Sony | MEX-N6002BD | Sony MEX-N6002BD CD-lejátszós DAB-rádió BLUETOOTH® vezeték nélküli technológiával Használati útmutató

4-687-334-21(1) (HU)
Bluetooth®
hangrendszer
A kijelző bemutató (DEMO) módjának kikapcsolása:
19. oldal.
Csatlakoztatási és beszerelési tudnivalók: 34. oldal.
MEX-N6002BD
Kezelési útmutató
HU
A készüléket biztonsági okokból a jármű
műszerfalára kell szerelni, mivel hátlapja
a használat során felforrósodik.
Részletek: „Csatlakoztatás és beszerelés”
(34. oldal).
Gyártó ország: Thaiföld
A lézerdióda jellemzői
 Fénykibocsátás időtartama: Folyamatos
 Lézerkimenet: 53,3 μW alatt
(A kimenet az optikai jelfogó egységre szerelt,
7 mm-es blendével rendelkező objektív lencséjének
felszínétől 200 mm-es távolságra mért érték.)
Az áramellátási követelmények az egység alján
elhelyezett adattáblán vannak feltüntetve.
A Sony Corp. kijelenti, hogy a készülék megfelel
az 1999/5/EK EU-direktíva követelményeinek
és vonatkozó előírásainak.
Részletes tájékoztatás:
http://www.compliance.sony.de/
Megjegyzés a vásárlók számára: A következő
információk csak az európai uniós
irányelveket alkalmazó országokban
értékesített készülékekre érvényesek.
Gyártó: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
EU-s jogszabályok szerinti képviselet:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
Elhasznált elemek és elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a terméket
és az elemet ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van
feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több mint
0,0005% higanyt vagy több mint 0,004% ólmot
tartalmaz.
A feleslegessé vált termékek és elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség helytelen hulladékkezelésből
eredő károsodását. Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások megőrzésében is.
2HU
Ha biztonsági, hatékonysági vagy adatmegőrzési
okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek eltávolítását szakemberre
kell bízni.
Az elemek, illetve és az elektromos és elektronikus
készülékek szakszerű hulladékkezelést igényelnek.
Kérjük, ennek biztosításához hasznos élettartamuk
végén adja le őket a megfelelő hulladékgyűjtő
ponton vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt.
Újrahasznosításukhoz, kérjük, erre tervezett
gyűjtőhelyen adja le az elemeket.
A termék és az elemek selejtezéséről és
újrahasznosításáról a lakóhelye szerinti illetékes
intézménytől, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatótól,
illetve a terméket árusító üzlettől kaphat
tájékoztatást.
Figyelmeztetés ACC állás nélküli
gyújtáskapcsolóval rendelkező
járművekhez
Fontos, hogy be legyen kapcsolva az AUTO OFF
funkció (20. oldal). Ekkor a készülék a kikapcsolása
után az e funkcióban beállított idő elteltével
automatikusan teljesen kikapcsolt állapotba lép,
hogy ne merítse az akkumulátort. Ha nem
kapcsolja be az AUTO OFF funkciót, akkor
a gyújtás lekapcsolása után mindig be kell
nyomni és nyomva kell tartani az OFF gombot,
amíg a kijelző ki nem kapcsol.
Nyilatkozat a harmadik felek által kínált
szolgáltatásokról
A harmadik felek által kínált szolgáltatásokat
előzetes bejelentés nélkül módosíthatják,
felfüggeszthetik, illetve megszüntethetik. A Sony
nem vállal felelősséget az ilyen szituációkért.
Fontos tudnivaló
Figyelem!
Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült kérdésére
nem talál választ ebben az útmutatóban,
a legközelebbi Sony-márkaképviselet készséggel
áll rendelkezésére.
A SONY SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ
FELELŐSSÉ A TERMÉK – A TERMÉKET ALKOTÓ
HARDVEREK ÉS SZOFTVEREK – HASZNÁLATÁBÓL
EREDŐ VÉLETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES
VAGY MÁSFÉLE KÁRÉRT, ÍGY – TÖBBEK KÖZÖTT –
NYERESÉG VAGY BEVÉTEL ELMARADÁSÁÉRT,
ADATVESZTÉSÉRT, A TERMÉK VAGY BÁRMELY
HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉS HASZNÁLATI
JOGÁNAK ELVESZTÉSÉÉRT, ÜZEMSZÜNETÉRT,
ILLETVE A VÁSÁRLÓ IDŐVESZTESÉGÉÉRT.
Kedves Vásárlónk! Tájékoztatjuk, hogy a termékben
rádióadó is található.
Az UNECE 10-es számú rendelete értelmében
a gépjárműgyártók saját feltételeket támaszthatnak
a rádióadók gépjárművekbe szerelésével szemben.
Kérjük, hogy a termék beszerelése előtt tájékozódjon
erről a jármű üzemeltetési kézikönyvében, a jármű
gyártójánál vagy értékesítőjénél.
Segélyhívások
Ez az autós BLUETOOTH-kihangosító és a hozzá
csatlakozó elektronikus készülék rádiójelekkel,
mobilhálózati jelekkel és vezetékes hálózati
jelekkel, továbbá a felhasználó által befolyásolt
módon üzemel, amelyek együttesen nem tudják
garantálni, hogy minden körülmények között
lehetőség van a kommunikációra.
Ebből kifolyólag nem szabad kizárólag
egyetlen elektronikus készülékre hagyatkozni
a legszükségesebb kommunikáció – például
segélyhívások – céljára.
BLUETOOTH-kommunikáció
 A BLUETOOTH-készülékek által kibocsátott
mikrohullámok zavarhatják az elektronikus
egészségügyi és gyógyászati készülékek
működését. A balesetek és problémák
megelőzése érdekében az alábbi helyeken
és szituációkban minden BLUETOOTH-eszközt
ki kell kapcsolni:
 kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, és minden olyan egyéb helyen,
ahol gyúlékony gázok lehetnek jelen; illetve
 automatikus ajtók és tűzjelzők közelében.
 A készülék a BLUETOOTH szabványban rögzített
biztonsági előírásoknak megfelelve biztosít
biztonságos BLUETOOTH-kapcsolatot, ez a szintű
biztonság azonban nem biztos, hogy minden
esetben elégséges. A BLUETOOTH-kapcsolatokon
keresztüli kommunikációban mindig legyen
körültekintő.
 A gyártó nem vállal felelősséget a BLUETOOTHkapcsolatokon keresztül kiszivárgó információkból
eredő károkért.
3HU
Csatlakoztatás és beszerelés
Tartalomjegyzék
A készülék részei és kezelőszervei . . . . . . . . . . . . . 5
Kezdeti lépések
Az előlap levétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A készülék alaphelyzetbe állítása . . . . . . . . . . . . . . 7
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BLUETOOTH-eszközök előkészítése . . . . . . . . . . . . 7
USB-eszköz csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Más hordozható zenelejátszó csatlakoztatása . . . 10
Rádióhallgatás
DAB-vétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Az FM/MW/LW frekvenciasáv használata . . . . . . 11
Az RDS rendszer használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lejátszás
Lemez lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszás USB-eszközről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszás BLUETOOTH-eszközről . . . . . . . . . . . . . .
Számok keresése és lejátszása . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
14
Telefonálás kihangosítón keresztül
(csak BLUETOOTH-kapcsolat esetén)
Hívásfogadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hívás kezdeményezése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Telefonálás közben elérhető funkciók. . . . . . . . . . 16
Hasznos funkciók
A SongPal alkalmazás iPhone-hoz és androidos
okostelefonokhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
A Siri Eyes Free használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Beállítások
Kilépés a bemutató módból. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beállítások megadása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Általános beállítások (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . .
Hangbeállítások (SOUND). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kijelzőbeállítások (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-beállítás (BLUETOOTH) . . . . . . . . . . .
SongPal-beállítások (SONGPAL). . . . . . . . . . . . . . .
19
19
20
21
23
23
24
További információk
A firmware frissítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Üzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4HU
24
24
26
26
28
31
Figyelmeztetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szerelési alkatrészek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakoztatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beszerelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
35
37
A készülék részei és kezelőszervei
Főegység
Eltávolított előlappal (belső panel)
 Vezérlőtárcsa
A tárcsa forgatásával szabályozható a hangerő.
PUSH ENTER
Belépés a kijelölt menüpontba.
Nyomja meg a SRC gombot, majd forgassa
el és nyomja meg a forrás kiválasztásához
(2 másodperces időkorlát).
A 3/

VOICE (16., 18. oldal)
A hangos tárcsázás, a hangfelismerés (csak
Android™-okostelefonok esetén) vagy a Siri
funkció (csak iPhone-ok esetén) bekapcsolása.
(ismétlés) gombon tapintópont található.
(tallózás) (11., 14., 15. oldal)
DAB-vétel során:
Belépés a tallózó módba.
Lejátszás során:
Belépés a tallózó módba.
(Nem érhető el, ha iPod típusú eszköz van
csatlakoztatva.)
APP (17. oldal)
2 másodpercnyi nyomva tartás után bekapcsol
a SongPal funkció.
N szimbólum
BLUETOOTH-kapcsolat létrehozása androidos
okostelefon hozzáérintésével.
 Távvezérlő jelének vevőegysége
 Előlap kioldógombja
 Lemeznyílás
 SEEK +/–
DAB-vétel során:
Szolgáltatás kiválasztása. Nyomva tartásával
megkereshető a kívánt multiplexnév.
FM/MW/LW-vétel közben:
Rádióállomások automatikus behangolása.
A gomb nyomva tartásával kezdeményezhető
a kézi hangolás.
 Kijelzőablak
  (lemez kiadása)
 SRC (jelforrásváltó)
A készülék bekapcsolása.
Váltás a jelforrások között.
OFF
1 másodpercnyi nyomva tartás után leáll
a jelforrás jeleinek fogadása, és megjelenik
az óra.
2 másodpercnyi nyomva tartás után kikapcsol
a készülék és a kijelző is.
/ (előző/következő)
/ (visszatekerés/előretekerés)

(vissza)
Visszatérés az előzőleg kijelzett képernyőre.
MODE (10., 11., 16. oldal)
5HU
 CALL
Belépés a telefonhívási menübe. Hívás fogadása/
befejezése.
Nyomja meg, majd legalább 2 másodpercig
tartsa lenyomva a BLUETOOTH-jel váltásához.
 MENU
A beállítási menü megnyitása.
DSPL (megjelenítés)
Nyomja le, majd tartsa lenyomva a megjelenített
elemek módosításához.
 Számgombok (1–6)
Váltás a beprogramozott DAB-szolgáltatásokra
vagy rádióállomásokra. A kívánt DABszolgáltatás vagy rádióállomás a megfelelő
programhely gombjának nyomva tartásával
programozható be.
Kezdeti lépések
Az előlap levétele
A lopások megelőzése érdekében levehető
az egység előlapja.
1
Az OFF  gombot nyomva tartva
kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja
meg az előlapi panel  kioldógombját,
és saját maga felé húzva vegye le
az előlapot.
ALBUM /
Album átugrása zenelejátszó esetén. A gomb
nyomva tartásával gyorsan átugorható több
album is.
(Nem érhető el, ha iPod típusú eszköz van
csatlakoztatva.)
(ismétlés)
Figyelmeztető hangjelzés
(véletlen sorrend)
Ha a gyújtáskapcsoló OFF állásba fordításakor nincs
levéve az előlap, pár másodperces figyelmeztető
hangjelzés hallható. A hangjelzés csak akkor szólal
meg, ha a készülék a beépített erősítőt használja.
MIC (16. oldal)
PAUSE
 AF (alternatív frekvenciák)/
TA (közlekedési hírek)
Az AF és a TA funkció beállítása.
PTY (programtípus)
Nyomva tartásával választható ki a kívánt PTY
program a DAB vagy az RDS szolgáltatásból.
 AUX bemeneti aljzat
 USB-port
 RESET (a belső panelen) (7. oldal)
6HU
Gyári számok
Ellenőrizze, hogy az egység alján és az előlap
hátoldalán feltüntetett gyári számok azonosak-e.
Eltérő gyári számok esetén a BLUETOOTHkészülékek párosítása, valamint az NFC-technológiás
csatlakozás és leválasztás is sikertelen lesz.
Az előlap felhelyezése
A készülék alaphelyzetbe
állítása
BLUETOOTH-eszközök
előkészítése
A készülék első bekapcsolása előtt, a jármű
akkumulátorának cseréje után, illetve
a csatlakozások cseréjét követően alaphelyzetbe
kell állítani a készüléket.
Az előlap levétele után egy golyóstollal vagy hasonló
eszközzel nyomja meg a belső panelbe ágyazott
RESET gombot.
Okostelefonok, mobiltelefonok és zenelejátszók
csatlakoztatásával az eszköz típusától függően
zenét is hallgathat, illetve kihangosítón keresztül
is telefonálhat. (Az ilyen készülékekre – ellenkező
értelmű utalás hiányában – együttesen
BLUETOOTH-eszközökként hivatkozunk.)
A csatlakozási mód részletes ismertetése az érintett
készülék kezelési útmutatójában található.
A készülékek csatlakoztatása előtt csökkentse le
az egység hangerejét, mert váratlanul hangos lehet.
Megjegyzés
A készülék alaphelyzetbe állítása törli az óra beállításait,
valamint a tárolt tartalmak és információk egy részét.
Az óra beállítása
1
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát
a [SET CLOCK-ADJ] beállításhoz,
majd nyomja meg a tárcsát.
Ekkor villogni kezd az órák száma.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a pontos
időnek megfelelő óra- és percértékre.
A számhelyek között a SEEK +/– gombbal válthat.
4
A perc értékének beállítása után nyomja
meg a MENU gombot.
Ezzel befejeződött a beállítás, és elindul az óra.
Az óra megjelenítése
Nyomja meg és tartsa nyomva a DSPL gombot.
Okostelefon csatlakoztatása egy
érintéssel (NFC-funkció)
Ha egy NFC*-kompatibilis okostelefonnal megérinti
az egység vezérlőtárcsáját, akkor az egység és
az okostelefon között automatikusan megtörténik
a párosítás és a csatlakozás.
* Az NFC (Near Field Communication) technológia
lehetővé teszi a különböző eszközök, például
mobiltelefonok és chipes címkék (IC-címkék) közötti,
kis hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációt.
Az NFC-funkció leegyszerűsíti az adatátvitelt, mivel
csak egymáshoz kell érinteni a csatlakoztatni kívánt
készülékeket az N szimbólumuknál vagy a megjelölt
egyéb helyeken.
A 4.0-s vagy korábbi Android-rendszereket futtató
okostelefonokra külön le kell tölteni a Google Play™
áruházban elérhető NFC Easy Connect alkalmazást.
Előfordulhat, hogy az alkalmazás egyes
országokban/térségekben nem tölthető le.
1
Aktiválja az okostelefon NFC-funkcióját.
Ennek módjáról az okostelefonhoz kapott
használati útmutatóban tájékozódhat.
2
Érintse az okostelefont a rajta
lévő N szimbólumnál az egység
N szimbólumához.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a készülék kijelzőjén a ikon.
7HU
Csatlakozás bontása egyetlen érintéssel
7
Érintse ismét az okostelefont az N szimbólumnál
az egység N szimbólumához.
Ha a BLUETOOTH-eszköz jelszót* kér,
írja be a [0000] értéket.
* A jelszót egyes eszközök kulcsnak, kódnak,
PIN­kódnak, passcode-nak, PIN-nek vagy
passwordnek is nevezhetik.
Megjegyzések
 Csatlakoztatás közben úgy tartsa az okostelefont,
hogy nehogy megkarcolja valamelyik készüléket.
 Ha egység már csatlakoztatva van két NFC-kompatibilis
eszközhöz, akkor az egyérintéses csatlakoztatás nem
működik. Ilyen esetben előbb válassza le az egyik
eszközt, és utána csatlakoztassa a másik eszközt.
Jelszókérés
[0000]
BLUETOOTH-eszköz párosítása és
csatlakoztatása
A BLUETOOTH-eszközök első csatlakoztatása előtt
kölcsönös regisztrációra („párosításra”) van szükség
a készülékek között. A párosítást követően
a készülék és a másik eszköz fel fogja ismerni
egymást. Ez az egység két BLUETOOTH-eszközt
(két mobiltelefont vagy egy mobiltelefont és egy
audioeszközt) tud összekötni.
1
Helyezze a BLUETOOTH-eszközt az egység
1 méteres körzetén belülre.
2
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [BLUETOOTH] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
3
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [SET PAIRING] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
4
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki
a [SET DEVICE 1]* vagy a [SET DEVICE 2]*
lehetőséget, majd nyomja meg a tárcsát.
A párosítási módot a Sikeres párosítás esetén a folyamatos világításra vált.
8
ikon villogásról
A BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásához
válassza ki az egységet a BLUETOOTHkészüléken.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a vagy a ikon.
Megjegyzés
Ha folyamatban van a csatlakozás egy BLUETOOTHkészülékhez, más eszközök nem észlelik az egységet.
Az észlelés engedélyezéséhez lépjen be a párosítási
üzemmódba, és utána kezdeményezze az egység
keresését a másik készüléken.
Lejátszás indítása
Részletek: Lejátszás BLUETOOTH-eszközről
(14. oldal).
A párosított eszköz lecsatlakoztatása
Ha az egység és a BLUETOOTH-eszköz párosítása
után szeretné leválasztani az eszközt, hajtsa végre
a 2–4. lépéseket.
Csatlakozás párosított BLUETOOTHkészülékhez
A párosított eszközt használat előtt csatlakoztatni
kell a készülékhez. Egyes párosított eszközök
automatikusan csatlakoznak.
ikon villogása jelzi.
* A [SET DEVICE 1] vagy [SET DEVICE 2] a párosítás
után a párosított eszköz nevére fog változni.
5
6
Kezdeményezzen párosítási műveletet
a BLUETOOTH-eszközön, hogy észlelhesse
az egységet.
A BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén válassza
a [MEX-N6002BD] lehetőséget.
Ha nem jelenik meg a készülék, ismételje meg
az eljárást a 2. lépéstől.
1
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [BLUETOOTH] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [SET BT SIGNL] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Ellenőrizze, hogy világít-e a 3
8HU
ikon.
Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót
a BLUETOOTH-készüléken.
4
A BLUETOOTH-készüléken
kezdeményezze a csatlakozást
az egységhez.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a vagy a ikon.
A kijelző ikonjai:
Az ikon akkor világít, ha a HFP
(kihangosító) profil engedélyezésével
lehetővé vált a kihangosítási funkció
használata.
A2DP protokollt támogató zenelejátszó
készülék elérhetőségének jelzése.
Csatlakozás a legutóbb csatlakoztatott
eszközhöz a készülékről
iPhone-ok és iPodok csatlakoztatása
(automatikus BLUETOOTH-párosítás)
Ha egy 5-ös vagy újabb verziójú iOS-t futtató
iPhone-t vagy iPodot csatlakoztat az egység
USB­portjához, automatikusan lezajlik a két
készülék közötti párosítás.
Az automatikus BLUETOOTH-párosítás
engedélyezéséhez [ON] állapotba kell kapcsolni
a [BLUETOOTH] funkció [SET AUTOPAIR] beállítását
(23. oldal).
1
Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót
az iPhone-on vagy iPodon.
2
Csatlakoztassa az iPhone-t vagy iPodot
az USB-porthoz.
Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTHkészüléken.
A hangeszköz csatlakoztatásához az SRC gomb
megnyomásával válassza a [BT AUDIO] lehetőséget,
majd nyomja meg a PAUSE gombot.
A mobiltelefonhoz való csatlakozáshoz nyomja
meg a CALL gombot.
Megjegyzés
BLUETOOTH-on keresztüli zenelejátszás közben
a készülék nem tud mobiltelefonos csatlakozást
kezdeményezni. Ilyenkor a mobiltelefonról kell
kezdeményezni a csatlakozást.
Tipp
Bekapcsolt BLUETOOTH funkció esetén: a jármű
gyújtásának bekapcsolásakor az egység automatikusan
csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott mobiltelefonhoz.
Mikrofon felszerelése
Részletek: A mikrofon felszerelése (37. oldal).
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a készülék kijelzőjén a ikon.
Megjegyzések
 Ha az egységnek élő kapcsolata van két BLUETOOTHeszközzel, akkor az automatikus BLUETOOTHpárosítási funkció nem működik. Ilyen esetben előbb
válassza le az egyik eszközt, és utána csatlakoztassa
az iPhone-t vagy iPodot.
 Ha nem sikerült az automatikus BLUETOOTHpárosítás, tanulmányozza a BLUETOOTH-készülékek
előkészítése című szakaszt (7. oldal).
9HU
USB-eszköz csatlakoztatása
1
2
Rádióhallgatás
Csökkentse le a készülék hangerejét.
Csatlakoztassa a készülékhez az USBeszközt.
A rádióhallgatáshoz a [TUNER] jelforrásra kell
váltania az SRC gombbal.
Az iPodok és iPhone-ok csatlakoztatásához
az iPodhoz készült USB-kábelt kell használni
(nem tartozék).
Ha a jármű akkumulátorának cseréje után, illetve
a csatlakozások cseréjét követően első alkalommal
kiválasztja a DAB sávot, automatikusan elindul
a kezdeti keresés. Várja meg, hogy befejeződjön
a kezdeti keresés. (Megszakítása esetén a DAB
sáv legközelebbi kiválasztásakor újra elindul
a kezdeti keresés.) Ha a kezdeti keresés egyetlen
DAB-állomást sem tárol, végezzen automatikus
keresést (11. oldal).
Tipp
A DAB-antenna típusától függően állítsa
a [SET ANT-PWR] beállítást [ON] (alapbeállítás)
vagy [OFF] értékre (20. oldal).
Más hordozható zenelejátszó
csatlakoztatása
1
2
3
Kapcsolja ki a hordozható zenelejátszót.
Csökkentse le a készülék hangerejét.
Csatlakoztassa a hordozható zenelejátszót
a készülék AUX feliratú, sztereó mini jack
típusú aljzatához egy megfelelő kábellel
(a kábel nem tartozék).*
* Fontos, hogy egyenes csatlakozóval szerelt kábelt
használjon.
4
DAB-vétel
A DAB (Digital Audio Broadcasting) földfelszíni
hálózatokon működő műsorsugárzási rendszer.
A DAB-állomásokban multiplexekbe vannak
csoportosítva a rádióprogramok („szolgáltatások”),
és egy-egy szolgáltatás egy vagy több
összetevőből áll. Ugyanazt a szolgáltatást
esetenként több frekvencián is lehet fogni.
Manuális szolgáltatáskeresés
1
Nyomja meg a MODE gombot a [DB1],
a [DB2] vagy a [DB3] kiválasztásához.
2
Ha egy adott multiplexen belül szeretne
megkeresni egy szolgáltatást, nyomja
meg a SEEK +/– gombot. Ha más
multiplexeket szeretne megkeresni,
tartsa lenyomva a SEEK +/– gombot.
A keresés az első szolgáltatás vagy multiplex
megtalálásakor leáll. Folytassa a keresést addig,
amíg meg nem találja a kívánt szolgáltatást.
Válassza ki az [AUX] jelforrást az SRC
gombbal.
Csatlakoztatott készülék hangerejének
beállítása más jelforrások hangerejéhez
Kezdjen el mérsékelt hangerőn zenét lejátszani
a hordozható zenelejátszón, és az autós
médialejátszón állítsa be a szokásos hangerőt.
Nyomja meg a MENU gombot, és válassza
a [SOUND]  [SET AUX VOL] lehetőségeket
(22. oldal).
10HU
Manuális szolgáltatástárolás
1
Ha szeretné az 1–6 számgombok
valamelyikére beprogramozni az éppen
hallgatott szolgáltatást, tartsa nyomva
az adott gombot a [MEM] felirat
megjelenéséig.
Váltás beprogramozott szolgáltatásra
1
Váltson a kívánt sávra, és nyomja meg
a valamelyik számgombot (1–6).
Szolgáltatás keresése név alapján
(Quick-BrowZer™)
Ugyanannak vagy hasonló adásnak
a hallgatása gyenge vétel esetén is
Állítsa a [SET SOFTLINK] beállítást [ON] értékre
(20. oldal).
A megfelelő FM-műsor vétele során világítani
kezd az [FM-LINK] jelzés.
A „Hard Link” (Erős kapcsolat) ugyanazt a programot
követi, a „Soft Link” (Laza kapcsolat) egy hasonló
adást.
Könnyebben kereshet a szolgáltatások listájának
megjelenítésével.
1
SOFT
LINK
DAB-vétel közben nyomja meg
a (tallózás) gombot.
Az egység Quick-BrowZer üzemmódba kerül,
és megjelenik a szolgáltatások listája.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
szolgáltatásig, és nyomja meg a tárcsát.
Megszólal a műsor.
Kilépés a Quick-BrowZer™ üzemmódból
Nyomja meg a (tallózás) gombot.
DAB-értesítések beállítása
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [SET ANNOUNCE] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a [SET ANNC-ON]
vagy a [SET ANNC-OFF] beállításig,
és nyomja meg.
Megjegyzés
DAB-értesítés közben a hangerő a TA esetére
az RDS-ben beállított szintre módosul (12. oldal).
OFF

ON

FM
Soft
Link
Hard
Link
Soft
Link




A szolgáltatáslista automatikus
frissítése (automatikus keresés)
1
Nyomja meg a MODE gombot a [DB1],
a [DB2] vagy a [DB3] kiválasztásához.
2
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
3
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [SET AUTOSCAN] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Ha engedélyezi a DAB-értesítéseket, akkor
a DAB-értesítések megszakíthatják az aktuálisan
kiválasztott forrás lejátszását.
1
DAB
Hard
Link
Az egység frissíti a Quick-BrowZer üzemmódban
látható szolgáltatáslistát.
Az FM/MW/LW frekvenciasáv
használata
Rádióállomások automatikus tárolása
(BTM)
1
A MODE gombbal váltson a kívánt
frekvenciasávra – FM1, FM2, MW és LW.
2
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
3
Forgassa el a vezérlőtárcsát a [SET BTM]
parancsig, majd nyomja meg.
Az egység a rádióállomásokat frekvenciájuk
szerinti növekvő sorrendben programozza
be a számgombokra.
11HU
Hangolás
1
A MODE gombbal váltson a kívánt
frekvenciasávra – FM1, FM2, MW és LW.
2
Hangolja be a kívánt rádiót.
Kézi hangolás
Tartsa nyomva a SEEK +/– gombot, amíg
nagyjából meg nem találja a frekvenciát.
Ezt követően a SEEK +/– gomb nyomogatásával
végezheti el a finomhangolást a frekvencia
pontos beállításához.
Automatikus hangolás
Nyomja meg a SEEK +/– gombot.
A keresés az első adó megtalálásakor leáll.
Kézi beprogramozás
1
Ha szeretné az 1–6 számgombok
valamelyikére beprogramozni az éppen
hallgatott rádióállomást, tartsa nyomva
az adott gombot a [MEM] felirat
megjelenéséig.
Váltás beprogramozott rádióállomásra
1
Váltson a megfelelő frekvenciasávra,
és nyomja meg az 1–6 számgombok
valamelyikét.
Az RDS rendszer használata
Az AF (alternatív frekvenciák) és a TA
(közlekedési hírek) funkció beállítása
Az AF funkció folyamatosan újrahangolja
a készüléket, hogy mindig a legnagyobb
jelerősségű frekvencián foghassa az adott
rádióállomás adását, míg a TA funkció aktuális
közlekedési hírekkel vagy közlekedési
programokkal (TP) szolgál, ha vehetők ilyenek.
1
Az AF/TA gombbal válthat az [AF-ON]
(AF bekapcsolva), a [TA-ON]
(TA bekapcsolva), az [AF/TA-ON]
(AF és TA bekapcsolva) és az [AF/TA-OFF]
(mindkettő kikapcsolva) beállítások
között.
RDS-adók beprogramozása az AF és a TA
funkció beállításával együtt
Az RDS-adók az AF és a TA funkció beállításával
együtt programozhatók be. Állítsa be az AF és
a TA funkció kívánt beállítását, és programozza
be a rádióállomásokat a BTM funkcióval vagy
a manuális beprogramozási lehetőséggel.
A kézi beállítási funkcióval nem csak RDS-adókat
programozhat be.
Vészhelyzeti közlemények vétele
Ha az AF vagy a TA funkció be van kapcsolva,
és a készülék vészhelyzeti közleményt észlel,
automatikusan megszakítja az éppen aktív
jelforráson keresztüli lejátszást.
Hangerő módosítása közlekedési hírek
hallgatása közben
A készülék eltárolja a memóriájában a közlekedési
hírek alatt beállított hangerőt, így a jövőbeli hírek
ezen a hangerőn fognak megszólalni.
Maradás adott regionális programnál
(REGIONAL)
Ha az AF és a REGIONAL funkció is be van kapcsolva,
a készülék nem fog másik, erősebb jelet sugárzó
regionális állomásra váltani. Ha elhagyja a regionális
rádióállomás vételi körzetét, a rádió FM
frekvenciasávjára váltva válassza a [GENERAL]
menü [SET REG-OFF] beállítását (20. oldal).
Ez a funkció az Egyesült Királyság területén
és néhány más térségben nem használható.
Local Link funkció (csak az Egyesült Királyság
területén)
A funkció lehetővé teszi, hogy akkor is másik helyi
adóra váltson, ha nincs beprogramozva semelyik
számgombra.
Az FM frekvenciasávra váltva nyomja meg
azt a számgombot, amelyikre beprogramozta
a helyi adót. Ezt követően, 5 másodpercen belül
nyomja meg ismét ugyanezt a gombot. Ismételje
az előző lépést addig, amíg át nem vált a készülék
a helyi adóra.
Programtípusok kiválasztása
(PTY funkció)
A PTY funkcióval megjeleníthető a program típusa,
illetve megkereshető a kívánt típusú program.
DAB-vétel során
1
Nyomja meg és tartsa nyomva a PTY
gombot.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
programtípusra, azután nyomja meg
a tárcsát.
A készülék felsorol minden olyan szolgáltatást,
amely a kiválasztott programtípusba tartozik.
12HU
3
Addig forgassa a vezérlőtárcsát, amíg
meg nem jelenik a kívánt szolgáltatás,
azután nyomja meg a tárcsát.
Lejátszás
Megszólal a műsor.
FM-vétel során
Lemez lejátszása
1
Nyomja meg és tartsa nyomva a PTY
gombot.
1
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
programtípusra, azután nyomja meg
a tárcsát.
Helyezze be a lemezt a nyílásba,
a címkéjével felfelé.
A készülék elkezdi az adott típusú programot
sugárzó rádióállomások keresését.
Programtípusok
NONE (nincs programtípus)*, NEWS (hírek),
AFFAIRS (politikai elemzések), INFO (tájékoztatás),
SPORT (sport), EDUCATE (oktatás), DRAMA
(színművek és hangjátékok), CULTURE (kultúra),
SCIENCE (tudomány), VARIED (vegyes),
POP M (popzene), ROCK M (rockzene), EASY M
(könnyűzene), LIGHT M (klasszikus zene), CLASSICS
(komolyzene), OTHER M (egyéb zene), WEATHER
(időjárás), FINANCE (pénzügyek), CHILDREN
(gyerekműsorok), SOCIAL A (közügyek), RELIGION
(vallás), PHONE IN (betelefonálós), TRAVEL
(utazás), LEISURE (szabadidő), JAZZ (dzsessz),
COUNTRY (countryzene), NATION M (hazai
népzene), OLDIES (örökzöldek), FOLK M (folkzene),
DOCUMENT (riportok, dokumentarista műsorok)
* A szolgáltatástól függően jelenik meg DAB-vétel
közben.
A pontos idő vételének (CT funkció)
beállítása
Az RDS-adásokban lévő CT-adat alkalmas a pontos
idő beállítására.
1
Ehhez a [SET CT-ON] lehetőséget kell
választani a [SET GENERAL] menüben
(20. oldal).
Automatikusan elindul a lejátszás.
Lejátszás USB-eszközről
Ebben az útmutatóban az „iPod” kifejezés ellenkező
értelmű utalás hiányában általánosságban
vonatkozik az iPodok és iPhone-ok iPod-funkcióira.
Az egyes iPodok kompatibilitásáról a készülék
hátlapján feltüntetett támogatási weboldalon
tájékozódhat. Lásd még: Kompatibilis iPodok
(25. oldal).
Azok az MSC (Mass Storage Class) és MTP
(Media Transfer Protocol) típusú USB-eszközök*
használhatók, amelyek kompatibilisek az USB
szabvánnyal. Egyes digitális médialejátszók vagy
androidos okostelefonok az MTP mód beállítását
igényelhetik.
* pl. egy USB flash meghajtó, digitális médialejátszó
vagy egy androidos okostelefon
Megjegyzések
 A különböző USB-s készülékek kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
 Nem támogatott az alábbi jellemzőkkel rendelkező
fájlok lejátszása.
MP3/WMA/AAC/FLAC típus esetén:
 Szerzői jogvédelemmel ellátott fájlok
 Digitális jogkezelési (DRM) technológiával védett
fájlok
 Többcsatornás hangfájlok
MP3/WMA/AAC típus esetén:
 Veszteség nélküli tömörítéssel készült fájlok
WAV:
 Többcsatornás hangfájlok
13HU
1
2
Csatlakoztasson USB-eszközt az USBporthoz (10. oldal).
BLUETOOTH-eszköz hangerejének beállítása
más jelforrások hangerejéhez
Elindul a lejátszás.
Ha már csatlakoztatva van az eszköz, a lejátszás
indításához az SRC gombbal válassza az [USB] –
illetve iPod esetén az [IPD] – jelforrást.
Kezdjen el mérsékelt hangerőn zenét lejátszani
a BLUETOOTH-os zenelejátszón, és az autós
médialejátszón állítsa be a szokásos hangerőt.
Nyomja meg a MENU gombot, és válassza
a [SOUND]  [SET BTA VOL] lehetőségeket
(22. oldal).
Állítsa be a hangerőt az autós
médialejátszón.
Lejátszás leállítása
Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.
Csatlakoztatott készülék eltávolítása
Állítsa le a lejátszást, és húzza ki a készülék
csatlakozóját.
Figyelmeztetés iPhone esetén
Ha USB-n keresztül csatlakoztatja az iPhone-t,
a telefonos beszélgetések hangerejét az iPhone
vezérli, nem az autós médialejátszó. Ügyeljen rá,
hogy telefonálás közben ne növelje az autós
médialejátszón a hangerőt, mert a hívás végén
hirtelen erős hanghatás léphet fel.
Számok keresése és lejátszása
Végtelenített és véletlen sorrendű
lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg az
(ismétlés) vagy a (véletlen sorrend)
gombot, amíg a kívánt lejátszási módra
nem vált.
A lejátszási mód váltása után lehet, hogy kis
késéssel kezdődik a lejátszás.
A lejátszási módok köre a választott jelforrástól függ.
Lejátszás BLUETOOTH-eszközről
Csak a BLUETOOTH A2DP profilt támogató
csatlakoztatott eszközökön lévő zenék játszhatók le.
Szám keresése cím alapján
(Quick-BrowZer)
Nem érhető el, ha iPod típusú eszköz van
csatlakoztatva.
1
Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot
a zenelejátszóval (7. oldal).
A keresési kategóriák listájához nyomja
meg a (tallózás)*2 gombot egy CD,
USB vagy BT AUDIO*1 típusú jelforrás
lejátszása közben.
Az audioeszköz kiválasztásához nyomja meg
a MENU gombot, majd válassza a [BLUETOOTH]
 [SET AUDIODEV] (23. oldal) lehetőséget.
A zeneszámok listájának megjelenése után
a (vissza) gomb többszöri megnyomásával
jelenítheti meg a kívánt keresési kategóriát.
2
Az SRC gombbal válassza ki a [BT AUDIO]
jelforrást.
3
4
Indítsa el a lejátszást a zenelejátszón.
*1 A funkció csak az AVRCP profil 1.4-es vagy
újabb verzióját támogató zenelejátszók
esetén használható.
*2 Ha egy USB-készülék tartalmának lejátszása
közben 2 másodpercnél valamivel tovább
nyomva tartja a (tallózás) gombot, akkor
közvetlenül a kategórialista elejére térhet vissza.
1
Állítsa be a hangerőt az autós
médialejátszón.
Megjegyzések
 A zenelejátszótól függően lehet, hogy bizonyos
információk – például a szám címe, sorszáma,
hossza, illetve a lejátszás állapota – nem jelennek
meg a készüléken.
 Ha az autós médialejátszón jelforrást vált,
a csatlakoztatott zenelejátszón még nem áll
le a lejátszás.
 Ha a BLUETOOTH funkción keresztül fut a SongPal
alkalmazás, a [BT AUDIO] felirat nem jelenik meg
a kijelzőn.
14HU
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
kategóriához, és nyomja meg a tárcsát.
3
A kívánt zeneszám megkereséséhez
ismételje meg a 2. lépést.
Elindul a lejátszás.
Kilépés a Quick-BrowZer™ üzemmódból
Nyomja meg a (tallózás) gombot.
Keresés átugrással (Ugrásos üzemmód)
Nem érhető el, ha iPod típusú eszköz van
csatlakoztatva.
1
2
3
Nyomja meg a Telefonálás kihangosítón keresztül
(csak BLUETOOTH-kapcsolat esetén)
(tallózás) gombot.
Nyomja meg a SEEK + gombot.
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
elemhez.
A kihangosítási funkció használatához előbb
csatlakoztatni kell a mobiltelefont az autós
médialejátszóhoz. Két mobiltelefont is
csatlakoztathat a készülékhez. Részletek:
BLUETOOTH-eszközök előkészítése (7. oldal).
A lista egyszerre az összes elem 10%-ának
megfelelő számú elemmel ugrik arrébb.
4
Térjen vissza a Quick-BrowZer
üzemmódba az ENTER gomb
megnyomásával.
Ekkor megjelenik a kijelölt elem.
5
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt elemig,
és nyomja meg a tárcsát.
Elindul a lejátszás.
Hívásfogadás
1
Nyomja meg a CALL gombot, amikor
csörög a telefon.
Ezzel fel is vette a hívást.
Megjegyzés
A telefon csengőhangja és a beszélő fél hangja csak
az első hangszórókból hallható.
Hívás elutasítása
Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.
Hívás befejezése
Nyomja meg ismét a CALL gombot.
Hívás kezdeményezése
A PBAP profilt támogató mobiltelefonok esetén
a telefonkönyvből és a hívásnaplóból is tárcsázhat.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva
a készülékhez, válassza ki az egyik telefont.
Hívás kezdeményezése
a telefonkönyvből
1
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva
a készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki az egyik telefont, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [PHONE BOOK] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a felhívandó fél
monogramjához, és nyomja meg a tárcsát.
4
Forgassa a vezérlőtárcsát a felhívandó
fél nevéhez, és nyomja meg a tárcsát.
15HU
5
Forgassa a vezérlőtárcsát a kiválasztott
fél felhívandó telefonszámához,
és nyomja meg a tárcsát.
Ezzel fel is vette a hívást.
Hívás kezdeményezése a hívásnaplóból
1
1
Forgassa a vezérlőtárcsát a felhívandó
fél nevéhez vagy telefonszámához,
és nyomja meg a tárcsát.
Ezzel fel is vette a hívást.
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva
a készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki az egyik telefont, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [RECENT CALL] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Ekkor megjelenik a hívásnapló.
3
Hangparancsos hívást támogató mobiltelefonok
esetén hangparancsok kimondásával is
kezdeményezhet hívást.
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva
a készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki az egyik telefont, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
Hívás kezdeményezése hangparanccsal
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [VOICE DIAL] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Ha a SongPal funkció nincs bekapcsolva,
elegendő megnyomni a VOICE gombot.
3
Mondja ki hangosan a mobiltelefonban
tárolt hangparancsot.
A telefon felismeri a hangparancsot,
és tárcsázni kezdi a másik felet.
Kilépés a hangparancsos üzemmódból
Nyomja meg a VOICE gombot.
Hívás kezdeményezése tárcsázással
1
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva
a készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki az egyik telefont, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [DIAL NUMBER] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a megfelelő
számjegyekhez a telefonszám
beírásához, majd az utolsó számjegy
után a [ ] (szóköz) állásba, és nyomja
meg az ENTER gombot.*
Ezzel fel is vette a hívást.
* A számhelyek között a SEEK +/– gombbal válthat.
Megjegyzés
A kijelzőn a [_] jel jelenik meg a [#] jel helyett.
Hívás kezdeményezése újratárcsázással
1
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva
a készülékhez, a vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki az egyik telefont, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a [REDIAL] lehetőséget, majd nyomja
meg a tárcsát.
Ezzel fel is vette a hívást.
16HU
Telefonálás közben elérhető
funkciók
Csengőhang hangerejének módosítása
A telefon csöngése közben a vezérlőtárcsa
forgatásával állíthat a csengetési hangerőn.
A másik fél hangjának erősítése vagy
halkítása
Beszélgetés közben a vezérlőtárcsa forgatásával
állíthat a csengetési hangerőn.
Mikrofon hangerejének módosítása
Nyomja meg a MIC gombot.
A kívánt hangerőt a [MIC-LOW] (halk), [MIC-MID]
(közepes) és [MIC-HI] (magas) értékek közül
választhatja ki.
Visszhang és zajszint csökkentése
(visszhangszűrő és zajszűrő mód)
Nyomja meg és tartsa nyomva a MIC gombot.
A választható módok: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
A kihangosítás bekapcsolása
és kikapcsolása
Hívás közben a MODE gombbal adhatja át a hívást
a mobiltelefonról az autós médialejátszóra, illetve
fordítva.
Megjegyzés
Egyes mobiltelefonokon ez a művelet nem hajtható
végre.
3
Hasznos funkciók
A készülék elkezdi az iPhone-os vagy androidos
kapcsolat felépítését.
Az alkalmazás használatáról az iPhone-os
vagy az androidos alkalmazás súgójában
tájékozódhat.
A SongPal alkalmazás iPhonehoz és androidos
okostelefonokhoz
*1 Ha a [SONGPAL] menü [AUTO LAUNCH]
beállításának értéke [ON] (24. oldal),
ha bekapcsolja az iPhone/Android típusú
okostelefon BLUETOOTH-funkcióját, a rendszer
automatikusan létrehozza a kapcsolatot
a SongPal alkalmazással.
*2 Alternatív megoldásként nyomja meg a MENU
gombot, majd válassza a [SONGPAL] 
[CONNECT] lehetőséget (24. oldal).
Mindenekelőtt le kell töltenie
a SongPal alkalmazás legújabb
verzióját az App Store-ból
(iPhone esetén) vagy
a Google Play áruházból
(androidos okostelefonok
esetén).
Megjegyzések
 Fontos, hogy biztonsági
okokból mindig a helyi
közlekedési előírásoknak és
jogszabályoknak megfelelően
használja az elektronikus készülékeket, és vezetés
közben ne használja az alkalmazást.
 A SongPal alkalmazással iPhone-okról és androidos
okostelefonokról vezérelhetők a Sony SongPalkompatibilis zenelejátszói.
 A SongPal alkalmazással vezérelhető lehetőségek
a csatlakoztatott eszköztől függően eltérők.
 A SongPal használatáról az iPhone-ra vagy
az androidos okostelefonra vonatkozó ismertetőben
tájékozódhat.
 További információk a SongPalről:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
 A kompatibilis iPhone-/Androidokostelefontípusokról lásd az alábbi webhelyet.
iPhone esetében: nyissa meg az App Store áruházat.
Androidos okostelefon esetében: nyissa meg
a Google Play áruházat.
SongPal-kapcsolat létesítése
1
Csatlakoztassa az iPhone-t vagy az
androidos okostelefont BLUETOOTH-on
keresztül (7. oldal).
Nyomja le, majd 2 másodpercnél
tovább tartsa lenyomva a készükék
APP gombját.*2
Ha megjelenik a készülék száma
Ha megjelent a szám (például 123456), válassza
a [Yes] vagy [Igen] lehetőséget az iPhone-on
vagy az androidos okostelefonon.
Kapcsolat bontása
1
2
Nyomja meg a MENU gombot, forgassa
a vezérlőtárcsát a [SONGPAL] parancshoz,
és nyomja meg a tárcsát.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza a [CONNECT]
beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
Jelforrás vagy lejátszóalkalmazás
kiválasztása
A jelforrás vagy a lejátszóalkalmazás az iPhone-on
vagy androidos okostelefonon is kiválasztható.
A jelforrás választása
Nyomja meg az SRC gombot, akár többször is, amíg
a kívánt jelforráshoz nem ér. Ezzel egyenértékű,
ha csak egyszer nyomja meg az SRC gombot,
majd a vezérlőtárcsát a kívánt jelforráshoz forgatja,
végül megnyomja az ENTER gombot.
Jelforrások listájának megjelenítése
Nyomja meg a SRC gombot.
Az audioeszköz kiválasztásához nyomja
meg a MENU gombot, majd válassza
a [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (23. oldal)
lehetőséget.
2
Indítsa el a SongPal alkalmazást.*1
17HU
Különböző információk felolvastatása
a hangkalauzzal (csak androidos
okostelefonok esetén)
A kalauz automatikusan felolvassa az autó
hangszóróin keresztül az új SMS-eket, twitteres
és facebookos üzeneteket, az esedékes
naptárbejegyzéseket stb.
Válasz SMS-re (csak androidos
okostelefonok esetén)
A hangfelismerési funkcióval válaszolhat is
az SMS­ekre.
1
2
3
Aktiválja a hangfelismerést, és mondja ki a „Reply”
parancsot.
A SongPal alkalmazásbeli képernyőn megjelenik
az üzenetmező.
Diktálja le az üzenetet.
A SongPal alkalmazásbeli képernyőn megjelenik
a diktálásnak megfelelő üzenetek listája.
Forgassa a kívánt üzenethez a vezérlőtárcsát,
és nyomja meg.
A telefon elküldi az SMS-t.
A hang és a kijelző beállításainak
módosítása
A beállítási lehetőségekről az alkalmazás súgójában
olvashat.
A hang és a kijelző beállításai iPhone-on és
androidos okostelefonon keresztül is módosíthatók.
Hangfelismerés aktiválása (csak androidos
okostelefonok esetén)
Az alkalmazásokat regisztrálásuk után
hangparancsokkal is vezérelheti. A részletekről
az alkalmazás súgójában olvashat.
Hangfelismerés aktiválása
1
2
Nyomja meg a VOICE gombot.
Mondja ki hangosan a kiadni szándékozott
hangparancsot, amikor az androidos okostelefonon
megjelenik a [Say Source or App] felirat.
A beállítási lehetőségekről az alkalmazás súgójában
olvashat.
A Siri Eyes Free használata
Megjegyzések
 Előfordulhat, hogy bizonyos esetekben nem működik
a hangfelismerés.
 A hangfelismerés működését akadályozhatja
a csatlakoztatott androidos okostelefon teljesítménye.
 A funkciót olyan szituációkban ajánlott használni,
ahol a zaj – például a motorzaj – minimális szintű.
A Siri Eyes Free lehetővé teszi, hogy
hangparancsokkal és diktálással vezérelje iPhoneját. A funkció használatához az automatikus
BLUETOOTH-párosítási funkcióval kell
csatlakoztatnia egymáshoz az iPhone-t és
az autós médialejátszót. A funkcióhoz iPhone 4s
vagy újabb típusú készülék szükséges. Fontos,
hogy az iPhone-on az iOS legújabb verziója fusson.
A funkció használata előtt el kell végeznie
az iPhone és a készülék közötti BLUETOOTHregisztrációt és a kapcsolat konfigurálását.
Részletek: BLUETOOTH-eszközök előkészítése
(7. oldal).
Az iPhone kiválasztásához nyomja meg a MENU
gombot, majd válassza a [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (23. oldal) lehetőséget.
1
Aktiválja az iPhone Siri funkcióját.
Ennek módjáról az iPhone használati
útmutatóban tájékozódhat.
2
Nyomja meg a VOICE gombot.
Ekkor megjelenik a hangparancsok képernyője.
18HU
3
Az iPhone csipogása után beszéljen
a mikrofonba.
Az iPhone ismét csipog egyet, és a Siri
válaszolni kezd.
A Siri Eyes Free kikapcsolása
Nyomja meg a VOICE gombot.
Megjegyzések
 Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy
az iPhone nem ismeri fel a beszédet. (Tipikusan ilyen
helyzet, ha egy mozgó autóban próbálkozik vele.)
 Ha az iPhone jele gyenge vagy szakadozik,
előfordulhat, hogy a Siri Eyes Free nem működik
tökéletesen, vagy megnő a válaszideje.
 Az iPhone üzemi körülményei is okozhatnak olyan
szituációt, amikor a Siri Eyes Free üzemképtelen,
vagy leáll.
 Ha az iPhone-on egy szám BLUETOOTH-kapcsolaton
keresztüli lejátszását kezdeményezi, a lejátszás
indulásával egy időben a Siri Eyes Free automatikusan
leáll, a készülék pedig a BLUETOOTH jelforrásra vált.
 Ha lejátszás közben aktiválja a Siri Eyes Free funkciót,
a készülék akkor is átválthat a BLUETOOTH jelforrásra,
ha nem választott lejátszandó számot.
 Ha USB-porton keresztül csatlakoztatja az iPhone-t,
előfordulhat, hogy a Siri Eyes Free nem fog
kifogástalanul működni, esetleg leáll.
 Az iPhone készülék USB-n keresztül történő
csatlakoztatása közben ne aktiválja a Sirit
az iPhone­on. Ilyenkor is előfordulhat, hogy a Siri
Eyes Free nem fog tökéletesen működni, vagy leáll.
 Amíg a Siri Eyes Free aktív, a készülék nem ad hangot
a hangszórókra.
Beállítások
Kilépés a bemutató módból
A készülék a jelforrás kikapcsolása esetén
megjeleníti az órát és a bemutató kijelzőt.
Ez az üzemmód kikapcsolható.
1
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
Forgassa el a vezérlőtárcsát a [SET DEMO]
parancsig, majd nyomja meg.
3
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [SET DEMO-OFF] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Megtörtént a beállítás.
4
Nyomja meg kétszer a gombot.
(vissza)
A kijelző visszatér a normál rádiós/lejátszási
módba.
Beállítások megadása
A beállítások az alábbi kategóriákban adhatók meg:
általános beállítások (GENERAL), hangbeállítások
(SOUND), kijelző beállításai (DISPLAY), BLUETOOTHbeállítások (BLUETOOTH) és SongPal-beállítások
(SONGPAL).
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
kategóriához, és nyomja meg.
A beállítások és parancsok köre a jelforrásoktól
és az egyéb beállításoktól függ.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
beállításhoz vagy értékhez,
és nyomja meg.
Visszatérés az előző kijelzéshez
Nyomja meg a (vissza) gombot.
19HU
Általános beállítások
(GENERAL)
DEMO (bemutató mód)
A kijelző bemutató módjának aktiválása:
[ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (pontos idő beállítása) (7. oldal)
CAUT ALM (figyelmeztető hangjelzés)
A figyelmeztető hangjelzések aktiválása:
[ON], [OFF] (6. oldal).
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
BEEP
Hangjelzések bekapcsolása: [ON], [OFF].
AUTO OFF
A készülék automatikus kikapcsolása a megadott
idejű üresjárat után: [ON] (30 perc), [OFF].
STEERING
A kormánykeréken található távirányítógombok
funkcióinak beállítása és alaphelyzetbe állítása.
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
STR CONTROL (kormánykerekes távirányítás)
A csatlakoztatott távirányító beviteli módjának
kiválasztása. A megfelelő működés érdekében
a használat előtt ellenőrizze, hogy
a csatlakoztatott távvezérlő is hasonló
módra van-e beállítva.
CUSTOM
A kormánykerék távvezérlőjének bemeneti
módja
PRESET
Vezetékes távirányítók beviteli módja,
kivéve a kormánykeréken található
távirányítógombokat.
EDIT CUSTOM
A kormánykeréken található távirányítógombok
beállítása a különböző funkciókra (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK):
 Forgassa a vezérlőtárcsát a kormánykeréken
lévő távirányítószervhez rendelendő
funkcióhoz, és nyomja meg a tárcsát.
 Amíg a [REGISTER] felirat villog, tartsa
nyomva a kormánykeréknek a funkcióhoz
rendelendő gombját. A regisztrálás sikere
esetén világítva marad a [REGISTERED] felirat.
 A további funkciókat hasonló módon, az 
és  lépés megismétlésével rendelheti
a gombokhoz.
(Csak akkor érhető el, ha az [STR CONTROL]
beállítás értéke [CUSTOM].)
20HU
RESET CUSTOM
A kormánykeréken található távirányítógombok
regisztrált funkcióinak alaphelyzetbe állítása:
[YES], [NO].
(Csak akkor érhető el, ha az [STR CONTROL]
beállítás értéke [CUSTOM].)
Megjegyzések
 A beállítások megadása közben a készülék csak
gombokkal vezérelhető. A biztonság érdekében
csak parkolás után módosítsa ezeket
a beállításokat.
 Ha hiba történik a regisztrációs műveletek
során, minden korábbi információ és beállítás
megmarad. A regisztrációt elegendő a hibát
okozó funkció regisztrációjától újrakezdeni.
 Előfordulhat, hogy a funkció egyes járművekben
nem használható. A járművek kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
CT (pontos idő)
A CT funkció (óra) aktiválása: [ON], [OFF].
REGIONAL
Rádióadások vételének korlátozása adott
körzetre: [ON], [OFF]. (Csak FM-adás vétele
esetén érhető el.)
BTM (best tuning memory – legjobb hangolás
memóriába) (11. oldal)
(Csak a rádió (FM/MW/LW) működése közben
érhető el.)
ANNOUNCE (értesítés)
Bekapcsolja a sugárzott értesítéseket (11. oldal).
(Nem érhető el, ha a jelforrás ki van kapcsolva,
és a kijelzőn az óra látható.)
SOFTLINK
Automatikusan megkeres és behangol egy
hasonló programot, ha az aktuális program
jele túl gyenge a vételhez: [ON], [OFF].
(Csak DAB-vétel közben érhető el.)
ANT-PWR (antenna tápellátása)
Áramot biztosít a DAB-antenna bemeneti
csatlakozójára: [ON], [OFF].
(Csak akkor érhető el, ha az egység ki van
kapcsolva, illetve, ha DAB-vétel van folyamatban.)
AUTOSCAN (automatikus keresés)
Automatikus keresést végez, ezáltal frissíti
a Quick-BrowZer üzemmódban látható
szolgáltatáslistát.
(Csak DAB-vétel közben érhető el.)
FIRMWARE
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
A firmware új verziójának keresése és telepítése.
A részletekről a hátoldalon feltüntetett
támogatási weblapon tájékozódhat.
FW VERSION (firmware-verzió)
A készüléket üzemeltető firmware
verziószámának megjelenítése.
FW UPDATE (firmware-frissítés)
A firmware-frissítési folyamat megkezdése:
[YES], [NO].
A firmware frissítése néhány percet vesz
igénybe. A frissítés közben ne állítsa a gyújtást
OFF állásba, és ne vegye ki az USB-eszközt.
Hangbeállítások (SOUND)
Ez a beállítási menü nem érhető el, ha a forrás
ki van kapcsolva, és az óra látható.
EXTRA BASS
A basszushangok erősítése a hangerővel
szinkronban: [1], [2], [OFF].
(A beállítás automatikusan [OFF] értékre vált,
ha a [C.AUDIO+] beállítást [ON] értékre állítja.)
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
A digitális jelek optimalizálása a Sony által
ajánlott hangbeállításokkal: [ON], [OFF].
(A beállítás automatikusan [OFF] értékre vált,
ha az [EQ10 PRESET] vagy az [EXTRA BASS]
beállítást [1] vagy [2] értékre, illetve a [DSO]
beállítást [LOW], [MID] vagy [HIGH] értékre állítja.)
EQ10 PRESET
Választás 10 hangszínszabályozó görbe közül,
vagy kikapcsolás: [OFF], [R&B], [ROCK], [POP],
[DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ],
[SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].
A hangszínszabályozó görbe beállítása
mindegyik forrás esetén külön tárolható.
EQ10 CUSTOM
Az EQ10 beállítás [CUSTOM] értékéhez tartozó
paraméterek beállítása.
A hangszínszabályozó görbe beállítása:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
A hangerő -6 dB és +6 dB között, 1 dB-es
lépésekben szabályozható.
POSITION (hallgatási pozíció)
F/R POS (hosszanti pozíció)
Természetes hangkép előállítása a hangszórók
hangjának a hallgató pozíciójához illesztett
késleltetésével:
 [FRONT L] (bal oldali első ülés),
 [FRONT R] (jobb oldali első ülés),
 [FRONT] (első ülések vonalában, középen),
 [ALL] (a jármű közepe),
[CUSTOM] (a pozíció beállítása a SongPal haladó
autós hangrendszeri beállításai alapján történik)
[OFF] (nincs beállított pozíció)
ADJ POSITION (pozíció módosítása)
A hallgatási pozíció finomhangolása:
[+3] – [CENTER] – [-3].
(Csak akkor érhető el, ha az [F/R POS] beállítás
értéke nem [OFF] vagy [CUSTOM].)
SW POS (mélysugárzó pozíciója)
 [NEAR] (közel),
 [NORMAL] (normál távolságra),
 [FAR] (távol)
(Csak akkor érhető el, ha a [F/R POS] beállítása
nem [OFF].)
DSO (dinamikus szintrendező)
Térhatású hangzást állít elő, mintha csak
hangszórók lennének a műszerfalban:
[OFF], [LOW], [MID], [HIGH].
(A beállítás automatikusan [OFF] értékre vált,
ha a [C.AUDIO+] beállítást [ON] értékre állítja.)
BALANCE
A bal és jobb oldali hangszórók egymáshoz
viszonyított erősségének beállítása:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Az első és hátsó hangszórók egymáshoz
viszonyított erősségének beállítása:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (digitális hangjavítás)
A digitális tömörítés során elveszett magas
frekvenciák helyreállítása: [ON], [OFF].
A készülék a rádiót kivéve minden jelforrás
esetén külön tárolja a beállítást.
AAV (automatikus hangerő-szabályozás)
A lejátszás hangerejének optimális szinten
tartása: [ON], [OFF].
21HU
RB ENH (hátsó basszuskiemelés)
Aluláteresztő (low-pass) szűrővel fokozza
a hátsó hangszórók basszushangjainak erejét.
Mélysugárzó hiányában ez a funkció lehetővé
teszi, hogy a hátsó hangsugárzók
mélysugárzóként működjenek.
(Csak akkor érhető el, ha az [SW DIREC]
beállítás értéke [OFF].)
RBE MODE (basszushangok hátsó kiemelési
módja)
A hátsó basszuskiemelés módjának kiválasztása:
[1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (aluláteresztő szűrő frekvenciája)
A mélysugárzó vágási (cut-off) frekvenciájának
beállítása: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (aluláteresztő szűrő meredeksége)
Az aluláteresztő szűrő meredekségének értéke:
[1], [2], [3].
SW DIREC (közvetlen mélysugárzó-kapcsolat)
A mélysugárzó konfigurálására szolgál,
ha a mélysugárzóhoz nem tartozik
teljesítményerősítő, és a hátsó hangszóró
számára kialakított aljzathoz csatlakozik.
(Csak akkor érhető el, ha az [RBE MODE] beállítás
értéke [OFF].)
Az egyik hátsó hangszóró aljzatára 4–8 ohmos
mélysugárzót kell csatlakoztatni. A másik hátsó
hangszóró számára kialakított aljzathoz ilyenkor
ne csatlakoztasson hangszórót.
SW MODE (mélysugárzási mód)
A mélysugárzó üzemmódja: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (mélysugárzó fázisa)
A mélysugárzó fázisának kiválasztása:
[NORM] (normál), [REV] (fordított).
SW POS (mélysugárzó pozíciója)
A mélysugárzó pozíciójának megadása:
[NEAR] (közel), [NORMAL] (normál távolságra),
[FAR] (távol).
(Csak akkor érhető el, ha a [F/R POS] beállítása
nem [OFF].)
LPF FREQ (aluláteresztő szűrő frekvenciája)
A mélysugárzó vágási (cut-off) frekvenciájának
beállítása: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (aluláteresztő szűrő meredeksége)
Az aluláteresztő szűrő meredekségének értéke:
[1], [2], [3].
22HU
S.WOOFER (mélysugárzó)
SW LEVEL (mélysugárzó hangereje)
A mélysugárzó hangerőszintjének beállítása:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(A legalacsonyabb értéket az [ATT] felirat jelzi.)
SW PHASE (mélysugárzó fázisa)
A mélysugárzó fázisának kiválasztása:
[NORM] (normál), [REV] (fordított).
SW POS (mélysugárzó pozíciója)
A mélysugárzó pozíciójának megadása:
[NEAR] (közel), [NORMAL] (normál távolságra),
[FAR] (távol).
(Csak akkor érhető el, ha a [F/R POS] beállítás
értéke nem [OFF].)
LPF FREQ (aluláteresztő szűrő frekvenciája)
A mélysugárzó vágási (cut-off) frekvenciájának
beállítása: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (aluláteresztő szűrő meredeksége)
Az aluláteresztő szűrő meredekségének értéke:
[1], [2], [3].
HPF (felüláteresztő szűrő)
HPF FREQ (felüláteresztő szűrő frekvenciája)
Az első/hátsó hangszórók vágási (cut-off)
frekvenciája: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (felüláteresztő szűrő meredeksége)
A felüláteresztő szűrő görbéjének meredeksége
(a [HPF FREQ] beállítás [OFF] értéke esetén nincs
hatása): [1], [2], [3].
AUX VOL (AUX aljzat hangerőssége)
Az AUX aljzaton keresztül csatlakoztatott
készülékek relatív hangereje: [+18 dB] – [0 dB] –
[-8 dB].
A funkció használata esetén nem kell külön
beállítani a hangerőt a jelforrások közötti
váltások esetén.
(Csak az AUX bemenet kiválasztása esetén
érhető el.)
BTA VOL (BLUETOOTH-on keresztüli lejátszás
hangereje)
A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközök relatív
hangerejének beállítása: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
A funkció használata esetén nem kell külön
beállítani a hangerőt a jelforrások közötti
váltások esetén.
(Csak akkor érhető el, ha BT hang vagy
alkalmazás van kiválasztva.)
Kijelzőbeállítások (DISPLAY)
DIMMER
A kijelző fényerejének változtatása: [OFF], [ON],
[AT] (automatikus), [CLK].
(Az [AT] lehetőség csak a fényszenzor
csatlakoztatása és a fényszórók felkapcsolása
után érhető el).
Annak beállításához, hogy ez a funkció csak
egy rögzített időszakban legyen aktív, válassza
ki a [CLK] lehetőséget, majd állítsa be a kezdési
és befejezési időpontot.
 A fényerő beállítása a halványító funkció
bekapcsolt állapota esetén:
Állítsa a [DIMMER] lehetőséget [ON] állásba,
majd adja meg a [BRIGHTNESS] értékét.
 A fényerő beállítása a halványító funkció
deaktivált állapota esetén:
Állítsa a [DIMMER] lehetőséget [OFF] állásba,
majd adja meg a [BRIGHTNESS] értékét.
A fényerő beállítását tárolja és alkalmazza
a készülék, ha a halványítási funkciót aktiválják
vagy deaktiválják.
BRIGHTNESS
A kijelző fényerejének beállítása. A fényerőszint
beállításai: [1] – [10].
BUTTON-C (gombszín)
Gyári vagy saját szín beállítása a gombokhoz.
COLOR
Itt választhat a 15 gyári szín, illetve az 1 saját szín
közül.
CUSTOM-C (saját szín)
Saját szín beállítása a gombokhoz.
RGB RED (RGB szerinti piros összetevő),
RGB GRN (RGB szerinti zöld összetevő),
RGB BLUE (RGB szerinti kék összetevő)
Az egyes összetevőkhöz beállítható értékek:
[0] – [32] (azonban nem lehet mindhárom
összetevő értéke [0]).
DSPL-C (kijelző színe)
Gyári vagy saját szín beállítása a kijelzőhöz.
COLOR
Itt választhat a 15 gyári szín, illetve az 1 saját szín
közül.
CUSTOM-C (saját szín)
Saját szín beállítása a kijelzőhöz.
RGB RED (RGB szerinti piros összetevő),
RGB GRN (RGB szerinti zöld összetevő),
RGB BLUE (RGB szerinti kék összetevő)
Az egyes összetevőkhöz beállítható értékek:
[0] – [32] (azonban nem lehet mindhárom
összetevő értéke [0]).
AUTO SCR (automatikus görgetés)
A hosszú feliratok automatikus görgetése:
[ON], [OFF].
(AUX jelforrás és rádió (FM/MW/LW) esetén nem
érhető el.)
BLUETOOTH-beállítás
(BLUETOOTH)
PAIRING (párosítás; 8. oldal)
Legfeljebb két BLUETOOTH-eszköz
csatlakoztatása: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
A [DEVICE 1] vagy [DEVICE 2] a párosítás után
a párosított eszköz nevére fog változni.
AUDIODEV (audioeszköz)
Az audioeszköz kiválasztása. A [*] felirat jelenik
meg a [DEVICE 1] eszközzel vagy az aktuális
A2DP-kompatibilis audioeszközzel párosított
eszközön.
RINGTONE (csengőhang)
Beállítható, hogy a csengőhang az autós
médialejátszó hangsugárzóin vagy
a csatlakoztatott mobiltelefonon szólaljon-e
meg: [1] (autós médialejátszó), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (automatikus hívásfogadás)
Az egység beállítása a beérkező hívások
automatikus fogadására: [OFF],
[1] (kb. 3 másodperc), [2] (kb. 10 másodperc).
AUTOPAIR (automatikus párosítás)
BLUETOOTH-párosítás automatikus indítása 5.0-s
vagy újabb verziójú iOS-készülék USB-n keresztüli
csatlakoztatása esetén: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-jel; 8. oldal)
A BLUETOOTH funkció bekapcsolása
és kikapcsolása.
BT INIT (BLUETOOTH-beállítások visszaállítása
alapértékekre)
A BLUETOOTH-beállítások (párosítási adatok,
beprogramozott szám, készülékadatok stb.)
visszaállítása a gyári értékekre: [YES], [NO].
A készülék selejtezésekor állítsa vissza
a beállítások alapértelmezett értékeit.
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
SND SYNC (hangszinkronizálás)
A kivilágítás és a hang szinkronizálásának
aktiválása: [ON], [OFF].
23HU
SongPal-beállítások (SONGPAL)
AUTO LAUNCH
Aktiválja a „SongPal” automatikus indítást:
[ON], [OFF].
Ha az [ON] van kiválasztva, a „SongPal”
automatikusan csatlakozik a BLUETOOTHkapcsolat felépülése után.
CONNECT
SongPal-kapcsolat létesítése és bontása.
További információk
A firmware frissítése
Ha új frissítés jelenik meg, nyissa meg a hátoldalon
feltüntetett weboldalt, és kövesse az ott megjelenő
útmutatást.
Megjegyzések
 A firmware frissítéséhez USB-eszköz szükséges
(nem tartozék). Mentse a frissítőfájlt az USB-eszközre,
és csatlakoztassa az eszközt az USB-porthoz, majd
végezze el a frissítési műveletet.
 A firmware frissítése néhány percet vesz igénybe.
A frissítés közben ne állítsa a gyújtást OFF állásba,
és ne vegye ki az USB-eszközt.
Óvintézkedések
 Ha a jármű közvetlen napfénynek kitett helyen
várakozott, használat előtt várja meg, amíg lehűl
a készülék.
 Ne hagyja a várakozó járműben az előlapot és
a zenelejátszókat, mivel a közvetlen napfény
keltette forróság károsíthatja őket.
 A motoros rádióantenna automatikusan
emelkedik ki és húzódik vissza.
Párakicsapódás
Ha a készülékben pára csapódhatott le, vegye
ki belőle a lemezt, és várjon egy órát, hogy
elpárologhasson a nedvesség, különben
meghibásodhat a készülék.
Magas hangminőség megőrzése
Kerülje a folyadékok érintkezését a készülékkel
és a lemezekkel.
A lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
 Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napfénynek
vagy hőforrások (például hővezetékek) hőjének,
és ne hagyja közvetlen napsütésben álló
járműben.
 Lejátszás előtt töröljön
le minden lemezt egy
törlőkendővel, a közepétől
a széle felé haladva.
Ne használjon oldószert,
például benzint, hígítót és
kereskedelemi forgalomban
kapható más tisztítószereket.
24HU
 A készüléket a CD szabványnak megfelelő
lemezek lejátszására tervezték. A DualDisclemezek és a másolásvédelmi technológiákkal
kódolt egyes zenei lemezek nem felelnek
meg a CD szabványnak, és ezért elképzelhető,
hogy nem játszhatók le ezzel a készülékkel.
 A készülékkel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek:
 Címkézett és matricázott lemezek, illetve
amelyekre valamilyen öntapadó anyag
vagy papír van ragasztva. Az ilyen lemezek
lejátszásának kísérlete hibás működést vagy
lemezkárosodást okozhat.
 Nem szabványos formájú lemezek (például szív,
négyzet, csillag stb. alakú lemezek). Az ilyen
lemezek lejátszásának megkísérlése
károsíthatja a készüléket.
 8 cm-es (3 1/4 hüvelykes) lemezek.
Megjegyzések a CD-R/CD-RW típusú
lemezekhez
 Ha egy több menetben írt lemezre először egy
CD-DA formátumú adatblokkot írtak, a készülék
CD-DA típusú lemezként azonosítja, és a későbbi
menetekben ráírt zenéket nem fogja lejátszani.
 A készülékkel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek:
 Gyenge felvételi minőségű CD-R és CD-RW
típusú lemezek
 Nem kompatibilis lemezíró készülékkel előállított
CD-R és CD-RW típusú lemezek.
 Nem megfelelően lezárt CD-R és CD-RW típusú
lemezek.
 Nem zenei CD formátumban, és nem is az
ISO9660 Level 1 vagy Level 2, illetve a Joliet
vagy Romeo szabványnak megfelelő MP3formátumban vagy többmenetes formátumban
írt lemezek.
A hangfájlok lejátszási sorrendje
Mappa (album)
Hangfájl (szám)
Kompatibilis iPodok
 A készülékhez csatlakoztatható iPod-modelleket
az alábbi táblázat foglalja össze. Használat előtt
frissítse az iPod operációs rendszerét.
Kompatibilis iPhone-ok és iPodok
Típus
Bluetooth®
USB
iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generációs)


iPod touch
(5. generációs)


iPod nano
(7. generáció)

 A „Made for iPod” és a „Made for iPhone”
kifejezés jelzi, ha egy elektronikus készüléket
vagy kelléket kifejezetten úgy terveztek meg,
hogy iPodokhoz vagy iPhone-okhoz lehessen
csatlakoztatni, és a gyártó tanúsította, hogy
megfelel az Apple teljesítménnyel kapcsolatos
normáinak. Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért vagy a biztonsági és törvényi
előírásoknak való megfeleléséért. Fontos
megjegyezni, hogy a készülék és az iPod vagy
az iPhone együttes használata csökkentheti
a vezeték nélküli jelek erősségét.
Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült kérdésére
nem talál választ ebben az útmutatóban,
a legközelebbi Sony-márkaképviselet készséggel
áll rendelkezésére.
25HU
Karbantartás
Csatlakozók tisztítása
Az egység és az előlap csatlakozóinak
szennyeződése zavarhatja a készülék működését.
Ezt megelőzheti, ha az előlap levétele (6. oldal) után
egy pamutkendővel megtisztítja a csatlakozókat.
Ne fejtsen ki nagy erőt, mert ettől sérülhetnek
a csatlakozók.
CD-lejátszó
Jel–zaj-arány: 120 dB
Frekvenciaátvitel: 10 Hz – 20 000 Hz
Ingadozás (wow és flutter): Mérhetőségi határ alatt
Maximális értékek*1:
mappák (albumok)*2: 150
fájlok (számok) és mappák*3: 300
fájl- és mappanevekből megjeleníthető
karakterek száma:
32 Joliet formátum esetén, és 64 Romeo
formátum esetén
Megfelelő kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
és AAC (.m4a)
*1 csak CD-R/CD-RW esetén
*2 a legfelső szintű mappával együtt
*3 ha a mappa/fájl neve nagy számú karaktert
tartalmaz, kevesebb lehet a mért értéknél
Megjegyzések
 Biztonsági okokból kapcsolja le a jármű gyújtását,
és húzza ki a gyújtáskulcsot is a gyújtáskapcsolóból,
mielőtt a csatlakozók tisztításába kezd.
 Az ujjaival és fémekkel soha ne érintse közvetlenül
a csatlakozókat.
Műszaki adatok
Rádió
DAB/DAB+/DMB-R
Digital Radio tanúsítvány
Antennacsatlakozó: Külső antennacsatlakozó
FM
Vételi frekvenciatartomány: 87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozó: Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia:
FM CCIR: -1956,5 kHz és -487,3 kHz között
és +500,0 kHz és +2095,4 kHz között
Hangolási érzékenység: 8 dBf
Szelektivitás: 75 dB 400 kHz-en
Jel–zaj-arány: 73 dB (monó)
Szeparáció: 50 dB 1 kHz-en
Frekvenciaátvitel: 20 Hz – 15 000 Hz
MW/LW
Vételi frekvenciatartomány:
MW: 531 kHz – 1602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Antennacsatlakozó: Külső antennacsatlakozó
Érzékenység: MW: 26 μV, LW: 50 μV
26HU
USB-lejátszó
Interfész: USB (nagy sebességű)
Maximális áramerősség: 1 A
Felismerhető fájlok (zeneszámok) maximális
száma: 10 000
Megfelelő kodek:
MP3 (.mp3)
Bitsebesség: 8 kb/s – 320 kbps (akár változó
bitsebességű (VBR) fájlok is)
Mintavételi frekvencia: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Bitsebesség: 32 kb/s – 192 kbps (akár változó
bitsebességű (VBR) fájlok is)
Mintavételi frekvencia:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Bitsebesség: 8–320 kbps
Mintavételi frekvencia: 11,025 kHz – 48 kHz
WAV (.wav)
Bitmélység: 16 bit
Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitmélység: 16 bit, 24 bit
Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz, 48 kHz
Vezeték nélküli kommunikáció
Általános
Kommunikációs rendszer:
Bluetooth 3.0 szabvány
Kimenet:
Bluetooth szabvány, 2. energiaosztály
(Power Class 2) (Max. +4 dBm)
Legnagyobb kommunikációs hatótáv*1:
Hatótáv kb. 10 m
Frekvenciasáv: 2,4 GHz-es sáv (2,4000–2,4835 GHz)
Modulációs módszer: FHSS
Támogatott BLUETOOTH-profilok*2:
A2DP (hangtovábbítási profil), 1.3-as verzió
AVRCP (hang- és videólejátszás távirányítási
profilja), 1.5-as verzió
HFP (kihangosítós telefonálási profil),
1.6-os verzió
PBAP (telefonkönyv-elérési profil)
SPP (soros portos profil)
MAP (Üzenetelérési profil)
HID (kezelőszervi profil)
Megfelelő kodek:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
Kimeneti aljzatok:
Kimeneti audiocsatlakozók (FRONT, REAR, SUB)
Motoros antenna/erősítő vezérlőjének
csatlakozója (REM OUT)
Bemenetek:
Távvezérlő csatlakozója
DAB-antenna bemeneti csatlakozóaljzata
FM/MW/LW-antenna bemeneti csatlakozóaljzata
Mikrofoncsatlakozó
Bemeneti AUX-csatlakozó (sztereó mini jack aljzat)
USB-port
Áramellátási követelmények: 12 V-os egyenáramú
személygépjármű-akkumulátor (negatív
földeléssel)
Névleges áramfelvétel: 10 A
Méretek:
Kb. 178 mm × 50 mm × 177 mm (sz/ma/mé)
Foglalat méretei:
Kb. 182 mm × 53 mm × 160 mm (sz/ma/mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
A csomag tartalma:
Főegység (1 db)
Mikrofon (1)
Beszerelési és csatlakoztatási alkatrészek
(1 készlet)
*1 A tényleges hatótáv a készülékek között
elhelyezkedő akadályoktól, az esetlegesen
hatótávolságban lévő mikrohullámú sütők
körül kialakult mágneses tértől, a sztatikus
elektromosságtól, a vételi érzékenységtől,
az antenna teljesítményétől, az operációs
rendszertől, a használt szoftveralkalmazástól
és más tényezőktől függ.
*2 A BLUETOOTH szabványban definiált profilok
határozzák meg a készülékek közötti BLUETOOTHkommunikáció jellegét.
Egyes kereskedők nem forgalmazzák a kiegészítők
teljes választékát. Erről az adott kereskedőtől kérhet
részletes tájékoztatást.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
Erősítő
Kimenet: Hangszórókimenetek
Hangsugárzó-impedancia: 4–8 Ω
Maximális kimeneti teljesítmény: 55 W × 4
(4 Ω impedancia mellett)
Szerzői jogok
A Bluetooth® szó és embléma a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegye. A Sony Corporation megfelelő
licenc birtokában használja ezeket a védjegyeket.
A többi védjegy és márkanév jogtulajdonosaik
tulajdonát képezi.
Az N szimbólum az NFC Forum Inc. védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Ezt a terméket a Microsoft bizonyos szellemi
tulajdonjogai védik. Az ilyen technológia
használata és terjesztése ezen a terméken
kívül tilos a Microsoft vagy valamelyik hivatalos
képviseletének engedélye nélkül.
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano,
az iPod touch és a Siri kifejezés az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban. Az App Store
az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
27HU
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és
a kapcsolódó szabadalmakat a Fraunhofer IIS és
a Thomson licenceli.
A Google, a Google Play és az Android kifejezés
a Google Inc. védjegye.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009, Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met
(A szoftver eredeti vagy módosított verziójának
forráskódként vagy bináris formában megvalósuló
terjesztését az alábbi rendelkezések szabályozzák):
 Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer. (A forráskód
továbbterjesztett csomagjainak meg kell
őrizniük a fenti szerzői jogi nyilatkozatot,
a jelen rendelkezéseket, valamint az alábbi
nyilatkozatot.)
 Redistributions in binary form must reproduce
the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. (A szoftver bináris
formátumban terjesztett változatainak
a hozzájuk kapcsolódó és velük terjesztett
dokumentációban és más anyagokban meg
kell őrizniük a fenti szerzői jogi nyilatkozatot,
a jelen rendelkezéseket, valamint az alábbi
nyilatkozatot.)
 Neither the name of the Xiph.org Foundation
nor the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission. (Sem a Xiph.org Foundation név,
sem a közreműködők neve nem használható fel
kifejezett előzetes írásbeli engedély nélkül a jelen
szoftverből származó termékek promotálására.)
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. (JELEN
SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS
ALKOTÓI MINDENFÉLE TÖRVÉNYI VAGY KIFEJEZETT
SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS ÉS MÁSFÉLE GARANCIA
NÉLKÜL TESZIK KÖZÉ, KIFEJEZETTEN KIZÁRVA
TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉG ÉS
A VÉLELMEZETT CÉLRA VALÓ HASZNÁLHATÓSÁG
SZAVATOSSÁGI FELELŐSSÉGÉT.) AZ ALAPÍTVÁNY
ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÖZVETLEN,
KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ
VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE NEM
28HU
KIZÁRÓLAGOS JELLEGGEL A CSERETERMÉKEK VAGY
SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A HASZNÁLAT
VESZTESÉGÉT, AZ ADATVESZTÉST VAGY
A PROFITVESZTESÉGET, ILLETVE AZ ÜZEMIDŐKIESÉST), BÁRHOGYAN OKOZTÁK ÉS BÁRMILYEN
JOGÉRTELMEZÉS ALAPJÁN, AKÁR SZERZŐDÉSES
JOGVISZONYBAN, SAJÁT FELELŐSSÉG ALAPJÁN
VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI JOGVISZONY SORÁN
(BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) KÖVETKEZETT
BE, ÉS AMELYET BÁRMILYEN MÓDON A SZOFTVER
HASZNÁLATA OKOZOTT, FÜGGETLENÜL ATTÓL,
HOGY FIGYELMEZTETTEK-E ILYEN KÁROK
FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE.
Hibaelhárítás
Az alábbi útmutató segítséget nyújt a készülékkel
kapcsolatos problémák megoldásában.
Mindenekelőtt ellenőrizze a készülék csatlakoztatási
és kezelési útmutatóját.
A biztosíték használata és a készülék kiszerelése
a műszerfalból: Csatlakoztatás és beszerelés
(34. oldal).
Ha nem sikerül megoldani a problémát, látogasson
el a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalra.
Általános
Nincs hang, vagy nagyon halk a hang.
 Ha 2 hangszórós rendszert használ,
a hosszmetszeti egyensúlyszabályzó ([FADER])
nem 2 hangszórós konfigurációhoz van beállítva.
 Nagyon alacsony értékre van állítva a hangerő
a készüléken vagy a csatlakoztatott eszközön.
 Növelje a hangerőt a készüléken vagy
a csatlakoztatott eszközön.
Nem csipog a készülék.
 Az opcionálisan használható erősítő
csatlakoztatva van a készülékhez, és ezért nem
a beépített erősítőt használja.
Törlődött a készülék memóriája.
 Megnyomták a RESET gombot.
 A szükséges adatokat újra be kell programozni
a memóriába.
 Kihúzták a tápkábelt, vagy érintkezési hibás
a kábel, illetve kivették – vagy nem megfelelően
csatlakoztatták – a jármű akkumulátorát.
Törlődtek a tárolt rádióállomások és törlődött
a pontos idő.
Kioldott a biztosíték.
A készülék zajt hallat a gyújtáskapcsoló
elforgatásakor.
 A vezetékeket nem megfelelően csatlakoztatták
a jármű elektronikai eszközeinek áramellátását
biztosító csatlakozóhoz.
Zenelejátszás vagy rádiózás közben bekapcsol
a bemutató mód.
 Ha a [DEMO-ON] beállítás mellett 5 másodpercig
nem kap vezérlési parancsot a készülék,
bemutató módra vált.
 Ha ezt nem szeretné, aktiválja a [DEMO-OFF]
beállítást (20. oldal).
Nem jelenik meg semmi a kijelzőn (vagy eltűnnek
róla az információk).
 Be van kapcsolva – azaz [DIM-ON] értékre van
állítva – a halványítási funkció (23. oldal).
 Az OFF gomb nyomva tartása esetén elsötétül
a kijelző.
 Az OFF gomb ismételt megnyomásával újra
megjeleníthető a kijelző tartalma.
 Szennyezettek a csatlakozók (26. oldal).
A kijelző/világítás villog.
 Nincs megfelelő áramellátás.
 Ellenőrizze, hogy az autó akkumulátora
elegendő áramot biztosít-e a készüléknek.
(12 V-os egyenáram szükséges.)
Nem működnek a kezelőgombok.
Nem adja ki a lemezt a készülék.
 Ezt a jelenséget csatlakoztatási hibák okozzák.
 Ellenőrizze a készülék csatlakozásait.
Ha nem javul a helyzet, nyomja meg a RESET
gombot (7. oldal). Ezzel törli a készülék
memóriáját is.
A biztonság érdekében vezetés közben soha
ne próbálja alaphelyzetbe állítani a készüléket.
Rádióadások vétele
Nincs vehető rádióállomás.
Erős zaj hallható a rádióban.
 Ezt a jelenséget csatlakoztatási hibák okozzák.
 Ellenőrizze az antenna csatlakozásait.
 Ha a motoros antenna nem emelkedik ki,
ellenőrizze az antennavezérlő vezetéket.
 Ha nem vehető a DAB-jel, részletekért olvassa
el a [NO SERV] (32. oldal) című részt.
Nem működik az automatikus hangolás.
 Túl gyengék a fogható jelek.
RDS
Néhány másodpercnyi rádióhallgatás után
hangolásba kezd a készülék.
 A hallgatott adó nem támogatja a TP funkciót,
vagy nagyon gyengén fogható a jele.
 Kapcsolja ki a TA funkciót (12. oldal).
Nem hallhatók a közlekedési hírek.
 Kapcsolja be a TA funkciót (12. oldal).
 Az adó valójában nem sugároz közlekedési
híreket, bár kompatibilis a TP funkcióval.
 Váltson másik adóra.
A PTY funkció a [- - - - - - - -] feliratot jeleníti meg.
 A hallgatott adó nem RDS-adó.
 A készülék nem kapott RDS-adatokat.
 Az adó nem határozta meg az általa sugárzott
program típusát.
A rádióadó neve villog.
 A hallgatott adó nem sugároz másik frekvencián.
 Nyomja meg a SEEK +/– gombot, amikor villog
a név. Ekkor a [PI SEEK] felirat jelenik meg
a kijelzőn, és a készülék elkezdi keresni
az azonos PI (programazonosító) értékkel
rendelkező további frekvenciákat.
CD-lejátszás
Nem játszható le egy lemez.
 A lemez hibás vagy szennyezett.
 A készülékben lévő CD-R vagy CD-RW típusú
lemez nem zenei lemez (25. oldal).
Nem játszhatók le az MP3, WMA vagy AAC típusú
fájlok.
 A lemez nem kompatibilis az MP3, a WMA
vagy az AAC formátumnak a készülék által
támogatott verziójával. A lejátszható lemezek
és adatformátumok köréről a készülék hátlapján
feltüntetett támogatási weboldalon tájékozódhat.
Lassabban kezdődik el az MP3, WMA vagy AAC
típusú fájlok lejátszása.
 A következő típusú lemezek növelhetik
a lejátszás elindításának időtartamát:
 bonyolult mappaszerkezetű lemezek;
 többmenetes formátumban rögzített lemezek;
illetve
 adatok tárolására is alkalmas lemezek.
A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál a hang.
 A lemez hibás vagy szennyezett.
Lejátszás USB-s készülékekről
Nem lehet zenét lejátszani egy USB-hubon
(USB­elosztón) keresztül.
 A készülék nem ismeri fel az USB-hubon keresztül
csatlakoztatott USB-eszközöket.
Lassabban kezdődik el az USB-n keresztüli
lejátszás.
 Az USB-eszköz bonyolult mappaszerkezetben
tárolja a fájlokat.
Időnként megszakad a hang.
 A magasabb bitsűrűségű fájlok lejátszása esetén
szórványosan megszakadhat a hang.
 A digitális jogvédelemmel ellátott (DRM-védett)
fájlok esetenként nem játszhatók le.
29HU
A hangfájl nem játszható le.
 A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű USBeszközök nem támogatottak.*
* A készülék a FAT16 és a FAT32 formátumot
is támogatja, de egyes USB-eszközök nem
támogatják mindkét formátumot. Bővebb
információkat az USB-eszközök kezelési
útmutatójában találhat, vagy vegye fel
a kapcsolatot a gyártóval.
NFC funkció
Nem működik az egyérintéses NFC-csatlakozás.
 Ha az okostelefon nem válaszol az érintési
kísérletre:
 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva
az okostelefonon az NFC funkció.
 Helyezze közelebb az okostelefon
N szimbólumát a készülék N szimbólumához.
 Ha az okostelefont tokban tárolja, vegye ki
belőle.
 Az NFC-jelek vételi érzékenysége az eszköztől
függ.
Ha többszöri próbálkozásra sem sikerül
az egyérintéses csatlakozás, próbáljon
meg BLUETOOTH-kapcsolatot létrehozni.
BLUETOOTH funkció
A csatlakoztatni kívánt készülék nem érzékeli
az autós médialejátszót.
 A párosítás előtt állítsa párosítási módba az autós
médialejátszót.
 Ha a készülékhez két BLUETOOTH-eszköz
csatlakozik, más eszközök nem észlelik
a készüléket.
 Bontsa a jelenlegi kapcsolatot, és kerestesse
meg újra az autós médialejátszót a másik
készülékkel.
 A párosítás után kapcsolja be a BLUETOOTH-jelek
sugárzását (8. oldal).
Nem sikerül kapcsolatot létesíteni.
 A kapcsolatot az egyik készülék (az autós
médialejátszó vagy a BLUETOOTH-készülék)
vezérli, nem mindkettő.
 Vagy a BLUETOOTH-készülékről csatlakozzon
az autós médialejátszóhoz, vagy fordítva.
Nem jelenik meg az észlelt eszköz neve.
 A másik készülék állapotától függően előfordulhat,
hogy nem kérdezhető le a neve.
30HU
Nincs csengőhang.
 A telefon csöngése közben növelje meg
a csengetési hangerőt a vezérlőtárcsa forgatásával.
 Lehet, hogy a csatlakoztatott készülék nem
megfelelő módon küldi a csengőhangot.
 Állítsa az [1] értékre a [RINGTONE] beállítást
(23. oldal).
 Az első hangszórók nincsenek csatlakoztatva
a készülékhez.
 Csatlakoztassa az első hangszórókat
a készülékhez. A telefon csengőhangja
csak az első hangszórókból hallható.
Ne hallatszik a másik fél hangja.
 Az első hangszórók nincsenek csatlakoztatva
a készülékhez.
 Csatlakoztassa az első hangszórókat
a készülékhez. A másik fél hangja csak
az első hangszórókból hallható.
A másik fél túl alacsony vagy túl magas
hangerőre panaszkodik.
 Módosítsa a megfelelő irányba a mikrofon
hangerejét (16. oldal).
Visszhang vagy zaj terheli
a telefonbeszélgetéseket.
 Csökkentse a hangerőt.
 Az EC/NC módot állítsa az [EC/NC-1] vagy
az [EC/NC-2] értékre (16. oldal).
 Erős környezeti zaj esetén próbálkozzon meg
a zajok csökkentésével.
Ha például nyitott ablakkal autózik, és nem
tökéletes az útfelület, húzza fel az ablakot.
Ha a légkondicionáló kelt nagy zajt, csökkentse
a fokozatát.
Nincs csatlakoztatva a telefon.
 Ha BLUETOOTH-on keresztül hallgat zenét,
a telefon akkor sem csatlakozik, ha megnyomja
a CALL gombot.
 Létesítsen kapcsolatot a készülékkel
a telefonról.
Rossz minőségű a telefon hangja.
 A telefon hangminősége a mobiltelefon vételi
körülményeitől függ.
 Alacsony jelszint esetén keressen olyan helyet
járművével, ahol a mobiltelefon erősebb jelet
tud venni.
Nagyon halk vagy nagyon hangos
a csatlakoztatott zenelejátszó.
 A különböző zenelejátszók hangereje különböző.
 Állítsa be az optimális hangerőt
a zenelejátszón vagy a készüléken (22. oldal).
A BLUETOOTH-os zenelejátszóról játszott zene
nem folyamatos, ugrál.
 Helyezze közelebb a BLUETOOTH-os lejátszót
a készülékhez.
 Ha tokban vagy táskában tárolja a BLUETOOTHos zenelejátszót, vegye ki belőle, mivel ez is
csökkentheti a jelminőséget.
 A közelben rádióhullámokat kibocsátó más
BLUETOOTH-os vagy egyéb készülékek is
üzemelnek.
 Kapcsolja ki ezeket a készülékeket.
 Helyezze távolabb a többi készüléket.
 A készülék és a mobiltelefon közötti kapcsolat
felépítésekor egy pillanatra megszakad a zene.
Ez nem jelent hibás működést.
SongPal
Az alkalmazás SongPalben megjelenő neve
nem azonos a tényleges alkalmazásnévvel.
 Indítsa el újra az alkalmazást a SongPalben.
A SongPal alkalmazás BLUETOOTH-on keresztüli
használata közben a készülék a kijelző szerint
automatikusan [BT AUDIO] módra vált.
 Hiba történt a SongPal alkalmazás vagy
a BLUETOOTH funkció használata során.
 Indítsa el újra az alkalmazást.
Nem vezérelhető a csatlakoztatott BLUETOOTHos zenelejátszó.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott BLUETOOTHos zenelejátszó támogatja-e az AVRCP profilt.
Automatikusan megszakad a SongPal-kapcsolat,
amikor a kijelzőn az [IPD] felirat jelenik meg.
 Az iPhone-ok és iPodok SongPal alkalmazása
nem támogatja az iPod-os zenelejátszást.
 Válasszon más jelforrást a készüléken,
és létesítsen újra SongPal-kapcsolatot
(17. oldal).
Néhány funkció nem működik.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék
támogatja-e a kérdéses funkciókat.
Üzenetek
A készülék váratlanul felvett egy hívást.
 A csatlakoztatott telefonon be van állítva a hívások
automatikus fogadása.
A párosítás időtúllépés miatt nem sikerül.
 Lehet, hogy a csatlakoztatni kívánt készüléken túl
rövid idő van beállítva a párosítás lebonyolítására.
 Próbálja meg a rendelkezésre álló időn belül
végrehajtani a párosítást.
Nem működik a BLUETOOTH funkció.
 Kapcsolja ki a készüléket – ehhez 2 másodpercnél
valamivel hosszabb ideig kell nyomva tartani
az OFF gombot –, és kapcsolja be újra.
Kihangosítós módban zajló telefonálás közben
nem szólalnak meg az autó hangsugárzói.
 Ha a hang a mobiltelefonból szól, állítsa át
a telefont, hogy a jármű hangszóróira küldje
a hangot.
Nem aktív a Siri Eyes Free.
 Hajtsa végre a kihangosítási funkcióhoz szükséges
készülékregisztrációt a Siri Eyes Free funkciót
támogató iPhone-on.
 Aktiválja az iPhone Siri funkcióját.
 Bontsa az iPhone BLUETOOTH-kapcsolatát,
és csatlakoztassa újra a készülékhez.
A rendszer használata közben az alább ismertetett
üzenetek jelenhetnek meg.
CD ERROR: Nem játszható le a lemez. A készülék
automatikusan ki fogja adni a lemezt.
 Tisztítsa meg, majd a megfelelő oldalával felfelé
helyezze be a lemezt. Ellenőrizze, hogy nem üres
vagy sérült lemezről van-e szó.
CD NO MUSIC: Nincs lejátszásra alkalmas fájl.
A készülék automatikusan ki fogja adni a lemezt.
 Helyezzen be egy lejátszható fájlokat tartalmazó
lemezt (26. oldal).
CD PUSH EJT: A készülék nem tudja kiadni a lemezt.
 Nyomja meg a  (lemez kiadása) gombot.
ÉRVÉNYTELEN
 Lehet, hogy a kiválasztott művelet érvénytelen.
HUB NO SUPRT: A készülék nem támogatja az USBhubokon keresztüli csatlakozást.
IPD STOP: Befejeződött az iPodon lévő tartalom
lejátszása.
 Indítsa el újra a lejátszást az iPodon vagy
iPhone­on.
OVERLOAD: Túl van terhelve az USB-eszköz.
 Bontsa az USB-eszköz kapcsolatát, és az SRC
gombot megnyomva válasszon más jelforrást.
 Az USB-eszköz meghibásodott, vagy nem
támogatott eszközt csatlakoztatott.
31HU
READ: A készülék az adatok beolvasását végzi.
 Várja meg a beolvasási művelet végét. Utána
automatikusan elindul a lejátszás. A beolvasás
ideje a fájlstruktúrától függ, és komplex szerkezet
esetén hosszabb is lehet.
USB ERROR: Nem játszható le az USB-eszköz
tartalma.
 Csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
USB NO DEV: Nincs csatlakoztatott USB-eszköz,
vagy nem ismerhető fel a csatlakoztatott eszköz.
 Ellenőrizze, hogy nincs-e érintkezési hiba az USBaljzatoknál.
USB NO MUSIC: Nincs lejátszásra alkalmas fájl.
 Csatlakoztasson egy lejátszható fájlokat tartalmazó
USB-eszközt (26. oldal).
USB NO SUPRT: A készülék nem támogatott USBeszközt észlelt.
 A különböző USB-s készülékek kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
vagy
elejét vagy végét.
: A készülék elérte a lemez
BLUETOOTH funkció:
BTA NO DEV: Nincs csatlakoztatott BLUETOOTHeszköz, vagy nem ismerhető fel a csatlakoztatott
eszköz.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e
a BLUETOOTH-eszközt, illetve hogy létrejött-e
a BLUETOOTH-kapcsolat az eszközzel.
ERROR: Nem hajtható végre a választott művelet.
 Várjon egy kicsit, és próbálkozzon újra.
NO DEVICE: Nincs csatlakoztatva a HFP
(kihangosítós telefonálási profil) funkciót
támogató BLUETOOTH-eszköz, vagy nem
ismerhető fel a csatlakoztatott eszköz.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e
a BLUETOOTH-eszközt, illetve, hogy létrejött-e
a HFP-kapcsolat a BLUETOOTH-eszközzel.
UNKNOWN: Nem jeleníthető meg egy név vagy
telefonszám.
WITHHELD: A hívó fél elrejtette a telefonszámát.
SongPal:
(aláhúzás karakter): Meg nem jeleníthető
karakter.
APP --------: Nem sikerült kapcsolatot létesíteni
az alkalmazással.
 Csatlakoztassa újra a SongPalt (17. oldal).
Az RDS/DAB szolgáltatás használata:
APP DISCNCT: Megszakadt az alkalmazással
létesített kapcsolat.
 Csatlakoztassa újra a SongPalt (17. oldal).
NO AF: Nincsenek alternatív frekvenciák.
 Nyomja meg a SEEK +/– gombot, amikor
villog a név. Ekkor a [PI SEEK] felirat jelenik
meg a kijelzőn, és a készülék elkezdi keresni
az azonos PI (programazonosító) értékkel
rendelkező további frekvenciákat.
NO DATA: Nincs a kiválasztott programtípusnak
megfelelő DAB-szolgáltatás.
 Nyomja meg a (vissza) gombot.
NO INFO: Az aktuális DAB-szolgáltatásnak
nincsenek címkeadatai.
NO SERV: Nincs fogható DAB-jel.
 Végezzen automatikus keresést (11. oldal).
 Ellenőrizze a DAB-antenna csatlakozásait.
 Ellenőrizze, hogy a [SET ANT-PWR] [ON]
beállítású-e (20. oldal).
NO TP: Nincsenek közlekedési jellegű programokat
sugárzó adók.
 A készülék folytatja az elérhető TP-adók keresését.
RECEIVING: A DAB sáv van kiválasztva, és az egység
egy szolgáltatás vételére vár.
32HU
APP DISPLAY: Nyitva van egy képernyőbeállításokkal kapcsolatos ablak az alkalmazásban.
 Lépjen ki a képernyő-beállításokkal kapcsolatos
ablakból az alkalmazásban. Így újra működni
fognak a gombok.
APP LIST: Nyitva van a CD, az USB-s zenelejátszó
tartalomlistája.
 Lépjen ki a listából az alkalmazásban. Így újra
működni fognak a gombok.
APP MENU: Nyitva van egy beállításokkal
kapcsolatos ablak az alkalmazásban.
 Lépjen ki a beállításokkal kapcsolatos ablakból
az alkalmazásban. Így újra működni fognak
a gombok.
APP NO DEV: A telepített alkalmazással nem
ismerhető fel az eszköz, vagy nincs köztük kapcsolat.
 Létesítsen újra BLUETOOTH-kapcsolatot,
majd SongPal-kapcsolatot (17. oldal).
APP SOUND: Nyitva van egy hangbeállításokkal
kapcsolatos ablak az alkalmazásban.
 Lépjen ki a hangbeállításokkal kapcsolatos
ablakból az alkalmazásban. Így újra működni
fognak a gombok.
OPEN APP: Nem fut a SongPal.
 Indítsa el az alkalmazást.
A kormányon lévő távirányítószervekkel
kapcsolatban:
ERROR: Hiba történt a funkció regisztrálása közben.
 Próbálja meg újra regisztrálni azt a funkciót,
amelyiknél a hibajelzést kapta (20. oldal).
TIMEOUT: Időtúllépés miatt nem sikerült
a regisztrálás.
 Próbálja meg a [REGISTER] felirat villogása alatt,
körülbelül 6 másodpercen belül elvégezni
a regisztrálást (20. oldal).
Ha fenti tanácsok nem segítettek a probléma
megoldásában, forduljon a legközelebbi Sonymárkakereskedőhöz.
Ha CD-vel kapcsolatos lejátszási probléma miatt viszi
szervizbe a készüléket, azt a lemezt is vigye magával,
amelyikkel először tapasztalta a problémát.
33HU
Csatlakoztatás és beszerelés
Szerelési alkatrészek


Figyelmeztetések
 Minden földelési vezetéket közös földelési
ponthoz kell csatlakoztatni.
 Ügyeljen rá, hogy a kábelek ne kerüljenek csavarok
alá és mozgó részekhez (például az üléssínhez).
 A rövidzárlatok elkerülése érdekében a kábelek
csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a jármű gyújtását.
 A tápkábelt  először a készülékhez és
a hangszórókhoz csatlakoztassa, és csak utána
csatlakoztassa a jármű elektronikai eszközöket
ellátó tápcsatlakozójához.
 A biztonság érdekében szigetelőszalaggal
szigetelje le a nem csatlakoztatott kábelvégeket.
×2






Óvintézkedések
 Olyan helyet válasszon a készüléknek, ahol nem
zavarja a vezetést.
 Ne szerelje poros, könnyen szennyeződő, erősen
vibráló, illetve magas hőmérsékletnek – például
közvetlen napfénynek és hővezetékeknek – kitett
helyekre a készüléket.
 A balesetmentes és biztonságos beszerelés
érdekében csak a mellékelt szerelési alkatrészeket
használja.
Megjegyzés a sárga színű tápkábelhez
Ha más zenelejátszó készülékek is vannak a járműben,
fontos, hogy a járműnek a készüléket kiszolgáló
áramköre a rá csatlakozó készülékek biztosítékainak
összesített névleges áramerősségénél nagyobb
névleges áramerősséggel rendelkezzen.
Beszerelési szög
A beszerelési szögnek 45°-nál kisebbnek kell lennie.
34HU
 Az alkatrészjegyzékben nem szerepel a csomag
teljes tartalma.
 A tartókonzolt  és a védőkeretet  a gyárban
a készülékre csatlakoztatják. A beszerelés
megkezdése előtt a kioldópálcákkal  vegye
le a tartókonzolt  a készülékről. Részletek:
A védőkeret és a tartókonzol levétele (37. oldal).
 Őrizze meg a kioldópálcákat , mert a jövőben is
szükség lehet rájuk, ha ki kell szerelni a készüléket
a járműből.
Csatlakoztatás
Mélysugárzó*1
*3
*3
*3
Erősítő*1
Vezetékes távvezérlőtől
(nem tartozék)*4

*2
Részletek: Kábelek
csatlakoztatása (36. oldal).
Részletek: „A tápcsatlakozó
diagramja” (36. oldal).
*6
A jármű antennájától*5
A DAB-antennától (nem tartozék)*7
*1
*2
*3
*4
Nem tartozék
Hangsugárzó-impedancia: 4–8 Ω × 4
RCA-audiokábel (nem tartozék)
A jármű típusától függően lehet, hogy adaptert kell
használni a vezetékes távvezérlőhöz (az adapter nem
tartozék).
A vezetékes távirányító használatával kapcsolatos
további információkért lásd: „A vezetékes távirányító
használata” (37. oldal).
*5 A jármű típusától függően lehet, hogy adaptert
kell használni az antenna csatlakozójához (ez nem
tartozék).
*6 A mikrofon vezetékét mindenképpen úgy helyezze el
– akár fogja használni, akár nem –, hogy ne zavarja
a vezetést. Ha a vezető lába környékére helyezi
a mikrofont, rögzítse valamilyen kapoccsal vagy
más módon.
A mikrofon beszerelésével kapcsolatos további
információkért lásd: A mikrofon felszerelése
(37. oldal).
*7 A DAB-antenna típusától függően állítsa
a [SET ANT-PWR] beállítást [ON] (alapbeállítás)
vagy [OFF] értékre (20. oldal).
A tápáram max. erőssége 0,1 A
35HU
A mélysugárzó egyszerű csatlakoztatása
Kábelek csatlakoztatása
Ha átjátszóegység nélküli motoros antenna van
a járműben, és a mellékelt tápkábellel 
csatlakoztatja a készüléket, az antenna megsérülhet.
A mélysugárzó erősítő nélkül is használható,
ha az egyik hátsó hangszóró aljzatához
csatlakoztatja.
Első hangszóró
 A jármű hangszóróinak csatlakozói felé
Mélysugárzó
1
2
3
4
5
6
7
8
Hátsó hangszóró
(jobb oldali)
Első hangszóró
(jobb oldali)
Első hangszóró
(bal oldali)
Hátsó hangszóró
(bal oldali)

Lila

Lila/fekete
csíkozású

Szürke
Megjegyzések
 Ehhez a konfigurációhoz elő kell készíteni a hátsó
hangszóró kábeleit.
 Ilyen szituációban 4–8 ohmos, illetve – a sérülések
elkerülése érdekében – megfelelő teljesítménykezelési
kapacitással rendelkező mélysugárzót kell használni.

Szürke/fekete
csíkozású
A memória tápellátása

Fehér

Fehér/fekete
csíkozású

Zöld

Zöld/fekete
csíkozású
 A jármű tápcsatlakozója felé
Ha a sárga tápkábel csatlakoztatva van, a memória
áramkörei folyamatos áramellátást kapnak akkor is,
ha a gyújtás ki van kapcsolva.
Hangszórók csatlakoztatása
 A hangszórók csatlakoztatása előtt kapcsolja
ki a készüléket.
 4–8 ohmos, illetve – a sérülések elkerülése
érdekében – megfelelő teljesítménykezelési
kapacitással rendelkező hangszórókat kell
használni.
A tápcsatlakozó diagramja
12
Folyamatos tápellátás
Sárga
13
Motoros antenna
és erősítővezérlő
csatlakozója (REMOUT)
Kék/fehér
csíkozású
14
Kapcsolható megvilágítás Narancs/fehér
tápcsatlakozója
csíkozású
15
Kapcsolható tápellátás
csatlakozója
Piros
16
Földkábel
Fekete
Ellenőrizze a jármű elektronikai eszközök
tápellátását biztosító csatlakozóját, és ügyeljen
az egyes kábelek/csatlakozók helyes
megfeleltetésére.
Elektronikus eszközök tápcsatlakozója
Szokásos elrendezés
36HU
Piros
Piros
Sárga
Sárga
12
Folyamatos tápellátás
Sárga
15
Kapcsolható tápellátás
csatlakozója
Piros
A piros és sárga vezetékek felcserélt
pozíciója esetén
Piros
Piros
Sárga
Sárga
12
Kapcsolható tápellátás
csatlakozója
Sárga
15
Folyamatos tápellátás
Piros
ACC állás nélküli gyújtókapcsolós járművek
esetén
Piros
Piros
Sárga
Sárga
A kábelek/csatlakozók megfeleltetése és
összekötése után csatlakoztassa a készüléket
a jármű tápcsatlakozójához. Ha a készülékkel
kapcsolatban felmerült problémájára vagy kérdésére
nem talál választ ebben az útmutatóban, kérje
a jármű forgalmazójának segítségét.
A mikrofon felszerelése
Figyelmeztetések
 Rendkívül veszélyes, ha a kábel a kormányoszlopra
vagy a sebességváltóra tekeredik. Fontos, hogy se
a kábel, se a többi alkatrész ne zavarja a vezetést.
 Légzsákkal és más erőelnyelő berendezéssel
szerelt jármű esetén a beszerelés előtt kérje
ki a készüléket értékesítő áruház vagy
a járműforgalmazó tanácsát.
Megjegyzés
A mindkét oldalán tapadó ragasztószalag  rögzítése
előtt tisztítsa meg, és száraz ruhával törölje át
a műszerfalat.
A vezetékes távirányító használata
1
A vezetékes távirányító használatát
a [SET STEERING] menüben található
[STR CONTROL] beállítás [PRESET] értékre
állításával engedélyezheti (20. oldal).
Beszerelés
A védőkeret és a tartókonzol levétele
A beszerelés megkezdése előtt vegye le
a tartókeretet  és a tartókonzolt  a készülékről.
1
A kihangosítós funkció használatához be kell
szerelni a beszélő hangjának rögzítésére alkalmas
mikrofont .
Fogja az ujjai közé a védőkeret  két
szélét, és húzza kifelé.


2
Kapocs (nem tartozék)
Kattanásig tolja be mindkét
kioldópálcát , és húzza lefelé
a tartókonzolt , majd húzza
felfelé a készüléket.





A kampónak befelé
kell néznie
37HU
A készülék beszerelése a műszerfalba
A szerelés előtt ellenőrizze, hogy a kallantyúk
a tartókonzol  mindkét oldalán 2 mm-re,
befelé hajlanak-e.
1
Helyezze a tartókeretet  a műszerfalba,
és hajtsa kifelé a kallantyúkat, hogy
szorosan illeszkedjen a konzol.
182 mm
53 mm

2
Kallantyú
Helyezze be a készüléket
a tartókonzolba , és helyezze
rá a védőkeretet .




Megjegyzések
 Ha a kallantyúk a konzol síkjában állnak vagy befelé
hajlanak, a készülék rögzítése nem lesz biztonságos,
és kicsúszhat a műszerfalból.
 Ellenőrizze, hogy a védőkeret  mind a négy
kallantyúja megfelelően illeszkedik-e a készülék
vájataiba.
Az előlap levétele és felhelyezése
Részletek: Az előlap levétele (6. oldal).
A készülék alaphelyzetbe állítása
Részletek: A készülék alaphelyzetbe állítása (7. oldal).
38HU
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréje esetén
Biztosíték (10 A)
ügyeljen rá, hogy az eredeti
biztosítékon feltüntetett
névleges áramerősséggel
azonos áramerősségű
biztosítékot használjon.
A biztosíték kioldása esetén
ellenőrizze a tápcsatlakozást, és cserélje ki
a biztosítékot. Ha a csere után az új biztosíték is
kiold, az a készülék hibájára utalhat. Ilyen esetben
forduljon a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä laite
vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia
ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Lisätietoja on
seuraavassa URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access the
following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja, kad
ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation declara
que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że to
urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na
sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Támogatási weboldal
Kérdéseivel érdemes felkeresnie az alábbi
támogatási weboldalt, ahol a legfrissebb
támogatási információkat is megtalálja:
http://www.sony.eu/support
Ne feledje regisztrálni a készülékét weblapunkon:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
Download PDF