Sony | CDX-S2220 | Sony CDX-S2220 Használati útmutató

2220_zak11314\DTPdata\Zlom\HU\00GB+00COV EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Thursday, January 13, 2005 4:42 PM
2-584-178-11 (1)
FM/MW/LW CD
lejátszó
Kezelési útmutató
Az üzembe helyezés és csatlakoztatás részleteit lásd a mellékelt üzembe
helyezési/csatlakoztatási útmutatóban.
CDX-S2220
© 2005 Sony Corporation
CDX-S2220
2220_zak11314\DTPdata\Zlom\HU\01GB01INT EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Thursday, January 13, 2005 4:42 PM
Üdvözöljük!
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, és
megvásárolta ezt a Sony készüléket. Az alábbi
jellemzőknek köszönhetően minden bizonnyal
élvezetesebb vezetésben lesz része:
• CD lejátszás
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD
TEXT* lemezeket is beleértve),
a CD-R/CD-RW (a többmenetes MP3
lemezeket is (11. oldal)), és az ATRAC CD
(ATRAC3 és ATRAC3 plus) formátumú
lemezeket (11. oldal).
Lemez típusa
Felirat a lemezen
CD-DA
A SonicStage és a hozzátartozó logo a Sony
Corporation védett márkaneve.
Az ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus és
a hozzájuk tartozó logok a Sony Corporation
védett márkanevei.
MP3
ATRAC CD
• Rádióvétel
– Minden hullámsávon (FM1, FM2, FM3, MW
és LW) 6 állomás vételi frekvenciáját
tárolhatja a memóriában.
– BTM (vételi minőség szerinti tárolás):
a készülék a vételi minőség szerinti
sorrendben tárolja az állomásokat,
a legjobban fogható adóval kezdve.
• RDS funkciók
Az RDS rendszerű FM állomások
szolgáltatásait is használhatja.
* A CD TEXT rendszerű lemez egy olyan CD-DA
lemez, mely információt tartalmaz az album, az
előadó és a műsorszámok elnevezéséről.
2HU
CDX-S2220
2220_zak11314\DTPdata\Zlom\HU\00GB+00COV EURTOC.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Thursday, January 13, 2005 4:42 PM
Tartalomjegyzék
Előkészületek
Egyéb funkciók
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DEMO (bemutató) üzemmód . . . . . . . . . . . . . . 4
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az előlap visszaillesztése . . . . . . . . . . . . . . . 4
A hangjellemzők beállítása . . . . . . . . . . . . . . .
A hangzás szabályozása
— BAL/FAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ekvalizer beállítása — EQ3 . . . . . . . . . .
Az alapbeállítási menü funkcióinak beállítása
— SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Külön megvásárolható távvezérlők használata
RM-X114 távvezérlő . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kezelőszervek és az
alapműveletek
A főegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CD
A kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás . . . . . 6
Rádió
Rádióállomások tárolása és vétele. . . . . . . . . . . 6
Automatikus tárolás — BTM funkció . . . . . 6
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A memóriában tárolt állomások előhívása. . . . 6
Automatikus hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Az AF és a TA/TP funkció használata . . . . . 7
A műsorszámtípus (PTY) kiválasztása . . . . . 8
A CT (pontos idő) beállítása . . . . . . . . . . . . . 8
8
8
8
9
9
9
További információk
Figyelmeztetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A lemezek helyes kezelése. . . . . . . . . . . . .
Az MP3 fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Néhány szó az ATRAC CD lemezekről . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibakijelzések/Üzenetek . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
12
12
12
13
14
3HU
CDX-S2220
2220_zak11314\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Thursday, January 13, 2005 4:42 PM
Előkészületek
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt,
a gépkocsi akkumulátor cseréje után, vagy
a csatlakoztatások megváltoztatása után
a memóriát törölni kell.
Vegye le az előlapot, és egy hegyes tárggyal
(pl. golyóstollal) nyomja meg a RESET gombot.
RESET
gomb
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
más memorizált információk törlődnek.
Az óra beállítása
Ha a bemutató funkciót szeretné kikapcsolni,
válassza ki a „DEMO-OFF” beállítást (9. oldal),
amikor a készülék kikapcsolt állapotban van.
Az előlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha
a gépkocsi gyújtáskapcsolójával leállította
a motort (OFF pozíció), de nem távolította
el az előlapot. A hangjelzés csak akkor hallható,
ha a készülék beépített erősítőjét használja.
1
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
2
Nyomja meg a
gombot, és húzza
maga felé az előlapot.
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
(OFF)
1
Tartsa nyomva a (SEL) gombot.
Az alapbeállítási menü megjelenik.
2 Nyomja meg ismételten a (SEL),
gombot mindaddig, míg a „CLOCKADJ” menüpont meg nem jelenik.
3 Nyomja meg a (DSPL) gombot.
Az óraérték beírási pozíciója villog.
4 A +/– hangerőszabályzó gombokkal
állítsa be az óra és a perc értékét.
A digitális kijelzés mozgatásához nyomja
meg a (DSPL) gombot.
5 Nyomja meg a (SEL) gombot.
Az óra működni kezd, és a következő beállító
menü jelenik meg.
6 Tartsa nyomva a (SEL) gombot.
A beállítás megtörtént.
Az órakijelzés bekapcsolásához nyomja meg
a (DSPL) gombot. Ha az előző kijelzésre kíván
visszakapcsolni, nyomja meg újból a (DSPL)
gombot.
Megjegyzések
• A leválasztás során az előlap ne essen le a földre,
és ne nyomja erősen se az előlapot, se a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló gépkocsiban,
a műszerfalon vagy a kalaptartón.
Hasznos tudnivaló
Az előlapot a mellékelt hordtáskában szállítsa.
Az előlap visszaillesztése
Az előlap A-val jelölt részét illessze a B-vel
jelölt részhez (lásd az ábrát), majd nyomja
a helyére az előlap bal oldalát kattanásig.
Hasznos tudnivaló
Az óra automatikusan is beállítható az RDS
szolgáltatással (8. oldal).
A távvezérlővel
A 4. lépésben használja a M vagy m gombot az óra és
a perc beállításához.
DEMO (bemutató) üzemmód
Miután a készüléket kikapcsolta, először
megjelenik az órakijelzés, majd a készülék
DEMO (bemutató) üzemmódba kapcsol.
4HU
A
B
Megjegyzés
Ne tegyen semmit az előlap belső oldalára.
CDX-S2220
2220_zak11314\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Thursday, January 13, 2005 4:42 PM
A kezelőszervek és az alapműveletek
A főegység
1
2
3
4
5
6
7
SEL
SEEK
MODE
OFF
SOURCE
AF
ATT
BTM
– GROUP +
SENS
1
2
REP
SHUF
3
4
EQ3
5
6
PTY
DSPL
TA
CDX-S2220
8
9 0 qa qs
qd qf
qg qh qj qk ql
w;
A részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra.
a Hangerőszabályzó (+/–) gomb
A hangerő beállítására szolgál.
b SEL (kiválasztó) gomb 4, 8, 9
A kívánt funkció kiválasztása.
c MODE gomb 6
Hullámsávválasztás (FM/MW/LW).
d Lemezbetöltő nyílás
Helyezze be a lemezt (feliratos oldalával
fölfelé), és a lejátszás automatikusan elindul.
e Kijelző
f OFF gomb
A műsorforrás leállítása/kikapcsolása.
g Z (lemezkiadó) gomb
A lemez eltávolítása a készülékből.
h
(előlap leválasztó) gomb 4
i SOURCE gomb
Bekapcsolás/műsorforrás választás (rádió/
CD).
j AF (alternatív frekvenciák) gomb 7
Az AF funkció működtetése RDS vétel
esetén.
k ATT (némítás) gomb
A hang némítására szolgál. A némítás
kikapcsolásához nyomja meg újból ezt
a gombot.
l SENS/BTM gomb 6
Gyenge vétel javítása: LOCAL/MONO
(egyszeri megnyomás)/BTM funkció
indítása (tartsa nyomva).
m RESET gomb (az előlap mögött) 4
n Számgombok
Rádió:
Rádióállomások behívása a memóriából
(egyszeri megnyomás)/rádióállomások
tárolása (tartsa nyomva).
CD:
(1)/(2): GROUP* –/+
o
p
q
r
s
t
Csoportok léptetése (egyszeri megnyomás)/
csoportok folyamatos léptetése (tartsa
nyomva)
(3): REP 6
(4): SHUF 6
PTY (műsorszámtípus) 8
A PTY funkció működtetése RDS vétel
esetén.
DSPL (kijelzési mód) gomb 4, 6, 7
A kijelzett elemek kiválasztása.
TA (közlekedési információk) gomb 7
A TA/TP funkciók működtetése RDS vétel
esetén.
EQ3 (ekvalizer) gomb 8
A kívánt hangzáskép kiválasztása (XPLOD,
VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK,
CUSTOM vagy OFF).)
Távvezérlés érzékelő 9
SEEK +/– gomb
Rádió:
Rádióállomások automatikus hangolása
(egyszeri megnyomás); kézi hangolás (tartsa
nyomva).
CD:
Műsorszámok átugrása (egyszeri
megnyomás); műsorszámok folyamatos
átugrása (nyomja meg, majd 1 másodpercen
belül nyomja meg újból); gyorskeresés előre,
hátra (tartsa nyomva).
* Ha MP3/ATRAC CD lemezt játszik le.
5HU
CDX-S2220
2220_zak11314\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Thursday, January 13, 2005 4:42 PM
CD
Rádió
A kijelzett elemek
A
B
Rádióállomások tárolása
és vétele
Figyelem
Vezetés közben, a balesetek megelőzése
érdekében használja a BTM hangolási
üzemmódot.
A Műsorforrás
B Műsorszám száma/Eltelt játékidő,
lemez/előadó neve, csoport száma*1,
csoport neve, műsorszám neve,
szöveges információk*2, óra
Automatikus tárolás — BTM
funkció
1 A (SOURCE) gomb ismételt
*1 A csoportszámjelzés csak akkor jelenik meg, ha
a csoport változik.
*2 MP3 műsorszám lejátszása közben az ID3 mező,
ATRAC CD lejátszása közben a SonicStage
szoftverrel felírt szöveges információk stb. jelennek
meg.
A B kijelzések módosításához nyomja meg
a (DSPL) gombot.
Hasznos tudnivaló
A lemez típusától és a felvételi formátumtól függően
a kijelzett elemek változhatnak. Az MP3 részleteit
a 11. oldalon; az ATRAC CD részleteit a 11. oldalon
olvashatja.
Ismételt és véletlen sorrendű
lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg a (3)
(REP) vagy a (4) (SHUF) gombot
mindaddig, míg a kívánt funkció meg
nem jelenik.
Kiválasztás
Funkció
REP-TRACK Műsorszámismétlés.
REP-GP*
Csoportismétlés.
SHUF-GP*
Csoportismétlése véletlen
sorrendben.
SHUF-DISC
Lemezismétlése véletlen
sorrendben.
* Csak MP3/ATRAC CD lejátszása esetén.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza a „REP-OFF” vagy
a „SHUF-OFF” kijelzést.
2
megnyomásával kapcsoljon „TUNER”
üzemmódba.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot.
Az alábbi hullámsávok közül választhat:
FM1, FM2, FM3, MW és LW.
Tartsa nyomva a (BTM) gombot
mindaddig, míg a „BTM” jelző villogni
nem kezd.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a memóriagombokon.
A tárolás befejezését egy sípjel jelzi.
Kézi tárolás
1 Amikor a tárolni kívánt állomás műsorát
hallja, tartsa nyomva a memóriagombok
((1)–(6)) egyikét mindaddig, míg
a „MEM” jelző meg nem jelenik.
A memóriahely száma megjelenik a kijelzőn.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
gombon előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tudnivaló
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (7. oldal).
A memóriában tárolt állomások
előhívása
1 Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg azt a memóriagombot
((1)–(6)), amelyiken a hallgatni kívánt
állomást tárolta.
A távvezérlővel
Használja a M vagy m gombot a kívánt rádióállomás
kiválasztásához.
Automatikus hangolás
1 Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
6HU
nyomja meg a (SEEK) +/– gombot
a keresés elindításához.
CDX-S2220
2220_zak11314\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Thursday, January 13, 2005 4:42 PM
Ha a készülék megtalál egy állomást,
a hangolás leáll. Ismételje a műveletet
mindaddig, míg meg nem találja a kívánt
állomást.
Hasznos tudnivaló
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a (SEEK) +/– gombot
mindaddig, míg megközelíti a kívánt frekvenciát, majd
a (SEEK) +/– gomb többszöri megnyomásával
végezze el a finomhangolást (kézi hangolás).
Megjegyzések
• Az országtól/területtől függően nem minden RDS
funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDS jeleket.
1
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Kijelzett elemek
A
B
C
A Hullámsáv, funkció
B Frekvencia*1 (műsornév), óra, RDS
adatok
C TA/TP*2
*1 RDS állomások vétele közben a „*” szimbólum
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
*2 Közlekedési hírek vétele közben a „TA” villog.
Ha közlekedési híreket is sugárzó állomást hallgat,
a „TP” világít.
A B kijelzések módosításához nyomja meg
a (DSPL) gombot.
RDS szolgáltatások
Ez a készülék az alábbi automatikus RDS
szolgáltatásokat használja:
TA (közlekedési
hírek)/
TP (közlekedési
híreket is
sugárzó adók)
Az RDS információkkal együtt
sugárzott CT adatok (idő)
használata.
Az AF és a TA/TP funkció
használata
RDS
AF (alternatív
frekvenciák)
CT (pontos
idő)
A rádió mindig a hallgatott
állomásnak az adott területen
legerősebb jelű frekvenciájára
hangol. Hosszú utazások közben
nem kell többször manuálisan
újrahangolni az adott állomást,
mert a készülék mindig
a legerősebb jelet választja ki.
Az adott pillanatban elhangzó
közlekedési hírekre/állomásokra
kapcsolhat. Amikor a készülék
átkapcsol a közlekedési hírekre,
az aktuális műsorforrás műsora
megszakad.
PTY
Az aktuális műsor típusát jelzi.
(műsorszámtípus) Az állomások között
műsorszámtípus szerint is
kereshet.
Nyomja meg az (AF) és/vagy a (TA),
gombot mindaddig, míg a kívánt
funkció meg nem jelenik.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi vezérléssel.
A közlekedési információk
hangerejének beállítása
A közlekedési információk hangereje előzetesen
beállítható és memorizálható, így nem marad le
ezekről az információkról.
1 Állítsa be a tárolni kívánt hangerőt a +/–
hangerőszabályzó gombokkal.
2 Tartsa lenyomva a (TA) gombot mindaddig,
míg a „TA” meg nem jelenik.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva,
a készülék automatikusan átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása
történik (az aktuális műsorforrás műsora
megszakad).
Ha egy adott regionális műsort
szeretne hallgatni — REG
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobban fogható regionális műsorra az
adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a menüből a „REG-OFF”
beállítást) (9. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
HU
folytatás a következő oldalon t 7
CDX-S2220
2220_zak11314\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Thursday, January 13, 2005 4:42 PM
A műsorszámtípus (PTY)
kiválasztása
1 FM hullámsávon fogható műsor
hallgatása közben nyomja meg
a (PTY) gombot.
Egyéb funkciók
A hangjellemzők beállítása
A hangzás szabályozása —
BAL/FAD
Módosíthatja a balanszot és a fader beállítását.
2
3
Az aktuális műsorszámtípus neve megjelenik
a kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY
adatokat is.
Nyomja meg ismételten a (PTY)
gombot mindaddig, míg a kívánt
műsorszámtípus neve meg nem
jelenik.
Nyomja meg a (SEEK) +/– gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsorszámot sugárzó állomás keresését.
A távvezérlővel
A 2. lépésben használja a M vagy m gombot
a műsorszámtípus kiválasztásához.
1
LOW* (mély) t MID* (közép) t HI*
(magas) t BAL (bal-jobb) t FAD (elölhátul)
* Ha az EQ3 funkciót bekapcsolta (8. oldal).
2
Műsorszámtípusok
NEWS (Hírek), AFFAIRS (Aktuális hírek),
INFO (Információk), SPORT (Sport),
EDUCATE (Oktatás), DRAMA (Rádiójátékok),
CULTURE (Kultúra), SCIENCE (Tudomány),
VARIED (Egyéb), POP M (Pop zene),
ROCK M (Rock zene), EASY M (Szórakoztató
zene), LIGHT M (Közkedvelt klasszikus zene),
CLASSICS (Komolyzene), OTHER M (Egyéb
zenei műsor), WEATHER (Időjárás),
FINANCE (Pénzügyi hírek), CHILDREN
(Gyermekműsor), SOCIAL A (Társadalmi
ügyek), RELIGION (Vallás), PHONE IN
(Telefonos műsor), TRAVEL (Utazás),
LEISURE (Szórakozás), JAZZ (Dzsessz),
COUNTRY (Country zene), NATION M
(Nemzeti zene), OLDIES (Régi slágerek),
FOLK M (Népzene), DOCUMENT
(Dokumentum műsor)
Megjegyzés
E funkció nem működik azokban az országokban/
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
A CT (pontos idő) beállítása
1 Válassza ki a „CT-ON” opciót az
A (SEL) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a „BAL”
vagy a „FAD” funkciót.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek
meg:
A hangerőszabályzó +/– gombokkal
állítsa be a kiválasztott hangjellemzőt.
3 másodperc után a kijelző visszakapcsol
a normál lejátszásnak/rádióvételnek
megfelelő üzemmódba, és a beállítás
tárolódik.
Megjegyzés
A beállítást a kiválasztást követő 3 másodpercen belül
végre kell hajtani.
A távvezérlővel
A 2. lépésben használja a <, M, , vagy m gombot
a kiválasztott jellemző beállításához.
Az ekvalizer beállítása — EQ3
A hangzásképeket módosíthatja, és a beállítást
a készülék memóriájában tárolhatja.
1
Válassza ki a műsorforrást, és az
(EQ3) gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a kívánt hangzásképet.
2
A (SEL) gomb többszöri
megnyomásával a „LOW”, „MID” vagy
„HI” beállítás közül választhat.
3
A hangerőszabályzó +/– gombokkal
végezze el a kiválasztott tartomány
hangerőbeállítását.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be
a –10 dB és +10 dB közötti tartományban.
alapbeállítási menüben (9. oldal).
Megjegyzés
• A CT funkció akkor sem biztos, hogy működik, ha
éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
A 2-es és 3-as lépés ismételt végrehajtásával
végezze el az ekvalizer görbe teljes
beállítását.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva a (SEL) gombot, mielőtt
a beállítást befejezné.
8HU
CDX-S2220
2220_zak11314\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Thursday, January 13, 2005 4:42 PM
3 másodperc után a kijelző visszakapcsol
a normál lejátszásnak/rádióvételnek megfelelő
üzemmódba, és a beállítás tárolódik.
A távvezérlővel
A 3. lépésben használja a <, M, , vagy m gombot
a kiválasztott jellemző beállításához.
Az alapbeállítási menü
funkcióinak beállítása —
SET
1
Tartsa nyomva a (SEL) gombot.
Az alapbeállítási menü megjelenik.
2
Nyomja meg ismételten a (SEL),
gombot mindaddig, míg a kívánt
menüpont meg nem jelenik.
3
4
A hangerőszabályzó +/– gombokkal
válassza ki a kívánt opciót (például
„ON” vagy „OFF”).
Tartsa nyomva a (SEL) gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
lejátszásnak/rádióvételnek megfelelő
üzemmódba, és a beállítás tárolódik.
Megjegyzés
A megjelenített opciók műsorforrásonként és
menüpontonként eltérőek lehetnek.
A távvezérlővel
A 3. lépésben használja a < vagy , gombot
a kiválasztott jellemző beállításához.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
a „z” szimbólum jelöli a gyári beállítást.
CLOCK-ADJ (4. oldal)
(órabeállítás)
CT (pontos
idő)
A „CT-ON” vagy „CT-OFF” (z)
opció közül választhat
(7, 8. oldal).
BEEP
(hangjelzés)
A „BEEP-ON” (z) vagy „BEEPOFF” opció közül választhat.
DEMO*1
(bemutató)
A „DEMO-ON” (z) vagy
„DEMO-OFF” opció közül
választhat (4. oldal).
A.SCRL
(automatikus
görgetés)
A hosszú felirat automatikus
görgetése a csoportnév/
műsorszámnév kijelzése közben.
– „A.SCRL-ON”: a görgetés
bekapcsolása.
– „A.SCRL-OFF” (z):
a görgetés kikapcsolása.
REG*2
(regionális
vétel)
Külön megvásárolható
távvezérlők használata
RM-X114 távvezérlő
A kezelőszervek
A távvezérlő és a készülék azonos elnevezésű
gombjai ugyanazt a funkciót vezérlik
a készüléken.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST*
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
VOL
ATT
–
A készülék egyes funkcióinak működtetése
a távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel. Ezek a következők:
• </, (SEEK –/+) gombok
A rádió/CD működtetése, ugyanúgy, mint
a készülék (SEEK) +/– gombjával. (További
funkciókat a megfelelő oldal „A távvezérlővel”
című fejezetében olvashat.)
• SOUND (hangzás) gomb
Funkciója megegyezik a készülék (SEL)
gombjáéval.
• M/m (DISC*/PRESET +/–) gombok
A CD működtetése, ugyanúgy, mint a készülék
(1)/(2) –/+ gombjával. (További funkciókat
a megfelelő oldal „A távvezérlővel” című
fejezetében olvashat.)
* Ennél a készüléknél nincs funkciója.
Megjegyzés
Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja
a rendszert a (SOURCE) gombbal, vagy egy lemez
behelyezésével aktiválja azt.
folytatás a következő oldalon t
A „REG-ON” (z) vagy „REGOFF” opció közül választhat
(7. oldal).
*1 A készülék kikapcsolt állapotában.
*2 FM vétel közben.
9HU
CDX-S2220
2220_zak11314\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Thursday, January 13, 2005 4:42 PM
A lítium elem cseréje
Normál használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől
függően előfordulhat, hogy rövidebb ideig.)
Amikor az elem kezd kimerülni, a kártyatávvezérlő hatótávolsága csökken. Cseréje ki az
elemet egy új, CR2025 típusú lítium
gombelemre. A tűz- és robbanásveszély
elkerülése érdekében csak a megadott típusú
elemet használja.
További információk
Figyelmeztetés
• Ha gépkocsija a tűző napon parkolt, a készülék
bekapcsolásával várjon néhány percet, amíg
kellő mértékben lehűl a készülék.
• Ha a gépkocsi motoros antennával rendelkezik,
az antenna automatikusan kitolódik, amikor
a készüléket bekapcsolja.
Páralecsapódás
Esős napokon vagy párás környezetben pára
csapódhat le a lejátszó lencséjén és a készülék
kijelzőjén. A készülék ekkor hibásan működhet.
Ilyen esetben vegye ki a lemezt, és várjon kb.
egy órát, hogy a lecsapódott nedvesség
elpárologjon.
x
a + jellel
fölfelé
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
10HU
A kiváló hangminőség megőrzése
Ügyeljen arra, hogy gyümölcslé vagy egyéb
üdítőital ne fröccsenhessen a készülékre
és a lemezekre.
A lemezek helyes kezelése
• A lemez tisztaságának megőrzése érdekében ne
érintse meg a lemez felületét. A lemezt
széleinél fogva kezelje.
• Tartsa lemezeit saját tokjukban, vagy
a lemezváltó tárban, amikor nem használja
azokat.
• Ne tegye ki a lemezeket magas hőmérséklet
hatásának. Ne hagyja őket az autóban, vagy
a műszerfalon/hátsó kalaptartón.
• Ne ragasszon címkét a lemezre, ne tegyen
a készülékbe olyan lemezt, amelynek a felületét
ragacsos anyag (pl. tinta/ragasztó) szennyezi.
Az ilyen lemez nem tud megfelelően forogni,
és könnyen megrongálódhat, vagy üzemzavar
keletkezhet.
• Ne tegyen a készülékbe olyan lemezeket,
amelyre matrica vagy címke van ragasztva.
Ha ilyen lemezt helyez a készülékbe,
a következő problémák merülhetnek fel:
– A készülék nem adja ki a lemezt (a felváló
címke beragad a lejátszó mechanikájába).
– A készülék nem tudja olvasni az adatokat
(kimaradások a lejátszásban) amiatt, hogy
a lejátszó hőtermelése következtében
a matrica összehúzódik, és meggörbíti
a lemezt.
CDX-S2220
2220_zak11314\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Thursday, January 13, 2005 4:42 PM
• Különleges alakú (szív vagy csillag formájú,
nyolcszögletű) lemezeket nem lehet ezzel
a készülékkel lejátszani. A készülék
megrongálódhat. Ne tegyen ilyen lemezt
a készülékbe.
• 8 cm-es CD-lemezeket ezzel a készülékkel nem
lehet lejátszani.
• Lejátszás előtt a lemezt külön
megvásárolható
tisztítókendővel középről
sugárirányban kifelé haladva
tisztítsa meg. A tisztításhoz
ne használjon benzint, hígítót,
vagy háztartási
tisztítószereket.
Az antisztatizáló spray csak
analóg (hang) lemezekhez használható.
Tudnivalók az CD-R/CD-RW
lemezekről
• A lemez állapotától, valamint attól függően,
hogy milyen készülékkel készítették a felvételt,
előfordulhat, hogy egyes CD-R/CD-RW
lemezeket nem lehet lejátszani ezzel
a készülékkel.
• Nem lehet lejátszani lezáratlan CD-R/CD-RW
lemezt.
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD)
szabványnak megfelelő lemezek lejátszására
képes. Napjainkban egyre több lemeztársaság
másolásvédelemmel ellátott zenei CD-ket hoz
forgalomba. Kérjük ne feledje, hogy ezek között
lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek meg
a CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel
nem lehet lejátszani.
Az MP3 fájlokról
Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy
szabványos technológia a hang tömörítésére.
A tömörített audio CD adatok mérete az
eredetinek körülbelül 1/10 része lesz.
• A készülék kompatibilis az ISO 9660 1-es/2-es
szinttel, a Joliet/Romeo kiterjesztési
formátummal, az 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4
verziójú ID3 mezővel és a többmenetes
lemezekkel.
• Maximális mennyiségek:
– mappák (csoportok): 150 (beleértve a gyökér
és az üres mappákat is).
– MP3 fájlok (műsorszámok) és mappák
lemezenként: 300 (ha a mappa/fájlnevek sok
karaktert tartalmaznak, ez a szám kevesebb is
lehet 300-nál).
– a mappa/fájlnév megjeleníthető karaktereinek
száma 32 (Joliet) vagy 32/64 (Romeo); ID3
mező esetében 15/30 karakter (1.0, 1.1, 2.2 és
2.3) vagy 63/126 karakter (2.4).
Az MP3 fájlok lejátszási sorrendje
MP3
Mappa
(csoport)
MP3 fájl
(műsorszám)
Megjegyzések
• Ha ebben a készülékben szeretne lejátszani egy
lemezt, zárja le megfelelően azt.
• MP3 fájl elnevezés esetén mindig adja a fájlhoz az
„.mp3” kiterjesztést.
• Ha nagy adatmennyiségű (pl. 320 kbps) MP3 fájlt
játszik le, a lejátszás szaggatottá válhat.
• Ha egy VBR (változó bitmennyiségű) MP3 fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre/hátra, az
eltelt játékidő pontatlan lehet.
• Ha többmenetes lemezt játszik le, a készülék az első
menet első műsorszámának formátumát ismeri fel
és játssza le (minden más formátumot kihagy
a készülék). A formátumok elsőbbségi sorrendje:
CD-DA, ATRAC CD és MP3.
– Ha a lemez első műsorszáma CD-DA, a készülék
csak az első menet CD-DA műsorszámait játssza
le.
– Ha a lemez első műsorszáma nem CD-DA,
a készülék egy ATRAC CD vagy MP3 menet
műsorszámait játssza le. Ha a lemezen nincs ilyen
formátumú menet, a „NO MUSIC” felirat jelenik
meg.
Néhány szó az ATRAC CD
lemezekről
Az ATRAC3plus formátumról
Az ATRAC3 (Adaptív transzformációs
akusztikus kódolás 3) egy hangtömörítési
technológia. Ez az eljárás az eredeti méretének
kb. 1/10-részére tömöríti össze az audio CD
adatait. Az ATRAC3plus – mely az ATRAC3
továbbfejlesztett változata – az eredeti méretének
kb. 1/20-részére tömöríti össze az audio CD
adatait. Ez a készülék mind az ATRAC3, mind az
ATRAC3plus formátum kezelésére képes.
ATRAC CD
Az ATRAC CD egy olyan audio CD, melynek
műsorszámait az erre alkalmas szoftverrel
(pl. SonicStage 2.0 vagy újabb, illetve
SonicStage Simple Burner) ATRAC3 vagy
ATRAC3 formátumban tömörítették.
• Maximális mennyiségek:
– mappák (csoportok): 255
– fájlok (műsorszámok): 999
11HU
CDX-S2220
2220_zak11314\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Thursday, January 13, 2005 4:42 PM
• A mappa/fájl elnevezése és a SonicStage
szoftverrel felvett szöveg megjelenik
a készülék kijelzőjén.
Az ATRAC CD részleteit lásd a SonicStage vagy
a SonicStage Simple Burner leírásában.
A készülék kiszerelése
1
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Vegye le a készülékről az előlapot
(4. oldal).
2 A kioldókulcsokat akassza a keret két
oldalába.
Megjegyzés
Az ATRAC CD-t mindenféleképpen a megfelelő
szoftverrel (pl. SonicStage 2.0 vagy újabb, illetve
SonicStage Simple Burner 1.0 vagy 1.1) kell rögzíteni,
melyet a Sony Network készülékekhez mellékelnek.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan
kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem
kap választ ebben az útmutatóban, keresse fel
a vásárlás helyét.
Ügyeljen rá, hogy a kioldókulcsot
megfelelően illessze a kerethez.
Karbantartás
3 Húzza kifelé a kioldókulcsokat, és ezzel
együtt a keretet is.
Az
olvadóbiztosíték
cseréje
Az olvadóbiztosíték cseréjénél
ügyeljen arra, hogy az eredeti
olvadóbiztosítékon feltüntetett
amperértéknek megfelelőt
használjon. Ha az
olvadóbiztosíték kiég,
ellenőrizze a tápfeszültség
csatlakozást, majd cserélje ki
a biztosítékot. Ha a csere után
Biztosíték
ismét kiég az olvadóbiztosíték,
(10 A)
a hiba a készülékben van.
Ilyenkor forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
2
A készülék eltávolítása.
1 Tolja be a két kioldókulcsot a készülék két
oldalán kattanásig.
A kampó befelé
nézzen.
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói
elszennyeződnek. A lehető legjobb hangminőség
megőrzése érdekében vegye le az előlapot
(4. oldal), és rendszeresen tisztítsa meg
a készüléken és az előlapon található
csatlakozókat alkoholba mártott, pálcikára tekert
vatta segítségével. A vattát ne nyomja túlzott
erővel a készülékre. A csatlakozók
megsérülhetnek.
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé
a készüléket.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
A készülék
Az előlap hátoldala
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le az autó motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy fémes
eszközzel.
12HU
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony
CDX-S2220 típusú CD-játszós autórádió az
IpM-BkM. 2/1984. (III. 10.) számú együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
CDX-S2220
2220_zak11314\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Thursday, January 13, 2005 4:42 PM
CD-játszó
Jel/zaj arány: 120 dB
Frekvencia átvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: Nem mérhető
Rádió
FM tuner
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antenna csatlakozó: Külső antenna csatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Hasznos érzékenység: 9 dBf
Szelektivitás: 75 dB 400 kHz-en
Jel/zaj arány: 67 dB (sztereó), 69 dB (mono)
Harmonikus torzítás 1 kHz-en:
0,5% (sztereó), 0,3% (mono)
Áthallási csillapítás: 35 dB 1 kHz-nél
Frekvencia átvitel: 30–15 000 Hz
MW/LW tuner
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antenna csatlakozó: Külső antenna csatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Érzékenység: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Erősítő
Kimenetek: Hangsugárzó kimenetek (zárt csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia: 4–8 ohm
Maximális kimenő teljesítmény: 50 W × 4 (4 ohmon)
Általános jellemzők
Kimenetek:
Audio kimenetek (hátsó)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Telefonos némítás csatlakozó
Antenna bemenet
Hangszínszabályzók:
Mély ±10 dB 60 Hz-en (XPLOD)
Közép: ±10 dB 1 kHz-en (XPLOD)
Magas ±10 dB 10 kHz-en (XPLOD)
Tápfeszültség igény: 12 V egyenfeszültségű gépkocsi
akkumulátor (negatív test)
Méretek: 178 × 50 × 176 mm (szé × ma × mé)
Szerelési méretek: Około 182 × 53 × 161 mm (szé × ma
× mé)
Tömeg: Kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok:
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Hordtáska az előlaphoz (1 db)
Külön megvásárolható tartozékok:
Távvezérlő RM-X114
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja
a leggyakrabban előforduló hibák orvoslását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat
és a kezelési utasításokat.
Általános jellegű problémák
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha minden
rendben van, ellenőrizze az olvadóbiztosítékot.
• Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről
eltűnik minden kijelzés, a távvezérlővel nem
működtetheti a készüléket.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik
kapcsolódobozzal (relével).
Nincs hang.
• A hangerő túl alacsony.
• A némítási funkciót (ATT) bekapcsolta, vagy
a telefonos némítási funkció aktiválódott
(ha a telefon némító vezetékét csatlakoztatta
az ATT vezetékhez).
• Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza
ki a fader szabályzó (FAD) középső beállítását.
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (9. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható
végerősítőt csatlakoztatott, és nem használja
a készülék beépített erősítőjét.
A memóriában tárolt információk törlődnek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápkábelt vagy az akkumulátort leválasztotta
az áramkörről.
• A tápkábelt nem megfelelően csatlakoztatta.
A memorizált állomások és a pontos idő
törlődnek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha a gyújtáskapcsolót
elfordítja.
A vezetékek nincsenek megfelelően egyeztetve
a gépkocsi tápfeszültség csatlakozójának
vezetékeivel.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
A kijelzőről eltűnnek/egyáltalán nem
jelennek meg a kijelzések.
• Egyes alkatrészek forrasztásához ólommentes
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva
tartja az (OFF) gombot.
t A kijelzés megjelenítéséhez tartsa ismét
lenyomva az (OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (12. oldal).
forrasztóanyagot használtunk. (több mint 80%)
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A külső burkolatokban nem használtunk
•
halogénezett égésgátló anyagokat.
A dobozban használt csomagolóanyagok nem
tartalmaznak polisztirén alapú habot.
folytatás a következő oldalon t
13HU
CDX-S2220
2220_zak11314\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Thursday, January 13, 2005 4:42 PM
CD lejátszás
A lemezt nem lehet betölteni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte
be.
A lejátszás nem indul el.
• Szennyezett vagy hibás lemez.
• Nem audio használatra való CD-R/CD-RW
lemezt próbál meg lejátszani (11. oldal).
MP3 fájlok nem játszhatók le.
A lemez nem kompatibilis az MP3 formátummal
és verziószámmal (11. oldal).
Egyes MP3 fájlok lejátszása hosszabb idő
után indul el, mint másoké.
A következő lemezek esetében a lejátszás
hosszabb idő után indul el a szokásosnál.
– Bonyolult fastruktúrájú lemez esetében.
– Többmenetes lemez esetében.
– Olyan lemez esetében, melyre még adatot lehet
írni.
Az ATRAC CD-t nem lehet lejátszani.
• A lemezt nem a megfelelő, hiteles szoftverrel
(pl. SonicStage vagy SonicStage Simple
Burner) vették fel.
• A csoportba nem sorolt műsorszámokat nem
lehet lejátszani.
A kijelzést nem görgeti a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek
esetében előfordulhat, hogy a görgetés nem
funkcionál.
• Az „A.SCRL” funkció ki van kapcsolva.
t Válassza ki az „A.SCRL-ON” opciót
(9. oldal).
Hangkiesés.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőléssel,
a gépkocsi stabil részén kell beszerelni.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A funkciógombok nem működnek.
A lemezt nem adja ki a készülék.
Nyomja meg a RESET memóriatörlő gombot
(4. oldal).
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• Csatlakoztassa a motoros antenna vezérlőkábelt
(kék), vagy a kapcsolt tápfeszültség kábelt
(piros) a gépkocsi antennaerősítőjéhez vezető
tápkábelhez (csak ha a gépkocsi a hátsó vagy
oldalsó ablakba épített FM/MW/LW
antennával rendelkezik).
• Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását
a gépkocsiban.
• A motoros antenna nem működik.
t Ellenőrizze a motoros antenna vezérlőkábel
csatlakoztatását.
14HU• Ellenőrizze
a frekvenciát.
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát memorizálta.
• Gyenge a vétel.
Az automatikus hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot
nem megfelelően használja.
t A hangolás túl gyakran leáll:
Nyomja meg a (SENS) gombot mindaddig,
míg a „LOCAL-ON” meg nem jelenik.
t A hangolás nem áll meg a kívánt
állomásnál: Nyomja meg a (SENS) gombot
mindaddig, míg a „MONO-ON” vagy
„MONO-OFF” (FM), illetve a „LOCALOFF” (MW/LW) meg nem jelenik.
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Kapcsoljon mono üzemmódba. Nyomja
meg a (SENS) gombot mindaddig, míg
a „MONO-ON” meg nem jelenik.
Az FM sztereó műsor monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Nyomja meg a (SENS) gombot mindaddig,
míg a „MONO-OFF” meg nem jelenik.
RDS vétel
A készülék néhány másodperc után
keresési üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP
információkat, vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (7. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (7. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz
közlekedési információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés látható.
• Az aktuális állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja
a műsorszámtípust.
Hibakijelzések/Üzenetek
ERROR
• A lemez piszkos, vagy fordítva helyezte be.
t Tisztítsa meg, vagy helyezze be
megfelelően a lemezt.
• A lemez nem játszható le valamilyen probléma
miatt.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
CDX-S2220
2220_zak11314\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Thursday, January 13, 2005 4:42 PM
FAILURE
A hangszórók/erősítők csatlakoztatása nem
megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd a külön
mellékelt beszerelési/üzembe helyezési
útmutatóban.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi
a készüléket, vigye magával azt a lemezt is,
melynek használata során a hiba fellépett.
L.SEEK +/–
Automatikus hangolás közben a csökkentett
vételi érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
Az aktuális rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
t Amíg az állomás neve villog, nyomja meg
a (SEEK) +/– gombot. A készülék keresni
kezd egy másik olyan állomást, mely azonos
PI adatokkal (műsortípussal) rendelkezik
(„PI SEEK” megjelenik).
NO ID3
Az MP3 fájl nem tartalmaz ID3 mező
információkat.
NO INFO
Az ATRAC3/ATRAC3plus fájl nem tartalmaz
szöveges információkat.
NO MUSIC
A lemez nem zenei fájlokat tartalmaz.
t Helyezzen be egy zenei CD-lemezt.
NO NAME
A műsorszám nem tartalmaz műsorszám/csoport/
lemeznév információkat.
NO TP
A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
OFFSET
Belső meghibásodás léptett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.
Ha a hibaüzenet nem tűnik el a kijelzőről,
forduljon a Sony szakszervizhez.
READ
A készülék a lemezen lévő műsorszám és csoport
információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik,
és a lejátszás automatikusan megkezdődik.
A lemez adatszerkezetétől függően
ez a művelet több mint egy percig is eltarthat.
RESET
A CD-készülék és a CD/MD-váltó valamilyen
hiba folytán nem vezérelhető.
t Nyomja meg a RESET gombot (4. oldal).
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben
elérte a lemez elejét vagy végét, és nem tud
továbblépni.
„
”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel
a készülékkel.
15HU
CDX-S2220
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Thursday, January 13, 2005 4:42 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-S2250S/S2250
Download PDF

advertising