Sony | DCR-HC18E | Sony DCR-HC18E Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

3-087-936-92(1)
Sprievodca
počítačovými
aplikáciami
SK
A számítógépes
alkalmazások
használati útmutatója
HU
Digital Video Camera Recorder
© 2004 Sony Corporation
Először ezt
olvassa el!
• A kamera használatát a hozzá mellékelt
„A kamera használati útmutatója” című
kézikönyv ismerteti.
A mellékelt CD-ROM az alábbi
programokat tartalmazza.
Windows operációs rendszert futtató
számítógéphez: Picture Package
Macintosh operációs rendszert futtató
számítógéphez: ImageMixer VCD2
Rendszerkövetelmények
Windows-verziók esetén
Kazettára rögzített képek számítógépen
történő megtekintéséhez
• Operációs rendszer: Microsoft Windows
98SE, Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition vagy Windows XP
Professional
„Szokásos” („Standard”) telepítési
módot válasszon.
Ha a fent említett operációs
rendszereket frissítette, nem biztos,
hogy minden művelet sikeres lesz.
Windows 98 esetén a hang nem hallható.
Ekkor csak állóképek vihetők át és
tekinthetők meg.
• Processzor: Intel Pentium III, legalább 500
MHz-es (legalább 800 MHz-es javasolt)
• Program: DirectX 9,0b vagy újabb verzió
(Ez a termék a DirectX technológiára
épül, ezért a számítógépre feltétlenül
telepíteni kell a DirectX alkalmazást.)
Windows Media Player 7,0 vagy újabb
verzió
Macromedia Flash Player 6,0 vagy újabb
verzió
• Hang: 16 bites sztereó hangkártya és
sztereó hangsugárzók
• Memória: legalább 64 MB
• Merevlemez:
A telepítéshez szükséges szabad
merevlemez-terület: legalább 200 MB
2
Javasolt szabad merevlemez-terület:
legalább 6 GB (a szerkesztendő képfájl
méretétől függően)
• Videokártya: Videomemória: 4 MB
VRAM; felbontás: legalább 800 × 600;
színek: Hi color (16 bit, 65 000 szín);
illesztőprogram: támogatnia kell a
DirectDraw technológiát. (Ha a felbontás
nem haladja meg a 800 × 600-at, vagy ha a
színek száma nem haladja meg a 256-ot, a
termék nem működik megfelelően.)
• Egyéb: szabványos USB aljzat, DV aljzat
(IEEE1394, i.LINK) (i.LINK kábellel
történő csatlakoztatáshoz), CD-meghajtó
(video-CD készítéséhez CD-író egységre
van szükség. A használható (kompatibilis)
meghajtókról információt a következő
címen találhat:http://www.ppackage.com/).
„Memory Stick” memóriakártyára
rögzített képek számítógépen történő
lejátszásához (csak azon típusok
esetén, amelyek rendelkeznek Memory
Stick meghajtóval)
• Operációs rendszer: Microsoft Windows
98, Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition vagy
Windows XP Professional
„Szokásos” („Standard”) telepítési
módot válasszon.
Ha a fent említett operációs
rendszereket frissítette, nem biztos,
hogy minden művelet sikeres lesz.
• Processzor: MMX Pentium, legalább 200
MHz-es
• Alkalmazás: Windows Media Player
(mozgóképek lejátszásához feltétlenül
telepíteni kell).
• Egyéb: szabványos USB aljzat, CDmeghajtó
Macintosh-verziók esetén
b Megjegyzés
• Ha a kamerát egy Macintosh-hoz USB kábellel
csatlakoztatja, akkor a kazettára rögzített
képeket nem tudja a számítógépre másolni. A
képek másolásához a kamerát és a számítógépet
i.LINK kábellel kösse össze, és a másoláshoz
használja az operációs rendszer megfelelő
funkcióit.
ImageMixer VCD2 használata esetén
• Operációs rendszer: Mac OS X (v10,1,5
vagy újabb)
„Szokásos” („Standard”) telepítési
módot válasszon.
• Program: QuickTime 4,0 vagy újabb verzió
(mozgóképek lejátszásához feltétlenül
telepíteni kell).
• Egyéb: szabványos USB kapu, DV aljzat
(IEEE1394, i.LINK) (i.LINK kábellel
történő csatlakoztatáshoz), CD-olvasó
„Memory Stick” memóriakártyára
rögzített képek számítógépre történő
átmásolásához (csak azon típusok
esetén, amelyek rendelkeznek Memory
Stick olvasóval)
• Operációs rendszer: Mac OS 9,1/9,2 vagy
Mac OS X (v10,0/v10,1/v10,2/v10,3)
• Program: QuickTime 3.0 vagy újabb verzió
(mozgóképek lejátszásához feltétlenül
telepíteni kell).
• Egyéb:szabványos USB aljzat, CDmeghajtó
Megjegyzések e kézikönyvvel
kapcsolatban
• A kamerák bekapcsolására szolgáló
kapcsoló elnevezése nem azonos minden
típusnál.
Felvételkészítés kazettára: CAMERATAPE vagy CAMERA
Lejátszás: PLAY/EDIT, PLAYER vagy
VCR
Ebben a kézikönyvben a CAMERATAPE és a PLAY/EDIT elnevezéseket
használjuk. További részletek a
kamerához mellékelt, „A kamera
használati útmutatója” című kézikönyvben
találhatók.
• Az ebben a kézikönyvben szereplő képek
egy Windows XP operációs rendszert
futtató számítógép képernyőjét mutatják.
Más operációs rendszerek esetén a
képernyők tartalma kissé eltérhet az itt
bemutatottaktól.
Szerzői jogok
A CD-ről, az internetről és más forrásból
származó zeneművek, hangfelvételek és
egyéb harmadik féltől származó zenei
alkotások (a továbbiakban „zenei
alkotások”) szerzői szerzői joggal
rendelkeznek, amely szerzői jogokat az
egyes országok szerzői jogra vonatkozó,
illetve más vonatkozó hatályos törvényei
védenek. Hacsak a vonatkozó törvény
kifejezetten nem rendelkezik másképpen, az
illetékes szerzők engedélye vagy
jóváhagyása nélkül semmilyen zenei alkotás
nem használható fel (felhasználásnak
minősül mindennemű másolás, módosítás,
reprodukálás, feltöltés, továbbítás, széles
körben való elérhetővé tétel, átjátszás,
terjesztés, kölcsönzés, lízingelés, eladás és
kiadás). A Sony Corporation Picture
Package programjának felhasználói
licencszerződése sem közvetlenül, sem
közvetve, sem semmilyen más módon nem
ad Önnek sem licencet, sem használati jogot
semminemű zenei alkotásra.
HU
Védjegyek
• A Picture Package a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick” és a
a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
• A Microsoft, a Windows és a Windows
Media a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A Macintosh, az iMac, a Mac OS, az iBook
és a Power Mac az Apple Computer, Inc.
védjegye.
• A QuickTime és a QuickTime embléma az
Apple Computer, Inc. védjegye.
• A Roxio a Roxio, Inc. bejegyzett védjegye.
• A Toast a Roxio, Inc. védjegye.
• A Macromedia és a Macromedia Flash
Player a Macromedia, Inc. névjegye vagy
bejegyzett névjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A Pentium az Intel Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye.
Minden más említett terméknév
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye. A továbbiakban sem a „”, sem
az „” jel nem szerepel ebben a
kézikönyvben.
3
Tartalomjegyzék
Először ezt olvassa el!................................................................................ 2
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató
számítógéphez
Bevezetés a képek számítógépen történő szerkesztésébe ....................... 6
Főbb lehetőségek ........................................................................................................ 6
Előkészületek .............................................................................................................. 7
1. lépés: A program telepítése a számítógépre ......................................... 8
2. lépés: A számítógép és a kamera csatlakoztatása .............................. 10
Kazettára rögzített képek megtekintése (tartozék) USB kábel segítségével ............. 11
„Memory Stick” memóriakártyára rögzített képek átmásolása (tartozék) USB kábel
segítségével ........................................................................................................ 13
A (külön megvásárolható) i.LINK kábel használata ................................................... 16
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató
számítógépen
Képek másolása, megtekintése és létrehozása....................................... 17
Videók és állóképek megtekintése a számítógépen
– Picture Package Viewer ................................................................................... 17
Saját videó készítése
– Picture Package Auto Video ............................................................................ 18
Saját diabemutató készítése
– Picture Package Auto Slide .............................................................................. 21
Képek kiírása írható CD-re
– Picture Package CD Backup ............................................................................ 24
Video-CD készítése (közvetlen video-CD-írás)
– Picture Package VCD Maker ............................................................................ 25
Képek másolása „Memory Stick” memóriakártyára a MEMORY MIX funkcióhoz
(csak Memory Stick meghajtóval rendelkező típusok esetén) ............................ 27
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
A számítógép és a kamera csatlakoztatása............................................. 29
Képek átmásolása „Memory Stick” memóriakártyáról
(csak Memory Stick kártyahellyel rendelkező típusok esetén) ........... 30
A program telepítése a számítógépre ...................................................... 30
4
További lehetőségek
DVD készítése (Közvetlen „Click to DVD”)............................................... 32
Analóg videomagnó csatlakoztatása a számítógéphez a kamerán át
— Digitális jelátalakítás ....................................................................... 35
További információk
Hibaelhárítás ............................................................................................ 37
Tárgymutató............................................................................................. 43
5
Csatlakoztatás Windows operációs
rendszert futtató számítógéphez
Bevezetés a képek
számítógépen
történő
szerkesztésébe
Főbb lehetőségek
Ha a mellékelt CD-ROM-on található Picture Package programot telepíti a számítógépre,
akkor a kamerával rögzített álló- és mozgóképek a számítógépen digitális adatként kezelhetők.
Képek automatikus átmásolása „Memory Stick” memóriakártyáról
„Memory Stick” memóriakártyára rögzített képek a számítógépre egyszerűen átmásolhatók:
csupán megfelelően össze kell kötni a kamerát és a számítógépet.
Saját videó készítése
A kazettára rögzített nyersanyagból elkészítheti zenével és effektusokkal színesített saját
videóit. Video-CD is készíthető.
Saját diabemutató készítése
A „Memory Stick” memóriakártyáról áthozott képek közül kiválaszthatja kedvenceit, és
belőlük zenével és effektusokkal színesített diabemutatót készíthet.
Képek írása CD-re
A számítógépre átmásolt képeket CD-re is ráírhatja.
6
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
Előkészületek
Az előkészítő műveleteket az alábbi lépések végrehajtásával végezheti el.
A számítógépen (csak első alkalommal)
1. lépés: A program telepítése a számítógépre
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
CD-ROM (tartozék)
A kamerán
2. lépés: A számítógép és a kamera csatlakoztatása
A kamera és a számítógép kétféleképp köthető össze.
• USB kábellel (tartozék)
• i.LINK kábellel (külön megvásárolható)
A részleteket a „2. lépés: A számítógép és a kamera csatlakoztatása”
című fejezet (10. oldal) tartalmazza.
Most kezdje az 1. lépéssel!
* Ezek a képek Handycam Station illesztőállvánnyal rendelkező kameratípust mutatnak.
Ha a kamera rendelkezik Handycam Station illesztőállvánnyal, akkor tegye a kamerát a Handycam
Station illesztőállványra, majd a Handycam Station illesztőállványt csatlakoztassa a számítógéphez. A
számítógépet és a kamerát közvetlenül nem lehet egymáshoz csatlakoztatni.
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
7
1. lépés: A
program telepítése
a számítógépre
Ahhoz, hogy a számítógépen élvezhesse a
kamerával felvett álló- és mozgóképeket,
a számítógépre telepíteni kell a megfelelő
programot. Ezt a telepítést csak az első
alkalommal kell végrehajtani. Később
már csak a számítógépet és a kamerát kell
egymáshoz csatlakoztatni.
3
Kattintson az [Install] gombra.
4
Válassza ki a telepítés nyelvét, majd
kattintson a [Next] gombra.
5
Kattintson a [Next] gombra.
6
Olvassa el a [License Agreement]
szövegét, jelölje be az [I accept the
terms of the license agreement]
választókapcsolót, majd kattintson a
[Next] gombra.
Windows 2000/Windows XP esetén
A telepítéshez rendszergazdai jogokkal
(Administrators) jelentkezzék be.
b Megjegyzés
• A program telepítése előtt ne csatlakoztassa a
(mellékelt) USB kábelt!
1
Kapcsolja be a számítógépet.
A program telepítése előtt a
számítógépen zárjon be minden futó
alkalmazást.
2
A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a
számítógép CD-meghajtójába.
Ekkor megjelenik a telepítőképernyő.
Ha nem jelenik meg a képernyő
1 Kattintson duplán a [My Computer]
ikonra.
2 Kattintson duplán a
[PICTUREPACKAGE]
CD-meghajtóra*.
* A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden
számítógépen más lehet.
8
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
Adja meg, a gépen hova kerüljön a
program, majd kattintson a [Next]
gombra.
8
Kattintson a [Ready to Install the
Program] párbeszédpanel [Install]
gombjára.
Megkezdődik a telepítés.
9
Ekkor a számítókép kikapcsol, majd
automatikusan ismét elindul
(újraindítás). Az asztalon megjelenik a
[Picture Package Menu] és a [Picture
Package Menu destination Folder]
parancsikon.
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
7
Ha a számítógépre még nincs
telepítve a DirectX 9.0b vagy újabb
verziója, akkor az alábbi lépéseket
követve telepítse a DirectX 9.0b
alkalmazást.
1 Olvassa el a [License Agreement]
szövegét, majd kattintson a [Next]
gombra.
Jelölje be a [Yes, I want to restart my
computer now.] választókapcsolót,
majd kattintson a [Finish] gombra.
,folytatás
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
9
2 Kattintson a [Next] gombra.
2. lépés: A
számítógép és a
kamera
csatlakoztatása
Csatlakoztatás
3 Kattintson a [Finish] gombra.
A kamera és a számítógép kétféleképp
köthető össze:
– USB kábel (tartozék)
– i.LINK kábellel (külön megvásárolható)
Csatlakoztatás (tartozék) USB
kábellel
Ekkor a számítógép automatikusan
újraindul, és az asztalon megjelenik a
[Picture Package Menu] parancsikon.
10Vegye ki a CD-ROM-ot a számítógép
CD-meghajtójából.
Ha kérdése merül fel a Picture Package
termékkel kapcsolatban
Részletes információt a kamerához
mellékelt CD-ROM-on található használati
útmutató, valamint a program súgója (Help)
tartalmaz.
Ha így csatlakoztatja a készülékeket, a
kazettára rögzített képet és hangot
átmásolhatja a számítógépre, a „Memory
Stick” memóriakártyán lévő fájlokat
átmásolhatja a számítógépre, továbbá a
számítógépről fájlokat másolhat át a
„Memory Stick” memóriakártyára.
• Mielőtt a kamerát és a számítógépet
összeköti a (tartozék) USB kábellel, mind
a számítógépet, mind a kamerát elő kell
készítenie.
Hajtsa végre az alábbi lépéseket.
– Kazettára rögzített képek megtekintése
(tartozék) USB kábel segítségével
(11. oldal)
– „Memory Stick” memóriakártyára
rögzített képek másolása (tartozék) USB
kábel segítségével (13. oldal)
Csatlakoztatás (külön
megvásárolható) i.LINK kábellel
• Ha így csatlakoztatja a készülékeket,
akkor kazettára rögzített képet és hangot
tud a számítógépre átmásolni.
Ebben az esetben a képadatok átvitele
precízebb, mint az USB kábellel történő
csatlakoztatás esetén.
b Megjegyzések
• Amikor a kamerát és a számítógépet USB
kábellel vagy i.LINK kábellel köti össze,
ügyeljen arra, hogy a csatlakozókat a megfelelő
állásban dugja be a készülékekbe. Ha a
csatlakozót rossz állásban erőszakolja be az
10
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
aljzatba, tönkremehet, és a kamera hibás
működését idézheti elő.
• Ha i.LINK kábelt használ, „Memory Stick”
memóriakártyáról a számítógépre nem tud
képeket másolni.
• Windows 98/Windows 98SE használata esetén
i.LINK kábeles csatlakoztatás nem lehetséges.
kapcsolóval válassza ki a PLAY/
EDIT üzemmódot.
Áramforrásként a mellékelt hálózati
tápegységet használja.
A kamerák bekapcsolására szolgáló
kapcsoló elnevezése nem azonos
minden típusnál.
Kazettára rögzített képek
megtekintése (tartozék) USB
kábel segítségével
3
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
Az alábbi lépések végrehajtása előtt
ellenőrizze, hogy a számítógépre már
telepítette-e a Picture Package alkalmazást
(8. oldal).
z Ötlet
• Ha a POWER kapcsolóval a CAMERATAPE üzemmódot választja ki, akkor a
kamerával látható kép a számítógép
képernyojén is látható – USB videoátvitel.
A kamera menüjében kapcsolja be az
[STD STREAM] videoátviteli
funkciót.
Az egyes menüelemeket a különböző
kameratípusok esetén másként kell
kiválasztani.
4
az USB aljzathoz
A (tartozék) USB kábelt dugja be a
kamera USB aljzatába.
USB kábel
(tartozék)
Teljesen dugja be.
az USB aljzathoz
Az USB aljzat az egyes típusokon
máshol helyezkedhet el. Az aljzat
pontos helyét a kamerához mellékelt,
„A kamera használati útmutatója” című
kézikönyv ismerteti.
Ha a kamerához Handycam Station
illesztőállvány tartozik, akkor az USB
kábelt a Handycam Station
illesztőállvány USB aljzatába dugja be,
majd az USB ON/OFF kapcsolót állítsa
ON helyzetbe.
b Megjegyzések
• Most még ne csatlakoztassa a kamerát a
számítógéphez.
• Ha a kamerát és a számítógépet a kamera
bekapcsolása előtt köti össze a (mellékelt) USB
kábellel, akkor előfordulhat, hogy a számítógép
nem ismeri fel a kamerát.
1
Kapcsolja be a számítógépet.
Zárjon be a számítógépen futó minden
alkalmazást.
Windows 2000/Windows XP esetén
Rendszergazdai jogokkal
(Administrators) jelentkezzék be.
2
5
Az USB kábel másik végét dugja be a
számítógép USB aljzatába.
Csatlakoztassa a kamera
áramforrását, majd a POWER
,folytatás
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
11
Amikor első alkalommal csatlakoztatja
az USB kábelt, a számítógépnek esetleg
több időre van szüksége a kamera
felismeréséhez.
Ekkor elindul az [USB Streaming Tool].
Ha a [Found New Hardware Wizard]
jelenik meg, kattintson a [Continue
Anyway] gombra, és fejezze be a
telepítést.
7
Győződjék meg arról, hogy hallatszik
a hang is, majd kattintson a [Next]
gombra.
Windows 2000/Windows XP esetén
Amikor megjelenik egy párbeszédpanel,
amelyen a számítógép a digitális aláírás
jóváhagyását kéri, Windows 2000 esetén
kattintson a [Yes], Windows XP esetén
pedig a [Continue Anyway] gombra.
b Megjegyzés
• Ha nem hallható a hang, válasszon másik
eszközt.
8
z Ötlet
• A jóváhagyás akkor is érvényes, ha a [Yes]
vagy a [Continue Anyway] gombot választja
(a gomb felirata a használt operációs
rendszertol függ).
6
Kattintson a
gombra.
Állítsa be a kép minőségét, majd
kattintson a [Next] gombra.
Ha a csúszkát a (+) irányba tolja, akkor
javul, ha pedig a (–) irányba tolja, akkor
romlik a kép minősége.
(lejátszás)
Ellenőrizze, hogy a kazettára rögzített
felvételt játssza-e le a kamera.
b Megjegyzés
• Amikor módosítja a képminőséget, a kép és
a hang egy pillanatra kihagy.
12
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
z Ötlet
• Ha a kép nem folyamatos, a csúszkát tolja a
(–) irányba.
9
Állítsa be a fényerőt, majd kattintson
a [Next] gombra.
Ha a csúszkát a (+) irányba tolja, akkor
világosodik, ha pedig a (–) irányba tolja,
akkor sötétedik a kép.
„Memory Stick”
memóriakártyára rögzített
képek átmásolása (tartozék)
USB kábel segítségével
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
Amikor összeköti a kamerát és a
számítógépet, elindul a [Picture Package
Menu], és a „Memory Stick”
memóriakártyán lévő képek automatikusan
átmásolódnak a számítógépre. Az alábbi
eljárás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy
telepítette-e a Picture Package alkalmazást
a számítógépre (8. oldal).
Ha a számítógép rendelkezik Memory
Stick meghajtóval
Tegyen be egy képeket tartalmazó
„Memory Stick” memóriakártyát a Memory
Stick meghajtó nyílásába. Miután a képek
automatikusan átmásolódtak, elindul a
[Picture Package Viewer]. A következő
lépéseket átugorhatja. Azt, hogy hogyan
lehet megállapítani, hogy a „Memory Stick”
memóriakártyán hol találhatók a képek, a
15. oldalon ismertetjük.
10Kattintson a [Done] gombra.
Elindul a [Picture Package Menu].
A 7–9. lépésekben beállított értékeket a
számítógép menti. A következő
indítástól kezdődően az [USB
Streaming Tool] már nem indul el.
z Ötlet
• Ha a kamera későbbi csatlakoztatása során
módosítani szeretné a képminőséget és a
fényerőt, akkor válassza rendre: [Start],
[Programs] (Windows XP esetén [All
Programs]), [Picture Package], [Handycam
Tools], [USB Streaming Tool]; majd pedig
indítsa el az [USB Streaming Tool] alkalmazást.
az USB aljzathoz
USB kábel
(tartozék)
az USB aljzathoz
b Megjegyzések
• Most még ne csatlakoztassa a kamerát a
számítógéphez.
• Ha a kamerát és a számítógépet a kamera
bekapcsolása előtt köti össze a (mellékelt) USB
kábellel, akkor előfordulhat, hogy a számítógép
nem ismeri fel a kamerát.
,folytatás
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
13
1
Elindul a [Picture Package Menu], és a
„Memory Stick” memóriakártyán lévő
képek automatikusan átmásolódnak a
számítógépre.
Kapcsolja be a számítógépet.
Zárjon be a számítógépen futó minden
alkalmazást.
.
Windows 2000/Windows XP esetén
Rendszergazdai jogokkal
(Administrators) jelentkezzék be.
2
3
4
5
Tegyen be a kamerába egy „Memory
Stick” memóriakártyát.
Csatlakoztassa a kamera
áramforrását, majd a POWER
kapcsolóval válassza ki a PLAY/
EDIT üzemmódot.
Az alapbeállítás szerint elindul az
automatikus lejátszó varázsló. Ha ezt ki
kívánja kapcsolni, hajtsa végre az alábbi
lépéseket. (A második alkalomtól kezdve
átugorhatja ezeket a lépéseket.)
A kamera menüjében kapcsolja be az
[STD-USB] funkciót.
1 Kattintson a [Picture Package Menu]
Az egyes menüelemeket a különböző
kameratípusok esetén másként kell
kiválasztani.
2 Jelölje be a [Do not automatically
A (tartozék) USB kábelt dugja be a
kamera USB aljzatába.
Az USB kábel másik végét dugja be a
számítógép USB aljzatába.
Ekkor a kamera LCD képernyőjén
megjelenik az [USB MODE] felirat.
Amikor első alkalommal csatlakoztatja
az USB kábelt, a számítógépnek esetleg
több időre van szüksége a kamera
felismeréséhez.
14
Windows XP esetén
Áramforrásként a mellékelt hálózati
tápegységet használja. A kamerák
bekapcsolására szolgáló kapcsoló
elnevezése nem azonos minden típusnál.
Az USB aljzat az egyes típusokon
máshol helyezkedhet el. Az aljzat
pontos helyét a kamerához mellékelt,
„A kamera használati útmutatója” című
kézikönyv ismerteti.
Ha a kamerához Handycam Station
illesztőállvány tartozik, akkor az USB
kábelt a Handycam Station
illesztőállvány USB aljzatába dugja be,
majd az USB ON/OFF kapcsolót állítsa
ON helyzetbe.
6
Amikor már az összes kép átkerült a
számítógépre, elindul a [Picture Package
Viewer].
alkalmazás [Settings] elemére.
launch Windows AutoPlay.] négyzetet.
(Csak akkor, ha memóriakártya-kezelő
eszköz található a Windows XP-t futtató
számítógépben.)
3 Kattintson az [OK] gombra.
A Picture Package Menu
beállításainak módosítása
A [Basic], [Copy] és a [Delete]
módosításához kattintson rendre a
következő elemekre [Copy automatically]
t [Settings].
A gyári értékek visszaállításához kattintson
a [Restore defaults] gombra.
Képek átmásolása a
számítógépre a Picture Package
Menu igénybevétele nélkül
Kattintson duplán a [My Computer]
ablakban megjelenő [Removable Disk] vagy
[Sony MemoryStick] elemre. Ezt követően a
mappában található képeket az egérrel
húzza át a számítógép merevlemezére.
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
Célmappák és fájlnevek
Az USB kábel eltávolítása
Windows 2000/Windows Me/Windows
XP esetén
Ha a kamera LCD képernyőjén megjelenik
az [USB MODE] üzenet, akkor az USB
kábelt az alábbi módon távolítsa el.
1 Kattintson a tálcán található [Unplug or
eject hardware] ikonra.
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
A Picture Package Menu segítségével a
számítógépre átmásolt képek
A képek a [My Documents] vagy a [My
Pictures] mappában létrejött [Picture
Package] mappa [Date] almappáiba
kerülnek. A képek pontos helye az
operációs rendszertől függ.
A „Memory Stick” memóriakártyán
található képek
A képek a [My Computer] ablakban
megjelenő [Removable Disk] vagy [Sony
MemoryStick] mappában találhatók.
ssss egy 0001 és 9999 közötti egész számot
jelöl.
Kattintson erre az ikonra.
tálca
2 Kattintson a [Safely remove Sony
A
Camcorder] (illetve Windows 2000/
Windows Me esetén az [Unplug or eject
hardware]) elemre.
B
Kattintson ide.
C
A Más, mappalétrehozó funkcióval nem
rendelkező kamerával rögzített
állóképfájlokat tartalmazó mappa (csak
lejátszásra)
B Az ezzel a kamerával rögzített
képfájlokat tartalmazó mappa
Ha nem keletkezett új mappa, akkor itt
csak a [101MSDCF] szerepel.
C Más, mappalétrehozó funkcióval nem
rendelkező kamerával rögzített
mozgóképfájlokat tartalmazó mappa
(csak lejátszásra)
Mappa
Fájl
Szerepe
101 MSDCF DSC0sss
(-től 999
s.JPG
MSDCF-ig) MOV0ss
ss.MPG
Állóképfájl
3 Windows 2000 és Windows Me esetén
kattintson az [OK] gombra.
4 Húzza ki az USB kábelt a kamerából és
a számítógépből.
Ha a kamera LCD képernyőjén nem jelenik
meg az [USB MODE] üzenet, akkor csak a
fenti 4. lépést hajtsa végre.
Windows 98/Windows 98SE esetén
Csak a fenti 4. lépést hajtsa végre.
b Megjegyzések
• Ha a műveletjelző lámpa világít, ne húzza ki az
USB kábelt.
• A kamera kikapcsolása előtt ne feledje el
kihúzni belőle a (mellékelt) USB kábelt.
Mozgóképfájl
,folytatás
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
15
Javasolt csatlakoztatási mód
A kamera helyes működésének biztosítása
érdekében a következő ábra szerint
csatlakoztassa a kamerát és a számítógépet.
• A kamera és a számítógép összekötéséhez
a (tartozék) USB kábelt használja.
Győződjék meg arról, hogy a
számítógéphez USB kábellel nem
csatlakozik más eszköz.
• Ha a számítógéphez a szokásos
konfigurációban a billentyűzet és/vagy az
egér USB aljzaton csatlakozik, akkor
ezeket hagyja így, a kamerát pedig a
(tartozék) USB kábellel csatlakoztassa egy
szabad USB aljzatba.
A (külön megvásárolható)
i.LINK kábel használata
az i.LINK (IEEE1394)
aljzathoz
i.LINK kábel (külön
megvásárolható)
a
DV
aljzathoz
A
DV aljzat az egyes típusokon máshol
helyezkedhet el. Az aljzat pontos helyét a
kamerához mellékelt, „A kamera használati
útmutatója” című kézikönyv ismerteti.
Ha a kamerához Handycam Station
illesztőállvány tartozik, akkor az i.LINK
kábelt a Handycam Station illesztőállvány
DV aljzatába dugja.
b Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a képek átmásolása nem
hajtható végre, ha a számítógéphez több eszköz
is csatlakozik USB kábellel.
• Előfordulhat, hogy a képek átvitele nem
hajtható végre, ha az USB kábelt a
billentyűzeten vagy egy USB elosztón (hub) lévő
USB aljzatba dugja.
• Az USB kábelt feltétlenül a számítógépen
található USB aljzatba dugja.
• Előfordulhat, hogy Ön a javasolt környezetet
építette ki, a képek átmásolása mégsem hajtható
végre.
16
z Ötlet
• A felvett képanyag más, videojelek olvasására
képes szerkesztőprogrammal is módosítható. E
programok használatát az illető program súgója,
illetve használati útmutatója ismerteti.
Az i.LINK kábel eltávolítása
Kapcsolja ki a kamerát, és húzza ki az
i.LINK kábelt a kamerából és a
számítógépből.
Csatlakoztatás Windows operációs rendszert futtató számítógéphez
Képek kezelése Windows operációs
rendszert futtató számítógépen
effektusokkal színesített diabemutatót
készíthet.
Képek másolása,
megtekintése és
létrehozása
Picture Package CD Backup (24. oldal)
A számítógépre átmásolt képeket CD-re
írhatja.
A Picture Package Menu
alkalmazásai
Ha duplán rákattint az asztalon lévő
[Picture Package Menu] parancsikonra,
megjelenik a [Picture Package Menu]
menürendszere.
A [Picture Package Menu] a következő
alkalmazásokat tartalmazza.
A számítógép [Start] menüjéből
induló alkalmazás
MEMORY MIX Image Tool (28. oldal)
A kamera MEMORY MIX funkciójához
képek másolható a „Memory Stick”
memóriakártyára.
A MEMORY MIX funkciót a kamerához
mellékelt, „A kamera használati
útmutatója” című kézikönyv ismerteti.
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
Ebben a fejezetben azt ismertetjük, hogyan
használhatók a Picture Package csomagba
tartozó alkalmazások.
Egy alkalmazás a számítógép [Start]
menüjéből indul el, a többi pedig a [Picture
Package Menu] keretalkalmazásból.
Picture Package VCD Maker (25. oldal)
A kazettára rögzített anyagból video-CD-t
készíthet.
b Megjegyzések
• Az alábbi lépések végrehajtása előtt ellenőrizze,
hogy a számítógépre már telepítette-e a Picture
Package alkalmazást (8. oldal).
• Windows 2000/Windows XP esetén
rendszergazdai jogokkal (Administrators)
jelentkezzék be.
z Ötlet
• A menüben megjelenő alkalmazások a
[Settings] párbeszédpanelen módosíthatók.
Picture Package Viewer (17. oldal)
Megtekinthetők a kameráról átmásolt
képek; a megjelenítendő képeket a
mintaképek alapján lehet kiválasztani. Az
álló- és mozgóképek a dátumuknak
megfelelő mappákban találhatók.
Picture Package Auto Video (18. oldal)
A kazettára rögzített nyersanyagból
elkészítheti zenével és effektusokkal
színesített saját videóit.
Picture Package Auto Slide (21. oldal)
A „Memory Stick” memóriakártyáról
áthozott képek közül kiválaszthatja
kedvenceit, és belőlük zenével és
Videók és állóképek
megtekintése a
számítógépen
– Picture Package Viewer
A kameráról átmásolt képek a dátumuknak
megfelelő mappákba kerülnek.
A megtekinteni kívánt képet a mintaképek
közül lehet kiválasztani.
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
Az asztalon kattintson duplán a
[Picture Package Menu]
parancsikonra.
,folytatás
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
17
Elindul a [Picture Package Menu].
3
Mozgóképfájlok
Kattintson a [Viewing video and
pictures on PC] elemre.
Ekkor elindul a [Picture Package
Viewer], és megjelennek a legfrissebb
dátum-mappában található képek.
A képernyő tetején található gombok
segítségével a felvételek lejátszhatók, a
lejátszás szüneteltethető és leállítható.
Mappák kezelése
4
Kattintson duplán a megjeleníteni
kívánt képre.
Ekkor megjelenik a kiválasztott kép.
Állóképfájlok
A kameráról átmásolt képek a dátumuknak
megfelelő mappákba kerülnek. A mappákat
az alkalmazás az évek szerint csoportosítja.
Bármely mappában vagy memóriakártyaeszközön található képek kiválaszthatók és
megtekinthetők.
Megjegyzés hozzáfűzése
mappához
Az egér jobb oldali gombjával kattintson az
illető mappára, majd írja be a megjegyzést.
Módosítható a mappa dátuma is. Ha
megváltoztatja egy mappa dátumát, ez a
mappák sorrendjét is befolyásolja.
A képernyő tetején található gombok
segítségével a képek kinyomtathatók,
megnyújthatók, elforgathatók. Ha az
(Exif) gombra kattint, megjelennek
a felvétel pillanatában érvényes értékek
(zársebesség, expozíció, blende stb.)
Saját videó készítése
– Picture Package Auto Video
Eredeti videót is készíthet, amelyhez a
program automatikusan hozzáilleszti a
kiválasztott zenét és effektusokat.
A számítógépen készíthető saját videó
hossza nem haladhatja meg a 10 percet.
z Ötlet
• Ehhez a művelethez használjon i.LINK kábelt.
1
18
Kapcsolja be a számítógépet.
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
2
Csatlakoztassa a kamera
áramforrását, majd a POWER
kapcsolóval válassza ki a PLAY/
EDIT üzemmódot.
7
Kattintson a [Music settings] gombra,
és válasszon ki egy zenét.
Áramforrásként a mellékelt hálózati
tápegységet használja.
A kamerák bekapcsolására szolgáló
kapcsoló elnevezése nem azonos
minden típusnál.
3
Az egyes menüelemeket a különböző
kameratípusok esetén másként kell
kiválasztani.
z Ötlet
• Minderre nincs szükség, ha a kamerát és a
számítógépet i.LINK kábellel köti össze
(16. oldal).
4
A kazettán keresse meg azt a
jelenetet, ahonnan a másolást el
kívánja kezdeni.
5
A (tartozék) USB kábel vagy a (külön
megvásárolható) i.LINK kábel
segítségével kösse össze a kamerát és
a számítógépet (11, és, 16. oldal).
Ekkor a [Picture Package Menu]
automatikusan elindul.
6
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
A kamera menüjében kapcsolja be az
[STD STREAM] videoátviteli
funkciót.
Zeneként nemcsak az alkalmazással
szállított mintazenéket, hanem a
számítógép egyéb zenei fájljait, továbbá
zenei CD-k műsorszámait is
kiválaszthatja. Jelölje ki a kívánt zenét,
majd kattintson az [OK] gombra.
.
8
Kattintson az [Effect settings]
gombra, és válasszon ki egy effektust.
Kattintson az [Automatic Video
Producer] gombra.
Elindul a [Picture Package Auto Video].
.
Az 5 effektus bármelyikét
kiválaszthatja. Jelölje ki a kívánt
,folytatás
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
19
effektust, majd kattintson az [OK]
gombra.
10Kattintson a [Start] gombra.
.
9
Az alkalmazás a videót a kameráról
automatikusan átmásolja, és
hozzáilleszti a kiválasztott zenét és
effektusokat. A számítógép
képernyőjén a még hátralévő idő
látható.
Kattintson az [Output settings]
gombra, majd válassza ki, hova
kerüljenek a képek.
.
11Ha be kívánja fejezni a műveletet,
Ha tárolási helyként a [Video CD]
elemet választja, akkor a CD-író
meghajtóba tegyen be egy új írható CDlemezt (CD-R). Adja meg, hova
kerüljenek a képek, majd kattintson az
[OK] gombra.
kattintson a [No] gombra.
.
.
Ha ugyanezzel a tartalommal még egy
CD-t kíván készíteni, akkor a [Yes]
gombra kattintson, és a CD-író
meghajtóba tegyen be egy új írható
CD-t.
b Megjegyzés
• Újraírható CD (CD-RW) nem használható.
20
b Megjegyzések
• A CD-ről, az internetről és más forrásból
származó zenei alkotások szerzői szerzői joggal
rendelkeznek, így ezeket a zenei alkotásokat
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
csak a vonatkozó szerzői jogokat védő
törvényeknek megfelelően szabad felhasználni.
Az ilyen zenei alkotások felhasználhatóságát
illetően olvassa el az „Először ezt olvassa el!”
fejezet „Szerzői jogok” szakaszát (3. oldal) is.
• Ha 10 percnél hosszabb zenefájlt választ, a zene
a tizedik perc végén automatikusan elhalkul.
A számítógépre átmásolt képek közül
kijelölhet néhányat, hozzájuk zenét és
effektusokat társíthat, és így automatikusan
elkészítheti saját diabemutatóját. A
diabemutató álló- és mozgóképeket
egyaránt tartalmazhat.
A számítógépen készíthető saját
diabemutató hossza nem haladhatja meg a
10 percet.
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
Az asztalon kattintson duplán a
[Picture Package Menu]
parancsikonra.
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
z Ötletek
• Ha a kazettán kiválasztott videorészlet
hosszabb, mint a hozzá kiválasztott zene, a zene
végén a kép is automatikusan véget ér.
• Ha azt szeretné, hogy a másolás a kazetta
elejéről kezdődjék, akkor kattintson az
[Options] gombra, majd a [Rewind the tape to
the beginning, then capture] elemre.
• Ha az elkészített videót a merevlemezre
mentette, megnézheti a [Picture Package
Viewer] alkalmazással.
• Ha a tárolás helyéül egy írható CD-t választott,
a keletkező videót video-CD-ként nézheti meg.
A video-CD-k lejátszását lásd a 27. oldalon.
Saját diabemutató készítése
– Picture Package Auto Slide
Elindul a [Picture Package Menu].
3
Kattintson az [Automatic Slide show
Producer] gombra.
Elindul a [Picture Package Auto Slide].
4
A képernyő bal oldalán nyissa meg a
kívánt mappát, majd válassza ki a
diabemutatóba kerülő képeket.
A kiválasztott képeket a
jelöli.
szimbólum
.
,folytatás
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
21
5
Kattintson a [View selected pictures]
párbeszédpanel-lapra, és ellenőrizze,
az valóban a kívánt képeket
tartalmazza-e.
kiválaszthatja. Jelölje ki a kívánt zenét,
majd kattintson az [OK] gombra.
.
.
8
6
7
Kattintson az [Effect settings]
gombra, és válasszon ki egy effektust.
Kattintson a [Create slide show]
gombra.
Az 5 effektus bármelyikét
kiválaszthatja. Jelölje ki a kívánt
effektust, majd kattintson az [OK]
gombra.
Kattintson a [Music settings] gombra,
és válasszon ki egy zenét.
.
Zeneként nemcsak az alkalmazással
szállított mintazenéket, hanem a
számítógép egyéb zenei fájljait, továbbá
zenei CD-k műsorszámait is
22
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
9
Kattintson az [Output settings]
gombra, majd válassza ki, hova
kerüljenek a képek.
Megkezdődik a diabemutató készítése.
A számítógép képernyőjén a még
hátralévő idő látható.
.
11Ha be kívánja fejezni a műveletet,
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
kattintson a [No] gombra.
.
Ha tárolási helyként a [Video CD]
elemet választja, akkor a CD-író
meghajtóba tegyen be egy új írható CDlemezt (CD-R). Adja meg, hova
kerüljenek a képek, majd kattintson az
[OK] gombra.
.
Ha ugyanezzel a tartalommal még egy
CD-t kíván készíteni, akkor a [Yes]
gombra kattintson, és a CD-író
meghajtóba tegyen be egy új írható
CD-t.
b Megjegyzés
• Újraírható CD (CD-RW) nem használható.
10Kattintson a [Start] gombra.
b Megjegyzések
• A CD-ről, az internetről és más forrásból
származó zenei alkotások szerzői szerzői joggal
rendelkeznek, így ezeket a zenei alkotásokat
csak a vonatkozó szerzői jogokat védő
törvényeknek megfelelően szabad felhasználni.
Az ilyen zenei alkotások felhasználhatóságát
illetően olvassa el az „Először ezt olvassa el!”
fejezet „Szerzői jogok” szakaszát (3. oldal) is.
• Ha 10 percnél hosszabb zenefájlt választ, a zene
a tizedik perc végén automatikusan elhalkul.
z Ötletek
• Ha az elkészített diabemutatót a merevlemezre
mentette, videofájlként megnézheti a [Picture
Package Viewer] alkalmazással.
• Ha a tárolás helyéül egy írható CD-t választott,
a keletkező diabemutatót video-CD-ként
nézheti meg. A video-CD-k lejátszását a
27. oldalon ismertetjük.
,folytatás
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
23
Képek kiírása írható CD-re
– Picture Package CD
Backup
A számítógépre átmásolt képeket –
biztonsági másolatként – írható CD-re (CDR) írhatja.
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
Az asztalon kattintson duplán a
[Picture Package Menu]
parancsikonra.
Elindul a [Picture Package Menu].
3
Kattintson a [Save the images on CDR] elemre.
5
Kattintson a [View selected pictures]
párbeszédpanel-lapra, és ellenőrizze,
az valóban a kívánt képeket
tartalmazza-e.
.
6
Kattintson a [Write to CD-R]
gombra.
.
Elindul a [Picture Package CD Backup].
4
A képernyő bal oldalán nyissa meg a
kívánt mappát, majd válassza ki a CDre írandó képeket.
A kiválasztott képeket a
jelöli.
szimbólum
.
Tegyen be egy új írható CD-t (CD-R) a
CD-író meghajtóba.
b Megjegyzés
• Újraírható CD (CD-RW) nem használható.
7
24
Kattintson a [Start] gombra.
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
Ekkor a program elkezdi a képeket a
CD-re írni. A számítógép képernyőjén a
még hátralévő idő látható.
.
8
kézikönyv tárgymutatóját (Index), és keresse
benne a „video-CD-írás” (Burn VCD)
bejegyzést.
• Ez a művelet csak USB kábellel hajtható végre.
i.LINK kábel nem használható.
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
Csatlakoztassa a kamera
áramforrását, majd a POWER
kapcsolóval válassza ki a PLAY/
EDIT üzemmódot.
Ha be kívánja fejezni a műveletet,
kattintson a [No] gombra.
Ekkor az íróegység automatikusan
kiadja a megírt lemezt.
.
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
Áramforrásként használja a mellékelt
hálózati tápegységet, mivel egy videoCD elkészítése több óráig is eltart.
A kamerák bekapcsolására szolgáló
kapcsoló elnevezése nem azonos
minden típusnál.
z Ötlet
• Ha a POWER kapcsolóval a CAMERATAPE üzemmódot választja ki, akkor a
felvételkor a kamerával látható kép
mindjárt a számítógép képernyőjén is
látható – USB videoátvitel.
Ha ugyanezzel a tartalommal még egy
CD-t kíván készíteni, akkor a [Yes]
gombra kattintson, és a CD-író
meghajtóba tegyen be egy új írható
CD-t.
Video-CD készítése
(közvetlen video-CD-írás)
– Picture Package VCD
Maker
Kazettára rögzített videofelvételek CD-író
meghajtóval rendelkező számítógéppel
video-CD-re is átmásolhatók.
Az alábbi eljárás azt írja le, hogy a kazettára
készített felvételből hogyan lehet
(legfeljebb kb. 1 órás) video-CD-t készíteni.
b Megjegyzések
• Bizonyos típusok esetén ez a művelet nem
hajtható végre. Annak eldöntése érdekében,
hogy egy adott típusú kamerával ez a művelet
végrehajtható-e, nézze meg a kamerához
mellékelt „A kamera használati útmutatója”
3
A kamera menüjében az [USB
STREAM] értékét állítsa [ON]-ra,
azaz kapcsolja be az USB videoátvitel
funkciót.
Az egyes menüelemeket a különböző
kameratípusok esetén másként kell
kiválasztani.
4
Tegyen be egy felvételt tartalmazó
kazettát a kamerába.
5
A kamerát és a számítógépet kösse
össze a (tartozék) USB kábellel
(11. oldal).
Ekkor a [Picture Package Menu]
automatikusan elindul.
b Megjegyzés
• Amikor a kamerát és a számítógépet
csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy a
csatlakozókat a megfelelő állásban dugja be
a készülékekbe. Ha a csatlakozót rossz
állásban erőszakolja be az aljzatba,
,folytatás
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
25
CAPTURING: A kazettára rögzített
kép számítógépre történő másolása van
folyamatban.
CONVERTING: A kép MPEG1
formátumba történő átalakítása van
folyamatban.
WRITING: A kép írható CD-re történő
írása van folyamatban.
tönkremehet, és a kamera hibás működését
idézheti elő.
6
Érintőképernyővel rendelkező
típusok esetén
érintse meg a kamera
vagy
menüjének [BURN VCD]
elemét.
SEL/PUSH EXEC tárcsával
rendelkező típusok esetén
nyomja meg a kamera BURN DVD/
VCD gombját, majd válassza a
[SELECT DISC] menü [VCD]
elemét.
Elindul a [Picture Package VCD
Maker].
Az egyes menüelemeket a különböző
kameratípusok esetén másként kell
kiválasztani.
7
b Megjegyzések
• A képernyő az egyes típusok esetén mást
mutathat.
• Miután a kamera LCD képernyőjén
megjelent a [Finalizing VCD.] üzenet, a
művelet már nem szakítható meg.
9
Érintőképernyővel rendelkező
típusok esetén
A kamerán érintse meg az [
END]
vagy a [NO] elemet.
Tegyen be egy új írható CD-t (CD-R)
a számítógép CD-író meghajtójába.
SEL/PUSH EXEC tárcsával
rendelkező típusok esetén
A kamerán nyomja meg a BURN DVD/
VCD gombot.
Ekkor az íróegység automatikusan
kiadja a megírt lemezt.
b Megjegyzés
• Újraírható CD (CD-RW) nem használható.
8
Érintőképernyővel rendelkező
típusok esetén
a kamerán érintse meg az [EXEC]
gombot.
SEL/PUSH EXEC tárcsával
rendelkező típusok esetén
a kamerán nyomja meg a tárcsát.
.
0:00:00:00
BURN VCD
START
CREATE VCD?
EXEC
CANCEL
A számítógépen végbemenő művelet a
kamera LCD képernyőjén követhető
nyomon.
26
A video-CD készítését az alábbi
lépések végrehajtásával fejezheti be.
.
0:00:00:00
BURN VCD
COMPLETED
Create another
copy?
Disctray opens.
YES
NO
Ha ugyanezzel a tartalommal még egy
video-CD-t kíván készíteni, kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat,
tegyen be egy új írható CD-t (CD-R) a
CD-író meghajtóba, majd ismételje meg
a 8. és a 9. lépést.
b Megjegyzés
• A képernyő az egyes típusok esetén mást
mutathat.
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
Windows XP esetén
Válassza rendre a következőket: [Start],
[All Programs], [Accessories],
[Entertainment], [Windows Media
Player].
z Ötlet
• A 8. és a 9. lépés a számítógépről is
végrehajtható.
z Ötlet
• A videó átmásolása automatikusan leáll, amikor
a kazetta a végére ér.
Video-CD lejátszása
A video-CD-t a következő eszközökkel
lehet lejátszani. További részletek az egyes
eszközök használati útmutatójában
találhatók.
– video-CD lejátszására is alkalmas DVDlejátszóval
– DVD-meghajtóval rendelkező
számítógéppel, ha telepítve van
valamilyen video-CD-t lejátszó program
– olyan számítógéppel, amelyre telepítve
van a Windows Media Player alkalmazás
(a számítógépes környezet (pl. az
operációs rendszer, a hardver stb.)
függvényében előfordulhat, hogy nem
lehet lejátszani a video-CD-t; nem
működik a Windows Media Player
menüje)
Más operációs rendszerek esetén
Válassza rendre a következőket: [Start],
[Programs], [Accessories],
[Entertainment], [Windows Media
Player].
2 Nyissa meg rendre a következőket: [My
Computer], [CD-R], [MPEGAV].
Ezután az egérrel húzza a
[sss*.DAT] videofájlt a Windows
Media Player képernyőjére.
* Itt sss a lejátszani kívánt fájl nevét jelöli.
Képek másolása „Memory
Stick” memóriakártyára a
MEMORY MIX funkcióhoz
(csak Memory Stick
meghajtóval rendelkező
típusok esetén)
A kamera MEMORY MIX funkciójához
képek másolhatók a „Memory Stick”
memóriakártyára.
A MEMORY MIX funkciót a kamerához
mellékelt, „A kamera használati
útmutatója” című kézikönyv ismerteti.
1
Kapcsolja be a számítógépet.
2
Tegyen be a kamerába egy „Memory
Stick” memóriakártyát.
3
Csatlakoztassa a kamera
áramforrását, majd a POWER
kapcsolóval válassza ki a PLAY/
EDIT üzemmódot.
Az alábbi eljárás azt ismerteti, hogy a
Windows Media Player segítségével hogyan
lehet lejátszani egy video-CD-t.
A kamerák bekapcsolására szolgáló
kapcsoló elnevezése nem azonos
minden típusnál.
1 Tegyen be egy video-CD-t a számítógép
CD-meghajtójába, és indítsa el a
Windows Media Player alkalmazást.
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
b Megjegyzések
• A felvétel átmásolása automatikusan leáll, ahol
a kazetta egy legalább 10 másodperces üres
szalagrészt tartalmaz.
• Az ideiglenes adatok tárolásához az [Options]
képernyőn a [Temporary folder] számára olyan
merevlemezt válasszon, amelyen elegendő
(legalább 6 GB) üres hely található.
• Az elkészített video-CD-kre további képek már
nem írhatók.
• Előfordulhat, hogy az elkészített video-CD 10
percenként pár másodperces műsorszünetet
tartalmaz. Ez a video-CD készítésekor használt
AVI formátumnak a következménye, ugyanis ez
a formátum az anyagot 10 perces (kb. 4 GB-os)
részekre osztva írja a CD-re.
• A számítógép képernyője nem mutatja azt a
videót, amelyet a gép éppen CD-re ír.
4
A kamera menüjében kapcsolja be az
[STD-USB] funkciót.
,folytatás
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
27
Az egyes menüelemeket a különböző
kameratípusok esetén másként kell
kiválasztani. További részletek a
kamerához mellékelt, „A kamera
használati útmutatója” című
kézikönyvben találhatók.
5
b Megjegyzés
• Ha 100 és 999 között már minden
mappaszámot felhasznált, újabb képek nem
másolhatók át.
A kamerát és a számítógépet kösse
össze a (tartozék) USB kábellel
(12. oldal).
Ha automatikusan elindul a [Picture
Package Menu], kattintson a
gombra.
6
Indítsa el a [MEMORY MIX Image
Tool] alkalmazást.
Windows XP esetén
Válassza rendre a következőket: [Start],
[All Programs], [Picture Package],
[Handycam Tools], [MEMORY MIX
Image Tool].
Más operációs rendszerek esetén
Válassza rendre a következőket: [Start],
[Programs], [Picture Package],
[Handycam Tools], [MEMORY MIX
Image Tool].
7
Kattintson a [Copy] gombra.
.
A másolás befejeztekor megjelenik egy
új mappa.
Az automatikusan létrehozott mappa
száma rendszerint eggyel nagyobb, mint
a legutóbb létrehozotté.
28
Képek kezelése Windows operációs rendszert futtató számítógépen
Csatlakoztatás Macintosh
számítógéphez
A számítógép és a
kamera
csatlakoztatása
b Megjegyzés
• Ha a kamerát és a számítógépet a kamera
bekapcsolása előtt köti össze a (mellékelt) USB
kábellel, akkor előfordulhat, hogy a számítógép
nem ismeri fel a kamerát.
Tegyen be a kamerába egy „Memory
Stick” memóriakártyát.
2
Csatlakoztassa a kamera
áramforrását, majd a POWER
kapcsolóval válassza ki a PLAY/
EDIT üzemmódot.
Áramforrásként a mellékelt hálózati
tápegységet használja.
A kamerák bekapcsolására szolgáló
kapcsoló elnevezése nem azonos
minden típusnál.
3
A kamera menüjében kapcsolja be az
[STD-USB] funkciót.
Az egyes menüelemeket a különböző
kameratípusok esetén másként kell
kiválasztani.
4
5
Az USB kábel másik végét dugja be a
számítógép USB aljzatába.
Ekkor a kamera LCD képernyőjén
megjelenik az [USB MODE] üzenet, a
számítógép íróasztalán pedig
megjelenik egy „Memory Stick” ikon.
Az USB kábel eltávolítása/A
kamera kikapcsolása/A „Memory
Stick” memóriakártya kivétele
1 Lépjen ki a számítógépen futó minden
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
1
b Megjegyzés
•Amikor a kamerát és a számítógépet
csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy a
csatlakozókat a megfelelő állásban dugja be
a készülékekbe. Ha a csatlakozót rossz
állásban erőszakolja be az aljzatba,
tönkremehet, és a kamera hibás működését
idézheti elő.
programból.
2 A „Memory Stick” ikont vagy az egység
ikonját az íróasztalon húzza rá a [Trash]
ikonra.
3 Húzza ki az USB kábelt a kamerából és
a számítógépből.
b Megjegyzések
• A kamera kikapcsolása előtt ne feledje el
kihúzni belőle a (mellékelt) USB kábelt.
• Ha Mac OS X rendszert használ, akkor
kapcsolja ki a számítógépet, és csak ezután
húzza ki az USB kábelt és vegye ki a „Memory
Stick” memóriakártyát.
A (tartozék) USB kábelt dugja be a
kamera USB aljzatába.
Az USB aljzat az egyes típusokon
máshol helyezkedhet el. Az aljzat
pontos helyét a kamerához mellékelt,
„A kamera használati útmutatója” című
kézikönyv ismerteti.
Ha a kamerához Handycam Station
illesztőállvány tartozik, akkor az USB
kábelt a Handycam Station
illesztőállvány USB aljzatába dugja be,
majd az USB ON/OFF kapcsolót állítsa
ON helyzetbe.
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
29
Képek átmásolása
„Memory Stick”
memóriakártyáról
(csak Memory
Stick kártyahellyel
rendelkező
típusok esetén)
Duplázzon a „Memory Stick” ikonon.
Húzza a kívánt képállományt a
lemezegység ikonjára.
Videó lejátszása
A számítógépen telepítve kell lennie a
QuickTime 3.0-s vagy újabb verziójának.
Ha a felvételt közvetlenül a „Memory Stick”
memóriakártyáról játssza le, akkor
előfordulhat, hogy a kép és a hang
szakadozott lesz. Lejátszás előtt a
képállományt másolja át a lemezre.
b Megjegyzések
• A kamerával használható „Memory Stick”
memóriakártya-fajtákat a kamerához mellékelt,
„A kamera használati útmutatója” című
kézikönyv ismerteti.
• Ha kazettára rögzített képeket kíván átmásolni a
számítógépre, akkor először „Memory Stick”
memóriakártyára másolja át őket a kamerán.
30
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
A program
telepítése a
számítógépre
Ha telepíti a mellékelt CD-n található
ImageMixer VCD2 programot, akkor
számítógépre átvitt álló- és mozgóképekből
mint nyersanyagból video-CD-t is készíthet.
A keletkező lemezkép-állomány formátuma
megegyezik a Roxio Toast programjával
készített video-CD formátumával. A
létrejött lemezkép-állomány a Toast
programmal írható ki CD-re.
b Megjegyzés
• Az ImageMixer VCD2 nem alkalmas arra, hogy
kazettára rögzített képeket átmásoljon a
számítógépre. A képek másolásához a kamerát
és a számítógépet i.LINK kábellel kösse össze,
és a másoláshoz használja az operációs rendszer
megfelelő funkcióit.
1
Indítsa el a számítógépet.
A szoftver telepítése előtt a
számítógépen lépjen ki minden futó
programból.
2
A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a
számítógép CD-olvasójába.
3
Duplázzon a CD-ROM ikonon.
4
A [MAC] mappában található
[IMXINST.SIT] állományt másolja
egy tetszés szerinti mappába.
5
Abban a mappában, ahova átmásolta,
duplázzon a [IMXINST.SIT] ikonján.
6
Duplázzon a kibontott
[ImageMixerVCD2_Install] program
ikonján.
7
Amikor megjelenik a felhasználóbejelentkező képernyő, adja meg
nevét és jelszavát.
Megkezdődik a szoftver telepítése.
Az ImageMixer VCD2 használatának
részleteit a program Segítője (Help)
tartalmazza.
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
31
További lehetőségek
DVD készítése
(Közvetlen „Click
to DVD”)
az i.LINK (IEEE1394)
aljzathoz
i.LINK kábel (külön
megvásárolható)
a
DV
aljzathoz
b Megjegyzések
• Bizonyos típusok esetén ez a művelet nem
hajtható végre. Annak eldöntése érdekében,
hogy egy adott típusú kamerával ez a művelet
végrehajtható-e, nézze meg a kamerához
mellékelt „A kamera használati útmutatója”
kézikönyv tárgymutatóját, és keresse benne a
„DVD-írás” (Burn DVD) bejegyzést.
• Ez a művelet csak i.LINK kábellel hajtható
végre. USB kábel nem használható.
Ha a kamerát olyan Sony VAIO sorozatú
számítógéphez* csatlakoztatja (külön
megvásárolható) i.LINK kábellel, amely
támogatja a „Click to DVD” funkciót,
akkor DVD-ket is készíthet. A kamerából
a felvétel automatikusan átmásolódik a
számítógépre, amely azt automatikusan
DVD-re írja.
Az alábbi eljárás azt ismerteti, hogy
kazettára készített felvételből hogyan lehet
DVD-t készíteni.
A rendszerkövetelményeket és működési
feltételeket a következő internetes címeken
olvashatja el:
* Ne feledje, hogy DVD-író meghajtóval
rendelkező Sony VAIO számítógépre van
32
További lehetőségek
szükség. Az is elengedhetetlen, hogy gépére
telepítve legyen a Sony eredeti „Click to DVD
Ver.1.2” vagy újabb verziójú alkalmazása.
– Európa
http://www.vaio-link.com/
– USA
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag/
– Ázsia és a csendes-óceáni térség
http://www.css.ap.sony.com/
– Korea
http://scs.sony.co.kr/
– Tajvan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Kína
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thaiföld
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latin-Amerika
http://vaio-online.sony.com/
Ha első alkalommal használja a
közvetlen „Click to DVD” funkciót
Ha csatlakoztatja a kamerát és a
számítógépet, akkor a közvetlen „Click to
DVD” funkció segítségével egyszerűen
másolhat át felvételeket kazettáról DVD-re.
A közvetlen „Click to DVD” funkció
használata előtt az alábbi lépések
végrehajtásával indítsa el a „Click to DVD
Automatic Mode Launcher” alkalmazást.
1 Kapcsolja be a számítógépet.
2 Kattintson a [Start] gombra, majd az
[All Programs] menüre.
3 Válassza a megjelenő programlista
[Click to DVD] elemét, majd kattintson
a [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] elemre.
Ekkor elindul a [Click to DVD
Automatic Mode Launcher] alkalmazás.
z Ötletek
• Ha egyszer elindította a [Click to DVD
Automatic Mode Launcher] alkalmazást, az
ettől kezdve a számítógép bekapcsolásakor
mindig automatikusan el fog indulni.
• Windows XP esetén az [Click to DVD
Automatic Mode Launcher] alkalmazást
minden felhasználóra konfigurálni kell.
1
Kapcsolja be a számítógépet.
Lépjen ki minden olyan alkalmazásból,
amely i.LINK kábellel csatlakoztatott
készüléket tud kezelni.
2
Csatlakoztassa a kamera
áramforrását, majd a POWER
kapcsolóval válassza ki a PLAY/
EDIT üzemmódot.
6
Tegyen be egy új írható DVD-t a
számítógép DVD-író meghajtójába.
7
Érintőképernyővel rendelkező
típusok esetén
a kamerán érintse meg az [EXEC]
gombot.
SEL/PUSH EXEC tárcsával
rendelkező típusok esetén
a kamerán nyomja meg a tárcsát.
Áramforrásként használja a mellékelt
hálózati tápegységet, mivel egy DVD
elkészítése több óráig is eltart. A
kamerák bekapcsolására szolgáló
kapcsoló elnevezése nem azonos
minden típusnál.
Tegyen be egy felvételt tartalmazó
kazettát a kamerába.
4
A kamerát és a számítógépet kösse
össze a (külön megvásárolható)
i.LINK kábellel. (16. oldal)
EXEC
A számítógépen végbemenő művelet a
kamera LCD képernyőjén követhető
nyomon.
CAPTURING: A kazettára rögzített
kép számítógépre történő másolása van
folyamatban.
CONVERTING: A kép MPEG2
formátumba történő átalakítása van
folyamatban.
WRITING: A kép DVD-re történő
írása van folyamatban.
b Megjegyzés
•Amikor a kamerát és a számítógépet
csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy a
csatlakozókat a megfelelő állásban dugja be
a készülékekbe. Ha a csatlakozót rossz
állásban erőszakolja be az aljzatba,
tönkremehet, és a kamera hibás működését
idézheti elő.
5
Érintőképernyővel rendelkező
típusok esetén
érintse meg a kamera
vagy
menüjének [BURN DVD]
elemét.
SEL/PUSH EXEC tárcsával
rendelkező típusok esetén
nyomja meg a kamera BURN DVD/
VCD gombját, majd válassza a
[SELECT DISC] menü [DVD]
elemét.
Elindul a „Click to DVD”, és a
számítógép képernyőjén utasítások
jelennek meg.
Az egyes menüelemeket a különböző
kameratípusok esetén másként kell
kiválasztani.
CANCEL
További lehetőségek
3
0:00:00:00
BURN DVD
START
CREATE DVD?
b Megjegyzés
• A képernyő az egyes típusok esetén mást
mutathat.
z Ötlet
• Ha olyan DVD-RW/+RW lemezt használ,
amely már tartalmaz adatokat, akkor a
kamera LCD képernyőjén megjelenik a
[This is a recorded disc. Delete and
overwrite?] üzenet. Amikor az [EXEC]
elemet választja, a korábban rögzített
adatok törlődnek, és a számítógép az új
adatokat írja fel a lemezre.
8
A DVD készítését az alábbi lépések
végrehajtásával fejezheti be.
,folytatás
További lehetőségek
33
Érintőképernyővel rendelkező
típusok esetén
A kamerán érintse meg az [
END]
vagy a [NO] elemet.
SEL/PUSH EXEC tárcsával
rendelkező típusok esetén
A kamerán nyomja meg a BURN DVD/
VCD gombot.
Ekkor az íróegység automatikusan
kiadja a megírt lemezt.
0:00:00:00
BURN DVD
COMPLETED
Create another
copy?
Disctray opens.
YES
NO
Ha ugyanezzel a tartalommal még egy
DVD-t kíván készíteni, kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat,
majd ismételje meg a 7. és a 8. lépést.
Amikor előjön az íróegység tálcája,
tegyen bele egy új írható DVD-t.
b Megjegyzés
• A képernyő az egyes típusok esetén mást
mutathat.
A művelet megszakítása
Érintőképernyővel rendelkező típusok
esetén
A kamera LCD képernyőjén érintse meg a
[CANCEL] gombot.
SEL/PUSH EXEC tárcsával rendelkező
típusok esetén
A kamerán nyomja meg a BURN DVD/
VCD gombot.
b Megjegyzések
• Miután a kamera LCD képernyőjén megjelent a
[Finalizing DVD.] üzenet, a művelet már nem
szakítható meg.
34
További lehetőségek
• Ne húzza ki az i.LINK kábelt és ne állítsa más
helyzetbe a kamera POWER kapcsolóját, amíg
a teljes képanyag át nem másolódott a
számítógépre.
• Ha a képernyőn már a [WRITING] vagy a
[CONVERTING] üzenet látható, akkor a
számítógép akkor is elkészíti a DVD-t, ha
kihúzza a (külön megvásárolható) i.LINK kábelt
vagy kikapcsolja a kamerát.
• Az alábbi esetekben megszakad a képanyag
átmásolása, a DVD pedig azt a képanyagot fogja
tartalmazni, amely a megszakítás pillanatáig a
számítógépre átmásolódott. A részleteket a
„Click to DVD Automatic Mode Launcher”
alkalmazás súgója (Help) tartalmazza.
– Ha a kazettán legalább 10 másodpercnyi üres
szalagrész található.
– Ha a kazettán későbbi dátumú felvétel
szerepel korábbi dátumú előtt.
– Ha ugyanazon a kazettán normál és
szélesvásznú felvételek is találhatók.
– Ha a kamera menüjében az [A/V t DV
OUT] értéke [ON].
• A következő esetekben a kamera kezelőszervei
nem működnek:
– kazetta lejátszásakor,
– képek „Memory Stick” memóriakártyára
történő rögzítésekor,
– amikor a számítógépen elindult a „Click to
DVD” művelet,
• Ha egy 8 mm-es kazetta nem Digital 8
formátumú felvételt tartalmaz, akkor
előfordulhat, hogy nem készíthető róla DVD.
Analóg
videomagnó
csatlakoztatása a
számítógéphez a
kamerán át
— Digitális jelátalakítás
DV aljzat
További lehetőségek
az i.LINK (IEEE1394)
aljzathoz
i.LINK kábel (külön megvásárolható)
A/V (audió/videó)
aljzat
A/V átjátszókábel
(tartozék)
(Fehér)
(Sárga)
S videó
dugó
(Fekete)
(Piros)
AUDIO/VIDEO
aljzatok
: Jeláramlás iránya
Videomagnó (analóg)
b Megjegyzések
• Bizonyos típusok esetén ez a művelet nem
hajtható végre. Annak eldöntése érdekében,
hogy egy adott típusú kamerával ez a művelet
végrehajtható-e, nézze meg a kamerához
mellékelt „A kamera használati útmutatója”
kézikönyv tárgymutatóját (Index), és keresse
benne a „digitális jelátalakítás” (Digital convert)
bejegyzést.
• Az egyes típusokhoz mellékelt A/V kábel nem
feltétlenül egyforma. Olvassa el a kamerához
mellékelt, „A kamera használati útmutatója”
című kézikönyvet, valamint az analóg készülék
használati útmutatóját.
A kamerával egy analóg készülékből,
például egy videomagnóból érkező analóg
jel digitálissá alakítható át, és egy digitális
eszköz felé, például egy számítógép felé
továbbítható.
A számítógépre telepíteni kell egy, a
videojelek fogadására alkalmas programot.
,folytatás
További lehetőségek
35
A művelet megkezdése előtt
A menüben a [DISPLAY] értékét állítsa
[LCD PANEL]-re (ez a gyári beállítás).
1
Kapcsolja be az analóg
videoberendezést.
2
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
Áramforrásként a mellékelt hálózati
tápegységet használja.
A kamerák bekapcsolására szolgáló
kapcsoló elnevezése nem azonos
minden típusnál.
3
A kamera menüjében kapcsolja be az
[A/V t DV OUT] funkciót.
Az egyes menüelemeket a különböző
kameratípusok esetén másként kell
kiválasztani.
4
Az analóg videoberendezésen indítsa
el a lejátszást.
5
A számítógépen kezdje meg a jelek
átvételét. Ennek részleteit a program
használati útmutatója és súgója
tartalmazza.
A kép- és hanginformációk
átvétele után
Állítsa le a számítógépen az átvételt, és
állítsa le az analóg videoeszközön a
lejátszást.
b Megjegyzések
• Sem a mellékelt Picture Package, sem a
mellékelt ImageMixer VCD2 program nem
alkalmas digitális jelátalakításra.
• Attól függően, hogy miként érkezik az analóg
készülékből a videojel a kamerába, előfordulhat,
hogy a kamera nem lesz képes a képet helyesen
továbbítani.
• Szerzőijog-védő jellel ellátott felvételek nem
vihetők át a számítógépre.
• A számítógépre történő képátvitelhez a (külön
megvásárolható) i.LINK kábel helyett USB
kábel is használható. Ekkor azonban
36
További lehetőségek
előfordulhat, hogy a megjelenő kép minősége
nem lesz tökéletes.
• Az USB aljzat az egyes típusokon máshol
helyezkedhet el. Más lehet a kábel
csatlakozóinak alakja is. További részletek a
kamerához mellékelt, „A kamera használati
útmutatója” című kézikönyvben találhatók.
• Amikor a kamerát és a számítógépet USB
kábellel vagy i.LINK kábellel köti össze,
ügyeljen arra, hogy a csatlakozókat a megfelelő
állásban dugja be a készülékekbe. Ha a
csatlakozót rossz állásban erőszakolja be az
aljzatba, tönkremehet, és a kamera hibás
működését idézheti elő.
További információk
Hibaelhárítás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A számítógép nem ismeri fel a cHúzza ki a kábelt a számítógépből is, a kamerából is, majd
kamerát.
ismét dugja be mindkettőbe úgy, hogy az érintkezés
tökéletes legyen.
cHa a kamerához Handycam Station illesztőállvány
tartozik, akkor annak USB ON/OFF kapcsolóját állítsa ON
helyzetbe.
cHa a kamerához Handycam Station illesztőállvány
tartozik, akkor azt úgy csatlakoztassa a kamerához, hogy az
érintkezés tökéletes legyen.
cA számítógépről válasszon le minden USB kábellel
csatlakoztatott eszközt, kivéve a billentyűzetet, az egeret és
a kamerát.
cA kábelt húzza ki a számítógépből és a kamerából, indítsa
újra a számítógépet, majd ismét csatlakoztassa megfelelően
a számítógépet és a kamerát (11., 13. és 29. oldal).
További információk
A számítógépen nem jelenik
cHúzza ki a kábelt a számítógépből, kapcsolja be a kamerát,
meg a kamerában látható kép.
majd ismét dugja be a kábelt.
cA POWER kapcsolót eltolva válassza ki a CAMERATAPE üzemmódot, és a kamera menüjében kapcsolja be az
[USB STREAM] videoátviteli funkciót.
A számítógépen nem látható a cHúzza ki a kábelt a számítógépből, kapcsolja be a kamerát,
kazettára készített felvétel.
majd ismét dugja be a kábelt.
cA POWER kapcsolót eltolva válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot, és a kamera menüjében kapcsolja be az [USB
STREAM] videoátviteli funkciót.
A Macintosh számítógépen
nem látható a kazettára
készített felvétel. (csak
Memory Stick meghajtóval
rendelkező típusok esetén)
cKazettára rögzített felvételeket Macintosh számítógépre
úgy lehet átmásolni, hogy először a kamerával egy
„Memory Stick” memóriakártyára másolja át őket, majd a
„Memory Stick” memóriakártya tartalmát másolja át a
számítógépre.
A számítógépen nem látható a cDugja be a „Memory Stick” memóriakártyát úgy, hogy az
„Memory Stick”
érintkezés tökéletes legyen.
memóriakártyára készített
ci.LINK kábel nem használható. A számítógépet és a
felvétel. (csak Memory Stick
kamerát USB kábellel kösse össze.
meghajtóval rendelkező
cA POWER kapcsolót eltolva válassza ki a PLAY/EDIT
típusok esetén)
üzemmódot, és a kamera menüjében kapcsolja be az [STDUSB] funkciót.
• A kamerával végzett műveletek, például a lejátszás vagy a
szerkesztés során a számítógép nem ismeri fel a „Memory
Stick” memóriakártyát.
cA kamerán a műveleteket még a kamera és a számítógép
csatlakoztatása előtt fejezze be.
,folytatás
További információk
37
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
USB kábel használata esetén a cAz USB illesztőprogram regisztrációja a rendszerleíró
adatbázisban nem megfelelő, mert a számítógépet és a kamerát
kép nem jelenik meg az [USB
az USB illesztőprogram telepítésének befejezte előtt kötötte
Streaming Tool]
össze. A [Picture Package] alkalmazás helyes telepítését az
alkalmazásban.
alábbi lépések ismertetik.
Windows 98*/Windows 98SE/Windows Me esetén
* Windows 98 esetén nem garantálható, hogy minden művelet sikeres
lesz.
1
2
3
4
5
6
7
8
Ellenőrizze, össze van-e kötve a kamera és a számítógép.
Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [My Computer]
menüelemre, majd válassza a megjelenő helyi menü
[Properties] elemét.
Ekkor megjelenik a [System Properties] párbeszédpanel.
Kattintson a [Device Manager] párbeszédpanel-lapra.
Ha az alábbi eszközök már telepítve vannak, akkor az egér
jobb oldali gombjával kattintson rájuk, majd a megjelenő
helyi menü [Remove] elemét választva törölje őket.
Kazettára rögzített kép másolásához és
megtekintéséhez
• [USB Audio Device] a [Sound, video and game
controllers] mappában
• [USB Device] az [Other devices] mappában
• [USB Composite Device] az [Universal Serial Bus
Controller] mappában
„Memory Stick” memóriakártyára rögzített képek
másolásához és megtekintéséhez (csak Memory Stick
meghajtóval rendelkező típusok esetén)
• kérdőjelikonnal („?”) jelölt [? Sony Handycam] vagy
[? Sony DSC] az [Other devices] mappában
A megjelenő [Confirm Device Removal] párbeszédpanelen
kattintson az [OK] gombra.
Kapcsolja ki a kamerát, húzza ki az USB kábelt, majd indítsa
újra a számítógépet.
A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a számítógép CDmeghajtójába.
Az alábbi lépéseket követve telepítse újra az USB
illesztőprogramot.
1 Kattintson duplán a [My Computer] ikonra.
2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a
[PICTUREPACKAGE] CD-meghajtóra*.
* A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden számítógépen más lehet.
3 Kattintson az [Open] gombra.
4 Kattintson duplán az [Driver] elemre.
5 Kattintson duplán a [Setup.exe] programra.
b Megjegyzés
• Ha az [USB Audio Device], az [USB Device], az [USB Composite
Device], a [? Sony Handycam] és a [? Sony DSC] eszközön kívül mást is
kitöröl, az a számítógép rendellenes működését eredményezheti.
38
További információk
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
USB kábel használata esetén a
kép nem jelenik meg az [USB
Streaming Tool]
alkalmazásban. (folytatás az
előző oldalról)
Windows 2000 esetén
Rendszergazdai jogokkal (Administrators) jelentkezzék be.
1 Ellenőrizze, össze van-e kötve a kamera és a számítógép.
2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [My Computer]
menüelemre, majd válassza a megjelenő helyi menü
[Properties] elemét.
Ekkor megjelenik a [System Properties] párbeszédpanel.
3 Válassza a [Hardware] párbeszédpanel-lapot.
4 Kattintson a [Device Manager] gombra.
5 Válassza a [View] menü [Devices by type] parancsát.
6 Ha az alábbi eszközök már telepítve vannak, akkor az egér
jobb oldali gombjával kattintson rájuk, majd a megjelenő
helyi menü [Uninstall] elemét választva törölje őket.
Kazettára rögzített kép másolásához és
megtekintéséhez
• [USB Composite Device] az [Universal Serial Bus
Controller] mappában
• [USB Audio Device] a [Sound, video and game
controllers] mappában
• [Composite USB Device] az [Other devices] mappában
8
9
10
További információk
7
„Memory Stick” memóriakártyára rögzített képek
másolásához és megtekintéséhez (csak Memory Stick
meghajtóval rendelkező típusok esetén)
• kérdőjelikonnal („?”) jelölt [? Sony Handycam] vagy
[? Sony DSC] az [Other devices] mappában
A megjelenő [Confirm Device Removal] párbeszédpanelen
kattintson az [OK] gombra.
Kapcsolja ki a kamerát, húzza ki az USB kábelt, majd indítsa
újra a számítógépet.
A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a számítógép CDmeghajtójába.
Az alábbi lépéseket követve telepítse újra az USB
illesztőprogramot.
1 Kattintson duplán a [My Computer] ikonra.
2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a
[PICTUREPACKAGE] CD-meghajtóra*.
* A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden számítógépen más lehet.
3 Kattintson az [Open] gombra.
4 Kattintson duplán az [Driver] elemre.
5 Kattintson duplán a [Setup.exe] programra.
b Megjegyzés
• Ha az [USB Composite Device], az [USB Audio Device], a
[Composite USB Device], a [? Sony Handycam] és a [? Sony DSC]
eszközön kívül mást is kitöröl, az a számítógép rendellenes
működését eredményezheti.
,folytatás
További információk
39
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
USB kábel használata esetén a
kép nem jelenik meg az [USB
Streaming Tool]
alkalmazásban. (folytatás az
előző oldalról)
Windows XP esetén
Rendszergazdai jogokkal (Administrators) jelentkezzék be.
1 Ellenőrizze, össze van-e kötve a kamera és a számítógép.
2 Kattintson a [Start] gombra.
3 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [My Computer]
menüelemre, majd válassza a megjelenő helyi menü
[Properties] elemét.
Ekkor megjelenik a [System Properties] párbeszédpanel.
4 Válassza a [Hardware] párbeszédpanel-lapot.
5 Kattintson a [Device Manager] gombra.
6 Válassza a [View] menü [Devices by type] parancsát.
7 Ha az alábbi eszközök már telepítve vannak, akkor az egér
jobb oldali gombjával kattintson rájuk, majd a megjelenő
helyi menü [Uninstall] elemét választva törölje őket.
Kazettára rögzített kép másolásához és
megtekintéséhez
• [USB Composite Device] az [Universal Serial Bus
Controller] mappában
• [USB Audio Device] a [Sound, video and game
controllers] mappában
• [USB Device] az [Other devices] mappában
8
9
10
11
„Memory Stick” memóriakártyára rögzített képek
másolásához és megtekintéséhez (csak Memory Stick
meghajtóval rendelkező típusok esetén)
• kérdőjelikonnal („?”) jelölt [? Sony Handycam] vagy
[? Sony DSC] az [Other devices] mappában
A megjelenő [Confirm Device Removal] párbeszédpanelen
kattintson az [OK] gombra.
Kapcsolja ki a kamerát, húzza ki az USB kábelt, majd indítsa
újra a számítógépet.
A mellékelt CD-ROM-ot tegye be a számítógép CDmeghajtójába.
Az alábbi lépéseket követve telepítse újra az USB
illesztőprogramot.
1 Kattintson duplán a [My Computer] ikonra.
2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a
[PICTUREPACKAGE] CD-meghajtóra*.
* A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden számítógépen más lehet.
3 Kattintson az [Open] gombra.
4 Kattintson duplán az [Driver] elemre.
5 Kattintson duplán a [Setup.exe] programra.
b Megjegyzés
• Ha az [USB Composite Device], az [USB Audio Device], az [USB
Device], a [? Sony Handycam] és a [? Sony DSC] eszközön kívül mást is
kitöröl, az a számítógép rendellenes működését eredményezheti.
40
További információk
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A számítógép képernyőjén
nem jelenik meg a „Memory
Stick” ikon (a [Removable
Disk] vagy a [Sony
MemoryStick] elem). (csak
Memory Stick meghajtóval
rendelkező típusok esetén)
cA kamerán a POWER kapcsolót eltolva válassza ki a
PLAY/EDIT üzemmódot.
cTegyen be a kamerába egy „Memory Stick”
memóriakártyát.
cA számítógépről válasszon le minden USB kábellel
csatlakoztatott eszközt, kivéve a billentyűzetet, az egeret és
a kamerát (15. oldal).
cA kamera menüjében kapcsolja be az [STD-USB] funkciót.
• A kamerával végzett műveletek, például a lejátszás vagy a
szerkesztés során a számítógép nem ismeri fel a „Memory
Stick” memóriakártyát.
cA kamerán a műveleteket még a kamera és a számítógép
csatlakoztatása előtt fejezze be.
Nem megfelelően működik a
Picture Package alkalmazás.
cZárja be a Picture Package alkalmazást, majd indítsa újra a
számítógépet.
A Picture Package alkalmazás cElőször zárja be a Picture Package alkalmazást, majd a
használata során hibaüzenet
kamera POWER kapcsolóját eltolva válasszon másik
jelenik meg.
üzemmódot.
További információk
A CD-író meghajtót a
cA használható (kompatibilis) meghajtókról információt a
rendszer nem ismeri fel, illetve
következő címen találhat:
a Picture Package Auto Video,
http://www.ppackage.com/
az Auto Slide, a CD Backup
vagy a VCD Maker
alkalmazással nem lehet
adatokat írni a CD-író
meghajtóra.
Nem lehet a képeket
cAz alábbi eljárást követve jelenítse meg a „Memory Stick”
átmásolni. (csak Memory Stick
memóriakártyára rögzített képeket.
meghajtóval rendelkező
1 Kattintson duplán a [My Computer] ikonra.
típusok esetén)
2 Kattintson duplán az újonnan felismert [Removable
Disk (F:)] meghajtó ikonjára. (Windows XP esetén ez a
meghajtó: [Sony MemoryStick]).
A meghajtó felismerése eltart egy ideig. Ha a számítógép
nem ismeri fel, akkor valószínűleg helytelenül lett
telepítve az USB illesztőprogram.
3 Kattintson duplán a megjeleníteni kívánt képfájlra.
z Ötlet
• Alapbeállítás szerint Windows XP esetén a számítógép indításakor
a [Picture Package Menu] nem indul el automatikusan, bár a [My
Computer] ablakában megjelenik a [Sony MemoryStick] meghajtó.
E beállítás módosítását a „„Memory Stick” memóriakártyára
rögzített képek másolása (a mellékelt) USB kábel segítségével”
fejezet „Windows XP esetén” pontja ismerteti a 13. oldal.
,folytatás
További információk
41
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
Hibaüzenet jelenik meg,
cA számítógép videokártyáját a következőképp állítsa be:
amikor a mellékelt CD-ROM- Windows: felbontás: legalább 800 × 600; színek száma:
ot beteszi a számítógépbe.
legalább High Color (16 bites, 65 000 szín)
Macintosh: felbontás: legalább 800 × 600; színek száma:
legalább 32 000
A kamera képernyőjén az
[USB Streaming... This
function is not available.]
hibaüzenet jelenik meg.
cA MEMORY MIX műveleteket, a felvételt, a „Memory
Stick” memóriakártyára rögzített képek lejátszását csak
akkor kezdje el, amikor az USB videoátvitel már
befejeződött.
A kamera képernyőjén a
cAmíg be van dugva az USB kábel, az Easy Handycam
[Cannot start Easy Handycam
funkció sem el nem indítható, sem le nem állítható. Előbb
with USB connected] vagy a
húzza ki a kamerából az USB kábelt.
[Cannot cancel Easy
Handycam with USB
connected] hibaüzenet jelenik
meg.
Ha a kamera és a számítógép
USB kábellel csatlakozik
egymáshoz, a hang nem
hallható.
cMódosítsa a számítógép beállításai az alábbiak szerint.
1 Válassza rendre a következőket: [Start], [Programs]
(Windows XP esetén [All Programs]), [Picture
Package], [Handycam Tools], [USB Streaming Tool],
majd indítsa el az [USB Streaming Tool] alkalmazást.
2 A [Select audio device] párbeszédpanelen válasszon
másik audioeszközt.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, kattintson
a [Next], végül a [Done] gombra.
b Megjegyzés
• Windows 98 esetén hang nem hallható.
A kép egyenetlen.
cMódosítsa a számítógép beállításai az alábbiak szerint.
1 Válassza rendre a következőket: [Start], [Programs]
(Windows XP esetén [All Programs]), [Picture
Package], [Handycam Tools], [USB Streaming Tool],
majd indítsa el az [USB Streaming Tool] alkalmazást.
2 A [Select video quality] párbeszédpanelen a csúszkát
tolja a (–) jel irányába.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, kattintson
a [Next], végül a [Done] gombra.
42
További információk
Tárgymutató
M
AVI formátum ..................27
Macintosh ...........................29
MEMORY MIX ...............27
„Memory Stick”
memóriakártya
.......................... 13, 27, 30
B
P
A
BURN DVD (DVD-írás)
.......................................33
BURN VCD
(video-CD-írás) ..........26
C
CD-R ................ 20, 23, 24, 26
CD-ROM ..............................8
CD-RW ............ 20, 23, 24, 26
Click to DVD ....................32
D
E
Érintőképernyős típus
................................ 26, 33
S
SEL/PUSH EXEC
tárcsás típus .......... 26, 33
STD-USB ...........................27
Súgó .............................. 10, 31
T
Telepítés ...............................8
H
U
Handycam Station
................ 7, 11, 14, 16, 29
USB kábel ....... 10, 11, 13, 15
USB STREAM .... 11, 19, 25
USB videoátvitel ........ 11, 25
I
További információk
Digitális jelátalakítás ........35
DirectX 9.0b .........................9
DV aljzat ................ 16, 32, 35
DVD ....................................32
Picture Package ............ 6, 17
Picture Package Auto
Slide ..............................21
Picture Package Auto
Video ............................18
Picture Package CD
Backup .........................24
Picture Package VCD
Maker ...........................25
Picture Package
Viewer ..........................17
i.LINK kábel
W
.............. 10, 16, 18, 32, 35
ImageMixer VCD2 ...........30
Írható DVD .......................33
Windows .............................17
Windows Media Player ...27
K
Képek átmásolása „Memory
Stick” memóriakártyáról
................................ 13, 30
Közvetlen „Click to DVD”
.......................................32
Közvetlen video-CD-írás
.......................................25
További információk
43
Vytlačené na 100% recyklovanom papieri
s použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych
organických zlúčenín.
100%-ban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektől mentes,
növényi olaj alapú tintával nyomtatva.
Printed in Japan
Download PDF

advertising