Sony | CDX-R6750 | Sony CDX-R6750 Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

2-348-416-21(1)
1
Figyelem
7
2
1
4
×2
6
3
5
FM/MW/LW
Compact Disc Player
Az ábrákon látható berendezések
(nem tartozék)
Első
hangszóró
FM/MW/LW
CD-lemez lejátszó
Hátsó
hangszóró
Megjegyzések a tápfeszültség vezetékhez
(sárga)
• Ha ezt a készüléket további sztereó berendezésekkel
együtt kívánja üzemeltetni, az összes készüléket egy
olyan szabad gépkocsi áramkörhöz kell csatlakoztatni,
amelyik névleges terhelhetősége magasabb, mint
a készülékek olvadóbiztosítóinak összegzett
amperértéke.
• Ha nincs ilyen terhelhetőségű áramkör a gépkocsiban,
a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz kell
csatlakoztatni.
Aktív mélysugárzó
Erősítő
Forgókapcsolós
távvezérlő
RM-X4S
Beszerelés/csatlakoztatás
• A készüléket kizárólag negatív testelésű, 12 V
egyenfeszültségű akkumulátorról szabad üzemeltetni.
• Kérjük, ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne
szorulhassanak be a csavarok és a gépkocsi
karosszériája közé, illetve a mozgó részek
– pl. az ülésmozgató sín – közé.
• Csatlakoztatás előtt – a rövidzárlat elkerülése
érdekében – kapcsolja ki a gépkocsi gyújtáskapcsolóját.
• A 3-as vezetéket először a készülékhez, majd
a hangszórókhoz, legvégül a tápfeszültség forráshoz
kell csatlakoztatni.
• Az összes testvezetéket egyetlen közös
testponthoz kell rögzíteni.
• Érintésvédelmi okokból az összes szabadon lévő,
nem csatlakoztatott vezetéket szigetelni kell
(szigetelőszalaggal).
CD/MD-váltó
2
Részegységek listája (1)
• A listában szereplő számok megfelelnek az útmutató
számainak.
• A beépítőkeretet 1 és a védőgallért 5 gyárilag
felszereltük a készülékre. Mielőtt a készüléket
beszerelné, a kioldó kulcsokkal 4 válassza le
a beépítőkeretet 1 és a védőgallért 5 a készülékről.
A részleteket lásd a „Beépítőkeret és a védőgallér
eltávolítása (4)” című fejezetben, a hátoldalon.
• A kioldó kulcsokat 4 gondosan őrizze meg,
mert a készülék későbbi kiszerelésekor
szüksége lesz rájuk.
AUDIO OUT
FRONT
SUB OUT (MONO)
A
AUDIO OUT
REAR
B
Figyelem
Óvatosan kezelje a beépítőkeretet 1, mert megsértheti
az ujjait.
BUS AUDIO IN
BUS CONTROL IN
BUS AUDIO IN
1
Műsorforrás
választó*
Rögzítőfül
XA-C30
BUS CONTROL IN
CDX-R6750
*nem tartozék
Megjegyzés
Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a rögzítőfülek
a beépítőkeret 1 mindkét oldalán enyhén befelé
hajlanak-e (2 mm). Ha a fülek egyenesen állnak, vagy
kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
rögzíteni, és kiugorhat a helyéről.
© 2005 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
*1 Megjegyzés az antenna csatlakoztatáshoz
Ha Ön ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) szabványnak megfelelő antennát használ,
a csatlakoztatáshoz használja a 2 számú adaptert. Az antennát először az adapterhez kell
csatlakoztatni, majd a készülék antennacsatlakozójához.
*2 RCA csatlakozódugóval ellátott vezeték (nem tartozék).
*3 A színes vezetékeket a megfelelő színű aljzatokhoz kell csatlakoztatni. Ha opcionális
CD/MD-készüléket csatlakoztat, az AUX IN bemenet nem használható.
*4 A külső készülék tartozéka.
*5 Felfelé nézzen a csatlakozóvezeték.
*6 Az XA-C30 tartozéka.
3
*2
Külső készülék, például
hordozható DVD-lejátszó
(nem tartozék)
*4
*2
*6
*2
AUDIO OUT
FRONT
REMOTE
IN
XA-C30
BUS AUDIO IN/
AUX IN*3
*5
L
Műsorforrás választó
(nem tartozék)
R
SUB OUT (MONO)
1 gépkocsi antenna vezeték
*
AUDIO OUT
REAR
2
BUS
CONTROL IN
Olvadóbiztosíték
(10 A)
3
AMP REM
0,3 A maximális áram
Kék/fehér csíkos
A
B
*6
ATT
A CD/MD-váltó tartozéka
7
2
4
6
5
8
7
4
6
8
a gépkocsi tápfeszültség csatlakozójától
1
+
Hangszóró, hátsó, jobb
5
Lila
2
4
Sárga
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
5
Kék
motoros antennavezérlő
8
Fekete
testelés
kapcsolt tápfeszültség
a világításhoz
5
Világoskék
A részleteket lásd a hátoldalon, a „Tápfeszültség csatlakoztatási rajzon”.
Narancssárga/
fehér csíkos
3
a gépkocsi hangszóró csatlakozójától
A negatív polaritású pólusok (2, 4, 6 és 8) csíkozott vezetékkel rendelkeznek.
6
1
Az 1, 2 és 3 pozícióban nincs érintkező.
3
–
Hangszóró, hátsó, jobb
6
+
Hangszóró, első, jobb
7
Hangszóró, első, bal
–
Hangszóró, első, bal
+
Hangszóró, hátsó, bal
–
Hangszóró, hátsó, bal
Zöld
Szürke
4
+
Fehér
–
Hangszóró, első, jobb
8
4 1
Ügyeljen a kioldókulcsok megfelelő irányára.
4
4
2
A kampó befelé nézzen.
5
c
5 1
182
2
mm
c
Megjegyzések a hangszórók csatlakoztatásához
• A hangszórók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki
a készüléket.
• Kizárólag 4–8 ohmos impedanciájú, és megfelelő
teljesítményű hangszórókat használjon.
• A hangszóró kapcsait nem szabad a gépkocsi
karosszériájához csatlakoztatni, ugyanígy nem
szabad a jobb- és baloldali hangszórót egymással
összekapcsolni.
• A készülék testvezetékét nem szabad a hangszórók
(–) termináljához csatlakoztatni.
• A hangszórókat nem szabad párhuzamosan
kapcsolni.
• Csak passzív hangszórókat szabad csatlakoztatni. Ha
aktív (beépített erősítővel rendelkező) hangszórókat
csatlakoztat, a készülék meghibásodhat.
• A meghibásodás elkerülése érdekében ne használja
gépkocsija beépített hangszóró vezetékeit, ha azok
testvezetéke (–) közös a bal és jobb hangszórók
esetén.
• Ne csatlakoztassa a készülék hangszóró vezetékeit
egymással.
Példa a csatlakoztatásra (2)
Megjegyzések (2-A)
• Ne felejtse el csatlakoztatni a testvezetéket az erősítő
csatlakoztatása előtt.
• A figyelmeztető hangjelzés csak akkor szólal meg, ha
a készülék beépített erősítőjét használja.
Hasznos tudnivaló (2-B-B)
Kettő vagy több CD/MD-váltó csatlakoztatása esetén
szükséges az XA-C30 (külön megvásárolható)
műsorforrás választó.
53 m
m
Csatlakoztatási rajz (3)
Rögzítőfülek
1
c
1
A Egy külön megvásárolható erősítő AMP
REMOTE IN aljzatához
Ez a csatlakozás csak erősítők számára
használható. A készülék meghibásodhat, ha más
rendszert csatlakoztat.
5 3
B Gépkocsi telefon illesztő vezetékéhez
Műszerfal
1
Motortér választófal
5
6
7
Megjegyzés a csatlakoztatáshoz
Ha a hangszórók és az erősítő csatlakoztatása nem
megfelelő, a „FAILURE” kijelzés megjelenik. Ebben
az esetben ellenőrizze a hangszórók és az erősítő
csatlakoztatását.
Figyelmeztetés
Ha kapcsolódoboz (relé) nélküli motoros antenna van
a gépkocsiban, az antenna károsodhat, ha az autórádió
csatlakoztatásához a mellékelt tápfeszültség csatlakozó
vezetéket 3 használja.
Megjegyzések a vezérlőfeszültséghez és
a vezérlőkábelekhez
• A motoros antenna vezérlőkábel (kék) akkor kap +12
V-os tápfeszültséget, ha bekapcsolja a tunert, vagy
aktivizálja AF (automatikus újrahangolás), vagy a TA
(közlekedési információk figyelése) funkciót.
• Ha az FM/MW/LW antenna a gépkocsi hátsó/oldalsó
szélvédőjébe van építve, a motoros antenna
vezérlőkábelt (kék), vagy a tartozékok tápkábelét
(piros) a meglévő antennaerősítő tápfeszültségbemenetéhez kell csatlakoztatni. A részletekkel
kapcsolatban konzultáljon kereskedőjével.
• Kapcsolódoboz nélküli motoros antennát ehhez
a készülékhez nem lehet használni.
Tápfeszültség csatlakoztatási rajz
A gépkocsi típusától függően a külső tápfeszültség forrás
csatlakozó változhat. Ellenőrizze a készülékkel szállított
tápfeszültség csatlakoztatási ábrát. Három alaptípus
létezik (lásd az alábbi ábrát). Előfordulhat, hogy az
autórádió tápfeszültség kábelében fel kell cserélni a piros
és a sárga vezeték pozícióját.
A csatlakozópólusok és a kapcsolt tápfeszültséget
biztosító vezetékek egyeztetése után csatlakoztassa
a készüléket a gépkocsi tápfeszültség-rendszeréhez. Ha
a csatlakoztatással kapcsolatban bármilyen olyan kérdése
vagy problémája merül fel, melyre jelen útmutatónkban
nem találja meg a választ, keresse fel a gépkocsi
márkakereskedését.
A memória tápfeszültség ellátása
Ha a sárga tápfeszültség kábelt csatlakoztatja,
a memória akkor is kap tápfeszültséget, ha a gyújtást
kikapcsolja.
Biztonsági előírások
• Úgy válassza meg az elhelyezési pozíciót, hogy
a készülék ne akadályozza Önt a vezetésben.
• Óvja a készüléket olyan helyektől, ahol közvetlen
napsugárzás, vagy magas hőmérséklet (pl. fűtés) érheti,
illetve ahol pornak vagy erős rázkódásnak van kitéve.
• A korrekt és biztonságos rögzítés érdekében kizárólag
a mellékelt szerelvényeket használja.
Szerelési szög
A készülék beszerelési (elhelyezési) szöge ne legyen
45°-nál nagyobb.
A beépítőkeret és a védőgallér
eltávolítása (4)
Az előlap felszerelése és
leválasztása (6)
A készülék üzembe helyezése előtt távolítsa el
az előlapot.
6-A Eltávolítás
Az előlap levétele előtt ne feledje el kikapcsolni
a készüléket az (OFF) gombbal. Nyomja meg a
gombot, és húzza maga felé az előlapot.
6-B Felszerelés
Illessze az előlap A jelű részét a készülék B jelű
tengelyéhez, majd pattintsa a helyére az előlap bal
oldalát.
Mielőtt a készüléket beszerelné, válassza
le a beépítőkeretet 1 és a védőgallért 5
a készülékről.
Ha a gépkocsi gyújtáskapcsolóján
nincsen „ACC” (tartozék) pozíció
1
A motor leállítása után az (OFF) gombot tartsa
nyomva mindaddig, míg a kijelző ki nem alszik.
Ellenkező esetben az órakijelzés nem tűnik el, és
hosszabb állás alatt az akkumulátor kimerülhet.
2
A védőgallér 5 eltávolítása.
1 Mindkét oldalon akassza be a kioldó kulcsokat 4
a védőgallérba 5.
2 A kioldó kulcsokat 4 kifelé húzva válassza le
a védőgallért 5.
A beépítőkeret 1 eltávolítása.
1 Mindkét oldalon tolja be kattanásig a kioldó
kulcsokat 4 a készülék és a beépítőkeret 1
közé.
2 Tolja lefelé a beépítőkeretet 1, majd húzza ki
belőle a készüléket.
6 B
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Sárga
Sárga
Memóriatörlő gomb (RESET)
A beszerelés és a csatlakoztatások elvégzése után egy
hegyes végű eszközzel (pl. golyóstollal) nyomja meg
a RESET gombot, miután az előlapot leválasztotta.
Példa a beszerelésre (5)
4
Beszerelés a műszerfalba
Sárga
Megjegyzések
• Ha szükséges, a készülék biztonságos rögzítése
érdekében hajlítsa kifelé ezeket a füleket (5-2).
• Ellenőrizze, hogy a védőgalléron 5 lévő négy
rögzítőcsap pontosan beleilleszkedett-e a készülék
megfelelő hornyaiba (5-3).
6 A
Piros
4
(OFF)
Sárga
folyamatos tápfeszültség
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
Piros
Piros
Sárga
Sárga
kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
folyamatos tápfeszültség
Piros
„ACC”
gyújtáskapcsolóállás nélküli
gépkocsi
Sárga
Sárga
Download PDF

advertising