Sony | CDX-GT200 | Sony CDX-GT200 Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

2-651-186-21(1)
1
Figyelem
7
2
1
4
×2
FM/MW/LW
Compact Disc Player
FM/MW/LW CD-lejátszó
Beszerelés/csatlakoztatás
6
3
5
Az ábrákon látható berendezések
(nem tartozék)
Első hangszóró
Hátsó hangszóró
• A készüléket kizárólag negatív testelésű, 12 V
egyenfeszültségű akkumulátorról szabad üzemeltetni.
• Kérjük, ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne
szorulhassanak be a csavarok és a gépkocsi
karosszériája közé, illetve a mozgó részek – pl.
az ülésmozgató sín – közé.
• Csatlakoztatás előtt – a rövidzárlat elkerülése
érdekében – kapcsolja ki a gépkocsi gyújtáskapcsolóját.
• A 3-as vezetéket először a készülékhez, majd
a hangszórókhoz, legvégül a tápfeszültség forráshoz
kell csatlakoztatni.
• Az összes testvezetéket egyetlen közös
testponthoz kell rögzíteni.
• Érintésvédelmi okokból az összes szabadon lévő,
nem csatlakoztatott vezetéket szigetelni kell
(szigetelőszalaggal).
Megjegyzések a tápfeszültség vezetékhez
(sárga)
• Ha ezt a készüléket további sztereó berendezésekkel
együtt kívánja üzemeltetni, az összes készüléket egy
olyan szabad gépkocsi áramkörhöz kell csatlakoztatni,
amelyik névleges terhelhetősége magasabb, mint
a készülékek olvadóbiztosítóinak összegzett
amperértéke.
• Ha nincs ilyen terhelhetőségű áramkör a gépkocsiban,
a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz kell
csatlakoztatni.
Részegységek listája (
Végerősítő
Aktív mélysugárzó
2
)
• A listában szereplő számok megfelelnek az útmutató
számainak.
• A beépítőkeretet 1 és a védőgallért 5 gyárilag
felszereltük a készülékre. Mielőtt a készüléket
beszerelné, a kioldó kulcsokkal 4 válassza le
a beépítőkeretet 1 és a védőgallért 5 a készülékről.
A részleteket lásd a „Beépítőkeret és a védőgallér
eltávolítása (4)” című fejezetben, a hátoldalon.
• A kioldó kulcsokat 4 gondosan őrizze meg,
mert a készülék későbbi kiszerelésekor
szüksége lesz rájuk.
Figyelem
Óvatosan kezelje a beépítőkeretet 1, mert megsértheti
az ujjait.
1
CDX-GT200S
CDX-GT200
Rögzítőfül
Megjegyzés
Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a rögzítőfülek
a beépítőkeret 1 mindkét oldalán enyhén befelé
hajlanak-e (2 mm). Ha a fülek egyenesen állnak, vagy
kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
rögzíteni, és kiugorhat a helyéről.
* AUDIO OUT SUB/REAR
© 2005 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
*1 Megjegyzés az antenna csatlakoztatáshoz
Ha Ön ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) szabványnak megfelelő
antennát használ, a csatlakoztatáshoz használja a 2 számú adaptert.
Az antennát először az adapterhez kell csatlakoztatni, majd a készülék
antennacsatlakozójához.
2
* RCA csatlakozódugóval ellátott vezeték (nem tartozék).
3
* Az AUDIO OUT kimenet SUB vagy REAR üzemmódba kapcsolható.
A részleteket lásd a kezelési útmutatóban.
*2
AUDIO OUT REAR*3
L
L
R
2
*1
Olvadóbiztosíték
(10 A)
gépkocsi antenna vezeték
3
AMP REM
0,3 A maximális áram
ATT
Kék/fehér csíkos
1
3
5
7
2
4
6
8
5
7
a gépkocsi hangszóró csatlakozójától
Világoskék
a gépkocsi tápfeszültség csatlakozójától
4
8
A negatív polaritású pólusok (2, 4, 6 és 8) csíkozott vezetékkel rendelkeznek.
A részleteket lásd a hátoldalon, a „Tápfeszültség csatlakoztatási rajzon”.
1
+
Hangszóró, hátsó, jobb
5
Lila
2
+
Hangszóró, első, bal
–
Hangszóró, első, bal
+
Hangszóró, hátsó, bal
–
Hangszóró, hátsó, bal
Fehér
–
Hangszóró, hátsó, jobb
6
+
Hangszóró, első, jobb
7
Az 1, 2, 3 és 6 pozícióban nincs érintkező.
3
4
Sárga
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
5
Kék
motoros antennavezérlő
8
Fekete
testelés
Zöld
Szürke
4
–
Hangszóró, első, jobb
8
4 1
Ügyeljen a kioldókulcsok megfelelő irányára.
4
4
2
A kampó befelé nézzen.
5
c
5 1
182
c
1
2
Példa a csatlakoztatásra (
c
Megjegyzések a hangszórók csatlakoztatásához
• A hangszórók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki
a készüléket.
• A károsodás megelőzése érdekében kizárólag
4–8 ohmos impedanciájú, és megfelelő teljesítményű
hangszórókat használjon.
• A hangszóró kapcsait nem szabad a gépkocsi
karosszériájához csatlakoztatni, ugyanígy nem
szabad a jobb- és baloldali hangszórót egymással
összekapcsolni.
• A készülék testvezetékét nem szabad a hangszórók
(−) termináljához csatlakoztatni.
• A hangszórókat nem szabad párhuzamosan
kapcsolni.
• Csak passzív hangszórókat szabad csatlakoztatni. Ha
aktív (beépített erősítővel rendelkező) hangszórókat
csatlakoztat, a készülék meghibásodhat.
• A meghibásodás elkerülése érdekében ne használja
gépkocsija beépített hangszóró vezetékeit, ha azok
testvezetéke (−) közös a bal és jobb hangszórók
esetén.
• Ne csatlakoztassa egymáshoz a készülék hangszóró
vezetékeit.
)
Megjegyzések
• Ne felejtse el csatlakoztatni a testvezetéket az erősítő
csatlakoztatása előtt.
• A figyelmeztető hangjelzés csak akkor szólal meg, ha
a készülék beépített erősítőjét használja.
mm
53 m
m
Csatlakoztatási rajz (
)
A Egy külön megvásárolható végerősítő AMP
REMOTE IN aljzatához
Ez a csatlakozás csak erősítők számára
használható. A készülék meghibásodhat, ha más
rendszert csatlakoztat.
Rögzítőfülek
1
B Gépkocsi telefon illesztő vezetékéhez
3
Műszerfal
Figyelmeztetés
Motortér választófal
1
5
6
7
Ha kapcsolódoboz (relé) nélküli motoros antenna van
a gépkocsiban, az antenna károsodhat, ha az autórádió
csatlakoztatásához a mellékelt tápfeszültség csatlakozó
vezetéket 3 használja.
Megjegyzés a csatlakoztatáshoz
Ha a hangszórók és az erősítő csatlakoztatása nem
megfelelő, a „FAILURE” kijelzés megjelenik. Ebben
az esetben ellenőrizze a hangszórók és az erősítő
csatlakoztatását.
Megjegyzések a vezérlőfeszültséghez és
a vezérlőkábelekhez
• A motoros antenna vezérlőkábel (kék) akkor kap
+12 V-os tápfeszültséget, ha bekapcsolja a tunert,
vagy aktivizálja AF (automatikus újrahangolás), vagy
a TA (közlekedési információk figyelése) funkciót.
• Ha az FM/MW/LW antenna a gépkocsi hátsó/oldalsó
szélvédőjébe van építve, a motoros antenna
vezérlőkábelt (kék), vagy a tartozékok tápkábelét
(piros) a meglévő antennaerősítő tápfeszültségbemenetéhez kell csatlakoztatni. A részletekkel
kapcsolatban konzultáljon kereskedőjével.
• Kapcsolódoboz nélküli motoros antennát ehhez
a készülékhez nem lehet használni.
Tápfeszültség csatlakoztatási
rajz
A gépkocsi típusától függően a külső tápfeszültség-forrás
csatlakozó változhat. Ellenőrizze a készülékkel szállított
tápfeszültség csatlakoztatási ábrát. Három alaptípus
létezik (lásd az alábbi ábrát). Előfordulhat, hogy az
autórádió tápfeszültség kábelében fel kell cserélni a piros
és a sárga vezeték pozícióját.
A csatlakozópólusok és a kapcsolt tápfeszültséget
biztosító vezetékek egyeztetése után csatlakoztassa
a készüléket a gépkocsi tápfeszültség-rendszeréhez. Ha
a csatlakoztatással kapcsolatban bármilyen olyan kérdése
vagy problémája merül fel, melyre jelen útmutatónkban
nem találja meg a választ, keresse fel a gépkocsi
márkakereskedését.
A memória tápfeszültség ellátása
Ha a sárga tápfeszültség kábelt csatlakoztatja,
a memória akkor is kap tápfeszültséget, ha a gyújtást
kikapcsolja.
Biztonsági előírások
• Úgy válassza meg az elhelyezési pozíciót, hogy
a készülék ne akadályozza Önt a vezetésben.
• Óvja a készüléket olyan helyektől, ahol közvetlen
napsugárzás, vagy magas hőmérséklet (pl. fűtés) érheti,
illetve ahol pornak vagy erős rázkódásnak van kitéve.
• A korrekt és biztonságos rögzítés érdekében kizárólag
a mellékelt szerelvényeket használja.
Szerelési szög
A készülék beszerelési (elhelyezési) szöge ne legyen
45°-nál nagyobb.
A beépítőkeret és a védőgallér
eltávolítása ( )
Mielőtt a készüléket beszerelné, válassza
le a beépítőkeretet 1 és a védőgallért 5
a készülékről.
1
A védőgallér 5 eltávolítása.
1 Mindkét oldalon akassza be a kioldó kulcsokat 4
a védőgallérba 5.
2 A kioldó kulcsokat 4 kifelé húzva válassza le
a védőgallért 5.
2
A beépítőkeret 1 eltávolítása.
1 Mindkét oldalon tolja be kattanásig a kioldó
kulcsokat 4 a készülék és a beépítőkeret 1
közé.
2 Tolja lefelé a beépítőkeretet 1, majd húzza ki
belőle a készüléket.
Példa a beszerelésre (
Az előlap felszerelése és
leválasztása ( )
6 B
A készülék üzembe helyezése előtt távolítsa el
az előlapot.
6-A Eltávolítás
Az előlap levétele előtt ne feledje el kikapcsolni
a készüléket az (OFF) gombbal. Nyomja meg a
gombot, és húzza maga felé az előlapot.
6-B Felszerelés
Illessze az előlap A jelű részét a készülék B jelű
tengelyéhez, majd pattintsa a helyére az előlap bal
oldalát.
Külső tápfeszültség csatlakozó
Ha a gépkocsi
gyújtáskapcsolóján nincsen
„ACC” (tartozék) pozíció
A motor leállítása után az (OFF) gombot tartsa
nyomva mindaddig, míg a kijelző ki nem alszik.
Ellenkező esetben az órakijelzés nem tűnik el, és
hosszabb állás alatt az akkumulátor kimerülhet.
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Memóriatörlő gomb (RESET)
A beszerelés és a csatlakoztatások elvégzése után egy
hegyes végű eszközzel (pl. golyóstollal) nyomja meg
a RESET gombot, miután az előlapot leválasztotta.
4
Sárga
)
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
• Ha szükséges, a készülék biztonságos rögzítése
érdekében hajlítsa kifelé ezeket a füleket (5-2).
• Ellenőrizze, hogy a védőgalléron 5 lévő négy
rögzítőcsap pontosan beleilleszkedett-e a készülék
megfelelő hornyaiba (5-3).
4
6 A
(OFF)
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
folyamatos tápfeszültség
Piros
„ACC”
gyújtáskapcsoló-állás
nélküli gépkocsi
Sárga
Sárga
Download PDF

advertising