Sony | DSX-S100 | Sony DSX-S100 Receptor CD auto DSX-S100 Instrucţiuni de utilizare

Player Media
Digital FM/MW/LW
Manual de instrucţiuni
Pentru a anula prezentarea demonstraţiei (DEMO),
citiţi pagina 6
DSX-S100
© 2010 Sony Corporation
RO
Aveţi grijă să montaţi aparatul în bordul
maşinii, din motive de siguranţă. Pentru
instalare şi conectare consultaţi manualul de
instalare / conectare ce v-a fost furnizat.
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări
în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
Japonia. Reprezentantul autorizat pentru
EMC şi pentru siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii
sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să
apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul
acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care
doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclării echipamentelor electrice
şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta
la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor
reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată
la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe
detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
ZAPPIN este marcă de comerţ a Sony
Corporation.
“WALKMAN“ şi sigla “WALKMAN“
sunt mărci de comerţ înregistrate ale Sony
Corporation.
Windows Media şi sigla
Windows sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate
ale Microsoft Corporation din Statele Unite şi /
sau alte ţări.
iPod este marcă de comerţ a Apple Inc.,
înregistrată în S.U.A. şi în alte ţări.
2
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi
patentele sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi
Thomson.
Acest produs este protejat de anumite drepturi
de proprietate intelectuală deţinute de Microsoft
Corporation. Utilizarea sau distribuţia acestor
tehnologii în afara acestui produs este interzisă,
fără a deţine licenţă Microsoft sau fără a fi
autorizate de sucursale ale Microsoft
Furnizorii conţinutului utilizează tehnologia
de gestionare a drepturilor privind datele
digitale pentru Windows Media stocate de
acest dispozitiv (“WM-DRM”) pentru a proteja
integritatea informaţiilor conţinute (“Conţinut
securizat”) astfel încât proprietatea lor
intelectuală, inclusiv drepturile de autor, asupra
acestui conţinut să nu fie deturnate.
Acest dispozitiv utilizează software-ul WMDRM pentru redarea conţinutului securizat
(“WM-DRM Software”). Dacă securitatea
software-ului WM-DRM din acest dispozitiv
a fost compromisă, deţinătorii Conţinutului
securizat (“Deţinătorii conţinutului securizat”)
pot solicita ca Microsoft să revoce dreptul
software-ului WM-DRM de a obţine noi licenţe,
de a copia, de a afişa şi/ sau a reda conţinutul
securizat. Revocarea nu afectează capacitatea
software-ului WM-DRM de a reda conţinutul
care nu este protejat. Către dispozitivul dvs.
va fi transmisă o listă a aplicaţiilor software
WM-DRM care au fost revocate ori de câte ori
preluaţi o licenţă pentru Conţinut securizat de
pe internet sau de la un calculator. Microsoft
poate, în paralel cu o astfel de licenţă, să preia,
pe dispozitivul dvs., liste de revocări în numele
Deţinătorilor conţinutului securizat.
Avertisment pentru cazul în care
cheia de contact a maşinii dvs. nu are
poziţia AAC.
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off
(de oprire automată, pag. 19). Aparatul se va
opri complet, în mod automat, după perioada
de timp stabilită, evitându-se consumul de
energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire
automată), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF), de fiecare dată când opriţi
maşina, până ce afişajul se stinge.
Despre bateriile cu litiu
Nu expuneţi bateria la surse de căldură prea
puternice, cum ar fi lumina solară, focul sau
altele similare.
3
Cuprins
Punerea în funcţiune
Alte funcţii
Iniţializarea aparatului ......................................... 6
Anularea modului DEMO .................................... 6
Potrivirea ceasului ................................................ 6
Detaşarea panoului frontal ................................... 7
Ataşarea panoului frontal ................................ 7
Modificarea reglajelor de sunet ..........................18
Ajustarea parametrilor sunetului....................18
Personalizarea curbei egalizorului
–EQ3 .............................................................18
Configurarea opţiunilor – SET ...........................18
Utilizarea echipamentelor opţionale ...................19
Echipamente audio auxiliare..........................19
Telecomanda card RM-X114 .........................20
Amplasarea comenzilor şi operaţii de
bază
Unitatea de bază .............................................. 8
Căutarea unei piste ............................................. 10
Căutarea unei piste după denumirea acesteia
– Quick-BrowZer .......................................... 10
Căutarea unei piste ascultând pasaje ale pistelor
–ZAPPIN™ .................................................. 11
Radio
Fixarea în memoria aparatului şi recepţia posturilor
de radio ........................................................... 11
Fixarea automată în memorie – BTM ........... 11
Fixarea manuală în memorie......................... 11
Recepţionarea unui post fixat........................ 11
Acordul automat ........................................... 12
RDS .................................................................... 12
Prezentare generală ....................................... 12
Reglaje pentru AF şi TA................................ 12
Alegerea PTY................................................ 13
Reglajul CT ................................................... 13
Dispozitive USB
Redarea pieselor de pe un dispozitiv USB ......... 14
Elementele afişajului ..................................... 15
Redarea repetitivă ......................................... 15
Redarea aleatorie........................................... 15
iPod
Redarea de la iPod ..............................................16
Elementele afişajului ......................................17
Redarea repetitivă ..........................................17
Redarea aleatorie............................................17
4
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ......................................20
Ordinea de redare a fişierelor
MP3/WMA/AAC .................................20
Despre alarma Device Inside (dispozitiv
conectat) ...............................................20
Despre iPod .............................................21
Întreţinere .....................................................21
Demontarea aparatului .................................22
Specificaţii....................................................22
Soluţionarea problemelor .............................23
Afişaje de eroare / Mesaje .......................25
Adresă de internet pentru asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau dacă doriţi să obţineţi informaţii de asistenţă legate de acest
produs, vă rugăm să vizitaţi adresa de internet de mai jos :
http:// support.sony-europe.com//
Sunt furnizate informaţii legate de :
• Modelele şi producătorii de playere audio digitale compatibile
• Fişiere MP3 / WMA / AAC acceptate
5
Punerea în funcţiune
Iniţializarea aparatului
Înainte de prima punere în funcţiune a aparatului sau după
înlocuirea bateriei autovehiculului, ori după modificarea
unor conexiuni electrice va trebui să iniţializaţi aparatul.
Detaşaţi panoul frontal (pag.7) şi apăsaţi butonul RESET
(pag. 8) cu ajutorul un obiect cu vârf ascuţit, cum ar fi
un pix.
Notă
• Apăsarea butonului RESET va anula reglajul ceasului
şi va şterge anumite informaţii stocate în memorie.
Potrivirea ceasului
Indicaţia ceasului este în format digital de 24 de ore.
1
2 Apăsaţi
butonul de selecţie în mod repetat,
până ce pe ecran indicaţia “CLOCK-ADJ”.
3
Apăsaţi butonul +>.
Indicaţia orei apare intermitent.
4
Folosiţi butonul rotativ pentru a stabili ora şi
indicaţia minutelor.
Pentru deplasarea indicaţiei digitale, apăsaţi
-./+>.
5
După ce stabiliţi indicaţia minutelor, apăsaţi
butonul de selecţie.
Stabilirea orei se încheie şi ceasul porneşte.
Anularea modului DEMO
Puteţi anula prezentarea interfeţei demonstrative ce apare
în timpul opririi.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va apărea ecranul de configurare.
2
Apăsaţi butonul de selecţie în mod repetat,
până ce apare indicaţia “DEMO”.
3
Folosiţi butonul rotativ pentru a selecta
“DEMO-OFF”.
4
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Reglajul este definitivat şi interfaţa revine la modul
obişnuit de recepţie / redare.
6
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va apărea interfaţa de reglaj.
Pentru afişarea indicaţiei ceasului, apăsaţi (DSPL).
Apăsaţi din nou (DSPL) pentru a reveni la interfaţa
precedentă.
Observaţie
• Puteţi potrivi ceasul în mod automat, folosind facilitatea
RDS (pag. 13) .
Detaşarea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestui aparat, pentru a
preveni furtul.
Alarma de avertizare
Dacă aţi întors cheia de contact în poziţia OFF fără a fi
detaşat panoul frontal, va suna o alarmă de avertizare
timp de câteva secunde. Alarma se va auzi doar dacă
amplificatorul încorporat este utilizat.
1
Apăsaţi şi menţineţi (SOURCE/OFF).
Aparatul se opreşte.
2
Apăsaţi (OPEN).
Panoul frontal se deschide în jos.
3
Glisaţi panoul frontal spre dreapta şi trageţi uşor,
în afară, capătul din stânga al acestuia.
Ataşarea panoului frontal
Introduceţi partea A a panoului frontal în partea B a
aparatului, după cum este ilustrat, apoi împingeţi uşor
partea stângă, în poziţie, până ce se aude un clic.
Apăsaţi butonul (SOURCE/OFF) al aparatului pentru a
putea acţiona echipamentul.
Notă
• Nu puneţi nimic pe suprafaţa interioară a panoului
frontal.
Note
• Nu lăsaţi să cadă panoul frontal şi nu aplicaţi o presiune
excesivă asupra afişajului sau a panoului frontal.
• Nu expuneţi panoul frontal la temperatură ridicată sau
umezeală. Evitaţi să îl lăsaţi în maşina parcată sau pe
bord, ori în partea din spate a maşinii.
• În cazul în care pe afişaj apare indicaţia “DEVICE
INSIDE“ sau atunci când LED-ul de alarmă pentru
dispozitive conectate clipeşte, detaşaţi panoul frontal şi
scoateţi dispozitivul USB sau iPod-ul.
7
Amplasarea comenzilor şi operaţii de bază
Unitatea de bază
Panoul frontal detaşat
Această secţiune conţine instrucţiuni despre localizarea
butoanelor şi operaţiile de bază.
Pentru detalii, consultaţi paginile indicate.
1 Buton SOURCE/OFF
Pentru a porni alimentarea ; pentru a schimba sursa
de semnal (Radio / USB / AUX).
Apăsaţi acest buton timp de 1 secundă pentru a opri
alimentarea aparatului.
Apăsaţi acest buton timp de 2 secunde sau mai mult
pentru a opri alimentarea aparatului şi a afişajului.
2 Butonul (căutare) paginile 10, 11
Pentru a fi afişată lista posturilor de radio; pentru a
intra în modul Quick-BrowZer (USB).
3 Butonul PAUSE
Pentru a face o pauză de redare. Pentru ca redarea să
fie reluată, apăsaţi încă o dată acest buton.
4 Butoane +>/-.
Radio:
Pentru a face acordul automat pe o frecvenţă (apăsaţi);
pentru a depista posturile în mod manual (apăsaţi şi
menţineţi apăsat).
USB :
Pentru a omite piste (apăsaţi) ; pentru a omite mai
multe piste succesive (apăsaţi, apoi apăsaţi încă
odată în secunda următoare şi menţineţi apăsat) ;
pentru a derula rapid înapoi/înainte o pistă (apăsaţi
şi menţineţi apăsat).
8
5 Buton rotativ / de selecţie pag. 18
Pentru a regla volumul sonor (rotiţi) ; pentru a alege
un element de reglaj (apăsaţi şi rotiţi).
6 Receptor pentru telecomanda card
7 Fereastra de afişaj
8 Butonul OPEN
pag. 7
9 Mufa de intrare AUX pag. 19
Pentru conectarea unui dispozitiv audio portabil.
(BACK)/MODE pag. 10, 11, 18
0 Butonul
Pentru a reveni la interfaţa afişată anterior/ pentru a
alege banda de frecvenţe (FM/MW/LW).
qa Buton ZAP/SHUF pag. 11, 15, 17
Pentru intrarea în modul ZAPPIN™ (apăsaţi) ;
pentru a alege modul de redare aleatorie (apăsaţi şi
menţineţi apăsat).
qs Buton AF (frecvenţe alternative) /
TA (anunţuri de trafic) /
PTY (tipul emisiunii)
pag. 12, 13
Pentru a alege AF şi TA (apăsaţi) ; pentru a selecta
PTY (apăsaţi şi menţineţi apăsat) în modul RDS.
qd DSPL (afişaj) / SCRL (parcurgere) pag. 12,
15, 17
Pentru schimbarea elementelor afişate (apăsaţi);
pentru parcurgerea elementelor afişate (apăsaţi şi
menţineţi apăsat).
qf Mufa USB (se află pe suportul TUNE TRAY)
pag. 14, 16
Pentru a conecta un dispozitiv USB.
qg Suportul TUNE TRAY pag. 14, 16
Suport pentru conectarea unui dispozitiv USB sau a
unui aparat iPod.
qh LED de alarmă pentru dispozitive conectate
pag. 20
qj Butonul RESET
pag. 6
9
Căutarea unei piste
Căutarea unei piste după
denumirea acesteia
– Quick-BrowZer
Căutare omiţând elemente
– Modul Jump (Salt)
Când într-o categorie sunt mai multe elemente, îl puteţi
căuta rapid pe cel care vă interesează.
1 Apăsaţi +> în modul Quick-BrowZer.
Va apărea următoarea interfaţă :
Puteţi căuta cu uşurinţă, după categorie, o pistă de pe un
dispozitiv USB.
Buton rotativ /
(BROWSE) Buton de selecţie
A Numărul elementului curent
B Numărul total de elemente de pe stratul curent.
Apoi este afişată denumirea elementului.
2 Folosiţi butonul rotativ pentru a selecta elementul dorit
(BACK)
+>/-.
1
Apăsaţi (BROWSE).
Aparatul trece în modul de căutare Quick-BrowZer şi
este afişată lista de categorii de căutare.
2
Rotiţi butonul de comandă pentru a alege
categoria dorită, apoi apăsaţi-l pentru a
confirma alegerea.
3
Repetaţi pasul 2 până alegeţi pista dorită.
Va începe redarea.
sau unul aflat în apropierea celui care vă interesează.
Omiterea se va face în trepte de aproximativ 10 % din
numărul total de elemente.
3 Apăsaţi butonul rotativ.
Interfaţa revine la modul Quick-BrowZer şi este afişat
elementul selectat.
4 Folosiţi butonul rotativ pentru a selecta elementul dorit
şi apăsaţi-l.
Dacă elementul selectat este o pistă, redarea începe.
Pentru a renunţa la modul Jump (Salt)
Apăsaţi butonul
Pentru a reveni la interfaţa precedentă
Apăsaţi (BACK).
Pentru a părăsi modul Quick-BrowZer
Apăsaţi (BROWSE).
Note
• După ce intraţi în modul de căutare Quick-BrowZer,
reglajele pentru redarea repetitivă şi pentru cea
aleatorie sunt anulate.
10
(BACK) sau pe cel -..
Radio
Căutarea unei piste ascultând
pasaje ale pistelor
– ZAPPIN™
ATENŢIE
Apelând la redarea succesivă a unor scurte pasaje de pe
dispozitivul USB, puteţi căuta o anumită pistă pe care
doriţi să o ascultaţi.
Modul ZAPPIN este adecvat pentru căutarea unei piste în
modul aleatoriu sau în cel de redare aleatorie repetitivă.
(BACK)
Fixarea în memoria aparatului
şi recepţia posturilor de radio
Buton de selecţie
Pentru a face acordul pe o frecvenţă în timp de conduceţi
autovehiculul, folosiţi funcţia BTM pentru cel mai bun
acord, cu scopul de a evita accidentele.
Fixarea automată în memorie
– BTM
1 Apăsaţi în mod repetat (SOURCE/OFF) până ce
este afişată indicaţia “TUNER“.
Pentru a schimba banda, apăsaţi în mod repetat
butonul (MODE). Puteţi alege dintre FM1, FM2,
FM3, MW sau LW.
ZAP
1
Apăsaţi (ZAP/SHUF) în cursul redării.
După ce pe afişaj apare indicaţia “ZAPPIN”, redarea
începe cu un pasaj din următoarea pistă.
Pasajul este redat o anumită perioadă de timp, stabilită,
după care se aude un clic şi începe redarea următorului
pasaj.
2
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va fi afişat meniul de configurare.
3
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
până ce este afişată indicaţia “BTM”.
4 Apăsaţi +> .
Aparatul va memora posturile de radio în ordinea
frecvenţelor şi le va aloca butoane numerotate.
La terminarea operaţiei se va auzi un semnal sonor.
Fixarea manuală în memorie
1 În timp ce recepţionaţi un post pe care doriţi
să îl fixaţi în memorie, apăsaţi (BROWSE).
Este afişată lista posturilor prestabilite.
Pistă
2 Rotiţi butonul de selecţie pentru a alege un
număr care să fie alocat.
Pasajul din fiecare pistă care
va fi redat în modul ZAPPIN.
2
Apăsaţi butonul de selecţie sau pe cel
(ZAP/SHUF) când se ajunge la redarea pistei
dorite.
Se revine la redarea în mod obişnuit a pistei selectate,
de la început.
Pentru căutarea unei alte piste folosind din nou modul
ZAPPIN, repetaţi paşii 1 şi 2.
Observaţii
• Puteţi selecta durata unui pasaj de 6 sec./ 15 sec./ 30
sec. (pag. 19). Nu puteţi selecta pasajul care să fie
redat dintr-o pistă.
• Apăsaţi +>/-. în modul ZAPPIN pentru a omite
o pistă.
• Apăsarea butonului
(BACK) va confirma totodată
alegerea operaţiei de redare pentru o pistă.
3 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie până ce este afişată indicaţia
“MEMORY“.
Notă
• Dacă asociaţi unui post un buton numerotat deja alocat,
vechea frecvenţă va fi înlocuită cu cea actuală.
Observaţie
• La fixarea unui post de radio RDS, este memorat şi reglajul
AF/TA (pag. 12).
Recepţionarea unui post fixat
1
Alegeţi banda de frecvenţe, apoi apăsaţi
(BROWSE).
Este afişată lista posturilor prestabilite.
2
Rotiţi butonul de selecţie până ce este afişat
postul dorit.
Continuă pe pagina următoare T
11
3 Apăsaţi butonul de selecţie pentru a recepţiona postul de radio
Afişajul revine la modul normal pentru recepţie.
Acordul automat
1 Alegeţi banda de frecvenţe, şi apăsaţi
+>/-. pentru a căuta un post.
Parcurgerea frecvenţelor se va opri când aparatul
detectează un post de radio. Repetaţi procedura până
găsiţi postul dorit.
Observaţie
• Dacă ştiţi frecvenţa postului de radio pe care doriţi
să îl ascultaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
+>/-. pentru a localiza în mod aproximativ
respectiva frecvenţă, apoi apăsaţi de mai multe ori
+>/-. pentru a realiza acordul fin (în mod
manual).
RDS
Prezentare generală
Posturile de radio FM ce beneficiază de serviciul de date
radio RDS transmit, pe lângă sunetul propriu-zis, şi un
semnal de informaţie digitală, care nu se aude.
Elementele afişajului
Serviciile RDS
Acest aparat furnizează în mod automat informaţii RDS,
după cum urmează :
AF (Frecvenţe alternative)
Alege şi restabileşte acordul pe cea mai puternică
frecvenţă a postului din reţea. Folosind această funcţie,
puteţi asculta continuu acelaşi program şi nu sunteţi
nevoit să căutaţi manual frecvenţa pe parcursul unei
călătorii mai lungi.
TA (Anunţuri de trafic) / TP (programe de trafic)
Furnizează informaţii privitoare la trafic şi programele
de trafic. Orice informaţie/program recepţionat va
întrerupe sursa curentă de semnal.
PTY (Tipul programului)
Afişează tipul programului recepţionat. De asemenea,
caută tipul de program ales.
CT (ora exactă)
Ceasul aparatului se sincronizează cu ora exactă
transmisă de serviciul RDS.
Note
• În funcţie de ţară/regiune, nu sunt disponibile toate
funcţiile serviciului RDS.
• Se poate ca serviciile RDS să nu fie disponibile, în cazul
în care semnalul radio este prea slab sau dacă postul
recepţionat nu transmite date RDS.
Reglaje pentru AF şi TA
1
Apăsaţi în mod repetat (AF/TA) până ce
apare reglajul dorit.
Selectaţi
A Banda de frecvenţe, Funcţia
B TA/TP*1
C Frecvenţă*2 (denumirea serviciului pentru program),
număr prestabilit, ceas, date RDS.
*1 Indicaţia “TA” clipeşte în timpul difuzării informaţiilor
legate de trafic. Indicaţia “TP” se aprinde când este
recepţionat un astfel de post.
*2 Pe durata recepţiei unui post RDS, în stânga indicaţiei
de frecvenţă apare un asterisc “*”.
Pentru a schimba elementele afişate A, C, apăsaţi
(DSPL).
12
AF-ON
Pentru
a activa AF şi a dezactiva TA.
TA-ON
a activa TA şi a dezactiva AF.
AF / TA-ON
a activa atât AF, cât şi TA.
AF / TA-OFF
a dezactiva atât AF, cât şi TA.
Fixarea posturilor de radio RDS
împreună cu reglajele AF şi TA
Puteţi fixa posturile RDS în paralel cu reglajele AF/TA.
Dacă utilizaţi funcţia BTM, sunt stocate numai posturile
RDS având aceleaşi reglaje AF/TA.
Dacă efectuaţi reglajul prealabil în mod manual, puteţi
prestabili atât posturi RDS, cât şi non-RDS cu reglajele
AF/TA corespunzătoare fiecăruia.
1 Stabiliţi AF/TA, apoi fixaţi postul de radio cu BTM
sau în mod manual.
Recepţionarea anunţurilor de
urgenţă
Cu AF sau TA, anunţurile de urgenţă vor întrerupe
automat semnalul transmis de sursa curent selectată.
Alegerea PTY
1
Observaţie
• Dacă reglaţi nivelul volumului în timpul unui anunţ
legat de trafic, acest nivel va fi păstrat în memorie,
fiind aplicat şi următoarelor mesaje de acest tip,
independent de nivelul folosit în mod curent pentru
volumul sonorului.
Pentru a asculta în continuare un
program regional – REG
Când funcţia AF este activată : reglajele stabilite din
fabrică pentru acest aparat restricţionează recepţia la o
anumită regiune, astfel încât nu se va comuta pe un alt
post regional cu o frecvenţă mai puternică.
Dacă părăsiţi zona de recepţie a acestui post regional,
alegeţi opţiunea “REG-OFF” la configurare, în timpul
recepţiei FM (pag. 19).
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă în Marea Britanie
şi în alte zone.
Funcţia de legătură locală
(numai pentru Marea Britanie)
Această funcţie vă permite să alegeţi un alt post din
regiune, chiar dacă nu aţi alocat un buton numerotat
acelui post.
1 În timp ce recepţionaţi un post FM, apăsaţi butonul
(BROWSE) şi alegeţi un număr prestabilit
asociat unui post local.
2 Apăsaţi din nou
(BROWSE) într-un interval de
5 secunde şi alegeţi încă o dată acelaşi număr
prestabilit asociat postului local.
Repetaţi această procedură până ce este
recepţionat un post local.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat (AF/TA) (PTY) în
timp ce recepţionaţi un post FM.
Denumirea tipului curent de program apare dacă postul
transmite date PTY.
2
Apăsaţi în mod repetat (AF/TA) (PTY) până
ce este afişat tipul de program dorit.
3
Apăsaţi butonul +>/-..
Aparatul începe să caute o staţie radio care emite
respectivul tip de program.
Tipuri de programe
NEWS (ştiri), CURRENT AFFAIRS (noutăţi în
afaceri), INFORMATION (informaţii), SPORT (sport),
EDUCATE (educative), DRAMA (teatru), CULTURE
(programe culturale), SCIENCE (ştiinţă), VARIED
(varietăţi), POP M (muzică pop), ROCK M (muzică
rock), EASY M (muzică uşoară), LIGHT M (muzică de
operetă), CLASSICS (muzică clasică), OTHER M(altă
muzică), WEATHER (meteo), FINANCE (finanţe),
CHILDREN (programe pentru copii), SOCIAL A
(programe sociale), RELIGION (programe religioase),
PHONE IN (dialog cu ascultătorii), TRAVEL (turism),
LEISURE (agrement), JAZZ (muzică jazz), COUNTRY
(muzică country), NATIONAL M (muzică populară),
OLDIES (melodii de altă dată), FOLK M (muzică folk),
DOCUMENT (programe documentare)
Notă
• Această funcţie nu operează în ţări / regiuni unde nu
sunt disponibile date PTY.
Reglajul CT
1 Alegeţi “CT-ON“ în timpul reglajelor (pag.18).
Note
• Se poate ca funcţia CT să nu acţioneze chiar dacă este
recepţionat un post RDS.
• Poate exista un decalaj între ora primită prin serviciul
CT şi ora reală.
13
Dispozitive USB
3 Introduceţi dispozitivul USB în conectorul
USB.
Pentru detalii legate de compatibilitatea dispozitivului
dvs. USB, vizitaţi adresa de internet de mai jos :
Site de asistenţă
http://support.sony-europe.com
• Pot fi utilizate dispozitive USB tip MSC (Clasa Mass
Storage) şi MTP (Protocolul de Transfer Media)
compatibile cu standardul USB.
• Standardul de codare-decodare este MP3 (.mp3), WMA
(.wma) şi AAC (.m4a).
• Se recomandă efectuarea de copii de siguranţă a datelor
de pe dispozitivul USB.
Note
• Conectaţi dispozitivul USB după ce porniţi motorul. În
funcţie de acest dispozitiv, pot apărea disfuncţionalităţi
sau deteriorări ale acestuia dacă este cuplat înainte de
pornirea motorului.
• Nu puneţi telefoane celulare sau alte dispozitive cu
funcţii de comunicaţie wireless în suportul TUNE
TRAY, deoarece este posibil ca acestea să nu mai
recepţioneze semnale telefonice şi comunicaţiile să fie
întrerupte.
• Nu lăsaţi dispozitive USB în maşina parcată, deoarece
pot apărea disfuncţionalităţi.
4 Apăsând CLOSE, împingeţi înapoi suportul
TUNE TRAY până ce acesta se închide
rămânând fixat.
5 Închideţi panoul frontal.
Redarea pieselor de pe un
dispozitiv USB
1
Apăsaţi (OPEN).
Panoul frontal se deschide în jos.
2
Apăsaţi PUSH OPEN de pe suportul TUNE
TRAY.
Începe redarea.
Pentru a începe redarea în cazul în care dispozitivul
USB este deja conectat, apăsaţi în mod repetat butonul
(SOURCE/OFF) până ce este afişată indicaţia “USB“.
Pentru a opri redarea, apăsaţi (SOURCE /OFF) timp de
o secundă.
Decuplarea dispozitivului USB
1 Opriţi redarea de pe dispozitivul USB.
2 Apăsaţi (OPEN).
3 Apăsaţi PUSH OPEN de pe suportul TUNE
TRAY.
4 Scoateţi dispozitivul USB.
5 Împingeţi înapoi suportul TUNE TRAY şi închideţi
panoul frontal.
Suportul TUNE TRAY
14
Note
• Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul redării,
deoarece datele se pot deteriora.
• Nu puneţi în suportul TUNE TRAY alte dispozitive în
afara celor USB, sau alte obiecte cum ar fi monede,
chei, carduri, lichide, etc.
• Nu puneţi în suportul TUNE TRAY obiecte inflamabile
cum ar fi brichetele, deoarece aceasta poate conduce
la producerea de fum, foc sau accidente.
• Capacitatea suportului este de aprox. 65 × 17 × 118
mm.
• Dacă dispozitivul USB sau acesta împreună cu cablul
USB nu pot fi uşor amplasate în suportul TUNE TRAY,
este posibil să fie depăşită capacitatea suportului.
Nu forţaţi închiderea suportului TUNE TRAY şi nu
împingeţi forţat cablul USB.
• Pentru utilizatorii de “WALKMAN“ este recomandată
folosirea adaptorului opţional XA-50WM. Adaptorul
XA-50WM este destinat exclusiv acestui aparat, şi nu
ar trebui folosit cu alte dispozitive USB.
• Acest aparat nu poate recunoaşte dispozitivele USB
prin intermediul unui hub USB.
• Înainte de redare, glisaţi înăuntru suportul TUNE TRAY
şi închideţi panoul frontal, deoarece, în caz contrar,
obstrucţionarea spaţiului interior al vehiculului poate
fi dăunătoare etc..
• Dacă panoul frontal nu se deschide complet din cauza
formei bordului şi a poziţiei de instalare, detaşaţi
panoul frontal şi deschideţi manual suportul TUNE
TRAY. Pentru detalii privind detaşarea panoului
frontal, vedeţi pag. 7.
• Este extrem de periculos să conectaţi sau să detaşaţi
dispozitivul USB în timp ce conduceţi maşina.
Elementele afişajului
• Nu este posibilă redarea următoarelor tipuri de fişiere
MP3/WMA/AAC :
– cu compresie fără pierderi (lossless)
– protejate la copiere.
Redarea repetitivă
1 În cursul redării, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul de selecţie.
Este afişat meniul de reglaje.
2 Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
până ce este afişat “REPEAT“.
3 Rotiţi butonul de selecţie pentru a alege
modul de redare.
4 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Operaţia este completă şi afişajul revine la modul
normal de redare.
Selectaţi
REPEAT-TRK
Pentru a reda
în mod repetitiv o pistă.
REPEAT-ALB
în mod repetitiv un album.
Pentru a reveni la modul normal de redare, alegeţi
“REPEAT-OFF“ .
Redarea aleatorie
1 În cursul redării, apăsaţi şi menţineţi apăsat
A Sursă, denumirea pistei, numele artistului, denumirea
albumului.
B Denumirea pistei, numele artistului, numărul
albumului*, denumirea albumului, numărul pistei /
durata de redare scursă, Ceas.
(ZAP/SHUF).
Jumătatea de jos a afişajului începe să clipească.
2 Apăsaţi în mod repetat (ZAP/SHUF), până ce
apare varianta dorită.
* Numărul albumului este afişat numai când albumul
este schimbat.
Pentru a schimba elementele A, B afişate pe ecran,
apăsaţi (DSPL).
Note
• Elementele afişate vor diferi în funcţie de dispozitivul
USB, de formatul înregistrării şi de reglaje. Pentru
detalii, consultaţi site-ul de asistenţă tehnică.
• Numărul maxim de date ce pot fi afişate, este :
– directoare (albume) : 128
– fişiere (piste) : 500.
• În funcţie de cantitatea de date conţinută, este posibil
să treacă mai mult timp până la începerea redării.
• Este posibil ca fişierele DRM (Gestionarea digitală a
drepturilor) să nu fie redate.
• În cursul redării sau a rulării rapide înainte / înapoi
a fişierelor tip MP3/ WMA/ AAC cu viteză de transfer
variabilă (VBR), durata de redare scursă este posibil
să nu fie corect afişată.
Selectaţi
ALBUM
DEVICE
Pentru a reda
în mod aleatoriu un album.
în mod aleatoriu un
dispozitiv.
După 3 secunde, reglajul se încheie.
Pentru a reveni la modul normal de redare, alegeţi
“OFF“ .
15
iPod
4
Conectaţi aparatul iPod la adaptorul furnizat.
Pentru detalii legate de compatibilitatea cu iPod-ul dvs.,
citiţi secţiunea “Despre iPod” de la pagina 21 sau vizitaţi
site-ul de asistenţă tehnică.
În acest manual de instrucţiuni, termenul de “iPod” este
folosit în general pentru funcţiile iPod ale unui iPod şi
ale unui iPhone, cu excepţia cazurilor în care este altfel
specificat în text sau în ilustraţii.
Site de asistenţă tehnică
http://support.sony-europe.com
Note
• Nu puneţi telefoane celulare sau alte dispozitive cu
funcţii de comunicaţie wireless în suportul TUNE
TRAY, deoarece este posibil ca acestea să nu mai
recepţioneze semnale telefonice şi comunicaţiile să fie
întrerupte.
• Nu lăsaţi un aparat iPod în maşina parcată, deoarece
pot apărea disfuncţionalităţi.
5 Apăsând CLOSE, împingeţi înapoi suportul
TUNE TRAY până ce acesta se închide
rămânând fixat.
Redarea de la iPod
Înainte de a conecta un iPod, reduceţi volumul sonor al
acestui aparat.
1
Apăsaţi (OPEN).
Panoul frontal se deschide în jos.
2
Apăsaţi PUSH OPEN pe suportul TUNE
TRAY.
Suportul TUNE TRAY se deschide lent.
6 Închideţi panoul frontal.
Dispozitivul iPod va porni automat, iar pe ecranul
iPod-ului va apărea interfaţa de mai jos: *
3
Cuplaţi adaptorul furnizat la conectorul USB.
Începe automat redarea pistelor de la iPod din punctul
unde s-a oprit anterior. Dacă este deja conectat un
iPod, pentru a porni redarea, apăsaţi de mai multe
ori butonul (SOURCE/OFF), până ce apare indicaţia
“USB”. (În interfaţă apare indicaţia “IPOD” când este
recunoscut un “iPod”).
* Imaginea afişată poate diferi în funcţie de modelul de
iPod, sau poate să nu apară, în cazul în care a fost
conectat un iPod tactil .
7 Ajustaţi volumul sonor.
Apăsaţi (SOURCE/OFF) timp de 1 secundă pentru a opri
redarea.
16
Decuplarea dispozitivului iPod
1 Opriţi redarea cu dispozitivul iPod.
2 Apăsaţi (OPEN).
3 Apăsaţi PUSH OPEN sau TUNE TRAY.
4 Detaşaţi aparatul iPod.
5 Împingeţi înăuntru suportul TUNE TRAY şi
închideţi panoul frontal.
Note
• Nu detaşaţi aparatul iPod în timpul redării, deoarece datele
se pot deteriora.
• Nu puneţi în suportul TUNE TRAY alte dispozitive în afara
celor iPOD, sau alte obiecte cum ar fi monede, chei,
carduri, lichide etc.
• Nu puneţi în suportul TUNE TRAY obiecte inflamabile
cum ar fi brichetele, deoarece aceasta poate conduce la
producerea de fum, foc sau accidente.
• Adaptorul XA-50IP este destinat pentru utilizarea cu
aparate iPod. Adaptorul este destinat exclusiv acestui
aparat, şi nu ar trebui folosit cu alte dispozitive USB.
• Acest aparat nu poate recunoaşte dispozitivele USB prin
intermediul unui hub USB.
• Înainte de redare, glisaţi înăuntru suportul TUNE TRAY
şi închideţi panoul frontal, deoarece în caz contrar,
obstrucţionarea spaţiului interior al vehiculului poate fi
dăunătoare etc.
• Dacă panoul frontal nu se deschide complet din cauza formei
bordului şi a poziţiei de instalare, detaşaţi panoul frontal
şi deschideţi manual suportul TUNE TRAY. Pentru detalii
privind detaşarea panoului frontal, vedeţi pag. 7.
• Este extrem de periculos să conectaţi sau să deconectaţi
aparatul iPod în timp ce conduceţi vehiculul.
Observaţii
• Când cheia de contact este pusă în poziţia ACC şi aparatul
este pornit, iPod-ul se va reîncărca.
• Dacă iPod-ul este deconectat în timpul redării, pe ecranul
acestui aparat apare indicaţia “NO DEV”.
Modul reluare
Când iPod-ul este conectat la conectorul de cuplare,
modul acestui aparat se modifică, acesta trecând la
reluarea redării, în modul stabilit la iPod.
În modul reluare, funcţiile de redare repetitivă/aleatorie
nu sunt disponibile.
Observaţie
• Când se modifică albumul/ podcast-ul/ genul/ artistul/ lista
de redare, numărul elementului respectiv este afişat pentru
un moment.
Notă
• Este posibil ca unele caractere stocate în iPod să nu fie afişate
corect.
Redarea repetitivă
1 În cursul redării, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul de selecţie.
Este afişat meniul de reglaje.
2 Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
până ce este afişat “REPEAT“.
3 Rotiţi butonul de selecţie pentru a alege
modul de redare.
4 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Operaţia este completă şi afişajul revine la modul
normal de redare.
Selectaţi
Pentru a reda
REPEAT-TRK
în mod repetitiv o pistă.
REPEAT-ALB
în mod repetitiv un album.
REPEAT-PCS
în mod repetitiv un fişier.
REPEAT-ART
în mod repetitiv un artist.
REPEAT-PLY
în mod repetitiv o listă.
REPEAT-GNR
în mod repetitiv un gen.
Pentru a reveni la modul normal de redare, alegeţi
“REPEAT-OFF“ .
Redarea aleatorie
1 În cursul redării, apăsaţi şi menţineţi apăsat
(ZAP/SHUF).
Jumătatea de jos a afişajului începe să clipească.
2 Apăsaţi în mod repetat (ZAP/SHUF), până ce
apare varianta dorită.
Elementele afişajului
A Sursă, denumirea pistei, numele artistului, denumirea
albumului.
B Denumirea pistei, numele artistului, denumirea albumului, numărul pistei / durata de redare scursă, Ceas.
Pentru a schimba elementele A, B afişate pe ecran,
apăsaţi (DSPL).
Selectaţi
Pentru a reda
ALBUM
în mod aleatoriu albume.
PODCAST
în mod aleatoriu fişiere.
ARTIST
în mod aleatoriu un artist.
PLAYLIST
în mod aleatoriu o listă.
GENRE
în mod aleatoriu un gen.
DEVICE
în mod aleatoriu un dispozitiv.
După 3 secunde, reglajul este complet.
Pentru a reveni la modul normal de redare, alegeţi
“OFF“ .
17
Alte funcţii
Modificarea reglajelor de
sunet
Personalizarea curbei egalizorului
– EQ3
Varianta “CUSTOM“ de la “EQ3” vă permite să realizaţi
propria dvs. curbă de egalizare.
Ajustarea parametrilor sunetului
1 Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
până ce apare elementul de meniu dorit.
2 Folosiţi butonul rotativ pentru a ajusta
elementul selectat.
1 Alegeţi o sursă, apoi apăsaţi în mod repetat
butonul ales pentru a selecta “EQ3”.
2 Folosiţi butonul rotativ pentru a selecta
“CUSTOM”.
3 Apăsaţi de mai multe ori butonul selectat
până ce apare una dintre indicaţiile “LOW”,
“MID” sau “HIGH”.
3 Apăsaţi
(BACK).
Reglajul se încheie şi afişajul revine la starea normală
de redare/recepţie.
4 Folosiţi butonul rotativ pentru a ajusta
elementul de reglaj selectat.
Nivelul volumului poate fi reglat în trepte de 1 dB,
între –10 dB şi +10 dB.
Pot fi ajustate următoarele elemente (pentru detalii, vedeţi
pagina menţionată).
EQ3
Alege curba egalizorului pentru 7 genuri muzicale
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM sau OFF).
Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a ajusta curba
egalizorului.
Pentru a reveni la curba stabilită din fabrică pentru
egalizor, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie înainte ca reglajul să se încheie.
DSO (Dynamic Soundstage Organizer)
Crează o atmosferă sonoră de ambient.
Pentru a selecta modul DSO : “1”, “2”, “3” sau
“OFF”. Cu cât numărul este mai mare, cu atât efectul
este mai intens.
LOW*1, MID*1, HIGH*1 (pag. 18)
BALANCE (Balans)
Ajustează balansul dintre difuzoarele din dreapta şi
cele din stânga.
FADER (Gradare)
Ajustează nivelul relativ între difuzoarele frontale şi
cele din spate.
5 Apăsaţi
(BACK).
Reglajul se încheie şi interfaţa revine la modul obişnuit
de redare / recepţie.
Observaţie
• Pot fi ajustate şi alte tipuri de egalizor.
Configurarea opţiunilor- SET
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Va apărea interfaţa de configurare.
2
Apăsaţi în mod repetat butonul de selecţie
până ce apare elementul de reglaj dorit.
3
Folosiţi butonul rotativ pentru a selecta o
variantă de reglaj (exemplu “ON” sau “OFF”).
4
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
selecţie.
Reglajul se încheie şi afişajul revine în modul normal
de redare / recepţie.
SUB*2 (volumul sonor pentru subwoofer)
Ajustează volumul subwoofer-ului.
AUX LV*3 (nivelul intrării auxiliare)
Ajustează volumul pentru fiecare echipament auxiliar
conectat : între “+18 dB” – “0 dB” – “–8 dB”.
Acest reglaj elimină necesitatea de a mai regla nivelul
volumului între surse.
*1 Când este activată funcţia EQ3.
*2 Când pentru ieşirea audio este aleasă varianta “SUBOUT“.
Ca varianta de reglaj inferioară este afişată indicaţia
“ATT” şi aceasta poate fi ajustată în 21 de trepte.
*3 Când este activată sursa AUX (pag. 19).
Notă
• Elemente afişate vor diferi, în funcţie de sursă şi de
reglajul efectuat.
Pot fi ajustate următoarele elemente (pentru detalii,
consultaţi şi pagina menţionată corespunzător).
CLOCK ADJ (Potrivirea ceasului) (pag. 6)
CT (Indicaţie temporală) (pag. 12, 13).
Activează funcţia CT : “ON” şi “OFF”.
18
BEEP (Semnal sonor)
Activează semnalul sonor “ON” şi “OFF”.
AUX-A*1 (Sursă audio auxiliară)
Pentru afişarea sursei auxiliare “ON”, “OFF”
(pag. 19).
AUTO OFF (Oprire automată)
Oprirea automată a aparatului după un anumit interval
de timp de la apăsarea butonului : “NO” (nu), “30S”
(secunde), “30M” (minute) sau “60M” (minute)”.
SUB/REAR*1
Comută ieşirea audio: “SUB-OUT“ (subwoofer),
“REAR-OUT“ (amplificator de putere).
DEMO (Demonstraţie)
Activează prezentarea demonstraţiei “ON”, “OFF”.
DIMMER (Luminozitatea afişajului)
Modifică luminozitatea afişajului
– “AT” : pentru a reduce automat luminozitatea când
lumina este aprinsă. (Disponibil numai când este
conectat cablul de comandă a iluminării.)
– “ON” : pentru a reduce luminozitatea afişajului.
– “OFF” : pentru a dezactiva sistemul de reducere a
luminozităţii afişajului.
CONTRAST (Contrast)
Ajustează contrastul afişajului pentru o mai mare
claritate, corespunzător cu unghiul potrivit de
vizionare. Sunt disponibile 7 trepte de reglaj.
LV-METER (măsurarea nivelului)
Activează indicaţia nivelului: ”ON”, “OFF“.
A. SCRL (Parcurgere automată)
Pentru ca denumirile mai lungi să parcurgă automat
ecranul, pentru a putea fi citite : “ON”, “OFF”.
REPEAT (pag. 15)
LOCAL (Mod de căutare local)
– “ON” : sunt depistate numai posturile de radio cu
semnal puternic.
– “OFF” : acord obişnuit pe frecvenţe.
LOUD (Intensitate sonoră)
Întăreşte başii şi frecvenţele înalte pentru a se obţine
un sunet clar la nivele reduse ale volumului sonor :
“ON”, “OFF”.
DM+
Activează funcţia DM+ : ”ON”, “OFF“.
BTM (pag. 11)
*1 Când aparatul este oprit.
*2 Când este recepţionat un post FM.
*2 Când pentru ieşirea audio este aleasă varianta
“SUB-OUT“.
Utilizarea echipamentelor
opţionale
Echipamente audio auxiliare
Prin conectarea unui dispozitiv audio portabil opţional
la mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo) a aparatului,
urmată de simpla alegere a sursei, puteţi asculta sonorul
prin difuzoarele autoturismului dvs. Nivelul volumului
sonor poate fi reglat astfel încât să compenseze orice
diferenţă dintre acest aparat şi dispozitivul audio portabil.
Urmaţi procedura de mai jos :
Conectarea unui dispozitiv audio
portabil
1 Opriţi dispozitivul audio portabil.
2 Reduceţi volumul sonor al acestui aparat.
3 Conectaţi aparatul.
MONO*2 (Modul monofonic)
Selectaţi modul de recepţie mono pentru a ameliora
recepţia posturilor FM cu semnal slab : “ON”,
“OFF”.
REG*2 (Regional)
Restricţionează recepţia la o anumită regiune : “ON”,
“OFF” (pag. 13).
ZAP. TIME (Perioada Zappin)
Selectează perioada de redare pentru funcţia ZAPPIN
–– “ZAP.TIME-1 (aprox. 6 sec.),”
“ZAP.TIME-2 (aprox. 15 sec.),”
“ZAP.TIME-3 (aprox. 30 sec.).”.
3
Cablu de conectare*
(nu este furnizat)
* Aveţi grijă să folosiţi o mufă de tip axial.
LPF* (Filtru trece-jos)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului de la
subwoofer : “OFF”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”,
“140Hz”, “160Hz”.
Reglarea nivelului volumului sonor
SUB*3 (Fază subwoofer)
Selectează faza pentru subwoofer: “NORM”, “REV”.
1 Reduceţi volumul acestui aparat.
2 Apăsaţi butonul (SOURCE/OFF) în mod repetat,
HPF (Filtru trece-sus)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului de la
boxele frontale / din spate : “OFF”, “80Hz”, 100Hz”,
“120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
Aveţi grijă ca înainte de redare să reglaţi volumul fiecărui
dispozitiv audio conectat.
până ce este afişat mesajul “AUX“.
După aceasta, apare indicaţia “AUX FRONT IN”.
Continuă pe pagina următoare T
19
Informaţii suplimentare
3 Porniţi redarea cu dispozitivul audio portabil la un
nivel moderat al volumului sonor.
4 Reglaţi volumul sonor al acestui aparat la nivelul
obişnuit de audiţie.
5 Reglaţi nivelul de intrare (pag. 18).
Telecomanda card RM-X114
Butoanele de la telecomandă acţionează funcţiile
corespunzătoare de la acest aparat.
Măsuri de precauţie
• Dacă maşina dvs. a fost parcată direct la soare, lăsaţi
aparatul să se răcească înainte de a-l folosi.
• Antena se va extinde în mod automat.
Ordinea de redare a fişierelor
MP3 / WMA / AAC
MP3/WMA/
AAC
Director (album)
Fişier MP3/WMA/
AAC (pistă)
• Buton DSPL (afişaj)
Pentru a schimba elementele afişate.
• Buton MODE (mod)
Pentru selecţia benzii de frecvenţe (FM/MW/LW).
• Buton SOURCE
Pentru a porni / a schimba sursa de semnal (Radio /
USB / AUX ).
• Butoane < / , (SEEK –/+)
Pentru a acţiona funcţiile Radio/ USB în acelaşi mod
cu butoanele +>/-. de la aparat.
• Buton SOUND
Acelaşi rol ca butonul de selecţie de la aparat.
• Buton OFF
Pentru a opri aparatul / sursa.
• Buton VOL (volum) +/–
Pentru ajustarea nivelului sonor.
• Buton LIST
Pentru a selecta PTY corespunzător funcţiei RDS.
Despre alarma Device Inside
(dispozitiv conectat)
Dacă puneţi cheia de contact în poziţia OFF fără a fi
deconectat mai înainte dispozitivul USB sau iPod, va fi
afişat mesajul “DEVICE INSIDE“.
Deschideţi panoul frontal pentru a scoate dispozitivul
USB sau iPod.
Dacă panoul frontal este detaşat in
timp ce cheia de contact este în poziţia
oprit
Indicatorul LED luminos Device Inside Alert clipeşte.
• Butoane M(+)/m (–)
Pentru recepţionarea posturilor fixate (Radio);
pentru omiterea albumelor (USB).
• Butonul ATT (atenuare)
Pentru a atenua sonorul. Pentru a reveni la nivelul
anterior, apăsaţi încă o dată acest buton.
* Nu este disponibil pentru acest aparat.
Note
• Dacă aparatul este oprit şi pe ecran nu este nimic afişat,
acesta nu poate fi acţionat cu telecomanda-card decât
dacă butonul (SOURCE/OFF) este apăsat în prealabil.
20
Observaţie
• Pentru deconectarea unui dispozitiv USB sau a unui iPod,
vedeţi pag. 14 (USB) şi 17 (iPod).
Notă
• Alarma Device Inside va emite un semnal sonor numai atunci
când este folosit amplificatorul încorporat.
Despre iPod
• Puteţi conecta acest aparat la următoarele tipuri de iPod,
Actualizaţi software-ul dispozitivelor dvs. iPod înainte
de a le utiliza.
Creat pentru :
– iPod touch (a 2-a generaţie)
– iPod touch (prima generaţie)
– iPod classic
– iPod cu video
– iPod nano (a 5-a generaţie)
– iPod nano (a 4-a generaţie)
– iPod nano (a 3-a generaţie)
– iPod nano (a 2-a generaţie)
– iPod nano (prima generaţie)
• “Made for iPod” (produs pentru iPod) înseamnă că un
accesoriu electronic a fost special creat pentru a se
conecta la iPod şi a fost certificat de dezvoltator că
respectă standardele Apple de performanţă.
• Firma Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv sau pentru compatibilitatea acestuia
cu standardele privind siguranţa şi cu regulamentele în
vigoare.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de acest aparat
care nu sunt lămurite în acest manual, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Întreţinere
• Ştergeţi bateriile cu o bucată de pânză uscată, pentru a
asigura un bun contact electric.
• Verificaţi polaritatea bateriei înainte de a o instala.
• Nu manevraţi bateriile cu o pensetă metalică, deoarece
se pot produce scurtcircuite.
ATENŢIE
Bateriile pot exploda în cazul în care sunt tratate în
mod necorespunzător.
Nu reîncărcaţi, nu demontaţi şi nu aruncaţi bateriile
în foc.
Înlocuirea siguranţei
La înlocuirea siguranţei, aveţi
grijă să folosiţi una cu acelaşi
amperaj ca cea originală.
Dacă se arde siguranţa, verificaţi
conexiunea pe traseul de alimentare şi înlocuiţi siguranţa. În cazul în
care aceasta se arde din nou după
înlocuire, este posibil să existe o
disfuncţionalitate internă.
Vă recomandăm să consultaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
Siguranţă (10A)
Curăţarea conectorilor
Înlocuirea bateriei cu litiu a
telecomenzii card
În condiţii normale, bateria durează aproximativ 1 an.
(Timpul de viaţă al bateriei poate fi mai scurt, în funcţie
de condiţiile de utilizare).
Când bateria se epuizează, distanţa de acţiune a
telecomenzii card se scurtează. Înlocuiţi bateria cu una
nouă, de tip CR2505 cu litiu. Folosirea altui tip de baterie
prezintă un risc de incendiu sau de explozie.
Este posibil ca aparatul să nu funcţioneze corespunzător
când conectorii dintre unitatea propriu-zisă şi panoul
frontal nu sunt curaţi. Pentru a evita aceasta, detaşaţi
panoul frontal (pag. 7) şi curăţaţi conectorii cu puţină
vată umezită cu alcool. Nu apăsaţi prea puternic pentru a
nu deteriora conectorii.
Unitatea principală
cu + în sus
Partea din spate a
panoului frontal
Note
• Pentru siguranţă, opriţi maşina şi scoateţi cheia din
contact înainte de a curăţa conectorii.
• Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu degetele şi
nici cu obiecte metalice.
Note despre bateriile cu litiu
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor bateriile cu litiu. În cazul
în care o baterie a fost înghiţită, consultaţi de urgenţă
un medic.
21
Demontarea aparatului
1 Scoateţi rama de siguranţă.
1 Detaşaţi panoul frontal (pag. 7).
2 Prindeţi cu mâinile ambele margini ale
ramei de siguranţă şi trageţi-o spre
exterior.
Specificaţii
Secţiunea tuner
• FM
Domeniul de frecvenţe : 87,5 ÷ 108 MHz
Terminal de antenă : mufă de antenă de exterior
Frecvenţa intermediară: 150 kHz
Sensibilitate utilă : 10 dBf
Selectivitate : 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal/zgomot : 70 dB (mono)
Separare : 40 dB la 1 kHz
Frecvenţa de răspuns : 20 - 15.000 Hz
• MW/LW
Domeniul de frecvenţe :
MW 531 – 1.602 kHz
LW 153 – 279 kHz
Terminal de antenă : mufă de antenă de exterior
Frecvenţa intermediară: 25 kHz
Sensibilitate : MW : 26 µV,
LW : 45 µV
Secţiunea player USB
Interfaţă : USB (viteză maximă)
Curent maxim : 500 mA
Amplificator de putere
2 Scoateţi aparatul din locaş.
1 Introduceţi ambele chei de scoatere
simultan, până ce se aude un clic.
Orientaţi cheile de
scoatere aşa cum se
vede în imagine, cu
cârligul spre interior
2 Trageţi spre exterior cheile de scoatere
pentru a disloca aparatul.
3 Glisaţi aparatul afară din locaşul său.
22
Ieşire : Ieşiri pentru boxe
Impedanţa boxelor : 4 - 8 ohm
Puterea maximă la ieşire : 52 W × 4 (la 4 ohm)
Caracteristici generale
Ieşiri :
Terminal audio de ieşire (comutabil faţă, subwoofer/
spate)
Terminal de comandă a releului antenei
Terminal de comandă a amplificatorului de putere
Intrări :
Terminal de intrare pentru controler de comandă
Terminal de intrare pentru antenă
Terminal ATT de comandă pentru telefon
Terminal de comandă a iluminării
Mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo)
Terminal de intrare pentru semnalul USB
Reglaje de ton :
Başi : ± 10 dB la 60 Hz (XPLOD)
Medii : ± 10 dB la 1 kHz (XPLOD)
Înalte : ± 10 dB la 10 kHz (XPLOD)
Cerinţe privind alimentarea :
12 V curent continuu, de la bateria maşinii
(împământare negativă)
Dimensiuni : cca. 178 × 50 × 182 mm
Dimensiuni de montaj : cca. 182 × 53 × 163 mm
Masa : cca. 1,0 kg
Accesorii furnizate :
Conector USB pentru iPod XA-50IP
Piese pentru montare şi conectare (1 set)
Echipamente opţionale :
Telecomandă card RM-X114
Adaptor Walkman: XA-50WM
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu dispună de unele din
accesoriile listate mai sus. Vă rugăm să cereţi acestuia
informaţii detaliate.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi
avertizaţi.
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în soluţionarea
problemelor legate de aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi dacă
sunt realizate corect conexiunile şi dacă sunt respectate
procedurile de funcţionare.
Dacă problema persistă, vă rugăm să vizitaţi următoarea
adresă de internet :
Site de asistenţă tehnică
http://support.sony-europe.com
Probleme generale
Aparatul nu este alimentat cu energie
• Verificaţi conexiunea şi siguranţa.
• Dacă aparatul este oprit şi afişajul dispare, nu poate fi
acţionat cu telecomanda.
T Porniţi aparatul.
Antena de putere nu se extinde
• Antena de putere nu are releu.
Nu se aude sunetul
• Este activată funcţia ATT sau cea Telefon ATT
(când cablul de interfaţă al telefonului maşinii este
conectat la cablul ATT).
• Poziţia comenzii de gradare “FADER” nu este reglată
pentru un sistem de 2 boxe.
Nu se aude semnalul sonor
• Semnalul sonor este oprit (pag. 19).
• Este conectat un amplificator de putere opţional şi nu
este utilizat amplificatorul încorporat al aparatului.
A fost şters conţinutul memoriei aparatului
• A fost apăsat butonul RESET (iniţializare).
T Stocaţi din nou datele în memorie.
• Cablul de alimentare sau bateria au fost deconectate
sau nu sunt conectate corespunzător.
Posturile de radio memorate şi indicaţia ceasului
sunt şterse.
S-a ars siguranţa.
Se aude zgomot când este schimbată poziţia
cheii de contact.
• Cablurile nu sunt corect cuplate la conectorul
dispozitivului de alimentare de la maşină.
În cursul redării sau recepţiei, începe modul
demonstrativ.
• Dacă nu este efectuată nici o operaţie timp de 5
minute, când este aleasă varianta “DEMO-ON”,
începe prezentarea demonstrativă.
T Alegeţi varianta “DEMO-OFF” (pag. 19).
Continuă pe pagina următoare T
23
Dispare afişajul / sau nu apare nimic în fereastra
de afişare
• Pentru reglajul de luminozitate este aleasă varianta
“DIMMER ON” (pag. 19).
• Afişajul dispare dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul (SOURCE/OFF).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF) până ce apare afişajul.
• Conectorii sunt murdari (pag. 21).
Funcţia de oprire automată nu acţionează.
• Aparatul este pornit. Funcţia Auto Off (Oprire
automată) se activează după oprirea aparatului.
T Opriţi aparatul.
Funcţia DSO nu acţionează.
• În funcţie de tipul de interior al maşinii şi de genul de
muzică, este posibil ca DSO să nu aibă efectul dorit.
Recepţie radio
Posturile de radio nu pot fi recepţionate.
Sonorul este acoperit de zgomot.
• Conexiunea nu este corectă.
T Conectaţi cablul de comandă al antenei (albastru)
sau cablul de alimentare suplimentar (roşu)
la cablul de alimentare pentru amplificatorul
antenei maşinii (numai dacă maşina dvs. are
încorporată în geamul din spate/lateral o antenă
FM/MW/LW).
T Verificaţi conectarea antenei de maşină.
T Dacă antena maşinii nu se întinde, verificaţi
conexiunea cablului de comandă al acesteia.
T Când modul DSO este activ, sunetul este uneori
afectat de zgomot.
Alegeţi pentru DSO modul “OFF” (pag. 18).
Nu este posibilă găsirea posturilor deja fixate.
• Fixaţi frecvenţa corectă în memorie.
• Semnalul recepţionat este prea slab.
Nu este posibilă depistarea automată a
posturilor de radio
• Varianta aleasă pentru modul local de căutare nu este
corectă.
T Depistarea posturilor se opreşte frecvent: alegeţi
varianta “LOCAL ON” (pag. 19)
T Aparatul nu se opreşte la depistarea unui post de
radio : alegeţi varianta “LOCAL OFF” (pag. 19).
• Semnalul emis este prea slab.
T Încercaţi depistarea manuală a posturilor de
radio.
În timpul recepţiei FM, indicaţia “ST” apare
intermitent.
• Fixaţi mai exact frecvenţa.
• Semnalul emis este prea slab.
T Alegeţi varianta “MONO-ON” (pag. 19).
Un program FM difuzat stereo se aude mono.
• Aparatul este în modul de recepţie mono.
T Alegeţi “MONO OFF” (pag. 19).
24
RDS
Operaţia de căutare SEEK începe după câteva
secunde de ascultare.
• Postul de radio nu este TP sau are semnal slab.
T Dezactivaţi funcţia TA (pag. 12).
Nu sunt recepţionate anunţuri legate de trafic.
• Activaţi funcţia TA (pag. 12).
• Postul de radio ascultat nu transmite informaţii legate
de trafic deşi este folosită facilitatea TP.
T Depistaţi un alt post de radio.
PTY afişează “- - - - - - - -”.
• Postul de radio curent nu furnizează servicii RDS.
• Nu au fost recepţionate datele RDS.
• Postul de radio nu specifică tipul de program.
Numele programului de servicii clipeşte.
• Pentru staţia curentă nu există frecvenţe alternative.
T Apăsaţi +>/-. în timp ce numele
programului de servicii clipeşte. Este afişat
“PI SEEK“ şi unitatea începe căutarea unei
alte frecvenţe cu aceleaşi date PI (identitate de
program).
Redare USB
Nu puteţi reda piese prin intermediul unui hub
USB.
• Acest aparat nu recunoaşte dispozitive USB prin
intermediul unui hub USB.
Nu pot fi redate pistele.
• Dispozitivul USB nu funcţionează.
T Reconectaţi-l.
Durează mai mult timp până ce începe redarea
pieselor de la dispozitivul USB.
• Dispozitivul USB conţine fişiere organizate
într-o structură arborescentă complicată.
Elementele afişate nu se derulează.
• Este posibil ca un număr mare de caractere să nu se
deruleze.
• Pentru “A.SCRL“ a fost aleasă varianta “OFF“.
T Alegeţi “A.SCRL-ON“ (pag. 19).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat (DSPL) (SCRL).
Este emis un semnal sonor.
• În cursul redării, a fost decuplat dispozitivul USB.
T Înainte de decuplarea dispozitivului USB, aveţi
grijă să opriţi redarea pentru a proteja datele.
Sonorul este intermitent.
• Sonorul poate fi intermitent la viteze de transfer mai
mari de 320 kbps.
Afişaje de eroare / Mesaje
CHECKING (Verificare)
• Aparatul confirmă conectarea unui dispozitiv USB.
T Aşteptaţi până ce se încheie confirmarea
conexiunii.
DEVICE INSIDE (dispozitiv conectat)
• Dacă aţi pus cheia de contact în poziţia OFF fără a fi
deconectat mai înainte dispozitivul USB sau iPod, pe
afişaj va apărea mesajul “DEVICE INSIDE“.
ERROR (Eroare)
• Dispozitivul USB nu este recunoscut automat.
T Reconectaţi dispozitivul USB.
FAILURE (Eşec)
• Nu este corectă conectarea boxelor sau a
amplificatoarelor.
T Consultaţi manualul de instalare / conectare al
acestui model şi verificaţi conexiunea.
HUB NO SUPRT (Hub-urile nu sunt acceptate)
• Acest aparat nu este compatibil cu hub-urile USB.
L SEEK +/– (Căutare locală)
• Modul de căutare locală este pornit în cursul
depistării automate a posturilor.
READ (Citire)
• Aparatul citeşte toate informaţiile legate de piste şi de
album de pe dispozitivul USB.
T Aşteptaţi până la încheierea citirii şi redarea va
începe automat.
RESET (Iniţializare)
• Dispozitivul USB nu pot fi acţionate din cauza unei
probleme.
T Apăsaţi butonul RESET (pag. 6).
USB NO SUPRT (Nu este acceptat USB)
• Dispozitivul USB nu este acceptat.
T Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului dvs. USB, vizitaţi site-ul de
internet destinat asistenţei pentru clienţi.
“
” sau “
”
• În cursul redării rapide înainte sau înapoi, aţi ajuns
la începutul sau la sfârşitul discului şi nu mai puteţi
continua redarea.
“ ”
• Caracterul nu poate fi afişat de acest aparat.
Dacă aceste soluţii nu vă ajută să amelioraţi situaţia,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
NO AF (Fără AF)
• Nu există frecvenţe alternative pentru postul de radio
curent.
NO DEV (Nici un dispozitiv)
• Este selectat USB ca sursă, fără a fi conectat un
dispozitiv USB. Un dispozitiv USB sau un cablu
USB a fost decuplat în cursul redării.
T Aveţi grijă să cuplaţi dispozitivul şi cablul USB.
NO MUSIC (Nici un fel de muzică)
• Dispozitivul USB nu conţine fişiere de muzică.
T Conectaţi un dispozitiv USB care conţine fişiere
de muzică.
NO NAME (Fără nume)
• Denumirea albumului/ pistei sau numele artistului nu
sunt inscripţionate pe pistă.
NO TP (Fără TP)
• Aparatul va continua să caute posturile de radio TP
disponibile.
OFFSET (Disfuncţionalitate)
• Poate fi vorba despre o disfuncţionalitate internă.
T Verificaţi conexiunea. Dacă indicaţia de eroare
rămâne pe ecran, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
OVERLOAD (Supraîncărcare)
• Dispozitivul USB este supraîncărcat.
T Decuplaţi dispozitivul USB, apoi schimbaţi sursa
apăsând butonul (SOURCE/OFF).
T Este o indicaţie a faptului că aparatul este
deteriorat sau că este conectat cu un echipament
care nu este acceptat.
25
Înregistraţi acum, online, produsul dvs. la adresa :
www.sony-europe.com/myproducts
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising