Sony | DCR-HC32E | Sony DCR-HC32E Használati útmutató

2-584-907-93 (1)
Digital Video Camera Recorder
A kamera használati útmutatója
HU
Návod na používanie
SK
DCR-HC32E/HC33E/
HC39E/HC42E/HC43E
Printed in Japan
© 2005 Sony Corporation
Először ezt olvassa el!
Mielőtt használatba venné a készüléket,
kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
használati útmutatót és tegye el, hogy a
jövőben bármikor fellapozhassa.
FIGYELMEZTETÉS
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Kapcsolódó tartozékok: „Memory Stick Duo”, és
távirányító
Tűzveszély és áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség
hatásának.
Európai vásárlóink
FIGYELMÉBE
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
terek befolyásolhatják e digitális
kamkorder kép- és hangminőségét.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy
találták, hogy az EMC előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik, ha
3 méternél rövidebb csatlakozó kábellal
használják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást,
illetve húzza ki, majd ismét csatlakoztassa az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
Feleslegessé vált
elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként
való eltávolítása
(Használható az Európai
Unió és egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
Megjegyzések a készülék
használatával kapcsolatban
A kamerához két használati útmutató
tartozik.
– „A kamera használati útmutatója” (ez
a kézikönyv)
– a (CD-ROM-on) mellékelt programok
„First Step Guide” („Első lépések”
útmutató) kézikönyve
A kamerával használható adathordozók
•
jelölésű mini DV kazetta
(Cassette Memory kazettamemóriával
rendelkező mini DV kazetta nem
használható) (113. oldal).
•
,
jelölésű „Memory Stick Duo”
memóriakártya (114. oldal).
A kamera használata
• A kamerát ne tartsa, ne szállítsa az
alábbi részeinél fogva:
Kereső
LCD tábla
Akkumulátor
• Mielőtt a kamerát egy másik
készülékhez USB vagy i.LINK kábellel
csatlakoztatná, győződjék meg arról,
hogy a kábelt a megfelelő állásban
dugta-e be. Ha a csatlakozódugót
erőszakkal nem a megfelelő állásban
dugja be, akkor megsérülhetnek az
érintkezők, illetve előfordulhat, hogy a
kamera sem megfelelően működik.
A menü, az LCD tábla, a kereső és a
lencse
• A szürkén megjelenő menüelemek
az adott felvételi, illetve lejátszási
körülmények között nem
használhatók.
• Az LCD képernyő és a kereső
rendkívül fejlett gyártástechnológiával
készült, így a ténylegesen működő
képpontok aránya több mint 99,99%.
Ennek ellenére előfordulhat, hogy
folyamatosan apró fekete pontok
és/vagy színes (fehér, piros, kék vagy
zöld) fénypontok jelennek meg az
LCD képernyőn és a keresőben. Ezek
a pontok a gyártási folyamat szokásos
velejárói, és semmilyen módon nem
befolyásolják a felvételt.
• Működési hibát okozhat, ha az
LCD képernyőt, a keresőt vagy
a lencsét hosszú időre közvetlen
napsugárzásnak teszi ki.
• Soha ne filmezze közvetlenül a napot,
mert ezzel a kamera meghibásodását
idézheti elő. A napról csak sötétebb
fényviszonyok mellett, például
naplementekor készítsen felvételt.
Felvételkészítés
• A felvétel megkezdése előtt próbálja
ki, hogy a készülék gond nélkül rögzítie a képet és a hangot.
• A gyártó még abban az esetben
sem vállal felelősséget a felvétel
elvesztéséből eredő kárért, ha a
felvétel, illetve lejátszás a kamera,
az információhordozók/tárolók stb.
meghibásodása vagy hibás működése
miatt meghiúsul.
• A tévéadások színrendszere
országonként/térségenként változik.
Ha az ezzel a kamerával készült
felvételt tévékészüléken szeretné
megnézni, akkor PAL rendszerű
tévékészüléket kell használnia.
• A televízióprogramokat, a filmeket,
a videokazettákat és az egyéb
információhordozókat gyakran
szerzői jogok védik. Az ilyen anyagok
illetéktelen másolása a szerzői jog
védelméről szóló törvénybe ütközhet.
Megjegyzések e kézikönyvvel
kapcsolatban
• Az LCD képernyőről és a keresőről
a kézikönyvben szereplő képek
digitális fényképezőgéppel készültek,
így előfordulhat, hogy nem pontosan
egyeznek meg azzal, amit Ön a
valóságban lát.
• A használatot a képernyőre a helyi
nyelveken kiírt szöveg segíti. Ha
szükséges, a kamera használatba vétele
előtt változtassa meg a képernyőre
kerülő szövegek nyelvét (15. oldal).
• Ebben a kézikönyvben az ábrák a
DCR-HC42E típust mutatják.
HU
Megjegyzés a Carl Zeiss lencsével
kapcsolatban
A kamerában tökéletes képet alkotó
Carl Zeiss lencse található, amely
a német Carl Zeiss cég és a Sony
Corporation közös fejlesztésének
eredménye. A videokameráknál
használt MTF* mértékrendszert követi,
miközben a Carl Zeiss lencséktől
megszokott kiváló képminőséget
biztosítja.
* Az MTF jelentése: Modulation Transfer
Function (modulált átviteli funkció). Az
érték azt mutatja, hogy a tárgyról mennyi
fény jut a lencsébe.
3
Tartalomjegyzék
Ismerkedés
1. lépés: A mellékelt tartozékok ellenőrzése .............................................8
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése ...........................................................9
3. lépés: A kamera bekapcsolása és szilárd tartása ............................... 13
4. lépés: Az LCD tábla és a kereső beállítása ......................................... 14
5. lépés: Az érintőképernyő használata .................................................. 15
A nyelv megváltoztatása ................................................................................15
A képernyőn megjelenő kijelzők, adatok láthatóvá tétele
(kijelzőértelmező) ...........................................................................................15
6. lépés: A dátum és az idő beállítása..................................................... 16
7. lépés: Kazetta és „Memory Stick Duo” memóriakártya
behelyezése .................................................................................. 17
8. lépés: A rögzítendő kép szélesség-magasság arányának (16:9 vagy
4:3) beállítása (DCR-HC39E/HC42E/HC43E) ................................ 19
Felvétel/Lejátszás
Felvétel/lejátszás könnyűszerrel (Easy Handycam) .................................20
Felvétel készítése ....................................................................................22
Lejátszás .................................................................................................23
Felvételkor/lejátszáskor stb. használt funkciók .......................................24
Felvétel
Zoomolás
Felvételkészítés sötét helyen (NightShot plus)
Az expozíció beállítása ellenfényben álló tárgyak esetén
Fókuszálás nem a középpontban lévő tárgyra
Az expozíció rögzítése a kiválasztott tárgyhoz (rugalmas fénymérő)
Felvételkészítés tükör üzemmódban
Állvány használata
Lejátszás
Képek lejátszása egymás után
Motoros (PB) zoomolás
Felvétel/Lejátszás
Az akkumulátor állapotának ellenőrzése (Battery Info)
A műveleteknél hallható hangjelzés kikapcsolása
Speciális effektusok használata
A különféle értékek alaphelyzetbe állítása
További alkatrészek és funkciók
Felvétel/lejátszás közben látható kijelzések ............................................28
4
A felvétel elejének megkeresése .............................................................31
A legutóbb készített felvétel utolsó jelenetének megkeresése
(END SEARCH) ..............................................................................................31
Kézi keresés (EDIT SEARCH) .........................................................................31
A legutóbb felvett jelenetek visszanézése (Visszajátszás) .............................31
A távirányító.............................................................................................32
A kívánt jelenet gyors megkeresése (Null-pont megjegyzése) .......................32
Jelenet megkeresése a felvétel dátuma alapján (Dátum keresése)................33
A felvétel megtekintése televíziókészüléken............................................34
A menü használata
A menü használata .................................................................36
Menüelemek ............................................................................................38
CAMERA SET menü ...........................................................................40
A felvételi körülményeknek megfelelő beállítási lehetőségeket (EXPOSURE/
WHITE BAL./STEADYSHOT stb.) tartalmaz.
MEMORY SET menü .........................................................................46
A „Memory Stick Duo” memóriakártyára vonatkozó beállítások (QUALITY/
IMAGE SIZE/BURST/ALL ERASE/NEW FOLDER stb.)
PICT.APPLI. menü ............................................................................49
Képekre vontakozó speciális effektusok, a felvételre/lejátszásra vonatkozó
további funkciók (PICT.EFFECT/SLIDE SHOW stb.)
EDIT/PLAY menü .............................................................................53
Beállítások különféle üzemmódokban történő szerkesztéshez és lejátszáshoz
(VAR.SPD PB/END SEARCH stb.)
STANDARD SET menü .....................................................................55
Kazettára történő felvétellel kapcsolatos, továbbá egyéb alapbeállítások
(REC MODE/MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT/USB stb.)
TIME/LANGU. menü .........................................................................59
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Az egyéni menü testre szabása ..............................................................59
Másolás/Szerkesztés
A kamera csatlakoztatása videomagnóhoz, televíziókészülékhez ..........61
Másolás más felvevő készülékre .............................................................62
Felvétel készítése videomagnóról és televízióról
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E) ...........................................63
Másolás kazettáról „Memory Stick Duo” memóriakártyára ....................65
Hang hozzáadása kazettán lévő felvételhez............................................66
Képek törlése „Memory Stick Duo” memóriakártyáról ...........................68
Folytatás 
5
Képek megjelölése a „Memory Stick Duo” memóriakártyán
(Képvédelem/Nyomtatási jel) .........................................................69
Képek nyomtatása (PictBridge nyomtatón) .............................................70
Külső eszközök csatlakoztatására kialakított aljzatok.............................72
Számítógép használata
Mielőtt használatba venné a kamera „First Step Guide
(„Első lépések” útmutató)” kézikönyvét .........................................73
A program és a „„Első lépések” útmutató” kézikönyv telepítése a
számítógépre ................................................................................. 76
A „„Első lépések” útmutató” kézikönyv használata ................................80
DVD készítése (a Közvetlen „Click to DVD” funkció) ...............................81
Analóg videomagnó csatlakoztatása a számítógéphez a kamerán át
(jelátalakítás) (DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E) .....................85
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ...........................................................................................87
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek ............................................. 106
További információk
Ha a kamerát külföldön használja ......................................................... 112
Használható videokazetta-fajták ........................................................... 113
Mit takar a „Memory Stick” elnevezés? ................................................ 114
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor ............................................................. 116
Az i.LINK csatlakoztatás ....................................................................... 118
Karbantartás és biztonsági előírások .................................................... 119
A rögzítőpánt mint csuklópánt .............................................................. 123
A vállszíj rögzítése ................................................................................. 123
Műszaki adatok ..................................................................................... 124
Tárgymutató........................................................................................... 128
6
7
1. lépés: A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Győződjék meg arról, hogy az alábbi
tartozékok benne vannak a kamera
dobozában.
A zárójelben álló szám azt jelzi, hogy az
illető tartozékból hány darabnak kell a
csomagban lennie.
16 MB-os „Memory Stick Duo”
memóriakártya (1 db) (17., 114. oldal)
(DCR-HC33E/HC43E)
Memory Stick Duo illesztőkeret (1 db)
(115. oldal)
(DCR-HC33E/HC43E)
Távirányító (1 db) (32.oldal)
Egy lítium gombelem már eredetileg is benne
van.
A/V (audio/video) átjátszókábel (1 db)
(34., 61. oldal)
USB kábel (1 db) (73. oldal)
Vállszíj (1 db) (123. oldal)
Hálózati tápegység (1 db) (9. oldal)
Akkumulátor (1 db) (9., 116. oldal)
NP-FP30 (DCR-HC32E/HC33E)
NP-FP50 (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
„Picture Package Ver.1.5” CD-ROM (1 db)
(73. oldal)
Tápkábel (1 db) (9. oldal)
21 érintkezős illesztő (1 db)
Csak azon típusok esetén, amelyeknek alján
megtalálható a
jelzés.
Tartozékaljzat fedele (1 db)
A kamerához rögzítve.
Handycam Station (1 db) (9. oldal)
8
A kamera használati útmutatója (ez a
kézikönyv) (1 db)
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
Miután felhelyezte a kamerára,
feltöltheti az (P series) „InfoLITHIUM”
akkumulátort (116. oldal).
Egyenáramú
csatlakozódugó
Handycam
Station
DC IN (egyenáramú
bemenet) aljzat
tápegységet a Handycam
Station illesztőállvány DC IN
bemenetéhez.
A  jel felfelé
nézzen
Ismerkedés
POWER
kapcsoló
3 Csatlakoztassa a hálózati
DC IN (egyenáramú bemenet) aljzat
4 Csatlakoztassa a tápkábelt a
hálózati tápegységhez és a fali
csatlakozóaljzathoz.
Fali csatlakozóaljzathoz
Hálózati
tápegység
1 Az akkumulátort felhelyezéséhez
5 A kamerát teljesen dugja
bele a Handycam Station
illesztőállványba.
CHG töltésjelző
kattanásig csúsztassa a nyíl
irányába.
2 Tolja a POWER kapcsolót
OFF (CHG) helyzetbe. (Ez az
alaphelyzet.)
Ekkor felgyullad a CHG (töltés)
kijelző, és megkezdődik a töltés.
• Amikor a kamerát beteszi a Handycam
Station illesztőállványba, csukja le a DC
IN aljzat fedelét.
Folytatás 
9
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
(Folytatás)
6 Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött, kialszik a CHG
(töltés) kijelző. Húzza ki a hálózati
tápegységet a DC IN aljzatból.
Húzza ki a hálózati tápegységt a
DC IN aljzatból úgy, hogy közben a
Handycam Station illesztőállványt
is, az egyenáramú csatlakozódugót
is fogja.
A kamera eltávolítása a Handycam
Station illesztőállványból
Kapcsolja ki a készüléket, majd – mind
a Handycam Station illetsztőállványt,
mind a kamerát tartva – vegye le
a kamerát a Handycam Station
illesztőállványról.
Az akkumulátor feltöltése a hálózati
tápegység segítségével
Kapcsolja ki a készüléket, majd
csatlakoztassa a hálózati tápegységet a
kamera DC IN aljzatához.
• A kamerát az ábra szerint
csatlakoztatott áramforrásról, például
a hálózatról üzemeltetheti.
Ekkor nem fogy az akkumulátor
energiája.
Az akkumulátor kivétele
Kapcsolja ki a készüléket, majd
– miközben lenyomva tartja a PUSH
gombot – csúsztassa az akkumulátort a
nyíl irányába.
PUSH gomb POWER kapcsoló
DC IN
(egyenáramú
bemenet)
aljzat
A  jel lefelé nézzen
Az akkumulátor tárolása
Fali csatlakozóaljzathoz
10
Hálózati
tápegység
Ha hosszabb ideig kívánja tárolni az
akkumulátort, tárolás előtt teljesen
merítse le (117. oldal).
Töltési idő
DCR-HC39E/HC42E/HC43E esetén:
Hozzávetőlegesen ennyi perc alatt
töltődik fel teljesen egy teljesen
lemerült akkumulátor.
Akkumulátor
Akkumulátor
Töltési idő
115
125
220
Felvételi idő
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
DCR-HC32E/HC33E estén:
NP-FP30
(mellékelve)
NP-FP50
(mellékelve)
95
110
110
50
60
60
NP-FP70
200
235
235
110
130
130
NP-FP90
355
415
415
195
230
230
155
NP-FP90
Akkumulátor
Szokásos
felvételi
idő*
Folyamatos
felvételi idő
Szokásos
felvételi
idő*
80
95
40
45
NP-FP50
110
135
55
65
NP-FP70
235
280
115
140
NP-FP90
415
500
205
250
• Az időket az alábbi körülmények között
mértük:
Felső érték: Felvétel az LCD képernyővel.
Alsó érték: Felvétel a keresővel csukott
LCD tábla esetén.
Ismerkedés
NP-FP30 (DCRHC32E/HC33E
esetén mellékelve)
NP-FP50 (DCRHC39E/HC42E/
HC43E esetén
mellékelve)
NP-FP70
Folyamatos
felvételi idő
• Az időket az alábbi körülmények között
mértük:
Felső érték: Ha be van kapcsolva az LCD
háttérvilágítása.
Középső érték: Ha ki van kapcsolva az LCD
háttérvilágítása.
Alsó érték: Felvételi idő, amikor zárt LCD
tábla mellett a keresővel készít felvételt.
* A szokásos felvételi idő azt mutatja, hogy
mennyi ideig készíthet felvételt, ha gyakorta
indítja el/állítja le a felvételt, ha gyakorta
zoomol, illetve ha gyakorta kapcsolja a
készüléket ki/be.
Lejátszási idő
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
DCR-HC32E/HC33E estén:
Akkumulátor
NP-FP30
(mellékelve)
Nyitott LCD
tábla esetén
85
Zárt LCD
tábla esetén
105
NP-FP50
120
150
NP-FP70
255
310
NP-FP90
455
550
Folytatás 
11
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
(Folytatás)
DCR-HC39E/HC42E/HC43E esetén:
Akkumulátor
NP-FP50
(mellékelve)
NP-FP70
NP-FP90
Nyitott
LCD tábla
esetén*
105
Zárt LCD
tábla esetén
135
225
280
400
500
* Ha be van kapcsolva az LCD
háttérvilágítása.
Az akkumulátorról
• Az akkumulátor töltésének megkezdése
előtt tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
• A CHG (töltés) kijelző töltés közben és
az alábbi esetekben villog, az akkumulátor
állapotát (26. oldal) pedig nem pontosan
mutatja a kamera a következő esetekben:
– az akkumulátort nem megfelelően
helyezte be,
– az akkumulátor sérült,
– az akkumulátor teljesen lemerült (Csak a
Battery Info képernyőn.)
• Amíg a hálózati tápegység a kamera DC
IN aljzatához csatlakozik, az akkumulátor
még abban az esetben sem látja el árammal
a kamerát, ha a hálózati tápegység nem
csatlakozik a fali konnektorhoz.
A töltési/felvételi/lejátszási időről
• 25 °C esetén mért érték. (Javasolt
hőmérséklettartomány: 10 és 30 °C között.)
• Hidegben a felvételi és lejátszási idő
lerövidül.
• A felvételi és lejátszási idő a kamera
használati körülményeinek függvényében
lerövidülhet.
12
A hálózati tápegységről
• A hálózati tápegységet egy közeli fali
csatlakozóaljzatba dugja. A kamera hibás
működése esetén a hálózati tápegységet
azonnal húzza ki a fali csatlakozóaljzatból.
• A hálózati tápegységet ne tegye szűk helyre,
például a fal és a bútor közé.
• Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne
zárja rövidre sem a hálózati tápegység
egyenáramú dugójának, sem pedig az
akkumulátornak a pólusait, mert az
meghibásodáshoz vezethet.
FIGYELEM!
• Ha a hálózati tápegység a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is
feszültség alatt áll, ha kikapcsolja.
3. lépés: A kamera bekapcsolása és szilárd tartása
Felvételkészítéshez, illetve lejátszáshoz
addig tologassa a POWER kapcsolót,
amíg fel nem gyullad a kívánt
üzemmódnak megfelelő kijelző.
Amikor a kamerát első alkalommal
kapcsolja be, megjelenik a [CLOCK
SET] képernyő (16 oldal).
LENS COVER kapcsoló
CAMERA-MEMORY:
Felvételkészítés „Memory Strick
Duo” memóriakártyára.
PLAY/EDIT: Felvételek lejátszása,
szerkesztése.
3 Csuklóját dugja a rögzítőpántba.
Ismerkedés
• Amikor a POWER kapcsolóval
felkapcsolja a CAMERA-TAPE vagy
CAMERA-MEMORY kijelzőt, az
LCD képernyőn kb. 5 másodpercre
megjelenik a napi dátum és a pontos idő.
A rögzítőpánt hossza beállítható.
POWER kapcsoló
1 A LENS COVER (lencsevédő)
kapcsolót tolja OPEN helyzetbe.
4 A kamerát az ábrán látható
módon tartsa.
2 A POWER kapcsolót addig
tologassa a nyíl irányában, amíg
fel nem gyullad a megfelelő
kijelző.
Ha a POWER
kapcsoló OFF
állásban van, tolja
lefelé, miközben
lenyomva tartja a
zöld gombot.
A felgyulladó kijelzők:
CAMERA-TAPE: Felvételkészítés
kazettára.
A készülék kikapcsolása
 Tolja a POWER kapcsolót felfelé, OFF
(CHG) állásba, miközben lenyomva
tartja a zöld gombot.
 A LENS COVER (lencsevédő)
kapcsolót tolja CLOSE helyzetbe.
• A gyári beállítás szerint az
energiatakarékosság érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol, ha kb. 5 percig
nem használja. ([A.SHUT OFF], 58. oldal).
13
4. lépés: Az LCD tábla és a kereső beállítása
Az LCD tábla
Az LCD táblát hajtsa ki úgy, hogy az
a kamerával 90 fokos szöget zárjon be
(), majd forgassa el úgy, ahogyan azt
a felvétel, illetve a lejátszás megkívánja
().
DISP/BATT INFO gomb
legfeljebb 180
fokra
2
DCR-HC39E/HC42E/HC43E esetén:
Az LCD képernyő elsötétítése
Nyomja le és addig tartsa lenyomva a
DISP/BATT INFO gombot, amíg (pár
másodperc múlva) meg nem jelenik a
szimbólum.
Ezzel a lehetőséggel akkor célszerű
élni, ha a kamerát világos helyen
használja, vagy ha takarékoskodni
kíván az akkumukátor energiájával.
Ez a beállítás nincs hatással a felvett
képre. Az LCD háttérvilágítás
bekapcsolásához nyomja le és addig
tartsa lenyomva a DISP/BATT INFO
gombot, amíg (pár másodperc múlva) el
nem tűnik a
szimbólum.
1
legfeljebb 90 fokra
a kamerához képest
90 fokra
• Ügyeljen arra, nehogy az LCD tábla
kinyitásakor vagy állásának, szögének
beállításakor megnyomja az LCD képernyő
keretén található gombokat.
• Ha az LCD táblát a lencse felé 180 fokkal
elfordítja, akkor vissza tudja csukni az
LCD táblát a kamerához úgy, hogy az
LCD képernyő kifelé néz. Ez lejátszáskor
praktikus lehet.
• Ha a POWER kapcsoló CAMERA-TAPE
vagy CAMERA-MEM állásban van, a
képernyőn megjelenik a
szimbólum
(49. oldal).
• Ha az LCD táblát a lencse felé 180 fokkal
elfordítja, akkor keresőben láthatja a képet.
• Az LCD képernyő fényerejének
beállításával kapcsolatban lásd az [LCD
BRIGHT] menüelemet (56. oldal).
A kereső
Ha az akkumulátor lemerülésének
elkerülése érdekében vagy más ok miatt
becsukja az LCD táblát, a keresőn át
nézheti a képet.
Kereső
A kereső élességbeállító gombja
Addig mozgassa, amíg a kép éles nem
lesz.
• A kereső háttérvilágításának fényereje
az [LCD/VF SET] – [VF B.LIGHT]
kiválasztásával állítható be (56. oldal).
14
5. lépés: Az érintőképernyő használata
Az érintőképernyő segítségével
lejátszhat felvételeket (23. oldal), illetve
módosíthatja a készülék beállításait (36.
oldal).
A képernyőn megjelenő
kijelzők, adatok láthatóvá tétele
(kijelzőértelmező)
A képrnyőn megjelenő kijelzők
jelentése könnyen megállapítható.
DISP/BATT INFO gomb
1 Érintse meg a
gombot.
Easy Handycam üzemmódban a
[MENU] gombot érintse meg.
60min
1/3
0:00:00
MENU
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
Ismerkedés
Kezével átmassza meg az LCD
tábla hátulját. A képernyőn látható
gombokat csak ez után érintse meg.
2 Érintse meg a [DISP GUIDE] gombot.
Érintse meg az LCD képernyőn található gombot.
• Az LCD képernyő keretén található
gombok megnyomása esetén is a fenti
módon járjon el.
• Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő
használata közben ne nyomja meg az LCD
képrenyő keretén található gombokat.
A képernyőn megjelenő kijelzők
elrejtése
A DISP/BATT INFO gomb
megnyomásával lehet a képernyőn
megjelenő kijelzőket (időkódot stb.)
megjeleníteni, illetve elrejteni.
A nyelv megváltoztatása
Beállítható, hogy a képernyőn az
üzenetek milyen nyelven jelenjenek
meg. A
(TIME/LANGU.) menü
[LANGUAGE] pontjában válassza ki a
kívánt nyelvet (36., 59. oldal).
A szimbólumok különböző
beállításoknál eltérőek lehetnek.
Select area for guide.
END
DISP GUIDE
3 Érintse meg az értelmezni kívánt
kijelzőt tartalmazó területet.
Ekkor a képernyőn megjelenik a kijelzők
jelentésének listája. Ha nem találja a kívánt
kijelzőt, a
/
megérintésével váltson
képernyőt.
Amikor megérinti a
gombot, a képernyő
a területkijelölő állapotba tér vissza.
DISP GUIDE
END
1/2
FOCUS:
MANUAL
PROGRAM AE:
SPOTLIGHT
WIDE SELECT:
16:9 WIDE
4 Érintse meg az [END] gombot.
15
6. lépés: A dátum és az idő beállítása
Amikor első ízben használja a kamerát,
állítsa be a dátumot és az időt. Amíg
nem állítja be a dátumot és az időt,
a [CLOCK SET] képernyő mindig
megjelenik, amikor bekapcsolja a
kamerát vagy megváltoztatja a POWER
kapcsoló helyzetét.
• Ha a kamerát hozzávetőleg 3 hónapig
nem használja, előfordulhat, hogy a
dátumot és az időt a készülék „elfelejti”,
mert a kamera beépített újratölthető eleme
lemerül. Ilyen esetben töltse fel a beépített
újratölthető elemet, majd ismét állítsa be a
dátumot és az időt (122. oldal).
–:––:––
60min
DISPLAY
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CLOCK SET
WORLD
––:––:––
LANGUAGE
PROGRAM
OK
AE
3A
/
gombokkal jelölje ki
a [CLOCK SET] elemet, majd
érintse meg az
gombot.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
1M
1D
0: 00
OK
4A
POWER kapcsoló
Ha most első alkalommal állítja be az
órát, folytassa a 4. lépéssel.
1 Érintse meg rendre a
következőket:
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
1
M
1D
[MENU].
0: 00
OK
5 Állítsa be az [M] (hónap), a [D]
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
OK
/
gombokkal jelölje ki a
(TIME/LANGU.) menüt, majd
érintse meg az
gombot.
16
2079-ig bármilyen évszámot
megadhat.
–:––:––
60min
2A
/
gombok segítségével
jelölje ki az [Y] (év) elemet, majd
érintse meg az
gombot.
(nap), valamint az óra és a perc
értékét, majd érintse meg az
gombot.
Ekkor elindul az óra.
7. lépés: Kazetta és „Memory Stick Duo”
memóriakártya behelyezése
A kazetta kivétele
Kazetta
Csak mini DV
(113. oldal).
kazetta használható
• A felvételi idő a [REC MODE] felvételi
mód függvénye (55. oldal).
ott az OPEN/EJECT
gombot,
és nyissa ki a kazettatartó
fedelét.
OPEN/EJECT
gomb
Fedél
Ekkor a kazettatartó automatikusan
kijön és kinyílik.
„Memory Stick Duo”
memóriakártya
Csak
vagy
jellel ellátott
„Memory Stick Duo” memóriakártya
használható (114. oldal).
• A rögzíthető állóképek száma, ill.
mozgóképek hossza a választott
képminőségnek, ill. képméretnek
függvényében változik. A vonatkozó
részletek a 46. oldalon találhatók.
Ismerkedés
1 A nyíl irányába tolja el és tartsa
Hajtsa végre a kazetta behelyézéséhez
szükséges lépéseket.
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyát kattanásig
tolja be a „Memory Stick Duo”
kártyanyílásba.
2 Tegyen be egy kazettát úgy, hogy
ablaka felfelé nézzen, majd a
kazettatartót nyomja meg a
jelzésnél.
Műveletjelző
Ablakos oldal
Finoman nyomja meg középen
a kazetta hátsó odalát.
Ekkor a kazettatartó automatikusan
visszatér a helyére. Soha ne nyomja
be erőszakkal a kazettatartót.
Ha nem így tesz, a kamera
meghibásodhat.
A  jel bal
oldalt legyen
• Ha rossz állásban erőlteti be a
„Memory Stick Duo” memóriakártyát
a kártyanyílásba, akkor megsérület a
„Memory Stick Duo” memóriakártya,
a „Memory Stick Duo” kártyanyílás,
továbbá tönkremehetnek a képadatok.
3 Csukja be a fedelet.
Folytatás 
17
7. lépés: Kazetta és „Memory Stick
Duo” memóriakártya behelyezése
(Folytatás)
A „Memory Stick Duo” memóriakártya
kivétele
Egyszer finoman nyomja meg befelé a
„Memory Stick Duo” memóriakártyát.
• Amikor a műveletjelző világít vagy villog, a
kamera adatokat olvas a memóriakártyáról,
illetve adatokat ír a memóriakártyára.
Ilyenkor ne kapcsolja ki a kamerát, ne vegye
ki a „Memory Stick Duo” memóriakártyát,
és ne vegye le az akkumulátort, továbbá
ügyeljen arra is, hogy a kamera ne rázkódjék
és ne ütődjék neki semminek. Ha nem elég
óvatos, előfordulhat, hogy megsérülnek a
képadatok.
18
8. lépés: A rögzítendő kép szélesség-magasság
arányának (16:9 vagy 4:3) beállítása
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Ha 16:9 (széles látószögű) üzemmódban
filmez, akkor széles látószöggel és nagy
felbontással készült képet kap.
• Ha szélesvásznú tévén szándékozik
lejátszani a felvétlet, akkor javasoljuk, hogy
16:9 (szélesvásznú) üzemmódban filmezzen.
• Ha a [TV TYPE] értékét [4:3]-ra állítja,
akkor a felvett jelenet függvényében
előfordulhat, hogy a 16:9-es üzemmódban
készített felvétel lejátszáskor nem lesz jó
minőségű (34. oldal).
 Tolja a POWER kapcsolót
[CAMERA-MEMORY] állásba.
Ekkor a kép szélesség-magasság
aránya 4:3 lesz.
WIDE SELECT gomb
POWER kapcsoló
Kazettára rögzítendő mozgókép
szélesség-magasság arányának
kiválasztása
A POWER kapcsolót állítsa CAMERATAPE helyzetbe.
Ismerkedés
Mozgó- és állókép rögzítése „Memory
Stick Duo” memóriakártyára
 A WIDE SELECT gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
szélesség-magasság arányt.
• A 16:9 (szélesvásznú) üzemmódban készített
állóképek mérete 1152 × 648 (
),
4:3 üzemmódban akár 1152 × 864 (
)
képméret is választható.
• Ha 16:9 (szélesvásznú) üzemmódban készít
mozgóképet (MPEG MOVIE EX), akkor
ennek lejátszásakor a képernyő alsó és felső
szélén fekete sáv jelenik meg.
• A felvehető képek számáról a 46. oldalon
találhat adatokat.
A WIDE SELECT gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
szélesség-magasság arányt.
16:9*
4:3*
* Ha a felvételt az LCD képernyőn nézi. A
keresőben a kép másképp jelenhet meg.
• A használt zoomérték függvényében
változik a 4:3 és a 16:9 mód közötti
látószögkülönbség.
• Ha a felvételt tévékészüléken játssza le, a
[TV TYPE] értékét úgy állítsa be, hogy a
tévékészülék a neki megfelelő szélességmagasság aránnyal mutassa a képet (34.
oldal).
19
Felvétel/lejátszás könnyűszerrel
(Easy Handycam)
Az Easy Handycam üzemmód a kamera legtöbb paraméterét
automatikusan beállítja, így Önnek nem kell a részletes
Nyissa ki a lencsevédőt.
beállításokkal foglalkoznia.
Mivel csak az alapfunkciók használhatók és a jobb
DCR-HC32E/
olvashatóság érdekében a képernyőn a szövegek nagyobb
HC33E:
betűkkel írva jelennek meg, még azok is könnyen tudják
használni a kamerát, akik első alkalommal próbálkoznak vele.
D
Mielőtt a kamerát használatba venné, hajtsa végre az 1–8.
lépésekben leírt eljárást (8–19. oldal).
B
E
A
C
Felvétel könnyűszerrel
1 A POWER kapcsolót  addig tologassa a nyíl irányában, amíg fel nem
gyullad a megfelelő kijelző, és ki nem választja a kívánt adathordozót.
Ha a POWER
kapcsoló  OFF
állásban van, tolja
lefelé, miközben
lenyomva tartja a
zöld gombot.
Mozgóképek felvétele
: Gyújtsa fel
a CAMERA-TAPE kijelzőt.
: Gyújtsa fel a
Állókép felvétele
CAMERA-MEMORY kijelzőt.
2 Nyomja meg az EASY gombot .
Ekkor az EASY kijelző
kéken világítani kezd.
3 Kezdje meg a felvételt.
Mozgókép
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot  (vagy ).
Easy Handycam
operation
ON
Állókép (4:3)
Nyomja meg a PHOTO gombot
.
Hangjelzés
Zárhang
60min
30
MENU
[STBY]  [REC]
A felvétel leállításához ismét nyomja
meg a  (vagy a ) gombot.
20
Villog  Folyamatosan ég
A fókusz
beállításához kissé
nyomja le, és tartsa
így lenyomva.
A felvétel
elkészítéséhez
nyomja le teljesen.
Lejátszás könnyűszerrel
1 A POWER kapcsolót  addig tologassa a nyíl irányában, amíg fel nem
gyullad a PLAY/EDIT kijelző.
2 Nyomja meg az EASY gombot .
Ekkor az EASY kijelző
kéken világítani kezd.
Easy Handycam
operation
ON
Mozgókép
Állókép
A lejátszás megkezdéséhez
érintse meg a
, majd a
gombot.
A távirányítóval lassított lejátszásra
is lehetőség nyílik.
A
A

/
megérintésével jelöljön ki egy
képet.
A
B
C
B
 Állj
 Amikor megérinti, a Lejátszás/
Felvétel/Lejátszás
3 Kezdje meg a lejátszást.
C
MENU
 Kazetta lejátszása
 Előző/Következő
 Törlés (68. oldal)
Szünet váltják egymást.
 Visszacsévélés/Előrecsévélés
Az Easy Handycam üzemmód
kikapcsolása
Ismét nyomja meg az EASY  gombot.
Ekkor kialszik az EASY kijelző, és minden
paraméter korábbi értékére áll vissza.
• A kazettára beállított felvételi üzemmód, a
képméret (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
és a „Memory Stick Duo” memóriakártyára
beállított minőség visszaáll a gyári értékekre.
• Mit tehet az Easy Handycam üzemmódban?
– beállíthat egyes menüelemeket (38. oldal),
A [MENU] gomb megérintésére állítható
menüpontok jelennek meg. A meg nem
jelenő tételek visszaállnak a gyári értékekre.
– zoomolhat (felvétel közben) (24. oldal),
– használhatja a NightShot plus funkciót
(24. oldal),
– megjelenítheti/eltüntetheti a képernyőn
látható kijelzésket (15. oldal),
– „A felvétel megtekintése
televíziókészüléken” (34. oldal),
– „Másolás más felvevő készülékre” (62. oldal).
• Ha olyan műveletet kísérel meg
végrehajtani, amely Easy Handycam
üzemmódban nem használható, az [Invalid
during Easy Handycam operation] (Easy
Handycam üzemmódban érvénytelen)
üzenet jelenik meg.
21
Felvétel készítése
Nyissa ki a lencsevédőt.
PHOTO gomb
DCR-HC32E/HC33E:
POWER kapcsoló
REC START/
STOP  gomb
REC START/
STOP  gomb
1 A POWER kapcsolót addig tologassa a nyíl irányában, amíg fel nem gyullad
a megfelelő kijelző, és ki nem választja a kívánt adathordozót.
Kazettára: Gyújtsa fel a CAMERATAPE kijelzőt.
Ha a POWER
kapcsoló OFF
állásban van, tolja
lefelé, miközben
lenyomva tartja a
zöld gombot.
„Memory Stick Duo”
memóriakártyára: Gyújtsa fel a
CAMERA-MEMORY kijelzőt.
2 Kezdje meg a felvételt.
Mozgókép
Nyomja meg a REC START/STOP
(vagy ) gombot.
Állókép
A fókusz beállításához kissé
nyomja le és tartsa így lenyomva
a PHOTO gombot (), majd
teljesen nyomja le ().
Zárhang
Hangjelzés
60min
1152 FINE
30
101
[STBY] (csak kazetta esetén)  [REC]
• Memory Stick Duo” memóriakártyára
a mozgóképhez (MPEG MOVIE EX)
monó hang kerül.
Mozgókép felvételének leállítása
Nyomja meg ismét a REC START/
STOP gombot.
22
• Készenléti üzemmódban, valamint akkor, amikor
kazettára mozgóképet rögzít, lehetősége van arra,
hogy „Memory Stick Duo” memóriakártyára
állóképet vegyen fel.
DCR-HC39E/HC42E/HC43E esetén:CAMERATAPE üzemmódban a 16:9-es állóképek mérete
[640 × 360], a 4:3-as állóképeké [640 × 480] lesz.
B
A
P-MENU
Villog  Folyamatosan ég
Zárhang hallható. A kép rögzítése akkor
fejeződik be, amikor a képernyőről
eltűnik a
szimbólum.
A „Memory Stick Duo” memóriakártyára
legutóbb rákerült felvétel megtekintése
Érintse meg a
gombot. A
kép törléséhez érintse meg rendre
a következőket:
 [YES].
A készenléti állapotba történő
visszatéréshez érintse meg a
gombot.
Lejátszás
1 A POWER kapcsolót addig tologassa a nyíl irányában, amíg fel nem gyullad
a PLAY/EDIT kijelző.
2 Kezdje meg a lejátszást.
Állókép
A
Érintse meg a
gombot.
Ekkor megjelenik a legutóbb
rögzített kép.
C
A
B
C
Felvétel/Lejátszás
Mozgókép
Kazettáról:
A lejátszás megkezdéséhez érintse
meg a
, majd a
gombot.
B
 Állj
 Amikor megérinti, a Lejátszás/
 Kazetta lejátszása
 Előző/Következő
 Visszacsévélés/Előrecsévélés
 Áttekintő képernyő
Szünet váltják egymást.
• Ha a készülék több mint 3 percig szünet
üzemmódban van, a lejátszás automatikusan leáll.
„Memory Stick Duo” memóriakártyáról:
Egy
jelzésű felvétel kijelöléséhez érintse
meg rendre a következőket:

/
; majd érintse meg a
gombot.
A hangerő beállítása
Érintse meg rendre a következőket:
[VOLUME]; majd a
/
gombokat
megérintve állítsa be a hangerőt.
• Ha a
menüben nem találja a [VOLUME]
elemet, érintse meg a [MENU] gombot.
Egy jelenet megkeresése lejátszás közben
Lejátszás közben érintse meg és tartsa megérintve a
/
gombok valamelyikét (képkeresés), illetve előrevagy visszacsévélés közben érintse meg és tartsa megérintve
a
/
gombok valamelyikét (pásztázás).
• Lejátszásra különféle üzemmódokban is
lehetőség van ([VAR. SPD PB], 53. oldal).
„Memory Stick Duo” memóriakártyára rögzített
képek megjelenítése az áttekintő képernyőn
Érintse meg a
gombot. Érintse meg
• „Memory Stick Duo” memóriakártyáról
letörölhetők a felesleges képek (68.
oldal).
azt a képet, amelyet teljes képernyős
üzemmódban kíván megjeleníteni.
Más mappában található képek
megjelenítéséhez érintse meg rendre a
következőket:

[PB FOLDER],
a
/
gombok segítségével jelölje ki
a kívánt mappát, majd érintse meg az
gombot (48. oldal).
B
A
C
 Előző/Következő 6 kép
 Az a kép, amely akkor volt látható,
amikor az áttekintő képernyőre váltott át.
 Mozgókép ikonja
23
Felvételkor/lejátszáskor stb. használt funkciók
Felvétel
1
Zoomolás ..........................................  
2
Ha a motoros zoom gombját  kicsit
mozdítja el, a zoomolás kis sebességgel
történik. Ha gyorsabb zoomolást kíván,
mozdítsa el jobban.
3
Távolabbi, több mindent
tartalmazó kép: (széles látószög)
DCR-HC39E/HC42E/HC43E esetén:
7
4
Közeli kép:
(telefotó)
5
6
DCR-HC32E/HC33E estén:
7
4
5
• Az LCD képernyő keretén található 
zoomoló gombokkal nem lehet a zoomolás
sebességét befolyásolni.
• Széles látószögű felvétel készítésekor a
kamerának és a felvétel tárgyának legalább
kb. 1 cm-re , telefotó készítésekor pedig
legaláb kb. 80 cm-re kell lennie egymástól,
hogy a kép éles legyen.
• A következőknél nagyobb zoomolás a
[DIGITAL ZOOM] funkcióval érhető el
(44. oldal):
– 20-szoros (DCR-HC32E/HC33E)
– 12-szeres (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Felvételkészítés sötét helyen (NightShot
plus) ....................................................... 
A NIGHTSHOT PLUS kapcsolót 
állítsa ON (be) helyzetbe. (Ekkor a
képernyőn megjelenik a
szimbólum
és a [“NIGHTSHOT PLUS”] üzenet.)
6
• Világosabb felvétel készítéséhez a Super
8
24
NightShot plus funkciót használja (43.
oldal).
Valósághűbb színeket a Color Slow Shutter
funkcióval érthet el (44. oldal).
• A NightShot plus és a Super NightShot
plus funkció infravörös fényt használ. Ezért
ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más tárggyal
ne takarja el az infravörös érzékelőt/jeladót
.
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FOCUS], 42. oldal).
• Világos környezetben ne használja ezeket a
funkciókat. Ha nem így tesz, a kamera nem
megfelelően fog működni.
Az expozíció beállítása ellenfényben álló
tárgyak esetén ....................................... 
Fókuszálás nem a középpontban lévő
tárgyra ................................................... 
Lásd a [SPOT FOCUS] funkciót a 42.
oldalon.
Az expozíció rögzítése a kiválasztott
tárgyhoz (rugalmas fénymérő) ............. 
Lásd a [SPOT METER] funkciót a 40.
oldalon.
Felvételkészítés tükör üzemmódban ... 
A kamerához viszonyítva 90 fokra
nyissa ki az LCD táblát  (), majd
fordítsa el a lencse felé 180 fokkal ().
Egy állványcsavarral rögzítse az
állványt az állványfoglalathoz  (az
állvány külön megvásárolható: a csavar
legfeljebb 5,5 mm hosszú lehet).
Lejátszás
Képek lejátszása egymás után ............ 
Lásd a [SLIDE SHOW] funkciót az 50.
oldalon.
Motoros (PB) zoomolás ...................  
A képet eredeti méretének 1,1–5szörösére lehet felnagyítani.

Játssza le a felnagyítandó képet.

A T (telefotó) segítségével nagyítsa
fel a képet.

A megjelenő kereten belül érintse
meg a képernyőt ott, ahol a
képrészletet ki kívánja nagyítani.

A W (széles látószög)/T (telefotó)
segjtségével állítsa be a nagyítás
mértékét.
Felvétel/Lejátszás
Ellenfényben álló tárgyak esetén
az expozíció beállításához nyomja
meg a BACK LIGHT  gombot
– ekkor megjelenik a  szimbólum.
Az ellenfényt kompenzáló funkció
kikapcsolásához ismét nyomja meg a
BACK LIGHT gombot.
Állvány használata ................................. 
A művelet befejezéséhez érintse meg az
[END] elemet.
• Az LCD képernyő keretén található
zoomoló gombokkal  nem lehet a
zoomolás sebességét befolyásolni.
2
1
• Ekkor az LCD képernyőn a tárgy tükörképe
látszik, de a rögzített kép normál állású lesz.
Folytatás 
25
Felvételkor/lejátszáskor stb.
használt funkciók (Folytatás)
A műveleteknél hallható hangjelzés
kikapcsolása ................................ 
A hangjelzés beállítását a [BEEP]
menüpontnál ismertetjük (58. oldal).
Speciális effektusok használata ....... 
9
qa
3
qs
0
qd
Lásd a
oldal).
(PICT.APPLI.) menüt (49.
A különféle értékek alaphelyzetbe
állítása ......................................... 
Az összes állítható érték – belelérte a
dátumot és az időt is – alaphelyzetbe
állításához nyomja meg a RESET 
gombot.
(Az egyéni menüben testre szabott
elemek nem változnak.)
További alkatrészek és funkciók

• A hangerő beállítására vonatkozóan lásd
a 23. oldalt.
6

REC felvételjelző
Felvételkor a REC felvételjelző
pirosan világít (58. oldal).

Infravörös érzékelő
A kamera működtetéséhez a
távirányítót (32. oldal) fordítsa a
kamera infravörös érzékelője felé.

Beépített sztereó mikrofon
DCR-HC39E/HC42E/HC43E
esetén:
Ha a kamerához külső mikrofon
csatlakozik, akkor a kamera az abból
érkező hangokat rögzíti.
Felvétel/Lejátszás
Az akkumulátor állapotának ellenőrzése
(Battery Info) ................................. 
A POWER kapcsolót állítsa OFF
(CHG) helyzetbe, majd nyomja meg a
DISP/BATT INFO  gombot. Ekkor
mintegy 7 másodpercre megjelennek az
akkumulátorra vonatkozó adatok. Ha a
gombot lenyomva tartja, az adatok kb.
20 másodpercig láthatók.
A még felhasználható energia
(hozzávetőleg)
Felvételi kapacitás (hozzávetőleg)
26
Hangszóró
A hangok a hangszóróból jönnek.
Felvétel/Lejátszás
27
Felvétel/lejátszás közben látható kijelzések
Állókép felvétele
Mozgókép felvétele
Kazettára
1
2
3
4
8
5
1
60min
90
1152 FINE
qa
30
101
P-MENU
6

7
qs 7
A még felhasználható energia
(hozzávetőleg)
Felvételi mappa (48.)

Képméret (22., 46.)

Minőség ([FINE] (jó)) vagy ([STD]
(szokásos)) (46.)

Felvételi mód ( vagy ) (55.)

A felvétel állapota ([STBY]
(készenlét) vagy [REC] (felvétel))


Időkód (óra: perc: másodperc:
képkocka) vagy számláló (óra: perc:
másodperc)
„Memory Stick Duo” kijelző és a
rögzíthető képek (hozzávetőleges)
száma


A kazetta kapacitása (a felvétel
hozzávetőleges hossza) (58.)
Visszajátszás gomb (22.)

END SEARCH/EDIT SEARCH/
Visszajátszás váltókapcsoló (31.)

Egyéni menü gomb (36.)
„Memory Stick Duo” memóriakártyára
A
B
C
D
E




Felvételi mappa (48.)
Felvételi kapacitás (hozzávetőleg)
A mozgókép mérete (47.)
Felvételkezdés kijelzője
(kb. 5 másodpercig látható)
 Visszajátszás gomb (22.)
28

Adatkód lejátszáskor
A kamera automatikusan rögzíti a
dátumot, az időt és a kamera beállításait.
Ezek felvételkor nem jelennek meg
a képernyőn, de lejátszáskor [DATA
CODE] adatkódként megtekintetők (57.
oldal).
A zárójelben ( ) a vonatkozó oldalszám áll.
A képernyőn látható kijelzések nem kerülnek rá a felvételre.
Mozgóképek megtekintése
Állóképek megtekintése
Kazettáról
1
2
qd
4
5
1
qg 9
qh qj
1152
MEMORY PLAY
wd wf
qk
ql
qf
w;
7
wa
ws
7
A szalagtovábbítás kijelzője

Adatfájl neve

Szalagkezelő gombok (23.)

Kép sorszáma/Az aktuális lejátszási
mappában lévő képek száma

Lejátszási mappa (48.)

Előző/következő mappa ikon
Ha a kamerába „Memory Stick Duo”
memóriakártyát tesz, akkor – ha nem
kazettáról játszik le felvételt – a
(STOP) gomb megváltozik:
(„Memory Stick Duo memóriakártya
lejátszása) lesz.
A következő kijelzők akkor jelennek
meg, ha a „Memory Stick Duo”
memóriakártyán több mappa található
és a kamera éppen az aktuális mappában
lévő első vagy utolsó képet mutatja.
: Ha az előző mappára kíván lépni,
érintse meg a
gombot.
: Ha a következő mappára kíván lépni,
érintse meg a
gombot.
:A
/
gombot megérintve az
előző, illetve a következő mappára
léphet.
„Memory Stick Duo” memóriakártyáról
D
A
0:00:00
E
B
F
C







Kép törlése gomb (68.)
Adatfájl neve
Lejátszás/Szünet gomb (23.)
Előző/következő kép gomb (23.)
Képméret (47.)
Lejátszási idő
Előző/következő kép gomb

A kazetta lejátszását kiválasztó
gomb (23.)

Előző/következő kép gomb (23.)

Az áttekintő képernyőt megjelenítő
gomb (23.)
Egy mozgóképfájlt a készülék legfeljebb
60 jelenetre bont. A jelenetek tényleges
száma a felvétel hosszától függ. Amikor
kiválasztotta, melyik jelenettől kezdődjék
a lejátszás, a lejtászás elindításához érintse
meg a
gombot.

A kép védettségére utaló jel (69.)

Nyomtatási jel (69.)
Folytatás 
Felvétel/Lejátszás

29
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések (Folytatás)
Módosításra utaló kijelzések
Az LCD képernyőn megjelenő
kijelzések jelentéséről a [DISP GUIDE]
(15. oldal) ad információt.
Bal oldalon felül
A zárójelben ( ) a vonatkozó oldalszám
áll.
Középen
Kijelzés
Jelentése
NightShot plus (24.)
Super NightShot plus
(43.)
Jobb oldalon felül
Color Slow Shutter (44.)
A kamerához
PictBridge nyomtató
csatlakozik (70.)

Alul
Középen
Kijelzés
Alul
Kijelzés
Bal oldalon felül
Digitális effektus (50.)

Kézi fókuszbeállítás
(42.)
AUDIO MODE (55.)
Folyamatos
fényképfelvétel
(képsor) (46.)
Önkioldóval készített
felvétel (44.)
Szakaszos
fényképfelvétel (52.)
Ez a kijelzés akkor
jelenik meg, ha (külön
megvásárolható)
videovakut használ.
(43.)
Jobb oldalon felül
Jelentése
A/VDV OUT (56.)
DV bemenet (63.)
Null-pont megjegyzése
(32.)
Diabemutató (50.)
Az LCD háttérvilágítása
kikapcsolva (14.)
30
Jelentése
Képeffektus (51.)
Jelentése
EXT SUR MIC (55.)
Kijelzés
Figyelmeztetés (106.)
PROGRAM AE (40.)

Ellenfény kompenzálása
(25.)

Fehéregyensúly (41.)
WIDE select (19.)
Kikapcsolt
képstabilizátor (45.)
Teleobjektív (Tele
macro) (42.)
Rugalmas
fénymérő (40.)/
EXPOSURE (41.)
Az LCD képernyő
kikapcsolva (49.)
A felvétel elejének megkeresése
A CAMERA-TAPE kijelzőnek kell
világítania.
A legutóbb készített felvétel
utolsó jelenetének megkeresése
(END SEARCH)
Ha a felvétel elkészítése után a
kazettát kiveszi a kamerából, az [END
SEARCH] funkció többé már nem
működik.
60min
END SEARCH
1

0:00:00
EXECUTING
CANCEL
A művelet
befejezéséhez
itt érintse meg.
A kamera lejátssza a legutóbb
rögzített jelenet utolsó, mintegy 5
másodpercnyi részét, majd amikor
eléri a felvétel legvégét, készenléti
üzemmódba vált át.
• Az [END SEARCH] funkció nem
működik tökéletesen, ha a kazettára
készített felvételek között üres
szalagrészek is találhatók.
• Az [END SEARCH] elem a menüből is
kiválasztható. Amikor világít a PLAY/
EDIT kijelző, érintse meg az egyéni
menü [END SEARCH] elemét (36.
oldal).
60min
gombot.
STBY
0:00:00
EDIT
2 Ujját addig tartsa rajt a
(vissza) vagy az
(előre)
gombon, amíg el nem éri azt a
pontot, ahol a felvételt kezdeni
kívánja. Ekkor vegye el ujját a
gombról.
Felvétel/Lejátszás
Érintse meg a következőket:
.
1 Érintse meg a
A legutóbb felvett jelenetek
visszanézése (Visszajátszás)
A kamera lejátssza a felvételnek
közvetlenül a leállítás előtt rögzített kb.
2 másodpercnyi részét.
Érintse meg a következőket:

.
60min
STBY
0:00:00
EDIT
Kézi keresés (EDIT SEARCH)
A következő felvétel megkezdéséhez
a felvétel elejét úgy is megkeresheti,
hogy közben a képet a képernyőn nézi.
Keresés közben a hang nem hallható.
A kamera lejátssza a legutóbb rögzített
jelenet utolsó (kb.) 2 másodpercnyi
részét. Ez után a kamera készenléti
állapotba vált át.
31
A távirányító
A távirányító használatba vétele előtt
távolítsa el a szigetelő lapot.
Szigetelő lap
6
7
1
q;
8
2
3
4
9
5
* Ezek a gombok Easy Handycam
üzemmódban nem használhatók.
• A kamera működtetéséhez fordítsa a
távirányító infravörös jeladóját a kamera
infravörös érzékelője felé (26. oldal).
• Az elemcserét lásd a 122. oldalon.
A kívánt jelenet gyors
megkeresése (Null-pont
megjegyzése)
1 Lejátszás közben nyomja meg a
ZERO SET MEMORY  gombot
annál a pontnál, amelyet később
meg kíván keresni.
Ekkor a számláló lenullázódik
(„0:00:00”), a képernyőn pedig
megjelenik a
szimbólum.
60min
 PHOTO gomb (22. oldal)
Amikor megnyomja ezt a gombot, a
képernyőn éppen látható képet a kamera
állóképként rögzíti.
 SEARCH M. gomb* (31. oldal)

*
 Szalagvezérlő gombok
(Visszacsévélés, Lejátszás,
Előrecsévélés, Szünet, Állj, Lassított
lejátszás) (23. oldal)
 ZERO SET MEMORY gomb*
 Jeladó
 REC START/STOP gomb (22. oldal)
 Motoros zoom (25. oldal)
 DISPLAY gomb (15. oldal)
 Memóriakezelő gombok
(Áttekintő*, –/+, Lejátszás
memóriából) (23. oldal)
32
0:00:00
P-MENU
Ha nem látható a számláló, nyomja
meg a DISPLAY  gombot.
2 A lejátszás leállításához nyomja
meg a STOP  gombot.
3 Nyomja meg a REW 
gombot.
Amikor a számláló eléri a „0:00:00”
állást, a szalag automatikusan megáll.
4 Nyomja meg a PLAY  gombot.
A lejátszás a felvétel „0:00:00”
számlálóállással megjelölt pontjánál
kezdődik.
A művelet megszakítása
Nyomja meg a STOP  gombot.
• A dátumkereső funkció nem működik
tökéletesen, ha a kazettára készített
felvételek között üres szalagrészek is
találhatók.
• A számláló és az időkód között előfordulhat
néhány másodperces eltérés.
• Ha a kazettán az egyes felvételek között
üres szalagrészek is találhatók, a nullpontot megjegyző funkció nem működik
tökéletesen.
Ismét nyomja meg a ZERO SET
MEMORY  gombot.
Jelenet megkeresése a felvétel
dátuma alapján (Dátum keresése)
Felvétel/Lejátszás
A művelet megszakítása
Megkereshető a felvételnek az a pontja,
ahol a felvétel dátuma megváltozott.
1 A POWER kapcsolót lefelé
tolva válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot.
2 Nyomja meg a SEARCH M. 
gombot.
3 Az (előző)/(következő) 
gombok segítségével válassza ki
a kívánt felvételi dátumot.
60 min
0:00:00:00
30 min
DATE -01
SEACH
P-MENU
33
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel üzemeltesse (9. oldal)
Olvassa el a csatlakoztatott készülékek használati útmutatóját is.
A/V vagy A/V OUT aljzat
1
(Sárga) (Fehér) (Piros)
IN
Videomagnó
vagy TV
2
: Jeláramlás iránya
 A/V átjátszókábel (mellékelt
tartozék)
Csatlakoztassa a másik készülék
bemenetéhez.
 S VIDEO csatlakozóval rendelkező
A/V átjátszókábel (külön
megvásárolható)
Ha az S VIDEO aljzaton kereszül
egy (külön megvásárolható) S
VIDEO csatlakozóval rendelkező
A/V átjátszókábel segítségével
csatlakoztatja a kamerát egy másik
készülékhez, valósághűbb képet kap,
mintha a mellékelt A/V átjátszókábelt
használná.
Dugja be a (külön megvásárolható) A/
V átjátszókábel fehér és piros dugóját
(bal/jobb hangcsatorna) és S VIDEO
dugóját (S VIDEO csatorna). Ilyenkor
a sárga (szokásos videó) dugót nem
kell használni. Ha csak az S VIDEO
dugót csatlakoztatja, hang nem távozik
a készülékből.
34
Ha a televíziókészülék videomagnóhoz
csatlakozik
A kamerát a videomagnó LINE IN
vonali bemenetéhez csatlakoztassa.
A videomagnón válassza ki a LINE
bemenetet.
DCR-HC39E/HC42E/HC43E esetén:
A szélesség-magasság arány beállítása
a csatlakoztatott televíziónak
megfelelően (16:9/4:3)
A megtekintéshez használt televízió
képernyőméretének megfelelően állítsa
be az értéket.
 A POWER kapcsolót lefelé tolva
válassza ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
 Érintse meg rendre a következőket:

 [MENU] 
(STANDARD SET)  [TV TYPE] 
[16:9] or [4:3] 
.
• Amikor a [TV TYPE] értékét [4:3]-ra állítja,
illetve amikor a kép szélesség-magasság
aránya 16:9 és 4:3 között vált, előfordulhat,
hogy a kép vibrál.
• Előfordulhat, hogy a 4:3 üzemmódban
rögzített állókép 4:3-as tévén nem tölti ki
a teljes képernyőt. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Ha a tévékészülék/videomagnó 21
pólusú aljzattal (EUROCONNECTOR)
rendelkezik
Használja a kamerához mellékelt 21
érintkezős illesztőt (csak azon típusok
esetén, amelyeknek alján megtalálható
a
jel). Az illesztő csak kimenő jelek
továbbítására szolgál.
TV/
videomagnó
• Ha olyan 4:3-as tévén játszik le egy 16:9-es
Felvétel/Lejátszás
felvételt, amely nem tudja kezelni a 16:9-es
jeleket, a [TV TYPE] értékét állítsa [4:3]-ra.
Ha a televízió monó hangrendszerű (ha
a televíziókészüléken csak egyetlen
audiobemenet található)
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel
sárga dugóját a tévé vagy a videomagnó
videobemenetéhez, a fehér (bal
csatorna) vagy a piros (jobb csatorna)
dugót pedig csatlakoztassa a tévé vagy a
videomagnó audiobementéhez.
• Ne csatlakoztasson A/V átjátszókábelt
egyidejűleg a kamerához és a Handycam
Station illesztőállványhoz, mert
elöfordulhat, hogy a kép és a hang eltorzul.
• Ha a [DISP OUTPUT] értékét [V-OUT/
PANEL]-re állítja, az időkódot a tévé
képernyőjén is megjelenítheti (58. oldal).
35
A menü használata
A további oldalakon felsorolt menüelemeket az alábbi útmutatásoknak megfelelően
kell használni.
1 A POWER kapcsolót lefelé tolva kapcsolja fel a kívánt üzemmód kijelzőjét.
[CAMERA-TAPE] kijelző:
kazettával kapcsolatos
beállítások
[CAMERA-MEMORY] kijelző:
„Memory Stick
Duo” memóriakártyával kapcsolatos beállítások
[PLAY/EDIT] kijelző: megjelenítésre/szerkesztésre
vonatkozó beállítások
2 Az LCD képernyőt megérintve válasszon ki egy menüelemet.
A ki nem választható elemek halványak.
 Az egyéni menü elemeinek használata
Az egyéni merüre a gyakran használt menüelemek kerülnek rá.
• Az egyéni menü tetszés szerint testre szabható (59. oldal).
 Érintse meg a
60min
1/3
gombot.
0:00:00:00
MENU
DISP
GUIDE
END
SEARCH
VOLUME
VAR.
SPD PB
REC
CTRL
 Érintse meg a kívánt elemet.
Ha a kívánt menüelem nem látható a képernyőn, a
/
gombok segítségével
zaddig görgesse a menüt, amíg meg nem jelenik az illető elem.
 Jelölje ki a kívánt beállítást, majd érintse meg az
gombot.
 A menüelemek használata
Az egyéni menühöz nem tartozó menüelemek testre szabhatók.




BURN DVD
BURN VCD
END SEARCH
 Érintse meg rendre a következőket:
[MENU].
Ekkor a képernyőn megjelenik a menürendszer.
 Jelölje ki a kívánt menüt.
A
/
gombok segítségével jelöljön ki egy menüelemet, majd érintse meg az
gombot. (A . és a . lépésben az eljárás megegyezik.)
36
 Jelölje ki a kívánt elemet.
• Az egyes elemek úgy is kijelölhetők, hogy közvetlenül őket érinti meg.
 Módosítsa az elemet.
Amikor végzett a beállításokkal, a menürendszer eltüntetéséhez érintse meg rendre a
következőket:

(bezárás).
Ha úgy dönt, hogy mégsem módosítja a beállítást, a
gomb megérintésével térjen
vissza az előző képernyőhöz.
A menü használata
37
Menüelemek
*1 DCR-HC32E/HC33E
*2 DCR-HC39E/HC42E/HC43E
*3 DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E
*4 DCR-HC39E
Kijelző állása:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
PROGRAM AE


SPOT METER


EXPOSURE


WHITE BAL.


AUTO SHUTTER

×
SPOT FOCUS


FOCUS


TELE MACRO


FLASH SET


SUPER NSPLUS

×
NS LIGHT


COLOR SLOW S

×
SELF-TIMER

*
DIGITAL ZOOM

WIDE SELECT*1

STEADYSHOT

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×




×









×


×
SMTH INT. REC*2 (folyamatos szakaszos felvétel) 
×
×
×
×
×
INT. REC-STL (nyomtatás)
×

DEMO MODE (bemutató üzemmód)

×
×
CAMERA SET menü (40. oldal)
MEMORY SET menü (46. oldal)
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE*
FORMAT (formázás)
FILE NO.
NEW FOLDER (új mappa)
REC FOLDER (felvételi mappa)
PB FOLDER (lejátszási mappa)
PICT.APPLI. menü (49. oldal)
FADER (úsztatás)
SLIDE SHOW (diabemutató)
×
D. EFFECT (digitális effektus)

PICT. EFFECT (képeffektus)

PRINT (nyomtatás)
38
×



×
×
×

A használható menüelemek () a kijelző állapotának függvényében változnak.
*Ezek a funkciók Easy Handycam üzemmódban is használhatók.
Kijelző állása:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
END SEARCH (felvételvég megkeresése)

×
×
×
×
×
×
×

BURN VCD (video-CD-írás)
×
×
×
×
×
×

EDIT/PLAY menü (53. oldal)
VAR. SPD PB
REC CTRL*3
AUD DUB CTRL
REC MOVIE
BURN DVD (DVD-írás)






STANDARD SET menü (55. oldal)
AUDIO MIX
×
×
×
EXT SUR MIC*2

×
×
×
×
×
×
×
×
LCD/VF SET



×
×

VIDEO INPUT*3
×
×
TV TYPE*2



USB-CAMERA

×
REC MODE*3

REC MODE*4

AUDIO MODE*

AUDIO MODE*4

VOLUME* (hangerő)
MULTI-SOUND
A/V  DV OUT*3
×

×



×

USB-PLY/EDT
×
×
×
DISP GUIDE*



×


×
×
REMOTE CTRL (távirányító)



REC LAMP (felvételjelző)


×
BEEP* (hangjelzés)



DISP OUTPUT (megjelenítés helye)



MENU ROTATE (menüléptetés)



A.SHUT OFF



×
×

CLOCK SET* (óra beállítása)



WORLD TIME (világidő)



LANGUAGE (nyelv)



DATA CODE* (adatkód)
REMAINING
CALIBRATION (kalibrálás)
A menü használata
3


TIME/LANGU. menü (59. oldal)
39
CAMERA SET menü
A felvételi körülményeknek megfelelő
beállítási lehetőségeket (EXPOSURE/WHITE
BAL./STEADYSHOT stb.) tartalmaz.
A gyárilag beállított értékeket  jelzi.
A zárójelben található szimbólum
akkor jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 36 oldalt.
PROGRAM AE
A PROGRAM AE funkció segítségével
különféle körülmények között is
hatékonyan készíthet felvételeket.
 AUTO
Akkor válassza, ha meg kívánja
akadályozni, hogy az erős, közvetlen
vagy visszaverődő fényben – például
nyár közepén a vízparton vagy télen
sípályán – filmezett személyek arca
sötétnek látsszék.
SUNSET&MOON**(
)
Akkor válassza, ha meg kívánja őrizni
egyes speciális helyzetek (például
naplemente, éjszakai környezet,
tűzijáték) hangulatát.
LANDSCAPE**(
)
Akkor válassza, ha a [PROGRAM AE]
funkció igénybe vétele nélkül kíván
automatikusan felvételt készíteni.
SPOTLIGHT*( )
Akkor válassza, ha erős fényben meg
kívánja akadályozni, hogy az emberek
arca nagyon fehér legyen.
PORTRAIT (lágy portré) (
)
Akkor válassza, ha a lágy héttérből ki
kívánja emelni a tárgyat (például egy
embert vagy egy virágot).
SPORTS* (sport) ( )
Akkor válassza, ha gyorsan mozgó
tárgyak filmezénésél minimalizálni
kívánja a beremegést.
BEACH&SKI*( )
Akkor válassza, ha távoli tárgyakról
kíván éles képet készíteni. Ezzel a
beállítással azt is eléri, hogy a kamera
nem fókuszál a közte és a felvétel
tárgya között elhelyezkedő üvegre,
dróthálóra.
• Az egy csillaggal (*) jelölt elemek esetén
csak közlei tárgyakra lehet fókuszálni. A
két csillaggal (**) jelzett elemek esetén
távolabbi tárgyak is élesen behozhatók.
SPOT METER (rugalmas fénymérő)
Lehetőség van arra, hogy az expozíciót
beállítsa egy kiválasztott tárgyra,
és az így beállított értéket rögzítse,
hogy az illető tárgy még akkor is
megfelelő megvilágításban kerüljön rá
a felvételre, ha közte és a háttere között
erős kontraszt lenne (erre például a
színpadon reflektorfényben álló személy
filmezése esetén lehet szükség).
1
2
40
 A képernyőn érintse meg azt a pontot,
amelyhez beállítani és rögzíteni kívánja
az expozíciót.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
 Érintse meg az [END] gombot.
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozícióbeállításhoz, érintse
meg rendre a következőket:
[AUTO][END].
• Ha a [SPOT METER] funkciót választja,
az [EXPOSURE] (expozíció) értéke
automatikusan [MANUAL] (kézi) lesz.
EXPOSURE
2
3
1
 Érintse meg a [MANUAL] (kézi)
gombot.
 Állítsa be az expozíciót a
gombok segítségével.
 Érintse meg az
gombot.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
/
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozícióbeállításhoz, érintse meg
rendre a következőket: [AUTO]
.
• Az [EXPOSURE] (expozíció) és a
[FADER] (úsztatás) értéke akkor is
beállítható, ha a keresőt használja, az
LCD táblát pedig 180 fokkal elforgatja
és képrernyőjével kifelé visszahajtja a
kamerához (49. oldal).
 AUTO
A fehéregyensúlyt a kamera
automatikusan állítja be.
OUTDOOR (
)
A készülék a fehéregyensúlyt úgy állítja
be, hogy azzal a szabadban, illetve
nappal fénycsőves megvilágításban
készíthessen felvételt.
INDOOR ()
A kamera a fehéregyensúlyt meleg
fehér fényű fénycsővel elérhető
fényviszonyoknak megfelelően állítja
be.
ONE PUSH (
)
A kamera a fehéregyensúlyt a
környezeti fényviszonyoknak
megfelelően állítja be.
 Érintse meg a [ONE PUSH]
gombot.
 Válasszon ki egy olyan fehér tárgyat,
például egy papírlapot, amely
ugyanolyan megvilágítást kap,
mint amilyen megvilágítás majd a
felveendő tárgyat éri, és álljon rá
úgy, hogy kitöltse a képernyőt.
 Érintse meg a [
] elemet.
Gyorsan villogni kezd a
szimbólum. Amikor a kamera
beállította és memóriájában tárolta
a fehéregyensúlyt, a szimbólum
villogása abbamarad.
A menü használata
A kép fényerejét kézzel állíthatja be.
Ha például derült időben épületen belül
készít felvételt, akkor megelőzheti, hogy
az ablak mellett álló emberek arcára
az ellenfényből származó árnyékok
vetüljenek. Ehhez nem kell mást tennie,
minthogy az expozíciót a terem falára
állítja be, és ezt az értéket rögzíti.
WHITE BAL. (fehéregyensúly)
A színegyensúly a felvétel helyének
fényviszonyaihoz igazítható.
• Ügyeljen arra, hogy mikor gyorsan
villog a
szimbólum, a kamera ne
rázkódjék.
• Ha a fehéregyensúlyt nem lehet
beállítani, a
szimbólum lassan
villog.
• Ha a
szimbólum még akkor
sem hagyja abba a villogást, amikor
megérinti az
gombot, állítsa a
[WHITE BAL.] értékét [AUTO]-ra.
• Ha [AUTO] állásban akkumulátort cserélt,
vagy rögzített expocíció esetén a kamerát
Folytatás 
41
CAMERA SET menü (Folytatás)
épületből a szabadva vitte, válassza az
[AUTO] beállítást, és a jobb színbeállítás
érdekében mintegy 10 másodpercre fordítsa
a kamerát egy közeli fehér tárgyra.
• Ha megváltoztatja a [PROGRAM AE]
beállítását, akkor ismét hajtsa végre a [ONE
PUSH] eljárást, illetve vigye ki a kamerát az
épületből, vagy vigye be az épületbe.
• Ha a megvilágítást fehér vagy hideg fehér
fényű fénycső adja, akkor a [WHITE BAL.]
értékét állítsa [AUTO]-ra vagy [ONE
PUSH]-ra.
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap
áramot sem a hálózati tápegységből, sem az
akkumulátorból, akkor ismét az [AUTO]
beállítás lép érvénybe.
AUTO SHUTTER
Ha [ON] állásba kapcsolja (ez a gyári
beállítás), akkor világos környezetben
történő felvételkészítéskor a zár
sebességét automatikusan az
elektronikus zársebesség-állító
funkcióval szabályozza.
SPOT FOCUS
Megadható, hogy melyik, nem a
képernyő közepére eső tárgyra kerüljön
a fókusz.
1
2
 A képernyőn érintse meg a megfelelő
tárgyat.
Ekkor megjelenik a  szimbólum.
 Érintse meg az [END] gombot.
A fókusz automatikus beállításához
érintse meg rendre a következőket:
[AUTO][END].
• Ha a [SPOT FOCUS] funkciót választja,
a [FOCUS] értéke automatikusan
[MANUAL] (kézi) lesz.
42
FOCUS
A fókuszt kézzel lehet beállítani. Ezt a
lehetőséget akkor válassza, ha egy adott
tárgyra kíván fókuszálni.
 Érintse meg a [MANUAL] (kézi)
gombot.
Ekkor megjelenik a  szimbólum.
 A
(fókuszálás közeli tárgyra)/
(fókuszálás távoli tárgyra) gombok
segítségével állítsa élesre a képet. Ha a
fókusz közelebbre már nem állítható,
megjelenik a szimbólum, ha pedig a
fókusz távolabbra már nem állítható,
megjelenik a szimbólum.
 Érintse meg az
gombot.
A fókusz automatikus beállításához
az  lépésben érintse meg rendre a
következőket: [AUTO]
.
• A fókuszt egyszerűbben is beállíthatja: tolja
a motoros zoom gombját a T (telefotó)
jel felé, majd pedig a gombot a W (széles
látószög) jel felé tolva állítsa be a felvételhez
a ráközelítés (zoom) mértékét. Ha közeli
képet kíván készíteni valamiről, akkor a
motoros zoom gombját a W (széles látószög)
jel felé tolva a lehető legjobban nagyítsa fel
a képet, majd ez után állítsa be a fókuszt.
• Széles látószögű felvétel készítésekor a
kamerának és a felvétel tárgyának legalább
kb. 1 cm-re, telefotó készítésekor pedig
legaláb kb. 80 cm-re kell lennie egymástól,
hogy a kép éles legyen.
TELE MACRO
Ez a beállítás akkor hasznos, ha
kicsi dolgokról, például virágokról,
rovarokról készít felvételt. Mivel így
távolról készíthet közeli felvételt,
árnyéka nem vetődik a felvételre, és a
felvétel tárgya jobban látszik.
Ha a [TELE MACRO] értékét
[ON]-ra állítja
, akkor a zoomoló
gomb (24. oldal) automatikusan a
lehető legnagyobb mértékben kitér a
T (telefotó) jel felé, és így közeli (lásd
alább) tárgyakról készíthet felvételt:
DCR-HC32E/HC33E estén: legalább 39
cm-re lévő.
DCR-HC39E/HC42E/HC43E esetén:
legalább 35 cm-re lévő,
• Ha távoli tárgyról készít felvételt, nehézkes
lehet és sokáig tarthat a fókuszálás.
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FOCUS], 42. oldal).
FLASH SET
Ne feleje, hogy ezek a beállítások csak
olyan vaku esetén működnek, amelyek
értelmezni tudják őket.
 FLASH MODE
 ON
Mindig villan.
ON
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
A piros szem jelenség kiküszöbölése
érdekében villog.
AUTO
Automatikusan villan.
AUTO
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
HIGH(
)
A vaku fényét erősebbre állítja.
 NORMAL( )
LOW(
)
A vaku fényét gyengébbre állítja.
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap
áramot sem a hálózati tápegységből, sem
az akkumulátorból, ez a funkció ismét a
[NORMAL] értéket veszi fel.
SUPER NSPLUS (Super NightShot
plus)
Ha a NIGHTSHOT PLUS kapcsoló
(24. oldal) be (ON állás) van kapcsolva,
és még a [SUPER NSPLUS] értékét
is [ON]-ra állítja, akkor a NightShot
plus éjszakai felvétel érzékenységénél
akár 16-szor nagyobb érzékenységgel is
készíthet felvételt.
A képernyőn megjelenik a
szimbólum és a [“SUPER
NIGHTSHOT PLUS”] felirat.
A menü használata
A kikapcsoláshoz érintse meg az [OFF]
gombot, vagy zoomoljon a széles
látószög (W jel) felé.
 FLASH LEVEL
A szokásos beállításokhoz úgy térhet
vissza, hogy kikapcsolja (OFF állás) a
NIGHTSHOT PLUS kapcsolót.
• Világos helyen he használja a NightShot
plus/[SUPER NSPLUS] funkciót. Ha nem
így tesz, a kamera nem megfelelően fog
működni.
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más
tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót.
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FOCUS], 42. oldal).
• A kamera zársebessége a fényerő
függvényében változik. Ilyenkor
előfordulhat, hogy a kép mozgása lelassul.
A piros szem jelenség kiküszöbölése
érdekében automatikusan villog.
• Ha a vaku nem alkalmas a piros szem
jelenség kiküszöbölésére, csak az [ON] és az
[AUTO] érték választható ki.
Folytatás 
43
CAMERA SET menü (Folytatás)
 Mozgókép felvételéhez a REC START/
NS LIGHT (NightShot Light)
STOP gombot, állókép felvételéhez a
PHOTO gombot nyomja meg.
A visszaszámlálás leállításához érintse
meg a [RESET] gombot.
A NightShot plus (24. oldal) és
a [SUPER NSPLUS] (43.oldal)
funkciókkal élesebb képet kap, ha az
[NS LIGHT] értékét [ON]-ra állítja
(ez a gyári beállítás). Ekkor a kamera
(láthatatlan) infravörös fényt bocsát ki.
Az önkioldó kikapcsolásához az .
lépésben válassza az [OFF] értéket.
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más
tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót.
• Az [NS LIGHT] funkcióval legfeljebb 3 m
távolságra lévő tárgyakról készíthet felvételt.
Ha sötétben lévő tárgyakat filmez (például
éjszakai jelenetet rögzít vagy holdvilágnál
filmez), állítsa az [NS LIGHT] értékét
[OFF]-ra. Így a képen mélyebb színeket kap.
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
Ha a [COLOR SLOW S] értéke [ON],
akkor még sötét helyen is valósághűbb
színeket kap a felvétel.
Ekkor megjelenik a
szimbólum és a
[COLOR SLOW SHUTTER] üzenet.
• A kamera zársebessége a fényerő
függvényében változik. Ilyenkor
előfordulhat, hogy a kép mozgása lelassul.
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FOCUS], 42. oldal).
SELF-TIMER
Az önkioldó használata esetén a felvétel
kb. 10 másodperc elteltével kezdődik
meg.
[SELF-TIMER][ON]
Ekkor megjelenik a szimbólum.
44
DIGITAL ZOOM
Ha kazettára készít felvételt, használhat
20-szorosnál (DCR-HC32E/HC33E) ,
illetve 12-szeresnél (DCR-HC39E/
HC42E/HC43E) nagyobb nagyítási
mértéket is. Ne feledje, hogy a digitális
zoomolás eredményeképp romlik a kép
minősége.
A digitális zoom tartománya a
vonaltól jobbra található. A zoomolási
tartomány akkor jelenik meg, amikor
használni kezdi a zoom gombot.
A [COLOR SLOW S] funkció
kikapcsolásához válassza az [OFF]
értéket.
 Érintse meg rendre a következőket:
• Az önkioldó funkció a távirányítóval (32.
oldal) is használható.
.
DCR-HC32E/HC33E estén:
 OFF
Optikailag legfeljebb 20-szorosra lehet
zoomolni.
40 ×
Optikailag legfeljebb 20-szorosra, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
40-szeresre lehet zoomolni.
800 ×
Optikailag legfeljebb 20-szorosra, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
800-szorosra lehet zoomolni.
DCR-HC39E/HC42E/HC43E esetén:
 OFF
Optikailag legfeljebb 12-szeresre lehet
zoomolni.
**A kép 4:3 üzemmódban látszik. Ha
szélesvásznú üzemmódban (wide mode)
játssza le, akkor a kép olyan lesz, mint az
LCD képernyőn, illetve a keresőben.
STEADYSHOT
24 ×
Optikailag legfeljebb 12-szeresre, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
24-szeresre lehet zoomolni.
480 ×
Optikailag legfeljebb 12-szeresre, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
480-szorosra lehet zoomolni.
A kép olyan szélesség-magasság
aránnyal rögzíthető, amely illeszkedik
ahhoz a képernyőhöz, amelyen majd
lejátssza.
 4:3
A menü használata
WIDE SELECT
(DCR-HC32E/HC33E)
A készülék képes a kameraremegés
automatikus korrekciójára
[STEADYSHOT] képstabilizátor
igénybe vételével is készíthet (a gyári
beállítás [ON] – be van kapcsolva). Ha
(külön megvásárolható) állványt vagy
(külön megvásárolható) konverziós
lencsét használ, kapcsolja ki ([OFF]
érték) a [STEADYSHOT] funkciót ( ).
Szokásos beállítás (a felvétel úgy
készül, hogy 4:3-as televíziókészüléken
torzításmentesen le lehessen játszani).
16:9 WIDE (
)
A felvétel úgy készül, hogy 16:9-es
televíziókészüléken teljes képernyős
üzemmódban le lehessen játszani.
Kép az LCD képernyőn/keresőn, ha a [16:9
WIDE ( )] értéket választotta.
Kép egy 16:9-es széles
képernyőjű tévé képernyőjén*
Kép egy normál képernyőjű
tévén**
*A széles képernyőjű tévé teljes
üzemmódjában (full mode) a kép betölti a
teljes képernyőt.
45
MEMORY SET menü
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyára vonatkozó beállítások
(QUALITY/IMAGE SIZE/BURST/ALL ERASE/
NEW FOLDER stb.)
A gyárilag beállított értékeket  jelzi.
A zárójelben található szimbólum
akkor jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 36 oldalt.
STILL SET
BURST
A PHOTO gomb megnyomásával
egymás után több állókép is készíthető.
 OFF
Akkor válassza, ha nem kíván
folyamatosan egymás után állóképeket
készíteni.
)
Akkor válassza, ha egymás után,
mintegy 0,5 másodpercenként legalább
4 (1152 × 864-es képméret esetén),
legfeljebb 13 (640 × 480-as képméret
esetén) képet kíván készíteni.
Ha teljesen lenyomja és lenyomva
tartja a PHOTO gombot, akkor a
maximális mennyiségű felvételt készíti
el a kamera.
EXP. BRKTG (
)
Körülbelül 0,5 másodperces
időközökkel 3 képet rögzít különböző
expozícióval. Ezután összehasonlíthatja
a 3 képet, és kiválaszthatja azt,
amelyik rögzítésénél az expozíció a
legmegfelelőbb volt.
• A [BURST] üzemmódban a (külön
megvásárolható) vaku nem működik.
• Az önkioldó és a távirányító használata
esetén a kamera a maximális számú felvételt
készíti el.
• Ha a „Memory Stick Duo” memóriakártyán
már nincs hely legalább 3 kép számára, nem
működik az [EXP. BRKTG] funkció.
46
QUALITY
 FINE (
)
A kamera jó minőségű állóképet rögzít.
STANDARD (
)
A kamera szokásos minőségű állóképet
rögzít.
 DCR-HC39E/HC42E/HC43E esetén:
IMAGE SIZE
 1152 × 864 (
 DCR-HC39E/HC42E/HC43E esetén:
NORMAL (

)
A kamera éles állóképet rögzít.
640 × 480 (
)
A kamera a lehető legtöbb állóképet
rögzíti.
• Ha a képernyő szélesség-magasság arányát
16:9-re (széles látószög) értékre állítja, az
[IMAGE SIZE] értéke automatikusan
[1152 × 648] lesz (19. oldal).
A „Memory Stick Duo” memóriakártya
kapacitása (MB) és a felvehető képek
száma
4:3 szélesség-magasság arány esetén
1152 × 864
*
8 MB
640 × 480
15
37
50
120
30
74
96
240
61
150
190
485
64 MB
120
300
390
980
128 MB
245
600
780
1970
256 MB
445
1000
1400
3550
16 MB
(DCRHC33E/43E
esetén
mellékelt
tartozék)
32 MB
1152 × 864
*
640 × 480
512 MB
900
2050
2850
7200
1 GB
1800
4200
5900
14500
* 1152 × 864 felbontású kép csak a DCRHC39E/HC42E/HC43E típussal készíthető.
16:9 szélesség-magasság arány esetén
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
1152 × 648
8 MB
20
48
60
120
MOVIE SET

IMAGE SIZE
40
96
115
240
 320 × 240 (
81
190
240
485
160 × 112 (
64 MB
160
390
490
980
128 MB
320
780
980
1970
256 MB
590
1400
1750
3550
512 MB
1200
2850
3600
7200
1 GB
2450
5900
7300
14500
• Az érték a következő beállítások mellett
érvényesek.
Felső érték: A képminőség [FINE].
Alsó érték: A képminőség [STANDARD].
• Ha Sony Corporation gyártmányú „Memory
Stick Duo” memóriakártyát használ.
A felvehető képek száma a felvételi
körülmények függvényében változhat.
• A 4:3 arányú képek mérete a következő:
– [1152 × 864]-as képméret és [FINE]
képminőség esetén: kb. 500 kB.
– [640 × 480]-as képméret és [FINE]
képminőség esetén: kb. 150 kB.
)
A kamera nagy felbontásban rögzíti a
mozgóképet.
)
Hosszabb mozgókép vehető fel.
A menü használata
16 MB (DCRHC43E
esetén
mellékelt
tartozék)
32 MB
640 × 360
– [1152 × 864]-as képméret és
[STANDARD] képminőség esetén: kb.
200 kB.
– [640 × 480]-as képméret és [STANDARD]
képminőség esetén: kb. 60 kB.
• A 16:9 arányú képek mérete a következő:
– [1152 × 648]-as képméret és [FINE]
képminőség esetén: kb. 380 kB.
– [640 × 360]-as képméret és [FINE]
képminőség esetén: kb. 120 kB.
– [1152 × 648]-as képméret és [STANDARD]
képminőség esetén: kb. 160 kB.
– [640 × 360]-as képméret és [STANDARD]
képminőség esetén: kb. 60 kB.
A „Memory Stick Duo” memóriakártya
kapacitása (MB) és a felvételi idő (óra:
perc: másodperc)
320 × 240
160 × 112
8 MB
16 MB (DCRHC33E/43E
esetén mellékelt
tartozék)
32 MB
00:01:20
00:05:20
00:02:40
00:10:40
00:05:20
00:21:20
64 MB
00:10:40
00:42:40
128 MB
00:21:20
01:25:20
256 MB
00:42:40
02:50:40
512 MB
01:25:20
05:41:20
1 GB
02:50:40
11:22:40
• Ha Sony corporation gyártmányú „Memory
Stick Duo” memóriakártyát használ.
A felvételi idő a felvételi körülmények
függvényében változhat.
Folytatás 
47
MEMORY SET menü (Folytatás)
ALL ERASE
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyán, illetve a kijelölt
mappában lévő összes nem védett képet
kitörli.
 Válassza az [ALL FILES] (minden
fájl) vagy a [CURRENT FOLDER]
(aktuális mappa) elemet.
[ALL FILES]: A „Memory Stick Duo”
memóriakártyán tárolt összes kép
törlődik.
[CURRENT FOLDER]: A kijelölt mappában
tárolt összes kép törlődik.
 Érintse meg rendre a következőket:
[YES] kétszer 
.
• Ha írásvédő füllel rendelkező „Memory
Stick Duo” memóriakártyát használ, akkor
előbb szüntesse meg a „Memory Stick Duo”
memóriakártyán a képek védelmét (114. oldal).
• Maga a mappa akkor sem törlődik, ha benne
lévő összes képet kitörli.
• Ha az [ Erasing all data...] (Az összes
adat törlése...) üzenetet látja, ne tegye az
alábbiakat:
– ne használja a POWER kapcsolót/a
kezelőgombokat,
– ne vegye ki a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
FORMAT (formázás)
Az új „Memory Stick Duo”
memóriakártyákat a gyárban
megformázták, így őket nem kell
formázni.
Érintse meg rendre a következőket:
[YES] kétszer 
.
A formázás befejeződött, minden kép
eltűnik a memóriakártyáról.
48
• Ha a [ Formatting...] (Formázás...)
üzenetet látja, ne tegye az alábbiakat:
– ne használja a POWER kapcsolót/a
kezelőgombokat,
– ne vegye ki a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
• A formázás mindent letöröl a „Memory
Stick Duo” memóriakártyáról, beleértve a
védett képeket és az újonnan létrehozott
mappákat is.
FILE NO.
 SERIES
A fájlok sorszámozása akkor is
folytatólagosan folyamatos lesz,
ha kicseréli a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát. Amikor azonban
létrehoz egy új mappát, vagy másik
felvételi mappát ad meg, a sorszámozás
elölről kezdődik.
RESET
A sorszámozás 0001-gyel újrakezdődik,
valahányszor kicseréli a „Memory Stick
Duo” memóriakártyát.
NEW FOLDER
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyán új mappa
(102MSDCF–999MSDCF) is
létrehozható. Amikor megtelik
egy mappa (9999 kép van benne),
automatikusan keletkezik egy új mappa.
Érintse meg rendre a következőket:
[YES] kétszer 
.
• A kamerával mappa nem törölhető.
Meg kell formáznia a „Memory Stick
Duo” memóriakártyát (48. oldal), vagy a
számítógéppel kell letörölnie a mappákat.
• Minél több mappa van egy „Memory Stick
Duo” memóriakártyán, annál kevesebb kép
rögzíthető rá.
REC FOLDER (felvételi mappa)
A
/
gombok segítségével jelölje
ki azt a mappát, amelybe a felvételeket
tárolni kívánja, majd érintse meg az
gombot.
• A gyári beállítás szerint a képek a
101MSDCF mappába kerülnek.
• Ha valamely mappába készít felvételt,
az illető mappa válik az alapértelmezett
lejátszási mappává.
PB FOLDER (lejátszási mappa)
A
/
gombok segítségével jelölje
ki a lejátszási mappát, majd érintse meg
az
gombot.
PICT.APPLI. menü
Képekre vontakozó speciális
effektusok, a felvételre/lejátszásra
vonatkozó további funkciók (PICT.
EFFECT/SLIDE SHOW stb.)
A gyárilag beállított értékeket  jelzi.
A zárójelben található szimbólum
akkor jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 36. oldalt.
OVERLAP (átfedés) (csak beúsztatáskor)
WIPE (áttűnés) (csak beúsztatáskor)
FADER (úsztatás)
Azt a felvételt, amelyet a kamera éppen
rögzít, a következő effektusokkal
színesítheti.
 Jelölje ki a kívánt beállítást, majd
A művelet megszakításához az 
lépésben az [OFF] értéket válassza.
STBY
REC
Beúsztatás
DOT FADER (elszórt pontok) (csak
beúsztatáskor)
A kereső használata
Az [EXPOSURE] (expozíció) és a
[FADER] (úsztatás) értéke akkor is
beállítható, ha a keresőt használja, az
LCD táblát pedig 180 fokkal elforgatja
és képrernyőjével kifelé visszahajtja a
kamerához.
 A CAMERA-TAPE vagy a CAMERA-
MEMORY kijelzőnek kell világítania.
 Hajtsa vissza az LCD táblát úgy, hogy a

WHITE FADER (úsztatás fehérből)

BLACK FADER (úsztatás feketéből)
MOSAIC FADER (mozaikos úsztatás)
A menü használata
érintse meg az
gombot.
Amikor megérinti az [OVERLAP],
a [WIPE] vagy a [DOT FADER]
gombot, a kazettán lévő képet a kamera
állóképként tárolja. (A tárolási folyamat
közben a képernyő kék színű.)
 Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
Az úsztatás effektus kijelzője
abbahagyja a villogást, és az úsztatás
befejeztekor eltűnik a képernyőről.
Kiúsztatás
MONOTONE
Beúsztatásnál a fekete-fehér kép
fokozatosan színesbe megy át.
Kiúsztatásnál a színes kép fokozatosan
fekete-fehérbe megy át.


képernyő kifelé nézzen.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
Érintse meg a
gombot.
Ekkor a képernyőn megjelenik a [Set
LCD off?] (Kikapcsolja az LCD-t?)
kérdés.
Érintse meg a [YES] gombot.
Ezzel kikapcsolta az LCD képernyőt.
Miközben a kereső kijelzőjét nézi,
érintse meg az LCD képernyőt.
Ekkor megjelenik az [EXPOSURE]
stb. elem.
Érintse meg azt a gombot, amelyhez
tartozó értéket be kívánja állítani.
[EXPOSURE] : Értékét állítsa be a
/
gombok segítségével, majd érintse
meg az
gombot.
[FADER] : Érintse meg többször, egészen
Folytatás 
49
PICT.APPLI. menü (Folytatás)
addig, amíg el nem éri a kívánt hatást
(csak akkor, amikor a CAMERA-TAPE
kijelző világít).
: Bekapcsol az LCD képernyő
háttérvilágítása.
A gombok elrejtéséhez érintse meg az
gombot.
SLIDE SHOW
Egymás után lejátssza a „Memory
Stick Duo” memóriakártyán vagy egy
adott mappában található képeket
(diabemutató).
 Érintse meg a




[PB
FOLDER]
(lejátszási mappa) elemet.
Jelölje ki az [ALL FILES ( )] vagy a
[CURRENT FOLDER ( )] elemet,
majd érintse meg az
gombot.
Ha a [CURRENT FOLDER ( )]
elemet választja, akkor a kamera a
[PB FOLDER] (48. oldal) menüben
kiválasztott aktuális lejátszási
mappában található minden képet
sorban egymás után lejátszik.
Érintse meg a [REPEAT] gombot.
Érintse meg az [ON] vagy az [OFF],
majd pedig az
gombot.
A diabemutató megismétléséhez
válassza az [ON
] elemet.
Ha csak egyszer kívánja lejátszani a
diabemutatót, az [OFF] elemet válassza.
Érintse meg rendre a következőket:
[END][START].
A [SLIDE SHOW] diabemutató
leállításához érintse meg az [END]
gombot. A bemutató szüneteltetéséhez
a [PAUSE] gombot érintse meg.
• A [START] gomb megérintése előtt a
/
gombok segítségével kijelölheti a
diabemutató során elsőként megjelenő
képet.
• Ha a dia-bemutató során mozgóképet
játszik le, a hangerőt a
/
gombok
segítségével szabályozhatja.
50
D. EFFECT (digitális effektus)
A felvételeket digitális effektusokkal
teheti érdekesebbé.
 Érintse meg a kívánt effektust.
 A
/
gombok segítségével
állítsa be az effektus jellemzőit, majd
érintse meg az
gombot.
Ha a [STILL] vagy a [LUMI. KEY]
értéket választotta, akkor az
megérintésére a kamera állóképet vesz
fel.
Effektus
Beállítható értékek
STILL (állókép) A mozgóképre
rávetítendő állókép
átlátszóságának
mértéke.
FLASH
A képkockák
megjelenése
között eltelt idő
képkockánkénti
lejátszás esetén.
LUMI. KEY
Az állókép
azon részének
színtartománya,
amelyet
mozgóképpel kíván
helyettesíteni.
TRAIL (csóva)
A csóvaszerű nyom
eltűnésének ideje.
SLOW
SHUTTER*
Zársebesség (1 =
1/25, 2 = 1/12, 3 = 1/6,
4 = 1/3).
OLD MOVIE*
Beállítás nem
szükséges.
* Csak felvételkor használható.
 Érintse meg az
Ekkor megjelenik a
gombot.
szimbólum.
A [D. EFFECT] kikapcsolásához az 
lépésben az [OFF] értéket válassza.
STILL (állókép)
Egy előzőleg felvett állóképre
mozgókép vetíthető rá.
FLASH (villódzás)
Szabályos időközönként állóképeket
rögzíthet (a képsorozat olyan
hatású lesz, mint amikor valamit
stroboszkóppal világítanak meg).
LUMI. KEY (fényesség)
Egy előzőleg rögzített állókép
világosabb részét (pl. egy személy
hátterét) mozgóképpel helyettesít.
PICT. EFFECT (képeffektus)
Felvétel és lejátszás során is speciális
effektusokkal módosíthatók a felvételek.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
 OFF
Nem használja a [PICT. EFFECT]
beállítást.
NEG.ART (negatív kép)
A szín és a fényerő negatívjába fordul.
SEPIA (szépia)
TRAIL (csóva)
Ha így veszi fel a képet, csóvaszerű
nyomot húz maga után.
SLOW SHUTTR (kis zársebesség színes
felvételhez)
Csökken a zársebesség. Így sötétben álló
tárgyról is tisztább képet kap.
• Ha állványt használ, a fókuszt kézzel állítsa
be, mert bekapcsolt [SLOW SHUTTR]
esetén nehézkes az automatikus fókuszálás.
([FOCUS], 42. oldal)
OLD MOVIE (régi film)
A képet barnás (szépia) tónusúvá
alakítja, így régi film hatását kelti.
• DCR-HC39E/HC42E/HC43E esetén:
Az [OLD MOVIE] effektus használata
esetén nem lehet a 16:9/4:3 szélességmagasság arányt váltani.
• A kamerával nem lehet speciális
effektusokkal ellátott felvételeket ugyanarra
a kazettára rögzíteni.
• Kívülről érkező képekre nem alkalmazhatók
effektusok. Hasonlóan: a DV kimeneten
át nem továbbíthatók digitális effektust
tartalmazó képek.
• „Memory Stick Duo” memóriakártyára (65.
oldal) és másik kazettára (62. oldal) azonban
felvehetők speciális effektusokat tartalmazó
felvételek is.
B&W (fekete-fehér)
A kép fekete-fehérben jelenik meg.
SOLARIZE (illusztráció)
A menü használata
A felvétel szépia (barnás) tónusban
jelenik meg.
A kép nagyon kontrasztosan,
szemléltető ábraként jelenik meg.
PASTEL (pasztell)
A kép lágy, pasztell színekre vált.*
MOSAIC (mozaik)
A kép mozaikszerűvé válik.*
* Csak felvételkor használható.
• Kívülről érkező képekre nem alkalmazhatók
effektusok. Hasonlóan: a DV kimeneten
át nem továbbíthatók digitális effektust
tartalmazó képek.
• „Memory Stick Duo” memóriakártyára (65.
oldal) és másik kazettára (62. oldal) azonban
felvehetők speciális effektusokat tartalmazó
felvételek is.
Folytatás 
51
PICT.APPLI. menü (Folytatás)
SMTH INT. REC (folyamatos szakaszos felvétel
kazettára) (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
A kamera a megadott gyakorisággal
1 képkockát rögzít, és azokat
memóriájában őrzi, amíg több képkocka
el nem készül. Ezzel a funkcióval
például a felhők mozgása vagy a
fényviszonyok változása örökíthető meg.
Az így készített felvételek lejátszáskor
folyamatosnak tűnnek. A művelet
során a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel üzemeltesse.
[a]: Felvétel
[b]: Várakozási intervallum
 Érintse meg rendre a következőket:

/
a várakozási
intervallum kívánt hossza (1–120
másodperc)
.
 Érintse meg a [REC START] gombot.
Elkezdődik a felvétel, és a  szimbólum
pirossá válik.
A felvétel leállításához a  lépésben
érintse meg a [REC STOP] gombot.
A folyatáshoz érintse meg a [REC
START] gombot.
A funkció kikapcsolásához érintse meg
a [REC STOP], majd az [END] gombot.
• Amikor a kamera már elkészített néhány
képkockát, az intervallum hosszától függően
végrehajtja az END SEARCH (felvételvég
megkeresése) funkciót, majd a felvett
képkockákat a kazettára rögzíti.
• Amíg a képernyőn üzenet látható, ne
kapcsolja ki a kamerát, és ne fossza meg
áramforrásától.
• A folyamatos szakaszos felvétel első
és utolsó felvételéhez a kamera több
képkockát készít.
• A folyamatos szakaszos felvétel véget ér,
amikor kezdetétől számítva már mintegy 12
óra eltelt.
• A kamera hangot nem rögzít.
52
• Ha lemerül az akkumulátor vagy ha elfogy
a kazettában a szalag, akkor előfordulhat,
hogy az utolsó néhány képkockát a kamera
már nem rögzíti.
• Előfordulhat, hogy a képkocka-felvételek
nem pontosan ugyanannyi idő elteltével
követik egymást.
• Ha a fókuszt kézzel állítja be, akkor változó
fényviszonyok között is éles képet kaphat
([FOCUS], 42. oldal).
• A felvétel idejére kikapcsolhatja a
hangjelzést.
INT.REC-STL (szakaszos
fényképfelvétel)
Adott időközönként állóképek
készíthetők a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára. Ezzel a funkcióval
például a felhők mozgása, a
fényviszonyok változása stb. örökíthető
meg.
[a]: Felvétel
[b]: Várakozási intervallum
 Érintse meg rendre a következőket:
 a várakozási intervallum kívánt
hossza (1, 5 vagy 10 perc) 

[ON] 

.
 Nyomja le teljesen a PHOTO gombot.
Ekkor a
szimbólum villogása
abbamarad, és elkezdődik a szakaszos
fényképfelvétel.
Az [INT.REC-STL] funkció
kikapcsolásához az  lépésben válassza
az [OFF] értéket.
DEMO MODE (bemutató üzemmód)
A gyári beállítás [ON] (be van
kapcsolva), így mintegy 10 perccel
azután, hogy a kamerából a kazettát és
a „Memory Stick Duo” memóriakártyát
is kivette, és a POWER kapcsolót lefelé
tolva felgyújtotta a CAMERA-TAPE
kijelzőt, elindul a bemutató.
EDIT/PLAY menü
• A bemutató bizonyos, például az alábbi
esetekben abbamarad:
– Ha a bemutató közben megérinti a
képrenyőt. (10 perc múlva a bemutató
újrakezdődik.)
– Ha kazettát vagy „Memory Stick Duo”
memóriakártyát tesz a kamerába.
– Ha a POWER kapcsolót elmozdítja a
CAMERA-TAPE helyzetből.
– Ha a NIGHTSHOT PLUS kapcsoló ON
helyzetben áll.
PRINT (nyomtatás)
Lásd a 70. oldalon.
Beállítások különféle üzemmódokban történő
szerkesztéshez és lejátszáshoz (VAR.SPD
PB/END SEARCH stb.)
A gyárilag beállított értékeket  jelzi.
A zárójelben található szimbólum
akkor jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 36 oldalt.
VAR.SPD PB
(változó sebességű lejátszás)
Megtekintés közben a kamera különféle
üzemmódokban tudja lejátszani a
mozgóképfelvételt.
következő gombokat.
Művelet
a lejátszás
irányának
megváltoztatása*
lassított
lejátszás**
kétszeres
sebességű
lejátszás
Ezt a gombot érintse meg
(képkocka)
A menü használata
 Lejátszás közben érintse meg a
Az irány
megváltoztatásához:
(képkocka) 
(kétszeres
sebességű)
Az irány
megváltoztatásához:
(képkocka) 
(kétszeres
sebességű)
képkockánkénti
(képkocka), a
lejátszás
lejátszás szünetében
Az irány
megváltoztatásához:
(képkocka),
lejátszás közben
* A képernyő közepén, alján és tetején
vízszintes vonalak jelenhetnek meg. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
**A DV aljzaton át továbbított képek
lassítva csak szaggatottan játszhatók le.
Folytatás 
53
EDIT/PLAY menü (Folytatás)
 Érintse meg rendre a következőket:

.
Ha a normál lejátszási módba kíván
visszatérni, érintse meg kétszer a
(lejátszás/szünet) gombot (a
képkockánkénti lejátszásból való
visszatéréshez egyszer érintse meg a
gombot).
• A felvett hang nem hallható. Előfordulhat,
hogy az előzőleg lejátszott kép mozaikszerű
maradványai láthatók.
REC CTRL (mozgóképfelvétel
vezérlése)
Lásd a 63. oldalon.
AUD DUB CTRL (hang hozzáadása)
Lásd a 67. oldalon.
REC MOVIE (felvétel vezérlése)
Lásd a 65. oldalon.
BURN DVD (DVD-írás)
Ha a kamera Sony VAIO sorozatú
személyi számítógéphez csatlakozik,
akkor a kazettára rögzített felvétel
ezzel a paranccsal egyszerűen DVDre másolható (közvetlen „Click to
DVD” parancs). A részleteket a „DVD
készítése (közvetlen „Click to DVD”
funkció)” fejezet (81. oldal) ismerteti.
BURN VCD (video-CD-írás)
Ha a kamera személyi számítógéphez
csatlakozik, akkor a kazettára rögzített
felvétel ezzel a paranccsal egyszerűen
egy írható CD-re másolható (közvetlen
video-CD-írás). A használható CDROM-ok listáját a „First Step Guide
(„Első lépések” útmutató)” kézikönyv
ismerteti.
54
END SEARCH (felvételvég
megkeresése)
EXEC
A kamera lejátssza a legutóbb rögzített
felvétel utolsó kb. 5 másodpercnyi
részét, majd automatikusan leáll.
CANCEL
Befejeződik az [END SEARCH]
funkció.
STANDARD SET
menü
Kazettára történő felvétellel kapcsolatos,
továbbá egyéb alapbeállítások (REC MODE/
MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT/
USB stb.)
A gyárilag beállított értékeket  jelzi.
A zárójelben található szimbólum
akkor jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 36 oldalt.
REC MODE (felvételi mód)
 SP ()
LP ()
Az SP üzemmódban rendelkezésre álló
felvételi időt másfélszeresére növeli.
• Ha LP módban készített felvételt más
kamerán vagy videomagnón játszik le, akkor
mozaikszerű zaj fordulhat elő, illetve a hang
szakadozott lehet.
• Ha ugyanarra a kazettára SP és LP módban
is készít felvételt, akkor lejátszáskor
eltorzulhat a kép, illetve nem biztos, hogy a
jelenetek között a kamera helyesen rögzíti
az időkódot.
AUDIO MODE
 12BIT
A kamera 12 bites hangot (2 sztereó
hang) rögzít.
16BIT (
)
A kamera 16 bites hangot (1 sztereó
hang kiváló minőségben) rögzít.
VOLUME
Lásd a 23. oldalon.
 STEREO
Lejtássza a fő és a mellék hangsávot
(vagy a sztereó hangot).
1
A fő hangsávot, illetve a bal hangsávot
játssza le.
2
A mellék hangsávot, illetve a jobb
hangsávot játssza le.
• A kamera kéthangsávos kazettát is le
tud játszani, ilyenfajta felvételt készíteni
azonban nem lehet vele.
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap
áramot sem a hálózati tápegységből, sem az
akkumulátorból, akkor ismét a [STEREO]
beállítás lép érvénybe.
A menü használata
A kazettára SP (normál lejátszás)
módban készül felvétel.
MULTI-SOUND
Kiválasztható, hogy egy másik készülékkel
rögzített hangot két hangsávként vagy
sztereó hangként játsszék le.
AUDIO MIX
Lásd a 68. oldalon.
EXT SUR MIC (Külső surround
mikrofon) (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
 WIDE STEREO (
)
Egy (külön megvásárolható) mikrofon
segítségével valósághűbb hangot rögzít
2 hangcsatornára.
STEREO
A szokásos módon rögzíti a sztereó
hangot.
• Ahhoz, hogy [WIDE STEREO] módban
készíthessen felvételt, szükség van egy
megfelelő tartozékra, például egy (külön
megvásárolható) ECM-HQP1 mikrofonra.
• Hiába választ másik értéket, ha a kamerához
nem csatlakozik ilyen mikrofon, az a hangot
[STEREO] módon rögzíti.
Folytatás 
55
STANDARD SET menü
(Folytatás)
 DCR-HC32E/HC33E esetén:
LCD/VF SET
Ez a művelet nincs hatással a felvett
képre.
 LCD BRIGHT
Az LCD képernyő háttérvilágításának
erőssége állítható.
 A
/
gombok segítségével
állítsa be a fényerőt.
 Érintse meg az
gombot.
 LCD BL LEVEL
Az LCD képernyő háttérvilágításának
erőssége megváltoztatható.
 NORMAL
Szokásos, normál fényerő.
BRIGHT
Az LCD képernyő fényesebbé válik.
• Ha a kamera külső áramforráshoz
csatlakozik, automatikusan a [BRIGHT]
beállítás érvényesül.
• Ha a [BRIGHT] beállítást választja,
az akkumulátor üzemideje felvételkor
körülbelül 10 százalékkal csökken.
 LCD COLOR (LCD színe)
A
/
gombokkal beállítható az
LCD képernyő színe.
Fakó színek
Élénk színek
 VF B.LIGHT
Beállítható a kereső háttérvilágításának
erőssége.
 NORMAL
Szokásos, normál fényerő.
BRIGHT
A kereső képernyője fényesebbé válik.
56
• Ha a kamera külső áramforráshoz
csatlakozik, automatikusan a [BRIGHT]
beállítás érvényesül.
• Ha a [BRIGHT] beállítást választja,
az akkumulátor üzemideje felvételkor
körülbelül 10 százalékkal csökken.
WIDE DISP
Kiválasztható, hogyan jelenjenek meg
a keresőben és az LCD képernyőn a
képek, ha a [WIDE SELECT] értéke
[16:9 WIDE].
 LETTER BOX
Szokásos beállítás (szokásos
megjelenítés)
SQUEZE (összenyomva)
Ha egy 16:9-es kép esetén felül és alul
fekete csík jelennék meg, függőlegesen
megnyújtja a képet.
 DCR-HC39E/HC42E/HC43E esetén:
VF WIDE DISP
Kiválasztható, hogyan jelenjenek meg a
keresőben a 16:9-es képek.
 LETTER BOX
Szokásos beállítás (szokásos
megjelenítés)
SQUEZE (összenyomva)
Ha egy 16:9-es kép esetén felül és alul
fekete csík jelennék meg, függőlegesen
megnyújtja a képet.
A/VDV OUT (DCR-HC32E/
HC33E/HC42E/HC43E)
Ha az [A/VDV OUT] (
) értékét
[ON]-ra állítja, akkor ha digitális
és analóg készülék is csatlakozik a
kamerához, az a jeleket mindig a
megfelelő formátumúra alakítja. A
részletek a 85. oldalon találhatók.
VIDEO INPUT (DCR-HC32E/
HC33E/HC42E/HC43E)
Ha a másik készülék A/V
átjátszókábellel csatlakozik a
kamerához, kiválasztható, melyik videocsatlakozódugót használja.
 VIDEO
A (mellékelt) A/V átjátszókábel
videodugóját használja.
S VIDEO
Az A/V átjátszókábel S VIDEO dugója
egy (külön megvásárolható) S VIDEO
kábelhez csatlakozik.
DATA CODE (adatkód)
A felvétel során automatikusan rögzített
adatokat (adatkód) jeleníti meg.
 OFF
Az adatkód nem jelenik meg.
DATE/TIME (dátum/idő)
Megjeleníti a dátumot és az időt.
TV TYPE
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Lásd a 34. oldalon.
USB-CAMERA
USB-PLY/EDT (USB-lejátszás/
szerkesztés)
Akkor válassza, ha a számítógépen
kívánja megnézi a kamerán tárolt
képeket (73. oldal), illetve akkor, ha a
kamerát a (mellékelt) USB kábellel egy
PictBridge.kompatibilis nyomtatóhoz
kívánja csatlakoztatni (70. oldal).
 STD-USB
„Memory Stick Duo” memóriakártyára
mentett képeket jelenít meg.
PictBridge
Lásd a 70. oldalon.
USB STREAM
Kazettára mentett képeket jelenít meg.
DISP GUIDE
Megjeleníti a kamera beállításait.
Easy Handycam üzemmódban ez nem
választható.
0:00:00:00
60min
6
5
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
1
2
3
4
 A SteadyShot képstabilizátor
kikapcsolva*
 Expozíció*
A menü használata
Ha USB kábelt használ, akkor a
kamera képernyőjén megjelenő képet
a számítőgépen is nézheti (USB
videoátvitel). Lásd a mellékelt CDROM-on található „„Első lépések”
útmutató” kézikönyvet (73. oldal).
CAMERA DATA (kameraadatok)
(lásd alább)
 Fehéregyensúly*
 Jelerősítés*
 Zársebesség
 Zárnyílás
* Csak kazetta lejátszásakor jelenik
meg.
• Ha „Memory Stick Duo” memóriakártyára
rögzített mozgóképet játszik le, a kamera
beállításai nem jelennek meg.
• Ha „Memory Stick Duo” memóriakártyán
lévő állóképeket játszik le, akkor az
expozíció korrekciója (0EV), a zársebesség
és a zárnyílás értéke jelenik meg.
• Vakuval (külön megvásárolható) készített
felvételnél megjelenik a szimbólum.
• A DATE/TIME kijelzés esetén a dátum és
az idő a képernyőnek ugyanazon a területén
jelenik meg. Ha felvételkor az óra nem volt
beállítva, akkor a [-- -- ----] és a [--:--:--]
jelsorozat jelenik meg.
Lásd a 15. oldalon.
57
STANDARD SET menü
(Folytatás)
REMAINING
 AUTO
Bizonyos, például az alábbi
helyzetekben mintegy 8 másodpercre
megjeleníti, mennyi felvétel fér még a
kazettára, illetve mennyi igeig tart még
a hátralévő szalagrész lejátszása.
• Ha kazetta van a kamerában, és a
POWER kapcsolót PLAY/EDIT vagy
CAMERA-TAPE állásba tolja.
• Amikor megérinti a
(lejátszás/
szünet) gombot.
ON
A hátralévő műsoridő mindig látható.
REMOTE CTRL (távirányító)
A gyári beállítás [ON], így használható a
távirányító (32. oldal).
• Állítsa [OFF] értékre, nehogy a kamera
egy másik videomagnó távirányítója által
küldött parancsot észlelhessen.
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap
áramot sem a hálózati tápegységből, sem
az akkumulátorból, akkor ismét az [ON]
beállítás lép érvénybe.
REC LAMP (felvételjelző)
Ha az [OFF] értéket választja,
felvételkor nem fog felgyulladni a
felvételjelző. (A gyári beállítás [ON].)
BEEP (hangjelzés)
 ON
Dallam szól, amikor elindítja/leállítja
a felvételt, illetve amikor használja az
érintőképernyőt.
OFF
Kikapcsolja a dallamot.
58
DISP OUTPUT (megjelenítés helye)
 LCD PANEL
Akkor válassza, ha az LCD képernyőn
és a keresőben látni szeretné a
megjeleníthető adatokat (például az
időkódot).
V-OUT/PANEL
Akkor válassza, ha a tévé képernyőjén,
az LCD képernyőn és a keresőben látni
szeretné a megjeleníthető adatokat
(például az időkódot).
MENU ROTATE (menüléptetés)
 NORMAL
Ha ezt választja, a
gomb
megérintésekor a menü lefelé gördül.
OPPOSITE
Ha ezt választja, a
gomb
megérintésekor a menü felfelé gördül.
A.SHUT OFF (automatikus
kikapcsolás)
 5 min
Ha legalább kb. 5 percig nem használja
a kamerát, az automatikusan kikapcsol.
NEVER
A kamera nem kapcsol ki
automatikusan.
• Ha a kamerát a hálózatról üzemelteti, Az
[A.SHUT OFF] értéke automatikusan
[NEVER] (soha) lesz.
CALIBRATION (kalibrálás)
Lásd a 121. oldalon.
TIME/LANGU. menü
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 36 oldalt.
CLOCK SET (óra beállítása)
Lásd a 16. oldalon.
WORLD TIME (világidő)
Az időeltolódást a
/
gombok
segítségével állítsa be; az óra ennek
megfelelően a megváltozott időt
mutatja.
Ha időeltolódásként 0-t ad meg, az óra
ismét az eredeti időt mutatja.
Kiválasztható, hogy az LCD képernyőn
milyen nyelven jelenjenek meg az
üzenetek.
A következő nyelvek állnak
rendelkezésre: angol, egyszerűsített
angol, hagyományos kínai, egyszerűsített
kínai, francia, spanyol, portugál, német,
holland, olasz, görög, orosz, arab, perzsa
és thai.
• Ha az Ön anyanyelve nem található meg a
listán, akkor választhatja az egyszerűsített
angol [ENG [SIMP]] nyelvet.
A POWER kapcsoló minden állásánál
felvehetők elemek az egyéni menübe,
és az egyéni menü testre szabható.
Ha a gyakran használt menüelemeket
veszi fel az egyéni menübe, használatuk
kényelmesebbé válik.
Menüelem felvétele
A POWER kapcsoló egyes helyzeteiben
legfeljebb 28-28 menüelem vehető fel.
Ha több elemre lenne szükség, törölje a
kevésbé fontosakat.
1 Érintse meg rendre a
következőket:
SET UP] [ADD].
[P-MENU
Ha nem látható a kívánt menüelem,
a
/
gomb segítségével jelenítse
meg.
60min
STBY
Select the category.
0:00:00
A menü használata
LANGUAGE (nyelv)
Az egyéni menü testre
szabása
END
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
OK
2A
/
gombok segítségével
jelöljön ki egy menükategóriát,
majd érintse meg az
gombot.
60min
Select the item.
STBY
0:00:00
END
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTO SHUTTER
OK
Folytatás 
59
Az egyéni menü testre szabása
(Folytatás)
3A
/
gombok segítségével
jelöljön ki egy menüelemet, majd
érintse meg a következőket:
[YES]
.
Az újonan felvett menüelem a lista
végére kerül.
következőket:
SET UP] [SORT].
[P-MENU
2 Érintse meg az áthelyezendő
1 Érintse meg rendre a
menüelemet.
[P-MENU
következőket:
SET UP] [DELETE].
Ha nem látható a kívánt menüelem,
a
/
gomb segítségével jelenítse
meg.
60min
STBY
Select button to delete.
MENU
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
0:00:00
END
/
gombok segítségével
vigye a menüelemet a kívánt
helyre.
4 Érintse meg az
gombot.
5 Érintse meg rendre a
következőket: [END]
menüelemet.
0:00:00
STBY
3A
További menüelemek áthelyezéséhez
ismételje meg a 2–4. lépéseket.
2 Érintse meg a törlendő
60min
DELETE
1 Érintse meg rendre a
Ha nem látható a kívánt menüelem,
a
/
gomb segítségével jelenítse
meg.
Menüelem törlése
1/3
Az egyéni menü elemeinek
átrendezése
.
• A [P-MENU SET UP] nem helyezhető
át.
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
YES
3 Érintse meg rendre a
következőket:
Az egyéni menü alaphelyzetbe
állítása
NO
[YES]
.
• A [MENU] és a [P-MENU SET UP]
nem törölhető.
60
Érintse meg rendre a következőket:
[P-MENU SET UP]
[RESET][YES][YES]
.
Ha nem látható a kívánt menüelem, a
/
gomb segítségével jelenítse meg.
A kamera csatlakoztatása videomagnóhoz,
televíziókészülékhez
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel üzemeltesse 9. oldal)
Olvassa el a csatlakoztatott készülékek használati útmutatóját is.
A/V vagy A/V OUT* aljzat
1
(Sárga) (Fehér) (Piros)
Videomagnó vagy
TV
3
DV vagy
i.LINK rendszerű
készülék
DV OUT* aljzat
: Jeláramlás iránya
átjátszókábelt használná.
Dugja be a (külön megvásárolható) A/V
átjátszókábel fehér és piros dugóját (bal/
jobb hangcsatorna) és S VIDEO dugóját
(S VIDEO csatorna). Ilyenkor a sárga
(szokásos videó) dugót nem kell használni.
Ha csak az S VIDEO dugót csatlakoztatja,
hang nem távozik a készülékből.
* DCR-HC39E esetén:
Az aljzat csak kimenet.

A/V átjátszókábel (mellékelt
tartozék)
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábelt a
kamerához vagy a Handycam Station
illesztőállványhoz.
DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E
esetén:
Az A/V aljzat egyaránt bemenet és
kiment; e két funkciója között szükség
szerint automatikusan vált.

S VIDEO csatlakozóval
rendelkező A/V átjátszókábel
(külön megvásárolható)
Ha a kamerát egy másik készülékhez az
S VIDEO aljzaton keresztül olyan(külön
megvásárolható) A/V átjátszókábellel
csatlakoztatja, amelyhez S VIDEO
kábel is tartzik, a képek élethűbbek
lesznek, mint akkor, ha a mellékelt A/V
Másolás/Szerkesztés
az i.LINK
(IEEE1394)
aljzathoz
2

i.LINK kábel (külön
megvásárolható)
A kamerát a (külön megvásárolható)
i.LINK kábellel csatlakoztassa a másik
készülékhez. Így kiváló minőségű képet
kap, mert a video- és audiojeleket a
készülékek digitális formában továbbítják.
Ne feledje, hogy a képet és a hangot
külön-külön nem lehet rögzíteni,
lejátszani.
• Az A/V átjátszókábelt dugja annak a
készüléknek a kimenetébe, amelyről
képeket kíván a kamerára átmásolni (DCRHC32E/HC33E/HC42E/HC43E esetén),
illetve annak a készüléknek a bemenetére,
Folytatás 
61
A kamera csatlakoztatása
videomagnóhoz,
televíziókészülékhez (Folytatás)
Másolás más felvevő
készülékre
amelyre a kameráról képeket kíván
átmásolni.
• Ha a kamerát monó készülékhez
csatlakoztatja, az A/V átjátszókábel sárga
dugóját dugja a videomagnó vagy a televízió
videoaljzatába, a piros (jobb hangsáv) vagy
a fehér (bal hangsáv) dugóját pedig dugja az
audioaljzatába.
• Ha egy készüléket a kamerához a
(mellékelt) A/V átjátszókábellel
csatlakoztat, akkor a [DISP OUTPUT]
értékét állítsa [LCD PANEL]-re (ez
az alapbeállítás) (58. oldal), hogy így
megakadályozza, hogy a képenyőn több kép
keverve jelenjék meg.
• Ne csatlakoztasson A/V átjátszókábelt
egyidejűleg a kamerához és a Handycam
Station illesztőállványhoz, mert eltorzulhat a
kép és a hang.
Lehetőség van arra, hogy a kamerán
lejátszott képet másik felvevő
készülékre (például videomagnóra)
átmásolja.
1 A videomagnót felvevő
készülékként csatlakoztassa a
kamerához.
A részletek a 61. oldalon találhatók.
2 A videomagnót készítse elő
felvételre.
Amikor videomagnóra másol, tegyen
be egy kazettát, amelyre a felvétel
majd rákerül.
Amikor DVD-felvevőre másol,
tegyen be egy DVD-t, amelyre a
felvétel majd rákerül.
Ha a felvevő készüléken
kiválasztható a jelforrás, állítsa be
úgy, hogy fogadja a kameráról érkező
jeleket.
3 A kamerát készítse elő
lejátszásra.
Tegye be a felvételt tartalmazó
kazettát.
DCR-HC39E/HC42E/HC43E
esetén:
A lejátszó készüléknek (tévé stb.)
megfelelően állítsa be a [TV TYPE]
értékét (34. oldal).
4 A kamerán indítsa el a lejátszást,
a videomagnón pedig a felvételt.
További részletek a felvevő készülék
használati útmutatójában találhatók.
62
5 Amikor befejeződik a másolás,
állítsa le a kamerát és a
videomagnót.
Kazettára és „Memory Stick Duo”
memóriakártyára átvehet egy
videomagnóról felvételeket, illetve
felveheti a műsort a televízióról. A
„Memory Stick Duo” memóriakártyára
egy jelenet állóképként is rögzíthető.
Ne feledjen el előbb kazettát vagy
„Memory Stick Duo” memóriakártyát
tenni a kamerába.
• A kamera csak PAL jelforrástól érkező
jeleket tud rögzíteni. Például a (SECAM
rendszerű) francia videók és tévéműsorok
nem vehetők fel tökéletesen. A televíziós
színrendszerekről bővebben a 112. oldalon
olvashat.
• Ha a PAL jelet 21 érintkezős illesztő
közbeiktatásával kívánja a kamerához
továbbítani, (külön megvásárolható)
kétirányú 21 érintkezős illesztőt kell
használnia.
Mozgókép felvétele
Másolás/Szerkesztés
• A DV aljzaton át nem továbbíthatók az
alábbi adatok:
– jel, szimbólum,
– [PICT. EFFECT] (51. oldal), [D. EFFECT]
(50. oldal) vagy PB zoom (25. oldal),
– más kamerával felvett feliratok.
• Ha rögzíteni szeretné a dátumot, az időt és
a kamera beállításait, akkor jelenítse meg
őket a képernyőn (57. oldal).
• Ha (külön megvásárolható) i.LINK
átjátszókábelt használ és a videomagnóra
való átjátszás közben szünetre állítja
a kamerán a lejátszást, a felvett kép
egyenetlen lesz.
Felvétel készítése
videomagnóról és
televízióról
(DCR-HC32E/HC33E/
HC42E/HC43E)
1 A televíziót, illetve a videomagnót
csatlakoztassa a kamerához.
A csatlakoztatás részletei a 61.
oldalon találhatók.
• Ha a kamerát más eszközhöz i.LINK
kábellel csatlakoztatja, megjelenik a
szimbólum. (Előfordulhat, hogy ez
a szimbólum a televízió képernyőjén is
megjelenik.)
2 Ha videomagnóról készít felvételt,
tegyen bele egy kazettát.
Folytatás 
63
Felvétel készítése videomagnóról és
televízióról (Folytatás)
3 A POWER kapcsolót lefelé
tolva válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot.
4 A kamerával vegye fel a
mozgóképet.
Ha kazettára készít felvételt, érintse
meg rendre a következőket:

[ REC CTRL][REC PAUSE].
Ha „Memory Stick Duo”
memóriakártyára készít felvételt,
érintse meg rendre a következőket:
[MENU]
(EDIT/
PLAY)[ REC MOVIE].
5 A videomagnón indítsa el a
lejátszást, illetve válasszon ki egy
tévécsatornát.
Ekkor a csatlakoztatott készüléken
lejátszott kép megjelenik a kamera
LCD képernyőjén.
6 Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahol
el kívánja kezdeni a felvételt,
érintse meg a [REC START]
gombot.
7 Állítsa le a felvételt.
Ha kazettára készít felvétel, érintse
meg rendre a következőket:
(STOP) or [REC PAUSE].
Ha „Memory Stick Duo”
memóriakártyára készít felvételt,
érintse meg a [REC STOP] gombot.
8 Érintse meg rendre a
következőket:
64

.
Állókép felvétele
1 Hajtsa végre a „Mozgókép
felvétele” című fejezet 1–3.
lépéseit.
2 Játssza le azt a videót vagy
kapcsoljon arra a tévéműsorra,
amelyből képet kíván rögzíteni.
A tévékészülékről, illetve a
videomagnóról érkező kép
megjelenik a kamera képernyőjén.
3 Amikor elérkezik az a jelenet,
amelyet rögzíteni kíván, nyomja
le egy kicsit a PHOTO gombot.
Ellenőrizze, megfelelő-e a
kép, majd nyomja le teljesen a
gombot.
Másolás kazettáról
„Memory Stick Duo”
memóriakártyára
„Memory Stick Duo” memóriakártyára
álló- és mozgóképek rögzíthetők.
Ellenőrizze, hogy a kamerában egy
felvételt tartalmazó kazetta és egy
„Memory Sitck Duo” memóriakártya
van-e.
• A mozgóképek felvételi idejére
vonatkozóan lásd a 47. oldalt.
• DCR-HC39E/HC42E/HC43E esetén:
16:9-es felvételek lejátszásál a képméret
[640 × 360], 4:3-as felvételek lejátszásánál
pedig [640 × 480] lesz.
1 A POWER kapcsolót lefelé
tolva válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot.
2 Keresse meg és rögzítse a
felvenni kívánt jelenetet.
Ha mozgókép egy részét mozgóképként
kívánja átmásolni
A kazetta lejátszásához érintse
meg rendre a következőket:
[MENU]
(EDIT/PLAY)
[ REC MOVIE]
(PLAY),
majd ott, ahonnan a felvételt indítani
kívánja, érintse meg a [REC START]
gombot.
Ott, ahol le kívánja állítani a
felvételt, érintse meg rendre a
következőket: [REC STOP]
(STOP)

.
Másolás/Szerkesztés
Ha mozgókép egy részét állóképként
kívánja átmásolni
A kazetta lejátszásához érintse
meg a
(PLAY) (lejátszás)
gobot, majd a felveendő jelenetnél
kicsit nyomja le a PHOTO gombot.
Ellenőrizze, megfelelő-e a kép, majd
nyomja le teljesen a gombot.
• A kazettára felvett adatkót nem kerül rá
a „Memory Stick Duo” memóriakártyára.
A felvétel dátuma és időpontja
azonban rákerül a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára.
• A kamera a hangot 32 kHz-es monó
hangként rögzíti.
65
Hang hozzáadása kazettán lévő felvételhez
12 bites hangot tartalmazó kazettáról (55. oldal) az újabb hanganyag felvételekor nem
törlődik le az eredeti hang.
Csatlakoztatás
 Active Interface
Shoe
 Beépített mikrofon
A/V összekötőkábel
(tartozék)
 A/V
aljzat
Ne dugja be a
(sárga) videocsatlakozódugót.
(fehér)
(piros)
AUDIO OUT
: Jeláramlás iránya
Hangfelvételhez a készülékeket a
következőképp kötheti össze.
 DCR-HC39E/HC42E/HC43E esetén:
Az Active Interface Shoe (külön
megvásárolható) külső mikrofont
csatlakoztat.
 DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E
esetén:
A Handycam Station illesztőállványhoz
vagy a kamerához az A/V
átjátszókábellel egy audiokészüléket
csatlakoztat.
 A beépített mikrofont használja (nincs
szükség csatlakoztatásra).
66
A hangbemenetek a következő
sorrendben jutnak érvényre egymással
szemben: .
Audiokészülék (pl. CD- vagy MDlejátszó)
További hanganyag nem rögzíthető,
– ha a kazettára eredetileg 16 bites hangot
(55. oldal) rögzítettek,
– ha a kazettára LP üzemmódban rögzítettek
felvételt,
– ha a kamerához i.LINK kábel csatlakozik,
– ha a kazetta más készüléken 4CH MIC REC
mikrofonnal készített felvételt tartalmaz,
– ha a felvételt a kameráétól eltérő
színrendszerben rögzítették,
– üres szalagrészen,
– ha a kazetta írásvédő kapcsolója nem engedi
a kazetta tartalmának módosítását (SAVE
állás).
• Hang utólagos felvétele esetén a képet a
kamera nem továbbítja az A/V aljzaton
keresztül:
– a következő típusok A/V aljzata esetén:
DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E,
– ha a beépített mikrofont használja.
Ilyenkor a képet az LCD képernyőn vagy a
keresőben nézze.
• DCR-HC39E/HC42E/HC43E esetén:
Ha az aktív csatlakozóaljzathoz egy
(külön megvásárolható) külső mikrofont
csatlakoztat, a kép és a hang egyaránt
ellenőrizhető az A/V átjátszókábellel a
kamerához csatlakoztatott tévékészüléken.
A felvételre kerülő hang a kamerából
azonban nem hallható. A tévékészülék
segítségével hallgassa.
• Ne csatlakoztasson A/V átjátszókábelt
egyidejűleg a kamerához és a Handycam
Station illesztőállványhoz, mert eltorzulhat a
hang.
Hang rögzítése
1 A POWER kapcsolót lefelé
tolva válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot.
2 A lejtászás elindításához érintse
meg a
(lejátszás/szünet)
gombot, majd annál a jelentnél,
ahonnan a hangfelvételt meg
kívánja kezdeni, érintse meg
ismét.
3 Érintse meg rendre a
következőket:
 [MENU]

(EDIT/PLAY)  [AUD DUB
CTRL] 
 [AUDIO DUB].
60min
AUD DUB CTRL
0:00:00:00
AUDIO
DUB
4 Érintse meg a
(lejátszás)
gombot, és ezzel egyidejűleg
indítsa el a felvenni kívánt
hanganyag lejátszását.
A kazetta lejátszásakor a kamera
az új hanganyagot a sztereó 2 (ST2)
hangsávra rögzíti, miközben a
képernyőn a szimbólum látható.
5 Amikor le kívánja állítani a
felvételt, érintse meg az
gombot.
(állj)
Ha további jelenetekhez is hangot
szeretne hozzáadni, akkor a 2 lépés
megismétlésével válassza ki az
illető jelenetet, majd érintse meg az
[AUDIO DUB] elemet.
6 Érintse meg rendre a
következőket:

Másolás/Szerkesztés
Előbb tegyen be egy felvételt tartalmazó
kazettát a kamerába.
 szimbólum
megjelenik a
.
• Előre is megadható, hogy a hanghozzáadás
hol érjen véget: nyomja meg a távirányító
ZERO SET MEMORY gombját annál a
jelenetnél, amelynél a lejátszáskor a hang
hozzáadását be kívánja fejezni. A 2–4.
lépések befejeztével a felvétel a kijelölt
jelenetnél automatikusan abbamarad.
• Csak ezen a kamerán felvett kazettára lehet
utólag is hangot rögzíteni. Ha más kamerán
(akár egy másik DCR-HC32E/HC33E/
HC39E/HC42E/HC43E típusú kamerán)
felvett kazettára rögzít utólag hangot, romlik
a hang minősége.
Folytatás 
67
Hang hozzáadása kazettán lévő
felvételhez (Folytatás)
A felvett hang ellenőrzése
Képek törlése
„Memory Stick Duo”
memóriakártyáról
 Játssza le azt a kazettát, amelyre a
hangot rögzítette (23. oldal).
 Érintse meg rendre a következőket:
 [MENU] 
(STANDARD SET) 
[AUDIO MIX] 
.
60min

tolva válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot.
0:00:00:00
AUDIO MIX
ST1
1 A POWER kapcsolót lefelé
ST2
2 Érintse meg a
60min
101–0001
1152
gombot.
2 / 10 101
MEMORY PLAY
 A
/
gombok segítségével
állítsa be az eredeti hang (ST1) és az
utólag felvett hang (ST2) arányát, majd
érintse meg az
gombot.
• A gyári beállítás szerint a kimeneten az
eredeti hang (ST1) hallható.
• Mintegy 5 perccel azután, hogy a kameráról
lekapcsolt minden áramforrást, a hangsávok
aránya ismét a gyárilag beállított értéket
veszi fel.
P-MENU
3A
/
gombok segítségével
jelölje ki a kitörlendő képet.
• Ha egyszerre az összes képet ki kívánja
törölni, az [ALL ERASE] elemet
válassza (48. oldal).
4 Érintse meg rendre a
következőket:

[YES].
• A törölt képeket nem lehet visszaállítani.
• Az áttekintő képernyőn (23. oldal) is
kitörölhetők képek. Ha hatosával nézi a
képeket, könnyen kiválaszthatja, melyiket
kívánja kitörölni.
Érintse meg rendre a következőket:

[ DELETE]  a törlendő képet 
 [YES].
• Ha a „Memory Stick Duo” memóriakártya
írásvédett (114. oldal), róla képek nem
törölhetők. Hasonlóan nem törölhetők a
védett képek sem (69. oldal).
68
Képek megjelölése a
„Memory Stick Duo”
memóriakártyán
(Képvédelem/Nyomtatási jel)
Ha írásvédő kapcsolóval rendelkező
„Memory Stick Duo” memóriakártyát
használ, akkor ügyeljen arra, hogy a
„Memory Stick Duo” memóriakártya
írásvédő kapcsolója ne az „írásvédett”
helyzetben álljon (114. oldal).
A véletlen törlés megakadályozása
(képek védelme)
A képek véletlen törlésének
megakadályozása érdekében a
kiválasztott képeket védelemmel
láthatja el.
tolva válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot.
2 Érintse meg rendre a
következőket:
[PROTECT].
A kamera a kijelölt képeket a DPOF
(Digital Print Order Format – a digitális
nyomtatási utasítás formátuma)
szabványnak megfelelően jelöli meg.
Ha megjelöli, mely képeket kívánja
kinyomtatni, nyomtatáskor nem kell
őket ismét kijelölnie. (A példányszám
nem adható meg.)
1 A POWER kapcsolót lefelé
tolva válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot
2 Érintse meg rendre a
következőket:
[PRINT MARK].


3 Érintse meg azt a képet, amelyet
később ki kíván nyomtatni.


3 Érintse meg azt a képet, amelyet
Ekkor
megjelenik
a
szimbólum.
PRINT MARK
101–0002
2/ 10
101
Másolás/Szerkesztés
1 A POWER kapcsolót lefelé
Állóképek kijelölése nyomtatásra
(Nyomtatási jel)
OK
védelemmel kíván ellátni.
PROTECT
101–0002
2/ 10

látható
101
OK
4 Érintse meg rendre a
következőket:
[END].
• A képvédelem törléséhez a képvédő eljárás
3. lépésében ismét érintse meg a mégsem
védendő képet.
4 Érintse meg rendre a
következőket:
[END].
• A nyomtatási jel törléséhez az eljárás 3.
lépésében ismét érintse meg a mégsem
nyomtatandó képet.
• A kamerával ne tegyen jelet a „Memory
Stick Duo” memóriakártyán lévő képekre,
ha a memóriakártyán lévő képek közül
néhányat már más készüléken elláttak
nyomtatási jellel. Ha mégis megjelöl
képeket a memóriakártyán, akkor ezzel
megváltoztathatja a más készüléken
nyomtatási jellel ellátott képek adatait.
69
Képek nyomtatása
(PictBridge nyomtatón)
Egy PictBridge nyomtató segítségével
a képeket úgy is kinyomtathatja,
hogy a kamerát nem csatlakoztatja
számítógéphez.
Csatlakoztassa a mellékelt hálózati
tápegységet a fali konnektorhoz.
Először tegye be a kamerába azt a
„Memory Stick Duo” memóriakártyát,
amelyen az állóképeket tárolja.
5 Érintse meg rendre a
következőket:
[PRINT].
Amikor létrejön a kapcsolat,
a képernyőn megjelenik a
(PictBridge kapcsolat) szimbólum.
PRINT
101-0001
Csatlakoztassa a kamerát és a
nyomtatót
1 A POWER kapcsolót lefelé
tolva válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot.
2 Érintse meg rendre a
[MENU]
következőket:
(STANDARD SET)[USB-PLY/

EDT][PictBridge]
.
3 Az USB kábellel csatlakoztasson
egy nyomtatót a Handycam
Station illesztőállvány USB
aljzatára (72. oldal).
4 A Handycam Station
illesztőállvány (USB) ON/OFF
kapcsolóját állítsa ON (be)
helyzetbe (72. oldal).
(PICT. APPLI.)
-
1152
1 / 10
101
END
+
SET
EXEC
És megjelenik a „Memory Stick
Duo” memóriakártyán lévő
valamelyik kép is.
• Ha a használt nyomtató nem PictBridgekompatibilis, a nyomtatás sikere nem
garantálható.
Nyomtatás
1A
/
gombok segítségével
jelölje ki a nyomtatandó képet.
2 Érintse meg rendre a
következőket:
[COPIES].
3A
/
gombok segítségével
jelölje ki a kívánt példányszámot.
Egy-egy képből egyszerre legfeljebb
20 példány nyomtatható.
70
4 Érintse meg rendre a
következőket:
[END].
Ha a képre rá kívánja nyomtatni a
dátumot, érintse meg a következőket:
[DATE/TIME][DATE] vagy
[DAY & TIME]
.
• A PictBridge a Camera & Imaging Products
Association (CIPA) által kialakított
ipari szabvány. Célja az, hogy a nyomtató
és a képkészítő készülék közvetlen
csatlakoztatásával számítógép nélkül is
lehetőséget adjon digitális videokamerával
és digitális fényképezőgéppel készített
állóképek kinyomtatására, függetlenül a
képkészítő készüléktől és annak gyártójától.
5 Érintse meg rendre a
következőket: [EXEC][YES].
A nyomtatás befejeztekor a
képernyőről eltűnik a [Printing...]
(Nyomtatás...) üzenet, és ismét a
képkijelölő képernyő jelenik meg.
Amikor vége van a nyomtatásnak,
érintse meg az [END] gombot.
Másolás/Szerkesztés
• Olvassa el a használt nyomtató használati
útmutatóját is.
• Ha a képernyőn a
szimbólum látható, ne
próbálkozzék az alábbi műveletekkel, mert
nem kívánt működést eredményezhetnek:
– ne nyúljon a POWER kapcsolóhoz,
– ne húzza ki az USB kábelt sem a
Handycam Station illesztőállványból, sem
a nyomtatóból,
– ne vegye ki a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát a kamerából.
• Ha a nyomtató leáll, húzza ki az USB kábelt,
és kezdje az egész műveletet a legelejéről.
• DCR-HC39E/HC42E/HC43E esetén:
Ha 16:9-es üzemmódban rögzített állóképet
nyomtat, előfordulhat, hogy a kép jobb és
bal széle nem kerül rá a nyomatra.
• Egyes nyomtatókon a dátum nem
nyomtatható ki. Bővebb információ
a nyomtató használati útmutatójában
található.
• Nem garantáljuk, hogy a nem ezzel a
kamerával rögzített képek kinyomtathatók.
71
Külső eszközök csatlakoztatására kialakított
aljzatok
DCR-HC32E/HC33E estén:
Tartozékaljzat
Kamera
1
• Amikor valamilyen tartozékot kíván
csatlakoztatni az aljzathoz, vegye le az
aljzat fedelét.
• Az Active Interface Shoe és
a tartozékaljzat a ráhelyezett
tartozékok szilárd rögzítését biztosító
szerkezettel van ellátva. A tartozékot
csatlakoztatásához nyomja le és tolja
ütközésig, majd húzza meg a csavart.
A tartozék levételéhez lazítsa meg a
csavart, majd nyomja le és húzza ki a
tartozékot.
• Ha a kamera tartozékaljzatára
(külön megvásárolható) külső vakut
illesztett, akkor a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára történő felvétel
készítésének idejére azt kapcsolja ki,
hogy a vaku töltésekor hallható hang ne
kerüljön rá a felvételre.
2
3
Alul
4
5
Handycam Station
 DCR-HC32E/HC33E/HC42E/
HC43E esetén:
A/V (audio-/video-) aljzat
(34., 61., 85 oldal)
DCR-HC39E esetén:
A/V (audio-/video-) OUT aljzat
(34., 61., 85 oldal)
4
2
5
6
7
8

LANC aljzat (kék)
• A LANC vezérlőaljzat segítségével
vezérelni tudja a videoberendezéshez
csatlakoztatott másik videoberendezés
és az egyéb perifériák szalagmozgatását.
 Interfészcsatlakozó
 DC IN aljzat (9. oldal)
72
 DCR-HC39E/HC42E/HC43E
esetén:
Active Interface Shoe
(66. oldal)
Az Active Interface Shoe a külön
megvásárolható tartozékokat, így
például a videolámpát, a vakut
és a mikrofont árammal is ellátja.
A tartozék a kamera POWER
kapcsolójával kapcsolható ki és
be. További részletek a megfelelő
tartozékok használati útmutatójában
találhatók.
 DCR-HC32E/HC33E/HC42E/
HC43E esetén:
DV aljzat (61., 81., 85 oldal)
DCR-HC39E esetén:
DV OUT aljzat (61., 81. oldal)
 (USB) aljzat (p. 73)
 (USB) ON/OFF kapcsoló
• Ezt állítsa ON helyzetbe, ha használni
kívánja az USB-kapcsolatot.
Mielőtt használatba venné a kamera „First Step
Guide („Első lépések” útmutató)” kézikönyvét
Ha a mellékelt CD–ről egy Windows
operációs rendszerrel működő
számítógépre telepíti a Picture Package
programot, akkor - a számítógépet és a
kamerát összekötve – számos új funkció
válik elérhetővé. Ezeket az alábbiakban
ismertetjük.
A csatlakoztatás mikéntjét az „„Első
lépések” útmutató” kézikönyv ismerteti.
A mintaképekre kattintva megtekintheti
a kameráról átmásolt felvételeket. Az
álló- és mozgóképek a dátumuknak
megfelelő mappákban találhatók.
Music Video/Slideshow Producer
A számítógépre mentett
videofelvételekből és állóképekből
válogatva egyszerűen készíthet saját
rövid videót vagy diabemutatót hanggal
vagy képi stílusokkal kiegészítve.
Automatic Music Video Producer
A kazettára rögzített nyersanyagból
elkészítheti zenével és effektusokkal
színesített saját videóit.
Copying tape to Video CD
Egy kazetta teljes tartalmából video-CD
lemezt készíthet.
Save the images on CD-R
A számítógépre átmásolt képeket CD-re
is ráírhatja.
Buring Video CD
Összeállíthat olyan video-CD lemezt,
amelyen menüvel vezérelhető a
videók és diabemutatók lejátszása.
Az ImageMixer VCD2 képes nagy
felbontású állóképek kezelésére.
Számítógép használata
• A használható programok és lehetőségek
nem azonosak Macintosh és Windows
operációs rendszer esetén. A részleteket
a CD-ROM-on található „„Első lépések”
útmutató” kézikönyv 6. fejezete ismerteti.
Az „„Első lépések” útmutató” kézikönyvről
a következő fejezetben lesz szó.
• A kamera és a számítógép kétféleképp
köthető össze.
– USB kábellel
Ha így csatlakoztatja a készülékeket,
a kazettára rögzített képet és hangot
átmásolhatja a számítógépre, a „Memory
Stick Duo” memóriakártyán lévő fájlokat
átmásolhatja a számítógépre, továbbá
a számítógépről fájlokat másolhat át a
„Memory Stick Duo” memóriakártyára.
– i.LINK kábellel
Ha így csatlakoztatja a készülékeket,
akkor kazettára rögzített képet és hangot
tud a számítógépre átmásolni. Ebben az
esetben az átvitt képadatok tisztábbak,
élesebbek lesznek, mint az USB kábellel
történő csatlakoztatás esetén.
Viewing video and pictures on a
computer
USB Streaming Tool
Megtekintheti a számítógépen a
kamerával éppen lejátszott felvételt
vagy a kamera által éppen látott képet.
Video Capturing Tool
Egy kazetta teljes tartalmát a
számítógépre importálhatja.
• A (mellékelt) CD-ROM az alábbi
programokat tartalmazza.
– USB illesztőprogram
– Picture Package Ver.1.5
– ImageMixer VCD2
Folytatás 
73
Mielőtt használatba venné a kamera „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” kézikönyvét (Folytatás)
– „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)”
Az „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)” kézikönyv
Az „„Első lépések” útmutató” a
számítógép képernyőjén olvasható
kézikönyv.
Ez az „„Első lépések” útmutató”
kézikönyv az alapvető fogásokat,
műveleteket ismerteti, kezdve a kamera
és a számítógép összekötésével, érintve
a szükséges beállításokat, és nagy
vonalakban áttekintve azt, hogy a
(mellékelt) CD-n található programokat
hogyan kell első alkalommal elindítani,
használatba venni. Miután telepítette
a CD-ROM programjait, elolvasta
„A programok és az „„Első lépések”
útmutató” kézikönyv telepítése” című
fejezetet (76. oldal), nyissa meg az
„„Első lépések” útmutató” kézikönyvet,
és kövesse az utasításokat.
A programok súgó/segítség
funkciója
A Help (Súgó/Segítség) kézikönyv
minden program minden funkcióját
ismerteti. Miután áttanulmányozta az
„„Első lépések” útmutató” kézikönyvet,
az egyes műveletek részleteit a
Help (súgó/segítség) képernyőn
megtekinthető kézikönyvben olvassa
el. A Help kézikönyv megjelenítéséhez
kattintson a képernyőn a [?] jelre.
Rendszerkövetelmények
 Windows esetén
A Picture Package használatakor
Operációs rendszer: Microsoft
Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional,
74
Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition és
Windows XP Professional
„Szokásos” („Standard”) telepítési
módot válasszon.
Ha a fent említett operációs
rendszereket frissítette, nem biztos,
hogy minden művelet sikeres lesz.
Windows 98 rendszeren az USB
Streaming videoátvitel nem
működik.
Windows 98 és Windows 98SE
rendszeren a DV jelátvétel nem
működik.
Processzor: Intel Pentium III 500 MHz
vagy gyorsabb (legalább 800 MHz-es
ajánlott) (Az ImageMixer VCD2
használatához Intel Pentium III 800
MHz vagy gyorsabb ajánlott)
Alkalmazás: DirectX 9.0c vagy újabb
(A termék működése a DirectX
technology alapul. A gépre telepíteni
kell a DirextX programot.)
Windows Media Player 7.0 vagy
újabb
Macromedia Flash Player 6.0 vagy
újabb
Hang: 16 bites sztereó hangkártya és
sztereó hangsugárzók
Memória: legalább 64 MB
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
szabad merevlemez-terület:
legalább 500 MB Javasolt szabad
merevlemez-terület: legalább 6 GB
(a szerkesztendő képfájl méretétől
függően)
Videokártya: 4 MB VRAM; felbontás:
legalább 800 × 600; színek: Hi color
(16 bit, 65 000 szín), támogatnia kell
a DirectDraw technológiát (Ha a
felbontás nem haladja meg a 800 ×
600-at, vagy ha a színek száma nem
haladja meg a 256-ot, a termék nem
működik megfelelően.)
Egyéb: szabványos USB port, DV
aljzat (IEEE1394, i.LINK) (i.LINK
kábellel történő csatlakoztatáshoz),
CD-meghajtó (video-CD
készítéséhez CD-író egységre van
szükség.
A használható (kompatibilis)
meghajtókról információt a
következő címen (URL) találhat:
http://www.ppackage.com/)
Ha a számítógépen „Memory Stick Duo”
memóriakártyára rögzített képet játszik le
Processzor: MMX Pentium 200 MHz
vagy gyorsabb
Alkalmazás: Windows Media Player
(Telepíteni kell a mozgóképek
lejátszásához.)
Egyéb: szabványos USB port, CDmeghajtó
 Macintosh esetén
ImageMixer VCD2 használata esetén
Operációs rendszer: Mac OS X
(v10.1.5 vagy újabb)
Videokártya: Legalább 1024 × 768-as
felbontás, 32 000 szín (A termék
nem működik megfelelően, ha a
felbontás kisebb 1024 × 768-nál,
illetve ha a színmélység kisebb, mint
256 szín.)
Program: QuickTime 4 vagy újabb
verzió (QuickTime 5 javasolt)
Egyéb: CD-egység
Ha csak „Memory Stick Duo”
memóriakártyára rögzített képet másol át a
számítógépre
Operációs rendszer: Mac OS 9.1/9.2
vagy Mac OS X (v 10.0/v 10.1/v
10.2/v 10.3)
Program: QuickTime 3.0 vagy újabb
verzió (Mozgóképek lejátszásához
feltétlenül telepíteni kell.)
Egyéb: szabványos USB port
• Ha a kamerát egy Macintosh-hoz USB
kábellel csatlakoztatja, akkor a kazettára
rögzített képeket nem tudja a számítógépre
másolni. A kazettára rögzített felvételek
másolásához a kamerát és a számítógépet
i.LINK kábellel kösse össze, és a másoláshoz
használja az operációs rendszer megfelelő
funkcióit.
Számítógép használata
Operációs rendszer: Microsoft
Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition és
Windows XP Professional
„Szokásos” („Standard”) telepítési
módot válasszon.
Ha a fent említett operációs
rendszereket frissítette, nem biztos,
hogy minden művelet sikeres lesz.
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
szabad merevlemez-terület:
legalább 250 MB Javasolt szabad
merevlemez-terület: legalább 4 GB
(a szerkesztendő képfájl méretétől
függően)
Processzor: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, PowerMac G3/G4/G5
series
Memória: legalább 128 MB
75
A program és a „„Első
lépések” útmutató”
kézikönyv telepítése a
számítógépre
Mielőtt a kamerát és a számítógépet
összekötné, telepítenie kell a mellékelt
CD-ROM-ról a programokat és egyéb
anyagokat. Sikeres telepítés után újabb
telepítésre már nem lesz szükség.
A használandó program a számítógép
operációs rendszerétől függ.
Windows operációs rendszer: Picture
Package (benne: ImageMixer VCD2)
Macintosh számítógép: ImageMixer
VCD2
A programokat a „„Első lépések”
útmutató” kézikönyv ismerteti.
Telepítés Windows operációs
rendszer esetén
Ha nem jelenik meg a képernyő
 Kattintson duplán a [My Computer]
(Sajátgép) ikonra.
 Kattintson duplán a
[PICTUREPACKAGE] (CDmeghajtó) elemre.*
* A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden
számítógépen más lehet.
4 Kattintson az [Install] (Telepítés)
gombra.
Windows 2000/Windows XP esetén
a telepítéshez rendszergazdai
(Administrators) jogokkal jelentkezzék
be.
1 Most még ne legyen
csatlakoztatva a kamera és a
számítógép. Ellenőrizze.
2 Kapcsolja be a számítógépet.
A program telepítése előtt a
számítógépen zárjon be minden futó
programot.
3 A CD-ROM-ot tegye be a
számítógép CD-meghajtójába.
Ekkor megjelenik a
telepítőképernyő.
76
A számítógép operációs rendszerétől
függően megjelenhet egy üzenet
arról, hogy a „„Első lépések”
útmutató” kézikönyv nem telepíthető
automatikusan az InstallShield
Wizard varázslóval. Ebben az
esetben másolja kézzel a „„Első
lépések” útmutató” kézikönyvet a
számítógépre az üzenet útmutatásai
szerint.
5 Jelölje ki a telepítendő
alkalmazás nyelvét, majd
kattintson a [Next] (Tovább)
gombra.
9 Kattintson a [Ready to Install
the Program] (A program már
telepíthető) párbeszédpanel
[Install] (Telepítés) gombjára.
6 Kattintson a [Next] (Tovább)
Megkezdődik a Picture Package
telepítése.
gombra.
10 Jelölje ki a telepítendő „„Első
7 Olvassa el a [License Agreement]
Számítógéptől függően előfordulhat,
hogy ez a képernyő nem jelenik meg.
Ilyen esetben folytassa a 12. lépéssel.
Számítógép használata
(Licencszerződés) szövegét,
jelölje be az [I accept the terms
of the license agreement]
(Elfogadom a licencszerződés
feltételeit) választókapcsolót,
majd kattintson a [Next] (Tovább)
gombra.
lépések” útmutató” kézikönyv
nyelvét, majd kattintson a [Next]
(Tovább) gombra.
11 A „„Első lépések” útmutató”
8 Adja meg, a gépen hova kerüljön
kézikönyv telepítéséhez
kattintson a [Next] (Tovább)
gombra.
a program, majd kattintson a
[Next] (Tovább) gombra.
Folytatás 
77
A program és a „„Első lépések” útmutató” kézikönyv telepítése a számítógépre
(Folytatás)
12 Kattintson a [Next] (Tovább)
gombra, majd a képernyőn
megjelenő utasításokat követve
telepítse az ImageMixer VCD2
alkalmazást.
14 Jelölje be a [Yes, I want
13 Ha megjelenik az [Installing
Microsoft (R) DirectX(R)]
(A Microsoft (R) DirectX(R)
telepítése) képernyő, az alábbi
lépéseket követve telepítse a
DirectX 9.0c programot. Ha
nem jelenik meg, folytassa a 14.
lépéssel.
 Olvassa el a [License Agreement]
(Licencszerződés) szövegét, majd
kattintson a [Next] (Tovább)
gombra.
to restart my computer
now.] (Igen, most
újraindítom a számítógépet.)
választókapcsolót, majd
kattintson a [Finish] (Kész)
gombra.
Ekkor a számítókép kikapcsol,
majd automatikusan ismét elindul
(újraindítás). Az Asztalon megjelenik
a [Picture Package Menu] (a Picture
Package menüje) és a [Picture
Package Menu destination Folder]
(a Picture Package célmappája)
parancsikon (továbbá a „„Első
lépések” útmutató” kézikönyv
parancsikonja, ha a kézikönyvet a
11–12. pontban telepítette).
 Kattintson a [Next] (Tovább)
gombra.
 Kattintson a [Finish] (Kész) gombra.
78
15 A CD-ROM-ot vegye ki a
számítógép CD-meghajtójából.
• Ha kérdése merül fel a Picture Package
programmal kapcsolatban, kérjen
segítséget a 80 oldalon felsorolt címeken,
telefonszámokon.
Telepítés Macintosh számítógépre
1 Most még ne legyen
csatlakoztatva a kamera és a
számítógép. Ellenőrizze.
2 Kapcsolja be a számítógépet.
A program telepítése előtt a
számítógépen zárjon be minden futó
programot.
9 Duplázzon a kibontott
[ImageMixerVCD2_Install]
program ikonján.
10 Amikor megjelenik a
felhasználó-bejelentkező
képernyő, adja meg nevét és
jelszavát.
Megkezdődik az ImageMixer VCD2
telepítése.
• Az ImageMixer VCD2 használatának
részleteit a program Segítője (Help)
tartalmazza.
3 A CD-ROM-ot tegye be a
4 Duplázzon a CD-ROM ikonon.
5 A [„Első lépések” útmutató]
mappában található kívánt nyelvű
[FirstStepGuide.pdf] állományt
másolja át a számítógépre.
Számítógép használata
számítógép CD-egységébe.
6 Ez után telepítse az ImageMixer
VCD2 programot.
7 A CD-ROM [MAC] mappájában
található [IMXINST.SIT] állományt
másolja egy tetszés szerinti
mappába.
8 Abban a mappában, ahova
átmásolta, duplázzon a [IMXINST.
SIT] ikonján.
79
A „„Első lépések”
útmutató” kézikönyv
használata
A „„Első lépések” útmutató”
kézikönyv megjelenítése
Indítás Macintosh számítógépen
Kattintson duplán a „FirstStepGuide.
pdf” állományon.
Indítás Windows operációs rendszer
esetén
Javasoljuk, hogy a kézikönyvet a
Microsoft Internet Explorer 6.0-ás vagy
újabb verziójával olvassa.
Az Asztalon kattintson duplán a
ikonra.
A következőképp is eljárhat:
válassza rendre: [Start] – [Programs]
(Programok) (Windows XP esetén
[All Programs] (Minden program)) –
[Picture Package] – [FirstStepGuide],
majd indítsa el a [FirstStepGuide]
elemet.
• Ha az automatikus telepítés
végrehajtása nélkül kívánja a „„Első
lépések” útmutató” kézikönyvet HTML
formátumban olvasni a számítógépen,
akkor a CD-ROM [FirstStepGuide]
mappájából a számítógépre másolja át a
kívánt nyelvnek megfelelő mappát, majd
kattintson duplán az „index.html” fájlra.
• A következő esetekben a
„FirstStepGuide.pdf” fájlt használja:
– a „„Első lépések” útmutató”
kézikönyv kinyomtatásához,
– ha a böngésző beállítási problémái
miatt a „„Első lépések” útmutató”
kézikönyv még a javasolt beállítások
mellett sem jelenik meg helyesen a
böngészőben,
– ha a „„Első lépések” útmutató”
kézikönyv HTML formátumú
változata nem települ automatikusan.
80
A PDF állomány olvasásához
szükség van az Adobe Reader
programra. Ha nincs telepítve a
számítógépre, akkor töltse le az
Adobe Systems honlapjáról:
http://www.adobe.com/
Kérdések a programmal
kapcsolatban
Pixela User Support Center (Pixela
Ügyfélszolgálat)
A Pixela honlapja
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Észak-Amerika (Los Angeles)
– telefon:
+1-213-341-0163
– Európa (Egyesült Királyság) – telefon:
+44-1489-564-764
– Ázsia (Fülöp-szigetek) – telefon:
+63-2-438-0090
Szerzői jogok
A CD-ről, az internetről és más
forrásból származó zeneművek,
hangfelvételek és egyéb harmadik
féltől származó zenei alkotások (a
továbbiakban „zenei alkotások”) szerzői
szerzői joggal rendelkeznek, amely
szerzői jogokat az egyes országok/régiók
szerzői jogra vonatkozó, illetve más
vonatkozó hatályos törvényei védenek.
Hacsak a vonatkozó jogszabályok
ezt kifejezetten nem engedélyezik,
az illetékes szerzők engedélye vagy
jóváhagyása nélkül semmilyen
zenei alkotás nem használható fel
(felhasználásnak minősül mindennemű
másolás, módosítás, reprodukálás,
feltöltés, továbbítás, széles körben való
elérhetővé tétel, átjátszás, terjesztés,
kölcsönzés, lízingelés, eladás és
kiadás). A Sony Corporation Picture
Package programjának felhasználói
licencszerződése sem közvetlenül,
sem közvetve, sem semmilyen más
módon nem ad Önnek sem licencet,
sem használati jogot semminemű zenei
alkotásra.
DVD készítése (a
Közvetlen „Click to
DVD” funkció)
Ha a kamerát olyan Sony VAIO
sorozatú számítógéphez* csatlakoztatja
(külön megvásárolható) i.LINK
kábellel, amely támogatja a „Click
to DVD” funkciót, akkor DVD-ket
is készíthet. A kamerából a felvétel
automatikusan átmásolódik a
számítógépre, amely azt automatikusan
DVD-re írja.
Az alábbi eljárás azt ismerteti,
hogy kazettára készített felvételből
hogyan lehet DVD-t készíteni. A
rendszerkövetelményeket és működési
feltételeket a következő internetes
címeken olvashatja el:
Folytatás 
Számítógép használata
– Európa
http://www.vaio-link.com/
– USA
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag/
– Csendes-óceáni térség
http://www.css.ap.sony.com/
– Korea
http://scs.sony.co.kr/
– Tajvan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Kína
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thaiföld
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latin-Amerika
http://vaio-online.sony.com/
81
DVD készítése (a Közvetlen „Click to DVD” funkció) (Folytatás)
Ekkor elindul a [Click to DVD
Automatic Mode Launcher] (A
Click to DVD automatikus indítása)
alkalmazás.
i.LINK kábel
(külön
megvásárolható)
az i.LINK (IEEE1394)
aljzathoz
a
DV aljzathoz
• Ha egyszer elindította a [Click to
DVD Automatic Mode Launcher]
alkalmazást, az ettől kezdve a
számítógép bekapcsolásakor mindig
automatikusan el fog indulni.
• A [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] alkalmazás Windows XP
esetén minden felhasználó számára
külön indítandó.
1 Kapcsolja be a számítógépet.
• Ez a művelet csak i.LINK kábellel
hajtható végre. USB kábel nem
használható.
* Ne feledje, hogy DVD-író meghajtóval
rendelkező Sony VAIO számítógépre
van szükség. Az is elengedhetetlen,
hogy gépére telepítve legyen a Sony
eredeti „Click to DVD Ver.1.2” vagy
újabb verziójú alkalmazása.
Ha első alkalommal használja a
közvetlen „Click to DVD” funkciót
Ha csatlakoztatja a kamerát és a
számítógépet, akkor a közvetlen
„Click to DVD” funkció segítségével
egyszerűen másolhat át felvételeket
kazettáról DVD-re. A közvetlen „Click
to DVD” funkció használata előtt az
alábbi lépések végrehajtásával indítsa
el a „Click to DVD Automatic Mode
Launcher” (A Click to DVD funkció
automatikus indítása) alkalmazást.
82
 Kapcsolja be a számítógépet.
 Kattintson a [Start] gombra, majd az
[All Programs] (Minden program)
menüre.
 A felsorolt programok közül válassza
ki a [Click to DVD]-t, majd kattintson
a [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] elemre.
Lépjen ki minden olyan
alkalmazásból, amely i.LINK
kábellel csatlakoztatott készüléket
tud kezelni.
2 Csatlakoztassa a kamera
áramforrását, majd a POWER
kapcsolót lefelé tolva válassza ki
a PLAY/EDIT üzemmódot.
Áramforrásként használja a
mellékelt hálózati tápegységet, mivel
egy DVD elkészítése több óráig is
eltarthat.
3 Tegyen be egy felvételt
tartalmazó kazettát a kamerába.
4 A kamerát és a számítógépet
kösse össze a (külön
megvásárolható) i.LINK kábellel
(81. oldal).
• Amikor a kamerát és a számítógépet
csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy a
csatlakozókat a megfelelő állásban dugja
be a készülékekbe. Ha a csatlakozót
rossz állásban erőlteti bele az aljzatba,
tönkremehet, és a kamera hibás
működését idézheti elő.
• A részleteket az „„Első lépések”
útmutató” kézikönyv tartalmazza.
5 Érintse meg rendre a
következőket:
 [MENU]

(EDIT/PLAY)  [BURN
DVD] 
.
Elindul a „Click to DVD”, és a
számítógép képernyőjén utasítások
jelennek meg.
6 Tegyen be egy írható DVDt a számítógép DVD-író
meghajtójába.
7 A kamera képernyőjén érintse
és a számítógép az új adatokat írja fel a
lemezre.
8 A DVD-készítés befejezéséhez
érintse meg a [NO] gombot.
60min
0:00:00:00
BURN DVD
COMPLETED
Create another
copy?
Disctray opens.
YES
NO
Ekkor az íróegység automatikusan
kiadja a megírt lemezt. Ha ugyanazt
a tartalmat még egy DVD-re rá
kívánja írni, a [YES] gombot érintse
meg.
Ekkor az íróegység újabb lemezt kér.
Tegyen be egy új írható DVD-t a
meghajtóba, majd ismételje meg a 7.
és a 8. lépést.
0:00:00:00
60min
BURN DVD
START
CREATE DVD?
EXEC
CANCEL
A számítógépen végbemenő
művelet a kamera LCD képernyőjén
követhető nyomon.
CAPTURING: A kazettára rögzített
kép számítógépre történő másolása
van folyamatban.
CONVERTING: A kép MPEG2
formátumba történő átalakítása van
folyamatban.
WRITING: A kép DVD-re történő
írása van folyamatban.
• Ha olyan DVD-RW/+RW lemezt
használ, amely már tartalmaz adatokat,
akkor a kamera LCD képernyőjén
megjelenik a [This is a recorded disc.
Delete and overwrite?] (Nem üres
a lemez. Törli és felülírja?) üzenet.
Amikor megérinti az [EXEC] gombot,
a korábban rögzített adatok törlődnek,
A művelet megszakítása
A kamera LCD képernyőjén érintse
meg a [CANCEL] gombot.
• Miután a kamera LCD képernyőjén
megjelent a [Finalizing DVD.] (A DVD
lezárása) üzenet, a művelet már nem
szakítható meg.
• Ne húzza ki az i.LINK kábelt, és ne
állítsa más helyzetbe a kamera POWER
kapcsolóját, amíg a teljes képanyag át nem
másolódott a számítógépre.
• Amikor a képernyőn megjelenik a
[CONVERTING] vagy a [WRITING]
elem, a képek átmásolása már befejeződött.
Ilyenkor a számítógép akkor is elkészíti a
DVD-t, ha kihúzza az i.LINK kábelt vagy ha
kikapcsolja a kamerát.
• Az alábbi esetekben megszakad a képanyag
átmásolása, a DVD pedig azt a képanyagot
fogja tartalmazni, amely a megszakítás
pillanatáig a számítógépre átmásolódott.
A részleteket a „Click to DVD Automatic
Mode Launcher” alkalmazás súgója (Help)
tartalmazza.
– ha a kazettán legalább 10 másodpercnyi
üres szalagrész található,
Folytatás 
Számítógép használata
meg az [EXEC] gombot.
83
DVD készítése (a Közvetlen „Click to DVD” funkció) (Folytatás)
– ha a kazettán későbbi dátumú felvétel
szerepel korábbi dátumú előtt,
– ha ugyanazon a kazettán normál és
szélesvásznú felvételek is találhatók.
• A következő esetekben a kamera
kezelőszervei nem működnek:
– kazetta lejátszásakor,
– képek „Memory Stick Duo”
memóriakártyára történő rögzítésekor,
– amikor a számítógépen elindult a „Click
to DVD” művelet,
– DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E
esetén:
ha a kamera menüjében az [A/VDV
OUT] értéke [ON].
84
Analóg videomagnó csatlakoztatása a
számítógéphez a kamerán át (jelátalakítás)
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)
A kamerával egy analóg készülékből, például egy videomagnóból érkező analóg
jel digitálissá alakítható át, és egy digitális eszköz felé, például egy számítógép
felé továbbítható, ha a készülékeket az A/V átjátszókábellel vagy egy (külön
megvásárolható) i.LINK kábellel köti össze.
A számítógépre előbb telepíteni kell a videojelek rögzítésére szolgáló programot.
A/V aljzat
1
(sárga) (fehér) (piros)
Videomagnó
Számítógép
DV aljzat
:Jeláramlás iránya

A/V átjátszókábel (mellékelve)
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábelt a
kamerához vagy a Handycam Station
illesztőállványhoz. Az A/V aljzat analóg
jelek fogadására szolgál.

S VIDEO csatlakozóval
rendelkező A/V átjátszókábel
(külön megvásárolható)
Ha az S VIDEO aljzaton kereszül egy
(külön megvásárolható) S VIDEO
csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel segítségével csatlakoztatja
a kamerát egy másik készülékhez,
valósághűbb képet kap, mintha a
mellékelt A/V átjátszókábelt használná.
Dugja be a (külön megvásárolható) A/V
átjátszókábel fehér és piros dugóját (bal/
i.LINK kábel (külön
megvásárolható)
i.LINK aljzat
Számítógép használata
2 Az i.LINK (IEEE
1394) aljzathoz
jobb hangcsatorna) és S VIDEO dugóját
(S VIDEO csatorna). Ilyenkor a sárga
(szokásos videó) dugót nem kell használni.
Ha csak az S VIDEO dugót csatlakoztatja,
hang nem távozik a készülékből.
Előbb a [DISP OUTPUT] értékét állítsa
[LCD PANEL]-re (58 oldal).
(A gyári beállítás [LCD PANEL].)
1 Kapcsolja be az analóg
videoberendezést.
2 A kamera POWER kapcsolóját
lefelé tolva válassza ki a PLAY/
EDIT üzemmódot.
Folytatás 
85
Analóg videomagnó csatlakoztatása a számítógéphez a kamerán át
(jelátalakítás) (Folytatás)
Áramforrásként a mellékelt hálózati
tápegységet használja.
3 Az LCD képernyőn érintse meg

rendre a következőket:
[MENU] 
(STANDARD SET)
 [A/VDV OUT]  [ON] 
.
4 Az analóg videoberendezésen
indítsa el a lejátszást.
5 A számítógépen kezdje meg a
jelek átvételét.
Ennek részleteit a program
használati útmutatója és súgója
tartalmazza.
A kép és a hang átvétele után állítsa
le a számítógépen az átvételt, és
állítsa le az analóg videoeszközön a
lejátszást.
• Sem a mellékelt Picture Package, sem a
mellékelt ImageMixer VCD2 program nem
alkalmas jelátalakításra.
• Attól függően, hogy miként érkezik az
analóg készülékből a videojel a kamerába,
előfordulhat, hogy a kamera nem lesz képes
a képet helyesen továbbítani.
• Szerzőijog-védő jellel ellátott felvételek
nem vihetők át a számítógépre.
• A számítógépre történő képátvitelhez a
(külön megvásárolható) i.LINK kábel
helyett USB kábel is használható. Ekkor
azonban előfordulhat, hogy a megjelenő kép
minősége rosszabb lesz.
• Amikor a kamerát és a számítógépet USB
kábellel vagy i.LINK kábellel köti össze,
ügyeljen arra, hogy a csatlakozókat a
megfelelő állásban dugja be a készülékekbe.
Ha a csatlakozókat rossz állásban erőlteti
bele az aljzatokba, tönkremehetnek, és a
kamera hibás működését idézhetik elő.
86
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során valamilyen probléma merül fel, az alábbi táblázat
alapján hárítsa el. Ha a probléma továbbra is fennáll, iktassa ki az áramforrást, és
forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
Általános használat/Easy Handycam üzemmód
A kamera nem kapcsol be.
• Az akkumulátor lemerült, lemerülőben van, vagy nincs a kamerán.
• Tegyen rá a kamerára egy feltöltött akkumulátort (9. oldal).
• A hálózati tápegységet dugja a fali csatlakozóaljzatba, a kamerát üzemeltesse a
tápegységről (9. oldal).
• A kamerát megfelelően tegye be a Handycam Station illesztőállványba (9. oldal).
A kamera nem működik, pedig be van kapcsolva.
• Húzza ki a hálózati tápegység csatlakozódugóját a fali csatlakozóaljzatból, ill. vegye le
az akkumulátort, majd körülbelül 1 perc múlva csatlakoztassa újra. Ha a funkciók még
mindig nem működnek, egy hegyes tárgy segítségével nyomja meg a RESET gombot
(26. oldal). (Ha megnyomja a RESET gombot, akkor valamennyi beállítás, köztük a
dátum és az idő is, a gyárilag beállított értéket veszi fel. Ez alól csak az egyéni menü
elemei képeznek kivételt.)
Nem működnek a gombok.
Nem lehet az Easy Handycam üzemmódot ki- és bekapcsolni.
• Felvétel közben és akkor, amikor a kamera az USB kábel segítségével egy másik
készülékkel kommunikál, az Easy Handycam üzemmódot nem lehet se ki-, se
bekapcsolni.
Hibaelhárítás
• Easy Handycam üzemmódban csak korlátozott számú gomb haszálható (20. oldal).
Easy Handycam üzemmódban megváltoznak a beállítások.
• Easy Handycam üzemmódban a képernyőn meg nem jelenő funkciók gyári
beállításukat veszik fel. Amikor azonban kilép az Easy Handycam üzemmódból, ismét
a legutóbb beállított értékeik jutnak érvényre.
Nem indul el a [DEMO MODE] üzemmódbeli bemutató.
• A bemutató nem tekinthető meg, ha a NIGHTSHOT PLUS kapcsoló ON helyzetben
áll.
• A kamerából vegye ki a kazettát és a „Memory Stick Duo” memóriakártyát (17. oldal).
A kamera felmelegszik.
• Ez akkor fordulhat elő, ha már sokáig volt bekapcsolva a készülék. A jelenség nem
utal meghibásodásra.
Folytatás 
87
Hibaelhárítás (Folytatás)
Akkumulátor/Áramforrás
A kamera váratlanul kikapcsol.
• Ha körülbelül 5 percig nem használja a kamerát, az automatikusan kikapcsol
(A.SHUT OFF). Módosítsa az [A.SHUT OFF] (58. oldal) beállítását, vagy ismét
kapcsolja be a kamerát (13. oldal), vagy használja a hálózati tápegységet.
• Töltse fel az akkumulátort (9. oldal).
A CHG töltésjelző az akkumulátor töltésekor nem világít.
• Tolja a POWER kapcsolót felfelé, OFF (CHG) helyzetbe (9. oldal).
• Az akkumulátor nem jól van a kamerán. Igazítsa meg (9. oldal).
• A fali csatlakozóaljzat nem szolgáltat áramot. (9. oldal).
• A kamerát megfelelően tegye be a Handycam Station illesztőállványba (9. oldal).
• Befejeződött az akkumulátor feltöltése (9. oldal).
A CHG töltésjelző az akkumulátor töltésekor villog.
• Az akkumulátor nem jól van a kamerán. Igazítsa meg. Ha ez nem oldja meg a
problémát, húzza ki a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzatból, és vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Sony márkakereskedővel. Lehet, hogy az akkumulátor
sérült.
A kamera gyakran kikapcsol, pedig az akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés szerint az akkumulátornak még működtetnie kellene a kamerát.
• Meghibásodott az akkumulátor energiaszintjét mutató kijelző, vagy nem töltötte elég
sokáig az akkumulátort. A kijelző ismét a helyes értéket fogja mutatni, ha teljesen
feltölti az akkumulátort (9. oldal).
Az akkumulátor energiaszintjét mutató kijelzés nem pontosan mutatja a
hátralévő időt.
• Túl hideg vagy túl meleg van, vagy nem töltötte elég sokáig az akkumulátort. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• Ismét töltse fel teljesen az akkumulátort. Ha ez nem oldja meg a problémát, cserélje
ki az akkumulátort egy újra. Lehet, hogy a jelenlegi sérült (9., 116. oldal).
• A használat körülményeinek függvényében előfordulhat, hogy a kijelzőn látható
idő nem egyezik meg azzal az idővel, amennyit a készülék az akkumulátorral
annak feltöltése nélkül még ténylegesen működni képes. Miután kinyitja vagy
bezárja az LCD táblát, a készüléknek mintegy 1 percre van szüksége ahhoz, hogy az
akkumulátor energiaszintjének megfelelő időértéket megjelenítse.
Az akkumulátor gyorsan lemerül.
88
• Túl hideg vagy túl meleg van, vagy nem töltötte elég sokáig az akkumulátort. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• Ismét töltse fel teljesen az akkumulátort. Ha ez nem oldja meg a problémát, cserélje
ki az akkumulátort egy újra. Lehet, hogy a jelenlegi sérült (9., 116. oldal).
Hiba lép fel, amikor a kamerát a hálózati tápegységhez csatlakoztatja.
• Kapcsolja ki a kamerát, és húzza ki a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzatból.
Aztán ismét dugja be.
LCD képernyő/kereső
Hullámzó hatás látható az LCD képernyőn, ha hozzáér.
A jelenség nem utal meghibásodásra. Az LCD képernyőt ne nyomja meg erősen!
Az LCD képernyőn vagy a keresőben ismeretlen kép jelenik meg.
• A kamera [DEMO MODE] üzemmódban van (52. oldal). A [DEMO MODE]
kikapcsolásához érintse meg az LCD képernyőt, vagy tegyen be egy kazettát vagy
„Memory Stick Duo” memóriakártyát.
A képernyőn ismeretlen szimbólum jelenik meg.
• Nézze meg a szimbólumok listáját (106. oldal).
A kép az LCD képernyőn marad.
Nem lehet kikapcsolni az LCD háttérvilágítását. (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
• Easy Handycam üzemmódban (20. oldal) a DISP/BATT INFO gombbal nem lehet az
LCD háttérvilágítását ki- és bekapcsolni.
Hibaelhárítás
• Ez akkor fordul elő, ha anélkül, hogy előbb kikapcsolta volna a készüléket, kihúzza a
hálózati tápegység tápkábelét a fali csatlakozóaljzatból, illetve a kameráról leveszi az
akkumulátort. A jelenség nem utal meghibásodásra.
Az érintőképernyőn nem jelennek meg a gombok.
• Finoman érintse meg az LCD képernyőt.
• Nyomja meg a kamera DISP/BATT INFO (vagy a távirányító DISPLAY) gombját
(15. oldal).
Az érintőképernyőn megjelenő gombok nem megfelelően működnek, illetve
egyáltalán nem működnek.
• Állítsa be a képernyőt ([CALIBRATION]) (121. oldal).
A keresőben a kép nem éles.
• A kereső élességbeállító gombjának segítségével állítsa élesre a képet (14. oldal).
A keresőből eltűnt a kép.
• Zárja be az LCD táblát. Ha nyitva van az LCD tábla, a keresőben nem látszik a kép (14. oldal).
Folytatás 
89
Hibaelhárítás (Folytatás)
Kazetta
A kazettát nem adja ki a kazettatartó.
• Ellenőrizze, megfelelően csatlakozik-e az áramforrás (akkumulátor, hálózati
tápegység) (9. oldal).
• Vegye le az akkumulátort a kameráról, majd tegye vissza (10. oldal).
• Tegyen rá a kamerára egy feltöltött akkumulátort (9. oldal).
A kazetta nem jön ki, pedig a kazettatartó fedele nyitva van.
• A kamerában pára kezd lecsapódni (120. oldal).
Cassette Memory kazettamemóriával rendelkező kazetta használata esetén
nem jelenik meg a Casette Memory kijelző és a cím.
• Ez a kamera nem támogatja a Cassette Memory kazettamemóriát, így a kijelzések
sem jelennek meg.
A kazettán hátralévő idő nem jelenik meg.
• Ha a kazettán hátralévő időt mindig látni szeretné, a [
állítsa [ON]-ra (58. oldal).
REMAINING] értékét
„Memory Stick Duo” memóriakártya
„Memory Stick Duo” memóriakártya használata esetén nem működnek a
funkciók.
• A POWER kapcsolót lefelé tolva válassza ki a CAMERA-MEMORY vagy a PLAY/
EDIT üzemmódot (13. oldal).
• Tegyen be egy „Memory Stick Duo” memóriakártyát a kamerába (17. oldal).
• Ha számítógépen formázott „Memory Stick Duo” memóriakártyát használ, azt
formázza meg a kamerán (114. oldal).
Nem lehet képet törölni.
• Oldja ki a „Memory Stick Duo” memóriakártya írásvédő kapcsolóját (114.oldal).
• Oldja fel a kép védelmét (69. oldal).
• Egyszerre legfeljebb 100 kép törölhető.
Az összes kép egyszerre nem törölhető.
• Oldja ki a „Memory Stick Duo” memóriakártya írásvédő kapcsolóját (114.oldal).
• Oldja fel a képek védelmét (69. oldal).
A „Memory Stick Duo” memóriakártyát nem lehet formázni.
• Oldja ki a „Memory Stick Duo” memóriakártya írásvédő kapcsolóját (114.oldal).
90
A kép nem védhető le.
• Oldja ki a „Memory Stick Duo” memóriakártya írásvédő kapcsolóját (114.oldal).
• A műveletet ismételje meg az áttekintő képernyőn (69. oldal).
A kép nem látható el nyomtatási jellel.
• Oldja ki a „Memory Stick Duo” memóriakártya írásvédő kapcsolóját (114.oldal).
• A műveletet ismételje meg az áttekintő képernyőn (69. oldal).
• Legfeljebb 999 képet lehet nyomtatási jellel ellátni.
• Mozgóképre nem kerülhet nyomtatási jel.
Az adatfájl neve helytelen.
• Ha a könyvtárszerkezet nem felel meg az általános szokásoknak, a kamera csak a
fájlnevet jeleníti meg.
• A fájl sérült.
• A kamera nem tudja kezelni az adott fájlformátumot (114. oldal).
Az adatfájl neve villog.
• A fájl sérült.
• A kamera nem tudja kezelni az adott fájlformátumot (114. oldal).
Olvassa el a következőket is: „A kép beállítása felvétel közben” (93. oldal) és „Memory
Stick Duo” memóriakártya (90. oldal).
Hibaelhárítás
Felvétel
A kazettában a szalag nem indul el, amikor megnyomja a REC START/STOP
gombot.
• A POWER kapcsolót eltolva válassza ki a CAMERA-TAPE üzemmódot (22. oldal).
• A kazettában a szalag a végére ért. Csévélje vissza, vagy tegyen be egy másik kazettát.
• Az írásvédő kapcsolót tolja REC állásba, vagy tegyen be egy új kazettát (113. oldal).
• Páralecsapódás miatt a szalag hozzátapadt a fejhez vagy a görgőhöz. Vegye ki a
kazettát, várjon legalább 1 órát, és tegye vissza (120. oldal).
A „Memory Stick Duo” memóriakártyára nem lehet felvenni.
• Oldja ki a „Memory Stick Duo” memóriakártya írásvédő kapcsolóját (114.oldal).
• A memóriakártya megtelt. Törölje a felesleges képeket a „Memory Stick Duo”
memóriakártyáról (68.oldal).
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát formázza meg a kamerával, vagy tegyen bele
másik „Memory Stick Duo” memóriakártyát (48.oldal).
• DCR-HC32E/HC33E estén:
[WIDE SELECT] módban nem lehet a „Memory Stick Duo” memóriakártyára
állóképet rögzíteni (45. oldal).
Folytatás 
91
Hibaelhárítás (Folytatás)
• DCR-HC39E/HC42E/HC43E esetén:
[SMTH INT.REC] üzemmódban kazettára történő felvétel közben nem lehet a
„Memory Stick Duo” memóriakártyára állóképet rögzíteni.
A felvételi látószög a POWER kapcsoló állása szerint változó.
• Ha a POWER kapcsoló állása alapján az üzemmód CAMERA-MEMORY, akkor
szélesebb a felvételi látószög, mint a CAMERA-TAPE kapcsolóállásnál.
A kazettán az utolsó felvétel és a rákövetkező jelenet között nem sikerül
folyamatos átmenetet elérni.
• Ügyeljen a következőkre:
– Az END SEARCH funkcióval keresse meg a felvétel végét (31.oldal).
– Ne vegye ki a kazettát. (Ekkor a felvétel szünet nélkül folytatódik még abban az
esetben is, ha kikapcsolja a kamerát.)
– Ugyanarra a kazettár ne készítsen SP és LP módban is felvételt.
– LP módban lehetőség szerint egyvégtében készítsen felvételt.
Állókép rögzítésénél nem hallatszik a zárhang.
• A [BEEP] értékét állítsa [ON]-ra (58. oldal).
A (külön megvásárolható) külső vaku nem működik.
• A vaku nincs bekapcsolva vagy nincs megfelelően rátéve a kamerára.
Nem működik az [END SEARCH] felvételvég-kereső funkció.
• A felvétel befejeztével kivette a kazettát a kamerából (31. oldal).
• A kazetta új, vagy nem tartalmaz felvételt.
Nem megfelelően működik az [END SEARCH] felvételvég-kereső funkció.
• A kazetta elején vagy közepén üres szalagrész található. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Leáll a folyamatos szakaszos felvétel/Megjelenik a [Smooth interval rec
discontinued due to error.] (Hiba miatt a folyamatos szakaszos felvételkészítés
megszakadt) üzenet, és a kamera abbahagyja a felvételkészítést. (DCRHC39E/HC42E/HC43E)
• Előfordulhat, hogy szennyezett a videofej. Használjon (külön megvásárolható)
tisztítókazettát.
• Ismét próbálkozzék az elejétől kezdve.
• Sony mini DV kazettát használjon.
92
A kép beállítása felvétel közben
Olvassa el a „Menü” című fejezetet is (96. oldal).
Nem működik az automatikus fókuszbeállítás.
• A [FOCUS] értékét állítsa [AUTO]-ra (42. oldal).
• A felvételi körülmények nem alkalmasak a fókusz automatikus beállításához. Kézzel
állítsa be a fókuszt (42. oldal).
Nem működik a [STEADYSHOT] képstabilizáló funkció.
• A [STEADYSHOT] értékét állítsa [ON]-ra (45. oldal).
Nem működik a BACK LIGHT funkció.
• A BACK LIGHT ellenfényt kompenzáló funkció kikapcsol, amikor az [EXPOSURE]
értékét [MANUAL] (kézi) értékre állítja (41. oldal), illetve amikor a [SPOT METER]
funkciót választja (40. oldal).
• Easy Handycam üzemmódban nem működik a BACK LIGHT ellentfényt
kompenzáló funkció.
Nem működik a [DIGITAL ZOOM] funkció.
Amikor sötétben gyertyafényt vagy villanyfényt filmez, függőleges csík jelenik
meg.
• Ilyesmi akkor fordul elő, amikor a tárgy és a háttér fényessége nagymértékben eltér
egymástól. A jelenség nem utal meghibásodásra.
Hibaelhárítás
• Ha a [TELE MACRO] értékét [ON]-ra állítja, nem működik a [DIGITAL ZOOM]
funkció.
Ha fényes tárgyról készít felvételt, függőleges sáv jelenik meg.
• Ez az elmosódás. A jelenség nem utal meghibásodásra.
A képernyőn apró fehér, piros, kék vagy zöld pontok jelennek meg.
• Ilyen pontok akkor jelenhetnek meg, amikor a [SLOW SHUTTER], a [SUPER
NSPLUS] vagy a [COLOR SLOW S] funkciót kihasználva készít felvételt. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
A kép színei nem valósághűek.
• Kapcsolja ki a NightShot plus funkciót (24. oldal).
Folytatás 
93
Hibaelhárítás (Folytatás)
A kép túl világos, a felvétel tárgya pedig nem jelenik meg a képernyőn.
• Kapcsolja ki a NightShot plus funkciót (24. oldal).
• Kapcsolja ki a BACK LIGHT funkciót (25. oldal).
A kép túl sötét, a felvétel tárgya pedig nem jelenik meg a képernyőn. (DCRHC39E/HC42E/HC43E)
• Ki van kapcsolva az LCD háttérvilágítása. A háttérvilágítás bekapcsolásához nyomja
le és pár másodpercig tartsa lenyomva a DISP/BATT INFO gombot (14.oldal).
Villog a kép vagy vibrálnak a színek.
• Ez akkor fordul elő, ha fénycső, nátriumgőz- vagy higanygőz-lámpa alatt készít
felvételt [PORTRAIT] vagy [SPORTS] üzemmódban. Ilyenkor kapcsolja ki a
[PROGRAM AE] funkciót (40. oldal).
Tévéképernyő vagy számítógép-képernyő filmezésekor vízszintes fekete sávok
jelennek meg.
• A [STEADYSHOT] értékét állítsa [OFF]-ra (45. oldal).
Lejátszás
Ha „Memory Stick Duo” memóriakártyán lévő képeket játszik le, akkor olvassa el a
„Memory Stick Duo” memóriakártya fejezetet is (90. oldal).
A kazettát nem lehet lejátszani.
• A POWER kapcsolót lefelé tolva válassza ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
• Csévélje vissza a kazettában a szalagot (23. oldal).
Tényleges méretben és szélesség-magasság aránnyal nem lehet lejátszani a
„Memory Stick Duo” memóriakártyán tárolt felvételeket.
• Előfordulhat, hogy más készüléken készített képeket nem lehet tényleges méretükben
lejátszani. A jelenség nem utal meghibásodásra.
• Ha 16:9-es szélesség-magasság aránnyal rögzített mozgóképet a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára, annak lejátszásakor a képernyő alján és tetején fekete sáv jelenik
meg. A jelenség nem utal meghibásodásra.
Nem lehet lejátszani a „Memory Stick Duo” memóriakártyán tárolt
képadatokat.
• Kapcsolja ki a kamerán az USB videoátviteli funkciót, és a Handycam Station
illesztőállvány (USB) ON/OFF kapcsolóját (72. oldal) állítsa OFF (ki) helyzetbe.
• Előfordulhat, hogy számítógéppel átnevezett mappákat és fájlokat, továbbá
számítógéppel feldolgozott képeket a kamera nem tud lejátszani. (Ilyen esetben az
illető fájl neve villog.) A jelenség nem utal meghibásodásra (115. oldal).
94
• Előfordulhat, hogy más készüléken készített felvételt ezzel a kamerával nem lehet
lejátszani. A jelenség nem utal meghibásodásra (115. oldal).
• Előfordulhat, hogy számítógépen szerkesztett, továbbá más készüléken felvett
képeket nem lehet lejátszani.
A képen vízszintes csíkok jelennek meg. Nem jelenik meg kép, vagy a
megjelenő kép életlen.
• A fejet tisztítsa meg (külön megvásárolható) tisztítókazettával (120. oldal).
Nincs hang, vagy csak nagyon halk hang hallható.
• A [MULTI-SOUND] értékét állítsa [STEREO]-ra (55.oldal).
• Növelje a hangerőt (23. oldal).
• Az [AUDIO MIX] beállító csúszkáját tolja a [ST2] (további hang) oldaltól messzebb,
egészen addig, amíg a hangzás megfelelő nem lesz (68. oldal).
• Ha S VIDEO csatlakozódugót használ, bizonyosodjék meg arról, hogy az A/V
átjátszókábel piros és fehér dugóját is bedugta (34. oldal).
Szakadozott a hang.
• A fejet tisztítsa meg (külön megvásárolható) tisztítókazettával (120. oldal).
„---” látható a képernyőn.
A kép zajos, zavaros, a képernyőn pedig az
szimbólum jelenik meg.
Hibaelhárítás
• Amikor a most lejátszott felvételt rögzítették, nem volt beállítva a dátum és az idő.
• A kamera üres szalagrészt játszik le.
• Ha a kazettában a szalag zajos vagy sérült, az adatkód nem olvasható le róla.
• A felvételt a kameráétól (PAL) eltérő színrendszerben rögzítették. A jelenség nem
utal meghibásodásra (112. oldal).
látható a képernyőn.
• A lejátszani kívánt kazettát egy másik készüléken 4-csatornás mikrofonnal (4CH MIC
REC) rögzítették. Ez a kamera nem tudja kezelni a 4-csatornás mikrfonnal készített
felvételeket.
Nem megfelelően működik a dátumkeresés.
• Ha az adott naphoz 2 percnél rövidebb idejű felvétel tartozik, előfordulhat, hogy a
kamera nem pontosan talál rá arra a pontra, ahol a dátum vált.
• A kazetta elején vagy közepén üres szalagrész található. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Folytatás 
95
Hibaelhárítás (Folytatás)
Távirányító
Nem működik a mellékelt távirányító.
• A [REMOTE CTRL] értékét állítsa [ON]-ra (58. oldal).
• A kamera infravörös érzékelője és a távirányító közül távolítson el minden akadályt.
• Az infravörös érzékelőt fordítsa úgy, hogy ne érje erős fény, például közvetlen
napsugárzás vagy mennyezeti világítás. Ha az érzékelőt erős fény éri, előfordulhat,
hogy a távirányító nem működik megfelelően.
• Tegyen bele egy új elemet. Tegyen be egy elemet az elemtartóba, ügyelve a helyes
(jelzett) +/– polaritásra (122. oldal).
Amikor a mellékelt távirányítót használja, helytelenül működik egy másik
videomagnó.
• Kapcsolja a videomagnó távirányítóját VTR 2-től eltérő üzemmódba, vagy takarja le
fekete papírlappal a videomagnó infravörös érzékelőjét.
Menü
Egyes menüelemek szürkék.
• Az adott felvételi/lejátszási körülmények között nem használhatók a szürkén
megjelenő menüelemek.
Nem használható a [PROGRAM AE] funkció.
• A [PROGRAM AE] nem használható együtt a következőkkel:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [TELE MACRO]
• A [SPORTS] (sport) funkció nem működik, ha a kamera POWER kapcsolójával a
CAMERA-MEMORY üzemmódot választja.
Nem használható a [SPOT METER] funkció.
• A [SPOT METER] nem használható együtt a következőkkel:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
• Ha a [PROGRAM AE] funkciót választja, a [SPOT METER] értéke automatikusan
[AUTO] lesz.
Nem használható az [EXPOSURE] funkció.
• Az [EXPOSURE] nem használható együtt a következőkkel:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
96
• Ha a [PROGRAM AE] funkciót választja, az [EXPOSURE] értéke automatikusan
[AUTO] lesz.
Nem használható a [WHITE BAL.] funkció.
• NightShot plus és [SUPER NSPLUS] használata esetén nem használható a [WHITE
BAL.].
Nem használható a [SPOT FOCUS] funkció.
• A [SPOT FOCUS] funkció nem használható a [PROGRAM AE] funkcióval együtt.
Nem használható a [TELE MACRO] funkció.
• A [TELE MACRO] nem használható együtt a következőkkel:
– [PROGRAM AE]
– mozgókép felvétele kazettára vagy „Memory Stick Duo” memóriakártyára.
Nem használható a [SUPER NSPLUS] funkció.
• A [SUPER NSPLUS] nem használható együtt a következőkkel:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
• Előfordulhat, hogy teljes sötétségben nem megfelelően működik a [COLOR SLOW
S] funkció. Használja a NightShot plus vagy a [SUPER NSPLUS] funkciót.
• A [COLOR SLOW S] nem használható együtt a következőkkel:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Hibaelhárítás
A [COLOR SLOW S] funkció nem működik megfelelően.
Nem használható a [FADER] funkció.
• A [FADER] nem használható együtt a következőkkel:
– [SELF-TIMER]
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
– [SMTH INT. REC] (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Nem használható a [D. EFFECT] funkció.
• A [D. EFFECT] digitális effektusok nem használhatók együtt a következőkkel:
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
Folytatás 
97
Hibaelhárítás (Folytatás)
• A [SLOW SHUTTR] és az [OLD MOVIE] effektus nem használható a [PROGRAM
AE] funkcióval együtt (kivéve az [AUTO] beállítást).
• Az [OLD MOVIE] nem használható együtt a következőkkel:
– [WIDE SELECT] (DCR-HC32E/HC33E)
– [PICT. EFFECT]
Másolás/Szerkesztés/Csatlakoztatás más készülékekhez
A csatlakoztatott készüléken nem jelennek meg a kamerából érkező képek.
• Ha a Handycam Station illesztőállványhoz csatlakoztatja a kamerát, csukja le a
DC IN aljzat fedelét, majd a kamerát teljesen dugja bele a Handycam Station
illesztőállványba, a helyes állásban (9. oldal).
A csatlakoztatott készülékről érkező képek nem jelennek meg az LCD
képernyőn és a keresőben.
• A [DISP OUTPUT] értékét állítsa [LCD PANEL]-re (58. oldal).
• Ha a [DISP OUTPUT] menübel a [V-OUT/PANEL] értéket választotta és
megnyomja a DISP/BATT INFO gombot, akkor a kamera nem tudja a bemenő
jeleket fogadni (58. oldal).
Csatlakoztatott készülékről származó képet nem sikerül zoomolni.
• Csatlakoztatott készülékről származó kép nem zoomolható (25. oldal).
A csatlakoztatott készülék kijelzőjén időkód és más adat jelenik meg.
• Amikor a készülékeket A/V átjátszókábellel köti össze, a [DISP OUTPUT] értékét
állítsa [LCD PANEL]-re (58. oldal).
Az A/V átjátszókábellel nem lehet rendesen másolni.
• A [DISP OUTPUT] értékét állítsa [LCD PANEL]-re (58. oldal).
• Az A/V átjátszókábel nem mefelelően csatlakozik. Ellenőrizze, hogy az A/V
átjátszókábel a megfelelő aljzathoz csatlakozik-e, azaz annak a készüléknek a
kimenetéhez, amelyről képeket kíván a kamerára átmásolni (DCR-HC32E/HC33E/
HC42E/HC43E esetén), illetve annak a készüléknek a bemenetéhez, amelyre a
kameráról képeket kíván átmásolni.
A felvételre utólag rögzített új hang nem hallható.
• Az [AUDIO MIX] beállító csúszkáját tolja az [ST1] (eredeti hang) oldaltól messzebb,
egészen addig, amíg a hangzás megfelelő nem lesz (68. oldal).
A kazettáról nem lehet a „Memory Stick Duo” memóriakártyára állóképeket
átmásolni.
• Ha egy kazettára újra és újra felvételt készít, akkor előfordulhat, hogy nem működik a
másolás, illetve hogy az átmásolt kép rossz minőségű lesz.
98
Kazettáról „Memory Stick Duo” memóriakártyára mozgóképeket nem lehet
átmásolni.
• A következő esetekben nem működik a másolás, illetve az átmásolt kép rossz
minőségű lesz:
– ha a kazetta üres szalagrészt tartalmaz,
– ha a kazettára sokszor rögzített már felvételt,
– ha a bemenő jel megszakad.
Nem érkezik kép a kamerába. (DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)
• Ha a [DISP OUTPUT] értéke [V-OUT/PANEL], a kamera nem fogad képet
(58. oldal).
• Ha megnyomja a DISP/BATT INFO gombot, a kamera nem fogad képet.
A kép torz vagy sötét.
• Mind a kamerához, mind a Handycam Station illesztőállványhoz csatlakozik A/V
átjátszókábel. Húzza ki az A/V átjátszókábeleket.
Csatlakoztatás számítógéphez
A számítógép nem ismeri fel a kamerát.
Hibaelhárítás
• Húzza ki a kábelt a számítógépből is, a kamerából is, majd ismét dugja be
mindkettőbe úgy, hogy az érintkezés tökéletes legyen.
• A Handycam Station illesztőállvány (USB) ON/OFF kapcsolóját állítsa ON (be)
helyzetbe.
• Csatlakoztassa megfelelően a Handycam Station illesztőállványt.
• A számítógépről válasszon le minden USB kábellel csatlakoztatott eszközt, kivéve a
billentyűzetet, az egeret és a kamerát.
• A kábelt húzza ki a számítógépből és a kamerából, indítsa újra a számítógépet, majd
ismét csatlakoztassa megfelelően a számítógépet és a kamerát.
Hibaüzenet jelenik meg, amikor a mellékelt CD-ROM-ot beteszi a
számítógépbe.
• A számítógép videokártyáját a következőképp állítsa be:
– Windows: felbontás: legalább 800 × 600; színek száma: legalább High Color (16 bites,
65 000 szín)
– Macintosh: felbontás: legalább 1024 × 768; színek száma: legalább 32 000
A számítógépen nem jelenik meg a kamerában látható kép.
• A kamera POWER kapcsolóját lefelé tolva válassza ki a CAMERA-TAPE
üzemmódot, majd állítsa az [USB CAMERA] értékét [USB-STREAM]-re
(57. oldal). (Csak abban az esetben, ha a kamera USB kábellel csatlakozik egy
Windows operációs rendszerű számítógéphez)
Folytatás 
99
Hibaelhárítás (Folytatás)
• Húzza ki a kábelt a számítógépből, kapcsolja be a kamerát, majd ismét dugja be a
kábelt.
A számítógépen nem látható a kazettára készített felvétel.
• A kamera POWER kapcsolóját lefelé tolva válassza ki a PLAY/EDIT üzemmódot,
és az [USB-PLY/EDT] értékét állítsa [USB STREAM]-re (57. oldal). (Csak abban
az esetben, ha a kamera USB kábellel csatlakozik egy Windows operációs rendszerű
számítógéphez)
• Húzza ki a kábelt a számítógépből, majd ismét dugja be.
Macintosh számítógépen nem látható a kazettára készített felvétel.
• Ha a kamerát egy Macintosh-hoz USB kábellel csatlakoztatja, akkor a kazettára
rögzített képeket nem tudja a számítógépre másolni. A kazettára rögzített felvételek
másolásához a kamerát és a számítógépet i.LINK kábellel (külön megvásárolható)
kösse össze, és a másoláshoz használja az operációs rendszer megfelelő funkcióit.
A „Memory Stick Duo” memóriakártyára rögzített képeket nem lehet megnézni
a számítógépen.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát a helyes állásban tegye be, és teljesen tolja
be.
• i.LINK kábel nem használható. A számítógépet és a kamerát USB kábellel kösse
össze.
• A kamera POWER kapcsolóját lefelé tolva válassza ki a PLAY/EDIT üzemmódot, és
az [USB-PLY/EDT] értékét állítsa [STD-USB]-re (57. oldal).
• A kamerával végzett műveletek, például a lejátszás vagy a szerkesztés során a
számítógép nem ismeri fel a „Memory Stick Duo” memóriakártyát. A kamerán a
műveleteket még a kamera és a számítógép csatlakoztatása előtt fejezze be.
A számítógép képernyőjén nem jelenik meg a „Memory Stick Duo” ikon (a
[Removable Disk] (Cserélhető lemez) vagy a [Sony Memory Stick] elem).
• Tegyen be egy „Memory Stick Duo” memóriakártyát a kamerába.
• A számítógépről válasszon le minden USB kábellel csatlakoztatott eszközt, kivéve a
billentyűzetet, az egeret és a kamerát.
• A kamera POWER kapcsolóját lefelé tolva válassza ki a PLAY/EDIT üzemmódot, és
az [USB-PLY/EDT] értékét állítsa [STD-USB]-re (57. oldal).
• A kamerával végzett műveletek, például a lejátszás vagy a szerkesztés során a
számítógép nem ismeri fel a „Memory Stick Duo” memóriakártyát. A kamerán a
műveleteket még a kamera és a számítógép csatlakoztatása előtt fejezze be.
USB kábel használata esetén a kép nem jelenik meg a Windows operációs
rendszerű számítógép képernyőjén.
100
• Az USB illesztőprogram regisztrációja a rendszerleíró adatbázisban nem megfelelő,
mert a számítógépet és a kamerát az USB illesztőprogram telepítésének befejezte
előtt kötötte össze. Az USB illesztőprogram helyes telepítését az alábbi lépések
ismertetik.
 Windows 98/Windows 98SE/Windows Me esetén
Hibaelhárítás
Windows 98 esetén nem garantálható, hogy minden másolási, lejátszási
kazettaművelet sikeres lesz.
1 Ellenőrizze, össze van-e kötve a kamera és a számítógép.
2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [My Computer] (Sajátgép)
menüelemre, majd válassza a megjelenő helyi menü [Properties] (Tulajdonságok)
elemét.
Ekkor megjelenik a [System Properties] (Rendszertulajdonságok) párbeszédpanel.
3 Kattintson a [Device Manager] (Eszközkezelő) párbeszédpanel-lapra.
4 Ha az alábbi eszközök már telepítve vannak, akkor az egér jobb oldali gombjával
kattintson rájuk, majd a megjelenő helyi menü [Remove] (Eltávolítás) elemét
választva törölje őket.
Kazettára rögzített kép másolásához és megtekintéséhez
– [USB Audio Device] (USB audioeszköz) a [Sound, video and game controllers]
(Hang-, video- és játékvezérlők) mappában
– [USB Device] (USB eszköz) az [Other devices] (Egyéb eszközök) mappában
– [USB Composite Device] az [Universal Serial Bus Controller] (Universal Serial
Bus vezérlők) mappában
„Memory Stick Duo” memóriakártyára felvett képek másolásához és
megtekintéséhez
– kérdőjelikonnal („?”) jelölt [? Sony Handycam] vagy [? Sony DSC] az [Other
devices] (Egyéb eszközök) mappában
5 A megjelenő [Confirm Device Removal] (Eszköz eltávolításának jóváhagyása)
párbeszédpanelen kattintson az [OK] gombra.
6 Kapcsolja ki a kamerát, húzza ki az USB kábelt, majd indítsa újra a számítógépet.
7 A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a számítógép CD-meghajtójába.
8 Az alábbi lépéseket követve telepítse újra az USB illesztőprogramot.
1 Kattintson duplán a [My Computer] (Sajátgép) ikonra.
2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [PICTUREPACKAGE] CDmeghajtóra*.
* A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden számítógépen más lehet.
3 Kattintson az [Open] (Megnyitás) gombra.
4 Kattintson duplán a [Driver] (illesztőprogram) elemre.
5 Kattintson duplán a [Setup.exe] program ikonjára.
• Ha az [USB Audio Device], az [USB Device], az [USB Composite Device],
a [? Sony Handycam] és a [? Sony DSC] eszközön kívül mást is kitöröl, az a
számítógép rendellenes működését eredményezheti.
 Windows 2000 esetén
Rendszergazdai jogokkal (Administrator) jelentkezzék be.
1 Ellenőrizze, össze van-e kötve a kamera és a számítógép.
2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [My Computer] (Sajátgép)
menüelemre, majd válassza a megjelenő helyi menü [Properties] (Tulajdonságok)
elemét.
Ekkor megjelenik a [System Properties] (Rendszertulajdonságok) párbeszédpanel.
Folytatás 
101
Hibaelhárítás (Folytatás)
3 Kattintson rendre a következőkre: [Hardware] (Hardver) panellap  [Device
Manager] (Eszközkezelő)  [View] (Nézet)  [Devices by type] (Eszközök típus
szerint).
4 Ha az alábbi eszközök már telepítve vannak, akkor az egér jobb oldali gombjával
kattintson rájuk, majd a megjelenő helyi menü [Uninstall] (Letörlés) elemét
választva törölje őket.
Kazettára rögzített kép másolásához és megtekintéséhez
– [USB Composite Device] az [Universal Serial Bus Controller] (Universal Serial
Bus vezérlők) mappában
– [USB Audio Device] (USB audioeszköz) a [Sound, video and game controllers]
(Hang-, video- és játékvezérlők) mappában
– [Composite USB Device] az [Other devices] (Egyéb eszközök) mappában
„Memory Stick Duo” memóriakártyára felvett képek másolásához és
megtekintéséhez
– kérdőjelikonnal („?”) jelölt [? Sony Handycam] vagy [? Sony DSC] az [Other
devices] (Egyéb eszközök) mappában
5 A megjelenő [Confirm Device Removal] (Eszköz eltávolításának jóváhagyása)
párbeszédpanelen kattintson az [OK] gombra.
6 Kapcsolja ki a kamerát, húzza ki az USB kábelt, majd indítsa újra a számítógépet.
7 A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a számítógép CD-meghajtójába.
8 Az alábbi lépéseket követve telepítse újra az USB illesztőprogramot.
1 Kattintson duplán a [My Computer] (Sajátgép) ikonra.
2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [PICTUREPACKAGE] CDmeghajtóra*.
* A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden számítógépen más lehet.
3 Kattintson az [Open] (Megnyitás) gombra.
4 Kattintson duplán a [Driver] (illesztőprogram) elemre.
5 Kattintson duplán a [Setup.exe] program ikonjára.
• Ha az [USB Composite Device], az [USB Audio Device], a [Composite USB
Device], a [? Sony Handycam] és a [? Sony DSC] eszközön kívül mást is kitöröl,
az a számítógép rendellenes működését eredményezheti.
 Windows XP esetén
102
Rendszergazdai jogokkal (Administrator) jelentkezzék be.
1 Ellenőrizze, össze van-e kötve a kamera és a számítógép.
2 Kattintson a [Start] gombra.
3 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [My Computer] (Sajátgép)
menüelemre, majd válassza a megjelenő helyi menü [Properties] (Tulajdonságok)
elemét.
Ekkor megjelenik a [System Properties] (Rendszertulajdonságok) párbeszédpanel.
4 Kattintson rendre a következőkre: [Hardware] (Hardver) panellap  [Device
Manager] (Eszközkezelő)  [View] (Nézet)  [Devices by type] (Eszközök típus
szerint).
5 Ha az alábbi eszközök már telepítve vannak, akkor az egér jobb oldali gombjával
kattintson rájuk, majd a megjelenő helyi menü [Uninstall] (Letörlés) elemét
választva törölje őket.
6
7
8
9
A Windows operációs rendszerű számítógépre nem lehet képeket átmásolni.
Hibaelhárítás
Kazettára rögzített kép másolásához és megtekintéséhez
– [USB Composite Device] az [Universal Serial Bus Controller] (Universal Serial
Bus vezérlők) mappában
– [USB Audio Device] (USB audioeszköz) a [Sound, video and game controller]
(Hang-, video- és játékvezérlők) mappában
– [USB Device] (USB eszköz) az [Other devices] (Egyéb eszközök) mappában
„Memory Stick Duo” memóriakártyára felvett képek másolásához és
megtekintéséhez
– kérdőjelikonnal („?”) jelölt [? Sony Handycam] vagy [? Sony DSC] az [Other
devices] (Egyéb eszközök) mappában
A megjelenő [Confirm Device Removal] (Eszköz eltávolításának jóváhagyása)
párbeszédpanelen kattintson az [OK] gombra.
Kapcsolja ki a kamerát, húzza ki az USB kábelt, majd indítsa újra a számítógépet.
A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a számítógép CD-meghajtójába.
Az alábbi lépéseket követve telepítse újra az USB illesztőprogramot.
1 Kattintson duplán a [My Computer] (Sajátgép) ikonra.
2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [PICTUREPACKAGE] CDmeghajtóra*.
* A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden számítógépen más lehet.
3 Kattintson az [Open] (Megnyitás) gombra.
4 Kattintson duplán a [Driver] (illesztőprogram) elemre.
5 Kattintson duplán a [Setup.exe] program ikonjára.
• Ha az [USB Composite Device], az [USB Audio Device], a [USB Device],
a [? Sony Handycam] és a [? Sony DSC] eszközön kívül mást is kitöröl, az a
számítógép rendellenes működését eredményezheti.
• Az alábbi eljárást követve jelenítse meg a „Memory Stick Duo” memóriakártyára
rögzített képeket.
1 Kattintson duplán a [My Computer] (Sajátgép) ikonra.
2 Kattintson duplán az újonnan felismert [Removable Disk (F:)] (Cserélhető
lemez (F:)) meghajtó ikonjára. (Windows XP esetén ez [Sony Memory Stick].)
A meghajtó felismerése eltart egy ideig. Ha a számítógép nem ismeri fel, akkor
valószínűleg helytelenül lett telepítve az USB illesztőprogram.
3 Kattintson duplán a megjeleníteni kívánt képfájlra.
A kamera képernyőjén a [Cannot start Easy Handycam with USB connected]
(Ha USB kábel csatlakozik a kamerához, nem indítható el az Easy Handycam
funkció.) vagy a [Cannot cancel Easy Handycam with USB connected] (Ha
be van dugva az USB kábel, az Easy Handycam funkció nem állítható le.)
hibaüzenet jelenik meg.
• Amíg be van dugva az USB kábel, az Easy Handycam funkció sem el nem indítható,
sem le nem állítható. Előbb húzza ki a kamerából az USB kábelt.
Folytatás 
103
Hibaelhárítás (Folytatás)
Nincs hang, amikor a kamerát a Windows-os számítógéphez USB kábellel
csatlakoztatja.
• Módosítsa a számítógép beállításai az alábbiak szerint.
1 Válassza rendre: [Start][Programs] (Programok) ([All Programs] (Minden
program) Windows XP esetén)[Picture Package] [Handycam Tools][USB
Streaming Tool].
2 A [Select audio device] (Másik audioeszköz kiválasztása) párbeszédpanelen
válasszon másik audioeszközt.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, kattintson a [Next] (Tovább), végül a
[Done] (Kész) gombra.
• Windows 98 esetén hang nem hallható.
USB videoátvitelkor a kép szakadozott.
• Módosítsa a számítógép beállításai az alábbiak szerint.
1 Válassza rendre: [Start][Programs] (Programok) ([All Programs] (Minden
program) Windows XP esetén)[Picture Package] [Handycam Tools][USB
Streaming Tool].
2 A [Select video quality] (Képminőség beállítása) párbeszédpanelen a csúszkát
tolja a (–) jel irányába.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, kattintson a [Next] (Tovább), végül a
[Done] (Kész) gombra.
Nem megfelelően működik a Picture Package alkalmazás.
• Zárja be a Picture Package alkalmazást, majd indítsa újra a számítógépet.
A Picture Package alkalmazás használata során hibaüzenet jelenik meg.
• Először zárja be a Picture Package alkalmazást, majd a kamera POWER kapcsolóját
eltolva válasszon másik üzemmódot.
A CD-író meghajtót a rendszer nem ismeri fel, illetve a Picture Package Auto
Video, a Producer, a CD Backup vagy a VCD Maker alkalmazással nem lehet
adatokat írni a CD-író meghajtóra.
• A használható (kompatibilis) meghajtókról információt a következő címen (URL)
találhat:
http://www.ppackage.com/
A kamera képernyőjén az [USB Streaming... This function is not available.]
(USB videoátvitel... Ez a funkció nem használható.) hibaüzenet jelenik meg.
• Az USB videoátvitel befejezése után kezdheti meg a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára történő felvételt, illetve a rá felvett képek lejátszását.
104
Az „„Első lépések” útmutató” kézikönyv nem megfelelően jelenik meg.
• Kövesse az alábbi eljárást, és olvassa el az „„Első lépések” útmutató” (FirstStepGuide.
pdf) kézikönyvet.
1 A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a számítógép CD-meghajtójába.
2 Kattintson duplán a [My Computer] (Sajátgép) ikonra.
3 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [PICTUREPACKAGE] CDmeghajtóra*.
* A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden számítógépen más lehet.
4 Kattintson az [Explorer] (Intéző) elemre.
5 Kattintson duplán a [FirstStepGuide] elemre.
6 Kattintson duplán a kívánt nyelvmappára.
7 Kattintson duplán a [FirstStepGuide.pdf] fájlra.
Hibaelhárítás
105
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető szimbólumok
Ha az LCD képernyőn vagy a
keresőben jelzések, szimbólumok
jelennek meg, ellenőrizze az alábbiakat.
Egyes hibák házilag is orvosolhatók.
Ha a probléma többszöri elhárítási
kísérlet ellenére is fennáll, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz
vagy Sony márkaszervizhez.
C:(vagy E:) : (Öndiagnózis
kijelzője)
C:04:
• Az akkumulátor nem
„InfoLITHIUM” akkumulátor.
Használjon „InfoLITHIUM”
akkumulátort (116. oldal).
C:21:
• Páralecsapódás történt. Vegye ki a
kazettát, várjon legalább 1 órát, és
tegye vissza (120. oldal).
C:22:
• A fejeket tisztítsa meg (külön
megvásárolható) tisztítókazettával
(120. oldal).
C:31: / C:32:
• A fent leírtaktól eltérő hibajelenség
fordult elő. Vegye ki a kazettát,
helyezze be újra, majd ismét
próbálja meg használni a kamerát.
Ha pára kezd lecsapódni a
kamerában, akkor ne próbálkozzék
ezzel az eljárással (120. oldal).
• Távolítsa el az áramforrást.
Csatlakoztassa ismét, és próbálja
meg újra használni a kamerát.
• Cserélje ki a kazettát. Nyomja meg
a RESET gombot (26. oldal), majd
ismét próbálja meg használni a
kamerát.
106
E:61: / E:62:
• Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony szakszervizhez.
Közölje velük az „E” betűvel
kezdődő 5 jegyű kódot.
101-1001 (Fájlokra vonatkozó
figyelmeztető kódok)
• A fájl sérült.
• A fájl nem olvasható (115. oldal).
 (Az akkumulátor energiaszintjére
utaló figyelmeztetés)
• Az akkumulátor csaknem lemerült.
• A működési feltételek, a környezet
és az akkumulátor állapotának
függvényében előfordulhat, hogy
az  figyelmeztető szimbólum
már akkor villogni kezd, amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje még
5–10 perc működést tesz lehetővé.
 (Figyelmeztetés a
páralecsapódásra)*
• Vegye ki a kazettát, kapcsolja ki
a kamerát, és kb. 1 órán keresztül
hagyja nyitva a kazettatartó tetejét
(120. oldal).
(A Memory Stick Duo
memóriakártyára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
• Nincs betéve „Memory Stick Duo”
memóriakártya (17. oldal).
(A Memory Stick Duo
memóriakártya formázására
vonatkozó figyelmeztető
szimbólumok)*
• A „Memory Stick Duo”
memóriakártya sérült.
• Nincs megfelelően megformázva
a „Memory Stick Duo”
memóriakártya (48. oldal).
(Nem használható (inkompatibilis)
Memory Stick Duo memóriakártyára
vonatkozó figyelmeztető
szimbólumok)*
• A kamerába nem használható, vele
inkompatíbilis „Memory Stick Duo”
memóriakártyát tett be (114. oldal).
 (A kazettára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha lassan villog:
• A kazettára már csak 5 percnél
rövidebb felvétel fér.
• Nincs kazetta a kamerában.*
• A kazetta írásvédő kapcsolója
nem engedi a kazetta tartalmának
módosítását (113. oldal).*
Ha gyorsan villog:
• A kazettában a szalag a végére ért.*
Ha lassan villog:
• A kazetta írásvédő kapcsolója
nem engedi a kazetta tartalmának
módosítását (113. oldal).
Ha gyorsan villog:
• Páralecsapódás történt (120. oldal).
• Az öndiagnózis kijelző kódja látható
(106. oldal).
 (A képek törlésére vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)*
• A kép védett (69. oldal).
 (A Memory Stick Duo
memóriakártyára írásvédettségére
figyelmeztető szimbólum)*
• A „Memory Stick Duo”
memóriakártya írásvédő kapcsolója
LOCK (lezárva) állásban van
(114. oldal).
Ha lassan villog:
• Töltődik
Ha gyorsan villog:
• Valami probléma van a vakuval.
(A kamera rázkódására
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)
• Nem elegendő a fény, így a kamera
könnyen bemozdul. Használjon
vakut.
• A kamera nem áll szilárdan, így
a kamera könnyen bemozdul.
Két kézzel mozdulatlanul tartsa a
kamerát, és így filmezzen. Ilyenkor
azonban a kamera rázkódására
figyelmeztető szimbólum nem
jelenik meg.
* Amikor a képernyőn a figyelmeztető jelek,
szimbólumok megjelennek, dallam hallható
(58. oldal).
A figyelmeztető üzenetek
ismertetése
Hibaelhárítás
 (A kazetta kivételére figyelmeztető
szimbólum)*
(A külső vakura vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha a képernyőn üzenetek jelennek meg,
kövesse az alábbi utasításokat.
 Akkumulátor
Use the “InfoLITHIUM” battery
pack (Használja az „InfoLITHIUM”
akkumulátort.) (116. oldal).
Battery level is low. (Az akkumulátor
lemerülőben van.)
• Cserélje ki az akkumulátort
(9., 116. oldal).
Folytatás 
107
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek (Folytatás)
Old battery. Use a new one (Az
akkumulátor régi. Cserélje újra.)
(116. oldal).
Re-attach the power source
(Csatlakoztassa ismét az
áramforrást.) (9. oldal).
 Páralecsapódás
Moisture condensation. Eject the
cassette. (Páralecsapódás történt.
Vegye ki a kazettát.) (120. oldal)
Moisture condensation. Turn off
for 1H (Páralecsapódás történt.
Kapcsolja ki 1 órára.) (120. oldal).
 Kazetta/szalag
Insert a cassette (Tegyen be egy
kazettát) (17. oldal).
Reinsert the cassette. (Vegye ki,
majd ismét tegye be a kazettát.)
• Ellenőrizze, sérült-e a kazetta.
The tape is locked - check the
tab (A kazetta írásvédett – nézze
meg az írásvédõ kapcsolóját.)
(113. oldal).
The tape has reached the end. (A
kazettában a szalag a végére ért.)
• Csévélje vissza a szalagot.
108
 „Memory Stick Duo” memóriakártya
Insert a Memory Stick (Tegyen be
egy Memory Stick memóriakártyát.)
(17. oldal).
Reinsert the Memory Stick. (Vegye
ki, és újra tegye be a Memory Stick
memóriakártyát.)
• Néhányszor vegye ki és tegye
be a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát. A „Memory
Stick Duo” memóriakártya akkor
is sérült lehet, ha villog a kijelző.
Próbálkozzék egy másik „Memory
Stick Duo” memóriakártyával.
This is a read-only Memory Stick.
(Ez a Memory Stick memóriakártya
írásvédett.)
• Tegyen be egy olyan „Memory Stick
Duo” memóriakártyát, amelyre
lehet írni.
Incompatible type of Memory
Stick. (Nem használható Memory
Stick memóriakártya-fajta.)
• Az ilyen típusú „Memory Stick
Duo” memóriakártyát a kamera
nem tudja használni (114. oldal).
This Memory Stick is not
formatted correctly. (A Memory
Stick memóriakártya formázása
helytelen.)
• Ellenőrizze a formázást, és szükség
esetén formázza meg a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát
(48., 114. oldal).
Cannot record. The Memory Stick is
full. (Felvétel nem készíthető. Tele van
a Memory Stick memóriakártya.)
• Törölje a felesleges képeket
(68. oldal).
The Memory Stick is locked.
Check the tab (Le van zárva a
Memory Stick memóriakártya.
Ellenőrizze az írásvédő kapcsolót.)
(114. oldal).
Cannot playback. Reinsert the
Memory Stick (Nem lehet lejátszani.
Vegye ki, és újra tegye be a Memory
Stick memóriakártyát.) (17. oldal).
Cannot record. Reinsert the Memory
Stick (Nem lahet felvenni. Vegye ki,
és újra tegye be a Memory Stick
memóriakártyát.) (17. oldal).
• A „Memory Stick Duo”
memóriakártyára nem került rá
felvétel, illetve nincs rajta olvasható
fájl.
USB streaming... This function is not
available. (USB videoátvitel... Ez a
funkció nem használható.)
• „Memory Stick Duo”
memóriakártyára akkor próbált meg
képet rögzíteni, illetve akkor kísérelt
meg róla képet lejátszani, amikor
be volt kapcsolva az videoátviteli
funkció.
Memory Stick folders are full.
(Megteltek a Memory Stick
memóriakártya mappái.)
• 999MSDCF után több mappát már
nem lehet létrehozni. A kamerával
mappa nem törölhető.
Cannot record still images on
Memory Stick (A Memory Stick
memóriakártyára nem készíthető
állókép) (114. oldal).
Cannot record movies on
Memory Stick (A Memory Stick
memóriakártyára nem készíthető
mozgókép) (114. oldal).
 PictBridge rendszerű nyomtató
Check the connected device.
(Ellenőrizze a csatlakoztatott
készüléket.)
• Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót,
aztán húzza ki, majd ismét dugja be
az USB kábelt.
Connect the camcorder to a
PictBridge compatible printer.
(A kamerát PictBridge rendszerű
nyomtatóhoz csatlakoztassa.)
Hibaelhárítás
No file. (Nincs fájl.)
• Meg kell formáznia a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát (48.
oldal), vagy a számítógéppel kell
letörölnie a mappákat.
• Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót,
aztán húzza ki, majd ismét dugja be
az USB kábelt.
Error-Cancel the task. (Hiba – Törölje
a nyomtatási feladatot.)
• Ellenőrizze a nyomtatót.
Cannot print. Check the printer.
(Nem lehet nyomtatni. Ellenőrizze a
nyomtatót.)
• Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót,
aztán húzza ki, majd ismét dugja be
az USB kábelt.
Folytatás 
109
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek (Folytatás)
 Vaku
Charging… cannot record still
images. (Töltés… Állókép nem
készíthető.)
• Akkor kísérelt meg állóképet
rögzíteni, amikor a (külön
megvásárolható) vaku éppen
töltődött.
 Egyéb
Cannot record due to copyright
protection (Szerzőijog-védelem
miatt nem rögzíthető.) (113. oldal).
Cannot add audio. Disconnect the
i.LINK cable (Utólagos hangfelvétel
nem készíthető. Húzza ki az i.LINK
kábelt.) (66. oldal).
Not recorded in SP mode. Cannot
add audio (A felvétel nem SP
módban készült. Hang utólag nem
adható hozzá.) (66. oldal).
Not recorded in 12-bit audio. Cannot
add audio (A felvétel nem 12 bites
hanggal készült. Hang utólag nem
adható hozzá.) (66. oldal).
Cannot add audio on the blank
portion of a tape (Üres szalag
részhez hang utólag nem adható.)
(66. oldal).
Cannot add audio (Utólagos
hangfelvétel nem készíthető.)
(66. oldal).
110
 Dirty video head. Use a
cleaning cassette (Piszkos
a videofej. Tisztítsa meg
tisztítókazettával.) (120. oldal).
Cannot start Easy Handycam
Cannot cancel Easy Handycam
(Nem indítható el az Easy Handycam
funkció Nem állítható le az Easy
Handycam funkció) (20. oldal).
USB is invalid in this mode during
Easy Handycam (Amikor ebben az
üzemmódban az Easy Handycam
funkciót használja, nem használható
az USB csatlakoztatás.)
• A POWER kapcsolóval
kiválaszatott PLAY/EDIT
üzemmódban az Easy Handycam
funkciót használja, az [STDUSB] elem kiválasztható, de
sem a [PictBridge], sem az [USB
STREAM] elem nem választható
ki. (Az üzenet akkor jelenik meg,
amikor megérinti az
gombot.)
HDV recorded tape. Cannot
playback. (HDV kazetta. Nem lehet
lejátszani.)
• Ezzel a kamerával nem lehet
az ilyen formátumú kazettákat
lejátszani. A felvételt azzal a
készülékkel játssza le, amellyel
készítette.
HDV recorded tape. Cannot add
audio. (HDV kazetta. Hang utólag
nem adható hozzá.)
• HDV formátumú felvételt
tartalmazó szalagrészre ezzel a
kamerával utólag nem lehet hangot
rögzíteni.
Disconnect one AV cable.
• Mind a kamerához, mind
a Handycam Station
illesztőállványhoz csatlakozik A/V
átjátszókábel. Húzza ki az egyiket.
• Ha A/V átjátszókábel csak a
kamerához csatlakozik, akkor
a kamera nem megfelelően lett
beletéve a Handycam Station
illesztőállványba. Megfelelően
csatlakoztassa a Handycam Station
illesztőállványt.
Hibaelhárítás
111
Ha a kamerát külföldön
használja
Áramellátás
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységgel a kamerát bármely olyan
országban vagy térségben használhatja,
ahol a váltakozó áramú hálózat
feszültsége 100 V és 240 V közé esik,
frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
Televíziós színrendszerek
Ez a kamera PAL színrendszerű
készülék. Ha a felvételt tévékészüléken
kívánja megtekinteni, akkor annak
AUDIO/VIDEO bemenettel
rendelkező PAL rendszerű
tévékészüléknek kell lennie (lásd az
alábbi listát).
112
Rendszer
Hol használják
NTSC
Bahamák, Bolívia, Chile,
Ecuador, Fülöp-szigetek,
Guyana, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó,
Peru, Surinam, Tajvan, USA,
Venezuela stb.
PAL
Ausztrália, Ausztria,
Belgium, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia,
Hong-Kong, Kína, Kuvait,
Lengyelország, Magyarország,
Malaysia, Németország,
Norvégia, Olaszország,
Portugália, Spanyolország,
Svájc, Svédország, Szingapúr,
Szlovák Köztársaság, Thaiföld,
Új-Zéland stb.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulgária, Franciaország,
Guiana, Irak, Irán, Monaco,
Oroszország, Ukrajna stb.
Az óra egyszerű beállítása az
időkülönbség alapján
Az órán nagyon egyszerűen beállítható
a helyi idő, ha megadja az adott helyre
érvényes időeltolódást. Válassza a
(TIME/LANGU.) menü [WORLD
TIME] elemét, majd állítsa be az
időkülönbséget (59. oldal).
Használható videokazetta-fajták
Csak mini DV kazetta használható.
jelzéssel ellátott kazettát
használjon.
 A véletlen törlés megelőzése érdekében
A kazetta írásvédő kapcsolóját tolja el a
SAVE jelzés felé.
A
védjegy.
A kamera nem tud Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező kazettát
használni.
Hogyan lehet elérni, hogy a kazettára ne
kerüljön üres rész a felvételek közé?
A felvétel folytatása előtt az
[END SEARCH] (31. oldal) gomb
megérintésével álljon rá a már rögzített
felvételrész legvégére az alábbi
esetekben:
• ha lejátszotta a kazettát,
• ha az [EDIT SEARCH] funkciót
használta.
Szerzői jogot védő jel
 Lejátszás
 Felvétel (DCR-HC32E/HC33E/HC42E/
HC43E esetén)
A kamerával nem lehet olyan szoftvert
felvenni, amely a szoftver szerzői
jogának védelme céljából szerzői jogot
védő vezérlőjeleket tartalmaz. Ha ilyen
programot kísérel meg rögzíteni, az
LCD képernyőn, illetve a keresőben
az [Cannot record due to copyright
protection.] (Szerzőijog-védelem miatt
nem rögzíthető.) üzenet jelenik meg.
A kamera felvétel közben nem rögzít
szerzői jogot védő vezérlőjeleket a
kazettára.
REC
SAVE
 A kazetta felcímkézése
Azért, hogy megelőzze a kamera
esetleges hibás működését, a kazettára
címkét csak a következő ábrán megjelölt
helyre tegyen.
A szélére és élére
ne ragasszon
címkét.
A címke helye
 A kazetta használatát követően
A kép és a hang torzulásának
megelőzése érdekében csévélje vissza
a szalagot a kazetta elejére. Ezután a
kazettát tegye a tokjába, és felállítva
tárolja.
 Az aranyozott érintkezők tisztítása
További információk
Ha az ezzel a kamerával lejátszott
kazetta szerzői jogot védő jelet
tartalmaz, akkor a kamerával ezt
a felvételt nem lehet egy másik,
a kamerához csatlakoztatott
videokamerára másolni.
REC: A kazettára felvétel
rögzíthető.
SAVE: A kazettára
nem rögzíthető felvétel
(írásvédett).
A kazetta aranyozott érintkezőjét
minden 10. kazettakivételt követően
tisztítsa meg vattapálcikával.
Ha a kazetta aranyozott érintkezői
piszkosak vagy porosak, a kamera
nem tudja pontosan kiírni a hátralévő
műsoridőt.
Megjegyzések a kazetta használatával
kapcsolatban
 Ha a kamerát sokáig nem használja
Vegye ki belőle a kazettát, és tárolja
megfelelően.
Aranyozott érintkező
113
Mit takar a „Memory Stick” elnevezés?
A „Memory Stick” memóriakártya
egy kicsi, hordozható adathordozó,
amelynek tárolókapacitása meghaladja
a hajlékonylemezekét.
A kamerában „Memory Stick
Duo” memóriakártya használható,
amely hozzávetőleg fele akkora,
mint a szokásos „Memory Stick”
memóriakártya. Az, hogy egy típus
szerepel az alábbi listán, még nem
garantálja azonban, hogy ezzel
a kamerával valóban működik
minden olyan „Memory Stick Duo”
memóriakártya.
„Memory Stick” kártyatípus
Felvétel/
Lejátszás
„Memory Stick”
–
„Memory Stick Duo”*1

„MagicGate Memory Stick”
–
„Memory Stick Duo”
(MagicGate/Parallel
Transfer)*1
„MagicGate Memory Stick
Duo” *1
„Memory Stick PRO”
„Memory Stick PRO Duo”
*1
*2*3
Írásvédő kapcsolóval rendelkező
„Memory Stick Duo” memóriakártya
*3
Ha egy kicsi hegyes tárggyal a kapcsolót
„írásvédett” állásba tolja, ezzel
meggátolhatja, hogy a „Memory Stick
Duo” memóriakártyáról véletlenül
letörlődjenek a képek.
A DCR-HC33E/HC43E kamerához
mellékelt „Memory Stick Duo”
memóriakártya nem rendelkezik
írásvédő kapcsolóval.
–
*2*3
*1A „Memory Stick Duo” memóriakártya
hozzávetőlegesen fele akkora, mint a
szokásos „Memory Stick” memóriakártya.
*2Nagy sebességű adatátvitelt biztosító
„Memory Stick” memóriakártya. Az
adatátvitel sebessége a használt eszközöktől
függ.
*3A „MagicGate” egy olyan szerzőijog-védő
eljárás, amely a felvétel és a jeltovábbítás
során rejtjelezést használ. A „MagicGate”
eljárással készített felvételek nem játszhatók
le ezen a kamerát, továbbá a „MagicGate”
eljárásnak megfelelően érkező rejtjelezett
jeleket sem tudja ez a kamera rögzíteni.
114
képeket MPEG (Moving Picture Experts
Group) formátumban tömörítve tárolja. A
fájl kiterjesztése „.MPG”.
• Állóképfájlok neve:
– 101- 0001: A kamera képernyőjén ez a
fájlnév jelenik meg.
– DSC00001.JPG: A számítógép
képernyőjén ez a fájlnév jelenik meg.
• Mozgóképfájlok neve:
– MOV00001: A kamera képernyőjén ez a
fájlnév jelenik meg.
– MOV00001.MPG: A számítógép
képernyőjén ez a fájlnév jelenik meg.
• Nem biztos, hogy számítógéppel (Windows
vagy Mac OS operációs rendszer alatt)
megformázott „Memory Stick Duo”
memóriakártyákat ez a kamera használni
tud.
• Az írás/olvasás sebessége a „Memory Stick”
memóriakártya és a „Memory Stick”kompatibilis termékek éppen használt
kombinációjának függvényében más és más
lehet.
• Állóképek formátuma: A kamera a képeket
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
formátumban tömörítve tárolja. A fájl
kiterjesztése „.JPG”.
• Mozgóképek formátuma: A kamera a
Megjegyzések a memóriakártya
használatával kapcsolatban
A képadatok megsérülhetnek a
következő esetekben. A sérült
képadatokért kártérítésre nincs mód.
• Ha akkor veszi ki a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát, kapcsolja ki a kamerát,
illetve veszi le az akkumulátort, amikor
a kamera képfájlokat ír a „Memory
Stick Duo” memóriakártyára (amikor a
műveletlejelző világít vagy villog);
• ha a „Memory Stick Duo” memóriakártyát
mágnes vagy mágneses tér közelében
használja.
Javasoljuk, hogy a fontos adatokról a
számítógép merevlemezére készítsen
biztonsági másolatot.
 A „Memory Stick” memóriakártyára
kezelése
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyák kezelésekor ne feledje
az alábbiakat.
 Hol használja?
A „Memory Stick Duo” memóriakártyát
ne használja és ne tárolja az alábbi
helyeken:
• igen magas hőmérsékletű helyen, például
nyáron a szabadban parkoló autóban;
• közvetlen napsugárzásnak kitett helyen;
• nagyon párás vagy korrodáló gázokat
tartalmazó helyen.
 A Memory Stick Duo illesztőkeret (DCRHC33E/HC43E esetén mellékelt tartozék)
Ha a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát beteszi egy
• Ha olyan készülékben szeretné használni
a „Memory Stick Duo” memóriakáryát,
amely „Memory Stick” memóriakártyák
befogadására képes, akkor a „Memory Stick
Duo” memóriakártyát feltétlenül tegye bele
egy Memory Stick Duo illesztőkeretbe.
• Ügyeljen arra, hogy amikor a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát beteszi egy
illesztőkeretbe, a Memory Stick Duo
memóriakártya a megfelelő helyzetben
álljon, és úgy tolja be teljesen a keretbe,
nehogy a kártya vagy a készülék
tönkremenjen. Ha rossz állásban erőlteti
be a „Memory Stick Duo” memóriakártyát
a kártyanyílásba, akkor megsérület a
„Memory Stick Duo” memóriakártya és a
„Memory Stick Duo” kártyanyílás.
• Memory Stick Duo illesztőkeretet csak
akkor dugjon be egy készülékbe, a
előbb beletett egy „Memory Stick Duo”
memóriakártyát. Ellenkező esetben
tönkremehet a készülék.
 A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya
• Ezzel a kamerával legfeljebb 1 GB-os
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
használható.
• A készülék nem képes a nagy sebességű
adatátvitelre.
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
• A kamera által a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára írt képadat-fájlok
formátuma megfelel a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association — Japán
Elektronikai és Számítástechnikai
Egyesület) által kialakított univerzális
„Design Rule for Camera File Systems”
(Kamera-fájlrendszerekre vonatkozó
tervezési szabályok) szabványnak.
• A kamera nem tud lejátszani olyan
állóképeket, amelyeket olyan eszközzel
(DCR-TRV900E vagy DSC-D700/D770)
készítettek, amely nem illeszkedik ezen
univerzális szabványhoz. (Ezek a típusok
egyes térségekben nincsenek forgalomban.)
Folytatás 
További információk
• Amikor a „Memory Stick Duo”
memóriakártya ír, ne nyomja rá a tollat,
ceruzát.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyára
és a Memory Stick Duo illesztőkeretre ne
ragasszon címkét stb.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát
mindig a tokjában szállítsa és tárolja.
• Ne érintse meg az érintkezőket, és ügyeljen
arra, hogy fémtárgy se érjenek hozzájuk.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát ne
hajlítsa meg, ne ejtse le és óvja az erőteljes
behatásoktól.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát ne
szedje szét és ne alakítsa át.
• Ügyeljen arra, hogy a „Memory Stick Duo”
memóriakártya ne legyen nedves.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát
kisgyerekektől elzárva tárolja. Előfordulhat,
hogy a kisgyerek lenyeli a memóriakártyát.
• A „Memory Stick Duo” kártyanyílásba
kizárólag „Memory Stick Duo”
memóriakártyát dugjon be. Ha ezt teszi, a
kamera megsérülhet.
Memory Stick Duo illesztőkeretbe,
akkor a szokásos „Memory Stick”
memóriakártyát használni képes
készülékekbe is bedughatja.
115
Mit takar a „Memory Stick”
elnevezés? (Folytatás)
• Ha egy másik eszközzel használt „Memory
Stick Duo” memóriakártya nem működik a
kamerában, formázza meg ezzel a kamerával
(48. oldal). Vegye azonban figyelembe, hogy
a formázás letöröl a „Memory Stick Duo”
memóriakártyán lévő minden adatot.
• Előfordulhat, hogy a képeket a kamera nem
tudja lejátszani:
– ha a lejátszandó képadatokat
számítógépen módosította,
– ha a lejátszandó képet más eszközzel
készítette.
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor
Ez a készülék kompatibilis a (P series)
„InfoLITHIUM” akkumulátorral.
A kamera kizárólag „InfoLITHIUM”
akkumulátorral működik.
A P series „InfoLITHIUM”
akkumulátorokon a
jelzés
látható.
Mit takar az „InfoLITHIUM” név?
Az „InfoLITHIUM” név lítium-ion
akkumulátort jelöl, amely a működési
feltételekkel kapcsolatos információkat
továbbítja a kamera és a külön
megvásárolható hálózati tápegység/töltő
között.
A „InfoLITHIUM” akkumulátor
a kamera működési feltételeinek
függvényében kiszámítja az energiafelvételt, és percekben kifejezve kijelzi,
hogy az akkumulátorral a kamera még
mennyi ideig képes működni.
A (külön megvásárolható) hálózati
tápegység/töltő esetén az akkumulátor
energiaszintjének megfelelő hátralévő
működési idő és a még hátralévő töltési
idő jelenik meg.
Az akkumulátor töltése
• A kamera használata előtt feltétlenül töltse
fel az akkumulátort.
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 °C és
30 °C közötti hőmérsékleten töltse egészen
addig, amíg a CHG töltésjelző ki nem alszik.
Más hőmérsékleten előfordulhat, hogy az
akkumulátor feltöltése kisebb hatásfokkal
történik.
• A feltöltés befejeztével távolítsa el
a kábelt a kamera DC IN aljzatból,
vegye le a kamerát a Handycam Station
illesztőállványról vagy vegye le az
akkumulátort.
116
Hogyan használható ki az akkumulátor?
Az akkumulátor energiaszintjének
kijelzése
• Ha a kamera kikapcsol, pedig az
akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés szerint az akkumulátornak még
működtetnie kellene a kamerát, töltse fel
újra teljesen az akkumulátort. Ezután a
kijelzés ismét a pontos értéket mutatja. Ne
feledje azonban, hogy ha az akkumulátort
hosszú időn át magas hőmérsékleten
használta, ha egy ideig teljesen feltöltött
állapotban hagyta, vagy ha rendszeresen
használja, akkor előfordulhat, hogy az
akkumulátor energiaszintjét mutató kijelzés
továbbra sem a helyes értéket mutatja.
A kijelző által mutatott értéket tekintse
a maximális üzemidő hozzávetőleges
értékének.
Az akkumulátor tárolása
• Ha az akkumulátort hosszú időn át nem
használja, töltse fel teljesen, és évente
egyszer tegye fel a kamerára és használja
egy kicsit, hogy ezzel fenntartsa az
akkumulátor működőképességét. Tároláshoz
vegye le az akkumulátort a kameráról, és
tegye száraz, hűvös helyre.
• Az akkumulátort úgy tudja a kamerával
teljesen lemeríteni, hogy a
(STANDARD SET) menüben az [A.SHUT
OFF] értékét [NEVER]-re állítja, és a
kamerát a kazettás felvétel készenléti
állapotában hagyja mindaddig, amíg az
magától ki nem kapcsol (58. oldal).
Az akkumulátor élettartama
• Az akkumulátor nem örökéletű. Az idő
múlásával és a használattal arányosan
az akkumulátor kapacitása fokozatosan
csökken. Ha jelentősen lerövidül az
akkumulátor által biztosított üzemidő, akkor
az akkumulátor valószínűleg élettartamának
vége felé jár. Vásároljon új akkumulátort.
• Az egyes akkumulátorok élettartama a
tárolási és működtetési feltételek, illetve a
környezet függvényében egymástól eltérő
lehet.
További információk
• Az akkumulátor teljesítőképessége
10 °C hőmérséklet alatt csökken, és
használni is csak rövidebb ideig lehet.
Ilyen körülmények között az akkumulátor
használhatóságának meghosszabbítása
érdekében tegye az alábbiakat.
– Az akkumulátort tartsa a zsebében,
hogy teste melegével melegen tartsa, és
a kamerába csak közvetlenül a felvétel
megkezdése előtt tegye be.
– Nagy kapacitású akkumulátort használjon:
NP-FP70/FP90 (külön megvásárolható).
• Ha gyakran használja az LCD képernyőt,
játszik le felvételt, csévéli a szalagot előre
vagy vissza, az akkumulátor gyorsabban
lemerül.
Javasoljuk, hogy nagy kapacitású
akkumulátort használjon: NP-FP70/FP90
(külön megvásárolható).
• Amikor a kamerával nem készít vagy
játszik le felvételt, ne feledje a POWER
kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe állítani.
Az akkumulátor energiája akkor is fogy,
amikor a kamera készenléti vagy szünet
üzemmódban van.
• Legyen kéznél a tervezett felvételi idő
kétszereséhez vagy háromszorosához
elegendő tartalékakkumulátor, és a
tényleges felvétel megkezdése előtt
készítsen próbafelvételeket.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az
akkumulátor nem vízálló.
• Az üzemi körülményektől, a hőmérséklettől
és a környezettől függően előfordulhat, hogy
az  szimbólum, amely azt jelzi, hogy az
akkumulátor már majdnem lemerült, néha
akkor is villogni kezd, ha az akkumulátor
által biztosított üzemidő még 5–10 perc.
117
Az i.LINK
csatlakoztatás
A készüléken található DV aljzat
i.LINK-kompatibilis DV aljzat. Az
alábbiakban ismertetjük az i.LINK
szabványt és jellemzőit.
Mit takar az „i.LINK” elnevezés?
Az i.LINK olyan digitális soros
interfész, amely két, i.LINK
csatlakozóaljzattal rendelkező készülék
között digitális video-, digitális audio- és
egyéb adatok kétirányú továbbítására
szolgál. Az i.LINK kábelen át más
készülékek vezérelhetők is.
Az i.LINK-kompatibilis készülékek
csatlakoztatásához elegendő
egyetlen i.LINK kábel. A lehetséges
alkalmazások között említhetjük a
különböző digitális AV készülékekkel
végzett műveleteket és adatátviteli
tranzakciókat.
Ha láncba fűzve 2 vagy több i.LINKkompatibilis készüléket csatlakoztatunk
a kamerához, akkor nemcsak a kamera
és a hozzá közvetlenül csatlakoztatott
készülék között végezhetők műveletek
és adatátviteli tranzakciók, hanem a
közvetlenül a kamerához csatlakoztatott
készüléken keresztül a többi
berendezéssel is.
Meg kell azonban jegyeznünk,
hogy a csatlakoztatandó készülék
jellemzőinek és műszaki adatainak
függvényében a működési mód
eltérő lehet. Az is előfordulhat, hogy
bizonyos csatlakoztatott készülékeken
a műveletek és adatátviteli tranzakciók
nem valósíthatók meg.
• Rendszerint csak egyetlen készüléket
lehet az i.LINK kábellel a kamerához
csatlakoztatni. Ha a kamerát olyan i.LINKkompatibilis készülékhez csatlakoztatja,
amely legalább két DV aljzattal is
rendelkezik, olvassa el az illető készülék
használati útmutatóját.
• Az i.LINK kifejezést a Sony javasolta az
IEEE 1394-es adatszállító vezeték köznapi
megnevezésére, és mint védjegyet számos
cég elfogadta.
118
• Az IEEE 1394 nemzetközi szabvány,
amelyet az Institute of Electrical and
Electronics Engineers (az amerikai
székhelyű Villamosmérnökök Egyesülete)
hagyott jóvá.
Az i.LINK jelátviteli sebessége
Az i.LINK maximális jelátviteli
sebessége a készülékek függvényében
változhat. Háromféle jelátviteli sebesség
használatos:
S100 (kb. 100 Mbps*)
S200 (kb. 200 Mbps)
S400 (kb. 400 Mbps)
Az egyes készülékek használati
útmutatójának „Műszaki adatok”
fejezete megadja a jelátviteli sebességet.
Egyes készülékeken ezt az i.LINK
csatlakozóaljzat közelében is feltüntetik.
Ha a készüléken (mint például ezen
a kamerán is) a maximális jelátviteli
sebességet nem tüntetik fel, akkor az
„S100” érték vonatkozik rá.
Ha különböző jelátviteli sebességű
készülékeket csatlakoztat egymáshoz, a
tényleges jelátviteli sebesség időnként
eltérhet a feltüntetett értéktől.
* Mit takar az „Mbps” rövidítés?
Az Mbps a „megabits per second”
kifejezés rövidítése, és az egy
másodperc alatt küldhető vagy vehető
adatmennyiséget adja meg. A 100 Mbps
kifejezés például azt jelenti, hogy egy
másodperc alatt 100 megabitnyi adat
küldésére van lehetőség.
A kamera i.LINK funkciói
Ha többet szeretne megtudni arról,
hogyan lehet másolatot készíteni
úgy, hogy a kamerát egy másik DV
aljzattal rendelkező videokészülékhez
csatlakoztatja, olvassa el a 61 oldalt.
A kamerát nemcsak videokészülékhez,
hanem más Sony gyártmányú
i.LINK (DV interfész) csatlakozóval
rendelkező készülékhez (például VAIO
sorozatú személyi számítógéphez) is
csatlakoztathatja.
Karbantartás és
biztonsági előírások
Mielőtt a kamerát számítógéphez
csatlakoztatná, győződjék meg arról,
hogy a kamera által támogatott
alkalmazás már telepítve van a
számítógépen.
Egyes i.LINK-kompatibilis eszközök,
így például a digitális televíziók, a
DVD-, MICROMC- és HDV-felvevők/
lejátszók nem használhatók DVeszközökkel. Mielőtt más készülékhez
csatlakozna, bizonyosodjék meg arról,
hogy az illető eszköz kompatibilis-e
a DV-eszközökkel. A részleteket, a
biztonsági előírásokat és a használható
szoftvereket illetően olvassa el a
csatlakoztatandó készülék használati
útmutatóját.
A szükséges i.LINK kábel
Használjon Sony i.LINK 4–4 pólusú
kábelt (DV másoláshoz).
Használat és gondozás
Folytatás 
További információk
• A kamerát és tartozékait ne használja és ne
tárolja az alábbi helyeken.
– Ahol nagy melegnek vagy nagy hidegnek
vannak kitéve. Soha ne hagyja őket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 60 °C fölé
emelkedhet, például tűző napon parkoló
gépkocsiban, hősugárzó mellett vagy
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. A
nagy meleg hatására meghibásodhatnak,
deformálódhatnak.
– Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen helyen a
kamera meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok és sugárzás
közelében. Ilyen helyen előfordulhat, hogy
a felvétel nem lesz élvezhető.
– AM vevőkészülékek és
videoberendezések közelében. Ezek zajt
okozhatnak.
– Homokos tengerparton, poros helyen.
Ha homok vagy por kerül a kamerába,
az meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
– Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD képernyőt, a keresőt és a lencsét
közvetlen napsugárzás érheti. A közvetlen
napsugárzás tönkreteheti a kereső belsejét
és az LCD képernyőt.
– Nagyon párás helyen.
• A kamerát 7,2 V-os (akkumulátor) vagy 8,4
V-os (hálózati tápegység) egyenárammal
üzemeltesse.
• Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez
használja az ebben az útmutatóban javasolt
tartozékokat.
• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen
vizes (ne érje pl. eső, tengervíz). Ha
a kamera vizes lesz, meghibásodhat.
Esetenként az ilyen meghibásodás nem is
javítható.
• Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa
a kamerát, és a további üzemeltetés előtt
nézesse meg egy Sony márkakereskedővel.
• Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje
szét, ne alakítsa át, ügyeljen, hogy ne érje
erős fizikai ráhatás: ne kalapálja, ne ejtse le,
ne lépjen rá.
• Amikor nem használja a kamerát, a POWER
kapcsolót állítsa OFF (CHG) helyzetbe.
119
Karbantartás és biztonsági
előírások (Folytatás)
• Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. A képen zaj
jelenhet meg.
• Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a dugót
fogja meg, soha ne magát a kábelt.
• Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
• A távirányítót és a gombelemet tartsa
a gyerekektől elzárva. Ha a gyerek az
elemet véletlenül lenyeli, azonnal forduljon
orvoshoz.
• Ha folyik az elem
– keresse fel a helyi Sony márkaszervizt,
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot,
– ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
lehet ismét használni, ha bekapcsoláskor
nem jelenik meg sem a , sem a 
szimbólum.
Amikor a páralecsapódás még csak
elkezdődik, a kamera ezt nem mindig
érzékeli. Ilyen esetben néha előfordul,
hogy a kazettatartó tetejének kinyitása
után a kazetta 10 másodpercig még
nem jön elő. A jelenség nem utal
meghibásodásra. Ne csukja vissza a
kazettatartó fedelét, amíg elő nem jön
a kazetta.
 Ha a kamerát sokáig nem használja
• ha a kamerát síterepről fűtött helyiségbe
viszi,
• ha a kamerát légkondicionált gépkocsiból
vagy helyiségből a szabadba, meleg levegőre
viszi ki,
• ha a kamerát zivatar vagy zápor után
használja,
• ha a kamerát meleg, párás helyen használja.
• Időnként kapcsolja be és kb. 3 percig
üzemeltesse, pl. játsszék le egy kazettát.
• Tárolás előtt teljesen merítse le az
akkumulátort.
Páralecsapódás
Ha a kamerát hideg helyről közvetlenül
meleg helyre viszi, a kamera belsejében,
a szalag felszínén vagy a lencsén pára
csapódhat le. Ilyenkor előfordulhat,
hogy a szalag a fejre tapad és megsérül,
vagy a készülék nem megfelelően
működik. Ha a kamera belsejébe
pára csapódott le, megjelenik a
[Moisture condensation. Eject
the cassette.] (Páralecsapódás
történt. Vegye ki a kazettát.) vagy a
[Moisture condensation. Turn off for
1H.] (Páralecsapódás történt, 1 órára
kapcsolja ki.) üzenet. Ha a pára a
lencsére csapódik le, ilyen üzenet nem
jelenik meg.
 Ha páralecsapódás történt
A kazettakidobás kivételével egyik
funkció sem működik. Vegye ki a
kazettát, kapcsolja ki a kamerát, és
kb. 1 órán keresztül hagyja nyitva a
kazettatartó tetejét. A kamerát akkor
120
 Megjegyzés a páralecsapódással
kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
kamerát hideg helyről meleg helyre viszi
(vagy fordítva), illetve ha a kamerát
párás helyen használja, például:
 A páralecsapódás megelőzése
Amikor a kamerát hideg helyről meleg
helyre viszi, tegye a kamerát műanyag
tasakba, és ügyeljen arra, hogy a tasak
tökéletesen zárva legyen. A tasakot csak
akkor bontsa ki, ha a tasakon belüli
hőmérséklet már elérte a környező
légtér hőmérsékletét (ez körülbelül egy
óra).
Videofej
• Ha a videofej beszennyeződik, a kamerával
nem lehet rendesen felvenni, illetve
lejátszáskor a kép vagy a hang torz lesz.
• Az alábbi esetekben 10 másodpercig tisztítsa
a videofejeket (külön megvásárolható) Sony
DVM-12CLD tisztítókazettával:
– ha lejátszáskkor a képen mozaikszerű zaj
látható vagy ha a képernyők kék,
– ha a lejátszott kép nem mozdul,
– ha nem jelenik meg a kép vagy ki-kihagy a
hang,
– ha felvételkor a [ Dirty video head.
Use a cleaning cassette.] (Piszkos a
videofej. Tisztítsa meg tisztítókazettával.)
üzenet jelenik meg,
– ha lejátszáskor a [ Dirty video head.
Use a cleaning cassette.] (Piszkos a
videofej. Tisztítsa meg tisztítókazettával.)
üzenet jelenik meg,
• A hosszú használat során a videofej
elkopik. Ha nem éles a kép és ezen a
tisztítókazetta sem segít, akkor előfordulhat,
hogy a videofej elhasználódott. A videofej
cseréjéhez lépjen kapcsolatba a Sony
márkakereskedővel, illetve a legközelebbi
Sony márkaszervizzel.
LCD képernyő
• Ügyeljen arra, hogy az LCD képernyőt ne
érje erős nyomás, mert tönkremehet.
• Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn „utófénylés”, „képvisszamaradás”
jelenhet meg. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
• A kamera működése közben az LCD
képernyő háta felmelegedhet. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Ha az LCD képernyő poros vagy
ujjlenyomatok vannak rajta, akkor
puha ruhával tisztítsa meg. Ha a (külön
megvásárolható) LCD Cleaning Kit
tisztítókészletet használja, a benne
található tisztító folyadékot ne vigye
fel közvetlenül az LCD képernyőre.
Nedvesítse meg vele a tisztítópapírt, és
azzal tisztítsa a képernyőt.
 Az LCD képernyő beálítása (CALIBRATION
– kalibrálás)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő
gombjai nem megfelelően működnek.
Ilyen esetben hajtsa végre az
alábbiakat. Javasoljuk, hogy a művelet
során a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel üzemeltesse.
 A POWER kapcsolót lefelé tolva
válassza ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
CALIBRATION
1/3
Touch the "x"
CANCEL
 A „Memory Stick Duo” vagy egyéb
memóriakártya sarkával érintse meg a
képernyőn megjelenő „×” szimbólumot.
Ekkor a „×” szimbólum elmozdul.
Kilépéshez érintse meg a [CANCEL]
gombot.
Ha nem jó helyen érintette meg a
képernyőt, a  lépéstől kezdve ismételje
meg az eljárást.
• Ha el van forgatva, akkor nem lehet
beállítani az LCD képernyőt.
• A képernyőt az alábbi eljárással is be lehet
állítani.
1. Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
2. Hajtsa végre a . lépést.
3. Tartsa lenyomva a kamera DISP/BATT
INFO gombját, és közben a POWER
kapcsolóval válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot. Ezután nyomja le a DISP/
BATT INFO gombot, és tartsa lenyomva
kb. 5 másodpercig.
4. Hajtsa végre a . lépést.
További információk
 Az LCD képernyő tisztítása
 A hálózati tápegység kábelén
kívül húzzon ki minden kábelt a
kamerából vagy a Handycam Station
illesztőállványból, majd vegye ki a
kazettát és a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát a kamerából.
 Érintse meg rendre a következőket:
 [MENU] 
(STANDARD SET) 
[CALIBRATION] 
.
A készülék házának karbantartása
• Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves
puha ruhával törölje meg, majd száraz puha
ruhával törölje szárazra.
• A felület állapotának megóvása érdekében
tartsa szem előtt az alábbiakat:
Folytatás 
121
Karbantartás és biztonsági
előírások (Folytatás)
– ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott
ruhát, impregnálószer, rovarirtót,
– ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett,
– ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
A kamerára csatlakoztassa a mellékelt
hálózati tápegységet (amelyet bedugott
a fali csatlakozóaljzatba), a POWER
kapcsolót tolja OFF (CHG) helyzetbe,
és legalább 24 órán át hagyja így a
kamerát.
A lencse gondozása és tárolása
A távirányító elemének cseréje
• Törölje tisztára a lencse felületét tiszta
ruhával a következő esetekben:
– ha a lencse felületén ujjlenyomatok
vannak,
– nagyon meleg vagy nagy páratartalmú
helyen,
– ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó levegő
éri (például tengerparton).
• Tárolja a lencsét jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen.
• A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy
havonta egyszer kapcsolja be és használja
egy kicsit.
 Tartsa lenyomva a fület, körmét
A beépített újratölthető elem töltése
A kamerában beépített, újratölthető
elem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat,
ha a POWER kapcsolót OFF (CHG)
állásba tolja. A beépített újratölthető
elem mindig töltődik, amikor használja
a kamerát, de ha nem használja a
kamerát, az elem fokozatosan lemerül.
Az újratölthető elem körülbelül 3
hónap alatt merül le teljesen, ha
időközben a kamerát egyáltalán
nem használja. A kamera működését
azonban nem befolyásolja, hogy az
újratölthető elem fel van-e töltve,
lemerült elemmel csupán a felvétel
idejét nem lehet rögzíteni.
122
 Feltöltés
illessze bele a vágásba, és húzza ki az
elemtartót.
 Tegyen be egy új elemet úgy, hogy a +
vége felfelé nézzen.
 Kattanásig tolja vissza az elemtartót a
távirányítóba.
Fül
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelően bánik vele, az elem
felrobbanhat. Ne töltse, ne szedje szét és
ne dobja tűzbe!
Figyelem!
Ha helytelenül teszi be az elemet, az
felrobbanhat. Az elemet csak azonos
típusú vagy a gyártó által javasolt
helyettesítő elemre cserélje.
Az elhasznált elemeket a gyártó
útmutatásainak megfelelően dobja ki.
• A távirányító egy lítium gombelemmel
(CR2025) működik. Csak CR2025 típusú
elemet használjon.
• Ha lemerülőben van a lítium elem, a
távirányító hatótávolsága lerövidül, sőt
az is előfordulhat, hogy a távirányító nem
megfelelően működik. Ilyen esetben az
elemet cserélje ki egy Sony CR2025 típusú
lítium elemre. Ha másfajta elemet használ,
az tüzet vagy robbanást okozhat.
A rögzítőpánt mint
csuklópánt
A vállszíj rögzítése
A kamera szállításakor praktikus.
A vállszíjat a számára kialakított lyukba
kell befűzni.
1 Oldja ki a kéztámasz 
tépőzáras rögzítését, és a pántot
húzza ki a gyűrűből .
Kéztámasz
2 A pánton a kéztámaszt tolja
jobbra amennyire csak lehet ,
majd a pánt végét visszahajtva
rögzítse a tépőzárral .
amint azt az ábra mutatja.
További információk
3 A rögzítőpántot használja csuklópántként,
123
Műszaki adatok
Rendszer
124
Lencse
Képfelvevő
rendszer
2 forgó fej, helikális
pásztázórendszer
Állóképfelvevő
rendszer
Exif Ver. 2.2*1
Hangfelvevő
rendszer
Forgó fejes, PCM rendszerű
Kvantálás: 12 bites
(mintavételi frekvencia:
32 kHz, sztereó 1, sztereó
2), 16 bites (mintavételi
frekvencia: 48 kHz, sztereó)
Videojel
PAL színrendszer, CCIR
szabványok
Használható
kazetták
jelzéssel ellátott mini
DV kazetta
Szalagsebesség
SP: kb. 18,81 mm/s
LP: kb. 12,56 mm/s
Felvételi/
lejátszási idő
SP: 60 perc
LP: 90 perc (DVM60-as
kazetta esetén)
Előre/visszacsévélés
ideje
Kb. 2 perc 40 másodperc
(DVM60 kazetta használata
esetén)
Kereső
Elektronikus kereső
DCR-HC32E/HC33E/
HC39E esetén: fekete-fehér
DCR-HC42E/HC43E
esetén: színes
Képalkotó
DCR-HC32E/HC33E
esetén:
3 mm-es (1/6 típusú) CCD
(Charge Coupled Device
– töltéscsatolt eszköz)
Összesen: kb. 800 000
képpont
Effektív (állókép): kb.
400 000 képpont
Effektív (mozgókép): kb.
400 000 képpont
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E esetén:
3,27 mm-es (1/5,5 típusú)
CCD (Charge Coupled
Device – töltéscsatolt
eszköz)
Összesen: kb. 1 070 000
képpont
Effektív (állókép): kb.
1 000 000 képpont
Effektív (mozgókép): kb.
690 000 képpont
Carl Zeiss Vario-Tessar
Kombinált, motoros
zoommal ellátott lencse
Szűrő átmérője: 25 mm
DCR-HC32E/HC33E
esetén:
20 × (optikai), 800 ×
(digitális)
F=1,8–3,1
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E esetén:
12 × (optikai), 480 ×
(digitális)
F=1,8–2,5
Gyújtótávolság DCR-HC32E/HC33E
esetén:
f=2,3–46 mm
35 mm-es fényképezőgépegyenérték
CAMERA-TAPE
üzemmódban:
44 ~ 880 mm
CAMERA-MEMORY
üzemmódban:
44 ~ 880 mm
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E esetén:
f=3,0–36 mm
35 mm-es fényképezőgépegyenérték:
CAMERA-TAPE
16:9 üzemmód*2:
46 ~ 628,5 mm
üzemmódban:
4:3 üzemmód: 40 ~ 480 mm
CAMERA-MEMORY
üzemmódban:
4:3 üzemmód: 48 ~ 576 mm
16:9 üzemmód:
43,6 ~ 523,2 mm
Színhőmérséklet
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimális
megvilágítás
DCR-HC32E/HC33E
esetén:
5 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (a NightShot plus
funkció használatakor)*3
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E esetén:
7 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (a NightShot plus
funkció használatakor)*3
*1Az „Exif” a Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association (JEITA) által állóképek
tárolására kialakított fájlformátum. Az
ebben a formátumban tárolt fájlok a képen
túl egyéb adatokat is tárolhatnak, így
például a kamerának a felvétel időpontjában
érvényes beállításait.
*216:9-es üzemmódban a fókusztávolság
feltüntetett értéke a széles látószöggel mért
képpontolvasáskor mért tényleges érték.
*3A sötétben szemmel nem látható tárgyakat
az infravörös megvilágítással veheti fel.
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
LCD képernyő
Kép
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E esetén:
6,9 cm (2,7” képátló,
szélesség-magasság arány
16:9)
Képpontok száma 123 200 (560 × 220)
Általános jellemzők
Tápfeszültség
DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E esetén:
10 pólusú csatlakozó
Automatikus bemenet/
kimenet kapcsoló
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω,
aszimmetrikus
Luminancia-jel: 1 Vp-p,
75 Ω, aszimmetrikus
Krominancia-jel: 0,3 Vp-p,
75 Ω, aszimmetrikus
Audiojel: 327 mV (47 kΩnál nagyobb kimeneti
impedanciánál); Bemeneti
impedancia nagyobb, mint
47 kΩ; Kimeneti impedancia
kisebb, mint 2,2 kΩ
LANC aljzat
Kis méretű Stereo mini
aljzat (ø 2,5 mm)
DCR-HC39E esetén:
Audio/
videokimenet
LANC aljzat
10 pólusú csatlakozó
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω,
aszimmetrikus
Luminancia-jel: 1 Vp-p,
75 Ω, aszimmetrikus
Krominancia-jel: 0,3 Vp-p,
75 Ω, aszimmetrikus
Audiojel: 327 mV
(47 kΩ -nál nagyob kimeneti
impedanciánál), Kimeneti
impedancia kisebb, mint
2,2 kΩ
Kis méretű sztereó mini
aljzat (ø 2,5 mm)
7,2 V egyenáram
(akkumulátorról)
8,4 V egyenáram (hálózati
tápegységről)
Átlagos
DCR-HC32E/HC33E
teljesítményfelvétel esetén:
Kamera-felvételi
üzemmódban
a kereső használatával 2,1 W
Kamera-felvételi
üzemmódban
az LCD képernyő
használatával 2,5 W
Kamera-felvételi
üzemmódban
a kereső és az LCD
képernyő használatával
2,6 W
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E esetén:
Kamera-felvételi
üzemmódban
a kereső használatával 2,5 W
Kamera-felvételi
üzemmódban
az LCD képernyő
használatával 2,9 W
Kamera-felvételi
üzemmódban
a kereső és az LCD
képernyő használatával
3,1 W
Üzemi
hőmérséklet
0 °C és 40 °C között
Tárolási
hőmérséklet
–20 °C és +60 °C között
Méretek (kb.)
54,7 × 90 × 111,7 mm (szé/
ma/mé)
Folytatás 
További információk
Audió/videó
bemenet/
kimenet
DCR-HC32E/HC33E
esetén:
6,2 cm (2,5” képátló)
125
Műszaki adatok (Folytatás)
Tömeg (kb.)
Mellékelt
tartozékok
DCR-HC32E/HC33E
esetén:
400 g maga a készülék 460 g
NP-FP30 akkumulátorral és
DVM60 kazettával együtt
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E esetén:
410 g maga a készülék 470 g
NP-FP50 akkumulátorral és
DVM60 kazettával együtt
Lásd a 8. oldalon.
Handycam Station
DCRA-C121 (DCR-HC32E/HC33E/
HC42E/HC43E)
Audió/videó
bemenet/
kimenet
10 pólusú csatlakozó
Automatikus bemenet/
kimenet kapcsoló
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω,
aszimmetrikus
Luminancia-jel: 1 Vp-p,
75 Ω, aszimmetrikus
Krominancia-jel: 0,3 Vp-p,
75 Ω, aszimmetrikus
Audiojel: 327 mV (47 kΩnál nagyobb kimeneti
impedanciánál); Bemeneti
impedancia nagyobb, mint
47 kΩ; Kimeneti impedancia
kisebb, mint 2,2 kΩ
USB aljzat
mini-B
DV benemet/
kimenet
4 pólusú csatlakozó
DCRA-C123 (DCR-HC39E)
Audio/
videokimenet
126
10 pólusú csatlakozó
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω,
aszimmetrikus
Luminancia-jel: 1 Vp-p,
75 Ω, aszimmetrikus
Krominancia-jel: 0,3 Vp-p,
75 Ω, aszimmetrikus
Audiojel: 327 mV (47 kΩ
-nál nagyob kimeneti
impedanciánál), Kimeneti
impedancia kisebb, mint
2,2 kΩ
Hálózati tápegység (AC-L25A/L25B)
Tápfeszültség
100–240 V váltakozó áram,
50/60 Hz
Áramfelvétel
0,35–0,18 A
Teljesítményfelvétel 18 W
Kimeneti
feszültség
8,4 V egyenáram*
Üzemi
hőmérséklet
0 °C és 40 °C között
Tárolási
hőmérséklet
–20 °C és +60 °C között
Méretek (kb.)
56 × 31 × 100 mm (szé/ma/
mé) a kiálló részek nélkül
Tömeg (kb.)
190 g tápkábel nélkül
* További adatok a hálózati tápegységre
ragasztott címkén találhatók.
Akkumulátor NP-FP30 (DCR-HC32E/
HC33E)
Maximális
kimeneti
feszültség
8,4 V egyenáram
Kimeneti
feszültség
7,2 V egyenáram
Kapacitás
3,6 Wh (500 mAh)
Méretek (kb.)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm
(szé/ma/mé)
Tömeg (kb.)
40 g
Üzemi
hőmérséklet
0 °C és 40 °C között
Típus
Lítiumion
NP-FP50 (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Maximális
kimeneti
feszültség
8,4 V egyenáram
Kimeneti
feszültség
7,2 V egyenáram
Kapacitás
4,9 Wh (680 mAh)
Méretek (kb.)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm
(szé/ma/mé)
USB aljzat
mini-B
Tömeg (kb.)
40 g
DV kimenet
4 pólusú csatlakozó
Üzemi
hőmérséklet
0 °C és 40 °C között
Típus
Lítiumion
A gyártó fenntartja a jogot, hogy a típus
külső megjelenését és műszaki paramétereit
előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.
Eltérések az egyes típusok között
DCR-HC
A/V aljzat
DV aljzat
32E/33E/42E/43E
39E
bem./kim.
kim.
bem./kim.
kim.
További információk
127
Tárgymutató
A, Á
A/V aljzat...........34, 61, 66, 85
beépített mikrofon ............. 26
BLACK FADER ............... 49
BURN DVD
(DVD-írás) ......................... 54
DISP OUTPUT
(megjelenítés helye) .......... 58
BURN VCD
(video-CD-írás) .................. 54
DOT FADER .................... 49
A/V összekötőkábel .......... 66
DV aljzat ....................... 61, 82
Active Interface Shoe........ 72
BURST ............................... 46
akkumulátor
..................Lásd: akkumulátor
B&W ................................... 51
D. EFFECT
(digitális effektus) ........ 50, 97
C, Cs
E, É
CAMERA DATA
(kameraadatok) ................. 57
EASY gomb ....................... 20
Easy Handycam ................. 20
CAMERA SET menü ....... 40
EDIT/PLAY menü ............ 53
CD-ROM ............................ 73
EDIT SEARCH ................ 31
CHG töltésjelző ................. 10
egyenáramú csatlakozódugó
................................................ 9
A/V átjátszókábel ...34, 61, 85
A/V DV OUT .................... 56
akkumulátor .................. 8
akkumulátor
energiaszintje .............. 26
BATT INFO
(akkumulátor adatai)
...................................... 26
akkumulátor energiaszintje
.............................................. 28
akkumulátor feltöltése ........ 9
akkumulátor .................. 9
aktív csatlakozóaljzat ........ 72
alaphelyzet .......................... 26
aljzat .................................... 72
állókép
állókép-formátum ..... 114
képméret ...................... 46
minőség ........................ 46
állvány ................................. 25
címke ................................. 113
Click to DVD ..................... 80
áttekintő képernyő ............ 23
áttekintő képernyőt
megjelenítő gomb .............. 29
AUDIO MIX ............... 55, 68
AUDIO MODE ................ 55
AUD DUB CTRL
(hang hozzáadása) ............. 54
AUTO SHUTTER ............ 42
A.SHUT OFF (automatikus
kikapcsolás) ........................ 58
B
BACK LIGHT ............. 25, 93
BEACH&SKI .................... 40
BEEP (hangjelzés) ............ 58
egyéni menü ................. 36, 59
CLOCK SET ...................... 16
alaphelyzet .................. 60
CLOCK SET
(óra beállítása) ................... 59
felvétel ......................... 59
sorba rendezés ............ 60
COLOR SLOW S
(kis zársebesség színes
felvételhez) ................... 44, 97
testre szabás ................ 59
Csatlakoztatás .................... 34
Csatlakoztatás .................... 61
csatlakoztatás
számítógép ................... 73
ALL ERASE ..................... 48
128
DISP/BATT INFO gomb
.............................................. 26
TV........................... 34, 61
csuklópánt......................... 123
D
törlés ............................ 60
Egyéni menü gomb ............ 28
Előző/következő kép gomb
.............................................. 29
END SEARCH.................. 31
END SEARCH (felvételvég
megkeresése) ...................... 54
END SEARCH/EDIT
SEARCH/Visszajátszás
váltókapcsoló...................... 28
ERASE
DATA CODE
(adatkód) ............................ 57
ALL ERASE .............. 48
DATE/TIME
(dátum/idő)......................... 57
érintőképernyő ................... 15
dátum és idő beállítása ...... 16
EXPOSURE ................ 41, 96
dátum keresése................... 33
expozíció beállítása
ellenfényben ....................... 93
DC IN (egyenáramú
bemenet) aljzat..................... 9
kép törlése ................... 68
expozíció rögzítése............. 25
DEMO MODE (bemutató
üzemmód) ..................... 52, 87
EXP.BRKTG (Változó
expozíciós felvétel) ............ 46
DIGITAL ZOOM ....... 44, 93
EXT SUR MIC .................. 55
F
I
FADER (úsztatás) ....... 49, 97
„InfoLITHIUM”
akkumulátor ..................... 116
fali csatlakozóaljzat ............. 9
fedél ..................................... 17
felvehető képek száma ...... 46
felvétel................................. 22
felvételi idő ................... 11, 47
felvételi kapacitás .............. 28
kazetta.......................... 28
Memory Stick .............. 28
felvétel elejének
megkeresése ....................... 31
Figyelmeztető szimbólumok
............................................ 106
Figyelmeztető üzenetek
............................................ 106
FILE NO. (fájl száma) ....... 48
FINE.................................... 46
mozgókép .................... 47
i.LINK ................................. 85
i.LINK kábel ................ 61, 82
időkód ................................. 28
ikon ............. Lásd: képernyőn
megjelenő szimbólumok
INDOOR ............................ 41
infravörös érzékelő ............ 26
infravörös érzékelő/jeladó
.............................................. 24
Interfészcsatlakozó ............ 72
INT.REC-STL (szakaszos
fényképfelvétel) ................. 52
írásvédő kapcsoló......113, 114
ismerkedés .................8, 76, 80
i.LINK ............................... 118
képminőség
(QUALITY) ....................... 46
kép törlése .......................... 68
Kép törlése gomb ............... 29
kereső .................................. 14
fényerő ......................... 56
kereső élességbeállító
gombja................................. 14
kétszeres sebességű lejátszás
.............................................. 53
kéztámasz.......................... 123
kijelzőértelmező................. 15
kijelzőn látható
szimbólumok ...................... 28
Közvetlen "Click to DVD"
................Lásd: Click to DVD
külföldön........................... 112
First Step Guide
(Így fogjunk hozzá) ..... 73, 80
i.LINK kábel ................ 82, 85
L
FLASH (villódzás) ............ 51
J
LANC aljzat ....................... 72
FLASH LEVEL ................ 43
jeladó ................................... 32
FLASH MODE ................. 43
jelátalakítás......................... 85
FLASH SET ....................... 43
JPEG ................................. 114
fordított irányú lejátszás ... 53
FORMAT ........................... 48
FORMAT (formázás) ..... 114
fő hangsáv ........................... 55
G
gombelem, lítium ............. 122
H
hálózati tápegység................ 8
Handycam Station ............... 8
hangerőszabályzás ............. 23
hangszóró ............................ 26
LANGUAGE (nyelv) ....... 59
lassított lejátszás................. 53
LCD/VF SET ..................... 56
K, KI
LCD BL LEVEL
(LCD háttérvilágítása) ...... 56
kalibrálás ........................... 121
LCD BRIGHT ................... 56
kamera tartása .................... 13
LCD COLOR
(LCD színe) ........................ 56
Kapcsoló LENS COVER
.............................................. 13
LCD háttérvilágítása ......... 89
karbantartás ..................... 119
LCD képernyő ................... 14
kazetta .......................... 17, 113
LCD tábla ........................... 14
betevés/kivétel ............ 17
LCD BL LEVEL........ 56
kazetta lejátszását kiválasztó
gomb .................................... 29
LCD BRIGHT ........... 56
képek védelme ................... 69
LCD COLOR
(LCD színe)................. 56
képkeresés .......................... 23
lejátszás ............................... 23
képkockánkénti lejátszás
.............................................. 53
fordított irányú............ 53
képméret
(IMAGE SIZE) ................. 46
kétszeres sebességű .... 53
állókép ......................... 46
További információk
FOCUS ......................... 42, 93
LANDSCAPE.................... 40
képkocka ..................... 53
lassított ......................... 53
lejátszási idő ....................... 11
Folytatás 
129
Tárgymutató (Folytatás)
lítium elem ........................ 122
LP (Long Play – hosszan
játszó) .................................. 55
LUMI. KEY (fényesség) ... 51
MENU ROTATE
(menüléptetés) ................... 58
OVERLAP ......................... 49
MONOTONE .................... 49
P
MOSAIC ............................ 51
MOSAIC FADER ............. 49
M
motorros zoom gombját .... 24
Macintosh ..................... 75, 79
MOVIE SET ...................... 47
mappa
mozgókép
mozgókép-formátum
.................................... 114
NEW FOLDER ......... 48
PB FOLDER
(lejátszási mappa) ....... 48
páralecsapódás ................. 120
PASTEL .............................. 51
pásztázás ............................. 23
PB FOLDER
(lejátszási mappa) .............. 48
PB zoom.............................. 25
PHOTO gomb .............. 22, 32
REC FOLDER
(felvételi mappa) ........ 48
MPEG ............................... 114
PictBridge ........................... 70
másolás ................................ 62
MPEG MOVIE EX........... 22
Picture Package .................. 76
mellék hangsáv ................... 55
MULTI-SOUND ............... 55
MEMORY SET menü ...... 46
műszaki adatok ................ 124
PICT.APPLI. menü
(Képalkalmazás menü) ..... 49
„Memory Stick”
memóriakártya ................. 114
műveletekkor hallható
hangjelzés .......... Lásd: BEEP
Memory Stick Duo
illesztőkeret ...................... 115
műveletjelző ....................... 17
Pixela User Support Center
(Pixela Ügyfélszolgálat) .... 80
„Memory Stick Duo”
kártyahely ........................... 17
N
PORTRAIT
(lágy portré) ....................... 40
„Memory Stick Duo”
memóriakártya ................... 17
NEG.ART........................... 51
NEW FOLDER ................. 48
PICT. EFFECT
(képeffektus) ...................... 51
POWER kapcsoló ............. 13
PROGRAM AE .......... 40, 96
P.MENU
.................. Lásd: egyéni menü
betevés/kivétel ............ 17
NightShot plus.................... 24
felvehető képek száma
...................................... 46
NIGHTSHOT PLUS
kapcsolót ............................. 24
felvételi idő .................. 47
NORMAL .......................... 46
R
FORMAT .................... 48
NS LIGHT
(NightShot Light) .............. 44
REC CTRL
(felvétel vezérlése)............. 64
NTSC................................. 112
REC felvételjelző............... 26
null-pont megjegyzése ....... 32
REC LAMP
(felvételjelző) ..................... 58
írásvédő kapcsoló ..... 114
menü .................................... 36
CAMERA SET menü
...................................... 40
nyomtatás............................ 70
nyomtatási jel ..................... 69
REC FOLDER
(felvételi mappa)................ 48
O, Ö
REC MODE
(felvételi mód).................... 55
OLD MOVIE
(régi film) ............................ 51
REC START/STOP .......... 22
menüelemek ................ 38
menü használata ......... 36
OLD MOVIE ..................... 98
PICT.APPLI. menü .... 49
Öndiagnózis kijelzője ...... 106
REMOTE CTRL
(távirányító)........................ 58
STANDARD SET menü
...................................... 55
ONE PUSH ........................ 41
rendszerkövetelmények .... 74
RESET gomb ..................... 26
TIME/LANGU. menü
...................................... 59
OPEN/EJECT gomb ......... 17
OUTDOOR ....................... 41
rögzítőpánt........................ 123
EDIT/PLAY menü ..... 53
egyéni menü ................ 59
MEMORY SET menü
...................................... 46
130
REC MODE
(felvételi mód) ............ 55
PAL ............................. 95, 112
REMAINING .................... 58
S, Sz
T
SELF-TIMER .................... 44
tápkábel ................................ 8
SEPIA ................................. 51
távirányító ........................... 32
SLIDE SHOW
(diabemutató) .................... 50
telefotó ................................ 24
SLOW SHUTTR
(kis zársebesség színes
felvételhez) ......................... 51
televíziós színrendszerek
............................................ 112
Visszajátszás gomb ........... 28
telepítés ............................... 76
Videomagnó ....................... 34
W
WHITE BAL.
(fehéregyensúly) .......... 41, 97
WHITE FADER ............... 49
TELE MACRO ................. 42
WIDE DISP ....................... 56
teljes feltöltés ..................... 10
WIDE SELECT............19, 45
TIME/LANGU. menü ....... 59
Windows ........................74, 76
SOLARIZE ........................ 51
töltési idő ............................ 11
WIPE................................... 49
SP (Standard Play – normál
lejátszás).............................. 55
tömörítési formátum ....... 114
WORLD TIME
(világidő)............................. 59
SPORTS (sport) ................. 40
tükör üzemmód .................. 25
SMTH INT REC
(folyamatos szakaszos
felvételkészítés).................. 52
SPOTLIGHT ..................... 40
SPOT FOCUS .............. 42, 97
SPOT METER (rugalmas
fénymérő) ..................... 40, 96
STANDARD...................... 46
STANDARD SET menü
.............................................. 55
TRAIL (csóva)................... 51
TV .................................. 34, 61
TV TYPE ............................ 34
ZERO SET MEMORY
gomb .................................... 32
U, Ü
Zoomolás ............................ 24
újratölthető elem feltöltése
beépített újratölthető
elem ............................ 122
STEADYSHOT ........... 45, 93
USB aljzat ........................... 72
STILL .................................. 51
USB-CAMERA ................ 57
STILL SET ......................... 46
USB ON/OFF kapcsoló .... 72
Súgó ..................................... 74
USB-PLY/EDT (USBlejátszás/szerkesztés) ......... 57
SUPER NSPLUS (Super
Nightshot plus) ............. 43, 97
USB videoátvitel................ 57
szalag ................ Lásd: kazetta
V
szalagkezelő gombok......... 29
Vállszíj ............................... 123
számítógép .......................... 76
VAR.SPD PB (változó
sebességű lejátszás) ........... 53
számláló .............................. 28
szélesség-magasság arány
.............................................. 19
széles látószög .................... 24
Szerzői jogok ...................... 80
szigetelő lap ........................ 32
szoftver ................................ 76
S VIDEO aljzat .................. 34
S VIDEO aljzat .................. 61
S VIDEO kábel ............ 34, 61
További információk
STD-USB............................ 57
SUNSET&MOON ............ 40
Z, Zs
védjegy .............................. 133
VF B.LIGHT
(kereső fényereje) .............. 56
VF WIDE DISP
(szélesvásznú a keresőben)
.............................................. 56
videofej ............................. 120
videomagnó ........................ 61
VIDEO INPUT ................. 56
visszajátszás ........................ 31
131
Védjegyek
• A „Memory Stick”, a „
”, a „Memory
Stick Duo”, a „
”,
a „Memory Stick PRO Duo”, a
„
”, a „MagicGate”, a
„
”, a „MagicGate Memory
Stick” és a „MagicGate Memory Stick
Duo” a Sony Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• Az i.LINK és a a Sony Corporation
védjegye.
• A Picture Package a Sony Corporation
védjegye.
•A
védjegy.
• A Microsoft, a Windows és a Windows
Media a U. S. Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az U.S. és
más országokban.
• Az iMac, az iBook, a Macintosh, a Mac
OS, a PowerBook és a PowerMac az Apple
Computer, Inc. védjegye az U.S. és más
országokban.
• Az eMac az Apple Computer, Inc. védjegye.
• A QuickTime és a QuickTime embléma az
Apple Computer, Inc. védjegye.
• A Roxio a Roxio, Inc. bejegyzett védjegye.
• A Toast a Roxio, Inc. védjegye.
• A Windows Media Player a Microsoft
Corporation védjegye.
• A Macromedia és a Macromedia Flash
Player a Macromedia, Inc. névjegye vagy
bejegyzett névjegye az U.S. és/vagy más
országokban.
• A Pentium az Intel Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye.
Minden más említett terméknév
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye. Sem a TM, sem az „®” jel nem
szerepel ebben a kézikönyvben.
Download PDF

advertising