Sony XAV-601BT User guide

Sony XAV-601BT User guide

D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\XAV-601BT\01 tordelt\book\01GB+00COV-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 1 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Right

4-419-66721 (1)

IFN4

AV-fejegység

Kezelési útmutató

HU

XAV-601BT

© 2012 Sony Corporation

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

XAV-601BT ins.indd 1 2012.06.28. 12:16:39

D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\XAV-601BT\01 tordelt\book\01GB03CD-

EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 71 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:None

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

4-435-683-

31

(2)

FONTOS TUDNIVALÓ!

Updating the firmware

Frissítheti és fejlesztheti a lejátszó beépített vezérlőprogramját (firmware) a következő támogatási honlapon.

http://support.sony-europe.com/

A beépített vezérlőprogram (firmware) frissítéséhez látogassa meg a támogatási honlapot és kövesse a megadott lépéseket.

Making MirrorLink™ connection with your smartphone

Az okostelefon típusától függően bizonyos lépések szükségesek lehetnek, például programok letöltése. A részletekkel kapcsolatban ellenőrizze az okostelefon gyártója által megadott információkat.

A MirrorLink™ és a MirrorLink logó a Car Connectivity Consortium LLC igazoló jelei. Az engedély nélküli használata szigorúan tilos.

XAV-601BT ins.indd 2 2012.06.28. 12:16:39

Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató

Figyelmeztetés

Kösse az összes földvezetéket a közös föld pontra.

• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív földelésű üzemeltetésre alkalmas.

• Ne szerelje szét vagy módosítsa a készüléket.

• Ne szerelje olyan helyre, ahol akadályozhatja a légzsák működését.

• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az

ülés csúszósínjébe).

• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése

érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.

• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.

• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket szigetelje le szigetelőszalaggal.

• A készülék beszerelésekor ügyeljen, hogy ne nyomja meg az LCD-képernyőt.

A készüléket úgy szerelje be, hogy a monitor függőlegesen álljon, ne szerelje be megdöntve.

Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről

 Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek biztosítékainak összesített amperértéke.

 Ha nincs megfelelő áramértékű biztosítéka a járműnek, akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz kösse.

Alkatrész lista

• A listában szereplő számozás megfelel az ábrán található számozásnak.

• A szállítás előtt a rögzítőkeretet  felszerelik a készülékre. A készülék beszerelése előtt a kioldókulcsokkal  távolítsa el a rögzítőkeretet

 a készülékről. A részleteket lásd „A rögzítőkeret eltávolítása (  )” szakaszban.

A kioldókulcsokat

őrizz e meg, mert azokra még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.

• A használat előtt szerelje össze az

mikrofon alkatrészeit. A részleteket lásd „A mikrofon felszerelése (

)” szakaszban.

Figyelem!

 , hogy elkerülje az esetleges ujjsérüléseket.

Megjegyzés

Reteszelő fülek

Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret

oldalán található reteszelő fülek 3,5 mm-nyire befelé hajoljanak.

Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.

két

4-419-668-

21

(1)

Csatlakoztatási példa

Megjegyzés (

-A)

A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.

A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját erősítőjét használja.

Megjegyzés (

-B)

Nem használhat egyszerre több külső készüléket, akkor sem, ha eltérő csatlakoztatóhoz csatlakoztatja azokat.

iPod készülék RC-202IPV vezetékkel történő csatlakoztatásákor mindenképpen csatlakoztassa a videokimenet dugóját az AUX1 IN csatlakozóba.

Csatlakoztatási ábra

A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN aljzatához.

Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más berendezések csatlakoztatása a készülék elromlását idézheti elő.

A kézifék kapcsolóvezetékhez.

A (külön megvásárolható) külső készülékhez, például hordozható médialejátszó, videojáték stb.

Hasznos tanács

Használhat RCA csatlakozós vezetéket is (külön megvásárolható) a külső eszközök csatlakoztatásához.

A jármű tolatólámpájához vezető

+12 V tápellátás csatlakozóhoz (kizárólag tolatókamera csatlakoztatásakor).

A jármű sebesség jeladójához (csak az

AV-fejegységhez történő (külön megvásárolható) navigációs modul

(XA-NV100T vagy XA-NV200TL) csatlakoztatása esetén)

Hasznos tanács

Bizonyos gépjárművek nem megfelelően veszik a jeleket.

Ebben az esetben keresse fel a vásárlás helyét.

Figyelmeztetés

Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a tápvezetékkel

, az antenna meghibásodhat.

Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről

A motoros antenna vezérlővezetékében (kék) +12 V egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA

(közlekedési hírek) funkciót.

Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű kereskedőjénél.

Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával, mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).

Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.

Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról

A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a készüléket.

A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő hangsugárzókat csatlakoztasson.

Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit a jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó csatlakozóvégződéseivel.

Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.

Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.

I

XAV-601BT ins.indd 3 2012.06.28. 12:16:40

Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív

(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat a hangsugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék meghibásodhat.

A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók

közös negatív (−) vezetéket használnak.

Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.

Megjegyzések a csatlakoztatásról

Ha a kijelzőn az „Output connection failure.” (Kimeneti csatlakozási hiba) üzenet jelenik meg ellenőrizze, hogy a hangsugárzók és az erősítők csatlakoztatása megfelelő-e.

A képernyőnek a hátsó üléssorral történő használatához a rögzítőfék kapcsolóvezetékét kösse a földpontra.

Óvintézkedések

• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét, hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési műveletekben.

• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett, hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.

• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.

• Az előlap könnyű eltávolítása és visszahelyezése, és különösen a biztonságos vezetés érdekében biztosítson megfelelő távolságot az előlap és a sebességváltó-kar között. A szükséges távolság a jármű sebességváltókarjának elhelyezésétől függ. A készülék beszerelése előtt válassza ki figyelmesen a beszerelés helyét, hogy biztonságosan tudjon vezetni.

1

   

  

8 db

2 db

a b c

Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek

Első hangsugárzó USB-eszköz

Hátsó hangsugárzó iPod

II

XAV-601BT ins.indd 4 2012.06.28. 12:16:40

Erősítő

Aktív mélyhangsugárzó

2

A

REAR OUT

Z×Z L / R

SUB OUT

FRONT AUDIO

OUT

Tolatókamera

Képernyő

REAR AUDIO

OUT

XAV-601BT ins.indd 5

B

Navigációs modul*

RC-202IPV

*

AUX1 IN

( VIDEO )

AUX AUDIO

IN

Videokamera

*

AUX IN

( VIDEO )

CAMERA

*

Külön megvásárolható.

III

2012.06.28. 12:16:40

3

A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a

„Tápfeszültség csatlakoztatási ábra” című részt.

Legnagyobb

áramfelvétel 0,3 A

AMP REM Kék, fehér csíkos

RÖGZÍTŐFÉK

*

5

*

4

AUX2 IN

AUX1 IN

*

2

A jármű antennájából

AUX2 AUDIO

IN

REMOTE IN

*

9

MIC IN*

3

*

1

Biztosíték

(10 A)

REAR OUT

*

4

SPEED IN

*

4

CAMERA

Z×Z L / R

*

7

FRONT

AUDIO OUT

AUX1 AUDIO

IN

REAR

AUDIO OUT

SUB OUT

*

4

REVERSE IN

*

4

IV

XAV-601BT ins.indd 6 2012.06.28. 12:16:40

SPEED IN

AUX2 AUDIO

IN

REMOTE IN

*

9

MIC IN*

3

AUX2 IN

AUX1 IN

CAMERA

REAR OUT

Z×Z L / R

*

7

REVERSE IN

FRONT

AUDIO OUT

AUX1 AUDIO

IN

REAR

AUDIO OUT

SUB OUT

7

8

4 Sárga Állandó tápfeszültség

5 Kék Motoros antenna vezérlés

6 Narancs, fehér Kapcsolt háttérvilágítás tápfeszültség

Piros

Fekete

Kapcsolt tápfeszültség

Testelés

Az 1-es, 2-es és 3-as pozíciókban nincsenek érintkezők.

A jármű tápfeszültség csatlakozójából

*

6

*

4

XAV-601BT ins.indd 7

A jármű hangszóró csatlakozójából

*

10

*

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Lila

Szürke

Fehér

Zöld

+

Jobb hátsó hangszóró

+

Jobb hátsó hangszóró

Jobb első hangszóró

Jobb első hangszóró

+ Bal első hangszóró

− Bal első hangszóró

+

Bal hátsó hangszóró

Bal hátsó hangszóró

A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú végződésekhez csíkos vezeték tartozik.

*

1 A mikrofon beszerelésének részleteit olvassa el „A mikrofon felszerelése (

)” szakaszban.

*

2

Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi Szabványosítási

Szervezet) előírásainak, a csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert

. Először az jármű antennáját csatlakoztassa az adapterhez

, majd az adapter másik felét csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.

*

3

A mikrofon csatlakozóvezetékét a használat tényétől függetlenül úgy helyezze el, hogy a vezetésben ne akadályozza. Rögzítse a vezetéket bilinccsel

* 4

vagy más módon amennyiben a lába környékén vezeti el.

RCA csatlakozós vezeték (külön megvásárolható).

*

5

A rögzítőfék csatlakozóvezeték csatlakoztatásával kapcsolatban olvassa el

„A rögzítőfék csatlakozóvezeték csatlakoztatása

(

)

” szakaszt.

* 6

* 7

Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω × 4.

Az audiojelek csak akkor kerülnek kijátszásra ezen az aljzaton, ha a

ZONE x ZONE funkció be van kapcsolva. Az aljzaton a jel rögzített hangerőn kerül kijátszásra, függetlenül a hangerőszabályzó állásától.

*

*

8

*

9

Külön megvásárolható adapter szükséges lehet.

10

AV-fejegység (külön megvásárolható) navigációs modulja (XA-NV100T vagy

XA-NV200TL).

Külön megvásárolható.

V

2012.06.28. 12:16:41

A rögzítőfék csatlakozóvezeték csatlakoztatása

A tápvezeték (világoszöld) vezetékét  mindenképpen csatlakoztassa a rögzítőfék kapcsolóvezetékéhez. A rögzítőfék kapcsolóvezeték beszerelésének módja a jármű típusától függ. További információkért keresse fel a jármű márkakereskedőjét vagy a legközelebbi Sony kereskedést.

A mikrofon felszerelése

Kihangosításkor a hangjának továbbításához fel kell szerelnie a mikrofont

.

Figyelem!

• Ne tartsa a mikrofont különösen magas hőmérsékletű

és páratartalmú helyen.

• Kiemelten veszélyes, ha a vezeték a kormányra vagy a sebességváltó-karra csavarodik. Ügyeljen, hogy sem ez, sem egyéb alkatrész ne akadályozza a vezetésben.

• Ha a járműben légzsákok vagy egyéb rezgéselnyelő berendezések vannak, a beszerelés előtt vegye fel a kapcsolatot a készülék vásárlásának helyével vagy a jármű márkakereskedőjével.

-A Felszerelés a napellenzőre

1

Szerelje fel a mikrofont a a csipeszre b

.

2

Szerelje fel a csipeszt b

a napellenzőre.

Tegyen fel (külön megvásárolható) csipeszeket és állítsa be a vezeték hosszúságát

úgy, hogy ne akadályozza a vezetésben.

-B Felszerelés a műszerfalra

1

Szerelje fel a mikrofont a a csipeszre b

, majd vezesse el a vezetéket a csipesz b

hornyában.

2

Szerelje a csipeszt b a műszerfalra a kétoldalas ragasztószalaggal d .

3

Tegye fel a csipeszeket (külön megvásárolható) és állítsa be a vezeték hosszúságát

úgy, hogy ne akadályozza a vezetésben.

Megjegyzés

A kétoldalas ragasztószalag

c

elhelyezése előtt tisztítsa meg a műszerfal felületét száraz ruhával.

Állítsa be a mikrofon szögét a megfelelő helyzetbe.

Az a

mikrofont a b

csipesz nélkül is felszerelheti. Ebben az esetben a mikrofont ragassza fel kétoldalon tapadó ragasztószalaggal közvetlenül a műszerfalra. Tartsa meg a b csipeszt későbbi felhasználásra.

-B Visszahelyezés

Illessze az előlap mélyedésének részét  a készülék tüskéire  , majd óvatosan nyomja a helyére az előlap bal oldalát.

A külső rögzítőkeret eltávolítása

Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet

a készülékről.

1

Tolja be a kioldókulcsokat a rögzítőkeret

a készülék és

közé kattanásig.

2

Húzza lefelé a rögzítőkeretet

, majd húzza ki belőle a készüléket.

A készülék beszerelése

-A A készülék beszerelése a rögzítőkeretbe

1

Tegye be a mellékelt rögzítőkeretet

a műszerfalba.

2

Hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros illeszkedést biztosítsanak.

3

Tegye be a készüléket a mellékelt rögzítőkeretbe

.

-B A készülék beszerelése japán járműbe

Egyes japán járművekbe a mellékelt rögzítőkeret nélkül is beszerelheti a készüléket. Ilyen esetben nem szükséges egyeztetnie a Sony kereskedéssel.

A készülék beszereléséhez a járműbe előre beszerelt rögzítőkeretbe helyezze a mellékelt csavarokat  a megfelelő furatokba, a járműnek megfelelően:

TOYOTA: T, MITSUBISHI: M, NISSAN: N.

Az előlap helyes levétele és visszahelyezése

A készülék beszerelése előtt vegye le az előlapot.

-A Levétel

B Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket az



gombbal. Nyomja meg a gombot, és az előlap tartása közben jobb felé húzza ki.

VI

Hasznos tanács

Az előlap bal oldalát kissé megemelve

az könnyebben kivehető.

Megjegyzések

A meghibásodás megelőzése érdekében kizárólag a mellékelt csavarokat

használja.

Ne erőltesse a készülék kezelőszerveit.

Ne nyomja meg az LCD-képernyőt.

A beszerelés előtt ellenőrizze, hogy semmi ne legyen a készülék tetején.

Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!

Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A beállításról részletesebben a kezelési útmutatóban olvashat.

Kikapcsolás után a készülék önműködően és teljesen kikapcsol, amikor a beállított idő letelik. Ezzel az akkumulátor kimerülése megelőzhető.

Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő leállítása után tartsa nyomva a



gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.

XAV-601BT ins.indd 8 2012.06.28. 12:16:41

RESET gomb

Amikor a beszerelés és a kapcsolatok kiépítése megtörtént, nyomja meg az előlap mögött található

RESET gombot egy golyóstoll hegyével, vagy más hasonló tárggyal.

4

A láb rögzítőfék típus

Rögzítőfék kapcsolóvezeték

A kézi rögzítőfék típus

Rögzítőfék kapcsolóvezeték

5

A

1

2

a b

a b

B

1

Csipeszek (külön megvásárolható)

2

Csipeszek (külön megvásárolható) c a b

a b

XAV-601BT ins.indd 9

VII

2012.06.28. 12:16:41

6

A

B

7

VIII

XAV-601BT ins.indd 10

A kampók befelé nézzenek.

2012.06.28. 12:16:41

XAV-601BT ins.indd 11

A

1

2

Nagyobb, mint 182 mm

Nagyobb, mint 111 mm

3

Műszerfal

Körmök

IX

2012.06.28. 12:16:42

5 mm, legfeljebb

8 mm hosszú

B

Konzol

A járműhöz mellékelt alkatrészek

A műszerfalhoz

Konzol

5 mm, legfeljebb

8 mm hosszú

X

XAV-601BT ins.indd 12 2012.06.28. 12:16:42

Tápfeszültség csatlakoztatási

ábra

A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját, hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell cserélnie.

A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése vagy problémája adódna, melyre nem talál választ ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű forgalmazójával.

a

Piros

Külső tápfeszültség csatlakozó

Piros

b

4 Sárga

Sárga

Folyamatos tápfeszültség 7

Sárga

Piros Kapcsolt tápfeszültség

Piros Piros

c

4 Sárga

Sárga

Kapcsolt tápfeszültség

Sárga

7 Piros Folyamatos tápfeszültség

Piros

XAV-601BT ins.indd 13

Sárga

Piros

Sárga

Kapcsolt tápfeszültség

(ACC) állás nélküli gyújtáskapcsolóval rendelkező jármű

XI

2012.06.28. 12:16:42

XAV-601BT ins.indd 14 2012.06.28. 12:16:42

XAV-601BT ins.indd 15 2012.06.28. 12:16:42

D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\XAV-601BT\01 tordelt\book\01GB01INT-

EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 2 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

A biztonság érdekében ezt a készüléket feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A beszerelés és a csatlakoztatás módját lásd a mellékelt „Beszerelési és csatlakoztatási

útmutató” szakaszban.

Figyelem

A tűzveszély és áramütés elkerülése

érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.

Az áramütés elkerülése érdekében ne bontsa meg a burkolatot. A készülék javítását bízza szakemberre.

FIGYELEM

Ha ezt a berendezést egy másik optikai készülékkel együtt használja, növekszik a szem veszélyeztetettsége. Mivel ez a CD-, DVDlejátszó olyan lézersugárral működik, amely veszélyes lehet az emberi szemre, soha ne szerelje szét a készüléket. Csak szakképzett szervizalkalmazottal javíttassa!

Ez a címke a burkolat hátoldalán található.

2

A Sony Corporation tanúsítja, hogy a XAV-

601BT készülék megfelel az 1999/5/EC számú direktíva általános követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A részleteket lásd az alábbi honlapon: http://www.compliance.sony.de/

Olaszország: az RLAN hálózat használata szabályozott:

– a magáncélú felhasználás tekintetében a

2003.08.01 259. számú törvényerejű rendeletben („Elektronikus kommunikációról szóló törvény”). Különösképpen a 104. paragrafusban, miszerint előzetesen be kell szerezni az általános jogosultságot, valamint a 105. paragrafusban, amely engedélyezi a szabad felhasználást;

– a telefonszolgáltatók nyilvános RLAN szolgáltatásának tekintetében, a 2003.05.28 miniszteri rendeletben és az elektronikus kommunikációról szóló törvény 25. paragrafusban (általános jogosultság az elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz).

Norvégia: Ezen rádiós készülék használata nem megengedett Norvégiában, Svalbard, Ny-

Alesund központjának 20 km-es sugarú körzetében.

Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,

Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH

(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger

Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási dokumentumokban megadott címekhez forduljon

Feleslegessé vált elektromos

és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása

(Használható az Európai Unió

és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok

újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása

érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az

üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása

(Használható az Európai Unió

és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van feltüntetve.

A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólomot tartalmaz. Az elemek hulladékként való elhelyezésének szakszerű módjával segít megelőzni a környezet

és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok

újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\XAV-601BT\01 tordelt\book\01GB01INT-

EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 3 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt az elemek állandó használata szükséges, az elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy

újrahasznosító telepen. Más típusú elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát, mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi.

Az elemeket adja le a használt elemek számára kijelölt hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Megjegyzés a lítium elemhez

Ne tegye ki az elemeket magas h ő mérséklet, például közvetlen napsugárzás, t ű z vagy egyéb hatásának.

Figyelmeztetés a jármű gyújtáskapcsolójának ACC pozíciójával kapcsolatban

Ne felejtse el beállítani az önműködő

áramtalanítási (Auto Off) funkciót (48. oldal).

A készülék önműködően kikapcsol, ha a beállított ideig nem érzékel műsorforrást, ezzel megelőzve az akkumulátor kimerülését.

Amennyiben nem állított be időértéket az

Auto Off funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő leállítása után tartsa nyomva a

(SOURCE/OFF) gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.

A bemutató (Demó) kijelző kikapcsolásának módjáról a 48. oldalon olvashat.

masterpage:Right

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

3

D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\XAV-601BT\01 tordelt\book\01GB+00COV-EURTOC.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 4 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

Tartalomjegyzék

Biztonsági megjegyzések . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Megjegyzések az elhelyezéshez . . . . . . . . . . . . .7

Szerzői jogok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Megjegyzések a Bluetooth-ról . . . . . . . . . . . . . .9

Megjegyzés a jogosítványokról . . . . . . . . . . . . .9

Lejátszható lemezek, és a Kezelési útmutatóban használt szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója .11

Fejegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

RM-X271 távvezérlő . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Kezdeti lépések

A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

A kezdeti beállítások elvégzése . . . . . . . . . . . .14

Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

A távvezérlő előkészítése . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Az előlap felszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Rádió

Rádióhallgatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

A rádióvétel kezelőszervei. . . . . . . . . . . . . .16

A rádióvétel kijelzései . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Állomások tárolása és vétele . . . . . . . . . . . . . .17

Önműködő tárolás — BTM . . . . . . . . . . . . .17

Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

A tárolt rádióállomások vétele. . . . . . . . . . .17

RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Áttekintés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Az AF funkció beállítása . . . . . . . . . . . . . . .18

A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . .18

4

Lemezek

Lemezek lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Lejátszásvezérlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

A lejátszás kijelzései . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

A PBC (lejátszásvezérlés) funkciók használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

A hangbeállítások módosítása . . . . . . . . . . . . .21

A műsor nyelvének, a hang formátumának kiválasztása . . . . . . . . . . . . .21

A hangcsatorna kiválasztása . . . . . . . . . . . .22

A hangkimenet jelszintjének beállítása

— Dolby D jelszint . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Ismételt és véletlen lejátszás . . . . . . . . . . . . . . 22

Közvetlen keresés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Műsorszámok, videofájlok listázása — List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Egy műsorszám, videofájl kiválaszása . . . . 24

Egy fájltípus kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . 24

USB zenelejátszás

Zene lejátszás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Lejátszásvezérlés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Opciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás . . . . . . . 25

Zenei fájlok kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Zenék kiválasztása a könyvtárból . . . . . . . . . . 25

A hangulatának megfelelő zene hallgatása

— SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

A „ Media Go” telepítése a számítógépre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Műsorszámok átvitele az USB-eszközre a

„ Media Go” használatával. . . . . . . . . . . . . . 26

A csatorna műsorszámainak lejátszása

— SensMe™ csatornák. . . . . . . . . . . . . . . . 26

Egy album kiválasztása borító alapján. . . . . . . 27

Opciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

USB videolejátszás

Videolejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Lejátszásvezérlés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Opciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Videofájlok kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Opciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

USB fénykép megtekintés

Fényképek megtekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Lejátszásvezérlés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Opciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Fénykép fájlok kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . 30

Opciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Megjegyzések az USB-lejátszásról

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\XAV-601BT\01 tordelt\book\01GB+00COV-EURTOC.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 5 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Right

iPod

Lejátszás iPodról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Műsorszámok, videofájlok listázása — List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Egy műsorszám, videofájl kiválasztása . . . 32

Egy fájltípus kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . 33

A lejátszási mód kiválasztása . . . . . . . . . . . . . 33

Ismételt és véletlen lejátszás . . . . . . . . . . . . . . 33

Az iPod közvetlen vezérlése

— Passenger App Control . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Hasznos funkciók

Zeneszámkeresés műsorrészlet lejátszása alapján — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Az okostelefon alkalmazásainak vezérlése — MirrorLink™ . . . . . . . . . . . . . . . 34

Eltérő hangforrások hallgatása elöl és hátul

— Zone × Zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

A gombok színének megváltoztatása

—Dynamic Color Illuminator . . . . . . . . . . . . . 35

A gombok színének testre szabása

— Custom Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Vezérlés kézmozdulatokkal . . . . . . . . . . . . . . . 35

Kihangosítás és audiolejátszás —

Bluetooth funkció

A Bluetooth funkció használata előtt. . . . . . . . 36

A Bluetooth funkció alapeljárásai . . . . . . . . 36

Bluetooth jelerősség kijelzés. . . . . . . . . . . . 36

A mikrofon csatlakoztatása. . . . . . . . . . . . . 36

Párosítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Keresés a Bluetooth-eszközről . . . . . . . . . . 37

Kapcsolódás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Kihangosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Híváskezdeményezés . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Hívásfogadás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Hívás közbeni műveletek . . . . . . . . . . . . . . 39

A telefonkönyv kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Telefonkönyv bejegyzések kiválasztása . . . 40

Keresés a telefonkönyvben . . . . . . . . . . . . . 40

Telefonkönyv adatok törlése . . . . . . . . . . . . 40

Hívásadatok kezelése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

A híváslista törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Gyorshívás tárolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Telefon beállítás menü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Audiolejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Bluetooth-eszköz hallgatása a készüléken . 42

Egy Bluetooth-eszköz használata a készülékkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Általános Bluetooth beállítások . . . . . . . . . . . 42

Hangzásbeállítás

A hangminőség beállítása — EQ7 . . . . . . . . . 43

A hangszínszabályzó beállítása

— EQ7 Tune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

A különböző hangjellemzők beállítása . . . . . . 43

A hangzás beállítása a hallgatási helyzethez

— Intelligens idő illesztés . . . . . . . . . . . . . . . . 44

A hallgatási helyzet pontos beállítása

— Az Intelligens idő illesztés finomhangolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Hangsugárzó elrendezés és hangerő beállítás . 45

Látszólagos középső hangsugárzó létrehozása

— CSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

A hátsó hangsugárzók használata mélysugárzóként

— Hátsó mélyhang kiemelés . . . . . . . . . . . 45

A hangsugárzók hangerejének beállítása . . 45

Képernyő beállítások

Érintőképernyő kalibrálás . . . . . . . . . . . . . . . . 46

A képjellemzők beállítása — Picture EQ . . . . 46

A kép egyéni beállítása. . . . . . . . . . . . . . . . 46

A képarány kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Beállítások

Alapbeállítás műveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Általános beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Hangbeállítások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Megjelenítési beállítások. . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Műsorforrás beállítások. . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Külső készülék használata

Külső audio-, videoeszköz . . . . . . . . . . . . . . . 55

Tolatókamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

A tolatókamera beállításai . . . . . . . . . . . . . 55

További információk

Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Megjegyzések az LCD-képernyőről. . . . . . 56

Megjegyzések a lemezekről . . . . . . . . . . . . 57

Az MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 fájlok

5

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\XAV-601BT\01 tordelt\book\01GB+00COV-EURTOC.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 6 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM lejátszási sorrendje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Az iPod készülékekről . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Néhány szó a Bluetooth funkcióról . . . . . . .59

Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

Hibaelhárítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Hibakijelzések, üzenetek . . . . . . . . . . . . . . .65

A választható nyelvek listája . . . . . . . . . . . . . .67

masterpage:Left

6

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 7 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Biztonsági megjegyzések

• Tartsa be a helyi közlekedési szabályokat, törvényeket és előírásokat.

• Vezetés közben

– Ne nézze vagy működtesse a készüléket, mert elterelheti a figyelmét és balesetet okozhat. A készülék nézéséhez vagy működtetéséhez parkoljon le biztonságos helyen.

– Ne végezzen beállítást és ne használjon olyan funkciókat, melyek elterelhetik a figyelmét az

útról.

– Tolatáskor nézzen hátra és figyelje megfelelően a környezetet, akkor is, ha a tolatókamera csatlakoztatva van. Ne hagyatkozzon kizárólag a tolatókamerára.

• A készülék működtetésekor

– Ne helyezze a kezét, ujját vagy idegen anyagot a készülékbe, mert sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.

– Tartsa távol az apró alkatrészeket a gyermekektől.

– Ne felejtse el bekötni a biztonsági övet a jármű hirtelen mozdulatai esetén bekövetkező balesetek megelőzése érdekében.

Balesetmegelőzés

A kép csak akkor jelenik meg, ha leparkolt a járművel és behúzta a rögzítőféket.

Ha a jármű videolejátszás közben mozogni kezd, a kép önműködően a háttérképre vált az alábbi figyelmeztetés megjelenítése után.

„Video blocked for your safety”. (A videolejátszás az Ön biztonsága

érdekében blokkolva.)

A REAR OUT aljzathoz csatlakoztatott képernyő bekapcsolva marad, amikor a jármű mozgásban van.

A kijelzőn megjelenő kép átvált a háttérképre, de a hang továbbra is hallható.

Ne működtesse a készüléket és ne nézze a képernyőt vezetés közben.

Megjegyzések az elhelyezéshez

• Javasoljuk, hogy szakképzett szerelővel vagy szakszervizzel szereltesse be a készüléket.

– Ha saját maga próbálja beszerelni a készüléket, olvassa el a mellékelt „Beszerelési és csatlakoztatási útmutató”-t és megfelelően szerelje be a készüléket.

– Nem megfelelő beszerelés esetén az akkumulátor lemerülhet vagy rövidzárlat alakulhat ki.

• Ha a készülék nem működik megfelelően, először ellenőrizze a csatlakozásokat a mellékelt beszerelési és csatlakoztatási útmutató alapján. Ha minden rendben van, ellenőrizze a biztosítékot.

• Védje a készüléket a sérüléstől.

– Ne tegye ki a készülék felületét vegyi anyagok, például hajlakk, rovarirtó stb. hatásának.

– Ne hagyjon gumi vagy műanyag tárgyat hosszabb ideig a készüléken, mert a készülék felülete tönkremehet vagy alakváltozást szenvedhet.

• A beszereléskor megfelelően rögzítse a készüléket.

• A beszereléskor ügyeljen, hogy kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót. A készülék beszerelt gyújtáskapcsolóval történő beszerelése az akkumulátor lemerülését vagy rövidzárlatot okozhat.

• A beszereléskor ügyeljen, hogy ne sértse meg a jármű alkatrészeit, például csöveket,

üzemanyagtartályt vagy a vezetékeket a fúróval, mert tüzet vagy balesetet okozhat.

Szerzői jogok

A készülék gyártása a Dolby

Laboratories engedélyével történt. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories hivatalos védjegye.

A Microsoft, Windows, Windows Vista, és

Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei az Egyesült

Államokban és/vagy egyéb országokban.

Ez a készülék a Microsoft Corporation által tulajdonolt szellemi tulajdonú technológiát tartalmaz. Ezen technológiák használata vagy megosztása a terméken kívül a Microsoft kifejezett engedélye nélkül tilos.

A „DVD VIDEO”, „DVD-R”, „DVD-RW”,

„DVD+R” és „DVD+RW” védjegyek.

A

Bluetooth

márkajelzés és logó a Bluetooth SIG.,

Inc. tulajdona, és annak felhasználása a vállalat engedélyével történt. Minden más, az ebben az

útmutatóban előforduló márkanév, annak jogos tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye.

7

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 8 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

8

A ZAPPIN a Sony Corporation védjegye.

A 12 TONE ANALYSIS és logója a Sony Corporation védjegye.

A „WALKMAN ” és a

„WALKMAN ” logó a

Sony Corporation bejegyzett védjegyei.

A SensMe és a SensMe logó

Sony Ericsson Mobile

Communications AB védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A zenefelismerési technológiát és a szükséges adatokat a Gracenote

®

biztosítja. A Gracenote egy ipari szabvány a zenefelismerési technológiák területén és az ahhoz kapcsolódó tartalomszolgáltatásban. További információkért látogassa meg a www.gracenote.com honlapot.

A CD, DVD Blu-ray lemezzel, zenével és videóval kapcsolatos Gracenote, Inc.-től származó adatok szerzői jogvédelem alatt állnak, copyright © 2000–napjainkig Gracenote. A

Gracenote által egy vagy több szabadalommal védett eszköz és szolgáltatás. Nézze meg a

Gracenote honlapját a vonatkozó, de nem szükségképpen teljes Gracenote szabadalmi listához.

A Gracenote, a CDDB, a MusicID, a

MediaVOCS, a Gracenote felirat, logó és a

„Powered by Gracenote\ ” felirat a Gracenote védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült

Államokban és más országokban.

Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano, és az iPod touch az Apple Computer Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Apple, a Macintosh és az iTunes az Apple

Computer Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült

Államokban és más országokban.

A MirrorLink™ és a MirrorLink logó a Car

Connectivity Consortium LLC. tanúsítványai. A jogosulatlan felhasználásuk szigorúan tilos.

Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

EZT A TERMÉKET AZ MPEG-4

MEGJELENÍTÉSI SZABADALOM PORTFOLIÓ

ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN SZEMÉLYES ÉS NEM

ÜZLETI JELLEGŰ FELHASZNÁLÁSRA

ENGEDÉLYEZTÜK, AZ ALÁBBI CÉLOKRA:(ii)

OLYAN MPEG-4 VIDEOFELVÉTELEK

DEKÓDOLÁSÁRA, MELYEKET A

FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES VAGY NEM

ÜZLETI CÉLLAL KÓDOLT, ÉS/VAGY

AMELYEK OLYAN VIDEOFORGALMAZÓTÓL

SZÁRMAZNAK, MELY ÉRVÉNYES

ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK MPEG-4

VIDEOFELVÉTELEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ. AZ

ENGEDÉLY SEMMILYEN MÁS CÉLÚ

FELHASZNÁLÁSRA NEM TERJED KI ÉS NEM

ÉRTELMEZHETŐ EKKÉPPEN. AZ ENGEDÉLY

AZ MPEG LA, LLC.-TŐL SZEREZHETŐ BE.

LÁSD: HTTP://WWW.MPEGLA.COM

EZT A TERMÉKET AZ AVC SZABADALOM

PORTFOLIO ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN SZEMÉ-

LYES ÉS NEM ÜZLETI JELLEGŰ FELHASZ-

NÁLÁSRA ENGEDÉLYEZTÜK, AZ ALÁBBI

CÉLOKRA:(ii) OLYAN AVC VIDEOFELVÉ-

TELEK DEKÓDOLÁSÁRA, MELYEKET A

FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES VAGY NEM

ÜZLETI CÉLLAL KÓDOLT, ÉS/VAGY

AMELYEK OLYAN VIDEOFORGALMAZÓ-

TÓL SZÁRMAZNAK, MELY ÉRVÉNYES

ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK AVC

VIDEOFELVÉTELEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ.

AZ ENGEDÉLY SEMMILYEN MÁS CÉLÚ

FELHASZNÁLÁSRA NEM TERJED KI ÉS

NEM ÉRTELMEZHETŐ EKKÉPPEN. TOVÁB-

BI INFORMÁCIÓT AZ MPEG LA, LLC AD-

HAT. LÁSD: HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

EZT A TERMÉKET AZ AVC SZABADALOM

PORTFOLIO ELőÍRÁSAI ÉS A VC-1

SZABADALOM PORTFOLIO ELŐÍRÁSAI

ALAPJÁN SZEMÉLYES ÉS NEM ÜZLETI

JELLEGŰ FELHASZNÁLÁSRA

ENGEDÉLYEZTÜK OLYAN AVC

VIDEOFELVÉTELEK („AVC VIDEO”) ÉS/

VAGY VC-1 SZABVÁNYOS („VC-1 VIDEO”)

VIDEOFELVÉTELEK DEKÓDOLÁSÁRA,

MELYEKET A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES

VAGY NEM ÜZLETI CÉLLAL KÓDOLT, ÉS/

VAGY AMELYEK OLYAN

VIDEOFORGALMAZÓTÓL SZÁRMAZNAK,

MELY ÉRVÉNYES ENGEDÉLLYEL

RENDELKEZIK AVC VIDEO ÉS/VAGY VC-1

VIDEOFELVÉTELEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ.

AZ ENGEDÉLY SEMMILYEN MÁS CÉLÚ

FELHASZNÁLÁSRA NEM TERJED KI ÉS

NEM ÉRTELMEZHETŐ EKKÉPPEN.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT AZ MPEG LA, LLC

ADHAT. LÁSD: HTTP://WWW.MPEGLA.COM

A termék felhasználja az NCM illesztőszoftvert, melyhez a Sony rendelkezik az MCCI vállalat engedélyével.

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 9 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Megjegyzések a Bluetooth-ról

Figyelem!

A FORGALMAZÓ SEMMILYEN

FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A KÉSZÜLÉK,

ILLETVE AZ AHHOZ TARTOZÓ HARDVER

ÉS/VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL

SZÁRMAZÓ SZÁNDÉKOS, VÉLETLEN VAGY

KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ÉS AZ

AZZAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ

KÖLTSÉGEKÉRT, PROFITVESZTESÉGÉRT,

BEVÉTELKIESÉSÉRT, ADATVESZTÉSÉRT,

LEÁLLÁSI IDŐÉRT ÉS IDŐVESZTESÉGÉRT.

FONTOS TUDNIVALÓ!

Biztonságos és hatékony használat

E készülék olyan megváltoztatása vagy átalakítása, melyet a Sony kifejezetten nem engedélyez,

érvénytelenítheti a készülék használatának jogosságát.

A készülék használatba vétele előtt kérjük, ellenőrizze, vannak-e olyan helyi előírások, melyek a Bluetootheszközök használatával kapcsolatban további korlátozásokat vagy engedélyezéseket tartalmaznak.

Vezetés

Ellenőrizze a készülék használatának helyén a mobiltelefon és a kihangosító használatára vonatkozó rendeleteket.

Mindig a vezetésre összpontosítsa a figyelmét. Ha a forgalmi viszonyok megkívánják, híváskezdeményezés és -fogadás előtt húzódjon az

út szélére vagy parkoljon le.

Csatlakoztatás más készülékekhez

Mielőtt bármilyen külső eszközt csatlakoztatna, olvassa el annak kezelési útmutatóját a részletes biztonsági előírásokkal kapcsolatban.

Rádiófrekvenciás hatás

A rádiófrekvenciás jelek zajt okozhatnak a jármű nem megfelelően beszerelt vagy nem kellőképpen

árnyékolt elektronikus rendszereiben, pl. az elektronikus befecskendező rendszerben, az elektronikus fékrendszerben, az elektronikus sebességtartó automatikában vagy a légzsákrendszerben. Az eszköz beszerelésére vagy szervizelésére vonatkozóan kérjük, konzultáljon a jármű gyártójával vagy annak márkakereskedőjével.

A szakszerűtlen beszerelés vagy szervizelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó jótállást.

Érdeklődjön a jármű gyártójánál, hogy a mobiltelefon járműben történő használata nem befolyásolja-e a jármű elektronikus rendszerének működését.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműbe szerelt

összes vezeték nélküli eszköz elhelyezése és működése megfelelő-e.

Segélyhívás

Ez a Bluetooth jármű kihangosító és a hozzá csatlakozó elektronikus eszköz rádiójeleket, celluláris és vonalas hálózatokat, illetve felhasználói funkciókat alkalmaz, így a megfelelő minőségű kapcsolat nem garantálható minden körülmények között.

Ne feledje, hogy a hívások fogadása és kezdeményezése csak akkor lehetséges, ha a kihangosító és a hozzá kapcsolódó elektronikus eszköz be van kapcsolva, és a megfelelő vételi térerő biztosított.

A segélyhívás nem minden mobilhálózati területen elérhető, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/ vagy telefon funkciók használata közben nem használható.

Kérjük, tájékozódjon mobilszolgáltatójánál.

Megjegyzés a jogosítványokról

Ez a termék olyan szoftvereket tartalmaz, melyeket a Sony a jogtulajdonos engedélyével licencszerződések keretében használ.

Kötelességünk ismertetni a licencszerződés tartalmát a szoftver szerzői jog tulajdonosának követelményeként.

A szoftver jogosítványok részleteit lásd a 49. oldalon.

A GNU GPL/LGPL engedélyezésről

Ebben a termékben olyan beépített szoftverek találhatók, melyek felhasználására az alábbi

GNU (General Public License) (a továbbiakban

„ GPL”) vagy GNU Lesser General Public

License (a továbbiakban „ LGPL”) engedély vonatkozik. Ez biztosítja a vásárlók számára a jogot az említett szoftverek forráskódjának birtoklására, módosítására és továbbadására, az ezen a készüléken megjelenő GPL vagy LGPL feltételeinek megfelelően.

A fent említett szoftverek forráskódja elérhető az

Interneten.

A letöltéshez, kérjük, látogassa meg a következő

URL-t, majd válassza ki az „ XAV-601BT” készüléket.

URL: http://www.sony.net/Products/Linux/

Vegye figyelembe, hogy a Sony nem válaszol a forráskódok tartalmával kapcsolatos megkeresésekre.

9

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 10 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

Lejátszható lemezek, és a Kezelési útmutatóban használt szimbólumok

Ez a készülék többféle video- és audiolemez lejátszására képes.

Az alábbi táblázat segítségével egyszerűen megállapíthatja, hogy egy adott lemeztípust támogat-e a készülék, illetve azt, hogy egy adott lemeztípus használata esetén milyen funkciókra nyílik lehetősége.

A lemez szimbóluma az útmutatóban Lemez formátum

DVD VIDEO

DVD-R

*

1

/DVD-R DL

*

1

/DVD-RW

*

1

(videó mód/VR mód)

DVD+R *

1

/DVD+R DL *

1

/DVD+RW *

1

Video CD

(Ver. 1.0/1.1/2.0)

Audió CD

CD-ROM

*

2

/CD-R

*

2

/CD-RW

*

2

*

1

*

2

Audiofájlokat is tartalmazhat.

Video- és képfájlokat is tartalmazhat.

Megjegyzés

A „DVD” kifejezést a DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R és a DVD-RW/DVD-R lemezek általános gyűjtőfogalmaként is használhatjuk ebben a Kezelési útmutatóban.

Az alábbi táblázat összefoglalja a készülékkel fájltípusokat és szimbólumait.

A rendelkezésre álló funkciók választéka mindig az adott formátumtól függ, nem pedig a lemeztípustól.

A lentebb látható szimbólumok ebben a kezelési útmutatóban mindig az adott formátum esetében használható funkciók leírása mellett jelennek meg.

A formátum szimbóluma az útmutatóban Fájltípus

MP3 audiofájl

WMA audiofájl

AAC audiofájl

WAVE audiofájl

Xvid videofájl

WMV videofájl

MPEG-4

MPEG-4 videofájl

AVC (H.264 baseline) videofájl

Hasznos tanács

A tömörítési formátumokról bővebben a 58. oldalon olvashat.

Megjegyzés

A felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy a kompatibilis lemezeket sem lehet lejátszani ezzel a készülékkel.

10

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 11 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója

Fejegység

A részleteket lásd a lentebb felsorolt oldalakon.

A Z

(lemezkiadó) gomb 19. oldal

B

HOME gomb

Nyomja meg a HOME menü megnyitásához.

C

DSPL/M.OFF gomb

Nyomja meg a kijelzések módosításához.

Tartsa nyomva a képernyő és a gombok háttérvilágításának kikapcsolásához. A visszakapcsoláshoz érintse meg a képernyőt.

D

Lemezbetöltő nyílás 19. oldal

E

Távvezérlés érzékelő

F

USB aljzat

Nyissa ki a fedelet egy USB-eszköz csatlakoztatásához.

G

Előlap kioldó gomb

H

Hangerőszabályzó, SOURCE/OFF gomb

Forgassa a hangerő beállításához.

Nyomja meg a bekapcsoláshoz/a műsorforrás kiválasztásához: „ Tuner ”

(rádió), „ MirrorLink™ ” , „ iPod ” , „ USB

Music ” , „ USB Video ” , „ Disc ” , „ BT Audio ”

(Bluetooth Audio), „ AUX ” (külső készülék).

Tartsa nyomva 1 másodpercig a forrásból kilépéshez.

Tartsa nyomva 2 másodpercig a kikapcsoláshoz.

I

Reset gomb 14. oldal

(az előlap mögött található)

J

Érintőképernyő

11

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 12 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Képernyő kijelzések

Kijelzéslista:

Kezdőlap képernyő: masterpage:Left

A

ATT (némítás)

B

ZONE × ZONE

C

TA (közlekedési hírek)

D

Bluetooth jelerősség kijelzés 36. oldal

E

Óra 15. oldal

F

„ZONE × ZONE” billentyű

Érintse meg a Zone × Zone bekapcsolásához.

G

Opció billentyű

Érintse meg a HOME Option menü megnyitásához.

A Home Option menü menüpontjai a következők:

„Icon Priority”

Az ikonok használat gyakoriságától függő megjelenítése: „ Default ” , „ Frequency

Used ” .

„Background Theme”

A háttér témájának beállítása: „ Default ” ,

„ User ” .

„Icon View”

Az ikonok megjelenítésének módosítása:

„ 2D Mode ” , „ 3D Mode ” .*

1

„Touch Effect”

Fényjelzés megjelenítése, ahol megérintette a képernyőt: „ ON ” , „ OFF ” .

A kezdőlap (Home) képernyőre visszalépéshez érintse meg a gombot.

H

Jelforrásválasztó billentyűk

A forrás kiválasztásához érintse meg a

„ Tuner ” (rádió), „ MirrorLink™ ” , „ Phone ”

(Bluetooth mobiltelefon), „ iPod ” , „ USB

Music ” , „ USB Video ” , „ USB Photo ” ,

„ Disc ” , „ BT Audio ” (Bluetooth Audio),

„ Navigation*

2

” , „ Rear Camera ” , „ AUX ”

(külső készülék), „ Settings ” opciót.

*

1

Válassza ki a 2D/3D Mode opciót az ikonok 2D/3D megjelenítéséhez. A 3D Mode esetén a készüléket az ikonok előre- és hátrahúzásával vezérelheti.

*

2

Egy (külön megvásárolható) navigációs modul csatlakoztatásakor a Navigation forrás ikon bekapcsol a Home képernyőn.

Hasznos tanács

Érintse meg és tartsa megérintve bárhol a képernyőt a menüpontok listájának megjelenítéséhez.

12

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 13 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

RM-X271 távvezérlő

• A távvezérlő általában az audioműveletek egyszerű elvégzésére használható. A menü kezeléséhez használja az érintőképernyőt.

• A részleteket lásd a lentebb felsorolt oldalakon.

• Használat előtt távolítsa el a szigetelőlapot (15. oldal).

A

OFF gomb

Nyomja meg a műsorforrásból történő kilépéshez vagy leállításhoz.

A kikapcsoláshoz tartsa nyomva.

B

DSPL gomb

A kijelzések módosításához nyomja meg.

C

MONITOR OFF gomb

A képernyő és a gombok háttérvilágításának kikapcsolása. A visszakapcsoláshoz nyomja meg ismét.

D

POSITION gomb

Nyomja meg a hallgatási helyzet kiválasztásához ( „ Front L ” / „ Front R ” /

„ Front ” / „ All ” / „ Custom ” / „ OFF ” ).

E O

(BACK) gomb

Nyomja meg az előző képernyőre vagy egy

VCD*

1

esetén a menühöz visszatéréshez.

F

EQ (hangszínszabályzó) gomb

Nyomja meg egy hangszínszabályzó görbe kiválasztásához a 7 zenei típus közül

( „ Xplod ” / „ Vocal ” / „ Edge ” / „ Cruise ” /

„ Space ” / „ Gravity ” / „ Custom ” / „ OFF ” ).

G

Számgombok 23. oldal

Rádió:

Nyomja meg a tárolt rádióállomások behangolásához.

Tartsa nyomva a rádióállomások tárolásához.

Lemez:

Nyomja meg egy tétel, fejezet vagy műsorszám megkereséséhez.

H

CLEAR gomb

Nyomja meg egy beírt szám törléséhez.

I

Z×Z (Zone × Zone) gomb 34. oldal

Nyomja meg a Zone × Zone bekapcsolásához.

J

ATT (némítás) gomb

Nyomja meg a hang némításához. A némítás kikapcsolásához nyomja meg ismét.

K u

(lejátszás/szünet) gomb

L .m

/

M>

gombok

Rádió:

Nyomja meg a rádióállomások önműködő behangolásához.

Tartsa nyomva egy rádióállomás kézi megkereséséhez.

Lemez *

2

/USB/iPod:

Nyomja meg egy fejezet, műsorszám, jelenet vagy fájl átugrásához.

Tartsa nyomva rövid ideig a videó vissza vagy előrecsévéléséhez.

Tartsa nyomva egy műsorszám vissza vagy előrecsévéléséhez.

Bluetooth Audio *

3

:

Nyomja meg egy műsorszám átugrásához.

Tartsa nyomva egy műsorszám vissza vagy előrecsévéléséhez.

M

DVD lejátszás beállítás gombok

(AUDIO)

:

Nyomja meg a hang nyelvének, formátumának módosításához.

(VCD esetén a hangcsatorna módosításához.)

(SUBTITLE)

:

Nyomja meg a felirat nyelvének módosításához.

(ANGLE)

:

13

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 14 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

14

Nyomja meg a látószög módosításához.

(TOP MENU)

:

Nyomja meg a DVD felső menüjének megnyitásához.

(MENU)

:

Nyomja meg egy lemezmenü megnyitásához.

N

ZAP gomb

Nyomja meg a ZAPPIN™ módba belépéshez.

O <

/

M

/ m

/

,

(kurzor)/ENTER gombot

19. oldal

Nyomja meg egy DVD menüjének vezérléséhez.

P

SRC (forrás) gomb

Nyomja meg a forrás bekapcsolásához vagy váltásához: „ Tuner ” (rádió),

„ MirrorLink™ ” , „ iPod ” , „ USB Music ” ,

„ USB Video ” , „ Disc ” , „ BT Audio ”

(Bluetooth Audio), „ AUX ” (külső eszköz).

Q

MODE gomb

Nyomja meg a rádiós hullámsáv kiválasztásához (FM/MW/LW)/külső eszköz kiválasztásához (AUX1/AUX2).*

4

R

VOL (hangerőszabályzó) +/– gombok

*

1

PBC funkciókkal lejátszáskor.

*

2

A működés a lemeztől függően eltérő (20. oldal).

*

3

A működés a csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől függően eltérő.

*

4

Két külső eszköz használatakor.

Megjegyzés

Ha a készüléket kikapcsolja és a kijelzőről eltűnik minden kijelzés, a távvezérlővel nem lehet működtetni a készüléket. Kapcsolja be a rendszert a készülék

(SOURCE/OFF)

gombjával, vagy helyezzen be egy lemezt, ezzel aktiválva a készüléket és a távvezérlési lehetőséget.

Kezdeti lépések

A memória törlése

A készülék első üzembe helyezése előtt, a járműakkumulátor cseréje után, vagy a csatlakoztatások megváltoztatását követően a memóriát törölni kell.

Nyomja meg az alaphelyzetbe állító (RESET) gombot (11. oldal) egy hegyes tárggyal, például golyóstollal.

Megjegyzés

A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és egyéb tárolt információk törlődnek.

A kezdeti beállítások elvégzése

A memória törlése után megjelenik a kezdeti beállítások képernyő.

1

Érintse meg a „No” gombot a bemutató képernyőn.

2

Érintse meg a „Subwoofer” opciót a mélysugárzó kapcsolódási

állapotának beállításához.

Állítsa be a „ ON ” opciót, ha a mélysugárzó csatlakoztatva van, vagy az „ OFF ” opciót, ha nincs.

3

Érintse meg a „Listening Position” opciót a hallgatási helyzet beállításához.

Válassza a „ Front L ” opciót, ha a hallgatási helyzet bal első, vagy a „ Front R ” opciót, ha jobb első.

A kezdeti beállításra visszatéréshez érintse meg a gombot.

4

Érintse meg a „Language” opciót a kijelző nyelvének beállításához.

Mozgassa a görgetősávot fel és le, majd válassza ki a kívánt nyelvet (English/

Français/Español/Português/P усский

/

Nederlands/Deutsch/Italiano).

A kezdeti beállításra visszatéréshez érintse meg a gombot.

5

Érintse meg az „OK” gombot.

A beállítás befejeződik.

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 15 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Ezek a beállítások később is elvégezhető a beállítás menüben.

• A mélysugárzó csatlakoztatási állapotának részleteit lásd az 51. oldalon.

• A hallgatási helyzet beállításának részleteit lásd „ A hangzás beállítása a hallgatási helyzethez

Intelligens idő illesztés ” szakaszban (44. oldal).

• A betűkódolás beállításának részleteit lásd a

48. oldalon.

• A képernyő nyelvének beállításának részleteit lásd a 48. oldalon.

Megjegyzés

A nyelvtől, országtól vagy területtől függően elképzelhető, hogy egyes karakterek nem megfelelően jelennek meg.

Az óra beállítása

A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben történik.

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Settings” opciót.

2

Érintse meg a , majd a „Clock

Adjust” gombot.

Megjelenik a beállítás képernyő.

3

Állítsa be az órát és a percet.

Például a 8:30 beállításához érintse meg a

„ 0830 ” gombot.

4

Érintse meg az „OK” gombot.

A beállítás megtörtént.

A CT funkció be- vagy kikapcsolásához érintse meg a „ CT ” opciót a 3. lépésben (48. oldal).

Egy megadott szám törléséhez érintse meg a

„ Clear ” gombot.

Az előző kijelzéshez visszatéréshez érintse meg a

gombot.

Megjegyzések

Elképzelhető, hogy a CT funkció RDS állomás vételekor sem működik.

Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által beállított idő között.

A távvezérlő előkészítése

A távvezérlő első használata előtt távolítsa el a szigetelő lapot.

Az előlap leválasztása

A készülék előlapja a lopás megelőzése

érdekében leválasztható.

Figyelmeztető hangjelzés

A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort

(OFF pozíció), de nem távolította el az előlapot.

A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját erősítőjét használja.

1

Tartsa nyomva a

(SOURCE/OFF) gombot.

A készülék kikapcsol.

2

Nyomja meg a gombot.

3

1

Emelje fel az előlap bal oldalát.

2

Húzza saját maga felé.

Megjegyzések

Ne ejtse le és ne nyomja meg erősen az előlapot, illetve a kijelzőt.

A leválasztott előlapot ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a műszerfalon vagy a kalaptartón.

Ne válassza le USB-eszköz lejátszása közben, mert az USB-eszköz adatai megsérülhetnek.

Az előlap felszerelése

Az előlap

A

-val jelölt részét illessze a készülék

B

-vel jelölt részéhez, majd nyomja a helyére az előlap bal oldalát kattanásig (lásd az ábrát).

Megjegyzés

Ne helyezzen semmilyen tárgyat az előlap belső oldalára.

15

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 16 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

Rádió

Rádióhallgatás

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Tuner” opciót.

Megjelenik a rádióvétel képernyő.

A rádióvétel kezelőszervei

1 2 3 4

2

Érintse meg a jelenlegi hullámsávot.

Megjelenik a hullámsávok listája.

3

Érintse meg a kívánt hullámsávot

(„FM1”, „FM2”, „FM3”, „MW” vagy

„LW”).

4

Végezze el a hangolást.

Önműködő hangolás

Érintse meg a / gombot.

A keresés megáll, amikor a készülék megtalál egy állomást. Ismételje ezt az eljárást a kívánt rádióállomás vételéig.

Kézi hangolás

Érintse meg többször a

/

gombot a kívánt frekvencia behangolásáig.

A frekvencia folyamatos léptetéséhez érintse meg és tartsa megérintve a

/

gombot.

5 8 6 7 6 5

1

„PTY” (csak FM vétel esetén)

Érintse meg a PTY lista megnyitásához.

(18. oldal)

2

Érintse meg a beállítás regisztrálásához.

3

Érintse meg az alábbi elemeket tartalmazó kijelzés módosításához:

Gate/Balloon/Glow/Animal/Graffiti/Ink/

Random/OFF

4

(csak FM vétel esetén)

Érintse meg z alábbi elemeket tartalmazó a menü megnyitásához.

• „ Regional ” (18. oldal)

• „ AF ” (alternatív frekvenciák) (18. oldal)

5

/

Érintse meg az önműködő hangoláshoz.

6

/

Érintse meg a kézi hangoláshoz.

Érintse meg és tartsa megérintve a frekvencia folyamatos léptetéséhez.

7

„1”–„6”

Érintse meg az állomások kiválasztásához.

Érintse meg és tartsa megérintve a jelenleg megjelenített frekvencia tárolásához.

8

„Current band icon”

Érintse meg a hullámsávok listájának megnyitásához.

16

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 17 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

A rádióvétel kijelzései

A B C

RDS

Áttekintés

A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással rendelkező FM rádióállomások nem hallható digitális információt sugároznak a szokásos rádióműsor mellett.

Kijelzések

A B

D

A

A jelenlegi forrás ikonja

B

Hullámsáv név

C

Frekvencia, állapot

D

Memóriahely szám

Állomások tárolása és vétele

Figyelem!

Vezetés közben, a balesetek megelőzése

érdekében használja a BTM hangolási

üzemmódot.

Önműködő tárolás — BTM

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Tuner” opciót.

Válassza ki a kívánt hullámsávot („FM1 ” ,

„FM2 ” , „FM3 ” , „MW ” vagy „LW ” ).

2

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a BTM kijelzés.

3

Érintse meg a „BTM” opciót.

A készülék tárolja az első hat elérhető

állomást a memóriahely listában („1 ” –„6 ” ).

A lejátszás képernyőre visszatéréshez érintse meg a gombot.

Kézi tárolás

1

A tárolni kívánt állomás vételekor

érintse meg a gombot, majd

érintsen meg egy számot a listában

(„1”–„6”).

A lejátszás képernyőre visszatéréshez érintse meg a gombot.

Megjegyzés

Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott memóriahelyen előzőleg tárolt állomás törlődik.

A tárolt rádióállomások vétele

1

Válassza ki a hullámsávot.

2

Érintse meg a kívánt számot („1”–„6”).

C

A

Hullámsáv név, RDS*

B

Rádióállomás név, frekvencia, RDS adatok,

3

TA*

C

Memóriahely szám

1

, TP*

2

*

1

*

2

*

3

RDS vétel közben.

Közlekedési híreket is sugárzó adók vétele közben.

Közlekedési hírek vétele közben.

RDS szolgáltatások

Ez a készülék az alábbi önműködő RDS szolgáltatásokat használja:

AF (alternatív frekvenciák)

A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.

Hosszú utazások közben nem kell többször manuálisan újrahangolni az adott állomást, mert a készülék mindig a legerősebb jelet választja ki.

TA

(közlekedési hírek)/

TP

(közlekedési híreket is sugárzó adók)

Az adott pillanatban elhangzó közlekedési hírekre vagy állomásokra kapcsolhat. Amikor a készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad.

PTY

(műsortípus)

Az aktuális műsor típusát jelzi. Az állomások között műsortípus szerint is kereshet.

CT

(pontos idő)

Az RDS információkkal együtt sugárzott CT adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.

17

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 18 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

Megjegyzések

Az országtól/területtől függően előfordulhat, hogy nem minden RDS funkció érhető el.

Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge, vagy a behangolt állomás nem sugároz RDS jeleket.

Hasznos tanács

Ha közlekedési információk közben beállítja a hangerőt, a készülék tárolja azt a memóriában, és legközelebb a közlekedési információ azonos hangerővel lesz hallható, függetlenül az éppen beállított hangerőtől.

Az AF funkció beállítása

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Tuner” opciót.

2

Érintse meg a kívánt hullámsávot

(„FM1”, „FM2” vagy „FM3”).

3

Érintse meg a , majd az „AF”

(alternatív frekvenciák) opciót az „ON” beállításához.

A TA funkció beállítása

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Settings” opciót.

2

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a műsorforrás beállítás menü.

3

Érintse meg a „Traffic Announcement” opciót az „ON” beállításához.

RDS állomások tárolása AF és TA beállítással

Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót használja, a készülék azonos AF/TA beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.

Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS

állomásra külön is beállíthatja az egyes funkciókat (AF/TA).

1

Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy kézi hangolással.

Rendkívüli közlemények vétele

Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a készülék önműködően átkapcsol arra az állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása történik (a pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad).

Regionális műsor hallgatása

— Regional

Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy másik, jobban fogható regionális műsorra az adott körzetben.

18

Ha elhagyja a regionális műsor vételkörzetét, kapcsolja ki a regionális vételi funkciót az FM rádióvétel közben.

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Tuner” opciót.

2

Érintse meg a kívánt hullámsávot

(„FM1”, „FM2” vagy „FM3”).

3

Érintse meg a , majd a „Regional” opciót az „ON” beállításához.

Megjegyzés

Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további országban nem használható.

Local Link funkció (csak az Egyesült

Királyságban)

A funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi rádióállomások kiválasztását, még abban az esetben is, ha azokat nem (tárolta) rendelte hozzá az egyes számgombokhoz.

1 FM rádióadás vétele közben érintse meg a számgombok ((1)–(6)) egyikét, melyen egy helyi rádióállomást tárol.

2 5 másodpercen belül érintse meg ismét a helyi rádióállomás számgombját.

Ismételje meg a műveletet a helyi rádióállomás vételéig.

A műsortípus (PTY) kiválasztása

1

FM rádióvétel közben érintse meg a

„PTY” gombot.

A lista görgetéséhez mozgassa a görgetősávot fel és le.

2

Érintse meg a kívánt műsortípust.

A készülék megkezdi a kiválasztott típusú műsorszámot sugárzó állomás keresését.

A PTY lista bezárásához érintse meg a gombot.

Műsortípusok

„News” (hírek), „Current Affairs” (köztémák),

„Information”

(információk),

„Sport”

(sport),

„Education” (oktatás), „Drama” (rádiójátékok),

„Cultures”

(kultúra),

„Science”

(tudomány),

„Varied Speech” (egyéb), „Pop Music”

(népszerű zene),

„Rock Music”

(rockzene),

„Easy Listening” (szórakoztató zene), „Light

Classics M”

(közkedvelt, klasszikus zene),

„Serious Classics” (komolyzene), „Other

Music”

(egyéb zenei műsor),

„Weather & Metr”

(időjárás), „Finance” (pénzügyi hírek),

„Childrenʼs Progs”

(gyermekműsor),

„Social

Affairs” (társadalmi ügyek), „Religion” (vallás),

„Phone In”

(telefonos műsor),

„Travel &

Touring” (utazás), „Leisure & Hobby”

(szórakozás),

„Jazz Music”

(dzsessz),

„Country

Music” (country zene), „National Music”

(nemzeti zene),

„Oldies Music”

(régi slágerek),

„Folk Music” (népzene), „Documentary”

(dokumentumműsor)

Megjegyzések

Ez a funkció nem működik azokban az országokban/ régiókban, ahol a PTY információk nem állnak rendelkezésre.

Előfordulhat a kiválasztottól eltérő rádióműsor vétele.

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 19 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Lemezek

Lemezek lejátszása

A lemeztől függően egyes funkciók működése korlátozott vagy a megszokottól eltérő lehet.

Olvassa el a lemezhez mellékelt tájékoztatót.

1

Helyezzen be egy lemezt (feliratos oldallal felfelé).

A lejátszás önműködően megkezdődik.

A DVD menü megjelenésekor

Érintse meg közvetlenül a DVD menüt.

Használhatja a menü vezérlőpanelt is, amely megjeleníthető a DVD menü külsejének megérintésével jeleníthető meg. A

B

/

V

/ v

/ b gombok megérintésével mozgassa a kurzort, majd érintse meg az „ ENTER ” gombot a jóváhagyáshoz.

Ha nem jelenik meg a menü vezérlőpanel a kijelző megérintésekor, használja a távvezérlőt.

A DVD menüről

A DVD-lemez több főműsort (zenei anyagot vagy filmet) is tartalmazhat, melyeket „tételeknek” nevezünk. Ha a DVD több tételt tartalmaz, a DVDfőmenü segítségével kiválaszthatja a lejátszani kívánt tételt. A legtöbb DVD esetében kiválasztható a főműsor és a szinkronfelirat nyelve. Ehhez használja a

DVD-menüt.

A lejátszás leállítása

Tartsa nyomva a

(SOURCE/OFF)

gombot 1 másodpercig.

Megjegyzés

A készülék nem támogatja a DTS-formátumú lemezeket. DTS-formátum esetén a lejátszott hang nem hallható.

A lemez kivétele.

1

Nyomja meg a

Z

gombot a fejegységen.

A lemez kiadásra kerül.

Lejátszás vezérlés

Ha a lejátszás kezelőszervei nem láthatók, érintse meg a képernyőt.

1

4

4

5

5

6

8

2 3

4

4

3 7

3

4

MPEG-4

5 4

1 3

4 5 4

19

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 20 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

1

Érintse meg a műsorszámok, videofájlok kilistázáshoz. (24. oldal)

2

Érintse meg a Visualizer módosításához, amely a következő elemeket tartalmazza:

Gate/Balloon/Glow/Animal/Graffiti/Ink/

Random/OFF

3

„Repeat” /„Shuffle”

(22. oldal)

4 .

/

>

Érintse meg egy fejezet, műsorszám vagy jelenet fájl átugrásához.

Érintse meg, és rövid ideig tartsa megérintve.

Gyorskereséshez vissza vagy előre a videóban, majd nyomja meg többször a sebesség kiválasztásához (× 2 t

× 12 t

× 120 t

× 2 …).*

1

A gyorskeresésből kilépéshez érintse meg a u

gombot.

Tartsa megérintve az audió műsorszámban gyorskereséshez vissza vagy előre.

Szünet üzemmódban érintse meg és tartsa megérintve a

>

gombot a videó lassított lejátszásához. A normál lejátszási sebességhez érintse meg ismét.

5 u

Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez vagy a szünet után a lejátszás folytatásához.

6

Érintse meg a DVD vezérlőmenü megnyitásához, amely a következő menüpontokat tartalmazza.

„Top Menu”

: Érintse meg a DVD felső menü megnyitásához.*

2

„Menu”

: Érintse meg a lemezmenü megnyitásához.*

2

• : Érintse meg többször a hang nyelvének, formátumának kiválasztásához. (21. oldal)*

2

: Érintse meg többször a felirat kikapcsolásához, a felirat nyelvének kiválasztásához.*

2

*

3

: Érintse meg többször a kameraállás módosításához.*

2

7

(csak DVD VIDEO lejátszáskor)

Érintse meg a menü megnyitásához.

• CSO (középső hangsugárzó létrehozása)

(45. oldal)

• DVD audió jelszint (22. oldal)

8

Érintse meg a hangcsatorna módosításához. (22. oldal)

20

*

1

*

2

*

3

A sebesség a formátumtól vagy a felvételi módtól függ.

A lehetőség a DVD-lemez típusán múlik.

Ha 4 számjegyű kód jelenik meg, a nyelv kiválasztása a megfelelő kód beírásával történik (67. oldal).

Megjegyzés

Ha a lemezen többféle fájltípus található, csak a kiválasztott fájltípust (audió, videó) játssza le a készülék. A fájltípus kiválasztásának részleteit lásd „A fájltípus kiválasztása” szakaszban (24. oldal).

A lejátszás kijelzései

Érintse meg a képernyőt amennyiben a kijelzések nem láthatók.

Audiolemezek esetén egyes kijelzések lejátszás közben mindig láthatók.

B

C

C

D

A

MPEG-4

D

A

Jelenlegi forrás ikon, formátum, fejezet/tétel száma*

1

, hangformátum*

3

B

Lejátszási állapot, eltelt lejátszási idő

C

Műsorszám, előadó, album név*

1

*

5

Fájl/mappanév*

6

D

Jelenlegi forrás ikon, formátum, műsorszám

(fájl) szám*

2

, lejátszási állapot, eltelt lejátszási idő*

4

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 21 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

*

1

A kijelzések a tartalomtól függően eltérők.

*

2

PBC funkciókat (21. oldal) tartalmazó VCD lemez lejátszásakor a „PBC” jelenik meg.

*

3

Csak DVD esetén.

*

4

PBC funkciókat tartalmazó VCD lejátszás esetén nem jelenik meg kijelzés.

*

5

Csak CD/MP3/WMA/AAC esetén.

*

6

Csak Xvid/MPEG-4 esetén.

PBC (lejátszásvezérlés) funkciók használata

A PBC menü interaktív módon segít a vezérlésben, ha PBC kompatibilis VCD-lemezt játszik le.

1

Indítsa el a PBC rendszerű VCD-lemez lejátszását.

Megjelenik a PBC menü.

2

Nyomja meg a távvezérlőn a számgombokat a kívánt opció kiválasztásához, majd nyomja meg az

(ENTER)

gombot.

3

Az interaktív vezérléshez kövesse a menüben található utasításokat.

Az előző képernyőhöz visszatéréshez nyomja meg a távvezérlőn a

O

gombot.

PBC funkciók nélkül

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Settings” opciót.

2

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a forrás beállítás menü.

3

Mozgassa a görgetősávot fel és le, majd érintse meg a „Video CD PBC” opciót az „OFF” beállításához.

4

Indítsa el a VCD lejátszását.

Lejátszás közben a PBC menü nem jelenik meg.

Megjegyzések

A menü elemei és a műveletek a lemeztől függően eltérhetnek.

PBC lejátszás közben a műsorszám sorszáma, a lejátszás ideje stb. nem jelenik meg lejátszás képernyőn.

PBC funkciókkal történő lejátszás közben a lejátszásfolytatás nem használható.

A hangbeállítások módosítása

Megjegyzés

A készülék nem támogatja a DTS-formátumú lemezeket. DTS-formátum esetén a lejátszott hang nem hallható.

A műsor nyelvének, a hang formátumának kiválasztása

Ha a DVD-lemez többnyelvű felvételt tartalmaz, választhat a rendelkezésre álló nyelvek közül. Ha többféle hangformátumot (pl. Dolby Digital) tartalmazó lemezt játszik le, kiválaszthatja a kívánt formátumot.

1

Lejátszás közben érintse meg a képernyőt.

2

Érintse meg a opciót.

Megjelenik a hangbeállítás menü.

3

Érintse meg többször a opciót, a kívánt hangnyelv, hangformátum megjelenéséig.

Hangnyelv

Hangformátum/csatornaszám

*

Kiválaszthatja a műsor nyelvét (a lemezen rendelkezésre álló nyelvek közül).

Ha 4 számjegyű kód jelenik meg, a nyelv kiválasztása a megfelelő kód beírásával történik (67. oldal).

Ha egy nyelv többször szerepel, a műsort az adott nyelven többféle hangformátummal vették fel a lemezre.

*

A hangformátum neve és a csatornaszámok a következőknek megfelelően jelennek meg.

Példa: 5.1 csatornás Dolby Digital

Hátsó csatorna × 2

Dolby D 3 / 2 .

1

Első csatorna × 2 +

Középső csatorna × 1

LFE csatorna × 1

21

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 22 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

A hangcsatorna kiválasztása

VCD lemez lejátszásakor a jobb és bal csatornát, csak a balt vagy csak a jobbot is hallgathatja mindkét oldali hangszórókon.

Az opciók az alábbiak.

„Stereo” : normál sztereó hang (alapbeállítás).

„1/Left”

: a bal csatorna hangja (mono).

„2/Right” : a jobb csatorna hangja (mono).

1

Lejátszás közben érintse meg többször a gombot a kívánt hangcsatorna megjelenéséig.

Megjegyzés

A lemeztől függően elképzelhető, hogy nem tudja módosítani a hangbeállításokat.

Hasznos tanácsok

A művelet a távvezérlővel az

(AUDIO)

gomb többszöri megnyomásával szintén elvégezhető.

A hangcsatorna a távvezérlő AUDIO gombjának megnyomásával is változtatható, amikor a VCD van kiválasztva.

A hangkimenet jelszintjének beállítása — Dolby D level

Módosíthatja a Dolby Digital formátum kimeneti jelszintjét annak érdekében, hogy csökkentse a hangerőkülönbséget a lemezek között.

1

Lejátszás közben érintse meg a gombot.

2

Érintse meg a „DVD Audio Level” opciót.

3

Érintse meg többször a –/+ gombot a kimeneti jelszint beállításához.

A kimenő jelszint a –10 és +10 tartományban

állítható be, egyes lépésekben.

A lejátszás menü bezárásához érintse meg a gombot.

Ismételt és véletlen lejátszás

MPEG-4

1

Lejátszás közben érintse meg többször a „Repeat” vagy

„Shuffle” gombot a kívánt opció megjelenéséig.

Megkezdődik az ismételt vagy véletlen sorrendű lejátszás.

Az ismétlés opció és az egyes lemezek/ formátumok átkapcsolási sorrendje az alábbi.

Lemez/ formátum

Opciók

MPEG-4

*

1

„OFF”

: visszatérés a normál lejátszásra.

„Chapter”

: a jelenlegi fejezet ismétlése.

„Title”

: a jelenlegi tétel ismétlése.

„All”

: egy lemez összes műsorszámának ismétlése.

„Track”

: a jelenlegi műsorszám ismétlése.

„All” : a lemez összes műsorszámának ismétlése.

„Track” : a jelenlegi műsorszám ismétlése.

„Album” : a jelenlegi album

(mappa) ismétlése.

„All” : a lemezen lévő összes videofájl ismétlése.

„Movie” : a jelenlegi videofájl ismétlése.

„Album” : a jelenlegi album

(mappa) ismétlése.

22

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 23 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

A lemez vagy formátum függvényében az alábbi véletlen sorrendű lejátszási opciók közül választhat.

Lemez/ formátum

Opciók

*

2

*

1

„OFF” : visszatérés normál lejátszási módra.

„Title” : a jelenlegi tétel fejezeteinek lejátszása véletlen sorrendben.

„OFF”

: visszatérés normál lejátszási módra.

„Disc”

: a jelenlegi lemez műsorszámainak lejátszása véletlen sorrendben.

„OFF”

: visszatérés normál lejátszási módra.

„Album”

: a jelenlegi albumban (mappában) lévő műsorszámok, videofájlok lejátszása véletlen sorrendben.

MPEG-4

*

1

*

2

Csak 1.0/1.1 VCD verzió lejátszása vagy 2.0 VCD verzió PBC-funkciók nélküli lejátszása esetén.

VR-formátumú DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW lemezek kivételével.

Közvetlen keresés

MPEG-4

A tétel vagy fejezetet számának stb. beírásával gyorsan megkeresheti a kívánt műsorrészletet.

1

Lejátszás közben a számgombokkal adja meg a tétel, műsorszám, fejezet stb. sorszámát, és nyomja meg az

(ENTER)

gombot.

A lejátszás a kiválasztott pozíciótól kezdődik.

A lemez vagy formátum függvényében az alábbi keresési opciók közül választhat.

DVD: tétel vagy fejezet*

1

VCD

*

2

/CD/MP3/WMA/AAC

: műsorszám

Xvid/MPEG-4: film

*

1

*

2

A keresési opciók a beállítástól függőek.

Csak PBC funkciók nélküli lejátszás esetén.

A keresési opció beállítása (csak

DVD esetén)

Beállíthatja a keresési opciót (tétel vagy fejezet) a DVD lejátszáshoz.

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Settings” opciót.

2

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a forrás beállítás menü.

3

Érintse meg a „DVD Direct Search” opciót a „Chapter” vagy „Title” beállításához.

A beállítás megtörtént.

Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg

23

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 24 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

Műsorszámok, videofájlok listázása — List

Egy műsorszám, videofájl kiválaszása

MPEG-4

Kiválaszthatja a lejátszani kívánt albumot, mappát, műsorszámot, videofájlt.

Ez a funkció különösen sok albumot, műsorszámot stb. tartalmazó MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 formátumú lemez lejátszásakor lehet hasznos.

1

Lejátszás közben érintse meg a gombot.

Megjelenik az éppen lejátszott elem kategória- vagy fájllistája.

USB zenelejátszás

Zene lejátszása

1

Csatlakoztassa az USB-eszközt az

USB aljzathoz.

2

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg az „USB Music” opciót.

A lejátszás megkezdődik.

Lejátszásvezérlés

1 2 3 4 5

Felsőbb szintre lépéshez érintse meg a gombot.

A legfelső szintre lépéshez érintse meg a gombot.

A lista görgetéséhez mozgassa fel vagy le a görgetősávot.

2

Érintse meg a kívánt opciót.

A lejátszás megkezdődik.

A fájltípus kiválasztása

MPEG-4

24

Ha a lemezen vagy USB-eszközön többféle fájltípus is megtalálható, a készülék csak a kiválasztott fájltípust (audió, videó) fogja lejátszani. Az alapértelmezett érték szerinti elsőbbségi sorrend a következő: audiofájlok, videofájlok (ha a lemezen audiofájlok és videofájlok találhatók, a készülék csak az audiofájlokat játssza le). Beállíthatja, hogy a készülék mely fájltípust listázza, és a listából kiválaszthatja a lejátszani kívánt fájlt.

1

Lejátszás közben érintse meg a gombot.

2

Érintse meg a vagy gombot a fájltípus kiválasztásához.

3

Érintse meg a kívánt fájlt.

A kiválasztott fájl lejátszása megkezdődik.

6 7 6

1

2

„ZAP”

Érintse meg műsorszámok műsorszám részletek listázásával történő kereséséhez.

(34. oldal)

3

Érintse meg a műsorszám fájlok listázásához.

Érintse meg a módosításához a Visualizer alkalmazásával.

4

„Repeat”/„Shuffle”

5

Érintse meg az opció menü megnyitásához.

6

/

Érintse meg egy műsorszám fájl

átugrásához.

Érintse meg és tartsa megérintve az audió műsorszám vissza-/előre gyorskereséséhez.

7

Érintse meg egy műsorszám fájl lejátszásához.

Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez.

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 25 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Opciók

A beállítás menü módosítása

(Csak a normál lejátszás képernyőn)

1

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a menü lista.

2

Érintse meg a gombot.

Az opciók az alábbiak.

„ZAPPIN Time”

Válassza ki a ZAPPIN funkció lejátszási idejét:

„ 6 sec.

” , „ 15 sec.

” , „ 30 sec.

” .

„Update database”

Zenei fájlok keresése és hozzáadása az adatbázishoz.

„About Music player”

Az alkalmazás verzió megjelenítéséhez.

A Visualizer beállítások módosítása

1

Érintse meg a gombot.

A normál lejátszás képernyő a lejátszás a

Visualizer képernyőre vált.

2

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a menülista.

3

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a Visualizer lista.

4

Válassza ki a következő elemeket:

Gate/Balloon/Glow/Animal/Albums/

Graffiti/Ink/Random

Ismételt és véletlen lejátszás

1

Lejátszás közben érintse meg többször a „Repeat” vagy

„Shuffle” gombot a kívánt opció megjelenéséig.

Az ismételt vagy véletlen sorrendű lejátszás megkezdődik.

Az ismétlési opciók a következők:

: a teljes jelenlegi csoport ismétlése.

:

a jelenlegi zenei fájl ismétlése.

: visszatérés a normál lejátszási módra.

A véletlen sorrendű lejátszás opciói a következők:

: a jelenlegi csoportban lévő összes zenei fájl lejátszása véletlen sorrendben.

: visszatérés a normál lejátszási módra.

Megjegyzés

A lejátszás képernyő a Visualizer-el nem elérhető ismétléses és véletlen sorrendű lejátszásnál.

Zenei fájlok kiválasztása

1

Lejátszás közben (csak a normál lejátszás képernyőn) érintse meg a gombot.

Megjelenik jelenleg lejátszott elemek kategória vagy fájllistája.

A lista görgetéséhez mozgassa a görgetősávot fel és le.

2

Érintse meg a kívánt elemet.

A lejátszás megkezdődik.

A lejátszás képernyőre visszalépéshez érintse meg a gombot.

Zenék kiválasztása a könyvtárból

1

Amikor a lista képernyő megjelenik,

érintse meg a gombot.

Megjelenik a menülista.

2

Válassza ki a kívánt opciót.

A következő opciókra kereshet.

„All songs”, „Albums”, „Artists”,

„Genres”, „Release year”, „Recently added”, „Playlists”, „Folders”.

Megjelenik a kiválasztott lista.

3

Érintse meg a kívánt opciót.

A lejátszás megkezdődik.

A hangulatának megfelelő zene hallgatása — SensMe™

A Sony egyedülálló „ SensMe™ channels ”

(csatornák) funkciója önműködően csoportosítja az összes műsorszámot csatorna vagy hangulat alapján, és lehetővé teszik a magától értetődő zenehallgatást.

A „Media Go” telepítése a számítógépre

A SensMe™ funkció engedélyezéséhez ezen a készüléken a ( „ Media Go ” ) szoftver szükséges.

1

Töltse le a „Media Go” szoftvert a hátoldalon lévő támogatási honlapról.

2

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.

25

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 26 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

26

Műsorszámok átvitele az USBeszközre a „Media Go” használatával

A készülék SensMe™ funkciójának használatához a műsorszámokat elemezni kell és

át kell másolni a regisztrált USB-eszközre a

„ Media Go ” alkalmazásával.

1

Csatlakoztassa a regisztrált USBeszközt a számítógéphez.

„ WALKMAN ” esetén MTP módban csatlakoztassa.

„ WALKMAN ” -től eltérő USB-eszköz esetén

MSC módban csatlakoztassa.

A „ Media Go ” önműködően elindul.

Ha üzenet jelenik meg, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a végrehajtáshoz.

2

Húzza a műsorszámokat a Windows

Intézőből vagy iTunes-ból stb. a

„Media Go” szoftverbe.

Megkezdődik a műsorszámok elemzése és

átvitele.

A műveletek részleteit lásd a „ Media Go ” szoftver súgójában.

Megjegyzés

A 12 TONE ANALYSIS által végzett műsorszám elemzés a számítógéptől függően hosszabb időt vehet igénybe.

Hasznos tanács

A „Media Go” használatával nem csak az audio-, hanem kép- vagy videofájlok is átmásolhatók. A részleteket lásd a „Media Go” súgójában.

A csatornák műsorszámainak lejátszása — SensMe™ channels

A „ SensMe channels ” önműködően csoportosítja a műsorszámokat a hangzásuk alapján.

Kiválaszthatja a hangulatának, tevékenységének stb. megfelelő csatornát.

1

Csatlakoztasson egy SensMe™ funkcióhoz beállított USB-eszközt a készülékhez.

2

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg az „USB Music” opciót.

3

Érintse meg a , majd a gombot.

4

Mozgassa balra vagy jobbra a csatornát.

A jelenlegi csatorna első műsorszámának lejátszása megkezdődik a műsorszám legdallamosabb vagy ritmikusabb szakaszától.*

*

Elképzelhető, hogy nem megfelelően kerül

érzékelésre.

5

Érintse meg a kívánt csatornát.

Megkezdődik a kiválasztott csatornában lévő műsorszámok lejátszása.

Megjegyzések

A műsorszámtól függően elképzelhető, hogy nem kerül megfelelően érzékelésre vagy nem a műsorszám hangulatának megfelelően kerül csoportosításra.

Ha a csatlakoztatott USB-eszköz sok műsorszámot tartalmaz, a „SensMe™ channels” lejátszásának megkezdése az adatok beolvasása miatt hosszabb időt vehet igénybe.

Hasznos tanács

A műsorszámok véletlen sorrendben kerülnek lejátszásra.

A sorrend az egyes csatornák kiválasztásával változik.

Csatornalista

x

Basic channels

Az összes műsorszám lejátszása zenei stílus alapján.

„Energetic”

: Gyors, energikus zenék.

„Emotional”

: Balladák.

„Lounge” : Dzsessz és szórakoztató zene.

„Dance” : Ritmikus, rap és R & B zene.

„Extreme”

: Hangos, erőteljes zene.

„Upbeat”

: vidám, felemelő zene.

„Relax” : nyugodt, pihentető zene.

„Mellow” : lágy, lassú zene.

x

Recommended

„Morning”, „Daytime”, „Evening”,

„Night”, „Midnight” x

Shuffle All

Az összes elemzett műsorszám lejátszása véletlen sorrendben.

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 27 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

„SensMe™ channels” lejátszás kezelőszervei és jelzései

A B C

D E F G

A

A lista görgetése és másik csatorna kiválasztása.

B

A jelenlegi csatorna megjelenítése.

C

Opciós kulcs

D

Az album borítójának megjelenítése.*

E

Az eltelt lejátszási idő, műsorszám név, előadó név megjelenítése.

F

A lejátszás szüneteltetése vagy a lejátszás folytatása szünet után.

G

Egy műsorszám átugrása.

*

A javasolt méret a 240 × 240–960 × 960 képpont tartományban van.

Album kiválasztása borító alapján

1

Amikor a lista képernyő megjelenik,

érintse meg a opciót.

2

Érintse meg a lejátszani kívánt album borítóját.

A lejátszás megkezdődik.

Opciók

A beállítás menü módosítása

1

Érintse meg a opciót.

Megjelenik a menülista.

2

Érintse meg a opciót.

Az opciók az alábbiak.

„ZAPPIN Time”

Válassza ki a lejátszási időt a ZAPPIN funkcióhoz: „ 6 sec.

” , „ 15 sec.

” , „ 30 sec.

” .

„Update database”

Zenei fájlok keresése és hozzáadása az adatbázishoz.

„About Music player”

Az alkalmazás verziójának megjelenítése.

Az album megjelenítési formátumának módosítása

(a könyvtárból az „Albums” kiválasztásakor)

1

Érintse meg a opciót.

Megjelenik a menülista.

2

Érintse meg a opciót, majd válassza ki a „List view” vagy „Grid view” opciót.

A borító és a sorrend módosítása

(csak a borító nézetben)

1

Érintse meg a opciót.

Megjelenik a menülista.

2

Érintse meg a opciót, majd válassza ki a „Sort by album” vagy

„Sort by artist” opciót.

A lejátszás képernyőre visszatéréshez érintse meg a vagy „ Cancel ” opciót.

27

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 28 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

USB videolejátszás

Videolejátszás

1

Csatlakoztassa az USB-eszközt az

USB aljzathoz.

2

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg az „USB Video” opciót.

A lejátszás megkezdődik.

Lejátszásvezérlés

Ha a lejátszás kezelőszervei nem láthatók, érintse meg a képernyőt.

1 2

3 4 5 4 3

28

1

Érintse meg a videofájlok kilistázáshoz.

2

3

4

Érintse meg az opció menü megnyitásához. (28. oldal)

/

Érintse meg egy műsorszám fájl átugrásához.

/

Érintse meg és tartsa nyomva rövid ideig a videóban előre gyorskereséshez; nyomja meg többször a sebesség módosításához

(× 1,5 t

× 10 t

× 30 t

× 100).*

Érintse meg és tartsa nyomva rövid ideig a videóban visszafelé gyorskereséshez; nyomja meg többször a sebesség módosításához (× 10 t

× 30 t

× 100).*

A kilépéshez érintse meg a gombot.

/

Érintse meg egy műsorszám előre/ visszaléptetéséhez.

Szünet közben érintse meg a gombot 15 másodperces előrelépéshez.

Szünet közben érintse meg a gombot 10 másodperces visszalépéshez.

Érintse meg és tartsa megérintve a videó műsorszámban történő vissza/előre gyorskereséshez.

5

Érintse meg egy műsorszám fájl lejátszásához.

Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez.

*

A sebesség a formátumtól vagy a felvételi módtól függ.

Hasznos tanács

Dinamikusan módosíthatja a lejátszási sebességet a képernyőn a videofájl balra vagy jobbra húzásával.

Opciók

A hangbeállítások megjelenítése

1

Lejátszás közben érintse meg a gombot.

Megjelenik a menülista.

2

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a hangbeállítások lista.

3

Válassza ki a kívánt opciót.

Részletes információ megjelenítése

1

Lejátszás közben érintse meg a gombot.

Megjelenik a menülista.

2

Érintse meg a gombot.

A részletes információk megjelenítéséhez mozgassa a görgetősávot fel és le.

A fájl törlése

1

Lejátszás közben érintse meg a gombot.

Megjelenik a menülista.

2

Érintse meg a gombot.

3

Érintse meg az „OK” opciót.

A beállítások módosításához

1

Lejátszás közben érintse meg a gombot.

Megjelenik a menülista.

2

Érintse meg a gombot.

Az opciók az alábbiak.

„Zoom settings”

A videó megjelenítés beállítása: „ Normal mode ” , „ Full mode ” , „ Off ” .

„Update database”

Videofájlok keresése és hozzáadása az adatbázishoz.

„About Video player”

Az alkalmazás verzió megjelenítése.

A lejátszás képernyőre visszatéréshez érintse meg a vagy a „ Cancel ” gombot.

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 29 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

1

Videofájlok kiválasztása

Lejátszás közben érintse meg a gombot.

Megjelenik a jelenleg lejátszott elemek kategória vagy fájllistája.

A lista görgetéséhez mozgassa a görgetősávot fel és le.

2

Érintse meg a kívánt opciót.

A lejátszás megkezdődik.

A lejátszás képernyőre visszatéréshez érintse meg a gombot.

Az album megjelenítési formátumának módosítása

1

A lista képernyő megjelenítésekor

érintse meg a gombot.

Az opciók az alábbiak.

: Grid view

A videofájlok megjelenítése rács nézetben.

: List view

A videofájlok megjelenítése listában.

: Cover art view

A videofájlok vektorgrafikus megjelenítése.

USB fénykép megtekintés

Fényképek megtekintése

1

Csatlakoztassa az USB-eszközt az

USB aljzathoz.

2

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg az „USB Photo” opciót.

3

Érintse meg az „All pictures” vagy

„Folders” opciót, majd válassza ki a képet vagy mappákat.

Lejátszásvezérlés

Ha a lejátszás kezelőszervei nem láthatók, érintse meg a képernyőt.

1 2

3 4 5

Opciók

A videolista listázási sorrendjének módosítása

1

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a menülista.

2

Érintse meg a , majd az „Oldest first”, „Newest first”, „A to Z” vagy „Z to A” opciót.

A beállítások módosítása

1

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a menülista.

2

Érintse meg a gombot.

Az opciók az alábbiak.

„Zoom settings”

Állítsa be a videó megjelenítését: „ Normal mode ” , „ Full mode ” , „ Off ” .

„Update database”

Videofájlok keresése és hozzáadása az adatbázishoz.

„About Video player”

Az alkalmazás verzió megjelenítése.

1

Érintse meg a fénykép fájlok kilistázásához.

2

Érintse meg az opció menü megnyitásához.

3

/

Érintse meg egy fénykép fájl átugrásához.

Érintse meg és tartsa megérintve egy fénykép fájl vissza/előreléptetéséhez.

4

5

Érintse meg egy diavetítés elindításához.

Érintse meg a képernyőt a diavetítés leállításához.

A fénykép fájl elforgatása balra.

A fénykép fájl elforgatása jobbra.

Hasznos tanács

A fénykép fájlokat előre és vissza léptetheti a fénykép balra vagy jobbra eltolásával.

A lejátszás képernyőre visszatéréshez érintse meg a vagy a „ Cancel ” gombot.

29

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 30 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

Opciók

Diavetítés

1

Lejátszás közben érintse meg a gombot.

Megjelenik a menülista.

2

Érintse meg a gombot.

A diavetítés megkezdődik.

Beállítás háttérképként

1

Lejátszás közben érintse meg a gombot.

Megjelenik a menülista.

2

Érintse meg a gombot.

3

Érintse meg az „OK” opciót.

A kép eltávolítása

1

Lejátszás közben érintse meg a gombot.

Megjelenik a menülista.

2

Érintse meg a gombot.

3

Érintse meg az „OK” opciót.

A részletes információ megjelenítése

1

Lejátszás közben érintse meg a gombot.

Megjelenik a menülista.

2

Érintse meg a gombot.

A részletes információ megjelenítéséhez mozgassa a görgetősávot fel és le.

A beállítások módosítása

1

Lejátszás közben érintse meg a gombot.

Megjelenik a menülista.

2

Érintse meg a gombot.

Az opciók az alábbiak.

„Slideshow interval settings”

A megjelenítési időköz beállítása: „ 0.5 sec.

” –

„ 20.0 sec.

” .

„Play continuously”

A folyamatos lejátszás (diavetítés) beállítása.

„Update database”

Képfájlok keresése és hozzáadása az adatbázishoz.

„About Photo viewer”

Az alkalmazás verzió megjelenítése.

30

A lejátszás képernyőre visszatéréshez érintse meg a vagy a „ Cancel ” gombot.

1

Fénykép fájlok kiválasztása

Lejátszás közben érintse meg a gombot.

Megjelenik a kategóriák vagy fájlok listája a jelenleg lejátszott elemtől.

A felső szintre lépéshez érintse meg a gombot.

A lista görgetéséhez mozgassa a görgetősávot fel és le.

2

Érintse meg a kívánt elemet.

A lejátszás megkezdődik.

Diavetítés lejátszása

1

Érintse meg a gombot.

A diavetítés megkezdődik.

A megjelenítési formátum módosítása

1

Érintse meg a gombot.

Az opciók az alábbiak.

: Grid view

Fénykép fájlok megjelenítése rácsban.

: List view

Fénykép fájlok megjelenítése listában.

: Cover art view

Fénykép fájlok megjelenítése vektor grafikával.

: Date view (csak az összes kép)

A fénykép fájlok megjelenítése dátum szerinti sorrendben.

: Expanded view (csak a mappák)

Azoknak a mappáknak a megjelenítése, melyek alatt megjelenített almappák és képfájlok találhatók.

Opciók

Diavetítés megjelenítése

1

Lejátszás közben érintse meg a gombot.

Megjelenik a menülista.

2

Érintse meg a gombot.

Megkezdődik a diavetítés.

A fényképek listázási sorrendjének módosítása

1

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a menülista.

2

Érintse meg a , majd az „Oldest first”, „Newest first”, „A to Z” vagy „Z to A” opciót.

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 31 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

A beállítások módosítása

1

Amikor a lista képernyő látható,

érintse meg a gombot.

Megjelenik a menülista.

2

Érintse meg a gombot.

Az opciók az alábbiak.

„Slideshow interval settings”

A megjelenítési időköz beállítása: „ 0.5 sec.

” –

„ 20.0 sec.

” .

„Play continuously”

A folyamatos lejátszás (diavetítés) beállítása.

„Update database”

Képfájlok keresése és hozzáadása az adatbázishoz.

„About Photo viewer”

Az alkalmazás verzió megjelenítése.

A lejátszás képernyőre visszatéréshez érintse meg a vagy a „ Cancel ” gombot.

Megjegyzések az USB-lejátszásról

• MSC (háttértár) típusú USB-eszközök használhatók.

• A kompatibilis kodekek: MP3 (.mp3), WMA

(.wma), AAC/HE-AAC (.m4a), JPEG (.jpg),

Xvid (.avi/.xvid) és MPEG-4 (.mp4).

• Ajánlott az USB-eszközön lévő adatok mentése.

Megjegyzések

USB videolejátszáskor a lejátszás megszakad:

– ha megnyomja a

(HOME)

gombot vagy elindítja a

System settings opciót.

– USB fénykép megjelenítés, (navigáció) stb. közben.

Az USB-eszközt a motor elindítás után csatlakoztassa.

Az USB-eszköztől függően meghibásodás vagy sérülés következhet be, ha a motor beindítása előtt csatlakoztatja.

Nagy méretű fájl vagy sok fájl lejátszásának megkezdése hosszabb időt vehet igénybe.

Ez a készülék nem ismer fel több MSC eszközt.

Az USB-eszköz leválasztása

Állítsa le a lejátszást, majd válassza le.

Ne válassza le lejátszás közben, mert az USBeszköz adatai megsérülhetnek.

Megjegyzések a használatról

Ne használjon olyan nagy vagy nehéz USBeszközöket, melyek leeshetnek vagy kilazulhatnak a rezgések miatt.

Ne hagyja az USB-eszközt parkoló járműben, mert meghibásodhat.

Ez a készülék nem ismeri fel az USB-elosztón (hubon) keresztül csatlakoztatott USB-eszközöket.

Az eszközhöz mellékelt USB-vezetéket használja, ha az USB-csatlakoztatáshoz vezeték szükséges.

Megjegyzések a lejátszásról

Válassza ki az „USB Music”, „USB Video” vagy

„USB Photo” opciót, az USB-eszköz fájltípusától függően.

A megjelenített kijelzések az USB-eszköztől, a felvételi formátumtól és beállításoktól függően eltérőek. A részletekért látogassa meg a támogatás oldalt.

A megjeleníthető zenei fájlok legnagyobb számai a következők:

– fájlok (műsorszámok): 10 000

A felvett adat mennyiségétől függően időbe telhet a lejátszás megkezdése.

DRM (Digital Rights Management – digitális jogosultságkezelő) fájlok lejátszása nem lehetséges.

Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3, WMA, AAC fájlt játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.

A veszteségmentes tömörítést alkalmazó fájlok lejátszása nem támogatott.

31

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 32 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

iPod

Az iPod kompatibilitásának részleteit lásd „ Az iPodról ” szakaszban (59. oldal) vagy látogassa meg a támogatási honlapot.

Ebben az útmutatóban az „ iPod ” kifejezés egy

általános elnevezés az iPod és iPhone eszközök iPod funkcióira, kivéve, ha a szöveg vagy ábra ennek ellenkezőjét hangsúlyozza.

Megjegyzés

Ez a készülék nem ismer fel több iPod készüléket.

Lejátszás iPodról

1

Csökkentse le a készülék hangerejét.

Ha az iPod kikapcsol, kapcsolja vissza.

2

Csatlakoztassa az iPod készüléket az

USB aljzathoz.

Ajánlott a külön megvásárolható RC-202IPV

USB-vezeték használata.*

1

A kapcsolódási folyamat jelző megjelenik az iPod képernyőjén*

2

, majd a lejátszás megkezdődik az utoljára lejátszott elemtől.

Ha egy iPod már csatlakoztatva van, a lejátszás megkezdéséhez érintse meg az

„ iPod ” opciót.

*1

Videolejátszásra alkalmas iPod videoinak lejátszásához az RC-200IPV alkalmazása szükséges.

*2 iPod touch, iPhone vagy utoljára utas vezérléssel használt iPod csatlakoztatásakor elképzelhető, hogy nem jelenik meg.

3

Állítsa be a hangerőt ezen a készüléken.

A lejátszás kezelőszerveiről és megjelenő jelzésekről

Az iPod lejátszást a lemezlejátszáshoz hasonló módon vezérelheti. A részleteket lásd a

„ Lejátszásvezérlés ” szakaszban (19. oldal).

A lejátszás közben megjelenő kijelzések részleteit lásd „ A lejátszás kijelzései ” szakaszban

(20. oldal).

A lejátszás leállítása

Tartsa nyomva a

(SOURCE/OFF

gombot 1 másodpercig.

Az iPod leválasztása

Állítsa le a lejátszást az iPodon, majd válassza le.

Ne válassza le lejátszás közben, mert az iPod adatai megsérülhetnek.

32

Belépés a ZAPPIN módba

Az eljárás részleteit lásd a „ Műsorszám keresése műsorszám-részlet alapján – ZAPPIN™ ” szakaszban a 34. oldalon.

A folytatásos lejátszás módról

Ha az éppen lejátszást végző iPod a fogadóaljzat csatlakozóhoz van csatlakoztatva, a készülék

üzemmódja folytatásos lejátszási módra vált és a lejátszás az iPod által beállított módban folytatódik.

A folytatásos lejátszási módban az ismételt vagy véletlen sorrendű lejátszás nem elérhető.

Figyelmeztetés az iPhone-al kapcsolatban iPhone USB-csatlakoztatása esetén a telefon hangerejét az iPhone-on magán vezérelheti. A hirtelen erős hang megelőzése érdekében ne növelje vagy csökkentse a hangerőt telefonhívás közben.

Megjegyzés

A készülék nem ismeri fel az USB-elosztón (hub) keresztül csatlakoztatott iPodot.

Hasznos tanácsok

Ha a jármű gyújtáskapcsolója ACC helyzetben van

és a készülék be van kapcsolva, az iPod töltődik.

Ha az iPodot lejátszás közben leválasztja, a „No

Device” üzenet jelenik meg a készülék kijelzőjén.

Műsorszámok, videofájlok listázása — List

Egy műsorszám, videofájl kiválasztása

Kilistázhatja az összes albumot, mappát, műsorszámot, videofájlt, és kiválaszthatja a lejátszani kívánt elemet.

1

Lejátszás közben érintse meg a gombot.

Megjelenik az éppen lejátszott elem kategória- vagy fájllistája.

2

Felsőbb szintre lépéshez érintse meg a gombot.

A lista görgetéséhez mozgassa a görgetősávot fel és le.

Az ábécé sorrendben történő kereséshez

érintse meg a gombot.

A legfelső képernyőre visszatéréshez érintse meg a gombot.

Érintse meg a kívánt opciót.

A lejátszás megkezdődik.

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 33 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Egy fájltípus kiválasztása

Kiválaszthatja a kilistázandó fájltípust, majd kiválaszthatja a lejátszani kívánt fájlt.

1

Lejátszás közben érintse meg a gombot.

2

Érintse meg a vagy a gombot a fájltípus kiválasztásához.

3

Érintse meg a kívánt fájlt.

Megkezdődik a kiválasztott fájl lejátszása.

A lejátszás képernyőre visszatéréshez érintse meg a gombot.

A lejátszási mód kiválasztása

Beállíthatja a következő lejátszási módok egyikét.

Audiolejátszás esetén

„Track”, „Album”, „Artist”, „Genre”,

„Playlist”, „Podcast”

*

*

Az iPod beállításától függően elképzelhető, hogy nem jelenik meg.

Videolejátszás esetén

Azonos az audiolejátszással, de a kijelzések az iPodtól függően eltérők.

1

Lejátszás közben érintse meg a gombot.

2

Érintse meg a vagy gombot.

3

Érintse meg a gombot.

4

Érintse meg a kívánt lejátszási módot.

A lejátszás elindításához érintse meg a kívánt eleme(ke)t a listában.

A lista görgetéséhez mozgassa a görgetősávot fel és le.

Ismételt és véletlen lejátszás

1

Lejátszás közben érintse meg a opciót többször, a kívánt opció megjelenéséig.

Az ismételt vagy véletlen sorrendű lejátszás megkezdődik.

Az ismétlési opciók a következők:

Audiolejátszás esetén

„All”: az iPod összes műsorszámának ismétlése.

„Track”: a jelenlegi műsorszám ismétlése.

„Album”/„Podcast”/„Artist”/„Playlist”/

„Genre” * : a kiválasztott lejátszási mód jelenlegi opciójának ismétlése.

Videolejátszás esetén

„All”:

az iPod összes videofájlja.

„Track”: a jelenlegi videó ismétlése.

„Group”

*

:

a kiválasztott lejátszási mód jelenlegi opciójának ismétlése.

A véletlen sorrendű lejátszás opciói a következők:

Audiolejátszás esetén

„OFF”:

visszatérés a normál lejátszási módra.

„Album”/„Podcast”/„Artist”/„Playlist”/

„Genre”

*

:

a kiválasztott lejátszási mód műsorszámainak lejátszása véletlen sorrendben.

„Device”: az iPod összes műsorszámának lejátszása véletlen sorrendben.

*

A kiválasztott lejátszási módtól függően eltérő.

Megjegyzés

Elképzelhető, hogy a megjelenített elemek nem felelnek meg a valós működésnek.

Az iPod közvetlen vezérlése

— Passenger App Control

Közvetlenül működtethet egy a készülékhez csatlakoztatott iPodot.

1

Lejátszás közben érintse meg a gombot.

Az utas vezérlés kikapcsolása

A „ Passenger App Control ” közben érintse meg a képernyőt, majd a „ Cancel ” gombot.

A lejátszási mód folytatólagos lejátszásra vált.

Megjegyzések

Az alkalmazás képe és a videó csak akkor jeleníthető meg a készüléken, amikor a rögzítőfék be van húzva.

Az alkalmazás és a videó kizárólag az iPhone és iPod készülékről vezérelhető.

Az alkalmazások korlátozottan kompatibilisek az utas vezérléssel.

Videó készülékre történő továbbítása esetén be kell kapcsolni az iPod videokimenetét.

A hangerő kizárólag ezzel a készülékkel állítható be.

Az ismétléses és véletlen beállítások az utas vezérlés mód kikapcsolásakor kikapcsolnak.

33

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 34 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

Hasznos funkciók

Zeneszámkeresés műsorrészlet lejátszása alapján

— ZAPPIN™

Megkeresheti a meghallgatni kívánt műsorszámot a lemezen vagy USB-eszközön lévő műsorszámok rövid részleteinek egymás utáni meghallgatásával.

Ez a funkció hasznos, ha például véletlen sorrendű vagy véletlen sorrendű ismételt lejátszási módban keres egy műsorszámot.

1

Audiolejátszás közben érintse meg a

„ZAP” gombot.

USB zenelejátszás esetén a ZAP mód a jelenleg lejátszott műsorszámtól kezdődik.

A műsorszámok legdallamosabb vagy ritmikusabb szakaszai kerülnek lejátszásra.

Azok a szakaszok kerülnek lejátszásra a beállított ideig.

Megjegyzés

A műsorszámokat elemezni kell 12 TONE ANALYSIS eljárással.

A „ZAP” megérintése.

Az okostelefon alkalmazásainak vezérlése — MirrorLink™

Ez a funkció lemásolja az okostelefon képernyőjét a jármű képernyőjére, így az okostelefon alkalmazásait a nagyobb képernyőn vezérelheti.

Kizárólag a MirrorLink™ funkcióval kompatibilis okostelefonnal használható.

1

Csatlakoztassa az okostelefont és a készüléket USB vezetékkel.

2

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „MirrorLink™” opciót.

Az okostelefon képernyője megjelenik a jármű képernyőjén.

Érintse meg és vezérelje az alkalmazásokat az okostelefonnal azonos módon.

Megjegyzés

A biztonsága érdekében, ha a rögzítőfék ki van oldva, az okostelefon képernyőjének bizonyos tartalmai nem jeleníthetők meg az AVC képernyőn.

Az egyes műsorszámokból

ZAPPIN módban lejátszott részlet.

iPod esetén a ZAP mód a következő műsorszám részletével kezdődik.

A „ZAP” megérintése.

Az egyes műsorszámokból

ZAPPIN módban lejátszott részlet.

2

Érintse meg a „ZAP” gombot a meghallgatni kívánt műsorszám lejátszásakor.

USB zenelejátszás esetén a lejátszás visszatér a normál lejátszásra a jelenlegi pozícióból, a műsorszám végéig.

iPod esetén a kiválasztott műsorszám az elejétől kerül lejátszásra.

Egy másik műsorszám megkereséséhez ZAPPIN módban ismételje meg az 1–2. lépéseket.

34

Hasznos tanácsok

A lejátszandó műsorszám-részlet nem választható ki.

A lejátszási idő kiválasztható. Érintse meg a gombot, majd válassza ki a ZAPPIN funkció lejátszási idejét: „6 sec.”, „15 sec.”, „30 sec.”.

Eltérő hangforrások hallgatása elöl és hátul — Zone × Zone

Egy időben eltérő hangforrásokat hallgathat a járműben elöl és hátul.

A készüléken (elöl) és a hátsó képernyőn (hátul) alkalmazható források a következők.

Elöl: bármely forrás.

Hátul: a készülékbe helyezett lemez.

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot a fejegységen.

2

Érintse meg a „ZONE × ZONE” opciót a Zone × Zone bekapcsolásához.

Az első forrás működtetéséhez használja az

érintőképernyőt és a fejegység gombjait.

A hátsó forrás működtetéséhez használja a távvezérlőt.

Hasznos tanács

A Zone × Zone funkciót a távvezérlő

(Z ? Z) gombjának megnyomásával is be- és kikapcsolhatja.

A Zone × Zone kikapcsolása

Érintse meg ismét a „ ZONE × ZONE ” opciót a

HOME menüben.

Megjegyzések

A fejegység vagy a távvezérlő

(SOURCE/OFF) gombjának megnyomásakor a Zone × Zone kikapcsol.

Amíg a Zone × Zone be van kapcsolva, a távvezérlő alábbi gombjai nem elérhetők:

(SRC)

,

(MODE)

,

(ATT)

,

(VOL)

+/–,

(CLEAR)

, számgombok.

Amíg a Zone × Zone be van kapcsolva, a hátsó DVD lejátszás csak a távvezérlővel vezérelhető.

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 35 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Amíg a Zone × Zone be van kapcsolva, az alábbiak kikapcsolnak.

– EQ7 (43. oldal)

– hangerőegyensúly/első-hátsó hangerőegyensúly/ mélysugárzó (50. oldal)

– Intelligens idő illesztés (44. oldal)

– CSO (45. oldal)

– HPF, LPF (51. oldal)

– hátsó mélyhang kiemelés (45. oldal)

A gombok színének megváltoztatása —Dynamic Color Illuminator

A Dynamic Color Illuminator funkció lehetővé teszi, hogy a fejegység gombjainak és a kijelző háttérvilágításának színét a jármű belterének színéhez illeszkedőre állítsa be.

12 előre beállított szín, saját szín és 5 gyári színösszeállítás közül választhat.

x

Preset colors

„ Red ” , „ Amber ” , „ Medium Amber ” , „ Yellow ” ,

„ White ” , „ Light Green ” , „ Green ” , „ Light Blue ” ,

„ Sky Blue ” , „ Blue ” , „ Purple ” , „ Pink ” .

x

Preset patterns

„ Rainbow ” , „ Ocean ” , „ Sunset ” , „ Forest ” ,

„ Random ” .

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Settings” opciót.

2

Érintse meg a gombot és mozgassa a görgetősávot fel és le, majd érintse meg a „Key Illumination” opciót.

3

Mozgassa a görgetősávot fel és le a kívánt előre beállított szín kiválasztásához, majd nyomja meg.

A gombok színének testre szabása

— Custom Color

Eltárolhatja a gombok színének saját beállításait.

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Settings” opciót.

2

Érintse meg a gombot és mozgassa a görgetősávot fel és le, majd érintse meg a „Key Illumination” opciót.

3

Mozgassa a görgetősávot fel és le a

„Custom” kiválasztásához, majd nyomja meg a „Tune >” gombot.

4

Mozgassa a görgetősávot balra és jobbra vagy nyomja meg a +/– gombot az „R” (piros), „G” (zöld) vagy „B”

(kék) színtartomány beállításához.

A beállítható színtartomány: „ 0 ” – „ 63 ” .

Beállíthatja a színt a gomb háttérvilágításának figyelése közben.

Vezérlés kézmozdulatokkal

A gyakori műveleteket végrehajthatja az alábbi parancs kézmozdulatokkal a rádióvétel vagy lejátszás képernyőn.

Teendő Funkció

Vízszintes vonal (balról jobbra)

Rádióvétel: rádióállomások keresése előre.

(Azonos a

>

gombbal.)

DVD/VCD lejátszás: egy fejezet vagy műsorszám

átugrása előre.

(Azonos a

>

gombbal.)

Xvid/MPEG-4/audió lejátszás: egy fájl vagy műsorszám

átugrása előre.

(Azonos a

>

gombbal.)

Vízszintes vonal (jobbról balra)

Rádióvétel: rádióállomások keresése vissza.

(Azonos a

.

gombbal.)

DVD/VCD lejátszás: egy fejezet vagy műsorszám

átugrása visszafelé.

(Azonos a

.

gombbal.)

Függőleges vonal

(felfelé)

Xvid/MPEG-4/audió lejátszás: egy fájl vagy műsorszám

átugrása visszafelé.

(Azonos a

.

gombbal.)

Rádióvétel: tárolt rádióállomások behangolása (előrelépés).

DVD/VCD/Xvid/MPEG-4 lejátszás: gyorskeresés előre a videóban.

Audiolejátszás: egy album (mappa) átugrása előre.

Rádióvétel: tárolt rádióállomások behangolása (visszalépés).

Függőleges vonal

(lefelé)

DVD/VCD/Xvid/MPEG-4 lejátszás: gyorskeresés vissza a videóban.

Audiolejátszás: egy album (mappa) átugrása vissza.

35

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 36 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

Kihangosítás és audiolejátszás —

Bluetooth funkció

A Bluetooth funkció használata előtt

A Bluetooth funkció alapeljárásai

1

Párosítás

Ha egy külső Bluetooth-eszközt először kíván csatlakoztatni ehhez a készülékhez, első lépésként kölcsönösen fel kell ismertetni egymással a két készüléket. Ezt nevezik

„ párosításnak ” . A párosítási műveletet csak egyszer kell végrehajtani, ezt követően a két készülék a későbbiekben már önműködően felismeri egymást.

Megjegyzés

Ha törli az eszköz regisztrációját a készülékről, ismét el kell végeznie a párosítást.

2

Kapcsolódás

A párosítás után csatlakoztassa az eszközhöz a Bluetooth-eszközt. Az eszköz típusától függően a párosításkor a kapcsolódás is megtörténik.

Bluetooth jelerősség kijelzés

Nem világít

: a Bluetooth jel ki van kapcsolva.

Világít

: Bluetooth-jel bekapcsolva

Nem világít

: nincs eszköz csatlakoztatva az audiolejátszáshoz.

Villog

: kapcsolódás folyamatban.

Világít : eszközhöz csatlakoztatva

Nem világít

: nincs mobiltelefon csatlakoztatva a kihangosításhoz.

Villog

: kapcsolódás folyamatban.

Világít : mobiltelefon csatlakoztatva.

A csatlakoztatott mobiltelefon jelerősségének kijelzése.

A csatlakoztatott mobiltelefon akkumulátorának töltöttségi szintje.

Nem világít

: nincs olvasatlan SMS

üzenet.

Világít

: olvasatlan SMS üzenet(ek).

A mikrofon csatlakoztatása

Kihangosításkor a hang érzékeléséhez csatlakoztatnia kell a (tartozékként mellékelt) külső mikrofont.

A mikrofon csatlakoztatásának részleteit lásd az

„ Üzembe helyezés és csatlakoztatás ” útmutató részben.

3

Kihangosítás, audiolejátszás

Kapcsolódás után hívásokat hangosíthat ki, illetve zenét játszhat le a mobiltelefonról ezen az eszközön keresztül.

36

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 37 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Párosítás

A párosítást csak a Bluetooth-eszköz

(mobiltelefon stb.) első használatakor kell elvégezni.*

A részleteket lásd a Bluetooth-eszköz kezelési

útmutatójában.

*

Ha törli az eszköz regisztrációját a készülékről, ismét el kell végeznie a párosítást.

Hasznos tanács

Legfeljebb 9 eszközt párosíthat a készülékkel.

Keresés a Bluetooth-eszközről

A készülék másik Bluetooth-eszközről történő keresésének végrehajtása az alábbiakban látható.

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Settings” opciót.

2

Érintse meg a gombot és mozgassa a görgetősávot fel és le.

3

Érintse meg a „Bluetooth Connection” opciót, majd válassza a jel „ON” beállítását.

Bekapcsol a készülék Bluetooth-jele.

4

Érintse meg a „Pairing >” opciót.

A készülék készen áll arra, hogy a másik

Bluetooth-eszköz érzékelje.

5

Indítsa el a készülék keresését a külső

Bluetooth-eszközön.

A készülék képernyőjén megjelenik a készülékek listája. Ez a készülék „ Sony

Automotive” néven jelenik meg.

DR-BT30Q

Sony

Automotive

XXXXXXX

6

Ha a csatlakoztatandó eszköz egy jelszó

*

beírását kéri, írja be a „0000” számot.

7

A Bluetooth-eszköz alkalmazásával csatlakoztassa ezt a készüléket.

Megjelenik a Bluetooth-eszköz neve és a kapcsolódás befejeződik. A kapcsolat létrehozásakor a vagy jelenik meg.

*

A jelszó kifejezés előfordulhat „passkey”, „PIN code”, „PIN number” vagy „Password” stb. formában is.

Megjegyzések

A Bluetooth-eszköz csatlakoztatásakor a készülék nem érzékelhető másik eszközről. Az érzékelés engedélyezéséhez válassza le a jelenlegi csatlakozást.

A keresés vagy csatlakozás bizonyos ideig eltarthat.

Az eszköztől függően a csatlakoztatás jóváhagyásának kijelzése a jelszó megadása előtt jelenik meg.

A jelszó beírására rendelkezésre álló időtartam készülékenként eltérő lehet.

Ez a készülék nem csatlakoztatható olyan készülékhez, amelyik csak a HSP (fülhallgató profil) profilt támogatja.

Kapcsolódás

Ha bekapcsolt Bluetooth-jel esetén bekapcsolja a gyújtáskapcsolót, a készülék keresi az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszközt és, amennyiben lehetséges, a csatlakoztatás

önműködően megtörténik.

Ez a fejezet ismerteti a regisztrált Bluetootheszközök kézi csatlakoztatását.

Az indítás előtt ügyeljen, hogy a készüléken (42. oldal) és a másik Bluetooth-eszközön egyaránt bekapcsolja a Bluetooth-jelet.

Csatlakoztatás másik Bluetootheszközről

A másik Bluetooth-eszköz alkalmazásával csatlakoztassa ezt a készüléket.

Amikor a kapcsolat sikeresen létrejön a vagy

jelenik meg a képernyő tetején.

Megjegyzés

Ha a csatlakoztatást audiolejátszás közben végzi, a lejátszás közben zaj lehet hallható.

Hasznos tanács

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profilt támogató mobiltelefont vagy audiolejátszó eszközt csatlakoztathat.

XXXX

Jelszó bevitele.

„0000”

Ez a készülék és a Bluetooth-eszköz tárolják egymás információit, és a párosítást követően készen állnak a kapcsolódásra.

37

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 38 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

Kihangosítás

Amennyiben csatlakoztatta a mobiltelefont a készülékhez, kihangosított hívásokat fogadhat és kezdeményezhet.

Híváskezdeményezés

Telefonszám tárcsázásával

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Phone” opciót.

Megjelenik a Bluetooth funkcióval rendelkező mobiltelefon kijelzés.

2

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a számbeviteli képernyő.

3

A számgombok megérintésével adja meg a telefonszámot, majd érintse meg a gombot.

A megadott szám törléséhez érintse meg a

gombot.

A hívás létrejön és megjelenik a hívás képernyő, amíg a másik fél fogadja a hívást.

A telefonkönyvből

A telefonkönyv kezelésének részleteit lásd „ A telefonkönyv kezelése ” szakaszban (40. oldal).

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Phone” opciót.

Megjelenik a Bluetooth funkcióval rendelkező mobiltelefon kijelzés.

2

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a telefonkönyv.

3

Válassza ki a kívánt kapcsolatot.

1

A névlistában érintse meg a kapcsolat nevét.

2

A számlistában érintse meg a telefonszámot.

A kívánt kapcsolat ábécé sorrendben történő kereséséhez érintse meg a gombot, majd válassza ki az ábécét.

Megjelenik a kapcsolat jóváhagyás képernyő.

4

Érintse meg a gombot.

A hívás létrejön és megjelenik a hívás képernyő, amíg a másik fél fogadja a hívást.

38

Hasznos tanács

A csatlakoztatott mobiltelefon telefonkönyvében is kereshet a híváskezdeményezéshez (40. oldal).

A híváslistából

A készülék tárolja az utolsó 20 hívást, lehetővé téve, hogy gyorsan kiválasszon egyet a listából.

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Phone” opciót.

Megjelenik a Bluetooth funkcióval rendelkező mobiltelefon kijelzés.

2

Érintse meg a opciót.

Megjelenik a híváslista. A lista görgetéséhez mozgassa a görgetősávot fel és le.

3

Érintse meg a kívánt opciót a listában.

Megjelenik a kapcsolat jóváhagyás képernyő.

4

Érintse meg a opciót.

A hívás létrejön és megjelenik a hívás képernyő, amíg a másik fél fogadja a hívást.

Tárolt telefonszámokkal

Összesen 6 kapcsolatot tárolhat a memóriában. A tárolás részleteit lásd a „ Telefonszámok tárolása ” szakaszban (41. oldal).

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Phone” opciót.

Megjelenik a Bluetooth funkcióval rendelkező mobiltelefon kijelzés.

2

Érintse meg a számot a listában („1”–„6”).

Megjelenik a kapcsolat jóváhagyás képernyő.

3

Érintse meg a gombot.

A hívás létrejön és megjelenik a hívás képernyő, amíg a másik fél fogadja a hívást.

A hangtárcsázás funkcióval

A mobiltelefonban tárolt hangminta alkalmazásával is kezdeményezhet hívást.

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Phone” opciót.

Megjelenik a Bluetooth funkcióval rendelkező mobiltelefon kijelzés.

2

Érintse meg a gombot.

3

Mondja ki a mobiltelefonban tárolt kulcsszót.

A készülék felismeri a hangját, majd a hívás létrejön. Megjelenik a hívás képernyő, amíg a másik fél fogadja a hívást.

Az újrahívás funkcióval

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Phone” opciót.

Megjelenik a Bluetooth funkcióval rendelkező mobiltelefon kijelzés.

2

Érintse meg a gombot.

A hívás létrejön és megjelenik a hívás képernyő, amíg a másik fél fogadja a hívást.

Megjegyzések

A kulcsszót úgy mondja ki, ahogy a mobiltelefonon rögzítette.

Ha a hangtárcsázás funkció be van kapcsolva a csatlakoztatott mobiltelefonon, elképzelhető, hogy a készülékkel nem működik megfelelően.

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 39 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Ne használja a mobiltelefon hangtárcsázás funkcióját, amikor az csatlakoztatva van a készülékhez.

A zajok, például a motor hangja, zavarhatják a hangfelismerést. A jobb hangfelismerés érdekében a lehető legkisebb környezeti zajban használja a funkciót.

A mobiltelefon hangfelismerési tulajdonságaitól függően elképzelhető, hogy a hangtárcsázás nem működik. A részletekért látogassa meg a támogatási honlapot.

A beszélő hangerejének beállítása

Nyomja meg a

(VOL)

+/– gombot egy hívás létrehozásakor.

A készülék tárolja a beszélgetőpartner normál hangerőtől független hangerejét a memóriában.

Hívásfogadás

A mobiltelefonhoz csatlakoztatott készülékkel bármilyen helyzetben fogadhat hívást (a

MirrorLink™ mód kivételével).

Hívásfogadás

Érintse meg a gombot.

A csengőhang hangerejének beállítása

Nyomja meg a

(VOL)

+/– gombot egy hívás fogadása közben.

A készülék tárolja a csengőhang normál hangerőtől független hangerejét a memóriában.

Hívás visszautasítása

Érintse meg a gombot.

Megjegyzés

A csengőhang és a beszélgetőpartner hangja kizárólag az első hangsugárzón hallható.

Hasznos tanácsok

Beállíthatja a hívás önműködő fogadását (41. oldal).

Beállíthatja a mobiltelefon vagy a készülék csengőhangjának használatát (41. oldal).

Hívás közbeni műveletek

A beszélő hangerejének beállítása

Nyomja meg a

(VOL)

+/– gombot hívás közben.

A készülék tárolja a beszélgetőpartner normál hangerőtől független hangerejét a memóriában.

DTMF (Dual Tone Multiple Frequency

- eltérő frekvenciájú kettős hangszín) jelek küldése

Érintse meg a gombot, majd a szükséges számgombokat.

A jelenlegi hívás átadása a mobiltelefonra

Érintse meg a gombot.

A hívás ismételt kihangosításához érintse meg ismét a gombot.

Megjegyzés

A mobiltelefontól függően elképzelhető, hogy a kapcsolat megszakad, amikor hívást próbál kezdeményezni.

A beszélgetőpartner hangerejének beállítása

1

Érintse meg a gombot, majd a

„MIC Gain” opciót.

2

Érintse meg a „Low”, „Middle” vagy

„High” opciót a hangerőszint beállításához.

3

Érintse meg többször a gombot az előző képernyőre visszatéréshez.

A hívás befejezése

Érintse meg a gombot.

39

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 40 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

A telefonkönyv kezelése

A telefonkönyvben 500 kapcsolatot tárolhat, melyek mindegyikéhez 5 telefonszámot rendelhet.

Megjegyzések

A jármű eladása előtt, ha a készülék még mindig a járműben található, az illetéktelen hozzáférést megelőzve mindenképpen törölje a telefonkönyv minden adatát az alábbi módokon:

– Törölje a telefonkönyv adatait alaphelyzetbe

állítással (42. oldal).

– Nyomja meg a RESET gombot.

– Válassza le a tápellátást.

A mobiltelefonról letöltött telefonkönyv bejegyzések nem írhatók felül újabb adatokkal, azonban egyes adatok (név stb.) ennek eredményeképp duplikálódhatnak.

A készülék sérülése esetén a bejegyzések elveszhetnek.

Telefonkönyv bejegyzések kiválasztása

Kiválaszthatja a mobiltelefon telefonkönyv adatait vagy a készülék belső adatait.

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Phone” opciót.

Megjelenik a Bluetooth funkcióval rendelkező mobiltelefon kijelzés.

2

Érintse meg a gombot, majd a

„Phonebook Select” opciót.

3

Érintse meg a kívánt opciót.

Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg

40

Telefonkönyv bejegyzések tárolása

(az „Internal” kiválasztásakor a

„Phonebook Select” menüpontban)

Átküldheti a telefonkönyv adatokat a csatlakoztatott mobiltelefonról és fogadhatja azokat a készülékkel.

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Phone” opciót.

Megjelenik a Bluetooth funkcióval rendelkező mobiltelefon kijelzés.

2

Érintse meg a gombot, majd a

„Receive Phonebook” opciót.

A készülék készen áll a telefonkönyv adatok fogadására.

3

Küldje el a telefonkönyv adatokat a csatlakoztatott mobiltelefonnal.

Amikor a fogadás befejeződött megjelenik a

Bluetooth-eszköz neve és a készülék tárolja a telefonkönyv adatokat.

Keresés a telefonkönyvben

Kereshet a telefonkönyv adatokban.

Hívást is kezdeményezhet egy kapcsolattal.

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Phone” opciót.

Megjelenik a Bluetooth funkcióval rendelkező mobiltelefon kijelzés.

2

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a telefonkönyv.

3

Válassza ki a kívánt kapcsolatot.

1

A névlistában érintse meg a kapcsolat nevét.

2

A számlistában érintse meg a telefonszámot.

A kívánt kapcsolat ábécé sorrendben történő megkereséséhez érintse meg a gombot, majd válassza ki az ábécét.

Megjelenik a kapcsolat információ képernyő.

A kapcsolat felhívása

Válassza ki a kívánt kapcsolatot a telefonkönyvből, majd érintse meg a gombot.

Telefonkönyv adatok törlése

A készülék telefonkönyvének összes bejegyzésének törlése

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Phone” opciót.

Megjelenik a Bluetooth funkcióval rendelkező mobiltelefon kijelzés.

2

Érintse meg a gombot.

A telefonkönyv megnyílik.

3

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a jóváhagyás képernyő.

4

Érintse meg az „OK” gombot.

Az összes telefonkönyv adat törlődik.

Egy kapcsolat törlése a telefonkönyvből

1

Hajtsa végre a fenti 1–2. lépéseket.

2

Válassza ki a törölni kívánt kapcsolatot.

A névlistában érintse meg a kapcsolat nevét.

A kívánt kapcsolat ábécé sorrendben történő megkereséséhez érintse meg a gombot, majd válassza ki az ábécét.

3

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a jóváhagyás képernyő.

4

Érintse meg az „OK” gombot.

A kapcsolat törlődik a telefonkönyvből.

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 41 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Hívásadatok kezelése

A híváslista törlése

Törölheti a híváslista elemeit.

A híváslista minden elemének törlése

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Phone” opciót.

Megjelenik a Bluetooth funkcióval rendelkező mobiltelefon kijelzés.

2

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a híváslista.

3

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a jóváhagyás képernyő.

4

Érintse meg az „OK” gombot.

A híváslista minden eleme törlődik.

Gyorshívás tárolása

Tárolhatja a gyorshívás memóriában a telefonkönyv vagy a híváslista kapcsolatait.

Tárolás a telefonkönyvből

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Phone” opciót.

Megjelenik a Bluetooth funkcióval rendelkező mobiltelefon kijelzés.

2

Érintse meg a gombot.

A telefonkönyv megnyílik.

3

Válassza ki a gyorshívás memóriában tárolni kívánt kapcsolatot.

1

A névlistában érintse meg a kapcsolat nevét.

2

A számlistában érintse meg a telefonszámot.

A kívánt kapcsolat ábécé sorrendben történő kereséséhez érintse meg a gombot, majd válassza ki az ábécét.

Megjelenik a kapcsolat jóváhagyás képernyő.

4

Érintse meg a „Preset” opciót, majd a kívánt memóriahely számot („1”–„6”).

A kapcsolat tárolásra kerül a kiválasztott memóriahelyen.

A gyorshívás memóriában tárolt adatok módosítása

A fenti eljárással írja felül a gyorshívás memória tartalmát.

Telefon beállítás menü

A telefon beállítás menü a „ Phone ” menüpontban állítható be.

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Phone” opciót.

2

Érintse meg a gombot.

Megnyílik a telefon beállítás menü.

3

Érintse meg a kívánt opciót a listában,

és végezze el a beállítást.

A telefon beállítás menü opciói a következők:

„Ringtone”

*

1

*

2

A készülék vagy a csatlakoztatott mobiltelefon csengőhangjának használata: „ Internal ” ,

„ Cellular ” .

„Auto Answer”

*

1

A bejövő hívások önműködő fogadása.

– „ OFF ” : nincs önműködő fogadás.

– „ 3 sec ” : önműködő fogadás 3 másodperc után.

– „ 10 sec ” : önműködő fogadás 10 másodperc után.

„Phonebook Select”

Keresés a készülék vagy a mobiltelefon telefonkönyv adataiban: „ Internal ” , „ Cellular ” .

„Receive Phonebook”

A telefonkönyv adatok elküldése a csatlakoztatott mobiltelefonról.

A fogadás befejezésekor megjelenik a

Bluetooth-eszköz neve.

„Background Visualizer”

A háttér megjelenítés beállítása: „ ON ” , „ OFF ” .

*

1

*

2

Kihangosított hívás közben nem állítható be.

A mobiltelefontól függően a készülék csengőhangja lehet hallható a „Cellular” beállítás esetén is.

Kihangosított hívás közben a telefon menü menüpontjai a következők:

„Speech Quality”

(viszhang/zajcsökkentő mód)

A viszhang és zaj csökkentése telefonbeszélgetés közben.

A normál használathoz válassza a „ Mode 1 ” beállítást.

Ha a kimenet hangminősége nem megfelelő, válassza a „ Mode 2 ” beállítást.

„MIC Gain” (39. oldal)

A mikrofon hangerejének beállítása a másik fél számára: „ Low ” , „ Middle ” , „ High ” .

41

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 42 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

Audiolejátszás

Bluetooth-eszköz hallgatása a készüléken

Ha a másik eszköz támogatja a Bluetooth technológia A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile) profilját, hallgathatja a lejátszott hangot a készüléken.

1

Csatlakoztassa a készüléket és a

Bluetooth-eszközt (37. oldal).

2

Csökkentse le a készülék hangerejét.

3

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „BT Audio” opciót.

Megjelenik a Bluetooth audioeszköz kijelzés.

4

Indítsa el a lejátszást a másik

Bluetooth-eszközön.

5

Állítsa be a hangerőt ezen a készüléken.

Megjegyzés

Az utoljára csatlakoztatott eszköz leválasztásához

érintse meg a „Reconnect” opciót az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz kereséséhez.

Ha a probléma nem oldódik meg, érintse meg a „BT

Settings” opciót, majd válassza a jel „ON” beállítását.

Érintse meg a „Pairing >” opciót a párosítás módba belépéshez.

Az eljárás részleteit lásd a párosítás szakaszban (37. oldal).

Egy Bluetooth-eszköz használata a készülékkel

Ha a másik eszköz támogatja a Bluetooth technológia AVRCP (Audio Video Remote

Control Profile) profilját, vezérelheti a lejátszást ezzel a készülékkel.

A műveletek a lemez lejátszással (19. oldal) azonos módon hajtható végre, az alábbi kivételével:

Funkció

Touch

Teendő

A készülék és a másik

Bluetooth-eszköz hangerőkülönbségének csökkentése.

Az érték a –8 és +8 tartományban állítható be, egyes lépésekben.

42

Megjegyzések

Az elérhető műveletek a Bluetooth-eszköztől függően eltérőek lehetnek. A nem elérhető műveleteket a Bluetooth-eszközön hajtsa végre.

A Bluetooth-eszköztől függően elképzelhető, hogy kétszer kell megérinteni a u

gombot a lejátszás elindításához vagy szüneteltetéséhez.

Audiolejátszás közben elképzelhető, hogy egyes kijelzések, például a műsorszám név stb. nem jelennek meg a készüléken.

Általános Bluetooth beállítások

A Bluetooth beállítások a „ General Settings ” menüpontban hajthatók végre.

1

Érintse meg a gombot, majd mozgassa a görgetősávot fel és le.

Megjelenik a Bluetooth beállítások menü.

2

Érintse meg a lista kívánt elemét és végezze el a beállíásokat.

A Bluetooth beállítás menü beállításai a következők:

„Bluetooth Connection”

*

A Bluetooth-jel bekapcsolása: „ ON ” , „ OFF ” .

Érintse meg a „ Pairing > ” opciót a párosítás módba belépéshez.

„Bluetooth Initialize” *

A Bluetooth beállítások alaphelyzetbe állítása.

Érintse meg az „ Initialize ” opciót a jóváhagyáshoz.

A „ Bluetooth Initialize ” menüpont töröl minden

Bluetooth beállítást, például a telefonkönyv adatokat, hívástörténetet, gyorshívás beállításokat, a csatlakoztatott Bluetootheszközök előzményeit stb.

*

A kihangosított hívás nem állítható be.

Megjegyzés

A további Bluetooth-eszközök beállításait lásd azok kezelési útmutatójában.

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 43 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Hangzásbeállítás

A hangminőség beállítása

— EQ7

Hét különböző zenei stílusnak megfelelő eltárolt hangzásbeállítási minta közül választhat ( „ Xplod”,

„ Vocal”, „ Edge”, „ Cruise”, „ Space”, „ Gravity”,

„ Custom” vagy „ OFF” (kikapcsolva)) .

1

Rádióvétel vagy lejátszás közben nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Settings” opciót.

2

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a hangzásbeállítás menü.

3

Érintse meg az „EQ7” gombot.

Megjelennek a beállítások.

4

Érintse meg a kívánt hangszínszabályzó görbét.

A beállítás befejeződik.

A hangszínszabályzó kikapcsolásához válassza az „ OFF ” beállítást.

Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg

Megjegyzés

USB videolejátszás közben a hangzásbeállítás nem használható a hallgatás közben.

A hangszínszabályzó beállítása

— EQ7 Tune

Az EQ7 funkció „ Custom ” beállítása segítségével egyéni igényeinek megfelelően módosíthatja a hangzást. Hét frekvenciasáv jelszintjét módosíthatja: 63 Hz, 160 Hz, 396 Hz,

1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz és 16 kHz.

1

Rádióvétel vagy lejátszás közben nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Settings” opciót.

2

Érintse meg a gombot, majd az

„EQ7” opciót.

Válassza ki a hangszínszabályzó „ OFF ” opciótól eltérő beállítását.

3

Érintse meg a „Custom”, majd a

„Tune >” opciót.

Megjelenik a beállítás képernyő.

4

A +/– gombok megérintésével állítsa be az egyes frekvenciákhoz tartozó értékeket.

A szint a –8 és +8 tartományban állítható be, egyes lépésekben.

A gyári hangszínszabályzó beállítás vissza-

állításához érintse meg a „ Reset ” opciót.

5

Érintse meg az „OK” gombot.

A beállítás befejeződik.

Hasznos tanács

Más jellegű hangzásképeket is beállíthat.

A különböző hangjellemzők beállítása

Beállíthatja a bal- és jobboldali hangsugárzók

( „ Balance ” ), valamint az első és hátsó hangsugárzók hangerő-egyensúlyát ( „ Fader ” ). A mélysugárzó hangerejét is beállíthatja, ha az csatlakoztatva van.

1

Rádióvétel vagy lejátszás közben nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Settings” opciót.

2

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a hangbeállítás menü.

3

Érintse meg a „Balance/Fader/

Subwoofer” opciót.

Megjelenik a beállítás képernyő.

4

A

B

/

V

/ v

/ b

gombok megérintésével

állítsa be a bal-jobb és első-hátsó hangerőegyensúlyt.

Az érték a –15 és +15 (Balance)/–15 és +15

(Fader) közötti tartományban állítható be.

5

A +/– gombok megérintésével állítsa be a mélysugárzó hangerejét.

z a beállítás csak akkor módosítható, ha a mélysugárzó csatlakoztatva van és a

„ Subwoofer ” beállítása „ ON ” (51. oldal).

Az érték a –6 és +6 tartományban állítható be, egyes lépésekben.

Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg

43

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 44 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

A hangzás beállítása a hallgatási helyzethez

— Intelligens idő illesztés

A készüléken beállítható a hallgatási hely az egyes hangsugárzók hangkimenetének hallgatási helyzetnek megfelelő eltolásával, ezzel természetes hangzást kialakítva, mintha a jármű közepén ülne.

A „ Listening Position ” beállításai az alábbiak.

„Front L”

(

1

): bal első

„Front R” (

2

): jobb első

„Front”

(

3

): elöl középen

„All” (

4

): a jármű közepén

„Custom”

: pontosan kalibrált helyzetben (44. oldal)

„OFF” : nincs pozíció beállítás

1 3 2

4

A hallgatási helyzet pontos beállítása — Az Intelligens idő illesztés finomhangolása

Pontosan beállíthatja a hallgatási helyzetet az egyes hangsugárzókhoz képest, hogy a hang a késleltetés miatt megfelelőbben érje el a hallgatót.

Mielőtt hozzákezdene, mérje le a saját maga és az egyes hangsugárzók közötti távolságot.

1

Rádióvétel vagy lejátszás közben nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Settings” opciót.

2

Érintse meg a , majd a „Listening

Position” opciót.

3

Érintse meg a „Custom >” opciót.

Megjelenik a beállítás képernyő.

44

A mélysugárzó megközelítő helyzetét is beállíthatja a hallgatási helyzethez képest, ha:

– a mélysugárzó csatlakoztatva van és a

„ Subwoofer ” beállítása „ ON ” (51. oldal).

– a hallgatási helyzet beállítása „ Front L ” , „ Front

R ” , „ Front ” vagy „ All ” .

1

Rádióvétel vagy lejátszás közben nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Settings” opciót.

2

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a hangbeállítás menü.

3

Érintse meg a „Listening Position” opciót.

Megjelenik a beállítás képernyő.

4

Érintse meg a „Front L”, „Front R”,

„Front” vagy „All” opciót.

5

Állítsa be a mélysugárzó pozíciót.

A fenti 4. lépésben a „ Front L ” , „ Front R ” ,

„ Front ” vagy „ All ” kiválasztásával beállíthatja a mélysugárzó helyzetét.

Érintse meg a „ Near ” , „ Normal ” vagy „ Far ” opciót.

A beállítás befejeződik.

A hallgatási pozíció testre szabásához érintse meg a „ Custom > ” opciót. A gyári beállítások visszaállításához érintse meg a „ Reset ” gombot.

Az Intelligens idő illesztés kikapcsolásához válassza az „ OFF ” opciót.

Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg

4

5

Az egyes hangsugárzók +/– gombjának megérintésével állítsa be a hallgatási helyzet és a hangsugárzók közötti távolságot.

A távolság 2 cm-es lépésekkel állítható be a

0–400 cm tartományban.

Érintse meg az „OK” gombot.

A beállítás befejeződött.

Az alapértelmezett beállítások visszaállításához

érintse meg a „ Reset ” gombot.

Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg

Megjegyzés

A beállítás csak az „OK” megérintése után kerül alkalmazásra.

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 45 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Hangsugárzó elrendezés és hangerő beállítás

Látszólagos középső hangsugárzó létrehozása — CSO

4

Érintse meg az „RBE1”, „RBE2” vagy

„RBE3” opciót.

A beállítás megtörtént.

Az RBE kikapcsolásához érintse meg az „ OFF ” opciót a 4. lépésben.

Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg

A tökéletes térhangzáshoz 5 hangsugárzó (bal első, jobb első, bal hátsó, jobb hátsó és középső) és 1 mélysugárzó szükséges. A CSO (középső hangsugárzó létrehozás) lehetővé teszi egy látszólagos középső hangsugárzó létrehozását, akkor is, ha nem csatlakoztatott valódi középső hangsugárzót .

1

DVD-lejátszás közben érintse meg a képernyőt.

2

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a lemez beállítások menü.

3

Érintse meg a „CSO (Center Speaker

Organizer)” opciót.

Az opciók megjelennek.

4

Érintse meg a „CSO1”, „CSO2” vagy

„CSO3” opciót.

A beállítás befejeződik.

A CSO kikapcsolásához érintse meg az „ OFF ” opciót a 4. lépésben.

Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg

Megjegyzés

A „CSO (Center Speaker Organizer)” csak akkor hatásos, amikor a „Multi Channel Output” beállítása

„Multi” (54. oldal), mivel csak többcsatornás hangforrások lejátszása esetén érvényes.

A hátsó hangsugárzók használata mélysugárzóként — Hátsó mélyhang kiemelés

A hátsó mélyhang kiemelés funkció kiemeli a mélyhangokat úgy, hogy az aluláteresztő szűrő beállított értékét (50. oldal) alkalmazza a hátsó hangsugárzókra. Ez lehetőséget ad arra, hogy a mélyhangsugárzó csatlakoztatása helyett a hátsó hangsugárzókat használja.

1

Rádióvétel vagy lejátszás közben nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Settings” opciót.

2

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a hangbeállítás menü.

3

Mozgassa a görgetősávot fel és le, majd érintse meg az „RBE (Rear Bass

Enhancer)” opciót.

Megjelennek a beállítások.

A hangsugárzók hangerejének beállítása

Beállíthatja az egyes csatlakoztatott hangsugárzók hangerejét.

A beállítható hangsugárzók a „ Front R ” (jobb első), „ Front L ” (bal első), „ Surround L ” (bal hátsó), „ Surround R ” (jobb hátsó) és a

„ Subwoofer ” * (mélysugárzó).

*

Csak akkor állítható be, ha a mélysugárzó csatlakoztatva van és a „Subwoofer” beállítása „ON”

(51. oldal).

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, amikor nincs hangforrás kiválasztva, majd érintse meg a „Settings” opciót.

2

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a hangbeállítás menü.

3

Mozgassa a görgetősávot fel és le, majd érintse meg a „4.1ch Speaker

Level” opciót.

Megjelenik a beállítás képernyő.

4

Érintse meg a kívánt opciót, majd a +/– gombokkal állítsa be a hangerőt.

Ismételje ezt a lépést az egyes hangsugárzók hangerejének beállításához.

Az alapértelmezett beállítás visszaállításához

érintse meg a „ Reset ” gombot.

Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg

45

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 46 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

46

Képernyő beállítások

Érintőképernyő kalibrálás

Az érintőképernyő kalibrálására akkor van szükség, ha a megérintés helye nem a menüpontnak megfelelő.

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Settings” opciót.

2

Érintse meg a gombot.

Megjelenik az általános beállítások menü.

3

Mozgassa a görgetősávot fel és le, majd érintse meg a „Touch Panel

Adjust” opciót.

Megjelenik a beállítás képernyő.

4

Érintse meg sorban a célokat.

A kalibrálás befejeződik.

A kalibrálás kihagyásához érintse meg a

„ Cancel ” opciót.

A kép egyéni beállítása

A Picture EQ „ Custom 1 ” és a „ Custom 2 ” beállítása egyéni képbeállítást tesz lehetővé a kép színárnyalatainak beállításával.

1

Videolejátszás közben nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd érintse meg a

„Settings” opciót.

2

Érintse meg a gombot, majd a

„Picture EQ” opciót.

3

Érintse meg a „Custom 1 >” vagy

„Custom 2 >” opciót.

Megjelenik a beállítás képernyő.

A képjellemzők beállítása

— Picture EQ

Beállíthatja a jármű belső megvilágításához illeszkedő képminőséget.

A beállítási lehetőségek az alábbiak.

„Dynamic” : élénk kép fényes és tiszta színekkel .

„Standard”

: normál üzemmód.

„Theater” : a monitor fényerejének növelése, ami megfelelő a sötét filmekhez.

„Sepia” : szépia színárnyalatok alkalmazása a képen.

„Custom 1”, „Custom 2” : felhasználó által beállítható üzemmód (46. oldal).

1

Videolejátszás közben nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd érintse meg a

„Settings” opciót.

2

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a megjelenítési beállítások menü.

3

Érintse meg a „Picture EQ” opciót.

Megjelennek a beállítások.

4

Érintse meg a kívánt opciót.

Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg

Megjegyzések

Ez a beállítás csak akkor elérhető, amikor a rögzítőfék be van húzva.

Ez a beállítás USB videó esetén nem elérhető.

4

Érintse meg a „Warm”, „Normal” vagy

„Cool” opciót a „Color Tone” kiválasztásához.

5

Érintse meg a „Brightness” és „Color” opciók +/– gombjait az értékek beállításához.

6

Érintse meg az „OK” opciót.

Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg

Megjegyzés

A tolatókamera képe nem állítható be.

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 47 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

A képarány kiválasztása

Beállíthatja a képernyő képarányát.

A beállítási lehetőségek az alábbiak.

„Normal” : 4:3 képarányú kép

(hagyományos kép).

„Wide”

: 4:3 képarányú kép a képernyő bal és jobb szélére kinagyítva, a felső és alsó túlnyúló részeket levágva a teljes képernyő kitöltéséhez.

„Full” : 16:9 képarányú kép.

„Zoom”

: 4:3 képarányú kép kinagyítva a képernyő bal és jobb szélére.

1

Videolejátszás közben nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd érintse meg a

„Settings” opciót.

2

Érintse meg a gombot.

Megjelenik a képernyő beállítás menü.

3

Érintse meg az „Aspect” opciót.

Megjelennek a beállítások.

4

Érintse meg a kívánt opciót.

Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg

Megjegyzések

Ez a funkció csak akkor elérhető, ha behúzta a rögzítőféket.

A tolatókamera képaránya nem módosítható.

Az USB videó képarányának módosításához az

USB Video beállítás menüjébe lépjen be. (28. oldal)

Beállítások

A beállítás menü a következő kategóriákat tartalmazza.

• : általános beállítások (48. oldal)

• : hangbeállítások (50. oldal)

: megjelenítési beállítások (52. oldal)

: forrás beállítások (53. oldal)

1

Alapbeállítás műveletek

Az alábbi eljárással végezheti el a menüpontok beállítását.

Például a Key Illumination menüpont beállításakor:

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Settings” opciót.

Megjelenik a beállítás menü.

2

Érintse meg a gombot és mozgassa a görgetősávot fel és le, majd érintse meg a „Key Illumination” opciót.

Megjelenik az általános beállítások képernyő.

3

Mozgassa a görgetősávot fel és le a kívánt színbeállítás kiválasztásához, majd nyomja meg.

A beállítás befejeződik.

Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg

47

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 48 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

Általános beállítások

Érintse meg a „ Settings ” c c

kívánt menüpont c

kívánt beállítás gombokat. Az eljárás részleteit lásd az „ Alapbeállítás műveletek ” szakaszban (47. oldal).

A részleteket lásd a lentebb felsorolt oldalakon. Az alapértelmezett beállítást a „ z

” jelzi.

Menüpont

Navigation Source

Playback Control

Opció Leírás

L-Audio/R-Nav

( z

),

R-Audio/L-Nav,

Navigation Only

A navigációs mód megváltoztatása.

Clock Adjust (15., 17. oldal) –

Language English ( z

),

Français,

Español,

Português,

Pусский,

Nederlands,

Deutsch,

Italiano

A kijelzés nyelvének kiválasztása.

Name Characters

Latin Characters

( z

), Russian

Characters,

Simplified

Chinese,

Traditional

Chinese, Korean

Characters, Thai

Characters

A karakter kódolás kiválasztása.

Auto OFF

A készüléket a beállított idő

OFF ( z

) letelte után önműködően

áramtalanítja, amennyiben nincs

30 sec, 30 min, műsorforrás kiválasztva.

60 min

Az önműködő áramtalanítási funkció kikapcsolása.

Az időtartam kiválasztása.

Demo ON ( z

)

A bemutató bekapcsolása.

Beep

OFF

ON ( z

)

A bemutató kikapcsolása.

Az üzemi hangjelzések bekapcsolása.

OFF Az üzemi hangjelzések kikapcsolása.

Default ( z

)

A gyári beállítás használata.

Rotary Commander

A távvezérlő kezelőszervek működési irányának megfordítása.

Reverse

Ha a kormányoszlop jobb oldalán kívánja elhelyezni.

Készülék állapot

Bármelyik állapot

Bármelyik állapot

Bármelyik állapot

Bármelyik állapot

Bármelyik állapot

Bármelyik állapot

Bármelyik állapot

Bármelyik állapot

48

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 49 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Menüpont Opció Leírás

Key Illumination (35. oldal) Rainbow ( z

)

(12 preset colors, customized color és 5 preset patterns)

A gombok színének változtatása.

– Touch Panel Adjust (46. oldal)

Camera Input

A csatlakoztatott tolatókamera videojelének bekapcsolása.

OFF

Normal ( z

)

A bemenet kikapcsolása.

A tolatókamera képének megjelenítése a tolatólámpa bekapcsolásakor.

Reverse A tolatókamera képének megjelenítése a sebességváltó-kar hátramenet helyzetbe

állításakor.

Rear View Camera Setting

(55. oldal)

PAL ( z

) Output Color System

A csatlakoztatott monitornak megfelelő színrendszer beállítása.

(A SECAM nem támogatott.)

NTSC

Bluetooth Connection

(37. oldal)

ON

OFF ( z

)

Bluetooth Initialize * –

A PAL beállítás kiválasztása.

Az NTSC beállítás kiválasztása.

Keresés a Bluetootheszközről.

Nincs kapcsolódás a

Bluetooth-eszközhöz.

A Bluetooth beállítások alaphelyzetbe állítása.

Firmware Version

Open Source Licenses

A Firmware verzió frissítése.

A szoftver engedélyek megjelenítése.

Készülék állapot

Bármelyik állapot

Bármelyik állapot

Bármelyik állapot

Bármelyik állapot

Nincs kiválasztott műsorforrás

Bármelyik állapot

Bármelyik állapot

Bármelyik állapot

Bármelyik állapot

*

A „Bluetooth Initialize” funkció töröl minden Bluetooth beállítást, például a telefonkönyv adatokat, hívástörténetet, gyorshívás memóriákat, a csatlakoztatott Bluetooth-eszközök előzményeit stb.

49

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 50 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

Hangbeállítások

Érintse meg a „ Settings ” c c

kívánt menüpont c

kívánt beállítás gombokat. Az eljárás részleteit lásd az „ Alapbeállítás műveletek ” szakaszban (47. oldal).

A részleteket lásd a lentebb felsorolt oldalakon. Az alapértelmezett beállítást a „ z

” jelzi.

Menüpont

EQ7 (43. oldal)

Opció

OFF ( z

)

Leírás

A hangszínszabályzó kikapcsolása.

Xplod, Vocal, A hangzáskép kiválasztása, a

Edge, Cruise,

Space, Gravity, hangszínszabályzó testreszabása.

Custom

A szint beállítása.

Balance/Fader/Subwoofer

(43. oldal)

Balance:

(–15–+15)

Fader:

(–15–+15) z

: 0

Subwoofer:

(–6–+6) z

: 0

A mélysugárzó hangerejének beállítása. (Csak akkor elérhető, ha a „ Subwoofer ” beállítása „ ON ” .)

Listening Position

(44. oldal)

A hallgatási helyzet és a mélysugárzó helyzetének beállítása.

Front L ( z

)

Front R

Front

A bal első helyzet beállítása.

A jobb első helyzet beállítása .

Az első középső helyzet beállítása.

All A jármű középpontjának beállítása.

OFF

Nincs hallgatási helyzet beállítás.

Subwoofer:

Near,

Normal ( z

), Far

A mélysugárzó helyzetének beállítása. (Csak akkor elérhető, ha a „ Subwoofer ” beállítása „ ON ” és a hallgatási helyzet beállítása

„ Front L ” , „ Front R ” ,

„ Front ” vagy „ All ” .)

Custom A pontos hallgatási helyzet beállítása (44. oldal).

RBE (Rear Bass Enhancer)

(45. oldal)

A hangsugárzók használata mélysugárzóként.

OFF ( z

), RBE1,

RBE2, RBE3

Az üzemmód kiválasztása.

Készülék állapot

Rádióvétel vagy lejátszás közben

Rádióvétel vagy lejátszás közben

Bármelyik állapot

Rádióvétel vagy lejátszás közben

50

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 51 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Menüpont Opció

Crossover Filter

Az első vagy hátsó hangsugárzó

(HPF) és a mélysugárzó (LPF) levágási frekvenciájának

LPF: 50 Hz,

60 Hz, 80 Hz,

100 Hz ( z

),

120 Hz beállítása.

HPF: OFF ( z

)

Leírás

A levágási frekvencia kiválasztása. (Csak akkor

érhető el, amikor a

„ Subwoofer” beállítása

„ ON”.)

HPF: 50 Hz,

60 Hz, 80 Hz,

100 Hz, 120 Hz

A levágási frekvencia kiválasztása.

Subwoofer

Phase:

Normal ( z

),

Reverse

A frekvenciavágás kikapcsolása.

A mélysugárzó fázisának kiválasztása. (Kizárólag a

„ Subwoofer” opció „ ON” beállítása esetén elérhető.)

Subwoofer

A mélysugárzó csatlakoztatási

állapotának beállítása.

ON ( z

)

OFF

A csatlakoztatási állapot beállítása.

A csatlakoztatási állapot kikapcsolása.

4.1ch Speaker Level

(page 45)

– –

Készülék állapot

Rádióvétel vagy lejátszás közben

Nincs kiválasztott hangforrás

Nincs kiválasztott hangforrás

51

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 52 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

Megjelenítési beállítások

Érintse meg a „ Settings ” c c

kívánt menüpont c

kívánt beállítás gombokat. Az eljárás részleteit lásd az „ Alapbeállítás műveletek ” szakaszban (47. oldal).

A részleteket lásd a lentebb felsorolt oldalakon. Az alapértelmezett beállítást a „ z

” jelzi.

Menüpont

Dimmer

A kijelző fényerejének beállítása.

Opció

OFF

Auto ( z

)

Leírás

Az elsötétítés kikapcsolása.

A kijelző önműködő elsötétítése a világítás bekapcsolásakor. (Csak akkor elérhető, ha a világítás vezérlővezeték csatlakoztatva van.)

A kijelzés elsötétítése.

A szint kiválasztása.

Készülék állapot

Bármelyik állapot

Bármelyik állapot

Dimmer Level

A fényerőszint beállítása az elsötétítés bekapcsolásakor.

Picture EQ

*

1

(46. oldal)

ON

(–5–+5) z

: 0

Aspect

*

1

*

2

(47. oldal)

Dynamic ( z

),

Standard,

Theater, Sepia

A képminőség beállítása.

Custom 1,

Custom 2

A képminőség egyéni beállítása.

Normal,

Wide,

Full ( z

),

Zoom

A képarány kiválasztása.

Videolejátszás közben

Videolejátszás közben

*

1

*

2

Ez a beállítás csak akkor elérhető, amikor a rögzítőfék be van húzva.

Az USB-videó képarányának módosításához lépjen be az USB videó beállítás menübe. (28. oldal)

52

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 53 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Műsorforrás beállítások

Érintse meg a „ Settings ” c c

kívánt menüpont c

kívánt beállítás gombokat. Az eljárás részleteit lásd az „ Alapbeállítás műveletek ” szakaszban (47. oldal).

A részleteket lásd a lentebb felsorolt oldalakon. Az alapértelmezett beállítást a „ z

” jelzi.

Menüpont Opció Leírás

Traffic Announcement ON A közlekedési információ vétele.

OFF ( z

) Nincs közlekedési információ vétel.

DVD Direct Search

(23. oldal)

A keresett elem beállítása a közvetlen kereséses DVD-lejátszáshoz.

Chapter ( z

)

Title

DVD Menu Language

Egy fejezet keresése.

Egy tétel keresése.

English ( z

),

Chinese,

German,

French, Italian,

Spanish,

Portuguese,

Dutch, Danish,

Swedish,

Finnish,

Norwegian,

Russian, Other

A lemezmenü nyelvének módosítása.

DVD Audio Language

DVD Subtitle Language

English ( z

),

Chinese,

German,

French, Italian,

Spanish,

Portuguese,

Dutch, Danish,

Swedish,

Finnish,

Norwegian,

Russian, Other

A hangsáv nyelvének módosítása.

English ( z

),

Chinese,

German,

French, Italian,

Spanish,

Portuguese,

Dutch, Danish,

Swedish,

Finnish,

Norwegian,

Russian, Other

A lemezre felvett feliratok nyelvének módosítása.

Audio DRC

Alacsony hangerőn is érthető marad a műsor. Csak akkor használható, ha az Audio DRC

(Dynamic Range Control) szabványnak megfelelő DVDlemezt* játszik le.

Standard ( z

)

Wide

*

VR formátumú DVD-R, DVD-R DL,

DVD-RW kivételével.

A normál beállítás kiválasztása.

Olyan érzést kelt, mintha élő előadáson lenne.

Készülék állapot

Rádióvétel vagy lejátszás közben.

Bármelyik állapot

Nincs kiválasztott forrás

Nincs kiválasztott forrás

Nincs kiválasztott forrás

Nincs kiválasztott forrás

53

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 54 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

Menüpont Opció

Multi Channel Output Multi ( z

)

A többcsatornás források kimeneti módjának kiválasztása.

Stereo

Monitor Type

Egy a csatlakoztatott képernyőhöz megfelelő képarány kiválasztása.

(A készülék képaránya is megváltozik.)

16:9 ( z

)

A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy a készülék a

„ 4:3 Pan Scan ” üzemmód helyett önműködően „ 4:3 Letter

4:3 Letter Box

Box ” üzemmódba kapcsol és fordítva.

Leírás

4.1-csatornás kimenet.

Lekeverés 2 csatornára.

Szélesképernyős kép megjelenítése.

Válassza ki ezt a beállítást, ha szélesképernyős vagy szélesképernyős

üzemmóddal ellátott képernyőt csatlakoztatott

Szélesképernyős műsor lejátszásakor fekete csík jelenik meg a képernyő alsó

és felső részén.

Válassza ki ezt a beállítást, ha hagyományos 4:3 képernyős képernyőt csatlakoztatott.

4:3 Pan Scan Szélesképernyős műsor lejátszásakor a műsor a teljes képernyőn látható, de a kép széleit levágja a készülék.

Készülék állapot

Nincs kiválasztott forrás

Nincs kiválasztott forrás

54

DVD Playlist Play

(DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW

Original ( z

) esetén csak VR módban)

Playlist

Video CD PBC (21. oldal) ON ( z

)

OFF

Multi Disc Resume

Source Skip

ON ( z

)

OFF

Az eredeti felvételek lejátszása.

Szerkesztett lejátszási listák lejátszása.

VCD-lemezek lejátszása a

PBC funkció használatával.

VCD-lemezek lejátszása a

PBC funkció használata nélkül.

A folytatási pont tárolása a memóriában összesen 5 video* lemezre.

*

Csak DVD VIDEO/VCD/Xvid/

MPEG-4 esetén.

Nem tárolja a készülék a megszakítási pontot a memóriában. A lejátszás csak a készülékben lévő lemeznél folytatódik a megszakítási ponttól.

A forrásváltáshoz szükséges folyamatok számának csökkentése. Ellenőrizze a nem használt forrásokat a

Source skip képernyőn. (11.,

14. oldal)

Nincs kiválasztott forrás

Nincs kiválasztott forrás

Bármelyik állapot

Bármelyik állapot

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 55 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Külső készülék használata

Külső audio-, videokészülék használata

Akár 2 külső eszközt csatlakoztathat, például hordozható médialejátszó, játék stb., a készülék

AUX1 IN és AUX2 IN csatlakozóihoz.

Külső eszköz kiválasztása

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg az „AUX” opciót.

Megjelenik az AUX lejátszás képernyő.

2

Érintse meg az „AUX1” vagy „AUX2” opciót az eszköz kiválasztásához.

A hordozható eszköz kezelőszerveit használja.

A hangerőszint beállítása

A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a csatlakoztatott eszköz hangerejét.

A hangerő azonos az „ AUX1 ” és az „ AUX2 ” esetén.

1

Csökkentse le a készülék hangerejét.

2

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg az „AUX” gombot.

Megjelenik az AUX lejátszás képernyő.

3

Érintse meg a gombot a menü megnyitásához, majd érintse meg az

„Adjust Input Level” opciót.

4

Állítsa be a szokásos hangerőszintet a készüléken.

5

A –/+ többszöri megérintésével állítsa be a hangerőt.

A hangerő a –8 és 18 közötti tartományban

állítható be, egyes lépésekben.

Az eszköztípus beállítása

A csatlakoztatott eszközök típusának (videó vagy audio) beállításakor a háttérkép

önműködően a megfelelőre változik.

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg az „AUX” opciót.

2

Érintse meg a gombot a menü megnyitásához, majd érintse meg az

„AUX1 Input” vagy „AUX2 Input” opciót.

3

Érintse meg az „Audio” vagy „Video” opciót.

A beállítás megtörtént.

Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg

Tolatókamera

Külön megvásárolható tolatókamera csatlakoztatásával a CAMERA aljzathoz megjelenítheti a tolatókamera képét.

A tolatókamera képe akkor jelenik meg, amikor:

– a tolatólámpa bekapcsol (vagy a sebességváltókart R (hátramenet) állásba állítják).

– megnyomja a

(HOME)

gombot, majd megérinti a „ Rear Camera ” opciót.*

– többször megnyomja a

(DSPL)

gombot.*

*

A tolatókamera beállításokban szerkesztett vonalak nem jelennek meg.

Megjegyzés

Tolatáskor figyelje megfelelően a környezetet, akkor is, ha a tolatókamera csatlakoztatva van. Ne hagyatkozzon kizárólag a tolatókamerára.

Hasznos tanács

A kamera bemenetének kikapcsolásával beállíthatja, hogy ne jelenjen meg a tolatókamera képe, annak ellenére, hogy az csatlakoztatva van (49. oldal).

A tolatókamera beállításai

Megjelenítheti a tolatókamera működésének beállítására szolgáló opciókat.

Ez a beállítás csak akkor elérhető, amikor:

– a „ Camera Input ” beállítása „ Normal ” vagy

„ Reverse ” (49. oldal).

– a rögzítőféket behúzták.

1

Nyomja meg a

(HOME)

gombot, majd

érintse meg a „Settings” opciót.

2

Érintse meg a gombot.

3

Mozgassa a görgetősávot fel és le, majd érintse meg a „Rear View

Camera Setting” opciót.

Megjelennek a beállítások.

A jelzővonalak megjelenítése

Érintse meg a gombot.

Érintse meg ismét a gombot a vezető vonalak elrejtéséhez.

55

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 56 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

A vonalak szerkesztése

1

Érintse meg a gombot.

2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt vonalat.

Érintse meg a , vagy opciót a szerkeszteni kívánt vonaltól függően .

3 Szerkessze a vonalat.

A hosszúság növeléséhez érintse meg a

B b gombot.

A hosszúság csökkentéséhez érintse meg a bB gombot.

A helyzet beállításához érintse meg a

V

vagy v

gombot.

Az alapértelmezett beállítás visszaállításához

érintse meg a „ Reset ” gombot.

Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg

További információk

Óvintézkedések

• Hagyja lehűlni a készüléket a bekapcsolás előtt, ha a jármű tűző napon parkolt.

• Ne hagyja az előlapot vagy az audioeszközt a járműben, mert károsodhat vagy meghibásodhat a közvetlen napsütés miatti magas hőmérséklet következtében.

• A motoros antenna önműködően kitolódik.

Páralecsapódás

Ha páralecsapódás történik a készülék belsejében, távolítsa el a lemezt és várjon körülbelül egy órát, különben elképzelhető, hogy a készülék nem működik megfelelően.

A kiváló hangminőség megőrzése

Ne öntsön folyadékot a készülékbe vagy a lemezekre.

Megjegyzések az LCD-képernyőről

Ne nedvesítse be és ne tegye ki a LCD-kijelzőt folyadék hatásának, mert meghibásodhat.

56

• Ne nyomja meg az LCD-képernyőt, mert a kép torzulhat vagy meghibásodás következhet be (pl. a kép zavaros lehet vagy az LCD-képernyő megsérülhet).

• Csak az ujjával érintse meg, mert az LCDképernyő megsérülhet vagy eltörhet.

• Az LCD-képernyőt száraz, puha ruhával tisztítsa.

Ne használjon oldószereket, például benzin, hígító, kereskedelemben kapható tisztítószerek vagy antisztatizáló szer.

• Ne használja a készüléket, ha a külső hőmérséklet kívül esik az 5–45°C tartományon.

• Ha a jármű hideg vagy meleg helyen parkolt, elképzelhető, hogy a kép nem tiszta. Ez nem jelenti a képernyő sérülését, és a kép tiszta lesz, miután a jármű belső hőmérséklet megfelelő lesz.

• Néhány állandóan kék, piros vagy zöld pont jelenhet meg a képernyőn. Ennek elnevezése „képponthiba”, ami bármely LCD-képernyő esetén előfordulhat. Az

LCD-képernyő rendkívül korszerű gyártástechnológiával készült, a hatékony képpontok aránya nagyobb mint 99,99%. Esetenként azonban a képpontok alacsony aránya (jellemzően 0,01%) nem világít megfelelően. Ezek nem befolyásolják a láthatóságot.

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 57 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Megjegyzések a lemezekről

• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak vagy hőnek (mint például fűtőtest), és ne hagyja napon parkoló járműben, mert a jármű belső terének hőmérséklete jelentősen megnőhet.

• Lejátszás előtt a lemezt tisztítókendővel középről sugárirányban kifelé haladva tisztítsa meg. A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót, vagy háztartási tisztítószereket.

• Ez a készülék a Compact Disc

(CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására képes. A kettős formátumú (DualDisc) lemezek és a másolásvédelemmel ellátott zenei CD-lemezek némelyike nem felel meg a CompactDisc (CD) szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.

• A készülékkel le NEM játszható lemezek

– A címkéket, matricákat, ragasztószalagot vagy papírt tartalmazó lemezek. Ezek elhelyezése meghibásodást okozhat vagy tönkreteheti a lemezt.

– Különleges alakú (szív-, négyzet-, vagy csillagalakú) lemezek. A készülék megrongálódhat.

– 8 cm lemezek.

Megjegyzés a DVD- és VCD-lemezek lejátszásához

Bizonyos DVD- és VCD-lemezek esetében a szoftvergyártó néhány lejátszási műveletet rögzített a lemezen. Mivel ez a készülék a DVD- és VCDlemezeket a gyártó eredeti, lemezen elhelyezett utasításai alapján játssza le, előfordulhat, hogy egyes funkciók nem állnak rendelkezésre. Lásd a

DVD- vagy VCD-lemezekhez mellékelt utasítást.

Megjegyzések a DATA CD és DATA

DVD lemezekhez

• A lemez állapotától, valamint attól függően, hogy milyen készülékkel készítették a felvételt, előfordulhat, hogy egyes DATA CD és DATA DVD lemezeket nem lehet lejátszani ezzel a készülékkel.

• Egyes lemezek esetén lezárás szükséges (57. oldal).

• Ez a készülék az alábbi szabványokkal kompatibilis.

DATA CD lemezek esetén:

– ISO 9660 1-es, 2-es szint, Joliet/Romeo kiterjesztési formátum,

– többmenetes lemez.

DATA DVD lemezek esetén

– UDF Bridge formátum (kombinált UDF és ISO

9660),

– többszektoros lemez.

• Legnagyobb mennyiségek:

– mappák (albumok): 256 (a gyökér és az üres mappákat is beleértve).

– egy lemezen lévő fájlok (műsorszámok/videók)

és mappák száma: 2000 (ha a mappa- vagy fájlnevek sok karaktert tartalmaznak, ez a szám kevesebb is lehet 2000-nél).

– a mappa/fájlnév megjeleníthető karaktereinek száma: 64 (Joliet/Romeo).

Megjegyzések a lemezek lezárásához

Az alábbi lemezek csak akkor játszhatók le ezzel a készülékkel, ha lezárja azokat.

• DVD-R/DVD-R DL (videó, VR formátum)

• DVD-RW videó formátum

• DVD+R/DVD+R DL

• CD-R

• CD-RW

Az alábbi lemezek lezárás nélkül is lejátszhatók.

• DVD+RW – önműködően lezárt.

• DVD-RW VR formátumban – lezárás nem szükséges.

A részleteket lásd a lemezhez mellékelt tájékoztatóban.

Megjegyzések a többmenetes, többszektoros DVD-lemezekhez

Ez a készülék az alább felsorolt feltételeknek megfelelően tudja lejátszani a többmenetes, többszektoros DVD-lemezeket. Ne feledje, hogy mind a pillanatnyi menetnek, mind a lemeznek lezárt állapotban kell lennie.

• Ha az első menetben CD-DA (Compact Disc

Digital Audio) műsorszámok találhatók:

A készülék CD-DA lemezként ismeri fel a lemezt,

és csak az első menet CD-DA formátumú műsorszámait játssza le, még akkor is, ha a többi menetben más formátumú (pl. MP3) műsorszámok is előfordulnak.

• Ha a CD-DA műsorszámok nem az első menetben találhatók:

A készülék DATA CD vagy DATA DVD lemezként ismeri fel a lemezt, és az összes CD-

DA menetet kihagyja.

• MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 felvétele esetén:

Csak azokat a meneteket játssza le a készülék, melyek a kiválasztott fájltípust (audio, video)* tartalmazzák (a CD-DA vagy más adatfájlt tartalmazó meneteket kihagyja a készülék).

*

A fájltípus kiválasztásának módját a 24. oldalon olvashatja.

Az MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 fájlok lejátszási sorrendje

MP3/WMA/AAC/

Xvid/MPEG-4

Mappa

(album)

MP3/WMA/AAC/

Xvid/MPEG-4 fájl

(műsorszám/ video)

57

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 58 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

A WMA fájlokról

Az alábbi követelményeknek megfelelő WMA*

1 fájlok lejátszása lehetséges. A lejátszás a követelményeknek megfelelő WMA fájlok esetén sem garantált.

Kodek lemez esetén

• Médiafájl formátum: ASF fájlformátum

• Fájl kiterjesztése: .wma

• Bitsűrűség: 64–192 kbps (a változó bitsűrűség is támogatott (VBR))

• Mintavételezési frekvencia*

2

: 44,1 kHz

Kodek memóriakártya esetén

• Médiafájl formátum: ASF fájlformátum

• Fájl kiterjesztése: .wma

támogatott (VBR))*

• Mintavételezési frekvencia*

2

: 44,1 kHz

Az MP3 fájlokról

Az alábbi követelményeknek megfelelő MP3 fájlok lejátszása lehetséges. A lejátszás a követelményeknek megfelelő MP3 fájlok esetén sem garantált.

Kodek lemez esetén

• Médiafájl formátum: MP3 (MPEG-1 Layer3) fájlformátum

• Fájl kiterjesztése: .mp3

• Bitsűrűség: 48–192 kbps (a változó bitsűrűség is támogatott (VBR))

• Mintavételezési frekvencia*

2

: 32, 44,1, 48 kHz

Kodek memóriakártya esetén

• Médiafájl formátum: MP3 (MPEG-1 Layer3) fájlformátum

• Fájl kiterjesztése: .mp3

támogatott (VBR))*

• Mintavételezési frekvencia*

2

: 32, 44,1, 48 kHz

Az AAC fájlokról

Az alábbi követelményeknek megfelelő AAC*

3 fájlok lejátszása lehetséges. A lejátszás a követelményeknek megfelelő AAC fájlok esetén sem garantált.

Kodek lemez esetén

• Médiafájl formátum: MP4 fájlformátum

• Fájl kiterjesztése: .mp4, .m4a,

• Bitsűrűség: 40–320 kbps (a változó bitsűrűség is támogatott (VBR))

• Mintavételezési frekvencia*

2

: 44,1, 48 kHz

Kodek memóriakártya esetén

• Médiafájl formátum: MP4 fájlformátum

• Fájl kiterjesztése: .mp4, .m4a, .3gp

58 támogatott (VBR))*

• Mintavételezési frekvencia*

2

: 8, 11,025, 12, 16,

22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

A lineáris PCM fájlokról

Az alábbi követelményeknek megfelelő lineáris

PCM fájlok lejátszása lehetséges. A lejátszás a követelményeknek megfelelő lineáris PCM fájlok esetén sem garantált.

Kodek memóriakártya esetén

• Médiafájl formátum: Wave-Riff fájlformátum

• Fájl kiterjesztése: .wav

• Bitsűrűség: 1411 kbps

• Mintavételezési frekvencia*

2

: 44,1 kHz

A HE-AAC fájlokról

Az alábbi követelményeknek megfelelő HE-

AAC fájlok lejátszása lehetséges. A lejátszás a követelményeknek megfelelő HE-AAC fájlok esetén sem garantált.

Kodek memóriakártya esetén

• Médiafájl formátum: MP4 fájlformátum

• Bitsűrűség: 32–144 kbps*

• Mintavételezési frekvencia*

2

: 8, 11,025, 12, 16,

22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Az AVC (H.264/AVC) fájlokról

Az alábbi követelményeknek megfelelő AVC

(H.264/AVC) fájlok lejátszása lehetséges. A lejátszás a követelményeknek megfelelő AVC

(H.264/AVC) fájlok esetén sem garantált.

Kodek memóriakártya esetén

• Médiafájl formátum: MP4 fájlformátum

• Fájl kiterjesztése: .mp4, .m4v

• Profil: Baseline profil/fő profil

• Szint: 3.1

• Bitsűrűség: akár 14 Mbps

• Felbontás: akár. 1280 × 720*

Az MPEG-4 fájlokról

Az alábbi követelményeknek megfelelő

MPEG-4 fájlok lejátszása lehetséges. A lejátszás a követelményeknek megfelelő

MPEG-4

fájlok esetén sem garantált.

Kodek lemez esetén

• Médiafájl formátum: MP4 fájlformátum

• Fájl kiterjesztése: .mp4

• Profil: egyszerű profil

• Bitsűrűség: akár 10 Mbps DVD-lemez esetén,

7 Mbps CD-lemez esetén

• Képkocka-sűrűség: akár 30 fps (30p/60i)

• Felbontás: akár 720 × 576 képpont

• Médiafájl formátum: Xvid fájlformátum

• Fájl kiterjesztése: .avi, .xvid

• Profil: továbbfejlesztett egyszerű profil

• Bitsűrűség: akár. 10 Mbps DVD-lemez esetén,

7 Mbps CD-lemez esetén

• Felbontás: akár 720 × 576*

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 59 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Kodek memóriakártya esetén

• Médiafájl formátum: MP4 fájlformátum

• Fájl kiterjesztése: .mp4, .m4v

• Profil: egyszerű profil

• Bitsűrűség: akár 12 Mbps

• Felbontás: akár 1280 × 720*

• Médiafájl formátum: MP4 fájlformátum

• Fájl kiterjesztése: .mp4, .m4v

• Profil: továbbfejlesztett egyszerű profil

• Bitsűrűség: akár 8 Mbps

• Felbontás: akár 720 × 576*

• Médiafájl formátum: Xvid fájlformátum

• Fájl kiterjesztése: .avi, .xvid

• Profil: továbbfejlesztett egyszerű profil

• Bitsűrűség: akár 8 Mbps

• Felbontás: akár 720 × 576*

A Windows Media fájlokról

Az alábbi követelményeknek megfelelő

Windows

Media fájlok lejátszása lehetséges. A lejátszás a követelményeknek megfelelő

Windows Media fájlok esetén sem garantált

.

Kodek memóriakártya esetén

Video 9* *

6

• Médiafájl formátum: ASF fájlformátum

• Fájl kiterjesztése: .wmv

• Bitsűrűség: akár 20 Mbps

• Felbontás: akár 1280 × 720*

A JPEG fájlokról

Az alábbi követelményeknek megfelelő

JPEG* fájlok lejátszása lehetséges. A lejátszás a követelményeknek megfelelő

JPEG.

7

Kodek memóriakártya esetén

• Médiafájl formátum: DCF 2.0/Exif 2.21 kompatibilis fájlformátum

• Fájl kiterjesztése: .jpg, jpeg

• Profil: Baseline profil

• Képpontok száma: akár 6048 × 4032 képpont

(24 000 000 képpont)

*

1

A másolásvédelemmel ellátott WMA/WMV fájlok lejátszása nem lehetséges.

*

2

Elképzelhető, hogy a mintavételezési frekvencia nem minden dekódoló esetén elérhető.

*

3

A másolásvédelemmel ellátott AAC-LC fájlok lejátszása nem lehetséges.

*

4

A nem szabványos bitsűrűséget vagy a nem garantált bitsűrűséget tartalmaz a mintavételezési frekvenciától függően.

*

5

Ezek a számok a lejátszható videó legnagyobb felbontását, nem pedig a lejátszó képernyőjének felbontását jelzik. A képernyő felbontása 800 ×

480.

*

6

Egyes WMV fájlok kizárólag a Windows Media Player alkalmazásával történő átvitellel játszhatók le.

*

7

Egyes fénykép fájlok a fájlformátumtól függően nem jeleníthetők meg.

Az iPod készülékekről

• A következő iPod modellek csatlakoztathatók. A csatlakoztatás előtt frissítse az iPod szoftverét az elérhető legújabbra.

– iPod touch (4. generáció)

– iPod touch (3. generáció)

– iPod touch (2. generáció)

– iPod touch (1. generáció)

– iPod classic

– iPod nano (6. generáció)

– iPod nano (5. generáció)

– iPod nano (4. generáció)

– iPod nano (3. generáció)

– iPod nano (2. generáció)

– iPod nano (1. generáció)*

– iPhone 4S

– iPhone 4

– iPhone 3GS

– iPhone 3G

– iPhone

*

Az utas vezérlés az iPod nano (1. generáció) esetén nem elérhető.

• A „ Made for iPod ” és a „ Made for iPhone ” azt jelenti, hogy az adott elektronikai készülék célzottan úgy lett megtervezve, hogy az iPodhoz, iPhonehoz hozzákapcsolható legyen, továbbá a termék fejlesztője által igazolt, hogy az Apple

által megkívánt teljesítményeket eléri. Az Apple nem vállal felelőséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és más szabályzásoknak való megfelelésért. Kérjük ne feledje, ha ezt a készüléket iPod vagy iPhone eszközzel használja, a vezeték nélküli teljesítmény változhat.

Néhány szó a Bluetooth funkcióról

Mi is az a Bluetooth technológia?

• A Bluetooth egy kishatótávolságú vezeték nélküli technológia, mely drótnélküli adatátvitelt tesz lehetővé digitális eszközök, pl. mobiltelefon és kihangosító (headset) között. A Bluetooth vezeték nélküli technológia működési tartománya kb. 10 méter. Általában két eszköz összekapcsolására használják, de vannak olyan készülékek, melyek egyszerre több eszköz csatlakoztatását is lehetővé teszik.

• Vezetékes összeköttetésre nincs szükség, mert a

Bluetooth vezeték nélküli technológia, ráadásul az eszközöknek nem szükséges egymással szemben lenniük, mint pl. az infravörös kapcsolatnál. Így a kívánt Bluetooth-eszközt elhelyezheti pl. a táskájában, a zsebében stb.

• A Bluetooth technológia egyben nemzetközi szabvány is, melyet világszerte vállalatok milliói támogatnak és alkalmaznak.

59

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 60 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

60

A Bluetooth kommunikációról

• A Bluetooth vezeték nélküli technológia működési tartománya kb. 10 méter.

A legnagyobb kommunikációs távolság az akadályoktól (személyek, fém, fal stb.) vagy az elektromágneses környezettől függően eltérő lehet.

• Az alábbi körülmények befolyásolják a Bluetooth kommunikáció érzékenységét.

– Ha e készülék és a Bluetooth-eszköz között akadály – pl. személy, fémtárgy vagy fal – van.

– A készülék közelében 2,4 GHz-en kommunikáló eszköz, pl. vezeték nélküli LAN eszköz, vezetéknélküli telefon vagy mikrohullámú sütő működik.

• Mivel a Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli

LAN (IEEE802.11b/g) azonos frekvenciát alkalmaz, mikrohullámú kölcsönhatás következhet be ami a kommunikációs sebesség lecsökkenését, zajt vagy sikertelen kapcsolódást eredményezhet, ha a készüléket vezeték nélküli LAN eszköz közelében helyezik el. Ilyen esetben hajtsa végre a következőket.

– Használja ezt a készüléket legalább 10 m távolságban a vezeték nélküli LAN eszköztől.

– Ha ezt a készüléket egy vezeték nélküli LAN eszközhöz 10 méternél közelebb használja, kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN eszközt.

– Helyezze a lehető legközelebb egymáshoz ezt a készüléket és a Bluetooth-eszközt.

• A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok zavart okozhatnak egyes elektronikus orvosi berendezések működésében.

Az alábbi környezetben kapcsolja ki ezt a készüléket és a többi Bluetooth-eszközt, mert balesetveszélyt jelenthetnek.

– Ha gyúlékony gázok vannak a közelben, pl. kórházban, vonaton, repülőgépen vagy

üzemanyagtöltő állomáson.

– Önműködő ajtók vagy tűzjelző közelében.

• Ez a készülék támogatja azokat a biztonsági funkciókat, melyek megfelelnek a Bluetooth szabványnak és a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat biztonságát hivatottak szolgálni, de a beállítások függvényében előfordulhat, hogy a biztonság szintje nem elegendő. Legyen körültekintő a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat használata során.

• Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth adatátvitel közben előforduló információszivárgásért.

• Nem garantáljuk, hogy e készülék minden

Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatható.

– Egy Bluetooth funkciót támogató eszköznek meg kell felelni a Bluetooth SIG által meghatározott Bluetooth szabványoknak megfelelő és azonosíthatónak kell lenni.

– Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a fentebb említett Bluetooth szabványoknak, az eszköz jellemzőinek vagy műszaki adatainak függvényében előfordulhat, hogy bizonyos eszközök nem csatlakoztathatóak vagy nem működnek megfelelően.

– Az eszköz típusától és a külső körülményektől függően előfordulhat, hogy a kihangosítóval történő adatátvitel közben zaj észlelhető.

• A csatlakoztatni kívánt eszköz típusától függően előfordulhat, hogy a kommunikáció megkezdése hosszabb időt vesz igénybe.

Egyebek

• Előfordulhat, hogy zavaró rádióhullámok jelenléte vagy a külső környezet jellege miatt a Bluetooth funkció nem használható a mobiltelefonnal.

• Ha a Bluetooth funkció használatát követően rosszul érzi magát, azonnal szüntesse be a

Bluetooth-eszköz használatát. Ha a probléma tartósan fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.

Ha olyan kérdése vagy problémája van a készülékkel kapcsolatban, amelyre jelen kezelési

útmutató nem tér ki, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedéssel.

Karbantartás

A lítium elem cseréje a távvezérlőben

Átlagos használat mellett a lítium elem kb. 1 évig működteti a távvezérlőt. (A körülményektől függően előfordulhat, hogy csak rövidebb ideig.)

Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet egy új,

CR2025 típusú lítium gombelemre. A tűz- és robbanásveszély elkerülése érdekében csak a megadott típusú elemet használja.

+ oldallal felfelé c

Megjegyzések a lítium elemekről

Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.

A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az elemet egy száraz ruhával.

Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással helyezze a készülékbe.

Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az elemet fém csipesszel.

FIGYELEM

Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse újra, ne szerelje szét és ne dobja tűzbe.

A biztosíték cseréje

A biztosíték cseréjénél ügyeljen arra, hogy az eredeti biztosítékon feltűntetett amperértéknek megfelelőt használjon. Ha a biztosíték kiég, ellenőrizze a tápfeszültség csatlakozást, majd cserélje ki a biztosítékot. Ha a csere után ismét kiég a biztosíték, a hiba a készülékben van. Ilyenkor forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.

Biztosíték (10 A)

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 61 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

A csatlakozók tisztítása

A készülék nem működik megfelelően, ha a készülék és az előlap közötti csatlakozók nem tiszták. Ennek megelőzéséhez válassza le az előlapot (15. oldal) és tisztítsa meg a csatlakozókat vattapamaccsal. Ne alkalmazzon túlzott erőt, különben a csatlakozók megsérülhetnek.

Fejegység

Az előlap hátoldala

Megjegyzések

A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt

állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az indítókulcsot.

Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy fémeszközzel.

1

A készülék kiszerelése

Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot a készülék két oldalán, kattanásig.

A kampók befelé nézzenek.

2

A kioldókulcsokkal húzza kifelé a készüléket.

3

Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az

XAV-601BT típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Képernyő rész

Képernyő típus

: széles képarányú színes LCD-képernyő

Méret: 15,5 cm (6,1”)

Rendszer: TFT aktív mátrix

Képpontok száma:

1 152 000 képpont (800

×

3 (RGB)

×

480)

Színrendszer:

PAL/NTSC/SECAM/PAL-M/PAL-N önműködő kiválasztás

Vevőegység

FM

Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz

Antennacsatlakozó: külső antennacsatlakozó

Középfrekvencia: 25 kHz

Hasznos érzékenység: 8 dBf

Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en

Jel-zaj arány: 80 dB (mono)

Áthallás: 50 dB, 1 kHz-en

Frekvencia átvitel: 20–15 000 Hz

MW/LW

Vételi frekvenciák:

MW: 531–1602 kHz

LW: 153–279 kHz

Antennacsatlakozó: külső antennacsatlakozó

Középfrekvencia:

9124,5 kHz vagy 9115,5 kHz/4,5 kHz

Érzékenység: MW: 26 μV, LW: 46 μV

CD-, DVD-lejátszó

Jel-zaj arány: 120 dB

Frekvencia átvitel: 10–20 000 Hz

Nyávogás: nem mérhető

Harmonikus torzítás: 0,01%

Régiókód: a készülék alján lévő címkén

USB-lejátszó

Illesztő: USB (teljes sebességű)

Legnagyobb áram: 1 A

Vezeték nélküli adatátvitel

Kommunikációs rendszer:

Bluetooth szabvány 2.1 + EDR

Kimenet:

Bluetooth szabvány Power Class 2 (Legfeljebb +4 dBm)

Legnagyobb kommunikációs tartomány:

Közvetlen rálátással kb. 10 m*

1

Frekvenciasáv:

2,4 GHz hullámsáv (2,4000–2,4835 GHz)

Modulációs eljárás: FHSS

Kompatibilis Bluetooth profilok *

2

:

A2DP (Advanced Audio Distribution profil) 1.2

AVRCP (Audio Video Remote Control profil) 1.3

HFP (Handsfree profil) 1.5

PBAP (Phone Book Access profil)

OPP (Object Push profil)

61

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 62 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

*

1

*

2

A pillanatnyi tartomány több tényezőtől is függ, pl. az eszközök közötti akadályoktól, a mikrohullámú sütő körüli mágneses tértől, statikus elektromosságtól, vételi érzékenységtől, az antenna teljesítményétől, operációsrendszertől, szoftvertől stb.

Az egyes Bluetooth profilok a Bluetooth-eszközök közötti adatátvitel típusához igazodnak.

Erősítő

Kimenetek: hangsugárzó kimenetek

Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω

Legnagyobb kimenő teljesítmény: 52 W

×

4 (4 Ω-on)

Általános

Kimenetek:

Videokimenet (hátsó)

Audió kimeneti csatlakozók (első, hátsó)

Mélysugárzó kimeneti csatlakozó

Motoros antenna vezérlőcsatlakozó

Végerősítő vezérlőcsatlakozó

Bemenetek:

Háttérvilágítás vezérlőcsatlakozó

Távvezérlő bemenet

Antennabemenet

Rögzítőfék csatlakozó

Mikrofon bemenet

Fordított bemeneti csatlakozó

Sebességjel bemeneti csatlakozó

Kamera bemeneti csatlakozó

AUX audiobemenet csatlakozók

AUX videobemenet csatlakozók

USB csatlakozó

Energiaellátás: 12 V, egyenáramú járműakkumulátor

(negatív földelésű))

Méretek: kb. 178

×

100

×

173 mm (szé × ma × mé)

Beépítési méretek: kb. 182

×

111

×

160 mm

(szé × ma × mé)

Tömeg: kb. 2,0 kg

Mellékelt tartozékok:

Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)

Mikrofon

Távvezérlő: RM-X271

Előlap tok

Külön megvásárolható tartozékok/külső eszközök:

USB és videó csatlakozóvezeték iPodhoz:

RC-202IPV

Tolatókamera: XA-R800C

Navigációs modul: XA-NV100T, XA-NV200TL

Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a kereskedőnél.

Az egyesült államokbeli és az egyéb országokból származó szabadalmak felhasználása a Dolby

Laboratories engedélyével történt.

Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és

Thomson engedélyével történt.

A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

62

Régiókód

A régiókód feladata az, hogy védje a műsorokhoz kapcsolódó szerzői jogokat.

A régiókód a készülék alján található, és csak az azzal azonos régiókódú DVD-lemezek játszhatók le a készülékkel.

Az

ALL

jelzésű DVD-lemezek szintén lejátszhatók.

Ha bármilyen más DVD-lemezt próbál lejátszani, a

„Playback prohibited by region code” üzenet jelenik meg a képernyőn. A DVD-lemeztől függően előfordulhat, hogy nincs megjelölve a régiókód, de a

DVD-lemez lejátszását a fenti területi korlátozás tiltja.

Hibaelhárítás

Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a leggyakrabban előforduló hibák megoldását. A következő lista

áttanulmányozása előtt javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a kezelési utasításokat.

Ha a probléma megoldása nem sikerül, látogassa meg a hátoldalon megadott támogatási honlapot.

Általános jelenségek

A készülék nem kap tápfeszültséget.

• Ellenőrizze a csatlakozást vagy a biztosítékot.

• Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik minden kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti a készüléket.

t

Kapcsolja be a készüléket.

A motoros antenna nem működik.

A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal

(relével).

Nincs hangjelzés.

• A hangjelzést kikapcsolta (48. oldal).

• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt csatlakoztatott, és nem a készülék saját erősítőjét használja.

A memóriában tárolt információk törlődtek.

• Megnyomta a RESET gombot.

t

Tárolja újból az információkat a memóriában.

• A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az

áramkörről.

A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.

A biztosíték kiolvadt.

Zaj hallható, amikor a gyújtáskapcsolót elfordítja.

A vezetékek nem megfelelően vannak csatlakoztatva a jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.

A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek meg a kijelzések.

• Az elsötétítés beállítása „ON” (52. oldal).

• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja a

(SOURCE/OFF)

gombot.

t

Tartsa nyomva a

(SOURCE/OFF)

gombot a készüléken, amíg a kijelzés megjelenik.

• Az „M.OFF” bekapcsolt állapotban van és a monitor kikapcsolás funkció bekapcsolt (11. oldal).

t

Érintse meg bárhol a képernyőt a visszakapcsoláshoz.

A képernyő nem megfelelően reagál a megérintésre.

• Egyszerre csak egy helyen érintse meg a képernyőt.

Ha két vagy több helyen érinti meg egyszerre, a képernyő nem fog megfelelően működni.

• Kalibrálja a kijelző érintőfelületét (46. oldal).

• Határozottan érintse meg az érintőképernyőt.

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 63 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Az önműködő kikapcsolás funkció nem működik.

A készülék bekapcsol. Az önműködő kikapcsolás funkció a készülék kikapcsolása után kikapcsol.

t

Lépjen ki a műsorforrásból.

A menüpontok nem választhatók ki.

A nem elérhető menüpontok szürkével jelennek meg.

Az USB zene, USB video, AUX és BT audió műsorforrások nem választhatók ki.

Egyes műsorforrások nem jeleníthetők meg a forrás kiválasztás képernyőn.

t

Távolítsa el a kijelölést azoktól a műsorforrásoktól, melyeket nem tud kiválasztani (54. oldal).

A monitor dőlésszöge nem állítható.

A monitort kinyitotta miközben a készülék alaphelyzetbe hozása közben.

t

Mindenképpen csukja be az előlapot mielőtt az alaphelyzetbe hozást végrehajtja.

Rádióvétel

Nincs vétel. A vétel zajos.

A csatlakoztatás nem megfelelő.

t

Csatlakoztassa a motoros antenna vezérlővezetéket

(kék), vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros) a jármű antennaerősítőjéhez vezető tápvezetékhez

(csak, ha a jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített rádióantennával rendelkezik).

t

Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a járműben.

t

Ha a motoros antenna nem tolódik ki, ellenőrizze a motoros antenna vezérlővezeték csatlakozását.

A tárolt állomás nem hívható elő.

• Nem a pontos frekvenciát tárolta.

• Gyenge a vétel.

Az önműködő hangolás nem működik.

Gyenge a vétel.

t

Végezzen kézi hangolást.

RDS

A készülék néhány másodperc után keresési

üzemmódba (SEEK) kapcsol.

A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat, vagy a vétel gyenge.

t

Kapcsolja ki a TA funkciót (18. oldal).

A készülék nem kapcsolja be a közlekedési információkat.

• Kapcsolja be a TA funkciót (18. oldal).

• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési információkat.

t

Hangoljon be egy másik állomást.

A PTY kijelzésnél a „None” jelenik meg.

• Az állomás nem RDS állomás.

• A készülék nem érzékel RDS adatot.

• A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.

A rádióállomás neve villog.

Nem található alternatív frekvencia az éppen hallgatott rádiócsatornához.

t

Nyomja meg a

.

/

>

gombokat, mialatt a rádiócsatorna neve villog. A „PI seek” felirat jelenik meg és a készülék egy azonos programtípusba (PI) tartozó csatornát kezd el keresni.

Kép

Nincs kép, képzaj jelenik meg.

• Nem megfelelően végzett el egy csatlakoztatást.

• Ellenőrizze a külső készülék csatlakozását, és a külső készüléken válassza ki az ehhez a lejátszóhoz tartozó bemenetet.

• A lemez szennyezett vagy hibás.

• A beszerelés nem megfelelő.

t

A készüléket legfeljebb 45°-os dőléssel, a jármű stabil részén kell beszerelni.

• A rögzítőfék kapcsolóvezeték (világoszöld) nem a rögzítőfék kapcsolójához csatlakozik, vagy a rögzítőfék nincs behúzva.

A kép nem tölti ki képernyőt.

A képarány rögzített a DVD-lemezen.

Nincs kép, képzaj jelenik meg a hátsó képernyőn.

• Nem csatlakoztatott forrás, üzemmód van kiválasztva. Ha nincs bemenet, nem jelenik meg kép a hátsó képernyőn.

• A színrendszer beállítása nem megfelelő.

t

Válassza ki a színrendszer „PAL” vagy „NTSC” beállítását, a csatlakoztatott képernyőnek megfelelően (49. oldal).

• A készüléken a tolatókamera képe látható.

t

Amikor a készüléken a tolatókamera képe látható, a hátsó képernyőn nem jelenik meg kép.

Hang

Nincs hang, a hang kihagy, a hang recseg.

• Nem megfelelően végzett el egy csatlakoztatást.

• Ellenőrizze a külső készülék csatlakozását, és a külső készüléken válassza ki az ehhez a lejátszóhoz tartozó bemenetet.

• A lemez szennyezett vagy hibás.

• A beszerelés nem megfelelő.

t

A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a jármű rögzített részén kell beszerelni.

• Az MP3 fájl mintavételezési frekvenciája nem 32,

44,1 vagy 48 kHz.

• A WMA fájl mintavételi frekvenciája nem 32, 44,1 vagy 48 kHz.

• Az AAC fájl mintavételezési frekvenciája nem 44,1 vagy 48 kHz.

• Az MP3 fájl bitsűrűsége nem 48–192 kbps.

• A WMA fájl bitsűrűsége nem 64–192 kbps.

• Az AAC fájl bitsűrűsége nem 40–320 kbps.

• A készülék szünet vagy gyorskeresés vissza vagy előre módban van.

• Nem megfelelő a kimenetek beállítása.

• A DVD kimeneti jelszintje túl alacsony (22. oldal).

• A hangerő túl alacsony.

• Bekapcsolta az ATT funkciót.

• A formátum nem támogatott (például DTS).

t

Ellenőrizze, hogy az adott formátumot támogatja-e ez a készülék (10. oldal).

A hang zajos.

Tartsa távol egymástól a vezetékeket.

63

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 64 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

Lemezműveletek

A lemezt nem lehet behelyezni.

• A készülékben már van egy lemez.

• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.

A lemezt nem lehet lejátszani.

• A lemez szennyezett vagy hibás.

• A lemez nem játszható le.

• A behelyezett DVD-lemez nem alkalmazható a régiókód eltérése miatt.

• A lemez nincs lezárva (57. oldal).

• A lemezformátum és a fájl verzió nem kompatibilis a készülékkel (10., 57. oldal).

• Nyomja meg a

Z

gombot a lemez eltávolításához.

Az MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 fájlok nem játszhatók le.

• A felvételt nem az ISO 9660 1-es vagy 2-es szintű szabványnak, a Joliet és Romeo formátumnak

(DATA CD), vagy az UDF Bridge formátumnak

(DATA DVD) megfelelően készítette el (57. oldal).

• A fájlkiterjesztés nem megfelelő (58. oldal).

• A fájlok nem MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 formátumban vannak tárolva.

• Ha a lemezen többféle fájltípus található, a készülék csak a kiválasztott fájltípust (audio, mozgókép, kép) játssza le.

t

Válassza ki a megfelelő fájltípust a listából (24. oldal).

Egyes MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 fájlok lejátszásának megkezdése hosszabb ideig tart, mint másoké.

A következő lemezek lejátszásának elkezdése hosszabb időt igényel:

– bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez,

– többmenetes, többszektoros lemez,

– lezáratlan lemez.

A készülék nem az elejétől játssza le a műsort.

A lejátszásfolytatás vagy a többlemezes lejátszásfolytatás funkció bekapcsolt (54. oldal).

Bizonyos funkciókat nem lehet végrehajtani.

A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy bizonyos funkciókat (leállítás, keresés, ismételt lejátszás vagy véletlen sorrendű lejátszás) nem lehet végrehajtani. Lásd a lemezhez mellékelt útmutatót.

A műsor vagy a szinkronfelirat nyelve, illetve a kameraállás nem változtatható meg.

• Használja a DVD-menüt a távvezérlő közvetlen választógombja helyett (19. oldal).

• Nincsenek többnyelvű hangsávok vagy szinkronfeliratok, illetve különböző kameraállások a lejátszott DVD-lemezen.

• A változtatás a DVD-lemezen nem engedélyezett.

A funkciógombok nem működnek.

A lemez nem vehető ki.

Nyomja meg a RESET gombot (14. oldal).

64

Lejátszás USB-eszközről

USB elosztón (hub) keresztül nem tudja lejátszani az eszköz tartalmát.

A készülék nem ismeri fel az USB elosztón (hub) keresztül csatlakoztatott USB-eszközöket.

A műsorszámok nem játszhatók le.

Csatlakoztassa újra az USB-eszközt.

Az USB-eszközön a lejátszás megkezdése hosszabb időt vesz igénybe.

Az USB-eszköz nagyméretű fájlokat vagy bonyolult fájlszerkezetet tartalmaz.

Hangkiesés tapasztalható.

• Nagy bitsűrűségű (320 kbps) esetén a lejátszás szaggatottá válhat.

• Ha USB videolejátszás esetén tapasztalható hangkiesés:

– Nyomja meg a

(HOME)

gombot vagy indítsa el a rendszerbeállítások menüt.

– USB fénykép megjelenítés, (navigáció) stb.

Bluetooth funkció

A másik Bluetooth-eszköz nem találja ezt a készüléket.

• Válassza a „Signal” opció „ON” beállítását (42. oldal).

• Egy Bluetooth-eszköz csatlakoztatásakor ez a készülék nem érzékelhető egy másik eszközről.

Válassza le a jelenleg csatlakoztatott kapcsolatot és keresse ezt a készüléket a másik eszközön. A leválasztott eszköz újracsatlakoztatható a regisztrált eszközök listájából történő kiválasztással.

A kapcsolódás nem lehetséges.

Ellenőrizze a párosítási és kapcsolódási eljárást a külső eszköz stb. kezelési útmutatójában, és hajtsa végre

újból a műveletet.

Az érzékelt eszköz neve nem jelenik meg.

A másik eszköz állapotától függően elképzelhető, hogy a név nem érhető el.

Nincs csengőhang.

• Növelje a hangerőt a hívásfogadás közben.

• A csatlakoztatott készüléktől függően elképzelhető, hogy a csengőhang nem szólal meg tökéletesen.

t

Válassza a „Ringtone” opció „Internal” beállítását (41. oldal).

A beszélgetőpartner hangereje alacsony.

Növelje a hangerőt a hívás közben.

A beszélgetőpartner túl alacsony vagy túl magas hangerőre panaszkodik.

Állítsa be a „MIC Gain” szintet (39. oldal).

A beszélgetés közben visszhang vagy zaj

észlelhető.

• Csökkentse a hangerőt.

• A „Speech Quality” beállítása „Mode 1”.

t

Válassza a „Speech Quality” opció „Mode 2” beállítását (41. oldal).

• Ha a környezet zajszintje túl magas, próbálja meg csökkenteni azt.

t

Zárja be az ablakot, ha túl nagy a zaj.

t

Kapcsolja kisebb fokozatra a légkondicionálót, ha a légkondicionáló túl hangos.

A telefonból hallható hang minősége nem megfelelő.

A telefon hangminősége a mobiltelefon vételi körülményeitől függ. t

Hajtson olyan helyre járművével, ahol a mobiltelefon vételi körülményei megfelelőek.

A csatlakoztatott Bluetooth-eszköz hangereje túl alacsony vagy magas.

A hangerőszint a Bluetooth-eszköztől függően eltérő.

t

Csökkentse le a készülék és a Bluetooth-eszköz közötti hangerőkülönbséget (42. oldal).

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 65 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

Nem hallható hang az audiolejátszás közben.

A csatlakoztatott Bluetooth-eszközön szünetel a lejátszás.

t

Folytassa a lejátszást a Bluetooth-eszközön.

A hang ugrik az audiolejátszás közben.

• Csökkentse a készülék és a Bluetooth-eszköz közötti távolságot.

• Ha a Bluetooth-eszköz a tokjában van tárolva, amely korlátozza a jelet, vegye ki a tokból használat közben.

• A közelben több Bluetooth vagy egyéb, rádióhullámokat kibocsátó eszköz működik.

t

Kapcsolja ki a többi eszközt.

t

Menjen távolabb a többi eszköztől.

• A lejátszott hang rövid időre megszakad, amikor a készülék mobiltelefonhoz csatlakozik. A jelenség nem utal meghibásodásra.

Nem tudja vezérelni a csatlakoztatott

Bluetooth-eszközt az audiolejátszás közben.

Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz támogatja-e az AVRCP profilt.

Egyes funkciók nem működnek.

Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja-e az adott funkciót.

Fogadott hívás esetén a hívó fél neve nem jelenik meg.

• A beszélgetőpartner nincs tárolva a telefonkönyvben.

t

Adja hozzá a hívó felet a telefonkönyvhöz (40. oldal).

• A hívó fél telefonján le van tiltva a telefonszám elküldése.

Akaratlanul fogadott egy hívást.

• A csatlakoztatott mobiltelefonon be van állítva az

önműködő válasz.

• „ Auto Answer ” beállítása ezen a készüléken „ 3 sec ” vagy „ 10 sec ” (41. oldal).

A párosítás időtúllépés miatt nem történt meg.

A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a párosítás időkorlátja túl rövid lehet. Próbálja egy számjegyű jelszóval az időkorláton belül elvégezni a párosítást.

A Bluetooth funkció nem működtethető.

Lépjen ki a műsorforrásból a

(SOURCE/OFF)

1 másodperces nyomva tartásával, majd kapcsolja be a készüléket.

Kihangosításkor nem hallható hang a jármű hangsugárzóiból.

Ha a hang a mobiltelefon hangszórójából hallható,

állítsa be a mobiltelefont úgy, hogy a hang a jármű hangszórójából legyen hallható.

Hibakijelzések, üzenetek

An error occurred. You will be returned to the playback screen.

A megjelenítés nem működik egy belső hiba miatt.

t

Válasszon másik műsorforrást, majd válassza ki az USB zene opciót.

Bluetooth Connection Error

Hiba történt a készülék és a BT mobiltelefon között.

t

Ellenőrizze, hogy a BT jel be legyen kapcsolva a készüléken és a BT mobiltelefonon.

t

Kísérelje meg ismét a párosítást.

t

Csatlakoztassa újra a BT mobiltelefont.

Bluetooth device is not found.

• A készülék nem érzékel csatlakoztatható Bluetootheszközt.

t

Ellenőrizze a csatlakoztatni kívánt eszköz

Bluetooth beállítását.

• Nincs eszköz a regisztrált Bluetooth-eszközök listájában.

t

Végezze el ismét a párosítást a Bluetootheszközzel (37. oldal).

Busy now… Please try again.

A készülék elfoglalt.

t

Várjon egy kicsit, majd próbálja újra.

Call Data Error

Hiba történt a BT mobiltelefon telefonkönyv vagy hívástörténet adatainak PBAP profilon keresztül történő elérése közben.

t

Csatlakoztassa újra a BT mobiltelefont.

Cannot display folders beyond this level. Place songs no more than eight folders deep.

A tartalmak böngészése közben nyolc alatti szint került kiválasztásra.

t

A készülék csak nyolc mappaszint mélységig tudja megjeleníteni a mappákat. Eddig a szintig másoljon át tartalmakat.

Cannot read.

• A készülék nem tudja olvasni az adatokat valamilyen probléma miatt.

• Az adatok sérültek, vagy hibásak.

• A lemez hibás.

• A lemez nem kompatibilis a készülékkel.

• A lemez nincs lezárva.

Database error encountered.

Adatbázis hiba történt egy probléma miatt.

t

Válasszon másik műsorforrást, majd válassza ki az USB zene opciót.

Database update couldnʼt be completed.

Az adatbázis frissítés megszakadt egy probléma miatt.

t

Próbálja meg ismét frissíteni az adatbázist.

Data Listing Error

Hiba történt a BT mobiltelefon telefonkönyv vagy hívástörténet adatainak PBAP profilon keresztül történő megjelenítése közben.

t

Csatlakoztassa újra a BT mobiltelefont.

Delete failed.

A videó tartalom nem törölhető egy probléma miatt.

t

Próbálja meg ismét a törlést. Másik lehetőségként törölje számítógép stb. használatával.

Disc Error

• A lemez piszkos, vagy fordítva helyezte be.

t

Tisztítsa meg, vagy a helyes módon helyezze be a lemezt.

• Üres lemezt helyezett be.

• A lemez lejátszása nem lehetséges valamilyen probléma miatt.

t

Helyezzen be egy másik lemezt.

• A lemez nem kompatibilis a készülékkel.

t

Helyezzen be egy kompatibilis lemezt.

• A

Z

gombbal vegye ki a lemezt.

Disc playback prohibited by region code.

A DVD régiókódja eltér a készülék régiókódjától.

65

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

c:\!\ford\sony\xav-601bt\00 origi\01GB02CD-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 66 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

Error – Please select ʻBluetooth Initializeʼ from the General Settings menu.

Memóriahiba történt.

t

Állítsa alaphelyzetbe a Bluetooth beállításokat

(42. oldal).

Handsfree device is not available.

Nincs csatlakoztatva a mobiltelefon.

t

Csatlakoztasson egy mobiltelefont (37. oldal).

High Temperature Error

Hiba történt a magas hőmérséklet miatt.

t

Csökkentse le a hőmérsékletet.

iPod video cable reconnected. Reconnect the

USB cable.

Az iPod videovezetéket kihúzták és újra csatlakoztatták.

t

Húzza ki az USB-vezetéket, majd csatlakoztassa újra.

New firmware not found.

• Nem érhető el firmware frissítés az USB memórián.

t

Próbálja frissíteni a legfrissebb firmware-re.

• A firmware fájl megsérült vagy hibás.

t

Írja újra a fájlt az USB memórián.

No AF

Nem található alternatív frekvencia az éppen hallgatott rádiócsatornához.

No audio, confirm smartphone compatibility.

• Az okostelefon hangbeállítása nem megfelelő.

t

Ellenőrizze az okostelefon hangbeállítását.

• Az okostelefon nem kompatibilis a MirrorLink™ funkcióval.

t

Ellenőrizze az okostelefon kompatibilitását a

MirrorLink™ funkcióval (34. oldal).

66

No Device

USB-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta ki az

USB jelforrást. Az USB-eszközt, vagy az USBvezetéket lejátszás közben kihúzta.

t

Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy USBvezetéket.

No Playable Data

• A lemez nem tartalmaz lejátszható adatokat.

• Az iPodon nem találhatók lejátszható adatok.

t

Helyezzen zenei vagy videofájlt az iPodra.

No Navigation Signal

• A navigáció nincs csatlakoztatva a készülékhez.

t

Ellenőrizze a készülék és a navigáció csatlakozását.

• A navigáció nem működik megfelelően.

t

Ellenőrizze a navigáció megfelelő működését.

No TP

A készülék folyamatosan keresi a fogható TP állomásokat.

Offset

Belső üzemzavar léphetett fel.

t

Ellenőrizze a kapcsolatot. Ha a hibajelzés a kijelzőn marad, keressen fel egy Sony kereskedést.

Output connection failure.

A hangszórók/erősítők csatlakoztatása nem megfelelő.

t

A mellékelt „Üzembe helyezési és csatlakoztatási”

útmutató segítségével ellenőrizze a csatlakoztatást.

Overcurrent caution on USB.

Az USB-eszköz túlterhelt.

t

Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa meg a forrást a

(SOURCE/OFF)

gombbal.

t

Azt jelzi, hogy az USB-eszköz hibás, vagy nem támogatott USB-eszközt csatlakoztatott.

Playback has stopped because an error occurred.

A videotartalmak lejátszása egy probléma miatt megszakadt.

t

Válasszon ki másik műsorforrást, majd válassza ki az USB Video opciót.

Remove failed.

A fénykép tartalom egy probléma miatt nem törölhető.

t

Próbálja meg ismét a törlést. Másik lehetőségként törölje számítógép stb. használatával.

Screen content blocked while vehicle in motion.

A MirrorLink™ funkciót működtette vezetés közben.

t

Egyes MirrorLink™ funkciók vezetés közben korlátozottak.

Set wallpaper failed.

• A fájl sérült vagy hibás.

t

Válasszon ki másik fényképet.

• A fájlméret túl nagy.

t

Csökkentse le a kép méretét, majd próbálja újra.

Smartphone Connection Error

• Az okostelefon nincs csatlakoztatva a készülékhez.

t

Ellenőrizze a kapcsolatot a készülék és az okostelefon között.

• Az okostelefon ki van kapcsolva.

t

Ellenőrizze az okostelefon tápellátását.

• Az okostelefon nem kompatibilis a MirrorLink™ funkcióval.

t

Ellenőrizze az okostelefon kompatibilitását a

MirrorLink™ funkcióval (34. oldal).

The application will quit because an error occurred.

Belső hiba történt.

t

Váltson másik műsorforrásra, majd válassza ki az

USB zene opciót.

The playback list is empty.

A lejátszási lista nem lejátszható fájlokat tartalmaz.

t

Ellenőrizze, hogy az USB alkalmazás tartalma lejátszható-e.

The sound in DTS format is not audible.

A DTS formátumú lemezek nem támogatottak. Nem hallható hang a DTS formátum kiválasztásakor.

t

A DTS formátumú lemezek nem játszhatók le ezen a készüléken. Használjon kompatibilis formátumú lemezt (10. oldal).

USB device not supported

Az USB-eszköz kompatibilitásával kapcsolatosan látogassa meg a hátoldalon feltüntetett támogatási honlapot .

USB hub not supported

Ez a készülék nem támogatja az USB elosztók (hub) használatát.

„ ”

A karakter nem megjeleníthető a készüléken.

Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt, forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.

Ha lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a készüléket, vigye magával azt a lemezt is, melynek használata során a hiba fellépett.

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

00GB+00COV-EUR.book Page 67 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM

A választható nyelvek listája

A választható nyelvek listája

A nyelvek helyesírása megfelel az ISO 639:1988 (E/F) szabványnak.

Kód Nyelv

1027 Afar

1028 Abkhazian

1032 Afrikaans

1039 Amharic

1044 Arabic

1045 Assamese

1051 Aymara

1052 Azerbaijani

1053 Bashkir

1057 Byelorussian

1059 Bulgarian

1060 Bihari

1061 Bislama

1066 Bengali;

Bangla

1067 Tibetan

1070 Breton

1079 Catalan

1093 Corsican

1097 Czech

1103 Welsh

1105 Danish

1109 German

1130 Bhutani

1142 Greek

1144 English

1145 Esperanto

1149 Spanish

1150 Estonian

1151 Basque

1157 Persian

1165 Finnish

1166 Fiji

1171 Faroese

1174 French

1181 Frisian

Kód Nyelv

1183 Irish

1186 Scots Gaelic

1194 Galician

1196 Guarani

1203 Gujarati

1209 Hausa

1217 Hindi

1226 Croatian

1229 Hungarian

1233 Armenian

1235 Interlingua

1239 Interlingue

1245 Inupiak

1248 Indonesian

1253 Icelandic

1254 Italian

1257 Hebrew

1261 Japanese

1269 Yiddish

1283 Javanese

1287 Georgian

1297 Kazakh

1298 Greenlandic

1299 Cambodian

1300 Kannada

1301 Korean

1305 Kashmiri

1307 Kurdish

1311 Kirghiz

1313 Latin

1326 Lingala

1327 Laothian

1332 Lithuanian

1334 Latvian;

Lettish

1345 Malagasy

Kód Nyelv

1347 Maori

1349 Macedonian

1350 Malayalam

1352 Mongolian

1353 Moldavian

1356 Marathi

1357 Malay

1358 Maltese

1363 Burmese

1365 Nauru

1369 Nepali

1376 Dutch

1379 Norwegian

1393 Occitan

1403 (Afan)Oromo

1408 Oriya

1417 Punjabi

1428 Polish

1435 Pashto;

Pushto

1436 Portuguese

1463 Quechua

1481 Rhaeto-

Romance

1482 Kirundi

1483 Romanian

1489 Russian

1491 Kinyarwanda

1495 Sanskrit

1498 Sindhi

1501 Sangho

1502 Serbo-

Croatian

1503 Singhalese

1505 Slovak

1506 Slovenian

Kód Nyelv

1507 Samoan

1508 Shona

1509 Somali

1511 Albanian

1512 Serbian

1513 Siswati

1514 Sesotho

1515 Sundanese

1516 Swedish

1517 Swahili

1521 Tamil

1525 Telugu

1527 Tajik

1528 Thai

1529 Tigrinya

1531 Turkmen

1532 Tagalog

1534 Setswana

1535 Tonga

1538 Turkish

1539 Tsonga

1540 Tatar

1543 Twi

1557 Ukrainian

1564 Urdu

1572 Uzbek

1581 Vietnamese

1587 Volapük

1613 Wolof

1632 Xhosa

1665 Yoruba

1684 Chinese

1697 Zulu

1703 Nem meghatározott

Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy a

XAV-601BT megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek, és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

További információt a következő honlapon találhat: http://www.compliance.sony.de

67

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

04GB+03BCO-EUR.fm

00GB+00COV-EUR.book Page 72 Thursday, June 28, 2012 1:58 PM masterpage:Left

HU

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék

újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Támogatás honlap

Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási információkat szeretné elolvasni, keresse fel az alábbi honlapot:

http://support.sony-europe.com/

Regisztrálja termékét a következő oldalon:

www.sony-europe.com/myproducts

http://www.sony.net/

Sony Corporation

Printed in Czech Republic (EU)

XAV-601BT

4-419-66721 (1)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents