Sony | CDX-S2020 | Sony CDX-S2020 Használati útmutató

S2020_zak11316\DTPdata\Zlom\HU\00GB+00COV EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Wednesday, January 5, 2005 1:20 PM
2-584-169-12 (1)
FM/MW/LW
CD lejátszó
Kezelési útmutató
Az üzembe helyezés és csatlakoztatás részleteit lásd a mellékelt üzembe
helyezési/csatlakoztatási útmutatóban.
CDX-S2020
© 2005 Sony Corporation
CDX-S2020
S2020_zak11316\DTPdata\Zlom\HU\01GB01INT EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Wednesday, January 5, 2005 1:20 PM
Üdvözöljük!
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával,
és megvásárolta ezt a Sony készüléket. Az alábbi
jellemzőknek köszönhetően minden bizonnyal
élvezetesebb vezetésben lesz része:
• CD lejátszás
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD
TEXT* lemezeket is beleértve) és az audio
CD-R/CD-RW lemezeket.
• Rįdióvétel
– Minden hullámsávon (FM1, FM2, FM3, MW
és LW) 6 állomás vételi frekvenciáját
tárolhatja a memóriában.
– BTM (vételi minőség szerinti tárolás):
a készülék a vételi minőség szerinti
sorrendben tárolja az állomásokat,
a legjobban fogható adóval kezdve.
• RDS funkciók
Az RDS rendszerű FM állomások
szolgáltatásait is használhatja.
* A CD TEXT rendszerű lemez egy olyan CD-DA
lemez, mely információt tartalmaz az album,
az előadó és a műsorszámok elnevezéséről.
2HU
CDX-S2020
S2020_zak11316\DTPdata\Zlom\HU\00GB+00COV EURTOC.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Wednesday, January 5, 2005 1:20 PM
Tartalomjegyzék
Előkészületek
Egyéb funkciók
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DEMO (bemutató) üzemmód . . . . . . . . . . . . . . 4
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az előlap visszaillesztése . . . . . . . . . . . . . . . 4
A hangjellemzők beállítása . . . . . . . . . . . . . . . .
A hangzás szabályozása — BAL/FAD . . . .
Az ekvalizer beállítása — EQ3 . . . . . . . . . .
Az alapfunkciók beállítása . . . . . . . . . . . . . . . .
Külön megvásárolható távvezérlő használata. .
RM-X114 távvezérlő . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kezelőszervek
és az alapműveletek
A főegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Rádió
Rádióállomások tárolása és vétele. . . . . . . . . . . 6
Automatikus tárolás — BTM funkció . . . . . 6
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A memóriában tárolt állomások előhívása . . 6
Automatikus hangolás. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az AF és a TA/TP funkció használata . . . . . 7
A műsorszámtípus (PTY) kiválasztása . . . . . 7
A CT (pontos idő) beállítása . . . . . . . . . . . . . 7
8
8
8
8
9
9
További információk
Figyelmeztetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A lemezek helyes kezelése. . . . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibakijelzések/Üzenetek . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
11
11
12
13
3HU
CDX-S2020
S2020_zak11316\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Wednesday, January 5, 2005 1:20 PM
Előkészületek
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt,
a gépkocsi akkumulátor cseréje után, vagy
a csatlakoztatások megváltoztatása után
a memóriát törölni kell.
Vegye le az előlapot, és egy hegyes tárggyal
(pl. golyóstollal) nyomja meg a RESET gombot.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad,
ha a gépkocsi gyújtáskapcsolójával leállította
a motort (OFF pozíció), de nem távolította
el az előlapot. A hangjelzés csak akkor hallható,
ha a készülék beépített erősítőjét használja.
1
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
2
Nyomja meg a
gombot, és húzza
maga felé az előlapot.
RESET
gomb
(OFF)
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás
és más memorizált információk törlődnek.
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1
Tartsa nyomva a (DSPL) gombot.
Az óraérték beírási pozíciója villog.
2
A +/– hangerőszabályzó gombokkal
állítsa be az óra és a perc értékét.
A digitális kijelzés mozgatásához nyomja
meg a (SEL) gombot.
3
Nyomja meg a (DSPL) gombot.
Az óra működni kezd.
Megjegyzések
• A leválasztás során az előlap ne essen le a földre,
és ne nyomja erősen se az előlapot, se a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló gépkocsiban,
a műszerfalon vagy a kalaptartón.
Hasznos tudnivaló
Az előlapot a mellékelt hordtáskában szállítsa.
Az előlap visszaillesztése
Az előlap A-val jelölt részét illessze a B-vel
jelölt részhez (lásd az ábrát), majd nyomja
a helyére az előlap bal oldalát kattanásig.
Az órakijelzés bekapcsolásához nyomja meg
a (DSPL) gombot. Ha az előző kijelzésre kíván
visszakapcsolni, nyomja meg újból a (DSPL)
gombot.
Hasznos tudnivaló
Az óra automatikusan is beállítható az RDS
szolgáltatással (7. oldal).
A
DEMO (bemutató) üzemmód
Miután a készüléket kikapcsolta, először
megjelenik az órakijelzés, majd a készülék
DEMO (bemutató) üzemmódba kapcsol.
Ha a bemutató funkciót szeretné kikapcsolni,
nyomja meg egyszerre a (SEL) és a (4)
gombot, amikor a készülék kikapcsolt állapotban
van.
B
Megjegyzés
Ne tegyen semmit az előlap belső oldalára.
Az előlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
4HU
CDX-S2020
S2020_zak11316\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Wednesday, January 5, 2005 1:20 PM
A kezelőszervek és az alapműveletek
A főegység
1
2
3
4
5
6
7
SEL
SEEK
MODE
OFF
SOURCE
BTM
AF
ATT
SENS
1
2
REP
SHUF
3
4
EQ3
5
6
PTY
DSPL
TA
CDX-S2020
8
9 0 qa qs
qd qf
qg qh qj qk ql
w;
A részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra.
a Hangerőszabályzó (+/–) gomb
A hangerő beállítására szolgál.
b SEL (kiválasztó) gomb 4, 7, 8
A kívánt funkció kiválasztása.
c MODE gomb 6
Hullámsávválasztás (FM/MW/LW)/külső
készülékválasztás*2.
d Lemezbetöltő nyílás
Helyezze be a lemezt (feliratos oldalával
fölfelé), és a lejátszás automatikusan elindul.
e Kijelző
CD:
Amikor a műsorszám változik,
az új műsorszám gyárilag felvett címe
megjelenik (ha az A.SCRL (automatikus
görgetés) funkció „ON” beállítását
kiválasztotta, a hosszú neveket görgeti
a készülék (8. oldal)).
f OFF gomb
A műsorforrás leállítása/kikapcsolása.
g Z (lemezkiadó) gomb
A lemez eltávolítása a készülékből.
h
(előlap leválasztó) gomb 4
i SOURCE gomb
Bekapcsolás/műsorforrás választás (rádió/
CD).
j AF (alternatív frekvenciák) gomb 7
Az AF funkció működtetése RDS vétel
esetén.
k ATT (némítás) gomb
A hang némítására szolgál. A némítás
kikapcsolásához nyomja meg újból ezt
a gombot.
l SENS/BTM gomb 6
Gyenge vétel javítása: LOCAL/MONO
(egyszeri megnyomás)/BTM funkció
indítása (tartsa nyomva).
m RESET gomb (az előlap mögött) 4
n Számgombok
Rádió:
Rádióállomások behívása a memóriából
(egyszeri megnyomás)/rádióállomások
tárolása (tartsa nyomva).
CD:
(3): REP
Az aktuális műsorszám/lemez ismételt
lejátszása.
(4): SHUF
A műsorszámok véletlen sorrendű lejátszása.
o PTY (műsorszámtípus) 7
A PTY funkció működtetése RDS vétel esetén.
p DSPL (kijelzési mód) gomb 4, 6
A kijelzett elemek kiválasztása.
q TA (közlekedési információk) gomb
7
A TA/TP funkciók működtetése RDS vétel
esetén.
r EQ3 (ekvalizer) gomb 8
A kívánt hangzáskép kiválasztása (XPLOD,
VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK,
CUSTOM vagy OFF).
s Távvezérlés érzékelő 9
t SEEK +/– gomb
Rádió:
Rádióállomások automatikus hangolása
(egyszeri megnyomás); kézi hangolás (tartsa
nyomva).
CD:
Műsorszámok átugrása (egyszeri
megnyomás); gyorskeresés előre, hátra
(tartsa nyomva).
5HU
CDX-S2020
S2020_zak11316\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Wednesday, January 5, 2005 1:20 PM
Rádió
Rádióállomások tárolása
és vétele
Figyelem
Vezetés közben, a balesetek megelőzése érdekében
használja a BTM hangolási üzemmódot.
Automatikus tárolás — BTM
funkció
1
2
A (SOURCE) gomb ismételt
megnyomásával kapcsoljon
„TUNER” üzemmódba.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot.
Az alábbi hullámsávok közül választhat:
FM1, FM2, FM3, MW és LW.
Tartsa nyomva a (BTM) gombot
mindaddig, míg a „BTM” jelző
villogni nem kezd.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a memóriagombokon.
A tárolás befejezését egy sípjel jelzi.
Kézi tárolás
1 Amikor a tárolni kívánt állomás műsorát
hallja, tartsa nyomva a memóriagombok
((1)–(6)) egyikét mindaddig, míg
a „MEM” jelző meg nem jelenik.
A memóriahely száma megjelenik a kijelzőn.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást,
az adott gombon előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tudnivaló
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása
is tárolódik (7. oldal).
A memóriában tárolt
állomások előhívása
1 Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg azt a memóriagombot
((1)–(6)), amelyiken a hallgatni kívánt
állomást tárolta.
A távvezérlővel
Használja a M vagy m gombot a tárolt rádióállomás
kiválasztásához.
Automatikus hangolás
1 Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
6HU
nyomja meg a (SEEK) +/– gombot
a keresés elindításához.
Ha a készülék megtalál egy állomást, a hangolás
leáll. Ismételje a műveletet mindaddig, míg meg
nem találja a kívánt állomást.
Hasznos tudnivaló
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a (SEEK) +/– gombot
mindaddig, míg megközelíti a kívánt frekvenciát,
majd a (SEEK) +/– gomb többszöri megnyomásával
végezze el a finomhangolást (kézi hangolás).
RDS
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Kijelzett elemek
A
C
B
A Hullámsáv, funkció
B Frekvencia*1 (műsornév), óra, RDS
adatok
C TA/TP*2
*1 RDS állomások vétele közben a „*” szimbólum
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
*2 Közlekedési hírek vétele közben a „TA” villog.
Ha közlekedési híreket is sugárzó állomást
hallgat, a „TP” világít.
A B kijelzések módosításához nyomja meg
a (DSPL) gombot.
RDS szolgáltatások
Ez a készülék az alábbi automatikus RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív A rádió mindig a hallgatott
frekvenciák)
állomásnak az adott területen
legerősebb jelű frekvenciájára
hangol. Hosszú utazások
közben nem kell többször
manuálisan újrahangolni
az adott állomást, mert
a készülék mindig a legerősebb
jelet választja ki.
TA (közlekedési
hírek)/
TP
(közlekedési
híreket is
sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó
közlekedési hírekre/állomásokra
kapcsolhat. Amikor a készülék
átkapcsol a közlekedési hírekre,
az aktuális műsorforrás műsora
megszakad.
PTY
Az aktuális műsor típusát jelzi.
(műsorszámtípus) Az állomások között
műsorszámtípus szerint is kereshet.
CT (pontos
idő)
Az RDS információkkal együtt
sugárzott CT adatok (idő) használata.
CDX-S2020
S2020_zak11316\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Wednesday, January 5, 2005 1:20 PM
Megjegyzések
• Az országtól/területtől függően nem minden RDS
funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel
gyenge, vagy a behangolt állomás nem sugároz
RDS jeleket.
A műsorszámtípus (PTY)
kiválasztása
1
Az AF és a TA/TP funkció
használata
1
Nyomja meg az (AF) és/vagy a (TA),
gombot mindaddig, míg a kívánt
funkció meg nem jelenik.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi vezérléssel.
A közlekedési információk
hangerejének beállítása
A közlekedési információk hangereje előzetesen
beállítható és memorizálható, így nem marad le
ezekről az információkról.
1 Állítsa be a tárolni kívánt hangerőt a +/–
hangerőszabályzó gombokkal.
2 Tartsa lenyomva a TA gombot mindaddig, míg
a „TA” meg nem jelenik.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva,
a készülék automatikusan átkapcsol arra
az állomásra, ahol rendkívüli közlemény
beolvasása történik (az aktuális műsorforrás műsora
megszakad).
Ha egy adott regionális műsort
szeretne hallgatni — REG
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobban fogható regionális műsorra
az adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, tartsa nyomva az (AF) gombot
mindaddig, míg a „REG-OFF” kijelzés meg nem
jelenik.
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
FM hullámsávon fogható műsor
hallgatása közben nyomja meg
a (PTY) gombot.
Az aktuális műsorszámtípus neve megjelenik
a kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY
adatokat is.
2
Nyomja meg ismételten a (PTY)
gombot mindaddig, míg a kívánt
műsorszámtípus neve meg nem
jelenik.
3
Nyomja meg a (SEEK) +/– gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsorszámot sugárzó állomás keresését.
Műsorszámtípusok
NEWS (Hírek), AFFAIRS (Aktuális hírek),
INFO (Információk), SPORT (Sport),
EDUCATE (Oktatás), DRAMA
(Rádiójátékok), CULTURE (Kultúra),
SCIENCE (Tudomány), VARIED (Egyéb),
POP M (Pop zene), ROCK M (Rock zene),
EASY M (Szórakoztató zene), LIGHT M
(Közkedvelt klasszikus zene), CLASSICS
(Komolyzene), OTHER M (Egyéb zenei
műsor), WEATHER (Időjárás), FINANCE
(Pénzügyi hírek), CHILDREN
(Gyermekműsor), SOCIAL A (Társadalmi
ügyek), RELIGION (Vallás), PHONE IN
(Telefonos műsor), TRAVEL (Utazás),
LEISURE (Szórakozás), JAZZ (Dzsessz),
COUNTRY (Country zene), NATION M
(Nemzeti zene), OLDIES (Régi slágerek),
FOLK M (Népzene), DOCUMENT
(Dokumentum műsor)
Megjegyzés
E funkció nem működik azokban az országokban/
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
A CT (pontos idő) beállítása
1 Rádióhallgatás közben nyomja meg
egyszerre a (SEL) és a (2) gombot.
Megjegyzések
• A CT funkció akkor sem biztos, hogy működik, ha
éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
7HU
CDX-S2020
S2020_zak11316\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Wednesday, January 5, 2005 1:20 PM
3 másodperc után a kijelző visszakapcsol
a normál lejátszásnak/rádióvételnek
megfelelő üzemmódba, és a beállítás
tárolódik.
Egyéb funkciók
A hangjellemzők beállítása
A hangzás szabályozása —
BAL/FAD
Módosíthatja a balanszot és a fader beállítását.
1
A (SEL) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a „BAL”
vagy a „FAD” funkciót.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek
meg:
Az alapfunkciók beállítása
Az alábbi alapfunkciók beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
a „z” szimbólum jelöli a gyári beállítást.
1
Tartsa nyomva (SEL) és az alábbi
táblázatban jelzett gombot
egyidejűleg.
LOW*(mély) t MID*(közép) t
HI*(magas) t BAL (bal-jobb) t FAD (elöl-
Gombnyomás Beállítás
A hangerőszabályzó +/– gombokkal
állítsa be a kiválasztott
hangjellemzőt.
3 másodperc után a kijelző visszakapcsol
a normál lejátszásnak/rádióvételnek
megfelelő üzemmódba, és a beállítás
tárolódik.
(SEL) + (3)
(SEL) + (2)
hátul)
* Ha az EQ3 funkciót bekapcsolta (8. oldal).
2
Megjegyzés
A beállítást a kiválasztást követő 3 másodpercen
belül végre kell hajtani.
(SEL) + (4)
Az ekvalizer beállítása — EQ3
A hangzásképeket módosíthatja, és a beállítást
a készülék memóriájában tárolhatja.
1
Válassza ki a műsorforrást, és az
(EQ3) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
hangzásképet.
2
A (SEL) gomb többszöri
megnyomásával a „LOW”, „MID”
vagy „HI” beállítás közül választhat.
3
A hangerőszabályzó +/– gombokkal
végezze el a kiválasztott tartomány
hangerőbeállítását.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható
be a –10 dB és +10 dB közötti tartományban.
(SEL) + (6)
CT(pontos idő)
A „CT-ON” vagy „CT-OFF”
(z) opció közül választhat
(6, 7. oldal).
A.SCRL*1 (automatikus
görgetés)
A hosszú felirat automatikus
görgetése a műsorszámnév
kijelzése közben.
– „ON”: a görgetés
bekapcsolása.
– „OFF” (z): a görgetés
kikapcsolása.
DEMO*2 (bemutató)
A „DEMO-ON” (z) vagy
„DEMO-OFF” opció közül
választhat (4. oldal).
BEEP (hangjelzés)
A „BEEP-ON” (z) vagy
„BEEP-OFF” opció közül
választhat.
*1 CD-TEXT kijelzés esetén.
*2 A készülék bekapcsolt állapotában.
Miután a beállítás megtörtént, a készülék
visszakapcsol a normál lejátszási/rádióvételi
módba.
A 2-es és 3-as lépés ismételt végrehajtásával
végezze el az ekvalizer görbe teljes
beállítását.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva a (SEL) gombot, mielőtt
a beállítást befejezné.
8HU
CDX-S2020
S2020_zak11316\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Wednesday, January 5, 2005 1:20 PM
Külön megvásárolható
távvezérlő használata
RM-X114 távvezérlő
A kezelőszervek
A távvezérlő és a készülék azonos elnevezésű
gombjai ugyanazt a funkciót vezérlik
a készüléken.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
OFF
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
MODE
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
Normál használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől
függően előfordulhat, hogy rövidebb ideig.)
Amikor az elem kezd kimerülni, a kártyatávvezérlő hatótávolsága csökken. Cseréje
ki az elemet egy új, CR2025 típusú lítium
gombelemre. A tűz- és robbanásveszély
elkerülése érdekében csak a megadott típusú
elemet használja.
LIST*
PRESET +
MENU
SOUND
VOL (+/–)
MODE
A lítium elem cseréje
ATT
VOL
x
a + jellel
fölfelé
ATT
–
A készülék egyes funkcióinak működtetése
a távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel. Ezek a következők:
• </, (SEEK –/+) gombok
A rádió/CD működtetése, ugyanúgy, mint
a készülék (SEEK) +/– gombjával.
• SOUND (hangzás) gomb
Funkciója megegyezik a készülék (SEL)
gombjáéval.
• M/m (DISC*/PRESET +/–) gombok
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné
az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg
az elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg
az elemet fém csipesszel.
* Ennél a készüléknél nincs funkciója.
Megjegyzés
Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja
a rendszert a (SOURCE) gombbal, vagy egy lemez
behelyezésével aktiválja azt.
9HU
CDX-S2020
S2020_zak11316\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Wednesday, January 5, 2005 1:20 PM
További információk
Figyelmeztetés
• Ha gépkocsija a tűző napon parkolt, a készülék
bekapcsolásával várjon néhány percet, amíg kellő
mértékben lehűl a készülék.
• Ha a gépkocsi motoros antennával rendelkezik,
az antenna automatikusan kitolódik, amikor
a készüléket bekapcsolja.
Páralecsapódás
Esős napokon vagy párás környezetben pára
csapódhat le a lejátszó lencséjén és a készülék
kijelzőjén. A készülék ekkor hibásan működhet.
Ilyen esetben vegye ki a lemezt, és várjon kb.
egy órát, hogy a lecsapódott nedvesség
elpárologjon.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ügyeljen arra, hogy gyümölcslé vagy egyéb üdítőital
ne fröccsenhessen a készülékre és a lemezekre.
• Lejátszás előtt a lemezt külön
megvásárolható
tisztítókendővel középről
sugárirányban kifelé haladva
tisztítsa meg. A tisztításhoz ne
használjon benzint, hígítót,
vagy háztartási tisztítószereket.
Az antisztatizáló spray csak
analóg (hang) lemezekhez használható.
Tudnivalók az CD-R/CD-RW
lemezekről
• A lemez állapotától, valamint attól függően, hogy
milyen készülékkel készítették a felvételt,
előfordulhat, hogy egyes CD-R/CD-RW lemezeket
nem lehet lejátszani ezzel a készülékkel.
• Nem lehet lejátszani lezáratlan CD-R/CD-RW lemezt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan
kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem
kap választ ebben az útmutatóban, keresse fel
a vásárlás helyét.
Karbantartás
A lemezek helyes kezelése
• A lemez tisztaságának megőrzése érdekében
ne érintse meg a lemez felületét. A lemezt
széleinél fogva kezelje.
• Tartsa lemezeit saját tokjukban, vagy a lemezváltó
tárban, amikor nem használja azokat.
• Ne tegye ki a lemezeket magas hőmérséklet
hatásának. Ne hagyja őket az autóban, vagy
a műszerfalon/hátsó kalaptartón.
• Ne ragasszon címkét a lemezre, ne tegyen
a készülékbe olyan lemezt, amelynek a felületét
ragacsos anyag (pl. tinta/ragasztó) szennyezi. Az ilyen
lemez nem tud megfelelően forogni, és könnyen
megrongálódhat, vagy üzemzavar keletkezhet.
Az olvadóbiztosíték
cseréje
Az olvadóbiztosíték cseréjénél
ügyeljen arra, hogy az eredeti
olvadóbiztosítékon feltüntetett
amperértéknek megfelelőt
használjon. Ha az olvadóbiztosíték
kiég, ellenőrizze a tápfeszültség
csatlakozást, majd cserélje ki
a biztosítékot. Ha a csere után
ismét kiég az olvadóbiztosíték,
Biztosíték
a hiba a készülékben van.
(10 A)
Ilyenkor forduljon
a legközelebbi Sony márkaszervizhez.
A csatlakozók tisztítása
• Ne tegyen a készülékbe olyan lemezeket,
amelyre matrica vagy címke van ragasztva.
Ha ilyen lemezt helyez a készülékbe, a következő
problémák merülhetnek fel:
– A készülék nem adja ki a lemezt (a felváló
címke beragad a lejátszó mechanikájába).
– A készülék nem tudja olvasni az adatokat
(kimaradások a lejátszásban) amiatt, hogy
a lejátszó hőtermelése következtében a matrica
összehúzódik, és meggörbíti a lemezt.
• Különleges alakú (szív vagy csillag formájú,
nyolcszögletű) lemezeket nem lehet ezzel
a készülékkel lejátszani. A készülék megrongálódhat.
Ne tegyen ilyen lemezt a készülékbe.
• 8 cm-es CD-lemezeket ezzel a készülékkel nem
HU
10 lehet lejátszani.
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
A lehető legjobb hangminőség megőrzése érdekében
vegye le az előlapot (4. oldal), és rendszeresen
tisztítsa meg a készüléken és az előlapon található
csatlakozókat alkoholba mártott, pálcikára tekert
vatta segítségével. A vattát ne nyomja túlzott erővel
a készülékre. A csatlakozók megsérülhetnek.
A készülék
Az előlap hátoldala
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le az autó motorját, és vegye ki az indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy fémes
eszközzel.
CDX-S2020
S2020_zak11316\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Wednesday, January 5, 2005 1:20 PM
A készülék kiszerelése
1
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Vegye le a készülékről az előlapot
(4. oldal).
2 A kioldókulcsokat akassza a keret két
oldalába.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony
CDX-S2020 típusú CD-játszós autórádió
az IpM-BkM. 2/1984. (III. 10.) számú együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
CD-játszó
Jel/zaj arány: 120 dB
Frekvencia átvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: Nem mérhető
Rádió
Ügyeljen rá, hogy a kioldókulcsot
megfelelően illessze a kerethez.
3 Húzza kifelé a kioldókulcsokat, és ezzel
együtt a keretet is.
FM tuner
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antenna csatlakozó: Külső antenna csatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Hasznos érzékenység: 9 dBf
Szelektivitás: 75 dB 400 kHz-en
Jel/zaj arány: 67 dB (sztereó), 69 dB (mono)
Harmonikus torzítás 1 kHz-en:
0,5% (sztereó), 0,3% (mono)
Áthallási csillapítás: 35 dB 1 kHz-nél
Frekvencia átvitel: 30–15 000 Hz
MW/LW tuner
2
A készülék eltávolítása.
1 Tolja be a két kioldókulcsot a készülék két
oldalán kattanásig.
A kampó
befelé
nézzen.
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antenna csatlakozó: Külső antenna csatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Érzékenység: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Erősítő
Kimenetek: Hangsugárzó kimenetek (zárt csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia: 4–8 ohm
Maximális kimenő teljesítmény: 45 W × 4 (4 ohmon)
Általános jellemzők
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé
a készüléket.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
Kimenetek: Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Bemenetek: Telefonos némítás csatlakozó
Antenna bemenet
Hangszínszabályzók:
Mély ±10 dB 60 Hz-en (XPLOD)
Közép: ±10 dB 1 kHz-en (XPLOD)
Magas ±10 dB 10 kHz-en (XPLOD)
Tápfeszültség igény: 12 V egyenfeszültségű gépkocsi
akkumulátor (negatív test)
Méretek: 178 × 50 × 176 mm (szé × ma × mé)
Szerelési méretek: 182 × 53 × 161 mm (szé × ma × mé)
Tömeg: Kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok:
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Hordtáska az előlaphoz (1 db)
Külön megvásárolható tartozékok:
Távvezérlő RM-X114
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
folytatás a következő oldalon t
11HU
CDX-S2020
S2020_zak11316\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Wednesday, January 5, 2005 1:20 PM
A kijelzőről eltűnnek/egyáltalán nem
jelennek meg a kijelzések.
• Egyes alkatrészek forrasztásához ólommentes
forrasztóanyagot használtunk. (több mint 80%)
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva
tartja az (OFF) gombot.
t A kijelzés megjelenítéséhez tartsa ismét
lenyomva az (OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (10. oldal).
• A külső burkolatokban nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.
• A dobozban használt csomagolóanyagok nem
tartalmaznak polisztirén alapú habot.
Hibaelhárítás
CD lejátszás
A lemezt nem lehet betölteni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte
be.
A lejátszás nem indul el.
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja
a leggyakrabban előforduló hibák orvoslását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat
és a kezelési utasításokat.
Általános jellegű problémák
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha minden
rendben van, ellenőrizze az olvadóbiztosítékot.
• Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről
eltűnik minden kijelzés, a távvezérlővel nem
működtetheti a készüléket.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik
kapcsolódobozzal (relével).
Nincs hang.
• A hangerő túl alacsony.
• A némítási funkciót (ATT) bekapcsolta, vagy
a telefonos némítási funkció aktiválódott
(ha a telefon némító vezetékét csatlakoztatta
az ATT vezetékhez).
• Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki
a fader szabályzó (FAD) középső beállítását.
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (8. oldal).
A memóriában tárolt információk
törlődnek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápkábelt vagy az akkumulátort leválasztotta
az áramkörről.
• A tápkábelt nem megfelelően csatlakoztatta.
A memorizált állomások és a pontos idő
törlődnek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha a gyújtáskapcsolót
elfordítja.
• Szennyezett vagy hibás lemez.
• Nem audio használatra való CD-R/CD-RW
lemezt próbál meg lejátszani (10. oldal).
A kijelzést nem görgeti a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek
esetében előfordulhat, hogy a görgetés nem
funkcionál.
• Az „A.SCRL” funkció ki van kapcsolva.
t Válassza ki az „A.SCRL-ON” opciót
(8. oldal).
Hangkiesés.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőléssel,
a gépkocsi stabil részén kell beszerelni.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A funkciógombok nem működnek.
A lemezt nem adja ki a készülék.
Nyomja meg a RESET memóriatörlő gombot
(4. oldal).
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• Csatlakoztassa a motoros antenna vezérlőkábelt
(kék), vagy a kapcsolt tápfeszültség kábelt
(piros) a gépkocsi antennaerősítőjéhez vezető
tápkábelhez (csak ha a gépkocsi a hátsó vagy
oldalsó ablakba épített FM/MW/LW
antennával rendelkezik).
• Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását
a gépkocsiban.
• A motoros antenna nem működik.
t Ellenőrizze a motoros antenna vezérlőkábel
csatlakoztatását.
• Ellenőrizze a frekvenciát.
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát memorizálta.
• Gyenge a vétel.
A vezetékek nincsenek megfelelően egyeztetve
a gépkocsi tápfeszültség csatlakozójának
vezetékeivel.
12HU
CDX-S2020
S2020_zak11316\DTPdata\Zlom\HU\01GB02CD EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Wednesday, January 5, 2005 1:20 PM
Az automatikus hangolás nem működik.
HI TEMP
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot
nem megfelelően használja.
t A hangolás túl gyakran leáll:
Nyomja meg a (SENS) gombot mindaddig,
míg a „LOCAL-ON” meg nem jelenik.
t A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
Nyomja meg a (SENS) gombot mindaddig,
míg a „MONO-ON” vagy „MONO-OFF”
(FM), illetve a „LOCAL-OFF” (MW/LW)
meg nem jelenik.
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
A környezeti hőmérséklet magasabb mint 50°C.
t Várjon, amíg a hőmérséklet 50°C alá nem
süllyed.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Kapcsoljon mono üzemmódba. Nyomja
meg a (SENS) gombot mindaddig, míg
a „MONO-ON” meg nem jelenik.
L.SEEK +/–
Automatikus hangolás közben a csökkentett
vételi érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
Az aktuális rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
t Amíg az állomás neve villog, nyomja meg
a (SEEK) +/– gombot. A készülék keresni
kezd egy másik olyan állomást, mely azonos
PI adatokkal (műsortípussal) rendelkezik
(„PI SEEK” megjelenik).
NO NAME
A műsorszám nem tartalmaz műsorszám/
lemeznév információkat.
Az FM sztereó műsor monoban hallható.
NO TP
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Nyomja meg a (SENS) gombot mindaddig,
míg a „MONO-OFF” meg nem jelenik.
OFFSET
RDS vétel
A készülék néhány másodperc után
keresési üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP
információkat, vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (7. oldal).
A készülék nem kapcsolja be
a közlekedési információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (7. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz
közlekedési információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés
látható.
• Az aktuális állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja
a műsorszámtípust.
A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
Belső meghibásodás léptett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.
Ha a hibaüzenet nem tűnik el a kijelzőről,
forduljon a Sony szakszervizhez.
RESET
A készülék valamilyen hiba folytán nem
vezérelhető.
t Nyomja meg a RESET gombot (4. oldal).
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben
elérte a lemez elejét vagy végét, és nem tud
továbblépni.
*
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel
a készülékkel.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi
a készüléket, vigye magával azt a lemezt is,
melynek használata során a hiba fellépett.
Hibakijelzések/Üzenetek
ERROR
• A lemez piszkos, vagy fordítva helyezte be.
t Tisztítsa meg, vagy helyezze be
megfelelően a lemezt.
• A lemez nem játszható le valamilyen probléma
miatt.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
FAILURE
A hangszórók/erősítők csatlakoztatása nem
megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd a külön
mellékelt beszerelési útmutatóban.
13HU
CDX-S2020
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Wednesday, January 5, 2005 1:20 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-S2250S/S2250
Download PDF

advertising