Sony | CDX-GT310 | Sony CDX-GT310 Használati útmutató

D:\munka\0001 sony\00002
EUR.fm
Joeravarva\CDX-GT310\01 tordelt\01GB+00COV-
masterpage:Right
2-886-504-11 (1)
FM/MW/LW
CD-lejátszó
HU
Kezelési útmutató
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 11. oldalon olvashat.
CDX-GT310
© 2006 Sony Corporation
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató







Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
Első hangsugárzó
Erősítő
Hátsó hangsugárzó
CD/MD-váltó
Aktív mélyhangsugárzó
2-886-505-11 (2)
Figyelmeztetés
Csatlakoztatási ábra
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenfeszültségű, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, rövidzárlat elkerülése érdekében,
kapcsolja ki az autó gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a tápvezetékről (sárga)
• Ha a készüléket más audio eszközzel együtt csatlakoztatja, az autó felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő áramértékű biztosítéka az autónak,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz kösse.
Alkatrész lista
• A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret  gyárilag
lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt a
kioldókulcsok  segítségével távolítsa el a rögzítőkeretet  és a külső védőkeretet . A részletekről
olvassa el „A külső védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” című részt ().
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.

Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak.
Abban az esetben, ha a reteszelő fülek az oldallap síkjában
állnak vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan beszerelni és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási példa
Megjegyzés (-A)
• A földelő vezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
• A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék beépített
erősítőjét használja.
Hasznos tudnivaló (-B- )
Kettő vagy több CD/MD-váltó csatlakoztatásához az XA-C40
(külön megvásárolható) jelforrás választó használata szükséges.
 A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más
berendezések csatlakoztatása a készülék elromlását
idézheti elő.
 A mobiltelefon csatlakozóvezetékéhez
Figyelmeztetés
Ha a motoros antennája nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja az áramellátó
vezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és az áramellátó vezetékekről
• A motoros antenna vezérlővezetékében (kék) +12 V
egyenfeszültség folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve
ha bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
• Ha az Ön autójában beépített FM/MW/LW antenna
található a hátsó/első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetékét (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön az
autókereskedőnél.
• Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória áramellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória az autó
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is mindvégig kap
áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
• A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
• A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω impedanciájú,
és a terhelhetőségnek megfelelő hangsugárzókat
csatlakoztasson.
• Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit
az autó karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó
csatlakozóvégződéseivel.
• Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
• Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
• Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(beépített erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
• A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
• Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a kijelzőn a
„FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása megfelelő-e.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a normál vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
A
AUDIO OUT REAR*
*AUDIO OUT SUB/REAR
B
BUS AUDIO IN
BUS CONTROL IN
BUS AUDIO IN
XA-C40
Jelforrás választó*
BUS CONTROL IN
*külön megvásárolható
Az XA-C40 tartozéka
*2

L
R
*1az autó antennájából
BUS AUDIO OUT
IN
REAR/SUB
BUS AUDIO IN
AUDIO OUT REAR*3
Legnagyobb áramfelvétel 0,3 A
Biztosíték
(10 A)
BUS
CONTROL IN

AMP REM
ATT
Kék/fehér csíkos
Világoskék
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a „Tápfeszültség
csatlakoztatási ábra” című részt.
Jelforrás
választó
(nem tartozék)
A CD/MD-váltó tartozéka
XA-C40
1
2
3
4
Lila
+
Jobb hátsó hangszóró
5
–
Jobb hátsó hangszóró
6
Szürke
+
Jobb első hangszóró
7
–
Jobb első hangszóró
8
Bal első hangszóró
Fehér
+
–
Bal első hangszóró
Zöld
+
Bal hátsó hangszóró
–
Bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
1
3
5
7
2
4
6
8
5
7
az autó hangszóró csatlakozójából
az autó tápfeszültség csatlakozójából
4
*1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha az autó antennája megfelel az ISO
(Nemzetközi Szabványosítási Szervezet)
előírásainak, a csatlakoztatáshoz használja
a mellékelt adaptert . Először az autó
antennáját csatlakoztassa az adapterhez,
majd az adapter másik felét csatlakoztassa a
fejegység antenna aljzatához.
2
* RCA csatlakozóvezeték (nem tartozék).
3
* Az audio kimenet SUB és REAR között
kapcsolható. A részleteket a kezelési útmutató
11. oldalán találja.
8
4
Sárga
állandó tápfeszültség
5
Kék
motoros antenna vezérlés
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
8
Kék
testelés
Az 1-es, 2-es és 3-as pozíciókban nincsenek érintkezők.
1
5
A kioldókulcsokat
pontosan illessze
4

2

A kampók
befelé
nézzenek



2
1
182
mm
53 m
m
Körmök

3
Műszerfal
Motortér
elválasztófal




A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és a
külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
 Illessze a kioldókulcsokat  a külső
védőkerethez .
 A külső védőkeret  levételéhez húzza kifelé a
kioldókulcsokat .
2 Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
Beépítési példa
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
• Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros illeszkedést
biztosítsanak (-2).
• Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő füle
megfelelően illeszkedik-e a készüléken található mélyedésekbe
(-3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése
A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
-A Leválasztás
Az előlap leválasztása előtt kapcsolja ki a készüléket az
A
B
 gombbal. Nyomja meg a
ki maga felé.
gombot, majd húzza
-B Visszahelyezés
Helyezze az előlap  részét a készülék  részére, ahogy
az ábrán látható, majd kattanásig nyomja be az előlap bal
oldalát.
Figyelem: ha a gépkocsi gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A beállí-
tásról részletesebben a Kezelési útmutató részben olvashat.
A készülék a kikapcsolás után, a beállított idő elteltével
önműködően és teljesen kikapcsol, az akkumulátor lemerülésének megakadályozása érdekében.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off
funkcióban, a gépkocsi gyújtáskapcsolójával történő
leállítása után tartsa nyomva az  gombot, amíg a
kijelző ki nem kapcsol.
RESET gomb
Amikor a beszerelés és a kapcsolatok kiépítése
megtörtént, nyomja meg a RESET gombot egy golyóstoll
hegyével, vagy más hasonló tárggyal, miután az előlapot
eltávolította.
Tápfeszültség csatlakoztatási ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása autónként eltérő
lehet. Ellenőrizze autója csatlakoztatási ábráját, hogy
meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A három
alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy
az autó piros és sárga tápvezetékét fel kell cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és az tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha
a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése vagy problémája
adódna, melyre nem talál választ ebben az útmutatóban,
vegye fel a kapcsolatot az autó forgalmazójával.
Külső tápfeszültség csatlakozó
4 Sárga
4 Sárga
Piros
Piros
Sárga
Sárga
folyamatos tápfeszültség
Piros
kapcsolt tápfeszültség
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
7
Piros
folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező autó
Sárga
Sárga
D:\munka\0001 sony\00002
EUR.fm
Joeravarva\CDX-GT310\01 tordelt\01GB01INT-
masterpage:Left
Az üzembe helyezés és a csatlakoztatás részleteit lásd az üzembe helyezési/csatlakoztatási
útmutatóban.
Figyelem: ha a készüléket olyan gépkocsiba szereli be, amelynek a gyújtáskapcsolóján nincs ACC pozíció
Feltétlenül használja az Auto Off funkciót
(11. oldal).
A kikapcsolást követően a beállított időtartam
letelte után a készülék teljesen és önműködően kikapcsol. Ezzel a gépkocsi akkumulátorának lemerülése megelőzhető.
Ha nem használja az Auto Off funkciót, a
gyújtás kikapcsolása után tartsa nyomva az
(OFF) gombot mindaddig, míg a kijelző ki
nem alszik.
Ez a címke a burkolat hátoldalán található.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő
A Microsoft, a Windows
Media és a Windows logo
a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
egyéb országokban.
2
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002
EURTOC.fm
masterpage:Right
Joeravarva\CDX-GT310\01 tordelt\01GB+00COV-
Tartalomjegyzék
Üdvözöljük! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Egyéb funkciók
Előkészületek
A hangjellemzők beállítása. . . . . . . . . . . . . . .
A hangzás beállítása
— BAL/FAD/SUB. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A menüpontok beállítása — SET . . . . . . . . . .
Külső készülék használata . . . . . . . . . . . . . . .
Külső audiokészülék . . . . . . . . . . . . . . . . .
CD/MD-váltó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A távvezérlő előkészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Az előlap visszahelyezése. . . . . . . . . . . . . . . 5
A kezelőszervek elhelyezkedése és
az alapműveletek
Fejegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az RM-X151 távvezérlő. . . . . . . . . . . . . . . . 6
CD
A kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ismétléses és véletlen sorrendű lejátszás . . . 8
11
11
11
11
12
12
12
További információk
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A lemezek helyes kezelése. . . . . . . . . . . . .
Az MP3/WMA fájlokról . . . . . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibakijelzések/Üzenetek . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
15
15
16
17
18
Rádió
Rádióállomások tárolása és vétele. . . . . . . . . . . 8
Automatikus tárolás — BTM funkció . . . . . 8
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A memóriában tárolt állomások előhívása . . 8
Automatikus hangolás. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Az AF és a TA funkció használata . . . . . . . . 9
A műsorszámtípus (PTY) kiválasztása . . . . 10
A CT (pontos idő) beállítása . . . . . . . . . . . . 10
3
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\CDX-GT310\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
Üdvözöljük!
Elõkészületek
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Sony CDlejátszót. Az alábbi funkcióknak köszönhetően
minden bizonnyal élvezetesebb vezetésben lesz
része.
• CD-lejátszás
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD
TEXT* lemezeket is beleértve), a CD-R/CDRW (MP3/WMA fájlokat, a többmenetes
lemezeket is beleértve (14. oldal)).
Lemez típusa
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt, a gépkocsi akkumulátor cseréje után, vagy a csatlakoztatások megváltoztatása után a memóriát törölni kell.
Vegye le az előlapot, és egy hegyes tárggyal
(pl. golyóstollal) nyomja meg a RESET gombot.
Felirat a lemezen
CD-DA
RESET
gomb
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
egyéb tárolt információk törlődnek.
MP3
WMA
A távvezérlõ elõkészítése
A távvezérlő első használata előtt távolítsa el a
szigetelő lapot.
• Rádióvétel
– Hullámsávonként (FM1, FM2, FM3, MW és
LW) 6 állomás vételi frekvenciáját tárolhatja
a memóriában.
– BTM (vételi minőség szerinti tárolás): a készülék a vételi minőség szerinti sorrendben
tárolja az állomásokat, a legjobban fogható
adóval kezdve.
• RDS szolgáltatások
– Az RDS rendszerű FM állomások szolgáltatásait is használhatja.
• Hangzásbeállítás
– EQ3 stage2: hét, előre beállított hangzáskép közül választhat.
• Külső készülékek használata
A készülékkel a külső CD/MD-váltó berendezéseket is vezérelheti.
• Külső készülék csatlakoztatása
A készülék előlapján lévő AUX aljzat
lehetőséget nyújt hordozható audiokészülék
csatlakoztatására.
* A CD TEXT rendszerű lemez egy olyan CD-DA
lemez, mely információt tartalmaz az album, az
előadó és a műsorszámok elnevezéséről.
4
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
masterpage:Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\CDX-GT310\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1
2
3
4
5
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot, a „CLOCK-ADJ” menü megjelenéséig.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja az előlapot
a tűző napon parkoló gépkocsiban, a műszerfalon
vagy a kalaptartón.
Az előlap visszahelyezése
Az előlap A-val jelölt részét illessze a B-vel
jelölt részhez (az ábra szerint), majd könnyedén
nyomja befelé az előlap bal oldalát, kattanásig.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
Az órakijelzés villogni kezd.
A hangerőszabályzó forgatásával állítsa be az óra és a perc értéket.
A beírási pozíció mozgatásához használja a
(SEEK) –/+ gombot.
Nyomja meg a kiválasztó gombot.
A beállítás megtörtént, az óra működni kezd.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a (DSPL)
gombot. Ha az előző kijelzésre kíván visszakapcsolni, nyomja meg újból a (DSPL) gombot.
A távvezérlővel
A 4. lépésben használja a M vagy a m gombot az óra
és a perc beállításához.
Hasznos tudnivaló
Az óra önműködően is beállítható az RDS szolgáltatás
használatával (10. oldal).
A
B
Megjegyzés
Ne helyezzen semmilyen tárgyat az előlap belső
oldalára.
Az elõlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése érdekében leválasztható.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
gépkocsi gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF pozíció), de nem távolította el az előlapot.
A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
beépített erősítőjét használja.
1
2
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
Nyomja meg a
gombot, és húzza
maga felé az előlapot.
Megjegyzések
• A leválasztás során az előlap ne essen le a földre,
és ne nyomja meg erősen se az előlapot, se a
kijelzőt.
5
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\CDX-GT310\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
A kezelõszervek elhelyezkedése és az alapmûveletek
Fejegység
12 3
4
5
6
7
8
OFF
PUSH SELECT
EQ3
SOURCE
AUX
SEEK
SEEK
PTY
MODE
DIM
ALBM
1
DSPL
9q; qa qs qdqfqg
RM-X151 távvezérlő
1
4
qk
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
w;
wa
qd
+
ws
–
qf
ql
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
+
VOL
–
wd
wf
2
REP
SHUF
3
4
PAUSE
5
qh
6
AF/ TA
qj
CDX-GT310
A részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra.
A távvezérlő és a készülék azonos elnevezésű
gombjai ugyanazt a funkciót vezérlik a készüléken.
A OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása.
B EQ3 (hangszínszabályzó) gomb 11
A kívánt hangzáskép kiválasztása (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM vagy OFF
(kikapcsolva)).
C Hangerőszabályzó/kiválasztó gomb
11
A hangerő beállítása (forgatás); menüelemek
kiválasztása (benyomás és forgatás).
D SOURCE gomb
Bekapcsolás/műsorforrás választás (rádió/
CD/MD*1/AUX).
E Lemezbetöltő nyílás
Helyezzen be egy lemezt a címkés oldalával
felfelé, és a lejátszás elindul.
F Kijelző
G AUX-bemeneti aljzat 12
Hordozható audioeszköz csatlakoztatásához.
H Z (lemezkiadó) gomb
A lemez kivétele a készülékből.
I PTY (műsorszámtípus) gomb 10
A PTY funkció működtetése RDS vétel
esetén.
J
(előlap leválasztó) gomb 5
6
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
masterpage:Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\CDX-GT310\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
K SEEK –/+ gombok
CD:
műsorszámok átugrása (egyszeri megnyomás); műsorszámok folyamatos átugrása
(nyomja meg, majd 1 másodpercen belül
nyomja meg ismét, és tartsa nyomva);
gyorskeresés előre, hátra (tartsa nyomva).
Rádió:
rádióállomások automatikus hangolása
(egyszeri megnyomás); kézi hangolás (tartsa
lenyomva).
A készülék egyes funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel. Ezek az alábbiak. A használat
megkezdése előtt távolítsa el a szigetelő lapot
(4. oldal).
L Távvezérlés érzékelő
w; ATT (némítás) gomb
A hang némítására szolgál. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újból ezt a gombot.
M MODE gomb 8, 12
Hullámsáv választás (FM/MW/LW);
készülék kiválasztása.*2
N DSPL (kijelzési mód)/DIM
(háttérfényerő) gomb 8, 9
A kijelzett funkció kiválasztása (megnyomás); a kijelző megvilágításának módosítása
(nyomva tartás).
O RESET gomb (az előlap mögött) 4
P Számgombok
CD/MD*1:
(1)/(2): ALBM –/+*3*4
Albumok léptetése (megnyomás); albumok folyamatos léptetése (nyomva
tartás).
(3): REP 8
(4): SHUF 8
(6): PAUSE*5
A lejátszás szüneteltetése. A folytatáshoz nyomja meg ismét.
Rádió:
rádióállomások behívása a memóriából
(megnyomás); rádióállomások tárolása
(nyomva tartás).
Q AF (alternatív frekvenciák)/TA
(közlekedési hírek) gomb 9
Az AF és a TA funkciók működtetése RDS
vétel esetén.
qk < (.)/, (>) gombok
A CD/rádió működtetése, ugyanúgy, mint a
készülék (SEEK) –/+ gombjával.
ql VOL (hangerő) +/– gomb
A hangerő beállítása.
wa SEL (kiválasztó) gomb
Funkciója azonos a készülék kiválasztó
gombjával.
ws M (+)/m (–) gombok
CD vezérlés, azonos a készülék (1)/(2)
(ALBM –/+) gombjaival.
wd SCRL (görgető) gomb 8
A kijelzések görgetése.
wf Számgombok
Rádióállomások behívása a memóriából
(megnyomás); rádióállomások tárolása
(nyomva tartás).
*1
*2
*3
*4
*5
Ha MD-váltót csatlakoztatott.
Ha CD/MD-váltót csatlakoztatott.
MP3/WMA/AAC lejátszásakor.
Ha váltót csatlakoztatott, a működés megváltozik,
lásd 13. oldal.
Ha ezzel a készülékkel játszik le.
Megjegyzés
Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja a
rendszert a (SOURCE) gombbal, vagy egy lemez
behelyezésével aktiválja azt.
Hasznos tudnivaló
Az elem cseréjével kapcsolatban olvassa el „A lítium
elem cseréje a távvezérlőben” című fejezetet, a
15. oldalon.
7
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\CDX-GT310\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
CD
Rádió
A CD/MD-váltó csatlakoztatásáról bővebben a
12. oldalon olvashat.
Állomások tárolása és vétele
Figyelem
A kijelzett elemek
Vezetés közben, a balesetek megelőzése érdekében használja a BTM hangolási üzemmódot.
Automatikus tárolás — BTM funkció
1
A WMA/MP3 kijelzés
B Forrás
C Műsor száma/eltelt játékidő, lemez/előadó
neve, album száma*1, album neve, műsorszám neve, szöveges információk*2, óra
*1 Az album száma csak akkor jelenik meg, amikor az
2
*
album változik.
MP3 lejátszása esetén az ID3 mező, WMA
lejátszása esetén a WMA mező látható.
A C kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot; a C elemek görgetéséhez
nyomja meg a távvezérlő (SCRL) gombját, vagy
állítsa be az „A.SCRL-ON” beállítást (12. oldal).
Hasznos tudnivaló
A lemez típusától, a felvételi formátumtól és a beállításoktól függően a kijelzett elemek változhatnak. Az
MP3/WMA részleteit a 14. oldalon olvashatja.
Ismételt és véletlen sorrendű
lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg a (3)
(REP), vagy a (4) (SHUF) gombot
többször, a kívánt funkció megjelenéséig.
Kiválasztás
Funkció
TRACK
Műsorszámismétlés.
ALBUM*
Albumismétlés.
2
3
4
Tartsa lenyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menüje.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a „BTM” megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
hozzárendeli az állomásokat a memóriagombokhoz.
A tárolás befejezését hangjelzés jelzi.
Kézi tárolás
1
Amikor a tárolni kívánt állomás műsorát hallja, tartsa nyomva a memóriagombok ((1)–(6)) egyikét a „MEM”
üzenet megjelenéséig.
A memóriahely száma megjelenik a kijelzőn.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
gombon előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tudnivaló
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (9. oldal).
SHUF ALBUM*
Album ismétlése véletlen sorrendben.
A memóriában tárolt állomások
előhívása
SHUF DISC
Lemez ismétlése véletlen sorrendben.
1
* Csak MP3/WMA fájl lejátszása esetén.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy a
„SHUF-OFF” kijelzést.
8
A (SOURCE) gomb többszöri megnyomásával kapcsoljon „TUNER” üzemmódba.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot.
Az alábbi hullámsávok közül választhat:
FM1, FM2, FM3, MW és LW.
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő memóriagombot ((1)–(6)).
Automatikus hangolás
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a (SEEK) +/– gombot a
keresés elindításához.
Ha a készülék megtalál egy állomást, a hangolás leáll. Ismételje a műveletet a keresett
állomás megtalálásáig.
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\CDX-GT310\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
Hasznos tudnivaló
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi frekvenciáját, tartsa nyomva a (SEEK) +/– gombot, amíg
megközelíti a kívánt frekvenciát, majd a (SEEK) +/–
gomb többszöri megnyomásával végezze el a
finomhangolást (kézi hangolás).
RDS
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással rendelkező FM rádióállomások nem hallható digitális információt sugároznak a szokásos rádióműsor mellett.
A kijelzett elemek
masterpage:Right
Megjegyzések
• Az országtól/régiótól függően előfordulhat, hogy
nem minden RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDS jeleket.
Az AF és a TA funkció használata
1
Nyomja meg többször az (AF/TA) gombot, a kívánt beállítás megjelenéséig.
Kiválasztás
Funkció
AF-ON
Az AF aktiválása, és a TA
kikapcsolása.
TA-ON
A TA aktiválása, és az AF
kikapcsolása.
AF, TA-ON
Az AF és a TA aktiválása.
AF, TA-OFF
Az AF és a TA kikapcsolása.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
A TA/TP*1
B Hullámsáv, funkció
C Frekvencia*2 (műsornév), memóriahely
száma, óra, RDS adatok
*1 Közlekedési hírek vétele közben a „TA” jelzés
*2
villog. Ha közlekedési híreket is sugárzó állomást
hallgat, a „TP” világít.
RDS állomások vétele közben a „*” szimbólum
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
A C kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
RDS szolgáltatások
Ez a készülék az alábbi önműködő RDS szolgáltatásokat használja:
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót használja, a készülék azonos AF/TA beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
A közlekedési információk hangerejének beállítása
A közlekedési információk hangereje előzetesen
beállítható és tárolható, így nem marad le ezekről
az információkról.
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször kézzel újrahangolni az adott állomást, mert a készülék mindig a legerősebb jelet választja ki.
1 A hangerőszabályzó forgatásával állítsa be a
kiválasztott hangjellemzőt.
2 Tartsa nyomva az (AF/TA) gombot a „TA”
megjelenéséig.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési hírekre/állomásokra kapcsolhat. Amikor a készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, az aktuális
műsorforrás műsora megszakad.
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása történik
(az aktuális műsorforrás műsora megszakad).
PTY (műsorszámtípus)
Az aktuális műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsorszámtípus szerint is kereshet.
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok (idő) használata.
Rendkívüli közlemények vétele
Regionális műsor hallgatása — REG
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári beállítás
szerint a készülék nem kapcsol át egy másik, jobban
fogható regionális műsorra az adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi körzetét, válassza ki a menüből a „REG-OFF” beállítást (12. oldal).
folytatás a következő oldalon n
9
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\CDX-GT310\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyságban)
A funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi rádióállomások kiválasztását, még abban az esetben is,
ha azokat nem (tárolta) rendelte hozzá az egyes
számgombokhoz.
A CT (pontos idő) beállítása
1
Válassza ki a „CT-ON” opciót a menüben (11. oldal).
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik,
ha éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
1 FM rádióadás vétele közben nyomja meg a
számgombok ((1)–(6)) egyikét, melyen egy
helyi rádióállomást tárol.
2 Öt másodpercen belül nyomja meg újból a
helyi rádióállomáshoz tartozó számgombot.
Ismételje meg a műveletet a helyi rádióállomás vételéig.
A műsorszámtípus (PTY) kiválasztása
1
FM műsor hallgatása közben nyomja
meg a (PTY) gombot.
Az aktuális műsorszámtípus neve megjelenik a
kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY adatokat is.
2
3
Nyomja meg többször a (PTY) gombot a
kívánt műsorszámtípus megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) –/+ gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsorszámot sugárzó állomás keresését.
Műsorszámtípusok
NEWS (Hírek), AFFAIRS (Aktuális hírek),
INFO (Információk), SPORT (Sport),
EDUCATE (Oktatás), DRAMA (Rádiójátékok), CULTURE (Kultúra), SCIENCE (Tudomány), VARIED (Egyéb), POP M (Popzene), ROCK M (Rock zene), EASY M
(Szórakoztató zene), LIGHT M (Közkedvelt
klasszikus zene), CLASSICS (Komolyzene), OTHER M (Egyéb zenei műsor),
WEATHER (Időjárás), FINANCE (Pénzügyi
hírek), CHILDREN (Gyermekműsor),
SOCIAL A (Társadalmi ügyek), RELIGION
(Vallás), PHONE IN (Telefonos műsor),
TRAVEL (Utazás), LEISURE (Szórakozás),
JAZZ (Dzsessz), COUNTRY (Country zene), NATION M (Nemzeti zene), OLDIES
(Régi slágerek), FOLK M (Népzene),
DOCUMENT (Dokumentum műsor)
10
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik azokban az országokban/
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\CDX-GT310\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
Egyéb funkciók
A hangjellemzõk beállítása
A hangzás beállítása — BAL/FAD/SUB
Módosíthatja a balanszot, a fader beállítását, illetve a mélyhangsugárzó hangerejét.
1
A kiválasztó gomb többszöri megnyomásával válassza ki a „BAL”, a „FAD”
vagy a „SUB” funkciót.
A kijelzés az alábbiak szerint változik:
LOW*1 n MID*1 n HI*1 n
BAL (bal-jobb) n FAD (elöl-hátul) n SUB
(mélysugárzó hangerő)*2 n AUX*3
*1 Ha az EQ3 funkciót bekapcsolta (11. oldal).
*2 Ha a „SUB” funkciót bekapcsolta (11. oldal).
3
2
A leghalkabb beállításnál megjelenik az „ATT”,
és az érték 20 fokozatban állítható be.
Ha az AUX funkciót bekapcsolta (12. oldal).
*
A hangerőszabályzó forgatásával állítsa be a kiválasztott hangjellemzőt.
Három másodperc után a kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak/rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és a beállítás tárolódik.
A távvezérlővel
A 2. lépésben használja a <, M, , vagy m gombot a
kiválasztott jellemző beállításához.
A hangszínszabályzó beállítása — EQ3
Az EQ3 menüpont „CUSTOM” pontjában létrehozhatja az Önnek leginkább megfelelő hangzásképeket.
1
2
3
Válassza ki a műsorforrást, majd az
(EQ3) gomb többszöri megnyomásával válassza ki a „CUSTOM” pontot.
A kiválasztó gomb többszöri megnyomásával válasszon a „LOW”, „MID”
vagy „HI” beállítások közül.
A hangerőszabályzó forgatásával állítsa be a kiválasztott hangjellemzőt.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be a
–10 dB–10 dB tartományban.
A 2. és 3. lépés ismételt végrehajtásával végezze el a hangszínszabályzó görbe teljes
beállítását.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva a kiválasztó gombot, a beállítás
befejezése előtt.
Három másodperc után a kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak/rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és a beállítás tárolódik.
Hasznos tudnivaló
Más típusú hangzásképeket is beállíthat.
masterpage:Right
A távvezérlővel
A 3. lépésben használja a <, M, , vagy m gombot a
kiválasztott jellemző beállításához.
A menüpontok beállítása — SET
1
2
3
4
Tartsa lenyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menüje.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a kívánt elem megjelenéséig.
A hangerőszabályzó forgatásával válassza ki a beállítást (például „ON”
vagy „OFF”).
Tartsa lenyomva a kiválasztó gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak/rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és
a beállítás tárolódik.
Megjegyzés
A megjelenített opciók műsorforrásonként és menüpontonként eltérőek lehetnek.
A távvezérlővel
A 3. lépésben használja a < vagy , gombot a
kiválasztott jellemző beállításához.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
a „z” szimbólum jelöli a gyári beállítást.
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (5. oldal)
CT (pontos idő)
A „CT-ON” vagy „CT-OFF” (z) opció közül
választhat (9., 10. oldal).
BEEP (hangjelzés)
A „BEEP-ON” (z) vagy a „BEEP-OFF” opciók
közül választhat
AUX-A*1 (külső audioeszköz)
Az „AUX-A-ON” (z) vagy az „AUX-A-OFF”
opció kiválasztása az AUX-kijelzőn (12. oldal).
A.OFF (automatikus kikapcsolás)
A készülék automatikus áramtalanítása a kikapcsolás után a beállított idővel.
– „A.OFF-NO” (z), „A.OFF-30S (másodperc),”
„A.OFF-30M (perc)” vagy „A.OFF-60M (perc).”
SUB/REAR*1 (mélysugárzó/hátsó hangsugárzók)
Az audiokimenet megváltoztatása.
– „SUB-OUT” (z): a hangkimenet a mélysugárzóra irányítva.
– „REAR-OUT”: a hangkimenet a végerősítőre
irányítva.
DEMO*1 (bemutató)
A „DEMO-ON” (z) vagy „DEMO-OFF” opció
közül választhat.
DIM (háttérfényerő)
A kijelző háttérfényerejének beállítása.
– „DIM-ON”: a kijelző háttérfényerejének
csökkentése.
– „DIM-OFF” (z): normál háttérfényerő.
folytatás a következő oldalon n
11
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\CDX-GT310\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
A.SCRL (automatikus görgetés)
A hosszú felirat automatikus görgetése a lemez/
album/műsorszám változásakor.
– „A.SCRL-ON” (z): a görgetés bekapcsolása.
– „A.SCRL-OFF”: a görgetés kikapcsolása.
LOCAL (csökkentett vételi érzékenységű
üzemmód)
– „LOCAL-ON”: csak az erősebb jellel rendelkező rádióállomások behangolása.
– „LOCAL-OFF” (z): normál vételi erősség.
MONO*2 (mono üzemmód)
Gyenge FM vétel esetén válassza a mono vételi
módot.
– „MONO-ON”: a sztereó műsor monoban hallható.
– „MONO-OFF” (z): a sztereó műsor sztereóban hallható.
REG*2 (Regionális vétel)
A „REG-ON” (z) vagy a „REG-OFF” opció
közül választhat (9. oldal).
LPF*3 (aluláteresztő szűrő)
A mélysugárzó levágási frekvenciájának kiválasztása: „LPF OFF” (z), „LPF125Hz” vagy
„LPF 78Hz”
BTM (8. oldal)
*1 A készülék kikapcsolt állapotában.
*2 FM vétel esetén.
*3 Ha a „SUB” audiokimenetet választotta.
Külsõ készülék használata
Külső audiokészülék
A készülék AUX-bemenetéhez (sztereó mini
RCA) hordozható audioeszközt csatlakoztathat,
majd a megfelelő műsorforrás kiválasztása után a
külső eszköz műsorát a gépkocsi hangszóróin keresztül hallgathatja. A készülék és a külső audioeszköz hangerőkülönbsége kiegyenlíthető.
Kövesse az alábbi eljárást:
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása
1 Kapcsolja ki a hordozható audioeszközt.
2 Csökkentse le a készülék hangerejét.
3 Csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.
AUX
AUX
Csatlakozóvezeték*
(nem tartozék)
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket használjon.
A hangerő beállítása
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a csatlakoztatott audioeszköz hangerejét.
1 Csökkentse le a készülék hangerejét.
2 Nyomja meg többször a (SOURCE) gombot
az „AUX” megjelenéséig.
Megjelenik az „AUX FRONT IN” üzenet.
3 Indítsa el a lejátszást a hordozható audioeszközön, közepes hangerővel.
4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a készüléken.
5 Nyomja meg többször a kiválasztó gombot az
„AUX” kijelzés megjelenéséig, majd a hangerőszabályzóval állítsa be a hangerőt
(–8 dB–18 dB).
CD/MD-váltó
A lemezváltó kiválasztása
1 Nyomja meg többször a (SOURCE) gombot a
„CD” vagy „MD” megjelenéséig.
2 Nyomja meg többször a (MODE) gombot a
kívánt lemezváltó megjelenéséig.
Egység száma
Lemez száma
A lejátszás megkezdődik.
12
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
masterpage:Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\CDX-GT310\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
Albumok és lemezek léptetése
1 Lejátszás közben nyomja meg az (1)/(2)
(ALBM –/+) gombot.
Funkció
Album
léptetése
Nyomja meg az (1)/(2)
(ALBM –/+) gombot...
...majd engedje fel (csak rövid
ideig tartsa nyomva)
Album folya- ...majd nyomja meg ismét a
matos léptetése felengedés után két másodpercen belül
Lemezek
léptetése
...többször
Lemezek
folyamatos
léptetése
...majd nyomja meg ismét két
másodpercen belül, és tartsa
lenyomva
További információk
Óvintézkedések
• Ha gépkocsija a tűző napon parkolt, a készülék
bekapcsolásával várjon néhány percet, amíg a
készülék kellő mértékben lehűl.
• Ha a gépkocsi motoros antennával rendelkezik, az
antenna önműködően kitolódik, amikor a készüléket bekapcsolja.
Páralecsapódás
Esős napokon vagy párás környezetben pára csapódhat le a lejátszó lencséjén és a készülék kijelzőjén. A készülék ilyenkor hibásan működhet. Ilyen
esetben vegye ki a lemezt, és várjon kb. egy órát,
hogy a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ismételt és véletlen sorrendű
lejátszás
Ügyeljen arra, hogy gyümölcslé vagy egyéb üdítőital ne fröccsenhessen a készülékre és a lemezekre.
1 Lejátszás közben nyomja meg a (3) (REP),
vagy a (4) (SHUF) gombot, míg a kívánt
funkció meg nem jelenik.
A lemezek helyes kezelése
Kiválasztás
DISC*1
Funkció
Lemez ismétlés.
SHUF
CHANGER*1
A váltóban lévő műsorszámok
véletlen sorrendben.
SHUF ALL*2
Az összes váltó összes műsorszáma véletlen sorrendben.
*1 Ha egy vagy több CD/MD-váltót csatlakoztatott.
*2 Ha egy vagy több CD-váltót, illetve kettő vagy több
MD-váltót csatlakoztatott.
• A lemez tisztaságának megőrzése érdekében ne
érintse meg a lemez felületét. A lemezt a széleinél
fogja meg.
• Tartsa lemezeit saját tokjukban, vagy a lemezváltó
tárban, amikor nem használja azokat.
• Ne tegye ki a lemezeket magas hőmérséklet hatásának. Ne hagyja azokat az autóban, vagy a
műszerfalon/hátsó kalaptartón.
• Ne ragasszon címkét a lemezre, ne tegyen a készülékbe olyan lemezt, amelynek a felületét ragacsos
anyag (pl. tinta, ragasztó) szennyezi. Az ilyen lemez nem tud megfelelően forogni, és könnyen
megrongálódhat, vagy üzemzavar keletkezhet.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy a
„SHUF-OFF” kijelzést.
Hasznos tudnivaló
A „SHUF ALL” funkció nem keveri a CD-váltók és az
MD-váltók műsorszámait.
• Ne tegyen a készülékbe olyan lemezeket, amelyre
matrica vagy címke van ragasztva.
Ha ilyen lemezt helyez a készülékbe, a következő
problémák merülhetnek fel:
– a készülék nem adja ki a lemezt (a felváló címke beragad a lejátszó mechanikájába).
– a készülék nem tudja olvasni az adatokat (kimaradások a lejátszásban) amiatt, hogy a lejátszó
hőtermelése következtében a matrica összehúzódik, és meghajlítja a lemezt.
• Különleges alakú (szív-, négyzet-, vagy csillag
alakú) lemezeket nem lehet ezzel a készülékkel lejátszani. A készülék megrongálódhat. Ne tegyen
ilyen lemezt a készülékbe.
• 8 cm-es CD-lemezeket ezzel a készülékkel nem
lehet lejátszani.
folytatás a következő oldalon n
13
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\CDX-GT310\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
• Lejátszás előtt a lemezt külön
megvásárolható tisztítókendővel
középről sugárirányban kifelé
haladva tisztítsa meg. A tisztításhoz ne használjon benzint,
hígítót, vagy háztartási tisztítószereket. Az antisztatizáló spray
csak analóg (hang) lemezek tisztításához használható.
Az MP3/WMA fájlok lejátszási
sorrendje
MP3/WMA
Mappa
(album)
MP3/WMA fájl
(műsorszám)
Tudnivalók a CD-R/CD-RW lemezekről
• A lemez állapotától, valamint attól függően, hogy
milyen készülékkel készítették a felvételt, előfordulhat, hogy egyes CD-R/CD-RW lemezeket nem
lehet lejátszani ezzel a készülékkel.
• Nem lehet lejátszani lezáratlan CD-R/CD-RW
lemezt.
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására képes. Napjainkban
egyre több lemeztársaság másolásvédelemmel
ellátott zenei CD-ket hoz forgalomba. Kérjük ne
feledje, hogy ezek között lehetnek olyanok is,
melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak, ezért
ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
Megjegyzés a DualDisc lemezekről
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket
takar, melyek egyik oldalán a DVD-lejátszók által
lejátszható tartalom, a másik oldalukon digitális
hanganyag található. Mivel a hanganyagot
tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc
(CD) szabványnak, az ilyen lemezek lejátszása
nem garantált.
Az MP3/WMA fájlokról
Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy szabványos
technológia a hang tömörítésére. A tömörített audio
CD-adatok mérete az eredetinek körülbelül 1/10-ed
része lesz.
A WMA (Windows Media Audio) egy másik szabványos technológia a hang tömörítésére. A tömörített audio CD-adatok mérete az eredetinek körülbelül 1/22-ed* része lesz.
* Csak 64 kbps bitsűrűség esetén
14
Megjegyzések
• MP3/WMA fájl elnevezés esetén mindig adja a
fájlhoz a „.mp3”, „.wma” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3 fájlt játszik
le, vagy gyorskeresést végez előre/hátra, az eltelt
játékidő kijelzése pontatlan lehet.
• Ha többmenetes lemezt játszik le, a készülék az első menet első műsorszámának formátumát ismeri
fel és játssza le (minden más formátumot kihagy a
készülék).
– Ha a lemez első műsorszáma CD-DA, a készülék
csak az első menet CD-DA műsorszámait játssza
le.
– Ha a lemez első műsorszáma nem CD-DA, a
készülék egy MP3/WMA menet műsorszámait
játssza le. Ha a lemezen nincs ilyen formátumú
menet, a „NO MUSIC” felirat jelenik meg.
Az MP3 fájlokról
• Ha ebben a készülékben szeretne lejátszani egy
lemezt, zárja le megfelelően azt.
• Ha nagy bitsűrűségű (pl. 320 kbps) MP3 fájlt játszik
le, a lejátszás szaggatottá válhat.
A WMA fájlokról
• A veszteségmentes tömörítésű fájlok nem
játszhatók le.
• A másolásvédett fájlok nem játszatók le.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap választ ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás
helyét.
• Ez a készülék kompatibilis az ISO 9660 1-es/2-es
szinttel, a Joliet/Romeo kiterjesztési formátummal, és a többmenetes lemezekkel.
• Maximális mennyiségek:
– mappák (albumok): 150 (beleértve a gyökér és
az üres mappákat is).
– MP3/WMA fájlok (műsorszámok) és mappák
lemezenként: 300 (ha a mappa/fájlnevek sok
karaktert tartalmaznak, ez a szám kevesebb is
lehet 300-nál).
– a mappa/fájlnév megjeleníthető karaktereinek
száma 32 (Joliet) vagy 64 (Romeo).
• Az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4 verziója csak
az MP3 fájlokra érvényes. Az ID mező 15/30 karakter (1.0 és 1.1) vagy 63/126 karakter (2.2, 2.3 és 2.4)
hosszúságú lehet. A WMA mező hossza 63 karakter.
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
masterpage:Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\CDX-GT310\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
A csatlakozók tisztítása
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Átlagos használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől függően előfordulhat, hogy csak rövidebb ideig).
Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő
hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet egy
új, CR2025 típusú lítium gombelemre. A tűz- és
robbanásveszély elkerülése érdekében csak a
megadott típusú elemet használja.
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
Annak érdekében, hogy ezt elkerülje, vegye le az
előlapot (5. oldal), és tisztítsa meg a készüléken és
az előlapon található csatlakozókat vatta segítségével. A vattát ne nyomja túlzott erővel a csatlakozóvégekre. Ellenkező esetben a csatlakozók megsérülhetnek.
+ oldallal felfelé
Fejegység
2c
1
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse újra, ne szerelje
szét, és ne dobja tűzbe.
Az előlap
hátoldala
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le az autó motorját, és vegye ki az indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
A készülék kiszerelése
1
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Vegye le a készülékről az előlapot
(5. oldal).
2 A kioldókulcsokat akassza a keret két
oldalába.
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti biztosítékon feltüntetett amperértéknek
megfelelőt használjon. Ha a
biztosíték kiég, ellenőrizze a
tápfeszültség csatlakozást, majd
cserélje ki a biztosítékot. Ha a
csere után ismét kiég a biztosíték, a hiba a készülékben van.
Ilyenkor forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.
A kioldókulcsot megfelelően
illessze a kerethez.
3 Húzza ki a kioldókulcsot a külső védőkeret
eltávolításához.
Biztosíték (10 A)
folytatás a következő oldalon n
15
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\CDX-GT310\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
2
masterpage:Left
A készülék kivétele.
Erősítő
1 Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot a
készülék két oldalán kattanásig.
Kimenetek: hangsugárzó kimenetek (szigetelt
csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Maximális kimenő teljesítmény: 50 W × 4 (4 Ω-on)
A kampó befelé
nézzen.
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé a készüléket.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CDX-GT310
típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM
együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
CD-lejátszó
Jel/zaj arány: 120 dB
Frekvencia átvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: nem mérhető
Általános jellemzők
Kimenetek:
audiokimenetek (mély/hátsó kapcsolható)
motoros antenna vezérlőcsatlakozó
végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
telefon némítás csatlakozó
BUS-vezérlőbemenet
BUS-hangbemenet
antennabemenet
AUX-bemenet (sztereó mini jack)
Hangszínszabályzók:
mély: ±10 dB, 60 Hz-en (XPLOD)
közép: ±10 dB, 1 kHz-en (XPLOD)
magas: ±10 dB, 10 kHz-en (XPLOD)
Üzemi feszültség: 12 V, egyenfeszültségű gépkocsi
akkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 179 mm (szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 53 × 162 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok:
távvezérlő: RM-X151
szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Külön megvásárolható tartozékok/külső eszközök:
BUS-vezeték (az RCA-vezetékkel együtt):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD-váltó (10 lemezes): CDX-757MX
CD-váltó (6 lemezes): CDX-T70MX, CDX-T69
jelforrás választó: XA-C40
AUX-IN választó: XA-300
iPod csatlakozó adapter: XA-110IP
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható
az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a
kereskedőnél.
Az MPEG Layer-3 audio kódoló technológia
Fraunhofer IIS és a Thomson szabadalma.
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antenna csatlakozó:
külső antenna csatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Hasznos érzékenység: 9 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel/zaj arány: 67 dB (sztereó), 69 dB (mono)
Harmonikus torzítás 1 kHz-en: 0,5% (sztereó),
0,3% (mono)
Áthallási csillapítás: 35 dB, 1 kHz-en
Frekvencia átvitel: 30–15 000 Hz
MW/LW
16
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A külső burkolatokban nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.
• A csomagoláshoz papírt használtunk.
• A kartondobozok festéséhez VOC-mentes
növényi olaj alapú festéket használtunk.
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antenna csatlakozó:
külső antenna csatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Érzékenység: MW: 30 µV, LW: 40 µV
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\CDX-GT310\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a leggyakrabban előforduló hibák megoldását.
A következő lista áttanulmányozása előtt javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a kezelési
utasításokat.
Általános
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha minden rendben
van, ellenőrizze a biztosítékot.
• Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti a
készüléket.
n Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
Nincs hang.
• A hangerő túl alacsony.
• Bekapcsolta a némítási funkciót (ATT), vagy a telefonos némítási funkció aktiválódott (ha a telefon némító vezetékét csatlakoztatta az ATT-vezetékhez).
• Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a fader
szabályzó („FAD”) középső beállítását.
• A CD-váltó nem kompatibilis a lemez formátumával
(MP3/WMA).
n A lejátszást Sony MP3 kompatibilis CD-váltóval,
vagy ezzel a készülékkel végezze.
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (11. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt
csatlakoztatott, és nem használja a készülék beépített
erősítőjét.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
• Megnyomta a RESET gombot.
n Tárolja újból az információkat.
• A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről.
• A tápvezetéket nem megfelelően csatlakoztatta.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha a gyújtáskapcsolót elfordítja.
A vezetékek nincsenek megfelelően egyeztetve a gépkocsi tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
A kijelzőről eltűnnek/egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
• A „DIM-ON” beállítás van bekapcsolva (11. oldal).
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja az
(OFF) gombot.
n A kijelzés megjelenítéséhez tartsa ismét
lenyomva az (OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (15. oldal).
Az automatikus kikapcsolás funkció nem
működik.
A készülék be van kapcsolva. Az automatikus kikapcsolás funkció a készülék kikapcsolása után lép működésbe.
n Kapcsolja ki a készüléket.
A távvezérlés nem működik.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a szigetelő lapot
(4. oldal).
masterpage:Right
CD/MD-lejátszás
A lemezt nem lehet behelyezni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
A lejátszás nem indul el.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• Nem audio használatra való CD-R/CD-RW lemezt
próbál meg lejátszani (14. oldal).
Az MP3/WMA fájlok nem játszhatók le.
A lemez nem kompatibilis az MP3/WMA formátummal és verziószámmal (14. oldal).
Egyes MP3/WMA/AAC fájlok lejátszása
hosszabb idő után indul el, mint másoké.
A következő lemezek esetében a lejátszás a szokásosnál hosszabb idő után indul el.
– Bonyolult mapparendszerű lemez esetében.
– Többmenetes lemez esetében.
– Olyan lemez esetében, melyre még adatot lehet írni.
A kijelzést nem görgeti a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek esetében
előfordulhat, hogy a görgetés nem működik.
• Az „A.SCRL” funkció ki van kapcsolva („OFF”).
n Válassza ki az „A.SCRL-ON” opciót (12. oldal),
vagy nyomja meg a (SCRL) gombot a
távvezérlőn.
Hangkiesés.
• A beszerelés nem megfelelő.
n A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a
gépkocsi stabil részén kell beszerelni.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A funkciógombok nem működnek.
A készülék nem adja ki a lemezt.
Nyomja meg a RESET memóriatörlő gombot (4. oldal).
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• Csatlakoztassa a motoros antenna vezérlővezetéket
(kék), vagy a kapcsolt tápfeszültség-vezetéket (piros)
a gépkocsi antennaerősítőjéhez vezető tápvezetékhez
(csak ha a gépkocsi a hátsó vagy oldalsó ablakba
épített FM/MW/LW antennával rendelkezik).
• Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a
gépkocsiban.
• A motoros antenna nem működik.
n Ellenőrizze a motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
• Ellenőrizze a frekvenciát.
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát tárolta.
• Gyenge a vétel.
Az automatikus hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem
megfelelően használja.
n A hangolás túl gyakran leáll:
válassza a „LOCAL-ON” beállítást (12. oldal).
n A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
válassza a „MONO-ON” beállítást (12. oldal).
• Gyenge a vétel.
n Használja a kézi hangolást.
folytatás a következő oldalon n
17
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\CDX-GT310\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
n Válassza a „MONO-ON” beállítást (12. oldal).
Az FM sztereó adás monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
n Válassza a „MONO-OFF” beállítást (12. oldal).
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
n Kapcsolja ki a TA funkciót (9. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (9. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
n Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés látható.
• Az aktuális állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsorszámtípust.
Hibakijelzések/Üzenetek
BLANK*1
Nincs műsorszám az MD-lemezen.*2
n Műsorszámokat tartalmazó MD-lemezt játsszon le.
ERROR*1
• A lemez szennyezett, vagy fordítva helyezte be.*2
n Tisztítsa meg, vagy a helyes módon helyezze be a
lemezt.
• Üres lemezt helyezett be.
• Valamilyen probléma miatt a lemez nem játszható le.
n Helyezzen be egy másik lemezt.
FAILURE
A hangszórók/erősítők csatlakoztatása nem megfelelő.
n A csatlakoztatás módját lásd a mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban.
LOAD
A váltó éppen a lemez betöltését végzi.
n Várjon, amíg a betöltés befejeződik.
L. SEEK +/–
Az automatikus hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
Az aktuális rádióállomásnak nincs alternatív frekvenciája.
n Nyomja meg a (SEEK) –/+ gombot, amíg az
állomás neve villog. A készülék keresni kezd egy
másik olyan állomást, mely azonos PI adatokkal
(műsortípussal) rendelkezik (megjelenik a
„PI SEEK” üzenet).
NO DISC
A CD/MD-váltóban nincs lemez.
n Helyezzen be lemezt a lemezváltóba.
masterpage:Left
NO INFO
Az MP3/WMA fájl nem tartalmaz szöveges
információkat.
NO MAG
A lemeztárat nem helyezte be a CD-váltóba.
n Helyezze a lemeztárat a lemezváltóba.
NO MUSIC
A lemez nem zenei fájlokat tartalmaz.
n Helyezzen be egy zenei CD-lemezt a készülékbe,
vagy az MP3 kompatibilis lemezváltóba.
NO NAME
A műsorszám nem tartalmaz lemez/album/műsorszám
név információkat.
NO TP
A készülék folyamatosan keresi a fogható TP állomásokat.
NOT READ
A készülék nem tudta beolvasni a lemez információkat.
n Helyezze be a lemezt, majd válassza ki a listáról.
NOTREADY
Az MD-váltó fedele nyitva van, vagy az MDlemezeket nem megfelelően helyezte be.
n Zárja be a fedelet, vagy helyezze be a lemezeket
megfelelően.
OFFSET
Belső meghibásodás léphetett fel.
n Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha a hibaüzenet nem
tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony szakszervizhez.
READ
A készülék a lemezen lévő műsorszám és album
információkat olvassa be.
n Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
önműködően megkezdődik. A lemez adatszerkezetétől függően ez a művelet több mint egy percig
is eltarthat.
RESET
A CD-egység és a CD/MD-váltó valamilyen hiba miatt
nem vezérelhető.
n Nyomja meg a RESET memóriatörlő gombot
(4. oldal).
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte a
lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
*1 Ha CD-vagy MD-lejátszás közben hiba lép fel, a
*2
CD- vagy MD-lemez sorszáma nem jelenik meg a
kijelzőn.
A kijelzőn megjelenik annak a lemeznek a sorszáma, amelyik a hibát okozza.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt, forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a készüléket, vigye magával azt a lemezt is, melynek használata során a hiba fellépett.
18
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\CDX-GT310\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:None
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
masterpage:Right
06GB+03BCO-EUR.fm
HU
Feleslegessé
Feleslegessé vált
vált elektromos
elektromos és
és elektronikus
elektronikus készülékek
készülékek hulladékként
hulladékként
való
való eltávolítása
eltávolítása (Használható
(Használható az
az Európai
Európai Unió
Unióés
ésegyéb
egyébeurópai
európaiországok
országok
szelektív
szelektív hulladékgyűjtési
hulladékgyűjtési rendszereiben)
rendszereiben)
Ez
Ez aa szimbólum
szimbólum aa készüléken
készüléken vagy
vagyaacsomagolásán
csomagolásánazt
aztjelzi,
jelzi,hogy
hogyaaterméket
terméketne
nekezelje
kezeljeháztartáháztartási
si hulladékként.
hulladékként. Kérjük,
Kérjük, hogy
hogy az
az elektromos
elektromos és
és elektronikai
elektronikaihulladék
hulladékgyűjtésére
gyűjtésérekijelölt
kijelöltgyűjtőhegyűjtőhelyen
lyen adja
adja le.
le. A
A feleslegessé
feleslegessé vált
vált termékének
termékénekhelyes
helyeskezelésével
kezelésévelsegít
segítmegelőzni
megelőzniaakörnyezet
környezetés
ésaz
az
emberi
emberi egészség
egészség károsodását,
károsodását, mely
mely bekövetkezhetne,
bekövetkezhetne, ha
ha nem
nem követi
követi aa hulladékkezelés
hulladékkezeléshelyes
helyes
módját.
módját. Az
Az anyagok
anyagok újrahasznosítása
újrahasznosítása segít
segít aa természeti
természeti erőforrások
erőforrások megőrzésében.
megőrzésében.AAtermék
termék
újrahasznosítása
újrahasznosítása érdekében
érdekében további
további információért
információértforduljon
forduljonaalakhelyén
lakhelyénaz
azilletékesekhez,
illetékesekhez,aahelyi
helyi
hulladékgyűjtő
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
szolgáltatóhoz vagy
vagy ahhoz
ahhoz az
az üzlethez,
üzlethez,ahol
aholaaterméket
terméketmegvásárolta.
megvásárolta.
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
Download PDF

advertising