Sony | HDR-FX1000E | Sony HDR-FX1000E FX1000 professzionális Handycam® Használati útmutató

E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB00COV.fm
4111863111.book Page 1 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
4-111-863-11(1)
Digitális HD videokamera
Kezelési útmutató
HDR-FX1000E
Kiváló képfelbontás,
nagyszerű élmények!
9
Alapműveletek
13
Felvétel,
25
lejátszás
A menü használata
59
Másolás, szerkesztés
81
Számítógép használata
88
Hibaelhárítás
91
További információk 104
Gyors áttekintés 118
© 2008 Sony Corporation
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB01REG.fm
4111863111.book Page 2 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Olvassa el a kamkorder használatának
megkezdése elõtt
Mielőtt használatba venné a készüléket,
kérjük, olvass el a kezelési útmutatót és
őrizze meg, mert később is szüksége lehet
rá.
FIGYELEM!
Tűzveszély és áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség
hatásának.
A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
Ne tegye ki az elemeket magas
hőmérséklet, például napsugárzás, tűz, vagy
egyéb hatásának.
FIGYELEM!
Csak az előírt típusú
csereakkumulátort használja.
Ellenkező esetben személyi sérülés
vagy tűz keletkezhet.
Az európai vásárlók figyelmébe
VIGYÁZAT
A bizonyos frekvenciáknál fellépő
elektromágneses mezők a kamkorder kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
Az ezen a terméken elvégzett vizsgálatok alapján
megállapították, hogy a készülék megfelel az
EMC Direktívák 3 méternél rövidebb
csatlakozóvezetékek használatára vonatkozó
határértékeinek.
Megjegyzés
Ha az adatátviteli folyamatot statikus
elektromosság vagy elektromágneses tér
megszakítja, indítsa újra a szoftvert, vagy húzza ki
és dugja vissza az adatátviteli vezetéket (i.LINK
stb.).
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív
hulladékgyûjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta
A fenti előírás a következő tartozékra is
vonatkozik: távvezérlő.
2
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB01REG.fm
4111863111.book Page 3 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A kimerült elemek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és egyéb
európai országok
szelektív hulladékgyûjtési
rendszereiben)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán
arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként.
Az elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjával segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan termékekben, ahol a biztonság,
teljesítmény vagy adatvédelem érdekében állandó
elektromos ellátásra van szükség, az elemet csak
szakszerviz cserélheti.
Az elem megfelelő kezelésének biztosítása
érdekében a termék élettartamának végén adja le a
terméket elektromos vagy elektronikus termékek
gyűjtőhelyén.
Más típusú elemek esetében olvassa el az
útmutató azon szakaszát, mely az elemek
szakszerű eltávolítását részletezi. Az elemeket
adja le a használt elemek számára kijelölt
hulladékgyűjtő helyen.
A termék vagy az elem újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért vegye fel a
kapcsolatot a helyi hatósággal, a szemétszállító
vállalattal vagy a vásárlás helyével.
Megjegyzések a kazetták
kezeléséhez
Ebben a kamkorderben az alábbi
kazettafajtákat használhatja
Ebben a kamkorderben
jelzéssel
ellátott mini DV-kazettát használhat.
Kazettamemóriával rendelkező mini DVkazettákat ne használjon ehhez a
kamkorderhez (105. oldal).
A kamkorderben használható
„Memory Stick” memóriakártyák
Ebben a kamkorderben az alábbi jelzéssel
ellátott „Memory Stick” kártyát használhat
(106. oldal).
–
(„Memory Stick Duo”)
–
(„Memory Stick
PRO Duo”)
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo”)
„Memory Stick Duo”
(Ezt használhatja ebben a kamkorderben.)
„Memory Stick”
(Ezt nem használhatja ebben a
kamkorderben.)
• Ebben a kamkorderben kizárólag
„Memory Stick Duo” kártyát használhat.
• A „Memory Stick PRO Duo” csak
„Memory Stick PRO” memóriakártyával
kompatibilis eszközzel használható.
• Ne ragasszon címkét vagy hasonló dolgot
a „Memory Stick Duo” kártyára vagy a
„Memory Stick Duo” adapterre.
Ha a „Memory Stick Duo” kártyát
„Memory Stick” kompatibilis
eszközben használja
Feltétlenül helyezze a „Memory Stick Duo”
kártyát egy Memory Stick Duo adapterbe.
„Memory Stick Duo” adapter
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
3
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB01REG.fm
4111863111.book Page 4 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Olvassa el a kamkorder használatának megkezdése elõtt (folytatás)
A kamkorder szakszerû használata
• Ne emelje fel a készüléket a következő
részeknél fogva.
Árnyékoló
ernyő
pontok a gyártási folyamat sajátos
velejárói, és a felvétel minőségét nem
befolyásolják.
Kereső
Fekete pont
Fehér, piros, kék
vagy zöld pont
LCD-képernyő
Mikrofon
b Megjegyzések
• Ez a kamkorder nem porálló és nem
vízálló (cseppenő és fröccsenő víztől is
óvni kell).
Lásd „A kamkorder kezeléséről” szakaszt
(110. oldal).
• Vezetékek kamkorderhez
csatlakoztatásakor ügyeljen, nehogy
fordítva illessze be a csatlakozókat. A
csatlakozók kamkorderbe erőltetése
károsíthatja azokat és a kamkorder
meghibásodását okozhatja.
A menüképernyõ, az LCD-képernyõ, a
keresõ és a lencse
• Az adott felvételi vagy lejátszási
szituációban nem használható
menüpontok kiszürkítve jelennek meg a
menüképernyőn.
• Az LCD-képernyő és a kereső rendkívül
korszerű gyártástechnológiával készült, a
hatékony képpontok aránya nagyobb,
mint 99,99%. Esetenként azonban fekete
pontok és/vagy világos fénypontok (fehér,
piros, kék vagy zöld) jelenhetnek meg az
LCD-képernyőn és a keresőben. Ezek a
A kamkorder és az akkumulátor
hõmérséklete
• A kamkorder védelmi funkcióval
rendelkezik, amely letiltja a felvételt vagy
lejátszást, amennyiben a kamkorder vagy
az akkumulátor hőmérséklete a
biztonságos működési hőmérséklettartomány felé emelkedik. Ilyen esetben
egy üzenet jelenik meg a képernyőn vagy
a keresőben (102. oldal).
Ne tegye ki a kamkorder keresõjét,
lencséjét vagy LCD képernyõjét
hosszabb ideig napsütésnek vagy erõs
fényforrásnak.
• Az erős fényforrások fényét, különösen a
napfény, a kereső vagy a lencse
összegyűjti, és a kamkorder belső
alkatrészei károsodhatnak. A kamkorder
tárolásakor kerülje a napfénynek vagy
erős fényforrásnak kitett helyeket. Az
eszköz védelme érdekében mindig zárja
be a lencse fedelét vagy helyezze a
táskába amikor nem használja.
4
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB01REG.fm
4111863111.book Page 5 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Felvétel
• Mielőtt elkezdené a felvétel rögzítését,
ellenőrizze a felvételi funkciót, hogy
megállapítsa, a kép és a hang felvétele
problémamentes-e.
• A felvételek tartalmáért nem vállalunk
térítést, akkor sem, ha a felvétel vagy
lejátszás elmaradása a készülék, az
adathordozó stb. hibájából következik be.
• A tv-színrendszerek országonként
eltérőek lehetnek. Ha a kamkorderrel
rögzített felvételt tv-készüléken szeretné
megnézni, akkor PAL rendszerű tvkészüléket kell használnia.
• A televíziós műsorok, filmek,
videokazetták és egyéb videoanyagok
szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Az
ilyen műsorok engedély nélküli másolása
törvénybe ütközik.
• A képalkotó eszköz (CMOS érzékelő)
kiolvasási jellemzői miatt előfordulhat,
hogy a célzókeretben elhaladó,
nagysebességű tárgyak töredezetten
jelennek meg (bizonyos felvételi
körülmények között). Ez a jelenség a
nagyfelbontással rendelkező képernyőkön
lehet szembetűnő.
A funkció az ASSIGN gombhoz is
hozzárendelhető.
Néhány szó az útmutatóról
• Az ebben az útmutatóban szereplő LCDképernyő és kereső illusztrációk digitális
fényképezőgéppel készültek, így
esetenként eltérőek lehetnek az Ön által
látottaktól.
• A műveletek bemutatásánál az adott
ország nyelvén jelennek meg a
képernyőkijelzések. Ha szükséges, állítsa
át a kijelzések nyelvét (22. oldal).
• A felvételi adathordozók és egyéb
kiegészítők műszaki adatai és külső
megjelenése előzetes bejelentés nélkül
módosulhatnak.
HDV kazetták lejátszása más
eszközökön
A HDV formátumban felvett kazettákat nem
lehet lejátszani DV formátumú
videokamerával vagy mini DV-lejátszókkal.
Mielőtt más eszközön próbálja meg
lejátszani a kazettát, ellenőrizze a tartalmát
ezzel a kamkorderrel.
Ebben az útmutatóban az alábbi
ikonokat használjuk
Csak HDV formátumban
használható funkciók.
Csak DV formátumban használható
funkciók.
Ez a funkció csak az i.LINKvezeték csatlakoztatása után használható.
5
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB00BOOKTOC.fm
4111863111.book Page 6 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Tartalomjegyzék
Olvassa el a kamkorder használatának megkezdése előtt....................... 2
Kiváló képfelbontás, nagyszerû élmények!
Ismerje meg az új HDV formátumot!......................................................... 9
A kamkorder főbb jellemzői..................................................................... 10
Ami a felvételkészítés élményét tovább fokozza .................................... 11
A HDV-formátumú videofelvételek lejátszása......................................... 12
Alapmûveletek
1. lépés: a mellékelt tartozékok ellenőrzése ........................................... 13
2. lépés: az árnyékoló ernyő felszerelése............................................... 14
3. lépés: az akkumulátor feltöltése.......................................................... 15
4. lépés: a kamkorder bekapcsolása és megfelelő tartása ..................... 18
5. lépés: az LCD-képernyő és a kereső beállítása ................................. 19
6. lépés: a dátum és az idő beállítása..................................................... 21
A nyelv beállítása ................................................................................ 22
7. lépés: kazetta vagy „Memory Stick Duo” behelyezése ....................... 23
Felvétel, lejátszás
Felvételkészítés ...................................................................................... 25
A kamkorder felvételi beállításainak módosítása.................................... 28
A zoom beállítása ................................................................................ 28
A fókusz kézi beállítása ....................................................................... 29
A kép fényerejének beállítása ............................................................. 30
Természetes színek beállítása (fehéregyensúly) ................................ 33
A képminőség egyéni beállítása (kép-profil)........................................ 34
A hangerő beállítása............................................................................ 39
Funkciók hozzárendelése az ASSIGN gombokhoz ................................ 41
Index jel elhelyezése a jelenet elején .................................................. 42
A legutóbb felvett jelenet lejátszása (felvétel ellenőrzés) .................... 42
Az utolsó felvétel végének megkeresése (felvételvég keresés) .......... 42
A képátmeneti funkció használata....................................................... 43
Lejátszás................................................................................................. 46
A kamkorder beállításainak módosítása és ellenőrzése......................... 49
A kijelzések módosítása ...................................................................... 49
A felvételi adatok megjelenítése (adatkód).......................................... 49
A kamkorder beállításainak megjelenítése (állapot ellenőrzés) .......... 50
6
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB00BOOKTOC.fm
4111863111.book Page 7 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Az akkumulátor állapotának ellenőrzése (akku információ) ................ 50
Jelenetek keresése a kazettán................................................................51
Egy jelenet gyors megkeresése (Zérópont memória) ......................... 51
Jelenetkeresés a felvétel időpontja alapján (Dátumkeresés) .............. 52
Jelenetkeresés a felvételi kezdőpont alapján (index keresés) ............ 52
Lejátszás a tv-képernyőn ........................................................................53
A menü használata
A menüpontok kiválasztása ...................................................59
Menüpontok.............................................................................................61
(CAMERA SET) menü ...................................................................63
Ebben a menüben a felvételi körülményekhez igazíthatja a kamkorder
beállításait (GAIN SETUP, BACK LIGHT, STEADYSHOT stb.)
(AUDIO SET) menü ........................................................................70
A hangfelvétel beállításai (DV AU.MODE, DV AUDIO MIX stb.)
(DISPLAY SET) menü .....................................................................71
A kijelzőn és a keresőben megjelenő kijelzések beállítása (MARKER, VF
B.LIGHT, DISP OUTPUT stb.)
(IN/OUT REC) menü .......................................................................74
Felvételi beállítások, bemeneti és kimeneti beállítások (VCR HDV, DV, DV
REC MODE, DV WIDE REC, TV TYPE stb.)
(MEMORY SET) menü.....................................................................77
A „Memory Stick Duo” beállításai (ALL ERASE, FORMAT stb.)
(OTHERS) menü ..............................................................................78
Kazettafelvételre vonatkozó beállítások és egyéb alapbeállítások (QUICK
REC, BEEP stb.)
Másolás, szerkesztés
Másolás videomagnóra, DVD, HDD-eszközre stb. .................................81
Műsor felvétele videomagnóról ...............................................................85
Számítógép használata
Mozgóképek bemásolása kazettáról a számítógépre .............................88
Fényképek bemásolása a számítógépre.................................................90
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ...........................................................................................91
Figyelmeztető jelzések és üzenetek......................................................101
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
7
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB00BOOKTOC.fm
4111863111.book Page 8 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Tartalomjegyzék (folytatás)
További információk
A kamkorder használata külföldön........................................................ 104
Karbantartás és gondozás .................................................................... 105
HDV formátumú felvétel és lejátszás................................................. 105
A „Memory Stick” kártyáról ................................................................ 106
Az „InfoLITHIUM” akkumulátorról ...................................................... 107
Az i.LINK rendszer............................................................................. 108
Az x.v.Color rendszer ........................................................................ 109
A kamkorder kezelés ......................................................................... 110
Minőségtanúsítás.................................................................................. 114
Gyors áttekintés
Részegységek és kezelőszervek.......................................................... 118
Az LCD-képernyő kijelzései .................................................................. 123
Tárgymutató.......................................................................................... 126
8
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB02HDV.fm
4111863111.book Page 9 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Kiváló képfelbontás, nagyszerû élmények!
Ismerje meg az új HDV-formátumot!
Kiváló képminõség
Mivel ez a kamkorder kompatibilis a HDV formátummal, így Ön is kristálytiszta, káprázatos
felvételeket készíthet.
Kiváló képfelbontás, nagyszerû élmények!
Mi is az a HDV formátum?
A HDV egy videó formátum, melynek segítségével a népszerű DV kazettákra
nagyfelbontású felvételeket készíthetünk, és lejátszhatjuk azokat.
• Ez a kamkorder a HDV szabványelőíráson belül
a HDV1080i specifikációnak felel meg, mely
tényleges 1080 soros pásztázási értéket, és 25
Mbps felvételi bitsűrűséget jelen.
Tényleges 1080
soros pásztázás
• Ebben az útmutatóban HDV formátum alatt a HDV1080i műszaki szabványt értjük, hacsak nincs
másképpen meghatározva.
Miért filmezzünk HDV formátumban?
A digitális videózás világába lépve, melyet egyre többen tesznek meg, életének
legfontosabb mozzanatait a HDV formátum kiváló minőségével örökítheti meg, így emlékei
szinte életre kelnek a képernyőn, amikor kedve támad feleleveníteni azokat.
Lefelé kompatibilitásának köszönhetően ez a kamkorder képes SD (normál felbontású)
felvételekké alakítani HDV formátumú videóit, így a régebbi szélesképernyős vagy 4:3
képarányú tv-készülékeken is lejátszhatja azokat, ha nincs kéznél nagyfelbontású modell. Ez
egy nagyon jól járható útja a HDV formátumra történő váltásnak.
• A lefelé kompatibilitás segítségével a HDV formátumú videofelvételeket DV-formátumúvá alakíthatja,
így akkor is lejátszhatja vagy szerkesztheti felvételeit, ha a tv-készülék vagy a videomagnó nem
HDV1080i kompatibilis. A végeredmény SD (normál felbontású) minőségben jelenik meg a
képernyőn.
9
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB02HDV.fm
4111863111.book Page 10 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A kamkorder fõbb jellemzõi
Ez a HDV1080i szabvány előírásait is teljesítő HD videokamera az alábbi jellemzőkkel
gondoskodik arról, hogy például utazás közben páratlan minőségben örökíthesse meg a táj
szépségeit stb.
1 3 ClearVid CMOS érzékelõvel ellátott képrögzítõ rendszer
Ez a kamkorder a 3-ClearVid CMOS érzékelőrendszert alkalmazza. A Sony által kifejlesztett
háromérzékelős ClearVid CMOS rendszer bámulatos színjellemzőinek és nagyfelbontásának
köszönhetően a hihetetlenül részletgazdag digitális felvételek szemet gyönyörködtető
színhűséggel jelennek meg.
2 20 × optikai zoom G lencse
A 20 ×-os zoomal ellátott G lencsével egészen távoli témákat is könnyedén befoghat, és kiváló
minőségben rögzítheti azokat.
3 Valósághû hangfelvétel a beépített nagyteljesítményû mikrofonnal
Ez a kamkorder egy valóban nagy teljesítményű mikrofont alkalmaz a hang rögzítésére, mely
garancia a valósághű hangzásra.
4 Részletes kézi beállítási lehetõségek azok számára, akik komolyan veszik a
filmezést
A kézi beállítások széles skálája a személyre szabott filmezés lehetőségét teremti meg –
természetesen nagyfelbontásban.
- A zoom gyűrű, az élességállító és a zárnyílás gyűrű korlátlan beállítási szabadságot biztosít.
- Lehetőség van a zársebesség, a fehéregyensúly és a jelerősítés kézi finomhangolására is.
5 Csatlakoztatás külsõ eszközhöz
Íme a kimerítő lista azokról a páratlan lehetőségekről, melyekkel a kamkordert külső
eszközökhöz kapcsolhatja: i.LINK (HDV/DV) aljzat, AV csatlakozó (komponens AVvezetékhez, AV-csatlakozóvezetékhez S-VIDEO és AV-csatlakozóvezetékhez), HDMI OUT
aljzat, LANC aljzat és fejhallgató csatlakozó a kamkorder hátulján, valamint „Memory Stick
Duo” aljzat a jobb oldalon.
10
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB02HDV.fm
4111863111.book Page 11 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Ami a felvételkészítés élményét tovább fokozza
Kettõs felvételi funkció (27. oldal)
Videofelvétel közben 1,2 Mb-os fényképeket vehet fel a „Memory Stick Duo” kártyára.
Lassított felvételkészítés (66. oldal)
Felhasználó profil mentése (78. oldal)
Két felhasználó profil mentésére nyílik lehetőség, mellyel rögzítheti a fényerő, színtelítettség
stb. beállítási értékét. Ily módon villámgyorsan előhívhatja az adott filmezési szituációnak
megfelelő beállításokat.
Zárnyílás gyûrû (30. oldal)
A zárnyílás gyűrűvel beállíthatja a fényerőt. A zárnyílás gyűrűvel történő fényerő-beállításhoz
választhat az [IRIS] vagy [EXPOSURE] opciók közül.
Kiváló képfelbontás, nagyszerû élmények!
A mozgó témát egyenletes mozgású lassított felvételként is rögzítheti.
11
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB02HDV.fm
4111863111.book Page 12 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A HDV formátumú felvételek lejátszása
Lejátszás nagyfelbontású tv-készüléken (54. oldal)
A HDV formátumú felvételeket bámulatos HD (high definition) minőségben jelenítheti meg a
nagyfelbontású tv-készülékek képernyőjén.
• A HDV1080i szabványnak megfelelő tv-készülékekről az 55. oldalon olvashat.
Lejátszás 16:9 vagy 4:3 képarányú tv-készüléken (56. oldal)
Lefelé kompatibilitásának köszönhetően ez a kamkorder képes SD (normál felbontású)
felvételekké alakítani a HDV formátumú videófelvételeket, így a hagyományos tvkészülékeken is lejátszhatja azokat.
Másolás külsõ videoeszközre (81. oldal)
x Csatlakoztatás HDV1080i kompatibilis eszközhöz
Egy külön beszerezhető i.LINK-vezeték segítségével felvételeit HD (nagyfelbontású)
minőségben másolhatja át.
x Csatlakoztatás nem HDV1080i kompatibilis eszközhöz
Ezzel a kamkorderrel a HDV formátumú felvételeket SD (normál) felbontásúvá alakíthatja, és
ebben a formában másolhatja át.
Csatlakoztatás számítógéphez (88. oldal)
x Mozgókép bemásolása kazettáról a számítógépre
A kamkorderről a számítógépre bemásolt videofelvételeket DVD-lemezre is kiírhatja.
Attól függően, hogy HDV vagy DV formátumú felvételt kíván-e másolni, a számítógépen
eltérő beállításokat kell alkalmazni. A részleteket lásd a 88. oldalon.
12
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 13 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Alapmûveletek
1. lépés: a mellékelt tartozékok ellenõrzése
A kamkorder kicsomagolásakor
ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékok
megtalálhatók-e a dobozban.
A zárójelben szereplő szám a mellékelt
tételek számát jelzi.
• A kazetta és a „Memory Stick Duo” külön
megvásárolható. A kamkorderben használható
kazetta- és „Memory Stick Duo”
kártyatípusokat lásd a 3., 105. és 106. oldalakon.
NP-F570 újratölthető akkumulátor (1 db)
(15., 107. oldal)
Alapmûveletek
Hálózati tápegység (1 db) (15. oldal)
Nagyméretű lencse árnyékoló (1 db) (20.
oldal)
Árnyékoló ernyő lencsevédővel (1 db) (14.
oldal)
Hálózati vezeték (1 db) (15. oldal)
Vezeték nélküli távvezérlő (1 db)
(51,, 122. oldal)
Ez az árnyékoló ernyő gyárilag felszerelt.
Kezelési útmutató (ez az útmutató) (1 db)
A lítium gombelemet behelyeztük a távvezérlőbe.
Komponens videovezeték (1 db) (53. oldal)
A/V csatlakozóvezeték (1 db) (53., 81.
oldal)
13
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 14 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
2. lépés: az árnyékoló ernyõ felszerelése
Az árnyékoló ernyõ lencsevédõjének
nyitása, zárása
A lencsevédő nyitásához vagy zárásához
tolja fel vagy le a lencsevédő kapcsolót.
Tolja az OPEN jelzéshez, ha szeretné
kinyitni, illetve a CLOSE jelzéshez, ha
szeretné bezárni a lencsevédőt.
PUSH (árnyékoló ernyő kioldó)
gomb
Illessze egymáshoz az ernyőn és a
kamkorderen lévő jelölést, majd forgassa az
ernyőt a fenti ábrán jelölt 2 irányba.
Az árnyékoló ernyõ eltávolítása
Fordítsa a lencse árnyékolót az ábrán lévő
2 nyíllal ellentétes irányba a PUSH
(árnyékoló ernyő kioldó) gomb
megnyomásakor.
z Hasznos tanácsok
• A 72 mm PL szűrő vagy MC védő
felszerelésekor vagy eltávolításakor távolítsa el
a lencsevédős árnyékoló ernyőt.
14
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 15 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
3. lépés: az akkumulátor feltöltése
Az „InfoLITHIUM” akkumulátort (L
sorozat) a mellékelt váltóáramú
tápegységgel töltheti fel.
b Megjegyzések
2 Csatlakoztassa a DC dugaszt a
kamkorder DC IN aljzatához úgy,
hogy a DC dugaszon lévő B -jel
kifelé nézzen.
• Ez a kamkorder csak „InfoLITHIUM” típusú
akkumulátorral (L sorozat) működtethető (107.
oldal).
Alapmûveletek
B -jel
DC dugasz
DC IN aljzat
A hálózati
aljzathoz
Hálózati
tápegység
Hálózati vezeték
1 Nyomja meg az akkumulátort a
kamkorder hátának irányába és
csúsztassa lefelé.
3 Csatlakoztassa a hálózati
vezetéket a váltóáramú
tápegységhez.
4 Csatlakoztassa a hálózati
vezetéket a hálózati aljzathoz.
5 Állítsa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) állásba.
A CHG (töltés) jelző világít, és a töltés
megkezdődik.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
15
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 16 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
3. lépés: az akkumulátor feltöltése (folytatás)
Az akkumulátor feltöltése után
Felvételi idõ
Amikor a töltés befejeződött, a CHG
(töltés) jelző kialszik. Húzza ki a hálózati
tápegységet a DC IN aljzatból.
Megközelítő felvételi idő percekben
megadva, teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
z Hasznos tanácsok
b Megjegyzések
• Az akkumulátor információs kijelzés
segítségével ellenőrizheti a maradék tárterületet
(50. oldal).
• Ezzel a kamkorderrel az NP-F330 akkumulátor
nem használható.
Felvételkészítés HDV-formátumban
Az akkumulátor eltávolítása
Állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG)
állásba. Nyomja meg a BATT RELEASE
gombot, és vegye le az akkumulátort.
Akkumulátor
Folyamatos
felvételi idõ
Jellemzõ
felvételi
idõ*
NP-F570
(tartozék)
140
145
70
NP-F770
295
145
305
150
445
220
460
230
NP-F970
70
Felvételkészítés DV-formátumban
BATT RELEASE
(akkumulátor kioldó) gomb
Az akkumulátor tárolása
Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem
használja, tárolás előtt merítse ki. Az
akkumulátor tárolásának részleteit lásd a
108. oldalon.
Töltési idõ
Körülbelüli időtartam percekben megadva,
a kimerült akkumulátor teljes feltöltéséhez.
Akkumulátor
Töltési idõ
NP-F570 (tartozék)
260
NP-F770
370
NP-F970
485
Akkumulátor
Folyamatos
felvételi idõ
Jellemzõ
felvételi
idõ*
NP-F570
(tartozék)
145
155
75
NP-F770
305
150
315
155
460
230
475
235
NP-F970
70
Felső érték:az LCD háttérvilágítás bekapcsolva.
Alsó érték:felvétel a kereső használatával, az
LCD-képernyő bezárva.
* Jellemző felvétel idő a felvétel többszöri
elindítása, megállítása, zoomolás és ki-,
bekapcsolás esetén.
16
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 17 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Lejátszási idõ
Megközelítő lejátszási idő percekben
megadva, teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
HDV formátumú felvételek
Akkumulátor
NP-F570
(tartozék)
200
210
NP-F770
415
435
NP-F970
630
660
DV formátumú felvételek
Akkumulátor
LCDLCD-képernyõ
képernyõ
nyitva*
zárva
NP-F570
(tartozék)
220
230
NP-F770
445
470
NP-F970
675
705
Üzemeltetés hálózati
feszültséggel
Használhatja a hálózati tápegységet is
áramforrásként. Amikor a hálózati
tápegységet használja, az akkumulátor nem
veszít kapacitásából akkor sem, ha
csatlakoztatva van a készülékhez.
Alapmûveletek
LCDLCD-képernyõ
képernyõ
nyitva*
zárva
A feltöltési, felvételi, lejátszási időről
• Az időértékek mérése 25°C-os környezeti
hőmérsékleten történt (10–30°C ajánlott).
• A felvételi és lejátszási idő rövidebb lehet, ha a
készüléket alacsonyabb környezeti
hőmérsékleten használja.
• A kamkorder üzemeltetési körülményeinek
függvényében a felvételi és lejátszási idő
rövidebb lehet.
A készülék csatlakoztatásának
módja megegyezik a „3. lépés: az
akkumulátor feltöltése” című
részben leírtakkal (15. oldal).
* Az LCD háttérvilágítás bekapcsolva.
Az akkumulátorról
• Mielőtt kicserélné az akkumulátort, állítsa a
POWER kapcsolót OFF (CHG) állásba.
• A CHG (töltés) jelző a töltés ideje alatt villog
illetve a Battery Info (50. oldal) nem
megfelelően jelenik meg az alábbi körülmények
esetén.
– Az akkumulátor nincs megfelelően
csatlakoztatva.
– Az akkumulátor megsérült.
– Az akkumulátor végleg kimerült (csak az
akkumulátor információ esetén).
– Az akkumulátor túlságosan hideg.
Cserélje ki az akkumulátort vagy vegye ki, és
vigye meleg helyre.
– Az akkumulátor túlságosan forró.
Cserélje ki az akkumulátort vagy vegye ki, és
vigye hűvös helyre.
• Amíg a hálózati tápegység csatlakoztatva van a
DC IN aljzathoz, a készülék nem használja az
akkumulátor energiáját, még akkor sem, ha a
hálózati csatlakozóvezeték nincs csatlakoztatva
a hálózati aljzathoz.
A hálózati tápegység
• A tápegységet a hálózati aljzat közelében
javasolt használni. Ha hálózati üzem közben
üzemzavar fordul elő, azonnal húzza ki a
csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
• Ne működtesse a hálózati tápegységet szűk
térben, például a fal és a bútor között.
• Ügyeljen rá, hogy semmilyen fémtárgy ne
érintkezhessen a hálózati tápegység DC
dugaszával vagy az akkumulátorcsatlakozóval.
• A kamkorder kikapcsolt állapotában is
feszültség alatt van, amíg a hálózati tápegységen
keresztül csatlakoztatva van a hálózati aljzathoz.
17
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 18 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
4. lépés: a kamkorder bekapcsolása és
megfelelõ tartása
A felvételhez vagy lejátszáshoz állítsa a
POWER kapcsolót a megfelelő helyzetbe.
A kamkorder első használatakor a [CLOCK
SET] képernyő jelenik meg (21. oldal).
2 Tartsa megfelelő módon a
kamkordert.
POWER kapcsoló
1 A zöld gombot nyomva tartva
tolja el a POWER kapcsolót.
3 Keressen biztos fogást, majd
húzza meg a szalagot.
Tartsa nyomva a
zöld gombot a
POWER kapcsoló
eltolásakor OFF
(CHG) helyzetből.
CAMERA: felvételkészítés.
VCR: lejátszás vagy szerkesztés.
b Megjegyzések
• A dátum és az idő néhány másodpercre
megjelenik az LCD képernyőn a kamkorder
bekapcsolásakor, ha a dátum és az idő már be
van állítva ([CLOCK SET], 21. oldal).
Kikapcsolás
Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
b Megjegyzések
• Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a
képernyőn, kövesse az arra vonatkozó
utasításokat (102. oldal).
18
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 19 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
5. lépés: az LCD-képernyõ és a keresõ beállítása
Az LCD képernyõ
Nyissa ki 180°-ba az LCD képernyőt (1),
majd forgassa el a legjobb szögbe a
felvételhez vagy lejátszáshoz (2).
1 Nyissa ki 180°-ban.
2 180°
(legnagyobb)
• Az LCD-képernyő fényerejének beállításához
használja az [LCD BRIGHT] menüt (73. oldal).
A keresõ
Ha az akkumulátor kapacitását kímélni
szeretné, vagy ha az LCD-képernyőn nem
látható megfelelően a kép, a keresőben is
figyelheti a jelenetet.
Kereső
élességbeállító kar
Mozgassa mindaddig,
míg a kép éles nem lesz.
Alapmûveletek
2 90°
(legnagyobb)
z Hasznos tanácsok
DISPLAY/BATT INFO gomb
z Hasznos tanácsok
• Ha az LCD képernyőt maga felé fordítja,
láthatja benne a tükörképét. A képek ez esetben
is normál felvételként készülnek el.
Az LCD-háttérvilágítás kikapcsolása
az akkumulátor kímélése érdekében
Tartsa nyomva a DISPLAY/BATT INFO
gombot néhány másodpercig, amíg a
jelzés megjelenik.
Ez a beállítás akkor lehet hasznos, ha a
készüléket világos környezeti
fényviszonyok között használja, vagy
kímélni szeretné az akkumulátor
kapacitását. A beállítás a felvett kép
minőségét nem befolyásolja. Az LCDháttérvilágítás bekapcsolásához tartsa
nyomva a DISPLAY/BATT INFO gombot
amíg a
jelzés eltűnik.
b Megjegyzések
• A keresőbe nézve a szemét mozgatva
alapszíneket láthat megcsillanni. Ez nem
működési rendellenesség. A megcsillanó színek
nem lesznek láthatók a felvételen.
z Hasznos tanácsok
• A kereső fényerejének beállításához használja a
[VF B.LIGHT] menüpontot (73. oldal).
• A kép megjelenítéséhez az LCD képernyőn és a
keresőben egyaránt, válassza a [VF
POWERMODE] opció [ON] beállítását (73.
oldal).
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
19
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 20 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
5. lépés: az LCD-képernyõ és a keresõ beállítása (folytatás)
Ha nem látja megfelelõen a képet a
keresõben
Ha erős megvilágítás esetén nem látja
megfelelően a képet a keresőben, használja
a mellékelt, nagyméretű nézőkét. A
nagyméretű nézőke felszerelésének menete
a következő: enyhén kitágítva húzza a
nézőkét a keresőoszlopra, amíg az a
megfelelő horonyba nem illeszkedik. A
nézőke hosszabbik szemtakarója balra és
jobbra is nézhet.
b Megjegyzések
• A gyárilag felszerelt nézőkét ne távolítsa el.
Nagyméretű nézőke
(tartozék)
Úgy szerelje fel,
hogy a
kiemelkedés
felfelé nézzen.
20
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 21 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
6. lépés: a dátum és az idõ beállítása
A kamkorder első használatba vételekor
állítsa be a dátumot és az időt. Minden
alkalommal, amikor a készüléket
bekapcsolja, vagy a POWER gombot
átállítja, a [CLOCK SET] képernyő jelenik
meg, amíg a dátumot és az időt be nem
állítja.
z Hasznos tanácsok
OTHERS
RETURN
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
- - :- - :- CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
QUICK REC
[ MENU ] : END
3 A SEL/PUSH EXEC tárcsával
válassza ki a [CLOCK SET]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
Alapmûveletek
• Ha a kamkordert mintegy 3 hónapig nem
használja, a dátum és az idő törlődhet a
memóriából, mivel a beépített akkumulátor
kimerül. Ilyen esetben töltse fel a beépített
akkumulátort (112. oldal), majd állítsa be a
dátumot és az időt ismét.
menüt, majd nyomja meg a
tárcsát.
-:--:-CLOCK SET
Y
M
D
1 -
2008 -
1
0 : 00
[ MENU ] : CANCEL
4 A SEL/PUSH EXEC tárcsával
állítsa be az [Y] (év) értéket, majd
nyomja meg a tárcsát.
2079-ig bármilyen évet beállíthat.
SEL/PUSH EXEC tárcsa MENU gomb
-:--:-CLOCK SET
Ha az órát legelső alkalommal állítja be,
ugorjon a 4. lépésre.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
Y
2008 -
M
D
1 -
1
0 : 00
[ MENU ] : CANCEL
5 Állítsa be az [M] (hónap), [D]
PROG. SCAN
IRIS/EXPOSURE
GAIN SETUP
(nap), óra és perc értékeket, majd
nyomja meg a tárcsát.
AGC LIMIT
MINUS AGC
WB PRESET
AWB SENS
Az óra működni kezd.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsával
válassza ki az
(OTHERS)
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
21
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 22 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
6. lépés: a dátum és az idõ beállítása (folytatás)
z Hasznos tanácsok
• A felvételi dátumot és időt a kamkorder
önműködően rögzíti a kazettára. Lejátszás
közben megtekintheti ezeket az adatokat (lásd
[DATA CODE], 64. oldal).
A nyelv beállítása
Beállíthatja, hogy a képernyőkijelzések
milyen nyelven jelenjenek meg.
Nyomja meg a MENU gombot az
(OTHERS) kiválasztásához a SEL/PUSH
EXEC tárcsával.
Válassza ki a képernyő nyelvét a
[LANGUAGE] menüben (79. oldal).
22
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 23 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
7. lépés: a kazetta vagy a „Memory Stick Duo”
behelyezése
b Megjegyzések
Kazetta
Csak mini DV
(105. oldal).
kazettákat használhat
1 Csúsztassa az
3 Zárja be a kazettatartót.
z Hasznos tanácsok
OPEN/EJECT
kar
• A felvételi mód a [DV REC MODE]
beállításától függően változik (75. oldal).
Alapmûveletek
OPEN/EJECT
kart a nyíl irányába, majd nyissa
ki a kazettatartót.
• Ne nyomja meg a {DO NOT PUSH} feliratú
részt a kazettatartó visszazáródása közben,
mert üzemzavart okozhat.
A kazetta eltávolítása
Kövesse ugyanazokat a lépéseket, mint a
kazetta behelyezésénél (1. lépés), és vegye
ki a kazettát.
„Memory Stick Duo”
Kazettatartó
A kazettafészek önműködően kiemelkedik.
2 Helyezzen be egy kazettát úgy, hogy
az ablakos oldala kifelé nézzen, és
nyomja meg a
részt.
Ablak
Ebben a kamkorderben kizárólag
,
vagy
jelzéssel
ellátott „Memory Stick Duo” kártyát
használhat (106. oldal).
1 Nyissa ki a „Memory Stick Duo”
aljzat fedelét a nyíl irányában.
Nyomja meg enyhén
a kazetta hátuljának
közepét.
„Memory Stick Duo” aljzat fedél
Kazettafészek
A kazettafészek önműködően
visszasüllyed.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
23
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 24 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
7. lépés: a kazetta vagy a „Memory Stick Duo” behelyezése (folytatás)
2 Helyezze a „Memory Stick Duo”
kártyát ütközésig a „Memory
Stick Duo” aljzatba a megfelelő
irányban, amíg a helyére kattan.
Hozzáférés jelzőlámpa
b Megjegyzések
• Ha a „Memory Stick Duo” kártyát erővel
helytelen állásban helyezi be az aljzatba, a
„Memory Stick Duo”, a „Memory Stick
Duo” aljzat vagy a képadatok sérülhetnek.
A „Memory Stick Duo” kártya
eltávolítása
Enyhén nyomja be a „Memory Stick Duo”
kártyát.
b Megjegyzések
• Amíg a memóriaműködés jelző világít vagy
villog, a kamkorder adatokat olvas vagy ír. Ez
idő alatt ne rázza vagy ütögesse a kamkordert,
ne kapcsolja ki azt és ne válassza le az
akkumulátort. Ellenkező esetben a képadatok
sérülhetnek.
• Amikor behelyezi vagy kiveszi a „Memory
Stick Duo” kártyát, ügyeljen arra, nehogy a
kártya kiugorjon és leessen.
24
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 25 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Felvétel, lejátszás
Felvételkészítés
REC START/STOP gomb B
PHOTO/EXPANDED
FOCUS gomb
Felvétel-jelző lámpa
Árnyékoló ernyő
Felvétel-jelző lámpa
POWER kapcsoló
REC START/STOP gomb A
z Hasznos tanács
• A videofelvételeket HDV vagy DV formátumban készítheti el. A gyári beállítás a HDV formátum ([REC
FORMAT], 74. oldal).
1 Nyissa ki az árnyékoló ernyő
Felvétel, lejátszás
A kamkorder a mozgóképeket kazettára, a fényképeket „Memory Stick Duo” kártyára rögzíti.
A filmek felvételéhez az alábbi lépéseket kell végrehajtani.
lencsevédőjének reteszét.
2 Miközben nyomva tartja a zöld gombot, tolja a POWER kapcsolót CAMERA
állásba.
A zöld gombot nyomva
tartva tolja el a
POWER kapcsolót.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
25
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 26 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Felvételkészítés (folytatás)
3 Nyomja meg a REC START/STOP A (vagy B) gombot.
60min
REC
60min
[STBY] t [REC]
Felvétel közben a felvételjelző világít.
A videofelvétel leállításához nyomja meg újból a REC START/STOP gombot.
z Hasznos tanácsok
• Ha HDV formátumban készít felvételt, a felvételi képarány (16:9) nem módosítható. DV formátumú
felvételkészítés esetén választhatja a 4:3 képarányt is ([DV WIDE REC], 75. oldal).
• Felvétel közben módosíthatja a képernyőkijelzéseket (49. oldal).
• A felvételi üzemmód képernyőkijelzéseit lásd a 123. oldalon.
• A felvételjelző kikapcsolható ([REC LAMP], 80. oldal).
• A „Memory Stick Duo” kártyára nem lehet mozgóképet felvenni.
• Éles szögben készített felvétel esetén a fogantyún lévő REC START/STOP gomb kényelmes
megoldást biztosít. Oldja a HOLD kart a REC START/STOP gomb engedélyezéséhez. Hasznos lehet,
ha az LCD képernyőt felfelé fordítja, vagy kifordítás után visszazárja, vagy, ha a keresőt felemeli az
éles szögű felvétel során.
26
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 27 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Fényképek készítése
Nyomja meg a PHOTO/EXPANDED
FOCUS gombot vagy a távvezérlő PHOTO
gombját.
Az állókép a „Memory Stick Duo” kártyán
kerül rögzítésre. A
eltűnik a felvétel
befejezésekor.
Filmfelvétel közben is készíthet
állóképeket.
b Megjegyzések
z Hasznos tanácsok
• Ha nem készít videofelvételt, fényképezés
közben zárhang hallható
• A képméretek az alábbiak szerint alakulnak:
– HDV/DV formátumban felvétel esetén (16:9):
1,2 M
– DV formátumban felvétel esetén (4:3): 0,9 M
– HDV formátumban lejátszáskor: 1,2 M
– DV formátumban lejátszáskor (16:9): 0,2 M
– DV formátumban lejátszáskor (4:3): VGA
• A felvételi üzemmód képernyőkijelzéseit lásd a
123. oldalon.
• Beállíthatja a kamkordert úgy is, hogy a
PHOTO/EXPANDED FOCUS gomb
megnyomásakor a kiterjesztett fókusz funkció
kapcsoljon be ([PHOTO/EXP.FOCUS], 79.
oldal).
• A Sony ClearVid CMOS érzékelőjének egyedi
képponttérképe és képfeldolgozási rendszere
(EIP processzor) teszi lehetővé a fenti
fényképfelbontási értékeket.
1.2M
1440 ×
810
0.9M
1080 ×
810
VGA
640 ×
480
0.2M
640 ×
360
1.2M
512MB
770
1000
2900
3650
1GB
1550
2100
6000
7500
2GB
3150
4300 12 000 15 000
6300
8500 23 500 29 500
4GB
8GB
12 500 17 000 48 000 60 000
16GB
25 500 34 500 97 500 122 000
Kazettán lévõ filmekbõl készített
állóképek tárolása a „Memory Stick
Duo” kártyán
Képeket készíthet egy filmből, és tárolhatja
a képeket a „Memory Stick Duo” kártyán.
Helyezzen be egy felvételt tartalmazó
kazettát és egy „Memory Stick Duo”
kártyát a kamkorderbe.
Felvétel, lejátszás
• Az értékek a Sony „Memory Stick Duo”
kártyára vonatkoznak. A rögzíthető képek
száma a felvételi környezettől és a „Memory
Stick Duo” típusától függően eltérő lehet.
• Az alábbi körülmények esetén nem tárolhat
állóképeket:
– ha a zársebesség 1/50-nél lassabb,
– az úsztatás használatakor,
– lassított felvételnél,
– a képátmenet használatakor.
A „Memory Stick Duo” tárterülete
(MB) és a felvehetõ képek száma
1 Állítsa a POWER kapcsolót VCR
helyzetbe.
2 Nyomja meg a N (lejátszás) gombot az
állóképként menteni kívánt jelenet
megkereséséhez. Nyomja meg a
PHOTO/EXPANDED FOCUS gombot,
vagy a távvezérlőn a PHOTO gombot a
megfelelő jelenetnél.
b Megjegyzések
• A „Memory Stick Duo” kártyán mentésre kerül
a kazettán lévő felvételi dátum és idő, valamint
a „Memory Stick Duo” kártyára mentés ideje.
Az állóképek megjelenítésekor csak a felvételi
dátum és idő jelenik meg a képernyőn (Data
code, 49. oldal).
• A kamera kazettán tárolt dátuma nem kerül a
„Memory Stick Duo” kártyára.
• A [PB ZOOM] menü [ON] beállítása esetén az
állókép nem tárolható (79. oldal).
27
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 28 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A kamkorder felvételi beállításainak
módosítása
A fogantyún lévõ zoom használata
A zoom beállítása
A
C
1 Állítsa a fogantyún lévő zoom kapcsolót
B VAR vagy FIX helyzetbe.
z Hasznos tanácsok
B
D
• A fogantyún lévő zoom kapcsoló B VAR
helyzetbe állításakor változó sebességgel
zoomolhat.
• A fogantyún lévő zoom kapcsoló B FIX
helyzetbe állításakor állandó sebességgel
zoomolhat [HANDLE ZOOM] (66. oldal).
2 Nyomja meg a fogantyún lévő zoom
kart A a zoomoláshoz.
b Megjegyzések
A lassú zoomoláshoz mozgassa röviden a
motoros zoom kapcsolót C. A gyors
zoomoláshoz mozgassa hosszabban.
Szélesebb látószög: (nagylátószög)
• Ha a fogantyún lévő zoom kapcsolót B OFF
állásba állította, a fogantyú zoom gombok A
nem működnek.
• Egyedül a fogantyú zoom kapcsoló B
használatával a kamkorderen lévő zoom
gombok C zoomolási sebessége nem
módosítható.
A zoom gyûrû használata
Közeli nézet: (telefotó)
z Hasznos tanácsok
• Legalább 1 cm (nagylátószögű felvételnél),
illetve 80 cm (telefotó felvételnél) távolság
szükséges a kamkorder és a felvenni kívánt
téma között az éles kép elérése érdekében.
• Ha a téma 80 cm-nél közelebb van a
kamkorderhez, bizonyos zoom állásokban a
fókusz beállítása nem lehetséges.
• Tartsa az ujját a motoros zoom kapcsolón C.
Ha az ujját hirtelen leveszi a kapcsolóról C, a
motoros zoom kapcsoló C működésének
A zoom gyűrű D segítségével egyszerűen
szabályozhatja a zoomolás sebességét.
Ezzel a gyűrűvel sokkal precízebben
állíthatja be a kívánt nagyítást.
b Megjegyzések
• Ne túlságosan nagysebességgel forgassa a zoom
gyűrűt D. Ha a zoom gyűrűt túl gyorsan
forgatja, a zoom funkció nem képes követni a
forgatási sebességet vagy a zoom működésének
hangja hallható lehet a felvételen.
hangját felveheti a kamkorder.
28
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 29 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A fókusz kézi beállítása
2 Az élességbeállító gyűrűvel A
állítsa élesre a képet.
A 9 jelző helyett a
jelző jelenik
meg, ha a fókuszt nem lehet távolabbra
állítani. A 9 jelző helyett a
jelző
jelenik meg, ha a fókuszt nem lehet
közelebbre állítani.
z Hasznos tanácsok
A kézi fókuszbeállításhoz
Bizonyos felvételi körülmények között a
kézi fókuszbeállítás látványosabb
felvételeket eredményezhet.
Az alábbi esetekben ajánlatos kézi fókuszbeállítást végezni.
– Ha egy vizes ablak mögött lévő tárgyat filmez.
– Ha a téma vízszintesen csíkozott.
– Ha a tárgy és a háttér között gyenge a kontraszt.
– Ha a háttérben lévő tárgyra kíván fókuszálni.
– Ha egy álló tárgyat állványról filmez.
1 Felvétel vagy készenlét során
állítsa a FOCUS kapcsolót B
MAN helyzetbe.
A 9 jelenik meg.
Felvétel, lejátszás
• Egyszerűbb a fókuszt beállítani egy témára, ha
közben a zoom funkciót is használja. Mozgassa
a zoom gombot T (telefotó) irányba a fókusz
beállításhoz, majd mozgassa W irányba
(nagylátószög) a zoom beállításához.
• Ha közeli képet kíván készíteni egy témáról,
mozgassa a zoom gombot a W (nagylátószög)
irányba a kép teljes nagyításához, majd ezek
után állítsa be a fókuszt.
Visszakapcsolás önmûködõ módba
Állítsa a FOCUS kapcsolót B AUTO
helyzetbe. A 9 eltűnik és a készülék
visszaáll az önműködő fókuszbeállításra.
Az önmûködõ fókusz ideiglenes
használata
(PUSH AUTO gomb)
Tartsa nyomva a PUSH AUTO gombot C,
és készítse el a felvételt.
Amikor a gombot elengedi, a kamkorder
visszakapcsol kézi fókusz üzemmódba.
Akkor használja ezt a gombot, ha egy tárgy
filmezéséről egy másik tárgyra vált át. A
váltás (átmenet) simább lesz.
z Hasznos tanácsok
• A fókusztávolság információ (sötétben, amikor
a fókusz nehezen beállítható) 3 másodpercre
megjelenik a következő esetekben. Előtétlencse
(külön megvásárolható) használatakor nem
jelenik meg pontosan.
– A FOCUS kapcsoló MAN beállításakor a
9 jelenik meg a képernyőn.
– A fókusz állító gyűrű forgatásakor a 9
jelenik meg a képernyőn.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
29
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 30 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A kamkorder beállításainak módosítása (folytatás)
A kiterjesztett fókusz használata
(kiterjesztett fókusz)
A kép fényerejének beállítása
Előtte rendelje hozzá az [EXP.FOCUS]
funkciót a PHOTO/EXPANDED FOCUS
gombhoz D ([PHOTO/EXP.FOCUS], 79.
oldal).
Készenléti állapotban nyomja meg a
PHOTO/EXPANDED FOCUS gombot D.
Az [EXPANDED FOCUS] megjelenik, és a
képernyő középső részét kétszeresére
nagyítja a kamkorder. Kézi vezérlésű
fókuszbeállítás közben ily módon
könnyebb beállítani a fókuszt. Ha újból
megnyomja ezt a gombot, a képernyő
visszakapcsol az eredeti méretre.
b Megjegyzések
• Ha megnyomja a REC START/STOP vagy a
PHOTO/EXPANDED FOCUS gombot D, a
képernyő visszakapcsol az eredeti méretre.
z Hasznos tanácsok
• Kiválaszthatja a kiterjesztett fókusz során
kiterjesztett kép típusát ([EXP.FOCUS TYPE]
72. oldal).
• Hozzárendelheti az [EXP.FOCUS] opciót
bármely ASSIGN gombhoz (41. oldal).
Távoli tárgyak filmezése
(végtelen fókusz)
Tolja a fókusz kapcsolót INFINITY
helyzetbe és tartsa ott.
Megjelenik a
jelzés.
A kézi fókusz üzemmódba visszatéréshez
engedje vissza a FOCUS kapcsolót.
Egy távoli tárgy felvételéhez használja ezt a
funkciót, ha a fókusz önműködően egy
közeli tárgyra áll.
b Megjegyzések
• Ez a funkció csak kézi fókusz használatakor áll
rendelkezésre.
Beállíthatja a kép fényerejét a zárnyílás,
erősítés vagy zársebesség beállításával vagy
a fény mennyiségének ND szűrővel B
történő csökkentésével. Ha az [EXPOSURE]
van hozzárendelve a zárnyílás gyűrűhöz,
beállíthatja a zárnyílást, erősítést és
zársebességet a zárnyílás gyűrűvel A.
Hozzárendelheti az [IRIS] vagy
[EXPOSURE] opciót a zárnyílás gyűrűhöz
Aa
(CAMERA SET) menü [IRIS/
EXPOSURE] menüpontjából (63. oldal).
Az alapértelmezett beállítás: [IRIS].
b Megjegyzések
• Nem használhatja a háttérvilágítás és a reflektorfény
funkciót, ha a zárnyílás, erősítés vagy zársebesség
közül legalább kettő kézzel beállított.
• Az [AE SHIFT] nem hatásos amíg a zárnyílás,
erősítés és zársebesség kézzel beállított.
A zárnyílás beállítása
A lencsét elérő fény mennyiségének szabályozásához kézzel beállíthatja a zárnyílást. A
zárnyílás beállításával módosíthatja vagy
zárhatja a lencse blendeméretét, amely F
értékben fejezhető ki az F1.6 és F11
tartományban. A fény mennyisége növekszik
a blende nyitásával (csökkenő F érték).
A fény mennyisége csökken a blende
zárásával (növekvő F érték). A pillanatnyi F
érték megjelenik a képernyőn.
30
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 31 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
1 Válassza ki az [IRIS] opciót a
(CAMERA SET) menüből t [IRIS/
EXPOSURE] t [RING ASSIGN] (63.
oldal).
2 Felvételkor vagy készenlétben állítsa az
AUTO/MANUAL kapcsolót F
MANUAL helyzetbe.
3 A zárnyílás önműködő beállításakor
nyomja meg az IRIS/EXPOSURE
gombot H.
A eltűnik a zárnyílás érték mellett
(72. oldal), vagy a zárnyílás érték
megjelenik a képernyőn.
z Hasznos tanácsok
• Az F érték közeledik az F3.4-hez, ahogy a zoom
helyzete változik W-től T felé, akkor is, ha a
kinyitja a blendét az F érték F3.4-nél
alacsonyabb, például F1.6, beállításával.
• A blende meghatározó szerepet játszik a fókuszált
tartomány, azaz a „mélységélesség” értékében.
Nyitott blende esetében a mélységélesség kisebb,
míg zárt blende esetén a mélységélesség nagyobb.
A kívánt felvételi hatás elérése érdekében
használja kreatívan a blendét.
• Ezzel a funkcióval a hátteret elmosódottá vagy
élessé teheti.
Visszakapcsolás önmûködõ módba
Nyomja meg az IRIS/EXPOSURE gombot
H vagy állítsa az AUTO/MANUAL
kapcsolót F AUTO helyzetbe.
A zárnyílás érték eltűnik, vagy a jelenik
meg a zárnyílás érték mellett.
b Megjegyzések
• Ha az AUTO/MANUAL kapcsolót F AUTO
helyzetbe állítja, az egyéb kézzel beállított
elemek (erősítés, zársebesség, fehéregyensúly)
beállítása is önműködő lesz.
Az expozíció beállítása
Ha az [IRIS/EXPOSURE] beállítása
[EXPOSURE], beállíthatja a kép fényerejét
a zárnyílás, erősítés és zársebesség
zárnyílás gyűrűvel történő beállításával.
1 Válassza ki az [EXPOSURE] opciót a
(CAMERA SET) menüben t
[IRIS/EXPOSURE] t [RING
ASSIGN] (63. oldal).
2 Felvételkor vagy készenlétben állítsa a
AUTO/MANUAL kapcsolót F
MANUAL helyzetbe.
3 Ha az [EXPOSURE] beállítása
önműködő, nyomja meg az IRIS/
EXPOSURE gombot H.
A képernyőn megjelenik a
az
önműködően beállított elemek mellett
(zárnyílás, erősítés és zársebesség),
jelezve, hogy beállíthatja őket a
zárnyílás gyűrűvel A. A kézzel
beállított elemek a zárnyílás gyűrű
forgatásakor sem változnak.
Ha az
nem jelenik meg, hajtsa végre
az alábbi műveletet. Az
az elemek
mellett jelenik meg, jelezve, hogy
beállíthatja őket a zárnyílás gyűrűvel
A.
Felvétel, lejátszás
4 Állítsa be a zárnyílást a zárnyílás gyűrű
forgatásával A.
Kézzel is beállíthat ezen paraméterek közül
egyet vagy kettőt, a többi paramétert pedig
a zárnyílás gyűrűvel.
– Erősítés
Nyomja meg a GAIN gombot C.
– Zársebesség
Nyomja meg a SHUTTER SPEED gombot
D kétszer. Ha a zársebesség nincs zárolva,
egyszer nyomja meg a gombot.
4 Állítsa be a kép fényerejét a zárnyílás
gyűrű forgatásával A.
Visszatérés az önmûködõ beállításhoz
Nyomja meg az IRIS/EXPOSURE gombot
H vagy állítsa az AUTO/MANUAL
kapcsolót F AUTO helyzetbe.
Eltűnnek az értékek, melyek mellett
látható, vagy a jelenik meg ezen értékek
mellett.
b Megjegyzések
• Az AUTO/MANUAL kapcsoló F AUTO
helyzetbe állításakor minden kézzel beállított
elem (zárnyílás, erősítés, zársebesség és
fehéregyensúly) szintén önműködő lesz.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
31
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 32 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A kamkorder beállításainak módosítása (folytatás)
z Hasznos tanácsok
• A GAIN gomb C megnyomásakor, amikor a
látható a képernyőn az erősítés értéke mellett
az
eltűnik és kézzel állíthatja be az erősítést.
A GAIN gomb C ismételt megnyomásakor az
megjelenik és beállíthatja az erősítést a
zárnyílás gyűrűvel. Az erősítés beállításának
módját lásd „Az erősítés beállítása” szakasz 3
lépésében.
• A SHUTTER SPEED gomb D
látható a
megnyomásakor, amikor a
képernyőn a zársebesség értéke mellett az
eltűnik és kézzel állíthatja be a zársebességet.
Ha ismét megnyomja a SHUTTER SPEED
gombot D, a
megjelenik és a zárnyílás
gyűrűvel állíthatja be a zársebességet. A
zársebesség beállításának részleteit lásd „A
zársebesség beállítása” szakasz 3–4
lépéseiben a 32. oldalon.
Az erõsítés beállítása
Beállíthatja kézzel az erősítést, ha nem
kívánja használni az AGC (önműködő
erősítésszabályozás) funkciót.
1 Állítsa az AUTO/MANUAL kapcsolót
F MANUAL helyzetbe felvételkor
vagy készenlétben.
2 Nyomja meg a GAIN gombot C az
erősítés önműködő beállításakor.
Az erősítés érték megjelenik a
képernyőn vagy az erősítés érték mellett
eltűnik a jel.
3 Állítsa az erősítés kapcsolót G H, M
vagy L helyzetbe. A képernyőn
megjelenik az erősítés kapcsoló
kiválasztott helyzetének erősítés értéke.
Az egyes kapcsoló helyzetekhez tartozó
erősítést beállíthatja a
(CAMERA
SET) menü [GAIN SETUP]
menüpontjában (63. oldal).
z Hasznos tanácsok
• Ha felvesz egy filmet [-6dB] erősítés
beállítással, majd adatkóddal lejátssza, a
megjelenített erősítés [– – –] lesz.
Az erõsítés önmûködõ beállítása
Nyomja meg a GAIN gombot C, vagy
állítsa az AUTO/MANUAL kapcsolót F
AUTO helyzetbe.
Az erősítés értéke eltűnik, vagy a
megjelenik az erősítés érték mellett.
b Megjegyzések
• Ha az AUTO/MANUAL kapcsolót F AUTO
helyzetbe állítja, az egyéb kézzel beállított
elemek beállítása (zárnyílás, zársebesség,
fehéregyensúly) szintén önműködő lesz.
A zársebesség beállítása
A zársebességet kézzel is beállíthatja és
rögzítheti. A zársebesség beállításával
mozgó tárgy kinézetű állóképet készíthet
vagy hangsúlyozhatja egy mozgó tárgy
mozgását.
1 Felvételkor vagy készenlétben állítsa az
AUTO/MANUAL kapcsolót F
MANUAL helyzetbe.
2 Nyomja meg a SHUTTER SPEED
gombot D a zársebesség érték
megjelenéséig.
3 Módosítsa a zársebesség képernyőn
megjelenített értékét a SEL/PUSH
EXEC tárcsa E forgatásával.
1/3 és 1/10000 másodperc közötti
zársebességet állíthat be.
A kiválasztott zársebesség megjelenik a
képernyőn. Például, az 1/100 másodperc
kiválasztása esetén a [100] jelenik meg.
A képernyőn megjelenő nagyobb érték
gyorsabb zársebességet jelent.
4 A zársebesség rögzítéséhez nyomja meg
a SEL/PUSH EXEC tárcsát E.
A zársebesség ismételt beállításához
hajtsa végre a 2–4. lépéseket.
z Hasznos tanácsok
• Kisebb zársebesség értékeknél az automatikus
fókusz működése bizonytalanná válhat.
Javasoljuk, hogy filmezzen állványról, és
kapcsoljon kézi vezérlésű fókuszbeállításra.
• Fénycsővel, nátriumgőz vagy higanygőz
lámpával történő megvilágítás esetén
képvillogás vagy színeltérés léphet fel.
32
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 33 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A zársebesség önmûködõ beállítása
Nyomja meg kétszer a SHUTTER SPEED
gombot D, vagy állítsa az AUTO/
MANUAL kapcsolót F AUTO helyzetbe.
A zársebesség értéke eltűnik, vagy a
jelenik meg a zársebesség érték mellett.
Természetes színek beállítása
(fehéregyensúly)
b Megjegyzések
• Ha az AUTO/MANUAL kapcsolót F AUTO
helyzetbe állítja, az egyéb kézzel beállított
elemek (zárnyílás, erősítés, fehéregyensúly)
beállítása is önműködő lesz.
Ha túlságosan világos környezetben filmez,
az ND szűrő B használatával a témát
megfelelő expozícióval örökítheti meg.
Az ND szűrő beállításának 3 szintje van. Az
ND szűrő 1 beállítása kb. 1/4-re, az ND
szűrő 2 beállítása kb. 1/16-ra, míg az ND
szűrő 3 beállítása kb. 1/64-re csökkenti fény
mennyiségét.
Ha a
villog a zárnyílás önműködő
beállítása során, állítsa az ND szűrűt az 1
beállításra. Ha az
villog az
önműködő beállítás során, állítsa az ND
szűrőt a 2 beállításra. Ha a
villog a
zárnyílás önműködő beállítása során, állítsa
az ND szűrőt 3 beállításra.
Az ND szűrő jelzés abbahagyja a villogást,
és a képernyőn marad.
Ha a
villog, állítsa az ND szűrűt
OFF beállításra. A
jel eltűnik a
képernyőről.
b Megjegyzések
• Ha az ND szűrőket B felvétel közben
mozgatja, a kép és a hang torzulhat.
• A zárnyílás kézi beállításakor az ND szűrő
jelzése nem villog, akkor sem, ha a fény
mennyiségét be kellene állítani az ND szűrővel.
z Hasznos tanácsok
• Fényes tárgy filmezésekor, fényelhajlás történhet,
ha bezárja a blendét, homályos fókuszt eredményezve (ez egy jellemző jelenség videokamerák
esetében). Az ND szűrő B elnyomja ezt a
jelenséget, és jobb felvételi eredményt biztosít.
A felvételi környezet körülményeinek
megfelelően állíthatja be és rögzítheti a
fehéregyensúlyt. Tárolhatja a
fehéregyensúly értékeket az A (
A) és B
(
B) memóriában. A fehéregyensúly
újrabeállításáig az értékek a készülék
kikapcsolása esetén is érvényben maradnak.
A PRESET kiválasztásakor az
[OUTDOOR] vagy [INDOOR] kerül
kiválasztásra, attól függően, hogy korábban
a
(CAMERA SET) menü [WB
PRESET] menüpontjában mit választott ki.
Felvétel, lejátszás
A fény mennyiségének beállítása
(ND szûrõ)
1 Felvételkor vagy készenlétben
állítsa az AUTO/MANUAL
kapcsolót D MANUAL helyzetbe.
2 Nyomja meg a WHT BAL gombot
A.
3 Állítsa a fehéregyensúly
memóriakapcsolót B a
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
33
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 34 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A kamkorder beállításainak módosítása (folytatás)
PRESET/A/B beállítások
egyikébe.
Kijelzés
Felvételi körülmények
A
(A memória)
B
(B memória)
• Az A és B memóriában
különböző
megvilágításhoz tartozó
beállítások tárolhatók.
Kövesse „A
fehéregyensúly
beállítás tárolása az A
vagy B memóriában”
(34. oldal).
• Neonfények vagy
tűzijáték felvétele.
Kültér
([OUTDOOR]) • Naplemente,
A fehéregyensúly önmûködõ
beállítása
Nyomja meg a WHT BAL gombot A vagy
állítsa az AUTO/MANUAL kapcsolót D
AUTO helyzetbe.
b Megjegyzések
• Az AUTO/MANUAL kapcsoló D AUTO
helyzetbe állításakor az egyéb kézi beállítású
elemek (zárnyílás, erősítés, zársebesség) szintén
önműködő beállításúak lesznek.
A képminõség egyéni beállítása
(kép-profil)
napfelkelte,
naplemente után és
napfelkelte előtt.
• Nappali fényű fénycső
megvilágításnál.
n
Beltér
([INDOOR])
• Változékony világítás
esetén, például
szórakozóhelyen.
• Erős világításnál,
például fotóstúdióban.
• Nátrium vagy
higanygőz lámpás
megvilágítás.
A fehéregyensúly beállítás tárolása az
A vagy B memóriában
1 A fehéregyensúly memória kapcsoló
beállítása A (
A) vagy B (
B)
helyzetbe a „Természetes színek
beállítása (fehéregyensúly)” szakasz 3.
lépésében.
2 Filmezzen fehér tárgyat, például fehér
papírt a tárggyal azonos megvilágítás
mellett.
3 Nyomja meg ismét (egyszer) a
gombot C.
Az
A vagy
B gyorsan villogni
kezd. A fehéregyensúly beállítás
befejezésekor és az érték tárolásakor az
A vagy
B memóriában
világítani kezd.
Testreszabhatja a képminőséget a képprofil elemeinek beállításával, például
[COLOR LEVEL] és [SHARPNESS].
Csatlakoztassa a kamkordert a tvkészülékhez vagy monitorhoz és állítsa be a
képminőséget, a képet a tv-készülék vagy a
monitor képernyőjén figyelve.
A képminőség eltérő felvételi környezethez
tartozó beállításai a [PP1]–[PP6]
memóriákban kerül tárolásra
alapértelmezett beállításként.
b Megjegyzések
• Az [x.v.Color] menüpont [ON] beállításakor a
(CAMERA SET) menüben a kép-profil
kikapcsol.
34
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 35 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Kép-profil száma
(beállítás neve)
Felvételi körülmények
1 Nyomja meg a PICTURE PROFILE
gombot B.
2 Válassza ki a PICTURE PROFILE
számot a SEL/PUSH EXEC tárcsával
A.
Egyéni beállítás.
PP2
:USER
Egyéni beállítás.
3 Válassza ki a [SETTING] opciót a SEL/
PUSH EXEC tárcsával A.
PP3
:PORTRAIT
Személyek filmezéséhez
legjobb képminőség.
4 Válassza ki a beállítandó elemet a SEL/
PUSH EXEC tárcsával A.
PP4
:CINEMA
Film jellegű felvételek
készítéséhez legjobb
képminőség.
5 Állítsa be a képminőséget a SEL/PUSH
EXEC tárcsával A.
PP5
:SUNSET
A naplemente
filmezéséhez legjobb
képminőség.
PP6
:MONOTONE
Fekete-fehérben történő
filmezéséhez legjobb
képminőség.
6 Ismételje meg a 4 és 5 pontot további
beállítások elvégzéséhez.
7 Válassza ki a [
RETURN] opciót a
SEL/PUSH EXEC tárcsával A.
8 Válassza ki az [OK] opciót a SEL/
PUSH EXEC tárcsával A.
Megjelenik a kép-profil jelzés.
Felvétel, lejátszás
PP1
:USER
1 Nyomja meg a PICTURE PROFILE
gombot B készenlétben.
2 Válassza ki a kép-profil számát a
SEL/PUSH EXEC tárcsával A.
Kiválaszthatja a [PP1]–[PP6] elemeket.
A kiválasztott képprofilban tárolt
beállításokkal filmezhet.
3 Válassza ki az [OK] opciót a SEL/
PUSH EXEC tárcsával A.
A képprofil szerinti felvétel
kikapcsolása
Válassza ki a 2. lépésben az [OFF] opciót a
SEL/PUSH EXEC tárcsával A.
A kép-profil beállítások módosítása
Módosíthatja a [PP1]–[PP6] beállításokat.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
35
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 36 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A kamkorder beállításainak módosítása (folytatás)
GAMMA
Gamma görbe kiválasztása.
Menüpont
Leírás és beállítások
[STANDARD]
Szabványos gamma görbe.
[CINEMATONE1]
1. gamma görbe filmszerű képekhez.
[CINEMATONE2]
2. gamma görbe filmszerű képekhez.
BLK COMPNSTN
Gamma görbe jellemzők kiválasztása a sötét területekhez.
Menüpont
Leírás és beállítások
[OFF]
Normál beállítás.
[STRETCH]
A gamma görbe jellemzők javítása és a sötét területek fokozatainak
erősítése.
[COMPRESS]
Gamma görbe jellemzők beállítása az egyenletes feketéhez.
KNEE POINT
Annak a pontnak a beállítása, amelynél a videojel tömörítése megkezdődik a túlzott kiemelés
megelőzése érdekében, a tárgy erősen kontrasztos területeinek jelének korlátozásával a
kamkorder dinamika tartományára.
Menüpont
Leírás és beállítások
[AUTO]
A sarokpont önműködő beállítása.
[HIGH]
Sarokpont: 100%
[MIDDLE]
Sarokpont: 95%
[LOW]
Sarokpont: 80%
COLOR MODE
A színtípus beállítása.
Menüpont
Leírás és beállítások
[STANDARD]
Szabványos színek.
[CINEMATONE1]
A kamerakép filmszerű színeinek beállítása a [GAMMA]
[CINEMATONE1] beállításához.
[CINEMATONE2]
A kamerakép filmszerű színeinek beállítása a [GAMMA]
[CINEMATONE2] beállításához.
COLOR LEVEL
A színerősség beállítása.
Menüpont
Leírás és beállítások
–7 (világos)–+7 (sötét), –8: fekete-fehér
36
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 37 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
COLOR PHASE
A színfázis beállítása.
Menüpont
Leírás és beállítások
–7 (zöldes)–+7 (pirosas)
COLOR DEPTH
A színmélység beállítása.
Ez a funkció hatásosabb kromatikus színek esetén és kevésbé hatásos akromatikus színek
esetén. A beállítás értékének pozitív értékek felé növelésével a színek egyre mélyebbek
lesznek, a negatív értékek felé csökkentve pedig sekélyebbek. Ez a funkció akkor is hatásos,
ha a [COLOR LEVEL] beállítása [–8] (fekete-fehér).
Menüpont
Leírás és beállítások
Felvétel, lejátszás
–7 (sekély)–+7 (mély)
WB SHIFT
A fehéregyensúly eltolás beállítása.
Menüpont
Leírás és beállítások
–9 (kékes)–+9 (pirosas)
SHARPNESS
A tárgy határozottságának beállítása.
Menüpont
Leírás és beállítások
–7 (lágy)–+7 (tiszta)
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
37
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 38 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A kamkorder beállításainak módosítása (folytatás)
SKINTONE DTL
A bőr árnyalatait tartalmazó területek részleteinek beállítása a ráncok csökkentéséhez.
Menüpont
Leírás és beállítások
[ON/OFF]
A bőr árnyalatait tartalmazó területek részletességének csökkentése a
ráncok csökkentéséhez. A funkció használatához válassza az [ON]
beállítást. Más területeket is kiválaszthat.
[LEVEL]
A beállítási szint kiválasztása.
1 (a részletek kisebb mértékű módosítása)–8 (a részletek nagyobb
mértékű módosítása)
[COLOR SEL]
A színelemek beállítása a részletek beállításához.
[RANGE]
: A színtartomány beállítása.
0 (nincs kiválasztott szín), 1 (keskeny: egy szín
kiválasztása)–31 (széles: több szín kiválasztása
egy színfázison és telítettségen belül)
Nem történik részletesség beállítás a [RANGE] 0
beállítása esetén.
[ONE PUSH SET]: A cél szín önműködő kiválasztása a középpont
vagy a kijelölés alapján. A [RANGE] beállítása
nem módosul.
PROFILE NAME
A [PP1]–[PP6] kép-profilok elnevezése (39. oldal).
COPY
A kép-profilok beállításainak másolása egy másik kép-profil memóriahelyre.
RESET
A kép-profilok visszaállítása az alapértelmezett beállításra.
38
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 39 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A kép-profilok elnevezése
Elnevezheti az 1–6 kép-profilokat.
1 Nyomja meg a PICTURE PROFILE
gombot B.
2 Válassza ki az elnevezni kívánt képprofilt a SEL/PUSH EXEC tárcsával
A.
3 Válassza ki a [SETTING] t
[PROFILE NAME] opciót a SEL/PUSH
EXEC tárcsával A.
PICT. PROFILE
5 Válassza ki a [YES] opciót a SEL/
PUSH EXEC tárcsával A.
6 Válassza ki a [
RETURN] t [OK]
opciót a SEL/PUSH EXEC tárcsával
A.
A kép-profil beállítások törlése
A kép-profil beállításokat egyenként
törölheti. Az összes kép-profil beállítás
együttes törlésére nincs lehetőség.
1 Nyomja meg a PICTURE PROFILE
gombot B.
2 Válassza ki a törölni kívánt kép-profil
számát a SEL/PUSH EXEC tárcsával
A.
CANCEL
OK
P I CTURE PROF I LE
END
z Hasznos tanácsok
• A név legfeljebb 12 karakter hosszú lehet.
Az elnevezéshez használható karakterek:
• A–Z
• 0–9
• -_/#&:. @
5 Válassza ki az [OK] opciót a SEL/
PUSH EXEC tárcsával A.
A profil neve megváltozik.
3 Válassza ki a [SETTING] t [RESET]
t [YES] t [
RETURN] t [OK]
opciót a SEL/PUSH EXEC tárcsával
A.
Felvétel, lejátszás
4 Válasszon ki egy betűt a SEL/PUSH
EXEC tárcsával A. Ismételje meg a
műveletet a teljes név megadásához.
4 Válassza ki a kép-profil memóriahely
számát, ahová másolni kíván a SEL/
PUSH EXEC tárcsával A.
A hangerõ beállítása
Beállíthatja a beépített sztereó mikrofon
vagy a MIC aljzathoz csatlakoztatott külső
mikrofon hangerejét.
6 Válassza ki a [
RETURN] t [OK]
opciót a SEL/PUSH EXEC tárcsával
A.
A kép-profil beállítás átmásolása egy
másik kép-profil memóriahelyre
1 Nyomja meg a PICTURE PROFILE
gombot B.
2 Válassza ki az átmásolni kívánt képprofilt a SEL/PUSH EXEC tárcsával
A.
3 Válassza ki a [SETTING] t [COPY]
opciót a SEL/PUSH EXEC tárcsával
A.
A
B
C
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
39
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 40 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A kamkorder beállításainak módosítása (folytatás)
1 Állítsa a beállítani kívánt csatorna
AUDIO LEVEL kapcsolóját A
MAN helyzetbe.
A
jelenik meg a képernyőn.
2 Forgassa az AUDIO LEVEL
tárcsát B a hangerő
beállításához felvételkor vagy
készenlétben.
Visszakapcsolás önmûködõ
üzemmódba
Állítsa az AUDIO LEVEL kapcsolót A
AUTO helyzetbe.
z Hasznos tanácsok
• További hangbeállítások ellenőrzéséhez nyomja
meg a STATUS CHECK gombot C. A
mikrofon hangerejét is ellenőrizheti.
• A további beállításokat lásd az
(AUDIO
SET) menüben (70. oldal).
40
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 41 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Funkciók hozzárendelése az ASSIGN gombokhoz
Egyes funkciókat hozzá kell rendelni az
ASSIGN gombokhoz. Az ASSIGN 1–6
gombokhoz bármelyik egyszerű funkciót
hozzárendelheti.
ASSIGN 4–6 gombok
Az ASSIGN gombokhoz
hozzárendelhető funkciók
A zárójelben lévő gombok azt jelzik, hogy a
funkció alapértelmezettként hozzá van
rendelve a gombokhoz.
EXP.FOCUS (79. oldal)
D.EXTENDER (66. oldal)
RING ROTATE (63. oldal)
AE SHIFT (64. oldal) (ASSIGN 2 gomb)
INDEX MARK (42. oldal)
STEADYSHOT (65. oldal)
BACK LIGHT (65. oldal)
SPOTLIGHT (65. oldal)
FADER (66. oldal)
SMTH SLW REC (66. oldal)
COLOR BAR (69. oldal)
REC REVIEW (42. oldal) (ASSIGN 3 gomb)
END SEARCH (42. oldal)
ZEBRA (71. oldal) (ASSIGN 1 gomb)
MARKER (72. oldal)
PEAKING (71. oldal)
Kép-profil (34. oldal)
SHOT TRANSITION (43. oldal)
Felvétel, lejátszás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ASSIGN 1–3
gombok
1 Nyomja meg a MENU gombot B.
2 Válassza ki az
(OTHERS) t
[ASSIGN BTN] opciót a SEL/PUSH
EXEC tárcsával A.
3 Válassza ki az [ASSIGN1]–
[ASSIGN6] gombok közül a SEL/
PUSH EXEC tárcsával A azt az
ASSIGN gombot, amelyhez hozzá
kívánja rendelni a funkciót.
• A [------] jelenik meg, ha nincs funkció
rendelve az ASSIGN gombhoz.
• Ha a [SHOT TRANSITION] opciót
választotta, válassza a [YES] opciót, majd
folytassa a 6. lépéssel.
4 Válassza ki a SEL/PUSH EXEC
tárcsával A a hozzárendelni
kívánt funkciót.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
41
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 42 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Funkciók hozzárendelése az ASSIGN gombokhoz (folytatás)
5 Válassza ki az [OK] opciót a SEL/
PUSH EXEC tárcsával A.
6 Nyomja meg a MENU gombot B a
menüképernyő elrejtéséhez.
z Hasznos tanácsok
• Az ASSIGN 4, 5 és 6 gombokon képátmenetek
vannak tárolva (43. oldal). Az eredeti funkció
visszaállításához törölje a képátmenet
hozzárendelést.
• A képátmenetek törléséhez válassza ki a [SHOT
TRANSITION] t [YES] opciót a 3. lépésben.
Index jel elhelyezése a jelenet
elején
Ha index jellel vett fel egy jelenetet,
egyszerűen megtalálhatja azt lejátszáskor
(52. oldal).
Az index funkció megkönnyíti a
felvételátmenetek ellenőrzését, illetve az
index jelek alapján történő szerkesztést.
1 Rendelje hozzá az [INDEX MARK]
funkciót az egyik ASSIGN
gombhoz (41. oldal).
2 Nyomja meg az [INDEX MARK]
funkciót tartalmazó ASSIGN
gombot.
Felvétel közben
A
jelző mintegy 7 másodpercig
világít, és a kamkorder elhelyezi az
index jelet.
Készenlétben
A
jel villog.
Miután a REC START/STOP gombbal
elindítja a felvételt, a
jelző mintegy
7 másodpercig világít, és a kamkorder
elhelyezi az index jelet.
A funkció kikapcsolása
Mielőtt elindítaná a felvételt, nyomja meg
az ASSIGN gombot, amelyikhez az
[INDEX MARK] funkciót hozzárendelte.
b Megjegyzések
• A műsort tartalmazó kazettára utólagosan nem
helyezhető el index jel.
A legutoljára felvett jelenetek
áttekintése (felvétel ellenõrzés)
A kazetta megállítását megelőzően felvett
jelenetből 2 másodperces részletet
lejátszhat ezzel a funkcióval.
Ezzel a funkcióval egyszerűen ellenőrizheti
a legutóbb felvett jelenetet.
1 Rendelje hozzá az [REC REVIEW]
funkciót az egyik ASSIGN
gombhoz (41. oldal).
2 Készenléti állapotban nyomja
meg a [REC REVIEW] funkciót
tartalmazó ASSIGN gombot.
A kamkorder lejátssza az előzőleg
felvett jelenet kb. 2 másodperces
részletét, majd a kamkorder készenléti
állapotba kapcsol.
A legutoljára felvett jelenet
végének megkeresése
(felvételvég keresés)
1 Rendelje hozzá az [END SEARCH]
funkciót az egyik ASSIGN
gombhoz (41. oldal).
42
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 43 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
2 Nyomja meg az [END SEARCH]
funkciót tartalmazó ASSIGN
gombot.
A legutoljára felvett jelenetből az utolsó
5 másodperc kerül lejátszásra, majd a
készülék készenléti üzemmódba
kapcsol, miután elérte azt a pontot, ahol
a legutoljára felvett jelenet véget ér.
b Megjegyzések
Tárolhatja az fókusz, zoom, zárnyílás, erősítés,
zársebesség és fehéregyensúly beállításokat, és
egyenletesen átválthat a jelenlegi beállításról a
tárolt beállításokra (képátmenet).
Például a fókuszt egy közeli tárgyról egy
távolabbira viheti át, vagy a zárnyílás
értékének módosításával megváltoztathatja
a mélységélességi tartományt. Készíthet
eltérő felvételi körülményekkel rendelkező
jeleneteket lágy átváltással. Ha például a
fehéregyensúly kézi beállítását feljegyzi, a
kültéri és a beltéri jelenetek közötti átmenet
zavarmentes lesz.
A Sony javasolja, hogy a homályos képek
megelőzése érdekében használjon állványt.
SHOT-A
Felvétel, lejátszás
• A kazetta kivétele után a felvételvég keresés
funkció nem működik.
• A felvételvég keresés funkció nem működik
megfelelően, ha a kazettán a felvételek között
üres rész található.
A képátmeneti funkció
használata
SHOT-B
A [SHOT TRANSITION] menüpontban
beállíthatja a képátmeneti görbét és
időtartamot (68. oldal).
ASSIGN 4–6 gombok
1 Rendelje hozzá a [SHOT
TRANSITIONS] funkciót az egyik
ASSIGN gombhoz (41. oldal).
z Hasznos tanácsok
• A képátmenetek az ASSIGN 4, 5 és 6
gombokhoz vannak hozzárendelve.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
43
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 44 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Funkciók hozzárendelése az ASSIGN gombokhoz (folytatás)
2 Tárolja a beállításokat (felvétel)
1 Az ASSIGN 4 gomb többszöri
megnyomásával hívja be a SHOT
TRANSITION STORE képernyőt.
STBY
6 0 min
SHOT TRANSITION
0:00:05
STORE
SHOT-A
SHOT-B
STORE
b Megjegyzések
• Ellenőrizze a képátmenet képernyőn, hogy a
beállítások ne írják felül az átviteli idő és
görbe beállításait a [TRANS TIME] és
[TRANS CURVE] menüpontban (68. oldal)
4 Felvételkészítés a képátmeneti
funkció alkalmazásával
2 Állítsa be kézi vezérléssel a kívánt
jellemzőket.
A beállítás részleteit lásd a 28–34
oldalakon.
3 Nyomja meg az ASSIGN 5 gombot, ha
a SHOT-A, vagy az ASSIGN 6
gombot, ha a SHOT-B memóriában
kívánja tárolni a beálltást.
b Megjegyzések
• Ha a POWER kapcsolót OFF (CHG) állásba
kapcsolja, a SHOT-A és SHOT-B
memóriahelyen tárolt beállítások törlődnek.
3 A tárolt beállítások ellenőrzése
1 Az ASSIGN 4 gomb többszöri
megnyomásával hívja be a SHOT
TRANSITION CHECK képernyőt.
6 0 min
STBY
SHOT TRANSITION
0:00:05
CHECK
SHOT-A
SHOT-B
CHECK
2 Nyomja meg az ASSIGN 5 gombot a
SHOT-A memória ellenőrzéséhez.
Nyomja meg az ASSIGN 6 gombot a
SHOT-B memória ellenőrzéséhez.
A képernyőn látható kép a kiválasztott
beállításnak megfelelően módosul. A
fókusz, a zoom stb. önműködően a
tárolt értéknek megfelelő beállítása
kapcsol.
1 Az ASSIGN 4 gomb ismételt
megnyomásával hívja be a SHOT
TRANSITION EXEC képernyőt.
6 0 min
STBY
SHOT TRANSITION
0:00:05
EXEC
SHOT-A
SHOT-B
S
EXEC
E
Átmenet jelző
S: kezdőpont
E: végpont
2 Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
3 Nyomja meg az ASSIGN 5 gombot a
SHOT-A, vagy az ASSIGN 6 gombot a
SHOT-B beállításokkal történő
felvételhez.
A beállítások a jelenlegi átváltanak a
tárolt beállításokra.
z Hasznos tanácsok
• A SHOT TRANSITION kikapcsolásához
nyomja meg többször az ASSIGN 4
gombot.
b Megjegyzések
• A képátmeneti funkció működése vagy
ellenőrzése közben a zoomolás, fókuszálás vagy
egyéb kézi beállítások végrehajtása nem
lehetséges.
• Ha a [SHOT TRANSITION] menüpontban (68.
oldal) módosításokat kíván végezni, kapcsolja
ki a képátmeneti képernyőt az ASSIGN 4 gomb
többszöri megnyomásával.
44
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 45 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
• Miután felvétel közben aktiválta a képátmeneti
funkciót, a SHOT-A vagy SHOT-B beállításról
nem kapcsolhat vissza az előző beállításra.
• Ha a képátmeneti funkció működése közben
megnyomja az alábbi gombok bármelyikét, a
művelet megszakad:
– a PICTURE PROFILE gomb,
– a MENU gomb,
– a PHOTO/EXPANDED FOCUS gomb vagy
az ASSIGN gomb, amelyhez az
[EXP.FOCUS] van hozzárendelve,
– a STATUS CHECK gomb,
– az ASSIGN gomb, amelyhez a [SMTH SLW
REC] van hozzárendelve.
Felvétel, lejátszás
z Hasznos tanácsok
• Átmenetet végezhet a SHOT-A beállításról az
elmentett SHOT-B beállításra, vagy a SHOT-B
beállításról a SHOT-A beállításra. Például a
SHOT-A beállításról a SHOT-B beállításra
átmenethez jelenítse meg az átmenet ellenőrzés
képernyőt és nyomja meg az ASSIGN 5 gombot
a SHOT-A előhívásához, majd nyomja meg a
REC START/STOP gombot. Ezután jelenítse
meg a képátmenet végrehajtás képernyőt és
nyomja meg az ASSIGN 6 gombot.
• Mielőtt a 4. lépésben megnyomná a REC
START/STOP gombot, ellenőrizheti a
képátmenet hatását a megfelelő képátmeneti
memóriagomb (ASSIGN 5 vagy 6)
megnyomásával.
A funkció kikapcsolása
Az ASSIGN 4 gomb megfelelő számú
megnyomásával kapcsolja ki a képátmeneti
képernyőt.
45
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 46 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Lejátszás
VOLUME/
MEMORY gomb
PLAY gomb
POWER
kapcsoló
SEL/PUSH EXEC tárcsa
MEMORY/PLAY gomb
MEMORY/INDEX gomb
MEMORY/DELETE gomb
Az alábbiak szerint játszhat le filmeket.
1 A zöld gombot lenyomva tolja a POWER kapcsolót VCR
állásba.
2 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a m (visszacsévélés) gombot és keresse meg azt a pontot, ahonnan a
lejátszást kezdeni kívánja, majd nyomja meg a N (lejátszás) gombot.
• x : STOP
• X : PAUSE (A lejátszás folytatásához nyomja meg a N vagy X gombot.)
• m : REW
(keresés vissza, gyorskeresés vissza)
•M:
FF (keresés előre, gyorskeresés előre)
• y : SLOW
b Megjegyzések
• Ha a szünet üzemmód 3 percnél hosszabb, a kamkorder önműködően leáll.
• A HDV és DV lejátszás közötti átváltáskor HDV és DV formátumú felvételt egyaránt tartalmazó
kazetta lejátszásakor a kép és a hang megszakadhat.
• HDV formátumban készített felvételeket nem játszhat le DV formátumú videokamerán vagy mini DV
lejátszón.
46
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 47 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
z Hasznos tanácsok
• A lejátszási üzemmód képernyőkijelzéseit lásd a 125. oldalon.
• A kijelzések lejátszás közbeni átkapcsolását lásd a 49. oldalon.
• A mono mikrofon csatlakoztatásával készített felvétel lejátszását lásd
[MULTI-SOUND] (70. oldal).
• A kazetta számláló nullázásához nyomja meg a ZERO SET MEM gombot. Használhatja a távvezérlő
ZERO SET MEMORY gombját is (51. oldal).
Jelenetek keresése videofelvétel lejátszása közben
Lejátszás közben tartsa nyomva a m/M gombot (képkeresés). A kép megjelenítéséhez
előre gyorskeresés közben a M gombot, vissza gyorskeresés közben a m gombot tartsa
nyomva (keresés ugrással).
Felvétel, lejátszás
A hangerõ beállítása
Állítsa be a hangerőt a VOLUME/MEMORY gombbal.
Fényképek megjelenítése
1 Állítsa a POWER kapcsolót VCR helyzetbe.
2 Nyomja meg a MEMORY/PLAY gombot.
3 Válassza ki a megtekinteni kívánt fényképeket a VOLUME/MEMORY gombbal.
A fényképek megjelenítésének megszakításához nyomja meg ismét a MEMORY/PLAY
gombot.
A fényképek listájának megjelenítése (indexképernyõ)
1 Állítsa a POWER kapcsolót VCR helyzetbe.
2 Nyomja meg a MEMORY/INDEX gombot.
101–0050
1 / 19
101
3 Válassza ki a fényképet a VOLUME/MEMORY gombbal.
Egy kép megjelenítéséhez mozgassa a B -jelet a képre, és nyomja meg a MEMORY/
PLAY gombot.
A fényképlista kikapcsolásához nyomja meg újból a MEMORY/INDEX gombot.
Fényképek törlése a „Memory Stick Duo” kártyáról
1 A „Fényképek megjelenítése” szakasz lépéseivel jelenítse meg a törölni kívánt
fényképeket.
2 Nyomja meg a MEMORY/DELETE gombot.
3 Válassza ki a [YES] opciót a SEL/PUSH EXEC tárcsával.
A fénykép törlődik.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
47
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 48 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Lejátszás (folytatás)
b Megjegyzések
• A fényképek nem állíthatók vissza a törlés után.
• A fényképek nem törölhetők írásvédett „Memory Stick Duo” kártyáról (106. oldal) vagy ha a fényképek
védettek (93. oldal).
z Hasznos tanácsok
• Fényképek törléséhez az indexképernyőn mozgassa a B -jelet a fényképre a VOLUME/MEMORY
gombbal, majd hajtsa végre a 2 és 3 lépéseket.
• Az összes fénykép törléséhez hajtsa végre a
(MEMORY SET) menü [
ALL ERASE] opcióját
(77. oldal).
48
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 49 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A kamkorder beállításainak módosítása és
ellenõrzése
A felvételi adatok megjelenítése
(adatkód)
Lejátszáskor megjeleníthet a felvétel során
önműködően tárolt információkat, például
dátum, idő, kamera dátum.
1 Állítsa a POWER kapcsolót B
VCR helyzetbe.
nyomja meg a DATA CODE
gombot A.
A kijelzés a következők szerint változik
a gomb minden megnyomásakor: dátum
és idő kijelzés t kamera dátum
kijelzés t nincs kijelzés.
Felvétel, lejátszás
2 Lejátszás vagy szünet módban
A kijelzések módosítása
Ki- és bekapcsolhatja az időkód, a számláló
és egyéb információk kijelzését.
Nyomja meg a DISPLAY/BATT INFO
gombot E.
A gomb többszöri megnyomásakor a
képernyőkijelzések bekapcsolnak
(megjelennek), illetve kikapcsolnak
(eltűnnek).
z Hasznos tanácsok
• Lejátszás közben megjelenítheti a tv-készülék
képernyőjén a jelzéseket. Válassza ki a [VOUT/PANEL] vagy [ALL OUTPUT] opciót a
[DISP OUTPUT] menüben (74. oldal).
A Képstabilizátor kikapcsolva
B Expozíció
Önműködő zárnyílás, erősítés és
zársebesség beállítással felvett film
lejátszása közben az
jelenik
meg. Kézi zárnyílás, erősítés és
zársebesség beállítással felvett film
lejátszása közben az
jelenik
meg.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
49
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 50 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A kamkorder beállításainak módosítása és ellenõrzése (folytatás)
C Zárnyílás
A
jelenik meg a zárnyílás érték
megjelenítési területén a legnagyobb
értékre kézzel beállított zárnyílással
készített felvétel esetén.
D Jelerősítés
E Zársebesség
F Fehéregyensúly
A
jelenik meg a képátmenettel
készített felvétel lejátszásakor.
b Megjegyzések
• A „Memory Stick Duo” kártyára felvett
fényképek megjelenítése során, az expozíció
(0EV), a zársebesség és a zárnyílás értéke
megjelenik.
• A DATE kijelzőn azonos területen jelenik meg
a dátum és az idő. Ha olyan felvételt játszik le,
melynek elkészítésekor nem volt beállítva a
dátum és az idő, a [– – – – – –] és a [– –:– –:– –]
jelenik meg.
• Ha a kamkorderrel felvett kazettát másik
készüléken játssza le, elképzelhető, hogy a
pontos zársebesség nem jelenik meg.
Ellenőrizze az adatkódot a kazettát a
kamkorderen lejátszva, hogy a zársebesség
pontos-e.
• Ha a jelerősítés [–6dB] beállításával készít el
egy felvételt, és adatkóddal játssza le, a
jelerősítés értéke helyett [– – –] jelenik meg.
A kamkorder beállításainak
megjelenítése (állapot
ellenõrzés)
Az alábbi menüpontok beállítási értékeit
ellenőrizheti.
• Hangbeállítások, például [WIND] (70. oldal)
• Kimeneti jel beállítása ([VCR HDV/DV] stb.)
(74. oldal).
• Az ASSIGN gombokhoz rendelt funkciók (41.
oldal).
• Kamera beállítás (63. oldal).
1 Nyomja meg a STATUS CHECK
gombot C.
2 Fordítsa el a SEL/PUSH EXEC
tárcsát D amíg a kívánt kijelzés
megjelenik a képernyőn.
A POWER kapcsoló B CAMERA
helyzetbe állítása esetén a kijelzés az
alábbi sorrendben változik:
AUDIO t OUTPUT t ASSIGN t
CAMERA
A POWER kapcsoló B VCR helyzetbe
állítása esetén a kijelzés az alábbi
sorrendben változik:
AUDIO t OUTPUT t ASSIGN
A kijelzés elrejtése
• Nyomja meg a STATUS CHECK gombot C.
Az akkumulátor állapotának
ellenõrzése (akku információ)
Kapcsolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
állásba, majd nyomja meg a DISPLAY/
BATT INFO gombot E. A formátumra
vonatkozó megközelítő felvételi idő, és az
akkumulátor információ kb. 7 másodpercre
megjelenik. Ha az információ kijelzése
közben a gombot lenyomva tartja, a kijelzés
mintegy 20 másodpercig látható.
Maradék akkumulátor kapacitás (kb.)
60
65
Felvételi kapacitás (kb.)
50
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 51 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Jelenetek keresése a kazettán
annál a jelenetnél, ahol a keresési
pontot el kívánja helyezni.
A szalagszámláló „0:00:00” értékre áll,
és a
jelző megjelenik a képernyőn.
A
60min
0:00:00
B
C
E
F
D
G
Ha a szalagszámláló nem jelenik meg,
nyomja meg a DISPLAY gombot G.
lejátszás megállításához.
H
3 Nyomja meg a mREW gombot
C.
Felvétel, lejátszás
2 Nyomja meg a STOP gombot F a
A kazettacsévélés önműködően megáll,
amikor a számláló eléri a „0:00:00”
értéket.
A szalagszámláló visszakapcsol az
időkód kijelzésre, és a
jelzés
eltűnik.
4 Nyomja meg a PLAY gombot E.
b Megjegyzések
• A távvezérlő használatáról bővebben a 122.
oldalon olvashat.
Egy jelenet gyors megkeresése
(zérópont memória)
1 Lejátszás közben nyomja meg a
ZERO SET MEM gombot H a
kamkorderen vagy a ZERO SET
MEMORY gombot D a távvezérlőn
A lejátszás attól a ponttól kezdődik
meg, ahol a számláló eléri a „0:00:00”
értéket.
A funkció kikapcsolása
A visszacsévélés előtt nyomja meg a ZERO
SET MEM gombot H vagy a ZERO SET
MEMORY gombot D.
b Megjegyzések
• Több másodperces eltérés is lehet az időkód és a
számláló értéke között.
• A zérópont memória nem működik
megfelelően, amennyiben üres rész található a
felvett jelenetek között a kazettán.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
51
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 52 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Jelenetek keresése a kazettán (folytatás)
Jelenetkeresés a felvétel
idõpontja alapján
(dátumkeresés)
Megkereshet jeleneteket a felvétel dátuma
alapján.
1 Állítsa a POWER kapcsolót VCR
helyzetbe.
Jelenetkeresés a felvételi
kezdõpont alapján (index
keresés)
Megkereshet jeleneteket a felvétel
kezdőpontján elhelyezett indexek alapján
(42. oldal).
1 Állítsa a POWER kapcsolót VCR
helyzetbe.
2 Nyomja meg többször a SEARCH
M. gombot A a távvezérlőn a
[DATE SEARCH] kiválasztásához.
3 Nyomja meg az . (előző)/>
(következő) gombot B a
távvezérlőn a felvételi dátum
kiválasztásához.
Az előző vagy a következő dátumhoz
tartozó jelenetre ugorhat (a pillanatnyi
helyzethez képest).
A lejátszás önműködően megkezdődik a
kiválasztott dátummal rendelkező
jelenettől.
2 Nyomja meg többször a
távvezérlőn a SEARCH M. gombot
A az [INDEX SEARCH]
kiválasztásához.
3 Nyomja meg a távvezérlőn az .
(előző)/> (következő) gombot
B egy index pont
kiválasztásához.
Az előző vagy a következő dátumhoz
tartozó jelenetre ugorhat (a pillanatnyi
helyzethez képest).
A lejátszás önműködően az indexszel
megjelölt jelenettől kezdődik.
A funkció kikapcsolása
Nyomja meg a STOP gombot F a
távvezérlőn.
b Megjegyzések
• Minden naphoz tartozó felvételnek legalább 2
perc hosszúságúnak kell lennie. Ha a felvétel
egy dátumhoz ennél rövidebb, elképzelhető,
hogy a kamkorder nem tudja érzékelni a
dátumot.
• Ha a kazettán üres szakaszok vannak,
elképzelhető, hogy a dátum keresés nem
működik.
A funkció kikapcsolása
Nyomja meg a STOP gombot F a
távvezérlőn.
b Megjegyzések
• Az indexek közötti felvételnek 2 percnél
hosszabbnak kell lennie. Ha az indexek közötti
felvétel túl rövid, elképzelhető, hogy a
kamkorder nem tudja érzékelni a dátumot.
• Ha a kazettán üres szakaszok vannak,
elképzelhető, hogy az index keresés nem
működik.
52
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 53 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Lejátszás a tv-képernyõn
A csatlakoztatási módszer és a képminőség függ a tv-készülék és csatlakozóaljzat típusától is.
A kamkordert a mellékelt hálózati tápegységgel üzemeltesse (15. oldal).
Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülék kezelési útmutatóját is.
Csatlakozóaljzatok a kamkorderen
Nyissa ki az aljzatvédő fedelet, és csatlakoztassa a vezetéket.
1
2
A/V R
Felvétel, lejátszás
HDMI OUT
3
b Megjegyzések
• Csatlakoztatás előtt hajtsa végre a szükséges menübeállításokat a kamkorderen. Ha az i.LINK-vezetékkel
történő csatlakoztatás után módosítja a [VCR HDV/DV] és az [i.LINK CONV] menüpontok beállításait, a
tv-készülék nem minden esetben ismeri fel a videojelet.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
53
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 54 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Lejátszás a tv-képernyõn (folytatás)
Csatlakoztatás nagyfelbontású tv-készülékhez
A HD minőségben felvett filmek lejátszása HD minőségben,
az SD minőségben felvett filmek lejátszása SD minőségben
történik.
COMPONENT IN
HDMI
HDMI
i.LINK
(HDV1080i
esetén)
B
C
AUDIO
A
: jeláramlás iránya
Típus
A
Kamkorder
2
Vezeték
Tv-készülék
Komponens A/V vezeték
(tartozék)
(zöld) Y
(kék) PB/CB
Menü beállítás
(IN/OUT REC)
menü t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (74. oldal)
[COMPONENT] t
[1080i/576i] (76. oldal)
(piros) PR/CR
(fehér)
(piros)
b Megjegyzések
• Ha csak komponens videó csatlakozódugaszt csatlakoztatja, az audiojelek nem továbbítódnak.
Csatlakoztassa a fehér és piros csatlakozódugaszokat az audiojel továbbításához.
54
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 55 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
: jeláramlás iránya
Típus
B
Kamkorder
3
Vezeték
HDMI-vezeték
(külön megvásárolható)
Tv-készülék
HDMI
HDMI
IN
IN
Menü beállítás
(IN/OUT REC)
menü t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (74. oldal)
b Megjegyzések
z Hasznos tanácsok
Felvétel, lejátszás
• HDMI-logoval ellátott HDMI csatlakozóvezetéket használjon.
• Ha a jelenetek másolásvédelmi jeleket is tartalmaznak, a DV formátumú felvétel nem jelenik meg a
HDMI OUT aljzaton.
• Az i.LINK aljzaton keresztül (81. oldal) a kamkorderbe betáplált DV-formátumú műsor nem jelenik meg
a kimenőaljzatokon.
• Lehetnek olyan tv-készülékek, melyek nem működnek megfelelően (pl. nincs hang vagy kép) ennél a
csatlakoztatási módnál. Ne csatlakoztassa a kamkorder HDMI OUT aljzatát a külső készülék HDMI OUT
aljzatához HDMI-vezetékkel. Üzemzavar keletkezhet.
• A HDMI (High Definition Multimedia Interface) egy olyan csatolófelület, mely egyetlen vezetéken
keresztül továbbítja a kép- és hangjeleket. A HDMI OUT kimenet nagyfelbontású képet és digitális
hangot továbbít a külső eszközhöz.
C
1
i.LINK-vezeték
(külön megvásárolható)
(IN/OUT REC)
menü t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (74. oldal)
[i.LINK CONV] t
[OFF] (76. oldal)
b Megjegyzések
• A tv-készüléknek olyan i.LINK aljzattal kell rendelkeznie, mely kompatibilis a HDV1080i
jelekkel. Ellenőrizze a tv-készülék műszaki adatait a kezelési útmutatóban.
• Ha a tv-készülék nem kompatibilis a HDV1080i jelekkel, a csatlakoztatáshoz használja a mellékelt
ábrát).
komponens AV-vezetéket (lásd az
• A tv-készüléket úgy kell beállítani, hogy csatlakoztatás után felismerje a kamkordert. Olvassa el a tvkészülék kezelési útmutatóját.
• Ez a kamkorder 4 érintkezős i.LINK csatlakozóval rendelkezik. Olyan vezetéket használjon, mely
megfelel a csatlakoztatni kívánt tv-készüléken lévő aljzatnak.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
55
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 56 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Lejátszás a tv-képernyõn (folytatás)
Csatlakoztatás 16:9 (szélesképernyõs) vagy 4:3 tv-készülékhez
A HD minőségben felvett film átalakításra kerül SD
minőségre, és úgy kerül lejátszásra. Az SD minőségben
felvett film SD minőségben kerül lejátszásra.
COMPONENT IN
i.LINK
i.LINK
VIDEO/AUDIO
VIDEO/AUDIO
AUDIO
D
S VIDEO
E
F
G
A képarány beállítása a csatlakoztatott tv-készüléknek megfelelõen (16:9/4:3)
Módosítsa a [TV TYPE] beállítását a tv-készülékének megfelelőre (76. oldal).
b Megjegyzések
• Ha a DV formátumban felvett kazettát olyan 4:3 képernyős tv-készüléken fogja lejátszani, mely nem
támogatja a 16:9 formátumú jeleket, a felvételkészítés előtt válassza ki a [DV WIDE REC] menüpont
[OFF] beállítását a kamkorderen (75. oldal).
z Hasznos tanácsok
• Ha tv-készüléke mono hangú (ha a tv-készülék csak egy audiobemenettel rendelkezik), csatlakoztassa az
AV csatlakozóvezeték sárga dugaszát a videobemenethez, majd a piros (jobb csatorna) vagy a fehér (bal
csatorna) dugaszt az audiobemenethez a tv-készüléken vagy a videomagnón. Ha a hangot mono
üzemmódban kívánja lejátszani, használjon egy erre a célra alkalmas csatlakozóvezetéket.
56
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 57 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
: jeláramlás iránya
Típus
Kamkorder
D
Vezeték
Tv-készülék
Komponens AV-vezeték
(külön megvásárolható)
2
(zöld) Y
(kék) PB/CB
(piros) PR/CR
Menü beállítás
(IN/OUT REC)
menü t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (74. oldal)
[COMPONENT] t
[576i] (76. oldal)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (76. oldal)
(piros)
b Megjegyzések
• Ha csak komponens videó csatlakozódugaszt csatlakoztatja, az audiojelek nem továbbítódnak.
Csatlakoztassa a fehér és piros csatlakozódugaszokat az audiojel továbbításához.
E
1
i.LINK-vezeték
(külön megvásárolható)
Felvétel, lejátszás
(fehér)
(IN/OUT REC)
menü t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (74. oldal)
[i.LINK CONV] t
[ON] (76. oldal)
b Megjegyzések
• A tv-készüléket úgy kell beállítani, hogy csatlakoztatás után felismerje a kamkordert. Olvassa el a tvkészülék kezelési útmutatóját.
• Ez a kamkorder 4 érintkezős i.LINK csatlakozóval rendelkezik. Olyan vezetéket használjon, mely
megfelel a csatlakoztatni kívánt tv-készüléken lévő aljzatnak.
* Válassza ki a csatlakoztatott tv-készüléknek megfelelő beállítást.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
57
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 58 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Lejátszás a tv-képernyõn (folytatás)
: jeláramlás iránya
Típus
Kamkorder
Vezeték
Tv-készülék
A/V csatlakozóvezeték
S VIDEO csatlakozóval
(külön megvásárolható)
Menü beállítás
(IN/OUT REC)
menü t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (74. oldal)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (76. oldal)
2
(fehér)
(piros)
(sárga)
z Hasznos tanácsok
• Ha csak az S-videó dugasszal (S-videó csatorna) csatlakoztatja a készüléket, az audiojelek nem kerülnek
továbbításra. Az audiojelek továbbításához csatlakoztassa az S-videó dugasszal ellátott AVcsatlakozóvezeték piros és fehér dugaszát a tv-készülék audiobemenetéhez.
• Ennél a csatlakoztatási módnál a jelenetek finomabb minőségben jelennek meg az AV dugaszokkal
történő csatlakoztatáshoz képest (
típus).
2
A/V csatlakozóvezeték
(külön megvásárolható)
(sárga)
(fehér)
(piros)
(IN/OUT REC)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (74. oldal)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (76. oldal)
* Válassza ki a csatlakoztatott tv-készüléknek megfelelő beállítást.
b Megjegyzések
• Ha a kamkordert többféle módon csatlakoztatja a tv-készülékhez, a kimenetek elsőbbségi sorrendje a
következő:
HDMI t komponens videó t S VIDEO t videó.
• Az i.LINK részleteit lásd a 108. oldalon.
Ha a tv-készüléket videomagnón keresztül csatlakoztatja
Válassza ki a videomagnó bemeneti csatlakozójának megfelelő csatlakoztatási módszert a 81.
oldalon. Csatlakoztassa a kamkordert a videomagnó LINE IN-bemenetéhez az AVcsatlakozóvezetékkel (tartozék). Állítsa a bemenetválasztót a videomagnón LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2 stb.) állásba.
58
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 59 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A menü használata
A menüpontok
kiválasztása
CAMERA SET (63. oldal)
A képernyőn megjelenő menük segítségével
különféle beállításokat végezhet el, és
részletesen beállíthatja az egyes funkciókat.
AUDIO SET (70. oldal)
DISPLAY SET (71. oldal)
IN/OUT REC (74. oldal)
MEMORY SET (77. oldal)
OTHERS (78. oldal)
STBY
OTHERS
RETURN
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
POWER kapcsoló
1 A zöld gombot nyomva tartva
fordítsa el a POWER kapcsolót.
Tartsa nyomva a zöld
gombot POWER
kapcsoló OFF
(CHG) helyzetből
elfordítása közben.
2 Nyomja meg a MENU gombot.
4 Forgassa el a SEL/PUSH EXEC
tárcsát a kívánt menüpont
kijelöléséhez, majd nyomja meg a
menüpont kiválasztásához.
STBY
OTHERS
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
QUICK REC
BEEP
REC LAMP
REMOTE CTRL
[ MENU ] : END
A menü használata
MENU
gomb
SEL/PUSH
EXEC tárcsa
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
QUICK REC
[ MENU ] : END
ON
A rendelkezésre álló menüpontok a
kamkorder POWER kapcsolójának
helyzetétől függenek. A nem
használható menüpontok kiszürkítve
jelennek meg.
Megjelenik a menüképernyő.
CAMERA SET
PROG. SCAN
IRIS/EXPOSURE
GAIN SETUP
AGC LIMIT
MINUS AGC
WB PRESET
AWB SENS
STBY
[ MENU ] : END
3 Forgassa a SEL/PUSH EXEC
tárcsát, amíg a kívánt menü ikon
kijelöléséhez, majd nyomja meg a
tárcsát a menü kiválasztásához.
5 Forgassa a SEL/PUSH EXEC
tárcsát a kívánt beállítás
kijelöléséhez vagy a kívánt
beállítás megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a tárcsát a beállítás
jóváhagyásához.
6 0 min
STBY
0:00:00
REMOTE CTRL
ON
OFF
[ MENU ] : END
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
59
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 60 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A menüpontok kiválasztása (folytatás)
6 Nyomja meg a MENU gombot a
menüképernyő kikapcsolásához.
Az előző képernyőre visszatéréshez
válassza ki a [ RETURN] opciót.
60
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 61 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
.
Menüpontok
Az elérhető menüpontok (z) a POWER kapcsoló pillanatnyi
állásától is függenek.
A POWER kapcsoló helyzete:
CAMERA
VCR
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
z
z
z
–
–
–
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
–
–
z
(CAMERA SET) menü (63. oldal)
A menü használata
PROG.SCAN
IRIS/EXPOSURE
GAIN SETUP
AGC LIMIT
MINUS AGC
WB PRESET
AWB SENS
AE SHIFT
AE RESPONSE
AT IRIS LMT
FLCKR REDUCE
CNTRST ENHCR
BACK LIGHT
SPOTLIGHT
STEADYSHOT
AF ASSIST
HANDLE ZOOM
D.EXTENDER
FADER
SMTH SLW REC
INTERVAL REC
DV FRAME REC
SHOT TRANSITION
x.v.Color
COLOR BAR
(AUDIO SET) menü (70. oldal)
DV AU.MODE
AUDIO LIMIT
WIND
MULTI-SOUND
DV AUDIO MIX
(DISPLAY SET) menü (71. oldal)
ZEBRA
HISTOGRAM
PEAKING
MARKER
EXP.FOCUS TYPE
CAM DATA DSP
AU.LVL DISP
LCD BRIGHT
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
61
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 62 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Menüpontok (folytatás)
A POWER kapcsoló helyzete:
LCD COLOR
LCD BL LEVEL
VF B.LIGHT
VF POWERMODE
LETTER SIZE
REMAINING
DISP OUTPUT
CAMERA
VCR
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
–
z
z
–
z
z
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
–
z
(IN/OUT REC) menü (74. oldal)
REC FORMAT
VCR HDV/DV
DV REC MODE
DV WIDE REC
COMPONENT
i.LINK CONV
TV TYPE
(MEMORY SET) menü (77. oldal)
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
(OTHERS) (78. oldal)
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
PB ZOOM
QUICK REC
BEEP
REC LAMP
REMOTE CTRL
62
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 63 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
(CAMERA SET)
menü
Ebben a menüben a felvételi
körülményekhez igazíthatja a kamkorder
beállításait (GAIN SETUP/BACK LIGHT/
STEADYSHOT stb.)
Az alapértelmezett beállítást a B jelöli.
A zárójelben látható jelzők akkor jelennek
meg, amikor kiválasztja az adott opciót.
A menüpontok kiválasztásának
módját lásd az 59. oldalon.
Nyomja meg a MENU gombot t
válassza ki a
(CAMERA SET) menüt
a SEL/PUSH EXEC tárcsával.
PROG.SCAN
B OFF
25 (
)
Másodpercenként 25 kép felvétele.
b Megjegyzés
• A felvett képek 50i formátumra átalakításra,
majd rögzítésre kerülnek a kazettán.
IRIS/EXPOSURE
x RING ASSIGN
Kiválaszthatja az [IRIS] (alapértelmezett)
vagy [EXPOSURE] beállítást a zárnyílás
gyűrűhöz rendelt funkcióként (30. oldal).
x RING ROTATE
Kiválaszthatja a zárnyílás gyűrű forgásirányát.
B NORMAL
A zárnyílás gyűrű óramutató járásának
irányába forgatása sötétíti a képet.
OPPOSITE
A zárnyílás gyűrű óramutató járásával
ellentétes irányába forgatása sötétíti a képet.
b Megjegyzések
• Ha az AUTO/MANUAL kapcsoló helyzete
AUTO, az IRIS/EXPOSURE gomb nem
használható.
• A zárnyílás, jelerősítés és zársebesség értékek
beállítása az alábbi, ha a [RING ASSIGN]
beállítását az AUTO/MANUAL kapcsoló
MANUAL helyzetbe állításakor módosítja.
– A [RING ASSIGN] módosítása az [IRIS]
beállításról az [EXPOSURE] beállításra.
A beállítás abban a módban marad, amelyben
az [RING ASSIGN] módosítása előtt volt. Ha
ez az önműködő beállítás volt, önműködő
módban marad akkor is, ha az [IRIS] opciót
[EXPOSURE] beállításra módosítja. Ha ez a
kézi beállítás volt, kézi üzemmódban marad
az [IRIS] opciót [EXPOSURE] beállításra
módosítása után is.
Ha az értékek mellett a
látható a
képernyőn, beállíthatja a zárnyílást, a
jelerősítést és zársebességet.
A jelerősítés és a zársebesség beállítása
átkapcsolható az [EXPOSURE] és a kézi
között.
– A [RING ASSIGN] módosítása az
[EXPOSURE] beállításról az [IRIS]
beállításra.
A beállítás abban a módban marad, amelyben
az [RING ASSIGN] módosítása előtt volt. Ha
ez az önműködő beállítás volt, önműködő
módban marad akkor is, ha az [EXPOSURE]
opciót [IRIS] beállításra módosítja. Ha ez a
kézi beállítás volt, kézi üzemmódban marad
az [EXPOSURE] opciót [IRIS] beállításra
módosítása után is.
A jelerősítés és a zársebesség beállítása
átkapcsolható az önműködő és a kézi között.
• A [RING ROTATE] opciót hozzárendelheti
valamelyik ASSIGN gombhoz (41. oldal).
A menü használata
Progresszív letapogatású képeket rögzíthet
1080 soros függőleges felbontással.
z Hasznos tanácsok
GAIN SETUP
Beállíthatja a jelerősítés értékeit a
jelerősítés kapcsoló H, M és L helyzetében.
A [H], [M] és [L] opciók alapértelmezett
beállítása 18dB, 9dB, illetve 0dB.
1 Válassza ki a [H], [M] vagy [L] opciót a
SEL/PUSH EXEC tárcsával.
2 Állítsa be a jelerősítés értékét a SEL/
PUSH EXEC tárcsával, majd nyomja
meg a tárcsát. Az értékeket a –6dB–
21dB tartományban állíthatja be 3dB
lépésközzel. A nagyobb értek magasabb
jelerősítést jelent.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
63
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 64 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Nyomja meg a MENU gombot t válassza ki a
EXEC tárcsával.
3 Válassza ki az [OK] opciót a SEL/
PUSH EXEC tárcsával.
4 A MENU gombbal kapcsolja ki a
menükijelzést.
AGC LIMIT
Válassza ki az önműködő erősítés
szabályozást (AGC) az [OFF] (21dB,
alapértelmezett beállítás), [18dB], [15dB],
[12dB], [9dB], [6dB], [3dB] és [0dB]
közül.
b Megjegyzések
• Ha a jelerősítés értékét módosította, az [AGC
LIMIT] hatása nem érzékelhető.
MINUS AGC
Ha a funkció beállítása [ON], az önműködő
jelerősítés tartomány kiterjeszthető a
negatív tartományra. A negatív jelerősítős
szabályozási tartomány megfelelőbb
jelerősítés beállítást és alacsony felvételi
zajt biztosít, különösen erős fény esetén. A
kamkorder dinamikatartománya nem
csökken a [MINUS AGC] opciót [ON]
beállításakor.
B ON
Szükség esetén engedélyezi a negatív
jelerősítés szabályozás tartományt az
önműködő jelerősítés szabályozáskor.
OFF
Letiltja a negatív jelerősítés szabályozási
tartományt az önműködő jelerősítés
szabályozáskor.
WB PRESET
Az előre beállított fehéregyensúly
alkalmazása. A további részleteket lásd a
33. oldalon.
(CAMERA SET) opciót a SEL/PUSH
AWB SENS
Az önműködő fehéregyensúly funkció
működésének beállítása vöröses
fényforrásnál, pl. izzó vagy gyertya, illetve
kékes fényforrásnál, pl. szabad téri árnyas
helyen történő filmezéskor.
B INTELLIGENT
A fehéregyensúly önműködő beállítása,
hogy a képek természetesek legyenek a
fényforrás tekintetében.
HIGH
A fehéregyensúly önműködő beállítása a
pirosság vagy kékesség csökkentéséhez.
MIDDLE
LOW
A fehéregyensúly önműködő beállítása a
pirosság vagy kékesség növeléséhez.
b Megjegyzés
• Ez a funkció csak akkor használható, ha a
fehéregyensúly beállítása önműködően történik.
• Az [AWB SENS] funkciónak felhőtlen égbolt
alatt vagy napsütéses időben nincs hatása.
AE SHIFT
Beállíthat egy eltolás értéket az önműködő
expozíció beállítás érték beállításához a
[–7] (sötét)–[+7] (világos) tartományban a
SEL/PUSH EXEC tárcsával. Az
alapértelmezett érték [0]. A
jelzés és a
beállított érték megjelenik a képernyőn, ha
módosítja az értéket az alapértelmezett
beállításról.
b Megjegyzések
• Ez a funkció nem hatásos, ha a zárnyílás,
zársebesség és jelerősítés mindegyike kézi
beállítású.
• Az [AE SHIFT] beállítás figyelmen kívül
hagyott az [EXPOSURE] kézi beállítása esetén.
64
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 65 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
AE RESPONSE
Kiválaszthatja az önműködő expozíció
beállítás funkció a tárgy fényesség
változását követő beállítási sebességét. A
sebesség lehetséges beállításai a [FAST],
[MIDDLE] és [SLOW]. Az alapértelmezett
beállítás a [FAST].
AT IRIS LMT
A legmagasabb zárnyílás érték beállítása az
[F11], [F9.6], [F8], [F6.8], [F5.6], [F4.8] és
[F4] közül az önműködő beállításhoz. Az
alapértelmezett beállítás: [F11].
* Ez a funkció nem hatásos a kézi zárnyílás
beállítás során.
FLCKR REDUCE
B ON
A villogás lecsökkentése. A fénycső vagy
hasonló fényforrás közelében történő
filmezéskor fellépő képvillogást csökkenti
a kamkorder.
OFF
Nincs villogás-csökkentés.
Ha a funkció beállítása [ON] (.), javíthatja
a háttérvilágítást. Az alapértelmezett
beállítás: [OFF].
b Megjegyzések
• A [SPOTLIGHT] opció [ON] beállítása esetén a
[BACK LIGHT] beállítása [OFF].
• Az [EXPOSURE] kézi beállítása esetén a
[BACK LIGHT] beállítás [OFF].
• Ha a zárnyílás, jelerősítés és zársebesség
beállítása kézi, a [BACK LIGHT] beállítása
[OFF].
SPOTLIGHT
Ha a funkció beállítása [ON] ( ),
megelőzheti a fény túlexponálását erősen
megvilágított tárgy, például színpad
filmezése esetén. Például, megelőzheti, hogy
az emberek arca túlságosan megvilágított
legyen. Az alapértelmezett beállítás: [OFF].
b Megjegyzés
A menü használata
b Megjegyzések
BACK LIGHT
• A [BACK LIGHT] opció [ON] beállítása esetén
a [SPOTLIGHT] beállítása [OFF].
• Az [EXPOSURE] kézi beállítása esetén a
[SPOTLIGHT] beállítása [OFF].
• Ha a zárnyílás, jelerősítés és zársebesség
beállítása kézi, a [SPOTLIGHT] beállítása [OFF].
b Megjegyzések
• Elképzelhető, hogy a villogás bizonyos
fényforrások esetén nem csökkenthető.
.
CNTRST ENHCR
Ha a funkciót beállítása [ON], a kamkorder
érzékeli a magas kontrasztú témákat,
például a hátulról megvilágított tárgyak, és
az erős árnyékokat önműködően csökkenti.
Az alapértelmezett beállítás: [ON].
b Megjegyzések
• Ha a [BACK LIGHT] menüpont [ON]
beállítását választja, a [CNTRST ENHCR]
ideiglenesen kikapcsol.
STEADYSHOT
x ON/OFF
Az [ON] kiválasztása esetén csökkentheti a
kamera remegését. (Külön megvásárolható)
állvány alkalmazása esetén válassza az
[OFF] ( ) beállítást, hogy a képek
természetesek legyenek. Az alapértelmezett
beállítás: [ON].
x TYPE
Kiválaszthatja a kameraremegéscsökkentés beállítását különböző felvételi
körülmények esetén.
HARD
A kamera erősen remeg. Ez a beállítás nem
alkalmas ferde panorámaképekhez.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
65
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 66 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Nyomja meg a MENU gombot t válassza ki a
EXEC tárcsával.
B STANDARD
A kamera remegésének szabványos
mértékre csökkentése.
SOFT
A kamera remegésének alacsony szintre
csökkentése. Kismértékű mozgás marad a
filmekben, ami valósághűbbé teszi a filmeket.
WIDE CONV.
(Külön megvásárolható) nagylátószögű
előtétlencsével való használathoz. Ez az
legjobb beállítás Sony VCL-HG0872A
nagylátószögű előtétlencse használatához.
(CAMERA SET) opciót a SEL/PUSH
állapotban a kiválasztott képhatással
beúsztatáshoz vagy kiúsztatáshoz.
2 Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
Az úsztatás jelző villogása megszűnik,
majd a jelző kialszik, amikor az úsztatás
befejeződött.
Ha a művelet megkezdése előtt szeretné
kikapcsolni az úsztatást, válassza az [OFF]
beállítást az 1 lépésben.
A beállítás törlődik a REC START/STOP
gomb minden megnyomásakor.
STBY
AF ASSIST
A funkció [ON] beállítása esetén, átmenetileg
kézzel állíthatja be a fókuszt a fókusz
gyűrűvel az önműködő fókuszbeállítás
közben. Az alapértelmezett beállítás: [OFF].
Kiúsztatás
REC
Beúsztatás
WHITE FADER
BLACK FADER
HANDLE ZOOM
A fogantyú zoom FIX állásának zoomolási
sebessége [1] (lassú) és [8] (gyors) között
változtatható. Az alapértelmezett beállítás: [3].
D.EXTENDER
A funkció [ON] (
) beállítása esetén, a
megjelenített kép 1,5-szörös nagyításban
jelenik meg. A képminőség romlik, mivel a
kép feldolgozása digitális. Ez a funkció
segít a távoli tárgyak, például egy távol lévő
vad madár, élességének beállításában. Az
alapértelmezett beállítás: [OFF].
b Megjegyzések
b Megjegyzések
• Ez a funkció önműködően [OFF] beállításra
kapcsol, ha kikapcsolja, majd újból bekapcsolja
a kamkordert.
SMTH SLW REC (lassított
felvételkészítés)
A normál felvételi körülmények között
nehezen rögzíthető gyors tárgyakat és
akciókat lassítva veheti fel.
Ez a funkció kiválóan használható például
tenisz- vagy golfütések rögzítésére.
A képhatásokkal láthatja el a pillanatnyilag
rögzített felvételt.
Az [SMTH SLW REC] képernyőn válassza
ki az [EXECUTE] funkciót, és nyomja meg
a REC START/STOP gombot.
Egy körülbelül 6 másodperces felvétel
kinyújtása 24 másodperces felvételre,
lassított felvételként.
A [Recording...] eltűnésekor a felvétel
befejeződött.
1 Válassza ki a [WHITE FADER] vagy
[BLACK FADER] beállítást készenléti
A [SMTH SLW REC] kikapcsolásához
nyomja meg a MENU gombot.
• Ez a menüpont önműködően [OFF] beállításra
kapcsol, ha kikapcsolja, majd újból bekapcsolja
a kamkordert.
FADER
66
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 67 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Az [SMTH SLW REC] opciót ASSIGN
gombbal történő végrehajtása után a
[SMTH SLW REC] opciót az ASSIGN
gomb ismételt megnyomásával is
kikapcsolhatja. Az ASSIGN gombok
használatának részleteit lásd a 41. oldalon.
Kiválaszthatja a [SMTH SLW REC]
felvételnek megfelelő beállítását.
x TIMING
Ezzel beállíthatja, hogy mikor kezdődjön a
felvétel a REC START/STOP gomb
megnyomásához képest.
[6sec CENTER]
• A[
TRIG] opció [ON] beállítása esetén a
felvételt a REC START/STOP gomb
megnyomásával is elindíthatja.
• Ha kézzel alacsonyra állítja a mikrofon
hangerejét, elképzelhető, hogy a [
TRIG]
funkció nem működik megfelelően. Javasoljuk a
[
TRIG LEVEL] opció [MIDDLE] vagy
[LOW] beállításának alkalmazását.
INTERVAL REC
Sorozatos felvételeket készíthet
meghatározott időközönként. Ez a funkció
hasznos olyan jelenségek megfigyeléséhez,
mint például a felhők mozgása vagy a nap
járása. Ezen jelenetek váltása finom
átmenettel történik a kazetta lejátszásakor.
A hosszabb felvételi időtartam
energiaellátásának biztosításához
használjon váltóáramú tápegységet vagy
töltőt.
Felvétel
Felvétel
időköz
[6sec BEFORE]
* Az alapértelmezett beállítás: [6sec AFTER].
x
TRIG
A funkció [ON] beállítása esetén a felvétel
a REC START/STOP gomb megnyomása
helyett a beállított hangerő érzékelésekor
önműködően megkezdődik.
A[
TRIG] menüpont önműködően
kikapcsol, ha ki-, majd bekapcsolja a
kamkordert.
x
TRIG LEVEL
A[
TRIG LEVEL] menüpontban
beállíthatja a hangerőt, amelynél a felvétel
bekapcsol, a [HIGH], [MIDDLE] és
[LOW] beállítások közül. Az
alapértelmezett beállítás: [HIGH].
b Megjegyzések
• A hangot nem rögzíti a kamkorder.
• A felvételi idő a felvétel körülményeitől
függően rövidebb lehet, mint a beállított idő.
• A képminőség alacsonyabb, mint a normál
felvétel esetén.
Felvétel
időköz
A menü használata
[6sec AFTER]*
z Hasznos tanácsok
1 Végezze el az [ON/OFF] t [ON]
beállítást a SEL/PUSH EXEC tárcsával.
2 Ha a felvételi időt meg kívánja változtatni a
[0.5sec] alapértelmezett beállításról,
végezze el az alábbi lépéseket. Az
alapértelmezett felvételi idő megtartásához
folytassa a 3 lépéssel.
Végezze el a [REC TIME] t [0.5sec],
[1sec], [1.5sec] vagy [2sec] beállítást a
SEL/PUSH EXEC tárcsával.
3 Végezze el az alábbi lépéseket, ha
módosítani kívánja a felvételek között eltelt
időt az alapértelmezett [30sec] beállításról.
Az alapértelmezett időköz megtartásához
folytassa a 4 lépéssel.
Végezze el az [INTERVAL] t [30sec],
[1min], [5min] vagy [10min] beállítást.
4 Válassza ki az [OK] beállítást a SEL/PUSH
EXEC tárcsával.
5 A MENU gombbal lépjen ki a menüből.
6 Nyomja meg a REC START/STOP gombot.
Az [INTERVAL REC] felvétel megkezdődik.
Az [INTERVAL REC] megszakításához
nyomja meg a REC START/STOP gombot.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
67
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 68 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Nyomja meg a MENU gombot t válassza ki a
EXEC tárcsával.
(CAMERA SET) opciót a SEL/PUSH
A kamkorder működése eltérő, attól
függően, hogy mikor nyomja meg a REC
START/STOP gombot.
Ha [INTERVAL REC] felvétel közben
nyomja meg a gombot, a felvétel
ideiglenesen megszakad. Ha ismét
megnyomja a gombot, az [INTERVAL
REC] felvétel újraindul.
Ha az [INTERVAL REC] szünetében
nyomja meg a gombot, az [INTERVAL
REC] felvétel megszakad, és hagyományos
felvétel kezdődik. Ha ismét megnyomja a
gombot, a hagyományos felvétel leáll. Ha
még egyszer megnyomja a gombot, az
[INTERVAL REC] felvétel újraindul.
Az [INTERVAL REC] felvétel megszakításához válassza ki az [ON/OFF] t [OFF]
opciót a SEL/PUSH EXEC tárcsával.
A kamkorder felvesz körülbelül 6
képkockát a filmből, majd visszaáll
készenlétbe.
4 Módosítsa a tárgyat, majd ismételje
meg a 3 lépést.
b Megjegyzések
• A felvételi idő és a felvételek közötti időköz kis
mértékben eltérhet a beállítástól.
• Ha kézi fókuszt alkalmaz, a fényviszonyok
megváltozása esetén is éles képet kaphat.
• Kikapcsolhatja a felvétel közben hallható
hangjelzést a [BEEP] opció [OFF] beállításával.
DV FRAME REC
Felvehet animációs filmeket képenkénti
felvétellel (képkockánként). Ez az
animációs típus a tárgy változtatásának
technikáját alkalmazza, például egy baba
vagy játék helyzetének módosításával,
miközben a kamkorder mozdulatlan. A
kamkorder remegésének elkerüléséhez
használja a távvezérlőt.
b Megjegyzések
• Ha a képenkénti felvételi funkciót hosszabb
ideig folyamatosan használja, a hátralévő
szalaghossz nem megfelelően kerül kijelzésre.
• Az utolsó jelenet hosszabb lesz, mint a többi.
• Képenkénti felvétel közben az index jelet nem
tudja felvenni a kamkorder.
• Ez a funkció önműködően [OFF] beállításra
vált, ha ki-, majd bekapcsolja a kamkordert.
SHOT TRANSITION
Beállíthatja a [TRANS TIME] és [TRANS
CURVE] opciót. A képátmenet funkció
részleteit lásd a 43. oldalon.
x TRANS TIME
Beállíthatja az átmenet idejét [3.5 sec] és
[90.0 sec] között. Az alapértelmezett
beállítás: [4.0 sec].
x TRANS CURVE
Kiválaszthatja az átmeneti görbét.
Az átmeneti görbék jellemzői az alábbi
grafikonokon láthatók.
*1: paraméter szint
*2: idő
LINEAR
A képátmenet lineáris görbét követ.
*1
B OFF
A funkció kikapcsolva.
ON (
)
A film felvétele képenkénti
(képkockánkénti) felvétellel.
1 Válassza ki az [ON] opciót a SEL/
PUSH EXEC tárcsával.
2 Nyomja meg a MENU gombot a
menüből kilépéshez.
3 Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
*2
B SOFT STOP
A képátmeneti folyamat a végén lelassul.
*1
*2
68
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 69 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
SOFT TRANS
b Megjegyzések
A képátmeneti folyamat lassan kezdődik
és lassan fejeződik be, közötte pedig
lineáris görbét követ.
• A funkció önműködően az [OFF] beállításra
vált, ha ki-, majd bekapcsolja a készüléket.
*1
x TYPE
• A színes sávok típusának beállítása.
*2
b Megjegyzések
• A [SHOT TRANS] funkció beállítása, ellenőrzése
vagy végrehajtása közben a [TRANS TIME] és a
[TRANS CURVE] nem módosítható. Az ASSIGN
1 gombbal kapcsolja ki a [SHOT TRANSITION]
funkciót, mielőtt a [TRANS TIME] vagy [TRANS
CURVE] értékét módosítaná.
TYPE1
A menü használata
x.v.Color
A funkció [ON] beállítása esetén szélesebb
színtartományban készíthet felvételt. A
kamkorder a hagyományos eljárásokkal
nem elérhető ragyogó és élénk színeket
biztosít a virágoknak és szép kékeszöld
színt a trópusi óceánnak.
TYPE2
b Megjegyzések
• Elképzelhető, hogy a színek visszaadása nem
lesz tökéletes, ha ezen funkció [ON]
beállításával készített felvételt olyan tvkészüléken játssza le, amely nem támogatja az
x.v.Color funkciót.
• Az alábbi esetekben az [x.v.Color] nem használható:
– SD (szabványos) formátumú felvételnél,
– filmek felvételekor.
• Az [x.v.Color] opció [ON] beállítása esetén a
kép-profil kikapcsol.
TYPE3
TYPE4
(A TYPE3 beállítás, de
75%-os fényerővel)
COLOR BAR
x ON/OFF
A funkció [ON] beállítása esetén színes
sávokat jeleníthet meg a képernyőn, vagy
felveheti ezeket kazettára. Ez a funkció
segít a színbeállításában a kamkorderrel
felvett filmek tv-készüléken vagy
monitoron történő lejátszásakor. Az
alapértelmezett beállítás: [OFF].
69
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 70 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
(AUDIO SET) menü
A hangfelvétel beállításai (DV AU.MODE/
DV AUDIO MIX stb.)
Az alapértelmezett beállításokat a B jelzi.
A zárójelben lévő jelzések az elemek
kiválasztásakor jelennek meg.
A menüpontok kiválasztásának
részleteit lásd az 59. oldalon.
Nyomja meg a MENU gombot t
válassza ki az
(AUDIO SET) opciót a
SEL/PUSH EXEC tárcsával.
DV AU.MODE
(DV audio üzemmód)
MULTI-SOUND
Kiválaszthatja, hogyan szeretné lejátszani a
külső készülékkel felvett kettős vagy
sztereó hangot.
B STEREO
A fő- és a mellékhangsáv (vagy a sztereó
hang) lejátszása.
1
A főhangsáv (vagy a bal csatorna)
lejátszása.
2
12BIT (
)
Hangfelvétel 12 bites üzemmódban (2
sztereó hangsáv).
B 16BIT (
)
Hangfelvétel 16 bites üzemmódban (1
kiváló minőségű sztereó hangsáv).
b Megjegyzések
• HDV formátumú felvételkészítés közben a hang
felvétele [16BIT] üzemmódban történik.
AUDIO LIMIT
A zajcsökkentés funkció beállítása.
B OFF
A funkció kikapcsolása.
ON
A funkció bekapcsolása.
A mellékhangsáv (vagy a jobb csatorna)
lejátszása.
b Megjegyzések
• A kéthangú felvételeket lejátszhatja ezzel a
kamkorderrel, de kéthangú felvétel nem
készíthető.
DV AUDIO MIX
Lejátszás közben hallgathat egy másik
eszközről átmásolt vagy négycsatornás
mikrofonról felvett hangot. Beállíthatja a
hang kimeneti módját.
B ST1
Csak az eredetileg felvett hang hallható.
MIX
Az eredetileg felvett és az átmásolt hang
egyszerre hallható.
b Megjegyzések
ST2
• A funkció kizárólag az AUDIO LEVEL
kapcsoló MAN helyzetében elérhető.
Csak az átmásolt hang hallható.
WIND
B ON
b Megjegyzések
• Ez a funkció nem működik [DV AU.MODE]
opció [16BIT] beállításával készített felvétel
lejátszásakor.
A szélzaj csökkentés bekapcsolása.
OFF
A szélzaj csökkentés kikapcsolása.
70
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 71 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
(DISPLAY SET)
menü
Az alapértelmezett beállításokat a B jelzi.
A zárójelben lévő jelzések az elemek
kiválasztásakor jelennek meg.
A menüpontok kiválasztásának
részleteit lásd az 59. oldalon.
Nyomja meg a MENU gombot t
válassza ki a
(DISPLAY SET) opciót a
SEL/PUSH EXEC tárcsával.
ZEBRA
Nem jelenik meg a blokkdiagram.
NORMAL
A blokkdiagram megjelenítése.
ADVANCE
A blokkdiagram és rajta (a jelzésen belül)
a kép közepének átlagos fényerejét jelző
sáv megjelenítése.
Átlag
Sötétebb
Világosabb
Fényerő
x ON/OFF
Az [ON] beállítás esetén a
és a fényerő
szint jelenik meg a képernyőn. A
zebraminta nem kerül felvételre a kazettára
vagy a „Memory Stick Duo” kártyára.
x LEVEL
A fényerő beállítása a 70 és 100
tartományban vagy a 100+ beállítás.
z Hasznos tanácsok
• A zebraminta egy szalagminta, amely a kép egy
része felett jelenik meg a képernyőn, ha a rész
fényereje magasabb, mint az előre beállított
fényerőszint.
HISTOGRAM
Beállíthatja a zárnyílást egy blokkdiagram
alkalmazásával. A blokkdiagram egy a kép
fényerejének eloszlását megjelenítő
grafikon. A blokkdiagram segíti a zárnyílás
beállítását. A blokkdiagram nem kerül
felvételre a kazettára vagy a „Memory Stick
Duo” kártyára.
z Hasznos tanácsok
• A grafikon bal oldalán a sötétebb, a jobb oldalon
a világosabb területek mennyisége látható.
• Egy függőleges, a [ZEBRA] fényerejét jelző
vonal jelenik meg a blokkdiagramon, ha a
[ZEBRA] beállítása [ON].
A menü használata
Zebraminta megjelenítése a fényerő
beállításához.
B OFF
Képpontok
A kijelzõn és a keresõben megjelenõ
kijelzések beállítása (MARKER/VF
B.LIGHT/DISP OUTPUT stb.)
PEAKING
x ON/OFF
A funkció [ON] beállításával egy
részleteiben kiemelt képet jeleníthet meg a
képernyőn. Ez a funkció a fókusz beállítását
segíti. Az alapértelmezett beállítás: [OFF].
x COLOR
Kiválaszthatja a kiemelés színét a
[WHITE], [RED] és [YELLOW] közül. Az
alapértelmezett beállítás: [WHITE].
x LEVEL
Kiválaszthatja a kiemelés érzékenységét a
[HIGH], [MIDDLE] és [LOW] közül. Az
alapértelmezett beállítás: [MIDDLE].
b Megjegyzés
• A kiemelt részletekkel rendelkező képet nem
veheti fel kazettára vagy „Memory Stick Duo”
kártyára.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
71
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 72 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Nyomja meg a MENU gombot t válassza ki a
EXEC tárcsával.
z Hasznos tanács
• Egyszerűbben állíthatja be az élességet ezzel a
funkcióval a kiterjesztett fókusz funkcióval
kombinálva (30. oldal).
MARKER
x ON/OFF
Az [ON] beállítás kiválasztásával
megjelenítheti a jelölőket. Az
alapértelmezett beállítás: [OFF].
A jelölők nem kerülnek felvételre a
kazettára vagy a „Memory Stick Duo”
kártyára.
x CENTER
Az [ON] beállítás kiválasztásával a
képernyő közepén jelenítheti meg a
jelölőket. Az alapértelmezett beállítás:
[ON].
(DISPLAY SET) opciót a SEL/PUSH
EXP.FOCUS TYPE
Beállíthaja a fókuszkiterjesztés típusát.
B TYPE1
A téma egyszerű nagyítása.
TYPE2
A nagyított rész fekete-fehérben jelenik
meg.
CAM DATA DSP (kamera adatok
kijelzése)
A funkció [ON] beállítása esetén
folyamatosan megjelenítheti a zárnyílás,
zársebesség és erősítés beállításait a
képernyőn. Az alapértelmezett beállítás:
[OFF].
60 min
x GUIDEFRAME
Az [ON] beállítás kiválasztásával olyan
jelölőket jeleníthet meg, melyek segítik a
tárgy vízszintes és függőleges helyzetének
ellenőrzésében. Az alapértelmezett
beállítás: [OFF].
Zárnyílás érték
0:00:00
Zársebesség érték
Jelerősítés érték
z Hasznos tanácsok
b Megjegyzések
• A [MARKER] opció [ON] beállítása esetén az
információ kijelzések, például az időkód, nem
továbbíthatók külső eszközre.
z Hasznos tanácsok
• A beállítások a kézi beállítás esetén ezen
funkció beállításától függetlenül megjelennek
képernyőn.
•A
jel azt jelzi, hogy a beállítások
önműködően beállított értékek.
• A megjelenített beállítások eltérőek a DATA
CODE gomb megnyomásakor megjelenő
kijelzésektől (49. oldal).
• A középpontjelző és a segédkeret egyszerre is
megjeleníthető.
• Kiegyensúlyozott kompozíciót érhet el, ha a
témát a segédkeret metszéspontjaira illeszti.
• A jelölők csak az LCD-képernyőn és a
keresőben jelennek meg. Külső eszközön nem
jeleníthetők meg.
72
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 73 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
AU.LVL DISP (audio jelszint
kijelzés)
A funkció [ON] beállításával megjelenítheti
az audio jelszint mérőt a képernyőn. Az
alapértelmezett beállítás: [ON].
VF B.LIGHT
Beállíthatja a kereső fényerejét.
B NORMAL
Normál fényerő.
BRIGHT
Nagyobb kereső fényerő.
b Megjegyzések
Audio jelszint mérő
Beállíthatja az LCD képernyő fényerejét a
SEL/PUSH EXEC tárcsával. Az LCD
képernyő fényerejének beállítása nincs
hatással a felvétel fényerejére.
z Hasznos tanácsok
VF POWERMODE
B AUTO
A kereső bekapcsolása az LCD-képernyő
bezárásakor vagy tükör módban felvételkor.
ON
A kereső mindig bekapcsolva.
A menü használata
LCD BRIGHT
• Ha a kamkordert hálózati feszültséggel
üzemelteti, a kamkorder önműködően
[BRIGHT] beállításra kapcsol.
• Ha a [BRIGHT] beállítást választja, az
akkumulátor kapacitása valamivel rövidebb lesz.
• Az LCD háttérvilágítás ki is kapcsolható (19. oldal).
LETTER SIZE
LCD COLOR
Beállíthatja az LCD-képernyő
színerősségét a SEL/PUSH EXEC
tárcsával. Az LCD színerősség beállítása
nincs hatással a felvétel színerősségére.
LCD BL LEVEL
Beállíthatja az LCD-képernyő
háttérvilágításának fényerejét.
B NORMAL
Normál fényerő.
BRIGHT
Nagyobb fényerő.
b Megjegyzések
• Ha a kamkordert hálózati feszültséggel
üzemelteti, az [LCD BL LEVEL] menüpont
önműködően [BRIGHT] beállításra kapcsol.
• Ha a [BRIGHT] beállítást választja, az
akkumulátor kapacitása valamivel rövidebb lesz.
B NORMAL
A menü normál betűmérettel jelenik meg.
2x
A kiválasztott menüpontok kétszeres
magasságú betűmérettel jelennek meg.
REMAINING
B AUTO
A kazetta hátralévő felvételi idejének
körülbelül 8 másodpercig történő
megjelenítése az alábbi esetekben.
• A kamkorder POWER kapcsolójának VCR
vagy CAMERA helyzetbe kapcsolása, ha a
készülékben van kazetta.
• A N (lejátszás) vagy a DISPLAY/BATT
INFO gomb megnyomásakor.
ON
A kazetta hátralévő felvétele ideje mindig
látható. A hátralévő idő nem jelenik meg
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
73
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 74 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Nyomja meg a MENU gombot t
válassza ki a
(DISPLAY SET) opciót
a SEL/PUSH EXEC tárcsával.
egy új kazetta behelyezésekor vagy a
kazetta elejére visszacsévélésekor. A
lejátszás vagy felvétel megkezdésekor
jelenik meg.
DISP OUTPUT
Kiválaszthatja a kimeneteket, melyekre az
információkat, például időkód, továbbítja.
B LCD PANEL
Az információ továbbítása az LCDképernyőre és a keresőre.
(IN/OUT REC)
menü
Felvételi beállítások, bemeneti és
kimeneti beállítások (VCR HDV, DV, DV
REC MODE, DV WIDE REC, TV TYPE stb.)
Az alapértelmezett beállításokat a B jelzi.
A zárójelben lévő jelzések az elemek
kiválasztásakor jelennek meg.
A menüpontok kiválasztásának
részleteit lásd az 59. oldalon.
Nyomja meg a MENU gombot t
válassza ki az
(IN/OUT REC) opciót
a SEL/PUSH EXEC tárcsával.
V-OUT/PANEL
Az információ továbbítása az LCDképernyőre, a keresőre és a kompozit
kimenetre.
ALL OUTPUT
Az információ továbbítása az LCDképernyőre, a keresőre, a HDMIkimenetre, a komponens kimenetre és a
kompozit kimenetre.
b Megjegyzések
• A [MARKER] opció [ON] beállítása esetén a
kijelzett információk csak a keresőre és az LCDképernyőre továbbítódnak.
REC FORMAT
A felvételi formátum kiválasztása.
B HDV1080i (
)
Felvétel HDV1080i formátumban.
DV (
)
Felvétel DV formátumban.
Ebben a formátumban felvételkor állítsa be
a [DV REC MODE] opciót.
b Megjegyzések
• Szükség esetén állítsa be az [i.LINK CONV]
opciót, filmek i.LINK-vezetékkel történő külső
eszközre továbbításakor (76. oldal).
VCR HDV/DV
Kiválaszthatja a külső eszköznek
továbbított kimenőjel típusát film
lejátszásakor. Legtöbb esetben az [AUTO]
opció a megfelelő beállítás.
Ha a kamkordert i.LINK vezetékkel
csatlakoztatja egy külső eszközhöz,
válassza ki a HDV/DV aljzathoz
csatlakoztatott külső eszközre továbbítandó
és onnan érkező bejövő- és kimenőjelek
típusát. A kiválasztott jeltípussal előállított
filmet vehet fel vagy játszhat le.
74
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 75 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
B AUTO
Önműködő átkapcsolás a HDV jelek és a
DV jelek között lejátszáskor.
Az i.LINK csatlakozás esetén a készülék
felismeri a HDV jeleket és a DV jeleket, és
önműködően fogadja vagy továbbítja a
HDV/DV (i.LINK) aljzathoz
csatlakoztatott külső eszközre továbbított
vagy onnan érkező jeleket felvétel vagy
lejátszás során.
HDV (
)
DV (
)
A kazettának csak a DV formátumú
szakaszinak lejátszása.
Az i.LINK csatlakozás esetén készülék
csak DV-jeleket továbbít vagy fogad a
HDV/DV (i.LINK) aljzathoz
csatlakoztatott külső eszközre vagy onnan,
felvétel vagy lejátszás során. Ha a
kamkordert számítógéphez csatlakoztatja,
válassza ezt a beállítást.
b Megjegyzések
• A beállítás módosítása előtt húzza ki az i.LINK
vezetéket, különben elképzelhető, hogy a
videókészülék nem fogja felismerni a jeleket.
• Az [AUTO] kiválasztása esetén a kép- és
hangkimaradás történhet a HDV jelek és DV
jelek közötti átkapcsoláskor.
• Az [i.LINK CONV] opció [ON] beállítása
esetén az alábbi jelek továbbítódnak:
– [AUTO]: a HDV jelek átalakítása DV jelekké,
majd továbbítás.
A DV jelek átalakítás nélkül továbbítódnak.
– [HDV]: a HDV jelek átalakítása DV jelekké,
majd továbbítás. A DV jelek nem kerülnek
továbbításra.
– [DV]: a DV jelek továbbítása átalakítás
nélkül. A HDV jelek nem kerülnek
továbbításra.
Ez a funkció csak akkor használható, ha a
[REC FORMAT] menüpontban a [DV]
beállítást választotta ki.
B SP (SP)
Válassza ezt az opciót az SP (normál)
üzemmódú felvétel készítéséhez.
LP (LP)
A felvételi idő 1,5-ször hosszabb, mint SP
üzemmódban (Long Play).
b Megjegyzések
• Ha az LP üzemmódban készített felvételt másik
kamkorderen vagy videomagnón játssza le,
mozaikszerű zaj jelenhet meg, vagy a hang
kimaradhat.
• Ha SP és LP üzemmódban felvett műsorokat
kever ugyanazon a kazettán, a lejátszott kép torz
lehet, vagy az időkód nem megfelelően kerül
felírásra a jelenetek között.
• HDV formátumú felvételkészítésnél az LP
beállítás nem választható ki.
A menü használata
A kazettának csak a HDV formátumú
szakaszainak lejátszása.
Az i.LINK csatlakozás esetén a készülék
csak HDV-jeleket továbbít vagy fogad a
HDV/DV (i.LINK) aljzathoz
csatlakoztatott külső eszközre vagy onnan,
felvétel vagy lejátszás során.
Ha a kamkordert számítógéphez
csatlakoztatja, válassza ezt a beállítást.
DV REC MODE (DV felvételi mód)
DV WIDE REC
A csatlakoztatott tv-készüléknek megfelelő
képaránnyal vehet fel filmeket. Olvassa el a
tv-készülék kezelési útmutatóját is.
B ON
A film felvétele 16:9 (szélesképernyős)
képarányú tv-készüléknek megfelelően
történik.
OFF (
)
A film felvétele 4:3 képarányú tvkészüléknek megfelelően történik.
b Megjegyzések
• Állítsa be a [TV TYPE] opciót a lejátszáshoz
csatlakoztatott tv-készüléknek megfelelően (76.
oldal).
• HDV formátumú felvétel esetén a képarány
rögzített 16:9, és a 4:3 képarány nem állítható
be.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
75
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 76 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Nyomja meg a MENU gombot t válassza ki az
EXEC tárcsával.
COMPONENT
A tv-készüléknek megfelelően választhat az
[576i] vagy [1080i/576i] beállítások közül,
ha a kamkordert komponens AVvezetékkel csatlakoztatja a tv-készülékhez.
576i
A kamkorder és 576i formátumot
támogató komponens csatlakozóval
rendelkező tv-készülék közötti csatlakozás
támogatása.
B 1080i/576i
A kamkorder és 1080i formátumot
támogató komponens csatlakozóval
rendelkező tv-készülék közötti csatlakozás
támogatása.
i.LINK CONV
A HDV formátumú jeleket DV formátumra
konvertálhatja, és a képet DV formátumban
továbbíthatja a HDV/DV illesztőn
(i.LINK).
B OFF
(IN/OUT REC) opciót a SEL/PUSH
TV TYPE
A csatlakoztatott tv-készülék típusának
függvényében szükség lehet a jelek
átalakítására. A felvett műsor lejátszása az
alábbi illusztrációknak megfelelően
történik.
B 16:9
Ezt válassza, ha a felvételt 16:9
(szélesképernyős) tv-készüléken fogja
lejátszani.
HDV/DV (16:9)
formátumú képek
DV (4:3)
formátumú képek
4:3
Válassza ezt az opciót, ha a műsort 4:3
képarányú (normál) tv-készüléken kívánja
megnézni.
HDV/DV (16:9)
formátumú képek
DV (4:3)
formátumú képek
A képek továbbítása a HDV/DV
illesztővel (i.LINK) a [REC FORMAT] és
[VCR HDV/DV] opciók beállításainak
megfelelően történik.
ON
b Megjegyzések
A HDV formátumú képek átalakítása DV
formátumra és a DV formátumú képek DV
formátumban kerülnek lejátszásra.
• Ez a beállítás nem érvényesül az i.LINK
kimeneten.
b Megjegyzések
• Az i.LINK csatlakozás bemeneti jeleivel
kapcsolatosan lásd a [VCR HDV/DV] opciót
(74. oldal).
• Az [i.LINK CONV] beállítása előtt húzza ki az
i.LINK-vezetéket, különben elképzelhető, hogy
a csatlakoztatott videoeszköz nem tudja
felismerni a kamkorder videojelét.
76
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 77 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
(MEMORY SET)
menü
A „Memory Stick Duo” használatára
vonatkozó beállítások (ALL ERASE/
FORMAT stb.)
Az alapértelmezett beállításokat a B jelzi.
A zárójelben lévő jelzések az elemek
kiválasztásakor jelennek meg.
A menüpontok kiválasztásának
részleteit lásd az 59. oldalon.
Nyomja meg a MENU gombot t
válassza ki a
(MEMORY SET) opciót
a SEL/PUSH EXEC tárcsával.
ALL ERASE
1 Válassza ki az [ALL FILES] vagy a
[CURRENT FLDR] opciót.
[ALL FILES]: a „Memory Stick Duo”
kártyán lévő összes kép törlése.
[CURRENT FLDR]: a jelenleg
kiválasztott mappában lévő összes kép
törlése.
2 Válassza ki a [YES] t [YES] opciót a
SEL/PUSH EXEC tárcsával.
Megjelenik a [
Erasing all data...]
üzenet.
Az összes védelemmel nem rendelkező kép
törlésekor megjelenik a [Completed.]
üzenet.
b Megjegyzések
• Ha törlésvédő kapcsolóval ellátott „Memory
Stick Duo” kártyát használ, a művelet előtt
kapcsolja ki a „Memory Stick Duo”
törlésvédelmét (106. oldal).
• A mappa akkor sem törlődik, ha az összes képet
törli a mappából.
• Amíg az [
Erasing all data...] üzenet látható,
tartsa be az alábbiakat:
– Ne működtesse a POWER kapcsolót vagy
gombokat.
– Ne vegye ki a „Memory Stick Duo” kártyát.
A „Memory Stick Duo” kártyát nem
szükséges formattálni, mert gyárilag
formattált állapotban forgalmazzák. Ha
mégis szeretné formattálni, válassza a
[YES]t[YES] opciót.
b Megjegyzések
• Amíg a [
Formatting…] üzenet látható,
tartsa be az alábbiakat:
– Ne működtesse a POWER kapcsolót vagy
gombokat.
– Ne vegye ki a „Memory Stick Duo” kártyát.
• A formattálás mindent töröl a „Memory Stick
Duo” kártyáról, beleértve a védett adatokat és az
újonnan létrehozott mappákat is.
FILE NO.
B SERIES
A fájlok folyamatos sorszámozása, a
„Memory Stick Duo” cseréjét követően is.
Új mappa létrehozásakor vagy a felvételi
mappa módosításakor a sorszámozás
elölről kezdődik.
A menü használata
Törölheti az összes képvédelemmel nem
rendelkező fényképet a „Memory Stick
Duo” kártyán vagy a kiválasztott
mappában.
FORMAT
RESET
A „Memory Stick Duo” cseréjét követően
a sorszámozás 0001-től kezdődik.
NEW FOLDER
Ha kiválasztja a [YES] opciót, létrehozhat
egy új mappát (102MSDCF–999MSDCF) a
„Memory Stick Duo” kártyán. Ha egy
mappa megtelik (legfeljebb 9999 képet
tárolhat), a kamkorder önműködően
létrehoz egy új mappát.
b Megjegyzések
• Ezzel a kamkorderrel nem törölheti a létrehozott
mappákat. Ehhez formattálnia kell a „Memory
Stick Duo” kártyát (77. oldal) vagy
számítógéppel kell törölnie azt.
• A „Memory Stick Duo” kártyára felvehető
képek száma csökken, ahogy a létrehozott
mappák száma nő.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
77
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 78 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Nyomja meg a MENU gombot t
válassza ki a
(MEMORY SET) opciót
a SEL/PUSH EXEC tárcsával.
REC FOLDER (felvételi mappa)
Kiválaszthatja a mappát, amelyben a
fényképeket tárolni szeretné.
A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki a
mappát.
z Hasznos tanácsok
• A fényképek alapértelmezés szerint a
101MSDCF mappába kerülnek.
• Ha a fényképeket a jelenlegi mappában tárolja,
az a mappa lesz a kiválasztott lejátszási mappa
is.
PB FOLDER (lejátszási mappa)
Kiválaszthatja a mappát, amelyből szeretné
megtekinteni a tárolt fényképeket.
A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki a
mappát.
(OTHERS) menü
Kazettafelvételre vonatkozó beállítások és
egyéb alapbeállítások (QUICK REC/BEEP stb.)
Az alapértelmezett beállításokat a B jelzi.
A zárójelben lévő jelzések az elemek
kiválasztásakor jelennek meg.
A menüpontok kiválasztásának
részleteit lásd az 59. oldalon.
Nyomja meg a MENU gombot t
válassza ki az
(OTHERS) opciót a
SEL/PUSH EXEC tárcsával.
CAMERA PROF. (kamera-profil)
Kétféle kamerabeállítást menthet el a készülék
memóriájában kamera-profilként. A tárolt
kamera-profilok alkalmazásával egyszerűen és
gyorsan előhívhatja a megfelelő beállításokat.
z Hasznos tanácsok
• Kamera-profilként elmentheti a menü beállításokat,
kép-profilokat és a gombok beállításait.
x Kamera-profil betöltése
Betöltheti a kívánt kamera-profilt, és az
abban tárolt beállításokat alkalmazhatja a
kamkorderre.
1 Válassza ki a [LOAD] opciót a SEL/
PUSH EXEC tárcsával.
2 Válassza ki a betölteni kívánt kameraprofilt a SEL/PUSH EXEC tárcsával.
3 Válassza ki a [YES] opciót az ellenőrző
képernyőn.
A kamkorder újraindul, és a kiválasztott
kamera-profil beállításai érvényesülnek.
x A beállítások mentése a kamera-profilban
1 Válassza ki a [SAVE] opciót a SEL/
PUSH EXEC tárcsával.
2 Válassza ki a [NEW FILE] opciót vagy
egy meglévő profilt a SEL/PUSH
EXEC tárcsával.
3 Válassza ki a [YES] opciót az ellenőrző
képernyőn a SEL/PUSH EXEC tárcsával.
A kamera-profil beállítások mentésre
kerülnek.
z Hasznos tanácsok
• Ha a [NEW FILE] opciót választja ki, az új
profil neve [CAM1] vagy [CAM2] lesz.
• Ha egy meglévő profilt választ ki mentési
célként, a régi profilt felváltja az új.
78
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 79 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
x A kamera-profil név módosítása
Módosíthatja a kamera-profil nevét.
1 A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza
ki a [PROFILE NAME] opciót.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza
ki azt a profilt, melynek nevét
módosítani kívánja.
Megjelenik a [PROFILE NAME]
képernyő.
3 A SEL/PUSH EXEC tárcsával
módosítsa a profil nevét.
z Hasznos tanácsok
•A kép-profillal azonos módon adhatja
meg a nevet (39. oldal).
x A kamera-profil beállításainak törlése
1 A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza
ki a [DELETE] opciót.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza
ki a törölni kívánt kamera profilt.
3 Válassza ki a [YES] opciót az ellenőrző
képernyőn.
ASSIGN BTN
Lásd a 41. oldalon.
PHOTO/EXP.FOCUS
Beállíthatja, hogy a PHOTO/EXPANDED
FOCUS gombnak mi legyen a funkciója.
B PHOTO
Működése azonos a PHOTO gombbal (27.
oldal).
Lásd a 21. oldalon.
WORLD TIME
Ha a kamkordert külföldön használja,
beállíthatja az órát a helyi időre a SEL/
PUSH EXEC tárcsával beállítva az
időkülönbséget.
Ha a 0 időkülönbséget állítja be, az órán az
eredetileg beállított idő jelenik meg.
LANGUAGE
Kiválaszthatja az LCD-képernyőmenü
nyelvét.
z Hasznos tanácsok
• Ha az opciók között nem szerepel az Ön által
beállítani kívánt nyelv, a kamkorder felajánlja
az egyszerűsített angol nyelvet ([ENG[SIMP]]).
PB ZOOM (nagyított lejátszás)
A menü használata
4 Válassza ki az [OK] opciót a SEL/
PUSH EXEC tárcsával.
A profil neve módosul.
CLOCK SET
A funkció [ON] beállításával kinagyíthatja
a filmet kb. 1,1–5-szörösére (a fényképek
az 1,5–5 tartományban nagyíthatók) a
fogantyú zoom vezérlőjével. Az
alapértelmezett beállítás: [OFF]. A
nagyításból a fogantyú zoom vezérlőjének
W helyzetben tartásával léphet ki.
z Hasznos tanácsok
• A zoom vízszintes használatához nyomja meg a
SEL/PUSH EXEC tárcsát, majd forgassa el azt.
A zoom függőleges használatához nyomja meg
még egyszer a SEL/PUSH EXEC tárcsát, majd
forgassa el azt.
EXP.FOCUS
Működése azonos az EXPANDED
FOCUS gombbal (30. oldal).
b Megjegyzések
• Ha az [EXP.FOCUS] opciót választja, a
készüléken lévő gombbal nem készíthet
fényképfelvételeket. Kérjük, használja a
távvezérlő PHOTO gombját.
QUICK REC
Ezzel a funkcióval rövidítheti a felvétel
újraindítási idejét, amikor a POWER
kapcsolót OFF (CHG) állásból CAMERA
állásba kapcsolja.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
79
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 80 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Nyomja meg a MENU gombot t válassza ki az
tárcsával.
B OFF
z Hasznos tanácsok
Valamivel hosszabb időt vesz igénybe a
felvétel újraindítása a fejdob leállása után,
de az utoljára felvett és az új jelenet közötti
átmenet zajmentes marad.
ON (
(OTHERS) opciót a SEL/PUSH EXEC
• Az [OFF] beállítással megakadályozhatja, hogy
a kamkorder érzékelje egy másik
videoberendezés távvezérlő parancsait.
)
Valamivel rövidebb időt vesz igénybe a
felvétel újraindítása a fejdob leállása után,
de az utoljára felvett és az új jelenet közötti
átmenet nem lesz teljesen zajmentes.
Válassza ezt a beállítást, ha nem szeretne
lemaradni egy váratlan esemény
rögzítéséről.
z Hasznos tanácsok
• Ha a funkció [ON] beállítását választotta, a
jelentek közötti átmenet rövid időre „lefagy”
(számítógépes szerkesztés javasolt).
• Ha a kamkordert több mint 3 percig felvételi
készenléti üzemmódban hagyja, a szalagkopás
csökkentése és az akkumulátor kapacitásának
kímélése érdekében a kamera kilép a felvételi
készenléti üzemmódból (a fejdob forgása leáll).
Mivel a készülék nem kapcsol ki, a felvételt a
REC START/STOP gombbal bármikor
elindíthatja.
BEEP
B ON
Dallam hallatszik, amikor elindítja/
megállítja a felvételt.
OFF
A dallam nem hallható.
REC LAMP (felvétel lámpa)
A funkció [OFF] beállításával
kikapcsolhatja a kamera felvétel jelző
lámpáját a felvétel közben. Az
alapértelmezett beállítás: [ON].
REMOTE CTRL (távvezérlõ)
A funkció [ON] beállítása esetén
használható a mellékelt távvezérlő (122.
oldal). Az alapértelmezett beállítás: [ON].
80
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB07DUB.fm
4111863111.book Page 81 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Másolás, szerkesztés
Másolás videomagnóra, DVD-, HDD-eszközre
stb.
A kamkordert a mellékelt hálózati tápegységgel javasolt üzemeltetni (15. oldal). Olvassa el a
csatlakoztatni kívánt készülék kezelési útmutatóját is.
Csatlakoztatás külsõ eszközhöz
A csatlakoztatási módszer és a képminőség a videomagnó és a DVD-, HDD-eszköz stb.
típusától, illetve a választott csatlakozóaljzattól is függ.
Csatlakozóaljzatok a kamkorderen
Nyissa ki az aljzatvédő fedelet, és csatlakoztassa a vezetéket.
Másolás, szerkesztés
1
2
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
81
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB07DUB.fm
4111863111.book Page 82 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Másolás videomagnóra, DVD-, HDD-eszközre stb. (folytatás)
: jeláramlás iránya
Kamkorder
1
Vezeték
Külsõ eszközök
i.LINK-vezeték
(külön megvásárolható)
HDV1080i kompatibilis
eszköz
t HD minőség*
• A külső eszköznek olyan i.LINK aljzattal kell rendelkeznie, mely kompatibilis a HDV1080i jelekkel.
1
i.LINK-vezeték
(külön megvásárolható)
AV-eszköz i.LINK aljzattal
t SD minőség*
AV-eszköz S-VIDEO aljzattal
t SD minőség*
AV-csatlakozóvezeték
S-VIDEO aljzattal
2 (külön megvásárolható)
(fehér)
(piros)
(sárga)
AV-csatlakozóvezeték
2 (külön megvásárolható)
(sárga)
(fehér)
(piros)
AV-eszköz audio, videó
aljzattal**
t SD minőség*
* A DV formátumban felvett jelenetek másolása SD (normál felbontású) minőségben történik, függetlenül
a csatlakoztatás módjától.
** Ha a kamkordert mono hangú külső eszközhöz kapcsolja, csatlakoztassa az AV-vezeték sárga dugaszát
a videobemenethez, majd a piros (jobb csatorna) vagy a fehér (bal csatorna) dugaszt az
audiobemenethez a külső eszközön.
b Megjegyzések
• A másolás nem lehetséges a HDMI-vezetéken keresztül.
i.LINK-vezeték használata (külön megvásárolható)
A másolási formátum (HDV, DV) a felvételi formátumtól és a videomagnó, DVD-eszköz által
támogatott formátumoktól függ. Tekintse át az alábbi táblázatot, és végezze el a szükséges
menübeállításokat.
82
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB07DUB.fm
4111863111.book Page 83 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
b Megjegyzések
• A menüpontok beállítása előtt húzza ki az i.LINK-vezetéket (külön megvásárolható). Ellenkező esetben a
videomagnó, DVD-felvevő nem ismeri fel megfelelően a kamkorder jelét.
z Hasznos tanácsok
• Ez a kamkorder 4 érintkezős i.LINK csatlakozóval rendelkezik. Olyan vezetéket használjon, mely
megfelel a csatlakoztatni kívánt külső készüléken lévő aljzatnak.
Másolási formátum
Kamkorder
felvételi
formátum
A videomagnó, DVDeszköz által támogatott
formátum
HDV
formátum*1
DV
formátum
A HDV felvételek másolása
HDV formátumban
HDV
HDV
–*3
A HDV felvételek
átalakítása DV formátumúvá
HDV
DV
DV
A DV felvételek másolása
DV formátumban
DV
DV
DV
Menübeállítás
[VCR HDV/DV]
(74. oldal)
[i.LINK CONV]
(76. oldal)
[OFF]
[AUTO]
[ON]
[OFF]
A HDV és DV felvételek
átalakítása DV
formátumúvá
HDV/DV
DV
DV
Csak a HDV formátumú
felvételek másolása
HDV
HDV
–*3
Csak a DV formátumú
felvételek másolása
HDV
–*2
–*2
DV
DV
DV
DV
2
–*
–*3
[AUTO]
[ON]
[HDV]
[OFF]
[DV]
[OFF]
Másolás, szerkesztés
Ha a kazetta HDV és DV formátumú felvételt is tartalmaz
*1 A HDV1080i formátummal kompatibilis felvevőeszköz esetén.
*2 A szalag forog, de a kép és a hang nem lesz felvéve (üres).
*3 A képet nem ismeri fel (nincs felvételkészítés).
b Megjegyzések
• Ha a [VCR HDV, DV] menüpont beállítása [AUTO], és olyan kazettát játszik le, melyen HDV és DVformátumú műsor is található, a HDV és DV-formátum közötti váltásnál rövid kép- és hangkiesés
fordulhat elő.
• Ha a felvevőeszköz egy másik HDR-FX1000E, válassza ki a [VCR HDV/DV] menüpontban az [AUTO]
beállítást (74. oldal).
• Ha mind a felvevő, mind a lejátszó eszköz kompatibilis a HDV1080i formátummal (pl. HDR-FX1000E),
és azokat i.LINK-vezetékkel kapcsolja össze, a felvétel töredezett vagy gyengébb minőségű lesz azon a
ponton, ahol szünet vagy állj üzemmódból folytatja a felvételkészítést.
• Ha AV-vezetéket használ, válassza ki a [DISP OUTPUT] menüpont [LCD PANEL] beállítását
(alapbeállítás) (74. oldal).
Ha az AV-csatlakozóvezeték S-videó dugasszal is rendelkezik (külön megvásárolható)
Javasoljuk, hogy a videodugasz (sárga) helyett használja az S-videó dugaszt. Ezzel a
csatlakoztatási móddal a képvisszaadás finomabbá válik. A hang azonban nem lesz hallható,
ha csak az S-videó dugaszt csatlakoztatja.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
83
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB07DUB.fm
4111863111.book Page 84 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Másolás videomagnóra, DVD-, HDD-eszközre stb. (folytatás)
Másolás egy külsõ eszközre
b Megjegyzések
1 Készítse elő a kamkordert a
lejátszáshoz.
Helyezze be a felvételt tartalmazó
kazettát.
Tolja a POWER kapcsolót VCR állásba.
A megjelenítő eszköz (tv-készülék stb.)
típusának függvényében állítsa be a [TV
TYPE] menüpontot (76. oldal).
2 Készítse elő a videomagnót, DVDeszközt a felvételre.
Ha videomagnóra másol, helyezzen be
egy kazettát a videomagnóba.
Ha DVD-felvevőre másol, helyezzen be
egy DVD-lemezt a DVD-felvevőbe.
Ha a felvevő készülék rendelkezik
bemenetválasztóval, válassza ki a
megfelelő bemenetet (pl. videó 1, videó
2 stb.).
3 Csatlakoztassa a videomagnót,
DVD-eszközt a kamkorderhez
felvevő készülékként.
A csatlakoztatás részleteit lásd a 81.
oldalon.
4 Indítsa el a lejátszást a
kamkorderen, illetve a felvételt a
videomagnón, DVD-eszközön.
A részleteket lásd a felvevőeszköz
kezelési útmutatójában.
• Az alábbiak nem továbbíthatók a HDV/DV
(i.LINK) csatlakozón keresztül:
– Kijelzések
– Másik kamkorderrel felvett feliratok
• A HDV formátumú jelek nem jelennek meg az
HDV/DV (i.LINK) aljzaton, ha szünet
üzemmódba, vagy a normál lejátszástól eltérő
üzemmódba kapcsol.
• Ha i.LINK-vezetéket használ a
csatlakoztatáshoz, ne feledje a következőket:
– A felvett kép gyengébb minőségű lesz,
amikor a kamkordert szünet üzemmódba
kapcsolja a videomagnóval, DVD-eszközzel
történő felvétel közben.
– A külső készülék vagy a szoftver típusának
függvényében előfordulhat, hogy az
adatkódot (dátum, idő, kamkorder adatok)
nem lehet megjeleníteni vagy felvenni
– A kép és a hang nem vehető fel külön-külön.
• Ha a kamkorderrel készített felvételt az i.LINK
aljzaton keresztül egy DVD-felvevőre másolja,
előfordulhat, hogy a kamkorder nem
vezérelhető a DVD-felvevővel, habár annak
kezelési útmutatója ezt állítja. Ha a DVDfelvevőn kiválasztható a HDV vagy DVbemenet, és a felvételek továbbítása, fogadása
lehetséges, kövesse „A (külön megvásárolható)
i.LINK-vezeték alkalmazása” fejezet utasításait
z Hasznos tanácsok
• A dátum, idő és a kamkorder beállítási adatok
felvételéhez jelenítse meg azokat a kamkorder
képernyőjén (AV csatlakoztatás esetén).
• i.LINK-vezeték használata esetén a kép- és
hangjelek digitális formában kerülnek
továbbításra, így kiváló képminőséget
biztosítanak.
• Ha i.LINK-vezetéket használ, a kamkorder
LCD-képernyőjén megjelenik a kimenőjel
formátuma (
vagy
).
5 Amikor a másolás befejeződött,
állítsa le a kamkordert és a
videomagnót, DVD-eszközt.
84
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB07DUB.fm
4111863111.book Page 85 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Mûsor felvétele videomagnóról
Videokazettáról bejátszott műsort is
felvehet ezzel a kamkorderrel. A jeleneteket
fényképként is rögzítheti a „Memory Stick
Duo” kártyára. A HDV formátumú
felvételkészítéshez HDV1080i kompatibilis
lejátszó eszközt kell csatlakoztatnia.
Helyezze be a felvételre szánt kazettát vagy
„Memory Stick Duo” kártyát a
kamkorderbe.
A kamkorder és a videoeszköz
csatlakoztatásához i.LINK-vezetéket is
használhat.
A kamkordert a mellékelt hálózati
tápegységgel javasolt üzemeltetni (15.
oldal). Olvassa el a csatlakoztatni kívánt
készülék kezelési útmutatóját is.
b Megjegyzések
t HD minőség
AV-eszköz
i.LINK aljzattal
t SD minőség
Az i.LINK
csatlakozóhoz
*
: jeláramlás
iránya
i.LINK-vezeték
(külön
megvásárolható)
Másolás, szerkesztés
• Ehhez a művelethez i.LINK-vezeték szükséges.
• Ezt a műveletet az AV-vezetékkel nem lehet
végrehajtani.
• Ez a kamkorder 4 érintkezős i.LINK
csatlakozóval rendelkezik. Olyan vezetéket
használjon, mely megfelel a csatlakoztatni
kívánt külső készüléken lévő aljzatnak.
HDV1080i
kompatibilis eszköz
A HDV/DV
csatlakozóhoz
(i.LINK)
* A HDV1080i szabványnak megfelelő i.LINK
aljzat szükséges.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
85
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB07DUB.fm
4111863111.book Page 86 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Mûsor felvétele videomagnóról (folytatás)
Mozgóképek felvétele
1 Tolja a POWER kapcsolót VCR
állásba.
2 Állítsa be a kamkorder
bemenőjelét.
Ha HDV formátummal kompatibilis
eszközről készít felvételt, válassza ki a
[VCR HDV/DV] menüpont [AUTO]
beállítását.
Ha DV formátummal kompatibilis
eszközről (74. oldal) készít felvételt,
válassza ki a [VCR HDV/DV]
menüpont [DV] vagy [AUTO]
beállítását.
3 Csatlakoztassa a videomagnót
lejátszó eszközként a
kamkorderhez.
Ha i.LINK-vezetéket (külön
megvásárolható) használ, a kamkorder
LCD-képernyőjén megjelenik a
kimenőjel formátuma (
vagy
) (ez a kijelzés a
lejátszó eszköz képernyőjén is
megjelenhet, a kamkorder azonban nem
veszi fel azt).
4 Helyezzen be egy kazettát a
videomagnóba.
5 Kapcsolja a kamkordert felvételi
készenléti állapotba.
Miközben nyomva tartja a X (PAUSE)
gombot, nyomja meg egyszerre a két z
REC (felvétel) gombot.
6 Indítsa el a kazetta lejátszását a
videomagnón.
A videomagnón lejátszott műsor
megjelenik a kamkorder LCDképernyőjén.
7 A kívánt jelenetnél nyomja meg a
X (PAUSE) gombot a felvétel
elindításához.
8 A felvétel leállításához nyomja
meg a x (STOP) gombot.
b Megjegyzések
• Tv-műsorok felvétele nem lehetséges a HDV/
DV (i.LINK) aljzaton keresztül.
• DV-eszközökről csak DV-formátumú képeket
vehet fel.
• Ha i.LINK-vezetéket használ a
csatlakoztatáshoz, ne feledje a következőket:
– A felvett kép gyengébb minőségű lesz,
amikor a kamkordert szünet üzemmódba
kapcsolja a videomagnóval történő felvétel
közben.
– A kép és a hang nem vehető fel külön-külön.
– Ha a felvételt leállítja vagy szünetelteti, majd
újraindítja, a vágás nem lesz zajmentes.
z Hasznos tanácsok
• Ha 4:3 formátumú videojelet táplál be, a
kamkorder képernyőjének bal és jobb oldalán
fekete csík lesz látható.
86
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB07DUB.fm
4111863111.book Page 87 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Fényképfelvétel közben
Első lépésként ellenőrizze, hogy a felvételre
szánt „Memory Stick Duo” kártya a
kamkorderben van-e, és a [PHOTO/
EXP.FOCUS] menüpontban válassza ki a
[PHOTO] beállítást (alapbeállítás) (79.
oldal).
1 Hajtsa végre a „Mozgókép
felvétele” szakasz 1–4. lépéseit.
2 Indítsa el a felvenni kívánt műsor
lejátszását.
A videomagnó műsora megjelenik a
kamkorder képernyőjén.
Másolás, szerkesztés
3 Nyomja meg a kamkorder
PHOTO/EXPANDED FOCUS
gombját vagy a távvezérlő
PHOTO gombját a felvenni kívánt
jelenetnél.
87
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB08COM.fm
4111863111.book Page 88 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Számítógép használata
Mozgóképek bemásolása kazettáról a
számítógépre
Csatlakoztassa a kamkordert a
számítógéphez egy i.LINK-vezetékkel.
A számítógépnek rendelkeznie kell i.LINK
csatlakozóval, és olyan képszerkesztő
szoftverrel, mely képes a videojelek
másolására. A szükséges szoftver típusa
attól is függ, hogy milyen formátumú
műsort szeretne bemásolni (HDV vagy
DV). Lásd az alábbi táblázatot.
Felvételi
formátum
A számítógépre másolás
Szükséges szoftver
formátuma
HDV
HDV
HDV-jelek
másolására képes
szerkesztő szoftver
HDV
DV
DV-jelek
másolására képes
szerkesztő szoftver
DV
DV-jelek
másolására képes
szerkesztő szoftver
DV
b Megjegyzések
• A kamkorder HDV/DV aljzata nem
rendelkezik tápegység funkcióval.
• Ha a kamkordert i.LINK vezetékkel csatlakoztatja,
ellenőrizze, hogy az i.LINK vezeték csatlakozóit
megfelelően illessze be. A csatlakozók felcserélése
károsíthatja a csatlakozókat vagy aljzatokat, vagy a
kamkorder üzemzavarát okozhatja.
• A „Memory Stick Duo” kártyán tárolt adatok nem
másolhatók át a számítógépre az i.LINK vezetékkel.
• A bemásolási művelet részleteit a szoftver
leírásában olvashatja.
• A javasolt csatlakoztatási módokról a szerkesztő
szoftver kezelési útmutatójában olvashat.
• Lehetnek olyan szerkesztő szoftverek a
számítógépen, melyek nem működnek
megfelelően ezzel a kamkorderrel.
• A DV formátumú felvételek nem alakíthatók át
HDV formátumúvá.
Felvételi
formátum
A számítógépSzükséges szoftver
re másolás
formátuma
HDV
HDV
HDV
DV
DV
DV
[VCR HDV/DV]
t [HDV]
[i.LINK CONV]
t [OFF]
[VCR HDV/DV]
t [HDV]
[i.LINK CONV]
t [ON]
[VCR HDV/DV]
t [DV]
[i.LINK CONV]
t [OFF]
* A menübeállításokat lásd az 59. oldalon.
z Hasznos tanácsok
• A HDV formátumú felvételek változatlan
formátumban történő átmásolásához HDV
kompatibilis környezet szükséges.
A részleteket keresse a szoftver leírásában, vagy
lépjen kapcsolatba annak gyártójával.
• Ha a videofelvételeket hagyományos DVDlejátszóval kívánja lejátszani, a DVD-lemezt SD
formátumban kell elkészíteni.
1. lépés: az i.LINK-vezeték
csatlakoztatása
HDV/DV csatlakozó
(i.LINK)
i.LINK-vezeték (külön
megvásárolható)
A szükséges menübeállítások a felvételi
formátumtól (HDV vagy DV) és a másolási
formátumtól függenek.
88
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB08COM.fm
4111863111.book Page 89 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Megjegyzések a számítógép
csatlakoztatásához
2. lépés: a mozgóképek
bemásolása
A kamkordert a mellékelt hálózati
tápegységgel üzemeltesse (15. oldal).
1 Készítse elő a szerkesztő szoftvert
(külön megvásárolható).
2 Kapcsolja be a számítógépet.
• Ha a HDV formátumban bemásolt felvételt nem
ismeri fel a szoftver, a szerkesztő szoftver
valószínűleg nem támogatja a HDV
formátumot. Bemásolás előtt a 4 lépést
követve alakítsa.
• A DV formátumban felvett jeleneteket nem
lehet HDV formátumban bemásolni a
számítógépre.
z Hasznos tanácsok
• A gyártó honlapján ellenőrizze a szoftver
műszaki adatait, jellemzőit és a legújabb
információkat.
• Egy HDV formátumban felvett 10 perces
jelenetet (MPEG2 képtömörítés esetén)
bemásolás után a számítógép kb. 2 GB-os
fájlban tárolja (DV formátum esetén hasonlóan).
Ha HDV-formátumú videofelvételt
másol át a számítógéprõl a
kamkorderre
Válassza ki a [VCR HDV/DV] menüpont
[HDV], illetve az [i.LINK CONV]
menüpont [OFF] beállítását (74., 76. oldal).
b Megjegyzések
• A számítógépre bemásolt, majd ott szerkesztett
HDV formátumú felvétel visszamásolható a
kamkorderre, ha a szoftver támogatja a HDV
formátumban történő kazettára másolást. A
részletekért érdeklődjön a szoftver gyártójánál.
Számítógép használata
• Az i.LINK-vezetéket először a számítógéphez
kell csatlakoztatni, és csak azután a
kamkorderhez. Ellenkező esetben statikus
elektromosság alakulhat ki, és a kamkorder
meghibásodhat.
• Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a
számítógép nem ismeri fel a kamkorder jelét,
vagy „lefagy”.
– Olyan számítógéphez csatlakoztatja a
kamkordert, mely nem támogatja a kamkorder
LCD-képernyőjén megjelenő videojel
formátumot (HDV vagy DV).
– Az i.LINK-vezetékkel történő csatlakoztatás
esetén módosítja a [VCR HDV/DV] (74.
oldal) és az [i.LINK CONV] (76. oldal)
menüpont beállítását.
– Az i.LINK-vezetékkel történő csatlakoztatás
esetén módosítja a [REC FORMAT]
menüpont beállítását (ha a POWER
kapcsolóval CAMERA üzemmódba kapcsolt
(74. oldal)).
– Az i.LINK-vezetékkel történő csatlakoztatás
esetén a POWER kapcsolóval átkapcsol egy
másik üzemmódba.
• Az i.LINK-vezetékkel történő csatlakoztatás
esetén a bemenő-, kimenőjel formátuma (HDV
vagy DV) megjelenik a kamkorder LCDképernyőjén.
b Megjegyzések
Ha DV-formátumú videofelvételt
másol át a számítógéprõl a
kamkorderre
Válassza ki a [VCR HDV/DV] menüpont
[DV] beállítását (74. oldal).
3 Helyezzen egy kazettát a kamkorderbe,
és tolja a POWER kapcsolót VCR
állásba.
4 Állítsa be a kamkorder menüjét.
A menü beállításai az átmásolt képektől
függően eltérőek.
5 A szoftver segítségével másolja be a
felvételeket a számítógépre.
89
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB08COM.fm
4111863111.book Page 90 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Fényképek bemásolása a számítógépre
Rendszerkövetelmények
• Az óvintézkedésekről és a kompatibilis
alkalmazás szoftver részleteiről olvassa el a
csatlakoztatott eszköz kezelési útmutatóját is.
• Szükséges hardver: „Memory Stick Duo” aljzat,
„Memory Stick Duo” kompatibilis „Memory
Stick” olvasó, író.
A képek másolása
Windows felhasználók számára
B Az Ön kamkorderével felvett
képfájlokat tartalmazó mappa. Ha nem
hozott létre új mappát, csak a
[101MSDCF] mappa látható.
C Mappalétrehozási funkcióval nem
rendelkező kamkorderrel felvett
mozgóképfájlokat tartalmazó mappa
(csak lejátszásra).
Mappa
Fájl
Jelentés
101MSDCF
(akár
999MSDCF-ig)
DSC0ss
ss.JPG
Fényképfájl
A számítógép „Memory Stick Duo”
aljzatának használatával átmásolhatja a
„Memory Stick Duo” kártyán tárolt
fényképeket.
A ssss 0001 és 9999 közötti számot
jelöl.
1 Kapcsolja be a számítógépet.
Macintosh felhasználók számára
2 Helyezze a „Memory Stick Duo”
kártyát a számítógép Memory Stick Duo
aljzatába.
Kattintson kétszer a meghajtó ikonjára, és
húzza át a kívánt képeket az egérrel a
merevlemez egy mappájába.
3 Kattintson kétszer a [My Computer]
mappában megjelenő [Removable Disk]
meghajtó ikonjára. Ezután húzza át a
képeket az egérrel a merevlemez egy
mappájába.
1
2
3
A Mappalétrehozási funkcióval nem
rendelkező kamkorderrel felvett
képfájlokat tartalmazó mappa (csak
lejátszásra).
90
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 91 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamkorder használata során valamilyen probléma merül fel, ellenőrizze az alábbi listát.
Ha a probléma ezután is fennáll, válassza le az áramforrást és forduljon a márkaszervizhez.
• Áramforrások, LCD-képernyő, távvezérlő···91. oldal
• Kazetták/„Memory Stick Duo”···92. oldal
• Felvétel···93. oldal
• Lejátszás···96. oldal
• Csatlakoztatás tv-készülékhez···97. oldal
• Másolás, szerkesztés, csatlakoztatás külső eszközökhöz···98. oldal
• Csatlakoztatás számítógéphez···100. oldal
Áramforrások, LCD-képernyõ, távvezérlõ
A kamkorder nem kapcsol be, vagy hirtelen kikapcsol.
• Szereljen fel egy feltöltött akkumulátort (15. oldal).
• Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a hálózati aljzathoz (15. oldal).
Bekapcsolás után a kamkorder nem működik.
• Húzza ki a hálózati tápegységet a hálózati aljzatból, vagy távolítsa el az akkumulátort, majd
csatlakoztassa ismét 1 perc múlva.
• Nyomja meg a RESET gombot egy hegyes eszközzel (119. oldal).
A kamkorder felmelegszik.
Az akkumulátor feltöltése közben a CHG jelző nem világít.
•
•
•
•
Állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG) állásba (15. oldal).
Szerelje megfelelően az akkumulátort a kamkorderre (15. oldal).
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati tápegységhez és a hálózati aljzathoz.
Az akkumulátor feltöltése befejeződött (15. oldal).
Hibaelhárítás
• Használat közben a kamkorder felmelegszik. Nem hibajelenség.
Az akkumulátor feltöltése közben a CHG (töltés) jelző villog.
• Csatlakoztassa megfelelően az akkumulátort (15. oldal). Ha a probléma továbbra is fennáll,
húzza ki a hálózati tápegységet a hálózati aljzatból, majd keresse fel a vásárlás helyét.
Probléma lehet az akkumulátorral.
• Ha az akkumulátor túl meleg vagy hideg, a CHG jelzőlámpa lassan villogva jelzi, hogy az
akkumulátor töltése nem lehetséges.
A maradék akkumulátor kapacitás kijelzés nem pontos.
• A környezeti hőmérséklet túl alacsony, vagy az akkumulátor nem volt teljesen feltöltve.
• Töltse fel teljesen az akkumulátort. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki az
akkumulátort egy újra (15., 107. oldal).
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
91
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 92 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Hibaelhárítás (folytatás)
• A kamkorder működtetési környezetének függvényében előfordulhat, hogy a kijelzés nem
pontos. Amikor kinyitja vagy bezárja az LCD-képernyőt, a pontos kapacitás érték 1 perc
eltelte után jelenik meg.
Az akkumulátor gyorsan kimerül.
• A környezeti hőmérséklet túl alacsony, vagy az akkumulátor nem volt teljesen feltöltve. Ez
nem hibajelenség.
• Töltse fel teljesen az akkumulátort. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki az
akkumulátort egy újra (15., 107. oldal).
A kép nem tűnik el az LCD-képernyőről.
• Ez akkor fordul elő, ha kikapcsolás nélkül kihúzza a hálózati tápegységet vagy leveszi az
akkumulátort a készülékről. Nem hibajelenség.
A keresőben látható kép életlen.
• Használja a kereső élesség beállító kart a kereső beállításához (19. oldal).
Eltűnt a kép a keresőből.
• Ha a [VF POWERMODE] menüpontban az [AUTO] beállítást választotta, a kereső
háttérvilágítása kikapcsolva marad, amíg az LCD-képernyő nyitva van (73. oldal).
A kamkorderhez mellékelt távvezérlő nem működik.
• Válassza ki a [REMOTE CTRL] menüpont [ON] beállítását (80. oldal).
• Távolítson el minden akadályt a távvezérlő és a távvezérlés érzékelője közül.
• Ne irányítsa a készülék távvezérlés érzékelőjét erős fényforrás, például közvetlen napfény vagy a
mennyezeti lámpa felé. Ellenkező esetben a távvezérlő működésében üzemzavar keletkezhet.
• Helyezzen be egy új elemet. Behelyezésnél ügyeljen az elemtartóban feltűntetett megfelelő
+/– polaritásra (120. oldal).
Egy másik videoberendezés is reagál a távvezérlő utasításaira
• Válasszon a VTR 2 üzemmódtól eltérő távvezérlő üzemmódot a videomagnó számára.
• Takarja le a videomagnó érzékelőjét egy fekete papírdarabbal.
Kazetta, „Memory Stick Duo”
A kazettát nem lehet kivenni a kazettatartóból.
• Ellenőrizze az áramforrás (akkumulátor vagy hálózati tápegység) csatlakozását (15. oldal).
• Páralecsapódás keletkezett a kamkorder belsejében (110. oldal).
Nem jelenik meg a kazettamemória jelző vagy a névkijelzés, amikor
kazettamemóriával ellátott kazettát használ.
• Ez a kamkorder nem támogatja a kazettamemóriával ellátott kazettákat, ezért a kijelzés nem
jelenik meg.
92
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 93 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A maradék szalagidő nem jelenik meg.
• Válassza ki a [
REMAINING] menüpont [ON] beállítását, ekkor a maradék szalagidő
állandón látható lesz (73. oldal).
Előre- vagy hátracsévélés közben a kazetta zajosabb.
• Ha a kamkordert hálózati tápegységgel üzemelteti, a csévélési sebesség megnövekszik (az
akkumulátoros üzemhez képest), így a zajszint is magasabb lesz. Nem hibajelenség.
A „Memory Stick Duo” kártyát nem lehet formattálni, illetve a képeket nem lehet
törölni.
• A képek törlésvédettek. Oldja fel a képek törlésvédelmét a számítógépen stb.
Felvételkészítés
Ha „Memory Stick Duo” kártyát használ a lejátszáshoz, olvassa el a „Memory Stick Duo”
kártyáról szóló részt is (92. oldal).
Kazettafelvételi üzemmódban a REC START/STOP gomb nem működik.
A fogantyú zoom nem működik.
• Állítsa a fogantyú zoom kapcsolót FIX vagy VAR állásba (28. oldal).
Hibaelhárítás
• A POWER kapcsolóval kapcsoljon CAMERA üzemmódba (25. oldal).
• A szalag a végére ért. Csévélje vissza, vagy tegyen be egy másikat.
• Tegyen be egy másik kazettát, vagy csúsztassa el a kazetta törlésvédő kapcsolóját REC
állásba (105. oldal).
• A szalag hozzátapadt a fejhez (páralecsapódás). Vegye ki a kazettát és hagyja kiszáradni a
kamkordert egy órán keresztül, majd tegye vissza a kazettát (110. oldal).
Nem lehet felvételt készíteni a „Memory Stick Duo” kártyára.
• A „Memory Stick Duo” teljesen megtelt. Törölje a felesleges képeket a „Memory Stick Duo”
kártyáról (47. oldal).
• Formattálja a „Memory Stick Duo” kártyát ezzel a kamkorderrel, vagy helyezzen be egy
másik „Memory Stick Duo” kártyát (77. oldal).
• Az alábbi esetekben nem tárolhat fényképeket a „Memory Stick Duo” kártyán.
– A [FADER] funkció használata közben.
– A [SMTH SLW REC] funkció használata közben.
– Ha a zársebesség 1/50-ednél lassabb.
– A képátmeneti funkció használatakor.
• Válassza a [PHOTO/EXP.FOCUS] opció [PHOTO] beállítását (79. oldal)).
A jelenetek közötti átmenet nem zajmentes a kazettán.
• Hajtsa végre a felvételvég keresési funkciót (42. oldal).
• Ne vegye ki a kazettát. (A felvett műsor folytonos, megszakítás nélküli marad még akkor is,
ha a kamkordert kikapcsolja.)
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
93
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 94 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Hibaelhárítás (folytatás)
• Ne keverje a HDV és DV-formátumú felvételeket ugyanazon a kazettán.
• Ne keverje az SP és LP üzemmódú felvételeket ugyanazon a kazettán.
• Ne állítsa le és indítsa újra a mozgóképfelvételt LP üzemmódban.
• Ha a [QUICK REC] menüpontban az [ON] beállítást választotta ki, a zajmentes képátmenet
nem garantált (79. oldal).
Az exponálást jelző hang nem hallható.
• Válassza a [BEEP] opció [ON] beállítását (80. oldal).
• Mozgóképfelvétel közben az exponálás hangja nem hallható.
A felvételvég keresési funkció nem működik.
• Felvételkészítés után ne vegye ki a kazettát (42. oldal).
• A kazetta behelyezése után nem készített új felvételt.
• A kazetta elején vagy a felvételek között üres rész található. Nem hibajelenség.
Az önműködő fókusz nem működik.
• Állítsa a FOCUS kapcsolót AUTO helyzetbe az önműködő fókusz működésének
engedélyezéséhez (29. oldal).
• Ha az önműködő fókusz nem működik megfelelően, használja a kézi fókuszt (29. oldal).
Egyes menüpontok kiszürkítve jelennek meg, és nem használhatók.
• Az adott felvételi, lejátszási szituációban a kiszürkített menüpont nem használható.
• Vannak olyan funkciók, melyeket nem lehet együtt használni. Az alábbi táblázatban azokat a
funkció- és menükombinációkat tüntettük fel, melyek nem használhatók egyszerre.
Nem használható
Helyzet
[PROG.SCAN]
Az [INTERVAL REC] beállítása [ON].
[CNTRST ENHCR]
A [BACK LIGHT] beállítása [ON].
[BACK LIGHT]
A zárnyílás, jelerősítés és zársebesség közül legalább kettő
kézi beállítású.
Az [EXPOSURE] beállítása kézi.
A [SPOTLIGHT] beállítása [ON].
[SPOTLIGHT]
A zárnyílás, jelerősítés és zársebesség közül legalább kettő
kézi beállítású.
Az [EXPOSURE] beállítása kézi.
A [BACK LIGHT] beállítása [ON].
[FADER]
Nincs kazetta a készülékben.
Páralecsapódás keletkezett a kamkorder belsejében.
A kazetta írásvédelmi kapcsolójának beállítása SAVE.
Az [INTERVAL REC] beállítása [ON].
[ZEBRA], [PEAKING],
[CAM DATA DSP],
[HISTOGRAM]
A [COLOR BAR] beállítása [ON].
94
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 95 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Nem használható
Helyzet
[SMTH SLW REC]
A [PROG.SCAN] beállítása [25].
A [COLOR BAR] beállítása [ON].
[LCD BL LEVEL],
[VF B.LIGHT]
A váltóáramú tápegység használata esetén.
[WORLD TIME]
Ha a dátum és az idő nincs beállítva.
[x.v.Color]
A [REC FORMAT] beállítása [DV].
[INTERVAL REC]
A [PROG.SCAN] beállítása [25].
[DV FRAME REC]
A [REC FORMAT] beállítása [HDV1080i].
A zársebesség, a jelerősítés és a fehéregyensúly nem állítható be kézi
vezérléssel.
• Állítsa a AUTO/MANUAL opciót MANUAL beállításra.
Kicsiny fehér, piros, kék vagy zöld pontok jelennek meg a képernyőn.
• Ilyen pontok kis zársebesség értékek esetén jelennek meg (32. oldal). Nem hibajelenség.
A célzókeretben elhaladó gyors mozgású tárgyak töredezetten jelennek meg.
• Ennek oka az ún. redőnyzár hatás. Nem hibajelenség. A képalkotó eszköz (CMOS érzékelő)
kiolvasási jellemzői miatt előfordulhat, hogy a célzókeretben elhaladó, nagysebességű
tárgyak töredezetten jelennek meg (bizonyos felvételi körülmények között).
Hibaelhárítás
A képernyő túl világos, és a téma nem jelenik meg a képernyőn.
• Állítsa a [BACK LIGHT] opciót [OFF] beállításra.
A képernyő túl sötét, és a téma nem jelenik meg a képernyőn.
• A háttérvilágítás bekapcsolásához nyomja meg a DISPLAY/BATT INFO gombot (19. oldal).
Vízszintes csíkok jelennek meg a felvételen.
• Ez akkor fordul elő, ha fénycső, nátriumgőz- vagy higanygőz lámpa alatt készít felvételt. A
jelenség nem utal meghibásodásra
Tv-képernyő vagy számítógép monitor filmezése közben fekete sávok jelennek
meg.
• A zársebesség módosításával csökkenthető a jelenség (32. oldal).
A finom mintázatok villognak, az átlós vonalak fűrészes széllel jelennek meg.
• Állítsa a [SHARPNESS] opciót negatív irányba (37. oldal).
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
95
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 96 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Hibaelhárítás (folytatás)
Lejátszás
Ha „Memory Stick Duo” kártyát használ a lejátszáshoz, olvassa el a kazettáról és „Memory
Stick Duo” kártyáról szóló részt is (92. oldal).
A kazettát nem lehet lejátszani.
• Tolja a POWER kapcsolót VCR állásba.
• Csévélje vissza a szalagot (46. oldal).
A „Memory Stick Duo” kártyán tárolt képeket nem lehet megfelelően lejátszani.
• A számítógéppel módosított képeket, illetve azokat, melyeknél a fájlnevet vagy a
mappanevet számítógéppel módosították, nem minden esetben lehet lejátszani. (Ilyen esetben
villog a fájlnév.) Nem hibajelenség (107. oldal).
• Ha a képeket egy másik berendezéssel vette fel, a lejátszás nem mindig lehetséges. Nem
hibajelenség.
Az adatfájl neve nem megfelelően jelenik meg, vagy villog.
• A fájl megsérült.
• A fájlformátumot nem támogatja a kamkorder (106. oldal).
• Ha a mappastruktúra nem felel meg az általános szabványnak, csak a fájlnév jelenik meg.
Több vízszintes csík jelenik meg a képen. A lejátszott kép nem tiszta vagy nem
jelenik meg.
• A videofej szennyeződött. Tisztítsa meg a fejet egy tisztítókazettával (külön megvásárolható)
(111. oldal).
Másik kamkorderen nem hallja a 4CH mikrofonnal készített felvételt.
• Állítsa be a [DV AUDIO MIX] opciót (70. oldal).
• A CH3 és CH4 csatornán felvett hangot nem tudja lejátszani ezzel a kamkorderrel HDV
formátumban felvett 4-csatornás felvétel esetén.
Nincs hang, vagy csak gyengén hallható.
•
•
•
•
Növelje meg a hangerőt (47. oldal).
Állítsa a [MULTI-SOUND] opciót [STEREO] beállításra (70. oldal).
Állítsa be a [DV AUDIO MIX] opciót (70. oldal).
A [SMTH SLW REC] opcióval felvett képekhez nem tartozik hang.
Kép- és hangkiesés fordul elő.
• A kazettán HDV és DV formátumú műsor is található. Nem hibajelenség.
96
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 97 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A mozgókép akadozik, vagy hangkiesés észlelhető.
• Akkor fordul elő, ha a kazetta vagy a videofej szennyezett (111. oldal).
• Használjon Sony mini DV-kazettát.
A „– – –” jelenik meg a képernyőn.
•
•
•
•
A felvétel elkészítésekor a dátum és az idő nem volt beállítva a készüléken.
A kazetta egy üres részét játssza le éppen.
A sérült vagy zajos szalagról a dátumkód nem olvasható le.
A lejátszott kazettán lévő felvételt a jelerősítés –6dB beállításával rögzítették.
Zaj jelenik meg, és az
vagy a
jelző világít a képernyőn.
• A kazetta műsorát a kamkordertől (PAL) eltérő tv-színszabvánnyal rögzítették. Nem
hibajelenség.
A felvételi dátum szerinti keresési funkció nem működik.
• Miután a dátum változik, legalább 2 perces felvételt készítsen. Ha a napi felvétel túl rövid, a
kamkorder nem mindig találja meg azt a pontot, ahol a felvétel dátuma megváltozik.
• A kazetta elején vagy a felvételek között üres rész található. Nem hibajelenség.
A felvételvég keresési vagy a gyorsellenőrzési funkció működése közben a kép
nem látható.
A külső készülékkel utóhangosított kazetta műsora nem hallható.
• Módosítsa a [DV AUDIO MIX] opció a [ST1] (eredeti hang) beállítását a [MIX] vagy az
[ST2] beállításra.
A
,
,
vagy
Hibaelhárítás
• A kazettán HDV és DV formátumú műsor is található. Nem hibajelenség.
jelenik meg az LCD-képernyőn.
• A másik eszközön 4-csatornás mikrofonnal (4CH MIC REC) készített felvétel lejátszásakor a
jelzés jelenik meg. Ez a kamkorder nem kompatibilis a 4-csatornás felvételi szabvánnyal.
• Ha másik eszközön progresszív felvételi módban készített felvétel lejátszásakor a
,
vagy
jelenik meg. Ez a kamkorder nem rendelkezik progresszív felvételi lehetőséggel.
Csatlakoztatás tv-készülékhez
Az i.LINK-vezetékkel csatlakoztatott tv-készüléken nem jelenik meg a kép.
• Ha az i.LINK aljzattal csatlakoztatott tv-készülék nem kompatibilis a HD1080i szabvánnyal,
a HD (nagyfelbontású) műsor nem jeleníthető meg a képernyőn (53. oldal). Olvassa el a tvkészülék kezelési útmutatóját.
• Lejátszás előtt konvertálja a HDV-formátumú műsort DV-formátumúvá (SD képminőség)
(76. oldal).
• Csatlakoztassa egyéb csatlakozóvezetékkel a tv-készüléket és próbálja újra a lejátszást (53.
oldal).
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
97
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 98 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Hibaelhárítás (folytatás)
Az S-VIDEO dugasszal (S-VIDEO csatorna) vagy komponens vezetékkel
csatlakoztatott tv-készüléken nem hallható a hang.
• Az S-VIDEO csatlakozó vagy a komponens videó csatlakozók alkalmazásakor ellenőrizze,
hogy a piros és a fehér csatlakozók is csatlakoztatva legyenek (53. oldal).
A komponens A/V vezetékkel csatlakoztatott tv-készüléken nem jelenik meg a
kép, és nem hallható a hang.
• A csatlakoztatott eszköz típusának megfelelően állítsa be a [COMPONENT] menüpontot
(76. oldal).
• A komponens A/V vezeték használatakor ellenőrizze, hogy a komponens AV-vezeték piros
és fehér csatlakozói csatlakoztatva legyenek (53. oldal).
A HDMI-vezetékkel csatlakoztatott tv-készüléken nem jelenik meg a kép, és
nem hallható a hang.
• A HDV-formátumú felvétel nem jelenik meg a HDMI OUT aljzaton, ha a felvétel
másolásvédelmi jeleket is tartalmaz.
• Az i.LINK aljzaton keresztül (81. oldal) a kamkorderbe betáplált DV-formátumú műsor nem
jelenik meg a kimenőaljzatokon.
• Ez a jelenség észlelhető, ha a kazettán HDV és DV formátumú műsor is található. Húzza ki és
csatlakoztassa újból a HDMI-vezetéket, vagy kapcsolja ki és be a kamkordert a POWER
kapcsolóval.
A kép torzultan jelenik meg a 4:3 képarányú tv-készüléken.
• Akkor fordul elő, ha 16:9 (szélesképernyős) formátumban felvett műsort 4:3 képarányú tvkészüléken játszik le. Válassza ki a [TV TYPE] menüpont megfelelő beállítását. (76. oldal).
Fekete sáv jelenik meg a 4:3 képarányú tv-képernyő alsó és felső részén.
• Akkor fordul elő, ha 16:9 (szélesképernyős) formátumban felvett műsort 4:3 képarányú tvkészüléken játszik le. Nem hibajelenség.
Másolás, szerkesztés, csatlakoztatás külsõ eszközhöz
A csatlakoztatott eszközről bejátszott kép nem nagyítható.
• Ezzel a kamkorderrel nem nagyítható a csatlakoztatott eszközről bejátszott kép (28. oldal).
A csatlakoztatott eszköz kijelzőjén megjelenik az időkód és egyéb információk.
• Ha a két készüléket AV-vezetékkel csatlakoztatta, a [DISP OUTPUT] menüpontban válassza
ki az [LCD PANEL] opciót (74. oldal).
Az AV-csatlakozóvezetéken keresztül nem lehet megfelelően másolni.
• Az AV-csatlakozóvezetéket nem megfelelően csatlakoztatta.
Ellenőrizze, hogy az AV-vezetéket a külső eszköz megfelelő aljzatához csatlakoztatta-e, ha
az ezzel a kamkorderrel felvett műsort kívánja átmásolni a külső eszközre.
98
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 99 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
i.LINK-vezetékkel történő csatlakoztatás esetén nem jelenik meg a kép
(másolás közben) a képernyőn.
• A csatlakoztatott eszköz típusának megfelelően állítsa be a [VCR HDV/DV] menüpontot (74.
oldal).
A felvett műsort nem lehet utóhangosítani.
• Ezzel a kamkorderrel nem lehet utóhangosítani a felvett műsort.
A HDMI-vezetéken keresztül nem lehet megfelelően másolni.
• A másolás nem lehetséges a HDMI-vezetéken keresztül.
A fényképek nem másolhatók a kazettáról a „Memory Stick Duo” kártyára.
• Ha a kazettát már sokszor letörölte és újravette, a fénykép nem, vagy csak torz minőségben
vehető fel.
Ha a szélesképernyős formátumban (16:9) felvett műsort i.LINK-vezetéken
keresztül átmásolja, a kép függőlegesen megnyúlik.
• i.LINK-vezetéken keresztül a képarány beállítás nem vihető át. Állítsa be a megfelelő
képarányt a tv-készüléken.
• Használjon AV csatlakozóvezetéket.
Hibaelhárítás
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
99
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 100 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Hibaelhárítás (folytatás)
Csatlakoztatás számítógéphez
A számítógép nem ismeri fel a kamkordert.
• Húzza ki a csatlakozóvezetéket a számítógépből és a kamkorderből, majd csatlakoztassa
újból.
• Húzza ki a csatlakozóvezetéket a számítógépből, indítsa újra a számítógépet, majd
csatlakoztassa megfelelően a kamkordert a számítógéphez.
A kamkorderben lévő kazettára felvett felvételek nem jeleníthetők meg a
számítógépen.
• Húzza ki a csatlakozóvezetéket a számítógépből, majd csatlakoztassa újból.
• A filmek kazettáról számítógépre másolásához (külön megvásárolható) szerkesztő szoftverre
szükséges (88. oldal).
A számítógép „lefagy”.
• Állítsa be a [VCR HDV/DV] menüpontot a csatlakoztatott eszköznek megfelelően (74.
oldal).
• Húzza ki a csatlakozóvezetéket a számítógépből és a kamkorderből. Indítsa újra a
számítógépet, majd a megfelelő sorrendben csatlakoztassa újból a két készüléket (88. oldal).
100
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB10TBS2.fm
4111863111.book Page 101 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Figyelmeztetõ jelzések és üzenetek
Öndiagnózis képernyõ,
figyelmeztetõ jelzések
Ha hiba történik, az LCD-képernyőn vagy a
keresőben megjelenik a figyelmeztető
jelzés.
Egyes problémákat Ön is meg tud oldani.
Ha a probléma több próbálkozás után is
fennáll, keresse fel a vásárlás helyét, vagy a
márkaszervizt.
C: (vagy E:) ss:ss (öndiagnózis
képernyő)
C:04:ss
• Nem „InfoLITHIUM” akkumulátort
használ. Használjon „InfoLITHIUM”
akkumulátort (107. oldal).
• Csatlakoztassa biztonságosan a hálózati
tápegység DC-csatlakozódugaszát a
kamkorder DC IN aljzatához (15.
oldal).
C:06:ss
C:21:ss
• Páralecsapódás történt. Vegye ki a
kazettát és hagyja kiszáradni a
kamkordert egy órán keresztül, majd
helyezze vissza a kazettát (110. oldal).
C:22:ss
• Tisztítsa meg a fejet egy (külön
megvásárolható) tisztítókazettával
(111. oldal).
C:31:ss, C:32:ss
• A fentiekben fel nem sorolt probléma
lépett fel. Vegye ki a kazettát, tegye be
újra, majd működtesse a kamkordert.
Ha páralecsapódás fordult elő (110.
oldal), ezt a műveletet ne végezze el.
• Válassza le az áramforrást. Az
áramforrás visszahelyezése után
működtesse a kamkordert.
• Cserélje ki a kazettát. Nyomja meg a
RESET gombot (119. oldal) és
működtesse a kamkordert.
• Keresse fel a vásárlás helyét vagy a
márkaszervizt. Közölje velük az „E”
betűvel kezdődő 5 jegyű kódot.
101–1001 (a fájlra vonatkozó
kijelzés)
• A fájl megsérült.
• A fájl olvashatatlan (107. oldal).
E (akkumulátor figyelmeztetés)
• Az akkumulátor csaknem teljesen
kimerült.
• A külső körülmények függvényében
előfordulhat, hogy a E jelző már
akkor is villog, amikor még 5–10 perc a
maradék kapacitás.
% (páralecsapódás figyelmeztetés)
• Vegye ki a kazettát, válassza le az
áramforrást, és nyitott kazettatartóval
hagyja kiszáradni legalább 1 óráig
(110. oldal).
(„Memory Stick Duo” kártyára
vonatkozó figyelmeztető jelzés)
• Nincs „Memory Stick Duo” kártya
behelyezve (23. oldal).
Hibaelhárítás
• Az akkumulátor túlmelegedett. Cserélje
ki az akkumulátort vagy helyezze
hűvös helyre.
E:61:ss, E:62:ss
(a „Memory Stick Duo” kártya
formattálására vonatkozó
figyelmeztetés)
• A „Memory Stick Duo” kártya
megsérült.
• A „Memory Stick Duo” formattálása
nem megfelelő (76., 106. oldal).
(nem támogatott „Memory Stick
Duo” kártyára vonatkozó
figyelmeztetés)
• Inkompatibilis „Memory Stick Duo”
kártyát helyezett be (106. oldal).
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
101
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB10TBS2.fm
4111863111.book Page 102 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Figyelmeztetõ jelzések és üzenetek (folytatás)
(az akkumulátor
hőmérsékletére figyelmeztetés)
• Az akkumulátor túlmelegedett. Cserélje
az akkumulátort vagy helyezze hűvös
helyre.
Figyelmeztetõ üzenetek
magyarázata
Ha az alábbi üzenetek egyike megjelenik a
képernyőn, kövesse az utasításokat.
x Akkumulátor, energiaellátás
(az akkumulátor hőmérsékletére
figyelmeztetés)
• Az akkumulátor túlságosan hideg.
Cserélje az akkumulátort vagy helyezze
meleg helyre.
Q (a kazettára vonatkozó
figyelmeztetés)
Cannot use this battery in the
camcorder. (107. oldal)
x Páralecsapódás
%Z Moisture condensation. Eject
the cassette (110. oldal)
Lassan villog:
• Kevesebb mint 5 perc a hátralévő
szalagidő.
• A kamkorderben nincsen kazetta.
• A behelyezett kazetta törlésvédett (105.
oldal).
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (110. oldal)
Gyorsan villog:
Z Reinsert the cassette. (23. oldal)
• A kazetta a végére ért.
Z (a kazetta kivételére vonatkozó
figyelmeztetés)
Lassan villog:
• Ellenőrizze, hogy a kazetta nem sérülte.
QZ The tape is locked - check the
tab. (105. oldal)
• A behelyezett kazetta törlésvédett (105.
oldal).
x „Memory Stick Duo”
Gyorsan villog:
Reinsert the Memory Stick.
(23., 106. oldal)
• Páralecsapódás történt (110. oldal).
• Az öndiagnózis funkció bekapcsolt
(101. oldal).
- (a „Memory Stick Duo”
írásvédettségére utaló
figyelmeztetés)
• A „Memory Stick Duo” törlésvédő
kapcsolója be van kapcsolva (106.
oldal).
z Hasznos tanácsok
102
x Kazetta, szalag
• Helyezze be néhányszor „Memory
Stick Duo” kártyát. Ha a jelző villog, a
„Memory Stick Duo” valószínűleg
sérült. Próbálkozzon egy másik
„Memory Stick Duo” kártyával.
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Ellenőrizze a formátumot, majd
formattálja a „Memory Stick Duo”
kártyát, ha szükséges (77., 106. oldal).
• Egyes üzenetek megjelenésekor hangjelzés
hallható.
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB10TBS2.fm
4111863111.book Page 103 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Memory Stick folders are full.
• Nem készíthet a 999MSCDF
sorszámnál nagyobb sorszámú mappát.
Nem törölheti a létrehozott mappákat a
kamkorderrel.
• Formattálnia kell a „Memory Stick
Duo” kártyát (77. oldal), vagy
számítógéppel törölnie kell a mappákat.
Cannot record still images on
Memory Stick.
• Az alábbi esetekben nem lehet
fényképet felvenni a memóriakártyára:
– Ha a zársebesség 1/50-nél lassabb.
– A [FADER] használatakor.
– A [SMTH SLW REC] használatakor.
– Amíg a képátmeneti funkciót
használja vagy ellenőrzi.
x Egyéb
No output image in „VCR HDV/DV.”
Change format.
Hibaelhárítás
• Állítsa le a lejátszást vagy a
jelbemenetet, illetve módosítsa a [VCR
HDV/DV] menüpont beállítását (74.
oldal).
103
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 104 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
További információk
A kamkorder használata külföldön
Energiaellátás
A mellékelt hálózati tápegységgel bármely
országban működtetheti készülékét 100–
240 V, 50/60 Hz-es váltóáramú hálózatról.
A tv-színrendszerekrõl
Ez a kamkorder PAL színrendszerű, ezért
olyan PAL rendszerű tv-készüléket kell
használnia, amely audio-, videobemenettel
is rendelkezik.
Rendszer
Használat helye
PAL
Ausztrália, Ausztria, Belgium,
Cseh Köztársaság, Dánia,
Finnország, Hollandia, HongKong, Kína, Kuvait,
Lengyelország, Magyarország,
Malaysia, Nagy-Britannia,
Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szingapúr, Szlovák
Köztársaság, Thaiföld, ÚjZéland stb.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguay, Uruguay.
SECAM
Bulgária, Franciaország,
Guiana, Irak, Irán, Monaco,
Oroszország, Ukrajna stb.
NTSC
Bahama szigetek, Bolívia,
Chile, Equador, Fülöp-szigetek,
Jamaica, Japán, Kanada,
Kolumbia, Korea, KözépAmerika, Mexikó, Peru,
Surinam, Tajvan, USA,
Venezuela stb.
HDV-formátumban felvett képek
lejátszása HDV-formátumban
HDV1080i kompatibilis tv-készülék (vagy
monitor) szükséges, amely rendelkezik
komponens aljzattal és audio-, videobemenettel. (Tartozék) komponens AVvezeték vagy (külön megvásárolható)
HDMI-vezeték is szükséges.
DV-formátumban felvett képek
lejátszása DV-formátumban
Olyan tv-készülékre van szüksége, mely
rendelkezik audio-, videobemenetekkel.
Szüksége lesz egy csatlakozóvezetékre is.
Az óra egyszerû beállítása az
idõkülönbség alapján
A beépített órán nagyon egyszerűen
beállítható a helyi idő, ha megadja az adott
országban érvényes időkülönbséget.
Válassza ki a [WORLD TIME]
menüpontot, majd állítsa be az
időkülönbséget (79. oldal).
104
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 105 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Karbantartás és óvintézkedések
HDV formátumú felvétel és
lejátszás
Ez a kamkorder mind HDV, mind DVformátumban képes felvételt készíteni.
Ebben a kamkorderben csak mini DVkazettákat szabad használni.
Használjon
jelzéssel ellátott kazettát.
Ez a kamkorder nem kompatibilis a
kazettamemóriával rendelkező kazettákkal.
Mi is az a HDV formátum?
A HDV egy olyan képformátum, mely
lehetővé teszi nagyfelbontású digitális
(HD) videojelek felvételét és lejátszását
DV-kazetta használatával.
Ez a kamkorder a sorváltásos technológiát
alkalmazza, 1080 soros tényleges
pásztázási felbontással (1080i, a képpontok
száma: 1440 × 1080).
A felvételi bitsűrűség kb. 25 Mbps.
A digitális csatlakoztatáshoz adoptált
i.LINK rendszeren keresztül a
kamkorderhez kapcsolható a HDV
kompatibilis tv-készülék vagy számítógép.
x Lejátszásnál
Ha az ebben a kamkorderben lejátszott
kazetta másolásvédelmi jeleket tartalmaz, a
kazettát nem lehet átmásolni az ehhez a
kamkorderhez csatlakoztatott másik
videokamerával.
x Felvételnél
Ezzel a kamkorderrel nem lehet olyan
műsort felvenni, melyet
másolásvédelemmel láttak el. Ha ilyen
műsort próbál meg felvenni, a tv-képernyőn
vagy az LCD-képernyőn a [Cannot record
due to copyright protection.] felirat jelenik
meg. Ez a kamkorder nem vesz fel
másolásvédelmi jeleket a szalagra.
Megjegyzések a kazetták kezeléséhez
x Ha a kamkordert hosszú ideig nem
használja
Vegye ki és tárolja megfelelő módon a
kazettát.
x A véletlen törlés megakadályozása
Csúsztassa a kazetta törlésvédő kapcsolóját
SAVE állásba.
Lejátszás
Ez a kamkorder mind a DV-formátumú,
mind a HDV1080i szabványnak megfelelő
műsorok lejátszására képes.
Ez a kamkorder képes lejátszani a HDVformátum 720/30p rendszernek megfelelő
felvételeit, de nem továbbítja azokat a
HDV/DV (i.LINK) aljzatra.
REC: a kazettára készíthető
felvétel.
SAVE: a kazettára nem
készíthető felvétel
(törlésvédett).
REC
SAVE
További információk
• A HDV-jelek tömörítése MPEG2 formátumban
történik, melyet a digitális BS (műholdas
műsorszórási), a földi digitális HDTV
műsorszórási, a Blu-ray felvevőkben stb.
alkalmaznak.
Másolásvédelem
Üres részek keletkezésének
megelõzése a kazettán
Az újabb felvétel elkészítése előtt keresse
meg a legutóbbi felvétel végét az [END
SEARCH] funkcióval (42. oldal), ha a
kazettára felvett műsort lejátszotta.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
105
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 106 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Karbantartás és óvintézkedések (folytatás)
x Ha címkét ragaszt a kazettára
A kamkorder meghibásodásának
megelőzése érdekében a címkét csak az erre
a célra kijelölt részre ragassza fel.
Ezt a rést ne
takarja el a
címkével.
Címke helye
x A kazetta használata után
Csévélje a szalagot az elejére a kép és a
hang minőségének megőrzése érdekében.
Helyezze a kazettát a tokjába és tárolja
függőleges helyzetben.
x Az aranyozott csatlakozó tisztítása
A kazetta minden tízedik betöltése után
tisztítsa meg az aranyozott csatlakozót egy
vattapamaccsal.
Ha a kazetta aranyozott csatlakozója
beszennyeződik, a maradék szalagidő
kijelzés pontatlanná válhat.
Aranyozott csatlakozó
A „Memory Stick” kártyáról
A „Memory Stick” egy kompakt,
hordozható adathordozó, nagy
tárolóterülettel.
Az alábbi típusú „Memory Stick” kártyák
használhatók a kamkorderben. Azonban
nem garantáljuk minden „Memory Stick”
kártyatípus működését a kamkorderben. (A
részleteket lásd az alábbi listában.)
„Memory Stick” típusa
106
Felvétel,
lejátszás
Memory Stick Duo
(MagicGate-el)
a
Memory Stick PRO Duo
a
Memory Stick PRO-HG Duo
a
• Ez a készülék nem támogatja a nagysebességű
adatátvitelt párhuzamos csatlakozóval.
• Ez a készülék nem alkalmas „MagicGate”
technológiát alkalmazó adathordozóra felvételre
és lejátszásra. A „MagicGate” egy
másolásvédelmi eljárás, amely kódolt
formátumban rögzíti és viszi át a tartalmakat.
• Ez a készülék kompatibilis a „Memory Stick
Micro” („M2”) kártyával. Az „M2” a „Memory
Stick Micro” rövidítése.
• Fényképek formátuma: a kamkorder a képeket
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
formátumban, tömörítve tárolja. A fájl
kiterjesztése „.JPG”.
• Ha a „Memory Stick Duo” kártyát (Windows
vagy Macintosh) számítógéppel formattálta, a
memóriakártya műveletek megfelelő működése
nem garantált a kamkorderen.
• Az írás, olvasás sebessége a „Memory Stick
Duo” memóriakártya és a „Memory Stick Duo”
kompatibilis termékek éppen használt
kombinációjának függvényében eltérő lehet.
• Megakadályozhatja a „Memory Stick Duo”
kártyán tárolt adatok véletlen letörlését, ha a
törlésvédő kapcsolót egy kisméretű hegyes
eszközzel törlésvédett állásba kapcsolja.
• Az alábbi esetekben a felvett képek
megsérülhetnek A megsérült adatokért nem
vállalunk felelősséget.
– Ha akkor veszi ki a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát, kapcsolja ki a kamerát,
illetve veszi le az akkumulátort, amikor a
kamkorder képfájlokat ír a „Memory Stick
Duo” memóriakártyára (míg az ACCESS
lámpa világít, vagy villog).
– Ha a „Memory Stick Duo” kártyát mágnes
vagy mágneses tér közelében használja.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen
biztonsági másolatot a számítógép
merevlemezén.
• Írás közben ne gyakoroljon túl nagy nyomást a
„Memory Stick Duo” címke területére.
• Ne ragasszon címkét vagy hasonló dolgot a
„Memory Stick Duo” kártyára vagy a Memory
Stick Duo adapterre.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát mindig
a tokjában szállítsa és tárolja.
• A memóriakártya érintkezőit soha ne érintse
meg kézzel vagy fémtárggyal.
• A „Memory Stick Duo” kártyát nem szabad
hajlítani, ütögetni vagy leejteni.
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 107 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát ne
szedje szét, és ne alakítsa át.
• Óvja a „Memory Stick Duo” kártyát a víztől.
• A „Memory Stick Duo” kártyát gyermekek elől
elzárva kell tárolni. A kisgyermekek véletlenül
lenyelhetik a memóriakártyát.
• A „Memory Stick Duo” kártyanyílásba
kizárólag Memory Stick Duo memóriakártyát
helyezzen be. Ha nem ezt teszi, a
memóriakártya megsérülhet.
• Ne tárolja vagy használja a „Memory Stick
Duo” kártyát az alábbi körülmények között:
– Magas hőmérsékletű helyek, például a napon
parkoló jármű belseje.
– Közvetlen napfénynek kitett helyek.
– Rendkívül párás vagy korrodáló gázokat
tartalmazó helyen.
x A „Memory Stick Duo” adapterrõl
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásához
• Az ezzel a kamkorderrel a „Memory Stick Duo”
kártyára felvett képfájlok megfelelnek a JEITA
(Japán elektronikai és információtechnológiai
szövetség) által létrehozott, a kamera
fájlrendszerek kialakítására vonatkozó általános
szabványelőírásoknak.
• Ezzel a kamkorderrel nem lehet lejátszani azokat a
képfájlokat, melyeket a fenti általános szabványnak
nem megfelelő készülékkel (DCR-TRV900E vagy
DSC-D700, DSC-D770) vettek fel (bizonyos
országokban ezek a modellek nem elérhetőek).
• Ha a „Memory Stick Duo2 kártyát egy másik
készülékben használta, és ezután ezzel a
kamkorderrel nem sikerült működtetnie,
formattálja meg a memóriakártyát a 77. oldalon
leírt eljárás szerint. Ne feledje, hogy a
formattáláskor minden információ törlődik a
„Memory Stick Duo” kártyáról.
• Előfordulhat, hogy nem tudja lejátszani a
képeket kamkorderével a következő esetekben:
– ha számítógéppel módosított képeket játszik le,
– ha egy másik eszközzel felvett képeket játszik le.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátorról
x A „Memory Stick PRO Duo” kártya
használata
Ez a készülék csak az L-sorozatú
„InfoLITHIUM” akkumulátorokkal
kompatibilis.
A kamkorder kizárólag „InfoLITHIUM”
akkumulátorral üzemeltethető.
Az „InfoLITHIUM” L sorozatú
akkumulátorok
jelöléssel
vannak ellátva.
• Ezzel a kamkorderrel legfeljebb 16 GB-os
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
használható.
Mit kell tudni az „InfoLITHIUM”
akkumulátorról?
A „Memory Stick Micro” használatáról
• A kamkorderben „Memory Stick Micro” kártya
használatához Duo méretű M2 adapter
szükséges. Helyezze a „Memory Stick Micro”
kártyát a Duo méretű M2 adapterbe, majd
illessze az adaptert a „Memory Stick Duo”
aljzatba. A „Memory Stick Micro” kártya Duo
méretű M2 adapter nélküli kamkorderbe
helyezése esetén elképzelhető, hogy nem tudja
majd kivenni a kártyát a kamkorderből.
További információk
• Ha olyan készülékben szeretné használni a
„Memory Stick Duo” memóriakártyát, amely
„Memory Stick” memóriakártyák befogadására
képes, akkor a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát feltétlenül tegye be egy
Memory Stick Duo adapterbe.
• Ellenőrizze, hogy a „Memory Stick Duo”
kártyát megfelelő helyzetben illesztette-e be,
illetve ütközésig betolta-e a Memory Stick Duo
adapterbe. A nem megfelelő behelyezés
üzemzavart okozhat. Ha a „Memory Stick Duo”
kártyát erővel helytelen állásban tolja be a
„Memory Stick Duo” meghajtóba, a „Memory
Stick Duo” meghajtó megsérülhet.
• Ne helyezze be a Memory Stick Duo adaptert a
készülékbe, ha nem helyezett „Memory Stick
Duo” kártyát az adapterbe. A készülékben
üzemzavar keletkezhet.
• A „Memory Stick Micro” memóriakártyát tartsa
távol a gyermekektől, mert véletlenül lenyelhetik.
Az „InfoLITHIUM” egy olyan
akkumulátor típus, amely a hálózati
tápegységgel, töltővel adatátvitelre képes,
és közölni tudja a pillanatnyi üzemi
állapotot.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor a kamkorder
működési feltételeinek függvényében
kiszámítja az energiafelvételt, és percekben
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
107
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 108 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Karbantartás és óvintézkedések (folytatás)
kifejezve kijelzi, hogy az akkumulátorral a
kamkorder még mennyi ideig képes működni.
Hálózati tápegység, töltő használata esetén
megjelenik a maradék akkumulátor
kapacitás és a feltöltési idő.
Az akkumulátor feltöltése
• Az akkumulátort közvetlenül a kamkorder
használatba vétele előtt javasolt feltölteni.
• Az akkumulátort 10°C és 30°C közötti
hőmérsékleten kell feltölteni. A feltöltést addig
kell folytatni, amíg a CHG jelző ki nem alszik.
A megadott tartományon kívüli feltöltési
hőmérséklet a töltés hatékonyságát csökkenti.
• Miután a töltés befejeződött, húzza ki a
vezetéket a kamkorder DC IN aljzatából, vagy
vegye le az akkumulátort.
Az akkumulátor leghatékonyabb
kihasználása
• Az akkumulátor teljesítőképessége 10°C hőmérséklet alatt csökken, és használni is csak rövidebb ideig
lehet. Ilyen körülmények között az akkumulátor
használhatóságának meghosszabbítása érdekében
tegye az alábbiak valamelyikét.
– Helyezze az akkumulátort a zsebébe, hogy
megfelelően felmelegedhessen. Csak
közvetlenül a felvételkészítés megkezdése
előtt helyezze a kamkorderbe.
– Használjon nagy kapacitású akkumulátort:
(külön megvásárolható) NP-F770/F970.
• Az LCD-képernyő, a lejátszás, a gyorskeresés
gyakori használata az akkumulátor gyorsabb
kimerüléséhez vezet.
Használjon nagy kapacitású akkumulátort:
(külön megvásárolható) NP-F770/F970.
• A felvételek elkészítése vagy lejátszása után ne
feledje el a POWER kapcsolót OFF (CHG)
állásba kapcsolni. A kamkorder készenléti, illetve
szünet üzemmódban is fogyaszt némi energiát.
• Mindig legyen kéznél annyi tartalék
akkumulátor, amennyi a tervezett felvételhez
szükségesnél legalább 2–3-szor hosszabb
kapacitást biztosít. Első lépésként javasoljuk
egy próbafelvétel elkészítését.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az akkumulátor
nem vízálló.
A maradék kapacitás kijelzésrõl
• Előfordulhat, hogy a kamkorder kikapcsol,
pedig a maradék akkumulátor kapacitásjelző
még elegendő teljesítmény szintet jelez.
Ilyenkor töltse fel teljesen az akkumulátort és
ellenőrizze, hogy a kapacitásjelzés pontos-e.
Megjegyezzük azonban, hogy a maradék
kapacitás nem lesz teljesen pontos, ha az
akkumulátort hosszú ideig meleg helyen
használta, ha teljesen feltöltött állapotban
tárolta, vagy ha gyakran működtette vele a
kamkordert. Éppen ezért a maradék
akkumulátor kapacitás kijelzést tájékoztató
jellegű információnak kell tekinteni.
• Az akkumulátor kimerülésére figyelmeztető E
szimbólum esetenként – főleg a használat módjától
és a pillanatnyi hőmérséklettől függően – akkor is
villog, ha a maradék kapacitás még 5–10 perc.
Az akkumulátor szakszerû tárolása
• Ha az akkumulátort hosszú ideig nem használja,
a működőképesség fenntartása érdekében évente
legalább egyszer teljesen töltse fel, és használja
kamkorderében. Vegye le az akkumulátort a
készülékről, és tárolja száraz, hűvös helyen.
• Az akkumulátor kamkorderben történő teljes
lemerítéséhez hagyja készenlét módban amíg a
készülék kikapcsol (18. oldal).
Az akkumulátor élettartama
• Az akkumulátor gyakori használata során a
legnagyobb kapacitás fokozatosan csökken. A
legnagyobb kapacitás jelentős csökkenése esetén
az akkumulátor valószínűleg elérte az élettartama
végét. Ilyenkor az akkumulátort újra kell cserélni.
• Az akkumulátor várható élettartama az
üzemeltetési és tárolási körülményektől is függ.
Az i.LINK rendszer
A kamkorder HDV/DV (i.LINK) aljzata
4 érintkezős i.LINK kompatibilis
csatlakozó. Ebben a fejezetben ismertetjük
az i.LINK szabványt és főbb jellemzőit.
Mit kell tudni az i.LINK rendszerrõl?
Az i.LINK egy digitális soros csatlakozó,
amely az i.LINK aljzattal ellátott
berendezések közötti digitális videó,
digitális audio és egyéb adatok kétirányú
továbbítására, illetve egyéb külső
berendezések vezérlésére képes.
Az i.LINK kompatibilis készülékek egyetlen
i.LINK-vezetékkel csatlakoztathatók.
Leggyakoribb felhasználási területe a digitális
108
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 109 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
AV berendezések közötti adatátvitel és
vezérelhetőség megteremtése.
Ha ehhez a kamkorderhez kettő vagy több
i.LINK-készüléket csatlakoztat egymás
után felfűzve, a külső vezérlés és adatcsere
nem csupán az ehhez a kamkorderhez
csatlakoztatott berendezéssel történhet,
hanem a közvetlen csatlakoztatási láncban
szereplő bármely készülékkel is. Ne feledje
azonban, hogy a vezérlési művelet
kivitelezése a csatlakoztatott berendezés
típusának és jellemzőinek függvényében
eltérhet, míg egyes esetekben a vezérlés és
az adatátvitel egyáltalán nem lehetséges.
b Megjegyzések
Az i.LINK adatátviteli sebesség
Az i.LINK rendszer legnagyobb adatátviteli
sebessége a csatlakoztatott készüléktől függ.
Az alábbi három típus lehetséges:
S100 (kb. 100Mbps*)
S200 (kb. 200Mbps)
S400 (kb. 400Mbps)
Az adatátviteli sebesség értéke rendszerint a
kérdéses készülékek kezelési útmutatójának
„Minőségtanúsítás” fejezetében található meg.
Egyes készülékek esetében azonban az i.LINK
aljzat közelében is feltűntetik ezt az értéket.
Ha eltérő adatátviteli sebességgel rendelkező
készülékeket csatlakoztat, az átvitel
sebessége eltérhet a feltüntetett értéktől.
* Mit jelent az Mbps?
i.LINK funkciók ezen a készüléken
Az i.LINK aljzattal rendelkező külső
berendezés csatlakoztatása utáni
kazettamásolás végrehajtásának lépéseit a
84. oldalon olvashatja.
Ezt a kamkordert a videoberendezéseken
kívül egyéb i.LINK kompatibilis Sony
készülékekhez (pl. VAIO számítógép) is
csatlakoztathatja.
Előfordulhat, hogy egyes
videoberendezések, pl. digitális tvkészülékek, DVD-lejátszók, -felvevők,
MICROMV vagy HDV-lejátszók,
-felvevők nem kompatibilisek ezzel a
kamkorderrel. Csatlakoztatás előtt
ellenőrizze, hogy a külső készülék
kompatibilis-e a HDV/DV formátummal. A
csatlakoztatásra és a szükséges szoftverekre
vonatkozó előírások további részleteit lásd
a csatlakoztatni kívánt készülék kezelési
útmutatójában.
b Megjegyzések
• Ha i.LINK aljzattal ellátott külső eszközhöz
csatlakoztatja ezt a kamkordert egy i.LINKvezetékkel, az i.LINK-vezeték csatlakoztatása
vagy kihúzása előtt kapcsolja ki a készüléket és
húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati
aljzatból.
További információk
• Ehhez a kamkorderhez általában csak egy külső
berendezés csatlakoztatható az i.LINK-vezetékkel.
Ha ezt a kamkordert egy olyan HDV/DV kompatibilis külső berendezéshez kívánja csatlakoztatni,
amely kettő vagy több HDV/DV csatlakozóval
rendelkezik, kérjük, olvassa el a csatlakoztatni
kívánt készülék kezelési útmutatóját is.
• A SONY által javasolt i.LINK kifejezés az IEEE
1394 adatátviteli busz könnyebben megjegyezhető
formája, és egyben olyan védjegy is, melyet
számos nagyvállalat elfogadott és használ.
• Az IEEE 1394 az Institute of Electrical and
Electronics Engineers (Elektromos és
Elektronikai Mérnöki Intézet) által kiadott
nemzetközi szabvány.
Az Mbps a megabit/sec –
másodpercenkénti megabit – rövidítése. A
100 Mbps átviteli sebesség például azt
jelenti, hogy másodpercenként legfeljebb
100 megabitnyi adat küldhető el.
A szükséges i.LINK-vezeték
• Használjon egy mindkét végén 4
érintkezős dugóval ellátott Sony i.LINKvezetéket (HDV/DV másolás közben).
Az x.v.Color rendszerrõl
• Az x.v.Color egy a Sony által javasolt,
könnyebben elsajátítható kifejezés a
xvYCC szabvány leírására, és egyben a
Sony védjegye is.
• Az xvYCC egy nemzetközi szabvány a
videoszíntér definiálására. Ez a szabvány
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
109
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 110 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Karbantartás és óvintézkedések (folytatás)
szélesebb színtartomány kifejezésére
képes, mint a jelenlegi sugárzási
szabvány.
A kamkorder kezelése
A kamkorder üzemeltetése és
gondozása
• Ne használja, vagy tárolja a kamkordert és a
tartozékokat a következő körülmények között.
– Bárhol, ahol a hőmérséklet túl alacsony vagy
magas, és nagy a páratartalom. Ne hagyja
60°C fölötti hőmérsékleten, például közvetlen
napfényben, fűtőtestek közelében, vagy napon
parkoló járműben. A kamkorder
meghibásodhat, vagy alakváltozást
szenvedhet.
– Erős mágneses mezőnek, vagy mechanikus
rázkódásnak kitéve. A kamkorder
meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok vagy sugárzás közelében.
A kamkorder esetleg nem fog tudni megfelelő
felvételt készíteni.
– AM-rádióvevők és videoberendezés
közelében. Zaj keletkezhet.
– Homokos parton, vagy bárhol, ahol por van. Ha
homok vagy por kerül a kamkorderbe, akkor
meghibásodhat. Néha ez a hiba nem javítható.
– Ablakok közelében, vagy kültéren, ahol az
LCD-képernyő, a kereső vagy a lencse
közvetlen napfénynek van kitéve. Az LCDképernyő vagy a kereső meghibásodhat.
– Párás helyen.
• A kamkordert kizárólag 7,2 V-os (akkumulátor)
vagy 8,4 V-os (hálózati tápegység)
egyenáramról üzemeltesse.
• Csak az ebben az útmutatóban felsorolt
tartozékokat használja az energiaellátás
(váltóáram vagy egyenáram) biztosításához.
• Óvja a készüléket a nedvességtől, például esőtől
vagy tengervíztől. Ha a kamkordert nedvesség
éri, meghibásodhat. A meghibásodás esetenként
nem javítható.
• Ha bármilyen szilárd anyag, vagy folyadék kerül a
készülék belsejébe, áramtalanítsa a kamkordert,
és forduljon a Sony márkaszervizhez.
• Óvja a készüléket a durva mechanikai
hatásoktól, ütésektől, rázkódástól, ne szerelje
szét, ne alakítsa át, ne ütögesse és ne lépjen rá.
•
•
•
•
•
•
•
•
Különös figyelmet fordítson a lencse épségének
megóvására.
Ne használjon alakváltozást szenvedett vagy
sérült akkumulátort.
Ha a kamkordert hosszabb ideig nem használja,
állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG) állásba.
A kamkordert ne csomagolja, vagy burkolja be
– pl. egy törölközőbe – felvételkészítés közben,
mert túlmelegedhet.
Amikor kihúzza a hálózati vezetéket, mindig a
dugaszt fogja meg, ne a vezetéket.
Ügyeljen a hálózati vezeték épségére, pl. ne
tegyen rá nehéz tárgyat.
Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
A távvezérlőt és a gombelemet gyermekek elől
elzárva tárolja. Ha a gyermek az elemet
véletlenül lenyeli, azonnal forduljon orvoshoz.
Ha az elemből szivárog az elektrolit:
– forduljon a Sony márkaszervizhez,
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
elektrolitot,
– ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
x Ha a kamkordert hosszú ideig nem
használja
• Időnként kapcsolja be, és hagyja körülbelül 3 percig
működni felvétel vagy lejátszás üzemmódban.
• Tárolás előtt merítse ki teljesen az akkumulátort.
Páralecsapódás
Ha a kamkordert hideg helyről egy meleg
helyre viszi, a kamkorder belsejében, a
szalagon vagy a lencséken pára csapódhat
le. Ilyen esetben a szalag a fejdobra tapadva
károsodhat, és a készülék hibás működését
okozza. Ha a készülék belsejében
páralecsapódás fordul elő, akkor a
[Moisture condensation. Eject the cassette]
vagy a [Moisture condensation. Turn off for
1H.] jelenik meg. Ha a kamkorder lencséjén
fordul elő páralecsapódás, semmilyen
kijelzés nem jelenik meg.
x Ha páralecsapódás fordult elõ
A kamkorderen kizárólag a kazetta kiadási
funkció működik. Vegye ki a kazettát,
kapcsolja ki a kamkordert, és kinyitott
kazettafészekkel hagyja kiszáradni legalább
110
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 111 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
1 órán keresztül. A kamkordert akkor
használhatja ismét, ha:
• bekapcsolás után a figyelmeztető üzenet nem
jelenik meg,
• a kazetta behelyezését és a videovezérlő
gombok megnyomását követően a % vagy a Z
jelző nem villog.
A kamkorder nem minden esetben képes
érzékelni a páralecsapódás kezdetét.
Ilyenkor előfordulhat, hogy kazettafedél
kinyitása után a kamkorder 10 másodperc
elteltével sem adja ki a kazettát. Ez nem
hibajelenség. Ne zárja le a fedelet amíg a
kamkorder ki nem adja a kazettát.
x Megjegyzés a páralecsapódáshoz
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, amikor
a kamkordert egy hideg helyről egy meleg
helyre viszi (vagy fordítva), illetve ha a
kamkordert az alábbi, erősen párás
környezetekben használja.
• Ha a kamkordert egy síterepről egy fűtött
szobába viszi.
• Ha egy forró nyári napon a kamkordert egy
légkondicionált járműből kiviszi a szabadba.
• Ha a kamkordert egy zápor vagy zivatar után
használja.
• Ha a kamkordert meleg, párás helyen használja.
A videofej
Ha egy HDV-formátumú műsort játszik le,
a kép és a hang rövid időre lefagyhat (kb.
0,5 másodperc).
Ez a jelenség észlelhető akkor, ha a HDVjelek nem vehető fel vagy játszhatók le
megfelelően a videofej és a szalag
szennyezettsége miatt. A kazetta típusától
függően azonban ez a jelenség viszonylag
ritkán fordul elő, főleg akkor, ha új vagy
ritkán használt kazettáról van szó.
• A következő problémák esetén 10 másodpercig
tisztítsa a videofejet (külön megvásárolható)
Sony tisztítókazettával.
– A lejátszott kép nem mozog.
– A lejátszott kép nem látható.
– A hang akadozik.
– Felvétel közben a [x
Dirty video head.
Use a cleaning cassette.] üzenet jelenik meg.
– HDV-formátum esetén a következő
jelenségek tapasztalhatóak:
A lejátszott
kép
kimerevedik.
A lejátszott kép eltűnik.
(kék háttér látható)
– DV-formátum esetén a következő jelenségek
tapasztalhatóak:
További információk
x Hogyan akadályozhatjuk meg a
páralecsapódást?
Ha a kamkordert hideg helyről meleg
helyre viszi, helyezze műanyag tasakba, és
ügyeljen arra, hogy a kamkordert
tartalmazó műanyag tasak tökéletesen le
legyen zárva. A tasakot csak akkor bontsa
ki, amikor a tasakon belüli hőmérséklet
elérte a környező légtér hőmérsékletét (kb.
egy óra).
Ha lejátszás közben ilyen lefagyás
észlelhető, ezt a problémát a szalag rövid
továbbcsévélésével megszüntetheti. A
felvétel közben előforduló lefagyás
azonban nem javítható.
Az ilyen jellegű problémák megelőzése
érdekében használjon Sony mini DV-kazettát.
Blokkzaj
észlelhető.
A lejátszott kép eltűnik.
(kék háttér látható)
• A videofej hosszú használat után elhasználódik.
Ha az eredeti képtisztaság a videofej
tisztítókazettával (külön megvásárolható)
történő megtisztítása után sem nyerhető vissza,
a videofej valószínűleg elhasználódott. Kérjük,
forduljon a Sony szakszervizhez a videofej
cseréjének ügyében.
LCD-képernyõ
• Ne nyomja meg erősen az LCD-képernyőt, mert
a képernyő megsérülhet.
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
111
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 112 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Karbantartás és óvintézkedések (folytatás)
• Ha hideg helyen használja kamkorderét,
szellemkép jelenhet meg az LCD-képernyőn. Ez
nem hibajelenség.
• A kamkorder használata közben az LCD-képernyő
hátoldala felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.
x Az LCD képernyõ tisztítása
Ha az LCD-képernyőt ujjlenyomat vagy
por szennyezi, a tisztításhoz használjon
puha textíliát. Ha külön megvásárolható
LCD-tisztítókészletet használ, ne juttassa a
tisztítófolyadékot közvetlenül az LCDképernyőre. Enyhén nedvesítse meg a
papírtörlőt a tisztítófolyadékkal.
A burkolat tisztítása
• Ha a készülék beszennyeződik, egy vízzel
enyhén megnedvesített puha ruhával törölje le a
készülék burkolatát, majd törölje szárazra.
• A burkolat épségének megőrzése érdekében
tartsa be az alábbi előírásokat.
– Kerülje az oldószerek alkalmazását, mint
például hígító, benzin, alkohol, és ne
használjon vegyszeres törlőkendőt,
rovarriasztót vagy rovarirtót.
– Ne nyúljon a kamkorderhez, ha keze a fenti
anyagokkal szennyezett.
– Ne hagyja, hogy a készülék burkolata hosszú
időn keresztül gumival, vagy más műanyag
tárggyal érintkezzen.
A beépített gombakkumulátor
feltöltése
A kamkorder gyárilag beépített
gombakkumulátorral is rendelkezik, amely
a POWER kapcsoló OFF (CHG) állásba
kapcsolása után is megőrzi a dátumot, az
időt és egyéb beállításokat. A beépített
akkumulátor addig töltődik, ameddig a
kamkorder a hálózati tápegységen keresztül
a hálózati aljzathoz csatlakozik, illetve
amíg az akkumulátor a kamkorderen van.
Ha a kamkordert kb. 3 hónapig nem
használja, illetve a hálózati tápegység vagy
az akkumulátor nincs a készülékhez
csatlakoztatva, az akkumulátor teljesen
kimerül.
A kamkorder normális működését az
akkumulátor állapota nem befolyásolja, de
a dátumot nem tudja rögzíteni.
x Eljárás
Csatlakoztassa a kamkordert a hálózati
aljzathoz a mellékelt váltóáramú
tápegységgel, és legalább 24 óráig hagyja a
POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetben.
A lencse gondozása és tárolása
• Egy puha ruhával tisztítsa meg a lencsét az
alábbi esetekben.
– Ha a lencsén ujjlenyomatok láthatók.
– Forró vagy párás környezetben.
– Olyan helyen, ahol a lencse sós levegővel
érintkezhet, pl. tengerparton.
• Tárolja a lencsét jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen.
• A lencse alakváltozásának megelőzése
érdekében rendszeresen hajtsa végre a fentebb
leírt műveletet. A kamkorder legjobb
állapotának folyamatos fenntartása érdekében
javasoljuk, hogy havonta legalább egyszer
kapcsolja be és működtesse a kamkordert.
112
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 113 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A keresõ belsejének portalanítása
1 Vegye le a nézőkét a keresőről.
Tolja le a kereső kioldó kart és tartsa
ebben a helyzetben (1), majd emelje
fel a nézőkét az ábrán lévő nyíl
irányában (2).
2
1
2 Egy kézi porfúvóval távolítsa el a
port a nézőkéből és a keresőből.
További információk
3 Szerelje vissza a nézőkét az 1.
lépés fordított sorrendben történő
végrehajtásával.
113
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 114 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a HDRFX1000E típusú készülék a 2/1984. (III.
10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben
előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
Rendszer
Képfelvevő rendszer (HDV)
2 forgófejes, helikális pásztázású
Képfelvevő rendszer (DV)
2 forgófejes, helikális pásztázású
Fényképfelvevő rendszer
Exif 2.2* képfájl formátum
Hangfelvevő rendszer (HDV)
Forgófejes, MPEG-1 Audio Layer 2
rendszerű Kvantálás: 16 bit
Fs48 kHz (sztereó)
Átviteli sebesség: 384 kbps
Hangfelvevő rendszer (DV)
Forgófejes, PCM rendszer
Kvantálás: 12 bit
Fs32 kHz (sztereó 1, sztereó 2)
Kvantálás: 16 bit
Fs48 kHz (sztereó)
Videojel
PAL rendszer, CCIR szabvány
1080/50i szabvány
Használható kazetta
jelzéssel ellátott mini DV-kazetta
Szalagsebesség (HDV)
kb. 18,831 mm/s
Szalagsebesség (DV)
SP: kb. 18,831 mm/s
LP: kb. 12,568 mm/s
Felvételi, lejátszási idő (HDV)
60 perc (DVM60 kazettával)
Felvételi, lejátszási idő (DV)
SP: 60 perc (DVM60 kazettával)
LP: 90 perc (DVM60 kazettával)
Gyorscsévélés előre, hátra ideje
kb. 2 perc 40 másodperc (DVM60
kazettával, akkumulátorral)
kb. 1 perc 45 másodperc (DVM60
kazettával, hálózati tápegységgel)
Kereső
Elektronikus kereső (színes)
Képalkotó eszköz
6 mm (1/3 típusú) 3CMOS érzékelő
Felvételi képpontok száma (HDV/
DV16:9 fényképfelvétel):
Legtöbb 1,20 Mega (1440 × 810)
képpont**
Bruttó: kb. 1 120 000 képpont
Hasznos (film, 16:9):
kb. 1 037 000 képpont
Hasznos (film, 4:3):
kb. 778 000 képpont
Hasznos (fénykép, 16:9):
kb. 1 037 000 képpont
Hasznos (fénykép, 4:3):
kb. 778 000 képpont
Lencse
G lencse
20 × (optikai), kb. 30 × (digitális, a
[D.EXTENDER] opció [ON] beállítása
esetén)
Fókusztávolság
f= 4,1–82 mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték
29,5–590 mm (16:9),
36,1–722 mm (4:3)
F1.6–3.4
Szűrő átmérő: 72 mm
Színhőmérséklet
Önműködően
(egy gombnyomás) A/B
[INDOOR] (3 200 K)
[OUTDOOR] (5 800 K)
Legkisebb megvilágítás
1.5 lx (lux) (állandó 1/25 zársebesség,
önműködő jelerősítés, önműködő
zárnyílás beállítás) (F 1.6)
* Az „Exif” egy fájlformátum fényképek
számára, melyet a JEITA (Japán
Elektronikai és Információtechnológiai
Szövetség) hozott létre. Az ilyen
formátumban tárolt fájlok további
információkkal rendelkezhetnek, mint
114
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 115 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
például a kamkorder beállításai a
felvétel idején.
**A fenti képfelbontási értékeket a Sony
ClearVid CMOS érzékelőjének és
jelfeldolgozó-rendszerének
(képfeldolgozó processzor) a maga
nemében egyedülálló képpontkiosztása
teszi lehetővé.
Kimeneti csatlakozók
Be- és kimeneti csatlakozók
LANC
aljzat
Sztereó minijack (2,5 mm átmérő)
HDV/DV aljzat
i.LINK csatolófelület (IEEE1394, 4
érintkezős csatlakozó, S100 átviteli
sebesség)
MIC aljzat
Sztereó minijack (3,5 mm átmérő)
Energiaellátási követelmények
7,2 V (akkumulátor)
8,4 V (hálózati tápegység)
Átlagos teljesítményfelvétel
Felvételkészítés közben a keresővel,
normál fényerőnél:
HDV felvétel 6,2 W
DV felvétel 6,0 W
Felvételkészítés közben az LCDképernyővel, normál fényerőnél:
HDV felvétel 6,4 W
DV felvétel 6,2 W
Üzemi hőmérséklet
0–40°C
Tárolási hőmérséklet
–20–60°C
Méretek (kb.)
169 × 178 × 349 mm (szé × ma × mé)
kinyúló részekkel a markolat szíj
kivételével
169 × 178 × 349 mm (szé × ma × mé)
kinyúló alkatrészekkel, akkumulátorral
(NP-F570)
Tömeg (kb.)
2,1 kg árnyékoló ernyővel
2,3 kg árnyékoló ernyővel,
akkumulátorral (NP-F570), kazettával
(DVM60) és nagyméretű
szemkagylóval
További információk
AV távcsatlakozó
10 érintkezős csatlakozó
Az AV-csatlakozóvezeték
csatlakoztatásával
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω
Világosságjel: 1 Vp-p, 75 Ω
Színjel: 0,3 Vp-p (zavaró jel), 75 Ω
A komponens AV-vezeték
csatlakoztatásával
Y: 1 Vp-p, 75Ω, PB/PR, CB/CR: +/– 350
mV, 75 Ω
Audiojel: 327 mV (47 kΩ terhelő
impedanciánál), kimeneti impedancia
kevesebb, mint 2,2 kΩ
HDMI OUT aljzat
„A” típusú (19 érintkezős)
i (fejhallgató) aljzat
Sztereó minijack (3,5 mm átmérő)
Általános
LCD-képernyõ
Kép
8,0 cm (3,2 típus, 16:9 képarány)
Képpontok száma
921 600 (1920 × 480)
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
115
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 116 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Minõségtanúsítás (folytatás)
AC-L100 tápegység
FIGYELEM!
Energiaellátási követelmények
100–240 V, 50 Hz/60 Hz
Áramfelvétel
0,35–0,18 A
Teljesítményfelvétel
18 W
Kimenő feszültség
DC 8,4 V*
Üzemi hőmérséklet
0–40°C
Tárolási hőmérséklet
–20–60°C
Méretek (kb.)
48 × 29 × 81 mm (szé × ma × mé)
kinyúlások nélkül
Tömeg (kb.)
170 g hálózati vezeték nélkül
Az akkumulátor nem megfelelő kezelése
esetén az akkumulátor felrobbanhat, tüzet
vagy kémiai égést okozhat. Tartsa be az
alábbi óvintézkedéseket.
• Ne szerelje szét.
• Ne törje össze és ne tegye ki az
akkumulátort ütésnek vagy rázkódásnak
például kalapálva, elejtve vagy rálépve.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor
érintkezőit, és ne érintkezzenek
semmilyen fémtárggyal.
• Ne tegye ki magas, 60°C feletti
hőmérsékletnek, például közvetlen
napsütésnek vagy napfénynek parkoló
járműben.
• Ne égesse meg vagy dobja tűzbe.
• Ne használjon sérült vagy szivárgó lítium
ion akkumulátort.
• Az akkumulátort kizárólag eredeti Sony
akkumulátortöltővel vagy akkumulátor
töltésére alkalmas eszközzel töltse.
• Tartsa távol az akkumulátort
kisgyermekektől.
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Csak eredetire, vagy azzal megegyező, a
Sony által jóváhagyott típusra cserélje.
• A használt akkumulátor
ártalmatlanításánál tartsa be az útmutató
utasításait.
* További műszaki adatok a hálózati tápegység
adattábláján olvashatók.
NP-F570 akkumulátor
Legnagyobb kimenő feszültség
DC 8,4 V
Kimenő feszültség
DC 7,2 V
Kapacitás
15,8 Wh (2200 mAh)
Méretek (kb.)
38.4 × 20.6 × 70.8 mm (szé × ma × mé)
Tömeg (kb.)
100 g
Üzemi hőmérséklet
0–40°C
Típus
Lítium ion
Jellemzõk
Legnagyobb töltő feszültség: DC 8,4 V
/Legnagyobb töltő áramerősség: 3,0 A
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
116
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 117 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Védjegyek
• A „Handycam” és a
•
•
•
•
•
a Sony
Corporation bejegyzett védjegyei.
A „Memory Stick”, „
”, „Memory Stick
Duo”, „
”, „Memory Stick
PRO Duo”, „
”,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
”, „Memory Stick
„
Micro”, „MagicGate”, „
”,
„MagicGate Memory Stick” és „MagicGate
Memory Stick Duo” a Sony Corporation
védjegyei.
Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
A
a Sony Corporation védjegye.
Az „x.v.Colour” a Sony Corporation védjegye.
Az i.LINK és a a Sony Corporation védjegyei.
Megjegyzés a végfelhasználói
szerzõdéshez
E KÉSZÜLÉK BÁRMELY OLYAN
FELHASZNÁLÁSA, MELY NEM
SZEMÉLYES CÉLÚ, ÉS ÉRINTI A
VIDEOKÓDOLÁSRA SZOLGÁLÓ MPEG-2
KÉPTÖMÖRÍTÉSI SZABVÁNYT,
KIFEJEZETTEN TÖRVÉNYBE ÜTKÖZŐ,
AMENNYIBEN AZ MPEG-2 PORTFOLIÓBAN
SZEREPLŐ SZABADALMI ENGEDÉLY NEM
ÁLL RENDELKEZÉSRE, MELY ENGEDÉLY
BESZEREZHETŐ AZ ALÁBBI CÍMEN: MPEG
LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
További információk
•A
védjegy.
• A Microsoft, Windows, Windows Vista és
Windows Media az U.S. Microsoft Corporation
védjegyei az Egyesült Államokban és egyéb
országokban.
• A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és
egyéb országokban.
• A HDV és a HDV logo a Sony Corporation és a
Victor Company of Japan, Ltd. védjegyei.
• A HDMI, HDMI logo és a High-Definition
Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
bejegyzett védjegyei.
• A Pentium az Intel Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• Az Adobe és az Adobe Reader.az Adobe
Systems Incorporated védjegyei.
Bármely más, az ebben az útmutatóban előforduló
márkanév a jogtulajdonos védjegye vagy
bejegyzett védjegye. A ™ és az ® szimbólumokat
nem jelezzük minden előfordulásukkor.
117
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB12QUI.fm
4111863111.book Page 118 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Gyors áttekintés
A készülék részegységei és kezelõszervei
A zárójelben szerepelő oldalon további információkat olvashat.
6 78 9
q;
1
2
3
4
5
A
HDV/DV aljzat (53)
B AV távcsatlakozó (53)
C HDMI OUT aljzat (53)
D i (fejhallgató) aljzat
Ha a fejhallgatót csatlakoztatja, a
kamkorder hangszórója kikapcsol.
qj
qh qg qf qd qs qa
N Állvány csatlakozó
Ügyeljen arra, hogy a rögzítőcsavar ne
legyen hosszabb 5,5 mm-nél. Ellenkező
esetben a rögzítés nem lesz biztos, és a
csavar kárt tehet a kamkorderben.
O REC START/STOP gomb (25)
E DC IN aljzat (15)
P BATT RELEASE (akkumulátor kioldó)
gomb (16)
F Távvezérlés érzékelő (hátsó) (122)
Q Akkumulátor (15)
G Felvételjelző (hátsó) (25)
A felvételjelző villog, ha a maradék
szalagidő vagy akkumulátor kapacitás
kevés.
* Az ASSIGN 5 gomb kiemelkedő tapintóponttal
van ellátva a gomb megtalálásának
megkönnyítéséhez.
H ASSIGN (4/5/6) gombok* (41)
I Fogantyú zoom kapcsoló (28)
J REC START/STOP gomb (25)
K PUSH (árnyékoló ernyő kioldó) gomb
(14)
L LANC
aljzat
A LANC
vezérlőaljzatot
használhatja a csatlakoztatott
videoeszközök és perifériák
szalagmechanikájának vezérléséhez.
M POWER kapcsoló (18)
118
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB12QUI.fm
4111863111.book Page 119 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
1
5
2
qs 3
qd
4
qf
6
qa
w;
09 87
ql qk qj qhqg
A LCD képernyő (19)
T Lencsevédő kar (14)
B Vállszíj rögzítési helye (120)
* A PLAY gombon, a VOLUME/MEMORY
gombon és a MEMORY/INDEX gombon
kiemelkedő tapintópont található. (A
VOLUME/MEMORY gomb + felőli oldalán.)
A tapintópontok megkönnyítik a gombok
közötti navigációt.
C ZERO SET MEM gomb (51)
D DATA CODE gomb (49)
E Videovezérlő gombok (STOP/REW/
PLAY*/FF/PAUSE/REC/SLOW) (46)
F VOLUME/MEMORY gomb* (47)
G MEMORY/DELETE gomb (47)
H MEMORY/INDEX gomb* (47)
I MEMORY/PLAY gomb (47)
Gyors áttekintés
J DISPLAY/BATT INFO gomb (49, 50)
K RESET gomb
A RESET gomb megnyomásakor
minden beállítás – a dátumot és az időt
is beleértve – a gyári értékre áll vissza (a
kép-profil és a kamera-profil beállítások
megőrződnek).
L Kereső (19)
M Kereső élességbeállító kar (19)
N Kereső kioldó kapcsoló (113)
O
OPEN/EJECT kar (23)
P STATUS CHECK gomb (50)
Q PICTURE PROFILE gomb (34)
R MENU gomb (59)
S SEL/PUSH EXEC tárcsa (21)
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
119
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB12QUI.fm
4111863111.book Page 120 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A készülék részegységei és kezelõszervei (folytatás)
9
1
2
3
4
5
6
q;
qa
qs
qd
qf
7
8
qg
A Vállszíj rögzítési helye (120)
A vállszíj felszerelése
B Zoom kar (28)
Csatlakoztassa a (külön megvásárolható)
vállszíjat a kamkorderen lévő
vállszíjrögzítő fülhöz.
C PHOTO/EXPANDED FOCUS gomb
(27, 30)
D Hozzáférés jelzőlámpa (24)
E „Memory Stick Duo” aljzat (23)
F Markolat szíj (18)
G Zárnyílás gyűrű (30)
H Zoom gyűrű (28)
I MIC aljzat
Ha mikrofont csatlakoztat, a
hangfelvétel nagy részét a külső
mikrofon készíti, nem a beépített
mikrofon.
J Tartozéksaru
K Felvételjelző (elöl) (25)
A felvételjelző villog, ha a maradék
szalagidő vagy akkumulátor kapacitás
kevés.
L Mikrofon (39)
M Lencse
N Árnyékoló ernyő (14)
O Fókusz gyűrű (29)
120
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB12QUI.fm
4111863111.book Page 121 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
56 7 8
9
0
1
2
3
4
qd
qs
qa
qk qj qh qg qf
A Távvezérlés érzékelő (elöl) (122)
B FOCUS kapcsoló (29)
C PUSH AUTO gomb (29)
* Az ASSIGN 2 gomb/AE SHIFT gomb, WHT
BAL gomb, IRIS/EXPOSURE gomb
kiemelkedő tapintóponttal rendelkezik a
gombok megtalálásának megkönnyítéséhez.
D ND FILTER kapcsoló (OFF/1/2/3) (33)
E Fogantyú zoom kapcsoló (FIX/VAR/
OFF) (28)
F ASSIGN 1 gomb/ZEBRA gomb (41)
Gyors áttekintés
G ASSIGN 2 gomb*/AE SHIFT gomb
(41)
H ASSIGN 3 gomb/REC REVIEW gomb
(41)
I AUDIO LEVEL kapcsoló (39)
J AUDIO LEVEL tárcsa (39)
K SHUTTER SPEED gomb (32)
L WHT BAL (fehéregyensúly) gomb*
(33)
M GAIN gomb (32)
N AUTO/MANUAL kapcsoló (30)
O
(egy gombnyomás) gomb (33)
P Fehéregyensúly memória kapcsoló (33)
Q Jelerősítés kapcsoló (32)
R IRIS/EXPOSURE gomb* (30)
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
121
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB12QUI.fm
4111863111.book Page 122 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
A készülék részegységei és kezelõszervei (folytatás)
b Megjegyzések
Távvezérlõ
A távvezérlő használatba vétele előtt
távolítsa el a szigetelőlapot.
Szigetelőlap
7
1
8
2
3
9
4
5
6
• A kamkorder működtetéséhez a távvezérlőt
irányítsa a távvezérlés érzékelő felé.
• Ne irányítsa a készülék távvezérlés érzékelőjét
közvetlen napfény vagy erős fényforrás felé. A
távvezérlő működésében üzemzavar
keletkezhet.
• Előfordulhat, hogy amikor a kamkordert a
távvezérlővel működteti, a videomagnó szintén
működésbe lép. Ilyen esetben válasszon a VTR
2 üzemmódtól eltérő távvezérlő üzemmódot a
videomagnó számára, vagy takarja le a
videomagnó érzékelőjét egy fekete
papírdarabbal.
Az elem cseréje a távvezérlõben
1 A tartón lévő fület benyomva a körmével
húzza ki az elemtartót.
2 Helyezzen egy új elemet a tartóba úgy,
hogy a + oldal fölfelé nézzen.
3 Ütközésig tolja vissza a távvezérlőbe az
elemtartót.
0
Fül
A PHOTO (27)
E gomb megnyomásakor a képernyőn látható
képet fényképként rögzíti a kamkorder a
„Memory Stick Duo” kártyára.
B Memóriavezérlő gombok (index, –/+,
memória, lejátszás) (47)
C SEARCH M. (52)
D.>
E Videovezérlő gombok (hátracsévélés,
lejátszás, előrecsévélés, szünet, állj,
lassított lejátszás) (46)
FIGYELEM!
Az elem a szakszerűtlen kezelés
következtében felrobbanhat. Ne töltse fel,
ne szerelje szét és ne dobja tűzbe.
• Ha a lítium gombelem kezd kimerülni, a
távvezérlő hatótávolsága csökken, vagy
működése bizonytalanná válik. Ilyenkor
helyezzen be új Sony CR2025 lítium
gombelemet. Más típusú elem használata tüzet
vagy robbanást idézhet elő.
F ZERO SET MEMORY (51)
G Jeladó
H START/STOP (25, 51)
I Motoros zoom (28)
J DISPLAY (49)
122
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB12QUI.fm
4111863111.book Page 123 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Kijelzések felvétel, lejátszás közben az LCDképernyõn
A zárójelben szerepelő oldalon további információkat olvashat.
Felvétel közben a kamkorder nem veszi fel ezeket a kijelzéseket a kazettára.
Mozgókép felvétel közben
1
2
60 min
HDV1080i
3
4
REC
0:08:13
12min
Fényképfelvétel közben
5
2
7
8
60 min
1.2M
9
101
6
A Felvételi formátum (
) (74)
vagy
DV-formátum esetén a felvételi mód (SP
vagy LP) kijelzése is megjelenik.
B Maradék akkumulátor kapacitás (kb.)
C Felvételi állapot ([STBY] (készenlét)
vagy [REC] (felvétel))
D Felvétel közben:
Számláló (óra:perc:másodperc)
Lejátszás közben:
Időkód (óra: perc: másodperc:
képkocka)
E A kazetta felvételi hossza (kb.)
G Felvételi mappa (78)
H Képméret (27)
I Felvételjelző (27)
Adatkód kijelzés felvétel közben
A felvétel ideje, dátuma és a kamkorder
beállításának adatai önműködően tárolásra
kerülnek. Normál felvétel közben nem
jelennek meg a képernyőn, de
megtekintheti azokat lejátszás közben a
DATA CODE menü segítségével (49.
oldal).
Gyors áttekintés
F Audio jelszint kijelzés (73)
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
123
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB12QUI.fm
4111863111.book Page 124 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Kijelzések felvétel, lejátszás közben az LCD-képernyõn (folytatás)
Mozgóképlejátszás közben
1
2
0
60 min
HDV1080i
4
Fényképlejátszás közben
2
5
0:08:12:17
12min
J Szalagtovábbítás jelző
DV-formátum esetén a felvételi mód (SP
vagy LP) kijelzése is megjelenik.
qa
8
60 min
101-0011
1.2M
qs qd
9/9 101
MEMORY PLAY
qf
K Adatfájl neve
L A fénykép száma, a felvett fényképek
teljes száma a pillanatnyi lejátszási
mappában
M Lejátszási mappa (78)
N Előző, következő mappa ikon
A
,
,
jelenik meg, amikor a
pillanatnyi mappa első vagy utolsó képét
játssza le a kamkorder, és a pillanatnyi
„Memory Stick Duo” kártyán több mappa
található. A VOLUME/MEMORY gombbal
az előző, következő mappába léphet.
124
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB12QUI.fm
4111863111.book Page 125 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Alsó
Kijelzések a beállítások
módosítása után
Bal felső
Jelzés
Jelentés
HISTOGRAM (71)
Jobb felső
DV AU.MODE
(70)*
60min
Kézi hangerő
szabályozás (39)
9
+2
Kézi fókusz (29)
~
Középső
Kép-profil (34)
Alsó
SPOTLIGHT (65)
.
Bal felsõ
Jelzés
BACK LIGHT (65)
Képstabilizátor
kikapcsolva (65)
Jelentés
Felvételi formátum (74)
SP LP
PEAKING (71)
DV REC MODE (75)*
D.EXTENDER (66)
DV WIDE REC (75)*
AE SHIFT (64)
QUICK REC (79)**
EXPOSURE
beállítás (30, 63)
DV FRAME REC (68)*
ND szűrő (33)
INTERVAL REC (67)
n
A
B
Fehéregyensúly (33)
x.v.Color (69)**
Jobb felsõ
Jelzés
Önműködő beállítás
(72)
ZEBRA (71)
Jelentés
PROG.SCAN (63)
HDV bemenet/
DV bemenet (86)
HDV kimenet/
DV kimenet (84)
i.LINK csatlakozás
(53, 81)
Zérópont memória (51)
* Ezek a beállítások csak DV formátumú
felvételek esetén hajthatók végre.
**Ezek a beállítások csak HDV-formátumú
képeknél használhatók.
z Hasznos tanácsok
Gyors áttekintés
INDEX MARK (42)
• Elképzelhető, hogy a kijelzések kinézete vagy
elhelyezkedése eltérő.
LCD háttérvilágítás
kikapcsolva (19)
Középsõ
Jelzés
Z
Jelentés
Figyelmeztetés (101)
125
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB00BOOKIX.fm
4111863111.book Page 126 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Tárgymutató
Szám
1080i/576i.............................76
12BIT....................................70
16BIT....................................70
3-ClearVid CMOS érzékelő
rendszer ................................10
576i .......................................76
A/V csatlakozóvezeték .. 58, 82
DISP OUTPUT .................... 74
A/V csatlakozóvezeték
S VIDEO csatlakozóval ....... 81
DISPLAY SET menü ........... 71
A/V távcsatlakozó.............. 118
DISPLAY/BATT INFO
gomb......................... 19, 49, 50
DV ........................................74
B
DV AUDIO MIX .................70
BACK LIGHT ............... 65, 94
DV AU. MODE
(DV audio mód) ................... 70
6sec BEFORE.......................66
BATT RELEASE
(akkumulátor kioldó)
gomb .................................... 16
6sec CENTER ......................66
BEEP.................................... 80
A
Beépített újratölthető elem. 112
DV REC MODE
(felvételi mód) ...................... 75
Beltéri................................... 34
DV WIDE REC.................... 75
Adat keresés .........................52
BLACK FADER.................. 66
ADVANCE ..........................71
B memória............................ 34
D.EXTENDER (digitális
extender)......................... 66, 94
C
E
CAM DATA DSP (kamera
adatok kijelzése) ............ 72, 94
END SEARCH..................... 42
CAMERA PROF.
(kamera-profil)..................... 78
EXPOSURE .........................30
CAMERA SET menü .......... 63
EXP.FOCUS TYPE ............. 72
6sec AFTER .........................66
AE RESPONSE....................65
AE SHIFT.............................64
AF ASSIST...........................66
AGC LIMIT .........................64
Akkumulátor
Akkumulátor
információ .....................50
DV formátum ................. 74, 75
DV FRAME REC........... 68, 95
EXECUTE............................ 66
EXP. FOCUS ................. 41, 79
Akkumulátor .................15
Töltési idő ............................ 16
Állapot ellenőrzés.................50
CHG (töltés) jelzőlámpa ...... 15
F
Állvány csatlakozó .............118
CLOCK SET.................. 21, 79
FADER........................... 66, 94
ALL ERASE.........................77
CNTRST ENHCR.......... 65, 94
Fehéregyensúly..................... 33
ALL FILES...........................77
COLOR BAR....................... 69
Fejhallgató aljzat ................118
ALL OUTPUT .....................74
COLOR DEPTH .................. 37
Felvétel .................................25
A memória ............................34
COLOR LEVEL .................. 36
Felvételi idő..........................16
Árnyékoló ernyő...................14
COLOR MODE ................... 36
Fényképek ............................ 27
ASSIGN BTN.......................79
COLOR PHASE .................. 37
Fényképek törlése.................47
ASSIGN gombok .................41
COMPONENT..................... 76
Figyelmeztető jelzések .......101
AT IRIS LMT.......................65
Csatlakoztatás
Figyelmeztető üzenetek......102
AUDIO LEVEL tárcsa .........39
tv-készülék.................... 53
FILE NO. (File number).......77
AUDIO LEVEL kapcsoló ....39
videomagnó .................. 81
FLCKR REDUCE ................65
AUDIO LIMIT .....................70
CURRNT FOLDER............. 77
Fogantyú zoom ..................... 28
AUDIO SET menü ...............70
D
Fókusz ..................................29
AU.LVL DISP
(audio jelszint kijelzés).........73
DATA CODE gomb ............ 49
FOCUS kapcsoló..................29
DATE/TIME ................ 22, 123
FORMAT ..................... 77, 106
Átmásolás .............................81
DC IN aljzat ......................... 15
AWB SENS ..........................64
DC csatlakozódugasz ........... 15
AUTO/MANUAL kapcsoló .30
Fókusz gyűrű ........................29
126
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB00BOOKIX.fm
4111863111.book Page 127 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
G, Gy
J
G lencse ................................10
Jeladó ................................. 122
GAIN gomb ..........................32
Jelerősítés ............................. 32
GAIN SETUP .......................63
Jelzések .............................. 125
GAMMA ..............................36
GUIDEFRAME ....................72
Gyorsellenőrzési .............42, 97
H
Hálózati csatlakozóvezeték...15
HANDLE ZOOM .................66
Hangerő.................................47
HDV......................................74
HDV formátum...............9, 104
HDV1080i ............................74
HDV/DV aljzat .....................81
Hozzáférés jelzőlámpa..........24
Hibaelhárítás .........................91
HISTOGRAM ................71, 94
I
LINEAR ...............................68
Lítium gombelem ...............122
LP (hosszú játékidő) .............75
M
K
Kamera-profil beállítások
törlése .................................. 79
Kamkorder használata
külföldön ............................ 104
Karbantartás ....................... 110
Kazetta
behelyezés, kiadás......... 23
HDMI vezeték ......................55
HDMI OUT aljzat.................53
LETTER SIZE......................73
szalag .......................... 105
Kazetta számláló .......... 51, 123
Kazetta tartó ......................... 23
Képátmenet .......................... 43
Képkeresés ........................... 47
Kép-profil............................. 34
Kereső .................................. 19
Kereső élességbeállító kar.... 19
Kereső kioldó kapcsoló ...... 113
Kéztartó szíj ......................... 18
Macintosh .............................90
Mappa
NEW FOLDER .............77
PB FOLDER (lejátszási
mappa)...........................78
REC FOLDER (felvételi
mappa)...........................78
Maradék akkumulátor
kapacitás ...............................50
MARKER .............................72
Mellékelt tartozékok .............13
MEMORY SET menü ..........77
„Memory Stick”..................106
„Memory Stick Duo”
behelyezés, kivétel ........23
felvehető képek száma ..27
„Memory Stick Duo” aljzat ..24
MEMORY/DELETE gomb
..............................................47
INDEX MARK.....................42
Komponens A/V
vezeték ........................... 54, 57
MEMORY/INDEX gomb ....46
Index képernyő .....................47
Külső áramforrás.................. 17
Index keresés ........................52
Kültéri .................................. 34
Index jel ................................42
INDOOR.........................33, 34
L
„InfoLITHIUM” akkumulátor
............................................107
LANC aljzat ....................... 118
INTELLIGENT ....................64
INTERVAL ..........................67
INTERVAL REC ...........67, 95
IN/OUT REC menü ..............74
IRIS/EXPOSURE ...........30, 63
IRIS/EXPOSURE gomb.......30
i.LINK.................................108
i.LINK vezeték .........55, 85, 88
i.LINK CONV ................53, 76
LANGUAGE ....................... 79
MEMORY/PLAY gomb ......46
Menü
AUDIO SET menü ........70
CAMERA SET menü....63
DISPLAY SET menü ....71
IN/OUT REC menü.......74
LCD...................................... 19
MEMORY SET menü
.......................................77
LCD háttérvilágítás .............. 19
Menüpontok ..................61
LCD BL LEVEL ............ 73, 95
OTHERS menü .............78
LCD BRIGHT...................... 73
Menü használata............59
LCD COLOR ....................... 73
MENU gomb ........................21
LCD PANEL........................ 74
Menüpontok..........................61
Lejátszás............................... 46
Menüpontok használata ........59
Lejátszási idő........................ 17
MIC aljzat ...........................120
Lencsevédő kar .................... 14
Mikrofon.............................120
folytatódik ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
Gyors áttekintés
Kiterjesztett fókusz .............. 30
Időkód .................................123
127
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB00BOOKIX.fm
4111863111.book Page 128 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Tárgymutató (folytatás)
PUSH (árnyékoló ernyő kioldó)
gomb .................................... 14
T
Telefotó ................................28
MPEG2 .................................89
Q
MULTI-SOUND ..................70
QUICK REC ........................ 79
Műsorvég keresés .....42, 94, 97
R
TRANS CURVE ..................68
N
REC FOLDER (felvételi
mappa) ................................. 78
TRIG..................................... 67
Minőségtanúsítás ................114
MINUS AGC........................64
MIX ......................................70
Nagyfelbontású
tv-készülék............................54
Nagylátószög ........................28
Nagy szemkagyló .................20
ND szűrő...............................33
TRIG LEVEL.......................67
REC LAMP (felvételjelző
lámpa) ............................ 25, 80
Tv-készülék ..........................53
REC REVIEW ............... 41, 42
TV TYPE.............................. 76
NORMAL.............................71
REMAINING....................... 73
NTSC..................................104
REMOTE CTRL
(távvezérlő) .......................... 80
RESET gomb ..................... 119
OPEN/EJECT kar.................23
S, Sz
OTHERS menü.....................78
S VIDEO vezeték................. 58
OUTDOOR ..........................33
S VIDEO aljzat .............. 56, 82
P
SEL/PUSH EXEC tárcsa ..... 21
SHOT TRANSITION .... 43, 68
PAL ..............................97, 104
SHUTTER SPEED gomb .... 32
Páralecsapódás....................110
Pásztázás...............................47
SKINTONE DTL (bőrszín
részlet).................................. 38
PB FOLDER
(lejátszási mappa) ................78
SMTH SLW REC (lassított
felvétel) .......................... 66, 94
PB ZOOM (lejátszás
zoom)....................................79
SOFT STOP ......................... 68
PEAKING ......................71, 94
SP (normál lejátszás) ........... 75
PHOTO.................................79
SPOTLIGHT.................. 65, 94
PHOTO/EXPANDED FOCUS
gomb .....................................25
ST1....................................... 70
PHOTO/EXP.FOCUS ..........79
STATUS CHECK gomb...... 50
PICTURE PROFILE
gomb .....................................34
STEADYSHOT ............. 41, 65
PLAY gomb .........................46
POWER kapcsoló.................18
PROG. SCAN.................63, 94
PUSH AUTO gomb..............29
TRANS TIME ...................... 68
REC FORMAT .................... 74
NEW FOLDER ....................77
Öndiagnózis képernyő ........101
TIMING ...............................66
Törlésvédő kapcsoló........... 105
REC START/STOP gomb
............................................. 25
O
Távvezérlő.......................... 122
SOFT TRANS...................... 68
ST2....................................... 70
STEREO .............................. 70
Szalag................... Lásd kazetta
Számítógép........................... 90
Tv-készülék színrendszer ... 104
V
Vállszíj ...............................120
Vállszíj rögzítési
helye ........................... 119, 120
Váltóáramú tápegység ..........15
VCR HDV/DV ..................... 74
Végtelen fókusz.................... 30
VF B.LIGHT .................. 73, 95
VF POWERMODE .............. 73
Videovezérlő gombok ........119
Videofej..............................111
VOLUME/MEMORY
gomb..................................... 46
V-OUT/PANEL ................... 74
W
WB PRESET ........................64
WB SHIFT ........................... 37
WHITE FADER................... 66
WHT BAL gomb..................33
WIND ...................................70
Windows...............................90
WORLD TIME .............. 79, 95
X
x.v.Color......................... 69, 95
Szigetelő lap....................... 122
128
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB00BOOKIX.fm
4111863111.book Page 129 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
Z
Zárnyílás gyűrű.....................30
Zársebesség...........................32
ZEBRA ...........................71, 94
ZERO SET MEM gomb .......51
Zérópont memória ................51
ZERO SET MEMORY
gomb .....................................51
Zoom.....................................28
Zoom gyűrű ..........................28
Zoom kapcsoló .....................28
Gyors áttekintés
129
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB00BOOKIX.fm
4111863111.book Page 130 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB00BOOKIX.fm
4111863111.book Page 131 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\HDR-FX1000E\02 vegleg\01GB13BCOV.fm
4111863111.book Page 132 Wednesday, November 19, 2008 9:44 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A termékkel kapcsolatos további információk és
válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Printed in Czech Republic (EU)
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
Download PDF

advertising