Sony | HDR-AZ1VR | Sony HDR-AZ1VR Action Cam Mini Wi-Fi® funkcióval és élőképes távvezérlővel Használati útmutató

4-547-917-11(1) (HU)
Kezdeti lépések
A kamera akkumulátorának töltése
Digitális HD videokamera/
Live-View távvezérlő
1
Nyissa ki a fedelet.
A szíj felhelyezése a Live-View
távvezérlőre
3
Helyezze a távvezérlőt a talplemezre, és fűzze át a szíjat a távvezérlő
befűzőnyílásán és a talplemezen az  ábra szerint, majd rögzítse
a  ábra szerint.
Válassza ki a kívánt beállítást a távvezérlő UP vagy DOWN
gombjával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.
A beállítási lehetőségekkel kapcsolatos további részleteket lásd
az online súgóban.
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
 Csúsztassa a zárkart az OPEN oldalra.
 A  jelzés irányából nyissa ki a fedelet.
Beállítási lehetőségek
A Wi-Fi kapcsolat bontása, majd
Kapcsolat bontása
visszatérés a Wi-Fi eszközválasztó
képernyőhöz.
Képek lejátszása és törlése
Lejátszási mód
a távvezérlő használatával.
Váltás a film/fényképező/
Képrögzítési
sorozatfelvétel módok között
üzemmód
Képminőség beállítása
Használati útmutató
Súgó (webes útmutató)
Ez az útmutató magának a HDR-AZ1 egységnek és
a tartozék RM-LVR2V Live-View távvezérlőnek az elérhető
működtetési módszereit ismerteti.
A „súgó” egy online módon elérhető útmutató.
A súgó számítógépen vagy okostelefonon olvasható.
SteadyShot
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
A csak ehhez az eszközhöz készült „Action Cam Movie Creator”
filmszerkesztő alkalmazás a következő URL-címről tölthető le.
http://www.sony.net/actioncam/support/
A kamera és a szoftver használatának módja ezen az URL-címen
ismerhető meg.
2
Filmbeállítások
Helyezze be az akkumulátort.
Az akkumulátor  jelzését
igazítsa a kamera ugyanilyen
jelzéséhez
• XAVC S formátumban történő filmfelvételnél használjon a Class10
besorolásnál gyorsabb SDXC kártyát.
• A szíj hosszát az  és a  rész rögzítési pozíciójától függően
állíthatja be.
• Ha a távvezérlőt a karjára rögzíti, akkor úgy viselje, hogy az
LCD-képernyő párhuzamosan álljon a kézfej külső oldalával,
és a REC/ENTER gomb legyen az ujjai felé. Fűzze át a szíjat
a  kapcson az alábbi bal oldali ábrán látható módon.
A  szíj rögzítése után az  mozgatásával fedje le a  szíj végét.
Típusszám: HDR-AZ1
Sorozatszám:
Tulajdonos feljegyzései
A Live-View távvezérlő bekapcsolása
A modell- és sorozatszámok alul találhatók. Írja fel a sorozatszámot
az alábbi helyre. Hivatkozzon ezekre a számokra, ha a Sony
márkaképviselethez fordul e termékkel kapcsolatban.
1
Tulajdonos feljegyzései
A modell- és sorozatszámok oldalt találhatók. Írja fel a sorozatszámot
az alábbi helyre. Hivatkozzon ezekre a számokra, ha a Sony
márkaképviselethez fordul e termékkel kapcsolatban.
Típusjelzés: RM-LVR2V
Sorozatszám:
A fedél bezárásához fordított sorrendben hajtsa végre
az 1. lépés műveleteit. Az akkumulátor kiadásához húzza meg
az akkumulátorkiadó lapot. Ha az akkumulátorkiadó lap az
akkumulátor alá került, akkor előfordulhat, hogy az akkumulátor
nem adható ki. Ez vízszivárgást is okozhat.
Óvintézkedések
Az adattábla a készülékház alján található.
Ha ellenőrizni szeretné, vegye le a szíjat.
3
Ellenőrizze, hogy a kamera OFF (kikapcsolva) állapotban
van-e.
A kamerának egy aktivált számítógéphez való
csatlakoztatásához használja a micro USB-kábelt
(mellékelve).
• Csukja le a csatlakozófedelet úgy, hogy a zárókar alatti sárga jelzés
eltűnjön. Ha bármilyen idegen anyag, például homok kerül
a csatlakozófedél alá, a tömítés megkarcolódhat, aminek
következtében víz juthat a távvezérlő belsejébe.
2
 Megjegyzések
• Az egyes beállítási képernyőkön megjelenő ikonok a csatlakoztatandó kamera
felvételi és rögzítési módjától függően eltérőek lehetnek.
elemet választva a beállítási értékek kiválasztó képernyőjéről visszatérhet
•A
a beállításválasztó képernyőre.
Nyomja meg az ON/OFF gombot.
Felvétel
Igény szerint rögzítsen tartozékokat a kamerához.
A csomagban található tartozékokkal kapcsolatos
részletes tudnivalók az alábbi helyen találhatók.
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/
• A távvezérlő legelső bekapcsolásakor megjelenik a dátum- és idő
beállítására szolgáló képernyő.
• A távvezérlő kikapcsolásához nyomja meg még egyszer az ON/OFF
gombot.
3
A tartozékok ellenőrzése
Kamera (1)
Live-View távvezérlő (RM-LVR2V) (1)
Micro USB-kábel (1)
Akkumulátorkészlet (NP-BY1) (1)
Vízálló tok (SPK-AZ1) (1)
Rögzítőcsat (1)
Lapos öntapadós rögzítőelem (1)
Ívelt öntapadós rögzítőelem (1)
Állványadapter (1)
Nyomtatott dokumentáció
1
Részek és kezelőszervek
Kamera
 POWER jelzőfény/CHG (töltés)
jelzőfény
 REC HOLD kapcsoló
 REC (film/fotó) gomb
 REC jelzőfény/LIVE jelzőfény
 Objektív
 Mikrofonok
 Állványadapter rögzítési
nyílása
 (N mark)
NFC: Near Field
Communication
 Hangsugárzó
 Infravörös távvezérlő
vevőegysége
 Kijelzőpanel
 ON/OFF gomb
 WiFi gomb
 Csatlakozófedél (USB)
 Multi/Micro USB csatlakozó
Micro USB-kompatibilis
eszközöket támogat.
 RESET gomb
 Memóriakártya behelyezési
nyílás
 Memóriakártya-fedél
 REC/Access jelzőfény
 Akkumulátortartó-fedél
zárókar
 Akkumulátorkiadó lap
 Akkumulátortároló terület
 Akkumulátortartó fedele
 SSID címke
Live-View távvezérlő
 MENU gomb
 DISP gomb
 GPS antenna
 REC/ENTER gomb
 REC/Wi-Fi lámpa
 LCD-kijelző
 DOWN gomb
 UP gomb
 CHG (Töltés) lámpa
 RESET (Alaphelyzetbe állítás)
gomb
 Multi/Micro USB csatlakozó
 Zárókar
 Csatlakozófedél (USB)
 ON/OFF gomb
 Szíjbefűző nyílás
Micro USB kábel
2
3
A felvétel leállításához nyomja meg ismét a kamera vagy
a távvezérlő REC gombját.
• A távvezérlő REC/Wi-Fi jelzőfénye pirosról kékre vált.
Memory Stick
Micro™ (Mark2)
kártya
Csatlakozós oldal
Ügyelve a memóriakártya minden oldalának megfelelő irányára,
helyezze be megfelelően a memóriakártyát.
* XAVC S formátumban történő filmfelvételnél használjon a Class10
besorolásnál gyorsabb SDXC kártyát.
 Megjegyzések
• A gyártó nem garantálja, hogy a készülék minden memóriakártya-típussal
működik.
• Ellenőrizze a memóriakártya helyzetét. Ha erőltetve próbálja meg behelyezni
a rossz irányban tartott memóriakártyát, azzal kárt tehet a memóriakártyában,
a memóriakártya-foglalatban és a képadatokban.
• Formázza a memóriakártyát használatba vétel előtt.
• A memóriakártya kivételéhez nyomja meg egyszer finoman a memóriakártyát.
• Használat előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozófedél (USB), a memóriakártya
fedele és az akkumulátortartó fedele szorosan be van-e zárva és a fedél alá
nem szorult-e valamilyen idegen anyag. Ellenkező esetben ez vízszivárgást
is okozhat.
• A dátum és az idő beállítása megtörtént. A beállított dátum és idő
alábbi ábra szerinti ellenőrzéséhez nyomja meg a DISP gombot.
A kamera beállításainak ellenőrzése.
1
2
Kapcsolja be a kamerát.
Ellenőrizze, hogy a kamera kijelzőjén látható-e a [Wi-Fi]
jelzés.
• Ha nem látható a [Wi-Fi] jelzés, vagy a [Wi-Fi] jelzés felett  jelenik
meg, akkor nyomja meg a Wi-Fi gombot, amíg a kijelzőn csak
[Wi-Fi] jelzés látszik.
Egyszeres kapcsolat
(Multi csatlakozás) és a
(élő
A
csatlakozás) használatának módjával
kapcsolatos információkért olvassa el
a webhelyen található használati útmutatót.
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
A Live-View távvezérlő feltöltése
1
2
A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a kamera vagy
a távvezérlő REC gombját.
• A távvezérlő REC/Wi-Fi jelzőfénye kékről pirosra vált.
Memóriakártya behelyezése
Nyomtatott oldal
Csúsztassa el a kamera REC HOLD kapcsolóját, majd oldja
fel a REC HOLD kapcsolót.
Ha a REC HOLD zárolás fel van oldva, folytassa a 2. lépéssel.
Állítsa be a dátumot és az időt.
• Válassza ki a kívánt elemet az UP/DOWN gombok megnyomásával,
majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.
• Válassza ki a kívánt beállítást az UP/DOWN gombok
megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot
a megerősítéshez.
microSD kártya/
microSDHC kártya/
microSDXC kártya
Képernyő-elforgatás
Monitor fényereje
Dátum- és időbeállítás
Beállítások alaphelyzetbe állítása
Verzió
Csatlakozás módja
GPS beállítása
Repülő üzemmód
Hálózati beállítások
alaphelyzetbe állítása
Távvezérlő beállításai
Töltés közben narancssárgán világít
©2014 Sony Corporation
Infravörös távvezérlő
Váltás az NTSC és PAL
rendszer között
Auto Power Off
(Automatikus kikapcsolás)
Hangjelzés
Formázás
Győződjön meg róla, hogy a távvezérlő csatlakozófedele
le van csukva.
A kamera kikapcsolásához nyomja az ON/OFF gombot, amíg
a POWER jelzőfény ki nem alszik.
4
Sorozatfelvétel beállításai
Önkioldó
Átfordítás
Jelenet
Csatlakozó eszközök
beállításai
 Megjegyzések
• A szíj nem megfelelő csatlakoztatása sérülést okozhat.
• A GPS antenna a távvezérlő felső részébe van beépítve. Ha a távvezérlőt felső
oldalával lefelé helyezi fel, akkor a helymeghatározás hosszabb ideig tarthat,
esetleg sikertelen lehet.
• Ha a távvezérlőt a jobb csuklójára helyezi, akkor a beállítások között kapcsolja
be (ON) a képernyő átfordítását.
• Ha a távvezérlőt a karján viseli, mindig csatlakoztassa megfelelően a mellékelt
alaplemezt és a szíjat.
• Ügyeljen rá, nehogy leejtse a távvezérlőt, amikor meglazítja a szíjat.
Magyar
Állókép-beállítások
Time lapse
Időkód/felhasználói bit
beállítása
Helyezze be az akkumulátort,
az akkumulátor  jelzésének és
a kamera ugyanilyen jelzésének
összeillesztésével, és nyomtatott
oldalának az ábra szerinti
tájolásával
Szorosan csukja be a fedelet, majd a zárkart csúsztassa LOCK
helyzetbe. Ügyeljen rá, hogy a zárkaron levő sárga jelzés ne
látszódjon, és a fedél szorosan be legyen csukva. Ellenőrizze
ismételten, hogy az akkumulátorkiadó lapot nem csípte-e be
a fedél, illetve a lap nem áll-e ki a fedél alól. Ha bármilyen idegen
anyag, például homok kerül a fedél alá, a tömítés megkarcolódhat,
aminek következtében víz juthat a kamera belsejébe.
Jelenet
Színbeállítás
Filmfelvételi formátum
Átfordítás
Jelenet
Folyamatos fényképezés
Folyamatos felvételi idő
Az akkumulátort helyezze az
akkumulátorkiadó lapra, és
helyezze be az akkumulátort
HDR-AZ1/RM-LVR2V
Átfordítás
Ellenőrizze, hogy a távvezérlő OFF (kikapcsolva) állapotban
van-e.
Csatlakoztassa a távvezérlőt egy bekapcsolt számítógéphez
a tartozék micro USB-kábellel.
Működtetés okostelefonról
A kamerát saját okostelefonjával és a tartozék távvezérlő használatával
egyaránt működtetheti.
A PlayMemories Mobile™ alkalmazás
telepítése az okostelefonra
Android OS
A Google Play portálon keresse meg, majd telepítse a PlayMemories
Mobile alkalmazást.
• Az egyérintéses (NFC) funkciók használatához Android 4.0 vagy
újabb verzió szükséges.
A Live-View távvezérlő és egy kamera
csatlakoztatása Wi-Fi hálózaton
keresztül
iOS
1
2
• iOS rendszer használata esetén az egyérintéses (NFC) funkciók nem
érhetők el.
A kamera és a távvezérlő bekapcsolása.
A távvezérlő LCD-kijelzőjén megjelenik a Wi-Fieszközválasztó képernyő. Az UP/DOWN gombokkal
válassza ki annak a kamerának az SSID azonosítóját,
amelyhez csatlakozni szeretne, majd nyomja meg
a REC/ENTER gombot a megerősítéshez.
A távvezérlő CHG (Töltés) lámpája narancssárgán világítani kezd,
és megkezdődik a töltés.
A töltés befejeztével a CHG (Töltés) lámpa kialszik.
 Megjegyzések
• A távvezérlő akkor is tölthető, ha még nem merült le teljesen. Továbbá, ha
a távvezérlő nincs teljesen feltöltve, az akkumulátor részleges töltéskapacitása
minden további nélkül felhasználható.
• Ha a távvezérlő be van kapcsolva, kap tápellátást, de nem töltődik.
 Megjegyzések
• Más kamerával rögzített képek lejátszása ezen a kamerán nem biztosított.
• Képek nem jeleníthetők meg a kamerán. Képek megjelenítéséhez
olyan okostelefonra vagy táblagépre van szükség, amely támogatja
a PlayMemories Mobile alkalmazást.
• A kamera nem képes hanglejátszásra.
• Hosszabb idejű fényképezés során a kamera annyira felmelegedhet,
hogy a felvétel automatikusan leáll.
Az App Store portálon keresse meg, majd telepítse a PlayMemories
Mobile alkalmazást.
 Megjegyzések
• Ha az okostelefonon már telepítve van a PlayMemories Mobile, frissítse azt
a legújabb verzióra.
• Nem garantált, hogy az ebben a használati útmutatóban ismertetett
Wi-Fi funkció minden okostelefonnal és táblagéppel működik.
• Az alkalmazás működtetési módszerei vagy kijelzőn megjelenő képernyői
a jövőbeli frissítések során előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
• A PlayMemories Mobile alkalmazásról további információt az alábbi
webhelyen találhat.
(http://www.sony.net/pmm/)
Csatlakoztatás
Android
• A kamera és a távvezérlő Wi-Fi tanúsításra váró állapotba lép.
Amikor hosszú sípolást hall, tartsa nyomva a Wi-Fi gombot.
Ezután rövid sípjel hallható, és a csatlakozás befejeződik.
• A távvezérlő LCD-képernyője a Live-View képernyőre vált,
a REC/Wi-Fi lámpája pedig kéken világítani kezd. A kamera
és a távvezérlő most már Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik
egymáshoz.
 Kapcsolja be a kamerát.
 Indítsa el a PlayMemories Mobile-t az okostelefonon.
 Válassza ki az akkumulátor fedelének hátlapjára rögzített matricára
nyomtatott SSID azonosítót.
 Adja meg az ugyanazon a matricán olvasható jelszót (ezt csak
egyszer kell megtennie).



Beállítás
Ha a kamera és a távvezérlő Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik
egymáshoz, akkor a kamera beállításai a távvezérlő MENU gombjának
megnyomásával állíthatók be.
1
2
Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját.
Megjelenik a beállítások listája.
Válassza ki a beállítani kívánt lehetőséget a távvezérlő UP
vagy DOWN gombjával, majd nyomja meg a REC/ENTER
gombot.
Android (NFC támogatással)
Érintse az okostelefon (N mark) szimbólumát a kamera (N mark)
szimbólumához.
Ha elindul a PlayMemories Mobile alkalmazás, akkor a rendszer
a beállításokat automatikusan alkalmazza a Wi-Fi csatlakozás
létesítéséhez.
iPhone
 Kapcsolja be a kamerát.
 Az okostelefonon nyissa meg a [Settings] lehetőséget.
 Az okostelefonon válassza a [Wi-Fi] lehetőséget.
 Válassza ki az akkumulátor fedelének hátlapjára rögzített
matricára nyomtatott SSID azonosítót.
 Adja meg az ugyanazon a matricán olvasható jelszót
(ezt csak egyszer kell megtennie).
 Győződjön meg arról, hogy a kamera SSID azonosítója
megjelent az okostelefonon.
 Térjen vissza a kezdőképernyőre, majd indítsa el
a PlayMemories Mobile alkalmazást.




Ellenőrzés matrica nélkül
Ha a matrica levált vagy nehezen olvasható, akkor a következő
eljárással tudhatja meg felhasználói azonosítóját és jelszavát.
 Helyezzen egy feltöltött akkumulátort a kamerába.
 Csatlakoztassa a kamerát egy számítógéphez a micro USB-kábellel
(mellékelve).
 A bekapcsoláshoz nyomja meg az ON/OFF gombot.
 A számítógépén jelenítse meg a [Computer]  [PMHOME] 
[INFO]  [WIFI_INF.TXT] elérésű fájlt, majd ellenőrizze az
azonosítóját és a jelszavát.
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében
1) ne tegye ki az egységet csapadék vagy nedvesség hatásának.
2) ne tegyen a készülékre folyadékkal teli edényt, például
virágvázát.
Az akkumulátort ne tegye ki erős hőhatásnak, például napfénynek,
tűznek vagy hasonlónak.
FIGYELEM!
HDR-AZ1 típus esetén
Akkumulátor
Ha az akkumulátort nem megfelelően kezelik, akkor az akkumulátor
felrobbanhat, tüzet vagy kémiai sérülést is okozhat. Tartsa be
a következő figyelmeztetéseket.
• Ne szerelje szét az akkumulátort.
• Ne próbálja meg összetörni vagy felnyitni az akkumulátort. Kerülje
a hirtelen vagy erős erőhatásokat – ne ütögesse, ne ejtse le, és ne
lépjen rá.
• Ne okozzon rövidzárlatot, és ügyeljen rá, hogy az akkumulátor
érintkezési pontjai ne érjenek fém tárgyakhoz.
• Ne tegye ki az akkumulátort 60°C feletti hőhatásnak, például
közvetlen napfénynek, és ne hagyja közvetlen napsütésben
álló autóban.
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
• Ne használjon sérült vagy lyukas lítiumionos akkumulátort.
• Az akkumulátor töltéséhez mindig eredeti Sony akkumulátortöltőt,
vagy az akkumulátor feltöltésére alkalmas készüléket használjon.
• Tartsa távol az akkumulátort a kisgyermekektől.
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Az akkumulátort csak azonos vagy a Sony által kompatibilisnek
jelzett típusúra akkumulátorra cserélje.
• A használt akkumulátort haladéktalanul, az útmutatóban leírtak
szerint kezelje hulladékként.
Megjegyzés a használathoz
[Kamera és Live-View távvezérlő]
Wi-Fi funkció
• A kamerát és a távvezérlőt a használat helyén érvényes szabályok
betartásával használja.
• A kamera és a távvezérlő Wi-Fi funkciója nem használható víz alatt.
Megjegyzés a vezeték nélküli funkcióhoz
Semmilyen mértékben nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan
kárért, amely a kamerához való illetéktelen hozzáférésből, a kamera
illetéktelen használatából, valamint a kamerán mentett tartalmak
illetéktelen használatából eredhet, ha a kamerát elvesztik vagy ellopják.
Megjegyzések a hosszú idejű felvételekhez
• A kamera burkolata és akkumulátora a használat során
felmelegedhet – ez nem hibajelenség.
• Ne használja a kamerát hosszú ideig, ha kézben tartja vagy
közvetlenül érintkezik a bőrével. Javasolt a mellékelt öntapadós
rögzítőelemek, a vízálló tok vagy az opcionális rögzítőelem
tartozékok használata.
• Magas környezeti hőmérséklet esetén a kamera hőmérséklete
gyorsan megnövekszik.
• Pihentesse a kamerát legalább 10 percig, hogy a kamera belső
hőmérséklete biztonságos szintre csökkenjen.
• Ha a kamera hőmérséklete megnövekszik, romolhat a képminőség.
Javasoljuk, hogy várjon a felvételek készítésével, amíg a kamera
hőmérséklete nem csökken.
Túlmelegedés elleni védelem
A kamera és az akkumulátor hőmérsékletétől függően előfordulhat,
hogy nem lehet filmet rögzíteni, vagy a kamera védelmében a készülék
automatikusan kikapcsol. A távvezérlő képernyőjén üzenet jelenik
meg, mielőtt az egység kikapcsolna vagy a filmfelvétel lehetősége
megszűnne. Ilyen esetben hagyja kikapcsolt állapotban, és várjon,
amíg a kamera és az akkumulátor hőmérséklete lecsökken.
Ha a kamera és az akkumulátor kellő lehűlése előtt kapcsolja be az
áramellátást, akkor előfordulhat, hogy a kamera kikapcsol vagy nem
lehet filmeket rögzíteni.
A készülék por- és vízállóságáról
• A kamera por- és vízálló (5 méteres vízmélység, 30 perc
folyamatosan). A vízálló tok használatával kapcsolatos
megjegyzésekhez olvassa el a webhelyen található használati
útmutatót.
Megjegyzés az opcionális tartozékokhoz
Előfordulhat, hogy az eredeti Sony tartozékok egyes országokban/
térségekben nem érhetők el.
[Live-View távvezérlő]
Üzemi hőmérséklet
A távvezérlőt -10 és +40°C közötti hőmérsékleten való használatra
tervezték. Az ezen hőmérséklettartományon kívüli, rendkívül hideg
vagy forró helyen való használat ajánlott.
A távvezérlő vízálló kialakítású. A korlátozott garancia nem terjed ki
a nem megfelelő használatból vagy karbantartásból eredő károkra.
• Ne tegye ki a távvezérlőt nagy nyomású víznek, például folyó
csapvíznek.
• Ne használja a készüléket termálfürdőben.
• A távvezérlőt az ajánlott vízhőmérsékleti tartományban, 0 és 40°C
között használja.
Akkumulátortöltő
A tápellátás csatlakozása nem szűnik meg még akkor sem, ha az
akkumulátor CHARGE jelzőfénye nem világít. Ha az egység használata
során bármilyen probléma történik, húzza ki a tápkábel csatlakozóját
a fali aljzatból (konnektorból) az áramellátás megszüntetése
érdekében.
A kamera még kikapcsolt állapotában is áram (tápellátás) alatt van,
mindaddig, amíg a hálózati adapterrel a fali csatlakozóba (konnektorba)
van csatlakoztatva.
Az európai vásárlók számára
Tájékoztatás az EU-s jogszabályokat követő országok
vásárlói számára
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokió, 108-0075 Japán
EU termékmegfelelőség ügyében: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország
A Sony Corporation kijelenti, hogy a készülék megfelel az 1999/5/EK
EU-direktíva alapvető követelményeinek és releváns rendelkezéseinek.
A részletekért keresse fel a következő URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
Fontos megjegyzések
Ha statikus elektromosság vagy elektromágneses mező hatására
megszakad az adatátvitel, indítsa újra az alkalmazást, vagy húzza ki
és csatlakoztassa újra a kommunikációs kábelt (például USB-kábelt).
Tesztekkel ellenőriztük, hogy a készülék megfelel az EMC
szabályozásában a 3 méternél rövidebb csatlakozókábelek
használatával szemben megfogalmazott követelményeknek.
Az elektromágneses mezők bizonyos frekvenciákon torzíthatják
a készülék képét és hangját.
Elhasznált elemek, illetve elektromos és elektronikus
készülékek selejtezése (az Európai Unió országaira és
a szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező más
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a terméket
és az elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes
elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van feltüntetve.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy több mint
0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált termékek és elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék elemek
kezelésének helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési
okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel,
az elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek és az
elektromos és elektronikus készülékek szakszerű hulladékkezelése
érdekében a készülékek hasznos élettartamának végén adja le azokat
a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Egyéb elemek
esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó részt.
Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából.
A termék és az elemek selejtezéséről és újrahasznosításáról a helyi
önkormányzatban, a hulladékgyűjtést végző társaságnál, vagy
a vásárlás helyén tájékozódhat részletesen.
• Tartsa távol a csavarokat és más alkatrészeket a kisgyermekektől a véletlen
lenyelés elkerülése érdekében.
• Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a körmeiben és az ujjaiban.
Fontos információk
A csavarokat csak a távvezérlő leselejtezésekor távolítsa el.
A gyártó megtagadja a javítást és a cserét, ha úgy találja, hogy
a készüléket a garanciális javítás keretein kívül szétszerelték.
1
2
3
4
5
Kapcsolja ki a távvezérlőt az ON/OFF gomb megnyomásával.
Válassza le a csatlakoztatott kábeleket.
Távolítsa el a csavarokat csillagfejű csavarhúzóval. (4 csavar)
Vegye le a fedelet.
Húzza kifelé a kapcsolót, és távolítsa el az akkumulátort.
Üzemi hőmérséklet
A kamerát -5 és +40°C közötti hőmérsékleten való használatra
tervezték. Az ezen hőmérséklettartományon kívüli, rendkívül hideg
vagy forró helyen való használat ajánlott.
A távvezérlő vízállósága
A hálózati adapter használata során használja a közeli fali csatlakozót
(fali konnektort). Rendellenes működés észlelése esetén haladéktalanul
húzza ki a tápkábel csatlakozóját a fali aljzatból (konnektorból).
Megjegyzések
Az akkumulátor eltávolításakor ügyeljen az alábbiakra.
[Kamera]
Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, különben fennállhat a melegedés,
tűz vagy robbanás veszélye.
Hálózati adapter
Az akkumulátor kivétele
A beépített akkumulátor újrahasznosítható.
A távvezérlő leselejtezésekor vegye ki belőle a beépített akkumulátort,
és vigye el a kereskedőhöz.
Biztonsági óvintézkedések a vezeték nélküli LAN eszközök
használata során
• Rendszerfeltörés, ártó szándékú külső hozzáférés és más kockázatok
elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a vezeték nélküli LAN mindig
védett legyen.
• A vezeték nélküli LAN biztonságának beállítása nagyon fontos.
• A Sony Corporation a kifogásolható biztonsági beállítások az előre
látható következmények okozta problémákból eredő semmilyen
kárért nem vállal felelősséget.
RM-LVR2V típus esetén
* A lítiumionos akkumulátor be van építve a készülékbe.
• A készüléket a megadott töltési módszerrel töltse.
• Ne helyezze a készüléket tűz közelébe, illetve mikrohullámú sütőbe.
• A készüléket ne hagyja az autóban melegben.
• Ne tárolja és ne használja a készüléket forró és párás helyen, például
szaunában.
• Ne szerelje szét, ne törje össze és ne szúrja át a készüléket.
• A készüléket ne tegye ki erős ütésnek, például ne ejtse le magasról.
• Ne tegye ki a készüléket 60°C feletti hőmérsékletnek.
• Tartsa szárazon a készüléket.
A készüléket megfelelően selejtezze le.
A készüléket az útmutatóban megadott töltési módszerrel töltse.
Leselejtezés
A távvezérlő ártalmatlanítása előtt vegye ki belőle az akkumulátort.
Mielőtt a távvezérlőt víz alatt/vízhez közel használni kezdené
• Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön idegen anyag, például homok, haj vagy
kosz a csatlakozófedél alá. Más kis mennyiségű idegen anyag is elég
ahhoz, hogy víz jusson a távvezérlőbe.
• Ellenőrizze, hogy a tömítés és a kapcsolódó felületek nem
karcolódtak-e meg. Még kevés karcolás mellett is bejuthat
a víz a távvezérlőbe. Ha a tömítés vagy a kapcsolódó felületek
megkarcolódnak, forduljon Sony kereskedőjéhez vagy a helyi
Sony szervizhez.
• Ha kosz vagy homok kerül a tömítésre vagy a kapcsolódó felületekre,
törölje le a területet olyan puha ruhával, amely nem hagy maga
után szálakat.
• Ne nyissa ki és ne csukja le a csatlakozófedelet nedves vagy homokos
kézzel, illetve víz közelében. Ilyenkor fennáll a veszélye, hogy homok
vagy víz jut a készülék belsejébe. A csatlakozófedél felnyitása előtt
hajtsa végre „A távvezérlő tisztítása a víz alatti/vízhez közeli
használat után” részben leírtakat.
• Csak akkor nyissa ki a csatlakozókártya-fedelet, ha a távvezérlő
teljesen száraz.
• Mindig ellenőrizze, hogy a csatlakozófedél megfelelően le
van-e zárva.
Tudnivalók a távvezérlő víz alatti/vízközeli használatához
• Ne tegye ki a távvezérlőt ütésnek, például vízbe ugrással.
• Ne nyissa ki és ne csukja le a csatlakozófedelet víz alatt/víz közelében.
• A távvezérlő vízbe ejtve elsüllyed. A távvezérlőhöz kapott szíjjal
megakadályozhatja, hogy a távvezérlő elsüllyedjen.
A GPS rendszer
• A GPS antenna nem a kamerába, hanem a távvezérlő felső részébe
van beépítve.
• Mivel a GPS műholdak pozíciója folyamatosan változik, ezért a kamera
használatának helyétől és időpontjától függően előfordulhat, hogy
a pozíció meghatározása hosszabb időt vesz igénybe, vagy a vevő
egyáltalán nem tudja meghatározni a pozíciót.
• A GPS rendszer műholdakról érkező jelek segítségével határozza meg
a pozíciót. Nem érdemes a távvezérlő GPS funkcióját olyan helyen
használni, ahol a rádiójelek terjedése akadályozva van, például fákkal
vagy épületekkel körbevett helyen stb. A távvezérlőt a nyílt égbolt
alatt használja.
• Az alábbi helyeken és helyzetekben, ahol és amikor a GPS műholdak
jele nem ér el a távvezérlőhöz, valószínűleg nem fogja tudni rögzíteni
a pozícióadatokat.
– Alagutakban, beltérben és épületek árnyékában.
– Magas épületek között, épületekkel körbevett szűk utcákban.
– Föld alatti helyeken, sűrű lombkoronával borított helyeken, felüljárók alatt és
olyan helyeken, ahol mágneses erőtér keletkezik, például nagyfeszültségű
vezetékek közelében.
– Olyan eszközök közelében, amelyek a távvezérlő frekvenciasávjába eső
rádiójeleket bocsátanak ki: 1,5 GHz-es sávú mobiltelefonok stb. közelében.
• A GPS antenna a távvezérlő felső részébe van beépítve.
Ha a távvezérlőt felső oldalával lefelé helyezi fel, akkor
a helymeghatározás hosszabb ideig tarthat, esetleg sikertelen lehet.
• Ha úgy készít képeket, hogy a távvezérlő GPS funkciója be van
kapcsolva [ON], és az így készült képeket feltölti az internetre, akkor
a felvétel pozícióadatai harmadik fél számára is elérhetővé válhatnak.
Ha ezt szeretné megelőzni, akkor felvétel előtt a távvezérlő GPS
funkcióját állítsa az [OFF] lehetőségre.
Háromszögelési hibák
• Ha a távvezérlő bekapcsolása után rögtön helyet változtat, akkor
a kamera csak hosszabb idő után kezdi el a háromszögelést ahhoz
képest, mint ha egy helyben maradt volna.
• GPS műholdhiba
Ha a távvezérlő háromnál több GPS műhold jelét észleli, akkor meg
tudja határozni az Ön aktuális pozícióját.
A GPS műholdak révén háromszögeléssel meghatározott pozíció
hibahatára nagyjából 10 méter. A helyi környezettől függően
a háromszögelési hiba ennél nagyobb is lehet. Ebben az esetben
lehet, hogy a tényleges pozíció nem egyezik a GPS adatok alapján
a térképen megjelenített pozícióval. További tényező, hogy a GPS
műholdakat az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma kezeli, amely
szándékosan is csökkentheti a helymeghatározás pontosságát.
• A háromszögelés során előforduló hibák
A távvezérlő háromszögelés során bizonyos időközönként
határozza meg a pozícióadatokat. A pozícióadatok kiszámítása
és a pozícióadatok képpel együtt történő rögzítése között némi
időeltérés van, emiatt a felvétel tényleges pozíciója nem mindig
egyezik pontosan azzal a pozícióval, amely a GPS adatok alapján
a térképen megjelenik.
A GPS használatának korlátozása
• A GPS használata során mindig tartsa be annak az országnak/
régiónak a szabályait, ahol a távvezérlőt használja.
Műszaki adatok
Kamera
Jelformátum:
HDTV
Áramellátási követelmények:
Újratölthető akkumulátor: 3,7 V (NP-BY1)
Multi/Micro USB csatlakozó: 5,0 V
USB-n keresztüli töltés:
5,0 V egyenáram, 500 mA
NP-BY1 akkumulátor: Maximális töltési feszültség: 4,2 V-os
egyenfeszültség
Maximális töltési áramerősség: 975 mA
Cseppállóság:
IPX4 szabványnak megfelelő (a Sony által
végzett szabványos tesztek alapján)
Üzemi hőmérséklet: -5°C és +40°C között
Tárolási hőmérséklet: -20°C és +60°C között
Méretek (kb.):
24,2 mm × 36,0 mm × 74,0 mm (Szé/Ma/Mé,
kiálló alkatrészek és a mellékelt vízálló tok nélkül)
Tömeg:
kb. 48 g (csak a fő egység)
Össztömeg használat közben:
kb. 63 g (akkumulátorral, a mellékelt vízálló
tok nélkül)
Live-View távvezérlő
Áramellátási követelmények:
Újratölthető akkumulátor: 3,6 V
(belső akkumulátor)
Multi/Micro USB csatlakozó: 5,0 V
USB-n keresztüli töltés:
DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Újratölthető akkumulátor:
Maximális töltési feszültség: 4,2 V-os
egyenfeszültség
Maximális töltési áramerősség: 1,89 A
Vízállóság:
3 méteres vízmélység, 30 perc folyamatosan
(A vízállóság nem minden helyzetben garantált)
Üzemi hőmérséklet: -10°C és +40°C között
Tárolási hőmérséklet: -20°C és +60°C között
Méretek (kb.):
72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(Szé/Ma/Mé, kiálló alkatrészek nélkül)
Tömeg:
kb. 67 g (csak a váz)
Össztömeg (használat közben):
kb. 98 g
(a tartozék szíjjal és talplemezzel együtt)
• A kamera, a távvezérlő és a tartozékok kialakítása és műszaki
adatai a jövőbeli frissítések esetén előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
• További műszaki adatok megismeréséhez olvassa el a súgót (WEB).
Védjegyek
• A Memory Stick és a
a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• A Mac az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más
országokban.
• Az iOS a Cisco Systems, Inc. bejegyzett védjegye.
• Az Android és a Google Play a Google Inc. védjegye.
• Az iPhone az Apple Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• A Wi-Fi, a Wi-Fi embléma és a Wi-Fi PROTECTED SET-UP a Wi-Fi Alliance
bejegyzett védjegye.
• Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más országokban.
• Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe Acrobat az Adobe Systems
Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
• A microSDXC embléma az SD-3C, LLC. védjegye.
Továbbá az ebben az útmutatóban használt egyéb rendszer- és
terméknevek általánosságba az adott fejlesztők vagy gyártók védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. A ™ és a  szimbólumokat azonban nem
minden esetben tüntettük fel az útmutatóban.
Download PDF

advertising