Sony | XAV-601BT | Sony XAV-601BT 15,5 cm-es (6,1") LCD DVD vevőkészülék Mirrorlinkkel Használati útmutató

D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\XAV-601BT\01
tordelt\book\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
4-419-667-21(1)
IFN4
AV-fejegység
AV-fejegység
Kezelési útmutató
HU
XAV-601BT
© 2012 Sony Corporation
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
XAV-601BT ins.indd 1
2012.06.28. 12:16:39
D:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\XAV-601BT\01 tordelt\book\01GB03CD-
masterpage:None
00GB+00COV-EUR.book Page 71 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
4-435-683-31(2)
FONTOS TUDNIVALÓ!
Updating the firmware
Frissítheti és fejlesztheti a lejátszó beépített vezérlőprogramját (firmware) a következő támogatási honlapon.
http://support.sony-europe.com/
A beépített vezérlőprogram (firmware) frissítéséhez látogassa meg a támogatási honlapot és kövesse a megadott
lépéseket.
Making MirrorLink™ connection with your smartphone
Az okostelefon típusától függően bizonyos lépések szükségesek lehetnek, például programok letöltése. A
részletekkel kapcsolatban ellenőrizze az okostelefon gyártója által megadott információkat.
A MirrorLink™ és a MirrorLink logó a Car Connectivity Consortium LLC igazoló jelei. Az engedély nélküli használata szigorúan
tilos.
XAV-601BT ins.indd 2
2012.06.28. 12:16:39
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Figyelmeztetés
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Ne szerelje szét vagy módosítsa a készüléket.
• Ne szerelje olyan helyre, ahol akadályozhatja a
légzsák működését.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
• A készülék beszerelésekor ügyeljen, hogy ne nyomja
meg az LCD-képernyőt.
A készüléket úgy szerelje be, hogy a monitor
függőlegesen álljon, ne szerelje be megdöntve.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
Ha a készüléket más audioeszközzel együtt
csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének
biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a
csatlakoztatott készülékek biztosítékainak összesített
amperértéke.
Ha nincs megfelelő áramértékű biztosítéka a
járműnek, akkor a készüléket közvetlenül az
akkumulátorhoz kösse.
Alkatrész lista • A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A szállítás előtt a rögzítőkeretet  felszerelik
a készülékre. A készülék beszerelése előtt a
kioldókulcsokkal  távolítsa el a rögzítőkeretet
 a készülékről. A részleteket lásd „A rögzítőkeret
eltávolítása ()” szakaszban.
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
• A használat előtt szerelje össze az  mikrofon
alkatrészeit. A részleteket lásd „A mikrofon
felszerelése ()” szakaszban.
Figyelem!
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.

Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 3,5 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
4-419-668-21(1)
Csatlakoztatási példa Megjegyzés (-A)
●● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
●● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
Megjegyzés (-B)
●● Nem használhat egyszerre több külső készüléket, akkor sem,
ha eltérő csatlakoztatóhoz csatlakoztatja azokat.
●● iPod készülék RC-202IPV vezetékkel történő
csatlakoztatásákor mindenképpen csatlakoztassa a
videokimenet dugóját az AUX1 IN csatlakozóba.
Csatlakoztatási ábra  A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához.
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más berendezések csatlakoztatása a készülék elromlását idézheti elő.
 A kézifék kapcsolóvezetékhez.
 A (külön megvásárolható) külső
készülékhez, például hordozható
médialejátszó, videojáték stb.
Hasznos tanács
Használhat RCA csatlakozós vezetéket is (külön
megvásárolható) a külső eszközök csatlakoztatásához.
 A jármű tolatólámpájához vezető
+12 V tápellátás csatlakozóhoz (kizárólag
tolatókamera csatlakoztatásakor).
A jármű sebesség jeladójához (csak az
AV-fejegységhez történő (külön
megvásárolható) navigációs modul
(XA‑NV100T vagy XA‑NV200TL) csatlakoztatása
esetén)
Hasznos tanács
Bizonyos gépjárművek nem megfelelően veszik a jeleket.
Ebben az esetben keresse fel a vásárlás helyét.
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
●● A motoros antenna vezérlővezetékében (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
●● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
●● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
●● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a készüléket.
●● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
●● Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó
csatlakozóvégződéseivel.
●● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
●● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
I
XAV-601BT ins.indd 3
2012.06.28. 12:16:40
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
• Az előlap könnyű eltávolítása és visszahelyezése, és
különösen a biztonságos vezetés érdekében biztosítson
megfelelő távolságot az előlap és a sebességváltó-kar
között. A szükséges távolság a jármű sebességváltókarjának elhelyezésétől függ. A készülék beszerelése
előtt válassza ki figyelmesen a beszerelés helyét, hogy
biztonságosan tudjon vezetni.
●● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
●● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
●● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzések a csatlakoztatásról
●● Ha a kijelzőn az „Output connection failure.” (Kimeneti
csatlakozási hiba) üzenet jelenik meg ellenőrizze, hogy a
hangsugárzók és az erősítők csatlakoztatása megfelelő-e.
●● A képernyőnek a hátsó üléssorral történő használatához a
rögzítőfék kapcsolóvezetékét kösse a földpontra.
Óvintézkedések
A beszerelés szöge
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
1






8 db
2 db


a
b
c
Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
Első hangsugárzó
USB-eszköz
Hátsó hangsugárzó
iPod
II
XAV-601BT ins.indd 4
2012.06.28. 12:16:40
Erősítő
Tolatókamera
Aktív mélyhangsugárzó
Képernyő
A
2
FRONT AUDIO
OUT
REAR OUT
Z×Z L / R
SUB OUT
REAR AUDIO
OUT
B
AUX AUDIO
IN
Navigációs modul*
Videokamera*
AUX IN
( VIDEO )
CAMERA
AUX1 IN
( VIDEO )
RC-202IPV*
*Külön megvásárolható.
XAV-601BT ins.indd 5
III
2012.06.28. 12:16:40
3
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a
„Tápfeszültség csatlakoztatási ábra” című részt.
Legnagyobb
áramfelvétel 0,3 A
AMP REM
Kék, fehér csíkos
RÖGZÍTŐFÉK
*5

AUX2 IN
*
4
AUX1 IN
AUX2 AUDIO
IN
REMOTE IN*9
*2 A jármű antennájából
CAMERA

Biztosíték
(10 A)
MIC IN*3

*
*4
REAR OUT
Z×Z L / R*7
1
*4
SPEED IN
REVERSE IN
FRONT
AUDIO OUT
AUX1 AUDIO
IN
*
4
REAR
AUDIO OUT
SUB OUT
*4
IV
XAV-601BT ins.indd 6
2012.06.28. 12:16:40
4
Sárga
Állandó tápfeszültség
5
Kék
Motoros antenna vezérlés
6
Narancs, fehér Kapcsolt háttérvilágítás tápfeszültség
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
Testelés
Az 1-es, 2-es és 3-as pozíciókban nincsenek érintkezők.
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
*6
A jármű hangszóró
csatlakozójából
*10
1
2
3
4
5
6
*8
7
8
Lila
Szürke
Fehér
Zöld
+
Jobb hátsó
hangszóró
−
Jobb hátsó
hangszóró
+
Jobb első
hangszóró
−
Jobb első
hangszóró
+
Bal első hangszóró
−
Bal első hangszóró
+
Bal hátsó
hangszóró
−
Bal hátsó
hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú
végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
*4
*1 A mikrofon beszerelésének részleteit olvassa el „A mikrofon felszerelése ()”
szakaszban.
*2 Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi Szabványosítási
Szervezet) előírásainak, a csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert
. Először az jármű antennáját csatlakoztassa az adapterhez , majd az
adapter másik felét csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.
3
* A mikrofon csatlakozóvezetékét a használat tényétől függetlenül úgy
helyezze el, hogy a vezetésben ne akadályozza. Rögzítse a vezetéket bilinccsel
vagy más módon amennyiben a lába környékén vezeti el.
4
* RCA csatlakozós vezeték (külön megvásárolható).
5
* A rögzítőfék csatlakozóvezeték csatlakoztatásával kapcsolatban olvassa el
„A rögzítőfék csatlakozóvezeték csatlakoztatása ()” szakaszt.
*6 Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω × 4.
*7 Az audiojelek csak akkor kerülnek kijátszásra ezen az aljzaton, ha a
ZONE x ZONE funkció be van kapcsolva. Az aljzaton a jel rögzített hangerőn
kerül kijátszásra, függetlenül a hangerőszabályzó állásától.
8
* AV-fejegység (külön megvásárolható) navigációs modulja (XA-NV100T vagy
XA-NV200TL).
*9 Külön megvásárolható adapter szükséges lehet.
*10Külön megvásárolható.
V
XAV-601BT ins.indd 7
2012.06.28. 12:16:41
A rögzítőfék csatlakozóvezeték
csatlakoztatása
A tápvezeték (világoszöld) vezetékét  mindenképpen
csatlakoztassa a rögzítőfék kapcsolóvezetékéhez. A
rögzítőfék kapcsolóvezeték beszerelésének módja a
jármű típusától függ. További információkért keresse fel
a jármű márkakereskedőjét vagy a legközelebbi Sony
kereskedést.
A mikrofon felszerelése
Kihangosításkor a hangjának továbbításához fel kell
szerelnie a mikrofont .
Figyelem!
• Ne tartsa a mikrofont különösen magas hőmérsékletű
és páratartalmú helyen.
• Kiemelten veszélyes, ha a vezeték a kormányra vagy
a sebességváltó-karra csavarodik. Ügyeljen, hogy sem
ez, sem egyéb alkatrész ne akadályozza a vezetésben.
• Ha a járműben légzsákok vagy egyéb rezgéselnyelő
berendezések vannak, a beszerelés előtt vegye fel a
kapcsolatot a készülék vásárlásának helyével vagy a
jármű márkakereskedőjével.
-A Felszerelés a napellenzőre
1 Szerelje fel a mikrofont a a csipeszre b .
2 Szerelje fel a csipeszt b a napellenzőre.
3 Tegyen fel (külön megvásárolható) csipe-
szeket és állítsa be a vezeték hosszúságát
úgy, hogy ne akadályozza a vezetésben.
-B Felszerelés a műszerfalra
1 Szerelje fel a mikrofont
2
3
a a csipeszre b , majd
vezesse el a vezetéket a csipesz b hornyában.
Szerelje a csipeszt b a műszerfalra a
kétoldalas ragasztószalaggal d .
Tegye fel a csipeszeket (külön megvásárolható) és állítsa be a vezeték hosszúságát
úgy, hogy ne akadályozza a vezetésben.
Megjegyzés
●● A kétoldalas ragasztószalag c elhelyezése előtt tisztítsa meg
a műszerfal felületét száraz ruhával.
●● Állítsa be a mikrofon szögét a megfelelő helyzetbe.
●● Az a mikrofont a b csipesz nélkül is felszerelheti. Ebben
az esetben a mikrofont ragassza fel kétoldalon tapadó
ragasztószalaggal közvetlenül a műszerfalra. Tartsa meg a b
csipeszt későbbi felhasználásra.
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése
A készülék beszerelése előtt vegye le az előlapot.
-A Levétel
B Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket az
 gombbal. Nyomja meg a gombot, és
az előlap tartása közben jobb felé húzza ki.
Hasznos tanács
Az előlap bal oldalát kissé megemelve  az könnyebben kivehető.
VI
XAV-601BT ins.indd 8
-B Visszahelyezés
Illessze az előlap mélyedésének részét  a készülék
tüskéire , majd óvatosan nyomja a helyére az előlap
bal oldalát.
A külső rögzítőkeret eltávolítása
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  a
készülékről.
1 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és
a rögzítőkeret  közé kattanásig.
2 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza
ki belőle a készüléket.
A készülék beszerelése
-A A készülék beszerelése a
rögzítőkeretbe
1
2
3
Tegye be a mellékelt rögzítőkeretet  a
műszerfalba.
Hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros illeszkedést
biztosítsanak.
Tegye be a készüléket a mellékelt
rögzítőkeretbe .
-B A készülék beszerelése japán
járműbe
Egyes japán járművekbe a mellékelt rögzítőkeret
nélkül is beszerelheti a készüléket. Ilyen esetben nem
szükséges egyeztetnie a Sony kereskedéssel.
A készülék beszereléséhez a járműbe előre beszerelt
rögzítőkeretbe helyezze a mellékelt csavarokat 
a megfelelő furatokba, a járműnek megfelelően:
TOYOTA: T, MITSUBISHI: M, NISSAN: N.
Megjegyzések
●● A meghibásodás megelőzése érdekében kizárólag a mellékelt
csavarokat  használja.
●● Ne erőltesse a készülék kezelőszerveit.
●● Ne nyomja meg az LCD-képernyőt.
●● A beszerelés előtt ellenőrizze, hogy semmi ne legyen a
készülék tetején.
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A beállításról részletesebben a kezelési útmutatóban olvashat.
Kikapcsolás után a készülék önműködően és teljesen
kikapcsol, amikor a beállított idő letelik. Ezzel az
akkumulátor kimerülése megelőzhető.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off
funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő
leállítása után tartsa nyomva a  gombot,
amíg a kijelző ki nem kapcsol.
2012.06.28. 12:16:41
RESET gomb
Amikor a beszerelés és a kapcsolatok kiépítése
megtörtént, nyomja meg az előlap mögött található
RESET gombot egy golyóstoll hegyével, vagy más
hasonló tárggyal.
4
A láb rögzítőfék típus
A kézi rögzítőfék típus
Rögzítőfék kapcsolóvezeték
Rögzítőfék
kapcsolóvezeték
5
A
2
1
b
a
a
b
Csipeszek (külön megvásárolható)
B
2
1
c
Csipeszek (külön
megvásárolható)
a
a
b
b
VII
XAV-601BT ins.indd 9
2012.06.28. 12:16:41
6
A
B


7

A kampók befelé nézzenek.


VIII
XAV-601BT ins.indd 10
2012.06.28. 12:16:41


A
1
Nagyobb, mint 182 mm
Nagyobb, mint 111 mm

2
3
Műszerfal

Körmök
IX
XAV-601BT ins.indd 11
2012.06.28. 12:16:42
B

A műszerfalhoz
5 mm,
legfeljebb
8 mm hosszú
Konzol

A járműhöz mellékelt alkatrészek
Konzol
5 mm,
legfeljebb
8 mm hosszú
X
XAV-601BT ins.indd 12
2012.06.28. 12:16:42
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
a
4
Sárga
b
4
c
Sárga
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
Folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű
Sárga
XAV-601BT ins.indd 13
Sárga
XI
2012.06.28. 12:16:42
XAV-601BT ins.indd 14
2012.06.28. 12:16:42
XAV-601BT ins.indd 15
2012.06.28. 12:16:42
D:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\XAV-601BT\01 tordelt\book\01GB01INT-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
A biztonság érdekében ezt a készüléket
feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A
beszerelés és a csatlakoztatás módját lásd a
mellékelt „Beszerelési és csatlakoztatási
útmutató” szakaszban.
Figyelem
A tűzveszély és áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében ne
bontsa meg a burkolatot. A készülék
javítását bízza szakemberre.
FIGYELEM
Ha ezt a berendezést egy másik optikai
készülékkel együtt használja, növekszik a szem
veszélyeztetettsége. Mivel ez a CD-, DVDlejátszó olyan lézersugárral működik, amely
veszélyes lehet az emberi szemre, soha ne
szerelje szét a készüléket. Csak szakképzett
szervizalkalmazottal javíttassa!
Ez a címke a burkolat hátoldalán található.
A Sony Corporation tanúsítja, hogy a XAV601BT készülék megfelel az 1999/5/EC számú
direktíva általános követelményeinek és egyéb
vonatkozó előírásainak.
A részleteket lásd az alábbi honlapon:
http://www.compliance.sony.de/
Olaszország: az RLAN hálózat használata
szabályozott:
– a magáncélú felhasználás tekintetében a
2003.08.01 259. számú törvényerejű
rendeletben („Elektronikus kommunikációról
szóló törvény”). Különösképpen a 104.
paragrafusban, miszerint előzetesen be kell
szerezni az általános jogosultságot, valamint
a 105. paragrafusban, amely engedélyezi a
szabad felhasználást;
– a telefonszolgáltatók nyilvános RLAN
szolgáltatásának tekintetében, a 2003.05.28
miniszteri rendeletben és az elektronikus
kommunikációról szóló törvény 25.
paragrafusban (általános jogosultság az
elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és
szolgáltatásokhoz).
2
Norvégia: Ezen rádiós készülék használata nem
megengedett Norvégiában, Svalbard, NyAlesund központjának 20 km-es sugarú
körzetében.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,
Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy jótállással
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
jótállási dokumentumokban megadott címekhez
forduljon
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne
kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken
ez a jelzés egy vegyjellel együtt van feltüntetve.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor
van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005%
higanyt vagy 0,004% ólomot tartalmaz. Az
elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjával segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
D:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\XAV-601BT\01 tordelt\book\01GB01INT-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok
miatt az elemek állandó használata szükséges, az
elemek eltávolításához szakember szükséges. Az
elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a
készülék hasznos élettartamának végén adja le
azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen. Más típusú elemek
esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát,
mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi.
Az elemeket adja le a használt elemek számára
kijelölt hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az
elemek újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Megjegyzés a lítium elemhez
Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet,
például közvetlen napsugárzás, tűz vagy
egyéb hatásának.
Figyelmeztetés a jármű
gyújtáskapcsolójának ACC
pozíciójával kapcsolatban
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási (Auto Off) funkciót (48. oldal).
A készülék önműködően kikapcsol, ha a
beállított ideig nem érzékel műsorforrást,
ezzel megelőzve az akkumulátor kimerülését.
Amennyiben nem állított be időértéket az
Auto Off funkcióban, a jármű
gyújtáskapcsolójával történő leállítása után
tartsa nyomva a (SOURCE/OFF) gombot,
amíg a kijelző ki nem kapcsol.
A bemutató (Demó) kijelző kikapcsolásának
módjáról a 48. oldalon olvashat.
3
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\XAV-601BT\01
tordelt\book\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Tartalomjegyzék
Biztonsági megjegyzések . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ismételt és véletlen lejátszás . . . . . . . . . . . . . . 22
Megjegyzések az elhelyezéshez . . . . . . . . . . . . .7
Közvetlen keresés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Szerzői jogok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Megjegyzés a jogosítványokról . . . . . . . . . . . . .9
Műsorszámok, videofájlok
listázása — List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Egy műsorszám, videofájl kiválaszása . . . . 24
Egy fájltípus kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . 24
Lejátszható lemezek, és a Kezelési útmutatóban
használt szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
USB zenelejátszás
Megjegyzések a Bluetooth-ról . . . . . . . . . . . . . .9
A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója .11
Fejegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
RM-X271 távvezérlő . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Kezdeti lépések
Zene lejátszás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Lejátszásvezérlés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Opciók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás . . . . . . . 25
Zenei fájlok kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
A kezdeti beállítások elvégzése . . . . . . . . . . . .14
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
A távvezérlő előkészítése . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Az előlap felszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Rádió
Rádióhallgatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
A rádióvétel kezelőszervei. . . . . . . . . . . . . .16
A rádióvétel kijelzései . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Állomások tárolása és vétele . . . . . . . . . . . . . .17
Önműködő tárolás — BTM . . . . . . . . . . . . .17
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
A tárolt rádióállomások vétele. . . . . . . . . . .17
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Áttekintés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Az AF funkció beállítása . . . . . . . . . . . . . . .18
A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . .18
Lemezek
Lemezek lejátszása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Lejátszásvezérlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
A lejátszás kijelzései . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
A PBC (lejátszásvezérlés)
funkciók használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
4
A hangbeállítások módosítása . . . . . . . . . . . . .21
A műsor nyelvének, a hang
formátumának kiválasztása . . . . . . . . . . . . .21
A hangcsatorna kiválasztása . . . . . . . . . . . .22
A hangkimenet jelszintjének beállítása
— Dolby D jelszint . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Zenék kiválasztása a könyvtárból . . . . . . . . . . 25
A hangulatának megfelelő zene hallgatása
— SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
A „Media Go” telepítése a
számítógépre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Műsorszámok átvitele az USB-eszközre a
„Media Go” használatával. . . . . . . . . . . . . . 26
A csatorna műsorszámainak lejátszása
— SensMe™ csatornák. . . . . . . . . . . . . . . . 26
Egy album kiválasztása borító alapján. . . . . . . 27
Opciók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
USB videolejátszás
Videolejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Lejátszásvezérlés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Opciók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Videofájlok kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Opciók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
USB fénykép megtekintés
Fényképek megtekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lejátszásvezérlés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Opciók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Fénykép fájlok kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . 30
Opciók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Megjegyzések az USB-lejátszásról
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\XAV-601BT\01
tordelt\book\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
iPod
Egy Bluetooth-eszköz használata a
készülékkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Lejátszás iPodról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Általános Bluetooth beállítások . . . . . . . . . . . 42
Műsorszámok, videofájlok
listázása — List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Egy műsorszám, videofájl kiválasztása . . . 32
Egy fájltípus kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . 33
Hangzásbeállítás
A lejátszási mód kiválasztása . . . . . . . . . . . . . 33
Ismételt és véletlen lejátszás . . . . . . . . . . . . . . 33
Az iPod közvetlen vezérlése
— Passenger App Control . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Hasznos funkciók
Zeneszámkeresés műsorrészlet lejátszása
alapján — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Az okostelefon alkalmazásainak
vezérlése — MirrorLink™ . . . . . . . . . . . . . . . 34
Eltérő hangforrások hallgatása elöl és hátul
— Zone × Zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
A hangminőség beállítása — EQ7 . . . . . . . . . 43
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ7 Tune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
A különböző hangjellemzők beállítása . . . . . . 43
A hangzás beállítása a hallgatási helyzethez
— Intelligens idő illesztés. . . . . . . . . . . . . . . . 44
A hallgatási helyzet pontos beállítása
— Az Intelligens idő illesztés
finomhangolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Hangsugárzó elrendezés és hangerő beállítás . 45
Látszólagos középső hangsugárzó létrehozása
— CSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
A hátsó hangsugárzók használata
mélysugárzóként
— Hátsó mélyhang kiemelés . . . . . . . . . . . 45
A hangsugárzók hangerejének beállítása . . 45
A gombok színének megváltoztatása
—Dynamic Color Illuminator . . . . . . . . . . . . . 35
A gombok színének testre szabása
— Custom Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Képernyő beállítások
Vezérlés kézmozdulatokkal . . . . . . . . . . . . . . . 35
Érintőképernyő kalibrálás . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kihangosítás és audiolejátszás —
Bluetooth funkció
A Bluetooth funkció használata előtt. . . . . . . . 36
A Bluetooth funkció alapeljárásai. . . . . . . . 36
Bluetooth jelerősség kijelzés. . . . . . . . . . . . 36
A mikrofon csatlakoztatása. . . . . . . . . . . . . 36
Párosítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Keresés a Bluetooth-eszközről . . . . . . . . . . 37
A képjellemzők beállítása — Picture EQ . . . . 46
A kép egyéni beállítása. . . . . . . . . . . . . . . . 46
A képarány kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Beállítások
Alapbeállítás műveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Általános beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Hangbeállítások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kapcsolódás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Megjelenítési beállítások. . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Kihangosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Híváskezdeményezés . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Hívásfogadás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Hívás közbeni műveletek . . . . . . . . . . . . . . 39
Műsorforrás beállítások. . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Külső készülék használata
A telefonkönyv kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Telefonkönyv bejegyzések kiválasztása . . . 40
Keresés a telefonkönyvben . . . . . . . . . . . . . 40
Telefonkönyv adatok törlése. . . . . . . . . . . . 40
Külső audio-, videoeszköz . . . . . . . . . . . . . . . 55
Hívásadatok kezelése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
A híváslista törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Gyorshívás tárolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
További információk
Telefon beállítás menü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Audiolejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Bluetooth-eszköz hallgatása a készüléken . 42
Tolatókamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
A tolatókamera beállításai . . . . . . . . . . . . . 55
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Megjegyzések az LCD-képernyőről. . . . . . 56
Megjegyzések a lemezekről . . . . . . . . . . . . 57
Az MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 fájlok
5
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\XAV-601BT\01
tordelt\book\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
lejátszási sorrendje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Az iPod készülékekről . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Néhány szó a Bluetooth funkcióról . . . . . . .59
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Hibaelhárítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Hibakijelzések, üzenetek . . . . . . . . . . . . . . .65
A választható nyelvek listája . . . . . . . . . . . . . .67
6
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Biztonsági megjegyzések
• Tartsa be a helyi közlekedési szabályokat,
törvényeket és előírásokat.
• Vezetés közben
– Ne nézze vagy működtesse a készüléket, mert
elterelheti a figyelmét és balesetet okozhat. A
készülék nézéséhez vagy működtetéséhez
parkoljon le biztonságos helyen.
– Ne végezzen beállítást és ne használjon olyan
funkciókat, melyek elterelhetik a figyelmét az
útról.
– Tolatáskor nézzen hátra és figyelje
megfelelően a környezetet, akkor is, ha a
tolatókamera csatlakoztatva van. Ne
hagyatkozzon kizárólag a
tolatókamerára.
• A készülék működtetésekor
– Ne helyezze a kezét, ujját vagy idegen anyagot a
készülékbe, mert sérülést vagy a készülék
meghibásodását okozhatja.
– Tartsa távol az apró alkatrészeket a
gyermekektől.
– Ne felejtse el bekötni a biztonsági övet a jármű
hirtelen mozdulatai esetén bekövetkező
balesetek megelőzése érdekében.
Balesetmegelőzés
A kép csak akkor jelenik meg, ha leparkolt a
járművel és behúzta a rögzítőféket.
Ha a jármű videolejátszás közben mozogni kezd,
a kép önműködően a háttérképre vált az alábbi
figyelmeztetés megjelenítése után.
„Video blocked for your safety”. (A
videolejátszás az Ön biztonsága
érdekében blokkolva.)
A REAR OUT aljzathoz csatlakoztatott képernyő
bekapcsolva marad, amikor a jármű mozgásban
van.
A kijelzőn megjelenő kép átvált a háttérképre, de
a hang továbbra is hallható.
Ne működtesse a készüléket és ne nézze a
képernyőt vezetés közben.
Megjegyzések az elhelyezéshez
• Javasoljuk, hogy szakképzett szerelővel vagy
szakszervizzel szereltesse be a készüléket.
– Ha saját maga próbálja beszerelni a készüléket,
olvassa el a mellékelt „Beszerelési és
csatlakoztatási útmutató”-t és megfelelően
szerelje be a készüléket.
– Nem megfelelő beszerelés esetén az
akkumulátor lemerülhet vagy rövidzárlat
alakulhat ki.
• Ha a készülék nem működik megfelelően, először
ellenőrizze a csatlakozásokat a mellékelt
beszerelési és csatlakoztatási útmutató alapján. Ha
minden rendben van, ellenőrizze a biztosítékot.
• Védje a készüléket a sérüléstől.
– Ne tegye ki a készülék felületét vegyi anyagok,
például hajlakk, rovarirtó stb. hatásának.
– Ne hagyjon gumi vagy műanyag tárgyat
hosszabb ideig a készüléken, mert a készülék
felülete tönkremehet vagy alakváltozást
szenvedhet.
• A beszereléskor megfelelően rögzítse a
készüléket.
• A beszereléskor ügyeljen, hogy kapcsolja ki a
gyújtáskapcsolót. A készülék beszerelt
gyújtáskapcsolóval történő beszerelése az
akkumulátor lemerülését vagy rövidzárlatot
okozhat.
• A beszereléskor ügyeljen, hogy ne sértse meg a
jármű alkatrészeit, például csöveket,
üzemanyagtartályt vagy a vezetékeket a fúróval,
mert tüzet vagy balesetet okozhat.
Szerzői jogok
A készülék gyártása a Dolby
Laboratories engedélyével
történt. A Dolby és a dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories
hivatalos védjegye.
A Microsoft, Windows, Windows Vista, és
Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei,
illetve bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy egyéb országokban.
Ez a készülék a Microsoft Corporation által
tulajdonolt szellemi tulajdonú technológiát
tartalmaz. Ezen technológiák használata vagy
megosztása a terméken kívül a Microsoft kifejezett
engedélye nélkül tilos.
A „DVD VIDEO”, „DVD-R”, „DVD-RW”,
„DVD+R” és „DVD+RW” védjegyek.
A Bluetooth márkajelzés és logó a Bluetooth SIG.,
Inc. tulajdona, és annak felhasználása a vállalat
engedélyével történt. Minden más, az ebben az
útmutatóban előforduló márkanév, annak jogos
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye.
7
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
A ZAPPIN a Sony Corporation védjegye.
A 12 TONE ANALYSIS és
logója a Sony Corporation
védjegye.
A „WALKMAN” és a
„WALKMAN” logó a
Sony Corporation
bejegyzett védjegyei.
A SensMe és a SensMe logó
Sony Ericsson Mobile
Communications AB védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei.
A zenefelismerési technológiát és a szükséges
adatokat a Gracenote® biztosítja. A Gracenote
egy ipari szabvány a zenefelismerési
technológiák területén és az ahhoz kapcsolódó
tartalomszolgáltatásban. További információkért
látogassa meg a www.gracenote.com honlapot.
A CD, DVD Blu-ray lemezzel, zenével és
videóval kapcsolatos Gracenote, Inc.-től
származó adatok szerzői jogvédelem alatt állnak,
copyright © 2000–napjainkig Gracenote. A
Gracenote által egy vagy több szabadalommal
védett eszköz és szolgáltatás. Nézze meg a
Gracenote honlapját a vonatkozó, de nem
szükségképpen teljes Gracenote szabadalmi
listához.
A Gracenote, a CDDB, a MusicID, a
MediaVOCS, a Gracenote felirat, logó és a
„Powered by Gracenote\” felirat a Gracenote
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano, és
az iPod touch az Apple Computer Inc. bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és más
országokban.
Az Apple, a Macintosh és az iTunes az Apple
Computer Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
A MirrorLink™ és a MirrorLink logó a Car
Connectivity Consortium LLC. tanúsítványai. A
jogosulatlan felhasználásuk szigorúan tilos.
Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok
védjegye.
8
EZT A TERMÉKET AZ MPEG-4
MEGJELENÍTÉSI SZABADALOM PORTFOLIÓ
ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN SZEMÉLYES ÉS NEM
ÜZLETI JELLEGŰ FELHASZNÁLÁSRA
ENGEDÉLYEZTÜK, AZ ALÁBBI CÉLOKRA:(ii)
OLYAN MPEG-4 VIDEOFELVÉTELEK
DEKÓDOLÁSÁRA, MELYEKET A
FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES VAGY NEM
ÜZLETI CÉLLAL KÓDOLT, ÉS/VAGY
AMELYEK OLYAN VIDEOFORGALMAZÓTÓL
SZÁRMAZNAK, MELY ÉRVÉNYES
ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK MPEG-4
VIDEOFELVÉTELEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ. AZ
ENGEDÉLY SEMMILYEN MÁS CÉLÚ
FELHASZNÁLÁSRA NEM TERJED KI ÉS NEM
ÉRTELMEZHETŐ EKKÉPPEN. AZ ENGEDÉLY
AZ MPEG LA, LLC.-TŐL SZEREZHETŐ BE.
LÁSD: HTTP://WWW.MPEGLA.COM
EZT A TERMÉKET AZ AVC SZABADALOM
PORTFOLIO ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN SZEMÉLYES ÉS NEM ÜZLETI JELLEGŰ FELHASZNÁLÁSRA ENGEDÉLYEZTÜK, AZ ALÁBBI
CÉLOKRA:(ii) OLYAN AVC VIDEOFELVÉTELEK DEKÓDOLÁSÁRA, MELYEKET A
FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES VAGY NEM
ÜZLETI CÉLLAL KÓDOLT, ÉS/VAGY
AMELYEK OLYAN VIDEOFORGALMAZÓTÓL SZÁRMAZNAK, MELY ÉRVÉNYES
ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK AVC
VIDEOFELVÉTELEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ.
AZ ENGEDÉLY SEMMILYEN MÁS CÉLÚ
FELHASZNÁLÁSRA NEM TERJED KI ÉS
NEM ÉRTELMEZHETŐ EKKÉPPEN. TOVÁBBI INFORMÁCIÓT AZ MPEG LA, LLC ADHAT. LÁSD: HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
EZT A TERMÉKET AZ AVC SZABADALOM
PORTFOLIO ELőÍRÁSAI ÉS A VC-1
SZABADALOM PORTFOLIO ELŐÍRÁSAI
ALAPJÁN SZEMÉLYES ÉS NEM ÜZLETI
JELLEGŰ FELHASZNÁLÁSRA
ENGEDÉLYEZTÜK OLYAN AVC
VIDEOFELVÉTELEK („AVC VIDEO”) ÉS/
VAGY VC-1 SZABVÁNYOS („VC-1 VIDEO”)
VIDEOFELVÉTELEK DEKÓDOLÁSÁRA,
MELYEKET A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES
VAGY NEM ÜZLETI CÉLLAL KÓDOLT, ÉS/
VAGY AMELYEK OLYAN
VIDEOFORGALMAZÓTÓL SZÁRMAZNAK,
MELY ÉRVÉNYES ENGEDÉLLYEL
RENDELKEZIK AVC VIDEO ÉS/VAGY VC-1
VIDEOFELVÉTELEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ.
AZ ENGEDÉLY SEMMILYEN MÁS CÉLÚ
FELHASZNÁLÁSRA NEM TERJED KI ÉS
NEM ÉRTELMEZHETŐ EKKÉPPEN.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT AZ MPEG LA, LLC
ADHAT. LÁSD: HTTP://WWW.MPEGLA.COM
A termék felhasználja az NCM illesztőszoftvert,
melyhez a Sony rendelkezik az MCCI vállalat
engedélyével.
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Megjegyzések a Bluetooth-ról
Figyelem!
A FORGALMAZÓ SEMMILYEN
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A KÉSZÜLÉK,
ILLETVE AZ AHHOZ TARTOZÓ HARDVER
ÉS/VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL
SZÁRMAZÓ SZÁNDÉKOS, VÉLETLEN VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ÉS AZ
AZZAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ
KÖLTSÉGEKÉRT, PROFITVESZTESÉGÉRT,
BEVÉTELKIESÉSÉRT, ADATVESZTÉSÉRT,
LEÁLLÁSI IDŐÉRT ÉS IDŐVESZTESÉGÉRT.
FONTOS TUDNIVALÓ!
Biztonságos és hatékony használat
E készülék olyan megváltoztatása vagy átalakítása,
melyet a Sony kifejezetten nem engedélyez,
érvénytelenítheti a készülék használatának jogosságát.
A készülék használatba vétele előtt kérjük, ellenőrizze,
vannak-e olyan helyi előírások, melyek a Bluetootheszközök használatával kapcsolatban további
korlátozásokat vagy engedélyezéseket tartalmaznak.
Vezetés
Ellenőrizze a készülék használatának helyén a
mobiltelefon és a kihangosító használatára
vonatkozó rendeleteket.
Mindig a vezetésre összpontosítsa a figyelmét. Ha a
forgalmi viszonyok megkívánják,
híváskezdeményezés és -fogadás előtt húzódjon az
út szélére vagy parkoljon le.
Csatlakoztatás más készülékekhez
Mielőtt bármilyen külső eszközt csatlakoztatna,
olvassa el annak kezelési útmutatóját a részletes
biztonsági előírásokkal kapcsolatban.
Rádiófrekvenciás hatás
A rádiófrekvenciás jelek zajt okozhatnak a jármű
nem megfelelően beszerelt vagy nem kellőképpen
árnyékolt elektronikus rendszereiben, pl. az
elektronikus befecskendező rendszerben, az
elektronikus fékrendszerben, az elektronikus
sebességtartó automatikában vagy a
légzsákrendszerben. Az eszköz beszerelésére vagy
szervizelésére vonatkozóan kérjük, konzultáljon a
jármű gyártójával vagy annak márkakereskedőjével.
A szakszerűtlen beszerelés vagy szervizelés
veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a készülékre
vonatkozó jótállást.
Érdeklődjön a jármű gyártójánál, hogy a
mobiltelefon járműben történő használata nem
befolyásolja-e a jármű elektronikus rendszerének
működését.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműbe szerelt
összes vezeték nélküli eszköz elhelyezése és
működése megfelelő-e.
Segélyhívás
Ez a Bluetooth jármű kihangosító és a hozzá
csatlakozó elektronikus eszköz rádiójeleket,
celluláris és vonalas hálózatokat, illetve felhasználói
funkciókat alkalmaz, így a megfelelő minőségű
kapcsolat nem garantálható minden körülmények
között.
Ne feledje, hogy a hívások fogadása és
kezdeményezése csak akkor lehetséges, ha a
kihangosító és a hozzá kapcsolódó elektronikus
eszköz be van kapcsolva, és a megfelelő vételi
térerő biztosított.
A segélyhívás nem minden mobilhálózati területen
elérhető, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/
vagy telefon funkciók használata közben nem
használható.
Kérjük, tájékozódjon mobilszolgáltatójánál.
Megjegyzés a jogosítványokról
Ez a termék olyan szoftvereket tartalmaz,
melyeket a Sony a jogtulajdonos engedélyével
licencszerződések keretében használ.
Kötelességünk ismertetni a licencszerződés
tartalmát a szoftver szerzői jog tulajdonosának
követelményeként.
A szoftver jogosítványok részleteit lásd a 49.
oldalon.
A GNU GPL/LGPL engedélyezésről
Ebben a termékben olyan beépített szoftverek
találhatók, melyek felhasználására az alábbi
GNU (General Public License) (a továbbiakban
„GPL”) vagy GNU Lesser General Public
License (a továbbiakban „LGPL”) engedély
vonatkozik. Ez biztosítja a vásárlók számára a
jogot az említett szoftverek forráskódjának
birtoklására, módosítására és továbbadására, az
ezen a készüléken megjelenő GPL vagy LGPL
feltételeinek megfelelően.
A fent említett szoftverek forráskódja elérhető az
Interneten.
A letöltéshez, kérjük, látogassa meg a következő
URL-t, majd válassza ki az „XAV-601BT”
készüléket.
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Vegye figyelembe, hogy a Sony nem válaszol a
forráskódok tartalmával kapcsolatos
megkeresésekre.
9
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Lejátszható lemezek, és a Kezelési útmutatóban használt szimbólumok
Ez a készülék többféle video- és audiolemez lejátszására képes.
Az alábbi táblázat segítségével egyszerűen megállapíthatja, hogy egy adott lemeztípust támogat-e a
készülék, illetve azt, hogy egy adott lemeztípus használata esetén milyen funkciókra nyílik lehetősége.
A lemez szimbóluma az útmutatóban
Lemez formátum
DVD VIDEO
DVD-R* /DVD-R DL*1/DVD-RW*1
(videó mód/VR mód)
VIDEO
1
DVD+R*1/DVD+R DL*1/DVD+RW*1
AUDIO
Video CD
(Ver. 1.0/1.1/2.0)
Audió CD
CD-ROM*2/CD-R*2/CD-RW*2
*1 Audiofájlokat is tartalmazhat.
*2 Video- és képfájlokat is tartalmazhat.
Megjegyzés
A „DVD” kifejezést a DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R és a DVD-RW/DVD-R lemezek általános gyűjtőfogalmaként
is használhatjuk ebben a Kezelési útmutatóban.
Az alábbi táblázat összefoglalja a készülékkel fájltípusokat és szimbólumait.
A rendelkezésre álló funkciók választéka mindig az adott formátumtól függ, nem pedig a lemeztípustól.
A lentebb látható szimbólumok ebben a kezelési útmutatóban mindig az adott formátum esetében
használható funkciók leírása mellett jelennek meg.
A formátum szimbóluma az útmutatóban
Fájltípus
MP3 audiofájl
WMA audiofájl
AAC audiofájl
WAVE audiofájl
Xvid videofájl
WMV videofájl
MPEG-4
MPEG-4 videofájl
AVC (H.264 baseline) videofájl
Hasznos tanács
A tömörítési formátumokról bővebben a 58. oldalon olvashat.
Megjegyzés
A felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy a kompatibilis lemezeket sem lehet lejátszani ezzel a
készülékkel.
10
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója
Fejegység
A részleteket lásd a lentebb felsorolt oldalakon.
A Z (lemezkiadó) gomb 19. oldal
B HOME gomb
Nyomja meg a HOME menü megnyitásához.
C DSPL/M.OFF gomb
Nyomja meg a kijelzések módosításához.
Tartsa nyomva a képernyő és a gombok
háttérvilágításának kikapcsolásához. A
visszakapcsoláshoz érintse meg a képernyőt.
H Hangerőszabályzó, SOURCE/OFF
gomb
Forgassa a hangerő beállításához.
Nyomja meg a bekapcsoláshoz/a
műsorforrás kiválasztásához: „Tuner”
(rádió), „MirrorLink™”, „iPod”, „USB
Music”, „USB Video”, „Disc”, „BT Audio”
(Bluetooth Audio), „AUX” (külső készülék).
Tartsa nyomva 1 másodpercig a forrásból
kilépéshez.
Tartsa nyomva 2 másodpercig a
kikapcsoláshoz.
D Lemezbetöltő nyílás 19. oldal
I Reset gomb 14. oldal
(az előlap mögött található)
E Távvezérlés érzékelő
J Érintőképernyő
F USB aljzat
Nyissa ki a fedelet egy USB-eszköz
csatlakoztatásához.
G Előlap kioldó gomb
11
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Képernyő kijelzések
Kijelzéslista:
A ATT (némítás)
B ZONE × ZONE
C TA (közlekedési hírek)
D Bluetooth jelerősség kijelzés 36. oldal
E Óra 15. oldal
F „ZONE × ZONE” billentyű
Érintse meg a Zone × Zone bekapcsolásához.
Kezdőlap képernyő:
G Opció billentyű
Érintse meg a HOME Option menü
megnyitásához.
A Home Option menü menüpontjai a
következők:
„Icon Priority”
Az ikonok használat gyakoriságától függő
megjelenítése: „Default”, „Frequency
Used”.
„Background Theme”
A háttér témájának beállítása: „Default”,
„User”.
„Icon View”
Az ikonok megjelenítésének módosítása:
„2D Mode”, „3D Mode”.*1
„Touch Effect”
Fényjelzés megjelenítése, ahol megérintette
a képernyőt: „ON”, „OFF”.
A kezdőlap (Home) képernyőre
visszalépéshez érintse meg a
gombot.
H Jelforrásválasztó billentyűk
A forrás kiválasztásához érintse meg a
„Tuner” (rádió), „MirrorLink™”, „Phone”
(Bluetooth mobiltelefon), „iPod”, „USB
Music”, „USB Video”, „USB Photo”,
„Disc”, „BT Audio” (Bluetooth Audio),
„Navigation*2”, „Rear Camera”, „AUX”
(külső készülék), „Settings” opciót.
*1 Válassza ki a 2D/3D Mode opciót az ikonok 2D/3D
*2
megjelenítéséhez. A 3D Mode esetén a készüléket
az ikonok előre- és hátrahúzásával vezérelheti.
Egy (külön megvásárolható) navigációs modul
csatlakoztatásakor a Navigation forrás ikon
bekapcsol a Home képernyőn.
Hasznos tanács
Érintse meg és tartsa megérintve bárhol a képernyőt a
menüpontok listájának megjelenítéséhez.
12
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
RM-X271 távvezérlő
• A távvezérlő általában az audioműveletek
egyszerű elvégzésére használható. A menü
kezeléséhez használja az érintőképernyőt.
• A részleteket lásd a lentebb felsorolt oldalakon.
• Használat előtt távolítsa el a szigetelőlapot (15.
oldal).
F EQ (hangszínszabályzó) gomb
Nyomja meg egy hangszínszabályzó görbe
kiválasztásához a 7 zenei típus közül
(„Xplod”/„Vocal”/„Edge”/„Cruise”/
„Space”/„Gravity”/„Custom”/„OFF”).
G Számgombok 23. oldal
Rádió:
Nyomja meg a tárolt rádióállomások
behangolásához.
Tartsa nyomva a rádióállomások
tárolásához.
Lemez:
Nyomja meg egy tétel, fejezet vagy
műsorszám megkereséséhez.
H CLEAR gomb
Nyomja meg egy beírt szám törléséhez.
I Z×Z (Zone × Zone) gomb 34. oldal
Nyomja meg a Zone × Zone
bekapcsolásához.
J ATT (némítás) gomb
Nyomja meg a hang némításához. A némítás
kikapcsolásához nyomja meg ismét.
K u (lejátszás/szünet) gomb
A OFF gomb
Nyomja meg a műsorforrásból történő
kilépéshez vagy leállításhoz.
A kikapcsoláshoz tartsa nyomva.
B DSPL gomb
A kijelzések módosításához nyomja meg.
C MONITOR OFF gomb
A képernyő és a gombok háttérvilágításának
kikapcsolása. A visszakapcsoláshoz nyomja
meg ismét.
D POSITION gomb
Nyomja meg a hallgatási helyzet
kiválasztásához („Front L”/„Front R”/
„Front”/„All”/„Custom”/„OFF”).
E O (BACK) gomb
Nyomja meg az előző képernyőre vagy egy
VCD*1 esetén a menühöz visszatéréshez.
L .m/M> gombok
Rádió:
Nyomja meg a rádióállomások önműködő
behangolásához.
Tartsa nyomva egy rádióállomás kézi
megkereséséhez.
Lemez*2/USB/iPod:
Nyomja meg egy fejezet, műsorszám, jelenet
vagy fájl átugrásához.
Tartsa nyomva rövid ideig a videó vissza
vagy előrecsévéléséhez.
Tartsa nyomva egy műsorszám vissza vagy
előrecsévéléséhez.
Bluetooth Audio*3:
Nyomja meg egy műsorszám átugrásához.
Tartsa nyomva egy műsorszám vissza vagy
előrecsévéléséhez.
M DVD lejátszás beállítás gombok
(AUDIO):
Nyomja meg a hang nyelvének,
formátumának módosításához.
(VCD esetén a hangcsatorna
módosításához.)
(SUBTITLE):
Nyomja meg a felirat nyelvének
módosításához.
(ANGLE):
13
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Nyomja meg a látószög módosításához.
(TOP MENU):
Nyomja meg a DVD felső menüjének
megnyitásához.
(MENU):
Nyomja meg egy lemezmenü
megnyitásához.
N ZAP gomb
Nyomja meg a ZAPPIN™ módba
belépéshez.
O </M/m/, (kurzor)/ENTER gombot
19. oldal
Nyomja meg egy DVD menüjének
vezérléséhez.
P SRC (forrás) gomb
Nyomja meg a forrás bekapcsolásához vagy
váltásához: „Tuner” (rádió),
„MirrorLink™”, „iPod”, „USB Music”,
„USB Video”, „Disc”, „BT Audio”
(Bluetooth Audio), „AUX” (külső eszköz).
Kezdeti lépések
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt, a
járműakkumulátor cseréje után, vagy a
csatlakoztatások megváltoztatását követően a
memóriát törölni kell.
Nyomja meg az alaphelyzetbe állító (RESET)
gombot (11. oldal) egy hegyes tárggyal, például
golyóstollal.
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
egyéb tárolt információk törlődnek.
A kezdeti beállítások elvégzése
A memória törlése után megjelenik a kezdeti
beállítások képernyő.
Q MODE gomb
Nyomja meg a rádiós hullámsáv
kiválasztásához (FM/MW/LW)/külső eszköz
kiválasztásához (AUX1/AUX2).*4
R VOL (hangerőszabályzó) +/– gombok
1
*1 PBC funkciókkal lejátszáskor.
*2 A működés a lemeztől függően eltérő (20. oldal).
*3 A működés a csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől
2
*4
függően eltérő.
Két külső eszköz használatakor.
Megjegyzés
Ha a készüléket kikapcsolja és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel nem lehet működtetni
a készüléket. Kapcsolja be a rendszert a készülék
(SOURCE/OFF) gombjával, vagy helyezzen be egy
lemezt, ezzel aktiválva a készüléket és a távvezérlési
lehetőséget.
3
4
5
Érintse meg a „No” gombot a
bemutató képernyőn.
Érintse meg a „Subwoofer” opciót a
mélysugárzó kapcsolódási
állapotának beállításához.
Állítsa be a „ON” opciót, ha a mélysugárzó
csatlakoztatva van, vagy az „OFF” opciót, ha
nincs.
Érintse meg a „Listening Position”
opciót a hallgatási helyzet
beállításához.
Válassza a „Front L” opciót, ha a hallgatási
helyzet bal első, vagy a „Front R” opciót, ha
jobb első.
A kezdeti beállításra visszatéréshez érintse
meg a
gombot.
Érintse meg a „Language” opciót a
kijelző nyelvének beállításához.
Mozgassa a görgetősávot fel és le, majd
válassza ki a kívánt nyelvet (English/
Français/Español/Português/Pусский/
Nederlands/Deutsch/Italiano).
A kezdeti beállításra visszatéréshez érintse
meg a
gombot.
Érintse meg az „OK” gombot.
A beállítás befejeződik.
14
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Ezek a beállítások később is elvégezhető a
beállítás menüben.
• A mélysugárzó csatlakoztatási állapotának
részleteit lásd az 51. oldalon.
• A hallgatási helyzet beállításának részleteit
lásd „A hangzás beállítása a hallgatási
helyzethez – Intelligens idő illesztés”
szakaszban (44. oldal).
• A betűkódolás beállításának részleteit lásd a
48. oldalon.
• A képernyő nyelvének beállításának részleteit
lásd a 48. oldalon.
Megjegyzés
A nyelvtől, országtól vagy területtől függően
elképzelhető, hogy egyes karakterek nem
megfelelően jelennek meg.
Az óra beállítása
Az előlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF pozíció), de nem távolította el az előlapot.
A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
saját erősítőjét használja.
1
2
3
Tartsa nyomva a (SOURCE/OFF)
gombot.
A készülék kikapcsol.
Nyomja meg a
gombot.
1Emelje fel az előlap bal oldalát.
2Húzza saját maga felé.
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1
2
3
4
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Settings” opciót.
Érintse meg a , majd a „Clock
Adjust” gombot.
Megjelenik a beállítás képernyő.
Állítsa be az órát és a percet.
Például a 8:30 beállításához érintse meg a
„0830” gombot.
Érintse meg az „OK” gombot.
A beállítás megtörtént.
A CT funkció be- vagy kikapcsolásához érintse
meg a „CT” opciót a 3. lépésben (48. oldal).
Egy megadott szám törléséhez érintse meg a
„Clear” gombot.
Az előző kijelzéshez visszatéréshez érintse meg a
gombot.
Megjegyzések
• Ne ejtse le és ne nyomja meg erősen az előlapot,
illetve a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a
műszerfalon vagy a kalaptartón.
• Ne válassza le USB-eszköz lejátszása közben, mert
az USB-eszköz adatai megsérülhetnek.
Az előlap felszerelése
Az előlap A-val jelölt részét illessze a készülék
B-vel jelölt részéhez, majd nyomja a helyére az
előlap bal oldalát kattanásig (lásd az ábrát).
Megjegyzések
• Elképzelhető, hogy a CT funkció RDS állomás
vételekor sem működik.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
A távvezérlő előkészítése
A távvezérlő első használata előtt távolítsa el a
szigetelő lapot.
Megjegyzés
Ne helyezzen semmilyen tárgyat az előlap belső
oldalára.
15
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Rádió
A rádióvétel kezelőszervei
1 2 3
Rádióhallgatás
1
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Tuner” opciót.
Megjelenik a rádióvétel képernyő.
5
1
2
3
4
4
Érintse meg a jelenlegi hullámsávot.
Megjelenik a hullámsávok listája.
Érintse meg a kívánt hullámsávot
(„FM1”, „FM2”, „FM3”, „MW” vagy
„LW”).
Kézi hangolás
Érintse meg többször a / gombot a kívánt
frekvencia behangolásáig.
A frekvencia folyamatos léptetéséhez érintse
meg és tartsa megérintve a / gombot.
6
7
6
5
„PTY” (csak FM vétel esetén)
Érintse meg a PTY lista megnyitásához.
(18. oldal)
2
Érintse meg a beállítás regisztrálásához.
3
Érintse meg az alábbi elemeket
tartalmazó kijelzés módosításához:
Gate/Balloon/Glow/Animal/Graffiti/Ink/
Random/OFF
Végezze el a hangolást.
Önműködő hangolás
Érintse meg a
/
gombot.
A keresés megáll, amikor a készülék megtalál
egy állomást. Ismételje ezt az eljárást a kívánt
rádióállomás vételéig.
8
4
(csak FM vétel esetén)
Érintse meg z alábbi elemeket tartalmazó
a menü megnyitásához.
• „Regional” (18. oldal)
• „AF” (alternatív frekvenciák) (18. oldal)
5
/
Érintse meg az önműködő hangoláshoz.
6
/
Érintse meg a kézi hangoláshoz.
Érintse meg és tartsa megérintve a
frekvencia folyamatos léptetéséhez.
7
„1”–„6”
Érintse meg az állomások
kiválasztásához.
Érintse meg és tartsa megérintve a
jelenleg megjelenített frekvencia
tárolásához.
8
„Current band icon”
Érintse meg a hullámsávok listájának
megnyitásához.
16
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
A rádióvétel kijelzései
A
B
C
RDS
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Kijelzések
A
D
B
A A jelenlegi forrás ikonja
B Hullámsáv név
C Frekvencia, állapot
D Memóriahely szám
Állomások tárolása és vétele
Figyelem!
Vezetés közben, a balesetek megelőzése
érdekében használja a BTM hangolási
üzemmódot.
Önműködő tárolás — BTM
1
2
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Tuner” opciót.
Válassza ki a kívánt hullámsávot („FM1”,
„FM2”, „FM3”, „MW” vagy „LW”).
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a BTM kijelzés.
3
Érintse meg a „BTM” opciót.
A készülék tárolja az első hat elérhető
állomást a memóriahely listában („1”–„6”).
A lejátszás képernyőre visszatéréshez érintse
meg a
gombot.
Kézi tárolás
1
A tárolni kívánt állomás vételekor
érintse meg a
gombot, majd
érintsen meg egy számot a listában
(„1”–„6”).
A lejátszás képernyőre visszatéréshez érintse
meg a
gombot.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
memóriahelyen előzőleg tárolt állomás törlődik.
C
A Hullámsáv név, RDS*1, TP*2
B Rádióállomás név, frekvencia, RDS adatok,
TA*3
C Memóriahely szám
*1 RDS vétel közben.
*2 Közlekedési híreket is sugárzó adók vétele
közben.
*3 Közlekedési hírek vétele közben.
RDS szolgáltatások
Ez a készülék az alábbi önműködő RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
manuálisan újrahangolni az adott állomást, mert
a készülék mindig a legerősebb jelet választja
ki.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre vagy állomásokra kapcsolhat. Amikor a
készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad.
A tárolt rádióállomások vétele
PTY (műsortípus)
Az aktuális műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsortípus szerint is kereshet.
1
2
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.
Válassza ki a hullámsávot.
Érintse meg a kívánt számot („1”–„6”).
17
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Megjegyzések
• Az országtól/területtől függően előfordulhat, hogy
nem minden RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDS jeleket.
Hasznos tanács
Ha közlekedési információk közben beállítja a hangerőt,
a készülék tárolja azt a memóriában, és legközelebb a
közlekedési információ azonos hangerővel lesz hallható,
függetlenül az éppen beállított hangerőtől.
Az AF funkció beállítása
1
2
3
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Tuner” opciót.
Érintse meg a kívánt hullámsávot
(„FM1”, „FM2” vagy „FM3”).
Érintse meg a
, majd az „AF”
(alternatív frekvenciák) opciót az „ON”
beállításához.
A TA funkció beállítása
1
2
3
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Settings” opciót.
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a műsorforrás beállítás menü.
Érintse meg a „Traffic Announcement”
opciót az „ON” beállításához.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az állomásra,
ahol rendkívüli közlemény beolvasása történik (a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad).
Regionális műsor hallgatása
— Regional
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári beállítás
szerint a készülék nem kapcsol át egy másik, jobban
fogható regionális műsorra az adott körzetben.
Ha elhagyja a regionális műsor vételkörzetét,
kapcsolja ki a regionális vételi funkciót az FM
rádióvétel közben.
18
1
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Tuner” opciót.
2
3
Érintse meg a kívánt hullámsávot
(„FM1”, „FM2” vagy „FM3”).
Érintse meg a
, majd a „Regional”
opciót az „ON” beállításához.
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyságban)
A funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi
rádióállomások kiválasztását, még abban az
esetben is, ha azokat nem (tárolta) rendelte hozzá
az egyes számgombokhoz.
1 FM rádióadás vétele közben érintse meg a
számgombok ((1)–(6)) egyikét, melyen egy
helyi rádióállomást tárol.
2 5 másodpercen belül érintse meg ismét a helyi
rádióállomás számgombját.
Ismételje meg a műveletet a helyi
rádióállomás vételéig.
A műsortípus (PTY) kiválasztása
1
2
FM rádióvétel közben érintse meg a
„PTY” gombot.
A lista görgetéséhez mozgassa a görgetősávot
fel és le.
Érintse meg a kívánt műsortípust.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsorszámot sugárzó állomás keresését.
A PTY lista bezárásához érintse meg a
gombot.
Műsortípusok
„News” (hírek), „Current Affairs” (köztémák),
„Information” (információk), „Sport” (sport),
„Education” (oktatás), „Drama” (rádiójátékok),
„Cultures” (kultúra), „Science” (tudomány),
„Varied Speech” (egyéb), „Pop Music”
(népszerű zene), „Rock Music” (rockzene),
„Easy Listening” (szórakoztató zene), „Light
Classics M” (közkedvelt, klasszikus zene),
„Serious Classics” (komolyzene), „Other
Music” (egyéb zenei műsor), „Weather & Metr”
(időjárás), „Finance” (pénzügyi hírek),
„Childrenʼs Progs” (gyermekműsor), „Social
Affairs” (társadalmi ügyek), „Religion” (vallás),
„Phone In” (telefonos műsor), „Travel &
Touring” (utazás), „Leisure & Hobby”
(szórakozás), „Jazz Music” (dzsessz), „Country
Music” (country zene), „National Music”
(nemzeti zene), „Oldies Music” (régi slágerek),
„Folk Music” (népzene), „Documentary”
(dokumentumműsor)
Megjegyzések
• Ez a funkció nem működik azokban az
országokban/ régiókban, ahol a PTY információk
nem állnak rendelkezésre.
• Előfordulhat a kiválasztottól eltérő rádióműsor vétele.
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Lemezek
Lejátszás vezérlés
Lemezek lejátszása
Ha a lejátszás kezelőszervei nem láthatók, érintse
meg a képernyőt.
A lemeztől függően egyes funkciók működése
korlátozott vagy a megszokottól eltérő lehet.
Olvassa el a lemezhez mellékelt tájékoztatót.
1
1
2
3
Helyezzen be egy lemezt (feliratos
oldallal felfelé).
A lejátszás önműködően megkezdődik.
A DVD menü megjelenésekor
Érintse meg közvetlenül a DVD menüt.
Használhatja a menü vezérlőpanelt is, amely
megjeleníthető a DVD menü külsejének
megérintésével jeleníthető meg. A B/V/v/b
gombok megérintésével mozgassa a kurzort,
majd érintse meg az „ENTER” gombot a
jóváhagyáshoz.
Ha nem jelenik meg a menü vezérlőpanel a
kijelző megérintésekor, használja a távvezérlőt.
4
5
4
6
3
7
A DVD menüről
A DVD-lemez több főműsort (zenei anyagot vagy
filmet) is tartalmazhat, melyeket „tételeknek”
nevezünk. Ha a DVD több tételt tartalmaz, a DVDfőmenü segítségével kiválaszthatja a lejátszani kívánt
tételt. A legtöbb DVD esetében kiválasztható a
főműsor és a szinkronfelirat nyelve. Ehhez használja a
DVD-menüt.
4
A lejátszás leállítása
5
Tartsa nyomva a (SOURCE/OFF) gombot 1
másodpercig.
4
8
Megjegyzés
A készülék nem támogatja a DTS-formátumú
lemezeket. DTS-formátum esetén a lejátszott hang
nem hallható.
3
A lemez kivétele.
1
Nyomja meg a Z gombot a
fejegységen.
A lemez kiadásra kerül.
4
5
4
MPEG-4
1
3
4
5
4
19
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
1
Érintse meg a műsorszámok, videofájlok
kilistázáshoz. (24. oldal)
Megjegyzés
Ha a lemezen többféle fájltípus található, csak a
kiválasztott fájltípust (audió, videó) játssza le a
készülék. A fájltípus kiválasztásának részleteit lásd „A
fájltípus kiválasztása” szakaszban (24. oldal).
2
Érintse meg a Visualizer módosításához,
amely a következő elemeket tartalmazza:
Gate/Balloon/Glow/Animal/Graffiti/Ink/
Random/OFF
3
„Repeat”
4
./>
Érintse meg egy fejezet, műsorszám vagy
jelenet fájl átugrásához.
Érintse meg, és rövid ideig tartsa megérintve.
Gyorskereséshez vissza vagy előre a
videóban, majd nyomja meg többször a
sebesség kiválasztásához (× 2 t × 12 t
× 120 t × 2 …).*1 A gyorskeresésből
kilépéshez érintse meg a u gombot.
Tartsa megérintve az audió műsorszámban
gyorskereséshez vissza vagy előre.
Szünet üzemmódban érintse meg és tartsa
megérintve a > gombot a videó
lassított lejátszásához. A normál lejátszási
sebességhez érintse meg ismét.
5
/„Shuffle”
(22. oldal)
u
Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez
vagy a szünet után a lejátszás folytatásához.
A lejátszás kijelzései
Érintse meg a képernyőt amennyiben a kijelzések
nem láthatók.
Audiolemezek esetén egyes kijelzések lejátszás
közben mindig láthatók.
A
B
MPEG-4
C
6
Érintse meg a DVD vezérlőmenü
megnyitásához, amely a következő
menüpontokat tartalmazza.
• „Top Menu”: Érintse meg a DVD felső
menü megnyitásához.*2
• „Menu”: Érintse meg a lemezmenü
megnyitásához.*2
• : Érintse meg többször a hang
nyelvének, formátumának
kiválasztásához. (21. oldal)*2
•
: Érintse meg többször a felirat
kikapcsolásához, a felirat nyelvének
kiválasztásához.*2 *3
•
: Érintse meg többször a kameraállás
módosításához.*2
7
C
D
(csak DVD VIDEO lejátszáskor)
Érintse meg a menü megnyitásához.
• CSO (középső hangsugárzó létrehozása)
(45. oldal)
• DVD audió jelszint (22. oldal)
8
Érintse meg a hangcsatorna
módosításához. (22. oldal)
*1 A sebesség a formátumtól vagy a felvételi módtól
függ.
20
D
*2 A lehetőség a DVD-lemez típusán múlik.
*3 Ha 4 számjegyű kód jelenik meg, a nyelv kiválasztása
a megfelelő kód beírásával történik (67. oldal).
A Jelenlegi forrás ikon, formátum, fejezet/tétel
száma*1, hangformátum*3
B Lejátszási állapot, eltelt lejátszási idő
C Műsorszám, előadó, album név*1 *5
Fájl/mappanév*6
D Jelenlegi forrás ikon, formátum, műsorszám
(fájl) szám*2, lejátszási állapot, eltelt
lejátszási idő*4
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
*1 A kijelzések a tartalomtól függően eltérők.
*2 PBC funkciókat (21. oldal) tartalmazó VCD lemez
*3
*4
*5
*6
lejátszásakor a „PBC” jelenik meg.
Csak DVD esetén.
PBC funkciókat tartalmazó VCD lejátszás esetén
nem jelenik meg kijelzés.
Csak CD/MP3/WMA/AAC esetén.
Csak Xvid/MPEG-4 esetén.
PBC (lejátszásvezérlés)
funkciók használata
A PBC menü interaktív módon segít a
vezérlésben, ha PBC kompatibilis VCD-lemezt
játszik le.
1
2
3
Indítsa el a PBC rendszerű VCD-lemez
lejátszását.
Megjelenik a PBC menü.
Nyomja meg a távvezérlőn a
számgombokat a kívánt opció
kiválasztásához, majd nyomja meg az
(ENTER) gombot.
A hangbeállítások módosítása
Megjegyzés
A készülék nem támogatja a DTS-formátumú
lemezeket. DTS-formátum esetén a lejátszott hang
nem hallható.
A műsor nyelvének, a hang
formátumának kiválasztása
Ha a DVD-lemez többnyelvű felvételt tartalmaz,
választhat a rendelkezésre álló nyelvek közül. Ha
többféle hangformátumot (pl. Dolby Digital)
tartalmazó lemezt játszik le, kiválaszthatja a
kívánt formátumot.
1
2
3
Lejátszás közben érintse meg a
képernyőt.
Érintse meg a
opciót.
Megjelenik a hangbeállítás menü.
Érintse meg többször a opciót, a
kívánt hangnyelv, hangformátum
megjelenéséig.
Hangnyelv
Az interaktív vezérléshez kövesse a
menüben található utasításokat.
Az előző képernyőhöz visszatéréshez nyomja
meg a távvezérlőn a O gombot.
PBC funkciók nélkül
1
2
3
4
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Settings” opciót.
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a forrás beállítás menü.
Mozgassa a görgetősávot fel és le,
majd érintse meg a „Video CD PBC”
opciót az „OFF” beállításához.
Indítsa el a VCD lejátszását.
Lejátszás közben a PBC menü nem jelenik
meg.
Megjegyzések
• A menü elemei és a műveletek a lemeztől függően
eltérhetnek.
• PBC lejátszás közben a műsorszám sorszáma, a
lejátszás ideje stb. nem jelenik meg lejátszás
képernyőn.
• PBC funkciókkal történő lejátszás közben a
lejátszásfolytatás nem használható.
Hangformátum/csatornaszám*
Kiválaszthatja a műsor nyelvét (a lemezen
rendelkezésre álló nyelvek közül).
Ha 4 számjegyű kód jelenik meg, a nyelv
kiválasztása a megfelelő kód beírásával
történik (67. oldal).
Ha egy nyelv többször szerepel, a műsort az
adott nyelven többféle hangformátummal
vették fel a lemezre.
* A hangformátum neve és a csatornaszámok a
következőknek megfelelően jelennek meg.
Példa: 5.1 csatornás Dolby Digital
Hátsó csatorna × 2
Dolby D 3 / 2 . 1
Első csatorna × 2 +
Középső csatorna × 1
LFE csatorna × 1
21
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
A hangcsatorna kiválasztása
VCD lemez lejátszásakor a jobb és bal csatornát,
csak a balt vagy csak a jobbot is hallgathatja
mindkét oldali hangszórókon.
Az opciók az alábbiak.
„Stereo”: normál sztereó hang (alapbeállítás).
„1/Left”: a bal csatorna hangja (mono).
„2/Right”: a jobb csatorna hangja (mono).
1
Lejátszás közben érintse meg
többször a
gombot a kívánt
hangcsatorna megjelenéséig.
Megjegyzés
A lemeztől függően elképzelhető, hogy nem tudja
módosítani a hangbeállításokat.
Ismételt és véletlen lejátszás
MPEG-4
1
Lejátszás közben érintse meg
többször a „Repeat”
vagy
„Shuffle”
gombot a kívánt opció
megjelenéséig.
Megkezdődik az ismételt vagy véletlen
sorrendű lejátszás.
Az ismétlés opció és az egyes lemezek/
formátumok átkapcsolási sorrendje az alábbi.
Lemez/
formátum
„OFF”: visszatérés a normál
lejátszásra.
„Chapter”: a jelenlegi fejezet
ismétlése.
„Title”: a jelenlegi tétel
ismétlése.
Hasznos tanácsok
• A művelet a távvezérlővel az (AUDIO) gomb
többszöri megnyomásával szintén elvégezhető.
• A hangcsatorna a távvezérlő AUDIO gombjának
megnyomásával is változtatható, amikor a VCD van
kiválasztva.
*1
A hangkimenet jelszintjének
beállítása — Dolby D level
Módosíthatja a Dolby Digital formátum kimeneti
jelszintjét annak érdekében, hogy csökkentse a
hangerőkülönbséget a lemezek között.
1
2
3
„All”: egy lemez összes
műsorszámának ismétlése.
„Track”: a jelenlegi
műsorszám ismétlése.
„All”: a lemez összes
műsorszámának ismétlése.
„Track”: a jelenlegi
műsorszám ismétlése.
„Album”: a jelenlegi album
(mappa) ismétlése.
Lejátszás közben érintse meg a
gombot.
Érintse meg a „DVD Audio Level”
opciót.
Érintse meg többször a –/+ gombot a
kimeneti jelszint beállításához.
A kimenő jelszint a –10 és +10 tartományban
állítható be, egyes lépésekben.
Opciók
MPEG-4
„All”: a lemezen lévő összes
videofájl ismétlése.
„Movie”: a jelenlegi videofájl
ismétlése.
„Album”: a jelenlegi album
(mappa) ismétlése.
A lejátszás menü bezárásához érintse meg a
gombot.
22
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
A lemez vagy formátum függvényében az alábbi
véletlen sorrendű lejátszási opciók közül
választhat.
Lemez/
formátum
*2
*1
Közvetlen keresés
Opciók
„OFF”: visszatérés normál
lejátszási módra.
„Title”: a jelenlegi tétel
fejezeteinek lejátszása véletlen
sorrendben.
„OFF”: visszatérés normál
lejátszási módra.
„Disc”: a jelenlegi lemez
műsorszámainak lejátszása
véletlen sorrendben.
„OFF”: visszatérés normál
lejátszási módra.
„Album”: a jelenlegi
albumban (mappában) lévő
műsorszámok, videofájlok
lejátszása véletlen sorrendben.
MPEG-4
*1 Csak 1.0/1.1 VCD verzió lejátszása vagy 2.0 VCD
verzió PBC-funkciók nélküli lejátszása esetén.
*2 VR-formátumú DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW
lemezek kivételével.
MPEG-4
A tétel vagy fejezetet számának stb. beírásával
gyorsan megkeresheti a kívánt műsorrészletet.
1
Lejátszás közben a számgombokkal
adja meg a tétel, műsorszám, fejezet
stb. sorszámát, és nyomja meg az
(ENTER) gombot.
A lejátszás a kiválasztott pozíciótól kezdődik.
A lemez vagy formátum függvényében az alábbi
keresési opciók közül választhat.
DVD: tétel vagy fejezet*1
VCD*2/CD/MP3/WMA/AAC: műsorszám
Xvid/MPEG-4: film
*1 A keresési opciók a beállítástól függőek.
*2 Csak PBC funkciók nélküli lejátszás esetén.
A keresési opció beállítása (csak
DVD esetén)
Beállíthatja a keresési opciót (tétel vagy fejezet)
a DVD lejátszáshoz.
1
2
3
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Settings” opciót.
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a forrás beállítás menü.
Érintse meg a „DVD Direct Search”
opciót a „Chapter” vagy „Title”
beállításához.
A beállítás megtörtént.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a
gombot.
23
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Műsorszámok, videofájlok
listázása — List
Egy műsorszám, videofájl kiválaszása
Zene lejátszása
1
2
MPEG-4
Kiválaszthatja a lejátszani kívánt albumot,
mappát, műsorszámot, videofájlt.
Ez a funkció különösen sok albumot, műsorszámot
stb. tartalmazó MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4
formátumú lemez lejátszásakor lehet hasznos.
1
USB zenelejátszás
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
USB aljzathoz.
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg az „USB Music” opciót.
A lejátszás megkezdődik.
Lejátszásvezérlés
1
2 3
4
5
Lejátszás közben érintse meg a
gombot.
Megjelenik az éppen lejátszott elem
kategória- vagy fájllistája.
6
7
6
1
2
2
Érintse meg a kívánt opciót.
A lejátszás megkezdődik.
3
A fájltípus kiválasztása
Ha a lemezen vagy USB-eszközön többféle
fájltípus is megtalálható, a készülék csak a
kiválasztott fájltípust (audió, videó) fogja
lejátszani. Az alapértelmezett érték szerinti
elsőbbségi sorrend a következő: audiofájlok,
videofájlok (ha a lemezen audiofájlok és
videofájlok találhatók, a készülék csak az
audiofájlokat játssza le). Beállíthatja, hogy a
készülék mely fájltípust listázza, és a listából
kiválaszthatja a lejátszani kívánt fájlt.
2
24
3
„ZAP”
Érintse meg műsorszámok műsorszám
részletek listázásával történő kereséséhez.
(34. oldal)
Érintse meg a módosításához a Visualizer
alkalmazásával.
4
MPEG-4
1
Érintse meg a műsorszám fájlok
listázásához.
Felsőbb szintre lépéshez érintse meg a
gombot.
A legfelső szintre lépéshez érintse meg a
gombot.
A lista görgetéséhez mozgassa fel vagy le a
görgetősávot.
„Repeat”/„Shuffle”
(25. oldal)
5
Érintse meg az opció menü
megnyitásához.
6
/
Érintse meg egy műsorszám fájl
átugrásához.
Érintse meg és tartsa megérintve az audió
műsorszám vissza-/előre
gyorskereséséhez.
7
Lejátszás közben érintse meg a
gombot.
Érintse meg egy műsorszám fájl
lejátszásához.
Érintse meg a
vagy
gombot a
fájltípus kiválasztásához.
Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez.
Érintse meg a kívánt fájlt.
A kiválasztott fájl lejátszása megkezdődik.
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Opciók
A beállítás menü módosítása (Csak a
normál lejátszás képernyőn)
1
2
Zenei fájlok kiválasztása
1
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a menü lista.
Érintse meg a
gombot.
Az opciók az alábbiak.
„ZAPPIN Time”
Válassza ki a ZAPPIN funkció lejátszási idejét:
„6 sec.”, „15 sec.”, „30 sec.”.
„Update database”
Zenei fájlok keresése és hozzáadása az
adatbázishoz.
2
Zenék kiválasztása a könyvtárból
1
A Visualizer beállítások módosítása
2
2
3
4
Érintse meg a
gombot.
A normál lejátszás képernyő a lejátszás a
Visualizer képernyőre vált.
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a menülista.
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a Visualizer lista.
Válassza ki a következő elemeket:
Gate/Balloon/Glow/Animal/Albums/
Graffiti/Ink/Random
Ismételt és véletlen lejátszás
1
Lejátszás közben érintse meg
többször a „Repeat”
vagy
„Shuffle”
gombot a kívánt opció
megjelenéséig.
Az ismételt vagy véletlen sorrendű lejátszás
megkezdődik.
Az ismétlési opciók a következők:
: a teljes jelenlegi csoport ismétlése.
: a jelenlegi zenei fájl ismétlése.
: visszatérés a normál lejátszási módra.
A véletlen sorrendű lejátszás opciói a
következők:
: a jelenlegi csoportban lévő összes zenei fájl
lejátszása véletlen sorrendben.
: visszatérés a normál lejátszási módra.
Megjegyzés
A lejátszás képernyő a Visualizer-el nem elérhető
ismétléses és véletlen sorrendű lejátszásnál.
Érintse meg a kívánt elemet.
A lejátszás megkezdődik.
A lejátszás képernyőre visszalépéshez érintse
meg a
gombot.
„About Music player”
Az alkalmazás verzió megjelenítéséhez.
1
Lejátszás közben (csak a normál
lejátszás képernyőn) érintse meg a
gombot.
Megjelenik jelenleg lejátszott elemek
kategória vagy fájllistája.
A lista görgetéséhez mozgassa a görgetősávot
fel és le.
3
Amikor a lista képernyő megjelenik,
érintse meg a
gombot.
Megjelenik a menülista.
Válassza ki a kívánt opciót.
A következő opciókra kereshet.
„All songs”, „Albums”, „Artists”,
„Genres”, „Release year”, „Recently
added”, „Playlists”, „Folders”.
Megjelenik a kiválasztott lista.
Érintse meg a kívánt opciót.
A lejátszás megkezdődik.
A hangulatának megfelelő zene
hallgatása — SensMe™
A Sony egyedülálló „SensMe™ channels”
(csatornák) funkciója önműködően csoportosítja
az összes műsorszámot csatorna vagy hangulat
alapján, és lehetővé teszik a magától értetődő
zenehallgatást.
A „Media Go” telepítése a
számítógépre
A SensMe™ funkció engedélyezéséhez ezen a
készüléken a („Media Go”) szoftver szükséges.
1
2
Töltse le a „Media Go” szoftvert a
hátoldalon lévő támogatási honlapról.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a telepítés
befejezéséhez.
25
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Műsorszámok átvitele az USBeszközre a „Media Go”
használatával
A készülék SensMe™ funkciójának
használatához a műsorszámokat elemezni kell és
át kell másolni a regisztrált USB-eszközre a
„Media Go” alkalmazásával.
1
2
Csatlakoztassa a regisztrált USBeszközt a számítógéphez.
„WALKMAN” esetén MTP módban
csatlakoztassa.
„WALKMAN”-től eltérő USB-eszköz esetén
MSC módban csatlakoztassa.
A „Media Go” önműködően elindul.
Ha üzenet jelenik meg, kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat a végrehajtáshoz.
Húzza a műsorszámokat a Windows
Intézőből vagy iTunes-ból stb. a
„Media Go” szoftverbe.
Megkezdődik a műsorszámok elemzése és
átvitele.
A csatornák műsorszámainak
lejátszása — SensMe™ channels
A „SensMe channels” önműködően csoportosítja
a műsorszámokat a hangzásuk alapján.
Kiválaszthatja a hangulatának, tevékenységének
stb. megfelelő csatornát.
1 Csatlakoztasson egy SensMe™
funkcióhoz beállított USB-eszközt a
készülékhez.
2 Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg az „USB Music” opciót.
3 Érintse meg a , majd a
gombot.
4 Mozgassa balra vagy jobbra a csatornát.
A jelenlegi csatorna első műsorszámának
lejátszása megkezdődik a műsorszám
legdallamosabb vagy ritmikusabb szakaszától.*
* Elképzelhető, hogy nem megfelelően kerül
érzékelésre.
5
Érintse meg a kívánt csatornát.
Megkezdődik a kiválasztott csatornában lévő
műsorszámok lejátszása.
Megjegyzések
• A műsorszámtól függően elképzelhető, hogy nem kerül
megfelelően érzékelésre vagy nem a műsorszám
hangulatának megfelelően kerül csoportosításra.
• Ha a csatlakoztatott USB-eszköz sok műsorszámot
tartalmaz, a „SensMe™ channels” lejátszásának
megkezdése az adatok beolvasása miatt hosszabb
időt vehet igénybe.
A műveletek részleteit lásd a „Media Go”
szoftver súgójában.
Megjegyzés
A 12 TONE ANALYSIS által végzett műsorszám
elemzés a számítógéptől függően hosszabb időt
vehet igénybe.
Hasznos tanács
A „Media Go” használatával nem csak az audio-,
hanem kép- vagy videofájlok is átmásolhatók. A
részleteket lásd a „Media Go” súgójában.
Hasznos tanács
A műsorszámok véletlen sorrendben kerülnek lejátszásra.
A sorrend az egyes csatornák kiválasztásával változik.
Csatornalista
x Basic channels
Az összes műsorszám lejátszása zenei stílus alapján.
„Energetic”: Gyors, energikus zenék.
„Emotional”: Balladák.
„Lounge”: Dzsessz és szórakoztató zene.
„Dance”: Ritmikus, rap és R & B zene.
„Extreme”: Hangos, erőteljes zene.
„Upbeat”: vidám, felemelő zene.
„Relax”: nyugodt, pihentető zene.
„Mellow”: lágy, lassú zene.
x Recommended
„Morning”, „Daytime”, „Evening”,
„Night”, „Midnight”
26
x Shuffle All
Az összes elemzett műsorszám lejátszása
véletlen sorrendben.
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
„SensMe™ channels” lejátszás
kezelőszervei és jelzései
A
B
Az album megjelenítési
formátumának módosítása (a
könyvtárból az „Albums” kiválasztásakor)
C
1
2
Érintse meg a
opciót.
Megjelenik a menülista.
Érintse meg a
opciót, majd
válassza ki a „List view” vagy „Grid
view” opciót.
A borító és a sorrend módosítása
(csak a borító nézetben)
D
E
F
G
A A lista görgetése és másik csatorna
kiválasztása.
B A jelenlegi csatorna megjelenítése.
C Opciós kulcs
D Az album borítójának megjelenítése.*
E Az eltelt lejátszási idő, műsorszám név,
előadó név megjelenítése.
F A lejátszás szüneteltetése vagy a lejátszás
folytatása szünet után.
G Egy műsorszám átugrása.
1
2
Érintse meg a
opciót.
Megjelenik a menülista.
Érintse meg a
opciót, majd
válassza ki a „Sort by album” vagy
„Sort by artist” opciót.
A lejátszás képernyőre visszatéréshez érintse
meg a
vagy „Cancel” opciót.
* A javasolt méret a 240 × 240–960 × 960 képpont
tartományban van.
Album kiválasztása borító alapján
1
2
Amikor a lista képernyő megjelenik,
érintse meg a
opciót.
Érintse meg a lejátszani kívánt album
borítóját.
A lejátszás megkezdődik.
Opciók
A beállítás menü módosítása
1
2
Érintse meg a
opciót.
Megjelenik a menülista.
Érintse meg a
opciót.
Az opciók az alábbiak.
„ZAPPIN Time”
Válassza ki a lejátszási időt a ZAPPIN
funkcióhoz: „6 sec.”, „15 sec.”, „30 sec.”.
„Update database”
Zenei fájlok keresése és hozzáadása az
adatbázishoz.
„About Music player”
Az alkalmazás verziójának megjelenítése.
27
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
5
USB videolejátszás
Videolejátszás
1
2
Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez.
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
USB aljzathoz.
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg az „USB Video” opciót.
A lejátszás megkezdődik.
* A sebesség a formátumtól vagy a felvételi módtól függ.
Hasznos tanács
Dinamikusan módosíthatja a lejátszási sebességet a
képernyőn a videofájl balra vagy jobbra húzásával.
Opciók
Lejátszásvezérlés
Ha a lejátszás kezelőszervei nem láthatók, érintse
meg a képernyőt.
1
Érintse meg egy műsorszám fájl lejátszásához.
2
A hangbeállítások megjelenítése
1
2
3
Lejátszás közben érintse meg a
gombot.
Megjelenik a menülista.
Érintse meg a gombot.
Megjelenik a hangbeállítások lista.
Válassza ki a kívánt opciót.
Részletes információ megjelenítése
1
3 4 5 4 3
2
1
Érintse meg a videofájlok kilistázáshoz.
2
4
1
/
Érintse meg egy műsorszám fájl átugrásához.
/
Érintse meg és tartsa nyomva rövid ideig a
videóban előre gyorskereséshez; nyomja
meg többször a sebesség módosításához
(× 1,5 t × 10 t × 30 t × 100).*
Érintse meg és tartsa nyomva rövid ideig a
videóban visszafelé gyorskereséshez;
nyomja meg többször a sebesség
módosításához (× 10 t × 30 t × 100).*
A kilépéshez érintse meg a
28
Érintse meg a
gombot.
A részletes információk megjelenítéséhez
mozgassa a görgetősávot fel és le.
A fájl törlése
Érintse meg az opció menü
megnyitásához. (28. oldal)
3
Lejátszás közben érintse meg a
gombot.
Megjelenik a menülista.
gombot.
/
Érintse meg egy műsorszám előre/
visszaléptetéséhez.
Szünet közben érintse meg a
gombot 15 másodperces előrelépéshez.
Szünet közben érintse meg a
gombot 10 másodperces visszalépéshez.
Érintse meg és tartsa megérintve a videó
műsorszámban történő vissza/előre
gyorskereséshez.
2
3
Lejátszás közben érintse meg a
gombot.
Megjelenik a menülista.
Érintse meg a
gombot.
Érintse meg az „OK” opciót.
A beállítások módosításához
1
2
Lejátszás közben érintse meg a
gombot.
Megjelenik a menülista.
Érintse meg a
gombot.
Az opciók az alábbiak.
„Zoom settings”
A videó megjelenítés beállítása: „Normal
mode”, „Full mode”, „Off”.
„Update database”
Videofájlok keresése és hozzáadása az
adatbázishoz.
„About Video player”
Az alkalmazás verzió megjelenítése.
A lejátszás képernyőre visszatéréshez érintse
meg a
vagy a „Cancel” gombot.
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Videofájlok kiválasztása
1
2
Lejátszás közben érintse meg a
gombot.
Megjelenik a jelenleg lejátszott elemek
kategória vagy fájllistája.
A lista görgetéséhez mozgassa a görgetősávot
fel és le.
Érintse meg a kívánt opciót.
A lejátszás megkezdődik.
A lejátszás képernyőre visszatéréshez érintse
meg a
gombot.
Az album megjelenítési
formátumának módosítása
1
A lista képernyő megjelenítésekor
érintse meg a
gombot.
Az opciók az alábbiak.
USB fénykép megtekintés
Fényképek megtekintése
1
2
3
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
USB aljzathoz.
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg az „USB Photo” opciót.
Érintse meg az „All pictures” vagy
„Folders” opciót, majd válassza ki a
képet vagy mappákat.
Lejátszásvezérlés
Ha a lejátszás kezelőszervei nem láthatók, érintse
meg a képernyőt.
1
2
: Grid view
A videofájlok megjelenítése rács nézetben.
: List view
A videofájlok megjelenítése listában.
: Cover art view
A videofájlok vektorgrafikus megjelenítése.
3
Opciók
A videolista listázási sorrendjének
módosítása
1
2
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a menülista.
Érintse meg a , majd az „Oldest
first”, „Newest first”, „A to Z” vagy „Z
to A” opciót.
A beállítások módosítása
1
2
„Zoom settings”
Állítsa be a videó megjelenítését: „Normal
mode”, „Full mode”, „Off”.
„Update database”
Videofájlok keresése és hozzáadása az
adatbázishoz.
„About Video player”
Az alkalmazás verzió megjelenítése.
A lejátszás képernyőre visszatéréshez érintse
meg a
vagy a „Cancel” gombot.
5
1
Érintse meg a fénykép fájlok
kilistázásához.
2
Érintse meg az opció menü
megnyitásához.
3
/
Érintse meg egy fénykép fájl átugrásához.
Érintse meg és tartsa megérintve egy
fénykép fájl vissza/előreléptetéséhez.
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a menülista.
Érintse meg a
gombot.
Az opciók az alábbiak.
4
4
Érintse meg egy diavetítés elindításához.
Érintse meg a képernyőt a diavetítés
leállításához.
5
A fénykép fájl elforgatása balra.
A fénykép fájl elforgatása jobbra.
Hasznos tanács
A fénykép fájlokat előre és vissza léptetheti a fénykép
balra vagy jobbra eltolásával.
29
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Fénykép fájlok kiválasztása
Opciók
1
Diavetítés
1
2
Lejátszás közben érintse meg a
gombot.
Megjelenik a menülista.
Érintse meg a
gombot.
A diavetítés megkezdődik.
Beállítás háttérképként
1
2
3
Lejátszás közben érintse meg a
gombot.
Megjelenik a menülista.
Érintse meg a
Érintse meg az „OK” opciót.
2
3
Lejátszás közben érintse meg a
gombot.
Megjelenik a menülista.
Érintse meg a
gombot.
Érintse meg az „OK” opciót.
A részletes információ megjelenítése
1
2
Lejátszás közben érintse meg a
gombot.
Megjelenik a menülista.
Érintse meg a
gombot.
A részletes információ megjelenítéséhez
mozgassa a görgetősávot fel és le.
A beállítások módosítása
1
2
Érintse meg a kívánt elemet.
A lejátszás megkezdődik.
Diavetítés lejátszása
1
gombot.
A kép eltávolítása
1
2
Lejátszás közben érintse meg a
gombot.
Megjelenik a kategóriák vagy fájlok listája a
jelenleg lejátszott elemtől.
A felső szintre lépéshez érintse meg a
gombot.
A lista görgetéséhez mozgassa a görgetősávot
fel és le.
Érintse meg a
gombot.
A diavetítés megkezdődik.
A megjelenítési formátum módosítása
1
Érintse meg a
gombot.
Az opciók az alábbiak.
: Grid view
Fénykép fájlok megjelenítése rácsban.
: List view
Fénykép fájlok megjelenítése listában.
: Cover art view
Fénykép fájlok megjelenítése vektor grafikával.
: Date view (csak az összes kép)
A fénykép fájlok megjelenítése dátum szerinti
sorrendben.
: Expanded view (csak a mappák)
Azoknak a mappáknak a megjelenítése, melyek
alatt megjelenített almappák és képfájlok
találhatók.
Lejátszás közben érintse meg a
gombot.
Megjelenik a menülista.
Opciók
Érintse meg a
gombot.
Az opciók az alábbiak.
Diavetítés megjelenítése
„Slideshow interval settings”
A megjelenítési időköz beállítása: „0.5 sec.”–
„20.0 sec.”.
„Play continuously”
A folyamatos lejátszás (diavetítés) beállítása.
„Update database”
Képfájlok keresése és hozzáadása az
adatbázishoz.
„About Photo viewer”
Az alkalmazás verzió megjelenítése.
A lejátszás képernyőre visszatéréshez érintse
vagy a „Cancel” gombot.
30 meg a
1
2
Lejátszás közben érintse meg a
gombot.
Megjelenik a menülista.
Érintse meg a
gombot.
Megkezdődik a diavetítés.
A fényképek listázási sorrendjének
módosítása
1
2
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a menülista.
Érintse meg a , majd az „Oldest
first”, „Newest first”, „A to Z” vagy „Z
to A” opciót.
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
A beállítások módosítása
1
2
Amikor a lista képernyő látható,
érintse meg a
gombot.
Megjelenik a menülista.
Érintse meg a
gombot.
Az opciók az alábbiak.
„Slideshow interval settings”
A megjelenítési időköz beállítása: „0.5 sec.”–
„20.0 sec.”.
„Play continuously”
A folyamatos lejátszás (diavetítés) beállítása.
„Update database”
Képfájlok keresése és hozzáadása az
adatbázishoz.
„About Photo viewer”
Az alkalmazás verzió megjelenítése.
A lejátszás képernyőre visszatéréshez érintse
meg a
vagy a „Cancel” gombot.
Megjegyzések az USB-lejátszásról
• MSC (háttértár) típusú USB-eszközök
használhatók.
• A kompatibilis kodekek: MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC/HE-AAC (.m4a), JPEG (.jpg),
Xvid (.avi/.xvid) és MPEG-4 (.mp4).
• Ajánlott az USB-eszközön lévő adatok
mentése.
Megjegyzések
• USB videolejátszáskor a lejátszás megszakad:
– ha megnyomja a (HOME) gombot vagy elindítja a
System settings opciót.
– USB fénykép megjelenítés, (navigáció) stb.
közben.
• Az USB-eszközt a motor elindítás után
csatlakoztassa.
Az USB-eszköztől függően meghibásodás vagy
sérülés következhet be, ha a motor beindítása előtt
csatlakoztatja.
• Nagy méretű fájl vagy sok fájl lejátszásának
megkezdése hosszabb időt vehet igénybe.
• Ez a készülék nem ismer fel több MSC eszközt.
Az USB-eszköz leválasztása
Állítsa le a lejátszást, majd válassza le.
Ne válassza le lejátszás közben, mert az USBeszköz adatai megsérülhetnek.
Megjegyzések a használatról
• Ne használjon olyan nagy vagy nehéz USBeszközöket, melyek leeshetnek vagy kilazulhatnak a
rezgések miatt.
• Ne hagyja az USB-eszközt parkoló járműben, mert
meghibásodhat.
• Ez a készülék nem ismeri fel az USB-elosztón (hubon) keresztül csatlakoztatott USB-eszközöket.
• Az eszközhöz mellékelt USB-vezetéket használja,
ha az USB-csatlakoztatáshoz vezeték szükséges.
Megjegyzések a lejátszásról
• Válassza ki az „USB Music”, „USB Video” vagy
„USB Photo” opciót, az USB-eszköz fájltípusától
függően.
• A megjelenített kijelzések az USB-eszköztől, a
felvételi formátumtól és beállításoktól függően
eltérőek. A részletekért látogassa meg a támogatás
oldalt.
• A megjeleníthető zenei fájlok legnagyobb számai a
következők:
– fájlok (műsorszámok): 10 000
• A felvett adat mennyiségétől függően időbe telhet a
lejátszás megkezdése.
• DRM (Digital Rights Management – digitális
jogosultságkezelő) fájlok lejátszása nem lehetséges.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3, WMA, AAC
fájlt játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
• A veszteségmentes tömörítést alkalmazó fájlok
lejátszása nem támogatott.
31
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
iPod
Az iPod kompatibilitásának részleteit lásd „Az
iPodról” szakaszban (59. oldal) vagy látogassa
meg a támogatási honlapot.
Ebben az útmutatóban az „iPod” kifejezés egy
általános elnevezés az iPod és iPhone eszközök
iPod funkcióira, kivéve, ha a szöveg vagy ábra
ennek ellenkezőjét hangsúlyozza.
Megjegyzés
Ez a készülék nem ismer fel több iPod készüléket.
Lejátszás iPodról
1
2
Csökkentse le a készülék hangerejét.
Ha az iPod kikapcsol, kapcsolja vissza.
Csatlakoztassa az iPod készüléket az
USB aljzathoz.
Ajánlott a külön megvásárolható RC-202IPV
USB-vezeték használata.*1
A kapcsolódási folyamat jelző megjelenik az
iPod képernyőjén*2, majd a lejátszás
megkezdődik az utoljára lejátszott elemtől.
Ha egy iPod már csatlakoztatva van, a
lejátszás megkezdéséhez érintse meg az
„iPod” opciót.
*1 Videolejátszásra alkalmas iPod videoinak
lejátszásához az RC-200IPV alkalmazása
szükséges.
*2 iPod touch, iPhone vagy utoljára utas
vezérléssel használt iPod csatlakoztatásakor
elképzelhető, hogy nem jelenik meg.
3
Állítsa be a hangerőt ezen a
készüléken.
A folytatásos lejátszás módról
Ha az éppen lejátszást végző iPod a fogadóaljzat
csatlakozóhoz van csatlakoztatva, a készülék
üzemmódja folytatásos lejátszási módra vált és a
lejátszás az iPod által beállított módban
folytatódik.
A folytatásos lejátszási módban az ismételt vagy
véletlen sorrendű lejátszás nem elérhető.
Figyelmeztetés az iPhone-al kapcsolatban
iPhone USB-csatlakoztatása esetén a telefon
hangerejét az iPhone-on magán vezérelheti. A
hirtelen erős hang megelőzése érdekében ne növelje
vagy csökkentse a hangerőt telefonhívás közben.
Megjegyzés
A készülék nem ismeri fel az USB-elosztón (hub)
keresztül csatlakoztatott iPodot.
Hasznos tanácsok
• Ha a jármű gyújtáskapcsolója ACC helyzetben van
és a készülék be van kapcsolva, az iPod töltődik.
• Ha az iPodot lejátszás közben leválasztja, a „No
Device” üzenet jelenik meg a készülék kijelzőjén.
Műsorszámok, videofájlok
listázása — List
Egy műsorszám, videofájl
kiválasztása
Kilistázhatja az összes albumot, mappát,
műsorszámot, videofájlt, és kiválaszthatja a
lejátszani kívánt elemet.
1
Lejátszás közben érintse meg a
gombot.
Megjelenik az éppen lejátszott elem
kategória- vagy fájllistája.
A lejátszás kezelőszerveiről és
megjelenő jelzésekről
Az iPod lejátszást a lemezlejátszáshoz hasonló
módon vezérelheti. A részleteket lásd a
„Lejátszásvezérlés” szakaszban (19. oldal).
A lejátszás közben megjelenő kijelzések
részleteit lásd „A lejátszás kijelzései” szakaszban
(20. oldal).
A lejátszás leállítása
Felsőbb szintre lépéshez érintse meg a
gombot.
A lista görgetéséhez mozgassa a görgetősávot
fel és le.
Az ábécé sorrendben történő kereséshez
érintse meg a
gombot.
A legfelső képernyőre visszatéréshez érintse
meg a
gombot.
Tartsa nyomva a (SOURCE/OFF gombot 1
másodpercig.
Az iPod leválasztása
Állítsa le a lejátszást az iPodon, majd válassza le.
Ne válassza le lejátszás közben, mert az iPod
adatai megsérülhetnek.
Belépés a ZAPPIN módba
32
Az eljárás részleteit lásd a „Műsorszám keresése
műsorszám-részlet alapján – ZAPPIN™”
szakaszban a 34. oldalon.
2
Érintse meg a kívánt opciót.
A lejátszás megkezdődik.
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Videolejátszás esetén
Egy fájltípus kiválasztása
Kiválaszthatja a kilistázandó fájltípust, majd
kiválaszthatja a lejátszani kívánt fájlt.
1
2
3
Lejátszás közben érintse meg a
gombot.
Érintse meg a
vagy a
fájltípus kiválasztásához.
gombot a
Érintse meg a kívánt fájlt.
Megkezdődik a kiválasztott fájl lejátszása.
A lejátszás képernyőre visszatéréshez érintse
meg a
gombot.
A lejátszási mód kiválasztása
Beállíthatja a következő lejátszási módok
egyikét.
Audiolejátszás esetén
„Track”, „Album”, „Artist”, „Genre”,
„Playlist”, „Podcast”*
* Az iPod beállításától függően elképzelhető, hogy
nem jelenik meg.
Videolejátszás esetén
Azonos az audiolejátszással, de a
kijelzések az iPodtól függően eltérők.
1
2
3
4
Lejátszás közben érintse meg a
gombot.
Érintse meg a
vagy
Érintse meg a
gombot.
gombot.
Érintse meg a kívánt lejátszási módot.
A lejátszás elindításához érintse meg a kívánt
eleme(ke)t a listában.
A lista görgetéséhez mozgassa a görgetősávot
fel és le.
Ismételt és véletlen lejátszás
1
Lejátszás közben érintse meg a
„Repeat”
vagy „Shuffle”
opciót többször, a kívánt opció
megjelenéséig.
Az ismételt vagy véletlen sorrendű lejátszás
megkezdődik.
„All”: az iPod összes videofájlja.
„Track”: a jelenlegi videó ismétlése.
„Group”*: a kiválasztott lejátszási mód
jelenlegi opciójának ismétlése.
A véletlen sorrendű lejátszás opciói a
következők:
Audiolejátszás esetén
„OFF”: visszatérés a normál lejátszási módra.
„Album”/„Podcast”/„Artist”/„Playlist”/
„Genre”*: a kiválasztott lejátszási mód
műsorszámainak lejátszása véletlen sorrendben.
„Device”: az iPod összes műsorszámának
lejátszása véletlen sorrendben.
* A kiválasztott lejátszási módtól függően eltérő.
Megjegyzés
Elképzelhető, hogy a megjelenített elemek nem
felelnek meg a valós működésnek.
Az iPod közvetlen vezérlése
— Passenger App Control
Közvetlenül működtethet egy a készülékhez
csatlakoztatott iPodot.
1
Lejátszás közben érintse meg a
gombot.
Az utas vezérlés kikapcsolása
A „Passenger App Control” közben érintse meg
a képernyőt, majd a „Cancel” gombot.
A lejátszási mód folytatólagos lejátszásra vált.
Megjegyzések
• Az alkalmazás képe és a videó csak akkor
jeleníthető meg a készüléken, amikor a rögzítőfék
be van húzva.
• Az alkalmazás és a videó kizárólag az iPhone és
iPod készülékről vezérelhető.
• Az alkalmazások korlátozottan kompatibilisek az
utas vezérléssel.
• Videó készülékre történő továbbítása esetén be kell
kapcsolni az iPod videokimenetét.
• A hangerő kizárólag ezzel a készülékkel állítható be.
• Az ismétléses és véletlen beállítások az utas
vezérlés mód kikapcsolásakor kikapcsolnak.
Az ismétlési opciók a következők:
Audiolejátszás esetén
„All”: az iPod összes műsorszámának
ismétlése.
„Track”: a jelenlegi műsorszám ismétlése.
„Album”/„Podcast”/„Artist”/„Playlist”/
„Genre”*: a kiválasztott lejátszási mód
jelenlegi opciójának ismétlése.
33
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Hasznos funkciók
Zeneszámkeresés műsorrészlet
lejátszása alapján
— ZAPPIN™
Megkeresheti a meghallgatni kívánt
műsorszámot a lemezen vagy USB-eszközön
lévő műsorszámok rövid részleteinek egymás
utáni meghallgatásával.
Ez a funkció hasznos, ha például véletlen
sorrendű vagy véletlen sorrendű ismételt
lejátszási módban keres egy műsorszámot.
1
Audiolejátszás közben érintse meg a
„ZAP” gombot.
USB zenelejátszás esetén a ZAP mód a
jelenleg lejátszott műsorszámtól kezdődik.
A műsorszámok legdallamosabb vagy
ritmikusabb szakaszai kerülnek lejátszásra.
Azok a szakaszok kerülnek lejátszásra a
beállított ideig.
Megjegyzés
A műsorszámokat elemezni kell 12 TONE ANALYSIS
eljárással.
A „ZAP”
megérintése.
Az egyes műsorszámokból
ZAPPIN módban lejátszott részlet.
iPod esetén a ZAP mód a következő
műsorszám részletével kezdődik.
Az egyes műsorszámokból
A „ZAP”
megérintése. ZAPPIN módban lejátszott részlet.
2
Érintse meg a „ZAP” gombot a
meghallgatni kívánt műsorszám
lejátszásakor.
USB zenelejátszás esetén a lejátszás visszatér
a normál lejátszásra a jelenlegi pozícióból, a
műsorszám végéig.
iPod esetén a kiválasztott műsorszám az
elejétől kerül lejátszásra.
Egy másik műsorszám megkereséséhez ZAPPIN
módban ismételje meg az 1–2. lépéseket.
34
Hasznos tanácsok
• A lejátszandó műsorszám-részlet nem választható ki.
• A lejátszási idő kiválasztható. Érintse meg a
gombot, majd válassza ki a ZAPPIN funkció
lejátszási idejét: „6 sec.”, „15 sec.”, „30 sec.”.
Az okostelefon alkalmazásainak
vezérlése — MirrorLink™
Ez a funkció lemásolja az okostelefon képernyőjét a
jármű képernyőjére, így az okostelefon
alkalmazásait a nagyobb képernyőn vezérelheti.
Kizárólag a MirrorLink™ funkcióval kompatibilis
okostelefonnal használható.
1
2
Csatlakoztassa az okostelefont és a
készüléket USB vezetékkel.
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „MirrorLink™” opciót.
Az okostelefon képernyője megjelenik a
jármű képernyőjén.
Érintse meg és vezérelje az alkalmazásokat az
okostelefonnal azonos módon.
Megjegyzés
A biztonsága érdekében, ha a rögzítőfék ki van oldva,
az okostelefon képernyőjének bizonyos tartalmai nem
jeleníthetők meg az AVC képernyőn.
Eltérő hangforrások hallgatása
elöl és hátul — Zone × Zone
Egy időben eltérő hangforrásokat hallgathat a
járműben elöl és hátul.
A készüléken (elöl) és a hátsó képernyőn (hátul)
alkalmazható források a következők.
Elöl: bármely forrás.
Hátul: a készülékbe helyezett lemez.
1
2
Nyomja meg a (HOME) gombot a
fejegységen.
Érintse meg a „ZONE × ZONE” opciót
a Zone × Zone bekapcsolásához.
Az első forrás működtetéséhez használja az
érintőképernyőt és a fejegység gombjait.
A hátsó forrás működtetéséhez használja a
távvezérlőt.
Hasznos tanács
A Zone × Zone funkciót a távvezérlő (Z ? Z)
gombjának megnyomásával is be- és kikapcsolhatja.
A Zone × Zone kikapcsolása
Érintse meg ismét a „ZONE × ZONE” opciót a
HOME menüben.
Megjegyzések
• A fejegység vagy a távvezérlő (SOURCE/OFF)
gombjának megnyomásakor a Zone × Zone
kikapcsol.
• Amíg a Zone × Zone be van kapcsolva, a távvezérlő
alábbi gombjai nem elérhetők:
(SRC), (MODE), (ATT), (VOL) +/–, (CLEAR),
számgombok.
• Amíg a Zone × Zone be van kapcsolva, a hátsó DVD
lejátszás csak a távvezérlővel vezérelhető.
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
• Amíg a Zone × Zone be van kapcsolva, az alábbiak
kikapcsolnak.
– EQ7 (43. oldal)
– hangerőegyensúly/első-hátsó hangerőegyensúly/
mélysugárzó (50. oldal)
– Intelligens idő illesztés (44. oldal)
– CSO (45. oldal)
– HPF, LPF (51. oldal)
– hátsó mélyhang kiemelés (45. oldal)
A gombok színének megváltoztatása —Dynamic Color Illuminator
A Dynamic Color Illuminator funkció lehetővé
teszi, hogy a fejegység gombjainak és a kijelző
háttérvilágításának színét a jármű belterének
színéhez illeszkedőre állítsa be.
12 előre beállított szín, saját szín és 5 gyári
színösszeállítás közül választhat.
x Preset colors
„Red”, „Amber”, „Medium Amber”, „Yellow”,
„White”, „Light Green”, „Green”, „Light Blue”,
„Sky Blue”, „Blue”, „Purple”, „Pink”.
x Preset patterns
„Rainbow”, „Ocean”, „Sunset”, „Forest”,
„Random”.
1
2
3
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Settings” opciót.
3
4
Teendő
Vízszintes
vonal (balról DVD/VCD lejátszás:
jobbra)
egy fejezet vagy műsorszám
átugrása előre.
(Azonos a > gombbal.)
Xvid/MPEG-4/audió
lejátszás:
egy fájl vagy műsorszám
átugrása előre.
(Azonos a > gombbal.)
Rádióvétel:
rádióállomások keresése
Vízszintes vissza.
vonal (jobbról (Azonos a . gombbal.)
balra)
DVD/VCD lejátszás:
egy fejezet vagy műsorszám
átugrása visszafelé.
(Azonos a . gombbal.)
Xvid/MPEG-4/audió
lejátszás:
egy fájl vagy műsorszám
átugrása visszafelé.
(Azonos a . gombbal.)
Rádióvétel:
tárolt rádióállomások
behangolása (előrelépés).
Függőleges
vonal
(felfelé)
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Settings” opciót.
Mozgassa a görgetősávot balra és
jobbra vagy nyomja meg a +/– gombot
az „R” (piros), „G” (zöld) vagy „B”
(kék) színtartomány beállításához.
A beállítható színtartomány: „0”–„63”.
Beállíthatja a színt a gomb
háttérvilágításának figyelése közben.
DVD/VCD/Xvid/MPEG-4
lejátszás:
gyorskeresés előre a videóban.
Audiolejátszás:
egy album (mappa) átugrása
előre.
Érintse meg a
gombot és
mozgassa a görgetősávot fel és le,
majd érintse meg a „Key Illumination”
opciót.
Mozgassa a görgetősávot fel és le a
„Custom” kiválasztásához, majd
nyomja meg a „Tune >” gombot.
Funkció
Rádióvétel:
rádióállomások keresése előre.
(Azonos a > gombbal.)
Mozgassa a görgetősávot fel és le a
kívánt előre beállított szín
kiválasztásához, majd nyomja meg.
Eltárolhatja a gombok színének saját beállításait.
2
A gyakori műveleteket végrehajthatja az alábbi
parancs kézmozdulatokkal a rádióvétel vagy
lejátszás képernyőn.
Érintse meg a
gombot és mozgassa
a görgetősávot fel és le, majd érintse
meg a „Key Illumination” opciót.
A gombok színének testre szabása
— Custom Color
1
Vezérlés kézmozdulatokkal
Rádióvétel:
tárolt rádióállomások
behangolása (visszalépés).
Függőleges
vonal
(lefelé)
DVD/VCD/Xvid/MPEG-4
lejátszás:
gyorskeresés vissza a videóban.
Audiolejátszás:
egy album (mappa) átugrása
vissza.
35
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Kihangosítás és audiolejátszás —
Bluetooth funkció
A Bluetooth funkció használata
előtt
A Bluetooth funkció alapeljárásai
1 Párosítás
Ha egy külső Bluetooth-eszközt először kíván
csatlakoztatni ehhez a készülékhez, első
lépésként kölcsönösen fel kell ismertetni
egymással a két készüléket. Ezt nevezik
„párosításnak”. A párosítási műveletet csak
egyszer kell végrehajtani, ezt követően a két
készülék a későbbiekben már önműködően
felismeri egymást.
Bluetooth jelerősség kijelzés
Nem világít: a Bluetooth jel ki van
kapcsolva.
Világít: Bluetooth-jel bekapcsolva
Nem világít: nincs eszköz
csatlakoztatva az audiolejátszáshoz.
Villog: kapcsolódás folyamatban.
Világít: eszközhöz csatlakoztatva
Nem világít: nincs mobiltelefon
csatlakoztatva a kihangosításhoz.
Villog: kapcsolódás folyamatban.
Világít: mobiltelefon csatlakoztatva.
A csatlakoztatott mobiltelefon
jelerősségének kijelzése.
A csatlakoztatott mobiltelefon
akkumulátorának töltöttségi szintje.
Nem világít: nincs olvasatlan SMS
üzenet.
Világít: olvasatlan SMS üzenet(ek).
Megjegyzés
Ha törli az eszköz regisztrációját a készülékről,
ismét el kell végeznie a párosítást.
2 Kapcsolódás
A párosítás után csatlakoztassa az eszközhöz
a Bluetooth-eszközt. Az eszköz típusától
függően a párosításkor a kapcsolódás is
megtörténik.
A mikrofon csatlakoztatása
Kihangosításkor a hang érzékeléséhez
csatlakoztatnia kell a (tartozékként mellékelt)
külső mikrofont.
A mikrofon csatlakoztatásának részleteit lásd az
„Üzembe helyezés és csatlakoztatás” útmutató
részben.
3 Kihangosítás, audiolejátszás
Kapcsolódás után hívásokat hangosíthat ki,
illetve zenét játszhat le a mobiltelefonról ezen
az eszközön keresztül.
36
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 37 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
7
Párosítás
A párosítást csak a Bluetooth-eszköz
(mobiltelefon stb.) első használatakor kell
elvégezni.*
A részleteket lásd a Bluetooth-eszköz kezelési
útmutatójában.
* Ha törli az eszköz regisztrációját a készülékről,
ismét el kell végeznie a párosítást.
Hasznos tanács
Legfeljebb 9 eszközt párosíthat a készülékkel.
Keresés a Bluetooth-eszközről
A készülék másik Bluetooth-eszközről történő
keresésének végrehajtása az alábbiakban látható.
1
2
3
4
5
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Settings” opciót.
Érintse meg a
gombot és
mozgassa a görgetősávot fel és le.
Érintse meg a „Bluetooth Connection”
opciót, majd válassza a jel „ON”
beállítását.
Bekapcsol a készülék Bluetooth-jele.
Érintse meg a „Pairing >” opciót.
A készülék készen áll arra, hogy a másik
Bluetooth-eszköz érzékelje.
Indítsa el a készülék keresését a külső
Bluetooth-eszközön.
A készülék képernyőjén megjelenik a
készülékek listája. Ez a készülék „Sony
Automotive” néven jelenik meg.
A Bluetooth-eszköz alkalmazásával
csatlakoztassa ezt a készüléket.
Megjelenik a Bluetooth-eszköz neve és a
kapcsolódás befejeződik. A kapcsolat
létrehozásakor a vagy
jelenik meg.
* A jelszó kifejezés előfordulhat „passkey”, „PIN
code”, „PIN number” vagy „Password” stb. formában
is.
Megjegyzések
• A Bluetooth-eszköz csatlakoztatásakor a készülék
nem érzékelhető másik eszközről. Az érzékelés
engedélyezéséhez válassza le a jelenlegi
csatlakozást.
• A keresés vagy csatlakozás bizonyos ideig eltarthat.
• Az eszköztől függően a csatlakoztatás
jóváhagyásának kijelzése a jelszó megadása előtt
jelenik meg.
• A jelszó beírására rendelkezésre álló időtartam
készülékenként eltérő lehet.
• Ez a készülék nem csatlakoztatható olyan
készülékhez, amelyik csak a HSP (fülhallgató profil)
profilt támogatja.
Kapcsolódás
Ha bekapcsolt Bluetooth-jel esetén bekapcsolja a
gyújtáskapcsolót, a készülék keresi az utoljára
csatlakoztatott Bluetooth-eszközt és,
amennyiben lehetséges, a csatlakoztatás
önműködően megtörténik.
Ez a fejezet ismerteti a regisztrált Bluetootheszközök kézi csatlakoztatását.
Az indítás előtt ügyeljen, hogy a készüléken (42.
oldal) és a másik Bluetooth-eszközön egyaránt
bekapcsolja a Bluetooth-jelet.
Csatlakoztatás másik Bluetootheszközről
A másik Bluetooth-eszköz alkalmazásával
csatlakoztassa ezt a készüléket.
Amikor a kapcsolat sikeresen létrejön a vagy
jelenik meg a képernyő tetején.
DR-BT30Q
Sony
Automotive
XXXXXXX
6
Ha a csatlakoztatandó eszköz egy
jelszó* beírását kéri, írja be a „0000”
számot.
Megjegyzés
Ha a csatlakoztatást audiolejátszás közben végzi, a
lejátszás közben zaj lehet hallható.
Hasznos tanács
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profilt
támogató mobiltelefont vagy audiolejátszó eszközt
csatlakoztathat.
Jelszó bevitele.
XXXX
„0000”
Ez a készülék és a Bluetooth-eszköz tárolják
egymás információit, és a párosítást követően
készen állnak a kapcsolódásra.
37
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 38 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Kihangosítás
Amennyiben csatlakoztatta a mobiltelefont a
készülékhez, kihangosított hívásokat fogadhat és
kezdeményezhet.
Híváskezdeményezés
A híváslistából
A készülék tárolja az utolsó 20 hívást, lehetővé
téve, hogy gyorsan kiválasszon egyet a listából.
1
2
Telefonszám tárcsázásával
1
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Phone” opciót.
Megjelenik a Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefon kijelzés.
3
4
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Phone” opciót.
Megjelenik a Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefon kijelzés.
Érintse meg a
opciót.
Megjelenik a híváslista. A lista görgetéséhez
mozgassa a görgetősávot fel és le.
Érintse meg a kívánt opciót a listában.
Megjelenik a kapcsolat jóváhagyás képernyő.
Érintse meg a
opciót.
A hívás létrejön és megjelenik a hívás
képernyő, amíg a másik fél fogadja a hívást.
Tárolt telefonszámokkal
Összesen 6 kapcsolatot tárolhat a memóriában. A
tárolás részleteit lásd a „Telefonszámok tárolása”
szakaszban (41. oldal).
1
2
3
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a számbeviteli képernyő.
2
A számgombok megérintésével adja
meg a telefonszámot, majd érintse
meg a
gombot.
A megadott szám törléséhez érintse meg a
gombot.
A hívás létrejön és megjelenik a hívás
képernyő, amíg a másik fél fogadja a hívást.
3
A telefonkönyvből
A telefonkönyv kezelésének részleteit lásd „A
telefonkönyv kezelése” szakaszban (40. oldal).
1
2
3
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Phone” opciót.
Megjelenik a Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefon kijelzés.
1 A névlistában érintse meg a kapcsolat nevét.
2 A számlistában érintse meg a telefonszámot.
A kívánt kapcsolat ábécé sorrendben történő
kereséséhez érintse meg a
gombot, majd
válassza ki az ábécét.
Megjelenik a kapcsolat jóváhagyás képernyő.
4
38
A hangtárcsázás funkcióval
A mobiltelefonban tárolt hangminta
alkalmazásával is kezdeményezhet hívást.
1
2
3
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a telefonkönyv.
Válassza ki a kívánt kapcsolatot.
Érintse meg a
gombot.
A hívás létrejön és megjelenik a hívás
képernyő, amíg a másik fél fogadja a hívást.
Hasznos tanács
A csatlakoztatott mobiltelefon telefonkönyvében is
kereshet a híváskezdeményezéshez (40. oldal).
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Phone” opciót.
Megjelenik a Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefon kijelzés.
Érintse meg a számot a listában („1”–„6”).
Megjelenik a kapcsolat jóváhagyás képernyő.
Érintse meg a
gombot.
A hívás létrejön és megjelenik a hívás
képernyő, amíg a másik fél fogadja a hívást.
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Phone” opciót.
Megjelenik a Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefon kijelzés.
Érintse meg a gombot.
Mondja ki a mobiltelefonban tárolt
kulcsszót.
A készülék felismeri a hangját, majd a hívás
létrejön. Megjelenik a hívás képernyő, amíg a
másik fél fogadja a hívást.
Az újrahívás funkcióval
1
2
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Phone” opciót.
Megjelenik a Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefon kijelzés.
Érintse meg a
gombot.
A hívás létrejön és megjelenik a hívás
képernyő, amíg a másik fél fogadja a hívást.
Megjegyzések
• A kulcsszót úgy mondja ki, ahogy a mobiltelefonon
rögzítette.
• Ha a hangtárcsázás funkció be van kapcsolva a
csatlakoztatott mobiltelefonon, elképzelhető, hogy a
készülékkel nem működik megfelelően.
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 39 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
• Ne használja a mobiltelefon hangtárcsázás funkcióját,
amikor az csatlakoztatva van a készülékhez.
• A zajok, például a motor hangja, zavarhatják a
hangfelismerést. A jobb hangfelismerés érdekében
a lehető legkisebb környezeti zajban használja a
funkciót.
• A mobiltelefon hangfelismerési tulajdonságaitól
függően elképzelhető, hogy a hangtárcsázás nem
működik. A részletekért látogassa meg a támogatási
honlapot.
A beszélő hangerejének beállítása
Nyomja meg a (VOL) +/– gombot egy hívás
létrehozásakor.
A készülék tárolja a beszélgetőpartner normál
hangerőtől független hangerejét a memóriában.
Hívásfogadás
A mobiltelefonhoz csatlakoztatott készülékkel
bármilyen helyzetben fogadhat hívást (a
MirrorLink™ mód kivételével).
Hívásfogadás
Érintse meg a
gombot.
A csengőhang hangerejének
beállítása
Hívás közbeni műveletek
A beszélő hangerejének beállítása
Nyomja meg a (VOL) +/– gombot hívás közben.
A készülék tárolja a beszélgetőpartner normál
hangerőtől független hangerejét a memóriában.
DTMF (Dual Tone Multiple Frequency
- eltérő frekvenciájú kettős hangszín)
jelek küldése
Érintse meg a gombot, majd a szükséges
számgombokat.
A jelenlegi hívás átadása a
mobiltelefonra
Érintse meg a
gombot.
A hívás ismételt kihangosításához érintse meg
ismét a
gombot.
Megjegyzés
A mobiltelefontól függően elképzelhető, hogy a
kapcsolat megszakad, amikor hívást próbál
kezdeményezni.
A beszélgetőpartner hangerejének
beállítása
Nyomja meg a (VOL) +/– gombot egy hívás
fogadása közben.
A készülék tárolja a csengőhang normál
hangerőtől független hangerejét a memóriában.
1
Hívás visszautasítása
3
Érintse meg a
gombot.
Megjegyzés
A csengőhang és a beszélgetőpartner hangja
kizárólag az első hangsugárzón hallható.
Hasznos tanácsok
• Beállíthatja a hívás önműködő fogadását (41. oldal).
• Beállíthatja a mobiltelefon vagy a készülék
csengőhangjának használatát (41. oldal).
2
Érintse meg a
gombot, majd a
„MIC Gain” opciót.
Érintse meg a „Low”, „Middle” vagy
„High” opciót a hangerőszint
beállításához.
Érintse meg többször a
gombot az
előző képernyőre visszatéréshez.
A hívás befejezése
Érintse meg a
gombot.
39
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
A telefonkönyv kezelése
A telefonkönyvben 500 kapcsolatot tárolhat,
melyek mindegyikéhez 5 telefonszámot
rendelhet.
Megjegyzések
• A jármű eladása előtt, ha a készülék még mindig a
járműben található, az illetéktelen hozzáférést
megelőzve mindenképpen törölje a telefonkönyv
minden adatát az alábbi módokon:
– Törölje a telefonkönyv adatait alaphelyzetbe
állítással (42. oldal).
– Nyomja meg a RESET gombot.
– Válassza le a tápellátást.
• A mobiltelefonról letöltött telefonkönyv bejegyzések
nem írhatók felül újabb adatokkal, azonban egyes
adatok (név stb.) ennek eredményeképp
duplikálódhatnak.
• A készülék sérülése esetén a bejegyzések
elveszhetnek.
Telefonkönyv bejegyzések
kiválasztása
Kiválaszthatja a mobiltelefon telefonkönyv
adatait vagy a készülék belső adatait.
1
2
3
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Phone” opciót.
Megjelenik a Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefon kijelzés.
40
2
3
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Phone” opciót.
Megjelenik a Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefon kijelzés.
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a telefonkönyv.
Válassza ki a kívánt kapcsolatot.
1 A névlistában érintse meg a kapcsolat
nevét.
2 A számlistában érintse meg a
telefonszámot.
A kívánt kapcsolat ábécé sorrendben történő
megkereséséhez érintse meg a
gombot,
majd válassza ki az ábécét.
Megjelenik a kapcsolat információ képernyő.
A kapcsolat felhívása
Válassza ki a kívánt kapcsolatot a
telefonkönyvből, majd érintse meg a
gombot.
Telefonkönyv adatok törlése
Érintse meg a kívánt opciót.
1
Átküldheti a telefonkönyv adatokat a
csatlakoztatott mobiltelefonról és fogadhatja
azokat a készülékkel.
3
1
A készülék telefonkönyvének összes
bejegyzésének törlése
Telefonkönyv bejegyzések tárolása
(az „Internal” kiválasztásakor a
„Phonebook Select” menüpontban)
2
Kereshet a telefonkönyv adatokban.
Hívást is kezdeményezhet egy kapcsolattal.
Érintse meg a
gombot, majd a
„Phonebook Select” opciót.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a
gombot.
1
Keresés a telefonkönyvben
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Phone” opciót.
Megjelenik a Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefon kijelzés.
Érintse meg a
gombot, majd a
„Receive Phonebook” opciót.
A készülék készen áll a telefonkönyv adatok
fogadására.
Küldje el a telefonkönyv adatokat a
csatlakoztatott mobiltelefonnal.
Amikor a fogadás befejeződött megjelenik a
Bluetooth-eszköz neve és a készülék tárolja a
telefonkönyv adatokat.
2
3
4
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Phone” opciót.
Megjelenik a Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefon kijelzés.
Érintse meg a
gombot.
A telefonkönyv megnyílik.
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a jóváhagyás képernyő.
Érintse meg az „OK” gombot.
Az összes telefonkönyv adat törlődik.
Egy kapcsolat törlése a telefonkönyvből
1
2
3
4
Hajtsa végre a fenti 1–2. lépéseket.
Válassza ki a törölni kívánt kapcsolatot.
A névlistában érintse meg a kapcsolat nevét.
A kívánt kapcsolat ábécé sorrendben történő
megkereséséhez érintse meg a
gombot,
majd válassza ki az ábécét.
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a jóváhagyás képernyő.
Érintse meg az „OK” gombot.
A kapcsolat törlődik a telefonkönyvből.
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 41 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Hívásadatok kezelése
Telefon beállítás menü
A híváslista törlése
A telefon beállítás menü a „Phone”
menüpontban állítható be.
Törölheti a híváslista elemeit.
1
A híváslista minden elemének
törlése
2
1
3
2
3
4
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Phone” opciót.
Megjelenik a Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefon kijelzés.
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a híváslista.
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a jóváhagyás képernyő.
Érintse meg az „OK” gombot.
A híváslista minden eleme törlődik.
Gyorshívás tárolása
Tárolhatja a gyorshívás memóriában a
telefonkönyv vagy a híváslista kapcsolatait.
Tárolás a telefonkönyvből
1
2
3
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Phone” opciót.
Megjelenik a Bluetooth funkcióval
rendelkező mobiltelefon kijelzés.
Érintse meg a
gombot.
A telefonkönyv megnyílik.
Válassza ki a gyorshívás memóriában
tárolni kívánt kapcsolatot.
1 A névlistában érintse meg a kapcsolat
nevét.
2 A számlistában érintse meg a
telefonszámot.
A kívánt kapcsolat ábécé sorrendben történő
kereséséhez érintse meg a
gombot, majd
válassza ki az ábécét.
Megjelenik a kapcsolat jóváhagyás képernyő.
4
Érintse meg a „Preset” opciót, majd a
kívánt memóriahely számot („1”–„6”).
A kapcsolat tárolásra kerül a kiválasztott
memóriahelyen.
A gyorshívás memóriában tárolt
adatok módosítása
A fenti eljárással írja felül a gyorshívás memória
tartalmát.
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Phone” opciót.
Érintse meg a
gombot.
Megnyílik a telefon beállítás menü.
Érintse meg a kívánt opciót a listában,
és végezze el a beállítást.
A telefon beállítás menü opciói a következők:
„Ringtone”*1 *2
A készülék vagy a csatlakoztatott mobiltelefon
csengőhangjának használata: „Internal”,
„Cellular”.
„Auto Answer”*1
A bejövő hívások önműködő fogadása.
– „OFF”: nincs önműködő fogadás.
– „3 sec”: önműködő fogadás 3 másodperc
után.
– „10 sec”: önműködő fogadás 10 másodperc
után.
„Phonebook Select”
Keresés a készülék vagy a mobiltelefon
telefonkönyv adataiban: „Internal”, „Cellular”.
„Receive Phonebook”
A telefonkönyv adatok elküldése a
csatlakoztatott mobiltelefonról.
A fogadás befejezésekor megjelenik a
Bluetooth-eszköz neve.
„Background Visualizer”
A háttér megjelenítés beállítása: „ON”, „OFF”.
*1 Kihangosított hívás közben nem állítható be.
*2 A mobiltelefontól függően a készülék
csengőhangja lehet hallható a „Cellular” beállítás
esetén is.
Kihangosított hívás közben a telefon menü
menüpontjai a következők:
„Speech Quality” (viszhang/zajcsökkentő
mód)
A viszhang és zaj csökkentése
telefonbeszélgetés közben.
A normál használathoz válassza a „Mode 1”
beállítást.
Ha a kimenet hangminősége nem megfelelő,
válassza a „Mode 2” beállítást.
„MIC Gain” (39. oldal)
A mikrofon hangerejének beállítása a másik fél
számára: „Low”, „Middle”, „High”.
41
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 42 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Általános Bluetooth
beállítások
Audiolejátszás
Bluetooth-eszköz hallgatása a
készüléken
Ha a másik eszköz támogatja a Bluetooth
technológia A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) profilját, hallgathatja a
lejátszott hangot a készüléken.
1
2
3
4
5
Csatlakoztassa a készüléket és a
Bluetooth-eszközt (37. oldal).
Csökkentse le a készülék hangerejét.
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „BT Audio” opciót.
Megjelenik a Bluetooth audioeszköz kijelzés.
Indítsa el a lejátszást a másik
Bluetooth-eszközön.
Állítsa be a hangerőt ezen a
készüléken.
Megjegyzés
Az utoljára csatlakoztatott eszköz leválasztásához
érintse meg a „Reconnect” opciót az utoljára
csatlakoztatott Bluetooth-eszköz kereséséhez.
Ha a probléma nem oldódik meg, érintse meg a „BT
Settings” opciót, majd válassza a jel „ON” beállítását.
Érintse meg a „Pairing >” opciót a párosítás módba
belépéshez.
Az eljárás részleteit lásd a párosítás szakaszban (37. oldal).
A Bluetooth beállítások a „General Settings”
menüpontban hajthatók végre.
1
2
Érintse meg a
gombot, majd
mozgassa a görgetősávot fel és le.
Megjelenik a Bluetooth beállítások menü.
Érintse meg a lista kívánt elemét és
végezze el a beállíásokat.
A Bluetooth beállítás menü beállításai a
következők:
„Bluetooth Connection”*
A Bluetooth-jel bekapcsolása: „ON”, „OFF”.
Érintse meg a „Pairing >” opciót a párosítás
módba belépéshez.
„Bluetooth Initialize”*
A Bluetooth beállítások alaphelyzetbe állítása.
Érintse meg az „Initialize” opciót a
jóváhagyáshoz.
A „Bluetooth Initialize” menüpont töröl minden
Bluetooth beállítást, például a telefonkönyv
adatokat, hívástörténetet, gyorshívás
beállításokat, a csatlakoztatott Bluetootheszközök előzményeit stb.
* A kihangosított hívás nem állítható be.
Egy Bluetooth-eszköz használata a
készülékkel
Megjegyzés
A további Bluetooth-eszközök beállításait lásd azok
kezelési útmutatójában.
Ha a másik eszköz támogatja a Bluetooth
technológia AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) profilját, vezérelheti a lejátszást
ezzel a készülékkel.
A műveletek a lemez lejátszással (19. oldal) azonos módon hajtható végre, az alábbi kivételével:
Funkció
Touch
42
Teendő
A készülék és a másik
Bluetooth-eszköz hangerőkülönbségének csökkentése.
Az érték a –8 és +8
tartományban állítható be,
egyes lépésekben.
Megjegyzések
• Az elérhető műveletek a Bluetooth-eszköztől
függően eltérőek lehetnek. A nem elérhető
műveleteket a Bluetooth-eszközön hajtsa végre.
• A Bluetooth-eszköztől függően elképzelhető, hogy
kétszer kell megérinteni a u gombot a lejátszás
elindításához vagy szüneteltetéséhez.
• Audiolejátszás közben elképzelhető, hogy egyes
kijelzések, például a műsorszám név stb. nem
jelennek meg a készüléken.
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 43 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Hangzásbeállítás
4
A hangminőség beállítása
— EQ7
Hét különböző zenei stílusnak megfelelő eltárolt
hangzásbeállítási minta közül választhat („Xplod”,
„Vocal”, „Edge”, „Cruise”, „Space”, „Gravity”,
„Custom” vagy „OFF” (kikapcsolva)).
1
2
3
Rádióvétel vagy lejátszás közben
nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Settings” opciót.
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a hangzásbeállítás menü.
Érintse meg az „EQ7” gombot.
Megjelennek a beállítások.
4
Érintse meg a kívánt
hangszínszabályzó görbét.
A beállítás befejeződik.
A hangszínszabályzó kikapcsolásához válassza
az „OFF” beállítást.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a
gombot.
Megjegyzés
USB videolejátszás közben a hangzásbeállítás nem
használható a hallgatás közben.
5
A +/– gombok megérintésével állítsa be az
egyes frekvenciákhoz tartozó értékeket.
A szint a –8 és +8 tartományban állítható be,
egyes lépésekben.
A gyári hangszínszabályzó beállítás visszaállításához érintse meg a „Reset” opciót.
Érintse meg az „OK” gombot.
A beállítás befejeződik.
Hasznos tanács
Más jellegű hangzásképeket is beállíthat.
A különböző hangjellemzők
beállítása
Beállíthatja a bal- és jobboldali hangsugárzók
(„Balance”), valamint az első és hátsó
hangsugárzók hangerő-egyensúlyát („Fader”). A
mélysugárzó hangerejét is beállíthatja, ha az
csatlakoztatva van.
1
2
3
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ7 Tune
Rádióvétel vagy lejátszás közben
nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Settings” opciót.
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a hangbeállítás menü.
Érintse meg a „Balance/Fader/
Subwoofer” opciót.
Megjelenik a beállítás képernyő.
Az EQ7 funkció „Custom” beállítása
segítségével egyéni igényeinek megfelelően
módosíthatja a hangzást. Hét frekvenciasáv
jelszintjét módosíthatja: 63 Hz, 160 Hz, 396 Hz,
1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz és 16 kHz.
1
2
3
Rádióvétel vagy lejátszás közben
nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Settings” opciót.
Érintse meg a
gombot, majd az
„EQ7” opciót.
Válassza ki a hangszínszabályzó „OFF”
opciótól eltérő beállítását.
Érintse meg a „Custom”, majd a
„Tune >” opciót.
Megjelenik a beállítás képernyő.
4
5
A B/V/v/b gombok megérintésével
állítsa be a bal-jobb és első-hátsó
hangerőegyensúlyt.
Az érték a –15 és +15 (Balance)/–15 és +15
(Fader) közötti tartományban állítható be.
A +/– gombok megérintésével állítsa
be a mélysugárzó hangerejét.
z a beállítás csak akkor módosítható, ha a
mélysugárzó csatlakoztatva van és a
„Subwoofer” beállítása „ON” (51. oldal).
Az érték a –6 és +6 tartományban állítható be,
egyes lépésekben.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a
gombot.
43
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 44 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
A hangzás beállítása a
hallgatási helyzethez
— Intelligens idő illesztés
A készüléken beállítható a hallgatási hely az
egyes hangsugárzók hangkimenetének hallgatási
helyzetnek megfelelő eltolásával, ezzel
természetes hangzást kialakítva, mintha a jármű
közepén ülne.
A „Listening Position” beállításai az alábbiak.
„Front L” (1): bal első
„Front R” (2): jobb első
„Front” (3): elöl középen
„All” (4): a jármű közepén
„Custom”: pontosan
kalibrált helyzetben (44.
oldal)
„OFF”: nincs pozíció
beállítás
2
3
4
5
Pontosan beállíthatja a hallgatási helyzetet az
egyes hangsugárzókhoz képest, hogy a hang a
késleltetés miatt megfelelőbben érje el a
hallgatót.
Mielőtt hozzákezdene, mérje le a saját maga és
az egyes hangsugárzók közötti távolságot.
1
2
132
3
4
A mélysugárzó megközelítő helyzetét is
beállíthatja a hallgatási helyzethez képest, ha:
– a mélysugárzó csatlakoztatva van és a
„Subwoofer” beállítása „ON” (51. oldal).
– a hallgatási helyzet beállítása „Front L”, „Front
R”, „Front” vagy „All”.
1
A hallgatási helyzet pontos
beállítása — Az Intelligens idő
illesztés finomhangolása
4
Rádióvétel vagy lejátszás közben
nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Settings” opciót.
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a hangbeállítás menü.
Érintse meg a „Listening Position”
opciót.
Megjelenik a beállítás képernyő.
Érintse meg a „Front L”, „Front R”,
„Front” vagy „All” opciót.
Állítsa be a mélysugárzó pozíciót.
A fenti 4. lépésben a „Front L”, „Front R”,
„Front” vagy „All” kiválasztásával
beállíthatja a mélysugárzó helyzetét.
Érintse meg a „Near”, „Normal” vagy „Far”
opciót.
A beállítás befejeződik.
5
Rádióvétel vagy lejátszás közben
nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Settings” opciót.
Érintse meg a , majd a „Listening
Position” opciót.
Érintse meg a „Custom >” opciót.
Megjelenik a beállítás képernyő.
Az egyes hangsugárzók +/–
gombjának megérintésével állítsa be a
hallgatási helyzet és a hangsugárzók
közötti távolságot.
A távolság 2 cm-es lépésekkel állítható be a
0–400 cm tartományban.
Érintse meg az „OK” gombot.
A beállítás befejeződött.
Az alapértelmezett beállítások visszaállításához
érintse meg a „Reset” gombot.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a
gombot
Megjegyzés
A beállítás csak az „OK” megérintése után kerül
alkalmazásra.
A hallgatási pozíció testre szabásához érintse
meg a „Custom >” opciót. A gyári beállítások
visszaállításához érintse meg a „Reset” gombot.
Az Intelligens idő illesztés kikapcsolásához
válassza az „OFF” opciót.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a
gombot
44
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 45 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Hangsugárzó elrendezés és
hangerő beállítás
Látszólagos középső hangsugárzó
létrehozása — CSO
A tökéletes térhangzáshoz 5 hangsugárzó (bal első,
jobb első, bal hátsó, jobb hátsó és középső) és 1
mélysugárzó szükséges. A CSO (középső hangsugárzó létrehozás) lehetővé teszi egy látszólagos
középső hangsugárzó létrehozását, akkor is, ha
nem csatlakoztatott valódi középső hangsugárzót.
1
2
3
4
DVD-lejátszás közben érintse meg a
képernyőt.
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a lemez beállítások menü.
4
Az RBE kikapcsolásához érintse meg az „OFF”
opciót a 4. lépésben.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a
gombot.
A hangsugárzók hangerejének
beállítása
Beállíthatja az egyes csatlakoztatott
hangsugárzók hangerejét.
A beállítható hangsugárzók a „Front R” (jobb
első), „Front L” (bal első), „Surround L” (bal
hátsó), „Surround R” (jobb hátsó) és a
„Subwoofer”* (mélysugárzó).
* Csak akkor állítható be, ha a mélysugárzó
csatlakoztatva van és a „Subwoofer” beállítása „ON”
(51. oldal).
Érintse meg a „CSO (Center Speaker
Organizer)” opciót.
Az opciók megjelennek.
1
Érintse meg a „CSO1”, „CSO2” vagy
„CSO3” opciót.
A beállítás befejeződik.
2
A CSO kikapcsolásához érintse meg az „OFF”
opciót a 4. lépésben.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a
gombot.
Érintse meg az „RBE1”, „RBE2” vagy
„RBE3” opciót.
A beállítás megtörtént.
3
Nyomja meg a (HOME) gombot,
amikor nincs hangforrás kiválasztva,
majd érintse meg a „Settings” opciót.
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a hangbeállítás menü.
Mozgassa a görgetősávot fel és le,
majd érintse meg a „4.1ch Speaker
Level” opciót.
Megjelenik a beállítás képernyő.
Megjegyzés
A „CSO (Center Speaker Organizer)” csak akkor
hatásos, amikor a „Multi Channel Output” beállítása
„Multi” (54. oldal), mivel csak többcsatornás
hangforrások lejátszása esetén érvényes.
A hátsó hangsugárzók használata
mélysugárzóként — Hátsó
mélyhang kiemelés
A hátsó mélyhang kiemelés funkció kiemeli a
mélyhangokat úgy, hogy az aluláteresztő szűrő
beállított értékét (50. oldal) alkalmazza a hátsó
hangsugárzókra. Ez lehetőséget ad arra, hogy a
mélyhangsugárzó csatlakoztatása helyett a hátsó
hangsugárzókat használja.
1
2
3
Rádióvétel vagy lejátszás közben
nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Settings” opciót.
4
Érintse meg a kívánt opciót, majd a +/–
gombokkal állítsa be a hangerőt.
Ismételje ezt a lépést az egyes hangsugárzók
hangerejének beállításához.
Az alapértelmezett beállítás visszaállításához
érintse meg a „Reset” gombot.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a
gombot.
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a hangbeállítás menü.
Mozgassa a görgetősávot fel és le,
majd érintse meg az „RBE (Rear Bass
Enhancer)” opciót.
Megjelennek a beállítások.
45
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 46 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Képernyő beállítások
A kép egyéni beállítása
Érintőképernyő kalibrálás
A Picture EQ „Custom 1” és a „Custom 2”
beállítása egyéni képbeállítást tesz lehetővé a
kép színárnyalatainak beállításával.
Az érintőképernyő kalibrálására akkor van
szükség, ha a megérintés helye nem a
menüpontnak megfelelő.
1
2
3
4
1
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Settings” opciót.
2
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik az általános beállítások menü.
3
Mozgassa a görgetősávot fel és le,
majd érintse meg a „Touch Panel
Adjust” opciót.
Megjelenik a beállítás képernyő.
Videolejátszás közben nyomja meg a
(HOME) gombot, majd érintse meg a
„Settings” opciót.
Érintse meg a
gombot, majd a
„Picture EQ” opciót.
Érintse meg a „Custom 1 >” vagy
„Custom 2 >” opciót.
Megjelenik a beállítás képernyő.
Érintse meg sorban a célokat.
A kalibrálás befejeződik.
A kalibrálás kihagyásához érintse meg a
„Cancel” opciót.
A képjellemzők beállítása
— Picture EQ
Beállíthatja a jármű belső megvilágításához
illeszkedő képminőséget.
A beállítási lehetőségek az alábbiak.
„Dynamic”: élénk kép fényes és tiszta színekkel.
„Standard”: normál üzemmód.
„Theater”: a monitor fényerejének növelése,
ami megfelelő a sötét filmekhez.
„Sepia”: szépia színárnyalatok alkalmazása a
képen.
„Custom 1”, „Custom 2”: felhasználó által
beállítható üzemmód (46. oldal).
1
2
3
4
4
5
6
Érintse meg a „Warm”, „Normal” vagy
„Cool” opciót a „Color Tone”
kiválasztásához.
Érintse meg a „Brightness” és „Color”
opciók +/– gombjait az értékek
beállításához.
Érintse meg az „OK” opciót.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a
gombot.
Megjegyzés
A tolatókamera képe nem állítható be.
Videolejátszás közben nyomja meg a
(HOME) gombot, majd érintse meg a
„Settings” opciót.
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a megjelenítési beállítások menü.
Érintse meg a „Picture EQ” opciót.
Megjelennek a beállítások.
Érintse meg a kívánt opciót.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a
gombot.
Megjegyzések
• Ez a beállítás csak akkor elérhető, amikor a
rögzítőfék be van húzva.
• Ez a beállítás USB videó esetén nem elérhető.
46
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 47 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
A képarány kiválasztása
Beállítások
Beállíthatja a képernyő képarányát.
A beállítási lehetőségek az alábbiak.
A beállítás menü a következő kategóriákat
tartalmazza.
„Normal”: 4:3 képarányú kép
(hagyományos kép).
•
•
•
•
„Wide”: 4:3 képarányú kép a
képernyő bal és jobb szélére
kinagyítva, a felső és alsó
túlnyúló részeket levágva a
teljes képernyő kitöltéséhez.
„Full”: 16:9 képarányú kép.
„Zoom”: 4:3 képarányú kép
kinagyítva a képernyő bal és
jobb szélére.
1
2
3
4
: általános beállítások (48. oldal)
: hangbeállítások (50. oldal)
: megjelenítési beállítások (52. oldal)
: forrás beállítások (53. oldal)
Alapbeállítás műveletek
Az alábbi eljárással végezheti el a menüpontok
beállítását.
Például a Key Illumination menüpont
beállításakor:
1
2
Videolejátszás közben nyomja meg a
(HOME) gombot, majd érintse meg a
„Settings” opciót.
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Settings” opciót.
Megjelenik a beállítás menü.
Érintse meg a
gombot és
mozgassa a görgetősávot fel és le,
majd érintse meg a „Key Illumination”
opciót.
Megjelenik az általános beállítások képernyő.
Érintse meg a
gombot.
Megjelenik a képernyő beállítás menü.
Érintse meg az „Aspect” opciót.
Megjelennek a beállítások.
Érintse meg a kívánt opciót.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a
gombot.
Megjegyzések
• Ez a funkció csak akkor elérhető, ha behúzta a
rögzítőféket.
• A tolatókamera képaránya nem módosítható.
• Az USB videó képarányának módosításához az
USB Video beállítás menüjébe lépjen be. (28. oldal)
3
Mozgassa a görgetősávot fel és le a
kívánt színbeállítás kiválasztásához,
majd nyomja meg.
A beállítás befejeződik.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a
gombot.
47
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 48 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Általános beállítások
Érintse meg a „Settings” c
c kívánt menüpont c kívánt beállítás gombokat. Az eljárás részleteit
lásd az „Alapbeállítás műveletek” szakaszban (47. oldal).
A részleteket lásd a lentebb felsorolt oldalakon. Az alapértelmezett beállítást a „z” jelzi.
Menüpont
Navigation Source
Playback Control
Opció
Leírás
Készülék állapot
L-Audio/R-Nav A navigációs mód
(z),
megváltoztatása.
R-Audio/L-Nav,
Navigation Only
Bármelyik állapot
Clock Adjust (15., 17. oldal)
–
–
Bármelyik állapot
Language
English (z),
Français,
Español,
Português,
Pусский,
Nederlands,
Deutsch,
Italiano
A kijelzés nyelvének
kiválasztása.
Name Characters
Bármelyik állapot
Latin Characters A karakter kódolás
(z), Russian
kiválasztása.
Characters,
Simplified
Chinese,
Traditional
Chinese, Korean
Characters, Thai
Characters
OFF (z)
Auto OFF
Az önműködő áramtalanítási
A készüléket a beállított idő
funkció kikapcsolása.
letelte után önműködően
áramtalanítja, amennyiben nincs 30 sec, 30 min, Az időtartam kiválasztása.
60 min
műsorforrás kiválasztva.
Demo
ON (z)
A bemutató bekapcsolása.
OFF
A bemutató kikapcsolása.
ON (z)
Az üzemi hangjelzések
bekapcsolása.
OFF
Az üzemi hangjelzések
kikapcsolása.
Default (z)
A gyári beállítás használata.
Reverse
Ha a kormányoszlop jobb
oldalán kívánja elhelyezni.
Bármelyik állapot
Bármelyik állapot
Bármelyik állapot
Beep
Bármelyik állapot
Rotary Commander
A távvezérlő kezelőszervek
működési irányának
megfordítása.
Bármelyik állapot
48
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 49 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Menüpont
Key Illumination (35. oldal)
Touch Panel Adjust (46.
oldal)
Opció
Leírás
Rainbow (z)
A gombok színének
(12 preset
változtatása.
colors,
customized
color és 5
preset patterns)
–
OFF
Camera Input
A csatlakoztatott tolatókamera
Normal (z)
videojelének bekapcsolása.
Reverse
–
Készülék állapot
Bármelyik állapot
Bármelyik állapot
A bemenet kikapcsolása.
A tolatókamera képének
megjelenítése a tolatólámpa
bekapcsolásakor.
A tolatókamera képének
megjelenítése a
sebességváltó-kar
hátramenet helyzetbe
állításakor.
Bármelyik állapot
Rear View Camera Setting –
(55. oldal)
–
Output Color System
A csatlakoztatott monitornak
megfelelő színrendszer
beállítása.
(A SECAM nem támogatott.)
PAL (z)
A PAL beállítás
kiválasztása.
NTSC
Az NTSC beállítás
kiválasztása.
Bluetooth Connection (37.
oldal)
ON
Keresés a Bluetootheszközről.
OFF (z)
Nincs kapcsolódás a
Bluetooth-eszközhöz.
Bluetooth Initialize*
–
A Bluetooth beállítások
alaphelyzetbe állítása.
Bármelyik állapot
Firmware Version
–
A Firmware verzió frissítése.
Bármelyik állapot
Open Source Licenses
–
A szoftver engedélyek
megjelenítése.
Bármelyik állapot
Bármelyik állapot
Nincs kiválasztott
műsorforrás
Bármelyik állapot
* A „Bluetooth Initialize” funkció töröl minden Bluetooth beállítást, például a telefonkönyv adatokat, hívástörténetet,
gyorshívás memóriákat, a csatlakoztatott Bluetooth-eszközök előzményeit stb.
49
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 50 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Hangbeállítások
Érintse meg a „Settings” c c kívánt menüpont c kívánt beállítás gombokat. Az eljárás részleteit lásd
az „Alapbeállítás műveletek” szakaszban (47. oldal).
A részleteket lásd a lentebb felsorolt oldalakon. Az alapértelmezett beállítást a „z” jelzi.
Menüpont
EQ7 (43. oldal)
Opció
OFF (z)
Leírás
A hangszínszabályzó
kikapcsolása.
Xplod, Vocal,
A hangzáskép kiválasztása, a
Edge, Cruise, hangszínszabályzó
Space, Gravity, testreszabása.
Custom
Balance/Fader/Subwoofer Balance:
(–15–+15)
(43. oldal)
Listening Position (44. oldal) Front L (z)
A hallgatási helyzet és a
Front R
mélysugárzó helyzetének
beállítása.
Rádióvétel vagy
lejátszás közben
A szint beállítása.
Fader:
(–15–+15)
z: 0
Subwoofer:
(–6–+6)
z: 0
Készülék állapot
Rádióvétel vagy
lejátszás közben
A mélysugárzó hangerejének
beállítása. (Csak akkor
elérhető, ha a „Subwoofer”
beállítása „ON”.)
A bal első helyzet beállítása.
A jobb első helyzet beállítása.
Front
Az első középső helyzet
beállítása.
All
A jármű középpontjának
beállítása.
OFF
Nincs hallgatási helyzet
beállítás.
Bármelyik állapot
Subwoofer:
A mélysugárzó helyzetének
Near,
beállítása. (Csak akkor
Normal (z), Far elérhető, ha a „Subwoofer”
beállítása „ON” és a
hallgatási helyzet beállítása
„Front L”, „Front R”,
„Front” vagy „All”.)
Custom
A pontos hallgatási helyzet
beállítása (44. oldal).
RBE (Rear Bass Enhancer) OFF (z), RBE1, Az üzemmód kiválasztása.
RBE2, RBE3
(45. oldal)
A hangsugárzók használata
mélysugárzóként.
Rádióvétel vagy
lejátszás közben
50
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 51 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Menüpont
Opció
LPF: 50 Hz,
Crossover Filter
Az első vagy hátsó hangsugárzó 60 Hz, 80 Hz,
(HPF) és a mélysugárzó (LPF) 100 Hz (z),
120 Hz
levágási frekvenciájának
beállítása.
HPF: OFF (z)
Leírás
Készülék állapot
A levágási frekvencia
kiválasztása. (Csak akkor
érhető el, amikor a
„Subwoofer” beállítása
„ON”.)
A frekvenciavágás
kikapcsolása.
Rádióvétel vagy
lejátszás közben
HPF: 50 Hz,
A levágási frekvencia
60 Hz, 80 Hz,
kiválasztása.
100 Hz, 120 Hz
Subwoofer
Phase:
Normal (z),
Reverse
A mélysugárzó fázisának
kiválasztása. (Kizárólag a
„Subwoofer” opció „ON”
beállítása esetén elérhető.)
ON (z)
Subwoofer
A mélysugárzó csatlakoztatási
állapotának beállítása.
A csatlakoztatási állapot
beállítása.
OFF
A csatlakoztatási állapot
kikapcsolása.
4.1ch Speaker Level
(page 45)
–
–
Nincs kiválasztott
hangforrás
Nincs kiválasztott
hangforrás
51
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 52 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Megjelenítési beállítások
Érintse meg a „Settings” c
c kívánt menüpont c kívánt beállítás gombokat. Az eljárás részleteit
lásd az „Alapbeállítás műveletek” szakaszban (47. oldal).
A részleteket lásd a lentebb felsorolt oldalakon. Az alapértelmezett beállítást a „z” jelzi.
Menüpont
Dimmer
A kijelző fényerejének
beállítása.
Opció
Leírás
OFF
Az elsötétítés kikapcsolása.
Auto (z)
A kijelző önműködő
elsötétítése a világítás
bekapcsolásakor. (Csak
akkor elérhető, ha a világítás
vezérlővezeték
csatlakoztatva van.)
ON
A kijelzés elsötétítése.
Dimmer Level
A fényerőszint beállítása az
elsötétítés bekapcsolásakor.
(–5–+5)
z: 0
A szint kiválasztása.
Picture EQ*1 (46. oldal)
Dynamic (z),
A képminőség beállítása.
Standard,
Theater, Sepia
Aspect*1 *2 (47. oldal)
Készülék állapot
Bármelyik állapot
Bármelyik állapot
Custom 1,
Custom 2
A képminőség egyéni
beállítása.
Normal,
Wide,
Full (z),
Zoom
A képarány kiválasztása.
Videolejátszás
közben
Videolejátszás
közben
*1 Ez a beállítás csak akkor elérhető, amikor a rögzítőfék be van húzva.
*2 Az USB-videó képarányának módosításához lépjen be az USB videó beállítás menübe. (28. oldal)
52
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 53 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Műsorforrás beállítások
Érintse meg a „Settings” c
c kívánt menüpont c kívánt beállítás gombokat. Az eljárás részleteit
lásd az „Alapbeállítás műveletek” szakaszban (47. oldal).
A részleteket lásd a lentebb felsorolt oldalakon. Az alapértelmezett beállítást a „z” jelzi.
Menüpont
Traffic Announcement
Opció
ON
A közlekedési információ
vétele.
OFF (z)
Nincs közlekedési
információ vétel.
DVD Direct Search (23. oldal)Chapter (z)
A keresett elem beállítása a közvetlen kereséses DVD-lejátszáshoz. Title
DVD Menu Language
DVD Audio Language
DVD Subtitle Language
Készülék állapot
Rádióvétel vagy
lejátszás közben.
Egy fejezet keresése.
Egy tétel keresése.
Bármelyik állapot
English (z),
A lemezmenü nyelvének
Chinese,
módosítása.
German,
French, Italian,
Spanish,
Portuguese,
Dutch, Danish,
Swedish,
Finnish,
Norwegian,
Russian, Other
Nincs kiválasztott
forrás
English (z),
A hangsáv nyelvének
Chinese,
módosítása.
German,
French, Italian,
Spanish,
Portuguese,
Dutch, Danish,
Swedish,
Finnish,
Norwegian,
Russian, Other
Nincs kiválasztott
forrás
English (z),
A lemezre felvett feliratok
Chinese,
nyelvének módosítása.
German,
French, Italian,
Spanish,
Portuguese,
Dutch, Danish,
Swedish,
Finnish,
Norwegian,
Russian, Other
Nincs kiválasztott
forrás
Standard (z)
Audio DRC
Alacsony hangerőn is érthető
marad a műsor. Csak akkor
használható, ha az Audio DRC Wide
(Dynamic Range Control)
szabványnak megfelelő DVDlemezt* játszik le.
* VR formátumú DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW kivételével.
Leírás
A normál beállítás
kiválasztása.
Olyan érzést kelt, mintha élő
előadáson lenne.
Nincs kiválasztott
forrás
53
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 54 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Menüpont
Opció
Leírás
Multi (z)
Multi Channel Output
A többcsatornás források
kimeneti módjának kiválasztása.Stereo
4.1-csatornás kimenet.
Monitor Type
Egy a csatlakoztatott
képernyőhöz megfelelő
képarány kiválasztása.
(A készülék képaránya is
megváltozik.)
Szélesképernyős kép
megjelenítése.
Válassza ki ezt a beállítást,
ha szélesképernyős vagy
szélesképernyős
üzemmóddal ellátott
képernyőt csatlakoztatott
16:9 (z)
A lejátszott lemeztől függően
előfordulhat, hogy a készülék a 4:3 Letter Box
„4:3 Pan Scan” üzemmód
helyett önműködően „4:3 Letter
Box” üzemmódba kapcsol és
fordítva.
4:3 Pan Scan
Original (z)
DVD Playlist Play
(DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW
esetén csak VR módban)
Video CD PBC (21. oldal)
Multi Disc Resume
Lekeverés 2 csatornára.
Szélesképernyős műsor
lejátszásakor fekete csík
jelenik meg a képernyő alsó
és felső részén.
Válassza ki ezt a beállítást,
ha hagyományos 4:3
képernyős képernyőt
csatlakoztatott.
Készülék állapot
Nincs kiválasztott
forrás
Nincs kiválasztott
forrás
Szélesképernyős műsor
lejátszásakor a műsor a teljes
képernyőn látható, de a kép
széleit levágja a készülék.
Az eredeti felvételek
lejátszása.
Playlist
Szerkesztett lejátszási listák
lejátszása.
ON (z)
VCD-lemezek lejátszása a
PBC funkció használatával.
OFF
VCD-lemezek lejátszása a
PBC funkció használata
nélkül.
ON (z)
A folytatási pont tárolása a
memóriában összesen 5
video* lemezre.
Nincs kiválasztott
forrás
Nincs kiválasztott
forrás
* Csak DVD VIDEO/VCD/Xvid/
MPEG-4 esetén.
Source Skip
54
OFF
Nem tárolja a készülék a
megszakítási pontot a
memóriában. A lejátszás
csak a készülékben lévő
lemeznél folytatódik a
megszakítási ponttól.
–
A forrásváltáshoz szükséges
folyamatok számának
csökkentése. Ellenőrizze a
nem használt forrásokat a
Source skip képernyőn. (11.,
14. oldal)
Bármelyik állapot
Bármelyik állapot
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 55 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Külső készülék használata
Külső audio-, videokészülék
használata
Akár 2 külső eszközt csatlakoztathat, például
hordozható médialejátszó, játék stb., a készülék
AUX1 IN és AUX2 IN csatlakozóihoz.
Külső eszköz kiválasztása
1
2
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg az „AUX” opciót.
Megjelenik az AUX lejátszás képernyő.
Érintse meg az „AUX1” vagy „AUX2”
opciót az eszköz kiválasztásához.
A hordozható eszköz kezelőszerveit
használja.
A hangerőszint beállítása
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a
csatlakoztatott eszköz hangerejét.
A hangerő azonos az „AUX1” és az „AUX2”
esetén.
1
2
3
4
5
Csökkentse le a készülék hangerejét.
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg az „AUX” gombot.
Megjelenik az AUX lejátszás képernyő.
Érintse meg a
gombot a menü
megnyitásához, majd érintse meg az
„Adjust Input Level” opciót.
Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
A –/+ többszöri megérintésével állítsa
be a hangerőt.
A hangerő a –8 és 18 közötti tartományban
állítható be, egyes lépésekben.
Az eszköztípus beállítása
A csatlakoztatott eszközök típusának (videó
vagy audio) beállításakor a háttérkép
önműködően a megfelelőre változik.
1
2
3
Tolatókamera
Külön megvásárolható tolatókamera
csatlakoztatásával a CAMERA aljzathoz
megjelenítheti a tolatókamera képét.
A tolatókamera képe akkor jelenik meg, amikor:
– a tolatólámpa bekapcsol (vagy a sebességváltókart R (hátramenet) állásba állítják).
– megnyomja a (HOME) gombot, majd
megérinti a „Rear Camera” opciót.*
– többször megnyomja a (DSPL) gombot.*
* A tolatókamera beállításokban szerkesztett vonalak
nem jelennek meg.
Megjegyzés
Tolatáskor figyelje megfelelően a környezetet, akkor
is, ha a tolatókamera csatlakoztatva van. Ne
hagyatkozzon kizárólag a tolatókamerára.
Hasznos tanács
A kamera bemenetének kikapcsolásával beállíthatja,
hogy ne jelenjen meg a tolatókamera képe, annak
ellenére, hogy az csatlakoztatva van (49. oldal).
A tolatókamera beállításai
Megjelenítheti a tolatókamera működésének
beállítására szolgáló opciókat.
Ez a beállítás csak akkor elérhető, amikor:
– a „Camera Input” beállítása „Normal” vagy
„Reverse” (49. oldal).
– a rögzítőféket behúzták.
1
2
3
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg a „Settings” opciót.
Érintse meg a
gombot.
Mozgassa a görgetősávot fel és le,
majd érintse meg a „Rear View
Camera Setting” opciót.
Megjelennek a beállítások.
A jelzővonalak megjelenítése
Érintse meg a
gombot.
Érintse meg ismét a
gombot a vezető
vonalak elrejtéséhez.
Nyomja meg a (HOME) gombot, majd
érintse meg az „AUX” opciót.
Érintse meg a
gombot a menü
megnyitásához, majd érintse meg az
„AUX1 Input” vagy „AUX2 Input”
opciót.
Érintse meg az „Audio” vagy „Video”
opciót.
A beállítás megtörtént.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a
gombot.
55
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 56 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
A vonalak szerkesztése
1 Érintse meg a
gombot.
További információk
Óvintézkedések
• Hagyja lehűlni a készüléket a bekapcsolás előtt, ha
a jármű tűző napon parkolt.
• Ne hagyja az előlapot vagy az audioeszközt a
járműben, mert károsodhat vagy meghibásodhat a
közvetlen napsütés miatti magas hőmérséklet
következtében.
• A motoros antenna önműködően kitolódik.
2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt vonalat.
Érintse meg a
,
vagy
opciót a szerkeszteni kívánt vonaltól függően.
3 Szerkessze a vonalat.
A hosszúság növeléséhez érintse meg a B b
gombot.
A hosszúság csökkentéséhez érintse meg a bB
gombot.
A helyzet beállításához érintse meg a V vagy
v gombot.
Az alapértelmezett beállítás visszaállításához
érintse meg a „Reset” gombot.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a
gombot.
56
Páralecsapódás
Ha páralecsapódás történik a készülék belsejében,
távolítsa el a lemezt és várjon körülbelül egy órát,
különben elképzelhető, hogy a készülék nem
működik megfelelően.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ne öntsön folyadékot a készülékbe vagy a
lemezekre.
Megjegyzések az LCD-képernyőről
• Ne nedvesítse be és ne tegye ki a LCD-kijelzőt
folyadék hatásának, mert meghibásodhat.
• Ne nyomja meg az LCD-képernyőt, mert a kép torzulhat vagy meghibásodás következhet be (pl. a kép
zavaros lehet vagy az LCD-képernyő megsérülhet).
• Csak az ujjával érintse meg, mert az LCDképernyő megsérülhet vagy eltörhet.
• Az LCD-képernyőt száraz, puha ruhával tisztítsa.
Ne használjon oldószereket, például benzin,
hígító, kereskedelemben kapható tisztítószerek
vagy antisztatizáló szer.
• Ne használja a készüléket, ha a külső hőmérséklet
kívül esik az 5–45°C tartományon.
• Ha a jármű hideg vagy meleg helyen parkolt,
elképzelhető, hogy a kép nem tiszta. Ez nem
jelenti a képernyő sérülését, és a kép tiszta lesz,
miután a jármű belső hőmérséklet megfelelő lesz.
• Néhány állandóan kék, piros vagy zöld pont jelenhet
meg a képernyőn. Ennek elnevezése „képponthiba”,
ami bármely LCD-képernyő esetén előfordulhat. Az
LCD-képernyő rendkívül korszerű gyártástechnológiával készült, a hatékony képpontok aránya nagyobb
mint 99,99%. Esetenként azonban a képpontok
alacsony aránya (jellemzően 0,01%) nem világít
megfelelően. Ezek nem befolyásolják a láthatóságot.
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 57 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Megjegyzések a lemezekről
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak
vagy hőnek (mint például fűtőtest), és ne hagyja
napon parkoló járműben, mert a jármű belső
terének hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Lejátszás előtt a lemezt
tisztítókendővel középről
sugárirányban kifelé haladva
tisztítsa meg. A tisztításhoz ne
használjon benzint, hígítót,
vagy háztartási tisztítószereket.
• Ez a készülék a Compact Disc
(CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására képes. A kettős formátumú (DualDisc) lemezek és a másolásvédelemmel ellátott zenei CD-lemezek némelyike
nem felel meg a CompactDisc (CD) szabványnak,
ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
• A készülékkel le NEM játszható lemezek
– A címkéket, matricákat, ragasztószalagot vagy
papírt tartalmazó lemezek. Ezek elhelyezése
meghibásodást okozhat vagy tönkreteheti a lemezt.
– Különleges alakú (szív-, négyzet-, vagy csillagalakú) lemezek. A készülék megrongálódhat.
– 8 cm lemezek.
Megjegyzés a DVD- és VCD-lemezek
lejátszásához
Bizonyos DVD- és VCD-lemezek esetében a
szoftvergyártó néhány lejátszási műveletet rögzített
a lemezen. Mivel ez a készülék a DVD- és VCDlemezeket a gyártó eredeti, lemezen elhelyezett
utasításai alapján játssza le, előfordulhat, hogy
egyes funkciók nem állnak rendelkezésre. Lásd a
DVD- vagy VCD-lemezekhez mellékelt utasítást.
Megjegyzések a DATA CD és DATA
DVD lemezekhez
• A lemez állapotától, valamint attól függően, hogy
milyen készülékkel készítették a felvételt,
előfordulhat, hogy egyes DATA CD és DATA DVD
lemezeket nem lehet lejátszani ezzel a készülékkel.
• Egyes lemezek esetén lezárás szükséges (57. oldal).
• Ez a készülék az alábbi szabványokkal kompatibilis.
DATA CD lemezek esetén:
– ISO 9660 1-es, 2-es szint, Joliet/Romeo
kiterjesztési formátum,
– többmenetes lemez.
DATA DVD lemezek esetén
– UDF Bridge formátum (kombinált UDF és ISO
9660),
– többszektoros lemez.
• Legnagyobb mennyiségek:
– mappák (albumok): 256 (a gyökér és az üres
mappákat is beleértve).
– egy lemezen lévő fájlok (műsorszámok/videók)
és mappák száma: 2000 (ha a mappa- vagy
fájlnevek sok karaktert tartalmaznak, ez a szám
kevesebb is lehet 2000-nél).
– a mappa/fájlnév megjeleníthető karaktereinek
száma: 64 (Joliet/Romeo).
Megjegyzések a lemezek
lezárásához
Az alábbi lemezek csak akkor játszhatók le ezzel a
készülékkel, ha lezárja azokat.
• DVD-R/DVD-R DL (videó, VR formátum)
• DVD-RW videó formátum
• DVD+R/DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Az alábbi lemezek lezárás nélkül is lejátszhatók.
• DVD+RW – önműködően lezárt.
• DVD-RW VR formátumban – lezárás nem
szükséges.
A részleteket lásd a lemezhez mellékelt
tájékoztatóban.
Megjegyzések a többmenetes,
többszektoros DVD-lemezekhez
Ez a készülék az alább felsorolt feltételeknek
megfelelően tudja lejátszani a többmenetes,
többszektoros DVD-lemezeket. Ne feledje, hogy
mind a pillanatnyi menetnek, mind a lemeznek
lezárt állapotban kell lennie.
• Ha az első menetben CD-DA (Compact Disc
Digital Audio) műsorszámok találhatók:
A készülék CD-DA lemezként ismeri fel a lemezt,
és csak az első menet CD-DA formátumú
műsorszámait játssza le, még akkor is, ha a többi
menetben más formátumú (pl. MP3)
műsorszámok is előfordulnak.
• Ha a CD-DA műsorszámok nem az első menetben
találhatók:
A készülék DATA CD vagy DATA DVD
lemezként ismeri fel a lemezt, és az összes CDDA menetet kihagyja.
• MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 felvétele esetén:
Csak azokat a meneteket játssza le a készülék,
melyek a kiválasztott fájltípust (audio, video)*
tartalmazzák (a CD-DA vagy más adatfájlt
tartalmazó meneteket kihagyja a készülék).
* A fájltípus kiválasztásának módját a 24. oldalon
olvashatja.
Az MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4
fájlok lejátszási sorrendje
MP3/WMA/AAC/
Xvid/MPEG-4
Mappa
(album)
MP3/WMA/AAC/
Xvid/MPEG-4
fájl
(műsorszám/
video)
57
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 58 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
A WMA fájlokról
A lineáris PCM fájlokról
Az alábbi követelményeknek megfelelő WMA*1
fájlok lejátszása lehetséges. A lejátszás a
követelményeknek megfelelő WMA fájlok
esetén sem garantált.
Az alábbi követelményeknek megfelelő lineáris
PCM fájlok lejátszása lehetséges. A lejátszás a
követelményeknek megfelelő lineáris PCM
fájlok esetén sem garantált.
Kodek lemez esetén
• Médiafájl formátum: ASF fájlformátum
• Fájl kiterjesztése: .wma
• Bitsűrűség: 64–192 kbps (a változó bitsűrűség is
támogatott (VBR))
• Mintavételezési frekvencia*2: 44,1 kHz
Kodek memóriakártya esetén
• Médiafájl formátum: ASF fájlformátum
• Fájl kiterjesztése: .wma
• Bitsűrűség: 64–192 kbps (a változó bitsűrűség is
támogatott (VBR))*4
• Mintavételezési frekvencia*2: 44,1 kHz
Az MP3 fájlokról
Az alábbi követelményeknek megfelelő MP3
fájlok lejátszása lehetséges. A lejátszás a
követelményeknek megfelelő MP3 fájlok esetén
sem garantált.
Kodek lemez esetén
• Médiafájl formátum: MP3 (MPEG-1 Layer3)
fájlformátum
• Fájl kiterjesztése: .mp3
• Bitsűrűség: 48–192 kbps (a változó bitsűrűség is
támogatott (VBR))
• Mintavételezési frekvencia*2: 32, 44,1, 48 kHz
Kodek memóriakártya esetén
• Médiafájl formátum: MP3 (MPEG-1 Layer3)
fájlformátum
• Fájl kiterjesztése: .mp3
• Bitsűrűség: 32–320 kbps (a változó bitsűrűség is
támogatott (VBR))*4
• Mintavételezési frekvencia*2: 32, 44,1, 48 kHz
Az AAC fájlokról
Az alábbi követelményeknek megfelelő AAC*3
fájlok lejátszása lehetséges. A lejátszás a követelményeknek megfelelő AAC fájlok esetén sem garantált.
Kodek lemez esetén
• Médiafájl formátum: MP4 fájlformátum
• Fájl kiterjesztése: .mp4, .m4a,
• Bitsűrűség: 40–320 kbps (a változó bitsűrűség is
támogatott (VBR))
• Mintavételezési frekvencia*2: 44,1, 48 kHz
Kodek memóriakártya esetén
58
• Médiafájl formátum: MP4 fájlformátum
• Fájl kiterjesztése: .mp4, .m4a, .3gp
• Bitsűrűség: 48–288 kbps (a változó bitsűrűség is
támogatott (VBR))*4
• Mintavételezési frekvencia*2: 8, 11,025, 12, 16,
22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Kodek memóriakártya esetén
•
•
•
•
Médiafájl formátum: Wave-Riff fájlformátum
Fájl kiterjesztése: .wav
Bitsűrűség: 1411 kbps
Mintavételezési frekvencia*2: 44,1 kHz
A HE-AAC fájlokról
Az alábbi követelményeknek megfelelő HEAAC fájlok lejátszása lehetséges. A lejátszás a
követelményeknek megfelelő HE-AAC fájlok
esetén sem garantált.
Kodek memóriakártya esetén
•
•
•
•
Médiafájl formátum: MP4 fájlformátum
Fájl kiterjesztése: .mp4, .m4a, .3gp
Bitsűrűség: 32–144 kbps*4
Mintavételezési frekvencia*2: 8, 11,025, 12, 16,
22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Az AVC (H.264/AVC) fájlokról
Az alábbi követelményeknek megfelelő AVC
(H.264/AVC) fájlok lejátszása lehetséges. A
lejátszás a követelményeknek megfelelő AVC
(H.264/AVC) fájlok esetén sem garantált.
Kodek memóriakártya esetén
•
•
•
•
•
•
•
Médiafájl formátum: MP4 fájlformátum
Fájl kiterjesztése: .mp4, .m4v
Profil: Baseline profil/fő profil
Szint: 3.1
Bitsűrűség: akár 14 Mbps
Képkocka-sűrűség: akár 30 fps (30p/60i)
Felbontás: akár. 1280 × 720*5
Az MPEG-4 fájlokról
Az alábbi követelményeknek megfelelő MPEG-4
fájlok lejátszása lehetséges. A lejátszás a követelményeknek megfelelő MPEG-4 fájlok esetén sem
garantált.
Kodek lemez esetén
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Médiafájl formátum: MP4 fájlformátum
Fájl kiterjesztése: .mp4
Profil: egyszerű profil
Bitsűrűség: akár 10 Mbps DVD-lemez esetén,
7 Mbps CD-lemez esetén
Képkocka-sűrűség: akár 30 fps (30p/60i)
Felbontás: akár 720 × 576 képpont
Médiafájl formátum: Xvid fájlformátum
Fájl kiterjesztése: .avi, .xvid
Profil: továbbfejlesztett egyszerű profil
Bitsűrűség: akár. 10 Mbps DVD-lemez esetén,
7 Mbps CD-lemez esetén
Képkocka-sűrűség: akár 30 fps (30p/60i)
Felbontás: akár 720 × 576*5
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 59 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Kodek memóriakártya esetén
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Médiafájl formátum: MP4 fájlformátum
Fájl kiterjesztése: .mp4, .m4v
Profil: egyszerű profil
Bitsűrűség: akár 12 Mbps
Képkocka-sűrűség: akár 30 fps (30p/60i)
Felbontás: akár 1280 × 720*5
Médiafájl formátum: MP4 fájlformátum
Fájl kiterjesztése: .mp4, .m4v
Profil: továbbfejlesztett egyszerű profil
Bitsűrűség: akár 8 Mbps
Képkocka-sűrűség: akár 30 fps (30p/60i)
Felbontás: akár 720 × 576*5
Médiafájl formátum: Xvid fájlformátum
Fájl kiterjesztése: .avi, .xvid
Profil: továbbfejlesztett egyszerű profil
Bitsűrűség: akár 8 Mbps
Képkocka-sűrűség: akár 30 fps (30p/60i)
Felbontás: akár 720 × 576*5
A Windows Media fájlokról
Az alábbi követelményeknek megfelelő Windows
Media fájlok lejátszása lehetséges. A lejátszás a
követelményeknek megfelelő Windows Media
fájlok esetén sem garantált.
Kodek memóriakártya esetén
Video 9*1 *6
•
•
•
•
•
Médiafájl formátum: ASF fájlformátum
Fájl kiterjesztése: .wmv
Bitsűrűség: akár 20 Mbps
Képkocka-sűrűség: akár 30 fps (30p/60i)
Felbontás: akár 1280 × 720*5
A JPEG fájlokról
Az alábbi követelményeknek megfelelő JPEG*7
fájlok lejátszása lehetséges. A lejátszás a követelményeknek megfelelő JPEG.
Kodek memóriakártya esetén
• Médiafájl formátum: DCF 2.0/Exif 2.21
kompatibilis fájlformátum
• Fájl kiterjesztése: .jpg, jpeg
• Profil: Baseline profil
• Képpontok száma: akár 6048 × 4032 képpont
(24 000 000 képpont)
*1 A másolásvédelemmel ellátott WMA/WMV fájlok
lejátszása nem lehetséges.
*2 Elképzelhető, hogy a mintavételezési frekvencia
nem minden dekódoló esetén elérhető.
*3 A másolásvédelemmel ellátott AAC-LC fájlok
lejátszása nem lehetséges.
*4 A nem szabványos bitsűrűséget vagy a nem
garantált bitsűrűséget tartalmaz a mintavételezési
frekvenciától függően.
5
* Ezek a számok a lejátszható videó legnagyobb
felbontását, nem pedig a lejátszó képernyőjének
felbontását jelzik. A képernyő felbontása 800 ×
480.
6
* Egyes WMV fájlok kizárólag a Windows Media Player
alkalmazásával történő átvitellel játszhatók le.
*7 Egyes fénykép fájlok a fájlformátumtól függően
nem jeleníthetők meg.
Az iPod készülékekről
• A következő iPod modellek csatlakoztathatók. A
csatlakoztatás előtt frissítse az iPod szoftverét az
elérhető legújabbra.
– iPod touch (4. generáció)
– iPod touch (3. generáció)
– iPod touch (2. generáció)
– iPod touch (1. generáció)
– iPod classic
– iPod nano (6. generáció)
– iPod nano (5. generáció)
– iPod nano (4. generáció)
– iPod nano (3. generáció)
– iPod nano (2. generáció)
– iPod nano (1. generáció)*
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
* Az utas vezérlés az iPod nano (1. generáció) esetén
nem elérhető.
• A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” azt
jelenti, hogy az adott elektronikai készülék
célzottan úgy lett megtervezve, hogy az iPodhoz,
iPhonehoz hozzákapcsolható legyen, továbbá a
termék fejlesztője által igazolt, hogy az Apple
által megkívánt teljesítményeket eléri. Az Apple
nem vállal felelőséget a készülék működéséért,
vagy a biztonsági és más szabályzásoknak való
megfelelésért. Kérjük ne feledje, ha ezt a
készüléket iPod vagy iPhone eszközzel használja,
a vezeték nélküli teljesítmény változhat.
Néhány szó a Bluetooth funkcióról
Mi is az a Bluetooth technológia?
• A Bluetooth egy kishatótávolságú vezeték nélküli
technológia, mely drótnélküli adatátvitelt tesz
lehetővé digitális eszközök, pl. mobiltelefon és
kihangosító (headset) között. A Bluetooth vezeték
nélküli technológia működési tartománya kb. 10
méter. Általában két eszköz összekapcsolására
használják, de vannak olyan készülékek, melyek
egyszerre több eszköz csatlakoztatását is lehetővé
teszik.
• Vezetékes összeköttetésre nincs szükség, mert a
Bluetooth vezeték nélküli technológia, ráadásul az
eszközöknek nem szükséges egymással szemben
lenniük, mint pl. az infravörös kapcsolatnál. Így a
kívánt Bluetooth-eszközt elhelyezheti pl. a
táskájában, a zsebében stb.
• A Bluetooth technológia egyben nemzetközi
szabvány is, melyet világszerte vállalatok milliói
támogatnak és alkalmaznak.
59
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 60 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
60
A Bluetooth kommunikációról
Egyebek
• A Bluetooth vezeték nélküli technológia működési
tartománya kb. 10 méter.
A legnagyobb kommunikációs távolság az
akadályoktól (személyek, fém, fal stb.) vagy az
elektromágneses környezettől függően eltérő lehet.
• Az alábbi körülmények befolyásolják a Bluetooth
kommunikáció érzékenységét.
– Ha e készülék és a Bluetooth-eszköz között
akadály – pl. személy, fémtárgy vagy fal – van.
– A készülék közelében 2,4 GHz-en kommunikáló
eszköz, pl. vezeték nélküli LAN eszköz, vezetéknélküli telefon vagy mikrohullámú sütő működik.
• Mivel a Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli
LAN (IEEE802.11b/g) azonos frekvenciát
alkalmaz, mikrohullámú kölcsönhatás következhet
be ami a kommunikációs sebesség lecsökkenését,
zajt vagy sikertelen kapcsolódást eredményezhet,
ha a készüléket vezeték nélküli LAN eszköz
közelében helyezik el. Ilyen esetben hajtsa végre a
következőket.
– Használja ezt a készüléket legalább 10 m
távolságban a vezeték nélküli LAN eszköztől.
– Ha ezt a készüléket egy vezeték nélküli LAN
eszközhöz 10 méternél közelebb használja,
kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN eszközt.
– Helyezze a lehető legközelebb egymáshoz ezt a
készüléket és a Bluetooth-eszközt.
• A Bluetooth-eszközök által kibocsátott
mikrohullámok zavart okozhatnak egyes
elektronikus orvosi berendezések működésében.
Az alábbi környezetben kapcsolja ki ezt a
készüléket és a többi Bluetooth-eszközt, mert
balesetveszélyt jelenthetnek.
– Ha gyúlékony gázok vannak a közelben, pl.
kórházban, vonaton, repülőgépen vagy
üzemanyagtöltő állomáson.
– Önműködő ajtók vagy tűzjelző közelében.
• Ez a készülék támogatja azokat a biztonsági
funkciókat, melyek megfelelnek a Bluetooth
szabványnak és a vezeték nélküli Bluetooth
kapcsolat biztonságát hivatottak szolgálni, de a
beállítások függvényében előfordulhat, hogy a
biztonság szintje nem elegendő. Legyen
körültekintő a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat
használata során.
• Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth adatátvitel
közben előforduló információszivárgásért.
• Nem garantáljuk, hogy e készülék minden
Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatható.
– Egy Bluetooth funkciót támogató eszköznek
meg kell felelni a Bluetooth SIG által
meghatározott Bluetooth szabványoknak
megfelelő és azonosíthatónak kell lenni.
– Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a
fentebb említett Bluetooth szabványoknak, az
eszköz jellemzőinek vagy műszaki adatainak
függvényében előfordulhat, hogy bizonyos
eszközök nem csatlakoztathatóak vagy nem
működnek megfelelően.
– Az eszköz típusától és a külső körülményektől
függően előfordulhat, hogy a kihangosítóval
történő adatátvitel közben zaj észlelhető.
• A csatlakoztatni kívánt eszköz típusától függően
előfordulhat, hogy a kommunikáció megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
• Előfordulhat, hogy zavaró rádióhullámok jelenléte
vagy a külső környezet jellege miatt a Bluetooth
funkció nem használható a mobiltelefonnal.
• Ha a Bluetooth funkció használatát követően
rosszul érzi magát, azonnal szüntesse be a
Bluetooth-eszköz használatát. Ha a probléma
tartósan fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
Ha olyan kérdése vagy problémája van a
készülékkel kapcsolatban, amelyre jelen kezelési
útmutató nem tér ki, vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi Sony kereskedéssel.
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Átlagos használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől
függően előfordulhat, hogy csak rövidebb ideig.)
Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő
hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet egy új,
CR2025 típusú lítium gombelemre. A tűz- és
robbanásveszély elkerülése érdekében csak a
megadott típusú elemet használja.
+ oldallal felfelé
c
Megjegyzések a lítium elemekről
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse újra, ne szerelje szét és ne dobja tűzbe.
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti
biztosítékon feltűntetett
amperértéknek megfelelőt
használjon. Ha a biztosíték
kiég, ellenőrizze a tápfeszültség
csatlakozást, majd cserélje ki a
biztosítékot. Ha a csere után
ismét kiég a biztosíték, a hiba a Biztosíték (10 A)
készülékben van. Ilyenkor
forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 61 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
A csatlakozók tisztítása
A készülék nem működik megfelelően, ha a
készülék és az előlap közötti csatlakozók nem
tiszták. Ennek megelőzéséhez válassza le az
előlapot (15. oldal) és tisztítsa meg a csatlakozókat
vattapamaccsal. Ne alkalmazzon túlzott erőt,
különben a csatlakozók megsérülhetnek.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az
XAV-601BT típusú készülék a 2/1984. (III. 10.)
számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak
szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
Képernyő rész
Fejegység
Az előlap
hátoldala
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
A készülék kiszerelése
1
Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot
a készülék két oldalán, kattanásig.
Képernyő típus: széles képarányú színes LCD-képernyő
Méret: 15,5 cm (6,1”)
Rendszer: TFT aktív mátrix
Képpontok száma:
1 152 000 képpont (800 × 3 (RGB) × 480)
Színrendszer:
PAL/NTSC/SECAM/PAL-M/PAL-N önműködő
kiválasztás
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozó: külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 25 kHz
Hasznos érzékenység: 8 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel-zaj arány: 80 dB (mono)
Áthallás: 50 dB, 1 kHz-en
Frekvencia átvitel: 20–15 000 Hz
MW/LW
A kampók
befelé
nézzenek.
2
A kioldókulcsokkal húzza kifelé a
készüléket.
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó: külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia:
9124,5 kHz vagy 9115,5 kHz/4,5 kHz
Érzékenység: MW: 26 μV, LW: 46 μV
CD-, DVD-lejátszó
Jel-zaj arány: 120 dB
Frekvencia átvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: nem mérhető
Harmonikus torzítás: 0,01%
Régiókód: a készülék alján lévő címkén
USB-lejátszó
Illesztő: USB (teljes sebességű)
Legnagyobb áram: 1 A
Vezeték nélküli adatátvitel
3
Csúsztassa ki a készüléket a
műszerfalból.
Kommunikációs rendszer:
Bluetooth szabvány 2.1 + EDR
Kimenet:
Bluetooth szabvány Power Class 2 (Legfeljebb +4
dBm)
Legnagyobb kommunikációs tartomány:
Közvetlen rálátással kb. 10 m*1
Frekvenciasáv:
2,4 GHz hullámsáv (2,4000–2,4835 GHz)
Modulációs eljárás: FHSS
Kompatibilis Bluetooth profilok*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution profil) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control profil) 1.3
HFP (Handsfree profil) 1.5
PBAP (Phone Book Access profil)
OPP (Object Push profil)
61
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 62 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
*1 A pillanatnyi tartomány több tényezőtől is függ, pl. az
eszközök közötti akadályoktól, a mikrohullámú sütő
körüli mágneses tértől, statikus elektromosságtól,
vételi érzékenységtől, az antenna teljesítményétől,
operációsrendszertől, szoftvertől stb.
*2 Az egyes Bluetooth profilok a Bluetooth-eszközök
közötti adatátvitel típusához igazodnak.
Erősítő
Kimenetek: hangsugárzó kimenetek
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 52 W × 4 (4 Ω-on)
Általános
Kimenetek:
Videokimenet (hátsó)
Audió kimeneti csatlakozók (első, hátsó)
Mélysugárzó kimeneti csatlakozó
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Háttérvilágítás vezérlőcsatlakozó
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
Rögzítőfék csatlakozó
Mikrofon bemenet
Fordított bemeneti csatlakozó
Sebességjel bemeneti csatlakozó
Kamera bemeneti csatlakozó
AUX audiobemenet csatlakozók
AUX videobemenet csatlakozók
USB csatlakozó
Energiaellátás: 12 V, egyenáramú járműakkumulátor
(negatív földelésű))
Méretek: kb. 178 × 100 × 173 mm (szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 111 × 160 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg: kb. 2,0 kg
Mellékelt tartozékok:
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Mikrofon
Távvezérlő: RM-X271
Előlap tok
Külön megvásárolható tartozékok/külső eszközök:
USB és videó csatlakozóvezeték iPodhoz:
RC-202IPV
Tolatókamera: XA-R800C
Navigációs modul: XA-NV100T, XA-NV200TL
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható
az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a
kereskedőnél.
Az egyesült államokbeli és az egyéb országokból
származó szabadalmak felhasználása a Dolby
Laboratories engedélyével történt.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Régiókód
62
A régiókód feladata az, hogy védje a műsorokhoz
kapcsolódó szerzői jogokat.
A régiókód a készülék alján található, és csak az azzal azonos
régiókódú DVD-lemezek játszhatók le a készülékkel.
Az ALL jelzésű DVD-lemezek szintén lejátszhatók.
Ha bármilyen más DVD-lemezt próbál lejátszani, a
„Playback prohibited by region code” üzenet jelenik
meg a képernyőn. A DVD-lemeztől függően
előfordulhat, hogy nincs megjelölve a régiókód, de a
DVD-lemez lejátszását a fenti területi korlátozás tiltja.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a leggyakrabban
előforduló hibák megoldását. A következő lista
áttanulmányozása előtt javasoljuk, hogy ellenőrizze a
csatlakozásokat és a kezelési utasításokat.
Ha a probléma megoldása nem sikerül, látogassa
meg a hátoldalon megadott támogatási honlapot.
Általános jelenségek
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozást vagy a biztosítékot.
• Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik minden
kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti a készüléket.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (48. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt csatlakoztatott, és nem a készülék saját erősítőjét használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat a memóriában.
• A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, amikor a gyújtáskapcsolót elfordítja.
A vezetékek nem megfelelően vannak csatlakoztatva a
jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
• Az elsötétítés beállítása „ON” (52. oldal).
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja a
(SOURCE/OFF) gombot.
t Tartsa nyomva a (SOURCE/OFF) gombot a
készüléken, amíg a kijelzés megjelenik.
• Az „M.OFF” bekapcsolt állapotban van és a monitor
kikapcsolás funkció bekapcsolt (11. oldal).
t Érintse meg bárhol a képernyőt a visszakapcsoláshoz.
A képernyő nem megfelelően reagál a
megérintésre.
• Egyszerre csak egy helyen érintse meg a képernyőt.
Ha két vagy több helyen érinti meg egyszerre, a
képernyő nem fog megfelelően működni.
• Kalibrálja a kijelző érintőfelületét (46. oldal).
• Határozottan érintse meg az érintőképernyőt.
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 63 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Az önműködő kikapcsolás funkció nem működik.
A készülék bekapcsol. Az önműködő kikapcsolás
funkció a készülék kikapcsolása után kikapcsol.
t Lépjen ki a műsorforrásból.
A menüpontok nem választhatók ki.
A nem elérhető menüpontok szürkével jelennek meg.
Az USB zene, USB video, AUX és BT audió
műsorforrások nem választhatók ki.
Egyes műsorforrások nem jeleníthetők meg a forrás
kiválasztás képernyőn.
t Távolítsa el a kijelölést azoktól a műsorforrásoktól,
melyeket nem tud kiválasztani (54. oldal).
A monitor dőlésszöge nem állítható.
A monitort kinyitotta miközben a készülék
alaphelyzetbe hozása közben.
t Mindenképpen csukja be az előlapot mielőtt az
alaphelyzetbe hozást végrehajtja.
Rádióvétel
Nincs vétel. A vétel zajos.
A csatlakoztatás nem megfelelő.
t Csatlakoztassa a motoros antenna vezérlővezetéket
(kék), vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros)
a jármű antennaerősítőjéhez vezető tápvezetékhez
(csak, ha a jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített
rádióantennával rendelkezik).
t Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a járműben.
t Ha a motoros antenna nem tolódik ki, ellenőrizze
a motoros antenna vezérlővezeték csatlakozását.
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát tárolta.
• Gyenge a vétel.
Az önműködő hangolás nem működik.
Gyenge a vétel.
t Végezzen kézi hangolást.
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (18. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (18. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzésnél a „None” jelenik meg.
• Az állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
A rádióállomás neve villog.
Nem található alternatív frekvencia az éppen hallgatott
rádiócsatornához.
t Nyomja meg a ./> gombokat, mialatt a
rádiócsatorna neve villog. A „PI seek” felirat
jelenik meg és a készülék egy azonos programtípusba (PI) tartozó csatornát kezd el keresni.
Kép
Nincs kép, képzaj jelenik meg.
• Nem megfelelően végzett el egy csatlakoztatást.
• Ellenőrizze a külső készülék csatlakozását, és a külső
készüléken válassza ki az ehhez a lejátszóhoz tartozó
bemenetet.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőléssel, a jármű
stabil részén kell beszerelni.
• A rögzítőfék kapcsolóvezeték (világoszöld) nem a
rögzítőfék kapcsolójához csatlakozik, vagy a
rögzítőfék nincs behúzva.
A kép nem tölti ki képernyőt.
A képarány rögzített a DVD-lemezen.
Nincs kép, képzaj jelenik meg a hátsó
képernyőn.
• Nem csatlakoztatott forrás, üzemmód van
kiválasztva. Ha nincs bemenet, nem jelenik meg kép
a hátsó képernyőn.
• A színrendszer beállítása nem megfelelő.
t Válassza ki a színrendszer „PAL” vagy „NTSC”
beállítását, a csatlakoztatott képernyőnek
megfelelően (49. oldal).
• A készüléken a tolatókamera képe látható.
t Amikor a készüléken a tolatókamera képe
látható, a hátsó képernyőn nem jelenik meg kép.
Hang
Nincs hang, a hang kihagy, a hang recseg.
• Nem megfelelően végzett el egy csatlakoztatást.
• Ellenőrizze a külső készülék csatlakozását, és a külső
készüléken válassza ki az ehhez a lejátszóhoz tartozó
bemenetet.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a
jármű rögzített részén kell beszerelni.
• Az MP3 fájl mintavételezési frekvenciája nem 32,
44,1 vagy 48 kHz.
• A WMA fájl mintavételi frekvenciája nem 32, 44,1
vagy 48 kHz.
• Az AAC fájl mintavételezési frekvenciája nem 44,1
vagy 48 kHz.
• Az MP3 fájl bitsűrűsége nem 48–192 kbps.
• A WMA fájl bitsűrűsége nem 64–192 kbps.
• Az AAC fájl bitsűrűsége nem 40–320 kbps.
• A készülék szünet vagy gyorskeresés vissza vagy
előre módban van.
• Nem megfelelő a kimenetek beállítása.
• A DVD kimeneti jelszintje túl alacsony (22. oldal).
• A hangerő túl alacsony.
• Bekapcsolta az ATT funkciót.
• A formátum nem támogatott (például DTS).
t Ellenőrizze, hogy az adott formátumot
támogatja-e ez a készülék (10. oldal).
A hang zajos.
Tartsa távol egymástól a vezetékeket.
63
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 64 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Lemezműveletek
A lemezt nem lehet behelyezni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
A lemezt nem lehet lejátszani.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• A lemez nem játszható le.
• A behelyezett DVD-lemez nem alkalmazható a
régiókód eltérése miatt.
• A lemez nincs lezárva (57. oldal).
• A lemezformátum és a fájl verzió nem kompatibilis a
készülékkel (10., 57. oldal).
• Nyomja meg a Z gombot a lemez eltávolításához.
Az MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 fájlok nem
játszhatók le.
• A felvételt nem az ISO 9660 1-es vagy 2-es szintű
szabványnak, a Joliet és Romeo formátumnak
(DATA CD), vagy az UDF Bridge formátumnak
(DATA DVD) megfelelően készítette el (57. oldal).
• A fájlkiterjesztés nem megfelelő (58. oldal).
• A fájlok nem MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4
formátumban vannak tárolva.
• Ha a lemezen többféle fájltípus található, a készülék csak
a kiválasztott fájltípust (audio, mozgókép, kép) játssza le.
t Válassza ki a megfelelő fájltípust a listából (24. oldal).
Egyes MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 fájlok
lejátszásának megkezdése hosszabb ideig
tart, mint másoké.
A következő lemezek lejátszásának elkezdése
hosszabb időt igényel:
– bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez,
– többmenetes, többszektoros lemez,
– lezáratlan lemez.
A készülék nem az elejétől játssza le a műsort.
A lejátszásfolytatás vagy a többlemezes
lejátszásfolytatás funkció bekapcsolt (54. oldal).
Bizonyos funkciókat nem lehet végrehajtani.
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy
bizonyos funkciókat (leállítás, keresés, ismételt
lejátszás vagy véletlen sorrendű lejátszás) nem lehet
végrehajtani. Lásd a lemezhez mellékelt útmutatót.
A műsor vagy a szinkronfelirat nyelve, illetve a
kameraállás nem változtatható meg.
• Használja a DVD-menüt a távvezérlő közvetlen
választógombja helyett (19. oldal).
• Nincsenek többnyelvű hangsávok vagy
szinkronfeliratok, illetve különböző kameraállások a
lejátszott DVD-lemezen.
• A változtatás a DVD-lemezen nem engedélyezett.
A funkciógombok nem működnek.
A lemez nem vehető ki.
Nyomja meg a RESET gombot (14. oldal).
Lejátszás USB-eszközről
64
USB elosztón (hub) keresztül nem tudja
lejátszani az eszköz tartalmát.
A készülék nem ismeri fel az USB elosztón (hub)
keresztül csatlakoztatott USB-eszközöket.
A műsorszámok nem játszhatók le.
Csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
Az USB-eszközön a lejátszás megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
Az USB-eszköz nagyméretű fájlokat vagy bonyolult
fájlszerkezetet tartalmaz.
Hangkiesés tapasztalható.
• Nagy bitsűrűségű (320 kbps) esetén a lejátszás
szaggatottá válhat.
• Ha USB videolejátszás esetén tapasztalható hangkiesés:
– Nyomja meg a (HOME) gombot vagy indítsa el a
rendszerbeállítások menüt.
– USB fénykép megjelenítés, (navigáció) stb.
Bluetooth funkció
A másik Bluetooth-eszköz nem találja ezt a
készüléket.
• Válassza a „Signal” opció „ON” beállítását (42. oldal).
• Egy Bluetooth-eszköz csatlakoztatásakor ez a
készülék nem érzékelhető egy másik eszközről.
Válassza le a jelenleg csatlakoztatott kapcsolatot és
keresse ezt a készüléket a másik eszközön. A
leválasztott eszköz újracsatlakoztatható a regisztrált
eszközök listájából történő kiválasztással.
A kapcsolódás nem lehetséges.
Ellenőrizze a párosítási és kapcsolódási eljárást a külső
eszköz stb. kezelési útmutatójában, és hajtsa végre
újból a műveletet.
Az érzékelt eszköz neve nem jelenik meg.
A másik eszköz állapotától függően elképzelhető,
hogy a név nem érhető el.
Nincs csengőhang.
• Növelje a hangerőt a hívásfogadás közben.
• A csatlakoztatott készüléktől függően elképzelhető,
hogy a csengőhang nem szólal meg tökéletesen.
t Válassza a „Ringtone” opció „Internal”
beállítását (41. oldal).
A beszélgetőpartner hangereje alacsony.
Növelje a hangerőt a hívás közben.
A beszélgetőpartner túl alacsony vagy túl
magas hangerőre panaszkodik.
Állítsa be a „MIC Gain” szintet (39. oldal).
A beszélgetés közben visszhang vagy zaj
észlelhető.
• Csökkentse a hangerőt.
• A „Speech Quality” beállítása „Mode 1”.
t Válassza a „Speech Quality” opció „Mode 2”
beállítását (41. oldal).
• Ha a környezet zajszintje túl magas, próbálja meg
csökkenteni azt.
t Zárja be az ablakot, ha túl nagy a zaj.
t Kapcsolja kisebb fokozatra a légkondicionálót,
ha a légkondicionáló túl hangos.
A telefonból hallható hang minősége nem megfelelő.
A telefon hangminősége a mobiltelefon vételi
körülményeitől függ.
t Hajtson olyan helyre járművével, ahol a
mobiltelefon vételi körülményei megfelelőek.
A csatlakoztatott Bluetooth-eszköz hangereje
túl alacsony vagy magas.
A hangerőszint a Bluetooth-eszköztől függően eltérő.
t Csökkentse le a készülék és a Bluetooth-eszköz
közötti hangerőkülönbséget (42. oldal).
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 65 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
Nem hallható hang az audiolejátszás közben.
A csatlakoztatott Bluetooth-eszközön szünetel a lejátszás.
t Folytassa a lejátszást a Bluetooth-eszközön.
A hang ugrik az audiolejátszás közben.
• Csökkentse a készülék és a Bluetooth-eszköz közötti
távolságot.
• Ha a Bluetooth-eszköz a tokjában van tárolva, amely
korlátozza a jelet, vegye ki a tokból használat
közben.
• A közelben több Bluetooth vagy egyéb,
rádióhullámokat kibocsátó eszköz működik.
t Kapcsolja ki a többi eszközt.
t Menjen távolabb a többi eszköztől.
• A lejátszott hang rövid időre megszakad, amikor a
készülék mobiltelefonhoz csatlakozik. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Nem tudja vezérelni a csatlakoztatott
Bluetooth-eszközt az audiolejátszás közben.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz
támogatja-e az AVRCP profilt.
Egyes funkciók nem működnek.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja-e
az adott funkciót.
Fogadott hívás esetén a hívó fél neve nem
jelenik meg.
• A beszélgetőpartner nincs tárolva a telefonkönyvben.
t Adja hozzá a hívó felet a telefonkönyvhöz (40. oldal).
• A hívó fél telefonján le van tiltva a telefonszám
elküldése.
Akaratlanul fogadott egy hívást.
• A csatlakoztatott mobiltelefonon be van állítva az
önműködő válasz.
• „Auto Answer” beállítása ezen a készüléken „3 sec”
vagy „10 sec” (41. oldal).
A párosítás időtúllépés miatt nem történt meg.
A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a párosítás
időkorlátja túl rövid lehet. Próbálja egy számjegyű
jelszóval az időkorláton belül elvégezni a párosítást.
A Bluetooth funkció nem működtethető.
Lépjen ki a műsorforrásból a (SOURCE/OFF) 1
másodperces nyomva tartásával, majd kapcsolja be a
készüléket.
Kihangosításkor nem hallható hang a jármű
hangsugárzóiból.
Ha a hang a mobiltelefon hangszórójából hallható,
állítsa be a mobiltelefont úgy, hogy a hang a jármű
hangszórójából legyen hallható.
Hibakijelzések, üzenetek
An error occurred. You will be returned to the
playback screen.
A megjelenítés nem működik egy belső hiba miatt.
t Válasszon másik műsorforrást, majd válassza ki
az USB zene opciót.
Bluetooth Connection Error
Hiba történt a készülék és a BT mobiltelefon között.
t Ellenőrizze, hogy a BT jel be legyen kapcsolva a
készüléken és a BT mobiltelefonon.
t Kísérelje meg ismét a párosítást.
t Csatlakoztassa újra a BT mobiltelefont.
Bluetooth device is not found.
• A készülék nem érzékel csatlakoztatható Bluetootheszközt.
t Ellenőrizze a csatlakoztatni kívánt eszköz
Bluetooth beállítását.
• Nincs eszköz a regisztrált Bluetooth-eszközök
listájában.
t Végezze el ismét a párosítást a Bluetootheszközzel (37. oldal).
Busy now… Please try again.
A készülék elfoglalt.
t Várjon egy kicsit, majd próbálja újra.
Call Data Error
Hiba történt a BT mobiltelefon telefonkönyv vagy
hívástörténet adatainak PBAP profilon keresztül
történő elérése közben.
t Csatlakoztassa újra a BT mobiltelefont.
Cannot display folders beyond this level. Place
songs no more than eight folders deep.
A tartalmak böngészése közben nyolc alatti szint
került kiválasztásra.
t A készülék csak nyolc mappaszint mélységig
tudja megjeleníteni a mappákat. Eddig a szintig
másoljon át tartalmakat.
Cannot read.
• A készülék nem tudja olvasni az adatokat valamilyen
probléma miatt.
• Az adatok sérültek, vagy hibásak.
• A lemez hibás.
• A lemez nem kompatibilis a készülékkel.
• A lemez nincs lezárva.
Database error encountered.
Adatbázis hiba történt egy probléma miatt.
t Válasszon másik műsorforrást, majd válassza ki
az USB zene opciót.
Database update couldnʼt be completed.
Az adatbázis frissítés megszakadt egy probléma miatt.
t Próbálja meg ismét frissíteni az adatbázist.
Data Listing Error
Hiba történt a BT mobiltelefon telefonkönyv vagy
hívástörténet adatainak PBAP profilon keresztül
történő megjelenítése közben.
t Csatlakoztassa újra a BT mobiltelefont.
Delete failed.
A videó tartalom nem törölhető egy probléma miatt.
t Próbálja meg ismét a törlést. Másik lehetőségként
törölje számítógép stb. használatával.
Disc Error
• A lemez piszkos, vagy fordítva helyezte be.
t Tisztítsa meg, vagy a helyes módon helyezze be a
lemezt.
• Üres lemezt helyezett be.
• A lemez lejátszása nem lehetséges valamilyen
probléma miatt.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
• A lemez nem kompatibilis a készülékkel.
t Helyezzen be egy kompatibilis lemezt.
• A Z gombbal vegye ki a lemezt.
Disc playback prohibited by region code.
A DVD régiókódja eltér a készülék régiókódjától.
65
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 66 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
66
Error – Please select ʻBluetooth Initializeʼ from
the General Settings menu.
Memóriahiba történt.
t Állítsa alaphelyzetbe a Bluetooth beállításokat
(42. oldal).
Handsfree device is not available.
Nincs csatlakoztatva a mobiltelefon.
t Csatlakoztasson egy mobiltelefont (37. oldal).
High Temperature Error
Hiba történt a magas hőmérséklet miatt.
t Csökkentse le a hőmérsékletet.
iPod video cable reconnected. Reconnect the
USB cable.
Az iPod videovezetéket kihúzták és újra csatlakoztatták.
t Húzza ki az USB-vezetéket, majd csatlakoztassa újra.
New firmware not found.
• Nem érhető el firmware frissítés az USB memórián.
t Próbálja frissíteni a legfrissebb firmware-re.
• A firmware fájl megsérült vagy hibás.
t Írja újra a fájlt az USB memórián.
No AF
Nem található alternatív frekvencia az éppen hallgatott
rádiócsatornához.
No audio, confirm smartphone compatibility.
• Az okostelefon hangbeállítása nem megfelelő.
t Ellenőrizze az okostelefon hangbeállítását.
• Az okostelefon nem kompatibilis a MirrorLink™
funkcióval.
t Ellenőrizze az okostelefon kompatibilitását a
MirrorLink™ funkcióval (34. oldal).
No Device
USB-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta ki az
USB jelforrást. Az USB-eszközt, vagy az USBvezetéket lejátszás közben kihúzta.
t Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy USBvezetéket.
No Playable Data
• A lemez nem tartalmaz lejátszható adatokat.
• Az iPodon nem találhatók lejátszható adatok.
t Helyezzen zenei vagy videofájlt az iPodra.
No Navigation Signal
• A navigáció nincs csatlakoztatva a készülékhez.
t Ellenőrizze a készülék és a navigáció csatlakozását.
• A navigáció nem működik megfelelően.
t Ellenőrizze a navigáció megfelelő működését.
No TP
A készülék folyamatosan keresi a fogható TP állomásokat.
Offset
Belső üzemzavar léphetett fel.
t Ellenőrizze a kapcsolatot. Ha a hibajelzés a kijelzőn marad, keressen fel egy Sony kereskedést.
Output connection failure.
A hangszórók/erősítők csatlakoztatása nem megfelelő.
t A mellékelt „Üzembe helyezési és csatlakoztatási”
útmutató segítségével ellenőrizze a csatlakoztatást.
Overcurrent caution on USB.
Az USB-eszköz túlterhelt.
t Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa meg
a forrást a (SOURCE/OFF) gombbal.
t Azt jelzi, hogy az USB-eszköz hibás, vagy nem
támogatott USB-eszközt csatlakoztatott.
Playback has stopped because an error
occurred.
A videotartalmak lejátszása egy probléma miatt
megszakadt.
t Válasszon ki másik műsorforrást, majd válassza
ki az USB Video opciót.
Remove failed.
A fénykép tartalom egy probléma miatt nem törölhető.
t Próbálja meg ismét a törlést. Másik lehetőségként
törölje számítógép stb. használatával.
Screen content blocked while vehicle in
motion.
A MirrorLink™ funkciót működtette vezetés közben.
t Egyes MirrorLink™ funkciók vezetés közben
korlátozottak.
Set wallpaper failed.
• A fájl sérült vagy hibás.
t Válasszon ki másik fényképet.
• A fájlméret túl nagy.
t Csökkentse le a kép méretét, majd próbálja újra.
Smartphone Connection Error
• Az okostelefon nincs csatlakoztatva a készülékhez.
t Ellenőrizze a kapcsolatot a készülék és az
okostelefon között.
• Az okostelefon ki van kapcsolva.
t Ellenőrizze az okostelefon tápellátását.
• Az okostelefon nem kompatibilis a MirrorLink™
funkcióval.
t Ellenőrizze az okostelefon kompatibilitását a
MirrorLink™ funkcióval (34. oldal).
The application will quit because an error
occurred.
Belső hiba történt.
t Váltson másik műsorforrásra, majd válassza ki az
USB zene opciót.
The playback list is empty.
A lejátszási lista nem lejátszható fájlokat tartalmaz.
t Ellenőrizze, hogy az USB alkalmazás tartalma
lejátszható-e.
The sound in DTS format is not audible.
A DTS formátumú lemezek nem támogatottak. Nem
hallható hang a DTS formátum kiválasztásakor.
t A DTS formátumú lemezek nem játszhatók le
ezen a készüléken. Használjon kompatibilis
formátumú lemezt (10. oldal).
USB device not supported
Az USB-eszköz kompatibilitásával kapcsolatosan
látogassa meg a hátoldalon feltüntetett támogatási
honlapot.
USB hub not supported
Ez a készülék nem támogatja az USB elosztók (hub)
használatát.
„ ”
A karakter nem megjeleníthető a készüléken.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a készüléket,
vigye magával azt a lemezt is, melynek használata
során a hiba fellépett.
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 67 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
A választható nyelvek listája
A választható nyelvek listája
A nyelvek helyesírása megfelel az ISO 639:1988 (E/F) szabványnak.
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1345
Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy a
XAV-601BT megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek, és az 1999/5/EC
irányelv egyéb előírásainak.
További információt a következő honlapon
találhat:
http://www.compliance.sony.de
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1703
Nem
meghatározott
67
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
04GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 72 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Támogatás honlap
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási információkat szeretné elolvasni, keresse
fel az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com/
Regisztrálja termékét a következő oldalon:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
XAV-601BT
4-419-667-21(1)
Download PDF

advertising