Sony | CDX-GT25 | Sony CDX-GT25 Használati útmutató

E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT25, ~29\02 vegleg\cdxgt25_kesz\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Tuesday, January 26, 2010 11:54 AM
4-153-957-11(1)
FM/MW/LW
CD-lejátszó
Kezelési útmutató
HU
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 4. oldalon olvashat.
CDX-GT29
CDX-GT25
© 2009 Sony Corporation
CDX-GT29/GT25
4-153-957-11(1)
idecsinald.indd1
2010.01.26.11:53:34
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Figyelmeztetés
Csatlakoztatási ábra • Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista • A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret  gyárilag
lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt
a kioldókulcsok  segítségével távolítsa el a
rögzítőkeretet . A részletekről olvassa el „A külső
védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” című részt
().
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem!
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.

4-153-956-11(1)
Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási példa
Megjegyzés
● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
 Külön megvásárolható erősítő AMP
REMOTE IN csatlakozójához
Csak erõsítõk részére. Bármely más eszköz
csaltakoztatása a készülék meghibásodását
eredményezheti.
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
● A motoros antenna vezérlővezetékében (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
● Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó
csatlakozóvégződéseivel.
● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
● Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a
kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az
esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása
megfelelő-e.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
I
idecsinald.indd3
2010.01.26.11:53:34
1






2 db

Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
Első hangsugárzó
Hátsó hangsugárzó
Aktív mélyhangsugárzó
Erősítő
II
idecsinald.indd4
2010.01.26.11:53:35
2
A
REAR / SUB
AUDIO OUT
B
REAR / SUB
AUDIO OUT
III
idecsinald.indd5
2010.01.26.11:53:35
3
*2

L
R
*A jármű antennájából
REAR/SUB
AUDIO OUT
REAR / SUB
AUDIO OUT*3

Legnagyobb áramfelvétel 0,3 A
AMP REM
REMOTE
IN*4
Biztosíték
(10 A)
Kék, fehér csíkos
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a
„Tápfeszültség csatlakoztatási ábra” című részt.
IV
idecsinald.indd6
2010.01.26.11:53:35
*1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) előírásainak, a
csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert .
Először a jármű antennáját csatlakoztassa
az adapterhez, majd az adapter másik felét
csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.
*2 (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
*3 Az AUDIO OUT kimenet SUB vagy REAR állásba
kapcsolható. A részletekkel kapcsolatban olvassa el
a kezelési útmutató részt.
4
* Külön elérhetõ adapter szükséges lehet.
1
2
3
4
lila
szürke
+
jobb hátsó hangszóró
5
−
jobb hátsó hangszóró
6
+
jobb első hangszóró
7
−
jobb első hangszóró
8
fehér
zöld
+
bal első hangszóró
−
bal első hangszóró
+
bal hátsó hangszóró
−
bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
1
3
5
7
2
4
6
8
A jármű hangszóró
csatlakozójából
5
7
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
4
8
4
Sárga
állandó tápfeszültség
5
Kék
motoros antenna vezérlés
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
testelés
Az 1-es, 2-es és 3-as állásban nincsenek érintkezők.
V
idecsinald.indd7
2010.01.26.11:53:36
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
2
Nyomja meg a védőkeret  mindkét oldalát és
húzza ki a keretet.
Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
Beépítési példa Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (5-2).
● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (5-3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
6-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket az
(OFF) gombbal. Nyomja meg a gombot, majd az
előlapot maga felé húzva válassza le.
6-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található
 nyílást a készüléken található  tengelyhez, majd
nyomja be a baloldalon.
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A beállí-
tásról részletesebben a Kezelési útmutató részben
olvashat.
A készülék a kikapcsolás után, a beállított idő elteltével
önműködően és teljesen kikapcsol, az akkumulátor
lemerülésének megakadályozása érdekében.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off
funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő
leállítása után tartsa nyomva az  gombot, amíg a
kijelző ki nem kapcsol.
VI
idecsinald.indd8
2010.01.26.11:53:36
4
1


2

A kampók befelé nézzenek.




VII
idecsinald.indd9
2010.01.26.11:53:36
5
1
182
mm
53 m
m

2
Körmök
3
Műszerfal
Motortér
elválasztófal




VIII
idecsinald.indd10
2010.01.26.11:53:37
6
A
B
IX
idecsinald.indd11
2010.01.26.11:53:37
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
a
4
Sárga
b
4
c
Sárga
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű
X
idecsinald.indd12
Sárga
Sárga
2010.01.26.11:53:38
idecsinald.indd13
2010.01.26.11:53:38
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT25, ~29\02 vegleg\cdxgt25_kesz\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Tuesday, January 26, 2010 11:54 AM
A biztonság érdekében ezt a készüléket feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A beszerelés
és a csatlakoztatás módját lásd a mellékelt
beszerelési/csatlakoztatási útmutatóban.
A Microsoft, a Windows
Media és a Windows logo a
Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom
felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
Ez a címke a burkolat hátoldalán található.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a
Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
E készülék bizonyos jellemzőit a Microsoft
Corporation szellemi tulajdonjoga védi. A védett
technológiák eltérő célú használata vagy terjesztése kizárólag a Microsoft vagy a Microsoft hivatalos képviseletének engedélyével lehetséges.
Figyelem: ha a jármű
gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási (Auto Off) funkciót (11. oldal).
A készülék a kikapcsolás után, a beállított idő
elteltével önműködően és teljesen kikapcsol,
az akkumulátor lemerülésének
megakadályozása érdekében.
Ha nem állította be az Auto Off funkciót, tartsa
nyomva az (OFF) gombot, amíg a kijelzés el
nem tűnik a kijelzőről.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
2
CDX-GT29/GT25
4-153-957-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT25, ~29\02 vegleg\cdxgt25_kesz\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Tuesday, January 26, 2010 11:54 AM
Tartalomjegyzék
Kezdeti lépések
A készüléken lejátszható lemezek . . . . . . . . . . . 4
A bemutató (DEMO) kikapcsolása . . . . . . . . . . 4
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Az előlap visszaillesztése . . . . . . . . . . . . . . . 5
A kezelőszervek és az
alapműveletek
Fejegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rádió
Állomások tárolása és vétele . . . . . . . . . . . . . . . 8
Önműködő tárolás — BTM . . . . . . . . . . . . . 8
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A memóriában tárolt állomások
előhívása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Önműködő hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Az AF és a TA funkció használata . . . . . . . . 9
A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . . . 9
A pontos idő (CT) beállítása . . . . . . . . . . . . . 9
CD
Kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás . . . . 10
Egyéb funkciók
A hangjellemzők beállítása. . . . . . . . . . . . . . .
A különböző hangjellemzők beállítása
— BAL, FAD, SUB . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A menüpontok beállítása — SET . . . . . . . . . .
Külső készülék használata . . . . . . . . . . . . . . .
Külső audiokészülék . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
12
12
További információk
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megjegyzések a lemezekről . . . . . . . . . . . .
Az MP3, WMA fájlok lejátszási
sorrendje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az MP3 fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A WMA fájlokról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibakijelzések, üzenetek . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
13
14
14
14
15
15
17
3
CDX-GT29/GT25
4-153-957-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT25, ~29\02 vegleg\cdxgt25_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Tuesday, January 26, 2010 11:54 AM
Kezdeti lépések
A készüléken lejátszható lemezek
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD-TEXT
lemezeket is beleértve), valamint az (MP3,
WMA fájlokat tartalmazó (13. oldal)) CD-R,
CD-RW lemezeket.
Lemez típusa
Felirat a lemezen
CD-DA
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1
2
3
4
MP3
WMA
A bemutató (DEMO) kikapcsolása
Kikapcsolhatja a készülék kikapcsolásakor
megjelenő bemutatót.
1
2
3
4
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik a beállítás menü.
5
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik a beállítás menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a „CLOCK-ADJ”
megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
Az órakijelzés villog.
A vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be
az órát és a percet.
A beírási helyzet mozgatásához használja a
(SEEK) –/+ gombot.
A perc beállítása után nyomja meg a
kiválasztó gombot.
A beállítás befejeződik, és az óra működni
kezd.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a (DSPL)
gombot. Az előző kijelzésre a (DSPL) gombbal
kapcsolhat vissza.
Hasznos tanács
Az óra önműködően is beállítható az RDS szolgáltatás
használatával (9. oldal).
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a „DEMO” megjelenéséig.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a „DEMO-OFF” opciót.
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
A beállítás befejeződött és a kijelző visszatér
a normál rádióvételi vagy lejátszási módra.
4
CDX-GT29/GT25
4-153-957-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT25, ~29\02 vegleg\cdxgt25_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Tuesday, January 26, 2010 11:54 AM
Az elõlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
Az előlap visszaillesztése
Az előlap A-val jelölt részét illessze a B-vel
jelölt részhez (az ábra szerint), majd könnyedén
nyomja befelé az előlap bal oldalát, kattanásig.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF állás), de nem távolította el az előlapot.
A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
saját erősítőjét használja.
1
2
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
Nyomja meg a
gombot, és húzza
maga felé az előlapot.
A
B
Megjegyzés
Ne tegyen semmit az előlap belső oldalára.
Megjegyzések
• Ne ejtse le és ne nyomja meg erősen az előlapot,
illetve a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a
műszerfalon vagy a kalaptartón.
5
CDX-GT29/GT25
4-153-957-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT25, ~29\02 vegleg\cdxgt25_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Tuesday, January 26, 2010 11:54 AM
A kezelõszervek és az alapmûveletek
Fejegység
1 2345
6
7
8
OFF
SOURCE
PUSH SELECT
SEEK
DSPL
SCRL
LOUD
DISC ALBM TRACK PTY
AUX
ST SHUF AF TA TP REG
EQ3
SET UP
SEEK
MODE
PTY
AF/TA
90
qa
ALBUM
1
qs
Ez a szakasz ismerteti a kezelőszervek
elhelyezkedését és az alapműveleteket.
A részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra.
A OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása.
B SEEK +/– gombok
CD:
Műsorszámok átugrása (egyszeri
megnyomás); műsorszámok folyamatos
átugrása (nyomja meg, majd 1 másodpercen
belül nyomja meg ismét, és tartsa nyomva);
gyorskeresés előre, hátra (tartsa nyomva).
Rádió:
Rádióállomások önműködő keresése
(nyomja meg); kézi állomáskeresés (nyomja
meg és tartsa nyomva).
C SOURCE gomb
Bekapcsolás, műsorforrásválasztás (rádió,
CD, AUX).
2
REP
SHUF
3
4
PAUSE
5
6
qd
qf
D EQ3 (hangszínszabályzó) gomb 11.
oldal
A kívánt hangzáskép kiválasztása (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM vagy OFF
(kikapcsolva)).
E Vezérlőtárcsa, kiválasztó gomb 10.,
11. oldal
A hangerő beállítása (forgatás); menüelemek
kiválasztása (benyomás és forgatás).
F Lemezbetöltő nyílás
A lemez behelyezése (feliratos oldallal
fölfelé) után a lejátszás önműködően elindul.
G Kijelző
H Z (lemezkiadó) gomb
A lemez kivétele.
I DSPL (kijelző)/SCRL (görgetés) gomb
8., 10. oldal
A kijelzett elemek kiválasztása (nyomja
meg); a kijelző fényerejének beállítása
(nyomja meg és tartsa nyomva).
6
CDX-GT29/GT25
4-153-957-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT25, ~29\02 vegleg\cdxgt25_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Tuesday, January 26, 2010 11:54 AM
J
(előlap leválasztó) gomb 5. oldal
K MODE gomb 8. oldal
Hullámsáv választás (FM, MW, LW).
L AF (alternatív frekvenciák)/
TA (közlekedési hírek)/
PTY (műsortípus) gomb 9. oldal
Az AF és TA beállítása (megnyomás); a PTY
kiválasztása (nyomva tartás) RDS használata
esetén.
M Számgombok
CD:
(1)/(2): ALBUM –/+ (MP3, WMA
lejátszás közben)
Albumok léptetése (megnyomás);
albumok folyamatos léptetése (nyomva
tartás).
(3): REP* 10. oldal
(4): SHUF 10. oldal
(6): PAUSE
A lejátszás szüneteltetése. A
folytatáshoz nyomja meg ismét.
Rádió:
Tárolt rádióadók kiválasztása (nyomja meg);
rádióadók tárolása (tartsa nyomva).
N AUX bemenet 12. oldal
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása.
* A gombon tapintható pont található.
7
CDX-GT29/GT25
4-153-957-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT25, ~29\02 vegleg\cdxgt25_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Tuesday, January 26, 2010 11:54 AM
Rádió
Állomások tárolása és vétele
Figyelem!
Vezetés közben, a balesetek megelőzése érdekében használja a BTM hangolási üzemmódot.
Önműködő tárolás — BTM
1
2
3
4
Nyomja meg többször a (SOURCE)
gombot a „TUNER” megjelenéséig.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot. Az
alábbi hullámsávok közül választhat: FM1,
FM2, FM3, MW és LW.
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik a beállítás menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a „BTM” megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a memóriagombokon.
A tárolás befejezését hangjelzés jelzi.
Kézi tárolás
1
Amikor a tárolni kívánt állomás műsorát hallja, tartsa nyomva a memóriagombok ((1)–(6)) egyikét, amíg a
„MEMORY” kijelzés megjelenik.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
memóriahelyen előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tanács
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (9. oldal).
A memóriában tárolt állomások
előhívása
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő
memóriagombot ((1)–(6) ).
Önműködő hangolás
1
8
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
indítsa el az állomáskeresést a
(SEEK) +/– gombbal.
Ha a készülék megtalál egy állomást, a
hangolás leáll. Ismételje a műveletet a
keresett állomás megtalálásáig.
Hasznos tanács
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a (SEEK) +/– gombot,
amíg megközelíti a kívánt frekvenciát, majd a
(SEEK) +/– gomb többszöri megnyomásával végezze
el a finomhangolást (kézi hangolás).
RDS
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Kijelzett elemek
A
B
A Frekvencia*1 (műsornév), memóriahely
száma, óra, RDS adatok
B TA/TP*2
*1 RDS állomások vétele közben a „*” szimbólum
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
*2 Közlekedési hírek vétele közben a „TA” villog. Ha
közlekedési híreket is sugárzó állomást hallgat, a
„TP” világít.
Az A kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
RDS szolgáltatások
Ez a készülék az alábbi önműködő RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
kézzel újrahangolni az adott állomást, mert a
készülék mindig a legerősebb jelet választja ki.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre vagy állomásokra kapcsolhat. Amikor a
készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad.
PTY (műsortípusok)
A pillanatnyi műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsortípus szerint is kereshet.
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.
Megjegyzések
• Az országtól vagy területtől függően nem minden
RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDSjeleket.
CDX-GT29/GT25
4-153-957-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT25, ~29\02 vegleg\cdxgt25_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Tuesday, January 26, 2010 11:54 AM
Az AF és a TA funkció használata
1
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyságban)
AF-ON
Az AF bekapcsolása, a TA
kikapcsolása.
TA-ON
A TA bekapcsolása, az AF
kikapcsolása.
AF, TA-ON
Az AF és TA bekapcsolása.
A funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi
rádióállomások kiválasztását, még abban az
esetben is, ha azokat nem (tárolta) rendelte hozzá
az egyes számgombokhoz.
1 FM rádióadás vétele közben nyomja meg a
számgombok ((1)–(6)) egyikét, melyen egy
helyi rádióállomást tárol.
2 Öt másodpercen belül nyomja meg újból a
helyi rádióállomáshoz tartozó számgombot.
Ismételje meg a műveletet a helyi
rádióállomás vételéig.
AF, TA-OFF
Az AF és a TA kikapcsolása.
A műsortípus (PTY) kiválasztása
Nyomja meg többször az (AF/TA)
gombot a kívánt beállítások
megjelenéséig.
Gombnyomás Működés
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1
2
FM-műsor hallgatása közben tartsa
nyomva az (AF/TA) (PTY) gombot.
A pillanatnyi műsortípus neve megjelenik a kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY adatokat is.
Nyomja meg többször az (AF/TA)
(PTY) gombot a kívánt funkció
megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) +/– gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsort sugárzó állomás keresését.
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
3
Rendkívüli közlemények vétele
Műsortípusok
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása
történik (a pillanatnyi műsorforrás műsora
megszakad).
NEWS (hírek), AFFAIRS (köztémák), INFO
(információk), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (rádiójátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED
(egyéb), POP M (népszerű zene), ROCK M
(rockzene), EASY M (szórakoztató zene),
LIGHT M (közkedvelt klasszikus zene),
CLASSICS (komolyzene), OTHER M (egyéb
zenei műsor), WEATHER (időjárás), FINANCE
(pénzügyi hírek), CHILDREN (gyermekműsor),
SOCIAL A (társadalmi ügyek), RELIGION
(vallás), PHONE IN (telefonos műsor), TRAVEL
(utazás), LEISURE (szórakozás), JAZZ (dzsessz),
COUNTRY (country zene), NATION M (nemzeti
zene), OLDIES (régi slágerek), FOLK M
(népzene), DOCUMENT (dokumentum műsor)
Hasznos tanács
Ha közlekedési információk közben beállítja a
hangerőt, a készülék tárolja azt a memóriában, és
legközelebb a közlekedési információ azonos
hangerővel lesz hallható, függetlenül az éppen
beállított hangerőtől.
Regionális műsor hallgatása
— REG
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobban fogható regionális műsorra az
adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a menüből a „REG-OFF”
beállítást) (12. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
Megjegyzés
E funkció nem működik azokban az országokban vagy
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
A pontos idő (CT) beállítása
1
Válassza ki a „CT-ON” opciót a
menüben (11. oldal).
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik,
ha éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
9
CDX-GT29/GT25
4-153-957-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT25, ~29\02 vegleg\cdxgt25_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Tuesday, January 26, 2010 11:54 AM
CD
További funkciók
A hangjellemzõk beállítása
Kijelzett elemek
A különböző hangjellemzők
beállítása — BAL, FAD, SUB
Módosíthatja a balanszot, a fader beállítását,
illetve a mélyhangsugárzó hangerejét.
Műsorszám név*1, lemez/előadó
név*1, előadó név*1, album száma*2,
albumnév*1, műsorszám száma,
eltelt lejátszási idő, óra.
1
*1 A CD-TEXT, MP3, WMA információ jelenik meg.
*2 Az album száma csak akkor jelenik meg, ha
A kiválasztó gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a „BAL”,
a „FAD” vagy a „SUB” funkciót.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek
meg:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (bal-jobb) t FAD (első-hátsó) t
SUB (mélyhangsugárzó hangereje)*2 t
AUX*3.
*1 Ha az EQ3 funkciót bekapcsolta (11. oldal).
*2 Ha az audiokimenet „SUB-OUT” értékre van
kiválaszt egy másik albumot.
A kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
Hasznos tanács
A lemez típusától, a felvételi formátumtól és a
beállításoktól függően a kijelzett elemek változhatnak.
Az MP3, WMA részleteit lásd a 13. oldalon.
*3
Ismételt és véletlen sorrendű
lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg a (3)
(REP), vagy a (4) (SHUF) gombot
többször, a kívánt funkció
megjelenéséig.
Kiválasztás
2
állítva (11. oldal).
A leghalkabb beállításnál megjelenik az „ATT”,
és az érték 21 fokozatban állítható be.
Ha az AUX funkciót bekapcsolta (12. oldal).
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a kívánt elemet.
5 másodperc után a beállítás befejeződik és a
kijelző visszatér a normál rádióvételre vagy
lejátszási módra.
Lejátszási mód
TRACK
Műsorszámismétlés.
ALBUM*
Albumismétlés.
SHUF ALBUM*
Album lejátszása
véletlen sorrendben.
SHUF DISC
Lemez lejátszása
véletlen sorrendben.
* MP3, WMA fájl lejátszása esetén.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy a
„SHUF-OFF” kijelzést.
10
CDX-GT29/GT25
4-153-957-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT25, ~29\02 vegleg\cdxgt25_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Tuesday, January 26, 2010 11:54 AM
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ3
Az EQ3 menüpont „CUSTOM” pontjában
létrehozhatja az Önnek leginkább megfelelő
hangzásképeket.
1
2
3
Válassza ki a műsorforrást, majd az
(EQ3) gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
„CUSTOM” pontot.
A kiválasztó gomb többszöri
megnyomásával válasszon a „LOW”,
„MID” vagy „HI” beállítások közül.
A vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be
a kiválasztott hangjellemzőt.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be a
–10 dB–10 dB tartományban.
A menüpontok beállítása — SET
1
2
3
4
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
Megjelenik a beállítás menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a kívánt kijelzés megjelenéséig.
Forgassa a vezérlőtárcsát a beállítás
kiválasztásához (például „ON” vagy
„OFF”).
Nyomja meg és tartsa nyomva a
kiválasztó gombot.
A beállítás befejeződik és a kijelző
visszakapcsol a normál rádióvételnek vagy
lejátszásnak megfelelő üzemmódba.
Megjegyzés
A megjelenített opciók műsorforrásonként és
menüpontonként eltérőek lehetnek.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
A 2. és 3. lépés ismételt végrehajtásával
végezze el a hangszínszabályzó görbe teljes
beállítását.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva a kiválasztó gombot a beállítás
befejezése előtt.
5 másodperc után a beállítás befejeződik és a
kijelző visszatér a normál rádióvételre vagy
lejátszási módra.
Hasznos tanács
Más jellegű hangzásképeket is beállíthat.
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (4. oldal)
CT (pontos idő)
A CT funkció bekapcsolása: „ON”, „OFF” (8.,
9. oldal).
BEEP
A hangjelzés be- vagy kikapcsolása: „ON”, „OFF”.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Az AUX forrás megjelenítése: „ON”, „OFF”
(12. oldal).
A.OFF (önműködő kikapcsolás)
A beállított időtartam letelte után a kikapcsolt
készülék önműködő áramtalanítása: „NO”, „30S
(másodperc)”, „30M (perc)”, „60M (perc)”.
SUB/REAR*1
A hangkimenet átkapcsolása: „SUB-OUT”
(mélysugárzó), „REAR-OUT” (végerősítő).
DEMO (bemutató)
A bemutató be- vagy kikapcsolása: „ON”, „OFF”.
DIM (Dimmer)
A kijelző háttérfényerejének beállítása: „ON”,
„OFF”.
M.DSPL (mozgókép kijelzés)
– „ON”: a mozgó mintázat bekapcsolása.
– „OFF”: a mozgó kijelzési mód kikapcsolása.
A.SCRL (önműködő görgetés)
Hosszú kijelzések önműködő görgetése: „ON”,
„OFF”.
LOCAL (vételi érzékenység)
– „ON”: csak a jól fogható rádióadók
behangolása.
– „OFF”: normál vételi mód.
MONO*2 (mono üzemmód)
Gyenge FM vétel esetén a mono vételi mód
javítja a hangminőséget: „ON”, „OFF”.
folytatás a következő oldalon t
11
CDX-GT29/GT25
4-153-957-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT25, ~29\02 vegleg\cdxgt25_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Tuesday, January 26, 2010 11:54 AM
REG*2 (regionális műsor)
A vétel korlátozása egy megadott régióra:
„ON”, „OFF” (9. oldal).
LPF*3 (aluláteresztő szűrő)
A mélyhangsugárzó levágási frekvenciájának
beállítása: „OFF”, „55Hz”, „85Hz”, „120Hz”.
LOUD (fiziológiai hangerő)
A mély és magas hangok kiemelése a tisztább
hangok érdekében alacsonyabb hangerőn:
„ON”, „OFF”.
BTM (8. oldal)
*1 A készülék kikapcsolt állapotában.
*2 FM vételi üzemmódban.
*3 Ha a „SUB-OUT” audiokimenetet választotta.
Külsõ készülék használata
Külső audiokészülék
A készülék AUX bemenetéhez (sztereó
minijack) hordozható audioeszközt
csatlakoztathat, majd a megfelelő műsorforrás
kiválasztása után a külső eszköz műsorát a jármű
hangszóróin keresztül hallgathatja. A készülék és
a külső audioeszköz hangerőkülönbsége
kiegyenlíthető. Kövesse az alábbi eljárást:
Hordozható audioeszköz
csatlakoztatása
1 Kapcsolja ki a hordozható audioeszközt.
2 Csökkentse le a készülék hangerejét.
3 Csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.
AUX
AUX
Csatlakozóvezeték*
(külön megvásárolható)
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket használjon.
Állítsa be a hangerőt.
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a
csatlakoztatott audioeszköz hangerejét.
1 Csökkentse le a készülék hangerejét.
2 Nyomja meg többször a (SOURCE) gombot
az „AUX” megjelenéséig.
Ezután megjelenik a „FRONT IN” kijelzés.
3 Indítsa el a lejátszást a hordozható
audioeszközön, közepes hangerővel.
4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
5 Nyomja meg többször a kiválasztó gombot, az
„AUX” megjelenéséig, és forgassa a
vezérlőtárcsát a bemenő jelszint beállításához
(–8 dB–+18 dB).
12
CDX-GT29/GT25
4-153-957-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT25, ~29\02 vegleg\cdxgt25_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Tuesday, January 26, 2010 11:54 AM
További információk
Óvintézkedések
• Ha a jármű közvetlen napsütésnek kitett helyen
parkolt, a használat előtt hűtse le a készüléket.
• A motoros antenna önműködően kitolódik.
Páralecsapódás
Páralecsapódás esetén a vegye ki a CD-lemezt és várjon
kb. 1 órát, hogy a lecsapódott nedvesség elpárologjon,
különben a készülék nem fog megfelelően működni.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ügyeljen, hogy ne kerüljön folyadék a készülékre
vagy a lemezekre.
Megjegyzések a lemezekről
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak
vagy hőnek (mint például fűtőtest), és ne hagyja
napon parkoló járműben, mert a jármű belső
terének hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Lejátszás előtt törölje le a
lemezt középről kifelé haladva
tisztítsa meg. A tisztításhoz ne
használjon benzint, hígítót,
vagy háztartási tisztítószereket.
• Ez a készülék a Compact Disc
(CD) szabványnak megfelelő
lemezek lejátszására képes. A
kettős formátumú (dualdisc)
lemezek és néhány egyéb zenei CD-lemez
másolásvédelmi technológiákkal rendelkeznek.
Kérjük ne feledje, hogy ezek között lehetnek olyanok
is, melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak,
ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
• A készülékkel NEM lejátszható lemezek
– Lemezek, amelyeken címkék, matricák vagy
ragasztószalag van. Ilyen lemezek lejátszása
üzemzavart okozhat és károsíthajta a lemezt.
– Nem szabványos alakú lemezek (pl: szív,
négyszög, csillag). Az ilyen lemezek lejátszása
károsíthatja a készüléket.
– 8 cm-es lemezek.
A CD-R, CD-RW lemezekről
• Legnagyobb értékek (csak CD-R, CD-RW esetén):
– könyvtárak (albumok) száma: 150 (beleértve a
gyökérkönyvtárat is),
– fájlok (műsorszámok) és könyvtárak: 300 (ha a
mappa vagy fájlnevek sok karaktert tartalmaznak,
elképzelhető, hogy kevesebb, mint 300),
– könyvtár- és fájlnevek megjeleníthető
karakterei: 32 (Joliet), 64 (Romeo).
• A CD-DA menettel kezdődő többmenetes lemezek
a CD-DA lemezként kerülnek felismerésre, és a
további menetek nem kerülnek lejátszásra.
• A készülékkel NEM lejátszható lemezek
– Rossz rögzítési minőségű CD-R, CD-RW
lemezek.
– Nem kompatibilis készülékkel készített CD-R,
CD-RW lemezek.
– A nem megfelelően lezárt CD-R, CD-RW lemezek.
– CD-R, CD-RW lemezek, melyek nem zenei CD
formátumban vagy nem az ISO 9660 1. szint/2.
szint, Joliet vagy többmenetes formátumban
rögzített MP3 lemezek.
Az MP3, WMA fájlok lejátszási
sorrendje
MP3, WMA
Mappa
(album)
MP3, WMA fájl
(műsorszám)
Az MP3 fájlokról
• Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy
szabványos technológia a hang tömörítésére. A
tömörített audio CD-adatok mérete az eredetinek
körülbelül 1/10-ed része lesz.
• Az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4 verziója csak
az MP3 fájlokra érvényes. Az ID mező 15/30
karakter (1.0 és 1.1) vagy 63/126 karakter (2.2, 2.3
és 2.4) hosszúságú lehet.
• MP3 fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez a
„.mp3” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3 fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
Megjegyzés
Ha nagy bitsűrűségű (pl. 320 kbps) MP3 fájlt játszik le,
a lejátszás szaggatottá válhat.
13
CDX-GT29/GT25
4-153-957-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT25, ~29\02 vegleg\cdxgt25_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Tuesday, January 26, 2010 11:54 AM
A készülék kiszerelése
A WMA fájlokról
• A WMA (Windows Media Audio) egy szabványos
technológia a hang tömörítésére. A tömörített
audio CD-adatok mérete az eredetinek körülbelül
1/22-ed* része lesz.
• A WMA mező hossza 63 karakter.
• WMA fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez
a „.wma” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) WMA fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre, hátra,
az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
1
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Válassza le az előlapot (5. oldal).
2 Fogja meg a védőkeret két szélét, majd
húzza ki.
* Csak 64 kbps bitsűrűség esetén.
Megjegyzés
Az alábbi WMA fájlok lejátszása nem támogatott:
– veszteségmentes tömörítéses,
– másolásvédelemmel ellátott.
x
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan
kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap
választ ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás
helyét.
Karbantartás
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti biztosítékon
feltüntetett amperértéknek
megfelelőt használjon. Ha a
biztosíték kiég, ellenőrizze a
tápfeszültség csatlakozást, majd
cserélje ki a biztosítékot. Ha a
csere után ismét kiég a biztosíték,
a hiba a készülékben van. Ilyenkor Biztosíték (10 A)
forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
Ennek elkerülése érdekében, vegye le az előlapot (5.
oldal), és tisztítsa meg a készüléken és az előlapon
található csatlakozókat vatta segítségével. A vattát
ne nyomja túlzott erővel a csatlakozóvégekre.
Ellenkező esetben a csatlakozók megsérülhetnek.
2
A készülék kivétele.
1 Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot a
készülék két oldalán, kattanásig.
A kampók
befelé
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé a
készüléket.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
Fejegység
14
Az előlap hátoldala
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
CDX-GT29/GT25
4-153-957-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT25, ~29\02 vegleg\cdxgt25_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Tuesday, January 26, 2010 11:54 AM
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CDX-GT25 és
CDX-GT29 típusú készülékek a 2/1984. (III. 10.)
számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint
megfelelnek a következő műszaki jellemzőknek.
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozó: külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 150 kHz
Hasznos érzékenység: 10 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel-zaj arány: 70 dB (mono)
Áthallás: 40 dB, 1 kHz-en
Frekvenciaátvitel: 20–15 000 Hz
MW/LW
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó: külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 25 kHz
Érzékenység: MW: 26 µV, LW: 45 µV
CD-lejátszó
Jel-zaj arány: 120 dB
Frekvenciaátvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: nem mérhető
Erősítő
Kimenet: hangsugárzó kimenetek (szigetelt
csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 45 W × 4 (4 Ω-on)
Általános
Kimenetek:
Audiokimenetek (mély, hátsó kapcsolható)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
AUX bemenet (sztereó minijack)
Hangszínszabályzók:
Mély: ±10 dB, 60 Hz-en (XPLOD)
Közép: ±10 dB, 1 kHz-en (XPLOD)
Magas: ±10 dB, 10 kHz-en (XPLOD)
Energiaellátási követelmények: 12 V, egyenáramú
jármű akkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 179 mm (szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 53 × 162 mm (szé × ma ×
mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok:
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák megoldását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a
kezelési utasításokat.
Általános
A készülék nem kap tápfeszültséget.
Ellenőrizze a csatlakozást és a biztosítékot.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
Nincs hang.
Ha csak 1 pár hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki
a fader szabályozó („FAD”) középső beállítását.
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (11. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt
csatlakoztatott, és nem a készülék saját erősítőjét
használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről, vagy nem megfelelően van csatlakoztatva.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha az indítókulcsot elfordítja.
A vezetékek nem megfelelően vannak csatlakoztatva a
jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a
bemutató.
Ha legalább 4 percig nem végez műveletet, és a
„DEMO-ON” beállítás van kiválasztva, a bemutató
elindul.
t Válassza a „DEMO-OFF” beállítást (11. oldal).
A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
• A „DIM-ON” beállítást választotta ki (11. oldal).
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja az
(OFF) gombot.
t A kijelzés bekapcsolásához tartsa ismét
lenyomva az (OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (14. oldal).
Az önműködő kikapcsolás funkció nem
működik.
A készülék be van kapcsolva. Az önműködő
áramtalanítási funkció a készülék kikapcsolása után
lép működésbe.
t Kapcsolja ki a készüléket.
folytatás a következő oldalon t
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A külső burkolatokban nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.
• A doboz tömőanyaga papírból készült.
15
CDX-GT29/GT25
4-153-957-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT25, ~29\02 vegleg\cdxgt25_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Tuesday, January 26, 2010 11:54 AM
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• A csatlakozás nem megfelelő.
t Csatlakoztassa a motoros antenna
vezérlővezetéket (kék), vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a jármű
antennaerősítőjéhez futó tápvezetékhez (csak ha a
jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített FM/
MW/LW antennával rendelkezik).
t Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a
járműben.
t Ha a motoros antenna nem működik, ellenőrizze
a motoros antenna csatlakoztatását.
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát tárolta.
• Gyenge a vétel.
Az önműködő hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem
megfelelően használja.
t A hangolás túl gyakran leáll:
Válassza a „LOCAL-ON” beállítást (11. oldal).
t A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
Válassza a „LOCAL-OFF” beállítást (11. oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Válassza a „MONO-ON” beállítást (11. oldal).
Az FM sztereó adás csak monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Válassza a „MONO-OFF” beállítást (11. oldal).
CD-lejátszás
A lemezt nem lehet behelyezni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
A lejátszás nem indul el.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• Nem audio használatra tervezett CD-R, CD-RW
lemezt próbál meg lejátszani (13. oldal).
MP3, WMA fájlok nem játszhatók le.
A lemez nem kompatibilis az MP3, WMA
formátummal és programváltozat számmal (13. oldal).
Egyes MP3, WMA fájlok lejátszása hosszabb
idő után indul el, mint másoké.
A következő lemezek lejátszásának elkezdése
hosszabb időt igényel.
– Bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez.
– Többmenetes lemez.
– Olyan lemez esetében, melyre még adatot lehet írni.
A kijelzést nem görgeti a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek esetében
előfordulhat, hogy a görgetés nem működik.
• Az „A.SCRL” menüpont „OFF” beállítása van
kiválasztva.
t Válassza ki az „A.SCRL-ON” opciót (11. oldal).
t Tartsa nyomva a (DSPL) (SCRL) gombot.
A hang ugrik.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a
jármű merev részén kell beszerelni.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A készülék nem adja ki a lemezt.
Nyomja meg a Z (lemezkiadás) gombot (6. oldal).
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (9. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (9. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés látható.
• Az állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
16
CDX-GT29/GT25
4-153-957-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT25, ~29\02 vegleg\cdxgt25_kesz\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Tuesday, January 26, 2010 11:54 AM
Hibakijelzések, üzenetek
ERROR
• A lemez szennyezett, vagy a címkés oldalával felfelé
lett behelyezve.
t Tisztítsa meg, vagy a helyes módon helyezze be a
lemezt.
• Üres lemezt helyezett be.
• Valamilyen probléma miatt a lemez nem játszható le.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
• Nyomja meg a Z gombot a lemez eltávolításához.
FAILURE
A hangszórók, erősítők csatlakoztatása nem megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd a beszerelési, üzembe
helyezési útmutató részben.
L. SEEK +/–
Önműködő hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
A pillanatnyi rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
t Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
(SEEK) +/– gombot. A készülék keresni kezd egy
másik olyan állomást, mely azonos PI adatokkal
(műsortípussal) rendelkezik (a „PI SEEK”
megjelenik).
NO MUSIC
A lemez nem tartalmaz zenei fájlt.
t Helyezzen be egy zenei CD-lemezt a készülékbe.
NO NAME
A műsorszám nem tartalmaz lemez, album, előadó,
műsorszám információkat.
NO TP
A készülék folytatja a fogható TP állomások keresését.
OFFSET
Belső üzemzavar léphetett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibaüzenet
nem tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony
szakszervizhez.
PUSH EJT (Push Eject)
A lemezt nem lehet kivenni.
t Nyomja meg a Z (lemezkiadás) gombot (6. oldal).
READ
A készülék a lemezen lévő műsorszám és album
információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
önműködően megkezdődik. A lemez
adatszerkezetétől függően ez a művelet több mint
egy percig is eltarthat.
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte a
lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a
készüléket, vigye magával azt a lemezt is, melynek
használata során a hiba fellépett.
17
CDX-GT29/GT25
4-153-957-11(1)
idecsinald.indd15
2010.01.26.11:53:38
idecsinald.indd16
2010.01.26.11:53:38
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Tuesday, January 26, 2010 11:54 AM
Regisztrálja termékét a következő oldalon:
www.sony-europe.com/myproducts
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-GT29/GT25
4-153-957-11(1)
Download PDF

advertising