Sony | XSP-N1BT | Sony XSP-N1BT Receptor cu CD şi suport pentru smartphone cu tehnologie wireless BLUETOOTH® Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Receptor cu suport pentru
telefonul inteligent
Manual de instrucţiuni pentru instalare/ conexiuni
RO
© 2014 Sony Corporation
XSP-N1BT
Fabricat în Thailanda
1
Cuprins
Măsuri de precauţie ................................. 2
1 Lista părţilor componente ................... 3
2 Exemple de conectare ....................... 3
3 Diagrama conexiunilor ................... 4, 6
4 Diagrama conexiunilor de alimentare 7
Măsuri de precauţie ................................. 8
Ajustarea unghiului de montare ......... 8
6 Montarea unității................................. 9
Montarea unității într-o mașină
japoneză ......................................... 9
Montarea folosind rama furnizată .... 10
7 Înlocuirea siguranței
Avertizare pentru cazul în care cheia de
contact a mașinii dvs. nu are poziție
ACC ................................................. 10
8 Instalarea microfonului ......................11
Instalarea pe parasolar .................... 11
Instalarea pe bord............................ 11
Măsuri de precauţie
Instalați această unitate în bordul mașinii
deoarece partea din spate a aparatului se
poate încălzi în timpul funcționării.
• Această unitate este destinată exclusiv
alimentării cu curent continuu de 12 volţi şi
împământare (masă) negativă.
• Nu fixaţi firele sub şuruburi şi nu le prindeţi
în părţile mobile ale maşinii (de ex. şinele
fotoliilor).
• Înainte de efectuarea conexiunilor, scoateţi
cheia de contact pentru a evita scurtcircuitele.
• Conectaţi cablul de alimentare 2 la unitate şi
la difuzoare înainte de efectua conexiunea la
alimentarea auxiliară.
• Amplasați toate firele de împământare
(masă) astfel încât să aibă un punct comun
de împământare (masă).
• Aveţi grijă ca, pentru siguranţă, să izolaţi cu
bandă izolatoare electrică orice cablu liber
neconectat.
Note referitoare la cablul de alimentare
(galben)
• Atunci când conectaţi această unitate împreună
cu alte componente stereo, circuitele maşinii
trebuie să suporte un amperaj mai mare decât
suma amperajelor siguranţelor fuzibile ale
tuturor unităţilor.
• În cazul în care circuitele maşinii nu suportă
amperajul necesar, conectaţi unitatea direct la
bateria maşinii.
2
Lista părţilor componente
Exemple de conectare
2–A
IEŞIRE
AUDIO FAŢĂ
2 Cablu de
1 Rama de fixare
alimentare/
difuzoare
IEŞIRE
AUDIO SUB
3 Chei de extracţie
IEŞIRE
AUDIO SPATE
4 Rama de protecţie
5 Cablul USB
6 Şuruburi de fixare
Note
• Aveţi grijă să conectaţi firul împământare
(masă) înainte de a conecta amplificatorul .
• Alarma va emite sunet doar dacă este folosit
amplificatorul încorporat.
Conectarea facilă a subwooferului
7 Părţile microfonului
• Numerele care apar în listă sunt regăsite în
instrucțiuni.
• Rama de fixare 1 este ataşată unităţii înainte
de transport. Înainte de a monta unitatea,
folosiţi cheile de extracţie 3 pentru a detaşa
rama 1 de la unitate. Pentru detalii, vedeţi
“5 Detaşarea ramei de fixare“ la pag. 8.
• Păstrați cheile de extracție 3 pentru că acestea
sunt necesare pentru a demonta aparatul din
mașină.
Atenție
• Manevrați cu grijă rama de fixare 1 pentru a
nu vă răni la mâini.
Puteți folosi un subwoofer fără a fi necesar un
amplificator de putere dacă acesta este cuplat la
un cablu pentru boxele din spate.
* Nu conectați o boxă de spate în acest tip de
conexiune.
2–B
*
Note
• Este necesară pregătirea cablului de boxă din
spate.
• Aveţi grijă să conectaţi un subwoofer de 4 - 8
ohm. Nu conectați o boxă la celălalt cablu de
boxă din spate.
3
Diagrama conexiunilor
IEȘIRE AUDIO
FRONTALĂ
Siguranţă
10A
IEȘIRE AUDIO
SUBWOOFER
*1 De la antena
maşinii (exterioară)
IEȘIRE
AUDIO SPATE
INTRARE
TELECOMANDĂ*3
2
7
*1 În funcție de tipul de autovehicul, folosiți un
adaptor (nu este furnizat) în cazul în care
conectorul antenei nu este potrivit.
*2 Cablu RCA cu pini (nu este furnizat).
*3 În funcţie de tipul maşinii folosiţi pentru conectare
un adaptor pentru telecomanda prin fir (nu este
furnizat).
*4 Impedanţa difuzoarelor : 4-8 ohm × 4.
*5 Indiferent dacă este în stare de funcţionare sau nu,
amplasaţi cablul de intrare pentru microfon astfel
încât să nu împiedice şoferul. Prindeţi cablul cu
o clemă etc. atunci când traseul său trece prin
apropierea picioarelor acestuia.
*6 Detalii privind instalarea microfonului, găsiţi la
“8 Instalarea microfonului” (pag. 11).
4
Pentru detalii, consultați
„4Diagrama conexiunilor de
alimentare” la pag. 7.
Echipamente ce apar în ilustraţii (nu sunt furnizate)
Difuzor frontal
Amplificator de putere
Subwoofer
Difuzor spate
Boxă, spate,
Boxă, faţă,
5
+
dreapta
stânga
Alb
Boxă, spate,
Boxă, faţă,
2
–
6
–
dreapta
stânga
Boxă, faţă,
Boxă, spate,
3
+
7
+
dreapta
stânga
Gri
Verde
Boxă, faţă,
Boxă, spate,
4
–
8
–
dreapta
stânga
Pozițiilor cu polarități negative 2, 4, 6 şi 8 le corespund fire cu dungi.
1
+
Violet
De la conectorul de
difuzoare al maşinii
De la conectorul de
alimentare al maşinii
4
Galben
alimentare continuă
5
Bleu
comanda antenei exterioare/
comanda aplificatorului de putere (REM OUT)
7
Roşu
alimentare comutată
8
Negru
împământare
Poziţiile 1, 2, 3 și 6 nu au pini
5
Diagrama conexiunilor (continuare)
AVERTIZARE
În cazul în care aveţi o antenă (exterioară) fără
cutie releu, conectarea acestei unităţi folosind
firul de alimentare 2 furnizat poate deteriora
antena (exterioară).
Note referitoare la cablurile de
alimentare şi comandă
• Cablul REM OUT (cu dungi albastre/albe)
furnizează +12 V c.c. atunci când porniţi
aparatul.
• În cazul în care folosiţi un amplificator de putere
opţional, conectaţi cablul REM OUT (cu dungi
albastre/albe) sau cablul de alimentare pentru
accesorii (roşu) la borna corespunzătoare AMP
REMOTE IN.
• În cazul în care maşina are o antenă FM/MW/
LW (exterioară) încorporată în geamurile din
spate sau laterale, conectaţi REM OUT (cu
dungi albastre/albe) de comandă al antenei
(exterioare) sau cablul (roşu) de alimentare
pentru accesorii la terminalul amplificatorului
de antenă existent. Pentru detalii, consultaţi
dealer-ul dvs.
• Antenele (exterioare) fără cutie-releu nu pot fi
folosite cu această unitate.
Conexiunea pentru reţinerea în
memorie
Când este conectat cablul de alimentare de
culoare galbenă, circuitul de memorie va fi
mereu alimentat chiar dacă maşina este oprită.
Note despre conectarea
difuzoarelor
• Opriţi aparatul înainte de a conecta boxele.
• Folosiţi difuzoare cu impedanţă între 4 şi
8 ohm, de putere adecvată, pentru a evita
deteriorarea lor.
• Nu conectaţi bornele difuzoarelor la şasiul
maşinii, şi nu conectaţi bornele difuzoarelor
dreapta cu cele ale difuzoarelor stânga.
• Nu conectaţi împământarea (masa) acestei
unităţi la borna negativă (–) a difuzorului.
6
• Nu încercaţi să conectaţi difuzoarele în
paralel.
• Conectaţi numai difuzoare pasive. Conectarea
de difuzoare active (cu amplificator încorporat)
poate deteriora unitatea.
• Pentru evitarea disfuncţionalităţilor, nu folosiţi
cablul de difuzor încorporat al maşinii dacă
unitatea are un fir comun negativ (–) pentru
difuzoarele din dreapta şi din stânga.
• Nu conectaţi firele de difuzor ale unităţii unul
la celălalt.
Diagrama conexiunilor de alimentare
Tipul conectorului auxiliar de alimentare poate diferi în funcţie de tipul maşinii. Verificaţi diagrama
de conectare a alimentării auxiliare pentru a fi siguri că legăturile au fost realizate corect. Există 3
tipuri de bază (ilustrate mai jos A, B, C). Este posibil să fiţi nevoit să inversaţi poziţiile firului roşu
cu cel galben la cablul de alimentare al unităţii.
După efectuarea corectă a legăturilor şi conectarea corectă a alimentării comandate, conectaţi unitatea
la alimentarea maşinii. Pentru orice problemă sau întrebare care nu sunt acoperite în acest manual, vă
rugăm să consultaţi dealer-ul de la care ați achiziționat mașina.
A
Conector de alimentare auxiliar
Roşu
Roşu
Galben
4 Galben
B
alimentare
continuă
Galben
7
Roşu
alimentare
comutată
C
Roşu
Roşu
Roşu
Roşu
Galben
Galben
Galben
Galben
4 Galben
alimentare
comutată
7
Roşu
alimentare
continuă
Maşină fără poziţie ACC
7
Măsuri de precauţie
• Alegeţi cu grijă locul pentru instalare astfel ca
unitatea să nu influenţeze operaţiile obişnuite
de conducere a mașinii.
• Evitaţi instalarea unităţii în locuri expuse
prafului, murdăriei, vibraţiilor excesive sau
temperaturilor mari cum ar fi în lumina directă
a soarelui sau lângă conducte de încălzire.
• Pentru securitate şi siguranţă, folosiţi exclusiv
piesele furnizate pentru instalare.
• Pentru a deplasa cu ușurință panoul frontal,
pentru a introduce/ a scoate uşor un disc din
aparat şi mai ales pentru a conduce în siguranţă,
este necesară o anumită distanţă între panoul
frontal şi schimbătorul de viteze. Distanţa
necesară poate diferi în funcţie de amplasarea
schimbătorului de viteze la maşina dvs.
Înainte de a instala unitatea, verificaţi cu grijă
locul de amplasare pentru a putea conduce în
siguranţă.
Detașarea ramei de fixare
Înainte de a instala unitatea, detaşaţi
rama de fixare 1 de la unitate.
Păstrați cheile de extracție pentru a le utiliza
pe viitor, deoarece sunt necesare și la detașarea
unității (de la mașină).
1 Introduceţi împreună ambele chei de
extracţie 3 între unitate şi rama de
fixare 1 până ce se produce un clic.
3
Prindere
1
Ajustarea unghiului de montare
Ajustaţi unghiul de montare la mai puţin de
45°.
Cu cârligul orientat
spre interior
x
2 Trageţi în jos rama de fixare 1, apoi
trageţi unitatea în sus pentru a le
detaşa.
8
Montarea unităţii
Montarea unităţii într-o maşină japoneză
Este posibil să instalaţi unitatea în unele maşini japoneze
fără a folosi rama de fixare furnizată. Dacă aceasta nu este
posibil, consultaţi dealerul dvs. Sony.
Atunci când montaţi unitatea în rama de fixare preinstalată
a maşinii, folosiţi şuruburile furnizate 6 pentru orificiile
adecvate, în funcţie de marca maşinii : T pentru TOYOTA,
M pentru MITSUBISHI şi N pentru NISSAN.
Dimensiune :
5 × max. 8 mm
Spre bord/ consola centrală
Suport
Părţi furnizate împreună cu maşina
Suport
Dimensiune :
5 × max. 8 mm
Notă
• Pentru evitarea disfuncţionalităţilor, folosiţi exclusiv şuruburile furnizate 6.
9
Înlocuirea siguranţei
Montarea folosind rama furnizată
1 Înainte de instalare, verificați ca ancorele
de pe ambele părți ale ramei de fixare 1
să fie îndoite 3,5 mm spre interior.
2 Poziţionaţi rama de fixare 1 furnizată în
interiorul bordului.
Mai mult de
182 mm
La înlocuirea siguranţei, aveţi grijă să folosiţi
una cu acelaşi amperaj ca cea originală.
Dacă se arde siguranţa, verificaţi conexiunea
pe traseul de alimentare şi înlocuiţi siguranţa.
În cazul în care aceasta se arde din nou
după înlocuire, este posibil să existe o
disfuncţionalitate internă.
Vă recomandăm să consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Siguranţă (10A)
Mai
mult de
111 mm
1
3
Ancore
Îndoiţi aceste gheare în afară pentru o
potrivire exactă.
4 Montaţi unitatea în rama de fixare 1
furnizată.
Gheare
Notă
• Dacă ancorele sunt drepte sau îndoite spre
exterior, aparatul nu va fi bine fixat şi poate să
iasă din locaş.
10
Avertizare pentru cazul în
care cheia de contact a
maşinii dvs. nu are poziţie
ACC
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto OFF.
Pentru detalii, consultați celălalt manual de
instrucțiuni furnizat.
Aparatul se va opri complet, în mod automat,
după perioada de timp stabilită, evitându-se
consumul de energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto OFF (de oprire
automată), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
OFF, de fiecare dată când opriţi maşina, până ce
afişajul se stinge.
Instalarea microfonului
Pentru a putea capta vocea în timpul unui apel
handsfree (fără a folosi mâinile) este necesar să
instalaţi microfonul 7.
Atenţie
• Menţineţi microfonul departe de temperaturi
sau umidităţi foarte ridicate.
• Este foarte periculos dacă se înfăşoară cablul în
jurul volanului sau al manetei schimbătorului
de viteze. Aveţi grijă ca traseul cablului să
fie astfel stabilit încât să nu fiţi împiedicaţi la
condus.
• În cazul în care maşina dvs. dispune de airbag
sau de alt echipament absorbant de şoc, luaţi
legătura cu magazinul de unde aţi cumpărat
unitatea sau cu dealerul auto înainte de
instalare.
Instalarea pe parasolar
Instalați clipsul (nu este furnizat) și ajustați
lungimea și poziția cablului pentru ca să nu
împiedice condusul mașinii.
Instalarea pe bord
Instalați clipsul (nu este furnizat) și ajustați
lungimea și poziția cablului pentru ca să nu
împiedice condusul mașinii.
Clemă
(nu este furnizată)
Note
• Înainte de a aplica banda dublu adezivă
curăţaţi suprafaţa bordului cu o bucată de
pânză uscată.
• Ajustaţi unghiul microfonului pentru o orientare
adecvată.
Cleme (nu sunt furnizate)
11
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau pentru a obţine informaţii legate de asistenţă
pentru acest produs, vă rugăm să vizitaţi adresa de mai jos :
http://support.sony-europe.com/
Înregistraţi acum, online, acest produs la adresa de Internet :
www.sony-europe.com/myproducts
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF