Sony | CDX-GT420U | Sony CDX-GT420U Használati útmutató

D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
3-275-367-21(1)
FM, MW, LW
CD-lejátszó
HU
Kezelési útmutató
A bemutató (DEMO) kijelzés kikapcsolásának módjáról a 13. oldalon olvashat.
CDX-GT424U
CDX-GT420U
© 2007 Sony Corporation
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21(1)
meretezett4.indd 1
2008.02.27. 8:01:35
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Figyelmeztetés
3-275-443-21(1)
Csatlakoztatási ábra
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő ámperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista
• A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret  gyárilag
lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt a
kioldókulcsok  segítségével távolítsa el a rögzítőkeretet  és a külső védőkeretet . A részletekről
olvassa el „A külső védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” című részt (4).
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.

Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási példa
Megjegyzés (-A)
● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
 A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más
berendezések csatlakoztatása a készülék meghibásodását
idézheti elő.
 Az autótelefon csatlakozóvezetékéhez
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
● A motoros antenna vezérlővezetékében (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
● Ne kösse össze a hangsugárzó-csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzócsatlakozóvégződéseivel.
● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó-csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
● Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a
kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az
esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása
megfelelő-e.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
meretezett4.indd 3
I
2008.02.27. 8:01:41
1






×2

Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
Első hangsugárzó
Erősítő
Hátsó hangsugárzó
RM-X4S forgókapcsolós
távvezérlő
Aktív mélyhangsugárzó
II
meretezett4.indd 4
2008.02.27. 8:01:41
2
A
B
REAR / SUB
AUDIO OUT
REAR / SUB
AUDIO OUT
III
meretezett4.indd 5
2008.02.27. 8:01:41
3
*2
REMOTE
IN

L
R
A jármű antennájából*1
REAR/SUB
AUDIO OUT
REAR / SUB
AUDIO OUT*3
Biztosíték
(10 A)

Legnagyobb
áramfelvétel 0,3 A
AMP REM
Kék, fehér csíkos
ATT
Világoskék
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a „Tápfeszültség
csatlakoztatási ábra” című részt.
IV
meretezett4.indd 6
2008.02.27. 8:01:41
*1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) előírásainak, a
csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert
. Először a jármű antennáját csatlakoztassa
az adapterhez, majd az adapter másik felét
csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.
*2 (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
3
* Az AUDIO OUT a SUB és a REAR állás között
kapcsolható. A részletekkel kapcsolatban olvassa el
a kezelési útmutatót.
4
* Vezetékkel felfelé helyezze be.
*4
1
Lila
2
3
4
Szürke
+
Jobb hátsó hangszóró
5
−
Jobb hátsó hangszóró
6
+
Jobb első hangszóró
7
−
Jobb első hangszóró
8
Fehér
Zöld
+
Bal első hangszóró
−
Bal első hangszóró
+
Bal hátsó hangszóró
−
Bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
1
3
5
7
2
4
6
8
A jármű hangszóró
csatlakozójából
5
7
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
4
8
4
Sárga
Állandó tápfeszültség
5
Kék
Motoros antenna vezérlés
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
Testelés
Az 1-es, 2-es és 3-as állásokban nincsenek érintkezők.
V
meretezett4.indd 7
2008.02.27. 8:01:41
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
 A kioldókulcsokat  akassza a keret  két
2
RESET gomb
Amikor a beszerelés és a kapcsolatok kiépítése
megtörtént, nyomja meg a RESET gombot egy
golyóstoll hegyével, vagy más hasonló tárggyal, miután
az előlapot eltávolította.
oldalába.
 Húzza ki a kioldókulcsot  a külső
védőkeret  eltávolításához.
Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
Beépítési példa
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (5-2).
● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (5-3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése
A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
6-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket az
 gombbal. Nyomja meg a , gombot, majd az
előlapot maga felé húzva válassza le.
6-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található
 nyílást a készüléken található tengelyhez , majd
nyomja be a baloldalon.
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A
beállításról részletesebben a kezelési útmutatóban
olvashat.
A kikapcsolást követően a beállított időtartam letelte
után a készülék teljesen és önműködően kikapcsol.
Ezzel a gépjármű akkumulátorának lemerülése
megelőzhető.
Ha nem állította be az Auto Off funkciót, tartsa nyomva
az  gombot mindaddig, míg a kijelzés el nem
tűnik a kijelzőről.
VI
meretezett4.indd 8
2008.02.27. 8:01:42
4
1

A kioldókulcsot megfelelően
illessze a kerethez.


2

A kampók befelé nézzenek.




VII
meretezett4.indd 9
2008.02.27. 8:01:42
5
1
182
mm
53 m
m

2
Körmök
3
Műszerfal
Motortér
elválasztófal




VIII
meretezett4.indd 10
2008.02.27. 8:01:42
6
A
B
IX
meretezett4.indd 11
2008.02.27. 8:01:42
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
a
4
Sárga
b
4
c
Sárga
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
Folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű
X
meretezett4.indd 12
Sárga
Sárga
2008.02.27. 8:01:42
3-292-197-11(1)
About USB devices
Az USB-eszközökkel és funkciókal való kompatibilitással kapcsolatos részletes adatokért látogassa meg az alábbi
honlapot:
Vásárlói támogatási honlap
http://support.sony-europe.com
XI
meretezett4.indd 13
2008.02.27. 8:01:42
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
Az üzembe helyezés és a csatlakoztatás részleteit lásd az üzembe helyezési, csatlakoztatási
útmutató részben.
Ez a címke a burkolat hátoldalán található.
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban
a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.
Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Az elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjáról történő gondoskodás segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek
szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos
élettartamának végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Más típusú
elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát,
mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az
elemeket adja le a használt elemek számára kiejlölt
hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az elemek
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Az „ATRAC”, az „ATRAC AD” és a
SonicStage, valamint ezek logoja a Sony
Corporation védjegyei.
A „WALKMAN” és a „WALKMAN” logo a
Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
A Microsoft, a Windows
Media és a Windows logo a
Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Figyelem: ha a készüléket olyan járműbe szereli be, amelynek a gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás,
feltétlenül használja az Auto Off
funkciót (13. oldal).
A kikapcsolást követően a beállított időtartam
letelte után a készülék teljesen és önműködően
kikapcsol. Ezzel a jármű akkumulátorának
lemerülése megelőzhető.
Ha nem használja az Auto Off funkciót, a
gyújtás kikapcsolása után tartsa nyomva az
(OFF) gombot mindaddig, míg a kijelző ki
nem alszik.
2
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
Tartalomjegyzék
Tisztelt Vásárló! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Egyéb funkciók
Előkészületek
A hangjellemzők beállítása. . . . . . . . . . . . . . .
A hangzás beállítása
— BAL, FAD, SUB . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A menüpontok beállítása — SET . . . . . . . . . .
Külső készülék használata . . . . . . . . . . . . . . .
Külső audiokészülék . . . . . . . . . . . . . . . . .
RM-X4S forgókapcsolós távvezérlő . . . . .
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A távvezérlő előkészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Az előlap visszahelyezése. . . . . . . . . . . . . . . 5
A kezelőszervek elhelyezkedése és
az alapműveletek
Fejegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RM-X151 távvezérlő . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Műsorszám keresése — Quick-BrowZer . . . 8
CD
A kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás . . . . . 9
Rádió
Rádióállomások tárolása és vétele. . . . . . . . . . . 9
Önműködő tárolás — BTM . . . . . . . . . . . . . 9
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A memóriában tárolt állomások
előhívása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Önműködő hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Az AF és a TA funkció használata . . . . . . . 10
A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . . 11
A CT (pontos idő) beállítása . . . . . . . . . . . . 11
12
12
12
13
13
13
14
További információk
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A lemezekről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az USB-eszközökről . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az MP3, WMA, AAC fájlok
lejátszási sorrendje
(CD-R, CD-RW vagy háttértár) . . . . . . . . .
Az MP3 fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A WMA fájlokról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az AAC fájlokról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ATRAC fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibakijelzések, Üzenetek. . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
18
19
20
USB-eszközök
Lejátszás USB-eszközről . . . . . . . . . . . . . . 11
A kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Háttértár típusú audioeszközön
lévő műsorszámok hallgatása . . . . . . . . . . . 12
„Walkman”-en (ATRAC audio
eszközön) lévő műsorszámok
hallgatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Sony CDlejátszót. Az alábbi funkcióknak köszönhetően
minden bizonnyal élvezetesebb vezetésben lesz
része.
• CD-lejátszás
A készülékkel CD-DA (a CD TEXT tartalmat
is beleértve) és (MP3, WMA, AAC fájlokat
tartalmazó (16. oldal)) CD-R, CD-RW
lemezeket lehet lejátszani.
Lemez típusa
Elõkészületek
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt, a jármű
akkumulátor cseréje után, vagy a csatlakoztatások megváltoztatása után a memóriát törölni
kell.
Vegye le az előlapot, és egy hegyes tárggyal
(pl. golyóstollal) nyomja meg a RESET gombot.
Felirat a lemezen
RESET
gomb
CD-DA
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
egyéb tárolt információk törlődnek.
MP3,
WMA,
AAC
A távvezérlõ elõkészítése
A távvezérlő első használata előtt távolítsa el a
szigetelő lapot.
• Rádióvétel
– Hullámsávonként (FM1, FM2, FM3, MW és
LW) 6 állomás vételi frekvenciáját tárolhatja
a memóriában.
– BTM (vételi minőség szerinti tárolás): a készülék a vételi minőség szerinti sorrendben
tárolja az állomásokat, a legjobban fogható
adóval kezdve.
• RDS szolgáltatások
Az RDS (Radio Data System) rendszerű FM
állomások szolgáltatásait is használhatja.
• Keresés funkció
Quick-BrowZer: gyorsan és egyszerűen
kereshet műsorszámokat a CD-lemezen és a
készülékhez csatlakoztatott USB-eszközön (8.
oldal).
• Hangzásbeállítás
– EQ3 stage2: 7 különböző hangzásbeállítási
minta közül választhat.
– Digital Music Plus (DM+): javítja a
hangzást a digitálisan tömörített
műsorszámok, például MP3, esetében.
• Külső készülékek vezérlése
USB-eszköz: az előlapi USB aljzathoz
csatlakoztathat USB-háttértárat vagy
„Walkman”-t (ATRAC audioeszköz). Az alkalmazható USB-eszközök típusait lásd „Az
USB-eszközökről” (16. oldal) fejezetet vagy a
Sony támogatási honlapját (21. oldal).
• Külső készülék csatlakoztatása
A készülék előlapján lévő AUX aljzat
lehetőséget nyújt hordozható audiokészülék
csatlakoztatására.
4
Hasznos tanács
Az elem cseréjével kapcsolatban lásd „A lítium elem
cseréje a távvezérlőben” a 17. oldalon.
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1
2
3
4
5
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot, a „CLOCK-ADJ” menü megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
Az órakijelzés villogni kezd.
A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be az óra és a perc értéket.
A beírási helyzet mozgatásához használja a
(SEEK) –/+ gombot.
Nyomja meg a kiválasztó gombot.
A beállítás megtörtént, az óra működni kezd.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a (DSPL)
gombot. Ha az előző kijelzésre kíván visszakapcsolni, nyomja meg újból a (DSPL) gombot.
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
Hasznos tanács
Az óra automatikusan is beállítható az RDS
szolgáltatás használatával (11. oldal).
Az elõlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése érdekében leválasztható.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF állás), de nem távolította el az előlapot.
A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
beépített erősítőjét használja.
1
2
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
Nyomja meg a
gombot, és húzza
maga felé az előlapot.
Megjegyzések
• A leválasztás során az előlap ne essen le a földre,
és ne nyomja meg erősen se az előlapot, se a
kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja az előlapot
a tűző napon parkoló járműben, a műszerfalon vagy
a kalaptartón.
• Ha az előlapot a készülék kikapcsolása nélkül
választja le, miközben folyamatban van a lejátszás
USB-eszközről, az adatok megsérülhetnek.
Az előlap visszahelyezése
Az előlap A-val jelölt részét illessze a B-vel
jelölt részhez (az ábra szerint), majd könnyedén
nyomja befelé az előlap bal oldalát, kattanásig.
A
B
Megjegyzés
Ne helyezzen semmilyen tárgyat az előlap belső
oldalára.
5
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
A kezelõszervek és az alapmûveletek
Fejegység
1 23
4
5
6
7 8
OFF
BROWSE
PUSH ENTER / SELECT
SOURCE
SEEK
SEEK
BACK
MODE
PTY
EQ3
AF / TA
ALBUM
1
2
REP
SHUF
3
4
9 q; qa qs qd qfqg qh
RM-X151 távvezérlő
1
4
w;
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
wd
wf
qd
+
wg
–
wa
ws
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
+
VOL
–
wh
wj
qj
DM
5
PAUSE
SCRL
6
DSPL
qk
AUX
ql
Ez a szakasz ismerteti a kezelőszervek
elhelyezkedését és az alapműveleteket.
A részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra.
Az USB-eszköz működését lásd „Az USBeszközök” fejezetben a 11. oldalon.
A távvezérlő és a készülék azonos elnevezésű
gombjai ugyanazt a funkciót vezérlik a
készüléken.
A OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása.
B
(BROWSE) gomb 8. oldal
Belépés a Quick-BrowZer módba.
C Hangerőszabályzó, kiválasztó gomb
8., 12. oldal
A hangerő beállítása (forgatás); menüelemek
kiválasztása (benyomás és forgatás).
D SOURCE gomb
Bekapcsolás, műsorforrásválasztás (rádió,
CD, USB, AUX).
E Lemezbetöltő nyílás
Helyezzen be egy lemezt a címkés oldalával
felfelé, és a lejátszás elindul.
F Kijelző
G USB aljzat 11. oldal
USB-eszköz csatlakoztatására.
H Z (lemezkiadó) gomb
A lemez kivétele a készülékből.
I
J
6
(előlap leválasztó) gomb 5. oldal
(BACK) gomb 8. oldal
Visszatérés az előző kijelzésre.
K Távvezérlés érzékelő
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
L SEEK –/+ gombok
CD, USB:
Műsorszámok átugrása (megnyomás);
műsorszámok folyamatos átugrása (nyomja
meg, majd 1 másodpercen belül nyomja meg
ismét, és tartsa nyomva); gyorskeresés előre,
hátra (nyomva tartás).
Rádió:
Rádióállomások önműködő hangolása (megnyomás); kézi hangolás (nyomva tartás).
A készülék alábbi funkcióinak működtetése a
távvezérlővel a készülék kezelőszerveitől
eltérően történik. A használat megkezdése előtt
távolítsa el a szigetelő lapot (4. oldal).
M MODE gomb 9. oldal
Hullámsáv választás (FM, MW, LW); az
ATRAC audioeszköz lejátszási módjának
kiválasztása.
wa DSPL (kijelző) gomb
A kijelzések módosítása.
N EQ3 (hangszínszabályzó) gomb 12. oldal
A kívánt hangzáskép kiválasztása (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM vagy OFF
(kikapcsolva)).
wd ATT (némítás) gomb
A hang némítására szolgál. A némítás kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.
O AF (alternatív frekvenciák)/TA
(közlekedési hírek)/
PTY (műsortípus) gomb 10., 11. oldal
Az AF és TA beállítása (megnyomás); a PTY
kiválasztása (nyomva tartás) az RDS
használata esetén.
P RESET gomb (az előlap mögött) 4. oldal
Q Számgombok
CD, USB:
(1)/(2): ALBUM –/+
Albumok léptetése (megnyomás);
albumok folyamatos léptetése (nyomva
tartás).
(3): REP 9. oldal
(4): SHUF 9. oldal
(5): DM+ 4. oldal
A DM+ funkció bekapcsolásához
válassza a „DM+-ON” beállítást.
A kikapcsoláshoz válassza a „DM+OFF” opciót.
(6): PAUSE
A lejátszás szüneteltetése. A folytatáshoz nyomja meg ismét.
Rádió:
Rádióállomások behívása a memóriából
(megnyomás); rádióállomások tárolása
(nyomva tartás).
R DSPL (kijelző)/SCRL (görgetés) gomb
9. oldal
A kijelzések módosítása (megnyomás); a
kijelzett elemek görgetése (nyomva tartás).
S AUX bemeneti aljzat 13. oldal
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása.
w; < (.)/, (>) gombok
CD, rádió, USB működtetése, ugyanúgy,
mint a készülék (SEEK) –/+ gombjával.
A beállítás, hangbeállítás stb. a < ,
gombokkal működtethető.
ws VOL (hangerő) +/– gomb
A hangerő beállítása.
wf SEL (kiválasztás) gomb
A működése azonos a készülék kiválasztó
gombjával.
Quick-BrowZer módban a (SEL)
(kiválasztás) gomb nem működik.
wg M (+)/m (–) gombok
CD, USB-vezérlés, a működése azonos a
készülék (1)/(2) (ALBM –/+) gombjaival.
A beállítás, hangbeállítás stb. a M m
gombokkal működtethető.
wh SCRL (görgetés) gomb
A kijelzések görgetése.
wj Számgombok
Rádióállomások behívása a memóriából
(megnyomás); rádióállomások tárolása
(nyomva tartás).
Megjegyzések
• A lemez kivételekor, behelyezésekor a lemez sérülésének elkerülése érdekében húzza ki az USBeszközt.
• Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja a
rendszert a (SOURCE) gombbal, vagy egy lemez
behelyezésével aktiválja azt.
Az USB fedélről
Ha nem használja az USB aljzatot (G), használja a
mellékelt USB fedelet, hogy ne jusson por vagy egyéb
szennyeződés az aljzatba.
Az USB fedelet olyan helyen tárolja, ahol gyermekek
nem férhetnek hozzá, hogy nehogy véletlenül
lenyeljék.
7
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
Műsorszám keresése — Quick-BrowZer
Egyszerűen kategória alapján kereshet műsorszámot egy CD-lemezen vagy USB-eszközön
(„Walkman”, háttértár).
(BROWSE):
Be-, kilépés a Quick-BrowZer módba/ból.
OFF
BROWSE
PUSH ENTER / SELECT
SOURCE
SEEK
SEEK
BACK
MODE
Vezérlőtárcsa:
Az elem kiválasztása (forgatás); az elem jóváhagyása
(megnyomás).
EQ3
(BACK):
Visszatérés az előző kijelzéshez.
1
2
3
Nyomja meg a
(BROWSE) gombot.
A készülék belép a Quick-BrowZer módba és megjelenik a kategóriák listája.
Az eszköz vagy lemez típusától függően a kijelző elemei eltérőek.
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt kategória kiválasztásához, majd nyomja meg a
jóváhagyáshoz.
Ismételje meg a 2. lépést a kívánt műsorszám kiválasztásáig.
A lejátszás megkezdődik.
Az előző kijelzéshez történő visszatérés
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
Kilépés a Quick-BrowZer módból
Nyomja meg a
(BROWSE) gombot.
Megjegyzések
• A Quick-BrowZer módba történő belépéskor az ismételt és véletlen sorrendű lejátszás beállításai törlődnek.
• Az USB-eszköztől függően elképzelhető, hogy a kijelző elemei nem jelennek meg megfelelően.
• Az USB-eszköztől függően elképzelhető, hogy a Quick-BrowZer mód használatakor nem hallható hang.
8
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
CD
Rádió
A kijelzett elemek
Állomások tárolása és vétele
Figyelem
Vezetés közben, a balesetek megelőzése érdekében használja a BTM hangolási üzemmódot.
Önműködő tárolás — BTM
1
A Műsorforrás
B Műsor száma, eltelt játékidő, lemez, előadó
neve, album száma*, album neve, műsorszám
neve, szöveges információk, óra
* Az album száma csak akkor jelenik meg, amikor az
album változik.
2
A B kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
3
Hasznos tanács
A lemez típusától, a felvételi formátumtól és a beállításoktól függően a kijelzett elemek változhatnak. Az
MP3, WMA részleteit a 16. oldalon olvashatja.
4
Ismételt és véletlen sorrendű
lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg
többször a (3) (REP) vagy a (4)
(SHUF) gombot, a kívánt funkció
megjelenéséig.
Kiválasztás
Funkció
TRACK
Műsorszámismétlés.
ALBUM*
Albumismétlés.
SHUF ALBUM*
Album ismétlése
véletlen sorrendben.
SHUF DISC
Lemez ismétlése
véletlen sorrendben.
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a „BTM” megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében hozzárendeli az állomásokat a memóriagombokhoz.
A tárolás befejezését hangjelzés jelzi.
Kézi tárolás
1
Amikor a tárolni kívánt állomás műsorát hallja, tartsa nyomva a memória
gombok ((1)–(6)) egyikét a „MEM”
üzenet megjelenéséig.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
gombon előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tanács
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (10. oldal).
A memóriában tárolt állomások
előhívása
1
* MP3, WMA, AAC műsorszám lejátszása esetén.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza a „ OFF” vagy a
„SHUF-OFF” opciót.
Nyomja meg többször a (SOURCE)
gombot a „TUNER” megjelenéséig.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot.
Az alábbi hullámsávok közül választhat:
FM1, FM2, FM3, MW és LW.
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő
memóriagombot ((1)–(6)).
Önműködő hangolás
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a (SEEK) +/– gombot a
keresés elindításához.
Ha a készülék megtalál egy állomást, a
hangolás leáll. Ismételje a műveletet a
keresett állomás megtalálásáig.
Hasznos tanács
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a (SEEK) +/– gombot,
amíg megközelíti a kívánt frekvenciát, majd a
(SEEK) +/– gomb többszöri megnyomásával végezze
el a finomhangolást (kézi hangolás).
9
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
RDS
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
A kijelzett elemek
A TA/TP*1
B Hullámsáv, funkció, frekvencia*2
(műsornév), memóriahely száma, óra, RDS
adatok
*1 Közlekedési hírek vétele közben a „TA” jelzés
*2
villog. Ha közlekedési híreket is sugárzó állomást
hallgat, a „TP” világít.
RDS állomások vétele közben a frekvenciakijelzéstől balra a „*” szimbólum látható.
A B kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
RDS szolgáltatások
Ez a készülék az alábbi önműködő RDS szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
kézzel újrahangolni az adott állomást, mert a
készülék mindig a legerősebb jelet választja ki.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre, állomásokra kapcsolhat. Amikor a készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad.
PTY (műsortípus)
A pillanatnyi műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsortípus szerint is kereshet.
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.
Megjegyzések
• Az országtól, területtől függően előfordulhat, hogy
nem minden RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDSjeleket.
10
Az AF és a TA funkció használata
1
Nyomja meg többször az (AF/TA) gombot, a kívánt beállítás megjelenéséig.
Kiválasztás
Funkció
AF-ON
Az AF aktiválása és a TA
kikapcsolása.
TA-ON
A TA aktiválása és az AF
kikapcsolása.
AF, TA-ON
Az AF és a TA aktiválása.
AF, TA-OFF
Az AF és a TA kikapcsolása.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az állomásra,
ahol rendkívüli közlemény beolvasása történik (a
pillanatnyi műsorforrás lejátszása megszakad).
Hasznos tanács
Ha a közlekedési információ alatt beállítja a hangerőt,
a készülék tárolja a beállítást, és a következő
közlekedési információt azonos hangerővel fogja
lejátszani, függetlenül a beállított hangerőtől.
Regionális műsor hallgatása — REG
Ha az AF funkció be van kapcsolva, a gyári beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy másik, jobban fogható regionális műsorra az adott
körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a menüből a „REG-OFF”
beállítást) (13. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
Local Link funkció
(csak az Egyesült Királyságban)
A funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi rádióállomások kiválasztását, még abban az esetben
is, ha azokat nem (tárolta) rendelte hozzá az
egyes számgombokhoz.
1 FM rádióadás vétele közben nyomja meg a
számgombok ((1)–(6)) egyikét, melyen egy
helyi rádióállomást tárol.
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
2 Öt másodpercen belül nyomja meg újból a
helyi rádióállomáshoz tartozó számgombot.
Ismételje meg a műveletet a helyi rádióállomás vételéig.
A műsortípus (PTY) kiválasztása
1
USB-eszközök
Lejátszás USB-eszközökről
1
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
USB aljzathoz.
FM vétel közben tartsa nyomva az
(AF/TA) (PTY) gombot.
Ha az állomás PTY adatokat is sugároz, a
pillanatnyi műsortípus neve megjelenik a
kijelzőn.
2
3
Nyomja meg többször az (AF/TA)
(PTY) gombot a kívánt műsortípus
megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) –/+ gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsorszámot sugárzó állomás keresését.
Műsortípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (köztémák), INFO
(információk), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (rádiójátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED
(egyéb), POP M (popzene), ROCK M (rock
zene), EASY M (szórakoztató zene), LIGHT M
(közkedvelt klasszikus zene), CLASSICS
(komolyzene), OTHER M (egyéb zenei műsor),
WEATHER (időjárás), FINANCE (pénzügyi
hírek), CHILDREN (gyermekműsor),
SOCIAL A (társadalmi ügyek), RELIGION
(vallás), PHONE IN (telefonos műsor),
TRAVEL (utazás), LEISURE (szórakozás),
JAZZ (dzsessz), COUNTRY (country zene),
NATION M (nemzeti zene), OLDIES (régi
slágerek), FOLK M (népzene), DOCUMENT
(dokumentum műsor)
A lejátszás megkezdődik.
Ha az USB-eszköz már csatlakoztatva van,
nyomja meg a (SOURCE) gombot többször, az
„USB” megjelenéséig. A lejátszás megkezdődik.
A lejátszás leállításához nyomja meg az (OFF)
gombot.
Megjegyzések
• Az USB-eszköz eltávolítása előtt állítsa le a lejátszást. Ha lejátszás közben távolítja el az USBeszközt, az USB-eszközön tárolt adat megsérülhet.
• Ne használjon olyan nehéz vagy nagy USBeszközöket, amelyek a rázkódástól leeshetnek,
vagy a csatlakozásuk kilazulhat.
• Ha az előlapot kinyitja, miközben a lejátszás az
USB-eszközről folyamatban van, az adatok megsérülhetnek.
A kijelzett elemek
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik azokban az országokban/
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
A ATRAC audioeszköz: AAD.
Háttértár: USB.
B Műsorszám, album, előadó, lejátszási lista,
műfaj száma, műsorszám, album, előadó,
lejátszási lista neve, eltelt lejátszási idő, óra.
A CT (pontos idő) beállítása
A B kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
1
Válassza ki a „CT-ON” opciót a
menüben (13. oldal).
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik,
ha éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós és a CT funkció által
beállított idő között.
Hasznos tanács
A felvételi formátumtól és a beállításoktól függően a
kijelzett elemek változhatnak. Az MP3, WMA, AAC,
ATRAC részleteiről a 17. oldalon olvashat.
Megjegyzés
A kijelzés eltérő USB háttértár vagy ATRAC audioeszköz csatlakoztatása esetén.
11
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
Háttértár típusú audioeszközön
lévő műsorszámok hallgatása
Egyéb funkciók
A hangjellemzõk beállítása
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás
1 Lejátszás közben nyomja meg a (3) (REP)
vagy a (4) (SHUF) gombot többször, a kívánt
funkció megjelenéséig.
Kiválasztás
Funkció
TRACK
ALBUM
SHUF ALBUM
Műsorszámismétlés.
Albumismétlés.
Album ismétlése véletlen
sorrendben.
Eszköz ismétlése véletlen
sorrendben.
SHUF DEVICE
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy a „SHUFOFF” kijelzést.
„Walkman”-en (ATRAC audioeszközön) lévő műsorszámok hallgatása
1
A lejátszás közben nyomja meg többször a (MODE) gombot, a kívánt beállítás megjelenéséig.
A kijelzés az alábbiak szerint változik:
ALBUM t TRACK t GENRE t
PLAYLIST t ARTIST
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás
1 Lejátszás közben nyomja meg a (3) (REP)
vagy a (4) (SHUF) gombot többször, a kívánt
funkció megjelenéséig.
Kiválasztás
Funkció
TRACK
ALBUM
ARTIST
PLAYLIST
GENRE
SHUF ALBUM
Műsorszámismétlés.
Albumismétlés.
Előadó ismétlés.
Lejátszási lista ismétlés.
Műfaj ismétlés.
Album ismétlése véletlen
sorrendben.
Előadó műsorszámainak
ismétlése véletlen
sorrendben.
Lejátszási lista ismétlése
véletlen sorrendben.
Műfaj ismétlése véletlen
sorrendben.
Az eszköz tartalmának
lejátszása véletlen
sorrendben.
SHUF ARTIST
SHUF PLAYLIST
SHUF GENRE
SHUF DEVICE
12
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy a „SHUFOFF” kijelzést.
A hangzás beállítása — BAL, FAD,
SUB
Módosíthatja a balanszot, a fader beállítását,
illetve a mélyhangsugárzó hangerejét.
1 A kiválasztó gomb többszöri megnyomásával válassza ki a „BAL”, a „FAD”
vagy a „SUB” funkciót.
A kijelzés az alábbiak szerint változik:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (bal-jobb) t FAD (elöl-hátul) t
SUB (mélysugárzó hangerő)*2 t AUX*3
*1 Ha az EQ3 funkciót bekapcsolta (12. oldal).
*2 Ha a „SUB” funkciót bekapcsolta (13. oldal).
3
2
A leghalkabb beállításnál megjelenik az „ATT”,
és az érték 21 fokozatban állítható be.
Ha az AUX funkciót bekapcsolta (13. oldal).
*
A hangerőszabályzó forgatásával állítsa be a kiválasztott hangjellemzőt.
Három másodperc után a kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak, rádióvételnek
megfelelő üzemmódba, és a beállítás
tárolódik.
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ3
Az EQ3 menüpont „CUSTOM” pontjában
létrehozhatja az Önnek leginkább megfelelő
hangzásképeket.
1 Válassza ki a műsorforrást, majd az
(EQ3) gomb többszöri megnyomásával válassza ki a „CUSTOM” pontot.
2 A kiválasztó gomb többszöri megnyomásával válasszon a „LOW”, „MID”
vagy „HI” beállítások közül.
3 A hangerőszabályzó forgatásával állítsa be a kiválasztott hangjellemzőt.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be a
–10 dB–10 dB tartományban.
A 2. és 3. lépés ismételt végrehajtásával végezze el a hangszínszabályzó görbe teljes
beállítását.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva a kiválasztó gombot, a beállítás
befejezése előtt.
Három másodperc után a kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak, rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és a beállítás tárolódik.
Hasznos tanács
Egyéb hangzásképeket is beállíthat.
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
A menüpontok beállítása — SET
1
2
3
4
Tartsa lenyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a kívánt elem megjelenéséig.
A hangerőszabályzó forgatásával válassza ki a beállítást (például „ON”
vagy „OFF”).
Tartsa lenyomva a kiválasztó gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
vagy rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és
a beállítás tárolódik.
Megjegyzés
A megjelenített opciók műsorforrásonként és menüpontonként eltérőek lehetnek.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
A „z” szimbólum jelöli a gyári beállítást.
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (4. oldal)
CT (pontos idő)
A „CT-ON” vagy „CT-OFF” (z) opciók közül
választhat (10., 11. oldal).
BEEP
A „BEEP-ON” (z) vagy a „BEEP-OFF” opciók
közül választhat
AUX-A*1 (külső audioeszköz)
Az „AUX-A-ON” (z) vagy az „AUX-A-OFF”
opció kiválasztása az AUX kijelzőn (13. oldal).
A.OFF (önműködő kikapcsolás)
A készülék önműködő áramtalanítása a kikapcsolás után a beállított idővel.
„A.OFF-NO” (z), „A.OFF-30S (másodperc)”,
„A.OFF-30M (perc)” vagy „A.OFF-60M (perc)”.
SUB/REAR*1
Az audiokimenet megváltoztatása.
– „SUB-OUT” (z): a hangkimenet a
mélysugárzóra irányítva.
– „REAR-OUT”: a hangkimenet a végerősítőre
irányítva.
DEMO (bemutató)
A „DEMO-ON” (z) vagy „DEMO-OFF” opciók
közül választhat.
DIM (háttérfényerő)
A kijelző fényerejének beállítása.
– „DIM-ON”: a kijelző fényerejének
csökkentése.
– „DIM-OFF” (z): normál fényerő.
M.DSPL (mozgókép kijelzés)
A mozgókép-kijelzési mód beállítása.
– „M.DSPL-SA” (z): mozgó minta és színkép
elemző megjelenítése.
– „M.DSPL-ON”: mozgó minta megjelenítése.
– „M.DSPL-OFF”: a mozgókép kijelzés
kikapcsolása.
A.SCRL (önműködő görgetés)
A hosszú felirat önműködő görgetése a lemez,
album, műsorszám változása esetén.
– „A.SCRL-ON” (z): a görgetés bekapcsolása.
– „A.SCRL-OFF”: a görgetés kikapcsolása.
LOCAL (csökkentett vételi érzékenységű
üzemmód)
– „LOCAL-ON”: csak az erősebb jellel rendelkező rádióállomások behangolása.
– „LOCAL-OFF” (z): normál vételi erősség.
MONO*2 (mono üzemmód)
Gyenge FM vétel esetén válassza a mono vételi
módot.
– „MONO-ON”: a sztereó műsor monoban
hallható.
– „MONO-OFF” (z): a sztereó műsor sztereóban hallható.
REG*2 (regionális vétel)
A „REG-ON” (z) vagy a „REG-OFF” opció
közül választhat (10. oldal).
LPF (aluláteresztő szűrő)
A mélysugárzó levágási frekvenciájának kiválasztása: „LPF OFF” (z), „LPF125Hz” vagy
„LPF 78Hz”.
LOUD (zajmentesítés)
A hangok tiszta lejátszása alacsony hangerőn.
– „LOUD-ON”: a magas és mély hangok
erősítése.
– „LOUD-OFF” (z): a magas és mély hangok
erősítésének kikapcsolása.
BTM (9. oldal)
*1 Ha a készülék ki van kapcsolva.
*2 FM-vétel esetén.
*3 Ha a hangkimenet beállítása „SUB”
Külsõ készülékek használata
Külső audiokészülék
Hordozható audioeszközt csatlakoztathat a
készülék AUX bemenetéhez (sztereó minijack),
majd egyszerűen kiválaszthatja a műsorforrást,
és hallgathatja azt a jármű hangsugárzóin.
Beállíthatja a hangerőszint a hordozható
audioeszköz és a készülék közötti esetleges
különbségét. Kövesse az alábbi eljárást:
folytatás a következő oldalon t
13
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
A hordozható audioeszköz
csatlakoztatása
1 Kapcsolja ki a hordozható audioeszközt.
2 Csökkentse le a készülék hangerejét.
3 Csatlakoztassa a készülékhez.
A kezelőszervek
A forgókapcsolós távvezérlő és a készülék
azonos elnevezésű gombjai ugyanazt a funkciót
vezérlik a készüléken.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
MODE
DSPL
AUX
VOL
AUX
Csatlakozóvezeték*
(külön megvásárolható)
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket használjon.
A hangerő beállítása
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a csatlakoztatott audioeszköz hangerejét.
1 Csökkentse le a készülék hangerejét.
2 Nyomja meg többször a (SOURCE) gombot
az „AUX” megjelenéséig.
Megjelenik az „AUX FRONT IN” üzenet.
3 Indítsa el a lejátszást a hordozható audioeszközön, közepes hangerővel.
4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
5 A kiválasztó gomb többszöri megnyomásával
válassza ki az „AUX” kijelzést, majd forgassa
a hangerőszabályzót a bemeneti szint
beállításához (–8 dB–18 dB).
A forgókapcsolós távvezérlő
(RM-X4S)
A címke felragasztása
Ragassza fel a megfelelő címkét a távvezérlőre
attól függően, hogy milyen állásban szereli azt
fel.
14
SEL
MODE
DSPL
OFF
SOURCE
SEEK/AMS
OFF
A készülék alábbi funkcióinak működtetése a
távvezérlővel a készülék kezelőszerveitől
eltérően történik.
• ATT (némítás) gomb
A hang némítása. A kikapcsoláshoz nyomja
meg ismét.
• SEL (kiválasztó) gomb
Funkciója azonos a készülék kiválasztó
gombjával. Quick-BrowZer módban a (SEL)
(kiválasztás) nem használható.
• PRESET/DISC szabályozó
CD, USB: funkciója azonos a készülék (1)/
(2) (ALBUM –/+) gombjával (nyomja be és
forgassa).
Rádió: a tárolt rádióállomások behangolása
(nyomja be és forgassa).
• VOL (hangerő) szabályzó
Funkciója azonos a készülék
hangerőszabályzójával (forgassa).
• SEEK/AMS szabályozó
Funkciója azonos a készülék (SEEK) –/+ gombjával (forgassa, vagy forgassa és tartsa elfordítva).
• DSPL (kijelző) gomb
A kijelző elemek változtatása.
A működtetési irány megváltoztatása
A vezérlő működtetési irányát gyárilag az ábrán
látható módon állították be.
Növelés
Csökkentés
Ha a kormányoszlop jobb oldalára szereli fel a
forgókapcsolós távvezérlőt, akkor megfordíthatja
a működtetési irányt.
1 A VOL szabályozó lenyomása közben nyomja
meg, és tartsa lenyomva a (SEL) gombot.
DSPL
MODE
SEL
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
További információk
Óvintézkedések
• Ha jármű tűző napon parkolt, a készülék
bekapcsolásával várjon néhány percet, amíg a
készülék kellő mértékben lehűl.
• Ha a jármű motoros antennával rendelkezik, az
antenna önműködően kitolódik, amikor a
készüléket bekapcsolja.
Páralecsapódás
Esős napokon vagy párás környezetben pára csapódhat le a lejátszó lencséjén és a készülék kijelzőjén. A készülék ilyenkor hibásan működhet. Ilyen
esetben vegye ki a lemezt, és várjon kb. egy órát,
hogy a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ügyeljen arra, hogy gyümölcslé vagy egyéb üdítőital ne fröccsenhessen a készülékre és a lemezekre.
A lemezek helyes kezelése
• A lemez tisztaságának megőrzése érdekében ne
érintse meg a lemez felületét. A lemezt a széleinél
fogja meg.
• Tartsa lemezeit saját tokjukban vagy a lemezváltó
tárban, amikor nem használja azokat.
• Ne tegye ki a lemezeket magas hőmérséklet
hatásának. Ne hagyja azokat a járműben vagy a
műszerfalon, hátsó kalaptartón.
• Ne ragasszon címkét a lemezre, ne tegyen a készülékbe olyan lemezt, amelynek a felületét ragacsos
anyag (pl. tinta vagy ragasztó) szennyezi. Az ilyen
lemez nem tud megfelelően forogni, és könnyen
megrongálódhat, vagy üzemzavar keletkezhet.
• Lejátszás előtt a lemezt külön
megvásárolható tisztítókendővel középről sugárirányban kifelé haladva tisztítsa meg. A
tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót vagy háztartási
tisztítószereket. Az antisztatizáló szer csak analóg hanglemezek tisztításához használható.
Tudnivalók a CD-R, CD-RW
lemezekről
• A lemez állapotától, valamint attól függően, hogy
milyen készülékkel készítették a felvételt, előfordulhat, hogy egyes CD-R, CD-RW lemezeket nem
lehet lejátszani ezzel a készülékkel.
• Nem lehet lejátszani lezáratlan CD-R, CD-RW
lemezt.
• Ez a készülék kompatibilis az ISO 9660 1-es/2-es
szinttel, a Joliet vagy Romeo kiterjesztett
formátummal és a többmenetes lemezekkel.
• Legnagyobb mennyiségek:
– mappák (albumok): 150 (beleértve a gyökér és
az üres mappákat is).
– fájlok (műsorszámok) és mappák száma egy lemezen: 300 (ha a mappa, fájl neve több karaktert
tartalmaz, az érték kisebb lehet, mint 300).
– a mappa, fájlnév megjeleníthető karaktereinek
száma 32 (Joliet) vagy 64 (Romeo).
• Ha többmenetes lemezt játszik le, a készülék az
első menet első műsorszámának formátumát ismeri
fel és játssza le (minden más formátumot kihagy a
készülék). A formátumok elsőbbségi sorrendje:
CD-DA és MP, WMA, AAC.
– Ha a lemez első műsorszáma CD-DA, a
készülék csak az első menet CD-DA
műsorszámait játssza le.
– Ha a lemez első műsorszáma nem CD-DA, a
készülék egy MP3, WMA, AAC menet
műsorszámait játssza le. Ha a lemezen nincs
ilyen formátumú menet, a „NO MUSIC” felirat
jelenik meg.
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
• Ne tegyen a készülékbe olyan lemezeket, amelyre
matrica vagy címke van ragasztva.
Ha ilyen lemezt helyez a készülékbe, a következő
problémák merülhetnek fel:
– A készülék nem adja ki a lemezt (a felváló
címke beragad a lejátszó mechanikájába).
– A készülék nem tudja olvasni az adatokat
(kimaradások a lejátszásban) amiatt, hogy a
lejátszó hőtermelése következtében a matrica
összehúzódik, és meghajlítja a lemezt.
• Különleges alakú (szív-, négyzet-, vagy csillagalakú) lemezeket nem lehet ezzel a készülékkel
lejátszani. A készülék megrongálódhat. Ne tegyen
ilyen lemezt a készülékbe.
• 8 cm-es CD-lemezeket ezzel a készülékkel nem
lehet lejátszani.
Ez a készülék a kompakt lemez (Compact Disc –
CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására
képes.
Napjainkban egyre több lemeztársaság
másolásvédelemmel ellátott zenei CD-ket hoz
forgalomba. Kérjük, ne feledje, hogy ezek között
lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek meg a
CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem
lehet lejátszani.
A DualDisc lemezekről
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket
takar, melyek egyik oldalán a DVD-lejátszók által
lejátszható tartalom, a másik oldalukon digitális hanganyag található. Mivel a hanganyagot tartalmazó oldal
nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak, az
ilyen lemezek lejátszása nem garantált.
15
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
USB-eszközök
• Az USB szabványnak megfelelő háttértár típusú és
az ATRAC audioeszköz típusú USB-eszközök
alkalmazhatók. Azonban, a készülék nem ismeri fel
az USB-elosztón (hubon) keresztül csatlakoztatott
USB-eszközöket és nem kompatibilis a hub
funkcióval rendelkező eszközökkel. Az USB-eszköz
kompatibilitásával kapcsolatosan látogassa meg a
Sony támogatási honlapot (21. oldal).
• Az alkalmazott kitömörítési eljárás az eszköz
típusától függően változik.
– Háttértár: MP3, WMA, AAC.
– ATRAC audioeszköz: ATRAC, MP3, WMA,
AAC.
• DRM (Digital Rights Management – digitális
jogosultság kezelő) az ATRAC-tól eltérő fájlok
lejátszása nem lehetséges.
• A megjeleníthető adatok az alábbiak.
Háttértár:
– mappák (albumok): 128, fájlok (műsorszámok)
mappánként: 500.
ATRAC audioeszköz: ATRAC, MP3, WMA, AAC
– albumok, előadók, lejátszási listák, műfajok:
65 535, műsorszámok: 65 535.
Megjegyzések
• Az USB-eszközhöz mellékelt vezetéket használja a
csatlakoztatáshoz.
• Ne használjon olyan nagy vagy nehéz USB-eszközt,
amely zavarná a vezetésben.
• Ne hagyja az USB-eszközöket a parkoló járműben,
mert ez üzemzavart eredményezhet.
• A felvett adat mennyiségétől függően időbe telhet a
lejátszás megkezdése.
• Ajánlott az USB-eszközön lévő adatok mentése.
Az MP3, WMA, AAC fájlok lejátszási
sorrendje (CD-R, CD-RW vagy
háttértár)
MP3, WMA,
AAC
Mappa
(album)
MP3, WMA,
AAC fájl
(műsorszám)
• MP3 fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez a
„.mp3” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3 fájlt játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy hátra,
az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
Megjegyzés
Ha nagy bitsűrűségű (pl. 320 kbps) MP3 fájlt játszik le,
a lejátszás szaggatottá válhat.
A WMA fájlokról
• A WMA (Windows Media Audio) egy szabványos
technológia a hang tömörítésére.
A tömörített audio CD-adatok mérete az
eredetinek körülbelül 1/22-ed* része lesz.
• A WMA mező hossza 63 karakter.
• WMA fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez
a „.wma” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) WMA fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
* Csak 64 kbps bitsűrűség esetén.
Megjegyzés
Az alábbi WMA fájlok lejátszása nem támogatott:
– veszteség nélküli tömörítéses.
Az AAC fájlokról
• Az AAC (Advanced Audio Coding) egy szabványos technológia a hang tömörítésére. A tömörített audio CD-adatok mérete az eredetinek
körülbelül 1/11-ed* része lesz.
• Az AAC mező hossza 126 karakter.
• AAC fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez
a „.m4a” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) AAC fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
* Csak 128 kbps bitsűrűség esetén.
Megjegyzés
Az alábbi AAC fájlok lejátszása nem támogatott:
– veszteség nélküli tömörítéses,
– másolásvédelemmel ellátott.
Az ATRAC fájlokról
Az ATRAC3plus formátum
Az MP3 fájlokról
16
• Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy szabványos technológia a hang tömörítésére. A tömörített audio CD-adatok mérete az eredetinek körülbelül 1/10-ed része lesz.
• Az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4 programváltozata csak az MP3 fájlokra érvényes. Az ID mező
15/30 karakter (1.0 és 1.1) vagy 63/126 karakter
(2.2, 2.3 és 2.4) hosszúságú lehet.
Az ATRAC3 (alkalmazkodó adattömb alapú
hangtömörítés 3) egy hangtömörítési technológia. Ez
az eljárás az eredeti méretének kb. 1/10-ed részére
tömöríti össze az audio CD adatait. Az ATRAC3plus
– mely az ATRAC3 továbbfejlesztett változata – az
eredeti méretének kb. 1/20-ad részére tömöríti össze
az audio CD adatait. Ez a készülék mind az ATRAC3,
mind az ATRAC3plus formátum kezelésére képes.
A SonicStage-el írott szöveges információ
karakterei jelennek meg.
Ha a készülékkel kapcsolatban olyan kérdése vagy
problémája merül fel, amelyre nem kap választ
ebben az útmutatóban, kérjük, lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Sony kereskedővel.
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
A csatlakozók tisztítása
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Normál használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől
függően előfordulhat, hogy rövidebb ideig).
Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő
hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet egy
új, CR2025 típusú lítium gombelemre. A tűz- és
robbanásveszély elkerülése érdekében csak a
megadott típusú elemet használja.
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
Annak érdekében, hogy ezt elkerülje, vegye le az
előlapot (5. oldal), és tisztítsa meg a készüléken és
az előlapon található csatlakozókat vatta segítségével. A vattát ne nyomja túlzott erővel a csatlakozóvégekre. Ellenkező esetben a csatlakozók megsérülhetnek.
+ oldallal fölfelé
2
c
1
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Olyan helyen tárolja az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• A rövidzárlat elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse újra, ne szerelje
szét és ne dobja tűzbe.
Fejegység
Az előlap
hátoldala
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
A készülék kiszerelése
1
Távolítsa el a külső védőkeretet.
1 Vegye le a készülékről az előlapot (5. oldal).
2 A kioldókulcsokat akassza a keret két
oldalába.
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti biztosítékon feltüntetett amperértéknek
megfelelőt használjon. Ha a
biztosíték kiég, ellenőrizze a
tápfeszültség csatlakozást, majd
cserélje ki a biztosítékot. Ha a
csere után ismét kiég a biztosíték, a hiba a készülékben van. Biztosíték (10 A)
Ilyenkor forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.
A kioldókulcsot megfelelően
illessze a kerethez.
3 Húzza ki a kioldókulcsot a külső védőkeret
eltávolításához.
folytatás a következő oldalon t
17
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
2
Vegye ki a készüléket.
1 Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot a
készülék két oldalán, kattanásig.
Antennacsatlakozó:
külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Érzékenység: MW: 30 µV, LW: 40 µV
USB-lejátszó
A kampó befelé nézzen.
Csatlakozó: USB (teljes sebességű)
Legnagyobb áramfelvétel: 500 mA
Erősítő
Kimenetek: hangsugárzó kimenetek (zárt csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 4 × 52 W, (4 Ω-on)
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé a
készüléket.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CDXGT420U, CDX-GT4240U típusú készülékek a
2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes
rendeletben előírtak szerint megfelelnek a
következő műszaki jellemzőknek.
Általános jellemzők
Kimenetek:
audiokimenetek (első és hátsó)
motoros antenna vezérlőcsatlakozó
végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
telefon némítás csatlakozó
távvezérlő bemenet
antennabemenet
AUX bemeneti csatlakozó (sztereó minijack)
Hangszínszabályzók:
mély: ±10 dB, 60 Hz-en (XPLOD)
közép: ±10 dB, 1 kHz-en (XPLOD)
magas: ±10 dB, 10 kHz-en (XPLOD)
Energiaellátási követelmények: 12 V, egyenáramú
jármű akkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 179 mm (szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 53 × 162 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok:
vezeték nélküli távvezérlő: RM-X151
szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Külön megvásárolható tartozékok:
forgókapcsolós távvezérlő: RM-X4S
CD-lejátszó
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható
az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a
kereskedőnél.
Jel/zaj arány: 120 dB
Frekvencia átvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: nem mérhető
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom
felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozó:
külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Hasznos jel: 9 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel/zaj arány: 67 dB (sztereó), 69 dB (mono)
Harmonikus torzítás 1 kHz-en: 0,5% (sztereó),
0,3% (mono)
Áthallási csillapítás: 35 dB, 1 kHz-en
Frekvencia átvitel: 30–15 000 Hz
Ezen a terméket a Microsoft Corporation egyéni
tulajdonjoga védi. Ezen technológiák terméken
kívüli felhasználása vagy terjesztése a Microsoft
vagy hivatalos Microsoft leányvállalat engedélye
nélkül tilos.
MW, LW
18
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
A tartalomszolgáltatók a digitális jogosultság
kezelési technológiát alkalmazzák a készüléken
lévő Windows Media („WM-DRM”) esetében a
tartalmaik oszthatatlanságának megőrzéséhez
(„Secure Content”), ezért a szellemi tulajdonuk,
beleértve a szerzői jogot, jogellenes
felhasználása megakadályozható.
Ez a készülék a WM-DRM szoftvert („WM-DRM
Software”) alkalmazza a védett tartalom
lejátszásához. A készülék WM-DRM szoftver
biztonságának megkérdőjelezése esetén a védett
tartalom tulajdonosai („Secure Content Owners”)
kérhetik, hogy a Microsoft vonja meg a WM-DRM
szoftver jogát a védett tartalom másolására,
megjelenítésére és/vagy lejátszására. A
megvonás nem befolyásolja a WM-DRM szoftver
képességét a nem védett tartalom lejátszásában.
A visszavont tartalmak listáját a WM-DRM
szoftver minden alkalommal elküldi a
készüléknek, amikor biztonságos tartalmat tölt le
az Internetről vagy egy számítógépről. A
Microsoft jogosult a visszavont tartalmak
listájának letöltésére a készülékére a védett
tartalom tulajdonosának nevében.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A külső burkolatokban nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.
• A doboz tömőanyaga papírból készült.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a leggyakrabban előforduló hibák megoldását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a
kezelési utasításokat.
Általános
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha minden rendben
van, ellenőrizze a biztosítékot.
• Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti a
készüléket.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
Nincs hang.
• A hangerő túl alacsony.
• Bekapcsolta a némítási funkciót (ATT), vagy a
telefonos némítási funkció aktiválódott (ha a telefon
némító vezetékét csatlakoztatta az ATT-vezetékhez).
• Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a fader
szabályozó („FAD”) középső beállítását.
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (13. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt csatlakoztatott, és nem használja a készülék saját erősítőjét.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről.
• A tápvezetéket nem megfelelően csatlakoztatta.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
Zaj hallható, ha a gyújtáskapcsolót elfordítja.
A vezetékek nem megfelelően vannak csatlakoztatva a
jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a
bemutató.
A bemutató elindul, ha 5 percig nem végez semmilyen
műveletet, és a „DEMO-ON” beállítás van kiválasztva.
t Válassza a „DEMO-OFF” beállítást (13. oldal).
A kijelzőről eltűnnek vagy egyáltalán nem
jelennek meg a kijelzések.
• A kijelző beállítása „DIMMER-ON” (13. oldal).
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja az
(OFF) gombot.
t A kijelzés megjelenítéséhez tartsa ismét
lenyomva az (OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (17. oldal).
Az automatikus kikapcsolás funkció nem
működik.
A készülék be van kapcsolva. Az automatikus kikapcsolás funkció a készülék kikapcsolása után lép működésbe.
t Kapcsolja ki a készüléket.
A távvezérlés nem működik.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a szigetelő lapot (4. oldal).
CD-lejátszás
• A lemezt nem lehet behelyezni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
A lejátszás nem indul el.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• Nem audio használatra való CD-R, CD-RW lemezt
próbál meg lejátszani (15. oldal).
MP3, WMA, AAC fájlok lejátszása nem
lehetséges.
A lemez nem kompatibilis az MP3, WMA, AAC
formátummal és programváltozattal (16. oldal).
Egyes MP3, WMA, AAC fájlok lejátszása
hosszabb idő után indul el, mint másoké.
A következő lemezek, eszközök esetében a lejátszás a
szokásosnál hosszabb idő után indul el.
– Bonyolult könyvtárfelépítésű lemez esetében.
– Többmenetes lemez esetében.
– Olyan lemez esetében, melyre még adatot lehet írni.
folytatás a következő oldalon t
19
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
A kijelzést nem görgeti a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek esetében
előfordulhat, hogy a görgetés nem működik.
• Az „A.SCRL” funkció ki van kapcsolva („OFF”).
t Válassza ki az „A.SCRL-ON” opciót (13. oldal).
t Tartsa nyomva a (DSPL) (SCRL) gombot.
Hangkiesés.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a
jármű rögzített részén kell beszerelni.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A funkciógombok nem működnek.
A készülék nem adja ki a lemezt.
Nyomja meg a RESET memóriatörlő gombot
(4. oldal).
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• Csatlakoztassa a motoros antenna vezérlővezetékét
(kék), vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros)
a jármű antennaerősítőjéhez vezető tápvezetékhez
(csak ha a jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített
FM, MW, LW antennával rendelkezik).
• Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a járműben.
• A motoros antenna nem működik.
t Ellenőrizze a motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
• Ellenőrizze a frekvenciát.
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát tárolta.
• Gyenge a vétel.
Az önműködő hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem
megfelelően használja.
t A hangolás túl gyakran leáll:
Válassza a „LOCAL-ON” beállítást (13. oldal).
t A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
Válassza a „MONO-ON” beállítást (13. oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Válassza a „MONO-ON” beállítást (13. oldal).
Az FM sztereó adás monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Válassza a „MONO-OFF” beállítást (13. oldal).
RDS
20
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (10. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (10. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés látható
• Az állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
Lejátszás USB-eszközről
USB-elosztón (hubon) keresztül nem tudja
lejátszani az eszköz tartalmát.
A készülék nem ismeri fel az USB-elosztón (hubon)
keresztül csatlakoztatott USB-eszközöket.
A lejátszás nem lehetséges.
Az USB-eszköz nem működik.
t Csatlakoztassa újra.
A lejátszás megkezdése az USB-eszközről
hosszabb időt vesz igénybe.
Az USB-eszköz bonyolult faszerkezettel rendelkező
fájlokat tartalmaz.
Figyelmeztető hangjelzés hallható.
Az USB-eszközt lejátszás közben kihúzta.
t Az USB-eszköz kihúzása előtt adatvédelmi
okokból állítsa le a lejátszást.
Hangkiesés tapasztalható.
Nagy bitsűrűségű (320 kbps) műsorszám esetén a
lejátszás szaggatottá válhat.
Hibakijelzések, üzenetek
CHECKING
A készülék ellenőrzi az USB-eszköz csatlakoztatását.
t Várjon, amíg a csatlakozás ellenőrzése befejeződik.
ERROR
• A lemez szennyezett, vagy fordítva helyezte be.
t Tisztítsa meg, vagy a helyes módon helyezze be a
lemezt.
• Üres lemezt helyezett be.
• Valamilyen probléma miatt a lemez nem játszható le.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
• Az USB-eszköz automatikus felismerése nem
sikerült.
t Csatlakoztassa újra.
• A Z gomb megnyomásával vegye ki a lemezt.
FAILURE
A hangszórók vagy erősítők csatlakoztatása nem
megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd az üzembe helyezési
és csatlakoztatási útmutató részben.
HUB NO SUPRT
A készülék nem támogatja az USB-elosztó (hub)
alkalmazását.
L. SEEK +/–
Az önműködő hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
A pillanatnyi rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
t Nyomja meg a (SEEK) –/+ gombot, amíg az állomás neve villog. A készülék keresni kezd egy másik olyan állomást, mely azonos PI adatokkal (műsortípussal) rendelkezik (megjelenik a „PI SEEK”
üzenet).
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT420U, ~424U\02
gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
NO DEV (nincs eszköz)
USB-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta ki a
jelforrást (SOURCE). Az USB-eszközt vagy az USBvezetéket lejátszás közben kihúzta.
t Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy USBvezetéket.
NO INFO
Az MP3, WMA, AAC fájl nem tartalmaz szöveges
információkat.
NO MUSIC
A lemez, USB-eszköz nem zenei fájlokat tartalmaz.
t Helyezzen be egy zenei CD-lemezt a készülékbe,
vagy az MP3 kompatibilis lemezváltóba.
t Zenei fájlokat tartalmazó USB-eszközt
csatlakoztasson.
NO NAME
A műsorszám nem tartalmaz lemez, album,
műsorszám információkat.
NO TP
A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
NO TRACK
Az USB-eszközön kiválasztott elem nem tartalmaz
albumot, műsorszámot.
OFFSET
Belső meghibásodás léphetett fel.
t Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha a hibaüzenet nem
tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony szakszervizhez.
OVERLOAD
Az USB-eszköz túlterhelt.
t Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa meg a
forrást a (SOURCE) gombbal.
t Azt jelzi, hogy az USB-eszköz hibás, vagy nem
támogatott USB-eszközt csatlakoztatott.
READ
A készülék a lemezen, USB-eszközön lévő műsorszám
és csoport, album információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
önműködően megkezdődik. A lemez, USB-eszköz
adatszerkezetétől függően ez a művelet több mint
egy percig is eltarthat.
RESET
A CD-egység valamilyen hiba miatt nem vezérelhető.
t Nyomja meg a RESET memóriatörlő gombot
(4. oldal).
USB NO SUPRT (USB nem támogatott)
A csatlakoztatott USB-eszköz nem támogatott.
t Háttértár típusú USB-eszközt csatlakoztasson
(16. oldal).
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte a
lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a
készüléket, vigye magával azt a lemezt is, melynek
használata során a hiba fellépett.
Támogatási honlap
Ha kérdése merül fel, vagy a legújabb támogatási információkra van szüksége a termékről, kérjük látogassa meg az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com
21
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
meretezett4.indd 2
2008.02.27. 8:01:40
meretezett4.indd1
2007.11.26.7:20:10
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Wednesday, February 27, 2008 8:03 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Támogatás honlap
Ha kérdése merül fel, vagy a legújabb támogatási
információkra van szüksége a termékről, kérjük látogassa meg az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-GT424U/GT420U
3-275-367-21 (1)
Download PDF

advertising