Sony | CDX-GT40U | Sony CDX-GT40U CD- és MP3-lejátszós autóhifi Használati útmutató

D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01
tordelt\book\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
4-284-500-31(1)
FM/MW/LW CD-lejátszó
FM/MW/LW
CD-lejátszó
Kezelési útmutató
HU
A bemutató (Demo) kijelzés kikapcsolásának módjáról az 5.
oldalon olvashat.
CDX-GT44U/CDX-GT40U
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
CDX-GT40U-A5.indd 1
2012.01.13. 0:06:14
A kezelőszervek és az alapműveletek
SEEK +/− gombok
Rádió:
Rádióállomások önműködő keresése (nyomja
meg); kézi állomáskeresés (nyomja meg és
tartsa nyomva).
CD/USB:
Műsorszámok átugrása (egyszeri
megnyomás); műsorszámok folyamatos
átugrása (nyomja meg, majd 1 másodpercen
belül nyomja meg ismét, és tartsa nyomva);
gyorskeresés előre, hátra (tartsa nyomva.
 (BROWSE) gomb
Quick-BrowZer™ üzemmódba lépés.
A CD-lemezen vagy az USB-eszközön lévő
műsorszámok között kategória szerint is kereshet.
1 Nyomja meg a (BROWSE) gombot.
A készülék Quick-BrowZer (gyors
böngésző) üzemmódba kapcsol, és a
keresési kategóriák megjelennek.
Amikor a műsorszámlista megjelenik,
nyomja meg a (BACK) gombot
mindaddig, míg a kívánt keresési
kategória meg nem jelenik.
Lejátszás közben tartsa nyomva a
(BROWSE) gombot legalább 2
másodpercig, ha szeretne visszatérni a
kategórialista elejére (csak USB esetén).
2 A hangerőszabályzóval válassza ki a
kívánt kategóriát, majd nyomja meg a
hangerőszabályzót.
3 Ismételje a 2-es lépést mindaddig, míg a
keresett zeneszámot meg nem találja.
A lejátszás megkezdődik.
A Quick-BrowZer üzemmód kikapcsolásához
nyomja meg a (BROWSE) gombot.
CDX-GT40U-A5.indd 2
Megjegyzés
Amikor Quick-BrowZer üzemmódba kapcsol, az
ismétléses vagy véletlen sorrendű lejátszás kikapcsol.
SOURCE/OFF gomb
Bekapcsolás; műsorforrásváltás (rádió/CD/
USB/AUX).
A készülék kikapcsolásához tartsa nyomva 1
másodpercig.
A készülék és a kijelző kikapcsolásához tartsa
nyomva legalább 2 másodpercig.
Hangerőszabályzó/Választó gomb
A hangerő beállítása (forgatás); menüelemek
kiválasztása (benyomás és forgatás).
Lemezbetöltő nyílás
A lemez behelyezése (feliratos oldallal fölfelé)
után a lejátszás önműködően elindul.
Kijelző
 (lemezkiadó) gomb
A lemez eltávolítása.
USB aljzat
USB-eszköz csatlakoztatásához.
 (előlap kioldó) gomb
 (BACK) gomb
Visszatérés az előző kijelzéshez.
Távvezérlés érzékelő
MODE gomb
Hullámsáv választás (FM, MW, LW).
AF alternatív frekvenciák)/TA
(közlekedési hírek)/PTY (programtípus)
gomb
2012.01.13. 0:06:15
Az AF és TA beállítása (megnyomás); a PTY
kiválasztása (nyomva tartás) RDS használata
esetén.
Számgombok
Rádió:
Tárolt rádióadók kiválasztása (nyomja meg);
rádióadók tárolása (tartsa nyomva).
CD/USB:
/: ALBUM / (MP3/WMA/AAC
lejátszás közben)
Albumok léptetése (megnyomás); albumok
folyamatos léptetése (nyomva tartás).
: REP*
: SHUF
: ZAP
Belépés ZAPPIN™ üzemmódba.
: PAUSE
A lejátszás szüneteltetése. A folytatáshoz
nyomja meg ismét.
DSPL (kijelző)/SCRL (görgetés) gomb
A kijelzett elemek kiválasztása (nyomja meg);
a kijelző fényerejének beállítása (nyomja meg
és tartsa nyomva).
AUX bemenet
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása.
*A gombon tapintható pont található.
Figyelem: ha a jármű gyújtáskapcsolóján
nincs ACC állás!
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási (Auto Off) funkciót. A készülék
a kikapcsolás után, a beállított idő elteltével
önműködően és teljesen kikapcsol, az
akkumulátor lemerülésének megakadályozása
érdekében. Ha nem használja az Auto Off
funkciót, a gyújtás kikapcsolása után tartsa
nyomva a  gombot
mindaddig, míg a kijelző ki nem alszik.
Az előlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése érdekében
leválasztható.
1 Tartsa nyomva a  gombot.
A készülék kikapcsol.
2 Nyomja meg a
gombot, majd húzza
maga felé az előlapot.
CDX-GT40U-A5.indd 3
Az előlap visszaillesztése
Az előlap -val jelölt részét illessze a készülék
-vel jelölt részéhez, majd nyomja a helyére az
előlap bal oldalát kattanásig (lásd az ábrát).
BEÁLLÍTÁS
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1 Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik a beállítás menü.
2 Forgassa a hangerőszabályzót, amíg a
„CLOCK-ADJ” meg nem jelenik, majd
nyomja meg.
Az órakijelzés villog.
3 A hangerőszabályzó forgatásával állítsa
be az óra és a perc értéket.
A kurzor mozgatásához nyomja meg a
 −/+ gombot.
4 A perc beállítása után nyomja meg a
választó gombot.
A beállítás megtörtént, az óra működni kezd.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a 
gombot.
RÁDIÓ
Az állomások önműködő tárolása
— BTM
A készülék a vételi minőség szerinti sorrendben
tárolja az állomásokat. Minden hullámsávon
(FM1, FM2, FM3, MW és LW) 6 állomás vételi
frekvenciáját tárolhatja a memóriában.
2012.01.13. 0:06:15
Figyelem!
Vezetés közben, a balesetek megelőzése érdekében
használja a BTM hangolási üzemmódot.
1 Nyomja meg a  gombot
mindaddig, míg a „TUNER” kijelzés meg
nem jelenik.
A hullámsáv kiválasztásához nyomja meg
többször a  gombot. Az FM1, FM2,
FM3, MW és LW hullámsáv közül választhat.
2 Nyomja meg és tartsa nyomva a választó
gombot.
Megjelenik a beállítás menü.
3 Forgassa a hangerőszabályzót
mindaddig, míg a „BTM” meg nem jelenik,
majd nyomja meg.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a memóriagombokon.
CD
CD ismétlés és véletlen sorrendű
lejátszás
1 Lejátszás közben nyomja meg a  (REP)
vagy a  (SHUF) gombot mindaddig,
míg a kívánt lejátszási mód meg nem
jelenik.
A kívánt üzemmódú lejátszás megkezdése
hosszabb ideig tarthat.
A lejátszás elkezdődik.
A lejátszás leállításához tartsa nyomva 1
másodpercig a  gombot.
Az USB-eszköz eltávolításához állítsa le az USB
lejátszást, majd húzza ki az USB-eszközt.
USB
USB Ismétlés és véletlen sorrendű
lejátszás
1 Lejátszás közben nyomja meg a  (REP)
vagy a  (SHUF) gombot mindaddig, míg
a kívánt lejátszási mód meg nem jelenik.
A kívánt üzemmódú lejátszás megkezdése
hosszabb ideig tarthat.
Kiválasztás
Lejátszási mód
TRACK
Műsorszám ismételten.
ALBUM
Album ismételten.
Lejátszási mód
SHUF ALBUM
Album véletlen sorrendben.
TRACK
Műsorszám ismételten.
SHUF DEVICE
Eszköz véletlen sorrendben.
ALBUM
Album ismételten.
Ha a normál lejátszásra szeretne visszakapcsolni,
válassza ki az „ OFF” vagy a „SHUF OFF”
kijelzést.
Kiválasztás
SHUF ALBUM
Album véletlen sorrendben.
SHUF DISC
Lemez véletlen sorrendben.
Ha a normál lejátszásra szeretne visszakapcsolni,
válassza ki az „ OFF” vagy a „SHUF OFF”
kijelzést.
USB
BEÁLLÍTÁS
RÁDIÓ
CD
USB
A hangjellemzők beállítása
1 Vétel/lejátszás közben nyomja meg a
kiválasztó gombot.
USB-eszköz lejátszása
2 Forgassa a hangerőszabályzót, amíg
1 Csatlakoztassa az USB-eszközt saját
3 A hangerőszabályzó forgatásával válassza
vezetékével az USB aljzathoz.
a
kívánt menüpont meg nem jelenik, majd
nyomja meg.
ki a beállítást, majd nyomja meg a
hangerőszabályzót.
4 Nyomja meg a
CDX-GT40U-A5.indd 4
(BACK) gombot.
2012.01.13. 0:06:15
Az alábbi menüpontokat állíthatja be:
EQ7 PRESET
7 különböző zenei hangzáskép beállítása
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM vagy OFF).
EQ7 SETTING
A hangszínszabályzó beállítása.
POSITION
SET POSITION (hallgatási helyzet beállítása)
A hang optimalizálása az időigazítás funkcióval.
ADJ POSITION*1 (hallgatási helyzet beállítása)
A hallgatási helyzet finombeállítása.
SET SW POS*1 *2 (mélysugárzó helyzetének
beállítása)
A mélysugárzó helyzetének megközelítő
beállítása.
BALANCE
A hangegyensúly beállítása: „RIGHT−15”
–„CENTER”–„LEFT−15”.
FADER
A relatív hangerőegyensúly beállítása:
„FRONT−15”–„CENTER”–„REAR−15”.
DM+
Digitálisan tömörített formátumok
hangminőségének javítása a magas frekvenciák
visszaállításával.
RB ENH (hátsó mélyhang fokozó)
Aluláteresztő szűrő alkalmazásával a hátsó
hangsugárzók mélyhangjának fokozása.
SW LEVEL*2 (mélysugárzó jelszintje)
A mélysugárzó jelszintjének beállítása: „+10 dB”
–„0 dB”–„−10 dB”.
(Az „ATT” jelenik meg a minimum beállításnál.)
AUX VOL*3 (AUX hangerőszint)
A csatlakoztatott külső készülékek hangerejének
beállítása: „+18 dB”–„0 dB”–„−8 dB”.
Ezzel a beállítással nem szükséges az egyes
források közötti hangerőkülönbség beállítása.
*1 Nem látható, ha a „SET POSITION” beállítása „OFF”.
*2 Ha a hangkimenet beállítása „SUB-OUT”.
*3 Ha az AUX jelforrást bekapcsolta.
BEÁLLÍTÁS
RÁDIÓ
CD
USB
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ7 beállítás
Az EQ7 menüpont „CUSTOM” pontjában
létrehozhatja az Önnek leginkább megfelelő
hangzásképeket.
CDX-GT40U-A5.indd 5
1 Válassza ki a műsorforrást, majd nyomja
meg a kiválasztó gombot.
2 A hangerőszabályzó forgatásával válassza
ki az „EQ7 SETTING” kijelzést, majd
nyomja meg a hangerőszabályzót.
3 A hangerőszabályzó forgatásával válassza
ki a „BASE” kijelzést, majd nyomja meg a
hangerőszabályzót.
A beállítás alapjául kiválaszthat egy gyári
hangzásképet.
4 A hangerőszabályzó forgatásával válassza
ki a hangzásképet, majd nyomja meg a
hangerőszabályzót.
5 A hangszín beállítása
A hangerőszabályzó forgatásával válassza
ki a frekvenciasávot, majd nyomja meg a
hangerőszabályzót.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz
A hangerőszabályzó forgatásával állítsa be a
hangerőszintet, majd nyomja meg a
hangerőszabályzót.
A hangerőszint 1 dB-es lépésekkel
módosítható, −6 dB és +6 dB között.
További frekvenciasávok beállításához
ismételje meg az  és  lépést.
6 Nyomja meg kétszer a
(BACK) gombot.
A módosított hangzáskép a „CUSTOM”
beállításban tárolódik.
BEÁLLÍTÁS
RÁDIÓ
CD
USB
Alapbeállítások — SET
1 Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik a beállítás menü.
2 Forgassa a hangerőszabályzót, amíg
a
kívánt menüpont meg nem jelenik, majd
nyomja meg.
2012.01.13. 0:06:15
3 A hangerőszabályzó forgatásával válassza
ki a beállítást, majd nyomja meg a
hangerőszabályzót.*
A beállítás megtörtént.
4 Nyomja meg a
(BACK) gombot.
*A CLOCK-ADJ és a BTM beállításnál a 4. lépés nem szükséges.
A műsorforrástól és a pillanatnyi beállítástól
függően az alábbi menüpontokat módosíthatja:
CLOCK-ADJ (Órabeállítás)
Az óra beállítása.
CT (Pontos idő)
A CT funkció beálítása: „ON”, „OFF”.
BEEP
A hangjelzések vezérlése: „ON”, „OFF”.
CAUT ALM*1 (Figyelmeztető hangjelzés)
A figyelmeztető hangjelzések vezérlése: „ON”,
„OFF”.
AUX-A*1 (AUX audio)
Az AUX forrás kijelzés vezérlése: „ON”, „OFF”.
AUTO OFF
Kikapcsolt állapotban a készüléket a beállított idő
letelte után önműködően áramtalanítja: „NO”,
„30S (másodperc)”, „30M (perc)”, „60M (perc)”.
REAR/SUB*1
A hangkimenet kiválasztása: „SUB-OUT”
(mélysugárzó), „REAR-OUT” (végerősítő).
DEMO (bemutató)
A bemutató vezérlése: „ON”, „OFF”.
DIMMER
A kijelző háttérfényerejének beállítása: „ON”, „OFF”.
M.DISPLAY (Mozgó kijelzés)
ēē„SA”: mozgó mintázat és a frekvenciagörbe
bekapcsolása.
ēē„OFF”: mozgó mintázat kikapcsolása.
ZAP BEEP (Bemutató lejátszás hangjelzés)
Hangjelzés a bemutató részletek között: „ON”,
„OFF”.
LPF FREQ*3 (Aluláteresztő szűrő frekvencia)
A mélysugárzó levágási frekvenciájának
beállítása: „50Hz”, „60Hz”, „80Hz”, „100Hz”,
„120Hz”.
LPF SLOP*3 (Aluláteresztő szűrő meredekség)
Az aluláteresztő szűrő meredekségének
beállítása: „1”, „2”, „3”.
SW PHASE*4 (Mélysugárzó fázis)
A mélysugárzó fázis kiválasztása: „NORM”,
„REV”.
HPF FREQ (Felüláteresztő szűrő frekvencia)
Az első/hátsó hangsugárzó levágási
frekvenciájának beállítása: „OFF”, „50Hz”,
„60Hz”, „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”.
HPF SLOP (Felüláteresztő szűrő meredekség)
A felüláteresztő szűrő meredekségének
beállítása (csak akkor hatásos, ha a HPF FREQ
beállítása „OFF”-tól eltérő): „1”, „2”, „3”.
LOUDNESS (Dinamika beállítás)
A mély és magas hangok fokozása alacsony
hangerőnél: „ON”, „OFF”.
ALO (Önműködő jelszint beállítás)
Minden műsorforrás lejátszási
hangerőszintjének beállítása optimális szintre:
„ON”, „OFF”.
BTM
Rádióállomások önműködő hangolása.
*1 A készülék kikapcsolt állapotában.
*2 FM rádióvétel esetén.
*3 Ha a hangkimenet beállítása „SUB-OUT”, vagy a Hátsó
mélyhang fokozó beállítása „OFF”-tól eltérő.
*4 Amennyiben az audiokimenet „SUB-OUT”-ra van állítva.
AUTO SCR (Önműködő görgetés)
Hosszú kijelzések önműködő görgetése: „ON”,
„OFF”.
REGIONAL*2
A vétel korlátozása egy szűkebb régióra: „ON”,
„OFF”.
ZAP TIME (Bemutató lejátszás hossza)
A ZAPPIN funkció lejátszási hosszának
beállítása.
ēē„Z.TIME-1 (kb. 6 seconds)”, „Z.TIME-2 (kb.
15 másodperc)”, „Z.TIME-3 (kb. 30
másodperc)”.
CDX-GT40U-A5.indd 6
2012.01.13. 0:06:15
CDX-GT40U-A5.indd 7
2012.01.13. 0:06:15
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Figyelmeztetés
4-284-501-31(1)
Csatlakoztatási ábra • Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista • A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret  gyárilag
lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt
a kioldókulcsok  segítségével távolítsa el a
rögzítőkeretet . A részletekről olvassa el „A külső
védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” című részt
().
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem!
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.

Reteszelő fülek
Megjegyzés (-A)
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási példa Megjegyzés
●● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
●● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
 A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más
berendezések csatlakoztatása a készülék meghibásodását
idézheti elő.
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
●● A motoros antenna vezérlővezetékében (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
●● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
●● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
●● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
●● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
●● Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó
csatlakozóvégződéseivel.
●● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
●● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
●● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
●● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
●● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
●● Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a
kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az
esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása
megfelelő-e.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
I
CDX-GT40U, ~44U ins.indd 3
2012.01.13. 0:08:42
1






2 db

Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
Első hangsugárzó
Aktív mélyhangsugárzó
Hátsó hangsugárzó
Erősítő
II
CDX-GT40U, ~44U ins.indd 4
2012.01.13. 0:08:42
2
A
REAR / SUB
AUDIO OUT
B
REAR / SUB
AUDIO OUT
III
CDX-GT40U, ~44U ins.indd 5
2012.01.13. 0:08:42
3
REAR / SUB
AUDIO OUT*3
*2

*1 A jármű antennájából
Biztosíték
(10 A)
REMOTE
IN*4

Legnagyobb
áramfelvétel
0,3 A
AMP REM
Kék, fehér csíkos
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a „Tápfeszültség
csatlakoztatási ábra” című részt.
IV
CDX-GT40U, ~44U ins.indd 6
2012.01.13. 0:08:42
*1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) előírásainak, a
csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert
. Először a jármű antennáját csatlakoztassa
az adapterhez, majd az adapter másik felét
csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.
*2 (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
*3 Az AUDIO OUT kimenet SUB vagy REAR állásba
kapcsolható. A részletekkel kapcsolatban olvassa el
a kezelési útmutató részt.
4
* Külön megvásárolható adapter szükséges lehet.
1
Lila
2
3
4
Szürke
5
6
OTE
*4
Fehér
7
8
Zöld
+
Jobb hátsó hangszóró
−
Jobb hátsó hangszóró
+
Jobb első hangszóró
−
Jobb első hangszóró
+
Bal első hangszóró
−
Bal első hangszóró
+
Bal hátsó hangszóró
−
Bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú
végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
A jármű hangszóró
csatlakozójából
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
4
Sárga
Állandó tápfeszültség
5
Kék
Motoros antenna vezérlés
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
Testelés
Az 1-es, 2-es, 3-as és 6-os helyzetekben nincsenek érintkezők.
V
CDX-GT40U, ~44U ins.indd 7
2012.01.13. 0:08:43
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
2
Fogja meg mindkét oldalon a külső védőkeretet
 és húzza ki.
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen arra, hogy az eredeti
biztosítékon feltűntetett amperértéknek megfelelőt
használjon. Ha a biztosíték kiég, ellenőrizze a
tápfeszültség csatlakozást, majd cserélje ki a
biztosítékot. Ha a csere után ismét kiég a biztosíték,
a hiba a készülékben van. Ilyenkor forduljon a
legközelebbi Sony márkaszervizhez.
Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
Beépítési példa
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
●● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (-2).
●● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (-3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése
Biztosíték
(10 A)
A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
-A Leválasztás
Az előlap leválasztása előtt kapcsolja ki a készüléket a  gombbal. Nyomja meg a gombot,
majd húzza ki maga felé.
-B Visszahelyezés
Helyezze az előlap  részét a készülék  részére,
ahogy az ábrán látható, majd kattanásig nyomja be az
előlap bal oldalát.
Figyelem: ha a jármű gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A beállí-
tásról részletesebben a Kezelési útmutató részben
olvashat.
A készülék a kikapcsolás után, a beállított idő elteltével
önműködően és teljesen kikapcsol, az akkumulátor
lemerülésének megakadályozása érdekében.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off
funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő
leállítása után tartsa nyomva a  gombot,
amíg a kijelző ki nem kapcsol.
VI
CDX-GT40U, ~44U ins.indd 8
2012.01.13. 0:08:43
1
4


2

A kampók befelé nézzenek.




VII
CDX-GT40U, ~44U ins.indd 9
2012.01.13. 0:08:43
5
1

2
Körmök
3
Műszerfal
Motortér
elválasztófal




VIII
CDX-GT40U, ~44U ins.indd 10
2012.01.13. 0:08:43
6
A
B

IX
CDX-GT40U, ~44U ins.indd 11
2012.01.13. 0:08:43
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
a
4
Sárga
b
4
Sárga
c
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű
X
CDX-GT40U, ~44U ins.indd 12
Sárga
Sárga
2012.01.13. 0:08:43
CDX-GT40U, ~44U ins.indd 13
2012.01.13. 0:08:43
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB01INTEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
A biztonság érdekében ezt a készüléket feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A beszerelés
és a csatlakoztatás módját lásd a mellékelt
beszerelési/csatlakoztatási útmutatóban.
Ez a címke a burkolat hátoldalán található.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladék
ként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb euró
pai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vá
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vag
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Tudnivalók az EU direktívákat alkalmazó
országok vásárlóinak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban
a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
jótállással kapcsolatos ügyben, a különálló szervizvagy jótállási dokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
A ZAPPIN és a Quick-BrowZer a Sony
Corporation védjegyei.
A Windows Media a Microsoft Corporation véd
jegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
2
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB01INT- masterpage:Right_SideIndex
EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
Ez a készülék a Microsoft Corporation által
tulajdonolt szellemi tulajdonú technológiát
tartalmaz. Ezen technológiák használata
vagy megosztása a terméken kivül a
Microsoft kifejezett engedélye nélkül tilos.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
Figyelem: ha a jármű
gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási (Auto Off) funkciót (17.
oldal). A kikapcsolást követően a
beállított időtartam letelte után a készülék
teljesen és önműködően kikapcsol. Ezzel a
jármű akkumulátorának lemerülése
megelőzhető. Amennyiben nem állított be
időértéket az Auto Off funkcióban, a
jármű gyújtáskapcsolójával történő
leállítása után tartsa nyomva a
 gombot, amíg a kijelző
ki nem kapcsol.
3
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01
tordelt\book\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
Tartalomjegyzék
Kezdeti lépések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A bemutató kijelző kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Az előlap leválasztása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A kezelőszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Készülék. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rádió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Állomások tárolása és vétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lemez lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
USB-eszközök. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Az USB-eszköz lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Műsorszámok keresése és lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Különböző lejátszási módok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Keresés cím alapján — Quick-BrowZer™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zenekeresés műsorrészlet alapján — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
A hang- és egyéb jellemzők beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A hangjellemzők beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Különleges hangfunkciók – Tovább-fejlesztett hangfeldolgozó rendszer . . . . . . . . . 14
Az alapbeállítási menü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Külső készülék használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Külső audiokészülék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Az RM-X114 távvezérlő használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
További információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
Kezdeti lépések
A bemutató kijelző
kikapcsolása
Kikapcsolhatja a bemutató funkciót, mely a készülék kikapcsolt állapotában látható a kijelzőn.
1
Nyomja meg és tartsa nyomva a
hangerőszabályzót.
Megjelenik a beállítás menü.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „DEMO” funkciót, majd
nyomja meg a hangerőszabályzót.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „DEMO-OFF” beállítást,
majd nyomja meg a hangerőszabályzót.
A beállítás megtörtént.
4
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
vagy rádióvételnek megfelelő üzemmódba.
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap
rendszerben, digitális formában történik.
1
Nyomja meg és tartsa nyomva a
hangerőszabályzót.
Megjelenik a beállítás menü.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „CLOCK-ADJ” funkciót,
majd nyomja meg a hangerőszabályzót.
Az órakijelzés villogni kezd.
3
A hangerőszabályzó forgatásával állítsa
be az órát és a percet.
A kurzor mozgatásához nyomja meg a
 –/+ gombot.
4
A perc beállítása után nyomja meg a
hangerőszabályzót.
A beállítás befejeződik, és az óra
működni kezd.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a
 gombot.
Az előlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
1
Tartsa nyomva a 
gombot.
A készülék kikapcsol.
2
Nyomja meg a
gombot, és húzza
maga felé az előlapot.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF pozíció), de nem távolította el az
előlapot. A hangjelzés csak akkor hallható, ha
a készülék saját erősítőjét használja.
Megjegyzés
A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a
műszerfalon vagy a kalaptartón.
Az előlap visszaillesztése
Az ábra szerint illessze az előlap A részét a
készülék B részéhez, majd óvatosan nyomja
a helyére az előlap bal oldalát.
5
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
A kezelőszervek
Készülék
Ebben a fejezetben a készülék
kezelőszerveinek elhelyezkedését és
alapfunkcióit ismertetjük.
 SEEK +/– gombok
Rádió:
Rádióállomások önműködő keresése
(nyomja meg); kézi állomáskeresés
(nyomja meg és tartsa nyomva).
CD/USB:
Műsorszámok átugrása (egyszeri
megnyomás); műsorszámok folyamatos
átugrása (nyomja meg, majd 1
másodpercen belül nyomja meg ismét,
és tartsa nyomva); gyorskeresés előre,
hátra (tartsa nyomva).

6
(BROWSE) gomb 12. oldal
A Quick-BrowZer™ (gyors böngésző)
funkció bekapcsolása.
 SOURCE/OFF gomb
A készülék bekapcsolása, műsorforrásváltás (rádió, CD, USB, AUX).
A kikapcsoláshoz tartsa nyomva 1
másodpercig. Ha legalább 2
másodpercig nyomva tartja, a készülék
kikapcsol, és a kijelző kialszik.
 Hangerőszabályzó/kiválasztó gomb
14., 16. oldal
A hangerő beállítása (forgatás);
menüelemek kiválasztása (benyomás és
forgatás).
 Lemezbetöltő nyílás
A lemez behelyezése (feliratos oldallal
fölfelé) után a lejátszás önműködően
elindul.
 Kijelző
  (lemez kiadó) gomb
A lemez kivétele.
 USB csatlakozó 11. oldal


(előlap leválasztó) gomb 5. oldal
(BACK) gomb
Visszatérés az előző kijelzéshez.
 Távvezérlés érzékelő
 MODE gomb 8. oldal
Nyomja meg a hullámsáv (FM/MW/
LW) kiválasztásához.
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
 AF (alternatív frekvenciák)/
TA (közlekedési hírek)/
PTY (műsortípus) gomb 9. oldal
Az AF és TA beállítása (megnyomás); a
PTY kiválasztása (nyomva tartás) RDS
használata esetén.
 Számgombok
Rádió:
Tárolt rádióállomások behívása
(megnyomás); rádióállomások tárolása
(nyomva tartás).
CD/USB:
/: ALBUM / (MP3/WMA/
AAC lejátszás közben)
Albumok léptetése (megnyomás);
albumok folyamatos léptetése
(nyomva tartás).
: REP* 12. oldal
: SHUF 12. oldal
: ZAP 13. oldal
A ZAPPIN™ üzemmód
bekapcsolása.
: PAUSE
A lejátszás szüneteltetése. A
folytatáshoz nyomja meg újból.
 DSPL (kijelzés)/SCRL (görgetés)
gomb 8., 10., 11. oldal
A kijelzett elemek kiválasztása (nyomja
meg); a kijelzett elem görgetése (nyomja
meg és tartsa nyomva).
 AUX bemenet 18. oldal
* A gombon tapintható pont található.
7
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
Rádió
Állomások tárolása és
vétele
Figyelem!
Vezetés közben, a balesetek megelőzése
érdekében használja a BTM hangolási
üzemmódot.
Önműködő tárolás — BTM
1
2
3
A  gomb ismételt
megnyomásával kapcsoljon „TUNER”
üzemmódba.
Ha egy másik hullámsávra kíván
kapcsolni, nyomja meg többször a
 gombot. Az alábbi
hullámsávok közül választhat: FM1,
FM2, FM3, MW vagy LW.
Nyomja meg és tartsa nyomva a
hangerőszabályzót.
Megjelenik a beállítás menü.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „BTM” funkciót, majd
nyomja meg a hangerőszabályzót.
A készülék a frekvenciaérték
sorrendjében tárolja az állomásokat a
memóriagombokon.
Kézi tárolás
1
Amikor a tárolni kívánt állomás
műsorát hallja, tartsa nyomva a
memóriagombok (–) egyikét a
„MEM” üzenet megjelenéséig
A memóriában tárolt
állomások előhívása
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő
memóriagombot (–).
Önműködő hangolás
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a  +/– gombot a
keresés elindításához.
Ha a készülék megtalál egy állomást, a
hangolás leáll. Ismételje a műveletet a
keresett állomás megtalálásáig.
Hasznos tudnivaló
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a  +/– amíg
megközelíti a kívánt frekvenciát, majd a
 +/– gomb többszöri megnyomásával
végezze el a finomhangolást (kézi hangolás).
RDS
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem
hallható digitális információt sugároznak a
szokásos rádióműsor mellett.
Megjegyzések
• Az országtól vagy területtől függően nem
minden RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel
gyenge, vagy a behangolt állomás nem sugároz
RDS-jeleket.
A kijelzés módosítása
Nyomja meg a  gombot.
8
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
AF (alternatív frekvenciák),
TA (Közlekedési hírek)
Az AF funkció az adott hálózaton belül
folyamatosan keresi a legjobban fogható
frekvenciát, a TA funkció pedig a
közlekedési információkat (TP) is sugárzó
állomás közlekedési híreire kapcsol.
1
Nyomja meg az  gombot többször, a kívánt funkció megjelenéséig.
Kiválasztás
Funkció
AF-ON
Az AF bekapcsolása, a TA
kikapcsolása.
TA-ON
A TA bekapcsolása, az AF
kikapcsolása.
AF/TA-ON
Az AF és TA bekapcsolása.
AF/TA-OFF
Az AF és a TA kikapcsolása.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nemRDS állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval
vagy kézi hangolással.
Regionális műsor hallgatása
— REGIONAL
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át
egy másik, jobb minőségben fogható
regionális műsorra az adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a „REG-OFF” beállítást
FM-vétel közben (17. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány
további országban nem használható.
A műsortípus (PTY)
kiválasztása
Az aktuális műsor típusát jelzi. Az
állomások között műsortípus szerint is
kereshet.
1
Nyomja meg többször az 
(PTY) FM rádióállomás vétele közben.
A pillanatnyi műsortípus neve
megjelenik a kijelzőn, ha az állomás
sugároz PTY adatokat is.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt műsortípust, majd
nyomja meg a hangerőszabályzót.
A készülék megkezdi a kiválasztott
típusú műsort sugárzó állomás keresését.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva,
a készülék önműködően átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény
beolvasása történik (a pillanatnyi
műsorforrás műsora megszakad).
Hasznos tudnivaló
Ha közlekedési információk közben beállítja a
hangerőt, a készülék tárolja azt a memóriában, és
legközelebb a közlekedési információ azonos
hangerővel lesz hallható, függetlenül az éppen
beállított hangerőtől.
9
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
Műsortípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (köztémák), INFO
(információk), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (rádiójátékok),
CULTURE (kultúra), SCIENCE (tudomány),
VARIED (egyéb), POP M (népszerű zene),
ROCK M (rockzene), EASY M (szórakoztató
zene), LIGHT M (közkedvelt klasszikus
zene), CLASSICS (komolyzene), OTHER M
(egyéb zenei műsor), WEATHER (időjárás),
FINANCE (pénzügyi hírek), CHILDREN
(gyermekműsor), SOCIAL A (társadalmi
ügyek), RELIGION (vallás), PHONE IN
(telefonos műsor), TRAVEL (utazás),
LEISURE (szórakozás), JAZZ (dzsessz),
COUNTRY (country zene), NATION M
(nemzeti zene), OLDIES (régi slágerek),
FOLK M (népzene), DOCUMENT
(dokumentum műsor)
A pontos idő (CT) beállítása
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.
1
Válassza ki a „CT-ON” opciót a
menüben (16. oldal).
CD
Lemez lejátszása
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD
TEXT lemezeket is beleértve), és a CD-R/
CD-RW (MP3/WMA/AAC fájlokat)
tartalmazó lemezeket (20. oldal).
1
Helyezzen be egy lemezt (feliratos
oldallal felfelé).
A lejátszás önműködően megkezdődik.
A lemez kivételéhez nyomja meg a  gombot.
Megjegyzés
Lemez kivétele/behelyezése előtt az USB-eszközt
húzza ki, a lemez sérülésének elkerülése
érdekében.
A kijelzések beállítása
A lemez típusától, a felvételi formátumtól és
a beállításoktól függően a kijelzett elemek
változhatnak.
Nyomja meg a  gombot.
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem
működik, ha éppen RDS állomást hallgat.
10
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
Megjegyzések
USB-eszközök
• MSC (háttértár) típusú, az USBszabvánnyal kompatibilis USB-eszközök
használhatók.
• A megfelelő tömörítési formátumok: MP3
(.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) és
AAC (.mp4).
• Ajánlott az USB-eszközön lévő adatok
mentése.
Az USB-eszköz kompatibilitásával
kapcsolatosan látogassa meg a Sony
támogatási honlapot.
Megjegyzés
Az USB-eszközt a motor beindítása után
csatlakoztassa.
Lehetnek olyan USB-eszközök, melyek
meghibásodhatnak vagy megsérülhetnek, ha a
motor beindítása után csatlakoztatja azokat.
Az USB-eszköz lejátszása
1
Csatlakoztassa az USB-eszközt (saját
vezetékével) az USB aljzathoz.
• Ne használjon olyan nehéz vagy nagy USBeszközöket, amelyek a rázkódástól leeshetnek,
vagy a csatlakozásuk kilazulhat.
• USB-lejátszás közben ne válassza le az előlapot,
mert az USB-eszköz adatai megsérülhetnek.
Kijelzett elemek
A lemez típusától, a felvételi formátumtól és
az USB-eszköztől függően a kijelzett elemek
változhatnak.
Nyomja meg a  gombot.
Megjegyzések
• A megjeleníthető adatok száma a következő.
– mappák (albumok): 128
– fájlok (műsorszámok) mappánként: 500
• A felvett adat mennyiségétől függően időbe
telhet a lejátszás megkezdése.
• DRM (Digital Rights Management – digitális
jogosultságkezelő) fájlok lejátszása nem
lehetséges.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3/WMA/
AAC fájlt játszik le, vagy gyorskeresést végez
előre, hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan
lehet.
• Az alábbi MP3/WMA/AAC fájlok lejátszása
nem támogatott:
– veszteségmentes tömörítéses,
– másolásvédelemmel ellátott.
A lejátszás megkezdődik.
Ha az USB-eszköz már csatlakoztatva van,
nyomja meg a  gombot
többször, az „USB” megjelenéséig.
A lejátszás leállításához tartsa nyomva 1
másodpercig a  gombot.
Az USB-eszköz eltávolítása előtt feltétlenül
állítsa le az USB-lejátszást.
11
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
Műsorszámok
keresése és lejátszása
Különböző lejátszási
módok
Keresés cím alapján
— Quick-BrowZer™
A CD-lemezen vagy az USB-eszközön lévő
műsorszámok között kategória szerint is
kereshet.
1
A műsorszámokat ismételve (ismételt
lejátszás) vagy véletlen sorrendben is
meghallgathatja (véletlen lejátszás).
A választható lejátszási mód a pillanatnyi
műsorforrás függvénye is.
1
Lejátszás közben nyomja meg a 
(REP) vagy  (SHUF) gombot, míg a
kívánt funkció meg nem jelenik.
A kiválasztott lejátszási mód érvényesülése
néhány másodpercet igénybe vehet.
* Ha lejátszás közben legalább 2 másodpercig
nyomva tartja a
(BROWSE) gombot, a
készülék visszakapcsol a kategórialista
elejére (csak USB esetén).
2
A hangerőszabályzóval válassza ki a
kívánt kategóriát, majd nyomja meg a
hangerőszabályzót.
3
Ismételje a 2-es lépést mindaddig, míg
a keresett zeneszámot meg nem találja.
A lejátszás megkezdődik.
Ismétléses lejátszás
Kiválasztás
Lejátszás
TRACK
Műsorszámismétlés.
ALBUM
Albumismétlés.
OFF
Műsorszámok
lejátszása sorrendben
(normál lejátszás).
Véletlen sorrendű lejátszás
Kiválasztás
Lejátszás
SHUF ALBUM
Album lejátszása
véletlen sorrendben.
SHUF DISC*1
Lemez lejátszása
véletlen sorrendben.
SHUF DEVICE*2
Eszköz lejátszása
véletlen sorrendben.
SHUF OFF
Műsorszámok
lejátszása sorrendben
(normál lejátszás).
Nyomja meg a
(BROWSE)* gombot.
A készülék Quick-BrowZer (gyors
böngésző) üzemmódba kapcsol, és a
keresési kategóriák megjelennek.
Amikor a műsorszámlista megjelenik,
nyomja meg többször a
(BACK)
gombot amíg a kívánt műsorszám száma
megjelenik.
Ha szeretne kilépni a Quick-BrowZer
módból, nyomja meg a
(BROWSE)
gombot.
Megjegyzés
Amikor Quick-BrowZer üzemmódba kapcsol, az
ismétléses vagy véletlen sorrendű lejátszás
kikapcsol.
*1 Csak CD esetén.
12
*2 Csak USB esetén.
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
Keresés több zeneszám
átugrásával
— Léptető üzemmód
Ha az adott kategóriában sok zeneszám
található, ezzel a funkcióval felgyorsíthatja a
keresést.
1
Quick-BrowZer üzemmódban nyomja
meg a  + gombot.
A kategórianév megjelenik.
2
A hangerőszabályzóval válassza ki a
kívánt, vagy az ahhoz közel álló
alkategóriát.
A készülék az összes alkategória 10%ának megfelelő alkategóriát ugrik át
egyszerre.
3
Nyomja meg a hangerőszabályzót.
A kijelző visszakapcsol böngésző
üzemmódba és a kiválasztott alkategória
megjelenik.
4
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki az alkategóriát és nyomja
meg a hangerőszabályzót.
Ha a kiválasztott alkategória egy
zeneszám, a lejátszás megkezdődik.
Ha szeretne kilépni a léptető módból,
nyomja meg a
(BACK) vagy a  –
gombot.
Zenekeresés műsorrészlet
alapján — ZAPPIN™
A CD-lemezen vagy az USB-eszközön tárolt
zeneszámok rövid részletének egymás utáni
lejátszásával kikeresheti a kívánt
műsorszámot.
A ZAPPIN üzemmód véletlen sorrendű,
vagy véletlen sorrendű ismétléses lejátszás
közbeni keresésre is kiválóan alkalmas.
1
Lejátszás közben nyomja meg a 
(ZAP) gombot.
A lejátszás a következő műsorszám rövid
részletével kezdődik. Beállíthatja a
lejátszandó műsorrészlet hosszát (17.
oldal).
Műsorszám
 (ZAP) gomb
2
A lejátszott műsorrészletek
ZAPPIN üzemmódban.
Amikor a keresett műsorszámból
származó részlet hallható, nyomja meg
a hangerőszabályzót vagy a  (ZAP)
gombot.
A készülék visszakapcsol normál
lejátszási módba, és az elejétől kezdve
lejátssza a műsorszámot.
A műsorszám lejátszásának
megerősítéséhez használhatja a
(BACK) gombot is.
Hasznos tudnivalók
• Ha ZAPPIN üzemmódban szeretne átugrani
egy műsorszámot, nyomja meg a  +/–
gombot.
• Ha ZAPPIN üzemmódban szeretne átugrani
egy albumot, nyomja meg a / (ALBUM
/) gombot.
13
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
A hang- és egyéb
jellemzők beállítása
A hangjellemzők
beállítása
A hangjellemzők beállítása
SW LEVEL*2 (mélysugárzó hangerő)
A mélysugárzó hangerejének beállítása:
„+10 dB”–„0 dB”–„–10 dB”.
(A leghalkabb beállításnál megjelenik az
„ATT”.)
AUX VOL*3 (AUX hangerő)
A külső műsorforrások hangerejének
beállítása: „+18 dB”–„0 dB”–„–8 dB”.
Ezzel a beállítással nem szükséges az
egyes források közötti hangerőkülönbség
beállítása.
1
Nyomja meg a hangerőszabályzót
rádióhallgatás vagy lejátszás közben.
*1 Nem látható, ha a „SET POSITION” beállítása
„OFF”.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt menübeállítást,
majd nyomja meg a hangerőszabályzót.
*2 Ha az audiokimenet beállítása „SUB-OUT”
(17. oldal).
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt értéket, majd
nyomja meg a hangerőszabályzót.
4
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
Az alábbi menüpontokat állíthatja be:
EQ7 PRESET (14. oldal)
EQ7 SETTING (15. oldal)
POSITION
SET POSITION (hallgatási helyzet
kiválasztása) (15. oldal)
ADJ POSITION*1 (hallgatási helyzet
beállítása) (16. oldal)
SET SW POS*1 *2 (mélysugárzó
helyzetének beállítása) (15. oldal)
BALANCE
A hangerőegyensúly beállítása: „RIGHT15”–„CENTER”–„LEFT-15”.
FADER
A hangerőkülönbség beállítása: „FRONT15”–„CENTER”–„REAR-15”.
*3 Ha az AUX funkciót bekapcsolta (18. oldal).
Különleges hangfunkciók – Továbbfejlesztett hangfeldolgozó rendszer
A továbbfejlesztett hangfeldolgozó rendszer
a járműben megszólaló hangot digitális
jelfeldolgozással teszi tökéletessé.
A hangminőség beállítása
— EQ7 hangzásképek
7 különböző hangzáskép közül választhat
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE,
SPACE, GRAVITY, CUSTOM vagy OFF).
1
Nyomja meg a hangerőszabályzót
rádióhallgatás vagy lejátszás közben.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki az „EQ7 PRESET”
beállítást, majd nyomja meg a
hangerőszabályzót.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt hangszínbeállítást,
majd nyomja meg a hangerőszabályzót.
4
Nyomja meg a
DM+ (16. oldal)
RB ENH (Hátsó mélyhang kiemelés) (16.
oldal)
14
(BACK) gombot.
A hangszínszabályzó kikapcsolásához
válassza az „OFF” beállítást a 3-as lépésben.
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
Hasznos tudnivaló
6
A hangszínbeállítás minden műsorforráshoz
eltárolható.
A hangszínszabályzó
beállítása — EQ7 beállítások
Az EQ7 menüpont „CUSTOM” pontjában
létrehozhatja az Önnek leginkább megfelelő
hangzásképeket.
1
Válassza ki a műsorforrást, majd
nyomja meg a hangerőszabályzót.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki az „EQ7 SETTING”
beállítást, majd nyomja meg a gombot.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „BASE” beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
Választhat a hangzásbeállítási minták
közül a hangzás finombeállításának
alapjához.
4
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt hangszínbeállítást,
majd nyomja meg a hangerőszabályzót.
5
A hangzásbeállítás finomhangolása.
 A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a frekvenciatartományt,
majd nyomja meg a hangerőszabályzót.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a hangerőt, majd nyomja
meg a hangerőszabályzót.
A hangerő 1 dB-es lépésekkel –6 dB-től
+6 dB-ig állítható be.
Ismételje meg az  és  lépést a
további frekvenciatartományokra.
Nyomja meg kétszer a
(BACK)
gombot.
A beállított hangszín a „CUSTOM”
beállítás alatt tárolódik.
Időszeletes hang optimalizálás — Hallgatási hely
A készülék az egyes hangszórókból érkező
hangok késleltetésének változtatásával
természetes hangteret képes előállítani, és
leképzi a hallgatási helyet.
A „POSITION” lehetséges beállításai az
alábbi ábrán láthatók.
FRONT L (): bal első
FRONT R (): jobb első
FRONT (): középen, elöl
ALL (): a jármű
középpontjában
OFF: nincs hely beállítva
A mélysugárzó megközelítő helyzetét is
beállíthatja a hallgatási helyzethez képest, ha:
– a „SUB-OUT” audiokimenetet választotta
(17. oldal),
– a hallgatási helyzet „OFF”-tól eltérő
értékre van állítva.
A „SET SW POS” értékei alább láthatók.
NEAR (): közel
NORMAL (): normál
FAR (): távol
1
Nyomja meg a hangerőszabályzót
rádióhallgatás vagy lejátszás közben.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „SET POSITION”
beállítást, majd nyomja meg a
hangerőszabályzót.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válasszon a „FRONT L”, „FRONT R”,
„FRONT” vagy „ALL” beállítások
közül, majd nyomja meg a
hangerőszabályzót.
15
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
4
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „SET SW POS” beállítást,
majd nyomja meg a hangerőszabályzót.
5
A hangerőszabályzóval válasszon a
„NEAR”, „NORMAL” vagy „FAR”
mélysugárzó-helybeállítások közül,
majd nyomja meg a hangerőszabályzót.
6
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A hallgatási helyzet törléséhez válassza az
„OFF” beállítást a 3-as lépésben.
Nyomja meg a hangerőszabályzót
rádióhallgatás vagy lejátszás közben.
2
Nyomja meg a hangerőszabályzót
rádióhallgatás vagy lejátszás közben.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki az „RB ENH” funkciót,
majd nyomja meg a hangerőszabályzót.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki az „ADJ POSITION”
beállítást, majd nyomja meg a
hangerőszabályzót.
A hangerőszabályzó forgatásával
válasszon az „1”, „2” vagy „3”
beállítások közül, majd nyomja meg a
hangerőszabályzót.
4
Nyomja meg a
Finomhangolhatja a hallgatási hely beállítását.
2
3
4
A hátsó mélyhang kiemelés funkció kiemeli a
mélyhangokat úgy, hogy az aluláteresztő szűrő
beállított értékét (17. oldal) alkalmazza a hátsó
hangsugárzókra. Ez lehetőséget ad arra, hogy a
mélyhangsugárzó csatlakoztatása helyett a
hátsó hangsugárzókat használja.
1
A hallgatási helyzet beállítása
1
A hátsó hangsugárzók
mélyhangsugárzóként
történő használata – Hátsó
mélyhang kiemelés
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a hallgatási helyzetet, majd
nyomja meg a hangerőszabályzót.
Beállítási tartomány: „+3”–„CENTER”–
„–3”.
Nyomja meg a
Az alapbeállítási menü
1
Tartsa nyomva a hangerőszabályzót.
Megjelenik az alapbeállítási menü.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt elemet, majd
nyomja meg a hangerőszabályzót.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a beállítást, majd nyomja
meg a hangerőszabályzót.*
A beállítás megtörtént.
4
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
Továbbfejlesztett DM+
A továbbfejlesztett DM+ funkció a digitálisan tömörített műsorszámok tömörítés
során elveszett magas hangjait állítja vissza.
1
Lejátszás közben nyomja meg a
hangerőszabályzót.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „DM+” funkciót, majd
nyomja meg a hangerőszabályzót.
* A CLOCK-ADJ és a BTM beállításokhoz a 4-es
lépés nem szükséges.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki az „ON” beállítást, majd
nyomja meg a hangerőszabályzót.
A műsorforrás és a beállítások függvényében az alábbi menüpontok használhatók:
4
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
Hasznos tudnivaló
16
(BACK) gombot.
A DM+ beállítás minden műsorforráshoz
eltárolható.
(BACK) gombot.
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (5. oldal)
CT (pontos idő)
A funkció beállítása: „ON”, „OFF” (10.
oldal).
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
BEEP
A hangjelzés beállítása: „ON”, „OFF”.
CAUT ALM*1 (figyelmeztető hangjelzés)
Figyelmeztető hangjelzés beállítása:
„ON”, „OFF” (5. oldal).
AUX-A*1 (külső audioeszköz)
Külső audioeszköz kijelző beállítása:
„ON”, „OFF” (18. oldal).
AUTO OFF
Kikapcsolt állapotban a készüléket a
beállított idő letelte után önműködően
áramtalanítja: „NO”, „30S (másodperc)”,
„30M (perc)”, „60M (perc)”.
REAR/SUB*1
A hangkimenet beállítása: „SUB-OUT”
(mélysugárzó), „REAR-OUT” (végerősítő).
DEMO (bemutató üzemmód)
A bemutató beállítása: „„ON”, „OFF”.
DIMMER
A kijelző háttérfényerejének beállítása:
„ON”, „OFF”.
M.DISPLAY (mozgó kijelzési mód)
– „SA”: a mozgó mintázat és az „OFF”: a
mozgó kijelzési mód kikapcsolása.
AUTO SCR (önműködő görgetés)
Hosszú kijelzések önműködő görgetése:
„ON”, „OFF”.
REGIONAL*2
A vétel korlátozása egy adott régióra:
„ON”, „OFF” (9. oldal).
ZAP TIME (műsorrészlet hossza)
A ZAPPIN funkció lejátszási idejének
beállítása.
– „Z.TIME-1 (kb. 6 másodperc)”,
„Z.TIME-2 (kb. 15 másodperc)”,
„Z.TIME-3 (kb. 30 másodperc)”.
ZAP BEEP (Zappin hangjelzés)
A műsorszámok léptetése között
hallható hangjelzés beállítása: „ON”,
„OFF”.
LPF FREQ*3 (aluláteresztő szűrő
frekvenciája)
A mélysugárzó levágási frekvenciájának
beállítása: „50Hz”, „60Hz”, „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”.
LPF SLOP*3 (aluláteresztő szűrő
meredeksége)
Az LPF meredekség beállítása: „1”, „2”,
„3”.
SW PHASE*4 (mélysugárzó fázis)
A mélysugárzó fázis beállítása: „NORM”,
„REV”.
HPF FREQ (felüláteresztő szűrő
frekvenciája)
Az első, hátsó hangsugárzók levágási
frekvenciájának beállítása: „OFF”,
„50Hz”, „60Hz”, „80Hz”, „100Hz”,
„120Hz”.
HPF SLOP (felüláteresztő szűrő meredeksége)
A HPF meredekség értéket választhatja
ki (csak, ha a „HPF FREQ” „OFF”-tól
eltérő értékre van állítva): „1”, „2”, „3”.
LOUDNESS (dinamikus hangosság)
A mély- és magas hangok erősítésével
növeli a hangtisztaságot alacsony
hangerőnél: „ON”, „OFF”.
ALO (önműködő kiegyenlítés)
Az összes műsorforrás lejátszási
hangerejének optimális szintre állítása:
„ON”, „OFF”.
BTM (8. oldal)
*1 A készülék kikapcsolt állapotában.
*2 FM vételi üzemmódban.
*3 Amennyiben az audiokimenet „SUB-OUT”ra van állítva vagy a hátsó mélyhang kiemelés
„OFF”-tól eltérő értékre van állítva.
*4 Ha az audiokimenet „SUB-OUT”-ra van
állítva.
17
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
Külső készülék
használata
Külső audiokészülék
A készülék AUX bemenetéhez (sztereó
minijack) hordozható audioeszközt
csatlakoztathat, majd a megfelelő műsorforrás
kiválasztása után a külső eszköz műsorát a
jármű hangszóróin keresztül hallgathatja.
5 Állítsa be a bemeneti jelszintet (14. oldal).
Az RM-X114 távvezérlő
használata
A távvezérlő azonos elnevezésű gombjai
ugyanazt a funkciót vezérlik a készüléken.
DSPL
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása
1 Kapcsolja ki a hordozható audioeszközt.
2 Csökkentse le a készülék hangerejét.
3 Csatlakoztassa a hordozható audioeszközt a
készülékhez egy csatlakozóvezetékkel (külön
megvásárolható).*
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket
használjon.
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
VOL (+/–)
D
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
VOL
m/M
(DISC/
PRESET
+/–)
ENTER
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
ATT
–
A készülék egyes funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a
készülék kezelőszerveivel.
A hangerőszint beállítása
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a
csatlakoztatott audioeszköz hangerejét.
1 Csökkentse le a készülék hangerejét.
2 Nyomja meg a  gombot
ismételten mindaddig, míg az „AUX” meg
nem jelenik.
3 Indítsa el a lejátszást a hordozható
audioeszközön, közepes hangerővel.
18
• DSPL (display) gomb
A kijelzések beállítása.
• SOURCE gomb
Bekapcsolás/műsorforrásváltás (Rádió/
CD/USB/AUX).
• / (SEEK –/+) gombok
A rádió/CD/USB vezérlése ugyanúgy,
mint a  –/+ gombbal a készüléken.
• SOUND gomb
Funkciója ugyanaz, mint a készülék
kiválasztó gombjáé.
• OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása.
• LIST gomb
Átkapcsolás Quick-BrowZer™ módba.
• / (DISC/PRESET +/–) gombok
A CD/USB vezérlése ugyanúgy, mint a
készülék / (ALBUM /)
gombjaival.
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
• ATT (némítás) gomb
A hang némítása. A némítás
kikapcsolásához nyomja meg újból.
* Ennél a készüléknél nem áll rendelkezésre.
Megjegyzés
Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja a
rendszert a (SOURCE/OFF) gombbal, vagy egy
lemez behelyezésével aktiválja azt.
További
információk
Óvintézkedések
• Hagyja lehűlni a készüléket a bekapcsolás
előtt, ha a jármű tűző napon parkolt.
• Az audioeszközt vagy az előlapot ne hagyja a
jármű belsejében, mert a napsütés miatt
nagyon magas hőmérséklet alakulhat ki.
• A motoros antenna önműködően kitolódik.
Páralecsapódás
Ha páralecsapódás történik a készülék
belsejében, távolítsa el a lemezt és várjon
körülbelül egy órát, különben elképzelhető,
hogy a készülék nem működik megfelelően.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ne öntsön folyadékot a lemezekre.
Megjegyzések a lemezekről
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint például
fűtőtest), és ne hagyja napon parkoló
járműben, mert a jármű belső terének
hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Lejátszás előtt a lemezt
tisztítókendővel középről
sugárirányban kifelé
haladva tisztítsa meg. A
tisztításhoz ne használjon
benzint, hígítót, vagy
háztartási tisztítószereket.
• Ez a készülék a Compact Disc (CD)
szabványnak megfelelő lemezek lejátszására
képes. A DualDisc (kettős formátumú) és
egyes másolásvédelmi eljárásokat tartalmazó
zenei lemezek nem felelnek meg a Compact
Disc (CD) szabványnak, ezért elképzelhető,
hogy a készülék nem tudja lejátszani ezeket.
19
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
• A készülékkel le NEM játszható lemezek
– A címkéket, matricákat, ragasztószalagot
vagy papírt tartalmazó lemezek. Ezek
elhelyezése meghibásodást okozhat vagy
tönkreteheti a lemezt.
– Különleges alakú (szív-, négyzet-, vagy csillagalakú) lemezek. A készülék megrongálódhat.
– 8 cm-es lemezek.
Tudnivalók a CD-R/CD-RW lemezekről
• Maximális mennyiségek: (csak CD-R/CD-RW)
– mappák (albumok): 150 (beleértve a
gyökérmappát is),
– fájlok (műsorszámok) és mappák száma: 300
(ha a mappa vagy fájl neve több karaktert
tartalmaz, az érték kisebb lehet, mint 300),
– a mappa/fájlnév megjeleníthető karaktereinek száma 32 (Joliet) vagy 64 (Romeo).
• Ha egy lemez CD-DA menettel kezdődik,
akkor azt CD-DA lemezként ismeri fel a
készülék, és a lejátszás a következő menet
eléréséig folytatódik.
• A készülékkel le NEM játszható lemezek
– Gyenge rögzítési minőségű CD-R/CD-RW,
– nem kompatibilis eszközzel készített CD-R/
CD-RW lemezek,
– nem megfelelően lezárt CD-R/CD-RW lemezek,
– CD-R/CD-RW lemezek, melyek nem zenei CD
formátumban vagy nem az ISO 9660 1. szint/ 2.
szint, Joliet/Romeo vagy többmenetes
formátumban rögzített MP3 lemezek.
Az MP3/WMA/AAC fájlok
lejátszási sorrendje
MP3/WMA/AAC
Mappa
(album)
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Amikor az elem kezd kimerülni, a
távvezérlő hatótávolsága csökken. Cserélje
ki az elemet egy új, CR2025 típusú lítium
gombelemre. A tűz- és robbanásveszély
elkerülése érdekében csak a megadott típusú
elemet használja.
+ oldallal
felfelé
Megjegyzések a lítium elemmel
kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a
gyermekek nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek
lenyelné az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg
az elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
• Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet,
például közvetlen napsugárzás, tűz vagy egyéb
hatásának.
FIGYELEM!
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse fel, ne
szerelje szét és ne dobja tűzbe.
MP3/WMA/
AAC fájl
(műsorszám)
20
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
olyan kérdése vagy problémája merül fel,
melyre nem kap választ ebben az útmutatóban,
keresse fel a vásárlás helyét.
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha
az előlap és a készülék csatlakozói
elszennyeződnek. Ennek elkerülése érdekében,
vegye le az előlapot (5. oldal), és tisztítsa meg a
készüléken és az előlapon található
csatlakozókat vatta segítségével. A vattát ne
nyomja túlzott erővel a csatlakozóvégekre.
Ellenkező esetben a csatlakozók
megsérülhetnek.
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása
előtt állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CDX-GT40U,
CDX-GT44U, típusú készülékek a 2/1984. (III. 10.)
számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak
szerint megfelelnek a következő műszaki
jellemzőknek.
Vevőegység
FM
Vételi tartomány: 87,5–108 MHz
Antennacsatlakozó: külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 25 kHz
Hasznos jel: 8 dBf
Érzékenység: 75 dB, 400 kHz-en
Jel-zaj arány: 80 dB (sztereó)
Áthallás: 50 dB, 1 kHz-nél
Frekvencia átvitel: 20–15 000 Hz
MW/LW
Vételi tartomány:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó: külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia:
9124,5 kHz vagy 9115,5 kHz/4,5 kHz
Érzékenység: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD-lejátszó
Jel-zaj arány: 120 dB
Frekvencia átvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: nem mérhető
USB-lejátszó
Csatlakozó: USB (teljes sebességű)
Maximális áramerősség: 1 A
Erősítő
Kimenet: hangszórókimenetek
Hangszóró impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény:
45 W × 4 (4 Ω-on)
21
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
Általános jellemzők
Kimenetek:
Audiokimenetek (mély/hátsó kapcsolható)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
AUX bemenet (sztereó minijack)
USB jelbemenet csatlakozó
Energiaellátás: 12 V, egyenáramú
járműakkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 179 mm (szé × ma × mé)
Beépítési méretek:
kb. 182 × 53 × 162 mm (szé × ma × mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok:
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Külön megvásárolható tartozékok/külső eszközök:
Távvezérlő: RM-X114
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem
kapható az összes felsorolt tartozék. Kérjük,
érdeklődjön a kereskedőnél.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák megoldását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat
és a kezelési utasításokat.
A biztosíték használatával és a készülék
műszerfalból történő kiszerelésével
kapcsolatban olvassa el a mellékelt beszerelési
útmutatót.
Ha a probléma megoldása nem sikerül,
látogassa meg az utolsó oldalon feltüntetett
támogatási honlapot.
Általános jellegű problémák
A készülék nem kap tápfeszültséget.
 Ellenőrizze a csatlakozást vagy a biztosítékot.
 Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről
eltűnik minden kijelzés, a távvezérlővel nem
működtetheti a készüléket.
– Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
 A motoros antenna nem rendelkezik
kapcsolódobozzal (relével).
Nincs hang.
 Bekapcsolta az ATT funkciót.
 Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a
„FADER” szabályzó középső beállítását.
Nincs hangjelzés.
 A hangjelzést kikapcsolta (17. oldal).
 A készülékhez külön megvásárolható
végerősítőt csatlakoztatott, és nem a készülék
saját erősítőjét használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
 A tápvezetéket vagy az akkumulátort
leválasztotta az áramkörről.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha a gyújtást bekapcsolja.
 A vezetékek nem megfelelően vannak
csatlakoztatva a jármű tápfeszültség
csatlakozójának vezetékeivel.
22
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a
bemutató.
 Ha legalább 5 percig nem végez műveletet, és a
„DEMO-ON” beállítás van kiválasztva, a
bemutató elindul.
– Válassza a „DEMO-OFF” beállítást (17.
oldal).
A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem
jelennek meg a kijelzések.
 A „DIM-ON” beállítást választotta ki (17.
oldal).
 A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva
tartja a  gombot.
– A kijelzés megjelenítéséhez tartsa ismét
lenyomva a  gombot.
 A csatlakozók beszennyeződtek (21. oldal).
Az önműködő kikapcsolás funkció nem
működik.
 A készülék bekapcsol. Az önműködő
kikapcsolás funkció a készülék kikapcsolása
után kikapcsol.
– Kikapcsolja a készüléket.
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
 A csatlakoztatás nem megfelelő.
– Csatlakoztassa a motoros antenna
vezérlővezetéket (kék), vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a jármű
antennaerősítőjéhez vezető tápvezetékhez
(csak, ha a jármű a hátsó vagy oldalsó
ablakba épített antennával rendelkezik).
– Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a
járműben.
– Ha az antenna nem tolódik ki, ellenőrizze a
motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
A tárolt állomás nem hívható elő.
 Nem a pontos frekvenciát tárolta.
 Gyenge a vétel.
Az önműködő hangolás nem működik.
 Gyenge a vétel.
– Használja a kézi hangolást.
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
 A kiválasztott állomás nem sugároz TP
információkat, vagy a vétel gyenge.
– Kapcsolja ki a TA funkciót (9. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
 Kapcsolja be a TA funkciót (9. oldal).
 A kiválasztott TP állomás nem sugároz
közlekedési információkat.
– Hangoljon be egy másik állomást.
A műsortípus helyett a „– – – – – – – –” jelenik
meg.
 Az állomás nem RDS állomás.
 A készülék nem érzékel RDS adatot.
 A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
A rádióállomás neve villog.
 Nem található alternatív frekvencia az éppen
hallgatott rádiócsatornához.
– Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
 +/– gombot. Megjelenik a „PI
SEEK” kijelzés és a készülék keresni kezd egy
másik olyan állomást, mely azonos PI
adatokkal (műsortípussal) rendelkezik.
CD-lejátszás
A lemezt nem lehet behelyezni.
 A készülékben már van egy lemez.
 A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte
be.
A lemezt nem lehet lejátszani.
 A lemez szennyezett vagy hibás.
 Nem audió használatra tervezett CD-R, CDRW lemezt próbál meg lejátszani (20. oldal).
Az MP3/WMA/AAC fájlok nem játszhatók le.
 A lemez nem kompatibilis az MP3/WMA/
AAC formátummal és verziószámmal. A
lejátszható lemezekről és formátumokról a
támogatási honlapon olvashat.
23
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
Az MP3, WMA, AAC fájlok lejátszása
hosszabb idő után indul el.
 A következő lemezek lejátszásának elkezdése
hosszabb időt igényel:
– bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó
lemez,
– többmenetes lemez,
– olyan lemez, melyre még adatot lehet írni.
A kijelzést nem görgeti a készülék.
 A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek
esetében előfordulhat, hogy a görgetés nem
működik.
 Az „AUTO SCR” beállítása „OFF”.
– Válassza az „A.SCRL-ON” beállítást (17.
oldal).
– Tartsa nyomva a  (SCRL) gombot.
Hangkiesés.
 A beszerelés nem megfelelő.
– A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a
jármű rögzített részén részén kell beszerelni.
 A lemez szennyezett vagy hibás.
USB-lejátszás
USB-elosztón keresztül nem tudja lejátszani
az eszköz tartalmát.
 A készülék nem ismeri fel az USB elosztón
(hub) keresztül csatlakoztatott USBeszközöket.
A lejátszás nem lehetséges.
 Az USB-eszköz nem működik
– Csatlakoztassa újra.
Az USB-eszközön a lejátszás megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
 Az USB-eszköz vagy bonyolult fájlszerkezetet
tartalmaz.
Hangkiesés tapasztalható.
 Nagy bitsűrűségű (320 kbps) esetén a lejátszás
szaggatottá válhat.
24
Hibakijelzések, üzenetek
CHECKING
 A készülék ellenőrzi az USB-eszköz
csatlakoztatását.
– Várjon, amíg a csatlakozás ellenőrzése
befejeződik.
ERROR
 A lemez piszkos, vagy fordítva helyezte be.
– Tisztítsa meg, vagy megfelelő módon
helyezze be a lemezt.
 Üres lemezt helyezett be.
 A lemez lejátszása nem lehetséges valamilyen
probléma miatt.
– Helyezzen be egy másik lemezt.
 Az USB-eszköz automatikus felismerése nem
sikerült.
– Csatlakoztassa újra.
 A  gombbal vegye ki a lemezt.
FAILURE
 A hangszórók, erősítők csatlakoztatása nem
megfelelő.
– A csatlakoztatás módját lásd a beszerelési,
üzembe helyezési útmutató részben.
HUB NO SUPRT (hub nem támogatott)
 A készülék nem támogatja az USB-elosztó
(hub) használatát.
NO AF
 Nem található alternatív frekvencia az éppen
hallgatott rádiócsatornához.
– Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
 +/– gombot. A készülék keresni
kezd egy másik olyan állomást, mely azonos
PI adatokkal (műsortípussal) rendelkezik (a
„PI Seek” megjelenik).
NO DEV (nincs eszköz)
 USB-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta
ki az USB jelforrást. Az USB-eszközt, vagy az
USB-vezetéket lejátszás közben kihúzta.
– Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy USBvezetéket.
NO MUSIC
 A lemez vagy USB-eszköz nem zenei fájlokat
tartalmaz.
– Helyezzen be egy zenei CD-lemezt.
– Zenei fájlokat tartalmazó USB-eszközt
csatlakoztasson.
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT40U, ~44U\01 tordelt\book\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
NO NAME
 A műsorszám nem tartalmaz lemez-, album-,
előadó- vagy műsorszámcím információt.
NO TP
 A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
OFFSET
 Belső üzemzavar léphetett fel.
– Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a
hibaüzenet nem tűnik el a kijelzőről,
forduljon a Sony szakszervizhez.
OVERLOAD
 Az USB-eszköz túlterhelt.
– Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa
meg a forrást a  gombbal.
– Azt jelzi, hogy az USB-eszköz hibás, vagy
nem támogatott USB-eszközt
csatlakoztatott.
READ
 A készülék a lemezen lévő műsorszám és
album információkat olvassa be.
– Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a
lejátszás önműködően megkezdődik. A
lemez adatszerkezetétől függően ez a
művelet több mint egy percig is eltarthat.
USB NO SUPRT (USB nem támogatott)
 A csatlakoztatott USB-eszköz nem támogatott.
– Az USB-eszköz kompatibilitásának
részleteiért látogassa meg a támogatás oldalt.
„
” vagy „
”
 Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben
elérte a lemez elejét vagy végét, és nem tud
továbblépni.
„ ”
 A karakter nem jeleníthető meg ezzel a
készülékkel.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a
készüléket, vigye magával azt a lemezt is,
melynek használata során a hiba fellépett.
25
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
04GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Friday, January 13, 2012 12:19 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Támogatás honlap
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási információkat szeretné elolvasni, keresse
fel az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com/
Regisztrálja termékét a következő oldalon:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
© 2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-GT44U/GT40U
4-284-500-31(1)
Download PDF

advertising