Sony | DCR-HC18E | Sony DCR-HC18E Használati útmutató

3-088-338-31(1)
Kamera Návod na používanie [SK] / A kamera használati útmutatója [HU]
Kamera Návod na
používanie
SK
Najskôr si prečítajte tento návod
A kamera használati
útmutatója
Először ezt olvassa el!
Digital Video Camera Recorder
DCR-HC16E/HC18E/HC20E
© 2004 Sony Corporation
HU
Először ezt
olvassa el!
Megjegyzések a készülék
használatával kapcsolatban
Mielőtt használatba venné a készüléket,
kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési
útmutatót és tegye el, hogy a jövőben
bármikor fellapozhassa.
Ez a kamera DV formátumú adatok kezelésére
készült. Kizárólag mini DV kazettával
használható. Javasoljuk, hogy Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező mini DV kazettát
használjon, mert ekkor ki tudja használni a
[TITLE] (56. oldal) és a [TAPE TITLE]
(58. oldal) funkció kínálta lehetőségeket is.
DCR-HC18E/HC20E esetén:
Használható a feliratkereső (44. oldal), a
dátumkereső (44. oldal) és a fényképkereső
(45. oldal) funkció is.
A Cassette Memory kazettamemóriával
rendelkező kazettákat a
szimbólum jelöli.
FIGYELMEZTETÉS
Tűzveszély és áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
A készülék burkolatát ne távolítsa el,
mert az áramütést okozhat. A javítást
bízza szakemberre!
EURÓPAI VÁSÁRLÓINK
FIGYELMÉBE
FIGYELEM!
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses terek
befolyásolhatják e kamera kép- és hangminőségét.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták, hogy
az EMC előírásokban meghatározott korlátokon
belül esik, ha 3 méternél rövidebb átjátszókábellel
használják.
Megjegyzés a Cassette Memory
kazettamemóriával kapcsolatban
Megjegyzések a felvételkészítéssel
kapcsolatban
• A felvétel megkezdése előtt próbálja ki, hogy a
készülék gond nélkül rögzíti-e a képet és a
hangot.
• A gyártó még abban az esetben sem vállal
felelősséget a felvétel elvesztéséből eredő
kárért, ha a felvétel, illetve a lejátszás a kamera
stb. meghibásodása vagy hibás működése miatt
meghiúsul.
• A tévéadások színrendszere országonként/
térségenként változik. Ha az ezzel a kamerával
készült felvételt tévékészüléken szeretné
megnézni, akkor PAL rendszerű tévékészüléket
kell használnia.
• A televízióprogramokat, a filmeket, a
videokazettákat és az egyéb
információhordozókat gyakran szerzői jogok
védik. Az ilyen anyagok illetéktelen másolása a
szerzői jog védelméről szóló törvénybe
ütközhet.
Megjegyzések az LCD táblával, a
keresővel és a lencsével kapcsolatban
• Az LCD képernyő és a kereső rendkívül fejlett
gyártástechnológiával készült, így a ténylegesen
működő képpontok aránya több mint 99,99%.
Ennek ellenére előfordulhat, hogy folyamatosan
apró fekete pontok és/vagy színes (fehér, piros,
kék vagy zöld) fénypontok jelennek meg az
LCD képernyőn és a keresőben.
Ezek a pontok a gyártási folyamat szokásos
velejárói, és semmilyen módon nem
befolyásolják a felvételt.
2
• Működési hibát okozhat, ha az LCD képernyőt,
a keresőt vagy a lencsét hosszú időre közvetlen
napsugárzásnak teszi ki. Vigyázzon, amikor a
kamerát ablak mellett vagy a szabadban teszi le.
• Soha ne filmezze közvetlenül a napot, mert ezzel
a kamera meghibásodását idézheti elő. A napról
csak sötétebb fényviszonyok mellett, például
naplementekor készítsen felvételt.
Megjegyzés más készülék
csatlakoztatásával kapcsolatban
Mielőtt a kamerát más készülékhez, például
videomagnóhoz, számítógéphez csatlakoztatja az
USB vagy az i.LINK kábel segítségével,
ellenőrizze, hogy a csatlakozódugót a megfelelő
állásban dugta-e be. Ha a csatlakozódugót
erőszakkal nem a megfelelő állásban dugja be,
akkor megsérülhetnek az érintkezők, illetve
előfordulhat, hogy a kamera sem megfelelően
működik.
• A rögzítőpánt arra is alkalmas, hogy csuklójára
hurkolva ezen lógatva hordozza a kamerát. A
rögzítőpánttal kapcsolatos további információk
a 104. oldalon találhatók.
Megjegyzés jelen kézikönyv
használatával kapcsolatban
• Az LCD képernyőről és a keresőről a
kézikönyvben szereplő képek digitális
fényképezőgéppel készültek, így előfordulhat,
hogy nem pontosan egyeznek meg azzal, amit
Ön a valóságban lát.
• Ebben a kézikönyvben az ábrák a DCR-HC20E
típust mutatják.
HU
• Amikor az érintőtáblát használja, kezével
támassza meg az LCD panel hátoldalát. A
képernyőn látható gombokat csak ez után
érintse meg.
• A ki nem választható gombok halványak.
Megjegyzések a kamera használatával
kapcsolatban
• A kamerát az ábrának megfelelően helyesen
fogja meg és tartsa.
Érintse meg az LCD képernyőn látható gombot.
• Ha túl hosszú a rögzítőpánt, feszítse meg, ahogy
az alábbi ábra mutatja.
,folytatás
3
• A képernyőn megjelenő üzenetek nyelve
megváltoztatható (20. oldal).
• Ügyeljen arra, hogy az LCD tábla kinyitásakor,
becsukásakor, illetve szögének állításakor
véletlenül se nyomja meg a kamerán az LCD
képernyő mellett található gombokat.
• A kamerát ne tartsa, ne szállítsa az alábbi
részeinél fogva:
Kereső
Akkumulátor
4
LCD tábla
Tartalomjegyzék
Először ezt olvassa el!................................................................................ 2
Gyors használatbavételi útmutató
Mozgóképek felvétele ................................................................................ 8
Felvétel/lejátszás könnyűszerrel .............................................................. 10
Ismerkedés
1. lépés: A mellékelt tartozékok ellenőrzése ............................................ 11
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése .......................................................... 12
Külső áramforrás használata .................................................................................... 15
3. lépés: A készülék bekapcsolása .......................................................... 15
4. lépés: Az LCD tábla és a kereső beállítása.......................................... 16
Az LCD tábla beállítása ............................................................................................. 16
A kereső beállítása .................................................................................................... 17
5. lépés: A dátum és az idő beállítása ..................................................... 18
6. lépés: Kazetta behelyezése ................................................................. 19
7. lépés: A képernyő nyelvének beállítása ............................................... 20
Felvétel készítése
Mozgóképek felvétele .............................................................................. 22
Hosszú felvétel készítése .......................................................................................... 23
Zoomolás .................................................................................................................. 23
Felvételkészítés tükör üzemmódban ........................................................................ 24
Önkioldóval készített felvétel .................................................................................... 24
Állóképek felvétele – Fényképkészítés kazettára..................................... 25
Felvétel könnyűszerrel – Easy Handycam................................................ 26
Az expozíció beállítása............................................................................. 28
Az expozíció beállítása ellenfényben álló tárgyak esetén ......................................... 28
Az expozíció rögzítése a kiválasztott tárgyhoz – Rugalmas fénymérő ..................... 28
A fehéregyensúly kézi beállítása ............................................................................... 29
Az expozíció kézi beállítása ...................................................................................... 30
Felvételkészítés sötétben – NightShot plus ............................................. 31
A fókusz beállítása ................................................................................... 32
Fókuszálás nem a középpontban lévő tárgyra – SPOT FOCUS ............................... 32
A fókusz kézi beállítása ............................................................................................. 32
,folytatás
5
Felvételkészítés különféle effektusokkal .................................................. 33
Úsztatás ki és be – FADER ........................................................................................ 33
A felvétel elejének megkeresése.............................................................. 35
A legutóbb készített felvétel utolsó jelenetének megkeresése – END SEARCH ....... 35
Kézi keresés – EDIT SEARCH ................................................................................... 35
A legutóbb felvett jelenetek visszanézése – Visszajátszás ....................................... 36
Lejátszás
Kazettára rögzített képek megtekintése .................................................. 37
Lejátszás különféle üzemmódokban ......................................................................... 38
Lejátszás könnyűszerrel – Easy Handycam............................................. 39
Különféle lejátszási funkciók .................................................................... 40
A képernyőn megjelenő kijelzők, adatok láthatóvá tétele ......................................... 40
A dátum/ido, valamint a kamera beállításainak megjelenítése – Adatkód ................ 40
A felvétel megtekintése televíziókészüléken ............................................ 42
A lejátszandó jelenet megkeresése a kazettán
(DCR-HC18E/HC20E) ......................................................................... 43
A kívánt jelenet gyors megkeresése
– Null-pont megjegyzése .................................................................................... 43
Jelenet megkeresése a Cassette Memory kazettamemória segítségével
– Felirat keresése ................................................................................................ 44
Jelenet megkeresése a felvétel dátuma alapján – Dátum keresése .......................... 44
Állókép keresése – Fényképkeresés ......................................................................... 45
Állóképek lejátszása egymás után – Fényképpásztázás ........................................... 46
6
További műveletek
DVD és video-CD készítése ...............78
A videokamera testre
szabása
Hibaelhárítás
A menü beállításainak módosítása ....47
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek
......................................................86
Hibaelhárítás ......................................79
A
(MANUAL SET) menü használata
– PROGRAM AE/P EFFECT stb.
......................................................48
A
( CAMERA SET) menü használata
– D ZOOM/16:9WIDE stb. ............51
A
(PLAYER SET)/
(VCR SET)
menü használata – HiFi SOUND/
AUDIO MIX ...................................54
Használható videokazetta-fajták ........91
Az
(LCD/VF SET) menü használata
– LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L.
......................................................55
Karbantartás és biztonsági előírások
......................................................96
A
( CM SET) menü használata
– TITLE/TAPE TITLE/ERASE ALL stb.
......................................................56
A
(TAPE SET) menü használata
– REC MODE/FRAME REC/INT.REC
stb. ...............................................60
A
(SETUP MENU) menü használata
– CLOCK SET/USB STREAM/
LANGUAGE stb. ...........................63
A
(OTHERS) menü használata
– WORLD TIME stb. .....................65
További információk
Ha a kamerát külföldön használja ......90
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor ..........93
Az i.LINK csatlakoztatás ....................94
Műszaki adatok ..................................99
Gyors áttekintés
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése ...........................101
Tárgymutató .....................................108
Másolás/Szerkesztés
A kamera csatlakoztatása
videomagnóhoz, televíziókészülékhez ..................................67
Másolás másik kazettára ...................68
Felvétel készítése videomagnóról
(DCR-HC20E) ...............................69
Kazettán kiválasztott jelenetek másolása
– Digitális műsorszerkesztés ........70
Hang hozzáadása kazettán lévő
felvételhez ....................................76
Olvassa el a kamerához mellékelt használati
útmutatót is:
• Képek szerkesztése számítógéppel
cA számítógépes alkalmazások használati
útmutatója
7
Gyors használatbavételi útmutató
Mozgóképek felvétele
1
Tegye rá a feltöltött akkumulátort a kamerára.
Az akkumulátor feltöltését lásd a 12. oldalon.
Az akkumulátort kattanásig csúsztassa a nyíl irányába.
2
Tegyen be egy kazettát a kamerába.
a Tolja el az OPEN/
ZEJECT gombot a
nyíl irányába, és
nyissa fel a
kazettatartó fedelét.
b Tegye be a kazettát az
ablakos oldalával felfelé,
majd nyomja meg
középen a kazetta hátsó
keskeny oldalát.
Ekkor a kazettatartó
automatikusan előjön.
OPEN/ZEJECT
8
gomb
Gyors használatbavételi útmutató
Ablakos oldal
c Nyomja meg a
jelzésnél.
Miután a kazettatartó
teljesen visszasüllyedt,
csukja be a kazettatartó
fedelét.
3
A felveendő tárgyat figyelje az LCD képernyőn, és kezdje meg
a felvételt.
A gyári beállítások nem tartalmazzák a dátumot és az időt. A dátum és az idő beállítását
lásd a 18. oldalon.
a Állítsa a LENS COVER
Gyors használatbavételi útmutató
kapcsolót OPEN helyzetbe.
b Nyissa ki az LCD táblát.
c Miközben a zöld gombot
lenyomva tartja, tolja lefelé
a POWER kapcsolót, hogy
felgyulladjon a CAMERA
kijelző.
Ekkor bekapcsol a készülék.
d Nyomja meg a REC
START/STOP gombot.
A kamera megkezdi a felvételt.
Ha készenléti állapotba kíván
átváltani, ismét nyomja meg a
REC START/STOP gombot.
Úgy is készíthet felvételt, hogy
az LCD képernyő mellett
található REC START/STOP
gombot nyomja meg.
4
Nézze meg a felvételt az LCD képernyőn.
a Tolja meg a POWER
kapcsolót többször,
amíg fel nem gyullad
a PLAY/EDIT kijelző.
b Érintse meg a
(visszacsévélés)
gombot.
c A lejátszás
megkezdéséhez
érintse meg a
(lejátszás) gombot.
A lejátszás leállításához
nyomja meg az
(állj)
gombot.
A készülék kikapcsolásához
tolja a POWER kapcsolót
OFF (CHG) helyzetbe, majd
állítsa a LENS COVER
kapcsolót CLOSE helyzetbe.
Gyors használatbavételi útmutató
9
Felvétel/lejátszás
könnyűszerrel
Az Easy Handycam üzemmódban a felvételkészítés és a lejátszás
még egyszerűbben végrehajtható.
Az Easy Handycam működési mód csupán az alapvető felvételi/
lejátszási funkciókat biztosítja, így ennek segítségével azok is
könnyen készíthetnek és játszhatnak le felvételeket, akik első
alkalommal használják a kamerát.
Felvételhez/lejátszáshoz
nyomja meg az EASY gombot.
Az Easy Handycam működési mód
használata során az EASY felirat
kéken jelenik meg (a),
a szövegeket pedig a kamera a
képernyőre nagyobb betűkkel írja
ki (b).
1
2
A részletek az egyes műveletek ismertetésénél találhatók.
Felvétel: 26. oldal; lejátszás: 39. oldal.
10
Gyors használatbavételi útmutató
Ismerkedés
1. lépés: A
mellékelt
tartozékok
ellenőrzése
A zárójelben álló szám azt jelzi, hogy az
illető tartozékból hány darabnak kell a
csomagban lennie.
Hálózati tápegység (1 db)
NP-FP50 akkumulátor (1 db)
„SPVD-012 USB Driver” illesztőprogram
CD-n (1 db)
Tisztítókendő (1 db)
Ismerkedés
Győződjék meg arról, hogy az alábbi
tartozékok benne vannak a kamera
dobozában.
USB kábel (1 db)
Tartozékaljzat fedele (1 db)
A kamerához rögzítve.
21 érintkezős illesztő (1 db)
Csak azon típusok esetén, amelyeknek alján
megtalálható a
jelzés.
A kamera használati útmutatója
(ez a kézikönyv) (1 db)
Tápkábel (1 db)
A számítógépes alkalmazások
használati útmutatója (1 db)
Távirányító (1 db)
(DCR-HC18E/HC20E)
Egy lítium gombelem már eredetileg is
benne van.
A/V átjátszókábel (1 db)
Ismerkedés
11
2. lépés: Az
akkumulátor
feltöltése
1
Az akkumulátort felhelyezéséhez
kattanásig csúsztassa a nyíl irányába.
2
A hálózati tápegységet csatlakoztassa
a kamera DC IN aljzatához úgy, hogy
az egyenáramú csatlakozódugón a v
jel lefelé nézzen.
Az akkumulátor feltöltéséhez tegye rá a
(P sorozatú) „InfoLITHIUM”
akkumulátort a kamerára.
b Megjegyzések
• Csak (P sorozatú) „InfoLITHIUM”
akkumulátor használható (93. oldal).
• Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja rövidre
sem a hálózati tápegység egyenáramú
dugójának, sem pedig az akkumulátornak a
pólusait, mert az meghibásodáshoz vezethet.
• A hálózati tápegységet egy közeli fali
csatlakozóaljzatba dugja. Meghibásodás esetén
a hálózati tápegységet azonnal húzza ki a fali
csatlakozóaljzatból.
Akkumulátor
v jel
DC IN aljzat
Egyenáramú
csatlakozódugó
Tápkábel
Hálózati tápegység
Fali csatlakozóaljzathoz
12
Ismerkedés
3
Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati
tápegységhez.
4
Csatlakoztassa a tápkábelt a fali
csatlakozóaljzathoz.
5
Állítsa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) helyzetbe.
Ekkor felgyullad a CHG (töltés) kijelző,
és megkezdődik a töltés.
Az akkumulátor tárolását a 93. oldalon oldalon
ismertetjük.
Az akkumulátor állapotának
ellenőrzése – Battery Info
DSPL/BATT INFO gomb
CHG töltésjelző
Ismerkedés
POWER kapcsoló
Az akkumulátor feltöltése után
Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött, kialszik a CHG (töltés) kijelző.
Húzza ki a hálózati tápegységet a kamera
DC IN aljzatából.
Az akkumulátor levétele
BATT
POWER
akkumulátorkioldó gomb kapcsoló
Akkumulátor
Töltés közben és kikapcsolt állapotban
egyaránt megtekinthető az akkumulátor
aktuális energiaszintje és az, hogy ez még
hány percnyi felvétel készítésére elegendő.
1 Állítsa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) helyzetbe.
2 Nyissa ki az LCD táblát.
3 Nyomja meg a DSPL/BATT INFO
gombot.
Ekkor mintegy 7 másodpercre
megjelennek az akkumulátorra
vonatkozó adatok.
Ha a gombot lenyomva tartja, az adatok
kb. 20 másodpercig láthatók.
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
100%
0%
50%
1 Állítsa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) helyzetbe.
2 Csúsztassa ki az akkumulátort a nyíl
irányában, miközben lenyomva tartja a
BATT akkumulátorkioldó gombot.
b Megjegyzés
• Ha várhatóan sokáig nem fogja használni az
akkumulátort, tárolás előtt teljesen merítse le.
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN : 88 min
VIEWFINDER : 100 min
A Az akkumulátor energiaszintje:
Hozzávetőlegesen megmutatja, hogy
még mennyi energia maradt az
akkumulátorban.
,folytatás
Ismerkedés
13
B Azt mutatja, hogy hozzávetőlegesen
még hány percnyi felvétel készíthető az
LCD tábla igénybevételével.
C Azt mutatja, hogy hozzávetőlegesen
még hány percnyi felvétel készíthető a
kereső igénybevételével.
Töltési idő
A teljesen lemerült akkumulátor teljes
feltöltéséhez szükséges idő percekben 25°C
hőmérsékleten. (A töltéshez javasolt
hőmérséklettartomány: 10–30°C.)
Felvételi idő a kereső használata
esetén
Hozzávetőleges időtartam percekben
teljesen feltöltött akkumulátor használata
esetén 25°C hőmérsékleten.
Akkumulátor Folyamatos
felvételi idő
Szokásos*
felvételi idő
NP-FP50
(mellékelve)
125
65
NP-FP70
265
145
NP-FP90
475
260
Akkumulátor
NP-FP50 (mellékelve)
125
NP-FP70
155
NP-FP90
220
Felvételi idő az LCD tábla
igénybevételével készített
felvételek esetén
Hozzávetőleges időtartam percekben
teljesen feltöltött akkumulátor használata
esetén 25°C hőmérsékleten.
Ha az LCD BACKLIGHT kapcsoló ON
helyzetben áll
Akkumulátor Folyamatos
felvételi idő
Szokásos*
felvételi idő
NP-FP50
(mellékelve)
60
110
NP-FP70
235
125
NP-FP90
415
225
Ha az LCD BACKLIGHT kapcsoló OFF
helyzetben áll
14
Akkumulátor Folyamatos
felvételi idő
Szokásos*
felvételi idő
NP-FP50
(mellékelve)
125
65
NP-FP70
265
145
NP-FP90
475
260
Ismerkedés
* Hozzávetőlegesen ennyi percnyi felvétel
készíthető, ha többször indítja el a felvételt,
többször indítja el és állítja le a lejátszást, a
POWER kapcsoló segítségével többször
üzemmódot vált, továbbá időnként használja a
zoom funkciót. Az akkumulátor tényleges
üzemideje ennél rövidebb is lehet.
Lejátszási idő
Hozzávetőleges időtartam percekben
teljesen feltöltött akkumulátor használata
esetén 25°C hőmérsékleten.
Akkumulátor Nyitott LCD
tábla
esetén*
Csukott
LCD tábla
esetén
NP-FP50
(mellékelve)
125
150
NP-FP70
265
310
NP-FP90
475
550
* Feltételezve, hogy az LCD BACKLIGHT
kapcsoló ON helyzetben áll.
b Megjegyzések
• Ha a hálózati tápegység a kamera DC IN
aljzatához csatlakozik, akkor az akkumulátor
még abban az esetben sem látja el árammal a
kamerát, ha a hálózati tápegység nem
csatlakozik a fali csatlakozóaljzathoz.
• Hidegben a felvételi és lejátszási idő lerövidül.
• A CHG (töltés) kijelző töltés közben és az
alábbi esetekben villog, és pontatlan
információk jelennek meg az akkumulátor
állapotáról:
– az akkumulátort nem megfelelően helyezte be,
– az akkumulátor sérült,
– az akkumulátor teljesen lemerült (csak az
akkumulátor állapotkijelzését érinti).
Külső áramforrás használata
Ha az akkumulátort nem szeretné
lemeríteni, áramforrásként használja a
hálózati tápegységet. A hálózati
tápegység használata esetén nem fogy a
kamerára helyezett akkumulátor
energiája.
A felvételhez, lejátszáshoz szükséges
üzemmód a POWER kapcsoló eltolásával
választható ki.
Ha a kamerát első alkalommal kapcsolja
be, megjelenik a CLOCK SET képernyő
(18. oldal).
Ismerkedés
FIGYELEM!
Ha a hálózati tápegység a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is
feszültség alatt áll, ha kikapcsolja.
3. lépés: A
készülék
bekapcsolása
LENS COVER kapcsoló
A kamera csatlakoztatását
„Az akkumulátor feltöltése” című fejezet
ismerteti (12. oldal).
POWER kapcsoló
1
Állítsa a LENS COVER kapcsolót
OPEN helyzetbe.
2
Tartsa lenyomva a zöld gombot, és
közben tolja lefelé a POWER
kapcsolót.
Ekkor bekapcsol a készülék.
A felvételi, ill. lejátszási üzemmódot úgy
tudja kiválasztani, hogy annyiszor tolja
meg a POWER kapcsolót, amíg a kívánt
üzemmód kijelzője fel nem gyullad.
,folytatás
Ismerkedés
15
• CAMERA: Felvételkészítés kazettára
• PLAY/EDIT: Felvételek lejátszása,
szerkesztése.
A készülék kikapcsolása
A POWER kapcsolót tolja OFF (CHG)
állásba, majd a LENS COVER kapcsolót
állítsa CLOSE helyzetbe.
4. lépés: Az LCD
tábla és a kereső
beállítása
Az LCD tábla beállítása
A különféle felvételi viszonyoknak
megfelelően beállítható az LCD tábla
szöge és háttérvilágításának
fényerőssége.
Az LCD tábla szögének
megváltoztatásával az LCD képernyőn
felvétel közben még akkor is láthatóvá
tehető a felveendő tárgy, ha Ön a tárgyat
nem látja közvetlenül.
Legfeljebb
180 fok
Legfeljebb
90 fok
Nyissa ki az LCD táblát.
LCD BACKLIGHT gomb
A kamerához viszonyítva 90 fokra nyissa
ki az LCD táblát, majd fordítsa el a kívánt
helyzetbe.
Az LCD képernyő fényerejének
beállítása
1 Ha a POWER kapcsolóval a CAMERA
üzemmódot választotta, érintse meg az
gombot, majd válassza a PAGE2
lapot.
Ha a POWER kapcsolóval a PLAY/
16
Ismerkedés
EDIT üzemmódot választotta, az
gombot megérintve jelenítse meg a
PAGE1 lapot.
2 Érintse meg a LCD BRT gombot.
3 A
/
gombok segítségével
állítsa be a fényerőt, majd érintse meg az
gombot.
4 Érintse meg a
gombot.
Húzza ki a keresőt.
2
Addig forgassa a kereső
élességbeállító gombját, amíg a
keresőben a kép éles nem lesz.
A kereső használata
Amikor felvételt készít, az expozíció
(30. oldal) és az úsztatás (33. oldal)
beállítása közben a keresőben nézheti a
képet. Fordítsa ki 180 fokkal és a hajtsa a
kamera oldalához az LCD táblát úgy, hogy a
képernyő kifelé nézzen.
Ismerkedés
z Ötletek
• Ez nincs hatással a felvett képre.
• Ha az LCD táblát a lencse felé 180 fokkal
elfordítja, akkor vissza tudja csukni az LCD
táblát a kamerához úgy, hogy az LCD képernyő
kifelé néz.
• Ha áramforrásként akkumulátort használ, akkor
a fényerőt az
(LCD/VF SET) menü [LCD
B.L.] elemének a kiválasztásával is be tudja
állítani (55. oldal).
• Ha világos helyen használja a kamerát, az LCD
BACKLIGHT kapcsolóval kapcsolja ki az LCD
tábla háttérvilágítását. Ekkor megjelenik a
szimbólum. Kikapcsolt háttérvilágítással a
kamera kevesebb energiát fogyaszt, így az
akkumulátor tovább használható.
• Ha az
(OTHERS) menüben a [BEEP]
értékét [OFF]-ra állítja, kikapcsolja az
érintőképernyő használata közben hallható
hangjelzéseket (65. oldal).
1
1 A POWER kapcsolót eltolva válassza ki
a CAMERA üzemmódot. (15. oldal)
2 Húzza ki a keresőt, és hajtsa vissza az
LCD táblát úgy, hogy a képernyő kifelé
nézzen.
Ekkor a képernyőn megjelenik a
gomb.
3 Érintse meg a
4 Érintse meg a
gombot.
gombot.
Ezzel kikapcsolta az LCD képernyőt.
5 Miközben a kereső kijelzőjét nézi,
A kereső beállítása
érintse meg az LCD képernyőt.
Ekkor megjelenik az EXPOSURE stb.
elem.
6 Érintse meg azt a gombot, amelyhez
Ha becsukja az LCD táblát, a képeket a
keresőn nézheti. A keresőt célszerű
használni akkor is, amikor az
akkumulátor lemerülőben van, illetve
amikor a képernyő rosszul látható.
tartozó értéket be kívánja állítani.
• EXPOSURE:Értékét állítsa be a
/
gombok segítségével, majd
érintse meg az
gombot.
• FADER (úsztatás): Érintse meg
többször, amíg a kívánt effektust ki
nem sikerült választania.
•
: Bekapcsol az LCD képernyő
háttérvilágítása.
Ha az LCD képernyőről el kívánja
tüntetni a gombokat, szimbólumokat,
érintse meg az
gombot.
z Ötlet
• Ha a kamerát akkumulátorról üzemelteti, a
kereső háttérvilágításának beállításához
válassza az
(LCD/VF SET) menü
[VF B.L] elemét (55. oldal).
A kereső élességbeállító gombja
Ismerkedés
17
5. lépés: A dátum
és az idő beállítása
Amikor első ízben használja a kamerát,
állítsa be a dátumot és az időt. Amíg nem
állítja be a dátumot és az időt, a CLOCK
SET képernyő mindig megjelenik, amikor
bekapcsolja a kamerát.
b Megjegyzés
• Ha a kamerát hozzávetőleg 3 hónapig nem
használja, előfordulhat, hogy a dátumot és az
időt a készülék „elfelejti”, mert a kamera
beépített újratölthető gombeleme lemerül. Ilyen
esetben töltse fel a beépített újratölthető
gombelemet (98. oldal), majd ismét állítsa be a
dátumot és az időt.
3
A PAGE1 lap megjelenítéséhez
érintse meg az
gombot.
60min
4
0:00:00
PAGE1
PAGE2
SPOT
FOCUS
FOCUS
WHT
B AL
SPOT
METER
MENU
FADER
END
SCH
EXPO–
SURE
Érintse meg a MENU gombot.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
AUTO SHTR
RET.
EXEC
5
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a
(SETUP MENU)
elemet, majd érintse meg az EXEC
gombot.
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
--:--:--
RET.
EXEC
POWER kapcsoló
6
1
Kapcsolja be a kamerát (15. oldal).
2
Nyissa ki az LCD táblát.
Ha most első alkalommal állítja be az
órát, folytassa a 7. lépéssel.
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a CLOCK SET elemet, majd
érintse meg az EXEC gombot.
CLOCK SET
Y
M
2004 1
D
H
1
M
0 : 00
OK
18
Ismerkedés
7
A
/
gombok segítségével
állítsa be az évet (Y), majd érintse
meg az
gombot.
6. lépés: Kazetta
behelyezése
CLOCK SET
Y
M
2004 1
D
H
1
M
0 : 00
OK
2079-ig bármilyen évszámot megadhat.
A 7. lépésben ismertetett módon
állítsa be a hónapot (M), a napot (D),
az órát (H) és a percet (M), aztán
érintse meg az
gombot.
b Megjegyzés
• Soha ne nyomja be erőszakkal a kazettatartót.
Ez működési hibát okozhat.
1
Ismerkedés
8
Csak mini DV
kazetta használható.
Az ezekkel a kazettákkal kapcsolatos
tudnivalókat (pl. az írásvédelmet) a
91. oldalon ismertetjük.
Tolja el az OPEN/ZEJECT
gombot a nyíl irányába, és nyissa fel a
kazettatartó fedelét.
OPEN/ZEJECT
gomb
Fedél
Ekkor a kazettatartó automatikusan
kijön és kinyílik.
2
Tegyen be egy kazettát úgy, hogy
ablakos oldala felfelé nézzen.
Ablakos oldal
Finoman nyomja meg
középen a kazetta
hátsó odalát.
,folytatás
Ismerkedés
19
3
Nyomja meg a
jelzésnél.
Ekkor a kazettatartó automatikusan
visszatér a helyére.
7. lépés: A
képernyő
nyelvének
beállítása
Kiválasztható, hogy az LCD képernyőn
milyen nyelven jelenjenek meg az
üzenetek.
4
Csukja le a fedelet.
A kazetta kivétele
1 Tolja el az OPEN/ZEJECT
gombot
a nyíl irányába, és nyissa fel a
kazettatartó fedelét.
Ekkor a kazettatartó automatikusan
előjön.
POWER kapcsoló
2 Vegye ki a kazettát, majd a kazettatartót
1
Kapcsolja be a kamerát.
nyomja meg a
jelzésnél.
Ekkor a kazettatartó automatikusan
visszatér a helyére.
2
Nyissa ki az LCD táblát.
3
A PAGE1 lap megjelenítéséhez
érintse meg az
gombot.
3 Csukja le a fedelet.
60min
20
Ismerkedés
STBY
0:00:00
PAGE1
PAGE2
SPOT
FOCUS
FOCUS
WHT
B AL
SPOT
METER
MENU
FADER
END
SCH
EXPO–
SURE
4
Érintse meg a MENU gombot.
5
Jelölje ki a
(SETUP MENU)
menüt, a
/
gombok
segítségével jelölje ki a
LANGUAGE elemet, majd
érintse meg az EXEC gombot.
SETUP MENU
STBY
CLOCK SET
USB STREAM DEUTSCH
LANGUAGE EΛΛHNIKA
DEMO MODE ENGLISH
ENG[SIMP]
ESPAÑOL
FRANÇAIS
EXEC
RET.
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a kívánt nyelvet, majd
érintse meg az EXEC gombot.
7
Érintse meg a
Ismerkedés
6
gombot.
z Ötlet
• Ha az Ön anyanyelve nem található meg a listán,
akkor választhatja az egyszerűsített angol
[ENG[SIMP]] nyelvet.
Ismerkedés
21
Felvétel készítése
A kamera készenléti állapotba vált át.
Mozgóképek
felvétele
Felvételkészítés előtt tanulmányozza át az
„Ismerkedés” című fejezet 1–7. lépését
(11–20).
Felvételkor a kép mellett sztereó hang
kerül rögzítésre.
Felvételjelző lámpa
POWER kapcsoló
LENS COVER kapcsoló
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
4
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
A kamera megkezdi a felvételt. Az LCD
képernyőn megjelenik a [REC] üzenet,
a felvételjelző lámpa pedig felgyullad.
A felvétel leállításához ismét nyomja
meg a REC START/STOP gombot.
A készülék kikapcsolása
A POWER kapcsolót tolja OFF (CHG)
állásba, majd a LENS COVER kapcsolót
állítsa CLOSE helyzetbe.
REC START/STOP
REC START/STOP
z Ötlet
• Az Easy Handycam funkció segítségével még
azok is könnyen tudnak felvételt készíteni, akik
legelső alkalommal használják a kamerát. A
részleteket lásd a 26. oldalon.
22
1
Állítsa a LENS COVER kapcsolót
OPEN helyzetbe.
2
Nyissa ki az LCD táblát.
3
Tolja meg többször a POWER
kapcsolót, amíg fel nem gyullad a
CAMERA kijelző.
Felvétel készítése
z Ötletek
• Ha a kamerát várhatóan sokáig nem használja,
vegye ki belőle a kazettát, és külön tárolja.
• Úgy is készíthet mozgókép-felvételt, hogy az
LCD képernyő mellett található REC START/
STOP gombot nyomja meg. Ez a lehetőség
akkor igazán hasznos, amikor alacsonyan filmez,
illetve amikor önmagáról készít felvételt tükör
üzemmódban.
• Amikor az LCD képernyő mellett található
REC START/STOP gombot nyomja, kezével
támassza meg az LCD táblát.
• Ha a kamerát nagy kapacitású akkumulátorral
(NP-FP70/FP90) üzemelteti, felvételt az LCD
képernyő igénybevételével készítsen.
Felvétel közben látható kijelzések
A jelzések, szimbólumok nem kerülnek rá a
felvételre.
Felvétel közben nem jelenik meg a dátum és
az idő, továbbá a kamera beállításai
(40. oldal) sem láthatók.
60min
REC
0:00:00
60min
FN
B Az akkumulátor energiaszintje
A használat körülményeinek
függvényében előfordulhat, hogy a
kijelzőn látható idő nem egyezik meg
azzal az idővel, amennyit a készülék az
akkumulátorral annak feltöltése nélkül
még ténylegesen működni képes.
Miután kinyitja vagy bezárja az LCD
táblát, a készüléknek mintegy 1 percre
van szüksége ahhoz, hogy az
akkumulátor energiaszintjének
megfelelő időértéket megjelenítse.
C Felvételi mód (SP vagy LP)
Felvétel készítése
A Kijelzések Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező kazetta
használata esetén
z Ötletek
• Annak érdekében, hogy a kazettára felvett
utolsó felvétel zavaró jelek nélkül csatlakozzék a
következőhöz, ügyeljen az alábbiakra.
– Ne vegye ki a kazettát. (Ekkor a felvétel szünet
nélkül folytatódik még abban az esetben is, ha
kikapcsolja a kamerát.)
– Ugyanarra a kazettára ne készítsen SP és LP
módban is felvételt.
– LP módban lehetőség szerint egyvégtében
készítsen felvételt.
• Felvételkor a felvétel dátuma és időpontja,
valamint a kamera beállításai nem jelennek, de
automatikusan rákerülnek a kazettára.
Lejátszáskor ezeket az adatokat úgy tekintheti
meg, hogy a képernyőn a [DATA CODE]
menüt választja (40. oldal).
Hosszú felvétel készítése
Hosszú felvétel készítése
Válassza a
(TAPE SET) menü [REC
MODE], majd [LP] elemét (60. oldal).
LP módban másfélszer olyan hosszú felvétel
készíthető, mint SP módban.
Ha egy kazettára LP módban készített
felvételt, akkor ezt a kazettát csak ezzel a
kamerával javasoljuk lejátszani.
Zoomolás
D A felvétel állapota ([STBY] (készenlét)
vagy [REC] (felvétel))
E Fényképfelvétel kazettára/Időkód vagy
számláló (óra: perc: másodperc)
F A kazetta kapacitása (a felvétel hossza)
(61. oldal)
G Funkciógomb
b Megjegyzések
• Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt
tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
• A gyári beállítás szerint az akkumulátorral való
takarékoskodás érdekében a kamera
automatikusan kikapcsol, ha 5 percig nem
használja ([A.SHUT OFF], 65). A felvétel
újraindításához a POWER kapcsolóval válassza
ki a CAMERA üzemmódot, majd nyomja meg a
REC START/STOP gombot.
10-szeresnál nagyobb nagyításra is
lehetősége van, ha kihasználja a digitális
zoomolás ([D ZOOM], 51) funkciót.
Ha néha zoomol, akkor ez jól mutat a
felvételen; a jó minőségű felvétel
érdekében csak ritkán éljen a zoomolás
lehetőségével.
,folytatás
Felvétel készítése
23
Húzza ki a keresőt.
1 cm*
80 cm*
* A zoom gombnak ebben az állásában a
kamerának és annak a tárgynak, amelyről
felvételt készít, legalább ekkora távolságra kell
lennie egymástól.
Ha a motoros zoom gombját kicsit
mozdítja el, a zoomolás kis sebességgel
történik. Ha gyorsabb zoomolást kíván,
mozdítsa el jobban.
Felvétel szélesebb látószöggel
A motoros zoom gombját tolja a W jel
felé.
Ekkor a tárgyak távolabbinak tűnnek
(széles látószög).
Közeli felvétel készítése
A motoros zoom gombját tolja a T jel
felé.
A tárgyak közelebbinek látszanak
(telefotó).
A kamerához viszonyítva 90 fokra nyissa
ki az LCD táblát, majd fordítsa el 180
fokkal a felvétel tárgya felé.
Ekkor az LCD képernyőn a tárgy tükörképe
látszik, de a rögzített kép normál állású lesz.
Önkioldóval készített felvétel
Az önkioldóval mintegy 10 másodperces
késleltetéssel tudja megkezdeni a
felvételt.
REC START/STOP
Felvételkészítés tükör
üzemmódban
Az LCD táblát afelé a személy felé
fordíthatja, akiről felvételt készít, így
mind ő, mind pedig Ön láthatja a
rögzítésre kerülő képet. Ez a funkció
akkor is hasznos lehet, amikor saját
magáról készít felvételt, továbbá arra is
használható, hogy a kisgyerekek
figyelmét a kamerára irányítsa, amikor
filmezi őket.
24
Felvétel készítése
REC START/STOP
REC START/STOP
1
Érintse meg az
gombot, majd
válassza ki a [PAGE2] lapot.
2
Érintse meg a [SELF TIMER]
elemet.
3
Érintse meg a
gombot.
Ekkor megjelenik a
60min
STBY
szimbólum.
0:00:00
FN
4
Állóképek felvétele
– Fényképkészítés kazettára
A kamerával állókép is készíthető.
Felvételkészítés előtt tanulmányozza át az
„Ismerkedés” című fejezet 1–7. lépését (11–
20).
PHOTO gomb
LENS COVER kapcsoló
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
Felvétel készítése
Ekkor mintegy 10 másodpercig a
visszaszámlálás hangjelzése hallható.
Megkezdődik a felvétel.
A felvétel leállításához nyomja meg a
REC START/STOP gombot.
DCR-HC18E/HC20E esetén:
Ez a műveletet a távirányító REC
START/STOP gombjának segítségével
is végrehajtható.
A visszaszámlálás leállítása
POWER kapcsoló
Nyomja meg a REC START/STOP gombot.
Az önkioldó használatának
kikapcsolása
1
Állítsa a LENS COVER kapcsolót
OPEN helyzetbe.
2
Nyissa ki az LCD táblát.
3
Tolja meg többször a POWER
kapcsolót, amíg fel nem gyullad a
CAMERA kijelző.
Hajtsa végre az 1. és a 2. lépést.
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
,folytatás
Felvétel készítése
25
4
Kicsit nyomja le és tartsa kissé
lenyomva a PHOTO gombot.
Halk hangjelzés hallható, és a kép
kimerevedik. Ekkor még nem kezdődik
meg a felvétel.
60min
CAPTURE
Megjelenik ez a
kijelzés.
FN
5
Nyomja le teljesen a PHOTO
gombot.
Ekkor hallatszik a zár hangja, a kamera
pedig 7 másodpercig hanggal együtt
rögzíti az állóképet.
Az állókép addig látható a képernyőn,
amíg a felvétel be nem fejeződik.
Felvétel
könnyűszerrel
– Easy Handycam
Az Easy Handycam működési módban a
legtöbb beállítási lehetőséget a kamera
automatikusan állítja, a kezelő csak az
alapfunkciókat használhatja, a jobb
olvashatóság érdekében a képernyőn a
szövegek nagyobb betűkkel írva jelennek
meg. Így még azok is könnyűszerrel
készíthetnek felvételeket, akik legelső
alkalommal használják a kamerát.
Felvételkészítés előtt tanulmányozza át az
„Ismerkedés” című fejezet 1–7. lépését (11–
20).
Felvételjelző
EASY gomb
POWER
kapcsoló
A készülék kikapcsolása
A POWER kapcsolót tolja OFF (CHG)
állásba, majd a LENS COVER kapcsolót
állítsa CLOSE helyzetbe.
b Megjegyzés
• Amikor nem működik a fényképfelvevő
funkció, a képernyőn a
szimbólum
látható.
z Ötletek
• Egy 60 perces kazettára SP módban mintegy
510, LP módban pedig mintegy 765 kép vehető
fel.
• Állóképek az önkioldó segítségével is
készíthetők (24. oldal).
26
Felvétel készítése
REC START/STOP
REC START/STOP
z Ötlet
• Ha a MENU gombot Easy Handycam
üzemmódban érinti meg, a képernyőn csak a
használható menüelemek jelennek meg.
1
Állítsa a LENS COVER kapcsolót
OPEN helyzetbe.
2
Nyissa ki az LCD táblát.
3
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA üzemmódot.
Most csak mozgókép rögzíthető.
• Easy Handycam üzemmódban nem
használhatók a következő gombok:
– LCD BACKLIGHT (16. oldal)
– BACK LIGHT (28. oldal)
• Easy Handycam üzemmódban minden
beállítható elem gyárilag beállított értékét veszi
fel. Amikor azonban kilép az Easy Handycam
üzemmódból, ismét a legutóbb beállított
értékeik jutnak érvényre.
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
4
Nyomja meg a EASY gombot.
Felvétel készítése
Ekkor az EASY kijelző kéken világítani
kezd.
Easy Handycam
operation
ON
5
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
A kamera megkezdi a felvételt. Az LCD
képernyőn megjelenik a [REC] üzenet,
a felvételjelző lámpa pedig felgyullad. A
felvétel leállításához ismét nyomja meg
a REC START/STOP gombot.
A készülék kikapcsolása
A POWER kapcsolót tolja OFF (CHG)
állásba, majd a LENS COVER kapcsolót
állítsa CLOSE helyzetbe.
Kilépés az Easy Handycam
üzemmódból
Nyomja meg ismét a EASY gombot.
b Megjegyzések
• Felvétel közben az Easy Handycam üzemmód
nem kapcsolható se be, se ki.
• Easy Handycam üzemmódban a kamerához
nem csatlakoztatható az USB kábel.
• Az Easy Handycam üzemmód és az USB
videoátviteli funkció egyszerre nem
használható.
Felvétel készítése
27
Az expozíció
beállítása
A gyári beállítás szerint a kamera
automatikusan állítja be az expozíciót.
Az expozíció beállítása
ellenfényben álló tárgyak
esetén
Ha a felvétel tárgya háttal áll a napnak
vagy más fényforrásnak, akkor az
expozíciót úgy kell beállítani, hogy ne
tűnjék úgy, mintha a tárgy árnyékban
lenne.
BACK LIGHT gomb
Az expozíció rögzítése a
kiválasztott tárgyhoz
– Rugalmas fénymérő
Lehetőség van arra, hogy az expozíciót
beállítsa egy kiválasztott tárgyra és az így
beállított értéket rögzítse, hogy az illető
tárgy még akkor is megfelelő
megvilágításban kerüljön rá a felvételre,
ha közte és a háttere között erős kontraszt
lenne (erre például a színpadon
reflektorfényben álló személy filmezése
esetén lehet szükség).
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA üzemmódot.
2
A [PAGE1] lap megjelenítéséhez
érintse meg az
gombot.
3
Érintse meg a [SPOT METER]
elemet.
60min
SPOT METER
STBY
0:00:00
OK
AUTO
Ha a POWER kapcsolóval a CAMERA
üzemmódot választotta, nyomja meg a
BACK LIGHT gombot.
4
Ekkor megjelenik a . szimbólum.
Az ellenfényt kompenzáló funkció
kikapcsolásához ismét nyomja meg a BACK
LIGHT gombot.
A képernyőn érintse meg azt a pontot,
amelyhez beállítani és rögzíteni
kívánja az expozíciót.
Amíg a kamera a kijelölt pontra beállítja
az expozíciót, a képernyőn villog a
[SPOT METER] üzenet.
60min
SPOT METER
b Megjegyzés
• Az ellenfényt kompenzáló funkció kikapcsol,
amikor az [EXPOSURE] értékét [MANUAL]
(kézi) (30. oldal) értékre állítja, illetve amikor a
[SPOT METER] funkciót (28. oldal) választja.
Felvétel készítése
0:00:00
AUTO
5
28
STBY
Érintse meg az
OK
gombot.
6
Érintse meg a
gombot.
Visszakapcsolás automatikus
expozíciós üzemmódba
stúdiókban használatos reflektorok,
nátriumgőz-lámpák, higanygőz-lámpák
vagy meleg fehér fényű fénycsövek,
kompakt égok adják.
[ONE PUSH] (
)
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a
felvételhez a fehéregyensúlyt a kamera a
fényforrásnak megfelelően állítsa be.
b Megjegyzések
• A rugalmas fénymérő nem használható a
NightShot plus funkcióval együtt.
• Ha a [PROGRAM AE] funkciót választja, a
[SPOT METER] értéke automatikusan
[
AUTO] lesz.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA üzemmódot.
2
A [PAGE1] lap megjelenítéséhez
érintse meg az
gombot.
3
Érintse meg a [WHT BAL] elemet.
4
Érintse meg a kívánt effektust.
Ha a [ONE PUSH] elemet érintette
meg:
z Ötlet
• Ha a [SPOT METER] funkciót választja, az
[EXPOSURE] értéke automatikusan
[MANUAL] lesz.
A fehéregyensúly kézi
beállítása
Felvétel készítése
Hajtsa végre az 1–3. lépéseket, majd a 4.
lépésben érintse meg az [ AUTO] elemet.
Azt is megteheti, hogy az [EXPOSURE]
értékét [ AUTO]-ra állítja (30. oldal).
1 Válasszon ki egy olyan fehér tárgyat,
például egy papírlapot, amely
ugyanolyan megvilágítást kap, mint
amilyen megvilágítás majd a
felveendő tárgyat éri, és álljon rá úgy,
hogy kitöltse a képernyőt.
2 Érintse meg a
gombot.
Gyorsan villogni kezd a
szimbólum.
Amikor a kamera beállította és
memóriájában tárolta a
fehéregyensúlyt, a szimbólum
villogása abbamarad.
A színegyensúly a felvétel helyének
fényviszonyaihoz igazítható. A zárójelben
található szimbólum akkor jelenik meg,
ha az illető elemet kiválasztotta.
[
AUTO]
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a
felvételhez a fehéregyensúlyt a kamera
automatikusan állítsa be.
[OUTDOOR] (
)
Akkor válassza, ha a felvételt
napkeltekor, napnyugtakor vagy éjjel
készíti, ha neonfényeket vagy tűzijátékot
filmez, illetve ha nappal világító fénycső
alatt készít felvételt.
5
Érintse meg az
6
Érintse meg a
[INDOOR] (n)
b Megjegyzések
• A fehéregyensúly-beállítás nem használható a
NightShot plus funkcióval együtt.
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap áramot
sem a hálózati tápegységből, sem az
akkumulátorból, akkor ismét az [
AUTO]
mód lép érvénybe.
Akkor válassza, ha összejövetelen vagy
stúdióban készít felvételt olyan
környezetben, ahol a fényviszonyok
gyorsan változnak. Akkor is ezt a
beállítást válassza, ha a megvilágítást
gombot.
gombot.
,folytatás
Felvétel készítése
29
• Amikor a
szimbólum gyorsan villog a
képernyőn, ne rázza a kamerát, és ügyeljen arra
is, hogy ne üsse hozzá semmihez sem.
• Ha a
szimbólum lassan villog a képernyőn,
akkor nincs beállítva, illetve nem állítható be a
fehéregyensúly.
• Ha a
szimbólum akkor sem hagyja abba a
villogást, amikor megérinti az
gombot, a
[WHT BAL] értékét állítsa [
AUTO]-ra.
z Ötletek
• Ha a [WHT BAL] értéke [
AUTO], akkor a
tökéletesebb színegyensúly beállításához a
kamerát a következő esetekben mintegy 10
másodpercre állítsa egy közeli fehér tárgyra,
miután a POWER kapcsolóval kiválasztotta a
CAMERA üzemmódot:
– ha kicserélte, levette az akkumulátort,
– ha fix expozíció használata esetén a kamerát
épületből szabadba, vagy szabadból épületbe
vitte.
• Ismételten hajtsa végre a [ONE PUSH] eljárást
az következő esetekben:
– ha módosította a [PROGRAM AE]
beállításait, amikor a [WHT BAL] értéke
[ONE PUSH] volt,
– ha a kamerát épületből szabadba, vagy
szabadból épületbe vitte.
• Ha a megvilágítást fehér vagy hideg fehér fényű
fénycső adja, akkor a [WHT BAL] értékét állítsa
[
AUTO]-ra vagy [ONE PUSH]-ra.
Az expozíció kézi beállítása
3
Érintse meg az [EXPOSURE]
elemet.
60min
STBY
0:00:00
OK
AUTO
MANU–
AL
EXPOSURE
4
Érintse meg a [MANUAL] elemet.
60min
STBY
0:00:00
OK
AUTO
MANU–
AL
EXPOSURE
5
A
(halványabb)/
(fényesebb) gombok segítségével
állítsa be az expozíciót, majd érintse
meg az
gombot.
6
Érintse meg a
60min
STBY
gombot.
0:00:00
FN
A legjobb expozíció érdekében
beállítható és rögzíthető a kép fényereje.
Ha például derült időben épületen belül
készít felvételt, akkor megelőzheti, hogy
az ablak mellett álló emberek arcára az
ellenfényből származó árnyékok
vetüljenek. Ehhez nem kell mást tennie,
minthogy az expozíciót a terem falára
állítja be, és ezt az értéket rögzíti.
30
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA üzemmódot.
2
A [PAGE1] lap megjelenítéséhez
érintse meg az
gombot.
Felvétel készítése
Visszakapcsolás automatikus
expozíciós üzemmódba
Hajtsa végre az 1–3. lépéseket, majd a 4.
lépésben válassza az [ AUTO] elemet.
b Megjegyzés
• A kézi expozícióbeállítás nem használható a
NightShot plus funkcióval együtt.
Felvételkészítés
sötétben – NightShot plus
E funkció segítségével sötét helyen is
készíthet felvételt (például lefilmezheti
alvó csecsemőjének arcát).
z Ötlet
• Ha teljes sötétségben készít felvételt, a menüben
állítsa az [N.S.LIGHT] elem értékét [ON]-ra. A
NightShot Light fényforrás segítségével
legfeljebb körülbelül 3 méteres távolságig
filmezhet. Ha sötétben lévő tárgyakat filmez
(például éjszakai jelenetet rögzít vagy
holdvilágnál filmez), a menüben állítsa az
[N.S.LIGHT] értékét [OFF]-ra. Így a képen
mélyebb színeket kap (53. oldal).
Felvétel készítése
Állítsa a NIGHTSHOT PLUS kapcsolót
ON helyzetbe.
Megjelenik a
szimbólum és a
”NIGHTSHOT PLUS” üzenet.
A NightShot plus funkció kikapcsolásához a
NIGHTSHOT PLUS kapcsolót állítsa OFF
(ki) helyzetbe.
b Megjegyzések
• Világos környezetben ne használja a NightShot
plus funkciót, mert azzal a kamera rendellenes
működését okozhatja.
• A NightShot plus funkció nem használható az
alábbi funkciókkal együtt:
– [PROGRAM AE],
– kézi expozíció,
– rugalmas fénymérő,
– fehéregyensúly.
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel.
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más tárggyal ne
takarja el az infravörös érzékelőt/jeladót. Ha
rajta van a kamerán, vegye le a (külön
megvásárolható) konverziós lencsét.
• A felvétel feltételeitől, körülményeitől függően
előfordulhat, hogy a képen a színek nem egészen
valósághűek.
Felvétel készítése
31
A fókusz beállítása
6
A gyári beállítás szerint a kamera
automatikusan állítja be a fókuszt.
A fókusz automatikus beállítása
Fókuszálás nem a
középpontban lévő tárgyra
– SPOT FOCUS
Megadható, hogy melyik, nem a képernyő
közepére eső tárgyra kerüljön a fókusz.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA üzemmódot.
2
A [PAGE1] lap megjelenítéséhez
érintse meg az
gombot.
3
Érintse meg a [SPOT FOCUS]
elemet.
Érintse meg a
gombot.
Hajtsa végre az 1–3. lépéseket, majd a 4.
lépésben érintse meg az [ AUTO] elemet.
Azt is megteheti, hogy a [FOCUS] értékét
[ AUTO]-ra állítja (32. oldal).
b Megjegyzés
• A SPOT FOCUS funkció nem használható a
[PROGRAM AE] funkcióval együtt.
z Ötlet
• Ha a [SPOT FOCUS] funkciót választja, a
[FOCUS] értéke automatikusan [MANUAL]
lesz.
A fókusz kézi beállítása
60min
SPOT FOCUS
STBY
0:00:00
OK
AUTO
4
A képernyőn érintse meg azt a
tárgyat, amelyre fókuszálni kíván.
A felvételi viszonyoknak megfelelően a
fókusz kézzel is beállítható.
Ezzel a lehetőséggel a következő
esetekben célszerű élni.
– ha vízcseppekkel borított üveg mögül
filmez,
– ha vízszintes csíkokat filmez,
– ha olyan tárgyat filmez, amely csaknem
beleolvad a háttérbe,
– ha a háttérben álló tárgyra kíván
fókuszálni,
Amíg a kamera beállítja a fókuszt, a
képernyőn villog a [SPOT FOCUS]
elem.
Megjelenik a 9 szimbólum.
60min
SPOT FOCUS
STBY
AUTO
5
32
– ha álló tárgyat állványról filmez.
0:00:00
Érintse meg az
Felvétel készítése
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA üzemmódot.
2
A [PAGE1] lap megjelenítéséhez
érintse meg az
gombot.
OK
gombot.
3
Érintse meg a [FOCUS] elemet.
60min
FOCUS
STBY
0:00:00
OK
AUTO
MANU–
AL
Felvételkészítés
különféle
effektusokkal
POWER kapcsoló
4
Érintse meg a [MANUAL] elemet.
Ekkor megjelenik a 9 szimbólum.
5
: Fókuszálás közeli tárgyra.
: Fókuszálás távoli tárgyra.
A 9 szimbólum helyén a
szimbólum
jelenik meg, ha a fókusz távolabbra már
nem állítható. A 9 szimbólum helyén a
szimbólum jelenik meg, ha a fókusz
közelebbre már nem állítható.
60min
FOCUS
STBY
REC START/STOP gomb
Úsztatás ki és be
– FADER
0:00:00
AUTO
REC START/
STOP gomb
Felvétel készítése
A
és a
gomb segítségével
állítsa be a fókuszt.
OK
MANU–
AL
Ötletek a kézi fókuszbeállításhoz
Azt a felvételt, amelyet a kamera éppen
rögzít, a következő effektusokkal
színesítheti.
• A zoom funkcióval egyszerűbb a fókusz
beállítása. A fókusz beállításához a motoros
zoom gomját tolja a T (telefotó) jel felé, majd a
gombot visszafelé, a W (széles látószög) jel felé
tolva a felvételhez állítsa be a zoom értékét.
• Ha közeli képet kíván készíteni valamiről, akkor
a motoros zoom gombját a W (széles látószög)
jel felé tolva a lehető legjobban nagyítsa fel a
képet, majd ez után állítsa be a fókuszt.
[BLACK] (úsztatás feketéből)
6
Érintse meg az
[WHITE] (úsztatás fehérből)
7
Érintse meg a
gombot.
gombot.
A fókusz automatikus beállítása
[MOSC. FADER] (mozaikszerű úsztatás)
Hajtsa végre az 1–3. lépéseket, majd a 4.
lépésben érintse meg az [ AUTO] elemet.
,folytatás
Felvétel készítése
33
[MONOTONE] (egytónusú)
Beúsztatásnál a fekete-fehér kép
fokozatosan színesbe megy át.
Kiúsztatásnál a színes kép fokozatosan
fekete-fehérbe megy át.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA üzemmódot.
2
A [PAGE1] lap megjelenítéséhez
készenléti állapotban
(beúsztatáshoz), illetve felvétel
közben (kiúsztatáshoz) érintse meg az
gombot.
3
Érintse meg a [FADER] elemet.
60min
FADER
STBY
0:00:00
OFF
BLACK WHITE
OK
MOSC. MONO–
FADER TONE
4
Érintse meg a kívánt effektust, majd
pedig az
gombot.
5
Érintse meg a
60min
STBY
gombot.
0:00:00
BLACK
FADER
FN
6
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
Az úsztatás effektus kijelzője
abbahagyja a villogást, és az úsztatás
befejeztekor eltűnik a képernyőről.
34
Felvétel készítése
A művelet megszakítása
A 3. lépésben érintse meg az [
elemet.
OFF]
b Megjegyzés
• A FADER funkció nem használható az alábbi
funkciókkal együtt:
– fényképkészítés kazettára,
– [FRAME REC] (képkockánkénti felvétel),
– [INT.REC] (szakaszos felvétel).
A felvétel elejének
megkeresése
részét, majd amikor eléri a felvétel
legvégét, készenléti üzemmódba vált át.
4
Érintse meg a
gombot.
A művelet megszakítása
Ismét érintse meg az [END SCH] elemet.
b Megjegyzés
• Az END SEARCH funkció nem működik
tökéletesen, ha a kazettára készített felvételek
között üres szalagrészek is találhatók.
Felvétel készítése
z Ötlet
• Ez a művelet a PLAY/EDIT üzemmódban is
végrehajtható.
POWER kapcsoló
A legutóbb készített felvétel
utolsó jelenetének megkeresése
– END SEARCH
Ez a funkció például akkor lehet hasznos,
ha már lejátszotta a kazettát, de most a
felvételt közvetlenül a legutóbb rögzített
jelenet után szeretné folytatni. Ha
Cassette Memory kazettamemória
nélküli kazettát használ és a felvétel
végeztével a kazettát kiveszi a kamerából,
az END SEARCH funkció nem fog
működni. Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező kazetta
esetén a felvételvég-kereső funkció akkor
is működik, ha a kazettát kiveszi a
kamerából.
Kézi keresés
– EDIT SEARCH
A felvétel elejét úgy is megkeresheti,
hogy közben a képet a képernyőn nézi.
Keresés közben a hang nem hallható.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA üzemmódot.
2
A [PAGE1] lap megjelenítéséhez
érintse meg az
gombot.
3
Érintse meg a MENU gombot.
4
A
/
gombok segítségével
válassza ki a
(CAMERA SET)
menüt, majd az [EDITSEARCH]
elemet, aztán érintse meg az [EXEC]
elemet.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA üzemmódot.
2
A [PAGE1] lap megjelenítéséhez
érintse meg az
gombot.
5
Jelölje ki az [ON] elemet, majd
érintse meg az [EXEC] elemet.
3
Érintse meg az [END SCH] elemet.
6
Érintse meg a
A kamera lejátssza a legutóbb rögzített
jelenet utolsó, mintegy 5 másodpercnyi
gombot.
,folytatás
Felvétel készítése
35
7
Ujját addig tartsa rajt a
(vissza)
vagy az
(előre) gombon, amíg el
nem éri azt a pontot, ahol a felvételt
kezdeni kívánja. Ekkor vegye el ujját
a gombról.
A legutóbb felvett jelenetek
visszanézése
– Visszajátszás
A kamera lejátssza a felvételnek
közvetlenül a leállítás előtt rögzített
néhány másodpercnyi részét.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA üzemmódot.
2
A [PAGE1] lap megjelenítéséhez
érintse meg az
gombot.
3
Érintse meg a MENU gombot.
4
A
/
gombok segítségével
válassza ki a
(CAMERA SET)
menüt, majd az [EDITSEARCH]
elemet, aztán érintse meg az [EXEC]
elemet.
5
Jelölje ki az [ON] elemet, majd
érintse meg az [EXEC] elemet.
6
Érintse meg a
7
Érintse meg egyszer a
gombot.
gombot.
A kamera lejátssza a legutóbb rögzített
jelenet utolsó néhány másodpercnyi
részét. Ezután a kamera készenléti
állapotba vált át.
36
Felvétel készítése
Lejátszás
3
Kazettára rögzített
képek
megtekintése
Győződjék meg arról, hogy nem üres
kazetta van a kamerában.
Ha a felvételt televíziókészüléken kívánja
megtekinteni, lapozzon a 42. oldalon.
DCR-HC18E/HC20E esetén:
A lejátszás a távirányítóval is vezérelhető.
Tartsa ujját a
(visszacsévélés)
gombon, amíg el nem jut arra a
pontra, ahonnan a felvételt le kívánja
játszani.
60min
0:00:00:00
60min
FN
4
A lejátszás megkezdéséhez érintse
meg a
(lejátszás) gombot.
érintse meg az
Lejátszás
A hangerő beállítása
1 A [PAGE1] lap megjelenítéséhez
gombot.
2 Érintse meg a [VOL] elemet.
3 A
(halkabb)/
(hangosabb)
gombok segítségével állítsa be a
hangerőt, majd érintse meg az
gombot.
POWER kapcsoló
4
Érintse meg a
gombot.
A lejátszás leállítása
z Ötlet
• Az Easy Handycam funkció segítségével még
azok is könnyen le tudnak játszani egy felvételt,
akik legelső alkalommal használják a kamerát.
A részleteket 39. oldalon.
1
Nyissa ki az LCD táblát.
2
Tolja meg a POWER kapcsolót
többször, amíg fel nem gyullad a
PLAY/EDIT kijelző.
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
Érintse meg az
(állj) gombot.
A lejátszás felfüggesztése
(szüneteltetése)
Lejátszás közben érintse meg a
(szünet) gombot. A lejátszás folytatásához
érintse meg ismét.
Ha a szünet 5 percnél hosszabb, a lejátszás
automatikusan leáll.
Előre- és visszacsévélés
Amikor a kamera áll, érintse meg az
(előrecsévélés), illetve a
(visszacsévélés) gombot.
Mozgókép megtekintése a
keresőben
Zárja be az LCD táblát. Húzza ki a keresőt.
,folytatás
Lejátszás
37
Lejátszás közben látható
kijelzések
60min
0:00:00:15
60min
Lejátszás különféle üzemmódokban
A felvett hang nem hallható. Az is előfordulhat,
hogy a legutóbb lejátszott kép mozaikszerű
maradványai rajtamaradnak a képernyőn.
1 Lejátszás közben vagy a lejátszás
szünetében érintse meg az
gombot, majd válassza a [PAGE3] lapot.
2 Érintse meg a [V SPD PLAY] elemet.
3 Válasszon ki egy lejátszási módot.
FN
A Akkumulátor energiaszintjének
kijelzése
B Felvételi mód (SP vagy LP)
C A szalagtovábbítás kijelzője
D Időkód (óra: perc: másodperc:
képkocka) vagy számláló (óra: perc:
másodperc)
Ha a normál lejátszási módba kíván
visszatérni, érintse meg kétszer a
(lejátszás/szünet) gombot
(a képkockánkénti lejátszásból való
visszatéréshez egyszer érintse meg a
gombot).
Művelet
Ezt a gombot érintse
meg
a lejátszás
(képkocka),
irányának
lejátszás közben
megváltoztatása*
lassított
lejátszás**
[
SLOW] (lassított)
lejátszás közben
Az irány
megváltoztatásához
1 Érintse meg a
(képkocka) gombot.
2 [
SLOW].
kétszeres
sebességű
lejátszás
(kétszeres
sebességű), lejátszás
közben
Az irány
megváltoztatásához
1 Érintse meg a
(képkocka) gombot.
2
(kétszeres
sebességű).
képkockánkénti
lejátszás
(képkocka), a
lejátszás szünetében
Az irány
megváltoztatásához a
képkockánkénti
lejátszás során ismét
érintse meg a
(képkocka) gombot.
E Funkciógomb
F Szalagkezelő gombok
Lejátszás különféle
üzemmódokban
Csévélés előre és vissza lejátszás
közben – Képkeresés
Lejátszás közben tartsa ujját a
(csévélés előre), illetve a
(csévélés
vissza) gombon.
A normál lejátszás folytatásához emelje fel
ujját a gombról.
A kép figyelemmel kísérése előreés visszacsévélés során
– Pásztázás
Miközben a szalagot éppen előre- vagy
visszacsévéli, tartsa ujját az
(előrecsévélés), illetve a
(visszacsévélés) gombon.
Az előre- vagy visszacsévélés folytatásához
engedje el a gombot.
*A képernyő közepén, alján és tetején
vízszintes vonalak jelenhetnek meg. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
**A
DV aljzaton át továbbított képek
lassítva csak szaggatottan játszhatók le.
4 Érintse meg a [
pedig a
38
Lejátszás
RET.] elemet, majd
gombot.
Lejátszás
könnyűszerrel
2
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
– Easy Handycam
Az Easy Handycam működési mód csupán
az alapvető lejátszási funkciókat biztosítja,
így ennek segítségével azok is könnyen
játszhatnak le felvételeket, akik első
alkalommal használják a kamerát. A jobb
olvashatóság érdekében a képernyőn a
szöveg nagyobb betűkkel írva jelenik meg.
Győződjék meg arról, hogy nem üres
kazetta van a kamerában.
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
3
Ekkor az EASY kijelző kéken világítani
kezd.
Easy Handycam
operation
ON
4
z Ötlet
• Ha az
, és a MENU gombot Easy
Handycam üzemmódban érinti meg, a
képernyőn csak a használható menüelemek
jelennek meg.
1
Nyissa ki az LCD táblát.
Lejátszás
EASY gomb
POWER kapcsoló
Nyomja meg az EASY gombot.
Játsszék le egy kazettát.
A következő gombok használhatók:
(lejtátszás/szünet)/
(csévélés
előre)/
(állj)/
(csévélés vissza)
DCR-HC18E/HC20E esetén:
Ezek a műveletek a távirányítóval is
végrehajthatók, és használható a
távirányító SLOW
gombja is.
Kilépés az Easy Handycam
üzemmódból
Nyomja meg ismét az EASY gombot.
b Megjegyzések
• Easy Handycam üzemmódban a kamerához
nem csatlakoztatható az USB kábel.
• Az Easy Handycam üzemmód és az USB
videoátviteli funkció egyszerre nem
használható.
Lejátszás
39
Különféle
lejátszási funkciók
Megjeleníthetők a kamera felvételkor
érvényes beállításai és a felvétel dátuma.
DSPL/BATT INFO gomb
A dátum/ido, valamint a
kamera beállításainak
megjelenítése – Adatkód
Lejátszáskor lehetőség van arra, hogy a
kazettára készített felvételkor
automatikusan rögzítésre kerülő
adatokat, a felvétel dátumát és időpontját
([DATE/TIME]), valamint a kamera
beállításait ([CAM DATA])
megjelenítse.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
Lejátszás közben vagy a lejátszás
szünetében érintse meg az
gombot, majd jelölje ki a [PAGE2]
lapot.
3
Érintse meg a [DATA CODE]
elemet.
POWER kapcsoló
A képernyőn megjelenő
kijelzők, adatok láthatóvá
tétele
60min
DATA CODE
0:00:00:00
OFF
A képernyőn más adatok mellett
megjeleníthető az időkód és a számláló is.
Nyomja meg a DSPL/BATT INFO
gombot.
CAM
DATA
4
Jelölje ki a [CAM DATA] vagy a
[DATE/TIME] elemet, majd érintse
meg az
gombot.
5
Érintse meg a
E gomb megnyomására megjelennek, illetve
eltűnnek a kijelzők, adatok.
z Ötletek
• DCR-HC18E/HC20E esetén:
A kijelzők, adatok a képernyőn a távirányító
DISPLAY gombjának megnyomásával is
megjeleníthetők.
• A képernyőn megjelenő kijelzők, adatok akkor
is láthatóvá tehetők, ha a felvételt
televíziókészüléken játssza le. Válassza az
(OTHERS) menü [DISPLAY], majd [V-OUT/
LCD] elemét (66. oldal).
40
Lejátszás
OK
DATE/
TIME
60min
0:00:00:00
1 1 2004
12:17:50
FN
gombot.
A dátum/idő/kamerabeállítások
eltüntetése
Hajtsa végre a 2. és a 3. lépést, majd a 4.
lépésben válassza az [ OFF] elemet.
A kamera beállításainak
megjelenítése
Amikor a képernyőn a dátum/idő látható, e
két érték a képernyőnek ugyanazon a
területén jelenik meg.
Ha felvételkor az óra nem volt beállítva,
akkor a [-- -- ----] és a [--:--:--] jelsorozat
jelenik meg.
60min
0:00:00:00
Lejátszás
AUTO
100 AWB
F1. 7 9dB
FN
A SteadyShot kikapcsolva
B EXPOSURE
C Fehéregyensúly
D Jelerősítés
E Zársebesség
F Zárnyílás
Lejátszás
41
A felvétel
megtekintése
televíziókészüléken
A/V OUT aljzat
A kamerát és a televíziókészüléket az
alábbi ábrán látható módon kösse össze a
mellékelt A/V átjátszókábellel.
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységet csatlakoztassa a fali
csatlakozóaljzatba (15. oldal).
Olvassa el a csatlakoztatott készülékek
használati útmutatóját is.
Azt, hogy hogyan lehet a felvételt egy
másik kazettára átmásolni, a 68. oldalon
ismertetjük.
Ha a televízió vagy videomagnó
rendelkezik S videó aljzattal*2
S videó
csatlakozódugó
(fekete)
Sárga
Fehér
Piros
Auidó/videó
bemeneti aljzatba
A/V átjátszókábel (mellékelve)*1
Jeláramlás iránya
*1 A mellékelt A/V átjátszókábel a videojelek
átviteléhez egy videodugóval és egy S
videodugóval rendelkezik.
*2 Ez a csatlakoztatás jó minőségű DV (digitális)
képeket biztosít. Ha a csatlakoztatott készülék
rendelkezik S videó aljzattal, akkor ne a sárga
videodugót használja, hanem az S videó dugót
dugja be az S videó aljzatba. Ha csak az S videó
dugót használja, a hang nem jut át a másik
készülékbe.
Ha a televíziókészülék
videomagnóhoz csatlakozik
A kamerát az A/V átjátszókábellel
csatlakoztassa a videomagnó LINE IN
bemenetéhez. A videomagnón válassza ki a
LINE bemenetet.
42
Lejátszás
Videomagnó vagy TV
Ha a televízió monó
hangrendszerű (ha a
televíziókészüléken csak egyetlen
audiobemenet található)
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel sárga
dugóját a tévé vagy a videomagnó
videobemenetéhez, a fehér vagy a piros
dugót pedig csatlakoztassa a tévé vagy a
videomagnó audiobementéhez.
Ha a hangot monóban szeretné hallani,
használjon (külön megvásárolható)
átjátszókábelt.
Ha a tévékészülék/videomagnó 21
pólusú aljzattal
(EUROCONNECTOR) rendelkezik
Használja a kamerához mellékelt 21
érintkezős illesztőt (csak azon típusok
esetén, amelyeknek alján megtalálható a
jel). Az illesztő csak kimenő jelek
továbbítására szolgál.
A lejátszandó
jelenet
megkeresése a
kazettán
(DCR-HC18E/HC20E)
TV/videomagnó
A kívánt jelenet gyors
megkeresése
– Null-pont megjegyzése
Lejátszás
m REW
PLAY
STOP
DISPLAY
ZERO SET MEMORY
1
Amikor lejátszás közben arra a pontra
ér, amelyre később rá kíván állni,
nyomja meg a távirányító ZERO SET
MEMORY gombját.
Ekkor a számláló lenullázódik
(„0:00:00”), a képernyőn pedig
megjelenik a
szimbólum.
60min
0:00:00
FN
Ha nem látható a számláló, nyomja meg
a távirányító DISPLAY gombját.
2
Amikor le kívánja állítani a lejátszást,
nyomja meg a STOP gombot.
,folytatás
Lejátszás
43
3
Nyomja meg a m REW gombot.
Amikor a számláló eléri a „0:00:00”
állást, a szalag automatikusan megáll.
4
Nyomja meg a PLAY gombot.
A lejátszás a felvétel „0:00:00”
számlálóállással megjelölt pontjánál
kezdődik.
A művelet megszakítása
Nyomja meg ismét a távirányító ZERO SET
MEMORY gombját.
b Megjegyzések
• A számláló és az időkód között előfordulhat
néhány másodperces eltérés.
• Ha a kazettán az egyes felvételek között üres
szalagrészek is találhatók, a null-pontot
megjegyző funkció nem működik tökéletesen.
Jelenet megkeresése a Cassette
Memory kazettamemória
segítségével – Felirat keresése
Megkereshetők a felirattal ellátott jelenetek
(56. oldal).
SEARCH M.
./>
STOP
44
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
A távirányító SEARCH M.
gombjának többszöri megnyomásával
válassza ki a [TITLE SEARCH]
funkciót.
Lejátszás
3
A távirányító . (előző)/>
(következő) gombjainak segítségével
válassza ki a keresett feliratot.
A kiválasztott felirattól kezdve a
lejátszás automatikusan elindul.
TITLE SEARCH
3
4
5
6
7
8
HAPPY NEW YEAR!
PRESENT
GOOD MORNING
WEDDING
NIGHT
BASEBALL
Innen
kezdődik a
lejátszás
A szalag most
itt áll
A művelet megszakítása
Nyomja meg a távirányító STOP gombját.
b Megjegyzések
• Ha a
(CM SET) menüben a [CM SEARCH]
értéke [OFF], akkor nem használható a
feliratkereső funkció (a gyári beállítás [ON])
(58. oldal).
• A feliratkereső funkció nem működik
tökéletesen, ha a kazettára készített felvételek
között üres szalagrészek is találhatók.
Jelenet megkeresése a
felvétel dátuma alapján
– Dátum keresése
Ha Cassette Memory kazettamemóriával
rendelkező kazettát használ, akkor azon
megkeresheti azokat a jeleneteket,
amelyekre rögzítette a dátumot (a [CM
SEARCH] gyárilag beállított értéke
[ON]). Olyan kazettán, amely nem
rendelkezik Cassette Memory
kazettamemóriával, azok a pontok
kereshetők meg, ahol a felvétel dátuma
megváltozik.
SEARCH M.
./>
STOP
1
3
A távirányító SEARCH M.
gombjának többszöri megnyomásával
válassza ki a [DATE SEARCH]
funkciót.
A távirányító . (előző)/>
(következő) gombjainak segítségével
válassza ki a keresett felvételi
dátumot.
Ha a kazetta rendelkezik Cassette
Memory kazettamemóriával, akkor
maga a dátum választható ki. Ha a
kazetta nem rendelkezik Cassette
Memory kazettamemóriával, akkor a
szalag jelenlegi állásához viszonyított
előző vagy következő felvételi dátum
választható ki. A lejátszás a
dátumváltástól kezdve automatikusan
elindul.
Állókép keresése
– Fényképkeresés
Lejátszás
2
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
b Megjegyzések
• Ha az adott naphoz 2 percnél rövidebb idejű
felvétel tartozik, előfordulhat, hogy a kamera
nem pontosan talál rá arra a pontra, ahol a
dátum vált.
• A dátumkereső funkció nem működik
tökéletesen, ha a kazettára készített felvételek
között üres szalagrészek is találhatók.
• A dátum/idő legfeljebb 6 napon át rögzíthető a
felvételre. Ha több mint 7 napon át készítette a
felvételeket, akkor az egyes dátumokhoz tartozó
felvételrészeket a Cassette Memory
kazettamemória igénybevétele nélkül keresse
meg. A Cassette Memory kazettamemória
kiiktatásához a
(CM SET) menüben állítsa
a [CM SEARCH] értékét [OFF]-ra (58. oldal).
Ha Cassette Memory kazettamemóriával
rendelkező kazettát használ, akkor az
állóképeket a képernyőn megjelenő
dátumuk alapján is meg lehet keresni.
(A [CM SEARCH] gyárilag beállított
értéke [ON], azaz be van kapcsolva a
kazettamemóriát kihasználó keresés.)
Cassette Memory kazettamemóriával nem
rendelkező kazetta esetén a kamera az
állóképeket azok felvételi dátumától
függetlenül automatikusan megkeresi.
SEARCH M.
./>
Példaképernyő (Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező kazetta esetén):
STOP
DATE SEARCH
1
2
3
4 / 1 / 04
4 / 1 / 04
5 / 1 / 04
Innen kezdődik a
lejátszás
A szalag most itt áll
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
A művelet megszakítása
Nyomja meg a távirányító STOP gombját.
,folytatás
Lejátszás
45
2
3
A távirányító SEARCH M.
gombjának többszöri megnyomásával
válassza ki a [PHOTO SEARCH]
funkciót.
SEARCH M.
./>
A távirányító . (előző)/>
(következő) gombjainak segítségével
válassza ki a lejátszani kívánt
fényképet, illetve annak dátumát.
Ha a kazetta rendelkezik Cassette
Memory kazettamemóriával, akkor
felvétel dátuma választható ki.
Ha a kazetta nem rendelkezik Cassette
Memory kazettamemóriával, akkor a
kamera a szalag jelenlegi állást
közvetlenül megelőző vagy követő
állóképet választja ki.
A kiválasztott jelenettel kezdve a
fénykép lejátszása automatikusan
elindul.
A művelet megszakítása
Nyomja meg a távirányító STOP gombját.
b Megjegyzés
• A fényképkereső funkció nem működik
tökéletesen, ha a kazettára készített felvételek
között üres szalagrészek is találhatók.
STOP
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
A távirányító SEARCH M.
gombjának többszöri megnyomásával
válassza ki a [PHOTO SCAN]
funkciót.
3
Nyomja meg a távirányító .
(előző)/> (következő) gombját.
A kamera minden fényképet kb. 5
másodpercig megjelenít.
A művelet megszakítása
Nyomja meg a távirányító STOP gombját.
Állóképek lejátszása egymás
után
– Fényképpásztázás
Lehetőség van arra is, hogy a kamera az
állképeket egymás után automatikusan
kikeresse, majd az egyes képeket 5
másodpercig megjelenítse.
46
Lejátszás
b Megjegyzés
• A fényképpásztázó funkció nem működik
tökéletesen, ha a kazettára készített felvételek
között üres szalagrészek is találhatók.
BTovábbi műveletek
4
A videokamera testre szabása
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a kívánt menü ikonját, majd
érintse meg az [EXEC] elemet.
MANUAL SET (48. oldal)
CAMERA SET (51. oldal)
PLAYER SET (54. oldal)
(DCR-HC16E/HC18E)
VCR SET (54. oldal)
(DCR-HC20E)
LCD/VF SET (55. oldal)
CM SET (56. oldal)
TAPE SET (60. oldal)
SETUP MENU (63. oldal)
OTHERS (65. oldal)
A menü
beállításainak
módosítása
A képernyőn megjelenő menüelemek
segítségével számos beállítást
módosítható, finomhangolható.
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
A.SHUT OFF
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
STBY
0 HR
5
POWER kapcsoló
1
2
3
STBY
0:00:00
PAGE2
SPOT
FOCUS
FOCUS
WHT
B AL
SPOT
METER
MENU
FADER
END
SCH
EXPO–
SURE
STBY
ON
OFF
EXEC
6
RET.
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a kívánt értéket, majd
érintse meg az [EXEC] elemet.
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
A.SHUT OFF
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
A menü megjelenítéséhez érintse meg
a MENU gombot.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
AUTO SHTR
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a kívánt elemet, majd érintse
meg az [EXEC] elemet.
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
A.SHUT OFF
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
A [PAGE1] lap megjelenítéséhez
érintse meg az
gombot.
60min
RET.
A rendelkezésre álló menüelemek a
kamera üzemmódjától függnek. A nem
használható elemek nem jelennek meg.
Kapcsolja be a kamerát (15. oldal).
PAGE1
A videokamera testre szabása
EXEC
STBY
OFF
STBY
EXEC
EXEC
RET.
7
RET.
A menürendszer eltüntetéséhez
érintse meg a
(bezárás) gombot.
Valahányszor megérinti a [ RET.]
elemet, visszatér a megelőző képernyőhöz.
A videokamera testre szabása
47
A
(MANUAL
SET) menü
használata
– PROGRAM AE/P EFFECT stb.
A MANUAL SET menüben az alábbi
elemek közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd „A menü
beállításainak módosítása” (47. oldal) című
fejezetet.
A gyárilag beállított értékeket G jelzi. A
zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta. A beállítható értékek a
kamera üzemmódjától függnek. A
képernyőn mindig az éppen használható
menüpontok jelennek meg. A ki nem
választható elemek halványak.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
AUTO SHTR
STBY
EXEC
RET.
PROGRAM AE
Az alábbi értékek beállításával akkor is könnyen tud felvételt készíteni,
amikor a jó felvétel bonyolult műveleteket igényel.
G AUTO
Akkor válassza, ha nem használja a PROGRAM AE funkciót.
SPOTLIGHT*
(reflektorfény)
( )
Ha ezt választja, akkor az emberek arca
akkor sem lesz túlságosan világos, ha erős
fény világítja meg őket (például színpadon,
esküvőn).
PORTRAIT (lágy
portré) (
)
Akkor válassza, ha a lágy héttérből ki kívánja
emelni a tárgyat (például egy embert vagy
egy virágot).
SPORTS* (sport) Ha ezt választja, minimálisra csökkentheti a
( )
gyorsan mozgó tárgyak remegését, például
tenisz vagy golf filmezésekor.
48
BEACH&SKI*
(tengerparti vagy
havas táj) ( )
Ha ezt választja, megakadályozhatja, hogy az
erős, közvetlen vagy visszaverődő fényben –
például nyár közepén a vízparton vagy télen
sípályán – filmezett személyek arca sötétnek
látsszék.
SUNSETMOON
** (napnyugta és
holdfény) (
)
Akkor válassza, ha meg kívánja őrizni egyes
speciális helyzetek (például naplemente,
éjszakai környezet, tűzijáték, neonreklám)
hangulatát.
A videokamera testre szabása
LANDSCAPE**
(tájkép) (
)
Akkor válassza, ha távoli tárgyakat, például
hegyeket filmez. Ezzel a beállítással azt is
eléri, hogy a kamera nem fókuszál a közte és
a felvétel tárgya között elhelyezkedő üvegre,
dróthálóra.
* A kamera csak a közepestől a végtelenig terjedő távolságtartományban lévő
tárgyakra fókuszál.
**A kamera csak távoli tárgyakra fókuszál.
b Megjegyzés
• Ha a NIGHTSHOT PLUS kapcsolót ON helyzetbe állítja, nem működik a
[PROGRAM AE] funkció. (Villog a kijelző.)
P EFFECT
A képet felvétel előtt és után speciális hatásokkal gazdagíthatja
(olyanokkal, mint amilyenek a filmeken láthatók). Ha kiválasztott egy ilyen
effektust, megjelenik a
szimbólum.
Akkor válassza, ha nem kíván képeffektust használni.
Ezt akkor válassza, ha negatív képet kíván
rögzíteni vagy lejátszani.
SEPIA
Ezt akkor válassza, ha a képet szépia (barnás) tónusban kívánja
rögzíteni vagy lejátszani.
B&W
Ezt akkor válassza, ha a képet fekete-fehérben kívánja rögzíteni
vagy lejátszani.
SOLARIZE
Ezt akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a
felvett vagy lejátszott kép erős kontrasztú
illusztráció hatását keltse.
PASTEL
Ezt akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a
kép lágy pasztellkréta-kép hatását keltse.
(Ez az effektus lejátszás közben nem
alkalmazható.)
MOSAIC
Ezt akkor válassza, ha mozaikszerű képet
szeretne rögzíteni. (Ez az effektus lejátszás
közben nem alkalmazható.)
b Megjegyzés
• Kívülről érkező képekre nem alkalmazhatók effektusok. Hasonlóan: a
kimeneten át nem továbbíthatók képeffektust tartalmazó képek.
A videokamera testre szabása
GOFF
NEG.ART
DV
z Ötlet
• Képeffektusokat tartalmazó képek másik kazettára átmásolhatók (68. oldal).
,folytatás
A videokamera testre szabása
49
FLASH MODE
Ez a funkció nem működik olyan külső vakuk esetén, amelyek nem tudják
értelmezni a következő beállításokat.
GON
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a (külön megvásárolható)
vaku a külső fényviszonyoktól függetlenül működjék
AUTO
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a (külön megvásárolható)
vaku automatikusan működjék.
FLASH LVL
Ez a funkció nem működik olyan külső vakuk esetén, amelyek nem tudják
értelmezni a következő beállításokat.
HIGH
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a (külön megvásárolható)
vaku fénye erősebb legyen a szokásosnál.
GNORMAL
Akkor válassza, ha a szokásos fényerőt kívánja használni.
LOW
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a (külön megvásárolható)
vaku fénye gyengébb legyen a szokásosnál.
b Megjegyzés
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap áramot sem a hálózati tápegységből, sem
az akkumulátorból, ez a funkció ismét a [NORMAL] értéket veszi fel.
AUTO SHTR
50
GON
Ha kiválasztja, a kamera nagyon világos helyen szükség szerint
használni fogja az elektronikus zársebesség-állítást.
OFF
Akkor válassza, ha nem kívánja használni az elektronikus
zársebesség-állítást.
A videokamera testre szabása
A gyárilag beállított értékeket G jelzi. A
zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta. A beállítható értékek a
kamera üzemmódjától függnek. A
képernyőn mindig az éppen használható
menüpontok jelennek meg. A ki nem
választható elemek halványak.
A
( CAMERA
SET) menü
használata
– D ZOOM/16:9WIDE stb.
A CAMERA SET menüben az alábbi
elemek közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd „A menü
beállításainak módosítása” (47. oldal) című
fejezetet.
CAMERA SET
D ZOOM
16 : 9WIDE
STEADYSHOT
EDITSEARCH
N. S. LIGHT
STBY
EXEC
RET.
D ZOOM
A videokamera testre szabása
Ha kazettára készít felvételt, használhat 10-szeresnél nagyobb nagyítási
mértéket is – akár a maximálist is használhatja. Ne feledje, hogy a digitális
zoomolás eredményeképp romlik a kép minősége. Ez a funkció akkor
igazán hasznos, ha távoli tárgyról, például egy madárról kíván közeli képet
készíteni.
A digitális zoom tartománya a vonaltól jobbra
található.
A zoomolási tartomány akkor jelenik meg,
amikor használni kezdi a zoom gombot.
GOFF
Ha ezt választja, kikapcsolja a digitális zoomolási lehetőséget.
Optikailag legfeljebb 10-szeresre lehet zoomolni.
20 ×
Ha ezt választja, bekapcsolja a digitális zoomolási lehetőséget.
A 10-szeres–20-szoros tartományban a zoomolás digitálisan
történik.
100 ×
DCR-HC16E esetén:
Ha ezt választja, bekapcsolja a digitális zoomolási lehetőséget.
A 10-szeres–100-szoros tartományban a zoomolás digitálisan
történik.
120 ×
DCR-HC18E/HC20E esetén:
Ha ezt választja, bekapcsolja a digitális zoomolási lehetőséget.
A 10-szeres–120-szoros tartományban a zoomolás digitálisan
történik.
16:9WIDE
A kazettára 16:9-es széles kép felvételére is van lehetőség, amelyet 16:9-es
széles képernyőjű tévékészüléken ([16:9WIDE]) tud megtekinteni.
,folytatás
A videokamera testre szabása
51
Ha bekapcsolja ([ON]) ezt a funkciót, akkor a kamera látószöge a
kikapcsolt ([OFF]) funkcióval elérhetőhöz képest még szélesebb lesz,
amikor a motoros zoom gombját a „W” jel felé nyomja.
Olvassa el a televíziókészülék használati útmutatóját is.
Kép az LCD képernyőn/keresőben
Kép egy 16:9-es széles képernyőjű tévé képernyőjén*
Kép egy normál képernyőjű tévén**
* A széles képernyőjű televízió teljes üzemmódjában (full mode) a kép betölti a teljes
képernyőt.
**A kép 4:3 üzemmódban látszik. Ha szélesvásznú üzemmódban (wide mode) játssza
le, akkor a kép olyan lesz, mint az LCD képernyőn, illetve a keresőben.
GOFF
ON (
Szokásos beállítás (a felvétel úgy készül, hogy 4:3-as
televíziókészüléken torzításmentesen le lehessen játszani). A
felvétel nem lesz szélesvásznú.
Akkor válassza, ha a felvételt 16:9-es széles képernyőjű
televíziókészüléken kívánja lejátszani.
)
STEADYSHOT
Akkor válassza, ha kompenzáltatni kívánja a kamera remegését.
GON
OFF (
Szokásos beállítás (működik a SteadyShot képstabilizáló
funkció).
)
Akkor válassza, ha ki szeretné kapcsolni a SteadyShot funkciót.
Akkor érdemes ezt választani, ha állványról filmez mozdulatlan
tárgyat, illetve ha (külön megvásárolható) konverziós lencsét
használ. Ekkor valósághű képet kap eredményül.
EDITSEARCH
52
GOFF
Akkor válassza, ha nem kívánja, hogy a képernyőn
megjelenjenek a
/ – és + gombok.
ON
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy az LCD képernyőn
megjelenjenek a
/ – és + gombok, és így használni tudja az
EDITSEARCH és a visszajátszó funkciót (35. oldal).
A videokamera testre szabása
N.S.LIGHT
Ha a NightShot plus funkcióval készít felvételt, a felvétel élesebb lesz, ha a
(láthatatlan) infravörös fényt kibocsátó NightShot Light fényforrást is
használja.
GON
Akkor válassza, ha használni kívánja a NightShot Light
fényforrást (31. oldal).
OFF
Akkor válassza, ha ki kívánja kapcsolni a NightShot Light
fényforrást (31. oldal).
A videokamera testre szabása
A videokamera testre szabása
53
A
(PLAYER
SET)/
(VCR SET)
menü használata
– HiFi SOUND/AUDIO MIX
Az alábbi menüelemeket választhatja
(DCR-HC16E/HC18E esetén a PLAYER
SET menüben, DCR-HC20E esetén a VCR
SET menüben). A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd „A menü
beállításainak módosítása” (47. oldal) című
fejezetet.
A gyárilag beállított értékeket G. jelzi. A
zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta. A beállítható értékek a
kamera üzemmódjától függnek. A
képernyőn mindig az éppen használható
menüpontok jelennek meg. A ki nem
választható elemek halványak.
VCR SET
HiFi SOUND
AUDIO MIX
EXEC
RET.
HiFi SOUND
Sztereó hanggal készített felvétel esetén megadhatja, hogyan kívánja
lejátszani a hangot.
GSTEREO
Sztereó kazetta vagy kéthangsávos kazetta fő és
mellékhangsávjának lejátszásához válassza.
1
Sztereó kazetta bal hangsávjának, illetve kéthangsávos kazetta
fő hangsávjának lejátszásához válassza.
2
Sztereó kazetta jobb hangsávjának, illetve kéthangsávos kazetta
mellékhangsávjának lejátszásához válassza.
b Megjegyzések
• A kamera kéthangsávos kazettát is le tud játszani. Ezzel a kamerával kéthangsávos
műsort azonban nem lehet rögzíteni.
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap áramot sem a hálózati tápegységből, sem
az akkumulátorból, akkor ismét a [STEREO] mód lép érvénybe.
AUDIO MIX
Beállítható a kazettára eredetileg rögzített hang (ST1 hangsáv) és a később
rávett hang (ST2 hangsáv) közötti arány (77. oldal).
b Megjegyzések
• 16 bites audió módban rögzített hangfelvétel esetén a hangsávok közötti arány nem
módosítható.
• Ha a kamerához legalább 5 percig nem csatlakozik áramforrás, csak az eredetileg
felvett hang hallható.
54
A videokamera testre szabása
beállításainak módosítása” (47. oldal) című
fejezetet.
A gyárilag beállított értékeket G jelzi. A
képernyőn mindig az éppen használható
menüpontok jelennek meg. A ki nem
választható elemek halványak.
Az
(LCD/VF
SET) menü
használata
– LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L.
LCD/VF SET
LCD B. L.
LCD COLOR
VF B. L.
Az LCD/VF SET menüben az alábbi
elemek közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd „A menü
STBY
EXEC
RET.
LCD B.L.
Az LCD képernyő háttérvilágításának erőssége megváltoztatható. Ez a
beállítás nincs hatással a felvett képre.
Szokásos, normál fényerő.
BRIGHT
Akkor válassza, ha az LCD képernyő hátterében erősebb fényt
szeretne látni.
A videokamera testre szabása
GBRT NORMAL
b Megjegyzések
• Ha a kamera külső áramforráshoz csatlakozik, automatikusan a [BRIGHT]
beállítás érvényesül.
• Ha a [BRIGHT] beállítást választja, az akkumulátor üzemideje felvételkor
körülbelül 10 százalékkal csökken.
LCD COLOR
Az LCD képernyő színét a
/
gombok segítségével állíthatja be.
Ez a beállítás nincs hatással a felvett képre.
Fakó színek
Élénk színek
VF B.L.
Beállítható a kereső háttérvilágításának erőssége. Ez a beállítás nincs
hatással a felvett képre.
GBRT NORMAL
Szokásos, normál fényerő.
BRIGHT
Akkor válassza, ha a kereső hátterében erősebb fényt szeretne
látni.
b Megjegyzések
• Ha a kamera külső áramforráshoz csatlakozik, automatikusan a [BRIGHT]
beállítás érvényesül.
• Ha a [BRIGHT] beállítást választja, az akkumulátor üzemideje felvételkor
körülbelül 10 százalékkal csökken.
A videokamera testre szabása
55
A gyárilag beállított értékeket G jelzi. A
beállítható értékek a kamera üzemmódjától
függnek. A képernyőn mindig az éppen
használható menüpontok jelennek meg. A
ki nem választható elemek halványak.
A
( CM SET)
menü használata
– TITLE/TAPE TITLE/ERASE ALL
stb.
A CM SET menüben az alábbi elemek közül
választhat. A menüelemek kiválasztására
vonatkozóan lásd „A menü beállításainak
módosítása” (47. oldal) című fejezetet.
CM SET
TITLE
TITLEERASE
TITLE DSPL
CM SEARCH
TAPE TITLE
ERASE ALL
EXEC
RET.
TITLE
Azok a feliratok, amelyeket ezzel a kamerával rögzít a felvételre, csak
feliratáttekintő funkcióval rendelkező
videokazetta-lejátszón
jeleníthetők meg.
DCR-HC18E/HC20E esetén:
Ha feliratot tesz egy jelenetre, azt később a feliratkereső funkcióval
megkeresheti.
Egy Cassette Memory kazettamemóriával rendelkező kazettára legfeljebb
kb. 20, egyenként kb. 5 betűs felirat rögzíthető. Ne feledje azonban, hogy ha
más adatokat (6 dátum/idő-adatot vagy 1 kazettacímként vagy 12
fényképet) is rögzít, akkor csak 11 felirat vehető rá egy kazettára.
1 A kívánt feliratot válassza ki a megjelenő feliratok közül (az előzőleg
elkészített 2 egyéni és a kamerában tárolt gyári feliratok közül). Az
alábbiakban ismertetett módon egyéni felirat is készíthető (legfeljebb 2
darab, mindegyik legfeljebb 20 karakternyi lehet).
1 A
/
gombok segítségével jelölje ki a [CUSTOM 1””]
vagy a [CUSTOM 2””] elemet, majd érintse meg az [EXEC]
elemet.
2 A
/
gombok segítségével jelölje ki a [CREATE/EDIT]
elemet, majd érintse meg az [EXEC] elemet.
3 A gombon lévő karakter kiválasztásához szükség szerint többször
nyomja meg a gombot.
TITLE SET
[____________________]
t
&? ! ABC
DEF T
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
OK
Karakter törlése: Érintse meg a
Szóköz bevitele: Érintse meg a
gombot.
gombot.
4 A s szimbólumot a
gomb megérintésével léptetheti a
következő karakterhelyre. Írjon be ide is egy karaktert az előbb
leírt módon.
5 Amikor az összes karaktert beírta, érintse meg az
56
A videokamera testre szabása
gombot.
2 Jelölje ki a beszúrandó feliratot, majd érintse meg az [EXEC] elemet.
Saját felirat beszúrásához jelölje ki az
[EXEC] elemet.
elemet, majd érintse meg az
3 A szín, a méret és a hely beállításához érintse meg a [COLOR], a
[SIZE], illetve a [POSr] vagy a [POSR] elemet.
Szín
fehér t sárga t lila t piros t világoskék t zöld t kék
Méret
kicsi y nagy
(Ha több mint 13 karaktert ír be, akkor csak a kicsi méretet
használhatja.)
Hely
8–9 lehetséges elhelyezés közül választhat.
4 Érintse meg a [TITLE OK], majd pedig a [SAVE TITLE] elemet.
Lejátszás közben, a lejátszás szünetében, felvételkor
A képernyőn mintegy 5 másodpercig látható a [TITLE SAVE] üzenet,
és a feliratot a kamera rögzíti.
A videokamera testre szabása
Felvételi készenléti állapotban
A [TITLE] üzenet látható. Amikor a REC START/STOP gombot
megnyomva elkezdi a felvételt, a képernyőn mintegy 5 másodpercig
látható a [TITLE SAVE] üzenet, és a feliratot a kamera rögzíti.
b Megjegyzések
• A kazettának azt a pontját, ahová a feliratot ráhelyezte, egy másik videokészülékkel
meg lehet kerestetni.
• Ha a kamerát akkumulátorról üzemelteti és már 5 perce nem használja, akkor – a
gyári beállítás szerint – a készülék automatikusan kikapcsol. Ha a karakterek
beírása tovább tart 5 percnél, akkor az
(OTHERS) menüben állítsa az
[A.SHUT OFF] értékét [NEVER]-re (65. oldal). Ekkor a kamera nem kapcsol ki
automatikusan. A beírt karakterek akkor is a kamera memóriájában maradnak, ha
a készülék a karakterbeírás közben kikapcsol. Kapcsolja be ismét a kamerát, majd
újra az 1. lépéstől kezdve folytassa a felirat rávetítését.
z Ötlet
• Az elkészített felirat módosításához az 1. lépésben leírtaknak megfelelően jelölje ki
az illető feliratot, érintse meg az [EXEC] elemet, jelölje ki a [CREATE/EDIT]
elemet, majd érintse meg az [EXEC] elemet. Ezt követően megint írja be a
karaktereket.
TITLEERASE
1 A
/
gombok segítségével jelölje ki a törlendő feliratot,
majd érintse meg az [EXEC] elemet.
2 Ellenőrizze, hogy valóban ezt a feliratot kívánja kitörölni, majd érintse
meg az
gombot.
A művelet megszakításához érintse meg a [CANCEL] elemet.
3 Érintse meg a
gombot.
,folytatás
A videokamera testre szabása
57
TITLE DSPL
A felirat megjeleníthető a felvétel lejátszásakor.
GON
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy az olyan jelenetek
lejátszásakor, amelyekhez feliratot rögzítettek, megjelenjék a
felirat.
OFF
Akkor válassza, ha lejátszáskor nem kívánja megjeleníteni a
feliratokat.
CM SEARCH
DCR-HC18E/HC20E esetén:
GON
Akkor válassza, ha jelenetet, feliratot stb. szeretne megkeresni a
Cassette Memory kazettamemória segítségével (44–46. oldal).
OFF
Akkor válassza, ha a Cassette Memory kazettamemória
igénybevétele nélkül kíván keresni.
TAPE TITLE
A Cassette Memory kazettamemóriával rendelkező kazetta felcímkézhető
(legfeljebb 10 betűből álló felirattal).
A címke akkor jelenik meg kb. 5 másodpercre, amikor kiválasztja a
CAMERA üzemmódot és beteszi a kazettát, valamint amikor kiválasztja a
PLAY/EDIT üzemmódot. Ha a kazettán feliratok is találhatók, akkor
egyidejűleg legfeljebb 4 felirat is megjelenik.
1 A gombon lévő karakter kiválasztásához szükség szerint többször
nyomja meg a gombot.
TAPE TITLE
&? !
[__________]
ABC
DEF T
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
OK
t
Karakter törlése: Érintse meg a
Szóköz bevitele: Érintse meg a
gombot.
gombot.
2 A s szimbólumot a
gomb megérintésével léptetheti a következő
karakterhelyre. Írjon be ide is egy karaktert az előbb leírt módon.
3 Amikor az összes karaktert beírta, érintse meg az
4 Érintse meg a
gombot.
gombot.
z Ötletek
• A létrehozott címke törléséhez egymás után többször nyomja meg a
gombot,
amíg így ki nem törli a címke összes karakterét, majd érintse meg az
gombot.
• A létrehozott címke módosításához tegye be a kazettát a kamerába, és hajtsa végre
a fenti eljárást az 1. lépéstől kezdve.
58
A videokamera testre szabása
ERASE ALL
A Cassette Memory kazettamemóriában tárolt összes adat (felirat,
kazettacímke, fénykép) egyszerre kitörölhető.
1 Jelölje ki az
elemet, majd érintse meg az [EXEC] elemet.
Ha mégsem kívánja törölni az összes adatot, akkor a [RETURN]
elemet válassza.
2 Jelölje ki az [EXECUTE] elemet, majd érintse meg az [EXEC] elemet.
3 Érintse meg a
gombot.
A videokamera testre szabása
A videokamera testre szabása
59
A
(TAPE SET)
menü használata
– REC MODE/FRAME REC/
INT.REC stb.
A TAPE SET menüben az alábbi elemek
közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd
„A menü beállításainak módosítása”
(47. oldal) című fejezetet.
A gyárilag beállított értékeket G. jelzi. A
zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta. A beállítható értékek a
kamera üzemmódjától függnek. A
képernyőn mindig az éppen használható
menüpontok jelennek meg. A ki nem
választható elemek halványak.
TAPE SET
REC MODE
AUDIO MODE
REMAIN
FRAME REC
INT. REC
STBY
EXEC
RET.
REC MODE
GSP ( SP )
Ezt akkor válassza, ha a kazettára SP (normál lejátszás) módban
kíván felvételt készíteni.
LP ( LP )
Ezt akkor válassza, ha másfélszer olyan hosszú felvételt kíván
készíteni, mint amilyenre SP módban lehetőség nyílik (hosszan
játszó mód). A kamera képességeinek maximális kihasználása
érdekében javasoljuk, hogy Sony Excellence/Master mini DV
kazettát használjon.
b Megjegyzések
• Ha egy kazettára LP módban készített felvételt, akkor arra hang később már nem
vehető fel.
• Ha LP módban készített felvételt más kamerán vagy videomagnón játszik le, akkor
mozaikszerű zaj fordulhat elő, illetve a hang szakadozott lehet.
• Ha ugyanarra a kazettára SP és LP módban is készít felvételt, akkor lejátszáskor
eltorzulhat a kép, illetve nem biztos, hogy a jelenetek között a kamera helyesen
rögzíti az időkódot.
AUDIO MODE
G12BIT
16BIT (
60
A videokamera testre szabása
Ezt 12 bites felvétel készítéséhez (2 sztereó hang) válassza ki.
)
Ezt 16 bites felvétel készítéséhez (1 sztereó hang kiváló
minőségben) válassza ki.
REMAIN
G AUTO
Ha ezt választja, akkor a kazettára még ráférő felvétel hosszát a
kamera mintegy 8 másodpercig megjeleníti a következő
esetekben:
• ha kazetta van a kamerában és Ön CAMERA üzemmódba vált
át – ekkor a kamera kiszámítja, mennyi felvétel fér még a
kazettára,
• amikor megérinti a
(lejátszás/szünet) gombot.
ON
Akkor válassza, ha a hátralévő műsoridőt mindig látni kívánja.
FRAME REC
Animációs filmet is készíthet: felváltva rögzítsen néhány képkockát, majd
mozdítsa el a tárgyakat egy kicsit.
DCR-HC18E/HC20E esetén:
A kamera elmozdulásának kiküszöbölése érdekében használja a
távirányítót.
ON (
A videokamera testre szabása
GOFF
Ezt akkor válassza, ha a szokásos módon kíván felvételt
készíteni.
Ezt akkor válassza, ha képkockánként kíván felvételt készíteni.
)
1 Jelölje ki az [ON] elemet, majd érintse meg az
[EXEC] elemet.
2 Érintse meg a
gombot.
3 Nyomja meg a REC START/STOP gombot.
A kamera rögzíti a képet (kb. 5 képkockát rögzít),
majd készenléti állapotba vált át.
4 Mozdítsa el a tárgyat, majd ismételje meg a 3. lépést.
b Megjegyzések
• Ha sokáig készít felvételt képkockánként, a kamera nem tudja pontosan
kiszámítani, milyen hosszú felvétel készíthető még a kazettára, így a megjelenő
érték nem tökéletesen megbízható.
• Az utolsó képkocka-sorozat hosszabb lesz, mint a többi.
INT.REC
Ha ezt választja, a kijelölt időszakban képet rögzíthet a kazettára.
Ez a funkció kiválóan alkalmas egy virág kinyílásának stb. megörökítésére.
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel üzemeltesse.
[a]
[a]
[b]
[b]
a. [REC TIME]
b. [INTERVAL]
,folytatás
A videokamera testre szabása
61
1 Jelölje ki a [SET] elemet, majd érintse meg az [EXEC] elemet.
2 Jelölje ki az [INTERVAL] elemet, majd érintse meg az [EXEC]
elemet.
3 Jelölje ki a kívánt várakozási időt (30 másodperc, 1, 5 vagy 10 perc),
majd érintse meg az [EXEC] elemet.
4 Jelölje ki a [REC TIME] elemet, majd érintse meg az [EXEC] elemet.
5 Jelölje ki a kívánt felvételi időt (0,5, 1, 1,5 vagy 2 másodperc), majd
érintse meg az [EXEC] elemet.
6 Érintse meg a [ RET.] elemet.
7 Jelölje ki az [ON] elemet, majd érintse meg az [EXEC] elemet.
8 Érintse meg a
gombot.
Villogni kezd a
szimbólum.
9 Nyomja meg a REC START/STOP gombot.
Ekkor megkezdődik a szakaszos felvétel.
Szakaszosfelvétel-készítés alatt a képernyőn a
szimbólum látható.
A szakaszos felvétel leállításához a menüben jelölje ki az [OFF] elemet,
majd érintse meg az [EXEC] elemet.
b Megjegyzés
• A kiválasztott és a tényleges felvételi idő ±5 képkockával eltérhet egymástól.
z Ötletek
• Ha a fókuszt kézzel állítja be, még változó fényviszonyok esetén is tiszta, éles képet
kaphat (32. oldal).
• A felvétel idejére kikapcsolhatja a hangjelzést (65. oldal).
62
A videokamera testre szabása
beállításainak módosítása” (47. oldal) című
fejezetet.
A gyárilag beállított értékeket G. jelzi. A
A
(SETUP
MENU) menü
használata
beállítható értékek a kamera
üzemmódjától függnek. A képernyőn
– CLOCK SET/USB STREAM/
LANGUAGE stb.
A SETUP MENU menüben az alábbi
elemek közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd „A menü
mindig az éppen használható menüpontok
jelennek meg. A ki nem választható elemek
halványak.
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
STBY
EXEC
RET.
CLOCK SET
Beállítható a dátum és az idő (18. oldal).
A videokamera testre szabása
USB STREAM
Ha a kamerához csatlakoztatja a (mellékelt) USB kábelt, akkor a kamera
képernyőjén látható kép megjelenik a számítógép képernyőjén is (USB
videoátvitel). A részleteket „A számítógépes alkalmazások használati
útmutatója” tartalmazza.
GOFF
Akkor válassza, ha ki szeretné kapcsolni az USB videoátviteli
funkciót.
ON
Akkor válassza, ha be szeretné kapcsolni az USB videoátviteli
funkciót.
LANGUAGE
Kiválaszthatja, illetve megváltoztathatja a képernyőn megjelenő üzenetek
nyelvét (20. oldal). A következő nyelvek állnak rendelkezésre: angol,
egyszerűsített angol, hagyományos kínai, egyszerűsített kínai, francia,
spanyol, portugál, német, holland, olasz, görög, orosz, arab és perzsa.
DEMO MODE
Amikor nincs kazetta a kamerában és Ön CAMERA üzemmódra vált, a
kamera mintegy 10 percen át bemutatóanyagot játszik le.
GON
Ha ezt választja, akkor a kamera bemutatja a használható
funkciókat. Ha első alkalommal használja a kamerát, ezt
érdemes végignéznie.
OFF
Ezt akkor válassza, ha nem kívánja igénybe venni a DEMO
MODE üzemmódot.
,folytatás
A videokamera testre szabása
63
b Megjegyzés
• A bemutató csak akkor tekinthető meg, ha a NIGHTSHOT PLUS kapcsoló OFF
helyzetben áll.
z Ötletek
• A bemutató bizonyos, például az alábbi esetekben abbamarad:
– ha a bemutató során megérinti a képernyőt (a bemutató kb. 10 perc múlva újra
elindul),
– ha betesz egy kazettát a kamerába,
– ha bármilyen, a CAMERA üzemmódtól eltérő üzemmódot választ ki.
• Ha az [A.SHUT OFF] (automatikus kikapcsolás) értéke [5min] és a kamera az
akkumulátorról üzemel, akkor a kamera mintegy 5 perc múlva automatikusan
kikapcsol (65. oldal).
64
A videokamera testre szabása
A
(OTHERS)
menü használata
– WORLD TIME stb.
Az OTHERS menüben az alábbi elemek
közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd
„A menü beállításainak módosítása”
(47. oldal) című fejezetet.
A gyárilag beállított értékeket G. jelzi. A
beállítható értékek a kamera
üzemmódjától függnek. A képernyőn
mindig az éppen használható menüpontok
jelennek meg. A ki nem választható elemek
halványak.
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
A. SHUT OFF
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
STBY
EXEC
RET.
WORLD TIME
Amikor a kamerát külföldön használja, megadhatja az időeltolódást. Az
időeltolódást a
/
gombok segítségével állítsa be; az óra ennek
megfelelően a megváltozott időt mutatja. Ha időeltolódásként 0-t ad meg,
az óra ismét az eredeti időt mutatja.
A videokamera testre szabása
BEEP
GMELODY
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a kamera a felvétel
elindításakor/leállításakor, az érintőképernyő használatakor,
illetve a működés során észlelt valamilyen szokatlan jelenség
esetén egy dallamot játsszék le.
NORMAL
Ha ezt választja, dallam helyett sípszó lesz hallható.
OFF
Ha ezt választja, akkor megszüntet minden hangjelzést: a
dallamot, a sípszót, a zárhangot, és az érintőképernyőn
kezdeményezett műveletek végrehajtását jelző hangot.
A.SHUT OFF
G5min
Akkor válassza, ha be kívánja kapcsolni az automatikus
kikapcsolást. Ha körülbelül 5 percig nem használja a kamerát, az
automatikusan kikapcsol, hogy az akkumulátor le ne merüljön.
NEVER
Akkor válassza, ha ki kívánja kapcsolni az automatikus
kikapcsolást.
b Megjegyzés
• Amikor a kamerát rákapcsolja az elektromos hálózatra, az [A.SHUT OFF] értéke
automatikusan [NEVER] lesz.
,folytatás
A videokamera testre szabása
65
COMMANDER
DCR-HC18E/HC20E esetén:
GON
Akkor válassza, ha a kamerát a mellékelt távirányítóval is
működtetni kívánja.
OFF
Ezt akkor válassza, ha ki kívánja iktatni a távirányító
használatát, nehogy a kamera egy másik videomagnó
távirányítója által küldött parancsot észlelhessen.
b Megjegyzés
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap áramot sem a hálózati tápegységből, sem
az akkumulátorból, akkor ismét az [ON] beállítás lép érvénybe.
DISPLAY
GLCD
Akkor válassza, ha az LCD képernyőn és a keresőben látni
szeretné a megjeleníthető adatokat (például az időkódot).
V-OUT/LCD
Akkor válassza, ha a tévé képernyőjén, az LCD képernyőn és a
keresőben látni szeretné a megjeleníthető adatokat (például az
időkódot).
GON
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a kamera elején található
felvételjelző lámpa a felvételkészítés során világítson.
OFF
Ezt a beállítást az alább felsorolt felvételi helyzetekben
használja. A felvételkészítés során nem gyullad fel a felvételjelző
lámpa.
• ha nem akarja, hogy az a személy, akiről felvételt készít, emiatt
ideges legyen,
• ha közelről filmez egy tárgyat,
• ha a filmezendő tárgyról visszaverődne a felvételi lámpa fénye.
REC LAMP
VIDEO EDIT
Akkor válassza, ha műsort kíván készíteni, illetve ha a kiválasztott
jeleneteket videomagnóra kívánja másolni (70. oldal).
66
A videokamera testre szabása
A kamerával készített felvétel
átmásolható másik felvevő eszközre
(68. oldal).
DCR-HC20E esetén arra is lehetőség
van, hogy videomagnóról a kamerában
lévő kazettára felvételeket átmásoljon
(69. oldal).
Az ábrán látható módon csatlakoztassa a
kamerát a televíziókészülékhez, illetve a
videomagnóhoz.
Másolás/Szerkesztés
A kamera
csatlakoztatása
videomagnóhoz,
televíziókészülékhez
Csatlakoztatás i.LINK kábellel
DV aljzat*3
i.LINK kábel (külön
megvásárolható)
i.LINK aljzat
Másolás/Szerkesztés
(DCR-HC20E esetén)
A/V OUT aljzat
Ha a televízió vagy videomagnó
rendelkezik S videó aljzattal*2
S videó
csatlakozódu
gó (fekete)
Sárga
A/V átjátszókábel
(tartozék)*1
Fehér
Jeláramlás iránya
*1 A mellékelt A/V átjátszókábel a videojelek
átviteléhez egy videodugóval és egy S
videodugóval rendelkezik.
*2 Ez a csatlakoztatás jó minőségű DV (digitális)
képeket biztosít. Ha a csatlakoztatott készülék
rendelkezik S videó aljzattal, akkor ne a sárga
videodugót használja, hanem az S videó dugót
dugja be az S videó aljzatba. Ha csak az S videó
dugót használja, a hang nem jut át a másik
készülékbe.
*3 DCR-HC16E/HC18E esetén:
Piros
Auidó/videó
bemeneti aljzatba
Videomagnó vagy TV
A kamera DV aljzata csak kimenet. A
kamera a csatlakoztatott készüléktől nem tud
jeleket fogadni.
DCR-HC20E esetén:
A kamera DV aljzata kimenet is, bemenet is.
b Megjegyzések az A/V átjátszókábellel
kapcsolatban
• Ha a kamerát és a másik készüléket A/V
átjátszókábellel köti össze, akkor ügyeljen arra,
hogy az
(OTHERS) menüben a
[DISPLAY] értékét még a tényleges
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
67
csatlakoztatás előtt [LCD]-re (ez a gyári
beállítás) állítsa (66. oldal).
• Ha a kamerát monó készülékhez csatlakoztatja,
az A/V átjátszókábel sárga dugóját dugja a
videomagnó vagy a tévé videoaljzatába, a piros
vagy a fehér dugóját pedig dugja az
audioaljzatába.
A kamera csatlakoztatása i.LINK
kábellel
Ha a kamerát a másik készülékhez a DV
aljzaton át kívánja csatlakoztatni,
használjon (külön megvásárolható) i.LINK
kábelt. Így kiváló minőségű képet kap, mert
a video- és audiojeleket a készülékek
digitális formában továbbítják. Ne feledje,
hogy a képet és a hangot külön-külön nem
lehet rögzíteni. A részleteket lásd a
94. oldalon.
Másolás másik
kazettára
Lehetőség van arra, hogy a kamerán
lejátszott képet másik felvevő készülékre
(például videomagnóra) átmásolja, illetve
szerkesztve átmásolja.
1
A videomagnót felvevő készülékként
csatlakoztassa a kamerához
(67. oldal).
2
A videomagnót készítse elő felvételre.
• Tegyen be egy kazettát, amelyre majd
rögzíti a felvételt.
• Ha a videomagnón beállítható, hogy
küld vagy fogad jeleket, állítsa be,
hogy fogadja a jeleket (bemeneti
(input) mód).
3
A kamerát készítse elő lejátszásra.
• Tegye be a felvételt tartalmazó
kazettát.
• A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
4
A kamerán indítsa el a lejátszást, a
videomagnón pedig a felvételt.
További részletek a videomagnó
használati útmutatójában találhatók.
5
Amikor befejeződik a másolás, állítsa
le a kamerát és a videomagnót.
b Megjegyzések
• Ha a kamerához a videomagnó a DV aljzaton
át csatlakozik, a Cassette Memory
kazettamemóriába nem kerülnek bele a
feliratok, a kijelzések és a más adatok.
• Ha a másoláshoz az A/V átjátszókábelt
használja, akkor a kijelzőket, szimbólumokat
(így például az időkódot) a DSPL/BATT INFO
gomb megnyomásával tüntesse el a képernyőről
(40. oldal). Ha ezt nem teszi, a jelzések,
szimbólumok rákerülnek a felvételre.
68
Másolás/Szerkesztés
• Ha a másoláshoz A/V átjátszókábelt használ és a
felvétel dátumát időpontját, valamint a kamera
beállításait rögzíteni kívánja a felvételen,
jelenítse meg őket a képernyőn (40. oldal).
• Képeffektussal ([P EFFECT] (49. oldal))
módosított képeket nem lehet a DV
csatlakozón keresztül átmásolni.
• Ha i.LINK átjátszókábelt használ és a
videomagnóra való átjátszás közben szünetre
állítja a kamerán a lejátszást, a felvett kép
egyenetlen lesz.
Felvétel készítése
videomagnóról
(DCR-HC20E)
i.LINK kábel segítségével a kamerával
kazettára videomagnón lejátszott
felvételek is rögzíthetők.
A felvételhez tegyen kazettát a kamerába.
1
A videomagnót csatlakoztassa a
kamerához (67. oldal).
2
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
3
A kamerát állítsa felvételi szünet
állapotra.
gombot, majd
válassza ki a [PAGE3] lapot.
2 Érintse meg a [ REC CTRL] elemet.
3 Érintse meg a [REC PAUSE] elemet.
4
Kezdje el lejátszani a videomagnóban
lévő kazettát.
Ekkor a csatlakoztatott készüléken
lejátszott kép megjelenik a kamera LCD
képernyőjén.
5
Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahol el
kívánja kezdeni a felvételt, érintse
meg a [REC START] elemet.
6
A felvétel leállításához érintse meg az
(állj) gombot.
7
Érintse meg a [ RET.] elemet, majd
pedig a
gombot.
z Ötlet
• Ha a kamerát más eszközhöz csatlakoztatja,
megjelenik a
szimbólum.
Másolás/Szerkesztés
69
Másolás/Szerkesztés
1 Érintse meg az
Kazettán
kiválasztott
jelenetek
másolása
1
A készülékek mind A/V
átjátszókábellel, mind pedig i.LINK
kábellel csatlakoztathatók. A másolás az
i.LINK kábel esetén egyszerűbben
hajtható végre.
– Digitális műsorszerkesztés
Kijelölhet legfeljebb 20 jelenetet
(műsorrészt), és azokat a kívánt
sorrendben átmásolhatja egy másik
felvevő készülékre, például egy
videomagnóra.
2
3
Ha egy videomagnóba tett kazettán első
alkalommal hajtja végre a digitális
műsorszerkesztést, kövesse az alábbi
lépéseket. Ha a videomagnót már
beállította az alábbi eljárással, akkor
kihagyhatja e kezdeti lépéseket.
b Megjegyzések
• A digitális műsorszerkesztést csak olyan
videomagnóval lehet végrehajtani, amely
értelmezni és használni tudja az [IR SETUP]
kódokat.
• A digitális műsorszerkesztés vezérlő jele nem
továbbítható a LANC aljzaton át.
• Ha a kamerához a videomagnó a DV aljzaton
át csatlakozik, a Cassette Memory
kazettamemóriába nem kerülnek bele a
feliratok, a kijelzések és a más adatok.
70
Másolás/Szerkesztés
Készítse elő a kamerát (lejátszásra).
• Tegyen be egy, a szerkesztendő
anyagot tartalmazó kazettát.
• A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
Változtatassa meg a
sorrendet
1. lépés: A kamera és a
videomagnó előkészítése
Készítse elő a videomagnót.
• Tegyen be egy kazettát, amelyre majd
rögzíti a felvételt.
• Ha a videomagnón beállítható, hogy
küld vagy fogad jeleket, állítsa be,
hogy fogadja a jeleket (bemeneti
(input) mód).
Törölje ki a nem kívánt jelenetet
A szerkesztés eredménye
A videomagnót felvevő készülékként
csatlakoztassa a kamerához
(67. oldal).
4
A [PAGE1] lap megjelenítéséhez
érintse meg az
gombot.
5
Érintse meg a MENU gombot.
6
A
/
gombok segítségével
jelölje ki az
(OTHERS) menüt,
majd a [VIDEO EDIT] elemet, végül
érintse meg az [EXEC] elemet.
7
Érintse meg az [EDIT SET] elemet.
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
IR
EXEC
RET.
8
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a [CONTROL] elemet,
majd érintse meg az [EXEC] elemet.
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
IR
i. L I NK
3 A
EXEC
9
kódját, majd érintse meg az [EXEC]
elemet.
A videomagnó [IR SETUP] kódját az
„[IR SETUP] kódok” (71. oldal) fejezet
ismerteti. Ha videomagnójának gyártója
mellett több kód is szerepel, akkor
egyenként próbálja ki őket, és válassza
ki azt, amelyikkel a készülék működik.
/
gombok segítségével
jelölje ki a [PAUSEMODE] elemet,
majd érintse meg az [EXEC] elemet.
RET.
Jelölje ki az i.LINK vagy az [IR]
elemet.
Ha i.LINK kábelt használ
A
/
gombok segítségével
jelölje ki az i.LINK elemet, majd érintse
meg az [EXEC] elemet. Folytassa a
„2. lépés: A kamera és a videomagnó
szinkronizálása” (72. oldal) fejezettel.
/
gombok segítségével
jelölje ki a videomagnón a
felvételszüneti állapot
megszüntetésének módját, majd érintse
meg az [EXEC] elemet.
A művelet részleteit a videomagnó
használati útmutatója tartalmazza.
5 A kamerát és a videomagnót helyezze
egymástól kb. 30 cm-re, fordítsa a
kamera infravörös jeladóját a
videomagnó infravörös érzékelője felé,
és ügyeljen arra, hogy ne legyen köztük
semmiféle akadály.
6 Tegyen be egy kazettát a
videomagnóba, és a videomagnót állítsa
felvételi szünetre.
Az [IR SETUP] kód beállítása
7 A
Ha A/V átjátszókábelt használ, akkor
ellenőrizze az [IR SETUP] kód-jelet, hogy
megbizonyosodjék arról, hogy a kamera
(infravörös jelekkel) valóban vezérelni
tudja a videomagnót.
8 A
Infravörös érzékelő
Infravörös jeladó
Videomagnó
1 A
/
gombok segítségével
jelölje ki az [IR SETUP] elemet, majd
érintse meg az [EXEC] elemet.
2 A
/
gombok segítségével
jelölje ki a videomagnó [IR SETUP]
Másolás/Szerkesztés
Ha A/V átjátszókábelt használ
A
/
gombok segítségével
jelölje ki az [IR] elemet, majd érintse
meg az [EXEC] elemet. Kövesse „Az
[IR SETUP] kód beállítása” (71. oldal)
fejezetben leírt lépéseket.
4 A
/
gombok segítségével
jelölje ki az [IR TEST] elemet, majd
érintse meg az [EXEC] elemet.
/
gombok segítségével
jelölje ki az [EXECUTE] elemet, majd
érintse meg az [EXEC] elemet.
Ha helyes a beállítás, a videomagnó
megkezdi a felvételt. Amikor véget ér az
[IR SETUP] kód ellenőrzése,
megjelenik a [COMPLETE] (Kész)
üzenet.
Folytassa a „2. lépés: A kamera és a
videomagnó szinkronizálása” (72. oldal)
fejezettel.
Ha nem kezdődik meg a felvétel,
válasszon másik [IR SETUP] kódot, és
próbálja újra.
[IR SETUP] kódok
A kamera beépítve ismeri az alábbi [IR
SETUP] kódokat. (A gyári beállítás: „3”.)
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
71
Gyártó
[IR SETUP] kód
Gyártó
[IR SETUP] kód
Sony
1, 2, 3, 4, 5, 6
Sanyo
36
47, 53, 54
Schneider
10, 83, 84
Akai
50, 62, 74
SEG
73
Alba
73
Seleco
47, 74
Amstrad
73
Sharp
89
Baird
30, 36
Siemens
10, 36
Blaupunkt
11, 83
Tandberg
26
Bush
74
Telefunken
91, 92
CGM
36, 47, 83
Thomson
76, 100
Clatronic
73
Thorn
36, 47
Daewoo
26
Toshiba
40, 93
Ferguson
76, 83
Universum
47, 70, 84, 92
Fisher
73
W.W. House
47
Funai
80
Watoson
58, 83
Goldstar
47
Goodmans
26, 84
Grundig
9, 83
Hitachi
42, 56
ITT/Nokia Instant
36
JVC
11, 12, 15, 21
Aiwa
72
Kendo
47
Loewe
16, 47, 84
Luxor
89
Mark
26*
Matsui
47, 58*, 60
Mitsubishi
28, 29
Nokia
36, 89
Nokia Oceanic
89
Nordmende
76
Okano
60, 62, 63
Orion
58*, 70
Panasonic
16, 78
Philips
83, 84, 86
Phonola
83, 84
Roadstar
47
SABA
21, 76, 91
Salora
89
Samsung
22, 32, 52, 93, 94
Másolás/Szerkesztés
* TV/videó rész
2. lépés: A kamera és a
videomagnó szinkronizálása
Ha egy videomagnóba tett kazettán első
alkalommal hajtja végre a digitális
műsorszerkesztést, kövesse az alábbi
lépéseket. Ha a videomagnót már
beállította az alábbi eljárással, akkor
kihagyhatja e kezdeti lépéseket.
A kamerát és a videomagnót azért
célszerű szinkronizálni, hogy ne maradjon
le a felvételről a jelenet eleje.
1
Vegye ki a kazettát a kamerából.
Készítsen elő papírt és ceruzát.
2
A videomagnót állítsa felvételi
szünetre.
Ha a 71. oldal 9. lépésében az i.LINK
csatlakoztatási lehetőséget választotta,
ugorja át ezt a lépést.
b Megjegyzés
• Engedje, hogy a kazettában a szalag
kb. 10 másodpercig forogjon, majd
állítsa szünetre a készüléket. Ha a
felvételt a kazetta legelején indítja,
előfordulhat, hogy a jelenet eleje
lemarad.
3
7
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a [”CUT-IN”] elemet, majd
érintse meg az [EXEC] elemet.
END
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
A
/
gombok segítségével
jelölje ki az [ADJ TEST] elemet,
majd érintse meg az [EXEC] elemet.
0
RET.
EXEC
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
RETURN
EXECUTE
ENGAGE
REC PAUSE
EXEC
4
RET.
A
/
gombok segítségével
jelölje ki az [EXECUTE] elemet,
majd érintse meg az [EXEC] elemet.
Ezzel beállította a felvétel számított
kezdőpontját.
9
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a [”CUT- OUT”] elemet,
majd érintse meg az [EXEC] elemet.
END
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
0
END
EXEC
10A
RET.
A videomagnón csévélje vissza a
kazettát, majd lassítva kezdje el
lejátszani.
Minden [IN] jelhez 5 nyitó, minden
[OUT] jelhez 5 záró szám jelenik meg.
/
gombok segítségével
jelölje ki az [OUT] jelekhez
kiszámított átlagértéket, majd érintse
meg az [EXEC] elemet.
Ezzel beállította a felvétel számított
leállási pontját.
11Érintse meg az [
majd pedig a
6
RET.
COMPLETE
EXEC
5
A
/
gombok segítségével
jelölje ki az [IN] jelekhez kiszámított
átlagértéket, majd érintse meg az
[EXEC] elemet.
Másolás/Szerkesztés
Ekkor villogni kezd az [EXECUTING]
üzenet, és (kb. 50 másodpercnyi)
felvétel készül, rajta 5 [IN] és [OUT] jel,
amelyek mindegyike a szinkronizálást
szolgálja. A felvétel befejeztekor a
[COMPLETE] (Kész) üzenet jelenik
meg.
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
8
END] elemet,
gombot.
Jegyezze fel az egyes [IN] jeleknél
megjelenő nyitó, és az egyes [OUT]
jeleknél megjelenő záró számokat,
majd számítsa ki az [IN], valamint az
[OUT] jeleknél megjelenő számok
átlagát.
Másolás/Szerkesztés
73
A műsor elkészítése a
kiválasztott jelenetekből
Ha a videomagnóban lévő kazettán első
alkalommal végez digitális
műsorszerkesztést, akkor a művelet
megkezdése előtt hajtsa végre az 1. és 2.
lépésben leírtakat (70–72. oldal).
1
7
A kamerán keresse meg az első
átmásolandó jelenet végét, majd
állítsa szünetre a lejátszást.
A megállási pontot a
/
(képkocka) gombok segítségével
finomíthatja.
8
Érintse meg a [MARK OUT] elemet.
Ezzel beállította az első műsorrész
végpontját; a műsorrész-jel alsó része
világoskékké válik.
Készítsen elő egy kazettát.
Tegye be a lejátszandó kazettát a
kamerába, és tegye be azt a kazettát a
videomagnóba, amelyre a felvételt át
kívánja másolni.
0:09:07:06
V I DEO ED I T
MARK
IN
START
ED I T
SET
UNDO
TOTAL 0:00:13:00
SCENE 1
END
2
A [PAGE1] lap megjelenítéséhez
érintse meg az
gombot.
3
Érintse meg a MENU gombot.
4
A
/
gombok segítségével
jelölje ki az
(OTHERS) menüt,
majd a [VIDEO EDIT] elemet, végül
érintse meg az [EXEC] elemet.
5
9
Az 5–8. lépések ismételt
végrehajtásával állítsa össze a műsort.
10A videomagnót állítsa felvételi
A kamerán keresse meg az első
átmásolandó jelenet elejét, majd
állítsa szünetre a lejátszást.
A megállási pontot a
/
(képkocka) gombok segítségével
finomíthatja.
szünetre.
Ha a kamera i.LINK kábellel
csatlakozik a videomagnóhoz, ugorja át
ezt a lépést.
11Érintse meg a [START] elemet.
V I DEO ED I T
START
ENGAGE
REC PAUSE
CAN–
CEL
TOTAL 0:00:01:29
SCENE 3
0:00:00:01
EXEC
END
6
Érintse meg a [MARK IN] elemet.
Ezzel beállította az első műsorrész
kezdőpontját; a műsorrész-jel felső része
világoskékké válik.
V I DEO ED I T
MARK
OUT
START
0:08:55:06
ED I T
SET
UNDO
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
74
Másolás/Szerkesztés
12Érintse meg az [EXEC] elemet.
A kamera megkeresi az első műsorrész
elejét, majd elkezdődik a felvétel.
A keresés során a [SEARCH], a
szerkesztés (felvétel) során az
[EDITING] üzenet jelenik meg.
V I DEO ED I T
SEARCH
-:--:--:--
SCENE 1/3
CANCEL
b Megjegyzések
• Üres szalagrészen sem a kezdő-, sem a végpont
nem állítható be. Ha egy műsorrész üres
szalagrészt is tartalmaz, előfordulhat, hogy a
megjelenő teljes lejátszási idő nem pontos.
• Ha i.LINK kábeles kapcsolat esetén nem tudja
megfelelően működtetni a készüléket, a 71. oldal
9. lépésében az [IR] elemet válassza, és állítsa be
az [IR SETUP] kódot.
END
Amikor egy-egy műsorrész átvételre
került, jele abbahagyja a villogást, de
látható marad. Amikor az összes
műsorrész rögzítésre került, a
műsorszerkesztő funkció automatikusan
leáll.
A felvétel megszakításához érintse meg
a [CANCEL] elemet.
A digitális műsorszerkesztés
befejezése
Érintse meg az [
END] elemet.
Másolás/Szerkesztés
Az összeállított műsor mentése
anélkül, hogy felvételre kerülne
A 9. lépésben érintse meg az [ END]
elemet.
A műsort a készülék a memóriában tárolja
mindaddig, amíg a kazettát ki nem veszi.
Műsor törlése
1 Hajtsa végre “A műsor elkészítése a
kiválasztott jelenetekből” fejezet 1–4.
lépéseiben leírtakat, (74. oldal) majd
érintse meg az [UNDO] elemet.
2 A legutóbb beállított műsorrész
törléséhez érintse meg az [ERASE
1MARK] elemet. Az összes műsorrész
az [ERASE ALL] elem megérintésével
törölhető.
3 Érintse meg az [ EXEC] elemet.
A műsorrészek kitörlődnek.
A művelet megszakításához érintse meg
a [CANCEL] elemet.
Másolás/Szerkesztés
75
Hang hozzáadása
kazettán lévő
felvételhez
A kazettára rögzített eredeti hang mellé
további hang is felvehető. 12 bites hangot
tartalmazó kazettáról az újabb hanganyag
felvételekor nem törlődik le az eredeti
hang.
A hangrögzítés előkészületei
Beépített mikrofon
MIC (PLUG IN POWER) aljzat
Mikrofon (külön
megvásárolható)
Jeláramlás iránya
Hang a következő módon rögzíthető:
• a beépített mikrofonnal (nincs szükség
csatlakoztatásra),
• ha egy (külön megvásárolható) mikrofont
a MIC aljzathoz csatlakoztat.
A bemenő hangjelek közül a MIC aljzaton
át érkező elnyomja a beépített mikrofonból
származót.
b Megjegyzések
• További hanganyag nem rögzíthető,
– ha a kazettára eredetileg 16 bites hangot
rögzítettek,
– ha a kazettára LP üzemmódban rögzítettek
felvételt,
– ha a kamerához i.LINK kábel csatlakozik,
– üres szalagrészen,
– ha a kazetta írásvédő kapcsolója nem engedi a
kazetták tartalmának módosítását (SAVE
állás).
• Amikor a beépített mikrofonnal rögzít újabb
hanganyagot, a felvett kép nem látható az A/V
76
Másolás/Szerkesztés
OUT aljzaton át csatlakoztatott eszközön.
Ilyenkor a képet az LCD képernyőn vagy a
keresőben nézze.
• Ha az újabb hanganyagot egy (külön
megvásárolható) mikrofonnal rögzíti, a kép és a
hang egyaránt ellenőrizhető az A/V
átjátszókábellel a kamerához csatlakoztatott
tévékészüléken. Az utólag felvett hang azonban
nem hallható a hangszóróból; figyelje a
televízióból hallható hangot.
Hang rögzítése
1
Tegyen be egy felvételt tartalmazó
kazettát a kamerába.
2
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
3
A lejátszás megkezdéséhez érintse
meg a
(lejátszás) gombot.
4
Annál a jelentnél, ahonnan a
hangfelvételt meg kívánja kezdeni,
érintse meg ismét a
(szünet)
gombot.
Ha további jelenetekhez is hangot
szeretne hozzáadni, akkor a 3. és 4. lépés
megismétlésével válassza ki az illető
jelenetet, majd érintse meg az [AUDIO
DUB] elemet.
10Érintse meg a [
pedig a
RET.] elemet, majd
gombot.
A kamera felfüggeszti a lejátszást.
5
6
Érintse meg az
gombot, majd
válassza ki a [PAGE3] lapot.
Érintse meg az [A DUB CTRL]
elemet.
60min
A DUB CTRL
0:00:00:00
A hangfelvétel végpontjának
beállítása
DCR-HC18E/HC20E esetén:
Amikor lejátszás közben arra a pontra ér,
amelynél a hangfelvételt le kívánja állítani,
nyomja meg a távirányító ZERO SET
MEMORY gombját. Ezután hajtsa végre a
4–8. lépéseket. A kiválasztott jelenetnél a
felvétel automatikusan leáll.
RET.
AUDIO
DUB
Érintse meg az [AUDIO DUB]
elemet.
Ekkor az LCD képernyőn megjelenik
egy zöld
X jel.
60min
A DUB CTRL
Másolás/Szerkesztés
7
b Megjegyzés
• Csak ezen a kamerán felvett kazettára lehet
utólagosan is hangot rögzíteni. Ha más kamerán
(akár egy másik DCR-HC16E/HC18E/HC20E
típusú kamerán) felvett kazettára rögzít utólag
hangot, romlik a hang minősége.
A felvett hang ellenőrzése és
beállítása
0:00:00:00
RET.
1
Játssza le azt a kazettát, amelyre a
“Hang rögzítése” fejezetben
(76. oldal) leírtak szerint hangot
rögzített.
2
A [PAGE1] lap megjelenítéséhez
érintse meg az
gombot.
3
Érintse meg a MENU gombot.
AUDIO
DUB
8
Érintse meg a
(lejátszás)
gombot, és ezzel egyidejűleg indítsa el
a felvenni kívánt hanganyag
lejátszását.
A hangfelvétel ideje alatt az LCD
képernyőn egy piros
szimbólum
látható.
A kazetta lejátszásakor a kamera az új
hanganyagot a sztereó 2 ([ST2])
hangsávra rögzíti.
9
Amikor le kívánja állítani a felvételt,
érintse meg az
(állj) gombot.
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
77
4
DCR-HC16E/HC18E esetén a
(PLAYER SET), DCR-HC20E
esetén a
(VCR SET) menüben
(a
/
gombok segítségével)
jelölje ki az [AUDIO MIX] elemet,
majd érintse meg az [EXEC] elemet.
VCR SET
HiFi SOUND
AUDIO MIX
5
ST1
ST2
EXEC
RET.
A
/
gombok segítségével
állítsa be az eredeti hang ([ST1]) és az
utólag felvett hang ([ST2]) arányát.
Majd érintse meg az [EXEC] elemet.
A gyári beállítás szerint a kimeneten az
eredeti hang ([ST1]) hallható.
Mintegy 5 perccel azután, hogy a
kameráról lekapcsolt minden
áramforrást, a hangsávok aránya ismét a
gyárilag beállított értéket veszi fel.
78
Másolás/Szerkesztés
DVD és video-CD
készítése
Ha a kamera egy Sony VAIO sorozatú
személyi számítógéphez csatlakozik, akkor a
kazettára készített felvétel egyszerűen
DVD-re írható (Direct Access to „Click to
DVD”). Ha pedig a kamera egy személyi
számítógéphez csatlakozik, akkor a
kazettára készített felvétel egyszerűen CDre írható (Direct Access to Video CD Burn).
1
Érintse meg az
gombot, majd
válassza ki a [PAGE2] lapot.
2
DVD-íráshoz érintse meg a [BURN
DVD] elemet, vido-CD-íráshoz pedig
érintse meg a [BURN VCD] elemet.
A részleteket „A számítógépes
alkalmazások használati útmutatója”
tartalmazza.
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során valamilyen
probléma merül fel, az alábbi táblázat
alapján hárítsa el. Ha a probléma
továbbra is fennáll, iktassa ki az
áramforrást és forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz.
Ha az LCD képernyőn vagy a keresőben
„C:ss:ss” jelenik meg, bekapcsolt az
öndiagnózis funkció. A részleteket Lásd a
86. oldalon.
Általános műveletek
Ok és/vagy teendő
A kamera nem kapcsol be.
• Az akkumulátor lemerült, lemerülőben van, vagy nincs a kamerán.
cTegyen rá a kamerára egy feltöltött akkumulátort. (12. oldal)
cA hálózati tápegységet dugja a fali csatlakozóaljzatba, a kamerát
üzemeltesse a tápegységről. (15. oldal)
A kamera nem működik, pedig be
van kapcsolva.
cHúzza ki a hálózati tápegység csatlakozódugóját a fali
csatlakozóaljzatból, ill. vegye le az akkumulátort, majd körülbelül 1
perc múlva csatlakoztassa újra. Ha a funkciók még mindig nem
működnek, egy hegyes tárgy segítségével nyomja meg a RESET
gombot. (Ha megnyomja a RESET gombot, akkor valamennyi
beállítás, köztük a dátum és az idő is, a gyárilag beállított értéket
veszi fel.)
DCR-HC18E/HC20E esetén:
Nem működik a mellékelt
távirányító.
cAz
(OTHERS) menüben a [COMMANDER] értékét állítsa
[ON]-ra. (66. oldal)
cTegyen be egy elemet az elemtartóba, ügyelve a helyes (jelzett) +/–
polaritásra. Ha ez nem oldja meg a problémát, az elem teljesen
lemerült. Tegyen be új elemet. (105. oldal)
cA kamera infravörös érzékelője és a távirányító közül távolítson el
minden akadályt.
A kamera felmelegszik.
• Ez akkor fordulhat elő, ha már sokáig volt bekapcsolva a készülék.
A jelenség nem utal meghibásodásra.
Hibaelhárítás
Hibajelenség
Akkumulátor/Áramforrás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A CHG töltésjelző az akkumulátor cAz akkumulátor nem jól van a kamerán. Igazítsa meg. Ha a kijelző
töltésekor nem világít.
most sem gyullad fel, az azt jelzi, hogy nem jön áram a fali
csatlakozóaljzatból.
• Befejeződött az akkumulátor feltöltése. (12. oldal)
,folytatás
Hibaelhárítás
79
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A CHG töltésjelző az akkumulátor cAz akkumulátor nem jól van a kamerán. Igazítsa meg. Ha ez nem
töltésekor villog.
oldja meg a problémát, húzza ki a hálózati tápegységet a fali
csatlakozóaljzatból, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony
márkakereskedővel. Lehet, hogy az akkumulátor sérült. (12. oldal)
Az akkumulátor gyorsan lemerül.
• Túl hideg van, vagy nem töltötte elég sokáig az akkumulátort. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
cTöltse fel teljesen az akkumulátort. Ha ez nem oldja meg a
problémát, cserélje ki az akkumulátort egy újra. Lehet, hogy a
jelenlegi sérült. (12. és 93. oldal)
Az akkumulátor energiaszintjét
mutató kijelzés nem pontosan
mutatja a hátralévő időt.
• Túl hideg vagy túl meleg van, vagy nem töltötte elég sokáig az
akkumulátort. A jelenség nem utal meghibásodásra.
cTöltse fel teljesen az akkumulátort. Ha ez nem oldja meg a
problémát, cserélje ki az akkumulátort egy újra. Lehet, hogy a
jelenlegi sérült. (12. és 93. oldal)
A kamera gyakran kikapcsol,
pedig az akkumulátor
energiaszintjét mutató kijelzés
szerint az akkumulátornak még
működtetnie kellene a kamerát.
• Meghibásodott az akkumulátor energiaszintjét mutató kijelző,
vagy nem töltötte elég sokáig az akkumulátort.
cA kijelző ismét a helyes értéket fogja mutatni, ha teljesen feltölti
az akkumulátort. (12. oldal)
A kamera váratlanul kikapcsol.
• Az
(OTHERS) menüben az [A.SHUT OFF] (automatikus
kikapcsolás) értéke [5min]. (65. oldal)
cHa körülbelül 5 percig nem használja a kamerát, az
automatikusan kikapcsol.
A POWER kapcsolóval kapcsolja be ismét a kamerát. (15. oldal)
Vagy használja a hálózati tápegységet.
Hiba lép fel, amikor a kamerát a
hálózati tápegységhez
csatlakoztatja.
cKapcsolja ki a kamerát, és húzza ki a hálózati tápegységet a fali
csatlakozóaljzatból. Aztán ismét dugja be.
Kazetta
80
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A kazettát nem adja ki a
kazettatartó.
cEllenőrizze, megfelelően csatlakozik-e az áramforrás
(akkumulátor, hálózati tápegység). (12. oldal)
cVegye le az akkumulátort a kameráról, majd tegye vissza.
(12. oldal)
cTegyen rá a kamerára egy feltöltött akkumulátort. (12. oldal)
A kazetta nem jön ki, pedig a
kazettatartó fedele nyitva van.
• A kamerában pára kezd lecsapódni. (96. oldal)
Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező
kazetta használata esetén nem
jelenik meg a Cassette Memory
szimbólum.
cTisztítsa meg a kazetta aranyozott érintkezőjét. (92. oldal)
Hibaelhárítás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A kazettán hátralévő idő nem
jelenik meg.
cHa azt szeretné hogy a kazettán hátralévő idő mindig látható
legyen, a
(TAPE SET) menüben állítsa a [
REMAIN]
elem értékét [ON]-ra. (61. oldal)
A kamera nem rögzítette a
kazettacímkét.
cCassette Memory kazettamemóriával rendelkező kazettát
használjon. (91. oldal)
cHa a Cassette Memory kazettamemória megtelt, törölje ki a
felesleges feliratokat. (57. oldal)
cAz írásvédő kapcsolót állítsa REC helyzetbe. (92. oldal)
LCD képernyő/kereső
Ok és/vagy teendő
A képernyőn az üzenetek
ismeretlen nyelven jelennek meg.
cLásd a 20. oldalon.
A képernyőn ismeretlen kép
jelenik meg.
• A kamera [DEMO MODE] üzemmódban van. (Ha nincs a
kamerában kazetta, akkor körülbelül 10 perccel azután, hogy a
kamerát CAMERA üzemmódba kapcsolta, automatikusan
[DEMO MODE] üzemmódba kerül, és elkezdi lejátszani a
bemutatót.)
cA [DEMO MODE] kikapcsolásához érintse meg az LCD
képernyőt vagy tegyen be egy kazettát. A [DEMO MODE] a
(SETUP MENU) menüben is kikapcsolható ([OFF]).
(63. oldal)
A képernyőn ismeretlen
szimbólum jelenik meg.
cNézze meg a szimbólumok listáját. (107. oldal)
Az érintőképernyőn nem jelennek
meg a gombok.
cFinoman érintse meg az LCD táblát.
cNyomja meg a DSPL/BATT INFO gombot (illetve DCR-HC18E/
HC20E esetén nyomja meg a távirányító DISPLAY gombját).
(40. oldal)
Az érintőképernyőn megjelenő
gombok nem megfelelően
működnek, illetve egyáltalán nem
működnek.
cÁllítsa be a képernyőt ([CALIBRATION]). (97. oldal)
A keresőben a kép nem éles.
cHúzza ki a keresőt. (17. oldal)
cA kereső élességbeállító gombjának segítségével állítsa élesre a
képet. (17. oldal)
A keresőből eltűnt a kép.
cZárja be az LCD táblát. Ha nyitva van az LCD tábla, a keresőben
nem látszik a kép. (17. oldal)
A kép az LCD képernyőn marad.
• Ez akkor fordul elő, amikor a készülék bekapcsolása közben
erőszakkal, például az akkumulátor levételével vagy az
egyenáramú csatlakozódugó kihúzásával kikapcsolja a kamerát. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Hibajelenség
81
Felvétel
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A kazettában a szalag nem indul el, cA POWER kapcsolót eltolva válassza ki a CAMERA üzemmódot.
amikor megnyomja a REC
(15. oldal)
START/STOP gombot.
cA szalag a végére ért. Csévélje vissza, vagy tegyen be egy másik
kazettát.
cAz írásvédő fület tolja REC állásba, vagy tegyen be egy új kazettát.
(92. oldal)
cPáralecsapódás miatt a szalag hozzátapadt a fejhez vagy a
görgőhöz. Vegye ki a kazettát, várjon legalább 1 órát, és tegye
vissza. (96. oldal)
82
A kamera váratlanul kikapcsol.
• Az
(OTHERS) menüben az [A.SHUT OFF] (automatikus
kikapcsolás) értéke [5min]. (65. oldal)
cHa körülbelül 5 percig nem használja a kamerát, az
automatikusan kikapcsol.
A POWER kapcsolóval kapcsolja be ismét a kamerát. (15. oldal)
Vagy használja a hálózati tápegységet.
cTöltse fel az akkumulátort. (12. oldal)
Nem működik a SteadyShot
funkció.
cA
(CAMERA SET) menüben a STEADYSHOT értékét
állítsa [ON]-ra. (52. oldal)
Nem működik az automatikus
fókuszbeállítás.
cA [FOCUS] értékét állítsa [
AUTO]-ra. (32. oldal)
cA felvételi körülmények nem alkalmasak a fókusz automatikus
beállításához. Kézzel állítsa be a fókuszt. (32. oldal)
Amikor sötétben gyertyafényt
vagy villanyfényt filmez,
függőleges csík jelenik meg.
• Ilyesmi akkor fordul elő, amikor a tárgy és a háttér fényessége
nagymértékben eltér egymástól. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Ha fényes tárgyról készít felvételt,
függőleges sáv jelenik meg.
• Ez az elmosódás. A jelenség nem utal meghibásodásra.
A kép színei nem valósághűek.
cKapcsolja ki a NightShot plus funkciót. (31. oldal)
A kép túl világos, a felvétel tárgya
pedig nem jelenik meg a
képernyőn.
cVilágos helyen kapcsolja ki a NightShot plus funkciót. (31. oldal)
cKapcsolja ki az ellenfényt kompenzáló funkciót. (28. oldal)
A képernyő túl sötét, a kép nem
látható.
cAz LCD BACKLIGHT gombbal kapcsolja be az LCD tábla
háttérvilágítását. (16. oldal)
Nem hallatszik a zárhang.
cAz
(OTHERS) menüben a [BEEP] értékét állítsa
[MELODY]-ra vagy [NORMAL]-ra. (65. oldal)
Tévéképernyő vagy számítógépképernyő filmezésekor vízszintes
fekete sávok jelennek meg.
cA
(CAMERA SET) menüben a STEADYSHOT értékét
állítsa [OFF]-ra. (52. oldal)
A (külön megvásárolható) külső
vaku nem működik.
• A vaku nincs bekapcsolva vagy nincs megfelelően rátéve a
kamerára.
• Több vakut csatlakoztatott a készülékhez. Csak egyetlen külső
vaku csatlakoztatható.
Hibaelhárítás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
Villog a kép vagy vibrálnak a
színek.
• Ez akkor fordul elő, ha fénycső, nátriumgőz- vagy higanygőz-lámpa
alatt készít felvételt [PORTRAIT] vagy [SPORTS] üzemmódban.
cA
(MANUAL SET) menüben a [PROGRAM AE] értékét
állítsa [AUTO]-ra. (48. oldal)
Nem működik az END SEARCH
funkció.
• Cassette Memory kazettamemóriával nem rendelkező kazettát
használ, és a felvétel befejeztével kivette a kazettát a kamerából.
(91. oldal)
• A kazetta új, vagy nem tartalmaz felvételt.
Nem megfelelően működik az
END SEARCH funkció.
• A kazetta elején vagy közepén üres szalagrész található. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Lejátszás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A lejátszás nem működik.
cHa a kazetta a végére ért, csévélje vissza. (37. oldal)
A képen vízszintes csíkok jelennek cA fejet tisztítsa meg (a külön megvásárolható) tisztítókazettával.
meg. Nem jelenik meg kép, vagy a
(97. oldal)
megjelenő kép életlen.
cDCR-HC16E/HC18E esetén a
(PLAYER SET) menüben,
DCR-HC20E esetén a
(VCR SET) menüben állítsa a [HiFi
SOUND] értékét [STEREO]-ra. (54. oldal)
cNövelje a hangerőt. (37. oldal)
cDCR-HC16E/HC18E esetén a
(PLAYER SET) menüben,
DCR-HC20E esetén a
(VCR SET) menüben módosítsa az
[AUDIO MIX] beállítását: addig távolodjék az [ST2] (utólag
felvett hang) oldaltól, amíg a hangzás megfelelővé nem válik.
(54. oldal)
cHa S videó csatlakozódugót használ, bizonyosodjék meg arról,
hogy az A/V átjátszókábel piros és fehér dugóját is bedugta.
(42. oldal)
Szakadozott a hang.
cA fejet tisztítsa meg (a külön megvásárolható) tisztítókazettával.
(97. oldal)
Hibaelhárítás
Nincs hang, vagy csak nagyon halk
hang hallható.
DCR-HC18E/HC20E esetén:
cCassette Memory kazettamemóriával rendelkező kazettát
Amikor a felvétel dátuma látható a
használjon. (91. oldal)
képernyőn, nem működik a
cA
(CM SET) menüben a [CM SEARCH] értékét állítsa [ON]dátumkereső funkció.
ra. (58. oldal)
• A kazetta elején vagy közepén üres szalagrész található. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
„---” látható a képernyőn.
• Amikor a most lejátszott felvételt rögzítették, nem volt beállítva a
dátum és az idő.
• A kamera üres szalagrészt játszik le.
• Ha a szalag zajos vagy sérült, az adatkód nem olvasható le róla.
,folytatás
Hibaelhárítás
83
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
Nem működik az END SEARCH
funkció.
• Cassette Memory kazettamemóriával nem rendelkező kazettát
használ, és a felvétel befejeztével kivette a kazettát a kamerából.
(91. oldal)
• A kazetta új, vagy nem tartalmaz felvételt.
Nem megfelelően működik az
END SEARCH funkció.
• A kazetta elején vagy közepén üres szalagrész található. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
A kép zajos, zavaros, a képernyőn
pedig az
szimbólum jelenik
meg.
• A felvételt a kameráétól eltérő színrendszerben rögzítették. A
jelenség nem utal meghibásodásra. (90. oldal)
Másolás/Szerkesztés
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
Ha A/V átjátszókábelt használ,
nem jól működik a másolás.
cGyőződjék meg arról, hogy a kamera az A/V átjátszókábellel
megfelelően csatlakozik a másik készülék bemenetéhez.
cAz
(OTHERS) menüben a [DISPLAY] értékét állítsa
[LCD]-re. (66. oldal)
DCR-HC20E esetén:
A csatlakoztatott készülékről
származó képek nem megfelelően
jelennek meg.
• A bemenő jel nem PAL rendszerű. (69. oldal)
A felvételre utólag rögzített új
hang nem hallható.
cDCR-HC16E/HC18E esetén a
(PLAYER SET) menüben,
DCR-HC20E esetén a
(VCR SET) menüben módosítsa az
[AUDIO MIX] beállítását: addig távolodjék az [ST1] (eredeti
hang) oldaltól, amíg a hangzás megfelelővé nem válik. (54. oldal)
A kamera nem rögzítette a
cCassette Memory kazettamemóriával rendelkező kazettát
feliratot./A kamera nem rögzítette
használjon. (91. oldal)
a kazettacímkét.
cHa a Cassette Memory kazettamemória megtelt, törölje ki a
felesleges feliratokat. (57. oldal)
cAz írásvédő kapcsolót állítsa REC helyzetbe. (92. oldal)
• Üres szalagrészre nem lehet feliratot rögzíteni.
84
Nem jelenik meg a felirat.
cA
(CM SET) menüben a [TITLE DSPL] értékét állítsa [ON]ra. (58. oldal)
• Easy Handycam üzemmódban felirat nem jelenik meg.
A felirat nem törölhető.
cAz írásvédő kapcsolót állítsa REC helyzetbe. (92. oldal)
DCR-HC18E/HC20E esetén:
Nem működik a feliratkeresés.
cHa a kazettán nincs felirat, készítsen egyet. (56. oldal)
cCassette Memory kazettamemóriával rendelkező kazettát
használjon. (91. oldal)
cA
(CM SET) menüben a [CM SEARCH] értékét állítsa [ON]ra. (58. oldal)
• A kazetta elején vagy közepén üres szalagrész található. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Hibaelhárítás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
Nem működik a digitális
műsorszerkesztés.
cÁllítsa be helyesen a videomagnó bemenetét, majd ellenőrizze a
kamera és a videomagnó csatlakozását. (67. oldal)
cHa a kamera az i.LINK kábellel nem Sony gyártmányú DV
eszközhöz csatlakozik, akkor az „1. lépés: A kamera és a
videomagnó előkészítése” (70. oldal) fejezet 9. lépésében válassza
az [IR] elemet.
cSzinkronizálja a kamerát és a videomagnót. (72. oldal)
cAdja meg a helyes [IR SETUP] kódot. (71. oldal)
cIsmételten válassza ki a felvételi szünet megszüntetésére szolgáló
üzemmódot. (71. oldal)
cA kamerát és a videomagnót 30 cm-nél távolabb helyezze el
egymástól. (71. oldal)
• Műsor nem adható meg üres szalagrészen.
A videomagnó i.LINK kábellel
csatlakozik a kamerához, és nem
megfelelően működik a digitális
műsorszerkesztés során.
• i.LINK kábel használata esetén az „1. lépés: A kamera és a
videomagnó előkészítése” (70. oldal) fejezet 9. lépésében válassza
az [IR] elemet.
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
85
Figyelmeztető
szimbólumok és
üzenetek
Öndiagnózis kijelzője/Figyelmeztető szimbólumok
Ha a képernyőn vagy a keresőben jelzések, szimbólumok jelennek meg, ellenőrizze az
alábbiakat. A részleteket a zárójelben megadott oldalakon olvashatja el.
86
Kijelzés, szimbólum
Ok és/vagy teendő
C:ss:ss/E:ss:ss
(Öndiagnózis kijelzője)
Egyes hibák házilag is orvosolhatók. Ha a probléma többszöri
elhárítási kísérlet ellenére is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy Sony márkaszervizhez.
C:04:ss
cNem „InfoLITHIUM” akkumulátort használ. Használjon
„InfoLITHIUM” akkumulátort. (93. oldal)
C:21:ss
cPáralecsapódás történt. Vegye ki a kazettát, várjon legalább 1 órát,
és tegye vissza. (96. oldal)
C:22:ss
cA fejet tisztítsa meg (külön megvásárolható) tisztítókazettával.
(97. oldal)
C:31ss / C:32ss
cA fent leírtaktól eltérő hibajelenség fordult elő. Vegye ki a
kazettát, helyezze be újra, majd ismét próbálja meg használni a
kamerát. Ha pára kezd lecsapódni a kamerában, akkor ne
próbálkozzék ezzel az eljárással. (96. oldal)
cTávolítsa el az áramforrást. Csatlakoztassa ismét, és próbálja meg
újra használni a kamerát.
cCserélje ki a kazettát.
cNyomja meg a RESET gombot (102. oldal), majd ismét próbálja
meg használni a kamerát.
E:61:ss / E:62:ss
cForduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony márkaszervizhez. Közölje velük az „E”
betűvel kezdődő 5 jegyű kódot.
E (Az akkumulátor
energiaszintjére utaló
figyelmeztetés)
• Az akkumulátor csaknem lemerült.
• A működési feltételek, a környezet és az akkumulátor állapotának
függvényében előfordulhat, hogy az E figyelmeztető szimbólum
már akkor villogni kezd, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje
még 5–10 perc működést tesz lehetővé.
% (Figyelmeztetés a
páralecsapódásra)*
cVegye ki a kazettát, a POWER kapcsolót tolja OFF (CHG)
helyzetbe, és a kamerát hagyja így nyitott kazettatartóval
körülbelül 1 órán át (96. oldal).
Hibaelhárítás
Kijelzés, szimbólum
Ok és/vagy teendő
Q (A kazettára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha lassan villog:
• A kazettára már csak 5 percnél rövidebb felvétel fér.
• Nincs kazetta a kamerában.*
• A kazetta írásvédő kapcsolója nem engedi a kazetta tartalmának
módosítását (92. oldal).*
Ha gyorsan villog:
• A kazettában a szalag a végére ért.*
Z (A kazetta kivételére
figyelmeztető szimbólum)*
Ha lassan villog:
• A kazetta írásvédő kapcsolója nem engedi a kazetta tartalmának
módosítását (92. oldal).
Ha gyorsan villog:
• Páralecsapódás történt (96. oldal).
• Az öndiagnózis kijelző kódja látható (86. oldal).
(Külső vakura vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha lassan villog:
• A vaku éppen töltodik.
Ha gyorsan villog:
• Az öndiagnózis kijelző kódja látható (86. oldal).*
• Valami probléma van a (külön megvásárolható) külső vakuval.
* Amikor a képernyőn a figyelmeztető jelek, szimbólumok megjelennek, dallam vagy sípoló hangjelzés
hallható.
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
87
Figyelmeztető üzenetek
Ha a képernyőn üzenetek jelennek meg, ellenőrizze az alábbiakat. A részleteket a zárójelben
megadott oldalakon olvashatja el.
Témakör
Üzenet
Akkumulátor
Use the ”InfoLITHIUM” battery pack.
cLásd a 93. oldalon.
(Használjon „InfoLITHIUM” akkumulátort.)
Páralecsapódás
Teendő/Utalás
Battery level is low. (Az akkumulátor
lemerülőben van.)
cTöltse fel az akkumulátort
(12. oldal).
Old battery. Use a new one. (Az akkumulátor
régi. Cserélje újra.)
cLásd a 93. oldalon.
Z Re-attach the power source.
(Csatlakoztassa ismét az áramforrást.)
–
% Z Moisture condensation. Eject the
cassette (Páralecsapódás történt. Vegye ki a
kazettát.)
cLásd a 96. oldalon.
% Moisture condensation. Turn off for 1H.
cLásd a 96. oldalon.
(Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki 1 órára.)
Kazetta/szalag
88
Hibaelhárítás
Q Insert a cassette. (Tegyen be egy kazettát.) cLásd a 19. oldalon.
Z Reinsert the cassette. (Vegye ki, majd ismét
tegye be a kazettát.)
cLehet, hogy a kazetta sérült stb.
Q Z The tape is locked - check the tab. (A
kazetta írásvédett – nézze meg az írásvédő
kapcsolóját.)
cLásd a 92. oldalon.
Q The tape has reached the end. (A
kazettában a szalag a végére ért.)
–
Use a cassette with Cassette Memory.
(Cassette Memory kazettamemóriával
rendelkező kazettát használjon.)
cLásd a 91. oldalon.
Charging... Cannot record still images.
(Töltés… Állókép nem készíthető.)
• Akkor kísérelt meg képet rögzíteni,
amikor a vaku még töltődött.
Várjon, amíg a vaku töltésjelzője
folyamatosan nem világít.
Témakör
Üzenet
Teendő/Utalás
Egyéb funkciók
Cannot record due to copyright protection.
(Szerzőijog-védelem miatt nem rögzíthető.)*
–
Cannot add audio. Disconnect the i.LINK
cable. (Utólagos hangfelvétel nem készíthető.
Húzza ki az i.LINK kábelt.)
cLásd a 76. oldalon.
Not recorded in SP mode. Cannot add audio.
(A felvétel nem SP módban készült. Hang
utólag nem adható hozzá.)
cLásd a 76. oldalon.
Not recorded in 12-bit audio. Cannot add
audio. (A felvétel nem 12 bites hanggal
készült. Hang utólag nem adható hozzá.)
cLásd a 76. oldalon.
Cannot add audio on the blank portion of a
tape. (Üres szalagrészhez hang utólag nem
adható.)
cLásd a 76. oldalon.
Cassette Memory is full. (Megtelt a Cassette
Memory kazettamemória.)
cLásd a 59. oldalon.
x
Dirty video head. Use a cleaning
cassette. (Piszkos a videofej. Tisztítsa meg
tisztítókazettával.)
cLásd a 97. oldalon.
Cannot start Easy Handycam (Nem indítható
el az Easy Handycam funkció.)
cLásd 26. és 39. oldalon.
Cannot cancel Easy Handycam (Nem állítható cLásd 26. és 39. oldalon.
le az Easy Handycam funkció.)
Hibaelhárítás
Cannot start Easy Handycam with USB
connected (Ha USB kábel csatlakozik a
kamerához, nem indítható el az Easy
Handycam funkció.)
–
Invalid button with Easy Handycam operation cLásd 26. és 39. oldalon.
(Easy Handycam üzemmódban ez a gomb
nem használható.)
USB invalid during Easy Handycam (Easy
Handycam üzemmódban nem használható
USB kábel.)
cÉrintse meg az
HDV recorded tape. Cannot playback. (HDV
kazetta. Nem lehet lejátszani.)
cEzzel a kamerával nem lehet az
ilyen formátumú kazettákat
lejátszani. A felvételt azzal a
készülékkel játssza le, amellyel
készítette.
HDV recorded tape. Cannot add audio.
(HDV kazetta. Hang utólag nem adható
hozzá.)
cEzzel a kamerával nem lehet az
ilyen formátumú kazettákat
lejátszani. Hangot utólag is azzal a
készülékkel tegyen hozzá, amellyel
a felvételt készítette.
gombot.
Cover is not open. (Nincs nyitva a védőfedél.) cNyissa ki a lencse védőfedelét.
* DCR-HC20E estén
Hibaelhárítás
89
További információk
Ha a kamerát
külföldön
használja
Áramellátás
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységgel a kamerát bármely olyan
országban vagy térségben használhatja,
ahol a váltakozó áramú hálózat
feszültsége 100 V és 240 V közé esik,
frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
Televíziós színrendszerek
Ez a kamera PAL színrendszerű készülék.
Ha a felvételt tévékészüléken kívánja
megtekinteni, akkor annak VIDEO/
AUDIO bemenettel rendelkező PAL
rendszerű tévékészüléknek kell lennie (lásd
az alábbi listát).
90
Rendszer
Hol használják
PAL
Ausztrália, Ausztria, Belgium,
Cseh Köztársaság, Dánia,
Egyesült Királyság, Finnország,
Hollandia, Hong-Kong, Kína,
Kuvait, Lengyelország,
Magyarország, Malaysia,
Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szingapúr, Szlovák
Köztársaság, Thaiföld, ÚjZéland stb.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulgária, Franciaország,
Guiana, Irak, Irán, Monaco,
Oroszország, Ukrajna stb.
NTSC
Bahamák, Bolívia, Chile,
Ecuador, Fülöp-szigetek,
Guyana, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó, Peru,
Surinam, Tajvan, USA,
Venezuela stb.
További információk
Az óra egyszerű beállítása az
időkülönbség alapján
Az órán nagyon egyszerűen beállítható a
helyi idő, ha megadja az adott helyre
érvényes időeltolódást. Válassza az
(OTHERS) menü [WORLD TIME]
elemét, majd állítsa be az időeltolódást
(65. oldal).
Használható
videokazettafajták
Csak mini DV kazetta használható.
jelzéssel ellátott kazettát használjon.
A
védjegy.
Cassette Memory
kazettamemória
Kétfajta mini DV kazetta van forgalomban:
olyan, amelyik rendelkezik Cassette
Memory kazettamemóriával, és olyan,
amelyik nem. A Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező kazettákon
a
(Cassette Memory) jelzés található.
Javasoljuk, hogy ezzel a kamerával Cassette
Memory kazettamemóriával rendelkező
kazettát használjon.
Hogyan lehet elérni, hogy a kazettára ne
kerüljön üres rész a felvételek közé?
A felvétel folytatása előtt az [END SCH]
elem megérintésével álljon rá a már
rögzített felvételrész legvégére az alábbi
esetekben:
– ha a felvételkészítés során kivette a
kazettát,
– ha lejátszotta a kazettát,
– ha az EDIT SEARCH funkciót használta.
b Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy a Cassette Memory
kazettamemória nem működik tökéletesen, ha
egy Cassette Memory kazettamemóriát kezelni
nem tudó digitális videokamerával olyan
kazettára készít felvételt, amelyre korábban már
Cassette Memory-kompatibilis digitális
videokamerával felvételt rögzítettek.
z Ötlet
•A
jelzéssel ellátott kazetták
memóriájának kapacitása 4 kbit. Ez a kamera
akár 16 kbit-es memóriával rendelkező
kazettákat is tud kezelni.
Szerzői jogot védő jel
Lejátszás
Ha az ezzel a kamerával lejátszott kazetta
szerzői jogot védő jelet tartalmaz, akkor a
kamerával ezt a felvételt nem lehet egy
másik, a kamerához csatlakoztatott
videokamerára másolni.
DCR-HC20E estén
Felvétel
A kamerával nem lehet olyan anyagot
felvenni, amely az anyag szerzői
jogának védelme céljából szerzői jogot
védő vezérlőjeleket tartalmaz.
Ha ilyen anyagot kísérel meg felvenni, az
LCD képernyőn, illetve a televízió
képernyőjén a [Cannot record due to
copyright protection.] (Szerzőijog-védelem
miatt nem lehet rögzíteni) üzenet jelenik
meg.
A kamera felvétel közben nem rögzít
szerzői jogot védő vezérlőjeleket a
kazettára.
További információk
A
védjegy.
Az ilyen kazettákon memória-IC található.
A kamera ebbe a memóriába tud adatokat
írni (például a felvétel dátumát, feliratot), és
onnan ki tudja az adatokat olvasni.
A Cassette Memory kazettamemóriát
kiaknázó funkciók feltételezik, hogy a
kazetta folyamatos jelsorozatot tartalmaz.
Ha a kazetta elején vagy két felvételt
tartalmazó része között üres szalagrész
található, akkor előfordulhat, hogy a
feliratok nem megfelelően jelennek meg,
illetve hogy a keresőfunkciók nem
tökéletesen működnek.
Ha a kazettán üres részek vagy egymást
megszakításokkal követő jelek vannak,
akkor a fent leírt módon készítsen felvételt a
kazettára annak legelejétől a legvégéig.
,folytatás
További információk
91
Megjegyzések a kazetták
használatával kapcsolatban
A véletlen törlés megelőzése érdekében
A kazetta írásvédő kapcsolóját tolja el a
SAVE jelzés felé.
REC: A kazettára felvétel rögzíthető.
SAVE: A kazettára nem rögzíthető felvétel
(írásvédett).
A kazetta felcímkézése
Azért, hogy megelőzze a kamera esetleges
hibás működését, a kazettára címkét csak a
következő ábrán megjelölt helyre tegyen.
A szélére és élére
ne ragasszon
címkét.
A címke helye
A kazetta használatát követően
A kép és a hang torzulásának megelőzése
érdekében csévélje vissza a szalagot a
kazetta elejére. Ezután a kazettát tegye a
tokjába, és felállítva tárolja.
Ha nem működik a Cassette Memory
kazettamemória
Vegye ki és ismét tegye be a kazettát. Ha
piszkosak az aranyozott érintkezők, akkor
előfordulhat, hogy nem működik a Cassette
Memory kazettamemória.
92
További információk
Az aranyozott érintkezők tisztítása
A kazetta aranyozott érintkezőjét minden
10. kazettakivételt követően tisztítsa meg
vattapálcikával.
Ha a kazetta aranyozott érintkezője piszkos
vagy poros, akkor előfordulhat, hogy a
hátralévő szalag hosszára vonatkozóan a
kamera helytelen értéket mutat, továbbá
előfordulhat az is, hogy nem működnek a
Cassette Memory kazettamemóriát
használó funkciók.
Aranyozott
érintkező
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor
Ez a készülék kompatibilis a (P sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátorral. A
kamera kizárólag „InfoLITHIUM”
akkumulátorral működik. A P sorozatú
„InfoLITHIUM” akkumulátorokon az
jelzés látható.
Mit takar az „InfoLITHIUM” név?
Az akkumulátor töltése
• A kamera használata előtt feltétlenül
töltse fel az akkumulátort.
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10°C és
30°C közötti hőmérsékleten töltse egészen
addig, amíg a CHG töltésjelző ki nem
alszik. Más hőmérsékleten előfordulhat,
hogy az akkumulátor feltöltése kisebb
hatásfokkal történik.
• A feltöltés befejeztével vagy távolítsa el a
kábelt a DC IN aljzatból, vagy vegye ki az
akkumulátort.
• Az akkumulátor teljesítőképessége 10°C
hőmérséklet alatt csökken, és használni is
csak rövidebb ideig lehet. Ilyen
körülmények között az akkumulátor
használhatóságának meghosszabbítása
érdekében tegye az alábbiakat.
– Az akkumulátort tartsa a zsebében,
hogy teste melegével melegen tartsa, és
a kamerába csak közvetlenül a felvétel
megkezdése előtt tegye be.
– Nagy kapacitású akkumulátort
használjon: NP-FP70/FP90 (külön
megvásárolható).
• Ha gyakran használja az LCD képernyőt,
játszik le felvételt, csévéli a szalagot előre
vagy vissza, az akkumulátor gyorsabban
lemerül. Javasoljuk, hogy nagy kapacitású
akkumulátort használjon: NP-FP70/FP90
(külön megvásárolható).
• Amikor a kamerával nem készít vagy
játszik le felvételt, ne feledje a POWER
kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe állítani.
Az akkumulátor energiája akkor is fogy,
amikor a kamera készenléti vagy szünet
üzemmódban van.
• Legyen kéznél a tervezett felvételi idő
kétszereséhez vagy háromszorosához
elegendő tartalékakkumulátor, és a
tényleges felvétel megkezdése előtt
készítsen próbafelvételeket.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az
akkumulátor nem vízálló.
További információk
Az „InfoLITHIUM” név lítium-ion
akkumulátort jelöl, amely a működési
feltételekkel kapcsolatos információkat
továbbítja a kamera és a külön
megvásárolható hálózati tápegység/töltő
között.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor a kamera
működési feltételeinek függvényében
kiszámítja az energia-felvételt, és percekben
kifejezve kijelzi, hogy az akkumulátorral a
kamera még mennyi ideig képes működni.
A (külön megvásárolható) hálózati
tápegység/töltő esetén az akkumulátor
energiaszintjének megfelelő hátralévő
működési idő és a még hátralévő töltési idő
jelenik meg.
Hogyan használható ki az
akkumulátor?
Az akkumulátor energiaszintjének
kijelzése
• Ha a kamera kikapcsol, pedig az
akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés szerint az akkumulátornak még
működtetnie kellene a kamerát, töltse fel
újra teljesen az akkumulátort. Ezután a
kijelzés ismét a pontos értéket mutatja. Ne
feledje azonban, hogy ha az akkumulátort
hosszú időn át magas hőmérsékleten
használta, ha egy ideig teljesen feltöltött
állapotban hagyta, vagy ha rendszeresen
használja, akkor előfordulhat, hogy az
akkumulátor energiaszintjét mutató
,folytatás
További információk
93
kijelzés továbbra sem a helyes értéket
mutatja.
A kijelző által mutatott értéket tekintse a
maximális üzemidő hozzávetőleges
értékének.
• Az üzemi körülményektől, a
hőmérséklettől és a környezettől függően
előfordulhat, hogy az E szimbólum, amely
azt jelzi, hogy az akkumulátor már
majdnem lemerült, néha akkor is villogni
kezd, ha az akkumulátor által biztosított
üzemidő még 5–10 perc.
Az akkumulátor tárolása
• Ha az akkumulátort hosszú időn át nem
használja, töltse fel teljesen, és évente
egyszer tegye fel a kamerára és használja
egy kicsit, hogy ezzel fenntartsa az
akkumulátor működőképességét.
Tároláshoz vegye le az akkumulátort a
kameráról, és tegye száraz, hűvös helyre.
• Az akkumulátort úgy tudja a kamerával
teljesen lemeríteni, hogy az
(OTHERS) menüben az [A.SHUT OFF]
értékét [NEVER]-re állítja, és a kamerát
kazetta nélkül a kazettás felvétel
készenléti állapotában hagyja mindaddig,
amíg az magától ki nem kapcsol
(65. oldal).
Az akkumulátor élettartama
• Az akkumulátor nem örökéletű. Az idő
múlásával és a használattal arányosan az
akkumulátor kapacitása fokozatosan
csökken. Ha jelentősen lerövidül az
akkumulátor által biztosított üzemidő,
akkor az akkumulátor valószínűleg
élettartamának vége felé jár. Vásároljon új
akkumulátort.
• Az egyes akkumulátorok élettartama a
tárolási és működtetési feltételek, illetve a
környezet függvényében egymástól eltérő
lehet.
Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
Az i.LINK
csatlakoztatás
A készüléken található DV aljzat i.LINKkompatibilis DV aljzat. Az alábbiakban
ismertetjük az i.LINK szabványt és
jellemzőit.
Mit takar az i.LINK elnevezés?
Az i.LINK olyan digitális soros interfész,
amely két, i.LINK csatlakozóaljzattal
rendelkező készülék között digitális video-,
digitális audio- és egyéb adatok kétirányú
továbbítására szolgál. Az i.LINK kábelen át
más készülékek vezérelhetők is.
Az i.LINK-kompatibilis készülékek
csatlakoztatásához elegendő egyetlen
i.LINK kábel. A lehetséges alkalmazások
között említhetjük a különböző digitális AV
készülékekkel végzett műveleteket és
adatátviteli tranzakciókat.
Ha láncba fűzve 2 vagy több i.LINKkompatibilis készüléket csatlakoztatunk a
kamerához, akkor nemcsak a kamera és a
hozzá közvetlenül csatlakoztatott készülék
között végezhetők műveletek és adatátviteli
tranzakciók, hanem a közvetlenül a
kamerához csatlakoztatott készüléken
keresztül a többi berendezéssel is.
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a
csatlakoztatandó készülék jellemzőinek és
műszaki adatainak függvényében a
működési mód eltérő lehet. Az is
előfordulhat, hogy bizonyos csatlakoztatott
készülékeken a műveletek és adatátviteli
tranzakciók nem valósíthatók meg.
b Megjegyzés
• Rendszerint csak egyetlen készüléket lehet az
i.LINK kábellel a kamerához csatlakoztatni. Ha
a kamerát olyan i.LINK-kompatibilis
készülékhez csatlakoztatja, amely legalább 2 DV
aljzattal is rendelkezik, olvassa el az illető
készülék használati útmutatóját.
z Ötletek
• Az i.LINK kifejezést a Sony javasolta az IEEE
1394-es adatszállító vezeték köznapi
megnevezésére, és mint védjegyet számos cég
elfogadta.
94
További információk
• Az IEEE 1394 nemzetközi szabvány, amelyet az
Institute of Electrical and Electronics Engineers
(az amerikai székhelyű Villamosmérnökök
Egyesülete) hagyott jóvá.
Az i.LINK jelátviteli sebessége
Az i.LINK maximális jelátviteli sebessége a
készülékek függvényében változhat.
Háromféle jelátviteli sebesség használatos:
S100 (kb. 100 Mbps*)
S200 (kb. 200 Mbps)
S400 (kb. 400 Mbps)
Az egyes készülékek használati
útmutatójának „Műszaki adatok” fejezete
megadja a jelátviteli sebességet. Egyes
készülékeken ezt az i.LINK csatlakozóaljzat
közelében is feltüntetik.
Ha a készüléken (mint például ezen a
kamerán is) a maximális jelátviteli
sebességet nem tüntetik fel, akkor az „S100”
érték vonatkozik rá.
Ha különböző jelátviteli sebességű
készülékeket csatlakoztat egymáshoz, a
tényleges jelátviteli sebesség eltérhet a
feltüntetett értéktől.
MICROMV felvevők/lejátszók nem
kompatibilisek a DV szabvánnyal. Mielőtt a
kamerát egy másik készülékhez
csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a
csatlakoztatandó készülék DV készülék-e.
A részleteket, a biztonsági előírásokat és a
használható szoftvereket illetően olvassa el
a csatlakoztatott készülék használati
útmutatóját.
A szükséges i.LINK kábel
Használjon Sony i.LINK 4–4 pólusú kábelt
(DV másoláshoz).
Az i.LINK és a
védjegye.
a Sony Corporation
További információk
* Mit takar az Mbps elnevezés?
Az Mbps a „megabits per second” kifejezés
rövidítése, és az 1 másodperc alatt küldhető vagy
vehető adatmennyiséget adja meg. A 100 Mbps
kifejezés például azt jelenti, hogy 1 másodperc
alatt 100 megabitnyi adat küldésére van
lehetőség.
A kamera i.LINK funkciói
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan
lehet másolatot készíteni úgy, hogy a
kamerát egy másik DV aljzattal rendelkező
videokészülékhez csatlakoztatja, olvassa el a
67. és a 68 oldalt.
A kamerát nemcsak videokészülékhez,
hanem más Sony gyártmányú i.LINK (DV)
csatlakozóval rendelkező készülékhez
(például VAIO sorozatú személyi
számítógéphez) is csatlakoztathatja.
Mielőtt a kamerát számítógéphez
csatlakoztatná, győződjék meg arról, hogy a
kamera által támogatott alkalmazás már
telepítve van a számítógépen.
Egyes i.LINK-kompatibilis
videokészülékek, így például a digitális
televíziók, DVD-felvevők/lejátszók,
További információk
95
Karbantartás és
biztonsági
előírások
Használat és gondozás
• A kamerát és tartozékait ne használja és
ne tárolja az alábbi helyeken.
– Ahol nagy melegnek vagy nagy
hidegnek vannak kitéve. Soha ne hagyja
őket olyan helyen, ahol a hőmérséklet
60°C fölé emelkedhet, például tűző
napon parkoló gépkocsiban, hősugárzó
mellett vagy közvetlen napsugárzásnak
kitett helyen. A nagy meleg hatására
meghibásodhatnak, deformálódhatnak.
– Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen
helyen a kamera meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok és sugárzás
közelében. Ilyen helyen előfordulhat,
hogy a felvétel nem lesz élvezhető.
– AM vevőkészülékek és
videoberendezések közelében. Ezek
zajt okozhatnak.
– Homokos tengerparton, poros helyen.
Ha homok vagy por kerül a kamerába,
az meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
– Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD képernyőt, a keresőt és a lencsét
közvetlen napsugárzás érheti. A
közvetlen napsugárzás tönkreteheti a
kereső belsejét és az LCD képernyőt.
– Nagyon párás helyen.
• A kamerát 7,2 V-os (akkumulátor) vagy
8,4 V-os (hálózati tápegység)
egyenárammal üzemeltesse.
• Az egyen-/váltakozó áramú
üzemeltetéshez használja az ebben az
útmutatóban javasolt tartozékokat.
• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen
vizes (ne érje pl. eső, tengervíz). Ha a
kamera vizes lesz, meghibásodhat.
Esetenként az ilyen meghibásodás nem is
javítható.
• Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a
96
További információk
kamerát, és a további üzemeltetés előtt
nézesse meg egy Sony márkakereskedővel.
• Óvatosan kezelje a készüléket, ne szedje
szét, ne alakítsa át, és óvja a durva
mechanikai hatásoktól. Különösen a
lencse épségére ügyeljen.
• Amikor nem használja a kamerát, a
POWER kapcsolót állítsa OFF (CHG)
helyzetbe.
• Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. A képen zaj
jelenhet meg.
• Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a
dugót fogja meg, soha ne magát a kábelt.
• Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
• A távirányítót és a gombelemet tartsa a
gyerekektől elzárva. Ha a gyerek az elemet
véletlenül lenyeli, azonnal forduljon
orvoshoz.
• Ha folyik az elem
– keresse fel a helyi Sony márkaszervizt,
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot,
– ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon
orvoshoz.
Ha a kamerát sokáig nem használja
Időnként kapcsolja be és kb. 3 percig
üzemeltesse, pl. játsszék le egy kazettát.
Húzza ki a fali csatlakozóaljzatból.
Páralecsapódás
Ha a kamerát hideg helyről közvetlenül
meleg helyre viszi, a kamera belsejében, a
szalag felszínén vagy a lencsén pára
csapódhat le. Ilyenkor előfordulhat, hogy a
szalag a fejre tapad és megsérül, vagy a
készülék nem megfelelően működik. Ha a
kamera belsejébe pára csapódott le,
megjelenik a [% Z Moisture condensation.
Eject the cassette] (Páralecsapódás történt.
Vegye ki a kazettát.) vagy a [% Moisture
condensation. Turn off for 1H.]
(Páralecsapódás történt, 1 órára kapcsolja
ki.) üzenet. Ha a pára a lencsére csapódik le,
ilyen üzenet nem jelenik meg.
Videofej
• Ha a videofej beszennyeződik, a
kamerával nem lehet rendesen felvenni,
illetve lejátszáskor a kép vagy a hang torz
lesz.
• Az alábbi esetekben 10 másodpercig
tisztítsa a videofejeket (külön
megvásárolható) Sony DVM-12CLD
tisztítókazettával.
– ha lejátszáskkor a képen mozaikszerű
zaj látható vagy ha a képernyők kék,
– ha a lejátszott kép nem mozdul,
– ha nem jelenik meg a kép vagy ki-kihagy
a hang,
– ha felvételkor a [x Dirty video head.
Use a cleaning cassette.] (Piszkos a
videofej. Tisztítsa meg
tisztítókazettával.) üzenet jelenik meg.
• A hosszú használat során a videofej
elkopik. Ha nem éles a kép és ezen a
tisztítókazetta sem segít, akkor
előfordulhat, hogy a videofej
elhasználódott. A videofej cseréjéhez
lépjen kapcsolatba a Sony
márkakereskedővel, illetve a legközelebbi
Sony márkaszervizzel.
LCD képernyő
• Ügyeljen arra, hogy az LCD képernyőt ne
érje erős nyomás, mert tönkremehet.
• Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn „visszamaradt kép” jelenhet
meg. A jelenség nem utal meghibásodásra.
• A kamera működése közben az LCD
képernyő háta felmelegedhet. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Az LCD képernyő tisztítása
Ha az LCD képernyő poros vagy
ujjlenyomatok vannak rajta, akkor a
(mellékelt) tisztítókendővel tisztítsa meg.
Ha a (külön megvásárolható) LCD
Cleaning Kit tisztítókészletet használja, a
benne található tisztító folyadékot ne vigye
fel közvetlenül az LCD képernyőre.
Nedvesítse meg vele a tisztítópapírt, és azzal
tisztítsa a képernyőt.
Az LCD képernyő beállítása
(CALIBRATION)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő
gombjai nem megfelelően működnek. Ilyen
esetben hajtsa végre az alábbiakat.
Javasoljuk, hogy a művelet során a kamerát
a mellékelt hálózati tápegységgel
üzemeltesse.
,folytatás
További információk
97
További információk
Ha páralecsapódás történt
A kazettakidobás kivételével egyik funkció
sem működik. Vegye ki a kazettát, kapcsolja
ki a kamerát, és kb. 1 órán keresztül hagyja
nyitva a kazettatartó tetejét. A kamerát
akkor lehet ismét használni, ha
bekapcsoláskor nem jelenik meg sem a %,
sem a Z szimbólum.
Amikor a páralecsapódás még csak
elkezdődik, a kamera ezt nem mindig
érzékeli. Ilyen esetben néha előfordul, hogy
a kazettatartó tetejének kinyitása után a
kazetta 10 másodpercig még nem jön elő. A
jelenség nem utal meghibásodásra. Ne
csukja vissza a kazettatartó fedelét, amíg elő
nem jön a kazetta.
Megjegyzés a páralecsapódással
kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
kamerát hideg helyről meleg helyre viszi
(vagy fordítva), illetve ha a kamerát párás
helyen használja, például:
• ha a kamerát síterepről fűtött helyiségbe
viszi,
• ha a kamerát légkondicionált gépkocsiból
vagy helyiségből a szabadba, meleg
levegőre viszi ki,
• ha a kamerát zivatar vagy zápor után
használja,
• ha a kamerát meleg, párás helyen
használja.
A páralecsapódás megelőzése
Amikor a kamerát hideg helyről meleg
helyre viszi, tegye a kamerát műanyag
tasakba és ügyeljen arra, hogy a tasak
tökéletesen zárva legyen. A tasakot csak
akkor bontsa ki, ha a tasakon belüli
hőmérséklet már elérte a környező légtér
hőmérsékletét (ez körülbelül 1 óra).
1 Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
2 A kamerából vegye ki a kazettát, majd a
hálózati tápegység kábelét kivéve
húzzon ki belőle minden kábelt.
3 Tartsa lenyomva a kamera DSPL/
BATT INFO gombját, és közben a
POWER kapcsolóval válassza ki a
PLAY/EDIT üzemmódot, majd nyomja
le és mintegy 5 másodpercig tartsa
lenyomva a DSPL/BATT INFO
gombot.
4 Egy tárggyal, például egy „Memory
Stick” memóriakártya sarkával érintse
meg a képernyőn megjelenő „×”
szimbólumot.
Ekkor a „×” szimbólum elmozdul.
Ha nem jó helyen érintette meg a
képernyőt, a 4. lépéstől kezdve ismételje
meg az eljárást.
b Megjegyzés
• Ha elforgatta és kifordította az LCD táblát, az
LCD képernyő nem állítható be.
A kamera házának tisztítása
• Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves
puha ruhával törölje meg, majd száraz
puha ruhával törölje szárazra.
• A felület állapotának megóvása
érdekében tartsa szem előtt az alábbiakat:
– ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott
ruhát, impregnálószert, rovarirtót,
– ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett,
– ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
A lencse gondozása és tárolása
• Törölje tisztára a lencse felületét puha
ruhával a következő esetekben:
98
További információk
– ha a lencse felületén ujjlenyomatok
vannak,
– nagyon meleg vagy nagy páratartalmú
helyen,
– ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó
levegő éri (például tengerparton).
• Tárolja a lencsét jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen.
• A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a
lencsét.
Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy
havonta egyszer kapcsolja be és használja
egy kicsit.
A beépített gombelem töltése
A kamerában beépített, újratölthető
gombelem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat, ha a
POWER kapcsolót OFF (CHG) állásba
tolja. A beépített újratölthető gombelem
mindig töltődik, amikor használja a
kamerát, de ha nem használja a kamerát, az
elem fokozatosan lemerül. A gombelem
körülbelül 3 hónap alatt merül le teljesen, ha
időközben a kamerát egyáltalán nem
használja. A kamera működését azonban
nem befolyásolja, hogy az újratölthető
gombelem fel van-e töltve, lemerült
gombelemmel csupán a felvétel idejét nem
lehet rögzíteni.
Feltöltés
A kamerára csatlakoztassa a mellékelt
hálózati tápegységet (amelyet bedugott a
fali csatlakozóaljzatba), a POWER
kapcsolót tolja OFF (CHG) helyzetbe, és
legalább 24 órán át hagyja így a kamerát.
Műszaki adatok
Videokamera
Rendszer
* A sötétben szemmel nem látható tárgyakat az
infravörös megvilágítással veheti fel.
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
Audió/videó kimenet
10 pólusú csatlakozó
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω, aszimmetrikus
Luminancia-jel: 1 Vp-p, 75 Ω,
aszimmetrikus
Krominancia-jel: 0,3 Vp-p, 75 Ω,
aszimmetrikus
Audiojel: 327 mV, (47 kΩ-nál nagyobb
kimeneti impedancia esetén) Kevesebb
mint 2,2 kΩ kimeneti impedancia
DV bemenet (DCR-HC20E esetén)/kimenet
4 pólusú csatlakozó
LANC aljzat
Kis méretű sztereó mini aljzat (ø 2,5 mm)
USB aljzat
mini-B
MIC aljzat
Mini aljzat, 0,388 mV kis impedanciájú
2,5–3,0 V egyenárammal, kimeneti
impedancia 6,8 kΩ (ø 3.5 mm), sztereó
További információk
Képfelvevő rendszer
2 forgó fej, helikális pásztázórendszer
Hangfelvevő rendszer
Forgó fejes, PCM rendszerű
Kvantálás: 12 bites (mintavételi
frekvencia: 32 kHz, sztereó 1, sztereó 2),
16 bites (mintavételi frekvencia: 48 kHz,
sztereó)
Videojel
PAL színrendszerű, megfelel a CCIR
szabványoknak
Használható kazetták
jelzéssel ellátott mini DV kazetta
Szalagsebesség
SP: kb. 18,81 mm/s
LP: kb. 12,56 mm/s
Felvételi/lejátszási idő (DVM60 kazetta
használata esetén)
SP: 60 perc
LP: 90 perc
Előrecsévélés/visszacsévélés ideje (DVM60
kazetta használata esetén)
Kb. 2 perc 40 másodperc
Kereső
Elektromos kereső (fekete-fehér)
Képalkotó
3 mm-es (1/6 típusú) CCD (Charge
Coupled Device – töltéscsatolt eszköz)
Összesen: kb. 800 000 képpont
Effektív (mozgókép): kb. 400 000 képpont
Lencse
Carl Zeiss Vario Tessar
Kombinált, motoros zoommal ellátott
lencse
Szűrő átmérője: 25 mm
10 × (optikai), 100 × (digitális, DCRHC16E esetén), 120 × (digitális, DCRHC18E/HC20E esetén)
F = 1,7 ~ 2,3
Gyújtótávolság
2,3–23 mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték
CAMERA üzemmódban:
43–430 mm
Színhőmérséklet
[
AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Minimális megvilágítás
5 lx (lux) (F 1,7)
0 lx (lux) (NightShot plus üzemmódban)*
LCD képernyő
Kép
6,2 cm (2,5" képátló)
Képpontok száma
123 200 (560 × 220)
Általános jellemzők
Tápfeszültség
7,2 V egyenáram (akkumulátor)
8,4 V egyenáram (hálózati tápegység)
Átlagos teljesítményfelvétel (akkumulátor
használata esetén)
Kamera-felvételi üzemmódban a kereső
használatával
2,2 W
Kamera-felvételi üzemmódban az LCD
képernyő használatával
2,5 W
,folytatás
További információk
99
Üzemi hőmérséklet
0°C–40°C
Tárolási hőmérséklet
–20°C– +60°C
Méretek (kb.)
50 × 86 × 112 mm (szé/ma/mé)
Tömeg (kb.)
380 g tartozékok nélkül
440 g NP-FP50 akkumulátorral és DVM60
kazettával együtt
Mellékelt tartozékok
Lásd a 11. oldalon.
Hálózati tápegység (AC-L25A/
L25B)
Tápfeszültség
100–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz
Áramfelvétel
0,35–0,18 A
Teljesítményfelvétel
18 W
Kimeneti feszültség
8,4 V, 1,5 A egyenáram
Üzemi hőmérséklet
0°C–40°C
Tárolási hőmérséklet
–20°C– +60°C
Méretek (kb.)
56 × 31 × 100 mm (szé/ma/mé) a kiálló
részek nélkül
Tömeg (kb.)
190 g tápkábel nélkül
Akkumulátor (NP-FP50)
Maximális kimeneti feszültség
8,4 V egyenáram
Kimeneti feszültség
7,2 V egyenáram
Kapacitás
4,9 Wh (680 mAh)
Méretek (kb.)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (szé/ma/mé)
Tömeg (kb.)
40 g
Üzemi hőmérséklet
0°C–40°C
Típus
Lítiumion
A gyártó fenntartja a jogot, hogy a típus
külső megjelenését és műszaki paramétereit
előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.
100
További információk
Eltérések az egyes típusok
között
DCR-HC
16E
18E
20E
DV aljzat
OUT
OUT
IN/OUT
Infravörös
érzékelő
–
z
z
z Rendelkezik vele
– Nem rendelkezik vele
Gyors áttekintés
A részegységek és
kezelőszervek
elhelyezkedése
Kamera
4
5
1
6
7
2
8
3
A LCD/Érintőképernyő (2. és 16. oldal)
Gyors áttekintés
B LCD BACKLIGHT gomb* (16. oldal)
C REC START/STOP gomb (22. oldal)
D BACK LIGHT gomb* (28. oldal)
E DSPL/BATT INFO gomb (13. és
40. oldal)
F EASY gomb (26. és 39. oldal)
G Kereső (2. és 17. oldal)
H Akkumulátor (12. oldal)
* Ezek a gombok Easy Handycam üzemmódban
nem használhatók. (Erre utal a z jel is.)
,folytatás
Gyors áttekintés
101
1
8
2
3
4
5
6
9
0
qa
qs
qd
qf
7
A Tartozékaljzat/Aljzatfedél
Amikor kiegészítő tartozékokat tesz rá a
kamerára, illetve ilyeneket vesz le a
kameráról, távolítsa el az aljzat fedelét,
és húzza ki a keresőt.
A tartozékaljzat a ráhelyezett
tartozékok szilárd rögzítését biztosító
szerkezettel van ellátva. A tartozékok
csatlakoztatásához nyomja le és tolja
őket ütközésig, majd húzza meg a
csavart. A tartozék levételéhez lazítsa
meg a csavart, majd nyomja le és húzza
ki a tartozékot.
B DCR-HC16E/HC18E esetén:
DV OUT aljzat (67. oldal)
DCR-HC20E esetén:
DV aljzat (67. oldal)
C
(USB) aljzat
D Aljzatok fedőlapja
E A/V OUT aljzat (67. oldal)
F
(LANC) aljzat (kék)
A
LANC vezérlőaljzat segítségével
vezérelni tudja a videoberendezéshez
csatlakoztatott másik videoberendezés
és az egyéb perifériák szalagmozgatását.
G RESET gomb
Ha megnyomja a RESET gombot,
akkor valamennyi beállítás, köztük a
dátum és az idő is, a gyárilag beállított
értéket veszi fel.
H NIGHTSHOT PLUS kapcsoló
(31. oldal)
I Lencse (Carl Zeiss lencse)/Lencsevédő
102
Gyors áttekintés
A kamerában tökéletes képet alkotó
Carl Zeiss lencse található.
A kamera lencséje a német Carl Zeiss
cég és a Sony Corporation közös
fejlesztésének eredménye. A
videokameráknál használt MTF
mértékrendszert követi, miközben a
Carl Zeiss lencséktől megszokott kiváló
képminőséget biztosítja.
Az MTF a Modulation Transfer
Function (modulált átviteli funkció)
rövidítése. Az érték azt mutatja, hogy a
tárgyról mennyi fény jut a lencsébe.
J LENS COVER kapcsoló
K Mikrofon (76. oldal)
L Infravörös érzékelő (DCR-HC18E/
HC20E esetén)/Infravörös sugárforrás
(71. oldal)
M MIC (PLUG IN POWER) aljzat (piros)
(76. oldal)
Ez az aljzat a külső mikrofon bemenete,
de ugyanakkor az ún. „plug-in-power”
mikrofonok áramellátását is biztosítja.
Ha a készülékhez külső mikrofon is
csatlakozik, akkor az lesz az elsődleges.
N Felvételjelző lámpa (22. oldal)
1
2
7
3
4
8
5
9
0
6
qa
A PHOTO gomb (25. oldal)
B A kereső élességbeállító gombja
(17. oldal)
C BATT akkumulátorkioldó gomb
(13. oldal)
D CHG töltésjelző (13. oldal)
E REC START/STOP gomb (22. oldal)
F DC IN aljzat (12. oldal)
G A motoros zoom gombja
H CAMERA, PLAY/EDIT üzemmódkijelző (15. oldal)
I POWER kapcsoló (15. oldal)
J Hangszóró
Gyors áttekintés
K A DC IN aljzat fedőlapja
,folytatás
Gyors áttekintés
103
2
3
1
4
A OPEN/ZEJECT
gomb (19. oldal)
B Rögzítőpánt
C Kazettatartó fedele (19. oldal)
D Állványfoglalat
Ügyeljen arra, hogy az állvány
rögzítőcsavarja ne legyen hosszabb
5,5 mm-nél.
Ellenkező esetben az állványt nem tudja
stabilan rögzíteni, és a csavar kárt tehet
a kamerában is.
A rögzítőpánt mint csuklópánt
Ez a lehetőség a kamera szállításánál
előnyös.
1 Oldja ki a kéztámasz tépőzáras
rögzítését (a) és a pántot húzza ki a
gyűrűből (b).
Kéztámasz
2 A pánton a kéztámaszt tolja jobbra
amennyire csak lehet (a), majd a pánt
végét visszahajtva rögzítse a tépőzárral
(b).
104
Gyors áttekintés
3 A rögzítőpántot az alábbi ábrán
bemutatott módon használja.
Távirányító (DCR-HC18E/HC20E)
A távirányító használatba vétele előtt
távolítsa el a szigetelő lapot.
A szigetelő lap eltávolítása
Szigetelő lap
A gombelem cseréje
1 Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze
bele a vágásba, és húzza ki az elemtartót.
Fül
A PHOTO gomb (25. oldal)
B SEARCH M. gomb* (44. oldal)
C ./> gomb* (44. oldal)
D Szalagvezérlő gombok (Visszacsévélés,
Lejátszás, Előrecsévélés, Szünet, Állj,
Lassított lejátszás) (38. oldal)
2 Vegye ki a lítium gombelemet.
F Jeladó
Miután bekapcsolta a kamerát, a
kamera vezérléséhez fordítsa a kamerán
található infravörös érzékelő felé.
G REC START/STOP gomb (24. oldal)
Gyors áttekintés
E ZERO SET MEMORY gomb*
(43. oldal)
3 Tegyen be egy új lítium gombelemet
úgy, hogy a + fele felfelé nézzen.
H A motoros zoom gombja (23. oldal)
I DISPLAY gomb (43. oldal)
* Ezek a gombok Easy Handycam üzemmódban
nem használhatók.
4 Kattanásig tolja vissza az elemtartót a
távirányítóba.
,folytatás
Gyors áttekintés
105
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelően bánik vele, az elem
felrobbanhat. Ne töltse, ne szedje szét és ne
dobja tűzbe!
FIGYELEM!
Ha helytelenül teszi be az elemet, az
felrobbanhat.
Az elemet csak azonos típusú vagy a
gyártó által javasolt helyettesítő elemre
cserélje.
Az elhasznált elemeket a gyártó
útmutatásainak megfelelően dobja ki.
b Megjegyzések a távirányítóval
kapcsolatban
• A távirányító egy lítium gombelemmel
(CR2025) működik. Csak CR2025 típusú elemet
használjon.
• Ne irányítsa a készülék infravörös érzékelőjét
erős fényforrás, például közvetlen napfény vagy
mennyezetvilágítás felé, mert ez a távirányító
hibás működését idézheti elő.
• A távirányító nem működik megfelelően, ha a
készülék infravörös érzékelőjét a (külön
megvásárolható) konverziós lencse eltakarja.
• Ha a kamerát a mellékelt távirányítóval vezérli,
előfordulhat, hogy az a videomagnóra is hatással
van. Ilyen esetben vagy kapcsolja a videomagnó
távirányítóját VTR 2-től eltérő üzemmódba,
vagy takarja le fekete papírlappal a videomagnó
infravörös érzékelőjét.
106
Gyors áttekintés
Az LCD képernyőn és a keresőben látható jelek, szimbólumok
Az LCD képernyőn és a keresőben a
kamera állapotát a következő jelek,
szimbólumok mutatják. A szimbólumok a
különböző kameratípusok esetén nem
feltétlenül azonosak.
Jel, szimbólum
Jelentés
NightShot plus
(31. oldal)
%Z
Figyelmeztetés
(86. oldal)
Példa: Kijelzések CAMERA üzemmódban
Képeffektus (49. oldal)
Időkód (23. oldal)/Számláló (23. oldal)/
Öndiagnózis (86. oldal)
Kézi expozíció (30. oldal)
9
60min
STBY
Kézi fókuszbeállítás
(32. oldal)
0:00:00
60min
PROGRAM AE
(48. oldal)
Back light (28. oldal)
.
/
EDIT
+
FN
n
Fehéregyensúly
(29. oldal)
16:9WIDE (51. oldal)
Jel, szimbólum
Jelentés
y60min
Az akkumulátor
energiaszintje (22. oldal)
SP LP
Felvételi mód (23. oldal)
STBY REC
Készenlét felvételhez/
felvételi üzemmód
SteadyShot kikapcsolva
(52. oldal)
LCD háttérvilágítása
kikapcsolva (16. oldal)
Gyors áttekintés
Cassette Memory
(91. oldal)
Audió üzemmód
(60. oldal)
60min q
Még felhasználható
szalag (22. oldal)
Önkioldóval készített
felvétel (24. oldal)
Fényképkészítés
kazettára (25. oldal)
Képkockánkénti felvétel
(61. oldal)
Szakaszos felvétel
(61. oldal)
DV bemenet (69. oldal)
Null-pont megjegyzése
(43. oldal)
Gyors áttekintés
107
Tárgymutató
Számok
16:9WIDE mód ............... 51
21 érintkezős illesztő....... 43
A
A/V átjátszókábel ..... 42, 67
adatkód (DATA CODE)
.................................... 40
Akkumulátor
akkumulátor
energiaszintje
....................... 23, 93
Battery Info............... 13
akkumulátor
akkumulátor.............. 12
akkumulátor feltöltése
beépített gombelem
............................. 98
AUDIO MIX ............ 54, 77
AUDIO MODE.............. 60
automatikus kikapcsolás
(A.SHUT OFF) ........ 65
automatikus zársebességállítás (AUTO SHTR)
.................................... 50
B
BACK LIGHT gomb (a
kamerán) ................... 28
BEEP (hangjelzés).... 17, 65
bemutató üzemmód
(DEMO MODE) ..... 63
BURN DVD (DVD-írás)
.................................... 78
BURN VCD (video-CDírás) ............................ 78
C
CALIBRATION
(kalibrálás) ................ 97
Cassette Memory ........ 2, 91
csuklópánt lásd
rögzítopánt
D
dátum keresése................ 44
108
Gyors áttekintés
digitális műsorszerkesztés
(VIDEO EDIT)........70
digitális zoomolás (D
ZOOM)......................51
Direct Access to
lásd: BURN VCD
Direct Access to „Click to
DVD”
lásd: BURN DVD
E
Easy Handycam .........26, 39
EDIT SEARCH ..............35
END SEARCH ...............35
F
FADER ............................33
fehéregyensúly (WHT BAL)
.....................................29
felirat (Cassette Memory)
TAPE TITLE ............58
TITLE ........................56
TITLE DSPL.............58
TITLEERASE..........57
felirat keresése .................44
feltöltés
akkumulátor ..............12
felvételi idő.......................14
felvételi kapacitás
kijelzés........................23
REMAIN ...................61
felvételi mód (REC MODE)
...............................23, 60
felvételjelző lámpa (REC
LAMP) .......................66
fényképkeresés ................45
fényképkészítés kazettára
.....................................25
fényképpásztázás .............46
figyelmeztető szimbólumok
.....................................86
figyelmeztető üzenetek ...88
fő hangsáv
lásd: HiFi SOUND
G
gombelem
kamera........................98
távirányító................105
H
hálózati tápegység ........... 15
hang hozzáadása (A DUB
CTRL) ....................... 76
hangerőszabályzás (VOL)
.................................... 37
HiFi SOUND (hifi hangzás)
.................................... 54
I
i.LINK .............................. 94
i.LINK kábel.............. 67, 70
időkód............................... 23
„InfoLITHIUM”
akkumulátor.............. 93
infravörös érzékelő ....... 102
infravörös jeladó ............. 71
írásvédő kapcsoló ............ 92
K
kamera beállításainak
megjelenítése ............ 40
kazetta .............................. 19
képeffektus (P EFFECT)
.................................... 49
képkeresés........................ 38
képkockánkénti felvétel
(FRAME REC)........ 61
képkockánkénti lejátszás
.................................... 38
keresés Cassette Memory
kazettamemóriában
(CM SEARCH)
........................ 35, 44, 58
Kereső
fényerő (VF B.L.)..... 55
kereső ............................... 16
kereső beállítása .............. 17
kéthangsávos kazetta...... 54
kézi expozíció
(EXPOSURE).......... 30
kézi fókuszbeállítás
(FOCUS)................... 32
kéztámasz
lásd: rögzítőpánt
kijelzés
DISPLAY.................. 66
kijelzőn látható
szimbólumok .... 107
külföldi használat ............ 90
L
LANC .............................102
LCD BACKLIGHT........16
LCD COLOR (LCD színe)
.....................................55
LCD fényereje (LCD BRT)
.....................................17
LCD háttérvilágítása (LCD
B.L.)............................55
LCD képernyő ...................2
lejátszás (V SPD PLAY)
fordított irányú ..........38
képkocka ....................38
kétszeres sebességű
..............................38
lassított .......................38
lejátszási idő .....................14
LP (Long Play – hosszan
játszó)
lásd: felvételi mód (REC
MODE)
M
N
NightShot Light (N.S.
LIGHT)................31, 53
NightShot plus..................31
NTSC.................................90
null-pont megjegyzése.....43
tükör üzemmód ............... 24
U
O
öndiagnózis kijelzője....... 86
önkioldóval készített felvétel
(SELF-TIMER)........ 24
óra beállítása (CLOCK
SET) ........................... 18
P
PAL................................... 90
páralecsapódás................. 96
pásztázás........................... 38
PROGRAM AE ............. 48
USB aljzat...................... 102
USB videoátvitel (USB
STREAM) ................ 63
úsztatás fehérből (WHITE)
.................................... 33
úsztatás feketéből (BLACK)
.................................... 33
üzemmód ......................... 15
V
videofej............................. 97
visszajátszás ..................... 36
R
W
REC START/STOP ....... 22
RESET ........................... 102
rögzítőpánt ................. 3, 104
rugalmas fénymérő (SPOT
METER) ................... 28
WORLD TIME (világidő)
.................................... 65
S
Z
zajmentes átmenet
lásd: END SEARCH
zoomolás .......................... 23
S videó ........................ 42, 67
SP (Standard Play – normál
lejátszás)
lásd: felvételi mód (REC
MODE)
SPOT FOCUS ................. 32
STEADYSHOT .............. 52
szakaszos felvétel
(INT.REC) ................ 61
számláló-kijelző ............... 23
széles látószög
lásd: zoomolás
sztereó/monó ................... 54
Gyors áttekintés
másolás (REC CTRL) ....69
mellék hangsáv
lásd: HiFi SOUND
menü
CAMERA SET.........51
CM SET .....................56
LCD/VF SET ............55
MANUAL SET ........48
OTHERS ...................65
PLAYER SET ..........54
SETUP MENU .........63
TAPE SET.................60
VCR SET ...................54
MONOTONE ..................34
mozaikszerű úsztatás
(MOSC. FADER) ....33
műveletekkor hallható
hangjelzés
lásd: BEEP
nyelv (LANGUAGE)
.............................. 20, 63
T
távirányító ...................... 105
COMMANDER....... 66
telefotó
lásd: zoomolás
televíziós színrendszerek
.................................... 90
teljes feltöltés ................... 12
törlés
ERASE ALL (Cassette
Memory) ............. 59
Gyors áttekintés
109
Vytlačené na 100% recyklovanom papieri s použitím
atramentu vyrobeného na báze rastlinného oleja bez
nestálych organických zlúčenín.
100%-ban újrahasznosított papírra, illékony szerves
vegyületektől mentes, növényi olaj alapú tintával
nyomtatva.
Printed in Japan
Download PDF