Sony | DSX-A310DAB | Sony DSX-A310DAB Receptor media radio DAB cu USB Instrucţiuni de utilizare

4-697-417-11(1)
DAB/FM/MW/LW
Player media digital
Pentru revocarea ecranului cu demonstraţia (DEMO),
consultaţi pagina 12.
Pentru conectare/instalare, consultaţi pagina 22.
DSX-A310DAB
Instrucţiuni de utilizare
RO
Din motive de siguranţă, această unitate trebuie
instalată doar în bordul unui autovehicul,
deoarece partea posterioară a unităţii se încinge
în timpul utilizării.
Pentru detalii, consultaţi „Conectare/Instalare”
(pagina 22).
Fabricat în Thailanda
Plăcuţa de identificare pe care se specifică tensiunea
de alimentare etc. este amplasată pe baza carcasei.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament se conformează cerinţelor Directivei
2014/53/UE.
Textul integral al Declarației de conformitate UE
este disponibil la următoarea adresă de internet:
http://www.compliance.sony.de/
Acest echipament este destinat a fi utilizat cu
versiunea aprobată (versiunile aprobate) de
software conform indicaţiilor din Declarația de
conformitate UE.
Software-ul încărcat pe acest echipament este
verificat în vederea respectării cerințelor esențiale
ale Directivei 2014/53/UE.
Versiune software: 1_
Versiunea de software poate fi verificată în
elementul de configurare a firmware-ului din
meniul general de configurare.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebările referitoare la modul în care acest produs
respectă legislaţia Uniunii Europene trebuie să fie
adresate reprezentantului autorizat al producătorului,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Casarea bateriilor şi a echipamentelor
electrice şi electronice uzate (valabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte ţări
din Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
2RO
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că produsul şi bateria nu trebuie
tratate ca deşeuri menajere. Este posibil ca pe
anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în
combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb
(Pb) dacă bateria conţine mai mult de 0,0005%
mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste
produse şi baterii sunt eliminate în mod corect veţi
ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta altfel din manipularea incorectă a
deşeurilor. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de
performanţă sau de integritate a datelor, necesită o
conexiune permanentă la o baterie încorporată,
aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de
service calificat. Pentru a vă asigura că bateria şi
echipamentele electrice şi electronice vor fi tratate în
mod corespunzător, predaţi aceste produse la
sfârşitul duratei de exploatare la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de eliminare în
siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate. Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs sau a
bateriilor, contactaţi autorităţile locale, serviciul local
de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de
la care aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Avertisment în cazul în care contactul
maşinii nu are poziţie ACC
Asiguraţi-vă că aţi setat funcţia AUTO OFF
( pagina13). Unitatea se va opri definitiv şi
automat în intervalul setat după ce unitatea a
fost oprită şi se afişează ceasul (adică, apăsaţi şi
ţineţi apăsat SRC timp de 1 secundă), pentru a
economisi energia bateriei. Dacă nu setaţi funcţia
AUTO OFF, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul OFF
până când afişajul dispare, de fiecare dată când
opriţi motorul.
Declinarea răspunderii privind serviciile
oferite de terţi
Serviciile furnizate de terţi pot fi modificate,
suspendate sau revocate fără notificare prealabilă.
Sony nu are nicio răspundere în astfel de situaţii.
Conectare/Instalare
Cuprins
Ghid pentru componente şi comenzi. . . . . . . . . . . 4
Introducere
Detaşarea panoului frontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resetarea unităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setarea ceasului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificarea tensiunii bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conectarea unui dispozitiv USB . . . . . . . . . . . . . . .
Conectarea altor dispozitive audio portabile . . . .
Atenţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista de componente pentru instalare . . . . . . . . .
Conexiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
25
5
6
6
6
6
7
Ascultarea la radio
Ascultarea la radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recepţionarea DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea FM/MW/LW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea Sistemului de date radio (RDS) . . . . . . .
7
7
9
9
Redare
Redarea de pe un dispozitiv USB . . . . . . . . . . . . . . 11
Căutarea şi redarea pieselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Setări
Revocarea modului DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Efectuarea setărilor de bază . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Configurare generală (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . 13
Configurarea sunetului (SOUND) . . . . . . . . . . . . . 14
Configurarea afişajului (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . 15
Informaţii suplimentare
Actualizarea firmware-ului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Măsuri de precauţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Specificaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Mesaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3RO
Ghid pentru componente şi comenzi
Unitate principală
 Buton de eliberare panou frontal
 SRC (sursă)
Porniţi alimentarea.
Schimbaţi sursa.
OFF
Apăsaţi şi ţineţi apăsat 1 secundă pentru a opri
sursa şi a afişa ceasul.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde
pentru a opri alimentarea şi a închide afişajul.
 Selector de control
Rotiţi-l pentru a regla volumul.
PUSH ENTER
Accesaţi elementul selectat.
Apăsaţi SRC, rotiţi şi apăsaţi pentru a modifica
sursa (timpul expiră în 2 secunde).
MENU
Deschideţi meniul de configurare.
 Fereastra afişajului

/
(SEEK –/+)
În timpul recepţiei DAB:
Selectaţi un serviciu. Apăsaţi şi ţineţi apăsat
pentru a căuta un ansamblu.
În timpul recepţiei FM/MW/LW:
Acordaţi automat posturile de radio. Apăsaţi şi
ţineţi apăsat pentru acordare manuală.
/ (anteriorul/următorul)
/ (derulare înapoi/derulare înainte)
 PTY (tip de program)/
(navigare) (pagina 8, 12)
În timpul recepţiei DAB:
Accesaţi modul de navigare. Apăsaţi de două ori
pentru a selecta PTY.
În timpul recepţiei FM:
Selectaţi PTY în RDS.
În timpul redării:
Accesaţi modul de navigare.
(Nu este disponibil atunci când este conectat un
dispozitiv USB în modul Android™ sau iPod.)
 EQ (egalizator)
Selectaţi o curbă de egalizator.
4RO

(înapoi)
Reveniţi la afişajul anterior.
MODE (pagina 7, 8, 9)
 Receptor pentru telecomandă
 Butoane numerice (de la 1 la 6)
Recepţionaţi serviciile DAB sau posturile de
radio memorate. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru
a memora serviciile DAB sau posturile de radio.
ALBUM /
Săriţi peste un album de pe dispozitivul audio.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a sări continuu
peste albume.
(Nu este disponibil atunci când este conectat un
dispozitiv USB în modul Android sau iPod.)
Introducere
Detaşarea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestei unităţi
pentru a preveni furtul.
1
Ţineţi apăsat OFF  până când unitatea
se opreşte, apăsaţi butonul de eliberare
a panoului frontal  şi trageţi panoul
către dumneavoastră pentru a-l scoate.
(repetare)
(Nu este disponibil atunci când este conectat un
dispozitiv USB în modul Android.)
(redare aleatorie)
(Nu este disponibil atunci când este conectat un
dispozitiv USB în modul Android.)
 (redare/pauză)
 EXTRA BASS
Întăreşte sunetele de bas, sincronizându-le cu
nivelul volumului. Apăsaţi pentru a schimba
setarea EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Mufă de intrare AUX
 DSPL (afişaj)
Apăsaţi pentru a schimba elementele afişate.
Alarmă de atenţionare
Atunci când puneţi comutatorul de pornire în
poziţia OFF fără a detaşa panoul frontal, alarma de
atenţionare va suna timp de câteva secunde.
Alarma se va declanşa doar dacă se foloseşte
amplificatorul încorporat.
Ataşarea panoului frontal
SCRL (defilare)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a defila printr-un
element de pe afişaj.
 port USB
5RO
Resetarea unităţii
Verificarea tensiunii bateriei
Înainte de a opera pentru prima dată unitatea sau
după ce aţi înlocuit bateria autovehiculului sau aţi
schimbat conexiunile, trebuie să resetaţi unitatea.
Puteți verifica tensiunea curentă a bateriei. (Nu este
disponibil dacă sursa este dezactivată şi se afişează
ceasul.)
1
1
Apăsaţi DSPL şi
puţin 2 secunde.
(înapoi)/MODE cel
Notă
Resetarea unităţii va şterge setarea ceasului şi o parte
din conţinutul memorat.
Setarea ceasului
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [GENERAL], apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET CLOCK-ADJ], apoi apăsaţi-l.
Indicatorul pentru oră clipeşte.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a seta
ora şi minutele.
Pentru a muta indicatorul digital, apăsaţi
/ (SEEK –/+).
4
După setarea minutelor, apăsaţi MENU.
Configurarea este finalizată şi ceasul porneşte.
Pentru a afişa ceasul
Apăsaţi DSPL.
6RO
Apăsaţi repetat pe DSPL până când
apare afișajul tensiunii bateriei.
Conectarea unui dispozitiv USB
1
2
Reduceţi volumul pe unitate.
Conectaţi dispozitivul USB la unitate.
Pentru a conecta un iPod/iPhone, folosiţi cablul
de conexiune USB pentru iPod (nefurnizat).
Conectarea altor dispozitive
audio portabile
1
2
3
Opriți dispozitivul audio portabil.
Reduceţi volumul pe unitate.
Conectaţi dispozitivul audio portabil la
mufa de intrare AUX (mini mufă stereo)
de pe unitate cu un cablu de conectare
(nefurnizat)*.
* Asiguraţi-vă că folosiţi un conector drept.
Ascultarea la radio
Ascultarea la radio
Pentru a asculta radio, apăsaţi SRC şi selectaţi [TUNER].
Când selectaţi banda DAB pentru prima dată după
ce aţi înlocuit bateria automobilului sau după ce aţi
schimbat conexiunile, scanarea iniţială porneşte în
mod automat. Lăsaţi scanarea iniţială să se
finalizeze. (Dacă este întreruptă, scanarea iniţială
porneşte din nou data următoare când selectaţi
banda DAB.) Dacă scanarea iniţială nu memorează
niciun post DAB, efectuaţi o scanare automată
(pagina 8).
Sfat
Setaţi [SET ANT-PWR] la [ON] (implicit) sau [OFF] în
funcţie de tipul de antenă DAB (aeriană) (pagina 14).
Recepţionarea DAB
4
Apăsaţi SRC pentru a selecta [AUX].
Pentru a potrivi nivelul volumului pe
dispozitivul conectat cu cel al altor surse
Porniţi redarea de pe dispozitivul audio portabil cu
un volum moderat şi setaţi volumul normal de
ascultare pe unitate.
Apăsaţi MENU şi selectaţi [SOUND]  [SET AUX VOL]
(pagina 14).
DAB (Digital Audio Broadcasting, Difuzare audio
digitală) este un sistem de transmisie prin reţele
terestre. Posturile DAB grupează programele radio
(„servicii”) într-un ansamblu, iar fiecare serviciu
conţine una sau mai multe componente. Acelaşi
serviciu poate fi recepţionat uneori pe frecvenţe
diferite.
Căutarea manuală a unui serviciu
1
Apăsaţi MODE pentru a selecta [DB1],
[DB2] sau [DB3].
2
Apăsaţi / (SEEK –/+) pentru a
căuta un serviciu într-un ansamblu;
apăsaţi şi ţineţi apăsat / (SEEK –/+)
pentru a căuta diferite ansambluri.
Scanarea se opreşte atunci când unitatea
recepţionează un serviciu/ansamblu. Căutaţi
până când recepţionaţi serviciul dorit.
7RO
Memorarea manuală a unui serviciu
1
În timp ce recepţionaţi serviciul pe care
doriţi să îl memoraţi, ţineţi apăsat un
buton numeric (între 1 şi 6) până când se
afişează [MEM].
Pentru a asculta acelaşi program sau unul
similar chiar şi în timpul unei recepţii slabe
Setaţi [SET SOFTLINK] la [ON] (pagina 14).
[FM-LINK] se aprinde când se recepţionează
programul FM corespunzător.
„Hard Link” urmăreşte acelaşi program şi „Soft Link”
urmăreşte un program similar.
Recepţionarea serviciilor memorate
1
După ce selectaţi banda dorită, apăsaţi
un buton numeric (între 1 şi 6).
Căutarea unui serviciu după nume
(Quick-BrowZer™)
Puteţi afişa o listă de servicii pentru căutare uşoară.
1
2
SOFT
LINK
DAB
FM
Hard
Soft
Hard
Soft
localizare localizare localizare localizare
OFF

ON





Actualizarea automată a listei de
servicii (Scanare automată)
1
Apăsaţi MODE pentru a selecta [DB1],
[DB2] sau [DB3].
Unitatea intră în modul Quick-BrowZer şi apare
lista de servicii.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta serviciul dorit, apoi apăsaţi-l.
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [GENERAL], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET AUTOSCAN], apoi apăsaţi-l.
În timpul recepţiei DAB, apăsaţi
(navigare).
Recepţia începe.
Pentru a ieşi din modul Quick-BrowZer™
Apăsaţi
(înapoi).
Setarea anunţurilor DAB
Dacă activaţi anunţurile DAB, acestea pot întrerupe
sursa selectată curent.
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [GENERAL], apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET ANNOUNCE], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a selecta
[SET ANNC-ON] sau [SET ANNC-OFF], apoi
apăsaţi-l.
Notă
În timpul unui anunţ DAB, volumul este reglat la nivelul
setat pentru TA în RDS (pagina 9).
8RO
Unitatea actualizează lista de servicii în modul
Quick-BrowZer.
Utilizarea FM/MW/LW
Utilizarea Sistemului de date
radio (RDS)
Memorare automată (BTM)
1
Apăsaţi MODE pentru a schimba banda
(FM1, FM2, MW sau LW).
2
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [GENERAL], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET BTM], apoi apăsaţi-l.
Unitatea memorează posturi pe butoanele
numerice, în ordinea frecvenţei.
Acord
1
Apăsaţi MODE pentru a schimba banda
(FM1, FM2, MW sau LW).
2
Efectuaţi acordarea.
Pentru acordare manuală
Ţineţi apăsat / (SEEK –/+) pentru a
localiza frecvenţa aproximativă şi apăsaţi în
mod repetat / (SEEK –/+) pentru
ajustarea fină a frecvenţei dorite.
Pentru acordare automată
Apăsaţi / (SEEK –/+).
Scanarea se opreşte atunci când unitatea
recepţionează un post.
Memorare manuală
1
În timp ce recepţionaţi canalul pe care
doriţi să îl memoraţi, ţineţi apăsat un
buton numeric (între 1 şi 6) până când se
afişează [MEM].
Recepţionarea posturile memorate
1
Selectaţi banda şi apăsaţi un buton
numeric (între 1 şi 6).
Setarea de frecvenţe alternative (AF) şi
a anunţării traficului (TA)
AF acordă continuu posturile în funcţie de semnalul
cel mai puternic dintr-o reţea, iar TA furnizează
informaţii actuale din trafic sau programele de trafic
(TP) recepţionate.
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [GENERAL], apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET AF/ TA], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] sau [SET AF/TA-OFF],
apoi apăsaţi-l.
Pentru a memora posturile RDS cu setarea
AF şi TA
Puteţi preseta posturile RDS împreună cu setarea
AF/TA. Setaţi AF/TA şi memoraţi postul cu BTM sau
manual. Dacă presetaţi manual, puteţi preseta şi
posturile non-RDS.
Pentru a recepţiona anunţuri de urgenţă
Dacă funcţiile AF sau TA sunt activate, anunţurile de
urgenţă vor întrerupe automat sursa selectată curent.
Pentru a regla nivelul volumului în timpul
unui anunţ de trafic
Nivelul va fi stocat în memorie pentru anunţurile
ulterioare, independent de nivelul obişnuit al volumului.
Pentru a rămâne pe un program regional
(REGIONAL)
Dacă funcţiile AF şi REGIONAL sunt activate,
unitatea nu va comuta pe alt post regional cu o
frecvenţă mai puternică. Dacă ieşiţi din aria de
recepţie a programului regional respectiv, setaţi
[SET REG-OFF] din [GENERAL] în timpul recepţiei în
banda FM (pagina 13).
Această funcţie nu este disponibilă în Marea
Britanie şi în unele zone.
9RO
Funcţia Local Link (doar pentru Marea Britanie)
Această funcție vă permite să selectați alte posturi
locale din zonă, chiar dacă acestea nu sunt
memorate pe butoanele numerice.
În timpul recepției FM, apăsați un buton numeric
(de la 1 la 6) pe care este memorat un post local. În
5 secunde, apăsați din nou un buton numeric al
postului local. Repetaţi această procedură până
când recepţionaţi postul local.
Selectarea tipurilor de programe (PTY)
Utilizaţi PTY pentru a afişa sau căuta tipul de
program dorit.
În timpul recepţiei DAB
1
2
Rotiţi selectorul de control până când
apare tipul de program dorit, apoi
apăsaţi-l.
Rotiţi selectorul de control până când
apare serviciul dorit, apoi apăsaţi-l.
Recepţia începe.
În timpul recepţiei FM
1
2
NONE (Niciun tip de program), NEWS (Ştiri),
AFFAIRS (Actualităţi), INFO (Informaţii), SPORT
(Sport), EDUCATE (Educaţie), DRAMA (Teatru),
CULTURE (Cultură), SCIENCE (Ştiinţă), VARIED
(Variat), POP M (Muzică pop), ROCK M (Muzică
rock), EASY M (Muzica M.O.R), LIGHT M (Clasică
uşoară), CLASSICS (Clasică serioasă), OTHER M
(Alte genuri muzicale), WEATHER (Vreme), FINANCE
(Financiar), CHILDREN (Programe pentru copii),
SOCIAL A (Societate), RELIGION (Religie),
PHONE IN (De pe telefon), TRAVEL (Călătorii),
LEISURE (Relaxare), JAZZ (Muzică jazz), COUNTRY
(Muzică country), NATION M (Muzică naţională),
OLDIES (Muzică veche), FOLK M (Muzică folk),
DOCUMENT (Documentar)
Apăsaţi PTY de două ori.
Unitatea listează toate serviciile din tipul de
program selectat.
3
Tipuri de programe
Apăsaţi PTY.
Rotiţi selectorul de control până când
apare tipul de program dorit, apoi
apăsaţi-l.
Unitatea începe să caute un post care emite
tipul de program selectat.
10RO
Setarea orei ceasului (CT)
Datele CT din transmisia RDS setează ceasul.
1
Setaţi [SET CT] din [GENERAL] la [SET
CT-ON] (pagina 13).
1
Redare
Redarea porneşte.
Dacă este deja conectat un dispozitiv, pentru a
porni redarea, apăsaţi SRC pentru a selecta
[USB] (pe afişaj apare [IPD] atunci când
dispozitivul iPod este recunoscut).
Redarea de pe un dispozitiv USB
În aceste instrucţiuni de utilizare, „iPod” este utilizat
ca referinţă generală pentru funcţiile iPod de pe un
dispozitiv iPod şi iPhone, dacă nu se specifică altfel
în text sau ilustraţii.
Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului iPod, consultaţi „Despre iPod”
(pagina 16) sau vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
Se pot folosi dispozitive USB* tip AOA (Android
Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) şi
MTP (Media Transfer Protocol) compatibile cu
standardul USB. În funcţie de dispozitivul USB,
pe unitate se poate detecta modul Android sau
Master/MTP.
În cazul anumitor playere media digitale sau
telefoane inteligente Android, poate fi nevoie să
setaţi modul MTP.
* De exemplu, o unitate USB flash, un player media
digital, un telefon inteligent Android
Note
 Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
 Telefoanele inteligente cu sistem de operare Android 4.1
sau o versiune ulterioară acceptă Android Open
Accessory 2.0 (AOA 2.0). Cu toate acestea, este posibil
ca unele telefoane inteligente să nu accepte în totalitate
AOA 2.0 chiar dacă au instalat sistemul de operare
Android 4.1 sau o versiune ulterioară.
Pentru detalii cu privire la compatibilitatea telefonului
dvs. inteligent Android, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
 Redarea următoarelor fişiere nu este acceptată.
MP3/WMA/FLAC:
 fişiere protejate cu drepturi de autor
 fişiere DRM (Digital Rights Management)
 Fişiere audio multicanal
MP3/WMA:
 fişiere comprimate fără pierderi
Conectaţi un dispozitiv USB la portul USB
(pagina 6).
2
Ajustaţi volumul pe această unitate.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF timp de 1 secundă.
Pentru a scoate dispozitivul
Opriţi redarea, apoi scoateţi dispozitivul.
Atenţionare cu privire la dispozitivele iPhone
Atunci când conectaţi un dispozitiv iPhone prin
USB, volumul de apel al telefonului este controlat
de dispozitivul iPhone, nu de unitate. Nu măriţi
accidental volumul pe unitate în timpul unui apel,
deoarece sunetul poate fi brusc foarte puternic
după încheierea apelului.
Căutarea şi redarea pieselor
Redarea repetată şi redarea amestecată
Nu este disponibil atunci când este conectat un
dispozitiv USB în modul Android.
1
În timpul redării, apăsaţi
(repetare) sau
(redare amestecată) în mod repetat
pentru a selecta modul de redare dorit.
Poate dura un timp până la începerea redării în
modul de redare selectat.
Modurile de redare disponibile diferă, în funcţie de
sursa de sunet selectată.
Înainte de a stabili o conexiune, selectaţi modul
USB (modul Android sau MSC/MTP), în funcţie de
dispozitivul USB (pagina 13).
11RO
Căutarea unei piese după nume
(Quick-BrowZer™)
Nu este disponibil atunci când este conectat un
dispozitiv USB în modul Android sau iPod.
1
3
Revocarea modului DEMO
În timpul redării de pe USB, apăsaţi
(navigare)* pentru a afişa lista cu
categoriile de căutare.
Puteţi revoca afişajul demonstraţiei care apare
atunci când sursa este dezactivată şi se afişează
ceasul.
După deschiderea listei de piese, apăsaţi
(înapoi) în mod repetat pentru a afişa
categoria de căutare dorită.
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [GENERAL], apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET DEMO], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta [SET DEMO-OFF], apoi apăsaţi-l.
* În timpul redării de pe USB, apăsaţi
(navigare)
timp de cel puţin 2 secunde pentru a reveni direct
la începutul listei de categorii.
2
Setări
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta categoria de căutare dorită,
apoi apăsaţi-l pentru a confirma.
Repetaţi pasul 2 pentru a căuta piesa dorită.
Setarea este terminată.
4
Apăsaţi
(navigare).
Căutarea prin omiterea unor elemente
(Jump mode)
Nu este disponibil atunci când este conectat un
dispozitiv USB în modul Android sau iPod.
1
2
3
Apăsaţi
(navigare).
Salturile din listă se fac în paşi de 10% din
numărul total de elemente.
4
Apăsaţi ENTER pentru a reveni la modul
Quick-BrowZer.
Se afişează elementul selectat.
5
Efectuarea setărilor de bază
Puteţi seta elementele din următoarele categorii de
configurare:
Configurare generală (GENERAL), Configurarea
sunetului (SOUND), Configurarea afişajului (DISPLAY)
1
2
Apăsaţi  (SEEK +).
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta elementul.
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta elementul dorit, apoi apăsaţi-l.
Redarea porneşte.
12RO
(înapoi) de două ori.
Afișajul revine la modul normal de recepție/redare.
Redarea porneşte.
Pentru a ieşi din modul Quick-BrowZer™
Apăsaţi
Apăsaţi MENU.
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta categoria de configurare, apoi
apăsaţi-l.
Elementele care pot fi setate diferă în funcţie de
sursă şi de setări.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a
selecta opţiunile, apoi apăsaţi-l.
Pentru a reveni la afişajul anterior
Apăsaţi
(înapoi).
Configurare generală (GENERAL)
DEMO (demonstraţie)
Activează demonstraţia: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (reglare ceas) (pagina 6)
CAUT ALM (alarmă de atenţionare)
Activează alarma de atenţionare: [ON],
[OFF] (pagina 5).
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este
dezactivată şi se afişează ceasul).
BEEP
Activează semnalul sonor: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Se opreşte automat după un anumit interval de
timp atunci când unitatea este oprită şi se
afişează ceasul (adică, apăsaţi şi ţineţi apăsat SRC
timp de 1 secundă): [ON] (30 de minute), [OFF].
STEERING
Înregistrează/resetează setarea telecomenzii de
pe volan.
(Funcţia este disponibilă când este realizată
conexiunea la cablul de conectare (nu este
furnizat).) (Funcţia este disponibilă doar dacă
sursa este dezactivată şi se afişează ceasul).
STR CONTROL (control volan)
Selectează modul de intrare pentru telecomanda
conectată. Pentru a preveni o defecţiune, nu
uitaţi să potriviţi modul de intrare cu telecomanda
conectată înainte de utilizare.
CUSTOM
Modul de intrare pentru telecomanda de
pe volan
PRESET
Modul de intrare pentru telecomanda cu fir,
cu excepţia telecomenzii de pe volan
(selectat automat după ce se execută
[RESET CUSTOM].)
EDIT CUSTOM
Înregistrează funcţiile (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) pe telecomanda de pe volan:
 Rotiţi selectorul de control pentru a selecta
funcţia pe care doriţi să o asociaţi cu
telecomanda de pe volan, apoi apăsaţi-l.
 În timp ce [REGISTER] luminează intermitent,
apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pe volan
pe care doriţi să îl asociaţi cu funcţia. După
finalizarea înregistrării, se afişează
[REGISTERED].
 Pentru a înregistra alte funcţii, repetaţi
paşii  şi .
(Funcţie disponibilă doar dacă [STR CONTROL]
este setat la [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Resetează setarea telecomenzii de pe volan:
[YES], [NO].
(Funcţie disponibilă doar dacă [STR CONTROL]
este setat la [CUSTOM].)
Note
 În timpul configurării setărilor, puteţi utiliza doar
butoanele de pe unitate. Din motive de siguranţă,
parcaţi vehiculul înainte de a efectua această setare.
 Dacă intervine o eroare în timpul înregistrării,
toate informaţiile înregistrate anterior vor fi
păstrate. Reporniți înregistrarea din funcția în care
a apărut eroarea.
 Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă
pe anumite vehicule. Pentru detalii cu privire la
compatibilitatea vehiculului dvs., vizitaţi site-ul de
asistenţă menţionat pe ultima copertă.
USB MODE
Modifică modul USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi selectat
sursa USB).
CT (oră pe ceas)
Activează funcţia CT: [ON], [OFF].
AF/TA (frecvenţe alternative/anunţare trafic)
Selectează setarea de frecvenţele alternative
(AF) şi de anunţare a traficului (TA): [AF-ON], [TAON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Funcţie disponibilă când este selectată orice sursă.)
REGIONAL
Restricţionează recepţia la o regiune specifică:
[ON], [OFF]. (Funcţie disponibilă doar pentru
recepţia pe bandă FM.)
BTM (memorie de acordare optimă) (pagina 9)
(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi selectat
tunerul (FM/MW/LW)).
ANNOUNCE (anunţ)
Permite transmisia anunţurilor: [ON], [OFF].
(Funcţie disponibilă când este selectată orice sursă.)
13RO
SOFTLINK
Caută şi prinde un program similar în mod
automat, atunci când semnalul programului
curent este prea slab pentru a fi recepţionat:
[ON], [OFF]. (Funcţie disponibilă doar în timpul
recepţiei DAB.)
ANT-PWR (alimentare antenă)
Alimentează terminalul de intrare al antenei DAB
(aeriană): [ON], [OFF]. (Funcţie disponibilă doar
atunci când unitatea este oprită sau în timpul
recepţiei DAB.)
AUTOSCAN (scanare automată)
Efectuează o scanare automată pentru a actualiza
lista de servicii în modul Quick-BrowZer. (Funcţie
disponibilă doar în timpul recepţiei DAB.)
FIRMWARE
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este
dezactivată şi se afişează ceasul).
Verifică/actualizează versiunea firmware. Pentru
detalii, vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe
ultima copertă.
FW VERSION (versiune firmware)
Se afişează versiunea firmware curentă.
FW UPDATE (actualizare firmware)
Lansează procesul de actualizare firmware:
[YES], [NO].
Actualizarea firmware va fi finalizată în câteva
minute. În timpul actualizării, nu treceţi
contactul pe poziţia OFF, şi nu decuplaţi
dispozitivul USB.
Configurarea sunetului (SOUND)
Acest meniu de configurare este disponibil dacă
este selectată orice sursă.
EQ10 PRESET
Selectează o curbă de egalizator dintre cele
10 curbe de egalizator sau setarea de dezactivare:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Setarea curbei de egalizator poate fi memorată
pentru fiecare sursă în parte.
* [KARAOKE] reduce sunetele vocale, dar acestea
nu pot fi eliminate complet în timpul redării.
De asemenea, folosirea unui microfon nu este
acceptată.
EQ10 CUSTOM
Setează [CUSTOM] pentru EQ10.
Setarea curbei egalizatorului:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Nivelul volumului este reglabil de la -6 dB la
+6 dB în intervale de 1 dB.
BALANCE
Ajustează balansul sunetului: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Ajustează nivelul relativ: [FRONT-15] – [CENTER] –
[REAR-15].
AUX VOL (volum AUX)
Reglează nivelul volumului pentru fiecare
dispozitiv auxiliar conectat: [+18 dB] – [0 dB] –
[-8 dB].
Această setare anulează necesitatea de a regla
nivelul volumului între surse.
(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi
selectat AUX).
14RO
Configurarea afişajului (DISPLAY)
DIMMER
Modifică luminozitatea afişajului: [ON], [OFF],
[CLK] (ceas).
Pentru a activa această funcţie doar o perioadă
fixă, selectaţi [CLK] şi setaţi ora de început şi cea
de sfârşit.
– Pentru a seta luminozitatea atunci când este
activată funcţia de atenuare:
Setaţi [DIMMER] la [ON] şi reglaţi [BRIGHTNESS].
– Pentru a seta luminozitatea atunci când este
dezactivată funcţia de atenuare:
Setaţi [DIMMER] la [OFF] şi ajustaţi [BRIGHTNESS].
Setarea luminozităţii este memorată şi este
aplicată atunci când se activează sau se
dezactivează funcţia de atenuare.
BRIGHTNESS
Ajustează luminozitatea afişajului. Nivelul
luminozităţii este reglabil: [1] – [10].
SND SYNC (sincronizare sunet)
Activează sincronizarea iluminării cu sunetul:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (defilare automată)
Defilează automat elementele lungi: [ON], [OFF].
(Funcţia nu este disponibilă dacă aţi selectat
AUX sau tunerul (FM/MW/LW)).
Informaţii suplimentare
Actualizarea firmware-ului
Pentru a actualiza firmware-ul, vizitaţi site-ul de
asistenţă menţionat pe ultima copertă şi urmaţi
instrucţiunile online.
Note
 Pentru actualizarea firmware-ului, trebuie să utilizaţi
un dispozitiv USB (nefurnizat). Stocaţi instrumentul de
actualizare pe dispozitivul USB şi conectaţi dispozitivul
la portul USB, după care efectuaţi operaţia de
actualizare.
 Actualizarea firmware va fi finalizată în câteva minute.
În timpul actualizării, nu treceţi contactul pe poziţia
OFF, şi nu decuplaţi dispozitivul USB.
Măsuri de precauţie
 Lăsaţi unitatea să se răcească în prealabil, în cazul
în care automobilul a fost parcat sub lumina
directă a soarelui.
 Nu lăsaţi panoul frontal sau dispozitivele audio în
interiorul automobilului deoarece acestea pot
funcţiona necorespunzător din cauza temperaturii
ridicate cauzate de expunerea directă la razele
soarelui.
 Antena electrică se extinde automat.
Pentru menţinerea unui sunet de înaltă calitate
Nu vărsaţi lichide pe unitate.
Ordinea de redare a fişierelor audio
Folder (album)
Fişier audio (piesă)
15RO
Despre iPod
Întreţinere
 Puteţi conecta următoarele modele de iPod.
Actualizaţi dispozitivele iPod cu cea mai recentă
versiune software înainte de utilizare.
Modele iPhone/iPod compatibile
Model compatibil
USB
iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPod touch (a 6-a generaţie)

iPod touch (a 5-a generaţie)

iPod nano (a 7-a generaţie)

 „Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă că
un accesoriu electronic a fost conceput pentru a
se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv,
la iPhone şi că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată de către
dezvoltator. Compania Apple nu este
responsabilă pentru funcţionarea acestui
dispozitiv şi nici pentru conformitatea acestuia cu
standardele de siguranţă şi de reglementare.
Reţineţi că utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau
iPhone poate afecta performanţa în regim de
funcţionare fără fir.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de unitate
care nu sunt prezentate în acest manual, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
16RO
Curăţarea conectorilor
Unitatea poate să nu funcţioneze corespunzător în
cazul în care conectorii dintre unitate şi panoul frontal
nu sunt curaţi. Pentru a preîntâmpina acest lucru,
detaşaţi panoul frontal (pagina 5) şi curăţaţi conectorii
cu un tampon de vată. Nu aplicaţi prea multă forţă. În
caz contrar, pot fi deterioraţi conectorii.
Note
 Din motive de siguranţă, decuplaţi contactul înainte
de a curăţa conectorii şi scoateţi cheia din contact.
 Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu degetele sau
cu un dispozitiv metalic.
Specificaţii
Secţiunea tuner
DAB/DAB+
Interval de frecvenţă: 174,928 MHz – 239,200 MHz
Terminal antenă (aeriană):
Conector pentru antenă (aeriană) externă
FM
Interval de frecvenţă:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Terminal antenă (aeriană):
Conector pentru antenă (aeriană) externă
Sensibilitate utilă: 7 dBf
Selectivitate: 75 dB la 400 kHz
Raport semnal/zgomot: 73 dB
Separaţie: 50 dB la 1 kHz
Răspuns în frecvenţă: 20 Hz – 15.000 Hz
MW/LW
Interval de frecvenţă:
MW: 531 kHz – 1.602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Terminal antenă (aeriană):
Conector pentru antenă (aeriană) externă
Sensibilitate: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Secţiunea player USB
Interfaţă: USB (Viteză completă)
Curent maxim: 1 A
Numărul maxim de foldere şi fişiere care pot fi
recunoscute:
Foldere (albume): 256
Fişiere (piese) per folder: 256
Compatible Android Open Accessory protocol
(AOA): 2,0
Codec corespunzător:
MP3 (.mp3)
Rată de biţi: 8 kbps – 320 kbps (Acceptă VBR
(Rată de biţi variabilă))
Rată de eşantionare: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Rată de biţi: 32 kbps – 192 kbps (Acceptă VBR
(Rată de biţi variabilă))
Rată de eşantionare: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Adâncime biţi: 16 biţi, 24 biţi
Rată de eşantionare: 44,1 kHz, 48 kHz
Secţiunea amplificator de putere
Ieşire: Ieşiri boxe
Impedanță boxe: 4 Ω – 8 Ω
Putere de ieşire maximă: 55 W × 4 (la 4 Ω)
Generalităţi
Ieşiri:
Terminal ieşiri audio (SPATE)
Terminal de control antenă (aeriană) electrică/
amplificator de putere (REM OUT)
Intrări:
Terminal de intrare telecomandă
Terminal de intrare antenă DAB (aeriană)
Terminal de intrare antenă FM/MW/LW (aeriană)
Mufă de intrare AUX (mini mufă stereo)
port USB
Necesar electric: Baterie auto 12 V c.c. (masă
(împământare) negativă)
Consum de curent nominal: 10 A
Dimensiuni:
Aprox. 178 mm × 50 mm × 119 mm
(7 1/8 in × 2 in × 4 3/4 in) (l/î/a)
Dimensiuni de montare:
Aprox. 182 mm × 53 mm × 102 mm
(7 1/4 in × 2 1/8 in × 4 1/8 in) (l/î/a)
Greutate: Aprox. 0,7 kg (1 lb 9 oz)
Conţinutul pachetului:
Unitate principală (1)
Componente pentru instalare şi conectare (1 set)
Este posibil ca distribuitorul dvs. să nu vă furnizeze
toate accesoriile menţionate mai sus. Solicitaţi
informaţii detaliate de la distribuitor.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
Drepturi de autor
Windows Media este marcă comercială înregistrată
sau marcă comercială aparţinând Microsoft
Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii
în afara acestui produs este interzisă dacă nu se
deţine o licenţă din partea Microsoft sau a unei
sucursale autorizate Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch
sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în
S.U.A. şi în alte ţări.
Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 şi
brevetele sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS şi
Thomson.
Android este marcă comercială a Google Inc.
libFLAC
Drepturi de autor (C) 2000-2009 Josh Coalson
Drepturi de autor (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribuirea şi utilizarea sub formă de cod sursă şi
sub formă digitală, cu sau fără modificare, este permisă
doar dacă sunt respectate următoarele condiţii:
 Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze
notificarea drepturilor de autor de mai sus,
prezentele condiţii şi următoarele precizări legale.
17RO
 Redistribuirile în formă digitală trebuie să
reproducă în documentaţie şi/sau în alte materiale
furnizate în cadrul distribuţiei notificarea
drepturilor de autor de mai sus, prezentele condiţii
şi următoarele precizări legale.
 Numele Xiph.org Foundation sau numele
contribuitorilor săi nu pot fi utilizate pentru a
susţine sau a promova produse derivate din acest
software fără permisiune prealabilă specifică scrisă.
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE DEŢINĂTORII ŞI
CONTRIBUITORII DREPTURILOR DE AUTOR „CA
ATARE” ŞI ESTE NEGATĂ ORICE GARANŢIE EXPRESĂ
SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA
LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI
COMPATIBILITATE CU UN ANUMIT SCOP. FUNDAŢIA
SAU CONTRIBUITORII NU VOR FI ÎN NICIO
CIRCUMSTANŢĂ RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO
PAGUBĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ,
SPECIALĂ, TIPICĂ SAU CONSECUTIVĂ (INCLUZÂND,
FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA BUNURILOR SAU
SERVICIILOR DE SCHIMB, ÎNTRERUPEREA UTILIZĂRII,
PIERDEREA DE DATE SAU DE PROFITURI SAU
ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) DIN NICIO CAUZĂ ŞI
CONFORM NICIUNEI TEORII A RESPONSABILITĂŢII,
INDIFERENT DACĂ ESTE DE TIP CONTRACTUAL, DE
RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU DE NATURĂ PENALĂ
(INCLUZÂND NEGLIJENŢA SAU ALTE SITUAŢII
SIMILARE), CARE AR PUTEA REZULTA ÎN ORICE MOD
DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ
AR EXISTA INFORMAŢII PRIVIND ASEMENEA PAGUBE.
Depanare
Următoarea listă de verificare vă va ajuta să remediaţi
problemele cu care se poate confrunta unitatea.
Înainte de a parcurge lista de verificare de mai sus,
verificaţi conexiunile şi procedurile de operare.
Pentru detalii cu privire la utilizarea siguranţei şi
scoaterea unităţii din bord, consultaţi „Conectare/
Instalare” (pagina 22).
În cazul în care nu reuşiţi să remediaţi problema, vizitaţi
site-ul de asistenţă menţionat pe ultima copertă.
 Volumul unităţii şi/sau al dispozitivului conectat
este foarte scăzut.
 Măriţi volumul unităţii şi al dispozitivului conectat.
Fără semnal sonor.
 Aţi conectat un amplificator de putere opţional şi
nu se utilizează amplificatorul încorporat.
Conţinutul memoriei a fost şters.
 Cablul de alimentare sau bateria au fost
deconectate sau nu sunt conectate corect.
Posturile memorate şi ora corectă au fost şterse.
S-a ars siguranţa.
Scoate un zgomot la comutarea poziţiei contactului.
 Cablurile nu sunt cuplate corect la conectorul
automobilului de alimentare a accesoriilor.
În timpul redării sau recepţiei, porneşte modul
demonstraţie.
 Dacă nu se efectuează nici o operație timp de
5 minute cu setarea [DEMO-ON], porneşte modul
Demonstraţie.
 Setaţi [DEMO-OFF] (pagina 13).
Afişajul dispare din/nu apare în fereastra de afişaj.
 Variatorul este setat pe [DIM-ON] (pagina 15).
 Afişajul dispare dacă ţineţi apăsat OFF.
 Apăsaţi OFF pe unitate până când apare afişajul.
 Conectorii sunt murdari (pagina 16).
Afişajul/iluminarea clipeşte.
 Alimentarea nu este suficientă.
 Verificaţi dacă bateria automobilului furnizează
suficientă energie la unitate. (Necesarul de
energie este de 12 V c.c.)
Butoanele de operare nu funcţionează.
 Apăsaţi DSPL şi
(înapoi)/MODE cel puţin
2 secunde pentru a reseta unitatea.
Conţinutul memoriei este şters.
Pentru siguranţa dumneavoastră, nu resetaţi
unitatea în timp ce conduceţi.
Recepţie radio
Generalităţi
Unitatea nu emite niciun sunet sau sunetul este
foarte slab.
 Poziţia atenuatorului [FADER] nu este setată
pentru un sistem cu 2 boxe.
18RO
Nu se pot recepţiona posturile.
Sunetul este întrerupt de zgomot.
 Conexiunea nu este corectă.
 Verificaţi conexiunea antenei (aeriene)
automobilului.
 Dacă antena (aeriană) automată nu se extinde,
verificaţi conexiunea cablului antenei (aeriene)
electrice.
 Consultaţi [NO SERV] (pagina 20) pentru detalii,
dacă semnalul DAB nu poate fi recepţionat.
Sunetul este intermitent.
 Sunetul poate fi intermitent la o rată de biţi ridicată.
 Este posibil ca fişierele DRM (Digital Rights
Management) să nu poată fi redate în unele cazuri.
Nu este posibil acordul presetat.
 Semnalul de transmisie este prea slab.
Fişierul audio nu poate fi redat.
 Dispozitivele USB formatate cu alte sisteme de
fişiere decât FAT16 sau FAT32 nu sunt acceptate.*
RDS
Funcţia SEEK porneşte după câteva secunde de
ascultare.
 Postul este non-TP sau are un semnal slab.
 Dezactivaţi TA (pagina 9).
Fără anunţuri de trafic.
 Activaţi TA (pagina 9).
 Postul nu emite niciun anunţ de trafic chiar dacă
este TP.
 Acordaţi alt post.
 Dezactivare anunţuri DAB (pagina 8).
 Anunţurile despre trafic sunt dezactivate în
timp ce anunţurile DAB sunt activate.
PTY afişează [- - - - - - - -].
 Postul curent nu este un post RDS.
 Nu s-au recepţionat datele RDS.
 Postul nu specifică tipul de program.
Numele de serviciu al programului clipeşte.
 Nu există frecvenţă alternativă pentru postul curent.
 Apăsaţi  (SEEK –/+) în timp ce numele
serviciului de program luminează intermitent.
Apare [PI SEEK] şi unitatea începe să caute altă
frecvenţă cu aceleaşi date PI (identificare
program).
* Această unitate acceptă FAT16 şi FAT32, însă este
posibil ca unele dispozitive USB să nu suporte toate
aceste sisteme FAT. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale fiecărui dispozitiv USB
sau contactaţi producătorul.
Operaţiile pentru omiterea unui album, a unui
element (modul Jump) şi de căutare a unei piese
după nume (Quick-BrowZer) nu pot fi executate.
 Aceste operaţii nu pot fi executate atunci când
este conectat un dispozitiv USB în modul Android
sau iPod.
 Setaţi [USB MODE] la [MSC/MTP] (pagina 13).
 Îndepărtaţi dispozitivul iPod.
 Modul USB al dispozitivului nu este setat la
modul corespunzător.
 Asiguraţi-vă că modul USB al dispozitivului este
setat la modul MSC/MTP.
Sunetul nu este scos în timpul redării în modul
Android.
 În timp ce unitatea este în modul Android,
sunetul este scos doar pe telefonul inteligent
Android.
 Verificaţi starea aplicaţiei de redare audio pe
telefonul inteligent Android.
 În funcţie de telefonul inteligent Android, este
posibil ca redarea să nu poată fi efectuată.
Redarea de pe dispozitive USB
Nu puteţi reda printr-un hub USB.
 Această unitate nu recunoaşte dispozitivele USB
conectate printr-un hub USB.
Redarea de pe un dispozitiv USB începe într-un
interval de timp mai lung.
 Dispozitivul USB conţine fişiere cu o structură de
fişiere complicată.
19RO
Mesaje
Este posibil ca unul dintre următoarele mesaje să
apară sau să clipească în timpul funcţionării.
HUB NO SUPRT: Huburile USB nu sunt acceptate.
INVALID
 Operaţia selectată ar putea fi nevalidă.
 [USB MODE] nu poate fi modificat în timpul
redării de pe iPod.
IPD STOP: Redarea de pe iPod a ajuns la final.
 Operaţi dispozitivul iPod/iPhone pentru a porni
redarea.
NO AF: Nu există frecvenţe alternative.
 Apăsaţi  (SEEK –/+) în timp ce numele
serviciului de program luminează intermitent.
Unitatea începe să caute altă frecvenţă cu aceleaşi
date PI (identificare program) (apare [PI SEEK]).
NO DATA
 Nu există niciun serviciu DAB pentru tipul de
program selectat.
 Apăsaţi
(înapoi).
NO INFO (nicio informaţie)
 Nu există nicio informaţie tip etichetă pentru
serviciul DAB curent.
 Dispozitivul USB prezintă o eroare sau este
conectat un dispozitiv neacceptat.
READ: Se citesc informaţiile.
 Aşteptaţi până când citirea este finalizată şi
redarea porneşte automat. În funcţie de
organizarea fişierelor, este posibil ca intervalul de
timp să fie mai lung.
RECEIVING
 Banda DAB este selectată şi unitatea aşteaptă să
recepţioneze un serviciu.
USB ERROR: Nu se poate reda de pe dispozitivul USB.
 Conectaţi din nou dispozitivul USB.
USB NO DEV: Un dispozitiv USB nu este conectat
sau nu este recunoscut.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB sau cablul USB
este conectat bine.
USB NO MUSIC: Nu există niciun fişier redabil.
 Conectaţi un dispozitiv USB care să conţină fişiere
redabile (pagina 17).
USB NO SUPRT: Dispozitivul USB nu este acceptat.
 Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
Pentru utilizarea telecomenzii de pe volan:
NO SERV (niciun serviciu)
Semnalul DAB nu poate fi recepţionat.
 Efectuaţi o scanare automată (pagina 8).
 Verificaţi conexiunea antenei DAB (aeriene).
 Asiguraţi-vă că [ANT-PWR] este setat la [ON]
(pagina 14).
NO TP: Nu există programe de trafic.
 Unitatea va continua să caute posturi TP disponibile.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 La unitate este conectat un dispozitiv USB care nu
acceptă AOA (Android Open Accessory) 2.0, în
timp ce [USB MODE] este setat la [ANDROID].
 Setaţi [USB MODE] la [MSC/MTP] (pagina 13).
OVERLOAD: Dispozitivul USB este supraîncărcat.
 Deconectaţi dispozitivul USB şi apăsaţi SRC
pentru a selecta o altă sursă.
20RO
ERROR: A intervenit o eroare la înregistrarea funcţiei.
 Înregistraţi-vă din nou din funcția în care a apărut
eroarea (pagina 13).
TIMEOUT: Înregistrarea funcţiei nu a reuşit
deoarece timpul a expirat.
 Încercaţi să finalizaţi înregistrarea în timp ce
[REGISTER] luminează intermitent (circa 6 secunde)
(pagina 13).
Pentru utilizarea actualizării firmware-ului:
FILE ERROR: Aplicaţia de actualizare nu este
stocată în dispozitivul USB.
 Stocaţi aplicaţia de actualizare în dispozitivul
USB, apoi încercați din nou (pagina 15).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Actualizarea
firmware-ului nu este finalizată corect.
 Apăsaţi ENTER pentru a şterge mesajul, apoi
încercaţi din nou. În timpul actualizării, nu treceţi
contactul pe poziţia OFF, şi nu decuplaţi
dispozitivul USB (pagina 15).
 Introduceţi dispozitivul USB pe care este stocată
aplicaţia de actualizare, apoi apăsaţi ENTER.
Dacă aceste soluţii nu remediază problema,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
21RO
Conectare/Instalare
Atenţie
 Legaţi toate cablurile de împământare la un
punct de împământare comun.
 Nu prindeţi cablurile în şuruburi sau în piesele
mobile (de exemplu în şinele scaunelor).
 Înainte de conectare, dezactivaţi contactul pentru
a evita scurtcircuitele.
 Conectaţi cablul de alimentare  la unitate şi la
boxe înainte de a-l conecta la conectorul de
alimentare auxiliară.
 Pentru siguranţa dvs., nu uitaţi să izolaţi cablurile
neconectate libere cu bandă izolatoare.
Măsuri de precauţie
 Alegeţi locul de instalare cu atenţie pentru ca
unitatea să nu vă incomodeze în timp ce conduceţi.
 Evitaţi să instalaţi unitatea în zone expuse la praf,
mizerie, vibraţii excesive sau temperaturi ridicate,
cum ar fi cele expuse direct la lumina soarelui sau
lângă conductele de încălzire.
 Folosiţi doar echipamentele de montare furnizate
pentru o instalare sigură.
Notă cu privire la cablul de alimentare electrică (galben)
Atunci când conectaţi această unitate împreună cu alte
componente stereo, amperajul nominal al circuitului din
automobil la care este conectată unitatea trebuie să fie
mai mare decât suma amperajelor nominale ale
siguranţelor fiecărei componente.
Reglarea unghiului de montare
Reglaţi unghiul de montare la o valoare mai mică
de 45°.
22RO
Lista de componente pentru
instalare


×2


 Această listă de componente nu include tot ce
conţine pachetul.
 Suportul  şi colierul de protecţie  sunt ataşate
la unitate înainte de expediere. Înainte de a
monta unitatea, folosiţi cheia de deblocare 
pentru a demonta suportul  de pe unitate.
Pentru detalii, consultaţi „Demontarea colierului
de protecţie şi a suportului” (pagina 25).
 Păstraţi cheile de deblocare  pentru o utilizare
ulterioară, deoarece veţi avea nevoie de ele
atunci când demontaţi unitatea din automobil.
Conexiune
*3
Amplificator de putere*1

*2
Pentru detalii, consultaţi
„Realizarea conexiunilor”
(pagina 24).
Pentru detalii, consultaţi „Schema electrică”
(pagina 25).
de la o telecomandă cu fir
(nefurnizată)*4
de la o antenă (aeriană)
a automobilului*5
de la antena DAB (aeriană)
(nefurnizată)*6
*1 Nefurnizat
*2 Impedanță boxe: 4 Ω – 8 Ω × 4
*3 Cablu cu pini RCA (nefurnizat)
*4 În funcţie de tipul de automobil, folosiţi un adaptor
de telecomandă cu fir (nefurnizat). Pentru detalii
despre utilizarea telecomenzii cu fir, consultaţi
„Utilizarea telecomenzii cu fir” (pagina 25).
*5 În funcţie de tipul de autovehicul, folosiţi un adaptor
(nefurnizat) în cazul în care conectorul antenei nu se
potriveşte.
*6 Setaţi [SET ANT-PWR] la [ON] (implicit) sau [OFF] în
funcţie de tipul de antenă DAB (aeriană) (pagina 14).
Curent de alimentare max. 0,1 A
23RO
Conexiune uşoară subwoofer
Realizarea conexiunilor
Dacă aveţi o antenă (aeriană) electrică fără casetă
de conexiuni, conectarea acestei unităţi cu ajutorul
cablului de alimentare furnizat  poate deteriora
antena (aeriană).
Puteţi utiliza un subwoofer fără un amplificator de
putere dacă este conectat la cablul unei boxe din
spate.
Boxă frontală
 Către conectorul pentru boxe al automobilului
Subwoofer
1
2
3
4
5
6
7
8
Boxă spate
(dreapta)
Boxă frontală
(dreapta)
Boxă frontală
(stânga)
Boxă spate
(stânga)

Violet

Violet/cu dungi
negre

Gri
Conexiune de păstrare a memoriei

Gri/cu dungi
negre

Alb
Cât timp este conectat cablul de alimentare galben,
circuitul de memorie va fi alimentat continuu chiar
dacă aţi dezactivat contactul.

Alb/cu dungi
negre
Conectarea boxelor

Verde

Verde/cu dungi
negre
 Către conectorul de alimentare al automobilului
24RO
Note
 Trebuie să pregătiţi cablurile boxelor din spate.
 Folosiţi un subwoofer cu o impedanţă de 4 Ω până la
8 Ω şi capacităţi corespunzătoare de gestionare a
puterii pentru a evita daunele.
12
alimentare continuă
Galben
13
comandă antenă
(aeriană) electrică/
amplificator de putere
(REM OUT)
Albastru/cu
dungi albe
15
alimentare comutată
Roşu
16
masă (împământare)
Negru
 Înainte de conectarea boxelor, opriţi unitatea.
 Folosiţi boxe cu o impedanţă de 4 Ω până la 8 Ω şi
capacităţi corespunzătoare de gestionare a
puterii pentru a evita daunele.
Schemă electrică
Asiguraţi-vă că aţi conectat corect conectorul de
alimentare auxiliară şi cablurile conform sistemului
din autovehicul.
Conector de alimentare auxiliară
întrebări şi probleme legate de conectarea unităţii,
care nu sunt prezentate în acest manual, contactaţi
distribuitorul autovehiculului.
Utilizarea telecomenzii cu fir
1
Pentru a activa telecomanda cu fir, setaţi
[STR CONTROL] din [SET STEERING] la
[PRESET] (pagina 13).
Instalare
Conexiune normală
Roşu
Roşu
Galben
Galben
Demontarea colierului de protecţie şi
a suportului
Înainte de a monta unitatea îndepărtaţi colierul de
protecţie  şi suportul  de pe unitate.
12
alimentare continuă
Galben
15
alimentare comutată
Roşu
1
Strângeţi ambele margini ale colierului
de protecţie , apoi trageţi-l.

Când se inversează poziţiile cablului roşu şi
galben
Roşu
Roşu
Galben
Galben
2
12
alimentare comutată
Galben
15
alimentare continuă
Roşu
Introduceţi ambele chei de deblocare 
până auziţi un clic şi trageţi suportul în
jos , după care trageţi unitatea în sus
pentru a le separa.

În cazul autovehiculelor fără poziţie ACC
Roşu
Roşu


Galben
Galben
După cuplarea corectă a conectorilor şi comutarea
cablurilor de alimentare, conectaţi unitatea la sursa
de alimentare a autovehiculului. Dacă aveţi
Orientaţi cârligul spre interior.
25RO
Montarea unităţii în bord
Resetarea unităţii
Înainte de instalare, asiguraţi-vă că ambele cleme
de pe ambele laturi ale suportului  sunt îndoite
spre interior 2 mm (3/32 in).
1
Poziţionaţi suportul  în interiorul
bordului şi îndoiţi ghearele în exterior
pentru o prindere fixă.
182 mm (7 1/4 in)
53 mm (2 1/8 in)

2
Clemă
Montaţi unitatea pe suport , apoi
ataşaţi colierul de protecţie .


Note
 Dacă clemele sunt drepte sau îndoite spre exterior,
unitatea nu se va fixa bine şi poate ieşi afară.
 Asiguraţi-vă că cele 4 cleme de pe colierul de
protecţie  sunt cuplate corect în fantele de pe
unitate.
Detaşarea şi ataşarea panoului frontal
Pentru detalii, consultaţi „Detaşarea panoului
frontal” (pagina 5).
26RO
Pentru detalii, consultaţi „Resetarea unităţii”
(pagina 6).
Înlocuirea siguranţei
Atunci când înlocuiţi siguranţa, nu
Siguranţă (10 A)
uitaţi să folosiţi o siguranţă
amperajul nominal menţionat pe
siguranţa originală. Dacă se arde
siguranţa, verificaţi conexiunea de
alimentare şi înlocuiţi siguranţa.
Dacă siguranţa se arde din nou
după înlocuire, poate fi vorba de o defecţiune
internă. În astfel de situaţii, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament se conformează cerinţelor Directivei
2014/53/UE.
Textul integral al Declarației de conformitate UE
este disponibil la următoarea adresă de internet:
http://www.compliance.sony.de/
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să aflaţi ultimele informaţii referitoare la
asistenţa oferită pentru acest produs, accesaţi site-ul web de mai jos:
http://www.sony.eu/support
Înregistrați-vă produsul online acum pe:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising