Sony | CDX-GT700D | Sony CDX-GT700D Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

2-664-437-21(1)
1
Figyelmeztetés
2
1
4
3
×2
5
FM/MW/LW
Compact Disc Player
6
7
Az ábrákon szereplő részegységek
(nem tartozékok)
Hátsó
hangsugárzó
Első
hangsugárzó
FM/MW/LW
CD-lejátszó
Aktív
mélyhangsugárzó
CD/MD-váltó
Üzembe helyezés/Csatlakoztatás
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Ügyeljen rá, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, illetve ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl.
az ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki az autó gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa
a vezetékeket 3 a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a tápvezetékről (sárga)
• Ha a készüléket más audio eszközzel együtt
csatlakoztatja, az autó felhasznált áramkörének
biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint
a csatlakoztatott készülékek biztosítékainak összesített
amperértéke.
• Ha nincs megfelelő biztosítékértékű áramköre
az autónak, akkor a készüléket közvetlenül az
akkumulátorhoz kösse.
RM-X4S forgó
távvezérlő
Alkatrész lista
Végerősítő
2
A
AUDIO OUT FRONT
SUB OUT (MONO)
AUDIO OUT
REAR
B
• A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret 1 és a külső védőkeret 5 a szállítás
előtt lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés
előtt, a kioldókulcsok 4 segítségével vegye le
a rögzítőkeretet 1 és a külső védőkeretet 5
a készülékről. A részletekről olvassa el a túloldalon
található „A külső védőkeret és a rögzítőkeret
eltávolítása (4)” c. részt.
• A kioldókulcsokat 4 őrizze meg, mert azokra
később még szüksége lehet, pl. ha ki akarja
szerelni a készüléket az autóból.
Figyelem
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet 1, hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.
BUS AUDIO IN
BUS CONTROL IN
1
Reteszelő fülek
BUS AUDIO IN
Műsorforrás
választó*
XA-C30
CDX-GT700D
BUS CONTROL IN
* nem tartozék
© 2006 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
*1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha az autó antennája megfelel az ISO (Nemzetközi Szabványosítási
Szervezet) előírásainak, a csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert
2. Először az autó antennáját csatlakoztassa az adapterhez, majd az
adapter másik felét csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.
*2 RCA csatlakozókábel (nem tartozék).
*3 Győződjön meg róla, hogy az audio bemenet csatlakozóvezetéket
a színkódolásnak megfelelően csatlakoztatta-e a készülék aljzataihoz.
Ha külön megvásárolható CD/MD-váltót csatlakoztat, az AUX IN aljzat
nem használható más célokra.
*4 A kiegészítő berendezés tartozéka.
*5 Úgy csatlakoztassa, hogy a kábel felfele álljon.
*6 Az XA-C30 tartozéka.
2
*
Kiegészítő berendezés, mint pl.
hordozható DVD-lejátszó (nem tartozék)
*4
*2
*6
BUS AUDIO IN/
AUX IN*3
2
*
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy
a rögzítőkeret 1 két oldalán található reteszelő fülek
2 mm-nyire befelé hajoljanak. Abban az esetben, ha
a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak, vagy
kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni és előfordulhat, hogy kiugrik a helyéből.
AUDIO OUT
FRONT
REMOTE
IN
*5
Műsorforrás
választó (nem
tartozék)
L
R
SUB OUT (MONO)
*1 az autóantennából
BUS AUDIO AUDIO
AUDIO OUT
OUT
IN
REAR FRONT
AUDIO OUT
REAR
2
BUS
CONTROL IN
Biztosíték
(10 A)
3
Max. áramfelvétel 0,3 A
A
B
AMP REM
*6
3
5
7
2
4
6
5
8
7
4
6
8
az autó hangszóró-csatlakozójából
ATT
Világoskék
az autó áramforrásától
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú érintkezőkhöz csíkos vezeték tartozik.
1
Az 1-es, 2-es és 3-as pozíciókban nincsenek érintkezők.
Sárga
állandó tápfeszültség
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
2
5
Kék
motoros antenna vezérlés
8
Fekete
föld
3
kapcsolt megvilágítás
tápfeszültség
+
Jobb hátsó hangszóró
5
Lila
4
Narancs/
fehér
1
Kék/fehér csíkos
A részletekről olvassa el a túloldalon található „Tápfeszültség csatlakoztatási rajz” c. részt.
6
A CD/MD-váltó tartozéka
XA-C30
–
Jobb hátsó hangszóró
6
+
Jobb első hangszóró
7
Bal első hangszóró
–
Bal első hangszóró
+
Bal hátsó hangszóró
–
Bal hátsó hangszóró
Zöld
Szürke
4
+
Fehér
–
Jobb első hangszóró
8
4 1
Illessze megfelelően a kioldókulcsokat.
4
2
4
A kampók befelé nézzenek.
5
c
5 1
182
c
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
• A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki
a készüléket.
• A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
• Ne csatlakoztassa a hangsugárzó
csatlakozóvégződéseit az autó karosszériájához,
és ne kösse össze a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó
csatlakozóvégződéseivel.
• Ne kösse össze a készülék földelővezetékét
a hangsugárzó negatív (−) pólusú
csatlakozóvégződésével.
• Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
• Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon.
Ha aktív (beépített erősítővel rendelkező)
hangsugárzókat csatlakoztat a hangsugárzó
csatlakozóvégződésekre, a készülék meghibásodhat.
• A meghibásodások elkerülése érdekében ne
használja a beépített vezetékeket, ha a jobb- és
a baloldali hangsugárzók közös negatív (−) vezetéket
használnak.
• Ne kösse össze a készülék hangsugárzó vezetékeit.
Csatlakoztatási példa
2
Megjegyzés (2-A)
• Az erősítő bekötése előtt csatlakoztassa
a földvezetéket.
• A figyelmeztető hangjelzés csak a beépített erősítő
használatakor működik.
mm
Hasznos tudnivaló (2-B- )
Kettő vagy több CD/MD-váltó bekötése esetén az
XA-C30 műsorforrás választó (nem tartozék)
használata szükséges.
53 m
m
Csatlakoztatási ábra
Körmök
1
c
1
A Egy külön megvásárolható végerősítő AMP
REMOTE IN aljzatához
3
Ez a csatlakoztatás csak külső erősítő használatára
szolgál. Bármilyen más rendszer csatlakoztatás
a készülék meghibásodásához vezethet.
Műszerfal
Motortér elválasztófal
1
B A mobiltelefon csatlakozóvezetékéhez
Megjegyzés a csatlakoztatásról
Ha a hangsugárzók és az erősítő csatlakoztatása
nem megfelelő, a kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet
jelenik meg. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy
a hangsugárzók és az erősítő csatlakoztatása
megfelelő-e.
Figyelmeztetés
Ha a motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja az
áramellátó vezetékkel 3, az antenna meghibásodhat.
5
6
7
Megjegyzések a vezérlő- és az áramellátó
vezetékekről
• A motoros antenna vezérlő vezetékben (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
• Ha az Ön autójában beépített FM/MW/LW
antenna található a hátsó vagy oldalsó ablakon,
csatlakoztassa a motoros antenna vezérlővezetéket
(kék) vagy a kiegészítő áram bemeneti
vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön
a kereskedőnél.
• Ez a készülék nem használható olyan
motoros antennával, mely nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével).
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása autónként eltérő
lehet. Ellenőrizze autója csatlakoztatási ábráját, hogy
meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A három
alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat,
hogy az autó piros és sárga áramellátó vezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és az áramellátó
kábelek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket
a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan
kérdése vagy problémája adódna, melyre nem talál
választ ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot az
autó forgalmazójával.
Memória áramellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória
áramkör mindaddig kap áramot, amíg az autó
gyújtáskapcsolója ki van kapcsolva.
• Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret 5 4
reteszelő füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken
található mélyedésekbe (5-3).
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a normál vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
c
A
B
A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket az
(OFF) gombbal. Nyomja meg az előlapot az (OPEN)
feliratnál, majd csúsztassa el jobbra, és húzza maga felé
a bal oldalát.
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
A külső védőkeret és
a rögzítőkeret eltávolítása
6-B Visszahelyezés
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet 1 és
a külső védőkeretet 5 a készülékről.
2
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése
6-A Levétel
A beszerelés szöge
1
6 B
Vegye le a külső védőkeretet 5.
1 Illessze a kioldókulcsokat 4 a külső
védőkerethez 5.
2 A külső védőkeret 5 levételéhez húzza kifelé
a kioldókulcsokat 4.
Vegye le a rögzítőkeretet 1.
1 Tolja be mindkét kioldókulcsot 4 a készülék és
a rögzítőkeret 1 közé, kattanásig.
2 Húzza le a rögzítőkeretet 1, majd húzza ki belőle
a készüléket.
Külső tápfeszültség csatlakozó
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található A
nyílást a készüléken található csaphoz B, majd óvatosan
nyomja be a baloldalon.
Figyelem: ha a gépkocsi
gyújtáskapcsolóján nincs ACC
állás!
A motor leállítása után ne feledje el nyomva
tartani a készülék (OFF) gombját mindaddig,
amíg a kijelző ki nem kapcsol.
Ellenkező esetben a kijelző nem kapcsol ki, és az
akkumulátor lemerülhet.
4
Sárga
RESET gomb
Beépítési példa
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
• Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (5-2).
Ha elkészült a beszereléssel és a csatlakoztatásokkal,
vegye le az előlapot, és nyomja meg a RESET gombot
például egy golyóstollal, stb.
4
6 A
Sárga
Piros
Piros
Sárga
Sárga
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt
tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező autó
1
2
Sárga
Sárga
Download PDF

advertising