Sony | DCR-TRV480E | Sony DCR-TRV480E Használati útmutató

D:\Data2005\SONY_CZECH\DCR-TRV480_HU_zak12332\DTPdata\Zlom\01GB00COV.fm
master:Vpravo
01GB00.book Page 1 Friday, March 11, 2005 9:36 AM
2-515-263-11(1)
Videokamera kezelési útmutató [HU]
Videokamera kezelési
útmutató
Először ezt olvassa el!
Digitális videokamera
DCR-TRV480E
TM
SERIES
© 2005 Sony Corporation
DCR-TRV480E
Először ezt olvassa el!
Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük,
szíveskedjen elolvasni a kezelési útmutatót és
őrizze meg a későbbi használat érdekében.
FIGYELMEZTETÉS
Tűzveszély és áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
A készülék burkolatát ne távolítsa el,
mert áramütést okozhat. A javítást bízza
szakemberre!
Az Európai vásárlók számára
FIGYELEM
A bizonyos frekvenciáknál fellépő elektromágneses
mezők e kamkorder képminőségét befolyásolhatják.
Az ezen a terméken elvégzett vizsgálatok alapján
megállapították, hogy a készülék megfelel az EMC
Direktívák 3 méternél rövidebb csatlakozóvezetékek
használatára vonatkozó határértékeinek.
b Megjegyzés
Ha az adatátviteli folyamatot statikus elektromosság
vagy elektromágneses tér megszakítja, indítsa újra
a szoftvert, vagy szüntesse meg a vezeték (USB stb.)
csatlakozását, majd csatlakoztassa ismét.
Megjegyzések a készülék
használatához
Megjegyzés a kazettákhoz
Ezzel a kamkorderrel csak a hagyományos
8 mm-es , illetve Hi8
, Digital8
videokazettákra készíthet felvételt, Digital8
rendszerben. A részleteket lásd a 134. oldalon.
Megjegyzések a felvétellel kapcsolatban
• Mielőtt megkezdené a felvételkészítést, ellenőrizze
a felvételi funkciót, hogy megállapítsa, a kép és
a hang felvétele problémamentes-e.
• A felvételek tartalmáért nem vállalunk
kompenzációt, akkor sem, ha a felvétel vagy
lejátszás elmaradása a készülék, az adathordozó stb.
hibájából következik be.
• A tv-színrendszerek országonként eltérőek lehetnek.
Ha a kamkorderrel rögzített felvételt tv-készüléken
szeretné megnézni, akkor PAL rendszerű
tv-készüléket kell használnia.
• A televíziós műsorok, filmek, videokazetták
és egyéb videoanyagok szerzői jogvédelem alatt
állhatnak. Az ilyen műsorok engedély nélküli
másolása törvénybe ütközik.
Megjegyzések az LCD képernyővel,
keresővel és lencsével kapcsolatban
• Az LCD képernyő és a kereső rendkívül korszerű
gyártástechnológiával készült, a hatékony
képpontok aránya nagyobb, mint 99,99%.
Esetenként azonban apró fekete pontok és/vagy
világos fénypontok (fehér, piros, kék vagy zöld)
jelenhetnek meg az LCD képernyőn és a keresőben.
Ezek a pontok a gyártási folyamat természetes
velejárói, és a felvétel minőségét nem befolyásolják.
2
• Ha az LCD képernyőt, a keresőt vagy a lencsét
hosszú ideig közvetlen napsugárzásnak teszi ki,
üzemzavar keletkezhet. Legyen óvatos, amikor
a készüléket ablak mellé helyezi, vagy szabadban
használja.
• Ne készítsen felvételt a Napról. A kamkorder
meghibásodhat. A Napról csak gyenge
fényviszonyok mellett, például alkonyatkor
készítsen képet.
Megjegyzés külső eszközök
csatlakoztatásával kapcsolatban
• Amikor az érintőképernyőt használja, támassza meg
a kezével az LCD kijelző hátoldalát. Ezután érintse
meg a képernyőn megjelenő gombokat.
Mielőtt a készüléket más eszközhöz, például
videomagnóhoz vagy számítógéphez csatlakoztatja
USB vagy i.LINK csatlakozóvezeték használatával,
ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó megfelelő
pozícióban áll-e. Amennyiben a csatlakozást
erőltetéssel rossz pozícióban hajtja végre, az aljzat
megsérülhet, vagy a kamkorder hibás működését
okozhatja.
Érintse meg az LCD kijelzőn megjelenő gombokat.
Megjegyzések ezen kezelési útmutató
használatával kapcsolatban
• Az LCD kijelző és a kereső képei ezen útmutatóban
egy digitális fényképezőgéppel készültek, így
esetenként eltérőek lehetnek az Ön által látottakkal.
• Az útmutatóban szereplő ábrákon látható
képernyőkijelzések az adott ország nyelvén láthatók.
Ha szükséges, bekapcsolás előtt módosítsa a nyelv
beállítást a kamkorderen (22. o.).
• Az ebben az útmutatóban szereplő számítógépes
képernyőábrák a Windows XP operációs rendszert
ábrázolják. Eltérő operációs rendszer esetén
a képernyőábrák is különbözhetnek.
Megjegyzések e kamkorder
használatával kapcsolatban
• Ügyeljen arra, hogy az LCD képernyő nyitásánál,
vagy a képernyő dőlésszögének beállításakor
ne érintse meg az LCD keretén lévő gombokat.
• Ne emelje fel a készüléket a következő részeknél
fogva.
Kereső
LCD kijelző
• Tartsa a megfelelő módon kamkordert.
Akkumulátor
• A biztos fogás érdekében fűzze át a kezét
a markolaton, az alábbi ábra szerint.
3
Tartalomjegyzék
: Ez a funkció csak kazetta használata esetén érhető el.
: Ez a funkció csak „Memory Stick” használata esetén érhető el.
Először ezt olvassa el! ............................................................................... 2
Gyors útmutató
Videofelvételek készítése........................................................................... 8
Fényképek felvétele ................................................................................. 10
Felvétel/lejátszás egyszerűbben .............................................................. 12
Mielőtt hozzákezdene
1. lépés: a mellékelt tartozékok ellenőrzése ............................................ 13
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése .......................................................... 14
Üzemeltetés hálózati feszültséggel ............................................................................ 17
3. lépés: A kamkorder bekapcsolása ........................................................ 17
4. lépés: Az LCD képernyő és a kereső beállítása .................................. 18
Az LCD képernyő beállítása ....................................................................................... 18
A kereső beállítása ..................................................................................................... 18
5. lépés: A dátum és az idő beállítása ..................................................... 19
6. lépés: A felvételi adathordozó behelyezése......................................... 20
Kazetta behelyezése .................................................................................................. 20
„Memory Stick” kártya behelyezése ........................................................................... 21
7. lépés: A menü nyelvének beállítása..................................................... 22
Felvételkészítés
Mozgóképek felvétele .............................................................................. 24
Hosszabb felvétel rögzítése ....................................................................................... 26
A zoom használata ..................................................................................................... 27
A beépített kameralámpa használata ......................................................................... 27
Felvétel tükör üzemmódban ....................................................................................... 28
Az önkioldó használata............................................................................................... 29
Fényképek felvétele
– Memóriafénykép felvétel................................ 30
A képminőség kiválasztása ........................................................................................ 31
Az önkioldó használata............................................................................................... 32
Fénykép felvétele „Memory Stick” kártyára, kazettára történő mozgókép felvétel
közben ................................................................................................................. 33
Felvételkészítés egyszerűbben – Easy Handycam.................................. 33
Mozgóképek felvétele
......................................................................................... 33
Fénykép felvétele
................................................................................................ 34
Az Easy Handycam funkció maximális kihasználása ................................................ 35
4
Az expozíció beállítása ............................................................................ 35
Az expozíció beállítása hátulról megvilágított téma esetén ...................................... 35
A kiválasztott téma expozíciójának beállítása – Flexibilis fénymérő ......................... 36
Az expozíció kézi beállítása ...................................................................................... 36
Felvételkészítés sötétben – NightShot plus, stb. ..................................... 37
A fókusz beállítása ................................................................................... 39
A fókusz beállítása egy adott pontra – SPOT FOCUS ............................................. 39
A fókusz kézi vezérlésű beállítása ............................................................................. 39
Felvételkészítés különböző hatások használatával ................................. 40
Jelenet ki- és beúsztatása
– FADER funkció ..................................................... 40
Különleges hatások használata
– Digitális hatások ............................................ 42
Fényképek rávetítése a kazettafelvételre – MEMORY MIX ...................................... 43
A kezdőpont megkeresése
................................................................ 45
A legutoljára felvett jelenet végének megkeresése – END SEARCH ....................... 45
Kézi keresés – EDIT SEARCH ................................................................................. 45
A legutoljára felvett jelenetek áttekintése – Felvétel ellenőrzés................................. 46
Lejátszás
Kazettára felvett mozgókép lejátszása
.............................................. 47
Lejátszás különféle üzemmódokban ......................................................................... 48
Felvételek lejátszása hozzáadott hatásokkal – Digitális hatások............................... 49
A „Memory Stick” kártyán található felvételek megtekintése
............. 50
Lejátszás különféle üzemmódokban „Memory Stick” kártyáról .................................. 51
Lejátszás egyszerűbben – Easy Handycam ............................................ 52
Az Easy Handycam funkció maximális kihasználása................................................. 53
Változatos lejátszási funkciók .................................................................. 54
Képek nagyítása – Kazetta nagyítás/Memória nagyítás ............................................ 54
Képernyőkijelzések megjelenítése............................................................................. 55
A dátum/idő és a kamerabeállítások megjelenítése – Adatkód ................................. 55
Lejátszás a tv-képernyőn ......................................................................... 57
A lejátszandó jelenet megkeresése a kazettán
................................. 58
Egy jelenet gyors megkeresése – Zérópont memória................................................ 58
Jelenet keresése a felvétel időpontja alapján – Dátumkeresés ................................. 58
,folytatódik
5
Speciális műveletek
Másolás/Szerkesztés
A menü használata
Csatlakoztatás videomagnóhoz vagy
televízióhoz ...................................87
A menüpontok kiválasztása ............... 60
Kazettamásolás
A
(CAMERA SET) menü
használata – PROGRAM AE/16:9
WIDE, stb. .................................... 62
Műsor felvétele videomagnóról vagy
televízióról .....................................89
A
(MEMORY SET)
menü használata – QUALITY/IMAGE
SIZE/ALL ERASE/
NEW FOLDER stb. ....................... 66
A
(PICT. APPLI.) menü használata
– PICT. EFFECT/SLIDE
SHOW/FRAME REC/INTERVAL
REC stb. ....................................... 69
A
(EDIT/PLAY) menü használata –
END SEARCH/TITLE stb.............. 74
A
(STANDARD SET) menü
használata – REC MODE/MULTISOUND/AUDIO MIX/USB-CAMERA
stb. ................................................ 77
A
(TIME/LANGU.) menü
használata – CLOCK SET/WORLD
TIME stb. ...................................... 83
Az Egyéni menü testre szabása ........ 84
...........................88
Képek másolása kazettáról „Memory
Stick” kártyára ...............................90
Fényképek másolása „Memory Stick”
kártyáról kazettára ........................91
A kiválasztott jelenetek másolása
kazettáról – Digitális
műsorszerkesztés ........................92
Képek törlése
...............................99
Speciális jelölések elhelyezése a felvett
képeken
– Kép védelem/
Nyomtatás jelző ..........................100
A felvett képek nyomtatása (PictBridge
kompatibilis nyomtató)
.........102
Számítógép használata
Főbb jellemzők .................................104
A szoftver és a „First Step Guide”
útmutató telepítése
a számítógépre ...........................106
A „First Step Guide”
útmutató használata....................110
DVD-lemez létrehozása („Click to DVD”
szoftverrel) ..................................111
Analóg videomagnó csatlakoztatása
a számítógéphez a kamkorderen
keresztül – Digitális jelátalakítási
funkció.........................................114
6
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ....................................116
Figyelmeztető jelzések
és üzenetek ................................130
További információk
A kamkorder használata külföldön ...134
Használható kazettafajták ................134
A „MemoryStick” kártyáról ................... 135
Néhány szó az „InfoLITHIUM”
akkumulátorról ............................137
Karbantartás és gondozás ................139
Minőségtanúsítás .............................140
Gyors áttekintés
A kezelőszervek elhelyezkedése ......145
Tárgymutató......................................151
A kamkorderhez két útmutatót mellékelünk:
• Videokamera kezelési útmutató (ez az útmutató).
• „First Step Guide” útmutató a mellékelt
szoftverek használatához (a mellékelt CD-ROMon található).
7
Gyors útmutató
Videofelvételek készítése
1
Csatlakoztassa az akkumulátort a készülékhez.
Az akkumulátor feltöltését lásd a 14. oldalon.
a Emelje fel a keresőt.
b Tolja az akkumulátort a nyíl irányába
mindaddig, amíg helyére nem kerül egy
kattanó hang kíséretében.
2
Helyezzen be egy kazettát.
a Csúsztassa el az
OPEN/EJECT
kapcsolót az ábrán
látható nyíl irányába,
és hajtsa fel
ütközésig
a kazettatartó fedelét.
b Helyezze be a kazettát
úgy, hogy az ablakos
oldala felfelé nézzen,
majd enyhén nyomja
meg a kazetta élének
közepét.
A kazettafészek
automatikusan előbukkan.
OPEN/EJECT kapcsoló
8 Gyors útmutató
Ablakos oldal
c Nyomja meg a
feliratú részt.
Miután a kazettafészek
magától visszacsúszott,
zárja be a fedelet.
3
A felvétel megkezdése az LCD képernyő használatával
A dátum és az idő alapértelmezés szerint nincs beállítva. A dátum és az idő beállítását lásd a 19. oldalon.
a Vegye le a lencsevédőt.
Gyors útmutató
Gyári állapotban a lencsevédő nincs
a kamkorderre helyezve (145. oldal).
b Nyomja meg az OPEN gombot
és nyissa ki az LCD képernyőt.
c Miközben nyomva tartja a zöld
gombot, csúsztassa a POWER
kapcsolót lefelé a CAMERATAPE jelző bekapcsolásához.
A készülék bekapcsol.
d Nyomja meg a REC START/
START/STOP
STOP gombot.
A felvétel megkezdődik. Ha készenléti
üzemmódba kívánja kapcsolni a
készüléket, nyomja meg ismét a REC
START/STOP gombot.
Használhatja az LCD képernyőn lévő
REC START/STOP gombot is.
4
A lejátszás ellenőrzése az LCD képernyőn.
a A POWER kapcsolót
csúsztassa el többször
mindaddig, míg a PLAY/
EDIT jelző világítani nem
kezd.
b Érintse meg a
gombot
a kazetta
visszacsévéléséhez.
c Érintse meg a
gombot
a lejátszás elindításához.
A lejátszás megállításához nyomja
meg a
gombot.
A készülék kikapcsolásához tolja fel
a POWER kapcsolót (CHG) OFF
állásba.
Gyors útmutató
9
Fényképek felvétele
1
Csatlakoztassa az akkumulátort a készülékhez.
Az akkumulátor feltöltését lásd a 14. oldalon.
a Emelje fel a keresőt.
b Tolja az akkumulátort a nyíl irányába
mindaddig, amíg helyére nem kerül
egy kattanó hang kíséretében.
2
Helyezzen egy „Memory Stick” kártyát a kamkorderbe.
Úgy helyezze
a memóriakártyát
a készülékbe, hogy a b jel
a kártya bal alsó sarkánál
legyen. Tolja be ütközésig
a memóriakártyát.
b jel
10 Gyors útmutató
3
Felvétel készítése az LCD képernyő segítségével.
A dátum és az idő alapértelmezés szerint nincs beállítva. A dátum és az idő beállítását lásd a 19. oldalon.
a Vegye le a lencsevédőt.
Gyors útmutató
Gyári állapotban a lencsevédő
nincs a kamkorderre helyezve
(145. oldal).
b Nyomja meg az OPEN
gombot és nyissa ki
az LCD képernyőt.
c Miközben nyomva tartja
a zöld gombot, csúsztassa
el többször a POWER
kapcsolót a
CAMERA-MEMORY jelző
bekapcsolásához.
A készülék bekapcsol.
d Nyomja meg enyhén
a PHOTO gombot.
Egy rövid hangjelzés hallatszik,
amikor a fókusz beállítása
megtörtént.
e Nyomja le teljesen
a PHOTO gombot.
Zárkioldás hangja hallatszik
és a kép felvételre kerül.
4
A felvett kép megtekintése az LCD kijelzőn.
a Csúsztassa el a POWER
kapcsolót többször
mindaddig, míg a
PLAY/EDIT jelző világítani
nem kezd.
b Érintse meg a
gombot.
A legutoljára felvett kép
megjelenik a kijelzőn.
c Érintse meg a
(következő) vagy
(előző) gombokat a többi
kép megtekintéséhez.
A készülék kikapcsolásához tolja fel
a POWER kapcsolót (CHG) OFF állásba.
Gyors útmutató
11
Felvétel/lejátszás egyszerűbben
Ha Easy Handyam (egyszerűsített működtetés) üzemmódba kapcsolja
a kamkordert, a felvételi/lejátszási funkciók használata leegyszerűsödik.
Az Easy Handycam funkció csak a legalapvetőbb felvételi/lejátszási
funkciókat jeleníti meg, így a kamkorder kezelése még a kezdők számára
sem jelent problémát.
Felvétel vagy lejátszás
közben nyomja meg az EASY
gombot.
Az EASY gomb kék színnel világít
(1), és a képernyőkarakterek mérete
megduplázódik (2) az egyszerűsített
használat közben.
Easy Handycam
operation
ON
A részleteket lásd az egyes funkciók leírásánál.
A felvételkészítést lásd a 33. oldalon, a lejátszást pedig az 52. oldalon.
12 Gyors útmutató
Mielőtt hozzákezdene
1. lépés: a mellékelt
tartozékok
ellenőrzése
Hálózati tápegység (1)
Hálózati csatlakozóvezeték (1)
A/V csatlakozóvezeték (1)
Mielőtt hozzákezdene
Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékok
megtalálhatók-e a kamkorder dobozában.
A zárójelben található számok a tartozékok
darabszámát jelölik.
Távvezérlő (1)
A lítium gombelemet behelyeztük
a távvezérlőbe.
USB csatlakozóvezeték (1)
NP-FM30 akkumulátor (1)
CD-ROM „Picture Package Ver. 1,5” (1)
Videokamera kezelési útmutató (ez az
útmutató) (1)
Lencsevédő (1)
A lencsevédő felszerelésének módját lásd
a 145. olalon.
Vállszíj (1)
A vállszíj felszerelésének módját lásd
a 146. oldalon.
Mielőtt hozzákezdene
13
2. lépés: Az
akkumulátor
feltöltése
1
Emelje fel a keresőt.
2
Csúsztassa az akkumulátort a nyíl
irányába mindaddig, amíg helyére
nem kerül egy kattanó hang
kíséretében.
3
Csatlakoztassa a hálózati tápegységet
a DC IN aljzathoz úgy, hogy a DC
dugón lévő v jel felül legyen.
Az akkumulátor feltöltéséhez szerelje fel az
„InfoLITHIUM” típusú akkumulátort
(M sorozat) a kamkorderre.
b Megjegyzések
• Ez a kamkorder csak „InfoLITHIUM” típusú
(M sorozat) akkumulátorral működik (137. o.).
• Ügyeljen arra, hogy semmilyen fémtárgy ne
érinthesse meg a hálózati tápegység DC
csatlakozódugójának fém részeit. Rövidzárlat léphet
fel, ami meghibásodást okozhat.
• A tápegységet a fali konnektor közelében javasolt
üzemeltetni. Ha hálózati üzem közben üzemzavar
fordul elő, azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali
konnektorból.
• A készüléket nem szabad szűk térben,
pl. könyvespolcon vagy beépített szekrényben
üzemeltetni.
Akkumulátor
DC IN aljzat
DC dugó
Hálózati
csatlakozóvezeték
A fali konnektorhoz
14 Mielőtt hozzákezdene
AC hálózati
tápegység
v jel
4
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket
a hálózati tápegységhez.
5
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket
a fali konnektorhoz.
6
Csúsztassa fel a POWER kapcsolót
(CHG) OFF állásba.
Az akkumulátor állapotának ellenőrzése
– Akku információ
A CHG (töltés) jelző világít, és a töltés
megkezdődik.
A CHG (töltés) jelző kialszik, amikor
az akkumulátor teljesen feltöltődött. Húzza ki
a hálózati tápegységet az DC IN aljzatból.
Az akkumulátor eltávolítása
BATT (akkumulátor)
kioldó kapcsoló
POWER kapcsoló
Mielőtt hozzákezdene
Az akkumulátor feltöltése után
DISPLAY/BATT INFO
POWER kapcsoló
OPEN
Az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét és
a hátralévő felvételi időt töltés közben
és kikapcsolt állapotban is ellenőrizheti.
1 Állítsa a POWER kapcsolót (CHG) OFF
állásba.
2 Nyissa ki az LCD képernyőt az OPEN
gombbal.
3 Nyomja meg a DISPLAY/BATT INFO
gombot.
Az akkumulátor információ körülbelül
7 másodpercig megjelenik.
Ha a gombot lenyomva tartja, a kijelzés
mintegy 20 másodpercig látható.
1 Állítsa a POWER kapcsolót (CHG) OFF
állásba.
2 Emelje fel a keresőt.
3 A BATT (akkumulátor) kioldó kapcsolót
lefelé tolva csúsztassa az akkumulátort
a nyíl irányába, és vegye le
a kamkorderről.
b Megjegyzés
• Amennyiben hosszabb ideig nem használja
az akkumulátort, teljesen merítse le a tárolás előtt.
További információkat az akkumulátorról
a 138. oldalon olvashat.
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
0%
50%
50%
100%
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN:
72 min
VIEWFINDER:
95 min
VIEWFINDER
A Akkumulátor töltöttségi szint:
az akkumulátor hátralévő kapacitását
jelzi.
B A várható felvételi idő az LCD képernyő
használatával.
C A várható felvételi idő a kereső
használatával.
,folytatódik
Mielőtt hozzákezdene
15
Az akkumulátor feltöltési ideje
Körülbelüli időtartam percben megadva, lemerült
akkumulátor teljes feltöltéséhez, 25°C környezeti
hőmérséklet esetén (10–30°C ajánlott).
Akkumulátor
NP-FM30 (tartozék)
145
NP-FM50
150
NP-QM71D
260
NP-QM91D
360
Felvételi idő az LCD képernyő
használatával
Megközelítő felvételi idő percekben megadva,
teljesen feltöltött akkumulátor használata
esetén, 25°C környezeti hőmérsékletet
feltételezve.
Akkumulátor Folyamatos
felvételi idő
Jellemző
felvételi idő*
NP-FM30
(tartozék)
80
40
NP-FM50
130
60
NP-QM71D
315
150
NP-QM91D
475
230
Felvételi idő a kereső használatával
Megközelítő felvételi idő percekben megadva,
teljesen feltöltött akkumulátor használata
esetén, 25°C környezeti hőmérsékletet
feltételezve.
Akkumulátor Folyamatos
felvételi idő
Jellemző
felvételi idő*
NP-FM30
(tartozék)
105
50
NP-FM50
170
85
NP-QM71D
415
205
NP-QM91D
625
310
* Megközelítő érték percekben megadva, a felvétel
többszöri elindítása/megállítása, zoomolás
és a POWER kapcsolóval történő üzemmódváltás
esetén. Az aktuális kapacitás ennél kevesebb is lehet.
16 Mielőtt hozzákezdene
Lejátszási idő
Megközelítő lejátszási idő percekben megadva,
teljesen feltöltött akkumulátor használata
esetén, 25°C környezeti hőmérsékletet
feltételezve.
Ez a táblázat a Digital8 rendszerben felvett
kazetták lejátszására vonatkozik.
A más készülékkel felvett Hi8
/standard
8 mm-es kazetták lejátszása esetén
a kapacitás-értékek mintegy 20%-kal kisebbek.
Akkumulátor LCD
képernyő
nyitva*
LCD
képernyő
zárva
NP-FM30
(tartozék)
80
120
NP-FM50
135
195
NP-QM71D
335
465
NP-QM91D
505
695
b Megjegyzések
• A készülék mindaddig nem üzemel
az akkumulátorról, amíg a hálózati tápegység
csatlakoztatva van a DC IN aljzathoz, akkor sem,
ha a hálózati csatlakozóvezeték nincs csatlakoztatva
a fali konnektorhoz.
• A felvételi és lejátszási idő rövidebb lehet,
amennyiben a készüléket alacsonyabb
hőmérsékleten használja.
• A következő esetekben a CHG (töltés) jelző villog
töltés közben vagy az akkumulátor információ nem
pontos értékeket közöl.
– Az akkumulátor nincs megfelelően csatlakoztatva.
– Az akkumulátor megsérült.
– Az akkumulátor teljesen kimerült (csak
az akkumulátor információ esetén).
Üzemeltetés hálózati
feszültséggel
FIGYELMEZTETÉS
A kamkorder kikapcsolt állapotában is
feszültség alatt van, amíg a hálózati
tápegységen keresztül csatlakoztatva van a fali
konnektorhoz.
A kívánt felvételi vagy lejátszási üzemmód
kiválasztásához a POWER kapcsolót
többször el kell csúsztatni.
Amikor először használja a készüléket,
a [CLOCK SET] képernyő jelenik meg
(19. o.).
Mielőtt hozzákezdene
Használhatja a hálózati tápegységet
áramforrásként, amennyiben nem kívánja
az akkumulátort kimeríteni. Amikor
a hálózati tápegységet használja,
az akkumulátor nem veszít kapacitásából
akkor sem, ha csatlakoztatva van
a készülékhez.
3. lépés: A kamkorder
bekapcsolása
Miközben a zöld gombot nyomva tartja,
csúsztassa a POWER kapcsolót lefelé.
A készülék bekapcsol.
A kívánt felvételi vagy lejátszási üzemmód
bekapcsolásához csúsztassa el többször
a kapcsolót mindaddig, míg a kívánt
üzemmódnak megfelelő jelző nem világít.
A készülék csatlakoztatása megegyezik
„Az akkumulátor feltöltése” részben
leírtakkal (14. o.).
• CAMERA-TAPE üzemmód: Felvételkészítés
kazettára.
• CAMERA-MEMORY üzemmód:
Felvételkészítés „Memory Stick” kártyára.
• PLAY/EDIT üzemmód: A kazettán vagy
a „Memory Stick” kártyán található képek
lejátszása vagy szerkesztése.
A készülék kikapcsolása
Csúsztassa fel a POWER kapcsolót (CHG) OFF
állásba.
Mielőtt hozzákezdene
17
4. lépés: Az LCD
képernyő és a kereső
beállítása
Az LCD képernyő beállítása
Beállíthatja az LCD képernyő dőlésszögét és
fényerősségét a különböző felvételi
helyzeteknek megfelelően.
Ha valamilyen akadály van Ön és a felvenni
kívánt tárgy között, felvételkészítés közben
az LCD képernyő dőlésszögének
megváltoztatásával ellenőrizheti a képet.
Maximum
180 fok
3 Állítsa be a kívánt értéket a
/
gombokkal, majd érintse meg a
gombot.
z Hasznos tudnivalók
• Ha az LCD képernyőt 180 fokban elforgatja
az objektív irányába, bezárhatja az LCD képernyőt
úgy, hogy a kijelző része kifelé nézzen.
• Amennyiben akkumulátorról üzemelteti
a készüléket, beállíthatja a fényerőt
az [LCD BL LEVEL] funkció kiválasztásával, mely
az [LCD SET] menüpontban található
a
(STANDARD SET) menüben (79. o.).
• Az LCD képernyő megvilágításának kikapcsolása
a felvett kép minőségét nem befolyásolja.
• A műveletek visszaigazolására szolgáló
hangjelzéseket kikapcsolhatja, ha
a
(STANDARD SET) menüben kiválasztja
a [BEEP] funkció [OFF] beállítását (81. o.).
A kereső beállítása
Ha bezárja az LCD képernyőt, a jelenetet
a keresőn keresztül figyelheti. Akkor
használja a keresőt, ha az akkumulátor
kapacitása gyenge vagy a képernyőt nehezen
látja.
Maximum
90 fok
Nyomja meg az OPEN gombot az LCD képernyő
kinyitásához
Nyissa ki az LCD képernyőt 90 fokban
a készülékhez képest, majd forgassa
a kívánt pozícióba.
Kereső élesség beállító kar
Az LCD képernyő fényerősségének
beállítása
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg az [LCD BRIGHT] gombot.
Ha ez az opció nem jelenik meg
a képernyőn, nyomja meg a
/
.
gombot. Ha nem találja, érintse meg
a [MENU],
(STANDARD SET) menü
gombot, majd érintse meg az [LCD SET]
gombot (79. o.).
18 Mielőtt hozzákezdene
1
Emelje fel a keresőt.
2
Mozgassa a kereső lencse beállító kart
addig, míg a kép éles nem lesz.
A kereső használata
Amikor kazettára vagy „Memory Stick”
kártyára készít felvételt, a kereső használatával
is beállíthatja az expozíciót (35. o.)
és az úsztatást (40. o.). Az LCD képernyőt
forgassa el 180 fokban és zárja a kamkorderhez
úgy, hogy a kijelző része kifelé nézzen.
1 Kapcsolja a kamkordert CAMERATAPE vagy CAMERA-MEMORY
üzemmódba (17. o.).
a kijelző része kifelé nézzen.
A
jelző megjelenik a képernyőn.
3 Érintse meg a
gombot.
A [Set LCD off?] üzenet jelenik meg
a képernyőn.
A kamkorder első használatba vételekor
állítsa be a dátumot és az időt. Minden
alkalommal, amikor készüléket bekapcsolja,
a [CLOCK SET] képernyő jelenik meg, amíg
a dátumot és az időt be nem állítja.
Mielőtt hozzákezdene
2 Zárja be az LCD képernyőt úgy, hogy
5. lépés: A dátum és
az idő beállítása
b Megjegyzés
• Ha a kamkordert mintegy három hónapig nem
használja, a dátum és az idő törlődhet a memóriából,
mivel a beépített akkumulátor kimerül. Ilyen esetben
töltse fel a beépített akkumulátort (142. o.), majd
állítsa be a dátumot és az időt ismét.
4 Érintse meg a [YES] gombot.
Az LCD képernyő kikapcsol.
5 Érintse meg az LCD képernyőt,
miközben a képet figyeli a keresőben.
Az [EXPOSURE], stb. menü megjelenik.
6 Érintse meg a kívánt gombot.
• [EXPOSURE]: Állítsa be a
/
gombbal, és érintse meg az
gombot.
• [FADER]: Érintse meg többször a kívánt
hatás kiválasztásához (csak CAMERATAPE üzemmódban).
•
: az LCD képernyő bekapcsol.
Az LCD képernyő-ikonok
kikapcsolásához, érintse meg az
gombot.
POWER kapcsoló
OPEN
Nagy teljesítményű akkumulátor
használata esetén
1
Kapcsolja be a készüléket (17. o.).
Ha nagy teljesítményű akkumulátorral
(NP-QM71D/QM91D) üzemelteti
a kamkordert, húzza ki a keresőoszlopot,
és állítsa a legmegfelelőbb szögbe.
2
Nyomja meg az OPEN gombot
és nyissa ki az LCD képernyőt.
Folytassa a 7. lépéssel, amennyiben most
állítja be először az időt.
3
Érintse meg a
– :– – :– –
60min
1/3
gombot.
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
,folytatódik
Mielőtt hozzákezdene
19
4
Érintse meg a [MENU] gombot.
6. lépés: A felvételi
adathordozó
behelyezése
–:––:––
60min
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
OK
Kazetta behelyezése
5
Válassza ki a
menüt a
/
érintse meg az
(TIME/LANGU.)
gombbal, majd
gombot.
Csak standard 8 mm-es , Hi8-as
és
Digital8-as (Digital8 rendszerű)
kazettákat használhat. További
információkat ezen kazettákról (mint például
az írásvédelem) a 134. oldalon talál.
–:––:––
60min
DISPLAY
MENU ROTATE
A. SHUT OFF
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
PROGRAM AE
6
OK
Válassza ki a [CLOCK SET] menüt
a
/
gombbal, majd érintse meg
az
gombot.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
1M
1D
0: 00
1
OK
7
Állítsa be a [Y] (év) értéket a
gombbal, majd érintse meg az
gombot.
/
,
Csúsztassa az
OPEN/EJECT
kapcsolót a nyíl irányába, és hajtsa fel
ütközésig a kazettatartó fedelét.
OPEN/EJECT kar
Fedél
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
b Megjegyzések
• Ne nyomja bele erővel a kazettát a kazettafészekbe.
A készülék meghibásodhat.
• Az ezzel a kamkorderrel elérhető maximális
felvételi idő mintegy 2/3-a a Hi8-as
kazettákon feltüntetett értéknek. Ha a menüben az
LP felvételi módot választja ki, a maximális felvételi
idő megegyezik a Hi8-as
kazettákon
feltüntetett értékkel.
1M
1D
0: 00
OK
2079 évig bármilyen évet beállíthat.
8
Állítsa be a [M] (hónap), [D] (nap), óra
és perc értékeket ugyanazzal az
eljárással, mint a 7. lépésben, majd
érintse meg az
gombot.
20 Mielőtt hozzákezdene
A kazettafészek automatikusan előbukkan
és kinyílik.
2
Helyezzen be egy kazettát úgy, hogy
az ablaka felfelé nézzen.
„Memory Stick” kártya
behelyezése
Ablakos oldal
A „Memory Stick” kártyáról további
információkat (mint például az írásvédelem)
a 135. oldalon olvashat.
3
Nyomja meg a
Mielőtt hozzákezdene
Nyomja meg enyhén
a kazetta hátuljának
közepét.
b Megjegyzés
• Ha ebben a kamkorderben „Memory Stick Duo”
memóriakártyát kíván használni, mely körülbelül
feleakkora, mint a normál „Memory Stick”,
feltétlenül használja a Memory Stick Duo adaptert.
A kamkorder meghibásodhat, ha az adaptert nem
használja (136. o.).
Memóriaműködés
jelző
feliratú részt.
A kazettatartó automatikusan
visszasüllyed.
b jel
4
Zárja le a kazettatartót.
A kazetta eltávolítása
1 Csúsztassa az
OPEN/EJECT
kapcsolót a nyíl irányába, és nyissa ki
a kazettatartót.
A kazettafészek automatikusan előbukkan.
2 Vegye ki a kazettát, majd nyomja meg
Helyezze be a „Memory Stick”
memóriakártyát ütközésig a készülékbe
úgy, hogy a b jel a bal alsó sarokban
legyen.
A „Memory Stick” kártya eltávolítása
Enyhén nyomja be egyszer a „Memory Stick”
kártyát.
a
részt.
A kazettafészek automatikusan
visszasüllyed.
3 Zárja le a kazettatartót.
Enyhén nyomja be
egyszer.
,folytatódik
Mielőtt hozzákezdene
21
b Megjegyzések
• Amennyiben a „Memory Stick” kártyát nem
megfelelő pozícióban erőszakkal betolja a „Memory
Stick” meghajtóba, a „Memory Stick” meghajtó
megsérülhet.
• „Memory Stick” kártyán kívül semmi mást ne
helyezzen a „Memory Stick” meghajtóba. Ellenkező
esetben a kamkorder meghibásodhat.
• Amíg a memóriaműködés jelző világít vagy villog,
a kamkorder a „Memory Stick” kártya adatait kezeli.
Ilyenkor ne rázza vagy ütögesse a készüléket,
ne távolítsa el a „Memory Stick” kártyát,
ne kapcsolja ki a készüléket és ne vegye le
az akkumulátort. Ellenkező esetben adatvesztés
léphet fel.
7. lépés: A menü
nyelvének beállítása
Kiválaszthatja, hogy az LCD képernyő
menürendszere milyen nyelven jelenjen meg.
OPEN
POWER kapcsoló
1
Kapcsolja be a kamkordert.
2
Nyomja meg az OPEN gombot az LCD
képernyő nyitásához.
3
Érintse meg a
60min
1/3
4
STBY
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
gombot.
0:00:00
Érintse meg a [LANGUAGE] gombot.
Amennyiben a kívánt beállítás nem jelenik
meg, keresse meg a
/
gombok
használatával. Ha nem találja, érintse meg
a [MENU] gombot, majd válassza ki
a
(TIME/LANGU) menüből (83. o.).
60min
LANGUAGE:
0:00:00
STBY
ENGLISH
DEU
TSCH
1/4
ENG
LISH
22 Mielőtt hozzákezdene
ENG
[SIMP]
5
Válassza ki a kívánt nyelvet a
/
gomb használatával, majd érintse meg
az
gombot.
z Hasznos tudnivaló
• A készülék felkínál egy [ENG [SIMP]]
(egyszerűsített angol) nyelvet, amennyiben
anyanyelvét nem találja meg a választható nyelvek
között.
Mielőtt hozzákezdene
Mielőtt hozzákezdene
23
Felvételkészítés
3
Mozgóképek
felvétele
Felvételkészítés kazettára
Csúsztassa el a POWER kapcsolót többször
mindaddig, míg a CAMERA-TAPE jelző
világítani nem kezd, és a készülék
készenléti üzemmódba nem kapcsol.
Mozgóképet rögzíthet kazettára vagy
„Memory Stick” kártyára.
A felvétel megkezdése előtt hajtsa végre
a „Mielőtt hozzákezdene” rész 1–7. lépéseit
(13–22. o.).
Amennyiben kazettára készít felvételt, a film
sztereó hanggal kerül rögzítésre.
„Memory Stick” kártya használata esetén a
felvett hang mono lesz.
Miközben benyomva
tartja a zöld gombot,
csúsztassa el a POWER
kapcsolót.
Felvételkészítés „Memory Stick”
kártyára – MPEG MOVIE EX
Csúsztassa el a POWER kapcsolót többször
mindaddig, míg a CAMERA-MEMORY
jelző világítani nem kezd, és az aktuális
felvételi mappa meg nem jelenik a kijelzőn.
Felvételjelző lámpa
OPEN
REC START/STOP
Miközben benyomva
tartja a zöld gombot,
csúsztassa el
a POWER kapcsolót.
POWER kapcsoló
z Hasznos tudnivaló
• Az Easy Handycam funkció használatával a kezdők
is könnyen készíthetnek felvételeket. A részleteket
lásd a 33. oldalon.
1
Válassza ki a felvételi üzemmódot.
Vegye le a lencsevédőt. A zsinór
meghúzásával rögzítse a markolathoz.
4
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
A felvétel megkezdődik. A [REC] jelző
megjelenik az LCD képernyőn
és a felvételjelző lámpa világít. Nyomja
meg a REC START/STOP gombot
a felvétel befejezéséhez.
A legutóbb felvett MPEG mozgókép
MPEG
megtekintése – Gyors
ellenőrzés
2
Nyomja meg az OPEN gombot,
és nyissa ki az LCD képernyőt.
24 Felvételkészítés
Érintse meg a
. gombot. A lejátszás
automatikusan megkezdődik.
Nyomja meg a
gombot ismét a készenléti
üzemmódba történő visszatéréshez.
A mozgókép törléséhez érintse meg a
gombot a lejátszás után, majd válassza a [YES]
opciót.
Ha nem kívánja törölni a felvételt, a [NO]
gombot érintse meg.
H END SEARCH/EDIT SEARCH/
gyorsellenőrzés gomb (45. o.)
A készülék kikapcsolása
„Memory Stick” kártyára történő
felvétel közben megjelenő kijelzések
A POWER kapcsolót tolja fel (CHG) OFF
állásba.
b Megjegyzés
• „Memory Stick” kártyára történő mozgókép felvétel
közben csak az Egyéni menüben szereplő
parancsikonok elérhetők. A használni kívánt
menüpontot vegye fel az Egyéni menübe.
60min
REC
101
Kazettára történő felvétel közben
megjelenő kijelzések
0:00:00
320 2min
Felvételkészítés
z Hasznos tudnivaló
• Ha a kamkordert hosszabb ideig nem tervezi
használni, vegye ki a kazettát, és tárolja megfelelő
helyen.
A kijelzéseket a kamkorder nem veszi fel
a „Memory Stick” kártyára. A dátum/idő
kijelzés (55. o.) nem jelenik meg felvétel
közben.
P-MENU
A kijelzéseket nem veszi fel a kamkorder.
A dátum/idő és kamera beállítás adatai (55. o.)
nem jelennek meg felvétel közben.
A Felvételi mappa
60min
REC
0:00:00
P-MENU
B Hátralévő akkumulátor kapacitás
A kijelzett idő a felvételi körülményektől
függően nem mindig pontos.
Amikor kinyitja vagy bezárja az LCD
képernyőt, körülbelül egy percet vesz
igénybe, míg a pontos hátralévő
akkumulátor kapacitás megjelenik.
C A felvétel állapota ([REC] (felvétel))
D A mozgókép mérete
A Hátralévő akkumulátor kapacitás
A kijelzett idő a felvételi körülményektől
függően nem mindig pontos.
Amikor kinyitja vagy bezárja az LCD
képernyőt, körülbelül egy percet vesz
igénybe, míg a pontos hátralévő
akkumulátor kapacitás megjelenik.
B Felvételi üzemmód (SP vagy LP)
C Formátum jelző
D A felvétel állapota ([STBY] (készenléti)
vagy [REC] (felvétel))
E Időkód vagy számláló
(óra:perc:másodperc)
F A kazetta felvételi kapacitása
A szalag elindítása után jelenik meg.
G Egyéni menü gomb (60. o.)
E A felvétel időtartama
(óra:perc:másodperc)
F A „Memory Stick” kártya felvételi
kapacitása
G „Memory Stick” felvétel jelző
(körülbelül 5 másodpercig látható)
H Egyéni menü gomb (60. o.)
I Gyorsellenőrzés gomb (24. o.)
b Megjegyzések
• Mielőtt kicseréli az akkumulátort, állítsa a POWER
kapcsolót (CHG) OFF állásba.
• •Alapbeállítás szerint, amennyiben 5 percig nem
használja a készüléket, a kamkorder automatikusan
kikapcsol az akkumulátor kapacitásának megőrzése
érdekében ([A.SHUT OFF], 82. o.). A felvétel
folytatásához kapcsolja a kamkordert CAMERATAPE vagy CAMERA-MEMORY üzemmódba,
majd nyomja meg a REC START/STOP gombot.
,folytatódik
Felvételkészítés
25
z Hasznos tudnivalók
• A mozgóképek felvételéhez használhatja az LCD
képernyő REC START/STOP gombját is.
Különösen praktikus lehet akkor, ha alacsony
pozícióból készít felvételt, vagy ha saját magát
filmezi tükör üzemmódban.
• Amikor megnyomja az LCD képernyő REC
START/STOP gombját, kezével támassza meg
hátulról a képernyőt.
• Ha azt szeretné, hogy az új felvétel a régebbi után,
folyamatosan kerüljön rögzítésre, tartsa be
a következőket.
– Ne vegye ki a kazettát (A felvétel folyamatos lesz
akkor is, ha közben kikapcsolja a készüléket).
– Ne rögzítsen SP és LP üzemmódban felvett
jeleneteket ugyanarra a kazettára.
– LP üzemmódban tartózkodjon a felvétel
megállításától, majd újrakezdésétől.
• Olvassa el a „Hosszabb felvétel rögzítése „Memory
Stick” kártyára” részt (26. o.), itt megtudhatja,
körülbelül milyen hosszúságú felvételt rögzíthet
a különböző kapacitású „Memory Stick” kártyákra.
• A felvétel ideje, dátuma és a kamera beállításának
adatai (csak kazetta esetén) automatikusan tárolásra
kerülnek, de nem jelennek meg a képernyőn. Ezeket
az információkat megtekintheti lejátszás közben
a [DATA CODE] menü segítségével (55. o.).
Hosszabb felvétel rögzítése
Hosszabb felvétel rögzítése kazettára
A
(STANDARD SET) menüben válassza
a[
REC MODE] funkciót, majd az [LP]
opciót (77. o.).
LP üzemmódban 1,5-szer hosszabb felvételt
lehet készíteni, mint SP üzemmódban.
Ha LP üzemmódban filmez, javasoljuk, hogy
a kész felvételt ezzel a kamkorderrel játssza le.
Hosszabb felvétel rögzítése „Memory
Stick” kártyára
A
(MEMORY SET) menüben válassza
a [MOVIE SET] menüpontot,
az [ IMAGE SIZE] funkciót, majd
a [160 × 112] opciót (66. o.).
A „Memory Stick” kártyára rögzíthető képek
száma függ a kép méretétől és a felvételi
körülményektől.
A következő táblázatban megtalálhatja
a hozzávetőleges felvételi időt arra
a „Memory Stick” kártyára, melyet ezzel
a készülékkel formáztak meg.
Képméret és felvételi idő
(óra:perc:másodperc)
26 Felvételkészítés
[320 × 240]
[160 × 112]
8 MB
00:01:20
00:05:20
16 MB
00:02:40
00:10:40
32 MB
00:05:20
00:21:20
64 MB
00:10:40
00:42:40
128 MB
00:21:20
01:25:20
256 MB
00:42:40
02:50:40
512 MB
01:25:20
05:41:20
1 GB
02:50:40
11:22:40
2 GB
05:41:20
22:45:20
Az LCD képernyő keretén lévő zoom
gombok használata
A zoom használata
Ha a kamkordert CAMERA-TAPE
üzemmódba kapcsolja, használhatja a zoom
funkciót, és a 20×-osnál nagyobb zoomolás
esetén bekapcsol a digitális zoom
([DIGITAL ZOOM], 64. o.).
A zoom használata látványos,
de a professzionális végeredmény érdekében
ne használja túl gyakran.
Ha nagylátószögű felvételt kíván készíteni,
tartsa nyomva a W gombot, ha telefotót kíván
megörökíteni, tartsa nyomva a T gombot.
b Megjegyzések
• Az LCD képernyő keretén lévő zoom gombokkal
nem módosíthatja a zoomolás sebességét.
• Amikor megnyomja az LCD képernyő keretén lévő
zoom gombot, kezével támassza meg a képernyőt.
A beépített kameralámpa
használata
Felvételkészítés
Ha a felvételi körülmények megkívánják,
kapcsolja be a kameralámpát. A javasolt
tárgytávolság a kameralámpa használata
esetén legfeljebb 1,5 méter.
Beépített kameralámpa
1 cm*
80 cm*
LIGHT
* Minimum ekkora távolság szükséges a készülék és
a felvenni kívánt téma között az éles kép elérése
érdekében (a zoom gomb aktuális pozíciójában).
Mozgassa a zoom gombot röviden a lassú
zoomoláshoz. Mozgassa hosszabban
a gyors zoomoláshoz.
Távolabbi felvétel készítése
A zoom gombot tolja a W jelzés felé.
A célpont távolodik (nagylátószög).
Közelebbi felvétel készítése
A zoom gombot tolja a T jelzés felé.
A célpont közelebb kerül (telefotó).
A LIGHT gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
beállítást.
A beállítások az alábbi sorrendben követik
egymást:
Nincs kijelzés: Felvételkészítés
a kameralámpa használata nélkül.
m
: A környezeti fényerő
függvényében a kameralámpa
automatikusan ki- vagy bekapcsol.
m
: Kameralámpa állandóan
bekapcsolva.
,folytatódik
Felvételkészítés
27
A beépített kameralámpa kikapcsolása
Nyomja meg többször a LIGHT gombot
mindaddig, míg a kameralámpa kijelzések
eltűnnek a kijelzőről.
b Megjegyzések
• A beépített kameralámpa nagyon erős fény bocsát
ki, ami normál használat mellett tökéletesen
biztonságos. Nagyon közelről azonban ne világítson
vele a filmezett személy szemébe.
• A beépített kameralámpa hosszabb üzemeltetése
esetén az akkumulátor gyorsan kimerül.
• Ha a kamkordert nem használja, kapcsolja ki
a kameralámpát és vegye le az akkumulátort, így
elkerülheti a lámpa véletlen bekapcsolását.
• Ha
üzemmódban történő filmezésnél
villogás észlelhető, kapcsoljon
üzemmódba a LIGHT gombbal.
• Ha
üzemmódban a [PROGRAM AE]
vagy az ellenfény funkciót használja, a beépített
kameralámpa ki/be kapcsolhat.
• Az alábbi esetekben a beépített kameralámpa
kikapcsol:
– Amíg az END SEARCH funkció használja.
– A szakaszos felvétel szüneteiben.
– Ha több mint 5 percig bekapcsolva hagyja
CAMERA-MEMORY üzemmódban.
– Ha több mint 5 percig bekapcsolva hagyja
az
beállítás esetén.
– Ha több mint 5 percig bekapcsolva marad, amikor
a kamkorderben nincs kazetta, vagy miután
a szalag a végére ért.
• Ha konverziós objektívet (nem mellékelt tartozék)
használ, a beépített fényforrás takarásba kerülhet,
és a megvilágítás elégtelenné válhat.
28 Felvételkészítés
Felvétel tükör üzemmódban
Az LCD képernyőt a felvenni kívánt személy
felé fordíthatja, így Ön és a felvenni kívánt
személy is láthatja a felvett képanyagot.
Lehetősége van ezzel a funkcióval saját
magáról is felvételt készíteni, vagy ezzel
lekötni a kisgyermekek figyelmét, miközben
filmezi őket.
Nyissa ki az LCD képernyőt 90 fokos
szögben a kamerához képest, majd
forgassa el 180 fokban a célszemély felé.
Az LCD képernyőn a célszemély tükörképe
jelenik meg, de a kép hagyományos lesz
felvételkor.
Az önkioldó használata
Az önkioldó használatával a felvétel
megkezdését körülbelül 10 másodperces
késleltetéssel indíthatja el.
REC START/STOP
4
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
Sípjelzést fog hallani visszaszámlálás
közben, körülbelül 10 másodpercig.
(A visszaszámlálás kijelzése a 8-as számtól
kezdődik.)
A felvétel megkezdődik.
A felvétel megállításához nyomja meg
a REC START/STOP gombot.
A visszaszámlálás kikapcsolása
Felvételkészítés
Érintse meg a [RESET] gombot vagy nyomja
meg a REC START/STOP gombot.
Az önkioldó kikapcsolása
Kövesse az 1. és 2. lépés utasításait, majd
válassza az [OFF] opciót a 3. lépésben.
REC START/STOP
1
Érintse meg a
2
Érintse meg a [SELF-TIMER]
gombot.
gombot.
Amennyiben a kívánt ikon nem jelenik meg
a képernyőn, keresse meg a
/
.
gombok használatával. Ha nem találja,
érintse meg a [MENU] gombot, majd
válassza ki a
(CAMERA SET) menüből.
60min
SELF–TIMER:
STBY
OFF
OFF
3
0:00:00
ON
Érintse meg az [ON], majd az
gombot.
A
elző megjelenik.
60min
STBY
0:00:00
P-MENU
Felvételkészítés
29
Fényképek felvétele
3
– Memóriafénykép felvétel
Csúsztassa el többször a POWER
kapcsolót mindaddig, míg
a CAMERA-MEMORY jelző
világítani nem kezd.
A kiválasztott felvételi mappa jelenik meg.
Fényképeket készíthet a „Memory Stick”
kártyára. A felvétel készítése előtt hajtsa
végre a „Mielőtt hozzákezdene” rész 1–7.
lépéseit (13–22. o.).
Miközben benyomva
tartja a zöld gombot,
csúsztassa el
a POWER kapcsolót.
PHOTO
OPEN
4
Nyomja meg enyhén és tartsa nyomva
a PHOTO gombot.
Halk sípjelzést hang fog hallani, amikor
a fókusz és a fényerősség beállításra kerül.
A kép ekkor még nem kerül rögzítésre.
A jelző villogása megszűnik.
Még ennyi kép rögzítésére
van lehetőség.*
POWER kapcsoló
z Hasznos tudnivaló
• Az Easy Handycam funkció használatával a kezdők
is könnyen készíthetnek felvételeket. A részleteket
lásd a 33. oldalon.
1
60min
FINE
20
101
Vegye le a lencsevédőt. A zsinór
meghúzásával rögzítse a markolathoz.
P-MENU
* A rögzíthető képek száma függ a képminőség
beállítástól és a felvételi körülményektől.
5
Nyomja le teljesen a PHOTO gombot.
Zárkioldó hang hallatszik. Amikor
a vonalak a
ábrán eltűnnek, a kép
rögzítésre került a „Memory Stick”
kártyára.
2
Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD képernyőt.
A legutóbb felvett fénykép megtekintése
– Gyorsellenőrzés
Érintse meg a
gombot.
Érintse meg a
gombot a készenléti
üzemmódba történő visszatéréshez.
A kép törléséhez érintse meg a
gombot,
majd válassza a [YES] opciót.
Ha nem kívánja törölni a képet, a [NO] gombot
érintse meg.
30 Felvételkészítés
A készülék kikapcsolása
Tolja fel a POWER kapcsolót (CHG) OFF
állásba.
Mozgó téma megörökítése
a képremegés korrigálásával – FIELD/
FRAME
Felvételkészítés közben látható
kijelzések
Válassza ki a
(MEMORY SET) menüt,
a [STILL SET] menüpontot, majd
a [ QUALITY] funkciót (66. o.).
A „Memory Stick” kártyára rögzíthető képek
száma függ a képminőség beállításától és
a felvételi körülményektől.
A következő táblázatban megtalálhatja
a rögzíthető képek (megközelítő) számát arra
a Sony „Memory Stick” kártyára, melyet ezzel
a kamkorderrel formáztak meg.
Képminőség és a felvehető képek száma
A kép mérete [FINE] beállításnál kb. 150 kB,
[STANDARD] beállításnál kb. 60 kB.
[FINE]
[STANDARD]
8 MB
50
120
16 MB
96
240
32 MB
190
485
64 MB
390
980
128 MB
780
1970
A Felvételi mappa
256 MB
1400
3550
B Minőség
([FINE]) vagy
512 MB
2850
7200
1 GB
5900
14500
2 GB
12000
30000
60min
Felvételkészítés
Válassza ki a [STILL SET] menüpont
[ FLD/FRAME] funkcióját
a
(MEMORY SET) menüben. Ha mozgó
tárgyat fényképez a [FIELD] beállítás
használatával, a kamkorder kompenzálja
a kézremegést. [FRAME] üzemmódban
a kamkorder kiváló képminőségű állóképeket
vesz fel (66. o.).
A képminőség kiválasztása
FINE
101
P-MENU
([STANDARD])
C Egyéni menü gomb (60. o.)
D Gyorsellenőrzés gomb (30. o.)
b Megjegyzések
• Ha gyorsan mozgó tárgyakat fényképez [FRAME]
üzemmódban, a kép elmosódott lehet.
• [FRAME] üzemmódban történő felvételkészítés
közben a kamkorder nem kompenzálja
a kézremegést. Ilyenkor javasolt állványról
fényképezni.
z Hasznos tudnivaló
• A fényképek csak 640 × 480 méretben készíthetők
el.
z Hasznos tudnivalók
• Ha megnyomja a távvezérlő PHOTO gombját,
a kamkorder a gomb megnyomásakor a képernyőn
látott képet rögzíti.
• A felvétel ideje, dátuma és a kamera beállításának
adatai automatikusan tárolásra kerülnek, de nem
jelennek meg a képernyőn. Ezeket az információkat
megtekintheti lejátszás közben a [DATA CODE]
menü segítségével (55. o.).
,folytatódik
Felvételkészítés
31
3
Az önkioldó használata
Érintse meg az [ON] gombot, majd az
gombot.
A
60min
Az önkioldó használatával a felvétel
megkezdését körülbelül 10 másodperces
késleltetéssel indíthatja el.
PHOTO
jelző megjelenik.
FINE
20
101
P-MENU
PHOTO
4
Nyomja meg a PHOTO gombot.
Sípjelzést fog hallani visszaszámlálás
közben, körülbelül 10 másodpercig.
(A visszaszámlálás kijelzése a 8-as számtól
kezdődik.)
A képfelvétel megkezdődik. Amikor
a vonalak az
ábrán eltűnnek,
a felvétel rögzítésre került
a „Memory Stick” kártyán.
A visszaszámlálás kikapcsolása
1
Érintse meg a
2
Érintse meg a [SELF-TIMER]
gombot.
gombot.
Amennyiben a kívánt gomb nem jelenik
meg a képernyőn, keresse meg a
/
.
gomb használatával. Ha nem találja így
sem, érintse meg a [MENU] gombot, majd
válassza ki a
(CAMERA SET)
menüből.
60min
SELF–TIMER:
OFF
20
FINE
OFF
ON
32 Felvételkészítés
Érintse meg a [RESET] gombot.
Az önkioldó kikapcsolása
Kövesse az 1. és 2. lépés utasításait, majd
válassza az [OFF] opciót a 3. lépésben.
Fénykép felvétele „Memory
Stick” kártyára, kazettára történő
mozgókép felvétel közben
Fényképeket készíthet a „Memory Stick”
kártyára. A felvételkészítés előtt hajtsa végre
a „Mielőtt hozzákezdene” rész 1–7. lépéseit
(13–22. o.).
Handycam
Az Easy Handycam műveleteknél a legtöbb
kamerafunkció automatikus üzemmódban
működik, csak az alapfunkciók elérhetők, és
a képernyőkarakterek mérete megduplázódik
a könnyebb olvashatóság érdekében. Még
a gyakorlatlan felhasználók is könnyedén
készíthetnek felvételeket. A felvételkészítés
megkezdése előtt olvassa el a „Mielőtt
hozzákezdene” című fejezet 1–7. lépéseit
(13–22. o.).
Felvételjelző
Lencsevédő
Nyomja le teljesen a PHOTO gombot
kazettafelvétel közben.
Felvételkészítés
PHOTO
Felvételkészítés
egyszerűbben– Easy
POWER kapcsoló
EASY
PHOTO
A felvétel akkor
fejeződik be, amikor
a jelzők mozgása
leáll.
OPEN
Fénykép felvétele készenléti
üzemmódban
Enyhén nyomja meg és tartsa lenyomva
a PHOTO gombot. Ellenőrizze a képet, majd
nyomja le a gombot teljesen.
b Hasznos tudnivalók
• A következő üzemmódok esetén nem lehetséges
fénykép rögzítése a „Memory Stick” kártyára:
– [16:9 WIDE].
– Memória úsztatás.
– MEMORY MIX.
• A feliratokat nem veszi fel a kamkorder
a „Memory Stick” kártyára.
REC START/STOP
Mozgóképek felvétele
Az Easy Handycam funkció használata közben
csak kazettára készíthet felvételt.
Ha „Memory Stick” kártyára kíván felvételt
készíteni, lapozzon a 24. oldalra (MPEG
MOVIE EX).
1
Vegye le a lencsevédőt. A zsinór
meghúzásával rögzítse a markolathoz.
2
Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD képernyőt.
,folytatódik
Felvételkészítés
33
3
Csúsztassa el a POWER kapcsolót
többször mindaddig, míg a CAMERATAPE jelző világítani nem kezd.
Miközben benyomva
tartja a zöld gombot,
csúsztassa el a POWER
kapcsolót.
4
Nyomja meg az EASY gombot.
Fénykép felvétele
1
Vegye le a lencsevédőt. A zsinór
meghúzásával rögzítse a markolathoz.
2
Nyomja meg az OPEN gombot,
és nyissa ki az LCD képernyőt.
3
Csúsztassa el a POWER kapcsolót
többször mindaddig, míg a CAMERAMEMORY jelző világítani nem kezd.
Az EASY gomb kéken világít.
Easy Handycam
operation
ON
5
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
A felvétel megkezdődik. A [REC] jelző
megjelenik az LCD képernyőn,
és a felvételjelző világít. Nyomja meg
a REC START/STOP gombot a felvétel
befejezéséhez.
A készülék kikapcsolása
A POWER kapcsolót tolja fel (CHG) OFF
állásba.
Miközben benyomva
tartja a zöld gombot,
csúsztassa el a
POWER kapcsolót.
4
Nyomja meg az EASY gombot.
Az EASY gomb kéken világít.
5
Nyomja meg enyhén és tartsa nyomva
a PHOTO gombot a fókusz
beállításához, majd nyomja le teljesen.
Zárkioldó hang hallatszik. Amikor
a vonalak a
ábrán eltűnnek, a kép
rögzítésre került a „Memory Stick”
kártyára.
Az Easy Handycam funkció kikapcsolása
Nyomja meg újból az EASY gombot.
b Megjegyzések
• Az Easy Handycam funkció nem kapcsolható be
vagy ki:
– Felvételkészítés közben.
– USB adatközvetítés közben.
• Az Easy Handycam funkció használata közben
a BACK LIGHT funkció (35. o.) nem használható.
• Az Easy Handycam funkció használata közben
a képernyőn nem látható funkciók az alapértelmezés
szerinti beállításra kapcsolnak vissza. A korábban
elvégzett beállítások akkor aktiválódnak, amikor
kikapcsolja az Easy Handycam funkciót.
34 Felvételkészítés
A készülék kikapcsolása
A POWER kapcsolót tolja fel (CHG) OFF
állásba.
Az Easy Handycam funkció kikapcsolása
Nyomja meg újból az EASY gombot.
b Megjegyzések
• Az Easy Handycam funkció nem kapcsolható ki
vagy be felvételkészítés közben.
• Az Easy Handycam funkció használata közben
a BACK LIGHT funkció (35. o.) nem használható.
• Az Easy Handycam funkció használata közben
a képernyőn nem látható funkciók az alapértelmezés
szerinti beállításra kapcsolnak vissza. A korábban
elvégzett beállítások akkor aktiválódnak, amikor
kikapcsolja az Easy Handycam funkciót.
Az Easy Handycam funkció
maximális kihasználása
1
Érintse meg a [MENU] gombot.
Példa: CAMERA-MEMORY üzemmódban
60min
20
SELFTIMER
BEEP
CLOCK
SET
Az expozíció alapértelmezés szerint
automatikusan kerül beállításra.
Az expozíció beállítása hátulról
megvilágított téma esetén
Amikor a rögzíteni kívánt téma a napnak
vagy egyéb fényforrásnak háttal áll,
a megfelelő expozíció beállításával
megakadályozhatja, hogy a felvétel árnyékos
legyen.
Felvételkészítés
A képernyőn megjelennek a választható
menüpontok.
Az expozíció
beállítása
LANGUAGE
2
Érintse meg a kívánt menüpontot.
3
Válassza ki a kívánt beállítást.
A [CLOCK SET] menüben
1A
/
gombbal állítsa be az évet
[Y], majd érintse meg az
gombot.
2 Állítsa be a hónapot [M], napot [D], órát
és percet ugyanolyan módszerrel, mint az
évet [Y], majd érintse meg az
gombot.
A [LANGUAGE] menüben
A
/
gombbal válassza ki a kívánt
nyelvet, majd érintse meg az
gombot.
A [BEEP] menüben
Lásd a 81. oldalon.
A [SELF-TIMER] menüben (csak
CAMERA-MEMORY módban)
Érintse meg az [ON], majd az
. gombot.
Nyomja le teljesen a PHOTO gombot.
Sípjelzést fog hallani visszaszámlálás
közben, körülbelül 10 másodpercig.
Amikor a vonalak a
ábrán
eltűnnek, a kép rögzítésre kerül
a „Memory Stick” kártyára.
BACK LIGHT
Nyomja meg a BACK LIGHT gombot
felvétel közben vagy készenléti
üzemmódban.
A . jelző megjelenik.
Az ellenfény funkció kikapcsolásához nyomja
meg ismét a BACK LIGHT gombot.
b Megjegyzés
• Az ellenfény funkció kikapcsol, amennyiben az
[EXPOSURE] funkció [MANUAL] beállítását
használja (36. o.), vagy kiválasztja
a [SPOT METER] funkciót (36. o.).
,folytatódik
Felvételkészítés
35
A kiválasztott téma
expozíciójának beállítása –
Flexibilis fénymérő
Beállíthatja és rögzítheti a témának
megfelelő expozíciót, így megfelelő
fényerővel rögzítheti a képet akkor is, amikor
erős a kontraszt a tárgy és a háttér között
(például színpadon, reflektorfényben álló
személy).
1
Érintse meg a
gombot felvétel
közben vagy készenléti üzemmódban.
2
Érintse meg a [SPOT METER]
gombot.
Amennyiben a kívánt gomb nem jelenik
meg a képernyőn, keresse meg a
/
.
gombok használatával. Ha nem találja így
sem, érintse meg a [MENU] gombot, majd
válassza ki a
(CAMERA SET)
menüből.
SPOT METER
STBY
AUTO
3
0:00:00
END
Érintse meg azt a pontot a képernyőn,
ahol beállítani és rögzíteni kívánja
az expozíciót.
A [SPOT METER] jelző villog, miközben
a készülék a kiválasztott pont expozícióját
állítja be.
SPOT METER
STBY
AUTO
0:00:00
Az automatikus expozíció visszaállítása
Kövesse az 1. és 2. lépéseket, majd válassza
az [AUTO] opciót a 3. lépésnél. Vagy válassza
ki az [EXPOSURE] funkció [AUTO] beállítását
(36. o.).
b Megjegyzés
• A flexibilis fénymérő használata közben az alábbi
funkciók nem működnek:
– Color Slow Shutter.
– NightShot plus.
• Ha bekapcsolja a [PROGRAM AE] funkciót,
a [SPOT METER] menüpont automatikusan
[AUTO] beállításra kapcsol.
z Hasznos tudnivaló
• Ha bekapcsolja a [SPOT METER] funkciót, az
[EXPOSURE] menüpont automatikusan
[MANUAL] beállításra kapcsol.
Az expozíció kézi beállítása
Egy kép fényerősségét rögzítheti a legjobb
expozíció érdekében. Például amikor
épületen belül készít felvételt napos időben,
elkerülheti azt, hogy a hátulról érkező fény
miatt az ablaknál álló személy sötét maradjon
a képen. Ilyenkor az expozíciót kézzel
javasolt beállítani az ablak-oldali falhoz.
1
Érintse meg a
gombot felvétel
közben vagy készenléti üzemmódban.
2
Érintse meg az [EXPOSURE] gombot.
Amennyiben a kívánt gomb nem jelenik
meg a képernyőn, keresse meg a
/
.
gombok használatával. Ha nem találja így
sem, érintse meg a [MENU] gombot, majd
válassza ki a
(CAMERA SET)
menüből.
END
60min
EXPOSURE:
4
STBY
AUTO
0:00:00
Érintse meg az [END] gombot.
AUTO
36 Felvételkészítés
MANUAL
3
Érintse meg a [MANUAL] gombot
60min
EXPOSURE:
AUTO
STBY
0:00:00
MANUAL
MANUAL
OK
4
Állítsa be az expozíciót a
(sötétítés)/
(világosítás) gombok
segítségével, majd érintse meg az
gombot.
STBY
0:00:00
Sötét környezetben lévő témáról (mint
például az alvó kisgyermek) is készíthet
felvételt a NightShot plus, Super NightShot
plus vagy Color Slow Sutter funkciók
segítségével.
A NightShot plus és a Super NightShot plus
funkció használatával a képeket nagyobb
fényerővel örökítheti meg.
A Color Slow Shutter funkció használatakor
a kép színei sokkal valósághűbbek lesznek.
Felvételkészítés
60min
Felvételkészítés
sötétben – NightShot plus, stb.
NIGHTSHOT PLUS
OFF
ON
P-MENU
Az automatikus expozíció visszaállítása
Kövesse az 1. és 2. lépéseket, majd válassza
az [AUTO] opciót a 3. lépésnél.
Állítsa a NIGHTSHOT PLUS kapcsolót
ON állásba.
A
jelző és a [„NIGHTSHOT PLUS”] felirat
megjelenik.
A NightShot plus funkció kikapcsolásához
állítsa a NIGHTSHOT kapcsolót OFF állásba.
Nagy tisztaságú képek felvétele
kazettára
– Super NightShot plus
funkció
A Super NightShot plus funkció használatával
a NightShot plus lehetőségei maximálisan
kihasználhatók.
A képfelvétel akár 16-szor érzékenyebb lesz,
mint a NightShot plus funkció esetén.
1 A POWER kapcsolóval kapcsoljon
CAMERA-TAPE üzemmódba.
,folytatódik
Felvételkészítés
37
2 Állítsa a NIGHTSHOT PLUS kapcsolót
ON állásba,
A
jelző és a [„NIGHTSHOT PLUS”]
felirat megjelenik.
3 Érintse meg a
gombot.
4 Érintse meg a [SUPER NSPLUS]
gombot.
Amennyiben a kívánt gomb nem jelenik
meg a képernyőn, keresse meg a
/
.
gombok használatával. Ha nem találja így
sem, érintse meg a [MENU] gombot, majd
válassza ki a
(CAMERA SET)
menüből.
5 Érintse meg az [ON], majd az
gombot.
Az
jelző megjelenik.
A Super NightShot plus funkció
kikapcsolásához kövesse a 3-as és 4-es
lépést, majd válassza az [OFF] opciót az
5-ös lépésben. Vagy állítsa a NIGHTSHOT
PLUS kapcsolót OFF állásba.
Tisztább kép rögzítése színesben
a kazettára
– Color Slow Shutter
funkció
1 A POWER kapcsolóval kapcsoljon
CAMERA-TAPE üzemmódba.
2 Ellenőrizze, hogy a NIGHTSHOT PLUS
kapcsoló OFF állásban van-e.
3 Érintse meg a
gombot.
4 Érintse meg a [COLOR SLOW S]
gombot.
Amennyiben a kívánt gomb nem jelenik
meg a képernyőn, keresse meg a
/
.
gombok használatával. Ha nem találja így
sem, érintse meg a [MENU] gombot, majd
válassza ki a
(CAMERA SET)
menüből.
5 Érintse meg az [ON], majd az
gombot.
A
jelző megjelenik.
A Color Slow Shutter funkció
kikapcsolásához kövesse a 3. és 4.
lépéseket, majd válassza az [OFF] opciót az
5. lépésben.
b Megjegyzések
• Ne használja a NightShot plus/Super NightShot plus
funkciót erős megvilágításnál. Üzemzavart okozhat.
38 Felvételkészítés
• A Color Slow Shutter funkció esetleg nem
üzemelhet megfelelően teljes sötétségben. Amikor
teljes sötétségben készít felvételt, használja
a NightShot plus vagy Super NightShot plus
funkciót.
• A Super NightShot plus/Color Slow Shutter funkció
nem működik együtt a:
– FADER funkcióval.
– Digitális hatásokkal.
– [PROGRAM AE] üzemmódokkal.
• A Color Slow Shutter funkció nem működik együtt a:
– Kézi expozíció beállítással.
– Flexibilis fénymérővel.
• Amikor a Super NightShot plus vagy Color Slow
Shutter funkciót használja, a kamkorder
zársebessége a fényerőtől függően változik. A kép
mozgása ilyenkor lelassulhat.
• Csak akkor állítsa be a fókuszt kézi vezérléssel, ha
nehézkes az automatikus beállítás.
• Ne takarja el az infravörös fényforrást az ujjával
vagy egyéb tárggyal. Távolítsa el a konverziós
lencsét (nem mellékelt tartozék), amennyiben
csatlakoztatva van.
• A felvételi környezettől és körülményektől függően
előfordulhat, hogy a színek reprodukció nem lesz
megfelelő.
z Hasznos tudnivaló
• Ha teljes sötétségben készít felvételt, javasoljuk,
hogy a menüben válassza ki az [NS LIGHT]
menüpont [ON] beállítását. A maximális felvételi
távolság a NightShot Light fényforrás használata
esetén kb. 3 méter. (Az alapértelmezés szerinti
beállítás [ON].)
Ha fényszegény környezetben lévő témát
(pl. éjszakai fényeket vagy holdfényes éjszakát)
filmez, a menüben válassza ki az [NS LIGHT]
menüpont [OFF] beállítását. Ily módon a kép színei
mélyebbek lesznek (66. o.).
A fókusz beállítása
4
A fókusz beállítása alapértelmezés szerint
automatikusan történik.
A fókusz automatikus beállítása
A fókusz beállítása egy adott
pontra – SPOT FOCUS
1
2
Érintse meg a
gombot felvétel
közben vagy készenléti üzemmódban.
b Megjegyzés
• A SPOT FOCUS funkciót nem használhatja együtt
a [PORGRAM AE] üzemmódokkal.
z Hasznos tudnivaló
• Ha kiválasztja a [SPOT FOCUS] menüpontot,
a [FOCUS] funkció automatikusan [MANUAL]
beállítása kapcsol.
A fókusz kézi vezérlésű beállítása
Érintse meg a [SPOT FOCUS]
gombot.
Amennyiben a kívánt gomb nem jelenik
meg a képernyőn, keresse meg a
/
.
gombok használatával. Ha nem találja így
sem, érintse meg a [MENU] gombot, majd
válassza ki a
(CAMERA SET)
menüből.
SPOT FOCUS
STBY
AUTO
3
Kövesse az 1. és 2. lépéseket, majd érintse meg
az [AUTO] gombot a 3. lépésben. Vagy
válassza ki a [FOCUS] menüpont [AUTO]
beállítását (39. o.).
Felvételkészítés
Beállíthatja a fókuszt a téma egy olyan
pontjára is, mely nem a képernyő
középpontjában található.
Érintse meg az [END] gombot.
0:00:00
A [SPOT FOCUS] villog, miközben
a készülék beállítja a fókuszt. A 9 jelző
megjelenik.
AUTO
– Esőcseppekkel borított ablak mögötti téma
rögzítése.
– Vízszintes vonalakat tartalmazó téma
felvétele.
– Ha a tárgy és a háttér között kicsi a kontraszt.
– Ha a háttérben lévő tárgyra kíván fókuszálni.
END
Érintse meg a képernyőn azt a pontot,
melyre a fókuszt szeretné beállítani.
SPOT FOCUS
A fókuszt saját kezűleg is beállíthatja
a felvételi körülményeknek megfelelően.
Ezt a következő esetekben javasolt használni.
STBY
– Ha mozdulatlan témát filmez, állványról.
1
Érintse meg a
gombot felvétel
közben vagy készenléti üzemmódban.
2
Érintse meg a [FOCUS] gombot.
0:00:00
END
Amennyiben a kívánt gomb nem jelenik
meg a képernyőn, keresse meg a
/
.
gombok használatával. Ha nem találja így
sem, érintse meg a [MENU] gombot, majd
,folytatódik
Felvételkészítés
39
válassza ki a
menüből.
60min
FOCUS:
STBY
AUTO
AUTO
(CAMERA SET)
Felvételkészítés
különböző hatások
használatával
0:00:00
MANUAL
3
Érintse meg a [MANUAL] gombot.
A
jelző megjelenik.
4
Érintse meg a
vagy a
a képélesség beállításához.
ikont
: Ha közeli tárgyakra kíván
fókuszálni.
: Ha távoli tárgyakra kíván fókuszálni.
jelző világít, amikor
A 9 jelző helyett a
a fókuszt nem lehet távolabbra állítani.
A 9 jelző helyett a
jelző világít, amikor
a fókuszt nem lehet közelebbre állítani.
60min
FOCUS:
POWER kapcsoló
Jelenet ki- és beúsztatása
– FADER funkció
STBY
0:00:00
MANUAL
A következő hatásokat adhatja a már rögzített
jelenetekhez.
AUTO
MANUAL
OK
Hasznos tanácsok a kézi
fókuszbeállításhoz
• Egyszerűbb a fókuszt beállítani egy
témára, ha közben a zoom funkciót is
használja. Mozgassa a zoom kart T
(telefotó) irányba a fókusz beállításhoz,
majd mozgassa W irányba (nagylátószög)
a zoom beállításához.
• Ha közeli képet kíván készíteni egy
témáról, mozgassa a zoom kart teljesen
a W (nagylátószög) irányba a kép teljes
nagyításához, majd állítsa be a fókuszt.
[BLACK FADER] (fekete úsztatás)
[WHITE FADER] (fehér úsztatás)
[MOSAIC FADER] (mozaikos úsztatás)
5
Érintse meg az
gombot.
A fókusz automatikus beállítása
Kövesse az 1. és 2. lépéseket, majd érintse meg
az [AUTO] gombot a 3. lépésben.
40 Felvételkészítés
[MONOTONE] (egytónusú)
Beúsztatásnál a fekete-fehér kép fokozatosan
színesbe megy át.
a kamkorderben lévő kazetta aktuális
jelenete fényképként tárolódik a
memóriában.
(A kép tárolása közben a képernyőn kék
háttér jelenik meg.)
Kiúsztatásnál a színes kép fokozatosan feketefehérbe megy át.
[OVERLAP] (áttűnés) (csak beúsztatás)
60min
STBY
0:00:00
BLACK
FADER
[WIPE] (képtörlés) (csak beúsztatás)
P-MENU
5
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
Felvételkészítés
[DOT FADER] (pontmozaik) (csak
beúsztatás)
Az úsztatás jelző villogása megszűnik,
majd a jelző kialszik, amikor az úsztatás
befejeződött.
A funkció kikapcsolása
1
A POWER kapcsolóval kapcsoljon
CAMERA-TAPE üzemmódba.
2
Érintse meg a
gombot készenléti
üzemmódban (a beúsztatáshoz) vagy
felvétel közben (a kiúsztatáshoz).
3
Érintse meg a [FADER] gombot.
Amennyiben a kívánt gomb nem jelenik
meg a képernyőn, keresse meg a
/
.
gomb használatával. Ha nem találja így
sem, érintse meg a [MENU] gombot, majd
válassza ki a
(PICT. APPLI.)
menüből.
60min
FADER:
STBY
OFF
OFF
BLACK
FADER
WHITE
FADER
MOSAIC
FADER
0:00:00
1/2
4
Érintse meg a használni kívánt hatás
ikonját, majd érintse meg az
gombot.
Amikor megérinti az [OVERLAP], [WIPE]
vagy [DOT FADER] gombot,
Kövesse a 2. és a 3. lépés utasításait, majd
a 4. lépésben válassza ki az [OFF] beállítást.
b Megjegyzések
• Az OVERLAP, WIPE és DOT FADER úsztatási
funkció nem használható a külső készülékkel felvett
Hi8
/standard 8 mm-es
kazettáknál.
• A felirat nem úszik ki vagy be a műsorral együtt.
Ha nincs rá szüksége, törölje a FADER funkció
használata előtt.
• A FADER funkciót nem használhatja együtt
a következő funkciókkal:
– Super NightShot plus.
– Colour Slow Shutter.
– Digitális hatások.
– [INTERVAL REC] (szakaszos felvétel).
– [FRAME REC] (képenkénti felvétel).
– Önkioldó.
Az élőkép beúsztatása fényképből
a „Memory Stick” kártya használatával
– Memória úsztatás
A „Memory Stick” kártyán tárolt fényképből
beúsztathatja a kazettára éppen felvett jelenetet.
Fénykép
Mozgókép
1 Ellenőrizze, hogy a „Memory Stick” kártya
(a beúsztatni kívánt fényképpel),
és a kazetta a kamkorderben van-e.
,folytatódik
Felvételkészítés
41
2 A POWER kapcsolóval kapcsoljon
CAMERA-TAPE üzemmódba.
3 Érintse meg a
gombot.
4 Érintse meg a [MENU] gombot.
5 Válassza ki a
(PICT. APPLI.) menüt,
majd az [
OVERLAP] opciót a
/
ombbal, végül érintse meg az
gombot.
A tárolt fénykép megjelenik az index
képernyőn.
6 Érintse meg a
(előző) /
(következő) gombokat a kívánt fénykép
kiválasztásához.
7 Érintse meg az [ON], majd az
[TRAIL] (csóva)
Felvehet egy nyitóképet, amely nyomot hagy
maga után a képen.
[SLOW SHUTTR] (lassú zár)
Lassíthatja a zársebességet. Ezzel a beállítással
tisztább képet rögzíthet fényszegény
környezetben.
[OLD MOVIE] (régi film)
A régi filmek hangulatát adhatja a felvételhez.
A készülék a képeket automatikusan
szélesvásznú üzemmódban rögzíti, szépia
színekkel és alacsony zársebességgel.
gombot.
8 Érintse meg a
gombot.
9 Nyomja meg a REC START/STOP
gombot a felvétel megkezdéséhez.
Az [M. OVRLAP] villogása megszűnik,
majd kialszik, amikor az úsztatás
befejeződött.
1
A POWER kapcsolóval kapcsoljon
CAMERA-TAPE üzemmódba.
2
Érintse meg a
3
Érintse meg a [D. EFFECT] gombot.
gombot.
Amennyiben a kívánt gomb nem jelenik
meg a képernyőn, keresse meg a
/
.
gomb használatával. Ha nem találja így
sem, érintse meg a MENU gombot, majd
válassza ki a
(PICT. APPLI.)
menüből.
Különleges hatások használata
– Digitális hatások
Digitális hatásokat adhat felvételeihez.
60min
D. EFFECT:
[STILL] (fénykép)
Felvehet mozgóképet úgy, hogy rávetíti egy
előzőleg már rögzített fényképre.
[LUMI. KEY] (világosság kulcs)
A korábban felvett fénykép világos részleteit –
például egy személy mögötti háttér, vagy szöveg
a fehér papíron – kicserélheti mozgóképre.
OFF
STILL
FLASH
LUMI.
KEY
0:00:00
1/2
4
[FLASH] (villogó mozgás)
Meghatározott időközönként rögzített
fényképekhez hasonló hatás (stroboszkóp
hatás).
STBY
OFF
Érintse meg a kívánt hatást, majd
a
(csökkentés) /
(növelés)
gombokkal állítsa be a megfelelő
paramétereket, ezután érintse meg
az
gombot.
Példa a beállító képernyőre:
60min
D. EFFECT:
STBY
STILL
0:00:00
OK
Amikor megérinti a [STILL] vagy
a [LUMI. KEY] gombot, a képernyőn
42 Felvételkészítés
éppen látható képet fényképként rögzíti
a kamkorder.
Hatás
Beállítási lehetőség
[STILL]
A mozgóképre rávetíteni
kívánt fénykép
átlátszóságának beállítása.
A felvételi időköz hossza.
[LUMI. KEY]
A képernyőterület
színsémája, ahová a
mozgóképet beszúrja.
[TRAIL]
Az időtartam hossza,
ameddig a nyitókép
látható.
[SLOW
SHUTTR]*
Zársebesség (1 = 1/25,
2 = 1/12, 3 = 1/6, 4 = 1/3).
[OLD MOVIE]
(starý film)
Beállítás nem szükséges.
* Nehézzé válhat a fókusz automatikus beállítása
a fenti hatások használata esetén. Állítsa be kézi
vezérléssel a fókuszt, és használjon állványt,
mely stabilan tartja a készüléket.
5
Érintse meg a
A
gombot.
jelző megjelenik.
A digitális hatás kikapcsolása
Kövesse a 2. és 3. lépés utasításait, majd
válassza az [OFF] opciót a 4. lépésben.
b Megjegyzések
• Nem használhatja együtt a digitális hatásokat
a következő funkciókkal:
– Super NightShot plus.
– Color Slow Shutter.
– Úsztatás.
– Memória úsztatás.
– MEMORY MIX.
• Nem használhatja együtt a [SLOW SHUTTR]/
[OLD MOVIE] funkciót a [PROGRAM AE]
üzemmódokkal (az [AUTO] beállítást kivéve).
• Nem használhatja az [OLD MOVIE] funkciót:
– [16:9 WIDE] üzemmódban.
– A képhatásokkal ([PICT. EFFECT]) együtt.
z Hasznos tudnivaló
• A kazettára történő felvételkészítés közben
megfordíthatja a kép színeit vagy fényerejét, illetve
létrehozhat egy olyan képet, mely pasztell rajznak
tűnik. További információkért olvassa el
a Képhatások ([PICT. EFFECT] részt a 69. oldalon).
A „Memory Stick” kártyára felvett fényképet
rávetítheti az éppen rögzített mozgóképre.
A rávetítéssel előállított képet ezután
felveheti kazettára vagy a „Memory Stick”
kártyára. (A korábban elkészített felvételre
nem lehet fényképet rávetíteni.)
[MTCAM LUMI.] (memória világosság
kulcs)
A fénykép világosabb (fehér) részeit kitöltheti
a mozgóképpel. E funkció használata előtt
vegye fel a megfelelő illusztrációt vagy fehér
papíron lévő kézírást a „Memory Stick”
kártyára.
Fénykép
Felvételkészítés
[FLASH]
Fényképek rávetítése
a kazettafelvételre – MEMORY
MIX
Mozgókép
[CAMTM CHROMA] (kamera színkulcs)
A mozgóképet ráillesztheti a fényképre, így
a fénykép akár háttérképként is kiválóan
felhasználható. A mozgókép témáját kék háttér
előtt filmezze. A kamkorder kizárólag
a mozgókép kék területét tölti ki a fényképpel.
Fénykép
Mozgókép
Kék
[MTCAM CHROMA] (memória színkulcs)
A fénykép – például illusztráció vagy
keretsablon – kék színű területét kitöltheti
a mozgóképpel.
Fénykép
Mozgókép
Kék
,folytatódik
Felvételkészítés
43
1
Ellenőrizze, hogy a „Memory Stick”
kártya (a beillesztendő fényképpel),
és a kazetta (amennyiben kazettára
készít felvételt) a kamkorderben van-e.
2
A POWER kapcsolóval kapcsoljon
CAMERA-TAPE üzemmódba
(amennyiben kazettára kíván felvételt
készíteni) vagy CAMERA-MEMORY
üzemmódba (amennyiben a felvételt
„Memory Stick” kártyára kívánja
rögzíteni).
3
Érintse meg a
4
Érintse meg a [MEMORY MIX]
gombot.
Index képernyő
101
101–0001
0:00:00
STBY
OFF
OFF
M CAM
LUMI.
CAM M
CHROMA
M CAM
CHROMA
OK
5
Érintse meg a
/
gombot
a beilleszteni kívánt fénykép
kiválasztásához.
6
Érintse meg a kívánt hatást.
A készülék rávetíti a fényképet az éppen
felvett mozgóképre, mely az LCD
képernyőn ellenőrizhető.
60min
MEMORY MIX:
0:00:00
STBY
CAM M CHROMA
101
101–0001
OK
44 Felvételkészítés
Érintse meg a
(csökkentés)/
(növelés) gombot a következők
beállításához.
[MTCAM LUMI.]
Beállíthatja a fénykép mozgóképpel
kicserélni kívánt világos területének
színsémáját. Amennyiben csak a „Memory
Stick” kártyán tárolt fényképet szeretné
felvenni a kazettára, érintse meg a
gombot a [MTCAM LUMI.] menüben
mindaddig, míg a jelzősáv teljesen a jobb
oldalra nem kerül.
[CAMTM CHROMA]
A kék terület színsémája a mozgóképben.
[MTCAM CHROMA]
Beállíthatja a fénykép mozgóképpel
kicserélni kívánt kék területének
színsémáját.
gombot.
Amennyiben a kívánt gomb nem jelenik meg
a képernyőn, keresse meg a
/
. gomb
használatával. Ha nem találja így sem, érintse
meg a [MENU] gombot, majd válassza ki
a
(PICT. APPLI.) menüből.
A „Memory Stick” kártyán található
fénykép megjelenik index képernyőn.
60min
MEMORY MIX:
7
8
Érintse meg kétszer a
A
9
gombot.
jelző megjelenik.
Kezdje el a felvételt.
Ha kazettára vesz fel
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
Ha „Memory Stick” kártyára vesz fel
Nyomja le teljesen a PHOTO gombot.
A MEMORY MIX funkció kikapcsolása
Kövesse az 1–4. lépés utasításait, majd válassza
az [OFF] opciót az 5. lépésben.
b Megjegyzések
• Ha a beilleszteni kívánt fénykép sok fehér területet
tartalmaz, a kép nem vehető ki tisztán az index
képernyőn.
• A MEMORY MIX funkció tükör üzemmódban
(28. o.) történő használata közben a kép az LCD
képernyőn megfelelően jelenik meg, nem pedig
tükörképként.
• Nem minden esetben lehet lejátszani olyan
felvételeket ezzel a kamkorderrel, melyeket
számítógéppel módosított, vagy egy másik
kamkorderrel rögzített.
z Hasznos tudnivaló
• A mellékelt „Picture Package Ver. 1.5” CD-ROM
lemez tartalmaz képmintákat is a MEMORY MIX
funkció használatához. További információk
érdekében olvassa el a CD-ROM-on mellékelt
„First Step Guide” útmutatót is.
A funkció kikapcsolása
A kezdőpont
megkeresése
Érintse meg a [CANCEL] gombot.
b Megjegyzések
• Az END SEARCH funkció nem fog tökéletesen
működni, ha üres rész található a felvett jelenetek
között a kazettán.
• Az END SEARCH funkció nem használható a külső
készülékkel felvett Hi8
/standard 8 mm-es
kazettáknál.
Felvételkészítés
z Hasznos tudnivaló
• Ezt a műveletet a menü [END SEARCH]
funkciójának kiválasztásával is végrehajthatja.
Miután PLAY/EDIT üzemmódba kapcsolt, válassza
ki az [END SEARCH] parancsikont a
menüben (60. o.).
POWER kapcsoló
Kézi keresés – EDIT SEARCH
A legutoljára felvett jelenet
végének megkeresése
– END SEARCH
Ez a funkció nagyon hasznos lehet akkor, ha
például lejátszotta a kazettát, és a felvételt
közvetlenül a legutolsó felvétel után szeretné
megkezdeni. Az END SEARCH funkció nem
működik, ha a felvétel után kivette a kazettát
a kamkorderből.
1
2
A POWER kapcsolóval kapcsoljon
CAMERA-TAPE üzemmódba.
Érintse meg a
60min
STBY
Megkeresheti a kívánt kezdőpontot úgy is,
hogy a lejátszást figyeli a képernyőn. A hang
nem hallható a keresés közben.
1
A POWER kapcsolóval kapcsoljon
CAMERA-TAPE üzemmódba.
2
Érintse meg a
60min
0:00:00
EDIT
3
Érintse meg a
0:00:00
gombot.
EDIT
3
STBY
gombot.
gombot.
A legutoljára felvett jelenetből körülbelül
5 másodperc kerül lejátszásra, majd
a készülék készenléti üzemmódba kapcsol,
miután elérte azt a pontot, ahol a legutoljára
felvett jelenet véget ér.
Érintse meg folyamatosan a
(visszacsévélés)/
(előrecsévélés)
gombot, és engedje el annál a pontnál,
ahonnan a felvételt kezdeni kívánja.
b Megjegyzés
• Az EDIT SEARCH funkció nem használható
a külső készülékkel felvett Hi8
/standard
8 mm-es
kazettáknál.
,folytatódik
Felvételkészítés
45
A legutoljára felvett jelenetek
áttekintése – Felvétel ellenőrzés
Megtekintheti a legutoljára felvett jelenet
utolsó néhány másodpercét.
1
A POWER kapcsolóval kapcsoljon
CAMERA-TAPE üzemmódba.
2
Érintse meg a
60min
STBY
gombot.
0:00:00
EDIT
3
Érintse meg a
gombot egyszer.
A legutoljára felvett jelenet utolsó pár
másodperce lejátszásra kerül. Ezután
a kamkorder készenléti üzemmódba
kapcsol.
b Megjegyzés
• A felvétel ellenőrzési funkció nem használható
a külső készülékkel felvett Hi8
/standard
8 mm-es
kazettáknál.
46 Felvételkészítés
Lejátszás
3
Kazettára felvett
mozgókép lejátszása
Ellenőrizze, hogy a lejátszani kívánt kazetta
a készülékben van-e.
Egyes műveletek végrehajthatók a képernyő
megérintésével és a távvezérlő használatával
is.
Amennyiben a felvételt tv-képernyőn kívánja
lejátszani, lapozzon az 57. oldalra.
Érintse meg a
(visszacsévélés)
gombot és keresse meg azt a pontot,
ahonnan a lejátszást kezdeni kívánja.
60min
0:00:00:00
P-MENU
4
Érintse meg a
(lejátszás) gombot
a lejátszás megkezdéséhez.
Lejátszás
A hangerő beállítása
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a [VOLUME] gombot.
Amennyiben a kívánt gomb nem jelenik
meg a képernyőn, keresse meg a
/
.
gomb használatával. Ha nem találja így
sem, érintse meg a [MENU] gombot, majd
válassza ki a
(STANDARD SET)
menüből.
3 Állítsa be a hangerőt a
OPEN
POWER kapcsoló
z Hasznos tudnivaló
• Az Easy Handycam funkció használatával a kezdők
is könnyen lejátszhatják felvételeiket. A részleteket
lásd az 52. oldalon.
(csökkentés)/
(növelés) gombokkal,
majd érintse meg az
gombot.
A lejátszás megállítása
Nyomja meg az
(állj) gombot.
A lejátszás szüneteltetése
1
Nyomja meg az OPEN gombot,
és nyissa ki az LCD képernyőt.
2
A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.
Érintse meg a
(szünet) gombot lejátszás
közben. Érintse meg ismét a lejátszás
folytatásához.
A lejátszás automatikusan kikapcsol,
amennyiben a szünet üzemmód hosszabb ideig
aktív.
Gyors előre- vagy visszacsévélés
Miközben benyomva
tartja a zöld gombot,
csúsztassa el
a POWER kapcsolót.
Érintse meg a
(gyors előrecsévélés) vagy
a
(gyors visszacsévélés) gombot állj
üzemmódban.
Mozgókép megtekintése a keresőben
Zárja be az LCD képernyőt.
,folytatódik
Lejátszás
47
Kijelzések kazetta lejátszása közben
60min
0:00:00:15
P-MENU
A
B
C
D
Hátralévő akkumulátor kapacitás
Felvétel üzemmódja (SP vagy LP)
Kazettaműködés
Időkód (óra:perc:másodperc:képkocka)
vagy számláló (óra:perc:másodperc)
E Egyéni menü gomb (60. o.)
F Videovezérlő gombok
Ha behelyez egy „Memory Stick” kártyát,
az
(állj) ikon helyett a
(„Memory Stick” lejátszás) jelenik meg,
miután leállította a lejátszást.
z Hasznos tudnivaló
• Ha külső készülékkel felvett Hi8
/standard
8 mm-es
kazettát játszik le, a számláló
megjelenik a képernyőn.
Változatos lejátszási módok
Nem fogja hallani a felvett hangot. Ezen kívül,
mozaik-szerű maradványkép jelenhet meg
a képernyőn, ha Digital8 rendszerben felvett
kazettát játszik le. Képzaj fordulhat elő, ha
külső készülékkel felvett Hi8
/standard
8 mm-es
kazettát játszik le ezzel
a kamkorderrel.
1 Lejátszás vagy szünet üzemmódban
nyomja meg a
gombot.
2 Érintse meg a [ VAR. SPD PB] gombot.
Amennyiben a kívánt gomb nem jelenik meg
a képernyőn, keresse meg a
/
gomb
használatával. Ha nem találja így sem, érintse
meg a [MENU] gombot, majd válassza ki az
(EDIT/PLAY) menüből.
3 Válassza ki a lejátszás üzemmódját.
A normál lejátszás folytatásához érintse meg
kétszer a
(lejátszás/szünet) gombot
(egyszer képenkénti lejátszás esetén).
Ehhez a
Érintse meg:
funkcióhoz:
A lejátszás
irányának
megváltoztatása.*
(képenkénti lejátszás)
gombot lejátszás közben.
Lassított
lejátszás.**
(lassítás) gombot
lejátszás közben.
A lejátszás irányának
megfordításához:
1 Érintse meg a
(képenkénti lejátszás) gombot.
2
(lassítás) gombot.
Kétszeres
sebességű
lejátszás
(dupla
sebesség).
(dupla sebesség) gombot
lejátszás közben.
A lejátszás irányának
megfordításához:
1 Érintse meg a
(képenkénti lejátszás) gombot.
2
(dupla sebesség)
gombot.
Képenkénti
lejátszás.
(képenkénti lejátszás)
gombot szünet üzemmódban.
A lejátszás irányának
megfordításához érintse meg a
(képenkénti lejátszás)
gombot képenkénti lejátszás közben.
Lejátszás különféle
üzemmódokban
Gyors előre- vagy visszacsévélés
lejátszás közben – Képkeresés
Érintse meg folyamatosan a
(gyors
előrecsévélés) vagy a
(gyors
visszacsévélés) gombot lejátszás közben.
A normál lejátszás folytatásához engedje
el a gombot.
Kép megtekintése gyors előre- vagy
visszacsévélés közben – Pásztázás
A szalag előre vagy visszacsévélése közben
érintse meg folyamatosan a
(gyors
előrecsévélés) vagy a
(gyors
visszacsévélés) gombot.
A gyors előre- vagy visszacsévélés
folytatásához engedje el a gombot.
* Vízszintes vonalak jelenhetnek meg a képernyő alsó és
felső részén, vagy a közepén. Ez nem hibajelenség.
** A DV csatlakozón keresztül bejátszott műsort
nem lehet megfelelő minőségben lassítani.
4 Érintse meg a
48 Lejátszás
, majd a
gombot.
Felvételek lejátszása hozzáadott
hatásokkal – Digitális hatások
Lehetősége van a [STILL], [FLASH],
[LUMI.KEY] és a [TRAIL] hatások
használatára lejátszás közben is. Az egyes
hatások leírását lásd a 42. oldalon.
A digitális hatás kikapcsolása
Kövesse a 2–4. lépéseket, majd válassza az
[OFF] opciót az 5. lépésben.
b Megjegyzések
• Nem adhat hatást a külső készülékről bejátszott
képhez. Nem lehetséges ezen kívül digitális hatással
ellátott kép megjelenítése a DV csatlakozón
keresztül.
• A digitális hatások nem használhatók a külső
készülékkel felvett) Hi8
/standard 8 mm-es
kazettáknál.
z Hasznos tudnivaló
• Nem lehetséges a digitális hatással ellátott kép
felvétele kazettára, de lehetősége van
„Memory Stick” kártyára másolni (90. o.) vagy egy
másik készülékkel felvenni azt (88. o.).
Lejátszás
POWER kapcsoló
1
A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.
2
Érintse meg a
gombot, amíg
az a kép látható a képernyőn, melyhez
a hatást hozzá kívánja adni.
3
Érintse meg a [MENU] gombot.
4
Válassza a
(PICT. APPLI.) menüt,
majd a [D. EFFECT] funkciót
a
/
gombokkal, ezután nyomja
meg az
gombot.
5
Válassza ki a kívánt hatást, majd
állítsa be a hatást a
(csökkentés)/
(növelés) gombokkal.
6
Érintse meg a
gombot kétszer,
majd a
gombot.
A
jelző megjelenik.
Lejátszás
49
A „Memory Stick”
kártyán található
felvételek
megtekintése
3
Érintse meg a
gombot.
A legutoljára rögzített kép megjelenik
a képernyőn.
60min
101–0001
1 / 10 101
MEMORY PLAY
P-MENU
Egyszerre egy képet tekinthet meg
a képernyőn. Amennyiben több képpel
rendelkezik, listát készíthet belőlük a könnyű
keresés érdekében. Ellenőrizze, hogy
a készülékben van-e a fényképeket
tartalmazó „Memory Stick” kártya.
Ha a tv-képernyőn kívánja a fényképeket
megtekinteni, lapozzon az 57. oldalra.
4
Érintse meg az
(előző)/
(következő) gombot a kívánt kép
kiválasztásához.
Példa a beállító képernyőre (mozgókép):
60min
MOV00002
320
2 / 10 101
MEMORY PLAY
MPEG
P-MENU
Amennyiben mozgóképet kíván
megtekinteni, érintse meg a
gombot, amikor a választott mozgókép
megjelenik a képernyőn.
OPEN
POWER kapcsoló
A hangerő beállítása
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a [VOLUME] gombot.
z Hasznos tudnivaló
• Az Easy Handycam funkció használatával a kezdők
is könnyen lejátszhatják felvételeiket. A részleteket
lásd az 52. oldalon.
Amennyiben a kívánt gomb nem jelenik
meg a képernyőn, keresse meg a
/
.
gombbal. Ha nem találja így sem, érintse
meg a [MENU] gombot, majd válassza ki
a
(STANDARD SET) menüből.
Állítsa be a hangerőt a
(csökkentés)/
(növelés) gombbal,
majd érintse meg az
gombot.
1
Nyomja meg az OPEN gombot és
nyissa ki az LCD képernyőt.
3
2
A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.
A lejátszás megállítása vagy
szüneteltetése
Nyomja meg a
gombot. Nyomja meg
ismét a lejátszás folytatásához.
Képek törlése
Miközben benyomva
tartja a zöld gombot,
csúsztassa el
a POWER kapcsolót.
50 Lejátszás
Olvassa el a „Képek törlése” részt a 99. oldalon.
b Megjegyzés
• „Memory Stick” kártyára történő felvételkészítés
közben csak az Egyéni menüben lévő
parancsikonokkal elérhető menük használhatók.
A használni kívánt menük parancsikonját vegye fel
az Egyéni menübe.
Kijelzések „Memory Stick” kártya
lejátszása közben
60min
101–0010
1 0 / 10 101
0:00:00
P-MENU
mappa. Lejátszási mappát a menüben választhat
(68. o.).
Lejátszás különféle
üzemmódokban „Memory Stick”
kártyáról
„A „Memory Stick” kártyán található felvételek
megtekintése” című fejezet (50. o.) 4. lépésében
látható képernyő használatával a következő
műveletek végrehajtására nyílik lehetőség.
Jelenet keresése mozgóképben
b Megjegyzés
• Számítógéppel létrehozott mappák, átnevezett
mappák és a módosított képek nem minden esetben
jelennek meg a képernyőn.
z Hasznos tudnivaló
• Ha már egy képet rögzített egy mappába, az a mappa
kerül kiválasztásra, mint alapértelmezett lejátszási
Egy mozgóképet maximum 60 jelenetre oszthat,
így egy kiválasztott kezdőponttól kezdheti meg
a lejátszást. A jelenetek száma, melyre feloszthatja
a mozgóképet, a mozgókép hosszától függ.
Lejátszás
A Hátralévő akkumulátor kapacitás
B Kép száma/Összes kép száma
a kiválasztott mappában
C A mappa száma
D Lejátszás ideje (csak mozgókép esetén)
E Előző/következő mappa jelző
Ezek a kijelzések akkor jelennek meg,
amikor az első vagy az utolsó képhez
érkezett a kiválasztott mappában, és több
mappa található ugyanazon a „Memory
Stick” kártyán.
: Érintse meg a
gombot az előző
mappába történő belépéshez.
: Érintse meg a
gombot
a következő mappába történő belépéshez.
: Érintse meg a
/
gombot az
előző vagy a következő mappába történő
belépéshez.
F Kép törlése gomb
G Kijelölés nyomtatásra (csak fénykép
esetén) (100. o.)
H Képvédelem jelző (100. o.)
I Adatfájl neve
J Egyéni menü gomb
K Index képernyő megjelenítés gomb
L Kazettalejátszás kiválasztó gomb
M Kép kiválasztás gomb
1 Érintse meg az
(előző)/
(következő) gombot annak a jelenetnek
a kiválasztásához, ahonnan a lejátszást
elkezdeni kívánja.
60min
MOV00002
2 / 10 101
MEMORY PLAY
320
MPEG
P-MENU
2 Érintse meg a
gombot.
Hat kép (mozgóképet is beleértve)
egyidejű megjelenítése – Index
képernyő
Érintse meg a
Előző
6 kép
gombot.
N jel*
END
101–0002
2 / 10
Következő
6 kép
101
SET
Mozgókép ikon
* Az index képernyőre történő átkapcsolás előtt
megjelenített kép.
Az egyképes képernyőre történő visszatéréshez
érintse meg a megjeleníteni kívánt képet.
,folytatódik
Lejátszás
51
Más mappákban található képek
megjelenítése az index képernyőn
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a
gombot.
3 Érintse meg a [PB FOLDER] gombot.
4 Válassza ki a kívánt mappát a
/
gombbal, majd nyomja meg az
gombot.
Lejátszás
egyszerűbben – Easy
Handycam
Az Easy Handycam funkció csak a lejátszási
alapfunkciókat teszi elérhetővé, így még
a kezdő felhasználók is problémamentesen
megnézhetik felvételeiket. A jobb láthatóság
érdekében a képernyőkarakterek mérete
megduplázódik. Ellenőrizze, hogy
behelyezte-e a kamkorderbe a kívánt
műsoros kazettát vagy „Memory Stick”
kártyát.
EASY
OPEN
POWER kapcsoló
1
Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD képernyőt.
2
A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.
Miközben benyomva
tartja a zöld gombot,
csúsztassa el
a POWER kapcsolót.
52 Lejátszás
3
Nyomja meg az EASY gombot.
Az EASY gomb kéken világít.
4
Játssza le a kívánt műsort.
Kazetta lejátszása:
Az alábbi gombokat használhatja:
(lejátszás/szünet)/
(gyors
előrecsévélés)/
(állj)/
(gyors
hátracsévélés)
A távvezérlővel csak a fenti és a SLOW
(lassítási) funkciók működtethetők.
Az Easy Handycam funkció kikapcsolása
Nyomja meg újból az EASY gombot.
b Megjegyzés
• Az Easy Handycam funkció nem kapcsolható ki
vagy be, amíg egy USB kábelen keresztül másik
készülékkel kommunikál a kamkorder.
Az Easy Handycam funkció
maximális kihasználása
1
/
gombbal állítsa be az évet
[Y], majd érintse meg az
gombot.
2 Állítsa be a hónapot [M], napot [D], órát
és percet ugyanolyan módszerrel, mint az
évet [Y], majd érintse meg az
gombot.
A [LANGUAGE] menüben
A
/
gombbal válassza ki a kívánt
nyelvet, majd érintse meg az
gombot.
A [BEEP] menüben
Lásd a 81. oldalon.
A [VOLUME] menüben
A
(csökkentés)/
(növelés)
gombbal állítsa be a hangerőt, majd érintse
meg az
gombot.
A [DATA CODE] menüben
Lejátszás közben ellenőrizheti a dátum/idő
adatokat.
Érintse meg a [DATE/TIME], majd az
gombot.
Lejátszás
„Memory Stick” lejátszása:
Érintse meg a
gombot.
Az alábbi gombokat használhatja:
/
/
/
A lejátszást a távvezérlővel is
működtetheti.
1A
Az [
ALL ERASE] menüben
Törölheti a „Memory Stick” kártyán lévő
összes képet.
Érintse meg a [YES] gombot.
z Hasznos tudnivaló
• Az Easy Handycam funkció használata közben az
alábbi műveleteket is végrehathatja:
– „A képek lejátszása a tv-képernyőn” (57. o.).
– „Másolás egy másik kazettára” (88. o.).
Érintse meg a [MENU] gombot.
A képernyőn megjelennek a választható
menüpontok.
60min
BEEP
VOLUME
0:00:00:00
CLOCK
SET
DATA
CODE
LANGUAGE
ALL
ERASE
2
Érintse meg a kívánt menüpontot.
3
Válassza ki a kívánt beállítást.
A [CLOCK SET] menüben
Lejátszás
53
Változatos lejátszási
funkciók
4
Kinagyíthat egy kis részt a felvételből, és
megjelenítheti a teljes képernyőn.
Lehetősége van megjeleníteni a felvétel
dátumát és annak a mappának a nevét,
melyben a kép található.
Válassza ki a
(PICT. APPLI.)
menüt, majd a [PB ZOOM] funkciót a
/
gombokkal, és érintse meg az
gombot.
Kazettalejátszás zoom képernyő
PB ZOOM
0:00:00:00
Play back
the image.
PB
„Memory Stick”
lejátszás
kiválasztása gomb
END
Memórialejátszás zoom képernyő
PB ZOOM
1 / 10
101
MEMORY PLAY
Kazettalejátszás
kiválasztása gomb
101–0001
VIDEO
DISPLAY/
BATT INFO
POWER
kapcsoló
5
Képek nagyítása – Kazetta
nagyítás/Memória nagyítás
A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.
2
Érintse meg a
3
Érintse meg a [MENU] gombot.
gombot.
Játssza le a fényképet vagy
a mozgóképet, majd érintse meg
a képernyő azon pontját, melyet
kinagyítani kíván.
A kép körülbelül kétszeresére növekszik, és
középpontja az a pont lesz, melyet
megérintett. Amikor egy másik pontot érint
meg, az válik a nagyítási képernyő
középpontjává.
Kinagyíthat egy mozgóképet, melyet
kazettára vett fel, vagy egy fényképet, mely
a „Memory Stick” kártyán található.
1
END
6
Állítsa be a nagyítás mértékét a zoom
gombbal.
A nagyítás mértékét 1,1× és 5× között
változtathatja az eredeti mérethez képest.
A W gombbal csökkentheti, a T gombbal
pedig növelheti az értékét.
A művelet kikapcsolása
Érintse meg az [END] gombot.
b Megjegyzés
• Külső készülékről bejátszott kép nagyítása nem
lehetséges. Nem lehetséges ezen kívül a nagyított
kép megjelenítése a DV csatlakozón keresztül, ha
azt Digital8 rendszerben rögzítették, vagy
a „Memory Stick” kártyára vették fel.
z Hasznos tudnivaló
• Ha megnyomja a DISPLAY/BATT INFO gombot
nagyított lejátszás közben, a keret eltűnik.
54 Lejátszás
Képernyőkijelzések
megjelenítése
3
Érintse meg a [DATA CODE] gombot.
Amennyiben a kívánt gomb nem jelenik
meg a képernyőn, keresse meg a
/
.
gombbal. Ha nem találja így sem, érintse
meg a [MENU] gombot, majd válassza ki
a
(STANDARD SET) menüből.
Megjelenítheti az időkód, szalagszámláló és
egyéb információkat a képernyőn.
60min
DATA CODE:
Nyomja meg a DISPLAY/BATT INFO
gombot.
OFF
DATE/
TIME
CAMERA
DATA
A kijelzések megjelennek/eltűnnek a gomb
megnyomására.
4
Válassza a [CAMERA DATA] vagy
a [DATE/TIME] opciót, majd nyomja
meg az
gombot.
60min
Lejátszás
z Hasznos tudnivaló
• Ezeket az információkat akkor is megjelenítheti, ha
a lejátszás tv-képernyőn történik. Válassza
a
(STANDARD SET) menüt, ott
a [DISPLAY] menüpontot, majd
a [V-OUT/PANEL] opciót (82. o.).
0:00:00:00
OFF
0:00:00:00
AUTO
A dátum/idő és a
kamerabeállítások megjelenítése
– Adatkód
100 AWB
F3. 4
0dB
P-MENU
Lejátszás közben megtekintheti a dátumot/
időt és a kamera beállításait ([CAMERA
DATA]), melyeket a kamkorder
felvételkészítés közben automatikusan rögzít
a szalagra vagy a „Memory Stick” kártyára.
A dátum/idő vagy kamerabeállítás
kijelzések kikapcsolása
1
A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.
2
Érintse meg a
gombot lejátszás
közben vagy szünet üzemmódban.
Kövesse a 2. és 3. lépéseket, majd válassza az
[OFF] opciót a 4. lépésben.
Kamerabeállítás kijelzések
A dátum/idő adatképernyőn a dátum és az idő
ugyanazon a helyen jelenik meg.
Amennyiben a felvételt úgy rögzítette, hogy
nem állította be az órát, a [-- -- ----] és [--:--:--]
jelenik meg.
60min
0:00:00:00
AUTO
100 AWB
F1.6
9dB
A Képstabilizátor kikapcsolva*
B Expozíció*
,folytatódik
Lejátszás
55
C Fehéregyensúly*
D Jelerősítés*
E Zársebesség
F Zárnyílás
* Csak kazettalejátszás esetén jelenik meg.
b Megjegyzések
• A kamkorder beállítási adatai nem jelennek meg,
amikor mozgóképet játszik le a „Memory Stick”
kártyáról.
• Az adatkód funkció nem használható a külső
készülékkel felvett Hi8
/standard 8 mm-es
kazettáknál.
z Hasznos tudnivaló
• Az expozíció beállítás értéke (0EV) akkor jelenik
meg, amikor „Memory Stick” kártyáról játszik le.
56 Lejátszás
Csatlakoztassa a kamkordert a tv-készülékhez
a mellékelt A/V csatlakozóvezetékkel
a következő ábra szerint.
Csatlakoztassa a mellékelt hálózati
tápegységet a fali konnektorhoz (14. o.).
Olvassa el a csatlakoztatott készülék kezelési
útmutatóját is.
Ha egy másik kazettára szeretne másolni,
lapozzon a 88. oldalra.
Lejátszás
a tv-képernyőn
A/V aljzat
Sárga
Lejátszás
Fehér
Piros
Jeláramlás
A/V csatlakozóvezeték (tartozék)
Videomagnó vagy tv-készülék
Ha a tv-készülék videomagnóhoz
csatlakozik
Csatlakoztassa a kamkordert a videomagnó
LINE IN bemenetéhez az A/V
csatlakozóvezetékkel. Állítsa
a bemenetválasztót a videomagnón LINE
állásba.
Ha tv-készüléke mono hangú
(ha a televízió csak egy audio
bemenettel rendelkezik)
Amennyiben a tv-készülék/videomagnó
21 pólusú csatlakozóaljzattal
(EUROCONNECTOR) rendelkezik
Mozgóképek lejátszásához csatlakoztassa
a kamkordert a tv-készülékhez/videomagnóhoz
a mellékelt 21 pólusú csatlakozódugó
felhasználásával.
TV/
Videomagnó
Csatlakoztassa az A/V csatlakozóvezeték sárga
dugóját a videobemenethez, majd a piros vagy
fehér dugót az audio bemenethez a televízión,
vagy a videomagnón.
Amennyiben a hangot mono üzemmódban
kívánja lejátszani, használjon egy arra alkalmas
csatlakozóvezetéket (nem mellékelt tartozék).
Lejátszás
57
A lejátszandó jelenet
megkeresése
a kazettán
Egy jelenet gyors megkeresése –
Zérópont memória
m REW
PLAY
4
Nyomja meg a PLAY gombot.
A lejátszás attól a ponttól kezdődik, ahol
a számláló eléri a „0:00:00” értéket.
A művelet megszakításához
Nyomja meg ismét a ZERO SET MEMORY
gombot a távvezérlőn.
b Megjegyzések
• Több másodperces eltérés is lehet az időkód
és a számláló értéke között.
• A zérópont memória nem üzemel megfelelően,
amennyiben üres rész található a felvett jelenetek
között a kazettán.
• A zérópont memória funkció nem használható
a külső készülékkel felvett Hi8
/standard
8 mm-es
kazettáknál.
STOP
DISPLAY
ZERO SET MEMORY
1
Lejátszás közben nyomja meg a ZERO
SET MEMORY gombot a távvezérlőn
annál a pontnál, melyet később meg
kíván keresni.
Jelenet keresése a felvétel
időpontja alapján – Dátumkeresés
Megkeresheti azt a pontot a kazettán, ahol
a felvétel dátuma megváltozik.
SEARCH M.
A szalagszámláló „0:00:00” értékre áll, és
a
jelző megjelenik a képernyőn.
60min
STOP
0:00:00
20
P-MENU
Amennyiben a számláló nem jelenik meg,
nyomja meg a DISPLAY gombot
a távvezérlőn.
2
Nyomja meg az
(állj) gombot
a lejátszás megállításához.
3
Nyomja meg a m REW gombot.
A kazetta csévélése automatikusan megáll,
amikor a számláló eléri a „0:00:00” értéket.
58 Lejátszás
./>
1
A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.
2
Nyomja meg a SEARCH M. gombot
a távvezérlőn mindaddig, míg
a [DATE SEARCH] menü meg nem
jelenik.
3
Nyomja meg az . (előző)/>
(következő) gombot a távvezérlőn
a lejátszani kívánt felvételhez tartozó
dátum kiválasztásához.
A lejátszás automatikusan azon a ponton
kezdődik, ahol a dátum megváltozik.
A fenti gombok minden megnyomásakor
a lejátszás az előző vagy a következő
dátumhoz tartozó jelenetre ugrik, és
a dátum megjelenik a kijelzőn.
A művelet megszakítása
Nyomja meg a STOP gombot a távvezérlőn.
Lejátszás
b Megjegyzések
• Amennyiben a napi felvétel 2 percnél kevesebb,
a kamkorder esetleg nem találja meg pontosan azt
a pontot, ahol a felvétel dátuma megváltozik.
• A dátumkeresési funkció nem üzemel megfelelően,
ha üres rész található a felvett jelenetek között
a kazettán.
• A dátumkeresési funkció nem használható a külső
készülékkel felvett Hi8
/standard 8 mm-es
kazettáknál.
Lejátszás
59
BSpeciális műveletek
4
A menü használata
Válassza ki a kívánt menü ikonját
a
/
gombbal, majd érintse meg
az
gombot.
CAMERA SET (62. o.)
MEMORY SET (66. o.)
PICT. APPLI. (69. o.)
EDIT/PLAY (74. o.)
STANDARD SET (77. o.)
TIME/LANGU. (83. o.)
A menüpontok
kiválasztása
A képernyőn megjelenő menük segítségével
módosíthatja a készülék működési
paramétereit, és részletesen beállíthatja az
egyes funkciókat.
60min
0:00:00:00
BURNU VCD
END SEARCH
TITLE
REC MODE
AUDIO MODE
VOLUME
MULTI SOUND
5
Kapcsolja be a készüléket (17. o.).
2
Érintse meg a
gombot.
Az Egyéni menü megjelenik. A gyakran
használt menüpontok parancsikonként
működnek.
ON
MENU
END
SERCH
VOLUME
VAR.
SPD PB
REC
CTRL
DATA
CODE
6
Érintse meg a [MENU] gombot a menü
index képernyő megjelenítéséhez.
60min
0:00:00:00
OFF
0:00:00:00
60min
3
Válassza ki a kívánt menüpontot
a
/
gombbal, majd érintse meg
az
gombot.
60min
REMOTE CTRL: ON
Példa: a PLAY/EDIT üzemmód Egyéni menüje
1/3
OK
A kiválasztáshoz közvetlenül a menüpontot
is megérintheti.
Gördítse a képernyőt a további menüpontok
megjelenítéséhez. A rendelkezésre álló
menüpontok a kamera aktuális
üzemmódjától függenek.
A nem használható menüpontok
kiszürkítve jelennek meg.
POWER kapcsoló
1
SP
0:00:00:00
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
Válassza ki a kívánt beállítást.
A
jelző helyett az
jelző jelenik
meg. Amennyiben úgy dönt, hogy nem
kívánja a beállítást megváltoztatni, érintse
meg a
gombot az előző képernyőhöz
történő visszatéréshez.
60min
REMOTE CTRL: OFF
ON
OK
60 A menü használata
0:00:00:00
OFF
OK
7
Érintse meg az
gombot, majd
a
gombot a menüképernyő
kikapcsolásához.
A
(vissza) gomb megérintésével
mindig egy képernyőt visszaléphet.
A parancsikonok használata az Egyéni
menüben
A rendelkezésre álló menüpontok a kamera
aktuális üzemmódjától függenek. A nem
használható menüpontok kiszürkítve jelennek
meg. Személyre szabhatja a parancsikonokat
(84. o.).
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a kívánt menüpontot.
3 Válassza ki a kívánt beállítást, majd
gombot.
A menü használata
érintse meg az
z Hasznos tudnivalók
• Ha PLAY/EDIT üzemmódba kapcsolt,
a videovezérlők megjelenítéséhez a 2. lépés után
(60. o.) érintse meg a
gombot a képernyőn.
Érintse meg a
gombot az előző képernyőhöz
történő visszatéréshez.
• Praktikus megoldás, hogy a gyakran használt
menüpontokat elhelyezi az Egyéni menüben.
Az Egyéni menü személyre szabásáról további
információkat a 84. oldalon talál.
A menü használata
61
A
(CAMERA SET)
menü használata
– PROGRAM AE/16:9 WIDE, stb.
Az alábbi menüpontokat a CAMERA SET
menüben választhatja ki. A kiválasztás módját
lásd a „Menüpontok kiválasztása” fejezetben
(60. o.).
Az alapértelmezett beállítást a G jelöli.
A zárójelben látható jelzők akkor jelennek meg,
amikor kiválasztja az adott opciót. A beállítások
a kamkorder aktuális üzemmódjától függően
eltérőek lehetnek. A képernyőn csak
a beállítható menüpontok láthatók. A nem
használható menüpontok kiszürkítve jelennek
meg.
60min
STBY
0:00:00
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
OK
PROGRAM AE
Könnyen készíthet felvételt különféle szituációkban a következő funkciók
valamelyikének kiválasztásával.
G AUTO
Válassza ezt, ha nem kívánja használni a PROGRAM AE funkciót.
SPOTLIGHT*
(reflektor) ( )
Az erős fényben (pl. színházban, esküvőn) álló
személyek filmezéséhez ajánlott, mert így
a filmezett személy arca nem lesz túl sötét.
PORTRAIT (finom Válassza ezt a beállítást, ha a témát – pl. portré
portré) (
)
vagy virág – szeretné kiemelni a lágy,
elmosódott háttérből.
SPORTS* (sport)
( )
Válassza ezt a beállítást, ha gyors mozgásokkal
teli sportot rögzít, mint a tenisz vagy a golf.
A kézremegés hatása minimális marad.
BEACH&SKI*
(tengerparti és
havas táj) ( )
A nyári tengerparton, vagy a havas lejtőn, erős,
vagy tükröződő fényben történő filmezéshez
ajánlott. Az arc az erős háttérfény ellenére sem
marad sötét.
SUNSET&MOON Sötét környezetben történő filmezéshez, pl.
** (napnyugta és naplemente, tűzijáték, neonfény vagy egyéb
éjszakai jelenet felvételéhez. Az adott szituáció
holdfény) (
)
eredeti atmoszférája megmarad.
LANDSCAPE**
(tájkép) (
)
62 A menü használata
Válassza ezt a beállítást, ha olyan távoli témát vesz
fel, mint például hegyek. Ez a beállítás
megakadályozza azt is, hogy a kamkorder olyan
üvegre vagy fémhálóra fókuszáljon, mely
a készülék és a téma közé kerül.
* A készülék csak a közepes vagy nagy távolságban lévő tárgyakra fókuszál.
**A készülék csak a nagy távolságban lévő tárgyakra fókuszál.
SPOT METER
A részleteket lásd a 36. oldalon.
EXPOSURE
A részleteket lásd a 36. oldalon.
AUTO SHUTTER
Válassza ezt a beállítást, ha azt kívánja, hogy a zársebességet beállító
elektronikus zár automatikusan bekapcsoljon, amikor nagyon világos
környezetben készít felvételt.
OFF
Válassza ezt, ha az elektronikus zár használata nélkül kíván felvételt
készíteni.
A menü használata
GON
SPOT FOCUS
A részleteket lásd a 39. oldalon.
FOCUS
A részleteket lásd a 39. oldalon.
SUPER NSPLUS
A részleteket lásd a 37. oldalon.
NS LIGHT
Ha a NightShot plus üzemmódot használja a felvételhez, még tisztább képeket
készíthet a NightShot Light funkcióval, mely láthatatlan infravörös sugarakat
bocsát ki.
GON
Válassza ezt a beállítást a NightShot Light funkció bekapcsolásához
(37. o.).
OFF
Válassza ezt a beállítást a NightShot Light funkció kikapcsolásához
(37. o.).
,folytatódik
A menü használata
63
COLOR SLOW S
A részleteket lásd a 38. oldalon.
SELF-TIMER
A részleteket lásd a 29., 32. oldalon.
DIGITAL ZOOM
Kiválaszthatja a maximális zoom szintet, ha 20-szorosnál nagyobb zoomot
szeretne használni kazettára történő felvételkészítés közben. Ne felejtse, hogy
a képminőség csökken a digitális zoom használata esetén. Ez a funkció akkor
hasznos, amikor nagyított felvételt szeretne készíteni egy távoli témáról, például
egy madárról.
A vonástól jobbra eső sáv a digitális zoom
zónát jelzi.
A zoom zóna akkor jelenik meg, ha kiválasztja
a zoom szintet.
GOFF
Válassza ezt az opciót a digitális zoom kikapcsolásához. Maximálisan
20-szoros optikai nagyítást használhat.
40 ×
Válassza ezt az opciót a digitális zoom bekapcsolásához.
20–40-szeres digitális nagyítást használhat.
990 ×
Válassza ezt az opciót a digitális zoom bekapcsolásához.
20–990-szeres digitális nagyítást használhat.
64 A menü használata
16:9 WIDE
Ha a kazettára felvett műsort szélesképernyős tv-készüléken fogja megnézni,
használja ezt a felvételi formátumot ([16:9 WIDE]).
Olvassa el televízió kezelési útmutatóját is.
Ha az LCD képernyőn játssza le a felvételt
Ha 16:9 képarányú tv-készüléken játssza le a felvételt*
Ha hagyományos tv-készüléken játssza le a felvételt**
A menü használata
* A kép a teljes képernyőt kitölti, ha a szélesképernyős televíziót „full” üzemmódba
kapcsolja.
**Lejátszás 4:3 üzemmódban. Ha szélesvásznú üzemmódban játszik le egy képet, akkor úgy
jelenik meg, ahogy az LCD képernyőn, vagy a keresőn látta.
Normál beállítás (képek felvétele 4:3 arányú tv-készülékhez).
A felvett kép nem szélesvásznú.
GOFF
ON (
Válassza ezt az opciót, ha 16:9 képarányú televízión játssza le
a felvételt.
)
z Hasznos tudnivaló
• A képstabilizátor nem használható. Ha a képstabilizátor funkció bekapcsolt állapotában
kiválasztja a [16:9 WIDE] funkció [ON] beállítását a menüben, a
jelző világít,
és a képstabilizátor kikapcsol.
STEADYSHOT
Ezt a funkciót a kézremegés kompenzálásához használhatja.
Alapbeállítás (a SteadyShot funkció bekapcsolva).
GON
OFF (
)
Válassza ezt az opciót a SteadyShot funkció kikapcsolásához.
Válassza ezt az opciót, ha állványról filmez egy tárgyat, vagy
konverziós lencsét használ (nem mellékelt tartozék). Természetesebb
képet készíthet.
A menü használata
65
A
(MEMORY SET)
menü használata
– QUALITY/IMAGE SIZE/ALL ERASE/NEW
FOLDER stb.
Az alábbi menüpontokat a MEMORY SET
menüben választhatja ki. A kiválasztás módját
lásd a „Menüpontok kiválasztása” fejezetben
(60. o.).
Az alapértelmezett beállítást a G jelöli.
A zárójelben látható jelzők akkor jelennek meg,
amikor kiválasztja az adott opciót. A beállítások
a kamkorder aktuális üzemmódjától függően
eltérőek lehetnek. A képernyőn csak a beállítható
menüpontok láthatók. A nem használható
menüpontok kiszürkítve jelennek meg.
60min
FINE
20
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
FORMAT
OK
STILL SET
QUALITY
GFINE (
)
STANDARD (
Válassza ezt az opciót, ha a képeket finom képminőséggel szeretné
készíteni (körülbelül 1/4 részére tömöríti a képeket).
) Válassza ezt az opciót, ha a képeket hagyományos képminőséggel
szeretné készíteni (körülbelül 1/10 részére tömöríti a képeket).
FLD/FRAME
Válassza ezt az opciót, ha mozgó tárgyak felvételekor szeretné
csökkenteni a remegést (31. o.).
GFIELD
FRAME (
)
Válassza ezt az opciót, ha mozdulatlan tárgyat szeretne megörökíteni,
kiváló minőséggel.
MOVIE SET
IMAGE SIZE
G320 × 240
(
)
160 × 112 (
Válassza ezt az opciót, ha a mozgóképet nagyobb képernyőn játssza
le, vagy ha tisztább képminőségre van szüksége.
) Válassza ezt az opciót a hosszabb felvételi időhöz.
REMAINING
GAUTO
66 A menü használata
Válassza ezt az opciót a „Memory Stick” maradék kapacitásának
megjelenítéséhez a következő esetekben:
• Miután behelyezett egy „Memory Stick” kártyát
CAMERA-MEMORY üzemmódban (körülbelül 5 másodpercig).
• Ha a „Memory Stick” használható kapacitása kevesebb mint 2 perc
a CAMERA-MEMORY üzemmód kiválasztása után.
• A film kezdő-, vagy végpontjánál (körülbelül 5 másodpercig).
Válassza ezt az opciót a „Memory Stick” maradék kapacitásának
állandó kijelzéséhez.
ON
ALL ERASE
Egyszerre törölheti a nem törlésvédett „Memory Stick” kártyán található összes
képet. A képek egyenként történő törléséhez lapozzon a 99. oldalra.
1 Válassza az [ALL FILES] vagy a [CURRNT FOLDER] opciót.
ALL FILES
Válassza ezt az opciót a „Memory Stick” összes képének
törléséhez.
CURRNT FOLDER Válassza ezt az opciót a kiválasztott mappa összes képének
törléséhez.
2 Érintse meg kétszer a [YES] gombot.
A képek törlésének megszakításához válassza a [NO] opciót.
3 Érintse meg a
gombot.
A menü használata
b Megjegyzések
• A mappa akkor sem kerül törlésre, ha minden képet töröl a mappából.
• Amíg az [
Erasing all data...] üzenet látható a képernyőn, ne mozdítsa el a POWER
kapcsolót és ne nyomjon meg semmilyen gombot a készüléken.
FORMAT
Az újonnan vásárolt „Memory Stick” kártya gyárilag formattált, nem kell
formattálnia.
A „Memory Stick” kártyával kapcsolatos részleteket a 135. oldalon olvashatja.
1 Érintse meg a [YES] gombot kétszer.
A formattálás megszakításához válassza a [NO] opciót.
2 Érintse meg a
gombot.
b Megjegyzések
• Amíg az [
Formatting...] üzenet látható a képernyőn, ügyeljen az alábbiakra:
– Ne mozdítsa el a POWER kapcsolót.
– Ne nyomjon meg semmilyen gombot.
– Ne vegye ki a „Memory Stick” kártyát.
• A formattálás minden adatot töröl a „Memory Stick” kártyáról, legyen az védett adat, vagy
újonnan létrehozott mappa.
FILE NO.
GSERIES
Válassza ezt az opciót a fájlok folyamatos sorszámozásához,
a „Memory Stick” kártya kicserélése után is. A fájl sorszám nullázásra
kerül, amikor egy új mappát hoz létre, vagy egy másik felvételi
mappát választ ki.
RESET
Válassza ezt az opciót, hogy a fájl sorszámozás ismét a 0001 értékkel
kezdődjön, amikor a „Memory Stick” kártyát kicseréli.
,folytatódik
A menü használata
67
NEW FOLDER
Létrehozhat egy új mappát (102MSDCF–999MSDCF) a „Memory Stick”
kártyán. Ha egy mappa megtelik (maximum 9999 képet tárolhat), a kamkorder
automatikusan létrehoz egy új mappát.
1 Érintse meg a [YES] gombot.
Létrejön egy új mappa, mely a legutóbbi mappánál eggyel magasabb
sorszámot kap.
A létrehozás megszakításához válassza a [NO] opciót.
2 Érintse meg a
gombot.
b Megjegyzések
• A létrehozott mappákat nem törölheti ezzel a kamkorderrel. A törléshez formattálnia kell
a „Memory Stick” kártyát (67. o.), vagy számítógéppel kell törölnie azokat.
• A „Memory Stick” kártyára felvehető képek száma csökken, ahogy a létrehozott mappák
száma nő.
REC FOLDER
Alapértelmezés szerint a képek a 101MSDCF mappába kerülnek elmentésre.
Kiválaszthat egy másik mappát a képek mentéséhez. Új mappát
a [NEW FOLDER] menüben hozhat létre, majd kiválaszthatja a felvételhez
használandó mappát a
/
gombbal, és az
gomb megérintésével. Ha sok
fényképet készített, könnyebben megkeresheti a kívánt képeket, ha mappába
rendezi azokat.
PB FOLDER
Válassza ki a lejátszandó mappát a
gombot.
68 A menü használata
/
gombokkal, majd érintse meg az
A
(PICT. APPLI.)
menü használata – PICT.
EFFECT/SLIDE SHOW/FRAME REC/
INTERVAL REC stb.
amikor kiválasztja az adott opciót. A beállítások
a kamkorder aktuális üzemmódjától függően
eltérőek lehetnek. A képernyőn csak
a beállítható menüpontok láthatók. A nem
használható menüpontok kiszürkítve jelennek
meg.
60min
Az alábbi menüpontokat a PICT. APPLI.
menüben választhatja ki. A kiválasztás módját
lásd a „Menüpontok kiválasztása” fejezetben
(60. o.).
Az alapértelmezett beállítást a G jelöli.
A zárójelben látható jelzők akkor jelennek meg,
STBY
0:00:00
PICT. APPLI.
FADER
OVRLAP
D. EFFECT
OK
FADER
A részleteket lásd a 40. oldalon.
A menü használata
OVERLAP
A részleteket lásd a 41. oldalon.
D. EFFECT
A részleteket lásd a 42. és a 49. oldalon.
PICT. EFFECT
Különleges hatásokat (melyeket például a filmekben láthat) adhat egy képhez,
mielőtt vagy miután kazettára rögzíti azt. A
jelző jelenik meg, ha kiválasztott
egy hatást.
GOFF
Válassza ezt az opciót, ha nem használja a képhatásokat.
NEG.ART
Ennél az opciónál a kép színeit felcseréli
a készülék felvétel/lejátszás közben (negatív
film hatás).
SEPIA
Ennél az opciónál szépia színezetű képet vesz fel/játszik le a készülék.
B&W
Ennél az opciónál monokróm (fekete/fehér) színezetű képet vesz fel/
játszik le a készülék.
SOLARIZE
Ennél az opciónál erős kontrasztú
illusztrációként jelenik meg a felvett/lejátszott
kép.
,folytatódik
A menü használata
69
PASTEL
Ennél az opciónál halvány pasztell rajzként
jelenik meg a felvett kép. (Ez a hatás lejátszás
közben nem használható.)
MOSAIC
Ennél az opciónál mozaik mintázattal jelenik
meg a felvett kép. (Ez a hatás lejátszás közben
nem használható.)
b Megjegyzések
• Nem adhat hatásokat külső készülékről bejátszott képekhez. A DV csatlakozón
keresztül nem továbbíthatja a képhatásokkal szerkesztett képeket.
• A képhatások nem használhatók a külső készülékkel felvett Hi8
/standard
8 mm-es
kazettáknál.
z Hasznos tudnivaló
• A képhatásokkal szerkesztett képeket átmásolhatja „Memory Stick” kártyára (90. o.) vagy
egy másik kazettára (88. o.).
MEMORY MIX
A részleteket lásd a 43. oldalon.
PB ZOOM
A részleteket lásd az 54. oldalon.
SLIDE SHOW
Lejátszhatja a „Memory Stick” kártyán (vagy annak egy mappájában) tárolt
képeket (diavetítés).
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a [PB FOLDER] gombot.
3 Válassza az [ALL FILES] vagy a [CURRNT FOLDER] opciót, majd
érintse meg az
) Válassza ezt az opciót, hogy a diavetítésben a „Memory Stick”
összes képe szerepeljen.
GALL FILES (
CURRNT
FOLDER (
gombot.
)
Válassza ezt az opciót, hogy a diavetítésben az aktuális mappa
összes képe szerepeljen.
4 Érintse meg a [REPEAT] gombot.
5 Érintse meg az [ON] vagy az [OFF] gombot, majd az
GON (
OFF
)
Válassza ezt az opciót a diavetítés ismétléséhez.
Válassza ezt az opciót a diavetítés egyszeri végrehajtásához.
6 Érintse meg az [END] gombot.
70 A menü használata
gombot.
7 Érintse meg a [START] gombot.
A kamkorder sorrendben lejátssza a „Memory Stick” kártyán található
képeket.
A diavetítés megszakításához érintse meg az [END] gombot. A felfüggesztéshez
érintse meg a [PAUSE] gombot.
z Hasznos tudnivalók
• Kiválaszthatja a diavetítés első képét a
/
gombbal, mielőtt megérintené
a [START] gombot.
• Ha mozgóképek is szerepelnek a diavetítésben, akkor a hangerőt a
(csökkentés)/
(növelés) gombokkal állíthatja be.
FRAME REC
A képenkénti felvételkészítés segítségével animációs hatású felvételeket
készíthet. Az animációs hatás érdekében a tárgyat elmozdíthatja, majd
megismételheti a felvételt. A kézremegés hatásának kiszűrése érdekében
használja a távvezérlőt.
Válassza ezt az opciót a normál üzemmódban történő felvételhez.
GOFF
Válassza ezt az opciót a képek FRAME REC funkcióval történő
felvételéhez.
)
A menü használata
ON (
1 Válassza az [ON] opciót, majd érintse meg az
gombot.
2 Érintse meg a
gombot.
3 Nyomja meg a REC START/STOP gombot.
A kamkorder felvesz egy képet (körülbelül 5 képkocka),
majd készenléti állapotba kapcsol.
4 Mozdítsa el a tárgyat, és ismételje a 3-as lépést.
b Megjegyzés
• Ha a képenkénti felvételi funkciót folyamatosan használja, akkor a hátralévő
szalagkapacitás nem megfelelően kerül kijelzésre.
• Az utolsó jelenet hosszabb lesz, mint a többi.
INTERVAL REC
Ez a funkció kiválóan alkalmas például a virágnyílás folyamatának
megfigyelésére. Csatlakoztassa a kamkordert a hálózati áramforráshoz
a mellékelt hálózati tápegységgel, miközben ezt a funkciót használja.
[a]
[a]
[b]
[b]
a: Filmezési idő [REC TIME]
b: Időköz [INTERVAL]
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg az [INTERVAL] gombot.
3 Válassza ki a kívánt időközt, majd érintse meg az
gombot.
30 másodperc, 1 perc, 5 perc vagy 10 perc időtartamok közül választhat.
,folytatódik
A menü használata
71
4 Érintse meg a [REC TIME] gombot.
5 Válassza ki a kívánt felvételi időtartamot, majd érintse meg az
gombot.
0,5, 1, 1,5 vagy 2 másodperces felvételi idő közül választhat.
6 Érintse meg az [END] gombot.
7 Érintse meg az [ON], majd az
gombot.
Szakaszos felvétel megszakítása.
GOFF
ON (
Mozgóképek felvétele kazettára, a beállított időköznek megfelelő
gyakorisággal.
)
8 Érintse meg a
gombot.
jelző villog a képernyőn.
A
9 Nyomja le a REC START/STOP gombot.
A
jelző villogása megszűnik, és a szakaszos felvétel elkezdődik.
A szakaszos felvétel kikapcsolásához a 7. lépésben válassza az [OFF]
beállítást.
b Megjegyzések
• A memória úsztatási funkció használata közben a szakaszos felvétel nem működik.
• A felvételi időtartam pontossága kb. ±5 képkocka.
z Hasznos tudnivalók
• Ha kézzel állítja be a fókuszt, tiszta képeket vehet fel akkor is, ha időközben
a fényviszonyok megváltoznak (39. o.).
• A felvétel közben hallható hangjelzések elnémíthatók (81. o.).
INT. REC-STL
Ez a funkció hasznos lehet a felhők mozgásának, vagy a napszakok változásának
megfigyelésére. A kamkorder fényképet készít beállított időközönként,
és eltárolja a „Memory Stick” kártyán.
[a]
[a]
[b]
[a]
[b]
a: Filmezési idő
b: Időköz
1 Érintse meg a
gombot.
2 Válassza ki a kívánt időközt (1, 5 vagy 10 perc), majd érintse meg az
gombot.
3 Érintse meg az [ON] gombot, majd az
Szakaszos fényképfelvétel megszakítása.
GOFF
ON (
)
Fényképek felvétele a „Memory Stick” kártyára, a beállított
időköznek megfelelő gyakorisággal.
4 Érintse meg a
A
gombot.
jelző villog.
5 Nyomja le teljesen a PHOTO gombot.
72 A menü használata
gombot.
A
jelző villogása megszűnik, és a szakaszos fényképfelvétel
elkezdődik. A szakaszos felvétel kikapcsolásához a 3. lépésben válassza az
[OFF] beállítást.
DEMO MODE
Ha eltávolítja a kazettát és a „Memory Stick” kártyát is a kamkorderből, majd
kiválasztja a CAMERA-TAPE üzemmódot, akkor a kamkorder 10 perc múlva
automatikusan bemutató üzemmódba kapcsol.
GON
Válassza ezt az opciót, hogy áttekintés nyerjen a rendelkezésre álló
funkciókról, amikor például először használja a kamkordert.
OFF
Válassza ezt az opciót, ha nem szándékozik használni a DEMO
MODE funkciót.
b Megjegyzés
• A bemutató nem kapcsol be, ha a NIGHTSHOT PLUS kapcsoló ON pozícióban áll.
A menü használata
z Hasznos tudnivalók
• A bemutató felfüggesztésre kerül a következő esetekben.
– Ha megérinti a képernyőt bemutató közben. (A bemutató körülbelül 10 perc múlva
újraindul.)
– Ha behelyez egy kazettát vagy egy „Memory Stick” kártyát.
– Ha kiválaszt egy a CAMERA-TAPE üzemmódtól eltérő üzemmódot.
• Ha az [A.SHUT OFF] opciónál az [5 min] értéket választotta, és a kamkordert
akkumulátorral üzemelteti, a készülék körülbelül 5 perc múlva kikapcsol (82. o.).
PRINT
A részleteket lásd a 102. oldalon.
A menü használata
73
A
(EDIT/PLAY)
menü használata – END
SEARCH/TITLE stb.
A beállítások a kamkorder aktuális
üzemmódjától függően eltérőek lehetnek.
A képernyőn csak a beállítható menüpontok
láthatók. A nem használható menüpontok
kiszürkítve jelennek meg.
60min
Az alábbi menüpontokat az EDIT/PLAY
menüben választhatja ki. A kiválasztás módját
lásd a „Menüpontok kiválasztása” fejezetben
(60. o.).
0:00:00:00
EDIT/PLAY
VAR. SPD PB
REC CTRL
PROG. EDIT
OK
VAR. SPD PB
A részleteket lásd a 48. oldalon.
REC CTRL
Kazettára történő felvételkészítésnél.
A részleteket lásd a 89. és a 91. oldalon.
PROG. EDIT
OTHER DEVICE Válassza ezt az opciót, ha a programozással kiválasztott jeleneteket
egy videomagnóban lévő kazettára szeretné átmásolni (92. o.).
MEMORY STICK Válassza ezt az opciót, ha a programozással kiválasztott jeleneteket
egy „Memory Stick” kártyára szeretné átmásolni (96. o.).
REC CTRL
„Memory Stick” kártyára történő felvételkészítésnél.
A részleteket lásd a 89. és a 90. oldalon.
BURN DVD
Ha kamkordere egy Sony VAIO személyi számítógéphez csatlakozik, egyszerűen
DVD-lemezre másolhatja (a „Click to DVD” szoftveren keresztül) a kazettán
található műsort ezzel a funkcióval. A részleteket lásd a „DVD létrehozása
(a „Click to DVD” szoftverrel)” című fejezetben (111. o.).
BURN VCD
Ha kamkordere egy személyi számítógéphez csatlakozik, egyszerűen CD-R
lemezre másolhatja a kazettán található műsort ezzel a funkcióval. A részleteket
lásd a „First Step Guide” című útmutatóban, a mellékelt CD-ROM-on.
74 A menü használata
END SEARCH
EXEC
Válassza ezt az opciót az END SEARCH funkció aktiválásához.
Az utoljára felvett kép körülbelül 5 másodpercig lejátszásra kerül,
majd a lejátszás automatikusan megáll.
CANCEL
Válassza ezt az opciót az END SEARCH funkció megszakításához.
TITLE
Felvételkészítés közben feliratokat helyezhet el a képkockákon. 8 gyári felirat
közül választhat, és lehetősége van 2 egyéni felirat elkészítésére és tárolására is.
Kiválaszthatja a feliratok színét, méretét és elhelyezési pozícióját.
1 Válasszon ki egyet a megjelenített feliratok közül (2 egyénileg készített
és tárolt felirat, illetve a gyárilag tárolt feliratok). Saját feliratokat
(maximum 2 felirat, egyenként maximum 20 karakterrel) a következő
eljárással hozhat létre.
1 Válassza ki a [CUSTOM 1” ”] vagy a [CUSTOM 2” ”] opciót, majd
érintse meg a
gombot.
A menü használata
2 A betűgombok megfelelő számú megérintésével válassza ki
a karaktereket.
TITLE
P1
STBY
P2
0:00:00
END
P3
E___________________
&?!
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
123
45
PQR
S
TUV
WXY
Z
' .,
/–
678
90
OK
Karakter törlése: Érintse meg a
gombot.
Szóköz beszúrása: Érintse meg a
gombot.
A karaktertípus kiválasztása: Válasszon a P1 ,
típus közül.
P2
vagy a
P3
3 Érintse meg a
gombot a s kurzor továbbléptetéséhez, majd
válassza ki a következő karaktert ugyanezzel a módszerrel.
4 Ha befejezte a karakterek kiválasztását, érintse meg az
2 Érintse meg az
3 Érintse meg a
gombot.
gombot.
(szín), a
/
(pozíció), és a [SIZE] gombot
szükség szerint, a felirat színének, pozíciójának és méretének
beállításához.
Szín
fehér t sárga t lila t piros t ciánkék t zöld t kék
Pozíció
8–9 pozíció közül választhat.
Méret
kicsiy nagy
(Ha több mint 13 karaktert írt be, akkor csak a kis méretet választhatja.)
4 Érintse meg az
gombot.
A felirat megjelenik a képernyőn, és a kamkorder megfelelően beállítja azt.
,folytatódik
A menü használata
75
A felirat felvétele
Felvételi készenléti üzemmódban nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
A feliratszerkesztési képernyő kikapcsolása
Érintse meg az
gombot.
b Megjegyzések
• Ha akkumulátorról üzemelteti kamkorderét, és 5 percig nem működteti azt, a készülék
automatikusan kikapcsol (alapértelmezés szerint). Ha 5 percnél hosszabb ideig tart
a karakterek beírása, akkor a
(STANDARD SET) menüben válassza ki
az [A.SHUT OFF] opció [NEVER] beállítását (82. o.). A készülék nem kapcsol ki.
Ha beírás közben a készülék kikapcsol, a karakterek a memóriában maradnak. Miután
visszakapcsolja a készüléket, ismét az 1-es lépéstől kell kezdenie a felirat létrehozásának
eljárását.
• Amikor felvételkészítés közben feliratot helyez el a szalagon, a sípjelzések nem hallhatók.
z Hasznos tudnivaló
• A létrehozott felirat megváltoztatható. Válassza ki a feliratot az 1-es lépésben, majd érintse
meg az
gombot. Válassza ki ismét a karaktereket.
76 A menü használata
A
(STANDARD
SET) menü használata
–
REC MODE/MULTI-SOUND/AUDIO
MIX/USB-CAMERA stb.
Az alábbi menüpontokat a STANDARD SET
menüben választhatja ki. A kiválasztás
módját lásd a „Menüpontok kiválasztása”
fejezetben (60. o.).
Az alapértelmezett beállítást a G jelöli.
A zárójelben látható jelzők akkor jelennek
meg, amikor kiválasztja az adott opciót.
A beállítások a kamkorder aktuális
üzemmódjától függően eltérőek lehetnek.
A képernyőn csak a beállítható menüpontok
láthatók. A nem használható menüpontok
kiszürkítve jelennek meg.
60min
STBY
0:00:00
STANDARD SET
REC MODE
AUDIO MODE
LCD SET
OK
REC MODE
Válassza ezt az opciót az SP (normál lejátszás) üzemmódú felvétel
készítéséhez.
LP ( LP )
Válassza ezt az opciót, ha hosszabb felvételt szeretne készíteni
(az SP üzemmód 1,5-szerese). A lehető legjobb eredmény elérése
érdekében Sony kazetta használatát ajánljuk.
A menü használata
GSP ( SP )
b Megjegyzések
• Ha az LP üzemmódban készített felvételt más kamkorderen vagy videomagnón játssza le,
mozaikszerű zaj jelenhet meg, vagy a hang kimaradhat.
• Ha SP és LP üzemmódban felvett műsorokat kever ugyanazon a kazettán, a lejátszott kép
torz lehet, vagy az időkód nem megfelelően kerül felírásra a jelenetek között.
AUDIO MODE
Válassza ezt az opciót a 12-bites felvételhez (2 sztereó hangcsatorna).
G12BIT
16BIT (
)
Válassza ezt az opciót a 16-bites felvételhez (1 sztereó hangcsatorna
kiváló minőséggel).
b Megjegyzés
• Az AUDIO MODE menüpont nem választható ki, ha Digital8
rendszerben felvett
kazettát egy másik videoberendezésre másol át. Ha azonban egy Hi8
/standard
8 mm-es
rendszerben felvett kazettát másol át a DV aljzaton keresztül csatlakoztatott
videomagnóra, az AUDIO MODE beállításokat használhatja.
VOLUME
A részleteket lásd a 47. és az 50. oldalon.
MULTI-SOUND
Kiválaszthatja, hogyan szeretné lejátszani a sztereó üzemmódban kazettára felvett
hangot. A kívánt hang üzemmódot akkor választhatja ki, amikor olyan
Digital8 , rendszerű kazettát játszik le, melyet egy DV készülékkel felvett
kéthangsávos kazettáról másolt át, illetve amikor olyan Hi8
/8 mm-es ,
,folytatódik
A menü használata
77
rendszerű, két hangsávot tartalmazó kazettát játszik le, melyet AFM hifi sztereó
berendezéssel rögzítettek.
GSTEREO
Válassza ezt az opciót a sztereó felvétel normál lejátszásához, vagy
kéthangú felvétel lejátszásához a fő és mellékhang csatornával.
1
Digital8
rendszer: Válassza ezt az opciót a sztereó felvétel bal
csatornájának, vagy a kéthangú felvétel fő hangcsatornájának
lejátszásához.
Hi8
/8 mm-es rendszer : Válassza ezt az opciót a sztereó
felvétel mono hangú lejátszásához, vagy a kéthangú felvétel fő
csatornájának lejátszásához.
2
Digital8 : rendszer: Válassza ezt az opciót a sztereó felvétel jobb
csatornájának, vagy a kéthangú felvétel mellék hangcsatornájának
lejátszásához.
Hi8
/8 mm-es rendszer : Válassza ezt az opciót a sztereó
felvétel rendellenes lejátszásához, vagy a kéthangú felvétel mellék
hangcsatornájának lejátszásához.
b Megjegyzések
• Lejátszhat kéthangú felvételeket is ezen a kamkorderen. Kéthangú felvétel azonban nem
készíthető a kamkorderrel.
• A beállítás ismét [STEREO]-ra kapcsol, ha több mint 5 percig nem csatlakozik áramforrás
a kamkorderhez.
TBC
GON
A jitter (vízszintes képremegés lejátszás közben) csökkentéséhez.
OFF
Ha a képremegést nem kívánja korrigálni. Ezt akkor válassza ki, ha
olyan átmásolt kazettát játszik le, amelyikre egy tv játék vagy hasonló
készülék műsorát vette fel.
b Megjegyzés
• A TBC funkció csak külső készülékkel felvett Hi8
lejátszásánál használható.
/8 mm-es
kazetták
DNR
GON
A színzaj csökkentéséhez.
OFF
A sokmozgásos jeleneteket tartalmazó filmek lejátszásakor
az utófénylést csökkenti.
b Megjegyzés
• A DNR funkció csak külső készülékkel felvett Hi8
lejátszásánál használható.
/8 mm-es
kazetták
AUDIO MIX
Beállíthatja a hangerőegyensúlyt a kazettára eredetileg felvett hang (ST1) és az
utólag felvett hang (ST2) között.
78 A menü használata
b Megjegyzések
• Nem állíthatja be a 16 bites üzemmódban felvett hangot.
• Csak az eredetileg felvett hang lesz hallható, ha több mint 5 percre megszünteti
a kamkorder áramellátását.
• A hangerőegyensúly nem állítható be a külső készülékkel felvett Hi8
/8 mm-es
kazettáknál.
LCD SET
A felvett képre nincs hatással ez a beállítás.
LCD BRIGHT
A részleteket lásd a 18. oldalon.
LCD BL LEVEL
Beállíthatja az LCD képernyő háttérvilágításának fényerejét.
Normál fényerő.
BRIGHT
Válassza ezt az opciót az LCD képernyő fényerejének növeléséhez.
A menü használata
GNORMAL
b Megjegyzések
• Ha külső (hálózati) áramforráshoz csatlakoztatja a kamkordert, automatikusan a
[BRIGHT] beállítás kerül kiválasztásra.
• Ha a [BRIGHT] opciót választja, az akkumulátor kapacitása körülbelül 10 százalékkal
csökken felvétel közben.
LCD COLOR
Érintse meg a
/
Alacsony intenzitás
gombot az LCD színeinek beállításához.
Magas intenzitás
A/V c DV OUT
Egy digitális és egy analóg eszközt csatlakoztathat a kamkorderhez, majd
a csatlakoztatott eszközök jelét a kívánt típusúra alakíthatja a kamkorderrel.
Válassza ezt az opciót, ha nem használja a digitális jelátalakítás
funkciót.
GOFF
ON (
)
Az analóg kép és hang digitális formátumban történő továbbítása
a kamkorderrel.
A kamkorder A/V aljzatán megjelenő analóg bemenőjel átalakításra
kerül, és megjelenik a kamkorder DV aljzatán.
A részleteket lásd az „Analóg videomagnó csatlakoztatása
a számítógéphez a kamkorderen keresztül” című fejezetben (114. o.).
,folytatódik
A menü használata
79
PB MODE
GAUTO
/
A felvételkor alkalmazott rendszer (Hi8
/standard 8 mm
vagy Digital8 ) automatikus érzékelése és a kazetta lejátszása.
Az egyes rendszerek közötti váltáskor a képernyő kék háttérszínre
kapcsol, és az alábbi kijelzések jelennek meg:
t
/ : Ha Digital8
-ról Hi8
/standard 8 mm
formátumra vált.
/
t : A Hi8
/standard 8 mm-esről
Digital8
formátumra vált.
A Hi8
/standard 8 mm-es
formátumban felvett műsor
lejátszása, ha a kamkorder nem érzékeli automatikusan a felvételi
rendszert.
b Megjegyzés
• Ha az áramforrást leválasztja a kamkorderről, vagy a POWER kapcsolót elcsúsztatja,
a beállítás visszakapcsol az [AUTO] értékre.
USB-CAMERA
Ha egy USB vezetéket (tartozék) csatlakoztat a kamkorderhez, az LCD képernyőn
látható képet megjelenítheti számítógépe képernyőjén is (USB adatközvetítés).
A részleteket lásd a „First Step Guide” című útmutatóban, a mellékelt CD-ROM-on.
GOFF
Válassza ezt az opciót az USB adatközvetítés funkció
kikapcsolásához.
USB STREAM
Válassza ezt az opciót az USB adatközvetítés funkció használatához.
USB-PLY/EDT
Ha egy USB vezetéket (tartozék) csatlakoztat a kamkorderhez, a számítógép
monitoron is megtekintheti a kazettára vagy a „Memory Stick” kártyára felvett
képeket. A részleteket lásd a „First Step Guide” című útmutatóban, a mellékelt
CD-ROM-on.
GSTD-USB
Válassza ezt az opciót a „Memory Stick” kártyán található képek
megtekintéséhez.
PictBridge
Válassza ezt az opciót, ha PictBridge kompatibilis nyomtatót kíván
csatlakoztatni (102. o.).
USB STREAM
Válassza ezt az opciót a kazettára felvett képek megtekintéséhez.
GOFF
Válassza ezt az opciót, ha nem szeretné megjeleníteni a dátumot, időt,
és a kamkorder beállításokat lejátszás közben.
DATE/TIME
Válassza ezt az opciót a dátum és idő lejátszás közben történő
megjelenítéséhez (55. o.).
CAMERA DATA
Válassza ezt az opciót a kamkorder beállítások lejátszás közben
történő megjelenítéséhez (55. o.).
DATA CODE
80 A menü használata
REMAINING
GAUTO
Válassza ezt az opciót a maradék szalagkapacitás körülbelül
8 másodpercig történő megjelenítéséhez:
• Miután CAMERA-TAPE üzemmódba kapcsolt és behelyezett egy
kazettát, és a kamkorder kiszámolta a hátralévő szalagkapacitást.
• Amikor megérinti a
(lejátszás/szünet) gombot.
ON
Válassza ezt az opciót a hátralévő szalagkapacitás állandó
kijelzéséhez.
GON
Válassza ezt az opciót, amikor a kamkorderhez mellékelt távvezérlőt
használja.
OFF
Válassza ezt az opciót a távvezérlő használat kikapcsolásához, így
megakadályozhatja, hogy a kamkorder fogadja egy másik
videoberendezés távvezérlő parancsait.
REMOTE CTRL
A menü használata
b Megjegyzés
• A beállítás ismét az [ON] értéket veszi fel, ha legalább 5 percre megszünteti a kamkorder
áramellátását.
REC LAMP
GON
Válassza ezt az opciót, ha a kamkorder elején lévő felvételjelzőt
szeretné bekapcsolni a felvételkészítés idejére.
OFF
A következő felvételi körülmények között válassza ezt az opciót.
A kamkorder felvételjelzője nem fog világítani felvétel közben.
• Ha nem szeretné, hogy a felvétel alanya izguljon a felvétel miatt.
• Ha közeli felvételt készít a tárgyról.
• Ha a tárgyról visszaverődik a jelző fénye.
GMELODY
Válassza ezt az opciót egy dallam megszólaltatásához, amikor
elindítja/megállítja a felvételt, az érintőképernyőt működteti, vagy
amikor szokatlan dolog következik be a kamkorderen.
NORMAL
A dallam helyett hangjelzés hallható.
OFF
A dallam, a hangjelzés, a zárhang és az érintőképernyő
billentyűhangja kikapcsol.
BEEP
,folytatódik
A menü használata
81
DISPLAY
GLCD PANEL
Válassza ezt az opciót, a különböző információk – például a számláló
– LCD képernyőn történő megjelenítéséhez.
V-OUT/PANEL
Válassza ezt az opciót, a különböző információk – például a számláló
– tv-képernyőn, az LCD képernyőn és a keresőben történő
megjelenítéséhez.
b Megjegyzés
• Ha kiválasztotta a [V-OUT/PANEL] opciót, és megnyomja a DISPLAY/BATT INFO
gombot, a kamkorder nem fogad bemenőjeleket.
MENU ROTATE
Beállíthatja a menüelemek görgetési irányát (fel vagy le) az LCD képernyőn,
amikor megérinti a
vagy
gombot.
GNORMAL
Válassza ezt az opciót, ha a
gomb megérintésével
a menüelemeket lefelé kívánja görgetni.
OPPOSITE
Válassza ezt az opciót, ha a
G5 min
Válassza ezt az opciót az automatikus kikapcsolási funkció
használatához. Ha bekapcsolás után körülbelül 5 percig nem
működteti a kamkorder kezelőszerveit, a készülék automatikusan
kikapcsol, hogy ne merüljön le az akkumulátor.
NEVER
Az automatikus kikapcsolási funkció nem működik.
gomb megérintésével
a menüelemeket felfelé kívánja görgetni.
A.SHUT OFF
b Megjegyzés
• Ha fali konnektorhoz csatlakoztatja a kamkordert, az [A.SHUT OFF] menüpontban
automatikusan a [NEVER] beállítás kerül kiválasztásra.
82 A menü használata
A
(TIME/LANGU.)
menü használata – CLOCK
SET/WORLD TIME stb.
A beállítások a kamkorder aktuális
üzemmódjától függően eltérőek lehetnek.
A képernyőn csak a beállítható menüpontok
láthatók. A nem használható menüpontok
kiszürkítve jelennek meg.
60min
Az alábbi menüpontokat a TIME/LANGU.
menüben választhatja ki. A kiválasztás módját
lásd a „Menüpontok kiválasztása” fejezetben
(60. o.).
STBY
0:00:00
TIME/LANGU.
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
OK
CLOCK SET
Beállíthatja a dátumot és az időt (19. o.).
WORLD TIME
A menü használata
Beállíthatja az időkülönbséget, ha külföldön használja a videokamerát. Állítsa be
az időkülönbséget a
/
gombbal, és az óra az időkülönbségnek
megfelelően átállításra kerül. Ha a 0 időkülönbséget állítja be, az órán az
eredetileg beállított idő jelenik meg.
LANGUAGE
Kiválaszthatja, vagy megváltoztathatja a képernyőmenü nyelvét (22. o.).
Választhat az angol, egyszerűsített angol, hagyományos kínai, egyszerűsített
kínai, francia, spanyol, portugál, német, holland, olasz, görög, orosz, arab és
perzsa közül.
A menü használata
83
Az Egyéni menü testre
szabása
A gyakran használt menüelemeket az Egyéni
menühöz adhatja, vagy tetszés szerint
rendezheti (testre szabás). Az Egyéni menüt
a kamkorder minden egyes üzemmódjához
beállíthatja.
3
Érintse meg az [ADD] gombot.
60min
Select the category.
0:00:00
END
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
OK
4
Menü hozzáadása – Bővítés
Érintse meg a
/
gombot
a menükategória kiválasztásához,
majd érintse meg az
gombot.
A rendelkezésre álló elemek a kamkorder
üzemmódjától függően eltérőek lehetnek.
Csak a rendelkezésre álló elemek jelennek
meg.
A gyakran használt menüelemeket
hozzáadhatja az Egyéni menühöz az
egyszerűbb, gyorsabb hozzáférés érdekében.
60min
Select the item.
0:00:00
END
b Megjegyzés
• Maximum 28 menüelemet adhat
a CAMERA-TAPE, CAMERA-MEMORY
és PLAY/EDIT üzemmódok mindegyikéhez.
Ha többet szeretne hozzáadni, törölje a kevésbé
fontos menüelemeket, mielőtt az újat ad hozzáadná
(85. o.).
1
Érintse meg a
2
OK
5
gombot.
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
YES
Ha a kívánt menü nem jelenik meg
a képernyőn, érintse meg a
/
gombot.
0:00:00
END
ADD
DELETE
SORT
RESET
0:00:00
Add this item to
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
Érintse meg a [P-MENU SET UP]
gombot.
60min
P–MENU SET UP
Érintse meg a
/
gombot
a menüpont kiválasztásához, majd
érintse meg az
gombot.
60min
ADD
0:00:00
60min
1/3
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
AUTO SHUTTER
SPOT FOCUS
84 A menü használata
6
NO
Érintse meg a [YES] gombot.
Az új menüpont megjelenik a lista végén.
7
Érintse meg a
gombot.
Menüpontok törlése – Törlés
1
Érintse meg a
0:00:00
60min
1/3
2
gombot.
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
Érintse meg a [P-MENU SET UP]
gombot.
Ha a kívánt menü nem jelenik a kijelzőn,
érintse meg a
/
gombot.
6
Érintse meg a
b Megjegyzés
• Nem törölheti a [MENU] és a [P-MENU SET UP]
menüpontokat.
Az Egyéni menüben megjelenő
menüpontok sorrendjének
beállítása – Rendezés
Ha az Egyéni menühöz sok új menüpontot adott
hozzá, ésszerűnek tűnik a menüpontokat
a használati gyakoriságuknak megfelelően
rendezni.
1
Érintse meg a
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
END
3
DELETE
SORT
RESET
Érintse meg a [DELETE] gombot.
1/3
2
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
Érintse meg a [P-MENU SET UP]
gombot.
Ha a menü nem jelenik meg a képernyőn,
érintse meg a
/
gombot.
0:00:00
60min
Select button to delete.
4
1/3
END
60min
P–MENU SET UP
0:00:00
END
ADD
DELETE
SORT
RESET
Érintse meg a törölni kívánt menüt.
60min
DELETE
0:00:00
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
YES
3
Érintse meg a [SORT] gombot.
60min
Select button to move.
NO
1/3
5
A menü használata
0:00:00
ADD
gombot.
0:00:00
60min
60min
P–MENU SET UP
gombot.
Érintse meg a [YES] gombot.
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
0:00:00
END
A kiválasztott menü törlésre kerül az
Egyéni menük közül.
,folytatódik
A menü használata
85
4
Érintse meg az áthelyezni kívánt
menüelemet.
60min
Select new location.
1
EXPO–
SURE
4
SPOT
FOCUS
6
PRGRAM
AE
FADER
1/3
5
5
SPOT
METER
Érintse meg a [P-MENU SET UP]
gombot.
Ha a kívánt menü nem jelenik meg
a képernyőn, érintse meg a
/
gombot.
0:00:00
2
MENU
3
2
END
60min
P–MENU SET UP
OK
END
Érintse meg a
/
gombot
a menüelem új helyének
kiválasztásához.
3
60min
Select new location.
1
5
1/3
ADD
DELETE
SORT
RESET
Érintse meg a [RESET] gombot.
0:00:00
2
END
FADER
MENU
3
SPOT
FOCUS
4
SPOT
METER
EXPO–
SURE
6
PRGRAM
AE
60min
RESET
0:00:00
Initialize
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU setting?
OK
YES
6
Érintse meg az
NO
gombot.
További elemek rendezéséhez ismételje
a 4–6. lépéseket.
4
Érintse meg a [YES] gombot.
60min
RESET
7
Érintse meg az [END] gombot.
8
Érintse meg az
NO
5
Érintse meg a
0:00:00
60min
1/3
gombot.
MENU
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
EXPO–
SURE
PRGRAM
AE
86 A menü használata
YES
Érintse meg a [YES] gombot.
Az Egyéni menü beállításai
visszakapcsolnak az alapértelmezett
értékre.
A művelet megszakításához érintse meg
a [NO] gombot.
A beállítások visszaállítása gyári
értékre – Reset
Az Egyéni menüt visszaállíthatja
az alapértelmezett beállításra, miután
menüpontokat törölt, vagy adott hozzá.
0:00:00
Are you sure ?
gombot.
b Megjegyzés
• A [P-MENU SET UP] menü nem mozgatható.
1
0:00:00
6
Érintse meg a
gombot.
Felveheti egy videomagnó vagy televízió
műsorát a kamkorderbe helyezett kazettára,
vagy „Memory Stick” kártyára (89. o.).
A kamkorderrel felvett műsorról másolatot is
készíthet egy másik felvevő eszközt
használva (88. o.). Csatlakoztassa
kamkorderét televízióhoz, vagy
videomagnóhoz a következő ábrának
megfelelően.
Másolás/Szerkesztés
Csatlakoztatás
videomagnóhoz vagy
televízióhoz
A/V aljzat
Csatlakoztatás i.LINK vezetékkel
i.LINK csatlakozóvezeték i.LINK aljzat
(nem mellékelt tartozék)
DV csatlakozó
Másolás/Szerkesztés
Sárga
A/V csatlakozóvezeték (tartozék)
Fehér
Piros
Videomagnó vagy
tv-készülék
Jeláramlás
b Megjegyzések
• Használja az A/V csatlakozóvezetéket a kamkorder
csatlakoztatásához. Csatlakoztatás előtt ellenőrizze,
hogy a
(STANDARD SET) menü [DISPLAY]
menüpontja [LCD PANEL] értékre van-e beállítva
(alapértelmezett beállítás) (82. o.).
• Ha egy mono eszközhöz csatlakoztatja
a kamkordert, csatlakoztassa az A/V
csatlakozóvezeték sárga csatlakozódugóját, majd
a piros (jobb csatorna) vagy fehér (bal csatorna)
csatlakozódugót a videomagnóhoz, vagy
a televízióhoz.
i.LINK csatlakozóvezeték használata
Ha egy külső készüléket a
DV. csatlakozón
keresztül kíván csatlakoztatni, használjon
i.LINK csatlakozóvezetéket (nem tartozék).
A kép- és hangjelek digitálisan kerülnek
továbbításra, kiváló minőségű képet
eredményezve. Ne felejtse el, hogy a képet és
hangot nem veheti fel különállóan.
A részletekért lapozzon a 139. oldalra.
Másolás/Szerkesztés
87
Kazettamásolás
Átmásolhatja és szerkesztheti a kamkorderen
lejátszott műsort egy másik felvevő
készülékkel (például videomagnóval).
1
Csatlakoztassa a videomagnót
kamkorderéhez felvevő eszközként
(87. o.).
2
Készítse elő a videomagnót a felvételre.
• Helyezzen be egy kazettát a felvételhez.
• Ha videomagnója rendelkezik
bemenetválasztóval, válassza ki
a megfelelő bemenetet.
3
Készítse elő a kamkordert
a lejátszáshoz.
• Helyezze be a felvett kazettát.
• A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.
4
Indítsa el a lejátszást a kamkorderen,
és a felvételt a videomagnón.
Olvassa el a videomagnó kezelési
útmutatóját a részletek tekintetében.
5
Ha a másolás befejeződött, állítsa le
a kamkordert és a videomagnót.
b Megjegyzés
• Ha kamkordert a DV aljzaton keresztül
csatlakoztatta videomagnójához, nem veheti fel
a kazettamemóriában tárolt feliratokat,
a kijelzéseket, illetve a „Memory Stick” index
képernyőjén beírt szavakat.
• Ha a mellékelt A/V csatlakozóvezetéken keresztül
készít felvételt, nyomja meg a DISPLAY/BATT
INFO gombot a kamkorderen a kijelzések
elrejtéséhez (például időkód) (55. o.). Ellenkező
esetben azok is felvételre kerülnek.
• A dátum/idő és az adatkódok felvételéhez jelenítse
meg azokat a kamkorder képernyőjén (55. o.).
• A képhatás funkcióval ([PICT. EFFECT], 69. o.),
digitális hatással (42., 49. o.), vagy képnagyítással
(54. o.) átalakított képek nem továbbíthatók a DV
csatlakozóra.
88 Másolás/Szerkesztés
• Ha i.LINK csatlakozóvezetéket használ, a felvett
kép gyengébb minőségű lesz, amikor a kamkordert
szünet üzemmódba kapcsolja a videomagnóval
történő felvétel közben.
• Ha egy másik videoberendezéssel felvett Hi8
/
standard 8 mm-es
kazettát másol a DV
csatlakozón keresztül, a kép fluktuálhat. Ez nem
hibajelenség. Lejátszás közben a digitális jelek
képjelekként továbbítódnak a DV aljzatra.
Ha a menüpont nem jelenik meg
a képernyőn, érintse meg a
/
.
gombot. Ha így sem találja, érintse meg
a [MENU] gombot, és válassza ki
az
(EDIT/PLAY) menüből (74. o.).
3 Érintse meg a [REC PAUSE] gombot.
Műsor felvétele
videomagnóról vagy
televízióról
Videomagnóról vagy tv-készülékről
bejátszott műsort vehet fel és szerkeszthet
a kamkorderbe helyezett kazettára vagy
„Memory Stick” kártyára. Akár fényképként
is rögzíthet egy-egy jelenetet a „Memory
Stick” kártyára.
Helyezze be a felvételre szánt kazettát vagy
„Memory Stick” kártyát a kamkorderbe.
Mozgóképek felvétele
1
2
Csatlakoztassa a tv-készüléket vagy
a videomagnót a kamkorderhez
(87. o.).
Ha videomagnóról készít felvételt,
helyezzen be egy kazettát.
3
A POWER kapcsolóval válassza ki
a PLAY/EDIT üzemmódot.
4
Indítsa el a felvételt a kamkorderen.
Ha kazettára készít felvételt
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a [
REC CTRL] gombot
a
ikon segítségével.
5
Indítsa el a kazetta lejátszását
a videomagnón, vagy válasszon egy
tv-csatornát.
A csatlakoztatott eszközön lejátszott kép
megjelenik a kamkorder LCD képernyőjén.
6
A kívánt jelenetnél érintse meg a [REC
START] gombot a felvétel
elindításához.
7
Állítsa meg a felvételt.
Másolás/Szerkesztés
b Megjegyzések
• Ez a kamkorder csak PAL műsorforrásból tud
felvételt készíteni. Például francia videó vagy tvműsorok (SECAM) nem vehetők fel megfelelően.
Lásd a 134. oldalt a tv-színrendszerekkel
kapcsolatban.
• Ha 21 pólusú csatlakozódugót használ a videojelek
beviteléhez, akkor kétirányú 21 pólusú
csatlakozódugóra (nem mellékelt tartozék) lesz
szüksége.
Ha „Memory Stick” kártyára készít
felvételt
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a [MENU] gombot.
3 Válassza az
(EDIT/PLAY) menüt,
majd a [
REC CTRL] opciót
a
ikonnal.
Ha kazettára készít felvételt
Érintse meg az
(állj) vagy a [REC
PAUSE] gombot.
Ha „Memory Stick” kártyára készít
felvételt
Érintse meg a [REC STOP] gombot.
8
Érintse meg a
, majd a
gombot.
z Hasznos tudnivalók
• A
jelző jelenik meg, ha a kamkordert és
a külső eszközt i.LINK vezetéken keresztül
csatlakoztatja. (Ugyanez a jelző jelenhet meg
tv-készülékén is.)
• Ha mozgóképet vesz fel a „Memory Stick” kártyára,
kihagyhatja a 4-es lépést, és a felvétel elindításához
megnyomhatja a REC START/STOP gombot a 6-os
lépésben.
• A zajmentes átmenetek biztosítása érdekében
javasoljuk, hogy a külső készülékkel felvett
Hi8
/standard 8 mm-es
műsort ne keverje
Digital8
rendszerű felvételekkel a kazettán.
,folytatódik
Másolás/Szerkesztés
89
Fényképek felvétele
1
2
Hajtsa végre a „Mozgóképek felvétele”
rész 1–3. lépéseit (89. o.).
Indítsa el a lejátszást a videomagnón,
vagy válassza ki a tv-csatornát,
melynek műsorát szeretné felvenni.
A videomagnó vagy a tv-készülék műsora
megjelenik a kamkorder képernyőjén.
3
Nyomja meg enyhén a PHOTO
gombot a felvenni kívánt jelenetnél.
Ellenőrizze a képet, és nyomja le
teljesen a gombot.
A kép mindaddig nem kerül felvételre, míg
teljesen le nem nyomja a PHOTO gombot.
Engedje el, ha nem szeretné felvenni
a jelenetet, és válasszon egy másikat
a fentieknek megfelelően.
Képek másolása
kazettáról „Memory
Stick” kártyára
Felvehet mozgóképeket (mono hanggal)
vagy fényképeket a „Memory Stick”
kártyára.
Gondoskodjon róla, hogy legyen műsoros
kazetta és „Memory Stick” kártya
a kamkorderben.
1
A POWER kapcsolóval válassza ki
a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
Keresse meg és vegye fel a kívánt
jelenetet.
Fénykép felvétele esetén
1 Érintse meg a
(lejátszás) gombot
a kazetta lejátszásához.
2 Nyomja meg enyhén a PHOTO gombot
a felvenni kívánt jelenetnél. Ellenőrizze
a képet, és nyomja le teljesen a gombot.
60min
101
FINE
20
CAPTURE
P-MENU
Mozgókép felvétele esetén
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a [MENU] gombot.
3 Válassza az
(EDIT/PLAY) menüt,
majd a [
REC CTRL] opciót
az
ikonnal.
4 Érintse meg a
(lejátszás) gombot
a kazetta lejátszásához.
REC CTRL
REC
START
2min
90 Másolás/Szerkesztés
0:00:00:00
5 Érintse meg a [REC START] gombot
annál a pontnál, ahol szeretné elindítani
a felvételt.
6 Érintse meg a [REC STOP] gombot
annál a pontnál, ahol szeretné megállítani
a felvételt.
7 Érintse meg az
(állj) gombot
a kazettalejátszás megállításához.
8 Érintse meg a
, majd a
gombot.
z Hasznos tudnivalók
• Kazettalejátszás közben a mozgóképek felvehetők
a REC START/STOP gomb megnyomásával is.
• A mozgóképek felvételi idejével kapcsolatban
lapozzon a 26. oldalra.
A fényképeket felveheti kazettára.
Ellenőrizze, hogy a képeket tartalmazó
„Memory Stick” kártya és egy kazetta
be legyen helyezve a kamkorderbe.
1
A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.
2
A
(keresés hátra) vagy a
(keresés előre) gombbal keresse meg
a bemásolás kezdőpontját, majd
érintse meg az
(állj) gombot.
3
Érintse meg a
4
Érintse meg a
/
gombot
a másolni kívánt kép kiválasztásához.
5
Érintse meg a
6
Érintse meg a [
REC CTRL]
gombot a
ikon segítségével.
Másolás/Szerkesztés
b Megjegyzések
• A kazettára felvett adatkód és a feliratok nem
vehetők fel a „Memory Stick” kártyára. A kép
„Memory Stick” kártyára történő felvételének
időpontja és adatai kerülnek rögzítésre.
• A hang 32 kHz mintavételű, mono formátumban
kerül felvételre.
• Ha a kazettáról képeket ment ki a memóriakártyára,
a kamkorder akkor is a [FIELD] felvételi
üzemmódot alkalmazza, ha Ön a menüben
a [FRAME] üzemmódot választotta ki (66. o.).
• Ha eltérő felvételi rendszerrel (Digital8 , és külső
készülékkel felvett Hi8
/standard 8 mm )
rögzített képeket vesz fel, a különböző rendszerek
közötti átmenet képkockái nem megfelelő
minőségben tárolódnak a „Memory Stick” kártyán.
Fényképek másolása
„Memory Stick”
kártyáról kazettára
gombot.
gombot.
Amennyiben a kívánt gomb nem jelenik
meg a képernyőn, keresse meg a
/
.
gombok használatával. Ha nem találja így
sem, érintse meg a MENU gombot, majd
válassza ki az
(EDIT/PLAY)
menüből.
7
Érintse meg a [REC PAUSE] gombot.
8
Érintse meg a [REC START] gombot.
A kiválasztott képet a kazettára másolja
a készülék.
,folytatódik
Másolás/Szerkesztés
91
9
Érintse meg az
(állj) vagy
a [REC PAUSE] gombot, amikor
szeretné leállítani a felvételt.
További fényképek másolásához válassza
ki a képet a
/
gombbal, majd
ismételje a 7–9. lépéseket.
10Érintse meg a
, majd a
gombot.
b Megjegyzések
• Az index képernyő nem másolható.
• Nem minden esetben másolhatja át a számítógéppel
módosított, vagy más kamkorderrel felvett képeket.
• Nem másolhatja át az MPEG mozgóképeket
a kazettára.
A kiválasztott
jelenetek másolása
kazettáról – Digitális
műsorszerkesztés
Kiválaszthat akár 20 jelenetet (műsort),
és felveheti azokat a kívánt sorrendben más
felvevő eszközökre, mint például
videomagnó, vagy a kamkorderbe helyezett
„Memory Stick” kártya.
Ha „Memory Stick” kártyára készít felvételt,
hagyja ki az 1-es és 2-es lépést, és kezdje
a „Műsorként kiválasztott jelenetek
felvétele” című résztől (96. o.).
b Megjegyzés
• A digitális műsorszerkesztési funkció nem
használható a külső készülékkel felvett Hi8
standard 8 mm-es
kazettáknál.
/
Nem kívánatos jelenet törlése
Sorrend
megváltoztatása
A szerkesztés eredménye
1. lépés : A kamkorder és
a videomagnó előkészítése
a felvételre
Ha a digitális műsorszerkesztést első
alkalommal hajtja végre (a videomagnóba
helyezett kazettára), kövesse az alábbi
lépéseket. Ha az alábbi videomagnó beállítási
műveletet korábban már elvégezte, hagyja ki
ezeket a lépéseket.
b Megjegyzések
• A digitális műsorszerkesztés nem hajtható végre az
alábbi eszközökkel:
– Olyan videomagnóval, mely nem támogatja az
[IR SETUP] kódokat.
92 Másolás/Szerkesztés
– DVD felvevővel, merevlemezes DVD felvevővel
stb.
• Ha kamkordert a DV aljzaton keresztül
csatlakoztatta videomagnójához, nem veheti fel
a kazettamemóriában tárolt feliratokat,
a kijelzéseket, illetve a „Memory Stick” index
képernyőjén beírt szavakat.
7
A
/
gombbal válassza ki
a [PROG. EDIT] menüpontot, majd
érintse meg az
gombot.
PROG. EDIT
0:00:00:00
END
Select the media.
1
A csatlakoztatáshoz használhatja az A/V
csatlakozóvezetéket vagy az i.LINK
vezetéket. A másolási eljárás egyszerűbb
az i.LINK csatlakoztatással.
2
Érintse meg a
gombot.
Érintse meg az [OTHER DEVICE] gombot.
PROG. EDIT
MARK START
IN
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
9
Érintse meg az [EDIT SET] gombot.
PROG. EDIT
EDIT SET
0:00:00:00
END
CON–
TROL
ADJ
TEST
CUT–
IN
CUT–
OUT
1/2
10Érintse meg a [CONTROL] gombot.
PROG. EDIT
CONTROL
5
MEMORY
STICK
Másolás/Szerkesztés
Készítse elő kamkorderét (lejátszó
eszköz).
• Helyezzen be egy kazettát
a szerkesztéshez.
• A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.
4
8
Készítse elő a videomagnót.
• Helyezzen be egy kazettát a felvételhez.
• Válassza ki a megfelelő bemenetet
a videomagnón.
3
OTHER
DEVICE
Csatlakoztassa videomagnóját
a kamkorderhez felvevő eszközként
(87. o.).
0:00:00:00
IR
Érintse meg a [MENU] gombot.
IR
60min
i. LINK
0:00:00:00
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
6
OK
A
/
gombbal válassza ki
az
(EDIT/PLAY) menüt, majd
érintse meg az
gombot.
60min
0:00:00:00
D. EFFECT
PICT. EFFECT
PRINT
VAR. SPD PB
REC CTRL
PROG. EDIT
REC CTRL
11Válassza az [i.LINK] vagy az [IR]
opciót.
Ha A/V csatlakozóvezetéket használ
Érintse meg az [IR], majd az
gombot.
Kövesse „Az [IR SETUP] kód beállítása”
című részben ismertetett eljárást (94. o.).
Ha i.LINK csatlakozóvezetéket használ
Érintse meg az [i.LINK], majd az
.
gombot. Folytassa a „2. lépés:
A videomagnó szinkronizálása” című
résszel (95. o.).
OK
,folytatódik
Másolás/Szerkesztés
93
Az [IR SETUP] kód beállítása
Ha a csatlakoztatáshoz A/V
csatlakozóvezetéket használ, ellenőrizze az
[IR SETUP] kódot, hogy a videomagnó
megfelelően vezérelhető legyen a kamkorderrel
(infravörös jeladó).
Távvezérlés érzékelő
Infravörös jeladó
Videomagnó
A/V
csatlakozóvezeték
(tartozék)
1 Érintse meg a
, majd az [IR SETUP]
gombot.
2 Válassza ki a videomagnó [IR SETUP]
gombbal, majd
kódját a
/
érintse meg az
gombot.
A videomagnó [IR SETUP] kódjával
kapcsolatban olvassa el az „[IR SETUP]
kódlista” című részt (94. o.). Ha egynél több
kód található az adott gyártmánynál,
próbálja ki mindent, hogy megtalálja
a leginkább megfelelőt.
3 Érintse meg a [PAUSEMODE] gombot.
4 Válassza ki a videomagnó felvételi szünet
üzemmódjának kikapcsolási módját,
majd érintse meg az
gombot.
Olvassa el a videomagnó kezelési
útmutatóját a részletek tekintetében.
5 Irányítsa a kamkorder infravörös
jeladóját a videomagnó távvezérlés
érzékelője felé, körülbelül 30 cm-ről.
Ne legyen semmilyen tárgy a jeladó és az
érzékelő között.
6 Helyezzen be egy kazettát a
videomagnóba, és kapcsolja a
videomagnót felvételi szünet
üzemmódba.
7 Érintse meg az [IR TEST] gombot.
8 Érintse meg az [EXEC] gombot.
A felvétel elindul a videomagnón, ha
megfelelő a beállítás. A [Completed.]
üzenet jelenik meg, amikor az [IR SETUP]
kódteszt befejeződött. Folytassa a „2. lépés:
94 Másolás/Szerkesztés
A videomagnó szinkronizálása” című
résszel (95. o.).
Ha a felvétel nem indul el, válasszon egy
másik [IR SETUP] kódot, és próbálkozzon
újra.
[IR SETUP] kódlista
Alapértelmezés szerint a következő
[IR SETUP] kódok vannak a kamkorder
memóriájába programozva. (Az alapértelmezett
beállítás a „3”.)
Gyártmány
[IR SETUP] kód
Sony
1, 2, 3, 4, 5, 6
Aiwa
47, 53, 54
Akai
50, 62, 74
Alba
73
Amstrad
73
Baird
30, 36
Blaupunkt
11, 83
Bush
74
CGM
36, 47, 83
Clatronic
73
Daewoo
26
Ferguson
76, 83
Fisher
73
Funai
80
Goldstar
47
Goodmans
26, 84
Grundig
9, 83
Hitachi
42, 56
ITT/Nokia Instant
36
JVC
11, 12, 15, 21
Kendo
47
Loewe
16, 47, 84
Luxor
89
Mark
26*
Matsui
47, 58*, 60
Mitsubishi
28, 29
Nokia
36, 89
Nokia Oceanic
89
Nordmende
76
Gyártmány
[IR SETUP] kód
Okano
60, 62, 63
Orion
58*, 70
Panasonic
16, 78
Philips
83, 84, 86
Phonola
83, 84
Roadstar
47
SABA
21, 76, 91
Salora
89
Samsung
22, 32, 52, 93, 94
Sanyo
36
Schneider
10, 83, 84
SEG
73
Seleco
47, 74
89
Siemens
10, 36
Tandberg
26
Telefunken
91, 92
Thomson
76, 100
Thorn
36, 47
Toshiba
40, 93
Universum
47, 70, 84, 92
W.W. House
47
Watoson
58, 83
Ha a digitális műsorszerkesztést első
alkalommal hajtja végre (a videomagnóba
helyezett kazettára), kövesse az alábbi
lépéseket. Ha az alábbi videomagnó beállítási
műveletet korábban már elvégezte, hagyja
ki ezeket a lépéseket.
Beállíthatja a kamkorder és a videomagnó
szinkronját, így elkerülheti azt, hogy
a nyitójelenet kimaradjon a felvételből.
1
Vegye ki a kazettát a kamkorderből.
Készítsen elő egy tollat és papírt
a jegyzeteléshez.
2
Kapcsolja a videomagnót felvételi
készenléti üzemmódba.
Másolás/Szerkesztés
Sharp
2. lépés : A videomagnó
szinkronizálása
Hagyja ki ezt a lépést, ha az [i.LINK] opciót
választotta a 93. oldal 11-es lépésénél.
bMegjegyzés
• Játssza le körülbelül 10 másodpercig
a kazettát, mielőtt szünet üzemmódba
kapcsol. A nyitó jelenet lemaradhat
a felvételről, ha a kazetta legelejéről kezdi
a felvételt.
* TV/videomagnó komponens
3
Érintse meg a
gombot.
PROG. EDIT
ADJ TEST
, majd a [ADJ TEST]
0:00:00:00
Set the recording
device in
rec. pause mode.
EXEC
4
CANCEL
Érintse meg az [EXEC] gombot.
A szinkron beállítása érdekében
a kamkorder felvesz egy képet (körülbelül
50 másodperc hosszan), amely 5 [IN]
,folytatódik
Másolás/Szerkesztés
95
és [OUT] jelzést tartalmaz. A [Completed.]
jelenik meg, amikor a felvétel befejeződött.
10Válassza ki a [CUT-OUT] átlagértéket
a
/
meg az
0:00:00:00
PROG. EDIT
ADJ TEST
gombbal, majd érintse
gombot.
A kiszámított felvétel-zárási pozíció
beállításra kerül.
Completed.
11Érintse meg kétszer az [END] gombot.
5
Csévélje vissza a kazettát, majd
lassított üzemmódban játssza le.
5 nyitási számérték jelenik meg minden
[IN] és 5 zárási számérték minden [OUT]
jelzéshez.
6
7
Jegyezze fel a nyitási számértéket
minden egyes [CUT-IN] jelzésnél,
és a zárási számértéket minden
[CUT-OUT] jelzésnél, majd számítsa
ki az átlagértéket a [CUT-IN]
és a [CUT-OUT] pontokhoz.
Érintse meg a [CUT-IN] gombot.
0:00:00:00
PROG. EDIT
CUT–IN
A kiválasztott jelenetek másolása
programként
Ha első alkalommal végez digitális
műsorszerkesztést (a videomagnóban
található kazettára), a következő művelet
megkezdése előtt hajtsa végre az 1-es és 2-es
lépés utasításait (92–95. o.).
b Megjegyzés
• A feliratok és a képernyőkijelzések nem
másolhatók. A kazettára korábban felvett feliratok
azonban átmásolhatók.
1
0
Helyezze a lejátszani kívánt kazettát
a kamkorderbe.
Ha kazettára készít felvételt, helyezzen be
egy kazettát a videomagnóba. Ha
„Memory Stick” kártyára készít felvételt,
helyezzen be egy „Memory Stick” kártyát
a kamkorderbe.
-60~+240
8
9
Készítsen elő egy kazettát vagy egy
„Memory Stick” kártyát.
Válassza ki a [CUT-IN] átlagértéket
a
/
gombbal, majd érintse
meg az
gombot.
A kiszámított felvétel-indítási pozíció
beállításra kerül.
2
Érintse meg a
Érintse meg a [CUT-OUT] gombot.
3
Érintse meg a [MENU] gombot.
0:00:00:00
PROG. EDIT
CUT–OUT
0
-60~+240
96 Másolás/Szerkesztés
60min
gombot.
0:00:00:00
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
OK
4
kapcsolja a készüléket lejátszási szünet
üzemmódba.
A
/
gombbal válassza ki
az
(EDIT/PLAY) menüt, majd
érintse meg az
gombot.
60min
A pozíció pontosabb beállításához
használja a
/
gombot.
0:00:00:00
D. EFFECT
8
PICT. EFFECT
PRINT
REC CTRL
PROG. EDIT
OK
REC CTRL
5
Az [IMAGE SIZE] jelenik meg, ha „Memory
Stick” kártyára készít felvételt.
A
/
gombbal válassza ki az
[PROG.EDIT] menüpontot, majd
érintse meg az
gombot.
PROG. EDIT
MARK START
OUT
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
0:00:00:00
PROG. EDIT
Érintse meg a [MARK IN] gombot.
Kiválasztásra kerül az első jelenet indítási
pontja, és a program-jelző felső része
világoskékre változik.
VAR. SPD PB
END
Select the media.
OTHER
DEVICE
END
MEMORY
STICK
9
Érintse meg a kívánt funkciót.
Ha egy videomagnóban található
kazettára készít felvételt
Érintse meg az [OTHER DEVICE] opciót.
PROG. EDIT
MARK START
IN
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
Másolás/Szerkesztés
6
Keresse meg az első átmásolni kívánt
jelenet végét a kamkorderen, majd
kapcsolja a készüléket lejátszási szünet
üzemmódba.
A pozíció pontosabb beállításához
használja a
/
gombot.
10Érintse meg a [MARK OUT] gombot.
Kiválasztásra kerül az első jelenet
végpontja, és a program-jelző alsó része
világoskékre változik.
END
Ha „Memory Stick” kártyára készít
felvételt
1 Érintse meg a [MEMORY STICK] opciót.
PROG. EDIT
MARK START
IN
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:12
SCENE 1
END
PROG. EDIT
MARK START
IN
0:00:00:00
IMAGE UNDO
SIZE
2min
TOTAL 0:00:00
SCENE 0
11Ismételje a 7–10. lépéseket, ha további
jeleneteket is szeretne kijelölni.
END
2 Az [IMAGE SIZE] megfelelő számú
megérintésével válassza ki a kívánt
képméret.
7
Keresse meg az első átmásolni kívánt
jelenet elejét a kamkorderen, majd
12Kapcsolja felvételi szünet üzemmódba
a videomagnót.
Hagyja ki ezt a lépést, ha i.LINK vezetéken
keresztül csatlakoztatta a készüléket, vagy
ha „Memory Stick” kártyára készít
felvételt.
,folytatódik
Másolás/Szerkesztés
97
13Érintse meg a [START] gombot.
START
CANCEL
0:00:00:00
ENGAGE
REC PAUSE
EXEC
TOTAL 0:00:00:25
SCENE 3
14Érintse meg az [EXEC] gombot.
Elindul a vágási program első jelenetének
keresése, majd megkezdődik a másolás.
A [SEARCH] jelző jelenik meg a keresés
közben, és az [EDITING] szerkesztés
közben.
SEARCH
–x1
0:00:00:00
SCENE 1/3
CANCEL
END
Amikor a jelenet átmásolása megtörtént,
a program-jelző narancssárgáról
világoskékre változik.
Ha minden jelenet átmásolásra került,
a műsorszerkesztési funkció automatikusan
kikapcsol.
A felvétel megszakításához érintse meg
a [CANCEL] gombot.
A digitális műsorszerkesztés befejezése
Érintse meg az [END] gombot.
A vágási program mentése a jelenetek
átmásolása nélkül
Érintse meg a [CANCEL] gombot
a 13. lépésben.
A program mindaddig a memóriában marad,
amíg el nem távolítja a kazettát.
Programlépések törlése
1 Kövesse „A kiválasztott jelenetek
másolása programként” című rész
1–6. lépését (96. o.), majd érintse meg
az [UNDO] gombot.
2 Érintse meg a [DEL 1MARK] gombot az
utoljára beállított programlépés
törléséhez. Vagy érintse meg az
98 Másolás/Szerkesztés
[ALL ERASE] gombot az összes
programlépés törléséhez.
3 Érintse meg az [EXEC] gombot.
A programlépések törlődnek.
A művelet megszakításához érintse meg
a [CANCEL] gombot.
b Megjegyzések
• Nem állítható be a kezdő vagy a végpontot a kazetta
üres részén. Ha üres rész van a kazettán, akkor
a teljes játékidő nem megfelelően kerül kijelzésre.
• Ha nem tudja megfelelően vezérelni az eszközt az
i.LINK csatlakozáson keresztül, válassza az [IR]
opciót a 93. oldal 11. lépésénél, és állítsa be az
[IR SETUP] kódot.
Képek törlése az index képernyőn
Képek törlése
6 kép egyidejű megjelenítésével egyszerűen
kiválaszthatja a törölni kívánt képet.
Törölheti az összes, vagy a kiválasztott
képeket a „Memory Stick” kártyáról.
1 A POWER kapcsolóval kapcsoljon
1
A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.
2
Érintse meg a
60min
101–0001
gombot.
2 / 10 101
MEMORY PLAY
Érintse meg a
/
gombot
a törölni kívánt kép kiválasztásához.
4
Érintse meg a
gombot.
101
Delete this image?
YES
5
Érintse meg a
gombot.
Érintse meg a
gombot.
Érintse meg a
gombot.
Érintse meg a [
DELETE] gombot.
Érintse meg a törölni kívánt képet.
A
jelző jelenik meg a törölni kívánt
képen.
A következő, vagy előző 6 kép
megjelenítéséhez érintse meg a
/
gombot.
A kiválasztott képek törlődnek.
A törlés megszakításához érintse meg
a [NO] gombot.
Másolás/Szerkesztés
3
2 / 10
2
3
4
5
6
7 Érintse meg az
gombot.
8 Érintse meg a [YES] gombot.
P-MENU
DELETE
101–0001
PLAY/EDIT üzemmódba.
b Megjegyzések
• A képek nem törölhetők, ha törlésvédő kapcsolóval
ellátott „Memory Stick” kártyát használ, és
a kapcsoló „törlésvédett” állásban van (136. o.),
vagy ha a kiválasztott kép védett (100. o.).
• A képek nem állíthatók vissza, ha egyszer letörölte
azokat. Ellenőrizze a képeket a törlés előtt.
NO
Érintse meg a [YES] gombot.
A kiválasztott kép törlődik.
A törlés megszakításához érintse meg
a [NO] gombot.
Az összes kép törlése
Válassza a
(MEMORY SET) menüt, majd
az [
ALL ERASE] opciót (67. o.).
Másolás/Szerkesztés
99
Speciális jelölések
elhelyezése a felvett
képeken
– Kép védelem/
5
PROTECT
101–0002
2/ 10
Nyomtatás jelző
Ha törlésvédő kapcsolóval ellátott
„Memory Stick” kártyát használ, ellenőrizze,
hogy a kapcsoló nincs-e „törlésvédett”
pozícióba kapcsolva.
6
Ezzel a funkcióval megakadályozhatja
a kiválasztott képek véletlen törlését.
A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.
2
Érintse meg a
3
Érintse meg a
gombot.
4
101
gombot.
SET
END
PR I NT
MARK
DELETE
PB
FOLDER
A - megjelenik
a kiválasztott
képen.
101–0002
2/ 10
101
OK
7
Érintse meg a
8
Érintse meg az [END] gombot.
gombot.
A képvédelem megszüntetése
Kövesse az 1–5. lépéseket, majd érintse meg
a képet, melynek védelmét szeretné
megszüntetni.
A - jelző eltűnik a képről.
Fényképek kijelölése
nyomtatásra – Nyomtatás jelző
SET
Érintse meg a
PRO–
TECT
Érintse meg a védeni kívánt képet.
gombot.
END
101–0002
2/ 10
101
PROTECT
Véletlenszerű törlés
megakadályozása – Képvédelem
1
Érintse meg a [PROTECT] gombot.
100 Másolás/Szerkesztés
Kijelölheti a nyomtatni kívánt képeket,
miközben megtekinti azokat a kamkorderen.
(Nem adhatja meg a nyomtatási
példányszámot.)
A készülék a DPOF (digitális
nyomtatáskérési formátum) szabványt
használja a nyomtatás beállításához.
1
A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.
2
Érintse meg a
gombot.
3
Érintse meg a
gombot.
END
101–0002
2/ 10
4
101
b Megjegyzés
• Ne helyezzen el nyomtatás jelöléseket ezzel
a kamkorderrel, ha a „Memory Stick” kártyán olyan
képek is vannak, melyeken más készülékkel már
elhelyezett nyomtatás jelölést. Ellenkező esetben
megváltoztathatja azon képek információit,
melyeken más készülékkel elhelyezett nyomtatás
jelölést.
SET
Érintse meg a
gombot.
SET
END
5
PRO–
TECT
PR I NT
MARK
DELETE
PB
FOLDER
Érintse meg a [PRINT MARK]
gombot.
101–0002
2/ 10
6
Másolás/Szerkesztés
PRINT MARK
101
Érintse meg a később kinyomtatni
kívánt képet.
A
jelző jelenik
meg a képen.
PRINT MARK
101–0002
2/ 10
101
OK
7
Érintse meg az
8
Érintse meg az [END] gombot.
gombot.
A nyomtatás kijelölés megszüntetése
Kövesse az 1–5. lépéseket, majd érintse meg
a képet, melynél meg szeretné szüntetni
a kijelölést.
A
jelző eltűnik a képről.
Másolás/Szerkesztés
101
A felvett képek
nyomtatása
(PictBridge
kompatibilis
nyomtató)
Ha egy PictBridge nyomtatót használ,
az ezzel a kamkorderrel felvett képeket
könnyedén kinyomtathatja, még akkor is,
ha nincs számítógépe.
z Hasznos tudnivaló
• A PictBridge egy ipari szabvány, melyet
a Fényképezőgépek és Képalkotó eszközök
Gyártóinak Szövetsége (CIPA) hozott létre.
E funkció segítségével a digitális
fényképezőgépekről vagy videokamerákról
közvetlenül – gyártótól függetlenül, és számítógép
használata nélkül – küldhetők át a képek
a csatlakoztatott nyomtatóra.
Helyezze a kamkorderbe a nyomtatandó
képeket tartalmazó „Memory Stick” kártyát,
tegyen papírt a nyomtatóba, és kapcsolja be
azt.
4
A na
/
és az
gombbal
válassza ki a
(STANDARD SET),
menüt, és az [USB-PLY/EDT]
menüpontot.
5
Válassza ki a [PictBridge] funkciót, és
érintse meg az
gombot.
6
Érintse meg a
7
A mellékelt USB vezetékkel
csatlakoztassa a nyomtatót
a kamkorder USB aljzatához (147. o.).
A nyomtató USB aljzatának helye
a gyártótól függően változhat. A részleteket
a nyomtató kezelési útmutatójában
találhatja meg.
8
A
/
és az
gombbal válassza
ki a
(PICT. APPLI) menüt,
és a [PRINT] menüpontot.
Amikor a kamkorder és a nyomtató közötti
kapcsolat felépült, a
szimbólum
megjelenik a képernyőn.
1 / 10
PRINT
101–0001
b Megjegyzés
• E művelet közben a kamkordert a mellékelt hálózati
tápegységgel üzemeltesse.
1
A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.
2
Érintse meg a
3
Érintse meg a [MENU] gombot.
102 Másolás/Szerkesztés
gombot.
101
END
PictBridge kapcsolat
SET
A kamkorder csatlakoztatása
a nyomtatóhoz
gombot.
EXEC
A „Memory Stick” kártyán tárolt képek
egyike megjelenik.
b Megjegyzések
• A nem PictBridge kompatibilis készülékek hibátlan
működését nem garantáljuk.
• A kamkorder és a nyomtató közötti kapcsolat nem
épül fel, ha az [USB-PLY/EDT] menüben nem
választja ki a [PictBridge] beállítást. Kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
6
Nyomtatás
Érintse meg a [YES] gombot.
Amikor a nyomtatás befejeződik,
a [Printing…] felirat eltűnik,
és a képválasztó képernyő jelenik meg
újból.
1
Érintse meg az
(előző kép)/
(következő kép) gombot a nyomtatni
kívánt kép kiválasztásához.
1 / 10
101
PRINT
101-0001
Printing...
Keep USB cable connected.
2
Érintse meg a
gombot.
3
A
/
és az
gombbal állítsa
be a nyomtatási példányszámot.
, majd a [COPIES]
Egyszerre maximum 20 képet nyomtathat
ki.
4
Érintse meg az [END] gombot.
5
Érintse meg az [EXEC] gombot.
A parancs megerősítését képernyő jelenik
meg.
1 / 10
101
PRINT
101-0001
Print this?
COPIES 1
DATE/TIME OFF
YES
NO
Egy másik kép kinyomtatása
Ismételje meg az 1–6. lépéseket.
A nyomtatás leállítása
Nyomtatás közben érintse meg a [CANCEL]
gombot.
A nyomtatás befejezése
Érintse meg az [END] gombot, és húzza ki az
USB kábelt a nyomtatóból és a kamkorderből.
b Megjegyzés
• Amíg a
szimbólum látható a képernyőn, tartsa
be az alábbi előírásokat. Ellenkező esetben a funkció
végrehajtása nem lesz megfelelő.
– A POWER kapcsolóval ne kapcsoljon át egy
másik üzemmódba.
– Ne húzza ki az USB vezetéket a kamkorderből
vagy a nyomtatóból.
– Ne vegye ki a „Memory Stick” kártyát
a kamkorderből.
• Ha a nyomtató a művelet közben leáll, húzza ki az
USB vezetéket, és kezdje újból a nyomtatási
műveletet.
• Lehetnek olyan nyomtatók, amelyek nem
támogatják a dátumozási funkciót. A részleteket lásd
a nyomtató kezelési útmutatójában.
• Nem garantáljuk a sikeres nyomtatást, ha a képeket
nem ezzel a kamkorder készítette.
Másolás/Szerkesztés
Másolás/Szerkesztés
A dátum rányomtatása a képekre
1 Érintse meg a
, majd
a [DATE TIME] gombot.
2 Válassza ki a [DATE] vagy
a [DAY&TIME] beállítást, majd érintse
meg az
gombot.
Az alapértelmezés szerinti beállítás
[OFF].
CANCEL
103
Számítógép használata
Főbb jellemzők
Ha a mellékelt CD-ROM-on található Picture
Package szoftvert telepíti a számítógépre,
az alábbi hasznos funkciók válnak elérhetővé,
amikor a kamkordert a számítógéphez
csatlakoztatja.
A Macintosh számítógépeken használható
szoftverek és funkciók eltérnek a Windows
alapú szoftverektől. A részleteket lásd
a „First Step Guide” útmutató 6. fejezetében
(CD-ROM). A „First Step Guide” útmutatóról
bővebben a következő oldalon olvashat.
z Hasznos tudnivaló
• A számítógépet kétféleképpen
csatlakoztathatja:
– USB kábellel
Ezzel a módszerrel a kazettára felvett videó és
audio műsort, illetve a „Memory Stick” kártyára
felvett fájlokat átmásolhatja a számítógépre,
továbbá fájlokat másolhat a „Memory Stick”
kártyára.
– i.LINK kábellel
Ezzel a módszerrel a kazettára felvett videó és
audio műsort átmásolhatja. A képminőség sokkal
tisztább lesz, mint az USB kábel esetében.
A csatlakoztatás részleteit lásd a „First Step
Guide” útmutatóban.
A fényképeket és videofelvételeket dátum
szerint rendezett mappákba menti a számítógép.
Zenés videó/képbemutató szerkesztő
A számítógépre mentett videofelvételek és
képek közül a kedvenceket csokorba gyűjtheti,
és eredeti megjelenésű filmet vagy
képbemutatót szerkeszthet belőlük, zenei
aláfestéssel és vizuális effektekkel kísérve.
Automatikus zenés videó szerkesztő
A számítógépre mentett képek felhasználásával
látványos videoműsort szerkeszthet zenei
aláfestéssel és vizuális effektekkel kísérve.
Kazettamásolás videó CD lemezre
A kazetta műsorát importálhatja, és videó CD
lemezre rögzítheti.
Képek mentése CD-R lemezre
A számítógépre másolt fényképeket biztonsági
másolatként CD-R lemezen tárolhatja.
Videó CD írás
Videó CD lemezt szerkeszthet menükkel és
képbemutatókkal. Az ImageMixer VCD2 képes
kezelni a nagyfelbontású fényképeket is.
USB webkamera funkció
A kamkorderben lévő kazettáról lejátszott
műsor, vagy a kamkorder által éppen „látott”
kép megjeleníthető a számítógép monitoron.
Videó bemásolás
A kazetta teljes tartalmát bemásolhatja
a számítógépre.
MEMORY MIX képkezelő funkció
A MEMORY MIX funkcióval megkomponált
képeket átmásolhatja a „Memory Stick”
kártyára.
A CD-ROM (tartozék) az alábbi
szoftvereket tartalmazza:
• USB kezelőprogram.
• Picture Package Ver. 1.5.
• ImageMixer VCD2.
• „First Step Guide”.
A videofelvételek és a fényképek
megtekinthetők a számítógépen
A kamkorderről átmásolt képeket egy indexképernyőn tekintheti át és választhatja ki.
104 Számítógép használata
Néhány szó a „First Step Guide”
útmutatóról
A „First Step Guide” egy olyan útmutató,
melyet a számítógép segítségével nyithat meg
és olvashat el. A „First Step Guide” útmutató
a kamkorder és a számítógép csatlakoztatásától
és beállításától kezdve a CD-ROM-on mellékelt
szoftver használatáig részletes információkkal
szolgál a felhasználónak. Miután telepítette
a CD-ROM-ot, és elolvasta „A szoftver
és a „First Step Guide” telepítése
számítógépre” című fejezetet (106. o.), indítsa
el a „First Step Guide” útmutatót, és kövesse
az instrukciókat.
•
•
•
•
•
A szoftver súgójáról
•
Rendszerkövetelmények
Windows felhasználók
A Picture Package használatához
• Operációs rendszer: Microsoft Windows 98,
Windows 98SE, Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows XP
Home Edition vagy Windows XP
Professional.
Szokásos telepítés szükséges.
A megfelelő működés nem garantált OS
„upgrade” esetén.
Windows 98 alatt az USB webkamera funkció
nem használható.
•
Számítógép használata
A Súgó részletesen elmagyarázza a szoftver
összes funkcióját. Miután alaposan
áttanulmányozta a „First Step Guide”
útmutatót, további részleteket a Súgóban
találhat. A Súgó megnyitásához kattintson a [?]
ikonra a képernyőn.
Windows 98 és Windows 98SE alatt a DV
bemásolási funkció nem használható.
Processzor: Minimum Intel Pentium III
500 MHz vagy gyorsabb (800 MHz vagy
gyorsabb javasolt) (Az ImageMixer VCD2
használatához Pentium III 800 MHz vagy
gyorsabb javasolt).
Alkalmazás: DirectX 9.0c vagy újabb.
(Ez a szoftver a DirectX technológián alapul.
A DirectX telepítése a szoftver működésének
előfeltétele.)
Windows Media Player 7.0 vagy újabb
Macromedia Flash Player 6.0 vagy újabb
Hangrendszer: 16 bites sztereó hangkártya és
sztereó hangszórók.
Memória: 64 MB vagy több.
Merevlemez: Minimum 500 MB szabad hely
a telepítéshez. Minimum 6 GB szabad hely
javasolt munkaterületként
(a képszerkesztésben résztvevő fájl méretétől
függően).
Megjelenítés: 4 MB VRAM videokártya,
minimum 800 × 600 High-colour (16 bites
színmélység, 65 000 szín) felbontás, Direct
Draw kompatibilitás (800 × 600 vagy
gyengébb felbontás, illetve 256 vagy
kevesebb színmélység esetén a szoftver nem
működik megfelelően).
Egyéb: USB port (szabványcsatlakozó),
DV csatlakozó (IEEE1394, i.LINK)
(az i.LINK kábel csatlakoztatáshoz
szükséges), lemezmeghajtó (ha videó CD-t
kíván létrehozni, CD-R meghajtó (CD író)
szükséges. A kompatibilis meghajtókat lásd
az alábbi weboldalon:
http://www.ppackage.com/)
Ha a „Memory Stick” kártyára felvett
képeket számítógépen kívánja lejátszani
• Operációs rendszer: Microsoft Windows 98,
Windows 98SE, Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows XP
Home Edition vagy Windows XP
Professional.
Szokásos telepítés szükséges.
A megfelelő működés nem garantált OS
„upgrade” esetén.
• Processzor: MMX Pentium 200 MHz vagy
gyorsabb.
,folytatódik
Számítógép használata
105
• Alkalmazás: Windows Media Player
(mozgókép lejátszáshoz szükséges).
• Egyéb: USB port (szabványcsatlakozó),
lemezmeghajtó.
Macintosh felhasználók
b Megjegyzés
• Ha a kamkordert USB kábellel csatlakoztatja
a Macintosh számítógéphez, a kazettára felvett
képeket nem tudja a számítógépre másolni.
Ha a kazetta műsorát szeretné bemásolni
a számítógépre, a csatlakoztatást i.LINK kábellel
hajtsa végre, és használja az operációs rendszerben
lévő szoftvert.
Az ImageMixer VCD2 használatához
• Operációs rendszer: Mac OS X (v10.1.5
vagy újabb)
• Processzor: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac G3/G4/G5 sorozat
• Memória: 128 MB vagy több
• Merevlemez: Minimum 250 MB szabad hely
a telepítéshez. Minimum 4 GB szabad hely
javasolt munkaterületként
(a képszerkesztésben résztvevő fájl méretétől
függően).
• Megjelenítés: Minimum 1024 × 768
felbontás, 32 000 szín (1024 × 768 vagy
gyengébb felbontás, illetve 256 vagy
kevesebb színmélység esetén a szoftver nem
működik megfelelően).
• Alkalmazás: QuickTime 4 vagy újabb
(QuickTime 5 javasolt).
• Egyéb: Lemezmeghajtó.
Ha csupán a „Memory Stick” kártyára
felvett képeket szeretné számítógépre
másolni
• Operációs rendszer: Mac OS 9.1/9.2 vagy
Mac OS X (v10.0/v10.1/v10.2/v 10.3)
• Alkalmazás: QuickTime 3.0 vagy újabb
(mozgóképek lejátszásához).
• Egyéb: USB port (szabványcsatlakozó),
lemezmeghajtó.
106 Számítógép használata
A szoftver és a „First
Step Guide” útmutató
telepítése
a számítógépre
Mielőtt a kamkordert és a számítógépet
csatlakoztatná, telepítenie kell a mellékelt
CD-ROM-on lévő szoftvert stb. Ezt a telepítést
csak a legelső alkalommal kell elvégeznie.
A használandó szoftver az aktuális operációs
rendszertől függ.
Windows számítógép: Picture Package
(beleértve az ImageMixer VCD2-t is).
Macintosh számítógép: ImageMixer VCD2.
A szoftverről részletesebben a „First Step
Guide” útmutatóban olvashat.
Telepítés Windows számítógépre
z Hasznos tudnivalók
• Ha a „First Step Guide” útmutatót Windows alapú
számítógépen szeretné megnyitni, a Microsoft
Internet Explorer 6.0 vagy újabb verziójának
használata javasolt. A böngésző beállításainak
függvényében elképzelhető, hogy
a rendszerkövetelmények teljesülése ellenére sem
sikerül megfelelően megnyitni az útmutatót. Ebben
az esetben használja a PDF fájlt.
• Ha a „First Step Guide” útmutatót szeretné
kinyomtatni, vagy ha a HTML verziót nem sikerül
automatikusan telepíteni a kívánt nyelven, használja
a PDF fájlt.
• Ha a „First Step Guide” útmutatót PDF
formátumban szeretné használni, másolja be
a számítógépre a PDF megfelelő nyelvű példányát
a CD-ROM [FirstStepGuide] mappájából.
• Ha a „First Step Guide” útmutatót automatikus
telepítés nélkül, HTML formában szeretné
megtekinteni, másolja a megfelelő nyelvet
tartalmazó [FirstStepGuide] mappát a CD-ROM-ról
a számítógépre. Ezután kattintson kétszer az
„index.html” ikonra.
a „First Step Guide” útmutatót, az
instrukcióknak megfelelően.
Windows 2000/Windows XP operációs
rendszer esetén
A telepítés előtt jelentkezzen be
„Rendszergazdaként”.
1
Ellenőrizze, hogy a kamkorder nincs-e
csatlakoztatva a számítógéphez.
2
Kapcsolja be a számítógépet.
5
Válassza ki a telepítés nyelvét, majd
kattintson a [Next] gombra.
6
Kattintson a [Next] gombra.
7
Olvassa el [License Agreement]
szöveget, és ha egyetért, jelölje ki
az [I accept the terms of the license
agreement] opciót, majd kattintson
a [Next] gombra.
8
Jelölje ki a telepítési célmappát, majd
kattintson a [Next] gombra.
Zárjon be minden futó alkalmazást
a szoftver telepítése előtt.
3
Helyezze a mellékelt CD-ROM-ot
a számítógép lemezmeghajtójába.
A telepítő képernyő megjelenik.
*A lemezmeghajtó betűjelzése (pl. (E:))
a számítógép-konfigurációtól függően
változhat.
4
Számítógép használata
Ha a telepítő képernyő nem jelenik
meg
1 Kattintson kétszer a [My Computer]
ikonra.
2 Kattintson kétszer a
[PICTUREPACKAGE]
(lemezmeghajtó)* ikonra.
Kattintson az [Install] gombra.
A számítógép operációs rendszerétől
függően megjelenhet egy üzenet, mely arra
figyelmeztet, hogy a „First Step Guide”
nem telepíthető automatikusan a Telepítő
varázsló segítségével. Ebben az esetben
manuálisan kell a számítógépre másolni
,folytatódik
Számítógép használata
107
9
A [Ready to Install the Program]
képernyőn kattintson az [Install]
gombra.
A Picture Package telepítése megkezdődik.
13Ha az [Installing Microsoft(R)
DirectX(R)] képernyő megjelenik,
kövesse az alábbi lépéseket a DirectX
9.0c telepítéséhez. Ha nem, ugorjon
a 14. lépésre.
1 Olvassa el [License Agreement]
szöveget, majd kattintson a [Next]
gombra.
10Válassza ki a „First Step Guide”
útmutató telepítési nyelvét, majd
kattintson a [Next] gombra.
A számítógép kiépítésétől függően
előfordulhat, hogy ez az ablak nem jelenik
meg. Ebben az esetben ugorjon
a 12. lépésre.
2 Kattintson a [Next] gombra.
3 Kattintson a [Finish] gombra.
11A „First Step Guide” útmutató
telepítéséhez kattintson a [Next]
gombra.
14Ellenőrizze, hogy a [Yes, I want to
restart my computer now.] ki van-e
jelölve, majd kattintson a [Finish]
gombra.
12Kattintson a [Next] gombra, majd
a képernyő utasításokat követve
telepítse az ImageMixer VCD2
szoftvert.
A számítógép kikapcsol, majd
automatikusan újraindul. A [Picture
Package Menu] és a [Picture Package Menu
destination Folder] (illetve a „First Step
108 Számítógép használata
Guide” ikon, ha telepítette azt
a 11–12. lépésben) megjelenik az Asztalon.
15Vegye ki a CD-ROM lemezt
a számítógép lemezmeghajtójából.
Ha kérdései lennének a Picture Package
szoftverrel kapcsolatban
7
Kattintson kétszer az átmásolt
[IMXINST.SIT] fájlra.
8
Kattintson kétszer a kicsomagolt
[ImageMixerVCD2_Install] fájlra.
9
Ha felhasználói nyilatkozat
megjelenik, írja be a nevét és a jelszót.
Az ImageMixer VCD2 telepítése
megkezdődik.
Az ImageMixer VCD2 használatáról bővebben
a szoftver Online súgójában olvashat.
A 110. oldalon elolvashatja, hogyan léphet
kapcsolatba velünk.
Telepítés Mcintosh számítógépre
Ellenőrizze, hogy a kamkorder nincs-e
csatlakoztatva a számítógéphez.
2
Kapcsolja be a számítógépet.
Számítógép használata
1
Zárjon be minden futó alkalmazást
a szoftver telepítése előtt.
3
Helyezze a mellékelt CD-ROM-ot
a számítógép lemezmeghajtójába.
4
Kattintson kétszer a CD-ROM ikonra.
5
Másolja be a számítógépre
a „FirstStepGuide.pdf” megfelelő
nyelvű példányát a [FirstStepGuide]
mappából.
6
Másolja be a számítógép tetszőleges
mappájába CD-ROM [MAC]
mappájában lévő [IMXINST.SIT]
fájlt.
Számítógép használata
109
A „First Step Guide”
útmutató használata
A „First Step Guide” útmutató
megjelenítése
Futtatás Windows számítógépen
Kattintson kétszer az Asztalon lévő
ikonra.
• Használhatja a [Start], [Programs]
([All Programs] Windows XP-nél), [Picture
Package] és [First Step Guide] útvonalat is,
majd kattintson a [First Step Guide] ikonra.
Futtatás Macintosh számítógépen
Kattintson kétszer a „FirstStepGuide.pdf”
fájlra.
z Hasznos tudnivaló
• A PDF fájl megnyitásához Acrobat Reader
szoftverre van szükség. Ha ez nincs a számítógépre
telepítve, töltse le az Adobe Systems weboldaláról:
http://www.adobe.com/
Ha ezzel a szoftverrel
kapcsolatban kérdései
merülnének fel
Pixela terméktámogatás
Pixela honlap:
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Észak-Amerika (Los Angeles) telefon:
+1-213-341-0163
– Európa (Nagy-Britannia) telefon:
+44-1489-564-764
– Ázsia (Fülöp-Szigetek) telefon:
+63-2-438-0090
A szerzői jogokról
A szerzői jogokról
A CD-lemezekről, az Internetről vagy egyéb
forrásokból beszerzett zeneszámok,
hangfelvételek vagy egyéb zenei anyagok
(a továbbiakban „Zenei tartalom”) a megfelelő
tulajdonosok szerzői joggal védett munkái,
melyeket minden országban/területen védenek
a szerzői jogok és az érvényben lévő egyéb
helyi rendelkezések. Hacsak a vonatkozó jogi
előírások kifejezetten másképpen nem
rendelkeznek, a Zenei tartalom egyetlen elemét
sem használhatja (beleértve, de nem csak ezekre
korlátozva a másolást, átalakítást,
reprodukálást, feltöltést, illetve a külső,
szabadon elérhető hálózatra történő átvitelt
vagy elhelyezést, továbbá az átadást, terjesztést,
kölcsönzést, lízingelést, értékesítést és közlést)
a tulajdonos előzetes engedélyezése vagy
jóváhagyása nélkül. A Sony Corporation által
a Picture Package szoftverhez mellékelt licence
nem értelmezhető úgy, mintha Ön birtokába
került volna a Zenei tartalom használatára
vonatkozó jogoknak vagy engedélyeknek.
A márkanevekről
• Az Adobe, az Adobe logo és az Adobe
Acrobat az Adobe Systems Incorporated
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy egyéb
országokban.
• A Pciture Package a Sony Corporation
védjegye.
110 Számítógép használata
• A Microsoft, a Windows és a Windows Media
a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és/vagy egyéb
országokban.
• A iMac, az iBook, a Macintosh, a Mac OS,
a Power Book és a Power Mac az Apple
Computer Inc. bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy egyéb
országokban.
• A eMac az Apple Computer Inc. védjegye.
• A Quick Time és a Quick Time logo az Apple
Computer Inc. védjegye.
• A Roxio a Roxio Inc. védjegye.
• A Toast a Roxio Inc. védjegye.
• A Macromedia és a Macromedia Flash Player
a Macromedia Inc. védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
egyéb országokban.
• A Pentium az Intel Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
Bármely más, az ebben az útmutatóban
előforduló márkanév a jogtulajdonos védjegye
vagy bejegyzett védjegye. A továbbiakban
a „™” és az „®” szimbólumokat nem jelezzük
minden előfordulásukkor.
DVD-lemez
létrehozása („Click to
DVD” szoftverrel)
az i.LINK (IEEE1394)
aljzathoz
i.LINK kábel (nem mellékelt
tartozék)
b Megjegyzés
• Ehhez a művelethez csak i.LINK kábel használható.
Az USB kábel nem felel meg e célra.
Ha a kamkordert egy i.LINK kábellel (nem
mellékelt tartozék) Sony VAIO
számítógéphez* csatlakoztatja (melyen
telepítve van a „Click to DVD”), saját
szerkesztésű DVD lemezeket hozhat létre.
A kép másolása és felírása DVD-lemezre
automatikusan történik.
Számítógép használata
A DV
csatlakozóhoz
* A DVD-íráshoz olyan Sony VAIO számítógép
szükséges, mely rendelkezik DVD írásra is képes
meghajtóval. A számítógépen telepítve kell hogy
legyen a „Click to DVD Ver.1.2” (eredeti Sony
szoftver) vagy újabb verziója.
Az alábbi műveletek végrehajtásával a kazettára
felvett műsort felírhatja DVD-lemezre.
A rendszerkövetelmények tekintetében keresse
fel az alábbi weboldalakat:
,folytatódik
Számítógép használata
111
– Európa
http://www.vaio-link.com/
– USA
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag/
– Ázsia
http://www.css.ap.sony.com/
– Korea
http://scs.sony.co.kr/
– Taiwan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Kína
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thaiföld
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latin-Amerika
http://vaio-online.sony.com/
A „Click to DVD” közvetlen elérési
funkciójának legelső használata
1
Zárjon be minden alkalmazást, mely az
i.LINK kapcsolatot használja.
2
3
Helyezze a műsort tartalmazó kazettát
a kamkorderbe.
4
Csatlakoztassa a kamkordert
és a számítógépet egy i.LINK kábel
(nem mellékelt tartozék) segítségével.
bMegjegyzés
• Amikor a kamerát a számítógéphez
csatlakoztatja, ügyeljen a csatlakozódugó
megfelelő helyzetére. Ha a csatlakozódugót
erővel fordítva dugja be, a dugó megsérülhet,
és a kamerában üzemzavar keletkezhet.
A részleteket lásd a „First Step Guide”
útmutatóban.
1 Kapcsolja be a számítógépet.
2 Kattintson a Start menüre, majd
3 A programok közül válassza ki
a [Click to DVD] szoftvert, majd
kattintson a [Click to DVD Automatic
Mode Launcher] utasításra.
A [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] futni kezd.
z Hasznos tudnivalók
• Miután egyszer lefuttatta a [Click to DVD
Automatic Mode Launcher] szoftvert, a program
minden alkalommal automatikusan futni kezd,
amikor bekapcsolja a számítógépet.
• A [Click to DVD Automatic Mode Launcher]
szoftvert minden Windows XP felhasználóra különkülön be kell állítani.
Csatlakoztassa a kamkorder
áramforrását, majd a POWER
kapcsolóval válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot.
A mellékelt tápegységgel üzemeltesse
a kamkordert, mert a DVD felírása több
óráig is eltarthat.
A „Click to DVD” funkció közvetlen elérésével
egyszerűen készíthet DVD-lemezt, amíg
a kamkorder a számítógéphez van
csatlakoztatva. Mielőtt a „Click to DVD”
közvetlen elérési funkcióját működtetné, az
alábbi lépéseket követve indítsa el a „Click to
DVD Automatic Mode Launcher” programot.
válassza ki az [All Programs] utasítást.
Kapcsolja be a számítógépet.
5
Érintse meg a
6
Érintse meg a [BURN DVD] gombot.
A „Click to DVD” futni kezd,
és a nyitóképernyő megjelenik
a számítógép monitoron.
7
Helyezzen egy írható DVD-lemezt
a számítógép megfelelő meghajtójába.
8
Érintse meg az [EXEC] gombot.
0:00:00:00
60min
BURN DVD
START
CREATE DVD?
EXEC
112 Számítógép használata
gombot.
CANCEL
A kamkorder LCD képernyőjén nyomon
követhető a számítógépen folyó művelet
állapota.
CAPTURING: A kazettán lévő jelenetek
számítógépre másolása folyik.
CONVERTING: A képek MPEG2
formátumúvá alakítása folyik.
WRITING: A jelenetek DVD-lemezre
történő felírása folyik.
zHasznos tudnivaló
• Ha olyan DVD-RW/+RW lemezt helyezett
a számítógépbe, melyen más adatok is vannak,
a [This is a recorded disc. Delete and
overwrite?] (A lemez nem üres. Töröljem
és felülírjam a tartalmát?) felirat jelenik meg
a kamkorder LCD képernyőjén. Ha megérinti
az [EXEC] gombot, a készülék törli a lemez
tartalmát, és felülírja az új műsorral.
9
A DVD létrehozása után érintse meg
a [NO] gombot.
• Ha az alábbi jelenségek közül bármelyik előfordul,
a jelenetek számítógépre másolása leáll. Az addig
átmásolt műsort a számítógép felírja a DVDlemezre. A részleteket lásd a „Click to DVD
Automatic Mode” szoftver súgó fájljaiban.
– Ha a kazettán 10 másodperces vagy hosszabb
szünet van.
– Ha a kazetta felvételi adatai olyan dátumot
tartalmaznak, mely korábbi a legkésőbb felvett
jelenet felvételi dátumánál.
– Ha ugyanazon a kazettán normál és szélesvásznú
felvételek vegyesen találhatók.
• Az alábbi körülmények között a kamkorder nem
működtethető:
– Kazetta lejátszás közben.
– A „Memory Stick” memóriakártyára történő
felvételkészítés közben.
– Miután a „Click to DVD” szoftvert elindította
a számítógépen.
– Ha megérinti az [A/V t DV OUT] gombot, majd
kiválasztja az [ON] beállítást.
• A 8 mm-es felvételt tartalmazó kazettát nem minden
esetben lehet felírni DVD lemezre, ha a Digital8-tól
eltérő formátumú jeleneteket is tartalmaz.
A lemezfiók automatikusan kinyílik.
60min
0:00:00:00
BURN DVD
COMPLETED
Create another
copy?
Számítógép használata
Disctray opens.
YES
NO
Ha egy másik DVD-lemezt is szeretne
létrehozni azonos tartalommal, érintse meg
a [YES] gombot. A lemezfiók kinyílik.
Helyezzen egy új írható DVD-lemezt
a lemezmeghajtóba. Ismételje meg
a 8. és 9. lépést.
A művelet megszakítása
Érintse meg a [CANCEL] gombot.
b Hasznos tudnivaló
• Ne feledje, hogy a művelet nem szakítható meg,
miután a [Finalizing DVD] felirat megjelenik
az LCD képernyőn.
• A jelenetek számítógépre másolásának befejezéséig
ne húzza ki az i.LINK kábelt, és ne kapcsolja
a POWER kapcsolót egy másik pozícióba.
• Amíg a [WRITING] vagy [CONVERTING] felirat
látható a képernyőn, a DVD-lemezt akkor is
elkészíti a számítógép, ha közben kihúzza az i.LINK
kábelt (nem mellékelt tartozék), vagy kikapcsolja
a kamkordert.
Számítógép használata
113
A mellékelt A/V csatlakozóvezeték és egy
i.LINK kábel (nem mellékelt tartozék)
segítségével egy analóg készülék
(pl. videomagnó) analóg jelkimenetét
a kamkorderen keresztül digitális formátumúvá
alakíthatja, és továbbíthatja egy digitális
berendezésre (pl. számítógépre).
Analóg videomagnó
csatlakoztatása
a számítógéphez
a kamkorderen
keresztül
– Digitális jelátalakítási funkció
A/V aljzat
i.LINK csatlakozóvezeték i.LINK
(nem mellékelt tartozék) aljzat
Számítógép
DV csatlakozó
Sárga
A/V csatlakozóvezeték (tartozék)
Fehér
Piros
Videomagnó
vagy tv-készülék
Jeláramlás
Ha a mellékelt A/V vezetékkel
csatlakoztatja a kamkordert
a videomagnóhoz
Csatlakoztassa az A/V vezetéket
a kamkorderhez. Az A/V aljzat ki- és
bemenetként is funkcionál. AZ átkapcsolás
az aktuális művelettől függően, automatikusan
történik.
• Az alábbi művelet végrehajtásához szükség
van egy olyan számítógépes szoftverre, amely
képes a videojelek beolvasására.
114 Számítógép használata
Mielőtt hozzákezdene
Előzetesen válassza ki a menüben a [DISPLAY]
menüpont [LCD PANEL] beállítását
(alapbeállítás) (82. o.).
1
Kapcsolja be az analóg
videoberendezést.
2
A POWER kapcsolóval válassza ki
a PLAY/EDIT üzemmódot.
A művelet közben a kamkordert a mellékelt
hálózati tápegységgel üzemeltesse.
3
Érintse meg a
t [MENU] t
[
(STANDARD SET)] t [A/V t
DV OUT] t [ON] t
gombokat
az LCD képernyőn.
4
Indítsa el a lejátszást az analóg
videoberendezésen.
5
Indítsa el a képbeolvasást
a számítógépen.
Számítógép használata
A részleteket a szoftverhez mellékelt
útmutatóban, vagy az online súgóban
találhatja meg.
Amikor a kép és a hang beolvasása
befejeződött, állítsa le a beolvasást
a számítógépen, és kapcsolja ki a lejátszást
az analóg videoberendezésen.
A kép és a hang beolvasása után
Állítsa le a beolvasást a számítógépen, és kapcsolja
ki a lejátszást az analóg videoberendezésen.
b Megjegyzések
• A számítógépekhez mellékelt Picture Package vagy
ImageMixer VCD2 szoftver nem támogatja
a jelátalakítási funkciót.
• A kamkorderrel beolvasott analóg videojel
állapotának függvényében előfordulhat, hogy
a képkimenet nem lesz megfelelő minőségű.
• A kamkorderrel nem olvasható be a másolásvédelmi
jeleket is tartalmazó műsor.
• A képek számítógépre történő továbbításához
az i.LINK kábel (nem mellékelt tartozék) helyett
USB kábelt is használhat. Ne feledje azonban, hogy
ebben az esetben a képminőség gyengébb lehet.
• Ha a számítógép és a kamkorder csatlakoztatásához
USB kábelt vagy i.LINK kábelt használ, ügyeljen
a csatlakozódugók megfelelő helyzetére.
Ha a csatlakozódugókat erővel fordítva dugja be,
a dugók megsérülhetnek, és a kamerában üzemzavar
keletkezhet.
Számítógép használata
115
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamkorder használata során valamilyen
probléma merül fel, ellenőrizze az alábbi
listát. Ha a probléma ezután is fennáll,
válassza le az áramforrást és keresse fel
a vásárlás helyét, vagy a szakszervizt.
Ha a „C:ss:ss” felirat jelenik meg
az LCD képernyőn vagy a keresőben,
az öndiagnózis funkció bekapcsolt. Lásd
a 130. oldalon.
Általános műveletek
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A kamkorder nem kapcsol be.
• Az akkumulátor nincs a kamkorderen, kimerült vagy kimerülőben van.
cSzereljen fel egy feltöltött akkumulátort. (14. o.)
cCsatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali konnektorhoz. (17. o.)
A kamkorder nem működik
bekapcsolt állapotban sem.
cSzüntesse meg a hálózati tápegység csatlakozását a fali konnektorral,
vagy távolítsa el az akkumulátort, majd csatlakoztassa ismét egy perc
múlva. Ha a funkciók továbbra sem üzemelnek, nyomja meg a RESET
gombot egy hegyes eszközzel. (Ha megnyomja a RESET gombot,
minden beállítás (kivéve az Egyéni menü elemeit) törlődik,
az órabeállítással együtt.)
A mellékelt távvezérlő nem működik. cVálassza ki a [REMOTE CTRL] menüpont [ON] beállítását
a
(STANDARD SET) menüben. (81. o.)
cMegfelelően helyezze az elemeket az elemtartóba, ügyelve rá, hogy
a + – polaritás megfeleljen a + – jelzéseknek. Ha ez nem oldja meg
a problémát, helyezzen be új elemeket, mert a régiek lemerültek.
(148. o.)
cTávolítson el minden tárgyat a távvezérlő és a távvezérlés érzékelő
közül.
116 Hibaelhárítás
Akkumulátor/Áramellátás
Ok és/vagy teendő
Az akkumulátor feltöltése közben a
CHG (töltés) jelző nem világít.
cCsatlakoztassa megfelelően az akkumulátort. Ha a jelző továbbra sem
világít, a fali konnektorban nincs áram.
• A feltöltés befejeződött. (14. o.)
Az akkumulátor feltöltése közben a
CHG (töltés) jelző villog.
cCsatlakoztassa megfelelően az akkumulátort. Ha a probléma továbbra is
fennáll, szüntesse meg a hálózati tápegység csatlakozását a fali
konnektorral, majd lépjen kapcsolatba egy Sony márkaszervizzel.
Probléma lehet az akkumulátorral. (14. o.)
Az akkumulátor gyorsan kimerül.
• A környezeti hőmérséklet túl alacsony, vagy az akkumulátor nem volt
teljesen feltöltve. Ez nem hibajelenség.
cTöltse fel teljesen az akkumulátort. Ha a probléma továbbra is fennáll,
cserélje ki az akkumulátort egy újra. Probléma lehet
az akkumulátorral. (14., 137. o.)
A maradék akkumulátor kapacitás
kijelzés nem pontos.
• A környezeti hőmérséklet túl alacsony, vagy az akkumulátor nem volt
teljesen feltöltve. Ez nem hibajelenség.
cTöltse fel teljesen az akkumulátort. Ha a probléma továbbra is fennáll,
cserélje ki az akkumulátort egy újra. Probléma lehet az
akkumulátorral. (14., 137. o.)
A kamkorder kikapcsol, pedig
a maradék akkumulátor kapacitás
jelző még elegendő teljesítmény
szintet jelez.
• A maradék kapacitás kiszámításában hiba történt vagy az akkumulátor
nem volt teljesen feltöltve.
cTöltse fel teljesen az akkumulátort., és ellenőrizze, hogy a kapacitás
kijelzés helyes-e. (14. o.)
A kamkorder hirtelen kikapcsol.
• A
(STANDARD SET) menüben az [A.SHUT OFF] menüpont
[5 min] beállítása van kiválasztva. (82. o.)
cHa mintegy 5 percig nem működteti, a kamkorder automatikusan
kikapcsol. Tolja lefelé a POWER kapcsolót a kamkorder
bekapcsolásához. (17. o.) Vagy csatlakoztassa a hálózati tápegységet.
Hibaelhárítás
Hibajelenség
Probléma adódik, amikor
cKapcsolja ki a készüléket, és szüntesse meg a hálózati csatlakozást.
a kamkorder a hálózati áramforráshoz
Csatlakoztassa ismét a készüléket.
csatlakozik.
Kazetták
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A kazettát nem lehet kivenni a
kazettatartóból.
cEllenőrizze az áramforrás (akkumulátor vagy hálózati tápegység)
megfelelő csatlakozását. (14. o.)
cTávolítsa el az akkumulátort a kamkorderről, majd helyezze vissza.
(14. o.)
cHelyezzen egy feltöltött akkumulátort a kamkorderre. (14. o.)
A kazettafedél kinyitása után a
kazettát nem lehet kivenni.
• Páralecsapódás keletkezett a kamkorder belsejében. (140. o.)
,folytatódik
Hibaelhárítás
117
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A maradék szalagidő nem jelenik
meg.
cVálassza ki a
(STANDARD SET) menü [
REMAINING]
menüpontjában az [ON] beállítást, hogy a maradék szalagidő állandóan
látható legyen. (81. o.)
LCD képernyő/kereső
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
Ismeretlen nyelv jelenik meg
a képernyőn.
cLásd a 22. oldalt.
Ismeretlen kép jelenik meg
a képernyőn.
• A kamkorder [DEMO MODE] üzemmódban működik.
(A [DEMO MODE] automatikusan megjelenik, ha a CAMERA-TAPE
kiválasztása után 10 percig nem helyez be kazettát, vagy
„Memory Stick” kártyát.) Érintse meg az LCD képernyőt, vagy
helyezzen be egy kazettát vagy „Memory Stick” kártyát a
[DEMO MODE] kikapcsolásához. A [DEMO MODE] üzemmódot
a menüben is kikapcsolhatja (OFF). (73. o.)
Ismeretlen jelző jelenik meg
a képernyőn.
cNézze át a kijelzések listáját. (150. o.)
A képernyőn megjelenő karakterek
nagyobbak a szokásosnál, vagy a
menüpontok (
(CAMERA SET)
stb. nem jelennek meg.
cAz EASY gombbal kapcsolja ki az Easy Handycam funkciót.
(33., 52. o.)
A gombok nem jelennek meg az
érintőképernyőn.
cÉrintse meg egyszer az LCD képernyőt.
cNyomja meg a DISPLAY/BATT INFO gombot (vagy a DISPLAY
gombot a távvezérlőn). (55. o.)
Az érintőképernyő gombjai nem
megfelelően, vagy egyáltalán nem
működnek.
cÁllítsa be a képernyőt ([CALIBRATION]). (141. o.)
A keresőben látható kép életlen.
cHasználja a kereső élesség beállító gombot a kereső beállításához.
(18. o.)
Eltűnt a kép a keresőből.
cZárja be az LCD képernyőt. A kép nem jelenik meg a keresőben, ha az
LCD képernyő nyitva van. (18. o.)
118 Hibaelhárítás
Felvételkészítés közben
Ha „Memory Stick” kártyát használ a felvételhez, olvassa el a „Memory Stick” kártyáról szóló részt is.
(121. o.)
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A REC START/STOP gomb nem
működik.
cA POWER kapcsolóval kapcsoljon CAMERA-TAPEüzemmódba.
(17. o.)
cA szalag a végére ért. Csévélje vissza, vagy tegyen be egy másikat.
cTegyen be egy másik kazettát, vagy csúsztassa el a kazetta törlésvédő
kapcsolóját REC állásba. (135. o.)
cA szalag hozzátapadt a fejhez (páralecsapódás). Vegye ki a kazettát és
hagyja kiszáradni a kamkordert egy órán keresztül, majd tegye vissza
a kazettát. (140. o.)
A kamkorder hirtelen kikapcsol.
• A
(STANDARD SET) menü [A.SHUT OFF] menüpontjában az
[5 min] érték van beállítva. (82. o.)
cHa a kamkordert mintegy 5 percig nem működteti, a kamkorder
automatikusan kikapcsol. Tolja lefelé a POWER kapcsolót a
kamkorder bekapcsolásához. (17. o.) Vagy csatlakoztassa a hálózati
tápegységet.
cTöltse fel az akkumulátort. (14. o.)
A képstabilizátor nem működik.
cKapcsolja a [STEADYSHOT] funkciót [ON] állásba a
(CAMERA
SET) menüben. (65. o.)
cKapcsolja a [16:9 WIDE] funkciót [OFF] állásba a
(CAMERA
SET) menüben. (65. o.)
A lejátszott képen egy függőleges sáv • A háttér és a tárgy között túl nagy a kontraszt. Nem hibajelenség.
látható az olyan jeleneteknél, ahol
sötét háttér előtt egy világos tárgy,
pl. gyertya, fényforrás áll.
Nagyon világos tárgy felvételekor
függőleges sáv jelenik meg a képen.
• Ez az ún. „smear” jelenség. Nem hibajelenség.
Kicsiny fehér, piros, kék vagy zöld
pontok jelennek meg a képernyőn.
• A [SLOW SHUTTR], Super NightShot plus vagy a Colour Slow Shutter
üzemmódot bekapcsolta. Nem hibajelenség. (37., 42. o.)
A felvett műsor színei
természetellenesek.
cKapcsolja ki a NightShot plus funkciót. (37. o.)
Hibaelhárítás
Az autofókusz funkció nem működik. cKapcsolja a [FOCUS] funkciót [AUTO] állásba a
(CAMERA SET)
menüben az automatikus fókusz aktiválásához. (39. o.)
cA filmezési körülmények nem megfelelőek az autofókusz működéséhez.
Állítsa be kézzel a fókuszt. (39. o.)
A képernyő túl világos, és a téma nem cKapcsolja ki a NightShot funkciót, ha a megvilágítás megfelelő. (37. o.)
jelenik meg a képernyőn.
cKapcsolja ki az ellenfény funkciót. (35. o.)
A zárszerkezet működését jelző hang
nem hallható.
cVálassza ki a [MELODY] vagy a [NORMAL] beállítást a [BEEP]
menüpontban, a
(STANDARD SET) menüben. (81. o.).
Tv-képernyő vagy számítógép
monitor filmezése közben vízszintes
fekete sávok jelennek meg.
cVálassza ki a [STEADYSHOT] funkció [OFF] beállítását
a
(CAMERA SET)) menüben. (65. o.).
Villogás vagy színváltozás
észlelhető.
cA lágy portré vagy sport üzemmód bekapcsolt állapotában fénycső,
nátriumgőz vagy higanygőz lámpa közelében filmez. Kapcsolja ki
a [PROGRAM AE] funkciót ilyen esetben. (62. o.)
,folytatódik
Hibaelhárítás
119
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A műsorvég keresési (END SEARCH)
funkció nem működik.
• A kazettát a felvételkészítés után kivette a kamkorderből.
• A kazetta behelyezése után nem készített új felvételt.
A műsorvég keresési
(END SEARCH) funkció nem
működik megfelelően.
• A kazetta elején vagy a felvételek között üres rész van. Nem
hibajelenség.
A beépített kameralámpa nem
működik.
. kijelzést.
cA LIGHT gom többszöri megnyomásával válassza ki a
cHa a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a vásárlás helyét vagy egy
Sony márkaszervizt.
Lejátszás közben
Ha „Memory Stick” kártyát használ a lejátszáshoz, olvassa el a „Memory Stick” kártyáról szóló részt
is (121. o.).
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A lejátszó gombok nem működnek.
cA szalag a végére ért, csévélje vissza. (47. o.)
Több vízszintes csík jelenik meg
a képen. A lejátszott kép nem tiszta
vagy nem jelenik meg.
cTisztítsa meg a fejet egy tisztítókazettával (nem mellékelt tartozék).
(141. o.)
Lejátszáskor nincs hang, vagy csak
gyengén hallható.
cA
(STANDARD SET)) menüben válassza ki a [MULTI-SOUND]
funkció [STEREO] opcióját. (77. o.)
cNövelje a hangerőt. (47. o.)
cA
(STANDARD SET) menüben addig módosítsa az
[AUDIO MIX] funkció [ST2] (hozzáadott hang) beállítását, amíg
megfelelően nem hallja a hangot. (78. o.)
cEllenőrizze, hogy az A/V csatlakozóvezeték piros és fehér
csatlakozódugói is csatlakoztatva legyenek. (57. o.)
A hang akadozik.
cTisztítsa meg a fejet egy tisztítókazettával (nem mellékelt tartozék).
(141. o.)
A dátum szerinti keresési funkció
nem működik a képernyőn látható
dátummal.
• A kazetta elején vagy a felvételek között üres rész található. Ez nem
hibajelenség.
A kép lejátszási minősége nem
megfelelő.
cHa külső készülékkel felvett Hi8
/standard 8 mm-es
kazettát
játszik le, válassza ki a [PB MODE] menüpont [
/ ] beállítását
a
(STANDARD SET) menüben. (80. o.)
cHa Digital8
rendszerű kazettát játszik le, válassza ki a [PB MODE]
menüpont [AUTO] beállítását a
(STANDARD SET) menüben.
(80. o.)
A „---” jelenik meg a képernyőn.
• A felvételt a dátum és idő beállítása nélkül készítette.
• A kazetta egy üres része kerül lejátszásra.
• A sérült (karcolódott, zajos) szalagról a dátumkód nem olvasható le.
A műsorvég keresési (END
SEARCH) funkció nem működik.
• A kazettát a felvételkészítés után kivette a kamkorderből.
• A kazetta még új, és nem készített rá felvételt.
A műsorvég keresési keresési
(END SEARCH) funkció nem
működik megfelelően.
• A kazetta elején vagy a felvételek között üres rész van. Nem
hibajelenség.
120 Hibaelhárítás
„Memory Stick” kártya
Ok és/vagy teendő
A „Memory Stick” funkciók nem
működnek.
cA POWER kapcsolóval kapcsoljon CAMERA-MEMORY vagy PLAY/
EDIT üzemmódba. (17. o.)
cHelyezzen be egy „Memory Stick” kártyát. (21. o.)
• A „Memory Stick” kártyát számítógépen formattálta.
cFormattálja meg a kamkorderrel (ne felejtse el, hogy minden adat
törlődik). (67. o.)
Nem lehet felvételt készíteni a
„Memory Stick” kártyára.
cKapcsolja ki az írásvédelmet a „Memory Stick” kártyán. (136. o.)
cA memóriakártya teljesen megtelt. Törölje a felesleges képeket
a „Memory Stick” kártyáról. (99. o.)
cFormattálja meg a „Memory Stick” kártyát a kamkorderrel, vagy
helyezzen be egy másikat. (67. o.)
• A „100MSDCF” mappát választotta ki. A „100MSDCF” mappába nem
lehet képeket felvenni. Ez a mappa csak lejátszásra szolgál.
A képek nem a tényleges méretükben
jelennek meg.
• Ha a képeket egy másik berendezéssel vette fel, nem mindig a tényleges
méretben jelennek meg. Nem hibajelenség.
A képeket nem lehet lejátszani.
• A számítógéppel módosított képeket, illetve azokat, melyeknél
a fájlnevet/mappanevet számítógéppel módosították (ilyen esetben
villog a fájlnév), nem minden esetben lehet lejátszani. Nem hibajelenség.
(137. o.)
• Ha a képeket egy másik berendezéssel vette fel, a lejátszás nem mindig
lehetséges. Nem hibajelenség.
A képeket nem lehet törölni.
cKapcsolja ki az írásvédelmet a „Memory Stick” kártyán. (136. o.)
cOldja fel a kép törlésvédelmét. (100. o.)
• Egyetlen törlési művelettel legfeljebb 100 képet törölhet. Kevesebb mint
100 képet tartalmazó csoportokban törölje a képeket.
A „Memory Stick” kártyát nem lehet
formattálni.
cKapcsolja ki az írásvédelmet a „Memory Stick” kártyán. (136. o.)
Az összes képet nem lehet egyszerre
törölni.
cKapcsolja ki az írásvédelmet a „Memory Stick” kártyán. (136. o.)
cOldja fel a kép törlésvédelmét. (100. o.)
A kiválasztott képet nem lehet
törlésvédelemmel ellátni.
cKapcsolja ki az írásvédelmet a „Memory Stick” kártyán. (136. o.)
cVégezze el ismét a műveletet az index képernyőn. (100. o.)
A kiválasztott fényképeket nem lehet
kijelölni nyomtatásra.
cKapcsolja ki az írásvédelmet a „Memory Stick” kártyán. (136. o.)
cVégezze el ismét a műveletet az index képernyőn. (100. o.)
• A nyomtatáshoz egyszerre maximum 999 képet jelölhet ki.
• A mozgóképek nem jelölhetők ki nyomtatásra.
Az adatfájl neve nem megfelelően
jelenik meg.
• Csak a fájlnév jelenik meg, ha a könyvtárstruktúra nem felel meg
a szabványnak.
• A fájl sérült.
• A fájl formátumát nem támogatja a kamkorder. (135. o.)
Az adatfájl neve villog.
• A fájl sérült.
• A fájl formátumát nem támogatja a kamkorder. (135. o.)
Hibaelhárítás
Hibajelenség
,folytatódik
Hibaelhárítás
121
Másolás/Szerkesztés
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A csatlakoztatott készülék műsora
nem jelenik az LCD képernyőn, vagy
a keresőben.
cA
(STANDARD SET) menü [DISPLAY] menüpontjában válassza
az [LCD PANEL] opciót. (82. o.)
A fényképek nem másolhatók
a kazettáról a „Memory Stick”
kártyára.
• Ha a kazettát már sokszor letörölte és újravette, a fénykép nem, vagy
csak torz minőségben vehető fel.
A mozgóképek nem másolhatók át
kazettáról „Memory Stick” kártyára.
• Nem, vagy csak torz minőségben készíthető felvétel a következő
esetekben:
– A kazettán üres rész található.
– A kazettát sokszor letörölte és újravette.
– A bemeneti jel megszakadt vagy megszűnt.
A digitális műsorszerkesztési funkció cMegfelelően állítsa be a bemenetválasztót a videomagnón, majd
nem működik megfelelően a kazettán.
ellenőrizze a csatlakozást a kamkorder és a videomagnó között. (87. o.)
cHa a kamkorder nem Sony gyártmányú DV eszközhöz csatlakozik az
i.LINK vezetékkel, válassza ki az [IR] opciót az „1. lépés: A kamkorder
és a videomagnó előkészítése a felvételre” című fejezet 11. lépésében.
(92. o.)
cÁllítsa be a videomagnó szinkronitását. (95. o.)
cÍrja be a megfelelő [IR SETUP] kódot. (94. o.)
cVálassza ki újból a felvétel készenléti üzemmód kikapcsolásához
használt kezelőszervet. (94. o.)
cHelyezze a kamkordert és a videomagnót legalább 30 cm távolságra
egymástól. (94. o.)
cVálassza ki a [PB MODE] menüpont [AUTO] beállítását
a
(STANDARD SET) menüben. (80. o.)
• A programot nem lehet a kazetta üres részére beállítani.
• A digitális műsorszerkesztés nem hajtható végre olyan videomagnóval,
mely nem támogatja az [IR SETUP] kódokat, illetve DVD felvevővel,
merevlemezes DVD felvevővel stb.
A videomagnó nem reagál
megfelelően a digitális
műsorszerkesztés funkcióira, amikor
i.LINK csatlakozóvezetéket használ.
• Ha i.LINK csatlakozóvezetéket használ, válassza ki az [IR] opciót az
„1. lépés: A kamkorder és a videomagnó előkészítése a felvételre” című
rész 11. lépésében. (92. o.)
• A digitális műsorszerkesztés nem hajtható végre DVD felvevővel,
merevlemezes DVD felvevővel stb.
A digitális műsorszerkesztési funkció • A programot nem lehet a kazetta üres részére beállítani.
nem működik megfelelően a
• Ha a kazettát már sokszor letörölte és újravette, a kép nem, vagy csak
„Memory Stick” kártyán.
torz minőségben vehető fel.
122 Hibaelhárítás
Számítógép csatlakoztatás
Ok és/vagy teendőe
A számítógép nem ismeri fel
a kamkordert.
cHúzza ki a csatlakozóvezetéket a számítógépből és a kamkorderből,
majd csatlakoztassa újból.
cA számítógépből távolítson el minden USB eszközt, kivéve
a billentyűzetet, egeret és a kamkordert.
cHúzza ki a csatlakozóvezetéket a számítógépből és a kamkorderből,
indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa újból a két készüléket.
Hibaüzenet jelenik meg, amikor
a mellékelt CD-ROM lemezt
behelyezi a számítógépbe.
cÁllítsa be a számítógép képfelbontását az alábbiak szerint:
– Windows: 800 × 600 vagy jobb, High Color (16 bit, 65 000 szín vagy
több) vagy jobb.
– Macintosh: 1024 × 768 vagy jobb, 32 000 szín vagy több.
A kamkorderrel élőben „látott” kép
nem jeleníthető meg a számítógépen.
cHúzza ki a csatlakozóvezetéket a számítógépből és a kamkorderből,
majd csatlakoztassa újból.
cA POWER kapcsolóval kapcsoljon CAMERA-TAPE üzemmódba, majd
a
(STANDARD SET) menü [USB-CAMERA] menüpontjában
válassza ki az [USB STREAM] funkciót (80. o.). (Csak akkor, ha
a Windows alapú számítógéphez USB kábellel csatlakozik.)
A kamkorderben lévő kazettára
felvett képek nem jeleníthetők meg
a számítógépen.
cHúzza ki a csatlakozóvezetéket a számítógépből és a kamkorderből,
majd csatlakoztassa újból.
cA POWER kapcsolóval kapcsoljon PLAY/EDIT üzemmódba, majd
a
(STANDARD SET) menü [USB-PLY/EDT] menüpontjában
válassza ki az [USB STREAM] funkciót (80. o.). (Csak akkor, ha
a Windows alapú számítógéphez USB kábellel csatlakozik.)
A kamkorderben lévő kazettára
felvett képek nem jeleníthetők meg
a Macintosh számítógépen.
cHa a Macintosh számítógépet USB kábellel csatlakoztatta
a kamkorderhez, a kazettán lévő képeket nem lehet átmásolni
a számítógépre. Ha a kazetta műsorát szeretné bemásolni
a számítógépre, a csatlakoztatást i.LINK kábellel hajtsa végre,
és használja az operációs rendszerben lévő szoftvert.
A „Memory Stick” kártyára felvett
képek nem jeleníthetők meg
a számítógépen.
cHelyezze be megfelelően (tolja be ütközésig) a „Memory Stick” kártyát.
cAz i.LINK kábel ebben az esetben nem használható. A számítógép és
a kamkorder csatlakoztatásához használja az USB vezetéket.
cKapcsoljon a POWER kapcsolóval PLAY/EDIT üzemmódba, majd
válassza ki a [USB–PLY/EDT] menüpont [STD–USB] beállítását
a
(STANDARD SET) menüben. (80. o.).
• Kazetta lejátszás vagy szerkesztés, és ehhez hasonló kameraműveletek
közben a számítógép nem ismeri fel a „Memory Stick” kártyát.
cMielőtt a kamkordert a számítógéphez csatlakoztatná, kapcsolja ki az
említett kamerafunkciókat.
Hibaelhárítás
Hibajelenség
,folytatódik
Hibaelhárítás
123
Hibajelenség
Ok és/vagy teendőe
A „Memory Stick” kártya ikonja
([Removable Disk] vagy [Sony
Memory Stick]) nem jelenik meg
a számítógépen.
cKapcsoljon a POWER kapcsolóval PLAY/EDIT üzemmódba.
cHelyezzen egy „Memory Stick” kártyát a kamkorderbe.
cA számítógépből távolítson el minden USB eszközt, kivéve
a billentyűzetet, egeret és a kamkordert.
cVálassza ki a [USB–PLY/EDT] menüpont [STD–USB] beállítását
a
(STANDARD SET) menüben. (80. o.).
• Kazetta lejátszás vagy szerkesztés, és ehhez hasonló kameraműveletek
közben a számítógép nem ismeri fel a „Memory Stick” kártyát.
cMielőtt a kamkordert a számítógéphez csatlakoztatná, kapcsolja ki az
említett kamerafunkciókat.
124 Hibaelhárítás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendőe
USB kábeles kapcsolat esetén a kép
nem jelenik meg a Windows alapú
számítógép monitorán.
cAz USB kezelőprogram telepítése nem sikerült, mert a kamkorder már
az USB kezelőprogram telepítése előtt a számítógéphez volt
csatlakoztatva. Az alább leírt módszerrel telepítse újra az USB
kezelőprogramot.
Windows 98*/Windows 98SE/Windows Me felhasználók
részére
* Ha a kazettára felvett műsort számítógépre másolja, vagy számítógépen
játssza le, Windows 98 alatt a műveletek kifogástalansága nem garantált.
1 Ellenőrizze, hogy a számítógép és a kamkorder
megfelelően csatlakoztatva van-e.
2 Kattintson a jobb egérgombbal a [My Computer] ikonra,
3
4
majd a [Properties] parancs-sorra.
Megjelenik a [System Properties] képernyő.
Kattintson a [Device Manager] gombra.
Ha az alábbiakban felsorolt egyéb eszközök már telepítve
vannak, kattintson rájuk a jobb egérgombbal, és válassza
ki a [Remove] parancs-sort a törléshez.
Kazettára felvett műsorok másolásához és lejátszásához
• [USB Audio Device] a [Sound, video and game controllers]
mappában.
• [USB Device] az [Other devices] mappában.
• [USB Composite Device] az [Universal Serial Bus
Controller] mappában.
5 Amikor a [Confirm Device Removal] képernyő
megjelenik, kattintson az [OK] gombra.
6 Kapcsolja ki a kamkordert, húzza ki az USB kábelt, majd
Hibaelhárítás
„Memory Stick” kártyára felvett műsorok
másolásához és lejátszásához
• [? Sony Handycam] vagy [? Sony DSC] „?” kérdőjellel az
[Other devices] mappában.
indítsa újra a számítógépet.
7 Helyezze a mellékelt CD-ROM lemezt a számítógép
lemezmeghajtójába.
8 Az alábbi műveletsorral telepítse újra az USB
kezelőprogramot.
1 Kattintson kétszer a [My Computer] ikonra.
2 Kattintson a jobb egérgombbal a [PICTUREPACKAGE]
(lemezmeghajtó)* ikonra.
* A lemezmeghajtó betűjelzése (pl. (E:)) a számítógépkonfigurációtól függően változhat.
3 Kattintson az [Open] gombra.
4 Kattintson kétszer a [Driver] gombra.
5 Kattintson kétszer a [Setup.exe] gombra.
b Megjegyzés
• Ha az [USB Audio Device], az [USB Device], az [USB Composite
Device], a [? Sony Handycam] vagy a [? Sony DSC] eszközön kívül más
eszközt is letöröl, a számítógépben üzemzavar keletkezhet.
,folytatódik
Hibaelhárítás
125
Hibajelenség
Ok és/vagy teendőe
USB kábeles kapcsolat esetén a kép
nem jelenik meg a Windows alapú
számítógép monitorán.
Windows 2000 felhasználók részére
Jelentkezzen be Rendszergazdaként.
1 Ellenőrizze, hogy a számítógép és a kamkorder
megfelelően csatlakoztatva van-e.
2 Kattintson a jobb egérgombbal a [My Computer] ikonra,
majd a [Properties] parancs-sorra.
Megjelenik a [System Properties] képernyő.
3
4
5
6
Kattintson a [Hardware] fülre.
Kattintson a [Device Manager] gombra.
Kattintson a [View], majd a [Devices by type] gombokra.
Ha az alábbiakban felsorolt egyéb eszközök már telepítve
vannak, kattintson rájuk a jobb egérgombbal, és válassza
ki az [Uninstall] parancs-sort a törléshez.
Kazettára felvett műsorok másolásához és
lejátszásához
• [USB Composite Device] az [Universal Serial Bus
Controller] mappában.
• [USB Audio Device] a [Sound, video and game controllers]
mappában.
• [Composite USB Device] az [Other devices] mappában.
„Memory Stick” kártyára felvett műsorok
másolásához és lejátszásához
• [? Sony Handycam] vagy [? Sony DSC] „?” kérdőjellel az
[Other devices] mappában.
7 Amikor a [Confirm Device Removal] képernyő
megjelenik, kattintson az [OK] gombra.
8 Kapcsolja ki a kamkordert, húzza ki az USB kábelt, majd
indítsa újra a számítógépet.
9 Helyezze a mellékelt CD-ROM lemezt a számítógép
lemezmeghajtójába.
10 Az alábbi műveletsorral telepítse újra az USB
kezelőprogramot.
1 Kattintson kétszer a [My Computer] ikonra.
2 Kattintson a jobb egérgombbal a [PICTUREPACKAGE]
(lemezmeghajtó)* ikonra.
* A lemezmeghajtó betűjelzése (pl. (E:)) a számítógépkonfigurációtól függően változhat.
3 Kattintson az [Open] gombra.
4 Kattintson kétszer a [Driver] gombra.
5 Kattintson kétszer a [Setup.exe] gombra.
b Megjegyzés
• Ha az [USB Composite Device], az [USB Audio Device], a [Composite
USB Device], a [? Sony Handycam] vagy a [? Sony DSC] eszközön
kívül más eszközt is letöröl, a számítógépben üzemzavar keletkezhet.
126 Hibaelhárítás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendőe
USB kábeles kapcsolat esetén a kép
nem jelenik meg a Windows alapú
számítógép monitorán.
Windows XP felhasználók részére
Jelentkezzen be Rendszergazdaként.
1 Ellenőrizze, hogy a számítógép és a kamkorder
megfelelően csatlakoztatva van-e.
2 Kattintson a [Start] gombra.
3 Kattintson a jobb egérgombbal a [My Computer] ikonra,
majd a [Properties] parancs-sorra.
Megjelenik a [System Properties] képernyő.
4
5
6
7
Kattintson a [Hardware] fülre.
Kattintson a [Device Manager] gombra.
Kattintson a [View], majd a [Devices by type] gombokra.
Ha az alábbiakban felsorolt egyéb eszközök már telepítve
vannak, kattintson rájuk a jobb egérgombbal, és válassza
ki az [Uninstall] parancs-sort a törléshez.
Kazettára felvett műsorok másolásához és
lejátszásához
• [USB Composite Device] az [Universal Serial Bus
Controller] mappában.
• [USB Audio Device] a [Sound, video and game controllers]
mappában.
• [USB Device] az [Other devices] mappában.
8 Amikor a [Confirm Device Removal] képernyő
megjelenik, kattintson az [OK] gombra.
9 Kapcsolja ki a kamkordert, húzza ki az USB kábelt, majd
indítsa újra a számítógépet.
Hibaelhárítás
„MemoryStick” kártyára felvett műsorok
másolásához és lejátszásához
• [? Sony Handycam] vagy [? Sony DSC] „?” kérdőjellel az
[Other devices] mappában.
10 Helyezze a mellékelt CD-ROM lemezt a számítógép
lemezmeghajtójába.
11 Az alábbi műveletsorral telepítse újra az USB
kezelőprogramot.
1 Kattintson kétszer a [My Computer] ikonra.
2 Kattintson a jobb egérgombbal a [PICTUREPACKAGE]
(lemezmeghajtó)* ikonra.
* A lemezmeghajtó betűjelzése (pl. (E:)) a számítógépkonfigurációtól függően változhat.
3 Kattintson az [Open] gombra.
4 Kattintson kétszer a [Driver] gombra.
5 Kattintson kétszer a [Setup.exe] gombra.
b Megjegyzés
• Ha az [USB Composite Device], az [USB Audio Device], az [USB
Device], a [? Sony Handycam] vagy a [? Sony DSC] eszközön kívül más
eszközt is letöröl, a számítógépben üzemzavar keletkezhet.
,folytatódik
Hibaelhárítás
127
Hibajelenség
Ok és/vagy teendőe
Nem lehet átmásolni a képeket
a Windows alapú számítógépre.
cAz alábbi művelettel jelenítse meg a „Memory Stick” kártyára felvett
képeket.
1 Kattintson kétszer a [My Computer] ikonra.
2 Kattintson kétszer az újonnan felismert meghajtóra
[Removable Disk (F:)] (Windows XP esetén
[Sony Memory Stick]).
A meghajtó felismerése beletelhet egy kis időbe.
Ha a számítógép nem ismeri fel a meghajtót, az USB
kezelőprogram telepítése nem volt megfelelő.
3 Kattintson kétszer a kívánt képfájlra.
A [Cannot start Easy Handycam with
USB connected] vagy a [Cannot
cancel Easy Handycam with USB
connected] felirat jelenik meg
a kamkorder képernyőjén.
cAmíg az USB kábel csatlakoztatva van, az Easy Handycam funkció nem
használható. A funkció elindítása előtt húzza ki az USB vezetéket.
USB kábeles kapcsolat esetén a hang
nem hallható a Windows alapú
számítógépen.
cAz alábbi művelettel módosítsa a számítógép működési paramétereit.
1 Válassza ki a [Start], [Programs] ([All Programs]
Windows XP-nél), [Picture Package], [Handycam Tools],
[USB Streaming Tool] parancs-sort, majd futtassa az
[USB Streaming Tool] szoftvert.
2 Válasszon ki egy másik eszközt a [Select audio device]
ablakban.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd
kattintson a [Next], végül a [Done] gombra.
b Megjegyzés
• Windows 98 operációs rendszer alatt a hang nem hallható.
Az USB webkamera funkció
használata közben a kép nem
zajmentes.
cAz alábbi művelettel módosítsa a számítógép működési paramétereit.
1 Válassza ki a [Start], [Programs] ([All Programs]
Windows XP-nél), [Picture Package], [Handycam Tools],
[USB Streaming Tool] parancs-sort, majd futtassa az
[USB Streaming Tool] szoftvert.
2 Módosítsa a csúszka (-) pozícióját a [Select video quality]
ablakban.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd
kattintson a [Next], végül a [Done] gombra.
A Picture Package szoftver nem
működik megfelelően.
cZárja be a Picture Package szoftvert, és indítsa újra a számítógépet.
Hibaüzenet jelenik meg a Picture
Package szoftver használata közben.
cElőször zárja be a Picture Package szoftvert, majd a kamkorder POWER
kapcsolójával válasszon ki egy másik üzemmódot.
A CD-R meghajtót nem ismeri fel a
rendszer, vagy az adatokat nem lehet
felírni a CD-R lemezre a Picture
Package Auto Video, Producer, CD
Backup vagy a VCD Maker
szoftverrel.
cA kompatibilis meghajtókat lásd az alábbi weboldalon:
http://www.ppackage.com/
128 Hibaelhárítás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendőe
[USB Streaming… This function is
not available] felirat jelenik meg
a kamkorder képernyőjén.
cA MEMORY MIX, vagy a „Memory Stick” felvételi vagy lejátszási
funkciót csak azután indítsa el, miután az USB webkamera műveletet
befejezte.
A „First Step Guide” útmutató nem
jelenik meg megfelelően.
cOlvassa el a „First Step Guide” útmutató PDF változatát. A PDF fájl
másolásának módját lásd a 110. oldalon.
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
129
Figyelmeztető
jelzések és üzenetek
Öndiagnózis képernyő/Figyelmeztető jelzések
Ha ismeretlen jelzések jelennek meg a képernyőn, ellenőrizze a következőket. A részletekért lapozzon
a zárójelben jelzett oldalakra.
Öt karakteres kijelzés
Ok és/vagy teendő
C:ss:ss/E:ss:ss
(öndiagnózis képernyő)
Egyes problémákat Ön is meg tud oldani. Ha a probléma több próbálkozás
után is fennáll, keresse fel a vásárlás helyét, vagy a márkaszervizt.
C:04:ss
cNem „InfoLITHIUM” akkumulátort használ. Használjon
„InfoLITHIUM” akkumulátort. (137. o.)
C:21:ss
cPáralecsapódás fordult elő. Vegye ki a kazettát és hagyja kiszáradni
a kamkordert egy órán keresztül. (140. o.)
C:22:ss
cTisztítsa meg a fejet egy tisztítókazettával (nem mellékelt tartozék).
(141. o.)
C:31:ss / C:32:ss
cA fentiekben fel nem sorolt, javítható hiba lépett fel. Vegye ki a kazettát,
tegye be újra, majd működtesse a kamkordert. Ha páralecsapódás fordult
elő (140. o.), ezt a műveletet ne végezze el.
cVálassza le az áramforrást. Az áramforrás visszahelyezése után
működtesse a kamkordert.
cCserélje ki a kazettát. Nyomja meg a RESET gombot (145. o.) és
működtesse a kamkordert.
E:61:ss / E:62:ss
cKeresse fel a vásárlás helyét vagy a márkaszervizt. Közölje velük az „E”
betűvel kezdődő 5 jegyű kódot.
101-0001 (A fájlra vonatkozó
kijelzés)
• A fájl megsérült.
• A fájl olvashatatlan.
• Egy MEMORY MIX funkciót próbált meg végrehajtani mozgóképen.
(43. o.)
E (akkumulátor figyelmeztetés)
• Az akkumulátor gyengül, vagy kimerült.
• A külső körülmények függvényében előfordulhat, hogy a E jelző már
akkor is villog, amikor még 5–10 perc a maradék kapacitás.
% (páralecsapódás figyelmeztetés)*
cVegye ki a kazettát, kapcsolja a POWER kapcsolót (CHG) OFF állásba,
és nyitott kazettatartóval hagyja kiszáradni legalább 1 óráig. (140. o.)
(A „Memory Stick” kártyára
vonatkozó figyelmeztetés)
• Nem helyezte be a „Memory Stick” kártyát.
130 Hibaelhárítás
Öt karakteres kijelzés
Ok és/vagy teendő
(A „Memory Stick” kártya
formattálására vonatkozó kijelzés)*
• A „Memory Stick” adatai megsérültek.
• A „Memory Stick” nincs megfelelően formattálva. (67. o.)
(inkompatibilis „Memory Stick” • Inkompatibilis „Memory Stick” kártyát helyezett be.
kártyára vonatkozó figyelmeztetés”)*
Q (kazettára vonatkozó
figyelmeztetés)
Lassan villog:
• Kevesebb mint 5 perc a hátralévő szalagidő.
• A kamkorderben nincsen kazetta.*
• A behelyezett kazetta törlésvédett. (135. o.)*
Gyorsan villog:
• A kazetta a végére ért.*
Z (vegye ki a kazettát)*
Lassan villog:
• A behelyezett kazetta törlésvédett. (135. o.)
Gyorsan villog:
• Páralecsapódás fordult elő. (140. o.)
• Az öndiagnózis funkció bekapcsolt. (130. o.)
- (törlésvédelmi figyelmeztetés)*
• A kép törlésvédett. (100. o.)
- (A „Memory Stick”
törlésvédelmére vonatkozó
figyelmeztetés)
• A „Memory Stick” törlésvédő kapcsolója be van kapcsolva. (136. o.)
* Dallam vagy sípjelzés hallható, amikor a figyelmeztető jelző megjelenik a képernyőn.
Hibaelhárítás
,folytatódik
Hibaelhárítás
131
Figyelmeztető üzenetek
Ha az alábbi üzenetek egyike jelenik meg a képernyőn, ellenőrizze a következőket. Lapozzon
a zárójelben megadott oldalra a részletek tekintetében.
Tárgy
Jelzések
Teendők/Hivatkozás
Akkumulátor
„InfoLITHIUM” akkumulátort használjon.
cLásd a 137. oldalon.
Az akkumulátor kapacitása alacsony.
cTöltse fel az akkumulátort. (14. o.)
Az akkumulátor régi. Használjon újat.
cLásd a 137. oldalon.
Z Csatlakoztassa ismét az áramforrást.
–
Páralecsapódás
% Z Páralecsapódás. Vegye ki a kazettát.
cLásd a 140. oldalon.
% Páralecsapódás. Kapcsolja ki a készüléket
1 órára.
cLásd a 140. oldalon.
Kazetta/
Szalag
Q Helyezzen be egy kazettát.
cLásd a 20. oldalon.
Z Helyezze be újra a kazettát.
cLehet, hogy a kazetta sérült.
Q Z A kazetta zárolva van – ellenőrizze
a kapcsolót.
cLásd a 135. oldalon.
Q A szalag a végére ért.
„Memory
Stick”
–
Helyezzen be egy Memory Stick kártyát.
cLásd a 21. oldalon.
Helyezze be újra a Memory Stick kártyát.
cVegye ki, és helyezze be néhányszor
a „Memory Stick” kártyát.
cFormattálja a „Memory Stick” kártyát.
• Elképzelhető, hogy a „Memory Stick”
sérült. Próbálkozzon egy másik „Memory
Stick” kártyával.
Ne távolítsa el a Memory Stick kártyát írás közben. –
Ez egy csak-olvasható Memory Stick.
Inkompatibilis Memory Stick típus.
–
cLásd a 135. oldalon.
A Memory Stick nincs megfelelően
megformattálva.
cEllenőrizze a formátumot, majd formattálja
meg a „Memory Stick” kártyát, ha
szükséges. (67. o.)
Nem készíthető felvétel. A Memory Stick megtelt.
cTörölje a szükségtelen képeket. (99. o.)
- A Memory Stick zárolva van – ellenőrizze
a törlésvédő kapcsolót.
cLásd a 136. oldalon.
Nem lehet lejátszani. Helyezze be újra
a memóriakártyát.
–
Nem lehet felvenni. Helyezze be újra
a memóriakártyát.
–
Nincs fájl.
• Nincs felvett, vagy olvasható fájl
a „Memory Stick” kártyán.
NO FILE AVAILABLE.
• A kiválasztott mappában nincs fájl.
USB élőkép… Ez a funkció nem használható.
• „Memory Stick” kártyáról próbált lejátszani,
vagy felvenni USB élőkép közvetítés
közben.
132 Hibaelhárítás
Tárgy
Jelzések
Teendők/Hivatkozás
„Memory
Stick”
A Memory Stick mappák megteltek.
• Nem készíthet a 999MSCDF sorszámnál
nagyobb sorszámú mappát.
• Nem törölheti a létrehozott mappákat
a kamkorderrel. Formattálnia kell
a „Memory Stick” kártyát (67. o.), vagy
számítógéppel törölnie a mappákat.
Nem vehető fel fénykép a Memory Stick kártyára.
–
Nem vehető fel Memory Stick mozgókép a
kazettára.
–
PictBridge Ellenőrizze a csatlakoztatott eszközt.
kompatibilis
nyomtató
Csatlakoztassa a kamkordert egy PictBridge
kompatibilis nyomtatóhoz.
Egyéb
cKapcsolja ki és be a nyomtatót, majd húzza
ki az USB vezetéket, és csatlakoztassa újból.
cKapcsolja ki és be a nyomtatót, majd húzza
ki az USB vezetéket, és csatlakoztassa újból.
Ellenőrizze a nyomtatót.
cEllenőrizze a nyomtatót.
Hiba – Törölje a feladatot.
cEllenőrizze a nyomtatót.
Nyomtatás nem lehetséges. Ellenőrizze
a nyomtatót.
cKapcsolja ki és be a nyomtatót, majd húzza
ki az USB vezetéket, és csatlakoztassa újból.
Nem készíthető felvétel a szerzői jogvédelem miatt. –
–
Már hozzáadta a CAMERA-TAPE üzemmód
P-MENU részéhez.
–
Már hozzáadta a CAMERA-MEMORY üzemmód
P-MENU részéhez.
–
Már hozzáadta a PLAY/EDIT üzemmód P-MENU
részéhez.
–
x
Piszkos videofej. Használjon
tisztítókazettát.
cLásd a 141. oldalon.
Az Easy Handycam nem indítható.
–
Az Easy Handycam nem kapcsolható ki.
–
USB kapcsolat alatt az Easy Handycam nem
indítható.
–
USB kapcsolat alatt az Easy Handycam nem
kapcsolható ki.
–
Hibaelhárítás
Nem vehet fel 44,1 kHz mintavételű hangot
Memory Stick kártyára.
Easy Handycam közben nem használható.
–
Easy Handycam közben ez az USB mód nem
használható.
• Az Easy Handycam funkció használata
közben PLAY/EDIT üzemmódban
kiválasztható az [STD-USB] beállítás, de
a [PictBridge] vagy az [USB STREAM]
nem használható. (Amikor megérinti az
gombot, az üzenet eltűnik.)
Hibaelhárítás
133
További információk
A kamkorder
használata külföldön
Hálózati áramforrás
A mellékelt tápegységgel bármely országban
működtetheti készülékét 100 V és 240 V (50/
60 Hz) közötti hálózati váltakozó feszültségről.
A tv-színrendszerekről
Ez a kamkorder PAL színrendszerű.
A színrendszerek országonként és
tv-készülékenként eltérőek lehetnek.
Ha a kamkorderrel rögzített felvételt tvkészüléken szeretné megnézni, akkor olyan
PAL rendszerű tv-készüléket kell használnia
(lásd az alábbi listát), amely AUDIO/VIDEO
bemenettel is rendelkezik.
Rendszer Használat országa
PAL
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Cseh
Köztársaság, Dánia, Finnország,
Hollandia, Hong-Kong, Kína, Kuvait,
Lengyelország, Magyarország,
Malaysia, Nagy Britannia,
Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc, Svédország,
Szingapúr, Szlovák Köztársaság,
Thaiföld, Új-Zéland, stb.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulgária, Franciaország, Guyana, Irak,
Irán, Monaco, Oroszország, Ukrajna,
stb.
NTSC
Bahama szigetek, Bolívia, Chile,
Equador, Fülöp-szigetek, Jamaica,
Japán, Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó, Peru,
Surinam, Tajvan, USA, Venezuela, stb.
Az óra egyszerű beállítása az
időkülönbség alapján
A beépített órán nagyon egyszerűen beállítható
a helyi idő, ha megadja az adott országban
érvényes időkülönbséget. Válassza ki
a [WORLD TIME] funkciót
a
(TIME/LANGU.) menüben, majd állítsa
be a különbséget (83. o.).
134 További információk
Használható
kazettafajták
Ebben a kamkorderben standard 8 mm-es és
a Hi8
a Digital8
rendszerű
videokazettákat használhat.
A Digital8
rendszer
Ezt a rendszert azért fejlesztettük ki, hogy
digitális felvételt lehessen készíteni Hi8
/
Digital8
videokazettára.
A Digital8
rendszerű kamkorderrel elérhető
maximális felvételi idő Hi8
/mm-es
kazetta használatával kb. 2/3 része
a hagyományos Hi8
/8 mm-es
rendszerű kamkorderhez képest. (90 perc
helyett csak 60 perc felvételi idő SP
üzemmódban.)
A Hi8
rendszer
A
rendszer a standard 8 mm-es
rendszer továbbfejlesztett változata, melyet
magasabb képminőség jellemez.
A Hi8
rendszerben felvett kazettákat
megfelelő minőségben csak Hi8-as felvevő/
lejátszó berendezéssel lehet lejátszani.
Hogyan kerülhetjük el üres részek
kialakulását a kazettán?
Az újabb felvétel elkészítése előtt érintse meg
a
gombot, hogy megkeresse az előző
felvétel végét az alábbi esetekben:
– ha a kazettára felvett műsort lejátszotta.
– ha használta a felvételvég (EDIT SEARCH)
keresési funkciót.
Ha a kazettán üres részek vannak, vagy
jelfolytonosság megszakadt, vegye újra az
egész kazettát a fenti javaslatok
figyelembevételével.
Másolásvédelem
Lejátszásnál
Ha az ebben a kamkorderben lejátszott kazetta
másolásvédelmi jeleket tartalmaz, a kazettát
nem lehet átmásolni az ehhez a kamkorderhez
csatlakoztatott másik videokamerával.
Felvételnél
Ezzel a kamkorderrel nem lehet olyan
műsort felvenni, melyet
másolásvédelemmel láttak el.
Ha ilyen műsort próbál meg felvenni,
a tv-képernyőn vagy az LCD képernyőn
a [Cannot record due to copyright protection.]
felirat jelenik meg.
Az Ön kamkordere nem vesz fel
másolásvédelmi jeleket a szalagra.
Megjegyzések a használattal
kapcsolatban
A véletlen törlés megakadályozása
Csúsztassa a törlésvédelmi kapcsolót a kazettán
a SAVE pozícióba.
REC: A kazettára készíthető felvétel.
SAVE: A kazettára nem készíthető felvétel
(törlésvédett).
Ezt a rést ne
takarja el
a címkével.
Címke helye
A kazetta használata után
Csévélje a szalagot az elejére a kép és a hang
minőségének megőrzése érdekében. Helyezze
a kazettát a tokjába és tárolja függőleges
helyzetben.
•
,
és a
védjegyek.
A „MemoryStick” egy vadonatúj, kompakt,
hordozható és sokoldalú adathordozó akkora
tárolási kapacitással, mely – méretei ellenére –
meghaladja a floppy lemez kapacitását.
Kamkorderével a következő típusú
„Memory Stick” kártyákat használhatja. Nem
garantáljuk azonban, hogy minden „Memory
Stick” típus használható ezzel a kamkorderrel,
még akkor sem, ha az adott memóriakártyatípus szerepel az alábbi listában.
„Memory Stick” típusa
Felvétel/
Lejátszás
„Memory Stick”
a
„Memory Stick Duo”*1
a
„MagicGate Memory Stick”
a*2
„MagicGate Memory Stick
Duo”*1
a*2
„Memory Stick PRO”
a*2
„Memory Stick PRO
Duo”*1
a*2
*1 Mielőtt a kamkorderben használná, helyezze egy
Memory Stick Duo adapterbe.
*2 A „MagicGate” rendszer egy titkosító algoritmust
alkalmazó másolásvédelmi technológia, mely az
adatokat kódolva rögzíti és továbbítja. Ez a kamkorder
nem képes a „MagicGate” funkció működéséhez
szükséges adatok felírására és olvasására.
• Fénykép formátum: A kamkorder a fénykép
adatokat JPEG (Joint Photographic Experts
Group) formátumban tömöríti és menti. A fájl
kiterjesztés „.JPG”.
• Mozgókép formátum: A kamkorder
a mozgókép adatokat MPEG (Motion Picture
Experts Group) formátumban tömöríti
és menti. A fájl kiterjesztés „.MPG”.
• Fényképek fájlneve:
– 101-0001: Ez az állománynév jelenik meg
a kamkorder képernyőjén.
– DSC00001.JPG: Ez az állománynév jelenik
meg a csatlakoztatott számítógép
monitorán.
• Mozgóképek fájlneve:
További információk
Ha címkét ragaszt a kazettára
A kamkorder meghibásodásának megelőzése
érdekében a címkét csak az erre a célra kijelölt
részre ragassza fel.
A „MemoryStick”
kártyáról
,folytatódik
További információk
135
– MOV00001: Ez az állománynév jelenik
meg a kamkorder képernyőjén.
– MOV00001.MPG: Ez az állománynév
jelenik meg a csatlakoztatott számítógép
monitorán.
• A számítógéppel formázott „Memory Stick”
kártyáról: Ha a „Memory Stick” memóriakártyát
Windows alapú vagy Macintosh rendszerű
számítógéppel formattálta, a memóriakártya
műveletek megfelelő működése nem garantált
a kamkorderen.
• Az adat írási/olvasási sebesség eltérő lehet az
alkalmazott „Memory Stick” és a „Memory
Stick” kompatibilis eszköz típusától függően.
A képek véletlen törlésének
megakadályozása
Állítsa a „Memory Stick” törlésvédő
kapcsolóját egy kisméretű hegyes eszközzel
törlésvédett pozícióba.
A „Memory Stick” típusától függően
a törlésvédő kapcsoló helye és alakja változhat.
A „Memory Stick” hátoldala
Törlésvédő kapcsoló
Csatlakozó
Megjegyzések a memóriakártya
használatához
Az alábbi esetekben a felvett képek
megsérülhetnek A megsérült adatokért nem
vállalunk felelősséget.
– Ha a képadatok felírása vagy kiolvasása
közben (amíg a memóriaműködés jelző
világít vagy villog) kiveszi a „Memory Stick”
memóriakártyát, kikapcsolja a kamkordert,
vagy kicseréli az akkumulátort.
– Ha a „Memory Stick” memóriakártyát mágnes
vagy mágneses tér közelében használja.
Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen
biztonsági másolatot a számítógép
merevlemezén.
A memóriakártya gondozása
Címke helye
A címkét csak a kijelölt
helyre ragassza fel.
Tartsa be a következő előírásokat a „Memory
Stick” memóriakártya kezelésekor.
136 További információk
• A „Memory Stick” memóriakártyát nem szabad
hajlítani, ütögetni vagy leejteni.
• A „Memory Stick” memóriakártyát nem szabad
szétszedni vagy átalakítani.
• Óvja a „Memory Stick” memóriakártyát a víztől.
• A kamkorder „Memory Stick” meghajtójába
kizárólag a készülékkel kompatibilis „Memory
Stick” memóriakártyát szabad behelyezni.
Ellenkező esetben a kamkorder meghibásodhat.
A használat helye
Ne tárolja, vagy használja a memóriakártyát az
alábbi körülmények között:
– Magas hőmérsékletű helyek, például a napon
parkoló gépkocsi belseje.
– Közvetlen napfénynek kitett helyek.
– Magas páratartalmú vagy maró anyagokat,
gázokat tartalmazó helyek.
Megjegyzések a „Memory Stick Duo”
kártya használatához
Ebben a kamkorderben „Memory Stick Duo”
memóriakártyát is használhat, ha behelyezi azt
egy Memory Stick Duo adapterbe.
Az alábbi esetekben a „Memory Stick Duo”
kártya vagy a kamkorder „Memory Stick”
meghajtója megsérülhet.
– Ha a „Memory Stick Duo” kártyát Memory
Stick Duo adapter nélkül helyezi a kamkorder
„Memory Stick” meghajtójába.
– Ha a „Memory Stick Duo” kártyát fordítva
helyezi be.
Ha véletlenül Memory Stick Duo adapter nélkül
helyezi be a „Memory Stick Duo” kártyát
a kamkorder meghajtójába, fogja kézbe
a kamkordert úgy, hogy a „Memory Stick”
meghajtó lefelé nézzen, és egy fogpiszkálóval
vagy hasonló eszközzel húzza félre a fedelet,
hogy a kártya kieshessen.
Megjegyzés a „Memory Stick PRO”
memóriakártya használatához
• Ebben a kamkorderben legfeljebb 2 GB-os
„Memory Stick PRO” (vagy 1 GB-os
„Memory Stick PRO Duo”) memóriakártyát
használhat.
• Ez a kamkorder nem támogatja
a nagysebességű adatátvitelt.
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásához
• A „Memory Stick,” a
, a „Memory
Stick PRO,” a
, a „Memory
Stick Duo,” a
, a „Memory
Stick PRO Duo,” a
,
„MagicGate”, és a
a Sony
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• Bármely más, az ebben az útmutatóban
előforduló márkanév a jogtulajdonos
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
A továbbiakban a „™” és az „®”
szimbólumokat nem jelezzük minden
előfordulásukkor.
Ez a készülék csak az M-sorozatú
„InfoLITHIUM” akkumulátorokkal
kompatibilis. Ez a kamkorder kizárólag
„InfoLITHIUM” akkumulátorral
üzemeltethető. Az M-sorozatú „InfoLITHIUM”
akkumulátorokon feltüntették a
jelzést.
TM
SERIES
Mit jelent az „InfoLITHIUM”
akkumulátor?
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor egy olyan
akkumulátor típus, amely egy külön
megvásárolható hálózati tápegységgel/töltővel
kommunikálni képes, és közölni tudja
az aktuális üzemi állapotot.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor a kamkorder
aktuális üzemeltetési körülményeinek
megfelelően kiszámítja az energiafogyasztást,
és kijelzi az akkumulátor percekben kifejezett
maradék kapacitását. Ha egy külön
megvásárolható hálózati tápegységgel/töltővel
tölti az akkumulátort, megjelenik a maradék
kapacitás és a feltöltési idő.
Az akkumulátor feltöltése
• Az akkumulátort közvetlenül a kamkorder
használatba vétele előtt javasolt feltölteni.
• Az akkumulátort 10°C és 30°C közötti
hőmérsékleten kell feltölteni. A feltöltést
addig kell folytatni, amíg a CHG (töltés) jelző
ki nem alszik. A megadott tartományon kívüli
feltöltési hőmérséklet a töltés hatékonyságát
csökkenti.
• Feltöltés után húzza ki a hálózati tápegységet
a kamkorder DC IN aljzatából, vagy vegye le
az akkumulátort.
További információk
• A kamkorderrel a „Memory Stick”
memóriakártyára felvett képfájlok
megfelelnek a JEITA (Japán Elektronikai és
Információtechnológiai Szövetség) által
létrehozott, a kamera fájlrendszerek
kialakítására vonatkozó általános
szabványelőírásoknak.
• Ezzel a kamkorderrel nem lehet lejátszani
azokat a képfájlokat, melyeket a fenti
általános szabványnak nem megfelelő
készülékkel (DCR-TRV890E/TRV900/
TRV900E vagy DSC-D700/D770) vettek fel
(bizonyos országokban ezek a modellek nem
elérhetőek).
• Ha a „Memory Stick” kártyát egy másik
készülékben használta, és ezután ezzel
a kamkorderrel nem sikerült működtetnie,
formattálja meg a memóriakártyát
a 67. oldalon leírt eljárás szerint. Ne feledje,
hogy a formattáláskor minden információ
törlődik a „Memory Stick” kártyáról.
• Előfordulhat, hogy nem tudja lejátszani
a képeket kamkorderével a következő
esetekben:
– Ha számítógéppel módosított képeket
játszik le.
– Ha más eszközzel felvett képeket játszik le.
Néhány szó az
„InfoLITHIUM”
akkumulátorról
Az akkumulátor leghatékonyabb
kihasználása
• Az akkumulátor teljesítménye 10°C-nál
alacsonyabb hőmérsékleten jelentősen
csökken. Ezért hideg helyen az akkumulátor
rövidebb ideig képes működtetni
,folytatódik
További információk
137
•
•
•
•
a kamkordert. Az akkumulátor kapacitásának
növelése érdekében az alábbiakat javasoljuk:
– Helyezze az akkumulátort a testéhez közeli
zsebbe, hogy megfelelően
felmelegedhessen. Csak közvetlenül
a felvételkészítés megkezdése előtt
helyezze a kamkorderbe.
– Használjon nagy kapacitású akkumulátort:
NP-FM50/QM71D/QM91D (nem
mellékelt tartozék).
Az LCD képernyő, a lejátszás, a gyors előrevagy hátracsévélés gyakori használata az
akkumulátor gyorsabb kimerüléséhez vezet.
Használjon nagy kapacitású akkumulátort:
NP-FM50/QM71D/QM91D (nem mellékelt
tartozék).
A felvételek elkészítése vagy lejátszása után
ne feledje el a POWER kapcsolót (CHG) OFF
állásba kapcsolni. A kamkorder készenléti,
illetve szünet üzemmódban is fogyaszt némi
energiát.
Mindig legyen kéznél annyi tartalék
akkumulátor, amennyi a tervezett felvételhez
szükségesnél legalább 2–3-szor hosszabb
kapacitást biztosít. Első lépésként javasoljuk
egy próbafelvétel elkészítését.
Óvja az akkumulátort a víztől.
Az akkumulátor nem vízálló.
A maradék kapacitás kijelzésről
• Előfordulhat, hogy a kamkorder kikapcsol,
pedig a maradék akkumulátor kapacitásjelző
még elegendő teljesítmény szintet jelez.
Ilyenkor töltse fel teljesen az akkumulátort
és ellenőrizze, hogy a kapacitásjelzés
pontos-e. Megjegyezzük azonban, hogy
a maradék kapacitás nem lesz teljesen pontos,
ha az akkumulátort hosszú ideig meleg helyen
használta, ha teljesen feltöltött állapotban
tárolta, vagy ha gyakran működtette vele
a kamkordert. Éppen ezért a maradék
akkumulátor kapacitás kijelzést tájékoztató
jellegű információnak kell tekinteni.
• Az akkumulátor kimerülésére figyelmeztető
E szimbólum esetenként – főleg a használat
módjától és az üzemeltetési körülményektől
függően – akkor is villog, ha a maradék
kapacitás még 5–10 perc.
138 További információk
Az akkumulátor szakszerű tárolása
• Ha az akkumulátort hosszú ideig nem használja,
évente legalább egyszer teljesen töltse fel, és
használja kamkorderében. Vegye le az akkumulátort
a készülékről, és tárolja száraz, hűvös helyen.
• Ha az akkumulátort szeretné kisütni
a kamkorderben, válassza ki az [A.SHUT OFF]
menüpont [NEVER] beállítását
(STANDARD SET) menüben, és
a
hagyja a kamkordert kazettafelvételi
készenléti üzemmódban mindaddig, míg ki
nem kapcsol. (82. o.)
Az akkumulátor élettartama
• Az akkumulátor élettartama korlátozott.
Az akkumulátor gyakori használata során
a maximális kapacitás fokozatosan csökken.
A maximális kapacitás jelentős csökkenése
esetén az akkumulátor valószínűleg elérte az
élettartama végét. Ilyenkor egy új
akkumulátort kell használatba állítani.
• Az akkumulátor várható élettartama az
üzemeltetési és tárolási körülményektől függ.
Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
Az i.LINK rendszer
Az ezen a kamkorderen megtalálható DV aljzat
egy i.LINK kompatibilis DV csatlakozó. Ebben
a fejezetben ismertetjük az i.LINK szabványt és
főbb jellemzőit.
Mi is az az i.LINK?
b Megjegyzés
• Ehhez a kamkorderhez általában csak egy külső
berendezés csatlakoztatható az i.LINK kábellel.
Ha ezt a kamkorder egy olyan i.LINK kompatibilis
külső berendezéshez kívánja csatlakoztatni, amely
kettő vagy több DV csatlakozóval rendelkezik,
kérjük, olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülék
kezelési útmutatóját is.
z Hasznos tudnivalók
• A Sony által javasolt i.LINK kifejezés az IEEE 1394
adatátviteli busz könnyebben megjegyezhető
formája, és egyben olyan védjegy is, melyet számos
nagyvállalat elfogadott és használ.
• Az IEEE 1394 az Elektromos és Elektronikai
Mérnöki Intézmény által kiadott nemzetközi
szabvány.
Az i.LINK rendszer maximális adatátviteli
sebessége a csatlakoztatott készülék típusától
függ. Három maximális adatátviteli sebességet
definiáltak:
S100 (kb. 100 Mbps*)
S200 (kb. 200 Mbps*)
S400 (kb. 400 Mbps)
Az adatátviteli sebesség értéke rendszerint
a kérdéses készülékek kezelési útmutatójának
„Műszaki adatok” fejezetében található meg.
Egyes készülékek esetében azonban az i.LINK
aljzat közelében is feltüntetik ezt az értéket.
Ha eltérő adatátviteli sebességgel rendelkező
készülékeket csatlakoztat, az átvitel sebessége
eltérhet a feltüntetett értéktől.
* Mit jelent az Mbps?
Az Mbps a megabit/sec – azaz az egy másodperc
alatt továbbítható vagy fogadható adatmennyiség –
rövidítése. A 100 Mbps átviteli sebesség például azt
jelenti, hogy másodpercenként maximum
100 megabitnyi adat küldhető el.
i.LINK funkciók ezen a készüléken
A DV csatlakozóval rendelkező külső
berendezés csatlakoztatása utáni
kazettamásolás végrehajtásának lépéseit
a 87. és a 88. oldalon olvashatja.
Ezt a kamkordert olyan i.LINK (DV)
kompatibilis Sony készülékekhez (pl. VAIO
számítógép) is csatlakoztathatja, amelyek nem
videó berendezések.
Mielőtt ezt a kamkordert egy számítógéphez
csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az e
kamkorder által is támogatott szoftvert
telepítette-e a számítógépre.
Előfordulhat, hogy egyes videoberendezések,
pl. digitális televíziók, DVD-lejátszók/felvevők
és MICROMV lejátszók/felvevők nem
kompatibilisek a DV formátummal, annak
ellenére, hogy rendelkeznek i.LINK aljzattal.
Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a külső
készülék kompatibilis-e ezzel a DV
formátummal.
A csatlakoztatásra vonatkozó biztonsági
előírások további részleteit lásd a csatlakoztatni
kívánt készülék kezelési útmutatójában.
További információk
Az i.LINK egy digitális soros csatlakozó, amely
az i.LINK aljzattal ellátott berendezések közötti
digitális videó, digitális audio és egyéb adatok
kétirányú továbbítására, illetve egyéb külső
berendezések vezérlésére képes. Az i.LINK
kompatibilis készülékek egyetlen i.LINK
kábellel csatlakoztathatók. Leggyakoribb
felhasználási területe a digitális AV
berendezések közötti kommunikáció és
vezérelhetőség megteremtése.
Ha ehhez a kamkorderhez kettő vagy több
i.LINK készüléket csatlakoztat egymás után
felfűzve, a külső vezérlés és adatcsere nem
csupán az ehhez a kamkorderhez csatlakoztatott
berendezéssel történhet, hanem a közvetlen
csatlakoztatási láncban szereplő bármely
készülékkel is.
Ne feledje azonban, hogy a vezérlési művelet
kivitelezése a csatlakoztatott berendezés
típusának és jellemzőinek függvényében
eltérhet, míg egyes esetekben a vezérlés és az
adatátvitel egyáltalán nem lehetséges.
i.LINK adatátviteli sebesség
A szükséges i.LINK kábel
Használjon egy mindkét végén 4 érintkezős
dugóval ellátott Sony i.LINK kábelt
(DV másolás közben).
Az i.LINK és a
szimbólum a Sony
Corporation védjegye.
További információk
139
Karbantartás és
gondozás
A kamkorder üzemeltetése és
gondozása
• Ne használja, vagy tárolja a kamkordert
és a tartozékokat a következő körülmények
között.
– Bárhol, ahol a hőmérséklet túl alacsony vagy
magas. Ne hagyja 60°C fölötti
hőmérsékleten, például közvetlen
napfényben, fűtőtestek közelében, vagy
napon parkoló gépkocsiban. A kamkorder
meghibásodhat, vagy deformálódhat.
– Erős mágneses mezőnek, vagy mechanikus
rázkódásnak kitéve. A kamkorder
meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok vagy sugárzás
közelében. A kamkorder esetleg nem fog
tudni megfelelő felvételt készíteni.
– AM rádióerősítők és videoberendezés
közelében. Zaj keletkezhet.
– Homokos parton, vagy bárhol, ahol por van.
Ha homok vagy por kerül a kamkorderbe,
akkor meghibásodhat. Néha ez a hiba nem
javítható.
– Ablakok közelében, vagy kültéren, ahol
az LCD képernyő, a kereső vagy az objektív
közvetlen napfénynek van kitéve.
Ez károsítja a kereső belsejét vagy az LCD
képernyőt.
– Párás helyen.
• A kamkordert kizárólag 7,2 V-os
(akkumulátor) vagy 8,4 V-os (hálózati
tápegység) egyenfeszültségről üzemeltesse.
• Csak az ebben az útmutatóban felsorolt
tartozékokat használja a tápfeszültség
(AC vagy DC) biztosításához.
• Óvja a készüléket a nedvességtől, például
esőtől, vagy tengervíztől. Ha a kamkorder
nedves lesz, meghibásodhat. A meghibásodás
esetenként nem javítható.
• Ha bármilyen szilárd anyag, vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, áramtalanítsa
a kamkordert, és forduljon a Sony
márkaszervizhez.
• Óvja a készüléket a durva mechanikai
hatásoktól, ne szerelje szét, ne alakítsa át, ne
140 További információk
ütögesse, ne ejtse le és ne lépjen rá. Különös
figyelmet fordítson az objektív épségének
megóvására.
• Ha a kamkordert hosszabb ideig nem
használja, állítsa a POWER kapcsolót (CHG)
OFF pozícióba.
• A kamkordert ne csomagolja, vagy burkolja
be – pl. egy törölközőbe – felvételkészítés
közben, mert túlmelegedhet.
• Amikor kihúzza a hálózati vezetéket, mindig
a dugót fogja meg, ne a vezetéket.
• Ügyeljen a hálózati vezeték épségére, pl. ne
tegyen rá nehéz tárgyat.
• Ügyeljen a fémcsatlakozók tisztaságára.
• A távvezérlőt és a gombelemet gyermekek
elől elzárva tárolja. Ha a gyermek az elemet
véletlenül lenyeli, azonnal forduljon
orvoshoz.
• Ha az elemből szivárog az elektrolit,
– forduljon a Sony márkaszervizhez.
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
elektrolitot.
– a szemébe került elektrolitot azonnal mossa
ki bő vízzel, és forduljon szakorvoshoz.
Ha hosszú időn keresztül nem használja
kamkorderét
Időnként kapcsolja be, és hagyja körülbelül
3 percig működni, például játsszon le egy
kazettát. Ezután húzza ki a hálózati vezetéket
a fali konnektorból.
Páralecsapódás
Ha a kamkordert hideg helyről egy meleg helyre
viszi, a kamera belsejében, a szalagon vagy
a lencséken pára csapódhat le. Ilyen esetben
a szalag a fejdobra tapadva károsodhat,
és a készülék hibás működését okozza.
Ha a készülék belsejében páralecsapódás fordul
elő, akkor a [% Z Moisture condensation. Eject
the cassette] vagy a [% Moisture condensation.
Turn off for 1H.] jelenik meg. Ha a kamkorder
objektívjén fordul elő páralecsapódás,
semmilyen kijelzés nem jelenik meg.
Ha páralecsapódás fordult elő
A kamkorderen kizárólag a kazetta kiadási
funkció működik. Vegye ki a kazettát, kapcsolja
ki a kamkordert, és kinyitott kazettafészekkel
hagyja kiszáradni legalább 1 órán keresztül.
A kamkordert akkor használhatja ismét, ha
bekapcsolás után a % vagy a Z jelző nem
jelenik meg.
A kamkorder nem minden esetben képes
érzékelni a páralecsapódás kezdetét. Ilyenkor
előfordulhat, hogy a kazettafedél kinyitása után
a kamkorder 10 másodperc elteltével sem adja
ki a kazettát. Ez nem hibajelenség.
Ne zárja le a fedelet mindaddig, míg
a kamkorder ki nem adja a kazettát.
A videofej tisztítása
• Ha a videofej piszkos lesz, nem tud megfelelő
felvételt készíteni, vagy torz lesz a lejátszott
kép és hang.
• •A videofej hosszú használat után
elhasználódik. Ha az eredeti képtisztaság
a videofej tisztítása után sem nyerhető vissza,
a videofej valószínűleg elhasználódott.
Kérjük, forduljon a Sony szakszervizhez
a videofej cseréjének ügyében.
• Ha a következő problémák egyike
bekövetkezik, tisztítsa meg a videofejet
a Sony V8-25CLD tisztítókazettával (külön
megvásárolható) 10 másodpercig.
–A lejátszott kép nem mozog.
– A lejátszott kép nem látható, vagy a hang
akadozik.
– A képernyőn a [x
Dirty video head.
Use a cleaning cassette.].
Ha Hi8
/standard 8mm-es
kazettát
használ:
– A képernyőn a [x
Dirty video head.
Use a cleaning cassette.] üzenet jelenik meg
felvétel közben.
– a lejátszott felvétel zajos.
– a lejátszott felvétel alig látható.
– a lejátszott felvétel nem látható.
LCD képernyő
• Ne nyomja meg erősen az LCD képernyőt,
mert a képernyő megsérülhet.
• Ha hideg helyen használja kamkorderét,
szellemkép jelenhet meg a képernyőn. Ez nem
hibajelenség.
• A kamkorder használata közben az LCD
képernyő hátoldala felmelegedhet. Ez nem
hibajelenség.
Az LCD képernyő tisztítása
• Ha az LCD képernyőt ujjlenyomatok vagy
lerakódott por szennyezik, a tisztításhoz
használjon egy puha kendőt. Ha a külön
megvásárolható LCD tisztítókészletet
(LCD Cleaning Kit) használja, ne juttassa
a tisztítófolyadékot közvetlenül az LCD
képernyőre. Enyhén nedvesítse meg a törlőt
a tisztítófolyadékkal, és óvatosan törölje le
a képernyőt.
Az LCD képernyő beállítása
(CALIBRATION)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő
vezérlőikonjai nem működnek megfelelően.
Ebben az esetben hajtsa végre az alábbi
műveletet. Az alábbi művelet közben ajánlatos
a kamkordert a mellékelt hálózati tápegységgel
üzemeltetni.
További információk
Megjegyzés a páralecsapódáshoz
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, amikor
a kamkordert egy hideg helyről egy meleg
helyre viszi (vagy fordítva), illetve ha
a kamkordert nagyon meleg helyen használja,
pl.:
• Ha a kamkordert egy síterepről egy fűtött
szobába viszi.
• Ha egy forró nyári napon a kamkordert egy
légkondicionált autóból kiviszi a szabadba.
• Ha a kamkordert egy zápor vagy zivatar után
használja.
• Ha a kamkordert magas hőmérsékletű és
magas nedvességtartalmú helyen használja.
Hogyan akadályozhatjuk meg
a páralecsapódást?
Ha a kamkordert hideg helyről meleg helyre
viszi, helyezze műanyag tasakba, és ügyeljen
arra, hogy a kamkordert tartalmazó műanyag
tasak tökéletesen le legyen zárva. A tasakot csak
akkor bontsa ki, amikor a tasakon belüli
hőmérséklet elérte a környező légtér
hőmérsékletét (kb. egy óra).
– Lejátszás közben mozaik-mintás képzaj
látható, vagy kék képernyő jelenik meg.
1 Tolja fel a POWER kapcsolót (CHG)
OFF állásba.
,folytatódik
További információk
141
2 Vegye ki a kazettát és a „Memory Stick”
kártyát a kamkorderből, majd
szüntessen meg minden csatlakoztatást,
a hálózati tápegység kivételével.
3 A kamkorder DISPLAY/BATT INFO
gombját lenyomva tartva a POWER
kapcsolóval kapcsoljon PLAY/EDIT
üzemmódba, majd tartsa nyomva
a DISPLAY/BATT INFO gombot
körülbelül 5 másodpercig.
4 Érintse meg a „×” jelet a képernyőn
(pl. egy „Memory Stick” sarkával).
A „×” jel helyzete megváltozik.
CALIBRATION
Ha nem a megfelelő részen érintette meg
a képernyőt, akkor kezdje elölről a 4-es
lépést.
b Megjegyzés
• Ha az LCD képernyőt kifelé fordította,
és visszazárta a kamkorderhez, a kalibrálás nem
hajtható végre.
A burkolat tisztítása
• Ha a készülék bepiszkolódik, egy
megnedvesített puha ruhával törölje le
a készülék burkolatát.
• A burkolat épségének megőrzése érdekében
tartsa be az alábbi előírásokat:
– Kerülje az oldószerek alkalmazását, mint
például hígító, benzin, alkohol, és ne
használjon vegyszeres törlőkendőt,
rovarriasztót vagy rovarirtót.
– Ne nyúljon a kamkorderhez, ha keze a fenti
anyagokkal szennyezett.
– Ne hagyja, hogy a készülék burkolata
hosszú időn keresztül gumival, vagy más
műanyag tárggyal érintkezzen.
A lencse gondozása és tárolása
• Egy puha ruhával tisztítsa meg a lencsét az
alábbi esetekben:
– Ha a lencsén ujjlenyomatok láthatók.
– Forró vagy párás környezetben.
– Olyan helyen, ahol a lencse sóval érintkezhet,
pl. tengerparton.
142 További információk
• A lencsét jó szellőzésű helyen, piszoktól
és portól védve kell tárolni.
• A lencse deformálódásának megelőzése
érdekében rendszeresen hajtsa végre a fentebb
leírt műveletet.
A kamkorder optimális állapotának folyamatos
fenntartása érdekében javasoljuk, hogy havonta
legalább egyszer kapcsolja be és működtesse
a kamkordert.
A beépített gombakkumulátor feltöltése
A kamkorder gyárilag beépített
gombakkumulátorral is rendelkezik, amely
a POWER kapcsoló (CHG) OFF állásba
kapcsolása után is megőrzi a dátumot, az időt
és egyéb beállításokat. A beépített akkumulátor
addig töltődik, ameddig Ön a kamkordert
használja. Ha a kamkordert hosszabb ideig nem
használja, az akkumulátor fokozatosan kimerül.
Ha a kamkordert kb. 3 hónapig nem használja,
az akkumulátor teljesen kimerül. A kamkorder
normális működését az akkumulátor állapota
nem befolyásolja, de a dátumot nem tudja
felvenni.
Feltöltés
Csatlakoztassa a kamkordert a fali
konnektorhoz a hálózati tápegységen keresztül,
és hagyja kikapcsolt állapotban (POWER
kapcsoló (CHG) OFF állásban) legalább
24 óráig.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy
a DCR-TRV480E típusú kamkorder
az IpM-BkM 2/1984. (III. 10.) számú együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel
a következő műszaki jellemzőknek.
Videokamera
Rendszerjellemzők
*2 A sötétben szabad szemmel nem látható
tárgyakat az infravörös megvilágítással
felveheti.
Be- és kimeneti csatlakozók
Audio/videó bemenet/kimenet
AV MINIJACK
Videojel: 1 Vp-p, 75 ohm, aszimmetrikus,
negatív szinkron
Audio jel: 327 mV (több mint 47 kohm terhelő
impedanciánál), bemeneti impedancia több
mint 47 kohm, kimeneti impedancia kevesebb
mint 2,2 kohm
Sztereó mini aljzat (φ 3,5 mm)
DV bemenet/kimenet
4 pólusú speciális csatlakozó, S100
USB aljzat
Mini-B
LCD képernyő
Kép
6,2 cm-es (2,5 hüvelykes) képátló
Képpontok száma
123 200 (560 × 220)
További információk
Képfelvevő rendszer
2 forgófejes, helikális pásztázású rendszer
Fényképfelvevő rendszer
Exif Ver. 2.2*1
*1 Az „Exif” egy fájlformátum fényképek
számára, melyet a JEITA (Japán
Elektronikai és Információtechnológiai
Szövetség) hozott létre. Az ilyen
formátumban tárolt fájlok további
információkkal rendelkezhetnek, mint
például a kamkorder beállítása a felvétel
idején.
Hangfelvevő rendszer
Forgófejes, PCM rendszerű
Kvantálás: 12 bit (32 kHz mf, sztereó 1,
sztereó 2), 16 bit (48 kHz mf, sztereó)
Videojel
PAL rendszer, CCIR szabvány
Használható kazetta
8 mm-es formátumú videokazetták
Szalagsebesség
SP: Kb. 28,70 mm/sec
LP: Kb. 19,13 mm/sec
Felvételi/lejátszási idő (90 perces Hi8/Digital8
videokazettával)
SP üzemmód: 60 perc
LP üzemmód: 90 perc
Gyorscsévélés előre/hátra ideje (90 perces Hi8/
Digital8 videokazettával)
Kb. 5 perc
Kereső
Elektronikus kereső (monokróm)
Képérzékelő
3,0 mm-es (1/6 hüvelykes) CCD (töltéscsatolt
képalkotó)
Képpontok száma (bruttó): kb. 540 000 pixel
Effektív (fénykép): kb. 350 000 pixel
Effektív (mozgókép): kb. 350 000 pixel
Objektív
Kombinált, motoros zoommal ellátott lencse
Szűrő átmérő: 37 mm
20× (optikai), 990× (digitális)
F = 1,6~2,4
Gyújtótávolság
2,5–50 mm
35 mm-es fényképezőgép egyenérték:
CAMERA-TAPE üzemmódban:
42–840 mm
CAMERA-MEMORY üzemmódban:
42–840 mm
Színhőmérséklet
Automatikus
Minimális megvilágítás
4 lux (F 1,6)
0 lux (NightShot plus üzemmódban)*2
Általános jellemzők
Tápfeszültség
7,2 V (akkumulátor)
8,4 V (hálózati tápegység)
Átlagos teljesítményfelvétel (akkumulátorral)
Felvételkészítés közben a keresővel:
2,9 W
Felvételkészítés közben az LCD képernyővel:
3,8 W
,folytatódik
További információk
143
Üzemi hőmérséklet
0–40°C (32–104°F)
Skladovací teplota
-20–+60°C (-4–+140°F)
Méretek (kb.)
85 × 98 × 151 mm (szé/ma/mé)
Tömeg (kb.)
800 g csak a készülék
910 g az NP-FM30 akkumulátorral, Hi8/
Digital8 kazettával, lencsevédővel és
vállszíjjal együtt
Mellékelt tartozékok
Lásd a 13. oldalon.
Hálózati tápegység AC-L15A/L15B
Tápfeszültség
100–240 V AC, 50/60 Hz
Áramfelvétel
0,35–0,18 A
Teljesítményfelvétel
18 W
Kimenőfeszültség
DC 8,4 V*3
Üzemi hőmérséklet
0–40°C (32–104°F)
Tárolási hőmérséklet
-20–+60°C (-4–+140°F)
Méretek (kb.)
56 × 31 × 100 mm (szé/ma/mé), kinyúló
részek nélkül
Tömeg (kb.)
190 g, a hálózati kábel nélkül
*3 Lásd a hálózati tápegység adatcímkéjét
a kimenő feszültség egyéb jellemzői
tekintetében.
Akkumulátor (NP-FM30)
Maximális kimenő feszültség
DC 8,4 V
Kimenő feszültség
DC 7,2 V
Kapacitás
5,0 Wh (700 mAh)
Méretek (kb.)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm (szé/ma/mé)
Tömeg (kb.)
65 g
Típus
Lítium ion
A modell és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
144 További információk
Gyors áttekintés
A kezelőszervek
elhelyezkedése
Kamkorder
M Memóriaműködés jelző (21., 136. o.)
B DISPLAY/BATT INFO gomb (15. o.)
N Akkumulátor (14. o.)
C Lencsevédő (24., 30. o.)
O „Memory Stick” meghajtó (21. o.)
D Hangszóró
F OPEN gomb (18. o.)
P BACK LIGHT gomb (35. o.)
Az Easy Handycam funkció használata
közben a BACK LIGHT funkció nem
működik. (z jelzés a kamkorderen)
G REC START/STOP gomb az LCD
képernyő keretén (24. o.)
A lencsevédő felerősítése
E LCD/Érintőképernyő (2., 18. o.)
H Zoom vezérlő gombok az LCD képernyő
keretén (27. o.)
Gyors áttekintés
A EASY gomb (12., 33., 52. o.)
I RESET gomb
A RESET gomb megnyomásakor minden
beállítás – a dátumot és az időt is beleértve
– a gyári értékre áll vissza (az Egyéni menü
elemei megőrződnek).
J Kereső (2., 18. o.)
K CHG (töltés) jelző (14. o.)
L LIGHT gomb (27. o.)
,folytatódik
Gyors áttekintés
145
A Motoros zoom vezérlő (27. o.)
F POWER kapcsoló (17. o.)
B BATT (akkumulátor kioldó) gomb
(15. o.)
G Kéztámasz (markolat) (3. o.)
C Vállszíj rögzítő fülek
I DC IN aljzat (14. o.)
D PHOTO gomb (30. o.)
E CAMERA-TAPE, CAMERAMEMORY, PLAY/EDIT üzemmód
jelzők (17. o.)
146 Gyors áttekintés
H REC START/STOP gomb (24. o.)
A vállszíj felszerelése
Csatlakoztassa a mellékelt vállszíjat
a kamkorderen lévő vállszíj rögzítő fülekhez.
A A/V (audio/videó) aljzat (57., 87. o.)
F Objektív
B
G Beépített kameralámpa (27. o.)
DV csatlakozó (87., 139. o.)
D Aljzatvédő fedél
H Távvezérlés érzékelő/infravörös adó
(94. o.)
E NIGHTSHOT PLUS kapcsoló (37. o.)
I Felvételjelző (24. o.)
C
(USB) aljzat
J Mikrofon
Gyors áttekintés
A Kereső beállító kar (18. o.)
B Nézőke
C Kazettatartó (20. o.)
D
OPEN/EJECT kapcsoló (20. o.)
E Állvány csatlakozó aljzat
Ügyeljen arra, hogy a rögzítőcsavar
ne legyen hosszabb 5,5 mm-nél. Ellenkező
esetben a rögzítés nem lesz stabil,
és a csavar kárt tehet a kamkorderben.
,folytatódik
Gyors áttekintés
147
A távvezérlő
A távvezérlő használatba vétele előtt távolítsa el
a szigetelőlapot.
A szigetelőlap eltávolítása
Szigetelőlap
A lítium gombelem cseréje
1 A tartón lévő fület benyomva körmével
húzza ki az elemtartót.
Fül
A PHOTO gomb (30. o.)
B Memóriavezérlő gombok (Index*, –/+,
Memória lejátszás) (50. o.)
2 Vegye ki a lítium gombelemet a tartóból.
C SEARCH M. gomb* (58. o.)
D ./> gomb* (58. o.)
E Szalagvezérlő gombok (hátracsévélés,
lejátszás, előrecsévélés, szünet, állj,
lassított lejátszás) (48. o.)
F ZERO SET MEMORY gomb* (58. o.)
G Infravörös jeladó
A kamkorder bekapcsolása után irányítsa
a távvezérlés érzékelője felé.
3 Helyezzen egy új elemet a tartóba úgy,
hogy a + oldal fölfelé nézzen.
H REC START/STOP gomb (29. o.)
I Zoom vezérlő gomb (27. o.)
J DISPLAY gomb (58. o.)
* Ezek a gombok nem működnek az Easy Handycam
funkció használata közben.
4 Ütközésig tolja vissza a távvezérlőbe az
elemtartót.
148 Gyors áttekintés
VIGYÁZAT
Az elem a szakszerűtlen csere következtében
felrobbanhat. Csak azonos típusú, vagy
a gyártó által előírt, az eredetivel egyenértékű
elemet helyezzen be. A kimerült elemet
a gyártó előírásainak megfelelően kell
a hulladékba dobni.
b Megjegyzések a távvezérlő használatához
• A távvezérlőbe gyárilag behelyeztük a lítium
gombelemet (CR2025). Kizárólag CR2025 típusú
elemet használjon.
• Ne irányítsa a készülék távvezérlés érzékelőjét
közvetlen napfény vagy erős fényforrás felé.
A távvezérlő működésében üzemzavar keletkezhet.
• A távvezérlő nem működik megfelelően, ha
a távvezérlő érzékelőt eltakarja a konverziós lencse
(külön megvásárolható tartozék).
• Előfordulhat, hogy a távvezérlő kamkorderrel
történő használata során videomagnója szintén
működésbe kezd. Ilyen esetben válasszon a VTR 2
üzemmódtól eltérő távvezérlő üzemmódot
a videomagnó számára, vagy takarja le
a videomagnó érzékelőjét egy fekete papírdarabbal.
Gyors áttekintés
,folytatódik
Gyors áttekintés
149
Az LCD képernyő és a kereső kijelzései
A következő kijelzések az LCD képernyőn és
a keresőn jelennek meg, a kamkorder állapotát
mutatva. A kijelzések a kamkorder típusától
függően változhatnak.
Kijelzések
Analóg képek és hang
lejátszása digitális
formában (79. o.)
Példa: Jelzések CAMERA-TAPE
üzemmódban
DV bemenet (89. o.)
Zérópont memória (58. o.)
Időkód (25. o.)/Számláló (25. o.)/Öndiagnózis
(130. o.)/Képszám (51. o.)
60min
STBY
Jelentésük
NightShot plus (37. o.)
Super NightShot plus
(37. o.)
0:00:00
Color Slow Shutter (38. o.)
QZ
P-MENU
Figyelmeztető jelzések
(130. o.)
Képhatás (69. o.)
Digitális hatás (42., 49. o.)
Expozíció beállító skála
MEMORY MIX (43. o.)
Kijelzések
Jelentésük
y60 min
Maradék akkumulátor
kapacitás (25. o.)
SP LP
Felvételi üzemmód (26. o.)
STBY REC
Felvételi készenlét/felvételi
üzemmód
9
PROGRAM AE (62. o.)
.
Felvételi mappa/lejátszási
mappa (68. o.)
Formátum jelző (25. o.)
Hang üzemmód (77. o.)
Hátralévő szalagidő (25. o.)
Önkioldós felvétel
(29., 32. o.)
Szakaszos felvétel (71. o.)
Szakaszos fényképfelvétel
(72. o.)
Beépített kameralámpa
(27. o.)
Képenkénti felvétel (71. o.)
150 Gyors áttekintés
Ellenfény kompenzálás
(35. o.)
16:9 WIDE (65. o.)
Képstabilizátor
kikapcsolva (65. o.)
Képminőség (31. o.)
Képméret (26. o.)
Kézi fókusz (39. o.)
-
Védelem (100. o.)
Nyomtatási kijelölés
(100. o.)
Diavetítés (70. o.)
Képtörlés (99. o.)
PictBridge kapcsolat
(102. o.)
Tárgymutató
Számok
16:9 WIDE üzemmód ........65
21-tűs adapter...............57, 89
A
A/V csatlakozó
vezeték...................57, 87
Adatkód
(DATA CODE) .....55, 80
Akkumulátor feltöltés
Akkumulátor ...............14
Beépített gombakkumulátor ........142
Akkumulátor
Akkumulátor
információ.............15
Akkumulátor ...............14
Maradék
kapacitás .......25, 138
Áramellátás ........................17
AUDIO MIX......................78
AUDIO MODE..................77
AUTO SHUTTER .............63
Automatikus kikapcsolás
(A.SHUT OFF) ...........82
B
C
CALIBRATION ..............141
CD-ROM .........................104
Color Slow Shutter
(Color Slw S)...............38
D
Dátum/idő ..........................55
Dátumkeresés.....................58
DEMO MODE ...................73
DIGITAL ZOOM ..............64
Digital8 rendszer..............134
Digitális hatás
(D.EFFECT).........42, 49
H
Hálózati tápegység ............ 14
Hangerő (VOLUME) .. 47, 50
Használat külföldön ........ 134
Hi8/standard 8 mm-es
rendszer .................... 134
I
Easy Handycam ........... 33, 52
EDIT SEARCH ................. 45
Egyéni menü (P-MENU)... 60
Egyéni menü testre
szabása ........................ 84
END SEARCH ............ 45, 75
Expozíció........................... 35
i.LINK kábel
...... 87, 93, 104, 111, 114
i.LINK............................. 139
Időkód ............................... 25
ImageMixer VCD2 ......... 106
Index képernyő.................. 51
„InfoLITHIUM”
akkumulátor.............. 137
Infravörös jeladó ............... 94
F
J
E
FADER.............................. 40
Felvétel ellenőrzés ............. 46
Felvételi idő ................. 16, 26
Felvételi kapacitás
Kijelzése ..................... 25
REMAINING ....... 66, 81
Felvételi mód
(REC MODE) ....... 25, 77
Felvételjelző
(REC LAMP).............. 81
Fénykép formátum .......... 135
Figyelmeztető kijelzések . 130
Figyelmeztető üzenetek ... 130
FILE NO............................ 67
Finom (FINE)
Lásd Képminőség
(QUALITY)
First Step Guide....... 105, 106
Flexibilis fénymérő (SPOT
METER) ..................... 36
Fókusz ............................... 63
FORMAT .................. 67, 135
Fő hang
Lásd MULTI-SOUND
G
Gombakkumulátor
Távvezérlőben........... 148
Gyorsellenőrzés ........... 24, 30
JPEG ............................... 135
K
Kamkorder beállítások
kijelzése...................... 55
Kamkorder színkulcs
(CAM T
M CHROMA) ............ 43
Kazetta ...................... 20, 134
Képenkénti felvétel (FRAME
REC)........................... 71
Képenkénti lejátszás.......... 48
Képhatás (PICT.EFFECT) 69
Képkeresés ........................ 48
Képminőség
(QUALITY) ......... 31, 66
Képvédelem .................... 100
Kereső beállítása ............... 18
Kereső ............................... 18
Kéthangsávos kazetta........ 77
Kézi fókuszbeállítás .......... 39
Kéztámasz (markolat) ......... 3
Kijelölés nyomtatásra...... 100
Kijelzések
DISPLAY ................... 82
Képernyő kijelzések . 150
Kis zársebesség (SLOW
SHUTTR) ................... 42
Közvetlen lemezírás a „Click
to DVD”-vel ............. 111
Gyors áttekintés
BACK LIGHT (kamera) ....35
BEEP............................18, 81
BLACK FADER................40
BURN DVD.......................74
BURN VCD .......................74
Digitális jelátalakítás (A/V T
DV OUT) ............ 79, 114
Digitális programszerkesztés
(PROG.EDIT)............. 92
DirectX 9.0c .................... 108
DNR................................... 78
DOT FADER..................... 41
DV csatlakozó ......... 111, 114
,folytatódik
Gyors áttekintés
151
L
LCD COLOR .................... 79
LCD fényerő
(LCD BRIGHT).......... 18
LCD háttérvilágítás (LCD BL
LEVEL) ...................... 79
LCD képernyő ..................... 3
LCD SET........................... 79
Lejátszás (VAR.SPD PB)
Kétszeres sebesség...... 48
Képenként................... 48
Visszafelé ................... 48
Lassított ............................. 48
Lejátszási idő..................... 16
LP (hosszanjátszó)
Lásd Felvételi mód (REC
MODE)
M
Macintosh ................ 106, 109
Mappa
Lásd NEW FOLDER
Lásd PB FOLDER
Lásd REC FOLDER
Másolás (REC CTRL)....... 89
Mellékhang
Lásd MULTI-SOUND
Memória színkulcs (M T
CAM CHROMA) ....... 43
Memória úsztatás
(OVERLAP) ............... 41
Memória világosságkulcs
(M T CAM LUMI.).. 43
Memóriafénykép ......... 30, 50
MEMORY MIX ................ 43
„Memory Stick”
Általános információk135
Behelyezés .................. 21
Felvehető képek
száma ................... 31
Menü
CAMERA SET ........... 62
EDIT/PLAY ............... 74
MEMORY SET .......... 66
MENU ROTATE........ 82
PICT.APPLI. .............. 69
Menüpontok
kiválasztása .......... 60
STANDARD SET ...... 77
TIME/LANGU ........... 83
152 Gyors áttekintés
MONOTONE ....................40
MOSAIC FADER..............40
MOVIE SET ......................66
MPEG ..............................135
MULTI-SOUND................77
N
Nagyított lejátszás (PB
ZOOM)........................54
Nagylátószögű üzemmód
Lásd Zoom
NEW FOLDER..................68
NightShot Light
(NS LIGHT)..........38, 63
NightShot plus ...................37
Normál (STANDARD)
Lásd Képminőség
(QUALITY)
NTSC ...............................134
Nyelv (LANGUAGE)..22, 83
O
OLD MOVIE .....................42
Online súgó ......109, 110, 115
Óra beállítása
(CLOCK SET) ......19, 83
OVERLAP .........................41
Öndiagnózis kijelzés ........130
Önkioldós felvétel
(SELF-TIMER) .....29, 32
P
PAL..................................134
Páralecsapódás .................140
Pásztázás ............................48
PB FOLDER ......................68
PictBridge ........................102
Picture Package................106
PRINT
Lásd PictBridge
PROGRAM AE .................62
Programszerkesztés (PROG.
EDIT) ..........................74
R
REC FOLDER ...................68
RESET .............................145
S
SLIDE SHOW................... 70
SP (normál)
Lásd Felvételi mód (REC
MODE)
SPOT FOCUS ................... 40
STEADYSHOT................. 65
STILL SET........................ 66
STILL ................................ 42
Stroboszkóp hatás
(FLASH)..................... 42
Super NightShot plus ........ 37
Szakaszos felvétel
(INTERVAL REC)..... 71
Szakaszos fényképfelvétel
(INT.REC-STL).......... 72
Számláló ............................ 25
Sztereó/mono..................... 77
T
Távvezérlés érzékelő ....... 147
Távvezérlő....................... 148
REMOTE CTRL......... 81
TBC ................................... 78
Telefotó
Lásd Zoom
Telepítés .......................... 106
Teljes feltöltés ................... 14
TITLE................................ 75
Törlés
ALL ERASE
(fényképek) .......... 67
Törlés
Képek törlése .............. 99
Törlésvédő
kapcsoló ............ 135, 136
TRAIL ............................... 42
Tükör üzemmód ................ 28
Tv-színrendszerek ........... 134
U
USB aljzat ....................... 147
USB élőkép ....................... 80
USB-CAMERA .......... 80
USB-PLY/EDT........... 80
USB kábel ....................... 104
Üzemi hangjelzések
Lásd BEEP
V
Vállszíj .............................146
Videofej ...........................141
Világosság kulcs
(LUMI.KEY)...............42
W
WHITE FADER ................40
Windows ..................105, 106
WIPE..................................41
WORLD TIME ..................83
Z
Zajmentes átmenet
Lásd END SEARCH
Zérópont memória..............58
Zoom ..................................27
Gyors áttekintés
Gyors áttekintés
153
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF

advertising