Sony | XAV-60 | Sony XAV-60 Használati útmutató

E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB+00COV-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
4-164-312-22 (1)
AV központ
AV központ
Kezelési útmutató
HU
XAV-60
© 2010 Sony Corporation
XAV-60
4-164-312-22 (1)
xav-60.indd 1
2010. 05. 05. 17:14:10
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Figyelmeztetés
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Ne szerelje szét vagy módosítsa a készüléket.
• Ne szerelje olyan helyre, ahol akadályozhatja a
légzsák működését.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
• A készülék beszerelésekor ügyeljen, hogy ne nyomja
meg az LCD-képernyőt.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista • A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A szállítás előtt a rögzítőkeretet  felszerelik
a készülékre. A készülék beszerelése előtt a
kioldókulcsokkal  távolítsa el a rögzítőkeretet
 a készülékről. A részleteket lásd „A rögzítőkeret
eltávolítása ()” szakaszban
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.

Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 3,5 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási példa Megjegyzés (-A)
● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
xav-60.indd 3
4-164-313-21(1)
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
Megjegyzés (-B)
Nem használhat egyszerre több külsõ készüléket, akkor
sem, ha eltérõ csatlakoztatóhoz csatlakoztatja azokat.
Csatlakoztatási ábra  A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más berendezések csatlakoztatása a készülék elromlását idézheti elő.
 Az autótelefon csatlakozóvezetékéhez
 A kézifék kapcsolóvezetékhez.
 A (külön megvásárolható) külső
készülékhez, például hordozható
médialejátszó, videojáték stb.
Hasznos tanács
Használhatja a mellékelt RCA-csatlakozós vezetéket ,
vagy egy másik, külön megvásárolhatót.
 A jármű tolatólámpájához vezető
+12 V tápellátás csatlakozóhoz (kizárólag
tolatókamera csatlakoztatásakor).
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
● A motoros antenna vezérlővezetékében (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
● Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó
csatlakozóvégződéseivel.
● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Notes on connection
Megjegyzések a csatlakoztatásról
● Ha a hangsugárzó és az erősítő nincs megfelelően
csatlakoztatva, az „Output connection failure.” (Kimenet
csatlakoztatási hiba) hibaüzenet jelenik meg a képernyőn.
Ilyen esetben ellenőrizze a hangsugárzó és az erősítő
megfelelő csatlakoztatását.
I
2010. 05. 05. 17:14:10
● Ha a hátsó üléseknél is használ képernyőt, csatlakoztassa a
kézifék kapcsolóvezetéket a testeléshez (földeléshez).
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
1








8 db
2 db
Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
Első hangsugárzó
USB-eszköz
Hátsó hangsugárzó
iPod
Erősítő
Tolatókamera
Aktív mélyhangsugárzó
Képernyő
II
xav-60.indd 4
2010. 05. 05. 17:14:11
2
A
FRONT AUDIO
OUT
REAR VIDEO
OUT
SUB OUT
REAR AUDIO
OUT
B
AUX AUDIO
IN
AUX AUDIO
IN
Videokamera*
Videojáték*
AUX VIDEO
IN
AUX VIDEO
IN
CAMERA IN
*Külön megvásárolható.
xav-60.indd 5
III
2010. 05. 05. 17:14:12
3
AMP REM
Kék, fehér csíkos
ATT
Világoskék
KÉZIFÉK
Világos zöld
*3

AUX2 AUDIO
IN
Legnagyobb áramfelvétel 0,3
A
2
*
REMOTE IN*5
Biztosíték (10 A)
AUX1 VIDEO
IN
*1a jármű
antennájából

AUX1
VIDEO IN
REAR VIDEO OUT
CAMERA IN
AUX2 VIDEO IN

REAR
VIDEO
OUT
CAMERA
IN
AUX2
VIDEO
IN
*2
*2
*4Biztonsági berendezés
REAR
AUDIO
OUT
FRONT
AUDIO OUT
REVERSE IN
AUX1 AUDIO
IN
SUB OUT
*2
IV
xav-60.indd 6
2010. 05. 05. 17:14:12
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a
„Tápfeszültség csatlakoztatási ábra” című részt.
4
Sárga
állandó tápfeszültség
5
Kék
motoros antenna vezérlés
6
Piros
kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
testelés
7
4
6
8
1
3
5
7
2
4
6
8
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
Narancs/fehér kapcsolt háttérvilágítás tápfeszültség
7
5
A jármű hangszóró
csatlakozójából
Az 1-es, 2-es és 3-as helyzetekben nincsenek érintkezők.
*2
*6
1
*8
2
3
4
5
 *7
6
*8
7
8
lila
szürke
fehér
zöld
+
jobb hátsó
hangszóró
−
jobb hátsó
hangszóró
+
jobb első
hangszóró
−
jobb első
hangszóró
+
bal első hangszóró
−
bal első hangszóró
+
bal hátsó
hangszóró
−
bal hátsó
hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú
végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
*2
*1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) előírásainak, a
csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert
. Először a jármű antennáját csatlakoztassa
az adapterhez, majd az adapter másik felét
csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.
2
* (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
3
* részleteit lásd „A kézifék kapcsolóvezeték
csatlakoztatása ()” szakaszban.
*4 Ne távolítsa el a biztonsági berendezést.
*5 Különálló adapter lehet szükséges.
*6 A használat elõtt távolítsa el az USB-csatlakozó
fedelét.
*7 Csatlakozassa a sárga csatlakozódugaszt az AUX1
VIDEO IN aljzathoz.
*8 Külön megvásárolható RC-200IPV USB-csatlakozóvezeték. A video kimeneti csatlakozót az AUX1
VIDEO IN aljzathoz csatlakoztassa. A részleteket
lásd az RC-200IPV használati útmutatójában.
V
xav-60.indd 7
2010. 05. 05. 17:14:12
A kézifék csatlakozóvezeték
csatlakoztatása
Ne felejtse el csatlakoztatni a kézifék
csatlakozóvezetéket (világoszöld)  a kézifék
kapcsolóvezetékhez. A kézifék kapcsolóvezeték
beszerelési helyzete a jármű típusától függ. További
információkért keresse fel a jármű márkakereskedőjét
vagy a legközelebbi Sony kereskedést.
A külsõ rögzítõkeret eltávolítása Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A beállításról részletesebben a kezelési útmutatóban olvashat.
Kikapcsolás után a készülék önműködően és teljesen
kikapcsol, amikor a beállított idő letelik. Ezzel az
akkumulátor kimerülése megelőzhető.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off
funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő
leállítása után tartsa nyomva a  gombot,
amíg a kijelző ki nem kapcsol.
RESET gomb
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  a
készülékről.
1 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és
a rögzítőkeret  közé kattanásig.
2 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza
ki belőle a készüléket.
Amikor a beszerelés és a kapcsolatok kiépítése
megtörtént, nyomja meg a RESET gombot egy
golyóstoll hegyével, vagy más hasonló tárggyal.
A készülék beszerelése
-A A készülék beszerelése a
rögzítőkeretbe
Megjegyzés (-A-2)
Hajlítsa ki a körmöket a szoros rögzítéshez.
-B A készülék beszerelése japán
járműbe
Egyes japán járművekbe a mellékelt rögzítőkeret
nélkül is beszerelheti a készüléket. Ilyen esetben nem
szükséges egyeztetnie a Sony kereskedéssel.
A készülék beszereléséhez a járműbe előre beszerelt
rögzítőkeretbe helyezze a mellékelt csavarokat 
a megfelelő furatokba, a járműnek megfelelően:
TOYOTA: T, MITSUBISHI: M, NISSAN: N.
Megjegyzések
● A meghibásodás megelőzése érdekében kizárólag a mellékelt
csavarokat  használja.
● Ne erőltesse a készülék kezelőszerveit.
● Ne nyomja meg az LCD-képernyőt.
● A beszerelés előtt ellenőrizze, hogy semmi ne legyen a
készülék tetején..
VI
xav-60.indd 8
2010. 05. 05. 17:14:13
4
A láb rögzítőfék típus
A kézi rögzítőfék típus
Rögzítőfék kapcsolóvezeték
Rögzítőfék kapcsolóvezeték
5

A kampók befelé nézzenek.



VII
xav-60.indd 9
2010. 05. 05. 17:14:13
6
A
1
Nagyobb, mint 182 mm
Nagyobb, mint 111 mm

2
Körmök
3
Műszerfal

VIII
xav-60.indd 10
2010. 05. 05. 17:14:13
B

A műszerfalhoz
Méret
5 × legfeljebb
8 mm
Konzol

A járműhöz mellékelt alkatrészek
Konzol
Méret
5 × legfeljebb
8 mm
IX
xav-60.indd 11
2010. 05. 05. 17:14:13
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
a
4
Sárga
b
4
c
Sárga
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű
X
xav-60.indd 12
Sárga
Sárga
2010. 05. 05. 17:14:14
xav-60.indd 13
2010. 05. 05. 17:14:14
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB01INT-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
A biztonság érdekében ezt a készüléket feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A beszerelés
és a csatlakoztatás módját lásd a mellékelt
beszerelési/csatlakoztatási útmutatóban.
Figyelem!
A tűzveszély és áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében ne
bontsa meg a burkolatot. A készülék
javítását bízza szakemberre.
FIGYELEM!
Ha ezt a berendezést egy másik optikai
készülékkel együtt használja, növekszik a szem
veszélyeztetettsége. Mivel ez a CD-, DVDlejátszó olyan lézersugárral működik, amely
veszélyes lehet az emberi szemre, soha ne
szerelje szét a készüléket. Csak szakképzett
szervízalkalmazottal javíttassa!
Ez a címke a burkolat hátoldalán található.
Tudnivalók az EU direktívákat alkalmazó
országok vásárlóinak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban
a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.
Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Az elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjáról történő gondoskodás segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó tápfeszültség szükséges a beépített elemekből, az
elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek
szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos
élettartamának végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Más típusú
elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát,
mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az
elemeket adja le a használt elemek számára kijelölt
hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az elemek
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés a lítium elemhez
Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet,
például közvetlen napsugárzás, tűz vagy
egyéb hatásának.
2
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB01INT-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Figyelem: ha a jármű
gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási (Auto Off) funkciót (40. oldal).
A készülék a kikapcsolás után, a beállított idő
elteltével önműködően és teljesen kikapcsol,
az akkumulátor lemerülésének
megakadályozása érdekében.
Amennyiben nem állított be időértéket az
Auto Off funkcióban, a jármű
gyújtáskapcsolójával történő leállítása után
tartsa nyomva a (SOURCE/OFF) gombot,
amíg a kijelző ki nem kapcsol.
A bemutató (Demo) kijelző kikapcsolásának
módjáról a 43. oldalon olvashat.
3
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav60\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Tartalomjegzyék
Biztonsági megjegyzések . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Megjegyzések az elhelyezéshez . . . . . . . . . . . . .7
Szerzői jogok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Lejátszható lemezek, és az útmutatóban
használt szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
A kezelőszervek elhelyezkedése és
funkciója. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Fejegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Az RM-X170 távvezérlő . . . . . . . . . . . . . . .12
Haladó műveletek — lemezek
PBC funkciók használata
— lejátszásvezérlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
A hangbeállítások módosítása . . . . . . . . . . . . . 23
A műsor nyelvének,
a hang formátumának kiválasztása . . . . . . . 23
A hangcsatorna kiválasztása . . . . . . . . . . . . 24
A hangkimenet jelszintjének beállítása
— Dolby D jelszint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Lemezek zárolása — szülői felügyelet . . . . . . 24
A szülői felügyelet bekapcsolása . . . . . . . . 24
A terület és a film korlátozási szintjének
beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
A kezdeti beállítások elvégzése . . . . . . 14
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás. . . . . . . 25
A távvezérlő előkészítése . . . . . . . . . . . 14
Közvetlen keresés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Alapmûveletek
Az USB-eszköz használata
Rádióhallgatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Lejátszás USB-eszközről. . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Lemezek lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás. . . . . . . 27
Kezdeti lépések
Haladó műveletek — rádió
Állomások tárolása és vétele . . . . . . . . . . . . . .21
Önműködő tárolás — BTM. . . . . . . . . . . . .21
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
A tárolt rádióállomások kiválasztása. . . . . .21
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Áttekintés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Az AF és a TA funkció használata . . . . . . .22
A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . .22
A pontos idő (CT) beállítása . . . . . . . . . . . .22
A hangulatának megfelelő zene hallgatása
— SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
A SensMe™ funkció használata előtt. . . . . 28
A „SensMe™ Setup” és „Content Transfer”
telepítése a számítógépre . . . . . . . . . . . . . . 28
USB-eszköz regisztrálása a „SensMe™
Setup” használatával . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Műsorszámok átmásolása az USB-eszközre
a „Content Transfer” használatával . . . . . . 29
Egy csatorna műsorszámainak lejátszása
— SensMe™ csatornák . . . . . . . . . . . . . . . 29
A hangulat térképen lévő műsorszámok
lejátszása
— SensMe™ hangulat . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav60\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Az iPod használata
Monitor beállítás
Lejátszás iPodról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Érintőképernyő kalibrálás . . . . . . . . . . . . . . . . 38
A lejátszási mód beállítása . . . . . . . . . . . . . . . 32
A háttérkép beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás. . . . . . . 33
A képminőség kiválasztása
— Picture EQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
A képminőség testre szabása . . . . . . . . . . . 38
iPod közvetlen vezérlése
— utas vezérlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
A képarány kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Hasznos funkciók
Beállítások
Műsorszámok, képek, videofájlok listázása
— lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Műsorszám, kép, videofájl kiválasztása . . . 34
A fájltípus kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Műsorszámok keresése műsorszám-részlet
hallgatásával
— ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vezérlés kézmozdulatokkal. . . . . . . . . . . . . . . 35
Alapbeállítás műveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Általános beállítások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Hangbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Képbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
DVD és egyéb lejátszási beállítások. . . . . . . . 44
A biztonsági kód beállítása . . . . . . . . . . . . . . . 47
Hangbeállítás
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
A hangminőség beállítása — EQ7 . . . . . . . . . 35
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ7 Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Külső készülék használata
A különböző hangjellemzők beállítása . . . . . . 36
Tolatókamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
A tolatókamera beállításai . . . . . . . . . . . . . 48
A hangzás beállítása a hallgatási helyzethez
— intelligens idő illesztés . . . . . . . . . . . . . . . . 36
A hallgatási helyzet pontos beállítása
— az intelligens idő illesztés
finomhangolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Külső audio-, videoeszköz . . . . . . . . . . . . . . . 47
folytatás a következő oldalon t
Hangsugárzó elrendezés és hangerő
beállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Látszólagos középső hangsugárzó
létrehozása — CSO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
A hátsó hangsugárzók használata
mélysugárzóként — RBE . . . . . . . . . . . . . . 37
A hangsugárzók hangerejének beállítása . . 37
5
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav60\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
További információk
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Megjegyzések az LCD-képernyőről . . . . . .49
Megjegyzések a lemezekről. . . . . . . . . . . . .49
Az MP3, WMA, AAC, JPEG, DivX®,
MPEG-4 fájlok lejátszási sorrendje. . . . . . .50
Az MP3 fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
A WMA fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Az AAC fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
A JPEG fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
A DivX videóról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
A DivX Video-on-Demand-ról . . . . . . . . . .51
Az MPEG-4 fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Az iPodról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Hibakijelzések, üzenetek . . . . . . . . . . . . . . .56
Nyelvkód lista, területkód lista . . . . . . . . . . . .57
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Támogatási honlap
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási
információkat szeretné elolvasni, keresse fel az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com/
6
Friss információkat olvashat a kompatibilis digitális audiokészülékek típusairól
és gyártóiról.
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Biztonsági megjegyzések
• Tartsa be a helyi közlekedési szabályokat,
törvényeket és előírásokat.
• Vezetés közben
– Ne nézze vagy működtesse a készüléket, mert
elterelheti a figyelmét és balesetet okozhat. A
készülék nézéséhez vagy működtetéséhez
parkoljon le biztonságos helyen.
– Ne végezzen beállítást és ne használjon olyan
funkciókat, melyek elterelhetik a figyelmét az
útról.
– Tolatáskor nézzen hátra és figyelje
megfelelően a környezetet, akkor is, ha a
tolatókamera csatlakoztatva van. Ne
hagyatkozzon kizárólag a
tolatókamerára.
• A készülék működtetésekor
– Ne helyezze a kezét, ujját vagy idegen anyagot a
működő készülékbe, mert sérülést vagy a
készülék meghibásodását okozhatja.
– Tartsa távol az apró alkatrészeket a
gyermekektől.
– Ne felejtse el bekötni a biztonsági övet a jármű
hirtelen mozdulatai esetén bekövetkező
balesetek megelőzése érdekében.
Balesetmegelőzés
A kép csak akkor jelenik meg, ha leparkolt a
járművel és behúzta a kéziféket.
Ha a jármű videolejátszás közben mozogni kezd,
a kép önműködően a háttérképre vált az alábbi
figyelmeztetés megjelenítése után.
Megjegyzések az elhelyezéshez
• Javasoljuk, hogy szakképzett szerelővel vagy
szakszervizzel szereltesse be a készüléket.
– Ha saját maga próbálja beszerelni a készüléket,
olvassa el a mellékelt telepítési és csatlakoztatási
útmutatót és megfelelően szerelje be a
készüléket.
– Nem megfelelő beszerelés esetén az
akkumulátor lemerülhet vagy rövidzárlat
alakulhat ki.
• Ha a készülék nem működik megfelelően, először
ellenőrizze a csatlakozásokat a mellékelt
beszerelési és csatlakoztatási útmutató alapján. Ha
minden rendben van, ellenőrizze a biztosítékot.
• Védje a készüléket a sérüléstől.
– Ne tegye ki a készülék felületét vegyi anyagok,
például hajlakk, rovarirtó stb. hatásának.
– Ne hagyjon gumi vagy műanyag tárgyat
hosszabb ideig a készüléken, mert a készülék
felülete tönkremehet vagy alakváltozást
szenvedhet.
• A beszereléskor megfelelően rögzítse a
készüléket.
• A beszereléskor ügyeljen, hogy kapcsolja ki a
gyújtáskapcsolót. A készülék beszerelt
gyújtáskapcsolóval történő beszerelése az
akkumulátor lemerülését vagy rövidzárlatot
okozhat.
• A beszereléskor ügyeljen, hogy ne sértse meg a
jármű alkatrészeit, például csöveket,
üzemanyagtartályt vagy a vezetékeket a fúróval,
mert tüzet vagy balesetet okozhat.
„Video blocked for your safety.”
(A videolejátszás az Ön biztonsága
érdekében blokkolva.)
A REAR VIDEO OUT aljzathoz csatlakoztatott
képernyő bekapcsolva marad, amikor a jármű
mozgásban van.
A kijelzőn megjelenő kép átvált a háttérképre, de
a hang továbbra is hallható.
Ne működtesse a készüléket és ne nézze a
képernyőt vezetés közben.
7
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Szerzõi jogok
Ez a készülék olyan másolásvédelmi technológiával
van ellátva, amely az Egyesült Államok szabadalmi
oltalma alatt áll, illetve egyéb szellemi tulajdont
képez. Ezt a másolásvédelmi technológiát csak a
Macrovision engedélyével és kizárólag otthoni vagy
kisebb csoportos szórakoztatási célokra szabad
felhasználni, hacsak a Macrovision másképpen nem
rendelkezik. Feltörése és visszafejtése tilos.
A készülék gyártása a Dolby Laboratories engedélyével történt. A
„Dolby” és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories hivatalos védjegye.
A Microsoft, Windows,
Windows Vista, és Windows
Media a Microsoft Corporation
védjegyei, illetve bejegyzett
védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy egyéb országokban.
A „DVD VIDEO”, „DVD-R”, „DVD-RW”,
„DVD+R” és „DVD+RW” védjegyek.
A DivX®, DivX Certified® és a
hozzá tartozó logok a DivX, Inc.
bejegyzett védjegyei.
A ZAPPIN a Sony Corporation védjegye.
A 12 TONE ANALYSIS és
logoja a Sony Corporation
védjegye.
A „WALKMAN” és a
„WALKMAN” logo a
Sony Corporation
bejegyzett védjegyei.
A SensMe és a SensMe logo
Sony Ericsson Mobile
Communications AB védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei.
8
A zenefelismerési technológiát és a szükséges
adatokat a Gracenote® biztosítja. A Gracenote egy
ipari szabvány a zenefelismerési technológiák
területén és az ahhoz kapcsolódó
tartalomszolgáltatásban. További információkért
látogassa meg a www.gracenote.com honlapot.
A CD-lemezekkel és zenékkel kapcsolatos
adatokat a Gracenote, Inc. biztosítja, copyright ©
2000–2010 Gracenote. Gracenote Software,
copyright © 2000–2010 Gracenote. A termék és a
szolgáltatás rendelkezik a következő egyesült
államokbeli szabadalmak közül egyel vagy többel:
#5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132;
#6,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593;
valamint további megszerzett, vagy folyamatban
lévő szabadalmakkal. A szolgáltatás nyújtása,
és/vagy a készülék gyártása az Open Globe,Inc.
következő védjegye alapján történik: United States
Patent 6,304,523.
A Gracenote és a CDDB a Gracenote bejegyzett
védjegyei. A Gracenote logo és logotípus, valamint
a „Powered by Gracenote” logo a Gracenote
védjegyei.
A készülék által használt karakterkészlet
felhasználását a Monotype Imaging Inc. vagy
leányvállalatai engedélyezték a Sony számára.
Az iPod az Apple Inc. által az Egyesült Államokban
és más országokban bejegyzett védjegy.
Az iPhone az Apple Inc. védjegye.
Az Apple, a Macintosh és az iTunes az Apple
Computer Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
EZT A TERMÉKET AZ MPEG-4
MEGJELENÍTÉSI SZABADALOM
PORTFOLIO ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN
SZEMÉLYES ÉS NEM ÜZLETI JELLEGŰ
FELHASZNÁLÁSRA ENGEDÉLYEZTÜK, AZ
ALÁBBI CÉLOKRA:(ii) OLYAN MPEG-4
VIDEOFELVÉTELEK DEKÓDOLÁSÁRA,
MELYEKET A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES
VAGY NEM ÜZLETI CÉLLAL KÓDOLT, ÉS/
VAGY AMELYEK OLYAN
VIDEOFORGALMAZÓTÓL SZÁRMAZNAK,
MELY ÉRVÉNYES ENGEDÉLLYEL
RENDELKEZIK MPEG-4
VIDEOFELVÉTELEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ.
AZ ENGEDÉLY SEMMILYEN MÁS CÉLÚ
FELHASZNÁLÁSRA NEM TERJED KI ÉS
NEM ÉRTELMEZHETŐ EKKÉPPEN. AZ
ENGEDÉLY AZ MPEG LA, LLC.-TŐL
SZEREZHETŐ BE. LÁSD:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Lejátszható lemezek, és az útmutatóban használt szimbólumok
Ez a készülék többféle video- és audiolemez lejátszására képes.
Az alábbi táblázat segítségével egyszerűen megállapíthatja, hogy egy adott lemeztípust támogat-e a
készülék, illetve azt, hogy egy adott lemeztípus használata esetén milyen funkciókra nyílik lehetősége.
A lemez szimbóluma az útmutatóban
Lemezformátum
DVD VIDEO
DVD-R* , DVD-R DL*1, DVD-RW*1
(Video mode, VR mode)
VIDEO
1
DVD+R*1, DVD+R DL*1, DVD+RW*1
AUDIO
Video CD
(Ver. 1.0, 1.1, 2.0)
Audio CD
CD-ROM*2, CD-R*2, CD-RW*2
*1 Audiofájlokat is tartalmazhat.
*2 Video- és képfájlokat is tartalmazhat
Megjegyzés
A „DVD” kifejezést a DVD VIDEO, DVD+RW, DVD+R és a DVD-RW, DVD-R lemezek általános gyűjtőfogalmaként
is használhatjuk ebben az útmutatóban.
Az alábbi táblázat összefoglalja a készülékkel lejátszható tömörítési formátumokat, azok fájltípusait.
A rendelkezésre álló funkciók választéka mindig az adott formátumtól függ, nem pedig a lemeztípustól.
A lentebb látható szimbólumok mindig az adott formátum esetében használható funkciók leírása mellett
jelennek meg.
A formátum szimbóluma az útmutatóban
Fájltípus
MP3 audiofájl
WMA audiofájl
AAC audiofájl
JPEG képfájl
DivX® videofájl
MPEG-4
MPEG-4 videofájl
Hasznos tanács
A tömörítési formátumokról bővebben a 50. oldalon olvashat.
Megjegyzés
A felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy a kompatibilis lemezeket sem lehet lejátszani ezzel a
készülékkel.
9
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
A kezelõszervek elhelyezkedése és funkciója
Fejegység
A részleteket lásd a feltüntetett oldalakon.
E TOP gomb
A főmenü megnyitása
A Z (lemezkiadó) gomb 17. oldal
B Alaphelyzetbe állító (reset) gomb 14.
oldal
C Távvezérlés érzékelő
A főmenü megnyitása
D Lemezbetöltő nyílás 17. oldal
F Hangerőszabályzó
G SOURCE/OFF gomb
A tápellátás bekapcsolása, a műsorforrás
kiválasztása: „Tuner” (rádió), „Disc”
(lemez), „AUX” (külső eszköz), „USB/
iPod”, „BT Audio” (Bluetooth audio).
A készülék kikapcsolásához 1 másodpercig
tartsa nyomva.
A teljes kikapcsoláshoz tartsa nyomva
legalább 2 másodpercig
H Kijelző, érintő panel
10
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Képernyő kijelzések
A „Source List” gomb
A műsorforrás lista megnyitása.
Ha nincs kiválasztva műsorforrás
1
2
Source List
Top
B „Top” gomb
A műsorforrások listájának
megjelenítéséhez.
C Órakijelzés 43., 47. oldal
D
12:00
3
Műsorforrás lista:
4
5
6 7
ATT
Tuner
M.OFF
Disc
E „ATT” (némítás) gomb*
A hang némítása. A némítás kikapcsolásához
érintse meg ismét.
F
(beállítás) gomb
A beállítás menü megnyitása.
G „M.OFF” (képernyő kikapcsolás)
gomb
Nyomja meg a képernyő és a gombok
háttérvilágításának kikapcsolásához. A
visszakapcsoláshoz érintse meg bárhol a
képernyőt.
H Forráskiválasztó gombok
A forrás kiválasztása: „Tuner” (rádió),
„Disc” (lemez), „AUX” (külső eszköz),
„USB/iPod”, „SensMe™”.
AUX
* Csak akkor jelenik meg, ha egy forrás ki van
választva.
SensMe™
USB/iPod
(bezárás) gomb
A menü bezárása.
12:00
8
11
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Az RM-X170 távvezérlő
8
1
9
2
q;
3
qa
4
5
qs
qd
qf
6
7
• A távvezérlő általában az audioműveletek
egyszerű elvégzésére használható. A menü
kezeléséhez használja az érintőképernyőt.
• A részleteket lásd a feltüntetett oldalakon.
• Használat előtt távolítsa el a szigetelőlapot (14.
oldal).
A OFF gomb
Kikapcsolás, a műsorforrás leállítása.
A teljes kikapcsoláshoz tartsa nyomva.
B MONITOR OFF gomb
A képernyő és a gombok háttérvilágításának
kikapcsolása. A visszakapcsoláshoz nyomja
meg ismét.
C POSITION gomb
A hallgatási helyzet kiválasztása („Front L”
(bal első), „Front R” (jobb első), „Front”
(elöl), „All” (összes), „Custom” (egyéni),
„OFF” (kikapcsolva).
12
qg
qh
E EQ (Equalizer) gomb
7 zenei stílusnak megfelelő hangzásbeállítási
minta közül választhat („Xplod”, „Vocal”,
„Edge”, „Cruise”, „Space”, „Gravity”,
„Custom”, „OFF” (kikapcsolva)).
F Számgombok 26. oldal
Rádió:
Tárolt rádióállomások behangolása.
Rádióállomások tárolásához tartsa nyomva.
Lemez, USB:
Egy tétel, fejezet vagy műsorszám keresése.
G CLEAR gomb
A beírt szám törlése.
H ATT (némítás) gomb
A hang némítása. A némítás kikapcsolásához
nyomja meg újból.
I u (lejátszás, szünet) gomb
D O (vissza) gomb
Visszalépés az előző kijelzésre vagy a
VCD*1 menüre.
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
J .m/M> gombok
Rádió:
Rádióállomások behangolása
(gombnyomás).
Rádióállomások kézi keresése (nyomva
tartás).
Lemez*2/USB:
Fejezet, műsorszám, jelenet vagy fájl
átugrása (gombnyomás).
Keresés vissza vagy előre videolejátszáskor
(rövid nyomva tartás).
Keresés vissza vagy előre a műsorszámban
(nyomva tartás).
*1 A PBC lejátszásvezérlés használatával.
*2 A lemeztípustól függően a művelet eltérhet (19.
oldal).
*3 Két külső eszköz használata esetén.
Megjegyzés
Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja a
rendszert a (SOURCE/OFF) gombbal, vagy egy lemez
behelyezésével aktiválja azt.
K DVD-lejátszás beállítás gombok
(AUDIO):
A hang nyelvének, formátumának
módosítása.
(VCD, CD, MP3, WMA, AAC, MPEG-4
esetén a hangcsatorna módosítása.)
(SUBTITLE):
A felirat nyelvének módosítása.
(ANGLE):
A kameraállás módosítása.
(TOP MENU):
A DVD főmenüjének megnyitása.
(MENU):
A lemezmenü megnyitása.
L ZAP gomb
Belépés ZAPPIN™ módba.
M </M/m/, (kurzor)/ENTER gombok
17. oldal
A DVD menü vezérlése.
N SRC (forrás) gomb
Bekapcsolás, a hangforrás módosítása:
„Tuner” (rádió), „Disc” (lemez), „AUX”
(külső eszköz), „USB/ iPod”.
O MODE gomb
A rádiós hullámsáv (FM/MW/LW), a külső
eszköz (AUX1, AUX2)*3 kiválasztása.
P VOL (hangerő) +/– gombok
13
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
• A képernyő nyelvének beállításának részleteit
lásd az 40. oldalon.
Kezdeti lépések
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt, a jármű
akkumulátor cseréje után, vagy a
csatlakoztatások megváltoztatását követően a
memóriát törölni kell.
Egy hegyes eszközzel (pl. golyóstollal) nyomja
meg a RESET gombot (10. oldal).
A távvezérlõ elõkészítése
A távvezérlő első használata előtt távolítsa el a
szigetelő lapot.
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
egyéb tárolt információk törlődnek.
A kezdeti beállítások elvégzése
A memória törlése után megjelenik a kezdeti
beállítások képernyő.
Initial Setting
Subwoofer
OFF / ON
Listening Position
Front L / Front R
Language
English
OK
1
2
3
4
14
Érintse meg a „Subwoofer” gombot a
mélysugárzó csatlakoztatási
állapotának beállításához.
Ha csatlakoztatott mélysugárzót, válassza az
„ON”, ha nem csatlakoztatott, az „OFF”
opciót.
Érintse meg a „Listening Position”
gombot a hallgatási helyzet
beállításához.
Válassza a „Front L” opciót, ha a hallgatási
helyzet bal első vagy a „Front R” opciót, ha
jobb első.
Érintse meg a „Language” gombot a
kijelző nyelvének beállításához.
Érintse meg többször, amíg a kívánt nyelv
(angol, spanyol, orosz) megjelenik.
Érintse meg az „OK” gombot.
A beállítás megtörtént.
Ezek a beállítások később is elvégezhető a
beállítás menüben.
• A mélysugárzó csatlakoztatási állapotának
részleteit lásd az 42. oldalon.
• A hallgatási helyzet beállításának részleteit lásd
„A hangzás beállítása a hallgatási helyzethez
— intelligens idő illesztés” szakaszban (36.
oldal).
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Alapmûveletek
Rádióhallgatás
1
Érintse meg a „Source List”, majd a
„Tuner” gombot.
Megjelenik a rádióvétel képernyő.
Source List
ATT
TA
AF
Top
P1
P2
P3
BTM
P4
P5
P6
Memory
Band
Receive
Menu
Preset
List
PTY
List
15
12:00
2
Érintse meg a „Band” gombot.
ATT
Source List
TA
AF
Top
Megjelenik a hullámsávok listája.
FM1
FM2
FM3
MW
Band
Receive
Menu
LW
Preset
List
15
PTY
List
12:00
3
Érintse meg a kívánt hullámsávot („FM1”, „FM2”, „FM3”, „MW” vagy
„LW”).
Érintse meg a „Band” gombot a hullámsáv lista bezárásához.
4
Végezze el a hangolást.
Önműködő hangolás
Érintse meg a ./> gombot.
A keresés megáll, amikor a készülék megtalál egy állomást. Ismételje ezt az eljárást a kívánt
rádióállomás vételéig.
Kézi hangolás
Érintse meg többször a m/M gombot a kívánt frekvencia behangolásáig.
Frekvenciák folyamatos ugrásához érintse meg és tartsa nyomva a m/M gombot.
folytatás a következő oldalon
15
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
A rádióvétel kezelőszervei
Érintse meg a kijelzőt, ha a rádióvétel kezelőszervei nem láthatók.
1
Source List
2
3
4
5
ATT
TA
AF
Top
Band
Receive
Menu
Preset
List
15
6
PTY
List
12:00
78
9
0
qa
Szám Gomb
Művelet
1
„Source List”
A forráslista megnyitása (11. oldal).
2
„ATT”
A hang némítása. A kikapcsoláshoz érintse meg ismét.
3
„TA”
Az RDS TA funkciójának beállítása (22. oldal).
4
„AF”
Az RDS AF funkciójának beállítása (22. oldal).
5
„Top”
A főmenü megnyitása (11. oldal).
6
m/M
Kézi hangolás.
Tartsa megérintve a frekvencia folyamatos léptetéséhez.
7
./>
Önműködő hangolás.
8
„Band”
A hullámsáv lista megnyitása és a hullámsáv módosítása.
9
„Receive Menu”
Az alábbiakat tartalmazó rádióvétel menü megnyitása.
• „Mono”: érintse meg a mono vételi mód bekapcsoláshoz, ha az
FM vétel gyenge. A sztereó vétel visszakapcsolásához válassza
az „OFF” opciót.
• „Local”: érintse meg, ha csak az erősebb jellel rendelkező
rádióállomásokat kívánja behangolni. Normál állomások
behangolásához válassza az „OFF” opciót.
• „Regional” (22. oldal).
0
„Preset List”
A tárolt rádióállomások kilistázása vagy rádióállomások tárolása
(21. oldal).
qa
„PTY List”
A PTY lista megnyitása (22. oldal).
Jelzések rádióvétel közben
B
A
Source List
ATT
TA
AF
Top
A A jelenlegi forrás ikonja,*1,
B Hullámsáv szám, memóriahely szám*2, frekvencia*3,
állapot,
C Hangerő*4,
D Beállítási állapot (CSO, EQ7, RBE).
*1 Csak akkor jelenik meg, amikor a kezelőszervek láthatók.
*2 Csak a memóriában tárolt rádióállomás vételekor jelenik
meg.
*3 RDS rádióállomás vétele esetén a műsorszolgáltató neve
Band
Receive
Menu
15
16
C
Preset
List
PTY
List
12:00
4
*
jelenik meg. A részleteket lásd az „RDS” szakaszban (21.
oldal).
Az ATT bekapcsolásakor a
jelenik meg.
D
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Lemezek lejátszása
A lemeztől függően egyes funkciók működése korlátozott vagy a megszokottól eltérő lehet.
Olvassa el a lemezhez mellékelt tájékoztatót.
1
Helyezze be a lemezt (címkés oldalával felfelé).
A lejátszás önműködően megkezdődik.
A DVD menü megjelenésekor.
Érintse meg közvetlenül a DVD menü menüpontját.
Használhatja a menü vezérlőpanelt is, amely a képernyő menüponton kívüli részének megérintésével jeleníthető
meg. Érintse meg a b/v/V/B gombokat a kurzor mozgatásához, majd az „Enter” gombot a jóváhagyáshoz.
Ha a menü vezérlőpanel nem jelenik meg a képernyő megérintésekor, használja a távvezérlőt.
A DVD menüről
A DVD-lemez több főműsort (zenei anyagot vagy filmet) is tartalmazhat, melyeket „tételeknek” nevezünk. Ha a
DVD több tételt tartalmaz, a DVD-főmenü segítségével kiválaszthatja a lejátszani kívánt tételt. A legtöbb DVD
esetében kiválasztható a főműsor és a szinkronfelirat nyelve. Ehhez használja a DVD-menüt.
Ha a lemez JPEG fájlokat tartalmaz
A diavetítés önműködően megkezdődik.
A lejátszás leállítása
Tartsa nyomva 1 másodpercig a
gombot.
Megjegyzés
A készülék nem támogatja a DTS-formátumú lemezeket. DTS-formátum esetén a lejátszott hang nem hallható.
A lemez kivétele
Nyomja meg a fejegységen a Z gombot.
folytatás a következő oldalon
17
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Lejátszásvezérlés
Ha a lejátszás kezelőszervei nem láthatók, érintse meg a képernyőt.
Minden lemez és formátum esetén
1
Source List
2
3
4
5
ATT
TA
AF
Top
DVD
Control
15
6
Source List
TA
Play Menu
SHUF
AF
Top
DVD
Control
12:00
7
ATT
15
Play Menu
SHUF
12:00
9
8
MPEG-4
Source List
ATT
TA
AF
Top
PBC Panel
Source List
ATT
TA
Play Menu
SHUF
AF
Top
List
Play Menu
SHUF
Album
15
12:00
0
qa
Source List
ATT
15
12:00
qa
qs
qs
TA
AF
ZAP
Top
List
Play Menu
SHUF
Album
15
12:00
qd
Szám Gomb
18
Művelet
„Source List”
A forráslista megnyitása (11. oldal).
„ATT”
A hang némítása. A némítás kikapcsolásához érintse meg ismét.
„TA”
Az RDS TA funkciójának beállítása (22. oldal).
„AF”
Az RDS AF funkciójának beállítása (22. oldal).
„Top”
Műsorforrás listájának megnyitása (11. oldal).
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Szám Gomb
./>
Művelet
Fejezet, műsorszám, jelenet, kép, fájl átugrása.
Érintse meg, és rövid ideig tartsa megérintve. Gyorskereséshez
vissza vagy előre a videoban, majd nyomja meg többször a
sebesség kiválasztásához (× 2
× 12
× 120
× 2…).*1 A
gyorskeresésből kilépéshez érintse meg a u gombot.
Tartsa megérintve az audio műsorszámban gyorskereséshez
vissza vagy előre.
Szünet üzemmódban érintse meg és tartsa megérintve a >
gombot a video lassított lejátszásához. A normál lejátszási
sebességhez érintse meg ismét.
u
Lejátszás szüneteltetése, vagy a lejátszás folytatása szünet után.
„Play Menu”
A következőket tartalmazó lejátszás menü megnyitása.
• „Repeat”/„Shuffle” (25. oldal)
• „Dolby D Level” (csak DVD VIDEO lejátszáskor) (24. oldal)
• „Stereo” (csak VCD, CD, MP3, WMA, AAC lejátszáskor)
(24. oldal)
• „Image Turn” (csak JPEG lejátszáskor): érintse meg egy kép
balra vagy jobbra elforgatásához.
• „Audio” (csak DivX, MPEG-4 lejátszáskor) (23., 24. oldal)
• „Subtitle” (csak DivX lejátszás esetén): érintse meg többször a
felirat kikapcsolásához vagy a felirat nyelvének
kiválasztásához.*2 *3
„DVD Control”
A következőket tartalmazó DVD vezérlőmenüt.
• „Audio”: érintse meg többször az audio nyelv, formátum
kiválasztásához. (23. oldal)*2
• „Subtitle”: érintse meg többször a felirat kikapcsolásához
vagy a felirat nyelvének kiválasztásához.*2 *3
• „Angle”: érintse meg többször a kameraállás
kiválasztásához.*2
• „Top Menu”: érintse meg a DVD főmenü megnyitásához.*2
• „Menu”: érintse meg a lemezmenü megnyitásához.*2
„PBC Panel”
A PBC menü vezérlőpanel menüjének megjelenítéséhez. (23.
oldal)
„Album” –/+
Egy MP3, WMA, AAC, JPEG, DivX, MPEG-4 album (mappa)
átugrása.
qs
„List”
A műsorszámok, képek vagy videofájlok listájának megjelenítése
(34. oldal).
qd
„ZAP”
Belépés ZAPPIN módba (34. oldal).
1
* A sebesség a formátumtól vagy a felvételi módtól függ.
*2 A lemeztől függően elképzelhető, hogy nem elérhető.
*3 A 4 számjegy bekérésekor adja meg a kívánt nyelv kódját (57. oldal).
Megjegyzés
Ha a lemezen többféle fájltípus található, csak a kiválasztott fájltípust (audio, mozgókép, kép) játssza le a
készülék. A fájltípus kiválasztásának részleteit lásd „A fájltípus kiválasztása” szakaszban (34. oldal).
Megjegyzések a JPEG lejátszásról
• Nagyméretű kép elforgatása hosszabb időt vehet igénybe.
• Progresszív JPEG fájlok nem jeleníthetők meg.
folytatás a következő oldalon
19
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Kijelzések lejátszás közben
Érintse meg a képernyőt a kijelzések megjelenítéséhez.
Audiolemezek esetén egyes kijelzések lejátszás közben mindig láthatók.
MPEG-4
A
Source List
ATT
TA
AF
Top
DVD
Control
Play Menu
SHUF
15
12:00
A A jelenlegi forrás ikonja
B Hangerő*1
C Formátum, lejátszási állapot, eltelt lejátszási
idő*2, fejezet, tétel, album (mappa, műsorszám
szám*3 *4, audioformátum*5, beállítási állapot
(CSO, EQ7, RBE)
D Lejátszási állapot, eltelt lejátszási idő*2
E Műsorszám név, albumnév, előadó név
F Az album borító megjelenítése*6
G Formátum, műsorszám szám, albumszám*7,
beállítási állapot (CSO, EQ7, RBE)
*1 Az ATT bekapcsolásakor a
jelenik meg.
*2 JPEG vagy PBC funkciókkal rendelkező VCD
lejátszásakor nem jelenik meg a kijelzés.
B
*3 A kijelzések a lemeztől, formátumtól függően eltérőek.
*4 PBC funkciókkal rendelkező VCD lejátszásakor (25.
C
oldal) nem jelenik meg a kijelzés.
D
E
*5 Csak DVD, DivX esetén.
*6 A javasolt méret a 240 × 240–960 × 960 képpont
F
tartományban van.
Source List
ATT
TA
AF
ZAP
Top
List
*7 Csak MP3, WMA, AAC esetén.
Play Menu
SHUF
Album
15
12:00
G
20
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Haladó mûveletek — rádió
Kijelzett elemek
A
Állomások tárolása és vétele
Source List
ATT
TA
AF
Top
Figyelem!
Vezetés közben, a balesetek megelőzése érdekében használja a BTM hangolási üzemmódot.
Önműködő tárolás — BTM
1
2
Band
Érintse meg a „Source List”, majd a
„Tuner” gombot.
A hullámsáv módosításához érintse meg a
„Band” gombot, majd válassza ki a kívánt
hullámsávot („FM1”, „FM2”, „FM3”, „MW”
vagy „LW”).
Érintse meg a „Preset List”, majd a
„BTM” gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat memóriahely listában
(„P1”–„P6”).
A tárolás befejezését hangjelzés jelzi.
Kézi tárolás
1
2
3
A tárolni kívánt állomás hallgatása közben érintse meg a „Preset List” gombot.
Érintse meg a „Memory” gombot, majd
a listában a számgombot („P1”–„P6”).
A képernyőn megjelenik a szám és a
megerősítés kérése.
Érintse meg a „Yes” gombot.
Az állomás tárolása megtörtént.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
memóriahelyen előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tanács
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (22. oldal).
Tárolt rádióállomások kiválasztása
1
2
Válassza ki a hullámsávot, majd
érintse meg a „Preset List” gombot.
Érintse meg a kívánt számot („P1”–„P6”).
RDS
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Receive
Menu
Preset
List
15
PTY
List
12:00
B
C
A Hullámsáv szám, memóriahely szám,
frekvencia (műsornév), RDS adatok, TA*1
B Sztereó*2, RDS*3, TP*4
C Órakijelzés
*1
*2
*3
*4
Közlekedési hírek vétele közben.
FM vételi üzemmódban.
RDS vétel közben.
Közlekedési híreket is sugárzó adók vétele közben.
RDS szolgáltatások
Ez a készülék az alábbi önműködő RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
kézzel újrahangolni az adott állomást, mert a
készülék mindig a legerősebb jelet választja ki.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre vagy állomásokra kapcsolhat. Amikor a
készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad.
PTY (műsortípus)
A pillanatnyi műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsortípus szerint is kereshet.
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok (idő) használata.
Megjegyzések
• Az országtól vagy területtől függően nem minden
RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDSjeleket.
21
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Az AF és a TA funkció használata
1
Rádióvétel vagy lejátszás közben
érintse meg az „AF” vagy „TA”
gombot a bekapcsoláshoz.
A bekapcsoláskor a fő szín megváltozik.
A kikapcsoláshoz érintse meg ismét.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
1 FM vétel közben érintse meg a „Preset List”
gombot, majd azt a számot („P1”–„P6”),
amelyiken a helyi rádióállomást tárolta.
2 5 másodpercen belül érintse meg ismét a helyi
rádióállomás számgombját.
Ismételje meg a műveletet a helyi
rádióállomás vételéig.
A műsortípus (PTY) kiválasztása
1
2
FM rádióvétel közben érintse meg a
„PTY List” gombot.
Ha a rádióállomás továbbít PTY adatokat,
érintse meg a PTY gombot.
A lista görgetéséhez érintse meg a v/V
gombot.
Érintse meg a kívánt műsortípust.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsorszámot sugárzó állomás keresését.
A PTY lista bezárásához érintse meg a „PTY
List” gombot.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása
történik (a pillanatnyi műsorforrás műsora
megszakad).
Hasznos tanács
Ha közlekedési információk közben beállítja a
hangerőt, a készülék tárolja azt a memóriában, és
legközelebb a közlekedési információ azonos
hangerővel lesz hallható, függetlenül az éppen
beállított hangerőtől.
Regionális műsor hallgatása
— Regional
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobban fogható regionális műsorra az
adott körzetben.
Ha elhagyja a regionális műsor vételkörzetét,
kapcsolja ki a regionális vételi funkciót az FM
rádióvétel közben.
Érintse meg a „Receive Menu” gombot, majd
válassza a „Regional” mező „OFF” beállítását.
22
Műsortípusok
„News” (hírek), „Current Affairs” (köztémák),
„Information” (információk), „Sport” (sport),
„Education” (oktatás), „Drama”
(rádiójátékok), „Cultures” (kultúra),
„Science” (tudomány), „Varied Speech”
(egyéb), „Pop Music” (népszerű zene), „Rock
Music” (rockzene), „Easy Listening”
(szórakoztató zene), „Light Classics M”
(közkedvelt klasszikus zene), „Serious
Classics” (komolyzene), „Other Music”
(egyéb zenei műsor), „Weather & Metr”
(időjárás), „Finance” (pénzügyi hírek),
„Children’s Progs” (gyermekműsor), „Social
Affairs” (társadalmi ügyek), „Religion”
(vallás), „Phone In” (telefonos műsor), „Travel
& Touring” (utazás), „Leisure & Hobby”
(szórakozás), „Jazz Music” (dzsessz),
„Country Music” (country zene), „National
Music” (nemzeti zene), „Oldies Music” (régi
slágerek), „Folk Music” (népzene),
„Documentary” (dokumentum műsor)
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
Megjegyzés
E funkció nem működik azokban az országokban vagy
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyságban)
A pontos idő (CT) beállítása
A funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi
rádióállomások kiválasztását, még abban az
esetben is, ha azokat nem (tárolta) rendelte hozzá
az egyes számgombokhoz.
Válassza a „CT” opció „ON”
beállítását (40. oldal).
1
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik,
ha éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Haladó mûveletek — lemezek
PBC funkciók használata
— lejátszásvezérlés
A PBC menü interaktív módon segít a
vezérlésben, ha PBC kompatibilis VCD-lemezt
játszik le.
1
2
3
4
Indítsa el a PBC rendszerű VCD-lemez
lejátszását.
Megjelenik a PBC menü.
Érintse meg a „PBC Panel” gombot.
Megjelenik a menü vezérlőpanel.
A műsor nyelvének, a hang
formátumának
kiválasztása
Ha a DVD-lemez többnyelvű felvételt tartalmaz,
választhat a rendelkezésre álló nyelvek közül. Ha
többféle hangformátumot (pl. Dolby Digital)
tartalmazó DVD-, DivX-lemezt játszik le,
kiválaszthatja a kívánt formátumot.
DVD esetén
1
2
Lejátszás közben érintse meg a „DVD
Control” gombot.
Érintse meg többször az „Audio”
gombot a kívánt hangnyelv,
hangformátum kiválasztásához.
Hangnyelv
Érintse meg a számgombokat a kívánt
elem kiválasztásához, majd az „Enter”
gombot.
Source List
Az interaktív vezérléshez kövesse a
menüben található utasításokat.
Az előző kijelzéshez a O gombbal térhet
vissza.
A kezelőszervek elrejtéséhez érintse meg a
„Close” gombot.
Audio
Audio
2
3
4
Megjegyzés
A készülék nem támogatja a DTS-formátumú
lemezeket. DTS-formátum esetén a lejátszott hang
nem hallható.
Subtitle
Angle
Top Menu
Menu
Play Menu
SHUF
12:00
Hangformátum, csatorna számok*
Érintse meg a v/V gombokat a
görgetéshez, majd a „Video CD PBC”
opciót az „OFF” kiválasztásához.
A hangbeállítások módosítása
Top
Dolby D 3/2.1
Kiválaszthatja a műsor nyelvét (a lemezen
rendelkezésre álló nyelvek közül).
Ha 4 számjegyű kód jelenik meg, a nyelv
kiválasztása a megfelelő kód beírásával
történik (57. oldal).
Ha egy nyelv többször szerepel, a műsort az
adott nyelven többféle hangformátummal
vették fel a lemezre.
Érintse meg a „Visual” gombot.
Megjelenik a képbeállító menü.
Megjegyzések
• A menü elemei és a műveletek a lemeztől függően
eltérhetnek.
• PBC lejátszás közben a műsorszám sorszáma, a
lejátszás ideje stb. nem jelenik meg lejátszás
képernyőn.
• PBC funkciók nélküli lejátszás közben a
lejátszásfolytatás nem használható.
AF
15
Amikor a készülék ki van kapcsolva,
érintse meg a „Source List”, majd a
gombot.
Indítsa el a VCD lejátszását.
A lejátszás közben nem jelenik meg a PBC
menü.
TA
DVD
Control
Lejátszás PBC funkció nélkül
1
ATT
1: English
* A hangformátum neve és a csatornaszámok a
következőknek megfelelően jelennek meg.
Példa: Dolby Digital 5.1-csatornás
Hátsó komponens × 2
Dolby D 3 / 2 . 1
Első komponens × 2 +
Középső komponens × 1
Mélyhang
komponens × 1
A DVD vezérlőmenü bezárásához érintse meg a
„DVD Control” gombot.
DivX esetén
1
Lejátszás közben érintse meg a „Play
Menu”, majd az „Audio” gombot
többször, a kívánt audioformátum
megjelenéséig.
A lejátszás menü bezárásához érintse meg a
„Play Menu” gombot.
23
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
A hangcsatorna kiválasztása
Lemezek zárolása
— szülõi felügyelet
MPEG-4
VCD, CD, MP3, WMA, AAC, MPEG-4
lejátszása közben kiválaszthatja, hogy a jobb
vagy a bal csatorna műsorát kívánja-e a két első
hangsugárzón keresztül meghallgatni.
Az alábbi lehetőségek közül választhat.
„2-Ch”: normál sztereó hang (alapbeállítás)
„L-Ch”: bal csatorna (mono)
„R-Ch”: jobb csatorna (mono)
VCD, CD, MP3, WMA, AAC esetén
1
Lejátszás közben érintse meg a „Play
Menu”, majd a „Stereo” gombot
többször, a kívánt hangcsatorna
megjelenéséig.
*
* Kivéve a VR-formátumú DVD-R, DVD-R DL, DVDRW lemezeket.
Letilthatja egy lemez lejátszását, vagy előre
meghatározott szintű lejátszási korlátozást
állíthat be (például a néző életkora alapján). Ha a
szülői letiltással kompatibilis DVD-lemezt
használ, a korlátozással ellátott jelenetek
kizárásra kerülnek, vagy más jeleneteket játszik
le helyettük a készülék.
A szülői felügyelet bekapcsolása
1
MPEG-4 esetén
1
Lejátszás közben érintse meg a „Play
Menu”, majd az „Audio” gombot
többször, a kívánt hangcsatorna
megjelenéséig.
2
3
A lejátszás menü bezárásához érintse meg a
„Play Menu” gombot.
Megjegyzés
Lehetnek olyan lemezek, melyeknél a hangbeállítások
nem módosíthatók.
4
Hasznos tanács
A művelet a távvezérlővel (az (AUDIO) többszöri
megnyomásával) szintén elvégezhető.
5
A hangkimenet jelszintjének
beállítása
— Dolby D jelszint
Módosíthatja a Dolby Digital formátum kimeneti
jelszintjét annak érdekében, hogy csökkentse a
hangerőkülönbséget a lemez és műsorforrás
között.
1
2
3
Lejátszás közben érintse meg a „Play
Menu” gombot.
Érintse meg az „Adjust” mezőt az
„ON” beállításához.
Érintse meg többször a –/+ gombot a
kimenő jelszint beállításához.
A kimenő jelszint a –10 és +10 tartományban
állítható be, egyes lépésekben.
A lejátszás menü bezárásához érintse meg a
„Play Menu” gombot.
Amikor a készülék ki van kapcsolva,
érintse meg a „Source List”, majd a
gombot.
Érintse meg a „Visual” gombot.
Megjelenik a képbeállítás menü.
Érintse meg a / gombot a
görgetéshez, majd a „DVD Parental
Control” gombot.
Megjelenik a jelszóbeíró képernyő.
A számgombok megérintésével adja
meg a jelszót, majd érintse meg az
„OK” gombot.
Az ellenőrzéshez a számgombok
megérintésével adja meg újra a
jelszót, majd érintse meg az „OK”
gombot.
A beállítás megtörtént.
A megadott szám törléséhez érintse meg a
„Clear” gombot.
Az előző kijelzésre visszatéréshez érintse meg a
„Back” gombot.
A szülői felügyelet kikapcsolása
1 Kövesse a fenti 1–3. lépéseket.
Megjelenik a szülői felügyelet
kikapcsolásának képernyője.
2 A számgombok megérintésével adja meg az
érvényes jelszót.
Megjelenik a „Parental Unlocked” üzenet, és a
szülői felügyelet kikapcsol.
A jelszó módosítása
Kapcsolja ki a szülői felügyeletet, majd
kapcsolja be ismét, az új jelszó megadásával.
24
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
A terület és a film korlátozási
szintjének beállítása
Ismételt és véletlen sorrendû lejátszás
A terület és a film korhatár értékének
függvényében beállíthatja a korlátozási szintet.
1
2
3
4
5
6
Amikor a készülék ki van kapcsolva,
érintse meg a „Source List”, majd a
gombot.
Érintse meg a „Visual” gombot.
Megjelenik a képbeállító menü.
Érintse meg a / gombokat a
görgetéshez, majd a „DVD Parental
Area” gombot.
Ha korábban már bekapcsolta a szülői
felügyelet funkciót, megjelenik a
jelszóbeviteli képernyő.
A beállítás megváltoztatásához adja meg a
jelszót.
Megjelennek a választható opciók.
Érintse meg a kívánt területet a film
besorolásának elfogadásához.
Az „Other” kiválasztásakor adja meg a
területkódot a 57. oldalon található
„Választható nyelvek listája” szakasz alapján,
a számgombokkal.
Érintse meg a „DVD Parental Rating”
gombot.
Megjelennek a beállítások.
Az alacsonyabb szám szigorúbb korlátozási
szintet jelent.
MPEG-4
1
Lejátszás közben érintse meg a „Play
Menu” gombot, majd a „Repeat” vagy
„Shuffle” mezőt, a kívánt opció
megjelenéséig.
Source List
ATT
TA
AF
Chapter
OFF
ON
Repeat
Shuffle
Adjust
Top
Dolby D Level 0
DVD
Control
15
Play Menu
SHUF
12:00
Megkezdődik az ismételt vagy véletlen
sorrendű lejátszás.
A lejátszás menü bezárásához érintse meg a
„Play Menu” gombot.
Az adott lemez vagy formátum függvényében az
alábbi ismétlési opciók közül választhat.
Lemez,
formátum
Opciók
„OFF”: visszatérés normál
lejátszási módba.
„Chapter”: a fejezet ismétlése.
„Title”: a tétel ismétlése.
Érintse meg a kívánt besorolást.
A beállítás megtörtént.
Az előző kijelzésre visszatéréshez érintse meg a
„Back” gombot.
*1
„OFF”: visszatérés normál
lejátszási módba.
„Track”: a műsorszám
ismétlése.
„OFF”: visszatérés normál
lejátszási módba.
„Track”: a műsorszám
ismétlése.
„Album”: az album (mappa)
ismétlése.
„OFF”: visszatérés normál
lejátszási módba.
„Image”: a kép ismétlése.
„Album”: az album ismétlése.
MPEG-4
„OFF”: visszatérés normál
lejátszási módba.
„Movie”: a videofájl ismétlése.
„Album”: az album (mappa)
ismétlése.
folytatás a következő oldalon t
25
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
A lemez vagy formátum függvényében az alábbi
véletlen sorrendű lejátszási opciók közül
választhat.
Lemez,
formátum
Közvetlen keresés
Opciók
*2
*1
„OFF”: visszatérés normál
lejátszási módba.
„Title”: a tétel fejezeteinek
lejátszása véletlen sorrendben.
„OFF”: visszatérés normál
lejátszási módba.
„Disc”: a lemez
műsorszámainak lejátszása
véletlen sorrendben.
„OFF”: visszatérés normál
lejátszási módba.
„Album”: az album (mappa)
műsorszámainak, képeinek,
videofájljainak lejátszása
véletlen sorrendben.
MPEG-4
A tétel vagy fejezet számának stb. beírásával
gyorsan megkeresheti a kívánt műsorrészletet.
1
Lejátszás közben a számgombokkal
adja meg a tétel, műsorszám, fejezet
stb. sorszámát, és nyomja meg az
(ENTER) gombot.
A lejátszás a kiválasztott helyzettől kezdődik.
A lemez vagy formátum függvényében az alábbi
keresési opciók közül választhat.
DVD: tétel vagy fejezet*1
VCD*2, CD, MP3, WMA, AAC: műsorszám
JPEG: kép
DivX, MPEG-4: fájl
*1 A keresési opciók a beállítástól függőek.
*2 Csak PBC funkció nélküli VCD lejátszásakor
érhető el.
MPEG-4
*1 Csak 1.0/1.1 VCD verzió lejátszása vagy 2.0 VCD
A keresési opció beállítása (csak
DVD esetén)
verzió PBC-funkciók nélküli lejátszása esetén.
Beállíthatja a keresési opciót (tétel vagy fejezet)
a DVD lejátszáshoz.
RW lemezeket.
1
*2 Kivéve a VR-formátumú DVD-R, DVD-R DL, DVD-
2
3
Érintse meg a „Source List”, majd a
gombot.
Érintse meg a „Visual” gombot.
Megjelenik a képbeállítás menü.
Érintse meg a / gombot a
görgetéshez, majd a „DVD Direct
Search” gombot a „Chapter” vagy
„Title” beállításához.
A beállítás befejeződött.
Az előző kijelzéshez visszatéréshez érintse meg a
„Back” gombot.
26
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Az USB-eszköz kezelése
Az USB-eszköz kompatibilitásával
kapcsolatosan látogassa meg a Sony támogatási
honlapot.
Support site
http://support.sony-europe.com/
• MSC (háttértár) és MTP (média átviteli
protokoll) típusú, az USB-szabvánnyal
kompatibilis USB-eszközök használhatók.
• A megfelelő tömörítési formátumok: MP3
(.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a), JPEG
(.jpg), DivX (.avi) és MPEG-4 (.mp4).
• Ajánlott az USB-eszközön lévő adatok
mentése.
Megjegyzések
• Az USB-eszközt a motor beindítása után
csatlakoztassa. Az USB-eszköztől függően
meghibásodás történhet, ha a motor beindítása előtt
csatlakoztatja.
• A nagyméretű fájlok lejátszásának megkezdése
hosszabb időt vehet igénybe.
Lejátszás USB-eszközrõl
1
Távolítsa el a fedelet az USBcsatlakozóról és csatlakoztassa az
USB-eszközt az USB-csatlakozóhoz.
A lejátszás önműködően megkezdődik.
Ha az USB-eszköz csatlakoztatva van, indítsa
el a lejátszást, érintse meg a „Source List”,
majd az „USB/iPod” opciót.
Az USB-csatlakozó elhelyezkedésének részleteit
lásd a beszerelési és csatlakoztatási útmutató
részben.
A kezelőszervekről és a lejátszás
közben megjelenő jelzésekről
Az USB-lejátszást a lemez lejátszással azonos
módon vezérelheti. A részleteket lásd a
„Lejátszásvezérlés” szakaszban (18. oldal).
A lejátszás közben megjelenő kijelzések
részleteit lásd „A lejátszás közben megjelenő
jelzések” szakaszban (20. oldal).
A lejátszás leállítása
Megjegyzések a használatról
• Ne használjon olyan nehéz vagy nagy USBeszközöket, amelyek a rázkódástól leeshetnek,
vagy a csatlakozásuk kilazulhat.
• Ne hagyja az USB-eszközöket a parkoló járműben,
mert ez üzemzavart eredményezhet.
• A készülék nem ismeri fel az USB elosztón (hub)
keresztül csatlakoztatott USB-eszközöket.
Megjegyzések a lejátszásról
• Ha az USB-eszköz többféle fájltípust tartalmaz,
kizárólag a kiválasztott fájltípus (audio, video, kép)
játszható le. A fájltípus kiválasztásának részleteit
lásd „A fájltípus kiválasztása” szakaszban (36.
oldal).
• A megjelenített kijelzések az USB-eszköztől, a
felvételi formátumtól és beállításoktól függően
eltérőek. A részletekért látogassa meg a támogatás
oldalt.
• A megjeleníthető adatok legnagyobb számai a
következők:
– mappák (albumok): 256,
– fájlok (műsorszámok): 2000.
• A felvett adat mennyiségétől függően időbe telhet a
lejátszás megkezdése.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3, WMA, AAC
fájlt játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
• A veszteségmentes tömörítést alkalmazó fájlok
lejátszása nem támogatott.
Ismételt és véletlen sorrendû lejátszás
1
Lejátszás közben érintse meg a „Play
Menu” gombot, majd a „Repeat” vagy
„Shuffle” mezőt többször, a kívánt
opció megjelenéséig.
Az ismételt vagy véletlen sorrendű lejátszás
megkezdődik.
Az ismételt lejátszás lehetőségei az alábbiak.
„OFF”: visszatérés a normál lejátszási módhoz.
„Track”, „Image”, „Movie”*1: a műsorszám,
kép vagy videofájl ismétlése.
„Album”: az album (mappa) ismétlése.
„Drive”*2: a meghajtó ismétlése.
A véletlen sorrendű lejátszás lehetőségei az
alábbiak.
„OFF”: visszatérés a normál lejátszási módhoz.
„Album”: az albumban (mappában) lévő
műsorszámok, képek vagy videofájlok lejátszása
véletlen sorrendben.
Tartsa nyomva a (SOURCE/OFF) gombot 1
másodpercig.
*1 A beállítások a fájltípustól függőek.
*2 Ha az USB-eszközök kettő vagy több meghajtót
Az USB-eszköz leválasztása
A lejátszás menü bezárásához érintse meg a
„Play Menu” gombot.
Állítsa le a lejátszást, majd válassza le.
Ne válassza le lejátszás közben, mert az USBeszköz adatai megsérülhetnek.
hoztak létre.
27
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
A hangulatának megfelelõ zene
hallgatása — SensMe™
A Sony egyedülálló „SensMe™ channels”
(csatornák) vagy „SensMe™ mood” (hangulat)
funkciói önműködően csoportosítják az összes
műsorszámot csatorna vagy hangulat alapján, és
lehetővé teszik az magától értetődő
zenehallgatást.
A SensMe™ funkció használata
előtt
3 Műsorszámok átmásolása az USBeszközre a „Content Transfer”
alkalmazásával.
A műsorszámok csatorna vagy hangulat
alapján történő csoportosításához a
műsorszámok hangmintáit elemezni kell a 12
TONE ANALYSIS alkalmazásával, amit a
„Content Transfer” tartalmaz.
A számítógéphez csatlakoztatott USBeszközzel húzza a műsorszámokat a Windows
Intézőből vagy iTunes-ből stb. a „Content
Transfer” szoftverbe.
A műsorszámok elemzését és átvitelét
egyaránt a „Content Transfer” végzi.
A készülék SensMe™ funkciójának
használatához el kell végezni az alábbi
alapbeállítási eljárást.
1 A „SensMe™ Setup” és „Content
Transfer” telepítése a számítógépre.
Először telepítse a „SensMe™ Setup” és
„Content Transfer” szoftvereket a mellékelt
CD-ROM lemezről.
SensMe™
Setup
Content
Transfer
2 Az USB-eszköz regisztrálása a
„SensMe™ Setup” alkalmazásával.
Csatlakoztassa az USB-eszközt a
számítógéphez, és végezze el a regisztrációt a
„SensMe™ Setup” alkalmazásával a készülék
SensMe™ funkciójának használatához.
SensMe™
Setup
Hasznos tanács
A regisztrációt a telepítési eljárás során vagy a
telepítés után egyaránt elvégezheti.
Content
Transfer
4 Az USB-eszköz csatlakoztatása és a
SensMe™ funkció használata a
készüléken.
Csatlakoztassa a beállított USB-eszközt.
Ezután használhatja a készülék „SensMe™
channels” (csatornák) vagy „SensMe™
mood” (hangulat) funkcióját.
SensMe™
A „SensMe™ Setup” és a „Content
Transfer” telepítése a
számítógépre
A készülék SensMe™ funkciójának
használatához a mellékelt szoftvereket
(„SensMe™ Setup” és „Content Transfer”) kell
alkalmazni.
Telepítse a szoftvert a számítógépre a mellékelt
CD-ROM lemezről.
1
2
Helyezze be a mellékelt CD-ROM
lemezt a számítógépbe.
A telepítő varázsló önműködően elindul.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a telepítés
végrehajtásához.
28
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Az USB-eszköz regisztrálása a
„SensMe™ Setup” alkalmazásával
A csatorna műsorszámainak
lejátszása — SensMe™ csatornák
A készülék SensMe™ funkciójának
használatához regisztrálni kell az USB-eszközt.
A „SensMe™ channels” önműködően
csoportosítja a műsorszámokat a hangzásuk
alapján. Kiválaszthatja a hangulatának,
tevékenységének stb. megfelelő csatornát.
Ha a regisztrációt nem végezte el a telepítés
során, kövesse az alábbi lépéseket.
1
2
3
Indítsa el a „SensMe™ Setup”
szoftvert a számítógépen.
Csatlakoztassa az USB-eszközt a
számítógéphez.
Végezze el a regisztrációt a képernyőn
megjelenő utasításokat követve.
1
2
3
Hasznos tanács
Ha regisztrált, elemzett műsorszámokat tartalmazó
USB-eszközt csatlakoztat, az USB-eszköz
regisztrációja törölhető.
Csatlakoztasson egy SensMe™
funkcióhoz beállított USB-eszközt.
Érintse meg a „Source List”, majd a
„SensMe™” gombot.
Érintse meg a „channels” gombot
Megjelenik a csatornalista.
Shuffle All
Energetic
Műsorszámok átmásolása az USBeszközre a „Content Transfer”
használatával
Relax
ZAP
15
A készülék SensMe™ funkciójának
használatához a műsorszámokat elemezni kell és
át kell másolni a regisztrált USB-eszközre a
„Content Transfer” alkalmazásával.
1
2
Csatlakoztassa a regisztrált USBeszközt a számítógéphez.
„WALKMAN” esetén MTP módban
csatlakoztassa.
„WALKMAN”-től eltérő USB-eszköz esetén
MSC módban csatlakoztassa.
A „Content Transfer” önműködően elindul.
Ha üzenet jelenik meg, kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat a végrehajtáshoz.
Húzza a műsorszámokat a Windows
Intézőből vagy iTunes-ből stb. a
„Content Transfer” szoftverbe.
Megkezdődik a műsorszámok elemzése és
átvitele.
A működés részleteit lásd a „Content Transfer”
súgójában.
Megjegyzés
A 12 TONE ANALYSIS által végzett műsorszám
elemzés a számítógéptől függően hosszabb időt
vehet igénybe.
Hasznos tanács
A „Content Transfer” használatával nem csak az
audio-, hanem a videofájlok is átmásolhatók. A
részleteket lásd a „Content Transfer” súgójában.
4
12:00
A / megérintésével görgetheti a
csatornalistát.
Megkezdődik a jelenlegi csatorna első
műsorszámának lejátszása a műsorszám
leginkább dallamos vagy ritmikus
szakaszával.*
* Elképzelhető, hogy ezt a szakaszt a készülék
nem megfelelően érzékeli.
5
Érintse meg a kívánt csatornát.
Megkezdődik a kiválasztott csatorna
műsorszámainak lejátszása.
Megjegyzések
• A műsorszámtól függően elképzelhető, hogy az nem
érzékelhető megfelelően vagy nem a műsorszám
hangulatához megfelelő csatornába kerül a
csoportosításkor.
• Ha a csatlakoztatott USB-eszköz sok műsorszámot
tartalmaz, a „SensMe™ channels” elindulása
hosszabb időt vehet igénybe az adatok olvasása
miatt.
Hasznos tanács
A műsorszámok lejátszása véletlen sorrendben
történik. A sorrend minden csatornakiválasztáskor
változik.
folytatás a következő oldalon
29
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Csatornalista
x Ajánlott, az összes műsorszám sorrendben
„Morning” (5:00–9:59)
„Daytime” (10:00–15:59)
„Evening” (16:00–18:59)
„Night” (19:00–23:59)
„Midnight” (24:00–4:59)
Az egyes napszakokhoz javasolt műsorszámok.
A csatorna megfelelő megjelenítéséhez állítsa
be az órát (47. oldal).
Kezelőszervek és kijelzések
„SensMe™ channels” lejátszáskor
A
B
„Energetic”: lendületes műsorszámok.
„Relax”: nyugodt műsorszámok.
„Mellow”: megnyugtató, szomorú
műsorszámok.
„Upbeat”: vidám műsorszámok, a
hangulatának javításához.
„Lounge”: műsorszámok pihenéshez.
„Emotional”: népdalok.
„Dance”: ritmusos rap, rhythm-and-blues
műsorszámok.
„Extreme”: erőteljes rockzenei műsorszámok.
D
E
Shuffle All
Energetic
Relax
„Shuffle All”: az összes elemzett műsorszám
lejátszása véletlen sorrendben.
x Alap csatornák
Az összes műsorszám lejátszása zenei stílus
alapján.
C
ZAP
15
12:00
F
G H
A A vezérlőgombok megjelenítése: „Source
List”, „ATT”, „TA”, „AF”, „Top” (18. oldal).
B A lista görgetése és másik csatorna
kiválasztása.
C A jelenlegi csatorna megjelenítése.
D Az album borító megjelenítése.*1
E Az eltelt lejátszási idő, műsorszám név,
előadó név megjelenítése.
F A lejátszás szüneteltetése vagy a lejátszás
újraindítása szünet után.
G Egy műsorszám átugrása.
H Belépés ZAPPIN módba (34. oldal).
A „SensMe™ channels” funkció ZAPPIN
lejátszási módjában a műsorszámok
legdallamosabb vagy ritmikusabb szakaszai*2
kerülnek lejátszásra.
*1 A javasolt méret a 240 × 240–960 × 960 képpont
tartományban van.
*2 Elképzelhető, hogy a készülék nem megfelelően
érzékeli.
x Csatornák jármű vezetéshez
Vezetéshez megfelelő műsorszámok lejátszása.
„Freeway”: gyors, lendületes műsorszámok.
„Chillout Drive”: énekes, megnyugtató
népdalok.
„Weekend Trip”: élvezetes, gyors és vidám
műsorszámok.
„Midnight Cruise”: dzsezz vagy
zongorahangot tartalmazó műsorszámok, érett
hangzással.
„Party Ride”: gyors, élénk műsorszámok.
„Morning Commute”: gyors és ütemes
műsorszámok.
„Goin’ Home”: pezsgő, pihentető
műsorszámok.
30
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Kezelőszervek és kijelzések a
„SensMe™ mood” lejátszás közben
A hangulat térképen lévő
műsorszámok lejátszása
— SensMe™ hangulat
A
A „SensMe™ mood” (hangulat) a
műsorszámokat pontszerűen osztja el egy
kéttengelyes hangulat térképen, az egyes
műsorszámok jellemzői alapján.
B
C
D
E
Fast
Mood
Type
A térkép egy pontjának hangulata szerinti
megérintésekor egy kör jelenik meg a
megérintett pont körül, és a körben lévő
műsorszámok kerülnek lejátszásra.
1
2
3
Csatlakoztasson egy SensMe™
funkcióhoz beállított USB-eszközt a
készülékhez.
Érintse meg a „Source List”, majd a
„SensMe™” gombot.
Érintse meg a „mood” gombot.
Megjelenik a kéttengelyes térkép.
Kör
Fast
Mood
Type
Happy
Sad
Style
Time
ZAP
Slow
15
12:00
A pontok a műsorszámokat jelzik
4
Happy
Sad
Style
Time
ZAP
Slow
15
F
12:00
G
HI
A A vezérlőgombok kijelzése: „Source List”,
„ATT”, „TA”, „AF”, „Top” (18. oldal).
B A kör mozgatása és a műsorszámok
átcsoportosítása.
C A kör méretének változtatása: kicsi, közepes,
nagy.
D Az album borítójának megjelenítése.*1
E Az eltelt lejátszási idő, műsorszám név és
előadó név megjelenítése.
F A vízszintes tengely paramétereinek
módosítása.
G Egy műsorszám átugrása.
H A lejátszás szüneteltetése vagy a lejátszás
folytatása szünet után.
I Belépés a ZAPPIN módba (34. oldal).
A „SensMe™ mood” funkció ZAPPIN
lejátszási módjában a műsorszámok
legdallamosabb vagy ritmikusabb szakaszai*2
kerülnek lejátszásra.
*1 A javasolt méret a 240 × 240–960 × 960 képpont
Érintse meg a térkép kívánt pontját.
Megjelenik egy kör a megérintett pont körül,
és megkezdődik a körön belüli műsorszámok
lejátszása.
Az első műsorszám lejátszása a
legdallamosabb vagy ritmikusabb szakasszal
kezdődik.*
* Elképzelhető, hogy a készülék nem megfelelően
érzékeli.
Megjegyzések
• A térképre csak a „Content Transfer” szoftverrel
legutoljára átmásolt 200 műsorszám kerül fel.
• A műsorszámtól függően elképzelhető, hogy a
készülék nem a megfelelőn érzékeli vagy
műsorszám hangulatának nem megfelelően helyezi
el a térképen a műsorszámot.
• Ha a csatlakoztatott USB-eszköz sok műsorszámot
tartalmaz, a „SensMe™ mood” elindulása hosszabb
időt vehet igénybe az adatok olvasása miatt.
Hasznos tanácsok
• A hangulat térképen a jelenleg lejátszott műsorszám
zöld ponttal jelenik meg.
• A műsorszámok a kör középpontjától kifelé haladva
kerülnek lejátszásra.
tartományban van.
*2 Elképzelhető, hogy a készülék nem megfelelően
érzékeli.
A vízszintes tengely paramétereinek
módosítása
A hangulattérképen módosíthatja a vízszintes
tengely paramétereit. A műsorszámok a
paraméterek jellemzőinek megfelelően
újraelosztásra kerülnek a térképen.
Gomb
Módosult paraméterek
„Mood”
„Sad”–„Happy”
(szomorú–vidám)
„Type”
„Acoustic”–„Electronic”
(hangszeres–elektronikus)
„Style”
„Soft”–„Hard”
(lágy–kemény)
„Time”
„Morning”–„Midnight”
(reggel–éjfél)
31
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Az iPod leválasztása
Az iPod használata
Az iPod kompatibilitásának részleteit lásd „Az
iPodról” szakaszban (51. oldal) vagy látogassa
meg a támogatási honlapot.
Support site
http://support.sony-europe.com/
Ebben az útmutatóban az „iPod” kifejezés egy
általános elnevezés az iPod és az iPhone iPod
funkcióira, kivéve, ha a szöveg vagy ábra ennek
ellenkezőjét hangsúlyozza.
Lejátszás iPodról
1
2
Csökkentse le a készülék hangerejét.
Távolítsa el az USB-csatlakozó fedelét
és csatlakoztassa az iPodot az USBcsatlakozóhoz.
Javasoljuk külön megvásárolható RC-200IPV
USB-csatlakozóvezeték használatát.*1
A részleteket lásd az üzembe helyezési és
csatlakoztatási útmutató részben.
Az iPod képernyőjén*2 megjelenik az alábbi
kijelzés, majd a lejátszás megkezdődik az
utoljára lejátszott műsorszámmal.
Ha az iPod már csatlakoztatva van, a lejátszás
elindításához érintse meg a „Source List”,
majd az „USB/iPod” gombot.
*1 Videolejátszásra alkalmas iPod videoinak
*
3
2
lejátszásához az RC-200IPV alkalmazása
szükséges.
iPod touch, iPhone vagy utoljára utas
vezérléssel használt iPod csatlakoztatásakor
elképzelhető, hogy nem jelenik meg.
Állítsa be a készülék hangerejét.
A folytatásos lejátszás módról
Ha az éppen lejátszást végző iPod a fogadóaljzat
csatlakozóhoz van csatlakoztatva, a készülék
üzemmódja folytatásos lejátszási módra vált és a
lejátszás az iPod által beállított módban
folytatódik.
A folytatásos lejátszási módban az ismételt vagy
véletlen sorrendű lejátszás nem elérhető.
Figyelmeztetés az iPhone-al kapcsolatban
iPhon USB-csatlakoztatása esetén a telefon
hangerejét az iPhone-on magán vezérelheti. A
hirtelen erős hang megelőzése érdekében ne növelje
vagy csökkentse a hangerőt telefonhívás közben.
Megjegyzés
A készülék nem ismeri fel az USB-elosztón (hub)
keresztül csatlakoztatott iPodot.
Hasznos tanácsok
• Ha a jármű gyújtáskapcsolója ACC helyzetben van
és a készülék be van kapcsolva, az iPod töltődik.
• Ha az iPodot lejátszás közben leválasztja, az „USB
device is not connected.” (USB-eszköz nincs csatlakoztatva) üzenet jelenik meg a készülék kijelzőjén.
A lejátszási mód beállítása
A következő lejátszási módok közül választhat.
Audiolejátszáshoz
„Album”, „Track” (műsorszám), „Genre”
(műfaj), „Playlist” (lejátszási lista),
„Artist” (előadó), „Podcast”*
Videolejátszáshoz
„Movie” (mozifilm) „Rental” (kölcsönzött)
„TV Show” (tv-show), „Music Video”
(zenei video), „Playlist” (lejátszási lista),
„Podcast”*
* Az iPod beállításától függően elképzelhető, hogy
nem jelenik meg.
1
A kezelőszervekről és a lejátszás
közben megjelenő jelzésekről
2
Az iPod lejátszást a lemezlejátszáshoz hasonló
módon vezérelheti. A részleteket lásd a
„Lejátszásvezérlés” szakaszban (18. oldal).
A lejátszás közben megjelenő kijelzések
részleteit lásd „A lejátszás közben megjelenő
jelzések” szakaszban (20. oldal).
3
A lejátszás leállítása
32
Állítsa le a lejátszást az iPodon, majd válassza le.
Ne válassza le lejátszás közben, mert az iPod
adatai megsérülhetnek.
Tartsa nyomva a
másodpercig.
gombot 1
Lejátszás közben érintse meg a „List”
gombot.
Érintse meg a „MUSIC” vagy „VIDEO”
gombot.
Érintse meg a kívánt lejátszási módot.
A lejátszás megkezdéséhez érintse meg a
kívánt menüpont(okat) a listában.
A lista görgetéséhez érintse meg a v/V gombot.
A kiválasztott lejátszási mód
elemeinek átugrása
Lejátszás közben érintse meg a kiválasztott
lejátszási mód –/+ gombját.
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Ismételt és véletlen sorrendû lejátszás
1
Lejátszás közben érintse meg a „Play
Menu” gombot, majd a „Repeat” vagy
„Shuffle” mezőt többször, a kívánt
opció megjelenéséig.
Az ismételt vagy véletlen sorrendű lejátszás
megkezdődik.
A lejátszás menü bezárásához érintse meg a
„Play Menu” gombot.
Az ismétlés opciói a következők.
Audiolejátszás esetén
„OFF”: visszatérés a normál lejátszási módhoz.
„Track”: a műsorszám ismétlése.
„Album”, „Podcast”, „Artist”, „Playlist”,
„Genre”*: a kiválasztott lejátszási mód
jelenlegi elemének ismétlése.
Videolejátszás esetén
„OFF”: visszatérés a normál lejátszási módhoz.
„Track”: a video ismétlése.
„Rental”, „TV Show”, „Music Video”,
„Playlist”, „Podcast”*: a kiválasztott
lejátszási mód jelenlegi elemének ismétlése.
Az iPod közvetlen vezérlése
— utas vezérlés
Közvetlenül vezérelheti a készülékhez
csatlakoztatott iPodot.
1
Lejátszás közben érintse meg a „Play
Menu” gombot, majd a „Passenger
Control” mezőt az „ON” opció
kiválasztásához.
Az utas vezérlés funkció
kikapcsolása
Érintse meg a „Passenger Control” mezőt az
„OFF” opció kiválasztásához.
A lejátszási mód folytatásos lejátszási módra
vált.
A lejátszás menü bezárásához érintse meg a
„Play Menu” gombot.
Megjegyzések
• A készülékhez videojel továbbításához be kell
kapcsolnia az iPod videokimenetét.
• A hangerő kizárólag a készüléken állítható be.
• Az utas vezérlés ismétlési beállítása kikapcsol.
A véletlen sorrendű lejátszás opciói a
következők.
Audiolejátszás esetén
„OFF”: visszatérés a normál lejátszási módhoz.
„Album”, „Podcast”, „Artist”, „Playlist”,
„Genre”*: a kiválasztott lejátszási mód
jelenlegi elemének lejátszása véletlen
sorrendben.
„Device”: az iPod összes műsorszámának
lejátszása véletlen sorrendben.
* A kiválasztott lejátszási módtól függően eltérő lehet.
Megjegyzés
Elképzelhető, hogy a megjelenített elemek nem
felelnek meg a valós működésnek.
33
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
1
Hasznos funkciók
Mûsorszámok, képek,
videofájlok listázása — lista
3
Műsorszám, kép, videofájl
kiválasztása
MPEG-4
Kiválaszthatja a lejátszani kívánt műsorszámot,
képet, videofájlt.
Ez a funkció különösen akkor lehet hasznos, ha
sok albumot, műsorszámot stb. tartalmazó MP3,
WMA, AAC, JPEG, DivX, MPEG-4 formátumú
lemezt vagy USB-eszközt játszik le.
1
2
Lejátszás közben érintse meg a „List”
gombot.
Megjelenik az éppen lejátszott elem
kategória- vagy fájllistája.
Contents List
Érintse meg a
, majd az „Audio”,
„Image” vagy „Video” gombot a
fájltípus kiválasztásához.
A beállítás menü bezárásához érintse meg a
„Close” gombot.
Érintse meg a kívánt fájlt.
Megkezdődik a kiválasztott fájl lejátszása.
Mûsorszám keresése mûsorszámrészlet alapján — ZAPPIN™
Megkeresheti a meghallgatni kívánt műsorszámot
a lemezen vagy USB-eszközön lévő műsorszámok
rövid részleteinek egymás utáni meghallgatásával.
Ez a funkció hasznos, ha például véletlen
sorrendű vagy véletlen sorrendű ismételt
lejátszási módban keres egy műsorszámot.
1
File 01
File 02
1/5
File 03
Lejátszás közben érintse meg a „List”
gombot.
File 04
Audiolejátszás közben érintse meg a
„ZAP” gombot.
A lejátszás a következő műsorszám
részletével kezdődik.
A részlet a beállított időtartamon keresztül
hallható, és a következő részlet megkezdését
hangjelzés jelzi.
File 05
File 06
15
12:00
Az oldal görgetését jelző sáv
Felsőbb szintre lépéshez érintse meg a
gombot.
A lista görgetéséhez érintse meg a v/V gombot.
Az oldalak léptetéséhez érintse meg az oldal
görgetősávját.
2
Érintse meg a kívánt elemet.
A lejátszás megkezdődik.
A fájltípus kiválasztása
MPEG-4
34
Ha a lemezen vagy USB-eszközön többféle
fájltípus is megtalálható, a készülék csak a
kiválasztott fájltípust (audio, mozgókép, kép)
fogja lejátszani. Az alapértelmezett érték szerinti
elsőbbségi sorrend a következő: audiofájlok,
videofájlok, képfájlok (ha a lemezen videofájlok
és képfájlok találhatók, a készülék csak a
videofájlokat játssza le). Beállíthatja, hogy a
készülék mely fájltípust listázza, és a listából
kiválaszthatja a lejátszani kívánt fájlt.
A „ZAP”
megérintése.
2
Az egyes műsorszámokból
lejátszott részlet ZAPPIN módban.
Érintse meg a „ZAP” gombot a meghallgatni kívánt műsorszám lejátszásakor.
A kiválasztott műsorszám visszatér normál
lejátszási módba, az elejétől.
Egy másik műsorszám megkereséséhez
ZAPPIN módban ismételje meg az 1–2.
lépéseket.
„SensMe™ channels” vagy
„SensMe™ mood” lejátszás esetén
Ha „SensMe™ channels” vagy „SensMe™
mood” lejátszás közben belép ZAPPIN módba, a
műsorszámok legdallamosabb vagy ritmusosabb
szakasza* kerül lejátszásra. A SensMe™ funkció
részleteit lásd „A hangulatának megfelelő zene
hallgatása — SensMe™” szakaszban (28. oldal).
* Elképzelhető, hogy a készülék nem megfelelően
érzékeli.
Hasznos tanácsok
• Módosíthatja a lejátszási időtartamot (45. oldal), de
nem választhatja ki a lejátszandó műsorszámrészletet.
• Kikapcsolhatja a műsorszámrészletek közötti
hangjelzést (45. oldal).
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Vezérlés kézmozdulatokkal
A gyakori műveleteket végrehajthatja az alábbi
parancs kézmozdulatokkal a rádióvétel vagy
lejátszás képernyőn.
Kézmozdulat Funkció
Rádióvétel:
rádióállomások keresése előre.
(Azonos a > gombbal.)
vízszintes
DVD-, VCD-lejátszás:
vonal
(balról jobbra) egy fejezet vagy műsorszám
átugrása előre.
(Azonos a > gombbal.)
JPEG, DivX, MPEG-4,
audio lejátszás:
egy fájl vagy műsorszám
átugrása előre.
(Azonos a > gombbal.)
Rádióvétel:
rádióállomások keresése vissza.
(Azonos a . gombbal.)
vízszintes
DVD-, VCD-lejátszás:
vonal
(jobbról balra) egy fejezet vagy műsorszám
átugrása visszafelé.
(Azonos a . gombbal.)
JPEG, DivX, MPEG-4,
audio lejátszás:
egy fájl vagy műsorszám
átugrása visszafelé.
(Azonos a . gombbal.)
Rádióvétel:
tárolt rádióállomások
behangolása (előrelépés).
függőleges DVD-, VCD-lejátszás:
gyorskeresés előre a videoban.
vonal
(felfelé)
JPEG, DivX, MPEG-4, audio
lejátszás:
egy album (mappa) átugrása előre.
(Azonos az „Album” + gombbal.)
Rádióvétel:
tárolt rádióállomások
behangolása (visszalépés).
függőleges DVD-, VCD-, DivX-, MPEG4-lejátszás:
vonal
gyorskeresés vissza a videoban.
(lefelé)
JPEG, audio lejátszás:
egy album (mappa) átugrása
vissza.
(Azonos az „Album” – gombbal.)
A kézmozdulat parancsok
utasításainak megtekintése
Érintse meg a
gombot, amikor látható a
képernyő jobb felső sarkában.
Hangbeállítás
A hangminõség beállítása
— EQ7
7 különböző zenei stílusnak megfelelő eltárolt
hangzásbeállítási minta közül választhat
(„Xplod”, „Vocal”, „Edge”, „Cruise”, „Space”,
„Gravity”, „Custom” vagy „OFF” (kikapcsolva)).
1 Rádióvétel vagy lejátszás közben
érintse meg a „Source List”, majd a
gombot.
2 Érintse meg a „Sound” opciót.
Megjelenik a hangbeállítás menü.
3 Érintse meg az „EQ7” opciót.
Megjelennek a beállítási lehetőségek.
4 Érintse meg a kívánt hangzásképet.
A beállítás befejeződik.
A hangzáskép kikapcsolásához válassza az
„OFF” opciót.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a „Back” gombot.
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ7 Tune
Az EQ7 funkció „Custom” beállítása
segítségével egyéni igényeinek megfelelően
módosíthatja a hangzást. Hét frekvenciasáv
jelszintjét módosíthatja: 62 Hz, 157 Hz, 396 Hz,
1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz és 16 kHz.
1
2
3
Rádióvétel vagy lejátszás közben
érintse meg a „Source List”, majd a
gombot.
Érintse meg a „Sound”, majd az „EQ7”
gombot.
Érintse meg a „Custom”, majd a
„Tune” gombot.
Megjelenik a beállítás képernyő.
Back
ATT
Top
EQ7 Tune : Custom
0
62 Hz
0
157 Hz
0
396 Hz
Reset
15
4
0
1 kHz
0
2.5 kHz
0
6.3 kHz
0
16 kHz
OK
12:00
A +/– gombok megérintésével állítsa
be az egyes frekvenciákhoz tartozó
értékeket.
A szint a –8 és +8 tartományban állítható be,
egyes lépésekben.
A hangszínszabályzó gyári beállításának
visszaállításához érintse meg a „Reset”
gombot.
35
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
5
Érintse meg az „OK” gombot.
A beállítás befejeződik.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a „Back” gombot.
Hasznos tanácsok
Más jellegű hangzásképeket is beállíthat.
A különbözõ hangjellemzõk
beállítása
Beállíthatja a bal- és jobboldali hangsugárzók
(„Balance”), valamint az első és hátsó
hangsugárzók hangerőegyensúlyát („Fader”). A
mélysugárzó hangerejét is beállíthatja, ha az
csatlakoztatva van.
1
2
3
Rádióvétel vagy lejátszás közben
érintse meg a „Source List”, majd a
gombot.
Érintse meg a „Sound” opciót.
Megjelenik a hangbeállítás menü.
Érintse meg a „Balance/Fader” opciót.
Megjelenik a beállítás képernyő.
Back
ATT
Top
Balance/Fader/Subwoofer Level Adjust
Fader : 0
Subwoofer : 0
Balance : 0
15
12:00
4
A B/V/v/b gombok megérintésével
állítsa be a bal-jobb és első-hátsó
hangerőegyensúlyt.
Az érték az L15–R15 (Balance)/F15–R15
(Fader) tartományban állítható be.
5 A +/– gombok megérintésével állítsa
be a mélysugárzó hangerejét.
Ez a beállítás csak akkor módosítható, ha a
mélysugárzó csatlakoztatva van és a
„Subwoofer” beállítása „ON” (42. oldal).
Az érték a –6 és +6 tartományban állítható be,
egyes lépésekben.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a „Back” gombot.
A hangzás beállítása a
hallgatási helyzethez
— intelligens idõ illesztés
36
A készüléken beállítható a hallgatási hely az
egyes hangsugárzók hangkimenetének hallgatási
helyzetnek megfelelő eltolásával, ezzel
természetes hangzást kialakítva, mintha a jármű
közepén ülne.
A „Listening Position” beállításai az alábbiak.
„Front L” (1): bal első
„Front R” (2): jobb első
„Front” (3): elöl középen
„All” (4): a jármű
középpontjában
„Custom”: pontosan
kalibrált helyzetben (36.
oldal)
„OFF”: nincs hallgatási
helyzet beállítás
132
4
A mélysugárzó megközelítő helyzetét is
beállíthatja a hallgatási helyzethez képest, ha:
– a mélysugárzó csatlakoztatva van és a
„Subwoofer” beállítása „ON” (42. oldal),
– a hallgatási helyzet beállítása „Front L”, „Front
R”, „Front” vagy „All”.
1
A rádióvétel vagy lejátszás közben
érintse meg a „Source List”, majd a
gombot.
2 Érintse meg a „Sound” opciót.
Megjelenik a hangbeállítás menü.
3 Érintse meg a „Listening Position”
opciót.
Megjelenik a beállítás képernyő.
4 Állítsa be a hallgatási helyzetet.
Érintse meg a „Front L”, „Front R”, „Front”,
„All” vagy „Custom” opciót.
5 Állítsa be a mélysugárzó helyzetét.
Ha a 4. lépésben a „Front L”, „Front R”,
„Front” vagy „All” opciót választotta,
beállíthatja a mélysugárzó helyzetét.
Érintse meg a „Near” (közel), „Normal”
(normál) vagy „Far” (távol) opciót.
A beállítás befejeződik.
Az intelligens idő illesztés kikapcsolásához
válassza az „OFF” opciót.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a „Back” gombot.
A hallgatási helyzet pontos
beállítása — az intelligens idő
illesztés finomhangolása
Pontosan beállíthatja a hallgatási helyzetet az
egyes hangsugárzókhoz képest, hogy a hang a
késleltetés miatt megfelelőbben érje el a
hallgatót.
Mielőtt hozzákezdene, mérje le a saját maga és
az egyes hangsugárzók közötti távolságot.
1
2
A rádióvétel vagy lejátszás közben
érintse meg a „Source List”, majd a
gombot.
Érintse meg a „Sound”, majd a
„Listening Position” opciót.
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 37 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
3
Érintse meg a „Custom”, majd a
„Custom Tune” opciót.
Megjelenik a beállítás képernyő.
Back
ATT
A hátsó hangsugárzók használata
mélysugárzóként — RBE
Top
Position Tune
100
100
100
100
100
1
(cm)
Reset
OK
15
4
5
Az RBE (hátsó mélyhang kiemelő) erősíti a
mélyhangokat a hátsó hangsugárzókon
aluláteresztő szűrő beállítások alkalmazásával (43.
oldal). Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a hátsó
hangsugárzók mélysugárzóként is működjenek,
akkor is, ha nem csatlakoztatott mélysugárzót.
12:00
Az egyes hangsugárzók +/–
gombjának megérintésével állítsa be a
hallgatási helyzet és a hangsugárzók
közötti távolságot.
A távolság 2 cm-es lépésekkel állítható be a
0–400 cm tartományban.
Az alapértelmezett beállítások visszaállításához érintse meg a „Reset” gombot.
Érintse meg az „OK” gombot.
A beállítás befejeződik.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a „Back” gombot.
Megjegyzés
A beállítás csak az „OK” megérintése után kerül
alkalmazásra.
Hangsugárzó elrendezés és
hangerõ beállítás
Látszólagos középső hangsugárzó
létrehozása — CSO
A tökéletes térhangzáshoz 5 hangsugárzó (bal
első, jobb első, bal hátsó, jobb hátsó és középső)
és 1 mélysugárzó szükséges. A CSO (középső
hangsugárzó létrehozás) lehetővé teszi egy
látszólagos középső hangsugárzó létrehozását,
akkor is, ha nem csatlakoztatott valódi középső
hangsugárzót.
1
Lemez vagy USB-lejátszás közben
érintse meg a „Source List”, majd a
gombot.
2 Érintse meg a „Sound” opciót.
Megjelenik a hangbeállítás menü.
3 Érintse meg a „CSO” opciót.
Megjelennek a beállítások.
4 Érintse meg a „CSO1”, „CSO2” vagy
„CSO3” opciót.
A beállítás befejeződik.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a „Back” gombot.
Megjegyzés
A „CSO” csak a „Multi Ch Output” menüpont „Multi”
beállítása esetén hatásos (44. oldal), mivel csak
többcsatornás hangforrások lejátszása esetén hatásos.
2
3
4
Rádióvétel vagy lejátszás közben
érintse meg a „Source List”, majd a
gombot.
Érintse meg a „Sound” opciót.
Megjelenik a hangbeállítás menü.
A görgetéshez érintse meg a v/V
gombokat, majd érintse meg az „RBE”
gombot.
Megjelennek az opciók.
Érintse meg az „RBE1”, „RBE2” vagy
„RBE3” opciót.
A beállítás befejeződik.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a „Back” gombot.
A hangsugárzók hangerejének
beállítása
Beállíthatja az egyes csatlakoztatott
hangsugárzók hangerejét.
A beállítható hangsugárzók a „Front R” (jobb
első), „Front L” (bal első), „Surround L” (bal
hátsó), „Surround R” (jobb hátsó) és a
„Subwoofer”* (mélysugárzó).
* Csak akkor állítható be, ha csatlakoztatott
mélysugárzót és a „Subwoofer” beállítása „ON” (42.
oldal).
1
2
3
Érintse meg a „Source List”, majd a
gombot, amikor a készülék ki van
kapcsolva.
Érintse meg a „Sound” opciót.
Megjelenik a hangbeállítás menü.
A görgetéshez érintse meg a v/V
gombokat, majd érintse meg a „4.1ch
Speaker Level” opciót.
Megjelenik a beállítás képernyő.
Back
ATT
Top
4.1ch Speaker Level
Front L
Front R
Surround L
Surround R
Subwoofer
0
Reset
12:00
4
Érintse meg a hangsugárzót, majd a
+/– gombokkal állítsa be a hangerőt.
Ismételje meg ezt a lépést az összes
hangsugárzó hangerejének beállításához.
37
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 38 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Az alapértelmezett beállítások
visszaállításához érintse meg a „Reset”
gombot.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a „Back” gombot.
Monitor beállítás
Érintõképernyõ kalibrálás
Az érintőképernyő kalibrálásra akkor van
szükség, ha a megérintés helye nem a
menüpontnak megfelelő.
1
2
3
4
Érintse meg a „Source List”, majd a
gombot.
Érintse meg a „General” opciót.
Megjelenik az általános beállítás menü.
Görgesse a / gombok
megérintésével, majd érintse meg a
„Touch Panel Adjust” gombot.
Megjelenik a beállítás képernyő.
Érintse meg egymás után a
célpontokat.
A kalibrálás befejeződött.
A kalibrálás megszakításához érintse meg a
„Cancel” opciót.
A háttérkép beállítása
Kiválaszthatja az Ön számára megfelelő háttérkép
képernyő témát, megjelenítést és a kép fényerejét.
1
2
3
4
5
6
38
Érintse meg a „Source List”, majd a
gombot.
Érintse meg a „Screen” opciót.
Megjelenik a képbeállítás képernyő.
Érintse meg a „Screen Select” opciót.
Megjelennek a beállítások.
Válassza ki a képernyő témát.
Érintse meg a „Screen Theme” opciót, majd a
kívánt típust.
Válassza ki a megjelenítést.
Érintse meg a „Visualizer” opciót, majd a
kívánt típust.
Válassza ki a kép fényerejét.
Érintse meg a „Day / Night mode” opciót,
majd a következő opciók egyikét.
„Auto”: a fényerő önműködő átkapcsolása a
világítás felkapcsolásakor. (Kizárólag a
háttérvilágítás vezeték csatlakoztatása
esetén.)
„Always Day”: a fényerő beállítása nappali
fényviszonyokhoz.
„Always Night”: a fényerő beállítása
éjszakai fényviszonyokhoz.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a „Back” gombot.
A képminõség kiválasztása
— Picture EQ
Kiválaszthatja a jármű belső megvilágításához
illeszkedő képminőséget.
Az alábbi lehetőségek közül választhat.
„Dynamic”: élénk kép fényes és tiszta színekkel.
„Standard”: szabványos képminőség.
„Theater”: a monitor fényerejének növelése,
ami megfelelő a sötét filmekhez.
„Sepia”: szépia színárnyalatok alkalmazása a
képen.
„Custom 1”, „Custom 2”: felhasználói
beállítások (38. oldal).
1
2
3
4
Videolejátszás vagy képek
megjelenítése közben érintse meg a
„Source List”, majd a
gombot.
Érintse meg a „Screen” opciót.
Megjelenik a képbeállítás menü.
Érintse meg a „Picture EQ” opciót.
Megjelennek a beállítások.
Érintse meg a kívánt opciót.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a „Back” gombot.
A képminőség egyéni beállítása
A Picture EQ „Custom 1” és a „Custom 2”
beállítása egyéni képbeállítást tesz lehetővé a
kép színárnyalatainak beállításával.
1
2
3
Videolejátszás vagy képek
megjelenítése közben érintse meg a
„Source List”, majd a
gombot.
Érintse meg a „Screen”, majd a
„Picture EQ” opciót.
Érintse meg a „Custom 1” vagy
„Custom 2”, majd a „Custom Tune”
opciót.
Megjelenik a beállítás képernyő.
Back
ATT
Top
Picture EQ : Custom Tune
Warm
Normal
Cool
Color Tone
Brightness
0
15
Color
0
12:00
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 39 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
4
5
Érintse meg a „Warm”, „Normal” vagy
„Cool” opciót a „Color Tone”
kiválasztásához.
A +/– gombok megérintésével állítsa
be a „Brightness” és „Color” szintjét.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a „Back” gombot.
Megjegyzés
A tolatókamera képminősége nem állítható be.
A képarány kiválasztása
Beállítások
A beállítás menü a következő kategóriákat
tartalmazza.
•
•
•
•
„General”: általános beállítások (40. oldal)
„Sound”: hangbeállítások (42. oldal)
„Screen”: képbeállítások (43. oldal)
„Visual”: DVD- és egyéb lejátszási
beállítások (44. oldal)
Alapbeállítás mûveletek
Beállíthatja a képernyő képarányát.
A beállítási lehetőségek az alábbiak.
Az alábbi eljárással állíthatja be a menü
menüpontjait.
„Normal”: 4:3 képarányú kép
(hagyományos kép).
Például a bemutató beállításakor
1
„Wide”: 4:3 képarányú kép a
képernyő bal és jobb szélére
kinagyítva, a felső és alsó
túlnyúló részeket levágva a
teljes képernyő kitöltéséhez.
A készülék kikapcsolt állapotában
érintse meg a „Source List”, majd a
gombot.
Megjelenik a beállítás menü.
Back
ATT
Security Control
Clock Adjust
„Full”: 16:9 képarányú kép.
Auto OFF
No
CT
OFF / ON
Output Color System
„Zoom”: 4:3 képarányú kép
kinagyítva a képernyő bal és
jobb szélére.
1
2
3
4
Top
Locked
General
1/4
NTSC / PAL
Sound
Screen
2
Videolejátszás vagy képek
megjelenítése közben érintse meg a
„Source List”, majd a
gombot.
12:00
Érintse meg a „Screen” opciót.
Megjelenik a képbeállítás képernyő.
Back
ATT
Top
Érintse meg a „Screen” opciót.
Megjelenik a képernyő beállítás menü.
Screen Select
Picture EQ
Dynamic
Érintse meg az „Aspect” opciót.
Megjelennek a beállítási lehetőségek.
Aspect
Full
Clock
OFF / ON
Demo
Érintse meg a kívánt opciót.
OFF / ON
General
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a „Back” gombot.
Megjegyzés
A tolatókamera képaránya nem módosítható.
Visual
15
Sound
15
3
Screen
Visual
12:00
Érintse meg a „Demo” opciót az „ON”
vagy „OFF” beállítás kiválasztásához.
A beállítás befejeződik.
A beállítások görgetéséhez (szükség esetén)
érintse meg a / gombot.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a „Back” gombot.
39
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Általános beállítások
Érintse meg a
c „General” c kívánt menüpont c kívánt beállítás gombokat. Az eljárás részleteit
lásd az „Alapbeállítás műveletek” szakaszban (39. oldal).
A részleteket a feltüntetett oldalakon olvashatja. Az alapbeállítást a „z” jelzi.
Menüpont
Opció
Cél
Security Control (47. oldal)
–
–
Bármely állapot.
Clock Adjust (47. oldal)
–
–
Bármely állapot.
No (z)
Auto OFF
Kikapcsolt állapotban a
készüléket a beállított idő letelte
után önműködően áramtalanítja. 30sec, 30min,
Az önműködő áramtalanítási
funkció kikapcsolása.
CT (pontos idő) (21., 24. oldal) ON
A CT funkció bekapcsolása.
Készülék állapot
Bármely állapot.
Az időtartam kiválasztása.
60min
Bármely állapot.
OFF (z)
A CT funkció kikapcsolása.
Output Color System
A csatlakoztatott monitornak
megfelelő színrendszer
beállítása.
(A SECAM nem támogatott.)
PAL (z)
A PAL beállítás kiválasztása.
NTSC
Az NTSC beállítás
kiválasztása.
Dimmer
A kijelző háttérfényerejének
beállítása.
Auto (z)
A képernyő önműködő
elsötétítése a világítás
bekapcsolásakor. (Kizárólag
a háttérvilágítás vezeték
csatlakoztatása esetén.)
Dimmer Level
A fényerő beállítása, ha az
elsötétítés be van kapcsolva.
ON
A kijelző háttérfényerejének
csökkentése.
(–5–+5)
z: 0
A szint kiválasztása.
Kikapcsolt
készülék.
Bármely állapot.
Bármely állapot.
Touch Panel Adjust (38. oldal) –
–
Beep
ON (z)
Üzemi hangjelzések
bekapcsolása.
OFF
Üzemi hangjelzések
kikapcsolása.
English (z),
A kijelzés nyelvének
kiválasztása.
Bármely állapot.
Bármely állapot.
Language
Espańol,
Русский,
Key Illumination
ON (z)
A gombok
háttérvilágításának
bekapcsolása.
OFF
A gombok
háttérvilágításának
kikapcsolása.
Kikapcsolt
készülék
Bármely állapot.
40
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 41 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Menüpont
Rotary Commander
A távvezérlő kezelőszervek
működési irányának
megfordítása.
Opció
Cél
Default (z)
A gyári beállítás használata.
Reverse
Ha a kormányoszlop jobb
oldalán kívánja elhelyezni.
Video (z)
AUX1 Input (47. oldal)
Az AUX1 IN aljzathoz
csatlakoztatott eszköz típusának
Audio
kiválasztása a háttérkép
megfelelő kiválasztásához.
OFF
Video (z)
AUX2 Input (47. oldal)
Az AUX2 IN aljzathoz
csatlakoztatott eszköz típusának
Audio
kiválasztása a háttérkép
megfelelő kiválasztásához.
No Signal
A képernyő önműködő
átkapcsolása, ha nincs
csatlakoztatva külső eszköz.
A készülék háttérképének
megjelenítése.
Kikapcsolt
készülék.
Az AUX bemenet
kikapcsolása.
A csatlakoztatott eszköz
képének megjelenítése.
A készülék háttérképének
megjelenítése.
Az AUX bemenet
kikapcsolása.
Through
A nincs jel képernyő
megjelenítése.
Blank (z)
Az audiolejátszás képernyő
megjelenítése nincs jel
üzenettel.
Rear View Camera Setting –
(48. oldal)
Bármely állapot.
A csatlakoztatott eszköz
képének megjelenítése.
OFF
OFF
Camera Input
A csatlakoztatott tolatókamera
ON (z)
videojelének bekapcsolása.
Készülék állapot
Kikapcsolt
készülék.
Kikapcsolt
készülék.
A bemenet kikapcsolása.
A tolatókamera képének
megjelenítése a tolatólámpa
bekapcsolásakor (vagy a
sebességváltó-kar
hátramenet helyzetbe
állításakor).
–
Bármely állapot.
Bármely állapot.
41
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 42 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Hangbeállítás
Érintse meg a
„Sound” kívánt menüpont kívánt beállítás gombokat. Az eljárás részleteit lásd
az „Alapbeállítás műveletek” szakaszban (39. oldal).
A részleteket a feltüntetett oldalakon olvashatja. Az alapbeállítást a „z” jelzi.
Menüpont
EQ7 (35. oldal)
Opció
Cél
OFF (z)
A hangszínszabályzó
kikapcsolása.
Xplod, Vocal,
A hangzáskép kiválasztása,
Edge, Cruise, a hangszínszabályzó
Space, Gravity, testreszabása.
Custom
Balance/Fader (35. oldal)
Listening Position (36.
oldal)
A hallgatási helyzet és a
mélysugárzó helyzetének
beállítása.
Balance:
(–15–+15)
Fader:
(–15–+15)
z: 0
A szint beállítása.
Subwoofer:
(–6–+6)
z: 0
A mélysugárzó hangerejének
beállítása. (Csak akkor
elérhető, ha a „Subwoofer”
beállítása „ON”.)
OFF (z)
Nincs hallgatási helyzet
beállítás.
Front L
A bal első helyzet beállítása.
Front R
A jobb első helyzet beállítása.
Front
Az első középső helyzet
beállítása
All
A jármű középpontjának
beállítása.
Custom
A pontos hallgatási helyzet
beállítása (36. oldal).
Készülék állapot
Rádióvétel vagy
lejátszás közben.
Rádióvétel vagy
lejátszás közben.
Rádióvétel vagy
lejátszás közben.
Subwoofer:
A mélysugárzó helyzetének
Near,
beállítása. (Csak akkor
Normal (z), Far elérhető, ha a „Subwoofer”
beállítása „ON” és a
hallgatási helyzet beállítása
„Front L”, „Front R”,
„Front” vagy „All”.)
CSO (középső hangsugárzó
létrehozása) (37. oldal)
A látszólagos középső
hangsugárzó üzemmód
beállítása.
OFF (z), CSO1, Az üzemmód kiválasztása.
CSO2, CSO3
ON (z)
Subwoofer
A mélysugárzó csatlakoztatási
állapotának beállítása.
OFF
A csatlakoztatási állapot
bekapcsolása.
A csatlakoztatási állapot
kikapcsolása.
Lemez vagy
USB-lejátszás
esetén.
Kikapcsolt
készülék.
42
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 43 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Menüpont
Opció
Cél
RBE (hátsó mélyhang kiemelő) OFF (z), RBE1, Az üzemmód kiválasztása.
RBE2, RBE3
(37. oldal)
A hátsó hangsugárzók
használata mélysugárzóként.
Crossover Filter
Az első vagy hátsó
hangsugárzó (HPF) és a
mélysugárzó (LPF) levágási
frekvenciájának beállítása.
LPF: 50 Hz,
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz (z),
120 Hz
A levágási frekvencia
kiválasztása. (Kizárólag a
„Subwoofer” opció „ON”
beállítása esetén elérhető.)
HPF: OFF (z)
Nincs levágási frekvencia.
HPF: 50 Hz,
A levágási frekvencia
60 Hz, 80 Hz,
kiválasztása.
100 Hz, 120 Hz
4.1ch Speaker Level (37.
oldal)
Subwoofer
Phase:
Normal (z),
Reverse
A mélysugárzó fázisának
kiválasztása. (Kizárólag a
„Subwoofer” opció „ON”
beállítása esetén elérhető.)
–
–
Készülék állapot
Rádióvétel vagy
lejátszás közben.
Rádióvétel vagy
lejátszás közben.
Kikapcsolt
készülék.
Képbeállítások
Érintse meg a
„Screen” kívánt menüpont kívánt beállítás gombokat. Az eljárás részleteit lásd
az „Alapbeállítás műveletek” szakaszban (39. oldal).
A részleteket a feltüntetett oldalakon olvashatja. Az alapbeállítást a „z” jelzi.
Menüpont
Opció
Cél
Készülék állapot
Screen Select (38. oldal)
–
–
Picture EQ (38. oldal)
Dynamic (z),
Standard,
Theater, Sepia
A képminőség beállítása.
Custom 1,
Custom 2
A képminőség egyéni
beállítása.
Aspect (39. oldal)
Full (z),
Normal,
Wide,
Zoom
A képernyő képarányának
kiválasztása.
Clock
Az óra megjelenítése vagy
elrejtése a képernyő jobb alsó
sarkában.
ON (z)
Az óra megjelenítése.
OFF
Az óra elrejtése.
Bármely állapot.
Demo
ON (z)
A bemutató bekapcsolása.
OFF
A bemutató kikapcsolása.
Kikapcsolt
készülék.
Bármely állapot.
Videolejátszás
vagy képek
megjelenítése.
Videolejátszás
vagy képek
megjelenítése.
43
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 44 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
DVD és egyéb lejátszási beállítások
Érintse meg a
„Visual” kívánt menüpont kívánt beállítás gombokat. Az eljárás részleteit lásd
az „Alapbeállítás műveletek” szakaszban (39. oldal).
A részleteket a feltüntetett oldalakon olvashatja. Az alapbeállítást a „z” jelzi.
Menüpont
Opció
Cél
DVD Menu Language
–
A lemezmenü nyelvének
beállítása.
Kikapcsolt
készülék.
DVD Audio Language
–
A műsor nyelvének
beállítása.
Kikapcsolt
készülék.
DVD Subtitle Language
–
Választás a lehetséges
szinkronfelirat-nyelvek
közül.
Kikapcsolt
készülék.
Standard (z)
Audio DRC
Alacsony hangerőn is érthető
Wide
marad a műsor. Csak akkor
használható, ha az Audio DRC
(Dynamic Range Control)
szabványnak megfelelő DVDlemezt* játszik le.
Készülék állapot
Normál beállítás.
Olyan érzést kelt, mintha élő
előadáson lenne.
Kikapcsolt
készülék.
* VR formátumú DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW kivételével.
Multi (z)
Multi Ch Output
A többcsatornás kimeneti mód
Stereo
kiválasztása.
4.1-csatornás kimenet.
Lekeverés 2 csatornára.
Kikapcsolt
készülék.
DVD Parental Control
(24. oldal)
–
Lemez zárolása, a zárolás
feloldása.
Kikapcsolt
készülék.
DVD Parental Rating
(25. oldal)
–
A kiválasztott területnek
megfelelő korlátozási szint
beállítása.
Kikapcsolt
készülék.
DVD Parental Area
(25. oldal)
–
A korlátozási szabvány
beállítása terület alapján.
Kikapcsolt
készülék.
Original (z)
DVD Playlist Play
(Csak VR formátumú DVD-R,
DVD-R DL, DVD-RW esetén)
Az eredeti felvételek
lejátszása.
Chapter (z)
DVD Direct Search
(26. oldal)
A keresett elem beállítása DVD Title
közvetlen kereséses lejátszás
esetén.
Fejezet keresése.
Playlist
Szerkesztett lejátszási listák
lejátszása.
Tétel keresése.
Kikapcsolt
készülék.
Bármely állapot.
44
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 45 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Menüpont
Opció
16:9 (z)
Monitor Type
A csatlakoztatott képernyőnek
megfelelő képformátum
kiválasztása.
(A készülék képaránya is
megváltozik.)
A lemeztől függően
elképzelhető, hogy a „4:3 Letter 4:3 Letter Box
Box” kerül kiválasztásra
önműködően a „4:3 Pan Scan”
helyett, vagy fordítva.
4:3 Pan Scan
Cél
Készülék állapot
Szélesképernyős kép
megjelenítése.
Válassza ki ezt a beállítást,
ha szélesképernyős vagy
szélesképernyős
üzemmóddal ellátott
képernyőt csatlakoztatott.
Szélesképernyős műsor
lejátszásakor fekete csík
jelenik meg a képernyő alsó
és felső részén.
Ezt a beállítást válassza, ha
hagyományos 4:3 képarányú
képernyőt csatlakoztatott.
Szélesképernyős műsor
lejátszásakor a műsor a teljes
képernyőn látható, de a kép
széleit levágja a készülék.
ZAPPIN Time (34. oldal)
6sec, 15sec (z), A ZAPPIN funkció lejátszási
30sec
idejének beállítása.
ZAPPIN Tone (34. oldal)
ON (z)
Multi Disc Resume
Hangjelzés a
műsorszámrészletek között.
OFF
A hangjelzés kikapcsolása.
ON (z)
A folytatási pont tárolása a
memóriában összesen 5
video* lemezre.
* Csak DVD VIDEO, VCD,
DivX, MPEG-4 esetén.
USB Resume
OFF
Nem tárolja a készülék a
megszakítási pontot a
memóriában.
A lejátszás csak a készülékben lévő lemeznél folytatódik
a megszakítási ponttól.
ON (z)
Az USB-eszközön lévő
DivX, MPEG-4 fájlok
folytatási pontjának tárolása.
OFF
Kikapcsolt
készülék.
Audiolejátszás
közben.
Audiolejátszás
közben.
Kikapcsolt
készülék.
Kikapcsolt
készülék.
Nem tárolja a készülék a
megszakítási pontot.
JPEG Slide Show
5sec (z), 20sec, A képvetítési időköz
60sec, Fixed
beállítása.
Video CD PBC (23. oldal)
ON (z)
VCD-lemezek lejátszása a
PBC funkció használatával.
OFF
VCD-lemezek lejátszása a
PBC funkció használata
nélkül.
Kikapcsolt
készülék.
Kikapcsolt
készülék.
folytatás a következő oldalon t
45
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 46 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Menüpont
DivX VOD Registration
Code
A készülék regisztrációs
kódjának megjelenítése. A
részleteket lásd a 51. oldalon.
Opció
Cél
Done
A kijelzés bezárása.
DivX VOD Deactivate Code Done
A készülék DivX VOD lejátszás
regisztrációjának kikapcsolása.
Készülék állapot
Kikapcsolt
készülék.
A kijelzés bezárása
Kikapcsolt
készülék.
Megjegyzés
Ha bekapcsolta a szülői felügyelet funkciót, a
folytatólagos lejátszás nem használható. Ilyen
esetben a lejátszás a lemez elejéről újrakezdődik,
amikor a lemezt a készülékbe helyezi.
46
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 47 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
A biztonsági kód beállítása
A készülék a lopás megnehezítésére biztonsági
funkcióval rendelkezik. Adja meg a 4 számjegyű
biztonsági kódot.
A biztonsági funkció bekapcsolásakor meg kell
adnia a biztonsági kódot a készülék
bekapcsolásakor, ha a készüléket másik járműbe
szerelte vagy feltöltötte az akkumulátort.
A biztonsági funkció bekapcsolása
1
Érintse meg a „Source List”, majd a
gombot.
Megjelenik az általános beállítás menü. Ha
nem, érintse meg a „General” opciót.
2 Érintse meg a „Security Control” opciót.
Megjelenik a biztonsági kód beállítás
képernyő.
3 A számgombok megérintésével adja
meg a biztonsági kódot, majd érintse
meg az „OK” gombot.
4 Az ellenőrzéshez adja meg ismét a
számgombokkal a biztonsági kódot,
majd érintse meg az „OK” gombot.
A beállítás befejeződik.
Egy megadott szám törléséhez érintse meg a
„Clear” gombot. Az előző képernyőre
visszatéréshez érintse meg a „Back” gombot.
A készülék másik járműbe beszerelése vagy az
akkumulátor feltöltése után megjelenik a 4
számjegyű jelszót kérő képernyő. A számgombok
megérintésével adja meg a biztonsági kódot.
A biztonsági funkció kikapcsolása
1 Hajtsa végre a fenti 1–2. lépéseket.
Megjelenik a biztonsági kód kikapcsolás képernyő.
2 A számgombok megérintésével adja meg a
biztonsági kódot.
Megjelenik az „Unlocked” üzenet és a
biztonsági funkció kikapcsol.
Külsõ készülék használata
Külsõ audio-, videoeszköz
Akár 2 külső eszközt csatlakoztathat, például
hordozható médialejátszó, játék stb., a készülék
AUX1 IN és AUX2 IN csatlakozóihoz.
Külső eszköz kiválasztása
1
Source List
AUX1
Egy megadott szám törléséhez érintse meg a
„Clear” gombot. Az előző képernyőre
visszatéréshez érintse meg a „Back” gombot.
ATT
TA
AF
Top
AUX2
Level 0
15
2
12:00
Érintse meg az „AUX1” vagy „AUX2”
gombot az eszköz kiválasztásához.
A hordozható eszköz kezelőszerveit
használja.
A hangerő beállítása
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a
csatlakoztatott eszköz hangerejét.
A hangerő azonos az „AUX1” és „AUX2”
esetén.
1
2
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1 Érintse meg a „Source List”, majd a
gombot.
Megjelenik az általános beállítás menü. Ha
nem, érintse meg a „General” opciót.
2 Érintse meg a „Clock Adjust” opciót.
Megjelenik beállítás képernyő.
3 Állítsa be az órát és a percet.
Például a 8:30 beállításához érintse meg a
„0830” gombot.
4 Érintse meg az „OK” gombot.
A beállítás befejeződik.
Érintse meg a „Source List”, majd az
„AUX” opciót.
Megjelenik az AUX lejátszás képernyő.
3
4
5
Csökkentse le a készülék hangerejét.
Érintse meg a „Source List”, majd az
„AUX” opciót.
Megjelenik az AUX lejátszás képernyő.
Indítsa el a lejátszást a hordozható
eszközön, mérséklet hangerővel.
Állítsa be a készüléken a szokásos
hallgatási hangerőt.
Érintse meg a –/+ gombokat többször
a „Level” mezőben a szint
beállításához.
A szint a –8–18 tartományban állítható be,
egyes lépésekben.
folytatás a következő oldalon t
47
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 48 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Az eszköztípus beállítása
A csatlakoztatott eszközök típusának (video vagy
audio) beállításakor a háttérkép önműködően a
megfelelőre változik.
1
2
3
A készülék kikapcsolt állapotában
érintse meg a „Source List”, majd a
gombot.
Megjelenik az általános beállítások menü. Ha
nem, érintse meg a „General” gombot.
A v/V gombok megérintésével
görgethet, majd érintse meg az „AUX1
Input” vagy „AUX2 Input” opciót.
Érintse meg az „Audio” vagy „Video”
opciót.
A beállítás befejeződik.
Az AUX bemenet kikapcsolásához válassza ki az
„OFF” opciót.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a „Back” gombot.
A tolatókamera beállításai
Megjelenítheti a tolatókamera működésének
beállítására szolgáló opciókat.
Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha:
– a „Camera Input” beállítása „ON” (41. oldal),
– a kézifék be van húzva.
1 Érintse meg a „Source List”, majd a
gombot.
Megjelenik az általános beállítás menü. Ha
nem, érintse meg a „General” gombot.
2 A v/V megérintésével görgethet, majd
érintse meg a „Rear View Camera
Setting” opciót.
Megjelennek a beállítások.
Marker
Back
Mirror
1
2
3
Tolatókamera
Line Edit
Turn off engine but keep the key in the “IGN” position.
Külön megvásárolható tolatókamera
csatlakoztatásával a CAMERA IN aljzathoz
megjelenítheti a tolatókamera képét.
A tolatókamera képe a tolatólámpa
bekapcsolásakor (vagy a sebességváltó kar R
(hátramenet) helyzetbe állításakor) jelenik meg.
Megjegyzések
• Tolatáskor figyelje megfelelően a környezetet, akkor
is, ha a tolatókamera csatlakoztatva van. Ne
hagyatkozzon kizárólag a tolatókamerára.
• A tolatókamera képe nem jelenik meg a hátsó
képernyőn.
Hasznos tanács
A kamera bemenetének kikapcsolásával beállíthatja,
hogy ne jelenjen meg a tolatókamera képe, annak
ellenére, hogy az csatlakoztatva van (41. oldal).
A jelzővonalak megjelenítése
Érintse meg a „Marker” opciót.
A jelzővonalak elrejtéséhez érintse meg ismét a
„Marker” opciót.
A kép tükrözése
Érintse meg a „Mirror” opciót.
Megjelenik a kép tükrözése.
A vonalak szerkesztése
1 Érintse meg a „Line Edit” opciót.
Back
1 Edit
1
2 Edit
2
3 Edit
3
Turn off engine but keep the key in the “IGN” position.
48
Reset
2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt vonalat.
Érintse meg az „1 Edit”, „2 Edit” vagy „3
Edit” opciót a szerkeszteni kívánt vonaltól
függően.
3 Szerkessze a vonalat.
A hosszúság növeléséhez érintse meg a B b
gombot.
A hosszúság csökkentéséhez érintse meg a bB
gombot.
A helyzettől beállításához érintse meg a V
vagy v gombot.
Az alapértelmezett beállítások visszaállításához
érintse meg a „Reset” gombot.
Az előző képernyőre visszatéréshez érintse meg
a „Back” gombot.
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 49 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
További információk
Óvintézkedések
• Hagyja lehűlni a készüléket a bekapcsolás előtt, ha
a jármű tűző napon parkolt.
• A motoros antenna önműködően kitolódik.
Páralecsapódás
Ha páralecsapódás történik a készülék belsejében,
távolítsa el a lemezt és várjon körülbelül egy órát,
különben elképzelhető, hogy a készülék nem
működik megfelelően.
A kiváló hangminőség megőrzése
• Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására képes. A DualDisc
(kettős formátumú) és egyes másolásvédelmi
eljárásokat tartalmazó zenei lemezek nem felelnek
meg a Compact Disc (CD) szabványnak, ezért
elképzelhető, hogy a készülék nem tudja lejátszani
ezeket.
• A készülékkel nem lejátszható lemezek
– A címkéket, matricákat, ragasztószalagot vagy
papírt tartalmazó lemezek. Ezek elhelyezése
meghibásodást okozhat vagy tönkreteheti a
lemezt.
– Különleges alakú (szív-, négyzet-, vagy
csillagalakú) lemezek. A készülék
megrongálódhat.
– 8 cm-es lemezek.
Ne öntsön folyadékot a lemezekre.
Megjegyzés a DVD- és VCD-lemezek
lejátszásához
Megjegyzések az LCD-képernyőről
Bizonyos DVD- és VCD-lemezek esetében a
szoftvergyártó néhány lejátszási műveletet rögzített
a lemezen. Mivel ez a készülék a DVD- és VCDlemezeket a gyártó eredeti, lemezen elhelyezett
utasításai alapján játssza le, előfordulhat, hogy
egyes funkciók nem állnak rendelkezésre. Lásd a
DVD- vagy VCD-lemezekhez mellékelt utasítást.
• Ne nyomja meg az LCD-képernyőt, mert a kép
torzulhat vagy meghibásodás következhet be (pl. a
kép zavaros lehet vagy az LCD-képernyő
megsérülhet).
• Csak az ujjával érintse meg, mert az LCDképernyő megsérülhet vagy eltörhet.
• Az LCD-képernyőt száraz, puha ruhával tisztítsa.
Ne használjon oldószereket, például benzin,
hígító, kereskedelemben kapható tisztítószerek
vagy antisztatizáló szer.
• Ne használja a készüléket, ha a külső hőmérséklet
kívül esik az 5–45°C tartományon.
• Ha a jármű hideg vagy meleg helyen parkolt,
elképzelhető, hogy a kép nem tiszta. Ez nem
jelenti a képernyő sérülését, és a kép tiszta lesz,
miután a jármű belső hőmérséklet megfelelő lesz.
• Néhány állandóan kék, piros vagy zöld pont
jelenhet meg a képernyőn. Ennek elnevezése
„képponthiba”, ami bármely LCD-képernyő
esetén előfordulhat. Az LCD-képernyő rendkívül
korszerű gyártástechnológiával készült, a
hatékony képpontok aránya nagyobb mint
99,99%. Esetenként azonban a képpontok
alacsony aránya (jellemzően 0,01%) nem világít
megfelelően. Ezek nem befolyásolják a
láthatóságot.
Megjegyzések a lemezekről
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak
vagy hőnek (mint például fűtőtest), és ne hagyja
napon parkoló járműben, mert a jármű belső
terének hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Lejátszás előtt a lemezt
tisztítókendővel középről
sugárirányban kifelé haladva
tisztítsa meg. A tisztításhoz ne
használjon benzint, hígítót,
vagy háztartási tisztítószereket.
Megjegyzések a DATA CD és DATA
DVD lemezekhez
• A lemez állapotától, valamint attól függően, hogy
milyen készülékkel készítették a felvételt,
előfordulhat, hogy egyes DATA CD és DATA
DVD lemezeket nem lehet lejátszani ezzel a
készülékkel.
• Előfordulhat, hogy a lemez csak lezárás után
játszható le (50. oldal).
• Ez a készülék az alábbi szabványokkal
kompatibilis.
DATA CD lemezek
– ISO 9660 1-es, 2-es szint, Joliet/Romeo
kiterjesztési formátum
– Többmenetes lemez
DATA DVD lemezek
– UDF Bridge formátum (kombinált UDF és ISO
9660)
– Többszektoros lemez
• Legnagyobb értékek:
– mappák (albumok): 256 (beleértve a
gyökérmappát és az üres mappákat is).
– fájlok (műsorszámok, képek, videók) és mappák
egy lemezen: 2000 (ha a mappa- vagy fájlnevek
sok karaktert tartalmaznak, ez a szám kevesebb
is lehet 2000-nél).
– a mappa, fájlnév megjeleníthető karaktereinek
száma 64 (Joliet, Romeo).
folytatás a következő oldalon t
49
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 50 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Megjegyzések a lemezek lezárásához
Az alábbi lemezek csak akkor játszhatók le ezzel a
készülékkel, ha lezárja azokat.
• DVD-R, DVD-R DL (videó, VR formátum)
• DVD-RW videó formátumban
• DVD+R, DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Az alábbi lemezek lezárás nélkül is lejátszhatók.
• DVD+RW – önműködően lezárt.
• DVD-RW VR formátum – lezárás nem szükséges.
A részleteket lásd a lemezhez mellékelt
tájékoztatóban.
Megjegyzések a többmenetes,
többszektoros DVD-lemezekhez
Ez a készülék az alább felsorolt feltételeknek
megfelelően tudja lejátszani a többmenetes,
többszektoros DVD-lemezeket. Ne feledje, hogy
mind a pillanatnyi menetnek, mind a lemeznek
lezárt állapotban kell lennie.
• Ha az első menetben CD-DA (Compact Disc
Digital Audio) műsorszámok találhatók:
A készülék CD-DA lemezként ismeri fel a lemezt,
és csak az első menet CD-DA formátumú
műsorszámait játssza le, még akkor is, ha a többi
menetben más formátumú (pl. MP3)
műsorszámok is előfordulnak.
• Ha a CD-DA műsorszámok nem az első menetben
találhatók:
A készülék DATA CD vagy DATA DVD
lemezként ismeri fel a lemezt, és az összes CDDA menetet kihagyja.
• MP3, WMA, AAC, JPEG, DivX, MPEG-4 esetén:
Csak azokat a meneteket játssza le a készülék,
melyek a kiválasztott fájltípust (audio, mozgókép,
kép)* tartalmazzák (a CD-DA vagy más adatfájlt
tartalmazó meneteket kihagyja a készülék).
Az MP3 fájlokról
• Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy
szabványos technológia a hang tömörítésére. A
tömörített audio CD-adatok mérete az eredetinek
körülbelül 1/10-ed része lesz.
• Az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4 verziója csak
az MP3 fájlokra érvényes. Az ID mező 15/30
karakter (1.0 és 1.1) vagy 63/126 karakter (2.2, 2.3
és 2.4) hosszúságú lehet.
• MP3 fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez a
„.mp3” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3 fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
Megjegyzés az MP3-ról
Ha nagy bitsűrűségű (pl. 192 kbps) MP3 fájlt játszik le,
a lejátszás szaggatottá válhat.
A WMA fájlokról
• A WMA (Windows Media Audio) egy szabványos
technológia a hang tömörítésére. A tömörített
audio CD-adatok mérete az eredetinek körülbelül
1/22-ed* része lesz.
• A WMA mező hossza 63 karakter.
• WMA fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez
a „.wma” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) WMA fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre, hátra,
az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
* Csak 64 kbps bitsűrűség esetén.
Megjegyzés a WMA-ról
Az alábbi WMA fájlok lejátszása nem támogatott:
– veszteségmentes tömörítéses,
– másolásvédelemmel ellátott.
Az AAC fájlokról
* A fájltípus kiválasztásának módját a 34. oldalon
olvashatja.
• Az AAC mező hossza 126 karakter.
• AAC fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez
a „.m4a” kiterjesztést.
MP3, WMA, AAC, JPEG, DivX®,
MPEG-4 fájlok lejátszási sorrendje
Néhány szó a JPEG fájlokról
MP3, WMA,
AAC, JPEG,
DivX, MPEG-4
Mappa
(album)
MP3, WMA,
AAC, JPEG,
DivX, MPEG-4
fájl
(műsorszám,
kép, videofájl)
• A JPEG, mely a Joint Photographic Experts Group
rövidítése, egy szabványosított formátum a fényképek tömörítésére. Az eljárás a fényképeket az eredeti
méret mintegy 1/10-ed, 1/100-ad részére tömöríti.
• JPEG fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez
a „.jpg” kiterjesztést.
Megjegyzés a JPEG fájlokról
A progresszív JPEG fájlok lejátszása nem támogatott.
A DivX videóról
50
A DivX® egy a DivX, Inc. által létrehozott
digitális videoformátum. Ez a készülék hivatalos
DivX minősítéssel rendelkezik, így alkalmas
DivX videofájlok lejátszására. További
információért és a fájlokat DivX formátumra
átalakító szoftver eszközökért látogassa meg a
www.divx.com honlapot.
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 51 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
A DivX Video-on-Demand-ról
Ezt a DivX Certified® eszközt regisztrálni kell a
DivX Video-on-Demand (VOD) tartalom
lejátszásához. A regisztrációs kód létrehozásához
látogassa meg a DivX VOD szakaszt a
megjelenítési beállítások menüben. A kóddal
keresse fel a vod.divx.com honlapot a
regisztrációs folyamat befejezéséhez és további
információkért a DivX VOD formátumról.
Az MPEG-4 fájlokról
Az alábbi követelményeknek megfelelő MPEG-4
fájlok lejátszása lehetséges. A lejátszás nem
garantált minden, a követelményeknek megfelelő
MPEG-4 fájl esetében.
• Profil: MPEG-4 egyszerű profil
• Bitsűrűség: legtöbb 7 Mbps, USB FS esetén, 10
Mbps DVD esetén, 7 Mbps CD esetén
• Képkocka sebesség: legtöbb 30 fps
• Képméret: legnagyobb 720 × 480 képpont
• Hang: legnagyobb 320 kbps (AAC-LC)
• Fájl kiterjesztés: .mp4
Az iPodról
• A következő iPod modellek csatlakoztathatók. A
csatlakoztatás előtt frissítse az iPod eszköz
szoftverét az elérhető legújabbra.
Rendeltetésszerűen (Made for):
– iPod touch
– iPod touch (2. generáció)
– iPod classic
– iPod classic (120GB)
– iPod videoval*
– iPod nano (4. generáció)
– iPod nano (3. generáció)
– iPod nano (2. generáció)
– iPod nano (1. generáció)*
Használható még (Works with):
– iPhone
– iPhone 3G
– iPhone 3GS
* Az utas vezérlés az iPod nano (1. generáció) vagy
iPod videoval esetén nem elérhető.
• A „Made for iPod” kifejezés azt jelenti, hogy az
elektronikus alkatrész kifejezetten iPod
készülékek csatlakoztatására tervezték és megfelel
az Apple minőségi előírásainak.
• A „Works with iPhone” kifejezés azt jelenti, hogy
az elektronikus alkatrész kifejezetten iPhone
készülék csatlakoztatására tervezték és megfelel
az Apple minőségi előírásainak.
• Az Apple nem vállal felelőséget a készülék
működéséért, illetve a biztonsági előírásoknak
megfeleléséért.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan
kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap
választ ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás
helyét.
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Átlagos használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől
függően előfordulhat, hogy csak rövidebb ideig.)
Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő
hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet egy új,
CR2025 típusú lítium gombelemre. A tűz- és
robbanásveszély elkerülése érdekében csak a
megadott típusú elemet használja.
+ oldallal felfelé
c
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse újra, ne szerelje szét és ne dobja tűzbe.
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti
biztosítékon feltüntetett
amperértéknek megfelelőt
használjon. Ha a biztosíték
kiég, ellenőrizze a tápfeszültség
csatlakozást, majd cserélje ki a
biztosítékot. Ha a csere után
ismét kiég a biztosíték, a hiba a
készülékben van. Ilyenkor
forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
Biztosíték (10 A)
51
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 52 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
A készülék kiszerelése
1
Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot
a készülék két oldalán, kattanásig.
MW/LW
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 25 kHz
Érzékenység: MW: 26 µV, LW: 45 µV
CD-, DVD-lejátszó
A kampók befelé
nézzenek.
Jel-zaj arány: 120 dB
Frekvenciaátvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: nem mérhető
Harmonikus torzítás: 0,01%
Régiókód: a készülék alján lévő címkén
USB-lejátszó
Illesztő: USB (teljes sebességű)
Legnagyobb áram: 500 mA
2
Erősítő
A kioldókulcsokkal húzza kifelé a
készüléket.
Kimenetek: hangsugárzó kimenetek
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 52 W × 4 (4 Ω-on)
Általános
3
Csúsztassa ki a készüléket a
műszerfalból.
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a XAV-60
típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkMIpM. együttes rendeletben előírtak szerint
megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Képernyő rész
Képernyő típus: széles képarányú színes LCD-képernyő
Méretek: 15,49 cm (6,1 hüvelyk)
Rendszer: TFT aktív mátrix
Képpontok száma: 1 152 000 képpont
Színrendszer:
PAL, NTSC, SECAM, PAL-M önműködő
kiválasztás
Vevőegység
FM
52
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 150 kHz
Hasznos érzékenység: 10 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel-zaj arány: 70 dB (mono)
Áthallás: 40 dB, 1 kHz-en
Frekvenciaátvitel: 20–15 000 Hz
Kimenetek:
Videokimenet (hátsó)
Audiokimenet (első, hátsó)
Mélysugárzó kimenet
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Telefon némítás csatlakozó
Háttérvilágítás vezérlőcsatlakozó
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
Rögzítőfék csatlakozó
Fordított bemeneti csatlakozó
Kamera bemeneti csatlakozó
AUX audiobemenet csatlakozók
AUX videobemenet csatlakozók
USB jelbemenet csatlakozó
Energiaellátási követelmények: 12 V, egyenáramú
jármű akkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 100 × 173 mm (szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 111 × 164 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg: kb. 2,2 kg
Mellékelt tartozékok:
RM-X170 távvezérlő
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Hosszabbító vezeték az AUX audio, videó
bemeneti csatlakozókhoz
CD-ROM (alkalmazás lemez)
Külön megvásárolható tartozékok, külső eszközök:
USB csatlakozóvezeték iPodhoz: RC-200IPV
XA-R800C tolatókamera
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható
az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a
kereskedőnél.
Az egyesült államokbeli és az egyéb országokból
származó szabadalmak felhasználása a Dolby
Laboratories engedélyével történt.
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 53 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
MPEG Layer-3 audio coding technology and
patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
E készülék bizonyos jellemzőit a Microsoft
Corporation szellemi tulajdonjoga védi. A védett
technológiák eltérő célú használata vagy terjesztése kizárólag a Microsoft vagy a Microsoft hivatalos képviseletének engedélyével lehetséges.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
– Több operációsrendszert tartalmazó környezet.
– Látszólagos számítógépes környezet.
• A számítógéptől függően elképzelhető, hogy a
működés az ajánlott környezet esetében sem
megfelelő.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák megoldását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a
kezelési utasításokat.
Ha a probléma megoldása nem sikerül, látogassa
meg az alábbi támogatási honlapot.
Support site
Régiókód
A régiókód feladata az, hogy védje a műsorokhoz
kapcsolódó szerzői jogokat.
A régiókód a készülék alján található, és csak az azzal
azonos régiókódú DVD-lemezek játszhatók le a
készülékkel.
Az ALL jelzésű DVD-lemezek szintén lejátszhatók.
Ha bármilyen más DVD-lemezt próbál lejátszani, a
„Playback prohibited by region code.” üzenet jelenik
meg a képernyőn. A DVD-lemeztől függően
előfordulhat, hogy nincs megjelölve a régiókód, de a
DVD-lemez lejátszását a fenti területi korlátozás tiltja.
A mellékelt CD-ROM lemezen lévő
szoftver rendszerkövetelményei
Számítógép
• Processzor, RAM
– IBM PC/AT kompatibilis számítógép
– Processzor: Intel Pentium III processzor 450 MHz
vagy gyorsabb
– RAM: 256 MB vagy több (Windows XP esetén),
512 MB vagy (Windows Vista vagy újabb esetén)
• CD-ROM meghajtó
• USB-csatlakozó
Operációsrendszer
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
A kompatibilis változatokat és javítócsomagokat lásd a
támogatási honlapon:
http://support.sony-europe.com/
Monitor
High Color (16-bit) vagy több, 800 × 600 képpont vagy
több
Egyebek
Internet kapcsolat
Megjegyzések
• A következő rendszerkörnyezetek nem támogatottak.
– Nem IBM PC típusú, például Macintosh stb.
számítógépek.
– Házilag épített számítógépek.
– Frissített operációsrendszerrel ellátott számítógépek.
– Többképernyős rendszerek.
http://support.sony-europe.com/
Általános
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozást vagy a biztosítékot.
• Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti a
készüléket.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (41. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt
csatlakoztatott, és nem a készülék saját erősítőjét
használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek. A
biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha az indítókulcsot elfordítja.
A vezetékek nem megfelelően vannak csatlakoztatva a
jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
• Az elsötétítés beállítása „ON” (40. oldal).
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja a
(SOURCE/OFF) gombot.
t A kijelzés bekapcsolásához tartsa ismét
lenyomva a (SOURCE/OFF) gombot.
• Megérintette az „M.OFF” gombot és a monitor
kikapcsolás funkció bekapcsolt (11. oldal).
t Érintse meg bárhol a képernyőt a visszakapcsoláshoz.
folytatás a következő oldalon t
53
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 54 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
A képernyő nem megfelelően reagál a
megérintésre.
• Egyszerre csak egy helyen érintse meg a képernyőt.
Ha két vagy több helyen érinti meg egyszerre, a
képernyő nem fog megfelelően működni.
• Állítsa be a képernyő érintési pontját (38. oldal).
Az önműködő kikapcsolás funkció nem működik.
A készülék bekapcsol. Az önműködő kikapcsolás
funkció a készülék kikapcsolása után kikapcsol.
Kapcsolja ki a készüléket.
A távvezérlés nem működik.
A képernyő kikapcsolás funkció kikapcsolásakor (nincs
világítás) a távvezérlés nem működik (11. oldal).
A menüpontok nem választhatók ki.
A nem elérhető menüpontok szürkében jelennek meg.
Az AUX műsorforrás nem választható ki.
Az összes AUX bemenet beállítása „OFF”.
Válassza az „AUX1 Input”/„AUX2 Input” opció
„Video” vagy „Audio” beállítását (48. oldal).
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• A csatlakoztatás nem megfelelő.
t Csatlakoztassa a motoros antenna vezérlővezetéket
(kék), vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros)
a jármű antennaerősítőjéhez futó tápvezetékhez (csak
ha a jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített FM/
MW/LW antennával rendelkezik).
t Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a
járműben.
t Ha az antenna nem tolódik ki, ellenőrizze a
motoros antenna vezérlővezeték csatlakoztatását.
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát tárolta.
• Gyenge a vétel.
Az önműködő hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem
megfelelően használja.
t A hangolás túl gyakran leáll:
Válassza a „Local” opció „ON” beállítását (16. oldal).
t A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
Válassza a „Mono” opció „ON” beállítását (16. oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
DFM vétel közben a „Stereo” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Válassza a „Mono” opció „ON” beállítását (16. oldal).
Az FM sztereó adás csak monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Válassza a „Mono” opció „OFF” beállítását (16. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (22. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzésnél a „None” jelenik meg.
• Az állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
A rádiócsatorna neve villog.
Nem található alternatív frekvencia az éppen hallgatott
rádiócsatornához.
t Nyomja meg a ./> gombokat, mialatt a
rádiócsatorna neve villog. A „PI Seek” felirat
jelenik meg és a készülék egy azonos
programtípusba (PI) tartozó csatornát kezd el
keresni.
Kép
Nincs kép, képzaj jelenik meg.
• Nem megfelelően végzett el egy csatlakoztatást.
• Ellenőrizze a külső készülék csatlakozását, és a külső
készüléken válassza ki az ehhez a lejátszóhoz tartozó
bemenetet.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a
jármű rögzített részén kell beszerelni.
• A rögzítőfék kapcsolóvezeték (világoszöld) nem a
rögzítőfék kapcsolójához csatlakozik, vagy a
rögzítőfék nincs behúzva.
folytatás a következő oldalon t
A kép nem tölti ki képernyőt.
A képarány rögzített a DVD-lemezen.
Nincs kép, képzaj jelenik meg a hátsó
képernyőn.
• Nem csatlakoztatott forrás, üzemmód van
kiválasztva. Ha nincs bemenet, nem jelenik meg kép
a hátsó képernyőn.
• A színrendszer beállítása nem megfelelő.
t Válassza ki a színrendszer „PAL” vagy „NTSC”
beállítását, a csatlakoztatott képernyőnek
megfelelően (40. oldal).
• A készüléken a tolatókamera képe látható.
t Amikor a készüléken a tolatókamera képe
látható, a hátsó képernyőn nem jelenik meg kép.
RDS
54
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (22. oldal).
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 55 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Hang
Nincs hang, a hang kihagy, a hang recseg.
• Nem megfelelően végzett el egy csatlakoztatást.
• Ellenőrizze a külső készülék csatlakozását, és a külső
készüléken válassza ki az ehhez a lejátszóhoz tartozó
bemenetet.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• A beszerelés nem megfelelő.
A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a
jármű rögzített részén kell beszerelni.
• Az MP3 fájl mintavételezési frekvenciája nem 32,
44,1 vagy 48 kHz.
• A WMA fájl mintavételezési frekvenciája nem 32,
44,1 vagy 48 kHz.
• Az AAC fájl mintavételezési frekvenciája nem 44,1
vagy 48 kHz.
• Az MP3 fájl bitsűrűsége nem 48–192 kbps.
• A WMA fájl bitsűrűsége nem 64–192 kbps.
• Az AAC fájl bitsűrűsége nem 40–320 kbps.
• A készülék szünet vagy gyorskeresés vissza vagy
előre módban van.
• Nem megfelelő a kimenetek beállítása.
• A DVD kimeneti jelszintje túl alacsony (24. oldal).
• A hangerő túl alacsony.
• Bekapcsolta a némítási funkciót (ATT), vagy a
telefonos némítási funkció aktiválódott (ha a telefon
némító vezetékét csatlakoztatta az ATT-vezetékhez).
• Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a
„Fader” szabályzó középső beállítását.
• Nem támogatott formátum (pl. DTS).
Ellenőrizze, hogy az adott formátumot
támogatja-e ez a készülék (9. oldal).
A hang zajos.
Tartsa távol egymástól a vezetékeket.
Lemezműveletek
A lemezt nem lehet behelyezni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
A lemezt nem lehet lejátszani.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• A lemez nem használható.
• A behelyezett DVD-lemez nem játszható le a
régiókód eltérése miatt.
• A lemez nincs lezárva (50. oldal).
• A lemezformátum és a fájl verzió nem kompatibilis a
készülékkel (9., 49. oldal).
• A Z gombbal vegye ki a lemezt.
Az MP3, WMA, AAC, JPEG, DivX, MPEG-4
fájlokat nem lehet lejátszani.
• A felvételt nem az ISO 9660 1-es vagy 2-es szintű
szabványnak, a Joliet és Romeo formátumnak
(DATA CD), vagy az UDF Bridge formátumnak
(DATA DVD) megfelelően készítette el (49. oldal).
• A fájlkiterjesztés nem megfelelő (50. oldal).
• A fájlok nem MP3, WMA, AAC, JPEG, DivX,
MPEG-4 formátumban vannak tárolva.
• Ha a lemezen többféle fájltípus található, a készülék
csak a kiválasztott fájltípust (audio, mozgókép, kép)
játssza le.
Válassza ki a megfelelő fájltípust a listából (34.
oldal).
Az MP3, WMA, AAC, JPEG, DivX, MPEG-4
fájlok lejátszása hosszabb idő után indul el.
A következő lemezek lejátszásának elkezdése
hosszabb időt igényel:
– bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez,
– többmenetes, többszektoros lemez,
– olyan lemez, melyre még adatot lehet írni.
A készülék nem az elejétől játssza le a műsort.
A lejátszásfolytatás vagy a többlemezes
lejátszásfolytatás funkció bekapcsolt (45. oldal).
Bizonyos funkciókat nem lehet végrehajtani.
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy
bizonyos funkciókat (leállítás, keresés, ismételt
lejátszás vagy véletlen sorrendű lejátszás) nem lehet
végrehajtani. Lásd a lemezhez mellékelt útmutatót.
A műsor vagy a szinkronfelirat nyelve, illetve a
kameraállás nem változtatható meg.
• Használja a DVD-menüt a távvezérlő közvetlen
választógombja helyett (19. oldal).
• Nincsenek többnyelvű hangsávok vagy
szinkronfeliratok, illetve különböző kameraállások a
lejátszott DVD-lemezen.
• A módosítás a DVD-lemezen nem engedélyezett.
A funkciógombok nem működnek.
A készülék nem adja ki a lemezt.
Nyomja meg a memóriatörlő (reset) gombot (14. oldal).
Elfelejtette a szülői felügyelet jelszavát.
A zárolás feloldásához írja be az „5776” számot a
jelszóbeíró mezőbe (24. oldal).
Lejátszás USB-eszközről
USB elosztón (hub) keresztül nem tudja
lejátszani az eszköz tartalmát.
A készülék nem ismeri fel az USB elosztón (hub)
keresztül csatlakoztatott USB-eszközöket.
A lejátszás nem lehetséges.
Csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
Az USB-eszközön a lejátszás megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
Az USB-eszköz nagyméretű fájlokat vagy bonyolult
fájlszerkezetet tartalmaz.
Figyelmeztető hangjelzés hallható.
Az USB-eszközt lejátszás közben kihúzta.
Az USB-eszköz kihúzása előtt adatvédelmi
okokból állítsa le a lejátszást.
55
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 56 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Hangkiesés tapasztalható.
Nagy bitsűrűségű (320 kbps) esetén a lejátszás
szaggatottá válhat.
Hibakijelzések, üzenetek
Cannot read.
• A készülék valamilyen probléma miatt nem tudja
beolvasni az adatokat.
• Az adatok megsérültek vagy hibásak.
Cannot read disc. Disc may be corrupted.
• A lemez hibás.
• A lemez nem kompatibilis a készülékkel.
• A lemez nincs lezárva.
Disc Error
• A lemez szennyezett vagy fordítva helyezte be.
Tisztítsa meg vagy megfelelően helyezze be a
lemezt.
• Üres lemezt helyezett be.
• A lemez lejátszása nem lehetséges valamilyen
probléma miatt.
Helyezzen be másik lemezt.
• A lemez nem kompatibilis a készülékkel.
Helyezzen be egy kompatibilis lemezt.
• Nyomja meg a Z gombot a lemez eltávolításához.
Disc Reading...
A készülék az összes fájl vagy album (mappa)
információjának beolvasását végzi a lemezről.
Várjon a beolvasás befejezéséig és a lejátszás
önműködő megkezdéséig. A lemez szerkezetétől
függően több, mint egy percet vehet igénybe.
Error
• Az USB-eszköz önműködő felismerése nem sikerült.
Csatlakoztassa újra.
Hubs not supported.
A készülék nem támogatja az USB-elosztó (hub)
használatát.
Local Seek +/Local Seek –
Önműködő hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
No AF
A pillanatnyi rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
56
No playable data.
A lemez nem tartalmaz lejátszható adatokat.
No SensMe™ data on device.
A csatlakoztatott USB-eszköz nem tartalmaz adatokat
a SensMe™ funkcióhoz, vagy az adatokat az USBeszközön másik, nem megfelelő helyre helyezte.
No TP
A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
Offset
Belső üzemzavar léphetett fel.
Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibaüzenet
nem tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony
szakszervizhez.
Output connection failure.
A hangszórók, erősítők csatlakoztatása nem megfelelő.
A csatlakoztatás módját lásd az üzembe helyezési
és csatlakoztatási útmutató részben.
Overcurrent Caution on USB
Az USB-eszköz túlterhelt.
Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa meg a
forrást a
gombbal.
Azt jelzi, hogy az USB-eszköz hibás, vagy nem
támogatott USB-eszközt csatlakoztatott.
Playback prohibited by region code.
A DVD lejátszása nem lehetséges az eltérő régiókód
miatt.
Please push reset.
A készülék vagy az USB-eszköz valamilyen hiba miatt
nem vezérelhető.
Nyomja meg a memóriatörlés (reset) gombot (14.
oldal).
SensMe™ data Reading...
A készülék a csatlakoztatott USB-eszközön lévő
adatok beolvasását végzi a SensMe™ funkcióhoz.
Várjon amíg a beolvasás befejeződik. Az adatok
mennyiségétől függően hosszabb időt vehet
igénybe.
The connected USB device is not supported.
Az USB-eszköz kompatibilitásának részleteiért
látogassa meg a támogatás oldalt.
The SensMe™ data is corrupted.
Probléma van a SensMe™ funkció adataival, például
megváltozott fájlnév, információ stb..
USB device is not connected.
Az USB forrást választotta ki, de nem csatlakoztatott
USB-eszközt. Az USB-eszközt vagy USB-vezetéket
kihúzták lejátszás közben.
Ne feledje csatlakoztatni az USB-eszközt vagy
USB-vezetéket.
USB Reading...
A készülék a fájl és album (mappa) információk
olvasását végzi a csatlakoztatott USB-eszközről.
Várjon amíg a beolvasás befejeződik és a lejátszás
önműködően elindul. A fájlszerkezettől függően ez
hosszabb időt vehet igénybe.
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte a
lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a készüléket,
vigye magával azt a lemezt is, melynek használata
során a hiba fellépett.
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
E:\munka\0001 sony\00004
60\01GB02CD-EUR.fm
keszleadott\XAV-60 ver.1\01 szarmaztatott\xav-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 57 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
A választható nyelvek listája, a területkódok listája
A választható nyelvek listája
A nyelvek helyesírása megfelel az ISO 639:1988 (E/F) szabványnak.
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
1345
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
Nem
azonosított
Kód
Terület
Kód
Terület
Kód
Terület
2363
2362
2184
2109
2379
2254
2489
Malajzia
Mexikó
Nagy-Britannia
Németország
Norvégia
Olaszország
Oroszország
2427
2436
2149
2499
2086
2501
2528
2390
Pakisztán
Portugália
Spanyolország
Svédország
Svájc
Szingapúr
Thaiföld
Új-Zéland
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Területkódok
Kód
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2165
2174
Terület
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brazília
Chile
Dánia
Finnország
Franciaország
2424
2376
2248
2238
2276
2079
2092
2304
Fülöp-szigetek
Hollandia
India
Indonézia
Japán
Kanada
Kína
Korea
57
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
01GB+00COV-EURIX.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 58 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Tárgymutató
A
AAC 9, 50
Alaphelyzetbe állítás 14
Általános beállítások
(General) 40
Alternatív frekvenciák
(AF) 21, 22
Aluláteresztő szűrő (LPF) 43
Audiocsatorna (sztereó) 24
Audio DRC (Audio DRC) 44
Audioformátum (Audio) 23
B
Bemutató (Demo) 43
Biztonsági funkció
(Security Control) 47
Biztosíték 51
Cs
Csökkentett vételi
érzékenységű üzemmód
(Local) 16
D
Dinamika szabályozás (DRC)
44
DivX Video-on-Demand
46, 51
DivX® 9, 50
Dolby D szint
(Dolby D Level) 24
Dolby Digital 23, 24
DVD hangsáv nyelve (Audio,
DVD Audio Language) 23, 44
DVD vezérlőmenü
(DVD Control) 19
DVD közvetlen kereséses
lejátszás
(DVD Direct Search) 26, 44
DVD menü 17
DVD menü nyelve
(DVD Menu Language) 44
DVD lejátszási lista
(DVD Playlist Play) 44
DVD felső menü
(Top Menu) 17, 19
E, É
58
Első-hátsó hangerőegyensúly
(Balance, Fader) 36, 42
Elsötétítési szint
(Dimmer Level) 40
Elsötétítés beállítás (Dimmer)
40
Gombok háttérvilágítása
(Key illumination) 40
Kijelző nyelve
(Language) 14, 40
Kimenet színrendszere
(Output Color System) 40
Középső hangsugárzó
létrehozása (CSO) 37, 42
Közlekedési hírek
(TA) 21, 22
Közlekedési híreket is
sugárzó adók (TP) 21
Külső készülék 47
Külső készülék beállítások
(AUX1 Input, AUX2 Input) 41,
48
Külső készülék hangerő
(Level) 47
H
L
Hallgatási helyzet
(Listening Position) 36, 42
Hangbeállítások (Sound) 42
Hangerő 10
Hangerőegyensúly
(Balance, Fader) 36, 42
Hangsugárzó hangerő
(4.1ch Speaker Level) 37
Hátsó mélyhang kiemelő
(RBE) 37, 43
Háttérkép
(Screen select) 38
Lassított lejátszás 19
Lemezek 9
Lejátszás menü (Play Menu)
19
Lejátszási beállítások (Visual)
44
Lejátszásvezérlés
(Video CD PBC) 23, 45
Lejátszható lemezek 9
Listázás (List) 34
Érintőképernyő kalibrálás
(Touch Panel Adjust) 38
EQ7 35, 42
F
Felüláteresztő szűrő (HPF)
43
Folytatólagos lejátszás 19
Forgókapcsolós távvezérlő
(Rotary Commander) 41
Formátumok 9
G
I
Intelligens idő illesztés 36
iPod 32, 51
Ismétléses lejátszás
(Repeat) 25, 27, 33
J
JPEG 9, 50
K
Kameraállás (Angle) 19
Kép EQ 38, 43
Képernyő képarány
(Aspect) 39, 43
Képbeállítások (Screen) 43
Kép elforgatás (Image Turn)
19
Képvetítési időköz
(JPEG Slide Show) 45
Keresztezés szűrő
(Crossover Filter) 43
Kezdeti beállítás
(Initial Setting) 14
M
Mélysugárzó beállítás
(Subwoofer) 14, 42
Mélysugárzó hangerő
(Balance, Fader) 36, 42
Mélysugárzó helyzet 36
Mono mód (Mono) 16
Monitor típus
(Monitor Type) 45
MP3 9, 50
MPEG-4 9, 51
Műsortípusok (PTY) 21, 22
N, Ny
Nincs jel (No Signal) 41
NTSC 40
Nyelvkód 57
Ó, Ö
Órakijelzés (Clock) 11, 43
Órabeállítás
(Clock adjustment) 47
Önműködő kikapcsolás (Auto
OFF) 40
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
01GB+00COV-EURIX.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 59 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
P
Z
PAL 40
Pontos idő (CT) 21, 22, 40
ZAPPIN hangjelzés (ZAPPIN
Tone) 45
ZAPPIN lejátszási idő
(ZAPPIN Time) 45
ZAPPIN™ 34
R
Rádiós adatrendszer (RDS)
21
Regionális (Regional) 22
S, Sz
SensMe™ 28
Szülői felügyelet beállítások
(DVD Parental Control) 24, 44
Szinkronfelirat nyelve
(Subtitle, DVD Subtitle
Language) 19, 44
T
Távvezérlő
12, 14, 51
Területkód 57
Többcsatornás kimenet
(Multi Ch Output) 44
Többmenetes CD 50
Többlemezes folytatólagos
lejátszás (Multi Disc Resume)
45
Többszektoros DVD 50
Tolatókamera 48
Tolatókamera bemenet
(Camera Input) 41
Tolatókamera beállítások
(Rear View Camera Setting)
48
U, Ü
USB-eszköz 27
USB folytatólagos lejátszás
(USB Resume) 45
Utas vezérlés (Passenger
Control) 33
Üzemi hangjelzés (Beep) 40
V
Véletlen sorrendű lejátszás
(Shuffle) 25, 27, 33
Vételi menü
(Receive Menu) 16
Vételi minőség szerinti tárolás
(BTM) 21
Vezérlés kézmozdulatokkal
35
W
WMA 9, 50
59
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
04GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 78 Wednesday, May 5, 2010 5:11 PM
Regisztrálja a terméket online az alábbi honlapon:
www.sony-europe.com/myproducts
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
XAV-70BT
4-164-314-21 (1)
Download PDF