Sony | WX-920BT | Sony WX-920BT CD-lejátszós vevőkészülék Bluetooth® technológiával Használati útmutató

4-699-684-31(1)
Bluetooth®
hangrendszer
A kijelző bemutató (DEMO) módjának kikapcsolása: 18. oldal.
Csatlakoztatási és beszerelési tudnivalók: 31. oldal.
WX-920BT
Használati útmutató
HU
A készüléket biztonsági okokból a jármű
műszerfalába kell szerelni, mivel hátlapja
a használat során felforrósodik.
Részletek: „Csatlakoztatás és beszerelés”
(31. oldal).
Gyártási hely: Thaiföld
Ez a termék az IEC/EN 60825-1:2007 és
IEC/EN 60825-1:2014 szabványok szerint az
1. osztályú lézertermékek osztályába sorolható.
 Kibocsátás időtartama: folyamatos
 Lézerkimenet: kevesebb, mint 55,8 μW (mikrowatt)
 Hullámhossz: 775 nm-től 800 nm-ig
Az áramellátási követelmények a készülékház alján
elhelyezett adattáblán vannak feltüntetve.
A Sony Corporation kijelenti, hogy a berendezés
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes
szövege a következő internetcímen található:
http://www.compliance.sony.de/
Ez a berendezés az európai uniós megfelelőségi
nyilatkozatban feltüntetett szoftver jóváhagyott
verziójával/verzióival használható.
A berendezésbe betöltött szoftver igazoltan
megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető
követelményeinek.
Szoftververzió: 1.
A szoftververziót az általános beállítások menüjének
firmware-telepítési pontjában ellenőrizheti.
Megjegyzés a vásárlók számára: a következő
információk csak az európai uniós
irányelveket alkalmazó országokban
értékesített berendezésekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation gyártotta vagy
nevében gyártották.
Európai importőr: Sony Europe Limited.
Az európai importőrnek szánt vagy az európai
termékmegfelelőséggel kapcsolatos kérdéseket
a gyártó hivatalos képviselőjének kell küldeni:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Elhasznált elemek, valamint
elektromos és elektronikus
berendezések hulladékként való
eltávolítása (az Európai Unióra és
egyéb, szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező európai országokra
érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a terméket
és az elemet ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt
2HU
szerepel. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem/akkumulátor
több mint 0,0005% higanyt vagy több mint 0,004%
ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált termékek és elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség helytelen hulladékkezelésből
eredő károsodását. Az anyagok újrahasznosítása
elősegíti a természeti erőforrások megőrzését.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek, valamint az elektromos és elektronikus
berendezések szakszerű hulladékkezelése
érdekében a készülékek hasznos élettartamának
végén adja le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő
vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó részt.
Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából.
A termék és az elemek selejtezéséről és
újrahasznosításáról a lakóhelye szerinti illetékes
intézménytől, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatótól,
illetve a terméket árusító üzlettől kaphat
tájékoztatást.
FIGYELEM!
A 65–74 MHz közötti frekvenciasáv az ECA- (európai
frekvenciakiosztási és alkalmazási) táblázatban
foglaltak szerint nem hangsugárzásra van kiosztva,
ennélfogva Európán belül nem használható.
Figyelmeztetés ACC állás nélküli
gyújtáskapcsolóval rendelkező
járművekhez
Fontos, hogy be legyen kapcsolva az AUTO OFF
funkció (18. oldal). Miután az egységet
kikapcsolták, és az óra megjelenik a kijelzőn
(azaz tartsa 1 másodpercig lenyomva az SCR
gombot), az egység a beállított időpontban
automatikusan és teljes mértékben kikapcsol,
így megelőzi az akkumulátor merülését. Ha nem
kapcsolja be az AUTO OFF funkciót, akkor a
gyújtás lekapcsolása után mindig be kell nyomni
és nyomva kell tartani az OFF gombot, amíg a
kijelző ki nem kapcsol.
Nyilatkozat a harmadik felek által kínált
szolgáltatásokról
A harmadik felek által kínált szolgáltatásokat
előzetes bejelentés nélkül módosíthatják,
felfüggeszthetik, illetve megszüntethetik. A Sony
nem vállal felelősséget az ilyen szituációkért.
Fontos tudnivaló
Figyelem!
A SONY SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ
FELELŐSSÉ A TERMÉK – A TERMÉKET ALKOTÓ
HARDVEREK ÉS SZOFTVEREK – HASZNÁLATÁBÓL
EREDŐ VÉLETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES
VAGY MÁSFÉLE KÁRÉRT, ÍGY – TÖBBEK KÖZÖTT –
NYERESÉG VAGY BEVÉTEL ELMARADÁSÁÉRT,
ADATVESZTÉSÉRT, A TERMÉK VAGY BÁRMELY
HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉS HASZNÁLATI
JOGÁNAK ELVESZTÉSÉÉRT, ÜZEMSZÜNETÉRT,
ILLETVE A VÁSÁRLÓ IDŐVESZTESÉGÉÉRT.
Kedves Vásárlónk! Tájékoztatjuk, hogy a termékben
rádióadó is található.
Az UNECE 10-es számú rendelete értelmében
a gépjárműgyártók saját feltételeket támaszthatnak
a rádióadók gépjárművekbe szerelésével szemben.
Kérjük, hogy a termék beszerelése előtt tájékozódjon
erről a jármű üzemeltetési kézikönyvében, a jármű
gyártójánál vagy értékesítőjénél.
Segélyhívások
Ez az autós BLUETOOTH-kihangosító és a hozzá
csatlakozó elektronikus készülék rádiójelekkel,
mobilhálózati jelekkel és vezetékes hálózati
jelekkel, továbbá a felhasználó által befolyásolt
módon üzemel, amelyek együttesen nem tudják
garantálni, hogy minden körülmények között
lehetőség van a kommunikációra.
Ebből kifolyólag nem szabad kizárólag egyetlen
elektronikus készülékre hagyatkozni a
legszükségesebb kommunikáció – például
segélyhívások – céljára.
BLUETOOTH-kommunikáció
 A BLUETOOTH-készülékek által kibocsátott
mikrohullámok zavarhatják az elektronikus
egészségügyi és gyógyászati készülékek
működését. A balesetek és problémák megelőzése
érdekében az alábbi helyeken és szituációkban
minden BLUETOOTH-eszközt ki kell kapcsolni:
 kórházban, vonaton, repülőgépen, benzinkútnál,
és minden olyan egyéb helyen, ahol gyúlékony
gázok lehetnek jelen; illetve
 automatikus ajtók és tűzjelzők közelében.
 A készülék a BLUETOOTH szabványban rögzített
biztonsági előírásoknak megfelelve biztosít
biztonságos BLUETOOTH-kapcsolatot, ez a szintű
biztonság azonban nem biztos, hogy minden
esetben elégséges. A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológián keresztül végzett kommunikáció
során mindig legyen körültekintő.
 A gyártó nem vállal felelősséget a BLUETOOTHkommunikáció során kiszivárgó információkból
eredő károkért.
Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült kérdésére
nem talál választ ebben az útmutatóban,
a legközelebbi Sony-márkaképviselet készséggel
áll rendelkezésére.
3HU
Csatlakoztatás és beszerelés
Tartalomjegyzék
A készülék részei és kezelőszervei . . . . . . . . . . . . . 5
Első lépések
A készülék alaphelyzetbe állítása . . . . . . . . . . . . . . 7
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Az akkumulátor feszültségének ellenőrzése . . . . . 7
BLUETOOTH-eszközök előkészítése . . . . . . . . . . . . 7
USB-eszköz csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Más hordozható audioeszköz csatlakoztatása . . . 10
Rádióhallgatás
Rádióhallgatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Az RDS rendszer használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Lejátszás
Lemez lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszás USB-eszközről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszás BLUETOOTH-eszközről . . . . . . . . . . . . . .
Zeneszámok keresése és lejátszása . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
Telefonálás kihangosítón keresztül
(csak BLUETOOTH-kapcsolat esetén)
Hívásfogadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hívás kezdeményezése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Telefonálás közben elérhető funkciók. . . . . . . . . . 15
Hasznos funkciók
Sony | Music Center alkalmazás iPhone és
Android™ alapú okostelefonokhoz . . . . . . . . . 15
Hangfelismerés használata
(csak androidos okostelefonok esetén) . . . . . 16
A Siri Eyes Free használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Beállítások
Kilépés a DEMO módból. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beállítások megadása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Általános beállítások (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . .
Hangbeállítások (SOUND). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kijelzőbeállítások (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-beállítások (BLUETOOTH) . . . . . . . . .
Sony | Music Center alkalmazás beállítása
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
18
19
19
20
20
További információk
A firmware frissítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikációk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Üzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4HU
21
21
22
24
28
Figyelmeztetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szerelési alkatrészek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakoztatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elhelyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
32
34
A készülék részei és kezelőszervei
Főegység

(tallózás) (13. oldal)
Belépés a tallózó funkcióba lejátszás közben.
(Nem használható, amikor egy USB-eszköz
Android módban, illetve egy iPod csatlakoztatva
van.)
PTY (programtípus)
A műsortípus kiválasztása az RDS-adatok
alapján.
 SRC (forrás)
A készülék bekapcsolása.
Váltás a jelforrások között.
OFF
1 másodpercnyi nyomva tartás után leáll a
jelforrás jeleinek fogadása, és megjelenik az óra.
2 másodpercnyi nyomva tartás után kikapcsol
a készülék és a kijelző is.
 EXTRA BASS
A basszushangok erősítése a hangerővel
szinkronban. Az EXTRA BASS beállítás
módosításához nyomja meg a következő
gombokat: [1], [2], [OFF].
 Lemeznyílás
 Kijelzőablak
 USB-port
  (lemez kiadása)

/
(SEEK –/+)
Rádióállomások automatikus behangolása.
A gomb nyomva tartásával kezdeményezhető
a kézi hangolás.
/ (előző/következő)
/ (visszatekerés/előretekerés)
 MODE (10. oldal, 15)
(vissza)
Visszatérés az előző ablakba.
 CALL
Belépés a telefonhívási menübe. Hívás
fogadása/befejezése.
Nyomja meg, majd legalább 2 másodpercig
tartsa lenyomva a BLUETOOTH-jel váltásához.
 A távvezérlő jeleinek érzékelője
 Számgombok (1–6)
Váltás a beprogramozott rádióállomásokra. Az
állomások a megfelelő programhely gombjának
nyomva tartásával programozhatók be.
ALBUM /
Album átugrása zenelejátszó esetén. A gomb
nyomva tartásával gyorsan átugorható több
album is.
(Nem használható, amikor egy USB-eszköz
Android módban, illetve egy iPod
csatlakoztatva van.)
5HU
(ismétlés)
(Nem használható, amikor egy USB-eszköz
Android módban csatlakoztatva van.)
(véletlen sorrend)
(Nem használható, amikor egy USB-eszköz
Android módban csatlakoztatva van.)
MIC (15. oldal)
 (lejátszás/szünet)
 Vezérlőtárcsa
A tárcsa forgatásával szabályozható a hangerő.
PUSH ENTER
Belépés a kijelölt menüpontba.
Nyomja meg a SRC gombot, majd forgassa
el és nyomja meg a forrás kiválasztásához
(2 másodperces időkorlát).
MENU
A beállítási menü megnyitása.
VOICE (15. oldal, 16, 18)
Ha 2 másodpercnél tovább nyomva tartja,
akkor bekapcsolja a hangos tárcsázást,
a hangfelismerést (csak Android-okostelefonok
esetén) vagy a Siri funkciót (csak iPhone-ok
esetén).
N szimbólum
BLUETOOTH-kapcsolat létrehozása androidos
okostelefon hozzáérintésével.
 AUX bemeneti aljzat
 DSPL (kijelző)
Megnyomásával változtatható a kijelzőn
megjelenített információk köre.
SCRL (görgetés)
Nyomva tartásával görgethető a kijelzőn
megjelenített szöveg.
6HU
4
Első lépések
A perc értékének beállítása után nyomja
meg a MENU gombot.
Ezzel befejeződött a beállítás, és elindul az óra.
A készülék alaphelyzetbe
állítása
Az óra megjelenítése
A készülék első bekapcsolása előtt, a jármű
akkumulátorának cseréje után, illetve a csatlakozások
cseréjét követően alaphelyzetbe kell állítani
a készüléket.
Az akkumulátor feszültségének
ellenőrzése
1
Ellenőrizheti az akkumulátor aktuális feszültségét.
(Nem érhető el, ha a jelforrás ki van kapcsolva,
és a kijelzőn az óra látható.)
Tartsa lenyomva a DSPL és CALL
gombokat több, mint két másodpercig.
Megjegyzés
A készülék alaphelyzetbe állítása törli az óra
beállításait, valamint a tárolt tartalmak és információk
egy részét.
Nyomja meg a DSPL gombot.
1
Nyomja meg többször a DSPL gombot,
amíg az akkumulátorfeszültség
képernyője meg nem jelenik.
A terület/régió beállítása
A készülék alaphelyzetbe állítását követően
megjelenik a terület/régió beállítása.
1
Nyomja meg az ENTER gombot az [AREA]
felirat megjelenésekor.
Megjelenik a jelenleg beállított terület/régió.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a [EUROPE]
vagy [RUSSIA] beállításhoz, és nyomja
meg.
3
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a [YES]
vagy [NO] beállítást, majd nyomja meg
a tárcsát.
Ha a beállítási terület/régió megváltozik,
a készülék alaphelyzetbe áll, majd az óra látható.
Ez a beállítás az általános beállítások menüjében
konfigurálható (18. oldal).
Az óra beállítása
1
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a [CLOCK ADJ]
beállításhoz, és nyomja meg a tárcsát.
Ekkor villogni kezd az óra jelzőfénye.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a pontos
időnek megfelelő óra- és percértékre.
A digitális kijelzés léptetéséhez nyomja meg
a / (SEEK –/+) gombot.
BLUETOOTH-eszközök
előkészítése
Okostelefonok, mobiltelefonok és zenelejátszók
csatlakoztatásával az eszköz típusától függően
zenét is hallgathat, illetve kihangosítón keresztül is
telefonálhat. (Az ilyen készülékekre – ellenkező
értelmű utalás hiányában – együttesen BLUETOOTHeszközökként hivatkozunk.) A csatlakozási mód
részletes ismertetése az érintett készülék kezelési
útmutatójában található.
A készülékek csatlakoztatása előtt csökkentse le az
egység hangerejét, mert váratlanul hangos lehet.
Okostelefon csatlakoztatása
egyérintéses csatlakoztatással (NFC)
Ha egy NFC*-kompatibilis okostelefonnal megérinti
az egység vezérlőtárcsáját, akkor az egység és az
okostelefon között automatikusan megtörténik
a párosítás és a csatlakozás.
* Az NFC (Near Field Communication) technológia
lehetővé teszi a különböző eszközök, például
mobiltelefonok és chipes címkék (IC-címkék) közötti,
kis hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációt.
Az NFC-funkció leegyszerűsíti az adatátvitelt, mivel
csak egymáshoz kell érinteni a csatlakoztatni kívánt
készülékeket az N szimbólumuknál vagy a megjelölt
egyéb helyeken.
A 4.0-s vagy korábbi Android-rendszereket futtató
okostelefonokra külön le kell tölteni a Google Play
áruházban elérhető „NFC Easy Connect” alkalmazást.
Előfordulhat, hogy az alkalmazás egyes országokban
és térségekben nem tölthető le.
7HU
1
Aktiválja az okostelefon NFC-funkcióját.
4
Ennek módjáról az okostelefonhoz kapott
használati útmutatóban tájékozódhat.
2
Érintse az okostelefont a rajta lévő N
szimbólumnál az egység N
szimbólumához.
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki
a [DEVICE 1]* vagy a [DEVICE 2]*
lehetőséget, majd nyomja meg a tárcsát.
A párosítási módot a
ikon villogása jelzi.
* A [DEVICE 1] vagy [DEVICE 2] a párosítás után
a párosított eszköz nevére fog változni.
5
Kezdeményezzen párosítási műveletet
a BLUETOOTH-eszközön, hogy észlelhesse
az egységet.
6
A BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén válassza
a [WX-920BT] jelzésű egységet.
Ha nem jelenik meg a készülék, ismételje meg
az eljárást a 2. lépéstől.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a készülék kijelzőjén a
ikon.
Lecsatlakozás NFC segítségével
Érintse ismét az okostelefont az N szimbólumnál
az egység N szimbólumához.
Megjegyzések
 Csatlakoztatás közben úgy tartsa az okostelefont,
hogy nehogy megkarcolja valamelyik készüléket.
 Ha egység már csatlakoztatva van két NFC-kompatibilis
eszközhöz, akkor az egyérintéses csatlakoztatás nem
működik. Ilyen esetben előbb válassza le az egyik
eszközt, és utána csatlakoztassa a másik eszközt.
WX-920BT
7
* A jelszót egyes eszközök kulcsnak, kódnak,
PIN-kódnak, passcode-nak, PIN-nek vagy
passwordnek is nevezhetik.
BLUETOOTH-eszköz párosítása és
csatlakoztatása
A BLUETOOTH-eszközök első csatlakoztatása
előtt kölcsönös regisztrációra („párosításra”) van
szükség a készülékek között. A párosítást követően
a készülék és a másik eszköz fel fogja ismerni
egymást. Ez az egység két BLUETOOTH-eszközt
(két mobiltelefont vagy egy mobiltelefont és egy
audioeszközt) tud összekötni.
Ha a BLUETOOTH-eszköz jelszót* kér,
írja be a [0000] értéket.
Jelszókérés
[0000]
Sikeres párosítás esetén a
folyamatos világításra vált.
8
ikon villogásról
A BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásához
válassza ki az egységet a BLUETOOTHkészüléken.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd a
vagy a
ikon.
Megjegyzés
Ha folyamatban van a csatlakozás egy BLUETOOTHkészülékhez, más eszközök nem észlelik az egységet.
Az észlelés engedélyezéséhez lépjen be a párosítási
üzemmódba, és utána kezdeményezze az egység
keresését a másik készüléken.
1
Helyezze a BLUETOOTH-eszközt az
egység 1 méteres körzetén belülre.
2
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [BLUETOOTH] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
Lejátszás indítása
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[PAIRING] lehetőséget, majd nyomja
meg a tárcsát.
Ha az egység és a BLUETOOTH-eszköz párosítása
után szeretné leválasztani az eszközt, hajtsa végre
a 2–4. lépést.
3
8HU
A részleteket lásd: „Lejátszás BLUETOOTHeszközről” (12. oldal).
A párosított eszköz lecsatlakoztatása
Csatlakozás párosított BLUETOOTHkészülékhez
iPhone-ok és iPodok csatlakoztatása
(automatikus BLUETOOTH-párosítás)
A párosított eszközt használat előtt csatlakoztatni
kell a készülékhez. Egyes párosított eszközök
automatikusan csatlakoznak.
Ha egy 5-ös vagy újabb verziójú iOS-t futtató
iPhone-t vagy iPodot csatlakoztat az egység USBportjához, automatikusan lezajlik a két készülék
közötti párosítás.
Az automatikus BLUETOOTH-párosítás
engedélyezéséhez [ON] állapotba kell kapcsolni
a [BLUETOOTH] beállítás [AUTO PAIR] funkcióját
(20. oldal).
1
1
Kapcsolja be a BLUETOOTH-funkciót az
iPhone-on vagy iPodon.
2
Csatlakoztassa az iPhone-t vagy iPodot
az USB-porthoz.
2
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [BLUETOOTH] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [BT SIGNAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
Ellenőrizze, hogy világít-e a
ikon.
3
Kapcsolja be a BLUETOOTH-funkciót
a BLUETOOTH-készüléken.
4
A BLUETOOTH-készüléken kezdeményezze
a csatlakozást az egységhez.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd a
vagy a
ikon.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a készülék kijelzőjén a
ikon.
A kijelző ikonjai:
Az ikon akkor világít, ha a HFP (kihangosító)
profil engedélyezésével lehetővé vált a
kihangosítási funkció használata.
A2DP protokollt támogató zenelejátszó
készülék elérhetőségének jelzése.
Csatlakozás a legutóbb csatlakoztatott
eszközhöz a készülékről
Kapcsolja be a BLUETOOTH-funkciót a BLUETOOTHkészüléken.
A hangeszköz csatlakoztatásához az SRC gomb
megnyomásával válassza a [BT AUDIO] lehetőséget,
majd nyomja meg a  (lejátszás/szünet) gombot.
A mobiltelefonhoz való csatlakozáshoz nyomja
meg a CALL gombot.
Megjegyzés
BLUETOOTH-on keresztüli zenelejátszás közben
a készülék nem tud mobiltelefonos csatlakozást
kezdeményezni. Ilyenkor a mobiltelefonról kell
kezdeményezni a csatlakozást.
Megjegyzések
 Ha az egységnek élő kapcsolata van két BLUETOOTHeszközzel, akkor az automatikus BLUETOOTHpárosítási funkció nem működik. Ilyen esetben előbb
válassza le az egyik eszközt, és utána csatlakoztassa
az iPhone-t vagy iPodot.
 Ha nem sikerült az automatikus BLUETOOTHpárosítás, tanulmányozza a BLUETOOTH-készülékek
előkészítése című szakaszt (7. oldal).
USB-eszköz csatlakoztatása
1
2
Csökkentse a készülék hangerejét.
Csatlakoztassa a készülékhez az
USB-eszközt.
Az iPodok és iPhone-ok csatlakoztatásához
az iPodhoz készült USB-kábelt kell használni
(nem tartozék).
Tipp
Bekapcsolt BLUETOOTH-jellel: a gyújtás bekapcsolásakor
az egység automatikusan csatlakozik a legutóbb
csatlakoztatott mobiltelefonhoz.
A mikrofon felszerelése
A részleteket lásd: „A mikrofon felszerelése”
(34. oldal).
9HU
Más hordozható audioeszköz
csatlakoztatása
1
2
3
Kapcsolja ki a hordozható zenelejátszót.
Rádióhallgatás
Csökkentse a készülék hangerejét.
A rádióhallgatáshoz a [TUNER] jelforrásra kell
váltania az SRC gombbal.
Csatlakoztassa a hordozható zenelejátszót
a készülék AUX feliratú, sztereó mini jack
típusú aljzatához egy megfelelő kábellel
(a kábel nem tartozék).*
* Fontos, hogy egyenes csatlakozóval szerelt kábelt
használjon.
4
Rádióhallgatás
Válassza ki az [AUX] jelforrást az SRC
gombbal.
Rádióállomások automatikus tárolása
(BTM)
1
A MODE gombbal váltson a kívánt
frekvenciasávra – FM1 (rövidhullám),
FM2, FM3, MW (középhullám) és LW
(hosszúhullám).
2
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
3
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [BTM] beállítást, majd nyomja meg
a tárcsát.
Csatlakoztatott készülék hangerejének
beállítása más jelforrások hangerejéhez
Kezdjen el mérsékelt hangerőn zenét lejátszani
a hordozható zenelejátszón, és az autós
médialejátszón állítsa be a szokásos hangerőt.
Nyomja meg a MENU gombot, és válassza
a [SOUND]  [AUX VOLUME] lehetőséget (19. oldal).
Az egység a rádióállomásokat frekvenciájuk
szerinti növekvő sorrendben programozza be
a számgombokra.
Hangolás
1
A MODE gombbal váltson a kívánt
frekvenciasávra – FM1 (rövidhullám),
FM2, FM3, MW (középhullám) és LW
(hosszúhullám).
2
Végezze el az állomások behangolását.
Kézi hangolás
Tartsa lenyomva a / (SEEK –/+) gombot
a frekvencia hozzávetőleges beállításához.
Ismételten nyomja meg a / (SEEK –/+)
gombot a kívánt frekvencia finomhangolásához.
Automatikus hangolás
Nyomja meg a / (SEEK –/+) gombot.
A keresés az első adó megtalálásakor leáll.
Kézi beprogramozás
1
10HU
Ha szeretné az 1–6 számgombok
valamelyikére beprogramozni az éppen
hallgatott rádióállomást, tartsa nyomva
az adott gombot a [MEMORY] felirat
megjelenéséig.
Váltás beprogramozott rádióállomásra
1
Váltson a megfelelő frekvenciasávra,
és nyomja meg az 1–6 számgombok
valamelyikét.
Az RDS rendszer használata
Az AF (alternatív frekvenciák) és a TA
(közlekedési hírek) funkció beállítása
Az AF funkció folyamatosan újrahangolja a
készüléket, hogy mindig a legnagyobb jelerősségű
frekvencián foghassa az adott rádióállomás adását,
míg a TA funkció aktuális közlekedési hírekkel vagy
közlekedési programokkal (TP) szolgál, ha vehetők
ilyenek.
1
2
3
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza az
[AF/TA] beállítást, majd nyomja meg
a tárcsát.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza az
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] vagy
[AF/TA-OFF] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
RDS-adók beprogramozása az AF és a TA
funkció beállításával együtt
Az RDS-adók az AF és a TA funkció beállításával
együtt programozhatók be. Állítsa be az AF és a TA
funkció kívánt beállítását, és programozza be a
rádióállomásokat a BTM funkcióval vagy a manuális
beprogramozási lehetőséggel. A kézi beállítási
funkcióval nem csak RDS-adókat programozhat be.
Vészhelyzeti közlemények vétele
Ha az AF vagy a TA funkció be van kapcsolva,
és a készülék vészhelyzeti közleményt észlel,
automatikusan megszakítja az éppen aktív
jelforráson keresztüli lejátszást.
Hangerő módosítása közlekedési hírek
hallgatása közben
A készülék eltárolja a memóriájában a közlekedési
hírek alatt beállított hangerőt, így a jövőbeli hírek
ezen a hangerőn fognak megszólalni.
Maradás adott regionális programnál
(REGIONAL)
Ha az AF és a REGIONAL funkció is be van
kapcsolva, a készülék nem fog másik, erősebb jelet
sugárzó regionális állomásra váltani. Ha elhagyja
a regionális rádióállomás vételi körzetét, a rádió FM
frekvenciasávjára váltva állítsa a [GENERAL] menü
[REGIONAL] beállítását [REG-OFF] értékre (18. oldal).
Ez a funkció az Egyesült Királyság területén és
néhány más térségben nem használható.
Local Link funkció (csak az Egyesült Királyság
területén)
A funkció lehetővé teszi, hogy akkor is másik helyi
adóra váltson, ha nincs beprogramozva semelyik
számgombra.
Az FM frekvenciasávra váltva nyomja meg azt a
számgombot, amelyikre beprogramozta a helyi adót.
Ezt követően, 5 másodpercen belül nyomja meg
ismét ugyanezt a gombot. Ismételje az előző lépést
addig, amíg át nem vált a készülék a helyi adóra.
Programtípusok kiválasztása
(PTY funkció)
1
FM-vétel közben nyomja meg a PTY
gombot.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
programtípusra, azután nyomja meg
a tárcsát.
A készülék elkezdi az adott típusú műsort
sugárzó rádióállomások keresését.
Programtípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (politikai elemzések), INFO
(tájékoztatás), SPORT (sport), EDUCATE (oktatás),
DRAMA (színművek és hangjátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED (vegyes),
POP M (popzene), ROCK M (rockzene), EASY M
(slágerek), LIGHT M (klasszikus zene), CLASSICS
(komolyzene), OTHER M (egyéb zene), WEATHER
(időjárás), FINANCE (pénzügyek), CHILDREN
(gyerekműsorok), SOCIAL A (közügyek), RELIGION
(vallás), PHONE IN (betelefonálós), TRAVEL
(utazás), LEISURE (szabadidő), JAZZ (dzsessz),
COUNTRY (countryzene), NATION M (hazai
népzene), OLDIES (örökzöldek), FOLK M (folkzene),
DOCUMENT (riportok, dokumentarista műsorok)
A pontos idő vételének (CT funkció)
beállítása
Az RDS-adásokban lévő CT-adat alkalmas a pontos
idő beállítására.
1
A [GENERAL] menüben állítsa a [CT]
beállítást [CT-ON] értékre (18. oldal).
11HU
Lejátszás
Lemez lejátszása
1
Helyezze be a lemezt a nyílásba,
a címkéjével felfelé.
 Nem támogatott az alábbi jellemzőkkel rendelkező
fájlok lejátszása.
MP3/WMA/FLAC:
 Szerzői jogvédelemmel ellátott fájlok
 Digitális jogkezelési (DRM) technológiával védett
fájlok
 Többcsatornás hangfájlok
MP3/WMA:
 Veszteség nélküli tömörítéssel készült fájlok
A kapcsolat létrehozása előtt válassza ki az USB
módot (Android mód vagy MSC/MTP mód) az
USB-eszköztől függően (18. oldal).
1
Csatlakoztasson USB-eszközt az
USB-porthoz (9. oldal).
Ekkor elindul a lejátszás.
Ha már csatlakoztatva van az eszköz, a lejátszás
indításához az SRC gombbal válassza az [USB] –
illetve iPod esetén az [IPOD] – jelforrást.
2
Automatikusan elindul a lejátszás.
Állítsa be a hangerőt az autós
médialejátszón.
A lejátszás leállítása
Lejátszás USB-eszközről
Ebben az útmutatóban az „iPod” kifejezés ellenkező
értelmű utalás hiányában általánosságban
vonatkozik az iPodok és iPhone-ok iPod-funkcióira.
Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.
A csatlakoztatott eszköz eltávolítása
Állítsa le a lejátszást, és húzza ki az eszköz
csatlakozóját.
Figyelmeztetés iPhone esetén
Az egyes iPodok kompatibilitásáról a készülék
hátlapján feltüntetett támogatási weboldalon
tájékozódhat. Lásd még: „Kompatibilis iPodok”
(22. oldal).
Azok az AOA (Android Open Accessory) 2.0, az MSC
(Mass Storage Class) és az MTP (Media Transfer
Protocol) típusú USB-eszközök* használhatók,
amelyek kompatibilisek az USB szabvánnyal.
Az USB-eszköztől függően a készüléken ki lehet
választani az Android módot vagy az MSC/MTP
módot.
Egyes digitális médialejátszók vagy androidos
okostelefonok az MTP mód beállítását igényelhetik.
Ha USB-n keresztül csatlakoztatja az iPhone-t,
a telefonos beszélgetések hangerejét az iPhone
vezérli, nem az autós médialejátszó. Ügyeljen rá,
hogy telefonálás közben ne növelje az autós
médialejátszón a hangerőt, mert a hívás végén
hirtelen erős hanghatás léphet fel.
Lejátszás BLUETOOTH-eszközről
Csak a BLUETOOTH A2DP profilt támogató
csatlakoztatott eszközökön lévő zenék játszhatók le.
* Pl. egy USB-flashmeghajtó, digitális médialejátszó
vagy egy androidos okostelefon
Megjegyzések
 A különböző USB-s készülékek kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
 Azok az okostelefonok, amelyekre az Android
operációs rendszer 4.1-es vagy újabb verzióját
telepítették, támogatják az Android Open Accessory
2.0-t (AOA 2.0). Azonban előfordulhat, hogy néhány
okostelefon nem támogatja teljes mértékben az
AOA 2.0-t annak ellenére, hogy az Android operációs
rendszer 4.1-es vagy újabb verzióját futtatja.
Androidos okostelefonja kompatibilitásáról a készülék
hátlapján feltüntetett támogatási weboldalon
tájékozódhat.
12HU
1
Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot
a zenelejátszóval (7. oldal).
Az audioeszköz kiválasztásához nyomja meg a
MENU gombot, majd válassza ki a [BLUETOOTH]
beállítás  [AUDIO DEV] lehetőségét (20. oldal).
2
Az SRC gombbal válassza ki a [BT AUDIO]
jelforrást.
3
4
Indítsa el a lejátszást a zenelejátszón.
Állítsa be a hangerőt az autós
médialejátszón.
Megjegyzések
 A zenelejátszótól függően előfordulhat, hogy
bizonyos információk – például a szám címe,
sorszáma, hossza, illetve a lejátszás állapota –
nem jelennek meg a készüléken.
 Ha az autós médialejátszón jelforrást vált,
a csatlakoztatott zenelejátszón még nem áll le
a lejátszás.
 Ha a BLUETOOTH-funkción keresztül fut a „Sony |
Music Center” alkalmazás, a [BT AUDIO] lehetőség
nem jelenik meg a kijelzőn.
BLUETOOTH-eszköz hangerejének beállítása
más jelforrások hangerejéhez
Kezdjen el mérsékelt hangerőn zenét lejátszani
a BLUETOOTH-os zenelejátszón, és az autós
médialejátszón állítsa be a szokásos hangerőt.
Nyomja meg a MENU gombot, és válassza
a [SOUND]  [BTA VOLUME] lehetőséget (19. oldal).
Zeneszámok keresése és
lejátszása
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
kategóriához, és nyomja meg a tárcsát.
3
A kívánt zeneszám megkereséséhez
ismételje meg a 2. lépést.
Ekkor elindul a lejátszás.
Kilépés a Quick-BrowZer™ üzemmódból
Nyomja meg a
Keresés átugrással
(Ugrásos üzemmód)
Nem használható, amikor egy USB-eszköz Android
módban, illetve ha iPod van csatlakoztatva.
1
CD-ről vagy USB-eszközről történő
lejátszás esetén nyomja meg a
(tallózás) gombot.
2
3
Nyomja meg a  (SEEK +) gombot.
Végtelenített és véletlen sorrendű
lejátszás
Nem használható, amikor egy USB-eszköz Android
módban csatlakoztatva van.
1
Lejátszás közben nyomja meg az
(ismétlés) vagy a
(véletlen sorrend)
gombot, amíg a kívánt lejátszási módra
nem vált.
A lejátszási mód váltása után lehet, hogy kis
késéssel kezdődik a lejátszás.
(tallózás) gombot.
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
elemhez.
A lista egyszerre az összes elem 10%-ának
megfelelő számú elemmel ugrik arrébb.
4
Térjen vissza a Quick-BrowZer
üzemmódba az ENTER gomb
megnyomásával.
Ekkor megjelenik a kijelölt elem.
5
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
elemig, majd nyomja meg a tárcsát.
Ekkor elindul a lejátszás.
A lejátszási módok köre a választott jelforrástól
függ.
Zeneszám keresése cím alapján
(Quick-BrowZer™)
Nem használható, amikor egy USB-eszköz Android
módban, illetve ha iPod van csatlakoztatva.
1
A keresési kategóriák listájának
megjelenítéséhez nyomja meg a
(tallózás)* gombot CD-ről vagy USB-ről
való lejátszás közben.
A zeneszámok listájának megjelenése után
a
(vissza) gomb többszöri megnyomásával
jelenítheti meg a kívánt keresési kategóriát.
* Ha egy USB-készülék tartalmának lejátszása
közben 2 másodpercnél valamivel tovább nyomva
tartja a
(tallózás) gombot, akkor közvetlenül
a kategórialista elejére térhet vissza.
13HU
5
Telefonálás kihangosítón keresztül
(csak BLUETOOTH-kapcsolat esetén)
A kihangosítási funkció használatához előbb
csatlakoztatni kell a mobiltelefont az autós
médialejátszóhoz. Két mobiltelefont is
csatlakoztathat a készülékhez. A részleteket lásd:
„BLUETOOTH-eszközök előkészítése” (7. oldal).
Forgassa a vezérlőtárcsát a kiválasztott
fél felhívni kívánt telefonszámához,
és nyomja meg a tárcsát.
Ezzel fel is vette a hívást.
Hívás kezdeményezése a hívásnaplóból
1
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva
a készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki az egyik telefont, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [RECENT CALL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
Ekkor megjelenik a hívásnapló.
Hívásfogadás
1
3
Nyomja meg a CALL gombot, amikor
csörög a telefon.
Ezzel fel is vette a hívást.
Ezzel fel is vette a hívást.
Megjegyzés
A telefon csengőhangja és a beszélő fél hangja csak az
első hangszórókból hallható.
Hívás elutasítása
Hívás kezdeményezése tárcsázással
1
Hívás befejezése
Nyomja meg ismét a CALL gombot.
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [DIAL NUMBER] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a megfelelő
számjegyekhez a telefonszám
beírásához, majd az utolsó számjegy
után a [ ] (szóköz) állásba, és nyomja
meg az ENTER gombot.*
Hívás kezdeményezése
Hívás kezdeményezése
a telefonkönyvből
1
2
3
4
Ezzel fel is vette a hívást.
* A digitális kijelzés léptetéséhez nyomja meg
a / (SEEK –/+) gombot.
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva
a készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki az egyik telefont, majd nyomja
meg a tárcsát.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [PHONE BOOK] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
Forgassa a vezérlőtárcsát a felhívni
kívánt fél monogramjához, és nyomja
meg a tárcsát.
Forgassa a vezérlőtárcsát a felhívni
kívánt fél nevéhez, és nyomja meg
a tárcsát.
14HU
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva
a készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki az egyik telefont, majd nyomja
meg a tárcsát.
Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.
A PBAP profilt támogató mobiltelefonok esetén
a telefonkönyvből és a hívásnaplóból is tárcsázhat.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva a készülékhez,
válassza ki az egyik telefont.
Forgassa a vezérlőtárcsát a felhívni kívánt
fél nevéhez vagy telefonszámához,
és nyomja meg a tárcsát.
Megjegyzés
A kijelzőn a [_] jel jelenik meg a [#] jel helyett.
Hívás kezdeményezése újratárcsázással
1
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva
a készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki az egyik telefont, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki
a [REDIAL] lehetőséget, majd nyomja
meg a tárcsát.
Ezzel fel is vette a hívást.
Hívás kezdeményezése hangparanccsal
Hangparancsos hívást támogató mobiltelefonok
esetén hangparancsok kimondásával is
kezdeményezhet hívást.
1
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva
a készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki az egyik telefont, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [VOICE DIAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
Másik lehetőség: nyomja meg és tartsa nyomva
a VOICE gombot 2 másodpercnél hosszabb
ideig.
3
Mondja ki hangosan a mobiltelefonban
tárolt hangparancsot.
A telefon felismeri a hangparancsot,
és tárcsázni kezdi a másik felet.
Kilépés a hangparancsos üzemmódból
Nyomja meg a VOICE gombot.
Telefonálás közben elérhető
funkciók
Hasznos funkciók
Sony | Music Center alkalmazás
iPhone és Android™ alapú
okostelefonokhoz
Szükséges a „Sony | Music Center” alkalmazás
legújabb verziójának letöltése; iPhone esetén
az App Store-ból, androidos okostelefon esetén
pedig a Google Play Áruházból.
Megjegyzések
 Fontos, hogy biztonsági okokból mindig a helyi
közlekedési előírásoknak és jogszabályoknak
megfelelően használja az elektronikus készülékeket,
és vezetés közben ne használja az alkalmazást.
 A „Sony | Music Center” alkalmazással iPhone-ról és
androidos okostelefonokról vezérelhetők a Sony
„Sony | Music Center”-kompatibilis audioeszközei.
 A „Sony | Music Center” alkalmazással vezérelhető
lehetőségek köre a csatlakoztatott eszköztől függ.
 A „Sony | Music Center” használatáról az iPhone-ra
vagy az androidos okostelefonra vonatkozó
ismertetőben tájékozódhat.
 A „Sony | Music Center” alkalmazással kapcsolatos
további részleteket a következő URL-címen talál:
http://www.sony.net/smcqa/
 A kompatibilis iPhone-/Androidokostelefontípusokról lásd az alábbi webhelyet.
iPhone esetében: nyissa meg az App Store-t
Androidos okostelefon esetében: nyissa meg a
Google Play Áruházat
Csengőhang hangerejének módosítása
A telefon csöngése közben a vezérlőtárcsa
forgatásával állíthat a csengetési hangerőn.
A másik fél hangjának erősítése vagy halkítása
Beszélgetés közben a vezérlőtárcsa forgatásával
állíthat a csengetési hangerőn.
Sony | Music Center kapcsolat
létrehozása
1
Mikrofon hangerejének módosítása
Nyomja meg a MIC gombot.
A kívánt hangerőt a [MIC-LOW] (halk), [MIC-MID]
(közepes) és [MIC-HI] (magas) értékek közül
választhatja ki.
Visszhang és zajszint csökkentése
(visszhangszűrő és zajszűrő mód)
Nyomja meg és tartsa nyomva a MIC gombot.
A választható módok: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Az audioeszköz kiválasztásához nyomja meg a
MENU gombot, majd válassza ki a [BLUETOOTH]
beállítás  [AUDIO DEV] lehetőségét (20. oldal).
2
Indítsa el a „Sony | Music Center”
alkalmazást.
3
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [SONY APP] lehetőséget, majd nyomja
meg a tárcsát.
4
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [CONNECT] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
A kihangosítás bekapcsolása és kikapcsolása
Hívás közben a MODE gombbal adhatja át a hívást
a mobiltelefonról az autós médialejátszóra,
illetve fordítva.
Megjegyzés
Egyes mobiltelefonokon ez a művelet nem hajtható végre.
Csatlakoztassa az iPhone-t vagy az
androidos okostelefont BLUETOOTH-on
keresztül (7. oldal).
A készülék elkezdi az iPhone-os vagy androidos
kapcsolat felépítését.
Az alkalmazás használatáról az iPhone-os vagy
az androidos alkalmazás súgójában tájékozódhat.
15HU
Ha megjelenik az eszköz száma
Ha megjelent a szám (például 123456), válassza
a [Yes] lehetőséget az iPhone-on vagy az androidos
okostelefonon.
Kapcsolat bontása
1
2
Nyomja meg a MENU gombot, a vezérlőtárcsát
forgatva válassza a [SONY APP] lehetőséget,
majd nyomja meg a tárcsát.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a [CONNECT]
beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
A jelforrás vagy a lejátszóalkalmazás
kiválasztása
A jelforrás vagy a lejátszóalkalmazás az iPhone-on
vagy androidos okostelefonon is kiválasztható.
A jelforrás választása
Nyomja meg az SRC gombot, akár többször is, amíg
a kívánt jelforráshoz nem ér. Ezzel egyenértékű,
ha csak egyszer nyomja meg az SRC gombot,
majd a vezérlőtárcsát a kívánt jelforráshoz forgatja,
végül megnyomja az ENTER gombot.
Jelforrások listájának megjelenítése
Nyomja meg a SRC gombot.
Hangfelismerés használata
(csak androidos okostelefonok
esetén)
1
Tartsa nyomva a VOICE gombot
a hangfelismerés bekapcsolásához.
2
Mondja ki hangosan a kiadni
szándékozott hangutasítást a mikrofonba.
Hangfelismerés kikapcsolása
Nyomja meg a VOICE gombot.
Megjegyzések
 Előfordulhat, hogy bizonyos esetekben nem működik
a hangfelismerés.
 A hangfelismerés működését akadályozhatja
a csatlakoztatott androidos okostelefon teljesítménye.
 A funkciót olyan szituációkban ajánlott használni,
ahol a zaj – például a motorzaj – minimális szintű.
A Siri Eyes Free használata
A válasz ikon megérintésével válaszolhat egy
üzenetre.
A Siri Eyes Free lehetővé teszi, hogy
hangparancsokkal és diktálással vezérelje
iPhone-ját. A funkció használatához az
automatikus BLUETOOTH-párosítási funkcióval
kell csatlakoztatnia egymáshoz az iPhone-t és az
autós médialejátszót. A funkcióhoz iPhone 4s vagy
újabb típusú készülék szükséges. Fontos, hogy az
iPhone-on az iOS legújabb verziója fusson.
A funkció használata előtt el kell végeznie az
iPhone és a készülék közötti BLUETOOTHregisztrációt és a kapcsolat konfigurálását.
A részleteket lásd: „BLUETOOTH-eszközök
előkészítése” (7. oldal).
Az iPhone kiválasztásához nyomja meg a MENU
gombot, majd válassza ki a [BLUETOOTH] beállítás
 [AUDIO DEV] lehetőségét (20. oldal).
1
1
SMS felolvastatása a hangkalauzzal
(csak androidos okostelefonok esetén)
Az SMS-üzenetek érkezésükkor automatikusan
felolvasásra kerülnek a jármű hangsugárzóin
keresztül.
A beállítási lehetőségekről az alkalmazás
súgójában olvashat.
Válasz SMS-re (csak androidos
okostelefonok esetén)
2
3
Aktiválja a „Sony | Music Center” alkalmazást,
majd érintse meg a [Reply] (válasz) ikont.
A Sony | Music Center képernyőjén megjelenik az
üzenetmező.
Diktálja le az üzenetet.
A Sony | Music Center képernyőjén megjelenik
a diktálásnak megfelelő üzenetváltozatok listája.
Forgassa a kívánt üzenethez a vezérlőtárcsát,
és nyomja meg.
A telefon elküldi az SMS-t.
A hang és a kijelző beállításainak
módosítása
A hang és a kijelző beállításai iPhone-on és androidos
okostelefonon keresztül is módosíthatók.
A beállítási lehetőségekről az alkalmazás
súgójában olvashat.
16HU
Aktiválja az iPhone Siri funkcióját.
Ennek módjáról az iPhone használati
útmutatóban tájékozódhat.
2
Tartsa nyomva a VOICE gombot
2 másodpercnél hosszabb ideig.
Ekkor megjelenik a hangparancsok képernyője.
3
Az iPhone csipogása után beszéljen
a mikrofonba.
Az iPhone ismét csipog egyet, és a Siri
válaszolni kezd.
A Siri Eyes Free kikapcsolása
Nyomja meg a VOICE gombot.
Megjegyzések
 Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy az
iPhone nem ismeri fel a beszédet. (Tipikusan ilyen
helyzet, ha egy mozgó autóban próbálkozik vele.)
 Ha az iPhone jele gyenge vagy szakadozik,
előfordulhat, hogy a Siri Eyes Free nem működik
tökéletesen, vagy megnő a válaszideje.
 Az iPhone üzemi körülményei is okozhatnak olyan
szituációt, amikor a Siri Eyes Free üzemképtelen,
vagy leáll.
 Ha az iPhone-on egy szám BLUETOOTH-kapcsolaton
keresztüli lejátszását kezdeményezi, a lejátszás
indulásával egy időben a Siri Eyes Free automatikusan
leáll, a készülék pedig a BLUETOOTH jelforrásra vált.
 Ha lejátszás közben aktiválja a Siri Eyes Free funkciót,
a készülék akkor is átválthat a BLUETOOTH jelforrásra,
ha nem választott lejátszani kívánt számot.
 Ha USB-porton keresztül csatlakoztatja az iPhone-t,
előfordulhat, hogy a Siri Eyes Free nem fog
kifogástalanul működni, esetleg leáll.
 Az iPhone készülék USB-n keresztül történő
csatlakoztatása közben ne aktiválja a Sirit az iPhoneon. Ilyenkor is előfordulhat, hogy a Siri Eyes Free nem
fog tökéletesen működni, vagy leáll.
 Amíg a Siri Eyes Free aktív, a készülék nem ad hangot
a hangszórókra.
Beállítások
Kilépés a DEMO módból
A készülék a jelforrás kikapcsolása esetén
megjeleníti az órát és a bemutató kijelzőt.
Ez az üzemmód kikapcsolható.
1
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [DEMO] beállítást, majd nyomja meg
a tárcsát.
3
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [DEMO-OFF] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
Megtörtént a beállítás.
4
Nyomja meg kétszer a
(vissza) gombot.
A kijelző visszatér a normál rádiós/lejátszási
módba.
Beállítások megadása
A beállítások az alábbi kategóriákban adhatók meg:
Általános beállítások (GENERAL), hangbeállítások
(SOUND), kijelző beállításai (DISPLAY), BLUETOOTHbeállítások (BLUETOOTH), Sony | Music Center
beállításai (SONY APP)
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
Forgassa a vezérlőtárcsát a beállítási
kategóriához, majd nyomja meg.
A beállítások és parancsok köre a jelforrásoktól
és az egyéb beállításoktól függ.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
beállításhoz vagy értékhez, és nyomja
meg.
Visszatérés az előző képernyőre
Nyomja meg a
(vissza) gombot.
17HU
Általános beállítások
(GENERAL)
AREA (terület)
Meghatározza a készülék használatának
területét/régióját: [EUROPE], [RUSSIA].
Ha az aktuálisan beállított terület/régió
megváltozik, a készülék alaphelyzetbe áll,
majd az óra látható.
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
DEMO (bemutató mód)
A kijelző bemutató módjának aktiválása:
[ON], [OFF].
CLOCK ADJ (óra beállítása) (7. oldal)
BEEP (hangjelzés)
Hangjelzések bekapcsolása: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatikus kikapcsolás)
Miután az egységet kikapcsolták és az óra
megjelenik a kijelzőn (azaz tartsa lenyomva
1 másodpercig az SRC gombot), az egység egy
bizonyos idő után automatikusan kikapcsol:
[ON] (30 perc), [OFF].
STEERING (kormány)
A kormánykeréken található távirányítógombok
funkcióinak beállítása és alaphelyzetbe állítása.
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
STR CONTROL (kormánykerekes távirányítás)
A csatlakoztatott távirányító beviteli módjának
kiválasztása. A megfelelő működés érdekében
a használat előtt ellenőrizze, hogy a
csatlakoztatott távvezérlő is hasonló módra
van-e beállítva.
CUSTOM (egyéni)
A kormánykerék távvezérlőjének bemeneti
módja
PRESET (programhely)
Vezetékes távirányítók beviteli módja,
kivéve a kormánykeréken található
távirányítógombokat.
(A rendszer automatikusan kiválasztja
a [RESETCUSTOM] művelet végrehajtása
esetén.)
EDIT CUSTOM (egyéni mód szerkesztése)
A kormánykeréken található távirányítógombok
beállítása a különböző funkciókra (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK):
 Forgassa a vezérlőtárcsát a kormánykeréken
lévő távvezérlőszervhez rendelendő
funkcióhoz, és nyomja meg a tárcsát.
 Amíg a [REGISTER] felirat villog, tartsa
nyomva a kormánykeréknek a funkcióhoz
rendelendő gombját. A regisztrálás sikere
esetén világítva marad a [REGISTERED]
felirat.
18HU
 A további funkciókat hasonló módon, az 
és . lépés megismétlésével rendelheti
a gombokhoz.
(Csak akkor érhető el, ha az [STR CONTROL]
beállítás értéke [CUSTOM].)
RESETCUSTOM (egyéni mód visszaállítása)
A kormánykeréken található távirányítógombok
regisztrált funkcióinak alaphelyzetbe állítása:
[YES], [NO].
(Csak akkor érhető el, ha az [STR CONTROL]
beállítás értéke [CUSTOM].)
Megjegyzések
 A beállítások megadása közben a készülék csak
gombokkal vezérelhető. A biztonság érdekében
csak parkolás után módosítsa ezeket
a beállításokat.
 Ha hiba történik a regisztrációs műveletek során,
minden korábbi információ és beállítás
megmarad. A regisztrációt elegendő a hibát
okozó funkció regisztrációjától újrakezdeni.
 Előfordulhat, hogy a funkció egyes járművekben
nem használható. A járművek kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
USB MODE (USB-mód)
Megváltoztatja az USB-módot: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Csak az USB-forrás kiválasztása esetén érhető el.)
CT (pontos idő)
A CT funkció aktiválása: [ON], [OFF].
AF/TA (alternatív frekvenciák/közlekedési hírek)
Az AF (alternatív frekvenciák) és a TA
(közlekedési hírek) beállítás kiválasztása:
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL (regionális)
Rádióadások vételének korlátozása adott
körzetre: [ON], [OFF].
(Csak FM-adás vétele esetén érhető el.)
BTM (best tuning memory – legjobb hangolás
memóriába) (10. oldal)
(Csak a rádió működése közben érhető el.)
FIRMWARE (firmware)
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
A firmware új verziójának keresése és telepítése.
A részletekről a hátoldalon feltüntetett
támogatási weboldalon tájékozódhat.
FW VERSION (firmware-verzió)
A készüléket üzemeltető firmware
verziószámának megjelenítése.
FW UPDATE (firmware-frissítés)
A firmware-frissítési folyamat megkezdése:
[YES], [NO].
A firmware frissítése néhány percet vesz
igénybe. A frissítés közben ne állítsa a gyújtást
OFF állásba, és ne vegye ki az USB-eszközt.
Hangbeállítások (SOUND)
Ez a beállítási menü nem érhető el, ha a forrás ki
van kapcsolva, és az óra látható.
EQ10 PRESET (EQ10 programhely)
Választás 10 hangszínszabályozó görbe közül,
vagy kikapcsolás:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*,
[CUSTOM].
A hangszínszabályozó görbe beállítása
mindegyik forrás esetén külön tárolható.
* A [KARAOKE] csökkenti az éneksáv hangját,
de azt nem lehet teljesen eltávolítani
a lejátszás során. Emellett a mikrofon
használata nem támogatott.
EQ10 CUSTOM (EQ10 egyéni)
Az EQ10 beállítás [CUSTOM] értékéhez tartozó
paraméterek beállítása.
A hangszínszabályozó görbe beállítása:
[B1] 32 Hz, [B2] 63 Hz, [B3] 125 Hz, [B4] 250 Hz,
[B5] 500 Hz, [B6] 1 kHz, [B7] 2 kHz, [B8] 4 kHz,
[B9] 8 kHz, [B10] 16 kHz.
A hangerő –6 dB és +6 dB között, 1 dB-es
lépésekben szabályozható.
BALANCE (balansz)
A bal és jobb oldali hangsugárzók egymáshoz
viszonyított erősségének beállítása: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15] (a bal oldaliak
hangsúlyozásától a jobb oldaliak hangsúlyozása
felé haladva).
FADER (egyensúlyszabályzó)
Az első és hátsó hangsugárzók egymáshoz
viszonyított erősségének beállítása: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
SUBWOOFER (mélysugárzó)
SUBW LEVEL (mélysugárzó hangereje)
A mélysugárzó hangerősségének beállítása:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(A legalacsonyabb értéket az [ATT] felirat jelzi.)
SUBW PHASE (mélysugárzó fázisa)
A mélysugárzó fázisának kiválasztása:
[NORMAL], [REVERSE].
LPF FREQ (aluláteresztő szűrő frekvenciája)
A mélysugárzó vágási (cut-off) frekvenciájának
beállítása: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (felüláteresztő szűrő frekvenciája)
Az első/hátsó hangszórók vágási (cut-off)
frekvenciája: [OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOLUME (AUX aljzat hangereje)
Az AUX aljzaton keresztül csatlakoztatott
eszközök relatív hangereje: [+18 dB] – [0 dB] –
[-8 dB].
A funkció használata esetén nem kell külön
beállítani a hangerőt a jelforrások közötti
váltások esetén.
(Csak az AUX bemenet kiválasztása esetén
érhető el.)
BTA VOLUME (BLUETOOTH-on keresztül való
lejátszás hangereje)
A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközök relatív
hangerejének beállítása: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
A funkció használata esetén nem kell külön
beállítani a hangerőt a jelforrások közötti
váltások esetén.
(Csak akkor érhető el, ha BT hang vagy
alkalmazás van kiválasztva.)
Kijelzőbeállítások (DISPLAY)
DIMMER (halványítás)
A kijelző fényerejének megváltoztatása:
[OFF], [ON], [AUTO], [CLK] (óra).
(Az [AUTO] funkció csak a világításvezérlőrendszer csatlakoztatását, és a fényszórók
bekapcsolását követően használható.)
Annak beállításához, hogy ez a funkció csak egy
rögzített időszakban legyen aktív, válassza ki
a [CLK] lehetőséget, majd állítsa be a kezdési és
befejezési időpontot.
 A fényerő beállítása a halványító funkció
bekapcsolt állapota esetén:
Állítsa a [DIMMER] lehetőséget [ON] állásba,
majd adja meg a [BRIGHTNESS] értékét.
 A fényerő beállítása a halványító funkció
deaktivált állapota esetén:
Állítsa a [DIMMER] lehetőséget [OFF] állásba,
majd adja meg a [BRIGHTNESS] értékét.
A fényerő beállítását tárolja és alkalmazza a
készülék, ha a halványítási funkciót aktiválják
vagy deaktiválják.
BRIGHTNESS (fényerő)
A kijelző fényerejének beállítása. A fényerőszint
beállításai: [1] – [10].
BUTTON-C (gombszín)
Gyári vagy saját szín beállítása a gombokhoz.
COLOR (szín)
Itt választhat a 15 gyári szín, illetve az 1 saját
szín közül.
CUSTOM-C (saját szín)
Saját szín beállítása a gombokhoz.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Az egyes összetevőkhöz beállítható értékek:
[0] – [32] (azonban nem lehet mindhárom
összetevő értéke [0]).
19HU
SOUND SYNC (hangszinkronizálás)
A kivilágítás és a hang szinkronizálásának
aktiválása: [ON], [OFF].
(Nem használható, amikor nincs kijelölve forrás
és az óra megjelenik a kijelzőn.)
AUTO SCROLL (automatikus görgetés)
A hosszú feliratok automatikus görgetése:
[ON], [OFF].
(AUX jelforrás és rádió esetén nem érhető el.)
BLUETOOTH-beállítások
(BLUETOOTH)
PAIRING (párosítás) (8. oldal)
Legfeljebb két BLUETOOTH-eszköz csatlakoztatása:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
A [DEVICE 1] vagy [DEVICE 2] a párosítás után
a párosított eszköz nevére fog változni.
AUDIO DEV (audioeszköz)
Az audioeszköz kiválasztása. A [*] felirat jelenik
meg a [DEVICE 1] eszközzel vagy az aktuális
A2DP-kompatibilis audioeszközzel párosított
eszközön.
RINGTONE (csengőhang)
Beállítható, hogy a csengőhang az autós
médialejátszó hangsugárzóin vagy a
csatlakoztatott mobiltelefonon szólaljon-e meg:
[1] (autós médialejátszó), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANSWER (automatikus válasz)
Az egység beállítása a beérkező hívások
automatikus fogadására: [OFF], [1] (kb. 3 másodperc
után), [2] (kb. 10 másodperc után).
AUTO PAIR (automatikus párosítás)
BLUETOOTH-párosítás automatikus indítása 5.0-s
vagy újabb verziójú iOS-készülék USB-n keresztül
való csatlakoztatása esetén: [ON], [OFF].
BT SIGNAL (BLUETOOTH-jel) (9. oldal)
A BLUETOOTH-funkció bekapcsolása és
kikapcsolása.
BT INITIAL (BLUETOOTH-visszaállítás)
A BLUETOOTH-beállítások (párosítási adatok,
eszközadatok stb.) visszaállítása a gyári
értékekre: [YES], [NO].
A készülék selejtezésekor állítsa vissza
a beállítások alapértelmezett értékeit.
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
20HU
Sony | Music Center alkalmazás
beállítása (SONY APP)
AUTO LAUNCH (automatikus indítás)
A „Sony | Music Center” automatikus indításának
aktiválása: [ON], [OFF].
Ha az [ON] elem van kiválasztva, a „Sony | Music
Center” alkalmazás automatikusan fog
csatlakozni a BLUETOOTH-kapcsolat létrejöttével.
CONNECT (csatlakozás)
A „Sony | Music Center” funkció létrehozása és
megszüntetése (csatlakozás).
További információk
A firmware frissítése
Ha új frissítés jelenik meg, nyissa meg a hátoldalon
feltüntetett weboldalt, és kövesse az ott megjelenő
útmutatást.
Megjegyzések
 A firmware frissítéséhez USB-eszköz szükséges
(nem tartozék). Mentse a frissítőfájlt az USB-eszközre,
és csatlakoztassa az eszközt az USB-porthoz, majd
végezze el a frissítési műveletet.
 A firmware frissítése néhány percet vesz igénybe.
A frissítés közben ne állítsa a gyújtást OFF állásba,
és ne vegye ki az USB-eszközt.
Óvintézkedések
 Ha a jármű közvetlen napfénynek kitett helyen
várakozott, használat előtt várja meg, amíg lehűl
a készülék.
 Ne hagyja a várakozó járműben a zenelejátszókat,
mivel a közvetlen napfény keltette forróság
károsíthatja őket.
 A motoros rádióantenna automatikusan
emelkedik ki és húzódik vissza.
 A készülékkel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek:
 Címkézett és matricázott lemezek, illetve
amelyekre valamilyen öntapadó anyag vagy
papír van ragasztva. Az ilyen lemezek
lejátszásának kísérlete hibás működést vagy
lemezkárosodást okozhat.
 Nem szabványos formájú lemezek (például szív,
négyzet, csillag stb. alakú lemezek). Az ilyen
lemezek lejátszásának megkísérlése
károsíthatja a készüléket.
 8 cm-es (3 1/4 hüvelykes) lemezek.
Megjegyzések a CD-R/CD-RW típusú
lemezekhez
 Ha a többmenetes lemez CD-DA menettel
kezdődik, akkor CD-DA lemezként ismeri fel
a készülék, az egyéb meneteket pedig nem
játssza le.
 A készülékkel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek:
 Gyenge felvételi minőségű CD-R és CD-RW
típusú lemezek.
 Nem kompatibilis lemezíró készülékkel
előállított CD-R és CD-RW típusú lemezek.
 Nem megfelelően lezárt CD-R és CD-RW típusú
lemezek.
 Nem zenei CD formátumban, és nem is az
ISO9660 Level 1 vagy Level 2, illetve a Joliet
vagy Romeo szabványnak megfelelő MP3formátumban vagy többmenetes formátumban
írt lemezek.
Párakicsapódás
Ha a készülékben pára csapódhatott le, vegye ki
belőle a lemezt, és várjon egy órát, hogy
elpárologhasson a nedvesség, különben
meghibásodhat a készülék.
A jó hangminőség megőrzése
A hangfájlok lejátszási sorrendje
Mappa (album)
Hangfájl (szám)
Kerülje a folyadékok érintkezését a készülékkel és
a lemezekkel.
A lemezekkel kapcsolatos megjegyzések
 Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napfénynek
vagy hőforrások (például hővezetékek) hőjének,
és ne hagyja közvetlen napsütésben álló
járműben.
 Lejátszás előtt töröljön le
minden lemezt egy
törlőkendővel, a közepétől
a széle felé haladva.
Ne használjon oldószert,
például benzint, hígítót és
kereskedelemi forgalomban
kapható más tisztítószereket.
 A készüléket a CD
szabványnak megfelelő lemezek lejátszására
tervezték. A DualDisc-lemezek és a
másolásvédelmi technológiákkal kódolt
egyes zenei lemezek nem felelnek meg a CD
szabványnak, és ezért elképzelhető,
hogy nem játszhatók le ezzel a készülékkel.
21HU
Kompatibilis iPodok
Specifikációk
 A készülékhez csatlakoztatható iPod-modelleket
az alábbi táblázat foglalja össze. Használat előtt
frissítse az iPod operációs rendszerét.
Kompatibilis iPhone és iPod típusok
Típus
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generáció)


iPod touch
(5. generáció)


iPod nano
(7. generáció)

 A „Made for iPod” és a „Made for iPhone”
kifejezés jelzi, ha egy elektronikus készüléket
vagy kelléket kifejezetten úgy terveztek meg,
hogy iPodokhoz vagy iPhone-okhoz lehessen
csatlakoztatni, és a gyártó tanúsította, hogy
megfelel az Apple teljesítménnyel kapcsolatos
normáinak. Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért vagy a biztonsági és törvényi
előírásoknak való megfeleléséért. Ne feledje,
hogy ennek a tartozéknak és egy iPod vagy
iPhone készüléknek az együttes használata
befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.
Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült kérdésére
nem talál választ ebben az útmutatóban,
a legközelebbi Sony-márkaképviselet készséggel
áll rendelkezésére.
22HU
Tuner rész
FM
Programkeresési frekvenciatartomány:
Ha az [AREA] beállítása [EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
Ha az [AREA] beállítása [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz
(50 kHz-es lépésköz)
FM3: 65–74 MHz (30 kHz-es lépésköz)
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Hangolási érzékenység: 7 dBf
Szelektivitás: 75 dB 400 kHz-en
Jel–zaj viszony: 73 dB
Szeparáció: 50 dB 1 kHz-en
Frekvenciaátvitel: 20 Hz – 15 000 Hz
MW/LW
Programkeresési frekvenciatartomány:
MW: 531 kHz – 1 602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Érzékenység: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-lejátszó
Jel–zaj viszony: 95 dB
Frekvenciaátvitel: 20–20 000 Hz
Ingadozás (wow és flutter): mérhetőségi határ alatt
Maximális értékek*1:
Mappák (albumok)*2: 150
Fájlok (zeneszámok) és mappák*3: 300
fájl- és mappanévből megjeleníthető karakterek
száma:
32 Joliet formátum esetén, és 64 Romeo
formátum esetén
Megfelelő kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
*1 Csak CD-R/CD-RW esetén
*2 A legfelső szintű mappával együtt
*3 Ha a mappa/fájl neve nagy számú karaktert
tartalmaz, kevesebb lehet a mért értéknél.
USB-lejátszó
Interfész: USB (Full speed)
Maximális feszültség: 1 A
A felismerhető mappák és fájlok maximális száma:
Mappák (albumok): 256
Mappánkénti fájlok (zeneszámok): 256
Kompatibilis Android Open Accessory protokoll
(AOA): 2.0
Megfelelő kodek:
MP3 (.mp3)
Bitsebesség: 8 kb/s – 320 kbps (akár változó
bitsebességű (VBR) fájlok is)
Mintavételi frekvencia: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Bitsebesség: 32–192 kbps (akár változó
bitsebességű (VBR) fájlok is)
Mintavételi frekvencia: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitmélység: 16 bit, 24 bit
Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz, 48 kHz
Vezeték nélküli kommunikáció
Kommunikációs rendszer:
BLUETOOTH 3.0-s alapváltozat
Kimenet:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(maximális vezetés +1 dBm)
Legnagyobb kommunikációs hatótáv*1:
Körülbelül 10 m-es hatótávolság
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer: FHSS
Támogatott BLUETOOTH-profilok*2:
A2DP (hangtovábbítási profil), 1.3-as verzió
AVRCP (hang- és videólejátszás távirányítási
profilja), 1.3-as verzió
HFP (kihangosítós telefonálási profil),
1.6-os verzió
PBAP (telefonkönyv-elérési profil)
SPP (Serial Port Profile)
Megfelelő kodek:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 A tényleges hatótáv a készülékek között elhelyezkedő
akadályoktól, az esetlegesen hatótávolságban lévő
mikrohullámú sütők körül kialakult mágneses tértől,
a sztatikus elektromosságtól, a vételi érzékenységtől,
az antenna teljesítményétől, az operációs rendszertől,
a használt szoftveralkalmazástól és más tényezőktől
függ.
*2 A BLUETOOTH szabványban definiált profilok
határozzák meg a készülékek közötti BLUETOOTHkommunikáció jellegét.
NFC kommunikáció
Frekvenciasáv és a maximális teljesítmény specifikációi
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m 10 méteren
Erősítő
Kimenet: Hangsugárzó-kimenetek
Hangsugárzó-impedancia: 4–8 Ω
Maximális kimeneti teljesítmény: 55 W × 4
(4 Ω impedancia mellett)
Általános
Kimeneti aljzatok:
Kimeneti audiocsatlakozók (FRONT, REAR, SUB)
Motoros antenna/erősítő vezérlőjének
csatlakozója (REM OUT)
Bemenetek:
Távvezérlő csatlakozója
Antenna-bemeneti csatlakozóaljzat
Mikrofoncsatlakozó
Bemeneti AUX-csatlakozó (sztereó mini jack aljzat)
USB-port
Energiaellátási követelmények: 12 V-os
egyenáramú személygépjármű-akkumulátor
(negatív földeléssel)
Névleges áramfelvétel: 10 A
Méret:
Kb. 178 mm × 100 mm × 177 mm
(7 1/8 hüvelyk × 4 hüvelyk × 7 hüvelyk)
(szé/ma/mé)
Foglalat mérete:
Kb. 182 mm × 111 mm × 159 mm
(7 1/4 hüvelyk × 4 3/8 hüvelyk × 6 3/8 hüvelyk)
(szé/ma/mé)
Tömeg: Kb. 1,4 kg
A csomag tartalma:
Fő egység (1 db)
Mikrofon (1 db)
Beszerelési és csatlakoztatási alkatrészek (1 szett)
Egyes kereskedők nem forgalmazzák a kiegészítők
teljes választékát. Erről az adott kereskedőtől kérhet
részletes tájékoztatást.
A kivitel és a műszaki adatok bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
Védjegyek
A Bluetooth® szó és embléma a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegye; a Sony Corporation licenccel
rendelkezik az ilyen megjelölések használatára.
A többi védjegy és márkanév a vonatkozó
jogtulajdonos tulajdonát képezi.
Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
A termék egyes részei a Microsoft Corporation
szellemi tulajdonjogainak védelme alá esnek.
Az ilyen technológiák e terméken kívüli használata
vagy terjesztése kizárólag a Microsoft vagy
valamely hivatalos leányvállalatának megfelelő
engedélyével lehetséges.
23HU
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano,
az iPod touch és a Siri kifejezés az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban. Az App Store
az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és
a kapcsolódó szabadalmakat a Fraunhofer IIS és
a Thomson licenceli.
A Google, az Android és a Google Play a Google
Inc. védjegyei.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009, Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met
(A szoftver eredeti vagy módosított verziójának
forráskódként vagy bináris formában megvalósuló
terjesztését az alábbi rendelkezések szabályozzák):
 Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer. (A forráskód
továbbterjesztett csomagjainak meg kell őrizniük
a fenti szerzői jogi nyilatkozatot, a jelen
rendelkezéseket, valamint az alábbi
nyilatkozatot.)
 Redistributions in binary form must reproduce
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution. (A szoftver bináris
formátumban terjesztett változatainak a hozzájuk
kapcsolódó és velük terjesztett dokumentációban
és más anyagokban meg kell őrizniük a fenti
szerzői jogi nyilatkozatot, a jelen rendelkezéseket,
valamint az alábbi nyilatkozatot.)
 Neither the name of the Xiph.org Foundation
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written
permission. (Sem a Xiph.org Foundation név, sem
a közreműködők neve nem használható fel
kifejezett előzetes írásbeli engedély nélkül a jelen
szoftverből származó termékek promotálására.)
JELEN SZOFTVERT A SZERZŐIJOG-TULAJDONOSOK
ÉS KÖZREMŰKÖDŐK AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN
BIZTOSÍTJÁK, KIFEJEZETTEN KIZÁRVA MINDENNEMŰ
KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA
VAGY ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA
VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. AZ
ALAPÍTVÁNY ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK
SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT,
VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ VAGY
KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE NEM
KIZÁRÓLAGOS JELLEGGEL A CSERETERMÉKEK VAGY
SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A HASZNÁLAT
VESZTESÉGÉT, AZ ADATVESZTÉST VAGY A
PROFITVESZTESÉGET, ILLETVE AZ ÜZEMIDŐKIESÉST), BÁRHOGYAN OKOZTÁK ÉS BÁRMILYEN
JOGÉRTELMEZÉS ALAPJÁN, AKÁR SZERZŐDÉSES
JOGVISZONYBAN, SAJÁT FELELŐSSÉG ALAPJÁN
VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI JOGVISZONY SORÁN
(BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) KÖVETKEZETT
BE, ÉS AMELYET BÁRMILYEN MÓDON A SZOFTVER
HASZNÁLATA OKOZOTT, FÜGGETLENÜL ATTÓL,
HOGY FIGYELMEZTETTEK-E ILYEN KÁROK
FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE.
Hibaelhárítás
Az alábbi útmutató segítséget nyújt a készülékkel
kapcsolatos problémák megoldásában.
Mindenekelőtt ellenőrizze a készülék
csatlakoztatási és kezelési útmutatóját.
A biztosíték használata és a készülék kiszerelése
a műszerfalból: „Csatlakoztatás és beszerelés”
(31. oldal).
Ha nem sikerül megoldani a problémát, látogasson
el a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalra.
Általános
Nincs hang, vagy nagyon halk a hang
 Ha 2 hangszórós rendszert használ,
a hosszmetszeti egyensúlyszabályzó ([FADER])
nem 2 hangszórós konfigurációhoz van beállítva.
 Nagyon alacsony értékre van állítva a hangerő
a készüléken vagy a csatlakoztatott eszközön.
 Növelje a hangerőt a készüléken vagy
a csatlakoztatott eszközön.
Nem csipog a készülék
 Az opcionálisan használható erősítő csatlakoztatva
van a készülékhez, és ezért nem a beépített
erősítőt használja.
Törlődött a készülék memóriája.
 Kihúzták a tápkábelt, vagy érintkezési hibás
a kábel, illetve kivették – vagy nem megfelelően
csatlakoztatták – a jármű akkumulátorát.
24HU
Törlődtek a tárolt rádióadók és törlődött
a pontos idő.
Kioldott a biztosíték.
A készülék zajt hallat a gyújtáskapcsoló
elforgatásakor
 A vezetékeket nem megfelelően csatlakoztatták
a jármű elektronikus eszközeinek áramellátását
biztosító csatlakozóhoz.
Zenelejátszás vagy rádiózás közben bekapcsol
a bemutató mód
 Ha a [DEMO-ON] beállítás mellett 5 másodpercig
nem kap vezérlési parancsot a készülék,
bemutató módra vált.
 Ha ezt nem szeretné, aktiválja a [DEMO-OFF]
beállítást (18. oldal).
Nem jelenik meg semmi a kijelzőn (vagy
eltűnnek róla az információk)
 Be van kapcsolva – azaz [DIMMER-ON] értékre
van állítva – a halványítási funkció (19. oldal).
 Az OFF gomb nyomva tartása esetén elsötétül
a kijelző.
 Az OFF gomb ismételt megnyomásával újra
megjeleníthető a kijelző tartalma.
A kijelző/világítás villog.
 Nincs megfelelő áramellátás.
 Ellenőrizze, hogy az autó akkumulátora
elegendő áramot biztosít-e a készüléknek.
(12 V-os egyenáram szükséges.)
Nem működnek a kezelőgombok.
Nem adja ki a lemezt a készülék.
 Ezt a jelenséget csatlakoztatási hibák okozzák.
 Tartsa lenyomva a DSPL és CALL
gombokat
több, mint két másodpercig az egység
újraindításához (7. oldal).
Ezzel törli a készülék memóriáját is.
A biztonság érdekében vezetés közben soha
ne próbálja alaphelyzetbe állítani a készüléket.
Rádióadások vétele
(a) Nincs vehető rádióállomás.
Erős zaj hallható a rádióban.
 Ezt a jelenséget csatlakoztatási hibák okozzák.
 Ellenőrizze az antenna csatlakozásait.
 Ha a motoros antenna nem emelkedik ki,
ellenőrizze az antennavezérlő vezetéket.
Nem működik az automatikus hangolás.
 Túl gyengék a fogható jelek.
Az FM3 sáv 65 MHz-től 74 MHz-ig tartó
tartománya nem állítható be.
 Az [AREA] beállítása [EUROPE].
 Állítsa az [AREA] beállítást [RUSSIA] értékre
(18. oldal).
RDS
Az RDS szolgáltatások nem vehetők (ha az [AREA]
értéke [RUSSIA]).
 Az FM3 bemenet van kiválasztva.
 Válassza ki az FM1 vagy FM2 elemet.
 Az RDS-szolgáltatások nem állnak rendelkezésre
a jelenlegi régióban.
Néhány másodpercnyi rádióhallgatás után
hangolásba kezd a készülék
 A hallgatott adó nem támogatja a TP funkciót,
vagy nagyon gyengén fogható a jele.
 Kapcsolja ki a TA funkciót (11. oldal).
Nem hallhatók a közlekedési hírek
 Kapcsolja be a TA funkciót (11. oldal).
 Az adó valójában nem sugároz közlekedési
híreket, bár kompatibilis a TP funkcióval.
 Váltson másik adóra.
A PTY funkció a [- - - - - - - -] feliratot jeleníti meg
 A hallgatott adó nem RDS-adó.
 A készülék nem kapott RDS-adatokat.
 Az adó nem határozta meg az általa sugárzott
műsor típusát.
Villog a rádióadó neve
 A hallgatott adó nem sugároz másik frekvencián.
 Nyomja meg a / (SEEK –/+) gombot,
amikor villog a rádióadó neve. Ekkor a [PI SEEK]
felirat jelenik meg a kijelzőn, és a készülék
elkezdi keresni az azonos PI (programazonosító)
értékkel rendelkező további frekvenciákat.
CD-lejátszás
Nem játszható le egy lemez.
 A lemez hibás vagy szennyezett.
 A készülékben lévő CD-R vagy CD-RW típusú
lemez nem zenei lemez (21. oldal).
Nem játszhatók le az MP3 és WMA típusú fájlok.
 A lemez nem kompatibilis az MP3 vagy a WMA
formátumnak a készülék által támogatott
verziójával. A lejátszható lemezek és
adatformátumok köréről a készülék hátlapján
feltüntetett támogatási weboldalon tájékozódhat.
Lassabban kezdődik el az MP3 vagy WMA típusú
fájlok lejátszása.
 Az alábbi esetekben hosszabb időt igényelhet
a lejátszás elindítása:
 bonyolult mappaszerkezetű lemezek;
 többmenetes formátumban rögzített lemezek;
illetve
 adatok tárolására is alkalmas lemezek.
A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál a hang.
 A lemez hibás vagy szennyezett.
25HU
Lejátszás USB-s készülékekről
Nem lehet zenét lejátszani USB-hubon
(USB-elosztón) keresztül
 A készülék nem ismeri fel az USB-hubon keresztül
csatlakoztatott USB-eszközöket.
Lassabban kezdődik el az USB-n keresztüli lejátszás
 Az USB-eszköz bonyolult mappaszerkezetben
tárolja a fájlokat.
Időnként megszakad a hang.
 A magasabb bitsűrűségű fájlok lejátszása esetén
szórványosan megszakadhat a hang.
 A digitális jogvédelemmel ellátott (DRM-védett)
fájlok esetenként nem játszhatók le.
A hangfájl nem játszható le.
 A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű USBeszközök nem támogatottak.*
* A készülék a FAT16 és a FAT32 formátumot is támogatja,
de egyes USB-eszközök nem támogatják mindkét
formátumot. Bővebb információkat az USB-eszközök
kezelési útmutatójában találhat, vagy vegye fel
a kapcsolatot a gyártóval.
Az album átugrását, az elemek átugrását
(Ugrásos üzemmód), valamint a számok név
szerinti keresését (Quick-BrowZer) nem
hajthatja végre.
 Ezeket a műveleteket nem hajthatja végre,
ha egy USB-eszköz Android módban vagy iPod
van csatlakoztatva.
 Állítsa az [USB MODE] beállítást [MSC/MTP]
értékre (18. oldal).
 Távolítsa el az iPodot.
 Az eszköz USB-módja nincs a megfelelő módra
állítva.
 Győződjön meg arról, hogy az eszköz az
USB-módjának beállítása MSC/MTP.
A hang nem hallható lejátszás közben Android
módban.
 Amikor a készülék Android módban van, a hang
csak az androidos okostelefonon hallható.
 Ellenőrizze a hanglejátszó alkalmazás állapotát
az androidos okostelefonon.
 Előfordulhat, hogy a lejátszás nem működik
megfelelően az androidos okostelefonon.
NFC funkció
Az egyérintéses csatlakozás (NFC) nem
lehetséges.
 Ha az okostelefon nem válaszol az érintési
kísérletre:
 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az
okostelefonon az NFC funkció.
 Helyezze közelebb az okostelefon N
szimbólumát a készülék N szimbólumához.
 Ha az okostelefont tokban tárolja, vegye ki
belőle.
26HU
 Az NFC-jelek vételi érzékenysége az eszköztől
függ.
Ha többszöri próbálkozásra sem sikerül az
okostelefonnal való egyérintéses csatlakozás,
próbáljon meg manuálisan BLUETOOTHkapcsolatot létrehozni.
BLUETOOTH
A csatlakoztatni kívánt készülék nem érzékeli az
autós médialejátszót.
 A párosítás előtt állítsa párosítási módba az autós
médialejátszót.
 Ha a készülékhez két BLUETOOTH-eszköz
csatlakozik, más eszközök nem észlelik
a készüléket.
 Bontsa valamelyik kapcsolatot, és kerestesse
meg újra az autós médialejátszót a másik
készülékkel.
 A párosítás után kapcsolja be a BLUETOOTH-jelek
sugárzását (9. oldal).
Nem sikerül kapcsolatot létesíteni.
 A kapcsolatot az egyik készülék (az autós
médialejátszó vagy a BLUETOOTH-készülék)
vezérli, nem mindkettő.
 Vagy a BLUETOOTH-készülékről csatlakozzon
az autós médialejátszóhoz, vagy fordítva.
Nem jelenik meg az észlelt eszköz neve.
 A másik eszköz állapotától függően előfordulhat,
hogy nem kérdezhető le a neve.
Nincs csengőhang.
 A telefon csöngése közben növelje meg a
csengetési hangerőt a vezérlőtárcsa forgatásával.
 Lehet, hogy a csatlakoztatott készülék nem
megfelelő módon küldi a csengőhangot.
 Állítsa az [1] értékre a [RINGTONE] beállítást
(20. oldal).
 Az első hangszórók nincsenek csatlakoztatva
a készülékhez.
 Csatlakoztassa az első hangszórókat
a készülékhez. A telefon csengőhangja csak az
első hangszórókból hallható.
Ne hallatszik a másik fél hangja.
 Az első hangszórók nincsenek csatlakoztatva
a készülékhez.
 Csatlakoztassa az első hangszórókat
a készülékhez. A másik fél hangja csak az
első hangszórókból hallható.
A másik fél túl alacsony vagy túl magas
hangerőre panaszkodik.
 Módosítsa a megfelelő irányba a mikrofon
hangerejét (15. oldal).
Visszhang vagy zaj terheli
a telefonbeszélgetéseket.
 Csökkentse a hangerőt.
 Az EC/NC módot állítsa az [EC/NC-1] vagy az
[EC/NC-2] értékre (15. oldal).
 Erős környezeti zaj esetén próbálkozzon meg
a zajok csökkentésével.
Ha például nyitott ablakkal autózik, és nem
tökéletes az útfelület, húzza fel az ablakot.
Ha a légkondicionáló kelt nagy zajt, csökkentse
a fokozatát.
Nincs csatlakoztatva a telefon.
 Ha BLUETOOTH-on keresztül hallgat zenét,
a telefon akkor sem csatlakozik, ha megnyomja
a CALL gombot.
 Létesítsen kapcsolatot a készülékkel a telefonról.
Rossz minőségű a telefon hangja.
 A telefon hangminősége a mobiltelefon vételi
körülményeitől függ.
 Alacsony jelszint esetén keressen olyan helyet
járművével, ahol a mobiltelefon erősebb jelet
tud venni.
Nagyon halk vagy nagyon hangos a
csatlakoztatott zenelejátszó.
 A különböző zenelejátszók hangereje különböző.
 Állítsa be az optimális hangerőt a zenelejátszón
vagy a készüléken (19. oldal).
A BLUETOOTH-os zenelejátszóról játszott zene
nem folyamatos, ugrál.
 Helyezze közelebb a BLUETOOTH-os lejátszót
a készülékhez.
 Ha tokban vagy táskában tárolja a BLUETOOTH-os
zenelejátszót, vegye ki belőle, mivel ez is
csökkentheti a jelminőséget.
 A közelben rádióhullámokat kibocsátó más
BLUETOOTH-os vagy egyéb készülékek is
üzemelnek.
 Kapcsolja ki ezeket a készülékeket.
 Helyezze távolabb a többi készüléket.
 A készülék és a mobiltelefon közötti kapcsolat
felépítésekor egy pillanatra megszakad a zene.
Ez nem jelent hibás működést.
A párosítás időtúllépés miatt nem sikerül.
 Lehet, hogy a csatlakoztatni kívánt készüléken túl
rövid idő van beállítva a párosítás lebonyolítására.
 Próbálja meg a rendelkezésre álló időn belül
végrehajtani a párosítást.
Párosítás sikertelen.
 Előfordulhat, hogy az egység nem párosítható
egy korábban párosított BLUETOOTH-eszközzel
az egység inicializálása után, ha az egység
párosítási adatai a BLUETOOTH-eszközön vannak.
Ebben az esetben törölje az egység párosítási
adatait a BLUETOOTH-eszközről, majd párosítsa
őket újból.
Nem működik a BLUETOOTH-funkció.
 Kapcsolja ki az egységet az OFF gomb több,
mint 2 másodpercig tartó lenyomásával,
majd kapcsolja be újra az egységet.
Kihangosítós módban zajló telefonálás közben
nem szólalnak meg az autó hangsugárzói.
 Ha a hang a mobiltelefonból szól, állítsa át
a telefont, hogy a jármű hangszóróira küldje
a hangot.
Nem aktív a Siri Eyes Free
 Hajtsa végre a kihangosítási funkcióhoz
szükséges készülékregisztrációt a Siri Eyes Free
funkciót támogató iPhone-on.
 Aktiválja az iPhone Siri funkcióját.
 Bontsa az iPhone BLUETOOTH-kapcsolatát,
és csatlakoztassa újra a készülékhez.
Nem vezérelhető a csatlakoztatott BLUETOOTHos zenelejátszó.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott BLUETOOTHos zenelejátszó támogatja-e az AVRCP profilt.
Néhány funkció nem működik.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék
támogatja-e a kérdéses funkciókat.
A készülék váratlanul felvett egy hívást.
 A csatlakoztatott telefonon be van állítva a
hívások automatikus fogadása.
27HU
A Sony | Music Center működtetése
Az alkalmazás „Sony | Music Center”
alkalmazásban megjelenő neve nem azonos
az alkalmazás tényleges nevével.
 Indítsa el újra az alkalmazást a „Sony | Music
Center” alkalmazásban.
A „Sony | Music Center” alkalmazás BLUETOOTHon keresztül való használata közben a készülék
a kijelző szerint automatikusan [BT AUDIO]
módra vált.
 Hiba történt a „Sony | Music Center” alkalmazásban
vagy a BLUETOOTH-funkció használat során.
 Indítsa el újra az alkalmazást.
Automatikusan megszakad a „Sony | Music
Center”-kapcsolat, amikor a kijelzőn az [IPOD]
felirat jelenik meg.
 Az iPhone-on vagy iPodon futó „Sony | Music
Center” alkalmazás nem támogatja az iPodról
való lejátszást.
 Válasszon más jelforrást az egységen az
[IPOD] helyett, és létesítsen újra „Sony | Music
Center”-kapcsolatot (15. oldal).
Automatikusan megszakad a „Sony | Music
Center”-kapcsolat, amikor az egység USB-módját
[ANDROID] módra váltja át.
 Az androidos okostelefon nem támogatja
a lejátszást az Android módban.
 Állítsa az USB-módot az egységen [MSC/MTP]
értékre, és létesítsen „Sony | Music Center”kapcsolatot (15. oldal).
Üzenetek
A rendszer használata közben az alább ismertetett
üzenetek jelenhetnek meg.
ÉRVÉNYTELEN
 Lehet, hogy a kiválasztott művelet érvénytelen.
READ: A készülék az adatok beolvasását végzi.
 Várja meg a beolvasási művelet végét. Utána
automatikusan elindul a lejátszás. A beolvasás
ideje a fájlstruktúrától függ, és komplex szerkezet
esetén hosszabb is lehet.
(aláhúzás karakter): Meg nem jeleníthető
karakter.
Lejátszás CD-ről:
CD ERROR: Nem játszható le a lemez. A készülék
automatikusan ki fogja adni a lemezt.
 Tisztítsa meg, majd a megfelelő oldalával felfelé
helyezze be a lemezt. Ellenőrizze, hogy nem üres
vagy sérült lemezről van-e szó.
CD NO DISC: Nem található lemez.
 Helyezzen be egy lejátszható fájlokat tartalmazó
lemezt (22. oldal).
CD NO MUSIC: Nincs lejátszásra alkalmas fájl.
A készülék automatikusan ki fogja adni a lemezt.
 Helyezzen be egy lejátszható fájlokat tartalmazó
lemezt (22. oldal).
CD PUSH EJECT: A készülék nem tudja kiadni a
lemezt.
 Nyomja meg a  (lemez kiadása) gombot.
vagy
elejét vagy végét.
: A készülék elérte a lemez
Lejátszás USB-eszközről:
HUB NO SUPPORT: A készülék nem támogatja az
USB-hubokon keresztüli csatlakozást.
IPOD STOP: Befejeződött az iPodon lévő tartalom
lejátszása.
 Indítsa el újra a lejátszást az iPodon vagy
iPhone-on.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 Az AOA (Android Open Accessory) 2.0-t nem
támogató USB-eszköz csatlakozik a készülékhez,
amikor az [USB MODE] értéke [ANDROID].
 Állítsa az [USB MODE] beállítást [MSC/MTP]
értékre (18. oldal).
28HU
USB ERROR: Nem játszható le az USB-eszköz
tartalma.
 Csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
USB NO DEVICE: Nincs csatlakoztatott USB-eszköz,
vagy nem ismerhető fel a csatlakoztatott eszköz.
 Ellenőrizze, hogy nincs-e érintkezési hiba az
USB-aljzatoknál.
NO SUPPORT: A kiválasztott működtetés nem
engedélyezett vagy nem támogatott.
 Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH-eszköz
támogatja-e a HFP (kéznélküli profil) funkciót.
UNKNOWN: Nem jeleníthető meg egy név vagy
telefonszám.
WITHHELD: A hívó fél elrejtette a telefonszámát.
USB NO MUSIC: Nincs lejátszásra alkalmas fájl.
 Csatlakoztasson egy lejátszható fájlokat
tartalmazó USB-eszközt (23. oldal).
USB NO SUPPORT: A készülék nem támogatott
USB-eszközt észlelt.
 A különböző USB-s készülékek kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
USB OVERLOAD: Túl van terhelve az USB-eszköz.
 Bontsa az USB-eszköz kapcsolatát, és az SRC
gombot megnyomva válasszon más jelforrást.
 Az USB-eszköz meghibásodott, vagy nem
támogatott a csatlakoztatott eszköz.
RDS-működtetés:
NO AF: Nincsenek alternatív frekvenciák.
 Nyomja meg a / (SEEK –/+) gombot,
amikor villog a rádióadó neve. Ekkor a [PI SEEK]
felirat jelenik meg a kijelzőn, és a készülék elkezdi
keresni az azonos PI (programazonosító) értékkel
rendelkező további frekvenciákat.
NO PI: Nem áll rendelkezésre programazonosító.
A kiválasztott rádióállomás nem rendelkezik PI
(programazonosító) adatokkal.
 Válasszon egy másik rádióállomást.
NO TP: Nincsenek közlekedési jellegű programokat
sugárzó adók.
 A készülék folytatja az elérhető TP-adók
keresését.
Sony | Music Center működtetés:
APP -----------: Nem sikerült kapcsolatot létesíteni
az alkalmazással.
 Hozza létre újra a „Sony | Music Center”kapcsolatot (15. oldal).
APP DISPLAY: Nyitva van egy képernyőbeállításokkal kapcsolatos ablak az alkalmazásban.
 Lépjen ki a képernyő-beállításokkal kapcsolatos
ablakból az alkalmazásban. Így újra működni
fognak a gombok.
APP LIST: Nyitva van a CD, az USB-s zenelejátszó
vagy az iPod tartalomlistája.
 Lépjen ki a listából az alkalmazásban. Így újra
működni fognak a gombok.
APP MENU: Nyitva van egy beállításokkal
kapcsolatos ablak az alkalmazásban.
 Lépjen ki a beállításokkal kapcsolatos ablakból az
alkalmazásban. Így újra működni fognak a gombok.
APP NO DEVICE: A telepített alkalmazással nem
ismerhető fel az eszköz, vagy nincs köztük
kapcsolat.
 Hozzon létre BLUETOOTH-kapcsolatot, majd
létesítsen újból „Sony | Music Center”kapcsolatot (15. oldal).
APP SOUND: Nyitva van egy hangbeállításokkal
kapcsolatos ablak az alkalmazásban.
 Lépjen ki a hangbeállításokkal kapcsolatos
ablakból az alkalmazásban. Így újra működni
fognak a gombok.
BLUETOOTH-funkció:
BT AUDIO NO DEVICE: Nincs csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz, vagy nem ismerhető fel
a csatlakoztatott eszköz.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e
a BLUETOOTH-eszközt, illetve hogy létrejött-e
a BLUETOOTH-kapcsolat az eszközzel.
OPEN SONY APP: A „Sony | Music Center”
alkalmazás nem fut.
 Indítsa el az alkalmazást.
SONY APP DISCNCTED: Megszakadt az
alkalmazással létesített kapcsolat.
 Hozzon létre „Sony | Music Center”-kapcsolatot
(15. oldal).
FILE ERROR: Nem hajtható végre a választott
művelet.
 Várjon egy kicsit, és próbálkozzon újra.
29HU
A kormányon lévő távirányítószervekkel
kapcsolatban:
ERROR: Hiba történt a funkció regisztrálása közben.
 Próbálja meg újra regisztrálni azt a funkciót,
amelyiknél a hibajelzést kapta (18. oldal).
TIMEOUT: Időtúllépés miatt nem sikerült a
regisztrálás.
 Próbálja meg a [REGISTER] felirat villogása alatt,
körülbelül 6 másodpercen belül elvégezni
a regisztrálást (18. oldal).
Firmware-frissítés működtetése:
FILE ERROR: A frissítőfájl nem az UBS-eszközön
van tárolva.
 Mentse a frissítőfájlt az USB-eszközre, majd
próbálja újra (21. oldal).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: A firmware-frissítés
nem megfelelően lett végrehajtva.
 Az üzenet törléséhez nyomja meg az ENTER
gombot, majd próbálja újra.
A frissítés közben ne állítsa a gyújtást OFF
állásba, és ne vegye ki az USB-eszközt (21. oldal).
Ha fenti tanácsok nem segítettek a probléma
megoldásában, forduljon a legközelebbi Sonymárkakereskedőhöz.
Ha CD-vel kapcsolatos lejátszási probléma miatt
viszi szervizbe a készüléket, azt a lemezt is vigye
magával, amelyikkel először tapasztalta a
problémát.
30HU
Csatlakoztatás és beszerelés
Szerelési alkatrészek

Figyelmeztetések
 Minden földelési vezetéket közös földelési
ponthoz kell csatlakoztatni.
 Ügyeljen rá, hogy a kábelek ne kerüljenek
csavarok alá és mozgó részekhez (például az
üléssínhez).
 A rövidzárlatok elkerülése érdekében a kábelek
csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a jármű
gyújtását.
 A tápkábelt  először a készülékhez és a
hangszórókhoz csatlakoztassa, és csak utána
a jármű elektronikai eszközöket ellátó
tápcsatlakozójához.
 A biztonság érdekében szigetelőszalaggal
szigetelje le a nem csatlakoztatott kábelvégeket.
×4




Óvintézkedések
 Olyan helyet válasszon a készüléknek, ahol nem
zavarja a vezetést.
 Ne szerelje poros, könnyen szennyeződő, erősen
vibráló, illetve magas hőmérsékletnek – például
közvetlen napfénynek és hővezetékeknek – kitett
helyekre a készüléket.
 A balesetmentes és biztonságos beszerelés
érdekében csak a mellékelt szerelési alkatrészeket
használja.
Megjegyzés a sárga színű tápkábelhez
Ha más zenelejátszó készülékek is vannak a járműben,
fontos, hogy a járműnek a készüléket kiszolgáló
áramköre a rá csatlakozó készülékek biztosítékainak
összesített névleges áramerősségénél nagyobb
névleges áramerősséggel rendelkezzen.
Beszerelési szög
A beszerelési szögnek 30°-nál kisebbnek kell lennie.

5 × max. 8 mm
(7/32 × max. 5/16 hüvelyk)
×2

 Az alkatrészjegyzékben nem szerepel a csomag
teljes tartalma.
 A konzolt  még a szállítást megelőzően az
egységhez rögzítik. Az egység beszerelése előtt
használja a kioldópálcákat  a konzolnak  az
egységről történő eltávolításához. Részletekért
lásd „A beépítőkeret eltávolítása” című részt
(34. oldal).
 Őrizze meg a kioldópálcákat , mert a jövőben
szükség lehet rájuk az egység eltávolításához.
31HU
Csatlakoztatás
Mélysugárzó
*3
*3
*3
Erősítő*1

*2
A részleteket lásd: „Kábelek
csatlakoztatása” (33. oldal).
Részletek: „A tápcsatlakozó
diagramja” (33. oldal).
Vezetékes távvezérlőtől
(nem tartozék)*4
*5
A jármű antennájától*6
*1
*2
*3
*4
Nem tartozék
Hangsugárzó-impedancia: 4–8 Ω × 4
RCA-audiokábel (nem tartozék)
A jármű típusától függően lehet, hogy adaptert kell
használni a vezetékes távvezérlőhöz (az adapter nem
tartozék).
A vezetékes távirányító használatával kapcsolatos
további információkért lásd: „A vezetékes távvezérlő
használata” (34. oldal).
32HU
*5 A mikrofon vezetékét mindenképpen úgy helyezze el
– akár fogja használni, akár nem –, hogy ne zavarja a
vezetést. Ha a vezető lába környékére helyezi a
mikrofont, rögzítse valamilyen kapoccsal vagy más
módon.
A mikrofon felszerelésével kapcsolatos részletes
információkért lásd: „A mikrofon felszerelése”
(34. oldal).
*6 A jármű típusától függően lehet, hogy adaptert kell
használni az antenna csatlakozójához (ez nem
tartozék).
Kábelek csatlakoztatása
Ha a jármű átjátszóegység nélküli motoros
antennával van felszerelve, és a mellékelt
tápkábellel  csatlakoztatja az egységet, akkor az
antenna megsérülhet.
 A jármű hangszóróinak csatlakozói felé
Megjegyzések
 Ehhez a konfigurációhoz elő kell készíteni a hátsó
hangszóró kábeleit.
 Ilyen szituációban 4–8 ohmos, illetve – a sérülések
elkerülése érdekében – megfelelő teljesítménykezelési
kapacitással rendelkező mélysugárzót kell használni.
A memória tápellátása
Ha a sárga tápkábel csatlakoztatva van, a memória
áramkörei folyamatos áramellátást kapnak akkor is,
ha a gyújtás ki van kapcsolva.
Hangszórók csatlakoztatása
1
2
3
4
5
6
7
8
Hátsó hangszóró
(jobb oldali)
Első hangszóró
(jobb oldali)
Első hangszóró
(bal oldali)
Hátsó hangszóró
(bal oldali)

Lila

Lila/fekete
csíkozású

Szürke

Szürke/fekete
csíkozású

Fehér

Fehér/fekete
csíkozású

Zöld

Zöld/fekete
csíkozású
 A hangszórók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki
a készüléket.
 4–8 ohmos, illetve – a sérülések elkerülése
érdekében – megfelelő teljesítménykezelési
kapacitással rendelkező hangszórókat kell
használni.
A tápcsatlakozó diagramja
Ellenőrizze a jármű elektronikai eszközök
tápellátását biztosító csatlakozóját, és ügyeljen az
egyes kábelek/csatlakozók helyes megfeleltetésére.
Elektronikus eszközök tápcsatlakozója
 A jármű tápcsatlakozója felé
Szokásos elrendezés
12
Folyamatos tápellátás
Sárga
13
Motoros antenna és
erősítővezérlő
csatlakozója (REM OUT)
Kék/fehér
csíkozású
14
Kapcsolható
megvilágítás
tápcsatlakozója
Narancs/fehér
csíkozású
15
Kapcsolható tápellátás
Piros
16
Földkábel
Fekete
A mélysugárzó egyszerű csatlakoztatása
Piros
Piros
Sárga
Sárga
12
Folyamatos tápellátás
Sárga
15
Kapcsolható tápellátás
Piros
A piros és sárga vezetékek felcserélt
pozíciója esetén
A mélysugárzó erősítő nélkül is használható, ha az
egyik hátsó hangszóró aljzatához csatlakoztatja.
Piros
Piros
Első hangszóró
Sárga
Mélysugárzó
Sárga
12
Kapcsolható tápellátás
Sárga
15
Folyamatos tápellátás
Piros
33HU
ACC állás nélküli gyújtókapcsolós járművek
esetén
Elhelyezés
Piros
Piros
A beépítőkeret eltávolítása
Az autós médialejátszó beszerelése előtt szerelje le
róla az  jelű beépítőkeretet.
Sárga
Sárga
A kábelek/csatlakozók megfeleltetése és összekötése
után csatlakoztassa a készüléket a jármű
tápcsatlakozójához. Ha a készülékkel kapcsolatban
felmerült problémájára vagy kérdésére nem talál
választ ebben az útmutatóban, kérje a jármű
forgalmazójának segítségét.
1
Kattanásig tolja be mindkét kioldópálcát
, és húzza lefelé a konzolt , majd
leválasztásához húzza felfelé a készüléket.

A mikrofon felszerelése
A kihangosítós funkció használatához be kell
szerelni a beszélő hangjának rögzítésére alkalmas
mikrofont ().
 A kampónak befelé kell néznie

A készülék beszerelése a műszerfalba
Japán gyártmányú kocsik esetében lásd:
„A készülék beszerelése japán járműbe” (35. oldal).
A készülék beszerelése a mellékelt
beépítőkerettel
Kapocs (nem tartozék)


Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a konzol 
oldalán található kallantyúk 3,5 mm-rel befelé
hajlanak-e (5/32 hüvelyk).
1
Helyezze a beépítőkeretet ()
a műszerfalba, és hajtsa kifelé
a kallantyúkat, hogy szorosan
illeszkedjen a konzol.
Figyelmeztetések
 Rendkívül veszélyes, ha a kábel a kormányoszlopra
vagy a sebességváltóra tekeredik. Fontos, hogy se
a kábel, se a többi alkatrész ne zavarja a vezetést.
 Légzsákkal és más erőelnyelő berendezéssel
szerelt jármű esetén a beszerelés előtt kérje ki
a készüléket értékesítő áruház vagy a
járműforgalmazó tanácsát.
Megjegyzés
A mindkét oldalán tapadó ragasztószalag  rögzítése előtt
tisztítsa meg, és száraz ruhával törölje át a műszerfalat.
Szorító

A vezetékes távvezérlő használata
1
A vezetékes távvezérlő használatát
a [STEERING] menüben található
[STR CONTROL] beállítás [PRESET] értékre
állításával engedélyezheti (18. oldal).
34HU
Legalább
182 mm (7 1/4 hüvelyk)
Legalább
111 mm
(4 3/8 hüvelyk)
2
Szerelje be a készüléket
a beépítőkeretbe ().
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréje esetén
Biztosíték (10 A)
ügyeljen rá, hogy az eredeti
biztosítékon feltüntetett névleges
áramerősséggel azonos
áramerősségű biztosítékot
használjon. A biztosíték kioldása
esetén ellenőrizze a
tápcsatlakozást, és cserélje ki a biztosítékot.
Ha a csere után az új biztosíték is kiég, az a készülék
hibájára utalhat. Ilyen esetben forduljon a
legközelebbi Sony márkaképviselethez.


Megjegyzés
Ha a kallantyúk a konzol síkjában állnak vagy befelé
hajlanak, a készülék rögzítése nem lesz biztonságos,
és a készülék kicsúszhat a műszerfalból.
A készülék beszerelése japán járműbe
Egyes japán márkájú autókba nem szerelhető be
az autós médialejátszó. Ilyen esetben forduljon
a legközelebbi Sony-márkaképviselethez.

Műszerfalhoz/központi konzol felé
Konzol
Konzol
A járművéhez
tartozó alkatrészek

A járműbe előre beszerelt konzolokba a mellékelt
csavarokkal  szerelheti be az egységet,
a rendelkezésre álló furatoknak megfelelően:
a T jelzésűek TOYOTA járművekhez, az N jelzésűek
pedig NISSAN járművekhez tartoznak.
Megjegyzés
A hibás működés elkerülése érdekében csak a mellékelt
csavarokat  használja.
Az egység alaphelyzetbe állítása
Részletekért lásd: „Az egység alaphelyzetbe
állítása” (7. oldal).
35HU
Magyar
A Sony Corporation kijelenti, hogy a berendezés
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes
szövege a következő internetcímen található:
http://www.compliance.sony.de/
Támogatási webhely
Kérdéseivel érdemes felkeresnie az alábbi támogatási
webhelyet, ahol a legfrissebb támogatási információkat is
megtalálja:
http://www.sony.eu/support
Regisztrálja termékét online most:
http://www.sony.eu/mysony
Okostelefon-alkalmazás
Support by Sony alkalmazás – Tájékozódhat és értesítéseket
kaphat a termékről:
√
√
√
√
Hírek és értesítések
Szoftverfrissítések
Oktatóanyagok
Tippek és trükkök
https://sony.net/SBS
©2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising