Sony | CDX-GT300 | Sony CDX-GT300 Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

2-653-155-22(1)
1
Figyelmeztetés
3
7
1
4
×2
6
2
5
FM/MW/LW
Compact Disc Player
Az ábrákon szereplő részegységek
(nem tartozékok)
FM/MW/LW
CD lejátszó
Megjegyzések a tápvezetékről (sárga)
• Ha a készüléket más audio eszközzel együtt
csatlakoztatja, az autó felhasznált áramkörének
biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint
a csatlakoztatott készülékek biztosítékainak
összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő biztosítékértékű áramköre
az autónak, akkor a készüléket közvetlenül az
akkumulátorhoz kösse.
Hátsó
hangsugárzó
Első
hangsugárzó
Aktív
mélyhangsugárzó
CD/MD-váltó
Üzembe helyezés/Csatlakoztatás
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Ügyeljen rá, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, illetve ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe
(pl. az ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki az autó gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa
a vezetékeket 3 a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
RM-X4S forgó
távvezérlő
Alkatrész lista (
Végerősítő
2
A
• A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret 1 és a külső védőkeret 5 a szállítás
előtt lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés
előtt a kioldókulcsok 4 segítségével vegye le
a rögzítőkeretet 1 és a külső védőkeretet 5
a készülékről. A részletekről olvassa el a túloldalon
található „A külső védőkeret és a rögzítőkeret
eltávolítása (4)” c. részt.
• A kioldókulcsokat 4 őrizze meg, mert azokra
később még szüksége lehet, pl. ha ki akarja
szerelni a készüléket az autóból.
AUDIO OUT FRONT
AUDIO OUT REAR*
Figyelem
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet 1, hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.
* AUDIO OUT SUB/REAR
B
)
BUS AUDIO IN
BUS CONTROL IN
1
Reteszelő fülek
BUS AUDIO IN
Műsorforrás
választó*
CDX-GT300S
CDX-GT300
XA-C30
BUS CONTROL IN
* nem tartozék
© 2005 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy
a rögzítőkeret 1 két oldalán található reteszelő fülek
2 mm-nyire befelé hajoljanak. Abban az esetben, ha
a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak vagy
kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
3
*2
Az XA-C30 tartozéka
Műsorforrás
választó (nem
tartozék)
A CD/MD-váltó tartozéka
XA-C30
*2
AUDIO OUT
FRONT
REMOTE
IN
*4
2
*1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha az autó antennája megfelel az ISO (Nemzetközi Szabványosítási
Szervezet) előírásainak, a csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert
2. Először az autó antennáját csatlakoztassa az adapterhez, majd az
adapter másik felét csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.
*2 RCA csatlakozókábel (nem tartozék).
*3 Az audio kimenetnek (AUDIO OUT) két állása van: REAR és SUB.
A részletekről olvassa el a Kezelési útmutatót.
*4 Úgy csatlakoztassa, hogy a kábel felfele álljon.
L
R
*1 az autóantennából
BUS AUDIO
AUDIO OUT
IN
REAR
BUS AUDIO IN
AUDIO
OUT
FRONT
Biztosíték
(10 A)
BUS
CONTROL IN
AUDIO OUT REAR*3
3
Max. áramfelvétel 0,3 A
AMP REM
ATT
Kék/fehér csíkos
Világoskék
7
2
4
6
5
8
7
4
6
8
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
1
+
Jobb hátsó hangszóró
5
Lila
4
Sárga
állandó tápfeszültség
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
2
5
Kék
motoros antenna vezérlés
8
Fekete
földelés
3
kapcsolt megvilágítás
tápfeszültség
5
az autó áramforrásától
Az 1-es, 2-es és 3-as pozíciókban nincsenek érintkezők.
Narancs/
fehér
3
az autó hangszórócsatlakozójából
A részletekről olvassa el a túloldalon található „Tápfeszültség csatlakoztatási ábra” c. részt.
6
1
–
Jobb hátsó hangszóró
6
+
Jobb első hangszóró
7
Bal első hangszóró
–
Bal első hangszóró
+
Bal hátsó hangszóró
–
Bal hátsó hangszóró
Zöld
Szürke
4
+
Fehér
–
Jobb első hangszóró
8
4 1
Illessze megfelelően a kioldókulcsokat.
4
2
4
A kampók befelé nézzenek.
5
c
5 1
182
Csatlakoztatási példa (
2
c
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
• A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki
a készüléket.
• A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
• Ne kösse össze a hangsugárzó
csatlakozóvégződéseit az autó karosszériájával vagy
a jobboldali hangsugárzók csatlakozóvégződéseit
a baloldali hangsugárzó csatlakozóvégződéseivel.
• Ne kösse össze a készülék földelővezetékét
a hangsugárzó negatív (−) pólusú
csatlakozóvégződésével.
• Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
• Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon.
Ha aktív (beépített erősítővel rendelkező)
hangsugárzókat csatlakoztat a hangsugárzó
csatlakozóvégződésekre, a készülék meghibásodhat.
• A meghibásodások elkerülése érdekében ne
használja a beépített vezetékeket, ha a jobb- és
a baloldali hangsugárzók közös negatív (−) vezetéket
használnak.
• Ne kösse össze a készülék hangsugárzó vezetékeit.
)
Megjegyzés (2-A)
• Az erősítő bekötése előtt csatlakoztassa
a földvezetéket.
• A figyelmeztető hangjelzés csak a beépített erősítő
használatakor működik.
mm
Hasznos tudnivaló (2-B- )
Kettő vagy több CD/MD-váltó bekötése esetén az
XA-C30 műsorforrás választó (nem tartozék)
használata szükséges.
53 m
m
Csatlakoztatási ábra (
Körmök
1
c
1
)
A Egy külön megvásárolható végerősítő AMP
REMOTE IN aljzatához
3
Ez a csatlakoztatás csak külső erősítő használatára
szolgál. Bármilyen más rendszer csatlakoztatása
a készülék meghibásodásához vezethet.
Műszerfal
Motortér elválasztófal
1
B A mobiltelefon csatlakozóvezetékéhez
Megjegyzés a csatlakoztatásról
Ha a hangsugárzók és az erősítő csatlakoztatása
nem megfelelő, a kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet
jelenik meg. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy
a hangsugárzók és az erősítő csatlakoztatása
megfelelő-e.
Figyelmeztetés
Ha a motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja az
áramellátó vezetékkel 3, az antenna meghibásodhat.
5
6
7
Megjegyzések a vezérlő- és az áramellátó
vezetékekről
• A motoros antenna vezérlő vezetékben (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
• Ha az Ön autójában beépített FM/MW/LW antenna
található a hátsó/első szélvédőn, csatlakoztassa
a motoros antenna vezérlővezetéket (kék) vagy
a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő
antennaerősítő csatlakozóvégződéséhez.
A részletekről érdeklődjön az autókereskedőnél.
• Ez a készülék nem használható olyan
motoros antennával, mely nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével).
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása autónként eltérő
lehet. Ellenőrizze autója csatlakoztatási ábráját, hogy
meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A három
alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat,
hogy az autó piros és sárga áramellátó vezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és az áramellátó
kábelek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket
a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan
kérdése vagy problémája adódna, melyre nem talál
választ ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot az
autó forgalmazójával.
Memória áramellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória
áramkör mindaddig kap áramot, amíg az autó
gyújtáskapcsolója ki van kapcsolva.
• Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret 5
reteszelő füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken
található mélyedésekbe (5-3).
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a normál vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
c
A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket az
(OFF) gombbal.
Nyomja meg az előlapot az (OPEN) feliratnál, majd
csúsztassa el jobbra, és húzza maga felé a bal oldalát.
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
A külső védőkeret és
a rögzítőkeret eltávolítása (
)
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet 5 és
a külső védőkeretet 1 a készülékről.
2
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése ( )
6-A Levétel
A beszerelés szöge
1
6 B
Vegye le a külső védőkeretet 5.
1 Illessze a kioldókulcsokat 4 a külső
védőkerethez 5.
2 A külső védőkeret 5 levételéhez húzza kifelé
a kioldókulcsokat 4.
Vegye ki a rögzítőkeretet 1.
1 Tolja be a kioldókulcsokat 4 a készülék és
a rögzítőkeret 1 közé kattanásig.
2 Húzza lefelé a rögzítőkeretet 1, majd húzza ki
belőle a készüléket.
6-B Visszahelyezés
Külső tápfeszültség csatlakozó
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található
A nyílást a készüléken található tengelyhez B, majd
nyomja be a baloldalon.
Figyelem: ha a gépkocsi
gyújtáskapcsolóján nincs ACC
állás!
A motor leállítása után ne feledje el nyomva
tartani a készülék (OFF) gombját mindaddig,
amíg a kijelző ki nem kapcsol.
Ellenkező esetben a kijelző nem kapcsol ki, és az
akkumulátor lemerülhet.
4
Beépítési példa (
)
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
• Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (5-2).
6 A
Sárga
RESET gomb
Ha elkészült a beszereléssel és a csatlakoztatásokkal,
vegye le az előlapot, és nyomja meg a RESET gombot
például egy golyóstollal, stb.
4
Sárga
Piros
Piros
Sárga
Sárga
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt
tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező autó
Sárga
Sárga
Download PDF

advertising