Sony | CDX-GT550UI | Sony CDX-GT550UI GT550UI MP3/CD-fejegység iPod/iPhone közvetlen vezérléssel Használati útmutató

E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB+00COV-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
4-198-109-31(1)
FM/MW/LW CD-lejátszó
FM/MW/LW
CD-lejátszó
Kezelési útmutató
HU
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 6. oldalon olvashat.
CDX-GT550UI
© 2010 Sony Corporation
CDX-GT540UI
4-198-109-31(1)
550INS.indd 1
2011. 01. 26. 14:28:14
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Figyelmeztetés
4-198-110-31(1)
Csatlakoztatási ábra • Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista • A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  gyárilag lett összeszerelve a
készülékkel. Beszerelés előtt a kioldókulcsok 
segítségével távolítsa el a rögzítőkeretet . A
részletekről olvassa el „A rögzítőkeret eltávolítása”
című részt ().
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem!
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.

Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási példa Megjegyzés (-A)
● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
 A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más
berendezések csatlakoztatása a készülék meghibásodását
idézheti elő.
 Az autótelefon csatlakozóvezetékéhez
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
● A motoros antenna vezérlő vezetékében (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
● Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó
csatlakozóvégződéseivel.
● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
● Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a
kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az
esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása
megfelelő-e.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
I
550INS.indd3
2011.02.11.10:20:16
1






2 db

Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
Első hangsugárzó
Aktív mélyhangsugárzó
Hátsó hangsugárzó
Erősítő
II
550INS.indd 4
2011. 01. 26. 14:28:14
2
A
REAR / SUB
AUDIO OUT
B
REAR / SUB
AUDIO OUT
III
550INS.indd 5
2011. 01. 26. 14:28:14
3
*2

L
R
*1 A jármű antennájából
REAR/SUB
AUDIO OUT
REAR / SUB
AUDIO OUT*3
REMOTE
IN*4
Biztosíték
(10 A)

Legnagyobb áramfelvétel 0,3 A
AMP REM
ATT
Kék, fehér csíkos
Világoskék
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a „Tápfeszültség
csatlakoztatási ábra” című részt.
IV
550INS.indd 6
2011. 01. 26. 14:28:14
*1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) előírásainak, a
csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert .
Először a jármű antennáját csatlakoztassa
az adapterhez, majd az adapter másik felét
csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.
*2 (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
*3 Az AUDIO OUT kimenet SUB vagy REAR állásba
kapcsolható. A részletekkel kapcsolatban olvassa el
a kezelési útmutató részt.
4
* Külön elérhetõ adapter szükséges lehet.
1
2
3
4
5
6
7
8
Lila
Szürke
Fehér
Zöld
+
Jobb hátsó hangszóró
−
Jobb hátsó hangszóró
+
Jobb első hangszóró
−
Jobb első hangszóró
+
Bal első hangszóró
−
Bal első hangszóró
+
bal hátsó hangszóró
−
bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú
végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
A jármű hangszóró
csatlakozójából
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
4
Sárga
Állandó tápfeszültség
5
Kék
Motoros antenna vezérlés
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
Testelés
Az 1-es, 2-es, 3-as és 6-os helyzetekben nincsenek érintkezők.
V
550INS.indd 7
2011. 01. 26. 14:28:15
A rögzítõkeret eltávolítása
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  a
készülékről.
1 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és
a rögzítõkeret  közé kattanásig.
2 Húzza lefelé a rögzítõkeretet , majd húzza
ki belõle a készüléket.
RESET gomb
Amikor a beszerelés és a kapcsolatok kiépítése
megtörtént, nyomja meg a RESET gombot egy
golyóstoll hegyével, vagy más hasonló tárggyal, miután
az előlapot eltávolította.
Beépítési példa
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (-2).
● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (-3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése
A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
-A Leválasztás
Az előlap leválasztása előtt kapcsolja ki a készüléket az
a  gomb megnyomásával és nyomva
tartásával. Nyomja meg a gombot, majd húzza ki
maga felé.
-B Visszahelyezés
Helyezze az előlap  részét a készülék  részére,
ahogy az ábrán látható, majd kattanásig nyomja be az
előlap bal oldalát.
Figyelem: ha a jármű gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A beállí-
tásról részletesebben a Kezelési útmutató részben
olvashat.
A készülék a kikapcsolás után, a beállított idő elteltével
önműködően és teljesen kikapcsol, az akkumulátor
lemerülésének megakadályozása érdekében.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off
funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő
leállítása után nyomja meg és tartsa nyomva a
 gombot, amíg a kijelző ki nem
kapcsol.
VI
550INS.indd 8
2011. 01. 26. 14:28:15
4

A kampók befelé nézzenek.




VII
550INS.indd 9
2011. 01. 26. 14:28:15
5
1

2
Körmök
3
Műszerfal
Motortér
elválasztófal




VIII
550INS.indd 10
2011. 01. 26. 14:28:15
6
A
B
IX
550INS.indd 11
2011. 01. 26. 14:28:15
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
a
4
Sárga
b
4
c
Sárga
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
Folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű esetén.
X
550INS.indd 12
Sárga
Sárga
2011. 01. 26. 14:28:15
550INS.indd 13
2011. 01. 26. 14:28:15
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB01INT-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
A biztonság érdekében ezt a készüléket feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A beszerelés
és a csatlakoztatás módját lásd a mellékelt
beszerelési/csatlakoztatási útmutatóban.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a
Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
Ez a címke a burkolat hátoldalán található.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A ZAPPIN és a Quick-BrowZer a Sony
Corporation védjegyei.
A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
E készülék bizonyos jellemzőit a Microsoft
Corporation szellemi tulajdonjoga védi. A védett
technológiák eltérő célú használata vagy terjesztése kizárólag a Microsoft vagy a Microsoft hivatalos képviseletének engedélyével lehetséges.
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod
nano, és az iPod touch az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban bejegyzett
Apple Inc. védjegyei.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia
és szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
2
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB01INT-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
Figyelem: ha a jármű
gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási (Auto Off) funkciót (18. oldal).
A kikapcsolást követően a beállított időtartam
letelte után a készülék teljesen és önműködően
kikapcsol. Ezzel a jármű akkumulátorának
lemerülése megelőzhető.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto
Off funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával
történő leállítása után tartsa nyomva a
(SOURCE/OFF) gombot, amíg a kijelző ki
nem kapcsol.
3
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EURTOC.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB+00COV-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
Tartalomjegyzék
Kezdeti lépések
Zeneszám keresése
A lejátszható lemeztípusok . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A bemutató kijelző kikapcsolása . . . . . . . . . . . . 6
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az előlap visszaillesztése . . . . . . . . . . . . . . . 7
Keresés cím alapján
— Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keresés több zeneszám átugrásával
— Léptető üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keresés ábécé sorrendben
— Ábécé sorrendű keresés. . . . . . . . . . . . .
Műsorszámok keresése műsorszámrészlet
hallgatásával
— ZAPPIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kezelőszervek és az
alapműveletek
Készülék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rádió
Állomások tárolása és vétele . . . . . . . . . . . . . . 10
Önműködő tárolás — BTM . . . . . . . . . . . . 10
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A memóriában tárolt állomások előhívása . . . 10
Önműködő hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Az AF és a TA funkció használata . . . . . . . 11
A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . . 11
A pontos idő (CT) beállítása . . . . . . . . . . . . 11
CD
Kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ismétléses és véletlen sorrendű
lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
USB-eszközök
Az USB-eszköz lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ismétléses és véletlen sorrendű
lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
iPod
Az iPod zeneszámainak lejátszása. . . . . . . . . . 13
Kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Albumok, podcastok, műfajok, lejátszási
listák és előadók átugrása . . . . . . . . . . . . . . 14
Ismétléses és véletlen sorrendű
lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Az iPod közvetlen vezérlése
— Utasvezérlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
15
15
16
16
Hangbeállítások és Setup menü
A hangjellemzők beállítása. . . . . . . . . . . . . . .
A különböző hangjellemzők beállítása . . .
A különleges hangfunkciók használata
— Továbbfejlesztett hangfeldolgozó rendszer
A hangminőség beállítása
— EQ7 alapbeállítások . . . . . . . . . . . . . . .
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ7 beállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Időszeletes hang optimalizálás
— Hallgatási hely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hallgatási helyzet beállítása . . . . . . . . . .
Továbbfejlesztett DM+ . . . . . . . . . . . . . . .
A hátsó hangsugárzók használata
mélysugárzóként
— Hátsó mélyhang kiemelés . . . . . . . . . . .
Az alapbeállítási menü — SET. . . . . . . . . . . .
17
17
17
17
17
18
18
19
19
19
Egyéb funkciók
Külső készülék használata . . . . . . . . . . . . . . . 20
Külső audiokészülék . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Az RM-X114 távvezérlő . . . . . . . . . . . . . . 21
További információk
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megjegyzések a lemezek használatához . .
Az MP3, WMA, AAC fájlok lejátszási
sorrendje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Néhány szó az iPod készülékekről . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibakijelzések, üzenetek . . . . . . . . . . . . . .
21
21
22
22
22
23
24
25
27
4
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EURTOC.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB+00COV-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
Támogatási honlap
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási
információkat szeretné elolvasni, keresse fel az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com
Friss információkat olvashat:
• a kompatibilis digitális audiokészülékek típusairól és gyártóiról,
• a támogatott MP3, WMA, AAC fájlokról.
5
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
Kezdeti lépések
y
A lejátszható lemeztípusok
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD-TEXT
lemezeket is beleértve), valamint az (MP3,
WMA, AAC fájlokat tartalmazó (21. oldal)) CDR, CD-RW lemezeket.
Lemez típusa
Felirat a lemezen
4
A bemutató kijelzõ kikapcsolása
Kikapcsolhatja a bemutató funkciót, mely a
készülék kikapcsolt állapotában látható a
kijelzőn.
4
2
MP3
WMA
AAC
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
egyéb tárolt információk törlődnek.
3
1
3
A készülék első üzembe helyezése előtt, a jármű
akkumulátor cseréje után, vagy a
csatlakoztatások megváltoztatását követően a
memóriát törölni kell.
Vegye le az előlapot (6. oldal), és egy hegyes
eszközzel (pl. golyóstollal) nyomja meg a
RESET gombot (8. oldal).
2
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
CD-DA
A memória törlése
1
Az óra beállítása
Nyomja meg és tartsa nyomva a
hangerőszabályzót.
Megjelenik a beállítás menü.
Nyomja meg és tartsa nyomva a
hangerőszabályzót.
Megjelenik a beállítás menü.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „CLOCK-ADJ” beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
Az órakijelzés villogni kezd.
A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be az órát és a percet.
A kurzor mozgatásához nyomja meg a
(SEEK) –/+ gombot.
A perc beállítása után nyomja meg a
hangerőszabályzót.
A beállítás befejeződik, és az óra működni
kezd.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a (DSPL)
gombot. Az előző kijelzésre a (DSPL) gombbal
kapcsolhat vissza.
Hasznos tanács
Az óra önműködően is beállítható az RDS szolgáltatás
használatával (11. oldal).
Az elõlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF állás), de nem távolította el az előlapot. A
hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
saját erősítőjét használja.
1
2
Tartsa nyomva a (SOURCE/OFF)
gombot.
A készülék kikapcsol.
Nyomja meg a
gombot, és húzza
maga felé az előlapot.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „DEMO” beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „DEMO-OFF” beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
A beállítás megtörtént.
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelző visszatér az alapértelmezett
rádióvételi, lejátszási képernyőre.
Megjegyzések
• Ne ejtse le és ne nyomja meg erősen az előlapot,
illetve a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a
műszerfalon vagy a kalaptartón.
6
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
• USB-eszközről történő lejátszás közben ne válassza
le az előlapot, mert az USB-eszköz adatai
megsérülhetnek.
Az előlap visszaillesztése
Az ábra szerint illessze az előlap A részét a
készülék B részéhez, majd óvatosan nyomja a
helyére az előlap bal oldalát.
A
B
Megjegyzés
Ne helyezzen semmilyen tárgyat az előlap belső
oldalára.
7
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
A kezelõszervek és az alapmûveletek
Készülék
Ebben a fejezetben a készülék kezelőszerveinek
elhelyezkedését és alapfunkcióit ismertetjük. A
részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra.
E Lemezbetöltő nyílás
A lemez behelyezése (feliratos oldallal
fölfelé) után a lejátszás önműködően elindul.
A SEEK +/– gomb
Rádió:
Rádióállomások önműködő keresése
(nyomja meg); kézi állomáskeresés (nyomja
meg és tartsa nyomva).
CD, USB:
Műsorszámok átugrása (egyszeri
megnyomás); műsorszámok folyamatos
átugrása (nyomja meg, majd 1 másodpercen
belül nyomja meg ismét, és tartsa nyomva);
gyorskeresés előre, hátra (tartsa nyomva).
F Kijelző
B
(BROWSE) gomb 15. oldal
A Quick-BrowZer (gyors böngésző) funkció
bekapcsolása.
C SOURCE/OFF gomb*
A készülék bekapcsolása, műsorforrásválasztás (rádió, CD, USB, AUX).
A kikapcsoláshoz tartsa nyomva 1
másodpercig.
Ha legalább 2 másodpercig nyomva tartja, a
készülék kikapcsol, és a kijelző kialszik.
D Hangerőszabályzó, kiválasztó gomb
17., 19. oldal
A hangerő beállítása (forgatás); menüelemek
kiválasztása (benyomás és forgatás).
G Z (lemez kiadó) gomb
A lemez kivétele.
H USB csatlakozó 12., 13. oldal
USB-eszköz csatlakoztatása.
I
J
(előlap leválasztó) gomb 6. oldal
(BACK)/MODE gomb 10., 15. oldal
Visszatérés az előző menüre/hullámsáv
választás (FM/MW/LW).
Tartsa nyomva az utasvezérlésbe történő
belépéshez vagy kikapcsoláshoz.
K Távvezérlés érzékelő
L ZAP gomb 16. oldal
Átkapcsolás ZAPPIN üzemmódba.
M AF (alternatív frekvenciák),
TA (közlekedési hírek),
PTY (műsortípus) gomb 11. oldal
Az AF és TA beállítása (megnyomás); a PTY
kiválasztása (nyomva tartás) RDS használata
esetén.
8
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
N RESET gomb (az előlap mögött) 6. oldal
O Számgombok
Rádió:
Tárolt rádióállomások behívása
(megnyomás); rádióállomások tárolása
(nyomva tartás).
CD, USB:
(1)/(2): ALBUM –/+ (MP3, WMA, AAC
lejátszás közben)
Albumok léptetése (megnyomás);
albumok folyamatos léptetése (nyomva
tartás).
(3): REP* 12., 13., 14. oldal
(4): SHUF 12., 13., 14. oldal
(6): PAUSE
A lejátszás szüneteltetése. A
folytatáshoz nyomja meg újból.
P DSPL (kijelzés)/SCRL (görgetés)
gomb 10., 12., 13., 14., 15. oldal
A kijelzett elemek kiválasztása (nyomja
meg); a kijelző fényerejének beállítása
(nyomja meg és tartsa nyomva).
Q AUX bemenet 20. oldal
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása.
* A gombon tapintható pont található.
Megjegyzés
Lemez kivétele, behelyezése előtt az USB-eszközt
húzza ki, a lemez sérülésének elkerülése érdekében.
9
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
Rádió
Állomások tárolása és vétele
Hasznos tanács
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a (SEEK) +/– gombot,
amíg megközelíti a kívánt frekvenciát, majd a (SEEK)
+/– gomb többszöri megnyomásával végezze el a
finomhangolást (kézi hangolás).
Figyelem!
Vezetés közben, a balesetek megelőzése érdekében
használja a BTM hangolási üzemmódot.
Önműködő tárolás — BTM
Áttekintés
1
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
2
3
A (SOURCE/OFF) gomb ismételt megnyomásával kapcsoljon „TUNER” üzemmódba.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot. Az
alábbi hullámsávok közül választhat: FM1,
FM2, FM3, MW vagy LW.
Nyomja meg és tartsa nyomva a
hangerőszabályzót.
Megjelenik a beállítás menü.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „BTM” beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a memóriagombokon.
A tárolás befejezését hangjelzés jelzi.
Kézi tárolás
1
Amikor a tárolni kívánt állomás
műsorát hallja, tartsa nyomva a
memóriagombok ((1)–(6)) egyikét a
„MEM” üzenet megjelenéséig.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
memóriahelyen előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tanács
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (11. oldal).
A memóriában tárolt állomások
előhívása
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő
memóriagombot ((1)–(6)).
Önműködő hangolás
1
10
RDS
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a (SEEK) +/– gombot a
keresés elindításához.
Ha a készülék megtalál egy állomást, a
hangolás leáll. Ismételje a műveletet a
keresett állomás megtalálásáig.
Kijelzett elemek
A TA/TP*1
B Hullámsáv, üzemmód
C Frekvencia*2 (műsornév), memóriahely
száma, óra, RDS adatok
*1 Közlekedési hírek vétele közben a „TA” jelzés
*2
villog. Ha közlekedési híreket is sugárzó állomást
hallgat, a „TP” világít.
RDS állomások vétele közben a „*” szimbólum
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
A C kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
RDS funkciók
Ez a készülék az alábbi önműködő RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
kézzel újrahangolni az adott állomást, mert a
készülék mindig a legerősebb jelet választja ki.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre vagy állomásokra kapcsolhat. Amikor a
készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad.
PTY (műsortípusok)
A pillanatnyi műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsortípus szerint is kereshet.
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok (idő) használata.
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
Megjegyzések
• Az országtól vagy területtől függően nem minden
RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDSjeleket.
A műsortípus (PTY) kiválasztása
1
FM-műsor hallgatása közben tartsa
nyomva az (AF/TA) (PTY) gombot.
Az AF és a TA funkció használata
1
A pillanatnyi műsortípus neve megjelenik a
kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY adatokat
is.
Nyomja meg az (AF/TA) gombot többször, a kívánt funkció megjelenéséig.
2
Kiválasztás
Funkció
AF-ON
Az AF bekapcsolása, a TA
kikapcsolása.
TA-ON
A TA bekapcsolása, az AF
kikapcsolása.
AF, TA-ON
Az AF és TA bekapcsolása.
Műsortípusok
AF, TA-OFF
Az AF és a TA kikapcsolása.
NEWS (hírek), AFFAIRS (köztémák), INFO
(információk), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (rádiójátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED
(egyéb), POP M (népszerű zene), ROCK M
(rockzene), EASY M (szórakoztató zene),
LIGHT M (közkedvelt klasszikus zene),
CLASSICS (komolyzene), OTHER M (egyéb
zenei műsor), WEATHER (időjárás),
FINANCE (pénzügyi hírek), CHILDREN
(gyermekműsor), SOCIAL A (társadalmi
ügyek), RELIGION (vallás), PHONE IN
(telefonos műsor), TRAVEL (utazás),
LEISURE (szórakozás), JAZZ (dzsessz),
COUNTRY (country zene), NATION M
(nemzeti zene), OLDIES (régi slágerek),
FOLK M (népzene), DOCUMENT
(dokumentum műsor)
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása
történik (a pillanatnyi műsorforrás műsora
megszakad).
Hasznos tanács
Ha közlekedési információk közben beállítja a
hangerőt, a készülék tárolja azt a memóriában, és
legközelebb a közlekedési információ azonos
hangerővel lesz hallható, függetlenül az éppen
beállított hangerőtől.
Regionális műsor hallgatása
— REGIONAL
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobb minőségben fogható regionális
műsorra az adott körzetben.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt műsortípust, majd
nyomja meg a gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsort sugárzó állomás keresését.
Megjegyzés
E funkció nem működik azokban az országokban vagy
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
A pontos idő (CT) beállítása
1
Válassza ki a „CT-ON” opciót a
menüben (19. oldal).
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik,
ha éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a „REG-OFF” beállítást FM
vétel közben (20. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
11
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
CD
USB-eszközök
Az USB-eszközök kompatibilitásával
kapcsolatosan látogassa meg a támogatási honlapot.
Kijelzett elemek
Támogatás oldal
http://support.sony-europe.com/
A Műsorforrás
B Műsorszám száma*1, lemez/előadó neve*1,
előadó neve*1, album száma*2, album
neve*1, műsorszám címe, eltelt játékidő, óra
*1 A CD-TEXT, MP3, WMA, AAC információ megjelenik.
*2 Az albumnév csak akkor jelenik meg, ha kiválaszt
egy másik albumot.
A B kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
Hasznos tanács
A lemez típusától, a felvételi formátumtól és a
beállításoktól függően a kijelzett elemek változhatnak.
Ismétléses és véletlen sorrendű
lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg a (3)
(REP), vagy a (4) (SHUF) gombot, míg
a kívánt funkció meg nem jelenik.
Kiválasztás
• Olyan MSC (háttértár) és MTP (multimédiás)
típusú USB-eszközöket használhat, melyek
megfelelnek az USB-szabványnak.
• A lejátszható formátumok: MP3 (.mp3), WMA
(.wma),AAC (.m4a) és AAC (.mp4)
• Ajánlott az USB-eszközön lévő adatok mentése.
Megjegyzés
Az USB-eszközt a motor beindítása után csatlakoztassa.
Lehetnek olyan USB-eszközök, melyek
meghibásodhatnak vagy megsérülhetnek, ha a motor
beindítása után csatlakoztatja azokat.
Az USB-eszköz lejátszása
1
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
USB aljzathoz.
Ha vezeték használata szükséges, az USBeszközhöz mellékelt vezetéket használja.
Lejátszási mód
TRACK
Műsorszámismétlés.
ALBUM*
Albumismétlés.
SHUF ALBUM*
Album lejátszása
véletlen sorrendben.
SHUF DISC
Lemez lejátszása
véletlen sorrendben.
* MP3, WMA, AAC lejátszásakor.
3 másodperc múlva a beállítás érvényesül.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy a
„SHUF OFF” kijelzést.
A lejátszás megkezdődik.
Ha az USB-eszköz már csatlakoztatva van,
nyomja meg a (SOURCE/OFF) gombot
többször, az „USB” megjelenéséig.
A lejátszás leállításához tartsa nyomva 1
másodpercig a (SOURCE/OFF) gombot.
Az USB-eszköz eltávolítása
1 Állítsa le az USB-lejátszást.
2 Távolítsa el az USB-eszközt.
Ha lejátszás közben távolítja el az USBeszközt, az USB-eszközön tárolt adatok
megsérülhetnek.
12
Megjegyzések
• Ne használjon olyan nehéz vagy nagy USBeszközöket, amelyek a rázkódástól leeshetnek,
vagy a csatlakozásuk kilazulhat.
• USB-lejátszás közben ne válassza le az előlapot,
mert az USB-eszköz adatai megsérülhetnek.
• A készülék nem ismeri fel az USB-elosztón
keresztül csatlakoztatott USB-eszközöket.
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
iPod
Kijelzett elemek
Az iPod készülékek kompatibilitásáról bővebben
a „Néhány szó az iPod készülékekről” című
részben (22. oldal), vagy a támogatási honlapon
olvashat.
A Műsorforrás
B Műsorszám címe, előadó neve, album
száma*, album neve, műsorszám száma, eltelt
játékidő, óra
Ebben az útmutatóban az „iPod” kifejezés az
iPod és az iPhone készülékek iPod funkcióira
vonatkozik, hacsak az ábrán vagy a szövegben
másképpen nem jelezzük.
* Az albumnév csak akkor jelenik meg, ha kiválaszt
egy másik albumot.
Támogatás oldal
A B kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
Megjegyzések
• A lemez típusától, a felvételi formátumtól és az USBeszköztől függően a kijelzett elemek változhatnak. A
részleteket lásd a Támogatás oldalon.
• A megjeleníthető adatok száma a következő.
– mappák (albumok): 128,
– fájlok (műsorszámok) mappánként: 500.
• Ne hagyja az USB-eszközöket a parkoló járműben,
mert ez üzemzavart eredményezhet.
• A felvett adat mennyiségétől függően időbe telhet a
lejátszás megkezdése.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3, WMA, AAC
fájlt játszik le, vagy gyorskeresést végez előre,
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
• Az alábbi MP3, WMA, AAC fájlok lejátszása nem
támogatott:
– veszteségmentes tömörítéses,
– másolásvédelemmel ellátott.
Ismétléses és véletlen sorrendű
lejátszás
1
http://support.sony-europe.com/
Az iPod zeneszámainak lejátszása
Mielőtt az iPod készüléket csatlakoztatná,
csökkentse le a hangerőt.
1
A megfelelő átalakító vezetékkel
csatlakoztassa az iPod készüléket az
USB aljzathoz.
Az iPod önműködően bekapcsol, és az iPod
kijelzőjén az alábbi szimbólum jelenik meg.*
Lejátszás közben nyomja meg a (3)
(REP) vagy (4) (SHUF) gombot, míg a
kívánt funkció meg nem jelenik.
Kiválasztás
Lejátszási mód
TRACK
Műsorszámismétlés.
ALBUM
Albumismétlés.
SHUF ALBUM
Album lejátszása
véletlen sorrendben.
SHUF DEVICE
Eszköz lejátszása
véletlen sorrendben.
3 másodperc múlva a beállítás érvényesül.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy a
„SHUF OFF” kijelzést.
Hasznos tanács
A csatlakoztatáshoz az RC-100IP típusú USBvezetéket (külön megvásárolható) használja.
Az iPod műsorszámainak lejátszása az utolsó
megszakítási ponttól önműködően
megkezdődik.
Ha az iPod már csatlakoztatva van, a lejátszás
elindításához nyomja meg a (SOURCE/OFF)
gombot mindaddig, míg az „USB” meg nem
jelenik. (Ha a készülék felismeri az iPodot, az
„IPD” megjelenik a kijelzőn.)
* Ha iPod touch vagy iPhone készüléket csatlakoztat,
illetve ha az iPodot legutóbb utasvezérléses
módban használta, a szimbólum nem jelenik meg.
folytatódik a következő oldalon t
13
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
2
Állítsa be a hangerőt.
Tartsa nyomva a (SOURCE/OFF) gombot 1
másodpercig lejátszás megállításához.
Albumok, podcastok, műfajok,
lejátszási listák és előadók
átugrása
Az iPod eltávolítása
Funkció
Gombnyomás
1 Állítsa le a lejátszást az iPodon.
2 Távolítsa el az iPodot.
Átugrás
egyenként
Nyomja meg az (1)/(2)
(ALBUM –/+) gombokat
[minden műsorszámhoz
egyszer]
Folyamatos
átugrás
Tartsa nyomva az (1)/(2)
(ALBUM –/+) gombokat
[várjon a kívánt pontig]
Figyelmeztetés az iPhone tulajdonosok számára
Ha az iPhone telefont USB-vezetékkel csatlakoztatja,
a hívások hangerejét a telefonon kell beállítani. A
hívás utáni hirtelen hangerőnövekedés elkerülése
érdekében ne növelje a hangerőt a készüléken, amíg
telefonbeszélgetést folytat.
Megjegyzések
• iPod lejátszás közben ne válassza le az előlapot,
mert az adatok megsérülhetnek.
• A készülék nem ismeri fel az USB-elosztón
keresztül csatlakoztatott iPodot.
Hasznos tanácsok
• Ha a gyújtáskapcsolót ACC állásba kapcsolja, és a
készüléket bekapcsolja, az iPod akkumulátora töltődik.
• Ha lejátszás közben leválasztja az iPodot, a „NO
DEV” jelenik meg a készülék kijelzőjén.
Ismétléses és véletlen sorrendű
lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg a (3)
(REP), vagy a (4) (SHUF) gombot, míg
a kívánt funkció meg nem jelenik.
Kiválasztás
Lejátszási mód
Folytatólagos lejátszás
TRACK
műsorszám ismételten.
Ha az iPodot dokkolón keresztül csatlakoztatja, a
készülék folytatólagos üzemmódba kapcsol, és a
lejátszás az iPodon beállított üzemmódban
kezdődik meg.
Folytatólagos üzemmódban az alábbi funkciók
nem használhatók.
– (3) (REP)
– (4) (SHUF)
ALBUM
album ismételten.
PODCAST
podcast ismételten.
ARTIST
előadó ismételten.
PLAYLIST
lejátszási lista ismételten.
GENRE
műfaj ismételten.
SHUF ALBUM
Kijelzett elemek
SHUF PODCAST podcast véletlen sorrendben.
SHUF ARTIST
album véletlen sorrendben.
előadó véletlen sorrendben.
SHUF PLAYLIST lejátszási lista véletlen
sorrendben.
A Műsorforrás (iPod) jelző
B Műsorszám címe, előadó neve, album neve,
műsorszám száma, eltelt játékidő, óra
A B kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
Hasznos tanács
Amikor az album, podcast, műfaj, előadó vagy lejátszási
lista megváltozik, az új sorszám rövid időre megjelenik.
SHUF GENRE
műfaj véletlen sorrendben.
SHUF DEVICE
eszköz véletlen sorrendben.
3 másodperc múlva a beállítás érvényesül.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy a
„SHUF OFF” kijelzést.
Megjegyzés
Az iPodon tárolt karakterek nem mindegyke jelenik
meg megfelelően.
14
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
Az iPod közvetlen vezérlése
— Utasvezérlés
A dokkolóhoz csatlakoztatott iPodot közvetlenül
is vezérelheti.
1
Lejátszás közben tartsa nyomva a
(MODE) gombot.
A „MODE IPOD” megjelenik, és az iPod
közvetlenül vezérelhető.
A kijelzések módosítása
Nyomja meg a (DSPL) gombot.
Az alábbi kijelzések jelennek meg:
Műsorszám címe t Előadó neve t Album
neve t MODE IPOD t Óra.
Az utasvezérlés kikapcsolása
Tartsa nyomva a (MODE) gombot.
Megjelenik a „MODE AUDIO” kijelzés és a
lejátszási mód folytatásos lejátszási módra vált.
Megjegyzések
• A hangerő kizárólag a készüléken állítható be.
• Ha ezt a módot kikapcsolja, az ismétlési beállítás
kikapcsol.
Mûsorszám keresés
Keresés cím alapján
— Quick-BrowZer
A CD-lemezen vagy az USB-eszközön lévő
műsorszámok között kategória szerint is
kereshet.
1
2
3
Nyomja meg a
(BROWSE) gombot.
A készülék Quick-BrowZer (gyors böngésző)
üzemmódba kapcsol, és a keresési kategóriák
megjelennek.
A hangerőszabályzóval válassza ki a
kívánt kategóriát, majd nyomja meg a
hangerőszabályzót.
Ismételje a 2-es lépést mindaddig, míg
a keresett zeneszámot meg nem
találja.
A lejátszás megkezdődik.
Visszatérés az előző kijelzéshez
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
Kilépés a Quick-BrowZer üzemmódból
Nyomja meg a
(BROWSE) gombot.
Megjegyzés
Amikor Quick-BrowZer üzemmódba kapcsol, az
ismétléses vagy véletlen sorrendű lejátszás kikapcsol.
Keresés több zeneszám
átugrásával — Léptető üzemmód
Ha az adott kategóriában sok zeneszám található,
ezzel a funkcióval felgyorsíthatja a keresést.
1
Quick-BrowZer üzemmódban nyomja
meg a (SEEK) + gombot.
Az alábbi kijelzés jelenik meg.
A Jelenlegi alkategória száma
B Alkategóriák teljes száma a pillanatnyi
kategóriában
Ezután az alkategória neve megjelenik.
2
3
A hangerőszabályzóval válassza ki a
kívánt, vagy az ahhoz közel álló
alkategóriát.
A készülék az összes alkategória 10%-ának
megfelelő alkategóriát ugrik át egyszerre.
Nyomja meg a hangerőszabályzót.
A kijelző visszakapcsol böngésző üzemmódba
és a kiválasztott alkategória megjelenik.
folytatódik a következő oldalon t
15
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
4
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki az alkategóriát és nyomja
meg a hangerőszabályzót.
Ha a kiválasztott alkategória egy zeneszám, a
lejátszás megkezdődik.
Kilépés a léptető üzemmódból
Nyomja meg a
gombot.
(BACK) vagy a (SEEK) –
Megjegyzés
Ha legalább 7 másodpercig nem végez műveletet, a
készülék kilép az Ugrás módból.
Keresés ábécé sorrendben
— Ábécé sorrendű keresés
Zeneszámkeresés mûsorrészlet
lejátszása alapján — ZAPPIN
üzemmód
A CD-lemezen vagy az USB-eszközön tárolt
zeneszámok rövid részletének egymás utáni
lejátszásával kikeresheti a kívánt műsorszámot.
A ZAPPIN üzemmód véletlen sorrendű, vagy
véletlen sorrendű ismétléses lejátszás közbeni
keresésre is kiválóan alkalmas.
1
Csatlakoztatott iPod esetén ábécé
sorrendben kereshet a műsorszámok között.
1
Nyomja meg a (SEEK) + gombot QuickBrowZer módban.
Az ábécésorrendű lista jelenik meg.
Lejátszás közben nyomja meg a (ZAP)
gombot.
Miután a „ZAPPIN” megjelenik a kijelzőn, a
lejátszás a következő műsorszám rövid
részletével kezdődik.
A beállított hosszúságú műsorrészlet
lejátszása után hangjelzés hallható, majd a
lejátszás a következő műsorrészlettel
folytatódik.
Műsorszám
2
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki az első betűt, majd nyomja
meg a gombot.
A kiválasztott betűvel kezdődő
műsorszámok ábécé sorrendű listája
jelenik meg.
Ha nem található a kiválasztott betűvel
kezdődő műsorszám, a „NOT FOUND”
jelenik meg.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza kívánt elemet, majd nyomja
meg a gombot.
A lejátszás megkezdődik, amennyiben a
kiválasztott elem egy műsorszám.
Az ábécé sorrendű keresés leállítása
Nyomja meg a
(BACK) vagy a (SEEK) –
gombot.
Keresési kategóriák listája jelenik meg.
Megjegyzések
• Az ábécé sorrendű keresés során a kiválasztott betű
előtt szereplő szimbólum karakter, illetve az angol
„a, an, the” névelők nem játszanak szerepet a
keresésben.
• A választott keresési kategória függvényében
lehetséges, hogy csak az léptető mód elérhető.
• Ha legalább 5 másodpercig nem végez műveletet, a
készülék kilép az az ábécé sorrendű keresés
módból.
A (ZAP) gombot
nyomta meg.
2
A lejátszott műsorrészletek
ZAPPIN üzemmódban.
Amikor a keresett műsorszámból
származó részlet hallható, nyomja
meg a hangerőszabályzót vagy a
(ZAP) gombot.
A készülék visszakapcsol normál lejátszási
módba, és az elejétől kezdve lejátssza a
műsorszámot.
Ha újból ZAPPIN üzemmódban kíván
keresni, ismételje meg az 1-es és 2-es lépést.
Hasznos tanácsok
• A műsorrészlet hossza 6 mp., 15 mp., 30 mp. lehet
(20. oldal). A műsorrészlet műsorszámon belüli
helyét nem lehet beállítani.
• Ha ZAPPIN üzemmódban szeretne átugrani egy
műsorszámot vagy albumot, nyomja meg a (SEEK)
+/– vagy (1)/(2) (ALBM –/+) gombot.
• Ha megnyomja a
(BACK) gombot, a készülék
lejátssza a pillanatnyi műsorszámot.
16
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
Hangbeállítások és Setup menü
*1 A „SET POSITION” „OFF” értéke esetén nem
A hangjellemzõk beállítása
*2 Ha az audiokimenet beállítása „SUB-OUT” (19. oldal).
*3 Ha az AUX funkciót bekapcsolta (20. oldal).
látható.
A különböző hangjellemzők beállítása
1
2
3
4
Nyomja meg a kiválasztó gombot
rádióhallgatás vagy lejátszás közben.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt menübeállítást,
majd nyomja meg a gombot.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a beállítást, majd nyomja
meg a gombot.
A beállítás megtörtént.
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelző visszatér az alapértelmezett
rádióvételi, lejátszási képernyőre.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
EQ7 PRESET (17. oldal)
EQ7 SETTING (17. oldal)
POSITION
SET POSITION (a hallgatási helyzet
finombeállítása) (18. oldal)
ADJ POSITION*1 (a hallgatási helyzet
beállítása) (18. oldal)
SET SW POS*1 *2 (mélysugárzó helyzete) (18.
oldal)
BALANCE
A jobb és bal hangsugárzók közötti
hangerőegyensúly beállítása: „RIGHT-15”–
„CENTER”–„LEFT-15”.
FADER
Az első és hátsó hangsugárzók közötti
hangerőkülönbség beállítása: „FRONT-15”–
„CENTER”–„REAR-15”.
DM+ (19. oldal)
RB ENH (hátsó mélyhang kiemelő) (19. oldal)
SW LEVEL*2 (mélysugárzó jelszintje)
A mélysugárzó jelszint hangerejének beállítása:
„+10 dB”–„0 dB”–„–10 dB”.
(A leghalkabb beállításnál megjelenik az
„ATT”.)
AUX VOL*3 (AUX hangerőszintje)
A külső műsorforrások hangerejének beállítása:
„+18dB”–„0dB”–„–8dB”.
Ezzel a beállítással nem szükséges az egyes
források közötti hangerőkülönbség beállítása.
A különleges hangfunkciók
használata — Továbbfejlesztett
hangfeldolgozó rendszer
A továbbfejlesztett hangfeldolgozó rendszer, a
Sony új hangfeldolgozó rendszere járműben
megszólaló hangot a digitális jelfeldolgozással
teszi tökéletessé. A továbbfejlesztett
hangfeldolgozó rendszer részei az EQ7, a
hallgatási hely beállítása, a DM+ funkció, a hátsó
mélyhang kiemelés.
A hangminőség beállítása
— EQ7 alapbeállítások
7 különböző hangzáskép közül választhat
(„XPLOD”, „VOCAL”, „EDGE”, „CRUISE”,
„SPACE”, „GRAVITY”, „CUSTOM” vagy
„OFF” (ki)).
1
2
3
4
Nyomja meg a kiválasztó gombot
rádióhallgatás vagy lejátszás közben.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki az „EQ7 PRESET”
beállítást, majd nyomja meg a gombot.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt hangszínbeállítást,
majd nyomja meg a gombot.
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelző visszatér az alapértelmezett
rádióvételi, lejátszási képernyőre.
A hangszínszabályzó kikapcsolásához válassza
az „OFF” beállítást a 3-as lépésben.
Hasznos tanács
A hangszínbeállítás minden műsorforráshoz
eltárolható.
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ7 beállítás
Az EQ7 menüpont „CUSTOM” pontjában
létrehozhatja az Önnek leginkább megfelelő
hangzásképeket.
1
2
Válassza ki a műsorforrást, majd
nyomja meg a kiválasztó gombot.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki az „EQ7 SETTING”
beállítást, majd nyomja meg a gombot.
folytatódik a következő oldalon t
17
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
3
4
5
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „BASE” beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
Választhat a hangzásbeállítási minták közül a
hangzás finombeállításának alapjához.
A finombeállítás kihagyásához lépjen az 5-ös
lépésre.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt hangszínbeállítást,
majd nyomja meg a gombot.
A hangzásbeállítás finomhangolása.
1 A hangerőszabályzó forgatásával válassza
ki a frekvenciatartományt, majd nyomja
meg a gombot.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16 kHz
2 A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a hangerőt, majd nyomja
meg a gombot.
A hangerő 1 dB-es lépésekkel –6 dB-től
+6 dB-ig állítható be.
A „POSITION” beállítás értékei alant láthatók.
„FRONT L” (1): bal első
„FRONT R” (2): jobb első
„FRONT” (3): elöl középen
„ALL” (4): a jármű
középpontjában
„OFF”: nincs hallgatási
helyzet beállítás
A mélysugárzó megközelítő helyzetét is
beállíthatja a hallgatási helyzethez képest, ha:
– a „SUB-OUT” audiokimenetet választotta (19.
oldal),
– a hallgatási helyzet „OFF”-tól eltérő értékre
van állítva.
A „SET SW POS” értékei alant láthatók.
„NEAR” (A): közel
„NORMAL” (B): normál
„FAR” (C): távol
1
2
3
Ismételje meg az 1-es és 2-es lépéseket a
további frekvenciatartományokra.
6
4
Nyomja meg a
(BACK) gombot
kétszer.
A beállított hangszín a „CUSTOM” beállítás
alatt tárolódik és a képernyő visszatér a
normál rádióvételi, lejátszási képernyőre.
Időszeletes hang optimalizálás
— Hallgatási hely
A készüléken beállítható a hallgatási hely az
egyes hangsugárzók hangkimenetének hallgatási
helyzetnek megfelelő eltolásával, ezzel
természetes hangzást kialakítva, mintha a jármű
közepén ülne.
5
Nyomja meg a kiválasztó gombot
rádióhallgatás vagy lejátszás közben.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „SET POSITION”
beállítást, majd nyomja meg a gombot.
A hangerőszabályzó forgatásával
válasszon a „FRONT L”, „FRONT R”,
„FRONT” vagy „ALL” beállítások
közül, majd nyomja meg a gombot.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „SET SW POS” beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
Beállíthatja a mélysugárzó helyzetét
amennyiben a „FRONT L”, „FRONT R”,
„FRONT” vagy „ALL” beállítások közül
valamelyik ki van választva.
A hangerőszabályzó forgatásával válasszon a
„NEAR”, „NORMAL” vagy „FAR”
beállítások közül, majd nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelző visszatér az alapértelmezett
rádióvételi, lejátszási képernyőre.
A hallgatási helyzet törléséhez válassza az
„OFF” beállítást a 3-as lépésben.
A hallgatási helyzet beállítása
Finomhangolhatja a hallgatási helyzet beállítását.
1
18
Nyomja meg a kiválasztó gombot
rádióhallgatás vagy lejátszás közben.
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
2
3
4
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki az „ADJ POSITION”
beállítást, majd nyomja meg a gombot.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a hallgatási helyzetet, majd
nyomja meg a gombot.
Beállítási tartomány: „+3”–„CENTER”–
„–3”.
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelző visszatér az alapértelmezett
rádióvételi, lejátszási képernyőre.
Továbbfejlesztett DM+
A továbbfejlesztett DM+ funkció a digitálisan
tömörített műsorszámok tömörítés során
elveszett magas hangjait állítja vissza.
1
2
3
4
Lejátszás közben nyomja meg a
kiválasztó gombot.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „DM+” beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki az „ON” beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A képernyő visszatér a normál lejátszási
képernyőre.
Hasznos tanács
A DM+ beállítás minden műsorforráshoz eltárolható.
A hátsó hangsugárzók mélyhangsugárzóként történő használata
— Hátsó mélyhang kiemelés
A hátsó mélyhang kiemelés funkció kiemeli a
mélyhangokat úgy, hogy az aluláteresztő szűrő
beállított értékét (20. oldal) alkalmazza a hátsó
hangsugárzókra. Ez lehetőséget ad arra, hogy a
mélyhangsugárzó csatlakoztatása helyett a hátsó
hangsugárzókat használja.
1
2
3
4
Nyomja meg a kiválasztó gombot
rádióhallgatás vagy lejátszás közben.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „RB ENH” beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
A hangerőszabályzó forgatásával
válasszon az „1”, „2” vagy „3”
beállítások közül, majd nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelző visszatér az alapértelmezett rádióvételi,
lejátszási képernyőre.
A menüpontok beállítása — SET
1
2
3
4
Nyomja meg és tartsa nyomva a
hangerőszabályzót.
Megjelenik a beállítás menü.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt menübeállítást,
majd nyomja meg a gombot.
A hangerőszabályzó forgatásával válassza ki
a beállítást, majd nyomja meg a gombot.*
A beállítás megtörtént.
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelző visszatér az alapértelmezett
rádióvételi, lejátszási képernyőre.
* A CLOCK-ADJ és a BTM beállításhoz a 4-es lépés
végrehajtása nem szükésges.
Megjegyzés
A megjelenített opciók műsorforrásonként és
menüpontonként eltérőek lehetnek.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (6. oldal)
CT (pontos idő)
A CT funkció használata: „ON”, „OFF” (10., 11.
oldal).
BEEP
Hangjelzés be-, kikapcsolása: „ON”, „OFF”.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Az AUX műsorforrás kijelzés be-, kikapcsolása:
„ON”, „OFF” (20. oldal).
A.OFF (önműködő áramtalanítás)
A beállított időtartam letelte után a kikapcsolt
készülék önműködő áramtalanítása: „NO”, „30S
(másodperc)”, „30M (perc)”, „60M (perc)”.
REAR/SUB*1
A hangkimenet kiválasztása: „SUB-OUT”
(mélysugárzó), „REAR-OUT” (végerősítő).
DEMO (bemutató)
A bemutató használata: „ON”, „OFF”.
DIMMER (háttérfényerő)
A kijelző fényerejének beállítása: „ON”, „OFF”.
ILLUM (háttérvilágítás)
A háttérvilágítás színének kiválasztása: „1”,
„2”.
M.DISPLAY (mozgó kijelzési mód)
A mozgó kijelzési mód be- vagy kikapcsolása.
– „SA”: a mozgó mintázat és a frekvenciagörbe
bekapcsolása.
– „OFF”: a mozgó kijelzési mód kikapcsolása.
AUTO SCR (önműködő görgetés)
Hosszú kijelzések önműködő görgetése: „ON”,
„OFF”.
19
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
LOCAL (vételi érzékenység)
– „ON”: csak a jól fogható rádióadók
behangolása.
– „OFF”: normál vételi mód.
MONO*2 (mono vételi mód)
Gyenge FM vétel esetén a mono vételi mód
javítja a hangminőséget: „ON”, „OFF”.
REGIONAL*2 (regionális műsor)
A vétel korlátozása az adott körzetre: „ON”,
„OFF” (11. oldal).
ZAP TIME (műsorrészlet hossza)
A műsorrészlet hosszának kiválasztása a
ZAPPIN funkcióhoz.
– „Z.TIME-1 (kb. 6 másodperc)”, „Z.TIME-2
(kb. 9 másodperc)”, „Z.TIME-3 (kb. 30
másodperc)”.
ZAP BEEP (Zappin hangjelzés)
A műsorszámok léptetése között hallható
hangjelzés beállítása: „ON”, „OFF”.
LPF FREQ*3 (aluláteresztő szűrő frekvenciája)
A mélyhangsugárzó levágási frekvenciájának
beállítása:„50Hz”, „60Hz”, „80Hz”, „100Hz”,
„120Hz”.
LPF SLOP*3 (aluláteresztő szűrő meredeksége)
Az LPF meredekség értéket választhatja ki: „1”,
„2”, „3”.
SW PHASE*4 (mélysugárzó fázis)
A mélysugárzó fázisát választja ki: „NORM”,
„REV”.
HPF FREQ (felüláteresztő szűrő frekvenciája)
Az első, hátsó hangsugárzók levágási
frekvenciájának beállítása: „OFF”, „50Hz”,
„60Hz”, „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”.
HPF SLOP (felüláteresztő szűrő meredeksége)
A HPF meredekség értéket választhatja ki (csak,
ha a „HPF FREQ” „OFF”-tól eltérő értékre van
állítva): „1”, „2”, „3”.
LOUDNESS (Dinamikus hangosság)
Alacsony hangerőnél a mély- és magas hangok
erősítése: „ON”, „OFF”.
BTM (10. oldal)
*1 A készülék kikapcsolt állapotában.
*2 FM vételi üzemmódban.
*3 Amennyiben az audiokiemenet „SUB-OUT”-ra van
4
*
állítva vagy a hátsó mélyhang kiemelés „OFF”-tól
eltérő értekre van állítva.
Ha az audiokimenet beállítása „SUB-OUT”.
Egyéb funkciók
Külsõ készülék használata
Külső audiokészülék
A készülék AUX bemenetéhez (sztereó
minijack) hordozható audioeszközt
csatlakoztathat, majd a megfelelő műsorforrás
kiválasztása után a külső eszköz műsorát a jármű
hangszóróin keresztül hallgathatja. A készülék és
a külső audioeszköz hangerőkülönbsége
kiegyenlíthető. Kövesse az alábbi eljárást:
Hordozható audioeszköz
csatlakoztatása
1 Kapcsolja ki a hordozható audioeszközt.
2 Csökkentse le a készülék hangerejét.
3 Csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.
Csatlakozóvezeték*
(külön megvásárolható)
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket használjon.
Állítsa be a hangerőszintet.
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a
csatlakoztatott audioeszköz hangerejét.
1 Csökkentse le a készülék hangerejét.
2 A (SOURCE/OFF) gombbal válassza ki az
„AUX” kijelzést.
Az „AUX FRONT IN” megjelenik.
3 Indítsa el a lejátszást a hordozható
audioeszközön, közepes hangerővel.
4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a készüléken.
5 Állítsa be a bemeneti jelszintet (17. oldal).
20
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
Távvezérlő RM-X114
További információk
A távvezérlő és a készülék azonos elnevezésű
gombjai ugyanazt a funkciót vezérlik a
készüléken.
Óvintézkedések
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
VOL
ATT
–
A készülék egyes funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel. Ezek a következők:
• DSPL (kijelzés) gomb
A kijelzések beállítása.
• SOURCE gomb
Bekapcsolás; műsorforrásváltás (rádió, CD,
USB, AUX).
• </, (SEEK –/+) gombok
CD, rádió, USB-eszköz működtetése
ugyanúgy, mint a készülék (SEEK) –/+
gombjával.
• SOUND gomb
Funkciója ugyanaz, mint a készülék kiválasztó
gombjáé.
• OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása.
• LIST gomb
Műsortípus választás RDS adók esetén.
• M/m (DISC*, PRESET +/–) gombok
Tárolt rádióállomások kiválasztása (Radio).
A CD, USB működtetése, ugyanúgy, mint a
készülék (1)/(2) (ALBUM –/+) gombjával.
• ATT (némítás) gomb
A hang némítása. A némítás kikapcsolásához
nyomja meg újból.
* Ennél a készüléknél nincs funkciója.
Megjegyzés
Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja a
rendszert a (SOURCE/OFF) gombbal, vagy egy lemez
behelyezésével aktiválja azt.
• Ha járműve a tűző napon parkolt, várja meg, amíg
a készülék kellő mértékben lehűl.
• A motoros antenna önműködően kitolódik.
Páralecsapódás
Ha páralecsapódás fordul elő a készülék belsejében,
vegye ki a lemezt és várjon kb. 1 órát, amíg a
készülék kiszárad; ellenkező esetben üzemzavar
fordulhat elő.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ne öntsön folyadékot a készülékre vagy a lemezekre.
Megjegyzések a lemezek
használatához
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak
vagy hőnek (mint például fűtőtest), és ne hagyja
napon parkoló járműben, mert a jármű belső
terének hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Lejátszás előtt tisztítsa meg a
lemezt egy tisztítókendővel,
középről sugárirányban kifelé
haladva. A tisztításhoz ne
használjon benzint, hígítót,
vagy háztartási tisztítószereket.
• Ez a készülék olyan lemezek
lejátszására alkalmas, melyek
megfelelnek a Compact Disc-re
(CD) vonatkozó szabvány előírásainak. A
DualDiscs lemezek, és egyes másolásvédelemmel
ellátott zenei lemezek nem felelnek meg a CDszabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet
lejátszani azokat.
• NEM SZABAD lejátszani a készülékkel az
alábbi lemezeket
– Lemez, melyen ragasztószalag, papír vagy
ragasztómaradvány van. Az ilyen lemez
üzemzavart okozhat, illetve a lemez sérülhet.
– Nem szabványos alakú lemezek (pl. kártya, szív,
csillag stb.). Ne próbáljon meg ilyen lemezt
lejátszani, mert a készülék károsodhat.
– 8 cm-es lemezek.
A CD-R, CD-RW lemezekről
• Legnagyobb mennyiségek: (csak CD-R, CD-RW)
– mappák (albumok): 150 (beleértve a
gyökérkönyvtárat is),
– fájlok (műsorszámok) és mappák: 300 (ha a
mappa vagy fájl neve több karaktert tartalmaz,
az érték kisebb lehet, mint 300),
– a mappa, fájlnév megjeleníthető karaktereinek
száma: 32 (Joliet) vagy 64 (Romeo).
• Ha egy lemez CD-DA menettel kezdődik, akkor
azt CD-DA lemezként ismeri fel a készülék, és a
lejátszás a következő menet eléréséig folytatódik.
folytatódik a következő oldalon t
21
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
• NEM LEHET lejátszani a készülékkel az
alábbi lemezeket
– Gyenge felvételi minőségű CD-R, CD-RW lemezek.
– Nem kompatibilis eszközzel készített CD-R,
CD-RW lemezek.
– Nem megfelelően lezárt CD-R, CD-RW lemezek.
– CD-R, CD-RW lemezek, melyek nem zenei CD
formátumban vagy nem az ISO 9660 1. szint/2.
szint, Joliet/Romeo vagy többmenetes
formátumban rögzített MP3 lemezek.
Az MP3, WMA, AAC fájlok
lejátszási sorrendje
MP3, WMA,
AAC
Mappa
(album)
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap választ
ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás helyét.
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Átlagos használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől
függően előfordulhat, hogy csak rövidebb ideig.)
Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő
hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet egy új,
CR2025 típusú lítium gombelemre. A tűz- és
robbanásveszély elkerülése érdekében csak a
megadott típusú elemet használja.
MP3, WMA,
AAC fájl
(műsorszám)
x
+ oldallal
felfelé
Néhány szó az iPod készülékekről
• Ehhez a készülékhez az alábbi típusú iPodokat
csatlakoztathatja. Használatba vétel előtt frissítse
az iPodot a legújabb szoftverrel.
„Made for iPod” besorolású készülékek:
– iPod touch (2. generáció)
– iPod touch (1. generáció)
– iPod classic
– iPod with video*
– iPod nano (5. generáció)
– iPod nano (4. generáció)
– iPod nano (3. generáció)
– iPod nano (2. generáció)
– iPod nano (1. generáció)*
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
* Az utasvezérlés nem használható az iPod nano
(1. generáció) vagy az iPod with video
készülékeknél.
• „Made for iPod” és a „Made for iPhone” azt
jelenti, hogy az adott elektronikai készülék
célzottan úgy lett megtervezve, hogy az iPod-hoz,
iPhone-hoz hozzákapcsolható legyen, továbbá a
termék fejlesztője igazolja, hogy az Apple által
megkívánt teljesítményeket eléri.
• Az Apple nem vállal felelőséget a készülék
működéséért, vagy a biztonsági és más
szabályzásoknak való megfelelésért.
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse újra, ne szerelje szét és ne dobja tűzbe.
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti biztosítékon
feltüntetett amperértéknek
megfelelőt használjon. Ha a
biztosíték kiég, ellenőrizze a
tápfeszültség csatlakozást, majd
cserélje ki a biztosítékot. Ha a
csere után ismét kiég a biztosíték,
a hiba a készülékben van. Ilyenkor Biztosíték (10 A)
forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
22
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
Annak érdekében, hogy ezt elkerülje, vegye le az
előlapot (6. oldal), és tisztítsa meg a készüléken és az
előlapon található csatlakozókat vatta segítségével. A
vattát ne nyomja túlzott erővel a csatlakozóvégekre.
Ellenkező esetben a csatlakozók megsérülhetnek.
A készüléken
A készülék kiszerelése
1
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Válassza le az előlapot (6. oldal).
2 Csípje össze kétoldalt a védőkeretet, majd
válassza le.
Az előlap hátoldalán
x
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
2
A készülék kivétele.
1 Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot a
készülék két oldalán, kattanásig.
A kampók befelé
nézzenek.
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé a
készüléket.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
23
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CDX-GT550UI típusú
készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható
az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a
kereskedőnél.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennabemenet: külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 150 kHz
Hasznos érzékenység: 10 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-nél
Jel-zaj arány: 70 dB (mono)
Áthallás: 40 dB 1 kHz-nél
Frekvenciaátvitel: 20–15 000 Hz
MW/LW
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennabemenet: külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 25 kHz
Érzékenység: MW: 26 µV, LW: 45 µV
CD-lejátszó
Jel-zaj arány: 120 dB
Frekvenciaátvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: nem mérhető
USB-lejátszó
Illesztő: USB (teljes sebességű)
Legnagyobb áram: 500 mA
Erősítő
Kimenet: hangsugárzó kimenetek
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 52 W × 4 (4 Ω-on)
Általános
Kimenetek:
Audiokimenetek (mély, hátsó kapcsolható)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Telefon némítás csatlakozó
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
AUX bemenet (sztereó minijack)
USB bemenet
Energiaellátási követelmények: 12 V, egyenáramú
jármű akkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 179 mm (szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 53 × 162 mm (szé × ma × mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozék:
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Külön megvásárolható tartozékok, külső eszközök:
Távvezérlő: RM-X114
USB-vezeték az iPod készülékhez: RC-100IP
24
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00004
EUR.fm
keszleadott\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Friday, February 11, 2011 10:16 AM
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a leggyakrabban
előforduló hibák orvoslását. A következő lista
áttanulmányozása előtt javasoljuk, hogy ellenőrizze a
csatlakozási és a kezelési utasításokat.
Ha a probléma megoldása nem sikerül, látogassa
meg az alábbi támogatási honlapot.
Támogatás oldal
http://support.sony-europe.com/
Általános
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat és a biztosítékot.
• Ha a készüléket kikapcsolja és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti a
készüléket.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
Nincs hang.
• Bekapcsolta a némítási funkciót (ATT), vagy a
telefonos némítási funkció aktiválódott (ha a telefon
némító vezetékét csatlakoztatta az ATT-vezetékhez).
• Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki az elsőhátsó hangerőegyensúly (FADER) középső beállítását.
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (19. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt csatlakoztatott, és nem a készülék saját erősítőjét használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről, vagy a csatlakozás nem megfelelő.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha az indítókulcsot elfordítja.
A vezetékek nem megfelelően vannak egyeztetve a
jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a
bemutató.
Ha 5 percig nem végez műveletet, és a „DEMO-ON”
beállítás van kiválasztva, a bemutató elindul.
t Válassza ki a „DEMO-OFF” beállítást (19. oldal).
A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
• A „DIM-ON” beállítást választotta ki (19. oldal).
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja a
(SOURCE/OFF) gombot.
t A kijelzés bekapcsolásához tartsa ismét
lenyomva a (SOURCE/OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (23. oldal).
Az önműködő áramtalanítási funkció nem
működik.
A készülék be van kapcsolva. Az önműködő
áramtalanítási funkció a készülék kikapcsolása után
lép működésbe.
t Kapcsolja ki a készüléket.
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• A csatlakoztatás nem megfelelő.
t Csatlakoztassa a motoros antenna vezérlővezetéket
(kék), vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros)
a jármű antennaerősítőjéhez vezető tápvezetékhez
(csak, ha a jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített
FM, MW, LW antennával rendelkezik).
t Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a járműben.
t Ha a motoros antenna nem tolódik ki, ellenőrizze a
motoros antenna vezérlővezeték csatlakoztatását.
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát tárolta.
• Gyenge a vétel.
Az önműködő hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem
megfelelően használja.
t A hangolás túl gyakran leáll: válassza ki a
„LOCAL-ON” beállítást (20. oldal).
t A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
válassza ki a „LOCAL-OFF” beállítást (20. oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Válassza ki a „MONO-ON” beállítást (20. oldal).
Az FM sztereó adás csak monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Válassza ki a „MONO-OFF” beállítást (20. oldal).
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (11. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (11. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „– – – – – – – –” kijelzés
látható.
• A pillanatnyi állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
folytatódik a következő oldalon t
25
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
A rádióállomás neve villog.
Nem található alternatív frekvencia az éppen hallgatott
rádiócsatornához.
t Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
(SEEK) +/– gombot. Megjelenik a „PI SEEK”
kijelzés és a készülék keresni kezd egy másik olyan
állomást, mely azonos PI adatokkal (műsortípussal)
rendelkezik.
Hangkiesés tapasztalható.
Nagy bitsűrűségű (320 kbps) esetén a lejátszás
szaggatottá válhat.
CD-lejátszás
A lemezt nem lehet behelyezni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
A lejátszás nem indul el.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• Nem audio használatra tervezett CD-R, CD-RW
lemezt próbál meg lejátszani (21. oldal).
Az MP3, WMA, AAC fájlok nem játszhatók le.
A lemez nem kompatibilis az MP3, WMA, AAC
formátummal és verziószámmal. A lejátszható
lemezeket és formátumokat lásd a Támogatási
honlapon.
Egyes MP3, WMA, AAC fájlok lejátszása
hosszabb idő után indul el, mint másoké.
A következő lemezek lejátszásának elkezdése
hosszabb időt igényel.
– Bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez.
– Többmenetes lemez.
– Olyan lemez esetében, melyre még adatot lehet írni.
A kijelzést nem görgeti a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek esetében
előfordulhat, hogy a görgetés nem működik.
• Az „AUTO SCR” menüpont „OFF” beállítása van
kiválasztva.
t Válassza ki az „A.SCRL-ON” opciót (19. oldal).
t Tartsa nyomva a (DSPL) (SCRL) gombot.
A hang ugrik.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a
jármű merev részén kell beszerelni.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A funkciógombok nem működnek.
A készülék nem adja ki a lemezt.
Nyomja meg a RESET gombot (6. oldal).
USB-lejátszás
26
USB-elosztón keresztül nem tudja lejátszani az
eszköz tartalmát.
A készülék nem ismeri fel az USB-elosztón keresztül
csatlakoztatott USB-eszközöket.
A lejátszás nem lehetséges.
Az USB-eszköz nem működik.
t Csatlakoztassa újra.
A lejátszás elindítása az USB-eszközön
hosszabb időt vesz igénybe.
Az USB-eszköz bonyolult könyvtárfelépítést
tartalmaz.
Figyelmeztető hangjelzés hallható.
Az USB-eszközt lejátszás közben kihúzta.
t Az USB-eszköz kihúzása előtt adatvédelmi
okokból állítsa le a lejátszást.
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
E:\munka\0001 sony\00000
EUR.fm
halad\CDX-GT550UI\02 szarm\550\01GB02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
Hibakijelzések, üzenetek
CHECKING
A készülék ellenőrzi az USB-eszköz csatlakoztatását.
t Várjon, amíg a csatlakozás ellenőrzése befejeződik.
ERROR
• A lemez piszkos, vagy fordítva helyezte be.
t Tisztítsa meg, vagy helyezze be megfelelően a
lemezt.
• Üres lemezt helyezett be.
• Valamilyen probléma miatt a lemez nem játszható le.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
• Az USB-eszköz önműködő felismerése nem sikerült.
t Csatlakoztassa újra.
• A Z gombbal vegye ki a lemezt.
FAILURE
A hangszórók, erősítők csatlakoztatása nem megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd a beszerelési, üzembe
helyezési útmutató részben.
HUB NO SUPRT (elosztó nem támogatott)
A készülék nem támogatja USB-elosztó használatát.
L. SEEK +/–
Önműködő hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
A pillanatnyi rádióállomásnak nincs alternatív frekvenciája.
t Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a (SEEK)
+/– gombot. A készülék keresni kezd egy másik olyan
állomást, mely azonos PI adatokkal (műsortípussal)
rendelkezik (a „PI SEEK” megjelenik).
NO DEV (nincs eszköz)
USB-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta ki az
USB jelforrást. Az USB-eszközt, vagy az USBvezetéket lejátszás közben kihúzta.
t Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy USB-vezetéket.
NO MUSIC
A lemez vagy USB-eszköz nem zenei fájlokat
tartalmaz.
t Helyezzen be egy zenei CD-lemezt ebbe a
készülékbe.
t Zenei fájlokat tartalmazó USB-eszközt
csatlakoztasson.
NO NAME
A műsorszám nem tartalmaz lemez-, album-, előadóvagy műsorszámnév információt.
NOT FOUND
A kiválasztott betűvel kezdődően nincs bejegyzés a
telefonkönyvben ábécé sorrendű keresés esetén.
NO TP
A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
OFFSET
Belső üzemzavar léphetett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibaüzenet
nem tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony
szakszervizhez.
OVERLOAD
Az USB-eszköz túlterhelt.
t Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa meg a
forrást a (SOURCE/OFF) gombbal.
t Azt jelzi, hogy az USB-eszköz hibás, vagy nem
támogatott USB-eszközt csatlakoztatott.
READ
A készülék a lemezen lévő műsorszám és album
információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
önműködően megkezdődik. A lemez
adatszerkezetétől függően ez a művelet több percig
is eltarthat.
RESET
A CD-lejátszó vagy az USB-eszköz valamilyen hiba
miatt nem vezérelhető.
t Nyomja meg a RESET gombot (6. oldal).
USB NO SUPRT (USB-eszköz nem támogatott)
A csatlakoztatott USB-eszköz nem támogatott.
t A kompatibilis USB-eszközökről a Támogatás
oldalon olvashat.
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte a
lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a
készüléket, vigye magával azt a lemezt is, melynek
használata során a hiba fellépett.
27
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Wednesday, January 26, 2011 3:50 PM
Regisztrálja termékét a következő oldalon:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
Download PDF

advertising