Sony | DSX-A416BT | Sony DSX-A416BT Receptor media cu tehnologie BLUETOOTH® Instrucţiuni de utilizare

4-739-631-11(1)
Sistem audio auto
FM/MW/LW Bluetooth®
Pentru revocarea ecranului cu demonstraţia
(DEMO), consultaţi pagina 18.
Pentru conectare/instalare, consultaţi pagina 30.
DSX-A416BT
Instrucţiuni de utilizare
RO
Din motive de siguranţă, această unitate
trebuie instalată doar în bordul unui
autovehicul, deoarece partea posterioară
a unităţii se încinge în timpul utilizării.
Pentru detalii, consultaţi „Conectare/
Instalare” (pagina 30).
Fabricat în Thailanda
Plăcuţa de identificare pe care se specifică
tensiunea de alimentare etc. este amplasată
pe baza carcasei.
Valabilitatea marcajului CE este restricţionată
doar la acele ţări unde acesta este aplicat prin
lege, în special în ţările SEE (Spaţiul Economic
European).
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest echipament se conformează cerinţelor
Directivei 2014/53/UE.
Textul integral al Declarației de conformitate
UE este disponibil la următoarea adresă de
internet:
http://www.compliance.sony.de/
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebările referitoare la modul în care acest
produs respectă legislaţia Uniunii Europene
trebuie să fie adresate reprezentantului
autorizat al producătorului, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
2RO
Casarea bateriilor şi a
echipamentelor electrice şi
electronice uzate (valabil în
ţările Uniunii Europene şi în
alte ţări care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie
sau pe ambalaj indică faptul că produsul şi
bateria nu trebuie tratate ca deşeuri
menajere. Este posibil ca pe anumite baterii,
acest simbol să fie utilizat în combinaţie cu
un simbol chimic. Se adaugă simbolul
chimic pentru plumb (Pb) dacă bateria
conţine mai mult de 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi baterii
sunt eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta din
manipularea incorectă a deşeurilor.
Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale. În cazul
produselor care, din motive de siguranţă, de
performanţă sau de integritate a datelor,
necesită o conexiune permanentă la o
baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria şi
echipamentele electrice şi electronice vor fi
tratate în mod corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de exploatare la
punctul de colectare corespunzător pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Pentru toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare la modul de
eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare corespunzător pentru reciclarea
bateriilor uzate. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul sau bateria.
ATENŢIE
Apeluri de urgenţă
Următorul interval de frecvenţă 65 – 74 MHz
nu este alocat pentru emisia audio în tabelul
Alocări Comune Europene şi nu poate fi
utilizat în Europa.
Acest sistem mâini libere BLUETOOTH şi
dispozitivul electronic conectat la sistemul
mâini libere funcţionează cu semnale radio,
reţele mobile şi de telefonie fixă precum şi cu
funcţii programate de utilizatori care nu pot
garanta conexiunea indiferent de condiţii.
În consecinţă, nu trebuie să vă bazaţi exclusiv
pe dispozitivele electronice pentru
comunicaţii esenţiale (cum ar fi situaţiile
medicale de urgenţă).
Avertisment în cazul în care contactul
maşinii nu are poziţie ACC
Asiguraţi-vă că aţi setat funcţia AUTO OFF
(pagina 18). Unitatea se va opri definitiv şi
automat în intervalul setat după ce
unitatea a fost oprită şi se afişează ceasul
(adică, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
OFF timp de 1 secundă), pentru a
economisi energia bateriei. Dacă nu setaţi
funcţia AUTO OFF, apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul OFF până când afişajul dispare,
de fiecare dată când opriţi motorul.
Declinarea răspunderii privind serviciile
oferite de terţi
Serviciile furnizate de terţi pot fi modificate,
suspendate sau revocate fără notificare
prealabilă. Sony nu are nicio răspundere în
astfel de situaţii.
Notificare importantă
Atenţie
SONY NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIO
SITUAŢIE PENTRU DAUNELE INCIDENTALE,
INDIRECTE SAU ÎN CONSECINŢĂ SAU ALT FEL
DE DAUNE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA
LA ACESTEA, PIERDEREA DE PROFIT,
PIERDEREA DE VENIT, PIERDEREA DE DATE,
PIERDEREA UTILIZĂRII PRODUSULUI SAU A
ORICĂRUI ECHIPAMENT ASOCIAT, TIMP
INACTIV ŞI TIMP AL UTILIZATORULUI, LEGATE
SAU DETERMINATE SAU UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS, A ECHIPAMENTELOR HARDWARE
ŞI/SAU A SOFTWARE-ULUI FOLOSITE DE
ACEST PRODUS.
Comunicarea BLUETOOTH
 Microundele emise de un dispozitiv
BLUETOOTH pot afecta funcţionarea
dispozitivelor medicale electronice.
Opriţi această unitate şi alte dispozitive
BLUETOOTH în următoarele locaţii
deoarece pot provoca accidente.
– în orice loc în care pot fi prezente gaze
inflamabile, în spitale, în trenuri, în
avioane sau benzinării
– în apropierea uşilor automate sau a
alarmelor de incendiu
 Această unitate acceptă funcţii de
securitate care respectă standardul
BLUETOOTH pentru a asigura o conexiune
securizată în timpul utilizării tehnologiei
BLUETOOTH wireless dar această
securitate poate fi insuficientă în funcţie
de setare. Trebuie să fiţi atenţi atunci când
folosiţi tehnologia wireless BLUETOOTH.
 Nu ne asumăm răspunderea pentru
scurgerea de informaţii în timpul
comunicării BLUETOOTH.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate
de unitate care nu sunt prezentate în acest
manual, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Stimate client, acest produs conţine un
transmiţător radio.
În conformitate cu Reglementarea UNECE
nr. 10, producătorul unui vehicul poate
impune condiţii specifice pentru instalarea de
transmiţătoare radio în vehicule.
Verificaţi manualul de utilizare a vehiculului
sau contactaţi producătorul sau distribuitorul
vehiculului înainte de a instala acest produs
în vehicul.
3RO
Cuprins
Ghid pentru componente şi comenzi . . . . . 5
Introducere
Detaşarea panoului frontal . . . . . . . . . . . . . 6
Resetarea unităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Setarea ceasului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pregătirea unui dispozitiv BLUETOOTH. . . . 7
Conectarea unui dispozitiv USB. . . . . . . . . 10
Conectarea altor dispozitive audio
portabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ascultarea la radio
Ascultarea la radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Utilizarea Sistemului de date radio (RDS) . . . 11
Setări
Revocarea modului DEMO . . . . . . . . . . . . 18
Efectuarea setărilor de bază . . . . . . . . . . . 18
Configurare generală (GENERAL) . . . . . . . 18
Configurarea sunetului (SOUND) . . . . . . . 19
Configurarea afişajului (DISPLAY) . . . . . . . 20
Configurarea BLUETOOTH (BLUETOOTH). . . 21
Configurarea Sony | Music Center
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Informaţii suplimentare
Actualizarea firmware-ului . . . . . . . . . . . .
Măsuri de precauţie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specificaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
23
25
28
Playback
Redarea de pe un dispozitiv USB . . . . . . . 12
Redarea de pe un dispozitiv
BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Căutarea şi redarea pieselor . . . . . . . . . . . 13
Apelare în regim „mâini libere”
(doar prin BLUETOOTH)
Primirea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Efectuarea unui apel telefonic. . . . . . . . . . 14
Operaţiuni disponibile în timpul
apelului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Funcţii utile
Sony | Music Center cu smartphone
iPhone/Android™. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Utilizarea funcţiei de recunoaştere
vocală (doar pentru dispozitive
smartphone Android). . . . . . . . . . . . . . 17
Utilizarea Siri Eyes Free. . . . . . . . . . . . . . . . 17
4RO
Conectare/Instalare
Atenţionări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Lista de componente pentru instalare . . . 30
Conexiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ghid pentru componente şi comenzi
Unitate principală
 Buton de eliberare panou frontal

 SRC (sursă)
Porniţi alimentarea.
Schimbaţi sursa.
OFF
Apăsaţi şi ţineţi apăsat 1 secundă pentru
a opri sursa şi a afişa ceasul.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin
2 secunde pentru a opri alimentarea şi a
închide afişajul.
/ (anteriorul/următorul)
/ (derulare înapoi/derulare
înainte)
 PTY (tip de program)
Selectaţi PTY în RDS.
(navigare) (pagina 13)
Accesaţi modul de navigare în timpul
redării. (Nu este disponibil atunci când
este conectat un dispozitiv USB în modul
Android sau iPod.)
 Selector de control
Rotiţi-l pentru a regla volumul.
PUSH ENTER
Accesaţi elementul selectat.
Apăsaţi SRC, rotiţi şi apăsaţi pentru a
modifica sursa (timpul expiră în
2 secunde).

CALL
Accesaţi meniul de apel. Primiţi/terminaţi
un apel.Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2
secunde pentru a comuta semnalul
BLUETOOTH.

(înapoi)
Reveniţi la afişajul anterior.
MENU
Deschideţi meniul de configurare.
VOICE (pagina 15, 17)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin
2 secunde pentru a activa apelarea vocală,
funcţia de recunoaştere vocală (doar
pentru telefoanele inteligente Android)
sau funcţia Siri (doar pentru iPhone).
Marca N
Atingeţi selectorul de control cu telefonul
inteligent Android pentru a stabili
conexiunea BLUETOOTH.
/
(SEEK –/+)
Acordaţi automat posturile de radio.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru acordare
manuală.
MODE (pagina 7, 10, 15)
 Receptor pentru telecomandă
 Butoane numerice (de la 1 la 6)
Recepţionaţi posturile de radio
memorate. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru
a memora posturile.
 Fereastră de afişaj
5RO
ALBUM /
Săriţi peste un album de pe dispozitivul
audio. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a
sări continuu peste albume.
(Nu este disponibil atunci când este
conectat un dispozitiv USB în modul
Android sau iPod.)
(repetare)
(Nu este disponibil atunci când este
conectat un dispozitiv USB în modul
Android.)
(redare aleatorie)
(Nu este disponibil atunci când este
conectat un dispozitiv USB în modul
Android.)
Introducere
Detaşarea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestei unităţi
pentru a preveni furtul.
1
Ţineţi apăsat OFF  până când
unitatea se opreşte, apăsaţi butonul
de eliberare a panoului frontal  şi
trageţi panoul către dumneavoastră
pentru a-l scoate.
MIC (pagina 15)
 (redare/pauză)
 EXTRA BASS
Întăriţi sunetele de bas sincronizându-le
cu nivelul volumului. Apăsaţi pentru a
schimba setarea EXTRA BASS: [1], [2],
[OFF].
 Mufă de intrare AUX
 DSPL (afişaj)
Apăsaţi pentru a schimba elementele
afişate.
SCRL (defilare)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a defila
printr-un element de pe afişaj.
 Port USB
Alarmă de atenţionare
Atunci când puneţi comutatorul de pornire
în poziţia OFF fără a detaşa panoul frontal,
alarma de atenţionare va suna timp de
câteva secunde. Alarma se va declanşa doar
dacă se foloseşte amplificatorul încorporat.
Numere de serie
Asiguraţi-vă că numerele de serie de pe
partea inferioară a unităţii şi de pe partea
din spate a panoului frontal se potrivesc
corect. În caz contrar, nu puteţi realiza
împerecherea, conectarea şi deconectarea
BLUETOOTH prin NFC.
Ataşarea panoului frontal
6RO
Resetarea unităţii
Înainte de a opera pentru prima dată
unitatea, după ce aţi înlocuit bateria
automobilului sau după ce aţi schimbat
conexiunile, trebuie să resetaţi unitatea.
1
Apăsaţi DSPL şi
puţin 2 secunde.
(înapoi)/MODE cel
Notă
Resetarea unităţii va şterge setarea ceasului şi o
parte din conţinutul memorat.
Setarea zonei/regiunii
După resetarea unităţii, apare afişajul de
setare a zonei/regiunii.
1
Apăsaţi ENTER în timp ce se afişează
[SET AREA].
Apare setarea actuală pentru zonă/
regiune.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [EUROPE] sau [RUSSIA], apoi
apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [YES] sau [NO], apoi apăsaţi-l.
Dacă se modifică setarea pentru zonă/
regiune, unitatea este resetată, apoi se
afişează ceasul.
Această setare poate fi configurată din
meniul de configurare generală (pagina 18).
Setarea ceasului
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de
control pentru a selecta [GENERAL],
apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET CLOCK-ADJ], apoi apăsaţi-l.
Indicatorul pentru oră clipeşte.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
seta ora şi minutele.
Pentru a muta indicatorul digital, apăsaţi
/ (SEEK –/+).
4
După setarea minutelor, apăsaţi MENU.
Pregătirea unui dispozitiv
BLUETOOTH
Puteţi asculta muzică sau puteţi efectua
apeluri cu ajutorul sistemului mâini libere, în
funcţie de dispozitivul dumneavoastră
compatibil BLUETOOTH cum ar fi un telefon
inteligent, un telefon mobil sau un dispozitiv
audio (denumit în continuare „dispozitiv
BLUETOOTH” în lipsa altor precizări). Pentru
detalii cu privire la conectare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate împreună
cu dispozitivul.
Înainte de a conecta dispozitivul, reduceţi
volumul pe unitate; în caz contrar, sunetul
poate avea un nivel prea ridicat.
Conectarea la un dispozitiv
smartphone cu ajutorul funcţiei
de conectare printr-o singură
atingere (NFC)
Atingând selectorul de control pe unitate cu
un smartphone compatibil NFC*, unitatea se
va împerechea şi se va conecta automat la
smartphone.
* NFC (Comunicare în câmp apropiat) este o
tehnologie ce permite comunicarea wireless pe
rază scurtă între diverse dispozitive, cum ar fi
telefoanele mobile şi etichetele IC. Datorită
funcţiei NFC, comunicările de date pot avea loc cu
uşurinţă, prin simpla atingere a simbolului
relevant sau a punctului specific de pe
dispozitivele compatibile NFC.
În cazul unui telefon inteligent cu sistem de
operare Android versiunea 4.0 sau
anterioară, este necesară descărcarea
aplicaţiei „NFC Easy Connect” din Google
Play. Este posibil ca aplicaţia să nu poată fi
descărcată în anumite ţări/regiuni.
1
Activaţi funcţia NFC pe telefonul
inteligent.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu
smartphone-ul.
Configurarea este finalizată şi ceasul
porneşte.
Pentru a afişa ceasul
Apăsaţi DSPL.
7RO
2
Atingeţi marca N de pe unitate cu
marca N de pe telefonul inteligent.
4
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET DEVICE 1] * sau [SET
DEVICE 2]*, apoi apăsaţi-l.
clipeşte cât timp unitatea este în
modul standby de împerechere.
* [SET DEVICE 1] sau [SET DEVICE 2] vor fi
înlocuite de numele dispozitivului împerecheat
după finalizarea procesului de împerechere.
5
Realizaţi procedura de împerechere
pe dispozitivul BLUETOOTH pentru ca
acesta să detecteze această unitate.
6
Pentru a vă deconecta utilizând NFC
Selectaţi [DSX-A416BT] de pe afişajul
dispozitivului BLUETOOTH.
Atingeţi din nou marca N de pe unitate cu
marca N de pe telefonul inteligent.
Dacă numele modelului dumneavoastră
nu apare, repetaţi pasul 2 şi paşii următori.
Asiguraţi-vă că
unităţii.
se aprinde pe afişajul
Note
• Când stabiliţi conexiunea, manipulaţi cu atenţie
telefonul inteligent pentru a preveni zgârieturile.
• Conexiunea printr-o singură atingere nu este
posibilă dacă unitatea este deja conectată la două
dispozitive compatibile cu NFC. În acest caz,
deconectaţi oricare dintre dispozitive şi stabiliţi din
nou conexiunea cu telefonul inteligent.
Împerecherea şi conectarea la un
dispozitiv BLUETOOTH
7
Dacă se solicită introducerea unei
chei de autentificare* pe dispozitivul
BLUETOOTH, introduceţi [0000].
* Cheia de autentificare poate fi numită „Cod de
autentificare”, „Cod PIN”, „Număr PIN” sau
„Parolă” etc., în funcţie de dispozitiv.
Atunci când conectaţi un dispozitiv
BLUETOOTH pentru prima dată, este
necesară înregistrarea pe ambele dispozitive
(denumită „împerechere”). Împerecherea
permite acestei unităţi şi celorlalte
dispozitive să se recunoască. Această
unitate se poate conecta la două dispozitive
BLUETOOTH (două telefoane mobile sau un
telefon mobil şi un dispozitiv audio).
Introduceţi cheia
de autentificare
[0000]
După împerechere,
8
1
Amplasaţi dispozitivul BLUETOOTH la
o distanţă de maxim 1 m (3 ft) de la
această unitate.
2
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de
control pentru a selecta
[BLUETOOTH], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET PAIRING], apoi apăsaţi-l.
8RO
rămâne aprins.
Selectaţi această unitate pe
dispozitivul BLUETOOTH pentru a
stabili conexiunea BLUETOOTH.
sau
se aprinde după stabilirea
conexiunii.
Notă
În timpul conectării la un dispozitiv BLUETOOTH,
această unitate nu poate fi detectată pe alt
dispozitiv. Pentru a permite detectarea, intraţi în
modul de împerechere şi căutaţi această unitate pe
celălalt dispozitiv.
Pentru a porni redarea
Pentru detalii, consultaţi „Redarea de pe un
dispozitiv BLUETOOTH” (pagina 12).
Pentru a deconecta dispozitivul
împerecheat
Urmaţi paşii 2-4 pentru deconectare după ce
aţi împerecheat această unitate şi
dispozitivul BLUETOOTH.
Conectarea la un dispozitiv
BLUETOOTH împerecheat
Pentru a utiliza un dispozitiv împerecheat,
este necesară conectarea la această unitate.
Unele dispozitive împerecheate se vor
conecta automat.
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de
control pentru a selecta
[BLUETOOTH], apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET BT SIGNL], apoi apăsaţi-l.
Asiguraţi-vă că
se aprinde.
3
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul BLUETOOTH.
4
Operaţi dispozitivul BLUETOOTH
pentru conectarea la această unitate.
sau
se aprinde.
Notă
În timpul redării în flux prin BLUETOOTH audio, nu
vă puteţi conecta de pe această unitate la telefonul
mobil. În schimb, puteţi să vă conectaţi de pe
telefonul mobil la această unitate.
Sfat
Dacă semnalul BLUETOOTH este pornit: când
contactul maşinii este pornit, această unitate se
reconectează automat la ultimul telefon celular
conectat.
Pentru a instala microfonul
Pentru detalii, consultaţi „Instalarea
microfonului” (pagina 33).
Conectarea la un dispozitiv
iPhone/iPod (Împerechere
automată BLUETOOTH)
Dacă conectaţi un iPhone/iPod cu iOS5 sau o
versiune mai recentă la portul USB, unitatea se
împerechează şi se conectează automat la
iPhone/iPod.
Pentru a activa împerecherea automată
BLUETOOTH, asiguraţi-vă că [SET AUTOPAIR]
din [BLUETOOTH] este setat la [ON] (pagina 21).
1
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul iPhone/iPod.
2
Conectaţi un iPhone/iPod la portul
USB.
Pictograme pe ecran:
Se aprinde atunci când sunt posibile
apelurile „mâini libere” după
activarea funcţiei HFP (Handsfree
Profile).
Se aprinde atunci când este posibilă
redarea de pe dispozitivul audio
după activarea funcţiei A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile).
Pentru a conecta ultimul dispozitiv
conectat de pe această unitate
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Pentru a vă conecta la dispozitivul audio,
apăsaţi SRC pentru a selecta [BT AUDIO] şi
apăsaţi  (redare/pauză).
Pentru a vă conecta la telefonul mobil,
apăsaţi CALL.
Asiguraţi-vă că
unităţii.
se aprinde pe afişajul
Note
• Împerecherea automată BLUETOOTH nu este
posibilă dacă unitatea este deja conectată la două
dispozitive BLUETOOTH. În acest caz, deconectaţi
oricare dintre dispozitive şi stabiliţi din nou
conexiunea cu dispozitivul iPhone/iPod.
• În cazul în care nu este stabilită împerecherea
automată BLUETOOTH, consultaţi „Pregătirea unui
dispozitiv BLUETOOTH” (pagina 7).
9RO
Conectarea unui dispozitiv
USB
1
2
Ascultarea la radio
Reduceţi volumul pe unitate.
Ascultarea la radio
Conectaţi dispozitivul USB la unitate.
Pentru a asculta radio, apăsaţi SRC şi
selectaţi [TUNER].
Pentru a conecta un iPod/iPhone, folosiţi
cablul de conexiune USB pentru iPod
(nefurnizat).
Memorare automată (BTM)
Conectarea altor dispozitive
audio portabile
1
2
3
Opriți dispozitivul audio portabil.
Reduceţi volumul pe unitate.
Conectaţi dispozitivul audio portabil
la mufa de intrare AUX (mini mufă
stereo) de pe unitate cu un cablu de
conectare (nefurnizat)*.
1
Apăsaţi MODE pentru a schimba
banda (FM1 FM2, FM3, MW sau LW).
2
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de
control pentru a selecta [GENERAL],
apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET BTM], apoi apăsaţi-l.
Unitatea memorează posturi pe butoanele
numerice, în ordinea frecvenţei.
Acord
1
Apăsaţi MODE pentru a schimba
banda (FM1 FM2, FM3, MW sau LW).
2
Efectuaţi acordarea.
Pentru acordare manuală
Ţineţi apăsat / (SEEK –/+) pentru
a localiza frecvenţa aproximativă şi apăsaţi
în mod repetat / (SEEK –/+)
pentru ajustarea fină a frecvenţei dorite.
* Asiguraţi-vă că folosiţi un conector drept.
Pentru acordare automată
Apăsaţi / (SEEK –/+).
Scanarea se opreşte atunci când unitatea
recepţionează un post.
Memorare manuală
4
Apăsaţi SRC pentru a selecta [AUX].
1
Pentru a potrivi nivelul volumului pe
dispozitivul conectat cu cel al altor surse
Porniţi redarea de pe dispozitivul audio
portabil cu un volum moderat şi setaţi
volumul normal de ascultare pe unitate.
Apăsaţi MENU şi selectaţi [SOUND]  [SET
AUX VOL] (pagina 20).
Recepţionarea posturilor
memorate
1
10RO
În timp ce recepţionaţi canalul pe care
doriţi să îl memoraţi, ţineţi apăsat un
buton numeric (între 1 şi 6) până când
se afişează [MEM].
Selectaţi banda şi apăsaţi un buton
numeric (între 1 şi 6).
Utilizarea Sistemului de
date radio (RDS)
Setarea de frecvenţe alternative
(AF) şi a anunţării traficului (TA)
AF acordă continuu posturile în funcţie de
semnalul cel mai puternic dintr-o reţea, iar
TA furnizează informaţii actuale din trafic
sau programele de trafic (TP) recepţionate.
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de
control pentru a selecta [GENERAL],
apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET AF/TA], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET
AF/TA-ON] sau [SET AF/TA-OFF], apoi
apăsaţi-l.
Funcţia Local Link (doar pentru Marea
Britanie)
Această funcție vă permite să selectați alte
posturi locale din zonă, chiar dacă acestea
nu sunt memorate pe butoanele numerice.
În timpul recepției FM, apăsați un buton
numeric (de la 1 la 6) pe care este memorat
un post local. În 5 secunde, apăsați din nou
un buton numeric al postului local. Repetaţi
această procedură până când recepţionaţi
postul local.
Selectarea tipurilor de programe
(PTY)
1
Apăsaţi PTY în timpul recepţiei în
banda FM.
2
Rotiţi selectorul de control până când
apare tipul de program dorit, apoi
apăsaţi-l.
Unitatea începe să caute un post care
emite tipul de program selectat.
Pentru a memora posturile RDS cu
setarea AF şi TA
Tipuri de programe
Puteţi preseta posturile RDS împreună cu
setarea AF/TA. Setaţi AF/TA şi memoraţi
postul cu BTM sau manual. Dacă presetaţi
manual, puteţi preseta şi posturile non-RDS.
NEWS (Ştiri), AFFAIRS (Actualităţi), INFO
(Informaţii), SPORT (Sport), EDUCATE (Educaţie),
DRAMA (Teatru), CULTURE (Cultură), SCIENCE
(Ştiinţă), VARIED (Variat), POP M (Muzică pop),
ROCK M (Muzică rock), EASY M (Muzică Music),
LIGHT M (Clasică uşoară), CLASSICS (Clasică
serioasă), OTHER M (Alte genuri muzicale,
WEATHER (Vreme), FINANCE (Financiar),
CHILDREN (Programe pentru copii), SOCIAL
(Societate), RELIGION (Religie), PHONE IN
(De pe telefon), TRAVEL (Călătorii), LEISURE
(Relaxare), JAZZ (Muzică jazz), COUNTRY
(Muzică country), NATION M (Muzică naţională),
OLDIES (Muzică veche), FOLK M (Muzică folk),
DOCUMENT (Documentar)
Pentru a recepţiona anunţuri de urgenţă
Dacă funcţiile AF sau TA sunt activate,
anunţurile de urgenţă vor întrerupe automat
sursa selectată curent.
Pentru a regla nivelul volumului în
timpul unui anunţ de trafic
Nivelul va fi stocat în memorie pentru
anunţurile ulterioare, independent de
nivelul obişnuit al volumului.
Pentru a rămâne pe un program
regional (REGIONAL)
Dacă funcţiile AF şi REGIONAL sunt activate,
unitatea nu va comuta pe alt post regional
cu o frecvenţă mai puternică. Dacă părăsiți
această zonă de recepție a programului
regional, setați [SET REGIONAL] în
[GENERAL] la [SET REG-OFF] în timpul
recepției FM (pagina 19).
Această funcţie nu este disponibilă în Marea
Britanie şi în unele zone.
Setarea orei ceasului (CT)
Datele CT din transmisia RDS setează ceasul.
1
Setaţi [SET CT-ON] din [GENERAL]
(pagina 19).
11RO
1
Playback
Redarea porneşte.
Dacă este deja conectat un dispozitiv,
pentru a porni redarea, apăsaţi SRC
pentru a selecta [USB] (pe afişaj apare
[IPD] atunci când dispozitivul iPod este
recunoscut).
Redarea de pe un dispozitiv
USB
În aceste instrucţiuni de utilizare, „iPod” este
utilizat ca referinţă generală pentru funcţiile
iPod de pe un dispozitiv iPod şi iPhone, dacă
nu se specifică altfel în text sau ilustraţii.
Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului iPod, consultaţi „Despre iPod”
(pagina 22) sau vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
Se pot folosi dispozitive USB* tip AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass
Storage Class) şi MTP (Media Transfer
Protocol) compatibile cu standardul USB. În
funcţie de dispozitivul USB, pe unitate se
poate detecta modul Android sau Master/
MTP.
În cazul anumitor playere media digitale sau
telefoane inteligente Android, poate fi
nevoie să setaţi modul MTP.
* De exemplu, o unitate USB flash, un player media
digital, un telefon inteligent Android
Note
• Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
• Telefoanele inteligente cu sistem de operare
Android 4.1 sau o versiune ulterioară acceptă
Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Cu toate
acestea, este posibil ca unele telefoane inteligente
să nu accepte în totalitate AOA 2.0 chiar dacă au
instalat sistemul de operare Android 4.1 sau o
versiune ulterioară.
Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
telefonului dvs. inteligent Android, vizitaţi site-ul
de asistenţă menţionat pe ultima copertă.
• Redarea următoarelor fişiere nu este acceptată.
MP3/WMA/FLAC:
– fişiere protejate cu drepturi de autor
– fişiere DRM (Digital Rights Management)
– Fişiere audio multicanal
MP3/WMA:
– fişiere comprimate fără pierderi
Înainte de a stabili o conexiune, selectaţi
modul USB (modul Android sau MSC/MTP),
în funcţie de dispozitivul USB (pagina 19).
12RO
Conectaţi un dispozitiv USB la portul
USB (pagina 10).
2
Ajustaţi volumul pe această unitate.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF timp de
1 secundă.
Pentru a scoate dispozitivul
Opriţi redarea, apoi scoateţi dispozitivul.
Atenţionare cu privire la dispozitivele
iPhone
Atunci când conectaţi un dispozitiv iPhone
prin USB, volumul de apel al telefonului este
controlat de dispozitivul iPhone, nu de
unitate. Nu măriţi accidental volumul pe
unitate în timpul unui apel, deoarece sunetul
poate fi brusc foarte puternic după
încheierea apelului.
Redarea de pe un dispozitiv
BLUETOOTH
Puteţi reda conţinutul de pe un dispozitiv
conectat care acceptă BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
1
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH cu
dispozitivul audio (pagina 7).
Pentru a selecta dispozitivul audio,
apăsaţi MENU şi selectaţi [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (pagina 21).
2
Apăsaţi SRC pentru a selecta
[BT AUDIO].
3
Operaţi dispozitivul audio pentru a
porni redarea.
4
Ajustaţi volumul pe această unitate.
Note
2
• În funcţie de dispozitivul audio, informaţiile
precum titlul, numărul/durata piesei şi starea de
redare pot să nu fie afişate pe această unitate.
• Chiar dacă schimbaţi sursa pe această unitate,
redarea de pe dispozitivul audio nu se opreşte.
• [BT AUDIO] nu apare pe afişaj dacă aplicaţia „Sony
| Music Center” rulează cu ajutorul funcţiei
BLUETOOTH.
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta categoria de căutare dorită,
apoi apăsaţi-l pentru a confirma.
3
Repetaţi pasul 2 pentru a căuta piesa
dorită.
Pentru a potrivi nivelul volumului de pe
dispozitivul BLUETOOTH cu cel al altor
surse
Porniţi redarea de pe dispozitivul audio
BLUETOOTH cu un volum moderat şi setaţi
volumul normal de ascultare pe unitate.
Apăsaţi MENU şi selectaţi [SOUND] 
[SET BTA VOL] (pagina 20).
Căutarea şi redarea pieselor
Redarea porneşte.
Pentru a ieşi din modul Quick-BrowZer™
Apăsaţi
Căutarea prin omiterea unor
elemente (Jump mode)
Nu este disponibil atunci când este conectat
un dispozitiv USB în modul Android sau iPod.
1
În timpul redării USB, apăsaţi
(navigare).
2
3
Apăsaţi  (SEEK +).
Redarea repetată şi redarea
amestecată
Nu este disponibil atunci când este conectat
un dispozitiv USB în modul Android.
1
În timpul redării, apăsaţi
(repetare) sau
(redare amestecată)
în mod repetat pentru a selecta
modul de redare dorit.
(navigare).
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta elementul.
Salturile din listă se fac în paşi de 10% din
numărul total de elemente.
4
Apăsaţi ENTER pentru a reveni la
modul Quick-BrowZer.
Se afişează elementul selectat.
5
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta elementul dorit, apoi apăsaţi-l.
Redarea porneşte.
Poate dura un timp până la începerea
redării în modul de redare selectat.
Modurile de redare disponibile diferă, în
funcţie de sursa de sunet selectată.
Căutarea unei piese după nume
(Quick-BrowZer™)
Nu este disponibil atunci când este conectat
un dispozitiv USB în modul Android sau iPod.
1
În timpul redării de pe USB, apăsaţi
(navigare)* pentru a afişa lista cu
categoriile de căutare.
După deschiderea listei de piese, apăsaţi
(înapoi) în mod repetat pentru a afişa
categoria de căutare dorită.
* În timpul redării de pe USB, apăsaţi
(navigare) timp de cel puţin 2 secunde pentru
a reveni direct la începutul listei de categorii.
13RO
Apelare în regim „mâini libere”
(doar prin BLUETOOTH)
Pentru a folosi un telefon mobil, conectaţi-l
la această unitate. Puteţi conecta două
telefoane mobile la unitate. Pentru detalii,
consultaţi „Pregătirea unui dispozitiv
BLUETOOTH” (pagina 7).
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [PHONE BOOK], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta o iniţială din lista de iniţiale,
apoi apăsaţi-l.
4
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta un nume din lista de nume,
apoi apăsaţi-l.
5
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta un număr din lista de numere,
apoi apăsaţi-l.
Apelul telefonic începe.
Din istoricul apelurilor
Primirea unui apel
1
1
Atunci când sunt conectate două
telefoane mobile la unitate, rotiţi
selectorul de control pentru a selecta
unul dintre telefoane, apoi apăsaţi-l.
Apăsaţi CALL atunci când primiţi un
apel cu ton de apel.
Apelul telefonic începe.
Notă
2
Tonul de apel şi vocea apelantului sunt scoase doar
prin boxele frontale.
Pentru a respinge un apel
Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF timp de 1
secundă.
Din agenda telefonului
1
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta un nume sau un număr de
telefon din istoricul apelurilor, apoi
apăsaţi-l.
Apelul telefonic începe.
Apăsaţi din nou CALL.
Puteţi efectua un apel din agenda
telefonului sau din istoricul de apeluri dacă
aţi conectat un telefon mobil care acceptă
PBAP (Phone Book Access Profile).
Atunci când sunt conectate două telefoane
mobile la unitate, selectaţi unul dintre
telefoane.
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [RECENT CALL], apoi apăsaţi-l.
Apare o listă cu istoricul de apeluri.
3
Pentru a încheia apelul
Efectuarea unui apel
telefonic
Apăsaţi CALL.
Prin introducerea numărului de
telefon
1
Apăsaţi CALL.
Atunci când sunt conectate două
telefoane mobile la unitate, rotiţi
selectorul de control pentru a selecta
unul dintre telefoane, apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [DIAL NUMBER], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
introduce numărul de telefon şi la
final selectaţi [ ] (spaţiu), apoi apăsaţi
ENTER*.
Apăsaţi CALL.
Apelul telefonic începe.
Atunci când sunt conectate două
telefoane mobile la unitate, rotiţi
selectorul de control pentru a selecta
unul dintre telefoane, apoi apăsaţi-l.
* Pentru a muta indicatorul digital, apăsaţi
/ (SEEK –/+).
14RO
Notă
Pe afişaj apare [_] în locul [#].
Prin reapelare
1
Apăsaţi CALL.
Atunci când sunt conectate două
telefoane mobile la unitate, rotiţi
selectorul de control pentru a selecta
unul dintre telefoane, apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [REDIAL], apoi apăsaţi-l.
Apelul telefonic începe.
Cu etichete vocale
Puteţi efectua un apel prin rostirea etichetei
vocale memorate pe un telefon mobil
conectat prevăzut cu funcţie de apelare
vocală.
1
Apăsaţi CALL.
Pentru a regla volumul pentru
interlocutor (reglarea amplificării
microfonului)
Apăsaţi MIC.
Niveluri de volum reglabile: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Pentru a reduce ecoul şi zgomotul
(Modul Corector ecou/Corector zgomot)
Ţineţi apăsat MIC.
Mod setabil: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Pentru a comuta între modul „mâini
libere” şi modul portabil
În timpul unui apel, apăsaţi MODE pentru a
comuta semnalul audio al apelului telefonic
de pe unitate pe telefonul celular.
Notă
În funcţie de telefonul mobil, este posibil ca această
operaţie să nu fie disponibilă.
Atunci când sunt conectate două
telefoane mobile la unitate, rotiţi
selectorul de control pentru a selecta
unul dintre telefoane, apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [VOICE DIAL], apoi apăsaţi-l.
Sau, apăsaţi şi ţineţi apăsat VOICE cel
puţin 2 secunde.
3
Rostiţi eticheta vocală stocată pe
telefonul mobil.
Vocea este recunoscută iar apelul este
efectuat.
Pentru a anula apelarea vocală
Apăsaţi VOICE.
Operaţiuni disponibile în
timpul apelului
Pentru a regla volumul tonului de apel
Rotiţi selectorul de control în timpul primirii
unui apel.
Pentru a regla volumul vocii
interlocutorului
Rotiţi selectorul de control în timpul unui
apel.
15RO
4
Funcţii utile
Sony | Music Center cu
smartphone iPhone/
Android™
Este necesar să descărcaţi ultima versiune a
aplicaţiei „Sony | Music Center” de pe App
Store pentru iPhone sau de pe Google Play
pentru smartphone-uri Android.
Note
• Pentru siguranţa dvs., respectaţi legislaţia şi
reglementările de trafic locale şi nu operaţi
aplicaţia în timp ce conduceţi.
• „Sony | Music Center” este o aplicaţie care
controlează dispozitivele audio Sony compatibile
cu „Sony | Music Center”, de pe dispozitivul
iPhone/Android.
• Funcţiile pe care le puteţi controla cu „Sony |
Music Center” variază în funcţie de dispozitivul
conectat.
• Pentru a utiliza caracteristicile „Sony | Music
Center”, consultaţi detaliile de pe dispozitivul
iPhone/Android.
• Pentru mai multe detalii referitoare la „Sony |
Music Center”, accesaţi următorul URL:
http://www.sony.net/smcqa/
• Vizitaţi site-ul Web de mai jos şi verificaţi care sunt
modelele de iPhone/telefoane inteligente Android
compatibile.
Pentru iPhone: vizitaţi App Store
Pentru dispozitivele smartphone Android: vizitaţi
Google Play
Stabilirea conexiunii cu Sony |
Music Center
1
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH cu
telefonul inteligent iPhone/Android
(pagina 7).
Pentru a selecta dispozitivul audio,
apăsaţi MENU şi selectaţi [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (pagina 21).
2
Lansaţi aplicaţia „Sony | Music
Center”.
3
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de
control pentru a selecta [SONY APP],
apoi apăsaţi-l.
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [CONNECT], apoi apăsaţi-l.
Conexiunea cu telefonul inteligent
iPhone/Android este iniţializată.
Pentru detalii referitoare la operaţiile de
pe telefonul inteligent iPhone/Android,
consultaţi secţiunea de ajutor din
aplicaţie.
Dacă apare numărul dispozitivului
Asiguraţi-vă că s-a afişat numărul (de
exemplu 123456) şi selectaţi [Yes] pe
telefonul inteligent iPhone/Android.
Pentru a termina conexiunea
1 Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [SONY APP], apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi selectorul de control pentru a selecta
[CONNECT], apoi apăsaţi-l.
Selectarea sursei sau a aplicaţiei
Puteţi selecta sursa sau aplicaţia dorită pe
telefonul inteligent iPhone/Android.
Pentru a selecta sursa
Apăsaţi SRC în mod repetat. Alternativ,
apăsaţi SRC, rotiţi selectorul de control pentru
a selecta sursa dorită şi apăsaţi ENTER.
Pentru a afişa lista de surse
Apăsaţi SRC.
Anunţ SMS prin ghidul vocal (doar
pentru dispozitive smartphone
Android)
Mesajele SMS sunt citite automat prin
boxele auto atunci când sunt recepţionate.
Pentru detalii cu privire la setări, consultaţi
secţiunea de ajutor din aplicaţie.
Răspunsul la mesajele SMS (doar
pentru telefoanele inteligente
Android)
Puteţi răspunde la un mesaj atingând
pictograma de răspuns.
1 Activaţi aplicaţia „Sony | Music Center”, apoi
atingeţi pictograma [Reply] (răspuns).
În aplicaţia „Sony | Music Center” este afişat
ecranul de introducere a mesajului.
16RO
2 Introduceţi un mesaj de răspuns cu ajutorul
funcţiei de recunoaştere vocală.
Lista de mesaje posibile apare în aplicaţia „Sony |
Music Center”.
3 Rotiţi selectorul de control pentru a selecta
mesajul dorit, apoi apăsaţi-l.
Mesajul este trimis.
Configurarea setărilor de sunet şi
afişaj
Puteţi ajusta setările legate de sunet şi afişaj
de pe iPhone/telefonul inteligent Android.
Pentru detalii cu privire la setări, consultaţi
secţiunea de ajutor din aplicaţie.
Utilizarea funcţiei de
recunoaştere vocală (doar
pentru dispozitive
smartphone Android)
Asiguraţi-vă că dispozitivul iPhone este
actualizat cu cea mai recentă versiune iOS.
În prealabil, trebuie să parcurgeţi paşii de
înregistrare BLUETOOTH şi de configurare a
conexiunii pentru iPhone şi unitate. Pentru
detalii, consultaţi „Pregătirea unui dispozitiv
BLUETOOTH” (pagina 7). Pentru a selecta
dispozitivul iPhone, apăsaţi MENU şi
selectaţi [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(pagina 21).
1
Activaţi funcţia Siri pe iPhone.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite împreună cu telefonul
iPhone.
2
Apăsaţi şi ţineţi apăsat VOICE cel
puţin 2 secunde.
Apare afişajul de comandă vocală.
3
După ce telefonul iPhone emite
semnalul sonor, vorbiţi în microfon.
Telefonul iPhone emite din nou un
semnal sonor şi aplicaţia Siri începe să
răspundă.
1
Apăsaţi şi ţineţi apăsat VOICE pentru
a activa funcţia de recunoaştere
vocală.
Pentru a dezactiva Siri Eyes Free
2
Rostiţi comanda vocală dorită în
microfon.
• În funcţie de condiţiile de utilizare, este posibil ca
telefonul iPhone să nu vă recunoască vocea. (De
exemplu, dacă vă aflaţi într-un vehicul în mişcare).
• Siri Eyes Free poate funcţiona necorespunzător
sau timpul de răspuns poate fi lung în locurile în
care există probleme de recepţie a semnalelor
iPhone.
• În funcţie de starea de funcţionare a telefonului
iPhone, Siri Eyes Free poate funcţiona
necorespunzător sau se poate închide.
• Dacă redaţi o piesă de pe iPhone folosind
conexiunea audio BLUETOOTH, atunci când porniţi
redarea piesei prin BLUETOOTH, funcţia Siri Eyes
Free se închide automat, iar unitatea comută la
sursa audio BLUETOOTH.
• Dacă activaţi Siri Eyes Free în timpul redării audio,
unitatea poate comuta la sursa audio BLUETOOTH
chiar dacă nu specificaţi nicio piesă pentru redare.
• În cazul în care conectaţi telefonul iPhone la portul
USB, Siri Eyes Free poate funcţiona
necorespunzător sau se poate închide.
• În cazul în care conectaţi telefonul iPhone la
unitate prin intermediul USB, nu activaţi Siri de pe
iPhone. Siri Eyes Free poate funcţiona
necorespunzător sau se poate închide.
• Sunetul este dezactivat cât timp este activată
funcţia Siri Eyes Free.
Pentru a dezactiva funcţia de
recunoaştere vocală
Apăsaţi VOICE.
Note
• Este posibil ca recunoaşterea vocală să nu fie
disponibilă în anumite situaţii.
• Recunoaşterea vocală poate funcţiona
necorespunzător din cauza performanţei
dispozitivului smartphone Android conectat.
• În timpul folosirii funcţiei de recunoaştere vocală,
trebuie să reduceţi la minimum zgomotul, cum ar
fi zgomotul motorului.
Utilizarea Siri Eyes Free
Siri Eyes Free vă permite să folosiţi un
dispozitiv iPhone în regim „mâini libere”
doar cu ajutorul microfonului. Această
funcţie impune conectarea unui dispozitiv
iPhone la unitate prin BLUETOOTH.
Compatibilitatea este limitată la telefoanele
iPhone 4s sau o versiune mai recentă.
Apăsaţi VOICE.
Note
17RO
Configurare generală
(GENERAL)
Setări
Revocarea modului DEMO
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de
control pentru a selecta [GENERAL],
apoi apăsaţi-l.
AREA (zonă)
Specifică zona/regiunea de utilizare a
acestei unităţi: [EUROPE], [RUSSIA].
Dacă se modifică setarea curentă pentru
zonă/regiune, această unitate este
resetată, apoi se afişează ceasul.
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa
este dezactivată şi se afişează ceasul).
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET DEMO], apoi apăsaţi-l.
DEMO (demonstraţie)
Activează demonstraţia: [ON], [OFF].
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET DEMO-OFF], apoi
apăsaţi-l.
CLOCK-ADJ (reglare ceas) (pagina 7)
Puteţi revoca afişajul demonstraţiei care
apare atunci când sursa este dezactivată şi
se afişează ceasul.
Setarea este terminată.
4
Apăsaţi
(înapoi) de două ori.
Afișajul revine la modul normal de
recepție/redare.
Efectuarea setărilor de bază
Puteţi seta elementele din următoarele
categorii de configurare:
Configurare generală (GENERAL),
Configurarea sunetului (SOUND),
Configurarea afişajului (DISPLAY),
Configurarea BLUETOOTH (BLUETOOTH),
Configurarea Sony | Music Center
(SONY APP)
1
2
Apăsaţi MENU.
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta categoria de configurare, apoi
apăsaţi-l.
Elementele care pot fi setate diferă în
funcţie de sursă şi de setări.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta opţiunile, apoi apăsaţi-l.
Pentru a reveni la afişajul anterior
Apăsaţi
18RO
(înapoi).
CAUT ALM (alarmă de atenţionare)
Activează alarma de atenţionare: [ON],
[OFF] (pagina 6).
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa
este dezactivată şi se afişează ceasul).
BEEP (semnal sonor)
Activează semnalul sonor: [ON], [OFF].
AUTO OFF (oprire automată)
Se opreşte automat după un anumit
interval de timp atunci când unitatea este
oprită şi este afişat ceasul (adică, apăsaţi
şi ţineţi apăsat butonul OFF timp de
1 secundă): [ON] (30 de minute), [OFF].
STEERING (volan)
Înregistrează/resetează setarea
telecomenzii de pe volan.
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa
este dezactivată şi se afişează ceasul).
STR CONTROL (control volan)
Selectează modul de intrare pentru
telecomanda conectată. Pentru a preveni
o defecţiune, nu uitaţi să potriviţi modul
de intrare cu telecomanda conectată
înainte de utilizare.
CUSTOM (personalizare)
Modul de intrare pentru telecomanda
de pe volan
PRESET (presetare)
Modul de intrare pentru telecomanda
cu fir, cu excepţia telecomenzii de pe
volan (selectat automat după ce se
execută [RESET CUSTOM].)
EDIT CUSTOM (editare personalizată)
Înregistrează funcţiile (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF
HOOK) pe telecomanda de pe volan:
 Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta funcţia pe care doriţi să o
asociaţi cu telecomanda de pe volan,
apoi apăsaţi-l.
 În timp ce [REGISTER] luminează
intermitent, apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul de pe volan pe care doriţi să îl
asociaţi cu funcţia. După finalizarea
înregistrării, se afişează [REGISTERED].
 Pentru a înregistra alte funcţii, repetaţi
paşii  şi .
(Funcţie disponibilă doar dacă [STR
CONTROL] este setat la [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (resetare personalizată)
Resetează setarea telecomenzii de pe
volan: [YES], [NO].
(Funcţie disponibilă doar dacă [STR
CONTROL] este setat la [CUSTOM].)
Note
• În timpul configurării setărilor, puteţi utiliza
doar butoanele de pe unitate. Din motive de
siguranţă, parcaţi vehiculul înainte de a efectua
această setare.
• Dacă intervine o eroare în timpul înregistrării,
toate informaţiile înregistrate anterior vor fi
păstrate. Reporniți înregistrarea din funcția în
care a apărut eroarea.
• Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă pe anumite vehicule. Pentru detalii
cu privire la compatibilitatea vehiculului dvs.,
vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe ultima
copertă.
USB MODE (mod USB)
Modifică modul USB: [ANDROID], [MSC/
MTP].
(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi
selectat sursa USB).
CT (oră pe ceas)
Activează funcţia CT: [ON], [OFF].
AF/TA (frecvenţe alternative/anunţare trafic)
Selectează setarea de frecvenţele
alternative (AF) şi de anunţare a traficului
(TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON],
[AF/TA-OFF].
REGIONAL (regional)
Restricţionează recepţia la o regiune
specifică: [ON], [OFF].
(Funcţie disponibilă doar pentru recepţia
pe bandă FM.)
BTM (memorie de acordare optimă)
(pagina 10)
(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi
selectat tunerul).
FIRMWARE (firmware)
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa
este dezactivată şi se afişează ceasul).
Verifică/actualizează versiunea firmware.
Pentru detalii, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
FW VERSION (versiune firmware)
Se afişează versiunea firmware curentă.
FW UPDATE (actualizare firmware)
Lansează procesul de actualizare
firmware: [YES], [NO].
Actualizarea firmware va fi finalizată în
câteva minute. În timpul actualizării, nu
treceţi contactul pe poziţia OFF, şi nu
decuplaţi dispozitivul USB.
Configurarea sunetului
(SOUND)
Acest meniu de configurare nu este
disponibil dacă sursa este oprită şi se
afişează ceasul.
EQ10 PRESET (presetare EQ10)
Selectează o curbă de egalizator dintre
cele 10 curbe de egalizator sau setarea de
dezactivare:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Setarea curbei de egalizator poate fi
memorată pentru fiecare sursă în parte.
* [KARAOKE] reduce sunetele vocale, dar
acestea nu pot fi eliminate complet în timpul
redării. De asemenea, folosirea unui microfon
nu este acceptată.
EQ10 CUSTOM (EQ10 personalizat)
Setează [CUSTOM] pentru EQ10.
Setarea curbei egalizatorului: [BAND1] –
[BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz,
500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
Nivelul volumului este reglabil de la -6 dB
la +6 dB în intervale de 1 dB.
19RO
BALANCE (balans)
Ajustează balansul sunetului: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER (atenuator)
Ajustează nivelul relativ: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (nivel subwoofer)
Ajustează nivelul volumului pentru
subwoofer:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(Pentru cea mai mică setare se afişează
[ATT]).
SW PHASE (fază subwoofer)
Selectează faza subwooferului: [SUB
NORM], [SUB REV].
LPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă
joasă)
Selectează frecvenţa de întrerupere
pentru subwoofer: [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
HPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă
înaltă)
Selectează frecvenţa de întrerupere
pentru boxele faţă/spate: [OFF], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
AUX VOL (nivel volum AUX)
Reglează nivelul volumului pentru fiecare
dispozitiv auxiliar conectat: [+18 dB] –
[0 dB] – [-8 dB].
Această setare anulează necesitatea de a
regla nivelul volumului între surse.
(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi
selectat AUX).
BTA VOL (Nivel volum BLUETOOTH audio)
Reglează nivelul volumului pentru fiecare
dispozitiv BLUETOOTH conectat: [+6 dB] –
[0 dB] – [-6 dB].
Această setare anulează necesitatea de a
regla nivelul volumului între surse.
(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi
selectat BT audio sau aplicaţia).
20RO
Configurarea afişajului
(DISPLAY)
DIMMER (variator)
Modifică luminozitatea afişajului:
[OFF], [ON], [AT] (automat), [CLK] (ceas).
(setarea [AT] este disponibilă doar dacă
este conectat cablul de control al iluminării
şi farurile sunt aprinse).
Pentru a activa această funcţie doar o
perioadă fixă, selectaţi [CLK] şi setaţi ora
de început şi cea de sfârşit.
– Pentru a seta luminozitatea atunci când
este activată funcţia de atenuare:
Setaţi [DIMMER] la [ON] şi reglaţi
[BRIGHTNESS].
– Pentru a seta luminozitatea atunci când
este dezactivată funcţia de atenuare:
Setaţi [DIMMER] la [OFF] şi ajustaţi
[BRIGHTNESS].
Setarea luminozităţii este memorată şi
este aplicată atunci când se activează sau
se dezactivează funcţia de atenuare.
BRIGHTNESS (luminozitate)
Ajustează luminozitatea afişajului. Nivelul
luminozităţii este reglabil: [1] – [10].
BUTTON-C (culoare butoane)
Setează o culoare presetată sau
particularizată pentru butoane.
COLOR (culoare)
Selectează dintre 15 culori presetate,
1 culoare particularizată.
CUSTOM-C (culoare personalizată)
Înregistrează o culoare particularizată
pentru butoane.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Gamă de culori reglabile: [0] – [32]
([0] nu se poate seta pentru toate
gamele de culori).
DSPL-C (culoare afişaj)
Setează o culoare presetată sau
particularizată pentru afişaj.
COLOR (culoare)
Selectează dintre 15 culori presetate,
1 culoare particularizată.
CUSTOM-C (culoare personalizată)
Înregistrează o culoare particularizată
pentru afişaj.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Gamă de culori reglabile: [0] – [32]
([0] nu se poate seta pentru toate
gamele de culori).
SND SYNC (sincronizare sunet)
Activează sincronizarea iluminării cu
sunetul: [ON], [OFF].
AUTO SCR (defilare automată)
Defilează automat elementele lungi:
[ON], [OFF].
(Funcţia nu este disponibilă dacă aţi
selectat AUX sau tunerul).
Configurarea BLUETOOTH
(BLUETOOTH)
PAIRING (împerechere) (pagina 8)
Conectează până la două dispozitive
BLUETOOTH: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] sau [DEVICE 2] vor fi înlocuite
de numele dispozitivului împerecheat
după finalizarea procesului de
împerechere.
AUTOPAIR (împerechere automată)
Porneşte automat împerecherea
BLUETOOTH dacă un dispozitiv iOS
versiune 5.0 sau mai recentă este
conectat prin USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (semnal BLUETOOTH) (pagina 9)
Activează/dezactivează funcţia
BLUETOOTH.
BT INIT (iniţializare BLUETOOTH)
Iniţializează toate setările asociate cu
funcţiile BLUETOOTH (informaţii de
împerechere, informaţii despre dispozitiv
etc.): [YES], [NO].
Înainte de casarea unităţii, iniţializaţi
toate setările.
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa
este dezactivată şi se afişează ceasul).
Configurarea Sony | Music
Center (SONY APP)
AUTO LAUNCH (lansare automată)
Activează lansarea automată a „Sony |
Music Center”: [ON], [OFF].
Dacă este selectat [ON], „Sony | Music
Center” se va conecta automat după
stabilirea conexiuni BLUETOOTH.
CONNECT (conectare)
Stabiliţi şi întrerupeţi funcţia „Sony |
Music Center” (conectare).
AUDIODEV (dispozitiv audio)
Selectează dispozitivul audio.
[*] apare pe dispozitivul împerecheat cu
[DEVICE 1] sau cu dispozitivul audio
compatibil A2DP curent.
RINGTONE (ton de apel)
Stabileşte dacă această unitate sau
telefonul mobil conectat emite tonul de
apel: [1] (această unitate), [2] (telefonul
mobil).
AUTO ANS (răspuns automat)
Setează această unitate să răspundă
automat unui apel primit: [OFF], [1]
(după cca. 3 secunde), [2] (după cca.
10 secunde).
21RO
Despre iPod
Informaţii suplimentare
Actualizarea firmware-ului
Pentru a actualiza firmware-ul, vizitaţi site-ul
de asistenţă menţionat pe ultima copertă şi
urmaţi instrucţiunile online.
Notă
În timpul actualizării, nu scoateți dispozitivul USB.
Măsuri de precauţie
• Nu lăsați panoul frontal sau dispozitivele
audio pe bord.
• Când unitatea este pornită, antena
electrică (aeriană) se extinde automat.
• Nu vărsaţi lichide pe unitate.
Ordinea de redare a fişierelor
audio
Folder (album)
Fişier audio (piesă)
• Puteţi conecta următoarele modele de iPod.
Actualizaţi dispozitivele iPod cu cea mai
recentă versiune software înainte de utilizare.
Modele iPhone/iPod compatibile
Sistem
audio
USB
iPhone X


iPhone 8


iPhone 8 Plus


iPhone 7


iPhone 7 Plus


iPhone SE


iPhone 6s


iPhone 6s Plus


iPhone 6


iPhone 6 Plus


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(a 6-a generaţie)


iPod touch
(a 5-a generaţie)


Model compatibil
iPod nano
(a 7-a generaţie)

• Utilizarea simbolului Made for Apple
înseamnă că un accesoriu a fost conceput
pentru a se conecta în mod specific la
produsul (produsele) Apple identificat(e) în
simbol și a fost certificat de dezvoltator
pentru a îndeplini standardele de
performanță Apple. Compania Apple nu
este responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv şi nici pentru
conformitatea acestuia cu standardele de
siguranţă şi de reglementare.
Reţineţi că utilizarea acestui accesoriu cu
un produs Apple poate afecta performanţa
în regim de funcţionare wireless.
22RO
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de
unitate care nu sunt prezentate în acest
manual, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Întreţinere
Specificaţii
Curăţarea conectorilor
Secţiunea tuner
Evitați să atingeți direct conectorii. Unitatea
poate să nu funcţioneze corespunzător în
cazul în care conectorii dintre unitate şi
panoul frontal nu sunt curaţi. Pentru a
preîntâmpina acest lucru, detaşaţi panoul
frontal (pagina 6) şi curăţaţi conectorii cu un
tampon de vată. Nu aplicaţi prea multă forţă.
În caz contrar, pot fi deterioraţi conectorii.
Notă
Pentru siguranță, nu scoateți panoul frontal în timp
ce conduceți.
FM
Interval de frecvenţă:
Dacă [AREA] este setat la [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Dacă [AREA] este setat la [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(în paşi de 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (în paşi de 30 kHz)
Sensibilitate utilă: 8 dBf
Raport semnal/zgomot: 73 dB
Separaţie: 50 dB la 1 kHz
MW/LW
Interval de frecvenţă:
MW: 531 kHz – 1.602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Sensibilitate: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Secţiunea player USB
Interfaţă: USB (Viteză completă)
Curent maxim: 1 A
Numărul maxim de foldere şi fişiere care pot
fi recunoscute:
Foldere (albume): 256
Fişiere (piese) per folder: 256
Compatible Android Open Accessory
protocol (AOA): 2,0
Codec corespunzător:
MP3 (.mp3)
Rată de biţi: 8 kbps – 320 kbps
(Acceptă VBR (Rată de biţi
variabilă))
Rată de eşantionare: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Rată de biţi: 32 kbps – 192 kbps
(Acceptă VBR (Rată de biţi
variabilă))
Rată de eşantionare: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Adâncime biţi: 16 biţi, 24 biţi
Rată de eşantionare: 44,1 kHz, 48 kHz
Sisteme de fişiere acceptate: FAT16, FAT32
23RO
Comunicare wireless
Sistem de comunicare:
BLUETOOTH Standard versiunea 3.0
Ieşire:
BLUETOOTH Standard clasa de putere 2
(Max. condus +1 dBm)
Rază maximă de comunicare:
Spaţiu liber, aprox.10 m (33 ft)*1
Bandă de frecvenţă:
Bandă de 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metodă de modulare: FHSS
Profiluri compatibile cu BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Codec corespunzător:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Raza efectivă va varia în funcţie de factori
precum obstacolele dintre dispozitive, câmpurile
magnetice din jurul unui cuptor cu microunde,
electricitatea statică, sensibilitatea recepţiei,
performanţa antenei (aeriene), sistemul de
operare, aplicaţia software etc.
*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul
comunicării BLUETOOTH între dispozitive.
Comunicare NFC
Bandă de frecvenţă: 13,56 MHz
Secţiunea amplificator de putere
Ieşire: Ieşiri boxe
Impedanță boxe: 4 Ω – 8 Ω
Putere de ieşire maximă: 55 W × 4 (la 4 Ω)
Generalităţi
Necesar electric: Baterie auto 12 V c.c.
(masă (împământare) negativă)
Consum de curent nominal: 10 A
Dimensiuni:
Aprox. 178 mm × 50 mm × 177 mm
(7 1/8 in × 2 in × 7 in) (l/î/a)
Dimensiuni de montare:
Aprox. 182 mm × 53 mm × 160 mm
(7 1/4 in × 2 1/8 in × 6 5/16 in) (l/î/a)
Greutate: Aprox. 0,8 kg (1 lb 13 oz)
Conţinutul pachetului:
Unitate principală (1)
Microfon (1)
24RO
Componente pentru instalare şi
conectare
(1 set)
Solicitaţi informaţii detaliate de la distribuitor.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
Drepturi de autor
Marca cuvântului şi siglele Bluetooth® sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG,
Inc. şi orice utilizare a unor astfel de mărci de către
Sony Corporation se face în baza unei licenţe. Alte
mărci comerciale şi denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
Marca N este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
Windows Media este marcă comercială înregistrată
sau marcă comercială aparţinând Microsoft
Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii
în afara acestui produs este interzisă dacă nu se
deţine o licenţă din partea Microsoft sau a unei
sucursale autorizate Microsoft.
Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch şi Siri
sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în
S.U.A. şi în alte ţări. App Store este o marcă de
serviciu a companiei Apple Inc.
IOS este o marcă comercială sau marcă comercială
înregistrată a Cisco în Statele Unite şi în alte ţări şi se
utilizează în baza unei licenţe.
Google, Google Play şi Android sunt mărci
comerciale ale Google LLC.
libFLAC
Drepturi de autor (C) 2000-2009 Josh Coalson
Drepturi de autor (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribuirea şi utilizarea sub formă de cod sursă şi
sub formă digitală, cu sau fără modificare, este
permisă doar dacă sunt respectate următoarele
condiţii:
– Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze
notificarea drepturilor de autor de mai sus,
prezentele condiţii şi următoarele precizări legale.
– Redistribuirile în formă digitală trebuie să
reproducă în documentaţie şi/sau în alte
materiale furnizate în cadrul distribuţiei
notificarea drepturilor de autor de mai sus,
prezentele condiţii şi următoarele precizări legale.
– Numele Xiph.org Foundation sau numele
contribuitorilor săi nu pot fi utilizate pentru a
susţine sau a promova produse derivate din acest
software fără permisiune prealabilă specifică
scrisă.
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE DEŢINĂTORII
ŞI CONTRIBUITORII DREPTURILOR DE AUTOR „CA
ATARE” ŞI ESTE NEGATĂ ORICE GARANŢIE EXPRESĂ
SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA
LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI
COMPATIBILITATE CU UN ANUMIT SCOP. FUNDAŢIA
SAU CONTRIBUITORII NU VOR FI ÎN NICIO
CIRCUMSTANŢĂ RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO
PAGUBĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ,
SPECIALĂ, TIPICĂ SAU CONSECUTIVĂ (INCLUZÂND,
FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA BUNURILOR
SAU SERVICIILOR DE SCHIMB, ÎNTRERUPEREA
UTILIZĂRII, PIERDEREA DE DATE SAU DE PROFITURI
SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) DIN NICIO CAUZĂ
ŞI CONFORM NICIUNEI TEORII A RESPONSABILITĂŢII,
INDIFERENT DACĂ ESTE DE TIP CONTRACTUAL, DE
RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU DE NATURĂ PENALĂ
(INCLUZÂND NEGLIJENŢA SAU ALTE SITUAŢII
SIMILARE), CARE AR PUTEA REZULTA ÎN ORICE MOD
DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ
AR EXISTA INFORMAŢII PRIVIND ASEMENEA PAGUBE.
Depanare
Următoarea listă de verificare vă va ajuta să
remediaţi problemele cu care se poate
confrunta unitatea.
Înainte de a parcurge lista de verificare de
mai sus, verificaţi conexiunile şi procedurile
de operare.
Pentru detalii cu privire la utilizarea
siguranţei şi scoaterea unităţii din bord,
consultaţi „Conectare/Instalare” (pagina 30).
În cazul în care nu reuşiţi să remediaţi
problema, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
Generalităţi
Unitatea nu emite niciun sunet sau sunetul
este foarte slab.
 Poziţia atenuatorului [FADER] nu este
setată pentru un sistem cu 2 boxe.
 Volumul unităţii şi/sau al dispozitivului
conectat este foarte scăzut.
– Măriţi volumul unităţii şi al dispozitivului
conectat.
Fără semnal sonor.
 Aţi conectat un amplificator de putere
opţional şi nu se utilizează amplificatorul
încorporat.
Posturile memorate şi ora corectă au fost
şterse.
S-a ars siguranţa.
Scoate un zgomot la comutarea poziţiei
contactului.
 Cablurile nu sunt cuplate corect la conectorul
automobilului de alimentare a accesoriilor.
În timpul redării sau recepţiei, porneşte
modul demonstraţie.
 Dacă nu se efectuează nici o operație timp
de 5 minute cu setarea [DEMO-ON],
porneşte modul Demonstraţie.
– Setaţi [DEMO-OFF] (pagina 18).
Afişajul dispare din/nu apare în fereastra
de afişaj.
 Conectorii sunt murdari (pagina 23).
Afişajul/iluminarea clipeşte.
 Alimentarea nu este suficientă.
– Verificaţi dacă bateria automobilului
furnizează suficientă energie la unitate.
(Necesarul de energie este de 12 V c.c.)
Butoanele de operare nu funcţionează.
 Apăsaţi DSPL şi
(înapoi)/MODE cel
puţin 2 secunde, pentru a reseta unitatea.
Conţinutul memoriei este şters.
Recepţie radio
Recepţia radio este slabă.
Se aude zgomot static.
 Conectaţi ferm antena (aeriană).
Nu se poate acorda între 65 MHz şi 74 MHz
în FM3.
 [AREA] este setat la [EUROPE].
– Setaţi [AREA] la [RUSSIA] (pagina 18).
RDS
Serviciile RDS nu pot fi recepţionate
(atunci când [AREA] este setat la [RUSSIA]).
 Este selectat FM3.
– Selectaţi FM1 sau FM2.
 Serviciile RDS nu sunt disponibile în
regiunea curentă.
Funcţia SEEK porneşte după câteva
secunde de ascultare.
 Postul este non-TP sau are un semnal slab.
– Dezactivaţi TA (pagina 11).
25RO
Fără anunţuri de trafic.
 Activaţi TA (pagina 11).
 Postul nu emite niciun anunţ de trafic
chiar dacă este TP.
– Acordaţi alt post.
PTY afişează [- - - - - - - -].
 Postul curent nu este un post RDS sau
recepţia radio este slabă.
Numele de serviciu al programului clipeşte.
 Nu există frecvenţă alternativă pentru
postul curent.
– Apăsaţi  (SEEK –/+) în timp ce
numele serviciului de program
luminează intermitent. Apare [PI SEEK] şi
unitatea începe să caute altă frecvenţă
cu aceleaşi date PI (identificare
program).
Redarea de pe dispozitive USB
Redarea de pe un dispozitiv USB începe
într-un interval de timp mai lung.
 Dispozitivul USB conţine fişiere cu o
structură de fişiere complicată.
Fişierul audio nu poate fi redat.
 Pentru detalii cu privire la formatele
acceptate, consultaţi („Specificaţii”
(pagina 23)).
Dacă fișierul audio tot nu poate fi redat,
consultați instrucțiunile de utilizare livrate
împreună cu dispozitivul USB sau
contactați producătorul dispozitivului USB.
Operaţiile pentru omiterea unui album, a
unui element (modul Jump) şi de căutare a
unei piese după nume (Quick-BrowZer) nu
pot fi executate.
 Setaţi [USB MODE] la [MSC/MTP] (pagina 19).
Sunetul nu este scos în timpul redării în
modul Android.
 Verificaţi starea aplicaţiei de redare audio
pe telefonul inteligent Android.
Funcţia NFC
Conexiunea printr-o singură atingere
(NFC) nu este posibilă.
 Dacă telefonul inteligent nu răspunde la
atingere.
26RO
– Verificaţi dacă funcţia NFC a telefonului
inteligent este pornită.
– Aduceţi marca N de pe telefonul
inteligent mai aproape de N de pe
această unitate.
– Dacă telefonul inteligent este introdus
într-o carcasă, scoateţi carcasa.
 Sensibilitatea de recepţie NFC depinde de
dispozitiv.
În cazul în care conectarea printr-o singură
atingere la telefonul inteligent nu reuşeşte
în mod repetat, stabiliţi conexiunea
BLUETOOTH manual.
Funcţia BLUETOOTH
Dispozitivul conectat nu detectează
această unitate.
 Înainte de realizarea împerecherii, setaţi
această unitate în modul standby de
împerechere.
 Dacă sunt conectate două dispozitive
BLUETOOTH, această unitate nu poate fi
detectată pe alt dispozitiv.
– Întrerupeţi una dintre conexiuni şi
căutaţi această unitate pe un alt
dispozitiv.
 După împerecherea cu dispozitivul,
activaţi ieşirea semnalului BLUETOOTH
(pagina 9).
Conexiunea nu este posibilă.
 Conexiunea este controlată de o parte
(această unitate sau dispozitiv
BLUETOOTH), însă nu de ambele.
– Conectați-vă la această unitate de la un
dispozitiv BLUETOOTH sau invers.
Numele dispozitivului detectat nu apare.
 În funcţie de starea celuilalt dispozitiv,
numele poate să nu fie obţinut.
Nu se emite niciun ton de apel.
 Reglaţi volumul rotind selectorul de
control în timpul primirii unui apel.
 În funcţie de dispozitivul conectat, este
posibil ca semnalul de apel să nu fie
transmis corect.
– Setaţi [RINGTONE] la [1] (pagina 21).
 Boxele frontale nu sunt conectate la unitate.
– Conectaţi boxele frontale la unitate.
Tonul de apel este scos doar prin boxele
frontale.
Nu se aude vocea interlocutorului.
 Boxele frontale nu sunt conectate la unitate.
– Conectaţi boxele frontale la unitate.
Vocea apelantului este scoasă doar prin
boxele frontale.
Interlocutorul spune că volumul este prea
scăzut sau prea ridicat.
 Reglaţi volumul corect cu funcţia de reglare
a amplificării microfonului (pagina 15).
Conversaţiile telefonice conţin ecou sau
zgomot.
 Reduceţi volumul.
 Setaţi modul EC/NC la [EC/NC-1] sau
[EC/NC-2] (pagina 15).
 Dacă zgomotul ambiant, diferit de sunetul
apelului telefonic, este puternic, încercaţi
să îl reduceţi.
De exemplu: Dacă aveţi un geam deschis
şi se aude zgomotul traficului etc.,
închideţi geamul. Dacă zgomotul
aparatului de aer condiţionat este
puternic, reduceţi nivelul aparatului de aer
condiţionat.
Telefonul nu este conectat.
 Când este redat sunetul prin BLUETOOTH,
telefonul nu este conectat, chiar dacă
apăsați CALL.
– Conectați-vă de pe telefon.
Calitatea sunetului telefonului este slabă.
 Calitatea sunetului telefonului depinde de
condiţiile de recepţie a telefonului mobil.
– Mutaţi automobilul într-un loc cu semnal
mai puternic pentru telefonul mobil
dacă recepţia este slabă.
Volumul dispozitivului audio conectat este
scăzut (ridicat).
 Nivelul volumului va fi diferit în funcţie de
dispozitivul audio.
– Reglaţi volumul dispozitivului audio
conectat la această unitate (pagina 20).
Sunetul se aude în salturi în timpul redării
de pe un dispozitiv audio BLUETOOTH.
 Reduceţi distanţa dintre unitate şi
dispozitivul audio BLUETOOTH.
 Dacă dispozitivul audio BLUETOOTH se
află într-o carcasă care întrerupe semnalul,
scoateţi dispozitivul audio din carcasă în
timpul utilizării.
 În apropiere funcţionează mai multe
dispozitive BLUETOOTH sau alte
dispozitive care emit unde radio.
– Opriţi celelalte dispozitive.
– Măriţi distanţa faţă de celelalte
dispozitive.
 Sunetul de redare se opreşte temporar în
momentul stabilirii conexiunii dintre
această unitate şi telefonul celular.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Dispozitivul audio BLUETOOTH conectat nu
poate fi controlat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul audio
BLUETOOTH conectat acceptă AVRCP.
Unele funcţii nu funcţionează.
 Verificaţi dacă dispozitivul conectat
acceptă funcţiile respective.
Un apel este acceptat fără acordul dvs.
 Telefonul conectat este setat să răspundă
automat la apeluri.
Împerecherea nu a reuşit deoarece timpul
de conectare a expirat.
 În funcţie de dispozitivul conectat, este
posibil ca intervalul de timp pentru
împerechere să fie scurt.
– Încercaţi să finalizaţi împerecherea în
intervalul respectiv de timp.
Funcţia BLUETOOTH nu poate fi utilizată.
 Opriţi unitatea apăsând pe OFF cel puţin
2 secunde şi reporniţi unitatea.
Nu se scoate sunet prin boxele automobilului
în timpul unui apel în regim „mâini libere”.
 Dacă sunetul este scos pe telefonul mobil,
setaţi telefonul mobil să scoată sunetul
prin boxele automobilului.
Nu se activează Siri Eyes Free.
 Efectuaţi înregistrarea în modul mâini
libere pentru un iPhone care acceptă Siri
Eyes Free.
 Porniţi funcţia Siri pe iPhone.
 Revocaţi conexiunea BLUETOOTH cu
telefonul iPhone şi unitatea şi restabiliţi
conexiunea.
27RO
Utilizarea Sony | Music Center
Numele aplicaţiei este diferit faţă de cel al
aplicaţiei reale din „Sony | Music Center”.
 Lansaţi din nou aplicaţia din aplicaţia
„Sony | Music Center”.
În timp ce rulaţi aplicaţia „Sony | Music
Center” prin BLUETOOTH, ecranul comută
automat pe [BT AUDIO].
 Aplicaţia „Sony | Music Center” sau funcţia
BLUETOOTH nu funcţionează.
 Rulaţi aplicaţia din nou.
Aplicaţia „Sony | Music Center” este
deconectată automat atunci când ecranul
comută la [IPD].
 Aplicaţia „Sony | Music Center” de pe
iPhone/iPod nu acceptă redarea de pe iPod.
– Schimbaţi sursa unităţii astfel încât să fie
diferită de [IPD] şi stabiliţi conexiunea cu
„Sony | Music Center” (pagina 16).
Conexiunea cu „Sony | Music Center” este
deconectată automat când modul USB al
unității este schimbat la [ANDROID].
 Dispozitivul smartphone Android nu
acceptă redarea în modul Android.
– Setaţi modul USB al unităţii la [MSC/
MTP] şi stabiliţi conexiunea cu „Sony |
Music Center” (pagina 16).
Mesaje
Este posibil ca unul dintre următoarele
mesaje să apară sau să clipească în timpul
funcţionării.
INVALID
 Operaţia selectată ar putea fi nevalidă.
 [USB MODE] nu poate fi modificat în
timpul redării de pe iPod.
READ
 Aşteptaţi până când citirea este finalizată
şi redarea porneşte automat. În funcţie de
organizarea fişierelor, este posibil ca
intervalul de timp să fie mai lung.
28RO
(caracter de subliniere): Caracterul nu
poate fi afişat.
Pentru redarea de pe dispozitive USB:
HUB NO SUPRT: Huburile USB nu sunt
acceptate.
IPD STOP: Redarea de pe iPod a ajuns la final.
 Operaţi dispozitivul iPod/iPhone pentru a
porni redarea.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 La unitate este conectat un dispozitiv USB
care nu acceptă AOA (Android Open
Accessory) 2.0, în timp ce [USB MODE]
este setat la [ANDROID].
– Setaţi [USB MODE] la [MSC/MTP]
(pagina 19).
USB ERROR
 Conectaţi din nou dispozitivul USB.
USB NO DEV
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB sau cablul
USB este conectat bine.
USB NO MUSIC
 Conectaţi un dispozitiv USB care să
conţină fişiere redabile (pagina 23).
USB NO SUPRT
 Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de
asistenţă menţionat pe ultima copertă.
OVERLOAD: Dispozitivul USB este
supraîncărcat.
 Deconectaţi dispozitivul USB şi apăsaţi
SRC pentru a selecta o altă sursă.
 Dispozitivul USB prezintă o eroare sau este
conectat un dispozitiv neacceptat.
Pentru utilizarea RDS:
NO AF: Nu există frecvenţe alternative.
 Apăsaţi  (SEEK –/+) în timp ce
numele serviciului de program luminează
intermitent. Unitatea începe să caute altă
frecvenţă cu aceleaşi date PI (identificare
program) (apare [PI SEEK]).
NO PI: Nu a fost identificat niciun program.
Postul selectat nu are date PI (identificare
program).
 Selectaţi alt post.
NO TP: Nu există programe de trafic.
 Unitatea va continua să caute posturi TP
disponibile.
Pentru funcţia BLUETOOTH:
BTA NO DEV: Dispozitivul BLUETOOTH nu
este conectat sau nu este recunoscut.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul BLUETOOTH
este conectat bine sau că conexiunea
BLUETOOTH cu dispozitivul BLUETOOTH
este stabilită.
APP NO DEV: Dispozitivul cu aplicaţia
instalată nu este conectat sau recunoscut.
 Stabiliţi conexiunea cu BLUETOOTH şi
stabiliţi din nou conexiunea cu „Sony |
Music Center” (pagina 16).
APP SOUND: Este deschis un afişaj de
setare pentru sunet a aplicaţiei.
 Închideţi afişajul de setare pentru sunet a
aplicaţiei pentru a putea opera butoanele.
OPEN APP: Aplicaţia „Sony | Music Center”
nu rulează.
 Lansaţi aplicaţia.
Pentru utilizarea telecomenzii de pe
volan:
ERROR: Operaţia selectată nu a putut fi
realizată.
 Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
ERROR
 Înregistraţi-vă din nou din funcția în care a
apărut eroarea (pagina 19).
UNKNOWN: Nu se poate afişa un nume sau
un număr de telefon.
TIMEOUT
 Încercaţi să finalizaţi înregistrarea în timp
ce [REGISTER] luminează intermitent (circa
6 secunde) (pagina 19).
WITHHELD: Apelantul sună de pe un număr
de telefon ascuns.
Pentru utilizarea Sony | Music Center:
APP ––––––––: Conexiunea cu aplicaţia nu a
fost stabilită.
 Stabiliţi din nou conexiunea cu „Sony |
Music Center” (pagina 16).
APP DISCNCT: Aplicaţia este deconectată.
 Stabiliţi conexiunea cu „Sony | Music
Center” (pagina 16).
APP DISPLAY: Este deschis un afişaj de
setare pentru ecran a aplicaţiei.
 Închideţi afişajul de setare pentru ecran a
aplicaţiei pentru a putea opera butoanele.
APP LIST: Conţinutul listei USB este deschis.
 Închideţi lista aplicaţiei pentru a putea
opera butoanele.
APP MENU: Este deschis un afişaj de setare
a aplicaţiei.
 Închideţi afişajul de setare a aplicaţiei
pentru a putea opera butoanele.
Pentru utilizarea actualizării
firmware-ului:
FILE ERROR: Aplicaţia de actualizare nu este
stocată în dispozitivul USB.
 Stocaţi aplicaţia de actualizare în
dispozitivul USB, apoi încercați din nou
(pagina 22).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Actualizarea
firmware-ului nu este finalizată corect.
 Apăsaţi ENTER pentru a şterge mesajul,
apoi încercaţi din nou.
 În timpul actualizării, nu treceţi contactul
pe poziţia OFF, şi nu decuplaţi dispozitivul
USB (pagina 22).
Dacă aceste soluţii nu remediază problema,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Dacă duceţi unitatea la un centru de
reparaţii din cauza unor probleme de redare
de pe dispozitiv, aduceţi dispozitivul utilizat
în momentul apariţiei problemei.
29RO
Conectare/Instalare
Atenţionări
• Legaţi toate cablurile de împământare la
un punct de împământare comun.
• Nu prindeţi cablurile în şuruburi sau în
piesele mobile (de exemplu în şinele
scaunelor).
• Înainte de conectare, dezactivaţi contactul
pentru a evita scurtcircuitele.
• Conectaţi cablul de alimentare  la unitate
şi la boxe înainte de a-l conecta la
conectorul de alimentare auxiliară.
• Pentru siguranţa dvs., nu uitaţi să izolaţi
cablurile neconectate libere cu bandă
izolatoare.
Lista de componente pentru
instalare


×2






Măsuri de precauţie
• Alegeţi locul de instalare cu atenţie pentru
ca unitatea să nu vă incomodeze în timp ce
conduceţi.
• Evitaţi să instalaţi unitatea în zone expuse
la praf, mizerie, vibraţii excesive sau
temperaturi ridicate, cum ar fi cele expuse
direct la lumina soarelui sau lângă
conductele de încălzire.
• Folosiţi doar echipamentele de montare
furnizate pentru o instalare sigură.
Notă cu privire la cablul de alimentare
electrică (galben)
Atunci când conectaţi această unitate împreună cu
alte componente stereo, amperajul nominal al
circuitului din automobil la care este conectată
unitatea trebuie să fie mai mare decât suma
amperajelor nominale ale siguranţelor fiecărei
componente.
Reglarea unghiului de montare
Reglaţi unghiul de montare la o valoare mai
mică de 30°.
30RO
• Această listă de componente nu include tot
ce conţine pachetul.
• Suportul  şi colierul de protecţie  sunt
ataşate la unitate înainte de expediere.
Înainte de a monta unitatea, folosiţi cheia
de deblocare  pentru a demonta
suportul  de pe unitate. Pentru detalii,
consultaţi „Demontarea colierului de
protecţie şi a suportului” (pagina 34).
• Păstraţi cheile de deblocare  pentru o
utilizare ulterioară, deoarece veţi avea
nevoie de ele atunci când demontaţi
unitatea din automobil.
Conexiune
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Amplificator de putere*1

*2
Pentru detalii, consultaţi „Realizarea
conexiunilor” (pagina 32).
Pentru detalii, consultaţi „Schema electrică”
(pagina 32).
de la o telecomandă cu fir
(nefurnizată)*4
 *5*6
de la antena unui automobil (aeriană)*7
*1
*2
*3
*4
Nefurnizat
Impedanță boxe: 4 Ω – 8 Ω × 4
Cablu cu pini RCA (nefurnizat)
În funcţie de tipul de automobil, folosiţi un
adaptor de telecomandă cu fir (nefurnizat).
Pentru detalii despre utilizarea telecomenzii cu
fir, consultaţi „Utilizarea telecomenzii cu fir”
(pagina 33).
*5 Fie că îl folosiţi sau nu, trageţi firul de intrare
pentru microfon astfel încât acesta să nu vă
incomodeze în timp ce conduceţi. Fixaţi cablul cu
o clemă etc., dacă acesta este instalat în zona
picioarelor.
*6 Pentru detalii despre instalarea microfonului,
consultaţi „Instalarea microfonului” (pagina 33).
*7 În funcţie de tipul de automobil, folosiţi un
adaptor (nefurnizat) în cazul în care conectorul
antenei (aeriană) nu se potriveşte.
31RO
Conexiune uşoară subwoofer
Realizarea conexiunilor
Dacă aveţi o antenă (aeriană) electrică fără
casetă de conexiuni, conectarea acestei
unităţi cu ajutorul cablului de alimentare
furnizat  poate deteriora antena (aeriană).
Puteţi utiliza un subwoofer fără un
amplificator de putere dacă este conectat la
cablul unei boxe din spate.
Boxă frontală
 Către conectorul pentru boxe al
automobilului
Subwoofer
Note
1
Boxă spate
2 (dreapta)
 Violet
3
 Gri

Violet/cu dungi
negre
Boxă frontală
4 (dreapta)

5
 Alb
Gri/cu dungi
negre
Boxă frontală
6 (stânga)

7
 Verde
Boxă spate
8 (stânga)

Alb/cu dungi
negre
Verde/cu dungi
negre
 Către conectorul de alimentare al
automobilului
• Trebuie să pregătiţi cablurile boxelor din spate.
• Folosiţi un subwoofer cu o impedanţă de 4 Ω până
la 8 Ω şi capacităţi corespunzătoare de gestionare
a puterii pentru a evita daunele.
Conexiune de păstrare a memoriei
Cât timp este conectat cablul de alimentare
galben, circuitul de memorie va fi alimentat
continuu chiar dacă aţi dezactivat contactul.
Conectarea boxelor
• Înainte de conectarea boxelor, opriţi
unitatea.
• Folosiţi boxe cu o impedanţă de 4 Ω până la
8 Ω şi capacităţi corespunzătoare de
gestionare a puterii pentru a evita daunele.
Schemă electrică
Asiguraţi-vă că aţi conectat corect conectorul
de alimentare auxiliară şi cablurile conform
sistemului din autovehicul.
Conector de alimentare auxiliară
12 alimentare continuă
32RO
Galben
13
comandă antenă
(aeriană) electrică/
Albastru/cu
amplificator de putere dungi albe
(REM OUT)
14
alimentare iluminare
comutată
Portocaliu/cu
dungi albe
15 alimentare comutată
Roşu
16 masă (împământare)
Negru
Conexiune normală
Roşu
Roşu
Instalarea microfonului
Pentru a captura vocea în timpul apelurilor în
modul mâini libere, trebuie să instalaţi
microfonul .
Galben
Galben
12 alimentare continuă
Galben
15 alimentare comutată
Roşu

Când se inversează poziţiile cablului
roşu şi galben
Roşu
Roşu
Agrafă (nefurnizată)
Galben
Galben
12 alimentare comutată
Galben
15 alimentare continuă
Roşu


În cazul autovehiculelor fără poziţie ACC
Roşu
Roşu
Atenţionări
Galben
Galben
După cuplarea corectă a conectorilor şi
comutarea cablurilor de alimentare,
conectaţi unitatea la sursa de alimentare a
autovehiculului. Dacă aveţi întrebări şi
probleme legate de conectarea unităţii, care
nu sunt prezentate în acest manual,
contactaţi distribuitorul autovehiculului.
• Este extrem de periculos dacă cablul se
înfăşoară în jurul coloanei de direcţie sau al
schimbătorului de viteze. Aveţi grijă ca nici
cablul, nici alte componente să nu vă
incomodeze în timp ce conduceţi.
• Dacă automobilul este dotat cu airbaguri
sau alte echipamente de amortizare a
şocurilor, contactaţi magazinul de la care
aţi achiziţionat unitatea sau distribuitorul
automobilului înainte de instalare.
Notă
Înainte de a ataşa banda adezivă dublă , curăţaţi
suprafaţa bordului cu o pânză uscată.
Utilizarea telecomenzii cu fir
1
Pentru a activa telecomanda cu fir,
setaţi [STR CONTROL] din [SET
STEERING] la [PRESET] (pagina 18).
33RO
Montarea unităţii în bord
Instalare
Demontarea colierului de
protecţie şi a suportului
Înainte de instalare, asiguraţi-vă că ambele
cleme de pe ambele laturi ale suportului 
sunt îndoite spre interior 2 mm (3/32 in).
1
Înainte de a monta unitatea îndepărtaţi
colierul de protecţie  şi suportul  de pe
unitate.
1
Poziţionaţi suportul  în interiorul
bordului şi îndoiţi ghearele în exterior
pentru o prindere fixă.
182 mm (7 1/4 in)
53 mm (2 1/8 in)
Strângeţi ambele margini ale colierului
de protecţie , apoi trageţi-l.


2
2
Montaţi unitatea pe suport , apoi
ataşaţi colierul de protecţie .
Introduceţi ambele chei de deblocare
 până auziţi un clic şi trageţi
suportul în jos , după care trageţi
unitatea în sus pentru a le separa.

Clemă






Orientaţi cârligul spre interior.
Note
• Dacă clemele sunt drepte sau îndoite spre exterior,
unitatea nu se va fixa bine şi poate ieşi afară.
• Asiguraţi-vă că cele 4 cleme de pe colierul de
protecţie  sunt cuplate corect în fantele de pe
unitate.
Detaşarea şi ataşarea panoului
frontal
Pentru detalii, consultaţi „Detaşarea
panoului frontal” (pagina 6).
Resetarea unităţii
Pentru detalii, consultaţi „Resetarea unităţii”
(pagina 7).
34RO
Înlocuirea siguranţei
Atunci când înlocuiţi
Siguranţă (10 A)
siguranţa, nu uitaţi să
folosiţi o siguranţă
amperajul nominal
menţionat pe siguranţa
originală. Dacă se arde
siguranţa, verificaţi
conexiunea de alimentare şi înlocuiţi
siguranţa. Dacă siguranţa se arde din nou
după înlocuire, poate fi vorba de o
defecţiune internă. În astfel de situaţii,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
35RO
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament se conformează cerinţelor
Directivei 2014/53/UE.
Textul integral al Declarației de conformitate UE
este disponibil la următoarea adresă de
internet:
http://www.compliance.sony.de/
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să aflaţi ultimele informaţii
referitoare la asistenţa oferită pentru acest produs, accesaţi
site-ul web de mai jos:
http://www.sony.eu/support
Înregistrați-vă produsul online acum pe:
http://www.sony.eu/mysony
Aplicaţie pentru smarphone
Aplicaţia Support by Sony - Găsiţi informaţii şi obţineţi notificări despre
produsul dvs.:
√
√
√
√
Ştiri şi alerte
Actualizări software
Tutoriale
Sfaturi şi recomandări
https://sony.net/SBS
©2018 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising