Sony | MEX-N4000BT | Sony MEX-N4000BT CD-vevő Bluetooth® funkcióval Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

Csatlakozás BLUETOOTH-eszközzel / Csatlakozás okostelefonnal, érintéssel (NFC) /
A BLUETOOTH-funkciók használata / A hang jellemzőinek beállítása /
Beállítható elemek módosítása
MEX-N4000BT
BEÁLLÍTÁS
A kezelőszervek helye és az alapműveletek
APP
Nyomja meg és tartsa nyomva több mint
2 másodpercig az App Remote funkció
(kapcsolat) kiépítéséhez.
Főegység
N-jel
A BLUETOOTH-csatlakozás létrehozásához
az Android telefonnal érintse meg
a vezérlőtárcsát.

(tallózás)
Belépés a Quick-BrowZer™ üzemmódba.
(A CD-n, USB-eszközön vagy BT
audioeszközön*1 lévő zeneszámokat
könnyen, kategóriájuk alapján
keresheti meg.)
1 A keresési kategóriák listájához nyomja
(tallózás)*2 gombot.
meg a
Amikor megjelenik a zeneszámok listája,
(vissza)
nyomja meg többször a
gombot a kívánt keresési kategória
megjelenítéséhez.
2 A vezérlőtárcsát forgatva jelölje ki
a kívánt kategóriát, majd a
kiválasztáshoz nyomja meg a tárcsát.
3 A kívánt zeneszám megkereséséhez
ismételje meg a 2. lépést.
Elindul a lejátszás.
A Quick-BrowZer üzemmódból való
(tallózás)
kilépéshez nyomja meg a
gombot.
 Az előlap kioldógombja
 SEEK +/–
/ (előző/következő)
/ (gyors hátra-/előretekerés)
©2014 Sony Corporation
CD/USB:
Zeneszám kihagyása (nyomja meg);
zeneszámok folyamatos kihagyása (nyomja
meg, majd 2 másodpercen belül ismét
nyomja meg és tartsa nyomva); zeneszám
visszatekerése/előretekerése (nyomja meg
és tartsa nyomva).
BLUETOOTH hang*3:
Zeneszám kihagyása (nyomja meg);
zeneszám visszatekerése/előretekerése
(nyomja meg és tartsa nyomva).
App Remote*4:
Zeneszám kihagyása (nyomja meg).
 Vezérlőtárcsa
Forgassa a hangerő szabályozásához.
ENTER
Belépés a kijelölt elembe.
Nyomja meg az SRC gombot, forgassa, majd
nyomja meg a forrás módosításához.
VOICE
A hang alapján történő hívás aktiválása.
Ha az App Remote funkció be van kapcsolva,
akkor a rendszer aktiválja a hangfelismerést
(csak Android™ telefon esetén).
DSPL (kijelző)
A megjelenő elemek módosítása nyomja
meg és tartsa nyomva.
 Számgombok (1–6)
 Lemeznyílás
Rádió:
Tárolt rádióállomások hallgatása (nyomja
meg); rádióállomások tárolása (nyomja meg
és tartsa nyomva).
 Kijelző
CD/USB:
  (lemez kiadása)
1/2: ALBUM / (MP3/WMA/WAV*6
lejátszása közben)
 A távvezérlő jelének érzékelője
Rádió:
Rádióállomások automatikus hangolása
(nyomja meg); rádióállomás kézi keresése
(nyomja meg és tartsa nyomva).
 MENU
A beállítómenü megnyitása.
 SRC (forrás)*5
Nyomja meg a készülék bekapcsolásához;
válassza ki a forrást (Rádió/CD/USB/AUX/
BLUETOOTH-os audioeszköz/BLUETOOTHos telefon).

Album kihagyása (nyomja meg); albumok
folyamatos kihagyása (nyomja meg és
tartsa nyomva).
3:
(ismétlés)*7
4:
(véletlen sorrend)
OFF
Nyomja meg és tartsa nyomva 1
másodpercig a készülék kikapcsolásához.
Nyomja meg és tartsa nyomva legalább
2 másodpercig a készülék kikapcsolásához
és a kijelző tartalmának törléséhez.
6: PAUSE
Lejátszás megállítása. A lejátszás
folytatásához ismét nyomja meg.
(vissza)
Visszatérés az előző kijelzéshez.
3:
MODE
Nyomja meg a rádiósáv (FM1, FM2, FM3, MW
vagy LW) kiválasztásához.
Nyomja meg és tartsa nyomva az
utasvezérlés (iPod) elindításához/
megszakításához.
Nyomja meg a megfelelő eszköz (ezen
egység/mobiltelefon) (BLUETOOTH-os
telefon) aktiválásához/deaktiválásához.
 CALL
Belépés a telefonhívás menübe.
Hívás fogadása/befejezése.
Nyomja meg és tartsa nyomva több mint
2 másodpercig a BLUETOOTH-jel váltásához.
BLUETOOTH hang*3:
1/2: ALBUM /
(ismétlés)*74:
(véletlen sorrend)
6: PAUSE
Lejátszás megállítása. A lejátszás
folytatásához ismét nyomja meg.
BLUETOOTH-os telefon:
Tárolt telefonszám hívása (nyomja meg);
telefonszám tárolása (nyomja meg és tartsa
nyomva) (a telefonhívás menüjében).
5: MIC (telefonálás közben)
A MIC (mikrofon) jelének erősítése (nyomja
meg); válassza a Visszhangkioltó/Zajkioltó
üzemmódot (tartsa lenyomva).
App Remote*4:PAUSE
Lejátszás megállítása. A lejátszás
folytatásához ismét nyomja meg.
 AF (Alternatív frekvenciák)/
TA (Közlekedési hírek)
Az AF és a TA beállítása.
PTY (programtípus)
Nyomja meg és tartsa a PTY kiválasztásához
az RDS szolgáltatásokból.
 AUX bemeneti aljzat
 USB-port
Az előlap levétele
Az óra beállítása
A lopás megelőzése érdekében levehető az
egység előlapja.
Az óra 24 órás digitális kijelzést használ.
1
2
Nyomja meg az előlap kioldógombját ,
majd önmaga felé húzva vegye le az
előlapot.
 Mikrofon (a belső panelen)
A kihangosítási funkció megfelelő
működtetése érdekében a mikrofont ne fedje
le ragasztószalaggal vagy más módon.
*1 Csak az AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
1.4-es vagy újabb verzióját támogató audioeszközök
számára érhető el.
*2 Ha USB-lejátszás közben megnyomja és legalább
(tallózás) gombot,
2 másodpercig nyomva tartja a
akkor közvetlenül a kategórialista elejére térhet vissza.
*3 Amikor (a BLUETOOTH-technológia AVRCP funkcióját
támogató) BLUETOOTH-os audioeszköz van
csatlakoztatva. Az eszköztől függően előfordulhat,
hogy egyes műveletek nem hajthatók végre.
*4 Ha App Remote kapcsolat jött létre az iPhone
készülékkel/Android-os telefonnal. Az alkalmazástól
függően előfordulhat, hogy egyes műveletek nem
hajthatók végre.
*5 Ha App Remote kapcsolat jött létre az iPhone
készülékkel/androidos telefonnal, akkor a forrás
kijelölésekor a kijelzőn megjelenik az
alkalmazás neve.
*6 Csak USB lejátszáshoz érhető el.
*7 Ezen a gombon egy tapintópont található.
A BLUETOOTH-os műveleteket a „Kezelési
utasítás” ismerteti részletesen.
Figyelmeztetés arra az esetre, ha az autó
gyújtáskapcsolójának nincs ACC állása
Figyeljen arra, hogy be legyen kapcsolva az
AUTO OFF funkció. Ekkor az egység
kikapcsolása után a beállított idő elteltével
automatikusan teljesen le fog kapcsolódni.
Ha nem kapcsolja be az AUTO OFF funkciót,
akkor valahányszor lekapcsolja a gyújtást,
nyomja meg és addig tartsa nyomva az OFF
gombot, amíg a kijelző tartalma el nem tűnik.
1
Nyomja meg és tartsa nyomva az OFF 
gombot.
Az egység kikapcsolódik.
2
3
4
Figyelmeztető hangjelzés
Ha olyankor fordítja OFF állásba
a gyújtáskapcsolót, amikor nincs levéve az
előlap, pár másodpercre megszólal
a figyelmeztető hangjelzés. A hangjelzés csak
akkor szólal meg, ha a beépített erősítőt
használja.
Sorozatszámok
Ügyeljen rá, hogy az egység alján és az előlap
hátoldalán található sorozatszámok
megfelelően megegyezzenek. Ellenkező
esetben nem végezhető el a BLUETOOTHpárosítás, illetve az NFC révén történő
csatlakozás és leválasztás.
Az előlap felhelyezése
Az ábra szerint illessze az előlap  részét az
egység  részéhez, és az előlap bal oldalát
kattanásig nyomja be.
CD
3
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [CLOCK-ADJ] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
Villogni kezd az órák kijelzése.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a [BTM]
beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
Az egység a rádióállomásokat frekvenciájuk
szerinti növekvő sorrendben tárolja és
rendeli hozzá a számgombokhoz.
USB
iPod
A vezérlőtárcsát forgatva állítsa be az órát
és a percet.
A digitális kijelzés léptetéséhez nyomja meg
a SEEK +/– gombot.
A perc beállítás után nyomja meg a MENU
gombot.
Ezzel befejeződött a beállítás, és elindul
az óra.
Tanács
Az RDS funkcióval az óra automatikusan is beállítható.
A részleteket a lap másik oldalán található „Beállítható
elemek módosítása” című fejezet ismerteti; válassza
a [CT-ON] (óra szerinti idő) elemet.
Elindul a lejátszás.
Ha már csatlakoztatva van egy eszköz,
a lejátszás elindítása érdekében nyomja meg
az SRC gombot az [USB] beállítás
kiválasztásához (az iPod felismerése esetén
a kijelzőn [IPD] jelzés jelenik meg).
RÁDIÓ
Figyelem!
Ha vezetés közben hangol be rádióállomásokat,
a balesetek elkerülése érdekében használja
a BTM (Best Tuning Memory – Legjobb hangolás
memóriába) funkciót.
1
A [TUNER] beállítás kiválasztásához
nyomja meg többször az SRC gombot.
Sávváltáshoz nyomja meg többször a MODE
gombot.
2
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
A BLUETOOTH eszköz kijelzőjén válassza
a [Sony Car Audio] lehetőséget.
Ha nem jelenik meg a [Sony Car Audio]
beállítás, akkor ismételje meg az eljárást
a 2. lépéstől.
1
Lejátszás közben nyomja meg többször
(véletlen sorrend)
a (ismétlés) vagy a
gombot a kívánt lejátszási mód
kiválasztásához.
Eltarthat egy darabig, amíg a kiválasztott
lejátszási módban elkezdődik a lejátszás.
5
Ha jelszót* kell megadni a BLUETOOTHeszközön, írja be a [0000] értéket.
BLUETOOTH
* Az eszköztől függően a „jelszó" megnevezése
lehet még „Passcode”, „PIN code”, „PIN number”,
„Password” stb.
BLUETOOTH-eszköz párosítása
és csatlakoztatása
Írja be a
jelszót
BLUETOOTH-eszköz (mobiltelefon, audioeszköz
stb.) első alkalommal történő csatlakoztatása
esetén kölcsönös regisztrációra („párosításra”)
van szükség. A párosítás lehetővé teszi, hogy ez
az egység és más eszközök felismerjék egymást.
Az óra megjelenítése
Nyomja meg a DSPL gombot.
Rádióállomások automatikus
tárolása
4
Az elérhető lejátszási módok a választott
hangforrástól függnek.
Nyissa fel az USB-aljzat fedelét, és
csatlakoztassa az iPod/USB-eszközt az
USB-porthoz*.
* Az iPod/iPhone eszköz csatlakoztatásához
használja az iPod eszközhöz való USB-kábellel
(nem tartozék).
iPod
Zeneszámok lejátszása
különféle módokban
Lejátszás iPod/USB-eszközről
1
USB
2
Ha a párosítás megtörtént, a
fog világítani.
6
A BLUETOOTH kapcsolat létesítéséhez
a BLUETOOTH eszközön válassza ki ezt
az egységet.
Amikor létrejött a csatlakozás, világítani kezd
a vagy a jelzés.
Vigye a BLUETOOTH-eszközt az egység
1 méteres körzetén belülre.
2
Nyomja meg a CALL gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [PAIRING] beállítást, majd nyomja meg
a tárcsát.
Villog a kijelzés.
A készülék párosítási készenléti módba lép.
Megjegyzés
BLUETOOTH -eszközhöz való csatlakozás esetén ez az
egység más eszközökről nem észlelhető. Az észlelés
engedélyezéséhez lépjen be a párosítás üzemmódba
és egy másik eszközzel keresse meg ezt a rendszert.
Végezze el a párosítást a BLUETOOTHeszközön, így az észlelheti ezt az egységet.
A párosítás megszakítása
Miután ez az egység és a BLUETOOTH-eszköz
párosítása megtörtént, a párosítási üzemmód
törléséhez hajtsa végre a 2. lépést.
A lejátszás leállítása
Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.
Figyelmeztetés iPhone esetén
Ha az iPhone eszközt USB kapcsolaton keresztül
csatlakoztatja, akkor a telefonhívás hangerejét
az iPhone vezérli, nem az egység. Hívás közben
ne növelje meg gondatlanul az egység
hangerejét, mert a hívás befejezésekor hirtelen,
hangos hanghatás léphet fel.
jelzés tovább
1
Állítsa be a hangerőt ezen az egységen.
Az eszköz eltávolítása
Állítsa le a lejátszást, majd távolítsa el az
eszközt.
[0000]
3
A kezelőszervek helye és alapműveletek / Az előlap levétele / Az óra
beállítása / Rádióállomások automatikus tárolása /
Lejátszás iPod/USB-eszközről / Zeneszámok lejátszása különféle
módokban / BLUETOOTH-eszköz párosítása és csatlakoztatása
BLUETOOTH
BLUETOOTH
Csatlakozás BLUETOOTHeszközhöz
Csatlakozás okostelefonnal az
egygombos (NFC) funkció révén
Párosított eszköz használatához létre kell hozni
a csatlakozást ehhez az eszközhöz.
Egyes párosított eszközök automatikusan
csatlakoznak.
Ha egy NFC*-kompatibilis okostelefonnal
megérinti az egység vezérlőtárcsáját, akkor az
egység és az okostelefon között automatikusan
megtörténik a párosítás és a kapcsolatfelvétel.
1
Nyomja meg a CALL gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [BT SIGNL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
Ellenőrizze, hogy a jelzés világít-e.
2
Aktiválja a BLUETOOTH -eszköz
BLUETOOTH funkcióját.
3
A BLUETOOTH-eszköz működtetésével
csatlakozzon ehhez az egységhez.
A vagy a jelzés világít.
A legutóbb csatlakoztatott eszköz
csatlakoztatása erről az egységről.
Aktiválja a BLUETOOTH -eszköz BLUETOOTH
funkcióját.
Nyomja meg a SRC gombot.
Válassza a [BT PHONE] vagy a [BT AUDIO]
lehetőséget.
Mobiltelefonnal való csatlakozáshoz nyomja meg
az ENTER gombot, illetve audioeszközzel való
csatlakozáshoz nyomja meg a PAUSE gombot.
Megjegyzés
BLUETOOTH hangadatfolyam-továbbítás közben erről
az egységről nem létesíthető csatlakozás
mobiltelefonhoz. Helyette csatlakozzon
a mobiltelefonnal ehhez az egységhez.
Tanács
Bekapcsolt BLUETOOTH-jel esetén: ha a gyújtást
bekapcsolják, ez az egység automatikusan újra
csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott mobiltelefonhoz.
A mikrofon telepítése.
A mikrofon (nem tartozék) telepítése javítja az
egységen keresztül folytatott beszélgetés
hangminőségét. A mikrofon csatlakoztatásáról
a mikrofonhoz mellékelt kezelési útmutatóban
található tájékoztatás.
* Az NFC (Near Field Communication – közeli
kommunikáció) olyan technológia, amely különféle
eszközök, például mobiltelefonok és IC-címkék közötti
kis hatótávú vezeték nélküli kommunikációt tesz
lehetővé. Az NFC funkciónak köszönhetően az adatok
könnyen továbbíthatók, ehhez csupán hozzá kell
érinteni az eszközt az NFC-kompatibilis eszközök
megfelelő szimbólumához vagy megjelölt helyéhez.
Android OS 4.0 vagy korábbi verziójú operációs
rendszerrel rendelkező okostelefonok esetén
le kell tölteni a Google Play™ portálon elérhető
„NFC Easy Connect” alkalmazást. Előfordulhat,
hogy az alkalmazás egyes országokban/
térségekben nem tölthető le.
1
2
Aktiválja az okostelefon NFC funkcióját.
A részletekért nézze meg az okostelefonhoz
kapott használati utasítást.
Érintse az okostelefon „N” jellel jelölt
részét az egység „N” jellel jelölt részéhez.
Ellenőrizze, hogy az egység kijelzőjén
világítani kezd-e a jelzés.
Csatlakozás bontása egyetlen érintéssel
Érintse ismét az okostelefon „N” jellel jelölt
részét az egység „N” jellel jelölt részéhez.
Megjegyzések
 A csatlakozás létrehozása során tartsa óvatosan
az okostelefont, a karcolódás elkerülése érdekében.
 Az egyetlen érintéssel történő csatlakozás nem
lehetséges, ha az egység már csatlakoztatva van egy
másik NFC-kompatibilis eszközhöz. Ilyen esetben
válassza le a másik eszközt, és hozza létre ismét
a csatlakozást az okostelefonnal.
BLUETOOTH
BEÁLLÍTÁS
A BLUETOOTH-funkciók
használata
AUTO PAIRING*1
BLUETOOTH-párosítás automatikus elindítása 5.0
vagy újabb verziójú iOS eszköz USB-n keresztül
történő csatlakoztatása esetén: [ON], [OFF].
1
BT SIGNL*1 (BLUETOOTH-jel)
Aktiválja a BLUETOOTH funkciót: [ON], [OFF].
2
3
Nyomja meg a CALL gombot.
Megjelenik a telefonhívás menüje.
A vezérlőtárcsát forgatva jelölje ki a kívánt
elemet, majd nyomja meg a tárcsát.
Nyomja meg a
(vissza)* gombot.
A forrás újra a BLUETOOTH-os telefon lesz.
* A PAIRING (Párosítás), a REDIAL (Újrahívás),
a VOICE DIAL (Hívás hang alapján) és a BT SIGNL
(Bluetooth-jel) esetén nem kell végrehajtani
a 3. lépést.
Az alábbi elemek állíthatók be:
PAIRING*1
Ezt az egységet párosítási készenléti üzemmódba
helyezi BLUETOOTH-eszközökkel történő
párosításhoz.
PHONEBOOK
Felhívja a felhasználó által a telefonkönyvből
kiválasztott számot*2.
REDIAL
Újra felhívja a legutóbb hívott telefonszámot.
RECENT CALL
Lehetővé teszi, hogy a felhasználó a korábban
felhívott telefonszámok közül válasszon ki egyet,
és azt hívja fel újra*2.
VOICE DIAL
Bekapcsolja a hang alapján történő hívási
funkciót, és lehetővé teszi, hogy a felhasználó
a hívott felet azonosító szót kimondva
kezdeményezzen telefonhívást.
DIAL NUMBER
Felhívja a felhasználó által beírt telefonszámot.
RINGTONE*1*3
Beállítható, hogy a csengőhang ezen az egységen
vagy a csatlakoztatott mobiltelefonon szólaljon-e
meg: [1] (ez az egység), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANS*1 (automatikus hívásfogadás)
Az egység beállítása a beérkező hívás
automatikus fogadására: [OFF], [1]
(kb. 3 másodperc), [2] (kb. 10 másodperc).
BT INIT*4 (BLUETOOTH-inicializálás)
Inicializálja a BLUETOOTH rendszerrel kapcsolatos
beállításokat (párosítási információ, beállított
szám, eszközökre vonatkozó információ stb.).
*1 Ezeket az elemeket úgy is kiválaszthatja, hogy
megnyomja a MENU gombot, és a vezérlőtárcsát
forgatva kiválasztja a [BT] elemet.
*2 A PBAP-t (Phone Book Access Profile – telefonkönyvelérési profil) támogató mobiltelefonhoz történő
csatlakozás esetén.
3
* A mobiltelefontól függően előfordulhat, hogy ez az
egység akkor is megszólaltatja a csengőhangot,
ha a [2] (mobiltelefon) érték van beállítva.
*4 Akkor jelenik meg a beállítómenüben, amikor az
egység ki van kapcsolva.
RÁDIÓ
CD
USB
iPod
BLUETOOTH
A hang jellemzőinek beállítása
1
BEÁLLÍTÁS
POSITION (hallgatási pozíció)
Rádióhallgatás/lejátszás közben nyomja
meg a MENU gombot, a vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki a [SOUND] elemet,
majd nyomja meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsát forgatva jelölje ki a kívánt
elemet, majd nyomja meg a tárcsát.
3
A vezérlőtárcsát forgatva jelölje ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
Megtörtént a beállítás.
4
Az előző kijelzőhöz való visszatéréshez
(vissza) gombot.
nyomja meg a
A forrástól és a beállítástól függően a következő
elemek állíthatók be:
SOUND (hang-)beállítás:
C.AUDIO+ (clear audio+)
A hangvisszaadás a digitális jelnek a Sony által
javasolt hangbeállításokkal való optimalizálása
révén történik: [ON], [OFF]. (Az [EQ10 PRESET]
módosítása esetén automatikusan [OFF] beállítás
történik).
EQ10 PRESET
Hangszínszabályozó görbe kiválasztása
10 lehetőségből, vagy kikapcsolás: [R AND B],
[ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM], [OFF].
A hangszínszabályozó görbe beállítása mindegyik
forrás esetén tárolható.
EQ10 SETTING
Az EQ10 beállításból a [CUSTOM] lehetőséget
állítja be.
BASE
A további módosítások alapjául szolgáló
hangszínszabályozó görbét választ ki.
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
A hangerő -6 dB és +6 dB között 1 dB-es
lépésekben változtatható.
SET F/R POS (első/hátsó pozíció beállítása)
Természetes hangkép szimulálása az első/hátsó
hangsugárzóból érkező hangkimenet
késleltetésével, az Ön pozíciójának megfelelően.
FRONT L (): Bal első
FRONT R (): Jobb első
FRONT (): Középső első
ALL (): Az autó közepén
CUSTOM: Az App Remote által beállított pozíció
OFF: Nincs beállított pozíció
ADJ POSITION*1 (pozíció módosítása)
A hallgatási pozíció beállításának
finomhangolása.
Beállítási tartomány: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS*1 (mélysugárzó pozíciójának
beállítása)
NEAR (): Közeli
NORMAL (): Normál
FAR (): Távoli
BALANCE
A balanszt állítja be:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
A relatív hangerőt állítja be:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (digitális hangzásjavító rendszer)
A tömörítési folyamatban elnyelt magas
frekvenciák helyreállításával javítja a digitálisan
tömörített hang hangzását.
Ez a beállítás a tuneren kívül mindegyik forrás
esetén tárolható.
A DSEE üzemmód kiválasztása: [ON], [OFF].
LOUDNESS
Kis hangerő esetén a tiszta hangzás érdekében
erősíti a mély és a magas hangokat. [ON], [OFF].
AAV (speciális automatikus hangerő)
Optimális szintre állítja a lejátszás hangerősségét
minden lejátszási forrás esetén: [ON], [OFF].
RB ENH*2 (hátsó mélyhang-kiemelés)
A hátsó mélyhang-kiemelés a hátsó
hangsugárzókon alkalmazott aluláteresztő
szűrővel javítja a mélyhangzás minőségét.
Mélysugárzó hiányában ez a funkció lehetővé
teszi, hogy a hátsó hangsugárzók
mélysugárzóként működjenek. (Csak akkor érhető
el, ha az [SW DIREC] beállítás értéke [OFF].)
RBE MODE (hátsó mélyhang-kiemelő mód)
A hátsó mélyhang-kiemelő mód kiválasztása:
[1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (aluláteresztő szűrő frekvenciája)
Beállítható a mélysugárzó levágási frekvenciája:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (aluláteresztő szűrő meredeksége)
Kiválasztható az aluláteresztő szűrő
meredeksége: [1], [2], [3].
DIREC*3
(mélysugárzó közvetlen
SW
csatlakoztatása)
A mélysugárzó teljesítményerősítő nélkül
használható, ha a hátsó hangsugárzó vezetékhez
van csatlakoztatva. (Csak akkor érhető el, ha az
[RBE MODE] beállítás értéke [OFF].)
Ügyeljen rá, hogy a hátsó hangsugárzó vezetékek
egyikéhez 4–8 ohmos mélysugárzót
csatlakoztasson. A másik hátsó hangsugárzó
vezetékhez ne csatlakoztasson hangsugárzót.
SW MODE (mélysugárzó üzemmód)
Kiválasztható a mélysugárzó üzemmódja: [1], [2],
[3], [OFF].
SW PHASE (mélysugárzó fázisa)
Kiválasztható a mélysugárzó fázisa: [NORM], [REV].
SW POS*1 (subwoofer pozíciója)
Kiválasztható a mélysugárzó pozíciója: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (aluláteresztő szűrő frekvenciája)
Beállítható a mélysugárzó levágási frekvenciája:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (aluláteresztő szűrő meredeksége)
Kiválasztható az aluláteresztő szűrő
meredeksége: [1], [2], [3].
S.WOOFER (mélysugárzó)
SW LEVEL (mélysugárzó hangerőszintje)
A mélysugárzó hangerőszintjének beállítása:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(A legalacsonyabb értéknél megjelenik az [ATT]
jelzés.)
SW PHASE (mélysugárzó fázisa)
Kiválasztható a mélysugárzó fázisa:
[NORM], [REV].
SW POS*1 (subwoofer pozíciója)
Kiválasztható a mélysugárzó pozíciója: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (aluláteresztő szűrő frekvenciája)
Beállítható a mélysugárzó levágási frekvenciája:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (aluláteresztő szűrő meredeksége)
Kiválasztható az aluláteresztő szűrő
meredeksége: [1], [2], [3].
HPF (felüláteresztő szűrő)
HPF FREQ (felüláteresztő szűrő frekvenciája)
Beállítható az első/hátsó hangsugárzó levágási
frekvenciája: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
HPF SLOP (felüláteresztő szűrő meredeksége)
Kiválasztható a felüláteresztő szűrő meredeksége
(csak akkor van hatása, ha a [HPF FREQ] értéke
nem [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOL*4 (AUX aljzat hangerőssége)
Beállítható a hangerősség a csatlakoztatott
további eszközökre: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ez a beállítás szükségtelenné teszi a források
közötti hangerő beállítását.
BTA VOL*5 (BLUETOOTH-os audioeszköz
hangerőssége)
Beállítható a hangerősség a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközökre: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Ez a beállítás szükségtelenné teszi a források
közötti hangerő beállítását.
*1 Nem jelenik meg, ha a [SET F/R POS] beállítás
értéke [OFF].
*2 Ha az [SW DIREC] beállítás értéke [OFF].
*3 Ha az [RBE MODE] beállítás értéke [OFF].
*4 Az AUX választása esetén.
*5 Amikor aktiválva van a BLUETOOTH-os hangforrás.
Megjegyzés
Ezek a beállítások nem állnak rendelkezésre,
ha BLUETOOTH-os telefon a forrás.
RÁDIÓ
CD
USB
iPod
BLUETOOTH
Beállítható elemek módosítása
1
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki
a kívánt kategóriát, majd nyomja meg
a tárcsát.
REGIONAL*3
A vételt egy adott körzetre korlátozza: [ON], [OFF].
(Csak FM adás vétele esetén érhető el.)
BTM*4
Rádióállomások automatikus tárolása.
2
A vezérlőtárcsát forgatva jelölje ki a kívánt
elemet, majd nyomja meg a tárcsát.
*1
*2
*3
*4
3
A vezérlőtárcsát forgatva jelölje ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg a tárcsát*.
Megtörtént a beállítás.
SOUND beállítás:
A részleteket „A hang jellemzőinek beállítása”
című fejezet tartalmazza.
4
Az előző kijelzőhöz való visszatéréshez
(vissza) gombot.
nyomja meg a
DISPLAY beállítás:
* A CLOCK-ADJ és a BTM esetén nem kell végrehajtani
a 4. lépést.
A forrástól és a beállítástól függően a következő
elemek állíthatók be:
GENERAL beállítás:
Amikor ki van kapcsolva az egység.
Az App Remote esetén nem jelenik meg.
FM hullámsávú rádióvétel közben.
A rádióvevő (tuner) választása esetén.
DEMO (bemutató)
Be-, illetve kikapcsolja a bemutatót: [ON], [OFF].
DIMMER
Megváltoztatja a kijelző fényerősségét: [ON], [OFF].
ILLUM (megvilágítás)
Megváltoztatja a megvilágítás színét: [1], [2].
CLOCK-ADJ (óra beállítása)
Óra beállítása.
AUTO SCR* (automatikus görgetés)
A hosszú elemek automatikus görgetése:
[ON], [OFF].
CAUT ALM*1 (figyelmeztető hangjelzés)
A figyelmeztető hangjelzés aktiválása: [ON], [OFF].
(Csak akkor érhető el, ha az egység ki van
kapcsolva.)
* A CD, az USB vagy a BLUETOOTH-os audioeszköz
választása esetén.
BEEP
Be-, illetve kikapcsolja a hangjelzést: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Ha ki van kapcsolva az egység, akkor a kívánt idő
elteltével a rendszer automatikusan teljesen
kikapcsol: [NO], [30S] (30 másodperc),
[30M] (30 perc), [60M] (60 perc).
AUX-A*1*2 (AUX hang)
Be-, illetve kikapcsolja az AUX aljzathoz csatlakozó
forrás megjelenítését: [ON], [OFF]. (Csak akkor
érhető el, ha az egység ki van kapcsolva.)
REAR/SUB
Váltja az audiokimenetet: [SUB-OUT]
(mélysugárzó), [REAR-OUT] (teljesítményerősítő).
(Csak akkor érhető el, ha az egység ki van
kapcsolva.)
CT (óra szerinti idő)
Be-, illetve kikapcsolja a CT funkciót: [ON], [OFF].
BT (BLUETOOTH):
A részletek „A BLUETOOTH-funkciók használata”
című fejezetben olvashatók.
APP REM (App Remote):
Megkezdi az App Remote kapcsolat kiépítését.
Download PDF

advertising