Sony | DSX-A410BT | Sony DSX-A410BT Receptor media cu tehnologie BLUETOOTH® Instrucţiuni de utilizare

\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\00COV-DSX-A410BTEUR\010COV.fm
masterpage: Cover
010COV.book Page 1 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
4-697-418-31(1)
IA70
Player media digital
FM/MW/LW
Instrucţiuni de utilizare
Pentru revocarea ecranului cu demonstraţia (DEMO),
consultaţi pagina 19.
Pentru conectare/instalare, consultaţi pagina 31.
DSX-A410BT
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
RO
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Din motive de siguranţă, această unitate trebuie
instalată doar în bordul unui autovehicul,
deoarece partea posterioară a unităţii se încinge
în timpul utilizării.
Pentru detalii, consultaţi „Conectare/Instalare”
(pagina 31).
Fabricat în Thailanda
Plăcuţa de identificare pe care se specifică
tensiunea de alimentare etc. este amplasată pe
baza carcasei.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament se conformează cerinţelor Directivei
2014/53/UE.
Textul integral al Declarației de conformitate UE
este disponibil la următoarea adresă de internet:
http://www.compliance.sony.de/
Acest echipament este destinat a fi utilizat cu
versiunea aprobată (versiunile aprobate) de
software conform indicaţiilor din Declarația de
conformitate UE.
Software-ul încărcat pe acest echipament este
verificat în vederea respectării cerințelor esențiale
ale Directivei 2014/53/UE.
Versiune software: 1_
Versiunea de software poate fi verificată în
elementul de configurare a firmware-ului din
meniul general de configurare.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Pentru conformitatea produsului în UE: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Casarea bateriilor şi a
echipamentelor electrice şi
electronice uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că produsul şi bateria nu trebuie
tratate ca deşeuri menajere. Este posibil ca pe anumite
baterii, acest simbol să fie utilizat în combinaţie cu un
simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai
mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel
din manipularea incorectă a deşeurilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor,
necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat. Pentru a vă asigura că
bateria şi echipamentele electrice şi electronice vor
fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de exploatare la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Pentru
toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă a
bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de eliminare a
deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul sau bateria.
Avertisment în cazul în care contactul
maşinii nu are poziţie ACC
Asiguraţi-vă că aţi setat funcţia AUTO OFF
(pagina 19). Unitatea se va opri definitiv şi
automat în intervalul setat după ce unitatea a
fost oprită, pentru a economisi energia bateriei.
Dacă nu setaţi funcţia AUTO OFF, apăsaţi şi ţineţi
apăsat butonul OFF până când afişajul dispare,
de fiecare dată când opriţi motorul.
2RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\020INT.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Declinarea răspunderii privind serviciile
oferite de terţi
Serviciile furnizate de terţi pot fi modificate,
suspendate sau revocate fără notificare prealabilă.
Sony nu are nicio răspundere în astfel de situaţii.
Notificare importantă
Atenţie
SONY NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIO SITUAŢIE
PENTRU DAUNELE INCIDENTALE, INDIRECTE SAU ÎN
CONSECINŢĂ SAU ALT FEL DE DAUNE, INCLUSIV DAR
FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, PIERDEREA DE
PROFIT, PIERDEREA DE VENIT, PIERDEREA DE DATE,
PIERDEREA UTILIZĂRII PRODUSULUI SAU A
ORICĂRUI ECHIPAMENT ASOCIAT, TIMP INACTIV ŞI
TIMP AL UTILIZATORULUI, LEGATE SAU
DETERMINATE SAU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS,
A ECHIPAMENTELOR HARDWARE ŞI/SAU A
SOFTWARE-ULUI FOLOSITE DE ACEST PRODUS.
Stimate client, acest produs conţine un transmiţător
radio.
În conformitate cu Reglementarea UNECE nr. 10,
producătorul unui vehicul poate impune condiţii
specifice pentru instalarea de transmiţătoare radio
în vehicule.
Verificaţi manualul de utilizare a vehiculului sau
contactaţi producătorul sau distribuitorul
vehiculului înainte de a instala acest produs în
vehicul.
Comunicarea BLUETOOTH
 Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH
pot afecta funcţionarea dispozitivelor medicale
electronice. Opriţi această unitate şi alte
dispozitive BLUETOOTH în următoarele locaţii
deoarece pot provoca accidente.
 în orice loc în care pot fi prezente gaze
inflamabile, în spitale, în trenuri, în avioane
sau benzinării
 în apropierea uşilor automate sau a alarmelor
de incendiu
 Această unitate acceptă funcţii de securitate care
respectă standardul BLUETOOTH pentru a asigura
o conexiune securizată în timpul utilizării
tehnologiei BLUETOOTH wireless dar această
securitate poate fi insuficientă în funcţie de
setare. Trebuie să fiţi atenţi atunci când folosiţi
tehnologia wireless BLUETOOTH.
 Nu ne asumăm răspunderea pentru scurgerea de
informaţii în timpul comunicării BLUETOOTH.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de unitate
care nu sunt prezentate în acest manual, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Apeluri de urgenţă
Acest sistem mâini libere BLUETOOTH şi dispozitivul
electronic conectat la sistemul mâini libere
funcţionează cu semnale radio, reţele mobile şi de
telefonie fixă precum şi cu funcţii programate de
utilizatori care nu pot garanta conexiunea indiferent
de condiţii.
În consecinţă, nu trebuie să vă bazaţi exclusiv pe
dispozitivele electronice pentru comunicaţii
esenţiale (cum ar fi situaţiile medicale de urgenţă).
3RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\030TOC.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Cuprins
Ghid pentru componente şi comenzi . . . . . . . . . . . 5
Introducere
Detaşarea panoului frontal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Resetarea unităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Setarea ceasului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Verificarea tensiunii bateriei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pregătirea unui dispozitiv BLUETOOTH . . . . . . . . . . 7
Conectarea unui dispozitiv USB . . . . . . . . . . . . . . . 10
Conectarea altor dispozitive audio portabile . . . . 10
Ascultarea la radio
Ascultarea la radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Utilizarea Sistemului de date radio (RDS) . . . . . . . 11
Playback
Redarea de pe un dispozitiv USB. . . . . . . . . . . . . . 13
Redarea de pe un dispozitiv BLUETOOTH . . . . . . . 13
Căutarea şi redarea pieselor . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Apelare în regim „mâini libere”
(doar prin BLUETOOTH)
Settings
Revocarea modului DEMO. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectuarea setărilor de bază . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurare generală (GENERAL) . . . . . . . . . . . . .
Configurarea sunetului (SOUND). . . . . . . . . . . . . .
Configurarea afişajului (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . .
Configurarea BLUETOOTH (BLUETOOTH) . . . . . . .
Configurarea Sony | Music Center
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
19
20
21
21
22
Informaţii suplimentare
Actualizarea firmware-ului . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Măsuri de precauţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depanare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
23
25
29
Conectare/Instalare
Atenţionări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista de componente pentru instalare . . . . . . . . .
Conexiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
32
34
Primirea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Efectuarea unui apel telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Operaţiuni disponibile în timpul apelului . . . . . . . 16
Funcţii utile
Sony | Music Center cu smartphone
iPhone/Android. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Utilizarea funcţiei de recunoaştere vocală
(doar pentru dispozitive
smartphone Android) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Utilizarea Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Ghid pentru componente şi comenzi
Unitate principală
 Buton de eliberare panou frontal
 SRC (sursă)
Porniţi alimentarea.
Schimbaţi sursa.
OFF
Apăsaţi şi ţineţi apăsat 1 secundă pentru a opri
sursa şi a afişa ceasul.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde
pentru a opri alimentarea şi a închide afişajul.
 Selector de control
Rotiţi-l pentru a regla volumul.
PUSH ENTER
Accesaţi elementul selectat.
Apăsaţi SRC, rotiţi şi apăsaţi pentru a modifica
sursa (timpul expiră în 2 secunde).
MENU
Deschideţi meniul de configurare.
VOICE (pagina 16, 18)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde
pentru a activa apelarea vocală, funcţia de
recunoaştere vocală (doar pentru telefoanele
inteligente Android™) sau funcţia Siri (doar
pentru iPhone).
Marca N
Atingeţi selectorul de control cu telefonul
inteligent Android pentru a stabili conexiunea
BLUETOOTH.
 Fereastra afişajului

/
(SEEK –/+)
Acordaţi automat posturile de radio. Apăsaţi
şi ţineţi apăsat pentru acordare manuală.
/ (anteriorul/următorul)
/ (derulare înapoi/derulare înainte)
 PTY (tip de program)
Selectaţi PTY în RDS.
(navigare) (pagina 14)
Accesaţi modul de navigare în timpul redării.
(Nu este disponibil atunci când este selectat
[BT AUDIO] sau când este conectat un
dispozitiv USB în modul Android sau iPod.)
 CALL
Accesaţi meniul de apel. Primiţi/terminaţi un
apel.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde
pentru a comuta semnalul BLUETOOTH.

(înapoi)
Reveniţi la afişajul anterior.
MODE (pagina 11)
5RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
 Receptor pentru telecomandă
 Butoane numerice (de la 1 la 6)
Recepţionaţi posturile de radio memorate.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a memora
posturile.
ALBUM /
Săriţi peste un album de pe dispozitivul audio.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a sări continuu
peste albume.
(Nu este disponibil atunci când este conectat un
dispozitiv USB în modul Android sau iPod.)
(repetare)
(Nu este disponibil atunci când este conectat
un dispozitiv USB în modul Android.)
Introducere
Detaşarea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestei unităţi
pentru a preveni furtul.
1
Ţineţi apăsat OFF  până când unitatea
se opreşte, apăsaţi butonul de eliberare
a panoului frontal  şi trageţi panoul
către dumneavoastră pentru a-l scoate.
(redare aleatorie)
(Nu este disponibil atunci când este conectat
un dispozitiv USB în modul Android.)
MIC (pagina 16)
 (redare/pauză)
 EXTRA BASS
Întăriţi sunetele de bas sincronizându-le cu
nivelul volumului. Apăsaţi pentru a schimba
setarea EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Mufă de intrare AUX
 DSPL (afişaj)
Apăsaţi pentru a schimba elementele afişate.
SCRL (defilare)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a defila printr-un
element de pe afişaj.
 port USB
 Microfon (pe panoul interior)
Pentru ca funcţia mâini libere să funcţioneze
corespunzător, nu acoperiţi microfonul cu
bandă adezivă etc.
Alarmă de atenţionare
Atunci când puneţi comutatorul de pornire în
poziţia OFF fără a detaşa panoul frontal, alarma de
atenţionare va suna timp de câteva secunde.
Alarma se va declanşa doar dacă se foloseşte
amplificatorul încorporat.
Numere de serie
Asiguraţi-vă că numerele de serie de pe partea
inferioară a unităţii şi de pe partea din spate a
panoului frontal se potrivesc corect. În caz contrar,
nu puteţi realiza împerecherea, conectarea şi
deconectarea BLUETOOTH prin NFC.
Ataşarea panoului frontal
6RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Resetarea unităţii
Setarea ceasului
Înainte de a opera pentru prima dată unitatea sau
după ce aţi înlocuit bateria autovehiculului sau aţi
schimbat conexiunile, trebuie să resetaţi unitatea.
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [GENERAL], apoi apăsaţi-l.
1
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET CLOCK-ADJ], apoi apăsaţi-l.
Apăsaţi DSPL şi
(înapoi)/MODE
cel puţin 2 secunde.
Notă
Resetarea unităţii va şterge setarea ceasului şi o parte
din conţinutul memorat.
Indicatorul pentru oră clipeşte.
3
Pentru a muta indicatorul digital, apăsaţi
/ (SEEK –/+).
Setarea zonei/regiunii
După resetarea unităţii, apare afişajul de setare a
zonei/regiunii.
1
2
3
Rotiţi selectorul de control pentru a seta
ora şi minutele.
4
După setarea minutelor, apăsaţi MENU.
Configurarea este finalizată şi ceasul porneşte.
Apăsaţi ENTER în timp ce se afişează
[SET AREA].
Pentru a afişa ceasul
Apare setarea actuală pentru zonă/regiune.
Apăsaţi DSPL.
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [EUROPE] sau [RUSSIA],
apoi apăsaţi-l.
Verificarea tensiunii bateriei
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [YES] sau [NO], apoi apăsaţi-l.
Puteți verifica tensiunea curentă a bateriei.
(Nu este disponibil dacă sursa este dezactivată
şi se afişează ceasul.)
Dacă se modifică setarea pentru zonă/regiune,
unitatea este resetată, apoi se afişează ceasul.
1
Apăsaţi repetat pe DSPL până când
apare afișajul tensiunii bateriei.
Această setare poate fi configurată din meniul de
configurare generală (pagina 19).
Pregătirea unui dispozitiv
BLUETOOTH
Puteţi asculta muzică sau puteţi efectua apeluri cu
ajutorul sistemului mâini libere, în funcţie de
dispozitivul dumneavoastră compatibil BLUETOOTH
cum ar fi un telefon inteligent, un telefon mobil sau
un dispozitiv audio (denumit în continuare
„dispozitiv BLUETOOTH” în lipsa altor precizări).
Pentru detalii cu privire la conectare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate împreună cu
dispozitivul.
Înainte de a conecta dispozitivul, reduceţi volumul
pe unitate; în caz contrar, sunetul poate avea un
nivel prea ridicat.
7RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Conectarea la un dispozitiv smartphone
cu ajutorul funcţiei de conectare printro singură atingere (NFC)
Atingând selectorul de control pe unitate cu un
smartphone compatibil NFC*, unitatea se va
împerechea şi se va conecta automat la
smartphone.
* NFC (Comunicare în câmp apropiat) este o tehnologie
ce permite comunicarea wireless pe rază scurtă între
diverse dispozitive, cum ar fi telefoanele mobile şi
etichetele IC. Datorită funcţiei NFC, comunicările de
date pot avea loc cu uşurinţă, prin simpla atingere a
simbolului relevant sau a punctului specific de pe
dispozitivele compatibile NFC.
În cazul unui telefon inteligent cu sistem de operare
Android versiunea 4.0 sau anterioară, este necesară
descărcarea aplicaţiei „NFC Easy Connect” din
Google Play™. Este posibil ca aplicaţia să nu poată
fi descărcată în anumite ţări/regiuni.
1
Activaţi funcţia NFC pe telefonul
inteligent.
Împerecherea şi conectarea la un
dispozitiv BLUETOOTH
Atunci când conectaţi un dispozitiv BLUETOOTH
pentru prima dată, este necesară înregistrarea pe
ambele dispozitive (denumită „împerechere”).
Împerecherea permite acestei unităţi şi celorlalte
dispozitive să se recunoască. Această unitate se
poate conecta la două dispozitive BLUETOOTH
(două telefoane mobile sau un telefon mobil şi un
dispozitiv audio).
1
Aşezaţi dispozitivul BLUETOOTH la o
distanţă maximă de 1 m (3 ft) de această
unitate.
2
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [BLUETOOTH], apoi
apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET PAIRING], apoi apăsaţi-l.
4
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [SET DEVICE 1] * sau
[SET DEVICE 2]*, apoi apăsaţi-l.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu smartphone-ul.
2
Atingeţi marca N de pe unitate cu marca
N de pe telefonul inteligent.
clipeşte cât timp unitatea este în modul
standby de împerechere.
Asiguraţi-vă că
* [SET DEVICE 1] sau [SET DEVICE 2] vor fi înlocuite
de numele dispozitivului împerecheat după
finalizarea procesului de împerechere.
se aprinde pe afişajul unităţii.
Pentru a vă deconecta utilizând NFC
Atingeţi din nou marca N de pe unitate cu marca N
de pe telefonul inteligent.
5
Realizaţi procedura de împerechere pe
dispozitivul BLUETOOTH pentru ca acesta
să detecteze această unitate.
Note
 Când stabiliţi conexiunea, manipulaţi cu atenţie
telefonul inteligent pentru a preveni zgârieturile.
 Conectarea printr-o singură atingere nu este posibilă
dacă unitatea este deja conectată la un alt dispozitiv
compatibil NFC. În acest caz, deconectaţi celălalt
dispozitiv şi stabiliţi din nou conexiunea cu telefonul
inteligent.
8RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
6
Selectaţi [DSX-XXXX] (numele
modelului dvs.) pe afişajul
dispozitivului BLUETOOTH.
Dacă numele modelului dumneavoastră nu
apare, repetaţi pasul 2 şi paşii următori.
7
Conectarea la un dispozitiv BLUETOOTH
împerecheat
Pentru a utiliza un dispozitiv împerecheat, este
necesară conectarea la această unitate. Unele
dispozitive împerecheate se vor conecta automat.
1
Dacă se solicită introducerea unei chei
de autentificare* pe dispozitivul
BLUETOOTH, introduceţi [0000].
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [BLUETOOTH], apoi
apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET BT SIGNL], apoi apăsaţi-l.
* Cheia de autentificare poate fi numită „Cod de
autentificare”, „Cod PIN”, „Număr PIN” sau
„Parolă” etc., în funcţie de dispozitiv.
3
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul BLUETOOTH.
4
Operaţi dispozitivul BLUETOOTH pentru
conectarea la această unitate.
Introduceţi cheia de autentificare
Asiguraţi-vă că
sau
se aprinde.
se aprinde.
[0000]
Pictograme pe ecran:
După împerechere,
8
rămâne aprins.
Selectaţi această unitate pe dispozitivul
BLUETOOTH pentru a stabili conexiunea
BLUETOOTH.
sau
se aprinde după stabilirea conexiunii.
Notă
În timpul conectării la un dispozitiv BLUETOOTH,
această unitate nu poate fi detectată pe alt dispozitiv.
Pentru a permite detectarea, intraţi în modul de
împerechere şi căutaţi această unitate pe celălalt
dispozitiv.
Pentru a porni redarea
Pentru detalii, consultaţi „Redarea de pe un
dispozitiv BLUETOOTH” (pagina 13).
Pentru a deconecta dispozitivul împerecheat
Urmaţi paşii 2-4 pentru deconectare după ce aţi
împerecheat această unitate şi dispozitivul
BLUETOOTH.
Se aprinde atunci când sunt posibile
apelurile „mâini libere” după activarea
funcţiei HFP (Handsfree Profile).
Se aprinde atunci când este posibilă
redarea de pe dispozitivul audio după
activarea funcţiei A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Pentru a conecta ultimul dispozitiv conectat
de pe această unitate
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Pentru a vă conecta la dispozitivul audio,
apăsaţi SRC pentru a selecta [BT AUDIO]
şi apăsaţi  (redare/pauză).
Pentru a vă conecta la telefonul mobil, apăsaţi
CALL.
Notă
În timpul redării în flux prin BLUETOOTH audio, nu vă
puteţi conecta de pe această unitate la telefonul mobil.
În schimb, puteţi să vă conectaţi de pe telefonul mobil
la această unitate.
9RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Sfat
Dacă semnalul BLUETOOTH este pornit: când contactul
maşinii este pornit, această unitate se reconectează
automat la ultimul telefon celular conectat.
Conectarea la un dispozitiv iPhone/iPod
(Împerechere automată BLUETOOTH)
Dacă conectaţi un iPhone/iPod cu iOS5 sau
o versiune mai recentă la portul USB, unitatea
se împerechează şi se conectează automat la
iPhone/iPod.
Pentru a activa împerecherea automată
BLUETOOTH, asiguraţi-vă că [SET AUTOPAIR] din
[BLUETOOTH] este setat la [ON] (pagina 21).
1
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul iPhone/iPod.
2
Conectaţi un iPhone/iPod la portul USB.
Conectarea altor dispozitive
audio portabile
1
2
3
Opriți dispozitivul audio portabil.
Reduceţi volumul pe unitate.
Conectaţi dispozitivul audio portabil la
mufa de intrare AUX (mini mufă stereo)
de pe unitate cu un cablu de conectare
(nefurnizat)*.
* Asiguraţi-vă că folosiţi un conector drept.
Asiguraţi-vă că
se aprinde pe afişajul unităţii.
Note
 Împerecherea automată BLUETOOTH nu este posibilă
dacă unitatea este deja conectată la alt dispozitiv
BLUETOOTH. În acest caz, deconectaţi celălalt
dispozitiv şi stabiliţi din nou conexiunea cu
dispozitivul iPhone/iPod.
 În cazul în care nu este stabilită împerecherea
automată BLUETOOTH, consultaţi „Pregătirea unui
dispozitiv BLUETOOTH” (pagina 7).
Conectarea unui dispozitiv USB
1
2
Reduceţi volumul pe unitate.
4
Apăsaţi SRC pentru a selecta [AUX].
Pentru a potrivi nivelul volumului pe
dispozitivul conectat cu cel al altor surse
Porniţi redarea de pe dispozitivul audio portabil cu
un volum moderat şi setaţi volumul normal de
ascultare pe unitate.
Apăsaţi MENU şi selectaţi [SOUND]  [SET AUX VOL]
(pagina 21).
Conectaţi dispozitivul USB la unitate.
Pentru a conecta un iPod/iPhone, folosiţi cablul
de conexiune USB pentru iPod (nefurnizat).
10RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Recepţionarea posturile memorate
Ascultarea la radio
1
Ascultarea la radio
Pentru a asculta radio, apăsaţi SRC şi selectaţi
[TUNER].
Memorare automată (BTM)
1
Apăsaţi MODE pentru a schimba banda
(FM1, FM2, FM3, MW sau LW).
2
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [GENERAL], apoi
apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET BTM], apoi apăsaţi-l.
Utilizarea Sistemului de date
radio (RDS)
Setarea de frecvenţe alternative (AF)
şi a anunţării traficului (TA)
AF acordă continuu posturile în funcţie de semnalul
cel mai puternic dintr-o reţea, iar TA furnizează
informaţii actuale din trafic sau programele de trafic
(TP) recepţionate.
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [GENERAL], apoi
apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET AF/TA], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] sau [SET AF/TA-OFF],
apoi apăsaţi-l.
Unitatea memorează posturi pe butoanele
numerice, în ordinea frecvenţei.
Acord
1
Apăsaţi MODE pentru a schimba banda
(FM1, FM2, FM3, MW sau LW).
2
Efectuaţi acordarea.
Pentru acordare manuală
Ţineţi apăsat / (SEEK –/+) pentru a
localiza frecvenţa aproximativă şi apăsaţi în
mod repetat / (SEEK –/+) pentru
ajustarea fină a frecvenţei dorite.
Pentru acordare automată
Apăsaţi / (SEEK –/+).
Scanarea se opreşte atunci când unitatea
recepţionează un post.
Memorare manuală
1
În timp ce recepţionaţi canalul pe care
doriţi să îl memoraţi, ţineţi apăsat un
buton numeric (între 1 şi 6) până când
se afişează [MEM].
Selectaţi banda şi apăsaţi un buton
numeric (între 1 şi 6).
Pentru a memora posturile RDS cu
setarea AF şi TA
Puteţi preseta posturile RDS împreună cu setarea
AF/TA. Setaţi AF/TA şi memoraţi postul cu BTM sau
manual. Dacă presetaţi manual, puteţi preseta şi
posturile non-RDS.
Pentru a recepţiona anunţuri de urgenţă
Dacă funcţiile AF sau TA sunt activate, anunţurile de
urgenţă vor întrerupe automat sursa selectată
curent.
Pentru a regla nivelul volumului în timpul
unui anunţ de trafic
Nivelul va fi stocat în memorie pentru anunţurile
ulterioare, independent de nivelul obişnuit al
volumului.
11RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Pentru a rămâne pe un program regional
(REGIONAL)
Dacă funcţiile AF şi REGIONAL sunt activate,
unitatea nu va comuta pe alt post regional cu
o frecvenţă mai puternică. Dacă ieşiţi din aria de
recepţie a programului regional respectiv, setaţi
[SET REG-OFF] din [GENERAL] în timpul recepţiei în
banda FM (pagina 20).
Această funcţie nu este disponibilă în Marea
Britanie şi în unele zone.
Setarea orei ceasului (CT)
Datele CT din transmisia RDS setează ceasul.
1
Setaţi [SET CT] din [GENERAL] la
[SET CT-ON] (pagina 20).
Funcţia Local Link (doar pentru Marea
Britanie)
Această funcție vă permite să selectați alte posturi
locale din zonă, chiar dacă acestea nu sunt
memorate pe butoanele numerice.
În timpul recepției FM, apăsați un buton numeric
(de la 1 la 6) pe care este memorat un post local. În
5 secunde, apăsați din nou un buton numeric al
postului local. Repetaţi această procedură până
când recepţionaţi postul local.
Selectarea tipurilor de programe (PTY)
1
Apăsaţi PTY în timpul recepţiei în
banda FM.
2
Rotiţi selectorul de control până când
apare tipul de program dorit, apoi
apăsaţi-l.
Unitatea începe să caute un post care emite
tipul de program selectat.
Tipuri de programe
NEWS (Ştiri), AFFAIRS (Actualităţi), INFO
(Informaţii), SPORT (Sport), EDUCATE (Educaţie),
DRAMA (Teatru), CULTURE (Cultură), SCIENCE
(Ştiinţă), VARIED (Variat), POP M (Muzică pop),
ROCK M (Muzică rock), EASY M (Muzică muzică),
LIGHT M (Clasică uşoară), CLASSICS (Clasică
serioasă), OTHER M (Alte genuri muzicale),
WEATHER (Vreme), FINANCE (Financiar), CHILDREN
(Programe pentru copii), SOCIAL A (Societate),
RELIGION (Religie), PHONE IN (De pe telefon),
TRAVEL (Călătorii), LEISURE (Relaxare), JAZZ
(Muzică jazz), COUNTRY (Muzică country), NATION
M (Muzică naţională), OLDIES (Muzică veche), FOLK
M (Muzică folk), DOCUMENT (Documentar)
12RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Dacă este deja conectat un dispozitiv, pentru
a porni redarea, apăsaţi SRC pentru a selecta
[USB] (pe afişaj apare [IPD] atunci când
dispozitivul iPod este recunoscut).
Playback
Redarea de pe un
dispozitiv USB
În aceste instrucţiuni de utilizare, „iPod” este utilizat
ca referinţă generală pentru funcţiile iPod de pe un
dispozitiv iPod şi iPhone, dacă nu se specifică altfel
în text sau ilustraţii.
Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului iPod, consultaţi „Despre iPod”
(pagina 23) sau vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
Se pot folosi dispozitive USB* tip AOA (Android
Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) şi
MTP (Media Transfer Protocol) compatibile cu
standardul USB. În funcţie de dispozitivul USB, pe
unitate se poate detecta modul Android sau
Master/MTP.
În cazul anumitor playere media digitale sau
telefoane inteligente Android, poate fi nevoie să
setaţi modul MTP.
* De exemplu, o unitate USB flash, un player media
digital, un telefon inteligent Android
Note
 Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
 Telefoanele inteligente cu sistem de operare Android 4.1
sau o versiune ulterioară acceptă Android Open
Accessory 2.0 (AOA 2.0). Cu toate acestea, este posibil
ca unele telefoane inteligente să nu accepte în
totalitate AOA 2.0 chiar dacă au instalat sistemul de
operare Android 4.1 sau o versiune ulterioară.
Pentru detalii cu privire la compatibilitatea telefonului
dvs. inteligent Android, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
 Redarea următoarelor fişiere nu este acceptată.
MP3/WMA/FLAC:
 fişiere protejate cu drepturi de autor
 fişiere DRM (Digital Rights Management)
 Fişiere audio multicanal
MP3/WMA:
 fişiere comprimate fără pierderi
Înainte de a stabili o conexiune, selectaţi modul
USB (modul Android sau MSC/MTP), în funcţie de
dispozitivul USB (pagina 20).
1
Conectaţi un dispozitiv USB la portul USB
(pagina 10).
Redarea porneşte.
2
Ajustaţi volumul pe această unitate.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF timp de 1 secundă.
Pentru a scoate dispozitivul
Opriţi redarea, apoi scoateţi dispozitivul.
Atenţionare cu privire la dispozitivele
iPhone
Atunci când conectaţi un dispozitiv iPhone prin
USB, volumul de apel al telefonului este controlat
de dispozitivul iPhone, nu de unitate. Nu măriţi
accidental volumul pe unitate în timpul unui apel,
deoarece sunetul poate fi brusc foarte puternic
după încheierea apelului.
Redarea de pe un dispozitiv
BLUETOOTH
Puteţi reda conţinutul de pe un dispozitiv conectat
care acceptă BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
1
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH cu
dispozitivul audio (pagina 7).
Pentru a selecta dispozitivul audio, apăsaţi
MENU şi selectaţi [BLUETOOTH]  [SET
AUDIODEV] (pagina 21).
2
3
Apăsaţi SRC pentru a selecta [BT AUDIO].
4
Ajustaţi volumul pe această unitate.
Operaţi dispozitivul audio pentru a porni
redarea.
Note
 În funcţie de dispozitivul audio, informaţiile precum
titlul, numărul/durata piesei şi starea de redare pot să
nu fie afişate pe această unitate.
 Chiar dacă schimbaţi sursa pe această unitate,
redarea de pe dispozitivul audio nu se opreşte.
 [BT AUDIO] nu apare pe afişaj dacă aplicaţia „Sony |
Music Center” rulează cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH.
13RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Pentru a potrivi nivelul volumului de pe
dispozitivul BLUETOOTH cu cel al altor surse
Porniţi redarea de pe dispozitivul audio BLUETOOTH
cu un volum moderat şi setaţi volumul normal de
ascultare pe unitate.
Apăsaţi MENU şi selectaţi [SOUND]  [SET BTA VOL]
(pagina 21).
Pentru a ieşi din modul Quick-BrowZer™
Apăsaţi
(navigare).
Căutarea prin omiterea unor elemente
(modul Jump)
Nu este disponibil atunci când este conectat un
dispozitiv USB în modul Android sau iPod.
Căutarea şi redarea pieselor
Redarea repetată şi redarea amestecată
Nu este disponibil atunci când este conectat un
dispozitiv USB în modul Android.
1
În timpul redării, apăsaţi
(repetare)
sau
(redare amestecată) în mod
repetat pentru a selecta modul
de redare dorit.
1
În timpul redării USB, apăsaţi
(navigare).
2
3
Apăsaţi  (SEEK +).
Salturile din listă se fac în paşi de 10% din
numărul total de elemente.
4
Poate dura un timp până la începerea redării în
modul de redare selectat.
Modurile de redare disponibile diferă, în funcţie de
sursa de sunet selectată.
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta elementul.
Apăsaţi ENTER pentru a reveni la modul
Quick-BrowZer.
Se afişează elementul selectat.
5
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta elementul dorit, apoi apăsaţi-l.
Redarea porneşte.
Căutarea unei piese după nume
(Quick-BrowZer™)
Nu este disponibil atunci când este conectat un
dispozitiv USB în modul Android sau iPod.
1
În timpul redării de pe USB, apăsaţi
(navigare)* pentru a afişa lista cu
categoriile de căutare.
După deschiderea listei de piese, apăsaţi
(înapoi) în mod repetat pentru a afişa categoria
de căutare dorită.
* În timpul redării de pe USB, apăsaţi
(navigare)
timp de cel puţin 2 secunde pentru a reveni direct
la începutul listei de categorii.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta categoria de căutare dorită, apoi
apăsaţi-l pentru a confirma.
3
Repetaţi pasul 2 pentru a căuta piesa
dorită.
Redarea porneşte.
14RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Apelare în regim „mâini libere”
(doar prin BLUETOOTH)
Pentru a folosi un telefon mobil, conectaţi-l la
această unitate. Puteţi conecta două telefoane
mobile la unitate. Pentru detalii, consultaţi
„Pregătirea unui dispozitiv BLUETOOTH” (pagina 7).
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [PHONE BOOK], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta o iniţială din lista de iniţiale,
apoi apăsaţi-l.
4
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta un nume din lista de nume,
apoi apăsaţi-l.
5
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta un număr din lista de numere,
apoi apăsaţi-l.
Apelul telefonic începe.
Din istoricul apelurilor
Primirea unui apel
1
1
Atunci când sunt conectate două telefoane
mobile la unitate, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta unul dintre telefoane, apoi
apăsaţi-l.
Apăsaţi CALL atunci când primiţi un apel
cu ton de apel.
Apelul telefonic începe.
Notă
Tonul de apel şi vocea apelantului sunt scoase doar prin
boxele frontale.
Apăsaţi CALL.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [RECENT CALL], apoi apăsaţi-l.
Apare o listă cu istoricul de apeluri.
3
Pentru a respinge un apel
Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF timp de 1 secundă.
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta un nume sau un număr de telefon
din istoricul apelurilor, apoi apăsaţi-l.
Apelul telefonic începe.
Pentru a încheia apelul
Apăsaţi din nou CALL.
Prin introducerea numărului de telefon
Efectuarea unui apel telefonic
Puteţi efectua un apel din agenda telefonului sau
din istoricul de apeluri dacă aţi conectat un telefon
mobil care acceptă PBAP (Phone Book Access
Profile).
Atunci când sunt conectate două telefoane mobile
la unitate, selectaţi unul dintre telefoane.
Din agenda telefonului
1
Apăsaţi CALL.
Atunci când sunt conectate două telefoane
mobile la unitate, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta unul dintre telefoane, apoi
apăsaţi-l.
1
Apăsaţi CALL.
Atunci când sunt conectate două telefoane
mobile la unitate, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta unul dintre telefoane, apoi
apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [DIAL NUMBER], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
introduce numărul de telefon şi la final
selectaţi [ ] (spaţiu), apoi apăsaţi ENTER*.
Apelul telefonic începe.
* Pentru a muta indicatorul digital,
apăsaţi / (SEEK –/+).
15RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Notă
Pe afişaj apare [_] în locul [#].
Prin reapelare
1
Apăsaţi CALL.
Atunci când sunt conectate două telefoane
mobile la unitate, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta unul dintre telefoane, apoi
apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [REDIAL], apoi apăsaţi-l.
Apelul telefonic începe.
Cu etichete vocale
Puteţi efectua un apel prin rostirea etichetei vocale
memorate pe un telefon mobil conectat prevăzut
cu funcţie de apelare vocală.
1
Apăsaţi CALL.
Atunci când sunt conectate două telefoane
mobile la unitate, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta unul dintre telefoane, apoi
apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [VOICE DIAL], apoi apăsaţi-l.
Sau, apăsaţi şi ţineţi apăsat VOICE cel
puţin 2 secunde.
3
Operaţiuni disponibile în
timpul apelului
Pentru a regla volumul tonului de apel
Rotiţi selectorul de control în timpul primirii unui
apel.
Pentru a regla volumul vocii interlocutorului
Rotiţi selectorul de control în timpul unui apel.
Pentru a regla volumul pentru interlocutor
(reglarea amplificării microfonului)
Apăsaţi MIC.
Niveluri de volum reglabile: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Pentru a reduce ecoul şi zgomotul
(Modul Corector ecou/Corector zgomot)
Ţineţi apăsat MIC.
Mod setabil: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Pentru a comuta între modul „mâini libere”
şi modul portabil
În timpul unui apel, apăsaţi MODE pentru a comuta
semnalul audio al apelului telefonic de pe unitate
pe telefonul celular.
Notă
În funcţie de telefonul mobil, este posibil ca această
operaţie să nu fie disponibilă.
Rostiţi eticheta vocală stocată pe
telefonul mobil.
Vocea este recunoscută iar apelul este efectuat.
Pentru a anula apelarea vocală
Apăsaţi VOICE.
16RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Pentru detalii referitoare la operaţiile de pe
telefonul inteligent iPhone/Android, consultaţi
secţiunea de ajutor din aplicaţie.
Funcţii utile
Sony | Music Center cu
smartphone iPhone/Android
Trebuie să descărcaţi cea mai recentă versiune a
aplicaţiei „Sony | Music Center” din App Store
pentru iPhone sau din Google Play pentru
dispozitivele smartphone Android.
Note
 Pentru siguranţa dvs., respectaţi legislaţia şi
reglementările de trafic locale şi nu operaţi aplicaţia în
timp ce conduceţi.
 „Sony | Music Center” este o aplicaţie care
controlează dispozitivele audio Sony compatibile
cu „Sony | Music Center”, de pe dispozitivul iPhone/
Android.
 Funcţiile pe care le puteţi controla cu „Sony | Music
Center” variază în funcţie de dispozitivul conectat.
 Pentru a utiliza caracteristicile „Sony | Music Center”,
consultaţi detaliile de pe dispozitivul iPhone/Android.
 Pentru mai multe detalii referitoare la „Sony | Music
Center”, accesaţi următorul URL:
http://www.sony.net/smcqa/
 Vizitaţi site-ul Web de mai jos şi verificaţi care sunt
modelele de iPhone/telefoane inteligente Android
compatibile.
Pentru iPhone: vizitaţi App Store
Pentru dispozitivele smartphone Android:
vizitaţi Google Play
Stabilirea conexiunii cu Sony |
Music Center
1
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH cu
telefonul inteligent iPhone/Android
(pagina 7).
Pentru a selecta dispozitivul audio, apăsaţi
MENU şi selectaţi [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (pagina 21).
2
3
Lansaţi aplicaţia „Sony | Music Center”.
4
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [CONNECT], apoi apăsaţi-l.
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [SONY APP], apoi apăsaţi-l.
Conexiunea cu telefonul inteligent
iPhone/Android este iniţializată.
Dacă apare numărul dispozitivului
Asiguraţi-vă că s-a afişat numărul (de exemplu
123456) şi selectaţi [Yes] pe telefonul inteligent
iPhone/Android.
Pentru a termina conexiunea
1
2
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SONY APP], apoi apăsaţi-l.
Rotiţi selectorul de control pentru a selecta
[CONNECT], apoi apăsaţi-l.
Selectarea sursei sau a aplicaţiei
Puteţi selecta sursa sau aplicaţia dorită pe telefonul
inteligent iPhone/Android.
Pentru a selecta sursa
Apăsaţi SRC în mod repetat. Alternativ, apăsaţi SRC,
rotiţi selectorul de control pentru a selecta sursa
dorită şi apăsaţi ENTER.
Pentru a afişa lista de surse
Apăsaţi SRC.
Anunţ SMS prin ghidul vocal (doar pentru
dispozitive smartphone Android)
Mesajele SMS sunt citite automat prin boxele auto
atunci când sunt recepţionate.
Pentru detalii cu privire la setări, consultaţi
secţiunea de ajutor din aplicaţie.
Răspunsul la mesajele SMS (doar pentru
telefoanele inteligente Android)
Puteţi răspunde la un mesaj atingând pictograma
de răspuns.
1
2
3
Activaţi aplicaţia „Sony | Music Center”, apoi
atingeţi pictograma [Reply] (răspuns).
În aplicaţia „Sony | Music Center” este afişat ecranul
de introducere a mesajului.
Introduceţi un mesaj de răspuns cu ajutorul funcţiei
de recunoaştere vocală.
Lista de mesaje posibile apare în aplicaţia „Sony |
Music Center”.
Rotiţi selectorul de control pentru a selecta mesajul
dorit, apoi apăsaţi-l.
Mesajul este trimis.
17RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Configurarea setărilor de sunet şi afişaj
2
Puteţi ajusta setările legate de sunet şi afişaj de pe
iPhone/telefonul inteligent Android.
Pentru detalii cu privire la setări, consultaţi
secţiunea de ajutor din aplicaţie.
Utilizarea funcţiei de
recunoaştere vocală (doar pentru
dispozitive smartphone Android)
1
Apăsaţi şi ţineţi apăsat VOICE pentru a
activa funcţia de recunoaştere vocală.
2
Rostiţi comanda vocală dorită în
microfon.
Pentru a dezactiva funcţia de recunoaştere
vocală
Apăsaţi VOICE.
Note
 Este posibil ca recunoaşterea vocală să nu fie
disponibilă în anumite situaţii.
 Recunoaşterea vocală poate funcţiona
necorespunzător din cauza performanţei
dispozitivului smartphone Android conectat.
 În timpul folosirii funcţiei de recunoaştere vocală,
trebuie să reduceţi la minimum zgomotul, cum ar fi
zgomotul motorului.
Utilizarea Siri Eyes Free
Siri Eyes Free vă permite să folosiţi un dispozitiv
iPhone în regim „mâini libere” doar cu ajutorul
microfonului. Această funcţie impune conectarea
unui dispozitiv iPhone la unitate prin BLUETOOTH.
Compatibilitatea este limitată la telefoanele iPhone
4s sau o versiune mai recentă. Asiguraţi-vă că
dispozitivul iPhone este actualizat cu cea mai
recentă versiune iOS.
În prealabil, trebuie să parcurgeţi paşii de înregistrare
BLUETOOTH şi de configurare a conexiunii pentru
iPhone şi unitate. Pentru detalii, consultaţi „Pregătirea
unui dispozitiv BLUETOOTH” (pagina 7).
Pentru a selecta dispozitivul iPhone, apăsaţi MENU şi
selectaţi [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (pagina 21).
1
Apăsaţi şi ţineţi apăsat VOICE cel puţin
2 secunde.
Apare afişajul de comandă vocală.
3
După ce telefonul iPhone emite semnalul
sonor, vorbiţi în microfon.
Telefonul iPhone emite din nou un semnal
sonor şi aplicaţia Siri începe să răspundă.
Pentru a dezactiva Siri Eyes Free
Apăsaţi VOICE.
Note
 În funcţie de condiţiile de utilizare, este posibil ca
telefonul iPhone să nu vă recunoască vocea. (De
exemplu, dacă vă aflaţi într-un vehicul în mişcare).
 Siri Eyes Free poate funcţiona necorespunzător sau
timpul de răspuns poate fi lung în locurile în care
există probleme de recepţie a semnalelor iPhone.
 În funcţie de starea de funcţionare a telefonului
iPhone, Siri Eyes Free poate funcţiona
necorespunzător sau se poate închide.
 Dacă redaţi o piesă de pe iPhone folosind conexiunea
audio BLUETOOTH, atunci când porniţi redarea piesei
prin BLUETOOTH, funcţia Siri Eyes Free se închide
automat, iar unitatea comută la sursa audio
BLUETOOTH.
 Dacă activaţi Siri Eyes Free în timpul redării audio,
unitatea poate comuta la sursa audio BLUETOOTH
chiar dacă nu specificaţi nicio piesă pentru redare.
 În cazul în care conectaţi telefonul iPhone la portul
USB, Siri Eyes Free poate funcţiona necorespunzător
sau se poate închide.
 În cazul în care conectaţi telefonul iPhone la unitate
prin intermediul USB, nu activaţi Siri de pe iPhone. Siri
Eyes Free poate funcţiona necorespunzător sau se
poate închide.
 Sunetul este dezactivat cât timp este activată funcţia
Siri Eyes Free.
Activaţi funcţia Siri pe iPhone.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite împreună cu telefonul iPhone.
18RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 19 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Configurare generală
(GENERAL)
Settings
Revocarea modului DEMO
Puteţi revoca afişajul demonstraţiei care apare
atunci când sursa este dezactivată şi se afişează
ceasul.
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [GENERAL], apoi
apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET DEMO], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET DEMO-OFF], apoi apăsaţi-l.
Setarea este terminată.
4
Apăsaţi
(înapoi) de două ori.
Afișajul revine la modul normal de recepție/
redare.
Efectuarea setărilor de bază
Puteţi seta elementele din următoarele categorii de
configurare:
Configurare generală (GENERAL), Configurarea
sunetului (SOUND), Configurarea afişajului
(DISPLAY), Configurarea BLUETOOTH (BLUETOOTH),
Configurarea Sony | Music Center(SONY APP)
1
2
Apăsaţi MENU.
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta categoria de configurare, apoi
apăsaţi-l.
Elementele care pot fi setate diferă în funcţie de
sursă şi de setări.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta opţiunile, apoi apăsaţi-l.
Pentru a reveni la afişajul anterior
Apăsaţi
(înapoi).
AREA
Specifică zona/regiunea de utilizare a acestei
unităţi: [EUROPE], [RUSSIA].
Dacă se modifică setarea curentă pentru zonă/
regiune, această unitate este resetată, apoi se
afişează ceasul.
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este
dezactivată şi se afişează ceasul).
DEMO (demonstraţie)
Activează demonstraţia: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (reglare ceas) (pagina 7)
CAUT ALM (alarmă de atenţionare)
Activează alarma de atenţionare: [ON], [OFF]
(pagina 6).
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este
dezactivată şi se afişează ceasul).
BEEP
Activează semnalul sonor: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Se opreşte automat după un anumit interval
de timp atunci când unitatea este oprită:
[ON] (30 de minute), [OFF].
STEERING
Înregistrează/resetează setarea telecomenzii
de pe volan.
(Funcţia este disponibilă când este realizată
conexiunea la cablul de conectare (nu este
furnizat).) (Funcţia este disponibilă doar dacă
sursa este dezactivată şi se afişează ceasul).
STR CONTROL (control volan)
Selectează modul de intrare pentru
telecomanda conectată. Pentru a preveni o
defecţiune, nu uitaţi să potriviţi modul de intrare
cu telecomanda conectată înainte de utilizare.
CUSTOM
Modul de intrare pentru telecomanda de pe
volan
PRESET
Modul de intrare pentru telecomanda cu fir,
cu excepţia telecomenzii de pe volan
(selectat automat după ce se execută
[RESET CUSTOM].)
19RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
EDIT CUSTOM
Înregistrează funcţiile (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) pe
telecomanda de pe volan:
 Rotiţi selectorul de control pentru a selecta
funcţia pe care doriţi să o asociaţi cu
telecomanda de pe volan, apoi apăsaţi-l.
 În timp ce [REGISTER] luminează intermitent,
apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pe volan
pe care doriţi să îl asociaţi cu funcţia. După
finalizarea înregistrării, se afişează
[REGISTERED].
 Pentru a înregistra alte funcţii, repetaţi paşii
 şi .
(Funcţie disponibilă doar dacă [STR CONTROL]
este setat la [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Resetează setarea telecomenzii de pe volan:
[YES], [NO].
(Funcţie disponibilă doar dacă [STR CONTROL]
este setat la [CUSTOM].)
Note
 În timpul configurării setărilor, puteţi utiliza doar
butoanele de pe unitate. Din motive de siguranţă,
parcaţi vehiculul înainte de a efectua această
setare.
 Dacă intervine o eroare în timpul înregistrării,
toate informaţiile înregistrate anterior vor fi
păstrate. Reporniți înregistrarea din funcția în care
a apărut eroarea.
 Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă
pe anumite vehicule. Pentru detalii cu privire la
compatibilitatea vehiculului dvs., vizitaţi site-ul de
asistenţă menţionat pe ultima copertă.
USB MODE
Modifică modul USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi selectat
sursa USB).
CT (oră pe ceas)
Activează funcţia CT: [ON], [OFF].
AF/TA (frecvenţe alternative/anunţare trafic)
Selectează setarea de frecvenţele alternative
(AF) şi de anunţare a traficului (TA): [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Funcţie disponibilă când este selectată orice
sursă.)
REGIONAL
Restricţionează recepţia la o regiune specifică:
[ON], [OFF]. (Funcţie disponibilă doar pentru
recepţia pe bandă FM.)
BTM (memorie de acordare optimă) (pagina 11)
(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi selectat
tunerul).
FIRM.WARE
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este
dezactivată şi se afişează ceasul).
Verifică/actualizează versiunea firmware. Pentru
detalii, vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe
ultima copertă.
FW VERSION (versiune firmware)
Se afişează versiunea firmware curentă.
FW UPDATE (actualizare firmware)
Lansează procesul de actualizare firmware:
[YES], [NO].
Actualizarea firmware va fi finalizată în câteva
minute. În timpul actualizării, nu treceţi contactul
pe poziţia OFF, şi nu decuplaţi dispozitivul USB.
Configurarea sunetului
(SOUND)
Acest meniu de configurare este disponibil dacă
este selectată orice sursă.
EQ10 PRESET
Selectează o curbă de egalizator dintre
cele 10 curbe de egalizator sau setarea
de dezactivare:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Setarea curbei de egalizator poate fi memorată
pentru fiecare sursă în parte.
* [KARAOKE] reduce sunetele vocale, dar acestea
nu pot fi eliminate complet în timpul redării. De
asemenea, folosirea unui microfon nu este
acceptată.
EQ10 CUSTOM
Setează [CUSTOM] pentru EQ10.
Selectează curba egalizatorului:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Nivelul volumului este reglabil de la -6 dB
la +6 dB în intervale de 1 dB.
BALANCE
Ajustează balansul sunetului: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
20RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 21 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
FADER
Ajustează nivelul relativ: [FRONT-15] – [CENTER] –
[REAR-15].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (nivel subwoofer)
Ajustează nivelul volumului pentru subwoofer:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB], [ATT].
(Pentru cea mai mică setare se afişează [ATT]).
SW PHASE (fază subwoofer)
Selectează faza subwooferului: [NORM], [REV].
LPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă joasă)
Selectează frecvenţa de întrerupere pentru
subwoofer: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă înaltă)
Selectează frecvenţa de întrerupere pentru
boxele faţă/spate:
[OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (volum AUX)
Reglează nivelul volumului pentru fiecare
dispozitiv auxiliar conectat: [+18 dB] – [0 dB] –
[-8 dB].
Această setare anulează necesitatea de a regla
nivelul volumului între surse.
(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi selectat AUX).
BTA VOL (Nivel volum BLUETOOTH audio)
Reglează nivelul volumului pentru fiecare
dispozitiv BLUETOOTH conectat:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Această setare anulează necesitatea de a regla
nivelul volumului între surse.
Configurarea afişajului (DISPLAY)
DIMMER
Modifică luminozitatea afişajului:
[ON], [OFF], [CLK] (ceas).
Pentru a activa această funcţie doar o perioadă
fixă, selectaţi [CLK] şi setaţi ora de început şi cea
de sfârşit.
– Pentru a seta luminozitatea atunci când este
activată funcţia de atenuare:
Setaţi [DIMMER] la [ON] şi reglaţi [BRIGHTNESS].
– Pentru a seta luminozitatea atunci când este
dezactivată funcţia de atenuare:
Setaţi [DIMMER] la [OFF] şi ajustaţi
[BRIGHTNESS].
Setarea luminozităţii este memorată şi este
aplicată atunci când se activează sau se
dezactivează funcţia de atenuare.
BRIGHTNESS
Ajustează luminozitatea afişajului. Nivelul
luminozităţii este reglabil: [1] – [10].
SND SYNC (sincronizare sunet)
Activează sincronizarea iluminării cu sunetul:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (defilare automată)
Defilează automat elementele lungi: [ON], [OFF].
(Funcţia nu este disponibilă dacă aţi selectat
AUX sau tunerul).
Configurarea BLUETOOTH
(BLUETOOTH)
PAIRING (pagina 8)
Conectează până la două dispozitive
BLUETOOTH: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] sau [DEVICE 2] vor fi înlocuite de
numele dispozitivului împerecheat după
finalizarea procesului de împerechere.
AUDIODEV (dispozitiv audio)
Selectează dispozitivul audio. [*] apare pe
dispozitivul împerecheat cu [DEVICE 1] sau cu
dispozitivul audio compatibil A2DP curent.
RINGTONE
Stabileşte dacă această unitate sau telefonul
mobil conectat emite tonul de apel:
[1] (această unitate), [2] (telefonul mobil).
AUTO ANS (răspuns automat)
Setează această unitate să răspundă automat
unui apel primit: [OFF], [1] (după cca. 3 secunde),
[2] (după cca. 10 secunde).
AUTOPAIR (împerechere automată)
Porneşte automat împerecherea BLUETOOTH
dacă un dispozitiv iOS versiune 5.0 sau mai
recentă este conectat prin USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (semnal BLUETOOTH) (pagina 9)
Activează/dezactivează funcţia BLUETOOTH.
21RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 22 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
BT INIT (iniţializare BLUETOOTH)
Iniţializează toate setările asociate cu funcţiile
BLUETOOTH (informaţii de împerechere,
informaţii despre dispozitiv etc.): [YES], [NO].
Înainte de casarea unităţii, iniţializaţi toate
setările.
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este
dezactivată şi se afişează ceasul).
Configurarea Sony | Music
Center (SONY APP)
AUTO LAUNCH
Activează lansarea automată a „Sony | Music
Center”: [ON], [OFF].
Dacă este selectat [ON], „Sony | Music Center”
se va conecta automat după stabilirea conexiuni
BLUETOOTH.
CONNECT
Stabiliţi şi întrerupeţi funcţia „Sony | Music
Center” (conectare).
Informaţii suplimentare
Actualizarea firmware-ului
Pentru a actualiza firmware-ul, vizitaţi site-ul de
asistenţă menţionat pe ultima copertă şi urmaţi
instrucţiunile online.
Note
 Pentru actualizarea firmware-ului, trebuie să utilizaţi
un dispozitiv USB (nefurnizat). Stocaţi instrumentul de
actualizare pe dispozitivul USB şi conectaţi
dispozitivul la portul USB, după care efectuaţi
operaţia de actualizare.
 Actualizarea firmware va fi finalizată în câteva minute.
În timpul actualizării, nu treceţi contactul pe poziţia
OFF, şi nu decuplaţi dispozitivul USB.
Măsuri de precauţie
 Lăsaţi unitatea să se răcească în prealabil, în cazul
în care automobilul a fost parcat sub lumina
directă a soarelui.
 Nu lăsaţi panoul frontal sau dispozitivele audio în
interiorul automobilului deoarece acestea pot
funcţiona necorespunzător din cauza temperaturii
ridicate cauzate de expunerea directă la razele
soarelui.
 Antena electrică se extinde automat.
Pentru menţinerea unui sunet de înaltă
calitate
Nu vărsaţi lichide pe unitate.
Ordinea de redare a fişierelor audio
Folder (album)
Fişier audio (piesă)
22RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 23 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Despre iPod
Întreţinere
 Puteţi conecta următoarele modele de iPod.
Actualizaţi dispozitivele iPod cu cea mai recentă
versiune software înainte de utilizare.
Modele iPhone/iPod compatibile
Model compatibil
Sistem
audio
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(a 6-a generaţie)


iPod touch
(a 5-a generaţie)


iPod nano
(a 7-a generaţie)
Curăţarea conectorilor
Unitatea poate să nu funcţioneze corespunzător în
cazul în care conectorii dintre unitate şi panoul
frontal nu sunt curaţi. Pentru a preîntâmpina acest
lucru, detaşaţi panoul frontal (pagina 6) şi curăţaţi
conectorii cu un tampon de vată. Nu aplicaţi prea
multă forţă. În caz contrar, pot fi deterioraţi
conectorii.
Note
 Din motive de siguranţă, decuplaţi contactul înainte
de a curăţa conectorii şi scoateţi cheia din contact.
 Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu degetele sau
cu un dispozitiv metalic.
Specificaţii
Secţiunea tuner

 „Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă că
un accesoriu electronic a fost conceput pentru a
se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv,
la iPhone şi că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată de către
dezvoltator. Compania Apple nu este
responsabilă pentru funcţionarea acestui
dispozitiv şi nici pentru conformitatea acestuia cu
standardele de siguranţă şi de reglementare.
Reţineţi că utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau
iPhone poate afecta performanţa în regim de
funcţionare fără fir.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de unitate
care nu sunt prezentate în acest manual, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
FM
Interval de frecvenţă:
Dacă [AREA] este setat la [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Dacă [AREA] este setat la [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(în paşi de 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (în paşi de 30 kHz)
Terminal antenă (aeriană):
Conector pentru antenă (aeriană) externă
Frecvenţă intermediară:
Dacă [AREA] este setat la [EUROPE]:
FM CCIR: -1.956,5 kHz până la -487,3 kHz
şi +500,0 kHz până la +2.095,4 kHz
Dacă [AREA] este setat la [RUSSIA]:
FM CCIR: -1.956,5 kHz până la -487,3 kHz
şi +500,0 kHz până la +2.095,4 kHz
FM OIRT: de la -1.815,6 kHz la -943,7 kHz
şi de la +996,6 kHz la +1.776,6 kHz
Sensibilitate utilă: 7 dBf
23RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 24 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Selectivitate: 75 dB la 400 kHz
Raport semnal/zgomot: 73 dB
Separaţie: 50 dB la 1 kHz
Răspuns în frecvenţă: 20 Hz – 15.000 Hz
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Codec corespunzător:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
MW/LW
Interval de frecvenţă:
MW: 531 kHz – 1.602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Terminal antenă (aeriană):
Conector pentru antenă (aeriană) externă
Sensibilitate: MW: 26 μV, LW: 50 μV
*1 Raza efectivă va varia în funcţie de factori precum
obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice
din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea
statică, sensibilitatea recepţiei, performanţa antenei
(aeriene), sistemul de operare, aplicaţia software etc.
*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul
comunicării BLUETOOTH între dispozitive.
Secţiunea player USB
Interfaţă: USB (Viteză completă)
Curent maxim: 1 A
Numărul maxim de foldere şi fişiere care pot
fi recunoscute:
Foldere (albume): 256
Fişiere (piese) per folder: 256
Compatible Android Open Accessory protocol
(AOA): 2,0
Codec corespunzător:
MP3 (.mp3)
Rată de biţi: 8 kbps - 320 kbps
(Acceptă VBR (Rată de biţi variabilă))
Rată de eşantionare: 16 kHz - 48 kHz
WMA (.wma)
Rată de biţi: 32 kbps - 192 kbps
(Acceptă VBR (Rată de biţi variabilă))
Rată de eşantionare: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Adâncime biţi: 16 biţi, 24 biţi
Rată de eşantionare: 44,1 kHz, 48 kHz
Comunicare wireless
Sistem de comunicare:
BLUETOOTH Standard versiunea 3.0
Ieşire:
BLUETOOTH Standard clasa de putere 2
(Max. +4 dBm)
Rază maximă de comunicare:
Spaţiu liber, aprox. 10 m (33 ft)*1
Bandă de frecvenţă:
Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metodă de modulare: FHSS
Profile compatibile cu BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
Comunicare NFC
Specificaţii referitoare la banda de frecvenţă
şi puterea maximă
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m la 10 m
Secţiunea amplificator de putere
Ieşire: Ieşiri boxe
Impedanță boxe: 4 Ω – 8 Ω
Putere de ieşire maximă: 55 W × 4 (la 4 Ω)
Generalităţi
Ieşiri:
Terminal ieşiri audio (REAR, SUB)
Terminal de control antenă (aeriană) electrică/
amplificator de putere (REM OUT)
Intrări:
Terminal de intrare telecomandă
Terminal de intrare antenă (aeriană)
Mufă de intrare AUX (mini mufă stereo)
Port USB
Necesar electric: Baterie auto 12 V c.c.
(masă (împământare) negativă)
Consum de curent nominal: 10 A
Dimensiuni:
Aprox. 178 mm × 50 mm × 119 mm
(7 1/8 in × 2 in × 4 3/4 in) (l/î/a)
Dimensiuni de montare:
Aprox. 182 mm × 53 mm × 102 mm
(7 1/4 in × 2 1/8 in × 4 1/8 in) (l/î/a)
Greutate: Aprox. 0,7 kg (1 lb 9 oz)
Conţinutul pachetului:
Unitate principală (1)
Componente pentru instalare şi conectare (1 set)
Este posibil ca distribuitorul dvs. să nu vă furnizeze
toate accesoriile menţionate mai sus. Solicitaţi
informaţii detaliate de la distribuitor.
24RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 25 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
Drepturi de autor
Marca cuvântului şi siglele Bluetooth® sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG,
Inc. şi orice utilizare a unor astfel de mărci de către
Sony Corporation se face în baza unei licenţe. Alte
mărci comerciale şi denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
Marca N este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
Windows Media este marcă comercială înregistrată
sau marcă comercială aparţinând Microsoft
Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii
în afara acestui produs este interzisă dacă nu se
deţine o licenţă din partea Microsoft sau a unei
sucursale autorizate Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch şi
Siri sunt mărci comerciale ale Apple Inc.,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. App Store este o
marcă de serviciu a companiei Apple Inc.
Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 şi
brevetele sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS şi
Thomson.
Google, Google Play şi Android sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
libFLAC
Drepturi de autor (C) 2000-2009 Josh Coalson
Drepturi de autor (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribuirea şi utilizarea sub formă de cod sursă şi
sub formă digitală, cu sau fără modificare, este permisă
doar dacă sunt respectate următoarele condiţii:
 Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze
notificarea drepturilor de autor de mai sus,
prezentele condiţii şi următoarele precizări legale.
 Redistribuirile în formă digitală trebuie să
reproducă în documentaţie şi/sau în alte materiale
furnizate în cadrul distribuţiei notificarea
drepturilor de autor de mai sus, prezentele condiţii
şi următoarele precizări legale.
 Numele Xiph.org Foundation sau numele
contribuitorilor săi nu pot fi utilizate pentru a
susţine sau a promova produse derivate din acest
software fără permisiune prealabilă specifică scrisă.
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE DEŢINĂTORII ŞI
CONTRIBUITORII DREPTURILOR DE AUTOR „CA
ATARE” ŞI ESTE NEGATĂ ORICE GARANŢIE EXPRESĂ
SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA
LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI
COMPATIBILITATE CU UN ANUMIT SCOP. FUNDAŢIA
SAU CONTRIBUITORII NU VOR FI ÎN NICIO
CIRCUMSTANŢĂ RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO
PAGUBĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ,
SPECIALĂ, TIPICĂ SAU CONSECUTIVĂ (INCLUZÂND,
FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA BUNURILOR SAU
SERVICIILOR DE SCHIMB, ÎNTRERUPEREA UTILIZĂRII,
PIERDEREA DE DATE SAU DE PROFITURI SAU
ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) DIN NICIO CAUZĂ ŞI
CONFORM NICIUNEI TEORII A RESPONSABILITĂŢII,
INDIFERENT DACĂ ESTE DE TIP CONTRACTUAL, DE
RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU DE NATURĂ PENALĂ
(INCLUZÂND NEGLIJENŢA SAU ALTE SITUAŢII
SIMILARE), CARE AR PUTEA REZULTA ÎN ORICE MOD
DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ
AR EXISTA INFORMAŢII PRIVIND ASEMENEA PAGUBE.
Depanare
Următoarea listă de verificare vă va ajuta să remediaţi
problemele cu care se poate confrunta unitatea.
Înainte de a parcurge lista de verificare de mai sus,
verificaţi conexiunile şi procedurile de operare.
Pentru detalii cu privire la utilizarea siguranţei şi
scoaterea unităţii din bord, consultaţi „Conectare/
Instalare” (pagina 31).
În cazul în care nu reuşiţi să remediaţi problema, vizitaţi
site-ul de asistenţă menţionat pe ultima copertă.
Generalităţi
Unitatea nu emite niciun sunet sau sunetul este
foarte slab.
 Poziţia atenuatorului [FADER] nu este setată
pentru un sistem cu 2 boxe.
 Volumul unităţii şi/sau al dispozitivului conectat
este foarte scăzut.
 Măriţi volumul unităţii şi al dispozitivului
conectat.
25RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 26 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Fără semnal sonor.
 Aţi conectat un amplificator de putere opţional şi
nu se utilizează amplificatorul încorporat.
Conţinutul memoriei a fost şters.
 Cablul de alimentare sau bateria au fost
deconectate sau nu sunt conectate corect.
Posturile memorate şi ora corectă au fost şterse.
S-a ars siguranţa.
Scoate un zgomot la comutarea poziţiei contactului.
 Cablurile nu sunt cuplate corect la conectorul
automobilului de alimentare a accesoriilor.
În timpul redării sau recepţiei, porneşte modul
demonstraţie.
 Dacă nu se efectuează nici o operație timp
de 5 minute cu setarea [DEMO-ON], porneşte
modul Demonstraţie.
 Setaţi [DEMO-OFF] (pagina 19).
Afişajul dispare din/nu apare în fereastra de
afişaj.
 Variatorul este setat pe [DIM-ON] (pagina 21).
 Afişajul dispare dacă ţineţi apăsat OFF.
 Apăsaţi OFF pe unitate până când apare afişajul.
 Conectorii sunt murdari (pagina 23).
Afişajul/iluminarea clipeşte.
 Alimentarea nu este suficientă.
 Verificaţi dacă bateria automobilului furnizează
suficientă energie la unitate. (Necesarul de
energie este de 12 V c.c.)
Butoanele de operare nu funcţionează.
 Apăsaţi DSPL şi
(înapoi)/MODE cel puţin
2 secunde pentru a reseta unitatea.
Conţinutul memoriei este şters.
Pentru siguranţa dumneavoastră, nu resetaţi
unitatea în timp ce conduceţi.
Recepţie radio
Nu se pot recepţiona posturile.
Sunetul este întrerupt de zgomot.
 Conexiunea nu este corectă.
 Verificaţi conexiunea antenei (aeriene)
automobilului.
 Dacă antena (aeriană) automată nu se extinde,
verificaţi conexiunea cablului antenei (aeriene)
electrice.
Nu este posibil acordul presetat.
 Semnalul de transmisie este prea slab.
Nu se poate acorda între 65 MHz şi 74 MHz
în FM3.
 [AREA] este setat la [EUROPE].
 Setaţi [AREA] la [RUSSIA] (pagina 19).
RDS
Serviciile RDS nu pot fi recepţionate (atunci când
[AREA] este setat la [RUSSIA]).
 Este selectat FM3.
 Selectaţi FM1 sau FM2.
 Serviciile RDS nu sunt disponibile în regiunea
curentă.
Funcţia SEEK porneşte după câteva secunde de
ascultare.
 Postul este non-TP sau are un semnal slab.
 Dezactivaţi TA (pagina 11).
Fără anunţuri de trafic.
 Activaţi TA (pagina 11).
 Postul nu emite niciun anunţ de trafic chiar
dacă este TP.
 Acordaţi alt post.
PTY afişează [- - - - - - - -].
 Postul curent nu este un post RDS.
 Nu s-au recepţionat datele RDS.
 Postul nu specifică tipul de program.
Numele de serviciu al programului clipeşte.
 Nu există frecvenţă alternativă pentru postul
curent.
 Apăsaţi  (SEEK –/+) în timp ce numele
serviciului de program luminează intermitent.
Apare [PI SEEK] şi unitatea începe să caute altă
frecvenţă cu aceleaşi date PI (identificare
program).
Redarea de pe dispozitive USB
Nu puteţi reda printr-un hub USB.
 Această unitate nu recunoaşte dispozitivele USB
conectate printr-un hub USB.
26RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 27 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Redarea de pe un dispozitiv USB începe într-un
interval de timp mai lung.
 Dispozitivul USB conţine fişiere cu o structură de
fişiere complicată.
Sunetul este intermitent.
 Sunetul poate fi intermitent la o rată de biţi
ridicată.
 Este posibil ca fişierele DRM (Digital Rights
Management) să nu poată fi redate în unele cazuri.
Fişierul audio nu poate fi redat.
 Dispozitivele USB formatate cu alte sisteme de
fişiere decât FAT16 sau FAT32 nu sunt acceptate*.
* Această unitate acceptă FAT16 şi FAT32, însă este
posibil ca unele dispozitive USB să nu suporte toate
aceste sisteme FAT. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale fiecărui dispozitiv USB
sau contactaţi producătorul.
Operaţiile pentru omiterea unui album, a unui
element (modul Jump) şi de căutare a unei piese
după nume (Quick-BrowZer) nu pot fi executate.
 Aceste operaţii nu pot fi executate atunci când
este conectat un dispozitiv USB în modul Android
sau iPod.
 Setaţi [USB MODE] la [MSC/MTP] (pagina 20).
 Îndepărtaţi dispozitivul iPod.
 Modul USB al dispozitivului nu este setat la
modul corespunzător.
 Asiguraţi-vă că modul USB al dispozitivului este
setat la modul MSC/MTP.
Sunetul nu este scos în timpul redării în modul
Android.
 În timp ce unitatea este în modul Android,
sunetul este scos doar pe telefonul inteligent
Android.
 Verificaţi starea aplicaţiei de redare audio pe
telefonul inteligent Android.
 În funcţie de telefonul inteligent Android, este
posibil ca redarea să nu poată fi efectuată.
Funcţia NFC
Conexiunea printr-o singură atingere (NFC) nu
este posibilă.
 Dacă telefonul inteligent nu răspunde la atingere.
 Verificaţi dacă funcţia NFC a telefonului
inteligent este pornită.
 Aduceţi marca N de pe telefonul inteligent mai
aproape de N de pe această unitate.
 Dacă telefonul inteligent este introdus într-o
carcasă, scoateţi carcasa.
 Sensibilitatea de recepţie NFC depinde de dispozitiv.
În cazul în care conectarea printr-o singură atingere
la telefonul inteligent nu reuşeşte în mod repetat,
stabiliţi conexiunea BLUETOOTH manual.
Funcţia BLUETOOTH
Dispozitivul conectat nu detectează
această unitate.
 Înainte de realizarea împerecherii, setaţi această
unitate în modul standby de împerechere.
 În timpul conectării la un dispozitiv BLUETOOTH,
această unitate nu poate fi detectată de pe alt
dispozitiv.
 Întrerupeţi conexiunea curentă şi căutaţi
această unitate pe celălalt dispozitiv.
 După împerecherea cu dispozitivul, activaţi
ieşirea semnalului BLUETOOTH (pagina 9).
Conexiunea nu este posibilă.
 Conexiunea este controlată de o parte (această
unitate sau dispozitiv BLUETOOTH), însă nu de
ambele.
 Conectați-vă la această unitate de la un
dispozitiv BLUETOOTH sau invers.
Numele dispozitivului detectat nu apare.
 În funcţie de starea celuilalt dispozitiv, numele
poate să nu fie obţinut.
Nu se emite niciun ton de apel.
 Reglaţi volumul rotind selectorul de control în
timpul primirii unui apel.
 În funcţie de dispozitivul conectat, este posibil
ca semnalul de apel să nu fie transmis corect.
 Setaţi [RINGTONE] la [1] (pagina 21).
 Boxele frontale nu sunt conectate la unitate.
 Conectaţi boxele frontale la unitate. Tonul de
apel este scos doar prin boxele frontale.
Nu se aude vocea interlocutorului.
 Boxele frontale nu sunt conectate la unitate.
 Conectaţi boxele frontale la unitate. Vocea
apelantului este scoasă doar prin boxele
frontale.
Interlocutorul spune că volumul este prea scăzut
sau prea ridicat.
 Reglaţi volumul corect cu funcţia de reglare a
amplificării microfonului (pagina 16).
27RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 28 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Conversaţiile telefonice conţin ecou sau zgomot.
 Reduceţi volumul.
 Setaţi modul EC/NC la [EC/NC-1] sau [EC/NC-2]
(pagina 16).
 Dacă zgomotul ambiant, diferit de sunetul
apelului telefonic, este puternic, încercaţi să îl
reduceţi.
De exemplu: Dacă aveţi un geam deschis şi se
aude zgomotul traficului etc., închideţi geamul.
Dacă zgomotul aparatului de aer condiţionat este
puternic, reduceţi nivelul aparatului de aer
condiţionat.
Telefonul nu este conectat.
 Când este redat sunetul prin BLUETOOTH, telefonul
nu este conectat, chiar dacă apăsați CALL.
 Conectați-vă de pe telefon.
Calitatea sunetului telefonului este slabă.
 Calitatea sunetului telefonului depinde de
condiţiile de recepţie a telefonului mobil.
 Mutaţi automobilul într-un loc cu semnal mai
puternic pentru telefonul mobil dacă recepţia
este slabă.
Volumul dispozitivului audio conectat este scăzut
(ridicat).
 Nivelul volumului va fi diferit în funcţie de
dispozitivul audio.
 Reglaţi volumul dispozitivului audio conectat la
această unitate.
Unele funcţii nu funcţionează.
 Verificaţi dacă dispozitivul conectat acceptă
funcţiile respective.
Un apel este acceptat fără să acordul dvs.
 Telefonul conectat este setat să răspundă
automat la apeluri.
Împerecherea nu a reuşit deoarece timpul de
conectare a expirat.
 În funcţie de dispozitivul conectat, este posibil
ca intervalul de timp pentru împerechere
să fie scurt.
 Încercaţi să finalizaţi împerecherea în intervalul
respectiv de timp.
Nu se poate realiza împerecherea.
 Este posibil ca unitatea să nu se poată
împerechea cu un dispozitiv BLUETOOTH
împerecheat anterior după iniţializarea unităţii,
dacă informaţiile privind împerechea unităţii se
regăsesc pe dispozitivul BLUETOOTH. În acest
caz, ştergeţi informaţiile de împerechere a unităţii
de pe dispozitivul BLUETOOTH şi apoi realizaţi din
nou împerecherea.
Funcţia BLUETOOTH nu poate fi utilizată.
 Opriţi unitatea apăsând pe OFF cel puţin
2 secunde şi reporniţi unitatea.
Sunetul se aude în salturi în timpul redării de pe
un dispozitiv audio BLUETOOTH.
 Reduceţi distanţa dintre unitate şi dispozitivul
audio BLUETOOTH.
 Dacă dispozitivul audio BLUETOOTH se află într-o
carcasă care întrerupe semnalul, scoateţi
dispozitivul audio din carcasă în timpul utilizării.
 În apropiere funcţionează mai multe dispozitive
BLUETOOTH sau alte dispozitive care emit unde
radio.
 Opriţi celelalte dispozitive.
 Măriţi distanţa faţă de celelalte dispozitive.
 Sunetul de redare se opreşte temporar în momentul
stabilirii conexiunii dintre această unitate şi telefonul
celular. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Nu se scoate sunet prin boxele automobilului în
timpul unui apel în regim „mâini libere”.
 Dacă sunetul este scos pe telefonul mobil, setaţi
telefonul mobil să scoată sunetul prin boxele
automobilului.
Dispozitivul audio BLUETOOTH conectat nu poate
fi controlat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul audio BLUETOOTH
conectat acceptă AVRCP.
Numele aplicaţiei este diferit faţă de cel al
aplicaţiei reale din „Sony | Music Center”.
 Lansaţi din nou aplicaţia din aplicaţia „Sony |
Music Center”.
Nu se activează Siri Eyes Free.
 Efectuaţi înregistrarea în modul mâini libere
pentru un iPhone care acceptă Siri Eyes Free.
 Porniţi funcţia Siri pe iPhone.
 Revocaţi conexiunea BLUETOOTH cu telefonul
iPhone şi unitatea şi restabiliţi conexiunea.
Utilizarea Sony | Music Center
28RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 29 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
În timp ce rulaţi aplicaţia „Sony | Music Center”
prin BLUETOOTH, ecranul comută automat pe
[BT AUDIO].
 Aplicaţia „Sony | Music Center” sau funcţia
BLUETOOTH nu funcţionează.
 Rulaţi aplicaţia din nou.
Aplicaţia „Sony | Music Center” este deconectată
automat atunci când ecranul comută la [IPOD].
 Aplicaţia „Sony | Music Center” de pe iPhone/
iPod nu acceptă redarea de pe iPod.
 Schimbaţi sursa unităţii astfel încât să fie
diferită de [IPOD] şi stabiliţi conexiunea
cu „Sony | Music Center” (pagina 17).
Conexiunea cu „Sony | Music Center” este
deconectată automat când modul USB al unității
este schimbat la [ANDROID].
 Dispozitivul smartphone Android nu acceptă
redarea în modul Android.
 Setaţi modul USB al unităţii la [MSC/MTP] şi
stabiliţi conexiunea cu „Sony | Music Center”
(pagina 17).
Mesaje
Este posibil ca unul dintre următoarele mesaje să
apară sau să clipească în timpul funcţionării.
HUB NO SUPRT: Huburile USB nu sunt acceptate.
INVALID
 Operaţia selectată ar putea fi nevalidă.
 [USB MODE] nu poate fi modificat în timpul
redării de pe iPod.
IPD STOP: Redarea de pe iPod a ajuns la final.
 Operaţi dispozitivul iPod/iPhone pentru a porni
redarea.
NO AF: Nu există frecvenţe alternative.
 Apăsaţi  (SEEK –/+) în timp ce numele
serviciului de program luminează intermitent.
Unitatea începe să caute altă frecvenţă cu
aceleaşi date PI (identificare program)
(apare [PI SEEK]).
NO TP: Nu există programe de trafic.
 Unitatea va continua să caute posturi TP
disponibile.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 La unitate este conectat un dispozitiv USB care nu
acceptă AOA (Android Open Accessory) 2.0, în
timp ce [USB MODE] este setat la [ANDROID].
 Setaţi [USB MODE] la [MSC/MTP] (pagina 20).
OVERLOAD: Dispozitivul USB este supraîncărcat.
 Deconectaţi dispozitivul USB şi apăsaţi SRC
pentru a selecta o altă sursă.
 Dispozitivul USB prezintă o eroare sau este
conectat un dispozitiv neacceptat.
READ: Se citesc informaţiile.
 Aşteptaţi până când citirea este finalizată şi
redarea porneşte automat. În funcţie de
organizarea fişierelor, este posibil ca intervalul
de timp să fie mai lung.
USB ERROR: Nu se poate reda de pe
dispozitivul USB.
 Conectaţi din nou dispozitivul USB.
USB NO DEV: Un dispozitiv USB nu este conectat
sau nu este recunoscut.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB sau cablul USB
este conectat bine.
USB NO MUSIC: Nu există niciun fişier redabil.
 Conectaţi un dispozitiv USB care să conţină fişiere
redabile (pagina 24).
USB NO SUPRT: Dispozitivul USB nu este acceptat.
 Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
Pentru funcţia BLUETOOTH:
BTA NO DEV: Dispozitivul BLUETOOTH nu este
conectat sau nu este recunoscut.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul BLUETOOTH este
conectat bine sau că conexiunea BLUETOOTH cu
dispozitivul BLUETOOTH este stabilită.
ERROR: Operaţia selectată nu a putut fi realizată.
 Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
29RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 30 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
UNKNOWN: Nu se poate afişa un nume sau un
număr de telefon.
WITHHELD: Apelantul sună de pe un număr de
telefon ascuns.
Pentru utilizarea Sony | Music Center:
APP ––––––––: Conexiunea cu aplicaţia nu a fost
stabilită.
 Stabiliţi din nou conexiunea cu „Sony | Music
Center” (pagina 17).
APP DISCNCT: Aplicaţia este deconectată.
 Stabiliţi conexiunea cu „Sony | Music Center”
(pagina 17).
APP DISPLAY: Este deschis un afişaj de setare
pentru ecran a aplicaţiei.
 Închideţi afişajul de setare pentru ecran a
aplicaţiei pentru a putea opera butoanele.
APP LIST: Conţinutul listei USB este deschis.
 Închideţi lista aplicaţiei pentru a putea opera
butoanele.
APP MENU: Este deschis un afişaj de setare a
aplicaţiei.
 Închideţi afişajul de setare a aplicaţiei pentru a
putea opera butoanele.
APP NO DEV: Dispozitivul cu aplicaţia instalată nu
este conectat sau recunoscut.
 Stabiliţi conexiunea cu BLUETOOTH şi stabiliţi din
nou conexiunea cu „Sony | Music Center”
(pagina 17).
Pentru utilizarea telecomenzii de pe volan:
ERROR: A intervenit o eroare la înregistrarea
funcţiei.
 Înregistraţi-vă din nou din funcția în care a apărut
eroarea (pagina 20).
TIMEOUT: Înregistrarea funcţiei nu a reuşit
deoarece timpul a expirat.
 Încercaţi să finalizaţi înregistrarea în timp
ce [REGISTER] luminează intermitent
(circa 6 secunde) (pagina 20).
Pentru utilizarea actualizării firmware-ului:
FILE ERROR: Aplicaţia de actualizare nu este
stocată în dispozitivul USB.
 Stocaţi aplicaţia de actualizare în dispozitivul
USB, apoi încercați din nou (pagina 22).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Actualizarea
firmware-ului nu este finalizată corect.
 Apăsaţi ENTER pentru a şterge mesajul, apoi
încercaţi din nou. În timpul actualizării, nu treceţi
contactul pe poziţia OFF, şi nu decuplaţi
dispozitivul USB (pagina 22).
 Introduceţi dispozitivul USB care pe care
este stocată aplicaţia de actualizare, apoi
apăsaţi ENTER.
Dacă aceste soluţii nu remediază problema,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
APP SOUND: Este deschis un afişaj de setare
pentru sunet a aplicaţiei.
 Închideţi afişajul de setare pentru sunet a
aplicaţiei pentru a putea opera butoanele.
OPEN APP: Aplicaţia „Sony | Music Center” nu
rulează.
 Lansaţi aplicaţia.
30RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 31 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Conectare/Instalare
Atenţionări
 Legaţi toate cablurile de împământare la un
punct de împământare comun.
 Nu prindeţi cablurile în şuruburi sau în piesele
mobile (de exemplu în şinele scaunelor).
 Înainte de conectare, dezactivaţi contactul pentru
a evita scurtcircuitele.
 Conectaţi cablul de alimentare  la unitate şi la
boxe înainte de a-l conecta la conectorul de
alimentare auxiliară.
 Pentru siguranţa dvs., nu uitaţi să izolaţi cablurile
neconectate libere cu bandă izolatoare.
Măsuri de precauţie
 Alegeţi locul de instalare cu atenţie pentru ca
unitatea să nu vă incomodeze în timp ce
conduceţi.
 Evitaţi să instalaţi unitatea în zone expuse la praf,
mizerie, vibraţii excesive sau temperaturi ridicate,
cum ar fi cele expuse direct la lumina soarelui sau
lângă conductele de încălzire.
 Folosiţi doar echipamentele de montare furnizate
pentru o instalare sigură.
Lista de componente pentru
instalare


×2


 Această listă de componente nu include tot ce
conţine pachetul.
 Suportul  şi colierul de protecţie  sunt ataşate
la unitate înainte de expediere. Înainte de a
monta unitatea, folosiţi cheia de deblocare 
pentru a demonta suportul  de pe unitate.
Pentru detalii, consultaţi „Demontarea colierului
de protecţie şi a suportului” (pagina 34).
 Păstraţi cheile de deblocare  pentru o utilizare
ulterioară, deoarece veţi avea nevoie de ele
atunci când demontaţi unitatea din automobil.
Notă cu privire la cablul de alimentare electrică
(galben)
Atunci când conectaţi această unitate împreună cu alte
componente stereo, amperajul nominal al circuitului din
automobil la care este conectată unitatea trebuie să fie
mai mare decât suma amperajelor nominale ale
siguranţelor fiecărei componente.
Reglarea unghiului de montare
Reglaţi unghiul de montare la o valoare mai
mică de 45°.
31RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 32 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Conexiune
Subwoofer*1
*3
*3
Amplificator de putere*1

*2
Pentru detalii, consultaţi
„Realizarea conexiunilor”
(pagina 33).
Pentru detalii, consultaţi „Schema electrică”
(pagina 34).
de la o telecomandă cu fir
(nefurnizată)*4
de la o antenă (aeriană)
a automobilului*5
*1 Nefurnizat
*2 Impedanță boxe: 4 Ω – 8 Ω × 4
*3 Cablu cu pini RCA (nefurnizat)
*4 În funcţie de tipul de automobil, folosiţi un adaptor
de telecomandă cu fir (nefurnizat). Pentru detalii
despre utilizarea telecomenzii cu fir, consultaţi
„Utilizarea telecomenzii cu fir” (pagina 34).
*5 În funcţie de tipul de autovehicul, folosiţi un adaptor
(nefurnizat) în cazul în care conectorul antenei nu se
potriveşte.
32RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 33 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Conexiune uşoară subwoofer
Realizarea conexiunilor
Dacă aveţi o antenă (aeriană) electrică fără casetă
de conexiuni, conectarea acestei unităţi cu ajutorul
cablului de alimentare furnizat  poate deteriora
antena (aeriană).
Puteţi utiliza un subwoofer fără un amplificator de
putere dacă este conectat la cablul unei boxe din
spate.
Boxă frontală
 Către conectorul pentru boxe al automobilului
Subwoofer
1
2
3
4
5
6
7
8
Boxă spate
(dreapta)
Boxă frontală
(dreapta)
Boxă frontală
(stânga)
Boxă spate
(stânga)
Note
 Trebuie să pregătiţi cablurile boxelor din spate.
 Folosiţi un subwoofer cu o impedanţă de 4 Ω până la
8 Ω şi capacităţi corespunzătoare de gestionare a
puterii pentru a evita daunele.

Violet

Violet/cu dungi
negre

Gri
Conexiune de păstrare a memoriei

Gri/cu dungi
negre

Alb
Cât timp este conectat cablul de alimentare galben,
circuitul de memorie va fi alimentat continuu chiar
dacă aţi dezactivat contactul.

Alb/cu dungi
negre
Conectarea boxelor

Verde

Verde/cu dungi
negre
 Către conectorul de alimentare al
automobilului
12
alimentare continuă
Galben
13
comandă antenă
(aeriană) electrică/
amplificator de putere
(REM OUT)
Albastru/cu dungi
albe
15
alimentare comutată
Roşu
16
masă (împământare)
Negru
 Înainte de conectarea boxelor, opriţi unitatea.
 Folosiţi boxe cu o impedanţă de 4 Ω până la 8 Ω şi
capacităţi corespunzătoare de gestionare a
puterii pentru a evita daunele.
33RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 34 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Schemă electrică
Asiguraţi-vă că aţi conectat corect conectorul de
alimentare auxiliară şi cablurile conform sistemului
din autovehicul.
După cuplarea corectă a conectorilor şi comutarea
cablurilor de alimentare, conectaţi unitatea la sursa
de alimentare a autovehiculului. Dacă aveţi
întrebări şi probleme legate de conectarea unităţii,
care nu sunt prezentate în acest manual, contactaţi
distribuitorul autovehiculului.
Conector de alimentare auxiliară
Utilizarea telecomenzii cu fir
1
Pentru a activa telecomanda cu fir, setaţi
[STR CONTROL] din [SET STEERING] la
[PRESET] (pagina 19).
Conexiune normală
Instalare
Roşu
Roşu
Galben
Galben
12
alimentare continuă
Galben
15
alimentare comutată
Roşu
Demontarea colierului de protecţie
şi a suportului
Înainte de a monta unitatea îndepărtaţi colierul
de protecţie  şi suportul  de pe unitate.
1
Când se inversează poziţiile cablului roşu şi
galben
Strângeţi ambele margini ale colierului
de protecţie , apoi trageţi-l.

Roşu
Galben
Galben
12
alimentare comutată
Galben
15
alimentare continuă
Roşu
În cazul autovehiculelor fără poziţie ACC
Roşu
Roşu
Galben
Galben
2
Introduceţi ambele chei de deblocare 
până auziţi un clic şi trageţi suportul în
jos , după care trageţi unitatea în sus
pentru a le separa.



Roşu
Orientaţi cârligul spre interior.
34RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 35 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Montarea unităţii în bord
Resetarea unităţii
Înainte de instalare, asiguraţi-vă că ambele cleme
de pe ambele laturi ale suportului  sunt îndoite
spre interior 2 mm (3/32 in).
1
Poziţionaţi suportul  în interiorul
bordului şi îndoiţi ghearele în exterior
pentru o prindere fixă.
182 mm (7 1/4 in)
53 mm (2 1/8 in)

2
Pentru detalii, consultaţi „Resetarea unităţii”
(pagina 7).
Înlocuirea siguranţei
Atunci când înlocuiţi siguranţa, nu
Siguranţă (10 A)
uitaţi să folosiţi o siguranţă
amperajul nominal menţionat pe
siguranţa originală. Dacă se arde
siguranţa, verificaţi conexiunea de
alimentare şi înlocuiţi siguranţa.
Dacă siguranţa se arde din nou
după înlocuire, poate fi vorba de o defecţiune
internă. În astfel de situaţii, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Clemă
Montaţi unitatea pe suport , apoi
ataşaţi colierul de protecţie .


Note
 Dacă clemele sunt drepte sau îndoite spre exterior,
unitatea nu se va fixa bine şi poate ieşi afară.
 Asiguraţi-vă că cele 4 cleme de pe colierul de
protecţie  sunt cuplate corect în fantele de pe
unitate.
Detaşarea şi ataşarea panoului frontal
Pentru detalii, consultaţi „Detaşarea panoului
frontal” (pagina 6).
35RO
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 36 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\00COV-DSX-A410BTEUR\050BCO.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 36 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament se conformează cerinţelor Directivei
2014/53/UE.
Textul integral al Declarației de conformitate UE
este disponibil la următoarea adresă de internet:
http://www.compliance.sony.de/
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 36 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\01RO-DSX-A410BTEUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 36 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
\\global.sdl.corp\css\Delivery (M-Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170807_YAGI_98265_DSXA410BT_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\RO\00COV-DSX-A410BTEUR\050BCO.fm
masterpage: BCO
010COV.book Page 37 Friday, August 25, 2017 4:25 PM
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să aflaţi ultimele
informaţii referitoare la asistenţa oferită pentru
acest produs, accesaţi site-ul web de mai jos:
http://www.sony.eu/support
Înregistrați-vă produsul online acum pe:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
DSX-A410BT
4-697-418-31(1)
Download PDF

advertising