Sony | CDX-GT470UM | Sony CDX-GT470UM Használati útmutató

D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
4-427-110-21(1)
IGY1
FM/MW/LW CD-lejátszó
FM/MW/LW
CD-lejátszó
Kezelési útmutató
HU
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolását lásd 4. oldalon.
CDX-GT474UM/CDX-GT472UM/CDX-GT470UM
1
CDX-GT474UM/CDX-GT472UM/CDX-GT470UM
4-427-110-21(1)
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Figyelmeztetés
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista • A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret  gyárilag
lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt
a kioldókulcsok  segítségével távolítsa el a
rögzítőkeretet . A részletekről olvassa el „A külső
védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” című részt
().
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem!
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 3,5 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási példa Mélyhangsugárzó közvetlen csatlakoztatása
(-B)
A csatlakoztatáshoz szükséges beállításokkal
kapcsolatban lásd a Kezelési útmutató vonatkozó
szakaszát.
* Ehhez a csatlakozóhoz ne csatlakoztasson
hangsugárzót.
4-427-111-21(1)
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
●● A REM OUT vezeték (kék/fehér csíkos) +12 V egyenáramot
szolgáltat, amikor a készülék be van kapcsolva.
●● Külön megvásárolható külső teljesítményerősítővel való
használat során csatlakoztassa a REM OUT vezetéket (kék/
fehér csíkos) vagy a külső készülék tápellátó vezetéket
(piros) az eszköz AMP REMOTE IN bemenetéhez.
●● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
REM OUT vezetéket (kék/fehér csíkos) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
●● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
●● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a készüléket.
●● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
●● Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó
csatlakozóvégződéseivel.
●● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
●● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
●● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
●● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
●● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzések a csatlakoztatásról
●● Ha a hangsugárzó és az erősítő nincs megfelelően
csatlakoztatva, az „FAILURE” (HIBA) üzenet jelenik meg a
képernyőn. Ilyen esetben ellenőrizze a hangsugárzó és az
erősítő megfelelő csatlakoztatását.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
Megjegyzések
●● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
●● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
Csatlakoztatási ábra I
CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM ins.indd 4
2013.03.21. 17:30:58
1




2 db

2

A
B
C
*
II
CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM ins.indd 5
2013.03.21. 17:30:58
3
Biztosíték (10 A)
*2
*1 A jármű
antennájából

*5
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a
„Tápfeszültség csatlakoztatási ábra” () című
részt.
Az illusztráción használt (külön megvásárolható) kiegészítők
Első hangsugárzó
Teljesítményerősítő
Mélyhangsugárzó
Hátsó hangsugárzó
III
CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM ins.indd 6
2013.03.21. 17:30:59
*1 A gépjármű típusától függően (külön megvásárolható) adapter
használandó az antenna csatlakoztatásához.
*2 (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
*3 Az AUDIO OUT a SUB vagy REAR állásba kapcsolható. A részletekkel
kapcsolatban olvassa el a Kezelési útmutató szakaszt.
*4 A gépjármű típusától függően külön megvásárolható adapter
szükséges lehet.
*5 Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω × 4
1
Lila
2
3
Szürke
4
5
Fehér
6
7
Zöld
8
+
Jobb hátsó
hangszóró
−
Jobb hátsó
hangszóró
+
Jobb első
hangszóró
−
Jobb első
hangszóró
+
Bal első hangszóró
−
Bal első hangszóró
+
Bal hátsó
hangszóró
−
Bal hátsó
hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú
végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
A jármű hangszóró
csatlakozójából
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
4
Sárga
Állandó tápfeszültség
5
Kék/fehér
csíkos
Motoros antenna vezérlés
6
Narancs, fehér Kapcsolt háttérvilágítás tápfeszültség
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
Testelés
Az 1-es, 2-es és 3-as helyzetekben nincsenek érintkezők.
IV
CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM ins.indd 7
2013.03.21. 17:30:59
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra ( )
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be (-1,
-2, -3). Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga
tápvezetékét fel kell cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
1
4
Sárga
2
4
3
Sárga
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
Folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű
V
Sárga
CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM ins.indd 8
Sárga
2013.03.21. 17:30:59
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
2
használjon. Ha a biztosíték kiég, ellenőrizze a
tápfeszültség csatlakozást, majd cserélje ki a
biztosítékot. Ha a csere után ismét kiég a biztosíték,
a hiba a készülékben van. Ilyenkor forduljon a
legközelebbi Sony márkaszervizhez.
Nyomja meg a védőkeret  mindkét oldalát és
húzza ki a keretet.
Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
A készülék beszerelése (
)
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
●● Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a körmök 
a keret mindkét oldalán 3,5 mm-re be vannak hajlítva. Ha
a körmök egyenesen állnak vagy kifelé vannak hajolva, a
készülék nem fog szerelhető be megfelelően és esetleg
kiugrik a helyéből (-1).
●● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (-2).
●● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő fülei
(4 db) megfelelően illeszkednek-e a készüléken található
mélyedésekbe (6-3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése ( )
A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
7-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket a
 gombbal. Nyomja meg az előlap
kioldógombját, és húzza ki önmaga felé.
7-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található
 nyílást a készüléken található tengelyhez , majd
nyomja be kattanásig.
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A beállításról részletesebben a kezelési útmutatóban olvashat.
Kikapcsolás után a készülék önműködően és teljesen
kikapcsol, amikor a beállított idő letelik. Ezzel az
akkumulátor kimerülése megelőzhető.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off
funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő
leállítása után tartsa nyomva a  gombot,
amíg a kijelző ki nem kapcsol.
A biztosíték cseréje (
)
A biztosíték cseréjénél ügyeljen arra, hogy az eredeti
biztosítékon feltűntetett amperértéknek megfelelőt
CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM ins.indd 9
VI
2013.03.21. 17:30:59
4
1


2

A kampók befelé nézzenek.



5
1
182 mm
53 mm
Körmök

VII
CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM ins.indd 10
2013.03.21. 17:30:59
2
3
Műszerfal

Tűzfal



Körmök
6
A
Előlap eltávolító gomb
B

7
Biztosíték (10 A)
VIII
CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM ins.indd 11
2013.03.21. 17:31:00
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
A biztonság érdekében ezt a készüléket feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A beszerelés
és a csatlakoztatás módját lásd a mellékelt
beszerelési/csatlakoztatási útmutatóban.
Tudnivalók az EU direktívákat alkalmazó
országok vásárlóinak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban
a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
jótállással kapcsolatos ügyben, a különálló szervizvagy jótállási dokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
Figyelmeztetés a jármű
gyújtáskapcsolójának ACC
pozíciójával kapcsolatban
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási (Auto Off) funkciót (15.
oldal). Kikapcsolás után a készülék
önműködően és teljesen kikapcsol,
amikor a beállított idő letelik. Ezzel az
akkumulátor kimerülése megelőzhető.
Amennyiben nem állított be időértéket az
Auto Off funkcióban, a jármű
gyújtáskapcsolójával történő leállítása
után tartsa nyomva az 
gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.
A lézer dióda jellemzői
• Kibocsátási időtartam: folyamatos
• Lézerkimenet: kevesebb mint 53,3 μW
(Ezt a kimeneti értéket az optikai
kiolvasófej lencséjének 200 mm
távolságban 7 mm-es rekesszel mértük.)
A ZAPPIN és a Quick-BrowZer a Sony
Corporation védjegyei.
A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Ez a készülék a Microsoft Corporation által
tulajdonolt szellemi tulajdonú technológiát
tartalmaz. Ezen technológiák használata
vagy megosztása a terméken kívül a
Microsoft kifejezett engedélye nélkül tilos.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
Az Android a Google Inc. védjegye. A
védjegy felhasználása a Google engedélyével
történt.
2
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right_SideIndex
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
Tartalomjegyzék
Kezdeti lépések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A bemutató funkció kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A kezelőszervek elhelyezkedése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Fejegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Rádió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Állomások tárolása és vétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Lemez lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
USB-eszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Az USB-eszköz lejátszása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Műsorszámok keresése és lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Műsorszámok lejátszása különböző módokban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Műsorszám keresése cím szerint — Quick-BrowZer™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Műsorszám keresése műsorszám-részlet alapján — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Hangbeállítások és Setup menü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A különleges hangfunkciók használata —
Továbbfejlesztett hangfeldolgozó rendszer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Menüpontok beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Külső készülék használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Külső audiokészülék. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
További információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
Az előlap leválasztása
Kezdeti lépések
A bemutató funkció
kikapcsolása
Kikapcsolhatja a készülék kikapcsolásakor
megjelenő bemutatót.
1
Nyomja meg a  gombot,
forgassa a hangerőszabályzót, amíg a
kijelzőn megjelenik a „DISPLAY”
üzenet, majd nyomja meg.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „DEMO” beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „DEMO-OFF” beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
A beállítás megtörtént.
4
Nyomja meg kétszer a
(BACK) gombot.
A kijelző visszatér az alapértelmezett
rádióvételi, lejátszási képernyőre.
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap
rendszerben történik.
4
1
Nyomja meg a  gombot,
forgassa a hangerőszabályzót, amíg a
kijelzőn megjelenik a „GENERAL”
üzenet, majd nyomja meg.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „CLOCK-ADJ” beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
Az órakijelzés villogni kezd.
3
A hangerőszabályzó forgatásával állítsa
be az óra és a perc értéket.
A kurzor mozgatásához nyomja meg a
 –/+ gombot.
4
A perc beállítása után nyomja meg a
 gombot.
A beállítás megtörtént, az óra működni kezd.
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
1
Tartsa nyomva a  
gombot.
A készülék kikapcsol.
2
Nyomja meg az előlap kioldó gombot
, majd távolítsa el a panelt maga felé
húzva.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha
a jármű gyújtáskapcsolójával leállította a
motort (OFF pozíció), de nem távolította el
az előlapot. A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját erősítőjét használja.
Megjegyzés
A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a
műszerfalon vagy a kalaptartón.
Az előlap visszaillesztése
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon
található  nyílást a készüléken található
tengelyhez , majd nyomja be a baloldalon.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a
 gombot.
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
A kezelőszervek elhelyezkedése
Fejegység
Ez a szakasz ismerteti a kezelőszervek
elhelyezkedését és az alapműveleteket.
 ZAP gomb 11. oldal
Belépés ZAPPIN™ módba.
 SOURCE/OFF gomb*
Bekapcsolás; műsorforrás kiválasztás
(rádió/CD/USB/AUX).
Másik műsorforrásra váltáshoz nyomja
meg többször.
A készülék kikapcsolásához tartsa
nyomva 1 másodpercig.
A teljes kikapcsoláshoz tartsa nyomva
legalább 2 másodpercig, majd a kijelzés
kikapcsol.
 Hangerőszabályzó/ENTER/MENU
gomb 14. oldal
A hangerő beállításához forgassa.
A beállítás módba belépéshez nyomja
meg.
 SEEK –/+ gombok
Rádió:
Rádióállomások önműködő keresése
(nyomja meg); kézi állomáskeresés
(nyomja meg és tartsa nyomva).
CD/USB:
Műsorszámok átugrása (nyomja meg);
műsorszámok folyamatos átugrása
(nyomja meg, majd 2 másodpercen
belül nyomja meg újból, és tartsa
nyomva); gyorskeresés a műsorsszámon
belül hátra és előre (nyomja meg és
tartsa nyomva).
 Kijelző
 Távvezérlés érzékelő
 Lemezbetöltő nyílás
Helyezzen be egy lemezt a címkés
oldalával felfelé, és a lejátszás elindul.
  (lemezkiadás) gomb
A lemez kivétele.
 USB csatlakozó 9. oldal

(BACK)/MODE gomb 6. oldal
Visszatérés az előző kijelzésre; a rádiós
hullámsáv kiválasztása (FM/MW/LW).
 Előlap kioldó gomb 4. oldal

(BROWSE) gomb 11. oldal
Belépés a Quick-BrowZer™ módba
(CD/USB).
5
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
 AF (alternatív frekvenciák)/
TA (közlekedési hírek)/
PTY (műsortípus) gomb 7. oldal
Az AF és TA kiválasztása (nyomja meg);
a PTY kiválasztása (tartsa nyomva) az
RDS használatakor.
 Számgombok
Rádió:
Tárolt rádióállomások vétele (nyomja
meg); állomások tárolása (tartsa nyomva).
CD/USB:
/: ALBUM / (MP3/WMA/
AAC lejátszásakor)
Egy album léptetése (nyomja
meg); albumok folyamatos
léptetése (tartsa nyomva).
:
(ismétlés)* 10. oldal
: SHUF 10. oldal
: PAUSE
A lejátszás szüneteltetése. A lejátszás
folytatásához nyomja meg ismét.
 DSPL (kijelzés)/SCRL (görgetés)
gomb 7., 9., 10. oldal
A kijelzések módosítása (nyomja meg);
a kijelzések görgetése (tartsa nyomva).
 AUX bemenet 17. oldal
* Ezen a gombon tapintópont található.
Rádió
Állomások tárolása és
vétele
Figyelem!
Vezetés közben, a balesetek megelőzése
érdekében használja a BTM hangolási
üzemmódot.
Önműködő tárolás — BTM
1
Nyomja meg többször a 
gombot a „TUNER” megjelenéséig.
A hullámsáv megváltoztatásához nyomja
meg a többször a  gombot. Az
FM1, FM2, FM3, MW és LW közül
választhat.
2
Nyomja meg a  gombot,
forgassa a hangerőszabályzót, amíg a
kijelzőn megjelenik a „GENERAL”
üzenet, majd nyomja meg.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „BTM” beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
A készülék a frekvenciaérték
sorrendjében tárolja az állomásokat a
memóriagombokon.
Kézi tárolás
1
Amikor a tárolni kívánt állomás
műsorát hallja, tartsa nyomva a
memóriagombok (–) egyikét a
„MEM” üzenet megjelenéséig.
6
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
A memóriában tárolt
állomások előhívása
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő
memóriagombot (–).
Önműködő hangolás
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a  +/– gombot a
keresés elindításához.
A keresés megáll, amikor a készülék
megtalál egy állomást. Ismételje meg a
műveletet a kívánt rádióállomás vételéig.
Hasznos tanács
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a  +/–
gombot, amíg megközelíti a kívánt frekvenciát,
majd a  +/– gomb többszöri
megnyomásával végezze el a finomhangolást
(kézi hangolás).
RDS vétel
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem
hallható digitális információt sugároznak a
szokásos rádióműsor mellett.
Megjegyzések
• Az országtól/területtől függően előfordulhat,
hogy nem minden RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel
gyenge, vagy a behangolt állomás nem sugároz
RDS jeleket.
Kijelzések módosítása
Nyomja meg a  gombot.
AF (alternatív frekvenciák)/TA
(közlekedési hírek) beállítás
Az AF folyamatosan újra behangolja egy
hálózat legerősebb jelét, a TA pedig a
közlekedési információkat vagy a
közlekedési műsorokat (TP) sugárzó
állomásokat, ha fogható ilyen.
1
Nyomja meg többször a 
gombot a kívánt beállítás
megjelenéséig.
Kiválasztás
Művelet
AF-ON
Az AF bekapcsolása, a TA
kikapcsolása.
TA-ON
A TA bekapcsolása, az AF
kikapcsolása.
AF/TA-ON
Az AF és TA bekapcsolása.
AF/TA-OFF
Az AF és TA kikapcsolása.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nemRDS állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval
vagy kézi hangolással.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva,
a készülék önműködően megszakítja a
jelenleg kiválasztott műsorforrást.
Hasznos tanács
Ha közlekedési információk közben beállítja a
hangerőt, a készülék tárolja azt a memóriában, és
legközelebb a közlekedési információ azonos
hangerővel lesz hallható, függetlenül az éppen
beállított hangerőtől.
Regionális műsor hallgatása
— REGIONAL
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át
egy másik, jobban fogható regionális
műsorra az adott körzetben.
7
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a „REG-OFF” beállítást
FM vétel közben (15. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció az Egyesült Királyságban és néhány
további országban nem használható.
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyságban)
A funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi
rádióállomások kiválasztását, még abban az
esetben is, ha azokat nem (tárolta) rendelte
hozzá az egyes számgombokhoz.
1 FM rádióadás vétele közben nyomja meg a
számgombok (–) egyikét, melyen
egy helyi rádióállomást tárol.
2 Öt másodpercen belül nyomja meg újból a
helyi rádióállomáshoz tartozó számgombot.
Ismételje meg a műveletet a helyi
rádióállomás vételéig.
A PTY (műsortípus)
kiválasztása
Használja a PTY opciót a kívánt műsortípus
megjelenítéséhez vagy megkereséséhez.
1
2
FM műsor hallgatása közben tartsa
nyomva az  (PTY) gombot.
Az aktuális műsortípus neve megjelenik
a kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY
adatokat is.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt műsortípust, majd
nyomja meg a gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott
típusú műsort sugárzó állomás keresését.
Műsortípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (köztémák), INFO
(információk), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (rádiójátékok),
CULTURE (kultúra), SCIENCE (tudomány),
VARIED (egyéb), POP M (népszerű zene),
ROCK M (rockzene), EASY M (szórakoztató
zene), LIGHT M (közkedvelt, klasszikus
zene), CLASSICS (komolyzene), OTHER M
(egyéb zenei műsor), WEATHER (időjárás),
FINANCE (pénzügyi hírek), CHILDREN
(gyermekműsor), SOCIAL A (társadalmi
ügyek), RELIGION (vallás), PHONE IN
(telefonos műsor), TRAVEL (utazás),
LEISURE (szórakozás), JAZZ (dzsessz),
COUNTRY (country zene), NATION M
(nemzeti zene), OLDIES (régi slágerek),
FOLK M (népzene), DOCUMENT
(dokumentumműsor)
Megjegyzés
Elképzelhető, hogy a kiválasztottól eltérő
rádióműsort hallhat.
A CT (pontos idő) beállítása
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.
1
Válassza ki a „CT-ON” opciót a
beállításokban (15. oldal).
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem
működik, ha éppen RDS állomást hallgat.
8
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
CD
Lemez lejátszása
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD
TEXT lemezeket is beleértve) és a CD-R/
CD-RW (MP3/WMA/AAC fájlok (18.
oldal) lemezeket.
1
Helyezzen be egy lemezt (feliratos
oldallal felfelé).
A lejátszás önműködően megkezdődik.
A lemez kivételéhez nyomja meg a  gombot.
Megjegyzések
• Lemez kivétele/behelyezése előtt az USBeszközt húzza ki, a lemez sérülésének elkerülése
érdekében.
• A megfelelő tömörítési formátumok: MP3
(.mp3), WMA (.wma) és AAC (.m4a).
Kijelzések módosítása
Nyomja meg a  gombot.
A lemez típusától, a felvételi formátumtól és
a beállításoktól függően a kijelzett elemek
változhatnak.
USB-eszközök
• Az USB szabvánnyal kompatibilis MSC
(háttértár) típusú USB-eszközök
használhatók.
• Ajánlott az USB-eszközön lévő adatok
mentése.
• Az USB szabvánnyal kompatibilis MSC
(háttértár) típusú Android™ telefonok
használhatók.
Az Android telefontól függően szükséges
lehet az USB csatlakoztatási mód MSC
beállítása.
Megjegyzések
• Az USB-eszközt a motor beindítása után
csatlakoztassa.
Az USB-eszköztől függően meghibásodás
történhet, ha a motor beindítása előtt
csatlakoztatja.
• A megfelelő tömörítési formátumok: MP3
(.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) és AAC
(.mp4).
• Az USB-eszköz kompatibilitásának részleteiért
látogassa meg a hátsó borítón megadott
támogatás oldalt.
Az USB-eszköz lejátszása
1
Nyissa ki az USB fedelet, majd
csatlakoztassa az USB-eszközt az USB
aljzathoz.
A lejátszás megkezdődik.
9
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
Ha az USB-eszköz már csatlakoztatva van,
nyomja meg a  gombot
többször, az „USB” megjelenéséig. A
lejátszás megkezdődik.
A lejátszás leállításához tartsa nyomva a
 gombot 1 másodpercig.
Az USB-eszköz eltávolításához állítsa le az
USB lejátszást, majd távolítsa el az USBeszközt.
Megjegyzések
• Ne használjon olyan nehéz vagy nagy USBeszközöket, amelyek a rázkódástól leeshetnek,
vagy a csatlakozásuk kilazulhat.
• Ne válassza le az előlapot, amikor az USBeszköz lejátszása folyamatban van, mert az
USB-eszközön tárolt adatok megsérülhetnek.
Kijelzések módosítása
Nyomja meg a  gombot.
Az USB-eszköz típusától, a felvételi
formátumtól és a beállításoktól függően a
kijelzések változhatnak.
Megjegyzések
• Műsorszámok legnagyobb száma 10 000.
• A felvett adat mennyiségétől függően időbe
telhet a lejátszás megkezdése.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3, WMA,
AAC fájlt játszik le, vagy gyorskeresést végez
előre vagy hátra, az eltelt játékidő kijelzése
pontatlan lehet.
• Az alábbi MP3/WMA/AAC fájlok lejátszása
nem támogatott:
– veszteségmentes tömörítéses,
– másolásvédelemmel ellátott,
– DRM (Digital Rights Management - digitális
jogosultságkezelő) fájlok,
– többcsatornás audiofájlok.
10
Műsorszámok
keresése és
lejátszása
Műsorszámok lejátszása
különböző módokban
Ismétlődve (ismétléses lejátszás) vagy
véletlen sorrendben (véletlen sorrendű
lejátszás) is hallgathat műsorszámokat.
Az elérhető lejátszási módok a kiválasztott
műsorforrástól függően eltérő.
1
Lejátszás közben nyomja meg többször
a  ( ) vagy  (SHUF) gombot a
kívánt lejátszási mód megjelenéséig.
A kiválasztott lejátszási módban történő
lejátszás megkezdése hosszabb időt vehet
igénybe.
Ismételt lejátszás
Kiválasztás
Lejátszás
TRACK
Műsorszámismétlés.
ALBUM
Albumismétlés.
OFF
Műsorszámok normál
sorrendű lejátszása
(normál lejátszás).
Véletlen sorrendű lejátszás
Kiválasztás
Lejátszás
SHUF ALBUM
Album lejátszása
véletlen sorrendben.
SHUF DISC*1
Lemez lejátszása
véletlen sorrendben.
SHUF DEVICE*2
Az eszköz tartalmának
lejátszása véletlen
sorrendben.
SHUF OFF
műsorszámok normál
sorrendű lejátszása
(normál lejátszás).
*1 Csak CD.
*2 Csak USB.
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
Műsorszám keresése cím
szerint — Quick-BrowZer™
4
Egyszerűen, kategória alapján kereshet műsorszámokat egy CD-lemezen vagy USB-eszközön.
1
Nyomja meg a
(BROWSE)* gombot.
A készülék belép Quick-BrowZer módba és
megjelenik a keresési kategóriák listája.
Amikor a műsorszámlista megjelenik,
nyomja meg a (BACK) gombot többször, amíg megjelenik a kívánt kategória.
* USB-lejátszás közben tartsa nyomva a
(BROWSE) gombot legalább 2
másodperciga kategória lista elejére történő
közvetlen visszatéréshez.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt keresési kategóriát,
majd nyomja meg a nyugtázáshoz.
3
Ismételje a 2. lépést a kívánt
műsorszám kiválasztásáig.
A lejátszás megkezdődik.
A Léptető üzemmód megszakításához nyomja
meg a (BACK) vagy a  – gombot.
Műsorszám keresése műsorszám
részlet alapján — ZAPPIN™
Megkeresheti a meghallgatni kívánt
műsorszámot a CD-lemezen vagy USBeszközön lévő műsorszámok rövid
részleteinek egymás utáni meghallgatásával.
A ZAPPIN mód hasznos, ha például
véletlen sorrendű vagy véletlen sorrendű
ismételt lejátszási módban keres egy
műsorszámot.
1
A Quick-BrowZer módból kilépéshez
nyomja meg a
(BROWSE) gombot.
Megjegyzés
A Quick-BrowZer módba belépéskor az ismétléses/
véletlen sorrendű lejátszás beállítása kikapcsol.
Keresés több zeneszám
átugrásával
— Léptető üzemmód
Amikor egy kategóriában sok elem található,
gyorsan megkeresheti a kívánt elemet.
1
2
3
Nyomja meg a  + gombot
Quick-BrowZer módban.
Megjelenik az elem neve.
A hangerőszabályzó forgatásával válasszon
ki egy elemet a kívánt elem közelében.
A listában a lista teljes elemszámának
10%-ának megfelelő lépésekkel mozoghat.
Nyomja meg a  gombot.
A kijelző visszatér a Quick-BrowZer
módba és megjelenik a kiválasztott elem.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza kívánt elemet és nyomja meg a
gombot.
A lejátszás megkezdődik, amennyiben a
kiválasztott elem egy műsorszám.
Nyomja meg a  gombot lejátszás
közben.
A lejátszás a következő műsorszám
részletével kezdődik. Kiválaszthatja a
lejátszási időt (15. oldal).
Zeneszám
A 
megnyomása.
2
A műsorszámok ZAPPIN
módú lejátszásának részletei.
Nyomja meg a  vagy a 
gombot, amikor a meghallgatni kívánt
műsorszám lejátszása van
folyamatban.
A kiválasztott műsorszám visszatér
normál lejátszási módba, az elejétől.
A
(BACK) megnyomásakor szintén
lejátszásra kerül a kiválasztott
műsorszám.
Hasznos tanácsok
• Egy műsorszám átugrásához nyomja meg a
 +/– gombot ZAPPIN módban.
• Egy album átugrásához nyomja meg az /
 (ALBUM /) gombot ZAPPIN módban.
11
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
1
Egy műsorforrás kiválasztása után
nyomja meg a  gombot,
forgassa a hangerőszabályzót, amíg a
kijelzőn megjelenik a „GENERAL”
üzenet, majd nyomja meg.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki az „EQ7 SETTING”
beállítást, majd nyomja meg a gombot.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „BASE” beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
Választhat a hangzásbeállítási minták közül
a hangzás finombeállításának alapjához.
4
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt hangszínbeállítást,
majd nyomja meg a gombot.
5
A hangzásbeállítás finomhangolása.
Hangbeállítások és
Setup menü
A különleges hangfunkciók
használata - Továbbfejlesztett
hangfeldolgozás
A továbbfejlesztett hangfeldolgozó rendszer
a járműben megszólaló hangot digitális
jelfeldolgozással teszi tökéletessé.
A hangminőség beállítása
— EQ7 alapbeállítások
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a frekvenciatartományt,
majd nyomja meg a gombot.
7 különböző hangzáskép közül választhat
(„XPLOD”, „VOCAL”, „EDGE”,
„CRUISE”, „SPACE”, „GRAVITY”,
„CUSTOM” vagy „OFF” (ki)).
1
Rádióvétel vagy lejátszás közben
nyomja meg a  gombot,
forgassa a hangerőszabályzót, amíg a
kijelzőn megjelenik a „GENERAL”
üzenet, majd nyomja meg.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki az „EQ7 PRESET”
beállítást, majd nyomja meg a gombot.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt hangszínbeállítást,
majd nyomja meg a gombot.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz
 A hangerőszabályzó forgatásával válassza
ki a hangerőt, majd nyomja meg a gombot.
A hangerő 1 dB-es lépésekkel -6 dB-től
+6 dB-ig állítható be.
4
Nyomja meg kétszer a
(BACK)
gombot.
A hangszínszabályzó kikapcsolásához
válassza az „OFF” beállítást a 3. lépésben.
Hasznos tanács
A hangszínbeállítás minden műsorforráshoz
eltárolható.
A hangszínszabályzó
beállítása — EQ7 beállítás
12
Az EQ7 menüpont „CUSTOM” pontjában
létrehozhatja az Önnek leginkább megfelelő
hangzásképeket.
Ismételje meg az  és  lépéseket a
további frekvenciatartományokra.
6
Nyomja meg a
(BACK) gombot az
előző kijelzésre visszatéréshez.
A beállított hangszín a „CUSTOM”
beállítás alatt tárolódik.
Időszeletes hang optimalizálás — Hallgatási hely
A készülék természetes hangzásteret tud
előállítani az egyes hangsugárzók hangjának
késleltetésével az Ön helyzetének megfelelően.
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
A „POSITION” beállítás értékei az alábbiak.
FRONT L (): bal első
FRONT R (): jobb első
FRONT (): elöl középen
ALL (): a jármű
középpontjában
OFF: nincs hallgatási
helyzet beállítás
A mélysugárzó megközelítő helyzetét is
beállíthatja a hallgatási helyzethez képest, ha:
– a „SUB-OUT” audiokimenetet választotta
(15. oldal).
– a hallgatási helyzet „OFF”-tól eltérő
értékre van állítva.
A „SET SW POS” értékei alant láthatók.
NEAR (): közel
NORMAL (): normál
FAR (): távol
1
2
3
4
5
6
7
Rádióvétel vagy lejátszás közben
nyomja meg a  gombot,
forgassa a hangerőszabályzót, amíg a
kijelzőn megjelenik a „GENERAL”
üzenet, majd nyomja meg.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „POSITION” beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „SET F/R POS” beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
A hangerőszabályzó forgatásával
válasszon a „FRONT L”, „FRONT R”,
„FRONT” vagy „ALL” beállítások
közül, majd nyomja meg a gombot.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „SET SW POS” beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
A hangerőszabályzó forgatásával válassza
ki a mélysugárzó helyzetét a „NEAR”,
„NORMAL” vagy „FAR” beállítások
közül, majd nyomja meg a gombot.
Nyomja meg a
(BACK) gombot az
előző kijelzésre visszatéréshez.
A hallgatási helyzet törléséhez válassza az
„OFF” beállítást a 4. lépésben.
A hallgatási helyzet beállítása
Finomhangolhatja a hallgatási helyzet beállítását.
1
Rádióvétel vagy lejátszás közben
nyomja meg a  gombot,
forgassa a hangerőszabályzót, amíg a
kijelzőn megjelenik a „GENERAL”
üzenet, majd nyomja meg.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „POSITION” beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki az „ADJ POSITION”
beállítást, majd nyomja meg a gombot.
4
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a hallgatási helyzetet, majd
nyomja meg a gombot.
Beállítási tartomány: „+3”–„CENTER”–„–3”.
5
Nyomja meg a
(BACK) gombot az
előző kijelzésre visszatéréshez.
Továbbfejlesztett DM+
A továbbfejlesztett DM+ funkció a digitálisan
tömörített műsorszámok tömörítés során
elveszett magas hangjait állítja vissza.
1
Lejátszás közben nyomja meg a 
gombot, forgassa a hangerőszabályzót,
amíg a kijelzőn megjelenik a
„GENERAL” üzenet, majd nyomja meg.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „DM+” beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki az „ON” beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
4
Nyomja meg kétszer a
(BACK) gombot.
Hasznos tanács
A DM+ beállítás a rádió kivételével minden
műsorforráshoz eltárolható.
13
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
A hátsó hangsugárzók mélyhangsugárzóként történő használata Hátsó mélyhang kiemelés
A hátsó mélyhang kiemelés funkció kiemeli a
mélyhangokat úgy, hogy az aluláteresztő szűrő
beállított értékét (15. oldal) alkalmazza a hátsó
hangsugárzókra. Ez lehetőséget ad arra, hogy a
mélyhangsugárzó csatlakoztatása helyett a
hátsó hangsugárzókat használja.
1 Rádióvétel vagy lejátszás közben
nyomja meg a  gombot,
forgassa a hangerőszabályzót, amíg a
kijelzőn megjelenik a „GENERAL”
üzenet, majd nyomja meg.
2 A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „RB ENH” beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
3 A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „RBE MODE” beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
4 A hangerőszabályzó forgatásával
válasszon az „1”, „2” vagy „3” beállítások közül, majd nyomja meg a gombot.
5 Nyomja meg a (BACK) gombot az
előző kijelzésre visszatéréshez.
Erősítő nélküli mélysugárzó
használatával — Mélysugárzó
közvetlen csatlakoztatással
Használhat erősítővel nem rendelkező
mélysugárzót is a hátsó
hangsugárzóvezetékhez csatlakoztatva.
Megjegyzés
Ügyeljen, hogy 4–8 Ω mélysugárzót
csatlakoztasson az egyik hátsó hangsugárzóvezetékhez. Ne csatlakoztasson hangsugárzót a
másik hátsó hangsugárzóvezetékhez.
14
1
Rádióvétel vagy lejátszás közben nyomja
meg a  gombot, forgassa a hangerőszabályzót, amíg a kijelzőn megjelenik
a „GENERAL” üzenet, majd nyomja meg.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „SW DIREC” beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „SW MODE” beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
4
A hangerőszabályzó forgatásával
válasszon az „1”, „2” vagy „3” beállítások közül, majd nyomja meg a gombot.
5
Nyomja meg a
(BACK) gombot az
előző kijelzésre visszatéréshez.
A mélysugárzó fázis, helyzet, aluláteresztő
szűrő frekvencia és aluláteresztő szűrő
görbe beállítások részleteit lásd 15. oldal.
A menüfunkciók beállítása
1
Nyomja meg a  gombot, forgassa
a hangerőszabályzót, amíg a kívánt
kategória megjelenik, majd nyomja meg.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt elemet, majd
nyomja meg a gombot.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a beállítást, majd nyomja
meg a gombot.*
A beállítás megtörtént.
4
Nyomja meg a
(BACK) gombot az
előző kijelzésre visszatéréshez.
* A CLOCK-ADJ és a BTM beállításokhoz a 4-es
lépés nem szükséges.
Az alábbi elemek a műsorforrástól és
menüpontoktól függően állíthatók be.
GENERAL:
CLOCK-ADJ (óra beállítás) (4. oldal)
CAUT ALM*1 (figyelmeztető hangjelzés)
A figyelmeztető hangjelzés bekapcsolása:
„ON”, „OFF” (4. oldal).
BEEP
A hangjelzés bekapcsolása: „ON”, „OFF”.
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
AUTO OFF
A készülék automatikus áramtalanítása a
kikapcsolás után a beállított idővel: „NO”,
„30S” (másodperc), „30M” (perc), „60M”
(perc).
AUX-A*1 (AUX audió)
Az AUX forrás megjelenítés bekapcsolása:
„ON”, „OFF” (20. oldal).
REAR/SUB*1
Az audiokimenet megváltoztatása: „SUBOUT” (mélysugárzó), „REAR-OUT”
(erősítő).
CT (pontos idő)
A CT funkció bekapcsolása: „ON”, „OFF”
(8. oldal).
REGIONAL*2
A vétel korlátozása egy megadott régióra:
„ON”, „OFF” (7. oldal).
BTM*3 (6. oldal)
ZAPPIN*4
ZAP TIME (Zappin idő)
A ZAPPIN funkció lejátszási idejének
beállítása.
– „Z.TIME-1” (kb. 6 másodperc),
„Z.TIME-2” (kb. 15 másodperc),
„Z.TIME-3” (kb. 30 másodperc).
ZAP BEEP (Zappin hangjelzés)
A műsorszámok léptetése között hallható
hangjelzés beállítása: „ON”, „OFF”.
*1
*2
*3
*4
A készülék kikapcsolt állapotában.
FM vételi üzemmódban.
A rádió kiválasztásakor.
A CD vagy USB funkció kiválasztásakor
POSITION
SET F/R POS (első/hátsó helyzet beállítás)
(12. oldal)
ADJ POSITION*1 (hallgatási helyzet
beállítás) (13. oldal)
SET SW POS*1 *2 (mélysugárzó pozíció
beállítás) (16. oldal)
BALANCE
A hangerőegyensúly beállítása: „RIGHT15”–„CENTER”–„LEFT-15”.
FADER
A relatív hangerő beállítása: „FRONT-15”–
„CENTER”–„REAR-15”.
DM+*3 (17. oldal)
LOUDNESS (dinamikus hangosság)
A mély és magas hangok erősítése az
alacsony hangerő melletti tiszta hangzáshoz:
„ON”, „OFF”.
ALO (önműködő szint optimalizálás)
Az összes hangforrás lejátszási hangerejének
optimális beállítása: „ON”, „OFF”.
RB ENH*4 (hátsó mélyhang kiemelés)
RBE MODE (hátsó mélyhang kiemelési
mód)
A hátsó mélyhang kiemelési mód
kiválasztása: „1”, „2”, „3”, „OFF”.
LPF FREQ (aluláteresztő szűrő frekvencia)
A mélysugárzó levágási frekvenciájának
beállítása: „50Hz”, „60Hz”, „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”.
LPF SLOP (aluláteresztő szűrő
meredeksége)
Az LPF meredekségének kiválasztása: „1”,
„2”, „3”.
SOUND:
EQ7 PRESET (12. oldal)
EQ7 SETTING (12. oldal)
15
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
SW DIREC*5 (mélysugárzó közvetlen
csatlakoztatása)
SW MODE (mélysugárzó mód)
A mélysugárzó mód kiválasztása: „1”, „2”,
„3”, „OFF”.
SW PHASE (mélysugárzó fázis)
A mélysugárzó fázis kiválasztása: „NORM”,
„REV”.
SW POS*1 (mélysugárzó helyzet) (13. oldal)
A mélysugárzó helyzetének kiválasztása:
„NEAR”, „NORMAL”, „FAR”.
LPF FREQ (aluláteresztő szűrő frekvencia)
A mélysugárzó levágási frekvenciájának
beállítása: „50Hz”, „60Hz”, „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”.
LPF SLOP (aluláteresztő szűrő meredeksége)
Az LPF meredekségének kiválasztása: „1”,
„2”, „3”.
S.WOOFER*2 (mélysugárzó)
SW LEVEL (mélysugárzó jelszint)
A mélysugárzó jelszint hangerejének
beállítása: „+10 dB”-„0 dB”-„-10 dB”.
(A leghalkabb beállításnál megjelenik az
„ATT”.)
SW PHASE (mélysugárzó fázis)
A mélysugárzó fázis kiválasztása: „NORM”,
„REV”.
SW POS*1 (mélysugárzó helyzet)
A mélysugárzó helyzetének kiválasztása:
„NEAR”, „NORMAL”, „FAR”.
LPF FREQ (aluláteresztő szűrő frekvencia)
A mélysugárzó levágási frekvenciájának
beállítása: „50Hz”, „60Hz”, „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”.
LPF SLOP (aluláteresztő szűrő meredeksége)
Az LPF meredekségének kiválasztása: „1”,
„2”, „3”.
HPF (felüláteresztő szűrő)
HPF FREQ (felüláteresztő szűrő frekvencia)
Az első, hátsó hangsugárzók levágási
frekvenciájának beállítása: „OFF”, „50Hz”,
„60Hz”, „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”.
HPF SLOP (felüláteresztő szűrő meredekség)
A HPF meredekség értéket választhatja ki
(csak, ha a „HPF FREQ” „OFF”-tól eltérő
értékre van állítva): „1”, „2”, „3”.
AUX VOL*6 (AUX hangerő)
Az egyes csatlakoztatott külső
műsorforrások hangerejének beállítása:
„+18 dB”–„0 dB”–„–8 dB”.
Ezzel a beállítással nem szükséges az egyes
források közötti hangerőkülönbség
beállítása.
*1 Nem jelenik meg, ha a „SET F/R POS”
beállítása „OFF”.
*2 Amennyiben az audiokimenet beállítása
„SUB-OUT” (15. oldal).
* A rádió kiválasztásakor nem jelenik meg.
*4 Amikor az audiokimenet beállítása „REAR3
OUT”, az „SW DIREC” beállítása pedig
„OFF”.
*5 Amikor az audiokimenet beállítása „REAROUT”, az „RBE MODE” beállítása pedig
„OFF”.
*6 Az AUX kiválasztásakor.
DISPLAY:
DEMO (bemutató)
A bemutató bekapcsolása: „ON”, „OFF”.
DIMMER
A kijelző háttérfényerejének beállítása:
„ON”, „OFF”.
AUTO SCR* (önműködő görgetés)
Hosszú kijelzések önműködő görgetése:
„ON”, „OFF”.
M.DISPLAY (mozgó kijelzés)
– „SA”: a mozgó mintázat és a
frekvenciagörbe bekapcsolása.
– „OFF”: a mozgó kijelzési mód
kikapcsolása.
* A CD vagy USB funkció kiválasztásakor
16
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
Külső készülék
használata
Külső audiokészülék
További információk
Óvintézkedések
A készülék AUX bemenetéhez (sztereó
minijack) hordozható audioeszközt
csatlakoztathat, majd a megfelelő műsorforrás
kiválasztása után a külső eszköz műsorát a
jármű hangszóróin keresztül hallgathatja.
• Hagyja lehűlni a készüléket a bekapcsolás
előtt, ha a jármű tűző napon parkolt.
• Ne hagyja az előlapot vagy az audioeszközt a
jármű belsejében, mert meghibásodhat a
közvetlen napsütés miatt bekövetkező magas
hőmérséklettől.
• A motoros antenna önműködően kitolódik.
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása
Páralecsapódás
1 Kapcsolja ki a hordozható audioeszközt.
2 Csökkentse le a készülék hangerejét.
3 Csatlakoztassa a hordozható audioeszközt a
Ha páralecsapódás történik a készülék
belsejében, távolítsa el a lemezt és várjon
körülbelül egy órát, különben elképzelhető,
hogy a készülék nem működik megfelelően.
készülékhez a (külön megvásárolható)
csatlakozóvezetékkel.*
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket használjon.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ne öntsön folyadékot a lemezekre.
Megjegyzések a lemezekről
A hangerőszint beállítása
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a
csatlakoztatott audioeszköz hangerejét.
1 Csökkentse le a készülék hangerejét.
2 Nyomja meg többször a 
gombot az „AUX” megjelenéséig.
3 Indítsa el a lejátszást a hordozható
audioeszközön, közepes hangerővel.
4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
5 Állítsa be a hangerőszintet (16. oldal).
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint például
fűtőtest), és ne hagyja napon parkoló
járműben, mert a jármű belső terének
hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Lejátszás előtt egy tisztító
kendővel tisztítsa meg a
lemezt, középről kifelé
haladva törölve. A
tisztításhoz soha ne
használjon benzint, hígítót
vagy háztartási
tisztítószereket.
• Ez a készülék olyan lemezek lejátszására
alkalmas, melyek megfelelnek a Compact
Disc-re (CD-re) vonatkozó szabvány
előírásainak. A DualDisc (kettős
formátumú) és egyes zenei lemezek olyan
másolásvédelmi technológiával
rendelkezhetnek, melyek nem felelnek meg a
Compact Disc (CD) szabványnak. Ezzel a
készülékkel nem lehet lejátszani az ilyen
lemezeket.
17
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
• A készülékkel le NEM játszható lemezek
– A címkéket, matricákat, ragasztószalagot
vagy papírt tartalmazó lemezek. Ellenkező
esetben üzemzavar fordulhat elő vagy a lemez
tönkremehet.
– Különleges alakú (szív-, négyzet-, vagy
csillagalakú) lemezek. A készülék
megrongálódhat.
– 8 cm-es lemezek.
Tudnivalók a CD-R/CD-RW lemezekről
• Legnagyobb mennyiségek: (csak CD-R/CDRW esetén)
– mappák (albumok): 150 (beleértve a
gyökérmappát is)
– fájlok (műsorszámok) és mappák: 300 (ha a
mappa vagy fájl neve több karaktert
tartalmaz, kevesebb mint 300).
– a mappa/fájlnév megjeleníthető
karaktereinek száma: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Ha egy többmenetes lemez CD-DA menettel
kezdődik, akkor azt CD-DA lemezként
ismeri fel a készülék, és a további menetek
nem kerülnek lejátszásra.
• A készülékkel le NEM játszható lemezek
– Rossz felvételi minőségű CD-R/CD-RW
lemezek.
– Nem kompatibilis felvevőeszközzel készített
CD-R/CD-RW lemezek.
– A nem megfelelően lezárt CD-R/CD-RW
lemezek.
– Az ISO 9660 1. szint/2. szint, Joliet/Romeo
vagy többmenetes szabványnak nem
megfelelő zenei CD vagy MP3 formátumban
készített CD-R/CD-RW lemezek.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
olyan kérdése vagy problémája merül fel,
melyre nem kap választ ebben az útmutatóban,
keresse fel a vásárlás helyét.
Karbantartás
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha
az előlap és a készülék csatlakozói
elszennyeződnek. Ennek megelőzése
érdekében vegye le az előlapot (4. oldal) és
tisztítsa meg a készüléken és az előlapon
található csatlakozókat vatta segítségével. A
vattát ne nyomja túlzott erővel a
csatlakozóvégekre. Ellenkező esetben a
csatlakozók megsérülhetnek.
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása
előtt állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
Az MP3, WMA, AAC fájlok
lejátszási sorrendje
MP3, WMA, AAC
Mappa
(album)
MP3, WMA,
AAC fájl
(műsorszám)
18
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CDXGT474UM, GT472UM, GT470UM típusú
készülékek a 2/1984. (III. 10.) számú BkMIpM. együttes rendeletben előírtak szerint
megfelelnek a következő műszaki
jellemzőknek.
Vevőegység
FM hullámsáv
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozó: Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 25 kHz
Hasznos érzékenység: 8 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel-zaj arány: 80 dB (sztereó)
Áthallási csillapítás: 50 dB, 1 kHz-en
Frekvencia átvitel: 20–15 000 Hz
MW/LW
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó: Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 9124,5 kHz vagy 9115,5 kHz/4,5 kHz
Érzékenység: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD-lejátszó
Jel-zaj arány: 120 dB
Frekvencia átvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: nem mérhető
USB-lejátszó
Illesztő: USB (teljes sebességű)
Legnagyobb áram: 1 A
Erősítő
Kimenetek: hangsugárzó kimenetek
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenőteljesítmény: 52 W × 4 (4 Ω)
Általános
Kimenetek:
Audiokimenet csatlakozó (hátsó/mélysugárzó
kiválasztható)
Motoros antenna/erősítő vezérlőcsatlakozó
(REM OUT)
Bemenetek:
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
AUX bemenet (sztereó minijack)
USB-csatlakozó
Energiaellátás: 12 V egyenáramú járműakkumulátor
(negatív testelésű)
Méretek: kb. 178 × 50 × 177 mm (szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 53 × 160 mm (szé × ma
× mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok:
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Külön megvásárolható tartozékok/külső eszközök:
Távvezérlő: RM-X114
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem
kapható az összes felsorolt tartozék. Kérjük,
érdeklődjön a kereskedőnél.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák megoldását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat
és a kezelési utasításokat.
A biztosíték használatának és a készülék
műszerfalból történő eltávolításának részleteit
lásd a készülékhez mellékelt Üzembe helyezési
és csatlakoztatási útmutatóban.
Ha a probléma megoldása nem sikerül,
látogassa meg a hátoldalon megadott
támogatási honlapot.
Általános jelenségek
A készülék nem kap tápfeszültséget.
 Ellenőrizze a csatlakozást vagy a biztosítékot.
A motoros antenna nem működik.
 A motoros antenna nem rendelkezik
kapcsolódobozzal (relével).
Nincs hang.
 Bekapcsolta az ATT funkciót.
 Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a
„FADER” szabályzó középső beállítását.
Nincs hangjelzés.
 A hangjelzést kikapcsolta (14. oldal).
 A készülékhez külön megvásárolható
végerősítőt csatlakoztatott, és nem a készülék
saját erősítőjét használja.
19
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
A memóriában tárolt információk törlődtek.
 A tápvezetéket vagy az akkumulátort
leválasztotta az áramkörről.
 A készülék alaphelyzetbe állt.
– Tárolja újból az információkat.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha az indítókulcsot elfordítja.
 A vezetékek nem megfelelően vannak
csatlakoztatva a jármű tápfeszültség
csatlakozójának vezetékeivel.
Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a
bemutató.
 Ha legalább 4 percig nem végez műveletet, és a
„DEMO-ON” beállítás van kiválasztva, a
bemutató elindul.
– Válassza a „DEMO-OFF” beállítást (16.
oldal).
A kijelzőről eltűnnek/egyáltalán nem
jelennek meg a kijelzések.
 Az elsötétítés beállítása „DIM-ON” (16. oldal).
 A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva
tartja az  gombot.
– A kijelzés bekapcsolásához tartsa ismét
lenyomva a  gombot.
 A csatlakozók beszennyeződtek (18. oldal).
Az önműködő kikapcsolás funkció nem
működik.
 A készülék be van kapcsolva. Az önműködő
kikapcsolás funkció a készülék kikapcsolása
után kikapcsol.
– Kapcsolja ki a készüléket.
A funkciógombok nem működnek.
A készülék nem adja ki a lemezt.
 Tartsa nyomva legalább 2 másodpercig a
 és
(BACK)/ gombokat.
A memóriában tárolt tartalom törlődik.
A biztonsága érdekében vezetés közben ne
hajtsa végre az alaphelyzetbe állítást
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
 A csatlakoztatás nem megfelelő.
– Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a
járműben.
– Ha az antenna nem tolódik ki, ellenőrizze a
motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
A tárolt állomás nem hívható elő.
 Nem a pontos frekvenciát tárolta.
 Gyenge a vétel.
Az önműködő hangolás nem működik.
 Gyenge a vétel.
– Végezzen kézi hangolást.
RDS vétel
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
 A kiválasztott állomás nem sugároz TP
információkat, vagy a vétel gyenge.
– Kapcsolja ki a TA funkciót (7. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
 Kapcsolja be a TA funkciót (7. oldal).
 A kiválasztott TP állomás nem sugároz
közlekedési információkat.
– Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés látható.
 Az állomás nem RDS állomás.
 A készülék nem érzékel RDS adatot.
 A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
A rádióállomás neve villog.
 Nem található alternatív frekvencia az éppen
hallgatott rádiócsatornához.
– Nyomja meg a  +/– gombot amikor a
rádióállomás neve villog. A „PI SEEK” felirat
megjelenik és a készülék egy azonos programtípusba (PI) tartozó csatornát kezd el keresni.
CD-lejátszás
20
A lemezt nem lehet behelyezni.
 A készülékben már van egy lemez.
 A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
A lemezt nem lehet lejátszani.
 A lemez szennyezett vagy hibás.
 Nem audió használatra tervezett CD-R/CDRW lemezt próbál meg lejátszani (18. oldal).
Az MP3/WMA/AAC fájlok nem játszhatók le.
 A lemez nem kompatibilis az MP3/WMA/
AAC formátummal és verziószámmal. A
lejátszható lemezek és formátumok részleteit
lásd a támogatási honlapon.
Egyes MP3/WMA/AAC fájlok lejátszása
hosszabb idő után indul el, mint másoké.
 Az alábbi lemezek esetén a lejátszás elindítása
hosszabb időt vehet igénybe:
– bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez,
– többmenetes lemez,
– olyan lemez esetében, melyre még adatot
lehet írni.
Hangkiesés tapasztalható.
 Nagy bitsűrűségű (320 kbps) esetén a lejátszás
szaggatottá válhat.
Hibakijelzések, üzenetek
CHECKING
 A készülék ellenőrzi az USB-eszköz
csatlakoztatását.
– Várjon, amíg a csatlakozás ellenőrzése
befejeződik.
A kijelzést nem görgeti a készülék.
 A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek
esetében előfordulhat, hogy a görgetés nem
működik.
 Az „AUTO SCR” beállítása „OFF”.
– Válassza az „A.SCRL-ON” beállítást (16. oldal).
– Tartsa nyomva a  (SCRL) gombot.
ERROR
 A lemez szennyezett, vagy a címkés oldalával
felfelé lett behelyezve.
– Tisztítsa meg, vagy a helyes módon helyezze
be a lemezt.
 Üres lemezt helyezett be.
 A lemez lejátszása nem lehetséges valamilyen
probléma miatt.
– Helyezzen be egy másik lemezt.
 Az USB-eszköz automatikus felismerése nem
sikerült.
– Csatlakoztassa újra.
 Nyomja meg a  gombot a lemez
eltávolításához.
Hangkiesés.
 A beszerelés nem megfelelő.
– A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a
jármű rögzített részén kell beszerelni.
 A lemez szennyezett vagy hibás.
FAILURE
 A hangszórók/erősítők csatlakoztatása nem
megfelelő.
– A csatlakoztatás módját lásd a beszerelési,
üzembe helyezési útmutató részben.
Lejátszás USB-eszközről
USB-elosztón keresztül nem tudja lejátszani
az eszköz tartalmát.
 A készülék nem ismeri fel az USB elosztón
(hub) keresztül csatlakoztatott USBeszközöket.
A lejátszás nem lehetséges.
 Ha egy USB-eszköz nem működik,
– csatlakoztassa újra.
Az USB-eszközön a lejátszás megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
 Az USB-eszköz bonyolult fájlszerkezetet
tartalmaz.
HUB NO SUPRT (elosztó nem támogatott)
 A készülék nem támogatja az USB-elosztó
(hub) használatát.
NO AF (nincsenek alternatív frekvenciák)
 Nem található alternatív frekvencia az éppen
hallgatott rádiócsatornához.
– Nyomja meg a  +/– gombot amikor
a rádióállomás neve villog. A készülék
megkezdi egy másik, azonos programtípusba
(PI) tartozó csatorna keresését (megjelenik a
„PI SEEK”).
NO DEV (nincs eszköz)
 Az „USB” funkciót választották ki USB-eszköz
csatlakoztatása nélkül. Az USB-eszközt, vagy
az USB-vezetéket lejátszás közben kihúzta.
21
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
– Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy USBvezetéket.
NO MUSIC
 A lemez vagy az USB-eszköz nem tartalmaz
zenei fájlokat.
– Helyezzen be egy zenei CD-lemezt a
készülékbe.
– Zenei fájlokat tartalmazó USB-eszközt
csatlakoztasson.
„
” vagy „
”
 Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben
elérte a lemez elejét vagy végét, és nem tud
továbblépni.
„ ”
 A karakter nem jeleníthető meg ezzel a
készülékkel.
NO NAME
 A műsorszám nem tartalmaz lemez/album/
előadó/műsorszám név információt.
NO TP
 A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
OFFSET
 Belső üzemzavar léphetett fel.
– Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha a
hibaüzenet nem tűnik el a kijelzőről,
forduljon a Sony szakszervizhez.
OVERLOAD
 Az USB-eszköz túlterhelt.
– Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa
meg a forrást a  gombbal.
– Azt jelzi, hogy az USB-eszköz hibás, vagy
nem támogatott USB-eszközt
csatlakoztatott.
PUSH EJT (nyomja meg a lemezkiadást)
 A lemezt nem lehet kivenni.
– Nyomja meg a  (lemezkiadó) gombot.
READ
 A készülék a lemezen lévő műsorszám és
album információkat olvassa be.
– Várjon amíg a beolvasás befejeződik és a
lejátszás önműködően elindul. A lemez
adatszerkezetétől függően ez a művelet több
mint egy percig is eltarthat.
USB NO SUPRT (USB nem támogatott)
 A csatlakoztatott USB-eszköz nem támogatott.
– Az USB-eszköz kompatibilitásának
részleteiért látogassa meg a támogatás oldalt.
22
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Blank
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\CDX-GT470UM, ~472UM, ~474UM\01
tordelt\book\04GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Friday, March 22, 2013 2:12 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Támog atási honlap
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási információkat szeretné elolvasni, keresse
fel az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com/
Regisztrálja termékét a következő oldalon:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
© 2012 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-GT574UI/GT570UI
4-427-100-31(1)
Download PDF

advertising