Sony | CDX-G3300UV | Sony CDX-G3300UV Használati útmutató

4-739-353-11(1)
FM/MW/LW
CD-lejátszós autós
hangrendszer
A kijelző bemutató (DEMO) módjának
kikapcsolása: 12. oldal.
Csatlakoztatási és beszerelési tudnivalók:
22. oldal.
CDX-G3300UV
Használati útmutató
HU
A készüléket biztonsági okokból a jármű
műszerfalába kell szerelni, mivel hátlapja
a használat során felforrósodik.
Részletek: „Csatlakoztatás és beszerelés”
(22. oldal).
Gyártási hely: Thaiföld
Ez a termék az IEC/EN 60825-1:2007 és
IEC/EN 60825-1:2014 szabványok szerint
az 1. osztályú lézertermékek osztályába
sorolható.
• Kibocsátás időtartama: folyamatos
• Lézerkimenet: kevesebb, mint 55,8 μW
(mikrowatt)
• Hullámhossz: 775 nm-től 800 nm-ig
Az áramellátási követelmények a
készülékház alján elhelyezett adattáblán
vannak feltüntetve.
A CE jelölés érvényessége azokra az
országokra korlátozódik, ahol ez jogilag
kényszerítő erejű, vagyis főleg az Európai
Gazdasági Térség országaira.
A Sony Corporation kijelenti, hogy a
berendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.
Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat
teljes szövege a következő internetcímen
található:
http://www.compliance.sony.de/
Ez a berendezés az európai uniós
megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett
szoftver jóváhagyott verziójával/verzióival
használható.
A berendezésbe betöltött szoftver igazoltan
megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető
követelményeinek.
A szoftververziót az általános beállítások
menüjének firmware-telepítési pontjában
ellenőrizheti.
Megjegyzés a vásárlók számára: a
következő információk csak az európai
uniós irányelveket alkalmazó
országokban értékesített
berendezésekre érvényesek.
2HU
Ezt a terméket a Sony Corporation gyártotta
vagy nevében gyártották.
Európai importőr: Sony Europe Limited.
Az európai importőrnek szánt vagy az
európai termékmegfelelőséggel kapcsolatos
kérdéseket a gyártó hivatalos képviselőjének
kell küldeni: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium.
Elhasznált elemek, valamint
elektromos és elektronikus
berendezések hulladékként
való eltávolítása (az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező országokra
érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy
annak csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy a terméket és az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként. Egyes elemeken ez
a jelzés vegyjellel együtt szerepel. Az ólom
(Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az
elem vagy akkumulátor több mint 0,004%
ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált
termékek és elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség helytelen hulladékkezelésből
eredő károsodását. Az anyagok
újrahasznosítása elősegíti a természeti
erőforrások megőrzését. Olyan termékek
esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és
adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat
szükséges a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek, valamint az elektromos és
elektronikus berendezések szakszerű
hulladékkezelése érdekében a készülékek
hasznos élettartamának végén adja le
azokat a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen. Egyéb elemek
esetén olvassa el az elemek biztonságos
kicserélésére vonatkozó részt. Az elemeket
adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából. A termék és az
elemek selejtezéséről és újrahasznosításáról
a lakóhelye szerinti illetékes intézménytől, a
helyi hulladékgyűjtő szolgáltatótól, illetve a
terméket árusító üzlettől kaphat
tájékoztatást.
FIGYELEM!
A 65–74 MHz közötti frekvenciasáv az ECA(európai frekvenciakiosztási és alkalmazási)
táblázatban foglaltak szerint nem
hangsugárzásra van kiosztva, ennélfogva
Európán belül nem használható.
Figyelmeztetés ACC állás nélküli
gyújtáskapcsolóval rendelkező
járművekhez
Fontos, hogy be legyen kapcsolva az
AUTO OFF funkció (12. oldal). Miután
az egységet kikapcsolták, és az óra
megjelenik a kijelzőn (azaz tartsa
1 másodpercig lenyomva az OFF gombot),
az egység a beállított időpontban
automatikusan és teljes mértékben
kikapcsol, így megelőzi az akkumulátor
merülését. Ha nem kapcsolja be az AUTO
OFF funkciót, akkor a gyújtás lekapcsolása
után mindig be kell nyomni és nyomva
kell tartani az OFF gombot, amíg a kijelző
ki nem kapcsol.
Nyilatkozat a harmadik felek által kínált
szolgáltatásokról
A harmadik felek által kínált szolgáltatásokat
előzetes bejelentés nélkül módosíthatják,
felfüggeszthetik, illetve megszüntethetik.
A Sony nem vállal felelősséget az ilyen
szituációkért.
3HU
Tartalomjegyzék
A részek és kezelőszervek bemutatása . . . 5
Első lépések
Az előlap levétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék alaphelyzetbe állítása . . . . . . . .
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az akkumulátor feszültségének
ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB-eszköz csatlakoztatása. . . . . . . . . . . . .
Más hordozható audioeszköz
csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
8
8
Rádióhallgatás
Rádióhallgatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Az RDS rendszer használata . . . . . . . . . . . . 9
Lejátszás
Lemez lejátszása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lejátszás USB-eszközről. . . . . . . . . . . . . . . 10
Zeneszámok keresése és lejátszása . . . . . . 11
Beállítások
Kilépés a DEMO módból . . . . . . . . . . . . . .
Beállítások megadása . . . . . . . . . . . . . . . .
Általános beállítások (GENERAL) . . . . . . . .
Hangbeállítások (SOUND) . . . . . . . . . . . . .
Kijelzőbeállítások (DISPLAY) . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
14
További információk
A firmware frissítése. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikációk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Üzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
17
18
20
Csatlakoztatás és beszerelés
Figyelmeztetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szerelési alkatrészek. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakoztatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elhelyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4HU
22
22
23
25
A részek és kezelőszervek bemutatása
Fő készülék
 PTY (programtípus)
A műsortípus kiválasztása az RDS-adatok
alapján.
(tallózás) (11. oldal)
Belépés a tallózó funkcióba lejátszás
közben.
(Nem használható, amikor egy USBeszköz Android™ módban, illetve egy
iPod csatlakoztatva van.)
 Lemeznyílás
 Kijelzőablak
 USB-port
  (lemez kiadása)

 Előlap kioldógombja
 SRC (forrás)
A készülék bekapcsolása.
Váltás a jelforrások között.
OFF
1 másodpercnyi nyomva tartás után
leáll a jelforrás jeleinek fogadása, és
megjelenik az óra.
2 másodpercnyi nyomva tartás után
kikapcsol a készülék és a kijelző is.
 Vezérlőtárcsa
A tárcsa forgatásával szabályozható a
hangerő.
PUSH ENTER
Belépés a kijelölt menüpontba.
Nyomja meg a SRC gombot, majd forgassa
el és nyomja meg a forrás kiválasztásához
(2 másodperces időkorlát).
MENU
A beállítási menü megnyitása.
/
(SEEK –/+)
Rádióállomások automatikus
behangolása. A gomb nyomva tartásával
kezdeményezhető a kézi hangolás.
/ (előző/következő)
/ (visszatekerés/előretekerés)

(vissza)
Visszatérés az előző ablakba.
MODE (9. oldal)
 EQ (hangszínszabályzó)
Hangszínszabályzó-görbe választása.
 A távvezérlő jeleinek érzékelője
 Számgombok (1–6)
Váltás a beprogramozott
rádióállomásokra. Az állomások a
megfelelő programhely gombjának
nyomva tartásával programozhatók be.
ALBUM /
Album átugrása zenelejátszó esetén.
A gomb nyomva tartásával gyorsan
átugorható több album is.
(Nem használható, amikor egy USBeszköz Android módban, illetve egy iPod
csatlakoztatva van.)
5HU
(ismétlés)
(Nem használható, amikor egy USB-eszköz
Android módban csatlakoztatva van.)
(véletlen sorrend)
(Nem használható, amikor egy USB-eszköz
Android módban csatlakoztatva van.)
 (lejátszás/szünet)
 EXTRA BASS
A basszushangok erősítése a hangerővel
szinkronban. Az EXTRA BASS beállítás
módosításához nyomja meg a következő
gombokat: [1], [2], [OFF].
 AUX bemeneti aljzat
 DSPL (kijelző)
Megnyomásával változtatható a kijelzőn
megjelenített információk köre.
SCRL (görgetés)
Nyomva tartásával görgethető a kijelzőn
megjelenített szöveg.
6HU
A terület/régió beállítása
Első lépések
Az előlap levétele
A készülék alaphelyzetbe állítását követően
megjelenik a terület/régió beállítása.
1
Megjelenik a jelenleg beállított terület/
régió.
Lopás megelőzése érdekében az egység
előlapja levehető.
1
Az OFF  gombot nyomva tartva
kapcsolja ki a készüléket, majd
nyomja meg az előlapi panel 
kioldógombját, és saját maga felé
húzva vegye le az előlapot.
Nyomja meg az ENTER gombot,
miközben a [SET AREA] felirat látható.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a [EUROPE]
vagy [RUSSIA] beállításhoz, és
nyomja meg.
3
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[YES] vagy [NO] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Ha a beállítási terület/régió megváltozik,
a készülék alaphelyzetbe áll, majd az óra
látható.
Ez a beállítás az általános beállítások
menüjében konfigurálható (12. oldal).
Figyelmeztető hangjelzés
Ha a gyújtáskapcsoló OFF állásba
fordításakor nincs levéve az előlap, pár
másodperces figyelmeztető hangjelzés
hallható. A hangjelzés csak akkor szólal
meg, ha a beépített erősítőt használja.
Az előlap felhelyezése
Az óra beállítása
1
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[SET CLOCK] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
3
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[MANUAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
Ekkor villogni kezd az óra jelzőfénye.
4
A készülék alaphelyzetbe
állítása
A készülék első bekapcsolása előtt, a jármű
akkumulátorának cseréje után, illetve a
csatlakozások cseréjét követően
alaphelyzetbe kell állítani a készüléket.
1
Tartsa lenyomva a DSPL és EQ
gombokat több mint két másodpercig.
Forgassa a vezérlőtárcsát a pontos
időnek megfelelő óra- és percértékre.
A digitális kijelzés léptetéséhez nyomja
meg a / (SEEK –/+) gombot.
5
A perc értékének beállítása után
nyomja meg a MENU gombot.
Ezzel befejeződött a beállítás, és elindul
az óra.
Az óra megjelenítése
Nyomja meg a DSPL gombot.
Megjegyzés
Az óra automatikus beállítása
A készülék alaphelyzetbe állítása törli az óra
beállításait, valamint a tárolt tartalmak és
információk egy részét.
A 3. lépésnél válassza az [AUTO <RDS>]
lehetőséget.
7HU
Az akkumulátor
feszültségének ellenőrzése
Más hordozható
audioeszköz csatlakoztatása
Ellenőrizheti az akkumulátor aktuális
feszültségét. (Nem érhető el, ha a jelforrás ki
van kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
1
Kapcsolja ki a hordozható
zenelejátszót.
2
3
Csökkentse a készülék hangerejét.
1
Nyomja meg többször a DSPL gombot,
amíg az akkumulátorfeszültség
képernyője meg nem jelenik.
USB-eszköz csatlakoztatása
1
2
Csatlakoztassa a hordozható
zenelejátszót a készülék AUX feliratú,
sztereó mini jack típusú aljzatához
egy megfelelő kábellel (a kábel nem
tartozék).*
* Fontos, hogy egyenes csatlakozóval szerelt
kábelt használjon.
Csökkentse a készülék hangerejét.
Csatlakoztassa a készülékhez az
USB-eszközt.
Az iPodok és iPhone-ok
csatlakoztatásához az iPodhoz készült
USB-kábelt kell használni (nem tartozék).
4
Válassza ki az [AUX] jelforrást az SRC
gombbal.
Csatlakoztatott készülék hangerejének
beállítása más jelforrások
hangerejéhez
Kezdjen el mérsékelt hangerőn zenét
lejátszani a hordozható zenelejátszón,
és az autós médialejátszón állítsa be a
szokásos hangerőt.
Nyomja meg a MENU gombot, és válassza
a [SOUND]  [SET AUX VOL] lehetőségeket
(14. oldal).
8HU
Rádióhallgatás
Rádióhallgatás
Váltás beprogramozott
rádióállomásra
1
A rádióhallgatáshoz a [TUNER] jelforrásra kell
váltania az SRC gombbal.
Rádióállomások automatikus
tárolása (BTM)
1
A MODE gombbal váltson a kívánt
frekvenciasávra – FM1 (rövidhullám),
FM2, FM3, MW (középhullám) és LW
(hosszúhullám).
2
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
3
Forgassa el a vezérlőtárcsát a
[SET BTM] opcióig, és nyomja meg.
Az egység a rádióállomásokat
frekvenciájuk szerinti növekvő sorrendben
programozza be a számgombokra.
Hangolás
1
A MODE gombbal váltson a kívánt
frekvenciasávra – FM1 (rövidhullám),
FM2, FM3, MW (középhullám) és LW
(hosszúhullám).
2
Végezze el az állomások behangolását.
Kézi hangolás
Tartsa nyomva a / (SEEK –/+)
gombot, amíg nagyjából meg nem találja
a frekvenciát. Ezt követően a /
(SEEK–/+) gomb nyomogatásával
végezheti el a finomhangolást a
frekvencia pontos beállításához.
Automatikus hangolás
Nyomja meg a / (SEEK –/+) gombot.
A keresés az első adó megtalálásakor leáll.
Kézi beprogramozás
1
Ha szeretné az 1–6 számgombok
valamelyikére beprogramozni az
éppen hallgatott rádióállomást,
tartsa nyomva az adott gombot a
[MEM] felirat megjelenéséig.
Váltson a megfelelő frekvenciasávra,
és nyomja meg az 1–6 számgombok
valamelyikét.
Az RDS rendszer használata
Az AF (alternatív frekvenciák) és a TA
(közlekedési hírek) funkció beállítása
Az AF funkció folyamatosan újrahangolja a
készüléket, hogy mindig a legnagyobb
jelerősségű frekvencián foghassa az adott
rádióállomás adását, míg a TA funkció aktuális
közlekedési hírekkel vagy közlekedési
programokkal (TP) szolgál, ha vehetők ilyenek.
1
2
3
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[SETAF/TA] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
Forgassa a vezérlőtárcsát a [SET AF-ON],
[SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] vagy [SET
AF/TA-OFF] lehetőség kiválasztásához,
és nyomja meg a tárcsát.
RDS-adók beprogramozása az AF és a
TA funkció beállításával együtt
Az RDS-adók az AF és a TA funkció
beállításával együtt programozhatók be.
Állítsa be az AF és a TA funkció kívánt
beállítását, és programozza be a
rádióállomásokat a BTM funkcióval vagy
a manuális beprogramozási lehetőséggel.
A kézi beállítási funkcióval nem csak
RDS-adókat programozhat be.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy a TA funkció be van kapcsolva,
és a készülék rendkívüli közleményt észlel,
automatikusan megszakítja az éppen aktív
jelforráson keresztüli lejátszást.
Hangerő módosítása közlekedési hírek
hallgatása közben
A készülék eltárolja a memóriájában a
közlekedési hírek alatt beállított hangerőt,
így a jövőbeli hírek ezen a hangerőn fognak
megszólalni.
9HU
Maradás adott regionális programnál
(REGIONAL)
Ha az AF és a REGIONAL funkció is be van
kapcsolva, a készülék nem fog másik, erősebb
jelet sugárzó regionális állomásra váltani. Ha
elhagyja a regionális rádióállomás vételi
körzetét, a rádió FM frekvenciasávjára váltva
állítsa a [GENERAL] menü [SET REGIONAL]
beállítását [SET REG-OFF] értékre (13. oldal).
Ez a funkció az Egyesült Királyság területén
és néhány más térségben nem használható.
Lejátszás
Lemez lejátszása
1
Helyezze be a lemezt a nyílásba, a
címkéjével felfelé.
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyság területén)
A funkció lehetővé teszi, hogy akkor is másik
helyi adóra váltson, ha nincs beprogramozva
semelyik számgombra.
Az FM frekvenciasávra váltva nyomja meg azt
a számgombot, amelyikre beprogramozta a
helyi adót. Ezt követően 5 másodpercen
belül nyomja meg ismét ugyanezt a gombot.
Ismételje az előző lépést addig, amíg át nem
vált a készülék a helyi adóra.
Programtípusok kiválasztása
(PTY funkció)
1
FM-vétel közben nyomja meg a PTY
gombot.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
programtípusra, azután nyomja meg
a tárcsát.
A készülék elkezdi az adott típusú műsort
sugárzó rádióállomások keresését.
Programtípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (politikai elemzések), INFO
(tájékoztatás), SPORT (sport), EDUCATE (oktatás),
DRAMA (színművek és hangjátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED (vegyes),
POP M (popzene), ROCK M (rockzene), EASY M
(slágerek), LIGHT M (klasszikus zene), CLASSICS
(komolyzene), OTHER M (egyéb zene), WEATHER
(időjárás), FINANCE (pénzügyek), CHILDREN
(gyerekműsorok), SOCIAL A (közügyek), RELIGION
(vallás), PHONE IN (betelefonálós), TRAVEL
(utazás), LEISURE (szabadidő), JAZZ (dzsessz),
COUNTRY (countryzene), NATION M (hazai
népzene), OLDIES (örökzöldek), FOLK M (folkzene),
DOCUMENT (riportok, dokumentarista műsorok)
10HU
Automatikusan elindul a lejátszás.
Lejátszás USB-eszközről
Ebben az útmutatóban az „iPod” kifejezés
ellenkező értelmű utalás hiányában
általánosságban vonatkozik az iPodok és
iPhone-ok iPod-funkcióira.
Az egyes iPodok kompatibilitásáról a
készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat. Lásd még:
„Kompatibilis iPodok” (16. oldal).
Azok az AOA (Android Open Accessory) 2.0,
az MSC (Háttértár) és az MTP (Adatátviteli
protokoll) típusú USB-eszközök*
használhatók, amelyek kompatibilisek az
USB szabvánnyal.
Az USB-eszköztől függően a készüléken
ki lehet választani az Android módot vagy
az MSC/MTP módot.
Egyes digitális médialejátszók vagy
androidos okostelefonok az MTP mód
beállítását igényelhetik.
* Pl. egy USB-flashmeghajtó, digitális médialejátszó
vagy egy androidos okostelefon
Megjegyzések
• A különböző USB-s készülékek kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
• Azok az okostelefonok, amelyekre az Android
operációs rendszer 4.1-es vagy újabb verzióját
telepítették, támogatják az Android Open
Accessory 2.0-t (AOA 2.0). Azonban előfordulhat,
hogy néhány okostelefon nem támogatja teljes
mértékben az AOA 2.0-t annak ellenére, hogy az
Android operációs rendszer 4.1-es vagy újabb
verzióját futtatja.
Androidos okostelefonja kompatibilitásáról a
készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
• Nem támogatott az alábbi jellemzőkkel
rendelkező fájlok lejátszása.
MP3/WMA/FLAC:
– Szerzői jogvédelemmel ellátott fájlok
– Digitális jogkezelési (DRM) technológiával védett
fájlok
– Többcsatornás hangfájlok
MP3/WMA:
– Veszteség nélküli tömörítéssel készült fájlok
A kapcsolat létrehozása előtt válassza ki az
USB módot (Android mód vagy MSC/MTP
mód) az USB-eszköztől függően (13. oldal).
1
Zeneszám keresése cím alapján
(Quick-BrowZer™)
Nem használható, amikor egy USB-eszköz
Android módban, illetve ha iPod van
csatlakoztatva.
1
Csatlakoztasson USB-eszközt az
USB-porthoz (8. oldal).
A zeneszámok listájának megjelenése
után a
(vissza) gomb többszöri
megnyomásával jelenítheti meg a kívánt
keresési kategóriát.
Ekkor elindul a lejátszás.
Ha már csatlakoztatva van az eszköz,
a lejátszás indításához az SRC gombbal
válassza az [USB] – illetve iPod esetén
az [IPD] – jelforrást.
2
Állítsa be a hangerőt az autós
médialejátszón.
A lejátszás leállítása
Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.
* Ha egy USB-készülék tartalmának lejátszása
közben 2 másodpercnél valamivel tovább
nyomva tartja a
(tallózás) gombot, akkor
közvetlenül a kategórialista elejére térhet vissza.
2
3
A csatlakoztatott eszköz eltávolítása
Állítsa le a lejátszást, és húzza ki az eszköz
csatlakozóját.
A keresési kategóriák listájának
megjelenítéséhez nyomja meg
a
(tallózás)* gombot CD-ről vagy
USB-ről való lejátszás közben.
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
kategóriához, és nyomja meg a tárcsát.
A kívánt zeneszám megkereséséhez
ismételje meg a 2. lépést.
Ekkor elindul a lejátszás.
Kilépés a Quick-BrowZer™ üzemmódból
Nyomja meg a
(tallózás) gombot.
Figyelmeztetés iPhone esetén
Ha USB-n keresztül csatlakoztatja az iPhone-t, a
telefonos beszélgetések hangerejét az iPhone
vezérli, nem az autós médialejátszó. Ügyeljen
rá, hogy telefonálás közben ne növelje az autós
médialejátszón a hangerőt, mert a hívás végén
hirtelen erős hanghatás léphet fel.
Zeneszámok keresése és
lejátszása
Végtelenített és véletlen
sorrendű lejátszás
Nem használható, amikor egy USB-eszköz
Android módban csatlakoztatva van.
1
Lejátszás közben nyomja meg az
(ismétlés) vagy a
(véletlen
sorrend) gombot, amíg a kívánt
lejátszási módra nem vált.
A lejátszási mód váltása után lehet, hogy
kis késéssel kezdődik a lejátszás.
Keresés átugrással
(Ugrásos üzemmód)
Nem használható, amikor egy USB-eszköz
Android módban, illetve ha iPod van
csatlakoztatva.
1
2
3
CD-ről vagy USB-eszközről történő
lejátszás esetén nyomja meg a
(tallózás) gombot.
Nyomja meg a  (SEEK +) gombot.
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
elemhez.
A lista egyszerre az összes elem 10%-ának
megfelelő számú elemmel ugrik arrébb.
4
Térjen vissza a Quick-BrowZer
üzemmódba az ENTER gomb
megnyomásával.
Ekkor megjelenik a kijelölt elem.
5
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
elemig, majd nyomja meg a tárcsát.
Ekkor elindul a lejátszás.
A lejátszási módok köre a választott
jelforrástól függ.
11HU
Általános beállítások
(GENERAL)
Beállítások
Kilépés a DEMO módból
A készülék a jelforrás kikapcsolása esetén
megjeleníti az órát és a bemutató kijelzőt.
Ez az üzemmód kikapcsolható.
1
Nyomja meg a MENU gombot, a
vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
Forgassa el a vezérlőtárcsát a [SET
DEMO] parancsig, és nyomja meg.
3
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a
[SET DEMO-OFF] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Megtörtént a beállítás.
4
Nyomja meg kétszer a
gombot.
(vissza)
A kijelző visszatér a normál rádiós/
lejátszási módba.
Beállítások megadása
A beállítások az alábbi kategóriákban
adhatók meg:
általános beállítások (GENERAL),
hangbeállítások (SOUND), kijelző beállításai
(DISPLAY).
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
Forgassa a vezérlőtárcsát a beállítási
kategóriához, majd nyomja meg.
A beállítások és parancsok köre a
jelforrásoktól és az egyéb beállításoktól
függ.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
beállításhoz vagy értékhez, és
nyomja meg.
Visszatérés az előző képernyőre
Nyomja meg a
12HU
(vissza) gombot.
AREA (terület)
Meghatározza a készülék használatának
területét/régióját: [EUROPE], [RUSSIA].
Ha az aktuálisan beállított terület/régió
megváltozik, a készülék alaphelyzetbe áll,
majd az óra látható.
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
DEMO (bemutató mód)
A kijelző bemutató módjának aktiválása:
[ON], [OFF].
CLOCK (óra) (7. oldal)
Az órát állítja be: [AUTO <RDS>],
[MANUAL].
CAUT ALM (figyelmeztető hangjelzés)
A figyelmeztető hangjelzések aktiválása:
[ON], [OFF] (7. oldal).
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
BEEP (hangjelzés)
Hangjelzések bekapcsolása: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatikus kikapcsolás)
Miután az egységet kikapcsolták és az óra
megjelenik a kijelzőn (azaz tartsa
lenyomva 1 másodpercig az OFF gombot),
az egység egy bizonyos idő után
automatikusan kikapcsol: [ON] (30 perc),
[OFF].
STEERING (kormány)
A kormánykeréken található
távirányítógombok funkcióinak beállítása
és alaphelyzetbe állítása.
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
STR CONTROL (kormánykerekes távirányítás)
A csatlakoztatott távirányító beviteli
módjának kiválasztása. A megfelelő
működés érdekében a használat előtt
ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
távvezérlő is hasonló módra van-e beállítva.
CUSTOM (egyéni)
A kormánykerék távvezérlőjének
bemeneti módja
PRESET (programhely)
Vezetékes távirányítók beviteli módja,
kivéve a kormánykeréken található
távirányítógombokat.
(A rendszer automatikusan kiválasztja
a [RESET CUSTOM] művelet
végrehajtása esetén.)
EDIT CUSTOM (egyéni mód szerkesztése)
A kormánykeréken található
távvezérlőgombok beállítása a különböző
funkciókra (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–):
 Forgassa a vezérlőtárcsát a
kormánykeréken lévő
távvezérlőszervhez rendelendő
funkcióhoz, és nyomja meg a tárcsát.
 Amíg a [REGISTER] felirat villog, tartsa
nyomva a kormánykeréknek a
funkcióhoz rendelendő gombját.
A regisztrálás sikere esetén világítva
marad a [REGISTERED] felirat.
 A további funkciókat hasonló módon,
az . és . lépés megismétlésével
rendelheti a gombokhoz.
(Csak akkor érhető el, ha az [STR
CONTROL] beállítás értéke [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (egyéni mód visszaállítása)
A kormánykeréken található
távirányítógombok regisztrált funkcióinak
alaphelyzetbe állítása: [YES], [NO].
(Csak akkor érhető el, ha az [STR
CONTROL] beállítás értéke [CUSTOM].)
Megjegyzések
• A beállítások megadása közben a készülék
csak gombokkal vezérelhető. A biztonság
érdekében csak parkolás után módosítsa
ezeket a beállításokat.
• Ha hiba történik a regisztrációs műveletek
során, minden korábbi információ és beállítás
megmarad. A regisztrációt elegendő a hibát
okozó funkció regisztrációjától újrakezdeni.
• Előfordulhat, hogy a funkció egyes járművekben
nem használható. A járművek kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
USB MODE (USB-mód)
Megváltoztatja az USB-módot:
[ANDROID], [MSC/MTP].
(Csak az USB-forrás kiválasztása esetén
érhető el.)
AF/TA (alternatív frekvenciák/közlekedési hírek)
Az AF (alternatív frekvenciák) és a TA
(közlekedési hírek) beállítás kiválasztása:
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Akkor érhető el, ha van kiválasztott forrás.)
REGIONAL (regionális)
Rádióadások vételének korlátozása adott
körzetre: [ON], [OFF].
(Csak FM-adás vétele esetén érhető el.)
BTM (legjobb hangolás memóriába) (9. oldal)
(Csak a rádió működése közben érhető el.)
FIRMWARE (firmware)
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
A firmware új verziójának keresése és
telepítése. A részletekről a hátoldalon
feltüntetett támogatási weboldalon
tájékozódhat.
FW VERSION (firmware-verzió)
A készüléket üzemeltető firmware
verziószámának megjelenítése.
FW UPDATE (firmware-frissítés)
A firmware-frissítési folyamat
megkezdése: [YES], [NO].
A firmware frissítése néhány percet vesz
igénybe. A frissítés közben ne állítsa a
gyújtást OFF állásba, és ne vegye ki az
USB-eszközt.
Hangbeállítások (SOUND)
Ez a beállítási menü nem érhető el, ha a
forrás ki van kapcsolva, és az óra látható.
EQ10 PRESET (EQ10 programhely)
Választás 10 hangszínszabályozó görbe
közül, vagy kikapcsolás:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
A hangszínszabályozó görbe beállítása
mindegyik forrás esetén külön tárolható.
* A [KARAOKE] csökkenti az éneksáv hangját, de azt
nem lehet teljesen eltávolítani a lejátszás során.
Emellett a mikrofon használata nem támogatott.
EQ10 CUSTOM (EQ10 egyéni)
Az EQ10 beállítás [CUSTOM] értékéhez
tartozó paraméterek beállítása.
A hangszínszabályozó görbe beállítása:
[BAND1] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz,
250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz,
16 kHz).
A hangerő –6 dB és +6 dB között, 1 dB-es
lépésekben szabályozható.
13HU
BALANCE (balansz)
A bal és jobb oldali hangsugárzók
egymáshoz viszonyított erősségének
beállítása: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15]
(a bal oldaliak hangsúlyozásától a jobb
oldaliak hangsúlyozása felé haladva).
FADER (egyensúlyszabályzó)
Az első és hátsó hangsugárzók egymáshoz
viszonyított erősségének beállítása:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (mélysugárzó)
SW LEVEL (mélysugárzó hangereje)
A mélysugárzó hangerősségének beállítása:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(A legalacsonyabb értéket az [ATT] felirat
jelzi.)
SW PHASE (mélysugárzó fázisa)
A mélysugárzó fázisának kiválasztása:
[SUB NORM], [SUB REV].
LPF FREQ (aluláteresztő szűrő frekvenciája)
A mélysugárzó vágási (cut-off)
frekvenciájának beállítása: [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (felüláteresztő szűrő frekvenciája)
Az első/hátsó hangszórók vágási
frekvenciája: [OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX aljzat hangereje)
Az AUX aljzaton keresztül csatlakoztatott
eszközök relatív hangereje:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
A funkció használata esetén nem kell
külön beállítani a hangerőt a jelforrások
közötti váltások esetén.
(Csak az AUX bemenet kiválasztása
esetén érhető el.)
Kijelzőbeállítások (DISPLAY)
DIMMER (halványítás)
A kijelző fényerejének változtatása: [OFF],
[ON], [CLK] (óra).
Annak beállításához, hogy ez a funkció
csak egy rögzített időszakban legyen aktív,
válassza ki a [CLK] lehetőséget, majd állítsa
be a kezdési és befejezési időpontot.
– A fényerő beállítása a halványító funkció
bekapcsolt állapota esetén:
Állítsa a [DIMMER] lehetőséget [ON]
állásba, majd adja meg a [BRIGHTNESS]
értékét.
14HU
– A fényerő beállítása a halványító funkció
deaktivált állapota esetén:
Állítsa a [DIMMER] lehetőséget [OFF]
állásba, majd adja meg a [BRIGHTNESS]
értékét.
A fényerő beállítását tárolja és alkalmazza
a készülék, ha a halványítási funkciót
aktiválják vagy deaktiválják.
BRIGHTNESS (fényerő)
A kijelző fényerejének beállítása.
A fényerőszint beállításai: [1] – [10].
BUTTON-C (gombszín)
Gyári vagy saját szín beállítása a
gombokhoz.
COLOR (szín)
Itt választhat a 15 gyári szín, illetve az
1 saját szín közül.
CUSTOM-C (saját szín)
Saját szín beállítása a gombokhoz.
RGB RED (RGB szerinti piros
összetevő), RGB GRN (RGB szerinti
zöld összetevő), RGB BLUE (RGB
szerinti kék összetevő)
Az egyes összetevőkhöz beállítható
értékek: [0] – [32] (azonban nem lehet
mindhárom összetevő értéke [0]).
DSPL-C (kijelző színe)
Gyári vagy saját szín beállítása a kijelzőhöz.
COLOR (szín)
Itt választhat a 15 gyári szín, illetve az 1
saját szín közül.
CUSTOM-C (saját szín)
Saját szín beállítása a kijelzőhöz.
RGB RED (RGB szerinti piros
összetevő), RGB GRN (RGB szerinti
zöld összetevő), RGB BLUE (RGB
szerinti kék összetevő)
Az egyes összetevőkhöz beállítható
értékek: [0] – [32] (azonban nem lehet
mindhárom összetevő értéke [0]).
SND SYNC (hangszinkronizálás)
A kivilágítás és a hang szinkronizálásának
aktiválása: [ON], [OFF].
(Nem használható, amikor nincs kijelölve
forrás és az óra megjelenik a kijelzőn.)
AUTO SCR (automatikus görgetés)
A hosszú feliratok automatikus
görgetése: [ON], [OFF].
(AUX jelforrás és rádió esetén nem érhető el.)
További információk
A firmware frissítése
Ha új frissítés jelenik meg, nyissa meg a
hátoldalon feltüntetett weboldalt, és
kövesse az ott megjelenő útmutatást.
Megjegyzés
A frissítés közben ne távolítsa el az USB-eszközt.
Óvintézkedések
• Ne hagyja a műszerfalon az előlapot vagy
az audioeszközöket.
• Ha az egység be van kapcsolva, a motoros
rádióantenna automatikusan emelkedik ki.
• Vigyázzon, hogy ne kerüljön folyadék a
készülékre.
Páralecsapódás
Vigyázzon, hogy ne kerüljön folyadék a
lemezekre. Ha a készülékben pára
csapódhatott le, vegye ki belőle a lemezt,
és várjon egy órát, hogy elpárologhasson a
nedvesség, különben meghibásodhat a
készülék.
A lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napfénynek vagy hőforrások (például
hővezetékek) hőjének, és ne hagyja
közvetlen napsütésben álló járműben.
• Törölje meg a lemezt
egy törlőkendővel, a
közepétől a széle felé
haladva. Ne használjon
oldószert, például
benzint, hígítót és
kereskedelmi
forgalomban kapható
más tisztítószereket.
• A készüléket a CD szabványnak megfelelő
lemezek lejátszására tervezték. A DualDisclemezek és a másolásvédelmi technológiákkal
kódolt egyes zenei lemezek nem felelnek meg
a CD szabványnak, és ezért elképzelhető,
hogy nem játszhatók le ezzel a készülékkel.
• A készülékkel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek:
– Címkézett és matricázott lemezek, illetve
amelyekre valamilyen öntapadó anyag
vagy papír van ragasztva. Az ilyen
lemezek lejátszásának megkísérlése
hibás működést vagy lemezkárosodást
okozhat.
– Nem szabványos formájú lemezek
(például szív, négyzet, csillag stb. alakú
lemezek). Az ilyen lemezek lejátszásának
megkísérlése károsíthatja a készüléket.
– 8 cm-es lemezek.
Megjegyzések a CD-R/CD-RW típusú
lemezekhez
• Ha a többmenetes lemez CD-DA menettel
kezdődik, akkor CD-DA lemezként ismeri fel
a készülék, az egyéb meneteket pedig nem
játssza le.
• A készülékkel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek:
– Gyenge felvételi minőségű CD-R és
CD-RW típusú lemezek
– Nem kompatibilis lemezíró készülékkel
előállított CD-R és CD-RW típusú
lemezek.
– Nem megfelelően lezárt CD-R és CD-RW
típusú lemezek.
– Nem zenei CD formátumban, és nem is
az ISO9660 Level 1 vagy Level 2, illetve a
Joliet vagy Romeo szabványnak
megfelelő MP3-formátumban vagy
többmenetes formátumban írt lemezek.
A hangfájlok lejátszási sorrendje
Mappa (album)
Hangfájl (szám)
15HU
Kompatibilis iPodok
Karbantartás
• A készülékhez csatlakoztatható iPodmodelleket az alábbi táblázat foglalja
össze. Használat előtt frissítse az iPod
operációs rendszerét.
Kompatibilis iPhone és iPod típusok
Típus
USB
iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPod touch (6. generációs)

iPod touch (5. generációs)

iPod nano (7. generációs)

• A „Made for Apple” jelölés arra utal, hogy
a tartozékot kifejezetten a jelölésnél leírt
Apple termék(ek) csatlakoztatására
tervezték, és a fejlesztő tanúsította, hogy
a tartozék megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek. Az Apple
nem felelős ezen eszköz működéséért vagy
a biztonsági és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért.
Fontos megjegyezni, hogy a tartozék és
egy Apple termék együttes használata
csökkentheti a vezeték nélküli jelek
erősségét.
Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült
kérdésére nem talál választ ebben az
útmutatóban, a legközelebbi Sonymárkaképviselet készséggel áll
rendelkezésére.
16HU
Csatlakozók tisztítása
Ne érjen közvetlenül a csatlakozókhoz.
Az egység és az előlap csatlakozóinak
szennyeződése zavarhatja a készülék
működését. Ezt megelőzheti, ha az előlap
levétele (7. oldal) után egy pamutkendővel
megtisztítja a csatlakozókat. Ne fejtsen ki nagy
erőt, mert ettől sérülhetnek a csatlakozók.
Megjegyzés
Biztonsági okokból ne távolítsa el az előlapot
vezetés közben.
Specifikációk
Tuner rész
FM
Programkeresési frekvenciatartomány:
Ha az [AREA] beállítása [EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
Ha az [AREA] beállítása [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz
(50 kHz-es lépésköz)
FM3: 65–74 MHz (30 kHz-es lépésköz)
Hangolási érzékenység: 7 dBf
Jel–zaj viszony: 73 dB
Szeparáció: 50 dB 1 kHz-en
MW/LW
Programkeresési frekvenciatartomány:
531 kHz – 1602 kHz (MW),
153 kHz – 279 kHz (LW)
Érzékenység: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-lejátszó
Jel–zaj viszony: 95 dB
Frekvenciaválasz: 20–20 000 Hz
Maximális értékek*1:
Mappák (albumok)*2: 150
Fájlok (zeneszámok) és mappák*3: 300
fájl- és mappanévből megjeleníthető
karakterek száma:
32 Joliet formátum esetén, és
64 Romeo formátum esetén
Megfelelő kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
*1 Csak CD-R/CD-RW esetén
*2 A legfelső szintű mappával együtt
*3 Ha a mappa/fájl neve nagy számú karaktert
tartalmaz, kevesebb lehet a mért értéknél.
USB-lejátszó
Interfész: USB (nagy sebességû)
Maximális áramerősség: 1 A
A felismerhető mappák és fájlok maximális
száma:
Mappák (albumok): 256
Mappánkénti fájlok (zeneszámok): 256
Kompatibilis Android Open Accessory
protokoll (AOA): 2.0
Megfelelő kodek:
MP3 (.mp3)
Bitsebesség: 8 kb/s – 320 kbps (akár
változó bitsebességű (VBR) fájlok is)
Mintavételi frekvencia: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Bitsebesség: 32–192 kbps (akár változó
bitsebességű (VBR) fájlok is)
Mintavételi frekvencia: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitmélység: 16 bit, 24 bit
Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz,
48 kHz
Támogatott fájlrendszer: FAT16, FAT32
Erősítő
Kimenet: Hangsugárzó-kimenetek
Hangsugárzó-impedancia: 4–8 Ω
Maximális kimeneti teljesítmény: 55 W × 4
(4 Ω impedancia mellett)
Általános
Energiaellátási követelmények: 12 V-os
egyenáramú személygépjárműakkumulátor (negatív földeléssel)
Névleges áramfelvétel: 10 A
Méret:
Kb. 178 mm × 50 mm × 176 mm
(szé/ma/mé)
Foglalat mérete:
Kb. 182 mm × 53 mm × 159 mm
(szé/ma/mé)
Tömeg: Kb. 1,2 kg
A csomag tartalma:
Fő egység (1 db)
A beszereléshez és csatlakozásokhoz
szükséges alkatrészek
(1 készlet)
Kérjen részletes tájékoztatást a
kereskedőtől.
A kivitel és a műszaki adatok bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
17HU
Védjegyek
A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
A termék egyes részei a Microsoft Corporation
szellemi tulajdonjogainak védelme alá esnek.
Az ilyen technológiák e terméken kívüli használata
vagy terjesztése kizárólag a Microsoft vagy valamely
hivatalos leányvállalatának megfelelő engedélyével
lehetséges.
Az Apple iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod
nano és az iPod touch az Apple Inc. védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
Az Android a Google LLC. védjegye.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009, Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
A szoftver eredeti vagy módosított verziójának
forráskódként vagy bináris formában megvalósuló
terjesztését az alábbi rendelkezések szabályozzák:
– A forráskód továbbterjesztett csomagjainak meg
kell őrizniük a fenti szerzői jogi nyilatkozatot, a
jelen rendelkezéseket, valamint az alábbi
nyilatkozatot.
– A szoftver bináris formátumban terjesztett
változatainak a hozzájuk kapcsolódó és velük
terjesztett dokumentációban és más anyagokban
meg kell őrizniük a fenti szerzői jogi nyilatkozatot,
a jelen rendelkezéseket, valamint az alábbi
nyilatkozatot.
– Sem a Xiph.org Foundation név, sem a
közreműködők neve nem használható fel
kifejezett előzetes írásbeli engedély nélkül a jelen
szoftverből származó termékek promotálására.
JELEN SZOFTVERT A SZERZŐIJOG-TULAJDONOSOK ÉS
KÖZREMŰKÖDŐK AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN
BIZTOSÍTJÁK, KIFEJEZETTEN KIZÁRVA MINDENNEMŰ
KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA
VAGY ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA
VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. AZ
ALAPÍTVÁNY ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN
KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS,
BÜNTETŐ VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (IDEÉRTVE,
DE NEM KIZÁRÓLAGOS JELLEGGEL A CSERETERMÉKEK
VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A HASZNÁLAT
VESZTESÉGÉT, AZ ADATVESZTÉST VAGY A
PROFITVESZTESÉGET, ILLETVE AZ ÜZEMIDŐ-KIESÉST),
BÁRHOGYAN OKOZTÁK ÉS BÁRMILYEN
JOGÉRTELMEZÉS ALAPJÁN, AKÁR SZERZŐDÉSES
JOGVISZONYBAN, SAJÁT FELELŐSSÉG ALAPJÁN VAGY
SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI JOGVISZONY SORÁN
(BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) KÖVETKEZETT
BE, ÉS AMELYET BÁRMILYEN MÓDON A SZOFTVER
HASZNÁLATA OKOZOTT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY
18HU
FIGYELMEZTETTEK-E ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK
LEHETŐSÉGÉRE.
Hibaelhárítás
Az alábbi útmutató segítséget nyújt a
készülékkel kapcsolatos problémák
megoldásában.
Mindenekelőtt ellenőrizze a készülék
csatlakoztatási és kezelési útmutatóját.
A biztosíték használata és a készülék
kiszerelése a műszerfalból: „Csatlakoztatás
és beszerelés” (22. oldal).
Ha nem sikerül megoldani a problémát,
látogasson el a készülék hátlapján
feltüntetett támogatási weboldalra.
Általános
Nincs hang, vagy nagyon halk a hang
 Ha 2 hangszórós rendszert használ, a
hosszmetszeti egyensúlyszabályzó
([FADER]) nem 2 hangszórós
konfigurációhoz van beállítva.
 Nagyon alacsony értékre van állítva a
hangerő a készüléken vagy a
csatlakoztatott eszközön.
– Növelje a hangerőt a készüléken vagy a
csatlakoztatott eszközön.
Nem csipog a készülék
 Az opcionálisan használható erősítő
csatlakoztatva van a készülékhez, és ezért
nem a beépített erősítőt használja.
Törlődtek a tárolt rádióadók és törlődött a
pontos idő.
Kioldott a biztosíték.
A készülék zajt hallat a gyújtáskapcsoló
elforgatásakor
 A vezetékeket nem megfelelően
csatlakoztatták a jármű elektronikus
eszközeinek áramellátását biztosító
csatlakozóhoz.
Zenelejátszás vagy rádiózás közben
bekapcsol a bemutató mód
 Ha a [DEMO-ON] beállítás mellett
5 másodpercig nem kap vezérlési
parancsot a készülék, bemutató módra
vált.
– Ha ezt nem szeretné, aktiválja a
[DEMO-OFF] beállítást (12. oldal).
Nem jelenik meg semmi a kijelzőn (vagy
eltűnnek róla az információk)
 Szennyezettek a csatlakozók (16. oldal).
A kijelző/világítás villog.
 Nincs megfelelő áramellátás.
– Ellenőrizze, hogy az autó akkumulátora
elegendő áramot biztosít-e a készüléknek.
(12 V-os egyenáram szükséges.)
Nem működnek a kezelőgombok.
Nem adja ki a lemezt a készülék.
 Ezt a jelenséget csatlakoztatási hibák
okozzák.
– Tartsa lenyomva a DSPL és EQ gombokat
több, mint két másodpercig az egység
újraindításához.
Ezzel törli a készülék memóriáját is.
Az automatikus órabeállítás nem pontos.
 Az óra adatai a rádióhullámokon nem
pontosak.
– Állítsa be az órát manuálisan (7. oldal).
Rádióadások vétele
A rádiójelvétel gyenge.
Statikus zaj észlelhető.
 Csatlakoztassa szorosan az antennát.
Az FM3 sáv 65 MHz-től 74 MHz-ig tartó
tartománya nem állítható be.
 Az [AREA] beállítása [EUROPE].
– Állítsa az [AREA] beállítást [RUSSIA]
értékre (12. oldal).
RDS
Az RDS szolgáltatások nem vehetők (ha az
[AREA] értéke [RUSSIA]).
 Az FM3 bemenet van kiválasztva.
– Válassza ki az FM1 vagy FM2 elemet.
 Az RDS-szolgáltatások nem állnak
rendelkezésre a jelenlegi régióban.
Néhány másodpercnyi rádióhallgatás után
hangolásba kezd a készülék
 A hallgatott adó nem támogatja a TP
funkciót, vagy nagyon gyengén fogható a
jele.
– Kapcsolja ki a TA funkciót (9. oldal).
Nem hallhatók a közlekedési hírek
 Kapcsolja be a TA funkciót (9. oldal).
 Az adó valójában nem sugároz
közlekedési híreket, bár kompatibilis a TP
funkcióval.
– Váltson másik adóra.
A PTY funkció a [- - - - - - - -] feliratot
jeleníti meg
 A jelenlegi állomás nem RDS-állomás,
vagy gyenge a rádiójelvétel.
Villog a rádióadó neve
 A hallgatott adó nem sugároz másik
frekvencián.
– Nyomja meg a / (SEEK –/+)
gombot, amikor villog a rádióadó neve.
Ekkor a [PI SEEK] felirat jelenik meg a
kijelzőn, és a készülék elkezdi keresni az
azonos PI (programazonosító) értékkel
rendelkező további frekvenciákat.
CD-lejátszás
Nem játszható le egy lemez.
 A lemez hibás vagy szennyezett.
 A készülékben lévő CD-R vagy CD-RW
típusú lemez nem zenei lemez (15. oldal).
Nem játszhatók le az MP3 és WMA típusú
fájlok.
 A lemez nem kompatibilis az MP3 vagy a
WMA formátumnak a készülék által
támogatott verziójával. A lejátszható
lemezek és adatformátumok köréről a
készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
Lassabban kezdődik el az MP3 vagy WMA
típusú fájlok lejátszása.
 Az alábbi esetekben hosszabb időt
igényelhet a lejátszás elindítása:
– bonyolult mappaszerkezetű lemezek;
– többmenetes formátumban rögzített
lemezek; illetve
– adatok tárolására is alkalmas lemezek.
Lejátszás USB-s készülékekről
Lassabban kezdődik el az USB-n keresztüli
lejátszás
 Az USB-eszköz bonyolult
mappaszerkezetben tárolja a fájlokat.
19HU
A hangfájl nem játszható le.
 A támogatott formátumok részleteiért
lásd „Specifikációk” (17. oldal).
Ha a hangfájl továbbra sem lejátszható,
nézze meg az USB-eszközhöz mellékelt
kezelési útmutatót, vagy forduljon az
USB-eszköz gyártójához.
CD NO MUSIC:
 Helyezzen be egy lejátszható fájlokat
tartalmazó lemezt (17. oldal).
Az album átugrását, az elemek átugrását
(Ugrásos üzemmód), valamint a számok
név szerinti keresését (Quick-BrowZer)
nem hajthatja végre.
 Állítsa az [USB MODE] beállítást
[MSC/MTP] értékre (13. oldal).
vagy
: A készülék elérte a
lemez elejét vagy végét.
A hang nem hallható lejátszás közben
Android módban.
 Ellenőrizze a hanglejátszó alkalmazás
állapotát az androidos okostelefonon.
Üzenetek
A rendszer használata közben az alább
ismertetett üzenetek jelenhetnek meg.
INVALID: Lehet, hogy a kiválasztott művelet
érvénytelen.
READ:
 Várja meg a beolvasási művelet végét.
Utána automatikusan elindul a lejátszás.
A beolvasás ideje a fájlstruktúrától függ,
és komplex szerkezet esetén hosszabb is
lehet.
(aláhúzás karakter): Meg nem
jeleníthető karakter.
Lejátszás CD-ről:
CD ERROR:
 Tisztítsa meg, majd a megfelelő oldalával
felfelé helyezze be a lemezt. Ellenőrizze,
hogy nem üres vagy sérült lemezről van-e
szó.
CD NO DISC:
 Helyezzen be egy lejátszható fájlokat
tartalmazó lemezt (17. oldal).
20HU
CD PUSH EJT: A készülék nem tudja kiadni a
lemezt.
 Nyomja meg a  (lemez kiadása) gombot.
Lejátszás USB-eszközről:
HUB NO SUPRT: A készülék nem támogatja az
USB-csomópontokon keresztüli csatlakozást.
IPD STOP: Befejeződött az iPodon lévő
tartalom lejátszása.
 Indítsa el újra a lejátszást az iPodon vagy
iPhone-on.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 Az AOA (Android Open Accessory) 2.0-t
nem támogató USB-eszköz csatlakozik a
készülékhez, amikor az [USB MODE]
értéke [ANDROID].
– Állítsa az [USB MODE] beállítást
[MSC/MTP] értékre (13. oldal).
USB ERROR:
 Csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
USB NO DEV:
 Ellenőrizze, hogy nincs-e érintkezési hiba
az USB-aljzatoknál.
USB NO MUSIC:
 Csatlakoztasson egy lejátszható fájlokat
tartalmazó USB-eszközt (17. oldal).
USB NO SUPRT:
 A különböző USB-s készülékek
kompatibilitásáról a készülék hátlapján
feltüntetett támogatási weboldalon
tájékozódhat.
USB OVERLOAD: Túl van terhelve az USBeszköz.
 Bontsa az USB-eszköz kapcsolatát, és az
SRC gombot megnyomva válasszon más
jelforrást.
 Az USB-eszköz meghibásodott, vagy nem
támogatott a csatlakoztatott eszköz.
RDS-működtetés:
Firmware-frissítés működtetése:
NO AF: Nincsenek alternatív frekvenciák.
 Nyomja meg a / (SEEK –/+)
gombot, amikor villog a rádióadó neve.
Ekkor a [PI SEEK] felirat jelenik meg a
kijelzőn, és a készülék elkezdi keresni az
azonos PI (programazonosító) értékkel
rendelkező további frekvenciákat.
FILE ERROR: A frissítőfájl nem az UBSeszközön van tárolva.
 Mentse a frissítőfájlt az USB-eszközre,
majd próbálja újra (15. oldal).
NO PI: Nem áll rendelkezésre
programazonosító. A kiválasztott
rádióállomás nem rendelkezik PI
(programazonosító) adatokkal.
 Válasszon egy másik rádióállomást.
NO TP: Nincsenek közlekedési jellegű
programokat sugárzó adók.
 A készülék folytatja az elérhető TP-adók
keresését.
UPDATE ERROR PRESS ENTER: A firmwarefrissítés nem megfelelően lett végrehajtva.
 Az üzenet törléséhez nyomja meg az
ENTER gombot, majd próbálja újra.
A frissítés közben ne állítsa a gyújtást OFF
állásba, és ne vegye ki az USB-eszközt
(15. oldal).
Ha fenti tanácsok nem segítettek a
probléma megoldásában, forduljon a
legközelebbi Sony-márkakereskedőhöz.
Ha az eszközzel kapcsolatos lejátszási
probléma miatt viszi szervizbe a készüléket,
azt az eszközt is vigye magával, amelyikkel
először tapasztalta a problémát.
A kormányon lévő
távirányítószervekkel kapcsolatban:
ERROR
 Próbálja meg újra regisztrálni azt a
funkciót, amelyiknél a hibajelzést kapta
(13. oldal).
TIMEOUT:
 Próbálja meg a [REGISTER] felirat villogása
alatt, körülbelül 6 másodpercen belül
elvégezni a regisztrálást (13. oldal).
21HU
Csatlakoztatás és beszerelés
Szerelési alkatrészek


Figyelmeztetések
• Minden földelési vezetéket közös
földelési ponthoz kell csatlakoztatni.
• Ügyeljen rá, hogy a kábelek ne kerüljenek
csavarok alá és mozgó részekhez (például
az üléssínhez).
• A rövidzárlatok elkerülése érdekében a
kábelek csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
jármű gyújtását.
• A tápkábelt () először a készülékhez és a
hangsugárzókhoz csatlakoztassa, és csak
utána a jármű elektronikai eszközöket
ellátó tápcsatlakozójához.
• A biztonság érdekében szigetelőszalaggal
szigetelje le a nem csatlakoztatott
kábelvégeket.
×2




Óvintézkedések
• Olyan helyet válasszon a készüléknek, ahol
nem zavarja a vezetést.
• Ne szerelje poros, könnyen szennyeződő,
erősen vibráló, illetve magas
hőmérsékletnek – például közvetlen
napfénynek és hővezetékeknek – kitett
helyekre a készüléket.
• A balesetmentes és biztonságos
beszerelés érdekében csak a mellékelt
szerelési alkatrészeket használja.
Megjegyzés a sárga színű tápkábelhez
Ha más zenelejátszó készülékek is vannak a
járműben, fontos, hogy a járműnek a készüléket
kiszolgáló áramköre a rá csatlakozó készülékek
biztosítékainak összesített névleges
áramerősségénél nagyobb névleges
áramerősséggel rendelkezzen.
Beszerelési szög
A beszerelési szögnek 30°-nál kisebbnek kell
lennie.
22HU
• Az alkatrészjegyzékben nem szerepel a
csomag teljes tartalma.
• A tartókonzolt () és a védőkeretet ()
a gyárban a készülékre csatlakoztatják.
A beszerelés megkezdése előtt a
kioldópálcákkal  vegye le a tartókonzolt
 a készülékről. A részleteket lásd
„A védőkeret és a tartókonzol levétele”
(25. oldal).
• Őrizze meg a kioldópálcákat (), mert a
jövőben is szükség lehet rájuk, ha ki kell
szerelni a készüléket a járműből.
Csatlakoztatás
Mélysugárzó*1
*3
*3
Erősítő*1

*2
A részleteket lásd: „Kábelek
csatlakoztatása” (24. oldal).
Részletek: „A tápcsatlakozó ábrája”
(24. oldal).
Vezetékes távvezérlőtől
(nem tartozék)*4
A jármű antennájától*5
*1
*2
*3
*4
Nem tartozék
Hangsugárzó-impedancia: 4–8 Ω × 4
RCA-audiokábel (nem tartozék)
A jármű típusától függően lehet, hogy adaptert
kell használni a vezetékes távvezérlőhöz (az
adapter nem tartozék).
A vezetékes távirányító használatával
kapcsolatos további információkért lásd:
„A vezetékes távirányító használata” (25. oldal).
*5 A jármű típusától függően lehet, hogy adaptert
kell használni az antenna csatlakozójához (ez
nem tartozék).
23HU
Kábelek csatlakoztatása
Ha átjátszóegység nélküli motoros antenna
van a járműben, és a mellékelt tápkábellel
 csatlakoztatja a készüléket, az antenna
megsérülhet.
A mélysugárzó egyszerű
csatlakoztatása
A mélysugárzó erősítő nélkül is használható,
ha az egyik hátsó hangszóró aljzatához
csatlakoztatja.
 A jármű hangszóróinak csatlakozói felé
Első hangszóró
Mélysugárzó
Megjegyzések
 Lila
1 Hátsó
hangszóró
2 (jobb oldali)

3
 szürke
Első hangszóró
4 (jobb oldali)
5
Első hangszóró
6 (bal oldali)
7 Hátsó
hangszóró
8 (bal oldali)

Lila/fekete
csíkozású
Szürke/fekete
csíkozású
 fehér
Fehér/fekete

csíkozású
 zöld

Zöld/fekete
csíkozású
 A jármű tápcsatlakozója felé
12 Folyamatos tápellátás Sárga
13
Motoros antenna
és erősítővezérlő
csatlakozója
(REM OUT)
Kék/fehér
csíkozású
15
Kapcsolható
tápellátás
piros
16 Földkábel
24HU
Fekete
• Ehhez a konfigurációhoz elő kell készíteni a hátsó
hangszóró kábeleit.
• Ilyen szituációban 4–8 ohmos, illetve – a sérülések
elkerülése érdekében – megfelelő
teljesítménykezelési kapacitással rendelkező
mélysugárzót kell használni.
A memória tápellátása
Ha a sárga tápkábel csatlakoztatva van, a
memória áramkörei folyamatos áramellátást
kapnak akkor is, ha a gyújtás ki van
kapcsolva.
Hangszórók csatlakoztatása
• A hangszórók csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a készüléket.
• 4–8 ohmos, illetve – a sérülések elkerülése
érdekében – megfelelő
teljesítménykezelési kapacitással
rendelkező hangszórókat kell használni.
A tápcsatlakozó diagramja
Ellenőrizze a jármű elektronikai eszközök
tápellátását biztosító csatlakozóját, és
ügyeljen az egyes kábelek/csatlakozók
helyes megfeleltetésére.
Elektronikus eszközök tápcsatlakozója
Szokásos elrendezés
Piros
Piros
Elhelyezés
A védőkeret és a tartókonzol
levétele
Sárga
12 Folyamatos tápellátás
Sárga
Sárga
15 Kapcsolható tápellátás Piros
A piros és sárga vezetékek felcserélt
pozíciója esetén
Piros
Piros
Sárga
Sárga
12 Kapcsolható tápellátás Sárga
15 Folyamatos tápellátás
Piros
ACC állás nélküli gyújtókapcsolós
járművek esetén
1
Fogja az ujjai közé a védőkeret  két
szélét, és húzza kifelé.

2
Kattanásig tolja be mindkét
kioldópálcát , és húzza lefelé a
tartókonzolt , majd húzza felfelé
a készüléket.

Piros

Piros
A beszerelés megkezdése előtt vegye le a
tartókeretet  és a tartókonzolt  a
készülékről.

Sárga
Sárga
A kábelek/csatlakozók megfeleltetése
és összekötése után csatlakoztassa a
készüléket a jármű tápcsatlakozójához.
Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült
problémájára vagy kérdésére nem talál
választ ebben az útmutatóban, kérje a jármű
forgalmazójának segítségét.
A kampónak befelé kell néznie
A vezetékes távvezérlő
használata
1
A vezetékes távvezérlő használatát a
[SET STEERING] menüben található
[STR CONTROL] beállítás [PRESET]
értékre állításával engedélyezheti
(12. oldal).
25HU
A készülék beszerelése a
műszerfalba
Az előlap levétele és felhelyezése
A részleteket lásd: „Az előlap levétele” (7. oldal).
A főegység elhelyezése előtt ellenőrizze,
hogy a kallantyúk a beépítőkeret  mindkét
oldalán 2 mm-rel befelé hajlanak-e.
1
Helyezze a tartókeretet  a
műszerfalba, és hajtsa kifelé a
kallantyúkat, hogy szorosan
illeszkedjen a konzol.
Az egység alaphelyzetbe állítása
Részletekért lásd: „Az egység alaphelyzetbe
állítása” (7. oldal).
A biztosíték cseréje
182 mm (7 1/4 hüvelyk)
A biztosíték cseréje esetén
Biztosíték (10 A)
ügyeljen rá, hogy az eredeti
biztosítékon feltüntetett
névleges áramerősséggel
azonos áramerősségű
biztosítékot használjon.
A biztosíték kioldása esetén
ellenőrizze a tápcsatlakozást, és cserélje ki a
biztosítékot. Ha a csere után az új biztosíték
is kiég, az a készülék hibájára utalhat. Ilyen
esetben forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
53 mm
(2 1/8 hüvelyk)

2
Kallantyú
Helyezze be a készüléket a
tartókonzolba , és helyezze
rá a védőkeretet .




Megjegyzések
• Ha a kallantyúk a konzol síkjában állnak vagy befelé
hajlanak, a készülék rögzítése nem lesz biztonságos,
és a készülék kicsúszhat a műszerfalból.
• Ellenőrizze, hogy a védőkeret  mind a négy
kallantyúja megfelelően illeszkedik-e a készülék
vájataiba.
26HU
Magyar
A Sony Corporation kijelenti, hogy a berendezés
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes
szövege a következő internetcímen található:
http://www.compliance.sony.de/
Támogatási webhely
Kérdéseivel érdemes felkeresnie az alábbi támogatási webhelyet,
ahol a legfrissebb támogatási információkat is megtalálja:
http://www.sony.eu/support
Regisztrálja termékét online most:
http://www.sony.eu/mysony
Okostelefon-alkalmazás
Support by Sony alkalmazás – Tájékozódhat és értesítéseket kaphat
a termékről:
√
√
√
√
Hírek és értesítések
Szoftverfrissítések
Oktatóanyagok
Tippek és trükkök
https://sony.net/SBS
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising