Sony | CDX-GT640UI | Sony CDX-GT640UI Használati útmutató

E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00US+00COV-EUR.book Page 1 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
4-153-060-11(1)
FM/MW/LW CD-lejátszó
FM/MW/LW
CD-lejátszó
Kezelési útmutató
HU
A bemutató kijelző kikapcsolásának módjáról a 6. oldalon olvashat.
CDX-GT640UI
© 2009 Sony Corporation
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
idecsinald.indd1
2010.01.26.11:30:57
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Figyelmeztetés
Csatlakoztatási ábra • Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista • A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret  gyárilag
lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt
a kioldókulcsok  segítségével távolítsa el a
rögzítőkeretet . A részletekről olvassa el „A külső
védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” című részt
().
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem!
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.

Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási példa Megjegyzés (-A)
● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
Hasznos tanács (-B)
● Ha csak CD-váltót vagy más kiegészítő eszközt csatlakoztat,
közvetlenül ehhez az egységhez csatlakoztassa.
● Kettőnél több CD-váltót vagy más kiegészítő eszköz
csatlakoztatásához a (külön megvásárolható) XA-C40
jelforrásválasztó szükséges.
idecsinald.indd3
4-153-061-11(1)
 A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más
berendezések csatlakoztatása a készülék meghibásodását
idézheti elő.
 Az autótelefon csatlakozóvezetékéhez
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
● A motoros antenna vezérlővezetékében (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
● Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó
csatlakozóvégződéseivel.
● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
● Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a
kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az
esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása
megfelelő-e.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
I
2010.01.26.11:30:57
1






×2

Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
Első hangsugárzó
Erősítő
Hátsó hangsugárzó
CD-váltó
Aktív mélyhangsugárzó
II
idecsinald.indd4
2010.01.26.11:30:58
2
A
FRONT
AUDIO OUT
SUB OUT (MONO)
B
REAR
AUDIO OUT
BUS AUDIO IN
BUS CONTROL IN
BUS AUDIO IN
XA-C40
Jelforrásválasztó*
BUS CONTROL IN
*Külön megvásárolható
idecsinald.indd5
III
2010.01.26.11:31:00
3
*2
*4
FRONT
AUDIO OUT
SUB OUT (MONO)
*2
REMOTE
IN*3
L
BUS AUDIO IN
*1A jármű antennájából

R
BUS
IN
REAR
AUDIO OUT
REAR FRONT
AUDIO OUT
Biztosíték
(10 A)
BUS
CONTROL IN

Legnagyobb áramfelvétel 0,3 A
A
B
AMP REM
ATT
Kék, fehér csíkos
Világoskék
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a „Tápfeszültség
csatlakoztatási ábra” című részt.
IV
idecsinald.indd6
2010.01.26.11:31:00
*1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) előírásainak,
a csatlakoztatáshoz használja a mellékelt
adaptert . Először a jármű antennáját
csatlakoztassa az adapterhez, majd az adapter
másik felét csatlakoztassa a fejegység antenna
aljzatához.
*2 (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
*3 Külön elérhető adapter szükséges lehet.
*4 Az XA-C40 mellékelt tartozéka.
Jelforrásválasztó
(külön
megvásárolható)
A CD-váltó tartozéka
XA-C40
1
lila
2
3
4
szürke
+
jobb hátsó hangszóró
5
−
jobb hátsó hangszóró
6
+
jobb első hangszóró
7
−
jobb első hangszóró
8
fehér
zöld
+
bal első hangszóró
−
bal első hangszóró
+
bal hátsó hangszóró
−
bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
1
3
5
7
2
4
6
8
A jármű hangszóró
csatlakozójából
5
7
6
8
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
4
4
5
6
Sárga
állandó tápfeszültség
Kék
motoros antenna vezérlés
Narancs, fehér kapcsolt háttérvilágítás tápfeszültség
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
testelés
Az 1-es, 2-es és 3-as állásban nincsenek érintkezők.
V
idecsinald.indd7
2010.01.26.11:31:00
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
2
RESET gomb
Amikor a beszerelés és a kapcsolatok kiépítése
megtörtént, nyomja meg a RESET gombot egy
golyóstoll hegyével, vagy más hasonló tárggyal, miután
az előlapot eltávolította.
Nyomja meg a védőkeret  mindkét oldalát és
húzza ki a keretet.
Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
Beépítési példa Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (5-2).
● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (5-3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
6-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket az
(OFF) gombbal. Nyomja meg az (OPEN) gombot,
tolja el jobb felé az előlapot, és húzza ki a bal oldalon.
6-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található
 nyílást a készüléken található tengelyhez , majd
nyomja be a baloldalon.
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A beállí-
tásról részletesebben a Kezelési útmutató részben
olvashat.
A készülék a kikapcsolás után, a beállított idő elteltével
önműködően és teljesen kikapcsol, az akkumulátor
lemerülésének megakadályozása érdekében.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off
funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő
leállítása után tartsa nyomva az  gombot, amíg a
kijelző ki nem kapcsol.
VI
idecsinald.indd8
2010.01.26.11:31:00
1
4


2

A kampók befelé nézzenek




VII
idecsinald.indd9
2010.01.26.11:31:01
5
1
182
mm
53 m
m

2
Körmök
3
Műszerfal
Motortér
elválasztófal




VIII
idecsinald.indd10
2010.01.26.11:31:02
6
A
B

IX
idecsinald.indd11
2010.01.26.11:31:02
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
a
4
Sárga
b
4
c
Sárga
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű
X
idecsinald.indd12
Sárga
Sárga
2010.01.26.11:31:03
idecsinald.indd13
2010.01.26.11:31:03
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00US+00COV-EUR.book Page 2 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
A biztonság érdekében ezt a készüléket feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A beszerelés
és a csatlakoztatás módját lásd a mellékelt
beszerelési/csatlakoztatási útmutatóban.
Ez a címke a burkolat hátoldalán található.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a
Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.
Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Az elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjáról történő gondoskodás segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó tápfeszültség szükséges a beépített elemekből, az
elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek
szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos
élettartamának végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Más típusú
elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát,
mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az
elemeket adja le a használt elemek számára kiejlölt
hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az elemek
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
A ZAPPIN a Sony Corporation védett
márkaneve.
A Microsoft, a Windows
Media és a Windows logo a
Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Az iPod az Apple Inc. által az Egyesült
Államokban és egyéb országokban bejegyzett
védjegy.
Az iPhone az Apple Inc. védjegye.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom
felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
E készülék bizonyos jellemzőit a Microsoft
Corporation szellemi tulajdonjoga védi. A védett
technológiák eltérő célú használata vagy terjesztése kizárólag a Microsoft vagy a Microsoft hivatalos képviseletének engedélyével lehetséges.
2
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00US+00COV-EUR.book Page 3 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
A tartalomszolgáltatók a digitális jogosultságkezelési technológiát alkalmazzák a készüléken
lévő Windows Media („WM-DRM”) esetében a
tartalmaik oszthatatlanságának megőrzéséhez
(„Secure Content”), ezért a szellemi tulajdonuk,
beleértve a szerzői jogot, jogellenes felhasználása
megakadályozható. Ez a készülék a WM-DRM
szoftvert („WM-DRM Software”) alkalmazza a
védett tartalom lejátszásához. A készülék WMDRM szoftver biztonságának megkérdőjelezése
esetén a védett tartalom tulajdonosai („Secure
Content Owners”) kérhetik, hogy a Microsoft vonja meg a WM-DRM szoftver jogát a védett tartalom másolására, megjelenítésére és/vagy lejátszására. A megvonás nem befolyásolja a WM-DRM
szoftver képességét a nem védett tartalom lejátszásában. A visszavont tartalmak listáját a WM-DRM
szoftver minden alkalommal elküldi a készüléknek, amikor biztonságos tartalmat tölt le az Internetről vagy egy számítógépről. A Microsoft jogosult a visszavont tartalmak listájának letöltésére a
készülékére a védett tartalom tulajdonosának
nevében.
Megjegyzés a lítium elemhez
Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet,
például közvetlen napsugárzás, tűz,
vagy egyéb hatásának.
Figyelem: ha a jármű
gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Ne felejtse el beállítani az önműködő
áramtalanítási (Auto Off) funkciót (19. oldal).
Kikapcsolás után a készülék önműködően és
teljesen kikapcsol, amikor a beállított idő
letelik. Ezzel az akkumulátor kimerülése
megelőzhető.
Ha nem állította be az Auto Off funkciót, tartsa
nyomva az (OFF) gombot mindaddig, míg a
kijelzés el nem tűnik a kijelzőről.
3
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00US+00COV-EUR.book Page 4 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
Tartalomjegyzék
Kezdeti lépések
iPod
A készülékkel lejátszható lemezek . . . . . . . . . . 6
A memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A bemutató funkció kikapcsolása . . . . . . . . . . . 6
Mielőtt használni kezdené a távvezérlőt . . . . . . 6
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Az előlap visszaillesztése . . . . . . . . . . . . . . . 7
Az iPod zeneszámainak lejátszása . . . . . . . . .
Kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A lejátszási mód beállítása . . . . . . . . . . . . . . .
Ismétléses és véletlen sorrendű
lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az iPod közvetlen vezérlése
— Utasvezérlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kezelőszervek és az
alapműveletek
Egyéb funkciók
Készülék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Távvezérlő RM-X151 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Műsorszám keresés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Keresés cím alapján
— Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zeneszámkeresés műsorrészlet lejátszása
alapján — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A hangjellemzők beállítása. . . . . . . . . . . . . . .
A különböző hangjellemzők beállítása . . .
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A menüpontok beállítása — SET . . . . . . . . . .
Külső készülék használata . . . . . . . . . . . . . . .
Külső audiokészülék . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
17
18
18
18
18
19
19
20
20
További információk
Rádió
Állomások tárolása és vétele . . . . . . . . . . . . . . 12
Önműködő tárolás — BTM . . . . . . . . . . . . 12
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A memóriában tárolt állomások előhívása . . .12
Önműködő hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Az AF és a TA funkció használata . . . . . . . 13
A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . . 14
A pontos idő (CT) beállítása . . . . . . . . . . . . 14
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megjegyzések a lemezekről . . . . . . . . . . . .
Az MP3, WMA, AAC fájlok lejátszási
sorrendje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Néhány szó az iPod készülékekről . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibakijelzések, üzenetek . . . . . . . . . . . . . .
21
21
21
21
22
23
23
24
26
CD
Lemez lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ismétléses és véletlen sorrendű
lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
USB-eszközök
Az USB-eszköz lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ismétléses és véletlen sorrendű
lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00US+00COV-EUR.book Page 5 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
Támogatási honlap
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási
információkat szeretné elolvasni, keresse fel az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com
Friss információkat olvashat:
• a kompatibilis digitális audiokészülékek típusairól és gyártóiról,
• a támogatott MP3, WMA, AAC fájlokról.
5
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00US+00COV-EUR.book Page 6 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
Kezdeti lépések
A készülékkel lejátszható lemezek
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD-TEXT
lemezeket is beleértve), valamint az (MP3,
WMA és AAC fájlokat tartalmazó (21. oldal))
CD-R, CD-RW lemezeket.
Lemez típusa
Mielõtt használni kezdené a
távvezérlõt
Távolítsa el a szigetelő lapot.
Felirat a lemezen
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Hasznos tudnivaló
Az elem cseréjével kapcsolatban lapozzon a 22.
oldalra.
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1
A memória törlése
A készülék első üzembe helyezése előtt, a jármű
akkumulátor cseréje után, vagy a
csatlakoztatások megváltoztatását követően a
memóriát törölni kell.
Vegye le az előlapot (7. oldal), és egy hegyes
eszközzel (pl. golyóstollal) nyomja meg a
RESET gombot (8. oldal).
Megjegyzés
A RESET gomb megnyomásakor az órabeállítás és
egyéb tárolt információk törlődnek.
A bemutató funkció kikapcsolása
Kikapcsolhatja a bemutató funkciót, mely a
készülék kikapcsolt állapotában látható a
kijelzőn.
1
2
3
4
Nyomja meg és tartsa nyomva a
hangerőszabályzót.
Megjelenik a beállítás menü.
2
3
4
5
Nyomja meg és tartsa nyomva a
hangerőszabályzót.
Megjelenik a beállítás menü.
Nyomja meg többször a
hangerőszabályzót a „CLOCK-ADJ”
megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
Az órakijelzés villogni kezd.
A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be az órát és a percet.
A kurzor mozgatásához nyomja meg a
(SEEK) +/– gombot.
A perc beállítása után nyomja meg a
hangerőszabályzót.
A beállítás befejeződik, és az óra működni
kezd.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a (DSPL)
gombot. Az előző kijelzésre a (DSPL) gombbal
kapcsolhat vissza.
Hasznos tudnivaló
Az óra önműködően is beállítható az RDS szolgáltatás
használatával (14. oldal).
Nyomja meg többször a hangerőszabályzót a „DEMO” megjelenéséig.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „DEMO-OFF” beállítást.
Nyomja meg és tartsa nyomva a
hangerőszabályzót.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
vagy rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és
a beállítás tárolódik.
6
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00US+00COV-EUR.book Page 7 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
Az elõlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF állás), de nem távolította el az előlapot. A
hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
saját erősítőjét használja.
1
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
2
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
Az előlap lebillen.
3
Az előlap visszaillesztése
Az ábra szerint illessze az előlap A részét a
készülék B részéhez, majd óvatosan nyomja a
helyére az előlap bal oldalát.
A bekapcsoláshoz nyomja meg a (SOURCE)
gombot a készüléken (vagy helyezzen be egy
lemezt).
Csúsztassa jobbra az előlapot, majd
óvatosan húzza maga felé az előlap
bal oldalát.
Megjegyzés
Ne helyezzen semmilyen tárgyat az előlap belső
oldalára.
Megjegyzések
• Ne ejtse le és ne nyomja meg erősen az előlapot,
illetve a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a
műszerfalon vagy a kalaptartón.
• USB-eszközről történő lejátszás közben ne válassza
le az előlapot, mert az USB-eszköz adatai
megsérülhetnek.
7
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00US+00COV-EUR.book Page 8 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
A kezelõszervek és az alapmûveletek
Készülék
1 2 34 5
6
8 9
7
OPEN
OFF
ZAP
SEEK
SOURCE
MODE
AUX
PTY
AF / TA
SEEK
q;
qa qs
2
qd
Eltávolított előlappal
qj
ALBUM
1
qk ql
REP
SHUF
DM
PAUSE
SCRL
3
4
5
6
DSPL
qf
qg qh
Ebben a fejezetben a készülék kezelőszerveinek
elhelyezkedését és alapfunkcióit ismertetjük. A
részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra.
A OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása.
B
RESET
(BACK) gomb 11. oldal
Visszatérés az előző kijelzéshez.
C SOURCE gomb
Bekapcsolás; műsorforrásváltás (rádió, CD,
USB, AUX).
D ZAP gomb 12. oldal
Átkapcsolás ZAPPIN™ üzemmódba.
E Hangerőszabályzó, kiválasztó gomb
18., 19. oldal
A hangerő beállítása (forgatás); menüelemek
kiválasztása (benyomás és forgatás).
F Távvezérlés érzékelő
G Kijelző
H OPEN gomb 7., 14. oldal
I USB aljzat 15., 16. oldal
USB-eszköz csatlakoztatásához.
8
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00US+00COV-EUR.book Page 9 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
J SEEK +/– gombok
CD, USB:
Műsorszámok átugrása (egyszeri
megnyomás); műsorszámok folyamatos
átugrása (nyomja meg, majd 1 másodpercen
belül nyomja meg ismét, és tartsa nyomva);
gyorskeresés előre, hátra (tartsa nyomva).
Rádió:
Rádióállomások önműködő keresése
(nyomja meg); kézi állomáskeresés (nyomja
meg és tartsa nyomva).
Q RESET gomb 6. oldal
R Z (lemez kiadó) gomb
A lemez kivétele.
S Lemezbetöltő nyílás
A lemez behelyezése.
* A gombon tapintható pont található.
Megjegyzés
Lemez kivétele, behelyezése előtt az USB-eszközt
húzza ki, a lemez sérülésének elkerülése érdekében.
K MODE gomb 12., 17., 18. oldal
Nyomja meg: hullámsáv (FM/MW/LW)
kiválasztásához, vagy az iPod lejátszási
módjának beállításához.
Tartsa nyomva: utasvezérlés be- és
kikapcsolása.
L
(BROWSE) gomb 11. oldal
A Quick-BrowZer (gyors böngésző) funkció
bekapcsolása.
M AF (alternatív frekvenciák),
TA (közlekedési hírek),
PTY (műsortípus) gomb 13., 14. oldal
Az AF és TA beállítása (megnyomás); a PTY
kiválasztása (nyomva tartás) RDS használata
esetén.
N Számgombok
CD, USB:
(1)/(2): ALBUM –/+ (MP3, WMA, AAC
lejátszás közben)
Albumok léptetése (megnyomás); albumok folyamatos léptetése (nyomva tartás).
(3): REP* 14., 16., 18. oldal
(4): SHUF 14., 16., 18. oldal
(5): DM+
Digitálisan tömörített formátumok (pl.
MP3) hangminőségének javítása.
A DM+ funkció bekapcsolásához
válassza ki az „ON” beállítást, a
kikapcsolásához az „OFF” beállítást.
(6): PAUSE
A lejátszás szüneteltetése. A
folytatáshoz nyomja meg újból.
Rádió:
Tárolt rádióállomások behívása (megnyomás);
rádióállomások tárolása (nyomva tartás).
O DSPL (kijelzés), SCRL (görgetés)
gomb 13., 14., 15., 17., 18. oldal
A kijelzett elemek kiválasztása (nyomja
meg); a kijelző fényerejének beállítása
(nyomja meg és tartsa nyomva).
P AUX bemenet 20. oldal
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása.
9
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00US+00COV-EUR.book Page 10 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
Távvezérlő RM-X151
1
2
3
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
A távvezérlő használatba vétele előtt távolítsa el
a szigetelőlapot (6. oldal).
6
7
8
+
9
–
4
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
q;
qa
5
+
VOL
–
A OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása.
B SOURCE gomb
Bekapcsolás; műsorforrásváltás (rádió, CD,
USB, AUX).
C < (.)/, (>) gombok
CD, rádió, USB-eszköz működtetése
ugyanúgy, mint a készülék (SEEK) –/+
gombjával.
A beállítás, hangbeállítás stb. a < ,
gombokkal végezhető el.
D DSPL (kijelzés) gomb
A kijelzések beállítása.
E VOL (hangerő) +*/– gomb
A hangerő beállítása.
F ATT (némítás) gomb
A hang némítása. A némítás kikapcsolásához
nyomja meg újból.
G SEL (kiválasztó) gomb
Funkciója ugyanaz, mint a készülék
hangerőszabályzójáé.
H MODE gomb
Nyomja meg: hullámsáv (FM/MW/LW)
kiválasztásához, vagy az iPod lejátszási
módjának beállításához.
Tartsa nyomva: utasvezérlés be- és
kikapcsolása.
I M (+)/m (–) gombok
A CD, USB működtetése, ugyanúgy, mint a
készülék (1)/(2) (ALBUM –/+)
gombjával.
A beállító menü és a hangmenü a M m
gombokkal vezérelhető.
J SCRL (görgetés) gomb
A kijelzések görgetése.
K Számgombok
Tárolt rádióállomások behívása
(megnyomás); rádióállomások tárolása
(nyomva tartás).
* A gombon tapintható pont található.
Megjegyzés
Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet
működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja a
rendszert a (SOURCE) gombbal, vagy egy lemez
behelyezésével aktiválja azt.
10
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00US+00COV-EUR.book Page 11 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
Mûsorszám keresés
Keresés cím alapján
— Quick-BrowZer
A CD-lemezen vagy az USB-eszközön lévő
műsorszámok között kategória szerint is
kereshet.
Keresés több zeneszám átugrásával
— Léptető üzemmód
Ha az adott kategóriában sok zeneszám található,
ezzel a funkcióval felgyorsíthatja a keresést.
1 Quick-BrowZer üzemmódban nyomja meg a
(SEEK) + gombot.
Az alábbi kijelzés jelenik meg.
Hangerőszabályzó,
(BROWSE) kiválasztó gomb
A Jelenlegi alkategória száma.
B Alkategóriák teljes száma a pillanatnyi
kategóriában .
SEEK +/–
1
2
3
(BACK)
Nyomja meg a
(BROWSE) gombot.
A készülék Quick-BrowZer (gyors böngésző)
üzemmódba kapcsol, és a keresési kategóriák
megjelennek.
A hangerőszabályzóval válassza ki a
kívánt kategóriát, majd nyomja meg a
hangerőszabályzót.
Ismételje a 2-es lépést mindaddig, míg
a keresett zeneszámot meg nem
találja.
A lejátszás megkezdődik.
Visszatérés az előző kijelzéshez
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
Ezután az alkategória neve megjelenik.
2 A hangerőszabályzóval válassza ki a kívánt,
vagy az ahhoz közel álló alkategóriát.
A készülék az összes alkategória 10%-ának
megfelelő alkategóriát ugrik át egyszerre.
3 Nyomja meg a hangerőszabályzót.
A kijelző visszakapcsol böngésző üzemmódba
és a kiválasztott alkategória megjelenik.
4 A hangerőszabályzó forgatásával válassza ki
az alkategóriát és nyomja meg a
hangerőszabályzót.
Ha a kiválasztott alkategória egy zeneszám, a
lejátszás megkezdődik.
Kilépés a léptető üzemmódból
Nyomja meg a
(BACK) vagy a (SEEK) –
gombot.
Kilépés a Quick-BrowZer üzemmódból
Nyomja meg a
(BROWSE) gombot.
Megjegyzés
Amikor Quick-BrowZer üzemmódba kapcsol, az
ismétléses vagy véletlen sorrendű lejátszás kikapcsol.
11
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00US+00COV-EUR.book Page 12 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
Zeneszámkeresés műsorrészlet
lejátszása alapján — ZAPPIN™
A CD-lemezen vagy az USB-eszközön tárolt
zeneszámok rövid részletének egymás utáni
lejátszásával kikeresheti a kívánt műsorszámot.
A ZAPPIN üzemmód véletlen sorrendű, vagy
véletlen sorrendű ismétléses lejátszás közbeni
keresésre is kiválóan alkalmas.
ZAP Hangerőszabályzó
Rádió
Állomások tárolása és vétele
Figyelem!
Vezetés közben, a balesetek megelőzése érdekében
használja a BTM hangolási üzemmódot.
Önműködő tárolás — BTM
1
2
3
(BACK)
1
Lejátszás közben nyomja meg a (ZAP)
gombot.
Miután a „ZAPPIN” megjelenik a kijelzőn, a
lejátszás a következő műsorszám rövid
részletével kezdődik.
A beállított hosszúságú műsorrészlet
lejátszása után hangjelzés hallható, majd a
lejátszás a következő műsorrészlettel
folytatódik.
4
2
ZAP
2
3
1
4
A lejátszott műsorrészletek
ZAPPIN üzemmódban.
Amikor a keresett műsorszámból
származó részlet hallható, nyomja
meg a hangerőszabályzót vagy a
(ZAP) gombot.
A készülék visszakapcsol normál lejátszási
módba, és az elejétől kezdve lejátssza a
műsorszámot.
Ha újból ZAPPIN üzemmódban kíván
keresni, ismételje meg az 1-es és 2-es lépést.
Hasznos tudnivalók
• A műsorrészlet hossza 6 mp., 9 mp., 30 mp. lehet
(20. oldal). A műsorrészlet műsorszámon belüli
helyét nem lehet beállítani.
• Ha ZAPPIN üzemmódban szeretne átugrani egy
műsorszámot vagy albumot, nyomja meg a (SEEK)
+/– vagy (1)/(2) (ALBUM –/+) gombot.
• Ha megnyomja a
(BACK) gombot, a készülék
lejátssza a pillanatnyi műsorszámot.
12
Tartsa nyomva a hangerőszabályzót.
Megjelenik a beállítás menü.
Nyomja meg többször a hangerőszabályzót a „BTM” megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a memóriagombokon.
A tárolás befejezését egy sípjel jelzi.
Kézi tárolás
Műsorszám
1
A (SOURCE) gomb ismételt megnyomásával kapcsoljon „TUNER” üzemmódba.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot. Az
alábbi hullámsávok közül választhat: FM1,
FM2, FM3, MW vagy LW.
Amikor a tárolni kívánt állomás
műsorát hallja, tartsa nyomva a
memóriagombok ((1)–(6)) egyikét a
„MEM” üzenet megjelenéséig.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
memóriahelyen előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tudnivaló
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (13. oldal).
A memóriában tárolt állomások előhívása
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő
memóriagombot ((1)–(6)).
Önműködő hangolás
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a (SEEK) +/– gombot a
keresés elindításához.
Ha a készülék megtalál egy állomást, a
hangolás leáll. Ismételje a műveletet a
keresett állomás megtalálásáig.
Hasznos tudnivaló
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tart-sa nyomva a (SEEK) +/– gombot,
amíg megközelíti a kívánt frekvenciát, majd a (SEEK)
+/– gomb többszöri megnyomásával végezze el a
finomhangolást (kézi hangolás).
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00US+00COV-EUR.book Page 13 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
RDS
Az AF és a TA funkció használata
1
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Kijelzett elemek
Nyomja meg az (AF/TA) gombot többször, a kívánt funkció megjelenéséig.
Kiválasztás
Funkció
AF-ON
Az AF bekapcsolása, a TA
kikapcsolása.
TA-ON
A TA bekapcsolása, az AF
kikapcsolása.
AF, TA-ON
Az AF és TA bekapcsolása.
AF, TA-OFF
Az AF és a TA kikapcsolása.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
A Hullámsáv, üzemmód
B TA/TP*1
C Frekvencia*2 (műsornév), memóriahely
száma, óra, RDS adatok
*1 Közlekedési hírek vétele közben a „TA” jelzés
*2
villog. Ha közlekedési híreket is sugárzó állomást
hallgat, a „TP” világít.
RDS állomások vétele közben a „*” szimbólum
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
A C kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
RDS funkciók
Ez a készülék az alábbi önműködő RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
kézzel újrahangolni az adott állomást, mert a
készülék mindig a legerősebb jelet választja ki.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre vagy állomásokra kapcsolhat. Amikor a
készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad.
PTY (műsortípusok)
A pillanatnyi műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsortípus szerint is kereshet.
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok (idő) használata.
Megjegyzések
• Az országtól vagy területtől függően nem minden
RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDSjeleket.
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása
történik (a pillanatnyi műsorforrás műsora
megszakad).
Hasznos tudnivaló
Ha közlekedési információk közben beállítja a
hangerőt, a készülék tárolja azt a memóriában, és
legközelebb a közlekedési információ azonos
hangerővel lesz hallható, függetlenül az éppen
beállított hangerőtől.
Regionális műsor hallgatása — REG
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobb minőségben fogható regionális
műsorra az adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a „REG-OFF” beállítást FM
vétel közben (20. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
.
folytatás a következő oldalon t
13
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00US+00COV-EUR.book Page 14 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
A műsortípus (PTY) kiválasztása
CD
1
Lemez lejátszása
FM-műsor hallgatása közben tartsa
nyomva az (AF/TA) (PTY) gombot.
1
2
3
A pillanatnyi műsortípus neve megjelenik a
kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY adatokat
is.
2
3
Nyomja meg többször az (AF/TA)
(PTY) gombot a kívánt funkció
megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) +/– gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsort sugárzó állomás keresését.
Nyomja meg az (OPEN) gombot.
Helyezze be a lemezt (felirattal felfelé).
Zárja be az előlapot.
A lejátszás önműködően megkezdődik.
A lemez kivétele
1 Nyomja meg az (OPEN) gombot.
2 Nyomja meg a Z gombot.
A készülék kiadja a lemezt.
3 Zárja be az előlapot.
Kijelzett elemek
Műsortípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (köztémák), INFO
(információk), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (rádiójátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED
(egyéb), POP M (népszerű zene), ROCK M
(rockzene), EASY M (szórakoztató zene),
LIGHT M (közkedvelt klasszikus zene),
CLASSICS (komolyzene), OTHER M (egyéb
zenei műsor), WEATHER (időjárás),
FINANCE (pénzügyi hírek), CHILDREN
(gyermekműsor), SOCIAL A (társadalmi
ügyek), RELIGION (vallás), PHONE IN
(telefonos műsor), TRAVEL (utazás),
LEISURE (szórakozás), JAZZ (dzsessz),
COUNTRY (country zene), NATION M
(nemzeti zene), OLDIES (régi slágerek),
FOLK M (népzene), DOCUMENT
(dokumentum műsor)
Megjegyzés
E funkció nem működik azokban az országokban vagy
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
A pontos idő (CT) beállítása
1
Válassza ki a „CT-ON” opciót a
menüben (19. oldal).
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik,
ha éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
A Műsorforrás
B Műsorszám száma*1, lemez/előadó neve*1,
előadó neve*1, album száma*2, album
neve*1, műsorszám címe, eltelt játékidő, óra.
*1 A CD-TEXT, MP3, WMA, AAC információ megjelenik.
*2 Az albumnév csak akkor jelenik meg, ha kiválaszt
egy másik albumot.
A B kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
Hasznos tudnivaló
A lemez típusától, a felvételi formátumtól és a
beállításoktól függően a kijelzett elemek változhatnak.
Ismétléses és véletlen sorrendű lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg a (3)
(REP), vagy a (4) (SHUF) gombot, míg
a kívánt funkció meg nem jelenik.
Kiválasztás
Lejátszási mód
TRACK
Műsorszámismétlés.
ALBUM*
Albumismétlés.
SHUF ALBUM*
Album lejátszása
véletlen sorrendben.
SHUF DISC
Lemez lejátszása
véletlen sorrendben.
* MP3, WMA, AAC lejátszásakor.
14
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy a
„SHUF OFF” kijelzést.
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00US+00COV-EUR.book Page 15 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
USB-eszközök
Az USB-eszköz kompatibilitásával
kapcsolatosan látogassa meg a támogatási
honlapot.
Támogatás honlap
http://support.sony-europe.com/
• Olyan MSC (háttértár) és MTP (multimédiás)
típusú USB-eszközöket használhat, melyek
megfelelnek az USB-szabványnak.
• A lejátszható formátumok: MP3 (.mp3), WMA
(.wma) és AAC (.m4a).
• Ajánlott az USB-eszközön lévő adatok
mentése.
Az USB-eszköz eltávolítása
1 Állítsa le az USB-lejátszást.
2 Távolítsa el az USB-eszközt.
Ha lejátszás közben távolítja el az USBeszközt, az USB-eszközön tárolt adatok
megsérülhetnek.
Megjegyzések
• Ne használjon olyan nehéz vagy nagy USBeszközöket, amelyek a rázkódástól leeshetnek,
vagy a csatlakozásuk kilazulhat.
• USB-lejátszás közben ne válassza le az előlapot,
mert az USB-eszköz adatai megsérülhetnek.
• A készülék nem ismeri fel az USB-elosztón
keresztül csatlakoztatott USB-eszközöket
Kijelzett elemek
Megjegyzés
Az USB-eszközt a motor beindítása után
csatlakoztassa.
Lehetnek olyan USB-eszközök, melyek
meghibásodhatnak vagy megsérülhetnek, ha a motor
beindítása után csatlakoztatja azokat.
Az USB-eszköz lejátszása
1
Nyissa ki az USB aljzat fedelét.
A Műsorforrás
B Műsorszám címe, előadó neve, album
száma*, album neve, műsorszám száma, eltelt
játékidő, óra.
* Az albumnév csak akkor jelenik meg, ha kiválaszt
egy másik albumot.
A B kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
2
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
USB aljzathoz.
Ha vezeték használata szükséges, az USBeszközhöz mellékelt vezetéket használja.
A lejátszás megkezdődik.
Megjegyzések
• A lemez típusától, a felvételi formátumtól és az USBeszköztől függően a kijelzett elemek változhatnak. A
részleteket lásd a támogatási honlapon.
• A megjeleníthető adatok száma a következő.
– mappák (albumok): 128,
– fájlok (műsorszámok) mappánként: 500.
• Ne hagyja az USB-eszközöket a parkoló járműben,
mert ez üzemzavart eredményezhet.
• A felvett adat mennyiségétől függően időbe telhet a
lejátszás megkezdése.
• DRM (Digital Rights Management – digitális
jogosultságkezelő) fájlok lejátszása nem
lehetséges.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3, WMA, AAC
fájlt játszik le, vagy gyorskeresést végez előre,
hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
• Az alábbi MP3, WMA, AAC fájlok lejátszása nem
támogatott:
– veszteségmentes tömörítéses,
– másolásvédelemmel ellátott.
Ha az USB-eszköz már csatlakoztatva van,
nyomja meg a (SOURCE) gombot többször, az
„USB” megjelenéséig.
A lejátszás leállításához nyomja meg az (OFF)
gombot.
15
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00US+00COV-EUR.book Page 16 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
Ismétléses és véletlen sorrendű lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg a (3)
(REP) vagy (4) (SHUF) gombot, míg a
kívánt funkció meg nem jelenik.
Kiválasztás
Lejátszási mód
TRACK
Műsorszámismétlés.
ALBUM
Albumismétlés.
SHUF ALBUM
Album lejátszása
véletlen sorrendben.
SHUF DEVICE
Eszköz lejátszása
véletlen sorrendben.
iPod
Az iPod készülékek kompatibilitásáról bővebben
a „Néhány szó az iPod készülékekről” című
részben (21. oldal), vagy a támogatási honlapon
olvashat.
Ebben az útmutatóban az „iPod” kifejezés az
iPod és az iPhone készülékek iPod funkcióira
vonatkozik, hacsak az ábrán vagy a szövegben
másképpen nem jelezzük.
Támogatás honlap
http://support.sony-europe.com/
3 másodperc múlva a beállítás érvényesül.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy
„SHUF OFF” kijelzést.
Az iPod zeneszámainak lejátszása
Mielőtt az iPod készüléket csatlakoztatná,
csökkentse le a hangerőt.
1
2
Nyissa ki az USB aljzat fedelét.
A megfelelő átalakító vezetékkel
csatlakoztassa az iPod készüléket az
USB aljzathoz.
U
>
EN
M
.
Az iPod önműködően bekapcsol, és az iPod
kijelzőjén az alábbi szimbólum jelenik meg.*
Hasznos tudnivaló
A csatlakoztatáshoz az RC-100IP típusú USBvezetéket (külön megvásárolható) használja.
16
Az iPod műsorszámainak lejátszása az utolsó
megszakítási ponttól önműködően
megkezdődik.
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00US+00COV-EUR.book Page 17 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
Ha az iPod már csatlakoztatva van, a lejátszás
elindításához nyomja meg a (SOURCE)
gombot mindaddig, míg az „USB” meg nem
jelenik. (Ha a készülék felismeri az iPodot, az
„IPD” megjelenik a kijelzőn.)
Kijelzett elemek
* Ha iPod touch vagy iPhone készüléket csatlakoztat,
illetve ha az iPodot legutóbb utasvezérléses
módban használta, a szimbólum nem jelenik meg.
3
A (MODE) gombbal válassza ki a
lejátszási módot.
A lejátszási mód az alábbi sorrendben
változik.
RESUMING t ALBUM t TRACK t
PODCAST* t GENRE t PLAYLIST
t ARTIST.
* Az iPod beállításaitól függően előfordulhat, hogy
nem jelenik meg.
4
Állítsa be a hangerőt.
A lejátszás leállításához nyomja meg az (OFF)
gombot.
Az iPod eltávolítása
1 Állítsa le a lejátszást az iPodon.
2 Távolítsa el az iPodot.
A Műsorforrás (iPod) jelző.
B Műsorszám címe, előadó neve, album neve,
műsorszám száma, eltelt játékidő, óra.
A B kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
Hasznos tudnivaló
Amikor az album, podcast, műfaj, előadó vagy
lejátszási lista megváltozik, az új sorszám rövid időre
megjelenik.
Megjegyzés
Az iPodon tárolt karakterek nem mindegyke jelenik
meg megfelelően.
A lejátszási mód beállítása
Figyelmeztetés az iPhone készüléktulajdonosok
számára
Ha az iPhone telefont USB-vezetékkel csatlakoztatja,
a hívások hangerejét a telefonon kell beállítani. A
hívás utáni hirtelen hangerőnövekedés elkerülése
érdekében ne növelje a hangerőt a készüléken, amíg
telefonbeszélgetést folytat.
1
Megjegyzések
• iPod lejátszás közben ne válassza le az előlapot,
mert az adatok megsérülhetnek.
• A készülék nem ismeri fel az USB-elosztón
keresztül csatlakoztatott iPodot.
* Az iPod beállításaitól függően előfordulhat, hogy
nem jelenik meg.
Hasznos tudnivalók
• Ha a gyújtáskapcsolót ACC állásba kapcsolja, és a
készüléket bekapcsolja, az iPod akkumulátora
töltődik.
• Ha lejátszás közben leválasztja az iPodot, a „NO
DEV” jelenik meg a készülék kijelzőjén.
Folytatólagos lejátszás
Ha az iPodot dokkolón keresztül csatlakoztatja, a
készülék folytatólagos üzemmódba kapcsol, és a
lejátszás az iPodon beállított üzemmódban
kezdődik meg.
Folytatólagos üzemmódban az alábbi funkciók
nem használhatók.
– (3) (REP)
– (4) (SHUF)
Lejátszás közben nyomja meg a
(MODE) gombot.
A lejátszási mód az alábbi sorrendben
változik.
ALBUM t TRACK t PODCAST* t
GENRE t PLAYLIST t ARTIST.
Albumok, podcastok, műfajok,
lejátszási listák és előadók átugrása
Funkció
Gombnyomás
Átugrás
egyenként
(1)/(2) (ALBUM –/+)
[többször röviden]
Folyamatos
átugrás
(1)/(2) (ALBUM –/+)
[tartsa nyomva, amíg meg nem
találja a keresett elemet]
17
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00US+00COV-EUR.book Page 18 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
Ismétléses és véletlen sorrendű lejátszás
Egyéb funkciók
1
A hangjellemzõk beállítása
Lejátszás közben nyomja meg a (3)
(REP), vagy a (4) (SHUF) gombot, míg
a kívánt funkció meg nem jelenik.
Lejátszási mód
A különböző hangjellemzők beállítása
TRACK
műsorszám ismételten.
1
ALBUM
album ismételten.
PODCAST
podcast ismételten.
ARTIST
előadó ismételten.
PLAYLIST
lejátszási lista ismételten.
GENRE
műfaj ismételten.
Kiválasztás
SHUF ALBUM
album véletlen sorrendben.
SHUF PODCAST podcast véletlen sorrendben.
SHUF ARTIST
előadó véletlen sorrendben.
SHUF PLAYLIST lejátszási lista véletlen
sorrendben.
SHUF GENRE
műfaj véletlen sorrendben.
SHUF DEVICE
eszköz véletlen sorrendben.
3 másodperc múlva a beállítás érvényesül.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy a
„SHUF OFF” kijelzést.
Az iPod közvetlen vezérlése
— Utasvezérlés
A dokkolóhoz csatlakoztatott iPodot közvetlenül
is vezérelheti.
1
Lejátszás közben tartsa nyomva a
(MODE) gombot.
A „MODE IPOD” megjelenik, és az iPod
közvetlenül vezérelhető.
A kijelzések módosítása
Nyomja meg a (DSPL) gombot
Az alábbi kijelzések jelennek meg:
Műsorszám címe t Előadó neve t Album
neve t MODE IPOD t Óra.
Az utasvezérlés kikapcsolása
Tartsa nyomva a (MODE) gombot.
A „MODE AUDIO” megjelenik, és a
„RESUMING” lejátszási mód bekapcsol.
2
3
Nyomja meg többször a hangerőszabályzót a kívánt kijelzés megjelenéséig.
A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be a kiválasztott hangjellemzőt.
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
vagy rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és
a beállítás tárolódik.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
EQ3
7 különböző zenei stílusnak megfelelő
hangzásminta közül választhat: XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM vagy OFF.
DSO (Dynamic Soundstage Organizer)
Tágasabb hangteret állít elő.
Az alábbi DSO beállítások közül választhat:
„1”, „2”, „3” vagy „OFF”. Minél nagyobb a
szám, annál erősebb a hatás.
LOW*1, MID*1, HI*1 (19. oldal)
BAL (hangerőegyensúly)
a jobb és bal hangsugárzók közötti
hangerőegyensúly beállítása.
FAD (első-hátsó hangerőegyensúly)
Az első és hátsó hangsugárzók közötti
hangerőkülönbség beállítása.
SUB*2 (mélyhangsugárzó hangereje)
A mélyhangsugárzó hangerejének beállítása.
AUX*3 (AUX jelszint)
Az egyes csatlakoztatott audioeszközök hangerejének beállítása. „+18 dB”–„0 dB”–„–8 dB”.
Ezzel a funkcióval szükségtelenné válik az
egyes források közötti hangerőkülönbség
beállítása.
*1 Ha az EQ3 funkciót bekapcsolta.
*2 A leghalkabb beállításnál megjelenik az „ATT”, és
az érték 21 fokozatban állítható be.
*3 Ha az AUX funkciót bekapcsolta (20. oldal).
Megjegyzések
• A hangerő csak ezen a készüléken állítható be.
• Ha ezt az üzemmódot kikapcsolja, az ismétlési
beállítás kikapcsol.
18
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00US+00COV-EUR.book Page 19 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
A hangszínszabályzó beállítása — EQ3
Az EQ3 menüpont „CUSTOM” pontjában
létrehozhatja az Önnek leginkább megfelelő
hangzásképeket.
1
2
3
4
Válassza ki a műsorforrást, majd a
hangerőszabályzó többszöri megnyomásával válassza ki az „EQ3” pontot.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „CUSTOM” beállítást.
A hangerőszabályzó többszöri
megnyomásával válasszon a „LOW”,
„MID” vagy „HI” beállítások közül.
A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be a kiválasztott hangjellemzőt.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be a
–10 dB–10 dB tartományban.
Ismételje meg a 3–4. lépéseket a
hangszínszabályzó görbe beállításához.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva a hangerőszabályzót a beállítás
befejezése előtt.
5
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
vagy rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és
a beállítás tárolódik.
Hasznos tudnivaló
Más jellegű hangzásképeket is beállíthat.
A menüpontok beállítása — SET
1
2
3
4
Tartsa nyomva a hangerőszabályzót.
Megjelenik a beállítás menü.
Nyomja meg többször a hangerőszabályzót a kívánt elem megjelenéséig.
A hangerőszabályzó forgatásával válassza
ki a beállítást (például „ON” vagy „OFF”).
Tartsa nyomva a hangerőszabályzót.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak
vagy rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és
a beállítás tárolódik.
Megjegyzés
A megjelenített opciók műsorforrásonként és
menüpontonként eltérőek lehetnek.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (6. oldal)
CT (pontos idő)
A pontos idő (CT) funkció használata: „ON”,
„OFF” (13., 14. oldal).
BEEP
Hangjelzés be-, kikapcsolása: „ON”, „OFF”.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Az AUX műsorforrás kijelzés be-, kikapcsolása:
„ON”, „OFF” (20. oldal).
AUTO OFF
A beállított időtartam letelte után a kikapcsolt
készülék önműködő áramtalanítása: „NO”, „30S
(másodperc)”, „30M (perc)”, „60M (perc)”.
DEMO (bemutató)
A bemutató be-, kikapcsolása: „ON”, „OFF”.
DIMMER
A kijelző háttérfényerejének beállítása.
– „AT”: a jármű világításának bekapcsolásakor a
háttérfényerő önműködő csökkentése. (A
megvilágítás vezérlő vezetéket csatlakoztatni
kell.)
– „ON”: a háttérfényerő csökkentése.
– „OFF”: fényerőcsökkentés kikapcsolása.
CONTRAST
A kijelző kontrasztjának beállítása. A kontraszt
7 fokozatban szabályozható.
ILLUMI (háttérvilágítás színe)
A háttérvilágítás színének kiválasztása:
„ILLUMI-1”, „ILLUMI-2”.
M.DSPL (mozgó kijelzési mód)
A mozgó kijelzési mód be- vagy kikapcsolása.
– „SA”: a mozgó mintázat és a frekvenciagörbe
bekapcsolása.
– „ON”: a mozgó mintázat bekapcsolása.
– „OFF”: a mozgó kijelzési mód kikapcsolása.
folytatás a következő oldalon t
19
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00US+00COV-EUR.book Page 20 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
A.SCRL (önműködő görgetés)
Hosszú kijelzések önműködő görgetése: „ON”,
„OFF”.
LOCAL (vételi érzékenység)
– „ON”: csak a jól fogható rádióadók
behangolása.
– „OFF”: normál vételi mód.
MONO*2 (mono vételi mód)
Gyenge FM vétel esetén a mono vételi mód
javítja a hangminőséget: „ON”, „OFF”.
REG*2 (regionális műsor)
A vétel korlátozása az adott körzetre: „ON”,
„OFF” (13. oldal).
ZAP.TIME (műsorrészlet hossza)
A műsorrészlet hosszának kiválasztása a
ZAPPIN funkcióhoz.
– „ZAP.TIME-1 (6 másodperc)”,
„ZAP.TIME-2 (9 másodperc)”,
„ZAP.TIME-3 (30 másodperc)”.
LPF (aluláteresztő szűrő)
A mélyhangsugárzó levágási frekvenciájának
beállítása: „OFF”, „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”,
„140Hz”, „160Hz”.
LPF NORM/REV (LPF fázis normál, fordított)
Az aluláteresztő szűrő bekapcsolt állapotában a
fázis beállítása: „NORM” (normál), „REV”
(fordított).
HPF (felüláteresztő szűrő)
Az első, hátsó hangsugárzók levágási
frekvenciájának beállítása: „OFF”, „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”, „140Hz”, „160Hz”.
LOUD (fiziológiai hangerő)
Alacsony hangerőnél a mély- és magas hangok
erősítése: „ON”, „OFF”.
BTM (12. oldal)
*1 A készülék kikapcsolt állapotában.
*2 FM vételi üzemmódban.
Külsõ készülék használata
Külső audiokészülék
A készülék AUX bemenetéhez (sztereó
minijack) hordozható audioeszközt
csatlakoztathat, majd a megfelelő műsorforrás
kiválasztása után a külső eszköz műsorát a jármű
hangszóróin keresztül hallgathatja. A készülék és
a külső audioeszköz hangerőkülönbsége
kiegyenlíthető. Kövesse az alábbi eljárást:
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása
1 Kapcsolja ki a hordozható audioeszközt.
2 Csökkentse le a készülék hangerejét.
3 Csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.
AUX
Csatlakozóvezeték*
(külön megvásárolható)
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket használjon.
Állítsa be a hangerőszintet.
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a
csatlakoztatott audioeszköz hangerejét.
1 Csökkentse le a készülék hangerejét.
2 A (SOURCE) gombbal válassza ki az „AUX”
kijelzést.
Az „AUX FRONT IN” megjelenik.
3 Indítsa el a lejátszást a hordozható
audioeszközön, közepes hangerővel.
4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a készüléken.
5 Állítsa be a bemeneti jelszintet (18. oldal).
20
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00US+00COV-EUR.book Page 21 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
További információk
Óvintézkedések
• Ha járműve a tűző napon parkolt, várja meg, amíg
a készülék kellő mértékben lehűl.
• A motoros antenna önműködően kitolódik.
Páralecsapódás
Ha páralecsapódás fordul elő a készülék belsejében,
vegye ki a lemezt és várjon kb. 1 órát, amíg a készülék
kiszárad; ellenkező esetben üzemzavar fordulhat elő.
– CD-R, CD-RW lemezek, melyek nem zenei CD
formátumban vagy nem az ISO 9660 1. szint/2.
szint, Joliet/Romeo vagy többmenetes
formátumban rögzített MP3 lemezek.
Az MP3, WMA, AAC fájlok
lejátszási sorrendje
MP3, WMA,
AAC
Mappa
(album)
MP3, WMA,
AAC fájl
(műsorszám)
A kiváló hangminőség megőrzése
Ne öntsön folyadékot a készülékre vagy a lemezekre.
Megjegyzések a lemezekről
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak
vagy hőnek (mint például fűtőtest), és ne hagyja
napon parkoló járműben, mert a jármű belső
terének hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Lejátszás előtt tisztítsa meg a
lemezt egy tisztítókendővel,
középről sugárirányban kifelé
haladva. A tisztításhoz ne
használjon benzint, hígítót,
vagy háztartási tisztítószereket.
• Ez a készülék olyan lemezek
lejátszására alkalmas, melyek
megfelelnek a Compact Disc-re (CD) vonatkozó
szabvány előírásainak. A DualDisc lemezek, és
egyes másolásvédelemmel ellátott zenei lemezek
nem felelnek meg a CD-szabványnak, ezért ezzel
a készülékkel nem lehet lejátszani azokat.
• NEM SZABAD lejátszani a készülékkel az
alábbi lemezeket
– Lemez, melyen ragasztószalag, papír vagy
ragasztómaradvány van. Az ilyen lemez
üzemzavart okozhat, illetve a lemez sérülhet.
– Nem szabványos alakú lemezek (pl. kártya, szív,
csillag stb.). Ne próbáljon meg ilyen lemezt
lejátszani, mert a készülék károsodhat.
– 8 cm-es lemezek.
A CD-R, CD-RW lemezekről
• Legnagyobb mennyiségek: (csak CD-R, CD-RW)
– mappák (albumok): 150 (beleértve a
gyökérkönyvtárat is),
– fájlok (műsorszámok) és mappák: 300 (ha a
mappa vagy fájl neve több karaktert tartalmaz,
az érték kisebb lehet, mint 300),
– a mappa, fájlnév megjeleníthető karaktereinek
száma: 32 (Joliet) vagy 64 (Romeo).
• Ha egy lemez CD-DA menettel kezdődik, akkor
azt CD-DA lemezként ismeri fel a készülék, és a
lejátszás a következő menet eléréséig folytatódik.
• NEM LEHET lejátszani a készülékkel az
alábbi lemezeket
– Gyenge felvételi minőségű CD-R, CD-RW lemezek.
– Nem kompatibilis eszközzel készített CD-R,
CD-RW lemezek.
– Nem megfelelően lezárt CD-R, CD-RW
lemezek.
Néhány szó az iPod készülékekről
• Ehhez a készülékhez az alábbi típusú iPodokat
csatlakoztathatja. Használatba vétel előtt frissítse
az iPodot a legújabb firmware-rel.
„Made for iPod” besorolású készülékek:
– iPod touch
– iPod touch (2. generáció)
– iPod classic
– iPod classic (120 GB)
– iPod with video*
– iPod nano (4. generáció)
– iPod nano (3. generáció)
– iPod nano (2. generáció)
– iPod nano (1. generáció)*
„Works with iPhone” besorolású készülékek:
– iPhone
– iPhone 3G
* Az utasvezérlés nem használható az iPod nano (1.
generáció) vagy az iPod with video készülékeknél.
• A „Made for iPod” jelölés azt jelenti, hogy az
adott elektronikai eszközt kifejezetten úgy
tervezték és gyártották, hogy kompatibilis legyen
az iPod készülékekkel, és a gyártó tanúsítja, hogy
az eszköz megfelel az Apple által előírt szabvány
követelményeknek.
• A „Works with iPhone” jelölés azt jelenti, hogy az
adott elektronikai eszközt kifejezetten úgy
tervezték és gyártották, hogy kompatibilis legyen
az iPhone készülékekkel, és a gyártó tanúsítja,
hogy az eszköz megfelel az Apple által előírt
szabvány követelményeknek.
• Az Apple nem vállal felelősséget e termék
megfelelő működéséért, illetve a biztonsági
előírásoknak való megfelelőségéért.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap választ
ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás helyét.
21
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00US+00COV-EUR.book Page 22 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
A csatlakozók tisztítása
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Átlagos használat mellett a lítium elem kb. 1 évig
működteti a távvezérlőt. (A körülményektől
függően előfordulhat, hogy csak rövidebb ideig.)
Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő
hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet egy új,
CR2025 típusú lítium gombelemre. A tűz- és
robbanásveszély elkerülése érdekében csak a
megadott típusú elemet használja.
+ oldallal felfelé
2
c
1
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
Annak érdekében, hogy ezt elkerülje, vegye le az
előlapot (7. oldal), és tisztítsa meg a készüléken és az
előlapon található csatlakozókat vatta segítségével. A
vattát ne nyomja túlzott erővel a csatlakozóvégekre.
Ellenkező esetben a csatlakozók megsérülhetnek.
A készüléken
Az előlap hátoldalán
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek
nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az
elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse újra, ne szerelje szét és ne dobja tűzbe.
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti biztosítékon
feltüntetett amperértéknek
megfelelőt használjon. Ha a
biztosíték kiég, ellenőrizze a
tápfeszültség csatlakozást, majd
cserélje ki a biztosítékot. Ha a
csere után ismét kiég a biztosíték,
a hiba a készülékben van. Ilyenkor Biztosíték (10 A)
forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
22
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00US+00COV-EUR.book Page 23 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
A készülék kiszerelése
1
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Válassza le az előlapot (7. oldal).
2 Csípje össze kétoldalt a védőkeretet, majd
válassza le.
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CDX-GT640UI típusú
készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennabemenet: külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 150 kHz
Hasznos érzékenység: 10 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-nél
Jel-zaj arány: 70 dB (mono)
Áthallás: 40 dB, 1 kHz-nél
Frekvenciaátvitel: 20–15 000 Hz
x
MW/LW
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennabemenet: külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 25 kHz
Érzékenység: MW: 26 µV, LW: 45 µV
CD-lejátszó
2
A készülék kivétele.
Jel-zaj arány: 120 dB
Frekvenciaátvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: nem mérhető
1 Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot a
készülék két oldalán, kattanásig.
USB-lejátszó
Illesztő: USB (teljes sebességű)
Legnagyobb áram: 500 mA
A kampók befelé
nézzenek.
Erősítő
Kimenet: hangsugárzó kimenetek (szigetelt
csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 52 W × 4 (4 Ω-on)
Általános
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé a
készüléket.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
Kimenetek:
Audiokimenetek (első, hátsó)
Mélysugárzó kimenet (mono)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
BUS vezérlőbemenet
BUS hangbemenet
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
Telefon némítás csatlakozó
Világítás vezérlő csatlakozó
AUX bemenet (sztereó minijack)
USB bemenet
Hangszínszabályzók:
Mély: ±10 dB, 60 Hz-nél (XPLOD)
Közepes: ±10 dB, 1 kHz-nél (XPLOD)
Magas: ±10 dB, 10 kHz-nél (XPLOD)
Energiaellátási követelmények: 12 V, egyenáramú
jármű akkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 182 mm (szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 53 × 162 mm (szé × ma × mé)
Tömeg: kb. 1,3 kg
folytatás a következő oldalon t
23
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00US+00COV-EUR.book Page 24 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
Mellékelt tartozékok:
Távvezérlő: RM-X151
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Külön megvásárolható tartozékok, külső eszközök:
BUS vezeték (az RCA-vezetékkel együtt):
Jelforrásválasztó: XA-C40
USB-vezeték az iPod készülékhez: RC-100IP
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható
az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a
kereskedőnél.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A külső burkolatokban nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.
• A doboz tömőanyaga papírból készült.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a leggyakrabban
előforduló hibák orvoslását. A következő lista
áttanulmányozása előtt javasoljuk, hogy ellenőrizze a
csatlakozási és a kezelési utasításokat.
Ha a probléma megoldása nem sikerül, látogassa
meg az alábbi támogatási honlapot.
Támogatás honlap
http://support.sony-europe.com/
Általános
A készülék nem kap tápfeszültséget.
• Ellenőrizze a csatlakozásokat és a biztosítékot.
• Ha a készüléket kikapcsolja és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti a
készüléket.
t Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
Nincs hang.
• Bekapcsolta a némítási funkciót (ATT), vagy a
telefonos némítási funkció aktiválódott (ha a telefon
némító vezetékét csatlakoztatta az ATT-vezetékhez).
• Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a fader
szabályozó (FAD) középső beállítását.
Nincs hangjelzés.
• A hangjelzést kikapcsolta (19. oldal).
• A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt csatlakoztatott, és nem a készülék saját erősítőjét használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
• Megnyomta a RESET gombot.
t Tárolja újból az információkat.
• A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről, vagy a csatlakozás nem megfelelő.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha az indítókulcsot elfordítja.
A vezetékek nem megfelelően vannak egyeztetve a
jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a
bemutató.
Ha 5 percig nem végez műveletet, és a „DEMO-ON”
beállítás van kiválasztva, a bemutató elindul.
t Válassza ki a „DEMO-OFF” beállítást (19. oldal).
A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
• A „DIMMER-ON” beállítást választotta ki (19.
oldal).
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja az
(OFF) gombot.
t A kijelzés bekapcsolásához tartsa ismét
lenyomva az (OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (22. oldal).
24
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00US+00COV-EUR.book Page 25 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
Az önműködő áramtalanítási funkció nem
működik.
A készülék be van kapcsolva. Az önműködő
áramtalanítási funkció a készülék kikapcsolása után
lép működésbe.
t Kapcsolja ki a készüléket.
A DSO funkció nem működik.
• A jármű belső terének kialakításától és a zene
típusától függően előfordulhat, hogy a DSO hatása
nem érzékelhető.
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• A csatlakoztatás nem megfelelő.
t Csatlakoztassa a motoros antenna
vezérlővezetéket (kék), vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a jármű
antennaerősítőjéhez vezető tápvezetékhez (csak
ha a jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített
FM, MW, LW antennával rendelkezik).
t Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a járműben.
t Ha a motoros antenna nem tolódik ki, ellenőrizze
a motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
t Ha a DSO funkciót bekapcsolta, a hang
esetenként zajos lehet.
Válassza ki a DSO funkció „OFF” beállítását (18.
oldal).
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát tárolta.
• Gyenge a vétel.
Az önműködő hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem
megfelelően használja.
t A hangolás túl gyakran leáll: válassza ki a
„LOCAL-ON” beállítást (20. oldal).
t A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
válassza ki a „LOCAL-OFF” beállítást (20. oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Válassza ki a „MONO-ON” beállítást (20. oldal).
Az FM sztereó adás csak monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Válassza ki a „MONO-OFF” beállítást (20. oldal).
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (13. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
t Kapcsolja be a TA funkciót (13. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés látható.
• A pillanatnyi állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
CD-lejátszás
A lemezt nem lehet behelyezni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
A lejátszás nem indul el.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• Nem audio használatra tervezett CD-R, CD-RW
lemezt próbál meg lejátszani (21. oldal).
Az MP3, WMA, AAC fájlok nem játszhatók le.
A lemez nem kompatibilis az MP3, WMA, AAC
formátummal és verziószámmal. A lejátszható
lemezeket és formátumokat lásd a támogatási
honlapon.
Egyes MP3, WMA, AAC fájlok lejátszása
hosszabb idő után indul el, mint másoké.
A következő lemezek lejátszásának elkezdése
hosszabb időt igényel.
– Bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez.
– Többmenetes lemez.
– Olyan lemez esetében, melyre még adatot lehet írni.
A kijelzést nem görgeti a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek esetében
előfordulhat, hogy a görgetés nem működik.
• Az „A.SCRL” menüpont „OFF” beállítása van kiválasztva.
t Válassza ki az „A.SCRL-ON” opciót (20. oldal).
t Tartsa nyomva a (DSPL) (SCRL) gombot.
A hang ugrik.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a
jármű merev részén kell beszerelni.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A funkciógombok nem működnek.
A készülék nem adja ki a lemezt.
Nyomja meg a RESET gombot (6. oldal).
USB-lejátszás
USB-elosztón keresztül nem tudja lejátszani az
eszköz tartalmát.
A készülék nem ismeri fel az USB-elosztón keresztül
csatlakoztatott USB-eszközöket.
A lejátszás nem lehetséges.
Az USB-eszköz nem működik.
t Csatlakoztassa újra.
A lejátszás elindítása az USB-eszközön
hosszabb időt vesz igénybe.
Az USB-eszköz bonyolult könyvtárfelépítést tartalmaz.
Figyelmeztető hangjelzés hallható.
Az USB-eszközt lejátszás közben kihúzta.
t Az USB-eszköz kihúzása előtt adatvédelmi
okokból állítsa le a lejátszást.
Hangkiesés tapasztalható.
Nagy bitsűrűségű (320 kbps) esetén a lejátszás
szaggatottá válhat.
25
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00US+00COV-EUR.book Page 26 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
Hibakijelzések, üzenetek
26
CHECKING
A készülék ellenőrzi az USB-eszköz csatlakoztatását.
t Várjon, amíg a csatlakozás ellenőrzése befejeződik.
ERROR
• A lemez piszkos, vagy fordítva helyezte be.
t Tisztítsa meg, vagy helyezze be megfelelően a
lemezt.
• Üres lemezt helyezett be.
• Valamilyen probléma miatt a lemez nem játszható le.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
• Az USB-eszköz önműködő felismerése nem sikerült.
t Csatlakoztassa újra.
• A Z gombbal vegye ki a lemezt.
FAILURE
A hangszórók, erősítők csatlakoztatása nem megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd a beszerelési, üzembe
helyezési útmutató részben.
HUB NO SUPRT (elosztó nem támogatott)
A készülék nem támogatja USB-elosztó használatát.
L. SEEK +/–
Önműködő hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
A pillanatnyi rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
t Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
(SEEK) –/+ gombot. A készülék keresni kezd egy
másik olyan állomást, mely azonos PI adatokkal
(műsortípussal) rendelkezik (a „PI Seek”
megjelenik).
NO DEV (nincs eszköz)
USB-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta ki a
jelforrást ((SOURCE)). Az USB-eszközt, vagy az
USB-vezetéket lejátszás közben kihúzta.
t Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy USB-vezetéket.
NO MUSIC
A lemez vagy USB-eszköz nem zenei fájlokat
tartalmaz.
t Helyezzen be egy zenei CD-lemezt ebbe a
készülékbe.
t Zenei fájlokat tartalmazó USB-eszközt
csatlakoztasson.
NO NAME
A műsorszám nem tartalmaz lemez-, album-, előadóvagy műsorszámnév információt.
NO TP
A készülék folytatja a fogható TP állomások keresését.
OFFSET
Belső üzemzavar léphetett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibaüzenet
nem tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony
szakszervizhez.
OVERLOAD
Az USB-eszköz túlterhelt.
t Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa meg a
forrást a (SOURCE) gombbal.
t Azt jelzi, hogy az USB-eszköz hibás, vagy nem
támogatott USB-eszközt csatlakoztatott.
READ
A készülék a lemezen lévő műsorszám és album
információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
önműködően megkezdődik. A lemez
adatszerkezetétől függően ez a művelet több mint
egy percig is eltarthat.
RESET
Az USB-eszköz valamilyen hiba miatt nem
vezérelhető.
t Nyomja meg a RESET gombot (6. oldal).
USB NO SUPRT (USB nem támogatott)
A csatlakoztatott USB-eszköz nem támogatott.
t Az USB-eszközök kompatibilitásával kapcsolatban
részletesebb információkat a támogatási honlapon
olvashat.
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte a
lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a
készüléket, vigye magával azt a lemezt is, melynek
használata során a hiba fellépett.
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\CDX-GT640UI\02 vegleg\CDXGT640UI\01US02CD-EUR.fm
masterpage:None
00US+00COV-EUR.book Page 27 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00US+00COV-EUR.book Page 28 Tuesday, January 26, 2010 11:35 AM
Regisztrálja termékét a következő oldalon:
www.sony-europe.com/myproducts
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-GT640UI
4-153-060-11(1)
Download PDF

advertising