Sony | DCR-PC1000E | Sony DCR-PC1000E Használati útmutató

2-591-679-11 (1)
Digitális videokamera
Kezelési útmutató
DCR-PC1000E
Mielőtt hozzákezdene
H
7
Felvétel/
20
lejátszás
A menü használata
36
Másolás/Szerkesztés
63
Számítógép használata
73
Hibaelhárítás
86
További információk 106
http://www.sony.net/
© 2005 Sony Corporation
Printed in Czech republic (EU)
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Először ezt olvassa el!
Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük,
szíveskedjen elolvasni a kezelési útmutatót és
őrizze meg a későbbi használat érdekében.
FIGYELMEZTETÉS
Tűzveszély és áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
„Memory Stick”
N50
Az Európai vásárlók számára
FIGYELEM
A bizonyos frekvenciáknál fellépő elektromágneses
mezők e kamkorder kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
Az ezen a terméken elvégzett vizsgálatok alapján
megállapították, hogy a készülék megfelel az EMC
Direktívák 3 méternél rövidebb csatlakozóvezetékek
használatára vonatkozó határértékeinek.
Megjegyzés
Ha az adatátviteli folyamatot statikus elektromosság
vagy elektromágneses tér megszakítja, indítsa újra a
szoftvert, vagy szüntesse meg az adatátviteli (USB stb.)
vezeték csatlakozását, majd csatlakoztassa ismét.
A használattal kapcsolatos
megjegyzések
Ehhez a kamkorderhez két útmutatót
mellékelünk
– „Kezelési útmutató” (ez az útmutató).
– „First Step Guide” a kamkorder és egy
számítógép csatlakoztatásához, illetve a
mellékelt szoftver használatához
(a mellékelt CD-ROM lemezen).
Megjegyzések az ebben a kamerában
használható adathordozókhoz
•„
” jelzéssel ellátott mini DV kazetták
(kazettamemóriával ellátott mini DV kazetták
nem használhatók)(107. o.).
•„
”,
„
” jelzéssel ellátott
„Memory Stick Duo” kártyák (108. o.).
A kamkorder szakszerű használata
• Ne emelje fel a készüléket a következő
részeknél fogva.
LCD képernyő
2
• A kamkorder nem védett a portól, illetve a
cseppenő vagy freccsenő víztől. Olvassa el
a „Karbantartás és gondozás” című fejezetet
(112. o.).
• Mielőtt a kamkordert egy külső készülékhez
csatlakoztatná az USB vagy az i.LINK aljzaton
keresztül, ellenőrizze, hogy a csatlakozódugót
a megfelelő helyzetben dugja-e az aljzatba. Ha
erőszakkal helytelen pozícióban csatlakoztatja,
az aljzat megsérülhet, illetve a kamkorder
működésében üzemzavar keletkezhet.
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
• Amikor a hálózati tápegységet kihúzza a
Handycam Station bölcsőből, egyik kezével
fogja meg a csatlakozódugót, a másikkal pedig
a kamkordert.
• Mielőtt a kamkordert a Handycam Station
bölcsőbe helyezné, vagy onnan eltávolítaná,
tolja fel a POWER kapcsolót OFF (CHG)
állásba.
• A tv-színrendszerek országonként eltérőek
lehetnek. Ha a kamkorderrel rögzített felvételt
tv-készüléken szeretné megnézni, akkor PAL
rendszerű tv-készüléket kell használnia.
• A televíziós műsorok, filmek, videokazetták és
egyéb videoanyagok szerzői jogvédelem alatt
állhatnak. Az ilyen műsorok engedély nélküli
másolása törvénybe ütközik.
Megjegyzések a menürendszerrel,
az LCD képernyővel, a keresővel és
lencsével kapcsolatban
Megjegyzések ezen kezelési útmutató
használatával kapcsolatban
• Az adott felvételi vagy lejátszási szituációban
nem használható menüpontok kiszürkítve
jelennek meg.
• Az LCD képernyő és a kereső rendkívül
korszerű gyártástechnológiával készült, a
hatékony képpontok aránya nagyobb mint
99,99%. Esetenként azonban fekete pontok
és/vagy világos fénypontok (fehér, piros,
kék vagy zöld) jelenhetnek meg az LCD
képernyőn és a keresőben.
Ezek a pontok a gyártási folyamat természetes
velejárói, és a felvétel minőségét nem
befolyásolják.
• Ha az LCD képernyőt, a keresőt vagy a lencsét
hosszú ideig közvetlen napsugárzásnak teszi
ki, meghibásodás léphet fel. Legyen óvatos,
amikor a készüléket ablak mellé helyezi, vagy
szabadban használja.
• Ne fordítsa a kamkordert a Nap felé. Ez
meghibásodáshoz vezethet. A napról csak
gyenge fényviszonyok mellett, például
alkonyatkor készítsen képet.
Megjegyzések a felvétellel
kapcsolatban
• Mielőtt megkezdi a felvétel rögzítését,
ellenőrizze a felvételi funkciót, hogy
megállapítsa, a kép és a hang felvétele
problémamentes-e.
• A felvételek tartalmáért nem vállalunk
kompenzációt, akkor sem, ha a felvétel
vagy lejátszás elmaradása a készülék, az
adathordozó stb. hibájából következik be.
• Az ebben az útmutatóban szereplő LCD
képernyő és kereső illusztrációk egy digitális
fényképezőgéppel készültek, így esetenként
eltérőek lehetnek az Ön által látottaktól.
• A műveletek bemutatásánál az adott ország
nyelvén jelennek meg a képernyő kijelzések.
Ha szükséges, állítsa át a menük nyelvét (14.
oldal).
Néhány szó a Carl Zeiss lencséről
Ez a kamkorder Carl Zeiss gyártmányú
objektívvel rendelkezik, amely a Carl Zeiss
(Németország) és a Sony Corporation közös
fejlesztésének eredménye, és kivételesen
részletgazdag képet reprodukál. Az objektív
a kamkorderekre kidolgozott MTF mérési
rendszert alkalmazza, és a Carl Zeiss
objektívekre jellemző minőséget biztosítja.
Az Ön kamkorderének lencséje T* bevonattal
rendelkezik el, mely elnyomja a zavaró
tükröződéseket, és valósághű színeket
reprodukál.
MTF = Modulation Transfer Function
(modulációs átviteli függvény) kifejezés
rövidítése. Az értékszám azt a tárgyról érkező
fénymennyiséget fejezi ki, amely az objektívbe
behatolni képes.
3
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Tartalomjegyzék
Mielőtt hozzákezdene
1. lépés: A mellékelt tartozékok ellenőrzése ..............................................7
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése ............................................................8
3. lépés: A kamkorder bekapcsolása és megfelelő tartása .....................12
4. lépés: Az LCD képernyő és a kereső beállítása ..................................13
5. lépés: Az érintőképernyő használata ...................................................14
A nyelv kiválasztása .......................................................................................14
A képernyőkijelzések ellenőrzése (Kijelző segéd) ........................................14
6. lépés: A dátum és az idő beállítása .....................................................15
7. lépés: Kazetta vagy „Memory Stick Duo” behelyezése ........................16
8. lépés: A felvételi képarány (16:9 vagy 4:3) kiválasztása ......................18
Felvétel/lejátszás
Felvételkészítés/lejátszás egyszerűbben (Easy Handycam) ...................20
Felvételkészítés .......................................................................................22
Lejátszás .................................................................................................23
További lejátszási, felvételi stb. funkciók. .................................................24
Felvétel
A zoom használata
A beállítások végrehajtása a CAM CTRL vezérlőtárcsával/MANUAL
gombbal (hozzárendelés)
Térhatású hangfelvétel készítése (4CH MIC felvétel)
A vaku használata
Az expozíció beállítása hátulról megvilágított téma esetén
Felvételkészítés tükör üzemmódban
Állvány használata
Lejátszás
A PB zoom funkció használata
Felvétel/lejátszás
Az akkumulátor maradék kapacitásának ellenőrzése (Akku információ)
Az üzemi hangjelzések kikapcsolása
A gyári értékek visszaállítása
További kezelőszervek és funkciók
4
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Kijelzések felvétel/lejátszás közben ........................................................28
A kezdőpont megkeresése ......................................................................31
A legutoljára felvett jelenet végének megkeresése (END SEARCH) .............31
Kézi keresés (EDIT SEARCH) ........................................................................42
A legutoljára felvett jelenetek áttekintése (Felvétel ellenőrzés) .....................42
A távvezérlő .............................................................................................32
Egy jelenet gyors megkeresése (Zérópont memória) ....................................43
Jelenetkeresés a felvétel időpontja alapján (Dátumkeresés) ........................45
Lejátszás a tv-képernyőn ........................................................................34
A menü használata
A menüpontok kiválasztása ...................................................36
Menüpontok.............................................................................................38
CAMERA SET menü ..........................................................................40
A kamkorder felvételi funkcióinak beállítására szolgáló menüpontokat
(EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT stb.) tartalmazza.
MEMORY SET menü .........................................................................45
A kamkorder „Memory Stick Duo” funkcióinak beállítására szolgáló
menüpontokat (BURST/QUALITY/IMAGE SIZE/ALL ERASE/NEW FOLDER
stb.) tartalmazza.
PICT.APPLI. menü. ...........................................................................48
Különleges képhatásokat és további felvételi/lejátszási funkciók beállítására
szolgáló menüpontokat (SLIDE SHOW/PICT. EFFECT/FRAME REC stb.)
tartalmaz.
EDIT/PLAY menü .............................................................................53
A speciális szerkesztési és lejátszási funkciók beállítására szolgáló
menüpontokat (VAR.SPD PB/END SEARCH stb.) tartalmazza.
STANDARD SET menü ....................................................................54
A kazettafelvételi funkciók és egyéb alapbeállítások elvégzésére szolgáló
menüpontokat (REC MODE/MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT stb.)
tartalmazza.
TIME/LANGU. menü. ........................................................................58
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Az Egyéni menü testre szabása ..............................................................59
A CAM CTRL vezérlőtárcsa használata ..................................................61
Másolás/Szerkesztés
Csatlakoztatás videomagnóhoz vagy televízióhoz ..................................63
Másolás külső eszköz, pl. videomagnó, DVD-felvevő stb. segítségével ..64
Műsor felvétele videomagnóról vagy televízióról .....................................65
Képek másolása kazettáról „Memory Stick Duo” kártyára .......................66
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
5
A felvett műsor utóhangosítása ...............................................................67
Képek törlése a „Memory Stick Duo” kártyáról ........................................69
Képek kijelölése a „Memory Stick Duo” kártyán
(Kép védelem/Nyomtatás jelző) .....................................................69
A felvett képek nyomtatása (PictBridge kompatibilis nyomtató) ..............70
Aljzatok külső készülékek csatlakoztatásához ........................................72
Számítógép használata
Mielőtt a „First Step Guide” útmutatót elolvasná .....................................73
A szoftver és a „First Step Guide” útmutató telepítése a számítógépre ..75
A „First Step Guide” útmutató megtekintése ...........................................80
DVD-lemez létrehozása („Click to DVD” szoftverrel) ...............................81
Analóg videomagnó csatlakoztatása a számítógéphez
a kamkorderen keresztül – Jelátalakítási funkció ..........................84
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ...........................................................................................86
Figyelmeztető jelzések és üzenetek ......................................................101
További információk
A kamkorder használata külföldön ........................................................152
Használható kazettafajták .....................................................................153
A „MemoryStick” kártyáról .....................................................................155
Néhány szó az „InfoLITHIUM” akkumulátorról.......................................159
Az i.LINK rendszer ................................................................................161
Karbantartás és gondozás ....................................................................162
Minőségtanúsítás ..................................................................................169
Tárgymutató...........................................................................................172
6
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
1. lépés: A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékok
megtalálhatók-e a kamkorder dobozában.
A zárójelben található számok a tartozékok
darabszámát jelölik.
A/V csatlakozóvezeték (1) (34., 63. o.)
„Memory Stick Duo” 16 MB (1) (17., 108. o.)
USB csatlakozóvezeték (1) (73., 84. o.)
Mielőtt hozzákezdene
Vállszíj (1)
Memory Stick Duo adapter (1) (109. o.)
NP-FA50 akkumulátor (1) (8., 110. o.)
Hálózati tápegység (1) (8. o.)
CD-ROM „Picture Package Ver.1.7” (1)
(73. o.)
21-érintkezős csatlakozódugó (1) (35. o.)
Csak azoknál a modelleknél, amelyek alján a
jelzést feltüntették.
Kezelési útmutató (ez az útmutató) (1)
Hálózati csatlakozóvezeték (1) (8. o.)
Handycam Station bölcső (1) (9. o.)
Távvezérlő (1) (32. o.)
A lítium gombelemet behelyeztük a távvezérlőbe.
7
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
Az akkumulátor feltöltéséhez szerelje fel az
„InfoLITHIUM” típusú akkumulátort
(A sorozat) (110. o.) a kamkorderre.
2 Tolja az akkumulátort a
rekeszbe ütközésig úgy, hogy az
akkumulátor oldalán lévő  jel
kifelé nézzen.
POWER
kapcsoló
DC IN aljzat
DC dugasz
A fali
konnektorhoz
Hálózati
Hálózati
tápegység
csatlakozóvezeték
3 Zárja be az akkumulátor-rekeszt.
1 Tolja az akkumulátor rekesz
fedelét a nyíl irányába.
Ellenőrizze, hogy a fedél teljesen bezárult-e.
8
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
4 Tolja fel a POWER kapcsolót
(CHG) OFF állásba. (Ez az
alappozíció.)
7 Helyezze a kamkordert a
Handycam Station bölcsőbe.
Ügyeljen arra, hogy a kamkordert ütközésig
helyezze a bölcsőbe.
Mielőtt hozzákezdene
5 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a Handycam Station
bölcső DC IN aljzatához. A
csatlakozódugón lévő  jel a
felső oldalon legyen.
CHG
(töltés)
jelző
A CHG (töltés) jelző világít, és a töltés
megkezdődik. Amikor az akkumulátor
feltöltése befejeződik, a CHG (töltés) jelző
kialszik.
• Mielőtt a kamkordert a Handycam Station
bölcsőbe helyezné, zárja be a kamkorder DC IN
aljzatának fedelét.
A  jel a felső oldalon legyen
6 Csatlakoztassa a hálózati
vezetéket a hálózati
tápegységhez és a fali
konnektorhoz.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
9
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése (folytatás)
Az akkumulátor feltöltése csak a
hálózati tápegységgel
Tolja fel a POWER kapcsolót (CHG) OFF
állásba. Ezután csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamkorder DC IN aljzatához.
Az akkumulátor eltávolítása
Tolja fel a POWER kapcsolót (CHG) OFF
állásba. Ezután nyissa ki az akkumulátor
rekeszt, és vegye ki az akkumulátort.
F
K
l
F
DC IN
aljzat
M
t
POWER
kapcsoló
DC dugasz
A  jelzés az LCD
képernyő felé essen.
A fali
konnektorhoz
Hálózati
Hálózati csatlakozóvezeték tápegység
A kamkorder leválasztás a Handycam
Station bölcsőről
Az akkumulátor tárolása
Mielőtt hosszabb ideig tárolná az akkumulátort,
merítse ki teljesen (110. o.).
Külső áramforrás használata
Az akkumulátor feltöltéséhez használatos
csatlakoztatás kialakításával a kamkordert
hálózati feszültséggel is üzemeltetheti. Ilyen
esetben az akkumulátor töltése nem csökken.
Kapcsolja ki a kamkordert, és vegye le a
kamkordert a Handycam Station bölcsőről úgy,
hogy az egyik kezével a kamkordert, a másikkal
a bölcsőt tartja.
*
•
L
M
t
*
10
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Feltöltési idő
Körülbelüli időtartam percben megadva,
lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez.
Akkumulátor
Feltöltési idő
NP-FA50 (mellékelve)
125
NP-FA70
155
Megközelítő felvételi idő percekben megadva,
teljesen feltöltött akkumulátor használata esetén.
Akkumulátor
NP-FA50
(mellékelve)
NP-FA70
Folyamatos
felvételi
idő*
Jellemző
felvételi
idő*
85
90
95
45
50
50
160
170
175
90
95
100
* Felső érték: Az LCD háttérvilágítás bekapcsolva.
Középső érték: Az LCD háttérvilágítás
kikapcsolva.
Alsó érték: Felvétel a kereső használatával, az
LCD képernyőt bezárva.
• Jellemző felvétel idő a felvétel többszöri
elindítása/megállítása, zoomolás és ki/be
kapcsolás esetén.
Lejátszási idő
Megközelítő lejátszási idő percekben megadva,
teljesen feltöltött akkumulátor használata esetén.
Akkumulátor
LCD
képernyő
nyitva*
LCD
képernyő
zárva
NP-FA50
(mellékelve)
120
150
NP-FA70
225
275
A feltöltési/felvételi/lejátszási időről
• Az időértékek mérése 25°C-os környezeti
hőmérsékleten történt esetén (10–30°C ajánlott).
• A felvételi és lejátszási idő rövidebb lehet,
amennyiben a készüléket alacsonyabb környezeti
hőmérsékletben használja.
• A kamkorder üzemeltetési körülményeinek
függvényében a felvételi és lejátszási idő rövidebb
lehet.
Mielőtt hozzákezdene
Felvételi idő
Az akkumulátorról
• Mielőtt kicserélné az akkumulátort, tolja fel a
POWER kapcsolót (CHG) OFF állásba.
• A CHG (töltés) jelző villog töltés közben, vagy
az akkumulátor információ (26. o.) nem pontos
értékeket közöl a következő esetekben.
– Az akkumulátor nincs megfelelően
csatlakoztatva.
– Az akkumulátor megsérült.
– Az akkumulátor teljesen kimerült (csak az
akkumulátor információ esetén).
• Amíg a hálózati tápegység csatlakoztatva van
a kamkorder vagy a Handycam Station bölcső
DC IN aljzatához, a készülék nem használja az
akkumulátor energiáját, még akkor sem, ha a
hálózati csatlakozóvezeték nincs csatlakoztatva a
fali konnektorhoz.
A hálózati tápegység
• A tápegységet a fali konnektor közelében javasolt
használni. Ha hálózati üzem közben üzemzavar
fordul elő, azonnal húzza ki a csatlakozódugót a
fali konnektorból.
• Ne működtesse a hálózati tápegységet szűk térben,
például a fal és a bútor között.
• Ügyeljen arra, hogy semmilyen fémtárgy
ne érinthesse meg a hálózati tápegység DC
csatlakozódugója vagy az akkumulátor csatlakozó
fém részeit. Rövidzárlat léphet fel, amely a
készülék meghibásodását okozhatja.
ELŐVIGYÁZATOSSÁG
• A kamkorder kikapcsolt állapotában is feszültség
alatt van, amíg a hálózati tápegységen keresztül
csatlakoztatva van a fali konnektorhoz.
* Az LCD háttérvilágítás bekapcsolva.
11
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
3. lépés: A kamkorder bekapcsolása és
megfelelő tartása
4
b
A kívánt felvételi vagy lejátszási üzemmód
kiválasztásához a POWER kapcsolót többször el
kell csúsztatni.
Amikor először használja a készüléket, a
[CLOCK SET] képernyő jelenik meg (15. o.).
N
k
k
2 Tartsa megfelelően a kamkordert.
POWER
kapcsoló
3 Keressen biztos fogást, majd
húzza meg a kéztámaszt.
1 Tolja ismételten a POWER kapcsolót

(
a nyíl irányába mindaddig, míg a
megfelelő jelző világítani nem kezd.
A lencsevédő automatikusan kinyílik,
amikor a POWER kapcsolót CAMERATAPE vagy CAMERA-MEMORY állásba
kapcsolja.
Ha a POWER
kapcsoló (CHG)
OFF pozícióban
áll, tolja lefelé,
miközben benyomja
a kis zöld gombot.
•
Az alábbi jelzők világítanak
CAMERA-TAPE üzemmód: Felvétel
készítése kazettára.
CAMERA-MEMORY üzemmód: Felvétel
készítése „Memory Stick Duo” kártyára.
PLAY/EDIT üzemmód: A képek
lejátszásához, szerkesztéséhez.
12
• Amikor a POWER kapcsolót (CHG) OFF
pozícióból CAMERA-TAPE vagy CAMERAMEMORY állásba kapcsolja, az aktuális idő
és dátum 5 másodpercig megjelenik az LCD
képernyőn.
A készülék kikapcsolása
Tolja fel a POWER kapcsolót (CHG) OFF
állásba.
• Alapbeállítás szerint, amennyiben 5 percig
nem használja a készüléket, a kamkorder
automatikusan kikapcsol az akkumulátor
kapacitásának kímélése érdekében
([A.SHUT OFF], 58. o.).
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
•
•
4. lépés: Az LCD képernyő és a kereső
beállítása
Az LCD képernyő
Nyissa ki az LCD képernyőt 90 fokban a
készülékhez képest (), majd forgassa el a
kívánt pozícióba ().
Tartsa nyomva a DISPLAY BATT INFO
gombot mindaddig, míg a
jelzés meg nem
jelenik. A beállítás akkor lehet hasznos, ha a
készüléket világos környezeti fényviszonyok
között használja, vagy kímélni szeretné az
akkumulátor kapacitását. A beállítás a felvett
kép minőségét nem befolyásolja. Az LCD
háttérvilágítás bekapcsolásához tartsa nyomva a
DISPLAY BATT INFO gombot mindaddig, míg
a
jelzés el nem tűnik.
• Az LCD képernyő fényerejének beállítását lásd az
[LCD BRIGHT] (55. o.) menüben.
Mielőtt hozzákezdene
 90 fok a
kamkorderhez
képest
Az LCD háttérvilágítás kikapcsolása
az akkumulátor kapacitás
megnövelés érdekében
A kereső
Megtekintheti a képeket a kereső használatával
is, amikor bezárja az LCD képernyőt. Ilyenkor
az akkumulátor hosszabb kapacitást biztosít.
 180 fok
(max.)
 90 fok
(max.)
DISPLAY BATT INFO
• Ügyeljen arra, hogy az LCD képernyő nyitása
vagy beállítása közben meg ne nyomja véletlenül a
kereten lévő gombokat.
• Ha az  pozícióból indulva az LCD képernyőt
180 fokban elforgatja az objektívhez képest,
bezárhatja az LCD képernyőt úgy, hogy a
képernyő kifelé nézzen. Ez kényelmesebb
lejátszást tesz lehetővé.
• Amikor az LCD képernyőt bezárja, először
forgassa vízszintes pozícióba (lásd az  ábrát),
majd hajtsa le a kamkorderhez.
Kereső élesség
beállító kar
Mozgassa addig, míg
a kép éles nem lesz.
• A kereső fényerejének beállításához válassza ki az
[LCD/VF SET] – [VF B.LIGHT] menüpontot
(55. o.).
• A kereső használata közben beállíthatja
az [EXPOSURE] funkciót a CAM CTRL
vezérlőtárcsa segítségével (40. o.).
13
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
5. lépés: Az érintőképernyő használata
6
Az érintőképernyő használatával lejátszhatja
a felvett képeket (23. o.), vagy módosíthatja a
beállításokat (36. o.).
A
b
a
g
k
b
Amikor az érintőképernyőt
használja, támassza meg a kezével
az LCD képernyő hátoldalát. Ezután
érintse meg a képernyőn megjelenő
gombokat.
Érintse meg a megfelelő gombot az LCD
képernyőn.
A képernyőkijelzések
ellenőrzése (Kijelző segéd)
Az LCD képernyőn megjelenő kijelzések
jelentését könnyedén ellenőrizheti.
•
1 Érintse meg a
gombot.
Easy Handycam üzemmódban érintse meg a
[MENU] gombot (20. o.).
60min
0:00:00
MENU
1/3
DIAL
SET
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
FADER
2 Érintse meg a [DISP GUIDE] gombot.
Select area for guide.
DISPLAY BATT INFO
• A fentiek szerint járjon el akkor is, amikor az
LCD képernyő keretén lévő gombokat használja.
• Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő használata
közben meg ne nyomja véletlenül az LCD kereten
lévő gombokat.
A képernyőkijelzések kikapcsolása
A DISPLAY BATT INFO gombbal a
képernyőkijelzéseket (pl. időkód stb.) ki- és
bekapcsolhatja.
A nyelv kiválasztása
Kiválaszthatja a képernyőmenü nyelvét.
A nyelvet a
(TIME/LANGU.) menü
[LANGUAGE] menüpontjában választhatja ki
(36., 58. o.).
END
DISP GUIDE
Az aktuális beállításoktól függően a kijelzések
változhatnak.
3 Érintse meg azt a területet, melyről
H
a
1
bővebbet szeretne megtudni.
A kijelölt területen lévő kijelzések leírása
megjelenik. Ha nem találja meg a keresett
kijelzést, a
/
gombbal ugorjon egy másik
képernyőre. Ha megérinti a
gombot, a
képernyő visszakapcsol a kiválasztó képernyőre.
DISP GUIDE
END
1/2
FOCUS:
MANUAL
PROGRAM AE:
SPOTLIGHT
STEADYSHOT:
OFF
A művelet befejezése
Érintse meg az [END] gombot.
14
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
2
6. lépés: A dátum és az idő beállítása
A kamkorder első használatba vételekor állítsa
be a dátumot és az időt. Minden alkalommal,
amikor készüléket bekapcsolja, vagy a POWER
gombbal üzemmódot vált, a [CLOCK SET]
képernyő jelenik meg, amíg a dátumot és az időt
be nem állítja.
a
/
meg az
gombbal, majd érintse
gombot.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
1M
1D
0: 00
OK
4 Állítsa be a [Y] (év) értéket a
/
gombbal, majd érintse
meg az
gombot.
Mielőtt hozzákezdene
• Ha a kamkordert mintegy három hónapig nem
használja, a dátum és az idő törlődhet a memóriából,
mivel a beépített akkumulátor kimerül. Ilyen esetben
töltse fel a beépített akkumulátort (114. o.), majd
állítsa be a dátumot és az időt ismét.
3 Válassza ki a [CLOCK SET] menüt
2079 évig bármilyen évet beállíthat.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
1
M
1D
POWER kapcsoló
Ha az órát legelső alkalommal állítja be, ugorjon
a 4 lépésre.
1 Érintse meg a
[MENU]
gombokat.
–:––:––
60min
0: 00
OK
5 Állítsa be a [M] (hónap), [D]
(nap), óra és perc értékeket, majd
érintse meg az
gombot.
Az óra működni kezd.
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
OK
2 Válassza ki a
(TIME/LANGU.)
menüt a
/
gombbal, majd
érintse meg az
gombot.
–:––:––
60min
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CLOCK SET
WORLD
––:––:––
LANGUAGE
PROGRAM
AE
15
OK
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
7. lépés: Kazetta vagy „Memory Stick Duo”
behelyezése
Kazetta behelyezése
Csak mini DV
(107. o.).
kazettákat használhat
• A felvételi idő a [ REC MODE] menüpont
beállításától is függ (54. o.).
1 Csúsztassa az
OPEN/EJECT 
kart a nyíl irányába, majd nyissa
ki a kazettatartót.
2 Helyezzen be egy kazettát
úgy, hogy az ablaka felfelé
nézzen, majd nyomja meg a
jelzésű részt.
C
„
•
Nyomja meg enyhén
a kazetta hátuljának
Ablak
közepét.
OPEN/EJECT gomb
A kazettatartó automatikusan visszasüllyed.
Ne nyomja bele erővel a kazettát a
kazettafészekbe. A készülék meghibásodhat.
Kazettatartó
A kazettafészek automatikusan kiemelkedik
és kinyílik.
3 Zárja le a kazettatartót.
A kazetta kivétele
Nyissa ki a kazettatartót az 1. lépés szerint, és
vegye ki a kazettát.
A
k
E
D
•
•
16
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
„Memory Stick Duo”
Csak
vagy
felirattal ellátott
„Memory Stick Duo” kártyát használhat (108. o.).
• A felvehető képek száma és felvételi ideje függ
a képminőség vagy képméret beállítástól. A
részleteket lásd a 45. oldalon.
Mielőtt hozzákezdene
A megfelelő pozícióban tartva
tolja be a „Memory Stick Duo”
kártyát a „Memory Stick Duo”
nyílásba ütközésig.
Memóriaműködés jelző
• Ha a „Memory Stick Duo” kártyát nem
megfelelő pozícióban helyezi a meghajtóba, a
„Memory Stick Duo” meghajtó, a „Memory
Stick Duo” kártya vagy a fényképadatok
megsérülhetnek.
A „Memory Stick Duo” kártya
kivétele
Enyhén nyomja be egyszer a „Memory Stick
Duo” kártyát.
• Amíg a memóriaműködés jelző világít vagy
villog, a készüléke adatokat ír vagy olvas. Ilyenkor
ne rázza vagy ütögesse a készüléket, ne távolítsa
el a „Memory Stick Duo” kártyát, ne kapcsolja
ki a kamkordert és ne vegye le az akkumulátort.
Ellenkező esetben adatvesztés léphet fel.
• Ügyeljen rá, nehogy a „Memory Stick Duo”
kiugorjon és kiessen a meghajtóból.
17
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
8. lépés: A felvételi képarány (16:9 vagy 4:3)
kiválasztása
Ha 16:9 (széles) képarányú üzemmódban
készít felvételt, kiváló minőségű, szélesvásznú
lejátszást élvezhet.
• Ha a felvételt szélesképernyős tv-készüléken fogja
megnézni, használja a 16:9 felvételi funkciót.
Mozgókép vagy fénykép felvétele a
„Memory Stick Duo” kártáyra
 Állítsa a POWER kapcsolót CAMERAMEMORY állásba.
A képarány 4:3-ra kapcsol.
 A WIDE SELECT gombbal válassza ki
a kívánt képarányt.
WIDE SELECT
gomb
POWER kapcsoló
• 16:9 képarányú fényképfelvételi üzemmód
esetén a kamkorder automatikusan 1920 × 1080
(
) képméretre kapcsol. 4:3 felvételi
üzemmód esetén szabadon választhat a
képméretek közül egészen az 1920 × 1440 (
)
képméretig.
• 16:9 képarányú mozgókép felvételi üzemmód
(MPEG MOVIE EX) esetén fekete csík jelenik
meg a kép alsó és felső szélén, amikor lejátssza
azt.
• A felvehető képek számát lásd a 46. oldalon.
A felvételi képarány kiválasztása
kazettára történő felvételnél
A POWER kapcsolóval kapcsoljon
CAMERA-TAPE üzemmódba.
A WIDE SELECT gomb megfelelő
számú megnyomásával válassza ki a
kívánt képarányt.
16:9*
4:3*
* Ha az LCD képernyőn játssza le. A keresőben
más formában jelenhet meg.
• Ha a felvételt tv-készüléken játssza le, válassza
ki a tv-készülék típusának megfelelő képarányt a
[TV TYPE] menüben (34. o.).
• Ha a 16:9 üzemmódban felvett műsort a [TV
TYPE] menü [4:3] beállításával játssza le, a téma
esetenként torzítottan jelenhet meg (34. o.).
18
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Mielőtt hozzákezdene
19
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Felvételkészítés/lejátszás egyszerűbben
(Easy Handycam)
Az Easy Handycam rendszer használatakor a legtöbb
kamerafunkció automatikus üzemmódban működik, mely
megszabadítja Önt a részletes beállítás fáradalmaitól.
Mivel csak az alapfunkciók elérhetők, és a
képernyőkarakterek mérete megduplázódik, még a kezdők
számára is gyerekjáték lesz a kamkorder működtetése.
Mielőtt hozzákezdene, olvassa el az 1–8. lépéseket
(7–18. o.).
E
D
A
C
B
1
2
Felvétel egyszerűbben
1 Az  jelű POWER kapcsoló többszöri elcsúsztatásával válassza ki a kívánt
felvételi adathordozót.
Mozgóképek felvételéhez
:
A CAMERA-TAPE jelző világítson.
:
Fényképek felvételéhez
A CAMERA-MEMORY jelző világítson.
3
Ha az  jelű
POWER kapcsoló
(CHG) OFF
pozícióban áll, az
elcsúsztatáshoz
nyomja meg a kis
zöld gombot.
2 Nyomja meg az EASY  gombot.
Easy Handycam
operation
ON.
Az EASY gomb kéken világít.
3Indítsa el a felvételt.
Mozgókép felvétel
Fénykép felvétel (4:3)
Nyomja meg a REC START/STOP 
vagy  gombot.
60min
A
k
REC
A
Nyomja meg a PHOTO  gombot.
Sípjel
60min
MENU
Az [STBY] jelző () helyett a
[REC] jelző jelenik meg.
A felvétel leállításához nyomja meg újból a
 (vagy ) gombot.
30
Zárhang
MENU
Villog  Világít
Tartsa félig lenyomva a
fókusz beállításához.
Amikor a
Nyomja le teljesen a
felvételhez.
jelző eltűnik, a képfelvétel megtörtént.
20
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
N
A
ö
•
Lejátszás egyszerűbben
1 Az A jelű POWER kapcsoló többszöri elcsúsztatásával válassza ki a PLAY/
EDIT üzemmódot.
2 Nyomja meg az EASY  gombot.
Az EASY gomb kéken világít.
Easy Handycam
operation
ON.
Mozgókép lejátszás
Érintse meg a
gombot, majd az
gombbal indítsa el a lejátszást.
A távvezérlő
gombjával lassított
lejátszásra kapcsolhat.
A
C
Fénykép lejátszás
A

/
gomb
megérintésével keresse meg a
kívánt képet.
A
B
Felvétel/lejátszás
3 Indítsa el a lejátszást.
C
MENU
B
 Állj
 Lejátszás/szünet váltakozik, ha többször
megnyomja
 Kazetta lejátszás
 Előző/következő
 Törlés (69. o.)
 Gyorscsévélés hátra/előre
Az Easy Handycam funkció
kikapcsolása
Nyomja meg újból az EASY  gombot.
Az EASY gomb világítása kikapcsol, és az
összes beállítás visszakapcsol a korábbi értékre.
• Az Easy Handycam funkció használata közben az
alábbi gombok nem funkcionálnak, mert a beállítás
automatikusan történik:
– CAM CTRL vezérlőtárcsa.
– MANUAL gomb.
– (vaku) gomb.
– BACK LIGHT gomb.
– DISPLAY BATT INFO gomb (ha nyomva tartja).
– WIDE SELECT gomb (CAMERA-MEMORY
üzemmódban).
– PHOTO gomb (CAMERA-TAPE üzemmódban).
• A kazetta felvételi mód, illetve a „Memory Stick
Duo” kártyára vonatkozó képméret és képminőség
beállítás visszakapcsol az eredeti értékre.
• Ha megérinti a [MENU] gombot, a beállítható
menüpontok megjelennek. A rejtett menüpontok
visszakapcsolnak az eredeti beállításra (38. o.).
• Az [Invalid during Easy Handycam operation]
üzenet jelenik meg, ha az Easy Handycam funkció
használata közben érvénytelen műveletet próbál meg
elindítani.
21
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Felvételkészítés
CAM CTRL vezérlőtárcsa
L
Lencsevédő
A POWER kapcsolóval összhangban
nyílik/záródik.
PHOTO
1
REC START/STOP 
POWER kapcsoló
REC START/
STOP 
2
1 A POWER kapcsoló többszöri elcsúsztatásával kapcsolja be a kívánt
felvételi adathordozónak megfelelő jelzőt.
Ha kazettára kíván felvenni, válassza a
CAMERA-TAPE jelzőt.
Ha a POWER
kapcsoló OFF
pozícióban áll, az
elcsúsztatáshoz
nyomja meg a kis
zöld gombot.
Ha „Memory Stick Duo” kártyára kíván
felvenni, válassza a CAMERA-MEMORY
jelzőt.
2 Indítsa el a felvételt.
Mozgókép felvétel
Fénykép felvétel
Nyomja meg a REC START/
STOP  (vagy ) gombot.
60min
REC
60min
Tartsa félig lenyomva a PHOTO
gombot a fókusz beállításához (),
majd nyomja le teljesen ().
A
Sípjel
60min
A
Az [STBY] (csak kazettánál) jelző ()
helyett a [REC] jelző jelenik meg.
• A „Memory Stick Duo” kártyára felvett
mozgókép (MPEG MOVIE EX) hangja mono.
A mozgóképfelvétel leállítása
Nyomja meg újból a REC START/STOP
gombot.
22
• Mozgóképfelvétel közben vagy készenléti
üzemmódban fényképeket rögzíthet a „Memory Stick
Duo” kártyára. A fénykép méret [640 × 360] (16:9
formátum esetén), vagy [640 × 480] (4:3 formátum
esetén).
Zárhang
11
B
Villog  Világít
Zárhang hallatszik. Amikor a
képfelvétel megtörtént.
jelző eltűnik, a
A „Memory Stick Duo” kártyára
legutóbb felvett kép megtekintése
Érintse meg a
gombot. A kép törléséhez
érintse meg a
 [YES] gombot. Érintse
meg újból a
gombot, ha készenléti
üzemmódba kíván visszakapcsolni.
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
A
A
h
(
K
É
l
g
(
•
A
m
Lejátszás
1 A POWER kapcsoló többszöri elcsúsztatásával válassza ki a PLAY/EDIT
üzemmódot.
2 Indítsa el a lejátszást.
Mozgókép lejátszás
A
Fénykép lejátszás
Érintse meg a
gombot.
A legutóbb felvett kép megjelenik.
A
B
C
B
 Állj
 Lejátszás/szünet váltakozik, ha többször megnyomja
 Gyorscsévélés vissza/előre
• Ha a szünet üzemmód 3 percnél tovább tart, a
lejátszás automatikusan kikapcsol.
„Memory Stick Duo” kártyán:
A

/
gomb megérintésével
keresse meg a ikonnal megjelölt képet, majd
érintse meg a
gombot.
A hangerő beállítása
A CAM CTRL vezérlőtárcsával állítsa be a
hangerőt. A hangerőt a menüben is beállíthatja
(54. o.).
Képkeresés lejátszás közben
Érintse meg folyamatosan a
/
gombot
lejátszás közben (képkeresés), vagy a
/
gombot gyors előre vagy vissza csévélés közben
(pásztázás).
• Számos lejátszási üzemmód közül választhat
([
VAR. SPD PB], 53. o.).
A „Memory Stick Duo” képeinek
megtekintése az index képernyőn
Felvétel/lejátszás
Kazettán:
Érintse meg a
gombot, majd az
gombbal indítsa el a lejátszást.
C
P-MENU
 Kazetta lejátszás
 Előző/következő
 Index képernyő
• A felesleges képeket törölheti a „Memory Stick
Duo” kártyáról (69. o.).
jelző nem jelenik meg, ha a
• A
„Memory Stick Duo” kártyát nem helyezte be,
vagy ha nincsenek rajta képek.
Érintse meg a
gombot. Érintse meg azt
a képet, amelyet teljes képernyőn szeretne
megjeleníteni. Ha másik mappában lévő képet
szeretne kiválasztani, érintse meg a

[PB FOLDER] gombokat, válasszon ki egy
mappát a
/
gombbal, majd érintse meg
az
gombot (48. o.).
B
A
C
 Előző/következő 6 kép
 Az index képernyő bekapcsolása előtt látott kép
 Mozgókép ikon
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
23
További lejátszási, felvételi stb. funkciók
Távolabbi felvétel készítése:
(nagylátószög)
Közelebbi felvétel készítése:
(telefotó)
• Az LCD képernyő keretén lévő zoom gombokkal 
nem módosíthatja a zoomolás sebességét.
• Minimum 1 cm (nagylátószögű felvételnél), illetve
80 cm (telefotó felvételnél) távolság szükséges a
kamkorder és a felvenni kívánt téma között az éles
kép elérése érdekében.
• Ha 10×-nél nagyobb zoomot kíván használni,
válassza ki a [DIGITAL ZOOM] menüpontot.
• Tartsa az ujját a motoros zoom vezérlő gombon.
Ha az ujját leveszi a gombról, a motoros zoom
működésének hangját felveheti a kamkorder.
3
4
5
A beállítások végrehajtása a CAM
CTRL vezérlőtárcsával/MANUAL
gombbal (hozzárendelés) ........ 
6
CAM CTRL
vezérlőtárcsa
7
8
9
0
Felvétel
A zoom használata ...............  
Mozgassa a zoom gombot  röviden a lassú
zoomoláshoz. Mozgassa hosszabban a gyors
zoomoláshoz.
MANUAL
gomb
Egyes kamerabeállításokat, mint például a
fókuszbeállítás (alapértelmezés), hozzárendelhet
a CAM CTRL vezérlőtárcsához. A részleteket
lásd a 61. oldalon.
Lejátszás közben a hangerőt a CAM CTRL
vezérlőtárcsával szabályozhatja (23. o.).
• Gyári beállítás szerint a CAM CTRL vezérlőtárcsa
alapfunkciója a [FOCUS] beállítás (42. o.). Ha
megnyomja a MANUAL gombot, a fókuszbeállítás
automatikusról kézire vált, és manuálisan
szabályozhatja a fókuszt.
24
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Térhatású hangfelvétel készítése
(4CH MIC felvétel) ....................
Csatlakoztasson egy opcionális mikrofont
(ECM-HQP1) az aktív csatlakozósaruhoz 
(72. o.).
A részleteket lásd az [EXT SUR MIC] menünél
az 55. oldalon.
Felvételkészítés tükör üzemmódban .. 
Nyissa ki az LCD képernyőt  90 fokos
szögben a kamerához képest (), majd forgassa
el 270 fokban az objektív felé ().
A vaku használata ....................
Nyomja meg a (vaku) gombot többször a
kívánt beállítás kiválasztásához.
• A beépített vaku használatakor az ajánlott távolság a
kamkorder és a felvétel tárgya között 0,3–2,5 méter.
• Tisztítsa meg a vaku üvegét a szennyeződésektől. Ha
a vaku üvege a szennyeződés miatt elszíneződik, a
megfelelő fényerő nem biztosított.
• A vaku feltöltése közben a vakutöltés jelző villog,
majd folyamatosan világít, amikor a feltöltés
befejeződött.
• A vaku csak CAMERA-MEMORY üzemmódban
használható.
• Ha a vakut jól megvilágított helyen használja, például
egy hátulról megvilágított téma fényképezésénél, a
vaku hatása nem minden esetben érzékelhető.
• Ha konverziós objektívet (nem mellékelt tartozék)
használ, árnyék keletkezhet a képen.
• Ha a vaku által kibocsátott fénymennyiséget saját
kezűleg szeretné beállítani, válassza a [FLASH
LEVEL] opciót. A vörös-szem hatást a (FLASH
SET) menüben, a [REDEYE REDUC] menüpontban
csökkentheti (43. o.).
• Az LCD képernyőn a téma tükörképe jelenik meg, de
a felvételen normál pozícióban lesz látható.
Állvány használata ................... 
Felvétel/lejátszás
Nem jelenik meg kijelzés: Automatikusan
bekapcsol a vaku, amennyiben nincs elegendő
környezeti fény.

(állandó vaku): Mindig használatban van a
vaku, függetlenül a környezeti fényviszonyoktól.

(nincs vaku): A vaku kikapcsolt állapotban
marad.
Egy rögzítőcsavarral erősítse az állványt a
kamkorder  furatához (a csavar ne legyen
hosszabb 5,5 mm-nél).
Az expozíció beállítása hátulról
megvilágított téma esetén .......... 
Hátulról megvilágított téma expozíciójának
beállításához kapcsolja be a  jelzőt a BACK
LIGHT  gombbal. Az ellenfény funkció
kikapcsolásához nyomja meg újból a BACK
LIGHT gombot.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
25
További lejátszási, felvételi stb. funkciók (folytatás)
A művelet kikapcsolásához érintse meg az
[END] gombot.
• Az LCD képernyő keretén lévő zoom gombokkal
 nem módosíthatja a zoomolás sebességét.
Felvétel/lejátszás
6
7
qs
qa
qd
qf
2
Az akkumulátor maradék kapacitásának
ellenőrzése (Akku információ) ....... 
Tolja fel a POWER kapcsolót (CHG) OFF
állásba, majd nyomja meg a DISPLAY BATT
INFO  gombot. Az akkumulátor információ
körülbelül 7 másodpercig megjelenik. Ha
bekapcsolt kijelzésnél a DISPLAY BATT INFO
gombot lenyomva tartja, a kijelzés mintegy 20
másodpercig látható.
Maradék akkumulátor kapacitás (kb.)
qg
qh
Felvételi kapacitás (kb.)
Lejátszás
A PB zoom funkció használata..  
A képek méretét 1,1× és 5× között változtathatja
az eredeti mérethez képest. A nagyítás mértékét
a zoom kapcsolóval  vagy az LCD keretén
lévő zoom gombokkal  állíthatja be.

Játssza le a nagyítani kívánt fényképet.

A T (telefotó) gombbal nagyítsa ki a képet.

A megjelenő kereten belül érintse meg a
képernyő azon pontját, melyet nagyítani
kíván.

Állítsa be a nagyítás mértékét a T (telefotó)
vagy a W (nagylátószögű) zoom gombbal.
Az üzemi hangjelzések
kikapcsolása .......................... 
Lásd a [BEEP] menüpontot az 57. oldalon.
A gyári értékek visszaállítása ...... 
Az összes memorizált beállítás – beleértve a
dátumot és az időt is – gyári értékre történő
visszaállításához nyomja meg a RESET 
gombot.
(Az Egyéni menü beállításai nem törlődnek.)
26
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
További kezelőszervek és funkciók

Beépített sztereó mikrofon
Ha külső mikrofont csatlakoztatott, az arról
beérkező hang elsőbbséget élvez a többi
hangbemenettel szemben.

Hangszóró
A lejátszott hang ezen a hangszórón
keresztül hallható.
• A hangerő beállítását lásd a 23. oldalon.
REC (felvétel) jelző
A REC jelző felvétel közben világít (57. o.).

Távvezérlés érzékelő
A kamkorder működtetéséhez a távvezérlőt
(32. o.) irányítsa a távvezérlés érzékelő felé.
Felvétel/lejátszás

27
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Kijelzések felvétel/lejátszás közben
(
A
Fénykép felvétel közben
Mozgókép felvétel közben
K
CAMERA-TAPE üzemmódban
1
2
3
4
8
5
1
60min
90
1920 FINE
qa
11
101
P-MENU
6



7
qs 7
Maradék akkumulátor kapacitás (kb.)

Felvételi mappa (48)

Felvételi üzemmód ( vagy ) (54)

Képméret (18, 46)

Felvételi állapot ([STBY] (készenlét) vagy
[REC] (felvétel))

Képminőség ([FINE] vagy [STD]) (45)

„Memory Stick Duo” jelzés és a felvehető
képek száma (kb.)

Visszajátszás gomb (22)

Időkód (óra:perc:másodperc:kép)/Számláló
(óra:perc:másodperc)

A kazetta felvételi ideje (kb.) (57)

END SEARCH/EDIT SEARCH/Gyors
ellenőrzés választógomb (31)

Egyéni menü gomb (36)
CAMERA-MEMORY üzemmódban
A
B
C
Adatkód kijelzés lejátszás
közben
A felvétel ideje/dátuma és a kamera
beállításának adatai automatikusan tárolásra
kerülnek. Normál felvétel közben nem jelennek
meg a képernyőn, de megtekintheti azokat
lejátszás közben a [DATA CODE] menü
segítségével (56. o.).
D
E





„
Felvételi mappa (48)
Felvételi kapacitás (kb.)
Mozgókép méret (47)
Felvételindítás jelző (kb. 5 másodpercig látható)
Visszajátszás gomb (22)
28
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)






( ) a hivatkozott oldal száma
A felvétel közben megjelenő kijelzéseket a kamkorder nem veszi fel.
Mozgókép lejátszás közben
Fénykép lejátszás közben
Kazetta esetén
1
2
qd
4
5
1
qg 9
qh qj
MEMORY PLAY
wd wf
qk
ql
qf
w;
7
wa
ws
7
Kazetta funkció jelző

Adatfájl neve

Kazettavezérlő gombok (23)

Ha a kamkorderben van „Memory Stick
Duo” kártya, a
(STOP) jelző helyett a
(„Memory Stick Duo” lejátszás) jelenik meg, ha a
kazettát nem lehet lejátszani.
Kép száma/A képek teljes száma az aktuális
lejátszási mappában.

Lejátszási mappa (48)

„Memory Stick Duo” esetén
D
A
0:00:00
E
B
F
C






Adatfájl neve
Lejátszás/szünet gomb (23)
Előző/következő kép gomb (23)
Képméret (47)
Lejátszási idő
Előző/következő jelenet gomb
A mozgókép fájl maximum 60 jelentere bontható.
A jelenetek száma a mozgókép hosszától függ.
Miután kiválasztotta a kezdő jelenetet, indítsa el a
lejátszást a
gomb megérintésével.
Előző/következő mappa ikon
Ha a „Memory Stick Duo” kártyán több mappa is
található, és a lejátszás a mappa első vagy utolsó
képéhez ér, az alábbi gombok jelennek meg:
: Érintse meg a
gombot, ha az előző
mappára kíván ugrani.
: Érintse meg a
gombot, ha a
következő mappára kíván ugrani.
: Érintse meg a
gombot, ha
/
az előző vagy a következő mappára kíván
ugrani.

Képtörlés gomb (69)

Kazettalejátszás gomb (23)

Előző/következő kép gomb (23)

Index képernyő gomb (23)

Képvédelem jelző (69)

Nyomtatása kijelölve (70)
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Felvétel/lejátszás

29
A
Kijelzések felvétel/lejátszás közben (folytatás)
Kijelzések a beállítások
módosítása esetén
Képbemutató (49)
Az LCD képernyőn megjelenő kijelzések
értelmezéséhez használja a [DISP GUIDE]
menüpontot (14. o.).
Bal felső
Jobb felső
LCD háttérvilágítás
kikapcsolva (13)
E
v
Középső
Kijelzés
Jelentés
Color Slow Shutter (43)
A
h
PictBridge csatlakozás (70)

Figyelmeztető jelzések (101)
Alsó
Középső
Alsó
Kijelzés
AE SHIFT (42)
Bal felső
Kijelzés
WB SHIFT (42)
Jelentés
Képhatás (50)
EXT SUR MIC (55)
4CH MIC felvétel (55)
Digitális hatás (49)

Kézi fókusz (42)
AUDIO MODE (54)
EXP.FOCUS (42)
Folyamatos fényképfelvétel
(45)
 
PROGRAM AE (40)
Felvételi mód (54)
Önkioldó felvétel (44)
WIDE SELECT (18)
Szakaszos fényképfelvétel
(51)
Képélesség (41)

Ellenfény (25)

Fehéregyensúly (41)
Vaku (43)
Képstabilizátor kikapcsolva
(44)
Képenkénti felvétel (51)
Progresszív felvétel (44)
Zebra mintázat (43)
Jobb felső
Kijelzés
Jelentés
Jelentés
A/VDV OUT (56)
Tele makró (43)
CAMERA COLOR (42)
DV bemenet (64)
DV kimenet (64)
USB kapcsolat (85)
i.LINK kapcsolat (85)
Zérópont memória (32)
30
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
É
A kezdőpont megkeresése
Ellenőrizze, hogy a CAMERA-TAPE jelző
világít-e (22. o.).
A legutoljára felvett jelenet végének
megkeresése (END SEARCH)
Az END SEARCH funkció nem fog üzemelni,
ha a felvételkészítés után kivette a kazettát.
Kézi keresés (EDIT SEARCH)
Megkeresheti a kívánt kezdőpontot úgy is, hogy
a lejátszást figyeli a képernyőn. Keresés közben
a hang nem hallható.
1 Érintse meg a
60min
Érintse meg a
60min
END SEARCH

1
gombot.
STBY
0:00:00
gombot.
0:00:00
EDIT
CANCEL
Érintse meg itt,
ha meg kívánja
szakítani a
műveletet.
A legutoljára felvett jelenetből az utolsó
5 másodperc kerül lejátszásra, majd a
készülék készenléti üzemmódba kapcsol,
miután elérte azt a pontot, ahol a legutoljára
felvett jelenet véget ér.
• Az END SEARCH funkció nem fog tökéletesen
működni, ha üres rész található a felvett
jelenetek között a kazettán.
• Ezt a műveletet a menü [END SEARCH]
funkciójának kiválasztásával is végrehajthatja.
Miután PLAY/EDIT üzemmódba kapcsolt,
válassza ki az [END SEARCH] parancsgombot
az Egyéni menüben (36. o.).
2 Érintse meg folyamatosan
a
(visszacsévélés)/
(előrecsévélés) gombot, és engedje
el annál a pontnál, ahonnan a
felvételt kezdeni kívánja.
Felvétel/lejátszás
EXECUTING
A legutoljára felvett jelenetek
áttekintése (Felvétel ellenőrzés)
A kazetta megállítását megelőzően felvett
jelenetből 2 másodperces részletet lejátszhat
ezzel a funkcióval.
Érintse meg a
60min

STBY
gombot.
0:00:00
EDIT
A legutoljára felvett jelenet utolsó 2 másodperce
lejátszásra kerül. Ez után a kamkorder készenléti
üzemmódba kapcsol.
31
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
A távvezérlő
A távvezérlő használatba vétele előtt
távolítsa el a szigetelőlapot.
• Az elem cseréjét lásd a 115. oldalon.
Egy jelenet gyors megkeresése
(Zérópont memória)
Szigetelőlap
1 Lejátszás közben nyomja meg a
6
7
1
q;
8
2
ZERO SET MEMORY  gombot
a távvezérlőn annál a pontnál,
melyet később meg kíván keresni.
A számláló „0:00:00” értékre áll, és a
jelző megjelenik a képernyőn.
60min
3
0:00:00
4
P-MENU
9
5
 PHOTO gomb (22. o.)
E gomb megnyomásakor a képernyőn látható
képet fényképként rögzíti a kamkorder.
 SEARCH M. gomb (33. o.)


gomb
 Szalagvezérlő gombok (hátracsévélés,
lejátszás, előrecsévélés, szünet, állj, lassított
lejátszás) (23. o.)
 ZERO SET MEMORY gomb
 Infravörös jeladó
 REC START/STOP gomb (22. o.)
Ha a számláló nem jelenik meg, nyomja
meg a DISPLAY  gombot a távvezérlőn.
2 Nyomja meg a STOP  gombot,
ha a lejátszást szeretné
megállítani.
3 Nyomja meg a REW  gombot.
A csévélés automatikusan megáll, amikor a
számláló eléri a „0:00:00” értéket.
4 Nyomja meg a PLAY  gombot.
A lejátszás attól a ponttól kezdődik, ahol a
számláló értéke „0:00:00”.
 Zoom vezérlő gomb (24. o.)
 DISPLAY gomb (14. o.)
 Memóriavezérlő gombok (Index, −/+,
Memória lejátszás) (23. o.)
• A kamkorder működtetéséhez a távvezérlőt
irányítsa a távvezérlés érzékelő felé (27. o.).
• Több másodperces eltérés is lehet az időkód és a
számláló értéke között.
• A zérópont memória nem üzemel megfelelően,
amennyiben üres rész található a felvett jelenetek
között a kazettán.
32
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
A művelet megszakítása
Nyomja meg ismét a ZERO SET MEMORY
 gombot.
Jelenetkeresés a felvétel
időpontja alapján (Dátumkeresés)
Megkeresheti azt a pontot, ahol a felvétel
dátuma megváltozik.
1 A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.
Felvétel/lejátszás
2 Nyomja meg a SEARCH M. 
gombot.
3 Nyomja meg az (előző)/
(következő)  gombot a
lejátszani kívánt felvételhez
tartozó dátum kiválasztásához.
60 min
0:00:00:00
30 min
DATE -01
SEACH
P.MENU
A művelet megszakítása
Nyomja meg a STOP  gombot.
• A dátumkeresési funkció nem működik megfelelően,
ha üres rész található a felvett jelenetek között a
kazettán.
33
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Lejátszás a tv-képernyőn
Csatlakoztassa a kamkordert a mellékelt hálózati tápegységen keresztül a fali konnektorhoz (10. o.).
Olvassa el a csatlakoztatott készülék kezelési útmutatóját is.
•
A/V aljzat*
1
A/V
(Sárga) (Fehér) (Piros)
H
t
r
Videomagnó vagy tv
2
: Jeláramlás

A/V csatlakozóvezeték (mellékelve)
Csatlakoztassa a külső készülék megfelelő
bemenetéhez.

A/V csatlakozóvezeték S-videó
csatlakozódugóval (opcionális)
Ha a külső készüléken van S-videó aljzat,
javasoljuk, hogy a két készülék csatlakoztatásához
használjon S-videó csatlakozódugóval ellátott A/V
csatlakozóvezetéket (opcionális), így a képminőség
jobb lesz, mint a mellékelt A/V csatlakozóvezeték
használata esetén.
Csatlakoztassa az A/V csatlakozóvezeték
(opcionális) fehér és piros dugóját (bal/jobb hang)
és az S-videó dugót (S-videó csatorna). A sárga
(normál videó) csatlakozódugót nem szükséges
csatlakoztatni. A hang nem lesz hallható, ha csak
az S-videó csatlakozódugót csatlakoztatja.
Ha a tv-készülék videomagnóhoz
csatlakozik
*Az A/V aljzat a kamkorderen és a Handycam
Station bölcsőn egyaránt megtalálható.
Csatlakoztassa az A/V csatlakozóvezetéket
vagy a kamkorder vagy a Handycam Station
bölcső A/V aljzatához.
A képarány beállítása a
csatlakoztatott tv-készüléknek
megfelelően (16:9/4:3)
Válassza ki a megjelenítéshez használt tvkészülék képernyőformátumának megfelelő
beállítást.
 A POWER kapcsolóval kapcsoljon PLAY/EDIT
üzemmódba.
 [MENU] 
(STANDARD SET)  [TV TYPE]  [16:9]
vagy [4:3] 
gombot.
 Érintse meg a
• Ha a [TV TYPE] menüpont [4:3] beállítását
választotta ki, vagy ha a képformátum 16:9 és 4:3
között váltakozik, képremegés fordulhat elő.
• Lehetnek olyan 4:3 képarányú televíziók, melyeknél
a 4:3 formátumú fényképek nem töltik ki teljesen a
képernyőt. Ez nem hibajelenség.
Csatlakoztassa a kamkordert a
videomagnó LINE IN bemenetéhez. Állítsa a
bemenetválasztót a videomagnón LINE állásba.
34
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
C
s
(
d
v
•
•
H
2
(
H
c
a
c
• Ha a 16:9 formátumú képet olyan 4:3 képarányú
televízión játssza le, mely nem kompatibilis a 16:9
jellel, válassza ki a [4:3] beállítást a [TV TYPE]
menüben.
Felvétel/lejátszás
Ha tv-készüléke mono hangú (ha a
televízió csak egy audio bemenettel
rendelkezik)
Csatlakoztassa az A/V csatlakozóvezeték
sárga dugóját a videobemenethez, majd a piros
(jobb csatorna) vagy a fehér (bal csatorna)
dugót az audio bemenethez a televízión, vagy
videomagnón.
• Az A/V csatlakozóvezetékeket nem szabad egyszerre
a kamkorderhez és a Handycam Station bölcsőhöz is
csatlakoztatni. A kép rendellenessé válhat.
• Az időkódot megjelenítheti a tv-képernyőn, ha a
[DISP OUTPUT] menüben kiválasztja a [V-OUT/
PANEL] beállítást (57. o.).
Ha a tv-készülék/videomagnó
21 pólusú csatlakozóaljzattal
(EUROCONNECTOR) rendelkezik
Használja mellékelt 21 pólusú csatlakozódugót a
csatlakoztatáshoz (Csak azoknál a modelleknél,
amelyek alján a
jelzést feltüntették). Ez a
csatlakozódugó csak kimenőjeleket továbbít.
TV/
Videomagnó
35
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
A menüpontok kiválasztása
Kövesse az alábbi eljárást a következő oldalakon részletezett menüpontok beállításánál.
1 A POWER kapcsoló megfelelő számú elcsúsztatásával kapcsolja be a kívánt
üzemmódnak megfelelő jelzőt.
CAMERA-TAPE] jelző:
kazetta műveletekkel kapcsolatos beállítások.
[CAMERA-MEMORY] jelző:
„Memory Stick Duo” műveletekkel
kapcsolatos beállítások.
[PLAY/EDIT] jelző: a lejátszási/szerkesztési műveletekkel kapcsolatos
beállítások.
2 Érintse meg a kívánt menüpontot az LCD képernyőn.
A nem használható menüpontok kiszürkítve jelennek meg.
 A parancsikonok használata az Egyéni menüben
A gyakran használt menüpontok parancsikonként működnek az Egyéni menüben.
• Az Egyéni menü tetszés szerint testre szabható (59. o.).
 Érintse meg a
60min
1/3
gombot.
0:00:00:00
MENU
DISP
GUIDE
END
SEARCH
VOLUME
USB
SELECT
VAR.
SPD PB
 Érintse meg a kívánt menüpontot.
/
Ha a keresett menüpont nem látható a képernyőn, az
menüpont meg nem jelenik.
 Válassza ki a kívánt beállítást, majd érintse meg az
gombbal addig görgesse a menüt, míg a
gombot.
 A menüpontok beállítása
Az Egyéni menüben nem szereplő menüpontokat személyre szabhatja.




BURN DVD
BURN VCD
END SEARCH
 Érintse meg a
[MENU] gombot.
A menüképernyő megjelenik.
 Válassza ki a kívánt menüt.
/
gombbal keresse meg a kívánt menüt, majd érintse meg az
A
pontban ugyanazt az eljárást kell követni, mint a -ben.)
 Válassza ki a kívánt menüpontot.
gombot. (A -as
36
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
• A menüpontot közvetlen megérintéssel is kiválaszthatja.
 Végezze el a szükséges beállításokat.

(bezárás) gombot a menü
Miután elvégezte a beállításokat, érintse meg az
kikapcsolásához. Ha a beállításokat mégsem kívánja módosítani, a
gombbal visszakapcsolhat az
előző képernyőre.
• A [FOCUS], [EXPOSURE], [AE SHIFT] vagy [WB SHIFT] menüpontok beállítását a CAM CTRL vezérlőtárcsával
is módosíthatja (61. o.).
• Ha Easy Handycam üzemmódban megnyomja a [MENU] gombot, csak az adott műveletben elérhető menüpontok
jelennek meg.
A menü használata
37
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Menüpontok
• A módosítható menüpontok () a kamera aktuális üzemmódjától (világító üzemmód jelző) függenek.
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
Easy Handycam
PROGRAM AE
SPOT METER



EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS
AUTO SHUTTER
AE SHIFT
CAMERA COLOR
WB SHIFT
SPOT FOCUS
FOCUS
EXP.FOCUS
TELE MACRO
FLASH SET
COLOR SLOW S
ZEBRA
HISTOGRAM
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
PROGRES.REC
DIAL SET







–










–



–


–








–
–
–


–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AUTO

–
–
–
–
–
–
–
–


OFF/FINE/


–



–


SERIES


–


–*2
–

–*2

–
–
–
–
–
–
OFF
Ha ez a jelző világít:
CAMERA SET menü (40. o.)

–
AUTO
AUTO
–
ON
OFF
–
OFF
–
AUTO
OFF
OFF
*2
/OFF
OFF
OFF
OFF
*1
OFF
ON
OFF
–
MEMORY SET menü (45. o.)
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER

PICT.APPLI. menü (48. o.)
FADER
SLIDE SHOW
D. EFFECT
PICT. EFFECT
FRAME REC
–




–

OFF

OFF
–
OFF
38
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Ha ez a jelző világít:
SMTH INT.REC
INT.REC-STL
DEMO MODE
PictBridge PRINT
USB SELECT
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
Easy Handycam

–
–
–


–
–
–
–
–
–
ON

–

–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–



12BIT
–
–
–
EDIT/PLAY menü (53. o.)
VAR. SPD PB
REC CTRL
AUD DUB CTRL
REC MOVIE
BURN DVD
END SEARCH
–
–
–
–
–

STANDARD SET menü (54. o.)


–
–
–
–
–
–
LCD/VF SET



– /NORMAL/ – /
NORMAL/ –*2
A/V  DV OUT
VIDEO INPUT
TV TYPE
USB CAMERA
DISP GUIDE
GUIDEFRAME
DATA CODE
REMAINING
REMOTE CTRL
REC LAMP
BEEP
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CALIBRATION
–
–
–
–

OFF





–
–



–*2
–*2
–
–


–
OFF
–



–
–

AUTO



ON


–
ON







LCD PANEL



–



5 min
–
–

–







–*2



–*2

–
–
–



STEREO

–
–
A menü használata
REC MODE
AUDIO MODE
VOLUME
MULTI-SOUND
AUDIO MIX
EXT SUR MIC
TIME/LANGU. menü (58. o.)
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
*1 CAMERA-TAPE üzemmódban nem használható.
*2 Az Easy Handycam üzemmódba kapcsolás előtti beállítások megőrződnek.
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
39
CAMERA SET menü
A kamkorder felvételi funkcióinak beállítására
szolgáló menüpontokat (EXPOSURE/WHITE
BAL./STEADYSHOT stb.) tartalmazza.
LANDSCAPE** (tájkép) (
Az alapértelmezett beállítást a  jelöli. A
zárójelben látható jelzők akkor jelennek meg,
amikor kiválasztja az adott opciót.
A menüpontok kiválasztásának módját
lásd a 36. oldalon.
PROGRAM AE
A PROGRAM AE beállításokkal hatékonyan
tud alkalmazkodni a különböző felvételi
körülményekhez.
 AUTO
Válassza ezt a beállítást, ha nem kívánja
használni a [PROGRAM AE] funkciót.
)
Válassza ezt a beállítást, ha távoli témát vesz
fel. Ez a beállítás megakadályozza azt is, hogy
a kamkorder arra az ablaküvegre vagy kerítésre
fókuszáljon, mely a készülék és a téma közé
kerül.

• Az egy csillaggal (*) jelölt menüpontoknál csak
közeli témára fókuszálhat. A két csillaggal (**)
jelölt menüpontoknál csak a távolabbi témára
fókuszálhat.
H
v
Beállíthatja és rögzítheti a témának megfelelő
expozíciót, így elegendő fényerővel rögzítheti
a képet akkor is, amikor erős kontraszt van a
tárgy és a háttér között (például színpadon,
reflektorfényben álló előadó).
Az erős fényben álló személyek filmezéséhez
ajánlott, mert így a filmezett személy arca nem
lesz túlságosan fehér.
1
)
2
 Érintse meg azt a pontot a képernyőn, ahol
Válassza ezt a beállítást, ha a témát – pl.
portré vagy virág – szeretné kiemelni a lágy,
elmosódott háttérből.
BEACH&SKI* (tengerparti és havas táj) ( )
beállítani és rögzíteni kívánja az expozíciót.
A
megjelenik.
 Érintse meg az [END] gombot.
Ha az automatikus expozícióra kíván
visszakapcsolni, érintse meg az
[AUTO][END] gombot.
A nyári tengerparton, vagy a havas lejtőn, erős,
vagy tükröződő fényben történő filmezéshez
ajánlott. Az arc az erős háttérfény ellenére sem
marad sötét.
SUNSET&MOON** (napnyugta és holdfény) (
40
Sötét környezetben történő filmezéshez, pl.
naplemente, tűzijáték, neonfény vagy egyéb
éjszakai jelenet felvételéhez.


•
SPOT METER (rugalmas fénymérő)
SPOTLIGHT* (reflektorfény) ( )
PORTRAIT (finom portré) (
Az adott szituáció eredeti atmoszférája
megmarad.
)
• Ha bekapcsolja a [SPOT METER] funkciót, az
[EXPOSURE] menüpont automatikusan [MANUAL]
állásba kapcsol.
EXPOSURE (expozíció)
A téma expozícióját manuálisan is rögzítheti.
Ha például épületen belül készít felvételt napos
időben, elkerülheti azt, hogy a hátulról érkező
fény miatt az ablaknál álló személy sötét
maradjon a képen. Ilyenkor az expozíciót kézzel
javasolt beállítani az ablak-oldali falhoz.
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
A
f
 Érintse meg a [ONE PUSH] gombot.
 A filmezési körülményekkel megegyező
2
3
1
 Érintse meg a [MANUAL] gombot
 Állítsa be az expozíciót a
/
segítségével
 Érintse meg az
gombot.
A
megjelenik.
gombok
Ha az automatikus expozícióra kíván
visszakapcsolni, érintse meg az [AUTO]
gombot.
• A beállítást a CAM CTRL vezérlőtárcsával is
elvégezheti (61. o.).
 AUTO
A fehéregyensúly beállítása automatikusan
történik.
OUTDOOR (
)
A fehéregyensúly beállítása az alábbi felvételi
körülményekhez történik:
– Kültéri felvételek.
– Éjszakai téma, neonfény vagy tűzijáték
rögzítésénél.
– Naplemente vagy napfelkelte felvételénél.
– Fluoreszcens megvilágításnál történő
felvételkészítésnél.
INDOOR ()
A fehéregyensúly beállítása az alábbi felvételi
körülményekhez történik:
– Beltéri felvételek.
– Gyorsan változó fényviszonyoknál – pl. partin
vagy fényképészeti műteremben – történő
felvételkészítés.
– Stúdiólámpás megvilágításnál, nátrium lámpák
alatt vagy izzólámpás fényforrás közelében
történő felvételkészítéskor.
ONE PUSH (
)
Ezzel a funkcióval beállíthatja a
fehéregyensúlyt az aktuális fényviszonyokhoz.
• Amíg a
jelző gyorsan villog, tartsa
stabilan a kamkordert a fehér felület felé.
jelző lassan villog, a
• Ha a
fehéregyensúly beállítása nem
lehetséges.
• Ha a
jelző az
megérintése után
is villog, válassza ki a [WHITE BAL.]
menüpont [AUTO] opcióját.
• A tökéletesebb színegyensúly elérése érdekében
válassza ki az [AUTO] beállítást és célozzon
a kamkorderrel közel 10 másodpercig egy
fehér felületre, ha felvétel közben kicserélte az
akkumulátort, vagy bentről kivitte a szabadba
készüléket, miközben az expozíció rögzítve volt.
• Ismételje meg a [ONE PUSH] műveletet, ha
megváltoztatta a [PROGRAM AE] üzemmódot,
vagy bentről kivitte a szabadba a készüléket (vagy
fordítva).
• Állítsa a [WHITE BAL.] funkciót [AUTO] állásba,
vagy hajtsa végre a [ONE PUSH] beállítást, ha fehér
vagy hideg fehér fényű fénycső közelében filmez.
• Ha az áramforrást több mint 5 percre leválasztja a
kamkorderről, ez a menüpont visszakapcsol [AUTO]
beállításra.
A menü használata
WHITE BAL. (fehéregyensúly)
A színek egyensúlyát beállíthatja a környezeti
fényviszonyoknak megfelelően.
megvilágításnál fordítsa a kamkordert egy
fehér felület (pl. papírlap) felé, mely az
egész képernyőt kitölti.
 Érintse meg a [
] gombot.
A
jelző gyorsan villog. Amikor
a fehéregyensúly beállítása és tárolása
megtörtént, a jelző villogása megszűnik.
SHARPNESS (képélesség)
Beállíthatja a kép körvonalainak élességét a
gombok segítségével. A
/
jelző
megjelenik, ha az élesség funkció nem az
alapértelmezett értéken van.
Lágyítás
Élesítés
AUTO SHUTTER (automatikus blende)
Ha az [ON] beállítást választja (alapértelmezés),
a zársebességet szabályzó elektronikus zár
automatikusan bekapcsol, amikor nagyon
világos környezetben készít felvételt.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
41
CAMERA SET menü (folytatás)
AE SHIFT (expozíció módosítás)
Ha az [AE SHIFT] menüpont [ON] beállítását
kiválasztja, beállíthatja az expozíciót a
(sötétebb)/
(világosabb) gombok
segítségével. Ha az [AE SHIFT] menüpont
[ON] beállítását kiválasztotta, a
jelző és a
beállítási érték megjelenik.
• Ha az [EXPOSURE] menüben a [MANUAL]
beállítást választotta ki, az [AE SHIFT] funkció nem
használható.
• A beállítást a CAM CTRL vezérlőtárcsával
manuálisan is elvégezheti (61. o.).
CAMERA COLOR (színintenzitás)
A
/
gombbal módosíthatja a
színintenzitást.
A színintenzitás
csökkentése
A színintenzitás
növelése
WB SHIFT (fehéregyensúly eltolás)
Ha a [WB SHIFT] menüpont [ON] beállítását
kiválasztja, beállíthatja a fehéregyensúlyt a
/
gombok segítségével. Ha a [WB
SHIFT] menüpont [ON] beállítását kiválasztotta,
a
jelző és a beállítási érték megjelenik.
• Ha alacsonyabb fehéregyensúly beállítási értéket
választ, kékesebb, ha nagyobbat, vörösebb árnyalatot
kap a kép.
• A beállítást a CAM CTRL vezérlőtárcsával
manuálisan is elvégezheti (61. o.).
SPOT FOCUS (pontszerű fókusz)
Beállíthatja a fókuszt a téma egy olyan pontjára is,
mely nem a képernyő középpontjában található.
1
 Érintse meg a képernyőn azt a pontot, melyre a
42
• Ha kiválasztja a [SPOT FOCUS] menüpontot, a [FOCUS]
menüpont automatikusan [MANUAL] beállításra kapcsol.
FOCUS (kézi fókusz)
A fókuszt saját kezűleg is beállíthatja. Ezt a
funkciót akkor javasolt használni, ha szándékosan
a téma valamelyik részletére kívánt fókuszálni.
 Érintse meg a [MANUAL] gombot
A  megjelenik.
 A fókusz beállításához érintse meg a
(közeli tárgyakra fókuszál)/
(távoli
tárgyakra fókuszál) gombot. A jelző világít,
amikor a fókuszt nem lehet távolabbra állítani,
illetve a jelző világít, amikor a fókuszt nem
lehet közelebbre állítani.
 Érintse meg az
gombot.
Ha az automatikus fókuszbeállításra kíván
visszakapcsolni, érintse meg az [AUTO]
gombot az -es lépésben.
• Egyszerűbb a fókuszt beállítani egy témára, ha közben
a zoom funkciót is használja. Mozgassa a zoom kart T
(telefotó) irányba a fókusz beállításhoz, majd mozgassa
W irányba (nagylátószög) a zoom beállításához. Ha
közeli képet kíván készíteni egy témáról, mozgassa a
zoom kart teljesen a W (nagylátószög) irányba a kép
teljes nagyításához, majd ezek után állítsa be a fókuszt.
• Minimum 1 cm (nagylátószögű felvételnél), illetve
80 cm (telefotó felvételnél) távolság szükséges a
kamkorder és a felvenni kívánt téma között az éles kép
elérése érdekében.
• A beállítást a CAM CTRL vezérlőtárcsával manuálisan
is elvégezheti (61. o.).
EXP.FOCUS (kiterjesztett fókusz)
2
fókuszt szeretné beállítani.
A  megjelenik.
 Érintse meg az [END] gombot.
Ha az automatikus fókuszbeállításra kíván
visszakapcsolni, érintse meg az [AUTO][END] gombot.
Ha a POWER kapcsolóval CAMERA-MEMORY
üzemmódba kapcsolt, és az [EXP.FOCUS]
menüpont [ON] beállítását kiválasztja, az LCD
képernyőn látható képet kétszeresére nagyíthatja.
Ezzel a funkcióval egyszerűbbé válik a fókusz
beállítása. A nagyított kép kijelzése közben a 
jelző helyett (normál [FOCUS] beállítás esetén) a
jelző jelenik meg.
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
• A fókusz beállítása után a képernyő automatikusan
visszakapcsol normál üzemmódba.
TELE MACRO (makrózás)
Ez a funkció apró témák (pl. virágok vagy
rovarok) filmezésénél előnyös. Mivel egészen
közelről filmezi a témát, a felvételt nem zavarja
az Ön árnyéka, és a téma tisztábban kivehető a
képen. Amikor a [TELE MACRO] menüpont
[ON] ( ) beállítását kiválasztja, a zoom (24.
o.) automatikusan T (telefotó) pozícióba mozog,
és ilyenkor akár 50 cm-es távolságból is éles
felvételt készíthet.
• Ha távoli témát kíván filmezni, a fókusz beállítás
nehezebb lesz, és hosszabb időt vesz igénybe.
• Ha az automatikus fókusszal nehéz beállítani az
élességet, használja a kézi fókuszt ([FOCUS], 42. o.).
FLASH SET (vaku beállítás)
Ne feledje, hogy ezek a beállítások nem
működnek olyan külső vaku (nem mellékelt
tartozék) használata esetén, mely nem támogatja
az alábbi paramétereket.
 FLASH LEVEL
HIGH(
)
A vaku nagyobb fényerővel villan.
 NORMAL( )
LOW(
)
A vaku kisebb fényerővel villan.
• A beállítás [NORMAL] értékre áll vissza, ha
több mint 5 percre megszünteti a kamkorder
tápcsatlakozását.
 REDEYE REDUC
A vaku elővillanásokkal akadályozza meg a
vörös-szem effektus kialakulását.
(Automatikus vörös-szem hatás csökkentés):
A vaku a felvétel rögzítése előtt villan a
vörös-szem hatás csökkentése érdekében, ha a
megvilágítás nem elegendő.

(állandó vörös-szem hatás csökkentés):
A vaku és a vörös-szem hatás csökkentési
funkció mindig használatban van, függetlenül a
környezeti fényerőtől.

(nincs vaku): A vaku kikapcsolt állapotban
marad.
• A vörös-szem hatás csökkentés nem mindig
biztosítja a kívánt hatást az egyéni eltérések és más
körülmények miatt.
COLOR SLOW S (Color Slow Shutter)
Ha a [COLOR SLOW S] menüpont [ON]
beállítását kiválasztja, sötét környezetben is
tisztább, színes felvételt rögzíthet.
jelző és a [COLOR SLOW SHUTTER]
A
felirat megjelenik a képernyőn.
A [COLOR SLOW S] funkció kikapcsolásához
érintse meg az [OFF] gombot.
A menü használata
A funkció kikapcsolásához válassza ki az [OFF] beállítást,
vagy zoomoljon a W (nagylátószögű) pozíció felé.
Válassza ki a [REDEYE REDUC] menüpont
[ON] beállítását, majd a (vaku) gomb ismételt
megnyomásával (25. o.) válassza ki a kívánt
üzemmódot.
• Ha az automatikus fókusszal nehéz beállítani az
élességet, használja a kézi fókuszt ([FOCUS], 42. o.).
• Amikor ezt a funkciót használja, a kamkorder
zársebessége a fényerőtől függően változik. A kép
mozgása ilyenkor lelassulhat.
ZEBRA (zebra mintázat)
Ez a funkció hasznos segítséget nyújt a fényerő
beállításánál. Ha a gyári beállítási értéket
módosítja, a ikon megjelenik. A zebra
mintázatot a kamkorder nem veszi fel.
 OFF
A zebra mintázat nem jelenik meg.
70
A zebra mintázat a kép azon részein jelenik
meg, ahol a téma fényereje meghaladja a 70
IRE értéket.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
43
CAMERA SET menü (folytatás)
100
A zebra mintázat a kép azon részein jelenik
meg, ahol a téma fényereje meghaladja a 100
IRE értéket.
• A 100 IRE értéket meghaladó fényerejű területek
esetében a túlexponálás veszélye áll fenn.
• A zebra mintázat átlós irányú vonalazással jelöli a
képernyő azon területeit, ahol az expozíció meghalad
egy meghatározott értéket.
• Az önkioldó funkció a távvezérlővel is működtethető
(32. o.).
DIGITAL ZOOM (digitális zoom)
Kiválaszthatja a maximális zoom szintet, ha
10-szeresnél (alapértelmezés) nagyobb zoomot
szeretne használni kazettára történő felvételkészítés
közben. Ne felejtse, hogy a képminőség csökken a
digitális zoom használata esetén.
HISTOGRAM (hisztogram)
Ha a [HISTOGRAM] menüpont [ON] beállítását
kiválasztja, egy [HISTOGRAM] ablak (a kép
színtónusainak eloszlását ábrázoló grafikon) jelenik
meg a képernyőn. Ezzel a funkcióval a megfelelő
expozíció beállítása egyszerűbb. A [HISTOGRAM]
ablak kijelzése közben az [EXPOSURE]
vagy az [AE SHIFT] értéke módosítható. A
[HISTOGRAM] ablakot nem veszi fel a kamkorder
a kazettára vagy a „Memory Stick Duo” kártyára.
A vonástól jobbra eső sáv a digitális zoom
zónát mutatja. A zoom zóna akkor jelenik
meg, ha kiválasztja a zoom szintet.
 OFF
Pixelek
Maximálisan 10-szeres optikai nagyítást
használhat.
Sötétebb Világosabb
Fényerő
• A grafikon bal oldalán a sötétebb, a jobb oldalon a
világosabb területek aránya látható.
SELF-TIMER (önkioldó)
Az önkioldó használatával a felvétel
megkezdését körülbelül 10 másodperces
késleltetéssel indíthatja el.
 Érintse meg a
[SELF-TIMER]
[ON]
gombokat.
A megjelenik.
 Nyomja meg a REC START/STOP gombot
mozgókép felvételhez, vagy a PHOTO gombot
fénykép felvételhez. A visszaszámlálás
kikapcsolásához érintse meg a [RESET]
gombot.
Az önkioldó kikapcsolásához válassza az [OFF]
opciót az -es lépésben.
44
20 ×
10-szeres nagyításig optikai, 10–20× között
digitális nagyítást használhat.
120 ×
10-szeres nagyításig optikai, 10–120× között
digitális nagyítást használhat.
STEADYSHOT (képstabilizátor)
Ezt a funkciót a kézremegés kompenzálásához
használhatja (az alapbeállítás [ON]). Ha
opcionális állványról filmez, vagy konverziós
lencsét (nem mellékelt tartozék) használ,
válassza ki a [STEADYSHOT] menüpont [OFF]
( ) beállítását.
PROGRES.REC (progresszív felvétel)
Ha a [PROGRES.REC] menüpont [ON] (
)
beállítását kiválasztja, elmosódástól mentes,
tisztább mozgókép felvételt készíthet kazettára,
ha azt számítógépre kívánja átvinni, hogy ott
fényképeket emeljen ki belőle. Az ilyen képeket
kiválóan felhasználhatja nagysebességű mozgások
elemzésére, például a sportban. A funkció
kikapcsolásához érintse meg az [OFF] gombot.
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
MEMORY SET menü
Megjegyzés a progresszív felvételi
üzemmóddal kapcsolatban
Hagyományos televízió adás esetén a képernyőt
két félképre osztja a készülék, és ezeket
felváltva jeleníti meg, a másodperc minden
1/50 részében. Így az aktuális kép mindig
a fele a teljes képnek. Progresszív felvételi
üzemmódban az összes képpont megjelenítésre
kerül. Az ebben az üzemmódban rögzített kép
tisztábbnak tűnik, de a mozgó tárgyak nem
megfelelően jelenhetnek meg.
DIAL SET (vezérlőtárcsa beállítás)
Az alapértelmezett beállítást a  jelöli. A
zárójelben látható jelzők akkor jelennek meg,
amikor kiválasztja az adott opciót.
A menüpontok kiválasztásának módját
lásd a 36. oldalon.
STILL SET (fénykép beállítás)

 OFF
Válassza ezt az opciót, ha nem készít
folyamatos felvételt.
NORMAL (
 [FOCUS]
[EXPOSURE]
Az [EXPOSURE] (40. o.) beállítás
hozzárendelése a CAM CTRL
vezérlőtárcsához.
EXP. BRKTG (
Az [AE SHIFT] (42. o.) beállítás
hozzárendelése a CAM CTRL
vezérlőtárcsához.
• A CAM CTRL vezérlőtárcsáról bővebben a 61.
oldalon olvashat.
)
Válassza ezt az opciót, ha egymás után 3 képet
kívánt felvenni, eltérő expozíció beállítással,
0,5 másodperces időközzel. Összehasonlíthatja
a 3 képet, és kiválaszthatja a leginkább
megfelelőt.
[AE SHIFT]
A [WB SHIFT] (42. o.) beállítás
hozzárendelése a CAM CTRL
vezérlőtárcsához.
)
Válassza ezt az opciót 3 (1920 × 1440 méretű),
5 (1600 × 1200 méretű) vagy 25 (640 × 480
méretű) kép folyamatos felvételéhez, körülbelül
0,5 másodperces időközzel. Maximális számú
kép kerül felvételre, amíg teljesen nyomva
tartja a PHOTO gombot.
A [FOCUS] (42. o.) beállítás hozzárendelése a
CAM CTRL vezérlőtárcsához.
[WB SHIFT]
BURST
A PHOTO gombbal több fényképet vehet fel
egymás után.
A menü használata
A kívánt kamerabeállítást hozzárendelheti a
CAM CTRL vezérlőtárcsához, és a beállítást
manuálisan végezheti el a CAM CTRL
vezérlőtárcsával.
A kamkorder „Memory Stick Duo” funkcióinak
beállítására szolgáló menüpontokat (BURST/QUALITY/
IMAGE SIZE/ALL ERASE/NEW FOLDER stb.) tartalmazza.
• A vaku nem villan, amíg a [BURST] funkciót
használja.
• Ha az önkioldó funkciót bekapcsolja, vagy a
távvezérlőt használja, a kamkorder a maximális
képszám elérésig folytatja a felvételkészítést.
• A [HIGH SPEED] üzemmód használata esetén a
képek villoghatnak, vagy elszíneződhetnek.
• Az [EXP. BRKTG] üzemmód nem használható,
ha kevesebb mint 3 kép számára maradt hely a
„Memory Stick Duo” kártyán.
• Ha WIDE (16:9) képernyőformátumot állított be,
csak 3 képet (1920 × 1080 képméret) vehet fel.

QUALITY
 FINE (
)
Válassza ezt az opciót, ha a képeket finomabb
minőséggel szeretné felvenni.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
45
MEMORY SET menü (folytatás)
STANDARD (
)
16:9 képformátum esetén
Válassza ezt az opciót, ha a képeket
hagyományos képminőséggel szeretné felvenni.

1920 × 1080 *
640 × 360*
16 MB
(tartozék)
14
34
115
240
32 MB
29
69
240
485
)
64 MB
Válassza ezt az opciót, ha nagyszámú,
megfelelő minőségű képet szeretne készíteni.
59
135
490
980
128 MB
115
280
980
1970
256 MB
215
500
1750
3550
512 MB
435
1000
3600
7200
1 GB
890
2100
7300
14 500
IMAGE SIZE
 1920 × 1440 (
)
A legkiválóbb képminőséget biztosítja.
1600 × 1200 (
640 × 480 (
)
Válassza ezt az opciót, ha a lehetséges
maximális mennyiségű fényképet kívánja
készíteni.
• Ha 16:9 (wide) képernyőformátumot állított be, az
[IMAGE SIZE] menüpont automatikusan
[1920 × 1080] beállításra kapcsol (18. o.).
A „Memory Stick Duo” kapacitása
(MB) és a felvehető képek száma
4:3 képformátum esetén
1920 ×
1440 *
1600 ×
1200 *
16 MB
(tartozék)
11
26
16
37
96
240
32 MB
22
54
32
75
190
485
64 MB
45
105
65
150
390
980
128 MB
91
215
130
300
780
1970
256 MB
165
395
235
540
1400
3550
512 MB
335
800
480
1100
2850
7200
680
1600
980
2250
5900
14 500
1 GB
640 ×
480*
* Felső érték: [FINE] képminőség esetén.
Alsó érték: [STANDARD] képminőség esetén.

A
(
m
* Felső érték: [FINE] képminőség esetén.
Alsó érték: [STANDARD] képminőség esetén.
• Ha a Sony Corporation által gyártott „Memory Stick
Duo” kártyát használ. A felvehető képek száma a
felvételi körülményektől is függ.
• A 4:3 formátumú képek mérete a következő:
– [1920 × 1440] képméretnél és [FINE] beállításnál:
kb. 1380 kB.
– [1600 × 1200] képméretnél és [FINE] beállításnál:
kb. 960 kB.
– [640 × 480] képméretnél és [FINE] beállításnál:
kb. 150 kB.
– [1920 × 1440] képméretnél és [STANDARD]
beállításnál: kb. 580 kB.
– [1600 × 1200] képméretnél és [STANDARD]
beállításnál: kb. 420 kB.
– [640 × 480] képméretnél és [STANDARD]
beállításnál: kb. 60 kB.
• A 16:9 formátumú képek mérete a következő:
– [1920 × 1080] képméretnél és [FINE] beállításnál:
kb. 1060 kB.
– [640 × 360] képméretnél és [FINE] beállításnál:
kb. 130 kB.
– [1920 × 1080] képméretnél és [STANDARD]
beállításnál: kb. 450 kB.
– [640 × 360] képméretnél és [STANDARD]
beállításnál: kb. 60 kB.
•
E
„
k


•
•
46
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
MOVIE SET

IMAGE SIZE
 320 × 240 (
)
Maximális felbontású mozgókép felvételéhez.
160 × 112 (
)
Válassza ezt az opciót a hosszabb felvételi
időhöz.
A „Memory Stick Duo” kapacitása
(MB) és a felvételi idő (óra:perc:
másodperc)
320 × 240
160 × 112
00:02:40
00:10:40
32 MB
00:05:20
00:21:20
64 MB
00:10:40
00:42:40
128 MB
00:21:20
01:25:20
256 MB
00:42:40
02:50:40
512 MB
01:25:20
05:41:20
1 GB
02:50:40
11:22:40
• Ha a Sony Corporation által gyártott „Memory Stick
Duo” kártyát használ. A felvételi idő a felvételi
körülményektől is függ.
ALL ERASE (mindent töröl)
Egyszerre törölheti a képeket a nem törlésvédett
„Memory Stick Duo” kártyáról, vagy a
kiválasztott mappából.
 Válassza az [ALL FILES] vagy a [CURRENT
FOLDER] opciót.
[ALL FILES]: Válassza ezt az opciót a „Memory
Stick Duo” összes képének törléséhez.
[CURRENT FOLDER]: Válassza ezt az opciót a
kiválasztott mappa összes képének törléséhez.
 Érintse meg kétszer a [YES] gombot 
.
• Ha törlésvédő kapcsolóval ellátott „Memory Stick
Duo” kártyával rendelkezik, a törlés előtt szüntesse
meg a „Memory Stick Duo” törlésvédelmét (108. o.).
• A mappa akkor sem kerül törlésre, ha minden képet
töröl a mappából.
FORMAT (formattálás)
A tartozékként mellékelt, vagy az újonnan
vásárolt „Memory Stick Duo” kártya gyárilag
formattált, nem kell formattálnia.
A formattálás végrehajtásához érintse meg
kétszer a [YES] gombot 
.
Amikor a formattálás befejeződik, az összes kép
eltűnik a kártyáról.
• Amíg a [ Formatting...] üzenet látható a
képernyőn, tartsa be az alábbiakat:
– Ne működtesse a POWER kapcsolót és a
funkciógombokat.
– Ne vegye ki a „Memory Stick Duo” kártyát.
• A formattálás minden adatot töröl a „Memory Stick
Duo” kártyáról, legyen az védett adat, vagy újonnan
létrehozott mappa.
A menü használata
16 MB (tartozék)
• Amíg az [ Erasing all data...] üzenet látható a
képernyőn, tartsa be az alábbiakat:
– Ne működtesse a POWER kapcsolót és a
funkciógombokat.
– Ne vegye ki a „Memory Stick Duo” kártyát.
FILE NO. (fájl számozás)
 SERIES
Válassza ezt az opciót a fájlok folyamatos
sorszámozásához, a „Memory Stick Duo”
kártya kicserélése után is. A fájl sorszám
nullázódik, amikor egy új mappát hoz létre,
vagy egy másik felvételi mappát választ ki.
RESET
Válassza ezt az opciót, hogy a fájl sorszámozás
ismét a 0001 értékkel kezdődjön, amikor a
„Memory Stick Duo” kártyát kicseréli.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
47
MEMORY SET menü (folytatás)
NEW FOLDER (új mappa)
Létrehozhat egy új mappát (102MSDCF–
999MSDCF) a „Memory Stick Duo” kártyán.
Ha egy mappa megtelik (maximum 9999 képet
tárolhat), a kamkorder automatikusan létrehoz
egy új mappát.
Érintse meg a [YES] gombot 
.
• A létrehozott mappákat nem törölheti ezzel
a kamkorderrel. A törléshez formattálnia kell
a „Memory Stick Duo” kártyát (47. o.), vagy
számítógéppel kell törölnie azokat.
• A „Memory Stick Duo” kártyára felvehető képek
száma csökken, ahogy a létrehozott mappák száma
nő.
REC FOLDER (felvételi mappa)
Válassza ki a felvételi mappát a
gombbal, majd érintse meg az
/
gombot.
• Alapértelmezés szerint a képek a 101MSDCF
mappába kerülnek elmentésre.
• Amikor a kiválasztott mappába felvesz egy képet,
automatikusan az a mappa lesz az aktuális lejátszási
mappa is.
PB FOLDER (lejátszási folder)
Válassza ki a lejátszási mappát a
gombbal, majd érintse meg az
/
gombot.
PICT.APPLI. menü
Különleges képhatásokat és további
felvételi/lejátszási funkciók beállítására
szolgáló menüpontokat (SLIDE SHOW/PICT.
EFFECT/FRAME REC stb.) tartalmaz.
Az alapértelmezett beállítást a  jelöli. A
zárójelben látható jelzők akkor jelennek meg,
amikor kiválasztja az adott opciót.
A menüpontok kiválasztásának módját
lásd a 36. oldalon.
O
W
D
FADER (úsztatás)
A következő hatásokat adhatja az éppen felvett
jelenetekhez.
 Érintse meg a használni kívánt hatás ikonját,
majd érintse meg az
gombot.
Amikor megérinti az [OVERLAP], [WIPE]
vagy [DOT FADER] gombot, a kamkorderben
lévő kazetta aktuális képkockája fényképként
tárolódik a memóriában. (A kép tárolása közben
a képernyőn kék háttér jelenik meg.)
 Nyomja meg a REC START/STOP gombot.
Az úsztatás jelző villogása megszűnik, majd a
jelző kialszik, amikor az úsztatás befejeződött.
L
(
(


A funkció kikapcsolásához érintse meg az [OFF]
gombot az -es lépésben.
STBY
Kiúsztatás
REC
Beúsztatás


WHITE FADER (fehér úsztatás)

BLACK FADER (fekete úsztatás)
A
[
a
MOSAIC FADER (mozaikos úsztatás)
•
•
MONOTONE (egytónusú)
Beúsztatásnál a fekete-fehér kép fokozatosan
színesbe megy át. Kiúsztatásnál a színes kép
fokozatosan fekete-fehérbe megy át.
48
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
OVERLAP (áttűnés) (csak beúsztatás)
D.EFFECT (digitális hatás)
Digitális hatásokat adhat felvételeihez.
WIPE (képtörlés) (csak beúsztatás)
DOT FADER (pontmozaik) (csak beúsztatás)
 Érintse meg a kívánt hatást.
 A
/
gombokkal állítsa be a
megfelelő paramétereket, majd érintse meg az
gombot.
Amikor megérinti a [STILL] vagy a [LUMI.
KEY] gombot, a kamkorder az
gomb
megérintésének pillanatában látható képet
fényképként rögzíti.
Hatás
SLIDE SHOW (képbemutató)
DELAY MOTION Az ismétlési sebesség
módosítható.
STILL
A mozgóképre
rávetíteni kívánt
fénykép átlátszóságának
beállítása.
FLASH
A képenkénti lejátszás
intervallumának hossza.
LUMI. KEY
A képernyőterület
színsémája, ahová a
mozgóképet beszúrja.
TRAIL
Az időtartam hossza,
ameddig a nyitókép
látható.
 Érintse meg a
[PB FOLDER] gombot.
 Válassza az [ALL FILES (
)] vagy a
[CURRENT FOLDER ( )] opciót, majd
érintse meg az
gombot.
Ha a [CURRENT FOLDER ( )] opciót
választja, a diavetítésben az aktuális mappa
(melyet a [PB FOLDER] menüben választott ki
(48. o.)) képei fognak szerepelni.
 Érintse meg a [REPEAT] gombot.
 Érintse meg az [ON] vagy az [OFF] gombot,
majd az
gombot.
A diavetítés megismétléséhez válassza ki
az [ON] ( ) opciót. A diavetítés egyszeri
lejátszásához válassza ki az [OFF] opciót.
 Érintse meg az [END][START] gombot.
A diavetítés megszakításához érintse meg az
[END] gombot. A szüneteltetéshez érintse meg
a [PAUSE] gombot.
• Kiválaszthatja a diavetítés első képét a
/
gombbal, mielőtt megérintené a [START] gombot.
• Ha mozgóképek is szerepelnek a diavetítésben, a
hangerőt a
/
gombokkal állíthatja be.
Beállítás nem szükséges.
A menü használata
Lejátszhatja a „Memory Stick Duo” kártyán
(vagy annak egy mappájában) tárolt képeket
(diavetítés).
Beállítási lehetőség
CINEMA EFECT*
SLOW SHUTTR* Zársebesség (1 = 1/25,
2 = 1/12,
3 = 1/6,
4 = 1/3).
OLD MOVIE*
Beállítás nem szükséges.
* Csak felvétel közben használható.
 Érintse meg az
A
gombot.
megjelenik.
A digitális hatás kikapcsolásához érintse meg az
[OFF] opciót az -es lépésben.
CINEMA EFECT (mozi hatás)
A kamkorder a filmszínházak atmoszférájára
emlékeztető hangulatot állít elő a 16:9 képarányú
hatás és a progresszív üzemmód alkalmazásával.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
49
PICT.APPLI. menü (folytatás)
DELAY MOTION (késleltetett mozgás)
A mozgókép felvételekor a kamkorder a
képismétlési hatást alkalmazza.
STILL (fénykép)
Felveheti a mozgóképet úgy, hogy rávetíti egy
előzőleg már rögzített fényképre.
• Külső készülékről bejátszott műsorhoz nem adható
speciális hatás. A speciális hatásokkal feldolgozott
műsor a hatások beállítása nélkül jelenik meg a DV
(i.LINK) vagy az (USB) aljzaton.
• A speciális hatásokkal feldolgozott jeleneteket
felveheti a „Memory Stick Duo” kártyára (66. o.),
vagy egy külső kazettára (64. o.).
PICT. EFFECT (képhatások)
FLASH (villogó mozgás)
Meghatározott időközönként rögzített
fényképekhez hasonló hatás (stroboszkóp hatás).
LUMI. KEY (világosság kulcs)
A korábban felvett fénykép világos részleteit
– például egy személy mögötti háttér
– kicserélheti mozgóképre.
Felvétel vagy lejátszás közben különleges
hatásokat adhat a jelenetekhez. A
megjelenik.
 OFF
Válassza ezt az opciót, ha nem használja a
[PICT. EFFECT] képhatásokat.
SKINTONE
Az emberi bőr simábbnak és élethűbbnek tűnik
a felvételen.
NEG.ART
TRAIL (csóva)
Felvehet egy nyitóképet, amely nyomot hagy
maga után a képen.
SLOW SHUTTR (lassú zár)
Lassíthatja a zársebességet. Ezzel a beállítással
tisztább képet rögzíthet fényszegény
környezetben.
• Nehézkessé válhat a fókusz automatikus beállítása a
[SLOW SHUTTR] hatás alkalmazása esetén, ezért
kézi vezérléssel állítsa be azt, és használjon állvány,
mely stabilan tartja a készüléket. ([FOCUS], 42. o.)
OLD MOVIE (régi film)
Szépia árnyalat alkalmazásával a régi filmek
hangulatát adja a felvételhez.
• Amíg bekapcsolt [CINEMA EFECT] képhatással
filmez, nem kapcsolhat át semmilyen más digitális
képhatásra.
• Ha bekapcsolt [DELAY MOTION] képhatással
filmez, a zoom gomb megnyomásakor a képhatás
kikapcsol.
• A [DELAY MOTION] képhatás használata közben
javasoljuk, hogy állványról filmezzen.
• Az [OLD MOVIE] képhatás használata közben nem
választhatja ki a 16:9/4:3 felvételi formátumot.
• A speciális hatásokkal feldolgozott jeleneteket nem
lehet felvenni a kamkorderben lévő kazettára.
50
A kép színeit és fényerőszintjeit megfordítja
a készülék.
SEPIA
A képek szépia színezetet kapnak.
B&W
A képek fekete-fehérben jelennek meg.
SOLARIZE
Erős kontrasztú illusztrációként jelenik meg a kép.
PASTEL
Halvány pasztell rajzként jelenik meg a felvett kép.*
MOSAIC
Mozaik mintázattal jelenik meg a felvett kép.*
* Csak felvétel közben használható.
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
• Az ellenfény funkció használata közben a
[SKINTONE] beállítás nem választható ki. Ha a
[PICT.EFFECT] funkció [SKINTONE] beállításának
használata közben bekapcsolja az ellenfény funkciót,
a [SKINTONE] beállítás kikapcsol.
• Külső készülékről bejátszott műsorhoz nem adható
képhatás. A képhatásokkal feldolgozott műsor
a hatások beállítása nélkül jelenik meg a DV
(i.LINK) vagy az (USB) aljzaton.
• A képhatásokkal feldolgozott jeleneteket felveheti
a „Memory Stick Duo” kártyára (66. o.), vagy egy
külső kazettára (64. o.).
FRAME REC (képenkénti felvétel)
 Érintse meg az [ON] (
gombot.
)

 Nyomja meg a REC START/STOP gombot.
A kamkorder felvesz egy képet (körülbelül 6
képkocka), majd készenléti állapotba kapcsol.
 Mozdítsa el a tárgyat, és ismételje a -es
lépést.
• A maradék szalagkapacitás kijelzés nem lesz pontos.
• Az utolsó jelenet hosszabb lesz, mint a többi.
SMTH INT. REC
(szakaszos felvétel kazettára)
A kamkorder 1 képkockát fog készíteni adott
időközönként, és eltárolja a memóriában, amíg
össze nem gyűlik több képkocka. Ez a funkció
hasznos lehet például a felhők mozgásának,
vagy a napszakok változásának megfigyelésére.
A felvett képkockák egyszerre kerülnek a
szalagra. A képek folyamatos mozgásként
jelennek meg lejátszáskor. Csatlakoztassa a
kamkordert a hálózati áramforráshoz a mellékelt
hálózati tápegységgel, miközben ezt a funkciót
használja.
 Válassza ki a kívánt időközt a

/
gombokkal (1–120 másodperc),
majd érintse meg az
gombot.
 Érintse meg a [REC START] gombot.
A szakaszos felvétel elindul, és a  jelző
pirosra vált.
A szakaszos felvétel megszakításához érintse
meg a [REC STOP] gombot a -es lépésben.
A folytatáshoz érintse meg a [REC START]
gombot.
A szakaszos felvétel kikapcsolásához érintse
meg a [REC STOP], majd az [END] gombot.
• Miután a kamkorder már számos képkockát rögzített,
felveszi azokat a kazettára, és ha szükséges, a
műsorvég keresési (END SEARCH) funkciót is
elindítja (az időköztől függően).
• Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne szüntesse meg a
hálózati áramforrás csatlakozását, amíg egy üzenet
látható a képernyőn.
• A kamkorder több képkockát rögzít a szakaszos
képrögzítés első és utolsó felvételénél.
• A szakaszos felvétel kikapcsol, ha körülbelül 12 óra
telt el a felvétel kezdete óta.
• Ennél a funkciónál a hangot nem veszi fel a kamkorder.
• Az utolsó néhány képkocka nem kerül felvételre, ha az
akkumulátor lemerül, vagy a kazettán elfogy a szabad
terület.
• Az időköz esetenként pontatlan lehet.
• Ha kézzel állítja be a fókuszt, tisztább képeket vehet fel
akkor is, ha időközben a fényviszonyok megváltoznak
([FOCUS], 42. o.).
• A felvétel közben hallható hangjelzések elnémíthatók
([BEEP], 57. o.).
A menü használata
A képenkénti felvételkészítés segítségével
animációs hatású felvételeket készíthet.
Az animációs hatás érdekében a tárgyat
elmozdíthatja, majd megismételheti a felvételt.
A kézremegés hatásának kiszűrése érdekében
használja a távvezérlőt.
[a]: Felvétel
[b]: Szünet
INT. REC–STL
(szakaszos fényképfelvétel)
A kamkorder fényképet készít adott
időközönként, és eltárolja azokat a „Memory
Stick Duo” kártyára. Ez a funkció hasznos lehet
például a felhők mozgásának, vagy a napszakok
változásának stb. megfigyelésére.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
51
PICT.APPLI. menü (folytatás)
[MEMORY STICK]
Válassza ezt a beállítást, ha a „Memory Stick
Duo” kártyán lévő képeket a számítógépen
szeretné lejátszani, vagy oda bemásolni.
[a]: Felvétel
[b]: Szünet
 Érintse meg a
[PictBridge PRINT]
 a kívánt időköz (1,5
 [ON] 

vagy 10 perc) 
gombokat.
 Nyomja le teljesen a PHOTO gombot.
A
jelző villogása megszűnik, és a
szakaszos fényképfelvétel elkezdődik.
Az [INT.REC-STL] funkció kikapcsolásához
válassza ki az [OFF] beállítást az -es lépésben.
Válassza ezt a beállítást, ha a kamkordert
PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz
csatlakoztatja a képek közvetlen nyomtatása
érdekében (70. o.).
E funkció alapbeállítása [ON] (bekapcsolt
állapot), így ha kiveszi a kazettát és a „Memory
Stick Duo” kártyát is a kamkorderből, és legalább
10 percig CAMERA-TAPE üzemmódban hagyja
a készüléket, akkor a kamkorder 10 perc múlva
automatikusan bemutató üzemmódba kapcsol.
• A bemutató kikapcsol az alábbi esetekben.
– Ha megérinti a képernyőt bemutató közben.
(A bemutató körülbelül 10 perc múlva újraindul.)
– Ha behelyez egy kazettát vagy egy „Memory Stick
Duo” kártyát.
– Ha kiválaszt egy a CAMERA-TAPE-től eltérő
üzemmódot a POWER gombbal.
A
z
a
A
l
[DV STREAM]
Válassza ezt a beállítást, ha a kazettán lévő
műsort a számítógépen szeretné lejátszani,
vagy oda bemásolni.
[MULTI CONNCT]
DEMO MODE (bemutató)
A
f
m
s
Válassza ezt a beállítást, ha a „Memory Stick
Duo” kártyán vagy a kazettán lévő műsort a
számítógépen szeretné lejátszani.
Ezt a beállítást használhatja a képek
számítógépre másolásához is. Ez a beállítás
azért előnyös, mert nem szükséges váltania a
két adathordozónak megfelelő üzemmódok
között.
M
s

• A [MULTI CONNCT] vagy a [DV STREAM]
funkció csak a nagysebességű USB (USB 2.0)
kapcsolatot támogató eszközökön, a Windows XP
Service Pack 1 (SP1) vagy Windows XP Service
Pack 2 (SP2) telepítését követően használható.
PictBridge PRINT (nyomtatás)
A részleteket lásd a 70. oldalon.
USB SELECT (USB választás)
Ezt a kamkordert egy USB kábellel (mellékelt
tartozék) számítógéphez csatlakoztathatja,
és a képeket lejátszhatja a számítógépen. E
funkció használatával a kamkordert PictBridge
kompatibilis nyomtatóhoz is csatlakoztathatja
(70. o.). A részleteket lásd a „First Step Guide”
útmutatóban a mellékelt CD-ROM-on.

52
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
EDIT/PLAY menü
A speciális szerkesztési és lejátszási
funkciók beállítására szolgáló
menüpontokat (VAR.SPD PB/END SEARCH
stb.) tartalmazza.
Az alapértelmezett beállítást a  jelöli. A
zárójelben látható jelzők akkor jelennek meg,
amikor kiválasztja az adott opciót.
A menüpontok kiválasztásának módját
lásd a 36. oldalon.
VAR.SPD PB
(változó sebességű lejátszás)
Mozgókép üzemmódban közben különböző
sebességgel játszhatja le a felvett műsort.
Ha normál lejátszásra kíván visszakapcsolni,
érintse meg kétszer a
(lejátszás/szünet)
gombot (lejátszás közben egyszer).
• A műsor hangja nem hallható. Ezen kívül esetenként
mozaik-szerű maradványkép jelenhet meg a
képernyőn.
REC CTRL (mozgókép felvétel
vezérlés)
A részleteket lásd a 65. oldalon.
AUD DUB CTRL (utóhangosítás)
A részleteket lásd a 68. oldalon.
 Lejátszás közben érintse meg az alábbi gombok
REC MOVIE (felvétel vezérlés)
Ehhez a
funkcióhoz:
Érintse meg a:
A lejátszás
irányának
megváltoztatása.*
(képenkénti
lejátszás) gombot.
Lassított
lejátszás.**
gombot.
A lejátszás irányának
megfordításához:
(képenkénti lejátszás)

gombot.
Kétszeres
(dupla sebesség)
sebességű lejátszás gombot. A lejátszás
(dupla sebesség). irányának megfordításához:
(képenkénti lejátszás)

(dupla sebesség)
gombot.
Képenkénti
lejátszás.
(képenkénti
lejátszás) gombot szünet
üzemmódban. A lejátszás
irányának megfordításához:
a
(képenkénti
lejátszás) gombot
képenkénti lejátszás közben.
A részleteket lásd a 66. oldalon.
BURN DVD (DVD írás)
Ha kamkordere egy Sony VAIO személyi
számítógéphez csatlakozik, egyszerűen
DVD-lemezre másolhatja (a „Click to DVD”
szoftveren keresztül) a kazettán található műsort
ezzel a funkcióval. A részleteket lásd a „DVD
létrehozása (a „Click to DVD” szoftveren
keresztül)” című fejezetben (81. o.).
A menü használata
valamelyikét.
END SEARCH (műsorvég keresés)
EXEC
A legutóbb felvett jelenet utolsó 5 másodpercét
lejátssza a készülék, majd automatikusan állj
üzemmódba kapcsol.
CANCEL
Az [END SEARCH] funkció kikapcsolása.
* Vízszintes vonalak jelenhetnek meg a képernyő
alsó és felső részén, vagy a közepén. Ez nem
hibajelenség.
**A DV (i.LINK) csatlakozón keresztül
bejátszott műsort nem lehet megfelelő
minőségben lassítani.
 Érintse meg a

gombot.
53
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
STANDARD SET menü
A kazettafelvételi funkciók és egyéb
alapbeállítások elvégzésére szolgáló
menüpontokat (REC MODE/MULTI-SOUND/LCD/
VF SET/DISP OUTPUT stb.) tartalmazza.
Az alapértelmezett beállítást a  jelöli. A
zárójelben látható jelzők akkor jelennek meg,
amikor kiválasztja az adott opciót.
A menüpontok kiválasztásának módját
lásd a 36. oldalon.
REC MODE (felvételi mód)
 SP ()
Válassza ezt az opciót az SP (normál)
üzemmódú felvétel készítéséhez.
LP ()
Válassza ezt az opciót, ha a felvételi időt az SP
üzemmód 1,5-szeresére kívánja növelni.
• Ha az LP üzemmódban készített felvételt más
kamkorderen vagy videomagnón játssza le,
mozaikszerű zaj jelenhet meg, vagy hangkiesés
fordulhat elő.
• Ha SP és LP üzemmódban felvett műsorokat kever
ugyanazon a kazettán, a lejátszott kép torz lehet,
vagy az időkód nem megfelelően kerül felírásra a
jelenetek között.
AUDIO MODE (hang üzemmód)
 12BIT
Válassza ezt az opciót a 12-bites felvételhez
(2 sztereó hangcsatorna).
16BIT (
VOLUME (hangerő)
gomb megérintésével állítsa be
• A hangerő a CAM CTRL vezérlőtárcsával is
beállítható (23. o.).
MULTI-SOUND
Kiválaszthatja, hogy a külső készülékkel felvett
hangot sztereó üzemmódban vagy kettős
hanggal szeretné-e lejátszani.
54
A fő és mellék hangcsatorna együttes lejátszása
(vagy sztereó lejátszás).
1
A fő hangcsatorna vagy a bal csatorna
lejátszása.
2
A mellék hangcsatorna vagy a jobb csatorna
lejátszása.
• Lejátszhat kéthangú felvételeket is ezen a
kamkorderen, de kéthangú felvétel nem készíthető.
• A beállítás ismét [STEREO]-ra kapcsol, ha több mint
5 percig nem csatlakozik áramforrás a kamkorderhez.
AUDIO MIX (hang keverés)
Lejátszás közben szabályozhatja az
utóhangosítással vagy a 4CH MIC üzemmódban
felvett hang egyensúlyát.
Utóhangosított felvétel lejátszásakor
Lásd a 68. oldalon.
4CH MIC üzemmódban felvett hang
lejátszásakor
60min
0:00:00:00
AUDIO MIX
ST1/
FRONT
ST2/
REAR
)
Válassza ezt az opciót a 16-bites felvételhez
(1 sztereó hangcsatorna kiváló minőséggel).
A
/
a hangerőt.
 STEREO
A
/ gombbal állítsa be az első és a
hátsó hang egyensúlyát. Ezután érintse meg
az
gombot. Ha a
gombot lenyomva
tartja, a skála legvégén csak az első hangtér
hangja hallható. Ha a
gombot lenyomva
tartja, a skála legvégén csak a hátsó hangtér
hangja hallható. Ez a kamkorder nem képes
4 csatornás hangot kibocsátani, mivel csak a
2 csatornás hangkimenetet támogatja. Ha a
hangerőegyensúly szabályzót középállásba
mozgatja, az első és a hátsó hangtér
azonos jelszinttel szólal meg. Öt perccel
azután, hogy az akkumulátort vagy egyéb
áramforrást leválasztotta a kamkorderről,
a hangerőegyensúly visszakapcsol a gyári
beállításra.
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
EXT SUR MIC (külső térhang
mikrofon)
Egy külön megvásárolható mikrofon, és egy
Sony VAIO személyi számítógép használatával
a hangot 5.1 csatornás formátumban veheti fel,
és játszhatja le.
Felvételkészítés
Csatlakoztassa a külön megvásárolható
ECM-HQP1 mikrofont a kamkorderhez,
és készítse el a felvételt. A kamkorder 4
hangcsatornát (bal első, jobb első, bal hátsó és
jobb hátsó) rögzít egyszerre.

Lejátszás
Játssza le az elkészített DVD-t az otthoni 5.1
csatornás hangrendszerrel.
 Csatlakoztassa a külön megvásárolható
ECM-HQP1 mikrofont az aktív
csatlakozósaruhoz. A részleteket a mikrofon
kezelési útmutatójában olvashatja.
 Válassza ki a kívánt hangbeállítást.
 4CH MIC (
)
Külső mikrofon (nem mellékelt tartozék)
használatával 4 csatornás (jobb/bal első és
jobb/bal hátsó) térhangot rögzíthet.
WIDE STEREO (
)
Külső mikrofon (nem mellékelt tartozék)
használatával megnövelt térhatású sztereó
hangot rögzíthet.
STEREO
Normál sztereó hang rögzítése.
• Ebben a kezelési útmutatóban a felvételkészítés lépéseit
ismertetjük. A DVD írásról („Click to DVD” szoftverrel)
bővebben a 81. oldalon, vagy a CD-ROM-on található
„First Step Guide” útmutatóban olvashat (80. o.).
• A [4CH MIC] vagy a [WIDE STEREO]
felvételkészítéshez szükség van egy megfelelő
kiegészítő tartozékra, például egy opcionális
ECM-HQP1 mikrofonra.
LCD/VF SET (LCD és kereső beállítás)
A menü használata
DVD lemez készítés
Készítsen egy 5.1 csatornás hangformátumú
DVD lemezt a Sony VAIO személyi
számítógépen, a „Click to DVD” (2.0 vagy
újabb verzió) szoftver segítségével.

• Ha nem csatlakoztatott külső mikrofont, a kamkorder
a [STEREO] beállítást alkalmazza a felvételnél, még
akkor is, ha Ön más beállítást választott ki.
• A hang felvétele 12 bites üzemmódban történik
a [4CH MIC] beállításnál. Ha az [AUDIO
MODE] menüben a [16BIT (
)] beállítás
van kiválasztva, a kamkorder automatikusan
átkapcsol 12 bites üzemmódba. Ha [4CH MIC]
beállításról visszakapcsol [WIDE STEREO] vagy
[STEREO] beállításra, az audio üzemmód beállításai
visszakapcsolnak a korábbi értékekre.
• A felvett első és hátsó hangcsatorna műsorát felvétel
után ellenőrizheti ([AUDIO MIX], 54. o.).
• Ez a kamkorder nem képes 5.1 csatornás audio jel
kibocsátására.
• Az 5.1 csatornás hangformátumú DVD lemez
elkészítéséhez olyan Sony VAIO személyi
számítógépre van szükség, melyre gyárilag
telepítették a „Click to DVD” (2.0 vagy újabb verzió)
szoftvert.
• Lehetnek olyan gyárilag telepített VAIO szoftverek,
melyek nem támogatják a 4CH MIC felvételi
funkciót.
A felvett képre nincs hatással ez a beállítás.
 LCD BRIGHT
Beállíthatja az LCD képernyő fényerejét.
 Állítsa be a fényerőt a
/
 Érintse meg az
gombot.
gombbal.
 LCD BL LEVEL
Beállíthatja az LCD képernyő
háttérvilágításának fényerejét.
 NORMAL
Normál fényerő.
BRIGHT
Az LCD képernyő fényerejének növelése.
• Ha a kamkordert hálózati feszültséggel üzemelteti,
automatikusan a [BRIGHT] beállítás kerül
kiválasztásra.
• Ha a [BRIGHT] opciót választja, az akkumulátor
kapacitása valamivel gyorsabban csökken felvétel
közben.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
55
STANDARD SET menü (folytatás)
 VIDEO
 LCD COLOR (LCD szín)
Érintse meg a
/
színeinek beállításához.
Alacsony intenzitás
gombot az LCD
Magas intenzitás
 VF B.LIGHT (kereső fényerő)
Beállíthatja a kereső fényerejét.
 NORMAL
Normál fényerő.
BRIGHT
Válassza ezt az opciót a kereső fényerejének
növeléséhez.
• Ha külső áramforráshoz csatlakoztatja a kamkordert,
automatikusan a [BRIGHT] beállítás kerül
kiválasztásra.
• Ha a [BRIGHT] opciót választja, az akkumulátor
kapacitása valamivel gyorsabban csökken felvétel
közben.
 VF WIDE DISP (kereső képformátum)
Beállíthatja, hogyan jelenjen meg a 16:9
formátumú kép a keresőben.
 LETTER BOX
Normál beállítás (hagyományos kijelzés).
SQUEEZE (kitöltés)
A képet függőleges irányban megnyújtja,
amikor 16:9 képformátum esetén fekete csík
jelenik meg a képernyő alján és tetején.
A/VDV OUT
Ha az [A/VDV OUT] (
) menüpont
[ON] beállítását kiválasztja, a készülékhez
csatlakoztatott digitális és analóg eszköz jelét
átalakíthatja a kamkorderrel. A részleteket lásd
a 84. oldalon.
VIDEO INPUT
Ha a kamkordert A/V csatlakozóvezetékkel egy
másik készülékhez csatlakoztatja, kiválaszthatja a
csatlakozáshoz használt csatlakozódugó típusát.
56
Az A/V csatlakozóvezeték (tartozék) videó
csatlakozódugójának használata.
S VIDEO
Az S-videó dugóval ellátott A/V
csatlakozóvezeték (nem mellékelt tartozék)
S-videó csatlakozódugójának használata.
TV TYPE
Lásd a 34. oldalon.
USB-CAMERA
Ha az [USB CAMERA] menüpontban a [DV
STREAM] beállítást kiválasztja, és a kamkordert
egy USB vezetékkel (tartozék) a számítógéphez
csatlakoztatja, a kamkorder képernyőjén látható
képet megjelenítheti a számítógép monitoron is
(webkamera). A felvet műsort bemásolhatja a
számítógépre. A részleteket lásd a CD-ROM-on
található „First Step Guide” útmutatóban.
• Az [USB CAMERA] funkció csak a nagysebességű
USB (USB 2.0) kapcsolatot támogató számítógépen,
a Windows XP Service Pack 1 (SP1) vagy Windows
XP Service Pack 2 (SP2) telepítését követően
használható.
DISP GUIDE (kijelző segéd)
Lásd a 14. oldalon.
GUIDEFRAME (segédkeret)
Ha a [GUIDEFRAME] menüpont [ON] beállítását
kiválasztja, bekapcsol egy segédkeret, mely segít a
téma orientációjának (vízszintes vagy függőleges)
megállapításában. A segédkeretet a kamkorder
nem veszi fel. A segédkeret kikapcsolásához
nyomja meg a DISPLAY BATT INFO gombot.
• A kiegyensúlyozott kompozíció érdekében a témát a
segédkeret irányzékával „célozza” be.
DATA CODE (adatkód)
A felvétel közben automatikusan rögzített
adatokat (adatkód) jeleníti meg.
 OFF
Az adatkód megjelenítés kikapcsolva.
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
DATE/TIME
REMOTE CTRL (távvezérlő)
A dátum és idő megjelenítése.
CAMERA DATA (lásd lentebb)
A kamkorder beállítások megjelenítése. Easy
Handycam üzemmódban nem használható.
60min
0:00:00:00
6
5
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
1
2
3
4
 Képstabilizátor kikapcsolva*
 Expozíció*
 Fehéregyensúly*
 Jelerősítés*
 Blende érték
* Csak kazetta lejátszás közben jelenik meg.
• A kamkorder beállítási adatai nem jelennek meg,
amikor mozgóképet játszik le a „Memory Stick Duo”
kártyáról.
• Az expozíció beállítás értéke (0EV), a zársebesség és
a blende érték akkor jelenik meg, amikor „Memory
Stick Duo” kártyáról játszik le képeket.
• A jelző akkor jelenik meg, ha a felvétel készítésénél
vakut (nem mellékelt tartozék) használtak.
• A dátum/idő (DATE/TIME) adatképernyőn a dátum
és idő ugyanazon a helyen jelenik meg. Ha a felvételt
úgy rögzítette, hogy nem állította be az órát, a
[-- -- ----] és a [--:--:--] jelenik meg.
REMAINING
 AUTO
Válassza ezt az opciót a maradék szalagkapacitás
körülbelül 8 másodpercig történő
megjelenítéséhez:
• Ha szeretné megakadályozni, hogy a kamkorder
érzékelje egy másik videoberendezés távvezérlő
parancsait, válassza az [OFF] beállítást.
• A beállítás ismét az [ON] értéket veszi fel, ha
legalább 5 percre megszünteti a kamkorder
áramellátását.
REC LAMP (felvételjelző)
Ha az [OFF] beállítást választja ki, a
kamkorderen lévő felvételjelző lámpa nem fog
világítani felvétel közben. (Az alapbeállítás
[ON].)
BEEP (sípjelzés)
 ON
Dallam hallható, amikor elindítja/megállítja a
felvételt, vagy az érintőképernyőt működteti.
A menü használata
 Zársebesség
Az alapbeállítás [ON], azaz a távvezérlő
használat engedélyezett (32. o.).
OFF
Dallam kikapcsolva.
DISP OUTPUT
 LCD PANEL
Válassza ezt az opciót, a különböző
információk – például az időkód – LCD
képernyőn történő megjelenítéséhez.
V-OUT/PANEL
Válassza ezt az opciót, a különböző
információk – például az időkód
– tv-képernyőn, az LCD képernyőn történő
megjelenítéséhez.
• Miután behelyezett egy kazettát, és CAMERATAPE vagy PLAY/EDIT üzemmódba kapcsolt a
POWER kapcsolóval.
• Amikor megérinti a
(lejátszás/szünet)
gombot.
ON
Válassza ezt az opciót a hátralévő
szalagkapacitás állandó kijelzéséhez.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
57
STANDARD SET menü (folytatás)
TIME/LANGU. menü
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
MENU ROTATE (menü forgatás)
 NORMAL
Válassza ezt az opciót, ha a
gomb
megérintésével a menüelemeket lefelé kívánja
görgetni.
OPPOSITE
Válassza ezt az opciót, ha a
gomb
megérintésével a menüelemeket felfelé kívánja
görgetni.
A.SHUT OFF (automatikus kikapcsolás)
 5 min
Ha 5 percig nem működteti a kamkorder
kezelőszerveit, a készülék automatikusan
kikapcsol.
NEVER
Az automatikus kikapcsolási funkció nem
működik.
• Ha fali konnektorhoz csatlakoztatja a kamkordert, az
[A.SHUT OFF] menüpont automatikusan [NEVER]
beállításra kapcsol.
A menüpontok kiválasztásának módját
lásd a 36. oldalon.
CLOCK SET (óra beállítás)
Lásd a 15. oldalon.
A
s
A
a
m
H
h
m
WORLD TIME
A
/
gombbal beállíthatja az
időkülönbséget, ha külföldön használja
a videokamerát. A beépített óra az
időkülönbségnek megfelelő helyi időt fogja
mutatni. Ha a 0 időkülönbséget állítja be, akkor
az órán az eredetileg beállított idő jelenik meg.
M
a
ü
t
1
LANGUAGE
Kiválaszthatja a képernyőmenü nyelvét.
Választhat az angol, egyszerűsített angol,
hagyományos kínai, egyszerűsített kínai,
francia, spanyol, portugál, német, holland, olasz,
görög, orosz, arab, perzsa és thai nyelv közül.
• A kamkorder felkínálja az [ENG [SIMP]]
(egyszerűsített angol) nyelvet, ha az anyanyelvét nem
találja meg a választható nyelvek között
CALIBRATION
2
Lásd a 114. oldalon.
3
58
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Az Egyéni menü testre
szabása
A kívánt menüpontokat az Egyéni menühöz
adhatja, és az Egyéni menüt a kamkorder
minden egyes üzemmódjához beállíthatja.
Hasznos és kényelmes megoldás, ha a gyakran
használt menüpontokat hozzáadja az Egyéni
menühöz.
Menüpontok hozzáadása
Maximum 28 menüpontot adhat egyenként
a POWER kapcsoló minden egyes
üzemmódjához. Ha többet szeretne hozzáadni,
törölje a kevésbé fontos menüpontokat.
Menüpontok törlése
1 Érintse meg a
Ha a kívánt menü nem látható a képernyőn,
görgesse azt a
/
gombbal.
60min
STBY
Select button to delete.
MENU
1/3
1 Érintse meg a

[P-MENU SET UP] [DELETE]
gombokat.

0:00:00
END
DIAL
SET
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
FADER
Ha a kívánt menü nem látható a képernyőn,
/
gombbal.
görgesse azt a
60min
STBY
Select the category.
2 Érintse meg a törölni kívánt
menüpontot.
0:00:00
END
60min
DELETE
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
YES
OK
2 Érintse meg a
/
gombot a
menükategória kiválasztásához,
majd érintse meg az
gombot.
60min
Select the item.
STBY
0:00:00
STBY
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
0:00:00
END
A menü használata
[P-MENU SET UP][ADD] gombokat.
NO
3 Érintse meg a [YES]
gombot.
• Nem törölheti a [MENU] és a
[P-MENU SET UP] menüpontokat.
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS
OK
3 Érintse meg a
/
gombot a
menüpont kiválasztásához, majd
[YES]
érintse meg az
gombokat.
A kamkorder a lista végére helyezi a
kiválasztott menüpontot.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
59
A
v
Az Egyéni menü testre szabása (folytatás)
Az Egyéni menüben megjelenő
menüpontok sorrendjének beállítása
1 Érintse meg a

[P-MENU SET UP][SORT]
gombokat.
Ha a kívánt menü nem látható a képernyőn,
görgesse azt a
/
gombbal.
2 Érintse meg az áthelyezni kívánt
menüpontot.
A
h
v
v
A
á
A
a
3 Érintse meg a
/
gombot
a menüpont új helyének
kiválasztásához.
4 Érintse meg az
gombot.
További elemek rendezéséhez ismételje a
2–4. lépéseket.
A
5 Érintse meg az [END]
gombokat.
• A [P-MENU SET UP] menüpont nem
mozgatható.
•
•
A beállítások visszaállítása
gyári értékre (Reset)
Érintse meg a

[P-MENU SET UP][RESET]
[YES][YES]
gombokat.
A
[
p
Ha a kívánt menü nem látható a képernyőn,
görgesse azt a
/
gombbal.
60
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
A CAM CTRL
vezérlőtárcsa használata
A vezérlőtárcsa
CAM CTRL
vezérlőtárcsa *1
1 A POWER kapcsolóval
kapcsoljon CAMERA-TAPE vagy
CAMERA-MEMORY üzemmódba.
MANUAL gomb *2
2 Nyomja meg a MANUAL gombot.
A beállítás kijelzése megjelenik a
képernyőn.
9 1. 2 m
*1 A hozzárendelt funkciót manuálisan állítatja be.
*2 E gomb megnyomásával kapcsolhatja a
hozzárendelt funkciót kézi/automatikus beállításra.
P-MENU
• A képernyőkijelzések elnevezését és helyét lásd a 30.
oldalon.
3 A CAM CTRL vezérlőtárcsa
A hozzárendelhető funkciók:
Ha az automatikus beállítási módra kíván
visszakapcsolni, nyomja meg újból a MANUAL
gombot.
– [FOCUS] (42. o.)
– [EXPOSURE] (40. o.)
– [AE SHIFT] (42. o.)
– [WB SHIFT] (42. o.)
• A CAM CTRL vezérlőtárcsával és a MANUAL
gombbal történő gyorsbeállítás csak felvételkészítés
közben használható.
• Lejátszás közben (miután a POWER kapcsolóval
PLAY/EDIT üzemmódba kapcsolt), a CAM CTRL
vezérlőtárcsával a hangerő szabályozható (23. o.).
A beállítás elvégzése a CAM
CTRL vezérlőtárcsával
Az alábbiakban egy példát mutatunk be a
[FOCUS] kézi vezérlésű beállítására. Egyéb
paraméterek beállítása hasonló módon történik.
forgatásával végezze el a
beállítást.
A [FOCUS] menüpont esetén állítsa be a
fókuszt kézi vezérléssel.
A menü használata
A beállítási lehetőségek közül néhány
hozzárendelhető a CAM CTRL
vezérlőtárcsához, és a beállítást kézi
vezérléssel végezheti el a tárcsa segítségével.
A vezérlőtárcsával ugyanazok a paraméterek
állíthatók be, mint a menün keresztül.
Alapértelmezés szerint a [FOCUS] beállítás van
a CAM CTRL vezérlőtárcsához hozzárendelve.
A CAM CTRL vezérlőtárcsa
hozzárendelésének módosítása
A CAM CTRL vezérlőtárcsával működtetni
kívánt funkciót a [DIAL SET] menüpontban
választhatja ki (45. o.). A hozzárendeléshez az
alábbi eljárást is használhatja.
1 A POWER kapcsolóval
kapcsoljon CAMERA-TAPE vagy
CAMERA-MEMORY üzemmódba.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
61
A CAM CTRL vezérlőtárcsa használata (folytatás)
2 Nyomja le és tartsa nyomva
néhány másodpercig a MANUAL
gombot.
A [DIAL SET] képernyő megjelenik.
60 min
STBY
0:00:00
DIAL SET
FOCUS
EXPOSURE
AE SHIFT
WB SHIFT
RESET
[MANUAL]:EXEC
3 A CAM CTRL vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki a
hozzárendelni kívánt funkciót.
4 Nyomja meg a MANUAL gombot.
Megjelenik egy üzenet, és a kiválasztott
beállítást a vezérlőtárcsával is
végrehajthatja.
9
EXPOSURE is set
• A kézi beállítási érték akkor is megőrződik, ha
megváltoztatja a vezérlőtárcsa hozzárendelését.
Ha az [AE SHIFT] és az [EXPOSURE] menüpont
beállítását is módosítja, az [EXPOSURE] beállítás
felülírja az [AE SHIFT] beállítást.
• Ha a 3. lépésben a [RESET] opciót választja,
az összes kézi beállítás visszakapcsol a gyári
beállításnak megfelelő értékre. A CAM CTRL
vezérlőtárcsa ismét a [FOCUS] funkció beállítását
vezérli.
62
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Csatlakoztatás videomagnóhoz vagy
televízióhoz
A videomagnót vagy a tv-készüléket az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja a
kamkorderhez. Csatlakoztassa a kamkordert a mellékelt hálózati tápegységen keresztül a fali
konnektorhoz (10. o.). Olvassa el a csatlakoztatott készülék kezelési útmutatóját is.
A/V aljzat*
1
A/V
AUDIO/
VIDEO
aljzatok
(Sárga)
(Fehér)
(Piros)
Videomagnó
vagy televízió
Az S-videó aljzathoz
DV

3
DV (i.LINK) csatlakozó
*Az A/V aljzat a kamkorderen és a Handycam Station bölcsőn
egyaránt megtalálható. Csatlakoztassa az A/V csatlakozóvezetéket
: Jeláramlás
vagy a kamkorder vagy a Handycam Station bölcső A/V aljzatához.
A/V csatlakozóvezeték (mellékelve)
Csatlakoztassa az A/V csatlakozóvezetéket
a kamkorderhez vagy a Handycam Station
bölcsőhöz. Az A/V aljzat kimenetként és
bemenetként is funkcionál, az éppen aktuális
művelet függvényében.

i.LINK kompatibilis
eszköz
A/V csatlakozóvezeték S-videó
csatlakozódugóval (opcionális)
Ha a külső készüléken van S-videó
aljzat, javasoljuk, hogy a két készülék
csatlakoztatásához használjon Svideó csatlakozódugóval ellátott A/V
csatlakozóvezetéket (opcionális), így a
képminőség jobb lesz, mint a mellékelt A/V
csatlakozóvezeték használata esetén.
Csatlakoztassa az A/V csatlakozóvezeték
(opcionális) fehér és piros dugóját (bal/jobb
hang) és az S-videó dugót (S-videó csatorna).
A sárga (normál videó) csatlakozódugót nem
szükséges csatlakoztatni. A hang nem lesz
hallható, ha csak az S-videó csatlakozódugót
csatlakoztatja.

Másolás/Szerkesztés
2
Az i.LINK
(IEEE1394)
aljzathoz
i.LINK csatlakozóvezeték (nem
mellékelt tartozék)
A külső készülék csatlakoztatásához használhat
egy i.LINK csatlakozóvezetéket (nem
tartozék) is. A kép- és hangjelek digitálisan
kerülnek továbbításra, kiváló minőségű képet
eredményezve. Ne felejtse el, hogy a képet és
hangot nem veheti fel egymástól függetlenül.
• Csatlakoztassa az A/V csatlakozóvezetéket a
külső felvételi műsorforrás kimenetéhez (ha ez a
kamkorder a felvevő), vagy a külső felvevő készülék
bemenetéhez (ha ez a kamkorder a lejátszó).
• Ha a kamkordert mono hangú külső eszközhöz
kapcsolja, csatlakoztassa az A/V csatlakozóvezeték
sárga dugóját a videobemenethez, majd a piros (jobb
csatorna) vagy a fehér (bal csatorna) dugót az audio
bemenethez a televízión, vagy a videomagnón.
• Ha az A/V csatlakozóvezetéket (tartozék) használja
a kamkorder csatlakoztatásához, válassza ki a
[DISP OUTPUT] menüpont [LCD PANEL]
beállítását (alapértelmezett beállítás) (57. o.), így
megakadályozhatja a képernyőfeliratok másolását.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
63
Csatlakoztatás videomagnóhoz
vagy televízióhoz (folytatás)
• A [DV STREAM] funkció nem használható
egyidejűleg a DV (i.LINK) csatlakozón és az
(USB) aljzaton. Ha a DV (i.LINK) csatlakozót
használja, húzza ki az USB vezetéket (tartozék) az
(USB) aljzatból.
• Amíg a kamkorder az i.LINK kábellel (nem
mellékelt tartozék) csatlakoztatott külső készülék
jeleit fogadja, a
kijelzés jelenik meg
az LCD képernyőn. Amíg a kamkorder az i.LINK
kábellel (nem mellékelt tartozék) csatlakoztatott
külső készülékre továbbít jeleket, a
kijelzés jelenik meg az LCD képernyőn.
Másolás külső eszköz, pl.
videomagnó, DVD-felvevő
stb. segítségével
Átmásolhatja a kamkorderen lejátszott
műsort egy külső felvevő készülékre (például
videomagnóra).
1 Csatlakoztassa a videomagnót
a kamkorderhez felvevő
eszközként.
A csatlakoztatás részleteit lásd a 63. oldalon.
2 Készítse elő a videomagnót a
felvételre.
Ha videomagnóra másol, helyezzen be egy
kazettát a videomagnóba.
Ha DVD-felvevőre másol, helyezzen be egy
DVD-lemezt a DVD-felvevőbe.
Ha a felvevő készülék rendelkezik
bemenetválasztóval, válassza ki a megfelelő
bemenetet (pl. videó 1, videó 2 stb.).
3 Készítse elő a kamkordert a
lejátszáshoz.
Helyezze be a másolni kívánt kazettát.
A megjelenítő készülék (televízió stb.)
típusának függvényében állítsa be a [TV
TYPE] menüpontot (34. o.).
4 Indítsa el a lejátszást a
kamkorderen, és a felvételt a
videomagnón.
Olvassa el a felvevő készülék kezelési
útmutatóját a részletek tekintetében.
5 Ha a másolás befejeződött,
állítsa le a kamkordert és a
videomagnót.
64
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Műsor felvétele videomagnóról
vagy televízióról
• Az alábbiak nem továbbíthatók a DV (i.LINK)
csatlakozón keresztül:
– Kijelzések.
– A [PICT. EFFECT] (50. o.), [D.EFFECT] (49. o.),
vagy képnagyítással (26. o.) szerkesztett képek.
– Másik kamkorderrel felvett feliratok.
• A dátum/idő és a kamkorder beállítási adatok
felvételéhez jelenítse meg azokat a kamkorder
képernyőjén (56. o.) (A/V csatlakoztatás esetén).
• Ha a kamkordert i.LINK kábellel (nem mellékelt
tartozék) csatlakoztatta, a felvett kép gyengébb
minőségű lesz, amikor a kamkordert szünet
üzemmódba kapcsolja a videomagnóval történő
felvétel közben.
• Ha a kamkordert i.LINK kábellel (nem mellékelt
tartozék) csatlakoztatta, a külső készülék vagy a
szoftver típusának függvényében előfordulhat, hogy
az adatkódot (dátum/idő/kamkorder adatok) nem
lehet megjeleníteni vagy felvenni.
Videomagnóról vagy tv-készülékről bejátszott
műsort vehet fel és szerkeszthet a kamkorderbe
helyezett kazettára vagy „Memory Stick Duo”
kártyára. Akár fényképként is rögzíthet egy-egy
képkockát a „Memory Stick Duo” kártyára.
Helyezze be a felvételre szánt kazettát vagy
„Memory Stick Duo” kártyát a kamkorderbe.
• Kimenőaljzat nélküli tv-készülékről nem készíthető
felvétel.
• Ez a kamkorder csak PAL műsorforrásból tud
felvételt készíteni. Például francia videó vagy tvműsorok (SECAM) nem vehetők fel megfelelően.
Lásd a 106. oldalt a tv-színrendszerekkel
kapcsolatban.
• Ha 21 pólusú csatlakozódugót használ a PAL
videojelek beviteléhez, akkor kétirányú 21 pólusú
csatlakozódugóra (nem mellékelt tartozék) van
szüksége.
1 Csatlakoztassa a tv-készüléket vagy
a videomagnót a kamkorderhez.
A csatlakoztatás részleteit lásd a 63. oldalon.
• A
jelző jelenik meg, ha a kamkordert
és a külső eszközt i.LINK vezetéken keresztül
csatlakoztatja. (Ugyanez a jelző jelenhet meg
tv-készülékén is.)
• Ha A/V csatlakozóvezetéket (tartozék) használ,
csatlakoztassa azt a tv-készülék vagy a
videomagnó megfelelő kimenetéhez.
Másolás/Szerkesztés
Mozgóképek felvétele
2 Ha videomagnóról készít felvételt,
helyezzen be egy kazettát.
3 A POWER kapcsolóval válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
4 Indítsa el a felvételt a kamkorderen.
Ha kazettára készít felvételt, érintse meg a
[
REC CTRL][REC PAUSE]
gombokat.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
65
Műsor felvétele videomagnóról
vagy televízióról (folytatás)
Ha „Memory Stick Duo” kártyára készít
felvételt, érintse meg a
[MENU]
(EDIT/PLAY)[ REC MOVIE]
gombokat.
5 Indítsa el a kazetta lejátszását a
videomagnón, vagy válasszon
egy tv-csatornát.
A csatlakoztatott eszközön lejátszott kép
megjelenik a kamkorder LCD képernyőjén.
6 A kívánt jelenetnél érintse meg a
[REC START] gombot a felvétel
elindításához.
7 Állítsa meg a felvételt.
Ha kazettára készít felvételt, érintse meg az
(állj) vagy a [REC PAUSE] gombot.
Ha „Memory Stick Duo” kártyára készít
felvételt, érintse meg a [REC STOP] gombot.
8 Érintse meg a

gombokat.
Fényképek felvétele
1 Hajtsa végre a „Mozgóképek
felvétele” fejezet 1–3. lépéseit.
2 Indítsa el a lejátszást a videomagnón,
vagy válassza ki a tv-csatornát,
melynek műsorát szeretné felvenni.
A videomagnó vagy a tv-készülék műsora
megjelenik a kamkorder képernyőjén.
3 Nyomja meg enyhén a PHOTO gombot a
66
Képek másolása
kazettáról „Memory
Stick Duo” kártyára
A
A
Felvehet mozgóképeket vagy fényképeket a
„Memory Stick Duo” kártyára. Ellenőrizze,
hogy a műsort tartalmazó kazetta, és „Memory
Stick Duo” kártya a kamkorderben van-e.
1 A POWER kapcsolóval válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2 Keresse meg és vegye fel a kívánt
jelenetet.
Fénykép felvétele esetén
Érintse meg a
(lejátszás) gombot a
kazetta lejátszásához, majd nyomja meg
enyhén a PHOTO gombot a felvenni kívánt
jelenetnél. Ellenőrizze a képet, és nyomja le
teljesen a gombot.
Mozgókép felvétele esetén
Érintse meg a
[MENU]
(EDIT/PLAY)[ REC MOVIE]
(lejátszás) gombokat a kazetta
lejátszásához, majd érintse meg a
[REC START] gombot annál a pontnál,
ahol szeretné elindítani a felvételt.
Érintse meg a [REC STOP]
(állj) 

gombot annál a pontnál, ahol
szeretné megállítani a felvételt.
• Ha lejátszás közben a [D.EFFECT] menü [DELAY
MOTION] hatását bekapcsolta, a képeket nem lehet
„Memory Stick Duo” kártyára másolni.
• A kazettára felvett adatkód nem vehető fel a
„Memory Stick Duo” kártyára. A kép „Memory
Stick Duo” kártyára történő felvételének időpontja és
adatai kerülnek rögzítésre.
• A hang 32 kHz mintavételű, mono formátumban
kerül felvételre.
• A mozgóképek felvételi idejével kapcsolatban
lapozzon a 47. oldalra.
• A fénykép méret [640 × 360] (16:9 formátum
esetén), vagy [640 × 480] (4:3 formátum esetén) lesz.
A
k



A
s
N
–
–
felvenni kívánt jelenetnél. Ellenőrizze a
képet, és nyomja le teljesen a gombot.
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
A felvett műsor utóhangosítása
A 12-bites üzemmódban (54. o.) felvett kazettát az eredeti hangsáv törlése nélkül utóhangosíthatja.
Csatlakoztatás
*Az A/V aljzat a kamkorderen és a Handycam Station
bölcsőn egyaránt megtalálható. Csatlakoztassa az A/V
csatlakozóvezetéket vagy a kamkorder vagy a Handycam
Station bölcső A/V aljzatához.
 Aktív
tartozéksaru
 Beépített
mikrofon
Ne csatlakoztassa
a videó (sárga)
 A/V aljzat* csatlakozódugót.
A/V
(fehér)
(piros)
AUDIO OUT
Másolás/Szerkesztés
A/V csatlakozóvezeték (tartozék)
: Jeláramlás
Audio eszköz
(pl. CD/MD-lejátszó)
A következő csatlakoztatási módszerekkel
készíthet hangfelvételt:
 Az aktív tartozéksaruhoz csatlakoztatott
külső mikrofonnal (nem mellékelt tartozék).
 Az A/V csatlakozóvezetékkel (tartozék) a
kamkorderhez vagy a Handycam Station
bölcsőhöz csatlakoztatott audio eszközzel.
 A beépített mikrofon használatával (nincs
szükség csatlakoztatásra).
A felsorolt audio bemenetek elsőbbségi
sorrendje a következő: .
Nem hajtható végre az utóhangosítás:
– Ha a kamkordert i.LINK vezetékkel csatlakoztatta.
– Ha a kazetta műsorát 4CH MIC üzemmódban vette
fel.
– A kazetta üres részein.
– Ha a kazetta műsorát a kamkordertől eltérő
tv-színszabvánnyal rögzítették.
– Ha a kazetta törlésvédő kapcsolója SAVE pozícióba
van állítva.
• Ha az A/V aljzatot, vagy a beépített mikrofont
használja az utóhangosításra, a kép nem jelenik meg
az A/V aljzaton. A képet az LCD képernyőn vagy a
keresőben ellenőrizheti.
– Ha a kazettát 16-bites üzemmódban vette fel (54. o.).
– Ha a kazettát LP üzemmódban vette fel.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
67
K
S
A felvett műsor utóhangosítása (folytatás)
• Ha az aktív tartozéksaruhoz csatlakoztatott külső
mikrofont (nem mellékelt tartozék) használja az
utóhangosításhoz, a kép és a hang a tv-készüléken
vagy hasonló eszközön ellenőrizhető, ha azt egy
A/V vezetékkel a kamkorderhez csatlakoztatja. Az
utóhangosított műsor azonban nem hallható a kamkorder
hangszóróján keresztül. A hangot televízió hangszóróin
vagy egyéb eszközön keresztül ellenőrizheti.
A hang felvétele
Helyezzen be egy műsoros kazettát a kamkorderbe.
5 Érintse meg az
(állj) gombot,
amikor szeretné megállítani a
felvételt.
További jelenetek utóhangosításához
válassza ki a kívánt jelenetet a 2. lépés
segítségével, majd érintse meg az [AUDIO
DUB] gombot.
6 Érintse meg a

1
2
gombokat.
1 A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.
2 Érintse meg a
(lejátszás/
szünet) gombot a kazetta
lejátszásához, majd érintse meg
újból annál a pontnál, ahol szeretné
elindítani a hang felvételét.
3 Érintse meg a
 [MENU]

(EDIT/PLAY) 
[AUD DUB CTRL] 

[AUDIO DUB] gombokat.
A
 megjelenik.
60min
AUD DUB CTRL
• Az utóhangosítás végpontjának beállításához
lejátszás közben nyomja meg a ZERO SET
MEMORY gombot a távvezérlőn annál a pontnál,
ahol szeretné befejezni az utóhangosítást. Ezután
hajtsa végre a 2–4. lépéseket. A felvétel a kiválasztott
jelenetnél automatikusan leáll.
• Csak az ezzel a kamkorderrel felvett kazettát
lehet utóhangosítani. A hang minősége jelentősen
gyengébb lehet, ha más kamkorderrel (beleértve egy
másik DCR-PC1000E készüléket is) felvett kazettát
próbál utóhangosítani.
3
4
A felvett hang ellenőrzése
 Játssza le a kazettát, melyet a fentiek szerint
utóhangosított (23. o.).
 [MENU] 
(STANDARD SET) 

[AUDIO MIX] 
gombokat.
 Érintse meg a
•
0:00:00:00
60min
0:00:00:00
AUDIO MIX
ST1/
FRONT
ST2/
REAR
AUDIO
DUB
/ gombbal állítsa be az egyensúlyt
az eredeti hang (ST1) és az utólagosan felvett
hang (ST2) között, majd érintse meg az
gombot.
 A
4 Érintse meg a
(lejátszás)
gombot, és ezzel egyidőben
indítsa el a felvenni kívánt hang
lejátszását.
68
Az új hang felvétele a sztereó 2 hangsávra
(ST2) történik, és a sztereó hang felvétele
közben a jelző látható.
• Az alapértelmezett beállítás szerint csak az eredeti
hang (ST1) hallható.
• A beállított hangegyensúly visszatér az
alapértelmezett beállításra, ha kb. 5 percig
megszünteti az akkumulátor, vagy a hálózati
áramforrás csatlakoztatását.
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
•
Képek törlése a „Memory
Stick Duo” kártyáról
Képek kijelölése a
„Memory Stick Duo”
kártyán
(Kép védelem/Nyomtatás jelző)
1 A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.
2 Érintse meg a
60min
101–0001
1920
gombot.
2 / 10 101
MEMORY PLAY
P-MENU
3 Érintse meg az
/
gombot a
törölni kívánt kép kiválasztásához.
4 Érintse meg a

[YES] gombot.
• A képek nem állíthatók vissza, ha egyszer
letörölte azokat.
A véletlen törlés
megakadályozása (Képvédelem)
Ezzel a funkcióval megakadályozhatja a
kiválasztott képek véletlen törlését.
1 A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.
2 Érintse meg a
[PROTECT]

3 Érintse meg a védeni kívánt
képet.
PROTECT
• A képeket az index képernyő segítségével is törölheti
(23. o.). 6 kép egyidejű megjelenítésével egyszerűen
kiválaszthatja a törölni kívánt képet. Érintse meg a
 [ DELETE]  a törölni kívánt kép 
 [YES] gombokat.
• A képek nem törölhetők, ha törlésvédő kapcsolóval
ellátott „Memory Stick Duo” kártyát használ, és a
kapcsoló „törlésvédett” állásban van (108. o.), vagy
ha a kiválasztott kép törlésvédett (69. o.).

gombokat.
101–0002
2/ 10
Másolás/Szerkesztés
• Az összes kép törléséhez válassza ki az [
ALL ERASE] menüpontot (47. o.).
Ha törlésvédő kapcsolóval ellátott „Memory
Stick Duo” kártyát használ, ellenőrizze, hogy
a „Memory Stick Duo” kapcsolója nincs-e
„törlésvédett” pozícióba kapcsolva (108. o.).
A
megjelenik.
101
4 Érintse meg az
OK
[END]
gombokat.
• A képvédelem megszüntetéséhez a 3. lépésben
érintse meg azt a képet, melynek védelmét szeretné
feloldani.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
69
Képek kijelölése a „Memory Stick
Duo” kártyán (Kép védelem/Nyomtatás
jelző) (folytatás)
Fényképek kiválasztása
nyomtatáshoz (Nyomtatás jelző)
A készülék a DPOF (digitális nyomtatási
sorrend formátum) szabványt használja a
nyomtatás beállításához.
Előre kijelölheti a nyomtatni kívánt képeket,
így a nyomtatás során nem újból kiválogatnia
azokat. (Nem állíthatja be a nyomtatási
példányszámot.)
1 A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.


MARK] gombokat.
3 Érintse meg a később
kinyomtatni kívánt képet.
PRINT MARK
101–0002
2/ 10
101
4 Érintse meg az
(PictBridge kompatibilis nyomtató)
Ha egy PictBridge nyomtatót használ, az ezzel
a kamkorderrel felvett képeket könnyedén
kinyomtathatja, még akkor is, ha nincs számítógépe.
E művelet közben a kamkordert a mellékelt
hálózati tápegységgel üzemeltesse.
Helyezze a kamkorderbe a nyomtatandó képeket
tartalmazó „Memory Stick Duo” kártyát, és
helyezze a kamkordert a Handycam Station
bölcsőbe. Ezután kapcsolja be a nyomtatót.
Csatlakoztassa a kamkordert a
nyomtatóhoz
•
2 Érintse meg a
[PRINT
A felvett képek nyomtatása
A
megjelenik.
1 A POWER kapcsolóval kapcsoljon
PLAY/EDIT üzemmódba.
2 Érintse meg a
[MENU]
(PICT.APPLI.)
[USB SELECT][PictBridge

PRINT]
gombokat.

• A fenti helyett a
 [MENU] 
[PICT.APPLI.]  [PictBridge PRINT]
gombokat is használhatja.
OK
[END]
gombokat.
• A kijelölés megszüntetéséhez a 3. lépésben
érintse meg azt a képet, melyet mégsem szeretne
kinyomtatni.
• Ne helyezzen el nyomtatás jelöléseket ezzel a
kamkorderrel, ha a „Memory Stick Duo” kártyán
olyan képek is vannak, melyeken más készülékkel
már elhelyezett nyomtatás jelölést. Ellenkező esetben
megváltoztathatja azon képek információit, melyeken
más készülékkel elhelyezett nyomtatás jelölést.
3 Az USB vezetékkel (tartozék)
1
2
3
csatlakoztassa a nyomtatót a
Handycam Station bölcső (USB)
aljzatához.
4 Kapcsolja a Handycam Station
bölcső USB ON/OFF kapcsolóját
[ON] állásba.
Amikor a [„PictBridge PRINT” connecting]
felirat megjelenik a képernyőn, érintse meg az
gombot.
70
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
4
Amikor a kamkorder és a nyomtató
közötti kapcsolat felépült, a
(PictBridge kapcsolat) szimbólum
megjelenik a képernyőn.
.
PRINT
101-0001
-
1920
1 / 10
5 Érintse meg az [EXEC][YES]
gombokat.
Amikor a nyomtatás befejeződik, a
[Printing…] felirat eltűnik, és a képválasztó
képernyő jelenik meg újból.
Amikor a nyomtatást befejezte, érintse meg
az [END] gombot.
101
END
+
SET
EXEC
A „Memory Stick Duo” kártyán tárolt képek
egyike megjelenik.
• A nem PictBridge kompatibilis készülékek hibátlan
működését nem garantáljuk.
Nyomtatás
/
gombot
a nyomtatni kívánt kép
kiválasztásához.
2 Érintse meg a
[COPIES]
gombokat.
3A
/
gombbal állítsa be a
nyomtatási példányszámot.
Egyszerre maximum 20 képet nyomtathat ki.
4 Érintse meg az
[END]
gombot.
A dátumnyomtatáshoz érintse meg a
[DATE/TIME][DATE] vagy
[DAY & TIME]
gombokat.

Másolás/Szerkesztés
1 Érintse meg a
• Olvassa el a nyomtató kezelési útmutatóját is.
• Amíg a szimbólum látható a képernyőn, tartsa be
az alábbi előírásokat. Ellenkező esetben a funkció
végrehajtása nem lesz megfelelő.
– A POWER kapcsolóval ne kapcsoljon át egy másik
üzemmódba.
– Ne vegye ki a kamkordert a Handycam Station
bölcsőből.
– Ne állítsa az USB ON/OFF kapcsolót [OFF]
állásba.
– Ne húzza ki az USB vezetéket (tartozék) a
Handycam Station bölcsőből vagy a nyomtatóból.
– Ne vegye ki a „Memory Stick Duo” kártyát a
kamkorderből.
• Ha a nyomtatás megszakad, húzza ki az USB
vezetéket (tartozék), kapcsolja ki a nyomtatót és
indítsa újra a nyomtatási műveletet.
• Ha 16:9 formátumú képet nyomtat, a kép bal és jobb
szélét levághatja a nyomtató.
• Lehetnek olyan nyomtatók, amelyek nem támogatják
a dátumozási funkciót. A részleteket lásd a nyomtató
kezelési útmutatójában.
• Nem garantáljuk a sikeres nyomtatást, ha a képeket
nem ezzel a kamkorder készítette.
• A PictBridge egy ipari szabvány, melyet a
Fényképezőgépek és Képalkotó eszközök Gyártóinak
Szövetsége (CIPA) hozott létre. E funkció
segítségével a digitális fényképezőgépekről vagy
videokamerákról közvetlenül – gyártótól függetlenül,
és számítógép használata nélkül – küldhetők át a
képek a csatlakoztatott nyomtatóra.
71
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Aljzatok külső készülékek csatlakoztatásához
• Az aktív tartozéksaru egy biztonsági foglalattal
gondoskodik a különböző tartozékok megbízható
csatlakoztatásáról. Csatlakoztatáskor nyomja
lefelé és tolja ütközésig a tartozékot, majd
húzza meg a csavart. Eltávolításkor lazítsa meg
a csavart, majd nyomja lefelé és húzza le a
tartozékot.
• Ha az aktív tartozéksaruhoz csatlakoztatott külső
vaku (nem mellékelt tartozék) használatával
készít felvételt „Memory Stick Duo” kártyára,
kapcsolja ki a külső vakut, mert a feltöltési zajt
felveheti a kamkorder.
• A beépített vaku és a külső vaku (nem mellékelt
tartozék) nem működtethető egyszerre.
• A kamkorderhez csatlakoztatott külső mikrofon
(nem mellékelt tartozék) elsőbbséget élvez a
beépített mikrofonnal szemben (27. o.).
Kamkorder
1
2
3

(LANC) aljzat (kék)
• A LANC vezérlőaljzatot használhatja a
csatlakoztatott videoeszközök és perifériák
szalagmechanikájának vezérléséhez.
Handycam Station bölcső
8
 A/V (audio/videó) aljzat (34, 63, 84. o.)
 DC IN aljzat (8. o.)
 DV (i.LINK) csatlakozó (63, 81. o.)

7
DC IN
4
A/V
3
DV
5
6
 Aktív tartozéksaru
(67. o.)
Az aktív tartozéksaru a kiegészítő
tartozékok – pl. kameralámpa, vaku vagy
mikrofon – számára tápfeszültséget biztosít.
Az aktív tartozéksaru a POWER kapcsolóval
kapcsolatban áll, ami azt jelenti, hogy
az energiaellátását ez a kapcsoló vezérli.
További információkat a megfelelő tartozék
használati utasításában olvashat.
(USB) aljzat
• Amikor a POWER kapcsolót PLAY/EDIT állásba
kapcsolja, és csatlakoztatja a mellékelt USB
vezetéket, az előző csatlakoztatási beállításokat
tartalmazó képernyő megjelenik. Ha a kijelzett
beállítások megfelelnek, érintse meg az [OK]
gombot. Ha a [SETTING] gombot érinti meg,
az [USB SELECT] képernyőn módosíthatja a
csatlakoztatási beállításokat (52. o.).
• Ha az [USB SELECT] képernyőn módosítja
a csatlakoztatási beállításokat, az ellenőrző
képernyő nem jelenik meg.
 USB ON/OFF kapcsoló
Az USB kapcsolat használatához állítsa az
USB ON/OFF kapcsolót ON pozícióba.
 Rendszercsatlakozó
• Amikor egy tartozékot csatlakoztat, nyissa ki az
aktív tartozéksaru fedelét. Emelje fel a fedelet,
majd fordítsa el a nyíl irányába.
72
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Mielőtt a „First Step Guide” útmutatót
elolvasná
Ha a mellékelt CD-ROM-on található Picture
Package Ver. 1.7 szoftvert telepíti egy Windows
számítógépre, az alábbi hasznos funkciók
válnak elérhetővé, amikor a kamkordert a
számítógéphez csatlakoztatja.
Kazettamásolás videó CD lemezre
• A Macintosh számítógépeken használható
szoftverek és funkciók eltérnek a Windows alapú
szoftverektől. A részleteket lásd a „First Step
Guide” útmutató 6. fejezetében (CD-ROM).
A „First Step Guide” útmutatóról bővebben a
következő oldalon olvashat.
• A számítógépet kétféleképpen csatlakoztathatja:
– USB kábellel (tartozék).
– i.LINK kábellel (nem mellékelt tartozék).
A számítógépre másolt fényképeket biztonsági
másolatként CD-R lemezen tárolhatja.
A csatlakoztatás részleteit lásd a „First Step
Guide” útmutatóban.
A kazetta műsorát importálhatja, és videó CD
lemezre rögzítheti.
Képek mentése CD-R lemezre
Videó CD írás
Videó CD lemezt szerkeszthet menükkel és
képbemutatókkal. Az ImageMixer VCD2 képes
kezelni a nagyfelbontású fényképeket is.
• A CD-ROM (tartozék) az alábbi szoftvereket
tartalmazza:
– USB kezelőprogram.
– Picture Package Ver. 1.7.
– ImageMixer VCD2.
– „First Step Guide”
A videofelvételek és a fényképek
megtekinthetők a számítógépen
A kamkorderről átmásolt képeket egy indexképernyőn tekintheti át és választhatja ki. A
fényképeket és videofelvételeket dátum szerint
rendezett mappákba menti a számítógép.
Zenés videó/képbemutató szerkesztő
A számítógépre mentett videofelvételek és
képek közül a kedvenceket csokorba gyűjtheti,
és eredeti megjelenésű filmet vagy képbemutatót
szerkeszthet belőlük, zenei aláfestéssel és
vizuális hatásokkal kísérve.
A „First Step Guide” egy olyan útmutató,
melyet a számítógép segítségével nyithat meg
és olvashat el. A „First Step Guide” útmutató a
kamkorder és a számítógép csatlakoztatásától
és beállításától kezdve a CD-ROM-on mellékelt
szoftver használatáig részletes információkkal
szolgál a felhasználónak. Miután telepítette a
CD-ROM-ot, és elolvasta „A szoftver és a „First
Step Guide” telepítése számítógépre” című
fejezetet (80. o.), indítsa el a „First Step Guide”
útmutatót, és kövesse az instrukciókat.
Számítógép használata
Néhány szó a „First Step Guide”
útmutatóról
A szoftver súgójáról
A Súgó részletesen elmagyarázza a
szoftver összes funkcióját. Miután alaposan
áttanulmányozta a „First Step Guide” útmutatót,
további részleteket a Súgóban találhat. A
Súgó megnyitásához kattintson a [?] ikonra a
képernyőn.
Automatikus zenés videó szerkesztő
A számítógépre mentett képek felhasználásával
látványos videoműsort szerkeszthet zenei
aláfestéssel és vizuális hatásokkal kísérve.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
73
Mielőtt a „First Step Guide” útmutatót elolvasná (folytatás)
Rendszerkövetelmények
 Windows felhasználók
A Picture Package használatához
Operációs rendszer: Microsoft Windows
98, Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition vagy Windows
XP Professional. Szokásos telepítés
szükséges. A megfelelő működés nem
garantált OS „upgrade” esetén.
USB csatlakoztatás esetén a DV STREAM
funkció csak akkor használható, ha
telepítette a Windows XP Service
Pack1 (SP1) vagy Service Pack2 (SP2)
javítócsomagot.
Windows 98 és Windows 98SE alatt az
i.LINK kapcsolaton keresztül történő DV
bemásolási funkció nem használható.
Ha a „Memory Stick Duo” kártyára felvett
képeket számítógépen kívánja lejátszani
Processzor: Minimum Intel Pentium III
500 MHz vagy gyorsabb (800 MHz vagy
gyorsabb javasolt) (Az ImageMixer VCD2
használatához Pentium 4 1,3 GHz vagy
gyorsabb javasolt).
Processzor: MMX Pentium 200 MHz vagy
gyorsabb.
Alkalmazás: DirectX 9.0c vagy újabb. (Ez a
szoftver a DirectX technológián alapul.
A DirectX telepítése a szoftver
működésének előfeltétele.)
Windows Media Player 7.0 vagy újabb
Macromedia Flash Player 6.0 vagy újabb
Operációs rendszer: Microsoft Windows
98, Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition vagy Windows
XP Professional.
Szokásos telepítés szükséges.
A megfelelő működés nem garantált OS
„upgrade” esetén.
Alkalmazás: Windows Media Player
(Mozgóképek lejátszásához szükséges.)
Egyéb: (USB) port (szabványcsatlakozó),
lemezmeghajtó.
 Macintosh felhasználók
Az ImageMixer VCD2 használatához
Hangrendszer: 16 bites sztereó hangkártya és
sztereó hangszórók.
Operációs rendszer: Mac OS X (v10.1.5
vagy újabb)
Memória: 128 MB vagy több.
Processzor: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac G3/G4/G5 sorozat
Merevlemez: Minimum 500 MB szabad
hely a telepítéshez. Minimum 6 GB
szabad hely javasolt munkaterületként (a
képszerkesztésben résztvevő fájl méretétől
függően).
Megjelenítés: 4 MB VRAM videokártya,
minimum 800 × 600 High-colour
(16 bites színmélység, 65 000 szín)
felbontás, Direct Draw kompatibilitás
(800 × 600 vagy gyengébb felbontás, illetve
256 vagy kevesebb színmélység esetén a
szoftver nem működik megfelelően).
74
Egyéb: (USB) port (Szabványcsatlakozó.
A DV STREAM funkció nagysebességű
USB (USB 2.0) kapcsolatot igényel.),
i.LINK csatlakozó (IEEE1394, i.LINK)
(az i.LINK kábel csatlakoztatáshoz
szükséges), lemezmeghajtó (ha videó CD-t
kíván létrehozni, CD-R meghajtó (CD író)
szükséges. A kompatibilis meghajtókat lásd
az alábbi weboldalon:
http://www.ppackage.com/)
Memória: 128 MB vagy több
Merevlemez: Minimum 250 MB szabad
hely a telepítéshez. Minimum 4 GB
szabad hely javasolt munkaterületként (a
képszerkesztésben résztvevő fájl méretétől
függően).
Megjelenítés: Minimum 1024 × 768
felbontás, 32 000 szín (1024 × 768 vagy
gyengébb felbontás, illetve 256 vagy
kevesebb színmélység esetén a szoftver nem
működik megfelelően).
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Alkalmazás: QuickTime 4 vagy újabb
(QuickTime 5 javasolt).
Egyéb: Lemezmeghajtó.
Ha csupán a „Memory Stick Duo” kártyára
felvett képeket szeretné számítógépre
másolni
Operációs rendszer: Mac OS 9.1/9.2 vagy
Mac OS X (v10.0/v10.1/v10.2/v 10.3)
Alkalmazás: QuickTime 3.0 vagy újabb
(mozgóképek lejátszásához).
Egyéb: (USB) port (szabványcsatlakozó).
• Ha a kamkordert USB kábellel csatlakoztatja a
Macintosh számítógéphez, a kazettára felvett
képeket nem tudja a számítógépre másolni.
Ha a kazetta műsorát szeretné bemásolni a
számítógépre, a csatlakoztatást i.LINK kábellel
hajtsa végre, és használja az operációs rendszerben
lévő szoftvert.
A szoftver és a „First Step
Guide” útmutató telepítése
a számítógépre
Mielőtt a kamkordert és a számítógépet
csatlakoztatná, telepítenie kell a mellékelt
CD-ROM-on lévő szoftvert stb. Ezt a telepítést
csak a legelső alkalommal kell elvégeznie.
A használandó szoftver az aktuális operációs
rendszertől függ.
Windows számítógép: Picture Package
(beleértve az ImageMixer VCD2-t is).
Macintosh számítógép: ImageMixer VCD2.
A szoftverről részletesebben a „First Step
Guide” útmutatóban olvashat.
Telepítés Windows számítógépre
Windows 2000/Windows XP operációs rendszer
esetén jelentkezzen be „Rendszergazdaként”.
nincs-e csatlakoztatva a
számítógéphez.
2 Kapcsolja be a számítógépet.
Zárjon be minden futó alkalmazást a
szoftver telepítése előtt.
Számítógép használata
1 Ellenőrizze, hogy a kamkorder
3 Helyezze a mellékelt CD-ROM-ot a
számítógép lemezmeghajtójába.
A telepítő képernyő megjelenik.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
75
A szoftver és a „First Step Guide” útmutató telepítése a számítógépre
(folytatás)
Ha a telepítő képernyő nem jelenik meg
 Kattintson kétszer a [My Computer] ikonra.
 Kattintson kétszer a [PICTUREPACKAGE]
(lemezmeghajtó)* ikonra.
* A lemezmeghajtó betűjelzése (pl. (E:))
a számítógép-konfigurációtól függően
változhat.
7 Olvassa el [License Agreement]
szöveget, ha egyetért, jelölje
ki az [I accept the terms of the
license agreement] opciót, majd
kattintson a [Next] gombra.
4 Kattintson az [Install] gombra.
8 Jelölje ki a telepítési célmappát,
majd kattintson a [Next] gombra.
A számítógép operációs rendszerétől
függően megjelenhet egy üzenet, mely
arra figyelmeztet, hogy a „First Step
Guide” nem telepíthető automatikusan a
Telepítő varázsló segítségével. Ebben az
esetben manuálisan kell a számítógépre
másolni a „First Step Guide” útmutatót, az
instrukcióknak megfelelően.
5 Válassza ki a telepítés nyelvét,
majd kattintson a [Next] gombra.
9 A [Ready to Install the Program]
képernyőn kattintson az [Install]
gombra.
A Picture Package telepítése megkezdődik.
6 Kattintson a [Next] gombra.
76
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
10 A „First Step Guide” útmutató
 Kattintson a [Next] gombra.
telepítéséhez kattintson a [Next]
gombra.
A számítógép kiépítésétől függően
előfordulhat, hogy ez az ablak nem jelenik
meg. Ebben az esetben ugorjon a 11.
lépésre.
A képernyő utasításokat követve telepítse a
„First Step Guide” útmutatót.
11 Kattintson a [Next] gombra,
13 Kövesse az alábbi lépéseket
a DV STREAM funkció
használatához szükséges USB
kezelőprogram telepítéséhez.
Csak telepített Windows XP Service Pack1
(SP1) esetén jelenik meg. Egyéb esetben
ugorjon a 14. lépésre.
 Kattintson a [Next] gombra.
Számítógép használata
majd a képernyő utasításokat
követve telepítse az ImageMixer
VCD2 szoftvert.
 Kattintson a [Finish] gombra.
12 Ha az [Installing Microsoft(R)
DirectX(R)] képernyő megjelenik,
kövesse az alábbi lépéseket a
DirectX 9.0c telepítéséhez. Ha
nem, ugorjon a 13. lépésre.
 Olvassa el [License Agreement] szöveget.
Ha egyetért, jelölje ki az [I agree]
négyzetet, majd kattintson a [Next] gombra.
 Olvassa el [License Agreement] szöveget,
majd kattintson a [Next] gombra.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
77
A szoftver és a „First Step Guide” útmutató telepítése a számítógépre
(folytatás)
 Kattintson a [Finish] gombra.
14 Ellenőrizze, hogy a [Yes, I want
to restart my computer now.] ki
van-e jelölve, majd kattintson a
[Finish] gombra.
 Kattintson a [Next] gombra.
 Olvassa el [License Agreement] szöveget.
Ha egyetért, jelölje ki az [I agree]
négyzetet, majd kattintson a [Next] gombra.
 Kattintson a [Finish] gombra.
A számítógép kikapcsol, majd
automatikusan újraindul. A [Picture
Package Menu] és a [Picture Package
Menu destination Folder] (illetve a „First
Step Guide” ikon, ha telepítette azt a 10.
lépésben) megjelenik az Asztalon.
16 Vegye ki a CD-ROM lemezt a
számítógép lemezmeghajtójából.
• Ha kérdései lennének a Picture Package
szoftverrel kapcsolatban, a 80. oldalon
elolvashatja, hogyan léphet kapcsolatba velünk.
15 Kövesse az alábbi lépéseket a
DirectX 9 frissítéséhez.
Csak telepített Windows XP Service Pack1
(SP1) esetén jelenik meg.
78
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Telepítés Mcintosh számítógépre
1 Ellenőrizze, hogy a kamkorder
nincs-e csatlakoztatva a
számítógéphez.
2 Kapcsolja be a számítógépet.
Zárjon be minden futó alkalmazást a
szoftver telepítése előtt.
3 Helyezze a mellékelt CD-ROM-ot a
számítógép lemezmeghajtójába.
4 Kattintson kétszer a CD-ROM
ikonra.
5 Másolja be a számítógépre
Számítógép használata
a „FirstStepGuide.pdf”
megfelelő nyelvű példányát a
[FirstStepGuide] mappából.
6 Másolja be a számítógép tetszőleges
mappájába a CD-ROM [MAC]
mappájában lévő [IMXINST.SIT] fájlt.
7 Kattintson kétszer az átmásolt
[IMXINST.SIT] fájlra.
8 Kattintson kétszer a kicsomagolt
[ImageMixerVCD2_Install] fájlra.
9 Ha felhasználói nyilatkozat
megjelenik, írja be a nevét és a jelszót.
Az ImageMixer VCD2 telepítése
megkezdődik.
• Az ImageMixer VCD2 használatáról bővebben a
szoftver Online súgójában olvashat.
79
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
A „First Step Guide”
útmutató megtekintése
A „First Step Guide” útmutató
megjelenítése
Futtatás Windows számítógépen
Javasoljuk, hogy a megtekintéshez a Microsoft
Internet Explorer 6.0 vagy újabb verzióját
használja.
Kattintson kétszer az Asztalon lévő
ikonra.
D
(
A PDF fájl megnyitásához Acrobat Reader
szoftverre van szükség. Ha ez nincs a
számítógépre telepítve, töltse le az Adobe
Systems weboldaláról:
http://www.adobe.com/
Ha ezzel a szoftverrel kapcsolatban
kérdései merülnének fel
Pixela terméktámogatás
Használhatja a [Start], [Programs] ([All
Programs] Windows XP-nél), [Picture
Package], [First Step Guide] útvonalat is,
majd kattintson a [First Step Guide] ikonra.
• Ha a „First Step Guide” útmutatót
automatikus telepítés nélkül, HTML formában
szeretné megtekinteni, másolja a megfelelő
nyelvet tartalmazó [FirstStepGuide] mappát a
CD-ROM-ról a számítógépre, majd kattintson
kétszer az „index.html” ikonra.
• Az alábbi esetekben használja a
„FirstStepGuide.pdf” fájlt:
– Ha a „First Step Guide” útmutatót szeretné
kinyomtatni.
– Ha a „First Step Guide” útmutató a
megfelelő rendszerkörnyezet ellenére
sem jelenik meg normálisan a böngésző
beállításai miatt.
– Ha a „First Step Guide” útmutató HTML
verziójának automatikus telepítése nem
történt meg.
Futtatás Macintosh számítógépen
Kattintson kétszer a „FirstStepGuide.pdf” fájlra.
H
m
c
t
h
D
A
f
A
f
Pixela honlap:
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Észak-Amerika (Los Angeles) telefon:
+1-213-341-0163
– Európa (Nagy-Britannia) telefon:
+44-1489-564-764
– Ázsia (Fülöp-Szigetek) telefon:
+63-2-438-0090
–
A szerzői jogokról
–
A CD-lemezekről, az Internetről vagy
egyéb forrásokból beszerzett zeneszámok,
hangfelvételek vagy egyéb zenei anyagok (a
továbbiakban „Zenei tartalom”) a megfelelő
tulajdonosok szerzői joggal védett munkái,
melyeket minden országban/területen védenek
a szerzői jogok és az érvényben lévő egyéb
helyi rendelkezések. Hacsak a vonatkozó
jogi előírások kifejezetten másképpen nem
rendelkeznek, a Zenei tartalom egyetlen elemét
sem használhatja (beleértve, de nem csak ezekre
korlátozva a másolást, átalakítást, reprodukálást,
feltöltést, illetve a külső, szabadon elérhető
hálózatra történő átvitelt vagy elhelyezést,
továbbá az átadást, terjesztést, kölcsönzést,
lízingelést, értékesítést és közlést) a tulajdonos
előzetes engedélyezése vagy jóváhagyása
nélkül. A Sony Corporation által a Picture
Package szoftverhez mellékelt licence nem
értelmezhető úgy, mintha Ön birtokába került
volna a Zenei tartalom használatára vonatkozó
jogoknak vagy engedélyeknek.
–
80
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
–
–
–
–
–
•
DVD-lemez létrehozása
(„Click to DVD” szoftverrel)
Ha a kamkordert egy i.LINK kábellel (nem
mellékelt tartozék) Sony VAIO számítógéphez*
csatlakoztatja (melyen telepítve van a „Click
to DVD”), saját szerkesztésű DVD lemezeket
hozhat létre. A kép másolása és felírása
DVD-lemezre automatikusan történik.
Az alábbi műveletek végrehajtásával a kazettára
felvett műsort felírhatja DVD-lemezre.
A rendszerkövetelmények tekintetében keresse
fel az alábbi weboldalakat
az i.LINK
(IEEE1394)
aljzathoz
i.LINK kábel
(nem mellékelt
tartozék)
DV
a DV (i.LINK)
csatlakozóhoz
A „Click to DVD” közvetlen elérési
funkciójának legelső használata
A „Click to DVD” funkció közvetlen elérésével
egyszerűen készíthet DVD-lemezt, amíg a
kamkorder a számítógéphez van csatlakoztatva.
Mielőtt a „Click to DVD” közvetlen elérési
funkcióját működtetné, az alábbi lépéseket
követve indítsa el a „Click to DVD Automatic
Mode Launcher” programot.
 Kapcsolja be a számítógépet.
 Kattintson a Start menüre, majd válassza ki
az [All Programs] utasítást.
 A programok közül válassza ki a [Click to
DVD] szoftvert, majd kattintson a [Click to
DVD Automatic Mode Launcher] utasításra.
A [Click to DVD Automatic Mode Launcher]
futni kezd.
• Miután egyszer lefuttatta a [Click to DVD
Automatic Mode Launcher] szoftvert, a
program minden alkalommal automatikusan
futni kezd, amikor bekapcsolja a számítógépet.
• A [Click to DVD Automatic Mode Launcher]
szoftvert minden Windows XP felhasználóra
külön-külön be kell állítani.
Számítógép használata
– Európa
http://www.vaio-link.com/
– USA
http://www.ita.sel.sony.com/support/dvimag/
– Ázsia
http://www.css.ap.sony.com/
– Korea
http://scs.sony.co.kr/
– Taiwan
http://www.vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Kína
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thaiföld
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latin-Amerika
http://www.vaio-online.sony.com/
* Ne feledje, hogy a DVD-íráshoz olyan
Sony VAIO számítógép szükséges, mely
rendelkezik DVD írásra is képes meghajtóval.
A számítógépen telepítve kell hogy legyen
a „Click to DVD Ver.1.2” (eredeti Sony
szoftver) vagy újabb verziója.
1 Kapcsolja be a számítógépet.
Zárjon be minden alkalmazást, mely az
i.LINK kapcsolatot használja.
2 Csatlakoztassa az áramforrást a
kamkorderhez.
• Ehhez a művelethez csak i.LINK kábel
használható. Az USB kábel (tartozék) nem
felel meg e célra.
A mellékelt tápegységgel üzemeltesse a
kamkordert, mert a DVD felírása több óráig
is eltarthat.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
81
DVD-lemez létrehozása („Click to DVD” szoftverrel) (folytatás)
3 A POWER kapcsolóval válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
4 Helyezze a műsort tartalmazó
kazettát a kamkorderbe.
5 Csatlakoztassa a Handycam Station
bölcsőt a számítógéphez egy i.LINK
kábel (nem mellékelt tartozék)
segítségével (81. o.).
• Amikor a kamerát a számítógéphez
csatlakoztatja, ügyeljen a csatlakozódugó
megfelelő helyzetére. Ha a csatlakozódugót
erővel fordítva dugja be, a dugó megsérülhet,
és a kamerában üzemzavar keletkezhet.
• A részleteket lásd a „First Step Guide”
útmutatóban.
CAPTURING: A kazettán lévő jelenetek
számítógépre másolása folyik.
CONVERTING: A képek MPEG2
formátumúvá alakítása folyik.
WRITING: A jelenetek DVD-lemezre
történő felírása folyik.
• Ha olyan DVD-RW/+RW lemezt helyezett
a számítógépbe, melyen más adatok is
vannak, a [This is a recorded disc. Delete and
overwrite?] (A lemez nem üres. Töröljem és
felülírjam a tartalmát?) felirat jelenik meg a
kamkorder LCD képernyőjén. Ha megérinti
az [EXEC] gombot, a készülék törli a lemez
tartalmát, és felülírja az új műsorral.
9 A DVD létrehozása után érintse
meg a [NO] gombot.
60min
0:00:00:00
BURN DVD
COMPLETED
Create another
copy?
Disctray opens.
6 Érintse meg a
 [MENU]

(EDIT/PLAY) 
[BURN DVD] 
gombokat.
A „Click to DVD” futni kezd, és a
nyitóképernyő megjelenik a számítógép
monitoron.
7 Helyezzen egy írható DVD-
lemezt a számítógép megfelelő
meghajtójába.
8 Érintse meg az [EXEC] gombot a
kamkorder képernyőjén.
0:00:00:00
60min
BURN DVD
START
CREATE DVD?
EXEC
82
CANCEL
A kamkorder LCD képernyőjén nyomon
követhető a számítógépen folyó művelet
állapota.
YES
NO
A lemezfiók automatikusan kinyílik. Ha egy
másik DVD-lemezt is szeretne létrehozni
azonos tartalommal, érintse meg a [YES]
gombot.
A lemezfiók kinyílik. Helyezzen egy új
írható DVD-lemezt a lemezmeghajtóba.
Ismételje meg a 8. és 9. lépést.
A művelet megszakítása
Érintse meg a [CANCEL] gombot a kamkorder
LCD képernyőjén.
• Ne feledje, hogy a művelet nem szakítható meg,
miután a [Finalizing DVD] felirat megjelenik az
LCD képernyőn.
• A jelenetek számítógépre másolásának
befejezéséig ne húzza ki az i.LINK kábelt, és
ne kapcsolja a POWER kapcsolót egy másik
pozícióba.
• Amíg a [WRITING] vagy [CONVERTING]
felirat látható a képernyőn, a DVD-lemezt akkor
is elkészíti a számítógép, ha közben kihúzza az
i.LINK kábelt (nem mellékelt tartozék), vagy
kikapcsolja a kamkordert.
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
• Ha az alábbi jelenségek közül bármelyik
előfordul, a jelenetek számítógépre másolása leáll.
Az addig átmásolt műsort a számítógép felírja
a DVD-lemezre. A részleteket lásd a „Click to
DVD Automatic Mode Launcher” szoftver súgó
fájljaiban.
– Ha a kazettán 10 másodperces vagy hosszabb
szünet van.
– Ha a kazetta felvételi adatai olyan dátumot
tartalmaznak, mely korábbi a legkésőbb felvett
jelenet felvételi dátumánál.
– Ha ugyanazon a kazettán normál és
szélesvásznú felvételek vegyesen találhatók.
• Az alábbi körülmények között a kamkorder nem
működtethető:
– Kazetta lejátszás közben.
– A „Memory Stick Duo” memóriakártyára
történő felvételkészítés közben.
– Miután a „Click to DVD” szoftvert elindította a
számítógépen.
– Ha az [A/VDV OUT] menüben kiválasztotta
az [ON] beállítást.
Számítógép használata
83
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Analóg videomagnó csatlakoztatása a számítógéphez a
kamkorderen keresztül – Jelátalakítási funkció
Az A/V csatlakozóvezeték és egy i.LINK kábel (nem mellékelt tartozék) segítségével egy analóg készülék (pl. videomagnó)
analóg jelkimenetét a kamkorderen keresztül digitális formátumúvá alakíthatja, és továbbíthatja egy digitális berendezésre
(pl. számítógépre).
Az alábbi művelet végrehajtásához szükség van egy olyan számítógépes szoftverre, amely képes a videojelek beolvasására.
A/V aljzat*
* Az A/V aljzat a kamkorderen és a
Handycam Station bölcsőn egyaránt
megtalálható. Csatlakoztassa az A/V
csatlakozóvezetéket vagy a kamkorder vagy
a Handycam Station bölcső A/V aljzatához.
1
A/V
(Sárga)
(Fehér) (Piros)
Videomagnó
Számítógép
Az S-videó aljzathoz
Az i.LINK
DV (i.LINK) csatlakozó 2 (IEEE1394) aljzathoz
DV
3
i.LINK
(IEEE1394)
aljzat
(USB) aljzat
(USB) aljzat
4

A/V csatlakozóvezeték (mellékelve)


84
A/V csatlakozóvezeték S-videó
csatlakozódugóval (opcionális)
Ha a külső készüléken van S-videó
aljzat, javasoljuk, hogy a két készülék
csatlakoztatásához használjon S-videó
csatlakozódugóval ellátott A/V
csatlakozóvezetéket (opcionális), így
a képminőség jobb lesz, mint a mellékelt
A/V csatlakozóvezeték használata esetén.
Csatlakoztassa az A/V csatlakozóvezeték
(opcionális) fehér és piros dugóját (bal/jobb
hang) és az S-videó dugót (S-videó csatorna).
A sárga (normál videó) csatlakozódugót nem
szükséges csatlakoztatni. A hang nem lesz
hallható, ha csak az S-videó csatlakozódugót
csatlakoztatja.
i.LINK kábel (nem mellékelt tartozék)
A kamkorder és a külső készülék
csatlakoztatásához használjon i.LINK kábelt
(nem mellékelt tartozék). A videó és audio jelek
továbbítása digitális formában történik, ami
garancia a kiváló képminőségre. Ne feledje,
hogy a kép és a hang egymástól függetlenül nem
továbbítható.
Csatlakoztassa az A/V vezetéket a kamkorderhez
vagy a Handycam Station bölcsőhöz. Az A/V
aljzat analóg jelek fogadására képes.

USB kábel (tartozék)
A kamkorder és a számítógép USB kábel
(tartozék) segítségével is csatlakoztatható.
• Az USB kábel (tartozék) csak a
nagysebességű USB (USB 2.0) kapcsolatot
támogató számítógéppel, a Windows XP
Service Pack 1 (SP1) vagy Windows XP
Service Pack 2 (SP2) telepítését követően
használható.
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
)
• Az analóg-digitális jelátalakítási funkció nem
használható egyidejűleg a DV (i.LINK)
csatlakozón és az (USB) aljzaton. Soha ne
legyen egyidejűleg csatlakoztatva az i.LINK
kábel (nem mellékelt tartozék) és az USB
kábel (tartozék).
• Amíg a kamkorder az i.LINK kábellel (nem
mellékelt tartozék) csatlakoztatott külső
készülékre továbbít jeleket, a
kijelzés jelenik meg az LCD képernyőn.
Amíg a kamkorder az USB kábellel (tartozék)
csatlakoztatott külső készülékre továbbít
jeleket, a
kijelzés jelenik meg.
Előzetesen válassza ki a menüben a [DISP
OUTPUT] menüpontot, majd az [LCD PANEL]
beállítást (57. o.). (Az alapbeállítás [LCD
PANEL].) Csatlakoztassa a kamkordert és a
videokészüléket az A/V vezetékkel, vagy az A/V
vezetékkel és egy S-videó kábellel.
1 Kapcsolja be az analóg
videoberendezést.
2 A POWER kapcsolóval válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
A művelet közben a kamkordert hálózati
tápegységgel üzemeltesse.
3 Érintse meg a
 [MENU] 
(STANDARD SET)  [A/VDV OUT]
 [ON] 
gombokat az LCD
képernyőn.
4 Indítsa el a lejátszást az analóg
videoberendezésen.
5 Indítsa el a képbeolvasást a
számítógépen.
A részleteket a szoftverhez mellékelt
útmutatóban, vagy az online súgóban
találhatja meg.
Amikor a kép és a hang beolvasása
befejeződött, állítsa le a beolvasást a
számítógépen, és kapcsolja ki a lejátszást az
analóg videoberendezésen.
• A számítógépekhez mellékelt Picture Package
szoftver videó bemásolási funkciója támogatja
a jelátalakítási funkciót. Amikor ezt a funkciót
használja, vegye ki a kazettát a kamkorderből.
• A számítógépekhez mellékelt ImageMixer VCD2
szoftver nem támogatja a jelátalakítási funkciót.
• A kamkorderrel beolvasott analóg videojel
állapotának függvényében előfordulhat, hogy a
képkimenet nem lesz megfelelő minőségű.
• A kamkorderrel nem olvasható be a
másolásvédelmi jeleket is tartalmazó műsor.
• Ha a számítógép és a kamkorder
csatlakoztatásához USB kábelt vagy i.LINK kábelt
használ, ügyeljen a csatlakozódugók megfelelő
helyzetére. Ha a csatlakozódugókat erővel fordítva
dugja be, a dugók megsérülhetnek, és a kamerában
üzemzavar keletkezhet.
Számítógép használata
– Ha a kamkordert és a számítógépet USB kábellel
(tartozék) csatlakoztatja:
Az USB kábel (tartozék) még ne legyen
csatlakoztatva.
– Ha a kamkordert és a számítógépet egy i.LINK
kábellel (nem mellékelt tartozék) csatlakoztatja:
Az i.LINK vezetéket előzetesen csatlakoztatni
kell.
Ha az USB kábelt (tartozék) használja
Érintse meg a
[MENU]
(PICT.APPLI.)[USB SELECT]
[DV STREAM] gombokat, majd
csatlakoztassa a kamkordert és a
számítógépet a mellékelt USB vezetékkel.
85
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Hibaelhárítás
Ha a kamkorder használata során valamilyen probléma merül fel, ellenőrizze az alábbi listát. Ha a
probléma ezután is fennáll, válassza le az áramforrást és forduljon a márkaszervizhez.
Általános műveletek/Easy Handycam
A kamkorder nem kapcsol be.
•
•
•
•
Az akkumulátor nincs a kamkorderen, kimerült vagy kimerülőben van.
Szereljen fel egy feltöltött akkumulátort (8. o.).
Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali konnektorhoz (8. o.).
Helyezze megfelelően a kamkordert a Handycam Station bölcsőbe (9. o.).
A kamkorder nem működik.
• Húzza ki a hálózati tápegységet a fali konnektorból, vagy távolítsa el az akkumulátort, majd
csatlakoztassa ismét egy perc múlva. Ha a funkciók továbbra sem üzemelnek, nyomja meg a RESET
gombot egy hegyes eszközzel (26. o.). (Ha megnyomja a RESET gombot, minden beállítás (kivéve az
Egyéni menü elemeit) törlésre kerül, az órabeállítással együtt.)
Egyes gombok nem funkcionálnak.
• Easy Handycam üzemmódban a használható gombok száma korlátozott (21. o.).
Az Easy Handycam funkció nem kapcsolható be vagy ki.
• Felvétel, illetve USB kábelen (tartozék) keresztül történő adatkommunikáció közben az Easy
Handycam funkció nem kapcsolható be vagy ki.
Easy Handycam üzemmódban megváltoznak a beállítások.
• Easy Handycam üzemmódban a képernyőn nem látható funkciók beállítása visszakapcsol az eredeti
(gyári) értékre. A korábban beállított értékek újból érvénybe lépnek, amikor kikapcsolja az Easy
Handycam üzemmódot.
A [DEMO MODE] funkció nem kapcsol be.
• Vegye ki a kazettát és a „Memory Stick Duo” kártyát a kamkorderből (16., 17. o.).
A kamkorder melegszik.
• A jelenség oka az, hogy a készülék régóta bekapcsolt állapotban van. Nem hibajelenség.
Akkumulátor/Áramellátás
A kamkorder hirtelen kikapcsol.
86
• Ha bekapcsolt állapotban mintegy 5 percig nem működteti a kamkordert, az automatikusan kikapcsol
(A.SHUT OFF). Módosítsa az [A.SHUT OFF] menüpont beállítását (58. o.), vagy kapcsolja be újból a
kamkordert (12. o.), esetleg csatlakoztassa a hálózati tápegységet.
• Töltse fel az akkumulátort (8. o.).
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Az akkumulátor feltöltése közben a CHG (töltés) jelző nem világít.
•
•
•
•
•
Tolja fel a POWER kapcsolót (CHG) OFF pozícióba (9. o.).
Csatlakoztassa megfelelően az akkumulátort a kamkorderhez (8. o.).
A fali konnektorban nincs feszültség (8. o.).
Helyezze megfelelően a kamkordert a Handycam Station bölcsőbe (9. o.).
Az akkumulátor feltöltése befejeződött (9. o.).
Az akkumulátor feltöltése közben a CHG (töltés) jelző villog.
• Csatlakoztassa megfelelően az akkumulátort. Ha a probléma továbbra is fennáll, szüntesse
meg a hálózati tápegység csatlakozását a fali konnektorral, majd lépjen kapcsolatba egy Sony
márkaszervizzel. Probléma lehet az akkumulátorral.
A kamkorder gyakran kikapcsol, pedig a maradék akkumulátor kapacitás jelző még
elegendő teljesítmény szintet jelez.
• A maradék kapacitás kiszámításában hiba történt vagy az akkumulátor nem volt teljesen feltöltve.
Töltse fel teljesen az akkumulátort, és ellenőrizze, hogy a kapacitás kijelzés helyes-e (8. o.).
A maradék akkumulátor kapacitás kijelzés nem pontos.
Hibaelhárítás
• A környezeti hőmérséklet túl alacsony, vagy az akkumulátor nem volt teljesen feltöltve. Ez nem
hibajelenség.
• Töltse fel teljesen az akkumulátort. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki az akkumulátort egy
újra. Probléma lehet az akkumulátorral (8., 110. o.).
• A kamkorder működtetési környezetének függvényében előfordulhat, hogy a kijelzés nem pontos.
Amikor kinyitja vagy bezárja az LCD képernyőt, a pontos kapacitás érték 1 perc eltelte után jelenik
meg.
Az akkumulátor gyorsan kimerül.
• A környezeti hőmérséklet túl alacsony, vagy az akkumulátor nem volt teljesen feltöltve. Ez nem
hibajelenség.
• Töltse fel teljesen az akkumulátort. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki az akkumulátort egy
újra. Probléma lehet az akkumulátorral (8., 110. o.).
Probléma merül fel, amikor a kamkorder a hálózati áramforráshoz csatlakozik.
• Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati tápegységet a fali konnektorból. Csatlakoztassa újból a
hálózati tápegységet.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
87
Hibaelhárítás (folytatás)
LCD képernyő/kereső
Ismeretlen kép jelenik meg az LCD képernyőn vagy a keresőben.
• A kamkorder [DEMO MODE] üzemmódban működik (52. o.). Érintse meg az LCD képernyőt, vagy
helyezzen be egy kazettát vagy „Memory Stick Duo” kártyát a [DEMO MODE] kikapcsolásához.
Ismeretlen jelző jelenik meg a képernyőn.
• Nézze át a kijelzések listáját (101. o.).
A kép nem tűnik el az LCD képernyőről.
• Ez akkor fordul elő, ha kikapcsolás nélkül kihúzza a hálózati tápegységet vagy leveszi az akkumulátort
a készülékről. Nem hibajelenség.
Az LCD háttérvilágítás nem kapcsolható ki.
• Easy Handycam üzemmódban (20. o.) a DISPLAY BATT INFO gombbal nem lehet ki- vagy
bekapcsolni az LCD háttérvilágítást.
A gombok nem jelennek meg az érintőképernyőn.
• Érintse meg enyhén az LCD képernyőt.
• Nyomja meg a DISPLAY BATT INFO gombot (vagy a DISPLAY gombot a távvezérlőn) (14. o.).
Az érintőképernyő gombjai nem megfelelően, vagy egyáltalán nem működnek.
• Állítsa be a képernyőt ([CALIBRATION]) (114. o.).
• Ha módosítja a kép formátumát, az érintőgombok az új képaránynak megfelelően módosulnak (18. o.).
A keresőben látható kép életlen.
• Használja a kereső élesség beállító gombot a kereső beállításához (13. o.).
Eltűnt a kép a keresőből.
• Zárja be az LCD képernyőt. A kép nem jelenik meg a keresőben, ha az LCD képernyő nyitva van (13. o.).
Kazetta
A kazettát nem lehet kivenni a kazettatartóból.
• Ellenőrizze az áramforrás (akkumulátor vagy hálózati tápegység) csatlakozását (8. o.).
• Vegye le az akkumulátort a kamkorderről, majd helyezze vissza (10. o.).
• Helyezzen egy feltöltött akkumulátort a kamkorderre (8. o.).
88
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
A kazettafedél kinyitása után a kazettát nem lehet kivenni.
• Páralecsapódás keletkezett a kamkorder belsejében (113. o.).
Nem jelenik meg a kazettamemória jelző vagy a névkijelzés, amikor kazettamemóriával
ellátott kazettát használ.
• Ez a kamkorder nem támogatja a kazettamemóriával ellátott kazettákat, ezért a kijelzés nem jelenik meg.
A maradék szalagidő nem jelenik meg.
• Válassza ki a [
REMAINING] menüpont [ON] beállítását, ekkor a maradék szalagidő állandón
látható lesz (57. o.).
Előre- vagy hátracsévélés közben a kazetta zajosabb.
• Ha a kamkordert hálózati tápegységgel üzemelteti, a csévélési sebesség megnövekszik (az
akkumulátoros üzemhez képest), így a zajszint is magasabb lesz.
„Memory Stick Duo” kártya
A „Memory Stick Duo” funkciók nem működnek.
A képek lejátszása szélesvásznú üzemmódban történik.
• Amikor a POWER gombbal CAMERA-MEMORY üzemmódba kapcsol, a felvételi szög nagyobb lesz,
mint CAMERA-TAPE üzemmódban.
Hibaelhárítás
• A POWER kapcsolóval kapcsoljon CAMERA-MEMORY vagy PLAY/EDIT üzemmódba (12. o.).
• Helyezzen be egy „Memory Stick Duo” kártyát (17. o.).
• Ha a „Memory Stick Duo” kártyát számítógépen formattálta, formattálja meg újból, a kamkorderrel (108. o.).
A képeket nem lehet törölni.
• Kapcsolja ki az írásvédelmet a „Memory Stick Duo” kártyán (108. o.).
• Oldja fel a kép törlésvédelmét (69. o.).
• Egyetlen törlési művelettel legfeljebb 100 képet törölhet egyszerre.
Az összes képet nem lehet egyszerre törölni.
• Kapcsolja ki az írásvédelmet a „Memory Stick Duo” kártyán (108. o.).
• Oldja fel a képek törlésvédelmét (69. o.).
A „Memory Stick Duo” kártyát nem lehet formattálni.
• Kapcsolja ki az írásvédelmet a „Memory Stick Duo” kártyán (108. o.).
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
89
Hibaelhárítás (folytatás)
A kiválasztott képet nem lehet törlésvédelemmel ellátni.
• Kapcsolja ki az írásvédelmet a „Memory Stick Duo” kártyán (108. o.).
• Végezze el ismét a műveletet az index képernyőn (69. o.).
A kiválasztott fényképeket nem lehet kijelölni nyomtatásra.
•
•
•
•
Kapcsolja ki az írásvédelmet a „Memory Stick Duo” kártyán (108. o.).
Végezze el ismét a műveletet az index képernyőn (70. o.).
A nyomtatáshoz egyszerre maximum 999 képet jelölhet ki.
A mozgóképek nem jelölhetők ki nyomtatásra.
Az adatfájl neve nem megfelelően jelenik meg.
• Csak a fájlnév jelenik meg, ha a könyvtárstruktúra nem felel meg a szabványnak.
• A fájl sérült.
• A fájl formátumát nem támogatja a kamkorder (108. o.).
Az adatfájl neve villog.
• A fájl sérült.
• A fájl formátumát nem támogatja a kamkorder (108. o.).
Felvételkészítés
Olvassa el a „Memory Stick Duo” (89. o.) és a „Képbeállítás felvétel közben” (92. o.) című fejezetet is.
Kazettafelvételi üzemmódban a REC START/STOP gomb nem működik.
•
•
•
•
A POWER kapcsolóval kapcsoljon CAMERA–TAPE üzemmódba (22. o.).
A szalag a végére ért. Csévélje vissza, vagy tegyen be egy másikat.
Tegyen be egy másik kazettát, vagy csúsztassa el a kazetta törlésvédő kapcsolóját REC állásba (107. o.).
A szalag hozzátapadt a fejhez (páralecsapódás). Vegye ki a kazettát és hagyja kiszáradni a kamkordert
egy órán keresztül, majd tegye vissza a kazettát (113. o.).
Nem lehet felvételt készíteni a „Memory Stick Duo” kártyára.
• Kapcsolja ki az írásvédelmet a „Memory Stick Duo” kártyán (108. o.).
• A memóriakártya teljesen megtelt. Törölje a felesleges képeket a „Memory Stick Duo” kártyáról (69. o.).
• Formattálja a „Memory Stick Duo” kártyát ezzel a kamkorderrel, vagy helyezzen be egy másik
„Memory Stick Duo” kártyát (47. o.).
• Az alábbi beállítások használata esetén nem rögzíthetők fényképek a „Memory Stick Duo” kártyára,
miközben a kazettára készít felvételt:
– [PROGRES.REC]
– [SMTH INT.REC]
90
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
A jelenetek közötti átmenet nem zajmentes a kazettán.
• Ügyeljen az alábbiakra:
– Hajtsa végre az END SEARCH funkciót (31. o.).
– Ne vegye ki a kazettát. (A felvett műsor folytonos, megszakítás nélküli marad még akkor is, ha a
kamkordert kikapcsolja.)
– Ne keverje az SP és LP üzemmódú felvételeket ugyanazon a kazettán.
– Ne állítsa le LP üzemmódban a mozgókép felvételt.
A zárszerkezet működését jelző hang nem hallható.
• Válassza ki az [ON] beállítást a [BEEP] menüpontban (57. o.).
A beépített vaku nem működik.
A csatlakoztatott külső vaku (nem mellékelt tartozék) nem működik.
• A külső vaku nincs bekapcsolva, vagy az áramforrás nincs megfelelőn csatlakoztatva.
• A külső vaku (nem mellékelt tartozék) nem működik, ha a POWER kapcsolóval CAMERA-TAPE
üzemmódba kapcsolt.
Hibaelhárítás
• A vaku nem használható együtt az alábbi funkciókkal:
– [COLOR SLOW S].
– [D.EFFECT].
– [PROGRES.REC].
– [BURST].
– CAMERA-TAPE üzemmód.
• A vaku automatikus vagy (automatikus vörös-szem csökkentés) üzemmódban sem használható
együtt az alábbi funkciókkal:
– A [PROGRAM AE] menüpont [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] és [LANDSCAPE] funkciója.
– [EXPOSURE].
– [SPOT METER].
• Ha konverziós lencsét (nem mellékelt tartozék) vagy szűrőt (nem mellékelt tartozék) használ a
kamkorderen, a vaku fénye gátolt, ezért nem villan.
Az [END SEARCH] funkció nem működik.
• A kazettát a felvételkészítés után kivette a kamkorderből (31. o.).
• A kazetta behelyezése után nem készített új felvételt.
Az [END SEARCH] funkció nem működik megfelelően.
• A kazetta elején vagy a felvételek között üres rész van. Nem hibajelenség.
A szakaszos felvételi funkció kikapcsol/[Smooth interval rec discontinued due to error.]
üzenet jelenik meg, és a felvétel leáll.
• A videofej piszkos. Használjon tisztítókazettát (nem mellékelt tartozék).
• Kezdje elölről a felvételkészítést.
• Használjon Sony mini DV kazettát.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
91
Hibaelhárítás (folytatás)
Képbeállítás felvétel közben
Olvassa el a „Menü” című fejezetet is (95. o.).
Az autofókusz funkció nem működik.
• Válassza ki a [FOCUS] menüpont [AUTO] beállítását (42. o.).
• A filmezési körülmények nem megfelelőek az autofókusz működéséhez. Állítsa be kézzel a fókuszt
(42. o.).
A [STEADYSHOT] funkció nem működik.
• Válassza ki a [STEADYSHOT] menüpont [ON] beállítását (44. o.).
A BACK LIGHT funkció nem működik.
• Ha az [EXPOSURE] menüpont [MANUAL] beállítását választja ki (40. o.), vagy a [SPOT METER]
menüpontot használja (40. o.), a BACK LIGHT funkció kikapcsol.
• Az Easy Handycam funkció használata közben a BACK LIGHT funkció nem működik.
A [FLASH LEVEL] menüpont beállítása nem módosítható.
• Az Easy Handycam funkció használata közben a [FLASH LEVEL] menüpont beállítása nem
módosítható (43. o.).
A [DIGITAL ZOOM] funkció nem működik.
• Ha a [TELE MACRO] menüpont [ON] beállítását választja ki, a [DIGITAL ZOOM] funkció nem
működik.
Kicsiny fehér, piros, kék vagy zöld pontok jelennek meg a képernyőn.
• A [SLOW SHUTTR] vagy a [COLOR SLOW S] funkciót bekapcsolta. Nem hibajelenség.
A célzókeretben elhaladó tárgyak ferdén jelenhetnek meg.
• Ennek oka az ún. redőnyzár hatás. Nem hibajelenség. A képalkotó eszköz (CMOS szenzor) kiolvasási
jellemzői miatt előfordulhat, hogy a célzókeretben elhaladó, nagysebességű tárgyak ferdén jelennek
meg (bizonyos felvételi körülmények között).
A képernyő túl sötét, és a téma nem jelenik meg a képernyőn.
• Az LCD háttérvilágítását kikapcsolta. Tartsa nyomva rövid ideig a DISPLAY BATT INFO gombot a
háttérvilágítás bekapcsolásához (13. o.).
A kép túl világos, vízszintes fekete sávok jelennek meg, vagy színeltérés tapasztalható.
• Ilyen jelenség fordulhat elő, ha fénycső, nátriumgőz vagy higanygőz lámpák közelében filmez. Nem
hibajelenség. A jelenség csökkentése érdekében kapcsolja ki a [PROGRAM AE] (40. o.) vagy a
[PROGRES.REC] (44. o.) funkciót.
92
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Tv-képernyő vagy számítógép monitor filmezése közben fekete sávok jelennek meg.
• Válassza ki a [STEADYSHOT] funkció [OFF] beállítását a menüben (44. o.).
Lejátszás
Ha „Memory Stick Duo” kártyát használ a lejátszáshoz, olvassa el a „Memory Stick Duo” kártyáról
szóló részt is (89. o.).
A kazettát nem lehet lejátszani.
• A POWER kapcsolóval kapcsoljon PLAY/EDIT üzemmódba.
• A szalag a végére ért, csévélje vissza (23. o.).
A „Memory Stick Duo” kártyán tárolt képek nem a tényleges méretükben vagy
formátumukban jelennek meg.
• Ha a képeket egy másik berendezéssel vette fel, akkor nem mindig a tényleges méretben jelennek meg.
Nem hibajelenség.
• Ha a „Memory Stick Duo” kártyára felvett 16:9 formátumú mozgóképet játssza le, a kép alsó és felső
részén fekete csík jelenik meg. Nem hibajelenség.
A „Memory Stick Duo” kártyán tárolt képeket nem lehet lejátszani.
Hibaelhárítás
• A számítógéppel módosított képeket, illetve azokat, melyeknél a fájlnevet/mappanevet számítógéppel
módosították, nem minden esetben lehet lejátszani. (Ilyen esetben villog a fájlnév.) Nem hibajelenség
(109. o.).
• Ha a képeket egy másik berendezéssel vette fel, a lejátszás nem mindig lehetséges. Nem hibajelenség
(109. o.).
Több vízszintes csík jelenik meg a képen. A lejátszott kép nem tiszta vagy nem jelenik meg.
• Tisztítsa meg a fejet egy tisztítókazettával (nem mellékelt tartozék) (113. o.).
A 4CH MIC REC üzemmódban felvett hang nem hallható lejátszás közben.
• Válassza ki az [AUDIO MIX] funkció megfelelő beállítását a menüben (54. o.).
A finom részletek villognak, az átlós vonalak csipkézettek.
• Állítsa a [SHARPNESS] opciót a
(lágyabb) érték felé (41. o.).
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
93
Hibaelhárítás (folytatás)
Lejátszáskor nincs hang, vagy csak gyengén hallható.
• A menüben válassza ki a [MULTI-SOUND] funkció [STEREO] opcióját (54. o.).
• Növelje a hangerőt (23. o.)
• Az [AUDIO MIX] menüpontban addig módosítsa az [ST2/REAR] (hozzáadott hang) beállítását, amíg
megfelelően nem hallja a hangot (68. o.).
• S-videó csatlakozódugó használata esetén ellenőrizze, hogy az A/V csatlakozóvezeték piros és fehér
csatlakozódugói is csatlakoztatva legyenek (34. o.).
A hang akadozik.
• Tisztítsa meg a fejet egy tisztítókazettával (nem mellékelt tartozék) (113. o.).
A „---” jelenik meg a képernyőn.
• A felvétel elkészítésekor a dátum és az idő nem volt beállítva a készüléken.
• A kazetta egy üres részét játssza le éppen.
• A sérült vagy zajos szalagról a dátumkód nem olvasható le.
Zaj jelenik meg, és az
NTSC jelző világít a képernyőn.
• A kazetta műsorát a kamkordertől (PAL) eltérő tv-színszabvánnyal rögzítették. Nem hibajelenség (106. o.).
A felvételi dátum szerinti keresési funkció nem működik.
• Ha a napi felvétel 2 percnél rövidebb, a kamkorder nem mindig találja meg azt a pontot, ahol a felvétel
dátuma megváltozik.
• A kazetta elején vagy a felvételek között üres rész található. Nem hibajelenség.
A távvezérlő
A mellékelt távvezérlő nem működik.
• A menüben válassza ki a [REMOTE CTRL] funkció [ON] opcióját (57. o.).
• Távolítson el minden akadályt a távvezérlő és a távvezérlés érzékelője közül.
• Ne irányítsa a készülék távvezérlés érzékelőjét erős fényforrás, például közvetlen napfény vagy a
mennyezeti lámpa felé. Ellenkező esetben a távvezérlő működésében üzemzavar keletkezhet.
• Helyezzen be egy új elemet. Helyezze az elemet az elemtartóba, ügyelve az elemtartóban feltüntetett
megfelelő +/− polaritásra (115. o.).
• A távvezérlő nem működik megfelelően, ha a kamkorder távvezérlés érzékelőjét eltakarja a konverziós
lencse (külön megvásárolható tartozék).
Egy másik videoberendezés is reagál a távvezérlő utasításaira
• Válasszon a VTR 2 üzemmódtól eltérő távvezérlő üzemmódot a videomagnó számára, vagy takarja le a
videomagnó érzékelőjét egy fekete papírdarabbal.
94
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Menü
A menüpontok kiszürkítve jelennek meg.
• Az adott felvételi vagy lejátszási szituációban nem használható menüpontok kiszürkítve jelennek meg.
A [PROGRAM AE] funkció nem használható.
• A [PROGRAM AE] funkció nem használható együtt az alábbiakkal:
– [COLOR SLOW S]
– [TELE MACRO]
A [SPOT METER] funkció nem használható.
• A [SPOT METER] funkció nem használható együtt az alábbiakkal:
– [COLOR SLOW S]
• Ha bekapcsolja a [PROGRAM AE] funkciót, a [SPOT METER] menüpont automatikusan [AUTO]
beállításra kapcsol.
Az [EXPOSURE] funkció nem használható.
• Az [EXPOSURE] funkció nem használható együtt az alábbiakkal:
– [COLOR SLOW S]
– a [D. EFFECT] menüpont [CINEMA EFFECT] beállítása
• Ha bekapcsolja a [PROGRAM AE] funkciót, az [EXPOSURE] menüpont automatikusan [AUTO]
beállításra kapcsol.
• A [SHARPNESS] menüpont beállítása nem módosítható, ha a [D. EFFECT] menüpont [CINEMA
EFFECT] beállítását bekapcsolta.
Hibaelhárítás
A [SHARPNESS] menüpont nem állítható be.
A [SPOT FOCUS] funkció nem használható.
• A [SPOT FOCUS] funkció nem használható együtt a [PROGRAM AE] üzemmódokkal.
Az [TELE MACRO] funkció nem használható.
• A [TELE MACRO] funkció nem használható együtt az alábbiakkal:
– [PROGRAM AE]
– Mozgókép felvétel kazettára vagy „Memory Stick Duo” kártyára.
A [COLOR SLOW S] funkció nem működik megfelelően.
• A [COLOR SLOW S] funkció nem használható együtt az alábbiakkal:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
95
Hibaelhárítás (folytatás)
A [PROGRES.REC.] funkció nem működik.
• A [PROGRES.REC.] funkció nem működik, ha a [D.EFFECT] menüpont [CINEMA EFFECT]
beállítását bekapcsolta.
A [FADER] funkció nem működik.
• A [FADER] funkció nem használható együtt az alábbiakkal:
– [SELF-TIMER]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
– [FRAME REC]
– [SMTH INT.REC]
A [D. EFFECT] funkció nem használható.
• A [D. EFFECT] funkció nem használható együtt az alábbiakkal:
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
• A [CINEMA EFFECT], [SLOW SHUTTR] és az [OLD MOVIE] beállítás nem használható együtt a
[PROGRAM AE] üzemmódokkal (az [AUTO] kivételével).
• Az [OLD MOVIE] beállítás nem használható együtt az alábbiakkal:
– [PICT. EFFECT]
• Az [CINEMA EFFECT] beállítás nem használható együtt az alábbiakkal:
– az [EXPOSURE] funkció [MANUAL] beállításával
– az [AE SHIFT] funkció 0-tól eltérő beállításával
– [PROGRES.REC]
– [PICT. EFFECT]
A [SMTH INT.REC] funkció nem működik.
• Az [SMTH INT.REC] funkció nem működik, ha a [D. EFFECT] menüpont [CINEMA EFFECT]
vagy [DELAY MOTION] beállítását bekapcsolta.
A [PICT. EFFECT] menüpont [SKINTONE] beállítása nem használható.
• A BACK LIGHT funkció működése közben a [PICT. EFFECT] menüpont [SKINTONE] beállítása
nem használható.
A [HISTOGRAM] kijelzés nem jelenik meg.
• A [HISTOGRAM] kijelzés nem jelenik meg az alábbi esetekben:
– Amíg az [EXP.FOCUS] funkciót használja.
– A dátum és idő megjelenítése közben.
– Amíg a kamkorder Easy Handycam üzemmódban működik.
• A jelző jelenik meg, és a [HISTOGRAM] kijelzés nem jelenik meg az alábbi esetekben:
– A [DIGITAL ZOOM] funkció használata közben.
– A [D.EFFECT] funkció használata közben.
96
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Az [AE SHIFT] funkció nem használható.
• Az [AE SHIFT] funkció nem használható, ha az [EXPOSURE] menüpontban a [MANUAL]
beállítást választotta ki.
Másolás/Szerkesztés/Csatlakoztatás külső eszközhöz
A kamkorderrel lejátszott képek nem jelennek meg a külső eszköz képernyőjén.
• Amikor a kamkordert a Handycam Station bölcsőhöz csatlakoztatja, zárja le a kamkorder DC IN
aljzatának fedelét, majd ütközésig helyezze a kamkordert a Handycam Station bölcsőbe (9. o.).
A csatlakoztatott készülék műsora nem jelenik az LCD képernyőn vagy a keresőben.
• A [DISP OUTPUT] menüpontban válassza az [LCD PANEL] opciót (57. o.).
• Ha a [DISP OUTPUT] menüpontban a [V-OUT/APNEL] beállítás van kiválasztva, és megnyomja a
DISPLAY BATT INFO gombot, a kamkorder nem fogad bemenőjelet (57. o.).
A csatlakoztatott eszközről bejátszott kép nem nagyítható.
• Ezzel a kamkorderrel nem nagyítható a csatlakoztatott eszközről bejátszott kép (26. o.).
A csatlakoztatott eszköz kijelzőjén megjelenik az időkód és egyéb információk.
Az A/V csatlakozóvezetéken keresztül nem lehet megfelelően másolni.
• A [DISP OUTPUT] menüpontban válassza az [LCD PANEL] opciót (57. o.).
• Az A/V csatlakozóvezetéket nem megfelelően csatlakoztatta. Ellenőrizze, hogy az A/V
csatlakozóvezetéket megfelelően csatlakoztatta-e, azaz az ezzel a kamkorderrel történő felvétel esetén
a külső készülék megfelelő kimenetéhez, vagy az ezzel a kamkorderrel történő lejátszásnál a külső
készülék megfelelő bemenetéhez.
Hibaelhárítás
• Ha a két készülék A/V kábellel van csatlakoztatva, a [DISP OUTPUT] menüpontban válassza ki az
[LCD PANEL] opciót (57. o.).
Az utóhangosítással felvett hang nem hallható.
• Addig módosítsa az [AUDIO MIX] menüpont beállítását az [ST1/FRONT] (eredeti hang) pozícióból
indulva, amíg megfelelően nem hallja a hangot (68. o.).
A fényképek nem másolhatók a kazettáról a „Memory Stick Duo” kártyára.
• Ha a kazettát már sokszor letörölte és újravette, a fénykép nem, vagy csak torz minőségben vehető fel.
A mozgóképek nem másolhatók át kazettáról „Memory Stick Duo” kártyára.
• Nem, vagy csak torz minőségben készíthető felvétel a következő esetekben:
– A kazettán üres rész található.
– A kazettát sokszor letörölte és újravette.
– A bemeneti jel megszakadt vagy megszűnt.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
97
Hibaelhárítás (folytatás)
Külső készülékről nem játszhatók be a képek.
• A képek nem játszhatók be, amíg a [DISP OUTPUT] menüpontban a [V-OUT/APNEL] beállítás van
kiválasztva (57. o.).
• A képek nem játszhatók be, ha megnyomja a DISPLAY BATT INFO gombot.
A kép zajos vagy sötét, illetve a hang zajjal terhelt.
• Az A/V csatlakozóvezetékeket egyidejűleg a Handycam Station bölcsőhöz és a kamkorderhez is
csatlakoztatta. Húzza ki az egyik A/V csatlakozóvezetéket.
Számítógép csatlakoztatás
A számítógép nem ismeri fel a kamkordert.
• Húzza ki a csatlakozóvezetéket a számítógépből és a kamkorderből, majd csatlakoztassa újból.
• Állítsa a Handycam Station bölcső USB ON/OFF kapcsolóját ON pozícióba (csak akkor, ha a
mellékelt USB vezetékkel csatlakoztatja a kamkordert).
• Helyezze megfelelően a kamkordert a Handycam Station bölcsőbe (9. o.).
• A számítógép (USB) aljzatából távolítson el minden USB eszközt, kivéve a billentyűzetet, egeret és a
kamkordert.
• Húzza ki a csatlakozóvezetéket a számítógépből és a kamkorderből, indítsa újra a számítógépet, majd
csatlakoztassa újból a két készüléket.
Hibaüzenet jelenik meg, amikor a mellékelt CD-ROM lemezt behelyezi a számítógépbe.
• Állítsa be a számítógép képfelbontását az alábbiak szerint:
– Windows: 800 × 600 vagy jobb, High Color (16 bit, 65 000 szín vagy több).
– Macintosh: 1024 × 768 vagy jobb, 32 000 szín vagy több.
A kamkorderrel élőben „látott” kép nem jeleníthető meg a számítógépen.
• Húzza ki a csatlakozóvezetéket a számítógépből és a kamkorderből, majd csatlakoztassa újból.
• A POWER kapcsolóval kapcsoljon CAMERA-TAPE üzemmódba, majd az [USB CAMERA]
menüpontban válassza ki a [DV STREAM] funkciót. (Csak akkor, ha a Windows alapú számítógéphez
USB kábellel (tartozék) csatlakozik.)
• Az USB csatlakoztatás csak akkor lehetséges, ha a számítógép támogatja a nagysebességű USB
(USB 2.0) kapcsolatot, és telepítette a Windows XP Service Pack1 (SP1) vagy Service Pack2 (SP2)
javítócsomagot.
• A DV STREAM funkció nem használható egyidejűleg az i.LINK csatlakozón és az USB aljzaton
keresztül.
98
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
A kamkorderben lévő kazettára felvett képek nem jeleníthetők meg a számítógépen.
• Húzza ki a csatlakozóvezetéket a számítógépből, majd csatlakoztassa újból.
• A POWER kapcsolóval kapcsoljon PLAY/EDIT üzemmódba, majd az [USB SELECT] menüpontban
válassza ki a [DV STREAM] vagy a [MULTI CONNCT] funkciót. (Csak akkor, ha a Windows alapú
számítógéphez USB kábellel csatlakozik.)
• Az USB csatlakoztatás csak akkor lehetséges, ha a számítógép támogatja a nagysebességű USB
(USB 2.0) kapcsolatot, és telepítette a Windows XP Service Pack1 (SP1) vagy Service Pack2 (SP2)
javítócsomagot.
• A DV STREAM funkció nem használható egyidejűleg az i.LINK csatlakozón és az USB aljzaton
keresztül.
A kamkorderben lévő kazettára felvett képek nem jeleníthetők meg a Macintosh
számítógépen.
• Ha a Macintosh számítógépet USB kábellel (tartozék) csatlakoztatta a kamkorderhez, a kazettán lévő
képeket nem lehet átmásolni a számítógépre. Ha a kazetta műsorát szeretné bemásolni a számítógépre,
a csatlakoztatást i.LINK kábellel (nem mellékelt tartozék) hajtsa végre, és használja az operációs
rendszerben lévő szoftvert.
A „Memory Stick” kártyára felvett képek nem jeleníthetők meg a számítógépen.
Hibaelhárítás
• Helyezze be megfelelően (tolja be ütközésig) a „Memory Stick Duo” kártyát.
• Az i.LINK kábel (nem mellékelt tartozék) ebben az esetben nem használható. A számítógép és a
kamkorder csatlakoztatásához használja a mellékelt USB vezetéket.
• Kapcsoljon a POWER kapcsolóval PLAY/EDIT üzemmódba, majd válassza ki a [USB SELECT]
menüpont [MEMORY STICK] beállítását (52. o.).
• Kazetta lejátszás vagy szerkesztés, és ehhez hasonló kameraműveletek közben a számítógép nem
ismeri fel a „Memory Stick Duo” kártyát. Mielőtt a kamkordert a számítógéphez csatlakoztatná,
kapcsolja ki az említett kamerafunkciókat.
A „Memory Stick Duo” kártya ikonja ([Removable Disk] vagy [Sony Memory Stick]) nem
jelenik meg a számítógépen.
• Kapcsoljon a POWER kapcsolóval PLAY/EDIT üzemmódba.
• Helyezzen egy „Memory Stick Duo” kártyát a kamkorderbe.
• A számítógép (USB) aljzatából távolítson el minden USB eszközt, kivéve a billentyűzetet, egeret és a
kamkordert.
• Kapcsoljon a POWER kapcsolóval PLAY/EDIT üzemmódba, majd válassza ki a [USB SELECT]
menüpont [MEMORY STICK] beállítását (52. o.).
• Kazetta lejátszás vagy szerkesztés, és ehhez hasonló kameraműveletek közben a számítógép nem
ismeri fel a „Memory Stick Duo” kártyát. Mielőtt a kamkordert a számítógéphez csatlakoztatná,
kapcsolja ki az említett kamerafunkciókat.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
99
F
Hibaelhárítás (folytatás)
Nem lehet átmásolni a mozgóképeket és a fényképeket a Windows alapú számítógépre.
• Az alábbi művelettel jelenítse meg a „Memory Stick Duo” kártyára felvett képeket.
1 Kattintson kétszer a [My Computer] ikonra.
2 Kattintson kétszer az újonnan felismert meghajtóra [Removable Disk (F:)] ([Sony MemoryStick]).
A meghajtó felismerése beletelhet egy kis időbe. Ha a számítógép nem ismeri fel a meghajtót, az
USB kezelőprogram telepítése nem volt megfelelő.
3 Kattintson kétszer a kívánt képfájlra.
A [Cannot start Easy Handycam with USB connected] vagy a [Cannot cancel Easy
Handycam with USB connected] felirat jelenik meg a kamkorder képernyőjén.
• Amíg az USB kábel csatlakoztatva van, az Easy Handycam funkció nem használható. A funkció
elindítása előtt húzza ki az USB vezetéket.
H
L
E
H
f
m
C
k
A Picture Package szoftver nem működik megfelelően.
• Zárja be a Picture Package szoftvert, és indítsa újra a számítógépet.
Hibaüzenet jelenik meg a Picture Package szoftver használata közben.
• Először zárja be a Picture Package szoftvert, majd a kamkorder POWER kapcsolójával válasszon ki
egy másik üzemmódot.
A CD-R meghajtót nem ismeri fel a rendszer, vagy az adatokat nem lehet felírni a CD-R
lemezre a Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup vagy a VCD Maker szoftverrel.
• A kompatibilis meghajtókat lásd az alábbi weboldalon: http://www.ppackage.com/
A „First Step Guide” útmutató nem jelenik meg megfelelően.
• Kövesse az alábbi műveletsort, és olvassa el a „First Step Guide” útmutatót (FirstStepGuide.pdf).
1 Helyezze a mellékelt CD-ROM lemezt a számítógép lemezmeghajtójába.
2 Kattintson kétszer a [My Computer] ikonra.
3 Kattintson a jobb egérgombbal a [PICTUREPACKAGE] (lemezmeghajtó)* ikonra.
* A lemezmeghajtó betűjelzése (pl. (E:)) a számítógép-konfigurációtól függően változhat.
4 Kattintson az [Explorer] gombra.
5 Kattintson kétszer a [FirstStepGuide] gombra.
6 Kattintson kétszer a kívánt nyelv mappájára.
7 Kattintson kétszer a „FirstStepGuide.pdf” fájlra.
1
100
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Figyelmeztető jelzések és üzenetek
Öndiagnózis képernyő/
Figyelmeztető jelzések
Ha ismeretlen jelzések jelennek meg az
LCD képernyőn, ellenőrizze a következőket.
Egyes problémákat Ön is meg tud oldani.
Ha a probléma több próbálkozás után is
fennáll, keresse fel a vásárlás helyét, vagy a
márkaszervizt.
C:(vagy E:) : (öndiagnózis
képernyő)
C:04:
• Nem „InfoLITHIUM” akkumulátort
használ. Használjon „InfoLITHIUM”
akkumulátort (110. o.).
C:21:
• Páralecsapódás fordult elő. Vegye ki a
kazettát és hagyja kiszáradni a kamkordert
egy órán keresztül, majd helyezze vissza a
kazettát (113. o.).
C:22:
C:31: / C:32:
• A fentiekben fel nem sorolt probléma
lépett fel. Vegye ki a kazettát, tegye be
újra, majd működtesse a kamkordert. Ha
páralecsapódás fordult elő (113. o.), ezt a
műveletet ne végezze el.
• Válassza le az áramforrást. Az áramforrás
visszahelyezése után működtesse a
kamkordert.
• Cserélje ki a kazettát. Nyomja meg a
RESET gombot (26. o.) és működtesse a
kamkordert.
E:61: / E:62: / E:91:
• Keresse fel a vásárlás helyét vagy a
márkaszervizt. Közölje velük az „E”
betűvel kezdődő 5 jegyű kódot.
• Az akkumulátor gyengül, vagy kimerült.
• A külső körülmények függvényében
előfordulhat, hogy a  jelző már akkor is
villog, amikor még 5–10 perc a maradék
kapacitás.
 (páralecsapódás figyelmeztetés)*
• Vegye ki a kazettát, válassza le az
áramforrást, és nyitott kazettatartóval
hagyja kiszáradni legalább 1 óráig (113. o.).
(A „Memory Stick Duo” kártyára
vonatkozó figyelmeztetés)
• Nem helyezte be a „Memory Stick Duo”
kártyát (17. o.).
(A „Memory Stick Duo” kártya
formattálására vonatkozó kijelzés)*
• A „Memory Stick Duo” adatai megsérültek.
• A „Memory Stick Duo” nincs megfelelően
formattálva (47. o.).
(inkompatibilis „Memory Stick Duo”
kártyára vonatkozó figyelmeztetés)*
• Inkompatibilis „Memory Stick Duo”
kártyát helyezett be (108. o.).
Hibaelhárítás
• Tisztítsa meg a fejet egy tisztítókazettával
(nem mellékelt tartozék) (113. o.).
 (akkumulátor figyelmeztetés)
 (kazettára vonatkozó figyelmeztetés)
Lassan villog:
• Kevesebb mint 5 perc a hátralévő szalagidő.
• A kamkorderben nincsen kazetta.*
• A behelyezett kazetta törlésvédett (107. o.).*
Gyorsan villog:
• A kazetta a végére ért.*
101-1001(A fájlra vonatkozó kijelzés)
• A fájl megsérült.
• A fájl olvashatatlan (108. o.).
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
101
Figyelmeztető jelzések és üzenetek (folytatás)
 (vegye ki a kazettát)*
Lassan villog:
• A behelyezett kazetta törlésvédett
állapotban van (107. o.).
Gyorsan villog:
• Páralecsapódás fordult elő (113. o.).
• Az öndiagnózis funkció bekapcsolt (101. o.).
 (törlésvédelmi figyelmeztetés)*
• A kép törlésvédett (69. o.).
Figyelmeztető üzenetek
Ha az alábbi üzenetek egyike megjelenik a
képernyőn, kövesse az utasításokat.
 Akkumulátor
„InfoLITHIUM” akkumulátort használjon
(110. o.).
• A „Memory Stick Duo” törlésvédő
kapcsolója be van kapcsolva (108. o.).
Lassan villog:
Gyorsan villog:
• Öndiagnózis kód jelenik meg (101. o.).*
• Valamilyen probléma fordult elő a vakuval.
(a kamera túlzott mozgására
(berázás) vonatkozó figyelmeztetés)
• Mivel fényszegény környezetben filmez, a
berázás könnyebben előfordul. Használja
a vakut.
• A kamkordert nem tartja megfelelően,
ezért erősen beremeg. Felvételkészítés
közben tartsa biztosan, két kézzel a
kamkordert. A figyelmeztető jelzés
azonban nem tűnik el.
 Csatlakoztassa ismét az áramforrást
(8. o.).
 Páralecsapódás
k
C
h
 Páralecsapódás. Vegye ki a kazettát
(113. o.).
 Páralecsapódás. Kapcsolja ki a
készüléket 1 órára (113. o.).
 Kazetta/Szalag
f
 Helyezzen be egy kazettát (16. o.).
 Helyezze be újra a kazettát.
• Ellenőrizze, hogy a kazetta nem sérült-e.
* Dallam hallható, amikor a figyelmeztető jelző
megjelenik a képernyőn (57. o.).
k
Az akkumulátor régi. Használjon újat
(110. o.).
(vakura vonatkozó figyelmeztetés)
• Feltöltés folyamatban.

Az akkumulátor kapacitása alacsony.
• Cserélje ki az akkumulátort (8., 110. o.).
 (A „Memory Stick Duo”
törlésvédelmére vonatkozó
figyelmeztetés)*

 A kazetta törlésvédett állapotban
van – ellenőrizze a kapcsolót (107. o.).
102
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
N
m
E
(
 A szalag a végére ért.
• Csévélje vissza, vagy helyezzen be egy
másikat.
 „Memory Stick Duo”
Helyezzen be egy Memory Stick
kártyát (17. o.).
Helyezze be újra a Memory Stick
kártyát.
• Helyezze be néhányszor „Memory
Stick Duo” kártyát. Ha a jelző villog, a
„Memory Stick Duo” valószínűleg sérült.
Próbálkozzon egy másik „Memory Stick
Duo” kártyával.
Csak-olvasható Memory Stick kártyát
helyezett be.
• Helyezzen be egy írható „Memory Stick
Duo” kártyát.
• Olyan „Memory Stick Duo” kártyát
helyezett be, mely nem kompatibilis ezzel a
kamkorderrel (108. o.).
A Memory Stick nincs megfelelően
formattálva.
• Ellenőrizze a formátumot, majd formattálja
a „Memory Stick Duo” kártyát, ha
szükséges (47., 108. o.).
Nem készíthető felvétel. A Memory Stick
megtelt.
• Törölje a felesleges képeket (69. o.).
 A Memory Stick zárolva van.
Ellenőrizze a törlésvédő kapcsolót
(108. o.).
Nem lehet felvenni. Helyezze be újra a
memóriakártyát (17. o.).
Nincs fájl.
• A „Memory Stick Duo” kártyán nincs
semmilyen, vagy nincs olvasható adat.
A Memory Stick mappák megteltek.
• Nem készíthet a 999MSCDF sorszámnál
nagyobb sorszámú mappát. Nem törölheti a
létrehozott mappákat a kamkorderrel.
• Formattálnia kell a „Memory Stick Duo”
kártyát (47. o.), vagy számítógéppel
törölnie kell a mappákat.
Nem vehető fel fénykép a Memory Stick
kártyára (108. o.).
Nem vehető fel mozgókép a Memory
Stick kártyára (108. o.).
 PictBridge kompatibilis nyomtató
Hibaelhárítás
Inkompatibilis Memory Stick típus.
Nem lehet lejátszani. Helyezze be újra a
memóriakártyát (17. o.).
Ellenőrizze a csatlakoztatott eszközt.
• Kapcsolja ki és be a nyomtatót, majd húzza
ki az USB vezetéket, és csatlakoztassa
újból.
Csatlakoztassa a kamkordert egy
PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz.
• Kapcsolja ki és be a nyomtatót, majd
húzza ki az USB vezetéket (tartozék), és
csatlakoztassa újból.
Hiba. Törölje a feladatot.
• Ellenőrizze a nyomtatót.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
103
Figyelmeztető jelzések és üzenetek (folytatás)
Nyomtatás nem lehetséges. Ellenőrizze
a nyomtatót.
• Kapcsolja ki és be a nyomtatót, majd
húzza ki az USB vezetéket (tartozék), és
csatlakoztassa újból.
 Vaku
Feltöltés … Fényképfelvétel nem
lehetséges.
• A vaku (nem mellékelt tartozék) feltöltése
közben próbált meg fényképezni.
Kiegészítő lencsetartozék használatban.
Vaku nem használható.
• Konverziós lencsét (nem mellékelt tartozék)
vagy szűrőt (nem mellékelt tartozék)
használ a kamkorderen, ezért a vaku nem
működik (91. o.).
 Lencsevédő
A lencsevédő nem nyílt ki teljesen.
Kapcsolja ki és be a kamkordert (22. o.).
A lencsevédő nem záródott be teljesen.
Kapcsolja ki a kamkordert (12. o.).
Nem 12-bites hangformátum.
Utóhangosítás nem lehetséges (67. o.).
A kazetta üres része nem
utóhangosítható (67. o.).
Utóhangosítás nem lehetséges (68. o.).
• Nem lehet utóhangosítani a kazetta azon
szakaszait, amelyre 4CH MIC REC
felvételt készített.
A 4CH MIC REC funkció nem
használható (55. o.).
• Húzza ki a külső 4 csatornás mikrofont
(nem mellékelt tartozék), majd
csatlakoztassa ismét.
 Piszkos videofej. Használjon
tisztítókazettát (113. o.).
Az Easy Handycam nem indítható.
Az Easy Handycam nem kapcsolható ki
(86. o.).
Az Easy Handycam funkció használata
közben az USB kapcsolat nem
lehetséges ebben az üzemmódban.
• CAMERA-TAPE üzemmódban az USB
funkció nem használható.
 Egyéb
Nem készíthető felvétel a szerzői
jogvédelem miatt (107. o.).
Utóhangosítás nem lehetséges.
Szüntesse meg az i.LINK vezeték
csatlakozását (67. o.).
Nem SP üzemmódú felvétel.
Utóhangosítás nem lehetséges (67. o.).
HDV formátumú kazetta. Lejátszás nem
lehetséges.
• A kamkorder nem tudja lejátszani ezt
a formátumot. Játssza le a felvevő
készülékkel.
HDV formátumú kazetta. Utóhangosítás
nem lehetséges.
• A HDV formátumú kazettát ez a kamkorder
nem tudja utóhangosítani.
104
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Húzzon ki egy A/V vezetéket.
• A kamkorderhez és a Handycam Station
bölcsőhöz is csatlakoztatott egy-egy A/V
vezetéket. Húzza ki az egyiket.
i.LINK csatlakoztatva. DV adatközvetítés
nem lehetséges az USB kapcsolaton
keresztül.
• Az i.LINK kapcsolat használata alatt a
DV adatközvetítés nem lehetséges az
USB csatlakozón keresztül. Fejezze be a
DV adatközvetítést, húzza ki az i.LINK
vezetéket (nem mellékelt tartozék), majd
csatlakoztassa az USB vezetéket (tartozék)
(52. o.).
DV adatközvetítés USB kapcsolaton
keresztül... Az i.LINK nem használható.
Hibaelhárítás
• Az i.LINK kapcsolat nem használható,
amíg DV adatközvetítés folyik az USB
csatlakozón keresztül. Fejezze be a DV
adatközvetítést, húzza ki az USB vezetéket
(tartozék), majd csatlakoztassa az i.LINK
vezetéket (nem mellékelt tartozék) (52. o.).
A nagy sebességű USB nem támogatott.
DV adatközvetítés USB kapcsolaton
keresztül nem lehetséges.
• A DV mozgókép közvetítés csak akkor
lehetséges, ha a számítógép támogatja a
nagysebességű USB (USB 2.0) kapcsolatot,
és telepítette a Windows XP Service
Pack1 (SP1) vagy Service Pack2 (SP2)
javítócsomagot (52. o.).
105
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
A kamkorder
használata külföldön
Hálózati áramforrás
A mellékelt tápegységgel bármely országban
működtetheti készülékét 100 V és 240 V (50/60
Hz) közötti hálózati váltakozó feszültségről.
A tv-színrendszerekről
Ez a kamkorder PAL színrendszerű.
A színrendszerek országonként és tvkészülékenként eltérőek lehetnek. Ha a
kamkorderrel rögzített felvételt tv-készüléken
szeretné megnézni, akkor olyan PAL rendszerű
tv-készüléket kell használnia (lásd az alábbi
listát), amely AUDIO/VIDEO bemenettel is
rendelkezik.
Rendszer
Használat országa
PAL
Ausztrália, Ausztria, Belgium,
Cseh Köztársaság, Dánia,
Finnország, Hollandia, Hong-Kong,
Kína, Kuvait, Lengyelország,
Magyarország, Malaysia,
Nagy Britannia, Németország,
Norvégia, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc, Svédország,
Szingapúr, Szlovák Köztársaság,
Thaiföld, Új-Zéland, stb.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulgária, Franciaország, Guyana,
Irak, Irán, Monaco, Oroszország,
Ukrajna, stb.
NTSC
Bahama szigetek, Bolívia, Chile,
Equador, Fülöp-szigetek, Jamaica,
Japán, Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó, Peru,
Surinam, Tajvan, USA, Venezuela,
stb.
H
Az óra egyszerű beállítása az
időkülönbség alapján
A beépített órán nagyon egyszerűen beállítható
a helyi idő, ha megadja az adott országban
érvényes időkülönbséget. Válassza ki a
[WORLD TIME] funkciót a
(TIME/
LANGU.) menüben, majd állítsa be a
különbséget (58. o.).
C
e
e
A
E
k
Ü
m
A
a
f
•
•
M

H
m
n
c

E
f
e
a
c
Ö
j
M
k

h
V
106
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Használható kazettafajták
Csak mini DV formátumú kazettát használhat
ebben a kamkorderben. A
jelzéssel
ellátott kazettákat használja.
 A véletlen törlés megakadályozása
Csúsztassa a kazetta törlésvédő kapcsolóját
SAVE pozícióba.
A
szimbólum védjegy.
Ez a kamkorder nem kompatibilis a
kazettamemóriával ellátott kazettákkal.
Üres részek keletkezésének
megelőzése a kazettán
Az újabb felvétel elkészítése előtt keresse meg
a legutóbbi felvétel végét az [END SEARCH]
funkcióval (31. o.) az alábbi esetekben:
• ha a kazettára felvett műsort lejátszotta.
• ha használta a felvételvég (EDIT SEARCH)
keresési funkciót.
Másolásvédelem
REC: A kazettára készíthető
felvétel.
SAVE: A kazettára nem
készíthető felvétel (törlésvédett).
REC
SAVE
 Ha címkét ragaszt a kazettára
A kamkorder meghibásodásának megelőzése
érdekében a címkét csak az erre a célra kijelölt
részre ragassza fel.
 Lejátszásnál
Ezt a rést ne
takarja el a
címkével.
 Felvételnél
Címke helye
Ha az ebben a kamkorderben lejátszott kazetta
másolásvédelmi jeleket tartalmaz, a kazettát
nem lehet átmásolni az ehhez a kamkorderhez
csatlakoztatott másik videokamerával.
Megjegyzések a használattal
kapcsolatban
 Ha a kamkordert hosszú ideig nem
használja
Vegye ki és tárolja megfelelő módon a kazettát.
 A kazetta használata után
Csévélje a szalagot az elejére a kép és a hang
minőségének megőrzése érdekében. Helyezze
a kazettát a tokjába és tárolja függőleges
helyzetben.
 Az aranyozott csatlakozó tisztítása
A kazetta minden tizedik betöltése után
tisztítsa meg az aranyozott csatlakozót egy
vattapamaccsal. Ha a kazetta aranyozott
csatlakozója beszennyeződik, a maradék
szalagidő kijelzése pontatlan lehet.
További információk
Ezzel a kamkorderrel nem lehet olyan műsort
felvenni, melyet másolásvédelemmel láttak
el. Ha ilyen műsort próbál meg felvenni,
az LCD képernyőn a [Cannot record due to
copyright protection.] felirat jelenik meg. Az
Ön kamkordere nem vesz fel másolásvédelmi
jeleket a szalagra.
Aranyozott csatlakozó
107
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
A „Memory Stick” kártyáról
A „Memory Stick” egy új, kompakt, hordozható
és sokoldalú adathordozó akkora tárolási
kapacitással, mely meghaladja a floppy
lemez kapacitását. Ezzel a kamkorderrel csak
„Memory Stick Duo” kártyákat használhat,
melyek mérete fele a hagyományos „Memory
Stick” adathordozókénak. Nem garantáljuk
azonban, hogy minden „Memory Stick Duo”
típus használható ezzel a kamkorderrel, még
akkor sem, ha az adott memóriakártya-típus
szerepel az alábbi listában.
„Memory Stick” típusa
Felvétel/
Lejátszás
„Memory Stick”
–
„Memory Stick Duo”*1

„MagicGate Memory Stick”
–
„Memory Stick Duo” (MagicGate/
párhuzamos átvitel)*1
*2*3
„MagicGate Memory Stick
Duo” *1
*3
„Memory Stick PRO”
–
„Memory Stick PRO Duo” *1
*2*3
A „Memory Stick Duo” kb. feleakkora, mint a
hagyományos „Memory Stick”.
*2
Nagysebességű adatátvitelt támogató „Memory
Stick” típus. Az adatátvitel sebessége függ a készülék
típusától is, amelyben a kártyát használják.
*3
A „MagicGate” rendszer egy titkosító algoritmust
alkalmazó másolásvédelmi technológia, mely az
adatokat kódolva rögzíti és továbbítja. Ez a kamkorder
nem képes a „MagicGate” funkció működéséhez
szükséges adatok felírására és olvasására.
*1
108
• Mozgóképek fájlneve:
– MOV00001: Ez az állománynév jelenik meg a
kamkorder képernyőjén.
– MOV00001.MPG: Ez az állománynév jelenik meg
a csatlakoztatott számítógép monitorán.
• Ha a „Memory Stick Duo” kártyát (Windows
vagy Macintosh) számítógéppel formattálta, a
memóriakártya műveletek megfelelő működése nem
garantált a kamkorderen.
• Az adat írási/olvasási sebesség eltérő lehet az
alkalmazott „Memory Stick” és a „Memory Stick”
kompatibilis eszköz típusától függően.
A törlésvédő kapcsolóval rendelkező
„Memory Stick Duo” kártyákról
Megakadályozhatja a „Memory Stick Duo”
kártyán tárolt adatok véletlen letörlését, ha a
törlésvédő kapcsolót egy kisméretű hegyes
eszközzel törlésvédett pozícióba kapcsolja.
A kamkorderhez mellékelt „Memory Stick Duo”
kártya nem rendelkezik törlésvédő kapcsolóval.
Megjegyzések a memóriakártya
használatához
Az alábbi esetekben a felvett képek
megsérülhetnek A megsérült adatokért nem
vállalunk felelősséget.
• Ha a képadatok felírása vagy kiolvasása közben
(amíg a memóriaműködés jelző világít vagy villog)
kiveszi a „Memory Stick Duo” kártyát, kikapcsolja a
kamkordert, vagy kicseréli az akkumulátort.
• Ha a „Memory Stick Duo” kártyát mágnes vagy
mágneses tér közelében használja.
Javasoljuk, hogy a fontos adatokról
készítsen biztonsági másolatot a számítógép
merevlemezén.
• Fénykép formátum: A kamkorder a fénykép
adatokat JPEG (Joint Photographic Experts Group)
formátumban tömöríti és menti. A fájl kiterjesztés
„.JPG”.
• Mozgókép formátum: A kamkorder a mozgókép
adatokat MPEG (Motion Picture Experts Group)
formátumban tömöríti és menti. A fájl kiterjesztés
„.MPG”.
• Fényképek fájlneve:
– 101-0001: Ez az állománynév jelenik meg a
kamkorder képernyőjén.
– DSC00001.JPG: Ez az állománynév jelenik meg a
csatlakoztatott számítógép monitorán.
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
 A „Memory Stick” kártya gondozása
Tartsa be a következő előírásokat a „Memory
Stick Duo” kártya kezelésekor.
• Írás közben ne gyakoroljon túl nagy nyomást a
„Memory Stick Duo” címke területére.
• Ne ragasszon címkét sem a „Memory Stick Duo”
kártyára, sem a Memory Stick Duo adapterre.
• A „Memory Stick Duo” kártyát a mellékelt tokban
tárolja vagy hordozza.
• A memóriakártya érintkezőit soha ne érintse meg
kézzel vagy fémtárggyal.
• A „Memory Stick Duo” kártyát nem szabad hajlítani,
ütögetni vagy leejteni.
• A „Memory Stick Duo” kártyát nem szabad
szétszedni vagy átalakítani.
• Óvja a „Memory Stick Duo” kártyát a víztől.
• A „Memory Stick Duo” kártyát gyermekek elől
elzárva kell tárolni. A kisgyermekek véletlenül
lenyelhetik a memóriakártyát.
 A használat helye
Ne tárolja, vagy használja a memóriakártyát az
alábbi körülmények között:
• Magas hőmérsékletű helyek, például a napon parkoló
gépkocsi belseje.
• Közvetlen napfénynek kitett helyek.
• Magas páratartalmú vagy maró anyagokat, gázokat
tartalmazó helyek.
adapterhez (tartozék)
Miután a „Memory Stick Duo” kártyát
belehelyezi egy Memory Stick Duo adapterbe,
használhatja a hagyományos „Memory Stick”
kompatibilis készülékekben is.
 Megjegyzés a „Memory Stick PRO Duo”
kártya használatához
• A „Memory Stick PRO Duo” kártyákat legfeljebb
1 GB-os kapacitásig használhatja ebben a
kamkorderben.
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásához
• Az ezzel a kamkorderrel a „Memory Stick Duo”
kártyára felvett képfájlok megfelelnek a JEITA
(Japán Elektronikai és Információtechnológiai
Szövetség) által létrehozott, a kamera
fájlrendszerek kialakítására vonatkozó általános
szabványelőírásoknak.
• Ezzel a kamkorderrel nem lehet lejátszani azokat a
képfájlokat, melyeket a fenti általános szabványnak
nem megfelelő készülékkel (DCR-TRV900E vagy
DSC-D700/D770) vettek fel (bizonyos országokban
ezek a modellek nem elérhetőek).
• Ha a „Memory Stick Duo” kártyát egy másik
készülékben használta, és ezután ezzel a
kamkorderrel nem sikerült működtetnie, formattálja
meg a memóriakártyát a 47. oldalon leírt eljárás
szerint. Ne feledje, hogy a formattáláskor minden
információ törlődik a „Memory Stick Duo” kártyáról.
• Előfordulhat, hogy nem tudja lejátszani a képeket
kamkorderével a következő esetekben:
– Ha számítógéppel módosított képeket játszik le.
– Ha más eszközzel felvett képeket játszik le.
• Ha a „Memory Stick Duo” kártyát egy „Memory
Stick” kompatibilis készülékekben kívánja használni,
helyezze a „Memory Stick Duo” kártyát egy Memory
Stick Duo adapterbe.
• Ellenőrizze, hogy a „Memory Stick Duo” kártyát
megfelelő helyzetben illesztette-e be, illetve
ütközésig betolta-e a Memory Stick Duo adapterbe.
A nem megfelelő behelyezés üzemzavart okozhat.
Ha a „Memory Stick Duo” kártyát erővel helytelen
pozícióban tolja be a „Memory Stick Duo”
meghajtóba, a „Memory Stick Duo” meghajtó
megsérülhet.
• A kamkorder „Memory Stick Duo” meghajtójába
kizárólag „Memory Stick Duo” kártyát szabad
behelyezni. Ellenkező esetben a kamkorder
meghibásodhat.
További információk
 Megjegyzések a Memory Stick Duo
• Ne helyezze be a Memory Stick Duo adaptert a
kompatibilis készülékbe, ha nem helyezett „Memory
Stick Duo” kártyát az adapterbe. A készülékben
üzemzavar keletkezhet.
109
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Néhány szó az
„InfoLITHIUM”
akkumulátorról
Ez a készülék csak az A-sorozatú
„InfoLITHIUM” akkumulátorokkal kompatibilis.
Ez a kamkorder kizárólag „InfoLITHIUM”
akkumulátorral üzemeltethető. Az A-sorozatú
„InfoLITHIUM” akkumulátorokon feltüntették a
jelzést.
Mit jelent az „InfoLITHIUM”
akkumulátor?
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor egy
olyan akkumulátor típus, amely egy külön
megvásárolható hálózati tápegységgel/töltővel
kommunikálni képes, és közölni tudja az
aktuális üzemi állapotot.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor a kamkorder
aktuális üzemeltetési körülményeinek
megfelelően kiszámítja az energiafogyasztást,
és kijelzi az akkumulátor percekben
kifejezett maradék kapacitását. Ha egy külön
megvásárolható hálózati tápegységgel/töltővel
tölti az akkumulátort, megjelenik a maradék
kapacitás és a feltöltési idő.
Az akkumulátor feltöltése
• Az akkumulátort közvetlenül a kamkorder
használatba vétele előtt javasolt feltölteni.
• Az akkumulátort 10°C és 30°C közötti
hőmérsékleten kell feltölteni. A feltöltést addig kell
folytatni, amíg a CHG (töltés) jelző ki nem alszik. A
megadott tartományon kívüli feltöltési hőmérséklet a
töltés hatékonyságát csökkenti.
Az akkumulátor leghatékonyabb
kihasználása
• Az akkumulátor teljesítménye 10°C-nál alacsonyabb
hőmérsékleten jelentősen csökken. Ezért hideg
helyen az akkumulátor rövidebb ideig képes
működtetni a kamkordert. Az akkumulátor
kapacitásának növelése érdekében az alábbiakat
javasoljuk:
– Helyezze az akkumulátort a testéhez közeli
zsebbe, hogy megfelelően felmelegedhessen. Csak
közvetlenül a felvételkészítés megkezdése előtt
helyezze a kamkorderbe.
– Használjon nagy kapacitású akkumulátort:
NP-FA70 (nem mellékelt tartozék).
• Az LCD képernyő, a lejátszás, a gyors előre- vagy
hátracsévélés gyakori használata az akkumulátor
gyorsabb kimerüléséhez vezet.
Használjon nagy kapacitású akkumulátort: NP-FA70
(nem mellékelt tartozék).
• A felvételek elkészítése vagy lejátszása után ne
feledje el a POWER kapcsolót (CHG) OFF állásba
kapcsolni. A kamkorder felvételi készenléti, illetve
lejátszási szünet üzemmódban is fogyaszt némi
energiát.
• Mindig legyen kéznél annyi tartalék akkumulátor,
amennyi a tervezett felvételhez szükségesnél legalább
2–3-szor hosszabb kapacitást biztosít. Első lépésként
javasoljuk egy próbafelvétel elkészítését.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az akkumulátor nem
vízálló.
A maradék kapacitás kijelzésről
• Előfordulhat, hogy a kamkorder kikapcsol, pedig
a maradék akkumulátor kapacitásjelző még
elegendő teljesítmény szintet jelez. Ilyenkor töltse
fel teljesen az akkumulátort és ellenőrizze, hogy a
kapacitásjelzés pontos-e. Megjegyezzük azonban,
hogy a maradék kapacitás nem lesz teljesen pontos,
ha az akkumulátort hosszú ideig meleg helyen
használta, ha teljesen feltöltött állapotban tárolta,
vagy ha gyakran működtette vele a kamkordert.
Éppen ezért a maradék akkumulátor kapacitás
kijelzést tájékoztató jellegű információnak kell
tekinteni.
• Az akkumulátor kimerülésére figyelmeztető 
szimbólum esetenként – főleg a használat módjától
és az üzemeltetési körülményektől függően – akkor
is villog, ha a maradék kapacitás még 5–10 perc.
Az akkumulátor szakszerű tárolása
• Ha az akkumulátort hosszú ideig nem használja,
a működőképesség fenntartása érdekében évente
legalább egyszer teljesen töltse fel, és használja
kamkorderében. Vegye le az akkumulátort a
készülékről, és tárolja száraz, hűvös helyen.
• Ha az akkumulátort szeretné kisütni a kamkorderben,
válassza ki az [A.SHUT OFF] menüpont [NEVER]
beállítását a
(STANDARD SET) menüben,
és hagyja a kamkordert kazettafelvételi készenléti
üzemmódban mindaddig, míg ki nem kapcsol (58. o.).
110
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Az i.LINK rendszer
Az akkumulátor élettartama
• Az akkumulátor élettartama korlátozott. Az
akkumulátor gyakori használata során a maximális
kapacitás fokozatosan csökken. A maximális
kapacitás jelentős csökkenése esetén az akkumulátor
valószínűleg elérte az élettartama végét. Ilyenkor egy
új akkumulátort kell használatba állítani.
• Az akkumulátor várható élettartama az üzemeltetési
és tárolási körülményektől is függ.
Az ezen a kamkorderen megtalálható DV aljzat
egy i.LINK kompatibilis DV csatlakozó. Ebben
a fejezetben ismertetjük az i.LINK szabványt és
főbb jellemzőit.
Mi is az az i.LINK?
Az i.LINK egy digitális soros csatlakozó, amely
az i.LINK aljzattal ellátott berendezések közötti
digitális videó, digitális audio és egyéb adatok
kétirányú továbbítására, illetve egyéb külső
berendezések vezérlésére képes. Az i.LINK
kompatibilis készülékek egyetlen i.LINK kábellel
(nem mellékelt tartozék) csatlakoztathatók.
Leggyakoribb felhasználási területe a digitális
AV berendezések közötti kommunikáció és
vezérelhetőség megteremtése. Ha ehhez a
kamkorderhez kettő vagy több i.LINK készüléket
csatlakoztat egymás után felfűzve, a külső
vezérlés és adatcsere nem csupán az ehhez a
kamkorderhez csatlakoztatott berendezéssel
történhet, hanem a közvetlen csatlakoztatási
láncban szereplő bármely készülékkel is. Ne
feledje azonban, hogy a vezérlési művelet
kivitelezése a csatlakoztatott berendezés
típusának és jellemzőinek függvényében eltérhet.
Egyes esetekben a vezérlés és az adatátvitel
egyáltalán nem lehetséges.
További információk
• Ehhez a kamkorderhez általában csak egy külső
berendezés csatlakoztatható az i.LINK kábellel
(nem mellékelt tartozék). Ha ezt a kamkorder egy
olyan i.LINK kompatibilis külső berendezéshez
kívánja csatlakoztatni, amely kettő vagy több DV
csatlakozóval rendelkezik, kérjük, olvassa el a
csatlakoztatni kívánt készülék kezelési útmutatóját is.
• A Sony által javasolt i.LINK kifejezés az IEEE
1394 adatátviteli busz könnyebben megjegyezhető
formája, és egyben olyan védjegy is, melyet számos
nagyvállalat elfogadott és használ.
• Az IEEE 1394 az Elektromos és Elektronikai Mérnöki
Intézmény által kiadott nemzetközi szabvány.
i.LINK adatátviteli sebesség
Az i.LINK rendszer maximális adatátviteli
sebessége a csatlakoztatott készülék típusától
függ. Három maximális adatátviteli sebességet
definiáltak:
S100 (kb. 100 Mbps*)
S200 (kb. 200 Mbps)
S400 (kb. 400 Mbps)
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
111
Az i.LINK rendszer (folytatás)
Karbantartás és
gondozás
Az adatátviteli sebesség értéke rendszerint a
kérdéses készülékek kezelési útmutatójának
„Műszaki adatok” fejezetében található meg.
Egyes készülékek esetében azonban az i.LINK
aljzat közelében is feltüntetik ezt az értéket.
Ha eltérő adatátviteli sebességgel rendelkező
készülékeket csatlakoztat, az átvitel sebessége
eltérhet a feltüntetett értéktől.
A kamkorder üzemeltetése és
gondozása
* Mit jelent az Mbps?
Az Mbps a „megabit/sec” – azaz az egy
másodperc alatt továbbítható vagy fogadható
adatmennyiség – rövidítése. A 100 Mbps
átviteli sebesség például azt jelenti, hogy
másodpercenként maximum 100 megabitnyi
adat küldhető el.
Az i.LINK funkciók használata ezzel a
készülékkel
A DV csatlakozóval rendelkező külső
berendezés csatlakoztatása utáni kazettamásolás
végrehajtásának lépéseit a 63. oldalon
olvashatja.
Ezt a kamkordert a videoberendezéseken
kívül egyéb i.LINK (DV) kompatibilis Sony
készülékekhez (pl. VAIO számítógép) is
csatlakoztathatja.
Mielőtt ezt a kamkordert egy számítógéphez
csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az e kamkorder
által is támogatott szoftvert telepítette-e a
számítógépre.
Előfordulhat, hogy egyes videoberendezések,
pl. digitális televíziók, DVD-lejátszók/felvevők,
MICROMV vagy HDV lejátszók/felvevők
nem kompatibilisek a DV formátummal,
annak ellenére, hogy rendelkeznek i.LINK
aljzattal. Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy
a külső készülék kompatibilis-e ezzel a DV
formátummal. A csatlakoztatásra vonatkozó
biztonsági előírások további részleteit lásd
a csatlakoztatni kívánt készülék kezelési
útmutatójában.
A szükséges i.LINK kábel
Használjon egy mindkét végén 4 érintkezős
dugóval ellátott Sony i.LINK kábelt
(DV másolás közben).
• Ne használja, vagy tárolja a kamkordert és a
tartozékokat a következő körülmények között.
– Bárhol, ahol a hőmérséklet túl alacsony vagy
magas. Ne hagyja 60°C fölötti hőmérsékleten,
például közvetlen napfényben, fűtőtestek
közelében, vagy napon parkoló gépkocsiban. A
kamkorder meghibásodhat, vagy deformálódhat.
– Erős mágneses mezőnek, vagy mechanikus
rázkódásnak kitéve. A kamkorder meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok vagy sugárzás közelében.
A kamkorder esetleg nem fog tudni megfelelő
felvételt készíteni.
– AM rádióvevők és videoberendezés közelében. Zaj
keletkezhet.
– Homokos parton, vagy bárhol, ahol por van. Ha
homok vagy por kerül a kamkorderbe, akkor
meghibásodhat. Néha ez a hiba nem javítható.
– Ablakok közelében, vagy kültéren, ahol az LCD
képernyő vagy az objektív közvetlen napfénynek
van kitéve. Az LCD képernyő meghibásodhat.
– Párás helyen.
• A kamkordert kizárólag 7,2 V-os (akkumulátor) vagy
8,4 V-os (hálózati tápegység) egyenfeszültségről
üzemeltesse.
• Csak az ebben az útmutatóban felsorolt tartozékokat
használja a tápfeszültség (AC vagy DC)
biztosításához.
• Óvja a készüléket a nedvességtől, például esőtől,
vagy tengervíztől. Ha a kamkordert nedvesség éri,
meghibásodhat. A meghibásodás esetenként nem
javítható.
• Ha bármilyen szilárd anyag, vagy folyadék kerül a
készülék belsejébe, áramtalanítsa a kamkordert, és
forduljon a Sony márkaszervizhez.
• Óvja a készüléket a durva mechanikai hatásoktól és a
rázkódástól. Különös figyelmet fordítson az objektív
épségének megóvására.
• Ha a kamkordert hosszabb ideig nem használja,
állítsa a POWER kapcsolót (CHG) OFF pozícióba.
• A kamkordert ne csomagolja, vagy burkolja be – pl.
egy törölközőbe – felvételkészítés közben, mert
túlmelegedhet.
• Amikor kihúzza a hálózati vezetéket, mindig a dugót
fogja meg, ne a vezetéket.
• Ügyeljen a hálózati vezeték épségére, pl. ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
• Ügyeljen a fémcsatlakozók tisztaságára.
112
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
• A távvezérlőt és a gombelemet gyermekek elől
elzárva tárolja. Ha a gyermek az elemet véletlenül
lenyeli, azonnal forduljon orvoshoz.
• Ha az elemből szivárog az elektrolit,
– forduljon a Sony márkaszervizhez.
– mossa le az esetlegesen a bőrére került elektrolitot.
– a szemébe került elektrolitot azonnal mossa ki bő
vízzel, és forduljon szakorvoshoz.
 Ha hosszú időn keresztül nem használja
kamkorderét
• Időnként kapcsolja be, és hagyja körülbelül 3 percig
működni, például játsszon le egy kazettát.
• Tárolás előtt merítse ki teljesen az akkumulátort.
Páralecsapódás
Ha a kamkordert hideg helyről egy meleg
helyre viszi, a kamera belsejében, a szalagon
vagy a lencséken pára csapódhat le. Ilyen
esetben a szalag a fejdobra tapadva károsodhat,
és a készülék hibás működését okozza. Ha a
készülék belsejében páralecsapódás fordul elő,
akkor a [ Moisture condensation. Eject the
cassette] vagy a [ Moisture condensation.
Turn off for 1H.]” jelenik meg. Ha a kamkorder
objektívjén fordul elő páralecsapódás,
semmilyen kijelzés nem jelenik meg.
A kamkorderen kizárólag a kazetta kiadási
funkció működik. Vegye ki a kazettát, kapcsolja
ki a kamkordert, és kinyitott kazettafészekkel
hagyja kiszáradni legalább 1 órán keresztül.
A kamkordert akkor használhatja ismét, ha
bekapcsolás után a  vagy a  jelző nem
jelenik meg.
A kamkorder nem minden esetben képes
érzékelni a páralecsapódás kezdetét. Ilyenkor
előfordulhat, hogy kazettafedél kinyitása után
a kamkorder 10 másodperc elteltével sem adja
ki a kazettát. Ez nem hibajelenség. Ne zárja le
a fedelet mindaddig, míg a kamkorder ki nem
adja a kazettát.
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, amikor a
kamkordert egy hideg helyről egy meleg helyre
viszi (vagy fordítva), illetve ha a kamkordert
erősen párás környezetben használja, pl.:
• Ha a kamkordert egy síterepről egy fűtött szobába
viszi.
• Ha egy forró nyári napon a kamkordert egy
légkondicionált autóból kiviszi a szabadba.
• Ha a kamkordert egy zápor vagy zivatar után
használja.
• Ha a kamkordert meleg, párás helyen használja.
 Hogyan akadályozhatjuk meg a
páralecsapódást?
Ha a kamkordert hideg helyről meleg helyre
viszi, helyezze műanyag tasakba, és ügyeljen
arra, hogy a kamkordert tartalmazó műanyag
tasak tökéletesen le legyen zárva. A tasakot
csak akkor bontsa ki, amikor a tasakon
belüli hőmérséklet elérte a környező légtér
hőmérsékletét (kb. egy óra).
A videofej tisztítása
• Ha a videofej beszennyeződik, nem lehet megfelelő
minőségű felvételt készíteni, illetve a lejátszott kép
vagy hang torzítottá válik.
• Ha a következő problémák egyike bekövetkezik,
tisztítsa meg a videofejet a Sony DVM-12CLD
tisztítókazettával (külön megvásárolható)
10 másodpercig.
– Lejátszás közben mozaik-mintás képzaj látható,
vagy kék képernyő jelenik meg.
További információk
 Ha páralecsapódás fordult elő
 Megjegyzés a páralecsapódáshoz
– A lejátszott kép nem mozog.
– A lejátszott kép nem látható, vagy a hang
akadozik.
– A képernyőn a [ Dirty video head. Use a
cleaning cassette.] üzenet jelenik meg felvétel
közben.
– A képernyőn a [ Dirty video head. Use a
cleaning cassette.] üzenet jelenik meg lejátszás
közben.
• A videofej hosszú használat után elhasználódik.
Ha az eredeti képtisztaság a videofej tisztítása
után sem nyerhető vissza, a videofej valószínűleg
elhasználódott.
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
113
Karbantartás és gondozás (folytatás)
Kérjük, forduljon a Sony szakszervizhez a videofej
cseréjének ügyében.
LCD képernyő
• Ne nyomja meg erősen az LCD képernyőt, mert a
képernyő megsérülhet.
• Ha hideg helyen használja kamkorderét, szellemkép
jelenhet meg az LCD képernyőn. Ez nem
hibajelenség.
• A kamkorder használata közben az LCD képernyő
hátoldala felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.
 Az LCD képernyő tisztítása
Ha az LCD képernyőt ujjlenyomatok vagy
lerakódott por szennyezik, a tisztításhoz használja a
mellékelt tisztítókendőt. Ha a külön megvásárolható
LCD tisztítókészletet (LCD Cleaning Kit)
használja, ne juttassa a tisztítófolyadékot
közvetlenül az LCD képernyőre. Enyhén nedvesítse
meg a törlőt a tisztítófolyadékkal, és óvatosan
törölje le a képernyőt.
 Az LCD képernyő beállítása (CALIBRATION)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő
vezérlőikonjai nem működnek megfelelően.
Ebben az esetben hajtsa végre az alábbi
műveletet. Ajánlott a kamkordert hálózati
áramforráshoz csatlakoztatni a mellékelt
hálózati tápegységen keresztül.
 Tolja a POWER kapcsolót lefelé, és válassza ki
a PLAY/EDIT üzemmódot.
 A hálózati tápegységen kívül minden más
vezetéket húzzon ki a kamkorderből, válassza
le a Handycam Station bölcsőről, majd vegye
ki a kazettát és a „Memory Stick Duo” kártyát a
kamkorderből.
 Érintse meg a
 [MENU] 
(STANDARD SET)  [CALIBRATION] 
gombokat.
• Ha a 4:3 formátumot használja, a kamkorder
automatikusan átkapcsol 16:9 formátumra.
CALIBRATION
Touch the "x"
CANCEL
114
1/3
 Érintse meg a „×” jelet a képernyőn a mellékelt
„Memory Stick Duo” sarkával.
A kikapcsoláshoz érintse meg a [CANCEL]
gombot.
A „×” jel helyzete megváltozik. Ha nem a
megfelelő részen érintette meg a képernyőt,
kezdje elölről a -es lépést.
• Ha az LCD képernyőt kifelé fordította, és visszazárta
a kamkorderhez, a kalibrálás nem hajtható végre.
A burkolat tisztítása
• Ha a készülék beszennyeződik, egy vízzel
megnedvesített puha ruhával törölje le a készülék
burkolatát.
• A burkolat épségének megőrzése érdekében tartsa be
az alábbi előírásokat:
– Kerülje az oldószerek alkalmazását, mint
például hígító, benzin, alkohol, és ne használjon
vegyszeres törlőkendőt, rovarriasztót vagy
rovarirtót.
– Ne nyúljon a kamkorderhez, ha keze a fenti
anyagokkal szennyezett.
– Ne hagyja, hogy a készülék burkolata hosszú időn
keresztül gumival, vagy más műanyag tárggyal
érintkezzen.
A
a
k
i
v
h
a
a
n
n
f

C
a
S
á
á
A
t



A lencse gondozása és tárolása
• Egy puha ruhával tisztítsa meg a lencsét az alábbi
esetekben:
– Ha a lencsén ujjlenyomatok láthatók.
– Forró vagy párás környezetben.
– Olyan helyen, ahol a lencse sóval érintkezhet, pl.
tengerparton.
• A lencsét jó szellőzésű helyen, piszoktól és portól
védve kell tárolni.
• A lencse deformálódásának megelőzése érdekében
rendszeresen hajtsa végre a fentebb leírt műveletet.
A kamkorder optimális állapotának folyamatos
fenntartása érdekében javasoljuk, hogy havonta
legalább egyszer kapcsolja be és működtesse a
kamkordert.
A beépített gombakkumulátor
feltöltése
A kamkorder gyárilag beépített
gombakkumulátorral is rendelkezik, amely
a POWER kapcsoló (CHG) OFF állásba
kapcsolása után is megőrzi a dátumot, az időt és
egyéb beállításokat.
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
F
A
f
d
A beépített akkumulátor addig töltődik,
ameddig a kamkorder a hálózati tápegységen
keresztül a fali konnektorhoz csatlakozik,
illetve amíg az akkumulátor a kamkorderen
van. Ha a kamkordert kb. 3 hónapig nem
használja, illetve a hálózati tápegység vagy az
akkumulátor nincs a készülékhez csatlakoztatva,
az akkumulátor teljesen kimerül. A kamkorder
normális működését az akkumulátor állapota
nem befolyásolja, de a dátumot nem tudja
felvenni.
• Ha a lítium gombelem kezd kimerülni, a
távvezérlő hatótávolsága csökken, vagy működése
bizonytalanná válik. Ilyenkor helyezzen be új
CR2025 lítium gombelemet. Más típusú elem
használata tüzet vagy robbanást idézhet elő.
 Feltöltés
Csatlakoztassa a kamkordert a fali konnektorhoz
a hálózati tápegységen vagy a Handycam
Station bölcsőn keresztül és hagyja kikapcsolt
állapotban (POWER kapcsoló (CHG) OFF
állásban) legalább 24 óráig.
A lítium gombelem cseréje a
távvezérlőben
 A tartón lévő fület benyomva a körmével húzza
ki az elemtartót.
 Helyezzen egy új elemet a tartóba úgy, hogy a +
oldal fölfelé nézzen.
 Ütközésig tolja vissza a távvezérlőbe az
elemtartót.
További információk
Fül
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében
felrobbanhat. Ne töltse fel, ne szerelje szét és ne
dobja tűzbe.
Vigyázat
Az elem a szakszerűtlen csere következtében
felrobbanhat. Csak azonos típusú, vagy a
gyártó által előírt, az eredetivel egyenértékű
elemet helyezzen be. A kimerült elemet
a gyártó előírásainak megfelelően kell a
hulladékba dobni.
115
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a DCR-PC1000E típusú kamkorder az IpM-BkM 2/1984. (III. 10.)
számú együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Rendszer jellemzők
Képfelvevő
rendszer
Fényképfelvevő
rendszer
Hangfelvevő
rendszer
Videojel
2 forgófejes, helikális pásztázású
rendszer
Exif Ver. 2.2*1
Forgófejes, PCM rendszerű
Kvantálás: 12 bit (32 kHz mf,
sztereó 1, sztereó 2), 16 bit
(48 kHz mf, sztereó)
PAL rendszer, CCIR szabvány
Használható
kazetta
jelzéssel ellátott mini DV
kazetta
Szalagsebesség
SP: kb. 18,81 mm/sec
LP: kb. 12,56 mm/sec
Felvételi/lejátszási SP üzemmód: 60 perc
idő
(DVM60 kazettával)
LP üzemmód: 90 perc
(DVM60 kazettával)
Kb. 2 perc 40 másodperc
Gyorscsévélés
előre/hátra ideje
(DVM60 kazettával és
akkumulátorral)
Kb. 1 perc 45 másodperc
(DVM60 kazettával és hálózati
tápegységgel)
Kereső
Elektronikus kereső (színes)
Képérzékelő
Objektív
Fókusztávolság
Színhőmérséklet
3 db 3 mm-es CMOS
(1/6 hüvelykes) képérzékelő
Képpontok száma (bruttó): kb.
790 000 pixel
Effektív (fénykép): kb.
690 000 pixel)
Effektív (mozgókép): kb.
670 000 pixel
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
10× (optikai), 120× (digitális)
f = 2,77~27,7 mm
35 mm-es fényképezőgép
egyenérték:
CAMERA-TAPE
üzemmódban*2:
44~520 mm (16:9)*2
41~480 mm (4:3)
CAMERA-MEMORY
üzemmódban:
40~400 mm (4:3)
43,5~435 mm (16:9)
F1,8~2,4
Szűrő átmérő: 30 mm
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3200 K),
[OUTDOOR] (5800 K)
Minimális
megvilágítás
7 lux (F 1,8)
*1 Az „Exif” egy fájlformátum fényképek
számára, melyet a JEITA (Japán Elektronikai
és Információtechnológiai Szövetség) hozott
létre. Az ilyen formátumban tárolt fájlok további
információkkal rendelkezhetnek, mint például a
kamkorder beállításai a felvétel idején.
*2 Szélesvásznú üzemmódban a fókusztávolság érték a
nagylátószögű pixelkiolvasás aktuális értékét jelenti.
M
t
H
b
A
b
Be- és kimeneti csatlakozók
Audio/videó
bemenet/kimenet
LANC csatlakozó
10 pólusú csatlakozó
Bemenet/kimenet automatikus
kapcsolás
Videojel: 1 Vp-p, 75 ohm,
aszimmetrikus
Luminancia jel: 1 Vp-p, 75 ohm,
aszimmetrikus
Krominancia jel: 0,3 Vp-p,
75 ohm, aszimmetrikus
Audio jel: 327 mV (47 kohm
terhelő impedanciánál), bemeneti
impedancia több mint 47 kohm,
kimeneti impedancia kevesebb
mint 2,2 kohm
Sztereó mini-minijack (Ø 2,5 mm)
U
D
H
T
Á
T
K
LCD képernyő
Kép
Képpontok száma
6,9 cm-es képátló (2,7 hüvelykes)
123 200 (560 × 220)
Általános jellemzők
7,2 V (akkumulátor)
8,4 V (hálózati tápegység)
Átlagos
Felvételkészítés közben a
teljesítményfelvétel keresővel: 2,9 W (akkumulátorral)
Felvételkészítés közben az
LCD képernyővel: 3,2 W
(akkumulátorral)
Üzemi hőmérséklet 0–40°C (32 – 104°F)
Tárolási
−20 – +60°C (−4 – +140°F)
hőmérséklet
Méretek (kb.)
54 × 117 × 102 mm (szé/ma/mé)
Tömeg (kb.)
400 g csak a készülék
470 g az NP-FA50 akkumulátorral
és a DVM60 kazettával együtt
Ü
T
h
M
T
Tápfeszültség
116
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
*
A
M
f
Mellékelt
tartozékok
Lásd a 7. oldalon.
Handycam Station bölcső DCRA-C140
bemeneti/kimeneti csatlakozók
USB aljzat
10 pólusú csatlakozó
Bemenet/kimenet automatikus
kapcsolás
Videojel: 1 Vp-p, 75 ohm,
aszimmetrikus
Luminancia jel: 1 Vp-p, 75 ohm,
aszimmetrikus
Krominancia jel: 0,3 Vp-p,
75 ohm, aszimmetrikus
Audio jel: 327 mV (47 kohm
terhelő impedanciánál), bemeneti
impedancia több mint 47 kohm,
kimeneti impedancia kevesebb
mint 2,2 kohm
mini-B
DV aljzat
4 pólusú csatlakozó, S100
Audio/videó
bemenet/kimenet
Kimenő feszültség DC 7,2 V
Kapacitás
4,9 Wh (680 mAh)
Méretek (kb.)
47,2 × 6,8 × 75,5 mm (szé/ma/mé)
Tömeg (kb.)
50 g
Üzemi hőmérséklet 0–40°C (32–104°F)
Típus
Lítium ion
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Hálózati tápegység AC-L200
Tápfeszültség
100–240 V AC, 50/60 Hz
Áramfelvétel
0,35–0,18 A
Teljesítményfelvétel 18 W
DC 8,4*
További információk
Kimenőfeszültség
Üzemi hőmérséklet 0–40°C (32–104°F)
Tárolási
hőmérséklet
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
−20 – +60°C (−4 – +140°F)
48 × 29 × 81 mm (szé/ma/mé),
kinyúló részek nélkül
170 g, a hálózati kábel nélkül
* Lásd a hálózati tápegység adatcímkéjét a további
műszaki adatok tekintetében.
Akkumulátor (NP-FA50)
Maximális kimenő DC 8,4 V
feszültség
117
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Tárgymutató
Számok
BLACK FEDER ........................48
12BIT .........................................54
BURN DVD ...............................53
16BIT .........................................54
21 pólusú csatlakozódugó ..........35
BURST .......................................45
DV STREAM ................. 52, 56
E
EASY gomb ......................... 20
4CH MIC felvétel ................25, 55
C
4CH MIC ...................................55
CAM CTRL vezérlőtárcsa .........61
EDIT SEARCH.................... 31
CAMERA COLOR ....................42
EDIT/PLAY menü ............... 53
A
Easy Handycam ................... 20
CAMERA DATA .......................57
Egyéni menü gomb .............. 28
CAMERA SET menü ................40
Egyéni menü .................. 36, 59
CD-ROM ....................................73
hozzáadás ...........................59
A/V aljzat .................34, 63, 67, 84
CHG (töltés) jelző ........................9
rendezés .............................60
A/V
csatlakozóvezeték.....34, 63, 67, 84
Címke .......................................107
testre szabás .......................59
CINEMA EFECT (mozi hatás)..49
törlés...................................59
A/V n DV OUT ..........................56
Click to DVD .............................81
visszaállítás ........................60
AE SHIFT ............................42, 96
CLOCK SET ..............................15
használat.............................36
Akkumulátor feltöltése.................8
COLOR SLOW S (Color
Slow Shutter) .......................43, 95
Előző/következő kép gomb .. 29
Csatlakoztatás
END SEARCH/EDIT
SEARCH/
A.SHUT OFF (automatikus
kikapcsolás)................................58
akkumulátor .................................8
gyárilag behelyezett
akkumulátor .............................114
számítógéphez....................73
Akkumulátor
END SEARCH............... 31, 53
tv-készülékhez .............34, 63
Felvétel ellenőrzés
kapcsoló .............................28
Akkumulátor ........................8
BATT INFO (akku
információ).........................26
Maradék kapacitás .............26
Aktív tartozéksaru ................67, 72
Aljzat ..........................................72
ALL ERASE ..............................47
Állvány .......................................25
AUD DUB CTRL
(utóhangosítás) ...........................68
AUDIO MIX ........................54, 68
AUDIO MODE ..........................54
AUTO SHUTTER ......................41
B
D
ERASE
ALL ERASE ......................47
D. EFFECT (digitális
hatás) .............................. 49, 96
képek ..................................69
DATA CODE ....................... 56
Érintőképernyő ..................... 14
DATE/TIME......................... 57
EXP. BRKTG (expozíciós
sorozat)................................. 45
Dátum és idő beállítása ........ 15
Dátumkeresés ....................... 33
DC csatlakozódugó ................ 8
DC IN aljzat ........................... 8
DELAY MOTION................ 50
DEMO MODE ............... 52, 86
DIAL SET ............................ 45
EXP.FOCUS (kiterjesztett
fókusz).................................. 42
EXPOSURE ................... 40, 95
Expozíció beállítása
ellenfénynél .................... 25, 92
EXT SUR MIC (külső
térhang mikrofon) ................ 55
DIGITAL ZOOM ........... 44, 92
B&W ..........................................50
DISP GUIDE (kijelző
segéd) ................................... 14
BACK LIGHT ......................25, 92
DISP OUTPUT .................... 57
BEACH&SKI.............................40
BEEP ..........................................57
DISPLAY BATT INFO
gomb .............................. 14, 26
Beépített mikrofon .....................27
DOT FADER ........................ 49
DV csatlakozó ...................... 63
F
FADER ........................... 48, 96
Fedél..................................... 16
Feltöltési idő ........................ 11
Felvehető képek száma ........ 46
Felvétel ellenőrzés ............... 31
118
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Felvételi idő ................... 11, 47
Időkód .................................. 28
Felvételi kapacitás ................ 28
Ikon .................Lásd Kijelzések
Felvételkészítés .................... 22
ImageMixer VCD2............... 73
Fénykép
Index képernyő gomb........... 29
Kijelzések............................. 28
L
LANC aljzat ......................... 72
képméret.............................46
Index képernyő ..................... 23
LANDSCAPE ...................... 40
minőség ..............................45
INDOOR .............................. 41
LANGUAGE........................ 58
fénykép formátum ............108
„InfoLITHIUM”
akkumulátor ....................... 110
Lassított lejátszás ................. 53
Figyelmeztető kijelzések.... 101
Figyelmeztető üzenetek ..... 101
FILE NO. (fájl sorszám) ...... 47
FINE..................................... 45
First Step Guide ............. 73, 80
FLASH (villogó mozgás) ..... 50
FLASH LEVEL ............. 43, 92
FLASH SET ......................... 43
FOCUS........................... 42, 92
INT.REC-STL (szakaszos
fényképfelvétel) ................... 51
LCD BL LEVEL (LCD
háttérvilágítás fényereje) ...... 55
LCD BRIGHT...................... 55
LCD COLOR ....................... 56
J
LCD háttérvilágítás ........ 13, 88
Jeladó ................................... 32
LCD képernyő ...................... 13
Jelátalakítási funkció............ 84
LCD panel ............................ 13
JPEG .................................. 108
LCD BL LEVEL................55
LCD BRIGHT....................55
Fordított lejátszás ................. 53
K
FORMAT ..................... 47, 108
Kalibrálás ........................... 114
LCD PANEL ........................ 57
Fő hang................................. 54
Kamkorder megfelelő tartása 12
LCD/VF SET ....................... 55
FRAME REC
(képenkénti felvétel) ............ 51
Karbantartás ....................... 112
Lejátszás............................... 23
Kazetta lejátszás
kiválasztó gomb ................... 29
kétszeres sebességgel .........53
G
Kazetta ......................... 16, 107
GUIDEFRAME .........................56
H
Hálózati tápegység ................. 8
Hálózati vezeték ..................... 8
Handycam Station bölcső .. 9, 72
Hangerő ................................ 23
Hangszóró ............................ 27
Használat külföldön ........... 106
HISTOGRAM ................ 44, 96
Hozzárendelhető
vezérlőtárcsa .................. 24, 61
képenként ...........................53
visszafelé............................53
behelyezés/kivétel ..............16
Kép törlése ........................... 69
Képenkénti lejátszás ............. 53
Képformátum ....................... 18
Képkeresés ........................... 23
Képméret (IMAGE SIZE) .... 46
Mozgókép .........................47
lassított ...............................53
Lejátszási idő ....................... 11
Lencsevédő........................... 22
LETTER BOX ..................... 56
Tárgymutató
Gombakkumulátor ...................115
LCD COLOR .....................56
LP (Long Play)..................... 54
LUMI. KEY
(világosság kulcs)................. 50
Fénykép ..............................46
Képminőség (QUALITY) .... 45
Képtörlés gomb .................... 29
M
Macintosh..........................74, 79
Képvédelem ......................... 69
MANUAL gomb .....................61
Kereső beállító kar ............... 13
Mappa
Kereső .................................. 13
NEW FOLDER ..................48
fényerő ...............................56
PB FOLDER (lejátszási
mappa) ...............................48
I
Kétszeres sebességű
lejátszás ................................ 53
i.LINK kábel ............ 63, 81, 84
Kezdőpont keresése.............. 31
i.LINK ................................ 111
Kéztámasz ............................ 12
REC FOLDER (felvételi
mappa) ... .......................... 48
folytatódik 
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
119
Tárgymutató (folytatás)
Maradék akkumulátor
kapacitás..................................28
Márkanév ..............................123
Másolás ...................................64
Mellék hang ............................54
Memóriaműködés jelző ...........17
MEMORY SET menü .............45
„Memory Stick” ..............52, 108
„Memory Stick Duo” ..............16
FORMAT ...........................47
R
Nagyított lejátszás ................ 26
REC CTRL
(felvételvezérlés) .................. 65
NEG.ART............................. 50
NEW FOLDER .................... 48
NORMAL ............................ 45
NTSC ................................. 106
Nyomtatás jelölés ................. 70
Nyomtatás ............................ 70
REC FOLDER (felvételi
mappa).................................. 48
REC jelző (felvételjelző)...... 27
REC LAMP.......................... 57
REC MODE
(felvételi mód) ...................... 54
REC MOVIE ........................ 66
behelyezés/kivétel ..............17
O
REC START/STOP ........ 20, 22
felvehető képek száma .......46
OLD MOVIE ....................... 50
REDEYE REDUC ............... 43
felvételi idő ........................47
ONE PUSH .......................... 41
REMAINING....................... 57
törlésvédő kapcsoló..........108
OPEN/EJECT gomb ............ 16
Memory Stick Duo
adapter ...............................7, 109
REMOTE CTRL
(távvezérlés) ......................... 57
OVERLAP ........................... 49
OUTDOOR .......................... 41
„Memory Stick Duo”
meghajtó ..................................17
Öndiagnózis kijelzés .......... 101
MENU ROTATE .....................58
P
Menü .......................................36
CAMERA SET menü ........40
EDIT/PLAY menü .............53
MEMORY SET menü ........45
menüpontok .......................38
Egyéni menü ................36, 59
PICT.APPLI. menü ............48
STANDARD SET menü ....54
TIME/LANGU. menü........58
menü használata .................36
P.MENU ..... Lásd Egyéni menü
PAL .............................. 94, 106
Páralecsapódás ................... 113
PASTEL ............................... 50
Pásztázás .............................. 23
PB FOLDER (lejátszási
mappa).................................. 48
S
S-videó aljzat .......................34, 63
S-videó kábel .......................34, 63
SELF-TIMER ............................44
SEPIA ........................................50
SHARPNESS .......................41, 95
SKINTONE..........................50, 96
SLIDE SHOW............................49
PictBridge PRINT ................ 70
MOSAIC .................................50
PictBridge ............................ 70
MOVIE SET ...........................47
Picture Package .................... 73
Mozgókép
Pixela terméktámogatás ....... 80
Mozgókép formátuma ......108
PORTRAIT (lágy portré) ..... 40
REC MODE
(felvételi mód)....................54
POWER kapcsoló ................ 12
MPEG MOVIE EX ............22
PROGRES.REC ............. 44, 96
Műszaki adatok .....................116
RESET gomb ....................... 26
SLOW SHUTTR
(kis zársebesség) ........................50
MOSAIC FADER ...................48
MULTI CONNCT ...................52
Rendszerkövetelmények ...... 74
PICT. EFFECT (képhatás) ... 50
PICT.APPLI. menü
(képfeldolgozó menü) .......... 48
MULTI-SOUND .....................54
Rendszercsatlakozó .............. 72
PHOTO gomb .......... 20, 22, 32
MONOTONE ..........................48
MPEG ...................................108
120
N
PROGRAM AE .............. 40, 95
Q
QUALITY ............................ 45
SMTH INT.REC
(szakaszos felvétel
kazettára)......................51, 96
SOLARIZE ................................50
SP (Standard Play) .....................54
SPOT FOCUS ......................42, 95
SPOT METER (rugalmas
fénymérő) .............................40, 95
SPOTLIGHT ..............................40
SQUEZE (kitöltés) .....................56
STANDARD SET menü ............54
STANDARD ..............................46
STEADYSHOT ....................44, 92
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
STEREO ....................................55
Vállszíj..........................................7
STILL SET.................................45
STILL.........................................50
VAR.SPD PB (változó
sebességű lejátszás) ....................53
Súgó ...........................................73
VF B.LIGHT (kereső fényerő)...56
SUNSET&MOON .....................40
VF WIDE DISP
(szélesképernyős kereső
üzemmód) ..........................56
Szalag ........................Lásd Kazetta
Számítógép.................................75
Számláló.....................................28
Szélesvásznú ..............................24
Szigetelőlap ................................32
Szoftver ......................................75
T
Távvezérlés érzékelő ............ 27
Távvezérlő ............................ 32
TELE MACRO .............. 43, 95
Telefotó ................................ 24
VIDEO INPUT ..........................56
Videofej ....................................113
Videovezérlő gombok ................29
Visszaállítás (reset) ....................26
VOLUME...................................54
V-OUT/PANEL .........................57
W
WB SHIFT
(fehéregyensúly eltolás) ....... 42
Telepítés ............................... 75
WHITE BAL.
(fehéregyensúly) .................. 41
Teljes feltöltés ........................ 9
WHITE FADER ................... 48
TIME/LANGU. menü .......... 58
WIDE SELECT ................... 18
Tölthető
elemek ........ Lásd Akkumulátor
Windows ........................ 74, 75
Tömörítési formátum ......... 108
WORLD TIME .................... 58
WIPE .................................... 49
TRAIL .................................. 50
Tükör üzemmód ................... 25
TV színrendszer ................. 106
TV TYPE ............................. 34
TV ........................................ 34
U
Tárgymutató
Törlésvédő kapcsoló ... 107, 108
Z
ZEBRA ......................................43
ZERO SET MEMORY gomb ....32
Zérópont memória......................32
Zoom gomb ................................24
Zoom ..........................................24
USB aljzat ............................ 72
USB CAMERA.................... 56
USB ON/OFF kapcsoló ....... 72
USB SELECT ...................... 52
Üzemi
hangjelzések ...........Lásd BEEP
V
Vaku gomb ...........................25, 91
121
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Márkanevek
• A „Memory Stick”, és a „
” szimbólum, a
„Memory Stick Duo”, és a „
”
szimbólum, a „Memory Stick PRO Duo”, és a
„
”
szimbólum, a „MagicGate”, és a
„
” szimbólum, a „MagicGate
Memory Stick”, és a „MagicGate Memory Stick
Duo” a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation védjegye.
• Az i.LINK és a szimbólum a Sony Corporation
védjegye.
• A Picture Package a Sony Corporation védjegye.
•A
védett márkanév.
• A Microsoft, a Windows és a Windows Media
a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.
• A iMac, az iBook, a Macintosh, a Mac OS, a Power
Book és a Power Mac az Apple Computer Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
egyéb országokban.
• A eMac az Apple Computer Inc. védjegye.
• A Quick Time és a Quick Time logo az Apple
Computer Inc. védjegye.
• A Roxio a Roxio Inc. bejegyzett védjegye.
• A Toast a Roxio Inc. védjegye.
• A Windows Media Player a Microsoft Corporation
védjegye.
• A Macromedia és a Macromedia Flash Player a
Macromedia Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.
• A Pentium az Intel Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
Bármely más, az ebben az útmutatóban
előforduló márkanév a jogtulajdonos védjegye
vagy bejegyzett védjegye. A továbbiakban a „™”
és az „®” szimbólumokat nem jelezzük minden
előfordulásukkor.
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Élvezze a nagy
felbontású,
szélesvásznú műsort!
A részleteket a mellékelt használati
útmutató tartalmazza.
Szélesvásznú tévéjén kivaló
minőségű, a teljes képernyőt
kitöltő képben gyönyörködhet, ha
e kamera 16:9-es üzemmódjában
készített felvételt játszik le.
• A lejátszott kép szélesség-magasság arányát a televíziókészülék képességéhez igazíthaja, így a jövőre tekintve
még akkor is érdemes szélesvásznú felvételeket készítenie, ha most csak 4:3 képaranyú tévével rendelkezik.
• 4:3-as üzemmódban a WIDE SELECT gomb segítségével készíthet felvételt.
 : Felvétel közben a kamera LCD képernyőjén így jelenik meg a kép
 : Amikor tévén játssza le, így jelenik meg a kép
A
B
16:9
4:3
Az LCD képernyő felvételkészítéskor
16:9 TV
4:3 TV
DCR-PC1000E 2-591-679-11(1)
Download PDF

advertising