Sony | XAV-AX200 | Sony XAV-AX200 Használati útmutató

4-723-407-41(1)
AV RECEIVER
A kijelző bemutató (Demo) módjának kikapcsolása: 13. oldal.
Csatlakoztatási és beszerelési tudnivalók: 26. oldal.
XAV-AX200
Használati útmutató
HU
A készüléket biztonsági okokból a jármű
műszerfalába kell szerelni, mivel hátlapja a
használat során felforrósodik.
A részleteket lásd: „Csatlakoztatás és beszerelés”
(26. oldal).
Lézerdióda jellemzői
 Kibocsátás időtartama: folyamatos
 Lézerkimenet: Kisebb mint 390 μW
(A kimenet az optikai jelfogó egységre szerelt,
7 mm-es blendével rendelkező objektív lencséjének
felszínétől 70 mm-es távolságra mért érték.)
Az áramellátási követelmények a készülékház alján
elhelyezett adattáblán vannak feltüntetve.
Figyelmeztetés
A tűzveszély és az áramütés megelőzése
érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék
vagy nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa
ki a készülék burkolatát. Minden javítást
bízzon szakemberre.
FIGYELEM!
A termékben lévő optikai eszközök használata
növeli a szemkárosodás veszélyét. Az ebben a
CD/DVD-lejátszóban használt lézersugár ártalmas a
szemre, ezért ne próbálja megbontani a készülék
burkolatát. Minden javítást bízzon szakemberre.
Gyártási hely: Kína
A Sony Corporation kijelenti, hogy a berendezés
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes
szövege a következő internetcímen található:
http://www.compliance.sony.de/
Ez a berendezés az európai uniós megfelelőségi
nyilatkozatban feltüntetett szoftver jóváhagyott
verziójával/verzióival használható.
A berendezésbe betöltött szoftver igazoltan
megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető
követelményeinek.
Szoftververzió: SOC: _.__.__
A szoftververziót az általános beállítások
menüjének firmware-telepítési pontjában
ellenőrizheti.
A CE jelölés érvényessége azokra az országokra
korlátozódik, ahol ez jogilag kényszerítő erejű,
vagyis főleg az Európai Gazdasági Térség
országaira.
2HU
Megjegyzés a vásárlók számára: a következő
információk csak az európai uniós
irányelveket alkalmazó országokban
értékesített berendezésekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation gyártotta vagy
nevében gyártották.
Európai importőr: Sony Europe Limited.
Az európai importőrnek szánt vagy az európai
termékmegfelelőséggel kapcsolatos kérdéseket
a gyártó hivatalos képviselőjének kell küldeni:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Elhasznált elemek, valamint és
elektromos és elektronikus
berendezések hulladékként való
eltávolítása (az Európai Unióra és
egyéb, szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező európai országokra
érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a terméket
és az elemet ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt
szerepel. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem/akkumulátor
több mint 0,0005% higanyt vagy több mint 0,004%
ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált termékek és elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség helytelen hulladékkezelésből
eredő károsodását. Az anyagok újrahasznosítása
elősegíti a természeti erőforrások megőrzését.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek, valamint az elektromos és elektronikus
berendezések szakszerű hulladékkezelése
érdekében a készülékek hasznos élettartamának
végén adja le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő
vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó részt.
Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából.
A termék és az elemek selejtezéséről és
újrahasznosításáról a lakóhelye szerinti illetékes
intézménytől, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatótól,
illetve a terméket árusító üzlettől kaphat
tájékoztatást.
Figyelmeztetés ACC állás nélküli
gyújtáskapcsolóval rendelkező
járművekhez
A gyújtás lekapcsolását követően tartsa nyomva
a készüléken lévő HOME gombot a kijelző
kikapcsolásáig.
Ellenkező esetben nem kapcsol ki a kijelző, és ez
lemeríti az akkumulátort.
Nyilatkozat a harmadik felek által kínált
szolgáltatásokról
A harmadik felek által kínált szolgáltatásokat
előzetes bejelentés nélkül módosíthatják,
felfüggeszthetik, illetve megszüntethetik. A Sony
nem vállal felelősséget az ilyen szituációkért.
Fontos tudnivaló
Figyelem!
A SONY SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ
FELELŐSSÉ A TERMÉK – A TERMÉKET ALKOTÓ
HARDVEREK ÉS SZOFTVEREK – HASZNÁLATÁBÓL
EREDŐ VÉLETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES
VAGY MÁSFÉLE KÁRÉRT, ÍGY – TÖBBEK KÖZÖTT –
NYERESÉG VAGY BEVÉTEL ELMARADÁSÁÉRT,
ADATVESZTÉSÉRT, A TERMÉK VAGY BÁRMELY
HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉS
HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELVESZTÉSÉÉRT,
ÜZEMSZÜNETÉRT, ILLETVE A VÁSÁRLÓ
IDŐVESZTESÉGÉÉRT.
BLUETOOTH-kommunikáció
• A BLUETOOTH-készülékek által kibocsátott
mikrohullámok zavarhatják az elektronikus
egészségügyi és gyógyászati készülékek
működését. A balesetek és problémák
megelőzése érdekében az alábbi helyeken és
szituációkban minden BLUETOOTH-készüléket ki
kell kapcsolni:
– kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, és minden olyan egyéb helyen,
ahol gyúlékony gázok lehetnek jelen; illetve
– automatikus ajtók és tűzjelzők közelében.
• A készülék a BLUETOOTH szabványban rögzített
biztonsági előírásoknak megfelelve biztosít
biztonságos BLUETOOTH-kapcsolatot, ez a szintű
biztonság azonban nem biztos, hogy minden
esetben elégséges. A BLUETOOTH-kapcsolatokon
keresztüli kommunikációban mindig legyen
körültekintő.
• A gyártó nem vállal felelősséget a BLUETOOTHkapcsolatokon keresztül kiszivárgó információkból
eredő károkért.
Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült kérdésére
nem talál választ ebben az útmutatóban, a
legközelebbi Sony-márkaképviselet készséggel áll
rendelkezésére.
Kedves Vásárlónk! Tájékoztatjuk, hogy a termékben
rádióadó is található.
Az UNECE 10-es számú rendelete értelmében a
gépjárműgyártók saját feltételeket támaszthatnak a
rádióadók gépjárművekbe szerelésével szemben.
Kérjük, hogy a termék beszerelése előtt
tájékozódjon erről a jármű üzemeltetési
kézikönyvében, a jármű gyártójánál vagy
értékesítőjénél.
Segélyhívások
Ez az autós BLUETOOTH-kihangosító és a hozzá
csatlakozó elektronikus készülék rádiójelekkel,
mobilhálózati jelekkel és vezetékes hálózati
jelekkel, továbbá a felhasználó által meghatározott
módon üzemel, amelyek együttesen nem tudják
garantálni, hogy minden körülmények között
lehetőség van a kommunikációra.
Ebből kifolyólag nem szabad kizárólag egyetlen
elektronikus készülékre hagyatkozni a
legszükségesebb kommunikáció – például
segélyhívások – céljára.
3HU
Csatlakoztatás és beszerelés
Tartalomjegyzék
Figyelmeztetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A készülék részei és kezelőszervei . . . . . . . . . . . . . 5
Első lépések
Kezdeti beállítások elvégzése . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BLUETOOTH-eszközök előkészítése . . . . . . . . . . . . 7
Kamerák csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rádióhallgatás
Rádióhallgatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tuneropciók funkcióinak használata . . . . . . . . . . . . 9
Lejátszás
Lemez lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Lejátszás USB-eszközről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lejátszás BLUETOOTH-eszközről . . . . . . . . . . . . . . 10
Zeneszámok keresése és lejátszása . . . . . . . . . . . 10
További zenelejátszási beállítások . . . . . . . . . . . . 11
Kihangosító
Hívásfogadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Hívás kezdeményezése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Telefonálás közben elérhető funkciók. . . . . . . . . . 12
Hasznos funkciók
Apple CarPlay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Android Auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Mozgásvezérlés használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Beállítások
Beállítások megadása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
General Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sound Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visual Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
15
További információk
A firmware frissítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikációk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Üzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyelvkódok listája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4HU
16
16
18
20
23
25
Figyelmeztetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szerelési alkatrészek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakoztatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elhelyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
27
30
A készülék részei és kezelőszervei
Fő készülék
 HOME
– A HOME menü megnyitása.
– A készülék bekapcsolása.
– Ha 2 másodpercnél valamivel tovább nyomva
tartja, kikapcsol a készülék.
ATT (csillapítás)
1 másodpercig (2 másodpercnél rövidebb ideig)
történő nyomva tartással csillapítható a hang.
A megszakításhoz tartsa lenyomva vagy
forgassa el a hangerőszabályzó tárcsát.
 / (előző/következő)
– Az előző/következő elemre ugrik.
– Tartsa lenyomva a visszatekeréshez/
előretekeréshez.
 Visszaállítás gomb
Használjon hegyes tárgyat, például egy
golyóstollat.
  (lemez kiadása)
 A távvezérlő jeleinek érzékelője
 Hangerőszabályzó tárcsa
Forgassa el a hangerő beállításához, amikor
a hang hallható.
OPTION
Nyomja meg az OPTION képernyő
megnyitásához (6. oldal).
VOICE
A gomb nyomva tartásával kapcsolható be a
hangutasítási funkció Apple CarPlay és Android
Auto™ esetében.
 Kijelző/érintőpanel
 Lemeznyílás
5HU
Képernyők
 Állapotjelzés
A hang csillapításának jelzése.
Lejátszási képernyő
Az AF (alternatív frekvenciák) funkció
elérhetőségének jelzése.
Aktuális közlekedési hír elérhetőségének
jelzése (TA: Traffic Announcement).
A2DP (továbbfejlesztett hangelosztó
profil) profilt támogató audioeszköz
elérhetőségének jelzése.
HFP (kéznélküli profil) profilon keresztüli
kihangosító funkció elérhetőségének
jelzése.
A csatlakoztatott mobiltelefon
jelerősségének kijelzése.
HOME képernyő:
A csatlakoztatott mobiltelefon hátralévő
akkumulátorkapacitásának kijelzése.
A Bluetooth® funkció bekapcsolt
állapotának jelzése. A csatlakozási
folyamat alatt villog az ikon.

OPTION képernyő:
(forrásopció)
A forrásopció menü megnyitása. A menüben
elérhető funkciók köre a jelforrástól függően
változik.
 Alkalmazásspecifikus terület
Lejátszási kezelőszervek és kijelzők, vagy
készülékállapot megjelenítése. A megjelenített
információk és kezelőszervek köre a jelforrástól
függ.
 Óra (13. oldal)

(visszatérés az előző képernyőre)
Váltás a HOME képernyőről a lejátszási
képernyőre.
 Jelforrás- és beállításválasztó gombok
Jelforrások kijelölése és beállítások megadása.
 Jelforrásválasztó gombok
Váltás a jelforrások között.
6HU

(EXTRA BASS)
Az EXTRA BASS beállítás módosítása (14. oldal).

(EQ10/Subwoofer)
Az EQ10/Subwoofer beállítás módosítása (14. oldal).

(monitor ki)
Kikapcsolja a monitort. Ha ki van kapcsolva a
monitor, érintse meg bárhol a kijelzőt annak
visszakapcsolásához.
Első lépések
Kezdeti beállítások elvégzése
Az egység első bekapcsolása előtt, a jármű
akkumulátorának cseréje után, illetve a csatlakozások
cseréjét követően el kell végeznie a kezdeti beállításokat.
Ha a kezdeti beállítások képernyő nem jelenik meg
az egység bekapcsolásakor, végezzen gyári
visszaállítást (14. oldal) az egység inicializálásához.
1
Érintse meg a [Language] lehetőséget,
majd állítsa be a kijelző nyelvét.
2
Érintse meg a [Demo] lehetőséget, majd
érintéssel válassza ki az [OFF] lehetőséget
a bemutató mód kikapcsolásához.
3
Érintse meg a [Set Date/Time] lehetőséget,
majd állítsa be a dátumot és az időt.
4
A dátum és az idő beállítása után
koppintson az [OK] gombra.
1
Helyezze a BLUETOOTH-eszközt az egység
1 méteres körzetén belülre.
2
Nyomja meg a HOME gombot, és
koppintson a [Settings] lehetőségre.
3
4
Koppintson a
gombra.
Koppintson a [Bluetooth Connection]
lehetőségre, és válassza az [ON] értéket.
Ezzel bekapcsolódik a készülék BLUETOOTHfunkciója, és megjelenik az állapotsávban
a
ikon.
5
Koppintson a [Pairing] lehetőségre.
A párosítási módot a
ikon villogása jelzi.
6
Kezdeményezzen párosítási műveletet a
BLUETOOTH-készüléken, hogy észlelhesse
az egységet.
7
Válassza ki a BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén
megjelenő [XAV-AX200] lehetőséget.
Ha nem jelenik meg a készülék, ismételje meg
az eljárást az 5. lépéstől.
Megjelenik a bemelegedésre vonatkozó
figyelmeztetés.
5
Olvassa végig a figyelmeztetést, majd ha
elfogad minden feltételt, koppintson az
[OK] lehetőségre.
Megtörtént a beállítás.
Ez a beállítás tovább konfigurálható a beállítás
menüben (13. oldal).
8
Ha a BLUETOOTH-készülék jelszót* kér, írja
be a [0000] értéket.
* A jelszót egyes BLUETOOTH-készülékek kulcsnak,
kódnak, PIN-kódnak, passcode-nak, PIN-nek vagy
password-nek is nevezhetik.
BLUETOOTH-eszközök előkészítése
A készülékhez BLUETOOTH-kompatibilis
okostelefonokat, mobiltelefonokat és zenelejátszókat
csatlakoztathat, és ezekről is játszhat le zenét, illetve
kihangosítóként használhatja a készüléket. Az ilyen
eszközöket együttesen – eltérő utalás hiányában –
BLUETOOTH-készülékeknek nevezzük. A csatlakozási
mód részletes ismertetése az érintett készülék
kezelési útmutatójában található.
A készülékek csatlakoztatása előtt csökkentse le
hangerőt, mert váratlanul magas lehet.
BLUETOOTH-készülék párosítása és
csatlakoztatása
A BLUETOOTH-készülékek az első csatlakoztatás
előtt kölcsönös regisztrációt („párosítást”)
igényelnek. A párosítást követően a készülék és a
másik eszköz fel fogja ismerni egymást.
Jelszókérés
[0000]
Sikeres párosítás esetén a
folyamatos világításra vált.
9
ikon villogásról
A BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásához
válassza ki az egységet a BLUETOOTHkészüléken.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a
vagy a
ikon.
Megjegyzések
• Az egység egyszerre csak egy BLUETOOTH-eszközhöz
csatlakoztatható.
• A BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetéséhez kapcsolja ki a
csatlakozást az egységen vagy a BLUETOOTH-eszközön.
7HU
Csatlakozás párosított BLUETOOTHeszközhöz
A párosított eszközt használat előtt csatlakoztatni
kell a készülékhez. Egyes párosított eszközök
automatikusan csatlakoznak.
Rádióhallgatás
Rádióhallgatás
A rádióhallgatáshoz nyomja meg a HOME gombot,
és koppintson a [Tuner] lehetőségre.
Vételi kezelőszervek és kijelzések
1
Nyomja meg a HOME gombot, és
koppintson a [Settings] lehetőségre.
2
3
Koppintson a
gombra.
Koppintson a [Bluetooth Connection] > [ON]
lehetőségre.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd a
készülék állapotkijelzőjén a
ikon.
4
Aktiválja a BLUETOOTH-os okostelefon
BLUETOOTH-funkcióját.
5
A BLUETOOTH-készüléken kezdeményezze a
csatlakozást az egységhez.
A kijelzőpanelen megjelenik a
állapotjelző ikon.
vagy a
Csatlakozás a legutóbb csatlakoztatott
eszközhöz a készülékről
Amennyiben a BLUETOOTH-funkció aktiválva van,
és bekapcsolja a gyújtást, a készülék rákeres a
legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközre, és
lehetőség szerint automatikusan csatlakozik hozzá.
Megjegyzés
BLUETOOTH-on keresztüli zenelejátszás közben a készülék
nem tud mobiltelefonhoz csatlakozni. Ilyenkor a
mobiltelefonról kell kezdeményezni a csatlakozást.
 Aktuális sáv
Sávváltás (FM vagy AM).
 Aktuális frekvencia, programszolgáltatás
neve*, RDS (rádiós adatrendszer)
visszajelzése*
* RDS-vétel során.

 SEEK-/SEEK+
Automatikus hangolás.

A mikrofon felszerelése
A részleteket lásd: „A mikrofon felszerelése” (29. oldal).
Kamerák csatlakoztatása
Az opcionális kamerák CAMERA IN csatlakozókhoz
való csatlakoztatásával megjelenítheti a kamerák
képeit. A részleteket lásd: „Csatlakoztatás és
beszerelés” (26. oldal).
A kamerák képeinek megjelenítése
Nyomja meg a HOME gombot, érintse meg a
[Camera], majd az [1], [2] vagy [Rear] lehetőséget.
(tuneropciók)
A tuneropciók menü megnyitása.
/
Kézi hangolás.
Tartsa lenyomva a frekvenciák folyamatos
átugrásához.
 Programhelyek számai
Válasszon ki egy programhelyet. Húzza az ujját
jobbra/balra a többi programhely
megjelenítéséhez.
Ha nyomva tartja, az adott programhelyre
mentheti az éppen hallgatott frekvenciát.
Hangolás
1
2
Válassza ki a kívánt sávot (FM vagy AM).
Végezze el az állomások behangolását.
Automatikus hangolás
Koppintson a SEEK- vagy a SEEK+ lehetőségre.
A keresés az első adó megtalálásakor leáll.
Kézi hangolás
Tartsa nyomva a vagy a gombot, amíg
a keresett frekvencia közelébe nem ér, majd
a vagy a ismételt nyomogatásával
finomhangolja a frekvenciát.
8HU
Kézi beprogramozás
1
Ha szeretné a programhelyek valamelyikére
beprogramozni az éppen hallgatott
rádióállomást, tartsa nyomva a kívánt
programhely számát.
Váltás beprogramozott rádióállomásra
1
Válassza a megfelelő sávot, majd érintse
meg a kívánt programhely számát.
Lejátszás
Lemez lejátszása
A lemez típusától függően elképzelhető, hogy
egyes funkciók másképp vagy korlátozottan
működnek.
1
Helyezze be a lemezt a nyílásba, a
címkéjével felfelé.
Tuneropciók funkcióinak
használata
A következő funkciók érhetők el a
megérintésével.
BTM
Frekvencia szerint növekvő sorrendben menti
a rádióadókat a programhelyek számaira. FM
esetében 18 állomás, AM esetében pedig
12 állomás tárolható programhelyként.
Local
Válassza ki az [ON] lehetőséget a kizárólag erős
jellel rendelkező állomások hangolásához. Normál
hangoláshoz válassza ki az [OFF] lehetőséget.
*AF
Az [ON] kiválasztása esetén folyamatosan a
legerősebb jellel rendelkező adóra hangolódik
át a hálózatban.
Automatikusan elindul a lejátszás.
Ha megjelenik egy DVD menü.
Érintse meg a kívánt elemet a DVD menüben.
Használhatja a menü kezelőpanelét is, amely úgy
is megjeleníthető, hogy bárhol megérinti a
képernyőt, kivéve a DVD menü elemeit. A menüben
a /// nyilakkal navigálhat, és választását
a
ikont megérintve erősítheti meg.
Példák a lejátszás kijelzéseire (DVD)
*TA
Válassza ki az [ON] lehetőséget, ha fogadni
szeretne aktuális közlekedési információkat vagy
műsorokat, amikor azok rendelkezésre állnak.
*Regional
Válassza ki az [ON] lehetőséget, ha az éppen
fogadott állomásnál szeretne maradni, amikor az
AF funkció be van kapcsolva. Ha elhagyja a
regionális adó vételi körzetét, válassza ki az [OFF]
lehetőséget. Ez a funkció az Egyesült Királyság
területén és néhány más térségben nem
használható.
PTY*
A kiválasztott programtípust sugárzó állomás
kereséséhez válasszon ki egy programtípust a
következőből: PTY List.
 Cím száma, fejezet száma, hangformátum
 Folyamatjelző sáv, eltelt lejátszási idő/teljes
lejátszási idő
A lejátszásjelzők a képernyőre koppintva
jeleníthetők meg.
* Csak FM-vétel során érhető el.
Vészhelyzeti közlemények vétele
Ha az AF vagy a TA funkció be van kapcsolva,
és a készülék vészhelyzeti közleményt észlel,
automatikusan megszakítja az éppen aktív
jelforráson keresztüli lejátszást.
9HU
A hang nyelvének/formátumának
módosítása
DVD-videó lejátszása esetén a hang nyelve
módosítható, amennyiben a lemezt több nyelvi
sávval vették fel. Több hangformátumban (pl. Dolby
Digital) rögzített lemezek esetében a
hangformátumok között is válthat.
Koppintson a képernyőre lejátszás közben,
és koppintson a
ikonra.
A Hang ikon megérintésével válthat sorban
a következő nyelvre vagy formátumra.
Példa: Dolby Digital 5.1 ch
Lejátszás BLUETOOTH-eszközről
Csak a BLUETOOTH szabvány A2DP-profilját
támogató készülékekről játszhatók le zenék.
1
Csatlakoztassa a BLUETOOTH-készüléket
az autós médialejátszóhoz (8. oldal).
2
Nyomja meg a HOME gombot, és
koppintson a [BT Audio] lehetőségre.
3
Indítsa el a lejátszást a zenelejátszón.
Megjegyzések
 Hang nyelve
 Hangformátum/csatornaszámok
Ha egy nyelv többször is megjelenik, többféle
hangformátumban is rögzítették az adott nyelvű
hangot.
Lejátszás USB-eszközről
A készülék az USB-szabványnak megfelelő MSC
(háttértár) típusú USB-eszközöket támogatja
(pl. USB-flashmeghajtók, digitális médialejátszók).
Megjegyzések
• A készülék a FAT12/16/32 fájlrendszerű USB-eszközöket
támogatja.
• A különböző USB-s készülékek kompatibilitásáról a
készülék hátlapján feltüntetett támogatási weboldalon
tájékozódhat.
• A támogatott fájlformátumokat a következő szakasz ismerteti:
„Támogatott formátumok USB-lejátszáshoz” (17. oldal).
1
2
Csökkentse a készülék hangerejét.
3
Nyomja meg a HOME gombot, és
koppintson az [USB] lehetőségre.
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
USB-porthoz.
Ekkor elindul a lejátszás.
A csatlakoztatott eszköz eltávolítása
Kapcsolja ki az egységet, vagy állítsa a
gyújtáskapcsolót ACC off pozícióba, majd távolítsa
el az USB-eszközt.
10HU
• A zenelejátszótól függően lehet, hogy bizonyos
információk – például a szám címe, sorszáma, hossza,
illetve a lejátszás állapota – nem jelennek meg a
készüléken.
• Ha az autós médialejátszón jelforrást vált, a csatlakoztatott
zenelejátszón még nem áll le a lejátszás.
BLUETOOTH-készülék hangerejének
beállítása más jelforrások hangerejéhez
Lehetőség van az autós médialejátszó és a
BLUETOOTH-készülékek hangerőbeli
különbségeinek mérséklésére:
Lejátszás közben érintse meg a
lehetőséget,
majd az [Input Level] beállítást állítsa –8 és
+8 közötti értékre.
Zeneszámok keresése és
lejátszása
Végtelenített és véletlen sorrendű
lejátszás
1
Lejátszás közben koppintson az
(ismétlés) vagy a
(véletlen sorrend)
ikonra, amíg a kívánt lejátszási mód aktívvá
nem válik.
A lejátszási mód váltása után lehet, hogy kis
késéssel kezdődik a lejátszás.
A lejátszási módok köre a választott jelforrástól és a
csatlakoztatott eszközöktől függ.
Fájl keresése a műsorlistában
1
Kihangosító
CD-DA vagy USB lejátszása közben érintse
meg a
lehetőséget.
Ekkor megjelenik a műsorlista, amiben a
jelenleg lejátszás alatt lévő műsor lesz kijelölve.
A kihangosítási funkció használatához előbb
csatlakoztatni kell a mobiltelefont az autós
médialejátszóhoz. A részleteket lásd: „BLUETOOTHeszközök előkészítése” (7. oldal).
Megjegyzés
A listát az
(hang) vagy a
(video) ikont
megérintve fájltípus szerint is szűrheti. (Csak
USB lejátszása esetén érhető el.)
2
Koppintson a lejátszandó vagy
megjelenítendő elemre.
Ekkor elindul a lejátszás.
További zenelejátszási beállítások
A különböző jelforrásokhoz különböző további
lehetőségek és beállítások állnak rendelkezésre.
Ezek listáját a
ikonra koppintva jelenítheti meg.
A menüben elérhető funkciók köre a jelforrástól
függően változik.
A kihangosító alább részletezett funkciói csak akkor érhetők
el, ha az Apple CarPlay vagy az Android Auto funkció ki van
kapcsolva. Ha az Apple CarPlay vagy az Android Auto
funkció be van kapcsolva, használja a kihangosító funkcióit
a megfelelő alkalmazásában.
Hívásfogadás
1
Koppintson a
Megjegyzés
A telefon csengőhangja és a beszélő fél hangja csak az első
hangszórókból hallható.
Hívás elutasítása/befejezése
Koppintson a
Picture EQ
A képminőség javítása az Ön ízlése szerint:
[Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom].
(Ez a funkció csak akkor érhető el, ha be van
húzva a kézifék és az USB-videó ki van választva.)
Aspect
Az autós médialejátszó képernyőjén megjelenő
kép képarányának megadása.
(Ez a funkció csak akkor érhető el, ha be van
húzva a kézifék és az USB-videó ki van választva.)
Normal
A 4:3 arányú képet eredeti méretében,
oldalsávokkal kiegészítve jeleníti meg a 16:9
arányú képernyő kitöltéséhez.
Zoom
A 4:3 (letter box) formátumúra konvertált 16:9
arányú képet jeleníti meg.
Full
A 16:9 arányú képet jeleníti meg eredeti méretében.
Captions
Vízszintesen nagyítja a képet, a képfeliratokat
pedig a képernyőhöz igazítja.
DVD Audio Level
A hang kimeneti szintjének beállítása -8 és +8
között Dolby Digital formátumban rögzített
DVD-knél, a hangerőszint lemezek közötti
egyensúlyának megteremtéséhez.
(Csak DVD lejátszása esetén érhető el.)
ikonra, ha bejövő hívása van.
Ezzel fel is vette a hívást.
gombra.
Hívás kezdeményezése
1
Nyomja meg a HOME gombot, és
koppintson a [Phone] lehetőségre.
2
Koppintson a megfelelő hívási ikonra a
BLUETOOTH-telefonos képernyőn.

(hívásnapló)*
Válasszon egy névjegyet a hívásnaplóból.
A készülék az utolsó 20 hívást tárolja.

(újratárcsázás)
A legutóbb felhívott szám automatikus
hívása.
11HU

(telefonkönyv)*
Válasszon ki egy névjegyet a telefonkönyv
névlistájából/számlistájából. A névjegyek
között ábécésorrendben is kereshet a
ikon megérintésével.

(hívás tárcsázással)
Írja be a telefonszámot.
 Előre beállított telefonszámok listája
Gyorshívásra mentett névjegy választása.
Névjegyek mentése gyorshíváshoz:
„Telefonszámok beprogramozása
gyorshívásra” (12. oldal).
* A mobiltelefonnak támogatnia kell a PBAP
(telefonkönyv-elérés) profilt.
3
Koppintson a
gombra.
Ezzel fel is vette a hívást.
Telefonszámok beprogramozása
gyorshívásra
A készülékbe beprogramozhat 6 telefonszámot
gyorshívási célból.
1
A telefon képernyőjén jelölje ki a
beprogramozni kívánt telefonszámot a
telefonkönyvből.
Megjelenik a megerősítéskérő képernyő.
2
3
Koppintson az [Add to Preset] lehetőségre.
Válassza ki a telefonszámok gyorshívólistáját,
ahol a telefonszám tárolva van.
A névjegy az előre beállított telefonszámok
listájában szerepel.
Telefonálás közben elérhető
funkciók
Csengőhang hangerejének módosítása
A telefon csöngése közben a hangerőszabályzó
forgatásával állíthat a csengetési hangerőn.
A másik fél hangjának erősítése vagy halkítása
Beszélgetés közben a hangerőszabályzó tárcsa
forgatásával állíthat a hangerőn.
Mikrofon hangerejének módosítása
A kihangosítós beszélgetés közben koppintson a
ikonra, és állítsa be a [MIC Gain] beállítást a
[High], [Middle] és [Low] értékek valamelyikére.
A kihangosítás bekapcsolása és kikapcsolása
Hívás közben a
gombbal adhatja át a
hívást a mobiltelefonról az autós médialejátszóra,
illetve fordítva.
Megjegyzés
Egyes mobiltelefonokon ez a művelet nem hajtható végre.
Beérkező hívások automatikus fogadása
Koppintson a [ ] ikonra, és válassza az
[Auto Answer] > [ON] lehetőséget.
12HU
Hasznos funkciók
Apple CarPlay
Az Apple CarPlay lehetővé teszi, hogy iPhone
készülékét úgy használja az autójában, hogy
közben ne vonja el a figyelmét az útról.
Az Apple CarPlay használati tudnivalói
• iOS 7.1 vagy újabb rendszerű iPhone készülékre
van szükség. Frissítsen a legújabb iOS-verzióra,
mielőtt használná.
• Az Apple CarPlay iPhone 5 vagy újabb készüléken
használható.
• A kompatibilis típusokkal kapcsolatos részletekről
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
• Az Apple CarPlay szolgáltatással kapcsolatos
részletekért olvassa el az iPhone készülékhez
mellékelt útmutatót, vagy látogasson el az Apple
CarPlay weboldalára.
• Mivel az iPhone készülék GPS-t használ, helyezze
az iPhone készüléket olyan helyre, ahol megfelelő
a GPS-jel vétele.
1
Csatlakoztassa az iPhone készüléket az
USB-porthoz.
2
Nyomja meg a HOME gombot, majd érintse
meg az Apple CarPlay ikont.
Az iPhone kijelzője megjelenik az egység kijelzőjén.
Érintse meg és vezérelje az alkalmazásokat.
Android Auto
Az Android Auto kifejezetten vezetéshez tervezett
Android™-platformja mostantól gépkocsikban is
elérhető.
Az Android Auto használati tudnivalói
• Android 5.0 vagy újabb rendszerű Android telefon
szükséges. Frissítsen a legújabb verzióra, mielőtt
használná.
• Az Android-rendszerű telefonnak támogatnia kell
az Android Auto szolgáltatást. A kompatibilis
típusokkal kapcsolatos részletekről a készülék
hátlapján feltüntetett támogatási weboldalon
tájékozódhat.
• Töltse le az Android Auto alkalmazást a Google
Play™ Áruházból.
• Az Android Auto szolgáltatással kapcsolatos
részletekért olvassa el az Android telefonhoz
mellékelt útmutatót, vagy látogasson el az
Android Auto weboldalára.
• Mivel az Android telefon GPS-t használ, helyezze
az Android telefont olyan helyre, ahol megfelelő a
GPS-jel vétele.
• Előfordulhat, hogy az Android Auto szolgáltatás
nem elérhető az Ön országában vagy régiójában.
1
Csatlakoztassa az Android telefont az USBporthoz.
2
Nyomja meg a HOME gombot, majd érintse
meg az Android Auto ikont.
Az Android Auto kezelőfelülete teljes
képernyőben jelenik meg az egység kijelzőjén.
Érintse meg és vezérelje az alkalmazásokat.
Beállítások
Beállítások megadása
A beállítások az alábbi kategóriákban adhatók meg:
General Settings, Sound Settings,
Visual Settings
Mozgásvezérlés használata
1
A gyakran használt műveleteket úgy is
végrehajthatja, ha végighúzza az ujját a vételi/
lejátszási kijelzőn.
Nyomja meg a HOME gombot, és
koppintson a [Settings] lehetőségre.
2
Koppintson a kívánt beállításkategória
ikonjára.
A beállítások és parancsok köre a jelforrásoktól
és az egyéb beállításoktól függ.
Megjegyzés
Az alább részletezett mozgásvezérlés az Apple CarPlay és az
Android Auto képernyőin nem érhető el.
Teendő
Művelet
Rádióvétel:
állomások keresése előrefelé.
(Ugyanez a művelet a 
lenyomva tartásával is
elvégezhető.)
Csúsztatás balról
jobbra
Video-/audiolejátszás:
fájl/zeneszám átugrása előrefelé.
(Ugyanaz, mint ami a 
gombbal is elérhető.)
Rádióvétel:
állomások keresése visszafelé.
(Ugyanez a művelet a 
lenyomva tartásával is
elvégezhető.)
Ujjának elhúzása
jobbról balra
Ujjának elhúzása
felfelé
Ujjának elhúzása
lefelé
Video-/audiolejátszás:
Fájl/zeneszám átugrása
visszafelé.
(Ugyanaz, mint ami a 
gombbal is elérhető.)
Rádióvétel:
váltás beprogramozott
rádióállomásra (előrefelé).
Rádióvétel:
váltás beprogramozott
rádióállomásra (visszafelé).
3
Mozgassa a görgetősávot felfelé és lefelé a
kívánt elem kiválasztásához.
Visszatérés az előző képernyőre
Koppintson a
gombra.
Visszatérés a lejátszási képernyőre
Koppintson a
gombra.
General Settings
Language
A kijelző nyelvének kiválasztása: [English],
[Español], [Français], [Deutsch], [Italiano],
[Nederlands], [Português], [Русский], [
],
[
], [
], [
].
Demo
A kijelző bemutató módjának aktiválása:
[OFF], [ON].
Date/Time
Date Format
A formátum kiválasztása: [DD/MM/YY],
[MM/DD/YY], [YY/MM/DD].
Time Format
A formátum kiválasztása: [12-hour], [24-hour].
Set Date/Time
Dátum és idő kézi beállítása.
Beep
Üzemi hangjelzések be- és kikapcsolása:
[OFF], [ON].
Dimmer
A képernyő halványítása: [OFF], [Auto], [ON].
(Az [Auto] lehetőség csak a fényérzékelő
csatlakoztatása után, felkapcsolt fényszórók
esetén érhető el).
Dimmer Level
A fényerő szintjének kiválasztása a halványító
bekapcsolt állapota esetén: -5 és +5 között.
13HU
Touch Panel Adjust
Az érintőpanel kalibrálása. Erre akkor lehet
szükség, ha úgy érzi, a kijelző nem azon az
ikonon vagy parancson érzékeli a koppintást,
ahová ténylegesen koppintott.
Camera Input
A kamera bemeneti csatlakozóihoz csatlakoztatott
kamerák kiválasztása: [Rear], [1], [2].
A kamera nézete is kiválasztható: [OFF],
[Normal], [Reverse] (tükrözött kép).
Rear Camera Line Setting
A nyíljelek megérintésével módosítható a
visszapillantó kamera képére rajzolt jelzővonalak
hossza és helyzete.
A jelzővonalak elrejtéséhez érintse meg a
lehetőséget többször, amíg el nem tűnik a
jelölővonal.
Steering Control
A csatlakoztatott távirányító beviteli módjának
kiválasztása. A megfelelő működés érdekében a
használat előtt ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
távvezérlő is hasonló módra van-e beállítva.
Custom
A kormánykeréken található távirányítószervek
beviteli módja (kövesse a [Steering Control
Custom] eljárásait a csatlakoztatott távvezérlő
funkcióinak regisztrálásához).
Preset
Vezetékes távirányítók beviteli módja, kivéve a
kormánykeréken található távirányítógombokat.
Steering Control Custom
Megjelenik a kormány kezelőszerveinek panele.
 Tartsa nyomva a kormány kezelőszervével
társítandó gombot.
]A gomb világítani kezd a panelen (készenlét).
 Tartsa nyomva azt a gombot a kormányon,
amelyhez hozzá szeretné rendelni a funkciót.
Módosul a panelen lévő gomb színe
(narancssárga színű vonallal kiemelve vagy
bekarikázva).
 A további funkciókat hasonló módon, az .
és . lépés megismétlésével rendelheti a
gombokhoz.
(Csak akkor érhető el, ha a [Steering Control]
beállítás értéke [Custom].)
Megjegyzések
• A beállítások elvégzése közben a csatlakoztatott
távvezérlő nem használható annak ellenére sem, hogy
néhány funkció már regisztrálásra került. Használja az
egységen lévő gombokat.
• Ha hiba történik a regisztrációs műveletek során,
minden regisztrált információ törlődik. Ekkor az elejétől
újra kell kezdeni a regisztrációt.
• Előfordulhat, hogy a funkció egyes járművekben nem
használható. A járművek kompatibilitásáról a készülék
hátlapján feltüntetett támogatási weboldalon
tájékozódhat.
Bluetooth Connection
A BLUETOOTH-jel aktiválása. [OFF], [ON], [Pairing]
(párosítási készenléti mód).
14HU
Bluetooth Device Info
Megjeleníti az egységhez csatlakoztatott eszköz
adatait.
(Csak akkor érhető el, ha a [Bluetooth
Connection] beállítása [ON], és a BLUETOOTHeszköz csatlakozik az egységhez.)
Clock Time
Pontos idő beállítása RDS-adatok alapján:
[OFF], [ON].
Bluetooth Reset
A BLUETOOTH funkcióval kapcsolatos összes
beállítás inicializálása (pl. párosítási adatok,
híváselőzmények, korábban csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközök stb.).
Factory Reset
Az összes beállítás visszaállítása gyári
beállításokra.
Firmware Version
A firmware-verzió frissítése és megerősítése.
Open Source Licenses
A szoftverlicencek megjelenítése.
Sound Settings
EXTRA BASS
A basszushangok erősítése a hangerővel
szinkronban: [OFF], [1], [2].
EQ10/Subwoofer
Hangszínszabályozó görbe kiválasztása és a
mélysugárzó hangerőszintjének beállítása:
EQ10
A hangszínszabályozó görbe beállítása:
[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Dance], [Hiphop],
[Electronica], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom].
A [Custom] beállítás a hangszínszabályozó görbe
kézi beállítását teszi lehetővé a –6 és +6 között.
Subwoofer
A mélysugárzó hangerejének beállítása:
[OFF], –10 és +10 között.
Balance/Fader
A keresztirányú és hosszirányú
hangerőegyensúly beállítása:
Balance
A keresztirányú hangerőegyensúly, azaz a bal és
a jobb oldali hangszóró egymáshoz viszonyított
hangerejének beállítása [L15] – [R15]
Fader
A hosszanti hangerőegyensúly, azaz az első és
hátsó hangszórók egymáshoz viszonyított
hangerejének beállítása [Front 15] – [Rear 15].
Crossover
A mélysugárzó vágási (cut-off) frekvenciájának
beállítása.
High Pass Filter
Az első/hátsó hangsugárzók vágási (cut-off)
frekvenciájának kiválasztása: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz], [OFF].
Low Pass Filter
A mélysugárzó vágási (cut-off) frekvenciájának
kiválasztása: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
Subwoofer Phase
A mélysugárzó fázisának kiválasztása: [Normal],
[Reverse].
DSO (dinamikus hangrendező) (Dynamic Stage
Organizer)
Audiokimenet javítása: [OFF], [Low], [Middle],
[High].
Rear Monitor Type
A csatlakoztatott monitornak megfelelő
képarány kiválasztása.
(Csak akkor elérhető, ha a forrás ki van
kapcsolva.)
16:9
Szélesvásznú kép megjelenítése. Ezt célszerű
választani, ha a készülékhez szélesképernyős
monitort vagy szélesképernyős megjelenítést
támogató monitort csatlakoztat.
Letterbox
A rendszer szélesvásznú képet jelenít meg, a
képernyő alján és a tetején fekete csíkkal. 4:3-as
képarányú monitorokhoz tervezett beállítás.
Pan Scan
Szélesvásznú kép megjelenítése a képernyő
teljes területén, a kilógó részek levágásával.
Album artwork display
Megjeleníti az album borítóját a háttérben a USB
zene lejátszása közben: [OFF], [ON].
Visual Settings
Wallpaper
A kívánt szín megérintésével módosíthatja a
háttérképet, vagy beállíthatja az USB típusú MSC
(háttértár) eszközön tárolt kedvenc képét
háttérképként.
DVD Menu Language
A lemezmenü alapértelmezett nyelvének
kiválasztása: [English], [Chinese], [German],
[French], [Italian], [Spanish], [Portuguese],
[Dutch], [Danish], [Swedish], [Finnish],
[Norwegian], [Russian], [Other].
(Csak akkor érhető el, ha nincs kiválasztott
jelforrás.)
DVD Audio Language
A hangsávok alapértelmezett nyelvének
kiválasztása: [English], [Chinese], [German],
[French], [Italian], [Spanish], [Portuguese],
[Dutch], [Danish], [Swedish], [Finnish],
[Norwegian], [Russian], [Other].
(Csak akkor érhető el, ha nincs kiválasztott
jelforrás.)
DVD Subtitle Language
A DVD-feliratok alapértelmezett nyelvének
kiválasztása: [English], [Chinese], [German],
[French], [Italian], [Spanish], [Portuguese],
[Dutch], [Danish], [Swedish], [Finnish],
[Norwegian], [Russian], [Other].
(Csak akkor érhető el, ha nincs kiválasztott jelforrás.)
Output Color System
A színrendszer beállítása a csatlakoztatott
monitornak megfelelően (a SECAM nem
támogatott): [NTSC], [PAL].
(Csak akkor érhető el, ha nincs kiválasztott
jelforrás.)
15HU
Balesetek megelőzése
További információk
A firmware frissítése
Ha új frissítés jelenik meg, nyissa meg a hátoldalon
feltüntetett weboldalt, és kövesse az ott megjelenő
útmutatást.
A firmware frissítése néhány percet vesz igénybe.
A frissítés közben ne kapcsolja ki a jármű gyújtását.
Óvintézkedések
• Ha a jármű közvetlen napfénynek kitett helyen
várakozott, használat előtt várja meg, amíg lehűl
a készülék.
• A motoros rádióantenna automatikusan
emelkedik ki és húzódik vissza.
• Az ilyen típusú egységgel szerelt gépkocsi
eladásakor vagy leselejtezésekor a gyári
beállítások visszaállításával (14. oldal) állítsa vissza
az összes beállítást gyári beállításra.
A jó hangminőség megőrzése
Képek csak álló autóban, behúzott kézifék esetén
jelennek meg.
Ha az autó mozogni kezd a videolejátszás során,
a következő figyelmeztetés kíséretében leáll a
videó lejátszása:
[Video blocked for your safety.]
A VIDEO OUT aljzathoz csatlakozó monitor a
mozgó járművekben is aktív.
Videót ilyenkor nem lehet nézni, de a hang
hallható marad.
Vezetés közben ne működtesse a készüléket,
és ne nézze a monitort.
A licencre vonatkozó megjegyzés
Ez a termék olyan szoftvert foglal magában, amelyet a
Sony a szoftver szerzőijog-tulajdonosával kötött
licencszerződés alapján használ. A szoftver
jogtulajdonosa által előírt feltétel alapján a szerződés
tartalmát kötelesek vagyunk közölni a vevőkkel.
A szoftverlicencekkel kapcsolatos részletekért
lásd: 14. oldal.
Vigyázzon, hogy ne kerüljön folyadék a készülékre.
Balesetvédelmi megjegyzések
• Mindig tartsa be a helyi közlekedési szabályokat,
törvényeket és rendelkezéseket.
• Vezetés közben
– Ne nézze, illetve működtesse a készüléket, mert
elvonhatja a figyelmét, és baleset történhet.
A készülék megtekintéséhez vagy
működtetéséhez álljon meg járművével egy
biztonságos helyen.
– Ne használja a telepítési vagy más olyan
funkciót, amely elvonhatná figyelmét az útról.
– Tolatás közben mindenképp nézzen hátra, és a
biztonsága érdekében figyeljen alaposan a
környezetére, még akkor is, ha a visszapillantó
kamera csatlakoztatva van. Ne csak a
visszapillantó kamera képére hagyatkozzon.
• Működtetés közben
– Ne helyezze kezét, ujjait vagy idegen tárgyat az
egységbe, mert ez személyi sérüléshez vagy a
készülék meghibásodásához vezethet.
– Tartsa távol a kisebb tárgyakat a
kisgyermekektől.
– Mindig kapcsolja be a biztonsági öveket, mert
ellenkező esetben sérülés történhet a jármű
hirtelen megmozdulásából adódóan.
16HU
Tájékoztatás alkalmazott GNU GPL/
LGPL szoftverről
Ez a termék olyan szoftvereket is tartalmaz, amelyre
a következő GNU General Public License (a
továbbiakban „GPL”) vagy a GNU Lesser General
Public License (a továbbiakban „LGPL”) licenc
érvényes. Ezek a licencek megállapítják, hogy az
ügyfelek az egységen megjelenő GPL vagy az LGPL
licencdokumentumban foglalt feltételek betartásával
jogosultak az adott szoftver forráskódjának
megszerzésére, módosítására és terjesztésére.
Az előbbiekben felsorolt szoftverek forráskódja
elérhető a weben.
A letöltéshez keresse fel a következő URL-címet,
majd válassza az „XAV-AX200” modellnevet.
URL-cím: http://www.sony.net/Products/Linux/
Ne feledje, hogy a Sony a forráskód tartalmával
kapcsolatos megkeresésekre nem tud válaszolni,
illetve reagálni.
Megjegyzések az LCD-panellel kapcsolatban
• Óvja az LCD-panelt a nedvességtől és
folyadékoktól, mivel meghibásodást okozhatnak.
• Ne nyomja erősen az LCD-panelt, mert torzulhat
a kép vagy meghibásodhat a panel (például
homályossá válhat a kép, illetve megsérülhet az
LCD-panel).
• Csak az ujjával érintse meg a panelt. Ha bármilyen
tárgyat használ erre a célra, megsérülhet vagy
eltörhet az LCD-panel.
• Az LCD-panel tisztításához puha, száraz kendőt
használjon. Ne használjon oldószert, például
benzint, hígítószert, a kereskedelemben kapható
tisztítószereket, sem antisztatikus sprayket.
• Ne használja az egységet a következő
hőmérséklet-tartományon kívül: 0–40 ºC.
• Ha járműve hideg vagy meleg helyen várakozott,
a kép homályossá válhat. A monitor azonban
ilyenkor nem sérül, és a kép kitisztul, miután a
járműben a hőmérséklet visszaáll a normál értékre.
• Állandósuló kék, piros vagy zöld pöttyök
jelenhetnek meg a monitoron. Ezek a „fényes
pontok” minden LCD kijelzőn megjelenhetnek.
Az LCD-panelt precíziós technológiával gyártják,
aminek köszönhetően felületének 99,99%-a
megfelelően funkcionál. Lehetséges azonban,
hogy a felület egy nagyon kis része (jellemzően
0,01%) nem világít megfelelően. Ez azonban nem
zavarja a használatot.
Lejátszható lemezek
Lemezek
 DVD*: DVD VIDEO
 CD: CD-DA
* A „DVD” kifejezés a jelen kezelési útmutatóban jelenthet
DVD VIDEO típusú lemezeket is.
A lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napfénynek
vagy hőforrások (például hővezetékek) hőjének, és
ne hagyja közvetlen napsütésben álló járműben.
• Lejátszás előtt töröljön le
minden lemezt egy
törlőkendővel, a közepétől a
széle felé haladva. Ne
használjon oldószert, például
benzint, hígítót és
kereskedelemi forgalomban
kapható más tisztítószereket.
• A készüléket a CD
szabványnak megfelelő lemezek lejátszására
tervezték. A DualDisc lemezek és a
másolásvédelmi technológiákkal kódolt egyes
zenei lemezek nem felelnek meg a kompakt lemez
(CD) szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy
nem játszhatók le ezzel az egységgel.
• A készülékkel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek:
– Címkézett és matricázott lemezek, illetve
amelyekre valamilyen öntapadó anyag vagy
papír van ragasztva. Az ilyen lemezek
lejátszásának kísérlete hibás működést vagy
lemezkárosodást okozhat.
– Nem szabványos formájú lemezek (például szív,
négyzet, csillag stb. alakú lemezek). Az ilyen
lemezek lejátszásának megkísérlése károsíthatja
a készüléket.
– 8 cm-es (3 1/4 hüvelykes) lemezek.
Támogatott formátumok USBlejátszáshoz
 WMA (.wma)*1*2
Bitsebesség: 48–192 kbps (akár változó
bitsebességű (VBR) fájlok is)*3
Mintavételezési frekvencia*4: 44,1 kHz
 MP3 (.mp3)*1*2
Bitsebesség: 48–320 kbps (akár változó
bitsebességű (VBR) fájlok is)*3
Mintavételezési frekvencia*4: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
 AAC (.m4a)*1*2
Bitsebesség: 40–320 kbps (akár változó
bitsebességű (VBR) fájlok is)*3
Mintavételezési frekvencia*4: 8–48 kHz
Mintaméret (kvantálás): 16 bit
 FLAC (.flac)*1
Mintavételezési frekvencia*4: 8–96 kHz
Mintaméret (kvantálás): 8 bit, 12 bit, 16 bit, 20 bit,
24 bit
 WAV (.wav)*1
Mintavételezési frekvencia*4: 8–48 kHz
Mintaméret (kvantálás): 16 bit, 24 bit
 Xvid (.avi)
Videokodek: MPEG-4 Advanced Simple Profile
Audiokodek: MP3 (MPEG-1 Layer3)
Bitsebesség: Max. 4 Mbps
Képkocka-sebesség: Max. 30 képkocka/mp
(30p/60i)
Felbontás: Max. 720×576*5
 MPEG-4 (.mp4)
Videokodek: MPEG-4 Advanced Simple Profile,
AVC Baseline Profile
Audiokodek: AAC
Bitsebesség: Max. 4 Mbps
Képkocka-sebesség: Max. 30 képkocka/mp
(30p/60i)
Felbontás: Max. 720×576*5
 WMV (.wmv, .avi)*1
Videokodek: WMV3, WVC1
Audiokodek: MP3, WMA
Bitsebesség: Max. 6 Mbps
Képkocka-sebesség: Max. 30 képkocka/mp
Felbontás: Max. 720×576*5
 FLV (.flv)
Videokodek: Sorenson H.263, AVC Baseline
Profile
Audiokodek: MP3, AAC
Bitsebesség: Max. 660 kbps
Képkocka-sebesség: Max. 30 képkocka/mp
Felbontás: Max. 720×480*5
17HU
 MKV (.mkv)
Videokodek: MPEG-4 Advanced Simple Profile,
AVC Baseline Profile
Audiokodek: WMA, MP3, AAC
Bitsebesség: Max. 5 Mbps
Képkocka-sebesség: Max. 30 képkocka/mp
Felbontás: Max. 720×576*5
*1 A szerzői jogvédelemmel ellátott és többcsatornás
hangfájlok nem játszhatók le.
*2 DRM (digitális jogkezelés) fájlok nem játszhatók le.
*3 Nem szabványos és nem garantált bitsebességek is
elfogadottak, a mintavételezési frekvenciától függően.
*4 Egyes médiakódolók más mintavételi frekvenciát
alkalmaznak.
*5 Ezek a számok a lejátszható videók maximális
felbontását jelölik, nem a lejátszó kijelzőjének
felbontását. A kijelző felbontása 800 × 480 képpont.
Megjegyzés
Egyes fájlok annak ellenére sem játszhatók le, hogy
fájlformátumukat támogatja a készülék.
Kompatibilis iPhone-ok
• A kompatibilis iPhone típusokról a készülék
hátlapján feltüntetett támogatási weboldalon
tájékozódhat.
• Az „iPhone készülékkel kompatibilis típusok” azt
jelenti, hogy egy elektronikus kiegészítőt
kifejezetten az iPhone készülékekhez való
csatlakoztatásra terveztek, és a fejlesztő
tanúsította, hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek. AppleAz nem
felelős ezen eszköz működéséért vagy a
biztonsági és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Tájékoztatjuk, hogy a jelen
kiegészítő iPhone készülékkel való együttes
használata csökkentheti a vezeték nélküli hálózat
jelerősségét vagy sebességét.
A kezelési útmutatóban meg nem válaszolt
kérdésekre örömmel válaszolnak a legközelebbi
Sony-márkaképviselet munkatársai.
Specifikációk
Monitor
Kijelző típusa: Szélesvásznú színes LCD-monitor
Méret: 6,4 hüvelyk
Rendszer: TFT aktív mátrix
Pixelszám:
1 152 000 képpont (800 × 3 (RGB) × 480)
Színrendszer:
A PAL/NTSC/SECAM/PAL-M az automatikus
kiválasztás CAMERA IN csatlakozó használata
esetén
Tuner rész
FM
Programkeresési frekvenciatartomány:
87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 150 kHz
Hangolási érzékenység: 10 dBf
Szelektivitás: 70 dB 400 kHz-en
Jel–zaj viszony: 70 dB (monó)
Szeparáció 1 kHz-nél: 30 dB
Frekvenciaátvitel: 20 Hz – 15 000 Hz
AM
Programkeresési frekvenciatartomány:
531 kHz – 1 602 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia:
9267 kHz vagy 9258 kHz/4,5 kHz
Érzékenység: 44 μV
DVD/CD-lejátszó szakasz
Jel–zaj viszony: 80 dB
Frekvenciaátvitel: 20–20 000 Hz
Ingadozás (wow és flutter): mérhetőségi határ alatt
Harmonikus torzítás: 0,05%
Régiókód: A készülék alján látható címkén
USB-lejátszó
Interfész: USB (nagysebességű)
Maximális feszültség: 1,5 A
Vezeték nélküli kommunikáció
Kommunikációs rendszer:
BLUETOOTH Standard, 2.1-es verzió
Kimenet:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Max. +4 dBm)
Legnagyobb kommunikációs hatótáv*1:
Körülbelül 10 m-es hatótávolság
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer: FHSS
18HU
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok*2:
A2DP (hangátviteli profil) 1.2-es verzió
AVRCP (hang- és videó-távirányítási profil) 1.5
HFP (kihangosítós telefonálási profil), 1.6-os verzió
PBAP (telefonkönyv-elérési profil) 1.1
Megfelelő kodek: SBC (.sbc)
*1 A tényleges hatótáv a készülékek között elhelyezkedő
akadályoktól, az esetlegesen hatótávolságban lévő
mikrohullámú sütők körül kialakult mágneses tértől, a
sztatikus elektromosságtól, a vételi érzékenységtől, az
antenna teljesítményétől, az operációs rendszertől, a
használt szoftveralkalmazástól és más tényezőktől függ.
*2 A szabványos BLUETOOTH-profilok az eszközök közti
BLUETOOTH-kommunikáció célját jelzik.
Erősítő
Kimeneti aljzatok: Hangsugárzó-kimenetek
Hangsugárzó-impedancia: 4–8 Ω
Maximális kimeneti teljesítmény: 55 W × 4
(4 Ω impedancia mellett)
Általános
Kimeneti aljzatok:
Audiokimeneti csatlakozók (FRONT, REAR, SUB)
Motoros antenna/erősítővezérlő aljzata (REM OUT)
Bemenetek:
Megvilágítási aljzat
Kormányon lévő kezelőszervek bemeneti aljzata
Antenna-bemeneti csatlakozóaljzat
Mikrofonbemeneti aljzat
Kézifék-állapotjelző aljzat
Hátramenetet jelző aljzat
Kamerabemeneti csatlakozók
USB port
Külső bemeneti csatlakozó
Energiaellátási követelmények: 12 V-os
egyenáramú autóakkumulátor
(negatív földkábel)
Névleges áramfelvétel: 10 A
Méret: Kb. 178 mm × 102 mm × 168 mm
(7 1/8 hüvelyk × 4 1/8 hüvelyk × 6 5/8 hüvelyk)
(szé/ma/mé)
Foglalat mérete:
Kb. 178 mm × 100 mm × 164 mm
(7 1/8 hüvelyk × 4 hüvelyk × 6 1/2 hüvelyk)
(szé/ma/mé)
Tömeg: Kb. 1,7 kg
A csomag tartalma:
Fő egység (1 db)
Beszerelési és csatlakoztatási alkatrészek
(1 szett)
Mikrofon (1 db)
Opcionális kiegészítők/készülékek:
Kábel a kormány távirányítószerveinek
csatlakoztatásához: RC-SR1
Navigációs modul: XA-NV400
Egyes kereskedők nem forgalmazzák a kiegészítők
teljes választékát. Erről az adott kereskedőtől kérhet
részletes tájékoztatást.
A kivitel és a műszaki adatok bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
Régiókód
A régiókódok a szerzői jogok védelmére használt
rendszer részei.
A zegység régiókódját az alján található címkén
találja. Az egység csak az ezzel egyező régiókódos
DVD-ket tudja lejátszani.
A
címkével ellátott DVD-k szintén lejátszhatók.
Ha másfajta DVD lemezt próbál lejátszani, a monitoron
a [Disc playback prohibited by region code.] üzenet
jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a régiókódok eltérése
miatt nem játszható le a lemez. A DVD függvényében a
készülék esetleg nem jelzi a területkód-korlátozást
olyan esetekben, amikor a DVD-lejátszás le van tiltva a
területi korlátozások miatt.
Védjegyek
A készülék a Dolby Laboratories által az USA-ban és
a külföldön bejegyzett szabadalmakban
megfogalmazott technológiákat a Dolby
Laboratories engedélyével használja.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és
szabadalmait a Fraunhofer IIS és a Thomson
licencének birtokában használja a készülék.
A készülék gyártása a Dolby Laboratories licence
alapján történt. A Dolby, a Dolby Audio és a dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
A Bluetooth® szó és embléma a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegye; a Sony Corporation licenccel
rendelkezik az ilyen megjelölések használatára.
A többi védjegy és márkanév a vonatkozó
jogtulajdonos tulajdonát képezi.
A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
A termék egyes részei a Microsoft Corporation
szellemi tulajdonjogainak védelme alá esnek.
Az ilyen technológiák e terméken kívüli használata
vagy terjesztése kizárólag a Microsoft vagy
valamely hivatalos leányvállalatának megfelelő
engedélyével lehetséges.
A „DVD VIDEO típusú lemezek” hivatalos védjegy.
Az Apple és az iPhone az Apple Inc. védjegye
az Egyesült Államokban és más országokban.
A Apple CarPlay a Apple Inc. hivatalos védjegye.
Az Android, az Android Auto, a Google és a
Google Play a Google Inc. védjegye
A termék a Monotype Imaging Inc. által a Sony
részére licencelt betűtípusokat használ.
Ezek a betűtípusok kizárólag a jelen termékkel
összefüggő célra használhatók.
19HU
A TERMÉK AZ MPEG-4 VISUAL
SZABVÁNYPORTFÓLIÓ AZON LICENCÉVEL
RENDELKEZIK, AMELY LEHETŐVÉ TESZI, HOGY A
FOGYASZTÓK SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI
CÉLLAL HASZNÁLJÁK A TERMÉKET OLYAN
VIDEOANYAGOK MPEG-4 VISUAL STANDARD
(MPEG-4-VIDEÓ) SZABVÁNY SZERINTI
DEKÓDOLÁSÁRA, AMELYEKET VAGY MÁS
FOGYASZTÓ ÁLLÍTOTT ELŐ SZEMÉLYES CÉLÚ, NEM
KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT
JELLEGGEL, ILLETVE AMELYEKET AZ MPEG LA
MPEG-4-VIDEÓK GYÁRTÁSÁT ENGEDÉLYEZŐ
LICENCÉVEL RENDELKEZŐ KERESKEDELMI
VIDEOGYÁRTÓK ÁLLÍTOTTAK ELŐ.
SEMMILYEN MÁS KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT
HASZNÁLAT NINCS ENGEDÉLYEZVE.
TOVÁBBI, TÖBBEK KÖZÖTT A PROMÓCIÓS, BELSŐ
ÉS KERESKEDELMI HASZNÁLATTAL ÉS AZ
ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
KAPHATÓK AZ MPEG LA, LLC CÉGTŐL. WEB:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
A TERMÉK RENDELKEZIK AZ AVC SZABADALMI
ENGEDÉLYÉVEL A VÁSÁRLÓK ÁLTALI SZEMÉLYES ÉS
NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA AZ
ALÁBBI FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKEN:
(i)VIDEOADATOK KÓDOLÁSA AZ AVC SZABVÁNY
(„AVC VIDEO”) SZERINT
ÉS/VAGY
(ii) OLYAN AVC VIDEÓ DEKÓDOLÁSA, AMELYET EGY
FOGYASZTÓ KÓDOLT SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉGE
SORÁN ÉS
NEM KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ
FOGYASZTÓ VÉGZETT, ÉS/VAGY AMELY OLYAN
VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK, AMELY
SZÁMÁRA ENGEDÉLYEZETT AZ AVC-VIDEÓK
SZOLGÁLTATÁSA. SEMMILYEN MÁS KÖZVETLEN
VAGY KÖZVETETT HASZNÁLAT NINCS
ENGEDÉLYEZVE. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ MPEG
LA, L.L.C.-TŐL SZEREZHETŐK BE. WEB:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
A TERMÉK RENDELKEZIK AZ AVC ÉS A VC-1
SZABADALMI ENGEDÉLYÉVEL, AMELY LEHETŐVÉ
TESZI, HOGY A FOGYASZTÓK SZEMÉLYES, NEM
KERESKEDELMI CÉLLAL HASZNÁLJÁK A TERMÉKET
OLYAN VIDEOANYAGOK AVC („AVC-VIDEÓ”) ÉS/
VAGY VC-1 („VC-1 VIDEÓ”) SZABVÁNY SZERINTI
DEKÓDOLÁSÁRA, AMELYEKET VAGY MÁS
FOGYASZTÓ ÁLLÍTOTT ELŐ SZEMÉLYES CÉLÚ, NEM
KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT
JELLEGGEL, ILLETVE AMELYEKET AZ AVC-VIDEÓ
ÉS/VAGY VC-1 VIDEÓ GYÁRTÁSÁT ENGEDÉLYEZŐ
LICENCCEL RENDELKEZŐ KERESKEDELMI
VIDEOGYÁRTÓK ÁLLÍTOTTAK ELŐ. SEMMILYEN MÁS
KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT HASZNÁLAT NINCS
ENGEDÉLYEZVE. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ MPEG
LA, L.L.C.-TŐL SZEREZHETŐK BE. LÁSD A
HTTP://WWW.MPEGLA.COM HONLAPOT
Minden más védjegy a jogtulajdonosának
tulajdonát képezi.
20HU
Hibaelhárítás
Az alábbi útmutató segítséget nyújt a készülékkel
kapcsolatos problémák megoldásában.
Mindenekelőtt ellenőrizze a készülék
csatlakoztatási és kezelési útmutatóját.
A biztosíték használata és a készülék kiszerelése a
műszerfalból: „Csatlakoztatás és beszerelés” (26. oldal).
Ha nem sikerül megoldani a problémát, látogasson
el a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalra.
Általános
Nem kap áramot a készülék.
 Ellenőrizze a biztosítékot.
 Ezt a jelenséget csatlakoztatási hibák okozzák.
– Csatlakoztassa a sárga és piros tápkábeleket.
Nem csipog a készülék.
 Az opcionálisan használható erősítő
csatlakoztatva van a készülékhez, és ezért nem
a beépített erősítőt használja.
Törlődött a készülék memóriája.
 Kihúzták a tápkábelt, vagy érintkezési hibás a
kábel, illetve kivették – vagy nem megfelelően
csatlakoztatták – a jármű akkumulátorát.
Kioldott a biztosíték.
A készülék zajt hallat a gyújtás kapcsolása során.
 A vezetékeket nem megfelelően csatlakoztatták a
jármű elektronikus eszközeinek áramellátását
biztosító csatlakozóhoz.
Minden eltűnik vagy semmi nem jelenik meg a
monitoron.
 A halványítás [ON] értékre van állítva (13. oldal).
 A HOME gomb nyomva tartása esetén elsötétül a
kijelző.
– Nyomja meg az egységen az HOME gombot.
 Aktiválódik a monitorkikapcsolási funkció
(6. oldal).
– Érintse meg bárhol a kijelzőt a
visszakapcsolásához.
A kijelző nem jól érzékeli az érintést.
 Egyszerre csak egy pontot érintsen meg a
kijelzőn. Ha több részt érint meg egyszerre,
a kijelző nem működik megfelelően.
 Kalibrálást igényel a kijelző érintőpanele (14. oldal).
 Határozottabban nyomja meg az érintőpanelt.
Nem választhatók ki a menüelemek.
 A nem elérhető menüelemek szürkén jelennek
meg.
Nem működnek a kezelőgombok.
 Nyomja meg a Reset gombot (5. oldal).
Rádióadások vétele
Nincs fogható rádióadó.
Erős zaj hallható a rádióban.
 Ezt a jelenséget csatlakoztatási hibák okozzák.
– Csatlakoztassa a kék-fehér csíkos REM OUT
kábelt vagy a piros kiegészítő tápkábelt a jármű
antennaerősítőjének tápvezetékére (ha van a
járművében beépített rádióantenna a hátulsó/
oldalsó szélvédőben).
– Ellenőrizze az antenna csatlakozásait.
– Ha a motoros antenna nem emelkedik ki,
ellenőrizze az antennavezérlő vezetéket.
Nem működik az automatikus hangolás.
 Túl gyengék a fogható jelek.
RDS
A PTY kijelzőjén a következő jelenik meg:
[PTY not found.].
 Az aktuális állomás nem RDS-állomás.
 A készülék nem kapott RDS-adatokat.
 Az adó nem határozta meg az általa sugárzott
műsor típusát.
Néhány másodpercnyi rádióhallgatás után
hangolásba kezd a készülék.
 A hallgatott adó nem támogatja a TP-funkciót,
vagy nagyon gyengén fogható a jele.
– Kapcsolja ki a TA-funkciót (9. oldal).
Nem hallhatók közlekedési hírek.
 Kapcsolja be a TA-funkciót (9. oldal).
 Az adó valójában nem sugároz közlekedési
híreket, bár kompatibilis a TP-funkcióval.
– Váltson másik adóra.
Kép
Nincs kép, vagy zajos a kép.
 Csatlakozási hiba lépett fel.
 Ellenőrizze a készülék és a másik berendezés
közötti csatlakozást, és állítsa a berendezés
bemeneti jelforrásválasztóját az autós
médialejátszónak megfelelő jelforrásra.
 Hibás vagy szennyezett a lemez.
 Nem megfelelően lett beszerelve a készülék.
– A készüléket 45°-nál kisebb szögben kell
beszerelni az autó egy stabil részére.
 A világoszöld kézifékkábel nem csatlakozik a
kézifékkapcsoló vezetékéhez, vagy a kézifék
nincs behúzva.
Nem fér el a képernyőn a kép.
 Az érintett lemezre fix képarányban rögzítették a
tartalmat.
Nincs kép, vagy zajos a kép a hátsó monitoron.
 Rossz színrendszert használ a készülék.
– Állítsa be a színrendszert a [PAL] vagy az [NTSC]
értékre, a csatlakoztatott monitornak
megfelelően (15. oldal).
 A kamera képe az autós médialejátszón jelenik
meg.
– A hátsó monitoron nem jelenik meg kép, ha az
egységen a kamera képe látható.
 Csak az egységen lejátszható DVD/USB-videó
jeleníthető meg a hátsó monitoron.
 Ha az egységen a kameráktól vagy az autó
navigációs rendszerétől érkező képek láthatók, a
DVD-/USB-videó képe nem jelenik meg a hátsó
monitoron.
Hang
Nincs hang, vagy a hang ugrik, illetve torz.
 Csatlakozási hiba lépett fel.
 Ellenőrizze az autós médialejátszó és a többi
készülék közötti csatlakozásokat, és állítsa a
készülék bemeneti jelforrásválasztóját az autós
médialejátszónak megfelelő jelforrásra.
 Hibás vagy szennyezett a lemez.
 Nem megfelelően lett beszerelve a készülék.
– A készüléket 45°-nál kisebb szögben kell
beszerelni az autó egy stabil részére.
 A készülék szünet, gyors visszatekerés vagy gyors
előretekerés módban van.
 Nem megfelelőek a hangkimeneti beállítások.
 A DVD hangszintje túl alacsony (11. oldal).
 Túl alacsony a hangerő.
 Az ATT funkció aktív.
 Nem támogatott formátumú fájlt próbál
lejátszani.
– Ellenőrizze, hogy támogatja-e a készülék a
lejátszani kívánt fájl formátumát (17. oldal).
Nem tiszta a hang.
 Tartson távolságot a kábelek között.
Lemezműveletek
Nem játszható le egy lemez.
 Hibás vagy szennyezett a lemez.
 A lemez nincs lejátszásra alkalmas állapotban.
 A DVD a területi kód miatt nem játszható le.
 A lemez formátuma vagy a fájl verziója nem
kompatibilis a készülékkel (17. oldal).
 Nyomja meg a  gombot a lemez kiadásához.
Bizonyos funkciók nem érhetők el.
 Az adott lemeztől függően egyes funkciók
(például a lejátszás leállítása, a keresés vagy a
végtelenített és a véletlenszerű lejátszás) nem
érhetők el. A részletekről a lemezhez kapott
útmutatóban tájékozódhat.
21HU
Nem változtatható meg a hangsáv vagy a
feliratozás nyelve, illetve a nézeti szög.
 Lejátszás közben érintse meg a
lehetőséget,
majd végezze el a kívánt beállításokat.
 Nincs többnyelvű hangsáv/feliratozás vagy több
nézetszög rögzítve a lejátszott DVD lemezen.
 A DVD lemez nem engedélyezi a módosításokat.
Nem jelenik meg az észlelt eszköz neve.
 A másik eszköz állapotától függően előfordulhat,
hogy nem kérdezhető le a neve.
Nem adja ki a lemezt a készülék.
Nem fogadja be a lemezt a készülék.
 Nyomja le és tartsa nyomva a lemezkiadó gombot.
Túl halk a másik fél hangja.
 Hívás közben növelje meg a hangerőt.
USB-n keresztüli lejátszás
USB-hubon keresztül nem sikerül lejátszani a
médiafájlokat.
 USB-elosztó nélkül csatlakoztassa USB-eszközeit
az egységhez.
Nem játszhatók le a fájlok.
 Csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
Lassabban indul el az USB-n keresztüli lejátszás.
 Az USB-eszköz nagyméretű fájlokat, illetve
bonyolult mappahierarchiát tartalmaz.
Időnként megszakad a hang.
 A magasabb bitsűrűségű fájlok lejátszása esetén
szórványosan megszakadhat a hang.
Hangfájlok nem játszhatók le.
 A nem FAT12, FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű
USB-eszközök nem támogatottak.*
* Az egység támogatja a FAT12, FAT16 és FAT32
formátumokat, de előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök
nem támogatják mindhármat. Bővebb információkat az
USB-eszközök kezelési útmutatójában találhat, vagy vegye
fel a kapcsolatot a gyártóval.
BLUETOOTH-funkció
A csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-készülék
nem érzékeli az autós médialejátszót.
 Állítsa a [Bluetooth Connection] beállítást [ON]
értékre (14. oldal).
 Ha éppen csatlakozni próbál egy BLUETOOTHeszköz, a készülék nem észleli az eközben
csatlakozni próbáló többi eszközt. Szakítsa meg a
jelenlegi kapcsolatot, és kerestesse meg az autós
médialejátszót a másik készülékkel.
 Az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően
előfordulhat, hogy törölnie kell ezt az egységet a
csatlakoztatott okostelefon vagy mobiltelefon
előzményeiből, majd újból párosítania kell őket
(7. oldal).
Nem sikerül kapcsolatot létesíteni.
 Ellenőrizze a párosítási és csatlakozási
folyamatokat a másik készülékhez kapott
útmutatókban, és próbálkozzon annak lépései
szerint.
22HU
Nincs csengőhang.
 A telefon csöngése közben növelje a csengetési
hangerőt.
A másik fél túl alacsony vagy túl magas
hangerőre panaszkodik.
 Módosítsa a [MIC Gain] beállítás értékét (12. oldal).
Visszhang vagy zaj hallható a
telefonbeszélgetések közben.
 Csökkentse a hangerőt.
 Erős környezeti zaj esetén próbálkozzon meg a
zajok csökkentésével.
– Ha nagy a kintről beszűrődő zaj, húzza fel az
ablakokat.
– Ha a légkondicionáló kelt nagy zajt, csökkentse
a teljesítményfokozatát.
Rossz minőségű a telefon hangja.
 A beszélgetés közbeni hangminőség a
mobiltelefon vételi körülményeitől függ.
– Alacsony jelszint esetén keressen olyan helyet
járművével, ahol a mobiltelefon erősebb jelet
tud venni.
Nagyon halk vagy nagyon hangos a
csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz.
 A különböző BLUETOOTH-eszközök
hangerőszintje eltérhet egymástól.
– Csökkentse az autós médialejátszó és a
BLUETOOTH-készülék közötti hangerőszinteltérést (10. oldal).
Ugrik vagy hullámzik a hang, illetve megszakad
a BLUETOOTH-kapcsolat.
 Helyezze közelebb a BLUETOOTH-készüléket az
autós médialejátszóhoz.
 Ha tokban vagy táskában tárolja a BLUETOOTHkészüléket, a használat idejére vegye ki belőle,
mivel a tok vagy táska árnyékolása is csökkenti a
jelerősséget.
 A közelben rádióhullámokat kibocsátó más
BLUETOOTH-os vagy egyéb készülékek (például
rádióamatőrök készülékei) is üzemelnek.
– Kapcsolja ki ezeket a készülékeket.
– Növelje a távolságot az autós médialejátszó és
az egyéb eszközök között.
 Az autós médialejátszó és a mobiltelefon közötti
kapcsolat felépítésekor egy pillanatra megszakad
a lejátszott zene. Ez nem jelent hibás működést.
A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz nem
vezérelhető hanglejátszás (streamelés) közben.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott BLUETOOTHeszköz támogatja-e az AVRCP szabványprofilt.
Néhány funkció nem működik.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék
támogatja-e a kérdéses funkciókat.
A készülék váratlanul felvett egy hívást.
 A csatlakoztatott telefonon automatikus
hívásfogadásra van beállítva.
 A készülék [Auto Answer] beállításának értéke
[ON] (12. oldal).
Időtúllépés miatt nem sikerült a párosítás.
 Lehet, hogy a csatlakoztatni kívánt készüléken
túl rövid idő van beállítva a párosítás
lebonyolítására. Próbálja meg a rendelkezésre
álló időn belül végrehajtani a párosítást.
Párosítás sikertelen.
 Előfordulhat, hogy az egység nem párosítható
egy korábban párosított BLUETOOTH-eszközzel
az egység inicializálása után, ha az egység
párosítási adatai a BLUETOOTH-eszközön vannak.
Ebben az esetben törölje az egység párosítási
adatait a BLUETOOTH-eszközről, majd párosítsa
őket újból.
Nem működik a BLUETOOTH-funkció.
 Vegye le a gyújtást. Várjon egy kicsit, majd
kapcsolja a gyújtást ACC állásba.
Kihangosítós módban zajló telefonálás közben
nem szólalnak meg az autó hangszórói.
 Ha a hang a mobiltelefonból szól, állítsa át a
telefont, hogy a jármű hangszóróira küldje a
hangot.
Apple CarPlay
A Apple CarPlay ikon nem jelenik meg a HOME
képernyőn.
 iPhone készüléke nem kompatibilis az Apple
CarPlay szolgáltatással.
– A kompatibilis típusok listáját a készülék hátlapján
feltüntetett támogatási weboldalon találja.
 Csatlakoztassa le az iPhone készüléket az USBportról, majd csatlakoztassa vissza.
 Előfordulhat, hogy az Apple CarPlay szolgáltatás
nem elérhető az Ön országában vagy régiójában.
 Győződjön meg arról, hogy tanúsított Lightningkábelt használ az iPhone egységhez való
csatlakoztatásához.
Android Auto
A Android Auto ikon nem jelenik meg a HOME
képernyőn.
 Ellenőrizze Android-telefonját, és fogadja el a
korlátozásokat és engedélykéréseket, amelyek az
Android Auto Android-telefonján való
használatához szükségesek.
 Nincs Android Auto alkalmazás telepítve az
Android telefonra.
– Töltse le és telepítése az Android Auto
alkalmazást az Android telefonra.
 Android telefonja nem kompatibilis az Android
Auto szolgáltatással.
– Android 5.0 vagy újabb rendszerű Android
telefon szükséges. A kompatibilis típusok
listáját a készülék hátlapján feltüntetett
támogatási weboldalon találja.
 Csatlakoztassa le az Android telefont az USBportról, majd csatlakoztassa vissza.
 Előfordulhat, hogy az Android Auto szolgáltatás
nem elérhető az Ön országában vagy régiójában.
Üzenetek
Általános
Cannot play this content
 A választott tartalom nem játszható le, vagy a
lejátszás a következő fájllal folytatódik.
– A tartalom fájlformátuma nem támogatott.
Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat
(17. oldal).
Device no response
 A készülék nem ismeri fel a csatlakoztatott
USB-eszközt.
– Csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
– Ellenőrizze, hogy támogatja-e az autós
médialejátszó az adott USB-eszközt.
No Playable Data
 Az USB-eszköz nem tartalmaz lejátszható
tartalmat.
– Töltsön zeneanyagokat (zenefájlokat) az
USB-eszközre.
Overcurrent caution on USB.
 Túl van terhelve az USB-eszköz.
– Csatlakoztassa le az USB-eszközt.
– Meghibásodott, nem működik, vagy nem
támogatott a csatlakoztatott USB-eszköz.
USB device not supported
 A különböző USB-s készülékek kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
USB hub not supported
 A készülék nem támogatja az USB-hubokon
keresztüli kommunikációt.
BLUETOOTH
Bluetooth device is not found
 A készülék nem érzékel csatlakoztatható
BLUETOOTH-eszközt.
– Ellenőrizze a csatlakozni próbáló eszköz
BLUETOOTH-beállítását.
23HU
 Nincs egyetlen eszköz sem a regisztrált
BLUETOOTH-eszközök listáján.
– Párosítsa az autós médialejátszót egy
BLUETOOTH-eszközzel (7. oldal).
Handsfree device is not available
 Nincs csatlakoztatva mobiltelefon.
– Csatlakoztasson egy mobiltelefont (8. oldal).
Lemezek
Disc Error
 A készülék valamilyen probléma miatt nem tudja
beolvasni az adatokat.
 Megsérültek a lemezen tárolt adatok.
 Megsérült a lemez.
 A lemez nem kompatibilis a készülékkel.
 A lemez szennyezett, vagy fejjel lefelé lett
behelyezve.
– Tisztítsa meg, illetve helyezze be megfelelően
a lemezt.
 A lemez valamilyen probléma miatt nem
játszható le.
– Helyezzen be egy másik lemezt.
 A lemez nem kompatibilis a készülékkel.
– Helyezzen be egy kompatibilis lemezt.
 Nyomja meg a  gombot a lemez kiadásához.
Disc playback prohibited by region code.
 A DVD régiókódja eltér a készülék régiókódjától.
The sound in audio format is not audible.
 A készülék nem támogatja a DTS formátumú
DVD-lemezeket. A DTS formátum választása
esetén nem hallható a hang.
– A DTS formátumú lemezek nem játszhatók le
ezen a készüléken. Használjon kompatibilis
lemezformátumot (17. oldal).
Kormánykerék távvezérlői
Please retry
 Ha hiba történik a regisztrációs műveletek során,
minden regisztrált információ törlődik.
– Ekkor az elejétől újra kell kezdeni a regisztrációt.
Ha fenti tanácsok nem segítettek a probléma
megoldásában, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
Ha lemezzel kapcsolatos lejátszási probléma miatt
viszi szervizbe az egységet, azt a lemezt is vigye
magával, amelyikkel először tapasztalta a
problémát.
24HU
Nyelvkódok listája
Nyelvkódok listája
A nyelvek megnevezése az ISO 639: 1988 (E/F) szabványt követi.
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
1027
Afar
1183
Ír
1347
Maori
1507
Szamoai
1028
Abház
1186
Skót gael
1349
Macedón
1508
Sona
1032
Afrikansz
1194
Galíciai
1350
Malajálam
1509
Szomáli
1039
Amhara
1196
Guarani
1352
Mongol
1511
Albán
1044
Arab
1203
Gudzsaráti
1353
Moldáv
1512
Szerb
1045
Asszámi
1209
Hausza
1356
Maráthi
1513
Siswati
1051
Ajmara
1217
Hindi
1357
Maláj
1514
Sesotho
1052
Azeri
1226
Horvát
1358
Máltai
1515
Szundanéz
1053
Baskír
1229
Magyar
1363
Burmai
1516
Svéd
1057
Belarusz
1233
Örmény
1365
Nauru
1517
Szuahéli
1059
Bolgár
1235
Interlingua
1369
Nepáli
1521
Tamil
1060
Bihari
1239
Interlingue
1376
Holland
1525
Telugu
1061
Biszlama
1245
Inupiak
1379
Norvég
1527
Tádzsik
1066
Bengáli
1248
Indonéz
1393
Okszitán
1528
Thai
Bangla
1253
Izlandi
1403
(Afan)Oromo
1529
Tigrinya
1067
Tibeti
1254
Olasz
1408
Orija
1531
Türkmén
1070
Breton
1257
Héber
1417
Pandzsábi
1532
Tagalog
1079
Katalán
1261
Japán
1428
Lengyel
1534
Setswana
1093
Korzikai
1269
Jiddis
1435
Pastu
1535
Tonga
1097
Cseh
1283
Jávai
Pastu
1538
Török
1103
Walesi
1287
Grúz
1436
Portugál
1539
Conga
1105
Dán
1297
Kazah
1463
Kecsua
1540
Tatár
1109
Német
1298
Grönlandi
1481
Réto-
1543
Twi
1130
Bhutáni
1299
Kambodzsai
román
1557
Ukrán
1142
Görög
1300
Kanada
1482
Kirundi
1564
Urdu
1144
Angol
1301
Koreai
1483
Román
1572
Üzbég
1145
Eszperantó
1305
Kasmíri
1489
Orosz
1581
Vietnami
1149
Spanyol
1307
Kurd
1491
Kinyarwanda
1587
Volapük
1150
Észt
1311
Kirgiz
1495
Szanszkrit
1613
Wolof
1151
Baszk
1313
Latin
1498
Szindhi
1632
Xhosza
1157
Perzsa
1326
Lingala
1501
Sangho
1665
Joruba
1165
Finn
1327
Lao
1502
Szerb-
1684
Kínai
1166
Fidzsi
1332
Litván
Horvát
1697
Zulu
1171
Färöi
1334
Lett;
1503
1174
Francia
Lett
1505
Szlovák
1181
Fríz
Malgas
1506
Szlovén
1703
Nincs megadva
1345
Szingaléz
25HU
Csatlakoztatás és beszerelés
Szerelési alkatrészek


Figyelmeztetések
• Minden földelési vezetéket közös földelési
ponthoz kell csatlakoztatni.
• Ügyeljen rá, hogy a kábelek ne kerüljenek
csavarok alá és mozgó részekhez (például az
üléssínhez).
• A rövidzárlatok elkerülése érdekében a kábelek
csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a jármű
gyújtását.
• A tápkábelt  először a egységhez és a
hangszórókhoz csatlakoztassa, és csak utána a
jármű elektronikai eszközöket ellátó
tápcsatlakozójához.
• A biztonság érdekében szigetelőszalaggal
szigetelje le a nem csatlakoztatott kábelvégeket.
5 × max. 8 mm
(7/32 × max. 5/16 hüvelyk)
×4






Óvintézkedések
• Olyan helyet válasszon a készüléknek, ahol nem
zavarja a vezetést.
• Ne szerelje poros, könnyen szennyeződő, erősen
vibráló, illetve magas hőmérsékletnek – például
közvetlen napfénynek és hővezetékeknek – kitett
helyekre a készüléket.
• A balesetmentes és biztonságos beszerelés
érdekében csak a mellékelt szerelési alkatrészeket
használja.

Megjegyzés a sárga színű tápkábelhez
Ha más zenelejátszó készülékek is vannak a járműben,
fontos, hogy a járműnek a készüléket kiszolgáló áramköre
a rá csatlakozó készülékek biztosítékainak összesített
névleges áramerősségénél nagyobb névleges
áramerősséggel rendelkezzen.
Beszerelési szög
A beszerelési szögnek 45°-nál kisebbnek kell lennie.
26HU
×2
• Az alkatrészjegyzékben nem szerepel a csomag
teljes tartalma.
• Őrizze meg a kioldópálcákat (), mert a jövőben
is szükség lehet rájuk, ha ki kell szerelni az
egységet a járműből.
Csatlakoztatás
Mélysugárzó*1
*3
*3
*3
Erősítő*1
*3
Monitor*1
*3
Kamera*1
*3
Kamera*1
*3
Visszapillantó
kamera*1

Okostelefon*7, iPhone*8,
USB-eszköz
*9
*5*6
Vezetékes távvezérlőtől
(nem tartozék)*4

*2
Részletek: „A tápcsatlakozó
diagramja” (29. oldal).
A részleteket lásd: „Kábelek
csatlakoztatása” (28. oldal).
Világoszöld
Lila/fehér csíkozású
A jármű antennája felől
27HU
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Nem tartozék
Hangsugárzó-impedancia: 4–8 Ω × 4
RCA-audiokábel (nem tartozék)
A jármű típusától függően lehet, hogy adaptert kell
használni a vezetékes távvezérlőhöz (az adapter nem
tartozék).
A vezetékes távvezérlő használata: „A vezetékes
távvezérlő használata” (29. oldal).
A mikrofon vezetékét mindenképpen úgy helyezze el –
akár fogja használni, akár nem –, hogy ne zavarja a
vezetést. Ha a vezető lába környékére helyezi a
mikrofont, rögzítse valamilyen kapoccsal vagy más
módon.
A mikrofon felszerelésével kapcsolatos részletes
információkért lásd: „A mikrofon felszerelése” (29. oldal).
Az okostelefonok fő egységhez való csatlakoztatásához
megfelelő kábel szükséges (nem tartozék).
iPhone csatlakoztatásához használja az iPhone készülék
USB-csatlakozókábelét (nem tartozék).

*10 Az XA-NV400 navigációs modul (nem tartozék) esetében
Kábelek csatlakoztatása
Ha átjátszóegység nélküli motoros antenna van
a járműben, és a mellékelt  jelű tápkábellel
csatlakoztatja a készüléket a jármű áramforrásához,
megsérülhet az antenna.
 A jármű tápcsatlakozója felé
12
Folyamatos tápellátás
Sárga
13
Motoros antenna és
erősítővezérlő
csatlakozója (REM OUT)
Kék/fehér
csíkozású
14
Kapcsolható
megvilágítás
tápcsatlakozója
Narancs/fehér
csíkozású
15
Kapcsolható tápellátás
Piros
16
Földkábel
Fekete
 A kézifék kapcsolójának vezetéke felé
A kézifék kapcsolójának szerelési pozíciója az
adott járműtől függ.
A tápellátás csatlakozókábelének  jelű,
világoszöld kézifékkábelét a kézifék
kapcsolóvezetékéhez kell csatlakoztatni.
Kézifék kapcsolójának vezetéke
 A jármű hangszóróinak csatlakozói felé
Kézifékes megoldás
Lábfékes megoldás
 A jármű hátsó lámpája vezetékének +12 V-os
tápcsatlakozójához (csak a visszapillantó
kamera csatlakoztatása esetén)
1
2
3
4
5
6
7
8
Hátsó hangszóró
(jobb oldali)
Első hangszóró
(jobb oldali)

Lila

Lila/fekete
csíkozású

Szürke

Szürke/fekete
csíkozású
Első hangszóró
(bal oldali)

Fehér

Fehér/fekete
csíkozású
Hátsó hangszóró
(bal oldali)

Zöld

Zöld/fekete
csíkozású
A memória tápellátása
Ha a sárga tápkábel csatlakoztatva van, a memória
áramkörei folyamatos áramellátást kapnak akkor is,
ha a gyújtás ki van kapcsolva.
Hangszórók csatlakoztatása
• A hangszórók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
• 4–8 ohmos, illetve – a sérülések elkerülése
érdekében – megfelelő teljesítménykezelési
kapacitással rendelkező hangszórókat kell
használni.
Monitor csatlakoztatása
Ha a monitort a hátsó üléseknél szeretné használni,
csatlakoztassa a kézifék kábelét a földeléshez.
28HU
A tápcsatlakozó diagramja
Ellenőrizze a jármű elektronikai eszközök
tápellátását biztosító csatlakozóját, és ügyeljen
az egyes kábelek/csatlakozók helyes
megfeleltetésére.
A mikrofon felszerelése
A kihangosítós funkció használatához be kell
szerelni a beszélő hangjának rögzítésére alkalmas
mikrofont ().

Elektronikus eszközök
tápcsatlakozója
Szokásos elrendezés
Kapocs (nem tartozék)
Piro
Piros
Sárga
Sárga

12
Folyamatos tápellátás
Sárga
15
Kapcsolható tápellátás
Piros
A piros és sárga vezetékek felcserélt pozíciója
esetén
Piro
Piros
Sárga
Sárga

Figyelmeztetések
• Rendkívül veszélyes, ha a kábel a
kormányoszlopra vagy a sebességváltóra
tekeredik. Fontos, hogy se a kábel, se a többi
alkatrész ne zavarja a vezetést.
• Légzsákkal és más erőelnyelő berendezéssel
szerelt jármű esetén a beszerelés előtt kérje ki
az egységet értékesítő áruház vagy a
járműforgalmazó tanácsát.
12
Kapcsolható tápellátás
Sárga
Megjegyzés
15
Folyamatos tápellátás
Piros
A mindkét oldalán tapadó ragasztószalag  rögzítése előtt
tisztítsa meg, és száraz ruhával törölje át a műszerfalat.
ACC állás nélküli gyújtókapcsolós járművek
Piro
Piros
A vezetékes távvezérlő használata
A kormányon lévő távirányítószervek
használata esetén
Sárga
Sárga
A kábelek/csatlakozók megfeleltetése és
összekötése után csatlakoztassa a készüléket a
jármű tápcsatlakozójához. Ha a készülékkel
kapcsolatban felmerült problémájára vagy
kérdésére nem talál választ ebben az útmutatóban,
kérje a jármű forgalmazójának segítségét.
A használat előtt csatlakoztatni kell egy külön
megvásárolható RC-SR1 típusú kábelt.
1 A kormánykeréken található kezelőszervek
távirányítási funkciójának engedélyezéséhez
regisztráció szükséges, amihez a [General Settings] 
beállítást a [Steering Control Custom] értékre kell
állítania (14. oldal).
A regisztrációt követően távirányítóként
használhatók a kormánykeréken található
kezelőszervek.
Tudnivalók a külön megvásárolható RC-SR1 típusú
kábel szereléséhez
• Látogasson el a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalra, és tájékozódjon a kábel megfelelő
csatlakoztatásának módjáról. Az itt található információk
szerint kösse össze a vezetékeket. A nem megfelelő
csatlakoztatás sérülést okozhat az autós médialejátszóban.
• Javasolt kikérni a gépjármű-forgalmazó vagy egy képzett
műszaki szakember tanácsát.
29HU
A vezetékes távirányító használata esetén
1 A vezetékes távirányító használatának
engedélyezéséhez a [General Settings] menüben
található [Steering Control] beállítást a [Preset]
értékre kell állítani (14. oldal).
A visszapillantó kamera használata
A használat előtt csatlakoztatni kell egy külön
megvásárolható visszapillantó kamerát.
A CAMERA IN (REAR) csatlakozóhoz csatlakoztatott
visszapillantó kamera képe akkor jelenik meg, ha:
 világít az autó tolatólámpája (vagy R
(hátrameneti) fokozatba kapcsolja a
sebességváltót).
 megnyomják a HOME gombot, megérintik a
[Camera], majd a [Rear] lehetőséget.
Megjegyzések
• Ha a kallantyúk a konzol síkjában állnak vagy befelé
hajlanak, a készülék rögzítése nem lesz biztonságos,
és a készülék kicsúszhat a műszerfalból.
• Ellenőrizze, hogy a védőkeret  mind a négy kallantyúja
megfelelően illeszkedik-e az egység vájataiba.
A készülék beszerelése japán járműbe
Egyes japán márkájú autókba nem szerelhető be
az autós médialejátszó. Ilyen esetben forduljon a
legközelebbi Sony-márkaképviselethez.

Műszerfalhoz/központi konzol felé
Konzol
Konzol
Elhelyezés
A készülék beszerelése a műszerfalba
• A főegység elhelyezése előtt ellenőrizze, hogy a
szorítók a konzol  mindkét oldalán 3,5 mm-re
(5/32 hüvelykre) befelé hajlanak-e.
• Japán rendszerű jármű esetén lásd: „A készülék
beszerelése japán járműbe” (30. oldal).
1
Helyezze a konzolt  a műszerfalba, és
hajtsa kifelé a kallantyúkat, hogy szorosan
illeszkedjen a konzol.
A járművéhez
tartozó alkatrészek

A járműbe előre beszerelt konzolba a mellékelt
csavarokkal () szerelheti be a készüléket, a
rendelkezésre álló csavarlyukaknak megfelelően:
a T jelzésűek TOYOTA járművekhez, az N jelzésűek
pedig NISSAN járművekhez tartoznak.
Megjegyzés
A hibás működés elkerülése érdekében csak a mellékelt
csavarokat  használja.
Szorító

2
Legalább 182 mm
(7 1/4 hüvelyk)
Legalább 111 mm
(4 3/8 hüvelyk)
Szerelje az egységet a konzolba ().


30HU
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréje esetén ügyeljen
Biztosíték (10 A)
rá, hogy az eredeti biztosítékon
feltüntetett névleges
áramerősséggel azonos
áramerősségű biztosítékot
használjon.
A biztosíték kioldása esetén ellenőrizze a
tápcsatlakozást, és cserélje ki a biztosítékot.
Ha a csere után az új biztosíték is kiég, az a
készülék hibájára utalhat. Ebben az esetben
forduljon a legközelebbi Sony-márkaképviselethez.
Magyar
A Sony Corporation kijelenti, hogy a berendezés
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes
szövege a következő internetcímen található:
http://www.compliance.sony.de/
Támogatási webhely
Kérdéseivel érdemes felkeresnie az alábbi támogatási webhelyet,
ahol a legfrissebb támogatási információkat is megtalálja:
http://www.sony.eu/support
Regisztrálja termékét online most:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising