Sony | CDX-GT300 | Sony CDX-GT300 Használati útmutató

2-653-153-22 (1)
FM/MW/LW
CD-lejátszó
Kezelési útmutató
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 12. oldalon
olvashat.
CDX-GT300S
CDX-GT300
© 2005 Sony Corporation
* A CD TEXT rendszerű lemez egy olyan CD-DA
lemez, mely információt tartalmaz az album, az
előadó és a műsorszámok elnevezéséről.
Üdvözöljük!
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, és
megvásárolta ezt a Sony CD-lejátszót. Az alábbi
jellemzőknek köszönhetően minden bizonnyal
élvezetesebb autózásban lesz része.
• CD lejátszás
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD
TEXT* lemezeket is beleértve), a CD-R/
CD-RW (a többmenetes MP3/WMA fájlokat
tartalmazó lemezeket is (15. oldal)) és az
ATRAC CD (ATRAC3 és ATRAC3 plus)
formátumú lemezeket (16. oldal).
Lemez típusa
Felirat a lemezen
CD-DA
MP3
WMA
ATRAC CD
• Rádióvétel
– Minden hullámsávon (FM1, FM2, FM3, MW
és LW) 6 állomás vételi frekvenciáját
tárolhatja a memóriában.
– BTM (legjobban vehető állomások tárolás):
a készülék a vételi minőség szerinti
sorrendben tárolja az állomásokat,
a legjobban fogható adóval kezdve.
• RDS funkciók
– Az RDS rendszerű FM állomások
szolgáltatásait használhatja.
• Hangzásbeállítás
– EQ3 2. szint: 7 különböző eltárolt hangzásbeállítási minta közül választhat.
– DSO (dinamikus hangzástér elrendezés):
kedvezőbb környezeti hangzásteret hoz létre
virtuális hangsugárzók szintézise
segítségével, ami feljavítja a hangszórók
hangzását, még akkor is, ha mélyen az
ajtóban helyezkednek el.
– BBE MP: feljavítja a digitálisan tömörített
hangzást, például MP3 tömörítés esetében.
• Külön vásárolható termék vezérlése
Kiegészítő CD/MD-váltó készülékeket is
vezérelhet.
• Kiegészítő készülékek csatlakoztatása
– A készülék előoldalán található AUX
bemeneti aljzat segítségével hordozható audio
berendezéseket csatlakoztathat.
2HU
Az üzembe helyezés és csatlakoztatás
részleteit lásd a mellékelt üzembe helyezési/
csatlakoztatási útmutatóban.
Tartalomjegyzék
Előkészületek
Egyéb funkciók
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az előlap visszaillesztése . . . . . . . . . . . . . . . 5
Lemez behelyezése a készülékbe . . . . . . . . . . . 5
A lemez eltávolítása a készülékből . . . . . . . . 5
A hangjellemzők beállítása . . . . . . . . . . . . . . . 11
A hangzás szabályozása — BAL/FAD/
SUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Az ekvalizer beállítása — EQ3 . . . . . . . . . 11
Az alapbeállítási menü funkcióinak beállítása
— SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Csatlakoztatott készülék használata . . . . . . . . 13
Csatlakoztatott audiolejátszó készülék. . . . 13
CD/MD-lemezváltó készülék. . . . . . . . . . . 13
RM-X4S forgó távvezérlő . . . . . . . . . . . . . 14
A kezelőszervek és az
alapműveletek
A fejegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Távvezérlő kártya RM-X151 . . . . . . . . . . . . 6
CD
A kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás . . . . . 8
Rádió
Rádióállomások tárolása és vétele. . . . . . . . . . . 9
Automatikus tárolás — BTM funkció . . . . . 9
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A memóriában tárolt állomások előhívása . . 9
Automatikus hangolás. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Az AF és a TA/TP funkció használata . . . . 10
A műsorszámtípus (PTY) kiválasztása . . . . 10
A CT (pontos idő) beállítása . . . . . . . . . . . . 11
További információk
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A lemezek helyes kezelése. . . . . . . . . . . . .
Az MP3/WMA fájlokról . . . . . . . . . . . . . .
Néhány szó az ATRAC CD-lemezekről . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaüzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
16
16
17
18
19
20
R
A SonicStage és a hozzátartozó logo a Sony
Corporation védett márkaneve.
Az ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus és
a hozzájuk tartozó logok a Sony Corporation
védett márkanevei.
3HU
Előkészületek
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt,
a gépkocsi akkumulátor cseréje után, vagy
a csatlakoztatások megváltoztatása után
a memóriát törölni kell. Vegye le az előlapot, és
egy hegyes tárggyal (pl. golyóstollal) nyomja
meg a RESET gombot.
RESET
gomb
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
más memorizált információk törlődnek.
Az óra beállítása
Az előlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék pár másodpercen át figyelmeztető
hangjelzést ad, ha a gépkocsi
gyújtáskapcsolójával leállította a motort (OFF
pozíció), de nem távolította el az előlapot.
A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
beépített erősítőjét használja.
1
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
2
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
Az előlap lenyílik.
3
Húzza jobbra az előlapot, majd
finoman húzza kifelé az előlap bal
oldalát.
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1
Tartsa nyomva a (SEL) gombot.
Az alapbeállítási menü megjelenik.
2
Nyomja meg ismételten a (SEL),
gombot mindaddig, míg a „CLOCKADJ” menüpont meg nem jelenik.
3
Nyomja meg a (DSPL) gombot.
Az óraérték beírási pozíciója villog.
4
A +/– hangerőszabályzó gombokkal
állítsa be az óra és a perc értékét.
A digitális kijelzés mozgatásához nyomja
meg a (DSPL) gombot.
5
Nyomja meg a (SEL) gombot.
A beállítás megtörtént, az óra működni kezd.
Az órakijelzés bekapcsolásához nyomja meg
a (DSPL) gombot. Ha az előző kijelzésre kíván
visszakapcsolni, nyomja meg újból a (DSPL)
gombot.
A távvezérlő kártyával
A 4. lépésben használja a M vagy m gombot az óra és
a perc beállításához.
Hasznos tudnivaló
Az óra automatikusan is beállítható az RDS
szolgáltatással (11. oldal).
4HU
1
2
Megjegyzések
• A leválasztás során az előlap ne essen le a földre,
és ne nyomja erősen se az előlapot, se a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a parkoló gépkocsiban, a műszerfalon
vagy a kalaptartón.
Az előlap visszaillesztése
Az előlap A-val jelölt nyílását illessze a B-vel
jelölt tengelyhez (lásd az ábrát), majd könnyedén
nyomja befelé az előlap bal oldalát.
A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a (SOURCE) gombot (vagy helyezzen be egy
lemezt).
Lemez behelyezése
a készülékbe
1
2
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
3
Csukja be az előlapot.
A lejátszás automatikusan elkezdődik.
Helyezze be a lemezt (a nyomtatott
oldalával felfelé).
A
B
A lemez eltávolítása a készülékből
x
1
2
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
3
Csukja be az előlapot.
Nyomja meg a Z gombot.
A készülék kiadja a lemezt.
Megjegyzés
Ne tegyen semmit az előlap belső oldalára.
5HU
A kezelőszervek és az alapműveletek
A fejegység
CDX-GT300S
CDX-GT300
Eltávolított előlap
qk
ql
w;
RESET
Távvezérlő kártya RM-X151
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
A OFF gomb
A műsorforrás leállítása/kikapcsolás.
B Hangerőszabályzó (+/–) gomb 11
A hangerő beállítására (forgassa el);
menüpontok kiválasztására (nyomja meg és
forgassa el) szolgál.
+
–
C A távvezérlő kártya érzékelője
SCRL
DSPL
A részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra.
A távvezérlő kártya megfelelő gombjai
a készüléken található gombokkal azonos
funkciót látnak el.
1
2
3
4
5
6
D PTY (műsorszámtípus) 10
A PTY funkció működtetése RDS vétel
esetén.
E Kijelző
+
VOL
–
F DSO gomb 2
A DSO mód kiválasztására (1, 2, 3 vagy
OFF) szolgál.
G OPEN (előlap lenyitó) gomb 5
6HU
H GP*1/ALBM*2 +/– gombok*3
Csoportok/albumok átugrására (egyszeri
megnyomás); csoportok/albumok
folyamatos átugrására (tartsa nyomva).
I SEEK +/– gomb
CD:
Műsorszámok átugrása (egyszeri
megnyomás); műsorszámok folyamatos
átugrása (nyomja meg, majd 1 másodpercen
belül nyomja meg újból); gyorskeresés előre,
hátra (tartsa nyomva).
Rádió:
Rádióállomások automatikus hangolása
(egyszeri megnyomás); kézi hangolás (tartsa
nyomva).
Q AUX bemeneti aljzat 13
Hordozható audio készülék
csatlakoztatására.
R RESET gomb 4
S Z (lemezkiadó) gomb 5
A lemez eltávolítása a készülékből.
T Lemezbetöltő nyílás 5
A lemez behelyezésére.
A távvezérlő kártya alábbi gombjai a készüléktől
eltérő funkciókkal is rendelkeznek.
wa < (.)/, (>) gombok
A CD/rádió vezérlése, a készülék
(SEEK) –/+ gombjaihoz hasonlóan.
J DSPL (kijelzési mód) gomb 8
A kijelzett elemek kiválasztása.
ws VOL (hangerő) +/– gomb
A hangerő beállítása.
K SENS/BTM gomb 9
Gyenge vétel javítása: LOCAL/MONO
(egyszeri megnyomás)/BTM funkció
indítása (tartsa nyomva).
wd ATT (némítás) gomb
A hang némítása. A némítás kikapcsolásához
nyomja meg újból ezt a gombot.
L SOURCE gomb
Bekapcsolás/műsorforrás választás (rádió/
CD/MD*4/AUX).
M MODE gomb 9, 13
Hullámsávválasztás (FM/MW/LW)/
kiegészítő készülék kiválasztása*5.
N AF (alternatív frekvenciák)/TA
(Közlekedési hírek) gomb 10
Az AF és a TA/TP funkció működtetése
RDS vétel esetén.
O Számgombok
CD/MD*4:
(3): REP 8
(4): SHUF 8
(5): BBE MP*6 3
A BBE MP funkció aktiválásához
állítsa be a „BBEMP-ON” értéket.
A kikapcsoláshoz válassza a „BBEMPOFF” értéket.
(6): PAUSE*6
A lejátszás szüneteltetése.
A kikapcsoláshoz nyomja meg újra.
Rádió:
Rádióállomások behívása a memóriából
(egyszeri megnyomás); rádióállomások
tárolása (tartsa nyomva).
P EQ3 (ekvalizer) gomb 11
A kívánt hangzáskép kiválasztása (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM vagy OFF).
wf SEL (kiválasztó) gomb
A készülék kiválasztó gombjával azonos
funkciót végez.
wg M (+)/m (–) gombok
A készülék (GP/ALBM) +/– gombjához
hasonlóan a CD-lejátszó vezérlésére szolgál.
wh SCRL (görgetés) gomb 8
A megjelenített elemek görgetésére szolgál.
wj Számgombok
Rádióállomások behívása a memóriából
(egyszeri megnyomás); rádióállomások
tárolása (tartsa nyomva).
*1 Ha ATRAC CD-lemezt játszik le.
*2 Ha MP3/WMA anyagot játszik le.
*3 Ha a CD-váltót csatlakoztatott a működés eltérő,
lásd 13. oldal.
*4 Ha MD-váltót csatlakoztatott.
*5 Ha CD/MD-váltót csatlakoztatott.
*6 Ha ezt a lejátszót használja lejátszásra.
Megjegyzés
A távvezérlő kártyával nem tudja a készüléket
működtetni, amikor a készülék kikapcsolt állapotban
van és a kijelző sötét. Előbb nyomja a készüléken
a (SOURCE) gombot, vagy helyezzen be egy lemezt
a készülék bekapcsolásához.
Hasznos tudnivaló
Az akkumulátor cseréjének részleteit illetően olvassa
el az „A távvezérlő kártya lítium elemének cseréje”
című részt a 16. oldalon.
7HU
CD
A CD/MD-váltó készülék kiválasztásával
kapcsolatban lapozzon a 13. oldalra.
A kijelzett elemek
Ismételt és véletlen sorrendű
lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg
többször a (3) (REP) vagy a (4)
(SHUF) gombot mindaddig, míg
a kívánt funkció meg nem jelenik.
Választás
Műsorszámismétlés
REP-ALBM*1
REP-GP*2
Albumismétlés
Csoportismétlés
SHUF-ALBM*1
Albumismétlés véletlen
sorrendben
A ATRAC CD jelzés
B Műsorforrás
C WMA/MP3/BBE MP jelzés
D Műsorszám száma/Eltelt játékidő, Lemez/
előadó neve, Album/csoport száma*1,
Csoport neve, Műsorszám neve, Szöveges
információk*2, Óra
SHUF-GP*2
Csoportismétlés véletlen
sorrendben
Lemez ismétlése véletlen
sorrendben
*1 A csoportszámjelzés csak akkor jelenik meg, ha
a csoport változik.
*2 MP3 műsorszám lejátszása közben az ID3 mező,
ATRAC CD lejátszása közben a SonicStage
szoftverrel felírt szöveges információk stb. jelennek
meg, WMA lejátszása közben pedig WMA címke
jelenik meg.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza a „REP-OFF” vagy
a „SHUF-OFF” kijelzést.
A D kijelzések módosításához nyomja meg
a (DSPL) gombot; görgesse le a D kijelzett
elemeket, nyomja meg a távvezérlő (SCRL)
gombját, vagy állítsa be az „A.SCRL-ON”
értéket (12. oldal).
Hasznos tudnivaló
A lemez típusától, a felvételi formátumtól és
a beállításoktól függően a kijelzett elemek
változhatnak. Az MP3/WMA részleteit a 15.; az
ATRAC CD részleteit a 16. oldalon olvashatja.
8HU
Funkció
REP-TRACK
SHUF-DISC
*1 Csak MP3/WMA lejátszása esetén.
*2 Csak ATRAC CD lejátszása esetén.
Rádió
Automatikus hangolás
Rádióállomások tárolása és
vétele
1
Figyelem
Vezetés közben, a balesetek megelőzése
érdekében használja a BTM hangolási
üzemmódot.
Automatikus tárolás — BTM
funkció
1
2
A (SOURCE) gomb többszöri
megnyomásával kapcsoljon „TUNER”
üzemmódba.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot. Az
FM1, FM2, FM3, MW és LW hullámsávok
közül választhat.
Tartsa nyomva a (BTM) gombot
mindaddig, míg a „BTM” jelző villogni
nem kezd.
A készülék a frekvenciaértékek sorrendjében
tárolja az állomásokat a memóriagombokon.
A tárolás befejezését egy sípjel jelzi.
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a (SEEK) –/+ gombot
a keresés elindításához.
Ha a készülék megtalál egy állomást,
a hangolás leáll. Ismételje a műveletet
mindaddig, míg meg nem találja a keresett
állomást.
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a (SEEK) –/+ gombot
mindaddig, míg megközelíti a kívánt frekvenciát, majd
a (SEEK) –/+ gomb többszöri megnyomásával
végezze el a finomhangolást (kézi hangolás).
RDS
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható,
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Kijelzett elemek
Kézi tárolás
1
Amikor a tárolni kívánt állomás
műsorát hallja, tartsa nyomva
a memóriagombok ((1)–(6)) egyikét
mindaddig, míg a „MEM” jelző meg
nem jelenik.
A memóriahely száma megjelenik a kijelzőn.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárol egy állomást, az adott
gombon előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tudnivaló
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (10. oldal).
A memóriában tárolt állomások
előhívása
1
A Hullámsáv, funkció
B TA/TP*1
C Frekvencia*2 (műsornév), Tárolt
csatornaszám, Óra, RDS adatok
*1 Közlekedési hírek vétele közben a „TA” villog. Ha
közlekedési híreket is sugárzó állomást hallgat,
a „TP” világít.
*2 RDS állomások vétele közben a „*” szimbólum
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
A C kijelzések módosításához nyomja meg
a (DSPL) gombot.
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg azt a memóriagombot
((1)–(6)), amelyiken a hallgatni kívánt
állomást tárolta.
9HU
RDS szolgáltatások
Ez a készülék az alábbi automatikus RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
manuálisan újrahangolni az adott állomást, mert
a készülék mindig a legerősebb jelet választja
ki.
A közlekedési információk hangereje előzetesen
beállítható és memorizálható, így nem marad le
ezekről az információkról.
1 Állítsa be a tárolni kívánt hangerőt
a hangerőszabályzó gomb elfordításával.
2 Tartsa lenyomva a (AF/TA) gombot
mindaddig, míg a „TA” meg nem jelenik.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre/állomásokra kapcsolhat. Amikor
a készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, az
aktuális műsorforrás műsora megszakad.
Rendkívüli közlemények vétele
PTY (műsorszámtípus)
Az aktuális műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsorszámtípus szerint is kereshet.
Ha egy adott regionális műsort
szeretne hallgatni — REG
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.
Megjegyzések
• Az országtól/területtől függően nem minden RDS
funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDS jeleket.
Az AF és a TA/TP funkció
használata
1
10
A közlekedési információk
hangerejének beállítása
Nyomja meg az (AF) és/vagy a (TA),
gombot mindaddig, míg a kívánt
funkció meg nem jelenik.
Választás
Funkció
AF-ON
Az AF aktiválása és a TA
kikapcsolása
TA-ON
A TA aktiválása és az AF
kikapcsolása
AF, TA-ON
Az AF és a TA aktiválása
AF, TA-OFF
Az AF és a TA kikapcsolása
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva,
a készülék automatikusan átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása
történik (az aktuális műsorforrás műsora
megszakad).
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobban fogható regionális műsorra az
adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a menüből a „REG-OFF”
beállítást (12. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyságban)
Ez a funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi
rádióállomások kiválasztását, még abban az
esetben is, ha azokat nem (tárolta) rendelte hozzá
az egyes számgombokhoz.
1 FM rádióadás vétele közben nyomja meg
a számgombok ((1)–(6)) egyikét, melyen
egy helyi rádióállomást tárol.
2 Öt másodpercen belül nyomja meg újból
a helyi rádióállomáshoz tartozó számgombot.
Ismételje meg a műveletet a helyi
rádióállomás vételéig.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
A műsorszámtípus (PTY)
kiválasztása
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi vezérléssel.
HU
FM hullámsávon fogható műsor
hallgatása közben nyomja meg
a (PTY) gombot.
Az aktuális műsorszámtípus neve megjelenik
a kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY
adatokat is.
2
3
Nyomja meg ismételten a (PTY)
gombot mindaddig, míg a kívánt
műsorszámtípus neve meg nem
jelenik.
Nyomja meg a (SEEK) –/+ gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsorszámot sugárzó állomás keresését.
Egyéb funkciók
A hangjellemzők beállítása
A hangzás szabályozása
— BAL/FAD/SUB
Módosíthatja a balanszot, a fader és
a mélyhangsugárzó beállítását.
1
Műsorszámtípusok
NEWS (Hírek), AFFAIRS (Aktuális hírek),
INFO (Információk), SPORT (Sport),
EDUCATE (Oktatás), DRAMA (Rádiójátékok),
CULTURE (Kultúra), SCIENCE (Tudomány),
VARIED (Egyéb), POP M (Pop zene),
ROCK M (Rock zene), EASY M (Szórakoztató
zene), LIGHT M (Közkedvelt klasszikus zene),
CLASSICS (Komolyzene), OTHER M (Egyéb
zenei műsor), WEATHER (Időjárás),
FINANCE (Pénzügyi hírek), CHILDREN
(Gyermekműsor), SOCIAL A (Társadalmi
ügyek), RELIGION (Vallás), PHONE IN
(Telefonos műsor), TRAVEL (Utazás),
LEISURE (Szórakozás), JAZZ (Dzsessz),
COUNTRY (Country zene), NATION M
(Nemzeti zene), OLDIES (Régi slágerek),
FOLK M (Népzene), DOCUMENT
(Dokumentum műsor)
Megjegyzés
E funkció nem működik azokban az országokban/
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
A CT (pontos idő) beállítása
1
Válassza ki a „CT-ON” opciót az
alapbeállítási menüben (12. oldal).
Megjegyzések
• A CT funkció akkor sem biztos, hogy működik, ha
éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
A (SEL) gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a „BAL”, a „FAD” vagy
a „SUB” funkciót.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek
meg:
LOW*1 (mély) t MID*1 (közép) t HI*1
(magas) t BAL (bal-jobb) t FAD
(elölhátul) t SUB*2 (mélyhangsugárzó
hangereje) t AUX*3 (csatlakoztatott
készülék)
*1 Ha az EQ3 funkciót bekapcsolta (11. oldal).
*2 Ha az audio kimenetet „SUB” értékre állította
(12. oldal).
Az „ATT” a legalacsonyabb beállításon
működik, és 20 különböző fokozata állítható
be.
*3 Ha a csatlakoztatott műsorforrást aktiválta.
2
A hangerőszabályzó gomb
elfordításával állítsa be a kiválasztott
hangjellemzőt.
3 másodperc után a kijelző visszakapcsol
a normál lejátszásnak/rádióvételnek
megfelelő üzemmódba, és a beállítás
tárolódik.
A távvezérlővel
A 2. lépésben használja a <, M, , vagy m gombot
a kiválasztott jellemző beállításához.
Az ekvalizer beállítása — EQ3
Az EQ3 menüpont „Custom” pontjában
létrehozhatja az Önnek leginkább megfelelő
hangzásképeket.
1 Válassza ki a műsorforrást, és az
(EQ3) gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a „CUSTOM” pontot.
2 A (SEL) gomb többszöri
megnyomásával a „LOW”, „MID” vagy
„HI” beállítás közül választhat.
3 A hangerőszabályzó gomb
elfordításával végezze el a kiválasztott
tartomány hangerejének beállítását.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be
a –10 dB és +10 dB közötti tartományban.
11HU
A 2-es és 3-as lépés ismételt végrehajtásával
végezze el az ekvalizer görbe teljes
beállítását.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva a (SEL) gombot, mielőtt
a beállítást befejezné.
3 másodperc után a kijelző visszakapcsol
a normál lejátszásnak/rádióvételnek
megfelelő üzemmódba, és a beállítás
tárolódik.
Hasznos tudnivaló
Más típusú hangzásképeket is beállíthat.
A távvezérlővel
A 3. lépésben használja a <, M, , vagy m gombot
a kiválasztott jellemző beállításához.
Az alapbeállítási menü
funkcióinak beállítása — SET
1
Tartsa nyomva a (SEL) gombot.
Az alapbeállítási menü megjelenik.
2
Nyomja meg ismételten a (SEL),
gombot mindaddig, míg a kívánt
menüpont meg nem jelenik.
3
A hangerőszabályzó gomb
elfordításával válassza ki a kívánt
opciót (például „ON” vagy „OFF”).
4
Tartsa nyomva a (SEL) gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
lejátszásnak/rádióvételnek megfelelő
üzemmódba, és a beállítás tárolódik.
Megjegyzés
A megjelenített opciók műsorforrásonként és
menüpontonként eltérőek lehetnek.
A távvezérlővel
A 3. lépésben használja a < vagy , gombot
a kiválasztott jellemző beállításához.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
(A „z” szimbólum jelöli a gyári beállítást.)
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (4. oldal)
CT (pontos idő)
A „CT-ON” vagy „CT-OFF” (z) opció közül
választhat (10, 11. oldal).
BEEP (hangjelzés)
A „BEEP-ON” (z) vagy „BEEP-OFF” opciók
közül választhat.
AUX-A*1 (AUX Audio) (Csatlakoztatott
készülék)
Az AUX műsorforrás kijelzőjének be- és
kikapcsolása az „AUX-A-ON” (z) vagy „AUXA-OFF” értékének kiválasztásával (13. oldal).
12HU
SUB/REAR*1 (mélyhangsugárzó/hátsó
hangsugárzók)
Az audio kimenet megváltoztatása.
– „SUB OUT” (z): a mélyhangsugárzóra
irányítja a kimenő hangot.
– „REAR-OUT”: az erősítőre irányítja a kimenő
hangot.
DIM (Dimmer)
A kijelző fényerejének csökkentése.
– „DIM-AT” (z): a kijelző fényerejének
automatikus csökkentése a lámpa
felkapcsolásakor.
– „DIM-ON”: a kijelző fényerejének
csökkentése.
– „DIM-OFF”: a fényerőt csökkentő rendszer
kikapcsolása.
CONTRAST
A kijelző kontraszt értékének beállítása.
A kontraszt 7 különböző fokozatban állítható.
M.DSPL*2 (Motion Display)
A Motion Display (animált kijelző) üzemmód
kiválasztása.
– „M.DSPL-SA” (z): mozgó elemek és
a spektrum-analizátor megjelenítése.
– „M.DSPL-ON”: mozgó elemek megjelenítése.
– „M.DSPL-OFF”: a Motion Display funkció
kikapcsolása.
DEMO*1 (bemutató)
A „DEMO-ON” (z) vagy „DEMO-OFF” opció
közül választhat.
A.SCRL (automatikus görgetés)
A hosszú felirat automatikus görgetése a lemez/
csoportnév/műsorszámnév/albumnév kijelzése
azok változása esetén.
– „A.SCRL-ON”: a görgetés bekapcsolása.
– „A.SCRL-OFF” (z): a görgetés kikapcsolása.
REG*3 (regionális vétel)
A „REG-ON” (z) vagy „REG-OFF” opció
közül választhat (10. oldal).
LPF*4 (aluláteresztő szűrő)
A mélyhangsugárzó vágási frekvencia értékének
kiválasztása: „LPF OFF” (z), „LPF 125Hz”
vagy „LPF 78Hz”.
*1
*2
*3
*4
A készülék kikapcsolt állapotában.
A készülék bekapcsolt állapotában.
FM vétel közben.
Amikor az audio kimenet „SUB” értékre van állítva.
Csatlakoztatott készülék
használata
Csatlakoztatott audiolejátszó
készülék
Tetszőleges hordozható hanglejátszó készülékét
a gépkocsi hangsugárzóin keresztül hallgathatja,
ha a készüléket a lejátszó AUX bemeneti
aljzatához csatlakoztatja, majd egyszerűen
kiválasztja a megfelelő műsorforrást. Az
audiolejátszó és a készülék hangerőszintjeinek
különbsége miatt a hangerőt be kell állítani.
Hajtsa végre az alábbi műveletsort:
Hordozható lejátszó csatlakoztatása
1 Kapcsolja ki a hordozható lejátszót.
2 Halkítsa le a készüléket.
3 Csatlakoztassa a lejátszót.
CD/MD-lemezváltó készülék
A lemezváltó kiválasztása
1 Nyomja meg többször a (SOURCE) gombot,
amíg a „CD” vagy az „MD” felirat
megjelenik.
2 Nyomja meg többször a (MODE) gombot,
amíg a keresett hordozó megjelenik.
Egység száma
Lemez száma
A lejátszás elindul.
Albumok és lemezek átugrása
1 Lejátszás közben nyomja meg
a (GP/ALBM) +/– gombot.
Átugrás
Nyomja meg a (GP/ALBM)
gombot…
Album átugrása …és egy pillanatig tartsa
lenyomva.
AUX
Több album
folyamatos
átugrása
…és miután felengedte,
2 másodpercen belül nyomja
meg újra.
Lemez átugrása …többször egymás után.
Csatlakozóvezeték*
(nem tartozék)
Több lemez
folyamatos
átugrása
…és miután felengedte,
2 másodpercen belül nyomja
meg újra, és tartsa lenyomva.
Ismételt és véletlen sorrendű
lejátszás
* Ügyeljen, hogy egyenes típusú csatlakozót
használjon.
A hangerő beállítása
Ne feledje, hogy minden csatlakoztatott
audiolejátszó esetében, be kell állítania
a hangerőt.
1 Halkítsa le a készülék hangerejét.
2 Nyomja meg többször a (SOURCE) gombot,
amíg az „AUX FRONT IN” felirat
megjelenik.
3 Indítsa el a lejátszást mérsékelt hangerővel
a hordozható audiolejátszón.
4 Állítsa be a készüléken az általában használt
hangerőt.
5 Nyomja meg többször a „SELECT” gombot,
amíg az „AUX” felirat meg nem jelenik, és
a hangerőszabályozó gomb elforgatásával
állítsa be a hangerőszintet.
1 Lejátszás közben nyomja meg a (3) (REP)
vagy a (4) (SHUF) gombot mindaddig, míg
a kívánt funkció meg nem jelenik.
Választás
Funkció
REP-DISC*1
Lemez ismételt lejátszása.
SHUFCHGR*1
A lemezváltóban levő
műsorszámok véletlen
sorrendű lejátszása.
SHUF-ALL*2
Minden elérhető műsorszám
véletlen sorrendű lejátszása.
*1 Ha egy vagy több CD/MD-lemezváltó készüléket
csatlakoztatott.
*2 Ha egy vagy több CD-, vagy két vagy több MDlemezváltó készüléket csatlakoztatott.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza a „REP-OFF” vagy
a „SHUF-OFF” kijelzést.
13HU
Hasznos tudnivaló
A „SHUF-ALL” beállítás nem keveri a CD-lejátszó
egységek és MD-lemezváltó készülékek
műsorszámait nem keveri.
Ha a forgó távvezérlőt a kormányoszlop jobb
oldalára kell felszerelnie, megfordíthatja
a működési irányt.
1 A hangerőszabályozó megnyomása közben
nyomja be és tartsa benyomva a (SEL)
gombot.
RM-X4S forgó távvezérlő
Címke felhelyezése
A forgó távvezérlő felszerelésének
függvényében ragassza fel a címkét.
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
A vezérlőszervek elhelyezkedése
A forgó távvezérlő és a készülék azonos
elnevezésű gombjai ugyanazt a funkciót vezérlik
a készüléken.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
A készülék egyes funkcióinak működtetése
a forgó távvezérlővel eltérően történik, mint
a készülék kezelőszerveivel. Ezek a következők:
• PRESET/DISC vezérlő
Funkciója megegyezik a készülék
(GP/ALBM) +/– gombjáéval (nyomja be és
forgassa el).
• VOL (hangerő) vezérlő
Funkciója megegyezik a készülék hangerőt
szabályozó gombjáéval (forgassa el).
• SEEK/AMS vezérlő
Funkciója megegyezik a készülék (SEEK) +/–
gombjáéval (forgassa el, vagy nyomja be és
forgassa el).
A működési irány megváltoztatása
A vezérlők működési irányát gyárilag az alábbi
módon határozták meg:
Növel
Csökkent
14HU
További információk
Óvintézkedések
• Ha gépkocsija a tűző napon parkolt, a készülék
bekapcsolásával várjon néhány percet, amíg kellő
mértékben lehűl a készülék.
• Ha a gépkocsi motoros antennával rendelkezik, az
antenna automatikusan kitolódik, amikor
a készüléket bekapcsolja.
Páralecsapódás
Esős napokon vagy párás környezetben pára
csapódhat le a lejátszó lencséjén és a készülék
kijelzőjén. A készülék ilyenkor hibásan működhet.
Ilyen esetben vegye ki a lemezt, és várjon kb. egy
órát, hogy a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ügyeljen arra, hogy gyümölcslé vagy egyéb
üdítőital ne fröccsenhessen a készülékre és
a lemezekre.
A lemezek helyes kezelése
• A lemez tisztaságának megőrzése érdekében ne
érintse meg a lemez felületét. A lemezt széleinél
fogva kezelje.
• Tartsa lemezeit saját tokjukban vagy a lemezváltó
tárban, amikor nem használja azokat.
• Ne tegye ki a lemezeket magas hőmérséklet
hatásának. Ne hagyja őket az autóban vagy
a műszerfalon/kalaptartón.
• Ne ragasszon címkét a lemezre, és ne tegyen
a készülékbe olyan lemezt, amelynek a felületét
ragacsos anyag (pl. tinta/ragasztó) szennyezi. Az
ilyen lemez nem tud megfelelően forogni, és
könnyen megrongálódhat vagy üzemzavart
okozhat.
• Lejátszás előtt a lemezt külön
megvásárolható
tisztítókendővel középről
sugárirányban kifelé haladva
tisztítsa meg. A tisztításhoz ne
használjon benzint, hígítót vagy
háztartási tisztítószereket. Az
antisztatizáló spray csak analóg
(hang) lemezekhez használható.
Tudnivalók az CD-R/CD-RWlemezekről
• A lemez állapotától, valamint attól függően, hogy
milyen készülékkel készítették a felvételt,
előfordulhat, hogy egyes CD-R/CD-RWlemezeket nem lehet lejátszani ezzel a készülékkel.
• Nem lehet lejátszani lezáratlan CD-R/CD-RWlemezt.
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására képes. Napjainkban
egyre több lemeztársaság másolásvédelemmel
ellátott zenei CD-ket hoz forgalomba. Kérjük ne
feledje, hogy ezek között lehetnek olyanok is,
melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak, ezért
ezzel a készülékkel nem játszhatók le.
Az MP3/WMA fájlokról
• Ne tegyen a készülékbe olyan lemezeket, amelyre
matrica vagy címke van ragasztva. Ha ilyen
lemezt helyez a készülékbe, a következő
problémák merülhetnek fel:
– a készülék nem adja ki a lemezt (a felváló címke
beragad a lejátszó mechanikájába).
– a készülék nem tudja olvasni az adatokat
(kimaradások a lejátszásban) amiatt, hogy
a lejátszó hőtermelése következtében a matrica
összehúzódik, és meggörbíti a lemezt.
• Különleges alakú (szív vagy csillag formájú,
nyolcszögletű) lemezeket nem lehet ezzel
a készülékkel lejátszani. A készülék
megrongálódhat. Ne tegyen ilyen lemezt
a készülékbe.
• 8 cm-es CD-lemezeket ezzel a készülékkel nem
lehet lejátszani.
Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy szabványos
technológia a hang tömörítésére. A tömörített audio
CD adatok mérete az eredetinek körülbelül 1/10
része lesz.
A WMA (Windows Media Audio) egy másik
szabványos technológia a hang tömörítésére.
A tömörített audio CD adatok mérete az eredetinek
körülbelül 1/22* része lesz.
* Csak 64 kbps bitsűrűség esetén.
• A készülék kompatibilis az ISO 9660 1-es/2-es
szinttel, a Joliet/Romeo kiterjesztési
formátummal, és a többmenetes lemezekkel.
• Maximális mennyiségek:
– mappák (albumok): 150 (beleértve a gyökér és
az üres mappákat is).
– MP3/WMA fájlok (műsorszámok) és mappák
lemezenként: 300 (ha a mappa/fájlnevek sok
karaktert tartalmaznak, ez a szám kevesebb is
lehet 300-nál).
– a mappa/fájlnév megjeleníthető karaktereinek
száma 32 (Joliet) vagy 64 (Romeo).
15HU
• ID3 mező esetében 15/30 karakter (1.0, 1.1, 2.2 és
2.3) vagy 63/126 karakter (2.4). Egy WMA mező
63 karakterből áll.
Az MP3/WMA fájlok lejátszási
sorrendje
MP3/WMA
Folder
(album)
MP3/WMA fájl
(műsorszám)
Néhány szó az ATRAC CDlemezekről
Az ATRAC3plus formátumról
Az ATRAC3 (halláshoz alkalmazkodó kódolási
átalakítás 3) egy hangtömörítési technológia. Ez az
eljárás az eredeti méretének kb. 1/10 részére
tömöríti össze az audio CD adatait. Az
ATRAC3plus – mely az ATRAC3 továbbfejlesztett
változata – az eredeti méretének kb. 1/20 részére
tömöríti össze az audio CD adatait. Ez a készülék
mind az ATRAC3, mind az ATRAC3plus formátum
kezelésére képes.
ATRAC CD
Megjegyzések
• MP3/WMA fájl elnevezése esetén mindig adja
a fájlhoz az „.mp3”/„.wma” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsebességű) MP3/WMA fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre/hátra, az
eltelt játékidő pontatlan lehet.
• Ha többmenetes lemezt játszik le, a készülék az első
menet első műsorszámának formátumát ismeri fel
és játssza le (minden más formátumot kihagy
a készülék). A formátumok elsőbbségi sorrendje:
CD-DA, ATRAC CD és MP3/WMA.
– Ha a lemez első műsorszáma CD-DA, a készülék
csak az első menet CD-DA műsorszámait játssza
le.
– Ha a lemez első műsorszáma nem CD-DA,
a készülék egy ATRAC CD vagy MP3/WMA menet
műsorszámait játssza le. Ha a lemezen nincs ilyen
formátumú menet, a „NO MUSIC” felirat jelenik
meg.
Megjegyzések az MP3 formátumról
• Ha ebben a készülékben szeretne lejátszani egy
lemezt, zárja le megfelelően azt.
• Ha magas bitsebességű (pl. 320 kbps) MP3 fájlt
játszik le, a lejátszás szaggatottá válhat.
Megjegyzések a WMA formátumról
• Az adatvesztéssel nem járó tömörítési
formátumokat ezzel a készülékkel nem lehet
lejátszani.
• A másolásvédelemmel ellátott zenei fájlokat ezzel
a készülékkel nem lehet lejátszani.
Az ATRAC CD egy olyan audio CD, melynek
műsorszámait, az erre alkalmas szoftverrel (pl.
SonicStage 2.0 vagy újabb, illetve SonicStage
Simple Burner) ATRAC3 vagy ATRAC3 plus
formátumban tömörítették.
• Maximális mennyiségek:
– mappák (csoportok): 255
– fájlok (műsorszámok): 999
• A mappa/fájl elnevezése és a SonicStage
szoftverrel felvett szöveg megjelenik a készülék
kijelzőjén.
Az ATRAC CD részleteit lásd a SonicStage vagy
a SonicStage Simple Burner leírásában.
Megjegyzés
Az ATRAC CD-t mindenféleképpen a megfelelő
szoftverrel (pl. SonicStage 2.0 vagy újabb, illetve
SonicStage Simple Burner 1.0 vagy 1.1) kell rögzíteni.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan
kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap
választ ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás
helyét.
Karbantartás
A távvezérlő kártya lítium elemének
cseréje
Normál használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől
függően előfordulhat, hogy rövidebb ideig.) Amikor
az elem kezd kimerülni, a távvezérlő kártya
hatótávolsága csökken. Cseréje ki az elemet egy új,
CR2025 típusú lítium gombelemre. A tűz- és
robbanásveszély elkerülése érdekében csak
a megadott típusú elemet használja.
a + jellel
fölfelé
2
c
1
16HU
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
A készülék kiszerelése
1
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Vegye le a készülékről az előlapot
(4. oldal).
2 A kioldókulcsokat akassza a keret két
oldalába.
Az olvadó biztosíték
cseréje
Az olvadó biztosíték cseréjénél
ügyeljen arra, hogy az eredeti
olvadó biztosítékon feltüntetett
amperértéknek megfelelőt
használjon. Ha az olvadó
biztosíték kiég, ellenőrizze
a tápfeszültség csatlakozást,
majd cserélje ki a biztosítékot. Olvadó
biztosíték (10 A)
Ha a csere után ismét kiég az
olvadó biztosíték, a hiba
a készülékben van. Ilyenkor forduljon
a legközelebbi Sony márkaszervizhez.
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
Hogy megelőzze ezt, vegye le az előlapot (4. oldal),
és rendszeresen tisztítsa meg a készüléken és az
előlapon található csatlakozókat alkoholba mártott,
pálcikára tekert vatta segítségével. A vattát ne
nyomja túlzott erővel a készülékre. A csatlakozók
megsérülhetnek.
A mutatott módon illessze
a kioldókulcsokat.
3 Húzza kifelé a kioldókulcsokat, és ezzel
együtt a keretet is.
2
A készülék eltávolítása.
1 Tolja be a két kioldókulcsot a készülék két
oldalán kattanásig.
A kampók
befelé
nézzenek.
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé
a készüléket.
A főegység
Az előlap hátoldala
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le az autó motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy fémes
eszközzel.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
17HU
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony
CDX-GT300 és CDX-GT300S típusú CDjátszós autórádió az IpM-BkM. 2/1984. (III. 10.)
számú együttes rendeletben előírtak szerint
megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
CD-játszó
Jel/zaj arány: 120 dB
Frekvencia átvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: Nem mérhető
Rádió
FM rádióvevő
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antenna csatlakozó: Külső antenna csatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Hasznos érzékenység: 9 dBf
Szelektivitás: 75 dB 400 kHz-en
Jel/zaj arány: 67 dB (sztereó), 69 dB (mono)
Harmonikus torzítás 1 kHz-en: 0,5% (sztereó),
0,3% (mono)
Áthallási csillapítás: 35 dB 1 kHz-nél
Frekvencia átvitel: 30–15 000 Hz
Mellékelt tartozékok:
Távvezérlő kártya: RM-X4S
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Külön megvásárolható tartozékok:
Forgó távvezérlő: RM-X114
BUS kábel (egy tartozék RCA
csatlakozóvezetékkel):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD-lemezváltó (10-lemezes): CDX-757MX
CD-lemezváltó (6-lemezes): CDX-T70MX,
CDX-T69
MD-lemezváltó (6-lemezes): MDX-66XLP
Műsorforrás választó: XA-C30
AUX-IN (csatlakoztatott műsorforrás) választó:
XA-C300
A felsorolt kiegészítők nem feltétlenül találhatók
meg bármely Sony kereskedőnél. Részletes
információk tekintetében forduljon Sony
kereskedőjéhez.
MW/LW rádióvevő
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antenna csatlakozó: Külső antenna csatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Érzékenység: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Erősítő
Megjegyzések
A készülék nem csatlakoztatható olyan digitális
előerősítő vagy hangszínszabályozó készülékhez,
amely a Sony Bus rendszerrel kompatibilis.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Kimenetek: Hangsugárzó kimenetek (szigetelt
csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Maximális kimenő teljesítmény: 50 W × 4 (4 Ω-on)
Általános jellemzők
Kimenetek:
Audio kimenetek (első, mély/hátsó kapcsolható)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Telefonos némítás csatlakozó
Világítás vezérlőcsatlakozó
BUS vezérlő bemeneti csatlakozó
BUS audio bemeneti csatlakozó
Távvezérlő bemeneti csatlakozó
Antenna bemenet
AUX bemeneti aljzat (sztereó 3,5 mm-es
csatlakozóaljzat)
Hangszínszabályzók:
Mély: ±10 dB 60 Hz-en (XPLOD)
Közép: ±10 dB 1 kHz-en (XPLOD)
Magas: ±10 dB 10 kHz-en (XPLOD)
Tápfeszültség igény: 12 V egyenfeszültségű gépkocsi
akkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 181 mm (szé × ma × mé)
Szerelési méretek:
kb. 182 × 53 × 161mm (szé × ma × mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
18HU
• Egyes alkatrészek forrasztásához (több mint 80%)
ólommentes forrasztóanyagot használtunk.
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A külső burkolatokban nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.
• A csomagolás 100 százalékban újrahasznosított
papírra, illékony vegyületektől mentes, növényi olaj
alapú tintával nyomtatva.
• A dobozban használt csomagolóanyagok nem
tartalmaznak polisztirol alapú habot.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja
a leggyakrabban előforduló hibák orvoslását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és
a kezelési utasításokat.
Általános jellegű problémák
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha minden rendben
van, ellenőrizze az olvadó biztosítékot.
• Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti
a készüléket.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
Nincs hang.
• A hangerő túl alacsony.
• A némítási funkciót (ATT) bekapcsolta, vagy
a telefonos némítási funkció aktiválódott (ha
a telefon némító vezetékét csatlakoztatta az ATT
vezetékhez).
• Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a fader
szabályzó (FAD) megfelelő beállítását.
• A CD-lemezváltó nem kompatibilis a lemezek
formátumával (MP3/WMA/ATRAC CD).
t Sony MP3 kompatibilis CD-lejátszóval indítsa el
a lejátszást.
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (12. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt
csatlakoztatott, és nem használja a készülék beépített
erősítőjét.
A memóriában tárolt információk törlődnek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápkábelt vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről.
• A tápkábelt nem megfelelően csatlakoztatta.
A memorizált állomások és a pontos idő
törlődnek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha a gyújtáskapcsolót elfordítja.
A vezetékek nincsenek megfelelően egyeztetve
a gépkocsi tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
A kijelzőről eltűnnek/egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
• A kijelző beállítása „DIM-ON” (12. oldal).
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja az
(OFF) gombot.
t A kijelzés megjelenítéséhez tartsa ismét
lenyomva az (OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (17. oldal).
A DSO nem működik.
Az autó belső terétől és a zene jellegétől függően
előfordulhat, hogy a DSO funkció nem működik
megfelelően.
CD/MD lejátszás
A lemezt nem lehet betölteni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
A lejátszás nem indul el.
• Szennyezett vagy hibás lemez.
• Nem audio használatra való CD-R/CD-RW-lemezt
próbál meg lejátszani (15. oldal).
MP3/WMA fájlok nem játszhatók le.
A lemez nem kompatibilis az MP3/WMA
formátummal és verziószámmal (15. oldal).
Egyes MP3/WMA fájlok lejátszása hosszabb
idő után indul el, mint másoké.
A következő lemezek esetében a lejátszás hosszabb
idő után indul el a szokásosnál.
– Bonyolult fastruktúrájú lemez esetében.
– Többmenetes lemez esetében.
– Olyan lemez esetében, melyre még adatot lehet írni.
Az ATRAC CD-t nem lehet lejátszani.
• A lemezt nem a megfelelő, hiteles szoftverrel
(pl. SonicStage vagy SonicStage Simple Burner)
vették fel.
• A csoportba nem sorolt műsorszámokat nem lehet
lejátszani.
A kijelzést nem görgeti a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek esetében
előfordulhat, hogy a görgetés nem funkcionál.
• Az „A.SCRL” funkció ki van kapcsolva.
t Válassza ki az „A.SCRL-ON” opciót (12. oldal),
vagy nyomja meg a (SCRL) gombot a távvezérlő
kártyán.
Hangkiesés.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőléssel,
a gépkocsi stabil részén kell beszerelni.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A funkciógombok nem működnek.
A lemezt nem adja ki a készülék.
Nyomja meg a RESET memóriatörlő gombot
(4. oldal).
Nem jelenik meg az „MS” vagy az „MD” felirat
a műsorforrás kijelzőn, amikor a külön
megvásárolható MGS-X1 és az MD-lemezváltó
is csatlakoztatva vannak.
A készülék az MGS-X1 készüléket MD készülékként
ismeri fel.
t Nyomja meg a (SOURCE) gombot, amíg az „MS”
vagy az „MD” felirat meg nem jelenik, azután
nyomja meg többször a (MODE) gombot.
19HU
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• Csatlakoztassa a motoros antenna vezérlőkábelt
(kék), vagy a kapcsolt tápfeszültség kábelt (piros)
a gépkocsi antennaerősítőjéhez vezető tápkábelhez
(csak ha a gépkocsi a hátsó vagy oldalsó ablakba
épített FM/MW/LW antennával rendelkezik).
• Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását
a gépkocsiban.
• A motoros antenna nem működik.
t Ellenőrizze a motoros antenna vezérlőkábel
csatlakoztatását.
• Ellenőrizze a frekvenciát.
• Amikor a DSO mód be van kapcsolva, a hangot néha
zajok zavarhatják meg.
t Kapcsolja ki a DSO módot (DSO mode „OFF”)
(6. oldal).
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát memorizálta.
• Gyenge a vétel.
Az automatikus hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem
megfelelően használja.
t A hangolás túl gyakran leáll:
Nyomja meg a (SENS) gombot mindaddig, míg
a „LOCAL-ON” meg nem jelenik.
t A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
Nyomja meg a (SENS) gombot mindaddig, míg
a „MONO-ON” vagy „MONO-OFF” (FM),
illetve a „LOCALOFF” (MW/LW) meg nem
jelenik.
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Kapcsoljon mono üzemmódba. Nyomja meg
a (SENS) gombot mindaddig, míg a „MONOON” meg nem jelenik.
Az FM sztereó műsor monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Nyomja meg a (SENS) gombot mindaddig, míg
a „MONO-OFF” meg nem jelenik.
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (10. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (10. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés látható.
• Az aktuális állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsorszámtípust.
20HU
Hibaüzenetek
BLANK*1
Az MD hordozó nem tartalmaz felvételt.*2
t Játsszon le egy felvételeket tartalmazó MD-lemezt.
ERROR*1
• A lemez szennyezett, vagy a rossz oldalával felfelé
lett behelyezve.*2
t Tisztítsa meg, vagy a helyes módon helyezze be
a lemezt.
• Egy üres lemezt helyezett be.
• Valamilyen probléma folytán a lemez nem játszható
le.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
FAILURE
A hangszórók/erősítők csatlakoztatása nem megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd a külön mellékelt
beszerelési/üzembe helyezési útmutatóban.
LOAD
A váltó éppen betölti a lemezt.
t Várjon, amíg a betöltés befejeződik.
L.SEEK +/–
Automatikus hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
Az aktuális rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
t Amíg az állomás neve villog, nyomja meg
a (SEEK) +/– gombot. A készülék keresni kezd
egy másik olyan állomást, mely azonos PI
(műsortípus) adatokkal rendelkezik („PI SEEK”
megjelenik).
NO DISC
Nem helyezett lemezt a CD/MD-lemezváltóba.
t Tegyen lemezt a lemezváltóba.
NO ID3
Az MP3 fájl nem tartalmaz ID3 mező információkat.
NO INFO
Az ATRAC3/ATRAC3plus fájl vagy a WMA fájl nem
tartalmaz szöveges információkat.
NO MAG
A lemeztárat nem tette bele a CD-váltóba.
t Helyezze a lemeztárat a lemezváltóba.
NO MUSIC
A lemez nem zenei fájlokat tartalmaz.
t Helyezzen be egy zenei CD-lemezt ebbe
a készülékbe vagy az MP3 váltóba.
NO NAME
A műsorszám nem tartalmaz műsorszám/csoport/
lemeznév információkat.
NO TP
A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
NOT READ
A lemezinformációt a készülék nem olvasta be.
t Töltse be a lemezt, majd válassza ki a listáról.
NOTREADY
Az MD-lemezváltó fedele nyitva van, vagy az MDlemez nem megfelelően lett a készülékbe helyezve.
t Zárja be a fedelet, vagy helyezze be a lemezt
megfelelően.
OFFSET
Belső meghibásodás léptett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibaüzenet
nem tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony
szakszervizhez.
READ
A készülék a lemezen lévő műsorszám és csoport
információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
automatikusan megkezdődik. A lemez
adatszerkezetétől függően ez a művelet több mint
egy percig is eltarthat.
RESET
A CD-készülék és a CD/MD-váltó valamilyen hiba
folytán nem vezérelhető.
t Nyomja meg a RESET gombot (4. oldal).
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte
a lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
*1 Ha a CD- vagy MD-lemez lejátszása közben hiba
lép fel, a CD- vagy MD-lemez száma nem jelenik
meg a kijelzőn.
*2 A hibát okozó lemez lemezszáma megjelenik
a kijelzőn.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi
a készüléket, vigye magával azt a lemezt is,
melynek használata során a hiba fellépett.
21HU
22HU
zst20900
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Download PDF

advertising