Sony | HDR-AS100VW | Sony HDR-AS100VW Használati útmutató

4-532-707-11(1) (HU)
Tartalomjegyzék
Digitális HD
videokamera-felvevő
Kézikönyv
Működtetés
keresése
Beállítás
keresése
Tárgymutató
HU
© 2014 Sony Corporation
HDR-AS100V
A kézikönyv használatának módja
A vonatkozó oldalra történő lépéshez kattintson egy jobb oldali gombra.
Ez kényelmes egy megtekinteni kívánt funkció keresésekor.
4-532-707-11(1) (HU)
Beállítás
Beállítás
keresése
keresése
Információ keresése a beállítási elemek
listájában.
Tárgymutató
Tárgymutató
Információk keresése kulcsszó szerint.
Működtetés
keresése
Információk keresése működtetés
szerint.
Tartalomjegyzék
Információk keresése funkció szerint.
Működtetés
Működtetés
keresése
keresése
Kézikönyv
Tartalomjegyzé
Tartalomjegyzék
k
Digitális HD
videokamera-felvevő
A kézikönyvben alkalmazott jelzések és
megjelölések
Beállítás
keresése
Elforgatás
Beállítás
kijelzés
t
A kép fejjel lefelé is rögzíthető. Ez a funkció akkor hasznos, ha a kamera fejjel lefelé
van felszerelve.
A beállítás elvégzéséhez először válassza a [SETUP] lehetőséget.
Tárgymutató
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
2 A [FLIP] (Elforgatás) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A hónap beállítása. nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
3 A01beállítás kiválasztásához
az ENTER gombot.
01
A nap beállítása.
A kép függőleges tükrözése, illetve a bal és a jobb hangcsatorna felcserélése.
00
Az óra beállítása.
A kép elforgatásának mellőzése.
00
A perc beállítása.
Visszatérés a [FLIP] menühöz.
GMT+0
Az alapértelmezett beállítást
jelzi.
A kamera használati helyének megfelelő régió beállítása.
(A régiókat a greenwichi középidőhöz (GMT) viszonyított
időeltérés határozza meg).
Megjegyzések
• Ha a GPS naplót [ON] értékre állítja, akkor a kamera felvételi üzemmódban automatikusan beállítja
a dátumot, az időt és a régiót.
zA régió beállítása
A kamera megfelelő működtetésére
vonatkozó figyelmeztetéseket és
korlátozásokat jelzi.
A régió kiválasztásával az óra a felkeresett ország helyi idejéhez állítható be. A régiókat
a greenwichi középidőhöz (GMT) viszonyított időeltérés határozza meg. További
információ: „Nemzetközi időeltérések” (76. oldal).
z Hasznos tudnivaló információkat jelez.
2HU
A kamera használatával kapcsolatos
megjegyzések
A megjelenített nyelv
A kijelzőpanel megjelenítése csak angol,
francia és brazíliai portugál nyelven történik.
Más nyelvek nem érhetők el.
A folyamatos használat miatt a kamera
felmelegedhet, de ez nem hibajelenség.
Túlmelegedés elleni védelem
A kamera és az akkumulátor hőmésékletétől
függően előfordulhat, hogy nem lehet filmeket
rögzíteni vagy a kamera védelmében automatikus
kikapcsolás történik. A kikapcsolás vagy a filmek
rögzítésének leállása előtt a kijelzőpanelen üzenet
jelenik meg.
Az akkumulátorral kapcsolatos
megjegyzések
Beállítás
keresése
• A legelső használat előtt töltse fel az
akkumulátort.
• Az akkumulátor akkor is tölthető, ha még nem
merült ki teljesen. Továbbá, ha az akkumulátor
nincs teljesen feltöltve, az akkumulátor
részlegesen feltöltött kapacitása önmagában
is felhasználható.
• Az akkumulátorokkal kapcsolatos részletes
információkért lásd: 75. oldal.
Működtetés
keresése
A kijelzőpanellel és az objektívvel
kapcsolatos megjegyzések
Tárgymutató
• A felvétel megkezdése előtt végezzen
próbafelvételt, hogy meggyőződhessen
a kamera megfelelő működéséről.
• Képek lejátszásához a kamerát micro
HDMI-kábellel (külön vásárolható meg)
csatlakoztassa egy másik eszközhöz.
• A kamera nem por- és nem is vízálló. A kamera
működtetése előtt olvassa el a „Óvintézkedések”
(77. oldal) részt.
• A kamerát ne tegye ki nedvesség hatásának,
ha a csatlakozófedél, vagy az akkumulátor-/
memóriakártya-fedél nyitva van. Ha a kamera
belseje nedves lesz, hibajelenség léphet fel.
Egyes esetekben a kamera nem javítható.
• A kamerát ne irányítsa a nap vagy más erős
fényforrás felé. Ez meghibásodásokhoz vezethet.
• Ne használja a kamerát erős rádióhullámokat
előállító vagy sugárzást kibocsátó hely
közelében. Ellenkező esetben előfordulhat,
hogy a kamera nem megfelelően rögzíti
vagy játssza le a képeket.
• A kamera homokos vagy poros helyen való
használata meghibásodásokat okozhat.
• Nedvességlecsapódás esetén távolítsa el
azt a kamera használata előtt (77. oldal).
• Ne rázza és ne üsse meg a kamerát.
Ez meghibásodást okozhat és előfordulhat,
hogy nem tud felvételeket készíteni. Továbbá
a memóriakártya használhatatlanná válhat
vagy megsérülhetnek a képadatok.
• Ha a kamerát egy kábellel egy másik eszközhöz
csatlakoztatja, ügyeljen a csatlakozó megfelelő
irányú beillesztésére. A csatlakozó erőltetett
beillesztése a csatlakozó károsodását és
a kamera meghibásodását okozhatja.
• A nem ezzel a kamerával felvett, szerkesztett
vagy összeállított filmek lejátszása nem
garantált.
A kamera hőmérséklete
Tartalomjegyzék
A felvétellel/lejátszással és
a csatlakozással kapcsolatos
megjegyzések
• Az NTSC/PAL beállítás közti váltás esetén
a képminőség beállítási módban kiválasztható
beállítási értékek is ennek megfelelően
módosulnak. Ebben az útmutatóban az [NTSC]
és a [PAL] rendszerhez tartozó értékek is
szerepelnek.
• Ha a kijelzőpanel vagy az objektív hosszú
időszakokban ki van téve közvetlen napfények,
az meghibásodásokat okozhat. Ügyeljen erre, ha
a kamerát ablak közelébe vagy kültérbe helyezi.
• Ne nyomja meg a kijelzőpanelt.
Ez meghibásodáshoz vezethet.
Képadatok kompatibilitása
• Ez a kamera film fájlformátumként az „MP4”
formátumot támogatja. Mindazonáltal nem
garantált, hogy az e kamerával rögzített képek
minden MP4 megfelelőségű eszközön
lejátszhatók.
• A kamera megfelel a DCF (Tervezési szabály
a kamera-fájlrendszerhez) nemzetközi
szabványnak, amelyet a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) fektetett le.
Folytatás r
3HU
Szerzői jogokkal kapcsolatos
figyelmeztetés
A televíziós műsorok, filmek, videoszalagok és más
anyagok a szerzői jog hatálya alá eshetnek. Az ilyen
anyagok jogosulatlan rögzítése a szerzői jogi
törvények rendelkezéseibe ütközhetnek.
Nincs térítés sérült tartalom vagy
sikertelen felvétel esetén
A kézikönyvben alkalmazott ábrák és
képek
Más eszközökön történő lejátszással
kapcsolatos megjegyzések
• Az e kamerába beépített vezeték nélküli hálózati
funkció igazoltan megfelel a Wi-Fi Alliance
(WFA) által előírt Wi-Fi specifikációknak.
• Régiótól függően előfordulhat, hogy a vezeték
nélküli LAN hozzáférés nem érhető el, külön
szolgáltatási díjat igényel vagy a kommunikációt
időnként fellépő kimaradások akadályozzák
vagy nehezítik. Részletekért forduljon a vezeték
nélküli LAN rendszergazdájához és/vagy
szolgáltatójához.
• A Sony nem vállal garanciát a hálózati
szolgáltatás biztosításáért. A Sony egyáltalán
nem vállal felelősséget a hálózati szolgáltatások
használatából eredő esetleges károkért, még
külső fél általi követelések esetén sem.
A kamera ZEISS objektívvel rendelkezik, ami
kiváló kontrasztú, éles képek készítésére alkalmas.
A kamera objektíve a Carl Zeiss által tanúsított
minőségbiztosítási rendszer keretében,
a németországi Carl Zeiss minőségi
szabványainak megfelelően készült.
GPS-kompatibilis eszközök
• A GPS rendszert a kamera használati helyének
megfelelő országok és régiók szabályainak
betartásával használja.
• Ha nem rögzíti a helyszín információit, a GPS
naplót állítsa [OFF] értékre (36. oldal).
• Ha a GPS napló [ON] beállítása mellett készít
képeket, és azokat feltölti az internetre, akkor
a készítés helye mások számára és elérhetővé
válhat. Ennek megakadályozásához
felvételkészítés előtt a GPS naplót állítsa
[OFF] értékre (36. oldal).
Tárgymutató
Vezeték nélküli hálózati funkció
ZEISS objektív
Beállítás
keresése
• A kamera kompatibilis a HD (nagy felbontású)
képminőségű felvételre vonatkozó MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile szabvánnyal.
Ezért a kamerával HD (nagy felbontású)
képminőségben felvett képek nem játszhatók le
olyan eszközökkel, amelyek nem kompatibilisek
a MPEG-4 AVC/H.264 szabvánnyal.
• Előfordulhat hogy az e kamerával rögzített
filmek minden e kamerán kívül más eszközökön
nem játszhatók le szabályosan. Valamint
előfordulhat, hogy a más eszközökkel rögzített
filmek e kamerával nem játszhatók le
megfelelően.
A vezeték nélküli hálózati funkció használata
esetén fontos a biztonsági beállítások elvégzése.
A Sony a nem megfelelő biztonság vagy a vezeték
nélküli hálózati funkció használatából eredő
semmilyen kárért nem vállal garanciát és nem
vállal felelősséget.
Működtetés
keresése
• A kézikönyvben példaként használt képek
reprodukciók, és nem a kamera használatával
készült tényleges képek.
• Ebben az útmutatóban a Memory Stick Micro™
hordozó és a microSD memóriakártya
megnevezése „memóriakártya”.
• A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
A vezeték nélküli LAN termékek
biztonsága
Tartalomjegyzék
A Sony nem fizet kártérítést, ha a kamera vagy
a memóriakártya stb. meghibásodásából eredően
a felvétel nem sikerül, vagy a felvett tartalom
elveszik vagy megsérül.
• Semmilyen mértékben nem vállalunk
felelősséget semmilyen olyan kárért, amely
a kamerához való illetéktelen hozzáférésből,
a kamera illetéktelen használatából, valamint
a kamerán mentett tartalmak illetéktelen
használatából eredhet, ha a kamerát elvesztik
vagy ellopják.
Folyadékfröccsenés-állóság
Ez a kamera IPX4 folyadékfröccsenés-álló
(saját tesztjeink alapján).
• Ez a kamera minden irányban védett
a vízfröccsenés ellen. Mindazonáltal nagy
nyomású víz, például zuhany vagy folyó
csapvíz ellen nem védett.
• Ez a kamera folyadékfröccsenés ellen nem
védett, ha USB-kábel vagy HDMI-kábel
csatlakozik hozzá.
• A folyadékfröccsenés-állóság megszűnhet,
ha a kamerát erős rázkódásnak teszik ki, például
leejti. Javasoljuk, hogy a kamerát a legközelebbi
Sony márkaképviseletnél ellenőriztesse (díjat
számíthatnak fel).
4HU
Folytatás r
• A korlátozott garancia nem terjed ki a nem
megfelelő használatból eredő károkra.
– Ne használja a kamerát vízben (a kamera
nem vízálló).
– A csatlakozófedelet és az akkumulátor-/
memóriakártya-fedelet szorosan zárja le.
(Ha a fedél nincs teljesen bezárva, víz
szivároghat a kamera belsejébe. Vizes
kézzel ne nyissa ki vagy zárja be a fedelet.)
Tartalomjegyzék
Működtetés
keresése
Beállítás
keresése
Tárgymutató
5HU
Tartalomjegyzék
A kamera használatával kapcsolatos
megjegyzések
Beállítás
keresése
Tárgymutató
A mellékelt tételek ellenőrzése·········································· 13
Az akkumulátor behelyezése·············································· 14
Memóriakártya behelyezése··············································· 17
Dátum és idő beállítása ························································ 19
Nyári időszámítás beállítása················································ 21
Képminőség-beállítás üzemmód ······································ 22
SteadyShot ················································································ 24
Elforgatás ··················································································· 25
Scene ··························································································· 26
Sorozatfelvétel ········································································· 27
Színbeállítások ········································································· 28
XAVC S························································································· 29
Időkód/felhasználói bit ························································· 30
IR-távvezérlő ············································································· 32
Konfigurációs beállítások····················································· 33
Wi-Fi távvezérlő ······································································· 34
Másolás ······················································································· 35
GPS napló··················································································· 36
Repülési mód············································································ 38
USB-áramellátás······································································· 39
Automatikus kikapcsolás······················································ 40
Hangjelzés ················································································· 41
Működtetés
keresése
Kezdeti lépések
Tartalomjegyzék
A kézikönyv használatának módja·······································2
A kamera használatával kapcsolatos
megjegyzések ·············································································3
Működtetés keresése································································9
Beállítás keresése ···································································· 10
Alkatrészek azonosítása························································ 12
6HU
Nyelv beállítása········································································ 42
Váltás: NTSC/PAL ····································································· 43
A beállítások visszaállítása ··················································· 44
Formátum ·················································································· 45
Tartozékok használata··························································· 46
Felvétel készítése ···································································· 53
Tartalomjegyzék
Felvétel készítése
Megtekintés
Vezeték nélküli hálózat (Wi-Fi)
Beállítás
keresése
Előkészítés okostelefonhoz történő
csatlakoztatáshoz···································································· 57
Csatlakoztatás okostelefonhoz ·········································· 58
A Live-View (Élő nézet) távvezérlő
csatlakoztatása········································································· 62
Működtetés
keresése
Képek megtekintése televízión·········································· 55
Tárgymutató
Számítógép
Hasznos funkciók a kamerának a számítógéphez
való csatlakoztatása esetén················································· 64
Számítógép előkészítése······················································ 65
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás············································································· 67
Figyelmeztető jelzések és üzenetek································· 71
7HU
Egyéb funkciók
Rendelkezésre álló felvételi idő ········································· 73
Akkumulátor ············································································· 75
A kamera használata külföldön·········································· 76
Óvintézkedések ······································································· 77
Műszaki adatok ········································································ 79
Tartalomjegyzék
Tárgymutató
Tárgymutató ············································································· 82
Működtetés
keresése
Beállítás
keresése
Tárgymutató
8HU
Működtetés keresése
XAVC S ······························································································ 29
A film fájlméretének
módosítása
Képminőség-beállítás üzemmód ································· 22
A helyszíni információ
rögzítése
GPS Napló ······················································································ 36
Képek törlése
Formátum ······················································································ 45
A dátum, az idő és
a régió beállítása
Dátum és idő beállítása ······················································· 19
Alapbeállítások
A beállítások visszaállítása················································· 44
Megtekintés televízión
Képek megtekintése televízión ····································· 55
Beállítás
keresése
Nagy bitsebességű
képek felvétele
Működtetés
keresése
Felvétel készítése ····································································· 53
Tartalomjegyzék
Filmek és fényképek
felvétele
Tárgymutató
Működtetés okostelefon Előkészítés okostelefonhoz történő
csatlakoztatáshoz····································································· 57
vagy táblagép
használatával
Csatlakoztatás okostelefonhoz ······································ 58
Képek másolása
okostelefonra
a kameráról
Másolás ···························································································· 35
A Live-View (Élő nézet) A Live-View (Élő nézet) távvezérlő
távvezérlő működtetése csatlakoztatása··········································································· 62
9HU
Beállítás keresése
Beállítási tételek
A vonatkozó oldalra történő lépéshez kattintson az egyes tételekre.
Üzemmódok listája
Kijelzés
Üzemmódok
PHOTO
Fénykép üzemmód
INTVL
Sorozatfelvétel üzemmód
VMODE
Képminőség-beállítás üzemmód
SETUP
Beállítás üzemmód
PLAY
Lejátszás üzemmód
PwOFF
Kikapcsolás
A SETUP részben beállítható elemek
A CONFG részben beállítható elemek
Kijelzés
Tételek
SteadyShot
Wi-Fi
Wi-Fi távvezérlő
FLIP
Elforgatás
GPS
GPS napló
SCENE
Scene
PLANE
Repülési mód
LAPSE
Sorozatfelvétel
USBPw
USB Áramellátás
COLOR
Színbeállítások
A.OFF
Automatikus kikapcsolás
PRO
XAVC S™
BEEP
Hangjelzés
TC/UB
Időkód/felhasználói bit
DATE
Dátum és idő beállítása
IR-RC
IR-távvezérlő
DST
Nyári időszámítás beállítása
CONFG
Konfigurációs beállítások
LANG
Nyelv beállítása
V.SYS
Váltás: NTSC/PAL
RESET
A beállítások visszaállítása
FORMT
Formátum
Tárgymutató
Tételek
STEDY
Beállítás
keresése
Kijelzés
Működtetés
keresése
Film üzemmód
Tartalomjegyzék
MOVIE
Megjegyzések
• A kijelzőpanel megjelenítése csak angol, francia és brazíliai portugál nyelven történik. Más nyelvek nem
érhetők el.
10HU
Folytatás r
A tételek beállítása
A tételek beállítása a kamera következő 3 gombjával
végezhető el.
NEXT*: Ugrás a következő menüre
PREV*: Ugrás az előző menühöz
ENTER: A menü aktiválása
* A NEXT és a PREV gombok egyaránt használhatók a menü
váltásához. Ebben az útmutatóban rendszerint a NEXT
gombot használjuk a leíráshoz. Ha csak a PREV gomb
használatáról van szó, akkor azt PREV gombként írjuk le.
REC gomb/
ENTER gomb
PREV gomb
NEXT gomb
A kikapcsoláshoz válassza a [PwOFF] lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
2 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A [SETUP] menübe való visszatéréshez válassza a [BACK] lehetőséget, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Működtetés
keresése
3 A beállítási tétel megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
1 A bekapcsoláshoz nyomja meg a NEXT vagy a PREV gombot.
Beállítás
keresése
Tárgymutató
11HU
Alkatrészek azonosítása
A GPS érzékelő
B REC/hozzáférés/CHG (töltés) jelzőfény*1
C REC HOLD (zár) kapcsoló*2
D REC (film/fénykép) gomb
ENTER (Menü aktiválása) gomb
E Zárkioldó
F IR távvezérlő vevője
(N-jel)*3
H Kijelzőpanel
I Hangsugárzó
Tartalomjegyzék
G
J PREV gomb
K NEXT gomb
L Mikrofonok
N REC jelzőfény
O Csatlakozófedél
P Állványadapter rögzítőnyílása
Működtetés
keresése
M Objektív
Q m (Mikrofon) aljzat*4
R Bővítő csatlakozó*5
T Csatlakozófedél (USB)
U Multi/Micro USB csatlakozó*6
V Akkumulátor/memóriakártya fedél
Beállítás
keresése
S HDMI OUT aljzat
W Memóriakártya behelyezési nyílás
X Akkumulátorkioldó
*1 A jelzőfény filmfelvétel vagy a felvételi
adathordozóhoz való hozzáférés közben
pirosan, CHG (töltés) közben pedig
borostyánsárgán világít.
*2 Véletlen használat megakadályozására. A REC
gomb zárolásához csúsztassa a kamerán jelzett
módon a nyíl irányába. Kioldáshoz csúsztassa
az ellenkező irányába.
*3 A kamera NFC funkcióval rendelkező
okostelefonhoz történő csatlakoztatása
esetén érintse a jelhez.
Az NFC (Near Field Communication) a kis
hatótávú vezeték nélküli kommunikációs
technológia nemzetközi szabványa.
*4 Ha külső mikrofon (külön vásárolható meg)
van csatlakoztatva, akkor a hang a beépített
mikrofonnal nem rögzíthető.
*5 Tartozékok csatlakoztatásához.
*6 A Micro USB-kompatibilis eszközöket
támogatja.
Tárgymutató
Y Akkumulátorrekesz
12HU
A mellékelt tételek ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e a következő tételeket.
A zárójelben álló szám az adott tétel mennyiségét jelzi.
• Kamera (1)
• Micro USB-kábel (1)
• Akkumulátorkészlet (NP-BX1) (1)
Működtetés
keresése
• Tapadó szerelősín (VCT-AM1)
Rögzítőcsat (1)
Tartalomjegyzék
• Vízálló burkolat (SPK-AS2) (1)
Lapos tapadó szerelősín (1)
• Kézikönyv (ez az útmutató)
A kamera belső memóriájában is megtalálható.
• Nyomtatott dokumentáció
Tárgymutató
• Állványadapter (1)
Beállítás
keresése
Ívelt tapadó szerelősín (1)
13HU
Az akkumulátor behelyezése
1 Csúsztassa el a zárkioldót annyira,
hogy előtűnjön a sárga jel, majd
nyissa ki a fedelet.
2 Helyezze be az akkumulátort.
Akkumulátorkioldó
Tartalomjegyzék
Ügyeljen az akkumulátor megfelelő irányára, majd
helyezze be az akkumulátorkioldónak nyomva,
amíg a kioldókar nem zár.
Zárkioldó
3 Csukja be a fedelet.
Csukja le a fedelet megfelelően, hogy a zárkioldó
sárga jele ne legyen látható.
Működtetés
keresése
z Az akkumulátor eltávolítása
Nyissa ki a fedelet, tolja el az akkumulátorkioldót, majd távolítsa el az akkumulátort.
Beállítás
keresése
z Az automatikus kikapcsolás funkció beállítása
A [SETUP] t [CONFG] képernyőn válassza az [A.OFF] lehetőséget, majd állítsa
be az automatikus kikapcsolás funkciót. Az alapértelmezett beállítás a [60sec].
Módosítsa a beállítást igény szerint.
Részletek: „Automatikus kikapcsolás” (40. oldal).
Tárgymutató
14HU
Folytatás r
Az akkumulátor feltöltése
1 Kapcsolja ki a kamerát.
A kamera bekapcsolt állapotában a töltés
nem lehetséges.
REC/hozzáférés/CHG
(töltés) jelzőfény
2 A micro USB-kábellel (tartozék)
csatlakoztassa a kamerát egy bekapcsolt
számítógéphez.
Tartalomjegyzék
A REC/hozzáférés/CHG (töltés) jelzőfény
borostyánsárgán világítani kezd.
Micro USB-kábel
(mellékelt
tartozék)
Tolja be ütközésig
A töltés akkor tekinthető befejezettnek, ha a REC/hozzáférés/CHG (töltés) lámpa
kikapcsolódik (teljes töltés) (75. oldal).
Működtetés
keresése
3 Ha a töltés befejeződött, szüntesse meg az USB kapcsolatot a kamera és
a számítógép között.
Megjegyzések
Tárgymutató
z Mennyi időt igényel a kamera feltöltése?
Beállítás
keresése
• Ezzel a kamerával csak X típusú akkumulátor használható.
• Az akkumulátor töltésének idejére kapcsolja ki a kamerát.
• A kamera számítógéphez történő csatlakoztatásakor ne alkalmazzon erőbehatást a kamerára.
Ez a kamera vagy a számítógép károsodását okozhatja.
• Ha a kamerát olyan noteszgéphez csatlakoztatja, amely nem csatlakozik hálózati (váltóáramú)
áramforráshoz, akkor a noteszgép akkumulátora gyorsan kimerülhet. A kamerát ne hagyja hosszú
ideig a számítógépre csatlakoztatva.
• Egyedi kialakítású vagy egyedileg összeszerelt számítógépek alkalmazása esetén az akkumulátor töltése
vagy a kapcsolat nem garantálható. Az alkalmazott USB-eszköz típusától függően előfordulhat, hogy
a töltés nem megfelelően működik.
• A működés nem minden számítógép esetén biztosított.
• Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a kamerát, akkor az akkumulátor teljesítményének megőrzése
érdekében 6–12 havonta töltse fel a kamerát.
Töltési idő
Akkumulátor
Számítógéppel
NP-BX1 (mellékelt tartozék) Kb. 245 perc
AC-UD20* töltővel (külön vásárolható meg)
Kb. 175 perc
• Teljesen lemerített akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő, 25°C hőmérsékleten.
Bizonyos körülmények vagy viszonyok esetén a töltés hosszabb időt is igényelhet.
* Az USB típusú USB-töltő (külön vásárolható meg) használatával gyorstöltés is lehetséges.
A töltő csatlakoztatásához használja a micro USB-kábelt (tartozék).
15HU
Folytatás r
zAz akkumulátor töltöttségének ellenőrzése
A még rendelkezésre álló töltöttség jelzése a kijelzőpanel jobb felső részén jelenik meg.
Magas
Alacsony
• Bizonyos körülmények esetén a még rendelkezésre álló akkumulátortöltöttség kijelzett szintje
pontatlan lehet.
• Körülbelül egy percet igényel, amíg a még rendelkezésre álló töltöttség pontosan kerül kijelzésre.
Tartalomjegyzék
Működtetés
keresése
Beállítás
keresése
Tárgymutató
16HU
Memóriakártya behelyezése
1 Csúsztassa el a zárkioldót annyira,
hogy előtűnjön a sárga jel, majd
nyissa ki a fedelet.
Zárkioldó
2 Tolja be a memóriakártyát kattanásig.
• Ha a kijelzőpanelen a [WAIT] üzenet jelenik meg,
várjon, amíg az üzenet eltűnik.
• A memóriakártyát pontosan a megfelelő irányban
kell behelyezni, másképp a kamera nem ismeri fel.
A Nyomtatott
oldal
Memory Stick Micro
(Mark2) kártya
3 Csukja be a fedelet.
Működtetés
keresése
microSD kártya
B Csatlakozós
oldal
Tartalomjegyzék
microSD kártya: Helyezze be az A ábra
szerinti irányban.
Memory Stick Micro (M2) hordozó: Helyezze
be a B ábra szerinti irányban.
Csukja le a fedelet megfelelően, hogy a zárkioldó
sárga jele ne legyen látható.
Beállítás
keresése
z A memóriakártya kiadása
Nyissa ki a fedelet, majd finoman, egyszer nyomja meg a memóriakártyát.
Tárgymutató
17HU
Folytatás r
z Ezzel a kamerával milyen típusú memóriakártyák
használhatók?
Felvétel közben MP4
Memóriakártyák típusa
SD sebességosztály
Megnevezés e füzetben
Memory Stick Micro (Mark2)
kártya
—
Memory Stick Micro kártya
Class 4 vagy gyorsabb
microSD kártya
Memóriakártyák típusa
SD sebességosztály
Megnevezés e füzetben
microSDXC memóriakártya
Class 10 vagy gyorsabb
microSD kártya
microSD memóriakártya
microSDXC memóriakártya
Felvétel közben XAVC S
Megjegyzések
Beállítás
keresése
Tárgymutató
• A memóriakártya stabil működésének érdekében a kamerával való első használat alkalmával ajánlott
formázni a memóriakártyát (45. oldal).
A formázás törli a memóriakártyán levő összes adatot, és azok nem állíthatók helyre.
• A memóriakártya formázása előtt az azon tárolt fontos adatokat mentse másik adathordozóra,
például számítógépre.
• Ha a memóriakártyát rossz irányban helyezi be a nyílásba, akkor a memóriakártya, a memóriakártyanyílás vagy a képadatok megsérülhetnek.
• A memóriakártya nyílásába megfelelő méretű memóriakártyán kívül mást ne helyezzen be.
Máskülönben ez meghibásodáshoz vezethet.
• Memóriakártya behelyezése vagy kiadása során ügyeljen rá, hogy a memóriakártya ne ugorjon
ki és ne essen le.
• A kamera garantált üzemi hőmérséklete -10 és +40°C közötti. Mindazonáltal a garantált üzemi
hőmérséklet a memóriakártyák típusától függően változik.
A részletekért nézze meg a memóriakártyához kapott használati utasítást.
• A microSDXC memóriakártyákra rögzített képek nem exFAT*-kompatibilis számítógépen
vagy AV-eszközön (USB-kapcsolaton keresztül) nem játszhatók le, illetve azokra nem vihetők át.
Csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy az eszköz exFAT-kompatibilis. Ha a kamera egy nem
exFAT-kompatibilis eszközhöz van csatlakoztatva, akkor a memóriakártya formázására felszólító üzenet
jelenhet meg. Ilyen esetben ne formázza a memóriakártyát, mert akkor annak minden adata elvész.
* Az exFAT a microSDXC memóriakártyák által használt fájlrendszer.
Működtetés
keresése
• A működés nem minden memóriakártya esetén biztosított.
• Az exFAT memóriakártyán rögzített felvételi formátum XAVC S.
Tartalomjegyzék
microSDHC memóriakártya
18HU
Dátum és idő
beállítása
Beállítás
kijelzés
t
t
Beállítható az év/hónap/nap és a régió.
A beállítás elvégzéséhez először válassza a [SETUP] t [CONFG] lehetőséget.
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 A [DATE] (Dátum Idő) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Éjfélhez válassza a 00:00, délhez a 12:00 beállítást.
Kijelzés
Alapbeállítás
2014
Az év beállítása.
01
A nap beállítása.
00
Az óra beállítása.
00
A perc beállítása.
Tárgymutató
A hónap beállítása.
Beállítás
keresése
01
GMT+0
Működtetés
keresése
4 A kívánt dátum, idő és régió kiválasztásához nyomja meg a NEXT gombot,
majd megerősítéshez nyomja meg az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
2 A [CONFG] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A kamera használati helyének megfelelő régió beállítása.
(A régiókat a greenwichi középidőhöz (GMT) viszonyított
időeltérés határozza meg).
Megjegyzések
• Ha a GPS naplót [ON] értékre állítja, akkor a kamera felvételi üzemmódban automatikusan beállítja
a dátumot, az időt és a régiót.
19HU
Folytatás r
zA régió beállítása
A régió kiválasztásával az óra a felkeresett ország helyi idejéhez állítható be. A régiókat
a greenwichi középidőhöz (GMT) viszonyított időeltérés határozza meg. További
információ: „Nemzetközi időeltérések” (76. oldal).
Tartalomjegyzék
Működtetés
keresése
Beállítás
keresése
Tárgymutató
20HU
Nyári időszámítás
beállítása
Beállítás
kijelzés
t
t
A kamera órája beállítható a nyári időszámításra.
A beállítás elvégzéséhez először válassza a [SETUP] t [CONFG] lehetőséget.
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 A [DST] (Nyári időszámítás) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Nyári időszámítás beállítása.
Működtetés
keresése
4 A beállítás kiválasztásához nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
2 A [CONFG] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Nyári időszámítás beállításának mellőzése.
Beállítás
keresése
Visszatérés a [DST] menühöz.
Tárgymutató
21HU
Képminőség-beállítás
üzemmód
Beállítás
kijelzés
Filmek felvételéhez beállítható a képfelbontás és a képkockasebesség.
A beállítható képminőség a [PRO] beállítástól függ (29. oldal).
2 A képminőség kiválasztásához nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
1 A [VMODE] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Ha a [PRO] beállítása [OFF] (rögzítés MP4 formátumban)
Rögzített kép
Felbontás
Képalkotás
képkockasebessége*1
Lejátszás
képkockasebessége*1
60p/50p
60p/50p
Legnagyobb felbontás
1920×1080
30p/25p
30p/25p
Nagy felbontás
1280×720
30p/25p
30p/25p
Nagy sebességű felvétel
(sima kép 4× képkockasebességgel
felvéve)*2
1280×720
120p/100p
120p/100p*3
Nagy sebességű felvétel
(sima kép 8× képkockasebességgel
felvéve)*2
800×480
240p/200p
240p/200p*3
Szuperlassított felvétel
(Szuperlassított felvétel
4× képkockasebességgel felvéve)
1280×720
120p/100p
30p/25p
Normál felbontás
640×480
30p/25p
30p/25p
Tárgymutató
1920×1080
Beállítás
keresése
Legnagyobb felbontás
(sima kép 2× képkockasebességgel
felvéve)
Működtetés
keresése
Kijelzés
Visszatérés a [VMODE] menühöz.
*1
A képkockasebesség az NTSC/PAL beállítástól függ (43. oldal).
A PlayMemories Home™ a képkockasebességet 60p/50p értékre konvertálja, és a képeket normál
sebességgel játssza le. Lehetővé teszi a képek lassított lejátszását, illetve lassított lejátszás közbeni
szerkesztését (64. oldal).
*3
Eszköztől és szoftvertől függően, a képek lejátszása 60p/50p sebességgel történik.
*2
Folytatás r
22HU
Ha a [PRO] beállítása [ON] (rögzítés XAVC S formátumban)
Ha a [V.SYS] beállítása [NTSC]
Kijelzés
Rögzített kép
Felbontás
Képalkotás
képkockasebessége
Lejátszás
képkockasebessége
1920×1080
60p
60p
XAVC S 50 Mb/s
1920×1080
30p
30p
XAVC S 50 Mb/s
1920×1080
24p
24p
Képalkotás
képkockasebessége
Lejátszás
képkockasebessége
Tartalomjegyzék
XAVC S 50 Mb/s
Ha a [V.SYS] beállítása [PAL]
Rögzített kép
Felbontás
1920×1080
50p
50p
XAVC S 50 Mb/s
1920×1080
25p
25p
Megjegyzések
Tárgymutató
• A filmek maximális folyamatos felvételi ideje hozzávetőlegesen 13 óra.
[SSLOW] üzemmódban ez hozzávetőlegesen 3 óra.
• A [SSLOW] módban történő filmfelvétel során a hang nem kerül rögzítésre.
• A nézeti szög módosul, ha a képminőség beállítási mód beállítása [HS120]/[HS100], [HS240]/[HS200],
[SSLOW] vagy [VGA].
• A SteadyShot nem működik, ha a képminőség beállítási mód beállítása [HS120]/[HS100], [HS240]/
[HS200] vagy [SSLOW].
• A [HS120]/[HS100] vagy [HS240]/[HS200] beállítással rögzített képek lejátszásakor a képkockasebesség
60p/50p lesz, és a lejátszás normál sebességgel történik.
Beállítás
keresése
XAVC S 50 Mb/s
Működtetés
keresése
Kijelzés
23HU
SteadyShot
Beállítás
kijelzés
t
Felvétel közben aktiválható a kamera remegését csökkentő szolgáltatás.
A beállítás elvégzéséhez először válassza a [SETUP] lehetőséget.
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 A beállítás kiválasztásához nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
2 A [STEDY] (SteadyShot) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A SteadyShot szolgáltatás használata. (Nézeti szög: 120°)
Visszatérés a [STEDY] menühöz.
Működtetés
keresése
A SteadyShot szolgáltatás kikapcsolása. (Nézeti szög: 170°)
Megjegyzések
Beállítás
keresése
Tárgymutató
• A nézeti szög 120° alapértelmezett beállításnál. Szélesebb nézeti szöghöz a [STEDY] beállítást módosítsa
[OFF] beállításra.
• A nézeti szög módosul, ha a képminőség beállítási mód beállítása [HS120]/[HS100], [HS240]/[HS200],
[SSLOW] vagy [VGA].
• A SteadyShot nem működik a következő beállítások esetén.
– Ha a képminőség beállítási mód beállítása [HS120]/[HS100], [HS240]/[HS200] vagy [SSLOW]
– Fénykép üzemmódban
– Sorozatfelvétel üzemmódban
24HU
Elforgatás
Beállítás
kijelzés
t
A kép fejjel lefelé is rögzíthető. Ez a funkció akkor hasznos, ha a kamera fejjel lefelé
van felszerelve.
A beállítás elvégzéséhez először válassza a [SETUP] lehetőséget.
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 A beállítás kiválasztásához nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
2 A [FLIP] (Elforgatás) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A kép függőleges tükrözése, illetve a bal és a jobb hangcsatorna felcserélése.
Működtetés
keresése
A kép elforgatásának mellőzése.
Visszatérés a [FLIP] menühöz.
Beállítás
keresése
Tárgymutató
25HU
Scene
Beállítás
kijelzés
t
Kiválasztható a filmfelvételi jelenetnek megfelelő képminőség.
A beállítás elvégzéséhez először válassza a [SETUP] lehetőséget.
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 A beállítás kiválasztásához nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
2 A [SCENE] (Jelenet) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Képek készítése a kiválasztott minőségben.
Visszatérés a [SCENE] menühöz.
Működtetés
keresése
Képek készítése víz alatti felvételekhez megfelelő minőségben.
Megjegyzések
Beállítás
keresése
• Vízálló burkolat felszerelése a kamerára, vízben történő használat esetén (47. oldal).
Tárgymutató
26HU
Sorozatfelvétel
Beállítás
kijelzés
t
Beállítható a sorozatfelvétel időköze.
A beállítás elvégzéséhez először válassza a [SETUP] lehetőséget.
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 A beállítás kiválasztásához nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
2 A [LAPSE] (Időköz) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Fényképfelvételek folyamatos készítése kb. 1 másodperces időközökben.
Fényképfelvételek folyamatos készítése kb. 5 másodperces időközökben.
Fényképfelvételek folyamatos készítése kb. 30 másodperces időközökben.
Visszatérés a [LAPSE] menühöz.
Tárgymutató
Fényképfelvételek folyamatos készítése kb. 60 másodperces időközökben.
Beállítás
keresése
Fényképfelvételek folyamatos készítése kb. 10 másodperces időközökben.
Működtetés
keresése
Fényképfelvételek folyamatos készítése kb. 2 másodperces időközökben.
Megjegyzések
• Az első fénykép a felvétel elindítása után azonnal rögzítésre kerül, a beállított időköz leteltének kivárása
nélkül. A második fényképtől kezdve a rögzítés a beállított időköznek megfelelően történik.
• A rögzíthető fájlok maximális száma összesen 40 000, beleértve a filmek fájljait is.
27HU
Színbeállítások
Beállítás
kijelzés
t
Felvétel közben módosítható a kép színtónusa.
A beállítás elvégzéséhez először válassza a [SETUP] lehetőséget.
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 A beállítás kiválasztásához nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
2 A [COLOR] (Szín) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Felvételek természetes színekkel.
Visszatérés a [COLOR] menühöz.
Működtetés
keresése
Felvételek élénk színekkel.
Beállítás
keresése
Tárgymutató
28HU
XAVC S
Beállítás
kijelzés
t
Professzionális filmfelvételhez ez a beállítás javasolt. Filmfelvételkor a formátum XAVC S lesz,
és kiváló minőségű képek rögzíthetők közelítőleg 50 Mb/s nagy bitsebességgel. Az időkód/
felhasználói bit beállítás akkor módosítható, ha a [PRO] beállítása [ON].
A beállítás elvégzéséhez először válassza a [SETUP] lehetőséget.
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 Nyomja meg a NEXT gombot a beállítás kiválasztásához.
Tartalomjegyzék
2 A [PRO] (Pro) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Felvételek XAVC S formátumban.
Válasszon képminőséget a képminőség beállítási módban (22. oldal).
Működtetés
keresése
Felvételek MP4 formátumban.
Akkor válassza ezt, ha képeket másol okostelefonra, vagy ha képeket tölt fel egy
webhelyre.
Visszatérés a [PRO] menühöz.
• A XAVC S formátumban történő felvétel kompatibilis memóriakártyát igényel (18. oldal).
Beállítás
keresése
Megjegyzések
Tárgymutató
29HU
Időkód/felhasználói
bit
Beállítás
kijelzés
t
Az időkód/felhasználói bit beállítás akkor használható, ha a [PRO] beállítása [ON].
A [TC/UB] lehetőséggel a következő beállítások adhatók meg.
A beállítás elvégzéséhez először válassza a [SETUP] lehetőséget.
2 A [TC/UB] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
3 A [TCSET] vagy az [UBSET] kiválasztásához nyomja meg a NEXT gombot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Az időkód alaphelyzetbe állítása.
• A [SURE?] lehetőség megjelenítéséhez nyomja meg az ENTER gombot,
miközben az [OK] látszik, majd nyomja meg ismét az ENTER gombot.
Tárgymutató
Az időkódos felvételi mód kiválasztása.
DF
Időkód rögzítése kihagyott képkockával (alapértelmezés).
NDF
Időkód rögzítése nem kihagyott képkockával.
• A következő helyzetekben az időkód rögzítése [NDF] formátumban
történik, és a [FORMT] nem lesz megjelenítve.
– Ha a [VMODE] beállítása 24p
– Ha a [V.SYS] beállítása [PAL]
Beállítás
keresése
Az időkód beállítása.
• Állítson be 4 kétjegyű számot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
• Az időkód a következő tartományban választható ki.
– 30p vagy 60p választásakor
00:00:00:00 (alapértelmezett) – 23:59:59:29
– 25p vagy 50p választásakor
00:00:00:00 (alapértelmezett) – 23:59:59:24
• 24p választásakor a képkockák utolsó 2 időkód-számjegye
a 4 többszöröseként, 0 és 23 között állítható be.
Működtetés
keresése
4 A beállítás kiválasztásához nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Az időkód előrehaladásának beállítása.
REC
Az időkód csak XAVC S filmek felvétele esetén halad előre.
A rögzítés egymást követő sorrendben, a legutóbb rögzített
kép időkódja alapján történik (alapértelmezés).
FREE
Az időkód egymás utáni sorrendben halad előre, a kamera
működtetésétől függetlenül.
A felvételi időkód beállítása.
PRSET Az újonnan beállított időkód rögzítése az adatrögzítési eszközre
történik (alapértelmezés).
REGEN A rendszer az előző felvétel legutolsó időkódját kiolvassa az
adatrögzítési eszközből, majd az új időkód rögzítése egymást
követő sorrendben, a legutolsó időkód alapján történik.
• Az időkód [REC] módban halad előre, a [RUN] beállításától
függetlenül.
30HU
Folytatás r
Visszatérés a [TCSET] menühöz.
Felhasználói bit beállítása.
• Állítson be 4 kétjegyű számot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
• A felhasználói bit a következő tartományban választható ki.
00:00:00:00 (alapértelmezett) – FF:FF:FF:FF
A felhasználói bit alaphelyzetbe állítása.
• A [SURE?] lehetőség megjelenítéséhez nyomja meg az ENTER gombot,
miközben az [OK] látszik, majd nyomja meg ismét az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
A felhasználói bit felvételi idejének beállítása.
OFF
Nem rögzíti az időt felhasználói bitként (alapértelmezés).
ON
Rögzíti az időt felhasználói bitként.
Visszatérés a [UBSET] menühöz.
• Ha a [PRO] beállítása [OFF], akkor a [TC/UB] lehetőség nem jelenik meg (29. oldal).
z Az időkódról
A felhasználói bit olyan funkció, amely (8 számjegyes hexadecimális számokkal)
információt, például dátumot/időt/jelenetszámot rögzíthet. Ez a funkció a két vagy
több kamerával rögzített filmek szerkesztésénél hasznos.
Tárgymutató
zA felhasználói bitről
Beállítás
keresése
Az időkód hasznos funkció a speciális képszerkesztéshez, és a képadatokhoz órát/percet/
másodpercet/képkockákat rögzít.
Ha a [V.SYS] beállítása [NTSC] és a képkockasebesség 30p vagy 60p, hosszú idejű felvétel
esetén a tényleges időben kiesések történhetnek, mert az időkód képkockáinak száma és
az NTSC képjel másodpercenkénti tényleges képkocka-frekvenciája kis mértékben eltérő.
Ezt a kiesést a kieső képkocka korrigálja, hogy az időkód és a tényleges idő megegyezzen.
Minden perc első 2 képkockáját (30p esetén, illetve 60p esetén az első 4 képkockát)
a rendszer eltávolítja, kivéve minden tizedik percet. Az e korrekciót nem tartalmazó
időkód neve nem kieső képkocka.
Működtetés
keresése
Megjegyzések
31HU
IR-távvezérlő
Beállítás
kijelzés
t
A felvétel elindítása/leállítása és az időkód alaphelyzetbe állítása az infravörös távvezérlő
(RMT-845 (külön vásárolható meg)) használatával történhet.
A beállítás elvégzéséhez először válassza a [SETUP] lehetőséget.
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 A beállítás kiválasztásához nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
2 Az [IR-RC] (IR-távvezérlő) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A kamera infravörös távvezérlő használatával történő működtetését teszi lehetővé.
Működtetés
keresése
Megakadályozza a kamera infravörös távvezérlő használatával történő működtetését.
Visszatérés a [IR-RC] menühöz.
Beállítás
keresése
Megjegyzések
• Ennek a funkciónak a használatához infravörös távvezérlő RMT-845 (külön vásárolható meg) szükséges.
Vásárolja meg egy Sony szervizközpontban.
• A RMT-845 (külön vásárolható meg) használatával csak a következő beállítások működtethetők.
Más beállítások nem használhatók.
– Az időkód alaphelyzetbe állítása.
– Felvétel elindítása/leállítása.
Tárgymutató
32HU
Konfigurációs
beállítások
Beállítás
kijelzés
t
A [CONFG] lehetőséggel a következő beállítások adhatók meg.
A vonatkozó oldalra történő lépéshez kattintson az egyes tételekre.
A kamera hierarchikus menüszerkezete itt található: 10. oldal.
Kijelzés
Wi-Fi távvezérlő
Wi-Fi
GPS napló
GPS
Repülési mód
PLANE
USB-áramellátás
USBPw
A.OFF
Hangjelzés
BEEP
Dátum és idő beállítása
DATE
Nyári időszámítás beállítása
DST
Nyelv beállítása
LANG
Váltás: NTSC/PAL
V.SYS
A beállítások visszaállítása
RESET
Formátum
FORMT
Működtetés
keresése
Automatikus kikapcsolás
Tartalomjegyzék
Tételek
Beállítás
keresése
Tárgymutató
33HU
Wi-Fi távvezérlő
Beállítás
kijelzés
t
t
A kamera és egy Live-View (Élő nézet) távvezérlő vagy okostelefon Wi-Fi hálózaton keresztül
történő összekapcsolása révén a kamera a Live-View (Élő nézet) távvezérlővel vagy az
okostelefonnal működtethető.
A beállítás elvégzéséhez először válassza a [SETUP] t [CONFG] lehetőséget.
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 A [Wi-Fi] (Wi-Fi) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A kamerát Live-View (Élő nézet) távvezérlővel vagy okostelefonnal működteti.
Működtetés
keresése
4 A beállítás kiválasztásához nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
2 A [CONFG] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A kamerát nem Live-View (Élő nézet) távvezérlővel vagy okostelefonnal működteti.
Beállítás
keresése
Több kamerát Live-View (Élő nézet) távvezérlővel működteti.
NEW
Akkor válassza ezt, ha a kamerát első alkalommal csatlakoztatja Live-View
(Élő nézet) távvezérlőhöz.
CRRNT Akkor válassza ezt, ha a kamerát korábban már csatlakoztatta Live-View
(Élő nézet) távvezérlőhöz.
Visszatérés a [Wi-Fi] menühöz.
6 Csatlakoztass a kamerát a Live-View (Élő nézet) távvezérlőhöz vagy
okostelefonhoz Wi-Fi kapcsolaton keresztül.
Tárgymutató
5 A [MOVIE], [PHOTO] vagy [INTVL] megjelenítése.
A csatlakoztatási módszer részletes ismertetése a Live-View (Élő nézet) távvezérlő
esetén itt: 62, okostelefon esetéről pedig itt: 57 található.
7 A kamera működtetése Live-View (Élő nézet) távvezérlővel vagy
okostelefonnal.
Megjegyzések
• A kamera Live-View (Élő nézet) távvezérlővel vagy okostelefonnal történő működtetése a kamera
akkumulátorának gyors lemerülését okozhatja.
• A kamera Live-View (Élő nézet) távvezérlőhöz történő első csatlakoztatása esetén a [CRRNT] a [MULTI]
részben nem jelenik meg.
34HU
Beállítás
kijelzés
g
/
g
/
g
Másolás
A kamerával készített filmek és fényképek okostelefon működtetésével másolhatók.
MOVIE: film (Movie) üzemmód
PHOTO: Fénykép üzemmód
INTVL: Sorozatfelvétel üzemmód
Tartalomjegyzék
1 Kapcsolja be a kamerát, majd nyomja meg a NEXT gombot, és válassza ki
a felvételi üzemmódot.
2 Az okostelefonon indítsa el a PlayMemories Mobile alkalmazást, és létesítsen
Wi-Fi kapcsolatot.
3 Kapcsolja a kamerát másolás üzemmódba az okostelefon PlayMemories
Mobile képernyőjét.
4 Válassza ki a másolandó képe(ke)t.
Működtetés
keresése
Az okostelefon beállításával kapcsolatos részletek a „Csatlakoztatás okostelefonhoz” részben,
58. oldal.
Megjegyzések
Beállítás
keresése
• A Wi-Fi távvezérlő funkció aktiválása előtt frissítse a PlayMemories Mobile szoftvert a legújabb verzióra.
• Az okostelefonra akkor másolhatók képek, ha a kamera beállítása felvételi üzemmód (film mód/fénykép
mód/sorozatfelvétel mód).
• Az üzemmód csak akkor módosítható, ha a felvételkészítés készenlétben van.
• A felvett XAVC S filmek akkor másolhatók, ha a [PRO] beállítása [ON].
Tárgymutató
35HU
GPS napló
Beállítás
kijelzés
t
t
A kamera GPS funkciójának használatával filmfelvétel közben rögzíthetők a helyszín adatai
és a mozgási sebesség.
A PlayMemories Home lehetővé teszi a GPS naplóval rögzített filmek számítógépre történő
importálását és a helyszíni információkat megjelenítő térképpel való megtekintését (64. oldal).
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 A [GPS] (GPS) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
GPS-naplóval rendelkező filmek és állóképek rögzítése helyszíni információval.
Működtetés
keresése
4 A beállítás kiválasztásához nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
2 A [CONFG] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A GPS-napló kikapcsolása.
Beállítás
keresése
Visszatérés a [GPS] menühöz.
Megjegyzések
•
•
•
•
•
•
A GPS napló csak filmfelvétel esetén kerül rögzítésre.
Ha nem rögzíti a helyszín információit, a GPS naplót állítsa [OFF] értékre.
Repülőgép fel- és leszállása közben a repülési módot állítsa [ON] értékre (38. oldal).
A GPS rendszert a helyi vagy helyzetnek megfelelő szabályok betartásával használja.
A GPS rendszer első vagy hosszabb idő utáni ismételt alkalommal történő használata esetén a helyszín
információinak rögzítése több tíz másodpercet vagy több percet is igénybe vehet. A háromszögelési idő
a GPS támogatási adatok felhasználásával csökkenthető (37. oldal).
Ne takarja el az ujjával a GPS érzékelőt a GPS műholdak keresése vagy háromszögelés közben.
Ez csökkenti a GPS érzékelő érzékenységét, és a háromszögelés sikertelenségéhez vezethet (12. oldal).
A Sony nem gyűjti a helyszíni és az útválasztási információkat.
A helyszíni és az útválasztási információk számítógépen, térképként történő megjelenítéséhez
a Sony helyszíni és útválasztási információs adatokat nyújt a Google Inc. számára.
Bár a kamera nem rendelkezik naplófájl-törlési funkcióval, ezek a fájlok az adathordozó
formázásával törölhetők.
Ha állóképek rögzítése történik, miközben a GPS napló beállítása [ON], akkor csak a helyszín
információit rögzíti a rendszer.
A rögzíthető naplófájlok maximális száma naponta 256. Ha elérte a rögzíthető naplófájlok maximális
számát, akkor képeket továbbra is készíthet, de naplófájlok nem lesznek rögzítve.
Tárgymutató
•
•
•
•
•
36HU
Folytatás r
Háromszögelési állapot ellenőrzése
A jelzés a GPS jel vételi erősségének megfelelően változik, ha a GPS aktiválva van.
GPS
Jelzések
Nincs
jelzés
Háromszögelési
állapot
OFF
GPS vétel állapota
A GPS napló beállítása [OFF] vagy hiba történt.
A GPS műholdak keresése. (A háromszögelés megkezdése több
percet is igénybe vehet.)
Háromszögelés
A kamera GPS jelet fogad. (A kamera rögzíteni tudja a helyszín
információit.)
A GPS helyszíni információk szerzéséhez szükséges idő a GPS támogatási adatok
felhasználásával rövidíthető. Ha az internetkapcsolat szoftver, PlayMemories Home
használatával jön létre, akkor a GPS támogatási adatok automatikusan frissíthetők.
Tárgymutató
A GPS támogatási eszköz használata
A GPS támogatási adatok egy memóriakártyának a számítógépbe történő behelyezésével
is frissíthetők.
Nyissa meg a PlayMemories Home főképernyőjét, majd válassza ki a csatlakoztatott típus
nevét t [GPS Support Tool] t a számítógépről telepítendő memóriakártya meghajtója,
majd frissítse a GPS támogatási adatokat. Ha behelyezi a memóriakártyát, akkor a GPS
támogatási adatok megjelennek a kamerán.
Beállítás
keresése
• Ha a Dátum és idő beállítása nincs megadva, vagy a beállított idő jelentősen eltolódik, akkor
a GPS helyszíni információk szerzéséhez szükséges idő nem rövidíthető.
• Ha a GPS támogatási adatok elfogynak, akkor a helyszíni információk rögzítéséhez szükséges
idő nem rövidíthető.
Működtetés
keresése
z A GPS támogatási adatokról
Tartalomjegyzék
Keresés/Nehéz
37HU
Repülési mód
Beállítás
kijelzés
t
t
Ha repülőgépen vagy más zárt helyen tartózkodik, akkor letilthatja a kamera vezeték nélküli
alkalmazásokkal, például a Wi-Fi/GPS stb. szolgáltatásokkal kapcsolatos összes funkcióját.
Ha a repülési mód beállítása [ON], akkor a kijelzőpanelen egy repülőgépjelzés jelenik meg.
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 A [PLANE] (Repülési mód) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
2 A [CONFG] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
4 A beállítás kiválasztásához nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Normál használathoz ezt a beállítást válassza.
(A Wi-Fi/GPS funkció engedélyezve van.)
Beállítás
keresése
Visszatérés a [PLANE] menühöz.
Működtetés
keresése
Akkor válassza ezt a beállítást, amikor repülőgépen tartózkodik.
(A Wi-Fi/GPS funkció le van tiltva.)
Tárgymutató
38HU
USB-áramellátás
Beállítás
kijelzés
t
t
Ha a kamerát a számítógéphez vagy USB-eszközhöz csatlakoztatja a micro USB-kábellel
(tartozék), akkor a kamera beállítható úgy, hogy az áramellátását a csatlakoztatott
eszköz biztosítsa.
A beállítás elvégzéséhez először válassza a [SETUP] t [CONFG] lehetőséget.
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 A [USBPw] (USB áramellátás) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Áramellátás csatlakoztatott eszközről, a micro USB-kábelen keresztül.
Működtetés
keresése
4 A beállítás kiválasztásához nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
2 A [CONFG] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Nincs áramellátás csatlakoztatott eszközről, a micro USB-kábelen keresztül.
Beállítás
keresése
Visszatérés a [USBPw] menühöz.
Megjegyzések
Tárgymutató
• Ha az USB áramellátás beállítását a micro USB-kábel csatlakoztatott állapotában módosítja, akkor húzza
ki a kábelt, majd csatlakoztassa ismét.
• 1,5A áramerősségnél kisebb áramellátási kapacitással rendelkező USB-eszköz esetén előfordulhat, hogy
az áramellátás nem lesz megfelelő.
• Ha az akkumulátor töltése közben bekapcsolja a kamerát, akkor a töltés leáll, és a kamera áramellátása
az USB kapcsolattal csatlakoztatott eszközről történik.
zFali csatlakozó (fali konnektor) használata áramforrásként
Használja az USB töltőt AC-UD20 (külön vásárolható meg). A kamerának a töltőhöz való
csatlakoztatásához használja a micro USB-kábelt (tartozék).
39HU
Automatikus
kikapcsolás
Beállítás
kijelzés
t
t
Az automatikus kikapcsolás funkció beállítása módosítható.
A beállítás elvégzéséhez először válassza a [SETUP] t [CONFG] lehetőséget.
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 Az [A.OFF] (Automatikus kikapcsolás) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT
gombot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Kikapcsolás kb. 10 másodperc után.
Működtetés
keresése
4 A beállítás kiválasztásához nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
2 A [CONFG] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Kikapcsolás kb. 60 másodperc után.
Beállítás
keresése
Nincs automatikus kikapcsolás.
Visszatérés a [A.OFF] menühöz.
• Ez a funkció nem érhető el a következő esetekben.
– Hordozóra történő adatrögzítéskor
– Filmek felvétele vagy sorozatfelvétel üzemmódban történő képrögzítés során
– Filmlejátszás vagy diavetítés közben
– Wi-Fi kapcsolat van folyamatban, Wi-Fi távvezérlő csatlakozik, vagy képfeltöltés történik
okostelefonra
– HDMI kapcsolat kiépítése közben
– Csatlakoztatott USB-eszközről történő áramellátás esetén
– Háttértároló eszköz csatlakoztatása közben
• A következő esetekben a kikapcsolást előtt eltelő időtartam meghosszabbodik, még az automatikus
kikapcsolás funkció [10sec] vagy [60sec] értékre történő beállítása esetén is.
– a [SETUP] beállítások módosítása közben
– fényképek lejátszása során
– ha a [Wi-Fi] beállítás [ON] értékre van állítva és a Wi-Fi ikon megjelent
Tárgymutató
Megjegyzések
40HU
Hangjelzés
Beállítás
kijelzés
t
t
A működtetés hallható értesítései ON/OFF értékre állíthatók.
A beállítás elvégzéséhez először válassza a [SETUP] t [CONFG] lehetőséget.
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 A [BEEP] (Hangjelzés) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
4 A beállítás kiválasztásához nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Működtetési hangok csak a következő műveletek során hangzanak.
• Áramellátás bekapcsolása
• Felvétel elindítása
• Felvétel leállítása
• Zár megnyomva
• Letiltott művelet volt kiválasztva, vagy hiba történt
Beállítás
keresése
Minden működtetési hang letiltása.
Működtetés
keresése
Minden működtetési hang engedélyezése.
Tartalomjegyzék
2 A [CONFG] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Visszatérés a [BEEP] menühöz.
Tárgymutató
41HU
Nyelv beállítása
Beállítás
kijelzés
t
t
Beállíthatja a megjelenített nyelvet.
A beállítás elvégzéséhez először válassza a [SETUP] t [CONFG] lehetőséget.
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 A [LANG] (Nyelv) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4 A beállítás kiválasztásához nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Francia nyelv beállítása.
Működtetés
keresése
Angol nyelv beállítása.
Tartalomjegyzék
2 A [CONFG] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Brazíliai portugál nyelv beállítása.
Beállítás
keresése
Visszatérés a [LANG] menühöz.
Tárgymutató
42HU
Váltás: NTSC/PAL
Beállítás
kijelzés
t
t
A videokamera használati helyének megfelelő ország vagy régió televíziós rendszerétől függően
NTSC/PAL állítható be.
A beállítás elvégzéséhez először válassza a [SETUP] t [CONFG] lehetőséget.
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 A [V.SYS] (Videorendszer) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
2 A [CONFG] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
4 A beállítás kiválasztásához nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Működtetés
keresése
Ha a televíziós rendszer NTSC.
Ha a televíziós rendszer PAL.
5 Nyomja meg a NEXT, majd az ENTER gombot, miközben a kijelzőpanelen
az [OK] látszik.
Beállítás
keresése
Visszatérés a [V.SYS] menühöz.
Az NTSC/PAL beállítás törléséhez nyomja meg a NEXT gombot, ha az [OK] látszik,
válassza a [CANCL] lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
• Az NTSC/PAL beállítás módosítása után a kamera automatikusan újraindul.
• Az NTSC rendszerben formázott vagy rögzített adathordozó PAL rendszerben nem rögzíthető és nem
játszható le, és ez fordítva is igaz. Ha a kijelzőpanelen [FORMT] üzenet jelenik meg az NTSC/PAL
beállítás váltása után, akkor lépjen a megerősítő képernyőre és válassza az [OK] lehetőséget, majd
formázza az aktuális felvételi adathordozót vagy használjon másik felvételi adathordozót (45. oldal).
Tárgymutató
Megjegyzések
43HU
A beállítások
visszaállítása
Beállítás
kijelzés
t
t
A beállítások visszaállíthatók az alapértelmezett értékeikre.
A [RESET] funkció aktiválása esetén a képek nem törlődnek.
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 A [RESET] (Visszaállítás) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A visszaállítás befejezése után a kamera automatikusan újraindul.
A visszaállítás törlése: ha a [SURE?] vagy az [OK] látszik, nyomja meg a NEXT gombot,
válassza a [CANCL] lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Működtetés
keresése
4 A [SURE?] lehetőség megjelenítéséhez nyomja meg az ENTER gombot,
miközben az [OK] látszik, majd nyomja meg ismét az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
2 A [CONFG] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Beállítás
keresése
Tárgymutató
44HU
Formátum
Beállítás
kijelzés
t
t
A formázás az a folyamat, amelynek során a memóriakártyán tárolt összes kép törlésre kerül
és a memóriakártya visszaáll a kezdeti állapotába.
A beállítás elvégzéséhez először válassza a [SETUP] t [CONFG] lehetőséget.
1 A [SETUP] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 A [FORMT] (Formázás) megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Tartalomjegyzék
2 A [CONFG] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
4 A [SURE?] lehetőség megjelenítéséhez nyomja meg az ENTER gombot,
miközben az [OK] látszik, majd nyomja meg ismét az ENTER gombot.
Megjegyzések
Beállítás
keresése
• A formázás előtt mentse el a fontos képeket.
• A formázás közben ne végezze a következő műveleteket.
– Gomb megnyomása.
– A memóriakártya kiadása.
– Kábel csatlakoztatása/kihúzása.
– Akkumulátor behelyezése/eltávolítása.
Működtetés
keresése
Elkezdődik a formázás, és ha befejeződött, akkor megjelenik a [DONE] üzenet.
A formázás törlése: ha a [SURE?] vagy az [OK] látszik, nyomja meg a NEXT gombot,
válassza a [CANCL] lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Tárgymutató
45HU
Tartozékok használata
A tartozékokkal kapcsolatos legfrissebb információk a kamera weboldalán találhatók.
Állványadapter
Rögzítés módja
1 Helyezze az állványadapter csavarját a kamera állványadapter-rögzítő
nyílásába.
Működtetés
keresése
2 Tartsa az állványadaptert a kamera aljának nyomva, és szorítsa meg a csavart
a nyíl irányában.
Tartalomjegyzék
Az állványadapternek a kamerához való illesztésével a kamerára tartozékok szerelhetők a vízálló
burkolat használata nélkül. A Multi/Micro USB-csatlakozó csatlakozófedelének nyitása/zárása is
lehetséges. Ez lehetővé teszi felszerelt állványadapter mellett a kamerának számítógéphez vagy
USB-eszközhöz való csatlakoztatását.
Beállítás
keresése
Eltávolítás módja
Tárgymutató
1 Lazítsa meg az állványadapter csavarját a nyíl irányában.
2 Távolítsa el az állványadaptert a kameráról.
Megjegyzések
46HU
• Vízálló burkolat felszerelése a kamerára, vízben történő használat esetén (47. oldal).
Folytatás r
Vízálló burkolat (SPK-AS2)
A kamerának a vízálló burkolat belsejébe helyezésével filmek rögzíthetők vízparton.
HOLD kar
Burkolatház
REC gomb
NEXT gomb
PREV gomb
Burkolat fedele
Állványcsavarnyílás
Tartalomjegyzék
Zsinór
rögzítőnyílása
Csat zárja
Csat
Rögzítés módja
Működtetés
keresése
1 A csat zárját csúsztassa az 1 irányába és tartsa meg,
majd fogja meg a bekarikázott részt, és fordítsa
kifelé a csatot a 2 irányába.
2 Nyissa ki a burkolat fedelét.
Beállítás
keresése
Burkolat
fedelének
a pántja
Tárgymutató
3 Helyezze be a kamerát a burkolatházba.
• A kamerán oldja ki a REC HOLD (zár) kapcsolót.
4 A burkolatház fülét illessze a burkolatfedél
nyílásába.
47HU
Folytatás r
5 A csatot akassza be a burkolatfedél alsó részén levő
fülbe 1, majd csukja le a csatot a 2 irányába,
amíg a helyére nem kattan.
• Zárja be a csatot, amíg a csat zárja vissza nem tér az eredeti
helyzetbe.
A vízálló burkolat vízállóságáról
Vízálló burkolatba helyezve a kamera vízben 5 méteres mélységig, 30 percig használható.
A vízállóság vállalatunk tesztelési szabványain alapul.
Ne tegye ki a vízálló burkolatot nagy nyomású víznek, például folyó csapvíznek.
Ne használja a vízálló burkolatot termálfürdőben.
A vízálló burkolatot az ajánlott vízhőmérsékleti tartományban, legfeljebb 40°C hőmérsékletig használja.
A vízállóság megszűnhet, ha a vízálló burkolatot erős rázkódásnak, például leesésnek teszik ki. Javasoljuk,
hogy a vízálló burkolatot hivatalos javítóműhelyben ellenőriztesse (díjat számíthatnak fel).
• Ha a kamerát 5 méteres vagy nagyobb vízmélységben, vagy vízi sportolás közben használja, használja
a vízálló burkolatot (SPK-AS1) (külön vásárolható meg).
Működtetés
keresése
Megjegyzések
Tartalomjegyzék
•
•
•
•
•
•
Beállítás
keresése
• A REC gomb nem működtethető, ha a HOLD kar zárt állásban van.
Működtetés előtt oldja ki a zárat.
• Ha a vízálló burkolat belsejében levő kamerával víz alatt készít
felvételeket, akkor a felvett képek kevésbé lesznek tiszták, mint
normál felvétel esetén. Ez nem hibajelenség.
• Felhelyezett vízálló burkolat esetén is rögzíthető hang a kamerával,
de a hangszint csökkent lesz.
• A vízálló burkolat rögzítőnyílásán keresztül főzzön át egy megbízható
zsinórt, majd a zsinórt rögzítse egy a kamerával használni kívánt
tárgyhoz.
Tárgymutató
48HU
Folytatás r
A használattal kapcsolatos tudnivalók
Tartalomjegyzék
• A vízálló burkolatot ne dobja vízbe.
• Kerülje a vízálló burkolat használatát a következő helyzetekben:
– nagyon meleg vagy párás helyszínen
– 40°C-nál melegebb vízben
– 10°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten
Ezekben a helyzetekben nedvességlecsapódás vagy vízszivárgás történhet, ami károsíthatja a kamerát.
• A vízálló burkolat ne maradjon hosszú ideig közvetlen napfényben vagy nagyon meleg és párás
helyszínen. Ha a vízálló burkolat közvetlen napfényben hagyása nem kerülhető el, akkor a vízálló
burkolat letakarásához használjon törölközőt vagy más védelmet.
• Ha a kamera túlmelegszik, akkor előfordulhat, hogy automatikusan kikapcsol, vagy a felvétel nem
működik. További használathoz a kamerát egy időre helyezze hűvös helyre, hogy lehűlhessen.
• Ha a vízálló burkolat felületére napolaj került, mossa le teljesen, langyos víz használatával.
Ha a vízálló burkolat házon napolaj marad, akkor a vízálló burkolat felülete elszíneződhet
vagy károsodhat (például kirepedezhet).
Vízszivárgás
O-gyűrű
A vízálló burkolat a vízállóság fenntartásához O-gyűrűt alkalmaz.
Az O-gyűrű karbantartása igen fontos. Az O-gyűrű előírás szerinti karbantartásának elmulasztása
vízszivárgást eredményezhet és a vízálló burkolat elsüllyedését okozhatja.
Működtetés
keresése
Abban a valószínűtlen esetben, ha a vízálló burkolat hibája vízszivárgás miatt kárt okoz, a Sony nem vállal
jótállást a burkolat belsejében levő eszközökben (kamera, akkumulátor stb.) történt károkért, sem a felvett
tartalmakért, sem a fényképezéssel kapcsolatos kiadásokért.
Az O-gyűrű ellenőrzése
A kamera behelyezése előtt mindig zárja be a vízálló burkolat fedelét, majd merítse vízbe
a vízbeszivárgás ellenőrzéséhez.
Az O-gyűrű javíthatósági ideje
Tárgymutató
Vízszivárgás ellenőrzése
Beállítás
keresése
• Gondosan ellenőrizze, hogy az O-gyűrűn van-e bármilyen szennyeződés, homok, hajszál, por, só,
szövetszálak stb. Ha talál ilyet, gondosan törölje le puha kendővel.
• Az ujjhegyével finoman simítsa körül az O-gyűrűt, a nem látható szennyeződések felderítése céljából.
• Ügyeljen rá, hogy az O-gyűrűn a letörlése után ne maradjanak kendőszálak.
• Ellenőrizze, hogy az O-gyűrűn nincs-e repedés, gyűrődés, torzulás, finom hasadás, karcolás, beszorult
homokszemcsék stb. Ha bármi ilyet talál, cserélje ki az O-gyűrűt.
• A burkolatházon ugyanígy ellenőrizze az O-gyűrű csatlakozási felületét.
Az O-gyűrű javíthatósági ideje a vízálló burkolat használatának gyakoriságától és körülményeitől függ.
Általában körülbelül egy év.
49HU
Folytatás r
Karbantartás
• Tengeri szélnek kitett helyen történő felvétel után az egységet rögzített csattal alaposan mossa le
édesvízzel a só és a homok eltávolítása érdekében, majd puha, száraz kendővel törölje le. Javasolt
a vízálló burkolat édesvízbe történő alámerítése, körülbelül 30 percre. Ha só marad rajta, a fém
alkatrészek károsodhatnak, vagy rozsda képződhet és vízszivárgást okozhat.
• Ha a vízálló burkolat felületére napolaj került, mossa le teljesen, langyos víz használatával.
• A vízálló burkolat belsejét puha, száraz ronggyal finoman törölje át. Ne mossa ki vízzel.
Ügyeljen rá, hogy a vízálló burkolat minden használata esetén végezze el a fenti karbantartást.
Tisztításhoz ne használjon semmilyen szerves oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót,
mert ezek károsíthatják a vízálló burkolat felületét.
• Az O-gyűrű állagromlásának elkerülése érdekében a vízálló burkolat tárolását hűvös, jól szellőző helyen
kell biztosítani. A csatot ne zárja le.
• Akadályozza meg a por lerakódását az O-gyűrűre.
• A vízálló burkolat ne kerüljön tárolásra hideg, nagyon meleg vagy párás helyen, illetve naftalinnal vagy
kámforral, mert ezek a körülmények a vízálló burkolat károsodását okozhatják.
Tartalomjegyzék
A vízálló burkolat tárolása
Működtetés
keresése
Beállítás
keresése
Tárgymutató
50HU
Folytatás r
Tapadó szerelősín (VCT-AM1)
A tapadó szerelősín a vízálló burkolat vagy az állványadapter használni kívánt elemhez való
rögzítéséhez használható. A tapadó szerelősín a rögzítőcsat, a lapos tapadó szerelősín és az ívelt
tapadó szerelősín közös megnevezése. Felszerelés előtt helyezze a kamerát a vízálló burkolat
belsejébe vagy szerelje fel az állványadaptert.
Rögzítőcsat
Lapos tapadó szerelősín
Ívelt tapadó szerelősín
Állványcsavar Pozicionáló tű
Tartalomjegyzék
Működtetés
keresése
Rögzítés módja
Az alábbi eljárás a vízálló burkolat felszerelésének módját ismerteti.
1 A vízálló burkolat alján levő állványcsavarnyílást illessze a rögzítőscsat állványcsavarnyílásával, és rögzítse erősen az
állványcsavarral.
• Ellenőrizze, hogy a szerelvény erősen össze van-e szerelve.
Beállítás
keresése
2 A rögzítőcsatot (az 1. lépésben beállított
vízálló burkolattal) rögzítse a lapos tapadó
szerelősínhez vagy az ívelt tapadó szerelősínhez:
csúsztassa, amíg a helyére nem kattan.
Tárgymutató
3 A tapadó szerelősín illesztési helyének felületéről
teljesen távolítsa el a port, a nedvességet és az
olajos anyagokat.
4 Húzza le a hátoldali fedőpapírt, majd illessze a kívánt helyre a tapadó
szerelősínt.
• A tapadóerő a tapadó szerelősín kívánt helyre illesztését követő 24 óra múlva éri el a maximumát.
zA rögzítőcsat felrögzítése vagy leválasztása
A kioldáshoz tartsa nyomva a bekarikázott részt,
majd csúsztassa a 2. lépéssel ellenkező irányba.
51HU
Folytatás r
Megjegyzések
Tartalomjegyzék
• A lapos tapadó szerelősín és az ívelt tapadó szerelősín az illesztési helyről való leválasztást követően már
nem használhatók újra.
• A leválasztást lassan végezze. Ha nagy erővel választja le, akkor a rögzítősín illeszkedési helyén a felület
megsérülhet.
• Felszerelés előtt ellenőrizze a használandó elem felszínét. Ha az szennyezett, vagy por, nedvesség vagy
olajos anyag került rá, akkor a tapadóerő csökkenhet, és az elem enyhe behatásra is leválhat.
• Használjon a kamera elhelyezésének felületéhez illeszkedő tapadó szerelősínt. Ha a szerelősín nem
illeszkedik a felülethez, akkor enyhe behatásra is leválhat.
• A vízálló burkolat rögzítőnyílásán keresztül főzzön át egy megbízható zsinórt, majd a zsinórt rögzítse egy
a kamerával használni kívánt tárgyhoz.
• Használat előtt ellenőrizze, hogy a rögzítőcsat csavarnyílása nem laza-e, és a lapos vagy az ívelt tapadó
szerelősín szilárdan illeszkedik-e a felülethez.
Működtetés
keresése
Beállítás
keresése
Tárgymutató
52HU
Felvétel készítése
Kijelzés
A REC HOLD (zár) kapcsoló
A REC HOLD (zár) kapcsoló a véletlen használat megakadályozására szolgál. A REC gomb
zárolásához csúsztassa a REC HOLD (zár) kapcsolót az ábra szerint a nyíl irányába. A zár
kioldásához csúsztassa a nyíllal ellentétes irányba.
•
•
•
*
Felvétel előtt oldja ki a zárat.
Ha a kamerát felvétel közben zárolja, a felvételi állapot megőrzésre kerül*.
Ha a kamerát a felvétel leállítása után zárolja, a leállított állapot kerül megőrzésre*.
A beállítás módosításához oldja ki a zárat.
Tartalomjegyzék
REC/hozzáférés/CHG (töltés) jelzőfény
REC HOLD (zár) kapcsoló
Működtetés
keresése
REC gomb
Film (Movie) üzemmód
2 Nyomja meg a REC gombot a felvétel megkezdéséhez.
3 A felvétel leállításához nyomja meg ismét a REC gombot.
Beállítás
keresése
1 Kapcsolja be az áramellátást, majd nyomja meg a NEXT gombot a [MOVIE]
megjelenítéséhez.
Fénykép üzemmód
2 Felvétel készítéséhez nyomja meg a REC gombot.
Sorozatfelvétel üzemmód
Tárgymutató
1 Kapcsolja be az áramellátást, majd nyomja meg a NEXT gombot a [PHOTO]
megjelenítéséhez.
A felvétel elindítása után, a kamera folyamatosan, szabályos időközönként állóképeket készít,
amíg a felvételt le nem állítják.
1 Kapcsolja be az áramellátást, majd nyomja meg a NEXT gombot a [INTVL]
megjelenítéséhez.
2 Nyomja meg a REC gombot a felvétel megkezdéséhez.
3 A felvétel leállításához nyomja meg ismét a REC gombot.
Megjegyzések
• A kamera kikapcsolásakor érvényes felvételi üzemmód a kamera következő bekapcsolásakor
visszaállításra kerül.
53HU
Folytatás r
zMegjegyzések a hosszú idejű felvételekhez
• Ha folyamatosan hosszabb időn át készít felvételeket, akkor a kamera hőmérséklete megnövekszik.
Ha a hőmérséklet meghalad egy bizonyos szintet, a felvételkészítés automatikusan leáll.
Várjon legalább 10 percet, amíg a kamera belső hőmérséklete biztonságos szintre csökken.
• Magas környezeti hőmérséklet esetén a kamera hőmérséklete gyorsan megnövekszik.
• Ha a kamera hőmérséklete megnövekszik, romolhat a képminőség. Javasoljuk, hogy várjon
a felvételek készítésével, amíg a kamera hőmérséklete csökken.
• A kamera felülete felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.
Tartalomjegyzék
Működtetés
keresése
Beállítás
keresése
Tárgymutató
54HU
Képek megtekintése
televízión
Kijelzés
Egy micro HDMI-kábellel (külön vásárolható meg) csatlakoztassa a kamerát olyan televízióhoz,
amely rendelkezik HDMI csatlakozóval.
Olvassa el a televízió kezelési útmutatóját is.
1 Kapcsolja ki a kamerát és a televíziót is.
1 Az HDMI
csatlakozóhoz
Működtetés
keresése
HDMI aljzat
Tartalomjegyzék
2 Nyissa ki a csatlakozófedelet, és a micro HDMI-kábellel (külön vásárolható
meg) csatlakoztassa a kamerát a televízióhoz.
Micro HDMI-kábel
(külön vásárolható meg)
2 A HDMI OUT aljzathoz
3 A televízió bemenetét állítsa [HDMI bemenet] értékre.
5 A [PLAY] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
6 Az [MP4], [PHOTO] vagy a [PRO] megjelenítéséhez nyomja meg a NEXT
gombot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjegyzések
• A micro HDMI-kábel (külön vásárolható meg) HDMI csatlakozóját csatlakoztassa a kamera HDMI OUT
csatlakozójához.
• A kamera kimeneti csatlakozóját ne csatlakoztassa más eszközök kimeneti csatlakozójához.
Ez meghibásodáshoz vezethet.
• Előfordulhat, hogy egyes eszközök nem működnek megfelelően. Előfordulhat, hogy a kép és a hang jele
nem adható ki.
• Használjon HDMI emblémával rendelkező micro HDMI-kábelt (külön vásárolható meg).
• Javasoljuk, hogy egy HDMI-emblémával rendelkező vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
Tárgymutató
Válassza az [MP4] lehetőséget az MP4 formátumban rögzített filmek lejátszásához,
a [PHOTO] lehetőséget fényképek megtekintéséhez vagy a [PRO] lehetőséget az XAVC S
formátumban rögzített képek lejátszásához.
A lejátszás leállításához nyomja meg ismét az ENTER gombot.
Beállítás
keresése
4 A bekapcsoláshoz a kamerán nyomja meg a NEXT gombot.
55HU
Folytatás r
z A lejátszott tartalom vezérlése
Tartalomjegyzék
• Az előző/következő kép megtekintése: Nyomja meg a PREV/NEXT
gombot.
• Gyors keresés visszafelé / gyors keresés előre (csak filmek esetén):
Nyomja le és tartsa lenyomva a PREV/NEXT gombot.
• Szüneteltetés (csak filmek esetén): Nyomja meg egyszerre a PREV
és a NEXT gombokat.
PREV gomb
Ha szüneteltetés közben nyomva tartja a PREV vagy a NEXT gombot,
NEXT gomb
akkor lassú visszafelé vagy előre történő keresés végezhető.
• A hangerő beállítása (csak filmek esetén): Tartsa nyomva egyszerre a PREV
és a NEXT gombokat.
• Diavetítés indítása (csak fényképek esetén): Nyomja meg egyszerre a PREV és a NEXT gombokat.
• Lejátszás befejezése: Nyomja meg a ENTER gombot.
Működtetés
keresése
Beállítás
keresése
Tárgymutató
56HU
Előkészítés okostelefonhoz történő
csatlakoztatáshoz
A PlayMemories Mobile™ szoftver telepítése az
okostelefonra
Tartalomjegyzék
Telepítse a PlayMemories Mobile alkalmazást az okostelefonra. Frissítse a PlayMemories Mobile
alkalmazást a legújabb verzióra, ha már telepítve van az okostelefonján.
A PlayMemories Mobile kapcsolatos legfrissebb információk és a funkciók részletezései
a következő weboldalon találhatók.
http://www.sony.net/pmm/
Keresse meg a PlayMemories Mobile alkalmazást a Google Play áruházban, majd telepítse.
Működtetés
keresése
• Az egyérintéses (NFC) funkciók használatához Android 4.0 vagy újabb verzió szükséges.
Keresse meg a PlayMemories Mobile alkalmazást a App Store áruházban, majd telepítse.
Beállítás
keresése
• iOS használata esetén az egyérintéses (NFC) funkciók nem használhatók.
• Az egyérintéses (NFC) funkciók használatához NFC-képességű okostelefon vagy táblaszámítógép
szükséges.
• Az itt leírt Wi-Fi funkció nem minden okostelefonon és táblagépen működik.
Az azonosító/jelszó előkészítése
Tárgymutató
Megjegyzések
• Készítse elő az Üzemeltetési útmutatóra illesztett matricát, amelyre az azonosító/jelszó van nyomtatva.
• Az azonosító/jelszó nem szükséges, ha egygombos módszerrel csatlakozik okostelefon segítségével.
zElveszett jelszó esetén
1
2
3
A micro USB-kábellel (tartozék) csatlakoztassa a kamerát egy számítógéphez.
Kapcsolja be az áramellátást.
A számítógépen jelenítse meg a [Computer] t [PMHOME] t [INFO] t [WIFI_INF.TXT] fájlt,
majd ellenőrizze a felhasználói azonosítót és jelszót.
57HU
Csatlakoztatás
okostelefonhoz
Beállítás
kijelzés
Csatlakoztatás előtt készüljön elő az okostelefonhoz történő csatlakoztatáshoz (57. oldal).
Android NFC támogatással
2 Győződjön meg arról, hogy a kamera felvételi módban van (53. oldal).
MOVIE: film (Movie) üzemmód
PHOTO: Fénykép üzemmód
INTVL: Sorozatfelvétel üzemmód
Működtetés
keresése
3 Az okostelefonon válassza
a [Settings] lehetőséget, majd
válassza a [Tovább...] lehetőséget,
és ellenőrizze, hogy az [NFC] be
van-e kapcsolva.
Tartalomjegyzék
1 Válassza a [SETUP] t [CONFG] t [Wi-Fi] t [ON] lehetőséget a kamerán
(34. oldal).
Beállítás
keresése
4 Érintse az okostelefont a kamerához.
Tárgymutató
• Az okostelefonon előzetesen törölje
a kikapcsolásidőzítést és a képernyőzárat.
• Folytassa az érintést elmozdulás nélkül,
amíg el nem indul a PlayMemories Mobile
alkalmazást (1–2 másodperc).
• Az okostelefon
(N-jelét) érintse hozzá
a kamera
(N-jeléhez). Ha az okostelefonon
nincs
(N-jel), olvassa el az okostelefon
felhasználói útmutatójában az érintési
területről szóló részt.
• Ha a kamera és az okostelefon NFC
segítségével nem csatlakoztatható össze,
olvassa el a „Android/iPhone NFC támogatás nélkül” részt, majd csatlakoztassa őket.
Megjegyzések
• Ha a repülési mód beállítása [ON] akkor a Wi-Fi funkció nem érhető el.
zAz NFC
Az NFC olyan technológia, amely különféle eszközök, például mobiltelefonok és IC-címkék
stb. közötti kis hatótávú vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé. Az adatkommunikáció
egyszerűen az eszközök egy-egy meghatározott pontjának összeérintésével történik.
Az NFC (Near Field Communication) a kis hatótávú vezeték nélküli kommunikációs
technológia nemzetközi szabványa.
Folytatás r
58HU
Android/iPhone NFC támogatás nélkül
1 Válassza a [SETUP] t [CONFG] t [Wi-Fi] t [ON] lehetőséget a kamerán
(34. oldal).
2 Győződjön meg arról, hogy a kamera felvételi módban van (53. oldal).
MOVIE: film (Movie) üzemmód
PHOTO: Fénykép üzemmód
INTVL: Sorozatfelvétel üzemmód
Tartalomjegyzék
Android
1 Indítsa el a PlayMemories Mobile alkalmazást.
Működtetés
keresése
2 Válassza az útmutató hátoldalán lévő címkén
olvasható SSID azonosítót.
Beállítás
keresése
Tárgymutató
3 Adja meg az Üzemeltetési útmutatóra illesztett
matricára nyomtatott jelszót (csak első
alkalommal).
59HU
Folytatás r
iPhone/iPad
1 Az okostelefonon válassza a [Settings]
lehetőséget, majd válassza a [Wi-Fi] lehetőséget
és a kamera SSID azonosítóját.
Tartalomjegyzék
2 Adja meg az Üzemeltetési útmutatóra illesztett
matricára nyomtatott jelszót (csak első
alkalommal).
Működtetés
keresése
3 Az útmutató hátoldalán lévő címkén olvasható
módon erősítse meg az SSID-azonosítót.
Beállítás
keresése
4 Térjen vissza a kezdőképernyőre, majd indítsa
el a PlayMemories Mobile alkalmazást.
Tárgymutató
60HU
Folytatás r
Példa okostelefonos képernyőre
A Wi-Fi távvezérlési funkció
jellemzői
• A nézet ellenőrzése felvétel
előtt és közben
• Képek figyelése felvétel
közben
Felvételi mód beállításai
•
[MOVIE]
•
[PHOTO]/[INTVL]
Tartalomjegyzék
Vegyes beállítások
• [SHARE]
• [VMODE]
• [STEDY]
Felvétel elindítása/leállítása
Megjegyzések
Működtetés
keresése
• Az okostelefon nem csatlakoztatható egyidejűleg két vagy több kamerához.
• A helyi elektromos interferenciáktól vagy az okostelefon képességeitől függően előfordulhat, hogy az élő
nézeti képek megjelenítése nem simán történik.
Beállítás
keresése
Tárgymutató
61HU
A Live-View (Élő nézet) távvezérlő
csatlakoztatása
A Live-View (Élő nézet) távvezérlő (RM-LVR1) segítségével a fejen viselt vagy távol elhelyezett
kamera a Live-View (Élő nézet) távvezérlő képernyőjén működtethető, például ellenőrizhető
a nézeti szög vagy elindítható/leállítható a felvétel. A Live-View (Élő nézet) távvezérlő több
kamera csatlakoztatására és működtetésére is képes.
Megjegyzések
A Live-View (Élő nézet) távvezérlő csatlakoztatása
a kamerához
A működtetéssel kapcsolatos részletek Live-View (Élő nézet) távvezérlő kezelési
útmutatójában találhatók.
2 Válassza a [SETUP] t [CONFG] t [Wi-Fi] t [ON] lehetőséget a kamerán
(34. oldal).
Működtetés
keresése
1 Kapcsolja be a Live-View (Élő nézet) távvezérlőt.
Tartalomjegyzék
• Használata előtt frissítse a Live-View (Élő nézet) távvezérlőt a legújabb firmware verzióra.
Részletes útmutató az alábbi webhelyen található:
www.sony.net/SonyInfo/Support/
3 A Live-View (Élő nézet) távvezérlőn válassza ki a kamera SSID azonosítóját.
A Live-View (Élő nézet) távvezérlő csatlakoztatása
két vagy több kamerához
Tárgymutató
A Live-View (Élő nézet) távvezérlő legfeljebb öt kamera csatlakoztatására és az összes kamera
egyidejű működtetésére képes. Ez hasznos a több szögből készített felvételekhez.
Beállítás
keresése
4 Ha kamera kijelzőpaneljén az [ACPT?] látszik, nyomja meg a kamera
ENTER gombját.
1 Kapcsolja be a Live-View (Élő nézet) távvezérlőt.
A működtetéssel kapcsolatos részletek Live-View (Élő nézet) távvezérlő kezelési
útmutatójában találhatók.
62HU
Folytatás r
2 Válassza a [SETUP] t [CONFG] t [Wi-Fi] t [MULTI] lehetőséget, majd
válassza ki a beállítást a kamerán.
A kamera Live-View (Élő nézet) távvezérlőhöz történő első csatlakoztatása esetén válassza
a [NEW], a második és további alkalommal történő csatlakoztatáskor pedig a [CRRNT]
lehetőséget (34. oldal).
3 Ha kamera kijelzőpaneljén az [AWAIT] látszik, regisztrálja a kamerát a Live-View
(Élő nézet) távvezérlőn.
Ha a csatlakoztatás befejeződött, a kamera kijelzőpaneljén megjelenik a [DONE] üzenet.
A többi kamera csatlakoztatásához végezze el a 2. és 3. lépést.
• A kamerán rögzített képek nem másolhatók át a Live-View (Élő nézet) távvezérlőre.
• A Live-View (Élő nézet) távvezérlő több kamerához való csatlakoztatására a rendszer a WPS módszert
alkalmazza. Ha a kamera közelében van WPS módszert használó más eszköz is, akkor előfordulhat,
hogy a regisztráció nem sikerül. Ha a regisztráció sikertelen, akkor csatlakozzon újra, az összes lépés
ismételt elvégzésével.
Működtetés
keresése
zA [Wi-Fi] menü megjelenítése egyszerűen
Tartalomjegyzék
Megjegyzések
Nyomja meg egyszerre a PREV és a NEXT gombot,
ha a kamera felvételi üzemmódban van. Ez hasznos
több kamera működtetése esetén.
PREV gomb
Beállítás
keresése
NEXT gomb
zTöbb kamerával felvett képek felhasználása
Megjegyzések
• A kamerát csak okostelefonhoz vagy Live-View (Élő nézet) távvezérlőhöz szabad csatlakoztatni Wi-Fi
kapcsolattal, más Wi-Fi hozzáférési ponthoz nem. Ha a kamerát más Wi-Fi hozzáférési ponthoz
csatlakoztatja, akkor ezt saját felelősségére teszi, mert ezáltal a kamera jogosulatlan hozzáférésnek
lehet kitéve, és a kommunikáció során átvitt tartalmakat mások is megszerezhetik.
Tárgymutató
A PlayMemories Home használatával több nézetes szerkesztés végezhető, ami a több
kamerával készített filmeket egy képernyőn jeleníti meg.
63HU
Hasznos funkciók a kamerának
a számítógéphez való
csatlakoztatása esetén
Lejátszás
Képek importálása
Beállítás
keresése
• A kamerának a számítógéphez történő csatlakoztatásánál használja a micro USB-kábelt (tartozék).
• A PlayMemories Home használható funkciói Windows és Mac esetén eltérnek.
• Más alkalmazásokkal kapcsolatos részletek a következő URL-címen találhatók:
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Működtetés
keresése
Szerkesztés
Filmek megjelenítése
nyomon követési
információkkal és
mozgási sebességgel.
Tartalomjegyzék
A PlayMemories Home lehetővé teszi filmek és állóképek számítógépre történő importálását,
sokféle további felhasználás céljából.
A szoftver telepítéséhez keresse fel a következő URL-címet.
www.sony.net/pm/
A számítógépes környezet ellenőrzése
A PlayMemories Home használatának módja
Olvassa el a PlayMemories Home súgóját.
Tárgymutató
A szoftver számítógépes környezetével kapcsolatos információk a következő webhelyen
találhatók.
www.sony.net/pcenv/
64HU
Számítógép előkészítése
A PlayMemories Home telepítése
1 Kapcsolja be a számítógépet.
• Jelentkezzen be rendszergazdaként.
• A szoftver telepítése előtt zárjon be minden futó alkalmazást a számítógépen.
www.sony.net/pm/
• A telepítéssel kapcsolatos további információk a PlayMemories Home támogatási oldalán találhatók.
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Ha a telepítés befejeződött, elindul a PlayMemories Home szoftver.
• A PlayMemories Home új funkciókkal bővülhet.
Ha a számítógépen már telepítve van a PlayMemories
Home szoftver, csatlakoztassa a kamerát
a számítógéphez.
2 A Multi/Micro USB
csatlakozóhoz
1 Az USB
csatlakozóhoz
Működtetés
keresése
3 A mellékelt micro USB-kábellel
csatlakoztassa a kamerát egy
számítógéphez.
Tartalomjegyzék
2 A számítógép böngészőjének használatával keresse fel a következő címet,
és telepítse a PlayMemories Home alkalmazást.
Megjegyzések
Beállítás
keresése
• Ne húzza ki a micro USB-kábelt (tartozék) a kamerából, ha a számítógép képernyőjén a kamera
működtetését vagy elérését jelző üzenet látszik. Ez az adatok sérüléséhez vezethet.
• A számítógépnek a kameráról való lecsatlakoztatásához a Tálca értesítési területén kattintson
a
elemre, majd kattintson a
elemre (eltávolítási ikonra). Ha Windows Vista operációs
rendszert használ, a tálca értesítési területén kattintson a
elemre.
Tárgymutató
65HU
Folytatás r
Az USB kapcsolat törlése
Windows 7/Windows 8
1 Kattintson a
tálca értesítési területére.
2 Az ablakban kattintson az eltávolítási ikonra.
3 Az eltávolításhoz kattintson az eszközre.
Eltávolítási ikon
• A micro USB-kábel (tartozék) kihúzása.
• A kamera kikapcsolása.
1 A tálca értesítési területén kattintson duplán az eltávolítási ikonra.
2 Kattintson a
Tartalomjegyzék
Windows Vista
Végezze el az alábbi 1–3. lépést a következők előtt:
(USB háttértároló eszköz) t [Leállítás] lehetőségre.
Megjegyzések
Beállítás
keresése
• Ne formázza a kamera memóriakártyáját számítógép használatával. Ha így tesz, akkor előfordulhat,
hogy a kamera nem fog megfelelően működni.
• Ha a kamerát számítógépről éri el, használja a PlayMemories Home szoftvert. A kamerán a számítógépről
ne módosítsa közvetlenül a fájlokat vagy mappákat. Előfordulhat, hogy a képfájlok megsérülnek vagy
nem játszhatók le.
• A működés nem garantált, ha a memóriakártyán levő adatokat a számítógépről közvetlenül használja.
• Hosszú filmeknek vagy szerkesztett képeknek a kamerából a számítógépre történő importálásához
használja a PlayMemories Home szoftvert. Más szoftver használata esetén előfordulhat, hogy a képek
importálása nem lesz megfelelő.
• Ha Mac számítógépet használ, és a kamera nincs csatlakoztatva a számítógéphez, akkor a meghajtó ikont
húzza a „Kuka” ikonra.
Működtetés
keresése
3 A megerősítő ablakban erősítse meg az eszközt, majd kattintson
az [OK] gombra.
Tárgymutató
66HU
Hibaelhárítás
Ha a kamerával kapcsolatos hibát észlel, próbálkozzon a következő megoldásokkal.
1 Ellenőrizze a tételeket a 68 – 72. oldalon.
2 Kapcsolja ki a rendszert, majd kapcsolja be újra.
Tartalomjegyzék
3 Forduljon a Sony-forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes
Sony-szervizhez.
Működtetés
keresése
Beállítás
keresése
Tárgymutató
67HU
Folytatás r
Akkumulátor és áramellátás
A kamera nem kapcsolható be.
• Illesszen be egy feltöltött akkumulátort.
• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor behelyezése megfelelően történt-e (14. oldal).
A kamera hirtelen kikapcsol.
Tartalomjegyzék
• A kamera és az akkumulátor hőmésékletétől függően előfordulhat, hogy a kamera védelmében
automatikus kikapcsolás történik. Ebben az esetben a kikapcsolás előtt a kijelzőpanelen üzenet
jelenik meg.
• Ha bekapcsolt állapotban a kamerát egy ideig nem használja, akkor a kamera az akkumulátor
töltöttségének megőrzése érdekében automatikusan kikapcsol. Kapcsolja be ismét a kamerát.
• Ha az automatikus kikapcsolás funkciónál [OFF] értéket állított be, akkor nem történik
automatikus kikapcsolás.
Az akkumulátorkapacitás rövid időre elegendő.
Működtetés
keresése
• A kamerát nagyon meleg vagy hideg helyen használja, vagy nem elegendő a feltöltés. Ez nem
hibajelenség.
• Ha a kamerát hosszabb ideig nem használja, az akkumulátor hatékonysága ismételt feltöltéssel és
kimerítéssel növelhető.
• Ha az akkumulátorkapacitás még az akkumulátor teljes feltöltése után is csak a szokásos idő fele lesz,
akkor ki kell cserélni az akkumulátort. Forduljon a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
A kamera nem tölthető.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, ha a kamerát nagyon meleg vagy hideg helyen használja.
• A töltés hátralevő idejének kijelzése és a tényleges hátralevő akkumulátortöltés között eltérés
keletkezik. A kijelzés pontosításához az akkumulátort egyszer merítse ki teljesen, majd töltse fel.
• Töltse fel ismét teljesen az akkumulátort. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor az akkumulátor
kimerült. Cserélje ki az akkumulátort egy újra.
Tárgymutató
A töltés hátralevő ideje pontatlanul kerül kijelzésre.
Beállítás
keresése
• Kapcsolja ki a kamerát és létesítsen USB-kapcsolatot.
• Húzza ki a micro USB-kábelt (tartozék), majd csatlakoztassa vissza.
• Használja a micro USB-kábelt (tartozék).
• Az akkumulátor töltéséhez 5–35°C-os környezeti hőmérséklet szükséges.
• Kapcsolja be a számítógépet és csatlakoztassa a kamerát.
• Aktiválja a számítógépet az alvó üzemmódból vagy hibernált állapotból.
• A micro USB-kábellel (tartozék) csatlakoztassa a kamerát közvetlenül egy számítógéphez.
• A kamerát olyan számítógéphez csatlakoztassa, amelynek az operációs rendszerét a kamera
támogatja.
Memóriakártya
A memóriakártya használatával végezhető műveletek nem hajthatók végre.
• Ha egy számítógéppel formázott memóriakártyát használ, formázza újra a kamerával (45. oldal).
68HU
Folytatás r
Képek felvétele
Képek nem rögzíthetők.
• Ellenőrizze a memóriakártya szabad kapacitását.
A képekre a dátum nem illeszthető be.
• A kamera nem rendelkezik dátumfeliratozó funkcióval.
Képek megtekintése
Tartalomjegyzék
A képek nem játszhatók le.
• A számítógépen megváltozott a mappa- vagy a fájlnév.
• Csatlakoztasson egy micro HDMI-kábelt (külön vásárolható meg).
A kép nem jelenik meg a televízión.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozás megfelelő-e (55. oldal).
Működtetés
keresése
GPS
A kamera nem vesz GPS jelet.
Túl nagy hiba a helyszíni információban.
• A hiba mértéke akár több száz méter is lehet, a környező épületektől, gyenge GPS jelektől
stb. függően.
Beállítás
keresése
• A GPS naplót állítsa [ON] értékre.
• Előfordulhat, hogy akadályok miatt a kamera nem képes a GPS műholdak rádiójeleinek vételére.
• A helyszín információinak megfelelő háromszögeléséhez vigye a kamerát nyílt területre és kapcsolja
be ismét.
A GPS támogató adatok felhasználása ellenére a háromszögelés időt igényel.
Tárgymutató
• A Dátum és idő beállítása nincs beállítva, vagy a beállított idő jelentősen eltolódik. Állítsa be
megfelelően a dátumot és az időt.
• A GPS támogató adatok érvényességi ideje lejárt. Frissítse a GPS támogató adatokat.
• A GPS műholdak helyzete folyamatosan változik, ezért a kamera használatának helyétől és idejétől
függően a helyszín meghatározása hosszabb időt igényelhet, illetve előfordulhat, hogy a rádióerősítő
egyáltalán nem képes a helyszínt meghatározni.
• A „GPS” egy, a földrajzi helyzetet GPS műholdaktól származó rádiójelek háromszögelésével
meghatározó rendszer. Ne használja a kamerát olyan helyeken, ahol a rádiójelek akadályba ütköznek
vagy visszaverődnek, például épületekkel, fákkal stb. körülvett árnyékos helyeken, Használja
a kamerát szabad ég alatt.
A helyszíni információ rögzítése nem történt meg.
• A GPS helyszíni információval rendelkező filmek a PlayMemories Home használatával importálhatók
számítógépre.
69HU
Folytatás r
Számítógépek
A számítógép nem ismeri fel a kamerát.
A képek nem importálhatók.
Tartalomjegyzék
• Ha az akkumulátor szintje alacsony, töltse fel a kamerát.
• Kapcsolja be a kamerát és csatlakoztassa egy számítógéphez.
• Használja a micro USB-kábelt (tartozék).
• Húzza ki a micro USB-kábelt (tartozék) a számítógépből és a kamerából is, majd csatlakoztassa
vissza szilárdan.
• A számítógép USB csatlakozóiból a kamera, a billentyűzet és az egér kivételével minden eszközt
húzzon ki.
• Csatlakoztassa a kamerát közvetlenül, USB elosztó vagy más eszköz közbeiktatása nélkül
a számítógéphez.
• Csatlakoztassa a kamerát és a számítógépet megfelelően, USB kapcsolat létesítésével (65. oldal).
A PlayMemories Home nem telepíthető.
A PlayMemories Home nem működik megfelelően.
• Lépjen ki a PlayMemories Home programból és indítsa újra a számítógépet.
Működtetés
keresése
• Ellenőrizze a PlayMemories Home telepítéséhez szükséges számítógépes környezetet vagy
telepítési eljárást.
A képek nem játszhatók le a számítógépen.
• Vegye fel a kapcsolatot a számítógép vagy a szoftver gyártójával.
Beállítás
keresése
Wi-Fi
Túl sok időt igényel a képek átvitele.
Egyéb funkciók
Az objektív ködös.
Tárgymutató
• A mikrohullámú sütők vagy a Bluetooth-eszközök 2,4 GHz-es hullámhosszt használnak és
akadályozhatják a kommunikációt. Ha a közelben vannak ilyen eszközök, vigye a kamerát
távolabb tőlük, vagy kapcsolja ki ezeket az eszközöket.
• Nedvességlecsapódás történt. Kapcsolja ki a kamerát, és várjon körülbelül egy órát, hogy a nedvesség
elpárologjon.
A kamera hosszú idejű használat esetén felmelegszik.
• Ez nem hibajelenség.
A dátum vagy az idő pontatlan.
• Állítsa be ismét a dátumot és az időt (19. oldal).
70HU
Figyelmeztető jelzések és üzenetek
Ha a következő üzenet jelenik meg, kövesse az útmutatót.
• Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Haladéktalanul töltse fel az akkumulátort.
ERROR
• Kapcsolja ki a rendszert, majd kapcsolja be újra.
• A kamera hőmérséklete megnövekedett. Előfordulhat, hogy a kamera automatikusan kikapcsol,
vagy nem lehet képeket rögzíteni. Tegye hűvös helyre a kamerát, amíg a hőmérséklete nem csökken.
• Ha hosszabb időn át készít képfelvételeket, a kamera hőmérséklete megnövekszik. Ebben az esetben
hagyja abba a képfelvételek készítését.
Működtetés
keresése
NoIMG
Tartalomjegyzék
HEAT
• A memóriakártya nem tartalmaz lejátszható képeket.
LowPw
• Az akkumulátor töltöttsége megszűnt.
BATT
Beállítás
keresése
• Az akkumulátor töltöttsége nem elegendő a működéshez.
• Az akkumulátor által biztosított áram meghaladja a maximális kimerítési áramot (amelyen túl
külső mikrofon stb. csatlakoztatása esetén a kamera megfelelő működtetése nem biztosítható).
• A kamera bekapcsolásakor a rendszer másik akkumulátort észlelt.
• A rendszer az akkumulátor kapacitásromlását észlelte.
FULL
Tárgymutató
• A memóriakártya fennmaradó kapacitása nem elegendő a felvételhez.
MAX
• A használat elérte a rögzíthető fájlok maximális számát.
MEDIA
• A memóriakártya nem megfelelően van behelyezve.
• A memóriakártya sérült.
• A memóriakártya formátuma nem kompatibilis ezzel a kamerával.
• A memóriakártya nem támogatja az XAVC S filmfelvételt (18. oldal).
NoCRD
• Nincs behelyezve memóriakártya.
NoDSP
• A lejátszás indításakor a kamera nincs csatlakoztatva televízióhoz.
71HU
Folytatás r
PLANE
• Ha a repülési mód beállítása [ON], akkor a GPS és a Wi-Fi nem használható (38. oldal).
Tartalomjegyzék
Működtetés
keresése
Beállítás
keresése
Tárgymutató
72HU
Rendelkezésre álló felvételi idő
A felvétel és a lejátszás becsült időtartama az egyes
akkumulátorok esetén
Felvételi idő
Teljesen feltöltött akkumulátor használata esetén a megközelítőleg rendelkezésre álló idő.
(Mértékegység: perc)
Folyamatos felvételi idő
HQ
VGA
120 (130)
140 (150)
Jellemző felvételi idő
HQ
VGA
60 (65)
85 (90)
Lejátszási idő
Teljesen feltöltött akkumulátor használata esetén a megközelítőleg rendelkezésre álló idő.
Hozzávetőleges idő a képeknek micro HDMI-kábellel (külön vásárolható meg) csatlakoztatott
televízión történő lejátszása esetén.
Működtetés
keresése
• A fenti időértékek mérése a videokamera 25°C-on való használatakor történt. A kamera használata
10–30°C között javasolt).
• A kamera alacsonyabb hőmérsékleten történő használata esetén a felvételi és lejátszási idő rövidebb lesz.
• A felvétel körülményeitől függően a felvételi és lejátszási idő rövidebb lehet.
• () a felvételi időt jelzi, ha a Wi-Fi távvezérlő funkció beállítása [OFF].
Tartalomjegyzék
Akkumulátor
Képminőség
NP-BX1 (mellékelt tartozék)
(Mértékegység: perc)
Lejátszási idő
HQ
205
Beállítás
keresése
Akkumulátor
Képminőség
NP-BX1 (mellékelt tartozék)
VGA
210
Filmek becsült felvételi ideje
MP4 Átlag
Tárgymutató
(Mértékegység: perc)
Képminőség
PS
HS120/HS100/HS240/HS200
HQ
SSLOW
STD
VGA
8 GB
35
35
60
40
160
295
16 GB
32 GB
64 GB
80
160
320
80
160
320
125
250
505
80
165
335
320
650
1305
595
1200
2410
XAVC S Átlag
(Mértékegység: perc)
Képkockasebesség
60p/50p/30p/25p/24p
64 GB
155
• A [SSLOW] beállításban a fenti szám a felvétel közbeni felvételi időt jelzi, és eltér a tényleges
lejátszási időtől.
• Sony memóriakártya használata esetén.
73HU
Folytatás r
Megjegyzések
• A rendelkezésre álló felvételi idő a felvétel körülményeitől, a tárgytól és a képminőség beállításától
függően változhat (22. oldal).
• A filmek maximális folyamatos felvételi ideje hozzávetőlegesen 13 óra.
[SSLOW] üzemmódban ez hozzávetőlegesen 3 óra.
Rögzíthető fényképek becsült száma
(mértékegység: kép)
2M (sorozatfelvétel)
(16:9)
13.5M (állóképek)
16 GB
32 GB
64 GB
7700
15500
31000
40000
1450
3000
6000
12000
Működtetés
keresése
• Sony memóriakártya használata esetén.
• A rögzíthető képeknek a memóriakártyához tartozó, itt bemutatott száma a kamera maximális
képméretére vonatkozik. A rögzíthető képek tényleges száma felvétel közben az LCD-kijelzőn
jelenik meg.
• A rögzíthető képeknek a memóriakártyához tartozó száma a felvételi körülményektől függően változhat.
Tartalomjegyzék
8 GB
Beállítás
keresése
Tárgymutató
74HU
Akkumulátor
Az akkumulátor feltöltése
Az akkumulátor hatékony használata
Az akkumulátor tárolása
• Tárolás előtt teljesen merítse le az akkumulátort, majd tárolja száraz, hűvös helyen. Az akkumulátor
működőképességének fenntartása érdekében, tárolás közben az akkumulátort évente legalább egyszer
teljesen töltse fel, majd teljesen merítse le a kamerával.
• A csatlakozók beszennyeződésének, rövidzárlatának stb. elkerülése érdekében szállításkor vagy tároláskor
használjon műanyag zacskót a fémtárgyaktól való távoltartáshoz.
Tárgymutató
• Ha az akkumulátor gyorsan kimerül annak ellenére, hogy az akkumulátor töltöttségjelzője magas szintet
mutat, akkor töltse fel ismét teljesen az akkumulátort. A töltés hátralevő ideje megfelelően kerül
kijelzésre. Ne feledje, hogy a kijelzés pontatlan lehet a következő helyzetekben:
– A kamera hosszú idejű használata magas hőmérsékleten
– Kamerában hagyott teljesen feltöltött akkumulátor esetén
– Erősen elhasznált akkumulátor használata esetén
Beállítás
keresése
Az akkumulátor töltöttsége
Működtetés
keresése
• Az akkumulátor teljesítménye alacsony (10°C alatti) hőmérsékletű környezetben csökken. Tehát hideg
helyeken az akkumulátor üzemideje rövidebb. Az akkumulátor hosszabb idejű használhatósága
érdekében a következőt javasoljuk: Tegye a testéhez közel az akkumulátort, hogy felmelegedhessen,
és közvetlenül a felvétel megkezdése előtt helyezze be a kamerába.
• Az akkumulátor hamar kimerül, ha gyakran használja a lejátszási, gyors keresés előre és gyors keresés
visszafelé funkciókat.
• Ha nem készít felvételt vagy nem végez lejátszást a kamerán, akkor minden esetben kapcsolja ki
a kamerát. Az akkumulátor lemerül, ha a felvétel készenléti üzemmódban történik.
• Javasoljuk, hogy helyezzen készenlétbe a várható felvételi időnél kétszer-háromszor hosszabb időre
elegendő tartalék akkumulátort, a tényleges felvétel előtt pedig végezzen próbafelvételeket.
• Ha az akkumulátor csatlakozórésze szennyezett, akkor előfordulhat, hogy a kamera nem kapcsolható be
vagy az akkumulátor nem tölthető hatékonyan. Ebben az esetben az akkumulátor megtisztításához puha,
száraz kendővel törölje le a port.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az akkumulátor nem vízálló.
Tartalomjegyzék
• A kamera legelső használata előtt töltse fel az akkumulátort.
• Az akkumulátor feltöltését 10–30°C környezeti hőmérsékletben javasoljuk, amíg a REC/hozzáférés/CHG
(töltés) lámpa ki nem alszik. Ezen a hőmérsékleti tartományon kívüli töltés esetén előfordulhat, hogy az
akkumulátor töltése nem lesz hatékony.
• A REC/hozzáférés/CHG (töltés) lámpa a következő esetben villoghat:
– Az akkumulátor nem megfelelően van behelyezve.
– Az akkumulátor megsérült.
• Ha az akkumulátor hőmérséklete alacsony, válassza le az akkumulátort és helyezze meleg környezetbe.
• Ha az akkumulátor hőmérséklete magas, válassza le az akkumulátort és helyezze hűvös környezetbe.
Az akkumulátor élettartama
• Az akkumulátor élettartama véges. Az akkumulátor kapacitása idővel és az ismételt használat során
csökken. Ha a feltöltések közötti használati idő jelentősen csökken, akkor valószínűleg ideje újabbra
cserélni az akkumulátort.
• Az akkumulátor élettartama az akkumulátor használati módja szerint változik.
75HU
A kamera használata külföldön
A televíziós színrendszerek
A kamera által készített képek megtekintése HDMI-aljzattal rendelkező televíziót
(vagy monitort) és egy micro HDMI-kábelt (külön vásárolható meg) igényel.
Felvétel készítése előtt ügyeljen rá, hogy a [V.SYS] annak az országnak és régiónak a televíziós
rendszerére legyen állítva, ahol a felvételeket meg fogja tekinteni. Az alábbi felsorolásban
megtalálható, mely országokban és régiókban tekinthetők meg [NTSC] vagy [PAL] képek.
Amerikai Egyesült Államok, Barbados, Bermuda, Bolívia, Chile, Costa Rica, Dominika, Ecuador,
El Salvador, Fülöp-szigetek, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Japán, Kanada,
Kolumbia, Koreai Köztársaság, Kuba, Mexikó, Mianmar, Mikronézia, Nicaragua, Panama, Peru,
Puerto Rico, Saint Lucia, Szamoa, Suriname, Tajvan, Trinidad és Tobago, Venezuela stb.
Argentína, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Brazília, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült
Királyság, Finnország, Francia Guyana, Franciaország, Hollandia, Hongkong, Horvátország,
Indonézia, Irak, Irán, Kína, Kuvait, Lengyelország, Magyarország, Malajzia, Monaco,
Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Paraguay, Portugália, Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szingapúr, Szlovák Köztársaság, Thaiföld, Törökország, Új-Zéland, Ukrajna,
Uruguay, Vietnam stb.
Területi beállítás
Időzóna
eltérések
Területi beállítás
GMT
Lisszabon, London
+10:00
Melbourne, Sydney
+01:00
Berlin, Párizs
+11:00
Salamon-szigetek
+02:00
Helsinki, Kairó, Isztambul
+12:00
+03:00
Nairobi
Fidzsi-szk., Wellington,
Eniwetok, Kwajalein
+03:30
Teherán
-11:00
Szamoa
+04:00
Abu-Dzabi, Baku, Moszkva
-10:00
Hawaii
+04:30
Kabul
-9:00
Alaszka
+05:00
Karacsi, Iszlámábád
-8:00
Los Angeles, Tijuana
+05:30
Kalkutta, Új-Delhi
-7:00
Denver, Arizona
+06:00
Almati, Dakka
-6:00
Chicago, Mexikóváros
+06:30
Rangun
-5:00
New York, Bogotá
Santiago
+07:00
Bangkok, Dzsakarta
-4:00
+08:00
Hongkong, Szingapúr, Peking
-3:30
St.John’s
+09:00
Szöul, Tokió
-3:00
Brazília, Montevideo
+09:30
Adelaide, Darwin
-2:00
Fernando de Noronha
-1:00
Azori-szk., Zöld-foki szk.
Tárgymutató
Időzóna
eltérések
Beállítás
keresése
Nemzetközi időeltérések
Működtetés
keresése
Országok és régiók, amelyekben a képek akkor tekinthetők meg,
ha a [V.SYS] beállítása [PAL]
Tartalomjegyzék
Országok és régiók, amelyekben a képek akkor tekinthetők meg,
ha a [V.SYS] beállítása [NTSC]
76HU
Óvintézkedések
Ne használja / ne tárolja a kamerát a következő helyeken
Szállítás
Tartalomjegyzék
• Nagyon meleg, hideg vagy párás helyszínen
Napon parkoló autóban és hasonló helyeken a kamera háza torzulhat, és ez meghibásodást okozhat.
• Közvetlen napsütésben vagy fűtőtest közelében történő elhelyezés a tároláshoz nem megfelelő.
A kamera háza elszíneződhet vagy torzulhat, és ez meghibásodást okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erős mágneses erőterek közelében
• Homokos vagy poros helyeken
Ügyeljen rá, hogy a kamera belsejében homok vagy por ne kerüljön be. Ez a kamera meghibásodását
okozhatja, és egyes esetekben ez nem javítható.
Ne üljön le székre vagy egyéb helyre farzsebbe tett kamerával, mert ez a kamera meghibásodását vagy
károsodását okozhatja.
• Puha kendővel törölje tisztára az objektív (a lencsék) felületét a következő esetekben:
– Ha az objektív felületére ujjlenyomatok kerültek.
– Meleg vagy párás helyszíneken
– Ha az objektív sós levegőnek van kitéve, például tengerparton.
• Tárolja jól szellőző, szennyeződésnek és pornak kevésbé kitett helyen.
• A penészképződés megakadályozása érdekében rendszeresen tisztítsa meg az objektívet a fent
leírt módon.
A kamera felületét vízzel enyhén benedvesített, puha kendővel tisztítsa le, majd egy száraz, puha kendővel
törölje le a felületet. A következőket ne használja, mert a felület vagy a burkolat károsodását okozhatják.
– Vegyszerek, például hígító, benzin, alkohol, eldobható kendők, rovarriasztó és -irtószerek, fényvédő
krémek stb.
– Ha a fenti anyagok bármelyike a kezére került, akkor ne érintse meg a kamerát.
– Ne tegye ki a kamerát gumi- vagy viniltárgyakkal való tartós érintkezésének.
A kamera -10 és +40°C közötti hőmérsékletben történő használathoz készült. Felvételkészítés az
e tartományt meghaladóan nagyon hideg vagy meleg helyeken nem ajánlott.
Nedvességlecsapódás
Tárgymutató
Üzemi hőmérséklet
Beállítás
keresése
A készülék tisztítása
Működtetés
keresése
Az objektív gondozása és tárolása
Ha a kamerát a hidegről közvetlenül meleg helyre viszi, illetve nagyon nedves szobába helyezi, a nedvesség
a kamera belsejében vagy külsején lecsapódhat. Ez a nedvességlecsapódás a kamera meghibásodását
okozhatja.
Ha nedvességlecsapódás történik
Kapcsolja ki a kamerát, és várjon körülbelül 1 órát, hogy a nedvesség elpárologjon.
Megjegyzés a nedvességlecsapódáshoz
Nedvesség akkor csapódhat le, ha a kamerát hideg helyről meleg helyre viszi (vagy fordítva), vagy ha
a kamerát párás helyen használja, az alábbiak szerint.
– Ha a kamerát sípályáról egy meleg helyre viszi.
– Ha a kamerát sípályáról egy klímaberendezéssel hűtött autóból vagy szobából meleg szabad helyre viszi.
– Ha a kamerát zivatar vagy zápor után használja.
– Ha a kamerát meleg és párás helyen használja.
Folytatás r
77HU
A nedvességlecsapódás elkerülése
Ha a kamerát hideg helyről meleg helyre viszi, helyezze a kamerát egy műanyag zacskóba, és azt szorosan
zárja le. Ha a műanyag zacskóban a levegő hőmérséklete elérte a környezeti hőmérsékletet (körülbelül 1 óra
elteltével), akkor távolítsa el a zacskót.
Megjegyzés az opcionális tartozékokhoz
• Előfordulhat, hogy az eredeti Sony tartozékok egyes országokban/térségekben nem állnak rendelkezésre.
A memóriakártya selejtezése/átadása
Tartalomjegyzék
Még az adatok memóriakártyáról való törlése vagy a memóriakártya kamerával vagy számítógéppel
történő formázása esetén is előfordulhat hogy a memóriakártyáról nem törölhetők teljesen az adatok.
Ha a memóriakártyát átadja valakinek, ajánlatos teljes adattörlést végezni rajta számítógépen, egy adattörlő
szoftver használatával. A memóriakártya kidobása esetén pedig javasolt magát a memóriakártyát fizikailag
használhatatlanná tenni (összetörni).
GPS
Működtetés
keresése
Beállítás
keresése
• A GPS műholdak helyzete folyamatosan változik, ezért a kamera használatának helyétől és idejétől
függően a helyszín meghatározása hosszabb időt igényelhet, illetve előfordulhat, hogy a rádióerősítő
egyáltalán nem képes a helyszínt meghatározni.
• A GPS egy, a helyzetet műholdaktól származó jelzések vételével meghatározó rendszer. Ne használja
a kamera GPS funkcióját olyan helyeken, ahol a rádiójelek akadályba ütköznek vagy visszaverődnek,
például épületekkel, fákkal stb. körülvett árnyékos helyeken. Használja a kamerát szabad ég alatt.
• Előfordulhat, hogy a helyszín információi nem rögzíthetők olyan helyeken, ahol a GPS műholdak
rádiójelei nem jutnak el a kamerához, a következők szerint.
– Alagutakban, belterekben vagy épületek árnyékában.
– Magas épületek között vagy épületektől körülvett szűk utcákban.
– Föld alatti helyszíneken, fákkal sűrűn körülvett helyeken, híd alatt, illetve olyan helyeken, ahol
mágneses tér létesül, például nagyfeszültségű távvezetékek alatt.
– A kamerával azonos frekvenciájú rádiójeleket előállító eszközök közelében: a 1,5 GHz-es sáv közelében
működő mobiltelefonok stb.
• Ha a GPS napló [ON] beállítása mellett készít képeket, és azokat feltölti az internetre, akkor a készítés
helye mások számára és elérhetővé válhat. Ennek megakadályozásához felvételkészítés előtt a GPS naplót
állítsa [OFF] értékre.
Háromszögelési hibák
Tárgymutató
• Ha közvetlenül a kamera bekapcsolását követően máshová megy, akkor előfordulhat, hogy a helyben
maradáshoz képest a kamera csak hosszabb idő után kezdi meg a háromszögelést.
• A GPS műholdak helyzete által okozott hibák
A kamera háromszögeléssel automatikusan megállapítja a jelenlegi pozíciót, ha a kamera 3 vagy több
GPS műhold jelét veszi. A GPS műholdak által engedélyezett háromszögelési hiba kb. 10 m. A helyszíni
környezettől függően a háromszögelési hiba nagyobb is lehet. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a tényleges
helyzet és a GPS adatokra épülő térképen jelzett hely nem esik egybe. A GPS műholdakat az Egyesült
Államok védelmi minisztériuma vezérli, és a pontosság szintje szándékosan is módosításra kerülhet.
• Hiba a háromszögelési folyamat során
A háromszögelés során a kamera egyenletes időközönként szerzi meg az adatokat. Kis mértékű
időkésleltetés lép fel a helyszín információinak megszerzése és a helyszín információinak képre rögzítése
között, ezért előfordulhat, hogy a tényleges rögzítési hely nem esik egybe pontosan a GPS adatokra épülő
térképen jelzett helyzettel.
A GPS-használat korlátozása
• A GPS rendszert a helyzetnek megfelelően és a kamera használati helyének megfelelő országok/régiók
szabályainak betartásával használja.
78HU
Műszaki adatok
Camera
[Rendszer]
Tárgymutató
Vonatkozó szabvány: IEEE 802.11b/g/n
Frekvencia: 2,4 GHz
Támogatott biztonsági protokollok:
WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfigurációs módszer:
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Elérési módszer: Infrastruktúra mód
NFC: NFC Forum Type 3 Tag megfelelőség
Beállítás
keresése
[Vezeték nélküli LAN]
Működtetés
keresése
Áramellátás:
Akkumulátorkészlet: 3,6 V (NP-BX1 (tartozék))
Multi/Micro USB csatlakozó: 5,0 V
USB töltés: Egyenáram 5,0 V, 500 mA/800 mA
Töltési idő:
Számítógéppel
NP-BX1 (mellékelt tartozék): kb. 245 perc
AC-UD20 töltővel (külön vásárolható meg)
NP-BX1 (mellékelt tartozék): kb. 175 perc
Teljesítményfelvétel: 1,9 W (ha a film képméretet
[1920×1080/30p])
Üzemi hőmérséklet: –10°C – +40°C
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
Méretek: kb. 24,2 mm × 46,5 mm × 81,5 mm
(sz/ma/mé, a kiálló részek nélkül)
Tömeg: kb. 67 g (csak a kamera)
Tömeg (felvétel közben):
kb. 92 g (NP-BX1 akkumulátorral (tartozék))
Mikrofon: Sztereó
Hangsugárzó: Monaural
Akkumulátorkészlet:
NP-BX1 (mellékelt tartozék)
Maximális kimeneti feszültség: Egyenáram 4,2 V
Kimeneti feszültség: Egyenáram 3,6 V
Kapacitás (minimum): 4,5 Wh (1240 mAh)
Típus: Lítiumionos
Tartalomjegyzék
Videojel
NTSC szín, EIA szabványok
HDTV 1080/60i, 1080/60p specifikáció
PAL szín, CCIR szabványok
HDTV 1080/50i, 1080/50p specifikáció
Képeszköz:
7,76 mm (1/2.3 típus)
Exmor R™ CMOS érzékelő
Rögzíthető képpontok (16:9):
Sorozatfelvétel üzemmód:
Max. 2 000 000 képpont megfelelője
Fénykép üzemmód: Max. 13 500 000 képpont
megfelelője
Összesen: kb. 18 900 000 képpont
Tényleges (film, 16:9):
kb. 13 500 000 képpont
Tényleges (állókép, 16:9): kb. 13 500 000 képpont
Objektív: ZEISS Tessar objektív
F2.8
f = 2,8 mm (1/9 hüv.)
35 mm-es állóképes kamerára átalakítva
Filmek esetén: 17,1 mm (11/16 hüv.) (16:9)*
Exponálás vezérlése: Automatikus exponálás
Fájlformátum:
Állóképek: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline) megfelelőség
Filmek: MP4: MPEG-4 AVC/H.264,
XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Hang: MPEG AAC (MP4 filmek rögzítésekor),
LPCM (XAVC S filmek rögzítésekor)
Rögzítési eszköz:
MP4 filmek rögzítésekor:
Memory Stick Micro (Mark2) kártya
microSD kártya (Class4 vagy gyorsabb)
XAVC S filmek rögzítésekor:
microSD kártya (Class10 vagy gyorsabb)
Minimális megvilágítás: 6 lx (lux)
*A SteadyShot lehetőség [OFF] állásában
[Áramellátás, általános]
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
HDMI OUT aljzat: HDMI micro csatlakozó
USB aljzat: Multi/Micro USB csatlakozó*:
micro-B/USB2.0 Hi-Speed (háttértár:)
*A micro USB-kompatibilis eszközöket támogatja.
Mikrofon aljzat (sztereó)
• USB csatlakozás csak kimenethez.
(Az európai vásárlók számára)
79HU
Folytatás r
[Tartozékok]
Tartalomjegyzék
Működtetés
keresése
Állványadapter
Méretek: kb. 23,0 mm × 14,0 mm × 48,7 mm
(szé/ma/mé, a kiálló részek nélkül)
Tömeg: kb. 12 g
Vízálló burkolat (SPK-AS2)
Méretek: kb. 35,5 mm × 62,0 mm × 96,0 mm
(sz/ma/mé, a kiálló részek nélkül)
Tömeg: kb. 55 g
Nyomásállóság: Víz alatti felvételkészítés
5 méteres mélységben folyamatosan 30 percig
lehetséges.*
*Behelyezett kamera esetén.
Tapadó szerelősín (VCT-AM1)
Rögzítőcsat
Méretek: kb. 43,5 mm × 14,0 mm × 58,5 mm
(sz/ma/mé, a kiálló részek nélkül)
Tömeg: kb. 15 g
Lapos tapadó szerelősín
Méretek: kb. 50,0 mm × 12,5 mm × 58,5 mm
(sz/ma/mé, a kiálló részek nélkül)
Tömeg: kb. 14 g
Ívelt tapadó szerelősín
Méretek: kb. 50,0 mm × 16,0 mm × 58,5 mm
(sz/ma/mé, a kiálló részek nélkül)
Tömeg: kb. 16 g
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
Beállítás
keresése
Tárgymutató
80HU
Védjegyek
Működtetés
keresése
Beállítás
keresése
• A PlayStation 3 további lehetőségekkel bővíthető, ha letölti a PlayStation 3 alkalmazást a PlayStation
Store áruházból (ahol elérhető).
• A PlayStation 3 alkalmazás PlayStation Network fiókot és alkalmazásletöltést igényel. A PlayStation Store
elérhetőséggel rendelkező területeken érhető el.
Továbbá az ebben az útmutatóban használt egyéb rendszer- és terméknevek általánosságba az adott
fejlesztők vagy gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Mindazonáltal ebben az útmutatóban
a ™ vagy a ® jelzések nem minden esetben vannak feltüntetve.
Tartalomjegyzék
• A Memory Stick és a
a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezés, valamint a HDMI embléma
a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
• A Microsoft, Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
• Mac A Mac az Apple Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
• Az Intel, a Pentium és az Intel Core az Intel Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe Acrobat az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
• A microSDXC embléma az SD-3C, LLC védjegye.
• Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más
országokban.
• A iPhone és a iPad az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
• Az iOS a Cisco Systems, Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye.
• Az Android és az Google Play a Google Inc. védjegyei.
• Az Wi-Fi, a Wi-Fi embléma és a Wi-Fi PROTECTED SET-UP a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
• A „ ” és „PlayStation” a Sony Computer Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
A GNU GPL/LGPL alkalmazott szoftverek
Tárgymutató
A kamera a következő GNU General Public License (GNU Általános Nyilvános Licenc) (Általános
Nyilvános Licenc, a továbbiakban „GPL”) vagy GNU Lesser General Public License (GNU Kevésbé
Általános Nyilvános Licenc) (Kevésbé Általános Nyilvános Licenc, a továbbiakban „LGPL”) számára
megfelelő szoftvert tartalmaz.
Ez arról tájékoztatja Önt, hogy a mellékelt GPL/LGPL feltételeinek betartásával jogosult
e szoftverprogramok forráskódjának megszerzésére, módosítására és terjesztésére.
A forráskód az interneten érhető el. A letöltéséhez használja a következő URL-címet. A forráskód
letöltésekor válassza ki a kamera típusának megfelelő HDR-AS100V lehetőséget.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Kérjük, hogy a forráskód tartalmával kapcsolatban ne forduljon hozzánk.
A licencek példányait (angol nyelven) a kamera belső memóriája tárolja.
Létesítsen háttértár kapcsolatot a kamera és a számítógép között, és olvassa el a „PMHOME” mappa
„LICENSE” mappájában levő fájlokat.
81HU
Tárgymutató
A
I
A beállítások visszaállítása ................................................ 44
Időkód/felhasználói bit ....................................................... 30
A.OFF ............................................................................................ 40
Infravörös távvezérlő ........................................................... 32
Akkumulátor ............................................................................. 75
INTVL ........................................................................................... 53
Alkatrészek azonosítása ...................................................... 12
IR-RC............................................................................................. 32
Automatikus kikapcsolás................................................... 40
K
Képminőség-beállítás üzemmód .................................. 22
BEEP............................................................................................... 41
Konfigurációs beállítások .................................................. 33
C
L
COLOR ......................................................................................... 28
LANG ............................................................................................ 42
CONFG ........................................................................................ 33
LAPSE ........................................................................................... 27
DATE ............................................................................................. 19
M
Dátum és idő beállítása ....................................................... 19
Másolás ......................................................................................... 35
DST ................................................................................................. 21
Megtekintés
Működtetés
keresése
Live-View (Élő nézet) távvezérlő .................................. 62
D
Tartalomjegyzék
B
Állókép ................................................................................. 55
E
Filmek.................................................................................... 55
MOVIE ......................................................................................... 53
ENTER (Menü aktiválása) gomb.................................. 11
Multi/Micro USB csatlakozó........................................... 65
F
N
Felvétel készítése
Beállítás
keresése
Elforgatás ..................................................................................... 25
NEXT gomb .............................................................................. 11
Állókép .................................................................................. 53
NFC ................................................................................................ 58
Filmek .................................................................................... 53
NTSC/PAL váltás ................................................................... 43
Filmek rendelkezésre álló felvételi ideje ................... 73
NY
FLIP ................................................................................................ 25
Nyári időszámítás beállítása ............................................ 21
Formátum ................................................................................... 45
Nyelv beállítása ........................................................................ 42
FORMT ........................................................................................ 45
Tárgymutató
Figyelmeztető üzenetek ...................................................... 71
O
G
Okostelefon .......................................................................... 57, 58
GPS.................................................................................................. 36
GPS-napló ................................................................................... 36
P
PHOTO ........................................................................................ 53
H
PLANE .......................................................................................... 38
Hangjelzés ................................................................................... 41
PLAY.............................................................................................. 55
HDMI OUT csatlakozó ...................................................... 55
PREV gomb ............................................................................... 11
Hibaelhárítás ............................................................................. 67
PRO ................................................................................................ 29
82HU
Folytatás r
R
REC gomb ................................................................................... 53
REC HOLD (zár) kapcsoló ............................................... 53
REC/hozzáférés/CHG (töltés) jelzőfény............. 15, 53
Repülési mód ............................................................................ 38
RESET ........................................................................................... 44
Rögzíthető fényképek száma ........................................... 74
S
Scene............................................................................................... 26
Settings .......................................................................................... 10
Sorozatfelvétel .......................................................................... 27
Tartalomjegyzék
SCENE .......................................................................................... 26
Sorozatfelvétel üzemmód .................................................. 53
SteadyShot .................................................................................. 24
STEDY .......................................................................................... 24
Színbeállítások .......................................................................... 28
T
Működtetés
keresése
SZ
TC/UB ........................................................................................... 30
Töltés.............................................................................................. 15
USB ................................................................................................. 15
USB áramellátás ...................................................................... 39
Beállítás
keresése
U
USBPw .......................................................................................... 39
V.SYS ............................................................................................. 43
VMODE ....................................................................................... 22
W
Wi-Fi .............................................................................................. 58
Tárgymutató
V
Wi-Fi távvezérlés .................................................................... 34
X
XAVC S ........................................................................................ 29
83HU
Download PDF

advertising