Sony | CDX-F5500 | Sony CDX-F5500 Használati útmutató

HU CDX-F5500.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
3-261-932-11 (1)
FM/MW/LW
Compact Disc Player
FM/MW/LW Compact Disc Player
FM/MW/LW autorádio s CD přehrávačem
Návod k obsluze
FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom
Návod na použitie
FM/MW/LW autórádió CD-játszóval
Kezelési útmutató
Radioodtwarzacz CD UKF/ŚR/DŁ
Instrukcja obsługi
Instalace a zapojení přístroje viz instalační příručka na str. 31.
Podrobnosti o montáži a zapojeniach pozri v návode na Montáž/Zapojenia, str. 31.
Az üzembe helyezés és a csatlakoztatás részleteit lásd a 31. oldalon.
Instalację i połączenia opisano w rozdziale „Instalacja/połączenia” na stronie 31.
CDX-F5500
© 2004 Sony Corporation
CZ
SK
HU
PL
HU CDX-F5500.book Page 2 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
Üdvözöljük!
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, és
megvásárolta ezt a Sony készüléket. Az alábbi
jellemzők tovább fokozzák a készülék
sokoldalúságát:
• MP3 fájl lejátszás.
• Olyan CD-R/CD-RW lejátszása, melyre még
rögzíthető adat (7. oldal).
• Többmenetes lemezek is lejátszhatók, a felvétel
módjától függően (7. oldal).
• Külön megvásárolható CD/MD készülékek
(lemezváltók és lejátszók)*1.
• 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 vagy 2.4 verziószámú ID3
mező*2 információk kezelése (MP3 fájl
lejátszása esetén jelenik meg).
• CD TEXT információk
(CD TEXT rendszerű lemez*3 lejátszása
esetén).
• Mellékelt távvezérlő
RM-X115 kártya-távvezérlő.
• Külön megvásárolható távvezérlő
Forgókapcsolós távvezérlő RM-X4S.
*1 Ez a berendezés kizárólag Sony készülékekkel
használható együtt.
*2 Az ID3 mező az MP3 fájl egy része, mely
információt tartalmaz az album, előadó és
műsorszám elnevezéséről, stb.
*3 A CD TEXT rendszerű lemez egy audio CD, mely
információt tartalmaz az album, előadó és
műsorszám elnevezéséről. Ez az információ
a lemezen található.
Ez a címke (1. osztályú lézerberendezés)
a készülék alján található.
2HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 3 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
Tartalomjegyzék
A kezelőszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Figyelmeztetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A lemezek helyes kezelése . . . . . . . . . . . . . . 6
Az MP3 fájlokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Előkészületek
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CD-játszó,
CD/MD készülék (külön
megvásárolható)
Lemez lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kijelzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Műsorszámok ismételt lejátszása
— ismételt lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Műsorszámok lejátszása véletlen sorrendben
— véletlen sorrendű lejátszás . . . . . . . . . 13
CD-lemez elnevezése
— lemezmemória* . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Lemez keresése név szerint
— listázás* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
* Külön megvásárolható CD/MD-készülék
csatlakoztatása esetén használható funkció.
Rádióhallgatás
Automatikus hangolás és tárolás
— BTM funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A memóriában tárolt állomások előhívása . 16
Csak a kívánt állomások tárolása . . . . . . . . 16
RDS
Az RDS rendszer áttekintése . . . . . . . . . . . 17
Optimális vétel beállítása automatikus
újrahangolással
— AF (alternatív frekvencia) funkció . . 17
Közlekedési hírek hallgatása
— TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési
műsort sugárzó adók) . . . . . . . . . . . . . . . 18
RDS állomások tárolása AF és
TA beállítással . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Állomások hangolása műsortípus alapján
— PTY (műsorszámtípus) . . . . . . . . . . . 19
Az óra automatikus beállítása
— CT (óra). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
További funkciók
A forgókapcsolós távvezérlő használata. . .
A hangjellemzők és a kijelzések beállítása .
A készülék némítása . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hang és kijelző beállítások
megváltoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az equalizer beállítása (EQ3) . . . . . . . . . . .
A dinamikus hangszínpad beállítása (DSO).
21
22
22
23
24
24
További információk
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibakijelzések/Üzenetek . . . . . . . . . . . . . .
25
26
27
28
29
3HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 4 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
A kezelőszervek
A részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra.
OPEN
ATT
DSPL
DSO
SEL
EQ3
SEEK
–
SOURCE
MODE
OFF
DISC
1
+
2
REP
SHUF
3
4
5
6
AF/TA
BTM
LIST
SENS
PTY
CDX-F5500
a ATT (némítás) gomb 22
b DSPL (kijelzési üzemmód) gomb 10,
12, 14, 17
c Kijelző
d Z (lemezkiadó) gomb (az előlap mögött,
a készülék elején található) 11
e DSO gomb 24
f OPEN gomb 9, 11
g Hangerőszabályzó +/– gomb
h Érzékelő a kártya-távvezérlő számára
i SEL (kiválasztás) gomb
Funkciók kiválasztása.
j SOURCE (bekapcsolás/rádió/CD/MD)
gomb
Műsorforrás választás.
k MODE gomb
Üzemmód választás.
l OFF (leállítás/kikapcsolás) gomb * 9,
11
m RESET gomb (az előlap mögött,
a készülék elülső részén található) 9
n Számgombok 23
Rádió:
Rádióállomás tárolása a kiválasztott
számgombokon.
CD (MP3 fájlok)/MD:
(1): DISC (ALBUM) – 11
(2): DISC (ALBUM) + 11
(3): REP 13
(4): SHUF 13
o AF/TA gomb 17, 18, 19
p SENS/BTM gomb 15, 16, 19
q PTY (műsorszámtípus)/LIST gomb 14,
15, 20
r EQ3 gomb 24
s SEEK +/– gomb
Rádió:
Rádióállomások automatikus hangolása/kézi
hangolása.
CD (MP3 fájlok)/MD:
Műsorszámok átugrása/gyorskeresés előre,
hátra.
* Figyelem: ha a készüléket olyan
gépkocsiba szereli be, amelynek
a gyújtáskapcsolóján nincs ACC (tartozék)
pozíció:
A motor leállítása után ne feledje el nyomva
tartani a készülék (OFF) gombját mindaddig,
amíg a kijelző ki nem kapcsol.
Ellenkező esetben a kijelző nem kapcsol ki, és az
akkumulátor kimerülhet.
4HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 5 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
Az RM-X115 típusú kártya-távvezérlő
(külön megvásárolható)
Lemez és album kiválasztása a kártyatávvezérlővel
A lemez és az album a kártya-távvezérlő DISC
(ALBUM) (+/–) gombjaival léptethető.
(E készülék esetén)
DSPL
MODE
+
PRESET
SEEK–
SOURCE
SEEK+
PRESET
–
Funkció
Gombnyomás
Albumok
léptetése*
– Album
kiválasztása
+ vagy – [egyszer minden
album esetén]
A folyamatos léptetéshez
tartsa nyomva az egyik
gombot.
(Külön megvásárolható készülék
esetén)
Funkció
OFF
+
ATT
VOL
–
A kártya-távvezérlő és a készülék azonos
számozású kezelőszervei azonos
funkciót vezérelnek.
a
b
c
d
e
f
g
h
DSPL gomb
SOURCE gomb
SEEK (+/–) gomb
OFF gomb
VOL (+/–) gomb
MODE gomb
PRESET (DISC/ALBUM) (+/–) gomb
ATT gomb
Megjegyzés
Ha az (OFF) gomb megnyomásakor a kijelző
kikapcsol, a kártya-távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja
a rendszert a készüléken lévő (SOURCE) gombbal,
vagy egy lemez behelyezésével aktiválja a készüléket.
Gombnyomás
Lemezek léptetése + vagy – [egyszer minden
– Lemez
lemez esetén]
kiválasztása
A folyamatos léptetéshez
nyomja meg és
2 másodpercen belül
nyomja meg ismét (és tartsa
nyomva) az egyik gombot.
Albumok
léptetése*
– Album
kiválasztása
+ vagy – [tartsa nyomva egy
pillanatra] és engedje el
A folyamatos léptetéshez
nyomja meg és
2 másodpercen belül
nyomja meg ismét (és tartsa
nyomva) az egyik gombot.
* Csak MP3 fájlok lejátszása esetén használható.
Műsorszámok folyamatos léptetése
Nyomja meg egyszer a (SEEK) (+) vagy
a (SEEK) (–) gombot a kártya-távvezérlőn, majd
2 másodpercen belül nyomja meg ismét, és tartsa
nyomva.
Hasznos tudnivaló
Olvassa el „A lítium elem cseréje” című fejezetet
a 25. oldalon az elem cseréjével kapcsolatban.
5HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 6 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
Figyelmeztetés
A lemezek helyes kezelése
• Ha gépkocsija a tűző napon parkol, a készülék
bekapcsolásával várjon néhány percet, amíg
kellő mértékben lehűl a készülék.
• Ha a gépkocsi motoros antennával rendelkezik,
az antenna automatikusan kitolódik, amikor
a készüléket bekapcsolja.
• A lemez tisztításakor ne érintse meg a lemez
felületét. A lemezt széleinél fogva kezelje.
• Tartsa lemezeit saját tokjukban, vagy
a lemezváltó tárban, amikor nem használja
azokat.
• Ne tegye ki a lemezeket magas hőmérséklet
hatásának. Ne hagyja őket az autóban, vagy
a műszerfalon/hátsó kalaptartón.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem
kap választ a jelen útmutatóból, keresse fel
a vásárlás helyét.
Páralecsapódás
Esős napokon vagy párás környezetben pára
csapódhat le a lejátszó lencséjén és a készülék
kijelzőjén. A készülék ekkor működésképtelen.
Ilyen esetben vegye ki a lemezt, kapcsolja ki
a készüléket, és várjon kb. egy órát, hogy
a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ügyeljen arra, hogy gyümölcslé vagy egyéb
üdítőital ne fröccsenhessen a készülékre és
a lemezekre.
• Ne ragasszon címkét a lemezre, ne tegyen
a készülékbe olyan lemezt, amelynek a felületét
ragacsos anyag (pl. tinta/ragasztó) szennyezi.
Az ilyen lemez nem tud rendesen forogni, és
könnyen megrongálódhat, vagy üzemzavar
keletkezhet.
• Ne tegyen a készülékbe olyan lemezeket,
amelyre matrica van ragasztva.
Ha ilyen lemezt helyez a készülékbe,
a következő problémák merülhetnek fel:
– A készülék nem adja ki a lemezt (a felváló
címke beragad a lejátszó mechanikájába).
– A készülék nem tudja olvasni az adatokat
(kimaradások a lejátszásban) amiatt, hogy
a lejátszó hőtermelése következtében a
matrica összehúzódik, és meggörbíti a lemezt.
• Különleges alakú (szív vagy csillag formájú,
nyolcszögletű) lemezeket nem lehet ezzel
a készülékkel lejátszani. A készülék
megrongálódhat. Ne tegyen ilyen lemezt
a készülékbe.
• 8 cm-es CD-lemezeket ezzel a készülékkel nem
lehet lejátszani.
6HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 7 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
• Lejátszás előtt a lemezt külön megvásárolható
tisztítókendővel középről sugárirányban kifelé
haladva tisztítsa meg. A tisztításhoz ne
használjon benzint, hígítót, vagy háztartási
tisztítószereket. Az antisztatizáló spray csak
analóg (hang) lemezekhez használható.
Az MP3 fájlokról
Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy
szabványos technológia hang tömörítésére. A fájl
az eredeti méret körülbelül 1/10 részére kerül
tömörítésre. Az emberi hallás korlátain kívül eső
hangok tömörítésre kerülnek, míg a hallható
hangok nem változnak.
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására képes.
Napjainkban egyre több lemeztársaság
másolásvédelemmel ellátott zenei CD-ket hoz
forgalomba. Kérjük ne feledje, hogy ezek között
vannak olyanok is, melyek nem felelnek meg
a CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel
nem lehet lejátszani.
CD-ROM, CD-R és CD-RW lemezekre felvett
MP3 fájlokat játszhat le.
A lemeznek az ISO 9660*1 1-es, 2-es szint, Joliet
vagy Romeo formátumban kell lennie.
Használhat többmenetes*2 lemezt is.
*1
ISO 9660 formátum
A leggyakoribb nemzetközi szabvány
a CD-ROM lemezen található fájlok és
mappák logikai formátumára.
Számos formátum szint létezik. Az 1-es szint
esetén a fájlneveknek 8.3 formátumban kell
lenniük (a név nem lehet több 8 karakternél,
a kiterjesztés pedig maximum 3 karakter
lehet, „.MP3”), és mindez csupa nagybetűből.
A mappanevek nem lehetnek hosszabbak
8 karakternél. Nem lehet több 8 egymásba
ágyazott mappánál. A 2-es szint szabványa
31 karakter hosszú fájlneveket enged meg.
Minden egyes mappa 8 szintet enged meg.
Joliet vagy Romeo formátum esetén
ellenőrizze az író szoftvert, stb.
*2
Többmenetes írás
Ez egy olyan felvételi módszer, mely a szünet
nélküli műsorszámírás módszerrel teszi
lehetővé az adatok rögzítését.
A hagyományos CD-lemezek egy CD-vezérlő
területtel kezdődnek, melyet bevezetőnek
hívnak, és egy kivezető területtel érnek véget.
A többmenetes CD több ilyen részből
(menetből) áll, ahol minden egyes rész
bevezetővel és kivezetővel rendelkezik. Egyegy ilyen részt „menetnek” nevezünk.
CD-Extra: Formátum, mely a zenei adatokat
(audio CD adatokat) az 1. menetbe veszi fel
műsorszámokként, míg az egyéb típusú
adatokat a 2. menetbe.
Mixed (Kevert) CD: Ebben a formátumban az
adatok az 1. műsorszámként kerülnek
rögzítésre, míg a zenei (audio CD) adatok
a 2. műsorszámtól.
Tudnivalók az írható/újraírható
CD-lemezekről (CD-R/CD-RW)
A készülék a következő lemezeket tudja
lejátszani:
Lemeztípus
Jelzés a lemezen
Audio CD
MP3 fájlok
• A CD-R/CD-RW lemez állapotától, valamint
attól függően, hogy milyen készülékkel
készítették a felvételt, előfordulhat, hogy egyes
lemezeket nem lehet lejátszani ezzel
a készülékkel.
• Nem lehet lejátszani lezáratlan CD-R/CD-RW
lemezt*.
• CD-ROM, CD-R és CD-RW lemezeken tárolt
MP3 fájlokat is lejátszhat.
• Az olyan CD-R/RW lemezek is lejátszhatók,
melyekre még rögzíthető adat.
* A lezárás az az eljárás, amellyel a CD-R/CD-RW
lemezt alkalmassá teszik arra, hogy audio
CD-játszón le lehessen játszani.
folytatás a következő oldalon t
7HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 8 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
Megjegyzések
• Az ISO 9660 1-es és 2-es szinttől eltérő formátum
esetén a fájl- és mappanevek nem biztos, hogy
megfelelően jelennek meg.
• Elnevezés esetén mindig adja a fájlhoz az „.MP3”
kiterjesztést.
• Ha egy nem MP3 fájlhoz adja hozzá az „.MP3”
kiterjesztést, akkor a készülék nem fogja
megfelelően felismerni azt, és véletlenszerű zajt állít
elő, mely kárt okozhat hangszóróiban.
• A következő lemezek lejátszásának elindítása
hosszabb ideig tart.
– Bonyolult fastruktúrával rendelkező lemez.
– Többmenetes lemez.
– Lemez, melyre még rögzíthető adat (le nem zárt
lemez).
Többmenetes lemezek lejátszásával kapcsolatos
figyelmeztetések
• Ha a lemez első menetének első műsorszáma audio
CD adat:
Csak az első menet audio CD adatai kerülnek
lejátszásra.
A többi menetben lévő adatokat kihagyja a készülék.
• Ha a lemez első menetének első műsorszáma nem
audio CD adat:
– Ha található MP3 fájl a lemezen, akkor csak az
MP3 fájl(ok) kerülnek lejátszásra, és minden egyéb
adatot kihagy a készülék. (Az audio CD adat nem
kerül felismerésre.)
– Ha a lemezen nem található MP3 fájl, akkor a „NO
MUSIC” üzenet jelenik meg, és nem kerül semmi
lejátszásra. (Az audio CD adat nem kerül
felismerésre.)
Az MP3 fájlok lejátszási sorrendje
A mappák és fájlok lejátszási sorrendje
a következő:
1
Mappa (album)
1
MP3 fájl
(műsorszám)
2
2
3
3
4
5
4
5
6
6
7
7
8
8
9
1. szint 2. szint
(gyökér)
3. szint
4. szint
5. szint
Megjegyzések
• Az MP3 fájlt nem tartalmazó mappákat átugorja
a készülék.
• Ha a behelyezett lemez bonyolult fastruktúrát (sok
szintet) tartalmaz, a beolvasási idő a szokásosnál
hosszabb lehet.
Javasoljuk, hogy a lejátszani kívánt lemezen ne
alakítson ki egy vagy kettőnél több szintet.
• Mappák maximális száma: 150 (a gyökér mappával,
és az üres mappákkal együtt).
• A mappák és MP3 fájlok maximális száma
a lemezen: 300
Ha egy fájl/mappa neve sok karaktert tartalmaz,
akkor az előbbi szám kisebb lehet 300-nál.
Hasznos tudnivaló
Egy meghatározott lejátszási sorrend kialakítása
érdekében a mappa- vagy fájlnév elé írja oda a
sorszámot (pl. „01”, „02”), majd így rögzítse a lemez
tartalmát. (A sorrend az író szoftvertől függően
eltérhet.)
8HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 9 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
Előkészületek
Az előlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt,
a gépkocsi akkumulátor cseréje után, vagy
a csatlakoztatások megváltoztatása után
a memóriát törölni kell.
Vegye le az előlapot, és egy hegyes tárggyal
(pl. golyóstollal) nyomja meg a RESET gombot.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha
a gépkocsi gyújtáskapcsolójával leállította
a motort, de nem távolította el az előlapot. Ha
a készülékhez külön beszerezhető erősítőt
csatlakoztat, és nem használja a készülék
beépített erősítőjét, a hangjelzés nem hallható.
1
Nyomja meg az (OFF) gombot.*
A CD/MD lejátszás, vagy a rádióvétel
kikapcsol (a gomb megvilágítás és a kijelző
nem kapcsol ki).
* Ha a készüléket olyan gépkocsiba szereli be,
amelynek a gyújtáskapcsolóján nincs ACC
(tartozék) pozíció, győződjön meg róla, hogy
a készüléket teljesen kikapcsolta-e az (OFF)
gomb nyomva tartásával, így elkerülheti az
akkumulátor lemerülését.
RESET gomb
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
más memorizált információk törlődnek.
2
Nyomja meg az (OPEN) gombot, majd
kifelé húzva válassza le az előlapot
a készülékről.
1
2
Megjegyzések
• Ha az előlapot bekapcsolt készülékről választja le,
a hangsugárzók védelme érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol.
• A leválasztás során az előlap ne essen le a földre,
és ne nyomja erősen se az előlapot, se a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki tűző napnak,
magas hőmérsékletnek vagy magas
páratartalomnak. Ne hagyja az előlapot a tűző
napon parkoló gépkocsiban, a műszerfalon vagy
a kalaptartón.
Hasznos tudnivaló
Vigye magával az előlapot a mellékelt hordtáskában.
folytatás a következő oldalon t
9HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 10 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
Az előlap visszaillesztése
Az előlap A-val jelölt részét illessze a készülék
B-vel jelölt részéhez (lásd az ábrát), majd
nyomja a helyére az előlap bal oldalát kattanásig.
A (SOURCE) gombbal (vagy egy CD
behelyezésével) kapcsolja be a készüléket.
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
Példaképpen állítsa be a pontos időt 10:08-ra.
1
A
Nyomja meg a (DSPL) gombot
2 másodpercig.
Az óraérték beírási pozíciója villog.
B
1 A hangerőszabályzó +/– gombokkal
állítsa be az óraértéket.
2 Nyomja meg a (SEL) gombot.
A percérték beírási pozíciója villog.
x
3 A hangerőszabályzó +/– gombokkal
állítsa be a percértéket.
2
Nyomja meg a (DSPL) gombot.
Az óra működni kezd. Az óra beállítása után
a kijelző visszatér a normál lejátszási
üzemmód kijelzésre.
Hasznos tudnivaló
Az óra automatikusan is beállítható az RDS
szolgáltatással (20. oldal).
Megjegyzések
Ne tegyen semmit az előlap belső oldalára.
10HU
CDX-F5500
HU 04-31 CDX-F5500.fm Page 11 Tuesday, January 20, 2004 3:05 PM
CD-játszó,
CD/MD készülék (külön
megvásárolható)
Amellett, hogy a készülékkel le tud játszani CD
lemezeket, vezérelhet külső CD/MD készüléket is.
Lemez lejátszása
(Ezzel a készülékkel)
1
Nyomja meg az (OPEN) gombot, és
helyezzen be egy lemezt (feliratos
oldalával felfelé).
Megjegyzések
• Egy-egy műsorszám lejátszása előtt a készülék
beolvassa a lemez összes műsorszám- és album
információját. A felvételi struktúrától függően akár
egy perc, vagy több is eltelhet a lemez lejátszásának
elindítása előtt. Ez idő alatt a „READ” kijelzés
olvasható a kijelzőn. Kérjük, várjon türelmesen,
amíg a lejátszás megkezdődik.
• A lemez állapotától függően elképzelhető, hogy
a műsorszámok nem játszhatók le (6., 7. oldal).
• Ha lemez első/utolsó műsorszámának lejátszása
közben megnyomja a (SEEK) (–) vagy a (SEEK) (+)
gombot, a lejátszás a lemez utolsó/első
műsorszámával folytatódik.
• Ha a lemez utolsó műsorszáma is lejátszásra került,
a lejátszás az első műsorszámmal folytatódik.
• Ha nagy bitmennyiségű MP3 fájlokat (pl. 320 kbps)
játszik le, a hang szaggatott lehet.
(Külön megvásárolható készülékkel)
1
Nyomja meg a (SOURCE) gombot
annyiszor, hogy a „CD” vagy
„MD (MS*1)” kijelzés jelenjen meg.
2
Nyomja meg annyiszor a (MODE)
gombot, hogy a kívánt készülék
jelenjen meg.
A lejátszás elindul.
Funkció
2
Zárja be az előlapot.
A lejátszás automatikusan elindul.
Gombnyomás
Lemez léptetés
(1)(DISC–) vagy
– lemez kiválasztás (2)(DISC+)
[minden lemezhez egyszer]
Ha a készülékben már van lemez, akkor nyomja
meg annyiszor a (SOURCE) gombot, hogy
a „CD” kijelzés jelenjen meg a kijelzőn, és
a lejátszás elinduljon.
Album léptetés*2 (1)(ALBUM–) vagy
– album kiválasztás (2)(ALBUM+) gombot
[tartsa nyomva a kívánt
album eléréséig]
Funkció
*1 MS: MG Memory Stick lejátszó MGS-X1.
*2 Csak MP3 fájl lejátszása esetén áll rendelkezésre.
Gombnyomás
Lejátszás megállítása (OFF)
Lemez eltávolítása
(OPEN), majd Z
Műsorszám léptetés
– automatikus
zeneérzékelő
(SEEK) (–/+)
(./>)
[minden műsorszámhoz
egyszer]
Gyorskeresés előre/
hátra
– kézi keresés
(SEEK) (–/+)
(m/M)
[tartsa nyomva a kívánt
részlet megtalálásáig]
Album léptetés*
– album kiválasztás
(1)(ALBUM–) vagy
(2)(ALBUM+)
* Csak MP3 fájl lejátszása esetén áll rendelkezésre.
A műsorszámok folyamatos léptetéséhez nyomja
meg a (SEEK) (+) vagy (SEEK) (–) gombot,
majd 2 másodpercen belül nyomja meg újból, és
tartsa nyomva.
Fontos tudnivaló az MGS-X1 és MD készülék(ek)
csatlakoztatása esetén
Ez a készülék MD lejátszóként ismeri fel az MGS-X1
készüléket.
• Ha az MGS-X1 műsorforrást kívánja használni,
nyomja meg többször a (SOURCE) gombot az „MS”
vagy „MD” kiválasztásához. Ha az „MS” jelenik meg
a műsorforrás kijelzőn, akkor a lejátszás
automatikusan elindul az MGS-X1 készüléken. Ha
az „MD” jelenik meg a műsorforrás kijelzőn,
a (MODE) gombbal válassza ki az „MS”
műsorforrást a lejátszás elindításához.
• Ha egy MD készüléken kívánja elindítani a
lejátszást, nyomja meg többször a (SOURCE)
gombot az „MD” vagy „MS” kiválasztásához. Ha
a kívánt MD készülék jelenik meg a kijelzőn, akkor
a lejátszás automatikusan elindul. Ha az „MS” vagy
egy másik MD készülék jelenik meg a műsorforrás
kijelzőn, akkor nyomja meg a (MODE) gombot
a kívánt MD készülék kiválasztásához, és
a lejátszás elindításához.
11HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 12 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
Ha olyan CD-t játszik le, amelyik nem audio CD,
vagy amelyiken nincsenek MP3 fájlok
Ha a behelyezett lemezen nincsenek MP3 fájlok:
– Ennél a készüléknél a „NO MUSIC” kijelzés jelenik
meg a kijelzőn, majd az órakijelzés jelenik meg
(a CD-lejátszás leáll).
– Egy külső MP3 kompatibilis CD készülék esetén
a „NO MUSIC” kijelzés jelenik meg a kijelzőn, és
a lejátszás a következő lemezzel folytatódik.
– Egy opcionális, MP3 lejátszásra nem képes külső
CD készülék esetén a lejátszás elindul, de hang
nem hallható.
Megjegyzés
Ha külső készülék is csatlakoztatva van, az aktuális
műsorforrás lejátszása folytatódik az opcionális CD/
MD készüléken.
Kijelzések
Amikor a lemez/album/műsorszám kijelzés
változik, az új lemez/album/műsorszám gyárilag
rögzített címe*1 automatikusan megjelenik (ha
az automatikus görgetés (A.SCRL) funkció
bekapcsolt („ON”) állapotban van, akkor
a 8 karakternél hosszabb nevek görgetésre
kerülnek (23. oldal))
Műsorforrás
Megjeleníthető elemek
• Műsorszám száma/
Eltelt lejátszási idő
• Lemezcím*1/Előadónév*2
• Album (mappa) neve*3
• Műsorszám (fájl) neve*1*3
• ID3 mező*3
• Óra
Funkció
Gombnyomás
A kijelzések átkapcsolása
(DSPL)
*1 A (DSPL) gomb megnyomásakor a „NO NAME”
üzenet jelzi, hogy nincs megjeleníthető egyéni
(14. oldal) vagy gyári elnevezés.
*2 Csak az előadó nevét tartalmazó CD TEXT
rendszerű lemezek esetén.
*3 Csak MP3 fájlok esetén.
Csak az ID3 mezőben szereplő műsorszám/
előadó/album név kerül megjelenítésre.
A (DSPL) gomb megnyomásakor a „NO ID3” jelzi,
ha nincs megjeleníthető ID3 mező.
Megjegyzések
• Egyes karakterek nem jeleníthetők meg.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó CD TEXT
rendszerű lemezek vagy ID3 mezők esetében az
információ nem görgethető.
• A készülék nem tudja megjeleníteni az előadó nevét
egy CD TEXT rendszerű lemez minden
műsorszámához.
12HU
Megjegyzések az MP3 fájlokkal kapcsolatban
• Az ID3 mező az 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4
verziószámra korlátozódik.
• Egyes karakterek nem jeleníthetők meg. Az
inkompatibilis karakterek és szimbólumok helyett
a „*” jelenik meg. A megjeleníthető karakterek
maximális száma az album (mappa) név/műsorszám
(fájl) név esetén 64 (Romeo) vagy 32 (Joliet); Az ID3
mező maximum 30 karaktert (1.0, 1.1, 2.2, 2.3
verzió) vagy 126 karaktert (2.4 verzió) tartalmazhat.
• A következő esetekben az eltelt játékidő nem kerül
pontosan megjelenítésre:
– ha egy VBR (változó bitmennyiségű) MP3 fájlt
játszik le.
–előre és hátrafelé történő gyorskeresés esetén.
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 13 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
Hasznos tudnivalók
• Ha kikapcsolja az A.SCRL (automatikus görgetés)
funkciót („OFF”), és a lemez/album/műsorszám neve
nem változik, akkor a lemez/album/műsorszám neve
nem kerül görgetésre.
• Ha MP3 lejátszás közben kiválaszt egy másik
albumot, az új album száma megjelenik.
Műsorszámok ismételt
lejátszása
— ismételt lejátszás
A következő üzemmódok közül választhat:
• REP-TRACK — az aktuális műsorszám
ismétlése.
• REP-ALBM*1 — az aktuális album
műsorszámainak ismétlése.
• REP-DISC*2 — az aktuális lemez
műsorszámainak ismétlése.
*1 Csak MP3 fájl lejátszása esetén áll rendelkezésre.
*2 Csak egy vagy több külön megvásárolható CD/MD
készülék csatlakoztatása esetén.
Lejátszás közben nyomja meg a (3)
(REP) gombot mindaddig, míg a kívánt
ismétlési üzemmód jelzése meg nem
jelenik.
Az ismételt lejátszás elindul.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza a „REP-OFF” kijelzést.
Műsorszámok lejátszása
véletlen sorrendben
— véletlen sorrendű lejátszás
A következő üzemmódok közül választhat:
• SHUF-ALBM*1 — az aktuális album
műsorszámainak véletlen sorrendű lejátszása.
• SHUF-DISC — az aktuális lemez
műsorszámainak véletlen sorrendű lejátszása.
• SHUF-CHGR*2 — az aktuális (külön
megvásárolható) CD (MD) készülék
műsorszámainak véletlen sorrendű lejátszása.
• SHUF-ALL*3 — az összes műsorszám véletlen
sorrendű lejátszása az összes csatlakoztatott
CD (MD) készülékben (ezzel a készülékkel
együtt).
*1 Csak MP3 fájlok esetén áll rendelkezésre.
*2 Csak egy vagy több külön megvásárolható CD
(MD) készülék csatlakoztatása esetén.
*3 Csak egy vagy több külön megvásárolható CD
készülék, vagy legalább két külön megvásárolható
MD készülék csatlakoztatása esetén.
Lejátszás közben nyomja meg a (4)
(SHUF) gombot mindaddig, míg
a kívánt véletlen sorrendű üzemmód
jelzése meg nem jelenik.
A véletlen sorrendű lejátszás elindul.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza a „SHUF-OFF”
kijelzést.
Megjegyzés
A „SHUF-ALL” funkció nem játssza le véletlen
sorrendben a műsorszámokat a CD és MD
készülékek között.
13HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 14 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
A lemezmemória megtekintése
CD-lemez elnevezése
— lemezmemória (CUSTOM FILE funkcióval
ellátott CD-készülék esetén)
Minden egyes lemez egyedi névvel látható el
(lemezmemória). Egy-egy lemezhez maximum
8 karakteres név rendelhető hozzá. Ha elnevez
egy lemezt, akkor a lemezt a neve alapján is
megkeresheti (15. oldal).
1
Indítsa el az elnevezni kívánt lemez
lejátszását a CUSTOM FILE funkcióval
ellátott CD-készülékben.
2
Tartsa nyomva 2 másodpercig a (PTY)
(LIST) gombot.
A kijelzőn a lemezmemória mindig elsőbbséget
élvez bármilyen eredeti CD TEXT információval
szemben.
Funkció
Gombnyomás
Megtekintés
(DSPL) gomb CD/CD
TEXT lemez lejátszása
közben.
Hasznos tudnivaló
Az egyéb megjeleníthető elemekkel kapcsolatban
lapozzon a 12. oldalra.
Lemezmemória törlése
1
Nyomja meg a (SOURCE) gombot
mindaddig, míg a „CD” kijelzés meg
nem jelenik.
2
A (MODE) gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki
a lemezmemóriát tartalmazó
CD-készüléket.
3
Tartsa nyomva 2 másodpercig a (PTY)
(LIST) gombot.
4
Tartsa nyomva 2 másodpercig
a (DSPL) gombot.
Az eltárolt nevek megjelennek.
5
A hangerőszabályzó +/– gombbal
válassza ki a törölni kívánt lemeznevet.
6
Tartsa nyomva 2 másodpercig a (SEL)
gombot.
A név törlődik.
További nevek törléséhez ismételje az 5-ös és
6-os lépést.
7
Tartsa nyomva 2 másodpercig a (PTY)
(LIST) gombot.
A készülék visszakapcsol normál lejátszási
üzemmódba.
Elnevezés közben a készülék az aktuális
lemezt ismétli meg.
3
Írja be a karaktereket.
1 A hangerőszabályzó +/– gombbal
válassza ki a kívánt karaktert.
A y B y C ... y 0 y 1 y 2 ...
y+y–y
... y * y A
*
* (szóköz)
2 Miután megtalálta a kívánt karaktert,
nyomja meg a (SEL) gombot.
A következő karakterhely villog.
3 Ismételje meg az 1-es és 2-es
lépést a teljes név megadásához.
4
A (PTY) (LIST) gombot 2 másodpercig
lenyomva kapcsoljon vissza normál
lejátszásra.
Hasznos tudnivalók
• Egy név javításához vagy törléséhez egyszerűen írja
felül a karaktereket, vagy szúrja be „ ” karaktert.
• CUSTOM FILE funkció nélküli készüléken is
elnevezheti a CD-lemezeket, ha az egy olyan
CD-készülékhez csatlakozik, mely támogatja ezt
a funkciót. A CUSTOM FILE funkcióval létrehozott
adatok a CD-készülék memóriájában tárolódnak.
Megjegyzések
• Ha egy CD TEXT rendszerű lemezhez tartozó
lemezmemóriát töröl, akkor az eredeti CD TEXT
információ kerül megjelenítésre.
• Ha nem találja a törölni kívánt lemezmemóriát, akkor
próbáljon egy másik CD-t választani a 2-es
lépésben.
• Ha már az összes lemezmemóriát törölte,
a készülék visszakapcsol normál CD-lejátszási
üzemmódba a 4. lépésben.
Megjegyzés
A műsorszám ismétlés/véletlen sorrendű lejátszás
felfüggesztésre kerül, amíg be nem fejezi
a névszerkesztést.
14HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 15 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
Lemez keresése név szerint
— listázás (CD TEXT/CUSTOM FILE funkcióval
rendelkező CD-játszónál, vagy MD-készüléknél)
Ezt a funkciót használhatja az egyedi
elnevezéssel ellátott lemezekhez*1, illetve a CD
TEXT lemezekhez*2.
*1 Lemezkeresés egyedi elnevezése alapján: ha
elnevezett egy CD (14. oldal), vagy MD-lemezt.
*2 Lemezkeresés CD TEXT információ alapján: ha
egy CD TEXT rendszerű lemezt játszik le CD TEXT
funkcióval ellátott CD- készüléken.
1
Nyomja meg röviden a (PTY) (LIST)
gombot.
Az aktuális lemezhez rendelt név megjelenik
a kijelzőn.
Rádióhallgatás
Minden hullámsávon (FM1, FM2, FM3, MW és
LW) legfeljebb 6 rádióállomás tárolható.
Figyelem
Vezetés közben, a balesetek megelőzése
érdekében használja a BTM hangolási
üzemmódot.
Automatikus hangolás és
tárolás
— BTM funkció
A készülék automatikusan elkezdi az
állomáskeresést a kiválasztott hullámsávon, és
a jól fogható állomásokat tárolja a memóriában,
a frekvenciaérték sorrendjében.
2
Nyomja meg ismételten a (PTY) (LIST)
gombot mindaddig, míg a keresett
lemezt meg nem találja.
1
A (SOURCE) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a rádió
üzemmódot.
3
A (SEEK) (+) vagy a (SEEK) (–)
gombbal lejátszhatja a lemezt.
2
A (MODE) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
hullámsávot.
3
Nyomja meg a (SENS) (BTM) gombot
2 másodpercig.
A készülék tárolja az állomásokat
a memóriagombokon, a frekvenciaérték
sorrendjében. A tárolás befejezését egy sípjel
jelzi.
Megjegyzések
• Miután a lemeznév 5 másodpercre megjelenik,
a kijelző visszakapcsol az eredeti kijelzésre.
• Ha a lemeztárban nincs lemez, a kijelzőn a „NO
DISC” kijelzés jelenik meg.
• Ha a lemezhez nem rendelt egyéni elnevezést,
a kijelzőn a „NO NAME” kijelzés jelenik meg.
• Ha a készülék még nem olvasta be a
lemezinformációkat, a „NOT READ” kijelzés jelenik
meg a kijelzőn. A lemez beolvasásához először
nyomja meg a számgombot, majd válassza ki azt
a lemezt, melynek információit szeretné
beolvastatni.
• Az információk kizárólag nagybetűkkel jelennek
meg. Néhány karakterfajtát a készülék nem tud
megjeleníteni.
Megjegyzések
• Ha csupán néhány állomás fogható az adott
körzetben, a memóriahelyek egy része üresen
marad, vagy megőrzi az előzőleg érvényes
beállítást.
• Ha a kijelzőn valamelyik memóriahely sorszáma
látható, akkor az állomások tárolása a kijelzőn
látható memóriahelytől kezdődik.
15HU
CDX-F5500
HU 04-31 CDX-F5500.fm Page 16 Tuesday, January 20, 2004 3:06 PM
A memóriában tárolt
állomások előhívása
1
Válassza ki a rádió üzemmódot
a (SOURCE) gombbal.
2
Válassza ki a kívánt hullámsávot
a (MODE) gombbal.
3
Nyomja meg azt a memóriagombot
((1)–(6)), amelyiken a hallgatni kívánt
állomást tárolta.
Ha a behangolt FM állomás gyengén
fogható, vagy zajos
— Mono üzemmód
Rádióhallgatás közben nyomja meg
a (SENS) (BTM) gombot ismételten,
míg a „MONO-ON” kijelzés meg nem
jelenik a kijelzőn.
A „MONO” kijelzés megjelenik.
A műsor ekkor monoban lesz hallható, de
a vétel minősége javulni fog (az „ST”
kialszik).
Ha nem tudja előhívni a tárolt állomást
— Automatikus hangolás/Csökkentett vételi
érzékenységű üzemmód
Automatikus hangolás:
Nyomja meg a (SEEK) (+) vagy
(SEEK) (–) gombot a hangolás
elindításához.
Ha a készülék megtalál egy állomást,
a hangolás leáll. Ismételje a műveletet
mindaddig, míg meg nem találja a kívánt
állomást.
Csökkentett vételi érzékenységű üzemmód:
Ha az automatikus hangolás túl
gyakran leáll, nyomja meg a (SENS)
(BTM) gombot ismételten, míg
a „LOCAL-ON” kijelzés meg nem
jelenik a kijelzőn.
Az „LCL” kijelzés megjelenik.
A készülék csak a viszonylag erős jellel
sugárzott, azaz jól fogható állomásokat
hangolja be.
A csökkentett vételi érzékenységű üzemmód
kikapcsolásához nyomja meg kétszer a (SENS)
(BTM) gombot FM üzemmódban.
Megjegyzés
MW vagy LW vételi üzemmódban a csökkentett vételi
érzékenységű üzemmód kikapcsolásához nyomja
meg a (SENS) (BTM) gombot (a „LOCAL-OFF”
megjelenik).
Ha normál rádió üzemmódba szeretne
visszakapcsolni, nyomja meg a (SENS) (BTM)
gombot (a „MONO-OFF” megjelenik).
Hasznos tudnivaló
Ha az FM állomás műsora nehezen hallható,
kapcsolja ki a DSO funkciót (24. oldal).
Csak a kívánt állomások
tárolása
A tárolni kívánt állomásokat tetszés szerinti
sorrendben tárolhatja a kiválasztott
memóriagombokon.
1
Válassza ki a rádió üzemmódot
a (SOURCE) gombbal.
2
Válassza ki a kívánt hullámsávot
a (MODE) gombbal.
3
Hangolja be a tárolni kívánt állomást
a (SEEK) (+) vagy a (SEEK) (–)
gombbal.
4
Tartsa nyomva a kívánt
memóriagombot ((1)–(6)) két
másodpercig, amíg a „MEM” kijelzés
meg nem jelenik.
A kijelzőn megjelenik a kiválasztott
memóriahely száma.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
gombon előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tudnivaló
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a (SEEK) (+) vagy
a (SEEK) (–) gombot mindaddig, míg megközelíti
a kívánt frekvenciát, majd a (SEEK) (+) vagy
a (SEEK) (–) gomb többszöri megnyomásával
végezze el a finomhangolást (kézi hangolás).
16HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 17 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
Optimális vétel beállítása
automatikus újrahangolással
RDS
— AF (alternatív frekvencia) funkció
Az RDS rendszer áttekintése
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett. A következők egyike
jelenhet meg RDS szolgáltatással rendelkező
állomás vételekor.
Az alternatív frekvencia (AF) funkció lehetővé
teszi, hogy a rádió mindig a hallgatott állomásnak
az adott területen legerősebb jelű frekvenciájára
hangoljon.
A frekvencia automatikusan változik.
96,0 MHz
98,5 MHz
Megjeleníthető elemek
• Hullámsáv
• Üzemmód
Rádióállomás
102,5 MHz
Megjeleníthető elemek
• Memóriahely/Műsornév
(frekvencia)
• Óra
• RDS adatok
Funkció
Gombnyomás
Váltás óra/műsornév
kijelzés között
(DSPL)
RDS szolgáltatások
Az RDS adatok további kényelmes
szolgáltatásokat kínálnak, mint például:
• Egy műsor automatikus újrahangolása,
mely kiváló segítség hosszú utak során.
— AF t 17. oldal.
• Közlekedési hírek hallgatása egy másik
adás/műsorforrás hallgatása közben is.
— TA t 18. oldal.
• Rádióállomások kiválasztása
műsorszámtípus szerint.
— PTY t 19. oldal.
• Automatikus órabeállítás.
— CT t 20. oldal.
1
2
Válasszon egy FM állomást (15. oldal).
Nyomja meg az (AF/TA) gombot
ismételten mindaddig, míg az „AF-ON”
kijelzés meg nem jelenik a kijelzőn.
A készülék megkeresi az adott műsorszóró
hálózaton belül azt a frekvenciát, amelyik
a legerősebb térerejű adást sugározza.
Ha a „NO AF” kijelzés villog, az aktuálisan
behangolt állomás nem rendelkezik alternatív
frekvenciával.
Az AF funkció kikapcsolásához válassza ki az
„AF, TA-OFF” kijelzést.
Megjegyzések
• Ha az „AF-ON” beállítás aktív, a közlekedési hírek
kikapcsolnak. A közlekedési hírek és az AF funkció
együttes bekapcsolásához válassza ki az „AF,
TA-ON” kijelzést.
• Ha CD-lejátszás közben szeretné módosítani az AF
funkció működését (be/ki), nyomja meg az (AF/TA)
gombot.
folytatás a következő oldalon t
Megjegyzések
• Az országtól vagy területtől függően nem minden
RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDS jeleket.
17HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 18 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
Alternatív frekvenciával nem
rendelkező állomások
Nyomja meg a (SEEK) (+) vagy
a (SEEK) (–) gombot, miközben az
állomás neve villog (8 másodpercen
belül).
A készülék egy másik frekvenciát kezd
keresni, azonos PI (műsorazonosító) adattal
(„PI SEEK” kijelzés jelenik meg). Ha a
készülék nem talál azonos PI jelzést, akkor
visszatér az előzőleg kiválasztott frekvenciára.
Közlekedési hírek hallgatása
— TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési
műsort sugárzó adók)
A TA és a TP funkciók aktiválásával
automatikusan behangolhat egy FM állomást,
mely közlekedési híreket sugároz. Ezek
a beállítások függetlenek az aktuális FM
műsortól, vagy műsorforrástól (CD/MD);
a készülék visszavált az eredeti műsorra, amikor
a közlekedési hír felolvasása befejeződik.
Regionális műsor hallgatása
Nyomja meg az (AF/TA) gombot
mindaddig, míg a „TA-ON” kijelzés
meg nem jelenik.
A készülék elkezdi a közlekedési híreket
sugárzó állomás keresését.
A „TP” ilyen állomások vételét jelzi, és a
„TA” villog az aktuális közlekedési hírek
vétele esetén. A készülék tovább keresi a TP
állomásokat, ha a „NO TP” kerül kijelzésre.
Ha az AF funkció bekapcsolt állapotban van:
a készülék gyári beállítása adott régióra
korlátozza a vételt, így nem vált át a készülék egy
másik regionális állomásra, amelyik erősebb
jellel sugároz.
Ha elhagyja a regionális műsor vételi területét,
vagy az AF funkció minden előnyét ki szeretné
használni, akkor tartsa nyomva együtt a (SEL)
és az (AF/TA) gombot mindaddig, míg a
„REG-OFF” kijelzés meg nem jelenik.
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik az Egyesült Királyságban,
és néhány más területen.
A közlekedési hírek figyelésének
kikapcsolásához válassza az „AF, TA-OFF”
kijelzést.
Funkció
Gombnyomás
Aktuális hír
(AF/TA)
hallgatásának befejezése
Hasznos tudnivalók
• Ha a „TA-ON” beállítás aktív, az AF funkció
kikapcsol. Az AF funkció és a közlekedési hírek
együttes bekapcsolásához válassza ki az „AF,
TA-ON” kijelzést.
• Az aktuális hír hallgatását befejezheti úgy is, hogy
megnyomja a (SOURCE) vagy a (MODE) gombot.
Közlekedési hírek hangerejének
beállítása
Beállíthatja a közlekedési hírek hangerejét, így
biztosan nem fogja őket elmulasztani.
1
Nyomja meg a hangerőszabályzó (+/–)
gombot a kívánt hangerő
beállításához.
2
Tartsa nyomva az (AF/TA) gombot
2 másodpercig.
A „TA” megjelenik, és a beállítás eltárolásra
kerül.
Rendkívüli adások vétele
Ha az AF vagy TA funkció bekapcsolt állapotban
van, a készülék automatikusan a rendkívüli
adásra kapcsol, ha érzékeli ilyet egy FM állomás
hallgatása vagy CD/MD-lejátszás közben.
18HU
CDX-F5500
HU 04-31 CDX-F5500.fm Page 19 Tuesday, January 20, 2004 3:07 PM
RDS állomások tárolása AF és
TA beállítással
Amikor eltárol egy RDS állomást, a készülék
memorizálja az egyes állomások AF/TA
beállítását (be/ki), valamint frekvenciáját.
Mindegyik állomásra külön is beállíthatja az
egyes funkciókat (AF, TA vagy mindkettő), de
lehetőség van arra is, hogy az összes állomásra
ugyanaz a beállítás vonatkozzon. Ha „AF,
TA-ON” beállítással tárolja el az állomásokat,
akkor a készülék automatikusan a legjobb vételi
frekvenciával tárolja az állomást.
Állomások hangolása
műsortípus alapján
— PTY (műsorszámtípus)
A kívánt állomás az alább felsorolt
műsorszámtípusok valamelyikének
kiválasztásával is megkereshető
Műsorszámtípusok
Kijelzés
Hírek
NEWS
Aktuális hírek
AFFAIRS
Információk
INFO
Azonos beállítás az összes állomásra
Sport
SPORT
1
Válasszon ki egy FM hullámsávot
(15. oldal).
Oktatás
EDUCATE
Rádiójátékok
DRAMA
2
Az (AF/TA) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az
„AF-ON”, a „TA-ON” vagy az „AF,
TA-ON” kijelzést.
Ne feledje, hogy amennyiben az „AF,
TA-OFF „ beállítást választja ki, a készülék
nem csak az RDS, hanem a nem-RDS
állomásokra is tárolja a beállításokat.
Kultúra
CULTURE
Tudomány
SCIENCE
Egyéb
VARIED
Pop zene
POP M
Rock zene
ROCK M
Szórakoztató zene
EASY M
Nyomja meg a (SENS) (BTM) gombot
mindaddig, míg a „BTM” villogni nem
kezd.
Közkedvelt klasszikus zene
LIGHT M
Komolyzene
CLASSICS
Egyéb zenei műsor
OTHER M
3
Állomásonként eltérő beállítások
1
2
3
Válasszon ki egy FM hullámsávot, és
hangolja be a kívánt állomást
(15. oldal).
Az (AF/TA) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az
„AF-ON”, a „TA-ON” vagy az „AF,
TA-ON” kijelzést.
Tartsa lenyomva a kívánt
memóriagombot ((1)–(6)) mindaddig,
amíg a „MEM” kijelzés meg nem
jelenik.
További állomások tárolásához ismételje meg
az 1–3. lépéseket.
Hasznos tudnivaló
Ha CD-lejátszás közben szeretné megváltoztatni az
AF/TA beállítást, nyomja meg az (AF/TA) gombot.
Időjárás
WEATHER
Pénzügyi hírek
FINANCE
Gyermekműsor
CHILDREN
Társadalmi ügyek
SOCIAL A
Vallás
RELIGION
Telefonos műsor
PHONE IN
Utazás
TRAVEL
Szórakozás
LEISURE
Jazz
JAZZ
Country zene
COUNTRY
Nemzeti zene
NATION M
Régi slágerek
OLDIES
Népzene
FOLK M
Dokumentum műsor
DOCUMENT
Megjegyzés
E funkció nem működik azokban az országokban,
ahol a PTY (műsorszámtípus) információk nem állnak
rendelkezésre.
folytatás a következő oldalon t
19HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 20 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
1
Nyomja meg a (PTY) (LIST) gombot
FM vételi üzemmódban.
Az óra automatikus beállítása
— CT (óra)
A CT (óra) funkció az RDS adásból
automatikusan beállítja az időt.
Ha az éppen hallgatott állomás sugároz PTY
információkat, a műsorszámtípus neve
megjelenik a kijelzőn. Ha az éppen hallgatott
állomás nem RDS állomás, vagy az RDS
információk nem foghatók, a „- - - - - - - -”
kijelzés jelenik meg.
2
3
Nyomja meg ismételten a (PTY) (LIST)
gombot mindaddig, míg a kívánt
műsorszámtípus meg nem jelenik
a kijelzőn.
A műsorszámtípusok az előző oldali
táblázatban feltüntetett sorrendben jelennek
meg.
Ha a műsorszámtípus nincs azonosítva az
RDS jelben, a „NONE” kijelzés jelenik meg.
Nyomja meg a (SEEK) (+) vagy
a (SEEK) (–) gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsorszámot sugárzó állomás keresését.
A „CT-ON” beállítás kiválasztása
Rádióhallgatás közben nyomja meg
egyszerre a (SEL) és a (2) gombot.
Az óra beállítása megtörtént.
Egy másodperc múlva a kijelző visszakapcsol
a normál rádió üzemmódnak megfelelő
kijelzésre.
A „CT-OFF” beállítás kiválasztásához ismét
nyomja meg egyszerre a (SEL) és a (2)
gombot.
Megjegyzések
• A CT funkció akkor sem biztos, hogy működik, ha
éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
20HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 21 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
Vezérlés forgatással
További funkciók
Ezt a készüléket vezérelheti forgókapcsolós
távvezérlővel is (külön megvásárolható).
SEEK/AMS
vezérlő
A forgókapcsolós távvezérlő
használata
Fordítsa el, és engedje el, ha:
Mindenek előtt ragassza fel a megfelelő címkét
a távvezérlőre attól függően, hogy milyen
pozícióban szereli azt fel. A forgókapcsolós
távvezérlő gombok megnyomásával és/vagy
forgatásával működtethető.
– Műsorszámokat kíván léptetni.
A műsorszámok folyamatos léptetéséhez
fordítsa el egyszer, majd 2 másodpercen
belül fordítsa el még egyszer, és tartsa
elfordítva.
– A rádióállomásokat automatikusan kívánja
behangolni.
Fordítsa el, tartsa elfordítva, majd
engedje el, ha:
SEL
MODE
DSPL
– Gyorskeresést végez előre/hátra egy
műsorszámon belül.
– Egy rádióállomást manuálisan kíván
behangolni.
DSPL
MODE
SEL
Vezérlés gombnyomással és
forgatással
Vezérlés gombnyomással
(ATT)
(SEL)
(MODE)
OFF
(SOURCE)
(DSPL)
(OFF)
Fordítsa el a VOL szabályzót
a hangerő beállításához.
Nyomja meg ezt
Ehhez a művelethez:
a gombot:
(SOURCE)
(MODE)
PRESET/DISC
vezérlő
Műsorforrás (rádió/CD/
MD*1) választás/
Bekapcsolás.
Üzemmód választás
(Hullámsáv/CD egység*1/
MD egység*1)
(ATT)
Hang némítása.
(OFF)*2
Lejátszás vagy rádióvétel
leállítása/Kikapcsolás.
(SEL)
Beállítás és kiválasztás.
(DSPL)
A kijelzések
megváltoztatása.
Nyomja befelé, majd forgassa el
a vezérlőt, ha:
– Egy tárolt rádióállomást kíván behívni.
– Egy másik lemezt kíván kiválasztani CD
(MD) lejátszás közben*1.
– Egy másik albumot kíván kiválasztani*3.
*1 Csak akkor, ha csatlakoztatta a külön
megvásárolható készüléket.
*2 Ha gépkocsija gyújtáskapcsolója nem rendelkezik
ACC (tartozék) pozícióval, a gyújtás kikapcsolása
után tartsa nyomva a (OFF) gombot a készüléken
mindaddig, míg a kijelző ki nem alszik.
*3 Csak MP3 fájl lejátszása esetén.
folytatás a következő oldalon t
21HU
CDX-F5500
HU 04-31 CDX-F5500.fm Page 22 Tuesday, January 20, 2004 3:08 PM
A VOL szabályzót benyomva tartva
nyomja meg 2 másodpercig a (SEL)
gombot.
MP3 fájl lejátszása esetén kiválaszthat egy
albumot a forgókapcsolós távvezérlővel.
(Ezzel a készülékkel)
Ehhez a
funkcióhoz:
Albumok
léptetése
– album
kiválasztása
Tegye ezt:
Nyomja be, majd fordítsa el
a vezérlőt [minden albumhoz
egyszer]. Albumok folyamatos
léptetéséhez nyomja be, és
fordítsa el (majd tartsa úgy)
a vezérlőt.
(Külön megvásárolható készülékkel)
Ehhez a
funkcióhoz:
A hangjellemzők és
a kijelzések beállítása
Módosíthatja a balansz, a fader és az
aluláteresztő szűrő beállítását, illetve
a mélyhangsugárzó hangerejét.
1
Tegye ezt:
Lemezek
átlépése
– lemez
kiválasztása
Nyomja be, majd fordítsa el
a vezérlőt [minden lemezhez
egyszer]. Lemezek folyamatos
léptetéséhez nyomja meg és
fordítsa el egyszer, majd
2 másodpercen belül fordítsa el
még egyszer, és tartsa elfordítva.
Albumok
léptetése
– album
kiválasztása
1Nyomja be és fordítsa el, majd
tartsa ott a vezérlőt, ezzel
albumválasztási üzemmódba
kapcsolt.
2 másodpercen belül folytassa
a műveletet a 2-es lépéssel.
2Nyomja be, és fordítsa el
többször egymás után
a vezérlőt mindaddig, míg
a kívánt albumot meg nem
találta.
A (SEL) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a „BAL”,
„FAD”, „LPF” vagy „SUB” kijelzést.
A (SEL) gomb többszöri megnyomásakor a
kijelzések az alábbi sorrendben követik
egymást:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (bal-jobb) t FAD (első-hátsó) t
LPF (aluláteresztő szűrő)*2*3 t
SUB (mélyhangsugárzó)*2*4
*1 Ha bekapcsolja az EQ3 funkciót (24. oldal).
*2 Ha a „SUB” funkciót kiválasztja (23. oldal).
*3 A levágási frekvencia 78 Hz, 125 Hz vagy OFF
(kikapcsolva) értékek között változtatható.
*4 A hangerő –10 és +10 között változtatható.
(–10 érték alatt az „ATT” kijelzés megjelenik.)
2
Állítsa be a kiválasztott jellemzőt a +/–
hangerőszabályzó gombokkal.
Megjegyzés
A kiválasztott funkció szabályozását a kiválasztást
követő 3 másodpercen belül végre kell hajtani.
A működési irány megváltoztatása
A vezérlő működési irányát gyárilag az ábrán
látható módon állították be.
A készülék némítása
Nyomja meg az (ATT) gombot.
A kijelzőn rövid időre megjelenik az
„ATT-ON” kijelzés, majd bekapcsol az
„ATT” kijelzés.
Növelés
Csökkentés
Ha a kormányoszlop jobb oldalára kell
felszerelni a forgókapcsolós távvezérlőt, akkor
megfordíthatja a működési irányt .
Az (ATT) gomb ismételt megnyomásával
visszatérhet az előző hangerő beállításhoz.
Hasznos tudnivaló
Ha egy gépkocsi-telefon vezetékét csatlakoztatta az
ATT vezetékhez, akkor a készülék automatikusan
csökkenti a hangerőt bejövő telefonhívás esetén
(telefonos némítás funkció).
22HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 23 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
A REAR/SUB*1 beállítás módosítása
Hang és kijelző beállítások
megváltoztatása
A következő elemek választhatók ki:
• REAR/SUB*1 — a hangkimenet átkapcsolása
REAR vagy SUB között.
– Válassza a „REAR” beállítást, ha
végerősítőre kívánja továbbítani a jeleket.
– Válassza a „SUB” beállítást, ha
mélyhangsugárzóra kívánja továbbítani
a jeleket.
• CT (automatikus órabeállítás) (20. oldal).
• A.SCRL (automatikus görgetés)*2 (12. oldal).
• M.DSPL (mozgó kijelzés) — a mozgóképes
kijelzés ki- vagy bekapcsolása.
– Válassza az „ON” beállítást a mozgóképes
kijelzés aktiválásához (A mozgókép kijelzés
bekapcsol).
– Válassza az „OFF” beállítást a mozgóképes
kijelzés kikapcsolásához.
• DEMO*1 — a bemutató kijelző ki- és
bekapcsolása.
– Válassza az „ON” beállítást a bemutató
aktiválásához (A bemutató körülbelül
10 másodperccel a készülék kikapcsolása
után kezdődik meg.)
– Válassza az „OFF” beállítást a bemutató
kikapcsolásához.
• BEEP*3 — hangjelzés be- és kikapcsolása.
• DIM — a kijelző fényességének beállítása.
– Válassza az „ON” beállítást a kijelző
elhalványításához.
– Válassza az „OFF” beállítást a halványítás
kikapcsolásához.
Nyomja meg a (SEL) gombot, majd
a hangerőszabályzó + (REAR) vagy –
(SUB) gombot.
3 másodperc múlva a kijelző visszakapcsol
a normál lejátszásnak megfelelő kijelzésre.
A kívánt menüpont kiválasztása
Nyomja meg egyszerre a (SEL) és
a megfelelő gombot.
(SEL) + (2): CT
(SEL) + (3): A.SCRL*2
(SEL) + (4): M.DSPL
(SEL) + (4): DEMO*1
(SEL) + (6): BEEP*3
(SEL) + (DSPL): DIM
A beállítás elvégzése után a kijelző visszakapcsol
a normál lejátszásnak megfelelő kijelzésre.
Ha az aktuális menüpontból szeretne kilépni,
nyomja meg újból egyszerre a (SEL) és
a megfelelő gombot.
*1 A készülék kikapcsolt állapotában.
*2 CD vagy MD-lejátszás közben.
*3 A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
beépített erősítőjét használja.
23HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 24 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
Az equalizer beállítása (EQ3)
A 7 gyári hangszínszabályzó beállítás
(hangzáskép) közül kiválaszthatja a hallgatott
zene jellegének leginkább megfelelőt (XPLOD,
VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK,
CUSTOM vagy hangzáskép kikapcsolva (OFF)).
A hangzásképeket módosíthatja, és a beállítást
a készülék minden műsorforrásra vonatkozóan
tárolja.
A hangzáskép kiválasztása
1
A (SOURCE) gombbal válassza ki
a műsorforrást (rádió, CD vagy MD).
2
Az (EQ3) gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a kívánt hangzásképet.
Az (EQ3) gomb többszöri megnyomásakor
a hangzásképek egymás után megjelennek.
visszakapcsol az eredeti (normál lejátszási
üzemmód) kijelzésre.
Megjegyzés
Ha az EQ3 menüpont „OFF” (kikapcsolva) beállítását
választja ki, nem lehet módosítani
a hangszínszabályzó beállítását.
A dinamikus hangszínpad
beállítása (DSO)
Ha hangszórói az ajtók alsó részében foglalnak
helyet, akkor az alulról érkező hang sok esetben
nem éri el a kívánt minőséget.
A DSO (dinamikus hangszínpad) funkció
természetesebb hangot hoz létre, azt a hatást
imitálva, mintha a hangszórók a műszerfal fölött
lennének (virtuális hangszórók).
A DSO beállítás minden egyes műsorforráshoz
eltárolható.
A DSO üzemmód és a virtuális hangszórók
elhelyezkedése
A hangzáskép kikapcsolásához válassza az
„OFF” beállítást.
*3
*2
*1
A hangzáskép módosítása
Az egyes frekvenciatartományok hangerejének
megváltoztatásával a hangzásképet módosíthatja,
és a módosított hangzásképet a készülék tárolja.
24HU
1
A (SOURCE) gombbal válassza ki
a műsorforrást (rádió, CD vagy MD).
2
Az (EQ3) gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a hangzásképet.
3
*3
*2
*1
*4
*4
*1
*2
*3
*4
DSO-1
DSO-2
DSO-3
DSO-OFF
Végezze el a beállítást.
1 A (SEL) gombbal válassza ki
a frekvenciatartományt.
A (SEL) gomb többszöri megnyomásakor
a frekvenciatartományok egymás után
megjelennek.
LOW t MID t HI (t BAL t FAD t
LPF t SUB)
2 A +/– hangerőszabályzó gombokkal
végezze el a kiválasztott tartomány
hangerő beállítását.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be
a –10 dB és +10 dB közötti tartományban.
1
Nyomja meg a (SOURCE) gombot
a műsorforrás kiválasztásához (rádió,
CD vagy MD).
2
A (DSO) gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
üzemmódot.
A (DSO) gomb minden megnyomásakor egy
másik DSO beállítás jelenik meg.
3 Az 1-es és 2-es lépés ismételt
végrehajtásával végezze el a kívánt
beállítást.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
nyomja meg a (SEL) gombot 2
másodpercig. 1 másodperc után a kijelző
Megjegyzések
• A gépkocsi belső terétől és a zene típusától függően
a DSO funkció hatása esetenként gyengébb lehet.
• Ha az FM rádióadások nem hallhatók tisztán,
kapcsolja ki a DSO funkciót („OFF”).
A DSO funkció kikapcsolásához válassza az
„OFF” beállítást. 1 másodperc után a kijelző
visszakapcsol az eredeti (normál lejátszási
üzemmód) kijelzésre.
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 25 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
További információk
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le az autó motorját, és vegye ki az indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy fémes
eszközzel.
A lítium elem cseréje
Karbantartás
Az olvadóbiztosíték cseréje
Az olvadóbiztosíték cseréjénél ügyeljen arra,
hogy az eredeti olvadóbiztosítékon feltüntetett
amperértéknek megfelelőt használjon. Ha az
olvadóbiztosíték kiég, ellenőrizze a tápfeszültség
csatlakozást, majd cserélje ki a biztosítékot. Ha
a csere után ismét kiég az olvadóbiztosíték,
a hiba a készülékben van. Ilyenkor forduljon
a legközelebbi Sony márkaszervizhez.
Normál használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől
függően előfordulhat, hogy rövidebb ideig.)
Amikor az elem kezd kimerülni, a kártyatávvezérlő hatótávolsága csökken. Cseréje ki az
elemet egy új, CR2025 típusú lítium
gombelemre. A tűz- és robbanásveszély
elkerülése érdekében csak a megadott típusú
elemet használja.
Biztosíték
(10 A)
x
Figyelmeztetés
Csak olyan olvadóbiztosítékot szabad használni
a cseréhez, amelynek az amperértéke azonos az
eredetivel. Magasabb amperértékű
olvadóbiztosíték használata a készülék súlyos
károsodásához vezethet.
a + jellel fölfelé
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói
elszennyeződnek. A lehető legjobb hangminőség
megőrzése érdekében vegye le az előlapot
(9. oldal), és rendszeresen tisztítsa meg a
készüléken és az előlapon található csatlakozókat
alkoholba mártott, pálcikára tekert vatta
segítségével. A vattát ne nyomja túlzott erővel
a készülékre. A csatlakozók megsérülhetnek.
A készülék
Megjegyzések a lítium elemmel
kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a
gyermekek nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek
lenyelné az elemet, azonnal forduljon
orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg
az elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
Figyelmeztetés
A szakszerűtlenül kezelt elem felrobbanhat.
Az elemet ne próbálja újratölteni, szétszedni
vagy tűzbe dobni.
Az előlap hátoldala
25HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 26 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
A készülék kiszerelése
1
2
A készülék eltávolítása.
1 Tolja be a két kioldókulcsot a
készülék két oldalán kattanásig.
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Vegye le a készülékről az előlapot
(9. oldal).
A kampók befelé
nézzenek.
2 A kioldókulcsokat akassza a keret
két oldalába.
Ügyeljen rá, hogy a kioldókulcsot
megfelelően illessze a kerethez.
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé
a készüléket.
3 Húzza kifelé a kioldókulcsokat, és
ezzel együtt a keretet is.
3 Csúsztassa ki a készüléket
a műszerfalból.
26HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 27 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony CDX-F5500
típusú CD-játszós autórádió a 2/1984. (III. 10.) IpM-BkM.
számú rendeletben előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
CD-játszó
Jel/zaj arány
Frekvencia átvitel
Nyávogás
120 dB
10–20 000 Hz
Nem mérhető
Rádió
FM tuner
Vételi frekvenciák
Antenna csatlakozó
Középfrekvencia
Hasznos érzékenység
Szelektivitás
Jel/zaj arány
87,5–108,0 MHz
Külső antenna csatlakozó
10,7 MHz/450 kHz
9 dBf
75 dB 400 kHz-en
67 dB (sztereó)
69 dB (mono)
Harmonikus torzítás 1 kHz-en
0,5% (sztereó)
0,3% (mono)
Áthallási csillapítás
35 dB 1 kHz-en
Frekvencia átvitel
30–15 000 Hz
MW/LW tuner
Vételi frekvenciák
Antenna csatlakozó
Középfrekvencia
Érzékenység
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Külső antenna csatlakozó
10,7 MHz/450 kHz
MW: 30 µV
LW: 40 µV
Erősítő
Kimenetek
Hangsugárzó kimenetek
(zárt csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia 4–8 ohm
Maximális kimenő teljesítmény
50 W × 4 (4 ohmon)
Általános jellemzők
Kimenetek
Audio kimenetek (első,
hátsó/mély választható)
Motoros antenna
vezérlőkábel
Végerősítő vezérlőkábel
Bemenetek
Telefonos némítás
csatlakozó
Távvezérlő bemeneti
csatlakozó
BUS vezérlőbemenet
BUS audio bemenet
Antenna bemenet
Hangszínszabályzók
Mély:
±10 dB 60 Hz-en (XPLOD)
Közép:
±10 dB 1 kHz-en (XPLOD)
Magas:
±10 dB 10 kHz-en (XPLOD)
Tápfeszültség igény
12 V egyenfeszültségű
gépkocsi akkumulátor
(negatív test)
Méretek
178 × 50 × 181 mm
(szé × ma × mé)
Szerelési méretek
182 × 53 × 161 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg
Kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok
Kártya-távvezérlő RMX115
Szerelési és csatlakoztatási
eszközök (1 készlet)
Hordtáska az előlaphoz
(1 db)
Külön megvásárolható tartozék
Forgókapcsolós távvezérlő
RM-X4S
BUS vezeték (az RCA
vezetékkel együtt)
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Külön megvásárolható külső berendezések
CD-váltó (10 lemezes):
CDX-757MX
CD-váltó (6 lemezes):
CDX-T70MX, CDX-T69
MD-váltó (6 lemezes):
MDX-66XLP
Forrásválasztó
XA-C30
AUX-IN választó:
XA-300
Megjegyzés
Ez a készülék nem csatlakoztatható olyan digitális
előerősítőhöz vagy ekvalizerhez, mely Sony BUS
rendszerű csatlakozóval rendelkezik.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
27HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 28 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja
a leggyakrabban előforduló hibák orvoslását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és
a kezelési utasításokat.
Általános jellegű problémák
Nincs hang.
• Állítsa be a hangerőt a + gombbal.
• Kapcsolja ki az ATT (némítás) funkciót.
• Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza
ki a FADER paraméter középső beállítását.
• Külső CD-készülékkel MP3 fájlt próbált meg
lejátszani, de a készülék nem támogatja az
MP3 formátumot.
t Használjon Sony MP3 kompatibilis
CD-készüléket, például CDX-T70MX.
A memóriában tárolt információk törlődnek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápkábelt vagy az akkumulátort
leválasztotta az áramkörről.
• A tápkábelt nem megfelelően csatlakoztatta.
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (23. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható
végerősítőt csatlakoztatott, és nem használja
a készülék beépített erősítőjét.
A kijelzőről eltűnnek/egyáltalán nem
jelennek meg a kijelzések.
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva
tartja az (OFF) gombot.
t A kijelzés megjelenítéséhez tartsa ismét
lenyomva az (OFF) gombot.
• Vegye le az előlapot és tisztítsa meg
a csatlakozókat. Lásd a „A csatlakozók
tisztítása” című bekezdést a 25. oldalon.
A memorizált állomások és a pontos idő
törlődnek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha a gyújtáskapcsolót ON, ACC
vagy OFF pozícióba kapcsolja.
A vezetékek nincsenek megfelelően
egyeztetve a gépkocsi tápfeszültség
csatlakozójának vezetékeivel.
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha minden
rendben van, ellenőrizze az
olvadóbiztosítékot.
• A gépkocsi gyújtáskapcsolóján nincs ACC
pozíció.
t Nyomja meg a (SOURCE) gombot (vagy
tegyen be egy lemezt) a készülék
bekapcsolásához.
A készülék állandóan feszültség alatt áll.
A gépkocsi gyújtáskapcsolóján nincs ACC
pozíció.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik
kapcsolódobozzal (relével).
Problémák a CD/MD-lemez
lejátszással
A lemezt nem lehet betölteni.
• A készülékben már van egy CD-lemez.
• A CD-lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül
helyezte be.
A lejátszás nem indul el.
• Szennyezett CD vagy hibás MD-lemez.
• Olyan CD-R/CD-RW lemezt próbál meg
lejátszani, mely nincs lezárva.
• Nem audio használatra való CD-R/CD-RW
lemezt próbál meg lejátszani.
• Egyes CD-R/CD-RW lemezeket nem lehet
lejátszani, állapotuktól és attól függően,
hogy milyen készülékkel készítették
a felvételt.
MP3 fájlok nem játszhatók le.
• A felvételt nem az ISO 9660 1-es, vagy 2-es
szintű szabványnak, vagy a Joliet és Romeo
formátumnak megfelelően készítette el.
• Nem egészítette ki a fájlnevet az „.MP3”
kiterjesztéssel.
• A fájlok nem MP3 formátumúak.
Egyes MP3 fájlok lejátszása hosszabb idő
után indul el, mint mások.
A következő lemezek esetében a lejátszás
hosszabb idő után indul el a szokásosnál.
– Bonyolult fastruktúrájú lemez esetében.
– Többmenetes lemez esetében.
– Olyan lemez esetében, melyre még adatot
lehet írni.
A lemezt automatikusan kiadja a készülék.
A környezeti hőmérséklet magasabb 50°C-nál.
A funkciógombok nem működnek.
A CD-lemezt nem adja ki a készülék.
Nyomja meg a RESET memóriatörlő gombot.
Hangkiesések fordulnak elő a rázkódás
miatt.
• A készüléket 45°-nál nagyobb szögben
szerelte be.
• A készüléket a gépkocsi stabil részén kell
elhelyezni.
Hangkiesés.
A lemez szennyezett vagy hibás.
Nem kapcsolható ki a „--------” kijelzés.
Névszerkesztési üzemmódba kapcsolt.
t Tartsa nyomva 2 másodpercig a (PTY)
(LIST) gombot.
28HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 29 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
Problémák a rádióval
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát memorizálta.
• Gyenge a vétel.
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• Csatlakoztassa a motoros antenna
vezérlőkábelt (kék), vagy a kapcsolt
tápfeszültség kábelt (piros) a gépkocsi
antenna erősítőjéhez vezető tápkábelhez
(csak ha a gépkocsi a hátsó vagy oldalsó
ablakba épített FM/MW/LW antennával
rendelkezik).
• Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását.
• A motoros antenna nem működik.
t Ellenőrizze a motoros antenna
vezérlőkábel csatlakoztatását.
• Ellenőrizze a frekvenciát.
• DSO üzemmódban a hang néha zajos.
t Kapcsolja ki a DSO üzemmódot
(24. oldal).
Az automatikus hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmód
be van kapcsolva („ON” beállítás).
t Kapcsolja ki („OFF” állásba) (16. oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
A „ST” kijelzés villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Kapcsoljon mono üzemmódba („ON”
beállítás) (16. oldal).
A sztereó műsor monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban
működik.
t Kapcsolja ki a mono üzemmódot
(16. oldal).
Problémák az RDS vétellel
A készülék néhány másodperc után
keresési üzemmódba kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP
információkat, vagy a vétel gyenge.
t Az (AF/TA) gombbal válassza ki az „AF,
TA-OFF” beállítást.
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a „TA” funkciót.
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz
közlekedési információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „--------” kijelzés látható.
• Az aktuális állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
Hibakijelzések/Üzenetek
Hibakijelzések
(Ennél a készüléknél és a külön
megvásárolható CD/MD-váltóknál)
A kijelzőn az alábbi kijelzések villognak
kb. 5 másodpercen keresztül, figyelmeztető
hangjelzés kíséretében.
BLANK*1
Nincs műsorszám az MD-lemezen.*2
t Olyan MD-lemezt játsszon le, melyen
találhatók műsorszámok.
ERROR*1
• A CD-lemez piszkos, vagy fordítva helyezte
be.*2
t Tisztítsa meg, vagy helyezze be
megfelelően a CD-lemezt.
• A CD/MD-lemez nem játszható le
valamilyen probléma miatt.
t Helyezzen be egy másik CD/MD-lemezt.
FAILURE
A hangszórók/erősítők csatlakoztatása nem
megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd a külön
mellékelt beszerelési útmutatóban.
HI TEMP
A környezeti hőmérséklet 50°C-nál magasabb.
t Várjon, amíg a hőmérséklet 50°C alá esik.
NO DISC
A CD/MD-készülékben nincs lemez.
t Helyezzen be lemezt a CD/MD-készülékbe.
NO MAG
A CD/MD-tárat nem tette bele a CD/MD-váltóba.
t Helyezze a CD/MD-tárat a váltóba.
NO MUSIC
Olyan CD-lemezt helyezett az MP3
kompatibilis CD-készülékbe, mely nem zenei
fájlokat tartalmaz.
t Helyezzen be egy zenei CD-lemezt az MP3
kompatibilis CD-készülékbe.
NOTREADY
Az MD-váltó ajtaja nyitva van, vagy az MDlemezt nem megfelelően tette be.
t Zárja be az ajtaját, vagy helyezze be
megfelelően az MD-lemezt.
OFFSET
Belső meghibásodás léptett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha
a hibaüzenet nem tűnik el a kijelzőről,
forduljon a Sony szakszervizhez.
RESET
A CD/MD-játszó valamilyen hiba folytán nem
vezérelhető.
t Nyomja meg a RESET gombot a készüléken.
folytatás a következő oldalon t
29HU
CDX-F5500
HU CDX-F5500.book Page 30 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
*1 Ha MD vagy CD lejátszása közben hiba fordul elő,
az MD vagy CD-lemez sorszáma nem jelenik meg
a kijelzőn.
*2 A kijelzőn megjelenik annak a lemeznek
a sorszáma, amelyik a hibát okozza.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Üzenetek
L.SEEK +/–
A helyi keresési funkció bekapcsolt állapotban
van automatikus hangolás közben (16. oldal).
NO AF
Nincs alternatív frekvencia az aktuális állomás
számára.
„
” vagy „
”
Elérte a lemez elejét vagy végét, és nem tud
továbblépni.
30HU
CDX-F5500
Beszerelés/csatlakoztatás
1
1
2
3
4
5
6
×2
7
Az ábrákon látható berendezések (nem tartozék)
Első hangszóró
Végerősítő
Hátsó hangszóró
CD/MD-váltó
Aktív hangszóró
Forgókapcsolós távvezérlő
RM-X4S
31HU
HU CDX-F5500 IG.p65
31
9.1.2004, 20:42
2
A
AUDIO OUT FRONT
AUDIO OUT REAR
B
BUS AUDIO IN
BUS CONTROL IN
BUS AUDIO IN
Műsorforrás választó*
XA-C30
BUS CONTROL IN
*nem tartozék
32HU
HU CDX-F5500 IG.p65
32
9.1.2004, 20:42
Figyelem
• A készüléket kizárólag negatív testelésű, 12 V
egyenfeszültségű akkumulátorról szabad
üzemeltetni.
• Ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne
szorulhassanak be a csavarok és a gépkocsi
karosszériája közé, illetve a mozgó részek – pl.
az ülésmozgató sín – közé.
• Csatlakoztatás előtt – a rövidzárlat elkerülése
érdekében – kapcsolja ki a gépkocsi
gyújtáskapcsolóját.
• A 7-es számú tápvezetéket először a
készülékhez, majd a hangszórókhoz, legvégül
a tápfeszültség forráshoz kell csatlakoztatni.
• Az összes testvezetéket egyetlen közös
testponthoz kell rögzíteni.
• Érintésvédelmi okokból az összes szabadon
lévő, nem csatlakoztatott vezetéket szigetelni
kell (szigetelőszalaggal).
Megjegyzések a tápfeszültség vezetékhez
(sárga)
• Ha ezt a készüléket további sztereó
berendezésekkel együtt kívánja üzemeltetni, az
összes készüléket egy olyan szabad gépkocsi
áramkörhöz kell csatlakoztatni, amelyik
névleges terhelhetősége magasabb, mint
a készülékek olvadóbiztosítóinak összegzett
amperértéke.
• Ha nincs ilyen terhelhetőségű áramkör
a gépkocsiban, a készüléket közvetlenül az
akkumulátorhoz kell csatlakoztatni.
Részegységek listája (1)
• A listában szereplő számok megfelelnek az
útmutató számainak.
• A beépítőkeretet 1 és a védőgallért 4 gyárilag
felszereltük a készülékre. Mielőtt a készüléket
beszerelné, a kioldó kulcsokkal 6 válassza le
a beépítőkeretet 1 és a védőgallért 4 a
készülékről. A részleteket lásd a „Beépítőkeret
és a védőgallér eltávolítása (4)” című
fejezetben, a 36. oldalon.
• A kioldó kulcsokat 6 gondosan őrizze meg,
mert a készülék későbbi kiszerelésekor
szüksége lesz rájuk.
Figyelem
Óvatosan kezelje a beépítőkeretet 1, mert
megsértheti az ujjait.
1
HU CDX-F5500 IG.p65
Rögzítőfül
33
Megjegyzés
Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a rögzítőfülek
a beépítőkeretet 1 mindkét oldalán enyhén befelé
hajlanak-e (2 mm). Ha a fülek egyenesen állnak,
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet
biztonságosan rögzíteni, és kiugorhat a helyéről.
Példa a csatlakoztatásra (2)
Megjegyzések (2-A)
• Ne felejtse el csatlakoztatni a testvezetéket az
erősítő csatlakoztatása előtt.
• Ha külön megvásárolható erősítőt csatlakoztat, és
nem használja a belső erősítőt, akkor
a hangjelzést kikapcsolja a készülék.
Hasznos tudnivaló (2-B- )
Kettő vagy több CD/MD-váltó csatlakoztatása
esetén szükséges az XA-C30 (külön
megvásárolható) műsorforrás választó.
Csatlakoztatási rajz (3)
A Egy külön megvásárolható erősítő AMP
REMOTE IN aljzatához
Ez a csatlakozás csak erősítők számára
használható. A készülék meghibásodhat, ha
más rendszert csatlakoztat.
B Gépkocsi telefon illesztő vezetékéhez
Figyelmeztetés
Ha kapcsolódoboz (relé) nélküli motoros antenna
van a gépkocsiban, az antenna károsodhat, ha az
autórádió csatlakoztatásához a mellékelt
tápfeszültség csatlakozó vezetéket 7 használja.
Megjegyzések a vezérlőkábelekhez
• A motoros antenna vezérlőkábel (kék) akkor kap
+12 V-os tápfeszültséget, ha bekapcsolja a tunert,
vagy aktivizálja AF (automatikus újrahangolás),
vagy a TA (közlekedési információk figyelése)
funkciót.
• Ha az FM/MW/LW antenna a gépkocsi hátsó/
oldalsó szélvédőjébe van építve, a motoros
antenna vezérlőkábelt (kék), vagy a tartozékok
tápkábelét (piros) a meglévő antennaerősítő
tápfeszültség-bemenetéhez kell csatlakoztatni.
A részletekkel kapcsolatban konzultáljon
kereskedőjével.
• Kapcsolódoboz nélküli motoros antennát ehhez
a készülékhez nem lehet használni.
A memória tápfeszültség ellátása
Ha a sárga tápfeszültség kábelt csatlakoztatja,
a memória még akkor is kap tápfeszültséget, ha
a gyújtást kikapcsolja.
Megjegyzések a hangszórók csatlakoztatásához
• A csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a készüléket.
• Kizárólag 4–8 ohmos impedanciájú, és megfelelő
teljesítményű hangszórókat használjon.
• A hangszóró kapcsait nem szabad a gépkocsi
karosszériájához csatlakoztatni, ugyanígy nem
szabad a jobb- és baloldali hangszórót egymással
összekapcsolni.
• A készülék testvezetékét nem szabad
a hangszórók negatív (–) termináljához
csatlakoztatni.
9.1.2004, 20:42
33HU
3
Az XA-C30 t
*2
*2
AUDIO OUT
FRONT
BUS AUDIO IN
RE
L
R
5
gépkocsi antenna vezeték *1
AUDIO OUT
REAR*3
BUS
CONTRO
Olvadóbiztosíték
(10 A)
7
0,3 A maximális áram
AMP REM
Kék/fehér csíkos
ATT
Világoskék
A
*1 Megjegyzés az antenna
csatlakoztatáshoz
Ha Ön ISO (Nemzetközi Szabványügyi
Szervezet) szabványnak megfelelő
antennát használ, a csatlakoztatáshoz
használja az 5 számú adaptert.
Az antennát először az adapterhez kell
csatlakoztatni, majd a készülék
antennacsatlakozójához.
2
* RCA csatlakozódugóval ellátott
vezeték (nem tartozék).
*3 Az AUDIO OUT kimenet REAR és SUB
beállításra kapcsolható.
A részleteket lásd a kezelési
útmutatóban.
4
* Felfelé nézzen a csatlakozóvezeték.
4
5
HU
34
Sárga
Kék
B
A részleteket lásd a 40. oldalon,
a „Tápfeszültség csatlakoztatási rajzon”
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
motoros antennavezérlő
8
Fekete
testelés
Az 1, 2, 3 és 6 pozícióban nincs érintkező.
HU CDX-F5500 IG.p65
34
9.1.2004, 20:42
Az XA-C30 tartozéka
Műsorforrás
választó
(nem tartozék)
A CD/MD-váltó
tartozéka
XA-C30
REMOTE
IN
*4
BUS
CONTROL IN
7
1
3
5
7
2
4
6 8
5 7
4
8
a gépkocsi hangszóró csatlakozójától
a gépkocsi tápfeszültség csatlakozójától
1
2
3
Lila
Szürke
4
+
Hangszóró, hátsó, jobb
5
–
Hangszóró, hátsó, jobb
6
+
Hangszóró, első, jobb
7
–
Hangszóró, első, jobb
8
Fehér
Zöld
+
Hangszóró, első, bal
–
Hangszóró, első, bal
+
Hangszóró, hátsó, bal
–
Hangszóró, hátsó, bal
A negatív polaritású pólusok (2, 4, 6 és 8) csíkozott vezetékkel rendelkeznek.
HU CDX-F5500 IG.p65
35
9.1.2004, 20:42
35HU
• A hangszórókat nem szabad párhuzamosan
kapcsolni.
• Csak passzív hangszórókat szabad csatlakoztatni.
Ha aktív (beépített erősítővel rendelkező)
hangszórókat csatlakoztat, a készülék
meghibásodhat.
• A meghibásodás elkerülése érdekében ne
használja gépkocsija beépített hangszóró
vezetékeit, ha azok testvezetéke (–) közös a bal
és jobb hangszórók esetén.
• Ne csatlakoztassa a készülék hangszóró
vezetékeit egymással.
Megjegyzés a csatlakoztatáshoz
Ha a hangszórók és az erősítő csatlakoztatása nem
megfelelő, a „FAILURE” kijelzés megjelenik. Ebben
az esetben ellenőrizze a hangszórók és az erősítő
csatlakoztatását.
Biztonsági előírások
• Úgy válassza meg az elhelyezési pozíciót, hogy
a készülék ne akadályozza Önt a vezetésben.
• Óvja a készüléket olyan helyektől, ahol
közvetlen napsugárzás, vagy magas
hőmérséklet (pl. fűtés) érheti, illetve ahol
pornak vagy erős rázkódásnak van kitéve.
• A korrekt és biztonságos rögzítés érdekében
kizárólag a mellékelt szerelvényeket használja.
Szerelési szög
A készülék beszerelési (elhelyezési) szöge ne
legyen 45°-nál nagyobb.
A beépítőkeret és a védőgallér
eltávolítása (4)
Mielőtt a készüléket beszerelné, válassza le
a beépítőkeretet 1 és a védőgallért 4
a készülékről.
1
2
A védőgallér 4 eltávolítása.
1 Mindkét oldalon akassza be a kioldó
kulcsokat 6 a védőgallérba 4.
2 A kioldó kulcsokat 6 kifelé húzva
válassza le a védőgallért 4.
Példa a beszerelésre (5)
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzés
• Ha szükséges, a készülék biztonságos rögzítése
érdekében hajlítsa kifelé ezeket a füleket (5-2).
• Ellenőrizze, hogy a védőgalléron 4 lévő négy
rögzítőcsap pontosan beleilleszkedett-e
a készülék megfelelő hornyaiba (5-3).
Az előlap felszerelése és
leválasztása (6)
A készülék üzembe helyezése előtt távolítsa el
az előlapot.
6-A Eltávolítás
Az előlap levétele előtt ne feledje el kikapcsolni
a készüléket az (OFF) gombbal. Nyomja meg az
(OPEN) gombot, csúsztassa jobbra az előlapot,
majd válassza le a bal oldalát.
6-B Felszerelés
Illessze az előlap A jelű részét a készülék B jelű
tengelyéhez, majd pattintsa a helyére az előlap
bal oldalát.
Ha a gépkocsi gyújtáskapcsolóján
nincsen „ACC” (tartozék) pozíció
A motor leállítása után az (OFF) gombot
tartsa nyomva mindaddig, míg a kijelző ki nem
alszik.
Ellenkező esetben az órakijelzés nem tűnik el, és
hosszabb állás alatt az akkumulátor kimerülhet.
Memóriatörlő gomb (RESET)
A beszerelés és a csatlakoztatások elvégzése után
egy hegyes végű eszközzel (pl. golyóstollal)
nyomja meg a RESET gombot.
A beépítőkeret 1 eltávolítása.
1 Mindkét oldalon tolja be kattanásig
a kioldó kulcsokat 6 a készülék és
a beépítőkeret 1 közé.
2 Tolja lefelé a beépítőkeretet 1, majd húzza
ki belőle a készüléket.
36HU
HU CDX-F5500 IG.p65
36
9.1.2004, 20:43
4 1
6
4
Ügyeljen a kioldókulcsok
megfelelő irányára.
c
2
6
c
A kampó befelé nézzen.
1
c
37HU
HU CDX-F5500 IG.p65
37
9.1.2004, 20:43
5 1
2
182
mm
53 m
m
rögzítőfülek
1
3
Műszerfal
Motortér választófal
1
4
2
3
38HU
HU CDX-F5500 IG.p65
38
9.1.2004, 20:43
6 A
1
2
B
A
B
c
39HU
HU CDX-F5500 IG.p65
39
9.1.2004, 20:43
Tápfeszültség csatlakoztatási rajz
A gépkocsi típusától függően a külső
tápfeszültség forrás csatlakozó változhat.
Ellenőrizze a készülékkel szállított tápfeszültség
csatlakoztatási ábrát. Három alaptípus létezik
(lásd az alábbi ábrát). Előfordulhat, hogy az
autórádió tápfeszültség kábelében fel kell cserélni
a piros és a sárga vezeték pozícióját.
A csatlakozópólusok és a kapcsolt tápfeszültséget
biztosító vezetékek egyeztetése után csatlakoztassa
a készüléket a gépkocsi tápfeszültség-rendszeréhez.
Ha a csatlakoztatással kapcsolatban bármilyen
olyan kérdése vagy problémája merül fel, melyre
jelen útmutatónkban nem találja meg a választ,
keresse fel a gépkocsi márkakereskedését.
Külső tápfeszültség csatlakozó
4
4
Sárga
Sárga
Piros
Piros
Sárga
Sárga
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
7
Piros
folyamatos tápfeszültség
Piros
Piros
„ACC” gyújtáskapcsolóállás nélküli gépkocsi
40HU
HU CDX-F5500 IG.p65
Sárga
Sárga
40
9.1.2004, 20:43
HU CDX-F5500.book Page 32 Thursday, January 15, 2004 4:15 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic
CDX-F5500
Download PDF

advertising