Sony | CDX-GT828U | Sony CDX-GT828U Használati útmutató

D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01GB+00COV-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
3-282-891-11(1)
FM, MW, LW CD-lejátszó
FM, MW, LW
CD-lejátszó
HU
Kezelési útmutató
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 17. oldalon olvashat.
CDX-GT828U
© 2008 Sony Corporation
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
idecsinald828.indd 1
2008.02.28. 8:26:28
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
3-282-893-11(1)
Csatlakoztatási ábra
Figyelmeztetés
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista
• A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret  gyárilag
lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt a
kioldókulcsok  segítségével távolítsa el a rögzítőkeretet  és a külső védőkeretet . A részletekről
olvassa el „A külső védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” című részt (4).
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.

Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási példa
Megjegyzés (-A)
● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
 A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más
berendezések csatlakoztatása a készülék meghibásodását
idézheti elő.
 Az autótelefon csatlakozóvezetékéhez
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
● A motoros antenna vezérlő vezetékében (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
● Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó
csatlakozóvégződéseivel.
● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
● Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a
kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az
esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása
megfelelő-e.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
Hasznos tanács (-B)
● Ha csak CD-, MD-váltót vagy más kiegészítő eszközt
csatlakoztat, közvetlenül ehhez az egységhez csatlakoztassa.
● Kettőnél több CD-, MD-váltót vagy más kiegészítő eszköz
csatlakoztatásához a (külön megvásárolható) XA-C40
jelforrásválasztó szükséges.
idecsinald828.indd 3
2008.02.28. 8:27:07
1






×2

Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
idecsinald828.indd 4
Első hangsugárzó
Erősítő
Hátsó hangsugárzó
CD-, MD-váltó
Aktív mélyhangsugárzó
RM-X4S forgókapcsolós
távvezérlő
2008.02.28. 8:27:08
2
A
FRONT
AUDIO OUT
SUB OUT (MONO)
REAR
AUDIO OUT
B
BUS AUDIO IN
BUS CONTROL IN
BUS AUDIO IN
XA-C40
Jelforrásválasztó*
BUS CONTROL IN
* külön megvásárolható
idecsinald828.indd 5
2008.02.28. 8:27:08
3
*2
*2
FRONT
AUDIO OUT
BUS AUDIO IN
*2
REMOTE
IN
*3
L
R
SUB OUT (MONO)
*1a jármű antennájából
BUS REAR FRONT
IN
AUDIO OUT
REAR
AUDIO OUT

BUS
CONTROL IN
Biztosíték
(10 A)

Legnagyobb
áramfelvétel 0,3 A
A
AMP REM Kék/fehér csíkos
B
ATT
Világoskék
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a „Tápfeszültség
csatlakoztatási ábra” című részt.
idecsinald828.indd 6
2008.02.28. 8:27:09
*1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) előírásainak, a
csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert
. Először a jármű antennáját csatlakoztassa
az adapterhez, majd az adapter másik felét
csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.
*2 (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
3
* Vezetékkel felfelé helyezze be.
*4 Az XA-C40 mellékelt tartozéka.
*4
Jelforrásválasztó
(külön
megvásárolható)
A CD-, MD-váltó tartozéka
XA-C40
*4
1
3
5
7
2
4
6
8
A jármű hangszóró
csatlakozójából
5
7
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
1
2
4
4
Sárga
5
6
Kék
6
8
állandó tápfeszültség
motoros antenna vezérlés
Narancs/fehér kapcsolt háttérvilágítás tápfeszültség
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
testelés
3
4
5
6
7
8
lila
szürke
fehér
zöld
+
jobb hátsó hangszóró
−
jobb hátsó hangszóró
+
jobb első hangszóró
−
jobb első hangszóró
+
bal első hangszóró
−
bal első hangszóró
+
bal hátsó hangszóró
−
bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú
végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
Az 1-es, 2-es és 3-as állásban nincsenek érintkezők.
idecsinald828.indd 7
2008.02.28. 8:27:09
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
Nyomja meg a védőkeret  mindkét oldalát és
húzza ki a keretet.
2
Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
Beépítési példa
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (5-2).
● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (5-3).
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A
beállításról részletesebben a kezelési útmutatóban
olvashat.
Kikapcsolás után a készülék önműködően és teljesen
kikapcsol, amikor a beállított idő letelik. Ezzel az
akkumulátor kimerülése megelőzhető.
Ha nem állította be az Auto Off funkciót, tartsa nyomva
az  gombot mindaddig, míg a kijelzés el nem
tűnik a kijelzőről.
RESET gomb
Amikor a beszerelés és a kapcsolatok kiépítése
megtörtént, nyomja meg a RESET gombot egy
golyóstoll hegyével, vagy más hasonló tárggyal, miután
az előlapot eltávolította.
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése
A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
6-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket az
(OFF) gombbal. Nyomja meg az (OPEN) gombot,
tolja el jobb felé az előlapot, és húzza ki a bal oldalon.
6-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található
 nyílást a készüléken található tengelyhez , majd
nyomja be a baloldalon.
idecsinald828.indd 8
2008.02.28. 8:27:10
4
1


2

A kampók befelé nézzenek.




idecsinald828.indd 9
2008.02.28. 8:27:10
5
1
182
mm
53 m
m

2
Körmök
3
Műszerfal
Motortér
elválasztófal




idecsinald828.indd 10
2008.02.28. 8:27:10
6
A
1
2
B
A
B

idecsinald828.indd 11
2008.02.28. 8:27:11
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
a
4
Sárga
b
4
c
Sárga
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű
Sárga
idecsinald828.indd 12
Sárga
2008.02.28. 8:27:11
idecsinald828.indd 13
2008.02.28. 8:27:11
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US01INT-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
Az üzembe helyezés és a csatlakoztatás részleteit lásd az üzembe helyezési, csatlakoztatási
útmutató részben.
Ez a címke a burkolat hátoldalán található.
Tudnivalók az EU direktívákat alkalmazó
országok vásárlóinak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban
a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.
Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Az elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjáról történő gondoskodás segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó tápfeszültség szükséges a beépített elemekből, az
elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek
szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos
élettartamának végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Más típusú
elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát,
mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az
elemeket adja le a használt elemek számára kiejlölt
hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az elemek
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Az „ATRAC”, az „ATRAC AD”, a SonicStage
és a megfelelő szimbólumok a Sony Corporation
védjegyei.
A „WALKMAN” és a „WALKMAN”
szimbólum a Sony Corporation bejegyzett
védjegye.
A Microsoft, a Windows
Media és a Windows logo a
Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Figyelem: ha a készüléket olyan
járműbe szereli be, amelynek
gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás
Feltétlenül használja az Auto Off funkciót (17.
oldal).
A kikapcsolást követően a beállított időtartam
letelte után a készülék teljesen és önműködően
kikapcsol. Ezzel a jármű akkumulátor
lemerülése megelőzhető.
Ha nem használja az Auto Off funkciót, a
gyújtás kikapcsolása után tartsa nyomva az
(OFF) gombot mindaddig, míg a kijelző ki
nem alszik.
2
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EURTOC.fm
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US+00COV-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
Tartalomjegyzék
Tisztelt Vásárló! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Egyéb funkciók
Kezdeti lépések
A hangjellemzők beállítása. . . . . . . . . . . . . . .
A hangzás beállítása. . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ3 Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A menüpontok beállítása — MENU. . . . . . . .
Külső készülék használata . . . . . . . . . . . . . . .
Külső audiokészülék . . . . . . . . . . . . . . . . .
CD-, MD-váltó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az RM-X4S forgókapcsolós távvezérlő
használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Az infravörös távvezérlő előkészítése . . . . . . . . 5
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az előlap visszahelyezése. . . . . . . . . . . . . . . 6
Lemez behelyezése a készülékbe . . . . . . . . . . . 7
A lemez kivétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A kezelőszervek és az
alapműveletek
A készülék. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Infravörös távvezérlő RM-X154. . . . . . . . . . 8
Műsorszámkeresés
— Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Keresés több műsorszám átugrásával —
Léptető üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CD
Kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás . . . . 12
Rádió
16
16
17
17
18
18
18
19
További információk
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Megjegyzések a lemezekről . . . . . . . . . . . . 20
Az USB-eszközökről . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Az MP3, WMA, AAC fájlok lejátszási sorrendje (CD-R, CD-RW vagy adattároló
esetén) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Az MP3 fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
A WMA fájlokról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Az AAC fájlokról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Az ATRAC fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Hibakijelzések, Üzenetek. . . . . . . . . . . . . . 26
Rádióállomások tárolása és vétele. . . . . . . . . . 12
Önműködő tárolás — BTM . . . . . . . . . . . . 12
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A memóriában tárolt állomások előhívása . 12
Önműködő hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A kívánt állomás kiválasztása listából
— LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Az AF és a TA funkció használata . . . . . . . 13
A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . . 14
A pontos idő (CT) beállítása . . . . . . . . . . . . 14
USB-eszközök
Lejátszás az USB-eszközről . . . . . . . . . . . . 15
Kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Külső adattárolón lévő zeneszámok
lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
„Walkman” (ATRAC audioeszköz)
készüléken lévő zeneszámok lejátszása . . . 15
3
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Sony CDlejátszót. Az alábbi funkcióknak köszönhetően
minden bizonnyal élvezetesebb vezetésben lesz
része.
• CD lejátszás
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD
TEXT* lemezeket is beleértve) és a CD-R, CDRW (MP3, WMA, AAC fájlok (21. oldal))
lemezeket.
Lemeztípus
Felirat a lemezen
– USB-eszközök: az előlapon lévő USB
aljzathoz külső USB-eszközt (adattárolót)
vagy „Walkmant” (ATRAC Audio Device)
csatlakoztathat. A csatlakoztatható
eszközökről bővebben az „Az USBeszközökről” című részben (21. oldal) vagy a
Sony honlapján (27. oldal) olvashat.
– CD-, MD-váltók: a készülék hátoldalán lévő
Sony BUS aljzathoz CD-, MD-váltók
csatlakoztathatók.
• Külső készülék csatlakoztatása
A készülék előlapján lévő AUX aljzat
lehetőséget nyújt hordozható audiokészülék
csatlakoztatására.
CD-DA
MP3,
WMA,
AAC
• Rádióvétel
– Minden hullámsávon (FM1, FM2, FM3, MW
és LW) 6 állomás vételi frekvenciáját
tárolhatja a memóriában.
– BTM (vételi minőség szerinti tárolás): a
készülék a vételi minőség szerinti sorrendben
tárolja az állomásokat, a legjobban fogható
adóval kezdve.
• RDS funkciók
– Az RDS (rádiós adatrendszer) rendszerű FM
állomások szolgáltatásait is használhatja.
• Keresési funkció
– Quick-BrowZer: egyszerűen és gyorsan
kereshet a CD-n vagy a csatlakoztatott USBeszközön tárolt műsorszámok között (10.
oldal).
• Hangbeállítás
– EQ3 hangszínszabályzó: 7 különböző
hangzásbeállítási minta közül választhat.
– DSO (dinamikus hangszínpad beállítás):
látszólagos hangsugárzók létrehozásával
sokkal eredetibb, élethűbb hangteret állít elő a
készülék, még akkor is, ha a hangsugárzók a
járműajtó alsó részén kaptak elhelyezést.
– Digital Music Plus (DM+): a digitálisan
tömörített zenék (például MP3)
hangminőségét javítja.
• Képbeállítás
Különböző képeket jeleníthet meg a készülék
kijelzőjén.
• Külső készülék csatlakoztatása
A készülékhez számos típusú külső
audioeszközt csatlakoztathat.
4
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
Kezdeti lépések
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt, a jármű
akkumulátor cseréje után, vagy a
csatlakoztatások megváltoztatását követően a
memóriát törölni kell.
Vegye le az előlapot, és egy hegyes eszközzel
(pl. golyóstollal) nyomja meg a RESET gombot.
RESET
gomb
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
egyéb tárolt információk törlődnek.
Az infravörös távvezérlõ
elõkészítése
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1
2
3
4
5
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Az alapbeállítási menü megjelenik.
Forgassa a vezérlőgombot mindaddig,
míg a „Clock Adjust” menü meg nem
jelenik.
Nyomja meg a kiválasztó gombot.
A vezérlőgomb forgatásával állítsa be
az órát és a percet.
A kurzor mozgatásához nyomja meg a
(SEEK) –/+ gombot.
A perc beállítása után nyomja meg a
kiválasztó gombot.
A beállítás befejeződik, és az óra működni
kezd.
Hasznos tudnivaló
Az óra önműködően is beállítható az RDS
szolgáltatással (14. oldal).
A távvezérlő első használata előtt távolítsa el a
szigetelőlapot.
Hasznos tudnivaló
Az elem cseréjére vonatkozó tudnivalókat az „A lítium
elem cseréje az infravörös távvezérlőben” című
részben olvashatja a 22. oldalon.
5
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
Az elõlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF állás), de nem távolította el az előlapot. A
hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
beépített erősítőjét használja.
1
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
2
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
Az előlap lebillen.
3
Csúsztassa enyhén jobbra az előlapot,
majd húzza maga felé annak
baloldalát.
Az előlap visszahelyezése
Az előlap A-val jelölt részét illessze a készülék
B-vel jelölt részéhez, majd óvatosan nyomja a
helyére az előlap bal oldalát.
A (SOURCE) gombbal (vagy egy lemez
behelyezésével) kapcsolja be a készüléket.
A
B
c
Megjegyzés
Ne tegyen semmit az előlap belső oldalára.
1
2
Megjegyzések
• Ne ejtse le és ne nyomja meg erősen az előlapot
illetve a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a
műszerfalon vagy a kalaptartón.
• USB-eszközről történő lejátszás közben ne válassza
le az előlapot, mert az USB-eszközön tárolt adatok
megsérülhetnek.
6
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
Lemez behelyezése a készülékbe
1
2
3
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
Helyezze be a lemezt (feliratos
oldalával fölfelé).
Zárja be az előlapot.
A lejátszás önműködően megkezdődik.
A lemez kivétele
1
2
3
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
Nyomja meg a Z gombot.
A készülék kiadja a lemezt.
Zárja be az előlapot.
7
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
A kezelõszervek és az alapmûveletek
A készülék
1
23
OFF
4
5
6 7
OPEN
LIST/
BROWSE
SOURCE
SEEK
SEEK
BACK
MODE
PTY
REP
SHUF
AF/TA
1
2
ALBUM
3
DM
4
5
PAUSE
SCRL
6
DSPL
AUX
PUSH ENTER/SOUND/MENU
8 9 q;
qa qs
qd
qf qg
A leválasztott előlap
qh
qj
qk
RESET
Infravörös távvezérlő RM-X154
1
4
ql
OFF
SOURCE
ATT
SOUND
MENU
MODE
LIST
+
w;
ENTER
wa
ws
–
8
SCRL
DSPL/PTY
REP
1
4
wd
wf
wg
qa
wh
wj
SHUF
2
3
5
PAUSE
6
+
VOL
–
wk
qd
Ebben a fejezetben a kezelőszervek elhelyezkedését
és az alapműveleteket mutatjuk be. A részletekért
lapozzon a feltüntetett oldalra.
Az USB-eszközökre vonatkozó műveleteket lásd az
„USB-eszközök” című fejezetben (15. oldal), az
egyéb külön megvásárolható eszközökre (pl. CD-,
MD-váltó stb.) vonatkozó utasításokat pedig a
„Külső készülékek használata” című részben (18.
oldal).
A távvezérlő és a készülék azonos elnevezésű
kezelőszervei ugyanazt a funkciót vezérlik.
A OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása.
B
(LIST/BROWSE) gomb 10., 13. oldal
Lista megjelenítése (rádió); böngésző
funkció bekapcsolása (CD, USB).
C Vezérlőgomb, kiválasztó gomb
Forgatás: a hangerő beállítása.
Megnyomás: hangjellemző beállítása,
menübeállítás alkalmazása.
Nyomva tartás: belépés a menübe.
D SOURCE gomb
Bekapcsolás; műsorforrás kiválasztás (rádió,
CD, USB, AUX)*.
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
E Kijelző
F USB aljzat 15. oldal
USB-eszközt csatlakoztathat.
G OPEN gomb 6., 7. oldal
H
(BACK) gomb 10. oldal
Visszakapcsolás az előző kijelzésre.
I Érzékelő az infravörös távvezérlőhöz
J SEEK –/+ gombok
CD, USB:
Műsorszámok átugrása (nyomja meg); műsorszámok folyamatos átugrása (nyomja
meg, majd 1 másodpercen belül nyomja meg
újból, és tartsa nyomva); gyorskeresés a műsorszámon belül hátra és előre (nyomja meg
és tartsa nyomva).
Rádió:
Rádióállomások automatikus keresése
(nyomja meg); kézi állomáskeresés (nyomja
meg és tartsa nyomva).
K MODE gomb 12., 15. oldal
Hullámsáv választás (FM, MW, LW);
lejátszási mód kiválasztása az ATRAC
audioeszközön.
L AF (alternatív frekvenciák)/TA (közlekedési információk)/
PTY (műsortípus) gomb 13., 14. oldal
Az AF és a TA funkciók működtetése
(nyomja meg); műsortípus (PTY) választás
(tartsa nyomva) RDS vétel esetén.
M Számgombok
CD, USB:
(1): REP 12., 15. oldal
(2): SHUF 12., 15. oldal
(3)/(4): ALBUM –/+
Albumok átugrása (nyomja meg); albumok folyamatos átugrása (tartsa
nyomva).
(5): DM+ 4. oldal
A DM+ funkció bekapcsolásához
kapcsolja be a „DM+ on”-t. A beállítás
törléséhez válassza a „DM+ off”-ot.
(6): PAUSE
A lejátszás szüneteltetése. A folytatáshoz nyomja meg újból.
Rádió:
Rádióállomások behívása a memóriából
(nyomja meg); rádióállomások tárolása
(tartsa nyomva).
N DSPL (kijelzés)/SCRL (görgetés)
gomb 12. oldal
A kijelzett elemek kiválasztása (nyomja
meg); a kijelzés görgetése (tartsa nyomva).
O AUX bemenet 18. oldal
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása.
P RESET gomb 5. oldal
Q Z (kiadó) gomb 7. oldal
A lemez kiadása.
R Lemezbetöltő nyílás 7. oldal
Ide kell behelyezni a lemezt.
A készülék egyes funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel. A távvezérlő használatba
vétele előtt távolítsa el a szigetelőlapot (5. oldal).
ql MENU gomb
Belépés a menübe.
w; ENTER gomb
Beállítás alkalmazása.
wa < (.)/, (>) gombok
A CD-egység, rádió, USB-eszköz vezérlése,
a készülék (SEEK) –/+ gombjával
megegyező módon.
Az alapbeállítási menü, hangmenü stb., a <
, gombokkal működtethető.
ws DSPL (kijelzés)/PTY (műsortípus) gomb
A kijelzett elemek kiválasztása, műsortípus
(PTY) választás RDS vétel esetén.
wd VOL (hangerő) +/–gomb
A hangerő beállítására szolgál.
wf ATT (némítás) gomb
A hang némítására szolgál. A némítás
kikapcsolásához nyomja meg újból.
wg SOUND gomb
A hangmenü bekapcsolása.
wh LIST gomb
Lista megjelenítése (rádió); böngésző
funkció bekapcsolása (CD, USB).
wj M (+)/m (–) gombok
A CD-egység, USB-eszköz vezérlése, a
készülék (3)/(4) (ALBM –/+) gombjával
megegyező módon.
Az alapbeállítási menü, hangmenü stb., a M
m gombokkal működtethető.
wk SCRL (görgetés) gomb
A kijelzett elemek görgetése.
* Ha CD-, MD-váltót csatlakoztatott; a (SOURCE)
gomb megnyomásakor a csatlakoztatott eszköz
típusának megfelelő név („MD”) jelenik meg a
kijelzőn. A (MODE) gombbal választhat a váltók
közül.
folytatódik a következő oldalon t
9
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
Megjegyzések
• A lemez behelyezésekor vagy kivételekor ne legyen USBeszköz csatlakoztatva a készülékhez, mert a lemez
megsérülhet.
• Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik minden
kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet működtetni a
készüléket, ha előbb bekapcsolja a rendszert a (SOURCE)
gombbal, vagy egy lemez behelyezésével aktiválja azt.
Műsorszámkeresés — Quick-BrowZer
A kívánt zeneszámot gyorsan és egyszerűen megkeresheti a CD-n vagy az USB-eszközön („Walkman”
vagy adattároló eszköz), kategóriák szerint.
(LIST/BROWSE):
A böngésző üzemmód be- és kikapcsolása.
LIST/
BROWSE
OFF
SOURCE
SEEK
SEEK
Vezérlőgomb:
Választás (forgatás); választás megerősítése (benyomás).
SEEK:
A léptető üzemmód be- és kikapcsolása.
BACK
MODE
PUSH ENTER / SOUND /
(BACK):
Visszakapcsolás az előző kijelzésre.
1
Nyomja meg a
(LIST/BROWSE) gombot.
A készülék böngésző üzemmódba kapcsol, és a keresési kategóriák listája megjelenik.
A kijelzett elemek az eszköz vagy lemez típusától függően eltérhetnek.
2
A vezérlőgomb forgatásával válassza ki a kívánt kategóriát, majd nyomja meg a
vezérlőgombot.
3
Ismételje a 2. lépést mindaddig, míg a kívánt zeneszámot meg nem találja.
A lejátszás megkezdődik.
Visszakapcsolás az előző kijelzésre
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
Kilépés a böngésző üzemmódból
Nyomja meg a
10
(LIST/BROWSE) gombot.
Megjegyzések
• Amikor böngésző üzemmódba kapcsol, az ismételt vagy véletlen sorrendű lejátszási mód kikapcsol.
• Lehetnek olyan USB-eszközök, amelyeknél a kijelzett elemek nem megfelelően jelennek meg.
• Lehetnek olyan USB-eszközök, amelyeknél a böngésző üzemmódban nem hallható hang.
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
Keresés több műsorszám átugrásával — Léptető üzemmód
Ha egy adott kategóriához nagyon sok alkategória tartozik, az alábbi eljárással gyorsíthatja a keresést.
1
Böngésző üzemmódban nyomja meg a (SEEK) + gombot.
Az alábbi kijelzés jelenik meg.
A
B
C
A Jelenlegi alkategória
B A jelenlegi kategóriához tartozó alkategóriák teljes száma
C Kategória neve
2
A vezérlőgomb forgatásával válassza ki a kívánt, vagy ahhoz közeli alkategóriát.
A készülék az összes alkategória 10%-ának megfelelő alkategóriát ugrik át egyszerre.
3
Nyomja meg a vezérlőgombot.
A kijelző visszakapcsol böngésző üzemmódba és a kiválasztott alkategória megjelenik.
4
A vezérlőgombbal válassza ki az alkategóriát és nyomja meg a vezérlőgombot.
Ha a kiválasztott alkategória egy zeneszám, a lejátszás megkezdődik.
5
Ismételje a 2. lépést mindaddig, míg a kívánt zeneszámot meg nem találja.
A lejátszás megkezdődik.
Kilépés a léptető üzemmódból
Nyomja meg a
(BACK) vagy (SEEK) – gombot.
11
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
CD
Rádió
A CD-, MD-váltó kiválasztásáról bővebben a 18.
oldalon olvashat.
Rádióállomások tárolása és vétele
Figyelem!
Kijelzett elemek
Példa: ha az Info (információ) menüpont „All”
beállítását választotta ki (18. oldal).
B
A
C
A Műsorforrás (CD, WMA, MP3, AAC)
kijelzés
B Óra
C Album neve, műsorszám száma, eltelt
játékidő, műsorszám neve, lemez neve,
előadó neve, album neve
A C kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
Hasznos tudnivaló
A lemez típusától, a felvételi formátumtól és a
beállításoktól függően a kijelzett elemek változhatnak.
Az MP3, WMA, AAC részleteit a 21. oldalon
olvashatja.
Ismételt és véletlen sorrendű
lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg az (1)
(REP) vagy a (2) (SHUF) gombot
mindaddig, míg a kívánt funkció meg
nem jelenik.
Kiválasztás
Funkció
Repeat Track
Műsorszámismétlés.
Repeat Album*
Album ismétlés.
Shuffle Album*
Album lejátszása
véletlen sorrendben.
Shuffle Disc
Lemez lejátszása
véletlen sorrendben.
* MP3, WMA, AAC lejátszásakor.
Ha normál lejátszásra kíván visszakapcsolni, válassza a „Repeat off” vagy a „Shuffle off” kijelzést.
12
Vezetés közben, a balesetek megelőzése
érdekében használja a BTM hangolási módot.
Önműködő tárolás — BTM
1
A (SOURCE) gomb ismételt megnyomásával kapcsoljon „TUNER” üzemmódba.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot. Az
alábbi hullámsávok közül választhat: FM1,
FM2, FM3, MW vagy LW.
2
3
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Forgassa a vezérlőgombot mindaddig,
míg a „BTM” meg nem jelenik, majd
nyomja meg a kiválasztó gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a memóriagombokon.
A tárolás befejezését hangjelzés jelzi.
Kézi tárolás
1
Amikor a tárolni kívánt állomás műsorát
hallja, tartsa nyomva a memóriagombok ((1)–(6)) egyikét mindaddig, míg a
„MEM” jelző meg nem jelenik.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
memóriahelyen előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tudnivaló
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (13. oldal).
A memóriában tárolt állomások
előhívása
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő
memóriagombot ((1)–(6)).
Önműködő hangolás
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a (SEEK) –/+ gombot a
keresés elindításához.
Ha a készülék megtalál egy állomást, a
hangolás leáll. Ismételje a műveletet a
keresett állomás megtalálásáig.
Hasznos tudnivaló
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi frekvenciáját, tartsa nyomva a (SEEK) –/+ gombot mindaddig,
míg a közelítő frekvenciaérték meg nem jelenik, majd
nyomja meg többször a (SEEK) –/+ gombot a
frekvencia pontos beállításához (kézi hangolás).
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
A kívánt állomás kiválasztása
listából — LIST
A vételi frekvenciát a kijelzőn megjelenő listából
is kiválaszthatja.
1
Válassza ki a hullámsávot, majd
nyomja meg a
(LIST) gombot.
A tárolt állomások listája megjelenik.
2
Forgassa a vezérlőgombot mindaddig,
míg a keresett állomást meg nem
találja.
3
A kiválasztó gomb megnyomásával
kapcsolja be a rádióadót.
A kijelző visszakapcsol normál vételi
üzemmódba.
RDS
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Példa: ha az Info (információ) menüpont „All”
beállítását választotta ki (18. oldal).
D
Ez a készülék az alábbi önműködő RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször manuálisan újrahangolni az adott állomást, mert a
készülék mindig a legerősebb jelet választja ki.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre, állomásokra kapcsolhat. Amikor a
készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a
mindenkori műsorforrás műsora megszakad.
PTY (műsortípus)
A jelenlegi műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsortípus szerint is kereshet.
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.
Megjegyzések
• Az országtól vagy területtől függően nem minden
RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDSjeleket.
Az AF és a TA funkció használata
1
Kijelzett elemek
A
RDS szolgáltatások
B
C
E
A Hullámsáv
B TP/TA/AF*1
C Óra
D Memóriahely száma
E Frekvencia*2 (műsornév), RDS adatok
*1 Ha az Info menüpontban az „All” beállítást
választotta ki:
– „TP” információk vétele közben a „TP” világít.
– A „TA”/„AF” funkció bekapcsolt állapotában a
„TA/TF” világít.
*2 RDS állomások vétele közben az „RDS” kijelzés
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
Nyomja meg az (AF/TA) gombot mindaddig, míg a kívánt funkció meg nem jelenik.
Kiválasztás
Funkció
AF on
Az AF bekapcsolása, a TA
kikapcsolása.
TA on
A TA bekapcsolása, az AF
kikapcsolása.
AF/TA on
Az AF és TA bekapcsolása.
AF/TA off
Az AF és TA kikapcsolása.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
folytatás a következő oldalon t
13
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása
történik (a jelenlegi műsorforrás műsora
megszakad).
Hasznos tudnivaló
Ha a közlekedési információk hallgatása közben
módosítja a hangerőt, a készülék tárolja az új
hangerőbeállítást, és a későbbi közlekedési híreket
már a tárolt hangerővel fogja megszólaltatni,
függetlenül a pillanatnyi hangerőszinttől.
Ha egy adott regionális műsort
szeretne hallgatni — Regional
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobb minőségben fogható regionális
műsorra az adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a menüből a „Regional off”
beállítást (18. oldal) FM-vétel közben.
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
Műsortípusok
News (hírek), Current Affairs (aktuális
események), Information (információk),
Sport (sport), Education (oktatás), Drama
(rádiójátékok), Cultures (kultúra), Science
(tudomány), Varied Speech (egyéb szöveges),
Pop Music (népszerű zene), Rock Music
(rock zene), Easy Listening (szórakoztató
zene), Light Classics M (közkedvelt
klasszikus zene), Serious Classics
(komolyzene), Other Music (egyéb zenei
műsor), Weather & Metr (időjárás), Finance
(pénzügyi hírek), Children’s Progs
(gyermekműsor), Social Affairs (társadalmi
ügyek), Religion (vallás), Phone In (telefonos
műsor), Travel & Touring (utazás), Leisure
& Hobby (szórakozás), Jazz Music (dzsessz),
Country Music (country zene),
National Music (nemzeti zene),
Oldies Music (régi slágerek), Folk Music
(népzene), Documentary (dokumentum
műsor)
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik azokban az országokban,
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
A műsortípus (PTY) kiválasztása
1
FM műsor hallgatása közben tartsa
nyomva az (AF/TA) (PTY) gombot.
A műsortípus neve megjelenik a kijelzőn, ha
az állomás sugároz PTY adatokat is.
2
Forgassa a vezérlőgombot mindaddig,
míg a kívánt műsortípus neve meg
nem jelenik.
3
Nyomja meg a kiválasztó gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsort sugárzó állomás keresését.
A pontos idő (CT) beállítása
1
Válassza ki a „CT on” beállítást a
menüben (17. oldal).
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik,
ha éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
14
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
B Óra
C Mappa száma, Műsorszám száma, Eltelt
játékidő, műsorszám neve, előadó neve,
album neve
USB-eszközök
Lejátszás az USB-eszközről
1
*1 Ha ATRAC audioeszközt csatlakoztatott.
*2 Ha külső adattárolót csatlakoztatott.
Nyissa ki az USB aljzat fedelét.
A C kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
Hasznos tudnivaló
A felvételi formátumtól és a beállításoktól függően a
kijelzett elemek változhatnak. Az MP3, WMA, AAC,
ATRAC részleteit lásd a 21. oldalon.
2
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
USB aljzathoz.
Megjegyzés
Az USB-adattároló és az ATRAC audioeszköz
típusától függően a kijelzett elemek változhatnak.
Külső adattárolón lévő
zeneszámok lejátszása
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás
1 Lejátszás közben nyomja meg az (1) (REP)
vagy a (2) (SHUF) gombot mindaddig, míg a
kívánt funkció meg nem jelenik.
A lejátszás megkezdődik.
Ha az USB-eszközt korábban csatlakoztatta, a
lejátszás elindításához nyomja meg a
(SOURCE) gombot mindaddig, míg az „USB”
meg nem jelenik.
A lejátszás leállításához nyomja meg az (OFF)
gombot.
Megjegyzések
• Az USB-eszköz eltávolítása előtt feltétlenül állítsa le
a lejátszást. Ha lejátszás közben távolítja el az USBeszközt, az eszközön tárolt adatok sérülhetnek.
• Ne használjon olyan nagyméretű vagy nehéz USBeszközt, mely a rázkódás miatt leeshet, vagy
meglazulhat.
• USB-eszközről történő lejátszás közben ne válassza
le az előlapot, mert az USB-eszközön tárolt adatok
megsérülhetnek.
Kijelzett elemek
Példa: ha az Info (információ) menüpont „All”
beállítását választotta ki (18. oldal).
B
A
C
A
ATRAC, WMA, MP3, AAC jelző*1
WMA, MP3, AAC jelző*2
Kiválasztás
Funkció
Repeat Track
Műsorszámismétlés.
Repeat Album
Album ismétlés.
Shuffle Album
Album lejátszása véletlen
sorrendben.
Shuffle Device
Eszköz műsorszámainak lejátszása véletlen sorrendben.
Ha normál lejátszásra kíván visszakapcsolni, válassza a „Repeat off” vagy a „Shuffle off” kijelzést.
„Walkman” (ATRAC audioeszköz) készüléken lévő zeneszámok lejátszása
1
A lejátszás közben nyomja meg
többször a (MODE) gombot, a kívánt
beállítás megjelenéséig.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek meg:
Album mód t műsorszám mód t műfaj mód
t lejátszási lista mód* t előadó mód.
* Lehetnek olyan eszközök, melyeknél nem jelenik meg.
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás
1 Lejátszás közben nyomja meg az (1) (REP)
vagy a (2) (SHUF) gombot mindaddig, míg a
kívánt funkció meg nem jelenik.
Kiválasztás
Funkció
Repeat Track
Műsorszámismétlés.
Repeat Album
Album ismétlés.
folytatás a következő oldalon t
15
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
masterpage:Left
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
Repeat Artist
Előadó ismétlés.
Repeat Playlist
Lejátszási lista ismétlés.
Repeat Genre
Műfaj ismétlés.
Shuffle Album
Album lejátszása véletlen
sorrendben.
Shuffle Artist
Előadó lejátszása véletlen
sorrendben.
Shuffle Playlist
Lejátszási lista lejátszása
véletlen sorrendben.
Shuffle Genre
Műfaj lejátszása véletlen
sorrendben.
Shuffle Device
Eszköz lejátszása véletlen
sorrendben.
Ha normál lejátszásra kíván visszakapcsolni, válassza a „Repeat off” vagy a „Shuffle off” kijelzést.
Egyéb funkciók
A hangjellemzõk beállítása
A hangzás beállítása
1
2
3
Nyomja meg a kiválasztó gombot.
Forgassa a vezérlőgombot mindaddig,
míg a kívánt menüelem meg nem jelenik,
majd nyomja meg a kiválasztó gombot.
Forgassa a vezérlőgombot mindaddig,
míg a kívánt beállítás meg nem jelenik,
majd nyomja meg a kiválasztó gombot.
A beállítás befejeződött.
Három másodperc után a kijelző
visszakapcsol a normál lejátszásnak vagy
rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és a
beállítás tárolódik.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalon):
A „z” szimbólum jelzi az alapbeállítást.
EQ3 parametric
Hangzástípus kiválasztása: „Xplod”, „Vocal”,
„Edge”, „Cruise”, „Space”, „Gravity”,
„Custom” vagy „off” (z).
DSO
A kívánt DSO üzemmód kiválasztása: „1”, „2”,
„3” vagy „off” (z). Minél nagyobb a szám,
annál erősebb a hatás.
Balance
A jobb és a bal hangsugárzó közötti
hangerőegyensúly beállítása: „R10”–„0” (z) –
„L10”.
Fader
Az első és hátsó hangsugárzók közötti
hangerőegyensúly beállítása: „F10”–„0” (z) –
„R10”.
Subwoofer
A mélysugárzó hangerejének beállítása: „+10” –
„0” (z)–„–10”.
(„–?” a legalacsonyabb beállításnál jelenik meg.)
LPF (aluláteresztő szűrő)
A mélysugárzó levágási frekvenciájának
beállítása: „off” (z), „125Hz” vagy „78Hz.”
AUX Level*
A csatlakoztatott külső eszközök hangerejének
beállítása. Ezzel a funkcióval feleslegessé válik
a külső műsorforrások hangerőszintkülönbségének feljavítása (18. oldal).
Beállítási tartomány: „+18dB”–„0dB” (z)–
„–8dB”.
* Ha az AUX funkciót bekapcsolta.
16
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
masterpage:Right
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ3 Tune
Az EQ3 menüpont „Custom” pontjában
létrehozhatja az Önnek leginkább megfelelő
hangzásképeket.
1
Válasszon egy műsorforrást, majd
nyomja meg a kiválasztó gombot.
2
A vezérlőgombbal válassza ki az „EQ3
parametric” menüpontot, majd nyomja
meg a kiválasztó gombot.
3
A vezérlőgombbal válassza ki a
„Custom” opciót, majd nyomja meg a
(SEEK) + gombot.
4
A vezérlőgombbal válassza ki az „EQ3
Mode Tune” funkciót, majd nyomja
meg a kiválasztó gombot.
5
A vezérlőgombbal válassza ki a kívánt
frekvenciasávot („LOW” „MID” vagy
„HI”), majd nyomja meg a kiválasztó
gombot.
6
A vezérlőgombbal válassza ki a
beállítani kívánt frekvenciát, majd
nyomja meg a kiválasztó gombot.
Az alábbi frekvenciák közül választhat:
LOW: 60 Hz vagy 100 Hz
MID: 500 Hz vagy 1,0 kHz
HI: 10,0 kHz vagy 12,5 kHz
7
A vezérlőgombbal állítsa be a
jelszintet.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be a
–10 dB és +10 dB közötti tartományban.
8
Nyomja meg a kiválasztó gombot.
Az 5–8. lépések megismétlésével a többi
frekvenciasávot is beállíthatja.
9
Nyomja meg a
(BACK) vagy kétszer
a (SEEK) – gombot.
A kijelző visszakapcsol normál lejátszási,
vételi módba.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz, a 4.
lépésben válassza ki az „EQ3 Mode
Initialize” és a „Yes” beállítást.
A menüpontok beállítása — MENU
1
2
3
4
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Az alapbeállítási menü megjelenik.
Forgassa a vezérlőgombot mindaddig,
míg a kívánt menüelem meg nem jelenik,
majd nyomja meg a kiválasztó gombot.
Forgassa a vezérlőgombot mindaddig,
míg a kívánt beállítás meg nem jelenik,
majd nyomja meg a kiválasztó gombot.
A beállítás megtörtént.
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelző visszakapcsol normál lejátszási,
vételi módba.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
A „z” szimbólum jelzi az alapbeállítást.
Setup (alapbeállítási menü)
Clock Adjust (5. oldal)
CT (pontos idő)
Az „on” vagy „off” (z) opció közül választhat
(13., 14. oldal).
Beep
Az „on” (z) vagy „off” opció közül választhat.
RM (forgókapcsolós távvezérlő)
A forgókapcsolós távvezérlő kezelőszerveinek
vezérlési (forgás) iránya.
– „NORM” (z): ha a gyári beállítás megfelel
Önnek, válassza ezt a beállítást.
– „REV”: ha a távvezérlőt a kormányoszlop
jobb oldalára szereli fel, válassza ezt a
beállítást.
AUX Audio
Az AUX műsorforrás kijelző bekapcsolása
(„on” (z)) vagy kikapcsolása („off”) (18. oldal).
Auto Off
A beállított időtartam letelte után a kikapcsolt
készülék önműködő áramtalanítása: „NO” (z),
„30 sec”, „30 min” vagy „60 min”
Display (kijelzés menü)
Demo (bemutató)
Az „on” (z) vagy „off” opció közül választhat.
Hasznos tudnivaló
A többi átviteli görbe (hangzástípus) is módosítható.
folytatódik a következő oldalon t
17
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
masterpage:Left
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
Image (kép)
A megjelenítendő kép beállítása.
– „Movie 1 (z)–3”: mozgókép megjelenítése.
– „SA 1–3”: átviteli görbe megjelenítése.
– „Wall.P 1–3”: háttérkép megjelenítése.
– „off”: képmegjelenítés kikapcsolva.
Auto Image (automatikus kép)
Változatos képmegjelenítés.
– „All”: az összes kép megjelenítése minden
egyes kijelző üzemmódban.
– „Movie” (z): mozgókép megjelenítése.
– „SA”: átviteli görbe megjelenítése.
– „off”: képmegjelenítés kikapcsolva.
Info (információ)
Az információs kijelzések (a műsorforrásra stb.
vonatkozó adatok) megjelenítése.
– „Simple” (z): a kijelzések egy részének
bekapcsolása.
– „All”: minden kijelzés bekapcsolása.
– „Clear”: a kijelzések önműködő eltűnése.
Dimmer (kijelző fényerő)
A kijelző fényerejének módosítása.
– „Auto” (z): a kijelző fényereje önműködően
csökken, ha bekapcsolja a jármű világítását.
– „on”: a kijelző halványítása.
– „off”: a fényerőszabályzó kikapcsolása.
Illumination (megvilágítás)
A háttérvilágítás színének kiválasztása: „Blue”
(kék) (z), „Red” (piros) vagy „Green” (zöld).
Auto Scroll (önműködő görgetés)
A hosszú feliratok önműködő görgetése a lemez,
album, csoport, műsorszám nevek kijelzése
közben.
– „on” (z): a görgetés bekapcsolása.
– „off”: a görgetés kikapcsolása.
Receive Mode (vételi mód menü)
Local (helyi keresési mód)
– „off” (z): normál hangolási üzemmód.
– „on”: ha csak az erős jelű állomásokat kívánja
behangolni.
Mono* (mono vételi mód)
Ha az FM vételi minőséget szeretné javítani,
kapcsoljon mono vételi módba.
– „off” (z): a sztereó adás sztereó vétele.
– „on”: a sztereó adás mono vétele.
Regional (regionális vétel)
Az „on” (z) vagy „off” opció közül választhat
(14. oldal).
BTM (12. oldal)
* FM-vétel esetén.
Külsõ készülék használata
Külső audiokészülék
A készülék AUX bemenetéhez (sztereó minijack)
hordozható audioeszközt csatlakoztathat, majd a
megfelelő műsorforrás kiválasztása után a külső
eszköz műsorát a jármű hangsugárzóin keresztül
hallgathatja. A készülék és a külső audioeszköz
hangerőkülönbsége kiegyenlíthető. Kövesse az
alábbi eljárást.
Hordozható audioeszköz
csatlakoztatása
1 Kapcsolja ki a hordozható audioeszközt.
2 Csökkentse le a készülék hangerejét.
3 Csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.
AUX
AUX
Csatlakozóvezeték*
(külön megvásárolható)
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket használjon.
Állítsa be a hangerőt
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a
csatlakoztatott audioeszköz hangerejét.
1 Csökkentse le a készülék hangerejét.
2 A (SOURCE) gombbal válassza ki az „AUX”
műsorforrást.
Az „AUX Audio” megjelenik.
3 Indítsa el a lejátszást a hordozható
audioeszközön, közepes hangerővel.
4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
5 Állítsa be a bemenő jelszintet (16. oldal).
CD-, MD-váltó
A lemezváltó kiválasztása
18
1 Nyomja meg a (SOURCE) gombot
mindaddig, míg a „CD” vagy az „MD” jelző
meg nem jelenik.
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
masterpage:Right
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
2 A (MODE) gomb megfelelő számú megnyomásával válassza ki a kívánt lemezváltót.
Egység száma, MP3 jelző*1
LP2, LP4 jelző*2
2 Forgassa a vezérlőgombot mindaddig, míg a
kívánt lemez meg nem jelenik.
3 A lemez lejátszásához nyomja meg a
kiválasztó gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
megfelelő állapotba.
Az RM-X4S forgókapcsolós
távvezérlő használata
Lemez, album száma
A lejátszás megkezdődik.
*1 MP3 műsorszám lejátszása esetén.
*2 MDLP lemez lejátszása esetén.
A címke felragasztása
Ragassza fel a megfelelő címkét a távvezérlőre attól
függően, hogy milyen helyzetben szereli azt fel.
Albumok és lemezek léptetése
1 Lejátszás közben nyomja meg a (3)/(4)
(ALBUM –/+) gombot.
SOUND
MODE
DSPL
Nyomja meg a (3)/(4)
(ALBUM –/+) gombot...
Album
...és engedje el (rövid ideig
tartsa nyomva).
Albumok
folyamatosan
...az első elengedést követő 2
másodpercen belül.
Lemez
...ismételten.
Lemezek
folyamatosan
...majd nyomja meg és tartsa
nyomva az első elengedést
követő 2 másodpercen belül.
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás
1 Lejátszás közben nyomja meg az (1) (REP),
vagy a (2) (SHUF) gombot többször, a kívánt
funkció megjelenéséig.
Kiválasztás
Lejátszás
Repeat Disc
A lemez ismételten.
Shuffle
Changer
A váltóban lévő műsorszámok
lejátszása véletlen sorrendben.
Shuffle All*
Az összes váltó összes
műsorszámának lejátszása
véletlen sorrendben.
* Ha kettő, vagy több MD-váltót csatlakoztatott.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza a „Repeat off” vagy a
„Shuffle off” kijelzést.
Lemez keresése név szerint — LIST
Ha MD-váltót vagy CD TEXT funkcióval
ellátott CD-váltót csatlakoztatott, a kívánt lemezt
egy listáról is kiválaszthatja.
Ha a lemezt elnevezte, a név megjelenik a listában.
1 Lejátszás közben nyomja meg a
(LIST)
gombot.
A lemez száma és a lemez neve megjelenik.
DSPL
MODE
SOUND
A kezelőszervek elhelyezkedése
A forgókapcsolós távvezérlő és a készülék
azonos elnevezésű gombjai ugyanazt a funkciót
vezérlik a készüléken.
ATT
SOUND
PRESET/
DISC
MODE
SOURCE
OFF
Léptetés
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
A készülék alábbi funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel.
• ATT (némítás) gomb
A hang némítására szolgál. A némítás
kikapcsolásához nyomja meg újból.
• PRESET/DISC vezérlő
CD-, MD: funkciója ugyanaz, mint a készülék
(3)/(4) (ALBUM –/+) gombjáé (nyomja be
és forgassa).
Rádió: tárolt állomások vétele (nyomja be és
forgassa).
• VOL (hangerő) szabályzó
Funkciója ugyanaz, mint a készülék
vezérlőgombjáé (forgassa).
• SEEK/AMS vezérlő
Funkciója ugyanaz, mint a készülék (SEEK) –/+
gombjáé (forgassa, vagy forgassa és tartsa
elfordítva).
• DSPL (kijelzés) gomb
A kijelzett elemek megváltoztatása.
folytatódik a következő oldalon t
19
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
masterpage:Left
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
A működtetési irány megváltoztatása
A vezérlő működtetési irányát gyárilag az ábrán
látható módon állították be.
További információk
Óvintézkedések
Növelés
Csökkentés
Ha a kormányoszlop jobb oldalára kell
felszerelni a forgókapcsolós távvezérlőt, akkor
megfordíthatja a működtetési irányt.
1 A VOL szabályozót benyomva tartva, nyomja
meg és tartsa nyomva a (SOUND) gombot.
• Ha járműve a tűző napon parkolt, a készülék
bekapcsolásával várjon néhány percet, amíg kellő
mértékben lehűl a készülék.
• Ha a jármű motoros antennával rendelkezik, az
antenna önműködően kitolódik, amikor a
készüléket bekapcsolja.
Páralecsapódás
Esős napokon vagy párás környezetben pára
csapódhat le a kiolvasófejen és a készülék
kijelzőjén. A készülék ilyenkor hibásan működhet.
Ilyen esetben vegye ki a lemezt, és várjon kb. egy
órát, hogy a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ügyeljen arra, hogy gyümölcslé vagy egyéb üdítőital ne fröccsenhessen a készülékre és a lemezekre.
Megjegyzések a lemezekről
• A lemez tisztaságának megőrzése érdekében ne
érintse meg a lemez felületét. A lemezt a széleinél
fogja meg.
• Tartsa lemezeit saját tokjukban, vagy a lemezváltó
tárban, amikor nem használja azokat.
• Ne tegye ki a lemezeket magas hőmérséklet
hatásának. Ne hagyja azokat a járműben, vagy a
műszerfalon, hátsó kalaptartón.
• Ne ragasszon címkét a lemezre, ne tegyen a készülékbe olyan lemezt, amelynek a felületét ragacsos
anyag (pl. tinta, ragasztó) szennyezi. Az ilyen lemez
nem tud megfelelően forogni, és könnyen
megrongálódhat, vagy üzemzavar keletkezhet.
• Ne tegyen a készülékbe olyan lemezeket, amelyre
matrica vagy címke van ragasztva.
Ha ilyen lemezt helyez a készülékbe, a következő
problémák merülhetnek fel:
– A készülék nem adja ki a lemezt (a felváló
címke beragad a lejátszó mechanikájába).
– A készülék nem tudja olvasni az adatokat
(kimaradások a lejátszásban) amiatt, hogy a
lejátszó hőtermelése következtében a matrica
összehúzódik, és meghajlítja a lemezt.
• Különleges (szív, négyzet vagy csillag) alakú
lemezeket nem lehet ezzel a készülékkel
lejátszani. A készülék megrongálódhat. Ne tegyen
ilyen lemezt a készülékbe.
• 8 cm-es CD-lemezeket ezzel a készülékkel nem
lehet lejátszani.
20
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
masterpage:Right
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
• Lejátszás előtt a lemezt külön
megvásárolható tisztítókendővel
középről sugárirányban kifelé
haladva tisztítsa meg. A tisztításhoz ne használjon benzint,
hígítót vagy háztartási tisztítószereket. Az antisztatizáló szer
csak analóg (hang) lemezek
tisztításához használható.
Tudnivalók a CD-R, CD-RW lemezekről
• A lemez állapotától, valamint attól függően, hogy
milyen készülékkel készítették a felvételt,
előfordulhat, hogy egyes CD-R, CD-RW lemezeket
nem lehet lejátszani ezzel a készülékkel.
• Nem lehet lejátszani lezáratlan CD-R, CD-RW lemezt.
• Ez a készülék kompatibilis az ISO 9660 1-es/2-es
szinttel, a Joliet/Romeo kiterjesztési
formátummal, és a többmenetes lemezekkel.
• Legnagyobb értékek:
– mappák (albumok): 150 (beleértve a gyökér és
az üres mappákat is).
– fájlok (műsorszámok) és mappák száma egy
lemezen: 300 (ha a mappa vagy fájl neve több
karaktert tartalmaz, az érték kisebb lehet, mint
300).
– a mappa, fájlnév megjeleníthető karaktereinek
száma 32 (Joliet) vagy 64 (Romeo).
• Ha többmenetes lemezt játszik le, a készülék az
első menet első műsorszámának formátumát
ismeri fel és játssza le (minden más formátumot
kihagy a készülék). A formátumok elsőbbségi
sorrendje: CD-DA és MP3, WMA, AAC.
– Ha a lemez első műsorszáma CD-DA, a
készülék csak az első menet CD-DA
műsorszámait játssza le.
– Ha a lemez első műsorszáma nem CD-DA, a
készülék egy MP3, WMA, AAC menet
műsorszámait játssza le. Ha a lemezen nincs
ilyen formátumú menet, a „NO Music” felirat
jelenik meg.
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
Az USB-eszközökről
• Az USB szabványnak megfelelő háttértár típusú
és ATRAC audioeszköz típusú USB-eszközök
alkalmazhatók. Azonban, a készülék nem ismeri
fel az USB-elosztón keresztül csatlakoztatott
USB-eszközöket. Az USB-eszköz
kompatibilitásával kapcsolatosan látogassa meg a
Sony támogatási honlapot (20. oldal).
• Az alkalmazandó tömörítési eljárás az eszköz
típusától függően változik.
– Adattároló típusnál: MP3, WMA, AAC.
– ATRAC audioeszköznél: ATRAC, MP3, WMA,
AAC.
• DRM (Digital Rights Management – digitális
jogosultság kezelő) az ATRAC-tól eltérő fájlok
lejátszása nem mindig lehetséges.
• A megjeleníthető adatok legnagyobb értékei:
Adattároló típusnál:
– mappák (albumok): 128, fájlok (műsorszámok)
mappánként: 500.
ATRAC audioeszköznél: ATRAC, MP3, WMA,
AAC:
– albumok, előadók, lejátszási listák, műfajok:
65 535, műsorszámok: 65 535.
Megjegyzések
• Az USB-eszközhöz mellékelt vezetéket használja a
csatlakoztatáshoz.
• Ne használjon olyan nagy vagy nehéz USB-eszközt,
amely zavarná a vezetésben.
• Ne hagyja az USB-eszközt a parkoló járműben, mert
ez üzemzavart eredményezhet.
• A felvett adat mennyiségétől függően időbe telhet a
lejátszás megkezdése.
• Ajánlott az USB-eszközön lévő adatok mentése.
Az MP3, WMA, AAC fájlok
lejátszási sorrendje (CD-R, CD-RW
vagy adattároló esetén)
MP3, WMA,
AAC
Mappa
(album)
MP3, WMA,
AAC fájl
(műsorszám)
Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására képes.
Napjainkban egyre több lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei CD-lemezeket hoz forgalomba.
Kérjük, ne feledje, hogy ezek között vannak olyanok
is, melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak, ezért
ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
A DualDisc lemezekről
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket
takar, melyek egyik oldalán a DVD-lejátszók által
lejátszható tartalom, a másik oldalukon digitális hanganyag található. Mivel a hanganyagot tartalmazó oldal
nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak, az
ilyen lemezek lejátszása nem garantált.
Az MP3 fájlokról
• Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy
szabványos technológia a hang tömörítésére. A
tömörített audio CD-adatok mérete az eredetinek
körülbelül 1/10-ed része lesz.
folytatódik a következő oldalon t
21
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
masterpage:Left
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
• Az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4
programváltozata csak az MP3 fájlokra érvényes.
Az ID mező 15/30 karakter (1.0 és 1.1) vagy 63/
126 karakter (2.2, 2.3 és 2.4) hosszúságú lehet.
• MP3 fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez a
„.mp3” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3 fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan
kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap
választ ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás
helyét.
Megjegyzés
Ha nagy bitsűrűségű (pl. 320 kbps) MP3 fájlt játszik le,
a lejátszás szaggatottá válhat.
Átlagos használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől
függően előfordulhat, hogy csak rövidebb ideig.)
Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő
hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet egy új,
CR2025 típusú lítium gombelemre. A tűz- és
robbanásveszély elkerülése érdekében csak a
megadott típusú elemet használja.
A WMA fájlokról
• A WMA (Windows Media Audio) egy szabványos
technológia a hang tömörítésére. A tömörített
audio CD-adatok mérete az eredetinek körülbelül
1/22-ed* része lesz.
• A WMA mező hossza 63 karakter.
• WMA fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez
a „.wma” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) WMA fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
* Csak 64 kbps bitsűrűség esetén.
Megjegyzés
Veszteség nélküli tömörítéses fájlok lejátszása nem
támogatott.
Az AAC fájlokról
• Az AAC (Advanced Audio Coding) egy
szabványos technológia a hang tömörítésére. A
tömörített audio CD-adatok mérete az eredetinek
körülbelül 1/11-ed* része lesz.
• Az AAC mező hossza 126 karakter.
• AAC fájl elnevezésekor mindig adja a fájlnévhez
a „.m4a” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) AAC fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
* Csak 128 kbps bitsűrűség esetén.
Megjegyzés
Az alábbi AAC fájlok lejátszása nem támogatott.
– veszteség nélküli tömörítéses,
– másolásvédett.
Az ATRAC fájlokról
ATRAC3plus formátum
22
Az ATRAC3 (alkalmazkodó adattömb alapú
hangtömörítés 3) egy hangtömörítési technológia.
Ez az eljárás az eredeti méretének kb. 1/10-ed
részére tömöríti össze az audio CD adatait. Az
ATRAC3plus – mely az ATRAC3 továbbfejlesztett
változata – az eredeti méretének kb. 1/20-ad részére
tömöríti össze az audio CD adatait. Ez a készülék
mind az ATRAC3, mind az ATRAC3plus formátum
kezelésére képes.
A mappa, fájl elnevezése és a SonicStage
szoftverrel felvett szöveg megjelenik a készülék
kijelzőjén.
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
+ oldal felfelé nézzen
2
c
1
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse újra, ne szerelje
szét és ne dobja tűzbe.
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti
biztosítékon feltüntetett
amperértéknek megfelelőt
használjon. Ha a biztosíték
kiég, ellenőrizze a tápfeszültség
csatlakozást, majd cserélje ki a
biztosítékot. Ha a csere után
ismét kiég a biztosíték, a hiba a
készülékben van. Ilyenkor
forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
Biztosíték (10 A)
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
masterpage:Right
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
Annak érdekében, hogy ezt elkerülje, vegye le az
előlapot (6. oldal), és tisztítsa meg a készüléken és
az előlapon található csatlakozókat vattapálcikával
segítségével. A vattát ne nyomja túlzott erővel a
csatlakozóvégekre. Ellenkező esetben a csatlakozók
megsérülhetnek.
2
Vegye ki a készüléket.
1 Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot a
készülék két oldalán, kattanásig.
A kampók befelé
nézzenek.
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé a készüléket.
az előlap hátoldalán
a készüléken
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
A készülék kiszerelése
1
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Válassza le az előlapot (6. oldal).
2 Nyomja össze kétoldalt a védőkeretet,
majd válassza le.
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CDX-GT828U
típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM
együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek.
CD-lejátszó rész
Jel/zaj arány: 120 dB
Frekvencia átvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: a mérhető értéknél kevesebb
x
Rádió rész
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozó: külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Hasznos jel: 9 dBf
Szelektivitás: 75 dB (400 kHz-nél)
Jel/zaj arány: 67 dB (sztereó), 69 dB (mono)
Harmonikus torzítás (1 kHz): 0,5% (sztereó),
0,3% (mono)
Áthallási csillapítás: 35 dB 1 kHz-nél
Frekvencia átvitel: 30–15 000 Hz
MW, LW
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó: külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Hasznos jel: MW: 30 µV, LW: 40 µV
folytatódik a következő oldalon t
23
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
masterpage:Left
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
USB-lejátszó rész
Csatlakozó: USB (teljes sebességű)
Legnagyobb áram: 500 mA
Erősítő rész
Kimenetek: hangsugárzó kimenetek (szigetelt
csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 52 W × 4 (4 Ω-on)
Általános rész
Kimenetek:
Audiokimenetek (első, hátsó)
Mélysugárzó kimenet (mono)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Telefonos némítás (ATT) csatlakozó
Megvilágítás vezérlő csatlakozó
BUS vezérlőbemenet
BUS hangbemenet
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
AUX bemenet (sztereó minijack)
USB-jelbemenet
Hangszínszabályzók:
Mély: ±10 dB, 60 Hz-en (XPLOD)
Közép: ±10 dB, 1 kHz-en (XPLOD)
Magas: ±10 dB, 10 kHz-en (XPLOD)
Energiaellátási követelmények: 12 V-os egyenáramú
jármű akkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 180 mm (szé × ma × mé)
Szerelési méretek: kb. 182 × 53 × 162 mm (szé × ma ×
mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok:
Infravörös távvezérlő: RM-X154
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Külön megvásárolható tartozékok, /külső eszközök:
Forgókapcsolós távvezérlő RM-X4S
BUS vezeték (az RCA-vezetékkel együtt):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD-váltó (10 lemezes): CDX-757MX
CD-váltó (6 lemezes): CDX-T70MX, CDX-T69
Jelforrásválasztó: XA-C40
AUX-IN választókapcsoló: XA-300
iPod csatlakozó adapter: XA-120IP
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható
az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a
kereskedőnél.
A tartalomszolgáltatók az ebben az eszközben is
alkalmazott, a Windows Media szoftverhez kidolgozott
digitális jogvédelmi technológiát („WM-DRM”) használják
a szolgáltatott tartalmak integritásának védelmére („Védett
tartalom”), így a tartalmakhoz fűződő szellemi
tulajdonjogok - beleértve a másolásvédelmet is - oltalma
biztosított.
Ez a készülék WM-DRM szoftvert használ a Védett
tartalmak lejátszásához („WM-DRM szoftver”). Ha az
ebben a készülékben alkalmazott WM-DRM szoftvert
feltörik, a Védett tartalmak tulajdonosai („Védett tartalom
tulajdonosok”) kérhetik a Microsofttól a WM-DRM szoftver
jogosultságának visszavonását, és új jogosultság biztosítását
a Védett tartalmak másolásához, megjelenítéséhez és/vagy
lejátszásához. Visszavonás után a WM-DRM szoftver
továbbra is alkalmas marad nem védett tartalmak
lejátszására. Ha az internetről vagy egy számítógépről védett
tartalomra vonatkozó engedélyt tölt le, az eszközre letöltődik
a visszavont WM-DRM szoftverek listája is. Az ilyen
engedélyekkel kapcsolatban a Microsoftnak - a Védett
tartalmak tulajdonosainak megbízásából - jogában áll az
eszközre letölteni a visszavonási listákat is.
Megjegyzés
Ez az eszköz nem csatlakoztatható a Sony BUS
rendszerrel kompatibilis digitális előerősítőhöz vagy
hangszínszabályzóhoz.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A külső burkolatokban nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.
• A doboz tömőanyaga papírból készült.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák orvoslását. A
következő lista áttanulmányozása előtt javasoljuk,
hogy ellenőrizze a csatlakozási és a kezelési
utasításokat.
Általános jellegű hibajelenségek
Az egyesült államokbeli és az egyéb országokból
származó szabadalmak felhasználása a Dolby
Laboratories engedélyével történt.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom
felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
Ezen a terméket a Microsoft Corporation egyéni
tulajdonjoga védi. Ezen technológiák terméken
kívüli felhasználása vagy terjesztése a Microsoft
vagy hivatalos Microsoft leányvállalat engedélye
nélkül tilos.
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha minden rendben
van, ellenőrizze a biztosítékot.
• Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, és a távvezérlő nem működteti a
készüléket.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
24
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
Nincs hang.
• A hangerő túl alacsony.
• Bekapcsolta a némítási funkciót (ATT), vagy a
telefonos némítási funkció aktiválódott (ha a telefon
némító vezetékét csatlakoztatta az ATT-vezetékhez).
• Ha csak 1 pár hangsugárzót csatlakoztatott, a „FAD”
funkció beállítása nem megfelelő.
• A CD-váltó nem kompatibilis a lemezformátummal
(MP3, WMA, AAC).
t Használjon Sony MP3 kompatibilis CDkészüléket vagy ezt a modellt.
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (17. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt csatlakoztatott, és nem a készülék saját erősítőjét használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről.
• A tápvezetéket nem megfelelően csatlakoztatta.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha a gyújtáskapcsolót elfordítja.
A vezetékek nem megfelelően vannak csatlakoztatva a
jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
Lejátszás vagy rádióvétel közben a bemutató
funkció bekapcsol.
Ha a „Demo on” beállítás van kiválasztva a menüben,
és 5 percig semmilyen műveletet nem végez a
készülékkel, a bemutató önműködően bekapcsol.
t Válassza ki a „Demo off” beállítást (17. oldal).
A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
• A kijelző beállítása „Dimmer on” (18. oldal).
• A kijelzés eltűnik, ha lenyomva tartja az (OFF) gombot.
t A kijelzés megjelenítéséhez tartsa ismét
lenyomva az (OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (23. oldal).
Az önműködő áramtalanítási funkció nem
működik.
A készülék be van kapcsolva. Az önműködő
áramtalanítási funkció csak a készülék kikapcsolása
után működik.
t Kapcsolja ki a készüléket.
A távvezérlő nem működik.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a szigetelőlapot (5.
oldal).
A DSO funkció hatása nem érzékelhető.
A jármű belső kialakításának vagy a zene típusának
függvényében előfordulhat, hogy a DSO hatása
nehezen érzékelhető.
A kijelzett kép önműködően változik.
Auto Image üzemmódban a háttérkép nem választható
ki.
t A kívánt háttérkép megjelenítéséhez válassza ki az
„Auto Image off” beállítást (18. oldal).
Nem jelenik meg minden kijelzés.
t Válassza ki az „Info All” menübeállítást (18. oldal).
A hangerő nem állítható be.
Az AUX műsorforrást választotta ki a (SOURCE)
gombbal, de nem csatlakoztatta a külső audioeszközt.
t Csatlakoztassa a hordozható audioeszközt az AUX
bemenethez.
CD, MD lejátszás
A lemezt nem lehet behelyezni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
A lejátszás nem indul el.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• Nem audio használatra elkészített CD-R, CD-RW
lemezt próbál meg lejátszani (21. oldal).
Egyes MP3, WMA, AAC fájlok lejátszása
hosszabb idő után indul el, mint másoké.
Az alábbi lemezek esetén a lejátszás elindítása
hosszabb időt vehet igénybe:
– bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez,
– többmenetes lemez,
– lezáratlan lemez.
A kijelzést nem görgeti a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek esetében
előfordulhat, hogy a görgetés nem működik.
• Az „Auto Scroll” funkció ki van kapcsolva („off”).
t Válassza ki az „Auto Scroll on” opciót (18.
oldal), vagy nyomja meg a (SCRL) gombot a
távvezérlőn.
Hangkiesés.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőléssel, a jármű
rögzített részén kell beszerelni.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A funkciógombok nem működnek.
A lemezt nem adja ki a készülék.
Nyomja meg a RESET gombot (5. oldal).
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• Csatlakoztassa a motoros antenna vezérlővezetéket
(kék), vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros)
a jármű antennaerősítőjéhez vezető tápvezetékhez
(csak ha a jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített
FM, MW, LW antennával rendelkezik).
• Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a járműben.
• A motoros antenna nem működik.
t Ellenőrizze a motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
• Ellenőrizze a frekvenciát.
• DSO üzemmódban a hang néha zajos.
t Kapcsolja ki a DSO üzemmódot („off”, 16.
oldal).
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát feljegyezte.
• Gyenge a vétel.
folytatódik a következő oldalon t
25
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
Az önműködő hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenységű hangolást
használja.
t Válassza ki a „Local off” menübeállítást (18. oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Válassza ki a „Mono on” menübeállítást (18. oldal).
Az FM sztereó műsor monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Válassza ki a „Mono off” menübeállítást (18. oldal).
RDS vétel
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (13. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (13. oldal).
• A kiválasztott állomás TP-rendszerű, mégsem
sugároz közlekedési információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés látható.
• Az állomás nem RDS-rendszerű adást sugároz.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
USB lejátszás
USB-elosztón keresztül nem tudja lejátszani az
eszköz tartalmát.
A készülék nem ismeri fel az USB-elosztón keresztül
csatlakoztatott USB-eszközöket.
Az USB-eszköz lejátszása hosszabb idő után
kezdődik meg.
Az USB-eszköz könyvtárszerkezete bonyolult.
A lejátszás nem lehetséges.
Az USB-eszköz nem működik.
t Csatlakoztassa újból.
Figyelmeztető hangjelzés hallható.
Az USB-eszközt lejátszás közben kihúzta.
t Az USB-eszköz kihúzása előtt adatvédelmi
okokból állítsa le a lejátszást.
Hangkiesés tapasztalható.
Nagy bitsűrűségű (több mint 320 kbps) esetén a
lejátszás szaggatottá válhat.
Hibakijelzések, Üzenetek
26
Blank Disc
Nincs műsorszám az MD-lemezen.*1
t Olyan MD-lemezt játsszon le, melyen találhatók
műsorszámok.
Checking
A készülék ellenőrzi az USB-eszköz csatlakoztatását.
t Várjon, amíg az ellenőrzés befejeződik.
Error*2
• A lemez piszkos, vagy fordítva helyezte be.*1
t Tisztítsa meg, vagy helyezze be megfelelően a
lemezt.
• Üres lemezt helyezett be.
• A lemez nem játszható le valamilyen probléma miatt.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
• Az USB-eszköz önműködő felismerése nem sikerült.
t Csatlakoztassa újból.
Failure
A hangsugárzók, erősítők csatlakoztatása nem
megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd a beszerelési útmutató
részben.
Hubs Not Supported
USB-elosztó használatát ez a készülék nem támogatja.
Load
A váltó éppen betölti a lemezt.
t Várjon, amíg a betöltés befejeződik.
Local Seek +/–
Önműködő hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
Az adott rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
t Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a (SEEK)
+/– gombot. A készülék keresni kezd egy másik olyan
állomást, mely azonos PI adatokkal (műsortípussal)
rendelkezik („PI SEEK” megjelenik).
NO Album Name
A műsorszám nem tartalmaz albumnév információt.
NO Artist Name
A műsorszám nem tartalmaz előadónév információt.
NO Device
A (SOURCE) gombbal külső műsorforrásra kapcsolt,
de nem csatlakoztatta az USB-eszközt. Lejátszás
közben az USB-eszköz vagy az USB-vezeték levált.
t Csatlakoztassa megfelelően az USB-eszközt vagy
az USB-vezetéket.
NO Disc
A CD-, MD-váltóban nincs lemez.
t Helyezzen be lemezt a lemezváltóba.
NO Disc Name
A műsorszám nem tartalmaz lemeznév, albumnév,
műsorszámnév információt.
NO ID3 Tag*3
Az MP3 fájl nem tartalmaz ID3 mező információt.
NO Magazine
A lemeztárat nem tette bele a CD-váltóba.
t Helyezze a lemeztárat a lemezváltóba.
NO Music
A lemez, USB-eszköz nem zenei fájlokat tartalmaz.
t Helyezzen be egy zenei CD-lemezt ebbe a készülékbe, vagy az MP3 kompatibilis lemezváltóba.
t Csatlakoztassa a zenei fájlokat tartalmazó USB-eszközt.
NO TP
A készülék folyamatosan keresi a fogható TP állomásokat.
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
masterpage:Right
Press 0\CDX-GT828U\02 gatyirazott\01US02CD-
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
NO Track
Az USB-eszközön kiválasztott elem nem tartalmaz
albumot, műsorszámot.
NO Track Name
A műsorszám nem tartalmaz műsorszámnév információt.
Not Read
A készülék nem tudta beolvasni a lemez információkat.
t Helyezze be a lemezt, majd válassza ki a listáról.
Not Ready
Az MD-váltó fedele nyitva van, vagy az MDlemezeket nem megfelelően helyezte be.
t Zárja be a fedelet, vagy helyezze be a lemezeket
megfelelően.
Not Supported
A csatlakoztatott USB-eszköz nem támogatott.
t Háttértár típusú USB-eszközt csatlakoztasson (21.
oldal).
Offset
Belső üzemzavar léphetett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibaüzenet nem
tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony szakszervizhez.
Overload
Az USB-eszköz túlterhelt.
t Húzza ki az USB-eszközt, majd kapcsoljon egy
másik műsorforrásra a (SOURCE) gombbal.
t Azt jelzi, hogy az USB-eszköz hibás, vagy nem
támogatott USB-eszközt csatlakoztatott.
Read
A készülék a lemezen, USB-eszközön lévő műsorszám
és album vagy csoport információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
önműködően megkezdődik. A lemez, USB-eszköz
adatszerkezetétől függően ez a művelet több mint
egy percig is eltarthat.
Push Reset
A CD-készülék és a CD-, MD-váltó valamilyen hiba
folytán nem vezérelhető.
t Nyomja meg a RESET gombot (5. oldal).
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte a
lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
Terméktámogatási honlap
Ha kérdése merül fel, vagy a legújabb
támogatási információkra van szüksége a
termékről, kérjük, látogassa meg az alábbi
honlapot:
http://support.sony-europe.com
*1 A kijelzőn megjelenik annak a lemeznek a sorszáma,
amelyik a hibát okozza.
*2 Ha CD vagy MD lejátszás közben hiba lép fel, a CDvagy MD-lemez sorszáma nem jelenik meg a kijelzőn.
*3 Ha CD-váltót csatlakoztatott.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a
készüléket, vigye magával azt a lemezt is, melynek
használata során a hiba fellépett.
27
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
masterpage:Right
06GB+03BCO-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Thursday, February 28, 2008 8:16 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Terméktámogatási honlap
Ha kérdése merül fel, vagy a legújabb támogatási
információkra van szüksége a termékről, kérjük,
látogassa meg az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-GT828U
3-282-891-11 (1)
Download PDF

advertising