Sony | MEX-N4200BT | Sony MEX-N4200BT CD-lejátszós vevőkészülék BLUETOOTH® vezeték nélküli technológiával Használati útmutató

4-597-143-21(1) (HU)
Bluetooth®
hangrendszer
A kijelző bemutató (DEMO) módjának
kikapcsolása: 20. oldal.
Csatlakoztatási és beszerelési tudnivalók: 35. oldal.
MEX-N5200BT/MEX-N4200BT
Kezelési útmutató
HU
A készüléket biztonsági okokból a jármű
műszerfalára kell szerelni, mivel hátlapja
a használat során felforrósodik.
Részletek: Csatlakoztatás és beszerelés
(35. oldal).
Gyártó ország: Thaiföld
A lézerdióda jellemzői
 Fénykibocsátás időtartama: Folyamatos
 Lézerkimenet: 53,3 μW alatt
(A kimenet az optikai jelfogó egységre
szerelt, 7 mm-es blendével rendelkező
objektív lencséjének felszínétől 200 mm-es
távolságra mért érték.)
Az áramellátási követelmények az egység
alján elhelyezett adattáblán vannak
feltüntetve.
A Sony Corporation kijelenti, hogy
a készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és releváns
rendelkezéseinek.
Részletes tájékoztatás:
http://www.compliance.sony.de/
Megjegyzés a vásárlók számára:
A következő információk csak az
európai uniós irányelveket alkalmazó
országokban értékesített készülékekre
érvényesek.
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
EU-s jogszabályok szerinti képviselet:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgium
2HU
Elhasznált elemek és
elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként
való eltávolítása (az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy
annak csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy a terméket és az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként. Egyes elemeken
ez a jelzés vegyjellel együtt van feltüntetve.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több
mint 0,0005% higanyt vagy több mint
0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált termékek és elemek
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség helytelen
hulladékkezelésből eredő károsodását.
Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében is.
Ha biztonsági, hatékonysági vagy
adatmegőrzési okok miatt állandó kapcsolat
szükséges a beépített elemekkel, az elemek
eltávolítását szakemberre kell bízni.
Az elemek, illetve és az elektromos és
elektronikus készülékek szakszerű
hulladékkezelést igényelnek. Kérjük, ennek
biztosításához hasznos élettartamuk végén
adja le őket a megfelelő hulladékgyűjtő
ponton vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó
szakaszt. Újrahasznosításukhoz, kérjük, erre
tervezett gyűjtőhelyen adja le az elemeket.
A termék és az elemek selejtezéséről és
újrahasznosításáról a lakóhelye szerinti
illetékes intézménytől, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatótól, illetve
a terméket árusító üzlettől kaphat
tájékoztatást.
Figyelmeztetés ACC állás nélküli
gyújtáskapcsolóval rendelkező
járművekhez
Fontos, hogy be legyen kapcsolva az
AUTO OFF funkció (20. oldal). Ekkor
a készülék a kikapcsolása után az
e funkcióban beállított idő elteltével
automatikusan teljesen kikapcsolt
állapotba lép, hogy ne merítse az
akkumulátort. Ha nem kapcsolja be
az AUTO OFF funkciót, akkor a gyújtás
lekapcsolása után mindig be kell nyomni
és nyomva kell tartani az OFF gombot,
amíg a kijelző ki nem kapcsol.
Nyilatkozat a harmadik felek által kínált
szolgáltatásokról
A harmadik felek által kínált szolgáltatásokat
előzetes bejelentés nélkül módosíthatják,
felfüggeszthetik, illetve megszüntethetik.
A Sony nem vállal felelősséget az ilyen
szituációkért.
Fontos tudnivaló
Figyelem!
A SONY SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ
FELELŐSSÉ A TERMÉK – A TERMÉKET
ALKOTÓ HARDVEREK ÉS SZOFTVEREK –
HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VÉLETLEN,
KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES VAGY
MÁSFÉLE KÁRÉRT, ÍGY – TÖBBEK KÖZÖTT –
NYERESÉG VAGY BEVÉTEL ELMARADÁSÁÉRT,
ADATVESZTÉSÉRT, A TERMÉK VAGY
BÁRMELY HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ
BERENDEZÉS HASZNÁLATI JOGÁNAK
ELVESZTÉSÉÉRT, ÜZEMSZÜNETÉRT, ILLETVE
A VÁSÁRLÓ IDŐVESZTESÉGÉÉRT.
Kedves Vásárlónk! Tájékoztatjuk, hogy
a termékben rádióadó is található.
Az UNECE 10-es számú rendelete
értelmében a gépjárműgyártók saját
feltételeket támaszthatnak a rádióadók
gépjárművekbe szerelésével szemben.
Kérjük, hogy a termék beszerelése előtt
tájékozódjon erről a jármű üzemeltetési
kézikönyvében, a jármű gyártójánál vagy
értékesítőjénél.
Segélyhívások
Ez az autós BLUETOOTH-kihangosító és
a hozzá csatlakozó elektronikus készülék
rádiójelekkel, mobilhálózati jelekkel és
vezetékes hálózati jelekkel, továbbá
a felhasználó által befolyásolt módon
üzemel, amelyek együttesen nem tudják
garantálni, hogy minden körülmények
között lehetőség van a kommunikációra.
Ebből kifolyólag nem szabad kizárólag
egyetlen elektronikus készülékre
hagyatkozni a legszükségesebb
kommunikáció – például segélyhívások –
céljára.
BLUETOOTH-kommunikáció
 A BLUETOOTH-készülékek által kibocsátott
mikrohullámok zavarhatják az elektronikus
egészségügyi és gyógyászati készülékek
működését. A balesetek és problémák
megelőzése érdekében az alábbi helyeken
és szituációkban minden BLUETOOTHeszközt ki kell kapcsolni:
– kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, és minden olyan egyéb
helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek
jelen; illetve
– automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében.
 A készülék a BLUETOOTH szabványban
rögzített biztonsági előírásoknak
megfelelve biztosít biztonságos
BLUETOOTH-kapcsolatot, ez a szintű
biztonság azonban nem biztos,
hogy minden esetben elégséges.
A BLUETOOTH-kapcsolatokon keresztüli
kommunikációban mindig legyen
körültekintő.
 A gyártó nem vállal felelősséget
a BLUETOOTH-kapcsolatokon keresztül
kiszivárgó információkból eredő károkért.
Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült
kérdésére nem talál választ ebben az
útmutatóban, a á legközelebbi Sonymárkaképviselet készséggel áll
rendelkezésére.
3HU
További információk
Tartalomjegyzék
A készülék részei és kezelőszervei . . . . . . . 5
Kezdeti lépések
Az előlap levétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A készülék alaphelyzetbe állítása . . . . . . . . 7
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BLUETOOTH-eszközök előkészítése . . . . . . 7
USB-eszköz csatlakoztatása. . . . . . . . . . . . 10
Más hordozható zenelejátszó
csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rádióhallgatás
Rádióhallgatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Az RDS rendszer használata . . . . . . . . . . . . 11
Lejátszás
Lemez lejátszása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszás USB-eszközről. . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszás BLUETOOTH-eszközről . . . . . . . .
Számok keresése és lejátszása . . . . . . . . .
13
13
14
14
Telefonálás kihangosítón
keresztül (csak BLUETOOTHkapcsolat esetén)
Hívásfogadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hívás kezdeményezése . . . . . . . . . . . . . . . 15
Telefonálás közben elérhető funkciók . . . 17
Hasznos funkciók
A SongPal alkalmazás iPhone-hoz és
androidos okostelefonokhoz. . . . . . . . 17
A Siri Eyes Free használata. . . . . . . . . . . . . 19
Beállítások
Kilépés a bemutató módból . . . . . . . . . . .
Beállítások megadása . . . . . . . . . . . . . . . .
Általános beállítások (GENERAL) . . . . . . . .
Hangbeállítások (SOUND) . . . . . . . . . . . . .
Kijelzőbeállítások (DISPLAY) . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-beállítás (BLUETOOTH) . . . . .
SongPal-beállítások (SONGPAL) . . . . . . . .
4HU
20
20
20
21
22
23
23
A firmware frissítése . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Üzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
25
26
29
33
Csatlakoztatás és beszerelés
Figyelmeztetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szerelési alkatrészek . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakozások (MEX-N5200BT típusú
készülék esetén). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakozások (MEX-N4200BT típusú
készülék esetén). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beszerelés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
36
37
40
A készülék részei és kezelőszervei
Főegység
 Előlap kioldógombja
 Lemeznyílás
 SRC (jelforrásváltó)
A készülék bekapcsolása.
Váltás a jelforrások között.
 Kijelző (ablak)
OFF
1 másodpercnyi nyomva tartás után
leáll a jelforrás jeleinek fogadása,
és megjelenik az óra.
2 másodpercnyi nyomva tartás után
kikapcsol a készülék és a kijelző is.
 Vezérlőtárcsa
A tárcsa forgatásával szabályozható
a hangerő.

/ (előző/következő)
/ (visszatekerés/előretekerés)
  (lemez kiadása)
 PTY (program type)
A programtípus kiválasztása az
RDS-adatok alapján.
PUSH ENTER
Belépés a kijelölt menüpontba.
Nyomja meg a SRC gombot, majd
forgassa el és nyomja meg a forrás
kiválasztásához (2 másodperces
időkorlát).
MENU
A beállítási menü megnyitása.
VOICE (16., 18., 19. oldal)
Ha 2 másodpercnél tovább nyomva
tartja, akkor bekapcsolja a hangos
tárcsázást, a hangfelismerést (csak
Android™-okostelefonok esetén) vagy
a Siri funkciót (csak iPhone-ok esetén).
N szimbólum
BLUETOOTH-kapcsolat létrehozása
androidos okostelefon hozzáérintésével.
/
(SEEK –/+)
Rádióállomások automatikus
behangolása. A gomb nyomva tartásával
kezdeményezhető a kézi hangolás.
(tallózás) (14. oldal)
Belépés a tallózófunkcióba lejátszás
közben.
(Nem használható, amikor egy USBeszköz Android módban, illetve egy
iPod csatlakoztatva van.)

CALL
Belépés a telefonhívási menübe.
Hívás fogadása/befejezése.
2 másodpercnyi nyomva tartással
váltható a BLUETOOTH-jel.

(vissza)
Visszatérés az előzőleg kijelzett
képernyőre.
MODE (7., 11., 17. oldal)
5HU
 Távvezérlő jelének vevőegysége
 Számgombok (1–6)
Váltás a beprogramozott
rádióállomásokra. A kívánt állomás
a megfelelő programhely gombjának
nyomva tartásával programozható be.
ALBUM /
Album átugrása zenelejátszó esetén.
A gomb nyomva tartásával gyorsan
átugorható több album is.
(Nem használható, amikor egy USBeszköz Android módban, illetve egy
iPod csatlakoztatva van.)
Kezdeti lépések
Az előlap levétele
A lopások megelőzése érdekében levehető
az egység előlapja.
1
Az OFF  gombot nyomva tartva
kapcsolja ki a készüléket, majd
nyomja meg az előlapi panel 
kioldógombját, és saját maga felé
húzva vegye le az előlapot.
(ismétlés)
(Nem használható, amikor egy
USB-eszköz Android módban
csatlakoztatva van.)
(véletlen sorrend)
(Nem használható, amikor egy
USB-eszköz Android módban
csatlakoztatva van.)
MIC (17. oldal)
 (lejátszás/szünet)
 EXTRA BASS
A basszushangok erősítése a hangerővel
szinkronban. Az EXTRA BASS beállítás
módosításához nyomja meg a következő
gombokat: [1], [2], [OFF].
 AUX bemeneti aljzat
 DSPL (display)
A kijelzőn megjelenített információk
körének módosítása.
SCRL (görgetés)
Nyomva tartásával görgethető a kijelzőn
megjelenített szöveg.
 USB-port
6HU
Figyelmeztető hangjelzés
Ha a gyújtáskapcsoló OFF állásba
fordításakor nincs levéve az előlap, pár
másodperces figyelmeztető hangjelzés
hallható. A hangjelzés csak akkor szólal
meg, ha a készülék a beépített erősítőt
használja.
Gyári számok
Ellenőrizze, hogy az egység alján és az
előlap hátoldalán feltüntetett gyári számok
azonosak-e. Eltérő gyári számok esetén
a BLUETOOTH-készülékek párosítása,
valamint az NFC-technológiás csatlakozás
és leválasztás is sikertelen lesz.
Az előlap felhelyezése
A készülék alaphelyzetbe
állítása
A készülék első bekapcsolása előtt, a jármű
akkumulátorának cseréje után, illetve
a csatlakozások cseréjét követően
alaphelyzetbe kell állítani a készüléket.
1
Az óra beállítása
1
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát
a [SET CLOCK-ADJ] beállításhoz,
és nyomja meg a tárcsát.
Tartsa nyomva a DSPL és a
(vissza)/MODE gombot legalább
2 másodpercig.
Megjegyzés
Ekkor villogni kezd az órák száma.
3
A készülék alaphelyzetbe állítása törli az óra
beállításait, valamint a tárolt tartalmak és
információk egy részét.
A terület/régió beállítása
A készülék alaphelyzetbe állítását követően
megjelenik a terület/régió beállítása.
1
Nyomja meg az ENTER gombot,
miközben a [SET AREA] felirat látható.
Megjelenik a jelenleg beállított terület/
régió.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a [EUROPE]
vagy [RUSSIA] beállításhoz,
és nyomja meg.
3
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [YES] vagy [NO] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Ha a beállítási terület/régió megváltozik,
a készülék alaphelyzetbe áll, majd az
óra látható.
Ez a beállítás az általános beállítások
menüjében konfigurálható (20. oldal).
Forgassa a vezérlőtárcsát a pontos
időnek megfelelő óra- és percértékre.
A digitális kijelzés léptetéséhez nyomja
meg a / (SEEK –/+) gombot.
4
A perc értékének beállítása után
nyomja meg a MENU gombot.
Ezzel befejeződött a beállítás, és elindul
az óra.
Az óra megjelenítése
Nyomja meg a DSPL gombot.
BLUETOOTH-eszközök
előkészítése
Okostelefonok, mobiltelefonok és
zenelejátszók csatlakoztatásával az eszköz
típusától függően zenét is hallgathat, illetve
kihangosítón keresztül is telefonálhat.
(Az ilyen készülékekre – ellenkező értelmű
utalás hiányában – együttesen BLUETOOTHeszközökként hivatkozunk.) A csatlakozási
mód részletes ismertetése az érintett
készülék kezelési útmutatójában található.
A készülékek csatlakoztatása előtt
csökkentse le az egység hangerejét,
mert váratlanul hangos lehet.
7HU
Okostelefon csatlakoztatása egy
érintéssel (NFC-funkció)
Ha egy NFC*-kompatibilis okostelefonnal
megérinti az egység vezérlőtárcsáját,
akkor az egység és az okostelefon között
automatikusan megtörténik a párosítás
és a csatlakozás.
* Az NFC (Near Field Communication) technológia
lehetővé teszi a különböző eszközök, például
mobiltelefonok és chipes címkék (IC-címkék)
közötti, kis hatótávolságú, vezeték nélküli
kommunikációt. Az NFC-funkció leegyszerűsíti az
adatátvitelt, mivel csak egymáshoz kell érinteni
a csatlakoztatni kívánt készülékeket az
N szimbólumuknál vagy a megjelölt egyéb
helyeken.
A 4.0-s vagy korábbi Android-rendszereket
futtató okostelefonokra külön le kell tölteni
a Google Play™ áruházban elérhető NFC
Easy Connect alkalmazást. Előfordulhat,
hogy az alkalmazás egyes országokban/
térségekben nem tölthető le.
1
Aktiválja az okostelefon NFCfunkcióját.
Ennek módjáról az okostelefonhoz kapott
használati útmutatóban tájékozódhat.
2
BLUETOOTH-eszköz párosítása
és csatlakoztatása
A BLUETOOTH-eszközök első csatlakoztatása
előtt kölcsönös regisztrációra („párosításra”)
van szükség a készülékek között.
A párosítást követően a készülék és
a másik eszköz fel fogja ismerni egymást.
Ez az egység két BLUETOOTH-eszközt
(két mobiltelefont vagy egy mobiltelefont
és egy audioeszközt) tud összekötni.
1
Helyezze a BLUETOOTH-eszközt az
egység 1 méteres körzetén belülre.
2
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [BLUETOOTH] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
3
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [SET PAIRING] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
4
A vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki a [SET DEVICE 1]* vagy
a [SET DEVICE 2]* lehetőséget,
majd nyomja meg a tárcsát.
Érintse az okostelefont a rajta lévő
N szimbólumnál az egység
N szimbólumához.
A párosítási módot a
jelzi.
ikon villogása
* A [SET DEVICE 1] vagy [SET DEVICE 2]
a párosítás után a párosított eszköz nevére
fog változni.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a készülék kijelzőjén a
ikon.
Csatlakozás bontása egyetlen
érintéssel
Érintse ismét az okostelefont az
N szimbólumnál az egység
N szimbólumához.
Megjegyzések
• Csatlakoztatás közben úgy tartsa az okostelefont,
hogy nehogy megkarcolja valamelyik készüléket.
• Ha egység már csatlakoztatva van két NFCkompatibilis eszközhöz, akkor az egyérintéses
csatlakoztatás nem működik. Ilyen esetben
előbb válassza le az egyik eszközt, és utána
csatlakoztassa a másik eszközt.
8HU
5
Kezdeményezzen párosítási
műveletet a BLUETOOTH-eszközön,
hogy észlelhesse az egységet.
6
A BLUETOOTH-készülék kijelzőjén
válassza a [MEX-XXXX]
(a megvásárolt típus neve)
nevű eszközt.
Ha nem jelenik meg a készülék, ismételje
meg az eljárást a 2. lépéstől.
7
Ha a BLUETOOTH-eszköz jelszót* kér,
írja be a [0000] értéket.
* A jelszót egyes eszközök kulcsnak, kódnak,
PIN-kódnak, passcode-nak, PIN-nek vagy
passwordnek is nevezhetik.
Jelszókérés
[0000]
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [SET BT SIGNL] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Ellenőrizze, hogy világít-e a
ikon.
3
Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót
a BLUETOOTH-készüléken.
4
A BLUETOOTH-készüléken
kezdeményezze a csatlakozást
az egységhez.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a
vagy a
ikon.
Sikeres párosítás esetén a
ikon
villogásról folyamatos világításra vált.
8
A kijelző ikonjai:
A BLUETOOTH-kapcsolat
létrehozásához válassza ki az
egységet a BLUETOOTH-készüléken.
Az ikon akkor világít, ha a HFP
(kihangosító) profil
engedélyezésével lehetővé vált
a kihangosítási funkció használata.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a
vagy a
ikon.
A2DP protokollt támogató
zenelejátszó készülék
elérhetőségének jelzése.
Megjegyzés
Ha folyamatban van a csatlakozás egy BLUETOOTHkészülékhez, más eszközök nem észlelik az
egységet. Az észlelés engedélyezéséhez lépjen be
a párosítási üzemmódba, és utána kezdeményezze
az egység keresését a másik készüléken.
Lejátszás indítása
Részletek: Lejátszás BLUETOOTH-eszközről
(14. oldal).
A párosított eszköz lecsatlakoztatása
Ha az egység és a BLUETOOTH-eszköz
párosítása után szeretné leválasztani az
eszközt, hajtsa végre a 2–4. lépéseket.
Csatlakozás a legutóbb csatlakoztatott
eszközhöz a készülékről
Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót
a BLUETOOTH-készüléken.
A hangeszköz csatlakoztatásához az
SRC gomb megnyomásával válassza
a [BT AUDIO] lehetőséget, majd nyomja
meg a  (lejátszás/szünet) gombot.
A mobiltelefonhoz való csatlakozáshoz
nyomja meg a CALL gombot.
Megjegyzés
Csatlakozás párosított
BLUETOOTH-készülékhez
A párosított eszközt használat előtt
csatlakoztatni kell a készülékhez. Egyes
párosított eszközök automatikusan
csatlakoznak.
BLUETOOTH-on keresztüli zenelejátszás közben
a készülék nem tud mobiltelefonos csatlakozást
kezdeményezni. Ilyenkor a mobiltelefonról kell
kezdeményezni a csatlakozást.
Tipp
Bekapcsolt BLUETOOTH funkció esetén: a jármű
gyújtásának bekapcsolásakor az egység
automatikusan csatlakozik a legutóbb
csatlakoztatott mobiltelefonhoz.
Mikrofon felszerelése
Részletek: A mikrofon beszerelése
(csak MEX-N5200BT típusú készülék esetén)
(39. oldal).
1
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [BLUETOOTH] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
9HU
iPhone-ok és iPodok
csatlakoztatása (automatikus
BLUETOOTH-párosítás)
Ha egy 5-ös vagy újabb verziójú iOS-t futtató
iPhone-t vagy iPodot csatlakoztat az egység
USB-portjához, automatikusan lezajlik a két
készülék közötti párosítás.
Az automatikus BLUETOOTH-párosítás
engedélyezéséhez [ON] állapotba kell
kapcsolni a [BLUETOOTH] funkció [SET
AUTOPAIR] beállítását (23. oldal).
Más hordozható
zenelejátszó csatlakoztatása
1
Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót
az iPhone-on vagy iPodon.
1
Kapcsolja ki a hordozható
zenelejátszót.
2
Csatlakoztassa az iPhone-t vagy
iPodot az USB-porthoz.
2
3
Csökkentse le a készülék hangerejét.
Csatlakoztassa a hordozható
zenelejátszót a készülék AUX feliratú,
sztereó mini jack típusú aljzatához
egy megfelelő kábellel (a kábel nem
tartozék).*
* Fontos, hogy egyenes csatlakozóval szerelt
kábelt használjon.
Sikeres csatlakozás esetén világítani kezd
a készülék kijelzőjén a
ikon.
Megjegyzések
• Ha az egységnek élő kapcsolata van két
BLUETOOTH-eszközzel, akkor az automatikus
BLUETOOTH-párosítási funkció nem működik.
Ilyen esetben előbb válassza le az egyik eszközt,
és utána csatlakoztassa az iPhone-t vagy iPodot.
• Ha nem jön létre automatikusan a BLUETOOTHpárosítás, olvassa el a következő részt:
BLUETOOTH-eszközök előkészítése (7. oldal).
USB-eszköz csatlakoztatása
1
2
Csökkentse le a készülék hangerejét.
Csatlakoztassa a készülékhez az USBeszközt.
Az iPodok és iPhone-ok
csatlakoztatásához az iPodhoz készült
USB-kábelt kell használni (nem tartozék).
10HU
4
Válassza ki az [AUX] jelforrást az SRC
gombbal.
Csatlakoztatott készülék hangerejének
beállítása más jelforrások
hangerejéhez
Kezdjen el mérsékelt hangerőn zenét
lejátszani a hordozható zenelejátszón, és az
autós médialejátszón állítsa be a szokásos
hangerőt.
Nyomja meg a MENU gombot, és válassza
a [SOUND]  [SET AUX VOL] lehetőségeket
(22. oldal).
Kézi beprogramozás
Rádióhallgatás
1
Rádióhallgatás
A rádióhallgatáshoz a [TUNER] jelforrásra kell
váltania az SRC gombbal.
Rádióállomások automatikus
tárolása (BTM)
1
A MODE gombbal váltson a kívánt
frekvenciasávra (FM1, FM2, FM3, MW
vagy LW).
2
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
3
Forgassa el a vezérlőtárcsát
a [SET BTM] parancsig, majd
nyomja meg.
Az egység a rádióállomásokat
frekvenciájuk szerinti növekvő
sorrendben programozza be
a számgombokra.
Hangolás
1
2
A MODE gombbal váltson a kívánt
frekvenciasávra (FM1, FM2, FM3, MW
vagy LW).
Váltás beprogramozott
rádióállomásra
1
Automatikus hangolás
Nyomja meg a / (SEEK –/+)
gombot.
A keresés az első adó megtalálásakor
leáll.
Váltson a megfelelő frekvenciasávra,
és nyomja meg az 1–6 számgombok
valamelyikét.
Az RDS rendszer használata
Az AF (alternatív frekvenciák) és
a TA (közlekedési hírek) funkció
beállítása
Az AF funkció folyamatosan újrahangolja
a készüléket, hogy mindig a legnagyobb
jelerősségű frekvencián foghassa az adott
rádióállomás adását, míg a TA funkció
aktuális közlekedési hírekkel vagy
közlekedési programokkal (TP) szolgál,
ha vehetők ilyenek.
1
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [SETAF/TA] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a [SET AFON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON]
vagy [SET AF/TA-OFF] lehetőség
kiválasztásához, és nyomja meg
a tárcsát.
Hangolja be a kívánt rádiót.
Kézi hangolás
Tartsa nyomva a / (SEEK –/+)
gombot, amíg nagyjából meg nem találja
a frekvenciát. Ezt követően a /
(SEEK –/+) gomb nyomogatásával
végezheti el a finomhangolást
a frekvencia pontos beállításához.
Ha szeretné az 1–6 számgombok
valamelyikére beprogramozni az
éppen hallgatott rádióállomást,
tartsa nyomva az adott gombot
a [MEM] felirat megjelenéséig.
11HU
RDS-adók beprogramozása az AF és
a TA funkció beállításával együtt
Az RDS-adók az AF és a TA funkció
beállításával együtt programozhatók be.
Állítsa be az AF és a TA funkció kívánt
beállítását, és programozza be
a rádióállomásokat a BTM funkcióval vagy
a manuális beprogramozási lehetőséggel.
A kézi beállítási funkcióval nem csak RDSadókat programozhat be.
Programtípusok kiválasztása
(PTY funkció)
1
FM-vétel közben nyomja meg
a PTY gombot.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
programtípusra, azután nyomja
meg a tárcsát.
A készülék elkezdi az adott típusú
programot sugárzó rádióállomások
keresését.
Vészhelyzeti közlemények vétele
Ha az AF vagy a TA funkció be van
kapcsolva, és a készülék vészhelyzeti
közleményt észlel, automatikusan
megszakítja az éppen aktív jelforráson
keresztüli lejátszást.
Hangerő módosítása közlekedési hírek
hallgatása közben
A készülék eltárolja a memóriájában
a közlekedési hírek alatt beállított hangerőt,
így a jövőbeli hírek ezen a hangerőn fognak
megszólalni.
Maradás adott regionális programnál
(REGIONAL)
Ha az AF és a REGIONAL funkció is be van
kapcsolva, a készülék nem fog másik,
erősebb jelet sugárzó regionális állomásra
váltani. Ha elhagyja a regionális
rádióállomás vételi körzetét, a rádió FM
frekvenciasávjára váltva válassza
a [GENERAL] menü [SET REG-OFF] beállítását
(21. oldal).
Ez a funkció az Egyesült Királyság területén
és néhány más térségben nem használható.
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyság területén)
A funkció lehetővé teszi, hogy akkor is másik
helyi adóra váltson, ha nincs beprogramozva
semelyik számgombra.
Az FM frekvenciasávra váltva nyomja meg
azt a számgombot, amelyikre
beprogramozta a helyi adót. Ezt követően,
5 másodpercen belül nyomja meg ismét
ugyanezt a gombot. Ismételje az előző
lépést addig, amíg át nem vált a készülék
a helyi adóra.
12HU
Programtípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (politikai elemzések),
INFO (tájékoztatás), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (színművek és hangjátékok),
CULTURE (kultúra), SCIENCE (tudomány),
VARIED (vegyes), POP M (popzene), ROCK M
(rockzene), EASY M (slágerek), LIGHT M
(klasszikus zene), CLASSICS (komolyzene,
OTHER M (egyéb zene), WEATHER (időjárás),
FINANCE (pénzügyek), CHILDREN
(gyerekműsorok), SOCIAL A (közügyek),
RELIGION (vallás), PHONE IN (betelefonálós),
TRAVEL (utazás), LEISURE (szabadidő), JAZZ
(dzsessz), COUNTRY (countryzene), NATION M
(hazai népzene), OLDIES (örökzöldek), FOLK M
(folkzene), DOCUMENT (riportok,
dokumentarista műsorok)
A pontos idő vételének
(CT funkció) beállítása
Az RDS-adásokban lévő CT-adat alkalmas
a pontos idő beállítására.
1
Ehhez a [SET CT-ON] lehetőséget kell
választani a [SET GENERAL] menüben
(21. oldal).
Megjegyzések
Lejátszás
Lemez lejátszása
1
Helyezze be a lemezt a nyílásba,
a címkéjével felfelé.
Automatikusan elindul a lejátszás.
Lejátszás USB-eszközről
Ebben az útmutatóban az „iPod” kifejezés
ellenkező értelmű utalás hiányában
általánosságban vonatkozik az iPodok
és iPhone-ok iPod-funkcióira.
• A különböző USB-s készülékek kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
• Azok az okostelefonok, amelyekre az Android
operációs rendszer 4.1-es vagy újabb verzióját
telepítették, támogatják az Android Open
Accessory 2.0-t (AOA 2.0). Azonban előfordulhat,
hogy néhány okostelefon nem támogatja teljes
mértékben az AOA 2.0-t annak ellenére, hogy
az Android operációs rendszer 4.1-es vagy újabb
verzióját futtatja.
Androidos okostelefonja kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat.
• Nem támogatott az alábbi jellemzőkkel
rendelkező fájlok lejátszása.
MP3/WMA/FLAC:
– Szerzői jogvédelemmel ellátott fájlok
– Digitális jogkezelési (DRM) technológiával
védett fájlok
– Többcsatornás hangfájlok
MP3/WMA:
– Veszteség nélküli tömörítéssel készült fájlok
A kapcsolat létrehozása előtt válassza ki az
USB módot (Android mód vagy MSC/MTP
mód) az USB-eszköztől függően (21. oldal).
1
Elindul a lejátszás.
Ha már csatlakoztatva van az eszköz,
a lejátszás indításához az SRC gombbal
válassza az [USB] – illetve iPod esetén az
[IPD] – jelforrást.
Az egyes iPodok kompatibilitásáról
a készülék hátlapján feltüntetett támogatási
weboldalon tájékozódhat. Lásd még:
Kompatibilis iPodok (25. oldal).
Azok az AOA (Android Open Accessory) 2.0,
MSC (Mass Storage Class) és MTP (Media
Transfer Protocol) típusú USB-eszközök*
használhatók, amelyek kompatibilisek az
USB szabvánnyal. Az USB-eszköztől függően
a készüléken ki lehet választani az Android
módot vagy az MSC/MTP módot.
Egyes digitális médialejátszók vagy
androidos okostelefonok az MTP mód
beállítását igényelhetik.
* pl. egy USB flash meghajtó, digitális médialejátszó
vagy egy androidos okostelefon
Csatlakoztasson USB-eszközt az USBporthoz (10. oldal).
2
Állítsa be a hangerőt az autós
médialejátszón.
Lejátszás leállítása
Tartsa nyomva az OFF gombot
1 másodpercig.
Csatlakoztatott készülék eltávolítása
Állítsa le a lejátszást, és húzza ki a készülék
csatlakozóját.
Figyelmeztetés iPhone esetén
Ha USB-n keresztül csatlakoztatja az iPhonet, a telefonos beszélgetések hangerejét az
iPhone vezérli, nem az autós médialejátszó.
Ügyeljen rá, hogy telefonálás közben ne
növelje az autós médialejátszón a hangerőt,
mert a hívás végén hirtelen erős hanghatás
léphet fel.
13HU
Lejátszás BLUETOOTHeszközről
Csak a BLUETOOTH A2DP profilt támogató
csatlakoztatott eszközökön lévő zenék
játszhatók le.
Számok keresése és
lejátszása
Végtelenített és véletlen
sorrendű lejátszás
Nem használható, amikor egy USB-eszköz
Android módban csatlakoztatva van.
1
1
Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot
a zenelejátszóval (7. oldal).
Az audioeszköz kiválasztásához nyomja
meg a MENU gombot, majd válassza
a [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(23. oldal) lehetőséget.
2
Az SRC gombbal válassza ki
a [BT AUDIO] jelforrást.
3
4
Indítsa el a lejátszást a zenelejátszón.
Állítsa be a hangerőt az autós
médialejátszón.
Megjegyzések
• A zenelejátszótól függően lehet, hogy bizonyos
információk – például a szám címe, sorszáma,
hossza, illetve a lejátszás állapota – nem jelennek
meg a készüléken.
• Ha az autós médialejátszón jelforrást vált,
a csatlakoztatott zenelejátszón még nem áll le
a lejátszás.
• Ha a BLUETOOTH funkción keresztül fut a SongPal
alkalmazás, a [BT AUDIO] felirat nem jelenik meg
a kijelzőn.
A lejátszási mód váltása után lehet,
hogy kis késéssel kezdődik a lejátszás.
A lejátszási módok köre a választott
jelforrástól függ.
Szám keresése cím alapján
(Quick-BrowZer™)
Nem használható, amikor egy USB-eszköz
Android módban, illetve ha iPod van
csatlakoztatva.
1
A keresési kategóriák listájának
megjelenítéséhez nyomja meg
a
(tallózás)* gombot CD-ről vagy
USB-ről való lejátszás közben.
A zeneszámok listájának megjelenése
után a
(vissza) gomb többszöri
megnyomásával jelenítheti meg a kívánt
keresési kategóriát.
BLUETOOTH-eszköz hangerejének
beállítása más jelforrások
hangerejéhez
Kezdjen el mérsékelt hangerőn zenét
lejátszani a BLUETOOTH-os zenelejátszón,
és az autós médialejátszón állítsa be
a szokásos hangerőt.
Nyomja meg a MENU gombot, és válassza
a [SOUND]  [SET BTA VOL] lehetőségeket
(22. oldal).
Lejátszás közben nyomja meg az
(ismétlés) vagy a
(véletlen
sorrend) gombot, amíg a kívánt
lejátszási módra nem vált.
* Ha egy USB-készülék tartalmának lejátszása
közben 2 másodpercnél valamivel tovább
nyomva tartja a
(tallózás) gombot, akkor
közvetlenül a kategórialista elejére térhet
vissza.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
kategóriához, és nyomja meg
a tárcsát.
3
A kívánt zeneszám megkereséséhez
ismételje meg a 2. lépést.
Elindul a lejátszás.
Kilépés a Quick-BrowZer™
üzemmódból
Nyomja meg a
14HU
(tallózás) gombot.
Keresés átugrással
(Ugrásos üzemmód)
Telefonálás kihangosítón
keresztül (csak BLUETOOTHkapcsolat esetén)
Nem használható, amikor egy USB-eszköz
Android módban, illetve ha iPod van
csatlakoztatva.
1
2
3
Nyomja meg a
(tallózás) gombot.
Nyomja meg a  (SEEK +) gombot.
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
elemhez.
A lista egyszerre az összes elem 10%ának megfelelő számú elemmel ugrik
arrébb.
4
Térjen vissza a Quick-BrowZer
üzemmódba az ENTER gomb
megnyomásával.
Ekkor megjelenik a kijelölt elem.
5
A kihangosítási funkció használatához előbb
csatlakoztatni kell a mobiltelefont az autós
médialejátszóhoz. Két mobiltelefont is
csatlakoztathat a készülékhez. Részletek:
BLUETOOTH-eszközök előkészítése (7. oldal).
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
elemig, és nyomja meg a tárcsát.
Hívásfogadás
1
Elindul a lejátszás.
Nyomja meg a CALL gombot, amikor
csörög a telefon.
Ezzel fel is vette a hívást.
Megjegyzés
A telefon csengőhangja és a beszélő fél hangja
csak az első hangszórókból hallható.
Hívás elutasítása
Tartsa nyomva az OFF gombot
1 másodpercig.
Hívás befejezése
Nyomja meg ismét a CALL gombot.
Hívás kezdeményezése
A PBAP profilt támogató mobiltelefonok
esetén a telefonkönyvből és a hívásnaplóból
is tárcsázhat.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva
a készülékhez, válassza ki az egyik telefont.
Hívás kezdeményezése
a telefonkönyvből
1
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva
a készülékhez, a vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki az egyik telefont,
majd nyomja meg a tárcsát.
15HU
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [PHONE BOOK] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát
a felhívandó fél monogramjához,
és nyomja meg a tárcsát.
4
5
Forgassa a vezérlőtárcsát
a felhívandó fél nevéhez, és nyomja
meg a tárcsát.
Forgassa a vezérlőtárcsát
a kiválasztott fél felhívandó
telefonszámához, és nyomja meg
a tárcsát.
Ezzel fel is vette a hívást.
3
Ezzel fel is vette a hívást.
* A digitális kijelzés léptetéséhez nyomja meg
a / (SEEK –/+) gombot.
Megjegyzés
A kijelzőn a [_] jel jelenik meg a [#] jel helyett.
Hívás kezdeményezése
újratárcsázással
1
Nyomja meg a CALL gombot.
2
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva
a készülékhez, a vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki az egyik telefont,
majd nyomja meg a tárcsát.
2
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [RECENT CALL] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva
a készülékhez, a vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki az egyik telefont,
majd nyomja meg a tárcsát.
Hívás kezdeményezése
a hívásnaplóból
1
Forgassa a vezérlőtárcsát a megfelelő
számjegyekhez a telefonszám
beírásához, majd az utolsó számjegy
után a [ ] (szóköz) állásba, és nyomja
meg az ENTER gombot.*
A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki a [REDIAL] lehetőséget, majd
nyomja meg a tárcsát.
Ezzel fel is vette a hívást.
Hívás kezdeményezése
hangparanccsal
Ekkor megjelenik a hívásnapló.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát
a felhívandó fél nevéhez vagy
telefonszámához, és nyomja meg
a tárcsát.
Hangparancsos hívást támogató
mobiltelefonok esetén hangparancsok
kimondásával is kezdeményezhet hívást.
1
Hívás kezdeményezése
tárcsázással
1
2
2
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva
a készülékhez, a vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki az egyik telefont,
majd nyomja meg a tárcsát.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [DIAL NUMBER] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Nyomja meg a CALL gombot.
Ha két mobiltelefon van csatlakoztatva
a készülékhez, a vezérlőtárcsa
forgatásával válassza ki az egyik telefont,
majd nyomja meg a tárcsát.
Ezzel fel is vette a hívást.
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [VOICE DIAL] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Másik lehetőség: nyomja meg és tartsa
nyomva a VOICE gombot 2 másodpercnél
hosszabb ideig.
3
Mondja ki hangosan
a mobiltelefonban tárolt
hangparancsot.
A telefon felismeri a hangparancsot,
és tárcsázni kezdi a másik felet.
Kilépés a hangparancsos üzemmódból
Nyomja meg a VOICE gombot.
16HU
Telefonálás közben elérhető
funkciók
Csengőhang hangerejének módosítása
A telefon csöngése közben a vezérlőtárcsa
forgatásával állíthat a csengetési hangerőn.
A másik fél hangjának erősítése vagy
halkítása
Beszélgetés közben a vezérlőtárcsa
forgatásával állíthat a csengetési hangerőn.
Mikrofon hangerejének módosítása
Nyomja meg a MIC gombot.
A kívánt hangerőt a [MIC-LOW] (halk),
[MIC-MID] (közepes) és [MIC-HI] (magas)
értékek közül választhatja ki.
Hasznos funkciók
A SongPal alkalmazás
iPhone-hoz és androidos
okostelefonokhoz
Mindenekelőtt le kell
töltenie a SongPal
alkalmazás legújabb
verzióját az App Storeból (iPhone esetén) vagy
a Google Play áruházból
(androidos okostelefonok
esetén).
Megjegyzések
Visszhang és zajszint csökkentése
(visszhangszűrő és zajszűrő mód)
Nyomja meg és tartsa nyomva a MIC
gombot.
A választható módok: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
A kihangosítás bekapcsolása és
kikapcsolása
Hívás közben a MODE gombbal adhatja át
a hívást a mobiltelefonról az autós
médialejátszóra, illetve fordítva.
Megjegyzés
Egyes mobiltelefonokon ez a művelet nem
hajtható végre.
• Fontos, hogy biztonsági
okokból mindig a helyi
közlekedési előírásoknak és jogszabályoknak
megfelelően használja az elektronikus
készülékeket, és vezetés közben ne használja
az alkalmazást.
• A SongPal alkalmazással iPhone-okról és
androidos okostelefonokról vezérelhetők
a Sony SongPal-kompatibilis zenelejátszói.
• A SongPal alkalmazással vezérelhető lehetőségek
a csatlakoztatott eszköztől függően eltérők.
• A SongPal használatáról az iPhone-ra vagy az
androidos okostelefonra vonatkozó ismertetőben
tájékozódhat.
• További információk a SongPalről:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
• A kompatibilis iPhone-/Androidokostelefontípusokról lásd az alábbi webhelyet.
iPhone esetében: nyissa meg az App Store
áruházat.
Androidos okostelefon esetében: nyissa meg
a Google Play áruházat.
SongPal-kapcsolat létesítése
1
Csatlakoztassa az iPhone-t vagy az
androidos okostelefont BLUETOOTHon keresztül (7. oldal).
Az audioeszköz kiválasztásához nyomja
meg a MENU gombot, majd válassza
a [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(23. oldal) lehetőséget.
2
Indítsa el a SongPal alkalmazást.
17HU
3
Nyomja meg a MENU gombot,
forgassa a vezérlőtárcsát
a [SONGPAL] parancshoz, és nyomja
meg a tárcsát.
4
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [CONNECT] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
A készülék elkezdi az iPhone-os vagy
androidos kapcsolat felépítését.
Az alkalmazás használatáról az iPhoneos vagy az androidos alkalmazás
súgójában tájékozódhat.
Különböző információk
felolvastatása a hangkalauzzal
(csak androidos okostelefonok
esetén)
A kalauz automatikusan felolvassa az autó
hangszóróin keresztül az új SMS-eket,
twitteres és facebookos üzeneteket, az
esedékes naptárbejegyzéseket stb.
Ha megjelenik a készülék száma
Ha megjelent a szám (például 123456),
válassza a [Yes] vagy [Igen] lehetőséget
az iPhone-on vagy az androidos
okostelefonon.
Kapcsolat bontása
1 Nyomja meg a MENU gombot, forgassa
a vezérlőtárcsát a [SONGPAL] parancshoz,
és nyomja meg a tárcsát.
2 A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [CONNECT] beállítást, majd nyomja meg
a tárcsát.
Jelforrás vagy lejátszóalkalmazás
kiválasztása
A jelforrás vagy a lejátszóalkalmazás az
iPhone-on vagy androidos okostelefonon
is kiválasztható.
A beállítási lehetőségekről az alkalmazás
súgójában olvashat.
Hangfelismerés aktiválása (csak
androidos okostelefonok esetén)
Az alkalmazásokat regisztrálásuk után
hangparancsokkal is vezérelheti.
A részletekről az alkalmazás súgójában
olvashat.
Hangfelismerés aktiválása
1 Tartsa nyomva a VOICE gombot
a hangfelismerés bekapcsolásához.
2 Mondja ki hangosan a kiadni szándékozott
A jelforrás választása
Nyomja meg az SRC gombot, akár többször
is, amíg a kívánt jelforráshoz nem ér. Ezzel
egyenértékű, ha csak egyszer nyomja meg
az SRC gombot, majd a vezérlőtárcsát
a kívánt jelforráshoz forgatja, végül
megnyomja az ENTER gombot.
hangparancsot, amikor az androidos
okostelefonon megjelenik a [Say Source
or App] felirat.
Jelforrások listájának megjelenítése
Nyomja meg a SRC gombot.
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy bizonyos esetekben nem
működik a hangfelismerés.
• A hangfelismerés működését akadályozhatja
a csatlakoztatott androidos okostelefon
teljesítménye.
• A funkciót olyan szituációkban ajánlott használni,
ahol a zaj – például a motorzaj – minimális szintű.
18HU
Válasz SMS-re (csak androidos
okostelefonok esetén)
A hangfelismerési funkcióval válaszolhat is
az SMS-ekre.
1
Ennek módjáról az iPhone használati
útmutatóban tájékozódhat.
2
1 Aktiválja a hangfelismerést, és mondja ki
a „Reply” parancsot.
A SongPal alkalmazásbeli képernyőn megjelenik
a diktálásnak megfelelő üzenetek listája.
3 Forgassa a kívánt üzenethez
a vezérlőtárcsát, és nyomja meg.
A telefon elküldi az SMS-t.
A hang és a kijelző beállításainak
módosítása
A hang és a kijelző beállításai iPhone-on
és androidos okostelefonon keresztül is
módosíthatók.
A beállítási lehetőségekről az alkalmazás
súgójában olvashat.
A Siri Eyes Free használata
A Siri Eyes Free lehetővé teszi, hogy
hangparancsokkal és diktálással vezérelje
iPhone-ját. A funkció használatához az
automatikus BLUETOOTH-párosítási
funkcióval kell csatlakoztatnia egymáshoz
az iPhone-t és az autós médialejátszót.
A funkcióhoz iPhone 4s vagy újabb típusú
készülék szükséges. Fontos, hogy az
iPhone-on az iOS legújabb verziója fusson.
A funkció használata előtt el kell végeznie
az iPhone és a készülék közötti BLUETOOTHregisztrációt és a kapcsolat konfigurálását.
Részletek: BLUETOOTH-eszközök
előkészítése (7. oldal). Az iPhone
kiválasztásához nyomja meg a MENU
gombot, majd válassza a [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (23. oldal) lehetőséget.
Nyomja meg és tartsa nyomva
a VOICE gombot 2 másodpercnél
hosszabb ideig.
Ekkor megjelenik a hangparancsok
képernyője.
A SongPal alkalmazásbeli képernyőn megjelenik
az üzenetmező.
2 Diktálja le az üzenetet.
Aktiválja az iPhone Siri funkcióját.
3
Az iPhone csipogása után beszéljen
a mikrofonba.
Az iPhone ismét csipog egyet, és a Siri
válaszolni kezd.
A Siri Eyes Free kikapcsolása
Nyomja meg a VOICE gombot.
Megjegyzések
• Bizonyos körülmények között előfordulhat,
hogy az iPhone nem ismeri fel a beszédet.
(Tipikusan ilyen helyzet, ha egy mozgó autóban
próbálkozik vele.)
• Ha az iPhone jele gyenge vagy szakadozik,
előfordulhat, hogy a Siri Eyes Free nem működik
tökéletesen, vagy megnő a válaszideje.
• Az iPhone üzemi körülményei is okozhatnak olyan
szituációt, amikor a Siri Eyes Free üzemképtelen,
vagy leáll.
• Ha az iPhone-on egy szám BLUETOOTHkapcsolaton keresztüli lejátszását kezdeményezi,
a lejátszás indulásával egy időben a Siri Eyes Free
automatikusan leáll, a készülék pedig
a BLUETOOTH jelforrásra vált.
• Ha lejátszás közben aktiválja a Siri Eyes Free
funkciót, a készülék akkor is átválthat
a BLUETOOTH jelforrásra, ha nem választott
lejátszandó számot.
• Ha USB-porton keresztül csatlakoztatja az
iPhone-t, előfordulhat, hogy a Siri Eyes Free
nem fog kifogástalanul működni, esetleg leáll.
• Az iPhone készülék USB-n keresztül történő
csatlakoztatása közben ne aktiválja a Sirit az
iPhone-on. Ilyenkor is előfordulhat, hogy
a Siri Eyes Free nem fog tökéletesen működni,
vagy leáll.
• Amíg a Siri Eyes Free aktív, a készülék nem ad
hangot a hangszórókra.
19HU
Általános beállítások
(GENERAL)
Beállítások
Kilépés a bemutató módból
A készülék a jelforrás kikapcsolása esetén
megjeleníti az órát és a bemutató kijelzőt.
Ez az üzemmód kikapcsolható.
1
Nyomja meg a MENU gombot,
a vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [GENERAL] beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
2
Forgassa el a vezérlőtárcsát
a [SET DEMO] parancsig, majd
nyomja meg.
3
A vezérlőtárcsát forgatva válassza
a [SET DEMO-OFF] beállítást, majd
nyomja meg a tárcsát.
Megtörtént a beállítás.
4
Nyomja meg kétszer a
gombot.
(vissza)
A kijelző visszatér a normál rádiós/
lejátszási módba.
Beállítások megadása
A beállítások az alábbi kategóriákban
adhatók meg:
általános beállítások (GENERAL),
hangbeállítások (SOUND), kijelző beállításai
(DISPLAY), BLUETOOTH-beállítások
(BLUETOOTH) és SongPal-beállítások
(SONGPAL).
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
kategóriához, és nyomja meg.
A beállítások és parancsok köre
a jelforrásoktól és az egyéb beállításoktól
függ.
3
Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
beállításhoz vagy értékhez, és
nyomja meg.
Visszatérés az előző kijelzéshez
Nyomja meg a
20HU
(vissza) gombot.
AREA
Meghatározza a készülék használatának
területét/régióját: [EUROPE], [RUSSIA].
Ha az aktuálisan beállított terület/régió
megváltozik, a készülék alaphelyzetbe áll,
majd az óra látható.
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
DEMO (bemutató mód)
A kijelző bemutató módjának aktiválása:
[ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (pontos idő beállítása) (7. oldal)
CAUT ALM (figyelmeztető hangjelzés)
A figyelmeztető hangjelzések aktiválása:
[ON], [OFF] (6. oldal).
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
BEEP
Hangjelzések bekapcsolása: [ON], [OFF].
AUTO OFF
A készülék automatikus kikapcsolása
a megadott idejű üresjárat után:
[ON] (30 perc), [OFF].
STEERING
A kormánykeréken található
távirányítógombok funkcióinak beállítása
és alaphelyzetbe állítása.
(Csak kábeles csatlakozás esetén
használható; a kábel nem tartozék.)
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
STR CONTROL (kormánykerekes
távirányítás)
A csatlakoztatott távirányító beviteli
módjának kiválasztása. A megfelelő
működés érdekében a használat előtt
ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
távvezérlő is hasonló módra van-e
beállítva.
CUSTOM
A kormánykerék távvezérlőjének
bemeneti módja
PRESET
A vezetékes távvezérlőn található
távvezérlőszervek beviteli módja,
a kormánykerék kivételével (a készülék
automatikusan ezt választja a [RESET
CUSTOM] parancs használata után is).
EDIT CUSTOM
A kormánykeréken található
távirányítógombok beállítása a különböző
funkciókra (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK):
 Forgassa a vezérlőtárcsát
a kormánykeréken lévő
távirányítószervhez rendelendő
funkcióhoz, és nyomja meg a tárcsát.
 Amíg a [REGISTER] felirat villog,
tartsa nyomva a kormánykeréknek
a funkcióhoz rendelendő gombját.
A regisztrálás sikere esetén világítva
marad a [REGISTERED] felirat.
 A további funkciókat hasonló módon,
az  és  lépés megismétlésével
rendelheti a gombokhoz.
(Csak akkor érhető el, ha az [STR
CONTROL] beállítás értéke [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
A kormánykeréken található
távirányítógombok funkcióinak
alaphelyzetbe állítása: [YES], [NO].
(Csak akkor érhető el, ha az [STR
CONTROL] beállítás értéke [CUSTOM].)
Megjegyzések
• A beállítások megadása közben a készülék
csak gombokkal vezérelhető. A biztonság
érdekében csak parkolás után módosítsa
ezeket a beállításokat.
• Ha hiba történik a regisztrációs műveletek
során, minden korábbi információ és beállítás
megmarad. A regisztrációt elegendő a hibát
okozó funkció regisztrációjától újrakezdeni.
• Előfordulhat, hogy a funkció egyes
járművekben nem használható. A járművek
kompatibilitásáról a készülék hátlapján
feltüntetett támogatási weboldalon
tájékozódhat.
USB MODE
Megváltoztatja az USB-módot:
[ANDROID], [MSC/MTP].
(Csak az USB-forrás kiválasztása esetén
érhető el.)
CT (pontos idő)
A CT funkció (óra) aktiválása: [ON], [OFF].
AF/TA (alternatív frekvenciák/közlekedési
hírek)
Az AF (alternatív frekvenciák) és a TA
(közlekedési hírek) beállítás kiválasztása:
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON],
[AF/TA-OFF].
REGIONAL
Rádióadások vételének korlátozása adott
körzetre: [ON], [OFF].
(Csak FM-adás vétele esetén érhető el.)
BTM (best tuning memory – legjobb
hangolás memóriába) (11. oldal)
(Csak a rádió működése közben
érhető el.)
FIRMWARE
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
A firmware új verziójának keresése és
telepítése. A részletekről a hátoldalon
feltüntetett támogatási weblapon
tájékozódhat.
FW VERSION (firmware-verzió)
A készüléket üzemeltető firmware
verziószámának megjelenítése.
FW UPDATE (firmware-frissítés)
A firmware-frissítési folyamat
megkezdése: [YES], [NO].
A firmware frissítése néhány percet vesz
igénybe. A frissítés közben ne állítsa
a gyújtást OFF állásba, és ne vegye ki
az USB-eszközt.
Hangbeállítások (SOUND)
Ez a beállítási menü nem érhető el, ha
a forrás ki van kapcsolva, és az óra látható.
EQ10 PRESET
Választás 10 hangszínszabályozó görbe
közül, vagy kikapcsolás:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
A hangszínszabályozó görbe beállítása
mindegyik forrás esetén külön tárolható.
* A [KARAOKE] csökkenti az éneksáv hangját, de
azt nem lehet teljesen eltávolítani a lejátszás
során. Emellett a mikrofon használata nem
támogatott.
21HU
EQ10 CUSTOM
Az EQ10 beállítás [CUSTOM] értékéhez
tartozó paraméterek beállítása.
A hangszínszabályozó görbe beállítása:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3]
125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz,
[BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8]
4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
A hangerő -6 dB és +6 dB között, 1 dB-es
lépésekben szabályozható.
BALANCE
A bal és jobb oldali hangszórók
egymáshoz viszonyított erősségének
beállítása:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Az első és hátsó hangszórók egymáshoz
viszonyított erősségének beállítása:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (mélysugárzó)
SW LEVEL (mélysugárzó hangereje)
A mélysugárzó hangerőszintjének
beállítása: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(A legalacsonyabb értéket az [ATT]
felirat jelzi.)
SW PHASE (mélysugárzó fázisa)
A mélysugárzó fázisának kiválasztása:
[NORM], [REV].
LPF FREQ (aluláteresztő szűrő
frekvenciája)
A mélysugárzó vágási (cut-off)
frekvenciájának beállítása: [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (felüláteresztő szűrő frekvenciája)
Az első/hátsó hangszórók vágási (cut-off)
frekvenciája: [OFF], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
AUX VOL (AUX aljzat hangerőssége)
Az AUX aljzaton keresztül csatlakoztatott
készülékek relatív hangereje:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
A funkció használata esetén nem kell
külön beállítani a hangerőt a jelforrások
közötti váltások esetén.
(Csak az AUX bemenet kiválasztása
esetén érhető el.)
22HU
BTA VOL (BLUETOOTH hangerőszint)
A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközök
relatív hangerejének beállítása:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
A funkció használata esetén nem kell
külön beállítani a hangerőt a jelforrások
közötti váltások esetén.
(Csak akkor érhető el, ha BT hang vagy
alkalmazás van kiválasztva.)
Kijelzőbeállítások (DISPLAY)
DIMMER
A kijelző fényerejének változtatása:
A MEX-N5200BT esetében: [OFF], [ON],
[AT] (automatikus), [CLK].
(Az [AT] lehetőség csak a fényszenzor
csatlakoztatása és a fényszórók
felkapcsolása után érhető el).
A MEX-N4200BT esetében: [OFF], [ON],
[CLK].
Annak beállításához, hogy ez a funkció
csak egy rögzített időszakban legyen
aktív, válassza ki a [CLK] lehetőséget,
majd állítsa be a kezdési és befejezési
időpontot.
– A fényerő beállítása a halványító
funkció bekapcsolt állapota esetén:
Állítsa a [DIMMER] lehetőséget [ON]
állásba, majd adja meg a [BRIGHTNESS]
értékét.
– A fényerő beállítása a halványító
funkció deaktivált állapota esetén:
Állítsa a [DIMMER] lehetőséget [OFF]
állásba, majd adja meg a [BRIGHTNESS]
értékét.
A fényerő beállítását tárolja és alkalmazza
a készülék, ha a halványítási funkciót
aktiválják vagy deaktiválják.
BRIGHTNESS
A kijelző fényerejének beállítása.
A fényerőszint beállításai: [1] – [10].
BUTTON-C (gombszínek; csak
MEX-N5200BT típusú készülék esetén)
Gyári vagy saját szín beállítása
a gombokhoz.
COLOR
Itt választhat a 15 gyári szín, illetve az
1 saját szín közül.
CUSTOM-C (saját szín)
Saját szín beállítása a gombokhoz.
RGB RED (RGB szerinti piros
összetevő), RGB GRN (RGB szerinti
zöld összetevő), RGB BLUE
(RGB szerinti kék összetevő)
Az egyes összetevőkhöz beállítható
értékek: [0] – [32] (azonban nem lehet
mindhárom összetevő értéke [0]).
DSPL-C (kijelző színe) (csak MEX-N5200BT
típusú készülék esetén)
Gyári vagy saját szín beállítása
a kijelzőhöz.
COLOR
Itt választhat a 15 gyári szín, illetve az
1 saját szín közül.
CUSTOM-C (saját szín)
Saját szín beállítása a kijelzőhöz.
RGB RED (RGB szerinti piros
összetevő), RGB GRN (RGB szerinti
zöld összetevő), RGB BLUE
(RGB szerinti kék összetevő)
Az egyes összetevőkhöz beállítható
értékek: [0] – [32] (azonban nem lehet
mindhárom összetevő értéke [0]).
SND SYNC (hangszinkronizálás)
A kivilágítás és a hang szinkronizálásának
aktiválása: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatikus görgetés)
A hosszú feliratok automatikus
görgetése: [ON], [OFF].
(AUX jelforrás és rádió esetén nem
érhető el.)
BLUETOOTH-beállítás
(BLUETOOTH)
PAIRING (párosítás; 8. oldal)
Legfeljebb két BLUETOOTH-eszköz
csatlakoztatása: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
A [DEVICE 1] vagy [DEVICE 2] a párosítás
után a párosított eszköz nevére fog
változni.
RINGTONE (csengőhang)
Beállítható, hogy a csengőhang az autós
médialejátszó hangsugárzóin vagy
a csatlakoztatott mobiltelefonon
szólaljon-e meg: [1] (autós
médialejátszó), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (automatikus hívásfogadás)
Az egység beállítása a beérkező hívások
automatikus fogadására: [OFF],
[1] (kb. 3 másodperc után),
[2] (kb. 10 másodperc után).
AUTOPAIR (automatikus párosítás)
BLUETOOTH-párosítás automatikus
indítása 5.0-s vagy újabb verziójú iOSkészülék USB-n keresztüli csatlakoztatása
esetén: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-jel) (9. oldal)
A BLUETOOTH funkció bekapcsolása és
kikapcsolása.
BT INIT (BLUETOOTH-beállítások
visszaállítása alapértékekre)
A BLUETOOTH-beállítások (párosítási
adatok, beprogramozott szám,
készülékadatok stb.) visszaállítása
a gyári értékekre: [YES], [NO].
A készülék selejtezésekor állítsa vissza
a beállítások alapértelmezett értékeit.
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van
kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
SongPal-beállítások
(SONGPAL)
AUTO LAUNCH
Aktiválja a „SongPal” automatikus
indítást: [ON], [OFF].
Ha az [ON] van kiválasztva, a „SongPal”
automatikusan csatlakozik a BLUETOOTHkapcsolat felépülése után.
CONNECT (17. oldal)
SongPal-kapcsolat létesítése és bontása.
AUDIODEV (audioeszköz)
Az audioeszköz kiválasztása. A [*] felirat
jelenik meg a [DEVICE 1] eszközzel
vagy az aktuális A2DP-kompatibilis
audioeszközzel párosított eszközön.
23HU
További információk
A firmware frissítése
Ha új frissítés jelenik meg, nyissa meg
a hátoldalon feltüntetett weboldalt, és
kövesse az ott megjelenő útmutatást.
Megjegyzések
• A firmware frissítéséhez USB-eszköz szükséges
(nem tartozék). Mentse a frissítőfájlt az USBeszközre, és csatlakoztassa az eszközt az USBporthoz, majd végezze el a frissítési műveletet.
• A firmware frissítése néhány percet vesz igénybe.
A frissítés közben ne állítsa a gyújtást OFF állásba,
és ne vegye ki az USB-eszközt.
Óvintézkedések
• Ha a jármű közvetlen napfénynek kitett
helyen várakozott, használat előtt várja
meg, amíg lehűl a készülék.
• Ne hagyja a várakozó járműben az előlapot
és a zenelejátszókat, mivel a közvetlen
napfény keltette forróság károsíthatja őket.
• A motoros rádióantenna automatikusan
emelkedik ki és húzódik vissza.
Párakicsapódás
Ha a készülékben pára csapódhatott le,
vegye ki belőle a lemezt, és várjon egy órát,
hogy elpárologhasson a nedvesség,
különben meghibásodhat a készülék.
Magas hangminőség megőrzése
Kerülje a folyadékok érintkezését
a készülékkel és a lemezekkel.
A lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napfénynek vagy hőforrások (például
hővezetékek) hőjének, és ne hagyja
közvetlen napsütésben álló járműben.
24HU
• Lejátszás előtt töröljön
le minden lemezt
egy törlőkendővel,
a közepétől a széle felé
haladva. Ne használjon
oldószert, például
benzint, hígítót és
kereskedelemi
forgalomban kapható
más tisztítószereket.
• A készüléket a CD szabványnak megfelelő
lemezek lejátszására tervezték.
A DualDisc-lemezek és a másolásvédelmi
technológiákkal kódolt egyes zenei
lemezek nem felelnek meg a CD
szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy
nem játszhatók le ezzel a készülékkel.
• A készülékkel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek:
– Címkézett és matricázott lemezek, illetve
amelyekre valamilyen öntapadó anyag
vagy papír van ragasztva. Az ilyen
lemezek lejátszásának kísérlete hibás
működést vagy lemezkárosodást
okozhat.
– Nem szabványos formájú lemezek
(például szív, négyzet, csillag stb. alakú
lemezek). Az ilyen lemezek lejátszásának
megkísérlése károsíthatja a készüléket.
– 8 cm-es (3 1/4 hüvelykes) lemezek.
Megjegyzések a CD-R/CD-RW típusú
lemezekhez
• Ha egy több menetben írt lemezre először
egy CD-DA formátumú adatblokkot írtak,
a készülék CD-DA típusú lemezként
azonosítja, és a későbbi menetekben ráírt
zenéket nem fogja lejátszani.
• A készülékkel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek:
– Gyenge felvételi minőségű CD-R és
CD-RW típusú lemezek
– Nem kompatibilis lemezíró készülékkel
előállított CD-R és CD-RW típusú
lemezek.
– Nem megfelelően lezárt CD-R és CD-RW
típusú lemezek.
– Nem zenei CD formátumban, és nem is
az ISO9660 Level 1 vagy Level 2, illetve
a Joliet vagy Romeo szabványnak
megfelelő MP3-formátumban vagy
többmenetes formátumban írt lemezek.
A hangfájlok lejátszási sorrendje
Mappa (album)
Hangfájl (szám)
Kompatibilis iPodok
• A készülékhez csatlakoztatható iPodmodelleket az alábbi táblázat foglalja
össze. Használat előtt frissítse az iPod
operációs rendszerét.
• A „Made for iPod” és a „Made for iPhone”
kifejezés jelzi, ha egy elektronikus
készüléket vagy kelléket kifejezetten úgy
terveztek meg, hogy iPodokhoz vagy
iPhone-okhoz lehessen csatlakoztatni,
és a gyártó tanúsította, hogy megfelel
az Apple teljesítménnyel kapcsolatos
normáinak. Az Apple nem felelős ezen
eszköz működéséért vagy a biztonsági és
törvényi előírásoknak való megfeleléséért.
Fontos megjegyezni, hogy a készülék és az
iPod vagy az iPhone együttes használata
csökkentheti a vezeték nélküli jelek
erősségét.
Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült
kérdésére nem talál választ ebben az
útmutatóban, a legközelebbi Sonymárkaképviselet készséggel áll
rendelkezésére.
Karbantartás
Kompatibilis iPhone-ok és iPodok
Típus
Bluetooth®
USB
iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generációs)


iPod touch
(5. generációs)


iPod nano
(7. generáció)

Csatlakozók tisztítása
Az egység és az előlap csatlakozóinak
szennyeződése zavarhatja a készülék
működését. Ezt megelőzheti, ha az előlap
levétele (6. oldal) után egy pamutkendővel
megtisztítja a csatlakozókat. Ne fejtsen ki
nagy erőt, mert ettől sérülhetnek
a csatlakozók.
Megjegyzések
• Biztonsági okokból kapcsolja le a jármű gyújtását,
és húzza ki a gyújtáskulcsot is
a gyújtáskapcsolóból, mielőtt a csatlakozók
tisztításába kezd.
• Az ujjaival és fémekkel soha ne érintse közvetlenül
a csatlakozókat.
25HU
Műszaki adatok
Rádió
FM
Vételi frekvenciatartomány:
Ha az [AREA] beállítása [EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
Ha az [AREA] beállítása [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz
(50 kHz-es lépésköz)
FM3: 65–74 MHz (30 kHz-es lépésköz)
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia:
Ha az [AREA] beállítása [EUROPE]:
FM CCIR: -1956,5 kHz és -487,3 kHz
között, valamint +500,0 kHz és
+2095,4 kHz között
Ha az [AREA] beállítása [RUSSIA]:
FM CCIR: -1956,5 kHz és -487,3 kHz
között, valamint +500,0 kHz és
+2095,4 kHz között
FM OIRT: -1815,6 kHz és -943,7 kHz között,
valamint +996,6 kHz és +1776,6 kHz
között
Hangolási érzékenység: 8 dBf
Szelektivitás: 75 dB 400 kHz-en
Jel–zaj-arány: 73 dB
Szeparáció: 50 dB 1 kHz-en
Frekvenciaátvitel: 20 Hz – 15 000 Hz
MW/LW
Vételi frekvenciatartomány:
MW: 531 kHz – 1602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Érzékenység: MW: 26 μV, LW: 50 μV
26HU
CD-lejátszó
Jel–zaj-arány: 120 dB
Frekvenciaátvitel: 10 Hz – 20 000 Hz
Ingadozás (wow és flutter): Mérhetőségi
határ alatt
Maximális értékek (csak CD-R és CD-RW
esetén):
– mappák (albumok): 150 (a legfelső szintű
mappával együtt)
– fájlok (számok) és mappák: 300 (hosszú
fájl- és mappanevek esetén az érték
csökkenhet)
– fájl- és mappanevekből megjeleníthető
karakterek száma 32 Joliet formátum
esetén, és 64 Romeo formátum esetén
Megfelelő kodek: MP3 (.mp3) és
WMA (.wma)
USB-lejátszó
Interfész: USB (Full-speed)
Maximális áramerősség: 1 A
Felismerhető zeneszámok maximális száma:
– mappák (albumok): 256
– Mappánkénti fájlok (zeneszámok) száma:
256
Kompatibilis Android Open Accessory
protokoll (AOA): 2.0
Megfelelő kodek:
MP3 (.mp3)
Bitsebesség: 8 kb/s – 320 kbps
(akár változó bitsebességű (VBR)
fájlok is)
Mintavételi frekvencia: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Bitsebesség: 32 kb/s – 192 kbps
(akár változó bitsebességű (VBR)
fájlok is)
Mintavételi frekvencia: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitmélység: 16 bit, 24 bit
Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz,
48 kHz
Vezeték nélküli kommunikáció
Általános
Kommunikációs rendszer:
Bluetooth 3.0 szabvány
Kimenet:
Bluetooth szabvány, 2. energiaosztály
(Power Class 2) (Max. +4 dBm)
Kommunikációs hatótáv:
Hatótáv kb. 10 m*1
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer: FHSS
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok*2:
A2DP (hangtovábbítási profil),
1.3-as verzió
AVRCP (hang- és videólejátszás
távirányítási profilja), 1.3-as verzió
HFP (kihangosítós telefonálási profil),
1.6-os verzió
PBAP (telefonkönyv-elérési profil)
SPP (soros portos profil)
Megfelelő kodek:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
Kimeneti aljzatok:
Kimeneti audiocsatlakozók:
MEX-N5200BT: FRONT, REAR, SUB
MEX-N4200BT: REAR, SUB
Motoros antenna/erősítő vezérlőjének
csatlakozója (REM OUT)
Bemenetek:
Távvezérlő csatlakozója
Antennabemeneti csatlakozóaljzat
Mikrofoncsatlakozó
Bemeneti AUX-csatlakozó (sztereó mini
jack aljzat)
USB-port
Áramellátási követelmények: 12 V-os
egyenáramú személygépjárműakkumulátor (negatív földeléssel)
Névleges áramfelvétel: 10 A
Méretek:
kb. 178 mm × 50 mm × 177 mm
(szé/ma/mé)
Foglalat méretei:
kb. 182 mm × 53 mm × 160 mm
(szé/ma/mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
A csomag tartalma:
Főegység (1 db)
Mikrofon (1 db; csak MEX-N5200BT típusú
készülékekhez)
Beszerelési és csatlakoztatási alkatrészek
(1 készlet)
Opcionális kiegészítők/készülékek:
Mikrofon: XA-MC10 (csak MEX-N4200BT
típusú készülékekhez)
*1 A tényleges hatótáv a készülékek között
elhelyezkedő akadályoktól, az esetlegesen
hatótávolságban lévő mikrohullámú sütők
körül kialakult mágneses tértől, a sztatikus
elektromosságtól, a vételi érzékenységtől,
az antenna teljesítményétől, az operációs
rendszertől, a használt szoftveralkalmazástól
és más tényezőktől függ.
*2 A BLUETOOTH szabványban definiált profilok
határozzák meg a készülékek közötti
BLUETOOTH-kommunikáció jellegét.
Erősítő
Kimenet: Hangszórókimenetek
Hangsugárzó-impedancia: 4–8 Ω
Maximális kimeneti teljesítmény: 55 W × 4
(4 Ω impedancia mellett)
Egyes kereskedők nem forgalmazzák
a kiegészítők teljes választékát. Erről az
adott kereskedőtől kérhet részletes
tájékoztatást.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
27HU
Szerzői jogok
A Bluetooth® szó és embléma
a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
A Sony Corporation megfelelő licenc
birtokában használja ezeket a védjegyeket.
A többi védjegy és márkanév
jogtulajdonosaik tulajdonát képezi.
Az N szimbólum az NFC Forum Inc. védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más országokban.
A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
Ezt a terméket a Microsoft bizonyos szellemi
tulajdonjogai védik. Az ilyen technológia
használata és terjesztése ezen a terméken
kívül tilos a Microsoft vagy valamelyik
hivatalos képviseletének engedélye nélkül.
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az
iPod nano, az iPod touch és a Siri kifejezés
az Apple Inc. bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban. Az App Store az Apple Inc.
szolgáltatási védjegye.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát
és a kapcsolódó szabadalmakat
a Fraunhofer IIS és a Thomson licenceli.
A Google, a Google Play és az Android
kifejezés a Google Inc. védjegye.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009, Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
A szoftver eredeti vagy módosított
verziójának forráskódként vagy bináris
formában megvalósuló terjesztését az
alábbi rendelkezések szabályozzák:
– A forráskód továbbterjesztett
csomagjainak meg kell őrizniük a fenti
szerzői jogi nyilatkozatot, a jelen
rendelkezéseket, valamint az alábbi
nyilatkozatot.
28HU
– A szoftver bináris formátumban terjesztett
változatainak a hozzájuk kapcsolódó és
velük terjesztett dokumentációban és más
anyagokban meg kell őrizniük a fenti
szerzői jogi nyilatkozatot, a jelen
rendelkezéseket, valamint az alábbi
nyilatkozatot.
– Sem a Xiph.org Foundation név, sem
a közreműködők neve nem használható fel
kifejezett előzetes írásbeli engedély nélkül
a jelen szoftverből származó termékek
promotálására.
JELEN SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK
TULAJDONOSAI ÉS ALKOTÓI MINDENFÉLE
TÖRVÉNYI VAGY KIFEJEZETT SZAVATOSSÁG,
JÓTÁLLÁS ÉS MÁSFÉLE GARANCIA NÉLKÜL
TESZIK KÖZÉ, KIFEJEZETTEN KIZÁRVA
TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉG
ÉS A VÉLELMEZETT CÉLRA VALÓ
HASZNÁLHATÓSÁG SZAVATOSSÁGI
FELELŐSSÉGÉT. AZ ALAPÍTVÁNY ÉS
A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK
SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT,
VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ
VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (IDEÉRTVE,
DE NEM KIZÁRÓLAGOS JELLEGGEL
A CSERETERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK
BESZERZÉSÉT, A HASZNÁLAT VESZTESÉGÉT,
AZ ADATVESZTÉST VAGY A
PROFITVESZTESÉGET, ILLETVE AZ ÜZEMIDŐKIESÉST), BÁRHOGYAN OKOZTÁK ÉS
BÁRMILYEN JOGÉRTELMEZÉS ALAPJÁN,
AKÁR SZERZŐDÉSES JOGVISZONYBAN,
SAJÁT FELELŐSSÉG ALAPJÁN VAGY
SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI JOGVISZONY SORÁN
(BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS)
KÖVETKEZETT BE, ÉS AMELYET BÁRMILYEN
MÓDON A SZOFTVER HASZNÁLATA
OKOZOTT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY
FIGYELMEZTETTEK-E ILYEN KÁROK
FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE.
Hibaelhárítás
Az alábbi útmutató segítséget nyújt
a készülékkel kapcsolatos problémák
megoldásában.
Mindenekelőtt ellenőrizze a készülék
csatlakoztatási és kezelési útmutatóját.
A biztosíték használata és a készülék
kiszerelése a műszerfalból: Csatlakoztatás
és beszerelés (35. oldal).
Ha nem sikerül megoldani a problémát,
látogasson el a készülék hátlapján
feltüntetett támogatási weboldalra.
Általános
Nincs hang, vagy nagyon halk a hang
 Ha 2 hangszórós rendszert használ,
a hosszmetszeti egyensúlyszabályzó
([FADER]) nem 2 hangszórós
konfigurációhoz van beállítva.
 Nagyon alacsony értékre van állítva
a hangerő a készüléken vagy
a csatlakoztatott eszközön.
– Növelje a hangerőt a készüléken vagy
a csatlakoztatott eszközön.
Nem csipog a készülék
 Az opcionálisan használható erősítő
csatlakoztatva van a készülékhez, és ezért
nem a beépített erősítőt használja.
Törlődött a készülék memóriája.
 Kihúzták a tápkábelt, vagy érintkezési
hibás a kábel, illetve kivették – vagy nem
megfelelően csatlakoztatták – a jármű
akkumulátorát.
Zenelejátszás vagy rádiózás közben
bekapcsol a bemutató mód
 Ha a [DEMO-ON] beállítás mellett
5 másodpercig nem kap vezérlési
parancsot a készülék, bemutató
módra vált.
– Ha ezt nem szeretné, aktiválja
a [DEMO-OFF] beállítást (20. oldal).
Nem jelenik meg semmi a kijelzőn
(vagy eltűnnek róla az információk)
 Be van kapcsolva – azaz [DIM-ON] értékre
van állítva – a halványítási funkció
(22. oldal).
 Az OFF gomb nyomva tartása esetén
elsötétül a kijelző.
– Az OFF gomb ismételt megnyomásával
újra megjeleníthető a kijelző tartalma.
 Szennyezettek a csatlakozók (25. oldal).
A kijelző/világítás villog.
 Nincs megfelelő áramellátás.
– Ellenőrizze, hogy az autó akkumulátora
elegendő áramot biztosít-e
a készüléknek. (12 V-os egyenáram
szükséges.)
Nem működnek a kezelőgombok.
Nem adja ki a lemezt a készülék.
 Állítsa alaphelyzetbe az egységet. Ehhez
nyomja le DSPL és a
(vissza)/MODE
gombot több mint 2 másodpercre.
Ezzel törli a készülék memóriáját is.
A biztonság érdekében vezetés közben
soha ne próbálja alaphelyzetbe állítani
a készüléket.
Rádióadások vétele
Törlődtek a tárolt rádióállomások és
törlődött a pontos idő
Kioldott a biztosíték
A készülék zajt hallat a gyújtáskapcsoló
elforgatásakor
 A vezetékeket nem megfelelően
csatlakoztatták a jármű elektronikai
eszközeinek áramellátását biztosító
csatlakozóhoz.
Nincs vehető rádióállomás
Erős zaj hallható a rádióban
 Ezt a jelenséget csatlakoztatási hibák
okozzák.
– Ellenőrizze az antenna csatlakozásait.
– Ha a motoros antenna nem emelkedik
ki, ellenőrizze az antennavezérlő
vezetéket.
Nem működik az automatikus hangolás
 Túl gyengék a fogható jelek.
29HU
Az FM3 sáv 65 MHz-től 74 MHz-ig tartó
tartománya nem állítható be.
 Az [AREA] beállítása [EUROPE].
– Állítsa az [AREA] beállítást [RUSSIA]
értékre (20. oldal).
RDS
Az RDS szolgáltatások nem vehetők (ha az
[AREA] értéke [RUSSIA]).
 Az FM3 bemenet van kiválasztva.
– Válassza ki az FM1 vagy FM2 elemet.
 Az RDS-szolgáltatások nem állnak
rendelkezésre a jelenlegi régióban.
Néhány másodpercnyi rádióhallgatás után
hangolásba kezd a készülék
 A hallgatott adó nem támogatja
a TP funkciót, vagy nagyon gyengén
fogható a jele.
– Kapcsolja ki a TA funkciót (11. oldal).
Nem hallhatók a közlekedési hírek
 Kapcsolja be a TA funkciót (11. oldal).
 Az adó valójában nem sugároz
közlekedési híreket, bár kompatibilis
a TP funkcióval.
– Váltson másik adóra.
A PTY funkció a [- - - - - - - -] feliratot
jeleníti meg
 A hallgatott adó nem RDS-adó.
 A készülék nem kapott RDS-adatokat.
 Az adó nem határozta meg az általa
sugárzott program típusát.
Villog a rádióadó neve
 A hallgatott adó nem sugároz másik
frekvencián.
– Nyomja meg a SEEK +/– gombot, amikor
villog a név. Ekkor a [PI SEEK] felirat
jelenik meg a kijelzőn, és a készülék
elkezdi keresni az azonos PI
(programazonosító) értékkel rendelkező
további frekvenciákat.
CD-lejátszás
Nem játszható le egy lemez
 A lemez hibás vagy szennyezett.
 A készülékben lévő CD-R vagy CD-RW
típusú lemez nem zenei lemez (24. oldal).
30HU
Nem játszhatók le az MP3 és WMA típusú
fájlok.
 A lemez nem kompatibilis az MP3 vagy
a WMA formátumnak a készülék által
támogatott verziójával. A lejátszható
lemezek és adatformátumok köréről
a készülék hátlapján feltüntetett
támogatási weboldalon tájékozódhat.
Lassabban kezdődik el az MP3 vagy WMA
típusú fájlok lejátszása.
 A következő típusú lemezek növelhetik
a lejátszás elindításának időtartamát:
– bonyolult mappaszerkezetű lemezek;
– többmenetes formátumban rögzített
lemezek; illetve
– adatok tárolására is alkalmas lemezek.
A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál
a hang
 A lemez hibás vagy szennyezett.
Lejátszás USB-s készülékekről
Nem lehet zenét lejátszani egy USB-hubon
(USB-elosztón) keresztül
 A készülék nem ismeri fel az USB-hubon
keresztül csatlakoztatott USB-eszközöket.
Lassabban kezdődik el az USB-n keresztüli
lejátszás
 Az USB-eszköz bonyolult
mappaszerkezetben tárolja a fájlokat.
Időnként megszakad a hang.
 A magasabb bitsűrűségű fájlok lejátszása
esetén szórványosan megszakadhat
a hang.
 A digitális jogvédelemmel ellátott
(DRM-védett) fájlok esetenként nem
játszhatók le.
A hangfájl nem játszható le.
 A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerrel
formázott USB-eszközök nem
támogatottak.*
* A készülék a FAT16 és a FAT32 formátumot is
támogatja, de egyes USB-eszközök nem
támogatják mindkét formátumot. Bővebb
információkat az USB-eszközök kezelési
útmutatójában találhat, vagy vegye fel
a kapcsolatot a gyártóval.
Az album átugrását, az elemek átugrását
(Ugrásos üzemmód), valamint a számok
név szerinti keresését (Quick-BrowZer)
nem hajthatja végre.
 Ezeket a műveleteket nem hajthatja végre,
ha egy USB-eszköz Android módban
vagy iPod van csatlakoztatva.
– Állítsa az [USB MODE] beállítást
[MSC/MTP] értékre (21. oldal).
– Távolítsa el az iPodot.
 Az eszköz USB-módja nincs a megfelelő
módra állítva.
– Győződjön meg arról, hogy az eszköz az
USB-módjának beállítása MSC/MTP.
A hang nem hallható lejátszás közben
Android módban.
 Amikor a készülék Android módban van,
a hang csak az androidos okostelefonon
hallható.
– Ellenőrizze a hanglejátszó alkalmazás
állapotát az androidos okostelefonon.
– Előfordulhat, hogy a lejátszás nem
működik megfelelően az androidos
okostelefonon.
NFC funkció
Nem működik az egyérintéses NFCcsatlakozás.
 Ha az okostelefon nem válaszol az érintési
kísérletre:
– Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva
az okostelefonon az NFC funkció.
– Helyezze közelebb az okostelefon
N szimbólumát a készülék
N szimbólumához.
– Ha az okostelefont tokban tárolja, vegye
ki belőle.
 Az NFC-jelek vételi érzékenysége az
eszköztől függ.
Ha többszöri próbálkozásra sem sikerül az
egyérintéses csatlakozás, próbáljon meg
BLUETOOTH-kapcsolatot létrehozni.
BLUETOOTH funkció
A csatlakoztatni kívánt készülék nem
érzékeli az autós médialejátszót.
 A párosítás előtt állítsa párosítási módba
az autós médialejátszót.
 Ha a készülékhez két BLUETOOTH-eszköz
csatlakozik, más eszközök nem észlelik
a készüléket.
– Bontsa valamelyik kapcsolatot,
és kerestesse meg újra az autós
médialejátszót a másik készülékkel.
 A párosítás után kapcsolja be
a BLUETOOTH-jelek sugárzását (9. oldal).
Nem sikerül kapcsolatot létesíteni.
 A kapcsolatot az egyik készülék (az autós
médialejátszó vagy a BLUETOOTHkészülék) vezérli, nem mindkettő.
– Vagy a BLUETOOTH-készülékről
csatlakozzon az autós médialejátszóhoz,
vagy fordítva.
Nem jelenik meg az észlelt eszköz neve.
 A másik készülék állapotától függően
előfordulhat, hogy nem kérdezhető le
a neve.
Nincs csengőhang.
 A telefon csöngése közben növelje meg
a csengetési hangerőt a vezérlőtárcsa
forgatásával.
 Lehet, hogy a csatlakoztatott készülék
nem megfelelő módon küldi
a csengőhangot.
– Állítsa az [1] értékre a [RINGTONE]
beállítást (23. oldal).
 Az első hangszórók nincsenek
csatlakoztatva a készülékhez.
– Csatlakoztassa az első hangszórókat
a készülékhez. A telefon csengőhangja
csak az első hangszórókból hallható.
Ne hallatszik a másik fél hangja.
 Az első hangszórók nincsenek
csatlakoztatva a készülékhez.
– Csatlakoztassa az első hangszórókat
a készülékhez. A másik fél hangja csak
az első hangszórókból hallható.
A másik fél túl alacsony vagy túl magas
hangerőre panaszkodik.
 Módosítsa a megfelelő irányba a mikrofon
hangerejét (17. oldal).
Visszhang vagy zaj terheli
a telefonbeszélgetéseket.
 Csökkentse a hangerőt.
 Az EC/NC módot állítsa az [EC/NC-1] vagy
az [EC/NC-2] értékre (17. oldal).
31HU
 Erős környezeti zaj esetén próbálkozzon
meg a zajok csökkentésével.
Ha például nyitott ablakkal autózik, és
nem tökéletes az útfelület, húzza fel az
ablakot. Ha a légkondicionáló kelt nagy
zajt, csökkentse a fokozatát.
Nincs csatlakoztatva a telefon.
 Ha BLUETOOTH-on keresztül hallgat zenét,
a telefon akkor sem csatlakozik, ha
megnyomja a CALL gombot.
– Létesítsen kapcsolatot a készülékkel
a telefonról.
Rossz minőségű a telefon hangja.
 A telefon hangminősége a mobiltelefon
vételi körülményeitől függ.
– Alacsony jelszint esetén keressen olyan
helyet járművével, ahol a mobiltelefon
erősebb jelet tud venni.
Nagyon halk vagy nagyon hangos
a csatlakoztatott zenelejátszó.
 A különböző zenelejátszók hangereje
különböző.
– Állítsa be az optimális hangerőt
a zenelejátszón vagy a készüléken
(22. oldal).
A BLUETOOTH-os zenelejátszóról játszott
zene nem folyamatos, ugrál.
 Helyezze közelebb a BLUETOOTH-os
lejátszót a készülékhez.
 Ha tokban vagy táskában tárolja
a BLUETOOTH-os zenelejátszót, vegye
ki belőle, mivel ez is csökkentheti
a jelminőséget.
 A közelben rádióhullámokat kibocsátó
más BLUETOOTH-os vagy egyéb
készülékek is üzemelnek.
– Kapcsolja ki ezeket a készülékeket.
– Helyezze távolabb a többi készüléket.
 A készülék és a mobiltelefon közötti
kapcsolat felépítésekor egy pillanatra
megszakad a zene. Ez nem jelent hibás
működést.
Nem vezérelhető a csatlakoztatott
BLUETOOTH-os zenelejátszó.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
BLUETOOTH-os zenelejátszó támogatja-e
az AVRCP profilt.
32HU
Néhány funkció nem működik.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
készülék támogatja-e a kérdéses
funkciókat.
A készülék váratlanul felvett egy hívást.
 A csatlakoztatott telefonon be van állítva
a hívások automatikus fogadása.
A párosítás időtúllépés miatt nem sikerül.
 Lehet, hogy a csatlakoztatni kívánt
készüléken túl rövid idő van beállítva
a párosítás lebonyolítására.
– Próbálja meg a rendelkezésre álló időn
belül végrehajtani a párosítást.
Nem működik a BLUETOOTH funkció.
 Kapcsolja ki a készüléket – ehhez
2 másodpercnél valamivel hosszabb ideig
kell nyomva tartani az OFF gombot –,
és kapcsolja be újra.
Kihangosítós módban zajló telefonálás
közben nem szólalnak meg az autó
hangsugárzói.
 Ha a hang a mobiltelefonból szól, állítsa át
a telefont, hogy a jármű hangszóróira
küldje a hangot.
Nem aktív a Siri Eyes Free
 Hajtsa végre a kihangosítási funkcióhoz
szükséges készülékregisztrációt a Siri Eyes
Free funkciót támogató iPhone-on.
 Aktiválja az iPhone Siri funkcióját.
 Bontsa az iPhone BLUETOOTHkapcsolatát, és csatlakoztassa újra
a készülékhez.
SongPal
Az alkalmazás SongPalben megjelenő
neve nem azonos a tényleges
alkalmazásnévvel.
 Indítsa el újra az alkalmazást
a SongPalben.
A SongPal alkalmazás BLUETOOTH-on
keresztüli használata közben a készülék
a kijelző szerint automatikusan
[BT AUDIO] módra vált.
 Hiba történt a SongPal alkalmazás vagy
a BLUETOOTH funkció használata során.
 Indítsa el újra az alkalmazást.
Automatikusan megszakad a SongPalkapcsolat, amikor a kijelzőn az [IPD] felirat
jelenik meg.
 Az iPhone-ok és iPodok SongPal
alkalmazása nem támogatja az iPod-os
zenelejátszást.
– Válasszon más jelforrást a készüléken,
és létesítsen újra SongPal-kapcsolatot
(17. oldal).
Üzenetek
A rendszer használata közben az alább
ismertetett üzenetek jelenhetnek meg.
CD ERROR: Nem játszható le a lemez.
A készülék automatikusan ki fogja adni
a lemezt.
 Tisztítsa meg, majd a megfelelő oldalával
felfelé helyezze be a lemezt. Ellenőrizze,
hogy nem üres vagy sérült lemezről
van-e szó.
CD NO MUSIC: Nincs lejátszásra alkalmas
fájl. A készülék automatikusan ki fogja adni
a lemezt.
 Helyezzen be egy lejátszható fájlokat
tartalmazó lemezt (26. oldal).
CD PUSH EJT: A készülék nem tudja kiadni
a lemezt.
 Nyomja meg a  (lemez kiadása) gombot.
HUB NO SUPRT: A készülék nem támogatja
az USB-hubokon keresztüli csatlakozást.
ÉRVÉNYTELEN
 Lehet, hogy a kiválasztott művelet
érvénytelen.
 Az [USB MODE] nem változtatható meg
iPod eszközön történő lejátszás közben.
IPD STOP: Befejeződött az iPodon lévő
tartalom lejátszása.
 Indítsa el újra a lejátszást az iPodon vagy
iPhone-on.
NO AF: Nincsenek alternatív frekvenciák.
 Nyomja meg a SEEK +/– gombot, amikor
villog a név. Ekkor a [PI SEEK] felirat jelenik
meg a kijelzőn, és a készülék elkezdi
keresni az azonos PI (programazonosító)
értékkel rendelkező további frekvenciákat.
NO TP: Nincsenek közlekedési jellegű
programokat sugárzó adók.
 A készülék folytatja az elérhető TP-adók
keresését.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Az AOA (Android Open Accessory) 2.0-t
nem támogató USB-eszköz csatlakozik
a készülékhez, amikor az [USB MODE]
értéke [ANDROID].
– Állítsa az [USB MODE] beállítást
[MSC/MTP] értékre (21. oldal).
OVERLOAD: Túl van terhelve az USB-eszköz.
 Bontsa az USB-eszköz kapcsolatát, és az
SRC gombot megnyomva válasszon más
jelforrást.
 Az USB-eszköz meghibásodott, vagy nem
támogatott eszközt csatlakoztatott.
READ: A készülék az adatok beolvasását
végzi.
 Várja meg a beolvasási művelet végét.
Utána automatikusan elindul a lejátszás.
A beolvasás ideje a fájlstruktúrától függ,
és komplex szerkezet esetén hosszabb
is lehet.
USB ERROR: Nem játszható le az USBeszköz tartalma.
 Csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
USB NO DEV: Nincs csatlakoztatott USBeszköz, vagy nem ismerhető fel
a csatlakoztatott eszköz.
 Ellenőrizze, hogy nincs-e érintkezési hiba
az USB-aljzatoknál.
USB NO MUSIC: Nincs lejátszásra
alkalmas fájl.
 Csatlakoztasson egy lejátszható fájlokat
tartalmazó USB-eszközt (26. oldal).
USB NO SUPRT: A készülék nem támogatott
USB-eszközt észlelt.
 A különböző USB-s készülékek
kompatibilitásáról a készülék hátlapján
feltüntetett támogatási weboldalon
tájékozódhat.
33HU
vagy
: A készülék elérte
a lemez elejét vagy végét.
(aláhúzás karakter): Meg nem
jeleníthető karakter.
BLUETOOTH funkció:
BTA NO DEV: Nincs csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz, vagy nem ismerhető
fel a csatlakoztatott eszköz.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a BLUETOOTH-eszközt,
illetve hogy létrejött-e a BLUETOOTHkapcsolat az eszközzel.
ERROR: Nem hajtható végre a választott
művelet.
 Várjon egy kicsit, és próbálkozzon újra.
UNKNOWN: Nem jeleníthető meg egy név
vagy telefonszám.
WITHHELD: A hívó fél elrejtette
a telefonszámát.
SongPal:
APP --------: Nem sikerült kapcsolatot
létesíteni az alkalmazással.
 Csatlakoztassa újra a SongPalt (17. oldal).
APP DISCNCT: Megszakadt az alkalmazással
létesített kapcsolat.
 Csatlakoztassa újra a SongPalt (17. oldal).
APP DISPLAY: Nyitva van egy képernyőbeállításokkal kapcsolatos ablak az
alkalmazásban.
 Lépjen ki a képernyő-beállításokkal
kapcsolatos ablakból az alkalmazásban.
Így újra működni fognak a gombok.
APP LIST: Nyitva van a CD, az USB-s
zenelejátszó vagy az iPod tartalomlistája.
 Lépjen ki a listából az alkalmazásban.
Így újra működni fognak a gombok.
34HU
APP MENU: Nyitva van egy beállításokkal
kapcsolatos ablak az alkalmazásban.
 Lépjen ki a beállításokkal kapcsolatos
ablakból az alkalmazásban. Így újra
működni fognak a gombok.
APP NO DEV: A telepített alkalmazással
nem ismerhető fel az eszköz, vagy nincs
köztük kapcsolat.
 Létesítsen újra BLUETOOTH-kapcsolatot,
majd SongPal-kapcsolatot (17. oldal).
APP SOUND: Nyitva van egy
hangbeállításokkal kapcsolatos ablak az
alkalmazásban.
 Lépjen ki a hangbeállításokkal kapcsolatos
ablakból az alkalmazásban. Így újra
működni fognak a gombok.
OPEN APP: Nem fut a SongPal.
 Indítsa el az alkalmazást.
A kormányon lévő
távirányítószervekkel kapcsolatban:
ERROR: Hiba történt a funkció regisztrálása
közben.
 Próbálja meg újra regisztrálni azt
a funkciót, amelyiknél a hibajelzést kapta
(21. oldal).
TIMEOUT: Időtúllépés miatt nem sikerült
a regisztrálás.
 Próbálja meg a [REGISTER] felirat villogása
alatt, körülbelül 6 másodpercen belül
elvégezni a regisztrálást (21. oldal).
Ha fenti tanácsok nem segítettek
a probléma megoldásában, forduljon
a legközelebbi Sony-márkakereskedőhöz.
Ha CD-vel kapcsolatos lejátszási probléma
miatt viszi szervizbe a készüléket, azt
a lemezt is vigye magával, amelyikkel
először tapasztalta a problémát.
Csatlakoztatás és beszerelés
Szerelési alkatrészek


Figyelmeztetések
• Minden földelési vezetéket közös
földelési ponthoz kell csatlakoztatni.
• Ügyeljen rá, hogy a kábelek ne kerüljenek
csavarok alá és mozgó részekhez (például
az üléssínhez).
• A rövidzárlatok elkerülése érdekében
a kábelek csatlakoztatása előtt kapcsolja
ki a jármű gyújtását.
• A tápkábelt  először a készülékhez és
a hangszórókhoz csatlakoztassa, és csak
utána a jármű elektronikai eszközöket
ellátó tápcsatlakozójához.
• A biztonság érdekében szigetelőszalaggal
szigetelje le a nem csatlakoztatott
kábelvégeket.
Óvintézkedések
• Olyan helyet válasszon a készüléknek,
ahol nem zavarja a vezetést.
• Ne szerelje poros, könnyen szennyeződő,
erősen vibráló, illetve magas
hőmérsékletnek – például közvetlen
napfénynek és hővezetékeknek – kitett
helyekre a készüléket.
• A balesetmentes és biztonságos
beszerelés érdekében csak a mellékelt
szerelési alkatrészeket használja.
Megjegyzés a sárga színű tápkábelhez
Ha más zenelejátszó készülékek is vannak
a járműben, fontos, hogy a járműnek a készüléket
kiszolgáló áramköre a rá csatlakozó készülékek
biztosítékainak összesített névleges
áramerősségénél nagyobb névleges
áramerősséggel rendelkezzen.
Beszerelési szög
A beszerelési szögnek 45°-nál kisebbnek kell
lennie.
×2




MEX-N5200BT esetén


• Az alkatrészjegyzékben nem szerepel
a csomag teljes tartalma.
• A tartókonzolt  és a védőkeretet 
a gyárban a készülékre csatlakoztatják.
A beszerelés megkezdése előtt
a kioldópálcákkal  vegye le
a tartókonzolt  a készülékről. Részletek:
A védőkeret és a tartókonzol levétele
(40. oldal).
• Őrizze meg a kioldópálcákat , mert
a jövőben is szükség lehet rájuk, ha ki kell
szerelni a készüléket a járműből.
35HU
Csatlakozások (MEX-N5200BT típusú készülék esetén)
Mélysugárzó*1
*3
*3
*3
Erősítő*1

*2
Részletek: Kábelek
csatlakoztatása (38. oldal).
Részletek: „A tápcsatlakozó diagramja”
(38. oldal).
Vezetékes távvezérlőtől
(nem tartozék)*4
 *5*6
A jármű antennájától*7
*1
*2
*3
*4
Nem tartozék
Hangsugárzó-impedancia: 4–8 Ω × 4
RCA-audiokábel (nem tartozék)
A jármű típusától függően lehet, hogy adaptert
kell használni a vezetékes távvezérlőhöz
(az adapter nem tartozék). A vezetékes
távvezérlő használata: A vezetékes távirányító
használata (39. oldal).
*5 A mikrofon vezetékét mindenképpen úgy
helyezze el – akár fogja használni, akár nem –,
hogy ne zavarja a vezetést. Ha a vezető lába
környékére helyezi a mikrofont, rögzítse
valamilyen kapoccsal vagy más módon.
36HU
*6 A mikrofon beszerelése: A mikrofon beszerelése
(csak MEX-N5200BT típusú készülék esetén)
(39. oldal).
*7 A jármű típusától függően lehet, hogy adaptert
kell használni az antenna csatlakozójához
(ez nem tartozék).
Csatlakozások (MEX-N4200BT típusú készülék esetén)
Mélysugárzó*1
*3
*3
Erősítő*1

*2
Részletek: Kábelek
csatlakoztatása (38. oldal).
Részletek: A tápcsatlakozó diagramja
(38. oldal).
Vezetékes távvezérlőtől
(nem tartozék)*4
XA-MC10 típusú
mikrofon*1*5
A jármű antennájától*6
*1
*2
*3
*4
Nem tartozék
Hangsugárzó-impedancia: 4–8 Ω × 4
RCA-audiokábel (nem tartozék)
A jármű típusától függően lehet, hogy adaptert
kell használni a vezetékes távvezérlőhöz
(az adapter nem tartozék). A vezetékes
távvezérlő használata: A vezetékes távirányító
használata (39. oldal).
*5 A mikrofon vezetékét mindenképpen úgy
helyezze el – akár fogja használni, akár nem –,
hogy ne zavarja a vezetést. Ha a vezető lába
környékére helyezi a mikrofont, rögzítse
valamilyen kapoccsal vagy más módon.
*6 A jármű típusától függően lehet, hogy adaptert
kell használni az antenna csatlakozójához
(ez nem tartozék).
37HU
Kábelek csatlakoztatása
Ha átjátszóegység nélküli motoros antenna
van a járműben, és a mellékelt tápkábellel
 csatlakoztatja a készüléket, az antenna
megsérülhet.
A mélysugárzó egyszerű
csatlakoztatása
A mélysugárzó erősítő nélkül is használható,
ha az egyik hátsó hangszóró aljzatához
csatlakoztatja.
 A jármű hangszóróinak csatlakozói felé
Első hangszóró
Mélysugárzó
Megjegyzések
1
 Lila
3
Első hangszóró
4 (jobb oldali)
 Szürke
5
 Fehér
Hátsó hangszóró
Lila/fekete
2 (jobb oldali)

csíkozású
Első hangszóró
6 (bal oldali)

Szürke/fekete
csíkozású
Fehér/fekete

csíkozású
 Zöld
Hátsó hangszóró
Zöld/fekete
8 (bal oldali)

csíkozású
7
 A jármű tápcsatlakozója felé
12 Folyamatos tápellátás
13
Motoros antenna
és erősítővezérlő
csatlakozója
(REM OUT)
Kapcsolható
14* megvilágítás
tápcsatlakozója
15
Kék/fehér
csíkozású
Narancs/
fehér
csíkozású
Kapcsolható tápellátás
Piros
csatlakozója
16 Földkábel
* Csak MEX-N5200BT esetén.
38HU
Sárga
Fekete
• Ehhez a konfigurációhoz elő kell készíteni a hátsó
hangszóró kábeleit.
• Ilyen szituációban 4–8 ohmos, illetve – a sérülések
elkerülése érdekében – megfelelő
teljesítménykezelési kapacitással rendelkező
mélysugárzót kell használni.
A memória tápellátása
Ha a sárga tápkábel csatlakoztatva van,
a memória áramkörei folyamatos
áramellátást kapnak akkor is, ha a gyújtás
ki van kapcsolva.
Hangszórók csatlakoztatása
• A hangszórók csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a készüléket.
• 4–8 ohmos, illetve – a sérülések elkerülése
érdekében – megfelelő
teljesítménykezelési kapacitással
rendelkező hangszórókat kell használni.
A tápcsatlakozó diagramja
Ellenőrizze a jármű elektronikai eszközök
tápellátását biztosító csatlakozóját, és
ügyeljen az egyes kábelek/csatlakozók
helyes megfeleltetésére.
Elektronikus eszközök tápcsatlakozója
Szokásos elrendezés
Piros
Piros
Sárga
Sárga
12 Folyamatos tápellátás
Sárga
Kapcsolható tápellátás
15
csatlakozója
Piros
A mikrofon beszerelése
(csak MEX-N5200BT típusú
készülék esetén)
A kihangosítós funkció használatához be kell
szerelni a beszélő hangjának rögzítésére
alkalmas mikrofont .

A piros és sárga vezetékek felcserélt
pozíciója esetén
Piros
Piros
Kapocs (nem tartozék)
Sárga
12
Sárga
Kapcsolható tápellátás
csatlakozója
15 Folyamatos tápellátás

Sárga
Piros

ACC állás nélküli gyújtókapcsolós
járművek esetén
Piros
Piros
Figyelmeztetések
Sárga
Sárga
A kábelek/csatlakozók megfeleltetése
és összekötése után csatlakoztassa
a készüléket a jármű tápcsatlakozójához.
Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült
problémájára vagy kérdésére nem talál
választ ebben az útmutatóban, kérje a jármű
forgalmazójának segítségét.
• Rendkívül veszélyes, ha a kábel
a kormányoszlopra vagy a sebességváltóra
tekeredik. Fontos, hogy se a kábel, se
a többi alkatrész ne zavarja a vezetést.
• Légzsákkal és más erőelnyelő
berendezéssel szerelt jármű esetén
a beszerelés előtt kérje ki a készüléket
értékesítő áruház vagy a járműforgalmazó
tanácsát.
Megjegyzés
A mindkét oldalán tapadó ragasztószalag 
rögzítése előtt tisztítsa meg, és száraz ruhával
törölje át a műszerfalat.
A vezetékes távirányító
használata
1
A vezetékes távirányító használatát
a [SET STEERING] menüben található
[STR CONTROL] beállítás [PRESET]
értékre állításával engedélyezheti
(20. oldal).
39HU
A készülék beszerelése
a műszerfalba
Beszerelés
A védőkeret és a tartókonzol
levétele
A beszerelés megkezdése előtt vegye le
a tartókeretet  és a tartókonzolt 
a készülékről.
1
A szerelés előtt ellenőrizze, hogy
a kallantyúk a tartókonzol  mindkét
oldalán 2 mm-re, befelé hajlanak-e.
1
Fogja az ujjai közé a védőkeret  két
szélét, és húzza kifelé.
Helyezze a tartókeretet 
a műszerfalba, és hajtsa kifelé
a kallantyúkat, hogy szorosan
illeszkedjen a konzol.
182 mm
53 mm


2
Kattanásig tolja be mindkét
kioldópálcát , és húzza lefelé
a tartókonzolt , majd húzza felfelé
a készüléket.
2
Kallantyú
Helyezze be a készüléket
a tartókonzolba , és helyezze
rá a védőkeretet .






A kampónak befelé
kell néznie

Megjegyzések
• Ha a kallantyúk a konzol síkjában állnak vagy
befelé hajlanak, a készülék rögzítése nem lesz
biztonságos, és kicsúszhat a műszerfalból.
• Ellenőrizze, hogy a védőkeret  mind a négy
kallantyúja megfelelően illeszkedik-e a készülék
vájataiba.
Az előlap levétele és felhelyezése
Részletek: Az előlap levétele (6. oldal).
A készülék alaphelyzetbe állítása
Részletek: A készülék alaphelyzetbe állítása
(7. oldal).
40HU
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréje esetén
Biztosíték (10 A)
ügyeljen rá, hogy az eredeti
biztosítékon feltüntetett
névleges áramerősséggel
azonos áramerősségű
biztosítékot használjon.
A biztosíték kioldása
esetén ellenőrizze a tápcsatlakozást, és
cserélje ki a biztosítékot. Ha a csere után
az új biztosíték is kiold, az a készülék
hibájára utalhat. Ilyen esetben forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
41HU
Български
С настоящето Сони Корпорация
декларира, че това оборудване отговаря
на основните изисквания и другите
съответстващи клаузи на Директива
1999/5/ЕС. Подробности може да
намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima
i ostalim relevantnim odredbama direktive
1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite
na sljedećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto
vybavení je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer
herved, at dette udstyr overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF. For yderligere
information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit
toestel in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that
this equipment is in compliance with the
essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC. For
details, please access the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen. Halutessasi
lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare
que cet appareil est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Pour toute information complémentaire,
veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich
dieses Gerät in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere
Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corporation
δηλώνει ότι ο παρόν εξοπλισμός
συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως
ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του
διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara
che questo apparecchio è conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare
il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis
aprīkojums atbilst Direktīvas 1999/5/EK
būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation
deklaruoja, kad ši įranga atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas. Susipažinti su visu atitikties
deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest tip de echipament respectă cerinţele
esenţiale şi este în conformitate cu
prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky
a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES. Podrobnosti získate na
nasledovnej webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema
v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če
pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette
utstyret er i samsvar med de grunnleggende
krav og øvrige relevante krav i direktiv
1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de
la Directiva 1999/5/CE. Para mayor
información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je
oprema u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama Direktive
1999/5/EC. Detaljnije informacije možete
da vidite na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este
equipamento está conforme com os
requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE. Para mais informações,
por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår
av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare
information gå in på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Támogatási weboldal
Kérdéseivel érdemes felkeresnie az alábbi
támogatási weboldalt, ahol a legfrissebb
támogatási információkat is megtalálja:
http://www.sony.eu/support
Ne feledje regisztrálni a készülékét weblapunkon:
http://www.sony.eu/mysony
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising