Sony | CDX-G2000UI | Sony CDX-G2000UI Használati útmutató

origi\010COV.fm
010COV.book Page 1 Monday, October 21, 2013 6:08 PM
4-467-643-12(1)
IIM3
FM/MW/LW
CD-lejátszó
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 10.
oldalon olvashat.
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
Kezelési útmutató
HU
CDX-G2000UI-2001UI GB IG_4467644111.indd 1
2013.10.21. 17:45:56
CDX-G2000UI-2001UI GB IG_4467644111.indd 2
2013.10.21. 17:45:56
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Figyelmeztetés
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú,
negatív földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak
be csavar alá, és ne akadjanak bele mozgó
alkatrészekbe (pl. az ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt
csatlakoztassa a vezetékeket  a készülékhez
és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó
vezetékeket szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt
csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének
biztosítéka na-gyobb értékű legyen, mint a
csatlakoztatott készülékek biztosítékainak
összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a
járműnek, akkor a készüléket közvetlenül az
akkumulátorhoz kösse.
Alkatrész lista • A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret 
gyárilag lett összeszerelve a készülékkel.
Beszerelés előtt a kioldókulcsok  segítségével
távolítsa el a rögzítőkeretet . A részletekről
olvassa el „A külső védőkeret és a rögzítőkeret
eltávolítása” című részt ().
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem!
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy
elkerülje az esetleges ujjsérüléseket.
Csatlakoztatási példa Mélyhangsugárzó Egyszerű Csatlakoztatás
(-C)
Teljesítményerősítő nélkül is használhat
mélyhangsugárzót, ha az a hátsó hangsugárzó
vezetékeihez csatlakozik.
Megjegyzés
Csak 4-8 Ω-os mélyhangsugárzó hangszórót csatlakoztasson.
Ne csatlakoztassa más hangszórót a másik hátsó hangsugárzó
vezetékhez.
●● Ebben a csatlakoztatásban ne csatlakoztasson hangsugárzót.
Megjegyzések
●● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
●● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
4-467-644-11(1)
Csatlakoztatási ábra Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja
a tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
●● A REM OUT vezeték (kék/fehér csíkos) +12 V egyenáramot
szolgáltat, amikor a készülék be van kapcsolva.
●● Külön megvásárolható külső teljesítményerősítővel való
használat során csatlakoztassa a REM OUT vezetéket (kék/
fehér csíkos) vagy a külső készülék tápellátó vezetéket
(piros) az eszköz AMP REMOTE IN bemenetéhez.
●● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
REM OUT vezetéket (kék/fehér csíkos) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
●● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
●● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a készüléket.
●● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
●● Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó
csatlakozóvégződéseivel.
●● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
●● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
●● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
●● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
●● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés
helyét, hogy a készülék ne okozzon zavart a
szokásos vezetési műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen
rezgő vagy magas hőmérsékletű, közvetlen
napfénynek kitett, hőforrásokhoz közeli
környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés
érdekében csakis a mellékelt szerelési
tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
I
CDX-G2000UI-2001UI GB IG_4467644111.indd 4
2013.10.21. 17:45:57
1




2 db

2

A
B
C
*
*A hátsó hangsugárzó vezetékek előkészítése szükséges.
II
CDX-G2000UI-2001UI GB IG_4467644111.indd 5
2013.10.21. 17:45:57
3
* 2
* 2
*1 A jármű
antennájából
Biztosíték (10 A)

* 4
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a
„Tápfeszültség csatlakoztatási ábra” () című részt.
Az illusztráción használt (külön megvásárolható) kiegészítők
Első hangsugárzó
Teljesítményerősítő
Mélyhangsugárzó
Hátsó hangsugárzó
III
CDX-G2000UI-2001UI GB IG_4467644111.indd 6
2013.10.21. 17:45:57
*1 A gépjármű típusától függően (külön megvásárolható) adapter
használandó az antenna csatlakoztatásához.
*2 (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
*3 Külön megvásárolható adapter szükséges lehet.
*4 Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω × 4
1
2
3
4
5
6
7
8
Lila
Szürke
Fehér
Zöld
+
Jobb hátsó
hangszóró
−
Jobb hátsó
hangszóró
+
Jobb első
hangszóró
−
Jobb első
hangszóró
+
Bal első hangszóró
−
Bal első hangszóró
+
Bal hátsó
hangszóró
−
Bal hátsó
hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú
végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
A jármű hangszóró
csatlakozójából
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
4
Sárga
Állandó tápfeszültség
5
Kék/fehér
csíkos
Motoros antenna vezérlés
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
Testelés
Az 1-es, 2-es, 3-as, és 6-os helyzetekben nincsenek érintkezők.
IV
CDX-G2000UI-2001UI GB IG_4467644111.indd 7
2013.10.21. 17:45:57
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra ( )
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját, hogy meggyőződhessen a helyes
csatlakoztatásról. A három alaptípust az alábbi
ábrák mutatják be (-1, -2, -3). Előfordulhat,
hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek
azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a
tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban
olyan kérdése vagy problémája adódna, melyre
nem talál választ ebben az útmutatóban, vegye fel
a kapcsolatot a jármű forgalmazójával.
1
4
Sárga
2
4
3
Sárga
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
Folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű
V
Sárga
CDX-G2000UI-2001UI GB IG_4467644111.indd 8
Sárga
2013.10.21. 17:45:57
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása A biztosíték cseréje (
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
2
Nyomja meg a védőkeret  mindkét oldalát
és húzza ki a keretet.
Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és
a rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd
húzza ki belőle a készüléket.
A készülék beszerelése (
)
A biztosíték cseréjénél ügyeljen arra, hogy az
eredeti biztosítékon feltűntetett amperértéknek
megfelelőt használjon. Ha a biztosíték kiég,
ellenőrizze a tápfeszültség csatlakozást, majd
cserélje ki a biztosítékot. Ha a csere után
ismét kiég a biztosíték, a hiba a készülékben
van. Ilyenkor forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
)
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
●● Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a körmök 
a keret mindkét oldalán 2 mm-re be vannak hajlítva. Ha
a körmök egyenesen állnak vagy kifelé vannak hajolva, a
készülék nem fog szerelhető be megfelelően és esetleg
kiugrik a helyéből (-1).
●● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (-2).
●● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő fülei
(4 db) megfelelően illeszkednek-e a készüléken található
mélyedésekbe (-3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése ( )
A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
6-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket
az OFF gombbal. Nyomja meg az előlap
kioldógombját, és húzza ki önmaga felé.
6-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon
található  nyílást a készüléken található
tengelyhez , majd nyomja be kattanásig a bal
oldalát.
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A
beállítás-ról részletesebben a kezelési útmutatóban
olvashat.
Kikapcsolás után a készülék önműködően és
teljesen kikapcsol, amikor a beállított idő letelik.
Ezzel az akkumulátor kimerülése megelőzhető.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off
funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő
leállítása után tartsa nyomva az OFF gombot,
amíg a kijelző ki nem kapcsol.
VI
CDX-G2000UI-2001UI GB IG_4467644111.indd 9
2013.10.21. 17:45:57
4

1

2

A kampók befelé nézzenek.



5
1
182 mm
53 mm
Körmök

VII
CDX-G2000UI-2001UI GB IG_4467644111.indd 10
2013.10.21. 17:45:57
2
3
Műszerfal

Tűzfal



Körmök
6
A
Előlap leválasztó gomb
OFF
B

7
Biztosíték (10 A)
VIII
CDX-G2000UI-2001UI GB IG_4467644111.indd 11
2013.10.21. 17:45:58
origi\020INT.fm
010COV.book Page 2 Monday, October 21, 2013 6:08 PM
A biztonság érdekében ezt a készüléket
feltétlenül a műszerfalba szerelje be.
Az üzembe helyezés és a csatlakoztatás
részleteit lásd a mellékelt üzembe helyezési/
csatlakoztatási útmutatóban.
Made in Thailand
A lézer dióda jellemzői
 Kibocsátási időtartam: folyamatos
 Lézer kimenet: kevesebb, mint 53,3 µW
(Ezt a kimeneti értéket a vetítőlencse felszínétől
200 mm távolságban mértük az optikai
vevőegységen 7 mm rekesszel.)
Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó
országok vásárlói számára
Gyártó: Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku).
Az EU termékbiztonsággal kapcsolatban a
jogosult képviselő: Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.).
Figyelmeztetés a jármű
gyújtáskapcsolójának ACC pozíciójával
kapcsolatban
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási AUTO OFF funkciót (11. oldal).
Kikapcsolás után a készülék önműködően és
teljesen kikapcsol, amikor a beállított idő letelik.
Ezzel az akkumulátor kimerülése megelőzhető.
Ha nem használja az Auto Off funkciót, a
gyújtás kikapcsolása után tartsa nyomva az
OFF gombot mindaddig, míg a kijelző ki nem
alszik.
2HU
origi\030TOC.fm
010COV.book Page 3 Monday, October 21, 2013 6:08 PM
Tartalomjegyzék
Részegységek és kezelőszervek . . . . . . . . . .4
További információk
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
14
14
15
Kezdeti lépések
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
iPod, USB készülék csatlakoztatása. . . . . . . .5
Más hordozható audioeszköz
csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Rádióhallgatás
Rádióhallgatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
A rádiós adatrendszer (RDS) használata . . . .7
Lejátszás
Lemez lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Lejátszás iPod, USB készülékről . . . . . . . . . .8
Műsorszámok keresése és lejátszása . . . . . .9
Beállítások
A bemutató funkció kikapcsolása . . . . . . . . .10
Alapbeállítás műveletek . . . . . . . . . . . . . . . .10
GENERAL (általános) beállítások. . . . . . . . . 11
SOUND (hang) beállítások . . . . . . . . . . . . . . 11
EQ3 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
EQ3 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DISPLAY (kijelző) beállítások . . . . . . . . . . . .12
3HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 4 Monday, October 21, 2013 6:08 PM
Részegységek és kezelőszervek
Készülék
A 3/
(ismétlés) gombon egy tapintópont található.
 SRC (forrás)
A készülék bekapcsolása.
Műsorforrás választása.
-OFF
Tartsa nyomva 1 másodpercig a készülék
kikapcsolásához.
A teljes kikapcsoláshoz és a kijelzés
kikapcsolásához tartsa nyomva legalább 2
másodpercig.
 Előlap leválasztó)gomb
 SEEK +/– gomb
Rádióállomások önműködő keresése. Kézi
állomáskeresés nyomja meg és tartsa
nyomva.
/ (léptetés hátra/előre) /
(gyorskeresés hátra/előre)
 Vezérlőtárcsa
A hangerő beállításához forgassa.
ENTER
Belépés a kiválasztott elembe.
MENU
A beállítási menü megnyitása.
 Távvezérlés érzékelő
 Lemezbetöltő nyílás
 Kijelző
4HU
  (lemez kiadása) gomb

(böngészés) gomb (9. oldal)
Belépés a böngészésbe lejátszás közben.

(vissza) gomb
Visszatérés az előző kijelzéshez.
MODE gomb (6., 9. oldal)
 AF (alternatív frekvenciák)/TA
(Közlekedési hírek) gomb
Az AF és TA funkció használata.
-PTY (műsortípus) gomb
Műsortípus (PTY) választás RDS esetén.
 Számgombok (1-6)
Tárolt rádióállomások behívása. Nyomja
meg és tartsa nyomva rádióállomások
tárolásához.
ALBUM / gomb
Album vagy mappa átugrása
csatlakoztatott eszközön. Tartsa nyomva
albumok vagy mappák folyamatos
léptetéséhez.
(ismétlés) gomb
SHUF (véletlen sorrendű lejátszás)
gomb
PAUSE gomb
 DSPL (kijelző) gomb
origi\040CD.fm
010COV.book Page 5 Monday, October 21, 2013 6:08 PM
A kijelzések módosítása.
-SCRL (görgetés) gomb
Tartsa nyomva a kijelző elemeinek
görgetéséhez.
 AUX bemenet
Az óra beállítása
1
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki
az [GENERAL] beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki az [CLOCK-ADJ] beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
 USB aljzat
Kezdeti lépések
Az előlap leválasztása
Az órakijelzés villogni kezd.
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
1
3
Tartsa nyomva az OFF  gombot.
Beírási állás mozgatásához használja a
SEEK +/– gombot.
A készülék kikapcsol.
2
Tartsa nyomva az előlap
kioldógombját , és húzza ki önmaga
felé.
A vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be
az óra és a perc értéket.
4
A perc beállítása után nyomja meg a
MENU gombot.
A beállítás megtörtént, az óra működni
kezd.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a DSPL
gombot.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF pozíció), de nem távolította el az
előlapot. A hangjelzés csak akkor hallható, ha
a készülék saját erősítőjét használja.
Az előlap visszaillesztése
iPod, USB készülék
csatlakoztatása
1
2
Halkítsa le ezt a készüléket.
Csatlakoztassa az iPod, USB
készüléket.
iPod, USB készülék csatlakoztatásához
használja a (külön megvásárolható) USBiPod csatlakozóvezetéket.
iPhone 5 csatlakoztatásakor
5HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 6 Monday, October 21, 2013 6:08 PM
Más hordozható audioeszköz csatlakoztatása
1
Kapcsolja ki a hordozható
audioeszközt.
2
3
Halkítsa le ezt a készüléket.
4
Rádióhallgatás
Rádióhallgatás
A rádió hallgatásához nyomja meg az SRC
gombot és válassza ki a [TUNER]-t.
Önműködő tárolás (BTM)
Csatlakoztassa a hordozható audioeszközt a készülék AUX bemeneti
aljzatába (sztereó minijack) egy
(külön megvásárolható)
csatlakozóvezetékkel*.
1
A MODE gombbal válassza ki a
hullámsávot (FM1, FM2, FM3, MW
vagy LW).
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket
használjon.
2
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki
az [GENERAL] beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
3
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a [BTM] beállítást, majd nyomja
meg a gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a
memóriagombokon.
Nyomja meg a SRC gombot az [AUX]
kiválasztásához.
A csatlakoztatott készülék hangerejének
beállítása más műsorforrások
hangerejéhez
Indítsa el a lejátszást a hordozható
audioeszközön közepes hangerővel. Állítsa be
a szokásos hangerőszintet a készüléken.
Nyomja meg a MENU gombot és forgassa a
vezérlőtárcsát.
Válassza ki a [SOUND]  [AUX VOL] beállítást
(11. oldal).
Hangolás
1
A MODE gombbal válassza ki a
hullámsávot (FM1, FM2, FM3, MW
vagy LW).
2
Hajtsa végre a hangolást.
Kézi hangolás
Kézi hangolása ismeri a behangolni kívánt
állomás vételi frekvenciáját, tartsa nyomva
a SEEK +/– gombot mindaddig, míg
megközelíti a kívánt frekvenciát, majd a
SEEK +/– gomb többszöri megnyomásával
végezze el a finomhangolást.
Az önműködő hangoláshoz.
Nyomja meg a SEEK +/– gombot.
A keresés megáll, amikor a készülék
megtalál egy állomást. Ismételje ezt az
eljárást a kívánt rádióállomás vételéig.
6HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 7 Monday, October 21, 2013 6:08 PM
Kézi tárolás
1
A kívánt rádióadás vétele közben
nyomja meg a számgombok (1–6)
egyikét a „MEM” megjelenítéséhez.
A memóriában tárolt állomások
előhívása
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot,
majd nyomja meg azt a
memóriagombot (1–6).
A rádiós adatrendszer (RDS)
használata
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény
beolvasása történik.
Közlekedési információk közbeni
hangerőbeállítás
A készülék tárolja a hangerőbeállítást a
memóriában, és legközelebb a közlekedési
információ azonos hangerővel lesz hallható,
függetlenül az éppen beállított hangerőtől.
Regionális műsor követése (REGIONAL)
Ha az AF és REGIONAL funkciók be vannak
kapcsolva a készülék nem kapcsol át egy
erősebb jellel sugárzó adóra. Ha elhagyja a
regionális rádióadó vételi körzetét, állítsa be a
GENERAL menüpontban a [REG-OFF]
beállítást (11. oldal).
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány
további országban nem használható.
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyságban)
Alternatív frekvenciák (AF) és
közlekedési információk (TA)
beállítása
Az alternatív frekvenciák (AF) funkció
folyamatosan keresi a legerősebb rádiójelet a
hálózaton, a közlekedési információk (TA)
közlekedési információkat ad, ha közlekedési
információt sugárzó rádióadást (TP) fog.
1
Nyomja meg az AF/TA gombot a
következők kiválasztásához: [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] vagy [AF/TAOFF].
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS rádióadások mellett az AF/TA
beállításokat is tárolhatja. Válassza ki a kívánt
AF/TA beállítást, majd tárolja az állomásokat a
BTM funkcióval, vagy kézi vezérléssel. Kézi
tárolás esetén nem-RDS rádióadásokat is
tárolhat.
Rendkívüli közlemények vétele
A funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi
rádióállomások kiválasztását, még abban az
esetben is, ha azokat nem (tárolta) rendelte
hozzá az egyes számgombokhoz.
FM rádióadás vétele közben nyomja meg a
számgombok (1–6) egyikét, melyen egy helyi
rádióállomást tárol. Öt másodpercen belül
nyomja meg újból a helyi rádióállomáshoz
tartozó számgombot. Ismételje meg a
műveletet a helyi rádióállomás vételéig.
A műsortípus (PTY) kiválasztása
Használja a PTY gombot a kívánt műsortípus
megjelenítéséhez vagy kereséséhez.
1
FM műsor hallgatása közben tartsa
nyomva a PTY gombot.
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a kívánt műsortípust, majd nyomja
meg a gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsort sugárzó állomás keresését.
7HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 8 Monday, October 21, 2013 6:08 PM
Műsortípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (köztémák), INFO
(információk), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (rádiójátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED
(egyéb), POP M (népszerű zene), ROCK M
(rockzene), EASY M (szórakoztató zene),
LIGHT M (közkedvelt, klasszikus zene),
CLASSICS (komolyzene), OTHER M (egyéb
zenei műsor), WEATHER (időjárás), FINANCE
(pénzügyi hírek), CHILDREN (gyermekműsor),
SOCIAL A (társadalmi ügyek), RELIGION
(vallás), PHONE IN (telefonos műsor),
TRAVEL (utazás), LEISURE (szórakozás),
JAZZ (dzsessz), COUNTRY (country zene),
NATION M (nemzeti zene), OLDIES (régi
slágerek), FOLK M (népzene), DOCUMENT
(dokumentumműsor)
Lejátszás
Lemez lejátszása
1
Helyezzen be egy lemezt (feliratos
oldallal felfelé).
A lejátszás önműködően megkezdődik.
Az óra beállítása (CT)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.
1
Állítsa be a [CT-ON]-t a GENERAL
beállításban (11. oldal).
iPod, USB eszköz lejátszása
Ebben az útmutatóban az „iPod” kifejezés egy
általános elnevezés az iPod és az iPhone iPod
funkcióira, kivéve, ha a szöveg vagy ábra
ennek ellenkezőjét hangsúlyozza.
Az iPod kompatibilitásának részleteit lásd „Az
iPodról” szakaszban (13. oldal) vagy látogassa
meg a támogatási honlapot.
MSC (háttértár) és MTP (média átviteli
protokoll) típusú, az USB-szabvánnyal
kompatibilis USB-eszközök (például USBmemória, digitális médialejátszó, Android
okostelefon) használhatók.
A digitális médialejátszó vagy Android
okostelefon típusától függően az USB
kapcsolat MSC beállítása szükséges lehet.
Megjegyzések
 Az USB-eszköz kompatibilitásával kapcsolatosan
látogassa meg a hátoldalon jelzett Sony támogatási
honlapot.
 Az alábbi MP3/WMA fájlok lejátszása nem
támogatott.
 veszteségmentes tömörítéses fájlok,
 másolásvédelemmel ellátott fájlok,
 DRM (Digital Rights Management - digitális
jogosultságkezelő) fájlok
 Többcsatornás audiofájlok.
8HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 9 Monday, October 21, 2013 6:08 PM
1
Csatlakoztassa az iPod, USB
készüléket az USB aljzathoz (5.
oldal).
A lejátszás elindul.
Ha az eszköz már csatlakoztatva van,
nyomja meg az SRC gombot az [USB]
([IPD] jelenik meg, ha a készülék iPodot
érzékel) kiválasztásához.
2
Állítsa be a hangerőt ezen a
készüléken.
Ismétléses lejátszás, véletlen
sorrendű lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg a
(ismétlés) gombot a műsorszám újbóli
lejátszásához, vagy a SHUF gombot a
véletlenszerű lejátszási üzemmód
bekapcsolásához.
2
Nyomja meg a többször a
(ismétlés) vagy SHUF gombot az
kívánt ismétléses lejátszás, vagy
véletlenszerű lejátszási üzemmód
bekapcsolásához.
A lejátszás leállítása
Tartsa nyomva 1 másodpercig az OFF gombot.
Az eszköz eltávolítása
A kiválasztott üzemmódtól függően a
lejátszás megkezdése több időt vehet
igénybe.
Állítsa meg a lejátszást és húzza ki a
készüléket.
Figyelmeztetés az iPhone-al
kapcsolatban
iPhone USB-csatlakoztatása esetén a telefon
hangerejét az iPhone-on magán vezérelheti. A
hirtelen erős hang megelőzése érdekében ne
növelje vagy csökkentse a hangerőt
telefonhívás közben.
A választható lejátszási módok a
műsorforrástól függően változhatnak.
Keresés műsorszám címe alapján
(Quick-BrowZer™)
1
Az iPod közvetlen vezérlése
(Utasvezérlés)
Amikor megjelenik a műsorszám lista,
nyomja meg a
(vissza) gombot
többször.
Tartsa nyomva a MODE gombot lejátszás
közben a [MODE IPOD] megjelenítéséhez és a
közvetlen iPod vezérlés engedélyezéséhez.
A hangerő kizárólag a készüléken állítható be.
* Lejátszás közben tartsa nyomva a
(böngészés) gombot legalább 2 másodpercig a
kategória lista elejére történő közvetlen
visszatéréshez.
Kilépés az utasvezérlésből
Tartsa nyomva a MODE gombot a [MODE
AUDIO] megjelenítéséhez.
Műsorszámok keresése és
lejátszása
CD vagy US lejátszás közben nyomja
meg a
(böngészés)* gombot a
kereshető kategóriák
megjelenítéséhez.
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a kívánt kategóriát, majd nyomja
meg a gombot.
3
Ismételje a 2. lépést a kívánt
műsorszám kiválasztásáig.
A lejátszás elindul.
Kilépés a Quick-BrowZer módból
Nyomja meg
(böngészés) gombot.
9HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 10 Monday, October 21, 2013 6:08 PM
Keresés több zeneszám átugrásával
(Léptető mód)
1
2
3
Nyomja meg
(böngészés) gombot.
Nyomja meg a SEEK + gombot.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a kívánt elemet.
A lista az összes listahossza 10%-ával
ugrik lépésenként.
4
A bemutató funkció
kikapcsolása
Kikapcsolhatja a bemutatóképernyő
lejátszását, amely a készülék bekapcsolásakor
jelenik meg.
1
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki
az [DISPLAY] beállítást, majd nyomja
meg a gombot.
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki az [DEMO] beállítást, majd nyomja
meg a gombot.
3
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki az [DEMO-OFF] beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
Nyomja meg az ENTER gombot a
Quick-BrowZer módba történő
visszatéréshez.
A kiválasztott elem megjelenik.
5
Beállítások
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
kívánt elemet, majd nyomja meg a
gombot.
A lejátszás elindul.
A beállítás megtörtént.
4
Nyomja meg a
kétszer.
(vissza) gombot
A képernyő visszatér a normál rádióvételi,
lejátszási képernyőre.
Alapbeállítás műveletek
Az egyes menüpontok beállítási módját a
következőkben ismertetjük.
Az alábbi menüpontok beállításait a
műsorforrás és a menüpontok függvényében
módosíthatja.
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki az beállítási kategóriát, majd
nyomja meg a gombot.
A következő beállítási kategóriák léteznek:
 GENERAL (általános) beállítások (11.
oldal)
10HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 11 Monday, October 21, 2013 6:08 PM
 SOUND (hang) beállítások (11. oldal)
 DISPLAY (kijelző) beállítások (12. oldal)
3
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a beállítást, majd nyomja meg a
gombot.
Visszatérés az előző kijelzéshez
Nyomja meg a
(vissza) gombot.
GENERAL (általános)
beállítások
CLOCK-ADJ (óra beállítás) (5. oldal)
CAUT ALM (figyelmeztető hangjelzés)
A figyelmeztető hangjelzés bekapcsolása:
[ON], [OFF] (5. oldal). (Csak a készülék
kikapcsolt állapotában.)
BEEP
A hangjelzés bekapcsolása: [ON], [OFF].
AUTO OFF
A készülék automatikus áramtalanítása a
kikapcsolás után a beállított idővel: [NO],
[30S] (30 másodperc), [30M] (30 perc),
[60M] (60 perc).
AUX-A (AUX audió)
Az AUX forrás megjelenítés bekapcsolása:
[ON], [OFF]. (Csak a készülék kikapcsolt
állapotában.)
CT (pontos idő)
A CT funkció bekapcsolása: [ON], [OFF].
REGIONAL
A vétel korlátozása egy megadott régióra:
[ON], [OFF]. (Csak a készülék kikapcsolt
állapotában.)
SOUND (hang) beállítások
EQ3 PRESET
7 különböző hangzáskép közül választhat:
[XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE],
[SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].
A hangszínbeállítás minden műsorforráshoz
eltárolható..
EQ3 SETTING
Az EQ3 beállítás értékét [CUSTOM]-ra
állítja.
A hangszínszabályzó beállítás kiválasztása:
[LOW], [MID], [HIGH].
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva az ENTER gombot a
beállítás befejezése előtt.
BALANCE
A hangerőegyensúly beállítása: [RIGHT-15]
– [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
A relatív hangerő beállítása: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
LOUDNESS (dinamikus hangosság)
A mély és magas hangok erősítése az
alacsony hangerő melletti tiszta
hangzáshoz: [ON], [OFF].
SW LEVEL (mélynyomó hangerő)
A mélynyomó hangerejének beállítása: [+2
dB] – [0 dB] – [–2 dB].
AUX VOL (Az AUX bemenet hangereje)
Minden csatlakoztatott külső eszköz
hangerejének beállítása:
[+18 dB] – [0 dB] – [–8 dB].
Ezzel a beállítással nem szükséges az
egyes források közötti hangerőkülönbség
beállítása.
BTM (6. oldal)
11HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 12 Monday, October 21, 2013 6:08 PM
DISPLAY (kijelző)
beállítások
DEMO (bemutató)
A bemutató bekapcsolása: [ON], [OFF].
DIMMER
A kijelző háttérfényerejének beállítása:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (önműködő görgetés)
Hosszú kijelzések önműködő görgetése:
[ON], [OFF].
M.DISPLAY (mozgó kijelzés)
a mozgó kijelzési mód bekapcsolása: [ON],
[OFF].
További információk
Óvintézkedések
 Hagyja lehűlni a készüléket a bekapcsolás
előtt, ha a jármű tűző napon parkolt.
 A leválasztott előlapot vagy audió lejátszót
ne hagyja a tűző napon parkoló járműben,
mert az meghibásodást okozhat.
 A motoros antenna önműködően kitolódik.
Páralecsapódás
Ha páralecsapódás történik a készülék
belsejében, távolítsa el a lemezt és várjon
körülbelül egy órát, különben elképzelhető,
hogy a készülék nem működik megfelelően.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ne öntsön folyadékot a lemezekre vagy a
készülékre.
Megjegyzések a lemezekről
 Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint például
fűtőtest), és ne hagyja napon parkoló
járműben, mert a jármű belső terének
hőmérséklete jelentősen megnőhet.
 Lejátszás előtt a lemezt
tisztítókendővel középről
sugárirányban kifelé
haladva tisztítsa meg. A
tisztításhoz ne használjon
benzint, hígítót, vagy
háztartási tisztítószereket.
 Ez a készülék a Compact
Disc (CD) szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására képes. A DualDisc (kettős
formátumú) és egyes másolásvédelmi
eljárásokat tartalmazó zenei lemezek nem
felelnek meg a Compact Disc (CD)
szabványnak, ezért elképzelhető, hogy a
készülék nem tudja lejátszani ezeket.
 A készülékkel NEM lejátszható lemezek
 A címkéket, matricákat, ragasztószalagot
vagy papírt tartalmazó lemezek. Ezek
elhelyezése meghibásodást okozhat vagy
tönkreteheti a lemezt.
12HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 13 Monday, October 21, 2013 6:08 PM
 Különleges alakú (szív-, négyzet-, vagy
csillagalakú) lemezek. A készülék
megrongálódhat.
 8 cm-es lemezek.
Tudnivalók a CD-R/CD-RW lemezekről
 Legnagyobb mennyiségek: (csak
CD-R/CD-RW)
 Mappák (Albumok): 150 (beleértve a
gyökérmappát is)
 fájlok (műsorszámok): 300 (ha a mappa
vagy fájl neve több karaktert tartalmaz, az
érték kisebb lehet, mint 300)
 a mappa/fájlnév megjeleníthető
karaktereinek száma 32 (Joliet) vagy 64
(Romeo).
 Ha egy többmenetes lemez CD-DA menettel
kezdődik, akkor azt CD-DA lemezként ismeri
fel a készülék, és más menetek nem
kerülnek lejátszásra.
 A készülékkel NEM lejátszható lemezek
 Rossz rögzítési minőségű CD-R, CD-RW
lemezek.
 CD-R/CD-RW lemezek amelyek nem
kompatibilis eszközzel lettek rögzítve.
 A nem megfelelően lezárt CD-R, CD-RW
lemezek.
 CD-R/CD-RW lemezek, melyek nem zenei
CD formátumban vagy nem az ISO 9660
1. szint/ 2. szint, Joliet/Romeo vagy
többmenetes formátumban rögzített
lemezek.
Az MP3/WMA fájlok lejátszási
sorrendje
MP3/WMA
Mappa (album)
MP3/WMA fájl
(műsorszám)
Az iPod készülékekről
 A következő iPod modellek
csatlakoztathatók. A csatlakoztatás előtt
frissítse az iPod eszköz szoftverét az
elérhető legújabbra.
 iPod touch (5. generáció)
 iPod touch (4. generáció)
 iPod touch (3. generáció)
 iPod touch (2. generáció)
 iPod classic
 iPod nano (7. generáció)
 iPod nano (6. generáció)
 iPod nano (5. generáció)
 iPod nano (4. generáció)
 iPod nano (3. generáció)
 iPod nano (2. generáció)
 iPod nano (1. generáció)*
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
* Az utas vezérlés az iPod nano (1. generáció)
esetén nem elérhető.
 A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” azt
jelenti, hogy az adott elektronikai készülék
célzottan úgy lett megtervezve, hogy az
iPodhoz, iPhone-hoz hozzákapcsolható
legyen, továbbá a termék fejlesztője által
igazolt, hogy az Apple által megkívánt
teljesítményeket eléri. Az Apple nem vállal
felelőséget a készülék működéséért, vagy a
biztonsági és más szabályzásoknak való
megfelelésért. Kérjük ne feledje, ha ezt a
készüléket iPod vagy iPhone eszközzel
használja, a vezeték nélküli teljesítmény
változhat.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
olyan kérdése vagy problémája merül fel,
melyre nem kap választ ebben az
útmutatóban, keresse fel a vásárlás helyét.
13HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 14 Monday, October 21, 2013 6:08 PM
Karbantartás
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha
az előlap és a készülék csatlakozói
elszennyeződnek. Ennek elkerülése
érdekében, vegye le az előlapot (5. oldal), és
tisztítsa meg a készüléken és az előlapon
található csatlakozókat vatta segítségével. A
vattát ne nyomja túlzott erővel a
csatlakozóvégekre. Ellenkező esetben a
csatlakozók megsérülhetnek.
MW/LW
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia:
9124,5 kHz vagy 9115,5 kHz/4,5 kHz
Érzékenység: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD-lejátszó
Jel/zaj arány: 95 dB
Frekvencia átvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: Nem mérhető
Tömörítési formátumok:
MP3 (.mp3) és WMA (.wma)
USB-lejátszó
Megjegyzések
 A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
 Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CDXG2001UI, CDX-G2000UI típusú készülékek a
2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes
rendeletben előírtak szerint megfelelnek a
következő műszaki jellemzőknek.
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108 MHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 25 kHz
Hasznos jel: 8 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel/zaj arány: 80 dB (sztereó)
Áthallás: 50 dB, 1 kHz-en
Frekvencia átvitel: 20–15 000 Hz
14HU
Csatlakozó: USB (teljes sebességű)
Legnagyobb áram: 1 A
Az adatok legnagyobb számai a következők:
Mappák (Albumok): 128
A mappákban lévő fájlok (műsorszámok): 512
Tömörítési formátumok:
MP3 (.mp3) és WMA (.wma)
Erősítő
Kimenetek: hangsugárzó kimenetek
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 55 W × 4 (4 Ωon)
Általános
Kimenetek:
Audiokimenetek (mély, hátsó)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó/Végerősítő
vezérlőcsatlakozó (REM OUT)
Bemenetek:
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
AUX bemenet (sztereó minijack)
USB aljzat
Energiaellátási követelmények: 12 V, egyenáramú
jármű akkumulátor (negatív test)
Méretek:
Méretek: kb. 178 × 50 × 177 mm (szé × ma ×
mé)
Beépítési méretek:
kb. 182 × 53 × 160 mm (szé × ma × mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
origi\040CD.fm
010COV.book Page 15 Monday, October 21, 2013 6:08 PM
A csomag tartalma:
Készülék (1 db)
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1
készlet)
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem
kapható az összes felsorolt tartozék. Kérjük,
érdeklődjön a kereskedőnél.
A műszaki adatok és a kivitel előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Szerzői jogok
A Quick-BrowZer a Sony Corporation védjegye.
A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Ez a készülék a Microsoft Corporation számos
szabadalmi oltalma alatt áll. Ezen technológiák
használata vagy megosztása a terméken kívül a
Microsoft vagy jogosult Microsoft leányvállalat
engedélye nélkül tilos.
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano,
és az iPod touch az Apple Computer Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
Az Android a Google Inc. védjegye. A védjegy
használata a Google engedélyével lehetséges.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák orvoslását. A
következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozási és a
kezelési utasításokat.
A biztosítékkal és a készülék műszerfalból
történő kiszerelésével kapcsolatban lásd a
beszerelési és csatlakoztatási útmutató
szakaszt.
Ha a probléma megoldása nem sikerül,
látogassa meg a hátoldalon jelzett támogatási
honlapot.
Általános jelenségek
Nincs hang.
 Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki
a [Fader] szabályzó középső beállítását.
Nincs hangjelzés.
 A készülékhez külön megvásárolható
végerősítőt csatlakoztatott, és nem a készülék
saját erősítőjét használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
 A tápvezetéket vagy az akkumulátort
leválasztotta az áramkörről.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek. A
biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha az indítókulcsot elfordítja.
 A vezetékek nem megfelelően vannak
csatlakoztatva a jármű tápfeszültség
csatlakozójának vezetékeivel.
Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a
bemutató.
 Ha legalább 5 percig nem végez műveletet, és
a [DEMO-ON] beállítás van kiválasztva, a
bemutató elindul.
 Válassza ki a [DEMO-OFF]-ot (12. oldal).
A kijelzőről eltűnnek/egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
 A [DIM-ON] beállítást választotta ki (12. oldal).
 A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja
az OFF gombot.
 A kijelzés bekapcsolásához tartsa ismét
lenyomva az OFF gombot.
 A csatlakozók beszennyeződtek (14. oldal).
15HU
origi\040CD.fm
010COV.book Page 16 Monday, October 21, 2013 6:08 PM
A funkciógombok nem működnek.
A lemezt nem adja ki a készülék.
 Tartsa nyomva legalább 2 másodpercig a DSPL
és
(vissza)/MODE gombot a készülék
alaphelyzetbe állításához.
A memória teljes tartalma törlődik.
A biztonsága érdekében vezetés közben ne
végezze el az alaphelyzetbe hozást.
Rádióvétel
Nincs rádióvétel.
A vétel zajos.
 A csatlakoztatás nem megfelelő.
 Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a
járműben.
 Ha az antenna nem tolódik ki, ellenőrizze a
motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
A tárolt állomás nem hívható elő.
 Gyenge a vétel.
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
 A kiválasztott állomás nem sugároz TP
információkat, vagy a vétel gyenge.
 Kapcsolja ki a TA funkciót (7. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
 Kapcsolja be a TA funkciót (7. oldal).
 A kiválasztott TP állomás nem sugároz
közlekedési információkat.
 Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „– – – – – – – –” kijelzés
látható.
 Az aktuális állomás nem RDS állomás.
 A készülék nem érzékel RDS adatot.
 A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
A rádióállomás neve villog.
 Nem található alternatív frekvencia az éppen
hallgatott rádiócsatornához.
 Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
SEEK +/– gombot, miközben a szolgáltatás
neve villog. Megjelenik a [PI SEEK] kijelzés
és a készülék keresni kezd egy másik olyan
állomást, mely azonos PI adatokkal
(műsortípussal) rendelkezik.
16HU
CD-lejátszás
A lemezt nem lehet lejátszani.
 A lemez szennyezett vagy hibás.
 A CD-R/CD-RW lemez nem audió lemez. (13.
oldal).
MP3, WMA fájlok nem játszhatók le.
 "A lemez nem kompatibilis az MP3, WMA
formátummal vagy verzióval. A lejátszható
lemezek és formátumokkal kapcsolatban lásd a
támogatási honlapot. "
Az MP3, WMA fájlok lejátszása hosszabb idő
után indul el.
 A következő lemezek lejátszásának elkezdése
hosszabb időt igényel.
 bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó
lemez,
 többmenetes lemez,
 olyan lemez esetében, melyre még adatot
lehet írni.
Hangkiesés.
 A lemez szennyezett vagy hibás.
Lejátszás USB-eszközről
USB elosztón (hub) keresztül nem tudja
lejátszani az eszköz tartalmát.
 A készülék nem ismeri fel az USB elosztón
(hub) keresztül csatlakoztatott USBeszközöket.
Az USB-eszközön a lejátszás megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
 Az USB-eszköz bonyolult fájlszerkezetet
tartalmaz.
Hangkiesés tapasztalható.
 Nagy bitsűrűségű (320 kbps) esetén a lejátszás
szaggatottá válhat.
Hibakijelzések, üzenetek
ERROR
 A lemez szennyezett, vagy a címkés oldalával
felfelé lett behelyezve.
 Tisztítsa meg, vagy a helyes módon
helyezze be a lemezt.
 Üres lemezt helyezett be.
 A lemez lejátszása nem lehetséges valamilyen
probléma miatt.
origi\040CD.fm
010COV.book Page 17 Monday, October 21, 2013 6:08 PM
 Helyezzen be egy másik lemezt.
 Az USB-eszköz automatikus felismerése nem
sikerült.
 Csatlakoztassa újra.
 A  gombbal vegye ki a lemezt.
HUB NO SUPRT (USB elosztó (hub) nem
támogatott)
 A készülék nem támogatja az USB-elosztó
(hub) használatát.
IPD STOP
 Ha nincs kiválasztva az ismétléses lejátszás,
akkor az album utolsó műsorszáma végeztével
a lejátszás megáll.
Az iPod, iPhone zenelejátszó alkalmazása
leállt.
 Nyomja meg a PAUSE gombot a lejátszás
újraindításához.
NO AF (nem található alternatív frekvencia)
 Nem található alternatív frekvencia az éppen
hallgatott rádiócsatornához.
 Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
SEEK +/– gombot, miközben a szolgáltatás
neve villog. Megjelenik a [PI SEEK] kijelzés
és a készülék keresni kezd egy másik olyan
állomást, mely azonos PI adatokkal
(műsortípussal) rendelkezik.
NO DEV (nincs eszköz csatlakoztatva)
 USB-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta
ki az [USB] jelforrást. Az USB-eszközt, vagy az
USB-vezetéket lejátszás közben kihúzta.
 Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy USBvezetéket.
 Az USB-eszköz hibás, vagy nem támogatott
USB-eszközt csatlakoztatott.
PUSH EJT (nyomja meg a lemezkiadó gombot)
 A lemezt nem lehet kivenni.
 Nyomja meg a  (lemezkiadás) gombot.
READ
 A készülék a lemezen lévő műsorszám és
album információkat olvassa be.
 Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a
lejátszás önműködően megkezdődik. A
lemez adatszerkezetétől függően ez a
művelet több mint egy percig is eltarthat.
USB NO SUPRT (nem támogatott USB-eszköz)
 A csatlakoztatott USB-eszköz nem támogatott.
 Az USB-eszköz kompatibilitásának
részleteiért látogassa meg a támogatás
oldalt.
[
] vagy [
]
 Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben
elérte a lemez elejét vagy végét, és nem tud
továbblépni.
[ ]
 A karakter nem jeleníthető meg.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a
készüléket, vigye magával azt a lemezt is,
melynek használata során a hiba fellépett.
NO MUSIC
 A csatlakoztatott USB-eszköz vagy behelyezett
lemez nem tartalmaz zenei fájlokat.
 Helyezzen be egy zenei CD-lemezt.
 Zenei fájlokat tartalmazó USB-eszközt
csatlakoztasson.
NO TP (nincs közlekedési információkat
sugárzó adó)
 A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
OVERLOAD
 Az USB-eszköz túlterhelt.
 Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa
meg a forrást a SRC gombbal.
17HU
origi\050BCO.fm
010COV.book Page 18 Monday, October 21, 2013 6:08 PM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Támogatási honlap
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási információkat szeretné elolvasni,
keresse fel az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com/
Regisztrálja termékét most ezen a honlapon:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF

advertising