Sony | CDX-S11 | Sony CDX-S11 Használati útmutató

2-661-103-11(1)
FM/MW/LW
CD-lejátszó
Kezelési útmutató
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 9. oldalon olvashat.
CDX-S11
© 2005 Sony Corporation
Üdvözöljük!
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Sony CDlejátszót. Az alábbi jellemzőknek köszönhetően
minden bizonnyal élvezetesebb autózásban lesz
része.
• CD lejátszás
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA és
a CD-R/CD-RW formátumú audio.
• Rádióvétel
– Minden hullámsávon (FM1, FM2, FM3, MW
és LW) 6 állomás vételi frekvenciáját
tárolhatja a memóriában.
– BTM (legjobban vehető állomások tárolás):
a készülék a vételi minőség szerinti
sorrendben tárolja az állomásokat,
a legjobban fogható adóval kezdve.
• RDS szolgáltatások
Az RDS rendszerű FM állomások
szolgáltatásait használhatja.
• Hangzásbeállítás
EQ3 2. szint: 7 különböző eltárolt hangzásbeállítási minta közül választhat.
Az üzembe helyezés és csatlakoztatás részleteit
lásd a mellékelt üzembe helyezési/
csatlakoztatási útmutatóban.
Figyelem! Ha a készüléket olyan
gépkocsiba szereli be, amelynek
a gyújtáskapcsolóján nincs ACC
(tartozék) pozíció
A motor leállítása után ne feledje el nyomva
tartani a készülék (OFF) gombját mindaddig,
amíg a kijelző ki nem kapcsol.
Ellenkező esetben a kijelző nem kapcsol ki, és
az akkumulátor kimerülhet.
2HU
Ez a címke a burkolat hátoldalán
található.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes
módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Tartalomjegyzék
Előkészületek
Egyéb funkciók
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az előlap visszaillesztése . . . . . . . . . . . . . . . 4
A hangjellemzők beállítása . . . . . . . . . . . . . . . .
A hangzás szabályozása
— BAL/FAD/SUB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hangszínszabályzó beállítása — EQ3 . . .
Az alapbeállítási menü funkcióinak beállítása
— SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kezelőszervek és az
alapműveletek
A fejegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Rádió
Rádióállomások tárolása és vétele. . . . . . . . . . . 6
Automatikus tárolás — BTM funkció . . . . . 6
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A memóriában tárolt állomások előhívása . . 6
Automatikus hangolás. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az AF és a TA/TP funkció használata . . . . . 7
A műsorszámtípus (PTY) kiválasztása . . . . . 7
A CT (pontos idő) beállítása . . . . . . . . . . . . . 8
8
8
8
9
További információk
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A lemezek helyes kezelése. . . . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaüzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
11
11
12
13
3HU
Előkészületek
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt,
a gépkocsi akkumulátor cseréje után, vagy
a csatlakoztatások megváltoztatása után
a memóriát törölni kell. Vegye le az előlapot, és
egy hegyes tárggyal (pl. golyóstollal) nyomja
meg a RESET gombot.
RESET
gomb
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
más memorizált információk törlődnek.
Az előlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék pár másodpercen át figyelmeztető
hangjelzést ad, ha a gépkocsi
gyújtáskapcsolójával leállította a motort (OFF
pozíció), de nem távolította el az előlapot.
A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
beépített erősítőjét használja.
1
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
2
Nyomja meg a
szimbólumnál, majd
húzza maga felé az előlapot.
Az óra beállítása
(OFF)
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1
Tartsa nyomva a (SEL) gombot.
Az alapbeállítási menü megjelenik.
2
Nyomja meg ismételten a (SEL)
gombot mindaddig, míg a „CLOCKADJ” menüpont meg nem jelenik.
3
Nyomja meg a (DSPL) gombot.
Az óraérték beírási pozíciója villog.
4
A +/– hangerőszabályzó gombokkal
állítsa be az óra és a perc értékét.
A beírási pozíció mozgatásához nyomja meg
a (DSPL) gombot.
5
Nyomja meg a (SEL) gombot.
A beállítás megtörtént, az óra működni kezd.
6
Tartsa nyomva a (SEL) gombot.
A beállítás befejeződött.
Megjegyzések
• A leválasztás során az előlap ne essen le a földre,
és ne nyomja erősen se az előlapot, se a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a parkoló gépkocsiban, a műszerfalon
vagy a kalaptartón.
Az előlap visszaillesztése
Az előlap A-val jelölt részét illessze a B-vel
jelölt részhez (az ábra szerint), majd könnyedén
nyomja befelé az előlap bal oldalát, kattanásig.
Az órakijelzés megjelenítéséhez nyomja meg
a (DSPL) gombot. Ha az előző kijelzésre kíván
visszakapcsolni, nyomja meg újból a (DSPL)
gombot.
Hasznos tudnivaló
Az óra automatikusan is beállítható az RDS
szolgáltatással (8. oldal).
A
B
Megjegyzés
Ne tegyen semmit az előlap belső oldalára.
4HU
A kezelőszervek és az alapműveletek
A fejegység
1
2 34
5
6
7 8 9
0
SEL
SOURCE MODE
ATT
DIM
BTM
DSPL
SENS
1
REP
SHUF
3
4
2
5
6
PTY
AF/TA
EQ3
SEEK
OFF
CDX-S11
qa
qs qd
qf
qg
qh qj qk
A részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra.
A Hangerőszabályzó +/– gomb
A hangerő beállítására szolgál.
B SEL (kiválasztó) gomb 4, 8
A menüpontok kiválasztására szolgál.
C SOURCE gomb
Bekapcsolás/műsorforrás választás (rádió/
CD).
D MODE gomb 6
Hullámsávválasztás (FM/MW/LW).
K
(előlap leválasztó) gomb 4
L DSPL (kijelzési mód)/DIM (halványító)
gomb 4, 6
A kijelzett elemek kiválasztása (egyszer
megnyomva); a kijelző fényerejének állítása
(tartsa nyomva).
M SENS/BTM gomb 6
Gyenge vétel javítása: LOCAL/MONO
(egyszer megnyomva); BTM funkció
indítása (tartsa nyomva).
E Lemezbetöltő nyílás
Helyezzen be egy lemezt a címke oldalával
felfelé, és a lejátszás elindul.
N RESET gomb (az előlap mögött
található) 4
F Kijelző
O Számgombok
CD:
(3): REP
Az aktuális műsorszám/lemez ismételt
lejátszása.
(4): SHUF
A műsorok véletlen sorrendben történő
lejátszása.
Rádió:
Rádióállomások behívása a memóriából
(egyszer megnyomva); rádióállomások
tárolása (tartsa nyomva).
G ATT (némítás) gomb
A hang némítására szolgál. A némítás
kikapcsolásához nyomja meg újból ezt
a gombot.
H EQ3 (hangszínszabályzó) gomb 8
A kívánt hangzás kiválasztására (XPLOD,
VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK,
CUSTOM vagy OFF) szolgál.
I Z (lemezkiadó) gomb
A lemez kivétele a készülékből.
J SEEK +/– gomb
CD:
Műsorszámok átugrása (egyszeri
megnyomás); gyorskeresés előre, hátra
(tartsa lenyomva).
Rádió:
Rádióállomások automatikus hangolása
(egyszeri megnyomás); kézi hangolás (tartsa
lenyomva).
P PTY (műsorszámtípus) 7
A PTY funkció működtetése RDS vétel
esetén.
Q AF (alternatív frekvenciák)/TA
(közlekedési hírek) gomb 7
Az AF és a TA/TP funkció működtetése
RDS vétel esetén.
R OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása.
5HU
Rádió
Rádióállomások tárolása és
vétele
Figyelem
Vezetés közben, a balesetek megelőzése
érdekében használja a BTM hangolási
üzemmódot.
Automatikus tárolás — BTM
funkció
1
2
A (SOURCE) gomb többszöri
megnyomásával kapcsoljon „TUNER”
üzemmódba.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot. Az
FM1, FM2, FM3, MW és LW hullámsávok
közül választhat.
Tartsa nyomva a (BTM) gombot
mindaddig, míg a „BTM” jelző villogni
nem kezd.
A készülék a frekvenciaértékek sorrendjében
tárolja az állomásokat a memóriagombokon.
A tárolás befejezését egy sípjel jelzi.
Kézi tárolás
1
Amikor a tárolni kívánt állomás
műsorát hallja, tartsa nyomva
a memóriagombok ((1)–(6)) egyikét
mindaddig, míg a „MEM” jelző meg
nem jelenik.
A memóriahely száma megjelenik a kijelzőn.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárol egy állomást, az adott
gombon előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tudnivaló
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (7. oldal).
A memóriában tárolt állomások
előhívása
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg azt a memóriagombot
((1)–(6)), amelyiken a hallgatni kívánt
állomást tárolta.
Automatikus hangolás
1
6HU
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a (SEEK) +/– gombot
a keresés elindításához.
Ha a készülék megtalál egy állomást,
a hangolás leáll. Ismételje a műveletet
mindaddig, míg meg nem találja a keresett
állomást.
Hasznos tudnivaló
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a (SEEK) +/– gombot
mindaddig, míg megközelíti a kívánt frekvenciát, majd
a (SEEK) +/– gomb többszöri megnyomásával
végezze el a finomhangolást (kézi hangolás).
RDS
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható,
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Kijelzett elemek
A
B
C
A Hullámsáv, funkció
B Frekvencia*1 (műsornév), Óra, RDS adatok
C TA/TP*2
*1 RDS állomások vétele közben a „*” szimbólum
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
*2 Közlekedési hírek vétele közben a „TA” villog. Ha
közlekedési híreket is sugárzó állomást hallgat,
a „TP” világít.
A B kijelzések módosításához nyomja meg
a (DSPL) gombot.
RDS szolgáltatások
Ez a készülék az alábbi automatikus RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
manuálisan újrahangolni az adott állomást, mert
a készülék mindig a legerősebb jelet választja
ki.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre/állomásokra kapcsolhat. Amikor
a készülék átkapcsol a közlekedési hírekre,
az aktuális műsorforrás műsora megszakad.
PTY (műsorszámtípus)
Az aktuális műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsorszámtípus szerint is kereshet.
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.
Megjegyzések
• Az országtól/területtől függően nem minden RDS
funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDS jeleket.
Az AF és a TA/TP funkció
használata
1
Nyomja meg az (AF/TA), gombot
mindaddig, míg a kívánt funkció meg
nem jelenik.
Választás
Funkció
AF-ON
Az AF aktiválása és a TA
kikapcsolása
TA-ON
A TA aktiválása és az AF
kikapcsolása
AF, TA-ON
Az AF és a TA aktiválása
AF, TA-OFF
Az AF és a TA kikapcsolása
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
Ha egy adott regionális műsort
szeretne hallgatni — REG
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobban fogható regionális műsorra az
adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a menüből a „REG-OFF”
beállítást (9. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyságban)
Ez a funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi
rádióállomások kiválasztását, még abban az
esetben is, ha azokat nem (tárolta) rendelte hozzá
az egyes számgombokhoz.
1 FM rádióadás vétele közben nyomja meg
a számgombok ((1)–(6)) egyikét, melyen
egy helyi rádióállomást tárol.
2 Öt másodpercen belül nyomja meg újból
a helyi rádióállomáshoz tartozó számgombot.
Ismételje meg a műveletet a helyi
rádióállomás vételéig.
A műsorszámtípus (PTY)
kiválasztása
1
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi vezérléssel.
A közlekedési információk
hangerejének beállítása
A közlekedési információk hangereje előzetesen
beállítható és memorizálható, így nem marad le
ezekről az információkról.
1 Állítsa be a tárolni kívánt hangerőt
a hangerőszabályzó +/– gomb segítségével.
2 Tartsa lenyomva a (AF/TA) gombot
mindaddig, míg a „TA” meg nem jelenik.
FM hullámsávon fogható műsor
hallgatása közben nyomja meg
a (PTY) gombot.
Az aktuális műsorszámtípus neve megjelenik
a kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY
adatokat is.
2
3
Nyomja meg ismételten a (PTY)
gombot mindaddig, míg a kívánt
műsorszámtípus neve meg nem
jelenik.
Nyomja meg a (SEEK) +/– gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsorszámot sugárzó állomás keresését.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva,
a készülék automatikusan átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása
történik (az aktuális műsorforrás műsora
megszakad).
7HU
Műsorszámtípusok
NEWS (Hírek), AFFAIRS (Aktuális hírek), INFO
(Információk), SPORT (Sport), EDUCATE (Oktatás),
DRAMA (Rádiójátékok), CULTURE (Kultúra),
SCIENCE (Tudomány), VARIED (Egyéb), POP M
(Pop zene), ROCK M (Rock zene), EASY M
(Szórakoztató zene), LIGHT M (Közkedvelt klasszikus
zene), CLASSICS (Komolyzene), OTHER M (Egyéb
zenei műsor), WEATHER (Időjárás), FINANCE
(Pénzügyi hírek), CHILDREN (Gyermekműsor),
SOCIAL A (Társadalmi ügyek), RELIGION (Vallás),
PHONE IN (Telefonos műsor), TRAVEL (Utazás),
LEISURE (Szórakozás), JAZZ (Dzsessz), COUNTRY
(Country zene), NATION M (Nemzeti zene), OLDIES
(Régi slágerek), FOLK M (Népzene), DOCUMENT
(Dokumentum műsor)
Egyéb funkciók
A hangjellemzők beállítása
A hangzás szabályozása
— BAL/FAD/SUB
Módosíthatja a balanszot, a fader és
a mélyhangsugárzó beállítását.
1
LOW*1 (mély) t MID*1 (közép) t HI*1
(magas) t BAL (bal-jobb) t FAD
(elölhátul) t SUB*2 (mélyhangsugárzó
Megjegyzés
E funkció nem működik azokban az országokban/
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
hangereje)
*1 Ha az EQ3 funkciót bekapcsolta (8. oldal).
*2 Ha az audio kimenetet „SUB” értékre állította
(9. oldal).
Az „ATT” a legalacsonyabb beállításon
működik, és 20 különböző fokozata állítható
be.
A CT (pontos idő) beállítása
1
Válassza ki a „CT-ON” opciót az
alapbeállítási menüben (9. oldal).
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik,
ha éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
A (SEL) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a „BAL”,
a „FAD” vagy a „SUB” funkciót.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek
meg:
2
A hangerőszabályzó +/– gombok
segítségével állítsa be a kiválasztott
hangjellemzőt.
3 másodperc után a kijelző visszakapcsol
a normál lejátszásnak/rádióvételnek
megfelelő üzemmódba, és a beállítás
tárolódik.
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ3
Az EQ3 menüpont „Custom” pontjában
létrehozhatja az Önnek leginkább megfelelő
hangzásképeket.
1
Válassza ki a műsorforrást, és az
(EQ3) gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a „CUSTOM” pontot.
2
A (SEL) gomb többszöri
megnyomásával a „LOW”, „MID” vagy
„HI” beállítás közül választhat.
3
A hangerőszabályzó +/– gomb
segítségével végezze el a kiválasztott
tartomány szintjének beállítását.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be
a –10 dB és +10 dB közötti tartományban.
A 2-es és 3-as lépés ismételt végrehajtásával
végezze el az hangszínszabályzó görbe teljes
beállítását.
8HU
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva a (SEL) gombot, mielőtt
a beállítást befejezné.
3 másodperc után a kijelző visszakapcsol
a normál lejátszásnak/rádióvételnek
megfelelő üzemmódba, és a beállítás
tárolódik.
Hasznos tudnivaló
Más típusú hangzásképeket is beállíthat.
Az alapbeállítási menü
funkcióinak beállítása — SET
1
Tartsa nyomva a (SEL) gombot.
Az alapbeállítási menü megjelenik.
2
Nyomja meg ismételten a (SEL),
gombot mindaddig, míg a kívánt
menüpont meg nem jelenik.
3
A hangerőszabályzó +/– gomb
segítségével válassza ki a kívánt
opciót (például „ON” vagy „OFF”).
4
Tartsa nyomva a (SEL) gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
lejátszásnak/rádióvételnek megfelelő
üzemmódba, és a beállítás tárolódik.
DEMO*1 (bemutató)
A „DEMO-ON” (z) vagy „DEMO-OFF” opció
közül választhat.
REG*2 (regionális vétel)
A „REG-ON” (z) vagy „REG-OFF” opció
közül választhat (7. oldal).
LPF*3 (aluláteresztő szűrő)
A mélyhangsugárzó vágási frekvenciájának
kiválasztása: „78HZ”, „125HZ” vagy
„OFF” (z).
*1 A készülék kikapcsolt állapotában.
*2 FM vétel közben.
*3 Amikor az audio kimenet „SUB” értékre van állítva.
Megjegyzés
A megjelenített opciók műsorforrásonként és
menüpontonként eltérőek lehetnek.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
(A „z” szimbólum jelöli a gyári beállítást.)
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (4. oldal)
CT (pontos idő)
A „CT-ON” vagy „CT-OFF” (z) opció közül
választhat (7., 8. oldal).
BEEP (hangjelzés)
A „BEEP-ON” (z) vagy „BEEP-OFF” opciók
közül választhat.
SUB/REAR*1 (mélyhangsugárzó/hátsó
hangsugárzók)
Az audio kimenet megváltoztatása.
– „SUB” (z): a mélyhangsugárzóra irányítja
a kimenő hangot.
– „REAR”: az erősítőre irányítja a kimenő
hangot.
DIM (halványítás)
A kijelző fényerejének csökkentése.
– „DIM-ON”: a kijelző fényerejének
csökkentése.
– „DIM-OFF” (z): a kijelző fényerőcsökkentés
kikapcsolva.
9HU
További információk
Óvintézkedések
• Ha gépkocsija a tűző napon parkolt, a készülék
bekapcsolásával várjon néhány percet, amíg kellő
mértékben lehűl a készülék.
• Ha a gépkocsi motoros antennával rendelkezik, az
antenna automatikusan kitolódik, amikor
a készüléket bekapcsolja.
Páralecsapódás
Esős napokon vagy párás környezetben pára
csapódhat le a lejátszó lencséjén és a készülék
kijelzőjén. A készülék ilyenkor hibásan működhet.
Ilyen esetben vegye ki a lemezt, és várjon kb. egy
órát, hogy a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ügyeljen arra, hogy gyümölcslé vagy egyéb
üdítőital ne fröccsenhessen a készülékre és
a lemezekre.
A lemezek helyes kezelése
• A lemez tisztaságának megőrzése érdekében ne
érintse meg a lemez felületét. A lemezt széleinél
fogva kezelje.
• Tartsa lemezeit saját tokjukban vagy
a lemeztárban, amikor nem használja azokat.
• Ne tegye ki a lemezeket magas hőmérséklet
hatásának. Ne hagyja autóban vagy műszerfalon/
kalaptartón.
• Ne ragasszon címkét a lemezre, és ne tegyen
a készülékbe olyan lemezt, amelynek a felületét
ragacsos anyag (pl. tinta/ragasztó) szennyezi.
Az ilyen lemez nem tud megfelelően forogni, és
könnyen megrongálódhat vagy üzemzavart
okozhat.
• Lejátszás előtt a lemezt külön
megvásárolható
tisztítókendővel középről
sugárirányban kifelé haladva
tisztítsa meg. A tisztításhoz ne
használjon benzint, hígítót vagy
háztartási tisztítószereket. Az
antisztatizáló spray csak analóg
(hang) lemezekhez használható.
Tudnivalók az CD-R/CD-RWlemezekről
• A lemez állapotától, valamint attól függően, hogy
milyen készülékkel készítették a felvételt,
előfordulhat, hogy egyes CD-R/CD-RWlemezeket nem lehet lejátszani ezzel a készülékkel.
• Nem lehet lejátszani lezáratlan CD-R/CD-RWlemezt.
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására képes. Napjainkban
egyre több lemeztársaság másolásvédelemmel
ellátott zenei CD-ket hoz forgalomba. Kérjük ne
feledje, hogy ezek között lehetnek olyanok is,
melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak, ezért
ezzel a készülékkel nem játszhatók le.
A DualDisc-lemezekről
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket
takar, melyek egyik oldalán a DVD lejátszók által
lejátszható tartalom, a másik oldalukon digitális
hanganyag található. Mivel a hanganyagot
tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc
(CD) szabványnak, az ilyen lemezek lejátszása nem
garantált.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan
kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap
választ ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás
helyét.
Karbantartás
• Ne tegyen a készülékbe olyan lemezeket, amelyre
matrica vagy címke van ragasztva.
Ha ilyen lemezt helyez a készülékbe, a következő
problémák merülhetnek fel:
– a készülék nem adja ki a lemezt (a felváló címke
beragad a lejátszó mechanikájába).
– a készülék nem tudja olvasni az adatokat
(kimaradások a lejátszásban) amiatt, hogy
a lejátszó hőtermelése következtében a matrica
összehúzódik, és meggörbíti a lemezt.
• Különleges alakú (szív, négyzet vagy csillag
alakú) lemezeket nem lehet ezzel a készülékkel
lejátszani. A készülék megrongálódhat. Ne tegyen
ilyen lemezt a készülékbe.
• 8 cm-es CD-lemezeket ezzel a készülékkel nem
lehet lejátszani.
10HU
Az olvadó biztosíték cseréje
Az olvadó biztosíték cseréjénél
ügyeljen arra, hogy az eredeti
olvadó biztosítékon feltüntetett
amperértéknek megfelelőt
használjon. Ha az olvadó
biztosíték kiég, ellenőrizze
a tápfeszültség csatlakozást,
majd cserélje ki a biztosítékot.
Ha a csere után ismét kiég az
olvadó biztosíték, a hiba
Olvadó
biztosíték (10 A)
a készülékben van. Ilyenkor
forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
Hogy megelőzze ezt, vegye le az előlapot (4. oldal),
és rendszeresen tisztítsa meg a készüléken és az
előlapon található csatlakozókat alkoholba mártott,
pálcikára tekert vatta segítségével. A vattát ne
nyomja túlzott erővel a készülékre. A csatlakozók
megsérülhetnek.
2
A készülék eltávolítása.
1 Tolja be a két kioldókulcsot a készülék két
oldalán kattanásig.
A kampók
befelé
nézzenek.
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé
a készüléket.
A főegység
Az előlap hátoldala
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le az autó motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy fémes
eszközzel.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
A készülék kiszerelése
1
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Vegye le a készülékről az előlapot
(4. oldal).
2 A kioldókulcsokat akassza a keret két
oldalába.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony
CDX-S11 típusú CD-játszós autórádió az IpMBkM. 2/1984. (III. 10.) számú együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
CD-játszó
Az ábrának megfelelően
illessze a kioldókulcsokat.
3 Húzza kifelé a kioldókulcsokat, és ezzel
együtt a keretet is.
Jel/zaj arány: 120 dB
Frekvencia átvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: Nem mérhető
Rádió
FM rádióvevő
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antenna csatlakozó: Külső antenna csatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Hasznos érzékenység: 9 dBf
Szelektivitás: 75 dB 400 kHz-en
Jel/zaj arány: 67 dB (sztereó), 69 dB (mono)
Harmonikus torzítás 1 kHz-en: 0,5% (sztereó),
0,3% (mono)
Áthallási csillapítás: 35 dB 1 kHz-nél
Frekvencia átvitel: 30–15 000 Hz
MW/LW rádióvevő
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antenna csatlakozó: Külső antenna csatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Érzékenység: MW: 30 µV, LW: 40 µV
11HU
Erősítő
Kimenetek: Hangsugárzó kimenetek (szigetelt
csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Maximális kimenő teljesítmény: 45 W × 4 (4 Ω-on)
Általános jellemzők
Kimenetek:
Audio kimenetek (első, mély/hátsó kapcsolható)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Telefonos némítás csatlakozó
Antenna bemenet
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Hangszínszabályzók:
Mély: ±10 dB 60 Hz-en (XPLOD)
Közép: ±10 dB 1 kHz-en (XPLOD)
Magas: ±10 dB 10 kHz-en (XPLOD)
Tápfeszültség igény: 12 V egyenfeszültségű gépkocsi
akkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 178 mm (szé × ma × mé)
Szerelési méretek: kb. 182 × 53 × 161 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok:
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
• Egyes alkatrészek forrasztásához (több mint 80%ban) ólommentes forrasztóanyagot használtunk.
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A külső burkolatokban nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.
• A dobozban használt csomagolóanyagok nem
tartalmaznak polisztirol alapú habot.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja
a leggyakrabban előforduló hibák orvoslását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és
a kezelési utasításokat.
Általános jellegű problémák
A készülék nem kap tápfeszültséget.
Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha minden rendben
van, ellenőrizze az olvadó biztosítékot.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
12HU
Nincs hang.
• A hangerő túl alacsony.
• A némítási funkciót (ATT) bekapcsolta, vagy
a telefonos némítási funkció aktiválódott (ha
a telefon némító vezetékét csatlakoztatta az ATT
vezetékhez).
• Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a fader
szabályzó (FAD) megfelelő beállítását.
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (9. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt
csatlakoztatott, és nem használja a készülék beépített
erősítőjét.
A memóriában tárolt információk törlődnek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápkábelt vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről.
• A tápkábelt nem megfelelően csatlakoztatta.
A memorizált állomások és a pontos idő
törlődnek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha a gyújtáskapcsolót elfordítja.
A vezetékek nincsenek megfelelően egyeztetve
a gépkocsi tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
A kijelzőről eltűnnek/egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
• A kijelző beállítása „DIM-ON” (9. oldal).
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja az
(OFF) gombot.
t A kijelzés megjelenítéséhez tartsa ismét
lenyomva az (OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (11. oldal).
CD lejátszás
A lemezt nem lehet betölteni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
A lejátszás nem indul el.
• Szennyezett vagy hibás lemez.
• Nem audio használatra való CD-R/CD-RW-lemezt
próbál meg lejátszani (10. oldal).
Hangkiesés.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőléssel,
a gépkocsi stabil részén kell beszerelni.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A funkciógombok nem működnek.
A lemezt nem adja ki a készülék.
Nyomja meg a RESET memóriatörlő gombot
(4. oldal).
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• Csatlakoztassa a motoros antenna vezérlőkábelt
(kék), vagy a kapcsolt tápfeszültség kábelt (piros)
a gépkocsi antennaerősítőjéhez vezető tápkábelhez
(csak ha a gépkocsi a hátsó vagy oldalsó ablakba
épített FM/MW/LW antennával rendelkezik).
• Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását
a gépkocsiban.
• A motoros antenna nem működik.
t Ellenőrizze a motoros antenna vezérlőkábel
csatlakoztatását.
• Ellenőrizze a frekvenciát.
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát memorizálta.
• Gyenge a vétel.
Az automatikus hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem
megfelelően használja.
t A hangolás túl gyakran leáll:
Nyomja meg a (SENS) gombot mindaddig, míg
a „LOCAL-ON” meg nem jelenik.
t A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
Nyomja meg a (SENS) gombot mindaddig, míg
a „MONO-ON” vagy „MONO-OFF” (FM),
illetve a „LOCAL-OFF” (MW/LW) meg nem
jelenik.
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Kapcsoljon mono üzemmódba. Nyomja meg
a (SENS) gombot mindaddig, míg a „MONOON” meg nem jelenik.
Az FM sztereó műsor monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Nyomja meg a (SENS) gombot mindaddig, míg
a „MONO-OFF” meg nem jelenik.
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (7. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (7. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés látható.
• Az aktuális állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsorszámtípust.
Hibaüzenetek
ERROR
• A lemez szennyezett, vagy a rossz oldalával felfelé
lett behelyezve.
t Tisztítsa meg, vagy a helyes módon helyezze be
a lemezt.
• Egy üres lemezt helyezett be.
• Valamilyen probléma folytán a lemez nem játszható
le.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
FAILURE
A hangszórók/erősítők csatlakoztatása nem megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd a külön mellékelt
beszerelési/üzembe helyezési útmutatóban.
L.SEEK +/–
Automatikus hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
Az aktuális rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
t Amíg az állomás neve villog, nyomja meg
a (SEEK) +/– gombot. A készülék keresni kezd
egy másik olyan állomást, mely azonos PI
(műsortípus) adatokkal rendelkezik („PI SEEK”
megjelenik).
NO TP
A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
OFFSET
Belső meghibásodás léptett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibaüzenet
nem tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony
szakszervizhez.
RESET
A készülék valamilyen hiba folytán nem vezérelhető.
t Nyomja meg a RESET gombot (4. oldal).
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte
a lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi
a készüléket, vigye magával azt a lemezt is,
melynek használata során a hiba fellépett.
13HU
14HU
zst20965
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Download PDF

advertising