Sony | CDX-G1101U | Sony CDX-G1101U Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

Lejátszás USB-eszközről / Zeneszámok lejátszása különféle módokban /
A hang jellemzőinek beállítása / Beállítható elemek módosítása
CDX-G1101U
BEÁLLÍTÁS
A kezelőszervek helye és az alapműveletek
Az előlap levétele
Az óra beállítása
Főegység
A lopások megelőzése érdekében levehető
az egység előlapja.
Az óra 24 órás digitális kijelzést használ.
2 Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
kategóriához, és nyomja meg a tárcsát.
3 A kívánt zeneszám megkereséséhez
ismételje meg a 2. lépést.
Elindul a lejátszás.
(tallózás) gombot megnyomva lépjen
A
ki a Quick-BrowZer üzemmódból.

(vissza)
Visszatérés az előző ablakba.
MODE
Nyomja meg a rádiósáv (FM1, FM2, FM3,
MW vagy LW) kiválasztásához.
 A távvezérlő jelének érzékelője
 Az előlap kioldógombja
 SRC (forrás)
Nyomja meg a készülék bekapcsolásához;
válassza ki a forrást (Rádió/CD/USB/AUX).
OFF
1 másodpercnyi nyomva tartás után a leáll
a jelforrás jeleinek fogadása, és megjelenik
az óra.
2 másodpercnyi nyomva tartás után
kikapcsol a készülék és a kijelző is.
 Vezérlőtárcsa
A tárcsa forgatásával szabályozható
a hangerő.
ENTER
Belépés a kijelölt menübe.
MENU
A beállítási menü megnyitása.
 Lemeznyílás
 Kijelző
 SEEK +/–
/ (előző/következő)
/ (gyors hátra-/előretekerés)
©2015 Sony Corporation
Rádió:
Rádióállomások automatikus hangolása
(nyomja meg); rádióállomás kézi keresése
(nyomja meg és tartsa nyomva).
CD/USB:
Zeneszám kihagyása (nyomja meg);
zeneszámok folyamatos kihagyása (nyomja
meg, majd 2 másodpercen belül ismét
nyomja meg és tartsa nyomva); zeneszám
visszatekerése/előretekerése (nyomja meg
és tartsa nyomva).
  (lemez kiadása)
(tallózás)

Belépés a Quick-BrowZer™ üzemmódba.
(A CD-n vagy USB-eszközön lévő
zeneszámokat könnyen, kategóriájuk
alapján keresheti meg.)
1 A keresési kategóriák listájának
megjelenítéséhez nyomja meg
a (tallózás)* gombot CD-ről vagy
USB-ről való lejátszás közben.
A zeneszámok listájának megjelenése
(vissza) gomb többszöri
után a
megnyomásával jelenítheti meg
a kívánt keresési kategóriát.
* Ha USB-lejátszás közben megnyomja és
legalább 2 másodpercig nyomva tartja
a (tallózás) gombot, akkor közvetlenül
a kategórialista elejére térhet vissza.
 AF (alternatív frekvenciák)/TA
(közlekedési hírek)
Az AF és a TA funkció beállítása.
PTY (programtípus)
Nyomva tartásával választható ki a kívánt
PTY-program az RDS szolgáltatásból.
 Számgombok (1–6)
Rádió:
Tárolt rádióállomások hallgatása
(nyomja meg); rádióállomások tárolása
(nyomja meg és tartsa nyomva).
CD/USB:
1/2: ALBUM / (MP3/WMA lejátszása
közben)
Album kihagyása (nyomja meg);
albumok folyamatos kihagyása
(nyomja meg és tartsa nyomva).
3:
(ismétlés)
4: SHUF (véletlen sorrend)
6: PAUSE
A lejátszás szüneteltetése. A lejátszás
folytatásához ismét nyomja meg.
 MEGA BASS
Ezzel a gombbal lehet bekapcsolni és
kikapcsolni a MEGA BASS funkciót.
 DSPL (kijelző)
Megnyomásával változtatható a kijelzőn
megjelenített információk köre.
SCRL (görgetés)
Nyomva tartásával görgethető a kijelzőn
megjelenített szöveg.
 AUX bemeneti aljzat
 USB port
Figyelmeztetés ACC állás nélküli
gyújtáskapcsolóval rendelkező
járművekhez
Figyeljen arra, hogy be legyen kapcsolva
az AUTO OFF funkció. Ekkor az egység
kikapcsolása után a beállított idő elteltével
automatikusan teljesen le fog kapcsolódni.
Ha nem kapcsolja be az AUTO OFF funkciót,
akkor a gyújtás lekapcsolása után mindig be
kell nyomni és nyomva kell tartani az OFF
gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.
1
Nyomja meg és tartsa nyomva
az OFF  gombot.
Az egység kikapcsolódik.
2
Nyomja meg az előlap kioldógombját ,
majd önmaga felé húzva vegye le az
előlapot.
Figyelmeztető hangjelzés
Ha olyankor fordítja OFF állásba
a gyújtáskapcsolót, amikor nincs levéve
az előlap, pár másodpercre megszólal
a figyelmeztető hangjelzés. A hangjelzés
csak akkor szólal meg, ha a beépített
erősítőt használja.
Az előlap felhelyezése
Az ábra szerint illessze az előlap  részét az
egység  részéhez, és az előlap bal oldalát
kattanásig nyomja be.
1
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [CLOCK-ADJ] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
Ekkor villogni kezd az óra értéke.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a pontos időnek
megfelelő óra- és percértékre.
A digitális kijelzés léptetéséhez nyomja
mega SEEK +/– gombot.
4
A perc beállítás után nyomja meg
a MENU gombot.
Ezzel befejeződött a beállítás, és elindul
az óra.
Az óra megjelenítése
Nyomja meg a DSPL gombot.
Hasznos tanács
Az RDS funkcióval az óra automatikusan is beállítható.
A részleteket a lap másik oldalán található „Beállítható
elemek módosítása” című fejezet ismerteti; válassza
a [CT-ON] (óra szerinti idő) elemet.
A kezelőszervek helye és az alapműveletek /
Az előlap levétele / Az óra beállítása /
Rádióállomások kézi tárolása
RÁDIÓ
Rádióállomások automatikus
tárolása
USB
3
USB
1
1
A [TUNER] beállítás kiválasztásához
nyomja meg többször az SRC gombot.
Sávváltáshoz nyomja meg többször
a MODE gombot.
Nyissa fel az USB-aljzat fedelét,
és csatlakoztasson egy USB-eszközt
az USB-porthoz.
Elindul a lejátszás.
Ha már csatlakoztatva van egy eszköz,
a lejátszás elindítása érdekében nyomja
meg az SRC gombot az [USB] beállítás
kiválasztásához.
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a [BTM]
beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
Az egység a rádióállomásokat frekvenciájuk
szerinti növekvő sorrendben programozza
be a számgombokra.
CD
A hang jellemzőinek beállítása
Ha vezetés közben hangol be rádióállomásokat,
a balesetek elkerülése érdekében használja
a BTM (Best Tuning Memory – Legjobb hangolás
memóriába) funkciót.
2
RÁDIÓ
Lejátszás USB-eszközről
Figyelem!
1
BEÁLLÍTÁS
2
Állítsa be a hangerőt az autós
médialejátszón.
Lejátszás leállítása
Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.
Csatlakoztatott készülék eltávolítása
Állítsa le a lejátszást, és húzza ki a készülék
csatlakozóját.
CD
USB
Zeneszámok lejátszása
különféle módokban
A lejátszási módok köre a választott
jelforrástól függ.
1
Lejátszás közben nyomja meg többször
a (ismétlés) vagy a SHUF (véletlen
sorrend) gombot a kívánt lejátszási mód
kiválasztásához.
Eltarthat egy darabig, amíg a kiválasztott
lejátszási módban elkezdődik a lejátszás.
Rádióhallgatás/lejátszás közben nyomja
meg a MENU gombot, a vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki a [SOUND] elemet,
majd nyomja meg a tárcsát.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt elemig,
és nyomja meg a tárcsát.
3
A vezérlőtárcsát forgatva jelölje ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
Megtörtént a beállítás.
4
Az előző kijelzőhöz való visszatéréshez
(vissza) gombot.
nyomja meg a
BEÁLLÍTÁS
EQ5 SETTING
Az EQ5 beállítás [CUSTOM] értékéhez tartozó
paraméterek beállítása.
BASE
A hangszínszabályzó görbe beállításának
alapjául szolgáló gyári görbe megadása:
[BAND1] (alacsony frekvencia), [BAND2] (középalacsony frekvencia), [BAND3] (középfrekvencia),
[BAND4] (közép-magas frekvencia),
[BAND5] (magas frekvencia).
A hangerő –10 dB és +10 dB között 1 dB-es
lépésekben változtatható.
BALANCE
A bal és jobb oldali hangszórók egymáshoz
viszonyított erősségének beállítása:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
RÁDIÓ
CD
USB
Beállítható elemek módosítása
1
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a kívánt kategóriát, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt elemig,
és nyomja meg a tárcsát.
3
A vezérlőtárcsát forgatva jelölje ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
Megtörtént a beállítás.
Visszatérés az előző kijelzéshez
(vissza) gombot.
Nyomja meg a
A forrástól és a beállítástól függően a következő
elemek állíthatók be:
SOUND beállítás:
FADER
Az első és hátsó hangszórók egymáshoz
viszonyított erősségének beállítása:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
MEGABASS (megabasszus)
A basszushangok erősítése a hangerővel
szinkronban: [ON], [OFF].
SW LEVEL (mélysugárzó hangerőssége)
A mélysugárzó hangerősségének beállítása:
[+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].
CLOCK-ADJ (óra beállítása)
Az óra beállítása.
EQ5 PRESET
Hangszínszabályozó görbe kiválasztása
10 lehetőségből, vagy kikapcsolás:
[OFF], [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE],
[HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [CUSTOM].
A hangszínszabályozó görbe beállítása
mindegyik forrás esetén külön tárolható.
AUX VOL (AUX aljzat hangerőssége)
Az AUX aljzaton keresztül csatlakoztatott
készülékek relatív hangereje:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
A funkció használata esetén nem kell külön
beállítani a hangerőt a jelforrások közötti
váltások esetén.
(Csak az AUX bemenet kiválasztása esetén
érhető el.)
A forrástól és a beállítástól függően a következő
elemek állíthatók be:
AUX-A (AUX audio)
Az AUX jelforráshoz tartozó kijelző aktiválása:
[ON], [OFF]. (Csak akkor érhető el, ha a jelforrás
ki van kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
CT (óra szerinti idő)
A CT funkció aktiválása: [ON], [OFF].
REGIONAL
Rádióadások vételének korlátozása adott
körzetre: [ON], [OFF]. (Csak FM-adás vétele
esetén érhető el.)
BTM
Rádióállomások automatikus tárolása.
(Csak a rádió működése közben érhető el.)
SOUND beállítás:
A részleteket „A hang jellemzőinek beállítása”
című fejezet tartalmazza.
DISPLAY beállítás:
GENERAL beállítás:
CAUT ALM (figyelmeztető hangjelzés)
A figyelmeztető hangjelzések aktiválása:
[ON], [OFF]. (Csak akkor érhető el, ha a jelforrás
ki van kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
BEEP
Hangjelzések bekapcsolása: [ON], [OFF].
AUTO OFF
A készülék automatikus kikapcsolása a megadott
idejű üresjárat után: [NO], [30S] (30 másodperc),
[30M] (30 perc), [60M] (60 perc).
DEMO (bemutató)
A kijelző bemutató módjának aktiválása:
[ON], [OFF].
DIMMER
A kijelző fényerejének változtatása: [ON], [OFF].
SND SYNC (hangszinkronizálás)
Színek szinkronizálása a hanggal: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatikus görgetés)
A hosszú feliratok automatikus görgetése:
[ON], [OFF].
M.DISPLAY (mozgásmegjelenítő)
Mozgó minták megjelenítése: [ON], [OFF].
Download PDF

advertising