Sony | CDX-G1000U | Sony CDX-G1000U Használati útmutató

origi\010COV.fm
010COV.book Page 1 Monday, October 21, 2013 6:03 PM
4-466-656-11(1)
IIM2
FM/MW/LW
CD-lejátszó
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 10.
oldalon olvashat.
CDX-G1002U/CDX-G1001U/CDX-G1000U
Kezelési útmutató
HU
CDX-G1000U-1001U-1002U GB IG_4466657111.indd 2
2013.10.21. 17:46:52
CDX-G1000U-1001U-1002U GB IG_4466657111.indd 3
2013.10.21. 17:46:52
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Figyelmeztetés
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú,
negatív földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak
be csavar alá, és ne akadjanak bele mozgó
alkatrészekbe (pl. az ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt
csatlakoztassa a vezetékeket  a készülékhez
és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó
vezetékeket szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt
csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének
biztosítéka na-gyobb értékű legyen, mint a
csatlakoztatott készülékek biztosítékainak
összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a
járműnek, akkor a készüléket közvetlenül az
akkumulátorhoz kösse.
Alkatrész lista • A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret 
gyárilag lett összeszerelve a készülékkel.
Beszerelés előtt a kioldókulcsok  segítségével
távolítsa el a rögzítőkeretet . A részletekről
olvassa el „A külső védőkeret és a rögzítőkeret
eltávolítása” című részt ().
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem!
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy
elkerülje az esetleges ujjsérüléseket.
Csatlakoztatási példa Mélyhangsugárzó Egyszerű Csatlakoztatás
(-C)
Teljesítményerősítő nélkül is használhat
mélyhangsugárzót, ha az a hátsó hangsugárzó
vezetékeihez csatlakozik.
Megjegyzés
Csak 4-8 Ω-os mélyhangsugárzó hangszórót csatlakoztasson.
Ne csatlakoztassa más hangszórót a másik hátsó hangsugárzó
vezetékhez.
●● Ebben a csatlakoztatásban ne csatlakoztasson hangsugárzót.
Megjegyzések
●● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
●● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
4-466-657-11(1)
Csatlakoztatási ábra Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja
a tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
●● A REM OUT vezeték (kék/fehér csíkos) +12 V egyenáramot
szolgáltat, amikor a készülék be van kapcsolva.
●● Külön megvásárolható külső teljesítményerősítővel való
használat során csatlakoztassa a REM OUT vezetéket (kék/
fehér csíkos) vagy a külső készülék tápellátó vezetéket
(piros) az eszköz AMP REMOTE IN bemenetéhez.
●● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
REM OUT vezetéket (kék/fehér csíkos) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
●● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
●● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a készüléket.
●● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
●● Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó
csatlakozóvégződéseivel.
●● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
●● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
●● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
●● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
●● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés
helyét, hogy a készülék ne okozzon zavart a
szokásos vezetési műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen
rezgő vagy magas hőmérsékletű, közvetlen
napfénynek kitett, hőforrásokhoz közeli
környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés
érdekében csakis a mellékelt szerelési
tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
I
CDX-G1000U-1001U-1002U GB IG_4466657111.indd 4
2013.10.21. 17:46:52
1




2 db

2

A
B
C
*
*A hátsó hangsugárzó vezetékek előkészítése szükséges.
II
CDX-G1000U-1001U-1002U GB IG_4466657111.indd 5
2013.10.21. 17:46:52
3
* 2
* 2
*1 A jármű
antennájából
Biztosíték (10 A)

* 4
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a
„Tápfeszültség csatlakoztatási ábra” () című részt.
Az illusztráción használt (külön megvásárolható) kiegészítők
Első hangsugárzó
Teljesítményerősítő
Mélyhangsugárzó
Hátsó hangsugárzó
III
CDX-G1000U-1001U-1002U GB IG_4466657111.indd 6
2013.10.21. 17:46:52
*1 A gépjármű típusától függően (külön megvásárolható) adapter
használandó az antenna csatlakoztatásához.
*2 (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
*3 Külön megvásárolható adapter szükséges lehet.
*4 Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω × 4
1
2
3
4
5
6
7
8
Lila
Szürke
Fehér
Zöld
+
Jobb hátsó
hangszóró
−
Jobb hátsó
hangszóró
+
Jobb első
hangszóró
−
Jobb első
hangszóró
+
Bal első hangszóró
−
Bal első hangszóró
+
Bal hátsó
hangszóró
−
Bal hátsó
hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú
végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
A jármű hangszóró
csatlakozójából
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
4
Sárga
Állandó tápfeszültség
5
Kék/fehér
csíkos
Motoros antenna vezérlés
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
Testelés
Az 1-es, 2-es, 3-as, és 6-os helyzetekben nincsenek érintkezők.
IV
CDX-G1000U-1001U-1002U GB IG_4466657111.indd 7
2013.10.21. 17:46:52
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra ( )
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját, hogy meggyőződhessen a helyes
csatlakoztatásról. A három alaptípust az alábbi
ábrák mutatják be (-1, -2, -3). Előfordulhat,
hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek
azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a
tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban
olyan kérdése vagy problémája adódna, melyre
nem talál választ ebben az útmutatóban, vegye fel
a kapcsolatot a jármű forgalmazójával.
1
4
Sárga
2
4
3
Sárga
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
Folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű
V
Sárga
CDX-G1000U-1001U-1002U GB IG_4466657111.indd 8
Sárga
2013.10.21. 17:46:53
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása A biztosíték cseréje (
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
2
Nyomja meg a védőkeret  mindkét oldalát
és húzza ki a keretet.
Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és
a rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd
húzza ki belőle a készüléket.
A készülék beszerelése (
)
A biztosíték cseréjénél ügyeljen arra, hogy az
eredeti biztosítékon feltűntetett amperértéknek
megfelelőt használjon. Ha a biztosíték kiég,
ellenőrizze a tápfeszültség csatlakozást, majd
cserélje ki a biztosítékot. Ha a csere után
ismét kiég a biztosíték, a hiba a készülékben
van. Ilyenkor forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
)
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
●● Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a körmök 
a keret mindkét oldalán 2 mm-re be vannak hajlítva. Ha
a körmök egyenesen állnak vagy kifelé vannak hajolva, a
készülék nem fog szerelhető be megfelelően és esetleg
kiugrik a helyéből (-1).
●● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (-2).
●● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő fülei
(4 db) megfelelően illeszkednek-e a készüléken található
mélyedésekbe (-3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése ( )
A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
6-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket
az OFF gombbal. Nyomja meg az előlap
kioldógombját, és húzza ki önmaga felé.
6-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon
található  nyílást a készüléken található
tengelyhez , majd nyomja be kattanásig a bal
oldalát.
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A
beállítás-ról részletesebben a kezelési útmutatóban
olvashat.
Kikapcsolás után a készülék önműködően és
teljesen kikapcsol, amikor a beállított idő letelik.
Ezzel az akkumulátor kimerülése megelőzhető.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off
funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő
leállítása után tartsa nyomva az OFF gombot,
amíg a kijelző ki nem kapcsol.
VI
CDX-G1000U-1001U-1002U GB IG_4466657111.indd 9
2013.10.21. 17:46:53
4

1

2

A kampók befelé nézzenek.



5
1
182 mm
53 mm
Körmök

VII
CDX-G1000U-1001U-1002U GB IG_4466657111.indd 10
2013.10.21. 17:46:53
2
3
Műszerfal

Tűzfal



Körmök
6
A
Előlap leválasztó gomb
OFF
B

7
Biztosíték (10 A)
VIII
CDX-G1000U-1001U-1002U GB IG_4466657111.indd 11
2013.10.21. 17:46:53
origi\020INT.fm
010COV.book Page 2 Monday, October 21, 2013 6:03 PM
A biztonság érdekében ezt a készüléket
feltétlenül a műszerfalba szerelje be.
Az üzembe helyezés és a csatlakoztatás
részleteit lásd a mellékelt üzembe helyezési/
csatlakoztatási útmutatóban.
Made in Thailand
A lézer dióda jellemzői
 Kibocsátási időtartam: folyamatos
 Lézer kimenet: kevesebb, mint 53,3 µW
(Ezt a kimeneti értéket a vetítőlencse felszínétől
200 mm távolságban mértük az optikai
vevőegységen 7 mm rekesszel.)
Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó
országok vásárlói számára
Gyártó: Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku).
Az EU termékbiztonsággal kapcsolatban a
jogosult képviselő: Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.).
Figyelmeztetés a jármű
gyújtáskapcsolójának ACC pozíciójával
kapcsolatban
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási AUTO OFF funkciót (10. oldal).
Kikapcsolás után a készülék önműködően és
teljesen kikapcsol, amikor a beállított idő letelik.
Ezzel az akkumulátor kimerülése megelőzhető.
Ha nem használja az Auto Off funkciót, a
gyújtás kikapcsolása után tartsa nyomva az
OFF gombot mindaddig, míg a kijelző ki nem
alszik.
2GB
origi\030TOC.fm
010COV.book Page 3 Monday, October 21, 2013 6:03 PM
Tartalomjegyzék
Részegységek és kezelőszervek . . . . . . . . . .4
További információk
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
13
14
Kezdeti lépések
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
USB készülék csatlakoztatása . . . . . . . . . . . .5
Más hordozható audioeszköz
csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Rádióhallgatás
Rádióhallgatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
A rádiós adatrendszer (RDS) használata . . . .7
Lejátszás
Lemez lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Lejátszás USB készülékről . . . . . . . . . . . . . . .8
Műsorszámok keresése és lejátszása . . . . . .9
Beállítások
A bemutató funkció kikapcsolása . . . . . . . . .10
Alapbeállítás műveletek . . . . . . . . . . . . . . . .10
GENERAL (általános) beállítások. . . . . . . . .10
SOUND (hang) beállítások . . . . . . . . . . . . . . 11
EQ3 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
EQ3 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DISPLAY (kijelző) beállítások . . . . . . . . . . . . 11
3HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 4 Monday, October 21, 2013 6:03 PM
Részegységek és kezelőszervek
Készülék
A 3/
(ismétlés) gombon egy tapintópont található.
 SRC (forrás)
A készülék bekapcsolása.
Műsorforrás választása.
-OFF
Tartsa nyomva 1 másodpercig a készülék
kikapcsolásához.
A teljes kikapcsoláshoz és a kijelzés
kikapcsolásához tartsa nyomva legalább 2
másodpercig.
 Előlap leválasztó)gomb
 SEEK +/– gomb
Rádióállomások önműködő keresése. Kézi
állomáskeresés nyomja meg és tartsa
nyomva.
/ (léptetés hátra/előre) /
(gyorskeresés hátra/előre)
 Vezérlőtárcsa
A hangerő beállításához forgassa.
ENTER
Belépés a kiválasztott elembe.
MENU
A beállítási menü megnyitása.
 Távvezérlés érzékelő
 Lemezbetöltő nyílás
 Kijelző
4HU
  (lemez kiadása) gomb

(böngészés) gomb (9. oldal)
Belépés a böngészésbe lejátszás közben.

(vissza) gomb
Visszatérés az előző kijelzéshez.
MODE gomb (6. oldal)
 AF (alternatív frekvenciák)/TA
(Közlekedési hírek) gomb
Az AF és TA funkció használata.
-PTY (műsortípus) gomb
Műsortípus (PTY) választás RDS esetén.
 Számgombok (1-6)
Tárolt rádióállomások behívása. Nyomja
meg és tartsa nyomva rádióállomások
tárolásához.
ALBUM / gomb
Album vagy mappa átugrása
csatlakoztatott eszközön. Tartsa nyomva
albumok vagy mappák folyamatos
léptetéséhez.
(ismétlés) gomb
SHUF (véletlen sorrendű lejátszás)
gomb
PAUSE gomb
 DSPL (kijelző) gomb
origi\040CD.fm
010COV.book Page 5 Monday, October 21, 2013 6:03 PM
A kijelzések módosítása.
-SCRL (görgetés) gomb
Tartsa nyomva a kijelző elemeinek
görgetéséhez.
 AUX bemenet
Az óra beállítása
1
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki
az [GENERAL] beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki az [CLOCK-ADJ] beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
 USB aljzat
Kezdeti lépések
Az előlap leválasztása
Az órakijelzés villogni kezd.
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
1
3
Tartsa nyomva az OFF  gombot.
Beírási állás mozgatásához használja a
SEEK +/– gombot.
A készülék kikapcsol.
2
Tartsa nyomva az előlap
kioldógombját , és húzza ki önmaga
felé.
A vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be
az óra és a perc értéket.
4
A perc beállítása után nyomja meg a
MENU gombot.
A beállítás megtörtént, az óra működni
kezd.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a DSPL
gombot.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF pozíció), de nem távolította el az
előlapot. A hangjelzés csak akkor hallható, ha
a készülék saját erősítőjét használja.
USB készülék
csatlakoztatása
1
2
Halkítsa le ezt a készüléket.
Csatlakoztassa az USB készüléket.
Az előlap visszaillesztése
5HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 6 Monday, October 21, 2013 6:03 PM
Más hordozható audioeszköz csatlakoztatása
1
Kapcsolja ki a hordozható
audioeszközt.
2
3
Halkítsa le ezt a készüléket.
4
Rádióhallgatás
Rádióhallgatás
A rádió hallgatásához nyomja meg az SRC
gombot és válassza ki a [TUNER]-t.
Önműködő tárolás (BTM)
Csatlakoztassa a hordozható audioeszközt a készülék AUX bemeneti
aljzatába (sztereó minijack) egy
(külön megvásárolható)
csatlakozóvezetékkel*.
1
A MODE gombbal válassza ki a
hullámsávot (FM1, FM2, FM3, MW
vagy LW).
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket
használjon.
2
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki
az [GENERAL] beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
3
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a [BTM] beállítást, majd nyomja
meg a gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a
memóriagombokon.
Nyomja meg a SRC gombot az [AUX]
kiválasztásához.
A csatlakoztatott készülék hangerejének
beállítása más műsorforrások
hangerejéhez
Indítsa el a lejátszást a hordozható
audioeszközön közepes hangerővel. Állítsa be
a szokásos hangerőszintet a készüléken.
Nyomja meg a MENU gombot és forgassa a
vezérlőtárcsát.
Válassza ki a [SOUND]  [AUX VOL] beállítást
(11. oldal).
Hangolás
1
A MODE gombbal válassza ki a
hullámsávot (FM1, FM2, FM3, MW
vagy LW).
2
Hajtsa végre a hangolást.
Kézi hangolás
Kézi hangolása ismeri a behangolni kívánt
állomás vételi frekvenciáját, tartsa nyomva
a SEEK +/– gombot mindaddig, míg
megközelíti a kívánt frekvenciát, majd a
SEEK +/– gomb többszöri megnyomásával
végezze el a finomhangolást.
Az önműködő hangoláshoz.
Nyomja meg a SEEK +/– gombot.
A keresés megáll, amikor a készülék
megtalál egy állomást. Ismételje ezt az
eljárást a kívánt rádióállomás vételéig.
6HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 7 Monday, October 21, 2013 6:03 PM
Kézi tárolás
1
A kívánt rádióadás vétele közben
nyomja meg a számgombok (1–6)
egyikét a „MEM” megjelenítéséhez.
A memóriában tárolt állomások
előhívása
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot,
majd nyomja meg azt a
memóriagombot (1–6).
A rádiós adatrendszer (RDS)
használata
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény
beolvasása történik.
Közlekedési információk közbeni
hangerőbeállítás
A készülék tárolja a hangerőbeállítást a
memóriában, és legközelebb a közlekedési
információ azonos hangerővel lesz hallható,
függetlenül az éppen beállított hangerőtől.
Regionális műsor követése (REGIONAL)
Ha az AF és REGIONAL funkciók be vannak
kapcsolva a készülék nem kapcsol át egy
erősebb jellel sugárzó adóra. Ha elhagyja a
regionális rádióadó vételi körzetét, állítsa be a
GENERAL menüpontban a [REG-OFF]
beállítást (10. oldal).
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány
további országban nem használható.
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyságban)
Alternatív frekvenciák (AF) és
közlekedési információk (TA)
beállítása
Az alternatív frekvenciák (AF) funkció
folyamatosan keresi a legerősebb rádiójelet a
hálózaton, a közlekedési információk (TA)
közlekedési információkat ad, ha közlekedési
információt sugárzó rádióadást (TP) fog.
1
Nyomja meg az AF/TA gombot a
következők kiválasztásához: [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] vagy [AF/TAOFF].
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS rádióadások mellett az AF/TA
beállításokat is tárolhatja. Válassza ki a kívánt
AF/TA beállítást, majd tárolja az állomásokat a
BTM funkcióval, vagy kézi vezérléssel. Kézi
tárolás esetén nem-RDS rádióadásokat is
tárolhat.
Rendkívüli közlemények vétele
A funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi
rádióállomások kiválasztását, még abban az
esetben is, ha azokat nem (tárolta) rendelte
hozzá az egyes számgombokhoz.
FM rádióadás vétele közben nyomja meg a
számgombok (1–6) egyikét, melyen egy helyi
rádióállomást tárol. Öt másodpercen belül
nyomja meg újból a helyi rádióállomáshoz
tartozó számgombot. Ismételje meg a
műveletet a helyi rádióállomás vételéig.
A műsortípus (PTY) kiválasztása
Használja a PTY gombot a kívánt műsortípus
megjelenítéséhez vagy kereséséhez.
1
FM műsor hallgatása közben tartsa
nyomva a PTY gombot.
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a kívánt műsortípust, majd nyomja
meg a gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsort sugárzó állomás keresését.
7HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 8 Monday, October 21, 2013 6:03 PM
Műsortípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (köztémák), INFO
(információk), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (rádiójátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED
(egyéb), POP M (népszerű zene), ROCK M
(rockzene), EASY M (szórakoztató zene),
LIGHT M (közkedvelt, klasszikus zene),
CLASSICS (komolyzene), OTHER M (egyéb
zenei műsor), WEATHER (időjárás), FINANCE
(pénzügyi hírek), CHILDREN (gyermekműsor),
SOCIAL A (társadalmi ügyek), RELIGION
(vallás), PHONE IN (telefonos műsor),
TRAVEL (utazás), LEISURE (szórakozás),
JAZZ (dzsessz), COUNTRY (country zene),
NATION M (nemzeti zene), OLDIES (régi
slágerek), FOLK M (népzene), DOCUMENT
(dokumentumműsor)
Lejátszás
Lemez lejátszása
1
Helyezzen be egy lemezt (feliratos
oldallal felfelé).
A lejátszás önműködően megkezdődik.
Az óra beállítása (CT)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.
1
Állítsa be a [CT-ON]-t a GENERAL
beállításban (10. oldal).
USB eszköz lejátszása
MSC (háttértár) és MTP (média átviteli
protokoll) típusú, az USB-szabvánnyal
kompatibilis USB-eszközök (például USBmemória, digitális médialejátszó, Android
okostelefon) használhatók.
A digitális médialejátszó vagy Android
okostelefon típusától függően az USB
kapcsolat MSC beállítása szükséges lehet.
Megjegyzések
 Az USB-eszköz kompatibilitásával kapcsolatosan
látogassa meg a hátoldalon jelzett Sony támogatási
honlapot.
 Az alábbi MP3/WMA fájlok lejátszása nem
támogatott.
 veszteségmentes tömörítéses fájlok,
 másolásvédelemmel ellátott fájlok,
 DRM (Digital Rights Management - digitális
jogosultságkezelő) fájlok
 Többcsatornás audiofájlok.
1
Csatlakoztassa az USB készüléket az
USB aljzathoz (5. oldal).
A lejátszás elindul.
Ha az eszköz már csatlakoztatva van,
nyomja meg az SRC gombot az [USB]
kiválasztásához.
8HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 9 Monday, October 21, 2013 6:03 PM
2
Állítsa be a hangerőt ezen a
készüléken.
A lejátszás leállítása
Tartsa nyomva 1 másodpercig az OFF gombot.
* Lejátszás közben tartsa nyomva a
(böngészés) gombot legalább 2 másodpercig a
kategória lista elejére történő közvetlen
visszatéréshez.
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a kívánt kategóriát, majd nyomja
meg a gombot.
3
Ismételje a 2. lépést a kívánt
műsorszám kiválasztásáig.
Az eszköz eltávolítása
Állítsa meg a lejátszást és húzza ki a
készüléket.
A lejátszás elindul.
Műsorszámok keresése és
lejátszása
Kilépés a Quick-BrowZer módból
Nyomja meg
(böngészés) gombot.
Ismétléses lejátszás, véletlen
sorrendű lejátszás
Keresés több zeneszám átugrásával
(Léptető mód)
1
1
2
3
2
Lejátszás közben nyomja meg a
(ismétlés) gombot a műsorszám újbóli
lejátszásához, vagy a SHUF gombot a
véletlenszerű lejátszási üzemmód
bekapcsolásához.
Nyomja meg a többször a
(ismétlés) vagy SHUF gombot az
kívánt ismétléses lejátszás, vagy
véletlenszerű lejátszási üzemmód
bekapcsolásához.
A kiválasztott üzemmódtól függően a
lejátszás megkezdése több időt vehet
igénybe.
A választható lejátszási módok a
műsorforrástól függően változhatnak.
Nyomja meg
(böngészés) gombot.
Nyomja meg a SEEK + gombot.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a kívánt elemet.
A lista az összes listahossza 10%-ával
ugrik lépésenként.
4
Nyomja meg az ENTER gombot a
Quick-BrowZer módba történő
visszatéréshez.
A kiválasztott elem megjelenik.
5
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
kívánt elemet, majd nyomja meg a
gombot.
A lejátszás elindul.
Keresés műsorszám címe alapján
(Quick-BrowZer™)
1
CD vagy US lejátszás közben nyomja
meg a
(böngészés)* gombot a
kereshető kategóriák
megjelenítéséhez.
Amikor megjelenik a műsorszám lista,
nyomja meg a
(vissza) gombot
többször.
9HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 10 Monday, October 21, 2013 6:03 PM
 SOUND (hang) beállítások (11. oldal)
 DISPLAY (kijelző) beállítások (11. oldal)
Beállítások
3
A bemutató funkció
kikapcsolása
Kikapcsolhatja a bemutatóképernyő
lejátszását, amely a készülék bekapcsolásakor
jelenik meg.
1
2
3
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki
az [DISPLAY] beállítást, majd nyomja
meg a gombot.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki az [DEMO] beállítást, majd nyomja
meg a gombot.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki az [DEMO-OFF] beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
A beállítás megtörtént.
4
Nyomja meg a
kétszer.
(vissza) gombot
A képernyő visszatér a normál rádióvételi,
lejátszási képernyőre.
Alapbeállítás műveletek
Az egyes menüpontok beállítási módját a
következőkben ismertetjük.
Az alábbi menüpontok beállításait a
műsorforrás és a menüpontok függvényében
módosíthatja.
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki az beállítási kategóriát, majd
nyomja meg a gombot.
A következő beállítási kategóriák léteznek:
 GENERAL (általános) beállítások (10.
oldal)
10HU
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
Visszatérés az előző kijelzéshez
Nyomja meg a
(vissza) gombot.
GENERAL (általános)
beállítások
CLOCK-ADJ (óra beállítás) (5. oldal)
CAUT ALM (figyelmeztető hangjelzés)
A figyelmeztető hangjelzés bekapcsolása:
[ON], [OFF] (5. oldal). (Csak a készülék
kikapcsolt állapotában.)
BEEP
A hangjelzés bekapcsolása: [ON], [OFF].
AUTO OFF
A készülék automatikus áramtalanítása a
kikapcsolás után a beállított idővel: [NO],
[30S] (30 másodperc), [30M] (30 perc),
[60M] (60 perc).
AUX-A (AUX audió)
Az AUX forrás megjelenítés bekapcsolása:
[ON], [OFF]. (Csak a készülék kikapcsolt
állapotában.)
CT (pontos idő)
A CT funkció bekapcsolása: [ON], [OFF].
REGIONAL
A vétel korlátozása egy megadott régióra:
[ON], [OFF]. (Csak a készülék kikapcsolt
állapotában.)
BTM (6. oldal)
origi\040CD.fm
010COV.book Page 11 Monday, October 21, 2013 6:03 PM
SOUND (hang) beállítások
EQ3 PRESET
7 különböző hangzáskép közül választhat:
[XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE],
[SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].
A hangszínbeállítás minden műsorforráshoz
eltárolható..
EQ3 SETTING
Az EQ3 beállítás értékét [CUSTOM]-ra
állítja.
A hangszínszabályzó beállítás kiválasztása:
[LOW], [MID], [HIGH].
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva az ENTER gombot a
beállítás befejezése előtt.
DISPLAY (kijelző)
beállítások
DEMO (bemutató)
A bemutató bekapcsolása: [ON], [OFF].
DIMMER
A kijelző háttérfényerejének beállítása:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (önműködő görgetés)
Hosszú kijelzések önműködő görgetése:
[ON], [OFF].
M.DISPLAY (mozgó kijelzés)
a mozgó kijelzési mód bekapcsolása: [ON],
[OFF].
BALANCE
A hangerőegyensúly beállítása: [RIGHT-15]
– [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
A relatív hangerő beállítása: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
LOUDNESS (dinamikus hangosság)
A mély és magas hangok erősítése az
alacsony hangerő melletti tiszta
hangzáshoz: [ON], [OFF].
SW LEVEL (mélynyomó hangerő)
A mélynyomó hangerejének beállítása: [+2
dB] – [0 dB] – [–2 dB].
AUX VOL (Az AUX bemenet hangereje)
Minden csatlakoztatott külső eszköz
hangerejének beállítása:
[+18 dB] – [0 dB] – [–8 dB].
Ezzel a beállítással nem szükséges az
egyes források közötti hangerőkülönbség
beállítása.
11HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 12 Monday, October 21, 2013 6:03 PM
További információk
Óvintézkedések
 Hagyja lehűlni a készüléket a bekapcsolás
előtt, ha a jármű tűző napon parkolt.
 A leválasztott előlapot vagy audió lejátszót
ne hagyja a tűző napon parkoló járműben,
mert az meghibásodást okozhat.
 A motoros antenna önműködően kitolódik.
Páralecsapódás
Ha páralecsapódás történik a készülék
belsejében, távolítsa el a lemezt és várjon
körülbelül egy órát, különben elképzelhető,
hogy a készülék nem működik megfelelően.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ne öntsön folyadékot a lemezekre vagy a
készülékre.
Megjegyzések a lemezekről
 Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint például
fűtőtest), és ne hagyja napon parkoló
járműben, mert a jármű belső terének
hőmérséklete jelentősen megnőhet.
 Lejátszás előtt a lemezt
tisztítókendővel középről
sugárirányban kifelé
haladva tisztítsa meg. A
tisztításhoz ne használjon
benzint, hígítót, vagy
háztartási tisztítószereket.
 Ez a készülék a Compact
Disc (CD) szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására képes. A DualDisc (kettős
formátumú) és egyes másolásvédelmi
eljárásokat tartalmazó zenei lemezek nem
felelnek meg a Compact Disc (CD)
szabványnak, ezért elképzelhető, hogy a
készülék nem tudja lejátszani ezeket.
 A készülékkel NEM lejátszható lemezek
 A címkéket, matricákat, ragasztószalagot
vagy papírt tartalmazó lemezek. Ezek
elhelyezése meghibásodást okozhat vagy
tönkreteheti a lemezt.
12HU
 Különleges alakú (szív-, négyzet-, vagy
csillagalakú) lemezek. A készülék
megrongálódhat.
 8 cm-es lemezek.
Tudnivalók a CD-R/CD-RW lemezekről
 Legnagyobb mennyiségek: (csak
CD-R/CD-RW)
 Mappák (Albumok): 150 (beleértve a
gyökérmappát is)
 fájlok (műsorszámok): 300 (ha a mappa
vagy fájl neve több karaktert tartalmaz, az
érték kisebb lehet, mint 300)
 a mappa/fájlnév megjeleníthető
karaktereinek száma 32 (Joliet) vagy 64
(Romeo).
 Ha egy többmenetes lemez CD-DA menettel
kezdődik, akkor azt CD-DA lemezként ismeri
fel a készülék, és más menetek nem
kerülnek lejátszásra.
 A készülékkel NEM lejátszható lemezek
 Rossz rögzítési minőségű CD-R, CD-RW
lemezek.
 CD-R/CD-RW lemezek amelyek nem
kompatibilis eszközzel lettek rögzítve.
 A nem megfelelően lezárt CD-R, CD-RW
lemezek.
 CD-R/CD-RW lemezek, melyek nem zenei
CD formátumban vagy nem az ISO 9660
1. szint/ 2. szint, Joliet/Romeo vagy
többmenetes formátumban rögzített
lemezek.
Az MP3/WMA fájlok lejátszási
sorrendje
MP3/WMA
Mappa (album)
MP3/WMA fájl
(műsorszám)
origi\040CD.fm
010COV.book Page 13 Monday, October 21, 2013 6:03 PM
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
olyan kérdése vagy problémája merül fel,
melyre nem kap választ ebben az
útmutatóban, keresse fel a vásárlás helyét.
Karbantartás
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha
az előlap és a készülék csatlakozói
elszennyeződnek. Ennek elkerülése
érdekében, vegye le az előlapot (5. oldal), és
tisztítsa meg a készüléken és az előlapon
található csatlakozókat vatta segítségével. A
vattát ne nyomja túlzott erővel a
csatlakozóvégekre. Ellenkező esetben a
csatlakozók megsérülhetnek.
Középfrekvencia: 25 kHz
Hasznos jel: 8 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel/zaj arány: 80 dB (sztereó)
Áthallás: 50 dB, 1 kHz-en
Frekvencia átvitel: 20–15 000 Hz
MW/LW
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia:
9124,5 kHz vagy 9115,5 kHz/4,5 kHz
Érzékenység: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD-lejátszó
Jel/zaj arány: 95 dB
Frekvencia átvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: Nem mérhető
Tömörítési formátumok:
MP3 (.mp3) és WMA (.wma)
USB-lejátszó
Megjegyzések
 A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
 Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CDXG1002U, CDX-G1001U, CDX-G1000U típusú
készülékek a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM.
együttes rendeletben előírtak szerint
megfelelnek a következő műszaki
jellemzőknek.
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108 MHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Csatlakozó: USB (teljes sebességű)
Legnagyobb áram: 500 mA
Az adatok legnagyobb számai a következők:
Mappák (Albumok): 128
A mappákban lévő fájlok (műsorszámok): 512
Tömörítési formátumok:
MP3 (.mp3) és WMA (.wma)
Erősítő
Kimenetek: hangsugárzó kimenetek
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 55 W × 4 (4 Ωon)
Általános
Kimenetek:
Audiokimenetek (mély, hátsó)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó/Végerősítő
vezérlőcsatlakozó (REM OUT)
Bemenetek:
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
AUX bemenet (sztereó minijack)
USB aljzat
Energiaellátási követelmények: 12 V, egyenáramú
jármű akkumulátor (negatív test)
Méretek:
13HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 14 Monday, October 21, 2013 6:03 PM
Méretek: kb. 178 × 50 × 177 mm (szé × ma ×
mé)
Beépítési méretek:
kb. 182 × 53 × 160 mm (szé × ma × mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
A csomag tartalma:
Készülék (1 db)
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1
készlet)
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem
kapható az összes felsorolt tartozék. Kérjük,
érdeklődjön a kereskedőnél.
A műszaki adatok és a kivitel előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Szerzői jogok
A Quick-BrowZer a Sony Corporation védjegye.
A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Ez a készülék a Microsoft Corporation számos
szabadalmi oltalma alatt áll. Ezen technológiák
használata vagy megosztása a terméken kívül a
Microsoft vagy jogosult Microsoft leányvállalat
engedélye nélkül tilos.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
Az Android a Google Inc. védjegye. A védjegy
használata a Google engedélyével lehetséges.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák orvoslását. A
következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozási és a
kezelési utasításokat.
A biztosítékkal és a készülék műszerfalból
történő kiszerelésével kapcsolatban lásd a
beszerelési és csatlakoztatási útmutató
szakaszt.
14HU
Ha a probléma megoldása nem sikerül,
látogassa meg a hátoldalon jelzett támogatási
honlapot.
Általános jelenségek
Nincs hang.
 Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki
a [Fader] szabályzó középső beállítását.
Nincs hangjelzés.
 A készülékhez külön megvásárolható
végerősítőt csatlakoztatott, és nem a készülék
saját erősítőjét használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
 A tápvezetéket vagy az akkumulátort
leválasztotta az áramkörről.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek. A
biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha az indítókulcsot elfordítja.
 A vezetékek nem megfelelően vannak
csatlakoztatva a jármű tápfeszültség
csatlakozójának vezetékeivel.
Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a
bemutató.
 Ha legalább 5 percig nem végez műveletet, és
a [DEMO-ON] beállítás van kiválasztva, a
bemutató elindul.
 Válassza ki a [DEMO-OFF]-ot (11. oldal).
A kijelzőről eltűnnek/egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
 A [DIM-ON] beállítást választotta ki (11. oldal).
 A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja
az OFF gombot.
 A kijelzés bekapcsolásához tartsa ismét
lenyomva az OFF gombot.
 A csatlakozók beszennyeződtek (13. oldal).
A funkciógombok nem működnek.
A lemezt nem adja ki a készülék.
 Tartsa nyomva legalább 2 másodpercig a DSPL
és
(vissza)/MODE gombot a készülék
alaphelyzetbe állításához.
A memória teljes tartalma törlődik.
A biztonsága érdekében vezetés közben ne
végezze el az alaphelyzetbe hozást.
origi\040CD.fm
010COV.book Page 15 Monday, October 21, 2013 6:03 PM
Rádióvétel
Nincs rádióvétel.
A vétel zajos.
 A csatlakoztatás nem megfelelő.
 Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a
járműben.
 Ha az antenna nem tolódik ki, ellenőrizze a
motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
A tárolt állomás nem hívható elő.
 Gyenge a vétel.
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
 A kiválasztott állomás nem sugároz TP
információkat, vagy a vétel gyenge.
 Kapcsolja ki a TA funkciót (7. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
 Kapcsolja be a TA funkciót (7. oldal).
 A kiválasztott TP állomás nem sugároz
közlekedési információkat.
 Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „– – – – – – – –” kijelzés
látható.
 Az aktuális állomás nem RDS állomás.
 A készülék nem érzékel RDS adatot.
 A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
A rádióállomás neve villog.
 Nem található alternatív frekvencia az éppen
hallgatott rádiócsatornához.
 Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
SEEK +/– gombot, miközben a szolgáltatás
neve villog. Megjelenik a [PI SEEK] kijelzés
és a készülék keresni kezd egy másik olyan
állomást, mely azonos PI adatokkal
(műsortípussal) rendelkezik.
CD-lejátszás
A lemezt nem lehet lejátszani.
 A lemez szennyezett vagy hibás.
 A CD-R/CD-RW lemez nem audió lemez. (12.
oldal).
MP3, WMA fájlok nem játszhatók le.
 "A lemez nem kompatibilis az MP3, WMA
formátummal vagy verzióval. A lejátszható
lemezek és formátumokkal kapcsolatban lásd a
támogatási honlapot. "
Az MP3, WMA fájlok lejátszása hosszabb idő
után indul el.
 A következő lemezek lejátszásának elkezdése
hosszabb időt igényel.
 bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó
lemez,
 többmenetes lemez,
 olyan lemez esetében, melyre még adatot
lehet írni.
Hangkiesés.
 A lemez szennyezett vagy hibás.
Lejátszás USB-eszközről
USB elosztón (hub) keresztül nem tudja
lejátszani az eszköz tartalmát.
 A készülék nem ismeri fel az USB elosztón
(hub) keresztül csatlakoztatott USBeszközöket.
Az USB-eszközön a lejátszás megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
 Az USB-eszköz bonyolult fájlszerkezetet
tartalmaz.
Hangkiesés tapasztalható.
 Nagy bitsűrűségű (320 kbps) esetén a lejátszás
szaggatottá válhat.
Hibakijelzések, üzenetek
ERROR
 A lemez szennyezett, vagy a címkés oldalával
felfelé lett behelyezve.
 Tisztítsa meg, vagy a helyes módon
helyezze be a lemezt.
 Üres lemezt helyezett be.
 A lemez lejátszása nem lehetséges valamilyen
probléma miatt.
 Helyezzen be egy másik lemezt.
 Az USB-eszköz automatikus felismerése nem
sikerült.
 Csatlakoztassa újra.
 A  gombbal vegye ki a lemezt.
15HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 16 Monday, October 21, 2013 6:03 PM
HUB NO SUPRT (USB elosztó (hub) nem
támogatott)
 A készülék nem támogatja az USB-elosztó
(hub) használatát.
NO AF (nem található alternatív frekvencia)
 Nem található alternatív frekvencia az éppen
hallgatott rádiócsatornához.
 Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
SEEK +/– gombot, miközben a szolgáltatás
neve villog. Megjelenik a [PI SEEK] kijelzés
és a készülék keresni kezd egy másik olyan
állomást, mely azonos PI adatokkal
(műsortípussal) rendelkezik.
NO DEV (nincs eszköz csatlakoztatva)
 USB-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta
ki az [USB] jelforrást. Az USB-eszközt, vagy az
USB-vezetéket lejátszás közben kihúzta.
 Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy USBvezetéket.
NO MUSIC
 A csatlakoztatott USB-eszköz vagy behelyezett
lemez nem tartalmaz zenei fájlokat.
 Helyezzen be egy zenei CD-lemezt.
 Zenei fájlokat tartalmazó USB-eszközt
csatlakoztasson.
NO TP (nincs közlekedési információkat
sugárzó adó)
 A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
OVERLOAD
 Az USB-eszköz túlterhelt.
 Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa
meg a forrást a SRC gombbal.
 Az USB-eszköz hibás, vagy nem támogatott
USB-eszközt csatlakoztatott.
PUSH EJT (nyomja meg a lemezkiadó gombot)
 A lemezt nem lehet kivenni.
 Nyomja meg a  (lemezkiadás) gombot.
READ
 A készülék a lemezen lévő műsorszám és
album információkat olvassa be.
 Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a
lejátszás önműködően megkezdődik. A
lemez adatszerkezetétől függően ez a
művelet több mint egy percig is eltarthat.
16HU
USB NO SUPRT (nem támogatott USB-eszköz)
 A csatlakoztatott USB-eszköz nem támogatott.
 Az USB-eszköz kompatibilitásának
részleteiért látogassa meg a támogatás
oldalt.
[
] vagy [
]
 Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben
elérte a lemez elejét vagy végét, és nem tud
továbblépni.
[ ]
 A karakter nem jeleníthető meg.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a
készüléket, vigye magával azt a lemezt is,
melynek használata során a hiba fellépett.
origi\040CD.fm
010COV.book Page 17 Monday, October 21, 2013 6:03 PM
origi\050BCO.fm
010COV.book Page 18 Monday, October 21, 2013 6:03 PM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Támogatási honlap
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási információkat szeretné elolvasni,
keresse fel az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com/
Regisztrálja termékét most ezen a honlapon:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF