Sony | XAV-W650BT | Sony XAV-W650BT 15,7 cm-es (6,2 hüvelykes) DVD-lejátszós LCD-vevőkészülék Használati útmutató

4-577-696-51(1) (HU)
AV Center
A kijelző bemutató (Demo) módjának kikapcsolása:
20. oldal.
Csatlakoztatási és beszerelési tudnivalók: 34. oldal.
XAV-W650BT/XAV-V630BT
Kezelési útmutató
HU
A készüléket biztonsági okokból a jármű
műszerfalára kell szerelni, mivel hátlapja
a használat során felforrósodik.
Részletek: „Csatlakoztatás és beszerelés”
(34. oldal).
Az útmutató az XAV-W650BT és az XAV-V630BT
készülékhez készült.
Az illusztrációkon az XAV-W650BT modell
látható.
A lézerdióda jellemzői
 Fénykibocsátás időtartama: folyamatos
 Lézerkimenet: 46,8 μW alatt
(A kimenet az optikai jelfogó egységre szerelt,
7 mm-es blendével rendelkező objektív lencséjének
felszínétől 70 mm-es távolságra mért érték.)
Az áramellátási követelmények a készülékház alján
elhelyezett adattáblán vannak feltüntetve.
Figyelmeztetés
A tűzveszély és az áramütés megelőzése
érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék
vagy nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa
ki a készülék burkolatát. Minden javítást
bízzon szakemberre.
FIGYELEM!
A készülékben lévő optikai eszközök használata
növeli a szemkárosodás veszélyét. Az ebben
a CD/DVD-lejátszóban használt lézersugár ártalmas
a szemre, ezért ne próbálja megbontani a készülék
burkolatát. Minden javítást bízzon szakemberre.
Gyártási hely: Kína
A Sony Corp. kijelenti, hogy a készülék megfelel
az 1999/5/EK EU-direktíva követelményeinek és
vonatkozó előírásainak.
Részletes tájékoztatás:
http://www.compliance.sony.de/
Megjegyzés a vásárlók számára:
A következő információk csak az európai
uniós irányelveket alkalmazó országokban
értékesített készülékekre érvényesek.
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan
EU-s jogszabályok szerinti képviselet:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany
2HU
Elhasznált elemek és elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a terméket
és az elemet ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van
feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több mint
0,0005% higanyt vagy több mint 0,004% ólmot
tartalmaz. A feleslegessé vált termékek és elemek
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség helytelen hulladékkezelésből
eredő károsodását. Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások megőrzésében is.
Ha biztonsági, hatékonysági vagy adatmegőrzési
okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek eltávolítását szakemberre
kell bízni. Az elemek, illetve és az elektromos és
elektronikus készülékek szakszerű hulladékkezelést
igényelnek. Kérjük, ennek biztosításához hasznos
élettartamuk végén adja le őket a megfelelő
hulladékgyűjtő ponton vagy újrahasznosító
telepen. Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt.
Újrahasznosításukhoz, kérjük, erre tervezett
gyűjtőhelyen adja le az elemeket. A termék és
az elemek selejtezéséről és újrahasznosításáról
a lakóhelye szerinti illetékes intézménytől, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatótól, illetve a terméket
árusító üzlettől kaphat tájékoztatást.
Lítiumelemekkel kapcsolatos tudnivalók
Az elemeket ne tegye ki sugárzó hőnek, például
közvetlen napfénynek vagy tűznek.
Figyelmeztetés ACC állás nélküli
gyújtáskapcsolóval rendelkező
járművekhez
A gyújtás lekapcsolását követően tartsa nyomva
a készüléken lévő HOME gombot a kijelző
kikapcsolásáig.
Ellenkező esetben nem kapcsol ki a kijelző,
és ez lemeríti az akkumulátort.
Nyilatkozat a harmadik felek által kínált
szolgáltatásokról
A harmadik felek által kínált szolgáltatásokat ezek
a felek előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják,
felfüggeszthetik és megszüntethetik. A Sony az
ilyen esetekért nem tud felelősséget vállalni.
Fontos tudnivaló
Figyelem!
A SONY SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ
FELELŐSSÉ A TERMÉK – A TERMÉKET ALKOTÓ
HARDVEREK ÉS SZOFTVEREK – HASZNÁLATÁBÓL
EREDŐ VÉLETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES
VAGY MÁSFÉLE KÁRÉRT, ÍGY – TÖBBEK KÖZÖTT –
NYERESÉG VAGY BEVÉTEL ELMARADÁSÁÉRT,
ADATVESZTÉSÉRT, A TERMÉK VAGY BÁRMELY
HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉS
HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELVESZTÉSÉÉRT,
ÜZEMSZÜNETÉRT, ILLETVE A VÁSÁRLÓ
IDŐVESZTESÉGÉÉRT.
Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült kérdésére
nem talál választ ebben az útmutatóban,
a legközelebbi Sony-márkaképviselet
készséggel áll rendelkezésére.
Kedves Vásárlónk! Tájékoztatjuk, hogy a termékben
rádióadó is található.
Az UNECE 10-es számú rendelete értelmében
a gépjárműgyártók saját feltételeket támaszthatnak
a rádióadók gépjárművekbe szerelésével szemben.
Kérjük, hogy a termék beszerelése előtt
tájékozódjon erről a jármű üzemeltetési
kézikönyvében, illetve a jármű gyártójánál
vagy értékesítőjénél.
Segélyhívások
Ez az autós BLUETOOTH-kihangosító és a hozzá
csatlakozó elektronikus készülék rádiójelekkel,
mobilhálózati jelekkel és vezetékes hálózati
jelekkel, továbbá a felhasználó által meghatározott
módon üzemel, amelyek együttesen nem tudják
garantálni, hogy minden körülmények között
lehetőség van a kommunikációra.
Ebből kifolyólag nem szabad kizárólag
egyetlen elektronikus készülékre hagyatkozni
a legszükségesebb kommunikáció – például
segélyhívások – céljára.
BLUETOOTH-kommunikáció
 A BLUETOOTH-készülékek által kibocsátott
mikrohullámok zavarhatják az elektronikus
egészségügyi és gyógyászati készülékek
működését. A balesetek és problémák
megelőzése érdekében az alábbi helyeken és
szituációkban minden BLUETOOTH-készüléket
ki kell kapcsolni:
 kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, és minden olyan egyéb helyen,
ahol gyúlékony gázok lehetnek jelen; illetve
 automatikus ajtók és tűzjelzők közelében.
 A készülék a BLUETOOTH szabványban rögzített
biztonsági előírásoknak megfelelve biztosít
biztonságos BLUETOOTH-kapcsolatot, ez a szintű
biztonság azonban nem biztos, hogy minden
esetben elégséges. A BLUETOOTH-kapcsolatokon
keresztüli kommunikációban mindig legyen
körültekintő.
 A gyártó nem vállal felelősséget a BLUETOOTHkapcsolatokon keresztül kiszivárgó
információkból eredő károkért.
3HU
Csatlakoztatás és beszerelés
Tartalomjegyzék
Figyelmeztetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A készülék részei és kezelőszervei . . . . . . . . . . . . . 5
Üzembe helyezés
A készülék alaphelyzetbe állítása . . . . . . . . . . . . . . 7
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BLUETOOTH-eszközök előkészítése . . . . . . . . . . . . 7
USB-eszköz csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Más hordozható zene- és videolejátszók
csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A visszapillantó kamera csatlakoztatása. . . . . . . . 10
Rádióhallgatás
Rádióhallgatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Az RDS rendszer használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Lejátszás
Lemez lejátszása (XAV-W650BT) . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszás USB-eszközről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszás BLUETOOTH-eszközről . . . . . . . . . . . . . .
Számok keresése és lejátszása . . . . . . . . . . . . . . .
További zenelejátszási beállítások . . . . . . . . . . . .
12
13
14
14
15
Telefonálás kihangosítón keresztül
(csak BLUETOOTH-kapcsolat esetén)
Hívásfogadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hívás kezdeményezése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Telefonálás közben elérhető funkciók. . . . . . . . . . 16
Hasznos funkciók
SongPal-kapcsolat Android-telefonokkal . . . . . . . 17
A Siri Eyes Free használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Settings (beállítások)
Beállítások megadásával kapcsolatos
tudnivalók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
General Settings (általános beállítások). . . . . . . .
Sound Settings (hangbeállítások) . . . . . . . . . . . . .
Screen Settings (képernyő-beállítások) . . . . . . . .
Visual Settings (vizuális beállítások) . . . . . . . . . . .
19
19
20
20
20
További információk
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karbantartás (XAV-W650BT) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyelvkódok listája (XAV-W650BT) . . . . . . . . . . . . .
4HU
21
25
26
28
33
Figyelmeztetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szerelési alkatrészek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakoztatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beszerelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
35
38
A készülék részei és kezelőszervei
Fő egység
 SOURCE
Váltás a jelforrások között. Mindegyik
lenyomásra megjelenik egy választható
jelforrás a kijelzőn.
VOICE
A gomb nyomva tartásával kapcsolható be
a hangutasítási funkció.
Ha szeretné ehhez a gombhoz rendelni a DSPL
funkciót, válassza a [SOURCE Key Func.] / [DSPL]
lehetőséget (20. oldal).
Hangerőszabályzó tárcsa
A tárcsa forgatásával szabályozható a hangerő.
N szimbólum
A készülék BLUETOOTH-kapcsolatot létesít,
ha hozzáérint egy Android™-telefont.
ATT (Csillapítás)
Tartsa nyomva egy kicsit – kevesebb,
mint 2 másodpercig –, és forgassa el
a hangerőszabályzó tárcsát a hang
csillapításához.
 A távirányító jeleinek érzékelője
 Lemeznyílás (XAV-W650BT)
  (Lemez kiadása) (XAV-W650BT)
 USB-port
 AUX bemeneti aljzat
 Reset gomb
 Kijelző/érintőpanel
 HOME
A készülék bekapcsolása.
A HOME menü megnyitása.
Ezzel a gombbal szüneteltethető a lejátszás
a Disc (XAV-W650BT), az iPod/USB és
a BT Audio jelforrás esetén.
A lejátszás folytatásához nyomja meg
a
gombot.
Ha 2 másodpercnél valamivel tovább nyomva
tartja, kikapcsol a készülék. A készülék
kikapcsolt állapotában hatástalan a távirányító
(XAV-W650BT).
5HU
RM-X170 típusú távirányító
(XAV-W650BT)
A hanglejátszási funkciók távirányítóval is
vezérelhetők. A menüt csak az érintőpanelen
keresztül lehet elérni.
 DVD-lejátszási beállítások gombjai
(XAV-W650BT)
 ZAP (ZAPPIN™) (11. oldal)
 ///
Beállítási lehetőségek választása stb.
ENTER
Belépés a kijelölt menüpontba.
 MODE
Rádiósáv kiválasztása.
 VOL (Hangerő) +/–
Használat előtt távolítsa el a szigetelőlapot.
Képernyők
Lejátszási képernyő
 OFF
Jelforrás kikapcsolása.
2 másodpercnyi nyomva tartás után kikapcsol
a készülék és a kijelző is.
 MONITOR OFF
A kijelző és a gombok megvilágításának
kikapcsolása.
A visszakapcsoláshoz nyomja meg újra.
 POSITION
Üzemen kívüli gomb.
  (Vissza)
Visszatérés az előző ablakba.
Visszatérés vagy belépés a Video CD-lemezek
(VCD) menüjébe (XAV-W650BT).
 EQ (Hangszínszabályzó)
Hangszínszabályzó-görbe választása.
 Számgombok (0–9)
 CLEAR
  (Lejátszás/Szünet)
 / (Előző/Következő)
/ (Hátraugrás/Előreugrás)
6HU
Kezdőképernyő (HOME)
 Állapotjelzők
A hang csillapításának jelzése.
Alternatív frekvenciák (AF funkció)
elérhetőségének jelzése.
Aktuális közlekedési hír elérhetőségének
(TA funkció) jelzése.
A készülék és egy Android-telefon
közötti SongPal-kapcsolat jelzése.
A BLUETOOTH funkció bekapcsolt
állapotának jelzése. A csatlakozási
folyamat alatt villog az ikon.
Üzembe helyezés
A készülék alaphelyzetbe
állítása
A készülék első bekapcsolása előtt,
a jármű akkumulátorának cseréje után,
illetve a csatlakozások cseréjét követően
alaphelyzetbe kell állítani a készüléket.
A2DP protokollt támogató zenelejátszó
készülék elérhetőségének jelzése.
HFP protokollon keresztüli kihangosítási
funkció elérhetőségének jelzése.
A csatlakoztatott mobiltelefon
jelerősségének kijelzése.
A csatlakoztatott mobiltelefon hátralévő
akkumulátorkapacitásának kijelzése.

(Mega Bass)
Koppintással választhat a Mega Bassbeállítások közül: [1], [2], [off] (kikapcsolva).
(Hangbeállítási menü)
A hangbeállítási menü közvetlen megnyitása
(20. oldal).
(Menü)
A kontextusmenü megnyitása. Az ebben
elérhető funkciók köre a jelforrástól
függően változik.
 Óra (7. oldal)
Az AUX és a Rear Camera jelforrás esetén nem
látható az óra.
 Funkcióspecifikus terület
Lejátszási kezelőszervek és kijelzők,
vagy készülékállapot megjelenítése.
A megjelenített információk és kezelőszervek
köre a jelforrástól függ.

(Visszatérés az előző képernyőre)
Váltás a HOME képernyőről a lejátszási
képernyőre.

/
Lépés az előző vagy következő oldalra (csak
akkor jelenik meg, ha többoldalas a tartalom).
 Jelforrás- és beállításválasztó gombok
Jelforrások kijelölése és beállítások megadása.
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomása törli az óra beállításait,
valamint a tárolt tartalmak és információk egy részét.
Az óra beállítása
1
Nyomja meg a HOME gombot, és
koppintson a [Settings] lehetőségre.
2
Koppintson a
lehetőségre.
> [Clock Adjust]
Ekkor megjelenik a beállítási képernyő.
3
A  és  gombokra koppintva állítsa be
az óra és a perc értékét.
4
A pontos idő beállítása után koppintson
a [Set] gombra.
Ezzel befejeződött a beállítás, és elindul az óra.
BLUETOOTH-eszközök
előkészítése
A készülékhez BLUETOOTH-kompatibilis
okostelefonokat, mobiltelefonokat és
zenelejátszókat csatlakoztathat, és ezekről
is játszhat le zenét, illetve kihangosítóként
használhatja a készüléket. Az ilyen eszközöket
együttesen – eltérő utalás hiányában –
BLUETOOTH-készülékeknek nevezzük.
Az egyes készülékek csatlakoztatásának módját
a hozzájuk kapott kezelési útmutató ismerteti.
A készülékek csatlakoztatása előtt csökkentse
le hangerőt, mert váratlanul magas lehet.
7HU
Okostelefon csatlakoztatása egy
érintéssel (NFC-funkció)
Ha egy NFC-kompatibilis* okostelefonnal megérinti
a készülék N szimbólumát, akkor a készülék és
az okostelefon között automatikusan lezajlik
a párosítás és a csatlakozás.
* Az NFC (Near Field Communication) különféle
eszközök, például mobiltelefonok és IC-címkék közötti
kis hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációt
lehetővé tevő technológia. Az NFC funkcióval az
adatátvitelhez csak hozzá kell érinteni egy NFCkompatibilis készülék N szimbólumát vagy egyéb
speciális pontját egy másik, a funkcióval szintén
kompatibilis készülék hasonló pontjához.
Az Android 4.0 vagy korábbi Android-rendszereket
futtató okostelefonokra külön le kell tölteni
a Google Play™ áruházból az NFC Easy Connect
alkalmazást. Előfordulhat, hogy az alkalmazás
egyes országokban és térségekben nem tölthető le.
1
Aktiválja az okostelefon NFC-funkcióját.
BLUETOOTH-készülék párosítása és
csatlakoztatása
A BLUETOOTH-készülékek az első csatlakoztatás
előtt kölcsönös regisztrációt („párosítást”)
igényelnek. A párosítást követően a készülék
és a másik eszköz fel fogja ismerni egymást.
1
Helyezze a BLUETOOTH-készüléket az
egység 1 méteres körzetén belülre.
2
Nyomja meg a HOME gombot, és
koppintson a [Settings] lehetőségre.
3
4
Koppintson a
Ennek módjáról az okostelefonhoz kapott
használati útmutatóban tájékozódhat.
2
Érintse az okostelefont a rajta lévő
N szimbólumnál a készülék
N szimbólumához.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a készülék állapotkijelzőjén a
ikon.
Csatlakozás bontása egyetlen érintéssel
Érintse ismét az okostelefont az N szimbólumnál
a készülék N szimbólumához.
Megjegyzések
 Csatlakoztatás közben úgy tartsa az okostelefont,
hogy nehogy megkarcolja valamelyik készüléket.
 Az egyérintéses csatlakozás nem lehetséges,
ha az egység már csatlakoztatva van egy másik
NFC-kompatibilis készülékhez. Ilyen esetben előbb
bontsa a csatlakoztatott készülék kapcsolatát,
és utána csatlakoztassa az okostelefont.
8HU
ikonra.
Koppintson a [Bluetooth Connection]
lehetőségre, és válassza az [ON] értéket.
Ezzel bekapcsolódik a készülék BLUETOOTHfunkciója, és megjelenik az állapotsávban
a
ikon.
5
Koppintson a [Pairing] lehetőségre.
A párosítási módot a
ikon villogása jelzi.
6
Kezdeményezzen párosítási műveletet
a BLUETOOTH-készüléken, hogy
észlelhesse az egységet.
7
A BLUETOOTH-készülék kijelzőjén
válassza az [XAV-xxxx] nevű eszközt
(saját készülékét).
Ha nem jelenik meg a készülék, ismételje meg
az eljárást a 5. lépéstől.
8
Ha a BLUETOOTH-készülék jelszót* kér,
írja be a [0000] értéket.
4
* A jelszót egyes BLUETOOTH-készülékek kulcsnak,
kódnak, PIN-kódnak, passcode-nak, PIN-nek vagy
password-nek is nevezhetik.
A BLUETOOTH-készüléken
kezdeményezze a csatlakozást
az egységhez.
A kijelzőpanelen megjelenik a
állapotjelző ikon.
vagy a
Csatlakozás a legutóbb csatlakoztatott
eszközhöz a készülékről
Jelszókérési üzenet
[0000]
Sikeres párosítás esetén a
folyamatos világításra vált.
9
ikon villogásról
A BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásához
válassza ki az egységet a BLUETOOTHkészüléken.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a
vagy a
ikon.
Megjegyzés
Ha éppen csatlakozni próbál egy BLUETOOTH-eszköz,
a készülék nem észleli az eközben csatlakozni próbáló
többi eszközt. Az észlelés engedélyezéséhez lépjen be
a párosítási üzemmódba, és utána kezdeményezze az
egység keresését a másik készüléken.
Lejátszás indítása
Részletek: Lejátszás BLUETOOTH-eszközről
(14. oldal).
Párosítás törlése
Ha párosította az egységet egy BLUETOOTHkészülékkel, az előző eljárás 5. lépésének
végrehajtásával törölheti a párosítást.
Csatlakozás párosított
BLUETOOTH-eszközhöz
A párosított eszközt használat előtt csatlakoztatni
kell a készülékhez. Egyes párosított eszközök
automatikusan csatlakoznak.
1
Nyomja meg a HOME gombot, és
koppintson a [Settings] lehetőségre.
2
Koppintson a [Bluetooth Connection] >
[ON] lehetőségre.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a készülék állapotkijelzőjén a
ikon.
3
Amennyiben a BLUETOOTH-funkció aktiválva van,
és bekapcsolja a gyújtást, a készülék rákeres
a legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközre, és
lehetőség szerint automatikusan csatlakozik hozzá.
Ha ez nem történne meg, a [Reconnect]
lehetőségre koppintva kezdeményezheti
a legutóbb párosított eszköz ismételt keresését.
Ha a probléma nem oldódik meg, hajtsa végre
a párosítási folyamatot.
Megjegyzés
BLUETOOTH-on keresztüli zenelejátszás közben
a készülék nem tud mobiltelefonhoz csatlakozni.
Ilyenkor a mobiltelefonról kell kezdeményezni
a csatlakozást.
Mikrofon felszerelése
Részletek: A mikrofon felszerelése (37. oldal).
USB-eszköz csatlakoztatása
1
2
Csökkentse le a készülék hangerejét.
Csatlakoztassa a készülék aljzatába az
USB-s készüléket.
Az iPodok és iPhone-ok csatlakoztatásához
az iPodhoz készült USB-kábelt kell használni
(nem tartozék).
Más hordozható zene- és
videolejátszók csatlakoztatása
1
Kapcsolja ki a hordozható zene- vagy
videolejátszót.
2
3
Csökkentse le a készülék hangerejét.
4
Nyomja meg a HOME gombot, és
koppintson az [AUX] lehetőségre.
Csatlakoztassa a hordozható zene-/
videolejátszót a készülék AUX-aljzatába
egy megfelelő kábellel (a kábel nem
tartozék).
Aktiválja a BLUETOOTH-os okostelefon
BLUETOOTH-funkcióját.
9HU
Csatlakoztatott készülék hangerejének
beállítása más jelforrások hangerejéhez
Kezdjen el mérsékelt hangerőn zenét lejátszani
a hordozható zene-/videólejátszón, és az autós
médialejátszón állítsa be a szokásos hangerőt:
Koppintson a [
] lehetőségre, és állítsa be
az [Input Level] beállítás értékét a –10 és
a +15 értékek között.
Készüléktípus kézi megadása
Koppintson a [
] lehetőségre, és állítsa az
[AUX Input] beállítást az [Audio], a [Video] vagy
az [Auto] értékre.
Rádióhallgatás
Rádióhallgatás
A rádióhallgatáshoz nyomja meg a HOME gombot,
és koppintson a [Tuner] lehetőségre.
Vételi kezelőszervek és kijelzések
A visszapillantó kamera
csatlakoztatása
Ha külön megvásárolható visszapillantó kamerát
csatlakoztat a CAMERA IN aljzathoz, megjelenítheti
a visszapillantó kamera képét. Részletek:
Csatlakoztatás és beszerelés (34. oldal).
 Jelenlegi sáv
A sávok listájának megnyitása.
 Jelenlegi műsor neve* és az RDS-funkció
ikonja*
* RDS-vétel során.
 PTY (műsortípusok, csak FM-sávban)
A PTY lista megnyitása (12. oldal).
 ZAP (ZAPPIN)
Rádióválasztási segéd: néhány másodperc
erejéig bele lehet hallgatni az előre beállított
rádióadókba.

(menüikon)
A helyi menü megnyitása.
 –SEEK/SEEK+
Automatikus hangolás.
 /
Kézi hangolás.
Tartsa lenyomva a frekvenciák folyamatos
átugrásához.
 Memóriahelyek számai (1-tól 6-ig)
Tárolt adó kiválasztása.
Ha nyomva tartja, az adott programhelyre
mentheti az éppen hallgatott frekvenciát.
10HU
Rádióállomások automatikus
tárolása (BTM)
1
Válassza ki a kívánt sávot (FM1, FM2,
FM3, AM1 vagy AM2).
2
3
Koppintson a
gombra.
Koppintson a [BTM] > [Search]
lehetőségre.
A készülék frekvencia szerint növekvő
sorrendben menti a rádióadókat az
1–6 számgombokra.
Adó keresése a beprogramozott adók
között (Tuner Preset ZAPPIN)
A Tuner Preset ZAPPIN funkcióval egyszerűbben
választhat adót, mert minden beprogramozott
rádió műsorába belehallgathat néhány
másodperc erejéig.
1
A Tuner Preset ZAPPIN funkció elkezd egymás
után belehallgatni az adókba.
2
Hangolás
1
2
Koppintson a kívánt sávra (FM1, FM2,
FM3, AM1 vagy AM2).
3
Hangolja be a kívánt rádiót.
Automatikus hangolás
Koppintson a –SEEK vagy a SEEK+ lehetőségre.
A keresés az első adó megtalálásakor leáll.
Kézi hangolás
Tartsa nyomva a  vagy a  gombot, amíg
a keresett frekvencia közelébe nem ér, aztán
a  vagy a  ismételt nyomogatásával
finomhangolhatja a frekvenciát.
Kézi beprogramozás
Ha szeretné az 1–6 programhelyek
valamelyikére beprogramozni az éppen
hallgatott rádióállomást, tartsa nyomva
a kívánt programhely számát.
Váltás beprogramozott rádióállomásra
1
Ha valamelyik adó felkeltette
érdeklődését, csak koppintson
ismét a [ZAP] lehetőségre.
Koppintson a jelenlegi sávra.
Ekkor megjelenik a sávok listája.
1
Koppintson a [ZAP] lehetőségre
rádióhallgatás közben.
Válassza a megfelelő sávot, aztán
koppintson a kívánt programhely
számára (az 1–6 gombok valamelyikére).
Az RDS rendszer használata
Alternatív frekvenciák (AF) és
közlekedési hírek vételének (TA)
beállítása
Az AF funkció folyamatosan újrahangolja
a készüléket, hogy mindig a legnagyobb
jelerősségű frekvencián foghassa az adott rádió
adását, míg a TA funkció aktuális közlekedési
hírekkel vagy közlekedési programokkal
(TP funkció) szolgál, ha vehetők ilyenek.
1
Nyomja meg a HOME gombot, és
koppintson a [Tuner] lehetőségre.
2
Koppintson a kívánt sávra ([FM1], [FM2]
vagy [FM3].
3
Koppintson a [ ] ikonra, és majd az
[AF] vagy a [TA] beállításra, hogy [ON]
értékre váltsanak.
RDS-adók beprogramozása az AF és
a TA funkció beállításával együtt
Az RDS-adók mellé az AF és a TA funkció beállítása
is menthető a beprogramozás során. Állítsa be az
AF vagy a TA beállítást a kívánt értékre, majd a BTM
funkcióval vagy kézzel mentse az adót valamelyik
programhelyre. A kézi beállítási funkcióval nem
csak RDS-adókat programozhat be.
Vészhelyzeti közlemények vétele
Ha az AF vagy a TA funkció be van kapcsolva,
és a készülék vészhelyzeti közleményt észlel,
automatikusan megszakítja az éppen aktív
jelforráson keresztüli lejátszást.
11HU
Maradás adott regionális programnál
(Regional)
Ha az AF és a Regional funkció is be van kapcsolva,
a készülék nem fog másik, erősebb jelet sugárzó
regionális állomásra váltani. Ha elhagyja
a regionális adó vételi körzetét, koppintson a

[Regional]  [OFF] lehetőségre. Ez a funkció az
Egyesült Királyság területén és néhány más
térségben nem használható.
Programtípusok kiválasztása
(PTY funkció)
1
Lejátszás
Lemez lejátszása
(XAV-W650BT)
A lemez típusától függően elképzelhető, hogy
egyes funkciók másképp vagy korlátozottan
működnek.
1
Helyezze be a lemezt a nyílásba,
a címkéjével felfelé.
Koppintson a PTY lehetőségre egy
FM-rádió hallgatása közben.
A listát a / gombokkal görgetheti.
2
Koppintson a kívánt műsortípusra.
A készülék megkezdi az adott típusú programot
sugárzó rádióadók keresését.
A PTY-lista bezárása
Koppintson a
gombra.
Programtípusok
News (hírek), Current Affairs (aktuális témák),
Information (információk), Sport (sport), Education
(oktatás), Drama (dráma), Cultures (kultúra),
Science (tudomány), Varied Speech (változatos),
Pop Music (popzene), Rock Music (rockzene), Easy
Listening (slágerek), Light Classics M (klasszikus
zene), Serious Classics (komolyzene), Other Music
(egyéb zene), Weather & Metr (időjárás), Finance
(pénzügy), Children’s Progs (gyerekműsorok),
Social Affairs (közügyek), Religion (vallás), Phone
In (betelefonálós műsorok), Travel & Touring
(utazás), Leisure & Hobby (szabadidő), Jazz (jazz),
Country Music (country), National Music (nemzeti
zene), Oldies Music (örökzöldek), Folk Music
(népzene), Documentary (dokumentumműsorok)
Automatikusan elindul a lejátszás.
DVD-menü megjelenése esetén
Koppintson a megfelelő menüpontra
a DVD-menüben.
Emellett a menü kezelőpanelét is használhatja,
aminek megjelenítéséhez csak a képernyőnek
a DVD-menü elemein kívüli területeire kell
koppintani. A menüben a /// nyilakkal
navigálhat, és választását az [ENTER] ikonra
koppintva jelezheti.
Ha kijelző megérintésekor nem jelenik meg
a menü kezelőpanele, használja a távirányítót.
Lejátszásjelzők egy DVD-esetén (példa)

A pontos idő vételének (CT funkció)
beállítása
Az RDS-adásokban lévő CT-adatok alkalmasak
a pontos idő beállítására.
1
Válassza a [General Settings] > [ON] >
[Clock Time] lehetőséget (19. oldal).


 Aktuális tartalon ikonja és formátuma
 Lejátszás állapota, eltelt lejátszási idő
 Fejezet/cím száma, hangformátum
A lejátszásjelzők a képernyőre koppintva
jeleníthetők meg.
Hanglemezek esetén folyamatosan láthatók
ezek a feliratok és ikonok.
12HU
A PBC-funkciók (playback control)
használata
A PBC menü PBC-kompatibilis VCD-lemezek
lejátszása közben biztosít interakciós lehetőséget.
1
Kezdjen el lejátszani egy
PBC-kompatibilis VCD-t.
Ekkor megjelenik a PBC menü.
2
Koppintson a
ikonra.
Megjelenik a menü kezelőpanele.
3
A számikonokra koppintva válassza
ki a kívánt elemet, és koppintson az
[ENTER] ikonra.
4
Az interaktív funkciókról a menüben
megjelenő útmutatás tájékoztatja.
Visszatérés az előző képernyőre
Koppintson a  ikonra.
A PBC-funkció kikapcsolása
Állítsa a [Video CD PBC] beállítást [OFF] értékre
(21. oldal).
Megjegyzések
 PBC-lejátszás során a sáv száma, a lejátszott
műsorszám stb. nem jelennek meg a lejátszási
képernyőn.
 PBC-lejátszás során nem működik a lejátszásfolytatási
funkció.
Hangbeállítások konfigurálása
Ha egy nyelv többször is megjelenik, többféle
hangformátumban is rögzítették az adott
nyelvű hangot.
Hangcsatorna váltása
VCD-lemezek lejátszása esetén lehetőség van rá,
hogy a bal és a jobb oldali hangszórón is csak a bal,
a jobb, vagy mindkét hangcsatorna hangja szóljon.
A lejátszás során a
ikonra koppintva válthat
az egyes csatornakonfigurációk között.
Az alábbi lehetőségek közül választhat:
[Stereo]: Szabványos sztereó hang
(alapértelmezett)
[Left]: Bal oldali csatorna hangja (monó)
[Right]: Jobb oldali csatorna hangja (monó)
Lejátszás USB-eszközről
Az útmutatóban – ellenkező értelmű utalás
hiányában – az iPod kifejezést használjuk az
iPodokra és az iPhone-ok iPod-funkcióira is.
Az iPodok kompatibilitásáról a Kompatibilis iPodok
(25. oldal) szakaszban, illetve a hátoldalon
feltüntetett támogatási weboldalon tájékozódhat.
A készülék az USB szabványnak megfelelő, MSC
(háttértároló jellegű) és MTP (multimédia-átvitelre
alkalmas) típusú USB-készülékeket támogatja –
ilyenek többek között az USB-s flash-meghajtók,
a digitális médialejátszók és az Android-telefonok.
Egyes digitális médialejátszók és Android-telefonok
esetén külön be kell állítani az USB-kapcsolat
típusát az MTP módra.
DVD-videó lejátszása esetén a hang nyelve
módosítható, amennyiben a lemez több
nyelv hangsávját is tartalmazza. A több
hangformátumban (pl. Dolby Digital) rögzített
lemezek esetén a hangformátumok között is
válthat.
Koppintson a képernyőre lejátszás közben,
és koppintson a
ikonra.
A ikonra koppintva válthat sorban a következő
nyelvre vagy formátumra.
Megjegyzések
 A különböző USB-s készülékek kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
 Nem támogatott az alábbi jellemzőkkel rendelkező
fájlok lejátszása:
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 Szerzői jogvédelemmel ellátott fájlok
 Digitális jogkezelési (DRM) technológiával
védett fájlok
 Többcsatornás hangfájlok
MP3/WMA/AAC:
 Veszteség nélküli tömörítéssel készült fájlok
WAV:
 Többcsatornás hangfájlok
Példa: Dolby Digital 5.1 ch
1
A hang nyelvének/formátumának
módosítása
Ekkor elindul a lejátszás.
Ha már csatlakoztatva van egy készülék,
a HOME gombot megnyomva és az [iPod/USB]
ikonra koppintva indíthatja el a lejátszást.


 Hang nyelve
 Hangformátum/csatornaszám
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
USB-porthoz.
2
Állítsa be a hangerőt az autós
médialejátszón.
13HU
Lejátszás leállítása
Nyomja meg a SOURCE gombot, szükség szerint
egymás után többször is, amíg az [OFF] lehetőség
meg nem jelenik.
Csatlakoztatott készülék eltávolítása
Állítsa le a lejátszást, és húzza ki a készülék
csatlakozóját.
Számok keresése és lejátszása
Végtelenített és véletlen sorrendű
lejátszás
1
Figyelmeztetés iPhone esetén
Ha USB-kábelen keresztül csatlakoztatja az
iPhone-t, a telefonos beszélgetések hangerejét
az iPhone vezérli, nem az autós médialejátszó.
Ügyeljen rá, hogy telefonálás közben ne növelje
az autós médialejátszón a hangerőt, mert a hívás
végén hirtelen erős hanghatás léphet fel.
Lejátszás BLUETOOTH-eszközről
Csak a BLUETOOTH szabvány A2DP-profilját
támogató készülékekről játszhatók le zenék.
Lejátszás közben koppintson az
(ismétlés) vagy a
(véletlen
sorrend) ikonra, amíg a kívánt
lejátszási mód aktívvá nem válik.
A lejátszási mód váltása után lehet, hogy
kis késéssel kezdődik a lejátszás.
A lejátszási módok köre a választott
jelforrástól függ.
Megjegyzés
A végtelenített vagy véletlen sorrendű lejátszás
nem érhető el 2.0-s verziójú VCD-k esetén,
ha be van kapcsolva a PBC funkció.
Közvetlen kereséses lejátszás
(XAV-W650BT)
1
1
Csatlakoztassa a BLUETOOTH-készüléket
az autós médialejátszóhoz (9. oldal).
2
Nyomja meg a HOME gombot, és
koppintson a [BT Audio] lehetőségre.
3
4
Indítsa el a lejátszást a zenelejátszón.
Állítsa be a hangerőt az autós
médialejátszón.
Megjegyzések
 A zenelejátszótól függően lehet, hogy bizonyos
információk – például a szám címe, sorszáma,
hossza, illetve a lejátszás állapota – nem jelennek
meg a készüléken.
 Ha az autós médialejátszón jelforrást vált,
a csatlakoztatott zenelejátszón még nem
áll le a lejátszás.
BLUETOOTH-készülék hangerejének
beállítása más jelforrások hangerejéhez
Lemezek és USB-készülékek lejátszása
közben a távirányító számgombjaival
megadhatja egy elem (például
zeneszám) sorszámát, majd a ENTER
gombot megnyomva átugorhat rá.
A lejátszás a választott ponttól folytatódik.
Megjegyzés
VCD-k lejátszása esetén ez a funkció csak akkor áll
rendelkezésre, ha a VCD lejátszása közben nem aktív
a PBC funkció.
Fájl keresése a műsorlistában
1
A lemez (XAV-W650BT) vagy
USB-készülék lejátszása során
koppintson a
gombra.
Ekkor megjelenik a műsorlista, amiben
a jelenleg lejátszás alatt lévő műsor
lesz kijelölve.
Lehetőség van az autós médialejátszó és
a BLUETOOTH-készülékek hangerőbeli
különbségeinek mérséklésére:
Lejátszás közben koppintson a
ikonra,
és állítsa be az [Input Level] beállítást
a –10 és +15 közötti skálán.
A listát a
(hang), a
(videó) és a
(fotó)
ikonra koppintva fájltípus szerint is szűrheti.
14HU
2
Koppintson a lejátszandó vagy
megjelenítendő elemre.
Ekkor elindul a lejátszás.
További zenelejátszási
beállítások
A különböző jelforrásokhoz különböző további
lehetőségek és beállítások állnak rendelkezésre.
Ezek listáját a
ikonra koppintva jelenítheti meg.
A menüben elérhető funkciók köre a jelforrástól
függően változik.
Picture EQ
A kép igazítása a jármű belterének fényerejéhez:
[Dynamic], [Standard], [Theater], [Sepia].
(Ez a funkció csak akkor érhető el, ha be van
húzva a kézifék, és jelforrásként az iPod/USB,
a Disc (XAV-W650BT) vagy az AUX lehetőség
van kiválasztva.)
Aspect
Az autós médialejátszó képernyőjén megjelenő
kép képarányának megadása.
(Ez a funkció csak akkor érhető el, ha be van
húzva a kézifék, és jelforrásként az iPod/USB,
a Disc (XAV-W650BT) vagy az AUX lehetőség
van kiválasztva.)
Normal
4:3-as képarányú (normál) kép.
Wide
4:3-as képarányú kép a képernyő jobb és bal
széléig felnagyítva úgy, hogy a túlnyúló felső
és alsó részeket levágja a készülék, hogy
a képernyő kitöltése teljes legyen.
Full
16:9-as képarányú (szélesvásznú) kép.
Zoom
4:3-as képarányú kép megjelenítése a képernyő
jobb és bal széléig felnagyítva.
Telefonálás kihangosítón keresztül
(csak BLUETOOTH-kapcsolat esetén)
A kihangosítási funkció használatához előbb
csatlakoztatni kell a mobiltelefont az autós
médialejátszóhoz. Részletek: BLUETOOTH-eszközök
előkészítése (7. oldal).
Hívásfogadás
1
Koppintson a
hívása van.
ikonra, ha bejövő
A készülék felveszi a hívást.
Megjegyzés
A telefon csengőhangja és a beszélő fél hangja csak
az első hangszórókból hallható.
Hívás elutasítása/befejezése
Koppintson a
ikonra.
Hívás kezdeményezése
1
Nyomja meg a HOME gombot, és
koppintson a [Phone] lehetőségre.
2
Koppintson a megfelelő hívási ikonra
a BLUETOOTH-telefonos képernyőn.
DVD Audio Level (XAV-W650BT)
A hang kimeneti szintjének beállítása –10 és
+10 között Dolby Digital formátumban rögzített
DVD-knél, a hangerőszint lemezek közötti
egyensúlyának megteremtéséhez.
(Csak a Disc forrás esetén érhető el.)

(Hívásnapló)*1
Válasszon egy névjegyet a hívásnaplóból.
A készülék az utolsó 20 hívást tárolja.

(Újratárcsázás)
A legutóbb felhívott szám automatikus
hívása.
15HU

(Telefonkönyv)*1
Válasszon ki egy névjegyet a telefonkönyv
névlistájából/számlistájából. A névjegyek
között ábécésorrendben is kereshet,
ha a
ikonra koppint.

(Hangutasítás)*2*3
Mondja ki hangosan a mobiltelefonban
tárolt hangparancsot.

(Hívás tárcsázással)
Írja be a telefonszámot.
 Gyorshívás (1–6)
Gyorshívásra mentett névjegy választása.
Névjegyek mentése gyorshíváshoz:
Telefonszámok beprogramozása
gyorshívásra (16. oldal).
*1 A mobiltelefonnak támogatnia kell a PBAP
(telefonkönyv-elérés) profilt.
*2 Ne használja az autós médialejátszóhoz
csatlakoztatott mobiltelefon hangvezérlési
parancsát.
*3 A hangvezérlés működőképessége
a mobiltelefon hangfelismerési beállításaitól
függ. A részletekről a hátoldalon feltüntetett
támogatási weblapon tájékozódhat.
3
Koppintson a
gombra.
A készülék tárcsázni kezdi a választott számot.
Telefonszámok beprogramozása
gyorshívásra
A készülékbe beprogramozhat 6 telefonszámot
gyorshívási célból.
1
Az autós médialejátszó telefonos
képernyőjén jelölje ki a gyorshíváshoz
menteni kívánt telefonszámot
a telefonkönyvből vagy a hívásnaplóból,
vagy írja be közvetlenül a számot.
Megjelenik a megerősítéskérő képernyő.
2
Koppintson a [Preset] lehetőségre és
a memóriahely számára (1 és 6 között).
A készülék menti a számot a választott
gyorshívógombra.
16HU
Telefonálás közben elérhető
funkciók
Csengőhang hangerejének módosítása
A telefon csöngése közben a hangerőszabályzó
forgatásával állíthat a csengetési hangerőn.
A másik fél hangjának erősítése vagy
halkítása
Beszélgetés közben a hangerőszabályzó tárcsa
forgatásával állíthat a hangerőn.
Saját hangerejének módosítása (a mikrofon
hangerejének módosítása)
A kihangosítós beszélgetés közben koppintson
a
ikonra, és állítsa be a [MIC Gain] beállítást
a [Low] (halkabb), [Middle] (normál) és [High]
(hangosabb) értékek valamelyikére.
A kihangosítás bekapcsolása és
kikapcsolása
Hívás közben a
gombbal adhatja át
a hívást a mobiltelefonról az autós médialejátszóra,
illetve fordítva.
Megjegyzés
Egyes mobiltelefonokon ez a művelet nem
hajtható végre.
Beérkező hívások automatikus fogadása
Koppintson a [
] ikonra, és állítsa az
[Auto Answer] beállítást az [ON] értékre.
Kapcsolat bontása
Hasznos funkciók
SongPal-kapcsolat Androidtelefonokkal
A funkcióhoz le kell tölteni
a SongPal alkalmazás 3.0-s
vagy újabb verzióját
a Google Playből.
Megjegyzések
 Fontos, hogy biztonsági okokból
mindig a helyi közlekedési
előírásoknak és jogszabályoknak
megfelelően használja az
elektronikus készülékeket,
és vezetés közben ne használja
az alkalmazást.
 Ha a SongPal alkalmazás telepítve van,
és egy Android-telefont csatlakoztat az autós
médialejátszóhoz, a jármű hangszóróin keresztül
fogadhat SMS-eket, naptárbeli értesítéseket kaphat,
illetve hangutasításokkal is vezérelheti az autós
médialejátszót.
 A SongPal alkalmazással vezérelhető lehetőségek
köre a csatlakoztatott eszköztől függ.
 A SongPal funkcióiról Android-telefonja
támogatóanyagaiban talál részletes tájékoztatást.
 A SongPal alkalmazásról a jelen útmutatóban közölt
képek különbözhetnek a tényleges megjelenéstől.
 A SongPal alkalmazásnak az autós médialejátszó
kijelzőjén és az Android-telefonon megjelenő
üzenetei és feliratai eltérhetnek egymástól.
 További információk a SongPalről:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
Válassza a [General Settings] > [Disconnect] >
[SongPal] lehetőséget.
Jelforrás vagy lejátszóalkalmazás
kiválasztása
Az Android-telefonokkal nem csak az Androidtelefonok jelforrásai és a lejátszóalkalmazásai
közül választhat, hanem az autós médialejátszó
jelforrásai közül is.
1
Jelenítse meg az autós médialejátszó jelforrásainak
listáját az Android-telefonon.
A részletekről Android-telefonja használati
útmutatóban tájékozódhat.
2
Koppintson a kívánt jelforrásra.
Különböző információk felolvastatása
a hangkalauzzal
A kalauz automatikusan felolvassa az autó
hangszóróin keresztül az új SMS-eket, twitteres
és facebookos üzeneteket, az esedékes
naptárbejegyzéseket stb.
SongPal-kapcsolat létesítése
1
Csatlakoztassa Android-telefonját
BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül
a készülékhez (9. oldal).
2
3
Indítsa el a SongPal alkalmazást.
4
Koppintson a [ ] ikonra, és válassza
a [SongPal] > [Connect] lehetőséget.
Nyomja meg a HOME gombot, és
koppintson a [Settings] lehetőségre.
A beállítási lehetőségekről az alkalmazás súgójában
olvashat.
Elkezdődik az autós médialejátszó és az
Android-telefon közötti kapcsolat felépítése.
Az alkalmazás használatáról az Androidalkalmazás súgójában tájékozódhat.
Ha megjelenik a készülék száma
Ha megjelenik egy szám (például 123456),
válassza a [Yes] vagy [Igen] lehetőséget az
Android-telefonon.
17HU
Hangfelismerés aktiválása
Az alkalmazásokat regisztrálásuk után
hangparancsokkal is vezérelheti. A részletekről
az alkalmazás súgójában olvashat.
Hangfelismerés aktiválása
1
2
Tartsa nyomva a VOICE gombot a hangfelismerés
bekapcsolásához.
Mondja ki hangosan a kiadni szándékozott
hangparancsot a mikrofon felé, amikor az Androidtelefonon megjelenik a [Say Source or App] felirat.
A Siri Eyes Free használata
A Siri Eyes Free lehetővé teszi, hogy
hangparancsokkal és diktálással vezérelje
iPhone-ját. A funkció használatához az
automatikus BLUETOOTH-párosítási funkcióval
kell csatlakoztatnia egymáshoz az iPhone-t és az
autós médialejátszót. A funkcióhoz iPhone 4s vagy
újabb típusú készülék szükséges. Fontos, hogy az
iPhone-on az iOS legújabb verziója fusson.
A funkció használata előtt el kell végeznie
az iPhone és a készülék közötti BLUETOOTHregisztrációt, és a kapcsolat konfigurálását.
Részletek: BLUETOOTH-eszközök előkészítése
(7. oldal).
1
Aktiválja az iPhone-on a Siri funkciót.
Ennek módjáról az iPhone használati
útmutatójában tájékozódhat.
2
Megjegyzések
 A funkció működéséhez a VOICE gombot
a hangutasítási funkcióhoz kell rendelni. Ehhez
a [Voice] értékre kell állítani a [SOURCE Key Func.]
beállítást (20. oldal).
 Előfordulhat, hogy bizonyos esetekben nem működik
a hangfelismerés.
 A hangfelismerés működését akadályozhatja
a csatlakoztatott Android-telefon teljesítménye.
 A funkciót olyan szituációkban ajánlott használni,
ahol a zaj – például a motorzaj – minimális szintű.
Válasz SMS-re
A hangfelismerési funkcióval válaszolhat is
az SMS-ekre.
1
2
3
Aktiválja a hangfelismerést, és mondja ki
a Reply (ripláj) parancsot.
A SongPal-képernyőn megjelenik az üzenetmező.
Diktálja le az üzenetet.
A SongPal-képernyőn megjelenik a diktálásnak
megfelelő üzenetváltozatok listája.
A  és a  ikonokra koppintva jelölje ki a megfelelő
üzenetet, és koppintson az [Enter] ikonra.
A telefon elküldi az SMS-t.
18HU
Nyomja meg és tartsa nyomva a SOURCE
gombot.
Ekkor megjelenik a hangparancsok képernyője.
3
A iPhone csipogása után beszéljen
a mikrofonba.
Az iPhone ismét csipog egyet, és a Siri
válaszolni kezd.
A Siri Eyes Free funkció kikapcsolása
Koppintson a [Close] lehetőségre.
Megjegyzések
 Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy az
iPhone nem ismeri fel a beszédet. (Tipikusan ilyen
helyzet, ha egy mozgó autóban próbálkozik vele.)
 Ha az iPhone jele gyenge vagy szakadozik,
előfordulhat, hogy a Siri Eyes Free nem működik
tökéletesen, vagy megnő a válaszideje.
 Az iPhone üzemi körülményei is okozhatnak olyan
szituációt, amikor a Siri Eyes Free üzemképtelen
vagy leáll.
 Ha egy zeneszám BLUETOOTH-kapcsolaton
keresztüli lejátszását kezdeményezi az iPhone-on,
a BLUETOOTH-lejátszás indulásával egy időben a Siri
Eyes Free automatikusan leáll, a készülék pedig
a BLUETOOTH jelforrásra vált.
 Ha zenelejátszás közben aktív a Siri Eyes Free funkció,
a készülék akkor is átválthat a BLUETOOTH jelforrásra,
ha nem választott lejátszandó számot.
 Ha USB-porton keresztül csatlakoztatja az iPhone-t,
előfordulhat, hogy a Siri Eyes Free nem fog
kifogástalanul működni, esetleg leáll.
 Ha USB-csatlakozón keresztül csatlakoztatja az
iPhone-t az autós médialejátszóhoz, ne aktiválja
a Siri funkciót az iPhone-on, mert előfordulhat, hogy
a Siri Eyes Free nem fog kifogástalanul működni,
esetleg leáll.
 Amíg a Siri Eyes Free aktív, a készülék nem ad
lejátszási hangot a hangszórókra.
Settings (beállítások)
Beállítások megadásával
kapcsolatos tudnivalók
A beállítások az alábbi kategóriákban
adhatók meg:
General Settings (általános beállítások)
Sound Settings (hangbeállítások)
Screen Settings (képernyő-beállítások)
Visual Settings (vizuális beállítások)
1
2
Nyomja meg a HOME gombot, és
koppintson a [Settings] lehetőségre.
Koppintson a kívánt beállításkategória
ikonjára.
A beállítások és parancsok köre a jelforrásoktól
és az egyéb beállításoktól függően változhat.
3
Jelölje ki a kívánt lehetőséget a  és
a  ikonokra koppintva.
Visszatérés az előző képernyőre
Koppintson a
gombra.
Visszatérés a lejátszási képernyőre
Koppintson a
gombra.
General Settings
(általános beállítások)
Language
A kijelző nyelvének kiválasztása: [English],
[Español], [Русский].
Time Format
Az időformátum módosítása: [12-hour],
[24-hour].
Clock Time
Pontos idő beállítása RDS-adatok alapján:
[OFF], [ON].
Clock Adjust
A pontos idő kézi beállítása.
(Csak akkor érhető el, ha a [Clock Time] beállítás
értéke [OFF].)
Beep
Üzemi hangjelzések be- és kikapcsolása:
[OFF], [ON].
Dimmer
A képernyő halványítása: [OFF], [ON], [Auto].
(Az [Auto] lehetőség csak a fényszenzor
csatlakoztatása után, felkapcsolt fényszórók
esetén érhető el).
Dimmer Level
A fényerő szintjének kiválasztása a halványító
bekapcsolt állapota esetén: –5–+5.
Touch Panel Adjust
Az érintőpanel kalibrálása. Erre akkor lehet
szükség, ha úgy érzi, a kijelző nem azon az
ikonon vagy parancson érzékeli a koppintást,
ahová ténylegesen koppintott.
Output Color System
A színrendszer beállítása a csatlakoztatott
monitornak megfelelően (a SECAM nem
támogatott). [NTSC], [PAL].
(Csak akkor érhető el, ha nincs kiválasztott
jelforrás.)
Camera Input
A visszapillantó kamera képének beállítása:
[Normal], [Reverse] (tükrözött kép), [OFF].
Steering Control
A csatlakoztatott távirányító beviteli
módjának kiválasztása. A megfelelő működés
érdekében a használat előtt ellenőrizze, hogy
a csatlakoztatott távirányító is hasonló módra
van-e beállítva.
Custom
A kormánykeréken található távirányítószervek
beviteli módja (a készülék automatikusan ezt
választja az [User Defined] beállítás esetén).
Preset
Vezetékes távirányítók beviteli módja,
kivéve a kormánykeréken található
távirányítógombokat.
User Defined
Megjelenik a kormány kezelőszerveinek panele.
 Tartsa nyomva a kormány kezelőszervével
társítandó gombot.
A gomb világítani kezd a panelen (készenlét).
 Tartsa nyomva azt a gombot a kormányon,
amelyhez hozzá szeretné rendelni a funkciót.
A panelen lévő gomb kékre vált
(a regisztráció befejeződött).
 A további funkciókat hasonló módon,
az  és  lépés megismétlésével
rendelheti a gombokhoz.
(Csak akkor érhető el, ha a [Steering Control]
beállítás értéke [Custom].)
Megjegyzések
 A beállítások megadása közben a készülék csak
gombokkal vezérelhető. A biztonság érdekében
csak parkolás után módosítsa ezeket
a beállításokat.
19HU
 Ha hiba történik a regisztrációs műveletek során,
minden regisztrált információ törlődik. Ekkor az
elejétől újra kell kezdeni a regisztrációt.
 Előfordulhat, hogy a funkció egyes járművekben
nem használható. A járművek kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
Bluetooth Connection
A BLUETOOTH-jel aktiválása. [OFF], [ON],
[Pairing] (párosítási készenléti mód).
Bluetooth Device Info
Az [Open] lehetőségre koppintva megjelenítheti
a készülékhez kapcsolódó eszköz adatait.
(Csak akkor érhető el, ha a [Bluetooth
Connection] beállítás értéke [ON].)
Bluetooth Reset
A BLUETOOTH funkcióval kapcsolatos összes
adat és beállítás visszaállítása a gyári értékekre.
Ide tartoznak többek között a párosítási adatok,
a híváslista, a gyorshívó gombokhoz rendelt
számok, valamint a korábban csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközök listája.
SongPal
SongPal-kapcsolat létesítése és bontása:
[Connect], [Disconnect].
SOURCE Key Func.
A hangutasítás funkció vagy a kijelző menüjének
hozzárendelése a SOURCE gombhoz: [Voice],
[DSPL].
Rear View Camera (XAV-W650BT)
A [Line Edit] lehetőségre koppintva módosítható
a visszapillantó kamera képére rajzolt
jelzővonalak hossza és helyzete.
Sound Settings
(hangbeállítások)
Balance/Fader
A keresztirányú és hosszirányú
hangerőegyensúly beállítása:
Balance:
A keresztirányú hangerőegyensúly, azaz a bal és
a jobb oldali hangszóró egymáshoz viszonyított
hangerejének beállítása. L15–R15 (balról jobbra).
Fader:
A hosszanti hangerőegyensúly, azaz az első
és hátsó hangszórók egymáshoz viszonyított
hangerejének beállítása: Front15–Rear15
(elölről hátra).
Crossover
A mélysugárzó vágási (cut-off) frekvenciájának
beállítása.
High Pass Filter
Az első/hátsó hangszórók vágási (cut-off)
frekvenciájának kiválasztása: [63Hz], [100Hz],
[120Hz], [150Hz], [180Hz], [OFF].
Low Pass Filter
A mélysugárzó vágási (cut-off) frekvenciájának
kiválasztása: [OFF], [55Hz], [85Hz], [120Hz],
[160Hz].
Subwoofer Phase
A mélysugárzó fázisának kiválasztása: [Normal],
[Reverse].
Screen Settings
(képernyő-beállítások)
Demo
A kijelző bemutató módjának aktiválása:
[OFF], [ON].
Wallpaper
A kívánt színre koppintva beállíthatja a kijelző
hátterének alapszínét.
Mega Bass
A basszushangok erősítése a hangerővel
szinkronban: [1], [2], [OFF].
Visual Settings
(vizuális beállítások)
EQ5/Subwoofer
Hangszínszabályozó görbe kiválasztása és
a mélysugárzó hangerőszintjének beállítása:
EQ5
A hangszínszabályozó görbe beállítása:
[Electronica], [Soul], [Country], [R&B], [Pop],
[Rock], [Hiphop], [Jazz], [Dance], [Custom], [OFF].
A [Custom] beállítás a hangszínszabályozó
görbe kézi beállítását teszi lehetővé
a –8 – +8 tartományban.
Subwoofer
A mélysugárzó hangerejének beállítása:
[OFF] (kikapcsolás), vagy a –10 – +10 közötti
skála.
(Csak akkor érhető el, ha nincs kiválasztott
jelforrás.)
20HU
DVD Menu Language (XAV-W650BT)
A lemezmenü alapértelmezett nyelvének
kiválasztása: [English], [Chinese], [German],
[French], [Italian], [Spanish], [Portuguese],
[Holland], [Danish], [Swedish], [Finnish],
[Norwegian], [Russian], [Other].
DVD Audio Language (XAV-W650BT)
A hangsávok alapértelmezett nyelvének
kiválasztása: [English], [Chinese], [German],
[French], [Italian], [Spanish], [Portuguese],
[Holland], [Danish], [Swedish], [Finnish],
[Norwegian], [Russian], [Other].
DVD Subtitle Language (XAV-W650BT)
A DVD-feliratok alapértelmezett nyelvének
kiválasztása. [English], [Chinese], [German],
[French], [Italian], [Spanish], [Portuguese],
[Holland], [Danish], [Swedish], [Finnish],
[Norwegian], [Russian], [Other].
Monitor Type
Az autós médialejátszónak és a csatlakoztatott
monitornak megfelelő képarány kiválasztása.
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
16:9
Szélesvásznú kép megjelenítése. Ezt célszerű
választani, ha a készülékhez szélesképernyős
monitort vagy szélesképernyős megjelenítést
támogató monitort csatlakoztat.
Letterbox
A rendszer szélesvásznú képet jelenít meg,
a képernyő alján és a tetején fekete csíkkal.
4:3-as képarányú monitorokhoz tervezett
beállítás.
Pan Scan
Szélesvásznú kép megjelenítése a képernyő
teljes területén, a kilógó részek levágásával.
Video CD PBC (XAV-W650BT)
A PBC-funkciók aktiválása VCD-lejátszás közben:
[OFF], [ON].
További információk
Óvintézkedések
 Ha a jármű közvetlen napfénynek kitett helyen
várakozott, használat előtt várja meg, amíg
lehűl a készülék.
 A motoros rádióantenna automatikusan
emelkedik ki és húzódik vissza.
Párakicsapódás (XAV-W650BT)
Ha a készülékben pára csapódhatott le, vegye
ki belőle a lemezt, és várjon egy órát, hogy
elpárologhasson a nedvesség, különben
meghibásodhat a készülék.
Magas hangminőség megőrzése
Kerülje a folyadékok érintkezését a készülékkel
és a lemezekkel (XAV-W650BT).
Balesetvédelmi megjegyzések
 Mindig tartsa be a helyi közlekedési szabályokat,
törvényeket és rendelkezéseket.
 Vezetés közben
 Ne nézze, illetve működtesse a készüléket, mert
elvonhatja a figyelmét, és baleset történhet.
A készülék megtekintéséhez vagy
működtetéséhez álljon meg járművével egy
biztonságos helyen.
 Ne használja a telepítési vagy más olyan
funkciót, amely elvonhatná figyelmét az útról.
 Tolatás közben mindenképp nézzen hátra,
és a biztonsága érdekében figyeljen
alaposan a környezetére, még akkor is,
ha a visszapillantó kamera csatlakoztatva van.
Ne hagyatkozzon kizárólag a visszapillantó
kamera képére.
 Működtetés közben
 Ne helyezze kezét, ujjait, sem idegen tárgyakat
a készülékbe, mert ez személyi sérüléshez vagy
a készülék meghibásodásához vezethet.
 Tartsa távol a kisebb tárgyakat
a kisgyermekektől.
 Mindig kapcsolja be a biztonsági öveket,
mert ellenkező esetben sérülés történhet
a jármű hirtelen megmozdulásából adódóan.
21HU
Balesetek megelőzése
Képek csak álló autóban, behúzott kézifék esetén
jelennek meg.
Ha az autó mozogni kezd a videolejátszás során,
a következő figyelmeztetés kíséretében leáll
a videó lejátszása:
Lejátszható lemezek és fájltípusok
Lemezek (XAV-W650BT)
DVD*
DVD VIDEO
DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW
(videolemezek)
DVD+R/DVD+R DL/DVD+RW
A REAR VIDEO OUT aljzathoz csatlakozó monitor
a mozgó járművekben is aktív.
Videót ilyenkor nem lehet nézni, de a hang
hallható marad.
VCD
Video CD (v 1.0/1.1/2.0)
CD
CD-hanglemez
CD-ROM/CD-R/CD-RW
Vezetés közben ne működtesse a készüléket,
és ne nézze a monitort.
* Az útmutatóban többször a DVD kifejezést használjuk
a DVD VIDEO, a DVD-R, a DVD-RW, a DVD+R és
a DVD+RW típusú lemezek közös megnevezésére.
[Video blocked for your safety]
Megjegyzések az LCD-panellel kapcsolatban
 Óvja az LCD-panelt a nedvességtől és
folyadékoktól, mivel meghibásodást okozhatnak.
Fájltípusok
Részletes információk a tömörítésről: 23. oldal.
Audiofájlok
MP3-fájlok, WMA-fájlok, AACfájlok, FLAC-fájlok és WAV fájlok
Videófájlok
Xvid-fájlok és MPEG-4-fájlok
Fotók
JPEG-fájlok (.jpg)
Lemezekkel kapcsolatos megjegyzések
(XAV-W650BT)
 Ne nyomja erősen az LCD-panelt, mert torzulhat
a kép vagy meghibásodhat a panel (például
homályossá válhat a kép, illetve megsérülhet
az LCD-panel).
 Csak az ujjával érintse meg a panelt. Ha bármilyen
tárgyat használ erre a célra, megsérülhet vagy
eltörhet az LCD-panel.
 Az LCD-panel tisztításához puha, száraz kendőt
használjon. Ne használjon oldószert, például
benzint, hígítószert, a kereskedelemben kapható
tisztítószereket, sem antisztatikus sprayket.
 Ne használja a készüléket a 0–40 °C
hőmérséklettartományon kívül.
 Ha járműve hideg vagy meleg helyen várakozott,
a kép homályossá válhat. A monitor azonban
ilyenkor nem sérül, és a kép kitisztul, miután
a járműben a hőmérséklet visszaáll a normál
értékre.
 Állandósuló kék, piros vagy zöld pöttyök
jelenhetnek meg a monitoron. Ezek a fényes
pontok minden LCD-kijelzőn megjelenhetnek.
Az LCD-panelt precíziós technológiával gyártják,
aminek köszönhetően felületének 99,99%-a
megfelelően funkcionál. Lehetséges azonban,
hogy a felület egy nagyon kis része (jellemzően
0,01%) nem világít megfelelően. Ez azonban nem
zavarja a használatot.
22HU
 Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napfénynek
vagy hőforrások (például hővezetékek) hőjének,
és ne hagyja közvetlen napsütésben álló
járműben.
 Lejátszás előtt töröljön
le minden lemezt egy
törlőkendővel, a közepétől
a széle felé haladva.
Ne használjon oldószert,
például benzint, hígítót és
kereskedelemi forgalomban
kapható más tisztítószereket.
 A készüléket a CD
szabványnak megfelelő lemezek lejátszására
tervezték. A DualDisc-lemezek és
a másolásvédelmi technológiákkal kódolt
egyes zenei lemezek nem felelnek meg a CD
szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy
nem játszhatók le ezzel a készülékkel.
 A készülékkel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek:
 Címkézett és matricázott lemezek, illetve
amelyekre valamilyen öntapadó anyag vagy
papír van ragasztva. Az ilyen lemezek
lejátszásának kísérlete hibás működést
vagy lemezkárosodást okozhat.
 Nem szabványos formájú lemezek (például szív,
négyzet, csillag stb. alakú lemezek). Az ilyen
lemezek lejátszásának megkísérlése
károsíthatja a készüléket.
 8 cm-es (3 1/4 hüvelykes) lemezek.
Megjegyzés DVD- és VCD-lemezek
lejátszásához
Egyes szoftvergyártók szándékosan korlátozzák
a DVD-k és VCD-k lejátszási lehetőségeit. Mivel
ez a készülék a szoftvergyártók által kialakított
tartalomnak megfelelően játssza le a DVD- és
VCD-lemezeket, egyes lejátszási funkciók
hiányozhatnak. A részletekről a DVD-hez vagy
VCD-hez kapott útmutatóban tájékozódhat.
Hang- és videofájlok lejátszási
sorrendje
Mappa (album)
Zene/Videó
(szám/videó)
Megjegyzések adatokat tartalmazó CD-k,
DVD-k és USB-eszközök lejátszásához
 Egyeses adatokat tartalmazó CD-k és DVD-k
(az íráshoz használt berendezéstől és a lemez
állapotától függően) nem játszhatók le ezen
a készüléken.
 Bizonyos lemezeket le kell zárni az írást követően
(23. oldal).
 A készülék a következő szabványokkal
kompatibilis:
Adat-CD-k:
 ISO 9660 Level 1/Level 2 formátum, bővített
Joliet/Romeo
Adat-DVD-k:
 UDF Bridge formátum (kombinált UDF és
ISO 9660)
 Maximális számossági értékek:
 Mappák (albumok) száma: 256 (a felső szintű
és az üres mappákkal együtt).
 Fájlok (számok, videók, fotók) és mappák
száma egy lemezen: 2000 (hosszú fájlés mappanevek esetén az érték 2000 alá
csökkenhet).
 Fájl- és mappanevekből megjeleníthető
karakterek száma: 32.
 Kompatibilis kodekek: MP3 (.mp3), WMA (.wma),
JPEG (.jpg), Xvid (.avi) és MPEG-4 (.mp4).
 Digitális jogvédelemmel ellátott (DRM-védett) fájlok
nem játszhatók le.
Megjegyzések a lemezek lezárásáról
A következő típusú lemezeket le kell zárni
a készüléken való lejátszáshoz:
 DVD-R/DVD-R DL (videó mód esetén)
 DVD-RW (videó mód esetén)
 DVD+R/DVD+R DL
 CD-R
 CD-RW
A DVD+RW formátumú lemezek lezárás nélkül is
lejátszhatók. Az ilyen lemezek automatikusan
lezáródnak.
A részletekről a lemezhez kapott útmutatóban
tájékozódhat.
Kompatibilis WMA-fájlok
Az alábbi követelményeknek meg nem felelő
WMA-fájlok*1 nem játszhatók le. A lejátszhatóság
azonban a követelményeknek megfelelő WMAfájlok esetén sem garantálható.
Kodek
 Médiafájl-formátum: ASF fájlformátum
 Fájlkiterjesztés: .wma
 Bitsebesség: 48–192 kbps (akár változó
bitsebességű (VBR) fájlok is)*2
 Mintavételezési frekvencia*3: 44,1 kHz
Kompatibilis MP3-fájlok
Az alábbi követelményeknek meg nem felelő MP3fájlok nem játszhatók le. A lejátszhatóság azonban
a követelményeknek megfelelő MP3-fájlok esetén
sem garantálható.
Kodek
 Médiafájl-formátum: MP3 (MPEG-1 Layer3)
fájlformátum
 Fájlkiterjesztés: .mp3
 Bitsebesség: 48–192 kbps (akár változó
bitsebességű (VBR) fájlok is)*2
 Mintavételezési frekvencia*3: 32; 44,1; 48 kHz
Kompatibilis AAC-fájlok
Az alábbi követelményeknek meg nem felelő AACfájlok nem játszhatók le. A lejátszhatóság azonban
a követelményeknek megfelelő AAC-fájlok esetén
sem garantálható.
Kodek
 Médiafájl-formátum: AAC-LC formátum az
ADTS/RAW/ADIF protokoll támogatásával
 Fájlkiterjesztés: .m4a
 Bitsebesség: 40–320 kbps (változó bitsebességű
(VBR) és fix bitsebességű (CBR) fájlok is)*2
 Mintavételezési frekvencia*3: 8–48 kHz
 Mintaméret (kvantálás): 16 bit
 Csatornák: Monó, sztereó
23HU
Kompatibilis FLAC-fájlok
Kompatibilis JPEG-fájlok
Az alábbi követelményeknek meg nem felelő FLACfájlok nem játszhatók le. A lejátszhatóság azonban
a követelményeknek megfelelő FLAC-fájlok esetén
sem garantálható.
Az alábbi követelményeknek meg nem
felelő JPEG-fájlok*6 nem jeleníthetők meg.
A megjeleníthetőség azonban a követelményeknek
megfelelő JPEG-fájlok esetén sem garantálható.
Kodek
 Fájlkiterjesztés: .flac
 Mintavételezési frekvencia*3*4 8–96 kHz
 Mintaméret (kvantálás)*4: 8, 12, 16, 20 és 24 bit
 Csatornák: Monó és sztereó (az 5.1 csatornás
fájlok kivételével)
Kokek
 Médiafájl-formátum: A DCF 2.0/Exif 2.21
szabvánnyal kompatibilis fájlformátumok
 Fájlkiterjesztés: .jpg
 Profil: Szekvenciális (baseline)
 Pixelszám: Max. 6048 × 4032 (24 000 000)
képpont
Kompatibilis WAV-fájlok
Az alábbi követelményeknek meg nem felelő WAVfájlok nem játszhatók le. A lejátszhatóság azonban
a követelményeknek megfelelő WAV-fájlok esetén
sem garantálható.
Kodek
 Fájlkiterjesztés: .wav
 Bitsebesség: 16 kbps – 1536 Mbps (változó
bitsebességű (VBR) és fix bitsebességű (CBR)
fájlok is)*2
 Mintavételezési frekvencia*3: 8–48 kHz
 Mintaméret (kvantálás): 16 és 24 bit
 Csatornák: Monó, sztereó
Kompatibilis Xvid-fájlok
Az alábbi követelményeknek meg nem felelő Xvidfájlok nem játszhatók le. A lejátszhatóság azonban
a követelményeknek megfelelő Xvid-fájlok esetén
sem garantálható.
Kodek
 Médiafájl-formátum: Xvid fájlformátum
 Fájlkiterjesztés: .avi
 Videokodek: MPEG-4 Advanced Simple Profile
 Audiokodek: MP3 (MPEG-1 Layer3)
 Bitsebesség: Max. 8 Mbps
 Képkocka-sebesség: Max. 30 képkocka/mp
(30p/60i)
 Felbontás: Max. 720 × 576*5
Kompatibilis MPEG-4-fájlok
Az alábbi követelményeknek meg nem felelő
MPEG-4-fájlok nem játszhatók le. A lejátszhatóság
azonban a követelményeknek megfelelő
MPEG-4-fájlok esetén sem garantálható.
Kodek
 Médiafájl-formátum: MP4 fájlformátum
 Fájlkiterjesztés: .mp4
 Videokodek: MPEG-4 Simple Profile
 Audiokodek: AAC
 Bitsebesség: Max. 4 Mbps
 Képkocka-sebesség: Max. 30 képkocka/mp
(30p/60i)
 Felbontás: Max. 720 × 576*5
24HU
*1 Másolásvédelemmel ellátott WMA-fájlok nem
játszhatók le.
*2 Nem szabványos és nem garantált bitsebességek
is elfogadottak, a mintavételezési frekvenciától
függően.
*3 Egyes médiakódolók más mintavételi frekvenciát
alkalmaznak.
*4 A nagyfelbontású hanganyagok csökkentett
minőségben szólalnak meg.
*5 Ezek a számok a lejátszható videók maximális
felbontását jelölik, nem a lejátszó kijelzőjének
felbontását. A kijelző felbontása 800 × 480 képpont.
*6 Egyes fotófájlokat – fájlformátumuktól függően –
nem képes megjeleníteni a készülék.
Kompatibilis iPodok
Karbantartás (XAV-W650BT)
 A készülékhez csatlakoztatható iPod-modelleket
az alábbi táblázat foglalja össze. Csatlakoztatás
előtt frissítse az iPod operációs rendszerét.
Kompatibilis iPhone-ok és iPodok
Típus
Bluetooth®
USB
iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS


iPod touch
(5. generáció)


iPod touch
(4. generáció)


A távirányító lítiumelemének cseréje
Az elem normál körülmények között körülbelül
egy évig működik. (Az élettartam a használati
körülményektől függően rövidebb is lehet.)
Ahogy az elem egyre gyengébbé válik,
úgy csökken a távirányító hatótávolsága.
FIGYELEM!
Az elem helytelen cseréje robbanást okozhat.
Az elem csak azonos vagy kompatibilis típusúra
cserélhető ki.
+ oldallal felfelé

Lítiumelemekkel kapcsolatos tudnivalók
 Tartsa távol a lítiumelemet kisgyermekektől. Az elem
lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
 A megfelelő érintkezés biztosítása érdekében törölje
meg az elemet egy száraz kendővel.
 Az elem behelyezésekor ügyeljen a pólusok
megfelelő irányára.
 Ne fogja meg az elemet fémből készült csipesszel,
mert rövidzárlatot okozhat.
iPod touch
(3. generáció)

iPod classic

iPod nano
(7. generáció)

FIGYELMEZTETÉS
iPod nano
(6. generáció)

Az elem helytelen kezelés esetén felrobbanhat.
Ne töltse fel, ne szerelje szét és ne dobja tűzbe
az elemet.
iPod nano
(5. generáció)

 Az elektronikus készülékeken olvasható „Made for
iPod” és „Made for iPhone” felirat azt jelenti, hogy
az adott kiegészítőt kifejezetten úgy alakították ki,
hogy csatlakozni tudjon az iPodokhoz vagy az
iPhone-okhoz, és a gyártó tanúsítja, hogy az ilyen
készülékek megfelelnek az Apple teljesítményi
és funkcionális standardjainak. Az Apple nem
felelős az ilyen készülékek működéséért, sem
a biztonsági, balesetvédelmi, egészségvédelmi
és jogszabályi előírásoknak való megfelelésükért.
Tájékoztatjuk, hogy a jelen kiegészítő együttes
használata egy iPoddal vagy iPhone-nal
csökkentheti a vezeték nélküli hálózat
jelerősségét vagy sebességét.
A kezelési útmutatóban meg nem válaszolt
kérdésekre örömmel válaszolnak a legközelebbi
Sony-márkaképviselet munkatársai.
25HU
Műszaki adatok
Monitor
Kijelző típusa: Szélesvásznú színes LCD-monitor
Méretek: 6,2 hüvelyk
Technológia: TFT aktív mátrix
Pixelszám:
1 152 000 képpont (800 × 3 (RGB) × 480)
Színrendszer:
PAL/NTSC/SECAM/PAL-M (automatikus
választás)
Rádió
FM
Vételi frekvenciatartomány: 87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 150 kHz
Hangolási érzékenység: 10 dBf
Szelektivitás: 70 dB 400 kHz-en
Jel–zaj-arány: 70 dB (monó)
Szeparáció 1 kHz-nél: 30 dB
Frekvenciaátvitel: 20–15 000 Hz
AM
Vételi frekvenciatartomány: 531–1602 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia:
9267 kHz vagy 9258 kHz/4,5 kHz
Érzékenység: 44 μV
DVD-/CD-lejátszó (XAV-W650BT)
Jel–zaj-arány: 80 dB
Frekvenciaátvitel: 20–20 000 Hz
Ingadozás (wow és flutter): Mérhetőségi határ alatt
Harmonikus torzítás: 0.05%
Régiókód: A készülék alján látható címkén
USB Lejátszó
Interfész: USB (Full-speed)
Maximális áramerősség: 1 A
Vezeték nélküli kommunikáció
Kommunikációs rendszer:
BLUETOOTH Standard, 3.0-s verzió
Kimenet:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Max. +4 dBm)
Maximális kommunikációs hatótáv:
Közvetlen rálátás esetén kb. 10 m*1
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv (2,4000–2,4835 GHz)
Modulációs módszer: FHSS
26HU
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok*2:
A2DP (hangátviteli profil) 1.2-es verzió
AVRCP (hang- és videó-távirányítási profil)
1.4-es verzió
HFP (kihangosítós telefonálási profil),
1.6-os verzió
PBAP (telefonkönyv-elérési profil)
OPP (objektumátviteli profil)
SPP (soros portos profil)
Megfelelő kodek: SBC (.sbc)
*1 A tényleges hatótáv a készülékek között
elhelyezkedő akadályoktól, az esetlegesen
hatótávolságban lévő mikrohullámú sütők
körül kialakult mágneses tértől, a sztatikus
elektromosságtól, a vételi érzékenységtől,
az antenna teljesítményétől, az operációs
rendszertől, a használt szoftveralkalmazástól
és más tényezőktől függ.
*2 A BLUETOOTH szabványban definiált profilok
a készülékek közötti BLUETOOTH-kommunikáció
célját jelzik.
Erősítő
Kimenetek: Hangszórókimenetek
Hangszórók impedanciája: 4–8 Ω
Maximális kimeneti teljesítmény: 55 W x 4 (4 Ω)
Általános
Kimeneti aljzatok:
Videokimeneti aljzat (hátsó)
Hangkimeneti aljzatok (első és hátsó
hangszórók, illetve mélysugárzó számára)
Motoros antenna/erősítővezérlő aljzata
(REM OUT)
Bemeneti aljzatok:
Megvilágítási aljzat
Kormányon lévő kezelőszervek bemeneti aljzata
Antenna-bemeneti csatlakozóaljzat
Mikrofonbemeneti aljzat
Kézifék-állapotjelző aljzat
Hátramenetet jelző aljzat
Kamerabemeneti aljzat
AUX hangbemeneti aljzat (első)
AUX jelű audio/video-bemeneti aljzat (hátsó)
USB-port
Áramellátási követelmények: 12 V-os
DC-autóakkumulátor (negatív földkábel)
Névleges áramfelvétel: 10 A
Méretek:
Kb. 178 mm × 101,5 mm × 176 mm (sz/ma/mé)
Foglalat méretei:
Kb. 170 mm × 100 mm × 162 mm (sz/ma/mé)
Tömeg:
XAV-W650BT: 1,7 kg
XAV-V630BT: 1,2 kg
A csomag tartalma:
Fő egység (1)
Beszerelési és csatlakoztatási alkatrészek
(1 szett)
Távirányító (1): RM-X170 (XAV-W650BT)
Mikrofon (1)
Opcionális kiegészítők/készülékek:
Kábel a kormány távirányítószerveinek
csatlakoztatásához: RC-SR1
A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Egyes kereskedők nem forgalmazzák a kiegészítők
teljes választékát. Erről az adott kereskedőtől kérhet
részletes tájékoztatást.
A DVD VIDEO, a DVD-R, a DVD-RW, a DVD+R és
a DVD+RW kifejezések kereskedelmi védjegyek.
A külső és a műszaki adatok bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
Régiókód
A régiókódok a szerzői jogok védelmére használt
rendszer részei.
Készüléke régiókódját az alján található címkén
találja. A készülék csak az ezzel egyező régiókódos
DVD-ket tudja lejátszani.
Az
címkével ellátott DVD-k szintén
lejátszhatók.
Ha másfajta DVD-t próbál lejátszani, a monitoron
a [Playback prohibited by region code] üzenet
jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a régiókódok
eltérése miatt nem játszható le a lemez.
Előfordulhat, hogy egyes DVD-ken nem tüntetik
fel a régiókódot, de régiós korlátozások miatt
mégsem lehet lejátszani a lemezt.
Szerzői jogok
A készülék a Dolby Laboratories által az USA-ban
és a külföldön bejegyzett szabadalmakban
megfogalmazott technológiákat a Dolby
Laboratories engedélyével használja.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és
szabadalmait a Fraunhofer IIS és a Thomson
licencének birtokában használja a készülék.
A készülék gyártása a Dolby Laboratories licence
alapján történt. A Dolby és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories védjegye.
A Bluetooth® szó és embléma a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegye. A Sony Corporation megfelelő
licenc birtokában használja ezeket a védjegyeket.
A többi védjegy és márkanév jogtulajdonosaik
tulajdonát képezi.
Az N szimbólum az NFC Forum Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
Ezt a terméket a Microsoft bizonyos szellemi
tulajdonjogai védik. Az ilyen technológiák
e terméken kívüli használata vagy terjesztése
kizárólag a Microsoft vagy valamely hivatalos
leányvállalata megfelelő engedélyével lehetséges.
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano,
az iPod touch és a Siri kifejezés az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban. Az App Store
az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
A TERMÉK AZ MPEG-4 VISUAL
SZABVÁNYPORTFÓLIÓ AZON LICENCÉVEL
RENDELKEZIK, AMELY LEHETŐVÉ TESZI, HOGY
A FOGYASZTÓK SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI
CÉLLAL HASZNÁLJÁK A TERMÉKET OLYAN
VIDEOANYAGOK MPEG-4 VISUAL STANDARD
(MPEG-4-VIDEÓ) SZABVÁNY SZERINTI
DEKÓDOLÁSÁRA, AMELYEKET VAGY MÁS
FOGYASZTÓ ÁLLÍTOTT ELŐ SZEMÉLYES CÉLÚ,
NEM KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT
JELLEGGEL, ILLETVE AMELYEKET AZ MPEG LA
MPEG-4-VIDEÓK GYÁRTÁSÁT ENGEDÉLYEZŐ
LICENCÉVEL RENDELKEZŐ KERESKEDELMI
VIDEOGYÁRTÓK ÁLLÍTOTTAK ELŐ.
A LICENC MÁS FELHASZNÁLÁSI CÉLT VAGY
HASZNÁLATI MÓDOT NEM ENGEDÉLYEZ,
ÉS ILYEN NEM IS VÉLELMEZHETŐ.
A PROMÓCIÓS, BELSŐ ÉS KERESKEDELMI CÉLÚ
HASZNÁLATTAL, ILLETVE A LICENCEKKEL
KAPCSOLATBAN AZ MPEG LA, LLC NYÚJT
TÁJÉKOZTATÁST. WEB:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
A Google, a Google Play és az Android kifejezés
a Google Inc. védjegye.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009, Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
A szoftver eredeti vagy módosított verziójának
forráskódként vagy bináris formában megvalósuló
terjesztését az alábbi rendelkezések szabályozzák:
 A forráskód továbbterjesztett csomagjainak meg
kell őrizniük a fenti szerzői jogi nyilatkozatot,
a jelen rendelkezéseket, valamint az alábbi
nyilatkozatot.
 A szoftver bináris formátumban terjesztett
változatainak a hozzájuk kapcsolódó és
velük terjesztett dokumentációban és más
anyagokban meg kell őrizniük a fenti szerzői
jogi nyilatkozatot, a jelen rendelkezéseket,
valamint az alábbi nyilatkozatot.
27HU
 Sem a Xiph.org Foundation név, sem
a közreműködők neve nem használható fel
kifejezett előzetes írásbeli engedély nélkül a jelen
szoftverből származó termékek promotálására.
JELEN SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK
TULAJDONOSAI ÉS ALKOTÓI MINDENFÉLE TÖRVÉNYI
VAGY KIFEJEZETT SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS ÉS
MÁSFÉLE GARANCIA NÉLKÜL TESZIK KÖZÉ,
KIFEJEZETTEN KIZÁRVA TÖBBEK KÖZÖTT
A FORGALOMKÉPESSÉG ÉS A VÉLELMEZETT
CÉLRA VALÓ HASZNÁLHATÓSÁG SZAVATOSSÁGI
FELELŐSSÉGÉT.AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ALKOTÓK
SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A SZOFTVER
HASZNÁLATÁBÓL BÁRMILYEN MÓDON EREDŐ
KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÁROKÉRT, HIBÁJUKBÓL
FAKADÓ SZERZŐDÉSSZEGÉSBŐL EREDŐ KÁROKÉRT
ÉS BÜNTETŐJOGI KÖRBE TARTOZÓ KÁROKÉRT
(NEM KIZÁRÓLAGOSAN EZEK KÖZÉ ÉRTVE
A CSERECIKKEK ÉS -SZOLGÁLTATÁSOK, ILLETVE
HELYETTESÍTŐ CIKKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
BESZERZÉSÉT, A HASZNÁLHATÓSÁG ELVESZTÉSÉT,
AZ ADATVESZTÉST ÉS A PROFITVESZTÉST, ILLETVE
AZ ÜZEMMENET VAGY ÜGYVITEL LEÁLLÁSÁT);
FÜGGETLENÜL AZ ILYEN KÁROKAT ELŐIDÉZŐ
OKOKTÓL ÉS FELELŐSSÉGI FORMÁKTÓL;
FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY SZERZŐDÉSES
VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS, ESETLEG
OBJEKTÍV FELELŐSSÉG (PÉLDÁUL HANYAGSÁG)
GYANÚJA MERÜL FEL; TOVÁBBÁ FÜGGETLENÜL
ATTÓL, HOGY AZ ALAPÍTVÁNY VAGY AZ ALKOTÓK
TISZTÁBAN VOLTAK-E AZ ILYEN KÁROK
BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉVEL.
A termék a Monotype Imaging Inc. által a Sony
részére licencelt betűtípusokat használ.
Ezek a betűtípusok kizárólag a jelen termékkel
összefüggő célra használhatók.
Minden más védjegy jogtulajdonosának
tulajdonát képezi.
Hibaelhárítás
Az alábbi útmutató segítséget nyújt a készülékkel
kapcsolatos problémák megoldásában.
Mindenekelőtt ellenőrizze a készülék
csatlakoztatási és kezelési útmutatóját.
A biztosíték használata és a készülék kiszerelése
a műszerfalból: Csatlakoztatás és beszerelés
(34. oldal).
Ha nem sikerül megoldani a problémát, látogasson
el a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalra.
Általános
Nem kap áramot a készülék.
 Ellenőrizze a biztosítékot.
 Csatlakozási hiba lépett fel.
 Csatlakoztassa a sárga és piros tápkábeleket.
28HU
Nem csipog a készülék.
 Az opcionálisan használható erősítő
csatlakoztatva van a készülékhez, és ezért nem
a beépített erősítőt használja.
Törlődött a készülék memóriája.
 Kihúzták a tápkábelt, vagy érintkezési hibás
a kábel, illetve kivették – vagy nem megfelelően
csatlakoztatták – a jármű akkumulátorát.
Törlődtek a tárolt rádióadók és törlődött
a pontos idő.
Kioldott a biztosíték.
A készülék zajt hallat a gyújtás kapcsolása során.
 A vezetékeket nem megfelelően csatlakoztatták
a jármű elektronikus eszközeinek áramellátását
biztosító csatlakozóhoz.
Minden eltűnik vagy semmi nem jelenik meg
a monitoron.
 A halványítás [ON] értékre van állítva (19. oldal).
 A HOME gomb nyomva tartása esetén elsötétül
a kijelző.
 Tartsa nyomva ismét a HOME gombot,
amíg újra meg nem jelenik a képernyő.
 Aktiválódik a monitorkikapcsolási funkció
(20. oldal).
 Érintse meg bárhol a kijelzőt
a visszakapcsolásához.
A kijelző nem jól érzékeli az érintést.
 Egyszerre csak egy pontot érintsen meg
a kijelzőn. Ha több részt érint meg egyszerre,
a kijelző nem működik megfelelően.
 Kalibrálást igényel a kijelző érintőpanele
(19. oldal).
 Határozottabban nyomja meg az érintőpanelt.
 A hátsó monitor nem érintésvezérelt. A hátsó
monitoron megjelenő ikonok nem működnek.
Nem választhatók ki a menüelemek.
 A nem elérhető menüelemek szürkén
jelennek meg.
Rádióadások vétele
Nincs fogható rádióadó.
Erős zaj hallható a rádióban.
 Csatlakozási hiba lépett fel.
 Csatlakoztassa a kék-fehér csíkos REM OUT
kábelt vagy a piros kiegészítő tápkábelt
a jármű antennaerősítőjének tápvezetékére
(ha van a járművében beépített rádióantenna
a hátulsó/oldalsó szélvédőben).
 Ellenőrizze az antenna csatlakozásait.
 Ha a motoros antenna nem emelkedik ki,
ellenőrizze az antennavezérlő kábelt.
Nem működik az automatikus hangolás.
 Túl gyengék a fogható jelek.
RDS
A PTY funkció a [PTY not found] feliratot
jeleníti meg.
 A hallgatott adó nem RDS-adó.
 A készülék nem kapott RDS-adatokat.
 Az adó nem határozta meg az általa sugárzott
program típusát.
Néhány másodpercnyi rádióhallgatás után
hangolásba kezd a készülék.
 A hallgatott adó nem támogatja a TP-funkciót,
vagy nagyon gyengén fogható a jele.
 Kapcsolja ki a TA-funkciót (11. oldal).
Nem hallhatók közlekedési hírek.
 Kapcsolja be a TA-funkciót (11. oldal).
 Az adó valójában nem sugároz közlekedési
híreket, bár kompatibilis a TP-funkcióval.
 Váltson másik adóra.
Képek
Nincs kép, vagy zajos a kép.
 Csatlakozási hiba lépett fel.
 Ellenőrizze a készülék és a másik berendezés
közötti csatlakozást, és állítsa a berendezés
bemeneti jelforrásválasztóját az autós
médialejátszónak megfelelő jelforrásra.
 Hibás vagy szennyezett a lemez (XAV-W650BT).
 Nem megfelelően lett beszerelve a készülék.
 A készüléket 45°-nál kisebb szögben kell
beszerelni az autó egy stabil részére.
 A világoszöld kézifékkábel nem csatlakozik
a kézifékkapcsoló vezetékéhez, vagy a kézifék
nincs behúzva.
Nem fér el a képernyőn a kép.
 Az érintett lemezre fix képarányban rögzítették
a tartalmat.
Nincs kép, vagy zajos a kép a hátsó monitoron.
 Nem csatlakoztatott jelforrást vagy módot
választott. Ha nincs bemeneti jel, nem
jelenik meg kép a hátsó monitoron.
 Rossz színrendszert használ a készülék.
 Állítsa be a színrendszert a [PAL] vagy az
[NTSC] értékre, a csatlakoztatott monitornak
megfelelően (19. oldal).
 A visszapillantó kamera képe az autós
médialejátszón jelenik meg.
 A hátsó monitoron nem jelenik meg kép,
ha az autós médialejátszón a visszapillantó
kamera képe látható.
Hang
Nincs hang, vagy a hang ugrik, illetve torz.
 Csatlakozási hiba lépett fel.
 Ellenőrizze az autós médialejátszó és a többi
készülék közötti csatlakozásokat, és állítsa
a készülék bemeneti jelforrásválasztóját az
autós médialejátszónak megfelelő jelforrásra.
 Hibás vagy szennyezett a lemez (XAV-W650BT).
 Nem megfelelően lett beszerelve a készülék.
 A készüléket 45°-nál kisebb szögben kell
beszerelni az autó egy stabil részére.
 Olyan MP3-fájlt próbál lejátszani, amelynek
mintavételi frekvenciája nem 32, 44,1 vagy
48 kHz.
 Olyan WMA-fájlt próbál lejátszani, amelynek
mintavételi frekvenciája nem 44,1 kHz.
 Olyan MP3-fájlt próbál lejátszani, amelynek
bitsebessége nem 48–192 kbps.
 Olyan WMA-fájlt próbál lejátszani, amelynek
bitsebessége nem 48–192 kbps.
 A készülék szünet, gyors visszatekerés vagy
gyors előretekerés módban van.
 Nem megfelelőek a hangkimeneti beállítások.
 Túl alacsony a DVD kimeneti hangereje
(15. oldal; csak XAV-W650BT).
 Túl alacsony a hangerő.
 Aktív az ATT funkció.
 Nem támogatott formátumú fájlt próbál
lejátszani.
 Ellenőrizze, hogy támogatja-e a készülék
a lejátszani kívánt fájl formátumát (23. oldal).
Nem tiszta a hang.
 Tartson távolságot a kábelek között.
Lemezek (XAV-W650BT)
Nem lehet lejátszani egy lemezt.
 Hibás vagy szennyezett a lemez.
 A lemez nincs lejátszásra alkalmas állapotban.
 Nem megfelelő régiókóddal rendelkező DVD-t
próbált lejátszani.
 Nincs lezárva a lemez (23. oldal).
 A lemez formátuma vagy a fájl verziója nem
kompatibilis a készülékkel (22. oldal).
 Nyomja meg a  gombot a lemez kiadásához.
Nem sikerül lejátszani egy MP3-, WMA-, Xvidvagy MPEG-4-fájlt.
 A lemez tartalmát nem ISO 9660 Level 1 vagy
Level 2 formátumban, nem a bővített Joliet vagy
Romeo formátumban (adat-CD-k esetén), illetve
nem UDF Bridge formátumban (adat-DVD-k
esetén) rögzítették (23. oldal).
 Nem megfelelő a fájl kiterjesztése (23. oldal).
 A fájlok formátuma nem MP3, WMA, Xvid vagy
MPEG-4.
 Ha a lemezen különböző típusú fájlok találhatók,
csak a kiválasztott típusú fájlok játszhatók le.
 Válassza ki a megfelelő fájltípust a menüben
(22. oldal).
29HU
Lassabban kezdődik el az MP3, WMA, Xvid vagy
MPEG-4 típusú fájlok lejátszása.
 Az alábbi esetekben hosszabb időt igényelhet
a lejátszás elindítása:
 Bonyolult a lemez mappahierarchiája.
 Adattárolásra is alkalmas a lemez.
Bizonyos funkciók nem érhetők el.
 Az adott lemeztől függően egyes funkciók
(például a lejátszás leállítása, a keresés vagy
a végtelenített és a véletlenszerű lejátszás)
nem érhetők el. A részletekről a lemezhez
kapott útmutatóban tájékozódhat.
Nem változtatható meg a hangsáv vagy
a feliratozás nyelve, illetve a nézeti szög.
 A távirányító közvetlen választást lehetővé tévő
gombja helyett próbálja meg a DVD menüjében
beállítani ezeket (12. oldal).
 Nincs többnyelvű hangsáv, feliratozás vagy több
nézőszög rögzítve az érintett DVD-n.
 A DVD korlátozza ezen beállítások módosítását.
Nem működnek a kezelőgombok.
 Nyomja meg a Reset gombot (7. oldal).
Nem adja ki a lemezt a készülék.
Nem fogadja be a lemezt a készülék.
 Nyomja le és tartsa nyomva a lemezkiadó
gombot.
USB-n keresztüli lejátszás
USB-hubon keresztül nem sikerül lejátszani
a médiafájlokat.
 Csatlakoztassa USB-hub nélkül az iPodját vagy
USB-eszközét.
Nem játszhatók le a fájlok.
 Csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
Lassabban indul el az USB-n keresztüli lejátszás
 Az USB-eszköz nagyméretű fájlokat, illetve
bonyolult mappahierarchiát tartalmaz.
Időnként megszakad a hang.
 A 320 kbps-nál nagyobb sávszélességű fájlok
lejátszása esetén szórványosan megszakadhat
a hang.
Nem játszható le egy zenefájl.
 A készülék csak a FAT16, a FAT32 és az exFAT
fájlrendszerrel formázott USB-eszközöket
támogatja.*
* A készülék egyaránt támogatja a FAT16, a FAT3 és az
exFAT fájlrendszer-formátumot, egyes USB-eszközök
azonban nem – vagy nem mindegyiket. Erről az USBeszközhöz kapott útmutatókban, illetve a készülék
gyártójánál tájékozódhat.
30HU
NFC-funkció
Nem működik az egyérintéses NFC-csatlakozás.
 Ha az okostelefon nem reagál az érintési
kísérletre:
 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva
az okostelefonon az NFC-funkció.
 Helyezze közelebb az okostelefon N
szimbólumát a készülék N szimbólumához.
 Ha az okostelefont tokban tárolja, akkor
vegye ki belőle.
 Az NFC-jelek vételi érzékenysége
készülékenként eltérő.
Ha többszöri próbálkozásra sem sikerül az
egyérintéses csatlakozás, próbáljon meg
BLUETOOTH-kapcsolatot létrehozni.
BLUETOOTH-funkció
A csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-készülék
nem érzékeli az autós médialejátszót.
 Állítsa a [Bluetooth Connection] beállítást [ON]
értékre (20. oldal).
 Ha folyamatban van a csatlakozás egy
BLUETOOTH-készülékhez, más eszközök nem
észlelik az autós médialejátszót. Szakítsa meg
a jelenlegi kapcsolatot, és kerestesse meg
az autós médialejátszót a másik készülékkel.
A leválasztott eszköz újracsatlakoztatásához
csak ki kell választani az eszközt a regisztrált
eszközök listájából.
Nem sikerül kapcsolatot létesíteni.
 Ellenőrizze a párosítási és csatlakozási
folyamatokat a másik készülékhez kapott
útmutatókban, és próbálkozzon annak
lépései szerint.
Nem jelenik meg az észlelt készülék neve.
 A másik készülék állapotától függően
előfordulhat, hogy nem kérdezhető le a neve.
Nincs csengőhang.
 A telefon csöngése közben növelje a csengetési
hangerőt.
Túl halk a másik fél hangja.
 Hívás közben növelje meg a hangerőt.
A másik fél túl alacsony vagy túl magas
hangerőre panaszkodik.
 Módosítsa a [MIC Gain] beállítás értékét
(16. oldal).
Visszhang vagy zaj hallható
a telefonbeszélgetések közben.
 Csökkentse a hangerőt.
 Erős környezeti zaj esetén próbálkozzon meg
a zajok csökkentésével.
 Ha nagy a kintről beszűrődő zaj, húzza fel
az ablakokat.
 Ha a légkondicionáló kelt nagy zajt, csökkentse
a teljesítményfokozatát.
Beszélgetés közben rossz minőségű a hang.
 A beszélgetés közbeni hangminőség
a mobiltelefon vételi körülményeitől függ.
 Alacsony mobilhálózati jelszint esetén
keressen olyan helyet járművével, ahol
erősebb jelet tud venni a mobiltelefon.
Nagyon halk vagy nagyon hangos
a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz.
 A különböző BLUETOOTH-eszközök
hangerőszintje eltérhet egymástól.
 Csökkentse az autós médialejátszó
és a BLUETOOTH-készülék közötti
hangerőszint-eltérést (14. oldal).
Ugrik vagy hullámzik a hang, illetve megszakad
a BLUETOOTH-kapcsolat.
 Helyezze közelebb a BLUETOOTH-készüléket az
autós médialejátszóhoz.
 Ha tokban vagy táskában tárolja a BLUETOOTHkészüléket, a használat idejére vegye ki belőle,
mivel a tok vagy táska árnyékolása is csökkenti
a jelerősséget.
 A közelben rádióhullámokat kibocsátó más
BLUETOOTH-os vagy egyéb készülékek (például
rádióamatőrök készülékei) is üzemelnek.
 Kapcsolja ki ezeket a készülékeket.
 Növelje a távolságot az autós médialejátszó
és az egyéb eszközök között.
 Az autós médialejátszó és a mobiltelefon közötti
kapcsolat felépítésekor egy pillanatra megszakad
a lejátszott zene. Ez nem hibajelenség.
Zenelejátszás (streamelés) közben nem
vezérelhető a csatlakoztatott BLUETOOTHkészülék.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott BLUETOOTHeszköz támogatja-e az AVRCP szabványprofilt.
Időtúllépés miatt nem sikerült a párosítás.
 Lehet, hogy a csatlakoztatni kívánt készüléken
túl rövid idő van beállítva a párosítás
lebonyolítására. Próbálja meg gyorsabban
végrehajtani a párosítást. Egyszámjegyű
jelszóval például gyorsíthat a folyamaton.
Nem működik a BLUETOOTH-funkció.
 Tartsa nyomva 1 másodpercig a SOURCE gombot
(ennek hatására nem lesz kiválasztott jelforrás),
majd kapcsolja be a készüléket.
Kihangosítós módban zajló telefonálás közben
nem szólalnak meg az autó hangszórói.
 Ha a hang a mobiltelefonból szól, állítsa be úgy
a telefont, hogy a jármű hangszóróira küldje
a hangot.
Nem aktiválódik a Siri Eyes Free.
 Hajtsa végre a kihangosítási funkcióhoz
szükséges készülékregisztrációt a Siri Eyes Free
funkciót támogató iPhone-on.
 Kapcsolja be az iPhone Siri funkcióját.
 Bontsa az iPhone BLUETOOTH-kapcsolatát, és
csatlakoztassa újra az autós médialejátszóhoz.
SongPal
Az alkalmazás SongPalben megjelenő neve nem
azonos a tényleges alkalmazásnévvel.
 Indítsa el újra az alkalmazást a SongPalben.
Hibajelző képernyők és hibaüzenetek
Hubs not supported.
 A készülék nem támogatja az USB-hubokon
keresztüli kommunikációt.
No Playable Data
 A lemez nem tartalmaz lejátszható tartalmat
(XAV-W650BT).
 Az iPod nem tartalmaz lejátszható tartalmat.
 Töltsön zeneanyagokat (zenefájlokat)
az iPodra.
 Az USB-eszköz nem tartalmaz lejátszható
tartalmat.
 Töltsön zeneanyagokat (zenefájlokat) az
USB-eszközre.
Néhány funkció nem működik.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék
támogatja-e a kérdéses funkciókat.
Cannot play this content
 A választott tartalom nem játszható le.
 A lejátszás a következő fájllal folytatódik.
A készülék váratlanul felvett egy hívást.
 A csatlakoztatott telefonon automatikus
hívásfogadásra van beállítva.
 A készülék [Auto Answer] beállításának értéke
[ON] (16. oldal).
Overcurrent Caution on USB
 Túl van terhelve az USB-eszköz.
 Bontsa az USB-eszköz kapcsolatát, és
a SOURCE gombbal válasszon másik jelforrást.
 Meghibásodott, nem működik, vagy nem
támogatott a csatlakoztatott USB-eszköz.
31HU
USB device not supported
 A különböző USB-s készülékek kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
Device no response
 A készülék nem ismeri fel a csatlakoztatott
USB-eszközt.
 Csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
 Ellenőrizze, hogy támogatja-e az autós
médialejátszó az adott USB-eszközt.
 A készülék nem tud megjeleníteni egy karaktert.
BLUETOOTH-funkció
Bluetooth Connection Error
 Hiba történt a készülék és a BLUETOOTH-telefon
közötti kommunikációban.
 Ellenőrizze, az autós médialejátszón és
a BLUETOOTH-os telefonon is be van-e
kapcsolva a BLUETOOTH-funkció.
 Próbálkozzon újra a párosítással.
 Csatlakoztassa újra a BLUETOOTH-telefont.
Bluetooth device is not found
 A készülék nem érzékel csatlakoztatható
BLUETOOTH-eszközt.
 Ellenőrizze a csatlakozni próbáló eszköz
BLUETOOTH-beállítását.
 Nincs egyetlen eszköz sem a regisztrált
BLUETOOTH-eszközök listáján.
 Párosítsa az autós médialejátszót egy
BLUETOOTH-eszközzel (8. oldal).
Call Data Error
 Hiba történt, miközben a rendszer megpróbálta
elérni a BLUETOOTH-os telefon telefonkönyvét
vagy híváslistáját a PBAP protokollon keresztül.
 Csatlakoztassa újra a BLUETOOTH-telefont.
Data Listing Error
 Hiba történt, miközben a rendszer megpróbálta
megjeleníteni a BLUETOOTH-os telefon
telefonkönyvét vagy híváslistáját a PBAP
protokollon keresztül.
 Csatlakoztassa újra a BLUETOOTH-telefont.
Handsfree device is not available
 Nincs csatlakoztatva mobiltelefon.
 Csatlakoztasson egy mobiltelefont (8. oldal).
32HU
Lemezek (XAV-W650BT)
Disc Error
 A készülék valamilyen probléma miatt nem tudja
beolvasni az adatokat.
 Megsérültek a lemezen tárolt adatok.
 Megsérült a lemez.
 A lemez nem kompatibilis a készülékkel.
 Nincs lezárva a lemez.
 A lemez szennyezett, vagy fejjel lefelé lett
behelyezve.
 Tisztítsa meg, illetve helyezze be megfelelően
a lemezt.
 Üres a készülékbe helyezett lemez.
 A lemez valamilyen probléma miatt nem
játszható le.
 Helyezzen be egy másik lemezt.
 A lemez nem kompatibilis a készülékkel.
 Helyezzen be egy kompatibilis lemezt.
 Nyomja meg a  gombot a lemez kiadásához.
Playback prohibited by region code
 A DVD régiókódja eltér a készülék régiókódjától.
The sound in DTS format is not audible
 A készülék nem támogatja a DTS formátumú
DVD-lemezeket. A DTS formátum választása
esetén nem hallható a hang.
 A DTS formátumú lemezek nem játszhatók le
ezen a készüléken. Használjon kompatibilis
lemezformátumot (22. oldal).
Kormányon lévő távirányítószervek
Please retry
 Ha hiba történik a regisztrációs műveletek során,
minden regisztrált információ törlődik.
 Ekkor az elejétől újra kell kezdeni
a regisztrációt.
Ha fenti tanácsok nem segítettek a probléma
megoldásában, forduljon a legközelebbi
Sony-márkakereskedőhöz.
Ha lemezzel kapcsolatos lejátszási probléma miatt
viszi szervizbe a készüléket, azt a lemezt is vigye
magával, amelyikkel először tapasztalta
a problémát (XAV-W650BT).
Nyelvkódok listája (XAV-W650BT)
Nyelvkódok listája
A nyelvek megnevezése az ISO 639: 1988 (E/F) szabványt követi.
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
1027
Afar
1183
Irish
1347
Maori
1507
Samoan
1028
Abkhazian
1186
Scots Gaelic
1349
Macedonian
1508
Shona
1032
Afrikaans
1194
Galician
1350
Malayalam
1509
Somali
1039
Amharic
1196
Guarani
1352
Mongolian
1511
Albanian
1044
Arabic
1203
Gujarati
1353
Moldavian
1512
Serbian
1045
Assamese
1209
Hausa
1356
Marathi
1513
Siswati
1051
Aymara
1217
Hindi
1357
Malay
1514
Sesotho
1052
Azerbaijani
1226
Croatian
1358
Maltese
1515
Sundanese
1053
Bashkir
1229
Hungarian
1363
Burmese
1516
Swedish
1057
Byelorussian
1233
Armenian
1365
Nauru
1517
Swahili
1059
Bulgarian
1235
Interlingua
1369
Nepali
1521
Tamil
1060
Bihari
1239
Interlingue
1376
Dutch
1525
Telugu
1061
Bislama
1245
Inupiak
1379
Norwegian
1527
Tajik
1066
Bengali;
1248
Indonesian
1393
Occitan
1528
Thai
Tigrinya
Bangla
1253
Icelandic
1403
(Afan)Oromo
1529
1067
Tibetan
1254
Italian
1408
Oriya
1531
Turkmen
1070
Breton
1257
Hebrew
1417
Punjabi
1532
Tagalog
1079
Catalan
1261
Japanese
1428
Polish
1534
Setswana
1093
Corsican
1269
Yiddish
1435
Pashto;
1535
Tonga
1097
Czech
1283
Javanese
Pushto
1538
Turkish
1103
Welsh
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1105
Danish
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1109
German
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-
1543
Twi
1130
Bhutani
1299
Cambodian
Romance
1557
Ukrainian
1142
Greek
1300
Kannada
1482
Kirundi
1564
Urdu
1144
English
1301
Korean
1483
Romanian
1572
Uzbek
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1489
Russian
1581
Vietnamese
1149
Spanish
1307
Kurdish
1491
Kinyarwanda
1587
Volapük
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1495
Sanskrit
1613
Wolof
1151
Basque
1313
Latin
1498
Sindhi
1632
Xhosa
1157
Persian
1326
Lingala
1501
Sangho
1665
Yoruba
1165
Finnish
1327
Laothian
1502
Serbo-
1684
Chinese
1166
Fiji
1332
Lithuanian
Croatian
1697
Zulu
1171
Faroese
1334
Latvian;
1503
Singhalese
1174
French
Lettish
1505
Slovak
1181
Frisian
Malagasy
1506
Slovenian
1703
Nincs megadva
1345
33HU
Csatlakoztatás és beszerelés
Szerelési alkatrészek


Figyelmeztetések
 Minden földelési vezetéket közös földelési
ponthoz kell csatlakoztatni.
 Ügyeljen rá, hogy a kábelek ne kerüljenek
csavarok alá és mozgó részekhez (például
az üléssínhez).
 A rövidzárlatok elkerülése érdekében a kábelek
csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a jármű
gyújtását.
 A sárga és a piros tápvezetéket csak az összes
többi vezeték bekötése után csatlakoztassa.
 A biztonság érdekében szigetelőszalaggal
szigetelje le a nem csatlakoztatott kábelvégeket.
5 × max. 8 mm
×6




Óvintézkedések
 Olyan helyet válasszon a készüléknek, ahol nem
zavarja a vezetést.
 Ne szerelje poros, könnyen szennyeződő, erősen
vibráló, illetve magas hőmérsékletnek – például
közvetlen napfénynek és hővezetékeknek – kitett
helyekre a készüléket.
 A balesetmentes és biztonságos beszerelés
érdekében csak a mellékelt szerelési
alkatrészeket használja.
Megjegyzés a sárga színű tápkábelhez
Ha más zenelejátszó készülékek is vannak a járműben,
fontos, hogy a járműnek a készüléket kiszolgáló
áramköre a rá csatlakozó készülékek biztosítékainak
összesített névleges áramerősségénél nagyobb
névleges áramerősséggel rendelkezzen.
Beszerelési szög
A beszerelési szögnek 45°-nál kisebbnek kell lennie.
34HU
×2

 Az alkatrészjegyzékben nem szerepel a csomag
teljes tartalma.
Csatlakoztatás
Mélysugárzó*1
*3
*3
*3
Erősítő*1
*3
Hordozható
zene- vagy
videolejátszó*1*7
*3
Visszapillantó kamera*1
*3
Monitor*1
*5*6
Vezetékes távirányító felől
(nem tartozék)*4

*2
Részletek: Kábelek
csatlakoztatása (36. oldal).
Részletek: A tápcsatlakozó diagramja
(37. oldal).
A jármű antennája felől
35HU
*1
*2
*3
*4
Nem tartozék
Hangszórók impedanciája: 4–8 Ω × 4
RCA-audiokábel (nem tartozék)
A jármű típusától függően lehet, hogy adaptert
kell használni a vezetékes távirányítóhoz
(ez nem tartozék).
A vezetékes távkapcsoló használata: A vezetékes
távirányító használata (38. oldal).
*5 A mikrofon vezetékét mindenképpen úgy helyezze el
– akár fogja használni, akár nem –, hogy ne zavarja
a vezetést. Ha a vezető lába környékére helyezi
a mikrofont, rögzítse valamilyen kapoccsal vagy
más módon.
*6 A mikrofon beszerelése: A mikrofon felszerelése
(37. oldal).
*7 Hordozható médialejátszó, játékkonzol stb.
Kábelek csatlakoztatása
Ha átjátszóegység nélküli motoros antenna van
a járműben, és a mellékelt  jelű tápkábellel
csatlakoztatja a készüléket a jármű áramforrásához,
megsérülhet az antenna.
 A jármű hangszóróinak csatlakozói felé
 A jármű tápcsatlakozója felé
12
Folyamatos tápellátás
Sárga
13
Motoros antenna
és erősítővezérlő
csatlakozója (REM OUT)
Kék/fehér
csíkozású
14
Kapcsolható
megvilágítás
tápcsatlakozója
Narancs/fehér
csíkozású
15
Kapcsolható tápellátás
csatlakozója
Piros
16
Földkábel
Fekete
 A kézifék kapcsolójának vezetéke felé
A kézifék kapcsolójának szerelési pozíciója
járműtípustól függ.
A tápellátás csatlakozókábelének  jelű,
világoszöld kézifékkábelét a kézifék
kapcsolóvezetékéhez kell csatlakoztatni.
Kézifék kapcsolójának vezetéke
1
2
3
4
5
6
7
8
Hátsó hangszóró
(jobb oldali)
Első hangszóró
(jobb oldali)
Első hangszóró
(bal oldali)
Hátsó hangszóró
(bal oldali)

Lila

Lila/fekete
csíkozású

Szürke

Szürke/fekete
csíkozású

Fehér

Fehér/fekete
csíkozású

Zöld

Zöld/fekete
csíkozású
Kézifékes megoldás
Lábfékes megoldás
 A jármű hátsó lámpájához tartozó
vezeték +12 V-os tápcsatlakozója
felé (csak a visszapillantó kamera
csatlakoztatásához szükséges)
A memória tápellátása
Ha a sárga tápkábel csatlakoztatva van, a memória
áramkörei folyamatos áramellátást kapnak akkor is,
ha a gyújtás ki van kapcsolva.
Hangszórók csatlakoztatása
 A hangszórók csatlakoztatása előtt kapcsolja
ki a készüléket.
 4–8 ohmos, illetve – a sérülések elkerülése
érdekében – megfelelő teljesítménykezelési
kapacitással rendelkező hangszórókat kell
használni.
Monitor csatlakoztatása
Ha a monitort a hátsó üléseknél szeretné használni,
csatlakoztassa a kézifék kábelét a földeléshez.
36HU
A tápcsatlakozó diagramja
Ellenőrizze a jármű elektronikai eszközök
tápellátását biztosító csatlakozóját, és ügyeljen
az egyes kábelek/csatlakozók helyes
megfeleltetésére.
A mikrofon felszerelése
A kihangosítós funkció használatához be kell
szerelni a beszélő hangjának rögzítésére alkalmas
mikrofont ().

Elektronikus eszközök tápcsatlakozója
Szokásos elrendezés
Kapocs (nem tartozék)
Piros
Piros
Sárga
Sárga

12
Folyamatos tápellátás
Sárga
15
Kapcsolható tápellátás
csatlakozója
Piros
A piros és sárga vezetékek felcserélt
pozíciója esetén
Piros
Piros
Sárga
Sárga
12
Kapcsolható tápellátás
csatlakozója
Sárga
15
Folyamatos tápellátás
Piros

Figyelmeztetések
 Rendkívül veszélyes, ha a kábel
a kormányoszlopra vagy a sebességváltóra
tekeredik. Fontos, hogy se a kábel, se a többi
alkatrész ne zavarja a vezetést.
 Légzsákkal és más erőelnyelő berendezéssel
szerelt jármű esetén a beszerelés előtt kérje
ki a készüléket értékesítő áruház vagy
a járműforgalmazó tanácsát.
Megjegyzés
A mindkét oldalán tapadó ragasztószalag  rögzítése
előtt tisztítsa meg, és száraz ruhával törölje át
a műszerfalat.
ACC állás nélküli gyújtókapcsolós járművek
Piros
Piros
Sárga
Sárga
A kábelek/csatlakozók megfeleltetése és
összekötése után csatlakoztassa a készüléket
a jármű tápcsatlakozójához. Ha a készülékkel
kapcsolatban felmerült problémájára vagy
kérdésére nem talál választ ebben az útmutatóban,
kérje a jármű forgalmazójának segítségét.
37HU
A vezetékes távirányító használata
A kormányon lévő távirányítószervek
használata esetén
A használat előtt csatlakoztatni kell egy külön
megvásárolható RC-SR1 típusú kábelt.
1
A kormánykeréken található kezelőszervek
távirányítási funkciójának engedélyezéséhez
regisztráció szükséges, amihez a [General Settings]
beállítást a [User Defined] értékre kell állítania
(19. oldal).
A regisztrációt követően távirányítóként
használhatók a kormánykeréken található
kezelőszervek.
Tudnivalók a külön megvásárolható RC-SR1 típusú
kábel szereléséhez
 Látogasson el a készülék hátlapján feltüntetett
támogatási weboldalra, és tájékozódjon a kábel
megfelelő csatlakoztatásának módjáról. Az itt
található információk szerint kösse össze
a vezetékeket. A nem megfelelő csatlakoztatás
sérülést okozhat az autós médialejátszóban.
 Javasolt kikérni a gépjármű-forgalmazó vagy
egy képzett műszaki szakember tanácsát.
A vezetékes távirányító használata esetén
1
A vezetékes távirányító használatának
engedélyezéséhez a [General Settings] menüben
található [Steering Control] beállítást a [Preset]
értékre kell állítani (19. oldal).
A visszapillantó kamera használata
A használat előtt csatlakoztatni kell egy külön
megvásárolható visszapillantó kamerát.
A visszapillantó kamera képét továbbító kábelt
csatlakoztatni kell az autós médialejátszó CAMERA
IN aljzatába. A kamera képe a következő feltételek
teljesülése esetén jelenik meg:
 Világít az autó tolatólámpája, vagy hátrameneti
fokozatba kapcsolja a sebességváltót.
 Megnyomja a HOME gombot, és a [Rear Camera]
lehetőségre koppint.
 Nyomva tartja a DSPL gombot, majd a Rear
Camera lehetőségre koppint, amikor a SOURCE
Key Func. beállítás értéke DSPL (20. oldal).
38HU
Beszerelés
A beépítőkeret eltávolítása
Az autós médialejátszó beszerelése előtt szerelje
le róla az  jelű beépítőkeretet.
1
Helyezze a  jelű kioldópálcákat
a készülék és a beépítőkeret () közötti
fülekbe egyidejűleg, kattanásig.


Kallantyú
2
A kampónak befelé
kell néznie
Húzza lefelé a beépítőkeretet (),
majd húzza felfelé a készüléket az
elválasztásukhoz.
A készülék beszerelése a műszerfalba
A készülék beszerelése japán járműbe: A készülék
beszerelése japán járműbe (39. oldal).
A készülék beszerelése a mellékelt
beépítőkerettel
A készülék beszerelése japán járműbe
Egyes japán márkájú autókba nem szerelhető be
az autós médialejátszó. Ilyen esetben forduljon
a legközelebbi Sony-márkaképviselethez.

Műszerfalhoz/központi konzol felé
A szerelés előtt ellenőrizze, hogy a kallantyúk az 
jelű beépítőkeret mindkét oldalán 3.5 mm-re,
befelé hajlanak-e.
1
Beépítőkeret
Helyezze a beépítőkeretet ()
a műszerfalba, és hajtsa kifelé
a kallantyúkat, hogy szorosan
illeszkedjen a konzol.

A járművéhez tartozó
alkatrészek
Beépítőkeret
A járműbe előre beszerelt beépítőkeretbe
a mellékelt csavarokkal () szerelheti be
a készüléket, a rendelkezésre álló csavarlyukaknak
megfelelően: A T a TOYOTA, az M a MITSUBISHI
és az N a NISSAN típusú autók esetén használandó
csavarlyukakat jelzi.
Kallantyú

2
Nagyobb
182 mm-nél
Nagyobb
111 mm-nél
Megjegyzés
A hibás működés elkerülése érdekében csak a mellékelt
csavarokat  használja.
Szerelje be a készüléket
a beépítőkeretbe ().
A készülék alaphelyzetbe állítása
Részletek: A készülék alaphelyzetbe állítása
(7. oldal).


Megjegyzés
Ha a kallantyúk a konzol síkjában állnak vagy befelé
hajlanak, a készülék rögzítése nem lesz biztonságos,
és kicsúszhat a műszerfalból.
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréje esetén
Biztosíték (10 A)
ügyeljen rá, hogy az eredeti
biztosítékon feltüntetett
névleges áramerősséggel
azonos áramerősségű
biztosítékot használjon.
A biztosíték kioldása esetén
ellenőrizze a tápcsatlakozást, és cserélje ki
a biztosítékot. Ha a csere után az új biztosíték
is kiég, az a készülék hibájára utalhat. Ebben
az esetben forduljon a legközelebbi Sonymárkaképviselethez.
39HU
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για
λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την
ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation declara
que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Támogatási weboldal
Kérdéseivel érdemes felkeresnie az alábbi támogatási
weboldalt, ahol a legfrissebb támogatási
információkat is megtalálja:
http://www.sony.eu/support
Ne feledje regisztrálni a készülékét weblapunkon:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising