciót, majd
nyomja meg a tárcsát.
8 A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki az IR SETUP funkciót,
majd nyomja meg a tárcsát.
9 A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki a videomagnó IR
SETUP kódját, majd nyomja meg a tárcsát.
Az IR SETUP kódokat lásd a " Néhány szó az
IR SETUP kódról " című fejezetben (80. o.).
(1) Wybieranie kodu IR SETUP
1 Przestaw przełącznik POWER kamery
w położenie VCR.
2 Włącz podłączony magnetowid i wybierz
w nim wejście LINE.
Jeśli podłączasz kamerę wideo, przestaw jej
przełącznik POWER w położenie VCR/
VTR.
3 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
menu.
4 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
, po czym naciśnij pokrętło.
5 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
EDIT SET, po czym naciśnij pokrętło.
6 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
CONTROL, po czym naciśnij pokrętło.
7 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
IR, po czym naciśnij pokrętło.
8 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
IR SETUP, po czym naciśnij pokrętło.
9 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż kod IR
SETUP magnetowidu (str. 86), po czym
naciśnij pokrętło.
Właściwy kod znajdziesz w tabeli z punktu
„Informacja o kodzie IR SETUP” (str. 80).
78
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
78
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A kívánt jelenetek átmásolása
– Digitális programozott vágás
POWER
VCR
1
Kopiowanie tylko wybranych scen
– Cyfrowy montaż programu
K
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
3
MENU
6~9
4
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
IR
AD J T ES T
i . L I NK
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
IR
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
Vágás / Montaż
OTHERS
ME L OD Y
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
V I D EO E D I T
ED I T SE T
R E T URN
5
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
IR
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
1
3
79
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
79
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A kívánt jelenetek átmásolása
– Digitális programozott vágás
Kopiowanie tylko wybranych scen
– Cyfrowy montaż programu
Néhány szó az IR SETUP kódról
Az IR SETUP kód a kamkorder memóriájában
tárolódik. Ellenőrizze, hogy a videomagnónak
megfelelő kódot állította-e be. A gyári beállítás 1.
Informacja o kodzie IR SETUP
Kod IR SETUP jest umieszczany w pamięci
kamery. Wybierz właściwy kod, dopasowany
do magnetowidu. Fabrycznie jest wybrany
numer kodowy 1.
Gyártmány/
Marka
Sony
Aiwa
Akai
Alba
Aristona
Baird
Blaupunkt
Bush
Canon
CGM
Clatronic
Daewoo
Ferguson
Fisher
Funai
Goldstar
Goodmans
Grundig
Hitachi
ITT/Nokia Instant
JVC
Kendo
Loewe
Luxor
Mark
Matsui
Távvezérlő kód/
Kod IR SETUP
1, 2, 3, 4, 5, 6
47, 53, 54
62, 50, 74
73
84
36, 30
83, 78
74
97
47, 83, 36
73
26
76
73
80
47
26, 84
83, 9
42, 56
36
12, 21, 15, 11
47
16, 47, 84
89
26*
47, 60, 58*
Távvezérlő kód/
Kod IR SETUP
28, 29
89, 36
89
76
60, 62, 63
70, 58*
16, 78, 96
83, 84, 86
83, 84
47
76, 21
93, 94, 52, 22
36
84, 10
73
47, 74
89
10, 36
26
91, 92
73
76, 100
36, 47
40
92, 70, 47
47
83, 58
Gyártmány/
Marka
Mitsubishi
Nokia
Nokia Oceanic
Nordmende
Okano
Orion
Panasonic
Philips
Phonola
Roadstar
SABA
Samsung
Sanyo
Schneider
SEG
Seleco
Sharp
Siemens
Tandberg
Telefunken
Tensai
Thomson
Thorn
Toshiba
Universum
W.W. House
Watoson
* TV/videomagnó komponens/
Telewizor/magnetowid
Megjegyzés a távvezérlő kódhoz
Ha a videomagnó nem támogatja a távvezérlő
kódokat, a digitális programozott vágás nem
hajtható végre.
Uwaga dotycząca kodu IR SETUP
Jeśli magnetowid nie pozwala na sterowanie
podczerwienią, nie można wykonywać
cyfrowego montażu programu.
80
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
80
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A kívánt jelenetek átmásolása
– Digitális programozott vágás
Kopiowanie tylko wybranych scen
– Cyfrowy montaż programu
(2) A felvételi pillanat állj üzemmód
kikapcsolási módjának beállítása
a videomagnón
(2) Wybieranie sposobu wyłączania
pauzy w nagrywaniu
w magnetowidzie
1 A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki a PAUSEMODE funkciót, majd
nyomja meg a tárcsát.
2 A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki a felvételi pillanat állj
üzemmód kikapcsolási módját, majd nyomja
meg a tárcsát.v nahrávání, a kolečko stiskněte.
1 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
PAUSEMODE, po czym naciśnij pokrętło.
2 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wybierz tryb
wyłączania w magnetowidzie pauzy
w nagrywaniu, po czym naciśnij pokrętło.
1
2
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E P A U S E
I R TEST
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
A felvételi pillanat állj üzemmódot kikapcsoló
gombok a videomagnón
A vezérlőgombok a videomagnó típusától
függően eltérőek lehetnek. A felvételi pillanat állj
üzemmód kikapcsolásához:
– Válassza a "PAUSE" gombot, ha a felvételi
pillanat állj üzemmódot kikapcsoló gomb a X.
– Válassza a "REC" gombot, ha a felvételi pillanat
állj üzemmódot kikapcsoló gomb a z.
– Válassza a "PB" gombot, ha a felvételi pillanat
állj üzemmódot kikapcsoló gomb a N.
Przyciski służące do wyłączania pauzy
w nagrywaniu w magnetowidzie
Przyciski zależą od magnetowidu. Aby
wyłączyć pauzę w nagrywaniu:
– Wybierz wariant „PAUSE”, jeśli do
wyłączania pauzy w nagrywaniu używa się
przycisku X.
– Wybierz wariant „REC”, jeśli do wyłączania
pauzy w nagrywaniu używa się przycisku z.
– Wybierz wariant „PB”, jeśli do wyłączania
pauzy w nagrywaniu używa się przycisku N.
(3) Állítsa egymással szembe
a videomagnót és a kamkordert
(3) Ustawianie kamery naprzeciwko
magnetowidu
Keresse meg a kamkorderen az infravörös jeladót,
és fordítsa úgy a készüléket, hogy a jeladó
a videomagnó távvezérlés érzékelője felé nézzen.
A két készülék kb. 30 cm-re legyen egymástól, és
távolítson el minden akadályt a két készülék közül.
Odszukaj na kamerze emiter promieni podczerwonych i ustaw go naprzeciwko czujnika
zdalnego sterowania magnetowidu.
Ustaw oba urządzenia w odległości mniej
więcej 30 cm i usuń wszystkie przeszkody na
drodze między nimi.
Vágás / Montaż
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E P A U S E
I R TEST
REC
RE T URN
PB
[ ME N U ] : E N D
Infravörös jeladó/
Emiter podczerwieni
Távvezérlés érzékelő/
Czujnik zdalnego sterowania
81
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
81
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A kívánt jelenetek átmásolása
– Digitális programozott vágás
Kopiowanie tylko wybranych scen
– Cyfrowy montaż programu
(4) A videomagnó működésének
ellenőrzése
(4) Sprawdzanie, czy magnetowid
działa
1 Helyezzen egy üres (vagy nem törlésvédett)
kazettát a videomagnóba, majd kapcsolja
a videomagnó felvételi pillanat állj üzemmódba.
2 A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki az IR SET funkciót,
majd nyomja meg a tárcsát.
3 A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki az EXECUTE
funkciót, majd nyomja meg a tárcsát.
Ha a videomagnó megkezdi
a felvételkészítést, a beállítás megfelelő.
Az ellenőrzés végén a COMPLETE kijelzés
jelenik meg.
1 Włóż do magnetowidu kasetę, na którą
można dokonać nagrania, i włącz tryb
pauzy w nagrywaniu.
2 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
IR TEST, po czym naciśnij pokrętło.
3 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
EXECUTE, po czym naciśnij pokrętło.
Jeśli magnetowid rozpocznie nagrywanie,
wybrane ustawienie jest właściwe.
Po zakończeniu pojawia się wskaźnik
COMPLETE.
2
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
RE T URN
RE T URN
E X ECU T E
[ ME N U ] : E N D
Ha a videomagnó nem működik megfelelően
• Miután ellenőrizte a "Néhány szó az IR SETUP
kódról" című fejezetet, állítsa be újból az "IR
SETUP" vagy a "PAUSEMODE" gombot.
• A kamkordert legalább 30 cm távolságra
helyezze el a videomagnótól.
• Olvassa el a videomagnó használati
útmutatóját.
3
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
COMP L E T E
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
Jeśli magnetowid nie działa właściwie
• Po sprawdzeniu kodu, zgodnie z punktem
„Informacja o kodzie IR SETUP”, ponownie
wybierz ustawienia parametrów „IR SETUP”
lub „PAUSEMODE”.
• Ustaw kamerę w odległości przynajmniej
30 cm od magnetowidu.
• Zapoznaj się z instrukcją obsługi
magnetowidu.
82
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
82
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A kívánt jelenetek átmásolása
– Digitális programozott vágás
2. lépés: A videomagnó előkészítése
az i.LINK kábellel (DV csatlakozó
vezetékkel) történő működtetésre
POWER
VCR
1
Krok 2: Przygotowanie
magnetowidu do współpracy
– użycie przewodu i.LINK
(przewodu połączeniowego DV)
Jeśli do podłączenia używasz przewodu
i.LINK (przewodu połączeniowego DV) (brak
w wyposażeniu), wykonaj opisane poniżej
czynności.
(1)Przestaw przełącznik POWER kamery
w położenie VCR.
(2)Włącz podłączony magnetowid i wybierz
w nim sygnał z wejścia DV.
Jeśli podłączasz kamerę cyfrową, przestaw
jej przełącznik POWER w położenie VCR/
VTR.
(3)Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
menu.
(4)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
, po czym naciśnij pokrętło.
(5)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
EDIT SET, po czym naciśnij pokrętło.
(6)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
CONTROL, po czym naciśnij pokrętło.
(7)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
i.LINK, po czym naciśnij pokrętło.
Vágás / Montaż
Ha a csatlakoztatást egy i.LINK kábellel (DV
csatlakozó vezetékkel) hajtja végre, kövesse az
alábbi lépéseket.
(1) Állítsa a kamkorder POWER kapcsolóját VCR
pozícióba.
(2) Kapcsolja be a csatlakoztatott videomagnót,
majd válassza ki a DV bemenetet.
Ha egy videókamerát csatlakoztatott, állítsa
a POWER kapcsolóját VCR/VTR pozícióba.
(3) Nyomja meg a MENU gombot a menü
bekapcsolásához.
(4) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa
ikont, majd
forgatásával válassza ki az
nyomja meg a tárcsát.
(5) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki az EDIT SET funkciót,
majd nyomja meg a tárcsát.
(6) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki a CONTROL
funkciót, majd nyomja meg a tárcsát.
(7) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki az i.LINK funkciót,
majd nyomja meg a tárcsát.
Kopiowanie tylko wybranych scen
– Cyfrowy montaż programu
K
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
3
MENU
6,7
5
OTHERS
BEEP
ME L OD Y
COMMA ND E R
D I SP L AY
V I D EO E D I T
ED I T SE T
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
IR
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
IR
AD J T ES T
i . L I NK
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
IR
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
IR
AD J T ES T
i . L I NK
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
i . L I NK
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
83
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
83
A kívánt jelenetek átmásolása
– Digitális programozott vágás
3. lépés: A videomagnó
szinkronizálása
84
Beállíthatja a kamkorder és a videomagnó
működésének összhangját. Készítsen elő tollat és
ceruzát, mert néhány adatot le kell jegyeznie.
Mielőtt hozzákezdene, vegye ki a kazettát
a kamkorderből.
(1) Állítsa a kamkorder POWER kapcsolóját VCR
pozícióba.
(2) Helyezze a videomagnóba az üres (vagy
a szerkesztendő) kazettát, majd kapcsoljon
felvételi pillanat állj üzemmódba.
Ha a CONTROL menüben kiválasztotta az
i.LINK beállítást, a fenti beállítás nem
szükséges.
(3) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki az ADJ TEST funkciót, majd nyomja
meg a tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki az EXECUTE funkciót, majd nyomja
meg a tárcsát.
A szinkronitás beállításának kiszámítása
érdekében a kamkorder ötször felveszi egy
jelenetet kezdő (IN) és a végpontjának (OUT)
pozícióját.
Az EXECUTING jelző villog az LCD
képernyőn vagy a keresőben. A művelet végén
a COMPLETE kijelzés jelenik meg.
(5) Csévélje vissza a kazettát a videomagnóban,
majd kapcsoljon lassított lejátszásra.
Jegyezze fel mindegyik kezdő- (IN) és végpont
(OUT) pozíciójának numerikus értékét.
(6) Számolja ki a kezdőpontok (IN) numerikus
értékeinek átlagát, illetve a végpontok (OUT)
numerikus értékeinek átlagát.
(7) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki a "CUT-IN" funkciót, majd nyomja
meg a tárcsát.
(8) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki a kezdőpontok (IN) numerikus
átlagértékét, majd nyomja meg a tárcsát.
Ezzel a kiszámított kezdőpont-átlagérték
beállítása megtörtént.
(9) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki a "CUT-OUT" funkciót, majd
nyomja meg a tárcsát.
(10) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki a végpontok (OUT) numerikus
átlagértékét, majd nyomja meg a tárcsát.
Ezzel a kiszámított végpont-átlagérték
beállítása megtörtént.
(11) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa forgatásával
RETURN funkciót, majd
válassza ki a
nyomja meg a tárcsát.
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
84
Kopiowanie tylko wybranych scen
– Cyfrowy montaż programu
Krok 3: Synchronizacja
z magnetowidem
Można zapewnić synchronizację pracy kamery
i magnetowidu. Przygotuj sobie papier i coś do
pisania. Zacznij od wyjęcia kasety z kamery.
(1) Przestaw przełącznik POWER kamery
w położenie VCR.
(2) Włóż do magnetowidu czystą kasetę (lub
kasetę, której zawartość chcesz zastąpić)
i włącz tryb pauzy w nagrywaniu.
Jeśli dla parametru CONTROL jest
wybrane ustawienie i.LINK, możesz
pominąć tę czynność.
(3) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż
wariant ADJ TEST, po czym naciśnij
pokrętło.
(4) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż
wariant EXECUTE, po czym naciśnij
pokrętło.
W obrazie są pięciokrotnie nagrywane
napisy IN i OUT. Obok każdego napisu
pojawiają się wartości numeryczne, które
służą do wyliczenia synchronizacji.
Na ekranie LCD lub w wizjerze miga
wskaźnik EXECUTING. Po zakończeniu
zamiast niego pojawia się wskaźnik
COMPLETE.
(5) Cofnij taśmę w magnetowidzie, po czym
włącz odtwarzanie w zwolnionym tempie.
Zanotuj początkową wartość numeryczną
na każdym obrazie IN i końcową wartość
numeryczną na każdym obrazie OUT.
(6) Oblicz średnią ze wszystkich wartości
numerycznych na obrazach IN oraz
średnią ze wszystkich wartości
numerycznych na obrazach OUT.
(7) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
„CUT-IN”, po czym naciśnij pokrętło.
(8) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wybierz
średnią wartość z obrazów IN, po czym
naciśnij pokrętło.
Wyliczona pozycja rozpoczęcia zostanie
wprowadzona do pamięci.
(9) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż
wariant „CUT-OUT”, po czym naciśnij
pokrętło.
(10) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wybierz
średnią wartość z obrazów OUT, po czym
naciśnij pokrętło.
Wyliczona pozycja zakończenia zostanie
wprowadzona do pamięci.
(11)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż
RETURN, po czym naciśnij
wariant
pokrętło.
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A kívánt jelenetek átmásolása
– Digitális programozott vágás
Kopiowanie tylko wybranych scen
– Cyfrowy montaż programu
7
3,4
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
[ ME
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
E X E CU T I NG
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ” N o . 2
I R SE TUP
IN
P A U S EMOD E + 2 1 5
I R TEST
[ ME
0
0
Vágás / Montaż
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
A D J T E S T R E T URN
” CU T - I N ”
E X E CU T E
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
9
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
A D J T E S T COMP L E T E
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
0
OTHERS
ED I T SE T
CON T RO L
AD J T ES T
” CU T - I N ”
” CU T -OU T ”
I R SE TUP
P A U S EMOD E
I R TEST
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
0
Megjegyzések
• A feliratok, kijelzések vagy a kazettamemória
tartalma nem másolhatók át.
• A videomagnó típusának függvényében
előfordulhat, hogy az i.LINK (DV)
csatlakoztatási módszer alkalmazása esetén
a kazettamásolási funkció nem működik
megfelelően.
A kamkorder menüjében válassza ki
a CONTROL funkció IR beállítását.
• Digitális videófelvétel vágása közben
a vezérlőjelek nem juttathatók el a LANC
aljzatra.
• A 3. lépés végrehajtása közben a szinkronitás
beállítására szolgáló képet kb. 50 másodpercig
felveszi a készülék.
• Ha a felvételkészítést a kazetta legelején kezdi,
a felvétel első néhány másodperce nem lesz
megfelelő. A felvétel megkezdése előtt várja
meg, amíg a befutószalag elhagyja a fejet
(kb. 10 másodperc).
Uwagi
•Nie można kopiować tytułów, wskaźników
z ekranu ani zawartości pamięci kasety.
•Jeśli do podłączenia używasz przewodu
i.LINK (przewodu połączeniowego DV),
w przypadku niektórych magnetowidów
funkcja kopiowania może nie działać
właściwie.
W systemie menu kamery wybierz dla
parametru CONTROL ustawienie IR.
•W przypadku montażu filmu cyfrowego nie
jest możliwe przesyłanie sygnałów
sterujących przez gniazdo LANC .
•Po wykonaniu czynności 3 nagrywany jest
obraz służący do synchronizacji. Trwa to
mniej więcej 50 sekund.
•Jeśli rozpoczniesz nagrywanie od samego
początku taśmy, obraz na jej kilku pierwszych
sekundach może nie być nagrywany
właściwie. Przed nagrywaniem przewiń mniej
więcej 10-sekundowy fragment taśmy.
Ha az i.LINK (DV) csatlakoztatási módszert
alkalmazza
A digitális-digitális csatlakoztatási mód esetében
a kép- és a hangjelek digitális formában kerülnek
átvitelre, ami kiváló vágási minőséget biztosít.
Jeśli do połączenia używasz przewodu
i.LINK (przewodu połączeniowego DV)
Transmisja sygnałów obrazu i dźwięku
odbywa się w postaci cyfrowej, co zapewnia
wysoką jakość montażu.
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
85
2.10.2000, 8:55
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
85
A kívánt jelenetek átmásolása
– Digitális programozott vágás
Kopiowanie tylko wybranych scen
– Cyfrowy montaż programu
Operacja 1: Przygotowanie
programu
1. művelet: A program
összeállítása
(1) Helyezze a műsoros kazettát a kamkorderbe, illetve az
üres (vagy törölhető) kazettát a videomagnóba.
(2) Nyomja meg a MENU gombot a menü
bekapcsolásához.
(3) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki az
ikont, majd nyomja meg a tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki a VIDEO EDIT funkciót, majd nyomja meg
a tárcsát.
(5) A kazettavezérlő gombokkal keresse meg az első
másolandó jelenet kezdőpontját, majd kapcsoljon
pillanat állj üzemmódba.
(6) Nyomja meg a MARK gombot a távvezérlőn vagy
a SEL/PUSH EXEC tárcsát a kamkorderen.
Az első jelenet kezdőpontjának (IN) beállítása megtörtént,
és a program-jelzés felső része világoskék színű lesz.
(7) A kazettavezérlő gombokkal keresse meg az első
másolandó jelenet végpontját, majd kapcsoljon
pillanat állj üzemmódba.
(8) Nyomja meg a MARK gombot a távvezérlőn vagy
a SEL/PUSH EXEC tárcsát a kamkorderen.
Az első jelenet végpontjának (OUT) beállítása megtörtént,
és a program-jelzés alsó része világoskék színű lesz.
(9) Az 5 - 8. lépések megismétlésével jelölje ki a kívánt
jeleneteket, majd nyomja meg a PROGRAM gombot.
A jelenetek beprogramozása után a program-jelzés
világoskék színű lesz.
Maximum 20 jelenetet programozhat be.
(1) Włóż do kamery odtwarzaną taśmę, a do
magnetowidu taśmę, na którą chcesz nagrywać.
(2) Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
,
(3) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
po czym naciśnij pokrętło.
(4) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
VIDEO EDIT, po czym naciśnij pokrętło.
(5) Przyciskami sterowania przesuwem taśmy
odszukaj początek pierwszej sceny, którą chcesz
wstawić, i włącz pauzę w odtwarzaniu.
(6) Naciśnij przycisk MARK na pilocie lub pokrętło
SEL/PUSH EXEC.
W pamięci jest umieszczany punkt IN
pierwszego elementu programu. Kolor górnej
części znacznika programu zmienia się na
jasnoniebieski.
(7) Przyciskami sterowania przesuwem taśmy
odszukaj koniec pierwszej sceny, którą chcesz
wstawić, i włącz pauzę w odtwarzaniu.
(8) Naciśnij przycisk MARK na pilocie lub pokrętło
SEL/PUSH EXEC.
W pamięci jest umieszczany punkt OUT
pierwszego elementu programu. Kolor dolnej
części znacznika zmienia się na jasnoniebieski.
(9) Powtarzaj czynności 5 do 8, po czym wybierz
tryb PROGRAM.
Po wprowadzeniu elementu programu kolor
znacznika zmienia się na jasnoniebieski.
Program może zawierać maksymalnie 20 scen.
5,7
REW
REC
PLAY
FF
STOP
PAUSE
4
OTHERS
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
V I D EO E D I T R E A D Y
ED I T SE T
V I D EO E D I T
MA R K
UNDO
ERASE A L L
S T ART
TOT A L
SCENE
[ ME NU ] : E ND
0:3 2:3 0:1 4
1 IN
0:0 0:0 0:0 0
0
[ ME NU ] : E ND
6,8,9
V I D EO E D I T
MA R K
UNDO
ERASE A L L
S T ART
TOT A L
SCENE
[ ME NU ] : E ND
0:0 8:5 5:0 6
1 OU T
0:0 0:0 0:0 0
0
V I D EO E D I T
MA R K
UNDO
ERASE A L L
S T ART
TOT A L
SCENE
[ ME NU ] : E ND
0:0 9:0 7:0 6
2 IN
0:0 0:1 2:1 3
1
V I D EO E D I T
MA R K
UNDO
ERASE A L L
S T ART
TOT A L
SCENE
0:1 0:0 1:2 3
4 IN
0:0 0:4 7:1 2
3
[ ME NU ] : E ND
86
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
86
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A kívánt jelenetek átmásolása
– Digitális programozott vágás
Kopiowanie tylko wybranych scen
– Cyfrowy montaż programu
A beprogramozott jelenetek törlése
Kasowanie wprowadzonego
elementu programu
Először az OUT, majd az IN pontot kell törölni az
utolsó jelenettől kezdve.
(1) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki az UNDO funkciót,
majd nyomja meg a tárcsát.
(2) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki az EXECUTE
funkciót, majd nyomja meg a tárcsát.
Az utolsó jelenet jelzése villog, majd a jelenet
törlődik a programból.
Kilépés a törlési műveletből
A 2. lépésben válassza ki a RETURN funkciót.
Najpierw skasuj punkt OUT, a następnie
punkt IN ostatnio wybranej sceny programu.
(1)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
UNDO, po czym naciśnij pokrętło.
(2)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
EXECUTE, po czym naciśnij pokrętło.
Znacznik ostatniego elementu programu
zacznie migać, po czym scena zostanie
usunięta z programu.
Aby zrezygnować z kasowania
Wykonując czynność 2, wybierz wariant
RETURN.
(1) Válassza ki a VIDEO EDIT funkciót
a menüből. A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki az ERASE ALL
funkciót, majd nyomja meg a tárcsát.
(2) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki az EXECUTE
funkciót, majd nyomja meg a tárcsát.
Az összes jelenet jelzése villog, majd
a program törlődnek.
Kilépés a törlési műveletből
A 2. lépésben válassza ki a RETURN funkciót,
majd nyomja meg a tárcsát.
Kilépés a program törlése nélkül
Nyomja meg a MENU gombot.
A program a kazetta kivételéig a memóriában
marad.
Megjegyzés
A digitális programozott vágás közben
a felvételkészítési funkció nem használható.
Ha a szalagon üres rész is van
Az üres részen az IN és az OUT pont nem
jelölhető ki.
Ha az IN és az OUT pont között üres rész van
Az összesített időkód kijelzése pontatlan lehet.
Kasowanie wszystkich elementów
programu
(1)W systemie menu wybierz wariant VIDEO
EDIT. Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż
wariant ERASE ALL, po czym naciśnij
pokrętło.
(2)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
EXECUTE, po czym naciśnij pokrętło.
Migać zaczną znaczniki wszystkich
elementów programu, po czym elementy te
zostaną skasowane.
Vágás / Montaż
Az összes jelenet törlése
Aby zrezygnować z kasowania wszystkich
elementów programu
Wykonując czynność 2, wybierz wariant
RETURN.
Aby wyłączyć wprowadzony program
Naciśnij przycisk MENU.
Program pozostaje jednak w pamięci do chwili
wyjęcia kasety.
Uwaga
Podczas pracy funkcji cyfrowego montażu
programu nie jest możliwe nagrywanie.
Uwaga o nienagranych fragmentach taśmy
Punktu IN ani OUT nie można umieścić
w nienagranym fragmencie taśmy.
Jeśli pomiędzy punktem IN a OUT występuje
nienagrany fragment taśmy
Może być wyświetlany niewłaściwy
sumaryczny kod czasu.
87
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
87
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A kívánt jelenetek átmásolása
– Digitális programozott vágás
88
Kopiowanie tylko wybranych scen
– Cyfrowy montaż programu
2. művelet: A digitális
programozott vágás
végrehajtása (kazetta másolás)
Operacja 2: Wykonywanie
cyfrowego montażu programu
(kopiowanie taśmy)
Ellenőrizze, hogy a kamkordert és a videomagnót
megfelelően csatlakoztatta-e, és a videomagnót
felvételi pillanat állj üzemmódba kapcsolta-e. Ha
i.LINK kábelt (DV csatlakozó vezetéket) használ,
az alábbi műveletet nem szükséges végrehajtania.
Ha digitális videókamerát használ, állítsa
a POWER kapcsolót VCR/VTR állásba.
(1) Válassza ki a VIDEO EDIT funkciót
a menüből. A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki a START funkciót,
majd nyomja meg a tárcsát.
(2) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki az EXECUTE
funkciót, majd nyomja meg a tárcsát.
A program jelzés villog. Keresés közben
a SEARCH jelző, vágás közben az EDIT jelző
világít az LCD képernyőn vagy a keresőben.
A másolás befejezése után a PROGRAM jelző
színe világoskék lesz.
A másolás végén a kamkorder és
a videomagnó automatikusan kikapcsol.
Upewnij się, że magnetowid jest podłączony i że
znajduje się on w trybie pauzy w nagrywaniu.
Jeśli używasz przewodu i.LINK (przewodu
połączeniowego DV), możesz nie wykonywać
opisanych poniżej czynności.
Jeśli używasz cyfrowej kamery wideo, przestaw
jej przełącznik POWER w położenie VCR/VTR.
(1)Wybierz wariant VIDEO EDIT. Pokrętłem
SEL/PUSH EXEC wskaż wariant START, po
czym naciśnij pokrętło.
(2)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
EXECUTE, po czym naciśnij pokrętło.
Odszukaj początek pierwszej sceny
w programie, po czym zacznij kopiowanie.
Migać zacznie znacznik programu.
Podczas wyszukiwania na ekranie LCD lub
w wizjerze pojawia się wskaźnik SEARCH,
a podczas kopiowania wskaźnik EDIT.
Po zakończeniu kopiowania kolor wskaźnika
PROGRAM zmienia się na jasnoniebieski.
Po zakończeniu kopiowania kamera
i magnetowid automatycznie się zatrzymują.
A másolás leállítása a vágás közben
Nyomja meg a videóvezérlő gombok közül a x
jelzésűt.
Aby przerwać kopiowanie
Naciśnij przycisk sterowania przesuwem taśmy x.
Kilépés a programozott vágási funkcióból
A másolás végén a kamkorder állj üzemmódba
kapcsol. A kijelző visszakapcsol a VIDEO EDIT
menüre.
A programozott vágási funkcióból a MENU
gombbal léphet ki.
Aby wyłączyć funkcję montażu programu
Po zakończeniu kopiowania kamera zatrzymuje
się. Następnie na wyświetlaczu pojawia się
wariant VIDEO EDIT z systemu menu.
W celu wyłączenia funkcji montażu programu
naciśnij przycisk MENU.
A videomagnóval nem készíthető el a felvétel, ha:
– Nem helyezte be a kazettát.
– A törlésvédő kapcsolón a piros jelzés látható.
– Az IR SETUP kód nem megfelelő. (Ha az IR
funkciót kiválasztotta.)
– Ha a felvételi pillanat állj üzemmódot
kikapcsoló gomb beállítása nem megfelelő. (Ha
az IR funkciót kiválasztotta.)
Na magnetowid nie można nagrywać, jeśli:
– taśma skończyła się,
– języczek ochrony przed zapisem znajduje się
w położeniu, w którym widać czerwony znak,
– nie jest wybrany właściwy kod IR SETUP
(przy wybranym ustawieniu IR),
– wybrany jest niewłaściwy przycisk wyłączania
pauzy w nagrywaniu (przy wybranym
ustawieniu IR).
A NOT READY felirat jelenik meg az LCD
képernyőn, ha:
– Nem állította össze a vágási programot.
– Az i.LINK csatlakoztatási módot választotta ki,
de az i.LINK kábelt (DV csatlakozó vezetéket)
nem csatlakoztatta.
– A csatlakoztatott videomagnót nem kapcsolta
be. (Ha az i.LINK csatlakoztatást beállította.)
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
88
Na ekranie LCD pojawia się napis NOT
READY, jeśli:
– nie został przygotowany program,
– wybrano ustawienie i.LINK, ale nie jest
podłączony przewód i.LINK (przewód
połączeniowy DV),
– wyłączone jest zasilanie podłączonego
magnetowidu (przy wybranym ustawieniu
i.LINK).
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Współpraca z analogowym
sprzętem wideo i komputerem
– funkcja konwersji sygnału
Ha egy számítógépet és egy i.LINK (DV) aljzattal
ellátott analóg készüléket ezen a kamkorderen
keresztül csatlakoztat, a digitális jeleket analóggá
alakíthatja.
(1) Állítsa a kamkorder POWER kapcsolóját VCR
pozícióba.
(2) Válassza ki a DISPLAY funkció LCD
menüben.
beállítását az
(3) Válassza ki az A/V t DV OUT funkció ON
menüben.
beállítását a
(4) Indítsa el a lejátszást az analóg video
készüléken.
(5) Indítsa el a képrögzítési műveleteket
a számítógépen. A számítógépes képrögzítési
műveletek típusa a számítógéptől és az
alkalmazott szoftvertől függ.
A képrögzítési művelet részleteit lásd
a szoftver és a számítógép leírásában.
Kamera pozwala na rejestrowanie obrazu
i dźwięku z analogowego urządzenia wideo,
jeśli jest podłączona do komputera
wyposażonego w gniazdo i.LINK (DV).
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
VCR.
(2)W systemie menu wybierz dla parametru
ustawienie LCD.
DISPLAY z grupy
(3)W systemie menu wybierz dla parametru
ustawienie
A/V t DV OUT z grupy
ON (str. 110).
(4)Włącz odtwarzanie w analogowym
urządzeniu wideo.
(5)Włącz rejestrację w komputerze. Sposób
postępowania zależy od posiadanego
komputera i oprogramowania.
Szczegółowe informacje o rejestrowaniu
obrazów znajdziesz w dokumentacji
komputera i oprogramowania.
AUDIO/VIDEO
Vágás / Montaż
Analóg video készülék és
számítógép használata
– Jel átalakítási funkció
DV
IN/OUT
OUT
S VIDEO
i.LINK
VIDEO
AUDIO
: Jeláramlás iránya/Przepływ sygnału
A kép és a hang rögzítése után
Állítsa le a képrögzítési műveletet
a számítógépen, illetve a lejátszást az analóg
video készüléken.
(nem tartozék)/
(brak w wyposażeniu)
Po zarejestrowaniu obrazu i dźwięku
Przerwij rejestrację przez komputer
i zatrzymaj odtwarzanie w analogowym
urządzeniu wideo.
89
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
89
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Analóg video készülék és
számítógép használata
– Jel átalakítási funkció
Współpraca z analogowym
sprzętem wideo i komputerem
– funkcja konwersji sygnału
Megjegyzések
• Olyan szoftvert kell telepítenie, amelyik képes
videojelek fogadására és továbbítására.
• Az analóg videojelek állapotától függően
előfordulhat, hogy a számítógép nem képes
a képek tökéletes továbbítására, amikor
a kamkorderrel az analóg jeleket digitálissá
alakítja. Az analóg video készülék típusától
függően előfordulhat, hogy a kép zajt vagy
színhibát tartalmaz.
• Ha a videókazetta másolásvédelmi jeleket is
tartalmaz, ezzel a kamkorderrel nem lehet
fogadni a videójeleket.
Uwagi
• Trzeba zainstalować oprogramowanie
umożliwiające wymianę sygnałów wideo.
• W zależności od jakości analogowych
sygnałów wideo, komputer może nie potrafić
prawidłowo zreprodukować obrazów, gdy
za pośrednictwem kamery dokonujesz
zamiany analogowego sygnału wideo na
sygnał cyfrowy. W zależności od
analogowego urządzenia wideo, w obrazie
mogą występować zakłócenia lub
niewłaściwe barwy.
• Jeśli taśma wideo zawiera sygnał ochrony
przed kopiowaniem, nie jest możliwe
nagrywanie ani rejestrowanie sygnału
wyjściowego za pośrednictwem kamery.
90
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
90
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Video vagy tv
műsorok felvétele
Nagrywanie programów
telewizyjnych i wideo
Az A/V csatlakozó kábel használatával
Korzystanie z przewodu
połączeniowego A/V
4
Możesz nagrać taśmę z innego magnetowidu lub
audycję telewizyjną z telewizora. Urządzenie
źródłowe musi posiadać wyjścia wideo / audio.
Użyj kamery jako urządzenia nagrywającego.
(1)Do kamery włóż czystą kasetę (lub kasetę,
której zawartość chcesz zastąpić). Jeśli
nagrywasz z magnetowidu, włóż do niego
nagraną kasetę.
(2)Przestaw przełącznik POWER kamery
w położenie VCR.
(3)W systemie menu wybierz dla parametru
ustawienie LCD
DISPLAY z grupy
(str. 110).
(4)Równocześnie naciśnij na kamerze przycisk
z REC i przycisk znajdujący się na prawo
od niego; zaraz potem naciśnij na kamerze
przycisk X.
(5)Jeśli nagrywasz taśmę z magnetowidu,
naciśnij przycisk N na magnetowidzie
w celu rozpoczęcia odtwarzania. Jeśli
nagrywasz z telewizora, nastaw audycję
telewizyjną.
Na ekranie LCD lub w wizjerze pojawi się
obraz z telewizora albo magnetowidu.
(6)Na początku sceny, od której chcesz
rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk X
na kamerze.
Vágás / Montaż
Egy másik video készülékben lévő kazettáról
vagy egy video/audio kimenettel rendelkező tv
készülék műsoráról felvételt készíthet. Ez
a kamkorder legyen a felvevő készülék.
(1) Helyezzen a kamkorderbe egy üres kazettát
(vagy azt, amelyikre felvenni kíván). Ha
a video készülékben lévő kazettáról készít
felvételt, helyezze a kazettát a készülékbe.
(2) Állítsa a kamkorder POWER kapcsolóját VCR
pozícióba.
(3) Válassza ki a DISPLAY funkció LCD
menüben.
beállítását az
(4) Nyomja meg egyszerre a z REC és a mellette
lévő gombot a kamkorderen, majd rögtön
ezután a X gombot.
(5) Ha a video készülékben lévő kazettáról készít
felvételt, indítsa el a lejátszást a N gombbal.
Ha tv műsort kíván felvenni, válassza ki
a megfelelő programhelyet. A tv vagy
a videomagnó műsora megjelenik az LCD
képernyőn vagy a keresőben.
(6)Nyomja meg a kamkorder X gombját annál
a jelenetnél, amelyikkel a felvételt indítani
kívánja.
PAUSE
REC
OUT
S VIDEO
AUDIO / VIDEO
VIDEO
AUDIO
: Jeláramlás iránya/Przepływ sygnału
Ha a másolást befejezte
Po zakończeniu nagrywania
Nyomja meg a x gombot a kamkorderen és
a videomagnón.
Naciśnij przycisk x na kamerze i na magnetowidzie.
Posługiwanie się pilotem
A távvezérlő használata
A 4. lépésben nyomja meg egyszerre a z REC és
a MARK gombot, majd rögtön azután a X gombot.
A 6. lépésben nyomja meg a X gombot annál
a jelenetnél, ahol a felvételt indítani kívánja.
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
91
Kiedy wykonujesz czynność 4, równocześnie
naciśnij przycisk z REC i MARK, a zaraz
potem przycisk X. Kiedy wykonujesz czynność
6, na początku sceny, od której chcesz
rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk X.
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
91
Video vagy tv műsorok felvétele
Megjegyzés a távvezérlőhöz
Ez a kamkorder a "VTR 2" távvezérlő üzemmód
vezérlőjeleit érzékeli. A távvezérlő üzemmódok
(1, 2 vagy 3) arra szolgálnak, hogy a téves
működtetés elkerülése érdekében ezt
a kamkordert megkülönböztessék a többi egyéb
Sony VTR (videomagnó) berendezéstől. Ha Ön
a kamkorder mellett egy Sony videomagnót is
"VTR 2" üzemmódban kíván működtetni, akkor
javasoljuk egy másik távvezérlő üzemmód
alkalmazását, vagy a videomagnó
távérzékelőjének egy fekete kartonnal történő
letakarását.
Ha a videomagnó mono hangú
A videó kimenethez az A/V csatlakozó vezeték
sárga csatlakozó dugóját, a hangfrekvenciás
aljzatokhoz pedig a fehér vagy a piros csatlakozó
dugót kell csatlakoztatni a tv készüléken vagy
a videomagnón. Ha a fehér csatlakozó dugót
csatlakoztatja a bal, ha a piros csatlakozó dugót
csatlakoztatja, a jobb csatorna műsorát veheti fel.
A jobb képminőség érdekében
a csatlakoztatást egy S video kábellel
(nem tartozék) hajtsa végre
Ha ezt a csatlakoztatási módot alkalmazza, az
A/V csatlakozó vezeték sárga (kép) csatlakozó
dugóját nem szükséges csatlakoztatni.
Csatlakoztassa az S video csatlakozó kábel (nem
tartozék) egyik végét a kamkorder, a másik végét
pedig a videomagnó S video aljzatához.
Ez a csatlakoztatás jobb minőségű DV képet
biztosít.
Nagrywanie programów
telewizyjnych i wideo
Uwaga dotycząca pilota
Kamera pracuje w trybie sterowania VTR 2.
Tryby sterowania 1, 2 i 3 są używane do
odróżnienia kamery od innych magnetowidów
Sony i zapobiegają niewłaściwemu działaniu
pilota. Jeśli używasz innego magnetowidu
Sony, który pracuje w trybie sterowania VTR 2,
zalecamy zmianę trybu sterowania lub
zakrycie czujnika magnetowidu czarnym
papierem.
Jeśli posiadasz monofoniczny magnetowid
Podłącz żółty wtyk przewodu połączeniowego
A/V do gniazda wyjścia wizji, a biały lub
czerwony wtyk do gniazda wyjścia fonii
magnetowidu lub telewizora. Jeśli podłączysz
biały wtyk, nagrywany będzie lewy kanał
dźwięku. Po podłączeniu czerwonego wtyku
nagrywany będzie prawy kanał dźwięku.
Jeśli telewizor jest wyposażony w gniazdo
S video
Aby uzyskać wysoką jakość obrazu, użyj do
połączenia przewodu S video (brak
w wyposażeniu).
Przy takim połączeniu nie musisz podłączać
żółtego wtyku (wizji) przewodu
połączeniowego A/V.
Podłącz przewód S video (brak
w wyposażeniu) do gniazda S video kamery
i magnetowidu.
Takie połączenie zapewnia wyższą jakość
obrazu w formacie DV.
92
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
92
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Nagrywanie programów
telewizyjnych i wideo
Az i.LINK kábel (DV csatlakozó kábel)
használatával
Korzystanie z przewodu i.LINK
(przewodu połączeniowego DV)
Csatlakoztassa a kamkorder DV IN/OUT aljzatát
a DV berendezés DV IN/OUT aljzatához egy
i.LINK kábellel (DV csatlakozó vezetékkel) (nem
tartozék). A digitális-digitális csatlakoztatás
esetében a kép- és a hangjelek digitális úton
továbbítódnak, így kiváló minőségű felvételt
tesznek lehetővé.
(1) Helyezzen a kamkorderbe egy üres kazettát
(vagy azt, amelyikre felvenni kíván). Ha
a video készülékben lévő kazettáról készít
felvételt, helyezze a kazettát a készülékbe.
(2) Állítsa a kamkorder POWER kapcsolóját VCR
pozícióba.
(3) Válassza ki a DISPLAY funkció LCD
menüben.
beállítását az
(4) Nyomja meg egyszerre a z REC és a mellette
lévő gombot a kamkorderen, majd rögtön
ezután a X gombot.
(5) Ha a video készülékben lévő kazettáról készít
felvételt, indítsa el a lejátszást a N gombbal.
Ha tv műsort kíván felvenni, válassza ki
a megfelelő programhelyet. A tv vagy
a videomagnó műsora megjelenik az LCD
képernyőn és a keresőben.
(6) Nyomja meg a kamkorder X gombját annál a
jelenetnél, amelyikkel a felvételt indítani
kívánja.
Podłącz przewód i.LINK (przewód
połączeniowy DV, brak w wyposażeniu) do
gniazda DV IN/OUT i do gniazda DV IN/
OUT urządzenia DV. Cyfrowe połączenie
umożliwia przesyłanie sygnałów wizji i fonii
w postaci cyfrowej i zapewnia wysoką jakość
montażu.
(1)Do kamery włóż czystą kasetę (lub kasetę,
której zawartość chcesz zastąpić). Włóż do
magnetowidu nagraną kasetę.
(2)Przestaw przełącznik POWER kamery
w położenie VCR.
(3)W systemie menu wybierz dla parametru
ustawienie LCD
DISPLAY z grupy
(str. 110).
(4)Równocześnie naciśnij na kamerze przycisk
z REC i przycisk znajdujący się na prawo
od niego; zaraz potem naciśnij na kamerze
przycisk X.
(5)W celu rozpoczęcia odtwarzania naciśnij
przycisk N na podłączonym magnetowidzie.
Na ekranie LCD lub w wizjerze pojawi się
obraz, który ma być nagrany.
(6)Na początku sceny, od której chcesz rozpocząć
nagrywanie, naciśnij przycisk X na kamerze.
Vágás / Montaż
Video vagy tv műsorok felvétele
4
PAUSE
REC
DV
S VIDEO
LANC
DV IN/OUT
DV OUT
(není přiložen)/
(brak w wyposażeniu)
: Jeláramlás iránya/Przepływ sygnału
Ha a másolást befejezte
Po zakończeniu nagrywania
Nyomja meg a x gombot a kamkorderen és
a videomagnón.
Naciśnij przycisk x na kamerze i na magnetowidzie.
Posługiwanie się pilotem
A távvezérlő használata
A 4. lépésben nyomja meg egyszerre a z REC és
a MARK gombot, majd rögtön azután a X gombot.
A 6. lépésben nyomja meg a X gombot annál
a jelenetnél, ahol a felvételt indítani kívánja.
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
93
Kiedy wykonujesz czynność 4, równocześnie
naciśnij przycisk z REC i MARK, a zaraz
potem przycisk X. Kiedy wykonujesz czynność
6, na początku sceny, od której chcesz
rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk X.
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
93
Video vagy tv műsorok felvétele
Megjegyzés a távvezérlőhöz
Ez a kamkorder a "VTR 2" távvezérlő üzemmód
vezérlőjeleit érzékeli. A távvezérlő üzemmódok
(1, 2 vagy 3) arra szolgálnak, hogy a téves
működtetés elkerülése érdekében ezt
a kamkordert megkülönböztessék a többi egyéb
Sony VTR (videomagnó) berendezéstől. Ha Ön
a kamkorder mellett egy Sony videomagnót is
"VTR 2" üzemmódban kíván működtetni, akkor
javasoljuk egy másik távvezérlő üzemmód
alkalmazását, vagy a videomagnó
távérzékelőjének egy fekete kartonnal történő
letakarását.
Az i.LINK kábellel (DV csatlakozó vezetékkel)
csak egy videomagnót csatlakoztathat.
Digitális vágás közben
A kijelzés színe változhat.
Ez azonban a felvett kép minőségét nem
befolyásolja.
Ha a befagyasztott képet veszi fel a DV IN/OUT
csatlakozón keresztül
A felvett kép gyengébb minőségű lesz. Ha a képet
ezzel a kamkorderrel játssza le, a kép remeghet.
Felvétel előtt
A DISPLAY gombbal ellenőrizze, hogy a DV IN
kijelzés megjelenik-e az LCD képernyőn vagy
a keresőben. A DV IN jelzés mindkét készüléken
megjelenhet.
Nagrywanie programów
telewizyjnych i wideo
Uwaga dotycząca pilota
Kamera pracuje w trybie sterowania VTR 2.
Tryby sterowania 1, 2 i 3 są używane do
odróżnienia kamery od innych magnetowidów
Sony i zapobiegają niewłaściwemu działaniu
pilota. Jeśli używasz innego magnetowidu
Sony, który pracuje w trybie sterowania VTR 2,
zalecamy zmianę trybu sterowania lub
zakrycie czujnika magnetowidu czarnym
papierem.
Korzystając z przewodu i.LINK (przewodu
połączeniowego DV), można podłączyć
tylko jeden magnetowid.
Kiedy kopiujesz obraz w postaci cyfrowej
Barwy na wyświetlaczu mogą być niejednolite.
Nie wpływa to jednak na kopiowany obraz.
Jeśli przez gniazdo DV IN/OUT nagrywasz
obraz widoczny w czasie pauzy
w odtwarzaniu
W nagranym obrazie pojawiają się zakłócenia.
Jeśli odtworzysz obraz w tej kamerze, może on
drgać.
Przed nagrywaniem
Upewnij się, że na ekranie LCD lub w wizjerze
widać wskaźnik DV IN. Wskaźnik DV IN
może się pojawić na obu urządzeniach.
94
073-094 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
94
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Jelenet beszúrása egy
video-magnóról
– beszúró vágás
Wstawianie sceny
z magnetowidu
– montaż wstawki
A megfelelő kezdő- és végpont kijelölésével egy
korábban rögzített jelenet helyére felvehet egy új
jelenetet a videomagnóról. Ezt a műveletet
a távvezérlővel kell végrehajtani.
A csatlakoztatás módja megegyezik a 91-93.
oldalon leírt módszerrel.
Helyezze a beszúrni kívánt jelenetet tartalmazó
kazettát a videomagnóba.
Wskazując punkt początkowy i końcowy,
można wstawić nową scenę z magnetowidu na
nagraną wcześniej taśmę. Do wykonania tej
czynności użyj pilota. Połączenia wykonuje się
zgodnie z opisem na stronie 91 lub 93.
Do magnetowidu włóż kasetę zawierającą
żądaną scenę.
[a]
[A]
Vágás / Montaż
[b]
[c]
[B]
[C]
[A]: A beszúrni kívánt jelenetet tartalmazó
kazetta
[B]: Műsor a vágás előtt
[C]: Műsor a vágás után
[A]:
[B]:
[C]:
Taśma zawierająca scenę, która ma być
nałożona
Taśma przed montażem
Taśma po montażu
95
095-109 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
95
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Jelenet beszúrása egy
videomagnóról – beszúró vágás
Wstawianie sceny z magnetowidu
– montaż wstawki
(1) Állítsa a POWER kapcsolót VCR pozícióba
a kamkorderen.
(2) A videomagnóban lévő kazettán keresse meg
a beszúrandó jelenet kezdőpontját [a] és
kapcsolja a videomagnót pillanat állj
üzemmódba a X gombbal.
(3) A m vagy a M gombbal keresse meg
a felülmásolni kívánt jelenet végét [c]
a kamkorderen. Kapcsolja a kamkordert
pillanat állj üzemmódba a X gombbal.
(4) Nyomja meg a ZERO SET MEMORY gombot
a távvezérlőn. A ZERO SET MEMORY kijelzés
villog és a felülmásolandó jelenet végpontját
a készülék a memóriában tárolja.
A szalagszámlálón a "0:00:00" kijelzés látható.
(5) Keresse meg a felülmásolni kívánt jelenet
elejét [b] a kamkorderen a m gombbal, és
nyomja meg egyszerre a Poté současně
stiskněte tlačítko z REC és tőle a jobbra eső
gombot.
(6) A felülmásolás megkezdéséhez nyomja meg
a X gombot először a videomagnón, majd
néhány másodperc múlva a X gombot
kamkorderen.
A szalagszámláló zéró értékének közelében az
új műsor felvétele automatikusan kikapcsol.
A kamkorder automatikusan állj üzemmódba
kapcsol.
(1) Przestaw przełącznik POWER na kamerze
w położenie VCR.
(2) W podłączonym magnetowidzie odszukaj miejsce
bezpośrednio poprzedzające początek
wstawianej sceny [a] i naciśnij przycisk X, aby
przełączyć magnetowid w tryb przerwy
w odtwarzaniu.
(3) W kamerze odszukaj przyciskiem m lub M
miejsce, w którym ma się zakończyć wstawianie
sceny [c]. Następnie naciśnij przycisk X, aby
włączyć tryb przerwy w odtwarzaniu.
(4) Naciśnij przycisk ZERO SET MEMORY na
pilocie. Migać zacznie wskaźnik ZERO SET
MEMORY, a w pamięci zostanie umieszczone
miejsce, w którym ma się zakończyć wstawianie
sceny. Licznik taśmy wskaże „0:00:00".
(5) Przyciskiem m odszukaj miejsce, od którego ma
się rozpocząć wstawianie sceny [b]. Następnie
równocześnie naciśnij przycisk z REC i przycisk
znajdujący się na prawo od niego.
(6) W celu rozpoczęcia wstawiania nowej sceny
naciśnij przycisk X na magnetowidzie, a po kilku
sekundach naciśnij przycisk X na kamerze.
Wstawianie automatycznie kończy się w pobliżu
miejsca wyzerowania licznika. Kamera
automatycznie powraca do trybu pauzy
w nagrywaniu.
5
REC
0:00:00
ZERO SET
MEMORY
1
K
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
ZERO SET
MEMORY
POWER
VCR
4
A végpont helyének módosítása
Aby zmienić punkt końcowy sceny
Az 5. lépés után a ZERO SET MEMORY gombbal
kapcsolja ki a ZERO SET MEMORY kijelzést és
ismételje meg a műveletet a 3. lépéstől kezdve.
Po wykonaniu czynności 5 ponownie naciśnij
przycisk ZERO SET MEMORY, aby znikł
wskaźnik ZERO SET MEMORY. Następnie
cofnij się do czynności 3.
A távvezérlő használata
Az 5. lépésben nyomja meg egyszerre a zREC és
a MARK gombot, majd rögtön azután a X
gombot. A 6. lépésben nyomja meg a X gombot
annál a jelenetnél, ahol a felvételt indítani
kívánja.
Posługiwanie się pilotem
Kiedy wykonujesz czynność 5 równocześnie
naciśnij przyciski z REC i MARK, a zaraz
potem przycisk X. Kiedy wykonujesz czynność
6, na początku sceny, od której chcesz
rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk X.
96
095-109 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
96
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Wstawianie sceny z magnetowidu
– montaż wstawki
Megjegyzés
A beszúrás kezdő és végpontja közötti szakaszon
lévő műsor kép- és hanganyaga az új műsor
felvételekor törlődik.
Uwaga
Wstawienie nowej sceny powoduje skasowanie
obrazu i dźwięku nagranych dotąd między
punktem początkowym a końcowym.
Megjegyzés a távvezérlőhöz
Ez a kamkorder a "VTR 2" távvezérlő üzemmód
vezérlőjeleit érzékeli. A távvezérlő üzemmódok
(1, 2 vagy 3) arra szolgálnak, hogy a téves
működtetés elkerülése érdekében ezt
a kamkordert megkülönböztessék a többi egyéb
Sony VTR (videomagnó) berendezéstől. Ha Ön
a kamkorder mellett egy Sony videomagnót is
"VTR 2" üzemmódban kíván működtetni, akkor
javasoljuk egy másik távvezérlő üzemmód
alkalmazását, vagy a videomagnó
távérzékelőjének egy fekete kartonnal történő
letakarását.
Uwaga dotycząca pilota
Kamera pracuje w trybie sterowania VTR 2.
Tryby sterowania 1, 2 i 3 są używane do
odróżnienia kamery od innych magnetowidów
Sony i zapobiegają niewłaściwemu działaniu
pilota. Jeśli używasz innego magnetowidu
Sony, który pracuje w trybie sterowania VTR 2,
zalecamy zmianę trybu sterowania lub
zakrycie czujnika magnetowidu czarnym
papierem.
Ha egy másik kamkorderrel (beleértve egy
másik DCR-PC110E kamkordert is) felvett
jelenetet kíván beszúrni
A kép és a hang a torzulhat. Javasoljuk, hogy csak
az ezzel a kamkorderrel felvett kazettáról
válassza ki a beszúrni kívánt jelenetet.
A beszúrt jelenet lejátszása közben
A beszúrt jelenet utolsó képkockái torzulhatnak.
Ez nem hibajelenség.
LP üzemmódban a beszúrt jelenet első és utolsó
képkockái (a hanggal együtt) torzulhatnak.
Jelenet beszúrása a végpont kijelölése nélkül
Hagyja ki a 3. és a 4. lépést. Ahol a beszúrást be
kívánja fejezni, nyomja meg a x gombot.
Jeśli wstawianie sceny odbywa się na taśmę
nagraną w innej kamerze (w tym w innym
egzemplazu DCR-PC110E)
W obrazie i dźwięku mogą występować
zniekształcenia. Zalecamy wstawianie scen na
taśmę nagraną we własnej kamerze.
Vágás / Montaż
Jelenet beszúrása egy
videomagnóról – beszúró vágás
Podczas odtwarzania wstawionego obrazu
Na końcu wstawionej sceny mogą występować
zniekształcenia obrazu i dźwięku. Nie oznacza
to usterki.
W trybie LP mogą występować zniekształcenia
obrazu i dźwięku w punkcie początkowym
i końcowym.
Aby wstawić scenę bez określania jej punktu
końcowego
Pomiń czynności 3 i 4. Aby zakończyć
wstawianie, naciśnij przycisk x.
97
095-109 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
97
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Utóhangosítás
Dogrywanie dźwięku
Ha egy külső hangfrekvenciás berendezést vagy
mikrofont csatlakoztat a kamkorderhez, ez
eredeti hangot egy utólagosan felvett hanggal
egészítheti ki. Ha egy külső hangfrekvenciás
berendezést csatlakoztat, kijelölheti a szalagon az
utóhangosítás kezdő- és végpontját. Az eredeti
hang nem törlődik.
Ezt a műveletet a távvezérlővel lehet
végrehajtani.
Podłączając sprzęt audio lub mikrofon można
nagrać dodatkowy dźwięk, uzupełniający
oryginalny dźwięk na taśmie. Jeśli podłączasz
sprzęt audio, możesz dodać dźwięk do nagranej
taśmy, wskazując punkty początkowe i końcowe.
Oryginalny dźwięk nie zostanie skasowany.
Do wykonania tej czynności użyj pilota.
Külső mikrofon csatlakoztatása
a MIC aljzathoz
Podłączanie mikrofonu do
gniazda MIC
MIC
(PLUG IN
POWER)
: Jeláramlás iránya/
Przepływ sygnału
Mikrofon (nem tartozék)/
Mikrofon (brak w wyposażeniu)
Ha a kamkordert az AUDIO/VIDEO aljzaton
keresztül egy tv készülékhez csatlakoztatja,
a felvett képet és a hangot ellenőrizheti. A felvett
hang a kamkorder hangszóróján keresztül nem
hallható. Használja a tv hangszóróját, vagy egy
fejhallgatót.
Külső mikrofon csatlakoztatása az
intelligens tartozék foglalathoz
Nagrany obraz i dźwięk można sprawdzić,
podłączając kamerę do gniazd AUDIO/
VIDEO telewizora.
Nagrywanego dźwięku nie słychać z głośnika.
Do jego kontroli używaj telewizora albo
słuchawek.
Podłączanie mikrofonu do
inteligentnego gniazda
akcesoriów
Intelligens tartozék csatlakozó/
Inteligentne gniazdo akcesoriów
Mikrofon (nem tartozék)/
Mikrofon (brak w wyposażeniu)
98
095-109 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
98
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Dogrywanie dźwięku
Utóhangosítás
Podłączanie przewodu
połączeniowego A/V do gniazda
AUDIO/VIDEO
Az A/V csatlakozó vezeték
csatlakoztatása az AUDIO/
VIDEO aljzathoz
Audio berendezés/
Sprzęt audio
LINE OUT
L
R
AUDIO L
AUDIO R
AUDIO/VIDEO
A sárga (kép)
dugót nem kell csatlakoztatni/
Vágás / Montaż
Nie podłączaj żółtego wtyku (wizji).
: Jeláramlás iránya/Przepływ sygnału
Utóhangosítás a beépített
mikrofonnal
Dogrywanie przez wbudowany
mikrofon
Csatlakoztatásra nincs szükség.
Nie trzeba wykonywać żadnych połączeń.
Megjegyzés
Ha a beépített mikrofonnal vagy az AUDIO/
VIDEO aljzaton keresztül végzi az
utóhangosítást, a kép nem jelenik meg az S videó
vagy az AUDIO/VIDEO aljzaton. A felvett képet
az LCD képernyőn vagy a keresőben, a felvett
hangot pedig a fejhallgatón keresztül
ellenőrizheti.
Uwaga
Jeśli dogrywanie odbywa się z użyciem gniazda
AUDIO/VIDEO albo wbudowanego mikrofonu,
to przez gniazdo S video ani AUDIO/VIDEO
nie jest odtwarzany obraz. Nagrany obraz
sprawdzaj na ekranie LCD lub w wizjerze,
a nagrywany dźwięk – w słuchawkach.
Ha az összes lehetséges csatlakoztatást
végrehajtotta
A lehetséges utóhangosítási műsorforrások között
az alábbi elsőbbségi sorrend áll fenn:
• MIC (PLUG IN POWER) aljzat
• Intelligens tartozék csatlakozó
• AUDIO/VIDEO aljzat
• Beépített mikrofon
Jeśli wykorzystasz wszystkie możliwości
połączeń
Wejście audio, z którego pochodzi nagrywany
sygnał, jest wybierane zgodnie z następującą
hierarchią:
•Gniazdo MIC (PLUG IN POWER)
•Inteligentne gniazdo akcesoriów
•Gniazdo AUDIO/VIDEO
•Wbudowany mikrofon
99
095-109 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
99
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Utóhangosítás
Dogrywanie dźwięku
Az utóhangosítás lépései
A korábban leírt csatlakoztatási módok egyikét
követve csatlakoztassa a kívánt audio
berendezést vagy mikrofont a kamkorderhez.
Ezután kövesse az alábbi eljárást.
(1) Helyezze a kamkorderbe az utóhangosítandó
műsort tartalmazó kazettát.
(2) Állítsa a kamkorder POWER kapcsolóját VCR
pozícióba.
(3) A N gombbal keresse meg az
utóhangosítandó szakasz kezdőpontját
a kamkorderben lévő kazettán. Amikor
a kezdőpontot megtalálta, a X gombbal
kapcsolja a kamkordert pillanat állj
üzemmódba.
(4) Nyomja meg az AUDIO DUB gombot
a távvezérlőn. A zöld X kijelzés megjelenik
az LCD képernyőn vagy a keresőben.
(5) A kamkorder vagy a távvezérlő X gombjának
megnyomásával egyidőben indítsa el
a lejátszást a hangfrekvenciás műsorforráson.
Az új hangot a 2. sztereó sávra (ST2) veszi fel
a készülék. Az új hang felvétele közben a
kijelzés jelenik meg az LCD képernyőn vagy
a keresőben.
(6) Nyomja meg a x gombot azon a ponton, ahol
az utóhangosítást szeretné leállítani.
Dodawanie dźwięku na nagraną
taśmę
Wybierz jeden z opisanych wcześniej
sposobów połączeń i podłącz do kamery
sprzęt audio albo mikrofon. Następnie
wykonaj opisane tu czynności.
(1)Włóż do kamery nagraną taśmę.
(2)Przestaw przełącznik POWER kamery
w położenie VCR.
(3)Przyciskiem N na pilocie odszukaj
miejsce, od którego ma się zacząć
nagrywanie. Następnie naciśnij w tym
miejscu przycisk X, aby przełączyć kamerę
w tryb pauzy w odtwarzaniu.
(4)Naciśnij przycisk AUDIO DUB na pilocie.
Na ekranie LCD lub w wizjerze pojawi się
X.
zielony wskaźnik
(5)Naciśnij przycisk X na pilocie lub na
kamerze, a równocześnie zacznij
odtwarzanie dźwięku, który chcesz nagrać.
Nowy dźwięk jest nagrywany na ścieżce
stereo 2 (ST2). W czasie nagrywania
nowego dźwięku, na ekranie LCD lub
.
w wizjerze widać czerwony wskaźnik
(6)W miejscu, w którym chcesz zakończyć
nagrywanie, naciśnij przycisk x na pilocie
lub na kamerze.
AUDIO DUB
100
095-109 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
100
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Utóhangosítás
Dogrywanie dźwięku
Az utólag felvett hang
ellenőrzése
Kontrolowanie nowo
nagranego dźwięku
A hang lejátszása
Odtwarzanie dźwięku
Az AUDIO MIX menüben állítsa be a balanszot
az eredeti (ST1) és az új (ST2) hang között
(110. oldal).
Wyreguluj balans między oryginalnym
dźwiękiem (ST1) a nowym dźwiękiem (ST2),
wybierając parametr AUDIO MIX w systemie
menu (str. 110).
V CR S E T
H i F i SOUND
A UD I O M I X
A / VcD V OU T ST1
NT SC PB
R E T URN
ST2
[ ME NU ] : E ND
Megjegyzések
• A 16 bites üzemmódban (32 kHz, 44,1 kHz vagy
48 kHz) (115. o.) felvett műsort nem lehet
utóhangosítani.
• Az LP üzemmódban felvett műsort nem lehet
utóhangosítani (115. o.).
• A DV IN/OUT aljzaton keresztül az
utóhangosítás nem hajtható végre.
• A szalag üres (műsor nélküli) részére nem lehet
felvenni az új hangot.
Ha egy i.LINK (DV) csatlakozó vezetéket
csatlakoztatott a kamkorderhez
Az utóhangosítás nem hajtható végre.
Javasoljuk, hogy csak az ezzel a kamkorderrel
felvett műsort utóhangosítsa
Egy másik kamkorderrel (beleértve a DCRPC110E típust is) felvett műsor utóhangosításakor
a hangminőség gyengülhet.
Ha a kazetta törlésvédő kapcsolóját
bekapcsolta
Az utóhangosítás nem hajtható végre. Kapcsolja
ki a törlésvédelmet.
Az utóhangosítás végpontjának pontosabb
kijelölése
Indítsa el a lejátszást, majd nyomja meg a ZERO
SET MEMORY gombot a távvezérlőn az
utóhangosítás kívánt végpontjának elérésekor.
Hajtsa végre a felvételkészítés 3-5. lépéseit.
A hang felvétele automatikusan kikapcsol annál
a pontnál, ahol a ZERO SET MEMORY gombot
megnyomta.
095-109 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
101
Po pięciu minutach od odłączenia źródła zasilania
lub wyjęcia akumulatora przywracane jest
ustawienie parametru AUDIO MIX, przy którym
jest odtwarzany tylko dźwięk oryginalny (ST1).
Takie ustawienie jest też wybrane fabrycznie.
Vágás / Montaż
A kamkorder kikapcsolása után öt perccel az
AUDIO MIX funkció visszakapcsol az eredeti
hangra (ST1). A gyári beállítás az eredeti hang.
Uwagi
•Nowego dźwięku nie można nagrać na taśmie
nagranej wcześniej w trybie 16-bitowym
(32 kHz, 44,1 kHz lub 48 kHz) (str. 115).
•Nowego dźwięku nie można nagrać na
taśmie nagranej wcześniej w trybie LP.
•Dźwięku nie można dodawać przez gniazdo
DV IN/OUT.
•Dźwięku nie można dodawać na nienagranym
fragmencie taśmy.
Jeśli do kamery jest podłączony przewód
i.LINK (przewód połączeniowy DV) (brak
w wyposażeniu)
Nie można dodać dźwięku do nagranej taśmy.
Zalecamy dogrywanie dźwięku na taśmę
nagraną w kamerze
Jeśli dodasz nowy dźwięk na taśmę nagraną w innej
kamerze (w tym w innym egzemplarzu kamery
DCR-PC110E), jakość dźwięku może się obniżyć.
Jeśli przełącznik ochrony przed zapisem
znajduje się w położeniu
uniemożliwiającym zapis
Nie można użyć funkcji dogrywania dźwięku. W celu
wyłączenia ochrony przed zapisem przestaw języczek.
Aby dokładniej dodać nowy dźwięk
W miejscu, w którym chcesz zakończyć nagrywanie,
naciśnij przycisk ZERO SET MEMORY na pilocie.
Wykonaj czynności 3 do 5. Nagrywanie zakończy
się automatycznie w miejscu naciśnięcia przycisku
101
ZERO SET MEMORY.
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Feliratozás
Nakładanie tytułu
Ha kazettamemóriával rendelkező
kazettát használ, a kívánt feliratot
felvételkészítés közben, vagy felvétel után
is felveheti a szalagra. Lejátszáskor
a felirat a bekapcsolási ponttól számított
öt másodpercig látható.
Nyolc gyárilag beállított és két egyénileg
elkészített felirat közül választhat (106. oldal).
Kiválaszthatja a felirat színét, méretét és
pozícióját is.
Jeśli używasz taśmy wyposażonej
w pamięć, możesz nałożyć tytuł
w czasie nagrywania lub później. Kiedy
odtwarzasz taśmę, tytuł jest
wyświetlany przez pięć sekund od
miejsca, w którym został nałożony.
Do wyboru jest osiem fabrycznie
zaprogramowanych tytułów i dwa własne
(str. 106). Można też wybrać kolor, położenie
i wielkość tytułu.
VACATION
(1) CAMERA, lejátszás, pillanat állj üzemmódban
nyomja meg a TITLE gombot a feliratozási
menü bekapcsolásához.
(2) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával válassza
ikont, majd nyomja meg a tárcsát.
ki a
(3) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával válassza
ki a kívánt feliratot, majd nyomja meg
a tárcsát. A felirat villog.
(4) Ha szükséges, válassza ki a felirat színét,
méretét és pozícióját.
1 A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával
válassza ki a COLOUR, SIZE vagy
POSITION menüpontot, majd nyomja meg
a tárcsát. A beállító menü megjelenik.
2 A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával
válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
3 Az 1 és 2 lépés megismétlésével hajtsa
végre az összes kívánt beállítást.
(5) A beállítások végrehajtása után nyomja meg
újból a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Lejátszás vagy felvétel közben, illetve pillanat
állj üzemmódban:
A TITLE SAVE kijelzés öt másodpercig
megjelenik a képernyőn, és ezzel a felirat
beállítása megtörtént.
Készenléti üzemmódban:
A TITLE kijelzés megjelenik. Amikor
a START/STOP gombbal elindítja a felvételt,
a TITLE SAVE kijelzés öt másodpercig
megjelenik a képernyőn, és ezzel a felirat
beállítása megtörtént.
102
095-109 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
102
(1)W trybie czuwania, nagrywania,
odtwarzania lub przerwy w odtwarzaniu
naciśnij przycisk TITLE w celu wyświetlenia
menu tytułów.
(2)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
, po czym naciśnij pokrętło.
(3)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż żądany
tytuł, po czym naciśnij pokrętło. Tytuł
zacznie migać.
(4)W razie potrzeby zmień kolor, wielkość lub
położenie tytułu.
1 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż
wariant COLOUR, SIZE lub POSITION,
po czym naciśnij pokrętło. Pojawi się
wybrany wariant.
2 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż
żądane ustawienie, po czym naciśnij
pokrętło.
3 Powtarzaj czynności 1 i 2, aż tytuł
przyjmie żądany wygląd.
(5)Ponownie naciśnij pokrętło SEL/PUSH
EXEC, aby zakończyć wybieranie ustawień.
W trybie nagrywania, odtwarzania lub
przerwy w odtwarzaniu:
Na ekranie na pięć sekund pojawi się
wskaźnik „TITLE SAVE”, a tytuł zostanie
umieszczony w pamięci.
W trybie czuwania:
Pojawi się wskaźnik „TITLE”. Kiedy
naciśniesz przycisk START/STOP w celu
rozpoczęcia nagrywania, na ekranie na pięć
sekund pojawi się wskaźnik „TITLE
SAVE”, a tytuł zostanie umieszczony
w pamięci.
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Feliratozás
Nakładanie tytułu
1
TITLE
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
[ T I T L E ] : E ND
2
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
[ T I T L E ] : E ND
3
S I ZE
SMA L L
S I ZE
T I TLE
VACATION
[ E X E C ] : S A V E [ T I T L E ] : E ND
T I TLE
Vágás / Montaż
4
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
L A RGE
VACATION
VACATION
[ E X E C ] : S A V E [ T I T L E ] : E ND
Ha törlésvédett kazettát helyez a kamkorderbe
A felirat nem kapcsolható be és nem törölhető.
Kapcsolja a törlésvédő kapcsolót abba
a pozícióba, amelyben a piros jelzés nem látható.
Jeśli przestawisz przełącznik ochrony przed
zapisem w położenie uniemożliwiające zapis
Nie można nałożyć ani skasować tytułu.
Przestaw przełącznik, aby usunąć blokadę.
Ha az egyéni feliratot kívánja használni
Ha az egyéni feliratot kívánja használni,
ikont.
a 2. lépésben válassza ki a
Aby skorzystać z własnego tytułu
Jeśli chcesz użyć własnego tytułu, wykonując
.
czynność 2 wybierz wariant
Ha a kazettán üres rész van
Az üres részen a felirat nem kapcsolható be.
Jeśli taśma zawiera nienagrany fragment
Na fragment ten nie można nałożyć tytułu.
Ha a felvételek között üres rész van
A felirat nem minden esetben jelenik meg
megfelelően.
Jeśli między nagraniami na taśmie występują
nienagrane fragmenty
Tytuł może nie być wyświetlany właściwie.
A kamkorderrel elkészített feliratok
• A feliratokat csak az index feliratozási
funkcióval felszerelt DV
videóberendezéssel lehet megjeleníteni.
• Ha egy másik készülékkel próbál meg keresni
a feliratozott kazettán, a készülék index-jelként
érzékelheti a felirat bekapcsolási pontját.
Tytuły nałożone za pomocą kamery
•Można je wyświetlać tylko przy użyciu
,
sprzętu wideo o formacie DV
wyposażonego w funkcję indeksowego
generatora napisów.
•Podczas przeszukiwania nagrania w innym
urządzeniu wideo, miejsce nałożenia tytułu
może zostać rozpoznane jako sygnał indeksowy.
Ha a kazettán túl sok index-jel található
Előfordulhat, hogy a feliratot nem lehet felvenni,
mert a memória megtelik. Ilyen esetben törölje
a felesleges adatokat.
095-109 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
103
Jeśli taśma zawiera zbyt wiele sygnałów
indeksowych
Nałożenie tytułu może się okazać niemożliwe
ze względu na przepełnienie pamięci. W takim
103
przypadku skasuj niepotrzebne dane.
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Feliratozás
Nakładanie tytułu
A feliratok kikapcsolása
Válassza ki a TITLE DSPL funkció OFF beállítását
a menüben (110. o.).
Jeśli nie chcesz wyświetlać tytułów
W systemie menu wybierz dla parametru
TITLE DSPL ustawienie OFF (str. 110).
A feliratok beállítása
• A szín beállító menüben az alábbi méretek
közül választhat:
WHITE (fehér) y YELLOW (sárga) y
VIOLET (ibolya) y RED (piros) y
CYAN (kékeszöld) y GREEN (zöld) y
BLUE (kék)
• A méret beállító menüben az alábbi méretek
közül választhat:
SMALL (kicsi) y LARGE (nagy)
LARGE méret esetében nem írható be 13 vagy
annál több karakter. Ha 12-nél több karaktert ír
be, a kamkorder automatikusan SMALL
méretre kapcsol.
• Ha a SMALL felirat méretet választotta ki,
kilenc pozíció közül választhat.
Ha a LARGE felirat méretet választotta ki, nyolc
pozíció közül választhat.
Ustawienia tytułów
• Kolor tytułu można zmieniać następująco:
WHITE (biały) y YELLOW (żółty) y
VIOLET (fioletowy) y RED (czerwony) y
CYAN (szmaragdowy) y GREEN (zielony)
y BLUE (niebieski)
• Wielkość tytułu można zmieniać
następująco:
SMALL (mały) y LARGE (duży)
Przy wybranym ustawieniu LARGE nie
można wprowadzić więcej niż 12 znaków. Po
wprowadzeniu 13. znaku automatycznie jest
wybierana wielkość „SMALL”.
• Przy wybranej wielkości tytułu „SMALL” do
wyboru jest dziewięć położeń.
Przy wybranej wielkości tytułu „LARGE” do
wyboru jest osiem położeń.
Egy kazettán 20 felirat tárolható, ha a feliratok
öt karakterből állnak
Ha azonban a kazettamemória tartalmaz dátum,
fénykép és kazettanév adatokat is, egy kazettán
maximum 11 felirat tárolható, ha a feliratok öt
karakterből állnak.
A kazettamemória kapacitása a következő:
– 6 dátum
– 12 fénykép
– 1 kazettanév
Jedna kaseta może pomieścić dane o mniej
więcej 20 tytułach, gdy każdy tytuł zawiera
5 znaków
Jeśli jednak pamięć kasety jest pełna danych
o datach, fotografiach i nazwie kasety, to
wówczas jedna kaseta może pomieścić tylko
mniej więcej 11 tytułów złożonych z 5 znaków.
Pamięć kasety ma następującą pojemność:
– 6 danych o datach (maksymalnie)
– 12 danych o fotografiach (maksymalnie)
– 1 nazwa kasety (maksymalnie)
FULL" kijelzés megjelenik
Ha a "
A kazettamemória megtelt. Ha törli a kazetta
nevét, létrehozhat egy új nevet.
FULL”
Jeśli pojawia się znak „
Pamięć kasety jest pełna. Skasuj niepotrzebne
tytuły.
104
095-109 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
104
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Feliratozás
Nakładanie tytułu
Egy felirat törlése
Kasowanie tytułu
2
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
VCR.
(2)Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
menu.
(3)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
, po czym naciśnij pokrętło.
(4)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
TITLEERASE, po czym naciśnij pokrętło.
Pojawi się ekran kasowania tytułu.
(5)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż tytuł,
który chcesz skasować, po czym naciśnij
pokrętło.
Pojawi się wskaźnik „ERASE OK ?”.
(6)Upewnij się, że jest wyświetlany tytuł, który
chcesz skasować. Następnie pokrętłem
SEL/PUSH EXEC wskaż wariant ERASE,
po czym naciśnij pokrętło.
Vágás / Montaż
(1) Állítsa a POWER kapcsolót VCR pozícióba.
(2) A MENU gombbal kapcsolja be a menüt.
(3) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával válassza
ikont, majd nyomja meg a tárcsát.
ki a
(4) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával válassza
ki a TITLE ERASE funkciót, majd nyomja meg
a tárcsát.
A felirat törlő menü megjelenik.
(5) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával válassza
ki a törölni kívánt feliratot, majd nyomja meg
a tárcsát. Az "ERASE OK?" (Ezt töröljem?)
kijelzés megjelenik.
(6) Ellenőrizze, hogy a törölni kívánt felirat
látható-e, majd nyomja meg a SEL/PUSH
EXEC tárcsát az ERASE funkció
kiválasztásához és nyomja meg a tárcsát.
3,4
MENU
CM S E T
CM S E A R C H
T I T L EERASE
T I T L E DSP L
TAPE T I T L E
ERASE A L L
CM S E T
CM S E A R C H
T I T L EERASE
T I T L E DSP L
TAPE T I T L E
ERASE A L L
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
[ ME N U ] : E N D
5,6
ME NU
T I T L E ERASE
1
2
3
4
5
6
4 PRESENT
HE L L O !
CONGRA T U L A T I ONS !
HA P P Y NEW Y E AR !
PRE S EN T
GOOD MORN I NG
WEDD I NG
[ ME N U ] : E N D
Kilépés a törlési műveletből
A 6. lépésben válassza ki a RETURN funkciót.
E R A S E OK ?
R E T URN
OK
[ ME N U ] : E N D
Aby zrezygnować z kasowania
tytułu
Wykonując czynność 6, wybierz wariant
RETURN.
105
095-109 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
105
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Egyéni felirat
készítése
Tworzenie własnych
tytułów
Ezzel a funkcióval elkészíthet és tárolhat
két egyéni feliratot. Mindkét egyéni felirat
maximum 20 karakterből állhat.
Można przygotować dwa własne tytuły
i umieścić je w pamięci kasety. Każdy
tytuł może zawierać do 20 znaków.
(1) Nyomja meg a TITLE gombot készenléti vagy
VCR üzemmódban.
(2) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával válassza
ikont, majd nyomja meg a tárcsát.
ki a
(3) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával válassza
ki az első sort (CUSTOM1) vagy a második
sort (CUSTOM2), majd nyomja meg a tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával válassza
ki azt az oszlopot, amelyben a kívánt karakter
szerepel, majd nyomja meg a tárcsát.
(5) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával válassza
ki a felirat első betűjét, majd nyomja meg
a tárcsát.
(6) A felirat többi betűjét a 4. és az 5. lépés
ismételt végrehajtásával választhatja ki.
(7) A felirat elkészítése után a SEL/PUSH EXEC
vezérlőtárcsával válassza ki a [SET] jelzést,
majd nyomja meg a tárcsát. A kamkorder
tárolja a feliratot.
(8) Nyomja meg a TITLE gombot a menü
kikapcsolásához.
(1)Naciśnij przycisk TITLE w trybie czuwania
lub trybie VCR.
(2)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
, po czym naciśnij pokrętło.
(3)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż
pierwszy wiersz (CUSTOM1 SET) lub drugi
wiersz (CUSTOM2 SET), po czym naciśnij
pokrętło.
(4)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż
kolumnę zawierającą żądany znak, po
czym naciśnij pokrętło.
(5)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż żądany
znak, po czym naciśnij pokrętło.
(6)Powtarzaj czynności 4 i 5 aż do wybrania
wszystkich znaków tworzących tytuł.
(7)W celu zakończenia tworzenia własnego
tytułu wskaż pokrętłem SEL/PUSH EXEC
wariant [SET], po czym naciśnij pokrętło.
Tytuł zostanie umieszczony w pamięci.
(8)Naciśnij przycisk TITLE, aby usunąć menu
tytułów.
1
2
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
[ T I T L E ] : E ND
TITLE
3
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
[ T I T L E ] : E ND
4
1
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
R E T URN
T I T L E SET
____________________
[ T I T L E ] : E ND
[ T I T L E ] : E ND
T I T L E SET
____________________
A B CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
U VWX Y
Z& ? !
6
A B CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
U VWX Y
Z& ? !
2
T I T L E SET
____________________
A B CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
U VWX Y
Z& ? !
12345
67890
’ . , /–
[ C ]
[ SET ]
[ T I T L E ] : E ND
[ T I T L E ] : E ND
3
T I T L E SET
____________________
A B CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
U VWX Y
Z& ? !
12345
67890
’ . , /–
[ C ]
[ SET ]
12345
67890
’ . , /–
[ C ]
[ SET ]
4
T I T L E SET
S___________________
A B CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
U VWX Y
Z& ? !
12345
67890
’ . , /–
[ C ]
[ SET ]
12345
67890
’ . , /–
[ C ]
[ SET ]
[ T I T L E ] : E ND
[ T I T L E ] : E ND
106
095-109 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
106
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Egyéni felirat készítése
Tworzenie własnych tytułów
A tárolt felirat módosítása
Aby zmienić tytuł umieszczony
w pamięci
A 3. lépésben a vezérlőtárcsával válassza ki
a módosítani kívánt feliratot (CUSTOM1 vagy
CUSTOM2), majd nyomja meg a SEL/PUSH
EXEC tárcsát. A SEL/PUSH EXEC
vezérlőtárcsával válassza ki a [C] jelzést, majd
nyomja meg a tárcsát. Az utolsó karakter
törlődik. Ezzel a módszerrel tetszés szerint
módosíthatja a feliratot.
Wykonując czynność 3, wskaż wariant
CUSTOM1 SET lub CUSTOM2 SET, zależnie
od tego, który tytuł chcesz zmienić. Naciśnij
pokrętło SEL/PUSH EXEC. Pokrętłem SEL/
PUSH EXEC wskaż wariant [C], po czym
naciśnij pokrętło. Skasowany zostanie ostatni
znak. Wprowadź nowy tytuł.
Jeśli wprowadzanie znaków w trybie
czuwania będzie trwało ponad pięć minut,
a w kamerze znajduje się kaseta
Zasilanie automatycznie się wyłączy.
Dotychczas wprowadzone znaki zostaną
umieszczone w pamięci. Przestaw przełącznik
POWER w położenie OFF (CHG), następnie
z powrotem w położenie CAMERA, po czym
zacznij od czynności 1.
Zalecamy przestawienie przełącznika POWER
w położenie VCR lub wyjęcie kasety.
Zapobiegnie to automatycznemu wyłączaniu
się kamery w czasie wprowadzania znaków.
Egy karakter törlése
Válassza ki a [C] jelzést. Az utolsó karakter
törlődik.
Kasowanie tytułu
Wybierz wariant [C]. Skasowany zostanie
ostatni znak.
Ha szóközt kíván beírni
Válassza ki a [ Z& ? ! ] karakter-csoportot, majd
ebből a szóközt.
Wprowadzanie spacji
Wybierz rząd [ Z& ? ! ], a następnie puste
pole.
Vágás / Montaż
Ha a kamkorderben van kazetta, és a felirat
elkészítése több mint öt percig tart (készenléti
üzemmódban)
A kamkorder automatikusan kikapcsol.
A kikapcsolásig beírt karaktereket a kamkorder
tárolja a memóriában. Ha a felirat elkészítése
közben a kamkorder kikapcsol, állítsa a POWER
kapcsolót OFF (CHG), majd CAMERA állásba, és
kezdje elölről a műveletet.
Javasoljuk, hogy a felirat elkészítése előtt
kapcsolja a készüléket lejátszás vagy pillanat állj
üzemmódba, vagy vegye ki a kazettát, így
a kamkorder nem fog automatikusan kikapcsolni.
107
095-109 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
107
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Nadawanie nazwy
kasecie
A kazetta elnevezése
Ha kazettamemóriával rendelkező kazettát
használ, lehetősége nyílik a kazetta
elnevezésére. A nevet - amely maximum
10 karakterből állhat - a készülék tárolja
a memóriában. Ha a kamkorderbe helyez
egy névvel ellátott kazettát és a POWER
kapcsolót ON állásba kapcsolja, a kazetta
neve öt másodpercre megjelenik.
Jeśli używasz kasety wyposażonej
w pamięć, możesz nadać jej nazwę.
Nazwa może liczyć do 10 znaków i jest
umieszczana w pamięci kasety. Kiedy
włożysz kasetę z nadaną nazwą
i włączysz zasilanie, nazwa pojawi się
na mniej więcej pięć sekund.
(1)Włóż kasetę, której chcesz nadać nazwę.
(2)Przestaw przełącznik POWER w położenie
VCR.
(3)Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
menu.
(4)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
, po czym naciśnij pokrętło.
(5)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
TAPE TITLE, po czym naciśnij pokrętło.
Pojawi się ekran nazwy kasety.
(6)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż
kolumnę zawierającą żądany znak, po
czym naciśnij pokrętło.
(7)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż żądany
znak, po czym naciśnij pokrętło.
(8)Powtarzaj czynności 6 i 7 aż do wybrania
wszystkich znaków tworzących nazwę.
(9)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
[SET], po czym naciśnij pokrętło.
Nazwa zostanie umieszczona w pamięci.
(1) Helyezze be az elnevezni kívánt kazettát.
(2) Állítsa a POWER kapcsolót VCR pozícióba.
(3) A MENU gombbal kapcsolja be a menüt.
(4) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával válassza
ikont, majd nyomja meg a tárcsát.
ki a
(5) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával válassza
ki a TAPE TITLE funkciót, majd nyomja meg
a tárcsát.
(6) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával válassza
ki a kívánt karaktert tartalmazó oszlopot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(7) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával válassza
ki a kívánt karaktert, majd nyomja meg
a tárcsát.
(8) A 6. és 7. lépés megismétlésével válassza ki
a név többi karakterét is.
(9) A SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával válassza
ki a [SET] funkciót, majd nyomja meg a tárcsát.
A kamkorder tárolja a beírt nevet.
POWER
VCR
2
K
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
6~8
4,5
CM S E T
CM S E A R C H
T I T L EERASE
T I T L E DSP L
TAPE T I T L E
ERASE A L L
CM S E T
CM S E A R C H
T I T L EERASE
[ ME N U ]T :I ETNLDE D S P L
TAPE T I T L E __________
ERASE A L L
TAPE T I T L E
__________
[ ME N U ]A :BECD
N DE
F GH I J
K L MNO
PQR S T
U VWX Y
Z& ? !
12345
67890
’ . , /–
[ C ]
[ SET ]
[ ME N U ] : E N D
TAPE T I T L E
__________
TAPE T I T L E
__________
A B CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
U VWX Y
Z& ? !
A B CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
U VWX Y
Z& ? !
12345
67890
’ . , /–
[ C ]
[ SET ]
12345
67890
’ . , /–
[ C ]
[ SET ]
[ ME N U ] : E N D
[ ME N U ] : E N D
TAPE T I T L E
__________
TAPE T I T L E
M_ _ _ _ _ _ _ _ _
A B CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
U VWX Y
Z& ? !
A B CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
U VWX Y
Z& ? !
12345
67890
’ . , /–
[ C ]
[ SET ]
[ ME N U ] : E N D
12345
67890
’ . , /–
[ C ]
[ SET ]
[ ME N U ] : E N D
108
095-109 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
108
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A kazetta elnevezése
Nadawanie nazwy kasecie
A kazettanév törlése
Aby skasować znak
A 6. lépésben válassza ki a [C] jelzést a SEL/
PUSH EXEC vezérlőtárcsával és nyomja meg
a tárcsát. Az utolsó karakter törlődik.
W czasie wykonywania czynności 6 wskaż
pokrętłem SEL/PUSH EXEC wariant [C], po
czym naciśnij pokrętło. Ostatni znak zostanie
skasowany.
A felirat módosítása
Helyezze a kamkorderbe azt a kazettát,
amelyiknek a nevét szeretné módosítani, majd
hajtsa végre újból az elnevezési művelet lépéseit.
Ha törlésvédett kazettát helyez a kamkorderbe
Az elnevezés nem lehetséges. Kapcsolja
a törlésvédő kapcsolót abba a pozícióba,
amelyben a piros jelzés nem látható.
Ha feliratokat vesz fel a szalagra
A kazetta nevén kívül maximum négy felirat is
megjelenik a képernyőn.
Ha a "----" jelzés kevesebb mint 10 szabad
karakterhelyet jelöl
A kazettamemória megtelt.
A "----" jelzés az elnevezéshez használható
karakterek számát jelzi.
Egy karakter törlése
Válassza ki a [C] jelzést. Az utolsó karakter
törlődik.
Ha szóközt kíván beírni
Válassza ki a [ Z& ? ! ] karakter-csoportot, majd
ebből a szóközt.
Włóż kasetę, której nazwę chcesz zmienić, po
czym w ten sam sposób wprowadź nową
nazwę.
Jeśli przestawisz przełącznik ochrony taśmy
przed zapisem w położenie
uniemożliwiające zapis
Nie można nadać nazwy kasecie. Przestaw
przełącznik, aby usunąć blokodę.
Vágás / Montaż
Ha túl sok index-jel van a szalagon
A kazetta nem nevezhető el mert a memória
megtelik. Ebben az esetben törölje a szükségtelen
adatokat.
Aby zmienić przygotowaną nazwę
Jeśli taśma zawiera zbyt wiele sygnałów
indeksowych
Nadanie nazwy może się okazać niemożliwe
ze względu na przepełnienie pamięci. W takim
przypadku skasuj niepotrzebne dane.
Jeśli na taśmę są nałożone tytuły
Wraz z nazwą kasety może się pojawić do
4 tytułów.
Jeśli wskaźnik „-----” zawiera mniej niż
10 spacji
Pamięć kasety jest pełna.
Wskaźnik „-----” informuje o liczbie znaków,
które można użyć w nazwie.
Wprowadzanie spacji
Wybierz rząd [ Z& ? ! ], a następnie puste
pole.
109
095-109 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
109
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
— A kamkorder beállításainak módosítása —
— Zmienianie ustawień kamery —
A MENU beállítások
módosítása
Zmienianie ustawień
w menu
A kamkorder üzemmódok beállításához a SEL/PUSH
EXEC tárcsa forgatásával válassza ki a kívánt
menüpontot. A gyári beállítások egy része módosítható.
A kiválasztás sorrendje a következő: ikonok, funkciók,
beállítások.
(1) Készenléti, VCR vagy MEMORY üzemmódban
nyomja meg a MENU gombot.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki a kívánt
ikont, majd nyomja meg tárcsát.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki a kívánt
funkciót, majd nyomja meg tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
(5) Ha további funkciókat is szeretne beállítani, válassza
RETURN funkciót, majd nyomja meg
ki a
a tárcsát, és ismételje meg a 2-4 lépéseket.
A részleteket lásd "Az egyes menüfunkciók beállítása"
című fejezetben (111. o.).
W celu zmiany ustawień w systemie menu, wskazuj
warianty w menu pokrętłem SEL/PUSH EXEC. Można
zmieniać niektóre standardowe ustawienia. Najpierw
wskaż ikonę, następnie parametr, a na koniec
ustawienie.
(1) W trybie czuwania, MEMORY lub VCR naciśnij
przycisk MENU.
(2) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż żądaną ikonę,
po czym potwierdź wybór naciskając pokrętło.
(3) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż żądany
parametr, i potwierdź wybór naciskając pokrętło.
(4) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż żądane
ustawienie, i potwierdź wybór naciskając pokrętło.
(5) Jeśli chcesz zmienić inne parametry, wskaż wariant
RETURN i naciśnij pokrętło, po czym powtórz
czynności 2 do 4.
Szczegóły podano w punkcie „Wybieranie ustawień
dla każdego parametru” (str. 118).
1
MENU
CAMERA
VCR
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
WH T B A L
AUTO SHTR
MA NU A L S E T
P E F F ECT
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
2
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
R E C L AMP
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
R E C L AMP
R E T URN
MEMORY
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
WH T B A L
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
3
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
0 HR
0 HR
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R ON
D I SP L AY
R E C L AMP
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R ON
D I SP L AY
OF F
R E C L AMP
R E T URN
4
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R ON
D I SP L AY
OF F
R E C L AMP
R E T URN
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R O F F
D I SP L AY
R E C L AMP
R E T URN
A MENU kikapcsolása
110 Nyomja meg a MENU gombot.
110-126 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
110
Aby usunąć menu z ekranu
Naciśnij przycisk MENU.
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A MENU beállítások módosítása
Zmienianie ustawień w menu
A menüpontokat az alábbi ikonok jelöli
a főmenüben:
MANUAL SET
CAMERA SET
VCR SET
LCD/VF SET
MEMORY SET
CM SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
Warianty w menu są wyświetlane w postaci
następujących ikon:
MANUAL SET
CAMERA SET
VCR SET
LCD/VF SET
MEMORY SET
CM SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
Magyarul
Az egyes menüfunkciók beállítása
z a gyári beállítás
Ikon/Funkció
Beállítás
POWER
kapcsoló
Hatás
PROGRAM AE
——
A kamkorder beállítása speciális felvételi körülményekhez
(55. oldal).
P EFFECT
——
Speciális képeffektusok, melyek hasonlóak a filmekben vagy tv
műsorokban látható effektusokhoz (51. oldal).
WHT BAL
——
A fehéregyensúly beállítása (45. oldal).
AUTO SHTR
z ON
OFF
D ZOOM
16:9WIDE
STEADYSHOT
N.S. LIGHT
FLASH LVL
z OFF
A kamkorder beállításainak módosítása / Zmienianie ustawień kamery
A menüképernyő szerkezete a POWER kapcsoló beállításától függően változik. Az LCD képernyőn
mindig csak a beállítható menüpontok jelennek meg.
Ha nagyon erős megvilágítás esetében szeretné működtetni az
automatikus elektronikus zár funkciót.
CAMERA
MEMORY
CAMERA
VCR
CAMERA
MEMORY
CAMERA
Ha az elektronikus zár funkciót nagyon magas
fényintenzitás esetében sem kívánja használni.
A digitális zoom bekapcsolása. Maximum 10×-es zoomolás
végezhető.
20×
A digitális zoom bekapcsolása. A 10×-20×-osnál nagyobb
zoomolás digitálisan történik (23. o.)
40×
A digitális zoom bekapcsolása. A 10×-40×-esnél nagyobb
zoomolás digitálisan történik (23. o.)
z OFF
ON
—
z ON
OFF
A kézremegés hatásának kompenzálása.
z ON
OFF
HIGH
z NORMAL
LOW
A nagy fényerejű éjszakai felvételi funkció bekapcsolása (26. o.).
CAMERA
CAMERA
Ha 16:9 szélesvásznú üzemmódban kíván felvételt készíteni
(48. o.).
CAMERA
A képstabilizátor kikapcsolása. Ha mozdulatlan tárgyat filmez
állványról, ezzel a beállítással természetesebb képet kap.
A nagy fényerejű éjszakai felvételi funkció kikapcsolása.
CAMERA
MEMORY
CAMERA
MEMORY
A normálisnál nagyobb vaku fényerő.
Normál fényerő.
A normálisnál kisebb vaku fényerő.
Megjegyzések a képstabilizátor funkcióhoz
• A képstabilizátor a nagyobb mérvű kamera-remegést nem szűri ki.
• Ha konverziós objektívet (nem tartozék) használ, a képstabilizátor működése megváltozhat.
Ha kikapcsolja a képstabilizátort
(képstabilizátor kikapcsolva) ikon. A kamkorder megakadályozza a kézremegés
Megjelenik a
nagymértékű kompenzációját.
Ha külső vakut használ
Ha a csatlakoztatott külső vaku (nem tartozék) nem kompatibilis a vaku beállításokkal, a FLASH LVL menü
nem használható.
110-126 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
111
111
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A MENU beállítások módosítása
Ikon/Funkció
HiFi SOUND
AUDIO MIX
POWER
kapcsoló
Beállítás
Hatás
z STEREO
Sztereó vagy kéthangú műsort tartalmazó kazetta
lejátszásakor. (189. o.)
1
Sztereó műsorok bal hangsávjának, illetve kéthangú
műsorok fő hangsávjának lejátszásához.
2
Sztereó műsorok jobb hangsávjának, illetve kéthangú
műsorok mellék hangsávjának lejátszásához.
——
A sztereó1 és a sztereó2 hangsáv közötti
hangerőegyensúly beállítása (101. o.)
ST1
A/VtDV OUT
LCD BRIGHT
z ON PAL TV
Ha az ezzel a kamkorderrel felvett műsort PAL
rendszerű tv készüléken játssza le.
NTSC 4.43
Ha egy NTSC rendszerben felvett műsort játszik le
egy NTSC 4.43 színrendszerű távvezérlő készüléken.
——
Az LCD képernyő fényerejének beállítása a SEL/
PUSH EXEC vezérlőtárcsával.
Sötétebb
LCD B. L.
LCD COLOUR
BRIGHT
Az LCD képernyő fényerejének növelése.
——
Az LCD képernyő színtelítettségének beállítása
a SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsával.
Sötétebb
VCR
CAMERA
MEMORY
VCR
CAMERA
MEMORY
VCR
CAMERA
MEMORY
Színtelítettség
növelése
A kereső fényerejének beállítása a SEL/PUSH EXEC
vezérlőtárcsával.
——
VCR
Világosabb
z BRT NORMAL Az LCD képernyő normális fényerejének beállítása.
Színtelítettség
csökkentése
VF BRIGHT
VCR
Az analóg kép és hang digitális formában történő
továbbítása a kamkorderrel (89. o.).
ON
NTSC PB
VCR
ST2
A digitális kép és hang analóg formában történő
továbbítása a kamkorderrel.
z OFF
VCR
VCR
CAMERA
MEMORY
Világosabb
Megjegyzés az NTSC kazetták lejátszásához
Ha több színrendszerrel kompatibilis tv készüléken játssza le a műsort, a tv képet figyelve válassza ki
a legjobb képminőséget adó beállítást.
Megjegyzés az LCD B.L. funkcióhoz
• Ha az LCD B.L. menüpont BRIGHT beállítást választja ki, felvételkészítéskor az akkumulátor
kapacitása kb. 10%-kal megrövidül.
• Ha nem akkumulátorról üzemelteti a kamkordert, a kamkorder automatikusan a BRIGHT beállítást
választja ki.
112
110-126 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
112
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A MENU beállítások módosítása
Ikon/Funkció
POWER
kapcsoló
Beállítás
Hatás
z SINGLE
Ha nem folyamatos üzemmódban kíván állóképeket
felvenni.
STILL SET
PIC MODE
MEMORY
CONTINUOUS Ha folyamatos üzemmódban kíván állóképeket
felvenni (140. o.)
MULTI SCRN
QUALITY
IMAGESIZE
z SUPER FINE
Ha folyamatosan kilenc képet kíván felvenni (140. o.)
Ha maximális felvételi minőséggel kíván állóképeket
felvenni a memóriakártyára.
FINE
Ha fokozott felvételi minőséggel kíván állóképeket
felvenni a memóriakártyára.
STANDARD
Ha normál felvételi minőséggel kíván állóképeket
felvenni a memóriakártyára.
Állóképek felvétele 1152 × 864 méretben.
640 × 480
Állóképek felvétele 640 × 480 méretben.
MEMORY
A kamkorder beállításainak módosítása / Zmienianie ustawień kamery
z 1152 × 864
VCR
MEMORY
MOVIE SET
IMAGESIZE
REMAIN
z 320 × 240
Mozgóképek felvétele 320 × 240 méretben.
160 × 112
Mozgóképek felvétele 160 × 112 méretben.
Válassza ki ezt a beállítást, ha a memóriakártya
hátralévő műsoridejét szeretné megjeleníteni:
• öt másodpercig, a POWER kapcsoló MEMORY
pozícióba állítása után.
• öt másodpercig, a memóriakártya behelyezése után
(MEMORY vagy VCR üzemmódban).
• ha a memóriakártya maradék kapacitása 1 perc alá
csökken MEMORY üzemmódban.
• öt másodpercig, mozgókép felvétel után.
z AUTO
VCR
MEMORY
VCR
MEMORY
Ha a hátralévő memóriakártya műsoridő kijelzést
állandóan bekapcsolva kívánja hagyni.
ON
Megjegyzés az IMAGE SIZE funkcióhoz
Ha a PIC MODE funkció MULTI SCRN beállítását választotta ki, vagy a POWER kapcsolót VCR állásba
kapcsolta, az IMAGE SIZE funkció automatikusan 640 × 480 beállításra kapcsol.
113
110-126 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
113
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A MENU beállítások módosítása
Ikon/Funkció
PRINT MARK
Hatás
z OFF
A nyomtatási jelölés kikapcsolása.
A később kinyomtatni kívánt állókép felvételek
megjelölése.
ON
PROTECT
SLIDE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
PHOTO SAVE
CM SEARCH
TITLEERASE
TITLE DSPL
POWER
kapcsoló
Beállítás
z OFF
Az állóképek nem törlésvédettek.
VCR
MEMORY
VCR
MEMORY
ON
Az állóképek megvédése a véletlen törlés ellen (181. o.).
——
A kamkorder egymás után folyamatosan lejátssza
a felvett képeket (179. o.).
MEMORY
——
Az összes felvett kép törlése (184. o.).
MEMORY
A formázás kikapcsolása.
MEMORY
z RETURN
OK
A behelyezett memóriakártya formázása.
1. A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
a FORMAT menüt, majd nyomja meg a tárcsát.
2. A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki az OK
funkciót, majd nyomja meg a tárcsát.
3. Amikor megjelenik az "EXECUTE" felirat, nyomja
meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát. Formázás közben
a "FORMATTING" kijelzés látható. A formázás
végén a "COMPLETE" felirat jelenik meg.
——
A mini DV kazettán lévő állóképek másolása
memóriakártyára (159. o.)
VCR
Ha a kazettamemória használatával szeretne keresni
a szalagon (67. oldal).
VCR
z ON
OFF
Ha a kereséshez a kazettamemóriát nem kívánja
használni.
——
Az elkészített feliratok törlése (105. oldal).
VCR
CAMERA
Ha a kiválasztott feliratot szeretné megjeleníteni.
VCR
z ON
OFF
Ha a feliratot szeretné kikapcsolni.
TAPE TITLE
——
Ha a kazettát szeretné elnevezni (108. oldal).
VCR
CAMERA
ERASE ALL
——
Ha a teljes kazettamemóriát szeretné törölni.
VCR
CAMERA
Megjegyzések a formázáshoz
• A mellékelt vagy a külön megvásárolható memóriakártyát gyárilag formáztuk. A formázást nem
szükséges elvégezni ezzel a kamkorderrel.
• Amíg a képernyőn a "FORMATTING" kijelzés látható, ne állítsa át a POWER kapcsolót és ne nyomjon
meg egy gombot sem a kamkorderen.
• A memóriakártya nem formattálható, amíg a memóriakártya törlésvédő kapcsolója LOCK pozícióban
áll.
• Ha a " FORMAT ERROR" kijelzés megjelenik, formázza meg újból a memóriakártyát.
A formázás az összes információt törli a memóriakártyáról
Formázás előtt ellenőrizze a memóriakártya tartalmát.
• A formázás törli a memóriakártyára gyárilag felvett mintaképeket.
• A formázás törli a memóriakártyán lévő védett képeket.
114
110-126 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
114
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A MENU beállítások módosítása
Ikon/Funkció
REC MODE
Hatás
z SP
Normál sebességű (SP) felvételkészítés.
LP
AUDIO MODE
z 12BIT
16BIT
qREMAIN
1,5x-es felvételi idő az SP üzemmódhoz képest.
VCR
CAMERA
12 bites üzemmódban történő hangfelvételhez (két
sztereó hangsáv).
VCR
CAMERA
16 bites üzemmódban történő hangfelvételhez (egy
sztereó hangsáv, kiváló hangminőség).
z AUTO
Válassza ki ezt a beállítást, ha a hátralévő kazetta
műsoridőt szeretné megjeleníteni:
• nyolc másodpercig, a kamkorder bekapcsolása és
a maradék szalaghossz kiszámítása után.
• nyolc másodpercig, a kazetta behelyezése és
a maradék szalaghossz kiszámítása után.
• nyolc másodpercig, a N gomb megnyomása
után VCR üzemmódban.
• nyolc másodpercig, a DISPLAY gomb
megnyomása után.
• előre- és hátracsévélés vagy képkeresés közben
(VCR üzemmódban).
ON
Ha a hátralévő kazetta műsoridő kijelzést állandóan
bekapcsolva kívánja hagyni.
z DATE/CAM
DATE
Lejátszás közben a dátum, az idő és a felvételi
adatok láthatók.
VCR
CAMERA
A kamkorder beállításainak módosítása / Zmienianie ustawień kamery
DATA CODE
POWER
kapcsoló
Beállítás
VCR
Lejátszás közben a dátum és az idő látható.
Megjegyzések az LP üzemmódhoz
• Javasoljuk, hogy az ezzel a kamkorderrel LP üzemmódban felvett műsort csak ezen a kamkorderen
játssza le. Ha egy másik kamkorderrel vagy videomagnóval játssza le a felvételt, a kép vagy a hang
zajos lehet.
• Ha LP üzemmódban készít felvételt, javasoljuk, hogy a maximális felvételi minőség érdekében
használjon Sony Excellence/Master mini DV kazettát.
• Az LP üzemmódban készített felvételeket nem lehet utóhangosítani. Az utóhangosítani kívánt
felvételt SP üzemmódban kell elkészíteni.
• Ha ugyanazon kazettára SP és LP üzemmódban is készít felvételt, illetve ha néhány jelenetet LP
üzemmódban vesz fel, a felvétel visszajátszása közben a jelenetek között a kép torzulhat vagy az
időkód felírása helytelen lehet.
Megjegyzések az AUDIO MODE funkcióhoz
• A 16 bites üzemmódban felvett műsort nem lehet utóhangosítani.
• Ha 16 bites üzemmódban felvett műsort játszik le, az AUDIO MIX menü balansz funkciója nem
működik.
115
110-126 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
115
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A MENU beállítások módosítása
Ikon/Funkció
CLOCK SET
LTR SIZE
Beállítás
——
z NORMAL
2×
DEMO MODE
POWER
kapcsoló
Hatás
A dátum és az idő módosítása (125. o.).
CAMERA
MEMORY
A kiválasztott menüpontok normál méretű
megjelenítése.
VCR
CAMERA
MEMORY
A kiválasztott menüpontok kétszeres méretű
megjelenítése.
z ON
A bemutató üzemmód bekapcsolása.
OFF
A bemutató üzemmód kikapcsolása.
CAMERA
Megjegyzések a DEMO üzemmódhoz
• Ha a kamkorderben van kazetta, a DEMO MODE funkciót nem lehet kiválasztani.
• A DEMO MODE funkció gyári beállítása STBY (készenlét), ami azt jelenti, hogy a CAMERA kapcsoló
POWER pozícióba állítása után tíz perccel a kamkorder automatikusan bemutató (demo) üzemmódba
kapcsol, ha a kamkorderben nincs kazetta. Kérjük ne feledje, hogy a DEMO MODE funkciót nem lehet
STBY állásba kapcsolni a menüben.
• Ha a NIGHTSHOT funkció ON beállítását kiválasztotta, a "NIGHTSHOT" kijelzés megjelenik
a keresőben vagy az LCD képernyőn és a DEMO MODE funkció nem választható ki a menüben.
116
110-126 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
116
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A MENU beállítások módosítása
Ikon/Funkció
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
Beállítás
——
z MELODY
CAMERA
MEMORY
A felvétel elindításakor/leállításakor, vagy
rendellenes működtetés esetén a kamkorder egy
dallamot játszik le.
VCR
CAMERA
MEMORY
A kamkorder dallam helyett sípjelzést ad.
OFF
Ha a dallamot vagy a sípjelzést nem kívánja hallani.
z ON
Ha a kamkordert a mellékelt távvezérlővel kívánja
működtetni.
z LCD
A kijelzések megjelenítése a keresőben és az LCD
képernyőn.
z ON
A kijelzések megjelenítése a tv képernyőn,
a keresőben és az LCD képernyőn.
A kamkorder elején lévő felvétel jelző lámpa
aktivizálása.
VCR
CAMERA
MEMORY
A kamkorder beállításainak módosítása / Zmienianie ustawień kamery
Ha a mellékelt távvezérlőt nem kívánja használni,
mert más videókészülék távvezérlője zavarja
a kamkorder működését.
V-OUT/LCD
REC LAMP
A helyi idő beállításához. A SEL/PUSH EXEC tárcsa
forgatásával állítsa be az időkülönbséget. Az óraérték
a megadott időkülönbségnek megfelelő értékre
változik. Ha "0" időkülönbséget választ ki, az óra
visszakapcsol az eredeti beállításra.
NORMAL
OFF
DISPLAY
POWER
kapcsoló
Hatás
VCR
CAMERA
MEMORY
CAMERA
MEMORY
OFF
A kamkorder elején lévő felvétel jelző lámpa
kikapcsolása. A filmezett személy így nem érzékeli,
hogy mikor készül róla felvétel.
VIDEO EDIT
——
Vágási programok összeállításához és a videóvágás
végrehajtásához (77. o.)
VCR
EDIT SET
——
Vágási üzemmódban a kamkorder és a videomagnó
szinkronjának beállítására szolgál (77. o.).
VCR
Megjegyzés
Ha a DISPLAY funkció V-OUT/LCD beállítását kiválasztotta a menüben, és megnyomja a DISPLAY
gombot, a tv vagy a videomagnó műsora nem jelenik meg az LCD képernyőn, még akkor sem, ha
a kamkordert megfelelően csatlakoztatta a tv készülékhez vagy a videomagnóhoz.
Ha közeli tárgyat filmez
Ha a REC LAMP funkció ON beállítását választotta ki, közeli tárgyak filmezése közben a kamkorder
elején lévő piros felvétel jelző lámpa fénye tükröződhet a tárgyon. Ilyen esetben javasolt a REC LAMP
funkció OFF beállítását kiválasztani.
Ha az áramforrást több mint öt percre leválasztja a kamkorderről
A PROGRAM AE, WHT BAL, FLASH LVL, HiFi SOUND, AUDIO MIX és COMMANDER funkció
visszakapcsol a gyári beállításra.
A többi beállítás akkor is megőrződik a memóriában, ha leveszi az akkumulátort.
117
110-126 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
117
2.10.2000, 8:56
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Regulowanie daty
i godziny
Az órát gyárilag beállítottuk: londoni időt NagyBritannia, a párizsi időt a többi európai ország
számára.
Ha a kamkordert kb. hat hónapig nem használja,
a dátum és idő beállítás törlődhet (szaggatott
vonal kijelzés jelenhet meg), mivel
a kamkorderben lévő mangán-lítium
akkumulátor kimerül (213. o.).
Először állítsa be az évet, a hónapot, a napot, az
órát és a percet.
(1) Készenléti üzemmódban nyomja meg
a MENU gombot a menü bekapcsolásához.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával
ikont, majd nyomja meg
válassza ki a
a tárcsát.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával
válassza ki a CLOCK SET funkciót, majd
nyomja meg a tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával állítsa
be az évet, majd nyomja meg a tárcsát.
(5) A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával állítsa
be a hónapot, napot és az órát, majd nyomja
meg a tárcsát.
(6) A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával állítsa
be a percet, majd a pontos idő szignál
felhangzásakor nyomja meg a tárcsát. Az óra
működni kezd.
(7) A menüből a MENU gombbal léphet ki.
Zegar jest standardowo nastawiony na czas
środkowo-europejski.
Jeśli nie użyjesz kamery przez mniej więcej
trzy miesiące, ustawienia daty i godziny mogą
ulec skasowaniu (zamiast nich pojawiają się
kreski), ponieważ rozładuje się zainstalowany
w kamerze akumulator manganowo-litowy
(str. 213).
Najpierw nastaw rok, następnie miesiąc, dzień,
godzinę i minuty.
(1)W trybie czuwania naciśnij przycisk MENU,
aby wyświetlić ekran menu.
(2)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
, po czym naciśnij pokrętło.
(3)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
CLOCK SET, po czym naciśnij pokrętło.
(4)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC nastaw
żądany rok, po czym naciśnij pokrętło.
(5)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC nastaw
miesiąc, dzień i godzinę, za każdym razem
naciskając pokrętło.
(6)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC nastaw liczbę
minut, po czym naciśnij pokrętło,
wykorzystując sygnał czasowy. Zegar
rozpocznie pracę.
(7)Naciśnij przycisk MENU, aby menu
zniknęło.
2
1,7
3
MENU
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
WH T B A L
A U T OS H T R
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
L TR S I ZE
D EMO MOD E
R E T URN
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
L TR S I ZE
D EMO MOD E
R E T URN
1 1 2000
0:0 0:0 0
2000
1
1
0 00
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
A kamkorder beállításainak módosítása / Zmienianie ustawień kamery
A dátum és az idő
beállítása
6
4
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
L TR S I ZE
D EMO MOD E
R E T URN
2000
1
1
2000
1
1
7
4
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
L TR S I ZE
D EMO MOD E
R E T URN
4 7 2000
1 7:3 0:0 0
17 30
[ ME NU ] : E ND
0 00
2000
[ ME NU ] : E ND
12 00
125
110-126 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
125
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A dátum és az idő beállítása
Regulowanie daty i godziny
Az évszám az alábbi tartományban állítható be:
Rok zmienia się następująco:
1995 y 2000 T · · · · t 2079
Ha nem állítja be a dátumot és az időt
A kamkorder a "--:--:--" jelzést veszi fel a kazettára,
illetve a memóriakártyára.
Megjegyzés az idő kijelzéshez
A beépített óra 24 órás kijelzési üzemmódban
működik.
Jeśli data i godzina nie są wyregulowane
Na taśmie i w karcie pamięci „Memory Stick”
zamiast kodu danych jest zapisywane
wskazanie „– –:– –:– –”.
Uwaga dotycząca wskazania godziny
Wewnętrzny zegar kamery pracuje w cyklu
24-godzinnym.
126
110-126 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
126
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
— Műveletek a memóriakártyával —
— Użycie kart „Memory Stick” —
A memóriakártya
használata – bevezetés
Posługiwanie się kartą
pamięci – wprowadzenie
A mellékelt memóriakártyára állóképeket vehet
fel, és azokat lejátszhatja. A felvett állóképek
lejátszása, felülmásolása vagy törlése rendkívül
egyszerű. A kamkorderhez mellékelt USB kábel
segítségével a memóriakártyára felvett képeket
letöltheti egyéb berendezésekre, pl. személyi
számítógépre is.
Obraz można rejestrować w karcie pamięci
„Memory Stick” dostarczonej z kamerą
i później go odtwarzać. Karta pozwala na
łatwe odtwarzanie, zapisywanie i usuwanie
obrazu. Dane o obrazie można przesyłać do
innych urządzeń, takich jak komputer. Do tego
celu służy dostarczony z kamerą przewód
USB.
A fájl formátumról
Állókép (JPEG)
A kamkorder az állóképeket JPEG formátumban
tömöríti (kiterjesztés .jpg).
Mozgókép (MPEG)
A kamkorder a mozgóképeket MPEG
formátumban tömöríti (kiterjesztés .mpg).
Mozgókép:
MOV00001:
Ez az állománynév
a kamkorder LCD képernyőjén
vagy a keresőben jelenik meg.
Mov00001.mpg: Ez az állománynév a személyi
számítógép képernyőjén jelenik
meg.
Nieruchomy obraz (JPEG)
Kamera poddaje kompresji dane o obrazie
i zapisuje je w formacie JPEG (rozszerzenie
.jpg).
Ruchomy obraz (MPEG)
Kamera poddaje kompresji dane o obrazie
i zapisuje je w formacie MPEG (rozszerzenie
.mpg).
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
Példa az adatállományok megnevezésére
Állókép
100-0001:
Ez az állománynév
a kamkorder LCD képernyőjén
vagy a keresőben jelenik meg.
Dsc00001.jpg: Ez az állománynév a személyi
számítógép képernyőjén
jelenik meg.
O formacie pliku
Typowa nazwa pliku z danymi o obrazie
Nieruchomy obraz
100-0001:
Taka nazwa pliku pojawia się na
ekranie LCD lub w wizjerze
kamery
Dsc00001. jpg: Taka nazwa pliku pojawia się na
ekranie komputera osobistego.
Ruchomy obraz
MOV00001:
Taka nazwa pliku pojawia się
na ekranie LCD lub w wizjerze
kamery.
Mov00001.mpg: Taka nazwa pliku pojawia się
na ekranie komputera
osobistego.
127
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
127
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A memóriakártya használata
– bevezetés
Posługiwanie się kartą pamięci
– wprowadzenie
A memóriakártya használatba vétele
előtt
Użytkowanie karty pamięci
Csatlakozó/Złącze
Törlésvédő kapcsoló/
Przełącznik ochrony
przed zapisem
• A memóriakártyára nem vehetők fel és nem
törölhetők az állóképek, ha a törlésvédő
kapcsolót LOCK pozícióba kapcsolta.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen
biztonsági másolatot.
• Az alábbi esetekben a felvett képek
megsérülhetnek:
– Ha a működés jelző lámpa villogása közben
kiveszi a memóriakártyát vagy kikapcsolja
a kamkordert.
– Ha a memóriakártyát statikus elektromosság
közelében vagy mágneses térben használja.
• Ügyeljen arra, hogy az ujjával, vagy egy fémes
tárggyal ne érjen hozzá a memóriakártya fémes
csatlakozó részéhez.
• A címkét csak a kijelölt helyre ragassza fel.
• A memóriakártyát ne hajlítsa meg, ne ejtse le és
óvja az ütésektől.
• A memóriakártyát nem szabad szétszerelni
vagy átalakítani.
• Óvja a memóriakártyát a víztől.
• A memóriakártyát ne használja vagy tárolja az
alábbi körülmények között:
– Szélsőségesen meleg helyek, pl. a tűző napon
parkoló gépkocsi
– Közvetlen napsugárzásnak kitett hely
– Szélsőségesen párás hely, vagy korróziót
okozó gáznak kitett hely
• A memóriakártyát a mellékelt tokban szállítsa
és tárolja.
Címke helye/
Miejsce na etykietę
• Zapisywanie i kasowanie nieruchomych
obrazów w karcie pamięci jest niemożliwe,
gdy przełącznik ochrony przed zapisem na
karcie znajduje się w położeniu LOCK.
• Zalecamy wykonywanie zapasowych kopii
ważnych danych.
• Dane o obrazie mogą ulec uszkodzeniu
z następujących przyczyn:
– jeśli w czasie odczytu albo zapisu wyjmiesz
kartę pamięci lub wyłączysz zasilanie,
– jeśli używasz karty pamięci w pobliżu
elektryczności statycznej lub pól
magnetycznych.
• Chroń metalowe elementy złącza przed
zetknięciem się z palcami lub przedmiotami
z metalu.
• Naklejaj etykietę w miejscu do tego
przeznaczonym.
• Nie zginaj kart pamięci; chroń je przed
silnym wstrząsem i upuszczeniem.
• Nie rozbieraj ani nie przerabiaj kart pamięci.
• Nie mocz kart pamięci.
• Nie używaj i nie przechowuj kart pamięci:
– w miejscach bardzo gorących, na przykład
w samochodzie zaparkowanym
w bezpośrednim oświetleniu słonecznym,
– w bezpośrednim oświetleniu słonecznym,
– w miejscach bardzo wilgotnych lub
narażonych na działanie gazów żrących.
• Kiedy nosisz lub przechowujesz kartę
pamięci, wkładaj ją do futerału.
128
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
128
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A memóriakártya használata
– bevezetés
Posługiwanie się kartą pamięci
– wprowadzenie
A számítógéppel formattált
memóriakártya
Karta pamięci sformatowana
w komputerze
Ha a memóriakártyát Windows alapú vagy
Macintosh rendszerű számítógéppel formattálta,
a memóriakártya műveletek megfelelő működése
nem garantált.
Nie gwarantuje się zgodności z kamerą kart
pamięci sformatowanych w komputerze
z systemem Windows lub w komputerze
Macintosh.
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásához
Uwagi o zgodności danych o obrazie
jel a Sony
A "Memory Stick" és a
Corporation védjegyezett termékneve.
• A Windows, az ActiveMovie és a DirectShow
a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy egyéb
országokban.
• A Macintosh, a Mac OS és a Quick Time az
Apple Computer Inc. védjegye az Egyesült
Államokban és egyéb országokban.
• Bármely más, az ebben az útmutatóban
előforduló márkanév annak jogos
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A továbbiakban a "™" és az "®" szimbólumokat
nem jelezzük minden előfordulásukkor.
•Pliki z danymi o obrazie rejestrowane
w karcie pamięci przez kamerę są zgodne
z wytycznymi projektowymi dla systemów
plików w kamerach, opracowanymi przez
JEIDA (Japońskie Stowarzyszenie Rozwoju
Przemysłu Elektronicznego). Kamera nie
pozwala na odtwarzanie nieruchomych
obrazów zarejestrowanych przez inne
urządzenia (DCR-TRV890E/TRV900/
TRV900E lub DSC-D700/D770), które nie są
zgodne z tymi wytycznymi. (Te modele nie
są sprzedawane w pewnych krajach.)
•Jeśli nie jest możliwe użycie karty pamięci
wykorzystywanej w innym urządzeniu,
należy ją sformatować w tej kamerze (str.
114). Jednakże formatowanie spowoduje
skasowanie wszystkich informacji
zapisanych w karcie.
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
• A kamkorderrel a memóriakártyára felvett
képfájlok megfelelnek a JEIDA (Japán
Elektronikai Fejlesztő Társaság) által
létrehozott, a kamera fájlrendszerek
kialakítására vonatkozó általános
szabványelőírásoknak.
Ezzel a kamkorderrel nem lehet lejátszani
azokat a képfájlokat, melyeket a fenti általános
szabványnak nem megfelelő készülékkel (DCRTRV890E/TRV900/TRV900E vagy DSC-D700/
D770) vettek fel (Bizonyos országokban ezek
a modellek nem elérhetőek.)
• Ha a memóriakártyát egy másik készülékben
használta, és ezután ezzel a kamkorderrel nem
sikerült működtetnie, formattálja meg
a memóriakártyát a 114. oldalon leírt eljárás
szerint. Ne feledje, hogy a formattáláskor
minden képfájl törlődik a memóriakártyáról.
są znakami
„Memory Stick” i
towarowymi Sony Corporation.
•Windows, ActiveMovie i DirectShow są
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
•Macintosh, Mac OS i QuickTime są znakami
towarowymi Apple Computer, Inc.
•Wymieniane tu nazwy wszystkich innych
produktów mogą być znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
odpowiednich firm.
•W instrukcji nie są za każdym razem
zaznaczane znaki „™” i „®”.
129
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
129
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A memóriakártya használata
– bevezetés
A memóriakártya behelyezése
Tolja be a memóriakártyát ütközésig a foglalatba
úgy, hogy a v jelzés felfelé nézzen.
Posługiwanie się kartą pamięci
– wprowadzenie
Wkładanie karty „Memory Stick”
Do oporu wsuń kartę „Memory Stick”
w szczelinę na kartę „Memory Stick”. Znak v
ma się znajdować u góry, jak na ilustracji.
Működés jelző/
Lampka dostępu
Memóriakártya foglalat/
Szczelina na karty „Memory Stick”
A memóriakártya kivétele
Tolja a MEMORY RELEASE gombot a nyíl irányába.
Wyjmowanie karty “Memory
Stick”
Przesuń przełącznik MEMORY RELEASE
w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
MEMORY RELEASE
Amíg a működés jelző világít vagy villog
Ne rázza vagy ütögesse a kamkordert, mert
a készülék éppen a memóriakártya adatait
olvassa be, vagy rögzíti. Ne kapcsolja ki
a készüléket, ne vegye ki a memóriakártyát és ne
válassza le az akkumulátort. Ellenkező esetben
adatvesztés léphet fel.
Kiedy pali się lub miga lampka dostępu
Nie potrząsać kamerą ani jej nie uderzać,
ponieważ kamera odczytuje dane z karty
„Memory Stick” albo zapisuje dane w karcie.
Nie wyłączać także zasilania, nie wyjmować
karty pamięci ani nie odłączać akumulatora.
Grozi to uszkodzeniem danych o obrazie.
Ha a " MEMORY STICK ERROR" kijelzés
megjelenik
A memóriakártya megsérült vagy a fájl formátum
nem megfelelő. Vegye ki a memóriakártyát,
ellenőrizze, majd helyezze be újból. Ha a fenti
kijelzés ismét megjelenik, használjon egy másik
memóriakártyát.
MEMORY STICK
Jeśli widać komunikat „
ERROR”
Karta „Memory Stick” jest uszkodzona.
W takim przypadku należy użyć innej karty
„Memory Stick”.
130
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
130
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A memóriakártya használata
– bevezetés
Posługiwanie się kartą pamięci
– wprowadzenie
Wybieranie trybu jakości obrazu
A képminőség beállítása
POWER
VCR
1
K
LOC
K
LOC
Można wybrać jakość rejestrowanego
nieruchomego obrazu. Standardowo jest
wybrane ustawienie SUPER FINE.
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY lub VCR. Upewnij się, że
przełącznik LOCK jest przestawiony na
prawo (w położenie usunięcia blokady).
(2)Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
menu.
(3)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
, po czym naciśnij pokrętło.
(4)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
STILL SET, po czym naciśnij pokrętło.
(5)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
QUALITY, po czym naciśnij pokrętło.
(6)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż żądaną
jakość obrazu, po czym naciśnij pokrętło.
3
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
4
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P I C MOD E
S I NG L E
QU A L I T Y
I MA G E S I Z E
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
5
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P I C MOD E
QU A L I T Y
SUPER F I NE
I MA G E S I Z E F I N E
RE T URN
S T ANDARD
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
Állókép felvételi üzemmódban beállíthatja
a kívánt képminőséget. Az alapbeállítás SUPER
FINE.
(1) Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY vagy
VCR állásba. Ellenőrizze, hogy a LOCK
billentyű jobboldali (szabad) pozícióban áll-e.
(2) A MENU gombbal kapcsolja be a menü
képernyőt.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
, majd nyomja meg a tárcsát.
a
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
a STILL SET menüpontot, majd nyomja meg
a tárcsát.
(5) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
a QUALITY funkciót, majd nyomja meg
a tárcsát.
(6) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
a kívánt képminőséget, majd nyomja meg
a tárcsát.
R EMA I N
12
[ ME N U ] : E N D
2
6
MENU
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P I C MOD E
S T ANDARD
QU A L I T Y
I MA G E S I Z E
RE T URN
R EMA I N
24
[ ME N U ] : E N D
131
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
131
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A memóriakártya használata
– bevezetés
Posługiwanie się kartą pamięci
– wprowadzenie
Képminőség beállítás
Ustawienia jakości obrazu
Beállítás
Ustawienie
Znaczenie
SUPER FINE
(SFN)
Ten tryb zapewnia
najwyższą jakość obrazu
z kamery.
Liczba nieruchomych
obrazów, które można
zarejestrować, jest mniejsza
niż w trybie FINE. Obraz
jest zmniejszany do mniej
więcej 1/3.
FINE (FINE)
Wybieraj ten tryb, aby
rejestrować obrazy
o wysokiej jakości. Ilość
danych o obrazie jest
redukowana do mniej
więcej 1/6.
STANDARD
(STD)
Jest to standardowa jakość
obrazu. Ilość danych
o obrazie jest redukowana
do mniej więcej 1/10.
Jelentés
SUPER FINE Ez a kamkorderrel elérhető legjobb
(SFN)
képminőség. A felvehető képek
száma kevesebb, mint FINE
üzemmódban. A képet kb. 1/3-ára
tömöríti össze a kamkorder.
FINE (FINE) Ezt a beállítást akkor válassza ki,
ha kiváló képminőségű állóképeket
szeretne felvenni. A képet kb.
1/6-ra tömöríti össze
a kamkorder.
STANDARD Normál képminőség. A képet kb.
(STD)
1/10-re tömöríti össze a kamkorder.
Megjegyzés
Egyes esetekben - a filmezett tárgy típusától
függően - a képminőség beállítás megváltoztatása
nem érzékelhető a képminőségen.
Uwaga
W pewnych przypadkach zmiana trybu jakości
obrazu może nie wpływać na jakość obrazu.
Zależy to od typu rejestrowanego obrazu.
132
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
132
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A memóriakártya használata
– bevezetés
Posługiwanie się kartą pamięci
– wprowadzenie
A képminőség beállítások közötti különbségek
A JPEG formátumban felvett képek tömörített
formátumban kerülnek tárolásra a memóriában.
A felvett képek mérete a képminőség beállítástól
függ. A részleteket az alábbi táblázatban
találhatja meg. (A menüben 1152 × 864 vagy
640 × 480 beállítás közül választhat.)
Różnice między ustawieniami jakości obrazu
Rejestrowane obrazy są przed zapisem
w pamięci poddawane kompresji w formacie
JPEG. Ilość pamięci przeznaczanej na każdy
obraz zależy od wybranego ustawienia jakości
obrazu. Szczegóły podano w tabeli.
(W systemie menu można wybrać wymiary
obrazu 1152 × 864 lub 640 × 480.)
1152 × 864 képméret esetén:
Képminőség beállítás
A kép mérete
SUPER FINE
Kb. 600 KB
FINE
Kb. 300 KB
STANDARD
Kb. 200 KB
640 × 480 képméret esetén:
A kép mérete
SUPER FINE
Kb. 190 KB
FINE
Kb. 100 KB
STANDARD
Kb. 60 KB
Megjegyzés a képminőség jelzéshez
Ez a jelzés csak felvétel közben látható.
A képméret beálltása
Kétféle képméret közül választhat:
Állóképek:
1152 × 864 vagy 640 × 480. (VCR
üzemmódban automatikusan
a 640 × 480 beállítás kapcsol be.)
Az alapbeállítás 1152 × 864.
Mozgóképek:
320 × 240 vagy 160 × 112
Az alapbeállítás 320 × 240.
(1) Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY állásba.
Ellenőrizze, hogy a LOCK billentyű jobboldali
(szabad) pozícióban áll-e.
(2) A MENU gombbal kapcsolja be a menü
képernyőt.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
jelzést, majd nyomja meg a tárcsát.
a
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
a STILL SET vagy a MOVIE SET menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
(Folytatódik a következő oldalon)
Tryb jakości obrazu
Zajmowana pamięć
SUPER FINE
Około 600 kB
FINE
Około 300 kB
STANDARD
Około 200 kB
Obraz o wymiarach 640 × 480
Tryb jakości obrazu
Zajmowana pamięć
SUPER FINE
Około 190 kB
FINE
Około 100 kB
STANDARD
Około 60 kB
Uwaga o wskaźniku jakości obrazu
Wskaźnik ten nie pojawia się w czasie odtwarzania.
Wybieranie wymiarów obrazu
Można wybrać jedno z dwóch ustawień
wymiarów obrazu.
Nieruchomy
1152 × 864 lub 640 × 480.
obraz
(W trybie VCR wymiary
obrazu są automatycznie
nastawiane na 640 × 480.)
Standardowo jest wybierane
ustawienie 1152 × 864.
Ruchomy
320 × 240 lub 160 × 112
obraz:
Standardowo jest wybierane
ustawienie 320 × 240.
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY.
Upewnij się, że przełącznik LOCK jest
przestawiony na prawo (w położenie
usunięcia blokady).
(2)Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
(3)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
, po czym naciśnij pokrętło.
(4)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
STILL SET (dla nieruchomego obrazu) lub
MOVIE SET (dla ruchomego obrazu), po
czym naciśnij pokrętło.
(Dalszy ciąg na następnej stronie)
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
133
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
Képminőség beállítás
Obraz o wymiarach 1152 × 864
133
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A memóriakártya használata
– bevezetés
Posługiwanie się kartą pamięci
– wprowadzenie
(5) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki az
IMAGESIZE funkciót, majd nyomja meg
a tárcsát.
(6) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki a kívánt
képméretet, majd nyomja meg a tárcsát.
A kijelzés az alábbi módon változik:
(5)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
IMAGE SIZE, po czym naciśnij pokrętło.
(6)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż żądane
wymiary obrazu, po czym naciśnij pokrętło.
Wskazania zmieniają się następująco:
Állóképek:
1152
Mozgóképek:
POWER
VCR
1
640
320
LOC
Ruchome
obrazy:
160
K
LOC
K
Nieruchome
obrazy:
3
1152
640
320
160
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
4
STILL SET
MOVIE SET
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P I C MOD E
S I NG L E
QU A L I T Y
I MA G E S I Z E
RE T URN
MEMOR Y S E T
MO V I E S E T
I MA G E S I Z E 3 2 0 2 4 0
R EMA I N
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
[ ME N U ] : E N D
R EMA I N
5 min
2
5
MENU
STILL SET
MOVIE SET
MEMOR Y S E T 1152
ST I L L SET
P I C MOD E
QU A L I T Y
I MA G E S I Z E 1 1 5 2 8 6 4
640 480
RE T URN
MEMOR Y S E T
320
MO V I E S E T
I MA G E S I Z E 3 2 0 2 4 0
R EMA I N 1 6 0 1 1 2
RE T URN
R EMA I N
R EMA I N
5 min
6
[ ME N U ] : E N D
[ ME N U ] : E N D
6
STILL SET
MOVIE SET
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P I C MOD E
QU A L I T Y
I MA G E S I Z E 6 4 0 4 8 0
RE T URN
MEMOR Y S E T
MO V I E S E T
I MA G E S I Z E 1 6 0 1 1 2
R EMA I N
RE T URN
R EMA I N
R EMA I N
1 0 min
12
[ ME N U ] : E N D
[ ME N U ] : E N D
134
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
134
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A memóriakártya használata
– bevezetés
Posługiwanie się kartą pamięci
– wprowadzenie
Képméret beállítás/Ustawienia wymiarów obrazu
Beállítás/Ustawienie
Jelentés/Znaczenie
Kijelzés/Wskaźnik
Felvétel/
Rejestracja
1152 × 864
640 × 480
320 × 240
160 × 112
1152 × 864 méretű állóképek felvétele/
1152
Rejestracja nieruchomych obrazów
o wymiarach 1152 × 864
Lejátszás/
Odtwarzanie
SFN
1152
640 × 480 méretű állóképek felvétele/
Rejestracja nieruchomych obrazów
o wymiarach 640 × 480
640 SFN
640
320 × 240 méretű állóképek felvétele/
Rejestracja ruchomego obrazu
o wymiarach 320 × 240
320
320
160 × 112 méretű állóképek felvétele/
Rejestracja ruchomego obrazu
o wymiarach 160 × 112
160
160
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
Mozgóképek maximális felvételi ideje/
Maksymalny czas rejestracji ruchomego obrazu
Képméret/
Wymiary obrazu
320 × 240
160 × 112
Maximális felvételi idő/
Maksymalny czas rejestracji
15 másodperc/15 sekund
60 másodperc/60 sekund
Megjegyzés
Ha az ezzel a kamkorderrel felvett 1152 × 864
méretű képet egy olyan készülékkel játssza le,
amelyik nem támogatja ezt a méretet, nem jelenik
meg a teljes kép.
Uwaga
Przy odtwarzaniu zarejestrowanych przez
kamerę obrazów o wymiarach 1152×864
w innym urządzeniu, które nie obsługuje tych
wymiarów, obraz może się nie pojawić
w całości.
135
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
135
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A memóriakártya használata
– bevezetés
Posługiwanie się kartą pamięci
– wprowadzenie
A memóriakártyára felvehető
állóképek megközelítő száma
Przybliżona liczba nieruchomych
obrazów, które można zarejestrować
w karcie pamięci „Memory Stick”
A memóriakártyán tárolható képek száma nagy
mértékben függ a kiválasztott képminőség és
képméret beállítástól, illetve a kép összetettségétől.
Liczba możliwych do zarejestrowania obrazów
zależy od nastawionego trybu jakości obrazu,
jego wymiarów oraz od złożoności sceny.
4MB-os memóriakártya (tartozék)/Karta 4 MB (dostarczona):
Képméret/
Wymiary obrazu
640 × 480
SUPER FINE (SFN)
FINE (FINE)
STANDARD (STD)
1152 × 864
képek száma/Liczba obrazów képek száma/Liczba obrazów
20
6
40
12
60
18
8MB-os memóriakártya (nem tartozék)/Karta 8 MB (brak w wyposażeniu):
Képméret/
Wymiary obrazu
640 × 480
SUPER FINE (SFN)
FINE (FINE)
STANDARD (STD)
1152 × 864
képek száma/Liczba obrazów képek száma/Liczba obrazów
40
12
81
25
122
37
16MB-os memóriakártya (nem tartozék)/Karta 16 MB (brak w wyposażeniu):
Képméret/
Wymiary obrazu
640 × 480
SUPER FINE (SFN)
FINE (FINE)
STANDARD (STD)
1152 × 864
képek száma/Liczba obrazów képek száma/Liczba obrazów
82
25
164
51
246
75
32MB-os memóriakártya (nem tartozék)/Karta 32 MB (brak w wyposażeniu):
Képméret/
Wymiary obrazu
640 × 480
SUPER FINE (SFN)
FINE (FINE)
STANDARD (STD)
1152 × 864
képek száma/Liczba obrazów képek száma/Liczba obrazów
164
52
329
104
494
152
64MB-os memóriakártya (nem tartozék)/Karta 64 MB (brak w wyposażeniu):
Képméret/
Wymiary obrazu
136
640 × 480
SUPER FINE (SFN)
FINE (FINE)
STANDARD (STD)
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
136
1152 × 864
képek száma/Liczba obrazów képek száma/Liczba obrazów
329
104
659
208
988
304
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A memóriakártya használata
– bevezetés
Posługiwanie się kartą pamięci
– wprowadzenie
A memóriakártyára felvehető
mozgóképek megközelítő felvételi
ideje
Przybliżony czas, przez który można
rejestrować ruchome obrazy w karcie
pamięci „Memory Stick”
A memóriakártyára felvehető mozgóképek hossza
nagy mértékben függ a kiválasztott képméret
beállítástól, illetve a kép összetettségétől.
Czas, przez który można rejestrować obraz,
zależy od nastawionych wymiarów obrazu
oraz od złożoności sceny.
4MB-os memóriakártya (tartozék)/Karta 4 MB (dostarczona):
Képméret/
Wymiary obrazu
Felvételi idő/
Czas rejestracji
160 × 112
320 × 240
2 perc 40 másodperc/
2 min. 40 s
40 másodperc/
40 s
8MB-os memóriakártya (nem tartozék)/Karta 8 MB (brak w wyposażeniu):
160 × 112
320 × 240
5 perc 20 másodperc/
5 min. 20 s
1 perc 20 másodperc/
1 min. 20 s
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
Képméret/
Wymiary obrazu
Felvételi idő/
Czas rejestracji
16MB-os memóriakártya (nem tartozék)/Karta 16 MB (brak w wyposażeniu):
Képméret/
Wymiary obrazu
Felvételi idő/
Czas rejestracji
160 × 112
320 × 240
10 perc 40 másodperc/
10 min. 40 s
2 perc 40 másodperc/
2 min. 40 s
32MB-os memóriakártya (nem tartozék)/Karta 32 MB (brak w wyposażeniu):
Képméret/
Wymiary obrazu
Felvételi idő/
Czas rejestracji
160 × 112
320 × 240
21 perc 20 másodperc/
21 min. 20 s
5 perc 20 másodperc/
5 min. 20 s
64MB-os memóriakártya (nem tartozék)/Karta 64 MB (brak w wyposażeniu):
Képméret/
Wymiary obrazu
Felvételi idő/
Czas rejestracji
160 × 112
320 × 240
42 perc 40 másodperc/
42 min. 40 s
10 perc 40 másodperc/
10 min. 40 s
137
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
137
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Felvételkészítés
a memóriakártyára
– Memóriafelvétel
Rejestracja
nieruchomych obrazów
w karcie pamięci
Az állóképeket a memóriakártyára is felveheti.
W karcie pamięci można rejestrować
nieruchome obrazy.
Mielőtt hozzákezdene
Helyezze a memóriakártyát a kamkorderbe.
(1) Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY
pozícióba. Ellenőrizze, hogy a LOCK kapcsoló
jobb oldali (szabad) pozícióban áll-e.
(2) Tartsa enyhén lenyomva a PHOTO gombot
mindaddig, míg a kívánt kép meg nem jelenik.
A zöld z jelzés villogása megszűnik, majd
folyamatosan világít. A kép fényessége és
a fókusz beállítása automatikusan, a kép
közepére célozva megtörténik és rögzül.
A felvételkészítés még nem kezdődik meg.
(3) Nyomja meg erősebben a PHOTO gombot.
A kamkorder a képernyőn látható állóképet
felveszi a memóriakártyára. Amikor
a folyamatjelző skála eltűnik, a felvétel
elkészült.
POWER
VCR
1
Na początku
Włóż do kamery kartę pamięci.
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY. Upewnij się, że przełącznik
LOCK jest przestawiony na prawo
(w położenie usunięcia blokady).
(2)Przytrzymaj lekko wciśnięty przycisk
PHOTO. Zielony znak z przestanie migać,
po czym zapali się na stałe. Oznacza to
zablokowanie jasności i ostrości, które są
nastawiane na środek obrazu. Rejestracja
jeszcze się nie rozpoczyna.
(3)Głębiej wciśnij przycisk PHOTO.
Wyświetlany na ekranie obraz zostanie
zapisany w karcie pamięci. Rejestracja jest
zakończona, gdy zniknie wskaźnik
z przesuwającym się paskiem.
K
LOC
K
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
2
SFN
OTO
PH
1 / 12
Memóriakártyára felvehető képek száma/
Liczba obrazów, które można
zarejestrować w karcie pamięci
Felvett képek száma/
Liczba zarejestrowanych obrazów
3
TO
PHO
138
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
138
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Rejestracja nieruchomych
obrazów w karcie pamięci
Ha a POWER kapcsolót MEMORY pozícióba
kapcsolja
Az alábbi funkciók nem működnek:
– szélesvásznú üzemmód
– digitális zoom
– képstabilizátor
– SUPER NIGHTSHOT
– képúsztatás
– képeffektusok
– digitális képeffektusok
– feliratozás
– "gyertyafény" üzemmód (a jelző villog)
– "sport" üzemmód (a jelző villog)
– MEMORY MIX
Kiedy przełącznik POWER znajduje się
w położeniu MEMORY
Nie działają następujące funkcje:
– tryb panoramiczny,
– zbliżenie cyfrowe,
– SteadyShot,
– SUPER NIGHTSHOT,
– wprowadzanie i wygaszanie obrazu,
– efekty w obrazie,
– efekty cyfrowe,
– tytuły,
– tryb dla słabego oświetlenia (miga wskaźnik),
– tryb lekcji WF (miga wskaźnik),
– funkcja MEMORY MIX.
Állókép felvétel közben
A kamkordert nem lehet kikapcsolni, és
a PHOTO gomb nem funkcionál.
Podczas rejestracji nieruchomego obrazu
Nie można wyłączyć zasilania ani nacisnąć
przycisku PHOTO.
Ha megnyomja a távvezérlő PHOTO gombját
A kamkorder a gomb megnyomásakor
a képernyőn látott képet rögzíti.
Jeśli naciśniesz przycisk PHOTO na pilocie
Kamera natychmiast zacznie rejestrację obrazu
widocznego na ekranie w chwili naciśnięcia
przycisku.
Ha a 2. lépésben enyhén megnyomja a PHOTO
gombot
A kép rövid ideig villoghat. Ez nem hibajelenség.
Ha MEMORY üzemmódban fényképez
A nézőszög enyhén megnövekszik a CAMERA
üzemmódhoz képest.
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
Felvételkészítés
a memóriakártyára
– Memóriafelvétel
Kiedy wykonujesz czynność 2 i lekko
naciśniesz przycisk PHOTO
Obraz przezchwilę miga. Nie oznacza to
usterki.
Podczas rejestracji w trybie MEMORY
Kąt obiektywu kamery jest nieco większy niż
w trybie CAMERA.
139
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
139
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Felvételkészítés
a memóriakártyára
– Memóriafelvétel
Rejestracja nieruchomych
obrazów w karcie pamięci
Az állóképek folyamatos
felvétele
Rejestracja obrazów w trybie
ciągłym
Az állóképek folyamatosan is felvehetők. Az
alábbi két üzemmódból válassza ki azt, amelyik
Önnek leginkább megfelel.
Nieruchome obrazy można rejestrować
w trybie ciągłym. Przed rejestracją wybierz
jeden z dwóch opisanych tu trybów.
Folyamatos üzemmód [a]
Ha az 1152 × 864 képméretet választotta ki,
egymás után maximum 4 képet vehet fel
folyamatosan.
Ha a 640 × 480 képméretet választotta ki, egymás
után maximum 16 képet vehet fel folyamatosan.
A folyamatos üzemmódban felvehető képek
száma a memóriakártya kapacitásától is függ.
Tryb ciągły [a]
Jeśli wymiary obrazu są nastawione na
1152 × 864, można zarejestrować do
4 kolejnych obrazów.
Jeśli wymiary obrazu są nastawione na
640 × 480, można zarejestrować do
16 kolejnych obrazów. Liczba obrazów
rejestrowanych w trybie ciągłym zależy od
pojemności karty „Memory Stick”.
Többképes üzemmód (A felvételi képméret
640 × 480) [b]
Egyetlen oldalra kilenc képet vehet fel
folyamatosan.
[a]
Tryb wieloekranowy [b] (rejestrowany obraz
ma wymiary 640 × 480)
Na jednej stronie można w trybie ciągłym
zarejestrować 9 obrazów.
[b]
Amíg a PHOTO gombot nyomva tartja,
a kamkorder folyamatosan rögzíti a képeket.
A felvehető képek maximális száma a képméret
beállítástól függ.
Amikor a gombot elengedi, a felvétel leáll.
Kiedy przytrzymujesz wciśnięty przycisk
PHOTO, kamera rejestruje w trybie ciągłym
maksymalną liczbę nieruchomych obrazów.
Liczba ta zależy od wymiarów obrazu.
Kiedy puścisz przycisk, rejestracja zostanie
zakończona.
140
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
140
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Felvételkészítés
a memóriakártyára
– Memóriafelvétel
Rejestracja nieruchomych
obrazów w karcie pamięci
(1) Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY
pozícióba. Ellenőrizze, hogy a LOCK kapcsoló
jobb oldali (szabad) pozícióban áll-e.
(2) A MENU gombbal kapcsolja be a menü
képernyőt.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
jelzést, majd nyomja meg a tárcsát.
a
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
a STILL SET menüpontot, majd nyomja meg
a tárcsát.
(5) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
a PIC MODE funkciót, majd nyomja meg
a tárcsát.
(6) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
a kívánt beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY. Upewnij się, że przełącznik
LOCK jest przestawiony na prawo
(w położenie usunięcia blokady).
(2)Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
menu.
(3)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż ikonę
, po czym naciśnij pokrętło.
(4)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
STILL SET, po czym naciśnij pokrętło.
(5)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
PIC MODE, po czym naciśnij pokrętło.
(6)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż żądane
ustawienie, po czym naciśnij pokrętło.
MENU
K
LOC
K
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
2
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
POWER
VCR
1
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
RE T URN
3
[ ME N U ] : E N D
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P I C MOD E
S I NG L E
QU A L I T Y
I MA G E S I Z E
RE T URN
4
[ ME N U ] : E N D
5
6
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P I C MOD E
S I NG L E
QU A L I T Y
I MA G E S I Z E
RE T URN
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P I C MOD E
S I NG L E
QU A L I T Y
CON T I N UOU S
I MA G E S I Z E MU L T I S C R N
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
[ ME N U ] : E N D
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
P I C MOD E CON T I N UOU S
QU A L I T Y
I MA G E S I Z E
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
141
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
141
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Felvételkészítés
a memóriakártyára
– Memóriafelvétel
Rejestracja nieruchomych
obrazów w karcie pamięci
Ha a memóriakártya kapacitása
kimerül
Jeśli pojemność karty pamięci
zostanie całkowicie wykorzystana
A " FULL" felirat megjelenik az LCD
képernyőn vagy a keresőben, és több képet nem
lehet felvenni a memóriakártyára.
Na ekranie LCD lub w wizjerze pojawi się
wskaźnik „
FULL”, a rejestracja
nieruchomych obrazów w karcie pamięci
będzie niemożliwa.
A folyamatos üzemmód beállításai
Beállítás
Jelentés (kijelzés a képernyőn)
SINGLE
A kamkorder csak egy képet vesz
fel. (nincs kijelzés)
CONTINUOUS A kamkorder egymás után
maximum 16 képet vesz fel kb.
0,6 másodperces időközönként.
)
(
MULTI SCRN A kamkorder egymás után 9 képet
vesz fel kb. 0,5 másodperces
időközönként és a kilenc képet
egyetlen oldalon jeleníti meg. Az
állóképeket 640x480 méretben
)
veszi fel a készülék. (
A felvehető képek száma folyamatos
üzemmódban
A folyamatos üzemmódban felvehető képek
száma a képméret beállítástól és a memóriakártya
kapacitásától függ.
Folyamatos vagy többképes felvételi
üzemmódban
A vaku nem működik.
Ha az önkioldó funkcióval vagy a távvezérlő
használatával fényképez
A kamkorder automatikusan a maximális
mennyiségű állóképet veszi fel.
Ustawienia rejestracji ciągłej
Ustawienie
Znaczenie (wskaźnik na
ekranie)
SINGLE
Kamera rejestruje pojedyncze
obrazy. (brak wskazania)
CONTINUOUS
Kamera rejestruje do
16 nieruchomych obrazów
w odstępach około 0,5 s. (
)
MULTI SCRN Kamera rejestruje
9 nieruchomych obrazów
w odstępach około 0,5 s
i wyświetla je na jednej stronie
podzielonej na 9 pól. Obraz ma
)
wymiary 640 × 480. (
Liczba obrazów przy rejestracji w trybie
ciągłym
Liczba obrazów możliwych do zarejestrowania
w trybie ciągłym zależy od wymiarów obrazu
i pojemności karty pamięci.
W trybie ciągłym lub wieloekranowym
Nie działa lampa błyskowa.
Jeśli do rozpoczęcia rejestracji jest używany
samowyzwalacz albo pilot
Kamera automatycznie rejestruje maksymalną
liczbę nieruchomych obrazów.
142
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
142
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Felvételkészítés
a memóriakártyára
– Memóriafelvétel
Rejestracja nieruchomych
obrazów w karcie pamięci
Rejestracja obrazów z użyciem
lampy błyskowej
Képek felvétele a vaku
használatával
A vaku villanás előtt automatikusan kibukkan.
Az alapbeállítás auto (nincs kijelzés). A vaku
üzemmód módosításához nyomja meg a (vaku)
gombot ismételten mindaddig, míg a vaku
üzemmód kijelzése meg nem jelenik az LCD
képernyőn vagy a keresőben.
Lampa błyskowa wysuwa się automatycznie.
Standardowo jest wybrany automatyczny tryb
jej pracy (brak wskazania). Aby zmienić tryb
(lampy
pracy lampy, naciskaj przycisk
błyskowej), aż na ekranie LCD lub w wizjerze
pojawi się wskaźnik żądanego trybu.
A (vaku) gomb ismételt megnyomásakor
a kijelzések az alábbi sorrendben jelennek meg:
(nincs kijelzés) t
(nincs kijelzés)
t
t
t
vörös-szem effektus csökkentése:
a vaku a felvétel előtt villan, a vörös-szem
effektus csökkentése érdekében
állandó:
a vaku a megvilágítási szinttől függetlenül,
mindig villan
vaku kikapcsolva:
a vaku nem villan.
A vaku fényerejének beállítása automatikusan,
a fényérzékelő ablak információi alapján történik.
A vaku fényerejét azonban a menüben (FLASH
LVL) is beállíthatja (110. oldal). A FLASH LVL
megfelelő értékének kiválasztásához készítsen
néhány próbafelvételt.
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
(vaku)/
(lampa
błyskowa)
(lampy
Po każdym naciśnięciu przycisku
błyskowej) wskaźniki zmieniają się
następująco:
t
t
t (brak
(brak wskazania) t
wskazania)
Automatyczna redukcja efektu
czerwonych oczu:
W celu osłabienia efektu czerwonych oczu,
lampa błyskowa błyska przed
nagrywaniem.
Wymuszona praca lampy:
Lampa błyska bez względu na jasność
otoczenia.
Bez lampy:
Lampa nie włącza się.
Właściwa jasność lampy jest nastawiana przy
pomocy fotokomórki. Do nastawienia żądanej
jasności można też użyć parametru FLASH
LVL w systemie menu (str. 110). Aby znaleźć
właściwe ustawienie tego parametru,
zarejestruj kilka próbnych obrazów.
143
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
143
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Felvételkészítés
a memóriakártyára
– Memóriafelvétel
Rejestracja nieruchomych
obrazów w karcie pamięci
Megjegyzések
• Vaku használatakor a javasolt tárgytávolság
0,3 - 2,5 méter.
• Konverziós objektív (nem tartozék)
használatakor a vaku fénye gátolt lehet, vagy
árnyék jelenhet meg.
• A beépített vaku és a külső villanófény (nem
tartozék) egyszerre nem használható.
• A (automatikus vörös-szem effektus
csökkentési) funkció hatása gyengülhet
a fényképezett személytől és a távolságtól
függően, vagy akkor, ha a fényképezett személy
nem látja az elővillanást, illetve egyéb
körülmények között.
• A vaku hatása nem minden esetben érezhető, ha
állandó vaku üzemmódban fényképez egy
világos helyen.
• Ha az automatikus fókusszal nehéz élesre
állítani a képet - pl. sötétben -, használja
a fókusztávolság kijelzést (60. oldal) a kézi
fókuszbeállítás megkönnyítéséhez.
Ha az áramforrás leválasztása után 5 percig
nem nyúl a készülékhez
A kamkorder visszakapcsol a gyári beállításra
(automatikus üzemmód).
Az alábbi funkciók működése közben a vaku
nem villan (ha az automatikus vagy a (vörösszem effektus csökkentési) üzemmódot
választotta ki)
– Expozíció
– NightShot
– Reflektorfény PROGRAM AE üzemmód
– Napnyugta és holdfény PROGRAM AE
üzemmód
– Tájkép PROGRAM AE üzemmód
Ha olyan külső vakut (nem tartozék) használ,
amelyen nincs vörös-szem effektus csökkentési
funkció
A vörös-szem effektus csökkentési üzemmód
nem választható ki.
Uwagi
• Zaleca się, aby rejestracja z użyciem
wbudowanej lampy błyskowej odbywała się
z odległości 0,3 m do 2,5 m.
• Dodatkowy obiektyw (brak w wyposażeniu)
może zasłaniać światło z lampy albo
pojawiać się w obrazie w postaci cienia.
• Nie można równocześnie używać
zewnętrznej lampy błyskowej (brak
w wyposażniu) i wbudowanej lampy.
(redukcji efektu czerwonych oczu)
• Tryb
może nie dawać żądanych efektów zależnie
od cech osobniczych, odległości od lampy itp.
• Efekt użycia lampy błyskowej może być
słabo widoczny, jeśli filmowanie odbywa się
w jasnym miejscu.
• Jeśli kamera nie nastawia automatycznie
ostrośści, gdyż nagrywanie odbywa się na
przykład po ciemku, wykorzystaj informacje
z dalmierza i ręcznie nastaw ostrość (str. 60).
Jeśli po odłączeniu źródła zasilania
pozostawisz kamerę na co najmniej 5 minut
Zostanie przywrócone standardowe ustawienie
(tryb automatyczny).
Jeśli są włączone wymienione pod spodem
funkcje, lampa błyskowa nie zadziała
pomimo wybrania trybu automatycznego
(automatycznej redukcji efektu
lub
czerwonych oczu):
– ekspozycja,
– NightShot,
– tryb reflektorów (PROGRAM AE),
– tryb „zmierzch i księżyc” (PROGRAM AE),
– tryb krajobrazu (PROGRAM AE).
Jeśli używasz zewnętrznej lampy błyskowej
(brak w wyposażeniu) bez funkcji
automatycznej redukcji efektu czerwonych
oczu
Nie można wybrać trybu automatycznej
redukcji efektu czerwonych oczu.
144
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
144
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Felvételkészítés
a memóriakártyára
– Memóriafelvétel
Rejestracja nieruchomych
obrazów w karcie pamięci
Önkioldós fénykép felvétel
Do rejestracji nieruchomych obrazów w karcie
pamięci można użyć samowyzwalacza. Ten tryb
przydaje się przy fotografowaniu samego siebie.
Do wykonania tej czynności można też użyć pilota.
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY. Upewnij się, że przełącznik
LOCK jest przestawiony na prawo
(w położenie usunięcia blokady).
(2)W trybie czuwania naciśnij przycisk
(samowyzwalacza). Na ekranie LCD lub
w wizjerze pojawi się wskaźnik
(samowyzwalacza).
(3)Naciśnij przycisk PHOTO.
Samowyzwalacz rozpocznie odliczanie od
10, sygnalizując to dźwiękami. W ciągu
ostatnich dwóch sekund odliczania dźwięki
stają się częstsze, po czym automatycznie
rozpoczyna się rejestracja.
PHOTO
(önkioldó)/
(samowyzwalacz)
POWER
VCR
1
K
LOC
PHOTO
K
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
Mozgókép felvétele a memóriakártya
az önkioldó használatával
A 3. lépésben nyomja meg a START/STOP
gombot. A felvétel kikapcsolásához nyomja meg
újból a START/STOP gombot.
Az önkioldó üzemmód kikapcsolása
Készenléti üzemmódban nyomja meg a
(önkioldó) gombot, és ellenőrizze, hogy a
jelzés eltűnik-e az LCD képernyőről vagy
a keresőből. Az önkioldó üzemmódot
a távvezérlővel nem lehet kikapcsolni.
Aby przy pomocy samowyzwalacza
zarejestrować w karcie „Memory
Stick” ruchomy obraz
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
Az állóképeket az önkioldó használatával is
felveheti a memóriakártyára. Ezzel a funkció
akkor lehet különösen hasznos, ha saját magáról
kíván képet készíteni. Ehhez a funkcióhoz
a távvezérlőt is használhatja.
(1) Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY
pozícióba. Ellenőrizze, hogy a LOCK kapcsoló
jobb oldali (szabad) pozícióban áll-e.
(önkioldó) gombot
(2) Nyomja meg a
(önkioldó)
készenléti üzemmódban. A
jelzés megjelenik az LCD képernyőn vagy
a keresőben.
(3) Nyomja meg a PHOTO gombot.
A kamkorder egy hangjelzés kíséretében
megkezdi a visszaszámlálást 10-től.
A visszaszámlálás utolsó két másodpercében
a hangjelzés felgyorsul, majd a beállított
időtartam letelte után a felvétel
automatikusan megkezdődik.
Rejestracja nieruchomego obrazu
z użyciem samowyzwalacza
Wykonując czynność 3, naciśnij przycisk
START/STOP. W celu przerwania rejestracji
ponownie naciśnij przycisk START/STOP.
Aby zrezygnować z rejestracji
z użyciem samowyzwalacza
Naciśnij przycisk
(samowyzwalacza), aby
z ekranu LCD lub z wizjera zniknął wskaźnik
(samowyzwalacza). Samowyzwalacza nie
można wyłączyć pilotem.
145
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
145
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Felvételkészítés
a memóriakártyára
– Memóriafelvétel
Rejestracja nieruchomych
obrazów w karcie pamięci
Megjegyzés
Az önkioldó felvételkészítési funkció kikapcsol, ha:
– Az önkioldós felvétel véget ér.
– A POWER kapcsolót OFF (CHG) vagy VCR
pozícióba állítja.
A felvenni kívánt kép ellenőrzése
Ha a PHOTO gombot enyhén lenyomja,
ellenőrizheti a felvenni kívánt képet. Ha
erősebben lenyomja, a felvétel elkészül.
Ha az önkioldó funkcióval vagy a távvezérlő
használatával fényképez
A kamkorder automatikusan a maximális
mennyiségű állóképet veszi fel.
Uwaga
Tryb rejestracji z użyciem samowyzwalacza
samoczynnie się wyłącza:
– po zakończeniu rejestracji z użyciem
samowyzwalacza,
– po przestawieniu przełącznika POWER
w położenie OFF (CHG) lub VCR.
Sprawdzanie obrazu, który ma być
zarejestrowany
Można sprawdzić obraz, lekko wciskając
przycisk PHOTO, po czym głębiej wcisnąć
przycisk w celu zarejestrowania obrazu.
Jeśli do rozpoczęcia rejestracji zostanie użyty
samowyzwalacz albo pilot
Kamera automatycznie rejestruje maksymalną
liczbę nieruchomych obrazów.
146
127-146 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
146
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Rejestracja obrazu
z taśmy DV mini jako
nieruchomego obrazu
A kamkorder képes a mini DV kazettára felvett
mozgókép-adatok beolvasására és állókép
formájában történő felvételére (a memóriakártyára).
A kamkorder a bemeneti csatlakozón keresztül
beérkező műsort is képes állókép formájában
felvenni a memóriakártyára.
Kamera może odczytać dane o ruchomym
obrazie nagrane na taśmie DV mini i zapisać je
w karcie pamięci jako nieruchomy obraz.
Kamera może też odczytać dane o ruchomym
obrazie przez gniazdo wejściowe i zapisać te
dane w karcie „Memory Stick”.
Mielőtt hozzákezdene
• Helyezzen egy műsoros mini DV kazettát
a kamkorderbe.
• Helyezzen egy memóriakártyát a kamkorderbe.
Na początku
•Włóż do kamery nagraną kasetę DV mini.
•Włóż do kamery kartę pamięci „Memory
Stick”.
(1) Állítsa a POWER kapcsolót VCR pozícióba.
(2) Nyomja meg a N gombot. A kazettára felvett
műsort lejátssza a kamkorder.
(3) Tartsa enyhén lenyomva a PHOTO gombot
mindaddig, míg a mini DV kazetta műsorából
egy kép kimerevítve meg nem jelenik. Az LCD
képernyőn vagy a keresőben megjelenik
a CAPTURE kijelzés. A felvételkészítés még
nem kezdődik meg.
(4) Nyomja meg erősebben a PHOTO gombot.
A kamkorder a képernyőn látható állóképet
felveszi a memóriakártyára. Amikor a
folyamatjelző skála eltűnik, a felvétel
elkészült.
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
VCR.
(2)Naciśnij przycisk N. Odtwarzany będzie
obraz nagrany na taśmie DV mini.
(3)Przytrzymaj lekko wciśnięty przycisk
PHOTO aż do znieruchomienia obrazu
z taśmy DV mini. Na ekranie LCD
i w wizjerze pojawia się wskaźnik
„CAPTURE”. Rejestracja jeszcze się nie
rozpoczyna.
(4)Głębiej wciśnij przycisk PHOTO.
Wyświetlany na ekranie obraz zostanie
zapisany w karcie pamięci. Rejestracja jest
zakończona, gdy zniknie wskaźnik
paskowy.
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
Állókép felvétele mini
DV kazettáról állókép
formájában
2
POWER
VCR
1
REW
K
PLAY
FF
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
3
CAPTURE
TO
PHO
4
TO
PHO
147
147-160 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
147
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Állókép felvétele mini DV
kazettáról állókép formájában
Rejestracja obrazu z taśmy DV
mini jako nieruchomego obrazu
Az állókép mérete
A kamkorder automatikusan 640 × 480-as
képméretet állít be.
Wymiary nieruchomych obrazów
Wymiary nieruchomego obrazu są
automatycznie nastawiane na 640 × 480.
Ha a működés jelző világít vagy villog
Ne rázza vagy ütögesse a kamkordert. Ne
kapcsolja ki a készüléket, ne vegye ki
a memóriakártyát és ne válassza le az
akkumulátort. Ellenkező esetben adatvesztés
léphet fel.
Kiedy pali się lub miga lampka dostępu
Nigdy nie potrząsać kamerą ani jej nie
uderzać. Nie wyłączać także zasilania, nie
odłączać karty pamięci ani nie odłączać
akumulatora. Grozi to uszkodzeniem danych
o obrazie.
Ha a “ ” jelzés megjelenik az LCD képernyőn
vagy a keresőben
A behelyezett memóriakártya nem kompatibilis,
mert a formátuma eltérő. Ellenőrizze
a memóriakártya formátumát.
Jeśli na ekranie LCD lub w wizjerze pojawia
się wskaźnik „ ”
Włożona karta pamięci nie współpracuje
z kamerą ze względu na niezgodność
formatów. Sprawdź format karty pamięci.
Ha lejátszás közben enyhén megnyomja
a PHOTO gombot
A kamkorder rövid időre leáll.
Jeśli podczas odtwarzania lekko naciśniesz
przycisk PHOTO
Kamera na chwilę się zatrzyma.
A mini DV kazettán lévő műsor hangja
A mini DV kazettán lévő műsor hangja nem
vehető fel.
Dźwięk nagrany na taśmie DV mini
Nie można nagrywać dźwięku z taśmy DV
mini.
A mini DV kazettára felvett feliratok
A feliratok nem vehetők fel a memóriakártyára.
Amíg a PHOTO gombbal az állóképet rögzíti,
a felirat nem jelenik meg.
Tytuły nałożone na taśmę DV mini
Tytułów nie można zapisać w karcie pamięci.
Tytuł nie pojawia się podczas rejestracji
nieruchomego obrazu przyciskiem PHOTO.
Ha megnyomja a távvezérlő PHOTO gombját
A kamkorder azonnal rögzíti a képernyőn látott
képet.
Jeśli naciśniesz przycisk PHOTO na pilocie
Kamera natychmiast zacznie rejestrację obrazu
widocznego na ekranie w chwili naciśnięcia
przycisku.
148
147-160 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
148
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Állókép felvétele mini DV
kazettáról állókép formájában
Állókép felvétele külső
berendezésről
(1) Állítsa a POWER kapcsolót VCR pozícióba és
válassza ki a DISPLAY funkció LCD beállítását
menüben.
az
(2)Játssza le a kívánt kazettát, vagy kapcsolja be
a televíziót és válassza ki a megfelelő
programhelyet. A tv vagy a videomagnó műsora
megjelenik az LCD képernyőn vagy a keresőben.
(3) Kövesse a 147. oldalon leírt 3. és 4. lépés
utasításait.
A kép felvétele az A/V csatlakozó
vezeték használatával
Rejestracja obrazu z taśmy DV
mini jako nieruchomego obrazu
Rejestracja nieruchomego
obrazu z innego urządzenia
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
VCR i w systemie menu wybierz dla parametru
DISPLAY z grupy
ustawienie LCD.
(2) Odtwarzaj nagraną taśmę albo nastaw
w telewizorze żądaną stację. Na ekranie LCD
lub w wizjerze pojawi się obraz z innego
urządzenia.
(3) Wykonaj czynności 3 i 4 ze strony 147.
Użycie przewodu połączeniowego A/V
S VIDEO
OUT
VIDEO
AUDIO/VIDEO
: Jeláramlás iránya/Przepływ sygnału
Az A/V csatlakozó vezeték sárga csatlakozó
dugóját csatlakoztassa a videomagnó vagy
a tv készülék videó bemenetéhez.
Podłącz żółty wtyk przewodu połączeniowego
A/V do gniazda wizji telewizora lub
magnetowidu.
Ha a tv készülék vagy a videomagnó S video
aljzattal is rendelkezik
A jobb képminőség érdekében a csatlakoztatáshoz
használjon egy S-videó csatlakozó kábelt (nem tartozék).
Ha a kamkordert az S-videó kábellel csatlakoztatja, az
A/V kábel sárga csatlakozó dugóját nem kell
csatlakoztatni. Csatlakoztassa az S video csatlakozó kábel
(nem tartozék) egyik végét a kamkorder, a másik végét
pedig a tv készülék vagy a videomagnó S video aljzatához.
Ez a csatlakoztatási módszer jobb minőségű DV képet
biztosít.
Jeśli telewizor lub magnetowid jest
wyposażony w gniazdo S video
Aby uzyskać wyższą jakość obrazu, do podłączenia
użyj przewodu S video (brak w wyposażeniu)
Przy takim połączeniu nie musisz podłączyć żółtego
wtyku (wizji) przewodu połączeniowego A/V.
Podłącz przewód S video (brak w wyposażeniu) do
gniazd S video kamery i telewizora lub
magnetowidu.
Takie połączenie zapewnia wyższą jakość obrazu
o formacie DV.
A kép felvétele az i.LINK kábel
(DV csatlakozó vezeték) használatával
DV
S VIDEO
Użycie przewodu i.LINK (przewodu
połączeniowego DV)
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
S VIDEO
LANC
DV IN/OUT
DV OUT
(nem tartozék)/
(brak w wyposażeniu)
149
: Jeláramlás iránya/Przepływ sygnału
147-160 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
149
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Mozgókép felvétele
a memóriakártyára
– MPEG felvétel
Rejestracja w karcie „Memory
Stick” ruchomego obrazu
– rejestracja filmu MPEG
A memóriakártya felvehet mozgóképet is
(hanggal együtt).
W karcie pamięci „Memory Stick” można
rejestrować ruchomy obraz z dźwiękiem.
Mielőtt hozzákezdene
Helyezzen egy memóriakártyát a kamkorderbe.
Na początku
Włóż do kamery kartę „Memory Stick”.
(1) Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY
pozícióba. Ellenőrizze, hogy a LOCK kapcsoló
jobb oldali (szabad) pozícióban áll-e.
(2) Nyomja meg a START/STOP gombot.
A kamkorder megkezdi a felvételt.
A kamkorder elején lévő felvétel jelző lámpa
világít. Ha a menüben az IMAGESIZE funkció
160 × 112 beállítását választotta ki,
a maximális felvételi idő 60 másodperc lesz.
Ha azonban az IMAGESIZE funkció 320 × 240
beállítását választotta ki, a maximális felvételi
idő csupán 15 másodperc.
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY. Upewnij się, że przełącznik
LOCK jest przestawiony na prawo
(w położenie usunięcia blokady).
(2)Naciśnij przycisk START/STOP. Kamera
rozpocznie rejestrację. Zapali się lampka
nagrywania, znajdująca się z przodu
kamery. Jeśli dla parametru IMAGESIZE
w systemie menu jest wybrane ustawienie
160 × 112, maksymalny czas rejestracji
wynosi 60 sekund. Jeśli jednak dla
parametru IMAGESIZE jest wybrane
ustawienie 320 × 240, to maksymalny czas
rejestracji wynosi 15 sekund.
POWER
VCR
1
K
LOC
4 0 min
320 REC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
BBB
0:0 3
[ 1 5 SEC ]
K
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
POWER
VCR
2
K
LOC
A memóriakártya maximális felvételi
ideje/
Czas, przez który jest możliwa
rejestracja w karcie „Memory Stick”
Ez a jelző a START/STOP gomb
megnyomása után 5 másodpercig
világít. A kijelzést a kamkorder nem
veszi fel. / Ten wskaźnik pojawia
się na 5 sekund po naciśnięciu
przycisku START/STOP. Nie jest
on nagrywany.
A felvétel leállítása
Aby zakończyć rejestrację
Nyomja meg a START/STOP gombot.
Naciśnij przycisk START/STOP.
150
147-160 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
150
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Rejestracja w karcie „Memory
Stick” ruchomego obrazu
– rejestracja filmu MPEG
Megjegyzés
A hangot monoban veszi fel a kamkorder.
Uwaga
Nagrywany dźwięk jest monofoniczny.
Ha a POWER kapcsolót MEMORY pozícióba
kapcsolja
Az alábbi funkciók nem működnek:
– szélesvásznú üzemmód
– digitális zoom
– képstabilizátor
– SUPER NIGHTSHOT
– képúsztatás
– képeffektusok
– digitális képeffektusok
– feliratozás
– "gyertyafény" üzemmód (a jelző villog)
– "sport" üzemmód (a jelző villog)
– MEMORY MIX
Kiedy przełącznik POWER znajduje się
w położeniu MEMORY
Nie działają następujące funkcje:
– tryb panoramiczny,
– zbliżenie cyfrowe,
– SteadyShot,
– SUPER NIGHTSHOT,
– wygaszanie i wprowadzanie obrazu,
– efekty w obrazie,
– efekty cyfrowe,
– tytuły,
– tryb dla słabego oświetlenia (miga wskaźnik),
– tryb lekcji WF (miga wskaźnik),
– funkcja MEMORY MIX.
Ha MEMORY üzemmódban filmez
A nézőszög enyhén megnövekszik a CAMERA
üzemmódhoz képest.
Podczas rejestracji w trybie MEMORY
Kąt obiektywu kamery jest nieco szerszy niż
w trybie CAMERA.
Ha külső vakut (nem tartozék) használ
Ha mozgóképet vesz fel a memóriakártyára,
kapcsolja ki a külső vakut, mert a feltöltődési zajt
felveheti a kamkorder.
Jeśli używasz zewnętrznej lampy błyskowej
(brak w wyposażeniu)
Podczas rejestracji ruchomego obrazu w karcie
„Memory Stick” wyłącz zewnętrzną lampę
błyskową. W przeciwnym razie może zostać
nagrany odgłos ładowania lampy.
Memóriakártyára történő felvétel közben
Ne vegye ki a kazettát a kamkorderből. A kazetta
kivételének zaját felveheti a kamkorder.
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
Mozgókép felvétele
a memóriakártyára
– MPEG felvétel
Podczas rejestracji w karcie „Memory Stick”
Nie wyjmuj kasety z kamery. Podczas
wyjmowania kasety nie jest bowiem
nagrywany dźwięk w karcie „Memory Stick”.
151
147-160 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
151
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Képek felvétele mini
DV kazettáról
mozgókép formájában
Nagrywanie obrazu
z taśmy DV mini jako
ruchomego obrazu
A kamkorder képes a mini DV kazettára felvett
mozgókép-adatok beolvasására és mozgókép
formájában történő felvételére (a memóriakártyára).
A kamkorder a bemeneti csatlakozón keresztül
beérkező műsort is képes mozgókép formájában
felvenni a memóriakártyára.
Kamera może odczytać dane o ruchomym
obrazie nagrane na taśmie DV mini i zapisać je
w karcie pamięci jako ruchomy obraz. Kamera
może też odczytać dane o ruchomym obrazie
przez gniazdo wejściowe i zapisać te dane
w karcie „Memory Stick”.
Mielőtt hozzákezdene
• Helyezzen egy műsoros mini DV kazettát
a kamkorderbe.
• Helyezzen egy memóriakártyát a kamkorderbe.
Na początku
• Włóż do kamery nagraną kasetę DV mini.
• Włóż do kamery kartę pamięci „Memory
Stick”.
(1) Állítsa a POWER kapcsolót VCR pozícióba.
(2) Nyomja meg a N gombot. A kazettára felvett
műsort lejátssza a kamkorder.
(3) A kívánt jelenetnél nyomja meg a START/
STOP gombot a kamkorderen. A kamkorder
megkezdi a felvételt. A kamkorder elején lévő
felvétel jelző lámpa világít. Ha a menüben az
IMAGESIZE funkció 160 × 112 beállítását
választotta ki, a maximális felvételi idő 60
másodperc lesz. Ha azonban az IMAGESIZE
funkció 320 × 240 beállítását választotta ki,
a maximális felvételi idő csupán 15 másodperc.
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
VCR.
(2)Naciśnij przycisk N. Odtwarzany będzie
obraz nagrany na taśmie DV mini.
(3)Na początku sceny, od której chcesz
rozpocząć rejestrację, naciśnij przycisk
START/STOP na kamerze. Zapali się
lampka nagrywania znajdująca się zprzodu
kamery. Jeśli dla parametru IMAGESIZE
w systemie menu jest wybrane ustawienie
160 × 112, maksymalny czas rejestracji
wynosi 60 sekund. Jeśli jednak dla
parametru IMAGESIZE jest wybrane
ustawienie 320 × 240, to maksymalny czas
rejestracji wynosi 15 sekund.
K
LOC
FF
N 0:1 5:4 2:4 3
0:0 3
[ 1 5 SEC ]
4 0 min
320 REC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
BBB
A memóriakártya maximális felvételi
ideje./
Czas, przez który jest możliwa rejestracja
w karcie „Memory Stick”
Ez a jelző a START/STOP gomb megnyomása
után 5 másodpercig világít. A kijelzést
a kamkorder nem veszi fel./
Ten wskaźnik pojawia się na 5 sekund po
naciśnięciu przycisku START/STOP.
Nie jest on nagrywany.
152
147-160 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
K
LOC
MEMORY
POWER
VCR
3
PLAY
OFF(CHR) CAMERA
REW
POWER
VCR
1
2
152
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Képek felvétele mini DV
kazettáról mozgókép formájában
Nagrywanie obrazu z taśmy DV
mini jako ruchomego obrazu
A felvétel leállítása
Aby zakończyć rejestrację
Nyomja meg a START/STOP gombot.
Naciśnij przycisk START/STOP.
Megjegyzések
• Ha a mini DV kazettáról memóriakártyára
másol egy műsort, a 48 kHz-es mintavételezésű
hangot a kamkorder 32 kHz-essé alakítja.
• Ha a mini DV kazettáról memóriakártyára
másol egy műsort, a sztereó hangot monová
alakítja a kamkorder.
Uwagi
•Przy rejestracji w karcie „Memory Stick”
obrazu z taśmy DV mini dźwięk
o częstotliwości próbkowania 48 kHz jest
zamieniany na dźwięk o częstotliwości
próbkowania 32 kHz.
•Przy nagrywaniu z taśmy dźwięk
stereofoniczny jest zamieniany na
monofoniczny.
Ha a működés jelző világít vagy villog
Ne rázza vagy ütögesse a kamkordert. Ne
kapcsolja ki a készüléket, ne vegye ki
a memóriakártyát és ne válassza le az
akkumulátort. Ellenkező esetben adatvesztés
léphet fel.
A mini DV kazettára felvett adatkódok
Az adatkódok nem vehetők fel
a memóriakártyára.
Ha az " AUDIO ERROR" kijelzés jelenik meg
Olyan hang található a szalagon, melyet
a kamkorderrel nem lehet átmásolni. Az A/V
csatlakozó vezetékkel csatlakoztassa
a kamkorderhez azt a külső berendezést, amellyel
a felvett műsort megfelelően le lehet játszani
(154. o.).
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
A mini DV kazettára felvett feliratok
A feliratok nem vehetők fel a memóriakártyára.
Amíg a START/STOP gombbal a mozgóképet
rögzíti, a felirat nem jelenik meg.
Kiedy pali się lub miga lampka dostępu
Nigdy nie potrząsać kamerą ani jej nie
uderzać. Nie wyłączać także zasilania, nie
odłączać karty pamięci ani nie odłączać
akumulatora. Grozi to uszkodzeniem danych
o obrazie.
Tytuły nałożone na taśmę DV mini
Tytułów nie można zapisać w karcie pamięci.
Tytuł nie pojawia się podczas rejestracji
ruchomego obrazu przyciskiem START/STOP.
Kody danych nagrane na taśmę DV mini
Nie można nagrać kodów danych zapisanych
na taśmie DV mini.
AUDIO
Jeśli jest wyświetlany komunikat „
ERROR”
Nagrany został dźwięk, na którego nagranie
nie pozwala kamera. Podłącz przewód
połączeniowy A/V, aby doprowadzić sygnał
z zewnętrznego urządzenia (str. 154).
153
147-160 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
153
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Képek felvétele mini DV
kazettáról mozgókép formájában
Mozgókép felvétele külső
berendezésről
Nagrywanie obrazu z taśmy DV
mini jako ruchomego obrazu
Rejestracja ruchomego obrazu
z innego urządzenia
(1) Állítsa a POWER kapcsolót VCR pozícióba és
válassza ki a DISPLAY funkció LCD
menüben.
beállítását az
(2)Játssza le a kívánt kazettát, vagy kapcsolja be
a televíziót és válassza ki a megfelelő
programhelyet.
A tv vagy a videomagnó műsora megjelenik
az LCD képernyőn vagy a keresőben.
(3) Kövesse a 152. oldalon leírt 3. lépés utasításait.
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
VCR i w systemie menu wybierz dla
parametru DISPLAY z grupy
ustawienie LCD.
(2) Odtwarzaj nagraną taśmę albo nastaw
w telewizorze żądaną stację.
Na ekranie LCD lub w wizjerze pojawi się
obraz z innego urządzenia.
(3) Wykonaj czynność 3 ze strony 152.
A kép felvétele az A/V csatlakozó
vezeték használatával
Użycie przewodu połączeniowego A/V
S VIDEO
OUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO/VIDEO
: Jeláramlás iránya/Przepływ sygnału
Az A/V csatlakozó vezeték sárga csatlakozó
dugóját csatlakoztassa a videomagnó vagy
a tv készülék videó bemenetéhez.
Podłącz żółty wtyk przewodu połączeniowego
A/V do gniazda wizji telewizora lub
magnetowidu.
Ha a tv készülék vagy a videomagnó S video
aljzattal is rendelkezik
A jobb képminőség érdekében a csatlakoztatáshoz
használjon egy S-videó csatlakozó kábelt (nem
tartozék). Ha a kamkordert az S-videó kábellel
csatlakoztatja, az A/V kábel sárga csatlakozó
dugóját nem kell csatlakoztatni. Csatlakoztassa az
S video csatlakozó kábel (nem tartozék) egyik
végét a kamkorder, a másik végét pedig a tv
készülék vagy a videomagnó S video aljzatához.
Ez a csatlakoztatási módszer jobb minőségű DV
képet biztosít.
Jeśli telewizor lub magnetowid jest
wyposażony w gniazdo S video
Aby uzyskać wyższą jakość obrazu, do
podłączenia użyj przewodu S video (brak
w wyposażeniu)
Przy takim połączeniu nie musisz podłączyć
żółtego wtyku (wizji) przewodu
połączeniowego A/V.
Podłącz przewód S video (brak
w wyposażeniu) do gniazd S video kamery
i telewizora lub magnetowidu.
Takie połączenie zapewnia wyższą jakość
obrazu o formacie DV.
154
147-160 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
154
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Képek felvétele mini DV
kazettáról mozgókép formájában
Nagrywanie obrazu z taśmy DV
mini jako ruchomego obrazu
A kép felvétele az i.LINK kábel
(DV csatlakozó vezeték) használatával
Użycie przewodu i.LINK (przewodu
połączeniowego DV)
DV
S VIDEO
LANC
DV IN/OUT
DV OUT
(nem tartozék)/
(brak w wyposażeniu)
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
: Jeláramlás iránya/Przepływ sygnału
Megjegyzés
A " " kijelzés villog az alábbi esetekben.
Ilyenkor vegye ki és helyezze be újból
a memóriakártyát, majd készítsen torzításmentes
felvételt.
– Ha gyenge minőségű - pl. többször másolt
- kazettáról vesz fel.
– Ha a gyenge vétel miatt - pl. ha tv műsort vesz
fel - torzult képek jelennek meg a kamkorder
bemenetén.
Memóriakártyára történő felvétel közben
Ne vegye ki a kazettát a kamkorderből. A kazetta
kivételének zaját felveheti a kamkorder.
Uwaga
W wymienionych niżej przypadkach miga
wskaźnik „ ”. Należy wtedy wyjąć
i ponownie włożyć kartę „Memory Stick”.
Pozwoli to na nagranie obrazu wolnego od
zniekształceń.
– nagrywanie z taśmy w złym stanie, na
przykład z taśmy używanej do
wielokrotnego kopiowania,
– nagrywanie obrazu zniekształconego ze
względu na słaby odbiór fal radiowych, gdy
jest używany tuner telewizora.
Podczas rejestracji w karcie „Memory Stick”
Nie wyjmuj kasety z kamery. Podczas
wyjmowania kasety nie jest bowiem
nagrywany dźwięk w karcie „Memory Stick”.
155
147-160 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
155
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A memóriakártyán tárolt
Nakładanie nieruchomego obrazu
állókép rávetítése
z karty pamięci na poruszający
a mozgóképre – MEMORY MIX się obraz – MEMORY MIX
A memóriakártyára felvett állóképet rávetítheti az
éppen rögzített mozgóképre.
M. CHROM (memória színkulcs)
Az állókép - pl. illusztráció vagy keret - kék színű
területét kitöltheti a mozgóképpel.
M. LUMI (memória világosság kulcs)
Az állókép - pl. kézi illusztráció vagy felirat világosabb részeit kitöltheti a mozgóképpel. Utazás
előtt, vagy a kényelem érdekében vegye fel
a megfelelő feliratot a memóriakártyára.
C. CHROM (kamera színkulcs)
A mozgóképet rávetítheti az állóképre, így az
állókép akár háttérképként is kiválóan
felhasználható. A tárgyat kék háttér előtt
filmezze. A kamkorder a mozgókép kék területét
kitölti az állóképpel.
M. OVERLAP (memória úsztatás)
A mozgóképet ráúsztathatja egy állóképre.
Można nałożyć nieruchomy obraz
zarejestrowany w karcie pamięci na nagrywany
poruszający się obraz.
M. CHROM (kluczowanie chrominancji z pamięci)
Można zastąpić ruchomym obrazem niebieskie
fragmenty nieruchomego obrazu, takiego jak
ilustracja lub klatka.
M. LUMI (kluczowanie luminancji z pamięci)
Można zastąpić ruchomym obrazem jaśniejsze
fragmenty nieruchomego obrazu, takiego jak
odręcznie wykonana ilustracja lub tytuł. Dla
wygody tytuł należy zarejestrować w karcie
pamięci przed wycieczką lub imprezą.
C. CHROM (kluczowanie chrominancji z kamery)
Ruchomy obraz można nałożyć na obraz
nieruchomy, wykorzystywany jako tło.
Filmować należy scenę na niebieskim tle.
Niebieskie fragmenty ruchomego obrazu
zostaną zastąpione przez nieruchomy obraz.
M. OVERLAP (przenikanie z pamięci)
Ruchomy obraz może się pojawić na obrazie
nieruchomym.
Állókép/
Mozgókép/
Nieruchomy obraz Ruchomy obraz
M. CHROM
Kék/Niebieski
Állókép/
Mozgókép/
Nieruchomy obraz Ruchomy obraz
M. LUMI
Állókép/
Mozgókép/
Nieruchomy obraz Ruchomy obraz
C. CHROM
Kék/Niebieski
Állókép/
Nieruchomy obraz
Mozgókép/
Ruchomy obraz
M. OVERLAP
156
147-160 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
156
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A memóriakártyán tárolt állókép
rávetítése a mozgóképre
– MEMORY MIX
Nakładanie nieruchomego obrazu z
karty pamięci na poruszający się obraz
–MEMORYMIX
Mielőtt hozzákezdene
• Helyezzen egy mini DV kazettát a kamkorderbe.
• Helyezzen egy műsoros memóriakártyát
a kamkorderbe.
Na początku
• Włóż do kamery kasetę DV mini, na którą chcesz
nagrywać.
• Włóż do kamery zawierającą obrazy kartę pamięci
„Memory Stick”.
(1) Przestaw przełącznik POWER w położenie
CAMERA.
(2) W trybie czuwania naciśnij przycisk MEMORY MIX.
U dołu ekranu pojawi się miniaturka ostatnio
zarejestrowanego lub skomponowanego obrazu.
(3) Przyciskami MEMORY+/– wskaż nieruchomy
obraz, który chcesz nałożyć.
Aby wyświetlić poprzedni obraz, naciśnij przycisk
MEMORY –. W celu wyświetlenia następnego obrazu
naciśnij przycisk MEMORY+.
(4) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż żądany tryb.
Tryby zmieniają się następująco:
M.CHROM y M.LUMI y C.CHROM y
M.OVERLAP
(5) Naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC.
Nieruchomy obraz zostanie nałożony na obraz
poruszający się. Kamera automatycznie przełączy
się w tryb czuwania
(6) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wyreguluj siłę efektu.
(7) W celu rozpoczęcia rejestracji naciśnij przycisk
START/STOP.
POWER
VCR
1
3
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
4
K
LOC
M. LUMI
2
MEMORY
MIX
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
(1) Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY pozícióba.
(2) Készenléti üzemmódban nyomja meg a MEMORY
MIX gombot.
A képernyő alsó részén - mintegy index-képként megjelenik a legutoljára felvett kép.
(3) A MEMORY +/- gombbal vagy a távvezérlő +/gombjával válassza ki a rávetíteni kívánt képet.
Az előző kép kiválasztásához nyomja meg
a MEMORY - gombot.
A következő kép kiválasztásához nyomja meg
a MEMORY + gombot.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki a kívánt
üzemmódot.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek meg:
M.CHROM y M.LUMI y C.CHROM y
M. OVERLAP
(5) Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
A kamkorder rávetíti az állóképet a mozgóképre.
A kamkorder automatikusan visszakapcsol
készenléti üzemmódba.
(6) A SEL/PUSH EXEC tárcsával állítsa be az effektust.
(7) Indítsa el a felvételt a START/STOP gombbal.
100–0021
5
M. LUMI I I I • • • •
M. CHROM
100–0021
100–0021
Állókép/
Nieruchomy
obraz
6
M. LUMI I • • • • • •
100–0021
147-160 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
157
157
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A memóriakártyán tárolt állókép
rávetítése a mozgóképre
– MEMORY MIX
Nakładanie nieruchomego obrazu z
karty pamięci na poruszający się obraz
–MEMORYMIX
Beállítható funkciók
M. CHROM
Beállíthatja az állókép
mozgóképpel kicserélni kívánt
kék területének színsémáját.
M. LUMI
Beállíthatja az állókép
mozgóképpel kicserélni kívánt
világos területének színsémáját.
C. CHROM
Beállíthatja a mozgókép
állóképpel kicserélni kívánt kék
területének színsémáját.
M. OVERLAP Beállítás nem szükséges.
Regulowane ustawienia
Minél kevesebb jelből áll a skála a képernyőn,
annál erősebb a hatás.
A rávetíteni kívánt állókép
kicserélése
Az alábbi két lehetőség közül választhat:
– A 6. lépés előtt nyomja meg a MEMORY +/gombot.
– A 6. lépés előtt nyomja meg a SEL/PUSH EXEC
tárcsát és ismételje meg a műveletet a 4. lépéstől
(az M.OVERLAP üzemmód kivételével).
A rávetítési üzemmód megváltoztatása
A 6. lépés után nyomja meg a SEL/PUSH EXEC
tárcsát és ismételje meg a műveletet a 4. lépéstől.
A MEMORY MIX funkció kikapcsolása
Nyomja meg a MEMORY MIX gombot.
Megjegyzések
• A MEMORY MIX funkció nem használható
a memóriakártyára felvett mozgóképekkel.
• Ha a rávetíteni kívánt állókép sok fehér területet
tartalmaz, az index-kép nem látható tökéletesen.
A kamkorderhez mellékelt memóriakártyán
20 állókép található
– Az M.CHROM üzemmódhoz: 18 kép (keretek)
100-0001 ~ 100-0018
– A C.CHROM üzemmódhoz: 2 kép (hátterek)
100-0019 ~ 100-0020
A gyárilag felvett képminták
A mellékelt memóriakártyán tárolt képminták
törlésvédettek (181. o.).
Számítógéppel módosított vagy más
berendezéssel felvett képek
A kamkorderrel nem minden esetben lehet
lejátszani megfelelően az ilyen képeket.
Felvétel közben
A rávetítési üzemmód nem módosítható.
Zakres barwy niebieskiej
w nieruchomym obrazie, który ma
być zastąpiony przez ruchomy obraz
M. LUMI
Zakres jasności w nieruchomym
obrazie, który ma zostać
zastąpiony przez ruchomy obraz
C. CHROM
Zakres barwy niebieskiej w ruchomym
obrazie, który ma zostać zastąpiony
przez nieruchomy obraz
M. OVERLAP Nie ma potrzeby regulacji
Im mniej kresek na ekranie, tym silniejszy efekt.
Aby zmienić nieruchomy obraz, który
ma być nakładany
Wykonaj jedną z następujących czynności:
– Przed wykonaniem czynności 6 naciśnij przycisk
MEMORY+/–.
– Przed wykonaniem czynności 6 naciśnij pokrętło
SEL/PUSH EXEC, po czym cofnij się do
czynności 4 (z wyjątkiem trybu M. OVERLAP).
Aby zmienić ustawienie trybu
Przed wykonaniem czynności 6 naciśnij
pokrętło SEL/PUSH EXEC, po czym cofnij się
do czynności 4.
Aby wyłączyć funkcję MEMORY MIX
Naciśnij przycisk MEMORY MIX.
Uwagi
• Funkcji MEMORY MIX nie można używać
dla ruchomych obrazów zarejestrowanych
w karcie „Memory Stick”.
• Jeśli nakładany nieruchomy obraz zawiera
dużo białych obszarów, jego miniaturka
może być niewyraźna.
Dostarczona z kamerą karta pamięci zawiera
20 obrazów
– Dla trybu M. CHROM: 18 obrazów (takich
jak ramka) 100-0001~100-0018
– Dla trybu C. CHROM: 2 obrazy (takie jak tło)
100-0019~100-0020
Przykładowe obrazy
Przykładowe obrazy zapisane w karcie
pamięci dostarczonej z kamerą są
zabezpieczone przed skasowaniem (str. 181).
Obrazy przetworzone w komputerze lub
zarejestrowane przez inne urządzenie
Kamera może nie pozwolić na odtworzenie
takich obrazów.
Podczas rejestracji
Nie można zmienić ustawienia trybu.
158
147-160 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
M. CHROM
158
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Kopiowanie z taśmy DV
mini nieruchomych
obrazów – zapis fotografii
A keresési funkcióval automatikusan csak az
állóképeket keresheti ki a mini DV kazettáról és az
eredeti sorrendben felveheti azokat a memóriakártyára.
Korzystając z funkcji wyszukiwania można
automatycznie wybrać z taśmy DV mini same
nieruchome obrazy i nagrać je kolejno w karcie pamięci.
Mielőtt hozzákezdene
• Helyezzen be egy műsoros mini DV kazettát és
csévélje vissza a szalagot.
• Helyezzen egy memóriakártyát a kamkorderbe.
Na początku
• Włóż do kamery nagraną kasetę DV mini
i przewiń ją do początku.
• Włóż do kamery kartę pamięci „Memory Stick”.
(1) Állítsa a POWER kapcsolót VCR pozícióba.
(2) A MENU gombbal kapcsolja be a menüt.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
ikont, majd nyomja meg a tárcsát.
a
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
a PHOTO SAVE funkciót, majd nyomja meg
a tárcsát. A PHOTO BUTTON kijelzés
megjelenik az LCD képernyőn vagy a keresőben.
(5) Nyomja meg erősebben a PHOTO gombot.
A kamkorder a mini DV kazettán lévő
állóképeket felveszi a memóriakártyára. Az
átmásolt képek száma a képernyőn látható.
Amikor az "END" felirat megjelenik
a képernyőn, a másolás elkészült.
(1) Przestaw przełącznik POWER w położenie
VCR.
(2) Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
(3) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
, po czym naciśnij pokrętło.
(4) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
PHOTO SAVE, po czym naciśnij pokrętło. Na
ekranie LCD lub w wizjerze pojawi się napis
„PHOTO BUTTON”.
(5) Głęboko wciśnij przycisk PHOTO. Nieruchome
obrazy z taśmy DV mini będą nagrywane
w karcie pamięci. Wyświetlana jest liczba
skopiowanych nieruchomych obrazów. Po
zakończeniu kopiowania pojawia się napis
„END”.
POWER
VCR
1
K
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
2
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
Állóképek másolása
mini DV kazettáról
– fénykép mentés
5
MENU
P HO T O S A V E
0:0 0:0 0:0 0
TO
PHO
P HO T O S A V E
4 / 15
8 / 15
SAV I NG
0
[ ME N U ] : E N D
3
0:3 0:0 0:0 0
END
4
[ ME N U ] : E N D
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K
P RO T E C T
P HO T O S A V E
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
4
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K
P RO T E C T
P HO T O S A V E R E A D Y
RE T URN
P HO T O S A V E
[ ME N U ] : E N D
[ P HO T O ] : S T A R T [ ME NU ] : E ND
0:0 0:0 0:0 0
4 / 15
PHOTO BUTTON
159
147-160 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
159
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Állóképek másolása mini DV
kazettáról – fénykép mentés
Kopiowanie z taśmy DV mini
nieruchomych obrazów
– zapis fotografii
A másolás leállítása vagy
kikapcsolása
Aby zatrzymać lub zakończyć
kopiowanie
Nyomja meg a MENU gombot.
Naciśnij przycisk MENU.
Ha a memóriakártya memóriája
megtelik
Kiedy karta pamięci jest pełna
A MEMORY FULL felirat megjelenik az LCD
képernyőn és a másolás leáll. Helyezzen be egy
másik memóriakártyát és ismételje meg
a műveletet a 2. lépéstől.
Az állóképek mérete
A kamkorder automatikusan 640 × 480-as
képméretet állít be.
Ha a működés jelző világít vagy villog
Ne rázza vagy ütögesse a kamkordert. Ne
kapcsolja ki a készüléket, ne vegye ki
a memóriakártyát és ne válassza le az
akkumulátort. Ellenkező esetben adatvesztés
léphet fel.
Ha a memóriakártya törlésvédő kapcsolója
LOCK pozícióban áll
A megfelelő funkció kiválasztásakor a "NOT
READY" felirat jelenik meg.
Ha a másolás közben kicseréli a memóriakártyát
A kamkorder az előző memóriakártyára felvett
utolsó képtől kezdve folytatja a másolást.
Na ekranie LCD lub w wizjerze pojawia się
wskaźnik „MEMORY FULL”, a kopiowanie
jest przerywane. Włóż inną kartę pamięci
i powtórz procedurę od czynności 2.
Wymiary nieruchomych obrazów
Wymiary nieruchomego obrazu są
automatycznie nastawiane na 640 × 480.
Kiedy pali się lub miga lampka dostępu
Nigdy nie potrząsać kamerą ani jej nie
uderzać. Nie wyłączać także zasilania, nie
odłączać karty pamięci ani nie odłączać
akumulatora. Grozi to uszkodzeniem danych
o obrazie.
Jeśli przełącznik ochrony przed zapisem na
karcie pamięci znajduje się w położeniu
LOCK
Po wybraniu w systemie menu wariantu
PHOTO SAVE pojawia się napis „NOT
READY”.
Jeśli w trakcie kopiowania wymienisz kartę
pamięci
Kamera wznawia kopiowanie od ostatniego
obrazu zapisanego w poprzedniej karcie
pamięci.
160
147-160 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
160
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Egy állókép
bemutatása
– memória lejátszás
Oglądanie nieruchomego
obrazu – odtwarzanie
fotografii z pamięci
A memóriakártyára felvett állóképeket
lejátszhatja. Az index képernyő kiválasztása után
egyszerre hat képet is megjeleníthet.
Można oglądać nieruchome obrazy zapisane
w karcie pamięci. Wybierając ekran indeksowy,
można także wyświetlać po 6 obrazów naraz,
w tym także ruchome obrazy.
Mielőtt hozzákezdene
Helyezzen egy memóriakártyát a kamkorderbe.
(1) Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY vagy
VCR pozícióba. Ellenőrizze, hogy a LOCK
kapcsoló jobb oldali (szabad) pozícióban áll-e.
(2) Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot. Az
utoljára felvett kép megjelenik.
(3) A MEMORY +/- gombbal válassza ki a kívánt
képet. Az előző kép kiválasztásához nyomja
meg a MEMORY - gombot. A következő kép
kiválasztásához nyomja meg a MEMORY +
gombot.
Na początku
Włóż do kamery kartę pamięci.
POWER
VCR
1
K
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
2
K
LOC
3
PLAY
A memória lejátszás leállítása
Nyomja meg újból a MEMORY PLAY gombot.
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY lub VCR. Upewnij się, że
przełącznik LOCK jest przestawiony na
prawo (w położenie usunięcia blokady).
(2)Naciśnij przycisk MEMORY PLAY.
Wyświetlony zostanie ostatni
z zarejestrowanych obrazów.
(3)Przyciskami MEMORY +/– wybierz żądany
nieruchomy obraz. Aby wyświetlić
poprzedni obraz, naciśnij przycisk
MEMORY –. Aby zobaczyć następny obraz,
naciśnij przycisk MEMORY +.
Aby zakończyć odtwarzanie fotografii
z pamięci
Naciśnij przycisk MEMORY PLAY.
161
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
161
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Egy állókép bemutatása
– memória lejátszás
Oglądanie nieruchomego obrazu
– odtwarzanie fotografii z pamięci
Az állománynévről
• Ha a memóriakártya fájlstruktúrája nem felel
meg a DCF98 szabványnak, a mappanév nem
jelenik meg.
- DIRECTORY ERROR" felirat
•A "
jelenhet meg az LCD képernyőn vagy
a keresőben, ha a memóriakártya fájlstruktúrája
nem felel meg a DCF98 szabványnak. Ebben az
esetben a memóriakártyára nem lehet felvételt
készíteni, a rajta lévő képeket azonban le lehet
játszani.
• Ha az állománynév villog az LCD képernyőn
vagy a keresőben, a fájl sérült, vagy a fájl
formátum nem kompatibilis a kamkorderrel.
Uwagi dotyczące nazwy pliku
• Katalog nie pojawia się, jeśli struktura
plików w karcie „Memory Stick” nie
odpowiada standardowi DCF98.
• Jeśli struktura plików w karcie „Memory
Stick” nie odpowiada standardowi DCF98,
może się pojawić komunikat „
DIRECTORY ERROR”. W takim przypadku
nie można rejestrować obrazów w tej karcie
„Memory Stick”; można natomiast
odtwarzać obrazy z karty.
• Jeśli nazwa pliku z danymi miga, plik może
być uszkodzony albo jego format nie jest
obsługiwany przez kamerę.
A felvett képek lejátszása a tv képernyőn
• A lejátszás előtt csatlakoztassa a kamkordert
a tv készülékhez a mellékelt A/V csatlakozó
vezetékkel.
• A tv képernyőn vagy az LCD képernyőn
lejátszott állóképek (memória lejátszás)
képminősége gyengébb lehet a vártnál. Ez nem
hibajelenség. A tárolt képi adatok minősége
változatlan.
• A lejátszás előtt csökkentse minimálisra a tv
készülék hangerejét, mert akusztikus
visszacsatolás (gerjedés) fordulhat elő
a televízió hangszóróján keresztül.
Aby wyświetlać zarejestrowane obrazy na
ekranie telewizora
• Najpierw podłącz kamerę do telewizora,
wykorzystując dostarczony przewód
połączeniowy A/V.
• Podczas odtwarzania fotografii z pamięci na
telewizorze lub na ekranie LCD, jakość
obrazu może sprawiać wrażenie pogorszonej.
Nie oznacza to uszkodzenia. Jakość obrazów
będzie tak dobra, jak zawsze.
• Przed wyświetlaniem zmniejsz głośność
w telewizorze. W przeciwnym razie może
powstać sprzężenie (buczenie).
A felvételi dátum
Ha a távvezérlő DATA CODE gombját
megnyomja, a felvételi dátumot ellenőrizheti.
Data rejestracji
Naciskając przycisk DATA CODE możesz
wyświetlić datę rejestracji.
A személyi számítógéppel feldolgozott vagy
egy másik berendezéssel felvett képekről
Előfordulhat, hogy az ilyen képek nem játszhatók
le a kamkorderrel.
Dane o obrazie przetworzone
w komputerze osobistym lub
zarejestrowane przez inne urządzenie
Odtwarzanie takich danych przez kamerę
może się okazać niemożliwe.
Ha a memóriakártyán nincsenek képek
NO FILE" üzenet jelenik meg.
A"
Jeśli karcie pamięci nie jest zapisany ani
jeden obraz
NO FILE”.
Pojawia się komunikat „
162
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
162
2.10.2000, 8:57
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Egy állókép bemutatása
– memória lejátszás
Képernyő kijelzések állókép
lejátszás közben
100-0006
640
6 / 100
MEMORY PLAY
Oglądanie nieruchomego obrazu
– odtwarzanie fotografii z pamięci
Wskaźniki na ekranie podczas
odtwarzania nieruchomego
obrazu
Képméret/Wymmiary obrazu
Kép száma/A felvett képek száma/
Numer obrazu/Łączna liczba
zarejestrowanych obrazów
Nyomtatásra kijelölve/Zancznik wydruku
Védelem jelzés/
Wskaźnik zabezpieczenia
Mappa száma, fájl száma/
Numer katalogu i zbioru z danymi
Ezzel a funkcióval hat képet lehet egyidejűleg
megjeleníteni a képernyőn. Kiválóan alkalmas ez
a funkció egy meghatározott kép kikeresésére.
(1) Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY vagy
VCR pozícióba. Ellenőrizze, hogy a LOCK
kapcsoló jobb oldali (szabad) pozícióban áll-e.
(2) Nyomja meg a MEMORY INDEX gombot az
index képernyő bekapcsolásához.
Wyświetlanie
6 zarejestrowanych obrazów
naraz (ekran indeksowy)
Można równocześnie wyświetlić
6 zarejestrowanych obrazów. Ta funkcja
przydaje się zwłaszcza przy szukaniu
określonego obrazu.
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY lub VCR. Upewnij się, że
przełącznik LOCK jest przestawiony na
prawo (w położenie usunięcia blokady).
(2)Naciśnij przycisk MEMORY INDEX.
POWER
VCR
1
2
LOC
K
K
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
INDEX
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
Egyszerre hat kép megjelenítése
(index képernyő)
163
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
163
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Egy állókép bemutatása
– memória lejátszás
Oglądanie nieruchomego obrazu
– odtwarzanie fotografii z pamięci
Egy piros B jelzés jelenik meg az index képernyő
bekapcsolása előtt utoljára lejátszott kép fölött.
Nad obrazem, który był wyświetlany przed
włączeniem trybu ekranu indeksowego,
pojawia się czerwony znak B.
MEMORY –: az előző hat kép lejátszása
MEMORY +: a következő hat kép lejátszása
MEMORY –: wyświetlenie poprzednich
6 obrazów
MEMORY +: wyświetlenie następnych
6 obrazów
1
2
3
4
5
6
B jelzés/Znak B
100-0006
6 / 100
Visszakapcsolás a normál (egyképes)
képernyőre
Aby przywrócić normalny tryb
wyświetlania (pojedynczy obraz)
A MEMORY +/- gombbal mozgassa a B jelzést
a teljes nagyságban megjeleníteni kívánt képhez,
és nyomja meg a MEMORY PLAY gombot.
Przyciskami MEMORY +/– przemieść znak B
do obrazu, który chcesz wyświetlić na pełnym
ekranie, po czym naciśnij przycisk MEMORY
PLAY.
Megjegyzés
Index képernyő üzemmódban minden kép fölött
egy szám látható. Ezek a számok a képek felvételi
sorrendjét jelzik a memóriakártyán. Ezek
a számok nem azonosak az állománynév
adatokkal.
A személyi számítógéppel módosított vagy
más berendezéssel felvett fájlokról
Az ilyen fájlokat nem minden esetben lehet index
képernyő üzemmódban lejátszani.
Uwaga
Kiedy jest wyświetlany ekran indeksowy, nad
każdym obrazem pojawia się liczba. Oznacza
ona kolejność zapisu obrazu w karcie pamięci.
Liczby te różnią się od liczb w nazwach zbioru
z danymi.
Zbiory przetworzone w komputerze lub
w innym urządzeniu
Obrazy z takich zbiorów mogą nie pojawiać się
na ekranie indeksowym.
164
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
164
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Oglądanie ruchomego
obrazu – odtwarzanie
filmu MPEG
A memóriakártyára felvett mozgóképeket
lejátszhatja. Az index képernyő kiválasztása után
egyszerre hat képet is megjeleníthet (állóképekkel
együtt).
Można oglądać ruchome obrazy zapisane
w karcie pamięci. Wybierając ekran indeksowy,
można także wyświetlać po 6 obrazów naraz,
w tym nieruchome obrazy.
Mielőtt hozzákezdene
Helyezzen egy memóriakártyát a kamkorderbe.
Na początku
Włóż do kamery kartę pamięci.
(1) Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY vagy
VCR pozícióba. Ellenőrizze, hogy a LOCK
kapcsoló jobb oldali (szabad) pozícióban áll-e.
(2) Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot. Az
utoljára felvett kép megjelenik.
(3) A MEMORY +/- gombbal válassza ki a kívánt
mozgóképet. Az előző kép kiválasztásához
nyomja meg a MEMORY - gombot.
A következő kép kiválasztásához nyomja meg
a MEMORY + gombot.
(4) A lejátszás elindításához nyomja meg az
MPEG N X gombot.
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY lub VCR. Upewnij się, że
przełącznik LOCK jest przestawiony na
prawo (w położenie usunięcia blokady).
(2)Naciśnij przycisk MEMORY PLAY.
Wyświetlony zostanie ostatni z
zarejestrowanych obrazów.
(3)Przyciskami MEMORY +/– wybierz żądany
nieruchomy obraz. Aby wyświetlić
poprzedni obraz, naciśnij przycisk
MEMORY –. Aby zobaczyć następny obraz,
naciśnij przycisk MEMORY +.
(4)Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij
przycisk MPEG N X.
1
4
K
LOC
K
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
PLAY
POWER
VCR
2
3
MPEG
PB
ZOOM
Az MPEG bemutató leállítása
Aby zakończyć odtwarzanie filmu MPEG
Nyomja meg az MPEG MPEG N X gombot.
Naciśnij przycisk MPEG N X.
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
Mozgóképek lejátszása
– MPEG bemutató
165
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
165
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Mozgóképek lejátszása
– MPEG bemutató
Oglądanie ruchomego obrazu
– odtwarzanie filmu MPEG
A felvett képek lejátszása a tv képernyőn
• A lejátszás előtt csatlakoztassa a kamkordert
a tv készülékhez a mellékelt A/V csatlakozó
vezetékkel.
• A lejátszás előtt csökkentse minimálisra a tv
készülék hangerejét, mert akusztikus
visszacsatolás (gerjedés) fordulhat elő
a televízió hangszóróján keresztül.
Aby wyświetlać zarejestrowane obrazy na
ekranie telewizora
• Najpierw podłącz kamerę do telewizora,
wykorzystując dostarczony przewód
połączeniowy A/V.
• Przed wyświetlaniem zmniejsz głośność
w telewizorze. W przeciwnym razie może
powstać sprzężenie (buczenie).
A felvételi dátum
Ha a távvezérlő DATA CODE gombját
megnyomja, a felvételi dátumot ellenőrizheti.
Data rejestracji
Naciskając przycisk DATA CODE możesz
wyświetlić datę rejestracji.
A személyi számítógéppel feldolgozott vagy
egy másik berendezéssel felvett képekről
Előfordulhat, hogy az ilyen képek nem játszhatók
le a kamkorderrel.
Dane o obrazie przetworzone
w komputerze osobistym lub
zarejestrowane przez inne urządzenie
Odtwarzanie takich danych przez kamerę
może się okazać niemożliwe.
Ha a memóriakártyán nincsenek képek
NO FILE" üzenet jelenik meg.
A"
Képernyő kijelzések mozgókép
lejátszás közben
Jeśli w karcie pamięci nie jest zapisany ani
jeden obraz
NO FILE”.
Pojawia się komunikat „
Wskaźniki na ekranie podczas
odtwarzania ruchomego obrazu
Maradék akkumulátor kapacitás kijelzés/
Wskaźnik pozostałego czasu pracy akumulatora
Kép méret/Wymiary obrazu
4 0 min
MO V 0 0 0 0 1
320
2 / 20
MEMOR Y P L A Y
0:1 2
Kép száma/A felvett képek száma/
Numer obrazu / Łączna liczba
zarejestrowanych obrazów
Memória lejátszás kijelzés/
Wskaźnik odtwarzania z pamięci
Védelem jelzés/Wskaźnik zabezpieczenia
Mappa száma, fájl száma/
Numer katalogu i zbioru z danymi
166
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
166
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Wyświetlanie zarejestrowanych obrazów
na ekranie komputera
A memóriakártyára felvett képeket megnézheti
egy számítógéppel is.
Do wyświetlenia danych zapisanych w karcie
„Memory Stick” można użyć komputera.
Az állományformátumról
A memóriakártyára felvett képek tárolása
a következő formátumban történik. Győződjön
meg róla, hogy a számítógépén van-e olyan
szoftver, mely az alábbi formátumokat kezelni
képes.
• Állóképek:
JPEG formátum
• Mozgókép/hang:
MPEG formátum
Informacja o formacie plików
Dane w karcie „Memory Stick” są zapisywane
w wymienionych niżej formatach. Upewnij się,
że w komputerze jest zainstalowane
oprogramowanie obsługujące te formaty
plików.
•Nieruchome obrazy: format JPEG
•Ruchome obrazy:
format MPEG
Javasolt számítógépes környezet
Zalecane środowisko komputerowe
Javasolt Windows környezet
OS: Microsoft Windows 98, Windows 98SE
Windows 2000 Professional
szokásos telepítése szükséges.
A megfelelő működés nem garantált az
alábbi bővítések (upgrade) esetében:
Windows 3.1-ről, Windows 95-ről
Windows 98-ra vagy
Windows 98-ról Windows 98SE-re.
Windows 95-ről, Windows 98-ról,
Windows 98SE-ről, Windows NT3.51-ről
vagy Windows NT4.0-ről Windows 2000
Professional-re.
CPU: MMX Pentium 200 MHz vagy gyorsabb
Az USB csatlakozó szabványtartozék kell hogy
legyen.
Telepített ActiveMovie Player (Direct Show)
szükséges (mozgókép lejátszáshoz).
Zalecane środowisko Windows
System operacyjny:
Microsoft Windows 98, Windows
98SE, Windows 2000 Professional
Wymagana jest instalacja
standardowa. Nie gwarantuje się
pracy w środowiskach
aktualizowanych:
z Windows 3.1, Windows 95 do
Windows 98 lub z Windows 98 do
Windows 98SE.
Windows 95, Windows 98,
Windows 98SE, Windows NT3.51
lub Windows NT4.0 do Windows
2000 Professional
Procesor: Pentium MMX 200 MHZ lub
szybszy
Standardowe wyposażenie komputera musi
stanowić złącze USB.
Aby można było odtwarzać ruchome obrazy,
musi być zainstalowane rozszerzenie
ActiveMovie Player (DirectShow).
Javasolt Macintosh környezet
Macintosh számítógép Mac OS 8.5.1/8.6/9.0
operációs rendszerrel, szokásos telepítés
Az alábbi modelleknél azonban Mac OS 9.0-re
kell felfejleszteni a rendszert:
•iMac Mac OS 8.6 operációs rendszerrel,
szokásos telepítéssel és résbetöltéses CD-ROM
meghajtóval
•iBook vagy G4 Mac OS 8.6 operációs
rendszerrel, szokásos telepítéssel
Az USB csatlakozó szabványtartozék kell hogy
legyen.
Telepített QuickTime 3.2 vagy újabb szükséges
(mozgókép lejátszáshoz).
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
Képek megtekintése
személyi számítógép
használatával
Zalecane środowisko Macintosh
Komputer Macintosh ze standardowo
zainstalowanym systemem Mac OS 8.5.1/8.6/
9.0.
Następujące modele wymagają aktualizacji do
systemu Mac OS 9.0:
• iMac ze standardowo zainstalowanym
systemem Mac OS 8.6 i napędem CD-ROM
z ładowaniem szczelinowym
• iBook lub G4 ze standardowo
zainstalowanym systemem Mac OS 8.6
Standardowe wyposażenie komputera musi
stanowić złącze USB.
Aby można było odtwarzać ruchome obrazy,
musi być zainstalowane rozszerzenie
QuickTime 3.2 lub nowsze.
167
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
167
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Képek megtekintése személyi
számítógép használatával
Wyświetlanie zarejestrowanych
obrazów na ekranie komputera
Megjegyzések
• A hibátlan működés nem garantált sem
Windows-os, sem Macintosh környezetben, ha
a számítógéphez kettő vagy több USB
készüléket csatlakoztat (kivéve a szabványos
USB billentyűzetet és egeret), illetve ha hub-ot
(USB elosztót) használ.
• A párhuzamosan használt USB készülékek
típusától függően előfordulhat, hogy
valamelyik készülék nem működik.
• Nem garantáljuk, hogy a műveletek
megfelelően működnek a korábban felsorolt
számítógépes környezetek mindegyikében.
Uwagi
• Nie gwarantuje się działania w środowisku
Windows lub Macintosh, jeśli do jednego
komputera są równocześnie podłączone 2 lub
większa liczba urządzeń USB lub gdy jest
używany koncentrator.
• W zależności od typu równocześnie
używanych urządzeń USB, niektóre
urządzenia mogą nie działać.
• Nie gwarantuje się działania we wszystkich
wymienionych tu środowiskach
komputerowych.
168
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
168
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Képek megtekintése személyi
számítógép használatával
Wyświetlanie zarejestrowanych
obrazów na ekranie komputera
Instalacja programowego
sterownika USB
Az USB kezelőprogram telepítése
Mielőtt a kamkordert számítógéphez
csatlakoztatja, telepítse az USB szoftvert
a számítógépen. Az USB kezelőprogramot
a képek megnézésére szolgáló szoftverrel együtt
szállítjuk, a mellékelt CD-ROM-on.
Windows 98/98SE, Windows 2000
felhasználók számára
Dla użytkowników systemu Windows
98/98SE i Windows 2000
(1)Włącz komputer i zaczekaj na
uruchomienie się systemu Windows.
(2)Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do
napędu CD-ROM komputera.
(3)Uruchom program użytkowy z płyty CDROM. Po chwili na ekranie pojawi się okno
dialogowe. Przemieść kursor na wariant
„USB Driver Installation for Windows® 98/
98SE/2000” i kliknij.
(4)Uruchomi się program instalacyjny.
Zainstaluj sterownik z płyty CD-ROM.
(5)Połącz gniazdo USB kamery ze złączem
USB komputera osobistego. Użyj do tego
dostarczonego przewodu USB.
(6)Włóż do kamery kartę „Memory Stick”‚
podłącz zasilacz sieciowy i przestaw
przełącznik POWER w położenie MEMORY.
Na ekranie LCD kamery pojawi się napis
„PC MODE”. Komputer rozpozna kamerę
i uruchomi się kreator „Dodaj nowe
urządzenie” systemu Windows.
(7)Kreator „Dodaj nowe urządzenie”
uruchamia się dwukrotnie, ponieważ są
instalowane dwa różne sterowniki
programowe USB. Doprowadź instalację do
końca bez przerywania jej.
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
(1) Kapcsolja be a Windows operációs rendszerrel
működő számítógépet.
(2) Helyezze a mellékelt CD-ROM-ot a CD-ROM
meghajtóba.
(3) Indítsa el a CD-ROM-on lévő alkalmazást.
Néhány pillanat múlva egy párbeszéd ablak
jelenik meg a monitoron. Kattintson az egérrel
az "USB Driver Installation for Windows® 98/
98SE/2000" funkcióra.
(4) A telepítőprogram futni kezd. Hajtsa végre
a telepítést.
(5) Csatlakoztassa a mellékelt USB kábel egyik
végét az USB aljzatba, a másik végét pedig
a számítógép USB csatlakozójához.
(6) Helyezze a memóriakártyát a kamkorderbe,
csatlakoztassa a hálózati tápegységet és állítsa
a POWER a kapcsolót MEMORY állásba.
A kamkorder LCD képernyőjén megjelenik
a PC MODE felirat. A számítógép felismeri
a kamkordert, a Windows futtatni kezdi az
Add Harware Wizard programot.
(7) A két különböző USB jelenléte miatt az Add
Harware Wizard (Új hardver telepítése
varázsló) kétszer indul el. Ne szakítsa meg
a telepítési folyamatot.
Przed podłączeniem kamery do komputera
należy zainstalować w komputerze
programowy sterownik USB. Sterownik ten
stanowi część oprogramowania do
wyświetlania obrazów i znajduje się na płycie
CD-ROM dostarczonej z kamerą.
USB aljzat/
Gniazdo USB
USB csatlakozó/
Złącze USB
USB kábel/
Przewód USB
Számítógép/
Komputer osobisty
Tolja be ütközésig az aljzatba/
Wciskaj wtyk aż do jego
zablokowania
169
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
169
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Képek megtekintése személyi
számítógép használatával
Wyświetlanie zarejestrowanych
obrazów na ekranie komputera
Megjegyzés
Ha a memóriakártya nincs a kamkorderben, az
USB kezelőprogram telepítése nem lehetséges.
Az USB kezelőprogram telepítése előtt ne feledje
el behelyezni a memóriakártyát a kamkorderbe.
Uwaga
Programowego sterownika USB nie można
zainstalować, jeśli w kamerze nie ma karty
„Memory Stick”.
Przed instalowaniem sterownika USB należy
włożyć do kamery kartę „Memory Stick”.
Macintosh felhasználók számára
(1) Kapcsolja be a Mac operációs rendszerrel
működő számítógépet.
(2) Helyezze a mellékelt CD-ROM-ot a CD-ROM
meghajtóba.
(3) Kattintson kétszer a CD-ROM meghajtó
ikonjára.
(4) Kattintson kétszer az operációs rendszert
tartalmazó merevlemez-egység ikonjára.
(5) Válassza ki az alábbi két kezelőprogram-fájlt
a 3. pontban megnyitott ablakból, majd húzza
át ezeket az egérrel a 4. pontban megnyitott
ablak "System Folder" könyvtárába.
•Sony Camcorder USB Driver
•Sony Camcorder USB Shim
(6) Amikor a "Put these items into the Extensions
folder?" felirat megjelenik, kattintson az "OK"
gombra.
(7) Indítsa újra a számítógépet.
Dla użytkowników komputerów
Macintosh
(1)Włącz komputer i zaczekaj na
uruchomienie się systemu Mac OS.
(2)Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do
napędu CD-ROM komputera.
(3)Dwukrotnie kliknij na ikonie napędu
CD-ROM, aby otworzyć okno.
(4)Dwukrotnie kliknij na ikonie dysku
twardego, który zawiera system operacyjny,
aby otworzyć okno.
(5)Z okna otwartego w czynności 3 przenieś
następujące dwa pliki na ikonę „System
Folder” w oknie otwartym w czynności
4 (użyj techniki „ciągnij i upuść”).
• Sony Camcorder USB Driver
• Sony Camcorder USB Shim
(6)Kiedy pojawi się komunikat „Put these
items into Extensions folder?”, naciśnij
przycisk OK.
(7)Ponownie uruchom komputer.
170
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
170
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Képek megtekintése személyi
számítógép használatával
A képek megnézése
Wyświetlanie zarejestrowanych
obrazów na ekranie komputera
Oglądanie obrazów
Dla użytkowników systemu Windows 98
(1) Kapcsolja be a Windows 98 operációs
rendszerrel működő számítógépet.
(2) Csatlakoztassa a mellékelt USB kábel egyik
végét az USB aljzatba, a másik végét pedig
a számítógép USB csatlakozójához.
(3) Helyezze a memóriakártyát a kamkorderbe, és
csatlakoztassa a hálózati tápegységet
a fényképezőgéphez és a fali konnektorhoz.
(4) Kapcsolja a POWER kapcsolót MEMORY
állásba.
Az LCD képernyőn megjelenik a "PC MODE"
felirat.
(5) Nyissa meg a "My computer" ablakot, és
kattintson kétszer az új meghajtó egység
ikonjára (Például: "Removable Disk (D:)") .
Megjelennek a memóriakártyán lévő
könyvtárak.
(6) A főkönyvtárak közül kattintson kétszer
annak az ikonjára, amelyik a kívánt képet/
hangot tartalmazza.
A könyvtár- és állománynevekről bővebben
a "Képfájl célkönyvtárak és képfájlok" című
fejezetet (174. oldal).
(1)Włącz komputer i zaczekaj na
uruchomienie się systemu Windows 98.
(2)Podłącz jeden koniec przewodu USB do
gniazda USB kamery, a drugi koniec do
złącza USB w komputerze osobistym.
(3)Włóż do kamery kartę „Memory Stick”.
Podłącz zasilacz sieciowy do kamery,
a następnie do sieci.
(4)Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY.
Na ekranie LCD kamery pojawi się napis
„PC MODE”.
(5)W systemie Windows 98 dwukrotnie kliknij
na ikonie „Mój komputer”, po czym
dwukrotnie kliknij na ikonie nowo
rozpoznanego napędu (np.: “Removable
Disk (D:)”).
Wyświetlone zostaną foldery w karcie
„Memory Stick”.
(6)Wskaż w folderze żądany plik z obrazem
i dwukrotnie na nim kliknij.
Szczegółowe informacje dotyczące nazw
folderów i plików podano w punkcie „Miejsca
zapisu plików z obrazami” (str. 174).
USB csatlakozó/
Złącze USB
USB kábel/
Przewód USB
Számítógép/
Komputer osobisty
Fájltípus/
Żądany typ pliku
USB aljzat/
Gniazdo
USB
Tolja be ütközésig az
aljzatba/
Wciskaj wtyk aż do jego
zablokowania
Kettős kattintás az alábbi sorrendben/
Dwukrotnie kliknij w następującej kolejności:
Állókép/
Nieruchomy
obraz
"Dcim" könyvtár/ t "100msdcf" könyvtár/ t Képfájl/
Folder „Dcim”
Folder „100msdcf”
Plik z obrazem
Mozgókép*/
Ruchomy obraz*
"Mssony" könyvtár/ t "Moml0001" könyvtár/ t Képfájl*/
Folder „Mssony”
Folder „Moml001”
Plik z obrazem*
* A megnézni kívánt képeket javasolt áttölteni
a számítógépre. Ha a képeket közvetlenül
a memóriakártyáról olvassa be, kép- és
hangkiesés fordulhat elő.
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
171
* Zalecamy, aby przed oglądaniem skopiować
obraz na dysk twardy komputera.
W przypadku odtwarzania pliku
bezpośrednio z karty „Memory Stick”,
w odtwarzaniu obrazu i dźwięku mogą
występować przerwy.
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
Windows 98 felhasználók számára
171
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Képek megtekintése személyi
számítógép használatával
Az USB kábel kihúzása/
A memóriakártya kivétele
Az USB kábel kihúzásakor vagy a memóriakártya
kivételekor az alábbiak szerint járjon el.
Windows 2000 felhasználók
(1) Mozgassa a kurzort az "Unplug or Eject
Hardware" ikonra a feladatkezelőn (tálcán) és
kattintson a megfelelő meghajtó eltávolítására.
(2) Amikor megjelenik az eszköz eltávolítására
vonatkozó üzenet, húzza ki az USB kábelt
vagy vegye ki a memóriakártyát.
Macintosh felhasználók
(1) Zárja be a megnyitott programokat.
Ellenőrizze, hogy a merevlemez kijelzője
kialudt-e.
(2) Húzza át a memóriakártya ikont a kukába,
vagy válassza ki az Eject funkciót a Special
menüben.
(3) Vegye ki a memóriakártyát.
Wyświetlanie zarejestrowanych
obrazów na ekranie komputera
Odłączanie przewodu USB /
wyjmowanie karty Memory
Stick”
Jeśli chcesz odłączyć przewód USB albo wyjąć
kartę „Memory Stick”, wykonaj następujące
czynności:
Dla użytkowników systemu Windows
2000
(1)Przemieść kursor na ikonę „Unplug or Eject
Hardware” na tacy zadań i kliknij, aby
usunąć odpowiedni napęd.
(2)Pojawi się polecenie odłączenia urządzenia
od komputera. Wówczas odłącz przewód
USB albo wyjmij kartę „Memory Stick”.
Dla użytkowników komputerów
Macintosh
(1)Zakończ pracę używanych programów.
Upewnij się, że nie pali się lampa dostępu
do dysku twardego.
(2)Przeciągnij ikonę „Memory Stick” do kosza
lub z menu „Special” wybierz polecenie
„Eject”.
(3)Wyjmij kartę „Memory Stick”.
172
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
172
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Képek megtekintése személyi
számítógép használatával
Megjegyzések a számítógép
használatához
Wyświetlanie zarejestrowanych
obrazów na ekranie komputera
Uwagi dotyczące używania
komputera osobistego
Memóriakártya
Karty „Memory Stick”
• Előfordulhat, hogy a kamkorder
memóriakártya-funkciói nem működnek
megfelelően a számítógéppel formázott
memóriakártyával.
• A memóriakártyát nem ajánlott a személyi
számítógéppel optimalizálni. A memóriakártya
memóriája megsérülhet.
• A memóriakártyán lévő adatokat nem javasolt
a személyi számítógéppel tömöríteni.
A kamkorderrel nem lehet tömörített fájlokat
lejátszani.
•Nie gwarantuje się działania w kamerze
karty „Memory Stick”, która została
sformatowana w komputerze osobistym.
•Nie optymalizuj kart „Memory Stick”
w systemie Windows. Spowoduje to
skrócenie czasu pracy karty „Memory Stick”.
•Nie poddawaj kompresji danych z karty
“Memory Stick”. Poddanych kompresji
plików nie będzie można odtworzyć
w kamerze.
Oprogramowanie
Szoftver
•W zależności od używanego
oprogramowania, otwarcie pliku
z nieruchomym obrazem może spowodować
zwiększenie rozmiaru pliku.
•Jeśli wczytujesz z komputera do kamery
obraz przetworzony przez oprogramowanie
do obróbki obrazów albo jeśli modyfikujesz
obraz bezpośrednio w kamerze, zmieni się
format pliku. Z tego powodu może się
pojawić wskaźnik błędu pliku, a otwarcie
pliku okaże się niemożliwe.
Kommunikáció a számítógéppel
Łączność z komputerem osobistym
Előfordulhat, hogy a számítógép felfüggesztett,
készenléti vagy Sleep üzemmódból történő
élesztésekor a fényképezőgép és a számítógép
közötti kapcsolat nem épül fel.
Jeśli komputer przejdzie w tryb Suspend,
Resume albo Sleep, to po powrocie do
normalnego trybu pracy może nie nastąpić
nawiązanie łączności między kamerą
a komputerem.
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
• A futtatott alkalmazás típusától függően
előfordulhat, hogy a megnyitott állóképhez
tartozó fájl mérete nagyobb lesz.
• Ha az állóképet a mellékelt képszerkesztő
szoftverrel átalakítja, majd a számítógépről
letölti erre a kamkorderre, illetve ha
közvetlenül a kamkorderrel dolgozza fel, a kép
alakja változhat. Éppen ezért előfordulhat, hogy
a készülék "file error" fájlhibát jelez, és a képet
nem tudja megnyitni.
173
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
173
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Képek megtekintése személyi
számítógép használatával
Képfájl célkönyvtárak és
képfájlok
A fényképezőgép a felvett képeket a felvételi
üzemmódnak megfelelő könyvtárakba rendezi.
A fájlnevek értelmezése a következő. A ssss
karakterhelyre 0001 és 9999 közötti tetszőleges
számot írhat.
Windows 98 felhasználók számára
(A fényképezőgép számára
fenntartott meghajtó a "D")
Wyświetlanie zarejestrowanych
obrazów na ekranie komputera
Miejsca zapisu plików
z obrazami
Pliki z obrazami rejestrowanymi przez kamerę
są grupowane w folderach zależnie od trybu
rejestracji.
Poniżej opisano znaczenie nazw plików.
ssss oznacza dowolną liczbę z zakresu od
0001 do 9999.
Dla użytkowników systemu Windows 98
(Kamera jest rozpoznawana jako
napęd [D:])
Állóképeket tartalmazó könyvtár/
Folder zawierający dane o nieruchomych
obrazach
Mozgóképeket tartalmazó könyvtár/
Folder zawierający dane o ruchomych
obrazach
Könyvtár/
Folder
Fájlnév*/
Plik
Jelentés/
Znaczenie
100msdcf
DSC0ssss.JPG
Állókép fájl/
Plik z nieruchomym obrazem
Moml0001
MOV0ssss.MPG
Mozgókép fájl/
Plik z ruchomym obrazem
174
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
174
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A memóriakártyára
felvett képek átmásolása
mini DV kazettára
Kopiowanie obrazu zapisanego w karcie pamięci na taśmę DV mini
A memóriakártyára felvett képeket vagy
feliratokat átmásolhatja egy mini DV kazettára.
Można kopiować nieruchome obrazy lub tytuły
zapisane w karcie pamięci i nagrywać je na
taśmie DV mini.
Mielőtt hozzákezdene
• Helyezze a felvételre szánt mini DV kazettát
a kamkorderbe.
• Helyezzen egy memóriakártyát a kamkorderbe.
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
VCR.
(2)Przyciskami sterowania przesuwem taśmy
odszukaj miejsce, w którym chcesz nagrać
żądany nieruchomy obraz. Zatrzymaj
taśmę DV mini w trybie pauzy
w odtwarzaniu.
(3)Naciśnij na kamerze przycisk z REC
i przycisk po jego prawej stronie. Włączy się
tryb pauzy w nagrywaniu.
(4)Naciśnij przycisk MEMORY PLAY, aby
odtworzyć nieruchomy obraz, który chcesz
skopiować.
(5)Naciśnij przycisk X, aby rozpocząć
nagrywanie, i ponownie przycisk X, aby je
zakończyć.
(6)Jeśli chcesz skopiować inne obrazy, powtórz
czynności 4 i 5.
1
POWER
VCR
4
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
PLAY
K
LOC
2
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
(1) Állítsa a kamkorder POWER kapcsolóját VCR
pozícióba.
(2) A lejátszás vezérlő gombokkal keresse meg
azt helyet, ahová az állóképet szeretné
felvenni. Kapcsolja a mini DV kazettát
lejátszási pillanat állj üzemmódba.
(3) Nyomja meg egyszerre a z REC és a tőle
jobbra eső gombot a kamkorderen. A mini DV
kazetta felvételi pillanat állj üzemmódba
kapcsol.
(4) Az átmásolni kívánt állókép lejátszásához
nyomja meg a MEMORY PLAY gombot.
(5) Nyomja meg a X gombot a felvétel
elindításához, majd nyomja meg újból a X
gombot a leállításhoz.
(6) Ha több képet szeretne átmásolni, ismételje
meg a 4. és az 5. lépést.
Na początku
•Włóż do kamery kasetę DV mini, na którą
chcesz nagrywać.
•Włóż do kamery kartę pamięci „Memory
Stick”.
5
3
PAUSE
REC
A másolás megszakítása
Aby przerwać trwające kopiowanie
Nyomja meg a x gombot.
Naciśnij przycisk x.
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
175
175
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A memóriakártyára felvett
képek átmásolása mini DV
kazettára
Kopiowanie obrazu zapisanego
w karcie pamięci na taśmę DV
mini
Másolás közben
Az alábbi gombok nem funkcionálnak:
– MEMORY PLAY
– MEMORY INDEX
– MEMORY DELETE
– MEMORY +/–
– MEMORY MIX
Podczas kopiowania
Nie można używać następujących przycisków:
– MEMORY PLAY,
– MEMORY INDEX,
– MEMORY DELETE,
– MEMORY +/–,
– MEMORY MIX.
Megjegyzés az index képernyőhöz
Az index képernyőt nem lehet átmásolni.
Uwaga o ekranie indeksowym
Nie można nagrać ekranu indeksowego.
Megjegyzés a számítógéppel átalakított vagy
másik berendezéssel felvett képekhez
Az ilyen képeket nem minden esetben lehet
átmásolni ezzel a kamkorderrel.
Dane o obrazie przetworzone
w komputerze osobistym lub
zarejestrowane przez inne urządzenie
Skopiowanie takich danych przez kamerę
może się okazać niemożliwe.
Ha készenléti vagy felvételi üzemmódban
megnyomja a DISPLAY gombot
A mini DV kazettára vonatkozó kijelzéseken - pl.
az időkódon - kívül a memória lejátszás és az
állománynév információk is megjelennek.
Jeśli w trybie czuwania lub w czasie
nagrywania naciśniesz przycisk DISPLAY
Poza wskaźnikami związanymi z taśmą DV
mini, takimi jak kod czasu, pojawią się
wskaźniki odtwarzania z pamięci i nazwy
zbioru.
176
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
176
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Powiększanie nieruchomego
obrazu z karty pamięci
– funkcja Memory PB ZOOM
A memóriakártyára felvett állóképeket
kinagyíthatja. A kinagyított képrészletet
kiválaszthatja és megnézheti. A kinagyított kép
tetszőleges részletét átmásolhatja mini DV
kazettára vagy videókazettára.
Można powiększać nieruchome obrazy
zapisane w karcie pamięci. Można też
wyświetlić żądany fragment powiększonego
obrazu i skopiować go na taśmę DV mini lub
na kasetę wideo
Mielőtt hozzákezdene
Helyezzen egy memóriakártyát a kamkorderbe.
Na początku
Włóż do kamery kartę pamięci.
(1) Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY vagy
VCR pozícióba. Ellenőrizze, hogy a LOCK
kapcsoló jobb oldali (szabad) pozícióban áll-e.
(2) Lejátszás közben vagy pillanat állj
üzemmódban nyomja meg a kamkorder
PB ZOOM gombját.
A nagyított kép, illetve a R r jelzés megjelenik
az LCD képernyőn vagy a keresőben.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával
mozgassa a nagyított képet, majd nyomja meg
a tárcsát.
R : A kép lefelé mozog.
r : A kép felfelé mozog.
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY lub VCR. Upewnij się, że
przełącznik LOCK jest przestawiony na
prawo (w położenie usunięcia blokady).
(2)Podczas odtwarzania obrazów zapisanych
w karcie pamięci naciśnij przycisk
PB ZOOM na kamerze.
Nieruchomy obraz zostanie powiększony,
a na ekranie LCD lub w wizjerze pojawią
się symbole R r.
(3)Przemieść powiększony obraz pokrętłem
SEL/PUSH EXEC, po czym naciśnij
pokrętło.
R : obraz przemieszcza się do dołu.
r : obraz przemieszcza się do góry.
(4)Przemieść powiększony obraz pokrętłem
SEL/PUSH EXEC, po czym naciśnij
pokrętło.
t : obraz przemieszcza się w lewo.
(obracaj pokrętło do góry)
T : obraz przemieszcza się w prawo.
(obracaj pokrętło do dołu)
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával
mozgassa a nagyított képet, majd nyomja meg
a tárcsát.
t : A kép balra mozog.
(Forgassa a tárcsát felfelé.)
T : A kép jobbra mozog.
(Forgassa a tárcsát lefelé.)
3
2
MPEG
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
A memóriakártyára
felvett képek nagyítása
– Memória PB ZOOM
PB ZOOM
PB
ZOOM
[EXEC] : T t
4
VCR
1
POWER
K
LOC
PB ZOOM
K
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
[EXEC] : r R
A PB ZOOM funkció kikapcsolása
Nyomja meg újból a PB ZOOM gombot.
Aby wyłączyć funkcję Memory
PB ZOOM
Naciśnij przycisk PB ZOOM.
177
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
177
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A memóriakártyára felvett
képek nagyítása
– Memória PB ZOOM
Powiększanie nieruchomego
obrazu z karty pamięci – funkcja
Memory PB ZOOM
Megjegyzés
A PB ZOOM funkcióval feldolgozott képeket
nem lehet felvenni a memóriakártyára.
Uwaga
Obrazu powiększonego przez funkcję PB
ZOOM nie można zapisać w karcie pamięci.
PB ZOOM üzemmódban
A digitális effektus funkció nem működik.
W trybie PB ZOOM
Nie działa funkcja efektów cyfrowych.
Az alábbi gombok megnyomásakor a PB ZOOM
funkció automatikusan kikapcsol:
– MENU
– MEMORY PLAY
– MEMORY INDEX
– MEMORY +/–
Funkcja PB ZOOM wyłącza się po naciśnięciu
jednego z przycisków:
– MENU
– MEMORY PLAY
– MEMORY INDEX
– MEMORY +/–
A PB ZOOM funkcióval lejátszott műsor
A PB ZOOM funkcióval lejátszott műsor nem
jelenik meg a DV IN/OUT aljzaton, ha a POWER
kapcsolót MEMORY pozícióba állítja.
W trybie PB ZOOM
Nie działa funkcja efektów cyfrowych.
A memóriakártyára felvett mozgóképek
A PB ZOOM funkció nem működik
a memóriakártyára felvett mozgóképek esetében.
Obraz przetworzony przez funkcję
PB ZOOM
Jeśli przełącznik POWER znajduje się
w położeniu MEMORY, obraz przetworzony
przez funkcję PB ZOOM nie jest
reprodukowany przez gniazdo DV IN/OUT.
Ruchome obrazy zarejestrowane w karcie
„Memory Stick”
Funkcja PB ZOOM nie pozwala na
powiększanie ruchomych obrazów zapisanych
w karcie „Memory Stick”s.
178
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
178
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Az állóképek
folyamatos lejátszása
– SLIDE SHOW
Odtwarzanie obrazów
w pętli
– funkcja SLIDE SHOW
Az állóképeket egymás után folyamatosan
lejátszhatja. Ez a funkció különösen alkalmas
lehet a képek gyors ellenőrzésére vagy előadás
készítésére.
Można nastawić automatyczne odtwarzanie
kolejnych obrazów. Ta funkcja przydaje się
szczególnie przy sprawdzaniu
zarejestrowanych obrazów oraz w czasie
prezentacji.
Mielőtt hozzákezdene
Helyezzen egy memóriakártyát a kamkorderbe.
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY. Upewnij się, że przełącznik
LOCK jest przestawiony na prawo
(w położenie usunięcia blokady).
(2)Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
menu.
(3)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
, po czym naciśnij pokrętło.
(4)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
SLIDE SHOW, po czym naciśnij pokrętło.
(5)Naciśnij przycisk MEMORY PLAY. Kamera
kolejno odtworzy obrazy zarejestrowane
w karcie pamięci.
POWER
MENU
3
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
2
K
LOC
K
LOC
VCR
1
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
(1) Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY
pozícióba. Ellenőrizze, hogy a LOCK kapcsoló
jobb oldali (szabad) pozícióban áll-e.
(2) A MENU gombbal kapcsolja be a menüt.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
ikont, majd nyomja meg a tárcsát.
a
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
a SLIDE SHOW funkciót, majd nyomja meg
a tárcsát.
(5) Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot.
A kamkorder egymás után lejátssza
a memóriakártyán lévő képeket.
Na początku
Włóż do kamery kartę pamięci.
[ ME N U ] : E N D
4
5
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW R E A D Y
DE L E T E A L L
F ORMA T
RE T URN
PLAY
[ ME N U ] : E N D
S L I D E S HOW
100 - 0001
640
1 / 100
[ M P L A Y ] : S T A R T [ ME NU ] : E ND
179
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
179
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Az állóképek folyamatos
lejátszása – SLIDE SHOW
Odtwarzanie obrazów w pętli
– funkcja SLIDE SHOW
A bemutató kikapcsolása vagy
leállítása
Aby zakończyć odtwarzanie obrazów
Nyomja meg a MENU gombot.
Naciśnij przycisk MENU.
A bemutató rövid megszakítása
Aby włączyć pauzę w odtwarzaniu
obrazów
Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot.
Naciśnij przycisk MEMORY PLAY.
Ha egy meghatározott képtől kívánja
elindítani a bemutatót
Aby rozpocząć odtwarzanie od
określonego obrazu
A 2. lépés előtt a MEMORY +/- gombbal válassza
ki a kívánt képet.
Przed wykonaniem czynności 2 wybierz obraz
przyciskami MEMORY +/–.
A képek bemutatása a tv képernyőn
A lejátszás előtt csatlakoztassa a kamkordert a tv
készülékhez a mellékelt A/V csatlakozó
vezetékkel.
Aby wyświetlać zarejestrowane obrazy na
ekranie telewizora
Najpierw podłącz kamerę do telewizora,
używając dostarczonego z nią przewodu
połączeniowego
A/V.
Ha a bemutató közben kicseréli
a memóriakártyát
A bemutató nem működik. A memóriakártya
kicserélése után kezdje elölről az előzőekben leírt
műveletet.
Jeśli w czasie wyświetlania wymienisz kartę
pamięci
Odtwarzanie obrazów zostanie przerwane. Po
wymianie karty pamięci należy powtórzyć całą
procedurę.
180
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
180
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A véletlen törlés
megakadályozása
– Kép védelem
Zabezpieczanieprzed
przypadkowymskasowaniem
–ochronaobrazu
Ezzel a funkcióval megvédheti a kiválasztott
képeket a véletlen törlés ellen.
Chcąc zapobiec przypadkowemu skasowaniu
ważnych obrazów, można zabezpieczyć
wybrane obrazy.
Mielőtt hozzákezdene
Helyezzen egy memóriakártyát a kamkorderbe.
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY lub VCR. Upewnij się, że
przełącznik LOCK jest przestawiony na
prawo (w położenie usunięcia blokady).
(2)Wyświetl obraz, który chcesz zabezpieczyć.
(3)Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
menu.
(4)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
, po czym naciśnij pokrętło.
(5)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
PROTECT, po czym naciśnij pokrętło.
(6)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
ON, po czym naciśnij pokrętło.
(7)Naciśnij przycisk MENU, aby usunąć menu
z ekranu. Obok nazwy zbioru z danymi
o zabezpieczonym obrazie pojawia się znak
„-”.
4
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
RE T URN
3,7
[ ME N U ] : E N D
MENU
5
6
MEMOR Y S E T
10 / 12
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K
OF F
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
RE T URN
MEMOR Y S E T
10 / 12
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K
ON
P RO T E C T
S L I D E S HOW O F F
DE L E T E A L L
F ORMA T
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
[ ME N U ] : E N D
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
(1) Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY vagy
VCR pozícióba. Ellenőrizze, hogy a LOCK
kapcsoló jobb oldali (szabad) pozícióban áll-e.
(2) Játssza le a megvédeni kívánt képet.
(3) A MENU gombbal kapcsolja be a menüt.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
ikont, majd nyomja meg a tárcsát.
a
(5) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
a PROTECT funkciót, majd nyomja meg
a tárcsát.
(6) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki az
ON beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
(7) A MENU gombbal kapcsolja ki a menüt.
A védett képet tartalmazó fájlnév mellett
megjelenik a "-" jelzés.
Na początku
Włóż do kamery kartę pamięci.
MEMOR Y S E T
10 / 12
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K
ON
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
181
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
181
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A véletlen törlés
megakadályozása – Kép védelem
Zabezpieczanieprzedprzypadkowym
skasowaniem – ochrona obrazu
A védelem feloldása
Aby wyłączyć zabezpieczenie obrazu
A 6. lépésben válassza ki az OFF beállítást és
nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Wykonując czynność 6, wybierz ustawienie
OFF, po czym naciśnij pokrętło SEL/PUSH
EXEC.
Megjegyzés
A formattálás az összes információt törli
a memóriakártyáról, beleértve a védett képeket is.
Formattálás előtt ellenőrizze a memóriakártya
tartalmát.
Ha a memóriakártya törlésvédő kapcsolója
LOCK pozícióban áll
A képvédelem nem használható.
Uwaga
Formatowanie powoduje skasowanie z karty
pamięci wszystkich danych, w tym danych
o zabezpieczonych obrazach. Przed
formatowaniem sprawdź zawartość karty
pamięci.
Jeśli przełącznik ochrony przed zapisem na
karcie pamięci znajduje się w położeniu
LOCK
Nie jest możliwe zabezpieczenie obrazu.
182
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
182
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A képek törlése
Kasowanie obrazów
A memóriakártyán tárolt képeket letörölheti.
A képeket egyenként, vagy egyszerre is törölheti.
Zapisane w karcie „Memory Stick” obrazy
można kasować. Skasować można wszystkie
albo wybrane obrazy.
A kiválasztott képek törlése
Mielőtt hozzákezdene
Helyezzen egy memóriakártyát a kamkorderbe.
(1) Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY vagy
VCR pozícióba. Ellenőrizze, hogy a LOCK
kapcsoló jobb oldali (szabad) pozícióban áll-e.
(2) Játssza le a törölni kívánt képet.
(3) Nyomja meg a MEMORY DELETE gombot.
Az LCD képernyőn vagy a keresőben
a "DELETE?" felirat jelenik meg.
(4) Nyomja meg újból a MEMORY DELETE
gombot. A kiválasztott kép törlődik.
Na początku
Włóż do kamery kartę pamięci.
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY lub VCR. Upewnij się, że
przełącznik LOCK jest przestawiony na
prawo (w położenie usunięcia blokady).
(2)Wyświetl obraz, który chcesz skasować.
(3)Naciśnij przycisk MEMORY DELETE. Na
ekranie LCD lub w wizjerze pojawi się
napis „DELETE?”.
(4)Ponownie naciśnij przycisk MEMORY
DELETE. Wybrany obraz zostanie usunięty.
POWER
K
LOC
K
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
3,4
DE L E T E
100 - 0010
640
89 / 100
DELETE?
DELETE
[ DE L E T E ] : DE L
[ – ] : C A NC E L
A törlési művelet megszakítása
Aby zrezygnować z usunięcia obrazu
A 4. lépésben nyomja meg a MEMORY - gombot.
Wykonując czynność 4, naciśnij przycisk
MEMORY –.
Egy kép törlése az index képernyőről
A MEMORY +/- gombbal mozgassa a B jelzést
a törölni kívánt képhez és hajtsa végre a törlési
művelet 3. és 4. lépését.
Megjegyzések
• A védett képeket csak a védelem feloldása után
lehet törölni.
• Ha a kiválasztott képet törölte, többé már nem
tudja visszaállítani. Éppen ezért törlés előtt
mindig ellenőrizze a képet.
Ha a memóriakártya törlésvédő kapcsolója
"LOCK" állásban áll
A képek nem törölhetők.
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
183
Aby skasować obraz wyświetlany na
ekranie indeksowym
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
1
PLAY
VCR
2
Kasowanie wybranych obrazów
Przyciskami MEMORY +/– przemieść
wskaźnik B do obrazu, który chcesz usunąć,
i wykonaj czynności 3 i 4.
Uwagi
•Przed usuwaniem zabezpieczonego obrazu
należy najpierw usunąć zabezpieczenie.
•Usuniętego obrazu nie można odzyskać. Przed
usuwaniem dokładnie sprawdź zawartość obrazu.
Jeśli przełącznik ochrony przed zapisem na
karcie pamięci znajduje się w położeniu LOCK
Nie jest możliwe zabezpieczenie obrazu.
183
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A képek törlése
Kasowanie obrazów
Az összes kép törlése
Kasowanie wszystkich obrazów
A memóriakártyán lévő összes, nem védett képet
egyszerre is törölheti.
Z karty pamięci można skasować wszystkie
niezabezpieczone obrazy.
Mielőtt hozzákezdene
Helyezzen egy memóriakártyát a kamkorderbe.
Na początku
Włóż do kamery kartę pamięci.
(1) Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY
pozícióba. Ellenőrizze, hogy a LOCK kapcsoló
jobb oldali (szabad) pozícióban áll-e.
(2) A MENU gombbal kapcsolja be a menüt.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
ikont, majd nyomja meg a tárcsát.
a
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
a DELETE ALL funkciót, majd nyomja meg
a tárcsát.
(5) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki az
OK funkciót, majd nyomja meg a tárcsát. Az
OK felirat helyett az EXECUTE felirat jelenik
meg.
(6) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki az
EXECUTE funkciót, majd nyomja meg
a tárcsát. A DELETING felirat megjelenik az
LCD képernyőn vagy a keresőben. Az összes,
nem védett kép törlése utána a COMPLETE
felirat jelenik meg.
(1)Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY. Upewnij się, że przełącznik
LOCK jest przestawiony na prawo
(w położenie usunięcia blokady).
(2)Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
menu.
(3)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
, po czym naciśnij pokrętło.
(4)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
DELETE ALL, po czym naciśnij pokrętło.
(5)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
OK, po czym naciśnij pokrętło. Wariant
„OK” zmieni się na „EXECUTE”.
(6)Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
EXECUTE, po czym naciśnij pokrętło. Na
ekranie LCD pojawi się napis
„DELETING”. Po skasowaniu wszystkich
niezabezpieczonych obrazów pojawi się
napis „COMPLETE”.
POWER
VCR
K
LOC
[ ME N U ] : E N D
4
5
2
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
RE T URN
3
K
LOC
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
1
6
MENU
184
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
184
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L READY
F ORMA T
RE T URN
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L RE T URN
F ORMA T
OK
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
[ ME N U ] : E N D
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L RE T URN
F ORMA T
OK
RE T URN
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L RE T URN
F ORMA T
E X ECU T E
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
[ ME N U ] : E N D
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
D E L E T E A L L D E L E T I NG
F ORMA T
RE T URN
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
D E L E T E A L L COMP L E T E
F ORMA T
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
[ ME N U ] : E N D
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A képek törlése
Kasowanie obrazów
A törlési művelet megszakítása
Aby zrezygnować ze skasowania
wszystkich obrazów z karty pamięci
Az 5. lépésben válassza ki a RETURN funkciót,
majd nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Amíg a DELETING felirat látható
Ne állítsa át a POWER kapcsolót és ne nyomjon
meg egyetlen gombot sem a kamkorderen.
Wykonując czynność 5, wybierz wariant
RETURN, po czym naciśnij pokrętło SEL/
PUSH EXEC.
Kiedy widać napis „DELETING”
Nie zmieniaj położenia przełącznika POWER
i nie naciskaj żadnych przycisków.
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
185
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
185
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A nyomtatandó képek
kijelölése – PRINT MARK
Zapisywanie znacznika
wydruku – PRINT MARK
Ezzel a funkcióval kijelölheti a memóriakártyán
azokat a képeket, amelyeket szeretne kinyomtatni.
Ez a funkció nagyon hasznos lehet abban az esetben,
ha a kijelölt képeket egy későbbi időpontban szeretné
kinyomtatni.
Ez a kamkorder a nyomtatandó képek kijelölésénél
a DPOF (Digitális nyomtatáskérés formátum)
szabványnak megfelelő módszert alkalmazza.
Zarejestrowany w karcie nieruchomy obraz można
oznaczyć jako przeznaczony do wydrukowania.
Ta funkcja przydaje się przy późniejszym
drukowaniu nieruchomych obrazów.
Kamera jest zgodna ze standardem DPOF
(formatem cyfrowego polecenia druku), służącym
do wskazywania obrazów do wydrukowania.
Mielőtt hozzákezdene
Helyezzen egy memóriakártyát a kamkorderbe.
(1) Állítsa a POWER kapcsolót MEMORY vagy
VCR pozícióba. Ellenőrizze, hogy a LOCK
kapcsoló jobb oldali (szabad) pozícióban áll-e.
(2) Játssza le a kijelölni kívánt képet.
(3) A MENU gombbal kapcsolja be a menüt.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
ikont, majd nyomja meg a tárcsát.
a
(5) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki
a PRINT MARK funkciót, majd nyomja meg
a tárcsát.
(6) A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki az
ON beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
(7) MENU gombbal kapcsolja ki a menüt.
A nyomtatásra kijelölt képet tartalmazó
" jelzés.
fájlnév mellett megjelenik a "
Na początku
Włóż do kamery kartę pamięci.
(1) Przestaw przełącznik POWER w położenie
MEMORY lub VCR. Upewnij się, że przełącznik
LOCK jest przestawiony na prawo (w położenie
usunięcia blokady).
(2) Wyświetl obraz, który chcesz oznaczyć jako
przeznaczony do wydrukowania.
(3) Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
(4) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
, po czym naciśnij pokrętło.
(5) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
PRINT MARK, po czym naciśnij pokrętło.
(6) Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż wariant
ON, po czym naciśnij pokrętło.
(7) Naciśnij przycisk MENU, aby usunąć menu.
Obok nazwy zbioru z danymi o oznaczonym
”.
obrazie pojawia się znak „
POWER
VCR
1
4
MEMORY
OFF(CHR) CAMERA
3,7
K
LOC
K
LOC
MEMOR Y S E T
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
RE T URN
MENU
[ ME N U ] : E N D
5
6
MEMOR Y S E T
10 / 12
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K ON
P RO T E C T
OF F
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
[ ME N U ] : E N D
MEMOR Y S E T
10 / 12
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K ON
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
186
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
MEMOR Y S E T
10 / 12
ST I L L SET
MO V I E S E T
P R I N T MA R K O F F
P RO T E C T
S L I D E S HOW
DE L E T E A L L
F ORMA T
RE T URN
186
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A nyomtatandó képek kijelölése
– PRINT MARK
Zapisywanie znacznika wydruku
– PRINT MARK
A nyomtatási jelölések törlése
Aby zrezygnować z zapisu znacznika
wydruku
A 6. pontban válassza ki az OFF beállítást és
nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Ha a memóriakártya törlésvédő kapcsolója
LOCK pozícióban áll
A nyomtatni kívánt képek nem jelölhetők ki.
Mozgóképek
A mozgóképek nem jelölhetők ki nyomtatásra.
Wykonując czynność 6, wybierz ustawienie
OFF, po czym naciśnij pokrętło SEL/PUSH
EXEC.
Jeśli przełącznik ochrony przed zapisem na
karcie pamięci znajduje się w położeniu
LOCK
Nie można zapisywać znaczników wydruku.
Ruchome obrazy
Znaczników wydruku nie można zapisywać na
ruchomych obrazach.
Műveletek a memóriakártyával / Użycie kart „Memory Stick”
187
161-187 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
187
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
— További információk —
— Informacje dodatkowe —
Használható kazetta-fajták Kasety, których
és lejátszási üzemmódok
można użyć
A kazetta fajta kiválasztása
Wybieranie typu kasety
Csak
mini DV* kazettát használhat
a kamkorderben. Nem használhat egyéb 8 mm,
Hi8, Digital8,
VHS,
VHSC,
S-VHS,
S-VHSC, Betamax vagy
DV rendszerű kazettákat.
Można używać tylko kaset DV mini
*. Nie
można używać żadnych innych kaset 8 mm,
Hi8, Digital8,
VHS,
VHSC,
S-VHS,
S-VHSC, Betamax ani
.
DV
* Két típusú mini DV kazetta van jelenleg
kereskedelmi forgalomban: kazettamemóriával
rendelkező, és kazettamemória nélküli kazetta.
A kazettamemóriával rendelkező kazettákon
a
(Cassette Memory) jelzés látható.
A kamkorder szolgáltatásainak maximális
kihasználása érdekében a Sony azt javasolja Önnek,
hogy kazettamemóriás kazettát használjon.
* Istnieją dwa typy kaset DV mini: z pamięcią
kasety i bez niej. Kasety wyposażone w pamięć
noszą oznaczenie
(pamięci kasety).
Zalecamy korzystanie z kaset wyposażonych
w pamięć.
A kazettamemóriával rendelkező kazettában IC
memória található. A kamkorder különböző felvételi
információk - pl. a felvételi dátum, feliratok, stb. felírására és olvasására képes.
A kazettamemóriát használó funkciók a kazettán
lévő jelsorozatokat érzékelik. Ha a kazetta elején,
vagy a felvételek között üres részek vannak,
a feliratok megjelenítése nem lesz tökéletes, vagy
a keresési funkciók nem működnek megfelelően. Az
említett üres részek keletkezésének megelőzése
érdekében az újabb felvétel elkészítése előtt az END
SEARCH gombbal keresse meg az előző felvétel
végét az alábbi esetekben:
– ha felvételkészítés közben kivette a kazettát.
– ha a felvett műsort VCR üzemmódban lejátszotta.
Ha a kazettán üres részek vannak, vagy
jelfolytonosság megszakadt, vegye újra az egész
kazettát a fenti javaslatok figyelembevételével.
Ugyanezt eredményezi, ha egy kazettamemória
funkcióval nem rendelkező digitális kamkorderrel
készít felvételt egy olyan kazettára, amelyre
kazettamemória funkcióval rendelkező
kamkorderrel már készítettek felvételt.
A kazettákon feltüntetett
jelölésről
jelzés azt jelenti, hogy a kazetta 4 Kb
A
(kilobájt) memóriával rendelkezik. Ez a kamkorder
a maximum 16 Kb-os kazettamemóriával ellátott
) információit tudja beolvasni.
kazetta (
Jeśli kaseta DV mini jest wyposażona w pamięć,
kamera może odczytywać z tej pamięci
i zapisywać do niej różne dane, na przykład daty
nagrania albo tytuły.
Funkcje wykorzystujące pamięć kasety wymagają
ciągłości sygnału nagranego na taśmę. Jeśli na
początku taśmy albo między nagraniami
występuje pusty fragment, kamera może
niewłaściwie wyświetlać tytuł, a funkcje
wyszukiwania mogą działać z błędami.
Aby nie dopuścić do powstania na taśmie
pustych fragmentów, należy przed rozpoczęciem
kolejnego nagrania nacisnąć przycisk END
SEARCH, aby przejść na koniec nagranej części
taśmy. Czynność tę należy wykonać:
– jeśli w czasie nagrywania została wyjęta kaseta,
– jeśli taśma była odtwarzana w trybie VCR.
Jeśli na taśmie występuje pusty fragment albo
nieciągłość sygnału, należy nagrać taśmę od nowa,
przestrzegając powyższych zasad.
Te same efekty mogą wystąpić, jeśli taśma
wyposażona w pamięć jest nagrywana w cyfrowej
kamerze wideo bez funkcji pamięci kasety.
Znak
na kasecie
Pojemność pamięci w kasecie z oznaczeniem
wynosi 4 kB. Kamera współpracuje
z kasetami z pamięcią o pojemności do 16 kB.
Taśma 16 kB nosi oznaczenie
.
To jest znak DV mini.
To jest oznaczenie pamięci kasety.
Ez a mini DV jelzése.
Są to znaki towarowe.
Ez a kazettamemória jelzése.
Ezek a jelzések védjegyek.
188
188-210 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
188
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Használható kazetta-fajták és
lejátszási üzemmódok
Kasety, których można użyć
Sygnał ochrony praw autorskich
Másolásvédelem
Lejátszás közben
Semmilyen másik kamkorderrel nem lehet
felvételt készíteni olyan másolásvédelemmel
ellátott kazettára, amelyet ebben a kamkorderben
már lejátszottak.
Podczas odtwarzania
Jeśli w kamerze jest odtwarzana taśma, na której
nagrano sygnał kontrolny praw autorskich, nie
można jej skopiować na żadną inną cyfrową
kamerę wideo.
Felvételnél
Ezzel a kamkorderrel nem lehet
másolásvédelemmel ellátott műsort felvenni.
Ha ilyen műsort próbál meg felvenni, a tv
képernyőn, a keresőben vagy az LCD képernyőn
a "COPY INHIBIT" jelzés jelenik meg.
Az Ön kamkordere nem vesz fel másolásvédelmi
jeleket a szalagra.
Podczas nagrywania
Kamera nie pozwala na nagrywanie materiału
zawierającego sygnały ochrony praw
autorskich i ochrony przed kopiowaniem.
Przy próbie nagrania takiego materiału, na
ekranie LCD, w wizjerze lub na ekranie
telewizora pojawia się napis „COPY INHIBIT”.
Podczas nagrywania kamera nie rejestruje na
taśmie sygnałów ochrony praw autorskich.
Hangfrekvenciás üzemmódok
Ha kéthangsávos kazettát
játszik le
Ha egy sztereó berendezéssel felvett, két
hangsávot tartalmazó kazettát szeretne lejátszani,
válassza ki a "HiFi SOUND" funkció megfelelő
beállítását a menüben (110. oldal).
A hangszóróból hallható hang
HiFi SOUND
Sztereó
Kéthangsávos
üzemmód
kazetta
kazetta
lejátszásakor
lejátszásakor
Sztereó
Fő- és mellék
STEREO
hangsáv együtt
1
Bal csatorna
Fő hangsáv
2
Jobb csatorna Mellék hangsáv
Ezzel a kamkorderrel a kéthangú műsorokat
nem lehet felvenni.
Tryb dźwięku
Tryb 12-bitowy: Oryginalny dźwięk można
nagrywać na ścieżce stereo 1, a nowy dźwięk na
ścieżce stereo 2, przy częstotliwości próbkowania
32 kHz. Balans między ścieżkami stereo 1 i stereo 2
nastawia się w czasie odtwarzania, wybierając
w menu parametr AUDIO MIX. Można odtwarzać
obie ścieżki dźwiękowe.
Tryb 16-bitowy: Nie można nagrać nowego
dźwięku, za to oryginalny dźwięk cechuje się
wysoką jakością. Ponadto jest możliwe odtwarzanie
dźwięku o częstotliwości próbkowania 32 kHz,
44,1 kHz lub 48 kHz. Podczas odtwarzania taśmy
nagranej w trybie 16-bitowym, na ekranie LCD lub
w wizjerze pojawia się wskaźnik 16BIT.
Podczas odtwarzania taśmy
z dwoma ścieżkami
dźwiękowymi
Jeśli odtwarzasz taśmę z dwoma ścieżkami
dźwiękowymi, wybierz w systemie menu żądane
ustawienie parametru „HiFi SOUND” (str. 110).
Dźwięk z głośnika
Ustawienie
Odtwarzanie
parametru
taśmy stereo
HiFi SOUND
Stereo
STEREO
1
2
Lewy kanał
Prawy kanał
Odtwarzanie
taśmy z dwoma
ścieżkami
Ścieżka główna
i pomocnicza
Ścieżka główna
Ścieżka pomocn.
Kamera nie pozwala na dokonywanie nagrań
z podwójną ścieżką dźwiękową.
188-210 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
189
További információk / Informacje dodatkowe
12 bites üzemmód: Az eredeti hang a sztereó 1, az
utóhangosítás a sztereó 2 sávra vehető fel 32 kHz-es
mintavételezési frekvenciával. Lejátszás közben
a sztereó 1 és a sztereó 2 közötti balansz az AUDIO
MIX menün keresztül állítható be. Mindkét hang
lejátszható.
16 bites üzemmód: Utóhangosítás nem végezhető, de
az eredeti hang kiváló minőségben vehető fel.
Lejátszható a 32 kHz-es, 44,1 kHz-es és a 48 kHz-es
mintavételezési frekvenciával felvett hang is. Ha
16 bites üzemmódban felvett műsort játszik le, az LCD
képernyőn vagy keresőben megjelenik a 16BIT jelzés.
189
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Használható kazetta-fajták és
lejátszási üzemmódok
Megjegyzések a mini DV
kazettához
Kasety, których można użyć
Uwagi o kasecie DV mini
Ha címkét ragaszt a mini DV kazettára
Kiedy naklejasz etykietę na kasetę
DV mini
A kamkorder meghibásodásának megelőzése
érdekében a címkét csak az erre a célra kijelölt
részre [a] ragassza fel.
Aby nie spowodować uszkodzenia kamery,
naklejaj etykietę tylko w miejscach pokazanych
na ilustracji [a].
A mini DV kazetta használata után
Po użyciu kasety DV mini
Csévélje a szalagot az elejére, helyezze a kazettát
a tokjába és tárolja függőleges helyzetben.
Przewiń taśmę do początku, włóż kasetę do
pudełka i postaw ją pionowo.
Ha a kazettamemória funkció nem
működik
Jeśli nie działa funkcja pamięci
kasety
Helyezze be újból a kazettát. Előfordulhat, hogy
a mini DV kazetta aranyozott csatlakozója
piszkos vagy poros.
Włóż kasetę. Pozłacane złącze kasety DV mini
może być brudne albo zakurzone.
Az aranyozott csatlakozó tisztítása
Jeśli pozłacane złącze na kasecie DV mini jest
brudne albo zakurzone, funkcje wykorzystujące
pamięć kasety mogą nie działać. Kiedy wyjmujesz
kasetę, mniej więcej raz na dziesięć razy oczyść
pozłacane złącze bawełnianą watką [b].
Ha a mini DV kazetta aranyozott csatlakozója
beszennyeződik, a kazettamemória működése
pontatlanná válhat. A kazetta minden tizedik
betöltése után tisztítsa meg az aranyozott
csatlakozót [b] egy vattapamaccsal.
Czyszczenie pozłacanego złącza
Ezt a rést ne takarja el
a címkével./
Nie naklejaj etykiety na
tym brzegu.
[a]
[b]
190
188-210 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
190
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Az i.LINK rendszer
Az ezen a kamkorderen megtalálható DV aljzat
egy i.LINK kompatibilis DV bemenet/kimenet.
Ebben a fejezetben ismertetjük az i.LINK
szabványt és főbb jellemzőit.
Informacja o łączu
i.LINK
Gniazdo wejścia/wyjścia DV w kamerze jest
zgodne z systemem i.LINK. Poniżej opisano
standard i.LINK i jego cechy.
Co to jest „i.LINK”?
Mi is az az "i.LINK"?
Megjegyzés
Ehhez a kamkorderhez általában csak egy külső
berendezés csatlakoztatható az i.LINK kábellel
(DV kábellel). Ha ezt a kamkorder egy olyan
i.LINK kompatibilis külső berendezéshez kívánja
csatlakoztatni, amely kettő vagy több i.LINK
aljzattal (DV aljzattal) rendelkezik, kérjük,
olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülék
kezelési útmutatóját is.
Az "i.LINK" elnevezésről
A SONY által javasolt i.LINK kifejezés az IEEE
1394 adatátviteli busz könnyebben
megjegyezhető formája, és egyben olyan védjegy
is, melyet számos nagyvállalat elfogadott és
használ. Az IEEE 1394 az Elektromos és
Elektronikai Mérnöki Intézmény által kiadott
nemzetközi szabvány.
i.LINK jest cyfrowym, dwukierunkowym łączem
szeregowym, umożliwiającym wymianę
cyfrowych danych o obrazie i dźwięku oraz
innych danych z urządzeniami wyposażonymi
w gniazdo i.LINK. Łącze to pozwala także na
sterowanie innymi urządzeniami. Urządzenia
zgodne z systemem i.LINK można podłączać do
jednego przewodu i.LINK. Możliwe
zastosowania obejmują współdziałanie różnych
cyfrowych urządzeń A/V i wymianę danych
pomiędzy nimi. Jeśli do kamery są podłączone
dwa lub większa liczba urządzeń zgodnych
z systemem i.LINK, urządzenia te mogą
wymieniać dane nie tylko z kamerą, lecz także za
jej pośrednictwem między sobą.
Zwracamy jednak uwagę, że sposób działania
zależy od parametrów i cech podłączanych
urządzeń i że w przypadku pewnych urządzeń
nie jest możliwa wymiana danych ani
współdziałanie.
További információk / Informacje dodatkowe
Az i.LINK egy digitális soros csatlakozó, amely az
i.LINK aljzattal ellátott berendezések közötti
digitális videó, digitális audio és egyéb adatok
kétirányú továbbítására, illetve egyéb külső
berendezések vezérlésére képes. Az i.LINK
kompatibilis készülékek egyetlen i.LINK kábellel
csatlakoztathatók. Leggyakoribb felhasználási
területe a digitális AV berendezések közötti
kommunikáció és vezérelhetőség megteremtése.
Ha ehhez a kamkorderhez kettő vagy több i.LINK
készüléket csatlakoztat egymás után felfűzve,
a külső vezérlés és adatcsere nem csupán az ehhez
a kamkorderhez csatlakoztatott berendezéssel
történhet, hanem a közvetlen csatlakoztatási
láncban szereplő bármely készülékkel is.
Ne feledje azonban, hogy a vezérlési művelet
kivitelezése a csatlakoztatott berendezés típusának
és jellemzőinek függvényében eltérhet, míg egyes
esetekben a vezérlés és az adatátvitel egyáltalán
nem lehetséges.
Uwaga
Normalnie do kamery można przewodem i.LINK
(przewodem DV) podłączyć tylko jedno
urządzenie. Jeśli kamera jest podłączana do
dwóch lub większej liczby urządzeń zgodnych
z systemem i.LINK, zapoznaj się z instrukcjami
obsługi podłączanych urządzeń.
O nazwie „i.LINK”
i.LINK jest bardziej rozpowszechnionym,
zaproponowanym przez Sony określeniem
magistrali danych IEEE 1394. Określenie to jest
znakiem towarowym uznawanym przez różne
korporacje.
IEEE 1394 jest międzynarodową normą
opracowaną Instytut Inżynierów Elektryków
i Elektroników.
191
188-210 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
191
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Az i.LINK rendszer
Informacja o łączu i.LINK
i.LINK adatátviteli sebesség
Az i.LINK rendszer maximális adatátviteli
sebessége a csatlakoztatott készülék típusától
függ. Három maximális adatátviteli sebességet
definiáltak:
S100 (kb. 100Mbps*)
S200 (kb. 200Mbps)
S400 (kb. 400Mbps)
Az adatátviteli sebesség értéke rendszerint
a kérdéses készülékek kezelési útmutatójának
"Minőségtanúsítás" fejezetében található meg.
Egyes készülékek esetében azonban az i.LINK
aljzat közelében is feltüntetik ezt az értéket.
Azokon a berendezéseken, melyeken a maximális
adatátviteli sebességet nem tüntették fel (mint
például ez a készülék), az átviteli sebesség "S100".
Ha eltérő adatátviteli sebességgel rendelkező
készülékeket csatlakoztat, az átvitel sebessége
eltérhet a feltüntetett értéktől.
* Mit jelent az "Mbps"?
Az Mbps a megabit/sec - azaz az egy másodperc
alatt továbbítható vagy fogadható adatmennyiség
- rövidítése. A 100 Mbps átviteli sebesség például
azt jelenti, hogy másodpercenként maximum
100 megabitnyi adat küldhető el.
i.LINK funkciók ezen
a készüléken
A DV aljzattal rendelkező külső berendezés
csatlakoztatása utáni kazettamásolás
végrehajtásának lépéseit a 75, 93. oldalon olvashatja.
Ezt a kamkordert olyan i.LINK (DV) kompatibilis
SONY készülékekhez (pl. VAIO számítógép) is
csatlakoztathatja, amelyek nem video berendezések.
Mielőtt ezt a kamkordert egy számítógéphez
csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az e kamkorder
által is támogatott szoftvert telepítette-e
a számítógépre.
A csatlakoztatásra vonatkozó biztonsági előírások
további részleteit lásd a csatlakoztatni kívánt
készülék kezelési útmutatójában.
Prędkość transmisji danych
przez łącze i.LINK
Maksymalna prędkość transmisji danych przez
łącze i.LINK zależy od urządzenia. Zdefiniowane
są trzy maksymalne prędkości:
S100 (około 100 Mb/s*)
S200 (około 200 Mb/s)
S400 (około 400 Mb/s)
Prędkość transmisji jest podana w części „Dane
techniczne” w instrukcji obsługi każdego
urządzenia. Bywa też podawana w pobliżu
gniazda i.LINK urządzenia.
Maksymalną prędkością transmisji urządzeń bez
podanego oznaczenia, na przykład tej kamery,
jest „S100”.
Jeśli łączone są urządzenia o różnych
maksymalnych prędkościach transmisji,
prędkości czasem różnią się od podanych.
*Co to jest „Mb/s”?
Mb/s oznacza megabity na sekundę, czyli ilość
danych, które można wysłać lub odebrać w ciągu
sekundy. Dla przykładu, prędkość transmisji
100 Mb/s oznacza możliwość wysłania w ciągu
sekundy 100 megabitów danych.
Funkcje i.LINK w kamerze
Szczegółowe informacje o kopiowaniu, gdy
kamera jest podłączona do innego urządzenia
wideo z gniazdami DV, podano na stronach 75,
93.
Kamerę można też podłączać do innych
urządzeń Sony zgodnych z systemem i.LINK
(DV) (np. do komputerów osobistych z rodziny
VAIO).
Przed podłączeniem kamery do komputera
upewnij się, że jest w nim zainstalowane
oprogramowanie użytkowe współpracujące z tą
kamerą.
Szczegółowe środki ostrożności dotyczące
podłączania do kamery innych urządzeń można
znaleźć w instrukcjach obsługi podłączanych
urządzeń.
A szükséges i.LINK kábel
Használjon egy mindkét végén 4 érintkezős
dugóval ellátott Sony i.LINK kábelt (DV másolás
közben).
Potrzebny przewód i.LINK
Do kopiowania DV używaj przewodu Sony
i.LINK (4 szpilki – 4 szpilki).
Az i.LINK és a védjegyek.
i.LINK i są znakami towarowymi.
192
188-210 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
192
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Magyarul
Hibaelhárítás
Ha a kamkorder használata során valamilyen probléma merül fel, ellenőrizze az alábbi listát.
Ha a probléma ezután is fennáll, válassza le az áramforrást és forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz, vagy szakszervizhez. Ha a "C:ss:ss" kijelzés jelenik meg az LCD képernyőn
vagy a keresőben, az öndiagnózis funkció bekapcsolt. Lásd a 199. oldalon.
Felvételkészítés közben
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
• A POWER kapcsoló nem CAMERA pozícióban áll.
c Kapcsolja CAMERA pozícióba (18. o.).
• A szalag a végére ért.
c Csévélje vissza, vagy tegyen be egy másikat (17, 34. o.).
• A kazetta törlésvédett.
c Tegyen be egy másikat, vagy csúsztassa el a kazetta
törlésvédő kapcsolóját (17. o.).
• A szalag hozzátapadt a fejhez (páralecsapódás).
c Vegye ki a kazettát és hagyja kiszáradni a kamkordert egy órán
keresztül (212. o.).
A kamkorder kikapcsol.
• CAMERA üzemmódban a kamkorder öt percnél hosszabb ideig
volt pillanat állj állásban.
c Kapcsolja a POWER kapcsolót OFF (CHG), majd újból CAMERA
állásba. (18. o.).
• Az akkumulátor kimerült.
c Használjon egy feltöltött akkumulátort (12. o.).
A keresőben látható kép életlen.
• Nincs beállítva a kereső élessége.
c Állítsa be az élességet (22. o.).
A képstabilizátor nem működik.
• A STEADYSHOT funkciót OFF állásba kapcsolta a menüben.
c Állítsa ON pozícióba (110. o.).
• A kamkorder kézi fókusz üzemmódban működik.
Az autofókusz funkció nem
működik.
c Kapcsolja automatikus üzemmódba a FOCUS gombbal
(59. o.).
• A filmezési körülmények nem elegendőek az autofókusz
működéséhez.
c Kapcsoljon kézi vezérlésű fókusz beállító üzemmódba. (59. o.)
• Az LCD képernyő nyitva van.
A kép nem jelenik meg a keresőben.
c Zárja be az LCD képernyőt (21. oldal).
A lejátszott képen egy függőleges sáv • A háttér és a tárgy között túl nagy a kontraszt. A jelenség nem
látható az olyan jeleneteknél, ahol
a kamkorder meghibásodására utal.
A START/STOP gomb nem működik.
További információk / Informacje dodatkowe
sötét háttér előtt egy világos tárgy, pl.
gyertya, fényforrás áll.
Nagyon világos tárgy felvételekor
függőleges sáv jelenik meg a képen.
• Nem hibajelenség.
Kicsiny fehér pontok jelennek meg
a keresőben vagy az LCD képernyőn.
• A kis zársebességű, gyertyafény vagy Super NightShot
üzemmódot bekapcsolta. Nem hibajelenség.
• Ha a kamkorderben nincs kazetta, és a POWER kapcsolót
CAMERA állásba kapcsolta vagy a DEMO MODE funkció ON
beállítását választotta ki a menüben, 10 perc után a kamkorder
automatikusan bemutató (demo) üzemmódba kapcsol.
c Ha behelyez egy kazettát, a bemutató üzemmód kikapcsol.
A DEMO MODE funkciót a menüben is kikapcsolhatja (116. o.).
Ismeretlen jelenet látható a keresőben
vagy az LCD képernyőn.
(folytatás a következő oldalon)
193
188-210 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
193
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Hibaelhárítás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
• A NIGHTSHOT kapcsolót ON pozícióba állította.
c Válassza ki az OFF beállítást (26. o.).
• A NIGHTSHOT kapcsolót ON pozícióba állította egy világos
A kép túl világos, és a műsor nem
jelenik meg a keresőben vagy az LCD
helyen.
képernyőn.
c Válassza ki az OFF beállítást. (26. o.).
A zárszerkezet működését jelző hang • A BEEP funkció OFF beállítását választotta ki a menüben.
nem hallható.
c Válassza ki a MELODY vagy a NORMAL beállítást
(110. oldal).
c Válassza ki a STEADYSHOT funkció OFF beállítását
Tv vagy számítógép képernyő
filmezése közben vízszintes fekete
a menüben (110. o.).
A felvett műsor színei
természetellenesek.
sávok jelennek meg.
A csatlakoztatott külső vaku (nem
tartozék) nem működik.
• A POWER kapcsolót OFF (CHG) pozícióba kapcsolta, vagy az
áramforrást nem csatlakoztatta.
c Állítsa CAMERA pozícióba vagy csatlakoztassa az
áramforrást.
• Kettő vagy több külső vakut (nem tartozék) csatlakoztatott.
c Csak egy külső vakut (nem tartozék) szabad csatlakoztatni.
Lejátszás közben
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
• A POWER kapcsoló nem VCR pozícióban áll.
c Kapcsolja VCR pozícióba (30. o.).
• A szalag a végére ért.
A lejátszó gombok nem
funkcionálnak.
c Csévélje vissza (34. o.).
• A videófejek beszennyeződtek.
Több vízszintes csík jelenik meg
a képen, vagy a lejátszott kép nem
c Tisztítsa meg a fejet egy tisztítókazettával (nem tartozék)
tiszta vagy nem jelenik meg.
(213. o.).
• A hangerőt a minimumra állította.
Lejátszáskor nincs hang, vagy csak
gyengén hallható.
c Állítsa hangosabbra (30. o.)
• Az AUDIO MIX funkció ST2 beállítását választotta ki a menüben.
c Válassza ki az AUDIO MIX megfelelő beállítását (110. o.).
• A kazetta nem rendelkezik kazettamemóriával.
A felvételi dátum kijelzés és
a dátumkeresés nem működik.
c Használjon kazettamemóriával rendelkező kazettát (68. o).
• A CM SEARCH funkció OFF beállítása van kiválasztva
a menüben.
c Válassza ki az ON beállítást (110. o).
• A felvételek között üres rész van a szalagon (69. o.).
A felirat keresési funkció nem
• A kazetta nem rendelkezik kazettamemóriával.
működik.
c Használjon kazettamemóriával rendelkező kazettát (67. o.).
• A CM SEARCH funkció OFF beállítása van kiválasztva a menüben.
c Válassza ki az ON beállítást (110. o).
• Nem vett fel feliratot a szalagra.
c Vegye fel a kívánt feliratokat (102. oldal).
• A felvételek között üres rész van a szalagon (67. o.)
Az utóhangosított műsor nem hallható.
• Az AUDIO MIX funkció ST1 beállítását választotta ki a menüben.
c Válassza ki az AUDIO MIX megfelelő beállítását (110. o.).
A felirat nem jelenik meg.
• A TITLE DSPL funkció OFF beállítása van kiválasztva a menüben.
c Válassza ki az ON beállítást (110. o.).
A szalagvezérlő gombok megnyomására
a kamkorder nem reagál.
194
188-210 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
194
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Hibaelhárítás
Felvétel és lejátszás közben
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
• Az akkumulátor nincs a kamkorderen, kimerült vagy
kimerülőben van.
c Szereljen fel egy feltöltött akkumulátort (12,13. o.).
• A hálózati tápegységet nem csatlakoztatta a fali konnektorhoz.
c Csatlakoztassa a fali konnektorhoz. (16. o.).
•A kazettát a felvételkészítés után kivette a kamkorderből (ha
kazettamemória nélküli kazettát használ). (29. o.)
• A kazetta behelyezése után nem készített új felvételt. (29. o.)
• A kazetta elején vagy a felvételek között üres rész van.
A kamkorder nem kapcsol be.
A műsorvég keresési funkció nem
működik.
A műsorvég keresési funkció nem
működik megfelelően.
Az akkumulátor gyorsan kimerül.
A kazettát nem lehet kivenni
a kazettatartóból.
A kazetta kidobási funkción kívül
semmilyen egyéb funkció nem
működik és a % és Z jelzés villog.
Kazettamemóriával rendelkező
jelzés
kazetta behelyezése után a
nem jelenik meg. ·
További információk / Informacje dodatkowe
Az akkumulátor maradék kapacitás
kijelzés nem pontos.
• A környezeti hőmérséklet túl alacsony.
• Az akkumulátor nem volt teljesen feltöltve.
c Töltse fel teljesen az akkumulátort (13. o.).
• Az akkumulátor végleg kimerült, nem lehet újratölteni.
c Használjon egy másik akkumulátort (12. o.).
• Az akkumulátort hosszú ideig nagyon hideg vagy nagyon
meleg helyen használta.
• Az akkumulátor végleg kimerült, nem lehet újratölteni.
c Cserélje ki egy új akkumulátorra (12. o.).
• Az akkumulátor kimerült.
c Használjon egy feltöltött akkumulátort (13. o.).
• Az áramforrást levált.
c Csatlakoztassa szorosan. (12, 16. o.).
• Az akkumulátor kimerült.
c Használjon feltöltött akkumulátort (13. o.).
• Páralecsapódás fordult elő.
c Vegye ki a kazettát és hagyja kiszáradni a kamkordert egy órán
keresztül (212. o.).
• Az aranyozott csatlakozó beszennyeződött vagy erősen poros.
c Tisztítsa meg az aranyozott csatlakozót (190. o.).
• A q REMAIN funkció AUTO beállítását választotta ki
a menüben.
c Ha a maradék szalaghossz kijelzést állandóan bekapcsolt
állapotban kívánja tartani, válassza ki az ON beállítást
(110. o.).
A maradék szalagidő nem jelenik
meg.
(folytatás a következő oldalon)
195
188-210 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
195
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Hibaelhárítás
A memóriakártya használata közben
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
• A POWER kapcsolót nem állította MEMORY pozícióba.
c Állítsa MEMORY pozícióba. (131. o.)
• A memóriakártyát nem helyezte be.
c Helyezze be a memóriakártyát. (130. o.)
• A memóriakártya teljesen megtelt.
Nem lehet felvételt készíteni.
c Törölje a felesleges képeket és kezdje újból a felvételkészítést
(183. o.).
• A behelyezett memóriakártya nincs megfelelően formattálva.
c Formattálja a memóriakártyát vagy helyezzen be egy másikat
(114. o.).
• A memóriakártya írásvédő kapcsolója LOCK állapotban van.
c Kapcsolja ki az írásvédelmet (128. o.).
A képet nem lehet törölni.
• A kép törlésvédett.
c Oldja fel a törlésvédelmet (182. o.).
• A memóriakártya írásvédő kapcsolója LOCK állapotban van.
c Kapcsolja ki az írásvédelmet (128. o.).
A memóriakártyát nem lehet
• A memóriakártya írásvédő kapcsolója LOCK állapotban van.
formattálni.
c Kapcsolja ki az írásvédelmet (128. o.).
• A memóriakártya írásvédő kapcsolója LOCK állapotban van.
Az összes képet nem lehet egyszerre
törölni.
c Kapcsolja ki az írásvédelmet (128. o.).
A kiválasztott képet nem lehet
• A memóriakártya írásvédő kapcsolója LOCK állapotban van.
törlésvédelemmel ellátni.
c Kapcsolja ki az írásvédelmet (128. o.).
• Nem játszotta le a megvédeni kívánt képet.
c Játssza le a képet a MEMORY PLAY gombbal (161. o.).
• A memóriakártya írásvédő kapcsolója LOCK állapotban van.
A kiválasztott állóképet nem lehet
kijelölni nyomtatásra.
c Kapcsolja ki az írásvédelmet (128. o.).
• Nem játszotta le a kijelölni kívánt képet.
c Játssza le a képet a MEMORY PLAY gombbal (161. o.).
A fénykép mentési funkció nem
• A memóriakártya írásvédő kapcsolója LOCK állapotban van.
működik.
c Kapcsolja ki az írásvédelmet (128. o.).
A memóriakártya nem működik.
196
188-210 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
196
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Hibaelhárítás
Egyéb
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
• A kazetta nem rendelkezik kazettamemóriával.
c Használjon kazettamemóriával rendelkező kazettát (102. o.).
• A kazettamemória megtelt.
c Töröljön egy feliratot (105. o.).
• A kazetta törlésvédett.
c Állítsa be a kazetta törlésvédő kapcsolóját úgy, hogy a piros
jelzés ne legyen látható (17. o.).
• A szalagnak ezen a részén nincs műsor.
c A feliratot csak műsoros szalagrészre lehet felvenni (102. o.).
A kazetta nevet nem veszi fel
• A kazetta nem rendelkezik kazettamemóriával.
a kamkorder.
c Használjon kazettamemóriával rendelkező kazettát (108. o.).
• A kazettamemória megtelt.
c Töröljön néhány feliratot (109. oldal).
• A kazetta törlésvédett.
c Állítsa be a kazetta törlésvédő kapcsolóját úgy, hogy a piros
jelzés ne legyen látható (17. oldal).
A digitális programozott vágási
• A videomagnó bemenetválasztójának beállítása nem megfelelő.
funkció nem működik.
c Ellenőrizze a csatlakoztatást és válassza ki a megfelelő
bemenetet a videomagnón.(77. o.)
• A kamkordert nem Sony gyártmányú DV berendezéshez
csatlakoztatta.
c Állítsa be az IR kódot. (78. o.)
• Egy üres (műsor nélküli) szakaszt próbált meg kijelölni.
c Állítsa be újból a programot egy műsoros szakaszon. (86. o.)
• A kamkorder és a videomagnó nincs szinkronizálva
c Állítsa be a szinkronitást. (84. o.)
A mellékelt távvezérlő nem működik. • A COMMANDER üzemmód OFF beállítását választotta ki
a menüben.
c Válassza ki az ON beállítást (110. o.).
• Valamilyen akadály van a kamkorder és a távvezérlő között.
c Távolítsa el az akadályt.
• A távvezérlőt működtető elemek polaritása helytelen.
c Helyezze be az elemeket megfelelő +- polaritással (229. o.).
• Az elemek kimerültek.
c Cserélje ki őket (229. o.).
A tv vagy a videomagnó műsora
• A DISPLAY funkció V-OUT/LCD beállítását választotta ki
akkor sem jelenik meg, ha
a menüben.
a kamkordert megfelelően
c Válassza ki az LCD beállítást (110. o.)
A kamkorder nem veszi fel
a feliratot.
További információk / Informacje dodatkowe
csatlakoztatta.
(folytatás a következő oldalon)
197
188-210 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
197
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Hibaelhárítás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
• Páralecsapódás fordult elő.
c Vegye ki a kazettát és hagyja kiszáradni a kamkordert legalább
1 óráig (212. o.)
• Valamilyen probléma fordult elő a kamkorderrel
c Vegye ki a kazettát, helyezze be ismét, és próbálja meg újból
működtetni a kívánt funkciót.
Az akkumulátor feltöltése közben
• A feltöltés befejeződött (13. o.).
a CHARGE jelző nem világít.
• Az akkumulátort nem csatlakoztatta megfelelően.
c Csatlakoztassa megfelelően.
• Probléma van az akkumulátorral.
c Forduljon a Sony szakszervizhez.
Az akkumulátort nem lehet feltölteni. • A POWER kapcsolót nem OFF (CHG) állásba kapcsolta.
c Kapcsolja OFF (CHG) állásba.
Az akkumulátor feltöltése közben
• Az akkumulátort nem csatlakoztatta megfelelően.
a CHARGE jelző villog.
c Csatlakoztassa megfelelően.
• Probléma van az akkumulátorral.
c Forduljon a Sony szakszervizhez.
A kamkorder kikapcsol, pedig
• Töltse fel teljesen az akkumulátort és ellenőrizze, hogy
a maradék akkumulátor kapacitás
a kapacitás jelzés pontos-e.
5 másodperces dallam hallható.
jelző még elegendő teljesítmény
szintet jelez.
A kamkorder bekapcsolás után nem
működik.
Ha a POWER kapcsolót VCR vagy
OFF (CHG) állásba kapcsolja,
a kamkorder mozgatásakor kattogás
hallható a készülék belsejéből.
• Vegye le az akkumulátort vagy húzza ki a hálózati tápegységet,
majd egy perc múlva csatlakoztassa ismét. Kapcsolja be
a kamkordert. Ha a fenti műveletek elvégzése után a
kamkorder még mindig nem működik, nyissa ki az LCD
képernyőt és egy hegyes eszközzel nyomja meg az S VIDEO
aljzat alatt lévő RESET gombot. (A RESET gomb
megnyomásakor minden beállítás - a dátumot és az időt is
beleértve - a gyári értékre áll vissza.) (224. o.)
• Ez nem hibajelenség.
198
188-210 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
198
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Magyarul
Az öndiagnózis képernyő
A készülék öndiagnosztizáló képernyővel
rendelkezik.
Ez a funkció a készülék állapotát 5 karakterrel
(számok és jelek kombinációjával) jelzi az LCD
képernyőn, a keresőben vagy a kijelzőn. Ha az
5 karakter megjelenik, ellenőrizze az alábbi
kódtáblát. Az utolsó két karakter ss-vel jelölve)
a készülék állapotától függ.
LCD képernyő vagy kereső
C:21:00
Öndiagnózis képernyő
•C:ss:ss
Saját maga is korrigálhatja a kamera hibás
működését.
•E:ss:ss
Vegye fel a kapcsolatot Sony kereskedőjével
vagy a helyi Sony szervizzel.
Öt karakteres kijelzés
C:21:ss
C:22:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
További információk / Informacje dodatkowe
Ok és/vagy teendő
• Nem "InfoLITHIUM" akkumulátort használ.
c Használjon "InfoLITHIUM" akkumulátort.
• Páralecsapódás fordult elő.
c Vegye ki a kazettát és hagyja kiszáradni a kamkordert egy órán
keresztül (212. o.).
• A videofejek beszennyeződtek.
c Tisztítsa meg a fejet egy tisztítókazettával (nem tartozék)
(212. o.).
• A fentiekben fel nem sorolt, javítható hiba lépett fel.
c Vegye ki a kazettát, tegye be újra, majd működtesse
a kamkordert.
c Vegye le az akkumulátort vagy válassza le a hálózati
tápegységet. Az áramforrás visszahelyezése után működtesse
a kamkordert.
• A kamerának olyan hibája van, melyet Ön nem javíthat meg.
c Vegye fel a kapcsolatot Sony kereskedőjével, vagy
a legközelebbi Sony szervizzel, és informálja őket az
5 karakterről. (pl. E:61:10)
C:04:ss
Ha a hibát nem sikerül elhárítani, vegye fel a kapcsolatot Sony kereskedőjével, vagy a legközelebbi Sony
szervizzel.
199
188-210 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
199
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Magyarul
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek
Ha az alábbi kijelzések vagy üzenetek villognak az LCD képernyőn vagy a keresőben, ellenőrizze
a következőkben leírtakat.
Bővebb információkat a zárójelben "( )" feltüntetett oldalon olvashat.
Figyelmeztető kijelzések
100–0001
100-0001 A fájlra vonatkozó kijelzés
Lassan villog:
•A fájl megsérült.
•A fájl olvashatatlan.
•Egy MEMORY MIX funkciót próbált meg
végrehajtani mozgóképen.
Q A kazettára vonatkozó kijelzések
Lassan villog:
• A szalag majdnem a végére ért.
• A kamkorderben nincsen kazetta.*
• A behelyezett kazetta törlésvédett (piros állás).
(17. o.).*
C:21:00 Öndiagnózis kijelzés (199. o.)
Gyorsan villog:
• A kazetta a végére ért. *
E Az akkumulátor gyengül, vagy kimerült
Lassan villog:
•Az akkumulátor gyengül.
A külső körülmények függvényében
előfordulhat, hogy a E jelzés már akkor is
villog, amikor még 5-10 perc a maradék
kapacitás.
Gyorsan villog:
•Az akkumulátor kimerült. (13. o.)
% Páralecsapódás fordult elő*
Gyorsan villog:
•Vegye ki a kazettát, kapcsolja ki a kamkordert
és nyitott kazettatartóval hagyja kiszáradni
legalább 1 óráig (212. o.).
A kazettamemóriára vonatkozó
kijelzés*
Lassan villog:
• Kazettamemóriával nem rendelkező kazettát
helyezett be. (188. o.).*
A memóriakártyára vonatkozó kijelzés*
Lassan villog:
•Nem helyezte be a memóriakártyát.
Gyorsan villog:
•A behelyezett memóriakártya nem olvasható
ezzel a kamkorderrel (127. o.).
•A képet nem lehet felvenni
a memóriakártyára (155. o.).
200
C:21:00
Z Vegye ki a kazettát*
Lassan villog:
• A behelyezett kazetta törlésvédett (piros
állás). (17. o.).
Gyorsan villog:
• Páralecsapódás fordult elő (212. o.).
• A kazetta a végére ért.
• Az öndiagnózis funkció bekapcsolt (199. o.).*
- Az állókép törlésvédett*
Lassan villog:
• Az állókép törlésvédett (181. o.).
A vakura vonatkozó kijelzések
Lassan villog:
• Feltöltés közben.
Gyorsan villog:
• Az öndiagnózis funkció bekapcsolt (199. o.).*
• Valamilyen probléma fordult elő a beépített
vagy a külső (nem tartozék) vakuval.
* Dallam vagy hangjelzés hallható.
A memóriakártya formattálására
vonatkozó kijelzés
Gyorsan villog:
•A memóriakártya nincs megfelelően
formattálva (114. o.).
•A memóriakártya adatai megsérültek.*
188-210 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
200
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek
Figyelmeztető üzenetek
• CLOCK SET
Állítsa be a dátumot és az időt (125. o.)
• FOR “InfoLITHIUM”
Használjon "InfoLITHIUM" akkumulátort (15. o.)
BATTERY ONLY
•
•
CLEANING CASSETTE**
FULL
A videofejek beszennyeződtek (213. o.)
A kazettamemória megtelt.
16BIT
Az AUDIO MODE funkció 16BIT beállítását választotta ki
(115. o.)*. Az utóhangosítás nem hajtható végre.
•
REC MODE
A REC MODE funkció LP beállítását választotta ki
(115. o.)*. Az utóhangosítás nem hajtható végre.
•
TAPE
A kazettán nincs műsor. Az utóhangosítás nem hajtható
végre.
•
“i.LINK” CABLE
Csatlakoztatta az i.LINK vezetéket (101. o.).*
Az utóhangosítás nem hajtható végre.
•
FULL
A memóriakártya megtelt* (142. o.).
•
-
A memóriakártya törlésvédő kapcsolója LOCK pozícióban
áll (128. o.).*
A memóriakártyára nem vett fel állóképeket (162. o.).*
•
NO FILE
•
NO MEMORY STICK
Nem helyezte be a memóriakártyát.
•
AUDIO ERROR
Olyan képet próbált meg felvenni, amelynek a hangját
ezzel a kamkorderrel nem lehet felvenni
a memóriakártyára (153. o.).*
•
MEMORY STICK ERROR
A memóriakártya adatai megsérültek (130. o.).
•
FORMAT ERROR
A memóriakártyát nem ismerte fel a kamkorder.
Ellenőrizze a formátumot. (114. o.).*
•
- DIRECTORY ERROR
Több mint két azonos mappa létezik (162. o.).
• COPY INHIBIT
A szalag másolásvédelmi jeleket tartalmaz (189. o.).*
• Q TAPE END
A szalag a végére ért.*
• Q NO TAPE
Helyezzen be egy kazettát.*
További információk / Informacje dodatkowe
•
* Dallam vagy sípjelzés hallható.
** A x szimbólum és a " CLEANING CASSETTE" üzenet jelenik meg felváltva az LCD képernyőn
vagy a keresőben.
201
188-210 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
201
2.10.2000, 8:58
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A kamkorder
használata külföldön
A kamkorder használata
külföldön
Korzystanie z kamery
za granicą
Korzystanie z kamery za granicą
Dostarczonego zasilacza napięcia stałego można
używać do zasilania kamery we wszystkich
krajach, w których napięcie zmienne w sieci
wynosi od 100 V do 240 V, 50/60 Hz.
A kamkorder PAL színrendszerű. A színrendszerek
országonként és tv készülékenként eltérőek lehetnek.
Ha a kamkorderrel rögzített felvételt tv készüléken
szeretné megnézni, akkor olyan PAL rendszerű tv
készüléket kell használnia, amely VIDEO/AUDIO
bemenettel is rendelkezik. Az alábbiakban
a külföldön használt tv színrendszereket soroljuk fel.
Ta kamera pracuje w systemie PAL. Chcąc
odtwarzać film na telewizorze, należy użyć
telewizora pracującego w systemie PAL,
wyposażonego w wejście VIDEO/AUDIO.
Poniżej podano listę krajów, w których są
wykorzystywane poszczególne systemy telewizji
kolorowej.
PAL rendszer
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság,
Dánia, Finnország, Hollandia, Hong-Kong, Kína,
Kuwait, Malaysia, Nagy Britannia, Németország,
Norvégia, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc, Svédország, Szingapúr,
Szlovák Köztársaság, Thaiföld, Új-Zéland, stb.
System PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Dania,
Finlandia, Hiszpania, Holandia, Hongkong,
Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa
Zelandia, Polska, Portugalia, Singapur, Słowacja,
Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Wielka Brytania,
Włochy itd.
PAL-M rendszer
Brazília
System PAL-M
Brazylia
PAL-N rendszer
Argentína, Paraguay, Uruguay
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
NTSC rendszer
Bahama szigetek, Bolívia, Chile, Equador, Fülöpszigetek, Jamaica, Japán, Kanada, Kolumbia,
Korea, Közép-Amerika, Mexikó, Peru, Surinam,
Tajvan, USA, Venezuela, stb.
System NTSC
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador,
Filipiny, Jamajka, Japonia, Kanada, Kolumbia,
Korea, Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan, Stany
Zjednoczone, Wenezuela, Wyspy Bahama itd.
SECAM rendszer
Bulgária, Franciaország, Guyana, Irak, Irán,
Lengyelország, Magyarország, Monaco,
Oroszország, Ukrajna, stb.
System SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran, Monako,
Rosja, Ukraina, Węgry itd.
Az óra egyszerű beállítása az
időkülönbség alapján
A beépített órán nagyon egyszerűen beállítható
a helyi idő, ha megadja az adott országban
érvényes időkülönbséget. Válassza ki a WORLD
TIME funkciót a menüben. Részletesebben lásd
a 117. oldalon.
További információk / Informacje dodatkowe
A mellékelt tápegységgel bármely országban
működtetheti készülékét 100 V és 240 V (50/
60Hz) közötti hálózati váltakozó feszültségről.
Prosta regulacja zegara przez
podanie różnicy czasu
Zegar można w prosty sposób nastawić na czas
lokalny, podając różnicę czasów. W systemie
menu wybierz wariant WORLD TIME. Więcej
informacji znajdziesz na stronie 124.
211
211-220 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
211
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Karbantartás és
gondozás
Páralecsapódás
Informacje konserwacyjne i zalecenia dla
bezpieczeństwa
Skraplanie pary wodnej
Ha a kamkordert hideg helyről egy meleg helyre
viszi, a kamera belsejében, a szalagon vagy
a lencséken pára csapódhat le. Ilyen esetben
a szalag a fejdobra tapadva károsodhat, és
a készülék hibás működését okozza. Ha a készülék
belsejében páralecsapódás fordul elő, a % jelzés
villog, és hangjelzés hallható. Ha a Z kijelzés is
villog, a kamkorderben van kazetta. Ha
a kamkorder objektívjén fordul elő páralecsapódás,
semmilyen kijelzés nem jelenik meg.
Jeśli kamera zostanie bezpośrednio przeniesiona
z miejsca zimnego do ciepłego, w jej wnętrzu, na
powierzchni taśmy lub na obiektywie może
skroplić się wilgoć. W takiej sytuacji taśma może
się przykleić do głowicy i ulec zniszczeniu lub
urządzenie przestanie działać poprawnie. Jeśli
wilgoć skropliła się we wnętrzu kamery, słychać
sygnał ostrzegawczy i miga wskaźnik %. Jeśli
równocześnie miga wskaźnik Z, w kamerze
znajduje się kaseta. Jeśli wilgoć skropli się na
obiektywie, nie pojawia się żaden wskaźnik.
Ha páralecsapódás fordult elő
A kamkorderen kizárólag a kazetta kiadási
funkció működik. Vegye ki a kazettát, kapcsolja
ki a kamkordert, és kinyitott kazettafészekkel
hagyja kiszáradni legalább egy órán keresztül.
A kamkordert akkor használhatja ismét, ha
bekapcsolás után a % jelzés nem villog.
Megjegyzés a páralecsapódáshoz
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, amikor
a kamkordert egy hideg helyről egy meleg helyre
viszi (vagy fordítva), illetve ha a kamkordert
nagyon meleg helyen használja, pl.:
• Ha a kamkordert egy síterepről egy fűtött
szobába viszi.
• Ha egy forró nyári napon a kamkordert egy
légkondicionált autóból kiviszi a szabadba.
• Ha a kamkordert zápor vagy zivatar után
használja.
• Ha a kamkordert magas hőmérsékletű és magas
nedvességtartalmú helyen használja.
Hogyan akadályozhatjuk meg
a páralecsapódást?
Ha a kamkordert hideg helyről meleg helyre
viszi, helyezze műanyag tasakba, és ügyeljen
arra, hogy a kamkordert tartalmazó műanyag
tasak tökéletesen le legyen zárva. A tasakot csak
akkor bontsa ki, amikor a tasakon belüli
hőmérséklet elérte a környező légtér
hőmérsékletét (kb. egy óra).
W przypadku skroplenia się pary
wodnej
Nie działają żadne funkcje oprócz wyjmowania
kasety. Należy wówczas otworzyć kieszeń
kasety, wyłączyć kamerę i pozostawić ją na mniej
więcej godzinę. Kamery można ponownie
używać, gdy po włączeniu zasilania nie pojawia
się wskaźnik %.
Uwaga o skraplaniu się pary wodnej
Para wodna może się skroplić, gdy przeniesiesz
kamerę z miejsca zimnego do ciepłego, a także
w następujących przypadkach, gdy kamera
pracuje w ciepłym miejscu:
• kamera zostanie przeniesiona ze stoku
narciarskiego do ogrzewanego pomieszczenia;
• kamera zostanie przeniesiona
z klimatyzowanego pojazdu lub pomieszczenia
w gorące miejsce na zewnątrz;
• używasz kamery po burzy lub deszczu;
• używasz kamery w gorącym, wilgotnym
miejscu.
Jak zapobiegać skraplaniu pary wodnej
Przenosząc kamerę z miejsca zimnego do
ciepłego, włóż ją do torebki foliowej, po czym
szczelnie zamknij torebkę. Wyjmij kamerę
z torebki, gdy temperatura powietrza w jej
wnętrzu zrówna się z temperaturą otoczenia
(po mniej więcej godzinie).
212
211-220 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
212
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Karbantartás és gondozás
Informacje konserwacyjne
i zalecenia dla bezpieczeństwa
Informacje konserwacyjne
Karbantartás
A videofej tisztítása
Czyszczenie głowic wizyjnych
A felvétel kiváló minőségének fenntartása
érdekében tisztítsa meg a videofejeket. A videofej
valószínűleg szennyeződött, ha:
• lejátszás közben mozaik-mintás képzaj látható
• a lejátszott kép nem mozog
• a lejátszott felvétel nem látható
• a x szimbólum, majd a " CLEANING
CASETTE" kijelzés jelenik meg felváltva, vagy
a x szimbólum villog az LCD képernyőn,
illetve a keresőben.
Dla zapewnienia normalnego nagrywania
i wyraźnego obrazu należy czyścić głowice
wizyjne, jeśli:
• w odtwarzanym obrazie pojawiają się
zakłócenia przypominające mozaikę,
• odtwarzany obraz nie zmienia się,
• odtwarzany obraz nie pojawia się,
• na ekranie LCD lub w wizjerze na przemian
pojawia się wskaźnik x i komunikat „
CLEANING CASSETTE” albo miga wskaźnik x.
Ha az [a] vagy [b] jelenséget észleli, tisztítsa meg
a fejeket a kereskedelemben kapható Sony
DVM12CLD típusú tisztítókazettával (nem
tartozék) 10 másodpercig. Tisztítás után
ellenőrizze a kép minőségét, és ha a kép még
mindig zajos, ismételje meg a tisztítást.
Jeśli obraz wygląda tak, jak na ilustracji [a] lub
[b], przez 10 sekund czyść głowice wizyjne
kasetą czyszczącą Sony DVM-12CLD (brak
w wyposażeniu). Sprawdź obraz, a jeśli dalej
występują zakłócenia, powtórz czyszczenie.
További információk / Informacje dodatkowe
[a]
[b]
vagy/albo
Az LCD képernyő tisztítása
Czyszczenie ekranu LCD
Ha az LCD képernyőt ujjlenyomatok vagy
lerakódott por szennyezik, a tisztításhoz használja
a külön megvásárolható LCD tisztító kendőt.
Jeśli ekran LCD jest pobrudzony odciskami
palców lub kurzem, zalecamy wyczyszczenie go
zestawem do czyszczenia ekranu LCD (brak
w wyposażeniu).
A kamkorderben lévő mangánlítium akkumulátor feltöltése
A kamkorderbe gyárilag behelyeztük a mangánlítium akkumulátort, amely a POWER kapcsoló
beállításától függően megőrzi a dátumot, az időt,
stb. A mangán-lítium akkumulátor addig töltődik,
ameddig Ön a kamkordert használja. Ha
a kamkordert hosszabb ideig nem használja, az
akkumulátor fokozatosan kimerül. Ha
a kamkordert kb. három hónapig nem használja,
a mangán-lítium akkumulátor teljesen kimerül.
A kamkorder normális működését a mangán-lítium
akkumulátor állapota nem befolyásolja. Az idő,
a dátum és egyéb adatok folyamatos megőrzéséhez
az akkumulátort a kimerülés után fel kell tölteni.
Ładowanie akumulatora manganowo-litowego w kamerze
Kamera jest dostarczana z zainstalowanym
akumulatorem manganowo-litowym, który
podtrzymuje ustawienia daty, godziny itp. bez
względu na położenie przełącznika POWER.
Akumulator ten ładuje się w czasie pracy kamery,
a kiedy kamera nie jest używana, stopniowo się
rozładowuje. Jeśli kamera nie będzie w ogóle
używana, całkowite wyładownie nastąpi po mniej
więcej trzech miesiącach. Wyładowanie tego
akumulatora nie wpływa na pracę kamery. Trzeba
go naładować, jeśli mają być podtrzymywane
ustawienia daty, godziny itp.
213
211-220 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
213
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Karbantartás és gondozás
A mangán-lítium akkumulátor feltöltése
• Csatlakoztassa a kamkordert a fali
konnektorhoz a hálózati tápegységen keresztül
és hagyja kikapcsolt állapotban (POWER
kapcsoló kikapcsolva) legalább 24 óráig.
• Helyezzen a kamkorderre egy teljesen feltöltött
akkumulátort és hagyja a kamkordert
kikapcsolt állapotban (POWER kapcsoló
kikapcsolva) legalább 24 óráig.
Biztonsági előírások
A kamkorder üzemeltetése
• A kamkordert kizárólag 7,2 V-os (akkumulátor)
vagy 8,4 V-os (hálózati tápegység)
egyenfeszültségről üzemeltesse.
• Csak az ebben az útmutatóban felsorolt
tartozékokat használja a tápfeszültség (AC vagy
DC) biztosításához.
• Ha bármilyen szilárd anyag, vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, áramtalanítsa
a kamkordert, és forduljon a Sony
márkaszervizhez.
• Óvja a készüléket a durva mechanikai
hatásoktól és a rázkódástól. Különös figyelmet
fordítson az objektív épségének megóvására.
• Ha a kamkordert hosszabb ideig nem használja,
állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG)
pozícióba.
• A kamkordert ne csomagolja, vagy burkolja be pl. egy törölközőbe - felvételkészítés közben,
mert túlmelegedhet.
• Óvja a kamkordert erős mágneses tértől vagy
mechanikai vibrációtól.
• Soha ne érintse meg az LCD képernyőt az
ujjával vagy egy hegyes tárggyal.
• Ha a kamkordert hidegben használja, az LCD
képernyőn maradvány-kép (utófénylés) jelenhet
meg. Ez nem a kamkorder meghibásodását
jelenti.
• A kamkorder használata közben az LCD
képernyő hátulja felmelegedhet. Ez nem
a kamkorder meghibásodását jelenti.
A kazetták gondozása
• Soha ne dugjon semmit a kazetta hátulján lévő
apró nyílásokba. Ezek a nyílások a szalagfajta és
-vastagság azonosítására, illetve a törlésvédő
kapcsoló pozíciójának megállapítására
szolgálnak.
• Soha ne nyissa fel a szalagvédő lemezt, és ne
érintse meg a szalagot.
• Soha ne érjen hozzá a csatlakozókhoz, és óvja
azok épségét. A por eltávolításához használjon
214 puha textíliát.
211-220 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
214
Informacje konserwacyjne
i zalecenia dla bezpieczeństwa
Ładowanie akumulatora manganowo-litowego:
• Podłącz do kamery dostarczony zasilacz
sieciowy, włącz go do sieci i pozostaw
wyłączoną kamerę na co najmniej 24 godziny.
• Możesz też zainstalować w kamerze całkowicie
naładowany akumulator i pozostawić
wyłączoną kamerę na co najmniej 24 godziny.
Zalecenia eksploatacyjne
Eksploatacja kamery
• Napięcia zasilania kamery wynoszą 7,2 V
(akumulator) lub 8,4 V (zasilacz napięcia
stałego).
• Do zasilania napięciem stałym lub zmiennym
używać akcesoriów zalecanych w tej instrukcji
obsługi.
• Jeśli do wnętrza kamery dostanie się obcy
przedmiot lub płyn, przed dalszym
użytkowaniem należy odłączyć zasilanie
kamery i zlecić jej kontrolę autoryzowanej stacji
serwisowej Sony.
• Chronić kamerę przed wstrząsami. Szczególnie
należy chronić obiektyw.
• Jeśli kamera nie jest używana, należy
przestawić przełącznik POWER w położenie
OFF (CHARGE).
• Nie wolno zawijać kamery, na przykład
w ręcznik, i w tym stanie jej używać. Grozi to jej
przegrzaniem.
• Chronić kamerę przed silnymi polami
magnetycznymi i wibracją. W obrazie mogą
wystąpić zakłócenia.
• Nie dotykać ekranu LCD palcami ani ostro
zakończonymi przedmiotami.
• Jeśli kamera jest używana w niskiej
temperaturze, na ekranie LCD może się
pojawiać szczątkowy obraz. Nie oznacza to
uszkodzenia
• Podczas pracy kamery tył ekranu LCD może się
nagrzewać. Nie oznacza to uszkodzenia.
Obchodzenie się z kasetami
• Nie wkładać nic w małe otwory z tyłu kasety.
Służą one do rozpoznawania grubości taśmy
i położenia przełącznika zabezpieczającego
przed zapisem.
• Nie otwierać osłony ochronnej taśmy ani nie
dotykać taśmy.
• Unikać dotykania i niszczenia styków. W celu
usunięcia kurzu przetrzeć styki miękką
ściereczką.
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Karbantartás és gondozás
Informacje konserwacyjne
i zalecenia dla bezpieczeństwa
A kamkorder gondozása
Troska o kamerę
• Vegye ki a kazettát és időnként kapcsolja
a kamkordert CAMERA és VCR üzemmódba, és
kb. három percig játsszon le egy tetszőleges
kazettát, ha a kamkordert hosszú ideig nem
használja.
• A lerakódott port puha ecsettel távolíthatja el az
objektívről. Az ujjlenyomatok eltávolításához
használjon puha textíliát.
• Kímélő tisztítószerrel megnedvesített puha
ruhával törölje le a készülék burkolatát,
kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne
használjon maró hatású szert.
• Soha ne kerüljön homok a kamkorderbe. Ha
homokos vagy poros helyen készít felvételt,
különös gonddal óvja készülékét a homok vagy
por behatolásától. A kamkorderbe kerülő
homok vagy por gyakran olyan súlyos
károsodást okozhat, amely nem javítható.
•Jeśli kamera nie będzie używana przez dłuższy
czas, należy wyjąć taśmę. Co jakiś czas należy
włączyć kamerę, wybrać tryby CAMERA i VCR
oraz odtwarzać taśmę przez mniej więcej
3 minuty.
•Obiektyw należy czyścić miękką szczoteczką,
aby usunąć z niego brud. Jeśli na obiektywie
widać ślady palców, usuń je miękką ściereczką.
•Korpus kamery należy czyścić suchą miękką
ściereczką lub miękką ściereczką lekko
zwilżoną roztworem łagodnego środka
myjącego. Nie należy używać wszelkiego
rodzaju rozpuszczalników, gdyż mogą one
uszkodzić wykończenie obudowy.
•Nie pozwól aby do kamery dostał się piasek.
Jeśli używasz kamery na plaży lub w miejscu,
gdzie jest dużo kurzu, chroń ją przed piaskiem
i kurzem, ponieważ mogą one być przyczyną
uszkodzenia, którego czasami nie można
usunąć.
A hálózati tápegység
Zasilacz sieciowy
•Jeśli zasilacz nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy wyłączyć go z gniazdka
sieciowego. W tym celu należy pociągnąć za
wtyczkę; nigdy nie ciągnąć za sam przewód.
•Nie używać zasilacza, gdy jego przewód jest
uszkodzony lub gdy zasilacz upadł albo uległ
uszkodzeniu.
•Nie wolno silnie zginać przewodu sieciowego
ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
Spowoduje to uszkodzenie przewodu i może
być przyczyną pożaru lub porażenia prądem.
•Należy dbać o to, by z płytkami
połączeniowymi nie stykały się żadne
metalowe przedmioty. W przeciwnym razie
może dojść do zwarcia i uszkodzenia zasilacza.
•Metalowe styki należy utrzymywać w czystości.
•Nie rozbierać zasilacza.
•Zasilacz należy chronić przed wstrząsami
mechanicznymi i upadkiem.
•Podczas użytkowania zasilacza, a szczególnie
podczas ładowania, należy ustawiać go z dala
od odbiorników sygnałów w modulacji
amplitudowej i sprzętu wideo, ponieważ
zasilacz może powodować zakłócenia w pracy
tych urządzeń.
•Podczas pracy urządzenie nagrzewa się. Jest to
zjawisko normalne.
•Nie używać zasilacza w miejscach:
– bardzo gorących lub zimnych,
– zapylonych lub brudnych,
– bardzo wilgotnych,
– narażonych na wibrację.
További információk / Informacje dodatkowe
• Ha a hálózati tápegységet nem használja, húzza
ki a fali konnektorból. Mindig a csatlakozó
dugót, és soha ne a vezetéket fogja meg.
• Ha a hálózati tápegység, vagy annak vezetéke
sérült, vagy a készüléket leejtette, ne használja
azt.
• Soha ne hajlítsa meg erővel a hálózati
csatlakozó vezetéket, és ne helyezzen rá súlyos
tárgyakat. Ha ezt teszi, a vezeték megsérülhet,
amely elektromos tűzhöz, illetve áramütéshez
vezethet.
• Ügyeljen arra, hogy semmilyen fémtárgy ne
érinthesse meg a csatlakozó egység fém részeit,
mert rövidzárlat léphet fel, amely a hálózati
tápegységet károsítja.
• A fémes csatlakozó felületeket mindig tartsa
tisztán.
• A tápegységet ne szerelje szét.
• Óvja a tápegységet minden mechanikai
hatástól, és ne ejtse le.
• A tápegységet használat közben (különösen
feltöltés során) tartsa távol AM rádióerősítőktől
és videoberendezésektől. Az AM rádióerősítő
vételét és a video működését a hálózati
tápegység zavarhatja.
• Használat során a hálózati tápegység
felmelegszik. Ez nem rendellenes jelenség.
• Óvja a készüléket az alábbi elhelyezésektől:
– Szélsőségesen meleg vagy hideg helyek
– Poros helyek
– Túlzottan párás helyek
– Erős rázkódásnak kitett helyek
215
211-220 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
215
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Karbantartás és gondozás
Informacje konserwacyjne
i zalecenia dla bezpieczeństwa
Akkumulátor
Akumulator
• A töltési funkciót csak az előírt töltővel vagy
videoberendezéssel használja.
• A rövidzárlat okozta balesetek elkerülése
érdekében ügyeljen arra, hogy az akkumulátor
érintkezői semmilyen fémtárggyal ne kerüljenek
kapcsolatba.
• Soha ne dobja az akkumulátort a tűzbe.
• Az akkumulátort soha ne tegye ki 60oC (140o)nál magasabb hőmérsékletnek, pl. ne hagyja
a tűző napon, vagy a napsütésben parkoló
gépkocsiban.
• Tartsa mindig szárazon az akkumulátort.
• Az akkumulátort mindenféle mechanikai
behatástól óvni kell.
• Soha ne nyissa fel, vagy szerelje szét az
akkumulátort.
• Az akkumulátor rögzítse biztosan
a kamkorderre.
• A még nem teljesen kimerült akkumulátor
feltöltése az eredeti kapacitást nem csökkenti.
• Używać tylko zalecanych ładowarek lub
sprzętu wideo z funkcją ładowania.
• Aby uniknąć wypadku spowodowanego przez
zwarcie, nie pozwalać, aby ze stykami
akumulatora miały kontakt metalowe
przedmioty.
• Przechowywać akumulatory z dala od ognia.
• Nigdy nie narażać akumulatora na działanie
temperatury wyższej niż 60°C. Temperatura
taka może wystąpić w bezpośrednim
oświetleniu słonecznym lub w samochodzie
zaparkowanym w słońcu.
• Chronić akumulator przed wilgocią
i zamoczeniem.
• Nie narażać akumulatora na wstrząsy
mechaniczne.
• Nie rozbierać ani nie przerabiać akumulatora.
• Dokładnie umocować akumulator
w urządzeniu wideo.
• Ładowanie akumulatora, który nie został do
końca wyładowany, nie wpływa na jego
pojemność.
Megjegyzések az alkáli elemekhez
Az elemekből kifolyó elektrolit okozta
meghibásodás vagy korrózió megelőzése
érdekében tartsa be az alábbiakat:
– Behelyezésnél ügyeljen az elemek megfelelő + polaritására.
– Az alkáli elemeket tilos tölteni.
– Soha ne használjon együtt régi és új elemeket.
– Soha ne használjon együtt eltérő márkájú
elemeket.
– Használaton kívül az elemek lassan kimerülnek.
– Ne használjon olyan elemet, amelyből szivárog
az elektrolit.
Ha elemszivárgás fordul elő
• A beszennyeződött részeket törölje át egy puha
textíliával, majd cserélje ki az elemeket.
• Ha az elektrolit a bőrére kerül, öblítse le tiszta
vízzel.
• A szemébe fröccsent elektrolitot bő vízzel ki kell
öblíteni és azonnal orvoshoz kell fordulni.
Ha a készülékkel bármilyen probléma merül fel,
áramtalanítsa, majd forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz.
Uwagi o bateriach
Aby uniknąć możliwych uszkodzeń wskutek
wycieku z baterii i korozji, należy przestrzegać
następujących zasad:
– Wkładając baterie, zawsze zwracać uwagę na
właściwe ułożenie biegunów.
– Nie ładować baterii.
– Nie łączyć starych baterii z nowymi.
– Nie używać baterii różnych typów.
– Nie używane baterie powoli się wyładowują.
– Nie używać cieknących baterii.
Jeśli baterie ciekną
• Przed wymianą baterii dokładnie wytrzyj płyn,
który wylał się do komory na baterie.
• Jeśli dotkniesz płynu, zmyj go wodą.
• Jeśli płyn dostanie się do oczu, przemyj oczy
dużą ilością wody i porozum się z lekarzem.
W przypadku wystąpienia problemów należy
odłączyć kamerę od sieci i porozumieć się
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową
firmy Sony.
216
211-220 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
216
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Magyarul
Minőségtanúsítás
Kamkorder
Rendszer jellemzők
Be- és kimeneti csatlakozók
S video bemenet/kimenet
4 pólusú mini DIN
luminancia jel: 1 Vp-p, 75 ohm,
aszimmetrikus
krominancia jel: 0,286 Vp-p,
75 ohm, aszimmetrikus
Audio/video bemenet/kimenet
AV MINIJACK, 1 Vp-p, 75 ohm,
aszimmetrikus, negatív szinkron
327 mV (több mint 47 kohm
terhelő impedanciánál)
Kimeneti impedancia kevesebb
mint 2,2 kohm/Sztereó minijack
(3,5 mm ∅)
Bemeneti impedancia több mint
47 kohm
DV bemenet/kimenet
4 pólusú speciális csatlakozó
Fejhallgató csatlakozó
Sztereó minijack (∅ 3,5 mm)
LANC csatlakozó
Sztereó minijack (∅ 2,5 mm)
USB aljzat
mini-B
MIC aljzat
Minijack, 0,388 mV, alacsony
impedanciájú, 2,5-3,0 V
egyenfeszültség, 6,8 kohm
bemeneti impedancia (∅ 3,5 mm)
Sztereó típusú
LCD képernyő
Kép
2,5 hüvelykes képátló
49,9 × 37,3 mm
Képpontok száma
200640 (880 × 228)
Általános jellemzők
Tápfeszültség
7,2 V (akkumulátor)
8,4 V (hálózati tápegység)
Átlagos teljesítményfelvétel
(akkumulátorral)
Felvételkészítés közben
LCD
4,1 W
Kereső
3,5 W
Üzemi hőmérséklet
0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Tárolási hőmérséklet
-20°C - +60°C (-4°F - +140°F)
Méretek (kb.)
60 × 122 × 122 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg (kb.)
590 g
csak a készülék
690 g
az NP-FM50 akkumulátorral,
DVM60 kazettával, az objektívvédővel és a vállszíjjal együtt
Mellékelt tartozékok
Lásd az 5. oldalon.
További információk / Informacje dodatkowe
Képfelvevő rendszer
2 forgófejes
Helikális pásztázású rendszer
Hang felvevő rendszer
Forgófejes, PCM rendszerű
Kvantálás: 12 bit (32 kHz mf,
sztereó 1, sztereó 2), 16 bit
(48 kHz mf, sztereó)
Videojel
PAL rendszer, CCIR szabvány
Használható kazetta
jelzéssel ellátott mini DV
kazetta
Szalagsebesség
SP: Kb. 18,81 mm/sec
LP: Kb. 12,56 mm/sec
Felvételi/lejátszási idő
(DVM60 kazettával)
SP üzemmód: 1 óra
LP üzemmód: 1 óra 30 perc
Gyorscsévélés előre/hátra ideje
(DVM60 kazettával)
Kb. 2 perc 30 másodperc
Kereső
Elektronikus kereső (színes)
Képérzékelő
1/4 hüvelykes CCD (töltéscsatolt
képalkotó)
Kb. 1070000 pixel
(Effektív (állókép):
kb. 1000000 pixel)
(Effektív (mozgókép):
kb. 690000 pixel)
Objektív
Carl Zeiss Vario-Sonner T*
Kombinált, motoros zoommal
ellátott lencse
Szűrő átmérő: 37 mm
10× (optikai), 40× (digitális)
Gyújtótávolság
4,2 - 42 mm
35 mm-es fényképezőgép
fókuszegyenérték
Kamera üzemmódban:
48 - 480 mm
Memória üzemmódban:
40 - 400 mm
Színhőmérséklet
Automatikus, HOLD (rögzített),
beltéri n (3200K), kültéri
(5800K)
Minimális megvilágítás
7 lux (F 1,8)
0 lux (NightShot üzemmódban)*
* A sötétben szabad szemmel
nem látható tárgyakat az
infravörös megvilágítással
felveheti kazettára.
217
211-220 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
217
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Minőségtanúsítás
Hálózati tápegység
Tápfeszültség
110 - 240 V AC, 50/60Hz
Teljesítményfelvétel
23 W
Kimenőfeszültség
DC OUT: 8,4V, 1,5A működés
közben
Üzemi hőmérséklet
0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Tárolási hőmérséklet
-20°C - +60°C (-4°F - +140°F)
Méretek (kb.)
125 × 39 × 62 mm (szé × ma × mé)
kinyúló részekkel együtt
Tömeg (kb.)
280 g
a hálózati kábel nélkül
Vezeték hossza (kb.)
Hálózati vezeték: 2 m
Csatlakozó vezeték: 1,6 m
Memóriakártya
Memória
Pillanatmemória
4 MB: MSA-4A
Üzemi feszültség
2,7 - 3,6 V
Teljesítményfelvétel
Kb. 45 mA működés közben
Kb. 130 µA készenléti
üzemmódban v pohotovostním
režimu
Méretek
kb. 50 × 2,8 × 21,5 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg
Kb. 4 g
A modell és a műszaki adatok
előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
Akkumulátor
Kimenő feszültség
DC 7,2 V
Kapacitás
8,5 Wh
Méretek (kb.)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg (kb.)
76 g
Típus
Lítium ion
218
211-220 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
218
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
— Gyors áttekintés —
— Podręczny skorowidz —
A kezelőszervek
elhelyezkedése
Identyfikacja części
i regulatorów
Kamkorder
Kamera
5
1
6
7
2
8
3
9
4
1 Przykrywka obiektywu (str. 18)
2 OPEN gomb (18. o.)
2 Przycisk OPEN (str. 18)
3 LCD képernyő (20. o.)
3 Ekran LCD (str. 20)
4 Akkumulátor/Akkumulátor-csatlakozó
fedele (12. o.)
4 Akumulator / osłona styków akumulatora
(str. 12)
5 Mikrofon
5 Mikrofon
6 Nézőke
6 Okular
7 Kereső (22. o.)
7 Wizjer (str. 22)
8 AUDIO/VIDEO aljzat (36, 45, 73, 149. o.)
8 Gniazdo AUDIO/VIDEO (str. 36, 45, 73, 149)
9 BATTERY RELEASE kapcsoló (12. o.)
9 Dźwignia BATTERY RELEASE (str. 12)
Ez a szimbólum az Ön
kamkorderéhez gyártott eredeti
tartozékokat jelzi. Javasoljuk,
hogy a kamkorderéhez csak
a "GENUINE VIDEO
ACCESSORIES" ("Eredeti videó
tartozékok") szimbólummal
ellátott Sony termékeket
használja.
Gyors áttekintés / Podręczny skorowidz
1 Objektív-védő (18. o.)
Ten znak oznacza oryginalne
akcesoria do sprzętu wideo Sony.
Po zakupie naszego sprzętu wideo
zalecamy kupowanie akcesoriów
oznaczonych znakiem „GENUINE
VIDEO ACCESSORIES”.
221
221-236 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
221
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A kezelőszervek elhelyezkedése
Identyfikacja części i regulatorów
q;
qh
qa
qj
qs
qk
qd
ql
qf
w;
qg
wa
0 MEMORY PLAY gomb (161. o.)
q; Przycisk MEMORY PLAY (str. 161)
qa VOLUME gomb (30. o.)
qa Przyciski VOLUME (str. 30)
qs MEMORY INDEX gomb (163. o.)
qs Przycisk MEMORY INDEX (str. 163)
qd DISPLAY gomb (32. o.)
qd Przycisk DISPLAY (str. 32)
qf MPEG BX/PB ZOOM gomb
(64, 165, 177. o.)
qf Przycisk MPEG BX/PB ZOOM
(str. 64, 165, 177)
qg END SEARCH gomb (29. o.)
qg Przycisk END SEARCH (str. 29)
qh MEMORY DELETE gomb (183. o.)
qh Przycisk MEMORY DELETE (str. 183)
qj MEMORY +/– gomb (161. o.)
qj Przyciski MEMORY +/– (str. 161)
qk MEMORY MIX gomb (157. o.)
qk Przycisk MEMORY MIX (str. 157)
ql DIGITAL EFFECT gomb (53, 62. o.)
ql Przycisk DIGITAL EFFECT (str. 53, 62)
w; TITLE gomb (102. o.)
w; Przycisk TITLE (str. 102)
wa Szalagvezérlő gombok (34. o.)
x STOP (állj)
m REW (visszacsévélés)
N PLAY (lejátszás)
M FF (előrecsévélés)
X PAUSE (pillanat állj)
z REC (felvétel)
wa Przyciski sterowania przesuwem taśmy
(str. 34)
x STOP (zatrzymywanie)
m REW (przewijanie do tyłu)
N PLAY (odtwarzanie)
M FF (przewijanie do przodu)
X PAUSE (pauza)
z REC (nagrywanie)
222
221-236 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
222
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A kezelőszervek elhelyezkedése
Identyfikacja części i regulatorów
ws
wd
wl
wf
e;
ea
wg
es
wh
wj
wk
ws Przełącznik LOCK (str. 18)
wd SEL/PUSH EXEC vezérlőtárcsa (110. o.)
wd Pokrętło SEL/PUSH EXEC (str. 110)
wf Kereső beállító kar (22. o.)
wf Dźwignia regulacji soczewki wizjera (str. 22)
wg START/STOP gomb (18. o.)
wg Przycisk START/STOP (str. 18)
wh POWER kapcsoló (18. o.)
wh Przełącznik POWER (str. 18)
wj
wj Przycisk
(vaku) gomb (42, 143. o.)
wk Állvány csatlakozó aljzat
Ügyeljen arra, hogy a rögzítő csavar ne legyen
hosszabb 6,5 mm-nél. Ellenkező esetben
a csavar kárt tehet a kamkorderben.
wl Kazettafészek (17. o.)
e; MEMORY RELEASE gomb (130. o.)
ea Memóriakártya foglalat (130. o.)
es OPEN/Z EJECT kapcsoló (17. o.)
Gyors áttekintés / Podręczny skorowidz
ws LOCK kapcsoló (18. o.)
(lampy błyskowej) (str. 42, 143)
wk Gniazdo na statyw
Sprawdź, czy śruba statywu jest krórsza niż
6,5 mm. Inaczej nie można bezpiecznie
przymocować statywu, a śruba może
uszkodzić kamerę.
wl Kieszeń kasety (str. 17)
e; Dźwignia MEMORY RELEASE (str. 130)
ea Szczelina na kartę „Memory Stick” (str. 130)
es Dźwignia OPEN/Z EJECT (str. 17)
223
221-236 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
223
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A kezelőszervek elhelyezkedése
Identyfikacja części i regulatorów
ek
ed
ef
el
eg
r;
eh
ra
rs
ej
rd
ed MIC (PLUG IN POWER) mikrofon csatlakozó
Külső mikrofont (nem tartozék)
csatlakoztathat ide. Olyan mikrofon is
csatlakoztatható, amely a készülékből kapja
a tápfeszültséget.
ed Gniazdo MIC (PLUG IN POWER)
Podłącz do niego zewnętrzny mikrofon (brak
w wyposażeniu). Do tego można także
podłączyć mikrofon wymagający zasilania
przez wtyk.
ef i (fejhallgató) aljzat
Amikor fejhallgatót csatlakoztatja,
a kamkorder hangszórója kikapcsol.
ef Gniazdo i (słuchawek)
Kiedy podłączysz słuchawki, wyłączy się
głośnik kamery.
eg Működés jelző (130. o.)
eg Lampka dostępu (str. 130)
eh RESET gomb (198. o.)
eh Przycisk RESET (str. 207)
ej Kéztámasz
ej Pasek na dłoń
ek Fókuszbeállító gyűrű (59. o.)
ek Pierścień regulacji ostrości (str. 59)
el Objektív
el Obiektyw
r; Felvétel jelző lámpa (18. o.)
r; Lampka nagrywania (str. 18)
ra Infravörös jeladó (26, 38, 81. o.)
ra Emiter podczerwieni (str. 26, 38, 81)
rs Távvezérlés érzékelő
rs Czujnik zdalnego sterowania
rd Markolat
rd Uchwyt
224
221-236 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
224
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Identyfikacja części i regulatorów
A markolatról
Informacja o uchwycie
A markolatot az alábbi ábrán feltüntetett módon
kell megfogni.
Starannie złap uchwyt, jak pokazano na ilustracji.
A kéztámasz beállítása
Mocowanie paska na dłoń
Húzza meg szorosan a kéztámaszt.
Starannie zamocuj pasek na dłoń.
Néhány szó a Carl Zeiss objektívről
Ez a kamkorder Carl Zeiss gyártmányú
objektívvel rendelkezik, amely részletgazdag
képet reprodukál. A kamkorder objektívje
a Carl Zeiss (Németország) és a Sony
Corporation közös fejlesztésének eredménye.
Az objektív a kamkorderekre kidolgozott MTF*
mértékegységet alkalmazza, és a Carl Zeiss
objektívekre jellemző minőséget biztosítja.
#
Az MTF a Modaulation Transfer Function/
Factor (modulációs átviteli függvény/
tényező) kifejezés rövidítése.
Az értékszám azt a tárgyról érkező
fénymennyiséget fejezi ki, amely az
objektívbe behatolni képes.
Gyors áttekintés / Podręczny skorowidz
A kezelőszervek elhelyezkedése
Informacja o obiektywie Carl Zeiss
Kamera jest wyposażona w obiektyw Carl Zeiss,
który umożliwia precyzyjną reprodukcję obrazu.
Obiektyw ten został opracowany wspólnie przez
niemiecką firmę Carl Zeiss i Sony Corporation.
Wykorzystano w nim system pomiarowy MTF#
dla kamer wideo. Obiektywy Carl Zeiss
wyróżniają się wysoką jakością.
Obiektyw kamery jest też pokryty powłoką T*,
która eliminuje niepożądane odbicia i przyczynia
się do wiernej reprodukcji barw.
#
MTF jest skrótem terminu „Modulation
Transfer Function/Factor”.
Wartość oznacza ilość światła ze sceny, jaka
przenika do obiektywu.
225
221-236 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
225
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A kezelőszervek elhelyezkedése
Identyfikacja części i regulatorów
rg
t;
ta
ts
td
tf
rh
tg
rf
rj
rk
rl
rf
(önkioldó) gomb (28, 44, 145. o.)
rg SUPER LASER LINK gomb (38. o.)
rf Przycisk
(samowyzwalacza)
(str. 28, 44, 145)
rg Przycisk SUPER LASER LINK (str. 38)
rh MENU gomb (110. o.)
rh Przycisk MENU (str. 110)
rj EXPOSURE gomb (58. o.)
rj Przycisk EXPOSURE (str. 58)
rk FADER gomb (50. o.)
rk Przycisk FADER (str. 50)
rl BACK LIGHT gomb (25. o.)
t; SUPER NIGHTSHOT gomb (26. o.)
ta NIGHTSHOT kapcsoló (26. o.)
rl Przycisk BACK LIGHT (str. 25)
t; Przycisk SUPER NIGHTSHOT (str. 26)
ta Przełącznik NIGHTSHOT (str. 26)
ts PHOTO gomb (40, 138. o.)
td Motoros zoom kapcsoló (23. o.)
ts Przycisk PHOTO (str. 40, 138)
td Dźwignia regulacji zbliżenia (str. 23)
tf FOCUS kapcsoló (59. o.)
tg S VIDEO aljzat (36, 45, 73, 149. o.)
tf Przełącznik FOCUS (str. 59)
tg Gniazdo S VIDEO (str. 36, 45, 73, 149)
226
221-236 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
226
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A kezelőszervek elhelyezkedése
Identyfikacja części i regulatorów
ya
th
tj
tk
tl
ys
y;
yd
th Vaku (42, 143. o.)
th Lampa błyskowa (str. 42,143)
tj Fotocella a vakuhoz
Felvétel közben ne takarja el ezt az érzékelőt.
tj Okienko fotokomórki dla lampy błyskowej
Nie zasłaniaj go w czasie nagrywania.
tk DV IN/OUT aljzat (75, 89, 149. o.)
tk Gniazdo DV IN/OUT (str. 75, 89, 149)
tl Gniazdo
(USB) aljzat (169. o.)
y; Lampka CHARGE (str. 13)
y; CHARGE jelző (13. o.)
ya Intelligens tartozék csatlakozó (98. o.)
ys LANC
(USB) (str. 169)
Gyors áttekintés / Podręczny skorowidz
tl
aljzat
ya Inteligentne gniazdo akcesoriów (str. 98)
ys Gniazdo LANC
yd Gniazdo DC IN (str. 13)
yd DC IN aljzat (13. o.)
Megjegyzések az intelligens tartozék
csatlakozóhoz
• Az intelligens tartozék csatlakozó kiegészítő
tartozékok - pl. kameralámpa vagy mikrofon
- számára tápfeszültséget biztosít.
• Az intelligens tartozék csatlakozó a POWER
kapcsolóval kapcsolatban áll, ami azt jelenti,
hogy az intelligens tartozék csatlakozó energia
ellátását ez a kapcsoló vezérli. További
információkat a megfelelő tartozék használati
utasításában olvashat.
• Az intelligens tartozék csatlakozó egy
biztonsági foglalattal gondoskodik a különböző
tartozékok megbízható csatlakoztatásáról.
Csatlakoztatáskor nyomja lefelé és tolja
ütközésig a tartozékot, majd húzza meg
a csavart.
• Eltávolításkor lazítsa meg a csavart, majd
nyomja lefelé és húzza le a tartozékot.
Uwagi o inteligentnym gnieździe akcesoriów
•Gniazdo to doprowadza zasilanie do
dodatkowych urządzeń, takich jak lampa wideo
czy mikrofon.
•Inteligentne gniazdo akcesoriów jest sprzężone
z przełącznikiem POWER, co pozwala na
włączanie i wyłączanie zasilania w gnieździe.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach
obsługi akcesoriów.
•Inteligentne gniazdo akcesoriów posiada
system zabezpieczający, który bezpiecznie
mocuje dołączane urządzenia. Aby dołączyć
urządzenie, wciśnij je w dół i wepchnij do
końca, a następnie zamocuj śrubką.
•Aby odłączyć urządzenie, odkręć śrubkę,
wciśnij urządzenie w dół i wyciągnij.
227
221-236 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
227
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A kezelőszervek elhelyezkedése
A távvezérlő
Identyfikacja części i regulatorów
Pilot
A kamkorder és a távvezérlő azonos elnevezésű
kezelőszerveinek a funkciója is azonos.
Przyciski pilota oznaczone tak samo jak na
kamerze pełnią identyczne funkcje.
8
1
9
2
3
0
qa
qs
4
qd
5
6
7
qf
1 PHOTO gomb (40, 138. o.)
1 Przycisk PHOTO (str. 40, 138)
2 DISPLAY gomb (32. o.)
2 Przycisk DISPLAY (str. 32)
3 Memóriavezérlő gombok (161. o.)
3 Przyciski funkcji pamięci (str. 161)
4 SEARCH MODE gombok (67. o.)
4 Przycisk SEARCH MODE (str. 67)
5 Szalagvezérlő gombok (34. o.)
5 Przyciski sterowania przesuwem taśmy
(str. 34)
6 REC gomb (18. o.)
6 Przycisk REC (str. 18)
7 MARK gomb (86. o.)
8 Infravörös jeladó
A kamkorder bekapcsolása után irányítsa
a távvezérlés érzékelője felé.
7 Przycisk MARK (str. 86)
9 ZERO SET MEMORY gomb (66. o.)
8 Nadajnik
Po włączeniu zasilania kamery należy go
skierować na czujnik zdalnego sterowania
kamery.
q; START/STOP gomb (18. o.)
9 Przycisk ZERO SET MEMORY (str. 66)
qa DATA CODE gomb (32. o.)
q; Przycisk START/STOP (str. 18)
qs Zoom vezérlő gomb (23. o.)
qa Przycisk DATA CODE (str. 32)
qd ./> gomb (67. o.)
qs Przycisk regulacji zbliżenia (str. 23)
qf AUDIO DUB gomb (100. o.)
qd Przyciski ./> (str. 67)
qf Przycisk AUDIO DUB (str. 100)
228
221-236 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
228
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Identyfikacja części i regulatorów
A távvezérlő előkészítése
Przygotowanie pilota do pracy
Helyezzen be két R6 (AA méretű) elemet
a távvezérlőbe, ügyelve az elemtartó rekesz
belsejében feltüntetett + és - polaritásra.
Włóż dwie baterie R6, dopasowując bieguny + –
do oznaczeń w komorze na baterie.
Megjegyzések a távvezérlő használatához
• Ne irányítsa a készülék távérzékelőjét közvetlen
napfény vagy erős fényforrás felé, mert hibás
működést idézhet elő.
• Ez a kamkorder a VTR 2 távvezérlő üzemmód
vezérlőjeleit érzékeli. A távvezérlő üzemmódok
(1, 2 vagy 3) arra szolgálnak, hogy a téves
működtetés elkerülése érdekében ezt
a kamkordert megkülönböztessék a többi egyéb
Sony VTR (videomagnó) berendezéstől. Ha Ön
a kamkorder mellett egy Sony videomagnót is
"VTR 2" üzemmódban kíván működtetni, akkor
javasoljuk egy másik távvezérlő üzemmód
alkalmazását, vagy a videomagnó
távérzékelőjének egy fekete kartonnal történő
letakarását.
Uwagi o pilocie
•Chronić czujnik zdalnego sterowania przed
silnym światłem słonecznym albo sztucznym.
W przeciwnym razie pilot może nie działać.
•Ta kamera pracuje w trybie sterowania VTR2.
Tryby pilota (1, 2 lub 3) stosowane są
do odróżnienia tej kamery od innych
magnetowidów firmy Sony i uniknięcia
zakłóceń w pracy zdalnego sterowania. Jeśli
używasz innego magnetowidu Sony
sterowanego w trybie VTR2, zalecamy zmianę
trybu sterowania lub zakrycie czujnika
sterowania magnetowidu czarnym papierem.
Gyors áttekintés / Podręczny skorowidz
A kezelőszervek elhelyezkedése
229
221-236 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
229
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A kezelőszervek elhelyezkedése
Identyfikacja części i regulatorów
Üzemi kijelzések
Wskaźniki robocze
1
2
3
4
5
6
1 2 0 min
–
ST I LL
1 6 : 9W I DE
NEG . ART
AUTO
5 0 AWB
F11
7
8
STBY
+
0:1 2:3 4
1 2 min
Z ERO S E T
M E MO R Y
END
SEARCH
A / VcD V
16B I T
100 - 0001
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
wf
9
0
qa
qs
wg
wh
1 Kazettamemória jelző (24, 188. o.)
1 Wskaźnik pamięci kasety (str. 24, 188)
2 Maradék akkumulátor kapacitás jelző (24. o.)
2 Wskaźnik pozostałego czasu pracy
akumulatora (str. 24)
3 Zoom jelző (23. o.)/
Expozíció jelző (58. o.)/
Állománynév jelző (127. o.)
4 Digitális effektus jelző (53. o.)/
MEMORY MIX jelző (156. o.)/
FADER jelző (49. o.)
5 16:9WIDE jelző (48. o.)
3 Wskaźnik zbliżenia (str. 23) /
wskaźnik ekspozycji (str. 58) /
wskaźnik nazwy zbioru z danymi (str. 127)
4 Wskaźnik efektów cyfrowych (str. 53) /
wskaźnik MEMORY MIX (str. 156) /
wskaźnik FADER (str. 49)
5 Wskaźnik 16:9WIDE (str. 48)
6 Képeffektus jelző (51. o.)
6 Wskaźnik efektów w obrazie (str. 51)
7 Adatkód jelző (32. o.)
7 Wskaźnik kodów danych (str. 32)
8 Hangerő jelző (30. o.)/
Dátum jelző (24. o.)
9 PROGRAM AE jelző (55. o.)
0 Ellenfény kompenzálás jelző (25. o.)
qa Képstabilizátor kikapcsolva jelzés (111. o.)
qs Kézi fókusz/végtelen fókusz jelző (59. o.)
8 Wskaźnik głośności (str. 30) /
wskaźnik daty (str. 24)
9 Wskaźnik PROGRAM AE (str. 55)
0 Wskaźnik filmowania pod światło (str. 25)
qa Wskaźnik wyłączenia funkcji SteadyShot
(str. 118)
qs Wskaźnik ręcznej regulacji ostrości /
nastawienia ostrości na nieskończoność (str. 59)
230
221-236 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
230
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
A kezelőszervek elhelyezkedése
Identyfikacja części i regulatorów
qd Felvételi üzemmód jelző (24, 115. o.)
qd Wskaźnik trybu nagrywania (str. 24, 122)
qf Önkioldó jelző (28, 44, 145. o.)
qf Wskaźnik samowyzwalacza (str. 28, 44, 145)
qg STBY/REC jelző (18. o.)/
Kazettavezérlési üzemmód (34. o.)/
Képméret jelző (133. o.)/
Képminőség jelző (131. o.)
qg Wskaźnik STBY/REC (str. 18) /
wskaźnik trybu odtwarzania (str. 34) /
wskaźnik wymiarów obrazu (str. 133) /
wskaźnik trybu jakości obrazu (str. 131)
qh NIGHTSHOT jelzés (26. o.)
qh Wskaźnik NIGHTSHOT (str. 26)
qj Figyelmeztető jelzések (200. o.)
qj Wskaźniki ostrzegawcze (str. 209)
qk Szalagszámláló (66. o.)/
Időkód jelzés (24. o.)/
Öndiagnózis jelzés (199. o.)/
Fénykép felvétel jelző (40. o.)/
Memória fényképezés jelző (138. o.)/
Képszám jelző (163. o.)
qk Licznik taśmy (str. 66) /
wskaźnik kodu czasu (str. 24) /
wskaźnik funkcji samoczynnej diagnostyki
(str. 208) / wskaźnik rejestracji fotografii na
taśmę (str. 40) / wskaźnik rejestracji
fotografii w karcie pamięci (str. 138) /
wskaźnik numeru obrazu (str. 163)
ql Hátralévő szalagidő (24. o.)/
Memória lejátszás jelző (163. o.)
w; ZERO SET MEMORY jelzés (66. o.)
ql Wskaźnik pozostałej taśmy (str. 24) /
wskaźnik odtwarzania z pamięci (str. 163)
w; Wskaźnik ZERO SET MEMORY (str. 66)
wa END SEARCH jelzés (29. o.)
wd Hangfrekvenciás üzemmód jelző (115. o.)
wf Állománynév jelző (157. o.)/Idő jelző (24. o.)
Ez a jelző a MEMORY MIX funkciók
használata közben világít.
wg Vaku jelző
Ez a kijelzés akkor világít, ha a vakut
használja.
wh Folyamatos felvételi mód jelző (140. o.)
ws Wskaźnik A/V t DV (str. 89) /
wskaźnik DV IN (str. 94)
wd Wskaźnik trybu dźwięku (str. 122)
wf Wskaźnik nazwy zbioru z danymi (str. 157)/
Wskaźnik godziny (str. 24)
Pojawia się podczas pracy funkcji MEMORY
MIX.
wg Wskaźnik lampy błyskowej wideo
Pojawia się tylko podczas korzystania z lampy
błyskowej.
wh Wskaźnik trybu rejestracji ciągłej (str. 140)
Gyors áttekintés / Podręczny skorowidz
wz Wskaźnik END SEARCH (str. 29)
ws A/V t DV jelző (89. o.)/
DV IN jelző (94. o.)
231
221-236 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
231
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Magyarul
A funkciók gyors áttekintése
Az expozíciót módosító funkciók (felvételi üzemmódban)
• Sötétben
• Gyenge megvilágításnál
• Sötét környezetben, pl. napnyugta, tűzijáték vagy éjszakai
látkép
• Ellenfényben álló tárgyak filmezésekor
• Reflektorfényben álló személy (pl. színház vagy hivatalos
esemény)
• Erős fény vagy visszatükröződés, pl. nyári tengerparton, vagy
havas lejtőn.
NIGHTSHOT (26. o.)
Gyertyafény üzemmód (55. o.)
Napnyugta vagy holdfény
üzemmód (55. o.)
BACK LIGHT (25. o.)
Reflektorfény üzemmód (55. o.)
Tengerpart és havas táj üzemmód
(55. o.)
A felvétel hatását fokozó funkciók (felvételi üzemmódban)
• Zajmentes átmenet a jelenetek között
• Állókép felvétele
• A képek digitális feldolgozása
• Lágy háttér előállítása
• Felirat felvétele
FADER (49. o.)
Fénykép felvétel (40. oldal)/
Memória felvétel (138. o.)
PICTURE EFFECT (51. o.)/
DIGITAL EFFECT (52. o.)
Lágy portré üzemmód (55. o.)
TITLE (102. o.)
A felvétel természetességét fokozó funkciók (felvételi üzemmódban)
• A digitális zoomoláskor fellépő képminőség csökkenés
kiküszöbölése
• Kézi fókuszbeállítás
• Távoli tárgyak filmezése
•Gyorsan mozgó tárgyak filmezése
D ZOOM [MENU] (110. o.)
Kézi fókusz (59. o.)
Tájkép üzemmód (55. o.)
Sport üzemmód (55. o.)
Szerkesztés közben használható funkciók (felvételi üzemmódban)
• Lejátszás széles képernyős tv készüléken
• Képe lejátszása személyi számítógéppel
Szélesvásznú üzemmód (48. o.)
Memóriakártya (127. o.)
Felvételkészítés után használható funkciók (lejátszás üzemmódban)
•A felvétel digitális feldolgozása
• A felvételi dátum/idő, és a felvételi beállítások megjelenítése
• A kívánt jelenet gyors megkeresése
• A felirattal ellátott jelenetek keresése
• Fénykép üzemmódban felvett jelenetek keresése
• Fénykép üzemmódban felvett jelenetek bemutatása
• Mono hang vagy a mellék hangsáv lejátszása
• Lejátszás a tv készüléken vezetékes csatlakoztatás nélkül
• Az állókép nagyítása
PICTURE EFFECT (61. o.)/
DIGITAL EFFECT (62. o.)
Adatkód (32. o.)
Zérópont memória (66. o.)
Felirat keresés (67. o.)
Fénykép keresés (70. o.)
Fénykép bemutató (72. o.)
HiFi SOUND [MENU] (110. o.)
SUPER LASER LINK (38. o.)
PB ZOOM (64. o.)
232
221-236 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
232
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Magyarul
Index
A,B
I, J, K, L
O,P,Q,R
A/V csatlakozó
vezeték .................... 36,45,73,149
Adatkód ...................................... 32
Akkumulátor feltöltése ............. 13
Akkumulátor .............................. 12
Állókép bemutató .................... 179
Áramforrások
(hálózat) .................................... 16
(gépkocsi akkumulátor) ......... 16
(akkumulátor) .......................... 12
Átmenet ....................................... 19
AUDIO MIX ............................. 112
AUTO SHTR ............................ 111
Automatikus vörös-szem
effektus csökkentés ........ 42, 143
BACK LIGHT ............................. 25
Beszúró vágás ............................ 95
i.LINK ........................................ 191
Időkód ......................................... 24
INDEX (többképes) képernyő 163
"InfoLITHIUM" akkumulátor .. 15
Infravörös jeladó .............. 26,38,81
Intelligens tartozék
csatlakozó .............................. 227
Jelátalakítási funkció ................. 89
JPEG ........................................... 127
Kamera színkulcs .................... 156
Kazetta elnevezése .................. 108
Kazettamásolás .......................... 73
Kazettamemória ................. 10,188
Képek nagyítása ........................ 64
Képkeresés .................................. 34
Képméret .................................. 133
Képminőség kiválasztása ....... 131
Képúsztatás be/ki ..................... 49
Képvédelem ............................. 181
Kereső beállítása ........................ 22
Kéthangsávos kazetta ............. 189
Kézi fókuszbeállítás .................. 59
Kéztámasz ................................ 224
Kijelölés nyomtatásra ............. 186
Külső mikrofon
(nem tartozék) ....................... 224
LANC aljzat ......................... 227
Lassított lejátszás ....................... 34
LCD képernyő ............................ 20
LUMINANCEKEY .................... 52
OLD MOVIE ............................... 52
Óra beállítása ........................... 125
OVERLAP ................................... 49
Öndiagnózis ............................. 199
Önkioldós felvétel ......... 28,44,145
PAL rendszer ............................. 10
Páralecsapódás ........................ 212
Pásztázásos keresés ................... 34
PICTURE EFFECT ................ 51,61
Pillanat állj .................................. 34
PROGRAM AE .......................... 55
RESET ........................................ 198
C, D
Csatlakoztatás
(ha tv készüléken nézi) ........... 36
(kazettamásoláshoz) .......... 73,75
Dátum keresés ........................... 68
DEMO ........................................ 116
DIGITAL EFFECT ................ 52,62
Digitális programozott vágás .. 77
DISPLAY ..................................... 32
DOT ............................................. 49
DV csatlakozó vezeték . 75,89,149
E
END SEARCH ........................... 29
Expozíció .................................... 58
F, G, H
FADER ........................................ 49
Fehéregyensúly .......................... 46
Fejek ........................................... 213
Feliratkeresés .............................. 67
Feliratozás ................................ 102
Felvétel fénykép üzemmódban . 40
Felvételi idő ................................ 14
Fénykép bemutató ..................... 70
Fénykép keresés ......................... 70
Fénykép mentés ....................... 159
Figyelmeztető kijelzések ........ 200
FLASH MOTION ....................... 52
FOCUS ......................................... 59
Folyamatos felvétel ................. 140
Formattálás ........................ 114,129
Fő hangsáv ............................... 112
Hálózati tápegység ................... 13
Hangfrekvenciás üzemmód .. 115
HiFi SOUND ............................ 112
i (fejhallgató) aljzat ................ 224
M, N
Mangán-lítium akkumulátor
feltöltése ................................. 213
Maradék akkumulátor
kapacitás kijelzés .................... 24
Maradék szalagidő kijelzés ...... 24
Markolat ................................. 6,224
Mellék hangsáv ........................ 112
Memória PB ZOOM ................ 177
Memória színkulcs .................. 156
Memória úsztatás .................... 156
Memória világosságkulcs ....... 156
Memóriafelvétel ....................... 138
Memóriakártya ........................ 127
MEMORY MIX ......................... 156
Menü beállítások ..................... 110
MONOTONE ............................. 49
Motoros zoom ............................ 23
MPEG mozgókép felvétel ...... 150
MPEG ........................................ 127
Nagylátószögű üzemmód ....... 23
NIGHTSHOT ............................. 26
Normál feltöltés ......................... 13
S
S video aljzat ................ 73,149,154
SEL/PUSH EXEC
vezérlőtárcsa ......................... 110
Sípjelzés ..................................... 117
SLOW SHUTTER ....................... 52
STEADYSHOT ......................... 111
STILL ........................................... 52
SUPER LASER LINK ................ 38
SUPER NIGHTSHOT ............... 26
Szalagszámláló .......................... 24
Szélesvásznú üzemmód ........... 48
Sztereó kazetta ......................... 189
T, U, V
Távvezérlés érzékelő .............. 224
Távvezérlő ................................ 228
Telefotó ....................................... 23
Teljes feltöltés ............................. 13
Törlésvédő kapcsoló ................. 17
TRAIL .......................................... 52
Tükör üzemmód ........................ 20
Tv színrendszerek ................... 211
USB aljzat .................................. 169
Utóhangosítás ............................ 98
Üzemi kijelzések ...................... 230
Vaku ..................................... 42,143
W, X, Y, Z
WIPE ............................................ 49
WORLD TIME .......................... 117
Zérópont memória ............... 66,96
Zoom ........................................... 23
234
221-236 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
234
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
221-236 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
235
2.10.2000, 8:59
Sony Corporation
221-236 Sony DCR-PC110 HU+PL.p65
236
2.10.2000, 8:59
DCR-PC110E 3-063-381-11(1).GB/RU
Download PDF

advertising