Sony | CDX-GT215C | Sony CDX-GT215C Használati útmutató

D:\munka\0001 sony\00002
EUR.fm
Joeravarva\CDX-GT215C\01 tordelt\01GB+00COV-
masterpage:Right
2-886-874-11 (1)
FM/MW/LW
CD-lejátszó
HU
Kezelési útmutató
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 10. oldalon olvashat.
CDX-GT215C
© 2006 Sony Corporation
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató






×2

Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
Első hangsugárzó
Hátsó hangsugárzó
RM-X4S forgókapcsolós
távvezérlő
Figyelmeztetés
Csatlakoztatási ábra
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenfeszültségű, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, rövidzárlat elkerülése érdekében,
kapcsolja ki az autó gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a tápvezetékről (sárga)
• Ha a készüléket más audio eszközzel együtt csatlakoztatja, az autó felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő áramértékű biztosítéka az autónak,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
 A mobiltelefon csatlakozóvezetékéhez
Figyelmeztetés
Ha a motoros antennája nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja az áramellátó
vezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
• A motoros antenna vezérlővezetékben (kék) +12 V egyenfeszültség folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha bekapcsolja
az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA (közlekedési hírek)
funkciót.
• Ha az Ön autójában beépített FM/MW/LW antenna található
a hátsó/első szélvédőn, csatlakoztassa a motoros antenna
vezérlővezetéket (kék) vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket
(piros) a meglevő antennaerősítő csatlakozóvégződéséhez. A
részletekről érdeklődjön az autókereskedőnél.
• Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória áramellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória az autó
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is mindvégig kap
áramot.
• A listában szereplő számozás megfelel az ábrán található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret  gyárilag lett
összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt a kioldókulcsok  segítségével távolítsa el a rögzítőkeretet 
és a külső védőkeretet . A részletekről olvassa el „A
külső védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” c. részt
().
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
• A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a készüléket.
• A meghibásodások elkerülése érdekében
4–8 Ω impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő hangsugárzókat csatlakoztasson.
• Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit az autó
karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó csatlakozóvégződéseivel.
• Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
• Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
• Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív (beépített erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat a hangsugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék meghibásodhat.
• A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók közös
negatív (−) vezetéket használnak.
• Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Figyelem
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a kijelzőn a
„FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása megfelelő-e.
Alkatrész lista
Óvintézkedések

Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak.
Abban az esetben, ha a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét, hogy
a készülék ne okozzon zavart a normál vezetési műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
*2
1
*1az autó antennájából
Biztosíték
(10 A)
REMOTE IN

ATT
Világoskék
A részletekről olvassa el a túloldalon, a
„Tápfeszültség csatlakoztatási ábra” c. részt.
*1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha az autó antennája megfelel az ISO (Nemzetközi Szabványosítási Szervezet)
előírásainak, a csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert . Először az autó
antennáját csatlakoztassa az adapterhez, majd az adapter másik felét csatlakoztassa
a fejegység antenna aljzatához.
*2 A vezeték felfelé nézzen.
1
3
5
7
2
4
6
8
az autó hangszóró csatlakozójából
1
2
3
4
Lila
+
Jobb hátsó hangszóró
5
−
Jobb hátsó hangszóró
6
Szürke
+
Jobb első hangszóró
7
−
Jobb első hangszóró
8
Fehér
+
Bal első hangszóró
−
Bal első hangszóró
Zöld
+
Bal hátsó hangszóró
−
Bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
5
7
az autó tápfeszültség csatlakozójából
4
4
Sárga
5
Kék
8
állandó tápfeszültség
7
Piros
motorosantenna vezérlés
8
Fekete
Az 1-es, 2-es és 3-as pozíciókban nincsenek érintkezők.
kapcsolt tápfeszültség
testelés
1

A kioldókulcsokat
pontosan illessze

2

A kampók
befelé
nézzenek.



1
2
182
mm
53 m
m
Körmök

3
Műszerfal
Motortér
elválasztófal




A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és a
külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
 Illessze a kioldókulcsokat  a külső
védőkerethez .
 A külső védőkeret  levételéhez húzza kifelé a
kioldókulcsokat .
2 Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
Beépítési példa
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
• Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros illeszkedést
biztosítsanak (-2).
• Győződjön meg róla, hogy a külső védőkeret  reteszelő füle
megfelelően illeszkedik-e a készüléken található mélyedésekbe
(-3).
A
B
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése
A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
-A Levétel
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket az
 gombbal. Nyomja meg a gombot, majd az
előlapot maga felé húzva válassza le.
-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található
 nyílást a készüléken található tengelyhez , majd
nyomja be a baloldalon.
Figyelem: ha a gépkocsi gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A
beállításról részletesebben a kezelési útmutatóban
olvashat.
A készülék a kikapcsolás után, a beállított idő elteltével
önműködően és teljesen kikapcsol, az akkumulátor
lemerülésének megakadályozása érdekében.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off
funkcióban, a gépkocsi gyújtáskapcsolójával történő
leállítása után tartsa nyomva az  gombot, amíg a
kijelző ki nem kapcsol.
Tápfeszültség csatlakoztatási ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása autónként eltérő
lehet. Ellenőrizze autója csatlakoztatási ábráját, hogy
meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A három
alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy
az autó piros és sárga tápvezetékét fel kell cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és az áramellátó kábelek
azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése vagy
problémája adódna, melyre nem talál választ ebben az
útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot az autó forgalmazójával.
Külső tápfeszültség csatlakozó
4 Sárga
4 Sárga
Piros
Piros
Sárga
Sárga
folyamatos tápfeszültség
Piros
kapcsolt tápfeszültség
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
7
Piros
folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező autó
Sárga
Sárga
D:\munka\0001 sony\00002
EUR.fm
Joeravarva\CDX-GT215C\01 tordelt\01GB01INT-
masterpage:Left
Az üzembe helyezés és csatlakoztatás részleteit lásd előrébb, az Üzembe helyezési és
csatlakoztatási útmutatóban.
Figyelem: ha a készüléket olyan gépkocsiba szereli be, amelynek gyújtáskapcsolóján nincs ACC pozíció
Feltétlenül használja az Auto Off funkciót
(10. oldal).
A kikapcsolást követően a beállított időtartam
letelte után a készülék teljesen és önműködően
kikapcsol. Ezzel a gépkocsi akkumulátorának
lemerülése megelőzhető.
Ha nem használja az Auto Off funkciót, a
gyújtás kikapcsolása után tartsa nyomva az
(OFF) gombot mindaddig, míg a kijelző ki
nem alszik.
Ez a címke a burkolat hátoldalán található
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A Microsoft, Windows Media
és a Windows logo a
Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
egyéb országokban.
2
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002
EURTOC.fm
masterpage:Right
Joeravarva\CDX-GT215C\01 tordelt\01GB+00COV-
Tartalomjegyzék
Üdvözöljük! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Egyéb funkciók
Kezdeti lépések
A hangjellemzők beállítása. . . . . . . . . . . . . . . . 9
A balansz és a fader beállítása
— BAL/FAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ lite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A menüpontok beállítása — SET . . . . . . . . . . 10
Külső készülék használata . . . . . . . . . . . . . . . 10
Külső audiokészülék . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Az RM-X4S forgókapcsolós
távvezérlő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az előlap visszahelyezése. . . . . . . . . . . . . . . 5
A kezelőszervek és az alapműveletek
A fejegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CD
A kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás . . . . . 7
Rádió
Rádióállomások tárolása és vétele. . . . . . . . . . . 7
Automatikus tárolás — BTM funkció . . . . . 7
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A memóriában tárolt állomások előhívása . . 7
Automatikus hangolás. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Az AF és a TA funkció használata . . . . . . . . 8
A műsorszámtípus (PTY) kiválasztása . . . . . 9
A CT (pontos idő) beállítása . . . . . . . . . . . . . 9
További információk
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A lemezek helyes kezelése. . . . . . . . . . . . .
Az MP3/WMA fájlokról . . . . . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibakijelzések/Üzenetek . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
13
14
15
16
3
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002
EUR.fm
Üdvözöljük!
Kezdeti lépések
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Sony CDlejátszót. Az alábbi funkcióknak köszönhetően
minden bizonnyal élvezetesebb vezetésben lesz
része.
• CD-lejátszás
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA lemezeket
(CD TEXT* lemezeket is beleértve), valamint
a CD-R/CD-RW lemezeket (a többmenetes
MP3/WMA lemezeket is (12. oldal)).
Lemez típusa
masterpage:Left
Joeravarva\CDX-GT215C\01 tordelt\01GB02CD-
Felirat a lemezen
CD-DA
MP3
WMA
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1
2
3
4
5
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menüje.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a „CLOCK-ADJ” menü megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
Az órakijelzés villogni kezd.
A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be az óra és a perc értékét.
A beírási pozíció mozgatásához használja a
(SEEK) –/+ gombot.
Nyomja meg a kiválasztó gombot.
A beállítás megtörtént, az óra működni kezd.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a (DSPL)
gombot. Ha az előző kijelzésre kíván visszakapcsolni, nyomja meg újból a (DSPL) gombot.
4
• Rádióvétel
– Hullámsávonként (FM1, FM2, FM3, MW és
LW) 6 állomás vételi frekvenciáját tárolhatja
a memóriában.
– BTM (vételi minőség szerinti tárolás): a készülék a vételi minőség szerinti sorrendben
tárolja az állomásokat, a legjobban fogható
adóval kezdve.
• RDS szolgáltatások
– Az RDS rendszerű FM állomások szolgáltatásait is használhatja.
• Hangbeállítás
– EQ lite: hat előre programozott hangzáskép
közül választhat.
• Külső készülék csatlakoztatása
A készülék előlapján lévő AUX aljzat lehetőséget nyújt hordozható audiokészülék csatlakoztatására.
Hasznos tudnivaló
Az óra önműködően is beállítható az RDS
szolgáltatással (9. oldal).
* A CD TEXT rendszerű lemez egy olyan CD-DA
lemez, mely információt tartalmaz az album, az
előadó és a műsorszámok elnevezéséről.
2
Az elõlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése érdekében levehető.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a
gépkocsi gyújtáskapcsolójával leállította a motort
(OFF pozíció), de nem távolította el az előlapot.
A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék
beépített erősítőjét használja.
1
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
Nyomja meg a
gombot, és húzza
maga felé az előlapot.
Megjegyzések
• A leválasztás során az előlap ne essen le a földre,
és ne nyomja meg erősen az előlapot vagy a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja az előlapot
a tűző napon parkoló gépkocsiban, a műszerfalon
vagy a kalaptartón.
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002
EUR.fm
Joeravarva\CDX-GT215C\01 tordelt\01GB02CD-
masterpage:Right
Az előlap visszahelyezése
Az előlap A-val jelölt részét illessze a B-vel
jelölt részhez (az ábra szerint), majd könnyedén
nyomja befelé az előlap bal oldalát, kattanásig.
A
B
Megjegyzés
Ne helyezzen semmilyen tárgyat az előlap belső
oldalára.
5
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002
EUR.fm
masterpage:Left
Joeravarva\CDX-GT215C\01 tordelt\01GB02CD-
A kezelõszervek és az alapmûveletek
A fejegység
12 3
4
5
6
7 8
OFF
PUSH SELECT
EQ
SEEK
PTY
SOURCE
AUX
SEEK
MODE
ALBM
DSPL
1
2
REP
SHUF
3
4
PAUSE
5
6
AF/ TA
CDX-GT215C
9 q; qa qs qd
A részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra.
A OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása.
B EQ (hangszínszabályzó) gomb 9
A kívánt hangzáskép kiválasztása (XPLOD,
NATURAL, HARD, UPBEAT, VOCAL,
CUSTOM vagy OFF (kikapcsolva)).
C Hangerőszabályzó/kiválasztó gomb 9
A hangerő beállítása (forgatás); menüelemek
kiválasztása (benyomás és forgatás).
D SOURCE gomb
Bekapcsolás; műsorforrás választás (Rádió/
CD/AUX).
E Lemezbetöltő nyílás
A lemez behelyezése (feliratos oldallal fölfelé) után a lejátszás önműködően elindul.
F Kijelző
G AUX bemeneti aljzat 10
Hordozható audioeszköz csatlakoztatásához.
H Z (lemezkiadó) gomb
A lemez kivétele a készülékből.
I
(előlap leválasztó) gomb 4
J PTY (műsorszámtípus) gomb 9
A PTY funkció működtetése RDS vétel
esetén.
qf
qg
K SEEK –/+ gombok
CD:
műsorszámok átugrása (egyszeri megnyomás); műsorszámok folyamatos átugrása
(nyomja meg, majd 1 másodpercen belül
nyomja meg újból és tartsa nyomva);
gyorskeresés előre, hátra (tartsa nyomva).
Rádió:
rádióállomások önműködő hangolása
(egyszeri megnyomás); kézi hangolás (tartsa
lenyomva).
L MODE gomb 7
Hullámsávválasztás (FM/MW/LW).
M DSPL (display) gomb 7, 8
A kijelzett funkció kiválasztása.
N Számgombok
CD:
(1)/(2): ALBM –/+*
Albumok léptetése (egyszeri megnyomás); albumok folyamatos léptetése
(tartsa nyomva).
(3): REP 7
(4): SHUF 7
(6): PAUSE
A lejátszás szüneteltetése. A folytatáshoz nyomja meg újból.
Rádió:
rádióállomások behívása a memóriából
(egyszeri megnyomás); rádióállomások
tárolása (tartsa nyomva).
O AF (alternatív frekvenciák)/TA
(Közlekedési hírek) gomb 8
Az AF és a TA funkciók működtetése RDS
vétel esetén.
* Csak MP3/WMA fájl lejátszása esetén.
6
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002
EUR.fm
masterpage:Right
Joeravarva\CDX-GT215C\01 tordelt\01GB02CD-
CD
Rádió
A kijelzett elemek
Állomások tárolása és vétele
Figyelem
Vezetés közben, a balesetek megelőzése érdekében használja a BTM hangolási üzemmódot.
Műsor száma/eltelt játékidő, lemez/előadó
neve, album száma*1, album neve, műsorszám neve, szöveges információk*2, óra
*1 Az album száma csak akkor jelenik meg, amikor az
album változik.
*2 MP3 műsorszám lejátszása közben az ID3 mező,
WMA fájl lejátszása közben a WMA mező tartalma
látható.
A kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot; a kijelzések görgetéséhez
válassza ki az „A.SCRL-ON” beállítást
(10. oldal).
Hasznos tudnivaló
A lemez típusától, a felvételi formátumtól és a beállításoktól függően a kijelzett elemek változhatnak. Az
MP3/WMA részleteit lásd a 12. oldalon.
Ismételt és véletlen sorrendű
lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg a (3)
(REP), vagy a (4) (SHUF) gombot, míg
a kívánt funkció meg nem jelenik.
Kiválasztás
Automatikus tárolás — BTM
1
2
3
4
Műsorszámismétlés.
ALBUM*
Albumismétlés.
SHUF ALBUM*
Album ismétlése
véletlen sorrendben.
SHUF DISC
Lemez ismétlése
véletlen sorrendben.
* Csak MP3/WMA fájl lejátszása esetén.
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menüje.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot, amíg a „BTM” megjelenik.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében hozzárendeli az állomásokat a memóriagombokhoz.
A tárolás befejezését egy sípjel jelzi.
Kézi tárolás
1
Funkció
TRACK
A (SOURCE) gomb többszöri megnyomásával kapcsoljon „TUNER”
üzemmódba.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot.
Az alábbi hullámsávok közül választhat:
FM1, FM2, FM3, MW és LW.
Amikor a tárolni kívánt állomás műsorát hallja, tartsa nyomva a memóriagombok ((1)–(6)) egyikét mindaddig,
míg a „MEMORY” meg nem jelenik.
A memóriahely száma megjelenik a kijelzőn.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
gombon előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tudnivaló
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (8. oldal).
A tárolt állomások előhívása
1
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván visszakapcsolni, válassza a „ OFF” vagy a „SHUFOFF” kijelzést.
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő számgombot
((1)–(6)).
Automatikus hangolás
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a (SEEK) –/+ gombot a
keresés elindításához.
Ha a készülék megtalál egy állomást, a hangolás leáll. Ismételje a műveletet mindaddig,
míg meg nem találja a keresett állomást.
folytatás a következő oldalon t
7
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002
EUR.fm
Hasznos tudnivaló
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a (SEEK) –/+ gombot
mindaddig, míg megközelíti a kívánt frekvenciát, majd
a (SEEK) –/+ gomb többszöri megnyomásával
végezze el a finomhangolást (kézi hangolás).
Az AF és a TA funkció használata
1
Nyomja meg többször az (AF/TA) gombot, míg a kívánt funkció megjelenik.
Kiválasztás
Funkció
AF-ON
Az AF aktiválása és a TA
kikapcsolása.
Áttekintés
TA-ON
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással rendelkező FM rádióállomások nem hallható digitális információt sugároznak a szokásos rádióműsor mellett.
A TA aktiválása és az AF
kikapcsolása.
AF, TA-ON
Az AF és a TA aktiválása.
AF, TA-OFF
Az AF és a TA kikapcsolása.
A kijelzett elemek
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
RDS
A
B
A Frekvencia*1 (műsornév), memóriahelyszám, óra, RDS adatok.
B TA/TP*2
*1 RDS állomások vétele közben a „*” szimbólum
2
*
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
Közlekedési hírek vétele közben a „TA” jelzés
villog. Ha közlekedési híreket is sugárzó állomást
hallgat, a „TP” világít.
Az A kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
RDS szolgáltatások
Ez a készülék az alábbi önműködő RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (Alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször manuálisan újrahangolni az adott állomást, mert a
készülék mindig a legerősebb jelet választja ki.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre/állomásokra kapcsolhat. Amikor a
készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, az
aktuális műsorforrás műsora megszakad.
PTY (műsorszámtípus)
Az aktuális műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsorszámtípus szerint is kereshet.
CT (pontos idő)
Az óra beállítása RDS információkkal együtt
sugárzott CT adatok alkalmazásával.
8
masterpage:Left
Joeravarva\CDX-GT215C\01 tordelt\01GB02CD-
Megjegyzések
• Az országtól/területtől függően nem minden RDS
funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDS-jeleket.
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót használja, a készülék azonos AF/TA beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
A közlekedési információk
hangerejének beállítása
A közlekedési információk hangereje előzetesen
beállítható és tárolható, így nem marad le ezekről
az információkról.
1 A hangerőszabályzó forgatásával állítsa be a
hangerőt.
2 Tartsa lenyomva az (AF/TA) gombot a „TA”
megjelenéséig.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása történik
(az aktuális műsorforrás műsora megszakad).
Ha egy adott regionális műsort
szeretne hallgatni — REG
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy másik, jobban fogható regionális műsorra az adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a menüből a „REG-OFF”
beállítást (10. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002
EUR.fm
Joeravarva\CDX-GT215C\01 tordelt\01GB02CD-
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyságban)
Ez a funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi rádióállomások kiválasztását, még abban az esetben
is, ha azokat nem (tárolta) rendelte hozzá az
egyes számgombokhoz.
1 FM rádióadás vétele közben nyomja meg a
számgombok ((1)–(6)) egyikét, melyen egy
helyi rádióállomást tárol.
2 Öt másodpercen belül nyomja meg ismét a helyi rádióállomás számgombját. Ismételje meg
a műveletet a helyi rádióállomás vételéig.
A műsorszámtípus (PTY)
kiválasztása
1
2
3
Műsorszámtípusok
NEWS (Hírek), AFFAIRS (Aktuális hírek),
INFO (Információk), SPORT (Sport),
EDUCATE (Oktatás), DRAMA (Rádiójátékok),
CULTURE (Kultúra), SCIENCE (Tudomány),
VARIED (Egyéb), POP M (Popzene), ROCK M
(Rockzene), EASY M (Szórakoztató zene),
LIGHT M (Közkedvelt klasszikus zene),
CLASSICS (Komolyzene), OTHER M (Egyéb
zenei műsor), WEATHER (Időjárás), FINANCE
(Pénzügyi hírek), CHILDREN (Gyermekműsor),
SOCIAL A (Társadalmi ügyek), RELIGION
(Vallás), PHONE IN (Telefonos műsor),
TRAVEL (Utazás), LEISURE (Szórakozás),
JAZZ (Dzsessz), COUNTRY (Country zene),
NATION M (Nemzeti zene), OLDIES (Régi
slágerek), FOLK M (Népzene), DOCUMENT
(Dokumentum műsor)
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik azokban az országokban/
régiókban, ahol a PTY információk nem elérhetőek.
A CT (pontos idő) beállítása
1
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik,
ha éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által
beállított idő között.
Egyéb funkciók
A hangjellemzõk beállítása
A balansz és a fader beállítása
— BAL/FAD
1
FM műsor hallgatása közben nyomja
meg a (PTY) gombot.
Az aktuális műsorszámtípus neve megjelenik
a kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY
adatokat is.
Nyomja meg ismételten a (PTY) gombot mindaddig, míg a kívánt műsorszámtípus neve meg nem jelenik.
Nyomja meg a (SEEK) –/+ gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsorszámot sugárzó állomás keresését.
Válassza ki a „CT-ON” opciót a
menüben (10. oldal).
masterpage:Right
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a „BAL” vagy „FAD”
megjelenéséig.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek
meg:
LOW*1 t HI*1 t BAL (bal-jobb) t
FAD (elöl-hátul) t AUX*2
*1 Ha az EQ lite funkciót bekapcsolta (9. oldal).
*2 Ha az AUX funkciót bekapcsolta (10. oldal).
2
A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be a kiválasztott hangjellemzőt.
3 másodperc után a kijelző visszakapcsol a
normál lejátszásnak/rádióvételnek megfelelő
üzemmódba, és a beállítás tárolódik.
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ lite
Az EQ lite funkció „CUSTOM” opciója egyéni
ekvalizer beállítást tesz lehetővé
1
2
3
Válasszon ki egy műsorforrást, majd
nyomja meg többször az (EQ) gombot
a „CUSTOM” kiválasztásához.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a „LOW” vagy „HI”
megjelenéséig.
A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be a kiválasztott hangjellemzőt.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be a
–10 dB és 10 dB közötti tartományban.
A 2-es és 3-as lépés ismételt végrehajtásával
végezze el a hangszínszabályzó görbe teljes
beállítását.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva a kiválasztó gombot, mielőtt a
beállítást befejezné.
3 másodperc után a kijelző visszakapcsol a
normál lejátszásnak/rádióvételnek megfelelő
üzemmódba, és a beállítás tárolódik.
Hasznos tudnivaló
Más típusú hangzásképeket is beállíthat.
9
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002
EUR.fm
A menüpontok beállítása — SET
1
2
3
4
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menüje.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a kívánt elem megjelenéséig.
A hangerőszabályzó forgatásával válassza ki a kívánt opciót (például „ON”
vagy „OFF”).
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak/rádióvételnek megfelelő üzemmódba, és
a beállítás tárolódik.
Megjegyzés
A megjelenített opciók műsorforrásonként és
menüpontonként eltérőek lehetnek.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon).
A „z” szimbólum a gyári beállítást jelöli.
10
masterpage:Left
Joeravarva\CDX-GT215C\01 tordelt\01GB02CD-
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (4. oldal)
CT (pontos idő)
A „CT-ON” vagy „CT-OFF” (z) opció közül
választhat (8., 9. oldal).
BEEP (hangjelzés)
A „BEEP-ON” (z) vagy a „BEEP-OFF” opciók
közül választhat.
AUX-A*1 (külső audioeszköz)
Az „AUX-A-ON” (z) vagy az „AUX-A-OFF”
opció kiválasztása az AUX kijelzőn (10. oldal).
A.OFF (automatikus kikapcsolás)
A készülék áramtalanítása a kikapcsolás után a
beállított idő leteltével: „A.OFF-NO” (z),
„A.OFF-30S” (30 másodperc), „A.OFF-30M”
(30 perc) vagy „A.OFF-60M” (60 perc).
DEMO*1 (bemutató)
A „DEMO-ON” (z) vagy „DEMO-OFF” opció
közül választhat.
ILM (háttérvilágítás)
A háttérvilágítás színének kiválasztása: „ILM1” (z) vagy „ILM-2”.
M.DSPL (mozgókép-kijelző)
– „M.DSPL-ON” (z): mozgó minták megjelenítése.
– „M.DSPL-OFF”: mozgókép-kijelző kikapcsolása.
A.SCRL (automatikus görgetés)
A hosszú felirat önműködő görgetése az album/
műsorszám változása esetén.
– „A.SCRL-ON” (z): a görgetés bekapcsolása.
– „A.SCRL-OFF”: a görgetés kikapcsolása.
LOCAL (csökkentett vételi érzékenységű
keresés)
– „LOCAL-ON”: csak az erősebb jellel
rendelkező rádióállomások behangolása.
– „LOCAL-OFF” (z): a normál vételi erősségű
rádióállomások behangolása.
MONO*2 (mono vételi üzemmód)
A rossz FM vételi minőség javításához válassza
ki a mono vételi üzemmódot.
– „MONO-ON”: monoban hallgathatja a sztereó
adásokat.
– „MONO-OFF” (z): sztereóban hallgathatja a
sztereó adásokat.
REG*2 (regionális vétel)
A „REG-ON” (z) vagy „REG-OFF” opció
közül választhat (8. oldal).
LOUD (hangkiemelés)
Lehetővé teszi, hogy alacsony hangerő esetén is
tisztán hallgassa a műsort.
– „LOUD -ON”: a mély és magas hangok
kiemelése.
– „LOUD -OFF” (z): a mély és magas hangok
nincsenek kiemelve.
BTM (7. oldal)
*1 A készülék kikapcsolt állapotában.
*2 FM vétel közben.
Külsõ készülékek használata
Külső audiokészülék
A készülék AUX-bemenetéhez (3,5 mm-es
sztereó aljzat) hordozható audioeszközt csatlakoztathat, majd a megfelelő műsorforrás kiválasztása után a külső eszköz műsorát a gépkocsi
hangszóróin keresztül hallgathatja. A készülék és
a külső audioeszköz hangerőkülönbsége kiegyenlíthető. Kövesse az alábbi eljárást:
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása
1 Kapcsolja ki a hordozható audioeszközt.
2 Csökkentse le a készülék hangerejét.
3 Csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.
AUX
AUX
Csatlakozóvezeték*
(nem tartozék)
* Egyenes dugasszal ellátott vezetéket használjon.
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002
EUR.fm
masterpage:Right
Joeravarva\CDX-GT215C\01 tordelt\01GB02CD-
A hangerő beállítása
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be minden
csatlakoztatott audioeszközön a hangerőt.
1 Csökkentse le a készülék hangerejét.
2 Nyomja meg többször a (SOURCE) gombot,
az „AUX” megjelenéséig.
Megjelenik a „FRONT IN”.
3 Indítsa el a lejátszást a hordozható audioeszközön, mérsékelt hangerővel.
4 Állítsa be az általában használt hangerőt a
készüléken.
5 Nyomja meg többször a kiválasztó gombot, az
„AUX” megjelenéséig, majd a hangerőszabályzó forgatásával állítsa be a bemeneti
jelszintet (–8 dB–18 dB).
* Ennél a készüléknél nem elérhető.
A működtetési irány megváltoztatása
A vezérlő működtetési irányát gyárilag az ábrán
látható módon állították be.
Növelés
Csökkentés
Az RM-X4S forgókapcsolós
távvezérlő
Ha a forgókapcsolós távvezérlőt a
kormányoszlop jobb oldalára kell felszerelni,
akkor megfordíthatja a működtetési irányt.
A címke felragasztása
Ragassza fel a megfelelő címkét a távvezérlőre attól függően, hogy milyen pozícióban szereli azt fel.
SEL
MODE
DSPL
• SEEK/AMS vezérlő
Funkciója azonos a készülék (SEEK) –/+
gombjával (forgassa, vagy forgassa és tartsa
elfordítva).
• ATT (némítás) gomb
A hang némítására szolgál. A némítás
kikapcsolásához nyomja meg újból ezt a
gombot.
1 A VOL szabályzót benyomva tartva, nyomja
meg és tartsa nyomva a (SEL) gombot.
DSPL
MODE
SEL
A kezelőszervek
A forgókapcsolós távvezérlő és a készülék
azonos elnevezésű gombjai ugyanazt a funkciót
vezérlik a készüléken.
ATT
SEL
PRESET/
DISC*
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
A készülék alábbi funkcióinak működtetése a
távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék
kezelőszerveivel.
• SEL (kiválasztó) gomb
Funkciója azonos a készülék kiválasztó
gombjával.
• PRESET/DISC* vezérlő
Funkciója azonos a készülék (1)/(2) ALBM
–/+ gombjával (nyomja be és forgassa).
• VOL (hangerő) szabályzó
Funkciója azonos a készülék hangerőszabályzójával (forgassa).
11
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002
EUR.fm
masterpage:Left
Joeravarva\CDX-GT215C\01 tordelt\01GB02CD-
További információk
Óvintézkedések
• Ha gépkocsija a tűző napon parkolt, a készülék
bekapcsolásával várjon néhány percet, amíg a
készülék kellő mértékben lehűl.
• Ha a gépkocsi motoros antennával rendelkezik, az
antenna önműködően kitolódik, amikor a készüléket bekapcsolja.
Páralecsapódás
Esős napokon vagy párás környezetben pára csapódhat le a lejátszó lencséjén és a készülék kijelzőjén. A készülék ilyenkor hibásan működhet. Ilyen
esetben vegye ki a lemezt, és várjon kb. egy órát,
hogy a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ügyeljen arra, hogy gyümölcslé vagy egyéb üdítőital ne fröccsenhessen a készülékre és a lemezekre.
A lemezek helyes kezelése
• A lemez tisztaságának megőrzése érdekében ne
érintse meg a lemez felületét. A lemezt a széleinél
fogja meg.
• Tartsa a lemezeket saját tokjukban, vagy a lemezváltó tárban, amikor nem használja azokat.
• Ne tegye ki a lemezeket magas hőmérséklet hatásának. Ne hagyja azokat az autóban, vagy a
műszerfalon/hátsó kalaptartón.
• Ne ragasszon címkét a lemezre, és ne tegyen a
készülékbe olyan lemezt, amelynek a felületét
ragacsos anyag (pl. tinta/ragasztó) szennyezi. Az
ilyen le-mez nem tud megfelelően forogni, és
könnyen megrongálódhat, vagy üzemzavar
keletkezhet.
• Lejátszás előtt a lemezt külön
megvásárolható tisztítókendővel, középről sugárirányban kifelé haladva tisztítsa meg. A tisztításhoz ne használjon benzint,
hígítót, vagy háztartási tisztítószereket. Az antisztatizáló spray
csak analóg (hang) lemezek
tisztításához használható.
Tudnivalók a CD-R/CD-RW lemezekről
• A lemez állapotától, valamint attól függően, hogy
milyen készülékkel készítették a felvételt, előfordulhat, hogy egyes CD-R/CD-RW lemezeket nem
lehet lejátszani a készülékkel.
• Nem lehet lejátszani lezáratlan CD-R/CD-RW lemezt.
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására alkalmas,
melyek megfelelnek a kompaktlemezekre (CD)
vonatkozó szabvány előírásainak.
Napjainkban egyre több lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei CD-ket hoz forgalomba. Kérjük ne feledje, hogy ezek között lehetnek olyanok is,
melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak, ezért
ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani azokat.
Megjegyzés a DualDisc lemezekről
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket
takar, melyek egyik oldalán a DVD-lejátszók által
lejátszható tartalom, a másik oldalukon digitális
hanganyag található. Mivel a hanganyagot
tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc
(CD) szabványnak, az ilyen lemezek lejátszása
nem garantált.
Az MP3/WMA fájlokról
Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy szabványos
technológia a hang tömörítésére. A tömörített audio
CD-adatok mérete az eredetinek körülbelül 1/10-ed
része lesz.
A WMA (Windows Media Audio) egy másik szabványos technológia a hang tömörítésére. A tömörített audio CD-adatok mérete az eredetinek körülbelül 1/22-ed* része lesz.
* Csak 64 kbps bitsűrűség esetén
12
• Ne tegyen a készülékbe olyan lemezeket, amelyre
matrica vagy címke van ragasztva.
Ha ilyen lemezt helyez a készülékbe, a következő
problémák merülhetnek fel:
– A készülék nem adja ki a lemezt (a felváló
címke beragad a lejátszó mechanikájába).
– A készülék nem tudja olvasni az adatokat
(kimaradások a lejátszásban) amiatt, hogy a
lejátszó hőtermelése következtében a matrica
összehúzódik, és meggörbíti a lemezt.
• Különleges alakú (szív-, négyzet- vagy
csillagalakú) lemezeket nem lehet lejátszani ezzel
a készülékkel. A készülék megrongálódhat. Ne
tegyen ilyen lemezt a készülékbe.
• 8 cm-es CD-lemezeket nem lehet lejátszani ezzel a
készülékkel.
• Ez a készülék kompatibilis az ISO 9660 1-es/2-es
szinttel, a Joliet/Romeo kiterjesztési formátummal, és a többmenetes lemezekkel.
• Maximális mennyiségek:
– mappák (albumok): 150 (beleértve a gyökér és
az üres mappákat is).
– MP3/WMA fájlok (műsorszámok) és mappák
lemezenként: 300 (ha a mappa/fájlnevek sok
karaktert tartalmaznak, ez a szám kevesebb is
lehet 300-nál).
– a mappa/fájlnév megjeleníthető karaktereinek
száma 32 (Joliet) vagy 64 (Romeo).
• Az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4 verziója csak az
MP3 fájlokra érvényes. Az ID mező 15/30 karakter
(1.0 és 1.1) vagy 63/126 karakter (2.2, 2.3 és 2.4)
hosszúságú lehet. A WMA mező hossza 63 karakter.
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002
EUR.fm
masterpage:Right
Joeravarva\CDX-GT215C\01 tordelt\01GB02CD-
Az MP3/WMA fájlok lejátszási
sorrendje
MP3/WMA
Mappa
(album)
MP3/WMA fájl
(műsorszám)
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
Annak érdekében, hogy ezt elkerülje, vegye le az
előlapot (4. oldal), és tisztítsa meg a készüléken és
az előlapon található csatlakozókat vatta segítségével. A vattát ne nyomja túlzott erővel a csatlakozóvégekre. Ellenkező esetben a csatlakozók megsérülhetnek.
Fejegység
Megjegyzések
• MP3/WMA fájl elnevezés esetén mindig adja a
fájlhoz az „.mp3”/„.wma” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3 fájlt játszik
le, vagy gyorskeresést végez előre/hátra, az eltelt
játékidő pontatlan lehet.
• Ha többmenetes lemezt játszik le, a készülék az első menet első műsorszámának formátumát ismeri
fel és játssza le (minden más formátumot kihagy a
készülék). A formátumok elsőbbségi sorrendje:
CD-DA és MP3/WMA.
– Ha a lemez első műsorszáma CD-DA, a készülék
csak az első menet CD-DA műsorszámait játssza le.
– Ha a lemez első műsorszáma nem CD-DA, a
készülék egy MP3/WMA menet műsorszámait
játssza le. Ha a lemezen nincs ilyen formátumú
menet, a „NO MUSIC” felirat jelenik meg.
Megjegyzések az MP3 fájlokhoz
• Ha ebben a készülékben szeretne lejátszani egy
lemezt, zárja le megfelelően azt.
• Ha nagy bitsűrűségű (pl. 320 kbps) MP3 fájlt játszik
le, a lejátszás szaggatottá válhat.
Megjegyzések az WMA fájlokhoz
• A veszteségmentes tömörítésű fájlok nem játszhatók le.
• A másolásvédett fájlok nem játszatók le.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap választ
ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás helyét.
Az előlap
hátoldala
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le az autó motorját, és vegye ki az indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy fémeszközzel.
A készülék kiszerelése
1
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Vegye le a készülékről az előlapot
(4. oldal).
2 A kioldókulcsokat akassza a keret két
oldalába.
Ügyeljen rá, hogy a kioldókulcsot
megfelelően illessze a kerethez.
3 Húzza ki a kioldókulcsot a védőkeret
eltávolításához.
Karbantartás
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti biztosítékon feltüntetett amperértéknek
megfelelőt használjon. Ha a
biztosíték kiég, ellenőrizze a
tápfeszültség csatlakozást, majd
cserélje ki a biztosítékot. Ha a
csere után ismét kiég a biztosíték, a hiba a készülékben van.
Ilyenkor forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.
folytatás a következő oldalon t
Biztosíték (10 A)
13
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002
EUR.fm
2
masterpage:Left
Joeravarva\CDX-GT215C\01 tordelt\01GB02CD-
A készülék kiszerelése.
1 Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot a
készülék két oldalán kattanásig.
Antennacsatlakozók:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Érzékenység: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Erősítő
A kampó befelé
nézzen.
Kimenetek: hangsugárzó-kimenetek (szigetelt
csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Maximális kimenő teljesítmény: 45 W × 4 (4 Ω-on)
Általános jellemzők
2 A kioldókulcsokkal húzza ki a készüléket.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CDXGT210 és a CDX-GT212 típusú készülékek
megfelelnek a 2/1984. (III.10.) számú BkMIpM együttes rendeletében előírtak szerint, a
következő műszaki jellemzőknek.
Kimenet:
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Bemenetek:
Telefon némítás csatlakozó
Antennabemenet
AUX-bemenet (sztereó mini jack)
Hangszínszabályzók:
Mély: ±10 dB 100 Hz-en
Magas: ±10 dB 10 kHz-en
Hangkiemelés:
+9 dB 100 Hz-en
+5 dB 10 kHz-en
Energiaellátási követelmények: 12 V, egyenfeszültségű gépkocsi akkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 179 mm (szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 53 × 162 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok:
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Külön megvásárolható tartozékok:
Forgókapcsolós távvezérlő RM-X4S
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható
az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a
kereskedőnél.
Az MPEG Layer-3 audio kódoló technológia
Fraunhofer IIS és a Thomson szabadalma.
CD-lejátszó
Jel/zaj arány: 95 dB
Frekvencia átvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: nem mérhető
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozók:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Hasznos jel: 9 dB
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel/zaj arány: 67 dB (sztereó), 69 dB (mono)
Harmonikus torzítás (1 kHz): 0,5% (sztereó),
0,3% (mono)
Áthallási csillapítás: 35 dB, 1 kHz-en
Frekvencia átvitel: 30–15 000 Hz
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A külső burkolatokban nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.
• A csomagoláshoz papírt használtunk.
• A kartondobozok festéséhez VOC-mentes
növényi olaj alapú festéket használtunk.
MW/LW
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
14
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002
EUR.fm
Joeravarva\CDX-GT215C\01 tordelt\01GB02CD-
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a leggyakrabban előforduló hibák orvoslását.
A következő lista áttanulmányozása előtt javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a kezelési
utasításokat.
Általános
A készülék nem kap tápfeszültséget.
Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha minden rendben
van, ellenőrizze a biztosítékot.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
Nincs hang.
• A hangerő túl alacsony.
• Bekapcsolta a némítási funkciót (ATT), vagy a
telefonos némítási funkció aktiválódott (ha a telefon
némító vezetékét csatlakoztatta az ATT-vezetékhez).
• Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a fader
szabályzó „FAD” középső beállítását.
Nincs hangjelzés.
A hangjelzést kikapcsolta (10. oldal).
A memóriában tárolt információk törlődtek.
• A tápellátás vezetékét vagy az akkumulátort leválasztotta az áramkörről.
• A tápvezetéket nem megfelelően csatlakoztatta.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha a gyújtáskapcsolót elfordítja.
A vezetékek nincsenek megfelelően összekötve a
gépkocsi tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
A kijelzőről eltűnnek/egyáltalán nem jelennek
meg a kijelzések.
• Ha lenyomva tartja az (OFF) gombot, a kijelzés eltűnik a kijelzőről.
t A kijelzés megjelenítéséhez tartsa ismét lenyomva az (OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (13. oldal).
Az önműködő kikapcsolás funkció nem
működik.
A készülék be van kapcsolva. Az önműködő kikapcsolás funkció csak a készülék kikapcsolása után működik.
t Kapcsolja ki a készüléket.
CD-lejátszás
A lemezt nem lehet behelyezni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt címkével lefelé vagy helytelenül helyezte
be.
A lejátszás nem indul el.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• Nem audio használatra való CD-R/CD-RW lemezt
próbál meg lejátszani (12. oldal).
Az MP3/WMA fájlok nem játszhatók le.
A lemez nem kompatibilis az MP3/WMA formátummal és verziószámmal (12. oldal).
masterpage:Right
Egyes MP3/WMA fájlok lejátszása hosszabb
idő után indul el, mint másoké.
A következő lemezek esetében a lejátszás hosszabb
idő után indul el a szokásosnál.
– Bonyolult mapparendszerű lemez esetében.
– Többmenetes lemez esetében.
– Olyan lemez esetében, melyre még adatot lehet írni.
A kijelzést nem görgeti a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek esetében
előfordulhat, hogy a görgetés nem működik.
• Az „A.SCRL” funkció ki („OFF”) van kapcsolva.
t Válassza ki az „A.SCRL-ON” értéket (10. oldal).
Hangkiesés.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a
gépkocsiban stabil helyre kell beszerelni.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A készülék nem adja ki a lemezt.
Nyomja meg a Z (lemezkiadó) gombot (6. oldal).
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• Csatlakoztassa a motoros antenna vezérlővezetéket
(kék), vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros)
a gépkocsi antennaerősítőjéhez vezető tápvezetékhez
(csak ha a gépkocsi a hátsó vagy oldalsó ablakba
épített FM/MW/LW antennával rendelkezik).
• Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a
gépkocsiban.
• A motoros antenna nem működik.
t Ellenőrizze a motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
• Ellenőrizze a frekvenciát.
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát tárolta.
• Gyenge a vétel.
Az önműködő hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem
megfelelően használja.
t A hangolás túl gyakran leáll:
válassza ki a „LOCAL-ON” értéket (10. oldal).
t A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
válassza ki a „MONO-ON” értéket (10. oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Válassza ki a „MONO-ON” értéket (10. oldal).
Az FM sztereó műsor monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Válassza ki a „MONO-OFF” értéket (10. oldal).
folytatás a következő oldalon t
15
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002
EUR.fm
Joeravarva\CDX-GT215C\01 tordelt\01GB02CD-
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (8. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (8. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés látható.
• Az aktuális állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsorszámtípust.
Hibakijelzések/Üzenetek
ERROR
• A lemez szennyezett, vagy fordítva helyezte be.
t Tisztítsa meg, vagy megfelelően helyezze be a
lemezt.
• Üres lemezt helyezett be.
• A lemez nem játszható le valamilyen probléma miatt.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
FAILURE
A hangszórók csatlakoztatása nem megfelelő.
t A csatlakozás ellenőrzéséhez lásd a típus üzembe
helyezési útmutatóját.
L. SEEK +/–
Automatikus hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
Az aktuális rádióállomásnak nincs alternatív
frekvenciája.
t Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
(SEEK) +/– gombot. A készülék keresni kezd egy
másik olyan állomást, mely azonos PI adatokkal
(műsortípussal) rendelkezik („PI SEEK” megjelenik).
NO INFO
Az MP3/WMA fájl nem tartalmaz szöveges információt.
NO MUSIC
A lemez nem zenei fájlokat tartalmaz.
t Helyezzen be egy zenei CD-lemezt.
NO NAME
A műsorszám nem tartalmaz műsorszám/album
információkat.
NO TP
A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
OFFSET
Belső meghibásodás léphetett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibaüzenet
nem tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony
szakszervizhez.
masterpage:Left
READ
A készülék a lemezen lévő műsorszám és album információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
önműködően megkezdődik. A lemez adatszerkezetétől függően ez a művelet több mint egy percig
is eltarthat.
PUSH EJT
A lemezt nem lehet kivenni.
t Nyomja meg a Z (lemezkiadás) gombot (6. oldal).
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte a
lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt, forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a készüléket, vigye magával azt a lemezt is, melynek használata során a hiba fellépett.
16
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00002
EUR.fm
Joeravarva\CDX-GT215C\01 tordelt\01GB02CD-
masterpage:None
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
masterpage:Right
01GB+03BCO-EUR.fm
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
Download PDF